Vous êtes sur la page 1sur 146

r

CATALOGUE GENERAL
DES

ANTIQUITES EGYPTIENNES
DU MUSEE DU CAIRE

ARCHAIC OBJECTS

S
SEUVICIC DES ANTIQUITIES DE L'EGYPTE

CATALOGUE GENERAL
DES

A N no U T S E C Y P T
I

l5

1]

NNE

DU MUSEE DU GAIRE
K' 11001-12000 ET 14001-14754

ARCHAIC OBJECTS
PAU M. QUIBELL

TOME

II

LE GAIRE
IMPRIMERIE DE L'INSTITUT FRANgAIS
D'AUCIIEOLOGIE ORIENTALE

1904

51

Catai.oc.uh du

Musku or

Caiki;.

^^,

PI. 1

AuciiAic Ohjiccts.

n1

iL.

Ml

ODl
iiliOj

ij

I,

"K

p^^i^n

mffl

Knn?
^nDOs^BfloOdDfi^

mm

oYo

^rj

^^

^-^

10

>OOo

\
'

JJ

iDDLianoani

SH'^^^'^a

cS^

II

II

-^ fc

cfe=D

IS
18

25

Imp. Berthaud. Parir

Cataloiujb du Musfii!

1)1'

Caire.

Archaic Objects.

PI

r^

r^

\J

OOJ

.0^

Cr:

4^=^

"Q^

^^zr-"

33

31-

39

;;Sv_f)

MVp^-i^ra
|oc3cia

laaan
ocial

(0^3001

/^S)

cnj~Ln-ro "

|oc=iiz3o|

,^-=J]

<S^
u

MjCpi

a.

cp

SI

I'O

*2

acDCDo

/OdlDOCZri

_j

CATALOdiic

in

Mrsi'iK

Caiku.

i>i:

Auchaic

Fl.

Oi!Ji;cts.

^^^^
nSb
f^i>^
iDDODl

00001

j-'i

*8

jn\;'
MH Uffii^Hi

111

51

49

i'

,x

B?'

55

56

Imp

Banhaud, Pnris

Cata (.<)(.; u 15

MusiiiJ

1)1-

dv Caire.

.^^

Archaic Odjucts.

PI. 4

J'

^3

.Ci

Soon?
5ooo?

f\

//N\

r
laoQor
looooi

DDOD

\aop/

'Illy/

(q\

52
V

P\u.j

ULJUUiJ

5i>

^>i (^M

'>"(

/vAotJ/i

'>'

t...'

r'(!,.,V>'...-i

|,r.

UaI

l''''>*>.'(i<-,'^1.(.J

Catai.ooue

i*v

Mus^B DU

Caire.

Archaic Objects.

PI. 5

4'

Jui^

)i)h

fll

^,

>

'ipy.

CD
pnn p

DDODDSO

nl

DD

'^

]-

7*

J^C u^-'^-l^M.

^
lUi

.3^
I

DDDOD

^S^
\

r\^^- '*GvC
a3

lU^
DDDD

2^1:^^
Q2^
amp
98

W'rv^'

Imp. Berlhaud, Paria

Catalogue Dt MusfiE dv Caire.

Akciiaic Objects.

PI

mK im
uuuui ,^-^

DQDD

IV^D^/H, tr^Cl'^

\r"^

Ef^

102

99

\l

V'

10*

103

^r^ r-ri'

liir^
,

r-^^'^ r-^^^^^r-to^

101

105

Q^

103

US

Imp. Berlhaud, faris

Catalogub du McsfiK Du Caire.

PI. 7

Archaic Objects.

UU
1Z3

]IIL^

t^n^

ml

ill
1$0

136

)i'iVv

^i:^

Qona

JDDQI
ODDQ 41
DDDD
4\ IDODD

Ji^

DQOD

^^^^^c
V

A,

Qooa

^'u> fiA

<i^

DDDD
1*6

r5=Hj

i>=^

158

Imp. Berthaud, Parte

Catalogue nu MusiiE du Caike.

Archaic

PI.

Ojijkcts.

nu

o-

n-f'

a-^

gl

3]

Oil

jjgBS

ffiSM,

liiau

i^i
!

(,.

178

1G5

'1

<'\

'

Uc

^.v

J>

^1
188

DDDDL
Vv-v
..

1.

