P. 1
Mama Si Copilul Capraru

Mama Si Copilul Capraru

|Views: 571|Likes:
Publié parkokitza

More info:

Published by: kokitza on Jun 01, 2012
Droits d'auteur :Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2015

pdf

text

original

i n amintirea sotiei m k 3L.rta cu care ampknuit, am scrk si am trciit aceasti carte.

Tentru nepotii mi Sandra-Mark ;/Matei-~eli

Cartea este intocm'tci pentru a fi ut& (wmultatci)nu dintr-o datci, ci infunctie de vdrsta sipro6kmk wp&ului +a se unek ripetitii si su6(inieri.
I I

ebli

,Jk6am $i cop&uC"a t e cea mi aprecktci carte romineascci despre dezvoltarea, Qrijirea, a k n t a t k si educaf k cop &ului.
I I

Nota autorului
Fata de editiile anterioare s-a adaugat capitolul8. Sa se previna! Este cel mai bine. Copilul cue nevoie de dragoste. Relatia mama-copil-tata Examene preventive. Orice copil are nevoie de medic Vaccinarile Crestere. Dezvoltare. Evaluari ~ ~ t e sublinieri despre alimentatie v a Pro$laxia rahitismului Prevenirea anemiilor carentiale Aprecierea dezvoltarii neuropsihice la copilul btre 0 si 3 ani

1 SARCINA $I NAf$TEREA .

.

1.1. fn aqeptarea unui copil .......................................... I .1.1.Precaufii pentru un copil shiitos .................. 1.1.2. Alimenta@a gravidei. Sii mh8.nce pentru doi? .............................................................. 1.1.3. Curqenia $i ingrijirea corpului ..................... 1.1.4. Mici problem de shiitate ............................ 1.1.5. Igiena psihicii ................................................ 1.1.6. C&va indica$i generale ............................... 1.l.7. Gimnastica gravidei ....................................... 1.2. fngrijiri in maternitate ............................................ 1.2.1. Atitudinea mamei $i a tamui fa@de nqterea copilului .................................................. ..... 1.2.2. Ce trebuie sii se $tiedespre nou-n%cut ......... 1.2.2.1. Nou-&cu&~ S ~ % O S ..................... 1.2.2.2. Prematurul ......................................
;

1223Ds ....i&

1.2.3. hgrijirile nou-niiscutului En matesnitate ....... 1.2.4. Inci&nfe fiziologice ..................................... 1.2.5. Aliment+ ........, ......................................... . 1.3. Lriuzia ...................................................................... 1.3.1. Modificwe wrpului .................................... 1.3.2. Dupg revenirea acasii .................................... 1.3.3. Gimnastica liiuzei ......................................... 1.3.4. Masuri anticoncepfionaledupl naqtere .........
2. O U - N ~ C U T U L N (0-28 ZILE) 2.1. lnstalarea copiluhi in fanilie ................................. 2.1.1. Cadrul vie@ .................................................. 2.1.1.1. Camera copilului ............................ 2.1.1.2. fnbriichintea (trusoul, laieta) ....... 2.1.1.3. Purtarea in brap ............................. 2.2. fngnjirile mu-lKiscutului tnfamilie ........................ 2.2.1. Revenirea i familie ...................................... n 2.3. NOU-ruiscutul normal ............................................. 2.3.1 .Primul e m e n medical ................................. 2.3.2. Dezvoltarea fizicl ......................................... 2.3.3. Greutatea ....................................................... 2.3.4. Talia .............................................................. 2.3.5. Perimetre ......... : ............................................. 2.3.6. Pielea .................... :....................................... 2.3.7. Craniul ......................................................... 2.3.7.1. Bosa serosangainl .......................... 2.3.7.2. Cefalhematomul ............................. 2.3.8. Fap.Ochii .....-....................... ...................... 2.3.9. Gura .............................................................. 2.3.10. Urechile ...................................................... 2.3.11. GWl .......................................................... 2.3.12.Tomcele'........................ .1. ............................. 2.5.13. Abdomenul ................................................. 2.3.14. Organele genitale ........................................ 2.3.15. Membrele ............... :................. : .................. 2.3.15.1. Luxa6a congenital& ?old.......... de 2.3.16. Boli metabolice ........................................... 2.3.17. Evaiuarea st&5 & s h b t e ......................... ... 2.3.18. Dezvolma psihomotorie ..................... .....

.................. :....................

2.4. fngrijirea pielii ~i anexelor fp&r,unghii) ............... 77 2.4.1. Obiecte w s a r e ........................................... 77 2.4.2. Mijloace de ingrijire. Cosmetice ................... 78 2.4.3. Spiilatul ....................................................... 79 2.4.4. Baia general5 zilnicii ..................................... 81 2.4.5. Scutecele ...................................................... 85 2.4.6. Alte obiecte din trusoug sugarului ................. 88 2.4.7. Schimbatul scutecelor ................................... 89 2.4.8. Pentru imbriicat ............................................. 92 93 2.4.9. Pentru dormit ............................................ 2.4.10. htrefinerea scutecelor................................. 93 2.5. Alimeitta[ia .............................................................. 94 2.5.1. Atimentafia matern5 (la shin, naturall) .......... 95 97 2.5.1.1. Tehnica alaptkii ............................. 99 2.5.1.2. Orarul meselor ................................ 2.5.1.3. Rafia alimentarl in prima lung ....... 101 2.5.1.4. Dificultilfi de al5ptare din partea 102 m e i .......................................... 2.5.1.5. Dificultgfi de alsptare din partea sugarului ........................................ 104 2.5.1.6. Contraindica$ile alimentafiei la s8.n .................................................. 106 2.5.2. Regimul de via@$i alimenta$ia mami ......... 107 2.5.3. AlimentaGa zisg "&ficialP' cu lapte de vaca ....................................... ....................... 109 2.5.3.1. Fierberea laptelui ............................ 110 2.5.3.2. Obiecte necesaxe in alimnta$a aitificiall ........................................ 110 2.5.3.3. ConsiderQi generale asupra alimentafieiartikiale .................... 113

3 SUGARUL @E LA 1 LUNA LA 12 L1UIYf) 3.1.Delalba2Ismi ....................................................... 3.2. Dela2la3t2mi ....................................................... 3.3. D e l a 3 l a 4 i m i ....................................................... 3.4. De la 4 la 5 luni ....................................................... 3.5. De la 5 l 6 Zuni ....................................................... a 3.6.Dela6la7luni ....................................................... 3.7.Dela7la8luni ....................................................... 3.8. De la 8 la 9 luni ....................................................... .............................. 3.9. De la 9 la 10 luni ..................... : 3.10.Dela10laIIluai ................................................ 3.11. De la 11 la 12 G ................................................ i 3.12. Gimnastica sugamlui ............................................ 3.13. J m l si jucdn'ile ....................................................
4 COPEUL DE LA 1 LA 6 ANT

.

