Vous êtes sur la page 1sur 6

RFID Sistemlerde Tekilleme ve akma nlenmesi Teknikleri ( RFID Singulation & Anti-Collision Procedures ) Klasik bir RFID sisteminin

ileyiinde genellikle bir tek RFID okuyucusunun okuma alannda birden fazla etiket bulunmaktadr. Okuyucunun gnderdii sorguya etiketlerin ayn anda cevap vermesi akma problemini ortaya karmaktadr. Bununla birlikte birden fazla okuyucu ortak bir okuma alanna sahip olduunda yine ayn akma problemi ortaya kmaktadr (Bkz. ekil-1). akma sonucunda etiketler veya okuyucular birbirlerini almaz hale getirmektedir. Etiketler sinyallerini tekrar yaynlamak zorunda kalmakta bu da band geniliini ve gecikme zamann arttrmaktadr. Bu noktada iki farkl haberleme zerinde durulmaldr.

ekil-1: akma Problemleri eitleri [1]: a) Etiket-Etiket akmas b)Okuyucu-Etiket akmas c)Okuyucu-Okuyucu akmas lk nce okuyucu etiketleri sorgular. Sorgu sinyali btn etiketler tarafndan e zamanl olarak alnr. Bu haberleme bir radyo istasyonu tarafndan yaynlanan bir sinyalin yzlerce alc tarafndan e zamanl alnmasna benzemektedir. Bu haberleme yayn (broadcast) olarak bilinmektedir. kinci haberleme ise okuyucunun sorgulama alannda bulunan etiketler, bilgilerini tayan sinyalleri okuyucuya gndermesidir. Bu tr haberleme oklu eriim (multi-access) olarak adlandrlmaktadr [1]. Birden fazla vericinin ortak bir alcya ayn anda ulaabilme problemi olan oklu eriim probleminin zm iin farkl zm nerileri getirilmitir. Her bir vericinin gnderdii sinyalin bir dierinden ayrlmasn amalayan drt farkl yaklam vardr: SDMA, FDMA, TDMA ve CDMA. imdi ksaca bu zm nerilerine bakalm [1]. 1. Uzay Blmeli oklu Eriim (Space Division Multiple Access, SDMA) Bu teknik, okuyucunun sorgulama alann (interrogation zone) belirli paralara blerek oklu eriimi olanakl hale getirmektedir. Bunun iin elektronik olarak kontrol edilen dorusal bir anten kullanlabilir, bylece bir etikete dorudan ulalabilecektir (uyumlu adaptive- SDMA). Sorgulama alannda farkl pozisyonlara sahip etiketler bulunduklar konumdan dolay ayrtrlabileceklerdir. Anten byklnden dolay, uyumlu SDMA teknii ancak alma frekans 850 MHz (r. 2.45 GHz)in yukarsnda olan RFID uygulamalar iin kullanlabilir. ekil-2de grld zere anten belirli bir alanda sorgulama yaparak okuyucunun sorgulama alann taramaktadr. SDMA tekniinin 1

dezavantaj ise karmak bir anten sistemine ihtiya duymasndan kaynaklanan maliyetlidir. Bu yzden birka zel uygulama haricinde kullanlmamaktadr [1].

ekil-2: SDMA Teknii [1] 2. Frekans Blmeli oklu Eriim (Frequency Division Multiple Access, FDMA) Bu teknikte alc vericilerin ayn anda konuabilmesi iin birka farkl kanal oluturmaktadr. Okuyucu sorgusunu fa frekansnda yapmaktadr. Etiketler de alc olan okuyucuya sinyallerini farkl frekanslarda gndermektedirler (Bkz. ekil-3). Ayn anda farkl frekans bileenlerine sahip sinyal okuyucunun alc devresiyle alnarak ortamda hangi etiketlerin bulunduuna karar verilmektedir. Bu teknik iin farkl frekanslar kullanlmaktadr. Okuyucudan etikete olan haberlemede (downlink) 135 kHz frekans kullanlrken, etiketler okuyucuya cevap vermek iin 433 435 MHz frekans araln kullanmaktadrlar. FDMA teknii okuyucular asndan maliyetlidir nk okuyucu farkl kanallara uygun alc yapsna sahip olmaldr.

ekil-3: FDMA Teknii 3. Zaman Blmeli oklu Eriim (Time Division Multiple Access, TDMA) Bu teknikte ayn frekansta zaman paralara blnerek birden fazla vericinin alcya oklu eriimi salanmaktadr. TDMA teknii saysal radyo sistemlerinde yaygn bir ekilde kullanlmaktadr. RFID sistemlerinde akma (anti-collision) probleminin zm iin tercih edilen bir yntemdir. ALOHA Teknii ALOHA oklu eriim iin kullanlan en basit tekniktir. Adn Hawaideki bir radyo anda veri iletiminde oklu eriimi salamak iin gelitirilen ALOHANETden almaktadr. ALOHA olaslksal bir TDMA tekniidir. Etiketler bilgilerini zamanda belirli aralklarla gndermektedirler. Aralk sresi etiket tarafndan belirlenmektedir. ALOHAnn birka farkl ekilde uygulamas vardr. Blnm (Slotted) ALOHA Teknii ALOHA tekniinin daha iyiletirilmi bir ekli de Slotted ALOHA yntemidir. Bu teknikte etiketler sinyallerini belirlenmi bir zaman aralnda (time slot) yaynlarlar. Bu zaman araln okuyucu 3

