Vous êtes sur la page 1sur 66

rOCY~APC'IEHHWA

'C 0' IO! :3 A

CIAMAAPT
C C: 'P'
---

T '~' ,"11' -,.' .C-- ',:: EK'--'TI'O''_; 0"'nT1,A U EC'--.K-'0" E

I; 118- '" E'THC' ~,~ ,


r _,_:_ ,'.

'E

-.

IrOCY"A'PCiliBEHHIWA IKO'M'N.liEf

,cc'cp

no CTAIIA~;PIAMJ

M,G!e

~p ~

CTielKJiI Q e nll-'l,l!jJE1 If.O E iLJ.'B,EUlQ I: e


'("ex" JfllH;M:I:t~e )"cnQte Hjf

Colouropttcal gl ass. Sp eci fLea ti one

rOCT 941'1-,81
8)aiMelt

IFOCT 9',4'1~'-,7S .. KP'OMe.


ft.,

'1.,1

lil'oniH!QliU!lieH.J4"Ell:M

roC.,

Aa;pC1tB,eIliI!'lOIiO'KoMHTe:T,a
)I'C,'fCi,H;'Oliiiliile!H:

'19tH

'Ii"

M~ '16,::29 ,c:,P,OI!t'ReJi,C1i'B~:i

ce,cp

11'10 c,l'itlfAap,laIM

21

M,ilIPI,a

HaCTOfHIl;f[H
Heopr.aHIrJlleCI{Oe
i

eraxaa pr paCIIpOCT]JaHHeTC:H na orrraxeexoe UEl,€:THoe CTeKJIO" npejl;HaSHaqeHHOe ,n;.nH Raf'OTOBJ1[eHJHI <pFLIlb'T"


,B

POS'I BDIllYCR.:le.l l'l:oe

60JIhlHe'~i: CTOPOHOll:} He OOJIee 250

sarorosxax

paarcepox {.lI.HaMe'fpOM
~[l\rt!

acpxapyeuoe

aan no
}"IlP

Ha.H-

aaroronsax

paaerepojrae 6oJ1ee a,BOM:M.


'I. 'l'Hnbl. MAPKkI", OCHOBH&ll:

nA:p.A,MIEIP.b'~

L1". Onmxecxoe nnernoe


'pOK, :fR,t13atHihtX B

ra 6~TE,. 1."

CT€l:UIO cJl'e.n;yeT 113.f'O'TD-BJIHTb THIllOB U Ma.o.

(C3C5). C3C7'" I C3CS, C3,C,16'i, C3C 17 ~ C3C20" C3G2'3., C3C2"~·, C3C:;?5 H Ji,AilItilHe
ocJJM,U;lIiiIanbH.CU~11:

'0, C'I:;:' '


_ '

'0'(:1 1'~'

_'~i

I~ ~~IJ l ..

O,~'''''

II'

oc nl
_

Ii - I lW.lLI.I~. '

0'" -,,_ '1- !!!""''I 0" 'C-IC-, li'j" '," ._

fi:~,

lI1"C -r~,n:rc,rug ~,\.,' ~ ~ .11:,,-, _"'"

.t"~'

iiJj.

',O"C-,' 1- ~Ji II )~. .


'W"il"'m l'
q,

1::....... 'i If'i>

UJI.,.

'V"C' 'I ~:aIJ ,\:,y" iI"" I"'VC-' .I: -:r.. ~,!W: '-.ill .1, ~iu 1-' ;:J""",' '_ 11,~ 'U''''''1 eli!
_

-,

;; ,,,,,,,,-,,~

,n~c,~ m't4):pj~~~

~,o

nc -'fiUmtp:~Oe: 1C;~'li)
1

nCS1> nC1'~ ncs~ I{nC~, nc 1. ,~)~,

.nCl4 ~~~~-

HCP*,,~lC2". HC5!,HC~ HC7. HCS~'.BC9. HCH1,oJiiHCt~" HCl~'~ (!I(~J3)

~·'.:U~.,'t'l{l"
~ lh"'J!Jl!rtn:Of!Oe:

B:C ,_
~'](l,

'6~fl~'VI.G~

HH.p~K,a~ ..
UQ¢

n Pi l\ M e \1 n ~!It R,:
1" Cl~~i,::t
~n~MU, l!,~'pe.!h; Ki!'rrJQPjbl~ ];lJ~'l.~'eTh1:bili

SE!e5!Uli~&i0l'\.:!ll,Ri'Ul:~

:a:p'umtfYnrre~-' ftOEH~:

z,

'C.~;l,a

MnpOb;,

l'ieroplie:

S~l:l,;.;:UO-qe:UH is th1:3l!i.l;m~

m:pil:M.~E.~n,.;.

"a.:..~p.a ..

~O'i~,l.~l~

.;tOl1l·r:.K~1"Ot.

1'lIJ ::,U\,lto'C' .... P-'1 ,;"j, 'Ii ,iii • r' '" , ~ lI, ... '\..:
L ,,~ .~~J

l.'~:" Onrl.~t['e';~KOiE't[6el'aO~
'!h

'CT'lN;:.th)

:UQ'P~U[P'y~OT' nOI '~~eAY'iOWJnl:113"

nO~~~t1:r~.ruQ

,n()roi<'j]Omeln~,R ,~~ 'tA)1 C.'lJClR c;reKJ'liS

TQ<JlllUUKJft I MM npu
oONIK1""

A.,"].~umIX ~BO~·J]R. Hl!,tUn1:~'l:, A'lft S


Wel{li~w.e~n)'~leiHy.ifl lp~lN]jtn f

CTeliJJ:a t~,8I1f~td~,
1,

MI:p&]~l (-"~KJln,.
~lP

KpscnTC;n~,~~.ur.~Ta(},.".~);, no uo~as~rre.!uo no.rnOm;e:K;lUI a (. k,o)i .!:tJnlR~BM.HN


ORl.~4ie ~o:n; 11, OTHOC'F'U1\

~piU~O~.

U KpyT'usae il 'CJil,O~ CTeK.vt:JJ~ ro.~U.u..1ULn~ P~UUl(ul,

ronm~IUt'e tseTo~IM'lqbrpla I( ('reKIHlr~ ORptllllI':!IUn~et'Y,:lh"O'''£'.'l~':H1Vt~,,l H:Ut .. ~Ul eY"lbi~U ..]31MUlt~r~t,liIi'fil1PQID~ l'~:H5.cJl.311 : no ;UH;:asn';\j~IU~ ,fMJr'I.",(nll,eFI'U~ tl~;,1'l ep~ ,Hf'M')r OT'K.~l()netU'lhl '" '). U R.. ~ Ui,""

,He [-(_';I C 1,2 no

~O,:1bW,~'l(r IOTK~l,{lll:U~lUUO' Ol1HiX

C.,10n

'n.16~l. .

~)I;

ro.1~mnu_ft [

"~M

[crex .. ~11. ,

M jPOl{

~
npl2:.l1)~,ill:btJI:>!>e Sll'<Jjoae:tl.liI,g:

t'liilliP'K"<II·
CUK';'la

,I[ .. '!HII;;)J
BO"'IIiN

:11:0 K

a'lrero

p ~i;;l:M'

a('A).

l
Ml',l-,

I,

!!-1M

254 3.34
4(lS

He B.re

o OJHE£: ,
»MEHI,e.e

!I'

IQI/O.o:5

0,15

'IH,' e

001111""

7<lO

»,

0',80

O~I.OO

He

MeH~e 0,,25

» ee
~

a,",'~,-,·~lO,·"

0.(1)1
I I;_,'

a~IOL
,l[~; - ,M;tRee,
(i'Mi4

OiO'75

2;

CliJoo
...:;;.;;;,;;;......."

l'a2~
2:80
4('15

I Me 'M'eJlee.

0.. 5

313 10'1

H~ oonee 0,21

He

Pl'

\1),,05
,2.510,

M~~e

~..

Or56

a~;;
~He Mell,e-e,

a:~

'25

. .a~so·
u4QQi

lil'e;

rMe'w:ee' 1'~;

a.toQ
a..tol];
,J'll!:!; 'M:eiUOO

13

tPC6

a4~1110

He Id~~'e.e '28;;
.tI,,'ftl
,a!~OOI

a~UUI

"~

11!i~~f1!OO

::;a.

M,apK3
C'l'.eKJl3

TIpe:~'I,~ll['lUl!e ..

31!3,~~c:m~ fl

n;ll~'l'!a IHIJIH!~t A, l~M

no

tH~'ferol)J1 JLM

a(A},

~nl'l

-1

"

OTHOmeHI'I€:

·'fe.(l e fA nor

1il00~.a:ll ;;'1_.
JIHJ IU~ ~ :!-I:!I:

ap!.)

420

540 640

He 6Wl:~ee. O~OO 0,14-,0.1 G. 0.,11--0)19 fl,e 'iSoJ]ee O~O:2;O


O~2()._,....Q.,31
0\,312 {J,,4S

, ~GO' arfi.~O

700 CC2

0.,28-"0.,3.2

01'

0,-9

,lE.o

1,5-

400
54·0

600
450

5~O
680
540

£2641)

420
I'

He,

100

Ij:06.....,1 ,.3:0 O'.~ . "t.Q"""""v ,.00


.;1:.f' -

6o.u:ee

0:.060

-~~~----

He iMel;l~e
CCs4Q

a...t50

7.. 5

(I; '~, ....

we
I,

a4~[]O

MetIee

116~

a100i

ae

a42~
i,M

eaee 7

ccs

4:20

540

He

7,00 400 450 FIe

!f:)OJlee 0, 1-0 o.~fl:2=-C',~914

0)33-\1 ~-25 OJ O&{)-OjQ62


11

()OJN~~le0,020'

,rlMlD
a451iJ

,500

640

700

00)0.84. 0 104 O~ 135~O,JS5

0't"2

Oil0'54---0~0616

a·;roo

,):(.0

·3, 5 ~
I ,;4·

ccis

420 540
7J)O

He OOJ1ree OJ)6 1.80=-i2;OO~


O~,9{),-,1~.lO

------0., 8i).......1 ,20

I a4,5,Ci .OT O.8.m:o ,CL,s4Q;

He 5QJle:e '0 lJfl 1",60··-2:,40

at2-';)
.n e 11I,'1>e'He,tl
a'l,~t1

30: 15

H€!: ,M·elH'!e

H@ Q.oJ]e·e ,0,.04 _-

IHe ~u:mee0,:62
I

Qt:23-O-,3.2

-'

,H,~ G-Mee \0,03 » 'O,Q2~


~Ol~ --J,h6l 45

~,te M e~-J1e~··m

aDrno .a>i~

C"p. S

n pe,.!l.e-!lblIl3Ie:
.'1,1 ap r., a
eTel~Jl;jl; n.1U If 131. , :rJiQ

a{l.)" H :'liTero:pMflM .
:nUL'iT,eL-:'I1.i1

MM

-1

.'

0'1' NOll! e 'fl.1 e n 0 K asa'[',e.'lli:lj~ fJOr.'!OWeH"I\lJil

BO.iJ:HM
)" HM.

lJ(l)

C3Ca,

400
4·80

700

fIe, 60JTee 0,0.8 »0;1(14 1)C16'-]":U

~3C9
.......
~

C3015

He oOJIlee OJ.106
~ O,OOq o !05,5-fi~070 '0.16--=10:l2![1

He flp.rree 0,.008 . O~O~O.0715 O~l~.2;2


»

Q"OOI9'

lIS!JO.

He MeHe·e 3·0
illglOO ·Q.:4S<O

t;i:4DO

C3G16

~~--~~
420

............

He nOJ]ee O:;J160 0, t6-0'·,'oo He .Menee 0.(48

He M8'H£.e

Io

540
C3C20

Jroo
,t.MJiO 560 620

. 0.140-.(l,2'30
»Ot486

0,0'02-0,008 O'•.(iils,.......O~{)25
, ·Qis:20

He 60Jlee ,O~.1 0 1';24- 1,:08


M:eH~e

,a~fIi:i'
H)(a

..........

~~,360
5:00 1680 400
460

{'OOHe He

tOO

iirar E!€':, '2,3

[.3C21

60JIee

O,.!U -1 ~22

»Ol007

O.fiG.

1111l!BO

He-MeJiae
:' uS!1J@
a~6:(l

asrm

100

('3C22

,He ,o!o.)1lee 10,00 . ',O;.eiJ-O.·&O


».0,.009

600

ae M€:f1ae 50

360,

500
C3C24

He

100

» 0,.00.'), 0,42'-0;52

OOJiJ:M!

0 tO~iO_

.(~ irn;t~
a'lIr1);O

,'He ;M~j'ee

.:w

'm~ cf\u~tLee -W'

d·,j:1l1J

'~'l:eFU

Ni.:!:pHa a

J~"'lj<1.
Ii i)_'lll;:';

()"):I'I~)in r-n lie [J I)~ a$a. ~·!:':..'H:! ii .u(\!" .1'0 u1;eEllH!;

~ Ir~ ••

.a( I) ..

,Ltl1il:l'

ne lkeHee
C3C27

'~a

3,5

.3C.~

aA~

ae
~5~

£ltiso :';"{I'&'HDa

&
'5

--_.'-,-

'--~-I_-

iil~"1:0 H.e· :\1ieJre-e

4EG 52-0·

65Q
r.' ;1;.,; • 3r·1

_ _l!\~6-. -.1~'8:...::n_·

{~~2§-O,8.9' He 6v..'lJie 0,18


_~,_
~::i,~

578

000

He oOJl·e.e; 0.,07
O:~_3.----.t ~15
I

H~ Go.lee MS
,0..'82--1. ~2S

.,

__:_------~·I

~~~·M·~l~~e. 12:;5 ....... (1;0 1~f:t !<:a.ler'bP··;~n; rtl:e oMeRee 11,0 .....", nO 2-'~ .~T.eN'p Hi~
,

a.~.?~

3C8

'He .oM.ee 0;0'32


I-------------~I

G,.11-.--il),

is

~~D ...

===

0,,2 (\-::Qr3Q

~iIEO. or 1.,2.
{l;~!;i~ ,

.,:l(} ~., ~

..

<':j,',

.3CH}

He: 6o..'Ieft

U,,98:----. [ ~5 4; O}3.S-1,0.2

0.], 7

(j~5.1)

He M'eI~ee
(toii~(') (j,5~iJ

ii,~,~
~;(I~~_

aCI]

----~~~

~=

~~

~~e

r, I6=--:r" '{tl 'He 60.JLe:e o, 1s I' .O.9.Q.----..Il'~ )

=fuj
'l.!.:'ic, ~~~ - '~~;(1H:\'!'~ .,

.iJ~

~..l4;!_:~_ I
~}~.~ . t~ ~

:!Itl t;:.!H::¢

5.~

roc,
]

94U-:8,t

Cl"p •. 7

npoiJoAJIc.E!RUe
np.t';il,eibHl>le

:raoL 2-

Mapta.
CTI;K..1Jla

D..mtU:Ia
:BQ;JHlbl 11M

ITO I{ a1:erap" aM

3Ha'fe[i~SI a{~)'. 'MM

OT'liO

i.

ure u t1 e n (HI:as ,<I.• 'Tem:'!t' nOf',f[OmeHH"SJI ap.)

.,

JK3Ci

.545

480

620

O,40r-lltd5 0.,l3.-o,21 O~,7·-l!:1)3

~S()

01' 3tO JJjg' 5iiO;


'1%2.0

GQ45

aS4Ei,

--~--i~~-_""',

_~~___,_~...,-----;---~~~_ err

2r5 40

4,5

)K3C5

400

550

1650

He ,f'k)JIee Oi02 Ot054---0,066 r~(m"""'l:l:S~ He. ,IJM:e.e 0.,05 0., }.O'-O 112 _ He 6.OJ]ee O,()1 O,2.9=-(),,3i5

'O.;'Q'6--Jl" 18

O~75----1~,40He ·6o.ile,e O,{)4


(\.:;1:,0' ;1)1 '~,.V":!:Kl'__U ~"" .
('I'

a~oo
OT . 13 )];0, P:·t2l[l
't:lti~IiO

420
,550

-~-~---He . oOJ.llee O~05


O!97~1,.45

11'1"'2~.

24

6'50

~ n,09~~I3 __ ~_=--'< ......... OT 8 AD IS _

lieso

~3C9

420 680
54"0

t44-·1 :,7<6

fl,e 50J[1ee 0 08 O!2.7""""O~37


1

t,~2JJiO.

~2L
orr· 1:6 JU.'O 37;
aEi80 OT t15040

1K3 C 1-2

480

-.~--------~~--~--~---O,8'~1187 0,4&-0.,12· O~8&'---2"OO


,

as·~Or
,4
~80
QSlQ

,IlO

540 620

OT'

1,7 .BJO' 2,6:

!a~tl

<n- i ,8, ~D2~8


l

tl541l

,C1uo orr 1,8


'(!,uo

iJ't'O,

210.;

,as,f!O,
[C,T

'1,2'

JJ;O ~ 1;'9

)1\3<:.18 -

I ,u4,5)tIJ

~---~ ........-31()

Cllti;OO

,He: iMeHee
I !t:1SIi5 .....

l,,8

450

1,O~~A4 ~ He l5o~ee O\;ll3:QI

~-----_....~~
He' 6M,e 01,085

0,85,-, 'I IAn

....
I

He- -Me.uee 6
I a~HIl_

Q,,U!!

ae Mellee 40-

Ui,5-Q

Nl·!lillKil.
;C'TeK.Il:a

n-~~'lHB:
,Ei;O;rHU l~ :ffM

n:p~,.Il.eJ:lhH!:M:l 2:Ha·r.e:HiUI a{A), ~:~(I Ka't~I:()fnU'lM

'.

~"U4.

~1

o~u~o tr~ UHl:j'I

f1{l!{:8 saT€;J.!efiJ nor ."W l!J;:elfllt ~

a(il.)

350,

410 650

He. ,oO.l!l.ee 0,261


'He oO,Jlee 01003 He 0,13 H,e '1I<'!,eH€B 0,5:2, He 60Jf€Je 0))20
()O)lel8

O~19-o..Z3

300 36'0 500

a,We)

OC5
OCG

420
5,80
420

700 ~~------';-----~
500 100
400u
1(1()

·0,112-----'0,18 He. oorree O~o.s

],O~I.35

~~~~~~~, :OJ:l ,~O ~3,9

Jll) l... ftKa:r.eroP;RlI~: He MeBee 4.....no 241: 1(a,ero,pll'~

ne

~I)®

~J€'tHae5 -

0,,2.5----Q,34 O~O~Oj 13 ,He 60nBe o,m;

He '5Mee: {)J15.
~ 1,09 ' Oj~O:,,7q He 6PJIee 0,03: :Be MeHee. 3 _ 1.27
O~,36---0"OO
.1.'8 MEHe.e " '0,72
Gii'IJO CllUlD

'0 <Q;S·-. 014'


'_'!I ,., ~ . ~ ,.

~ __

1,22 800 !J~4,9'~,'81 ~~\~l;;.,.d~J]_O......... ~ DOJiee O,()3. H


»l

He

M6He.e

O,Bl

He ,MeHe.e £i'gao

45

HKC3
_~~ __

400
000

800

He

M~ee

::;;"

:3

1t-43»

,_ l1QOu,e; __;___ 400 700

6cm.e_'e o..,1IQ He ;150}l£;e \::..,..,:....:....::....~____._:_____:,,_~~'._~_ ~._~-;..;··_..;;..··~,-~ :;;,;;:.;;';_.~ ; .. __

(1,43-0,.53

'O.tO

lhmo me r.;yeHee 14
l"---Eo="==-_~~~==-1~ (1.7110,
QiHOQ

HKC5

He

............... ---f

1100 400
800

8000,6,7=4JrOO
,.