"3

^^^

IVl

*''''<'.<-

A /.

193

Hoi

lj,>(

ViMi-'j'--

y.l.C'-'M-i~'j--'-''^

p-

^:3^ii
S

CO.

i^in

PL

MS
192

Ivy

'.-

^t^

198

lu-nl'

Imp. Berthaud, Paris

Catal(k;uh

i)L'

Musiiu du Caikk.

Akchaic Objects.

PI.

^^

y^S-

^ ^mi:
*^
n

1W\

li

11,

L-^'.'.

\ir^:'.JZOO

Sv.1...

\,J.'.W,^^^

l----(yi'-^"

1^

,.^4

'

^'/-"^

210

'0

*^^

21*

^
213

Imp. Barthaud, Pans

Catalogue du Mus6e du Caire.

Archaic Objects.

PI.

t
1100*

11002

11013

11012

11009

10

11019

:11003

o
i

nozo

-^1
11023

11021

31029

1102,8

110Z6

11031

*
11039

U033

llOTO

llOI'l

1103e

110Z

6
o
Seclion.

<^.Lid.

110*

It

llOSl

11050

U05Z
f.

Jar neck

T.

Bope

^
1106Z

11056

^
U053
11062

11060

*
11062

11063

11062

Imp. Bertliaud, Paris

Catalogue du Mus6e du Caire.

ri

Archaic Objects.

PI. 11

noGi'

noGG

i
no7o

HOGS

11072

SeotioTi

U023

ill

11026

11023

*^

t3

11079

11083

11081

<^

11088

11080

4-

/.

11095

11094

11093

1L085

17
U096

/(

D-^

/)'

11097

11039

n rVi
Section

UlOl

C3'
11105

1-

ims

luza

11116

Imp. Berthaud, Paris

Catalogue m-

Musti-:

nr Caire.

PI. 12

Archaic Ohjects.

Side

Toj

niGG

SscLioa

ni3G
Base

t.

11182

~~J

<*

'

111*9

11187
1118J'

DiSDHQ

\uy

T*
llZOl

JJ

hm
11201

mil

am tnr mr
11202

SecUOTl

M..

11203

U2U

Imp. BerUiaud. PariB

Cataloguk

1)1'

MusiiK vv Caire.

PI. 13

AiiCHAic Objects.

Si dp.

iRScnpUon

Base
^

Lo7o6 J

11Z27

^
iect.iori

11219

Sccuou

\nz\

n3o

T
11X15

tn)

11232.

m
^^j^
""1

\^i

PS

1123G,

oCCLlOTl

2.
I12J1

I.

11238

S ecu on

Section

T\
i>|IHU

/
s.

11256
11258

1126*.

11273.

Imp. Berthaud, Paris

CvTAL()(;uE uu MusiiB Du Cairb.

Archaic Odjects.

PI. 14

SCCLIOT

<^^^
11275
C

11281

11282

11281

Sectioa
,

N'

T
11284-

11286
11285

11282,

i|
11288
11287
11289

11291

Section

117. 97,

11299

11293

11302

Imp, berthauJ, Paris

Catalogue uu Mus^b du Caire.

Archaic Objects.

^m

PI.

\*f
H31G

11315

Ti

15

nnnv Seiaion

XJ

Base
11317

?:
11317

11318

6T~~'^

3^

1
z
Cross. Sccliou
11318

11320

11319

Long

.^ccLiun

Crpbs Sccli -a

Ba.-^C

113?.l

];32i

1.

11323
IIJ'Z*

Secuon

]132b

Imp. Barthsud, Paris

Catalogue dv Musbe du Caike.

Archaic Objects.

PI.

Section

16

Section

Section.

11328

11355

11375
Section.

Section
1

-<S^

lltOO

11*01

Jl03

11*0*
11*08

Section.
1.

.^^W

fflTTmi
AAAM
9--

11*10

11*19

git-^V

9^-

11*23

<^,

+ 111

vqr-

'/

11*22

11*2*

11*28
Section

i.whitrpnw
gtftgi^-r

11123

11*30

11*33

Imp. Berthaud, Paas

Du Ml'skb

CATAi.or.iTE

i>u

Cairf..

ARCHAIC

Ohjijcts.

V
11*31'

PI

17

vj
11*35

ll-VST

Willie
red-

-ii

Dine

'.

