Vous êtes sur la page 1sur 4

TÜRKĠYE GENELĠ SERAMĠK KAPLAMA MALZEMELERĠ ĠHRACATI KAYIT RAKAMLARI (GTĠP 6907+6908'in TAMAMI

)
(1 OCAK -31 ARALIK 2009 KAYIT DEĞERLERĠNE GÖRE SIRALI)
1 OCAK - 31 ARALIK 2008
ÜLKE
Miktar (m2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ALMANYA
ISRAIL
BR.KRALLIK(İNGİLTERE
KANADA
AZERBAYCAN-NAHCIVAN
FRANSA
YUNANİSTAN
ROMANYA
GÜRCİSTAN
BİR.DEVLETLER(ABD)
LİBYA
IRAK
FİNLANDİYA
BULGARİSTAN
HOLLANDA
BELÇİKA
TÜRKMENİSTAN
K.KIBRIS TÜRK CUMH.
İSVEÇ
SURIYE ARAP CUM.(SUR
RUSYA FEDERASYONU
NORVEÇ
SUUDI ARABISTAN
İTALYA
İRLANDA
ÇEK CUMHURİYETİ
KAZAKİSTAN
BIRLESIK ARAP EMIRLI
İRAN (İSLAM CUM.)
AVUSTRALYA
AVUSTURYA
MACARİSTAN
DANİMARKA
KUVEYT
UKRAYNA
İSPANYA

7.503.294
10.499.843
10.543.744
6.157.454
5.162.523
4.026.982
4.838.008
6.342.742
6.080.482
3.513.437
885.237
1.110.769
1.322.140
2.620.215
1.903.320
1.122.016
1.052.073
3.210.068
1.191.458
422.543
1.030.366
685.126
414.788
1.037.082
408.661
335.332
227.456
1.892.673
129.443
399.825
237.928
288.241
478.992
132.242
1.965.742
113.468

Değer ($)
62.974.755
54.187.546
55.775.406
31.206.008
27.207.363
25.424.155
26.939.538
30.782.635
20.124.704
22.306.375
6.741.511
4.244.033
10.433.428
15.412.117
12.596.720
7.831.462
4.743.766
9.358.171
8.969.947
3.166.007
9.802.485
4.856.446
1.887.116
5.576.848
2.755.420
2.457.030
2.206.601
11.929.554
1.556.109
2.473.882
2.107.282
2.528.599
3.354.527
1.251.607
9.825.257
1.293.215

(%) Değişim

1 OCAK - 31 ARALIK 2009
Birim
Fiyat
8,4
5,2
5,3
5,1
5,3
6,3
5,6
4,9
3,3
6,3
7,6
3,8
7,9
5,9
6,6
7,0
4,5
2,9
7,5
7,5
9,5
7,1
4,5
5,4
6,7
7,3
9,7
6,3
12,0
6,2
8,9
8,8
7,0
9,5
5,0
11,4
1/4

Miktar (m2)
6.744.221
8.980.647
8.298.375
4.391.707
4.039.720
3.182.352
3.053.220
3.019.457
4.864.848
1.804.271
1.715.602
1.503.376
1.245.274
1.501.271
1.194.041
1.065.594
1.282.741
1.200.389
818.507
741.322
418.995
482.809
444.112
478.731
440.938
358.498
325.199
215.874
133.491
281.383
216.401
276.638
221.088
111.805
133.947
63.085

Değer ($)
57.396.957
48.049.572
43.181.717
24.407.346
21.481.467
19.962.076
16.422.832
16.168.979
12.940.327
11.980.704
10.464.358
10.273.223
9.322.918
8.827.159
7.809.138
7.723.305
7.389.956
6.496.598
6.042.335
4.741.416
3.620.746
3.570.391
3.130.409
2.741.879
2.566.179
2.531.457
2.192.083
2.145.256
1.950.507
1.915.085
1.832.444
1.633.327
1.478.798
1.167.502
939.989
921.856

Birim
Fiyat
8,5
5,4
5,2
5,6
5,3
6,3
5,4
5,4
2,7
6,6
6,1
6,8
7,5
5,9
6,5
7,2
5,8
5,4
7,4
6,4
8,6
7,4
7,0
5,7
5,8
7,1
6,7
9,9
14,6
6,8
8,5
5,9
6,7
10,4
7,0
14,6

