Vous êtes sur la page 1sur 24

Asistenta financiara comunitara dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Implicarea Ministerului Economiei si Comertului in gestionarea fondurilor structurale dupa data aderarii.

Dupa data aderarii, in calitate de stat membru, Romania va beneficia de asistenta financiara nerambursabila de la UE prin fondurile structurale si fondul de coeziune Obiectivul principal al acestora: reducerea disparitatilor de dezvoltare in statele membre (criteriu de alocare PIB/locuitor fata de media UE) Suma totala pentru Romania: cca 17 mld. Euro pe perioada 2007-2013

Pregatirea Romaniei comporta 4 aspecte:


Cadru institutional entitati specializate conf. acquis (autoritati de management / plata / certificare, organisme intermediare), cu asigurarea separarii functiilor in cadrul institutiei-gazda Documente de programare conform reglementarilor aplicabile in toate statele membre Capacitate administrativa personal suficient, adecvat, specializat Capacitate de generare de proiecte eligibile a potentialilor beneficiari

Angajamentele de mai sus - cuprinse in documentele convenite la inchiderea negocierii cap.21 (Politica regionala si gestionarea fondurilor structurale) si monitorizate prin rapoarte ale Comisiei

Cadrul institutional reglementat de HG 497/aprilie 2004, HG 1179/ iulie 2004, HG 128/2006 desemnarea autoritatilor de management, autoritatii de plata si organismelor intermediare + atributii conf. reglementarii europene transpunere in HG-urile de organizare si functionare ale institutiilor desemnate pt. MEC HG 738/2004, HG 131/2006 MEC Autoritate de management Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice (DPOI) si organism intermediar (energie) pt. acelasi program (DGPE) entitatile s-au creat, in general, pe nucleul structurilor responsabile pentru fonduri de pre-aderare (transfer de expertiza, conform Doc. complementar de pozitie la capitolul 21)

Documente de programare Planul National de Dezvoltare Cadrul National Strategic de Referinta (bazat pe PND, axat pe domenii eligibile pentru fonduri structurale) Programe Operationale (in functie de prioritatile PND/CNSR) structurate pe axe prioritare si domenii majore de interventie cofinantate de UE (max. 85%), buget si fonduri private.

Capacitate administrativa Numar de personal la nivelul angajamentelor Experienta legata de gestionarea fondurilor europene (acreditarea EDIS) Engleza fluent Specializari in functie de tipul de activitate (programare, monitorizare, implementare, control financiar, audit, comunicare, etc.) training finantat prin proiecte PHARE

Comunicare/informare Pentru toate categoriile de potentiali beneficiari (intreprinderi, autoritati locale, universitati, institute cercetare etc.) si publicul larg Activitate obligatorie conform reglementarilor si foarte importanta pentru existenta unui portofoliu solid de proiecte (absorbtia fondurilor) Mesaje: oportunitatile de finantare in cadrul axelor prioritare si operatiunilor, accesul la finantare prin proiecte eligibile, institutiile care asigura implementarea (organisme intermediare si agentii de implementare), regulile si procedurile aplicabile, tipurile de cheltuieli eligibile, procentul de co-finantare solicitat conf. regulilor de ajutor de stat Dezvoltarea pietei de consultanta pentru intocmirea dosarelor de finantare foarte importanta, in special in primii ani

Comunicare/informare (continuare) MEC Site PND, textul preliminar al Programului Operational Cresterea Competitivitatii Economice si rezumatul strategiei (de la 1 nov. 2005) Chestionar pentru evaluarea gradului de cunoastere si interes privind programul (de la 1 nov 2005- cca 220 de raspunsuri primite) Informari pentru personalul ministerului (18 oct.2005 ) si pentru presa (26 oct. 2005 ) Campanie in teritoriu (MEC + organisme intermediare) Craiova, Calarasi, Timisoara ( nov.- dec. 2005 - urmeaza celelalte 5 regiuni de dezvoltare) + alte actiuni corelate cu calendarul de finalizare a documentului de programare si a altor documente obligatorii (manuale, ghiduri, reguli)