Tcd
cpeen

SecUont.c.

11*39

111-38

~
;

/",

,'1

,",,

ZA\l^^^
.

playter
reed pad
::4yello

l)l\ie

will 10
..ycl

wliiLC-i.
I

iyei

blue
11?"*

11*51

red.^nia^-,,0|

11**3

Sectioiv

Section.
Hoti

llf>G

11950
11-4P*9

IITSS

SeclioTL

1151
llt-B*

11*53

11456

Imp. Bsrihaud, Pans

Catalogue dv

Musfiis

du Caire.

Archaic Objects.

PI.

Base

18

Section

^
Section

life*
11*65

Section

1H-6&

Section

Section,
.clay

'SLr-

iitaa

MO
11*16

11*25

iifca

/^^

Top of

seal

^/
11

i
11*95

--A.^

11*76

11*9G

Imp. Bsrthaud, Paris

Catalogue dv Mus6e du Caike.

Archaic Objects.

PI. 19

Tnside ornemenl
Seotion.

n'j'^32

ntsa
U1-98

ri

11504'

11500

U501

11503

11502

U505
11507

11508

11509

11506

nsii

IISU

11513

llSl*

11510

Imp. Berthaad. Panp

Catalogiu uv Mlski; dt

C.\iRr-.

Archaic Objects.

PI

20

7.

n5i'2

nsis
1151S

11

ft

22

11523

11520
llK2t
llbZS

te^^llf^^iii^l/

ilblS

11533

Section.

US29
11S31

11

ss*

11532

Imp. Bcrtlyua, Par

Cataloc.ue

Di:

MusKB vv Cmre..

PI.

Archaic Objects.

21

UKSB

11535

Run

riS39

ILBSB
11537

]15*i

Uofi

11B5-3

J15*0

Handle

Seo-Uon of riui

/^^

SfltUon ofpiiu

116*9

115**

llb*G

li3*B

Oiv riia

on oasc

11550

Sedioin of

nsEl

nm.
11552

Imp

berthaud. Paris

Catalogue du

Mus^ii:

du CAinn.

Akchaic Objects.

PI.

22

EtnL

9
11

5b*

11555

11556

11!^57

Imp. Barthaud, Paris

Catalogue du Muske uv Caire.

Archaic Onjucrs.

PI.

23

11S58
11559
115G1

11563
11564'

11&6S

Rxm

11562
115G6

11569

Imp. Berthaud, Pans

Catalogub du MusfiE DU Caire.

Archaic Objects.

PI.

24

Seouon

<"f

U5G9

ouih.

SecUonab

Hoad
for

(full size)

Hippopotamus

11571

11570

11570

Imp. Bsithaud, Paris

Catalog IB nr

Mi'siii-:

dv

Cairis.

Archaic Ohjects.

PI.

25

"white
lines

1151Z
Inside rira

red

1157*

11672

11575

11580

11578

11579

11583

11582

1158*.

11581

UBBB
11586

11EB7
11588
lilies

Imp

Sarthriud, Paris

Catalog HI!

i>r

Musfiii:

nr

Cairiv.

AucftAic Ohjkcts.

PI.

26

11593

11530

nsea

n53

11591

11536

11532

11595

31G01
11603

11593

IIGO*

11606

11600

iiGoa

11601
11S06

11G08

11610

11G09

11611

11612

o
11616

11613

1161*

11G15

lien

Imp. Berthaud, Pans

CvTAi.ocrK

III-

Mi-sici; Di- Cairi;.

Auciiah- Ohjkcts
1>1

27

JIGIS
11G18

11G21

11620

U67.Z
1162*

11GZ5
11B26

im27
1162S

11G7.B

U630

nesi
J163Z

UB3S

llG3t

Jinp. Bertha jd, Paris

Catalogue du Musi^e or Caire.

Archaic Objects.

11GJ6

PI.

28

11637

U638

11635

1164' 2.

11639

UGfO

116*1

O
116*3

116**

llSl'B

Imp. Berthaui, Paris

Catalogub uv Mi's6e

l'

Caike.

Archaic Objects.

PI.

29

]1G'3

M
J1G48

1IG49

11S50
11652

11651

11653

Rim

1165*
11654

11655

11656

Imp. Bsrthaud, Paris

Catalogce dv Musiin nu Caire.