123 135 142 147 157 163 167 172 174 177 180 184 187 191 191 191 192 194 196 197 199

.

4.1. Copilul mic (1-3 ani) ............................................... 4.1.1. Relafiile dintre p%nfi ?i cop5 ...................... 4.1.2.Dezvoitarea fizicg (mqterea) ........................ 4.1.3. Dezvoltarea psihomotorie ............................. 4.1.3.1. Motricitatea genemi5 yi fin& ........... 4.1.3.2. Dezvoltarea psihicii ........................ 4.1.4. Gomportamentul ........................................... 4.1.5. Limbajul $i ~ensibi~tateanomale 1 ai in= 3arri ...................................................... T

4.1.6. Alimentatia .................................................... 4.1.7. Supraveghere ~i ihgrijiri ............................... 4.1.8. fngrijirea in cre$ .......................................... 4.1.9. Controlul sfincterelor .................................... 4.2.Pre~colarul(3-6 uni) ................................................ 4.2.1. Cre~terea greutztii. taliei $i perimetrului toracic .......................................................... 4.2.2. Dezvoltarea psihic5 $i social5. Limbajul ...... 4.2.3. Alimentatia .................................................... 4.2.4.Probleme de somn ......................................... 4.2.5. ingrijiri. deprinderi. performante .................. 4.2.6. Sportul .......................................................... 4.2.7. Mici probleme de educatie ...........................

5. R E P T E CULINARE 5.1. Produse industriale pentru alimentafia sugarului .. 5.2. Refete pentru sugar ................................................. 5.3. Refete pentru copilul mai mare ...............................
6. SCOLARUL MIC.ADOLESCENTUL 6.1. Scolarul mic ............................................................ 6.1 .1. Pkintii fa@in fat5 cu ~colarul mic ............... 6.2. Adolescentul ........................................................... 6.2.1. Dezvoltarea fizic5 ......................................... 6.2.2. Dezvoltarea psihosocial5 .............................. 6.2.3. Alegerea profesiei ......................................... 6.2.4. Dezvoltarea functiei de cunoqtere (cognitivg) ................................................... 6.2.5. Dezvoltarea moral5 ....................................... 6.3. Alimenta@a(~colar adolescent)....................... mic, ... 6.4. fngrllrri.................................................................... 6.5. Aer, soare, sport ....................................................... 6.6. Sexualitatea la copil ................................................

l.7.4. Hipertrofia amigdalelor $i vegetatiilor 294 adenoide ...................................................... 7.7.5. Vegetatiile adenoide ...................................... 7.7.6. Otitele ........................................................... 7.7.7. Laringita acuti .............................................. 7.7.8. Bron~ita acud ............................................... 7.7.9. Pneumonia .................................................... 7.7.10. Alergia respiratorie ..................................... 7.7.1 1. Astmul bron~ic ............................................ 7.7.12. Bron~iolita.................................................. 7.8. Boli ale pielii ~i mucoaselor .................................... 7.9. Obezitatea ............................................................... 7.10. Convulsiile ............................................................. 7.11. Accidente ~i intoxicafii ..........................................

7.COPILUL BOLNAV 7.1. fngrijirea copilului bolnav in familie ...................... 7.2. Rolul pZrinfilor ca ajutoare ale medicului ............. 7.3. Elemente de apreciere a stiirii de boalii .................. 7.4. Infonnatii ce trebuiefurnizate medicului ................ 7.4.1 . Examenul medical la domiciliu .................... 7.4.2. C2teva reguli de baz2 pentru ingrijirea copilului la domiciliu .................................. 7.4.3. Regimul alimentar a1 copilului bolnav ......... 7.5. Boli contagioase ...................................................... 7.5.1. Rujeola (pojar. con) ...................................... 7.5.2. Ruheola (pojfirelul) ....................................... 7.5.3. Varicela (vLsatul de v b t ) ............................ 7.5.4. Scarlatina ...................................................... 7.5.5.Tusea convulsivl (tusea rnZgikeasc5) ............ 7.5.6. Oreionul (parotidita epidemic5 sau infectia urlian5) ........................................................ 7.5.7. Hepatitele virale ............................................ 7.5.8 Tuberculoza ................................................... 7.5.9. Gripa ............................................................. 7.6. Boala diareicii acutii ............................................... 7.6.1. Supravegherea unui copil cu diaree .............. 7.7. Boli ale aparatului respirator ................................. 7.7.1. R5ceala .......................................................... 7.7.2. Rinofaringita acutli ....................................... 7.7.3. Anginele acute (amigdalitele acute) ..............