M:eaee 0';16 »1,.8:4

He OOJl.ee 0;0120 He Me.HOO

~ O~,OO-Ol,g{l , IHe ~~ee O~IJ23


He MeHe'e. :3 .' '» ]i ,:2.8 .o~5-o-153' H~ oOJIee; 01050-

He ~:MiEme€: 0.68 »L,64,

\1I(,;: .MeH,€te 80
a.&OQ
G1HW

1,44

900 1100

O,4,O--OAS He Go.-llee Ot045


'He ;:l!rl!eHee 3

He MIfa:s:ee
a&OO al .

3:0

HKC1

400

TICS.

nne --~
eGO 4,20 510 570
680

800

;He MeHee .3 » - - 2,25 . ~ £'~o 0,59 -0,7,2 I 0,.53-10,79 ,He tioJ.lee OrOOO,He 60nee 0,,070

'neM.e;rn~~e ' ,3JO


a~_HI'
a'I:l{J

I'O/(!!

OjOl!8~a3.6 OtO~O.,OOO Or035~O:071(} He oWLee 0;030·

01'
~"~[)

(l~u,
I.: CIT' -

2,,3
1.25 ... -

JI;,()

:~\a~
.1,•.35

#0\ ~

lfO

C'i1ip. 9

r:
/l'h P IGI,
CTeR;n:3

tl,il,eJlbHble, 6 !J;;trHHlllHI

a(}')",M1I!

• ,-1

,,o,,rnf.Fl,a
'B,O_'IHJ>r

no RaTeroplHIIM

A,

IUd

He?

540
5/8

He oOVJ'E!,e 0;015

O~ 43--'0 ,55

He 6~lee 0,,020
O,31~61

~,7!1,

ncs

440
530

650

1.~1.80' [npa ~·M ,or 82'0 AD 5Q:O HM) Olr05-0~]3

0. so-c, SO

,~-~-~-~OOO..no 550, liM) He 6oJIee, 0,1·8


A
M OT

if.!.e: IMeae€: 300 a 1M


1R:eM'elI'ee:
al
M ~4a,

!lS4G

'O'I.,'H''I-l.:t.,O{),,',".' . ~ '":E'U' 1,00"'-2 .. 0 (npH, 0

~Ei{l

9;

~_~

ncn

~'-~-----~i-~~--~-254 4.00
58,1] 700
405

~r,e MeHee. 1,9


a5&o ,a<!,()O

,He [iOJI'ee, O. ],,5


J ,29--1,,~9 »

0,015

0,025,-005'" ,r" ," _"" v


'H'", ""-, ',0" r 17 ' - ,e vOJIee , He ~llell>ee 0.60
~~_~_~~I~~~--~-~

IIe M.eti,ee

70

436

lHe M,eHee o.~:20 oMe.e He ~,55


I

~a436
~(15,

___

---;-_ ... :__

~~

fH!~ 'MeHee4,5,
a,1lii70<
Q4,60

400 ,570

,67.0

, aSl0
tl.Q:iO

HtlMeHee

6,2;,

mr. 25- A,O, 15'1"" ;;' " ,

acta
~

600 640 7'00 I ....... 320


450

ii:Jo-'U u;;", __ V' ._. __ ' '!,,~''~~ _'

0.68-1 tl)2 0.64-0,9'6 ,f!! [,I::''0,',', ,1\, ~,-:'.o ,", He


MeRe.e 3,,0 ,1,93=3~a9

a:eoo
t:t

.o'[' I.. OD'AO !.,SOI


~GO

...,70 ....

"

TC3

510'
1000
660
1

He

·1~i4~~

1}37~155
M'e.H.'ee

OT ),1 A,OI 11'1;,

a,1'i1~

1,.00

asS(!
llS70

<01'

1,rl) oft,O !.61

Tea,

340
1000
4~O 570 660

U4,S.J

or rn ~8 AO ,2.9

l'J~~

Clip"

to

rOCT 94,11-,81
,
np12.tIl"'UI.b!ff@e amll1e:itlHI a{~}! no Jnll'(;!r.,o,p'.P.l~M MM-

1,
(joT

M~Pl'Hl
(;'l'e:~.1<1.

JJl.II'II U a.
:LlCllJlJ:Ho! 1, Hili!

'1'~·.n:l1:iftI

!;IrQ) UI eH i! e .!!I,QII!:.<Ilj!.;i. il(J;Ell'QUlJ,iHI

a(;l.)

H :i

TCIl)

340 450

5;'70

He' iM,@J'I~e O~'7Q O,o:3~~-S:O .

, ..a45!J

']000

650
303

o ,26-~O,,3911
O.20I}-O,3,oQ
~

0,'1'2;5,
"

.a660

lI,O

3~~

HeMeH ee p,:~2QO

sea
BG4 ,. ~

~'54

He MeH:ee 0,&7 He Jt3.o.u:ee a~ U$


.

2801

313
. 334

865
3,6,5

405
B~IC~' ,_1:2_"
?_5_4 __ ... H_~i€l~',=o~,o_.)l!_,e..;.e:_O""';;!',;...3B'__ ;")

lHe,

lDo][e_e; 0.5'0

1:)0(:14

400 2000 2950

He 5oJ]~e 0,:01 '), O~005 ,J" . ~l~ -lii,pJr AM OT 2850'


AQ

, 5600
npH
Me II a. H'n

400Q
e,

He ,E'iO.1le:e O,03S,
::to

30.50' HM')llLo305:Cl

.He 5QJ1nee0,0] ,. 0!,005 »0.2:8 (ru,!?1I ~ iii oT 2~O

,O~OO

He

,t'iO ..nee (],0'42


II

H!.t)'

0!,j,5

npn

OJl~U;11lII~OBhLt:311HI!q,el:U:t:lf"; KaK

a (A)~ Yt~i.'J~Jl:eHl;1i'bI!l:

;n[I1,:!,!

ll: ~

'Ka:reil'iOpnfl., Ka'[Ce:J."IO,pJUQ oJ500H.aQ.a.IDT, AB YJlY'"Ilerrp'.e .. o M 1l.E:HU ro;. a


(~'ect=B mJ[ hHOa1'H;

1"

,rile

n\il,J--3. ·.M,;'1fp~... ,.t>TJI' _ ~rt,I,'L!!""'iI ~~,~

nO',. 0)
}.'Ulp;

.~.

nosaaarea»

norno ru;ef.n:Ui
npl'[KOTOPOiJ

B 'o6naeTI'l lIalctMeUb·mero
onrUlteCKS,R,

no-

-=-

rnOUIeHJBI' ,nJhlllHl~'~JU[&l:~

1I.:<1v'faOC,Tb,

eTeKnanp,eB~ma'e1"
']'lQr[

na

'01,3 '.on,[,11:~c;:l<cY,lo Tt1ll.aOl'liOCTb,cresaa

H,p}~rn;n[a KP].u~o:A,
lIUUl 1\,:3;1\ pla3,HO'CTb

iKe to.~.lX1Jn-1.bll WlpFi Jln:~n~e ~?rmHbiI lo';, onT~,~~eeKo(j u nn.OTUOCIn c~~eJ':'.l1u·lj Bl.J QnC.1l1
onTH'IleCKU,~ nJ10TlrHJCTet·~· CTeK~<1

e-...

npl.~ A.TU~lIax.

BO.1'U[
,·_c.

I'L'~~

-2.0,,'

U'M .,,_,

,_

"'up -

.'

'f,ocr 'J,t 1l,-8t


u

CTlp.
'-

~1

ep

l.IfI

a (A'" H3M~'peH:HOrO q€;pe3~~~bI'~ 20 HM B 06", ,JI~CTM eue1tfp"B 44:0~6,pQ aM lA.uH crexaa MapOK Mel-HC3 H ~, o6Jl'acru enexrpa 400~· 700' RM ,;m,J:l.~ Cl'eKJ!la MajJroK 'HC6nnrJllHueHHfl

CpeJ'iTHe:e, f.4.

h a_n".'.:&V't',,·,MeTH'lec[(,oe:a6,eOJ]iIOTBb1X t"

8H3Q,eliHB:

:aOK:a381Ie-

HC12;

0:;:1)~'

epezraee

apH~MeTut:li'eCl{Oe

a6COJIEUTl:U;]X

3FfaQeHUH

OT'KnOHB-

, HJIg nOKaS3lT6,;!JlS1. i].orJ:loIn,elU'I}J,


a,~p, rEUpa,Jf\'eHHoe's

ap.)
Q'JI

,a mIll;: ~ Ffa.M6oJEbIIle~ '03 a6COJnOT~:lbIx' 3;)aa~eallft OT cpeJltuer.o {)~XmCFJ;teH.Hll lij>cp ,SMpaJR,tlJliOe

nJ'IC\II,eH'1'ax

or
oC:~ ;

R~Mepe~Horr'~19,flaqeH:HSI Q'fliJIORelfHJI

11'OKa'3JaT€JIID ITpr.J:fO:m:'~HIH[ lJ. {A) onTUqeCKO€: :llB·€;:rHOe CT€:)(J[O .rr;OJlJ}(H (I COO'fR,eTCTB O1B aTbKa t',e~o pnSJ~~~ yK8S aH:EtblM B ''ta,Orn..2. 1 ,.4. no )J;.ullFFe 'B.Q.11J:U.I AJ]p OFl"tt1Qe,·cKoe nserae e C1'e;[(.TEO)I,:o.tI~HU
COOTBeJ:CTBrQiEla,1b

1.a. no

E! :upou;elrrax,.

fj" 1,.

Ka,1er.o!pll:)[M~ YK:a:~alla:am B! rta6JI.


I· , ..
·!l;~';U[r.l J.t;lff }

J.

I
II

iLHU{:a

lIM

r 111H,::n,
II
HbMNI't.

(i"l?~,i'iQ-

.M.apI(3,
CU.KJI,a

:f!~I1S'! ilQ iK::'lI$e~Q:p 9l1!lM

'I
'~lO XC 11 3'90 4210'
I

-1

'J

±.tD
1

'l
;3.

B60
,f]OO

~1C,~2
·~Cl B

4?'O
4,gO

i _' -

+1@:.15'56(1

,*~11

,47'~)

~5
~_'J"---'.I

560
56D 15QO'

~C18

~lO
S35

-----1
] ,.2:

',to'
1,0

0".8

O,8~la

00112

ocn

0'(;1,3 0014 ~~-~, QC'l1

.550

5'65 5'S-ill . ,.!.I'

540 ,GQt} ,630


(irW

i'~--

,I

.,

01 1:)1 ,2 .l)!;:!"J 0, IT :1l.pHTG~mltallll 1",2~ § H ]0 M~

I{CIO il\CU

KCIB 'KC14·
1{<:15

sie

'S5(J.
670 ,68S,

+UI ±'l1l,

1,20, O,OHJ 75l)


i~~
11,-

~,0'
--

t,IO

,0

R:Cm
~.c]9'

K;cn~

~--!-.._,

7001

1 .5,

no

noxas

a reJHO

nor

JIOllr.:eHHH flcp

~ Cpe,l1;IieMY

OTKJIOHeFHUO

C[)

H fH1JJfOO.t1bllieMY

OTKJIOHeHHIO

]f.{l:[O cooraercreona'n,

OIl'fH'L]eCKOe UBeTHOe. CTe.K}JO l{aTerOpMJIM~ YKasaHHbIM. B Ta:O.lT. 4. ,

0 max

.,[ton.,

llOHaS'lI.TE.~b
'lJ:

!\'lJP!{ a ~'Teli_~'a"

~------~----------~ npe~'\,
cp
j;;:!t i.'tH~Op'~i IlM
Q'i'~.rn.110

'

:ri~:-~I{)Ul~Utl~
MM .

I t~.oe.-l..He'e
0C]}'

%.

o·m~!QH~!-l~~
H>C (lQ,Il-.e~

).1"1a 1':60. .J. ·.b.:ul~e 01I7L.iiO!ll~. ..


f;'if[:e

"max.' ,%, [{Ii! :6o:n,e

'

BCl.
HC'·.'"]. ..........;._~

0.01 o· 0A :'=_....;..

'±O,Ol
..... ;;;;;..._;;.,...'

1-±O,02.

,_';:;''+.~, ~

+',

0..

'o'~'
~L)~

i ...... ·0·. .•.


.....!.....

20 ,,00

~5,OO
30,.00

,U'iJ

n.. ~

HC3
HeG

O,47:±O

,,05

,I
I,

io,oo
25,00'
'1

;;:r:071O

_H~C_,7~,;;;",_~: I__ O;,_,'1....:.2_. ±q.O~

{),06±0,0'1

±O,02
:!EG"Oll
:;r:O~06

--~7,00

30,00 11,00 .,

35,00

_H~C8~-,~_I H~·.C_··;'9_··
HClO ............ ~_~' ~H_C_T_l __

--1I

0,21 O~65

±O,03
1·~O,,06
+O,HJ ~Q.O~

iO.OO
5,,00
15 "00

28,,00

]'5,f)O

±O,l1.
-01oU~

~.., 20 > 00
9~ (ll.. • " • '-U'jluu

+0,20

20!00
.'---

1,,80

±O,! 'U~
'+J) , ,35

HCf2

- 3~,30

-I'

I :+·O~66

-r-'O , 3.6

----I

I'

1.0,00

j 15~.OO

----.~"'===~30,.00 35,.'00

·n po 11'M:e p y,C J], 0:8 H 0 roo 603 l-I ·a·q es 1:1: .aoro yJ]brpa'~HOJ1JE~TCBoro' C'T'fKJla. MaJJlUl ~<l1C 1:: .. Jl(/JCl [OCT 9411=81
. I,,ff,, cbI13UI\O~X.M'MlP,U~CInH:: xaJpal~T·ep MCTnKH cre'KOJ] nplllBc,.n,eHN B cnpaao-mox :npuJ[OJR.eHHH.
I. :-H l"I.!II~C'l!J'ILiI-ETEX -1"I'E'n,".

no rOCT 2"3136-78.

OI1TBQeCKOe. UBeTHoe C'I"e:K;JIO no A:BfJlyqenpe.JlOMJIe'HU:ID~ ny3b1Jp· f.[oe·!~: II 6ecctuIJ]hHOCTH' (KaTerOpup 1-4) pasaeasror RaJ IHrrer'Opnu

1J5"

onrmecxcro

iij,il:J<eT·

on'f]l~H~::CK.HX

ILtBe"{~n"ilX

'-T-~b-Er'Q'":ft,A H. H:I r -g .. 'P,. ----

cJ]e)~Y'l"l' usroroan Htr~, ~ coerserCT1UIH. C l'p'eOOJla~ l1lJfMI{ H aC.10~1Ilte.ro (,>l'.~.fUV) p'fl no. Tl\r;um:Jl0.r]:'l]rJ,~ yrHepm:Jl.eUHO~1IfB y.C1"a.HQBJ:'IC1HlOM UOIJ~.lu{e:,no :[]ONi!3·;,l'f'eJ[IQ :nDr.i101l1c~mH

2. L Orrrn-recaoe It'BeTUOe crcxno

a (;,)

['[.JIIi
j

)'np" ,lB;By.Tlj7lieUpe.uo

ureIIrnOt
i

6ecCBHJl'bliI-QCT:M:

H nY3brpHOCTH
'

ECarerOpl'n1:

yxas a E:IH.bJX n TaOJl., 5 M 7 Brcpas :u.urjrpa ,E K[llKjI.OH C1PO-. xe COOTBeTc,TBye,. i{.a reropaa CTel{,J] a" U3rO"rOBIUlel'l\,lx)ro napTlu]')vU:I, npeooi,eMoB
O'fHOCIl'fCE:
113

lI'!'.fymeCT8ElIIHO JIroObI'X.

no
K

K8TeropH~I no
!SH'p

roc T
2,.

)'IIP

pa6011eti·

I 3..24,0= 78.

'.

TOJHUHHe,

(j_)uJI:b1'pa

n:

BbI~

aerca

ElO'r,pe6H:T€:JJl'eM

'ta6JJ"

T a OJ! IBn; a
KaTerOp'H:A: no

M:ap'~.aJ
C-Te~;rroll,

M,:alll~~,
CTel';,la

25

~ ~i'~ IJ.j :~ := ~Ef",:


'.1'1,0
::i:

g-I

~ ~
:!Xi
[:;:j

M.,:l:·]lI'I~":lJ

Ge;Ei:.a~a,
:s::.

" ~

i~.~
ll,Il)Cl

L.l~ ,~ c:.i'
11)c:;) '(C, :I:

a;:
"-'0 '0 ':;
!,.!~ U~

YcllC2 Y<J'.l;05

1-Q '

C3C3

<1

2 l-2 2
4I

C3C9

.1

C3C15

C3Cl6

Y~C5.

C3C17 C3G2-0

rw
Ii 1'IH,P u ~ .. , '

ecr
-__ JJ\3GJ1
JK3C18

4,-cIl. ..

S ..MM

cct

G3CU
I

C:C2; (:'G4, OC8 I


I

CaC22
I

.......... -~--IIC3C23
IIp H T'O\Jl~lille C3 C:2S tl,O 5 MM; I C3G26

CC5,

~,=-4

C3C24

IKC3

)f\C4
_~IJK:CU 3,-4 ,t+{,C E.2 l~,2 !)KC16 .....-=.-l-~ .... u)i(C11 ===-4~·~ ,II~C 18 =

1-2
3, , ,

l _ ell.
2=-4.

ta ~y -~----n3Cll
I

'C3C21 303;
'3C7

l~a]O

eC9

.~ _- CD.
1=--__
="

3--4 no 5 M M:~

''C3C5, C3 -' _C1

'15 ~.M~.M_, ----;n;SC8

:2

SCIO 3CH
'1K3C~

~C19

-~
2 t ~,2

,3~4

OoGS.

)i\C.20

Ja
~

2-4
I

-eelS
I

.2~ 3~

I•

M-.ilPK~
C:,Te'K,,'l!:iI,

M,i\pK3
C,'1t~l{.I'.l<l.

,Maf.i'~,a
CT'!!KJra

ocn

ncu
nC1S
i

OQl~~ OCl4 OC11


OCI.~3

nC14
HCl

:K:Clel
KiGHI
KC14

KCU~,
--::---~,I

aca
'HOo,
HCi"

HCZ

KCl$

ReI1 KeiS H.Gl'9


H~Cl

'{'j-3'~~~-

2-4

- J!

:~
1.=;2'

3~

acs
HOg

_....,.......... ------lIHt:.iO
,2

,ilKC3
H!{JC5
I

,Ml!t!,; ~~ CB.

ae 3
S
MM

.34,
I

1---"-:2 ,2 '1-2

_4
I~~_"""""""'-IIHCI2
------'ll
I

II
I ,I

HKeli I1KC,7

I I '__

nron
BCla.
I

nC5,

2--~3}to

nc;r-

nes

·2

;5
~~""I-..~_I~

.3

1I!1:M: CD.

