Vous êtes sur la page 1sur 6

Monsieur Gaston Crunelle

Professeur. au Conserotoire National de Paris

SONATINE
pour

L(

_^a^

Flte et Piano

A :.

;^_l'.t

HENRI

Allegretto (J):-.160)
3

DUTILLEUX

FLUTE
(sand nuanLes)


anon SO
..w^^f_ I,
^^ O Or^ wi^ .O ^^ ll OaIMS rIIIIIIINPM.4111IaO
, a I M I rraa >< a.^r=
-7 NM r =I ISM s^ III MS n/II UNIIIrO
a .T Vi :^ MI
aMIr.T WI > 411I NM =MN -^-

I ^ ^ ^' ^
p (un peu en dehors)

.L

poco rit.

r^

AO 01101111

El

.-.

n ^^^ - NI

^ 00 ^0^

__^. ^^^a_____.^^^j ^ ^^,.^:l.i^


^ '_rfar^
^Orra M .rmfi
l
a^ lfarr1^11^ r/ ^^ - 1 i^tarO1^
r r^r^^^
rrl^r E rm 00 -^-

/ wormnilaow I.lrr^^a
7"/7,1 aNM
I .. n7 -1 ^.1^^rr^r0
V,MMMMIYmMO rrW ^

^^

~t ^

=.

^_^^^

IV =II
\ r1
II

1^

la M SP" OM

III
/REM

'

a-Tempo

frcb

= /111r.
di
fl*tr^ me . MIMI ^^^

on. rIS

^^M^^=^r
rL^.`
W
WIINOMINUM e
NM

^.-:
IMIll.s

M=all

^ n _--
^^ n-. nn
-7, n
--"`"^!^'

r01

mow am
I= ISM .SInnnn MIPIr MrrlJr -ANSI r71IMMIllrra.... morim _ _Isr
MrM=n IMO MS Ms -_
AN
MI.l O!"
J MI 0=1 MINIS MO .40, AWN a.n IBM MN rT =I* r i/ 113111111
IN= MN= n r=r M t MAI MI
...7....r-n _=1
MLLL Ia1^ rrrr^ r/ASIIIII
'41
rrrr^ O^ aMI r 1.

,_

el^^
nr Ms^
rrrra1NO

poco Cresc.
A.1.

Copyright by ALPHONSE LEDUC of CI! 194*


Editions Musiaalas,175, rua Saint-I
',Paris

p^i1 1 -

20.257

moms parboils
contrshpon (cods penal art. 435)

PHOTOCOPIE INTERDITE

rows drafts disewt,an, de reproduction, de trans_

erfpti n et d'adaptation

" pour tors pays

ern

cres _

rit.

44.

Tempo

2
perdendosi

,tion

MI=
=rim- 4 JUNIN
IN WM MIN 7 OM
IN/C/INSIA MO -AMU . n I 171-n71. =MO 111n11 le I An 11 MIN

1111-n 11.4111111
-.411 VIM

.11111171M

.11=MMI

MIMMI

_I

,21.A11111

71110111111
SONIMIN MUM MEN

EIMMEM,Mi 111

_
(en mesure

11E- :Ohl
InC-111/ n =MI MN OM NM VW 7 70 7
del IIMINIT11111171-1T hl..0111 n WWI NM MIN NM is._ AIL
111111111111111-
-11111111111 MP' 1'1/ for 1.111.41 n 1111111111111 OM IMP 7' -ma_ 4111
-
mg
&AMMER
.111r
r

(avec

Ad 11b.

t:'

une

grande lgret)

'avec fantaisie
...n n 11111111117
7-11. T BS .M

IMENSINn

17IPW

NMI --

MUM

moo

..11711"111, MN ../ho MO
Malill MN= MIN
.n 11.111 NMI Mlim - _
1111111
MIS
Non
ism

z:411..

1.6.11ssc MOM

IMMI UMW/ MEE


BIM
=MIME MIMMMINIM MOW DM MIMI= MINIM
II:Mn AM! =MUM Irl"ICM I BMW
r 71. ir MIMMIMMM. 111311111=IIVT
.t
ay- Iva......nft...mosow smarm

7111E

111110GIIIIIIG
=MO If /MN/ =I1=1

rir

UM=
NM=

SIM
wiumr.
MOM
=MLA 7
MY
MN Tr- I MN 1711 MI 1111115.417- 117161
D1

171111:11T1, 1:1n.11 7T- ammin...caro-nvoinonmar


'J.,11.1./(3.7?-

dim.