8. SA SE PREVINA! ESTE CEL MA1 BINE ............ 8.1. Copilul are nevoie de dragoste. Relafia manziicopil-tat5 ............................................................ 8.1.1. Medicul de familie $i/sau pediatrul ......... 8.2. Examene preventive ........................................... 8.2.1. Examenul nou-nzscutului in maternitate 8.2.2. Exarnenul clinic in perioada de noungscut in familie ................................................. 8.2.3. Examenul clinic la v2rsta de o lung ........ 8.2.4. Examenul clinic la v2rsta de 2 luni ......... 8.2.5. Examenul clinic la v2rsta de 4 luni ......... 8.2.6. Examenul clinic la v2rsta de 6 luni ......... 8.2.7. Examenul clinic la v2rsta de 9 luni ......... 8.2.8. Examenul clinic la v2rsta de un an ......... 8.3. VaccinZrile ......................................................... 8.3.1 Vaccinul BCG sau vaccinul contra tuberculozei ............................................ 8.3.2. Difterie. fuse convulsiv5 (vaccinul DTP) 8.3.3. Tetanus .................................................... 8.3.4. Poliomielita (paralizia infantil5) ............. 8.3.5. Haernophilus influenzae tip b ................. 8.3.6. Vaccinul antirujeolos ............................... 8.3.7. Vaccinul contra hepatitei B ..................... 8.4. Crestere. Dezvoltare. Evaluiiri ........................... 8.4.1. Dezvoltarea somatic2 (corporal5 fuic5) .. 8.4.2. Curbele de cre~tere .................................. 8.5. Criteva sublinieri despre alimentafie.................. 8.5.1. Primele 4 luni: perioada laptelui ............. 8.5.2. Din a 5-a lung: diversificarea .................. 8.5.3. Grupe de alimente ................................... 8 S.4. Reguli de alimentatie .............................. 8.5.5. Repartizarea meselor principale ~i gusdrilor ......................................................... 8.6. Projilaxia rahitismului ....................................... 8.6.1 . Medicamente ........................................... 8.6.2. Prevenirea anemiei carentiale feriprive ... 8.6.3. Tratamentul profilactic din timpul sarcinii, la mam5 ............................................ 8.7. Aprecierea dezvoltiirii neuropsihice la copilul intre 0 ~i 3 ani ....................................................

10. INDEX .......................................................................

349

I

B
1 ;

1 . 1 . i asteptarea unui copil n
nu este sigur5 dac5 a suferit de rubeolii, va fi testat5 ~i dac5 rezultatul este negativ se va efectua o vaccinare antirubeolicii. i n primele luni d e sarcinii marea majoritate a vacciniirilor pot avea urm5ri nefaste asupra Etului. Sii nu se uite un control stomatologic. Medicul obstetrician va trata cu minufiozitate bolile c5ilor genitale: infecfii sau infest5ri cu ciuperci (Trichomonas etc.). Folosirea mijloacelor anticoncepfionale. Cu 3 luni inainte de sarcinii se recomandii sii nu se mai foloseascii metodele anticoncepfionale (pilula, steriletul). Nu apar malformatii la fiit prin folosirea de hormoni care impiedicii ovulafia sau de sterilete. La unele femei se obsemii ins5 o prelungire a ciclului menstrual prin folosirea indelungat5 a pilulelor anticoncepfionale. Ca urmare, la astfel de gravide, nu se poate face un calcul precis a1 termenului na~terii. Folosirea steriletului nu are nici o influen@ asupra metabolismului hormonal, dar, uneori, pot apiirea modificiiri inflamatorii ale uterului. fn cazuri rare, folosirea steriletului poate duce la riscul unei sarcini extrauterine (sarcin5 in afara uterului). De aceea, gravidele respective sunt datoare sii se supunii unui examen ginecologic temeinic. Cu ajutorul metodei de control a temperaturii (dupii renunfarea la pilulii) femeia poate urmiiri evolufia ciclului menstrual, respectiv cdnd a avut loc imperecherea spermatozoidului cu ovulul. Testele yi metodele de computerizare nu sunt la indemha oricui. 1. Modul de via@ are o mare importan@ pentru desYqurarea armonioasii a sarcinii ~i a na~teriiunui copil sh5tos. Acceptarea examenelor medicale repetate ~i alimentafia corectii sunt d e mare importanfii. C d n m r e a se face periodic; plusul ponderal trebuie redus. Alcoolul qi nicotina nu sunt lipsite de pericol. La femeile fum5toare inveterate trebuie realizat un consum redus la cel mult 5 fig5ri pe zi, dac5 nu se poate suprima total aya cum ar fi ideal. Cele care sunt obi~nuite unele medicamente (de somn, de lini~te cu etc.) trebuie sii renunfe la folosirea lor. Nu se vor folosi laxative ~i purgative.

1 . 1 . 2 . Precautii pentru un copil

sdndtos
CBnd piirinfii doresc un copil, ei trebuie s i i - ~ i plhuiascii o sarcinii, l u h d precaufiile pentru asigurarea unei n a ~ t e r i normale. Sarcina, navterea ~i unele complicafii modificii total viafa de familie. Dac5 se hotkiisc sii aducii pe lume o nouii vietate, ei sunt datori sii ofere cele mai bune Sanse pentru o dezvoltare psihicii ~i corporal5 cdt mai bunii. In aceasd hotb2re i ~ au i locul, pe l h g i i starea de siiniitate a celor doi parteneri, toate problemele de relafii farniliale in cadrul ciis5toriei (legitimitate, armonie, meserie, resurse financiare). Un rol esenfial il are dorinfa ambilor pa'rinfi de a avea copii. Copilul nu constituie o solufie de rezolvare a unor situafii grele ci, dimpotrivii, eforturi ~icomplicafii. Copilul are dreptul necondifionat la dragoste qi la asigurarea ingrijirilor din partea ambilor p5rinfi. Starea de sa'na'tate. Mai ins, p5rintii trebuie sii-qi stabileascii in mod precis starea de shiitate. Femeia este bine s5 aibii sub 35 de mi, iar partenerul siiu s5 nu fie prea "haintat" in v2rst5. Peste v2rsta de 40 de ani este necesar un "consult (sfat) genetic". Medicul de familie va face un examen clinic general pentru a depista unele "supkiiri" ale shiidfii care pot determina riscuri cu urm5ri asupra sarcinii ~i naqterii. Mama va miirturisi medicului dacii are unele tulburiiri ca, de exemplu, dureri de cap, tulbur5ri de somn, probleme digestive, nervozitate, hemoroizi, varice etc. Neapkat trebuie declarate infecwle vezicale sau urinare, hipersau hipotensiunea arterial6, migrena, anemia ori alte deregl5ri ale shiitiifii.De asemenea, unele boli cronice pot avea urmiiri asupra copilului: hepatita B, hepatita C, boala SIDA, diabetul, astmul, hipertensiunea arterialii, bolile de inimii, de rinichi sau de tiroidii. i n sfkvit, medicul trebuie sii $tie d a d mama o b i ~ n u i e ~ t e sii consume unele medicamente. Operafiile chirurgicale absolut necesare ~iinvestigafiile radiologice se vor face numai cu avizul medicului obstetrician. C h d mama