Miktar
-10,1
-14,5
-21,3
-28,7
-21,7
-21,0
-36,9
-52,4
-20,0
-48,6
93,8
35,3
-5,8
-42,7
-37,3
-5,0
21,9
-62,6
-31,3
75,4
-59,3
-29,5
7,1
-53,8
7,9
6,9
43,0
-88,6
3,1
-29,6
-9,0
-4,0
-53,8
-15,5
-93,2
-44,4

Değer
-8,9
-11,3
-22,6
-21,8
-21,0
-21,5
-39,0
-47,5
-35,7
-46,3
55,2
142,1
-10,6
-42,7
-38,0
-1,4
55,8
-30,6
-32,6
49,8
-63,1
-26,5
65,9
-50,8
-6,9
3,0
-0,7
-82,0
25,3
-22,6
-13,0
-35,4
-55,9
-6,7
-90,4
-28,7

566 748.094 25.8 Değer -3.284 9.9 12.289 28.3 8.731 (%) Değişim 1 OCAK .1 -65.126 653.293 173.6 57.6 9.6 -67.798 27.988 155.3 -46.6 .237 4.748 76.236 148.4 -27.560 262.3 7.6 6.543 1.074 658.4 59.803 68.645 91.626 172.6 11.3 6.6 -46.910 24.560 62.922 124.639 156.3 36.634 45.2 8.551 16.179.1 -64.2 -32.365 406.318 32.244 34.0 -33.2 89.492 75.235 6.628 592.784 792.6 -9.3 10.7 -20.6 6.2 -76.6 -45.2 7.3 12.948 18.0 4.480 239.3 104.FİLİSTİN T AFGANİSTAN KARADAĞ TAYVAN GUNEY KORE CUMHURİYE NIJERYA MOZAMBİK ESTONYA ARJANTIN GUNEY AFRIKA CUMHURİ MOLDAVYA KATAR SURINAM YENI KALODENYA VE BA SLOVAKYA İZLANDA CAPE VERDE SUDAN MISIR LÜBNAN HIRVATİSTAN FAS URDUN PAKISTAN 95.9 4.063 28.108 498.2 6.3 -63.920 13.281 24.5 11.215 31.419 13.979 16.1 -30.450 143.197 31.7 -29.893 15.333 383.1 -29.210 100.4 7.2 16.701 61.411 10.289 380.916 337.TÜRKĠYE GENELĠ SERAMĠK KAPLAMA MALZEMELERĠ ĠHRACATI KAYIT RAKAMLARI (GTĠP 6907+6908'in TAMAMI) (1 OCAK -31 ARALIK 2009 KAYIT DEĞERLERĠNE GÖRE SIRALI) 1 OCAK .908 555.6 -13.130 81.8 7.412 418.005 80.343 234.9 4.0 47.949 88.420 5.690.381 223.3 1.6 23.0 9.714 28.0 8.235 630.820 460.624 84.0 68.6 12.2 13.126 203.2 5.1 6.2 6.441 170.3 5.1 -59.9 -60.760 470.932 727.9 -79.608 19.228 267.511 398.6 19.2 -28.643 24.8 12.886 52.5 5.550 31.4 265.0 12.5 7.120 10.0 7.2 -34.984 509.4 7.052 60.0 5.915 475.397 22.385 177.3 -30.600 337.943 38.2 -36.31 ARALIK 2009 Birim Fiyat 9.297 183.499 326.191 709.0 16.8 8.7 -36.014 19.739 77.940 127.1 -3.0 -36.436 Değer ($) 887.837 199.3 6.2 6.138 47.9 45.297 326.707 25.8 98.2 167.140 116.755 142.2 -38.8 608.041 44.715 44.795 24.502 27.758 172.750 828.229 103.9 -30.9 5.2 20.1 40.3 -31.6 -55.2 416.4 334.6 11.876 51.115 86.298 100.6 234.6 7.834 420.2 -25.3 19.899 20.0 -50.6 153.464 191.072 7.7 7.5 -3.3 6.257 64.1 8.2 5.9 7.635.337 63.814 14.1 12.2 -24.6 2.7 5.778 48.9 13.243 460.457 207.783 53.8 260.4 78.099 76.0 491.7 3.652 371.624 159.1 162.7 4.0 32.092 1.5 -40.513 348.246 64.7 10.1 5.907 24.31 ARALIK 2008 ÜLKE Miktar (m2) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 İSVİÇRE HINDISTAN MAKEDONYA MALTA PORTEKİZ ARNAVUTLUK KOSOVA BAHREYN CEZAYİR ÖZBEKİSTAN BOSNA-HERSEK LÜKSEMBURG İŞGAL ALT.4 13.712 369.9 7.586 13.7 16.525 156.2 9.028 Değer ($) 852.920 71.8 23.5 2/4 Miktar (m2) 79.8 -6.724 473.129 413.131 226.568 28.950 12.1 13.113 30.8 8.7 -49.649 529.844 449.751 553.5 8.383 547.3 5.9 Miktar -16.6 14.700 15.9 2.760 93.179 395.5 -2.201 155.6 6.634 225.674 Birim Fiyat 10.0 1.9 4.7 5.7 9.9 439.437 452.665 85.737 152.2 7.3 11.

