Vous êtes sur la page 1sur 5

UNIVERZITET U TUZLI FAKULTET ELEKTROTEHNIKE ODSJEK ZA KOMUNIKACIJE

Laboratorijska vjeba 4
Zadatak 1

Copyright 2010 - ICTLab

Za sklop na slici odrediti uiz1 i uiz2 .

dn Ra
In te rn a

Copyright 2010 - Gogi Asmir, eerbegovi Alma

up

ot

re

ve ba r

zij

14

OSNOVI ELEKTRONIKE

Zadatak 2
Za sklop na slici poznato je U1 = U2 = 15 (V ). Operacioni pojaava je UA741(TI). R2

R1

C1

V1

Copyright 2010 - ICTLab

uul

V2

a. Odrediti analitiki izraz za izlazni napon.

b. Nacrtati talasni oblik ulaznog i izlaznog napona ako je poznato: u1 = 1sin(400t) (V ) C1 = 10 (nF ) R1 = 5 (k), R2 = 500 (k), Rp = 1 (k)

dn Ra
In te rn a

Copyright 2010 - Gogi Asmir, eerbegovi Alma

up

ot

re

ve ba r

zij

a
Rp

OSNOVI ELEKTRONIKE

15

ema u programskom alatu Qucs kao i talasni oblici su prikazani na slikama ispod.

Copyright 2010 - ICTLab

dn Ra
In te rn a

Copyright 2010 - Gogi Asmir, eerbegovi Alma

up

ot

re

ve ba r

zij

16

OSNOVI ELEKTRONIKE

Zadatak 3
Za sklop na slici poznato je U1 = U2 = 15 (V ). Operacioni pojaava je UA741(TI). C1

R2

R1

V1 +

Copyright 2010 - ICTLab

uul

V2

a. Odrediti analitiki izraz za izlazni napon.

b. Nacrtati talasni oblik ulaznog i izlaznog napona ako je: uul = 0.5sin(20000t) (V ) C1 = 10 (nF ) R1 = 1 (k), R2 = 100 (k), Rp = 1 (k)

dn
a

Ra
In te

rn

Copyright 2010 - Gogi Asmir, eerbegovi Alma

up

ot

re

ve ba r

zij
Rp

OSNOVI ELEKTRONIKE

17

ema u programskom alatu Qucs kao i talasni oblici su prikazani na slikama ispod.

Copyright 2010 - ICTLab

dn Ra
In te rn a

Copyright 2010 - Gogi Asmir, eerbegovi Alma

up

ot

re

ve ba r

zij