A.L.

20.257

1111111111111n711m.

MIMI Maw
.
---

Plus lent

Mir OP=

O IOW 1311.7111111
: r-rummillownom
-Jr= moor: -

AMINI1111n1111n111.7211../MIMI=MIV-INr IM.A1111111119, .4111OOND


TV-IC.11Y 11111.4NOSIIMS
61111
.111111
MOM= M - IIII=1n 111110.

WAMINIMIN7111111M1111n
Ili UM MIMS 111
.101

A.

MUM

Andante

IF111116
11116.4171,1171. WM'
& ,
imam

pp (cho)

Piano
UMAMM M /Mr Ir MIME
M11111n111111 ANI.dier 1P II
1111111

la

4
*gm,

FLUTE

poco cresc.

...--...

....

Iiin MIN -AM fnIIIIII JIM'. IMn 1 JO =I


IIIIIIIIIIIIIMI 11.421111 MI
n 1111111 =NM 11

til

....,

MI 111111n111 n MEMO
IM
41=11111111n11-n NM

IMMUNE IIII
Ily!!!"---7---- - - (motto cantabile)

M...IN,/
='
Illf r- V
IN In =NM A -an Aul S.41n

?A i

i=

-i, .17 MNINNENNIIIIIIS711111111/ sir .inn 1


ram to IMINNI Main= n LA tniel -12.1a
We
=NM MIN VII 11 . / NI Mil
Am
MN.- VIM NMI MIMI SIM
NNW

10

Aiez

r aMTIIIMIIMMIMI11.61 11n1:11
I 7n11WWWNeTID
111171,1111 IL .4M ...WM J.410
.111111n Ln1111=.,Ma
WINO
MMI
VIM

11111110_111

cresc.

poco

poco

Animez toujours

113
117_-= mi

II./ 1. f 1. 6.4111111
IIJbM
a

n1 n 11111.411111M NM WWI MIMI MI 1111111.n


iMM. MI MO
MINI MIMI Ma-.----------. MS MID =NM WHISP=111

1.111111Mii-.
--qm NM

..1= aim son ma -aim low limilir-71


- n
win Iwo -

411111

"P(gaiement)

.=117Ir
1201111.1 MI I= 111.n
=WM

n_.....
NMI

1M ../111111 MN min INE nn-1/ 1r- _.-_/I NM ..../M MIN NM MIN


..11111L11111CINI milliw-wwwwwan Imo n .41111n-iii MS a= Mil NM mr--T Sr vim--1,
11
MN INWW1.n MINI Mill SIPP- WI /ILA NM n A./MI=11M WM WM M. Mil NNW M MI1 Xi W ..0 II-7 NM ma liMir-ris -AN mill am IW 10" AB-a ma .,II LISS IMIM
gm END gm im mm, ,,,, im im .. ...a
NM NM .../M MIN 11101W Mina NM UM MI I= MI Now...---_____
WI i-4110..1111 NM MINI NM VIM

--'.
one MD
MIR MI -
MN MN MI OM MI MII IIII MI OMNM =M , -- MINI imi nI -iimilm

.......
NI
NMI
NM
--...__
-.. MI MI.AIIIIIMIIIIICIIIn = IM MI
MI MI
--------.MN
lim ennn
- ON Mii
---__

cres

cen

,.................n............
-

I
nIII .11= MI MI
JIM MIN IMME
' INI
. n T 1I I1 I I I =II BIM 11111MMIIIMIIWV / IN NO MIN IN ".n11ff MIMI
IIIIII VIMIIIMI
f .. 'MLIMn IMO ....'''---
Nif
MINIM 1
p Ir...

ISM
.61111rnilt
f

Na g

-...1

711p

NMI W MN
MI
NM Mil :111/711nMII
r- =Of WWI MOM MU IN=
MIN Or'W

JIIIP-MINPn-n
-4 Jr-7 111111111010115
1.41/ ,w-w Mow OM MN Eli -.MIMI .MilniMr71 imam IN mom =NU

sm ow.n aims
- owe momrlis -a/O n11
...MEN= MID -
MI INN_41111=
MIS
WINO II/ ISM

h./ limits am si -go aim um' =MOW" MI-MNIMINSIIMMM-a woo as.