Ml\:f
I

TC~
TCa 2.2 ~ ,lI,n, ,g 3,' a ro, T, D,H,, Ott,'.' '"
~ T]UO,

~~

~____""'ji;

,4)

'~~2

aHa tU~;FI,Hi:

C'I'eKJl~, M,'~'a"P'KH .l.pnYCKaeTC,Sl qT~,J'[ 0111eiHHe __SHa'leR ,


a'~6@ mil

:6, np e,lleJI a x +, 5 '010 •

UH

)I( C:20, B'X,tJ.n,~,~~IIX,


a SO~H ~ :B

:n:p,eJI, ern ¢ILl:, ±~, -;'fJ ~ 0


1

II,'

OlU~;r

,ll~l"
,

2,,3. HOO'!]"liOP'O,.ttH:OCTb Ol{pa,tE:.H CTel(OJl" ()'Iq),a.me.luIH~ CY,llb~~IOCeJJ,~" q:HJ;,3.MU HJIM 'C::YJlJ2lCPR,[taJ,'MHM,eTaJln~'B'j, xa,plal(Te:IH[3;ye~II,[JJ..1! H,;}H6oJlhW~~~ paa,HOC,Tb[Q,s}[a~el']Hft A)"np B np,e:,n;,!!n,ax OllUI,OIA' ,~lJr10,"'OBKlll He AO•!lJti., .
aa npeBMwaTb a:H:al[),eH,l'lrti, YIU13 e,IulbIXB

2.4~ nC)1\taSa'T eJl]h


1

!,a,IS,II.

6",

p'aCC'~'S111HR 05
1

ICT,El[{:an'll

'Olq:UllllelUl:bJX

JI.:Rl\;Ul

R"lUI CYJlh'¢'HJl.a MH :M,eTa,Jm.nOB~ ue lloJmJ.[{eu llpJf_B!:iImSl"h

cyJm bl~oCe,Jl~ll~'"
nOlK,a3IiJj,fiI!oIlb

p aCOel!;,H l~~. K_QHT~pIO.T.1 h'fUJrO

p' a,Stuli

nHiaMe:.p

l1.,ftllt !,l1;lifi.(lQ.,IH,1Ilal'! ~ill'OTO~K~j. Mt1.·

;;;NIHJiHtl

CEo . 40 JlQI 90 » 9(1~ 180 ~ 1,80'» 3£0,

.no 40

2.5.,
IWJl -

2.6. 'K;arerop ijn


H'X MacChI

3-5~'H .KaT~;r{);pn~,
rrpUB:€:)],elfM

,UBy.J]yqe[[pe,.~nM.TJ.el;l.ne

3.a:rOTO~i()K onTI[~le(;;[\llX

IJ;BeIHbEX: ,c'!,e-

nys,:blp'·.'HQCTH .

B TaJJJl. 7,.

s a1;'!Q'It) BOKCreI{J] a

:B .:g:,aBHCHM O!ZTH OT' I' •

_Knero;pH,iR!

frY:SllTfiHqCT;Ii1i,

'[~~=~_.;..~~~----;:-:--'"""""""':---

2-IG

13-,-,,0

4-lJi,

5-..0

I.-1O

I,'

;-'0 \

S-ID

3iJ

r 50

1100

~==="I

800

,50.0

10"00.

0000·

H}
30
!

50

,
I I I

.5 1

HI!

00 '11t)o!
I!

50 lCO ~,aoo 500 , ltn R. 3,arOTO~ 0 K TQ!!: 1li,«lI'lO~ ;to 5, 110[ M: :1l.Kio!ll ql-ne.fl blflCI; ID
50

100

,zoo

2.7'. TpeOOB1t!HHi :K cIlopMe~pasfM'epaM H I{aqeCTBY nOI!epm(),cT:~j' ·3iUOTOBOI: no rOG! 13,240-7ft 2.8. TpeUOBi3JEf[~.g I{ nOKaaa.TeJU!M: .IUIP;ll:eCl~EH~I, BBe pa60qe~H: 3,oB'bl 3i1" [['Ol'OBKJ[ eresna He yeT,! F.UIE!~1].IiJ]3a101' • '

;S,J. D,JlliJnpOnepKJrI
;m:,BJ:rra.Bee napTUJI'

cooc:fFH~TCf.Bl1i:: Tp',eOOBB.t.UJlfi"Maacrosnrero

'CT8e:"

S"a:r010J3D.K ,H~n e)JJlliH~IHM~

np UlIlne-nSTU'fOBFJ]'reJIhJ];.Ol]X(
T'.all1\'t~iM.,

mil nOlla eprsrs

a a:rO"IDoBKH C~~:KJJ:,~, JIp@Jtn P'I: eNID - CAaTQqIUd~j F1.eOJ:ii[-

(::l1nOtl!lH(I,i;H Bh!is 0 pO'~:Hll!il: :r'Ol!l~pOlfh HKOH1~p.Q.1h

,~l2. OC1':tUl R' 06"ibeli;~:]JBPl'i]iIi'~ no rOCT 13240-'7'8., C a.3. JI,JUl J[[p'O:B,e$t~.RIUI .:11 pHe:M~O" C,lID.,lIlTO"lH:Nx }lCIUdT3~;H it fiP UN: eHflKl r

:npOr:~;:ha~u[,anpne;Mo·cA·a'Wo'llHNXI:CnNT;:iJHMJ:~ QlI'5"&e~1 ,60 PKl'I nnu Gtd I1UfCJillO Q 6p a.:3:.[],.OB~ ycno EllUl (lil"i[],OPa n fl.Q.lrOTOB K];~ n p,O,fi'hI ~Q' T,8!fi'.l]. 8~
I

no

o 6,p asna M.

,3,~3.1. Ao,rryc.Kt3IeK,.l
liI:pj\~.KOHrp'one

1-13 eu BTb o6'l1e M Eih),fjnp lU~: IfJmlI q iU~J10 M CfeH.J!I:a nOI,ceM ru:Op.M]I:,pyeMbI.~J'[ n.~p,aM'eTp~lM"
n:p,I,IJHJ.l4(eM

o6:p ~sttOO
AlU,::y"u:':nt
!<[[l[;l\:',iO

,3.4. K
(nacnepr) ,IUt,PTl[I(I',.,-

It;8,EJI,O.]iI: UaJ'p"FHH CTelUIa JJ:;O.1lX<.'eH t1'~l'b ,0 It~~eCT.lM~:iI1(l< rOc,1' 13240.......... 1,8" D1:tbT.6op O~;lJ.iIOl:np(l.l':I,erm,1II1
_

P,esy Jltb1";3'rN

pi C'DP OCT,' .1:lJIJUOTCft

TeXlrH'Ctn::K3Hl

TpetiD~~~~~

Me'TCI.It

~Cn~TagH~
BI11i. RO'lJTpO "
j:]'

[loIta.a.aTell!> IIOf"IDO·'
mef[IUI

_ .:1 1 • '''I'

,.1 '"i.• <j ,_

no
'U,aJ.M

o5p.as: ..

OT' e-re:KJrU KaJKjiloi


l[(BapDt

a 0,) 1.4
4,,2

reJlb norao:me:HIUl
Q

nOl~a.3af),!})

no
'U.3M

06P33-

OT' c.1'I~I1:a. KalKI.tO,A


't~ a. Bo.,!:lJorn
J3,!3!p~H Ki!lQoi U

Jl~lRl.'I.a ;EOJIHli

4.2

Bhtfiopo'tlM!l1:ii:R;JIM:

"[G.p •

10-0 pasua M

no

,2
( flal1.e,O·~1[ee

OT

reliUfan: H 'w:aH50.Jl.ee.
CB~TJl.aa

CTII["KJ.!,a Ka::«noft B. :a:pKH H ltaQo:§:

- l-fIaBO)l~[II

~K~:P-;Y-Tti-_3-H-.a-

KilO
UOKRc3B-

"I---l~.~'~'~- I:-n-o-.-Oo6-P-8;-3--,--1 -·~4~. -~ 2 .........


n.aM:

aaroTOl3Kli;

2.

0,..

--~-~.
(M5p'aJ,3~ I

CT'eKJlI:a :KaJK.aoi B<lpKH. H I-l:2I£KlO<Jll

HaJ'IOZ!,KH

'l'emj, norao·ill!,~:!lT.ll ,acp

ep'e-ARee
Ol'FlQIOReltHe

1.5

4.2

no
U:.a.M

Or ereUIlKa>K.Jl,oi sap lUi H K,aEn, 0'1'0


'OT'»rKra

O~I?
H;all6QJl"b~

rmee O'1;'KJ'IU!HeHHe.

om,a,x

HeOAHO~
~'O!lfHJ('ITb
'{)'Kp aClKH

4.3

BhI.Qopo'qHW1!: '

(H~H6oJ'lee JEMe saro'TOBJ\.H:)

OT napraa; ,!lOIlYC" :Kae1'-CYi:.rmHTpo.'u, ae "pCmSBOZlUTb,


ec.TtI[

geo.;n;rlOpolI-

o6ecue~e.HO

'T'em,>paccejjjE;lIHIi

nOK33.3-

2.42,5.

---~~~

-___:___:'I..--'~~~ '..•.

, BMt)QPOq-

KJl!::ecn 0 rexso~OrUq~C:KUll'[ 'l]fll,)llec" COM lUtBiO'!l11m

H:bl:A

.A By.fI.yqe·
Il'r,) eJ.lOMJIel-me

~-""""--~I-----1·~~~~=~:I--~~----I---

4.5
I I

B,WIJOPOli,. l'lhl!t -

,5 %.,

n,':!1)"1'1im: lon:ycl\",~"":'>1 np_'J!'~80'


.J~HTb ~MI.rpQ •. 'I:b. ('C'.-Ill 1\.',·,\,I~'~!h \?6~ l~n"~I'l'Ho[lr:r1KHr01t-~

1.5 urr,

110 M,eI-tee

ne

OT

2,

3:'lIL

non

nf)Oo'(u}f'Jfte'ff.ue:
-

.'l-.aliA. 8'

, Te:'::'!lH~ec[{l1!l!

HO'PM upye:!il!l:iin

TJleoOBatIHII ,

M~TO.J: . l1eInIIT':l~IH:~
Hi"!:";

'nOlp3"'~lP

5QJlR

o t'i~ e M

,6,1>[·'

!WIi'l"pOJllo!

o,Gp,~~UbB
BOi{,,, ,W,!!,.

~I, Lm'CJJ'Q

no !Ii r Ci'YC:Hl;[ot:1lI ,~,o!I'rP,(i·


JH:!:pyeMblK 3;;!f'@TI;I!EI:OK: :lrtJ.il11: 06P.~Si'WJ:B

YCJlQIIJiQ:

O1'~,~Op;!J, i!I

~"I~I 9nrQ"l'O·

B,e&C1UI'J.Ib·
HOeT.b

,2,.1

~4.6

BbI60p01:J· 'iI,MM',,llllfD
fi.9:MlihIX 'C~Dn

,,!tJ't.fl -reMH!.):IX

r,OJOjO" HUHe Ol"[1tlpm'R fl:.1IFll, Me,Hee '~o.,nrr;, npH' __ onep:111JJiOllHOll .~ _ ._


I

R:.oa.TPO,llJJ;::

no o,o:pasiLarM

creKIIl.11: _:3 WT.

nyswp"
,IE[CCTh

4.1

Sex 'n:8i.pT1J,~ "11K


[lpH

onep au.n:o~ao.
!,

'KO'~pOJ1~

4. M,ETOAW: :H'C'U~ITA,HHAi
4.1.n:p]ileMo~cJ];aTOqH:Me H,CDhn::UIJI'iI51 CJ')je,.!],yeT UPOS,cfP:HTb MefOl!taMH~ yeT EU{OBJ] eHHhl M l{[1 a CTOJ["1ll,Il MeTa HI,lJ; apro M.

,!1;p¥fMe nUJ:tTO)l,bl '~{OH''f:p0,:ij~ c npe}J;enbHoi'l norpeanroersro onpelJ,'e'im::~MJt~ He 'onlle'e YK,aa,8:HHoJI ,ILJ[fI nepe .. '1i:l'lc.lIellHbIX .Mero}1,OB, lJJII!l- MeTOJJ,H) o5ecne'tUIB81C1m;I1e :K:8'qeCTBO CT€J[JiIa

4.1.1... )l.onycKa.ercSl

npi1'Me.Hf.lTb

:8 npe4e..rUIX a8KaJa

4.2'.

[[OTpeOHTeJIH,. IIoK8.J.?J:TeJi[]), l.Wr,j10w,eHluI ~


.(1 f:Jl

UleH.ir:a
Hy

BOJ]Jl]l;J[:

(m.1..5)~! nOK:3!.3areJIb i,~p (n, 1.4) c.neJI.yer H;n,.~epDT·h


lWKYMeE:ITaIUill[.

(Jt) [rt, L3) nOJ..'::a.saT~J[b Horn'o ... ,~orJmon.t:eB"H ,a, (%) (n. L4h J1(JUJ'"
:1'

..

'

Ha! CJleK'fI=uDltpoToMet'pe

no

relJ[]1t.!eCI{oP.i:

TpeOOB8JHM51K o6pa3D;aM
Ta.UHU. ,lIMTb

,_ no

HOP:M~,THBHOmTex'HH~ecEofi:

,ll,OKYMeH'"

''''-2.1. 4.,;2;.,2.

c Yl:ileroM MHo:roKpa'THoro
nOBepxHocTe'H
Ka~H~:c1B,OieKJI.8J C

OIT[p',e;m"eneH",~ nOKa3

a'renen rroraomenas

POB,i] HHb~X

oepasna,

c.ne.llyeT :n-POH3BO" .Q(Jtp'a,)l:ceHH:,jiI H3JIy~,eHnH' OT OO·e-RX nOJj[~I:Ar.lp.ll.OnY'Cl\.aeTc~: cy.J:[.hcpoce:1ilf:WHaa,M.H


ne:poe.n .H3.Me:peHn:eM

no }lJUiee BOJUl~! CpaB,H€Hli51

.C),get-

neqmUl':n~ ]]YT@.M BHsyaJi.lbHOrO {}O p a3Tl;OM. .

sarOTOBOH .

C KOH'J'POJ[h:H'hfM'

cy;,~b{~Rn,a R M
meH 6MTb

4.2.3. Y oopasuoB
06pa:3,Ubl

CT€:KOJD, OKp'ameHlibIx'
:M:'apK:H

Met.aJ]J]'()B~ If e'TeKJI2I fUI.Be,Ll"e;H user: ,CreKO'.11 Ma'pol~

Il Cs.

~{ni~ . .!lon ...

'TI', [ OJ,HCm, HC2, HCS,; HC6 HG7~


J

'Y,wCl J Y*'C:2" 'OC6"nc

ncs,

I1epeJ;

H8iM'epeHMeM p,eIKH'My')

)l,OJlIM<HU 6bl''l'h

o l'O}lIOI xe Hbt,

HC9'~ HCUl"HC:ll"

II

i!

'Teall

ncis

TCti,~

.no

Hasonxa
10MY

H. 01'iKH.f

oGp.as:Q,oB

~TO H ,9

aroro

'CT~l~oQlnAO\.11»\lUd IG:raU"b .n:P'QU38,e.a.€'H .• l\OlC ,K!(Ui']'P'OJll,~\tpy,e.M'Q,u, na,:p'tnM.

rOCT

941 t-B11l

C,p". 19
,

(n .. 2.3) np" Hep,5x(I,D.HMOCTH enpe.n;eJI.HIOT yTe'~r B[F.!:3yaJlbHo:ro· rrpoestcrpa S3rOTOlBOKB i1pOXO,!l;.~m.~M esen re, Cpa1BH.Hl3a::af[X C I(OliTpOJU~HMMno6p 3Sl.1;.a.M·H, I~JlIM: as Mepe:HHeM1: Ha. CrIeKTpO~oToMeTpe .nByX Han Donee ueoJI.UOp01J.JlhlX[]O u.~.eTy 3,a.rOToaO:K
H:3

4.3. I-Ieo)J,Hop0,Ll.HOCTboKpacKH

napraa,
4.4·..

IToK3aarCJIh

pace,ef.[HH~ (n .. 2.4)
c. I{OHTpOJ[bHhlM

rE1Pl'l Heot)xioAIUdOCTH
oop,aall;oM.

onpeJl.e.. ..

]!SHOT uYTeI\'1 cpt,UnreIiM51

npOCMOTP

rrpO!lo1SBO)IJIT aa

TeMHO.M '~oHe

352'm-69~:
'np'OCM(tfPBl

H3MepH'[b ITO C-T 35.19-69 H2. nOJ1HjJ.ilI'MeTp'e; pa8.HOCTb XOJIJ1 H3,.Me'" P5IlO'I' B cepenarre aarOTOBK·H B aanp aBne;Hlli H.Bi:i<!50Jl;bID.Ue:ro 'I! a3~u~p.a" ,4.6. EeecBu.Jl[DH:OC"r:n (11. 2.1) CJrrJ~J)!yeT f.m~]H~;JleJl~Tb: 3a.rO'fOHOR) a2KBl:::.2IHBbiX; no l-.2 .. :ij 'KaT'erO'p~AM~ _. no

4.5 . .D.BynY\lenp,en·oMxeHHe

ro

(0:. 2.,5) npa

rrpa

60K~JE,(IM ocaememm

HeOoXOJUIMOCTH:

cJ1ie,rnye'l

sa.rOTOBOK,

g.i:lKagaHHDIX

no

3-'11:

K31'.er,o'pHD,

.-.

, nYTeM

ro·eY'

l:uisy.a,JlhHOrO

B npoX!o,u;H:EU:eMCBete. ' 1\0 K'rp 0 ...h, aarOl'OBQK) 3'Bl'Kaa3HHJ?IJC no 4-'!H:- xareropaa, '1 He npOH,;3'BO'" J];gT" oOeCne'l!.;1HB3J[ Icaqe,CTSO <CTeKJH1. 'f€XHOJlOrINJeJ!HHM 8]'lOU.eCCOM: aap ..

I~~

lIySa:pH:Ot:TH 'K.aMRHt -KpnCT.a.rr.1U:J: Hi r'OJllO:BKH Y3.JlOBNX. cBl']seA np:Hp·aB,jJHJB~!oT K ny8J!i[p':i·~1:. TOJllUHUa. creana, [[~l'OeMaTpHBi"tteJv10ro aa yCT:a,RQ.BKe C E!:JleKTpn'u:a:oK,a'T\eTO~LHH

rOeT

·4.7... Karercpato

3.522-- 69'.. TI:P'H orrp·eJ;len:e:'HH'H


ij'HH

nyssrpnocrn

(rt,.

2.. ) CJleAY€T o:npe.ueMl'b 6

no

. 1'0 :MM .~~. Jlf,JUl iCT.eKJI2 M.a pox C YCT~lHO:eJI€HHO:H aa,H,B.hI.cmei "rOpn8:H. nysblp'HOCTfI 3 ,(cT·eKJIa cOcpt@Jl,H.e'i npos·p,a.tJnocTb,oo);:

.Ha. CerQ.31'Ky r.tUt32, ..rr;o..rrm.]lIa '6'MTb He oo.n:ee: . ,S MM·_ .lJ..JHI CTeKJlD, Map_OKc yC,.auoiu~leHmoi uaH.Bblcm.'e'H xa-rero-"·p'HefE nY3]}IpHOCTH: 4· (cT'eKJUi, c. He,2J1!;OCT',atl'10;t:UIOB npo:3(l!·:qMO,c-Th,I(],)~.