Pentru menfinerea frumusetii corporale, gravida se va m i ~ c a mult in aer liber. Pentru cele care fac sport, practicarea in continuare se va face numai cu avizul ~i sub observafia medicului obstetrician. Daci se vor pune in practici cele enunfate rnai sus, mama va oferi copilului un start bun in via@. 2. Eliminarea riscurilor - sfatul genetic. CBnd pikintii se hotk-isc s i aibi un copil, trebuie s i cunoasci daci nu au balastul unei boli ereditare (moqtenite). Daci in familie existi handicapuri sufleteqti sau corporale, malformafii, avorturi qi nou-niscuti morfi, pirinfii sunt datori s i se intrebe daci sunt apti pentru a concepe qi creqte un copil. Daci sunt qanse de a navte un copil bolnav, este mai bine s i se renunte! De asemenea, daci sarcina a survenit relativ tilrziu, cu sau fir: avorturi spontane, la o vBrsti relativ intiirziati mai ales a mamei, se poate i n t h p l a s i se nasci un copil cu probleme. in astfel de cazuri este absolut necesar un sfat genetic, pentru a inlitura teama $i nesiguranfa. Cabinetele de genetics' au luat fiinti in oraqe mari in Institute pentru ocrotirea mamei qi copilului, in Clinicile universitare (copii qi matemititi) qi pe alocuri in cadrul unor fundatii sau cabinete particulare. Se incepe cu consultarea unui obstetrician care pe lBngi un exarnen aminunlit, trateazi afectiunile ocazionale ce ar putea avea urmki asupra produsului de conceptie. Scopul cabinetelor de genetici medical5 este de a limuri pe pikinti asupra pericolelor ce le implici bolile de c a u z i genetici. Pentru unele boli genetice, malformatii qi anomalii cromozomice sunt la indemBni teoriile lui Mendel; la altele se cunoaqte handicapul in functie de repetarea cazurilor. Multe boli sunt diagnosticate azi inainte de naqtere prin unele metode moderne (chorionbiopsia, ultrasunete, amniocenteza, fetoscopia). Unele defecte survin chiar in momentul fecundatiei, altele in decursul dezvoltirii embrionare; altele vor apiirea in urrna acfiunii nocive ale unor factori din mediul extern (boli, medicamente, substante toxice, radiafii etc.). in cele mai multe cazuri, tearna pirintilor este nejustificati qi consultul genetic ii face s i nu rnai aibi griji. in cazuri rare, cBnd survine acfiunea unui factor nociv din afari, medicul este obligat s i recomande intreruperea sarcinii. Decizia de a avea un copil, de a mentine sau intrerupe sarcina rimBne a pirintilor. Ei hotirisc daci se intrerupe sarcina sau de a o pistra cu riscul de a avea un copil handicapat, cu consecintele

corespunzitoare. in ultima situatie se va consulta medicul asupra posibilitiitilor terapeutice de tratament qi vindecare. Trebuie qtiut c i progresele medicale actuale nu s-au imbunititit prea mult in ce priveqte tratamentul bolilor genetice. De obicei, sfatul genetic const5 intr-o convorbire amiinuntiti cu medicul de familie, cu obstetricianul sau cu geneticianul. De bazi este intocrnirea unei anamneze cu schifarea unui arbore genealogic, cu toate informatiile despre sex, vksti, n u m b 1 copiilor, bolile mai frecvente, urgente medicale, vBrsta qi cauza deceselor atBt in familia birbatului, cBt qi a femeii. in alte cazuri sunt necesare examene temeinice ale cuplului, c2t qi unele teste de laborator. Uneori, pentru a se da un rispuns corect, se impune efectuarea unor examene de laborator. CBnd toate investigafiile de laborator qi examenele medicale sunt normale, este foarte probabil ca produsul de conceplie s i fie sinitos In caz c i sarcina s-a constituit cu ajutorul unor metode de diagnostic existi posibilitatea (parfiali) de a diagnostica un numk- de boli moqtenite, anomalii cromozomice, malformatii sau tulburiki metabolice. Consultul genetic nu oferi un diagnostic prenatal pentru garantarea unui copil complet sinitos. Naqterea unui copil este totdeauna un risc pentru o tulburare vizibili sau ascunsi (aqa-numitul risc de bazi). impotriva neprevizutelor viefii nimic nu este sigur. Actiunea nocivi a unei infecfii cu virusuri, incircitura cu radiatii sau consumul unor medicamente in primele siptimBni de sarcini trebuie cunoscute. In urma'toarele cazuri se recontanda' coizsultul (sfatul) genetic: - bk-batul $1 femeia sunt rude de sBnge; - unul din parteneri suferi de o boali condifionati genetic de o leziune corporali; - s-a niscut un copil cu un handicap; - in familie se manifesti boli moqtenite; - femeia a avut rnai multe avorturi spontane neclarificate sau naqteri de copii morfi; - femeia sau partenerul in momentul fecundikii au fost expuqi unei influenfe nocive ca: medicamente (de exemplu, toate medicamentele citostatice - impotriva cancerului), o dozi mare de radiatii ori substante otrivitoare; - cBnd femeia are peste 35 de ani, deoarece la viirsta inaintati a mamei existi riscul unei tulburiri cromozomice, indeosebi trisomia (sindromul Down).

!