Program operational

Institutia coordonatoare (autoritate de management)

Cresterea Competitivitatii Economice Infrastructura de Transport Infrastructura de Mediu Dezvoltarea Resurselor Umane Dezvoltarea Regionala Intarirea capacitatii administrative Asistenta Tehnica

MEC MTCT MMGA MMSSF MIE MAI MFP

Organisme intermediare desemnate pentru POS Cresterea competitivitatii economice


(in functie de domeniul de interventie/sfera de responsabilitate)

ANIMMC Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Directia Generala Politica Energetica (MEC) Autoritatea Nationala pentru Turism

Atributiile entitatilor din sistem: Autoritate de management coordonarea de ansamblu a programului, alaturi de Comitetul de monitorizare Organism intermediar in principal implementarea operatiunilor Agentie de implementare (daca este cazul) colectarea cererilor de finantare in teritoriu si verificarea eligibilitatii formale

Structura (preliminara) a competitivitatii economice

POS

Cresterea

Document final - dupa validare politica si aprobare de catre Comisia Europeana Calendar: finalizare si transmitere la Comisie aprilie 2006; negociere cu Comisia mai octombrie 2006 Finantare 2,24 mld Euro plus cofinantarea nationala, pe perioada 2007-2013

Axa Prioritara I: Dezvoltarea unui sistem inovativ de productie


Domeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecare domeniu: 1.1. Investiii productive i pregtirea pentru concurenta pe piata a ntreprinderilor, in special IMM:
Sprijin pentru consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investiii tangibile i intangibile; Sprijin pentru achiziia de servicii calificate n implementarea standardelor europene Sprijin pentru accesul pe noi piee i internaionalizare

1.2. Accesul la credit si finanare:


Dezvoltarea functiei de co-garantare a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri; Infiintarea si dezvoltarea fondurilor locale de garantare in vederea sustinerii intreprinderilor, in special a IMM; Instrumente financiare inovative (capital de risc, equity, venture);

1.3. Dezvoltarea antreprenoriatului:


Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri i a altor infrastructuri specifice de afaceri Sprijin pentru susinerea firmelor incubate (orientarea pe sectoare avansate economic) Sustinerea integrarii si dezvoltarii capacitatii competitive a IMM-urilor in cadrul structurilor de afaceri, prin investitii initiale in intreprinderi noi si asigurarea pregatirii de scurta durata pentru intreprinderile gazduite in aceste structuri; Consultan pentru elaborarea proiectelor/planurilor de afaceri, dezvoltarea de produse si strategii de firm, consultan de tip general pentru dezvoltarea cooperrilor inter-firme i a investiiilor comune, consultan n domeniul investiiilor, consultan financiar, activiti de marketing i promovare a firmelor, managementul i dezvoltarea resurselor umane, organizarea produciei, etc. Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n cadrul clusterelor i lanurilor de furnizori

Axa Prioritara II: Cresterea competitivitatii economice prin cercetare-dezvoltare si inovare


Domeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecare domeniu : 2.1. Cercetarea in parteneriat intre universitati/institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi (industrie) in vederea obtinerii de rezultate aplicabile:
Sprijinirea proiectelor in parteneriat in C-D intre intreprinderi si institutii de cercetare/universitati; Sprijinirea proiectelor complexe de C-D care vor atrage specialiti din strintate

2.2. Investiii n infrastructura de CDI:


Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de excelen); Dezvoltarea de poli de excelen; Dezvoltarea unor reele de centre CD, coordonate la nivel naional i racordate la reele europene i internaionale de profil (GRID, GEANT)

2.3. Accesul intreprinderilor, in special IMM, la activitati de CDI:


-

Sprijin pentru micro-ntreprinderi i spin-off-uri noi i de high-tech; Dezvoltarea infrastructurii de CD a ntreprinderilor, cu asigurarea de noi locuri de munc pentru CD; Promovarea inovrii n cadrul firmelor