_ It.OJ].iKua {ih~Th He [ioJIe,e 10 M.M., TOJIIll,RHa CTeKJIa, npocaarpaaaeaoro

-fH1[TH'qE:ClKUM npeoopaSOB"aT-en;eM.

<p,J['EOOP e:CJJ.Mpyrom;uM

£'JKpaHcnl.!,

Hat YC1:aHOB(Kec

np,oe:KUHei

Ka'fle-

-cresna _~'!u
=. . _;:

2SMM: ~ ,n.JID1CTexna. oc:raJU)H,NX M.apOllt. . 4.8. n:posepKYp a3MeipoB(3IaroToB,o~ H fJfy!,OJ1('R@3.a.Jle:r,aHHjJDo[tO:gOB.


,r'>TII',g,nr'Y""-T: ~JLI~~<.:~,
_

-n···mlo'·.H<::)·'E)A:rl'UT''L ")Ii' ,- ... Q,J;;IIV,~~.L, ,1;11

,-

no I'O··,r'T· '_ .,! __ -~ -- 'lgn4··'O·_· ",8. ',.\U~----:~. _-

_1')iIj

5i~MAPKMIPOBI.,. ynAKrOliKA"

1iPAH,cno:p1i:MiPO;BAHME:

'It XP'AIHEIH:ME!

15,.1..
; f'OT'O'tM)K

M.apKHpOBKa:,

yIU?iKo:aKa .. 1'paHcnop'THp,oeanHe 14 xp aaennesa~ OIITUlleCK.Of!()U,BeTBqF'O c.l'eKJUl .........no rOCT ~S2~40-7,8..

,lIP Jf J1 0 )l(E'HH E
Cnp(llIO~ii,De

l!!iJ,e.i"r, !l,iiH~:I;HIl\:paCH(lj: eTa. on,,] ,

:w.

nOKi3!33.re.JnI

no:r.irto.m;etJll:H a OWIIlCl':lIXClJileRTpa

(It)

'E yn]::'f'p,a:~'ll(l.l'IerOIlOn~ :lUUilUMOi llo.rrHi/Ei;,a];lc.'IIOf.i: CTEnil"J[a 'fOlJ1.J.U,[nIoftl MM II.p.HB~1U;eHJ::,I !'lI

lE,.1I::J,II'I:tJJ
.B!OJlH:bi

ji~i :t:lM

260 280 320

2~m

0.012
O"O~'5 .0.,008

0.32.0

2,700 o ,665

.0,3:9.0
I

0,113

0,063 .0].018

aDO
35.0 .3.60

340
,380 <400

.0.004

0,.004: ,0',00.8
\}.J!I!

(),05~3 (1,.0:2'8

0..005 .

...cas... .
U'!.. ,

o 0515. O•.27~
iI" .•.. _

0,029 0,036

0.003

0,007

.0,003,
O,1I06
I

0,045 0·033 'O~m4


'ji '_"." '_

0,480 O. r30

0,.260

.U.Y O· ., 7· 'I 11;.:'

0;0090,41'0

0,03.5,

O,HO 0,087

O~054
1 ).340 ]" 8&0····

() 108 0:250
CiI~A O ~;,:)'V 1, '900

420
4.,1,(1

(l',,720

0.2'30

.2,.210' /,3

450

460

480
S2,O .540

1,030· 1,070 1, '1.00 t .330

>3-

(),830' >.3 >3-

>3

>3.>3

l,7{JO

1I'.,._'I.r.!'··

>~
>3

] ~500
1',110
] , T70

>8 >3 >2>3

.2,300 2,300 2,700 , 3,,200 3,,500. 3,500

2.300

500 550

, .100 2.300

;:>3

2,5'00
2,5[100

>.3
'>.3
':>3,

,5IGO

~80
600. 1520 64.0 650
,560 ·6,BO 1.20

2,.750

3.500

>3 >3

1~420 ],480
U

2, ](10 .l .• j£l{) '! .~350 1,030 0,700 , 00,.260


I

1.600

.aso

'

>3
>3

>3 >3 >3 >3 >3


2,9,20 0.,,900 O,,~I'lO ,

a.roo
4,,300
4'1500

3., 100

a ,000
2.400
J 'jOO

,3 •.2'00'

>.3

.i ,.8S()

0,360

1: i,50

>·.3,

>3

3,SOO
3,800
.')
.~

~ J::H3:2
0,654 0.489 .0 .sao 00. i':S~, e ,;9'l2
~, 2j'0. .

>3

>3>3

3.700
8",400 II
~.{l
I~

~~v

1GO
140 750 160
'l80

.0, ~'20
0:,080 !(~,095 0, 0,12,,5, O.~515

uo

0, no '0',102

.0, '132

0, H50 '0". ISS

()~:!H(J

'9,,2800 O~300 0,360 0,1(10

I I

1111 1'1 na
SO.'fHbI

,",

Ii .....

Y¢Cl

',lr¢;C2

Y4>C6

I
I

YmC6

~r¢'C8

~Cl

<PCS

eel

960
1.000
1300

880 920

840

SOo

,;,) 0, 18'0',.220 .

o ,,~ 945
0,245
0,265 0;230

2,008

2,170 2,,180 1.,72'5

1 ,510 ] ~950

0,,280 o 340 O~,360 o • a50


. !II _

0,570 ,0, rso

0,900

0,420 0,460

9,470

0.310
111'-

0,960

-, O·~9'40
.

O~4:70 0,480
0,500

0,400 '0.,011 '0,169 0,400 O,D.14 0,160 0,380 o ,020 0, 1.52 0,320 0,325
0;,560 0,358

0:'
o

o 029
- :.I._ .\
'".

0421 Ol,130
,!!

0,140

]200
1400

noo

0,400 0,480 0,,4,90

o.seo

2, 190
,

1.,74.2
"II . ,

1.320

0·970 0,,2'3'0
u, 0480
'"",,.:1

0,990 1 ,~2'20
] ,1

10',3<30 0,,430
r

n .5~O
.5~iO I' 4"10 ..
.

0,850

0,660

0.425
0,7]3

2 379

I 'r 180 1 1,·230

0,'6:010

'1800 .2100

1500

O~430
0,.300< 0,,230 "1 , 100

0,410

~'400

~700 ,3,000

0,270

I ,OJ. ost !"L221

2,39'9' 2',190 ""00 1 ,P .. ,. 1 , 163

0.480 0,,400
0, ..3'10 o ,,0 .. ~'40

) .580 ,

0,,360. 1,0UO

1 ,150 0,840

1 .,5aO

0,5:30

O~.6,OO

10,480'

o .,14 " '"1"'0

0,130 I

1 !oao

J ,310 1 ,240

0',,695 .0,442 1 ,113·1 .0,055 '0,170 0,,027


III . '••

06A. 0',120 0. 190 0'. no "., 0,,380 0,096 -0 , 510 I 'Q.,080 0,,55° 0,0'70 1 0.5,901 0,060 0,53.01 0,050 0. 3.001 0,,0'400, 1130 0,047 0,.370 O,"t93

0,135 '0.,214

D,lIlHilOl BO,iiI.FIE>I l.•• HM.

GC2

I
,

CC4.

eGIS

ccs

CC9

ccis

(;'3.(.5

C3~7

.240 ,2BO 300

251)

>,3 2.,132

>a

>·s
>.3, '0,682' 0, hj3
'1 ,,500
,

>3

>·3

>3
>3,
"'.'

>3
>,3

>3-

,>,3

>'3
.lj

>',.,

>,3 .>3 >·3 "3,500 >3 0,930 ] 5:?t1 0,2601 ,1,450 0, usn O,::!50 01, 1.ICI(':> O • 140
I ~_

>3 >3

>,j
:l

340 350 3,'50

320

.aBQ
400 420 45Q. 4,6'0 480

0,015
1

0,.710 0, ~S.2 0,.'055 0,040 0,03,2

>'3

0,!,27'2

1 ,522

>3
~ - ".

0.,080 .0,050
0,055
'

'0 , ,~15
. I
1

]~ 000
.

0,1680

>3 2',400

56\5
-_" I'

0.37,5

O. '181

·31--·

O~,? ,_

1, ;..00 910 O.. O-l!8 0 0.24 O~OHJ'

o
-

I· ......

"'t' ... I~~~


.

Or752

. 0.085

>

o!oro
1

0 0601
1

05°1

10.0.'9

O~re6

0 0:10

440

O;OU3
'1' -

OjO~O
01,01'9

0,040

0- 0215 0,{)40

0, U '15 .'
O,4tH
1.

0 , ~50 . 0,232 0,,880

10,0'78 O!O50 0 060 O·O7'~

'O,0'{,8

o.oco
!'

.1Iiiii!I

,()I

W10

-0 ,'~30

0;080 0 , 1,02
,;0,.,,-'

0,012

O"OU2 0 028, O.O~,l


'0,056 1 0.066,

o ..OBnl 0,,001 o ot- 1 ... 0,'019 O,03L 0,010

O.O·U', O<.m-l' O,Ol5

500 520
,540

o "sn
1

'0'.059

o. HX~ 0,,031. 1
o
1I1,_

0 • '15'9
.I,e

03~ 0,'0('9 0.1-10 1 0.,03,1 o ~ -.I 350 Oi'O~O •..


'1,310 O.OM (J 03'"); '11)001O,O-H' O.IC6J -I J
I

0.009

0,244 ().,256

] ,5:2'S

.340

0,370 10;1',25

0 400
1

1 ~un

0;16'0 '118,1

0,0.78 O,Urf1

0,150 0.031 O.O!,,l.

0" WI

I~ -

D.'1uFla
160.'~lbl
'\' ~]l.l

CC2

COl

eel)

CC8

,580
60(i'

550 e60

00,220 ro,,200
0,39'8
1

O~,33Q

1,270 ],218 1,86:.2' 2,25,3: ,2,102

L H3~

ceo
0,100 OJ094 O~H7
0,145
-'

ccts

II
cscs

caC1

r.oso
j

O~730
1

1.445 ],832 n '785 m, ~991 m .940


0,,935

O.70()

.oso

52i0

tHO'
650

1515~)

0.31 0 0;39,2 .; ,0.,384 (1,3,3 0


1 () 't

2,2·23 2',102 '

1 ~3.8~ 1,,46'1
I

S80
700

180

'~~850
1 ~OL(]

] ,6!72'

1,020 1 :,,641 1,633

0,~W4? , ...
0,,150

0,14.9-

L310

0, ID3:9

0,100
r.•• . n60 'IjJ!'~V

0,,044
0,009

0,330 0,008, OrO()5

1740 750
7(1)

120

(},OOO
O~(lOO 0,000
0,000

O.;O(H

0',0049 Q,OU 0,.005


I

0,480 0,,391 0 365 0,,3,1)1


1

1!,040

O~,3j2

~ rO~2,O

0.312
0,400
1 !I;J ~ ,
I

1,000 1,012
'l!O~2

i.eta

780

O~040
O~040
OJO;J·{)'

O~OOO 0 0.50 o ()40 'v, _ 0 040.


1 1

:840

,80U

0.'000
{I.,O(U

0 1005
1

sen

920
1.000

Q6~)

0 00.2
1

0.,011 O,OHS
0,,023-

0,008

0. ,403 1\4-10
_

~, n:n
0,852
1

O!'003

0.400
0.,·385

O~92'1

1.000

1,010

O:IO~O
0:,040 0,,040

BOO,

1100
l400

o ~!022
()r041

{II,,005

.~.3()Q'·

O~()50
0,050

O.~26,1 ~),380

0,013:7 O~1.42 0,3501' 0,414

0.86,3
0331

0:332
,

0 7'80 0, 6.a.~.'.

0,463 0434 ~ 0460 0. , .3.·"·69'


.. ~. .

O!361

0,040 0 ,040
1

Ol,480

O~,040

O~4UJ

O~040
O,04J)
'J! _. ~

0,040

1,~OO' 1, 2:~,.,
24QO'
2'lij{)

, [)~'043

O~,'058,

3000

(',IOOS: OtOOIl 'O~O~I OIlS,"'

Ot370

O~346
0,,240

O~048
.0 .,051

0, ~54

0,103

0,021
O,04i:2
O~'i"l2
_" '~' ~ I~

~)~,241

III~~40

O:,IOQ O.UO

.0, t41

0·03,6

O~,O;)O
O~02~S' O~O4\5,
V ~~-UI!C'

,i'IIl

1 0:;;'01

--- --I

___,..
I

cscu

, '~Jc:.\"I1 (; .. lC"~]ll'J~·

iBUfI!<>I

n."'~IRa
II"
rUt

..

G3C8

C3C9

C3CIS

C3C16

840
350
300

.100 320

1 .553' 0.,428

>3

>3
1435,

>3

S80

0,257 0,171 {I ,,094


0,043 0],0034

0.'906 0,'6·80

0,055
0,,0'24 0.009

l,260 0,360. '0',110

O,4~ U

0,39'4 O,~,38 0." ]45

1,365

>3

O~o.86·

420 440
450 460 480

400

!IJ,063 0,002.9

O!05,'1'
01,045 0,04:2 0-039,,0;,033

O~OOO

0,,002'7
O"lJ2:8

500 &20

540 550 ~,,50


508,0 600· 650

'O~'03& 0,.039

OJ031 O~Oa3

0.·.043 0,052
0".065,

,620 ,540

0,.4·95 0,1642.
0,81,8

660 680
100.
720 740 750 7,60' 780 ,8.00
1-

0,889

0,97'9 i.
:]

]Q?

],925 2~228
2,440

1,,300 1,630 1> 780

1 ~GOO

0,,00;2 0.055 0 •.062 OiOl5


(J'~042'

, 0;083
O~J09

0 ,077 n,IOI O~I25


1

O~068
, OJ ll,~ 0.136

,8:::11:'

'0,,136

O.~171 0.,210
0.241 0,281 O~300 0'.320'

,0',.147

O'~IIB
O~'186 0.1'95 '0 200, U.205
" t __ -

1,320

,2,32 ,

1~370
] ,390 1;403, i~430

2.788
·2,850
2,798 2,910

2,610

o.too
O~142 0,150 0.,,']66
1!)~208

O~a5Q
-0,394

O~206 0,,205
O,JQ5 O.U~O O,U30 0., m,40

'0'.205

840
880 920.

, -1 t430 ] ,,310 1,284

2,920

2,.820

, 0,182

960

1. '168 .
I ~O~6
O.9'~O

2;640 2,430 2 •• 0P 2

, 0,:226 0,239 ' o ~'49


.• -'

0,455
O't520
O~56t.1'

0,589'
0,'61.5

1000 HCO 1200 1300

0;614
1

1"m~o1

14f~O

1500

0]501 0,3 65 O~215,

1422
1,()62
-'-:

0,185,

0,202

0,6:20

11l"I.·43i"l IJ" _IO

0,250 0.,244 0,,235, 0,221 0.187

0,1609 0,550

0,]20
0,,085
I

O~482
O,,3~L 0,808

0.1'60

, O~O:';'9 0.,,020
[,

0:044

0.,063

Oo,(H 1 2",480>, o.eis I'.,890 >3 0.,042 ~ .4-i)(J' >,3 ~'.OSOI 1.. UO 2.'900
O'~'1::15 0;114
0-31ft _ ,.J •

0-.._._ I 1 • 390 4:7.'1

2.050

II

C'p.

24

rOC'f '41i-It

li.:!lIHhl

3,0 .. fi b~ I

.1••

1n.1

G3CS

C3C9

C3C15

C3CB3

csctr
0,011 0.,OI4
.0,280

I C3C20
I

C3C21

C3~2

1800 :2100 30'00


2400 27DCI

0,.165 0,065

0,022

0,096 0,099'
0,085-

0.,230
I

0,03,7 0,113

0.264

0,.[00

.0,185

0,164

O,20n

o sss .• ,.:..0
a
(h)
c,i!ll[

0,037

0·f020

2.,050
-

O,,45{1 O.,30~, 0,078 0,200 0,154 o ,080 0,155 (),381 A., IG.O' i),,:2~[Q

0,3,71 0,124

.2,080

1,9"So

I10Ra13'ln~

. .iI:b nOf.iI~lIUHIHH

C3C2J

I
'.

C.T~KJHI

TQJn.l1,I1Ho~:1 1 MM no

M8pl4<!.!t..{

C3C25

C3C27

, 3,600 3,500 1 ~<.JV ':':0

2'40

340

260' 280 300 320

0;400

2.000

350 ,360. ·380

0,,01.2 0,031 0,,015


oI'ii, r}OA'r ~~~ .•

0; 1.4.0 0.,,04·1

1 8'40 0.4]00
1

>3

0,850 0',310
I

0,014
:I -

0,009 OOI:! U

O~:OO4 0,009

0.,035 (),.023 0,0'14· 0,0'100 ~,Ol7' 0,,022

O,~02

0,'160 OJ 190 0,0'58 eai O·,'V . 0.02'5.

0.,250 0..094 0,.028 ,0'0'0:·'1· .' r ,.' , .0,0.04 (},OOO


I
I

c.ou

o.on

(1.,019
O~019

>3 >3 >3 >3 2 ~'00·0 2 000 >3 0.100 >3 0,3£0 :>3 0; 192 >3 0;076 >3 >3 >3
l'

>3

0.347
0,·18'0

)..;3 >3 0.'652

>3

0, W5 0;058

0.,,142.

·400 4:20

0.003
0,000 0.002 0,001 0,001

440-

0,~002

450 400

'

4,80

O,,(l11 O.OL2
:0,009
0,009 0.010'

O,Qn 0,011

0.,020., 0,01.9 0.0.20 0,,021


1

0,.019 0.,021 .0,,017


Ii ...

0,019

o.nn
1

0 ,008 0.,0.10 0,009'

0",''I O,iIIS, .:1, _ .

0,010 0,008
.i"l v,'··

O,OD9
0,01.00,009

0.,800: 0.,3·,20 0,239 0,620 0.,310 1~),253 0,38.0 0,2'50 0,595


1

1,960 0, } 90, 0."170 1 ,.0,80' Or, 300 10 , 2tJ.8

>3.

o;o~o 0 040

.500 5.20

5BO 560 510


6'01) 620
660 700 ,

541\)

0,,00,1 0·003 • 0,,008 0.,013 0 038


1

0,0[9

.0,010 '0,.010 O,'OU'

0,01·6··· O,Oli9

O,ong
001S:··
~I ". .

0,0.1 6 0,016
O.m.6

o,owa
I

0,019, 0.,'024·

0.,.ot4

0,013

0.;01.2

'0·'0'9:' . 0.'009

o.on

O.(t7tj)
0,,190
I

·650 m30

640

O,l2cO

0,019 (f. 028


0,040 0,054 (1',072

0,220 0,270

0.047'

0,04$ 0;070 0,082 0,13.0

0,.034
I

O.O~3 .a " 0'. '2,' no


.~ I

0,020

(},014

0,,015 (1,0.2'5<
0,,037
,

0,,300

0,,093

_,..(;.

0,024

0,031
'0,01:;9

o "o-~·~
0;052

o ,,010

120

0, riO

140.

0.260

O,2~U

0, Oc~~l

o.ors

1l.'];1oC~~

IIHJ,,1.H iii

x.

