Vous êtes sur la page 1sur 9

TH TN DNG QUC T ACB VISA PLATINUM La chn tt nht trong tm tay 1. Gii thiu chung 2. Tin ch 3.

Hn mc giao dch 4. iu kin cp th 5. Th tc cp th 6. ng k 1. Gii thiu chung: Th Chip ACB Visa Platinum l th tn dng quc t cao cp mang thng hiu Visa do ACB pht hnh. Bn cnh tnh nng chi tiu trc, tr tin sau v thi hn u i min li ln n 45 ngy, th Chip ACB Visa Platinum em n cho qu khch nhng tin ch c bit ch c th ACB Visa Platinum trong mi giao dch thanh ton trn ton cu

Hn mc tn dng: t 200 triu VND tr ln, khng hn ch mc ti a. Cng ngh th: th chip theo chun EMV Thi hn th: 3 nm

2. Tin ch : Ngoi cc tin ch ca th tn dng vng, th tn dng ACB Visa Platinum cn s hu cc tin ch c bit nh: - Tng min ph 9 loi bo him dnh cho ch th:

Bo him tai nn du lch ton cu: mc bi thng ln n 500.000 USD Bo him vic hon chuyn bay: mc bi thng 100 USD/8 gi tr chuyn, ti a 1000 USD Bo him t trang trong chuyn i Bo him trch nhim trong chuyn i Bo him gia sn khi vng nh Bo him mua sm Bo him rt tin ATM Bo him giao dch th Bo him tht lc v

- Dch v h tr ton cu (Concierge service): l dch v phc v ring cho ch th Visa Platinum 24/7 trong nc hoc nc ngoi. Theo , ch cn gi in thoi n Trung tm Dch v h tr ton cu ca Visa (min ph cuc gi) ch th Visa Platinum s c cung cp t cc dch v lin quan n nhng nhu cu thit yu trong cuc sng n cc dch v mang tnh cp bch nh mt th, rt tin mt, dch v y t Cc loi dch v h tr bao gm:

Dch v h tr du lch: cung cp thng tin v cc chuyn bay v khch sn, Dch v thu xe hi v limousine: cung cp thng tin, gii thiu dch v. H tr v th thao v gii tr: cung cp thng tin v gii thiu dch v nh hng, cu lc b sc khe, cc s kin th thao, sn golf, cc im mua sm H tr trc chuyn i: thng tin v visa/ h chiu, hi quan/ thu v v cc thng tin v im n nh thi tit, t gi hi oi, ngn ng, mi gi, rt tin ATM, Dch v h tr dnh cho doanh nghip: thng tin v phong tc tp qun quc gia, h tr cc dch v nh thu phng hp, my vi tnh, my fax, thng dch vin Dch v tng hoa v qu: cung cp thng tin v h tr v cc loi qu v hoa tng khc nhau

c h tr v thng tin chi tit, vui lng truy cp website: www.visaplatinum.com hoc lin h theo s T: (08) 38 222 022. - Bng Tng kt giao dch th hng nm: y l bng tng kt c gi n ch th vo cui mi nm trong cc giao dch ca th tn dng Visa Platinum trong nm c tm tt ngn gn theo cc hng mc chi tiu (nh hng, mua sm, du lch) nhm gip ch th Visa Platinum tng quan v vic chi tiu trong nm v hoch nh cho k hoch chi tiu sp ti. - Chng trnh u i t Visa:

Cc chng trnh u i/ tng qu dnh cho ch th Visa Platinum trn ton th gii theo danh mc u i Platinum ca Visa. Thng tin chi tit c cp nht thng xuyn ti website: www.visaplatinum.com c bit ti Vit Nam, khch hng c th tham gia chng trnh u i nh Golf ti sn golf Ngi Sao Ch Linh (Hi Dng), sn golf Long Thnh (ng Nai), Phoenix Gofl Resort (Ha Bnh) v Cu lc b Golf Vit Nam (Tp.HCM).

3. Hn mc giao dch :

Tng hn mc giao dch: ti a 200 triu VND Tng s ln giao dch: ti a 30 ln/ngy. Rt tin ti ATM: ti a 10 triu VND/ ln. c bit, ch th c th ng k ch VIP s dng ti a hn mc th.

4. iu kin cp th :

C nhn ngi Vit Nam/nc ngoi. Tui: t 18 n 65 tui.