3. Teste de depistare precoce a sarcinii. C h d nu apare shge~area lunarii, orice femeie se ktreabk "sunt sau nu Xnskcinatii?". Uneori menstruatia fntiirzie. Dintre cauzele care determin2 astfel de deregliiri amintim: o ciiliitorie, modificarea climei, soiicitkile psihice (supiiriiri, emotii, examene), folosirea anticonceptionalelor, unele fmbolniiviri.Fie cii dore~te un copil, fie cii se teme de o sarcin2 f2irii voie, femeia respectivii trebuie sii primeascii repede ~i sigur un riispuns la aceastii intrebare. Testul se bazeazii pe principiul cii fn urinii exist2 un hormon care dii o reac$e specific& Acest hormon se numeSte chorion-gonadotropins urnana' sji are o importan@mare k dezvoltarea placentei. Acest test este pozitiv fn 90-99%. Un rezultat negativ nu kseamnii neapkat cii persoana respectiv3nu este kskcinad. De aceea multe firme de medicarnente vPnd preparatul fn dou2 doze pentru a putea fi repetat dupii o siiptiimih& Un rezultat fals-pozitiv poate fi dat ~i de alte Muente cum ar fi: prezenw albuminei fn urin2 din unele bofi renale. fn concluzie, orice femeie trebuie sii consulte un obstetrician sau medicul de familie fn caz c2 menstrua$a fntiirzie peste 2 siipthiln.ni.Este important ca gravida s5 noteze data precis2 a ultimei menstrua@ 1 pentru calculul corect a termenului nqterii. Odad cu confirmarea terrnenului nqterii medicul obstetrician va face un examen medical amkunGt pentnt a cunoqte starea general3 a siin2tii@i gravidei. Un medic bun va rezerva mult timp pentru o convorbire amgnuntitii asupra tuturor problemelor. Medicul trebuie s3 cunoascii bine viafa personal%, bolile mo~tenite operatiile din trecutul qi prezentul qi gravidei. De un interes deosebit sunt evolutiile sarcinilor anterioare. El va nota data primei zile a ultimei menstruatii qi informafiile furnizate de mamii despre lungimea ciclului menstrual ~i va calcula terrnenul na~terii. 4. I~vestigafii. primul examen yi la urmiitoarele La consultatii de rutinii sunt previizute urmiitoarele investigalii: - Determinarea grupului sanguin ~i al factorului Rhesus (Rh) a1 celor doi parteneri. - Ti& anticorpilor formafi - dac2 a avut sau nu rubeol& - Hemograma pentru a stabili o eventual2 anemie. - Cre~terea greut2tii fn timpul sarcinii. - Miisurarea tensiunii arteriale.

- Controlul urinei (surnar de urinii), alburninurii (boalii de rinichi), unei glicozurii (diabet). in caz de suspiciune de infectie urinarii, se va efectua o uroculturii. - Medicul va controla picioarele gravidei pentru a depista edemele (umflarea membrebr inferioare prin acumularea de apii in tesuturi) ~ivaricele. - Apoi va pip% abdomenul pentru a urm2ri dezvoltarea utedui, va asculta biitiiile inimii gtujui, iar fn ultimele siipdmilni de sarcin2 va stabili pozitia copilului. Pe lgngii aceste examene de rutinii, in ultimul timp se recomandri cel putin dou2 examene cu ultrasunete (ecografia). - La sarcinile cu risc crescut se impune o supraveghere ~i o mai mare atentie, ad2ugilndu-se alte metode de examen, cum sunt: cardiotocografia, amniocenteza (punc$ia pungii amniotice), amnioscopia (examenul lichidului amniotic) ~i analize hormonde. Toate acestea se trec in carnetal de sgn2tate a1 gravidei. in caz de ciil5torii sau de schimbare de domiciliu carnetul de sh2tate ofer5cele mai importante informagii despre evolutia sarcinii. fn caz de urgeng cu ajutorul carnetului de gravid&, medicul va fi lihnurit imediat despre stadiul sarcinii ~i va putea ajuta cu succes pe copil.

1.1.2. Alimentatia gtauidei. S& mmdnakce pentru doi?
Dezvoltarea normal2 a Btului fn uter depinde fn mare miisurii de o comportare corectii a gravidei ~ i , indeosebi, de afimentatie. =itoarea mamii nu trebuie sii-qi modifice, k general, modul de via@ qi nici si? m i n h c e pentru doi. Gravida trebuie s&m2nhce dupii cum fi este poft2. Comportamentui alimentar ~imodul de via@ sunt fixate in f u n c ~ e nevoile neobi~nuite de ale c o p l u i . Gravideje pot sii aibii unele pofte acute pentru anurnite m h c h r i , pentru dulciuri, altele pentnt acrituri. Indiferent de acestepofte, gravida va avea grijii sii consume alimente cu muld v a t w e nutritivk Cantifatea de alimente, respectiv nevoile cdorice sunt pufin crescute. 0 femeie shiitoas5, *ii a fi gravid5 are nevoie zilnic de 2 200 kilocalorii sau 9 200 kilojouk. Aceastii ratie nu se modificii i"n primele

