Vous êtes sur la page 1sur 2

KM alap relemzsek

Tekintsk egy KM-rmodell albbi sszefggseit: (pa) pa = (phAh + pmAm )<1+'a>+ w<l> +q<k> + pa<c+x> (ph) pa = ph<sd> + pe<se> (pm) pm = vpwm<1+"m> (pe) pe = vpwe<1+"e> (pb) pb = (phBah + pmBam)<1+'b> (pc) pc = (phsch + pmscm )<1+c> (pd) pd = phszd (w) w = wdw<1+w> (q) q = pb<rd + d> (w) w = pc (v ) v = pd A) Mely vltozkat kell (lehet) exogn mdon megadni, illetve milyen tovbbi felttellel kell a fenti egyenleteket kiegszteni ahhoz, hogy a kapott modell egy zrt rmodell legyen? sszesen 5n + 4, a nvleges rindexekben homogn egyenletnk van, s az 5n + 7, pa, ph, pam, pe s pb, pc, pd, w, v, , , vltoz mellett endogn vltozk lehetnek alkalmasint egyes adkulcsok vagy azok ltalnos szintje is. Zrt modellvltozatot kapunk, ha a , , vltozk kzl valamelyik kett rtkt adjuk meg kvlrl. B) Mi lesz az egyes endogn vltozk, illetve a pwm s pwe exogn vilgpiaci rak indul (bzis-) rtke? piwm = 1 (v = 1). piwe az i-edik termk (tlagos) klfldi rtkestsnek rindexe. Ezek bzisrtke: piwe = 1/(1 + iz) A szmszerstett (2005. vi adatokkal kalibrlt) modell s megold programja az AKMLP05. XLS file IO-rmodell munkalapjn s a munkalaphoz tartoz (Adatok menpont alatt tallhat) Solver prbeszdablak belltsaiban tallhat meg. A szmtsokat ezen Excel-Solver segtsgvel, a prbeszdablak megfelel belltsa utn vgezheti el, a bemen adatok s a kpletek szksges mdostsa utn. C) Feladatok: a) Hny (endogn) vltozja s hny egyenlete van a fenti modellnek, ha az gazatok (termkek) szma n? b) Hasonltsa ssze a fenti modellt a jegyzetben szerepl M4 jel modellel! Milyen eltrseket tapasztal? c) A modell lezrst mdostsa az Excel-programban is gy, hogy annak a zrt rmodellnek feleljen meg, amelyben a relbr endogn! Ezen tlmenen mdostsa pa egyenlett is gy, hogy a foly termelfelhasznlsban az rtkalap (ad valorem) termkadk a jelenlegi felhasznlnknti bonts helyett termkenknti bontsban szerepeljenek! (Az ennek kalibrlshoz szksges alapadatokat az AKM-LP05.XLS file Adatforrs munkalapjnak C18:G22 celliban tallja meg. A felhasznl gazatonknti sszes termkadknak a fenti termkenknt egysges kulcs feltevsbl add eltrst a korbbi rtkektl termelsi adknt szmolja el!) 2 d) A fent mdostott s szmszerstett (a 2005. vi adatokhoz kalibrlt) modellel szmtsa ki s rtkelje az albbi vltozsok hatsait az rakra elszr kln-kln, majd egyttesen!

Forgatknyvek: 1. A devizakosr relrfolyama () 10 %-kal n. 2. A normatv ltalnos profitrta () 30 %-kal cskken. 3. A brjrulk-kulcs 5 szzalkponttal cskken minden gazatban (pl. 30-rl 25 %-ra, de minden gazatban az ottani kiindul tnyleges jrulkmrtkrl kiindulva). 4. A foly termelfelhasznlsban az alapanyagoknl a termkad kulcsa 10 szzalkponttal n. 5. Az lj /kj tnyezarnyok Cobb-Douglas-tpus termelsi fggvnyt felttelezve minden gazatban 3 %-kal nnek. 6. Az 1-5. pontokban felsorolt vltozsok egytt kvetkeznek be! e) Alaktsa t most az Excel modellt s a Solver prbeszdablak belltsait oly mdon, hogy a modell egy nylt rmodell legyen, amelyben az ltalnos nvleges brindex (w), a nvleges devizarfolyamindex (v) s az ltalnos profitrta () exogn vltoz. Ebben a modellben tegyk fel, hogy a bzishoz (kiindul szinthez) w rtke 10 %-kal n, v pedig 5 %-kal cskken! Ismtelje meg a d) pont 2-5. alpontjaiban meghatrozott forgatknyvek egyttes hatsaira vonatkoz szmtsokat ezzel a modellel, s hasonltsa ssze a kt vltozat eredmnyeit! Mi lehet a vltozsok s eltrsek magyarzata? D) Szorgalmi feladat Tekintsk most a jegyzetben tallhat (A3) rmodell zrt vltozatt, amely egy B tpus KM alapadatain nyugszik (nincs import sakktbla-mrleg, sem beruhzsi egytthat mtrix). Az elzvel azonos, 2005. vi adatokhoz kalibrlt modellt s megold programjt megtallja az KM gyakorlatok cm mellett tallhat AKMPLD_05.xls Excel-fjlban, a Zrt-rm-I lapon. A modell megold programja a jegyzet 11.8. tblzatban tallhat rszben reduklt sajtrtk-egyenletrendszer megoldsn nyugszik. A potencilis iterandusok ill. exogn vltozk megvltoztatott rtke rovatokban tudja megvltoztatni az exogn vltozk rtkt, s itt szerepel az iterandusnak vlasztott endogn vltoz is. A programot magt a Solver prbeszdablakban kell elindtani, amely els lpsben meghatrozza az iterandus azon rtkt, amely mellett az egytthat mtrix sajtrtke 1 (Leontief-mtrixnak determinnsa nulla) lesz. Tanulmnyozza t a megolds tovbbi lpseit is! Maguk az eredmnyl kapott rindexek a 106-111. sorokban lesznek leolvashatk. Szmtsa ki az 1-5. pontokban felsorolt vltozsok egyttes bekvetkezsnek az rakra gyakorolt hatst ezzel a modellel is, s hasonltsa ssze az elz zrt modellbl kapott eredmnyekkel! Mit tapasztal, mi lehet az eltrsek elsrend oka?