5. Th tc cp th: 1. Giy ngh cp th tn dng (theo mu ACB) 2. Chng t chng minh nhn thn (bn sao khng cn cng chng)

CMND/h chiu H khu thng tr KT3/S ng k tm tr

3. Chng t chng minh thu nhp - i vi khch hng tr lng qua ti khon ngn hng:

Hp ng lao ng/Giy xc nhn lng (theo mu ACB)/Quyt nh bin ch Sao k giao dch ti khon lng

- i vi khch hng tr lng bng tin mt:


Hp ng lao ng/Quyt nh bin ch Giy xc nhn lng (theo mu ACB) Bn sao phiu lnh lng/Bng lng 3 thng gn nht

- Chng t chng minh thu nhp khc (nu c) 6. ng k:

Ti Trung Tm Th, S giao dch hoc bt k Chi nhnh, Phng giao dch ca ACB trn ton quc.

bit thm chi tit qu khch vui lng lin h:


CallCenter 247: (84 8) 38 247 247 1800 577 775 (min ph cuc gi) BP. DVKH Trung Tm Th: (84 8) 38 222 022 Chi nhnh/phng giao dch ACB trn ton quc

TH TN DNG QUC T ACB VISA v ACB MASTERCARD La chn tt nht trong tm tay 1. Gii thiu chung 2. Tin ch 3. Hn mc giao dch 4. iu kin cp th 5. Th tc cp th 6. ng k 1. Gii thiu chung:

Th ACB Visa/MasterCard l sn phm th thanh ton thay th tin mt ca t chc th quc t Visa, MasterCard. Ngoi tnh nng chi tiu trc, tr tin sau v thi hn u i min li ln n 45 ngy, th ACB Visa/MasterCard c bit an ton v thun tin cho qu khch trong mi giao dch thanh ton trn ton cu. Vi th tn dng ACB, ch th c Ngn hng cp trc mt hn mc tn dng. Gm 3 loi: th chun, th vng v th Platinum.

Th chun Th vng Th Platinum Thi hn th

: hn mc t 10 triu VND n 50 triu VND. : hn mc t 30 triu VND n 500 triu VND. : hn mc t 200 triu VND tr ln. : 3 nm"

2. Tin ch : AN TON

Khng s ri ro khi phi mang qu nhiu tin mt trong ngi khi i cng tc, du hc, du lch... trong v ngoi nc. Tnh nng an ton ca th cao. Mt th khng c ngha l mt tin nu ch th thng bo kp thi cho ACB. Ln u tin ti Vit Nam, ch th c tng ti a 7 loi dch v bo him thit thc.

TIN LI

Chi tiu trc - tr tin sau, min li ln n 45 ngy. Ch thanh ton ti thiu 5% s tin s dng hng thng. Thanh ton hng ha, dch v ti cc n v chp nhn th Visa, MasterCard nh: siu th, ca hng, nh hng, khch sn, i l v my bay, khu du lch, bnh vin, cu lc b... ti Vit Nam v hn 220 quc gia trn ton th gii. Rt tin mt ti hn 30 triu im chp nhn th v hn 1 triu my rt tin ATM mang thng hiu Visa, MasterCard hot ng 24/24 ti Vit Nam v khp ni trn th gii. D dng t hng qua th hay in thoi v thc hin cc dch v thanh ton trn mng Internet. Thc hin giao dch bng bt k loi tin t no trn th gii v thanh ton li cho ACB ch bng VND. Dch v h tr khch hng 24/24. Thanh ton cc ha n tin in, nc, in thoi, di ng, ph bo him, truyn hnh cp, internet... thng qua dch v CallCenter 247 ca ACB. Khch hng c th thanh ton nh k cho ACB hng thng bng cch ng k t ng trch tin t ti khon c nhn ti ACB hoc thng qua Trung tm dch v khch hng CallCenter 247 m khng phi mang tin mt n ACB.

TIT KIM

Ch th c hng cc chng trnh u i mua sm t ACB v t chc th Visa, MasterCard. S tin trong ti khon k qu s c hng li k hn 12 thng theo li sut ca ACB tng thi im.

LI CH CHO CNG TY

Gim c khon tm ng trc cng tc ph cho nhn vin (VND hay ngoi t). Gip Cng ty qun l v kim sot hiu qu vic chi tiu ca nhn vin thng qua Bng thng bo giao dch hng thng.

3. Hn mc giao dch : ACB khng quy nh c th hn mc giao dch th mi ngy m ty thuc vo hn mc tn dng ca mi th v s tin cn li trong th (hoc ty thuc vo hn mc giao dch ti n v chp nhn th v my ATM) 4. iu kin cp th : Th tn dng c nhn th chp (c k qu):

Ti sn m bo bng s d tin gi ti ACB, s tit kim do ACB pht hnh hoc STK do t chc tn dng khc c ACB chp thun (VND, USD hoc vng): + C nhn l cng dn Vit Nam t 22 n 65 tui c tr ti Vit Nam (c xem xt v tui) + C nhn l cng dn nc ngoi t 25 n 65 tui c tr ti Vit Nam, c vic lm v thu nhp n nh ti Vit Nam (c xem xt v tui)

Ti sn m bo l bt ng sn: c nhn l cng dn Vit Nam t 18 n 65 tui c tr ti Vit Nam.