belirler, bundan dolay bu teknik okuyucu tarafndan kontrol edilen olaslksal TDMA akma nleyici tekniidir. Bu teknii daha iyi aklamak iin bir benzetim yaplabilir. Bu senaryo bir okuyucu ve etiket iin tasarlanmtr. Protokol SUS ve KES komutlarn kullanmaktadr. Bo bir oda dnn. Bu odann duvarna mili saniye mertebesinde hassas bir saat asldn dnn. eriye okuyucu ve etiketler girmektedir. Protokol balamaktadr. Okuyucu: Kimse var m ? imdi saat t, benim zaman aralklarm ise t+10, t+20, t+30, t+40 ve t+50. Ltfen cevap verin. Etiket-1: (Olaslksal olarak seim yapar, t+40 seer) Etiket-2: (Olaslksal olarak seim yapar, t+20 seer) Etiket-3: (Olaslksal olarak seim yapar, t+10 seer) (Saat t+10 alar.) Etiket-3: ! Okuyucu: Herkes SUS, ben ile konuuyorum. Etiket-3: Ben ! Okuyucu: Paylaacan bilgi var m, ? Etiket: AAAA0FC214B3FF00A0A0EE0F Okuyucu: Tamam , imdi sen sus. Kimse var m ? imdi saat t, benim zaman aralklarm ise t+10, t+20, t+30, t+40 ve t+50. Ltfen cevap verin [4]. rnekten de anlalabilecei zere okuyucu birok etiketin bulunduu bir ortamda etiketlerden biri ile iletiime bu protokol sayesinde geebilmektedir. Bu rnekte okuyucu nce 3. etiketle iletiime gemitir. Onunla konumas bitince 3. etikete sus komutu verir ve ortamdaki dier etiketler ile iletiime gemek iin tekrar protokol balatr.

ekil-4:ALOHA Protokol rnekleri a) Blnm (Slotted) ALOHA b) ereve Blnm (Frame Slotted) ALOHA c) Uyumlu ereve Blnm (Adaptive Frame Slotted) ALOHA [2] Aa Tabanl akma nleyici Protokoller (Tree-Based Anticollision Protocols) Bu protokollerde okuyucu etiketleri iki gruba ayrr, daha sonra bu gruplar da iki gruba bler. Bir etiket kalncaya kadar bu blme ilemine devam edilir. Okuyucu kendi sorgulama alanndaki btn etiketleri bylece tanmlar. Sorgu Aac (Query Tree) ve kili Aa (Binary Tree, BT) olmak zere farkl aa tabanl protokoller bulunmaktadr. 5

ekil-5: kili Aa Protokol rnei [2] BT protokolnde etiketleri iki gruba ayrmak iin rastsal say retici kullanlr. Etiketler ilerindeki sayc deikeni sayesinde tannrlar. Balangta okuyucu etiketler iin bir balang mesaj gnderir. Bu mesaj alan etiketler rastsal olarak 0 veya 1 retirler ve sayclarn rastsal olarak rettikleri deer ile toplarlar. Bylece etiketler sayclarndaki deeri 0 ve 1 olan iki gruba ayrlm olur. Saycsndaki deeri 0 olanlar cevap verirler ve okuyucuyu beklerler. Eer akma oluursa, cevap veren etiketler tekrar rastsal say reteleri kullanarak yeni deerler retirler ve bu deerleri yine sayclar ile toplarlar. Bir nceki konumada cevap vermeyen etiketler ise sayc deerlerini bir arttrrlar. Bylece sadece bir etiket A tanmlarlar (Bkz. ekil-5) . Daha sonra etiketler sahip olduklar sayc deerlerini her okuyucu sorgulamas ile bir azaltrlar. Saycs 0 deerine ulaan tanmlanr. Sonuta, gruptaki tm etiketler tanmlanm olur. Youn Okuyucu Ortam Birden fazla okuyucu ortak bir sorgulama alanna sahip olduklarnda akma problemi ortaya kmaktadr. Bu problem iin ABDde frekans atlama yntemi kullanlrken band geniliinin dar olmasnn nedeniyle Avrupada konumadan nce dinle listen before talk protokol zm olarak kullanlmaktadr [3]. KAYNAKLAR [1] K. Finkenzeller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and Identification, John Wiley & Sons, New York, 2003 [2] Wonjun Lee, Jihoon Choi and Donghwan Lee, Comparative Performance Analysis of Anticollision Protocols in RFID Networks [3] Pedro Peris Lopez, Ligthweight Cryptography in Radio Frequency Identification (RFID) Systems, Ph. D. Thesis, 2008 [4] Bill Glover, Himanshu Bhatt, RFID Essentials, O'Reilly Media, January 2006