Vous êtes sur la page 1sur 1

SALMONG TUGUNAN

Salmo 90:1-2.10-11.12-13.14-15
Ika-1 Linggo sa Panahon ng Kuwaresma Taon K

4 . l . l j l l _. ============================ & 4 { j
C G/B Dm G7 C

musika ni Fr. GBoi A. Samonte

PO-ON KO, A- KO'Y SA- - MA- HAN


C Em

SA DU-SA
Dm

AT KA- HI- RA- - PAN.


G

W ============================l & W l _
1. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng Kataas-ta-a-san, 2. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang da-ngal, 3. Sa kanilang palad ay itatayo ka't sila'ng magta-ta-as 4. Ang sabi ng Diyos, "Aking ililigtas ang tapat sa akin,// at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin
C Am

at mananatili sa kalinga niyong Maka-pang-ya-ri-han kahit anong uring mga paghihirap sa iyong ta-ha-nan. nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong ma-ta-las. pag sila'y tumawag laging handa ako na sila'y pakinggan
F G7

============================ & W l W { _ _
1. makapagsasabi sa kanyang Panginoon "Moog ka't ta-ha-nan, 2. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susu-bay-bay 3. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na ma-bag-sik 4. aking sasamahan at kung may hilahil ay sasak-lo-lo-han ikaw ang aking Diyos ang Diyos na tangi kong pinagti-wa-la-an. kahit sang dako ikaw maparoon tiyak ii-nga-tan. di ka maaano sa mga serpiyente't leong ma-ba-ba-ngis. aking ililigtas at ang bawat isa ay para-ra-nga-lan.