Archaic

(Jiijects.
I'l.

30

ol

\V\,

o.\^-

Utb
lltGI

uceo
116S9
iiG:

UbuZ

11664'

116G6

UGG8

11G67

IISGS

11669

11670

11622

11678

UG2

11077

11679

_11671

11674'

2.

11681

llfi15

U6B2

116B3

Imp. Berthaud, Paris

Catalogue du Musise du Caire.

Archaic Objects.

PI. 31

nees
11G87

11686

1166*

11691

UG90
11689

<.

116S2

J1G94

1169G

U63S

Secuoaat

wave ornamenl.
11633

11703

11700

11G99

11696

11702

f^^::2i3ZXi

11709

1170*

31705

31706

11707

11708

-*s;5S:i25i*>

1171G

1121B

11711

n3\a

11713

Imp. Kcrthaud, Paris

CATALOGt'E UU

Ml'SIili

VV C.MRE.

PI.

ArCIIAIC OhJECTS.

32

11221

11720
il719

11717
llllH

U72b

117Z7
11726

U7'22

11723

117 23

11728

1172*

11731

117

SO

11733

mlhm
117

35

11734'

11738

11737

11736

Rnn
11733

117*0
II74'1

\a

U7**

117*~

Imc. Bsrthani, Paris

Catai-ogue

in:

Musici:

ur Caike.

Archaic

(3njr,cTS.

PI. 33

/=^

ITi*"!

117 IT.

117?'8

11353

jaaso

ll'JDl

11255

ll'JbE

J12S*

nuba

D
]r;59

11262,

112GS

TI'IGQ

^
11705

11767

117G6

Imp. Berthaud, Pans

Catawjguk

1)u

JIi'sftE

ur Caike.

Archaic Objects.

PI. 34

nur/j
1177

11777

11772

11778

1177*

1177 3

11779

11780

11775

11781

11776

117S2
11783

n7b2

11799

Imp. BerUiaud, Paris

Catalogue dv Miis6e nr

Cairi?.

Akchaic Ohjkcts.

PI.

35

ai803
1180G

nsoi

11802.

11807

11810

-T=r

iK3:3=i=t

11819

nail
t-..j

11813

iisia

11815

11818

11814
11820

H
1182,?.

11825

11821

n6'A7

11826

1182,*

11836

11833

11828
1187.9

J1831

1193,4

r
118*1
11832

118t3

ii8*a

USi'O

11838

lla*3

11848

7 e7
11851

1185*

11B*5

Imp. Berlhaud. Paris

Catalogue dv Musee du Caire.

U855

jiase

Archaic Objects.

ligsa

PI.

j^ggo

mu'

iissi

36

uaee

11870

11865
11371

J1866

11869

1183a

mil

U8as

11852

11878

Section
I

.iii i-rrr-

of Tim

Round neck

'^^=^^

11829

f^:^^^^,^^^^
.11885

,4/Wy

11880

11882

118R4>

11886

Irrip.

Berlhaud, Pane

Catai.oc.uid

Of

Musi'ii! Di-

Caire.

Archaic Objects.

PI. 37

Ser-lionatlireik

11B90
11890
11892

11838
11001

11892
11900

11903

i'^$

11905
11902

1190 6

1190*

11907
11908
11903

Jam
31311

U312

1,913

11910

Imp. Berthaud, Pahs

Catauocim?

i)u

MusiSe nv Caikf,.

Archaic Ohjects.

PI.

38

1191G

nsiE
3191'J'

11925
119S2
11331

11^28

"^^^"'^^N'HIIiA^^^LLJj.^^jv^

11930

11?:

11933

iistz

llSi't

jisi-;;

Ill^'H

^:s^...^r::;Sr

119?3
119J5

1135-9

11950

Imp. Berthaud, Pans

CATAi-ocun nr MusfsE dv Caire.

Archaic Objects.

PI.

39

J19&1

ji95a

1135*

11053

l^\
J195G

J1358

JIOSO

119C3

11966
110G2

J19&t

li9G5

Imp. Berthaud, Pans

Catai.oc.kk

i)u

Musi";!'; in:

Caike.

Archaic Objects.

PI.

40

SectioR

nOG7
",13153

M in 5

1193'i

1197G

lia'J&

11&'J9

n39G
nasQ

12000

11982.