1'1''\1

e3C""

G3C24

I
I

C3C".5

C3C~

C;3C~7

3(;1 I, 3C3
I

1 3e7
t

1,,50 160
780

O,7S0
0,800 0,900

Cit,160 o. r 80
"'~ '0" __

,'.,I '?"In,

' 0,290 0.3:.2.0 <11\;' o.as 000,470 0,,630


0,820 1,220

0,105

o.osa
0.,'135
0,180 0,290

0,164

0,203 0,249
O~:296
0,410

1 /.1'50 ]" 46fJ~I' 0,020

1.040 ] ,45D 0,0,25 1. ,0221,400 {)',059

800
8100

O,~80
1,130

~~O
960
WOO
1100

8~O

1.080

O,,2~O 0.,340

0,980

LIIO

i.ose
O,8~O 0,720 0,420 0.3(10 0,. ]90. 0,090

O~,44D 0,54:0 0,650

r,020

0,5(110

0,,450 0,,760
I

0,532 0,658 0,850

C350 00,11)4 1 , :2701' 0, 175 2f'ln "3:1:: 0, ~H~O ] , .jiJ!J 0",,~.tJ

.A, SJ40
II

0J50

O~8QO 1
0,720

0·']90 1,060 a,OEH .V


0,.96'0 0,580 '0,750 0,420 0,560. 00,3.]0 0,430., 0,24.5 O,32U 0,,204 0,273 00,052 0,3.12
1,090

~ ,. '_IU;

' 13:[\'0'.

Il

'1 Q" 1 ....... ~=,

0,7'50
0.960 0,970
1,,010

1201) 1400
'15,00 l3t1.)

O.S50

o.roo
0.;,930

1,-420

1,700 t, 800 1,850 1,900

.0,940 ·0:950 0,830


0,720

0;880

00,984

1 }{},36
I

1.0\36 , 0,'962

1,750
1,320

0,610
, 0,520

2HJO '3000

H300

2400 2700

O,C65 11,2~O

0.,100 0,670

10,033

0, LSO

0.680

1.260
i

o 570

(}~770

0, ~8!) 1,0.20

1,2-30

O,6WJ 0.,720 0.,,650 00,,900

O,4!8 (), ;310:5,

0,'&04 001344 O~58:6

0,.103 00; 1:20 .0,,055 0,078 0,,055 n.065 ". <0 O~5 o Os5
-"

0 351 00: ]90 0-,.210 ],4'85


ill ' '. '~

0...014 0,300 0.252 ~


,

ll,ilm~a
iEi.i)J~ b.l. f[ "'-, ,fill\!

3GB

j)l'3Cl
>3 >3

240

.260 280

>3.

>3

>3
>,3 >3 2,900

>3

:>3 >3
:;>3

>3 >3 >3

>.3 >3, >J >3 >3


>3 >L~

300
320 350
3~1()'

>3

>3

'.

3~O
400
4JQ' 44(J

36Q

1,60:0 2,440 4,800 3,300 .2,000

0,720

] ,100'

],100 >'3; ],0502,250 2,60(,) >.3.


>3 >3

2;GnO
, 0,6':;0

>,3 2~.500

>3

>..3 >3'

»s

>3

>3

1.200

3,200 1.070

0,320

1,4{lO

1. ,950

b,OOO
2.500
I

1." 07] 0,.530'

OI~2S0

2,30o. 1 ;'2W 0.680

~ ",.1I1p •..

~;i!:

LU

roc'r 94'1t-8,t

l1lI11l'H~ 5iih'll'l!>!

.t..

~""!

400

450
1

4,80

0,220 0, i~1J 0,064

0',1,30
I

1.200 J ,030

0,170
0,510
1

;:), I,8"':1}

5:IJQ
540 550 560

520

0,0.21

o,o~o
0,.025
O,048 . 0,0'84 Vii !"O ,Ui o , ]90
I'll .
'

0,11)16 O,OU6

O! 240
0,140

~'i"A O 1.,"l;nV

0, ]30
0,14·0 O 2J·O
JI' ._ ..

0,150 1),,170 0:210 0,420

°.zte
o.ere
0,620
1

0.330

0,110

I ,3.20

0.,'2.10

fJ~,091
0,,058 0,.03]
J!"i

0, ]60

0:,380

0',220.
11)",170 01180
I

e.eia
0,0'32
O"O~3 Oj051
1

I(l', 200

580
6[lO 620

O,c,3(lQ
0,610

v~O:;}O"I _, ..... .

O,.O'U31

I
I

610
650 660

0,840
1,IJ40 1 ;,'2'£)0

0,450 O,7'~Q

II UIL!'"

'2"]0',
'~'-

'

680 100 720 740 150


7'50
'",,'C'II"I ,.'irJ.I·!iJ.

0,250 (l,3JO 0.,900

1,200

t~ 2\() ~
I,

O',8Hl
0,830 0,850
0,.840

;0, (lBO
0.,060

01: ,058

0,070 0; 094· 0,1 Ul 0,110'

.0,,053

0,3001 O,lH']I' O,3U5

.0,168 0,240 ;~1.280 0'.';3?4 ._--:.


f...r

o 092
- I' '-

0,,1'70 0.640
0,.590

~ I, 4{i1~
, l,4H~

0,540 0,4:90
'13,5'90
I

'1,430 1 ~430

1 .,430 1 ,~420

O,,1't30 0,,740
,_.

O'.",8l0

0.,6·911

_,. ~f720

800 840

S'SO '960
U)OO

0.640 0,560

0,470

920

O.63{1 0,410
O.,28()
O,.2m
v~, '_·TU!

0.,4:10
0..;360
0,270

O,,(Hl
.0,0['11
t'Io

e.oro

0,02'0' 10.250 O,Ol.4 0 :~t~O O!OHJI 0;210


0, ore 0,,011 O~2'30

0,170

o.ote
O,9~lO

!n.~,i!"i 1lJ~IU1U

o, 19;]1

1200
]300 1]400
I

non

O~400

O,.U)2
00"14I ' oJ O.ij~4
Uri" ...~

In ] ,Ii.(i;

0,08]

o.oos
0,.004

'13,5·901
1
~I

~,_ "'tV

7..!I'o,

9'.4~O
'0 ".J3O
1

0,01!)

0,49 0 ,n .. 1.10 " u '"t ' .•

(1 ,240
I

0;0.10
O,OHi
O,ijlO

0, ~80

o ,.1,4m

@',OIO

0;110 e, ~Jnl'
O,~l?tJ

o.oic

0,010
1i).[)~!JI

e.oto
O"llo

a, 'I·H)

o .en

0,,01'0 () ,I(J] J,

ll,iHII11'1o\l.

I:IOJJiiW'

x,

!l>M

0(:6

2{)'o,

240

280
300
a20 31411-

>3
>3

>3

>:3
0', ]80.
t'l 'IJ.:I:fj.

>3O~074
0:58 _
0,,058 0,05,2
I

>3

>3
>3

>3, »03>3

1 .•m.40 0,,8:20'

>3 >3 >3

_ , },AJI _ ':II"!

>3,

350 360 ,S8n

>31 >3

,0',300

'".~[IUI 0' "!"~'i"I,

>3

E,020. . ~,,~4,SO

1>3 '>3

>3l

>3: 2'.600
i

O~B30

:~,,770

>3

'...... ~ ,>' :·IU'

o loa;
0;330
0,430 .0,,440 0,440 O,:2GO

I~.sao 1,,,250
_ ~0.

>3 0,1604,
0",1'90

o.zm
n 090
0.,0'11 0.170 0,,190 O .•llO 0,060
O.,(}S2

] ,.330

1,2~40 W; 180
,-

~D

-roO

14.5iO ~bO 480


5(l!0l
520

,4.40

,2,:960

>3 >3 >,3 >3

o ,,~-~(];~O:.
.

L110
1.110 1,160
1,030

~'~O·,', 0, ]70

O;,0SS
(f!,Ofl2

0,0069

2~3Sl0
1 ~,880 . 1~.5(lO

O~340 '0' ,v oss


I

O~036
O,i(H4
e~007

0',0.25 o, 0.1'9
O"Ot3
0,0()9

0,033

, 0,5,90

O.. 43;D
0,5710 0';530 0,8.10
0,,200 0,084

0,.341{)

{I ,I t)3~ ~

O,90~ O,8[JO'

0116~O 10,460'
O~3W'

54U ,550
!SaO! 580

1.400'
t

1.4·31)
I'~

~,470 550

0032 ~-0,(111 0.015 O,€J20 OJ,04.l


0,01'9'
0,140 OJ :2{10

-v

0,004 0,002
O,{l03

0.0(l2

IO"OIJ~ .0".006

10 O'~O'
:
~,,~, ,

U,fJi05 0,00]

9',ao~
0,,005 0,,006

0,,005

ftQOO: Q,OO] 0',001 O,€lOl


'0,001

O,Ot!4

o,'Oo~
'0' ,,'!,.IV' , 11f'I1"I4
O,U03 O,O!)8 0,002

0,0;22

O~005

0,014,

O,268~ 0.,230
O,,20~

O~007
O)I~'7 o ,'(JI.2 0.,.005

0,151.}

60,0 6~

640

650
,680
7QO

2,3,00
2,43.0 2, ]80

1.,7'60 :2 ~ laO

6,1)11

2;280
2,00.0 'W,,88'O 1.,800 ] > 7'9'0
l,8(JO

.0. ] 10
0,,250 0,,2'00
0,,1'90
j • ..:..

0,007

0,008

0,,001' n~©06
0,'005

o.ocs
D,~(tJJ2,
0.:,002

(),,~03

0,001 0,.001

O~'002

0,002
n~i'l.J"I..cII

<O;OO~ <0,001

<.o.OD1,

0,00:2'

O,,'U)O 0.,084 O,llBO 0,076,

0,120

0.0'10 0.0,66 0:00'1.


0,003

-1'20

740 760 700

O,2~O
O!~!lO
0,110

150

'],87.0

O l~O

0,003 Q,tlOl2 O,tO02. O,(JOo2

o;;oo~
o.ooz •
0.,,0'01
0,0(1]

rv'I:'J'\~

IIJ'..O~

IO~OQ2

(I,PCH

O,nOl

0,001

o.om

<O,OO~ ]<0,,001

«o ,001
<0.0(1],
'0,.001 0,002

o-.,OCl2'
(\",.002

-co.om

0,000 0. .060

o.ose
1

aOD
880

&.40.

I.gOO
1,550

[I, {ra]

sse
liD00

1~ 8410' t,7'50

960 MoO!

] , 1~~"1l0 10"

o~,OOO 0,,000 0,.002

o ",(l,00

,l)).ilJOl

0,001. rVJCH

(},OO2'

<0.'001
O~Of'l6,

0. 1]50' 0.000
(i,l~1
1

IO.fl{;(n1

n(102

o,~Oo

'O~Q[JIl

10,11,)(12

OIOO~

to JJ:[ '2

O,OOl~

Il'2,(J{)

().ueo

I ,"'laD 1, ]"sn

o~ OOl
O,'UO]

.0.000
0,0(10

o,aoo

,0'",001

(I,om

'U','O(]O

e.eeo o.o C'iIJ


O,'Q5S

UpoiJoMiCe'N,U€
.!1.l1HIUl
BJj),I1HI>i

'faIJA,

l'

;I.;. HM.

)MSCH'

:lK3CU3,

}I;(('.J

.'It{tr;<1: ,

JJ.<,C19

1300

~41[iD

to 6CO
~I· .

0,170

OjOm
O~OO3

..

0,000 0.,0.0(11 0,,000 O,~JOOI

()000
0,000'

..

,mc~ 0,005
0,1005
(It

.'I

OC~

{I·OOt ~

OTOO1

Ot.t050
0,040

0,054

2]00 ,2400

].500 ~~OO

'0.480 'D" "·20.

21~)O

O:4ll0
~, '

3000

0,32.10 0,550

350 -

o n.on
0,350

0;;'1)06 I O'lAl ._,


(]i. l'SO

o,Qel']
(I
_ [I".

(I',OOt) OIOCU
0,007
0,0.26

0.'000

{I~(lO'l
(1,.009 0,230

0,OQ1
0,.065

0, 002

0,019
0,,07'2

,tIlD1

0.038 0, 192
U ,20'0

~~4:00 I) ,:

",

0023 0, 146,

"ODS

0,,(130 0,030

O~O32
O,(l~4
'1"'0 _,J ..

0, '~64L

'I) _.'

J[... ":!HI1;;)
IliO!.t1'fhl

~.

ill\.!

OC6

UK'Cl

I!'IKC5

I'

HK>C5

MKC6

III
H.:f(C,7 nC5,

nca

240
2-60'

>3 >3

>,,3

>3
>3!

>3

280
,306 320'

>3
'15C1 0,,'000 0..7'50
ru •

/,3,

>al

1.1080 1j},4BD
, 0,300' 0,,3,20
I

3:4l{I1

.35[11

0,370

2,51l0

>3-

>3,
>,31

,3160 380'

O,~DO

0,1001 O.!itOO

.,.a >3
:>3

>9;

400 -420

·440

''''5'0 480 520

.~: iO:[)' 2~150'

>3
>$
>.:j

>3'

>3
>3 >3

'1l,,8'50 1,480 3;,,100 4·,,700


151 tOO

........ ' r
I

41~UJI
50:!),

>!J >\31 >,3-

a,,~ooo '
,
~.

>3
'~!880

541) 500 li60

BEll}

>3 >3 >3 >·3

':>l
:;>s

>,:),

S •.lOO '6,0001
5,(01)

>31
.:)

,5! .501)
4)·,800 3,600

2' ,4'7{) -~ 2',2Hl 2,OOQi

>-

4'1 '~i()O

>,3 >3\

>3,
>,3,
>,,3
1 1

a,aoa
2.'900.

1.90n
1",800

,2;."50
2,600

,5,1'00

6",000

I I .......

.~~fiDO

:>,31

II

2!,,sSOI

,5,4,OLl 4190()

""""

t3·0_il t1~"
~" ItM

~~""",.jHa
OC6

7()O 720
74-0 '750 750 78G

0.021

0.020
!~'09,:1 v., - '__ ...,

, ,~3,60 :1,200 1 O'~O,·.


, ;.;0.

2,Oii,Q 1,80Q,

4,,3.00

0,('22 0,023,

0,'940
0,860

1 ~4:60

0,025-

0,,690
,)c>n '1 ")::.1V q"l'"I 1.,120 0,6'70 0,370 0,2'26
T I

1,200 0,'960
0,.750 0,460

1,,330

3.700 3.000
,2.,750 2,000

5,700
3

,2,500 1,6010

4,600 0 0.340 4,,200 0,;nos 0.260


,3" ]00
.r.

O,ORO 0,,0.09

0: Ol.~~ 0,004

.oos
I

Boo
'_

,0, 1'1.1 7 0··,,·_ O.e.. ('i :n.O' '" ' .. 'r' ~u

0,,(}06 O,044
I

REf)

80l) g~,O

~go(J

:920

0,0.30

0,027 o ,029
0,,030

0,,5.5.0
,11I Vi~VV

O~230
O,~OO (1,,050 0, 030 o : 0;'20
(I,OW

0,:270 0,08:6

0,0'30 0,03.0

U,15(f 0,051

.0,9900 1J,'57{) 0,320

2,5100

Q,190 0,114 0,039O,J.l22

1,49Q 00,8,70 0·5'00 .r. •

0,004 0,.296 0,0:00

0,002 0,0.09 0,001, '0, ]33

0,280 0,000 .0,002


0] 1600 0,00'2 0,047 0,000 0,002 0,,031 0,000 n.coa
0,027,0,00.00

e, 007

lOGO 110Q
1300 J!400
1800
1100

0,030

'
'I

0' " 140


0 " 030

0,,030 0,030
VI'V·"

0,020:' (1,010

,,,, (1;30

'

0,048

0,017

o.oeo

0,03,6

0,032
O,02B
..)

0.,010 0,009 o "DOg , 0,0:10 .0,014: O,09t1

00,0.19
0,Ol7

00,023
0,020

0,.000.

0,00'3

0;007

L5,OO
2[00

2400
::2700
,3000

0,020 0,020 0,022 0,'056 o 15:0'


_, i"~'~

0,024-

o.oio
O,QlO

oJJno
0,0'20 0.,040 0,100

0.07:8 ".~

O,OO~

0,030

0,028

0,045 0,.130

0,,019 O~OZ7

0,,015 0,,009 0,009

0,,013 0,0:22
0,,090

0,009 0,003 .0:005 ,0·.·,0··.,]',0.•, 0 '''''0'';U 0·.··.' " V,_. ,.:]. ,f1~1 Vu,_
_ ~ ,I I

0,0 l2 .0,00,1i 0,.. 07 0

0, tOGO> 013

, O"m8 0, tOO o.oss .0,090 0,150 O;20tg

.Q;l[!1Hll!
~(1"'J:H,IlT

I~;

HM

TICS.

nell
0 ,077 0 ,035 0 ,OlD
0 ,003 0,001 ,
.

nets

ricu
,

Rex

HC2

HG3

240,
'26D 280 ~J()O

>~

>3

320

2, 550 0.800
0,;680

340

1 ,30G

350 360
380

O~7'JO 0,100
0, ,060

o ,(JOl 00 , 001 e , 002


0 ,004 0 ,.o'i 1
0 ,032 0,.08.5, 0, 140

>3 I ,51 0
0·'430

>3
"

1,600 0,606 0., 237

>3

>3

0.240

Q -"oq-: ,,:c,b,

0,. 140 0,073

O;:,O5!,' 0, 026 0, OW

>30 ,950 ... 0 ,~{)3


0"

>3

>3,

>~

>3
>3,

.>3,

>,30
I

>~ ',,,,
:1 ,Q)O~J I) , 700

>3,

0.,041 0,;01 i,

roo
,

>3 0', '7'(,0 o <-}g 1 (1 167 • 0,080


'~ ?r.

>3

>3,

.,.--~

O.::t}O

0 ,·,Hl:],

-400
4'20

440 450

o ,630
0,630
0,,620

0 • t LO
0 ,3BO e 81 01 1 20
iI
"

o ~oas
O,OOtl
0,010

0 "O~H

o :OG()
.0 .,019 n ,.08 ru

o.oen
0,110

o.ou

o. 280I~

'L")85
:=>~'.'

0,"200 0 ,~'~ "8 ., O,5l,1

Ojo5,2

IHoil<1li1,N h' :R!'I!

1I1'jjn'l'l,~

ncsl 0,630
0',100
It'll.,

neu
'!1?fi U!i.IA~IiJI'
'

nem
0,0801

HC<a

I
,
.....,

4BQi

480

()420
-I -

o ,,{J13

Or :21~

0,,240

]I --

11"11 ;inn,',1 V,""7f.OU

Iii";, 1JJ;11!,.1\}

r,:;:~,'8',

.500'
5tij 5.~
000

S2n
sgo

IO~610

01,880
0,,1990
!0,990

0,070
~,OIl 0" [I'm, 0,070 Qi"IO,S6, O,)ff12
El, ~ .... '_tI;
UJL~~I

m.HO
m

~,44(;j

(I1:~250
(!10M
~'L~_' _."

In, '~~I::,n, U.J!U.i:,

!0 - ,j'l~1'0.,: UII~J'~'O .I'l, '19'C) u':~·_0


1

,u',

O,l44
rr"iI-

(JlOO9
10,097'
!

