Vous êtes sur la page 1sur 5

L’aposta 2007-

2008
Cepa llevant
Primer quadrimestre 2007-08
alumne nº participantsbombetes standby wc paper paper wc treballs envasos llaunes vidre piles transport altres total
Maria Font 4 17,66 20,07 3,99 0,24 0,0595 105,6 5,76 153,3795
Alonso Huertas 5 28,13 1,35 5,7 0,068 360 54 449,248
Nuria Gimeno 5 55,5 4,5 23,75 240 18 381,78 723,53
Jennifer Villar 2 3,8 184 34,8 222,6
Sebastià Català 1 111,28 12,38 0,72 0,408 18 8,64 151,428
Maria Vives 3 24,55 6,84 0,48 72 103,87
Vanessa Vaquer 2 45,89 8,55 0,32 72 126,76
Dolors Arroyo 2 20,7 17,26 0,54 6,65 0,36 45,51
Sara Lara 4 246,42 34,2 0,64 1024 96 7,5 1408,76
Silvia Alcaraz 2 19,87 3,8 0,48 160 90 6 280,15
Ana Carina 7,05 15,44 0,475 60,8 3,3 1,2 200 288,265
Noelia Bascuñana 111,28 144 5,4 1,35 262,03
Adela Sastre 13,69 167,2 86 72 15 2,88 356,77
Laura Riera 2 18,92 3,42 2,2 40,86 65,4
Gloria Liria 2 111,28 36,17 5,7 192 345,15
Sheila Trigo 4 30,38 28,13 18,24 0,48 96 173,23
Victoria Steffanie 7 79,48 0,59 10,45 72 150 0,45 312,97
Magd. Gomila4 7 14,44 1,08 4,27 128 45 6 2,88 201,67
Javier Gómez 9 28,8 0,18 4,98 0,1445 120 20,21 31,5 1,5 680,4 887,7145
Rocío Díaz 8 315,3 28,13 1,08 7,41 24 28,81 3 129,6 537,33
Andrea Iglesias10 10 331,37 44,22 2,25 3,325 0,1 480 135 3 11,88 1011,145
Franc. Fernández 9 127,18 16,49 1,35 3,8 0,36 240 21,5 36 3 449,68
Magdalena Riera Alzamora 4 36,17 11,4 547,2 24 5,22 623,99
Lorena Recio 2 8,07 0,36 92,4 3 1,2 105,03
M. Carmen Alarcón 11 135,25 63,14 2,7 8,55 1,26 0,136 432 53,32 24 12 187,2 919,556
Petra Llinás 5 22,49 2,16 128 68,8 15,6 237,05
Gonzalo Jalao 10 28,8 14,13 2,88 1,9 48 8,6 13,5 1,5 0,9 120,21
Katharina Frank 7 242,88 5,5 0,6 35,2 39,13 27,67 172,8 523,78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127 1978,67 541,65 21,38 361,97 5,68 0,816 4915,4 326,37 1063,63 80,7 1589,94 200 11086,206
Segon quadrimestre 2007-08
alumne nº participantsbombetes standby wc paper paper wc treballs envasos llaunes vidre piles transport altres total
Laura Fornes 5 17,664 39 4,95 60,078 0,034 108,8 21,6 7,2 100 359,326
Ramon Peset 5 12,42 24,55 5,4 9,975 0,0255 95,2 4,5 2,4 1,296 600 755,7665
Pedro Galmés 1,85 60,74 1,425 0,1 36 100,115
Guillem Pont López 46,46 0,36 4,275 32 30 2,88 115,975
Jun Luís Cascales Herrero 144,39 30,36 2,85 0,48 0,459 0,6 179,139
Daniel García Guerrero 2 49,1832 25,31 7,425 15,2 0,24 0,0085 52,8 0,531 500 650,6977
Gloria Liria Resina 2 14,32 3,6 0,14 48 54 120,06
Xavi Mayol Riera 3 95,38 35,42 5,7 0,16 224 63 6 429,66
Miquel Angel Duran 105,984 29,79 6,48 28,5 115,2 52,8 1,5 340,254
Sebastia Català 1 55,6416 13,68 0,18 0,034 1,08 70,6156
Sheila Trigo 4 83,2416 35,41 14,25 0,24 0,051 120 900 300 1453,1926
Jennifer Villar 2 4,18 184 58,8 6 252,98
Azahara Cordoba Ramos 6 548,4672 39,75 6,48 21,375 0,64 0,17 27 16,2 200 860,0822
Antoni Huertas 31,1328 41,41 19,44 4,05 100 196,0328
Maria Antònia Pareja 22,49 11,4 216 45 294,89
Silvia Alcaraz Domenge 6 30,95 13,3 0,051 176 24 3 247,301
Margalida Llull Llaneras 6 547 20,08 6,98 208 11,52 500 1293,58
Marco Etter 6 158,97 22,2 5,7 153,6 135 4,5 479,97
Gonzalo Jalao Valverde 8 52,99 13,68 1,01 4,27 0,12 32 30 1,5 135,57
Nuria Gimeno 6 118,75 0,017 112 9 3 1000 1242,767
Lluna Pich Aguiló 8 79,48 41,41 16,2 2,37 96 6 0,75 200 442,21
Santiago Lorenzo Calzado5 190,08 20.1 3,8 72 4,5 270,38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75 2173,8744 587,01 74,375 331,528 2 0,97 2081,6 0 1384,2 63,981 91,026 3500 10290,5644
Daniel Garcia

Ramon Miquel Peset


VALORANT ELS NOSTRES RESULTATS:
AMICS DE LA TERRA
CEPA LLEVANT

primer quadrimestre 28 persones varen aconseguir deixar d’emetre a la atmosfe


11086 kg de CO2 / en 60 dies

l segon quadrimestre 22 persones han aconseguit deixar d’emetre a la atmosfer


10290 kg de CO2 / en 60 dies

Poden parèixer insignificants els nostres esforços...


...però només érem 50 persones

Si aquestes mesures les haguessin aplicat tots els habitants de


Manacor (35908) hauríem deixat d’emetre a la atmosfera:
15.351.388 kg CO2 / en 120 dies !!!

PENSAR GLOBALMENT, ACTUAR INDIVIDUALMENT