evitindu-se carnea grasi Si preparatele condimentate din came. laptele acru (zerul. Anumiti arninoacizi sunt absolut necesari pentru cre?terea si sinitatea general2 a organismului: o parte din acizi se numesc esentiali. iaurtul din lapte degresat. si carnea fripti in unturi. Lactatele contin predominant proteine ~i calciu. lintea). Friptura de este bine s i se pregsteasci pe griitar. maioneza. proteinele de origine vegetal5 trebuie s i tie si ele in alimentatia gravidei. Se va prefera carnea slab5 (giini. GrZisimile sunt. respectiv 25-30 procente din totalul alimentelor energetice. toc2turile cu grisimi. cartofii prijiti. brinza de vaci degresati. unele brinzeturi (telemea de oi sau bivoliti. 0 mare parte din grisimi sunt continute in alte alimente (ava-zisele grisimi "invizibile"): carnea grasi. salamul. substanfele minerale ~i fibre vegetale. Alimentele cu gr2sime in cantitate mare sunt: untul. oaie si porc sunt mai putin valoroase pentru alimentatie. pe I i n g i excesul de alimente cu confinut mare de grisimi. grisimile. vifel. de germeni de cereale. Se eviti. apar tulburiri in formarea proteinelor corpului. Grisimile animale contin o mare cantitate de acizi grasi saturati. Dintre acestea cel mai bogat este uleiul de floarea-soarelui. in naturi proteinele vegetale se giisesc in asociere cu vitaminele. porumbul. in timp ce cele din plante nu-] confin decit paqial. brinzeturile degresate (20-30 procente grisimi in masa inchegatii). in oala de presiune. Proteinele. ele servind pentru organism numai ca sursi de energie. smiintka. peFte.). porc). Daci lipseste numai unul din acizii esentiali. neindispensabili ~i mai greu digerabili de organismul uman. in acelavi timp grisimile sunt compuse din "pietre de construc$e7'. Proteinele constau din aga-numifii aminoacizi. curcan. Proteinele constituie cea mai importanti substanfi de crevtere pentru corpul uman ~i indeosebi pentru organismul in crevtere a1 copilului. Practic. unii pesti (heringii. de soia si de dovleac. smintina. Acestea constau din asa-zisii acizi gmsi esentiali (de exemplu acidul linoleic). in primul rind. kefirul). uleiul. s i se controleze continutul in substante nutritive. sunca. mineralele ~i lichidele trebuie s2 fie in cantitate precis2 vi in anumite propoqii. ingheiata. pistrivul). crapul. gilbenu~ul ou are multi gr2sime. salamurile slabe. piinea integrali. urmat de uleiul de porumb. brinz2). brsnzi de burduf etc. de importanfi vitals pentru organism. slinina. orezul necorticat). vitaminele. Carnea ~i ouile sunt sursele cele mai bogate in proteine vi fier.Mama si copilul 4 luni de sarcin2. in ulei. giini). Grisimile de vaci. Se preferi carnea slabii (vaci.saliul. in general. un ou ~i 500 in1 lapte sau produse lactate (iaurt. Pentru gitit. unturi. Procentul necesar de grisimi inainte si in timpul sarcinii este egal. in caz c i gravida nu prezinti alergie la o u i ~i nu are o crestere a colesterolului. va minca 4--6 o u i pe siptimiini. practic egale ca valoare. cerealele (ovizul. hidrocarbonatele. se consumi mai multe grisimi decit este necesar (cca 130 g). . in special sunt foarte prefioase in alimentatie grisimile cu punct de topire coborbt (ulei). nucile vi drojdia. respectiv nevoile totale cresc la 2 500 kilocalorii (10 450 kilojoule). care rezulti " urma I digestiei proteinelor animale ~i vegetale. iar d u p i a 4-a l u n i cca 80 g. in grill. oua'). cartofii. furnizoare de energie. Desi cu valoare biologici mai mici. laptele degresat (lapte normalizat cu 18-20% grisimi). care sunt de importanti deosebiti pentru organismul femeii insircinate. unele sorturi de ca~caval). Dup2 a 4-a lung este necesar un surplus de 300 kilocalorii (1 250 kilojoule). p e ~ t e l e slab ( ~ t i u c a . minzat. Plantele care confin proteine sunt leguminoasele (fasole. Cea mai mare proportie de grisimi se g 2 s e ~ t e slinini. ciocolata. In sarcinii nevoile cresc dupn' a 4-a lunii la 75 g/zi. Cantitatea necesari de proteine la femeie este de 45 glzi. deoarece in caz contrar ele deternlini anumite tulbur51-i cu urmsri asupra dezvoltirii copilului. pui. Proteinele de origine animal5 contin acevti importanfi aminoacizi. prijit si salate se va folosi numai uleiul de plante. necesarul zilnic de proteine se asiguri prin consumul a 125-150 g carne. nucile. ceea ce duce la ingrovarea fesutului grisos. fiparul). Se vor evita brinzeturile grase sau s2rate (telemea de oi. oaie. costifi afumat5. cartofii prijifi . cremele pentru torturi $i pr5jituri. Femeia neinsrircinati si gravida in primele patru luni de sarcini au nevoie de cel mult 70 g de grisimilzi. unt. De asemenea. lapte ~i derivate. Alimentele cu proteine vegetale trebuie consumate impreun2 cu proteine de origine animali. mazirea. din care trei pa'trimi trebuie sa' fie de origine animala' (carne. deoarece sunt uvor digerabile ~i au continut crescut in vitamine ~i acizi gravi nesaturati. somnul. soia. frigca. Este important ca pe I i n g i aportul de calorii.