1

.112

111W11141n11n11111111111n1

NMI

.. =AMMO

...

m .dlION
MM1111=1 ..411 MIMI MIMI Mini mom OM
=I= MI.._ IM Mill .011 MUM MIN OM .4WIIMIIIMINNE
=NMI JIM SIne ass =Ns or- I = MINIIMINI EMI Milallow RIM IM IMMI M =IN NV' aw aim ...sr Nam
as =BEIM NW sismw W MJI
W
or- nI11 MIN IM W M.A1111 n nII
al= EMI OW
=

MI MI
-,- Iln

n18

MN= ---- NMI MO MINN 1111 NM


JIM =II MIN IM= Mir /MI IT NM MO nIN INIMM MO MIMI =MI MOM MMO EMI NM am emu
----.NMI
- - -

ME SIM I= n11 Mir" 111n
M111.-
11n1111-4111=11110, MI MED 111.411Ln1111 Min ION/ III WM1=11111..01M...11111
- -

411nnnnn

Ai. 20,217

11 IMMIN
Nall

11111111111
.1n111111

ma
: J/NIM
7". I. I1
MilM71/- .1101
MIn1I L.: I ri MIMI MP SWIM EMIL O... `"--
IND -
Gm or- tor ..do emu mo

.111r1

.41111M71 Ali
_MINIMS
on

MIS EN

_-w WIMIIM-11
MI 111111111111..11111L.M M..12
snow no moo mi on vow
um no
ei
NIT

IMISM
,

p ( lger)

,

.
MI ..////1 RN . a ..if WIli AW-MMIrw M f a ..n ,M11.4M1 .n .111 .11111n111, 11111WW II
MI
.All J11,- -1' M-11- m f:1-.n unif
rl MI JIM a .IMI MI Yll NM 1111 MID Mli 1 MN .4E1 1111- A -AS me
MII MI.... MI nII ' MI IIMIB...M MUMMA IIII
...MUM WI
no
..m. me M I=M
UM
MO
MOM
MI
=ME

a

_

-_
n....
MO
II1
MO
MO
1111
MID
MI
IN
MR
MO

...

fl .11611111MIN
n
Mil UM ..... OM
.... - - 1.111. MI ME IM dell EIMI 111111 I I 1 ."- nIMIMINSIIMM..._ -.Mr-- IMI NI ,--- MI
1,All
ms.0 aur
1I
MD
I
- - . .

i -.11 -AM .MII -AM

Ad lib.(Flat)

rrr

molto

NMI MI 1 MI IN n ...
IIIII ..
_____
MI SE

AM MINI . .41 ..11.411 MI MO 1111111111 MI IM MI M M 1


. UM 71611IM Mi MI IM MI UM 111111111 IMI NM IM MO
f .. MIME= IMI .1". UM III OM VMS n ...... MI
MO
MI
11*Mn --
mo

l to

NI. 1 E

MIS =I

Will
"'

NM

IMO

--

WINO

M Mil 0 =_. brilardlirl/r- IIP' N'''

MI I11 MI

nnn

11111 ...1 MI
Min --"--.n
.-.- - ____
OM MN MI MEMO IMO Mil fI MIMI MI II= MMI IlMe...... MI I MOM M11 -...m.n
-- -... NM AM UM II
M 71110 IN= min in MI MOM Or' M MINIM MIN= MIMI MIMI 1 =NM MI MN MO 1 .... im111 MI MI EMINM
MIR MI 11 NNW .' WM
M./SI A Mr ill .IIF- EIM M" MI SIM I TV" MIMI IIIII Mill IMINI MI IM MI MIMI ME MOM I ,1 oh../1 A
M.41111111.. IS..M l, f Ea.M WW III" a mom m le n o o m,- to ap- saw w- or
1111111111/"W 111, 111M"'W
;r

nnn IIM "EMI


MiiMr

El. alle ./11n-11


gm imm ml M = MI MI NM ..1I ..III .671/-
MIN

411

MN
. .-. ....

