Vous êtes sur la page 1sur 6

1

Seri: SHALAT PERSIS NABI SAW DOA SHALAT JENAZAH YG SHAHIH


http://subhan-nurdin.blogspot.com
EMPAT KALI TAKBIR PADA SHALAT JENAZAH

No. Hadist: 1247 | Sumber: Bukhari | Kitab: Jenazah Bab: Takbir


dalam Shalat Jenazah Sebanyak Empat Kali
Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah
mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin
Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengumumkan kematian
An-Najasyi, pada hari kematiannya lalu Beliau keluar bersama
mereka menuju tanah lapang kemudian Beliau membariskan
mereka dalam shaf lalu Beliau bertakbir empat kali".

DOA PADA TAKBIR PERTAMA
( :, )

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi


Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Bila kalian sholat
atas mayit, maka ikhlaskan doa untuknya." Riwayat Abu
Dawud dan dianggap shahih oleh Ibnu Hibban.

Tidak ada Doa iftitah dan taawudz, tetapi langsung membaca al-Fatihah mulai dari Basmalah, kemudian shalawat.
Dalilnya adalah hadits shahih sbb:( :

,


:

Tholhah Ibnu Abdullah Ibnu Auf Radliyallaahu 'anhu


berkata: Aku pernah sholat jenazah di belakang Ibnu
Abbas, dia membaca al-Fatihah kemudian (setelah sholat)
berkata: Agar mereka tahu bahwa itu sunnah Rasul.
(Hadits Riwayat Bukhari).

Mengapa tidak ada doa Iftitah ? karena dalam hadits2 yg shahih tidak ada yg menyebutkan adanya doa iftitah
pada shalat jenazah sebagaimana tidak ada ruku dan sujud, dan juga inti shalat jenazah ialah mendoakan mayit,
sedangkan doa iftitah berisi doa untuk diri sendiri saja.
Bukankah ada dalil yang umum bahwa taawudz itu diperintahkan sebelum membaca al-Quran?
Memang benar ada perintah umum ttg disyariatkannya taawudz sebelum membaca al-Quran, namun LAA QIYASA
FIL IBADAH (Tidak ada qiyas/analogi dalam ibadah). Dalam shalat fardlu dan shalat sunat lainnya memang ada
hadits2 shahih yang menyatakan adanya bacaan taawudz sebelum membaca al-Fatihah, tetapi dalam shalat
jenazah, hadits shahih di atas menunjukkan Ibnu Abbas RA langsung membaca al-Fatihah. Dalam Fathul Bariy
Syarah Shahih Bukhari disebutkan : Al-Fatihah pada shalat Jenazah ini sebagai doa, bukan sebagai tilawah
(bacaan) maka berbeda dengan Qiraatul Quran yg disyariatkan membaca taawudz.
Dalam shalat jenazah pada prinsipnya AKHLISHUD DUA (ikhlaslah mendoakan jenazah) sehingga bacaan surat AlFatihah pun ada ulama yg tidak mensyaratkannya dalam shalat jenazah. Susunan kaifiyat ini sy ambil dari syarah AlBukhari, shalat jenazah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas RA;
, ,
. , , :
" - - , . ,
2

Al-Hakim meriwayatkan juga dari jalan Syurahbil Bin Sad dari Ibnu Abbas, bahwa dia shalat Jenazah di Abwa,
kemudian bertakbir, kemudian membaca Al-Fatihah dengan suara keras, kemudian membaca Shalawat atas Nabi
Shallallohu Alaihi Wasallam, kemudian membaca ALLOHUMMA kemudian bertakbir tiga kali takbir, kemudian
berpaling lalu berkata; Wahai manusia, tidaklah aku membacanya dengan suara keras kecuali untuk mengajari
kalian semua bahwa (yang telah dipraktekan/dibacakan) itulah sunnah Nabi SAW. (Fathul Bari III:204)
BACAAN SHALAWAT

No. Hadist: 5880 | Sumber: Bukhari | Kitab: Do`a


Bab: Bershalawat untuk nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam
Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alahi wasallam pernah keluar
menemui kami, lalu kami bertanya; "Wahai Rasulullah, kami telah
mengetahui salam kepadamu, lalu bagaimanakah caranya
bershalawat kepadamu? Beliau menjawab: "Ucapkanlah; (Ya Allah
berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga
Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada
keluarga Ibrahiim, sesungguhnya Engkah Maha Terpuji dan Maha
Mulia. Ya Allah berilah barakah kepada Muhammad dan keluarga
Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi barakah kepada
keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkah Maha Terpuji dan Maha
Mulia)."