Axa Prioritara III: Tehnologia informatiei comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
Domeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecare domeniu : 3.1.Susinerea utilizrii tehnologiei informaiei:
-

si

Program de susinere a accesului IMM la internet i la serviciile conexe. Sprijin pentru furnizorii de reele de comunicaii electronice pentru construirea reelelor broadband n zonele de eec al pieei; Sprijin pentru autoritile locale pentru construirea de reele broadband n zonele de eec al pieei; Sprijin acordat autoritilor locale pentru construirea de telecentre (infochiocuri) n zonele de eec al pieei, prin care s fie posibil accesul public la internet prin conexiuni broadband.

3.2. Dezvoltarea i eficientizarea serviciilor publice electronice moderne (e-guvernare, e-educaie i e-sntate):
Program de conectare a unitilor scolare (primare, gimnaziale, liceale) la internet prin conexiuni broadband; Sprijin pentru construirea de portaluri de e-learning Program de conectare a unitilor sanitare la internet prin conexiuni broadband i dotare cu calculatoare Sprijin pentru construirea de portaluri de e-sntate Program de conectare a administraiei publice la o reea intranet Sprijin acordat administraiei locale pentru realizarea unor sisteme informatice integrate, pentru creterea procentului de tranzacii electronice Sprijin pentru realizarea unor sisteme informatice de cretere a interoperabilitii bazat pe sistemele GIS

3.3. Dezvoltarea e-economiei:


Sprijin pentru sporirea inovaiei n derularea proceselor de producie i modelul organizaional prin introducerea de sisteme informatice integrate; introducerea i dezvoltarea sistemelor integrate de management al afacerii (ERP, CRM), introducerea sistemelor informatice de management Sprijin pentru aplicaii electronice destinate derulrii afacerilor Sprijin pentru introducerea sistemelor electronice de licitaie Sprijin pentru realizarea de tranzacii electronice securizate

Axa Prioritara IV: Imbunatatirea eficientei energetice, in conditiile dezvoltarii durabile a sistemului energetic
Domeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecare domeniu : 4.1. Imbunatatirea eficientei energetice:
Realizarea de investitii in construirea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, in retehnologizarea, modernizarea si reabilitarea celor existente in scopul cresterii eficientei energetice (centrale/grupuri de producere a energiei electrice si termice, centrale/grupuri de cogenerare, turboagregate); Realizarea de investitii in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarea in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de distributie; Realizarea de investitii pentru interconectarea retelelor de transport al energiei electrice, al petrolului si gazelor naturale, cu retelele europene

4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie:


Realizarea de investitii in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice prin valorificarea resurselor energetice eoliene, hidroenergetice, solare, a biomasei, a resurselor energetice geotermale

4.3. Reducerea impactului negativ al functionarii sistemului energetic asupra mediului:


Realizarea de investitii in instalatii de desulfurare, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere cu perioade de tranzitie prevazute in Tratatul de Aderare

Axa Prioritara V: Romnia ca destinatie atractiva pentru turism si afaceri


Domeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecare domeniu : 5.1. Promovarea turistica:
Imbunatatirea imaginii Romaniei ca destinatie turistica; branding, promovare dezvoltarea i consolidarea turismului intern prin susinerea promovrii produselor turistice si a activitilor de marketing specifice

5.2. Dezvoltarea reelei naionale de Centre de Informare i Promovare Turistic:


Crearea si operationalizarea centrelor de informare si promovare turistica, aflate in coordonarea ANT, in zone turistice cu potential ridicat; Crearea unei baze naionale computerizate de informaii turistice; Crearea unui sistem naional integrat de colectare i distribuire a informatiilor turistice cu acces on-line.

Axa Prioritara VI: Asistena tehnic


Domeniile majore de interventie : 6.1. Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea i controlul POS Competitivitate 6.2. Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.