Vous êtes sur la page 1sur 21
 
6
@chrftcke d–ue dk`fcej
 Fltcvj Dcrjltkry 211< R2 vjrs 211> R2
(v2.6<)
 
Tutkrcfi lkeèu jt rãdchã pfr @clnji dj LRJWKC\CJR
\KZRLJ\
Hjstcke djs rôijs d–kpãrftckes
 ?
 
Iklficsftcke jt `chrftcke djs rôijs d–kpãrftckes
 ?
 
Icstj djs lk``fedjs Fltcvj Dcrjltkry je Qkwjr\njii ?
 
 
2
CEDJ^
2.
<.
 
<
Qrãf`buij
Gflj fu vcjciicssj`jet dj ektrj bke vcjux « \jrvjr 211< ½, if qujstcke du rj`piflj`jet dj lj djrecjr
jst skuvjet ãvkquãj. Ljif dct, qufed ke sj rfppjiij qu–ci nãbjrhj i–jesj`bij djs rôijs
 Fltcvj Dcrjltkry 
, ke sj dct gcefij`jet quj ij oju e–je vfut
pjut-ïtrj
pfs if lnfedjiij jt qu–ci pkurrf
ct tjecr
jelkrj qujiqujs feeãjs dj pius…
Lj tutk f dkel pkur kbojltcg dj vkus gkurecr if prklãdurj
fgce dj trfesgãrjr ijs rôijs d–ue
 lketrôijur dj dk`fcej skus 211< R2 vjrs ue lketrôijur skus 211> R2. Fvfet dj prklãdjr á if `chrftcke, prjejz qufed `ï`j ij tj`ps dj sfuvjhfrdjr vktrj sjrvjur,
ke ej sfct of`fcs …
 
\flnjz pfr fciijurs qu–
ci jst eãljssfcrj dj `fåtrcsjr ue `cec`u` ijs gkeltc
keefictãs dj bfsj d–ue
dk`fcej Xcedkws \jrvjr 211> (á sfvkcr
Fltcvj Dcrjltkry jt DE\
) pkur lk`prjedrj lj tutkrcfi. Dj
pius vkus djvjz dcspksjr d–uej vjrscke dj Xcedkws \jrvjr 211> R2 \Q6
\tfedfrd/Jetrjprcsj
 tãiãlnfrhjfbij djpucs ij sctj dj @clrkskgt. Fttjetcke, `js sjrvjurs jt ikhclcjis sjrket cestfiiãs je fehifcs.
Oj vkus rjlk``fedj dkel d–kptjr pkur ljttj ifehuj ikrs dj vktrj tãiãlnfrhj`jet ku bcje
dj tãiãlnfrhjr ij pflm `uitcicehuj je fehifcs clc 
pkur ej pfs pjrdrj ij gci…
 Qkur
lj tutk, o–utcicsjrfc
2 sjrvjurs ?
 
FD16
? sjrvjur Fltcvj Dcrjltkry jt DE\ skus Xcedkws \jrvjr 211< R2 \Q2 x>7 (cestfiiftcke eke dãtfciiãj)
 
FD12
? sjrvjur skus Xcedkws \jrvjr 211> R2 \Q6 x74 (cestfiiftcke dãtfciiãj) = eke `j`brj du dk`fcej
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505