DOA PADA TAKBIR KEDUA, KETIGA & KEEMPAT


Urutan pada doa-doa di bawah ini tidak menunjukkan harus dibaca berurutan, bisa dibaca setelah takbir
kedua atau ketiga atau keempat.

, ,
, ,
,
,


, ,


,
,

Ya Allah ampunilah di antara kami orang yang masih hidup dan

, ,
yang mati, yang hadir dan yang tidak, yang kecil dan besar, laki , , , ,
laki dan perempuan. Ya Allah terhadap orang yang Engkau

hidupkan di antara kami, hidupkanlah ia atas islam dan


,

, ,
terhadap orang yang Engkau wafatkan di antara kami, wafatkan
ia atas iman. Ya Allah janganlah Engkau jauhkan kami dari

,
,

pahalanya dan Engkau sesatkan kami sepeninggalnya)."

(Hadits Riwayat Muslim dan Imam Empat.


Ya Allah, engkau adalah Tuhan jenazah tersebut, Engkau telah
menciptakannya, dan Engkau telah memberinya petunjuk untuk
memeluk agama Islam, dan Engkau telah mencabut nyawanya, Engkau


lebih mengetahui terhadap rahasianya dan perkaranya yang nampak.
Kami datang kepadaMu sebagai perantara, maka ampunilah baginya
No.Hadits:2785 | Sumber: Abu Daud | Kitab: Jenazah Bab: Doa untuk

Ya Allah berilah ampunan, rahmat, keselamatan, dan maaf
kepadanya, muliakanlah tempatnya, lapangkanlah tempat
masuknya, cucilah ia dengan air, es, dan embun, bersihkanlah
dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian putih
dibersihkan dari kotoran, gantikanlah buatnya rumah yang lebih
baik daripada rumahnya dan keluarga yang lebih baik daripada
keluarganya, masukkanlah dia dalam syurga, dan peliharalah
dia dari fitnah kubur dan siksa neraka (Hadits Riwayat Muslim)

mayit

No. Hadist: 2785 | Sumber: Abu Daud | Kitab: Jenazah


Bab: Doa untuk mayit
Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Abdullah bin 'Amr, telah menceritakan
kepada kami Abdul Warits, telah menceritakan kepada kami Abu Al Julas 'Uqbah bin
Sayyar, telah menceritakan kepadaku Ali bin Syammakh, ia berkata; aku menyaksikan
Marwan bertanya kepada Abu Hurairah; bagaimana engkau mendengar Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam menshalati jenazah? ia berkata; apakah bersamaan dengan
adanya ini engkau bertanya kepadaku? Ia berkata; Iya. Ali bin Syammakh berkata; yaitu
perkataan yang terjadi diantara mereka berdua sebelum itu. Abu Hurairah berkata; Ya
Allah, engkau adalah Tuhan jenazah tersebut, Engkau telah menciptakannya, dan
Engkau telah memberinya petunjuk untuk memeluk agama Islam, dan Engkau telah
mencabut nyawanya, Engkau lebih mengetahui terhadap rahasianya dan perkaranya
yang nampak. Kami datang kepadaMu sebagai perantara, maka ampunilah baginya! Abu
Daud berkata; Syu'bah salah mengenal nama Ali bin Syammakh. Dalam hal tersebut
Utsman bin Syammas berkata; dan aku mendengar Ahmad bin Ibrahim Al Mushili
menceritakan kepada Ahmad bin Hanbal, ia berkata; aku tidak mengetahui bahwa aku
duduk di sebuah majelis Hammad bin Zaid melainkan ia melarang meriwayatkan dari
Abdul Warits dan Ja'far bin Sulaiman.

1 :215 :
1329

4 :45 :
7676


4
7666


766139 7665
9 :435 :
7496
7496
7493

7446
5
9
1 4

4 :165 :
5