La masa de dimineap trebuie sii se consume ~i fructe sau zarzavaturi (tomate. Varza. durata depozitei ~i modul de pregiitire. Se deosebesc vitamine hidrosolubile (B.ele minerale ~i oligoelementele sunt absolut necesare pentru procesele metabolite ale organismului. nu este nevoie sii se consume preparate medicamentoase de vitamine (in afar2 de vitamina D. fructozii ~i galactozii) i n t r h d in compozifia shgelui. h perioadele cu boli gripale este nevoie de un surplus de vitaminii C. fmcte ~i sucuri proaspete. descuamiiri. grupul B) se eliminii prin urinii..se dizolvii in griisimi (A. Hidrocarbonatele din alimentafie se giisesc sub formii de dizaharide. fmcte ~i zarzavaturi.). in timpul sarcinii se b b u i e cii predispun la malformafii ale copilului. Alimente bogate in calciu sunt: telemeaua. oligozaharide s a u l ~polizaharide ~i prin digestie sunt i transformate in monozaharide. . Este posibil (dupii unii autori) sii determine malformafii ale inimii ~i ale sistemului nervos central. Corpul le folose~te numai sub forma cea mai simplii de hidrocarbonate (glucozii. nucile. Supradozarea vitaminelor A ~iD (hipe~itaminozii) duce la tulburiiri grave. spanacul. acidul folic. Substan. pciine integral6 zarzavaturi. vitamina D cu ajutoml razelor ultraviolete. Supradozarea vitaminei A determinii pierderea poftei de miincare. Hidrafii de carbon sunt definiitoriicei mai importan@ ai energiei necesare activitiifii musculare. in sarcinii trebuie consumat cu cca 20 g mai mult. Celuloza este necesarii regl&ii activitii@itubului digestiv. B2. Hidrocarbonatele rafinate (zahbIl) nu confin s b I r i minerale ~i vitamine. oxigen (vitamina A. usturoiul. panea albii nu confin substanfe de balast. care asigurii o protecfie foarte bung a vitaminelor ~i substanfelor minerale. Supradozarea vitaminei D duce la lipsa de p o M de mancare. complexul B. briinza Camembert. in acest gmp sunt cuprinse diverse dulciuri. ca vitamina C ~icomplexul B trebuie cuprinse in alimentafia zilnicii. viirsiituri. Orezul. vitamine ~i substanfe minerale ~ide aceea se consumii nu mai mult de o datii pe zi. brBnza de vaci degresatii.. Mtaminele sunt substan* care. Gravidele trebuie sii consume zarzavaturi proaspete sub form2 de salate. a v h d grijii ca in dieta zilnicii sii fie prevkute alimente cu vitamine. acidul pantotenat. Consumul crescut de dulciuri favorizeazii cariile dentare (se $tie cii gravida este predispusii la carii).Hidrocarbonatele (glucidele). Confinutul in vitamine a1 fructelor ~i zarzavaturilor fine d e prospefimea. vitamina K prin activarea bacteriilor intestinale). amidonul din tot felul de plante ~i animale. biotina. in lipsa lor apar o serie de tulburiiri qi de boli carenfiale. Zilnic sunt necesare '/z litru lapte. garnituri etc. fructe. in fiecare zi este bine sii se consume alimente neprelucrate. vitaminele C. De asemenea. in cantitiifimici sunt absolut necesare pentru menfinerea siiniitiitii. came sau pepe. crude. pBinea Graham. ca qi tumefieri ale ganglionilor ~iarticulafiilor. un ou. Surplusul de vitamine hidrosolubile (C. D. B. tulburiiri ale stomacului ~i intestinului. felina (riidiicina) ~i piitrunjelul confin cantitiifi mici de calciu. miirirea ficatului. 350 g de hidrocarbonate acoperii circa jumiitate din nevoile calorice zilnice.. Unele vitamine pot fi produse de organism i n s u ~ i (vitaminaA din caroten. Excesul de hidrocarbonate se transformii in organism in griisimi ~i sunt acumulate sub aceast5 n form2 f corpul uman. Pentru gravidii se recomandii alimente cu substanfe de balast ca painea neagrii. calcifieri in rinichi ~ivasele de sBnge. C ~i K). B12~i vitamina C) ~i liposolubile . ca~cavalul. ca ~i celuloza care constituie substanfa de sus@nerea plantelor. Calciul ~i fosfoml sunt necesare indeosebi organismului copilului pentru formarea sistemului osos ~i a dinfilor. Din luna a 4-a de sarcina" nevoia de alimente care confin vitamine creSte. E ~i K) ~i sunt sensibile la ciildurii (prin fierbere sau coacere se distrug vitaminele B. ele constituie "pietrele de construc@eflca zaharuri simple (monozaharide) in diferite stmcturi ale organismului. in timpul sarcinii nevoile d e calciu. fosfor qi fier sunt mai mari. Nevoile organismului in aceste substante sunt in cantitiiti mici qi de obicei se giisesc din b e l ~ u g intr-o alimentatie normalii. viirsiituri. Hidrocarbonatele din fmcte ~i zarzavaturi confin vitamine ~i siiruri minerale. simple sau in amestecuri (salate. Pentru viitoarea mamii este foarte necesarii prevenirea "riicelilor". niacina. laptele. Alte vitamine. brcinzci. pastele Binoase. E ~i K). Ele regleazii transformarea alimentelor ~i funcfionarea organelor. Este bine sii se foloseascii congelatoml. Cea mai mare parte a vitaminelor sunt parpal degradate prin luminii. guliile. care trebuie administratii sub formii medicamentoasii). ardei gras etc.). Dacii gravida se h r b e ~ t corect ~id a d nu e are vreo boalii carenfialii. iaurtul.