'JA,-,u'l

0.091'

~J

-~~,'''' lUU'
• •

800'
S~I

0,0,20

:BSlO
'£li'1:Q

O,,@,,5

0.013
O.IJ.U)
f)'i,CG9

O"IOO~ 0.01)2
O'.I~,

0,,003

~5tl1

o.ooa
(l,OOS,

CLOH)

o.oi ~,
. ltCU,:3;
1~)(J ~'rSC(J1 2~lQ

O"I~n2'

rui,002
0,'00,]

0,011

,~':. ,.... -

2-ll(~
0I.j(J1

o. {}._'\5
'lJ • ('i§tO;

6::0:2:!:

rJ 10] 1

0,,'012 IO"lll,~ 1{).fH4


'O,I~,l

U,,(lI~ 1

......
D)I~Fiha
:BO,J,H bl

io.., liM

sso
300 320 ,340 350 360 380 4o.[)

240

280

>3

>3

'" I
1

.>3

>3>3 >3
0,365

>3
>3

>3 >:;3
>,3

>3

>~
>'3' >3
>.3

>3
>3'
1

>3. >3

>.)31
'>',3

:;:';3

>'3

>!3 >-3 >3,

>3 1>3
I

>;3
1

>3 >3, >3,

>3

1 425

2'_r:l91f'1 tI·~~U

0.205

0.61.1

0, ~.~9 0,127 '0'.01'1 ,.


O,06l

0.369
.f1I._ '12? UI~.'~

,1,148

>31

0, '244

0;,7'41

2,287

>S

>s
:2" 300
>3.

>3 ,

O,.53!6 0,443 01,.294


0,288 0,271

0,8941
0,595

1, ]i20

1.,548

],;6~9 1.3,19

>'~ , >'3, >~


2 ,UJ7 ~L, 20 0
1,,8S1' U~,881
\'I

>3

>3 >-3 >J3 >13' >'3


>'3
>'2;

>3
'2.917

2,. tao

1.,600

4'20

O ~ iI.JU ....
,ol'Jit:"9

0,1.23

440
45{}

0,066,
0.0.55
0,0.58

460 48:0
500

O.~.127 0,]25 OJ t Hi
0,109
,1 '

0,'1:)]9

0,'990

0,283 0;258 O~2J50 ,0.2;74

O,58;Qi

0,93JO

2,30.3

0, 09' 0, U10
,0,101

54,1 'Oj544
1 -

0.560

0,846, '0.850
'0,8,1S

0.,815.

o 1.900

'] ,960

>'3 >'3

.078 1· 1,041
:~.

1 ,.fi._ sts 1,,10.5,

>'3

0,982

1,009'

S,20
550

0,053 O,Q50 _O~050


0,.051

540' I5'6j)

0.051

0.,11Th

Of~06

O~2,60

O~21~
fJr,:25B

.0 5~9. ., ~Q.

Q,560 .0,0.47 0,56'8


0,.56,8,

O.~815

580
6UO
fi40
650 6201

0,053

O~113

0 ..107 OJ US

O~26()
O,2~91 '
Or275 0,,212 0.:273, (l.214

0-,.54\5-

o.ssr

t.srr
1 w. ,0

~ 'p:;;iIVII..J

(1I1f'It'i

>3
:;>3

0,541

0,854

O~.86]'

(l~;8<8 ~
0,89'5 O~81'5

t ·°81 >$ 0.923 '~;881 >-3 0,,914. . I ..~911 >~ O~88~6


, U,,~i50

1,887

»s O~95B
]tI',_ O·(!<A}6,

0.,974-

0.0-')5 0,05.6
0,060

0.059
0000
0,062

.0, 1~5, 0 ..H8 Q,118 O 1'16


rt
,;,1_

0,514
0,.546
1

,] ,'900

0.,11'1

660
fltiQ '7.20

'

0,"5.52

'0,862

O~274'o ~'26~ -

0',.541 0,5 D3

(1,·862.
1

.~.,18:4m

O~850 0,.810

1 ~750 1.1ID3,
1

>3 >3n~ ::::;;,

>,3: >3

0.853
Or821

~)~:SOO

.sn

>3 c

O~7'80 '7 '<J5 O~'154


,,a;d _:_.

0.,190

100

0.064 0,018
I

{'40 750

O.~Oo,8
O.,07·~

'0,1[2 O.ll4

0,230

0.120

0.,250
I

o ·4507' -,
-

'1·60

78:0

O~~lBII 0,089
0,,093

O~124 0., ]29 .0,13:9

0,260.
' 0..214

O~265
O~.29J. O~,3Q1

.0,,438 0,441[1' 0,446 0;453


fII
~~I~-

0, 44{11

o 7~:5 u, ~,_
I

O~135,
0,.736

0.,744

00,752 0,184
0,,805

,800

,8~1:0

aso
9'20 96{)

o.ua

0,121 O. Hi~

0: W54

0,1'1:1 O,19'~ 0.2[0

0,,154

o.ses
O!!.388

0,,22'1

01,.4214

,0, ,.41(,1 U IV

G' IU,,~· ,~, flo

(),508; '0.,54\9

~.6"7

0,810.

.~ I
.~I

''''9

O~9',36,

0,;6,20'

o ,~9S5,
LHlO
I,

:t ~050
I

~,210 t. 15.51 (II ,.?1~' ~ ,2'i13 II' "1551 '0, 195 1. !213 1, Oi'S~S.

Hl3 1,81°1 0",7'31 rr7 1i,163 '0, 1..[1~


l

7~1

1000
Th

lOr}, ~200

.0., '~62 0,113 0" ~10

O.~:54 .0.,2'·49'

0!240

C).AS1
0,536,

0,65,5·

0.51.12

O!,5SI), 10.634

1~102 .~~OOO

, 1· ~;;:'~

I • I a. I I,

'1, '~8'7 ~.,151J] 0., S31 '-' _,.~ ~ • '1l1.3~ o.sso -"lg~ ~,Q ..

5~"1O.

$1 I) ,
I!
,

11::rr1!i!li!1lI.
BO.iil:Hlli! It. HM

fie?'

Hew
Q,363
0,2·97
O~4,50

Hen

HC]2

H CU3

1300

l!H)O
'1500 1800 2H10
l_~,.

0, ~34 (I , 104 ,
. _. _

0,200

0,16.0

0,514

0,410
-0.348 0.2'80

0,710

o ,~ 000
0.,3.00

0,,12.8 0,100
.

9"tt)o'~'

·2700 .3000

0,080 _., 0,lO76 (1 ~ 124· d~485


-

.0,190 O,--21-9
0.-618

O~235
0, '151

9,560 0,260 0;63.0

0,2:20

0,460-

0.224-

Ol162
J

tJ 10

G,300.

Jllma-a
QOJlH.ib!

1,.

:!'j;l;!;

Tea >3

'r ce

l' C1J}

tiCt?

----.- [
'9·14Jl _,-:tu
I

200

'J!90 ~uu

»s
>8
»'3

>-3
>3
>,3

>3 >,3 >,3 >3

>·S;
0,06.6
]

>3,
>3,

>0

':!'!

1 ,'

300 320 340


3:50

>3

>·3
O.9.S:j,
Ot586
1 J~30

3i50 380
40·(}
4-<)'0

>3
>3
-I

>3

>3

;"t
1

>3

>3
o
.,
I

0,399
0,325
-

D,900 .0,410 (}12110

0;;_007 0,,004

oso U'~""'v
.. -, .."..,

, 0,119 o _03S
;J' ',,' ;"

0,1500

()I :;., OO')! . ..

0 ..000 0 000 0,000


1

O,~009 j 0, iIfi.PI..<l: .',,"4'~ 0,,002 0.,133'1 O,5td I 0,000 OlOO] 0,(}31 0,102: O,OO()

>31 ?,~.~Q~ ~~,! •.001 '. 0 ~l0-. ,3291 1 ;,.5!S: 0., 000
>3' '>3

0, ~2,6] O~OS3

l'I ,t.n,a" 'Ut'"l";;:!V

0,026 >-3 I 0,003

4~Q;

2,6-.1:0
--.r ~ !I.

450
460
480 500
52{)

~.5· 2',758 '') "'6~O ._" £-.


') "'UU:,_). .... ~PS
'J .ild"lQ.. ~,1"

o ,.31607
0,,374.

0.340

I'
I

0,160
0,4,30

~ .o,,! 6., ".,,,,0,,,_",'

0,370 , IO',~630 O.~,363 1,- OJ,520 .0" 340


i 10,450

o ,,tl70

O,QOo.
:J

0,0(10

0.000

0,000 .0 000
1_ t.

0,000

0,000

0.(100 0,000

I 010031 0, 'uGS t~,OQ(y I O,{H)l, O,OD'~ O,.u~)J


I

! O~-()091 O,'q2~: 0,.·0DG

O~000

0,000

t (II,

! 0 :ODO O!CC"'O 0,0\10

O,~)O' 0- .. 01

(),QO]

O"OOJ

().l~){)

540
El50 560

580 600
,520 6-:0 H50 ,660 'fM3!Q

2,:250 0,309 ,0.,010 0,2'69 '1 O'~!O ~ 0,24t ~ l. ,:9[}5 0,.21 t


'_"

0 390
1

~-

~-

~ 97H .•

0.207
O
~In~
I'

{,)-,,370 o ~...i .' ~.' <~-O 0,3.60 0.310 !

O,UOO 0,000 o ~0-00 '"

t~ qOiO, 'u ... ..v \

0,00:0

2.06~,
<); "","r.!rIJ--

-"'1l--:~.8-

~) '}.Oji., ·-I'..;:JOtv

:3.444 2,j~~5
". IT ;.~ ..• ... -"' •. OJ..,~Q

O! 180' O~,1'71

t~~

e. ~ tit;
'1':(:\

U ~ 1dY!

':'9:') 0".1'- - 'L

-0.:300 0,33'0 0-320


[I '_

u,~uon '
0;000

0,000 1),000 Q,UUO 0;000 0,000

O!OOO

.. ~ ~ 0, (lUO' () "If-C);) '} ~'1('!( i DCO 0, t}~k) tt. ru~~,


~",h;_1' l), tJ1J:;.) () J)',)O f) J.. !t1,C\.\) , U I' Qn l) 0 !f_~l~('~
f

: ().,000 -0,000 d" (,{~{)

I 0.001\ n:nJO

e.

'1;,

'!I

....

'),.t ~~)

o ,\\~O
fl. I..'l.Gi',J
l~,

0; '130:

0,240 0,1.0

0.'000

d",{)OO

I 0;000
J

0:,(100 0,000

n~J

!),~\\)
1;) ,t~'v

l~.(C0

JJ"lIl!!'I;;I .BQJl"H.,l ,. •• 1M

TC3

res
I
J

r cie
0.,]00
0,100 0,000 0,000 0,000. 0,000 0,000 O,OUO .0,000
I

EC4

700 720 140 150 160


780

2,,580

0,]14

2,525'"
2,3,60, 2.,22'5 2, [8:0 2.180'

0', ] 14

O. 119' 0.125

u.no

01 1a~. 0,14.0 0,149 OJ 1 fit],

0,130 .0.120
0.170 0,,2](1 0,2400,26(1 0,;210

0 .•120

l' 0,000

0,000 0,000'
1

0,000' O,OOO!I0.000U.OOO 0,000 0,000

.I

I
I

0,0010

.o].oor).

0,0'00

o, 000:

0,000

--

'920

800 840 880


960

2,150 .2,OH5 1,850


~ ·19n""! ,,,,,,,,lUI
L~

0, IB:2~

[ ,6.00
] ,420

0.,193
,t'I _. 2y~

90•.

0:000 0;000 0,000


0,'000

I ~ 0,000 0.,000 0,000

O,OOQ

(I.,. OOOrO

~OOO .0,000· _I -'~, .. .. 0. , 0..D.'. 11 0... G .rl0'1 0•''.',vu ~ . 00'.


0,0.0°1 0,90°1 0,000
1
.. t,.-

01,,00:0 0 :00'1}

0,001}

0,000 0,000 0,000

l .0',0..•..0.,1 ." .° .o,•°.°. .. 0•..• 0,000 , .. .. 0.,000


0,000

O .•... ;.'.JJO .. I} 0,000.. 0. 0.0.'0 1 ,l'l 0.:.00.. 0-.' i'tJ"II.'. 0., ... V'I_ .. .. . .'~V'J.

o,.n()Q1 0,01]0
On. 01.",0

'I ]00

1000

1200
1300 1400 150,0 .2100 :2400

0'.794 00 560
'Ii' ,_.

0,900
1

1:,050

0,2.07 0,,212 0,'208 0,,189


0,'163

0.280

0,;220 0!,27'O 0,200

0.000
O,{}OO 0,,000

O~OUO
0,.001
0,001

O~OUO
0,000

ro·· ,voo, . 01'\.1.


r

Oj2~O
0, tso

'0,001

0,0'02 0,00,5, 0,011 0,026 10 "U . ••.· ,t\6?. 0,215 0,450


.o;",I

0.0001 0,0001 o,go~ O,OOOJ Q, aool 0 ~OO!]I


0,000 {),OOO ([1,000 o OClO' 0 ·~{1IO 0 t101

"' o,n00"" .'

',._I!VV'i'V'

U300

0,40'8

2700
3000

n40 O·,.,,;. ~ O!.145 (1.120


.

0,J31

O .. ~03, 0,070 1.0'£13


0,,141
.•.

Ot170

0,081

o,lgo
0,.1000
0,.230

0.003

0 00°1
1

0;155.
0,2'40

O,LSO

0,001 0,014
O.OI~7 0,200

(I; iei I 0 :.153]0'; SOT


C]1,eKTpa
CJlO.fl

0,0"1:3 0,00.0. 0,025 0.0241 O·020! 0.154

0,000' O,,{)OG 0,003 0.,001.1 0,001 O't008

0,0'00 -0 !,[)Ol

2. nOK!arsaTeJ!lI no:r,1IDom.elUU'l:. ,Cl (l) Ii N[{¢,paKp;atcHOH 06J'UICf~ "IO.1UIl;HHOf:! '1 MM: 'C'feKJ]illM,a;.px'[1: .ECll <4 npH:ee.tl!e:HblB 1:,ao.1'l. 2.
.1.:'inm.a
:EI,Ci."II,IU
'". HlIL

.~

~t!.•1 b. E "ruof.:'!ome:H H:!ll a ('-)

IT{l Ii; aaa

1'
.llJIHH:oi,

nCf1~ as <l.T.l:l.iJ: b
il

II

B,O.rVtbL

ji", HM

aerxe r.:u.efi k a'


(fI,,)

IL"lII

IH'I, IlOJI.tHA ~,. HM

nn[~a.!jilye1t"
ncr .'I'CHueHl!!t

a (l.}

LO
1.,5 2>0

1.8

l\IleHee 0,001 " 0,0001


"
~I

3,:2
3,3
3,5
I~I

0,]02
0,0/3

O,O,tA

0,050
0., i l~ 0,1 f~
(I, (),47l~

.:;L] :2.2
2,3
2,5

!"

2:4 2,1
2,g

2,6

'" 0.001

" "

"

0,,00,1 0.,,001 0,001 o ,00.1 0' ,00 ~ 0,.0'01

3,4

3,5 8,7
I

0,06:2 0,0511 (},O·W


O,n3l

O. 'L~7(1
Jilll

a,s

2,'9 3,,0 a, 1

0,0011 ,() "O[)6 1:1, 'O,t077 0, ] 5'7 0',1,57 0,130

3,g. 4,,0

O,u28

O,3$~)

0:015

4-, ~, 4,2 "L~j 4,4 Ii~" .5

0.02! Or.O~3 0,,0:25 0.0:29

u,02·~ 0;.023

,
I'

5.5 5,15 5,1 ,~"B


j>9

(15·~0

O:f>~J
01,5.50 ij.ij~O

O,.5U'O

0,6::0

1~'O

e ~IO~~JI

6',0

m:tfP'P;3i [(,P aeno ft

YJI~T.P!~,'Il1!ll'o1I~O;'Bo:A, :a:l,~)l.Jf.lmR :It hU~B!~1 pa, f)ICJitteA 'lIOJlIIU1UI)J! cTel'=_fi;i],. 'CIKpameHGblZ, ,cy.IftI~OCeJIeHI~';l;aMn ;U.lUiIcy.rrb¢!HJ{aMiM: Me;-raJ,l'].;[r(lEl~, npU,Be,n:;eMai n T<1GiJ[. 3.
JlJlOTH'OC.YlJ., OP'JT@CTHX crueH.1p 9J 'EI:

s. o.IlT'aQeCR9,n

D (1)

·B.cJ[oe

1[JI'IWHI a:OJlIiI.t;.I
"",, nUl

240 300
35()

400 420 430


'460 ,47(1' 480 490

4,~O 44.0

4,5.0

500 510'

520

.54() 550 560

sao

580 ;590 6CHJ

510.

·620

610

,63'0

640
66'0

·660 610.
j

68~ 690 '700

12U
130 140 150
7'gO

710

1,60 770,

780

1:160
'9,00'

rOCT 9' t: t -81

'CTp,.3,S,

n;ll!t~I'[,::J;

'.)H,G!'l

Jj;O.1!l.bI l. !fM

(len

1000

taco

0,040
·0' •..• !I ,(\")...... g, : U'U,,~

1500

,2400
2'j(lO

2100

H~OO

0.027 O,{)25 " .0,045


D,SH)

0,055 O~05fi

0.0-30'

0038 0 025
- or 1

O,(}30 0,045

30no

O~800

O.'B]o.

0.800

'

.ilJJ!lE'a
BQJIH!>I
~.• HM

QC12

octs

0014

OC1'7

. KelO

400
41(1.

350' 420 440


450

Cs..,. ··4 -

430
460
470 480
500

3.,4,80 3 ..200 3\ 100' ,2,,940


'2',760

'2,560
2,321)
II

490
,."

2,020 ~.7t:Q ' u_


'~'.
,

1,SOo.
~. 3····2·0··'.

.::no
c520
530 54ij
550

CB. ,4 O',.gl5.

l.o,7-n ..· ~G,. u

O.62(},

1, 1130
- r, 9' .. ..",.

0i{).

660
570

580
590 tlnQ

620

6[0-

0,043 0,032 0.,025 (11,02:0


0,017 0,015 0,,0[5

o.too

.z, 945
2,'790
',~

GIL

c~. 4
3 040 .
-

0,314

0,'1"1.5 O , Ol'fl 0,04,6

1,150 3 O',"."'0'0'r!'

~-

O.oa5
0,018
0,0'23

o:nao
0,050 0,025

:0,100 0,050.

0.160

O,OZl3

CG.4o

O,O~~5

fil)~)

6~o

O,O~:5

0,:0'20 0,017

o,o~o

O!O~5

O,O:!(1 ,0.,018 0.,,017


0;015

0,0',")" '.. _1 (I,O:t,9;

~ : 3610 0,.315-

3Jmo
CG,.4 1,2011

O,HO 0,050

0 •. 26 0 0,020

O.3t5

'O~OO5

llJ'III!~I1l:l ~O~~JlbI
}", lUI

OC1:;!

OCIJ

OC 14
III cJloe

OCI7
p'<l6o'fel~

1.0.i!WtiHI3I.