Imp

Bertiiaud,

Paris

Catalogue du Mus6e dv Caihe.

Archaic Objects.

PI. 41

fP^

IT'OOl

1*007

Tlat Side

1*010

Bevelled Side "Edge

1*002

1*0C3

1*008

1*01*

1*013

Section

1*031

1*030

1*033

1*03*

l*0o3

1*0**

l*03b

1*039

1*03B

Side

1*032

VtWii

^^
/ Section \

1*0*5

1*0*8

Imp. Bgrlhaud, Pane

Catalo<;uk

Dt'

Muslin du Caire.

-^

Archaic Objects.

PI.

42

Catalogue du Mus6e nu Caire.

43

PI

Archaic Objects.

ItOSG

\9070

H'oee.

Kf071

I'i-oe'j

AV

..A

tk

H'O'JS

J.
II'Oj?.

l^OTS
14-077
I'tlVi?

^^
H'07D

1*060

II'

1*089

lt088

1*086

i*08i;

1*08'!'

082

1*090

110 91

1*093

ii-oaz

9
n f\on

1*097

1*098

I'JKJl

nrrr
1*039
1*100

TA

^m

mm

II

1509K

1*09*

|oo nil

rfd

1*103

1*1 oa

ana'

noft

1*'J96

9-

nonn

f.a
1*10'I'

nil
111 111
1*105

in
1*106

Imp. BerUiaud, Pans

Catalogue du Musee pu Caire.

5i

li

lie

Archaic Objects.

PI.

44

Cataloouh du Mus6e du

II'

Caiiu:.

Archaic Objects.

PI.

151

45

r;^^ak

M'l'ja

rioic

r:>

l'^l5'^

H'iSS

Break

H'1B7

Broken

Break

Break
Bj'oaH

J^IGZ
A-A_.

Break v^vr^

]?153
tl'lGl

H'lBO

H'lGG

1*1G3
li-ies

Break

Break .-, Break

Broak

Brsak

-Break

\WIZ

MUhl

.11'1G8

I'l'iGy

ii-rjo
lO'lJ'i

CO'
IT'lva

l*!??-

1*175

Imp. Bsrtbaud, Paris

Catalogue nv MusfiE vv Cairk.

11'

Archaic Ohjects.

rn

PI.

1'

rj

I'M'/D

H'181

13'180

46

TPIS?,

IS-ISG

H'183

H'lSE

I^-IS*

1*187

Z__^

11'

188

ii-isa

an 9?.

1*190

i^ias

k^
ji'ia*

iO-lOl

li-lOB

1*192

H'19G

Imp. BGrlhaud, Pans

CATALCXOTli: ]>V MUSlllv

DU CmRK.

PI.

AkCIIAIC OhJTvCTS.

47

ItZOl

M138
If-SOO

1*199

.1*203

]4'205

It'ZO*

]4'202

I*ZOG
It ;.!;.

J,*;'.

09

iT'?,n

ll-'ilS

I'V'aog

i*207

J1'2M

11-218

1*215

Tpaia

IfZlG

1*220

1*?,17

i*221

Imp. Berlhaud, Paris

Catalogue uu Mus6e du Caire.

Archaic Objects.

PI.

48

n-zze

ilZ?.?,

1*223

itz ,',!

l'V.128

IfplSO

1*7,31

l*23'i

l'P23?.

If2'i7
iiizaa

14134
ii'za?

14-236

ak

14?,39

/&

IfZ^O

If 2*1

i^a*?.

it^^s

ity.i'i

a*zt5

1*2*6

1*2*7

1Z8

Imp. Berthaud, Paris

Catalogue nu Muske du Caire.

Archaic Objects.

PI.

49

aninials

Sewi nq

3'Sewinq'

1.125

ir2t9

1*251
Section

ItZBS

H'252.

H'iBS
I'i'ZSS'

.<

^S

ifass

j^zsa

iipaBs

I9?.e5

<r"

U
a$ZB8

1*260

1*259

lt266

-.

Groad surface

HfZet

inej

Imp. Bsrthaud, Paris

Catai.o(;iii5

uv MusiiK ir

i'l'.luS

C.\inr,

Archaic

(Jujkcts.

PI.

1T2S3

50

.11'?.

.1*27

Bc-r?

Gp'iund
-Bevel

.side

l-i-'<uT^

11X7 3

152,59?