UM Mn/II .........

u..n

'

minigommr:/-47 w -
:y M .411010 ...M I r / 111.41 m-w A -AIN am am me MIME. UM
FM UM RIM mm. o r IM11:1/111111111111IMIMMI
AI
. INIII :11111Il I Mi nI mo go. inv iii., 4-7r-w jr-m va .1i 71-11,/ - 111111/11/ ALM M.A. i , I A .01, j., GM -at mason or m No No I= mu Ism mum' -as ow am No me am sm In OM
OM Mil MI II I MOM IM tom am mom ...n ..,n me n n no No En rim lool im. um ow MN
Ifl sr- Irmo or noo In lom om imiLl -Do m g -4No ow own -on on -m Ft a_
n
111 MAI MIMI MI
OM MI MIN MOM MINIM WM OM MN MIMI MIMI
MI IN ..
MI IMI1 ------
\11, 4NOIM..MMIn . f A./ IN n

"" '"" me
/WWI r.-----
- WM

f ..mnlomw-

MSC.

F
(dolce cantabile)

Itr'.70 nif F 8,(i/tir

1T- r ftrt

r.

cresc.

------------------

---------------------------------------------------------- n - - - - - - - - - - - - - - I
fr. .101NrWIMI.WAMOW~.1.1.WWWINAMMIAIMAYWO.
s,

Al
.

IM

..

..0

TIMM

1111/11111111111111111111111111111MIIINC011
........momn

-sr

EEl

14.

cdez trs lexeremen


I
" MI

VIIIPUmmn

MI III i e 141w~ / ./."1717 M.1111.41..M 11:7117 V-TEM.7.111111


M MN =MI OM MI :1./I:I.M NM ME =MOM . 4 ..M... I .11171/-11111M

MI

..e.

Tempo

0 tl

SIM 11011
:MEIN MOM
011 MN In 11 , 111 'TT : //11II .11 it I: a .4. ./1111111 NM MII nO IM NM OM 111
IMI IN .M1M111
M1111 --n MIN
."--- 1111

M111M1 NMI NM ma 1 -Irv: s-s ir LA.& : :MINIM 111111M IMIIIIn NM UM 1M


MO MUM
MI
MI
OM
Mill 1M
11
MI
OM
MN
1:
1.4
Lirdial
.
1101111'.1"
W
RI
f .. ILMINIIII
1
_
1M
OM
-
.
MUM
MO
MI
....'
MII
I.
%MAIM I ' 1. 11.11 I.'/I
"'----

MIM

lger

Ii.

4.L.20,251

MIMI

-,11A/NWA....111,nnnnnnnnnnnnnnnnr

-.MO Mill MIR BM


MINN MUM Mil Man
MOM M n

16


/kJ -A MEE I=11M MIMI NM
MIN IM1 =NNW
"A =MINIM.

Am

AIM .7f1=f

......1111111111n1__ ..
lwr

IMIIIINIMIle nft

amoson ossarome.w.

NJ_ IN1111n111n11111111111M1111111111M
-=
-M--111r 7111P .IIMP
_ =111111NI
--

(trs libre)
Plus lent

IAIIIIIM.I.a V-1of Eir-17113Jof


ANINIMIla
II Mall
'
VS o f III will!'T1:11:4 IIIAIIIIIMMIA
I/ MN
IMO V, MN
111111!11111h/ MIMI
1313.1R1.211n11
7111111111141111=
a
-a
.Y
/AMIN=
PI
MIMI=
111/E11171
=MOM/
..:zr.
sit: s -aka u
11111n1411
' I -MIMINIMINIII
MINIS MU Mhon
I EMINM
NI= =111=1111
Mil I OM MINIA111111
...a.
_..2111110b. MUM n
INIIIIIW
IMINI
Ma
NMI III= 11111M1111" .-
,n11111f-- o-- -nit_ _MI- gy

.

W

/1.

AIM:1MM= 41.4111111.;
I W.4=10. 7110

_- _ _ _ _ _ _

/rink

wessrsamery . ...iumw wow


711111171111.n
I .. IOU IM"

W.n n

,o1IMMN" AMMO OMNI

WWI

11111110.

-4K- - 0 11. - -11E MrlirlirelP

MOM=

Immen
low wow itaLk :memo.
MIMI" MO
-..IMMENME11/11111-Alf 1111101111MO
MIIn111 f 111/11=111 Min
IM1111.1111,/
ION ME WNW MIN 01n11M1=1111 n111

MINIM

Jr NW

Mo."

som. orm. wimmr.11n of MN


Ma,
REM NMI
-4.111100.1
MIN MM..
711/71M1 RIM
MINI
_
1111111.1

1111
.