I -~----~------~----KetO
I(CIII

«cu

M.M

:2

;
I

O,OH5 ().015
0,,015 0,,0:1'4

O..m,8

O~O:~4

O"O~4

OJJ~5

O.O]S

O.OH),
, 'O.OU~ O.OHI
.0,,0.21
0,,017

O!,O~9 0,,0050 0,,025 0..023 o 0310 O~O!DO


11 _ .. -

0.022 0,024

0,,004,5

0.100

0·210
-

lI..rr"'~i:i:l,

9(UIIU.J;

iI.,HM

fno
630 64>0
1

600

660

8~O

Cu. 4:

tnt

6BO

O~325

1 ~65!Q

o, 100
~I

I ,

rocy
,1

9411-131,

Crp. 37

KC1.41

KC15

KCl1

KCJS

KC19

5
'II

16QD'
700

110
720

\, o;o~.O'
,O~Ot5 0.01"5 0,016 0,Q+7
Ot017 0.,015 0,015

'0.:Q26

0.,.05"0
II

0., (J:315 '0 (\30 V_"o'

13'0

o , 0'~t5 , J0;024
0'.,02.6 0.027

'0,100 0,110 0,,070 o 053

0,340 0, r2~5,

] >000

.7'00
'770-

740
'7~O

O,{J24 'O,O~5 0,086

0 045,
1

!Ii

.-

0,063

O;O~O
0,0031 0,0.34,

0;£)51

O~035
0,034 0,035
I] ,(f35

'1~Q
79.0 80.0
g(;)O

0,045, 0,042 0,.'040 (J.,0:39'

. {)"OUh
0 -03,5
1

O,Qt8 0.03t}

IJ.02n\

[000 1200
']800

0:037
0;·.020

1500
2,70() 3{)OO

O.OQ'6

0,028 :0 029 0,040' 0.,042 0,045 0,030

o.eas
0,040 0,04£

0,,039

2100 2400-

(1,025-0,04Q 0.,360 -. n~8QO

o.02J.:1:
.

- 0.030

,042 .0,.040
-

0,040 0,043

0".038'

0!·0505 .0 ~2[5'.· . 0,825

O,02B 0,,0.3,6

0'045 ~ 0,0310 ._1 O , OO'~'


0,0'35 o,Oro!]. •.. O I 4""",0'

0,055 Q.~;335,
0,900

1 240.
1

np'HBeJJ:eH-}I'N~.
·eT~KJla :~apI~<H
'f'B"le~lIn

cTeKo-.'![ ,,!l;p.jn~ax: B3.pO!i{ H:.ltN. o6ea1e-qeHbI 'il"e;KHOnOrul:;recK'ltM p;e~'H.MOM 'lia,Bn)i;K~ .1lJIiJ pa'l5oq;R~ TO.WHH, ylC.-'Ml{:cm~, II 'TIa .:3 IH!:eTO~W;:e.roeraaaa pra B rrpe,ij;MaiX on, QT2 ,m;.o IQ' MlIl eCJ'Joaaa 'ieH..l![)'4J In,~ j'
M,oryr ,(liW'1I'b IlOJIyI:Jl,eHbl ;lI.JIH
j

nnoT.HocTH

)l(CH)

3ml'qei.uu!

_ .. ~Jl~ ,6 MM,

0nTH~ecKoi

ocn~·

IIJEOTHOG.Tll nChll¥"I'€IH&J ;I.ltll 2 ·MM. B.1[H.3KO K'3ntM

To.m.II,<~ur;y 5 111M
Sl;W'~J'eum~ ''11-

OY.ll'yT cOl3rta.u.&"Fh C I1!pH.B.err:eHHblMU. 4. Cn:eK:rpaJl'~HEfe _KpM,J3.'hI'e~Q,a$:qn-!u;:t.reJ'l"r-~ npo111CKsHa.a ,pa3.11H~f.[QH 'l'On:rJlUlH~. npn,ee;1J".tWIJ;l Hi tJep1. 1:-.79..

'I'('A}

clUto,[!,r;,

C.,' e

TO,r[IfJ;JIHa CJIQ5I CTeJ:olJIa•. npUB€Jl,6lUr3H na qepTemax, YIu11UIBa llli l't!Jf..!l'.JHH:il!,'E'TPJ..'t· ' Cr.n~KTpaJJ.~bnbll;': KPHl3bl'~- K034l~tl'QHeHTa npollj t:,[.;:a;au,n; o::{li.) 'tie; ~il.'l. ,m'eH1U;ilX -CY'JlbcpocMerntJ[,aMIit: UJIn cyib$H,,J;I;,acMN.l\ia't1jl·.u'O,j),., D caoe p;!liG~Qi"i N "I.nI.1Wt.:: npalu::,:.n,eHbr ua T.[~PT, 8,0-9S. 6. ne)\a8!.a'Fell& npeJ.]QMneHfI:Sn t» 1l0np2\lu(.".\ WI M_ta:Q;ro~pUlli . ;" OT~l..::t..~W!."

.5.

~~,,!-

,D pm'

f'pynnblXHMUq-eCK.O'A,
I

Y.CT'OctIaJfl.B()eT{il:.TeMn~pirrypl'U~i1'I.

K. $'qJ~'UHe:fiT
Q

.,1!m'~ht{"Q'

,p,a.cllU-IJ pe:F.I.Hij a ~O~ Vl:O


TOR Cpe.l!I,l-!le!!lqJ!lCJ:lO

cpe,nruvA: B np e.nM,ax
B

01' 20 AO~ 20 C"


AtH:u ...

l't"M utrp J 1f)~P1I,lr.KolU\ 1:~

1T13wpeil

IU'iIiJlH!FHUO'F n'O}lC'leT'

1,. Onl'~'qc:cr\nEl

nYlb'rpe'I\'I,

'H nno'tROCTb iP :nlliflu.~.D;e'ltN n ''!?Uif51.. ·1. ItO _~¢luu:uej]t 'l:lafl!palI~,~tHnrnp.H~~.ll("JII f) 1':16..r, 5"

1 I~r

l.'i,..eKJUl~ nmIM€Hli>l.Unn

I_'~'lPn)~'!.llP,~j."-l_1rrt)p-orti' t

~~~~DroO---~~Noo~~m-~OC~~M~~~ oo~~~~m~~c~n~~.~~G~~~~~~~OO~~ ~ - _ ~-- ~- ~ ~

~~~~~~~~~~~~~~~n~~~~n~~~~~~

--

- - -------

.~

~:
QOCOOOOOCOOOOOOOOO~OOCOOO~~ C"-i", ~",C"I .. _C'!, ~.O~- -,. -: ~_ ,..;;.~ .,;;,,_ ..-" ~ ~ O_~ ...

OOoogcOCOOgOQgOOa~OoCogQOgQ

"!~.~'~ C'! t'!~ ~ ~~ ~ c-t

____--~~------====----~~----------~~~~--~.,I ~

I 1 I-I.t;l---· .....

I, _' .....

----~---~-~:----------~~>~--

~~~~~~~~~OOO~~~~Q~~~ w~~~~oow~ww~~m~~~~~~~~~~~w~~ ~ ~~ ~ C";) ~ ~

- - . .. - - . .
C"'l.~

rN'~~

- - . .ti'1 iC"i! ~1"'Il~

- --1I;'I'!iC"rl C'l1N

•• ~

~l'-I ~

..- - - ~O~~~
=~C'11 ~ ". Ul,'.L'ii ,

IIQ, 'lQ, Q Go

0 0 (!:l,CI 0. !.O 01 00 ~,o 01 I!C ',It::; Lf:l.~lr,), !.O to, OO~~-~~N~O--~~-QQOOOQeoo--o ~ oooceQQOQQOQQQOCOQOOCOOQCQO

- - - - . - - - - - - . . - - .. . . - - - - - .
0. 0
Uj

'I

'iii

..,.
r:;;I

IE:
';:l

=
~
_I

-=

I) I;< IU

....
e ~

'c:i:

~,

"" ~

,~
::Ii:

1 ,toIQ I~

:;
::-;; :::!I

....
~

->--»>-------»-------=--__ !!"'iiii'!!Il __
~I

0 0
>0

,.... I
i::,

Lo,

.~~~-~~~~_~~~~~~M~~m~~~~~~~~
C":I ';'1 o:"~ C'<~~

W~~~~~~~=C~C~~~~~~Q~~~~~~~~ _J _., u;:,~,,,,,,,,,,, "'"


... L.......

C"lI ~! C\iI C'l,j C'1 (;>l: ~I

C'i! C'iI N ~

... ,.-

...

C1 ,t:';a =:I" C'"1 ~

_,

,,;,,,..

.....

.::1.

e'~,"'- ,: C' ~ G"I c:q

...

'"'"""

•••

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~6~~cici~d~~

0, ,~ 0,0'

~~~~n~~~~~~~OCOQOO~COCCCQO~
0.0 0 0 0

00 00 ..... ~

C")

et:I

m0

,,_,' 'C'~ (;"ll ,__. e"~ ~I -:-!

,1iIiiii'l!

----------------------»---

"'!t<

~ to ~

~~~~~~~~~~-~~~~~OO
~ ~ ~ ~ ~ ~ ,~

~~~+~~~~m~~~~~~~O
~ ~ ~

E...,

~~~~~~~~~~~~~M.~~
~ ~

I~

~,

COQqOQCODO. O~ .• ~.~m~~ --~~~~~N~~~CCCOCO PQQOOOOOCQCOOCOOQ


'!?Ii • .,.

,Po,

ii'll

.i!'o

~.

!!'io

'!!,!!.

i!'iI

-''''

~.

...

....

....

.0;,..

0000===0000000000

~~~=~~m~~~-~~~.=~ ~~~.~~~~~~~~~.W~~
, "

>lli: 'D

II '" :J:"
'~I

<~

~»»»>-------->

--------

a~~aaa!aagaaS88~~
m_~~~~oo~~OO~~~~~h~

~~~~~~~ci~ci~aci~&~~
~~~.o.~m~~M~~~G~O OOOQO~~a~~~-C~~Q~
~ Ll';) ~
Ii!;!!!",~
"I!!""""";:;:<=!;~

'!!'I.

tr.i '~
~

PI"ii,Lil!i'

Ii) IP "l ~

~
~

'I!t"j
~

llQ LO ~
'I!"""""I ~

~
~

,1)"00,
~

II!;;

L~.'!!'!I"~~'!!"

""'!II'
~

'LCJ

,I;£)
~

l~

'iF."!"'!i"'~.,..-;:;!