477 19.283 80.980 12.2 12.416 4 0 10.343 12.0 13.047 0 6.419 95.865 12.881 0 12.2 .7 6.368 61.8 -0.536 4.243 4.0 -52.588 0 18.678 2.0 19.412 8.903 60.0 -26.9 53.4 7.214 10.684 6.ZAİRE SENEGAL SLOVENYA YENI ZELANDA POLONYA TANZANYA(BİRLEŞ.0 66.303 11.9 4.3 -22.434 128.781 34.765 35.7 8.162 0 33.0 5.445 72.8 136.5 -92.153 9.972 2.437 0 22.3 -24.TÜRKĠYE GENELĠ SERAMĠK KAPLAMA MALZEMELERĠ ĠHRACATI KAYIT RAKAMLARI (GTĠP 6907+6908'in TAMAMI) (1 OCAK -31 ARALIK 2009 KAYIT DEĞERLERĠNE GÖRE SIRALI) 1 OCAK .301 78.4 10.622 6.4 4.611 13.0 4.9 3.2 6.609 5.6 -5.1 -48.0 6.7 0.6 11.1 26.3 6.199 3. LETONYA KENYA KAMBOÇYA BERMUDA 21.0 100.0 100.1 0.007 69.4 100.2 -55.160 6.274 3.105 23.588 (%) Değişim Birim Miktar Değer Fiyat 7.118 39.038 Değer ($) 165.9 0.8 0.915 66.813 105.0 9.842 142.1 41.3 6.553 30.000 46.672 524 0 145.936 37.4 211.040 11.684 0 85.2 -71.9 118.852 101.714 927.786 12.8 6.171 90.9 -88.309 0 89.0 100.4 79.4 14.0 100.0 100.9 11.536 93.352 13.871 5.452 14.293 1 OCAK .953 12.344 50.772 25.5 11.0 7.480 46.1 20.435 29.0 9.500 143.357 25.8 -0.4 -69.8 -20.0 -68.208 7.365 4.6 -94.8 5.1 -71.0 6.7 7.5 284.298 3.6 53.538 5.7 9.0 9.CM)E.208 161.8 9.617 33.453 13.521 27.725 16.9 8.787 69.2 -37.920 5.980 27.1 8.31 ARALIK 2008 ÜLKE Miktar (m2) 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 TRINIDAD VE TOBAGO HONG KONG BİLİNMEYEN ÜLKE TUNUS BREZILYA LİTVANYA EKVATOR GİNESİ BAHAMALAR JAMAIKA SINGAPUR JAPONYA KONGO(DEM.1 6.8 -70.843 22.0 7.846 16.8 -93.6 11.320 85.8 100.5 6.1 6.799 53.561 100.3 -51.0 4.383 25.714 143.4 28.4 12.7 75.9 -74.3 -8.265 6.0 7.CUM) HOLLANDA ANTİLLERİ EGE SERBEST BÖLGE MALİ KIRGIZİSTAN SIRBİSTAN EKVATOR FILIPINLER ŞİLİ KOCAELİ SERBEST BLG.036 82.0 5.0 100.936 141.5 7.6 -32.1 -15.3 11.4 0.9 16.868.8 19.488 18.0 7.2 6.273 13.949 0 4.9 -36.901 1.6 6.0 307.0 9.31 ARALIK 2009 Birim Fiyat 7.6 0.5 -24.7 0.113 138.4 -63.3 4.4 13.430 126.2 -39.457 26.5 100.366 134.0 14.486 0 83.4 100.581 3.0 0.296 4.135 39.7 6.829 Değer ($) 145.951 0 3.109 2.6 273.5 3/4 Miktar (m2) 19.692 11.769.5 100.016 102.2 100.2 -26.991 346.987 118.333 3.0 8.0 -93.380 294.748 70.6 -89.272 25.671 96.2 9.352 68.0 6.4 23.0 100.324 10.972 705.6 162. SRI LANKA TACİKİSTAN CAYMAN ADALARI KAMERUN BENIN BURSA SERBEST BÖLG.063 115.5 19.677 105.9 127.852 16.716 5.0 13.6 15.900 0 6.8 12.124 14.6 18.376 47.383 1.194 245.0 0.0 -12.0 100.6 7.3 6.214 0 11.326 49.078 2.7 -72.4 -37.352 37.3 7.3 7.804 82.5 11.