I5e.v;;l

Sen-aled ddqe

Small f laXei

^.Resliarueiioil.

I'ta^S

BroTtcq,

If27:

itais

T^'SSC

Imp. Berthaud, Pans

Catalogue du Muste du Caire.

Archaic Objects.

PI. 51

Scries small
flakts^

One

smoolh

surface

Small tlakes

Smoolli

1*283

1*2 81

'small flakes

Nalural wlute
surface of

c-ore

1*282

i*28'E

Teebli

7 to a

1*2.89

cm.
Seclion

all

JJrowuisKi

SecUonod.

1*291

Blade sketcli
of flakes OR

14'290

Butt

-Brokea

'End or hart

Thiclai.ess:0"OOG

'Thiek.: O^OOii

1*29*

at.
Skeltlv
Vl\*.^: of flaking

1*299

jMila*'
1*296

1*297

1*298

Imp. Berthaud. Pans

Catalogi'Iv dv ^TrsfiR nf Caiuk.

Archaic Ohibcts.

PI.

Linul of seiTatiaa

Break-/

52

^ Breakmsridea.
-

KSK3-MJ

11'303
14-301

ta-soo.

Blade Ivaf

Broai

t.

"Break

iq-aoG

11-305

Hafl

Haft

lt3Q9

1*303

aa-aoi

Bevel
fHTiF

:t3is

n-aiz

1*317

1*310
1*3 1*

JT318

itszo

Beveb
i*3za

Jmr,

Poi-tliatirl

Va

Catauxjui! du

DU Caikb.

Mi'si'sK

Archaic Objects.

PI.

53

fm-^':: \^^;:y^^;^^W\'??;s^^;?????^'^

li'32'J

i-t-sze

itzz-i

ii:y:.ti

XiiSZ

Long;;RcLiOn>

o p

1*S35

It3:i2.

ii-iai

l-tJ^U

1*3*1

SecUon
of handle

11-31'7.
14'

l'['-3?7

j^.^ta

li-ata

IfSfS

3 4-5

itai-G

n-.^t-o

1*351

.4'05Z

Imp. Unrluauj, Pnns

Catai-ogue uv MrsfiE uu Caiue.

It^Sl

H'353

PI.

Archaic Ohjects.

11;356

1*367,

Tt561

54

H'lBJ

Kim
14396

1*36'J

1*330

1*3G5
li364-

1*3G9

becliotl

rim
WiLhle
vein.

1*313

1*3"3Z

1533*

1*326
Ifill

1*381

1*381

1*328

1*383

1*329
1*380

SecliOTL

ri\
1*385
1*399

1*388

1*38*

1*382

1*38G

Imp. Berlhaud, PariB

'

Catalogue uu Mus6e du Caire.

Archaic

Oiijects.

PI.

55

Markoin
lt3^'Z

3'iin

i*;^9i'

'^\

ii'jao

i^pasa
19^391

^1*397

1*395

,.-

19-3911

l*39B

T
1**02

l^-SSS

A
1

1*400

1**01

1**0*

1*403

1**0G
11'*0'2

1**09

1**U8

in

white

1**10

1**11

{<'<

""WW^llPwhue^
1**12

1**13

1**1*

1**1S

Imp. Berthaud. Paris

Catalogue nu

Musfei;

du Caire.

Archaic

Oiijkcts.

14'*! 7

ia'5'16

PI.

it'i'ia

l'H'18

Seclioii

56

i**-^o

1**23

1**2*

1**25

1**26

ed

S fell OR a I)

l**^!
H'*12,

L;

M-9Z1

1**28

op

1**31

lf"fJO

14'*29

i-.ctio:\

Seeiion

1**32

^^z^^
1*533

1**36

It^SS

14*3?

fVVU^UWM
1**37

s\

>

Ifl'S'SO.

1**38

1***3
ll-^JS

V^

+ A

1***1

^/-

+ +-^f-^\-^>^^
TTTTtnnTnm^

Imp. Derthaud, Paris

Catalogue dv

Musiin;

uv

Caikij.

Archaic Objects

PI. 57

lt'I'4'5
"<.