A.L.20,2S7

/'f
r nI! I n1111
MN =MN
rl7rlv
vrarit
a^li^
..7lo
.
i^r-

WWI REM J
-MI rW t INNI W r ilOrf.a PMr =El l
7^.^ EMI MI= Wm
1.^ -v-r.^osr^-.^r. r^^i^.^ -^-a^^ .^^i1^^ . . >i^ 1^ ^^
& 111.-A
../
_
--^.---`. l^^ ^ ^_--- ..^

_
1111^Ila>-,^r^ ^!..ru ^^^i

MIN MOP

accelr

.rai

'
,

1
.!/7S:a^J / i e^iZ .I Jia i i lf1>as^^^^ri
W >
r:'ltr^.^Jal mom-- -trJa.I11^^^' l^'^7tA -mu ^arWr,^- ^,/ ! lia^
i
!'
_ f/:'7^T.a,/JIar/alr
^+-.^"^.- am:
i..ti'rr u aala^ aWOR .f BM MINI
/r i a^ al
^
^OaWii
^'
a
-^:1..1^r/a^at

^
ar
.

-^^
-^-^ 1 liii- .l^
Vr^:a=i1 / ^ ^ _^r1aW^^'
^ 1" " IW`^^-^
- -
: ^ l iiralial ' ,s"' "
-^
-^ M.' ^_

I^^^^^^:a^t'Ir.^le

I'

Reprenez

mouvement

peu

-----^
-- ---__
^' - - -^
mimaa^ NM a^
mim
ow
mono
aa
at ^ ^a_
rim
/

_
Nam'
i n


ism ai ^
_^ a
-. _-
_aa>7 _ataWa^i ati n aW
ati a^
W r11U
7' 1/al a a>,
^--^-^-a^a1i^^
a^
ai aW .^
^ a r at
ai ata
i lla^
=_i
;
r
ala.
r!a nrlrrlit^iT n. ia>1i .Tiaa^ i^ ^ n W iaali ^ al MOM ia l fi
isarC
..7Js.s^ i
n
MIMI
rl
INN
>s 111 MIES MP- l i r
l al MINN Tu 1 TIP" r'T Ille i oW au Mar / MIS/111.71,
lr n ali
i ^alaW n :7rr/ 1TH^71111^iatisa
.
r

r
^.
moo

(mysterieur
Animez

peu

als^^al.
rs
milli
f11 MID EMI n MIN atiaa'aMB as Erma nl arr IM s 1l r: rrM /11W-11'1P-11k. /71
a^_
WV' TV' OI it 11r: -AIM =MI -ALA -MR i.M. as
NM" II IMP' MIMI ME
1M171MION1li
a M iTrl
.r^
/^^ r lL JIM I_t t ^,^^I=
.t^.Ti
^aalaal_
NMI
r.
OM .a REM
. I i aa>
^
vr n AA.-~ >7v ow sr- Y' nmma1mns1!Ir a=:
ats um. MIll a i MM i
MIN l MEE MOM MEN MEN
_
I'^aar^ra^

Pf

BIM=

__- sNE__..

progressivement
^

>

=JON! MN 1^777ri 1717 aiil 'a^as, 1 a on


t.^lr^ati^^
=1.S iil
ai lYaTi aa/ ^_aL
r n T.7-7110r1111n11i1i1iln r.a^aT.e
.1t :71
l'.a7 ll^ ^arl W Oa^IS1r1^ii^^^^^^^ - -i1111 aam
1.. 71^rr1 l' /7aal aY1l^IJI.Al"a^^ai
^^1/^.^a7a^^i

Vr^lrf!'a
11.1111111111=5 ss ow Elm
_---

' I^ riall lriala aa a^


.IM 7 arll i NMI a^^ra
- MR'
/.-71AM= .....' n

__---

i^ /W,l al
---

UT MIMI,

asa aal aal

MIN OMB


EMI NM
WIWI i
i

toujours

61 MIN

11MI i /1
11li
i 1/
--i NMI

jusqu'.

sf

a.L.

20, 26T

ry--taa : =-4.1*

imprimerie Rolland Pre et Fila - Paris


Dcembre 1984
TR. :208+1613