00 4.31 ARALIK 2008 ÜLKE 0 0 0 48.0 5.0 -26. KOLOMBIYA AHL SERBEST BÖLGE İST.8 12.0 -100.0 0.0 -100.7 100.574 0 0 59.500.BÖLGE ETİYOPYA SAMSUN SERBEST BÖLG.000 31.4 10.543 44.0 Miktar (m2) 930 1.00 0.0 -96.0 5.440 0 0 12.0 -100.00 0.558 0 38.0 -100.055 849 818 807 207 99 34 0 0 0 0.187 21.4 6.629 14.2 8.181 4.01 26.0 0.00 0.00 0.0 100.0 -65.882 1.961 24.BLG.00 0.0 100.0 -76.576.7 Miktar (m2) 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 TÜBİTAK MAM TEKN.1 8.SER.0 0.0 -100.6 1.7 -81.250 1.8 0.0 -100.7 12.0 100.604 0 0 112.20 440.137 2.425 1.0 34.9 100.46 888.0 100.4 13.0 0.461.602.938 480 3.0 0.0 0.0 -100.6 2.3 -91.0 -100.886 5.18 33.954.978 7.B CIBUTI MEKSİKA GUYANA ANTALYA SERBEST BÖL.696 166.9 100.8 4.0 100.00 0.0 -69.000 264 625 2 302 63 48 78 5 0 0 0 0.3 18.0 -98.881.3 100.1 6.04 28.0 -100.8 .999.9 0.0 0.8 7.DERİ SERB.0 0.3 6.784 3.9 -67.8 -23.60 1.5 -79.0 -74.31 ARALIK 2009 4/4 18.0 0.0 5.988 2.771 113.621 7.8 91.00 0.841.3 5.0 -100.20 6.00 0.220 575 1.703.717 1.00 0.00 Değer ($) Miktar Değer 100.263.662.555.462 17.0 -100.0 -100.16 400.3 -70.90 2.795 100 101 154 934 2.0 0.2 95.25 48.5 12.627 14.7 0.064 1.9 -71.0 49.0 -100.0 -100.682.0 67.S. KOSTARIKA UMMAN ANGOLA MALAVI GABON TRAKYA SERBEST BÖLGE ENDONEZYA TOGO YEMEN MENEMEN DERİ SR.8 -99.955 2.0 0.9 1.264 0 0 8.0 0.4 12.385 17.7 4.7 471.173.8 5.321 1.3 1. MALEZYA MAURİTİUS ADANA YUMURT.0 8.8 9.7 11.0 0.6 -96.0 100.0 -100.0 0.430 10.00 0.469 4.4 -95.8 0.133 1.0 -79.3 1.872.0 -100.489 1.0 100.00 0.7 100.413.BÖL BARBADOS BEYAZ RUSYA BURKİNA FASO ÇİN HALK CUMHURİYETİ DAĞISTAN CUMHURİYETİ GANA KONGO MERSİN SERBEST BÖLGE TAYLAND TOPLAM 0 0 0 8.0 0.0 0.0 -100.0 -100.856 91 0 0 764 0 7.86 2.6 4.9 7.21 24.0 100.0 -100.1 7.1 15.561 6.270.0 -100.833.344 15.55 Birim Fiyat 0.444 1.607 58.0 -100.0 -60.0 7.727 1.137.TÜRKĠYE GENELĠ SERAMĠK KAPLAMA MALZEMELERĠ ĠHRACATI KAYIT RAKAMLARI (GTĠP 6907+6908'in TAMAMI) (1 OCAK -31 ARALIK 2009 KAYIT DEĞERLERĠNE GÖRE SIRALI) 1 OCAK .1 18.0 -96.69 5.791 1.0 100.0 6.0 100.85 525.299 7.5 27.60 Değer ($) (%) Değişim 1 OCAK .9 -67.633 21.0 -100.00 0.173 0 0 4.0 -67.00 Birim Fiyat 19.0 100.7 12.756.6 100.3 11.554 24.0 100.7 9.3 512.28 6.935 1.0 100.274 4.

Centres d'intérêt liés