Vous êtes sur la page 1sur 18

BAB 1 : SEJARAH DAN KITA

KANDUNGAN

PERGERTIAN SEJARAH

KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH PENTAFSIRAN SEJARAH

CIRI-CIRI SEJARAH

SUMBER SEJARAH

KEPENTINGAN SEJARAH

PENGUKUHAN

Syajaratun Istilah Arab Bermaksud pohon atau pokok Juga bermaksud salasilah, riwayat, keturunan dan asalusul Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu (Ibn Khaldun) Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya (Herodotus) Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu (Muhd.Yusof Ibrahim) MENU

Tepat dan Benar

CIRI-CIRI SEJARAH

Penting dan Bermakna

Sebab dan Akibat

SUMBER PERTAMA

Fail Peribadi Batu bersurat


CONTOH

Manuskrip Surat Peribadi

Dairi

CONTOH SUMBER KEDUA

BUKU MAJALAH JURNAL ENSIKLIPEDIA AKHBAR RISALAH LAPORAN TAHUNAN


MENU

KAEDAH LISAN
Hasil temu bual dengan seseorang Maklumat diperoleh melalui ucapan, penceritaan, pengisahan dan perbualan Kelemahan - boleh ditokoktambah - bercampur dengan unsur dongeng, mitos dan legenda

Mendapatkan maklumat daripada sumber yang ditulis, dilakar atau dipahat pada batu, dinding gua, kulit kayu, daun kayu, logam, gading dan kertas

Dapat membantu sejarawan memperoleh maklumat mengenai sesuatu perkara, peristiwa, tokoh, kejadian, perundangan dan adat resam

Kaedah mendapatkan maklumat berdasarkan kajian saintifik Ahli arkeologi mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah yang ditemui melalui proses cari gali Hasilnya, tafsiran dan pentarikhan tentang budaya masyarakat dapat dibuat
H Contoh fosil, binaan daripada batu, peralatan daripada a logam, tembikar dan kulit siput s i l

MENU

PENTAFSIRAN SEJARAH
Tafsiran sejarah menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna, berfaedah dan sebaliknya.

Tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama mungkin berbeza antara sejarawan. Contoh:Sebab Peristiwa Pembunuhan J.W.W Birch Sejarawan Barat : Memperkenalkan cukai Sejarawan Tempatan : Mengambil alih kuasa

MENU

Contoh: Sebab kedatangan British ke Tanah Melayu Sejarawan Barat Sejarawan tempatan :Faktor Kemanusiaan. :Faktor Ekonomi.

Contoh :Penentangan Tokoh Tempatan Terhadap British Sejarahwan tempatan :Tokoh Sebagai Pejuang Tanah air Sejarahwan Barat :Tokoh Sebagai Pemberontak

Kesimpulan

Sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab dalam membuat penyelidikan dan penilaian tentang sesuatu peristiwa.

MEMAHAMI SEJARAH TAMADUN AWAL BANGSA MEMBENTUK KEPERIBADIAN BANGSA MENGHARGAI JASA DAN USAHA PEMIMPIN NEGARA MERANGKA WAWASAN MASA DEPAN

MENU

MEMAJUKAN NEGARA DALAM SEMUA BIDANG

MENGETAHUI SEBAB DAN AKIBAT

MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA

MENU

FAEDAH MEMPELAJARI SEJARAH

PANDUAN DAN MEMBERI IKTIBAR

PERANGSANG MENCAPAI KEMAJUAN KEGIGIHAN DAN KESUNGGUHAN RAKYAT

MEMUPUK SEMANGAT PATRIOTISME

BANGGA SEBAGAI RAKYAT MALAYSIA

LATIHAN PENGUKUHAN Berdasarkan jadual di bawah tandakan (X) pada ruangan yang yang betul
Bahan Sumber Primer Sumber Sekunder

Buku Artifak Manuskrip Temu bual Mikro Filem

Padankan nama penulis dengan karya yang dihasilkannya

Tun Sri Lanang

Tuhfat al-Nafiz

Raja Ali Haji

Sejarah Melayu

Abdul Hadi Hassan

Sejarah Alam Melayu

MENU

TAMAT