Th tn dng c nhn tn chp (khng k qu):

Nhn vin ang cng tac tai cac c quan hnh chnh s nghip: Cng ty quc doanh, Cng ty nc ngoai, vn phong ai din cng ty nc ngoai, cng ty trch nhim hu hn v Cng ty c phn. C nhn l cng dn Vit Nam (t 18 tui tr ln) c tr ti Vit Nam Co h khu thng tru hoc KT3 tai a bn hot ng ca ACB. Mc thu nhp hang thang: + Ti Tp.HCM/H Ni: ti thiu 6 triu ng + Ti Tnh/Tp khc: ti thiu 4 triu ng

Co in thoai c nh trng vi a ch c tr hin ti. Kinh nghim cng tc ti thiu 2 nm. Thi gian cng tac tai n v hin ti ti thiu 6 thang.

5. Th tc cp th: - i vi th tn dng th chp


1. Giy ngh cp th tn dng (theo mu ACB) 2. Chng t chng minh nhn thn (bn sao khng cn cng chng)

+ Ngi Vit Nam: - CMND/h chiu + Ngi nc ngoi: - H chiu


Giy t xc nh c php nhp cnh v c tr ti Vit Nam cn hiu lc v th hin thi hn c php c tr ti Vit Nam trn 12 thng Giy xc nhn ni c tr hin ti ca c quan c thm quyn

3. Chng t chng minh thu nhp


Cc chng t lin quan n ti sn th chp Chng t chng minh thu nhp khc (nu c)

- i vi th tn dng tn chp 1. Giy ngh cp th tn dng (theo mu ACB) 2. Chng t chng minh nhn thn (bn sao khng cn cng chng)

CMND/h chiu H khu thng tr KT3/S ng k tm tr

3. Chng t chng minh thu nhp


i vi khch hng tr lng qua ti khon ngn hng: Hp ng lao ng/Giy xc nhn lng (theo mu ACB)/Quyt nh bin ch Sao k giao dch ti khon lng i vi khch hng tr lng bng tin mt: Hp ng lao ng/Quyt nh bin ch Giy xc nhn lng (theo mu ACB) Bn sao phiu lnh lng/Bng lng 3 thng gn nht Chng t chng minh thu nhp khc (nu c)

6. ng k:

Ti Trung Tm Th, S giao dch hoc bt k Chi nhnh, Phng giao dch ca ACB trn ton quc.

bit thm chi tit qu khch vui lng lin h:


CallCenter 247: (84 8) 38 247 247 1800 577 775 (min ph cuc gi) BP. DVKH Trung Tm Th: (84 8) 38 222 022 Chi nhnh/phng giao dch ACB trn ton quc

DCH V BO HIM CHO CH TH Bo him rt tin ATM Bo him t trang trong chuyn i Bo him giao dch th Bo him tht lc v

Bo him mua sm Bo him trch nhim trong chuyn i Bo him gia sn khi vng nh Lin h:

bit thm chi tit Qu khch hng vui lng lin h: CallCenter 247: (08) 3 8247 247 1800 577 775 (min ph cuc gi, phc v 24/7) Dch v Khch Hng Trung Tm Th: (08) 3 8 222 022 Truy cp website: www.acb.com.vn hoc www.acbcard.com.vn.

Ngoai ra, khach hang co th lin h vi:


Cng ty TNHH Bo him Chartis Vit Nam Tel: 848-39140065 Website: www.chartisinsurance.com.vn ng dy nong : (08) 3 914 2856 - 0909 790 109 (24/7)

Th tn dng ca ACB, Eximbank cng b l thng tin


Tags: Vit Nam, Tn Dng Quc T, ngn hng pht hnh, th tn dng, thng tin, l, ACB, 3, khch HC TING ANH TRC TUYN th v, hiu qu, khng gii hn ti web hc ting Anh hng u, tienganh123.com ch vi 200K/nm
Nh vy Vit Nam c 3 ngn hng pht hnh th tn dng quc t th c 3 u c th b l thng tin khch hng . Tin t Ngn hng thng mi c phn Chu (ACB) cho bit, c khng 20 th t Visacard, Mastercard ca ngn hng ny pht hnh b l thng tin khch hng. Tuy nhin ng L Xun Hi, Tng Gim c ACB, cho rng, khch hng khng phi hoang mang lo u, v hin ti ch mi l s th, khng d dng b nh hng ti ti khon tin gi. Mun giao dch rt tin thnh cng, phi to ra nhng thng tin tng t nh cc thng tin trn th. Trong khi , trn mt th tn cn c nhiu yu t thng tin khc khng th nh cp c. Chng hn, m s pin ca th rt kh b l. ACB gi th thng bo cho khch hng, lm th mi. V cng tc bo mt, t chc th quc t c quy nh bo mt chung cho ton h thng trn th gii. Bn cnh ca mi n v pht hnh th (l cc ngn hng) c nhng h thng bo mt ring.

y khng phi l ln u cc th tn dng quc t b l thng tin vi s lng ln. Vo nm 2003, mt hacker my tnh ph tan h thng an ninh v tip cn c thng tin

ca t nht 8 triu ti khon Visa v Mastercard.


ng V