o nynl

~I~C~ 1l 'I'l XO~!hfj~Ul:tl~'" ~11'r !.1!I'ITJljlltielll!Sli

:0 -1011"(1 -1

~~~

't

).S(~I

'~"'~C_

i.so
1.80 !?90
~C1.I'

3CI(ll

.8.2'5
2,SD 2.50 2!,50
.t!!!!I!1

3C.ll
)l{3Cl
;I{3:(:5, ,)1(306

Y~L.S
'~:'~C6, y-(])CS

..,~n

9'

r50
__

ecs eel
CC2

_Cl.

aso
9 ~In .-.r.,uu

JK3C9
mSCI2
)l\3C17
/*'3'CIS

l2~h ;M"Uyr

2,5,5 ,

2,6:5,
31,20
.....QV

ccs
ccs
GCS

2~50 2'50,
'3~]O

)l(C3

mC4,
HIoIIl

~:p:~,nr

ceil

ccis cae .-

~S,C1 ::2IiSClI 991) . -"


'iii' (l,n,,--~:~u

:iKCIO '~Clm,
.fJ..,\/.= '

s.ie
3,1'0'

2,10

'...uC'.'l'"

~,JO
3",1.0, 3".10 3'110 3.20 1.15
9'. ~1'fI ....,~u

C3,C5

cacs
C-3C9
'C3CUi

2'50 - ,I

iKC16 IKC17
,)I{C18
}KC19'

,2.50
2J50

2.901
3J,mO 2~SO
3~65 3,40

:»t:C20
OC5,

1C3,C,~,6 C3Cl'''1
'C3,C20

escsi ~~"
C3-C

OCG OCI~ OCl2


OC18 o.C,14

2,,2:5 ::3,00
3-,SO'

C3C2.3,

'(3C24
C3C:25 C3C26

,S.2_O 3,.,20 , 2~70 ,2''''0 -~,


-

'3.50
SSA _II_V

OCl1

3,~,4D'
3.20 ,8,20' 3,~D

KC.lO
I<'c,l };
~C,13,

Ca.C27
3Cl 303

1~9fD 2-20, , 9.Bt}


'~

Kel,4
I<CI.l5,
J{,Cl"l

8Jm
3-'!"'0, _ ,.ifU
ii!I'iI'-'U ,") 'fii'li lbJ.ilIL~'Y
<;!,

aC1:
3CB

,2.;601

3,4-0
'3,.25
,i

gJ\"ll,

:l(;Cma,

_~e

.1f'q~C'-:ii

.a: ;'~!'I:~_g: S-1&.I fila: -1.

a-

11;0.:

• H~

-7.l;jeCltv.:fi K~ ; Jf:JJ;.I. ~aT liali:p"i'",;.r'~;;,

lEI· 0 .i fh -1 1

.crs
CI
C5

3,20 :2 5,0, 2-5a 3.,10


'

~C
MCB HCQ

8,,35
3.35 r3.3'O
3.ao'

HCIO

--C7 ,C5
, CSr
-'_' '(

3~U)'

s.io

ncn
._il
J.

:2 ISO
'3,~30

.HC12
.HC'] 3,
~I

2;tU) 2.. 0 6
.2~7S

TC3

3,30 2,60
1 L

~C6
T'CN)

-3

I)SO
31.20
f~2D

_=_'C14
H :[,

sea
,15,C4,
'.
,-

2$0 .2 60
II

. ..:.'

3,30
,

HC2, ;HC3
'8"

2'.50 2"Ull
2''1,60

ee,c,

_,,_, 2,.6Si

~al
:ta0
2:.90
1

'Bel
BCm! BIC 1,4

ii.

c lin~a~!O,

'I

3,35
H

[,0
fDhEH'

xe q,a,g Iii e. 3hllai1ieBOe Ofll'iiA'~O,l(Ii


ltrO

R~:lRTJJmn:'-aalill,p!it"AmmB

rel",l" ..mD;--12'na

-1"

...... '

,_"""""

"I=t=f=-+" 5

.....,N

'""71_Jj!-'

+-,

II +-1f-+trlIl

1"\:1 11\

I",' I

,'

:20"

-I

1
'f=

II
I'

'l,

l \. - ,1

Ir

LI

II\.
1(__ ~

-I r

I
j

,l

I' ,

,!

j-

~ ,

t_ I

1 I
J

!I I r I I I I r ;1I I J iii j ~ :.....J, , II II~ II I 'I, !• :1 f I I iYJ$,CB {){J J 1 :,\,' T [ III I I 1- ~ i I .,..-+r-..:.l~Ii-+--i ,;;::,1']_,-, l-+-+r-+,1:1h!I-+l~H+HI...;ll'-j +1 ...:1i-Hl+-+4f-+~I-+++++H=+-M!~' -+41_]:1-EiU J I! I. I: f 'I : r Ir '
;I ;,
J~
1 1

~\\
"1e>

§: _, ~

§
~

'~

~ ,

liocr 94~1~81 .

cc~ Bar
,I I
,-

. 1,"
1

1:'-O,r..,.

'1

rei"

ti{) II 4{] r,
I
"'11 !-I
£",

I'

f~J-~~

"'N
II

I rye
L.

.' II: '


I

I.
I:'

II I I 1

I! I J'1I

t
I,i
I

I'" '": r:' !"'" ,) :1\ - .. - .....


b I...

'\,

:...o,~
.!,..~'

L.,o'1o'~

I",

:1 """
I'
J'

1 T

II~
.....P""

I..... ~
I

~,,~~r-r-,

.til!

I,

r..

..-

J !
I -

+:._ "f
~c "

i .~
I

'I

i<o-:--Oj
I

I
' ~ ~

]
,

",
I

II,

~e~r ~

0' '~'~I' --v.' .1 .""""t ·11 .~', ,~!,t 1,


1

,::J!-.

i[!C9
,
! I
"

~
..~~.~

..

-j

~.....,
" .~,
y

-,

,I

,Y.!_-~

f-!

,-

.--~
I
I

1:

,1.1' .
1.. '

~I. J'

.1 ~

l:!\. ~ ~~~ i ,i ~
I

.,~, ~t,.. .~,


'''''lII.

t ~

!"
"!!L'
jf/F'

~~

)
.~

,~
.

,-.
f"

.-IF
, ~"

!'~_..:..

• _L

~i

"r
:.1.

~f

,
! J f ,

'
-1
!

" ...
\~
"'

!
,

,~'I

"

" .!.

-I I

-,

,
i

~ ~

raCT

9411 ~81'

C"P.

47

.~

,~I.....

-j'iio;'

~,'

_[.#

1'"

I I

Crp. 48

rocy

94,,:t-81

flO 40i
I

2'0;1
I

II If""

~ ..I-~i-+~4+-!++-I+-H-+-H'
-j

,I I.

M ,.

Ii"

I ...

""'"
I , I

'II
I

I~

5,·,· """ I"!


,.'

I"""i~

[!oooO

~i

~.l!pl1r. :21,
I

t....ol-oo

I"

I'I!I,;,

'

..

{)Ofwcmu caesmoa u

.tJlJfJ'Hbt

llo,UI,

11M

~'li~T,
I...J

.2:6,
I

J _I

I~ h. ,.~' I 1'\ I

b.

i"!
.!II.

i~

I .I
I III
I

,
I

1·2>
~.

'~
J

.-t

~ ~I
I
I

I' 'I t I ~. I I I II J I

II

II
, ,

I\ I~
II

J.
I I
L

S I!!. ['!Io
II
!

i"'II
~.

,1

f"il

.!

I I
1

~ ,I 1 r ~
I

.1
~I

1I

CTP., so

rOCT 9411 It 1-·


OIJllilcml/ lJfll!f(mpa u iJlll1t1bl {loll~
, BldluM(J!I
HN

IfHrppal( pOCHun

B'O,

JCJIU-L ~++-++-+--I=~I4-+~I-+++~+H+Ft-+t+-r---t-tTi'l---riiti
I::

II

I
I,rFl.

BD ~ '- Ji
I:

II

I!':II
I

j_

II

1\.

"

I:

II

U--I-l--+--+-1I-+-+-!-+t4+H+t++t-t-H1/Fi"""flI

-'

1.""',

'Iv :l: i ~J .. E

:1

,I
"

:P/lfrppoxpaCHOR
.~
'~
'~
~.

I'

'y.~

~
I~

.....

I,
1/ I

J'

I'

L'

'I

11jI1.p'!I'. i9'
"

Oli'llf]Cfl1U

cnef(mpo a

lIniNI'M !}OJ1H;

HN

fJtJaUNCJ~

'~eIPil" 41

,60
".
I

~O,,=,j_H--nI~~'
2,(}' r-'n fl '-j r-'1
1

\rl-iMrA

I~W.. 5 r-t-H-rt-t++-t"rr1H-H-++-H+~++~+JL.tIU'
"ifl{":ll'-l

II

'i

M~~++-

',\

~",I

~IMC~
ff:f)
IJ

~'1~r-ttt+lrl~rt+i+t+-H+H~-4N+g+,~u'n, ~Otttt:tt:jjt1J,,ttjj±tttttiTH-HLtlTH+1+H-+i+I-+4=l=l:,W. 2f}t!:t!U jll:,!jJ,/l[lll~ti1:j:j:rH-Hr-+'l,r-t,I -t,+H-',.r,1 tt' +H+H-+~~+O=t=I' ~ II' 1 I'


r:tttj:jttLl'
I ! I' , ~ I ! ~

-~]ZJr~'~~~;~~~~~~~~~~~~tl ,,"5
I!

.11

~_!~~~

..

~:~~;.~!L_· .. ~I~~~'~~, ~~~'~~~ LI ~I

~J.~~~ .•• lll-L!J~~~ '~~1 ~~~~IJ:r~~[..]:tij~' .• ! •.•. 1 IJ:ClJ~t

-.

-..

~,

:~

",,'n
",II.!

I1 I
I I"

J:

'f I\ill II, _l I IJ'il I I """'. I ~.'


'".J ,I ,I·

.LJ
I _l -LL
I I

i
I

_~

e,- ~ I

r.

r: _
i
~

I,·.

,--r--

.i i , r .I I
_

I JL

iJL
, ..'l"IIol
,

'.1

2'..
~

II

J :, I I,j

!L
II!",

LI.J:F"J

',e n -!l-I-+-H-+-~I,+' -l"':...r: "I_Ll _][ I .! I _~·l

..1' '_fl

.l~.ll I II r I

+1+H---t-H-Hi-t'1-i~1'1IH'

J.
_l

II

1-'·

~I ,.~
, '

r.J.ot -,.

I,lL,
III,;!

't..,

L1;

,flO

,-

,', '

.i"j

I I I.! I

~' . .t

~-

','

... ,

I
~
!;!1t,!'
I

'I'I~ I
I.
I
I I I

....

JJ

'1i\I1Il'i:rt;, SiS.

1,\

'iii'

,-

n,C',~
'~" I
1

I!.J'", J

1I I
I I

I,

,I

ii'
I

2
I

60
I

I
1

I _l I
_
1

,i
I

'!1':"

I'

L!!
',,"""

= ., _ _
c... .} .e

JI

,~e!t" .r,
:-+1

!i--++=;f;=t=f!",~F:lFl-1

II

'(J',ftI
U'
i'),_',j~" __

'I
I

£~

l_

J I

114~
'--.t_'

'~I
.Ji/?'

If _ ,,,.I ''Ii 'J' - 5""lF-+"~b--+H---iI,~I-- 'j!--"IJ---t-=lH=H=i=H-M H


'!

I.;!i"'"'r"'i

~I,

+H-t-+H-rI!ltl!".lil
!_l"

v,
--

~~

II
i

_I_

f'

JLi

"!!iillfil,~8
I
~'

-;r.,1

f"~

~I

l$-:~i
... _
~ ~

OAnnCmll CRCKmp'll 1I llilUNbl 6o.fi~ HI1


f}yOOf.lfID .ftHqJPl1RPIU~N7!1

1]l/'O~
I

~
! I ~ 1;d·'·~~
I rr:.,l'j
I .J.~'

~
I;.~

~'
~

~
~.
I

t/}O IIl'CJ4 II
I.

01} ,1.
T..(}'
'iii' ~

II

,-"'-. , iI

I
I

'I'

~ §
I!

~. ~
.~
j

~ _ ~. ~ £::;
~~ ',' _ _;'_

~···~I·~
I ..~~

,I:'/~
.~., I

! Jl'\
~
~

.~j l IT"'!~,
I
I

II

;.--'~ 'I' 'I II .....J I ,>1 I I


I _~. /, .7

J.,;.i;.iirT

Ii

1 ,I
I
I

Iltll , o!:u ,. ~ I ".1 IT'! ,1".,. Ii


''in ,
I

r~' 'i'T

1
I

li'IIi;~

. t: T '
i,/ ,
I

I
I

III I II Ir II I
I
ill L'

III :1

~ , ':~

"m'-··

I:.

II

I
IIII

I- II ~ .~ I~ I

II

II,I
I

'I
'i.

l'

I 'Ii,
l

To

I II

II'
~

~ ~ T I I I , I ,.

iii

I
II

, ~ II
I

11

I~

l!,

I "i!(J
-L

I
I

I.

,. .. I

I ~

K
,

',7J 1',

'I J
I

r
,
I

I1

I,

~'W

-.

,-

'I

_,
f

J I III ,
1!jil:[jiIT'. ,

-~,

I1

'I

i'

PI .
,I

In,ct BO
Iff) 1 I
.

I
,I'
..

I
I

~:"
~-

III
I

II
I'
• l'

.,0

,I

,I
i

rJ'

10 ;
I

1'1'1T
I.A';A

_I' ill

I
I

1:1.'

fl'i,~ I!i..' .
I\;.

~.

~ 11 ....'. ~
~I i~

II II I I ! II ~,1 'I I I I il!!"', . i""iIi!o"

I ~

I
f
..

t
I

I
i

I ,! I J
.~'

2',1 .... .~l

,
I
i
I

II '- II I If e.,
,

I
·1

I
I~

I!I
I

..

If.

'

II

I LJ
j~
.!

~! .. ''.' I ~.I,5
~

I "1 .~'1"**i! .. I . II ,~ ~

J......!j

II

j,

i Il

~I
I

~I

I~
I
I

I
I

I'

i-r

,I

I I' •
j

II L~I

"

I ,, !

':> . j

, '~,l
.1

.-

~I ~
1-

11
'11~

~,

I, I l
.

i_I _[._J I II .

,
L

3fJ

II! I ,II I 1I I I III I I I''1 I I I Iii I' W' ,Ill Ii 11 ! 1H I I I I r l II 11' ~ Ih fO' : I -I I ,j I :! 1~ I . I I ~I ~IMI .:tll '~ I I~ I, f I ~ 1 I ,~~ I ry' I·.!...J..':~ I
1'1:
I

l,iJ Ilf~1 ~'

I! ~

I I, I I I !

11

'

I: 111\:

~a
I

H'CI'Z.
I

'J"
"rJ

'lO
flJ,

It I I 'i i I 11 i III I t II

I~

I I I I I I!

II [
II

ILl

I l ,~
I

II
I[
j

I L'I J 1 I!
j

II

I I'
I I'
,J

, I!

II ~
/1 ~\.

Ii!,

I I,
II

II

rn

II
1'11I
I,
~ I

,Hel;): 4!)

~:
f ~
u.,

II I! I II ' ~ I I I I, II ~ II I iI 'II I ~ I II r I~ II I I I ""'~ _II l ~!!: ::


'11-.oJ!

II I

II ~ l

Ir

I ~II I
11I1
, , I

I~

I l7l~ I 11!A'I, [+i 21lX"~1 I, ~ 1'' ' ' ' '1 I I I"i" mI
I

II'

u ~I

,~!

flfJ
I
I ~.,n
'L,!.!1
'i1',r,l

'Tro',;!'

I
I
I, ,~
,I

r•.

'~I i' -~' T'! 'If


i

~~
Ii
~

III!'

II

!J

Ii ~
Ii

~ f
II

I
I

II
IILJ I"
Iii

I
'.I,_!
I, I

IL}iJI
II1 I' iI '1'1'111111,

1 11 !I [
1111. Lr I

!~ ~II: : IT [

1 . TTr I t II I Ir ~,III : I I 'I ,I'IIII;'-I'i"\'


I

J:j'

.". I,iJJ -

I I!II I I I II

i - 1'1: . '

II

I'
I .,

1,1

1 I[
i !

I'

I II ~ , I ~I i I

I,

"
"

I!_

II

II

1:1

~!,

fL
~I

I'll' :

rl!ILj_
II
II

_.,'
II

~'l

V1, r1't;.'1 .

I I

"1:

__

.... "JoOII

n
I,

B.D' . "reG lib ' I


...",1•.•••• ., ...:1.' .

'I
I

II""
1I
',I ,
I

'111
I'
,I

lIil
~ I

r
II ': ~ I

'I
"

I~
.~

II
,_

!..
" ,

,:
I

l1ttttbf·~Wj~~'~'~EWow~I~~~'~~~~~~i~·~~~~--IHT~·~~ .y01, ~
I I

ol"i

Ie,

I'

"

f~

,/

1:'\:1 I
I ~

'i:t:ttt1'~ ..
.~ .
,~

io""I I I Iii i I i-I.''''''' ::tq~i~IIPII~.l~'~~~~I~1 L.i!} IiiiilI.. ,W'l- ~ , ~ Ij I J.' 'I I I

I,~

'~

1~!p'T~~i ~~" -~~:~ ~ .. ~i~~~.I~. I .I" I I .! I I I _I_ I: ~ I I' 'I! 11 I"

r', .

L.lp!!! D7

alnul1l17lJ anexm,pUU ill7t1l1h/ /}un"'J I

liN

I-'
I I

-~

J.

-T

j_ I l
I

,I

!'iii
I 1_

_ ... j

~,

,11.1'

1;1"

I,

_l

~.

ilifeipr. '1'1
'I

I
_l-T::F!.·

I!!!. ~ ~, i

,80' lrlJ

so 1·11 '1OW-+-t+4 M-++44-HH-1H---1F-+--f-+ttlrrfHmH-t::ttlttlJ


J

III'

II

_;L

II

1
~ ~

I;"i

-,',

10J ,

I. Ii

,fjC12·
~I:;'-.

i
I

i _3, 11
I

C'I

1:::1,
C;)
.~

ro

f5
-.;

C5 "'";,.

"IDpT. 78

,D,ITlJHbl
I

!JOliN,

PM

;z';t "

r;;::.
N .1

~ ~

~ ~ ~ ~
I

,I
'Ii,\

f"5

~ es es
rII I I i_
I,

~ ~ ~,

5:)

IN) Of)

I
i"'"

I ,,II
I
I

II It

*11 I
ZlJ

,ll
,

Ii.

15
1

2'

_I_
~I

~L

li'"o·. I ,I

I'

II

'"
_j

'II j_

I,.i'I'j

'tf.#

b'
-

, ,

IlH.(p~rt.f1''Pf} ~
.~ '~

sa»
~,

~,
0;.,;;;:

~
~

sa,
,[po

LLI J
ii•

6f1 :::

II
I r-I

LrJ

l'
(

'I
1
!.II

.I~

II

ILJ ~ II I II
II

11

B,[)'

,.
l • ::

I,

I, '1t"'1

l
I"

'iwl "'0:

~
I"
,

10·

{ ii

i
i' Gil

II I Ii il I II
:1:, j ~ _. 'II

I II I

!!L

,J

II

I I

, ....
~

'Ii e,IlT. a,'jI


I,' ~

nl

"~P'L :$9

.lOw

r r-F-

.-:

-+-I-j..,~-iI4+IH-+t-t-t-H"t1rTn,_

II

I;

, 1. I: I

I• J I, I 'II I

I I iLIJ
I

IJ!'

-:;I.r

~u I
,
,

f' I'

I
j

j
,

II

.1

.. 1

! ~ , I~ t. _.l .- Ii'
-~ I'

II' ,~ "
!
I

"I

I, 1 I
I'
I

"I rj

I•

I
I

I~
i

!I

I.

I:

r
I I Il

I"~
_l

_~

If<

I,
I I

I!

J[ Ij
,_ II

II 'I I ~T 1

II

I:

i I

iL

II II,

I ,!\J,

'''I:~PT- is]
I,
I I,
"

,i
I

Ii

II I I ;I,I[ I I 'I 'I, ' I ~"i, I'f I!


. I

UI

".0' r , .. I
1

Iq ~ 'I 'I," '"

1I

1 -I

'I l
I"

I
I

20

!,

'

.I

,I

I
I

T'~ I I; l

1: {

11

"I

I 'I
,

,I I
'I " I , ,I
_l

, I,
I

i
1,
_I_

11, II

--

n

'i

',I
'Ii

II

1....-"

,I

I,

-I

,fj,(j'L

:j:;P':JI=JI+~1=+:t~~!!!fi~'M9'FI~"I :;"++1 =+1 - - 1~r;;J:t:~ld=ICllT:~I'~1 Ke,,,. 1 I I, I ,J I l ,I., :t=:t:iR' ,I


I:
I

'ifllt,pT. 93,

,60

w'Q:.J=11 -4,~1 J_~hI~,HI=+~,~~~M!-!-+~''', ..,IH'=f+tlH'I-t+' t-I-t: +t'__jTt+~,K' iHrtTH 20 ~IJ-~~'J-~~-'~-'~~~'~~~~'~~~~~,~~I ' II I -'-Iii r i-~rt~t1r1=t1Fil~il=t'~i-ri-f-I~~I' ' 11 I ' ,
I 'I'
I

J ,,

, I

I,

II -I 'I ', I

~.

I,

'I J

I~

II
II

,'~',-rl=~:
I

'l'
1,

I :'

I I

I,

1-'

.,

"

II

-',

"

'I

__I_

T -Y

I,

T'

_'

OdlfiltJfflll
II"
I'_;{ ,.

C!1e~mp(]
IJ:u§uftf(l1l

IJ Ul1aHbt

OfJl!fl,

liN./<-ffltJ{J;PVOt1C·
ml}QQff

ck"

If"" If
-I
,

1f({Jfi/111/1aCHafl

;:::,

8lJ I

Kcn
, J
I
j

.....

~ ':::5

.~

~ '<;:,

t,r;:;

§
~
.~

[5 ~

~
I

~ -::

~ t"" .,... I r'w


[t. 1'1 I I

I !

fiO
:4,f}

I,:

Z(}
I
.,

, I.~ "I'OIl'T.

I'

_lll

II

il

~I

ss
II Jo;O'

B(J

KCIBII
'[
I

:1

II

i'oo.l

I, I..
I

Il'l!.

5ll

I
I

M ltJ

,I
_~f.

I
I

-r

r
.1oI!"

II I
-

d
I

'I

' I'
II

T\
1

1.1

~'~PV'·!:Ii

so ~al
20

sr)' Kcm
I

I I

I, II I. I' I

rtr..
,,
I I."

'il I

iI
I
I I

I
~.

II
il
Ii

!I

§;
!"':l

~ ~ ~

~ ~ I!;:;i,
~~1f ••

~ .~ ~
.9i!:

~
II:;;:] '~

~.

~ ~ '...._,

I,

I:
I~,

'I'\.
.~
.~

~ ~

....

ss ~

P'en;Elwro,p N. M.
TQ'X'lU1~[eCKlfi{ pen,tSKTOp

3.aJ'o 'o,a·W.fIX)otia Ko p pexrcp E'. JJ. M {Jo:'Jo~a


11.0. '.:on -1J,0 n .
.11.

H.n.

J/6dPO(JG

Cllatro

11

11,01.(1,.07.04,.,Sl
C·3HlIR. nO~itT];

nO~I1,

II

I]~r.

O;PAeua.

l(tlny,l!I.q.:.Il:,.Hr

l'I.~,.II,a1'C'.llbc1'l'<l
TfUl0rp

• ~UUi;.ufJl'OD,

'12J55I.

!l'1.0';KlJ..l.

Ir~H~1 ~Ti.l.l4,!l.q:n·o.(I" jt.1. M~C.KO!'lCii:J)I.

_5.0. ~..l""- II

Ho~anp.

CRt-ii ~l'.J1 fl ep ~

.• 3,

I'

p;JIHHA 111 ACCA ~,P'El'tll1

J'tle1'p m~:R.OFpaM:M:
CeRY:I1p;,Q

kg A
I

m s

C&lJA 3l:1ERTP'lI'tIECROroroRA
~.10)l;IllfAr.:mqECKA$.I

a:MD:€p

T~",~'fYPA KOmvtlFlCTBO BBU~b'Cf:Ii.O\ callA CBJE"r.:A


n.;\I!OO~lI[i .~

M~
X~'UI,m;iMilIi.

UQ..ln, 'E,l'l;

K mo.l
led

,n;ODon.BlH'1'BJlLJILI:E: 'I
~,

E;n;:HHHQ.L1 CD

rad
COBCTBEIBIhlE

I,

Th.,~.·l.iTOJ

sr

UPOJiSBO:;zJ;BhlE :~

C~IUdHmIlUfE
"

<

:o:Am!:EHOBA.HB.H

, ~~eB(iI,~el

~~'~
_,,'I;If!:I!~a , C9~:a,
1

~~~~~~~~~~~~~~
repq,
JJLB)(fOR

~:~,_ --------·?I--e,-~_" ._<_._c __ ·._C1I_~I_·,~ _ __

'O~Q~

~~"

.q.yrInl

i,'lJli9;peiJi ~QmD.l'e"

rn;
II Da.
".'
.~

e_~~_~_~_._ .. "~M_._~_._·'.~
(r'

M·SI"'·e~

"~eH,H!e:
I

n:1l!~a,1U,
:~o."DI:qeu:!B(!i HBI~O~

Bl~z

it ~I

.:mo.lr

:~He:Pf'l1,S.Pi8~-a,
:MOIIQ,_HOCTL., .1Il6100HI';;

;D.zOy)l'h

:jjBeprmr

Barr

DT'

·II-M ;1:J;m/t
A.'c

!'t!!i~·'Q'·e-=:

•I

K(h"ll('q~a'
,

i1!'OlleK,TlPj~~
<_

,I
I
1

1'1eKTpFlecil"!1tl! 3a.iP~

~u""

r:li'- .... .. 'Uc

.... .,.~ .FIF..

n.""".,""" ........... ,;"."

.Di ....

-n,;s:t_ ..-- ...,


41'"_ ....

""Q>•• ""~

a~"],I!.h.'"!t:pl!l,q:ec~mu;

HO'lemura~i[ El'!lrop-:.e·n eOD'po],HB"'lle.~:L'!ie.'·

1I!~;'l

, 3'.. 'J.eKl'p1iI;qj~.:I'[·
'13,n:eR11l;It!.o:r,e,e~l®e
I I:

I~PAA

B ill 0.
C}!;:

BT/A. . lta/B,
B I.. ,"

i'2·~·C
:M'~

-$·A-J

'la"-I -e

. ~ ·A~
'. ~\ ~ ::

)[:11 .:t,;;F"'1Ii! ~.,_-\~: ~~.'K!i:"-

:::h'1~:h.~pH!"'~;l7i:aH

Dp;m:~~oen~.

AlB

now,~

Jil3:f1i1lU:ROl,

It:U1I}''!:D;~1;'I:

:ae6ep·
'JI~

Uri

,'lIa,lr'u

ImI!~~ 'H~,~H,a:

lJ·c :B~/.:;!:
:BG/A

. ~:.Kf,.~~'A~.'I
~,.c~.A~·
~:l,:('P
iii! -1' •. ~.,t,'

'"""l,.,!~

, (itill,l'lY:K:"fUFl!liI~iI!'·
1

l',e"HPH.
J!rWl'I[(fU :n6lrCrC

I'll
;!D(

'ClB'i3fi(f!J6i'i
.".,-

111 [ITiJ,K:

, (kneQll;,!!'tl1ll'l

E'IC'l'~ .
1i[l'I'i:~"I i~;o;,.:!~

iA ...
I

't~JJt! I'. Oewb

o:e:I!.:'!,;:ep€, ..u,!. r

c....t 1)1,
JI
11.. '~~r\M "!.'f~"l\..;~".Ul

.IJ;0;J,i!. H~Jll'''t'i1!:tII,i~)'jI"

r:P>lll'i1.
avl,1 ~u.;,., 'Q,l;:!,.aj['I[~\u",I'I iF:;\!QA'In"" 'I~K~Ulf.l;".

i.\

IV' 'OCUIlilH .. t~ t

C,1:L~~::U'!.""lt""loLU~.]J;,l~
'~_~'1~8.t\Il,.-.I,.~~iI,,-'a..!o.1" '