14'4'f7

'S.
liftb

If-ti'i

n-t-vs

i'p?so

1**51

Ifi-Sl

Inside

n-^sg

1**39

1**80

1**65

1*955

1**6*
1**81

1**66

iq.fsZ

Break

1**68

1**83

1**8*

J**85

1**8G

1**7 5

Breat

1**38

litie

1**72

1**87

1**88

Imp. Berthaud, Paris

Catai.ooue nv yix^^An vv Caikr.

Archaic Objects.

PI.

C&:^S3

i-onravc

iecLion

Side

Convex
Side

58

a^tas

is-iaa

1**95

Break

S ecu on.
Sctiionaia

H'*38

i^^ai

1**99

ti/vr

ll-SO*

Section.

l*S07

1*510

1*511

ifsoe

1*509

'

Kui

v___:;z!r

side

,.-lGold

Sliver

Silvtr

1*513
1*515

1*S1*

.'Gdd foldedmside Silver

1*516

Imp. Esrthaud, Paris

Catalogue du Musi^b du Caire.

Archaic Objects.
PI.

t:_l

59

a
Sect J on

m(((

iipsn

A^^\
M'519

I'fblS

1*521

Catalogi'k

1)U

Musek du

Caike.

PI.

Archaic Objects.

60

A
f^

li-eoB-

1*G03

i^eoa

1*600

15608

X^^OI

IfiiOG

H'604

1SG09

ItQl'l

1*B14)

ItGll

14'615

15612.

a*61S

1*6 13

1*617

Imo. Beriiiaud, Paris

CATAi.or.UE mi RIusliE uv Caiku.

II-GIB

11'6'.'.'Z

1*6?.6

PI. 61

Archaic Ohjects.

n-619

ateza

itezT

a*6?.u

1*624

1*628

n-ezi

1*625

1*630

Imp

Barthaud, Paris

Cat.\lo(;i'i-:

nv MrsiiF.

di-

n.letr

Border

Caikr.

Archaic Objects.

PI

62

Icfllcq.

-^r.A

1.1633

1*G32

III

fiVZI^
J*63B

1*636

1*6*2

1*638

itea:!

1*6*3

TPG**

ItBSS

i*G39

1*G4G

ItGI-O

1*6*8
1*6*2

iq'G*!

1*G*9

Catalogue

,.r

Mcsii.j

uv Ca.kh.

Archaic Onincrs
PI.

itess

H'SEZ

1*6E5

II'BSO

J*6G0

ItGSG

Bdat

I'PGGt'

1*GG3
ociitiojiab

itaei

J'PGGS

1*620

i^esa
l

+ GGV

Broken'
edge

r.dge

cnnpfete

Outside

JJ

itGlt

\1-(il6

InsciMpt.ion

Seciion

nside

J*673
]*62G

J?'G23

1*678
-1*680

IfGSl

63

Catalogue dc Mus/:e dv Caihe.

Archaic Objects.

PI.

64

T^

n'682

ll-GST

i5-G88

H'b91

1*63?

'lirejk

^m sr
1'i'&-3&

ll-fiS^

l'}'70tl

J.oA side

II'VOI

liiqni side

ll-TOS

I'i'^OI'

o
Broken

K
Section

M'7 05

1?'708

mm
t-

15''7

.<j.

09

H'Jie
19'71^

1*315

Imp. Bertnaud, Pans

Catalogi'E ur RIus6e uv Cairu.

Archaic Objects.

PI.

65

ifJil

^
n

BveaK
Brc.aK-'

5/1

6
(Tl

14-318

O'lZti

9.

-'^
1*719

7.

"

1*321

:!

1*722

tt

It.

1*323

:;

Imp. Bsrlhaud, Paris

Catai^ogul: du Musi'ii; uu Caiki;.

Archaic Ohjucts.
PI.

66

ll'VZ*

li:12^
]*7?,6

1^7

1*T27

1'1'730

7,8

lt731

lt7?.9

oC

^
l'P732,

ii-isr)

1*334'

1*733

..Break

736

H'353
11'7

50

l'V75Z

Imp. Bartlmu-J, Paris

IN
'

COMPLIANCE WITH CURRENT


COPYRIGHT LAW
OCKER & THj\PP INC.
AND

nyu-instituteof fine arts

produced this replacement volume


on weverhaeuser cougar opaque natural paper,
that meets ansi/niso standards z39.48-1992
to replace the irreparably
di:terior.\ted original. 2001

Centres d'intérêt liés