. lapte sau derivate de lapte (brsnzii. De aceea se vor evita alimentele prea sk-ate sau finutein saramurii. nevoile. Dacii gustul laptelui simplu nu-i place gravidei se poate adiiuga cacao sau se pot face amestecuri de lapte cu cereale (orez.). fier qi vitamina B. Atenfie mare la etichetele de la apele minerale deoarece unele confin mult sodiu! Iodul. iaurt). Fiecare gravida trebuie sii stie cii dieta compusii numai din vegetale nu asigurii substantele necesare pentru propriul siiu corp qi rnai ales pentru a1 Etului. Ceaiul negru ("chinezesc". Problem alimentafiei cu vegetale. Mulfi autori susfin cii resorbtia fierului este favorizatii de consumul concomitent de sucuri cu vitamina C. Din cauza pierderilor de s2nge prin menstruafiile lunare. din cauza transpirafiei nevoile de lichide sunt mai mari. qunca. miirirea volumului de sgnge. ca: salamul. gemurile. muriiturile. Rafia zilnicii de sare este de 5-7 g la femeia neinsiircinatii. in interesul copilului. ci trebuie administrat un produs medicamentos.. mend etc. In ultimul timp au a p k t articole qi chiar ciiqi care preconizeazii o alimentafie exclusiv vegetalii. varza acrii. maioneza. peqtele &at. in sarcinii prin micile pierderi de ssnge ~i prin fierul ce este furnizat de ciitre mama Etului. Persoanele care obiqnuiesc sii mWince mai siirat ajung sii aibii mai multii apii in fesuturile corpului qi sii incarce circula@a inimii qi vaselor. De asemenea. Se vor consuma alimente proaspete sau congelate. Nevoile zilnice de sare se condifioneazii de refinerea apei in corp. peqtele qi giilbenuqul de ou. la majoritatea femeilor nu sunt acoperite nevoile de fier printr-o alimentafie obiqnuitii. 0 alternativii o constituie extractele de drojdie de bere qi dieta cu sare =ii sodiu. De aceea. priijiturile cu sare (saleurile etc.Csnd gravida nu poate consuma. Din piicate. duc2nd la instalarea hipertensiunii arteriale. Apele minerale fiirii dulciuri nu sunt oprite. . este necesarii o dietii cu alimente bogate in fier: carnea (mai ales ficatul). mierea. dulceafa. este nevoie de cantitiifi mai mari de lichide. se va administra calciu sub forma de medicamente. la recomandarea medicului. muqefel. 0 atenfie deosebitii trebuie acordatii consumului sa'rii de buca'ta'rie (clorura de sodiu). dureri. Se vor evita biiuturile distilate (fuica. in miezul verii. vinul de bung calitate qi berea pot fi consumate in cantitiifi mici.5 litri. se reduce consumul de lichide. excesul de macaroane sau orez. cel mai util pentru E t este laptele (0. Unele temei sunt adepte convinse ale alimentafiei cu vegetale. de foarte multe ori se ajunge la o anemie. balon&i. tei. telemeaua. in unele cazuri (rare) la recomandarea medicului. fructe sau zarzavaturi uscate sau deshidratate qi in nici un caz fructe sau riidiicinoase conservate cu sare. in ambele situafii se continua tratamentul. whiski-ul etc. in p r a noastrii sunt zone cu populatii ce prezintii miirirea glandei tiroide (guqa = struma) qi unii nouniiscufi se nasc cu guqii. Ce alimente sunt contraindicate? Se vor evita alimentele bogate in griisimi: sliinina. rinichii nu funcfioneazii bine la unele gravide. Iodul este important in organismul uman pentru construcfia tiroidei. se va reduce la minimum numiirul de fig&i fumate zilnic. Mai dificil este tratamentul c h d gravida are nepliiceri digestive: constipafii sau diaree. griq. Sunt foarte indicate ceaiurile de plante (chimen. fulgi de porumb etc. pentru cii nici un alt aliment nu confine cantitatea de calciu necesarii acoperirii nevoilor organismului femeii insiircinate. Frecvenfa naqterilor premature este net crescutii la marile fumiitoare. dacii nu au confinut prea mare in sodiu. Fumtul trebuie exclus complet in cursul sarcinii qi liiuziei. insii. anason. Dintre ba'uturile alcoolice. carnea grasii. "rusesc") ~i cafeaua se pot consuma cu moderafie. Tiroida fiitului incepe sii funcfioneze dupii a treia lung de sarcinii. Ceaiul rusesc consumat la mesele principale impiedicii preluarea fierului din alimente. Alimentafia obiqnuitii acoperii. fn general. vodca. coniacul. Astfel de diete nu asigurii rafia optima de proteine cu valoare ridicatii. mai ales in ultimele luni de sarcinii. cartofii priijifi qi in glucide: zahiirul.) sau cu fructe (suc saulqi pulpa) proaspete. c2nd cresc nevoile de iod ale viitoarei mame. calciu. Sucurile de fructe sunt foarte bune pentru digestie. Nevoia zilnicii de lichide este de circa 1.) indulcite cu miere sau zahiir in cantitiifi mici. Dacii fumatul nu se poate opri complet.). din diverse motive. alunele siirate. Sodiul qi clorul favorizeazii refinerea apei in fesuturi.5 llzi). dar fbii multii apii gazoasii qi nu cu multe dulciuri. de regulii. fn zonele cu guqii endemicii este bine sii se foloseascii sare cu iod. brsnza topitii. Dintre lichide. Acestor copii trebuie sii li se administreze zilnic sare cu iod (tablete): Lichidele. formarea edemelor qi creqterea greudfii corporale. De multe ori anemia nu poate fi corectatii numai prin consumul de alimente. De multe ori preparatele de fier ^hnegrescscaunele qi din@.

manifest5ri ale unei alimentatii defectuoase. La unele gravide. Anemia. Pentru a o combate se vor consuma de preferin@ legume fierte sau sub formii de salate ~i vegetale crude. .vegetale. Combaterea constipafiei. arome culinare.la masa de prcinz va consuma ~ i l s a u compoturi de prune uscate sau pere ~i salate de crudit5fi. Foamea ~i setea pot fi comb5tute prin ingerarea de salate ~i fructe proaspete. . *Tratamentul saliva~ieiexcesive (sialoree). Dac5 greap ~i v5rs5turile se prelungesc in timp. i n caz de subalimentafie carenfele ating mai intii pe mam5 ~i numai E cazuri grave pot afecta Etul. floricelele. Viitoarea mam5 trebuie s5 se sature. alcaline. . portocale. pere. inghefata. se renunffi la toate prescripiiile dietetice. dup5 care va bea un pahar de ceai cu pBine neagr5. smochine). Mai recent s-au ad5ugat antihistarninicele de sintez5 ~iunele tranchilizante.pr5Jiturile. De asemenea. Gr5simile ~i proteinele nu vor d e p 5 ~ i rafia normal5. Nu se va lua fik-5 aviz medical nici un laxativ (sau purgativ). vitamine ~i fier. care se vor folosi ins5 numai la recomandarea ~i sub supravegherea strict5 a medicului. odati5 cu evolufia sarcinii. vks5turi. ci ~i asupra uterului. gravida va primi. sunt. laxative u ~ o a r e care confin lubrifiante vegetale.preparate din cereale integrale. se interneaz5 in spital. oboseala. iar dintre hidrafii de carbon se vor alege cei cu valoare biologic5 mai mare. care insofeqte greafa qi viks5turile sau unele curiozit5fi ale apetitului. cariile dentare. in general salatele de crudit5fi cu ulei ~i unele fructe (prune. care genereaz5 o stare de nepl5cere temporar5. piine neagr5.ta. obezitatea. Cazurile rnai grave. Pentru a ameliora gustul alimentelor se va recurge la b o r ~ l5miiie ~i la . se poate face cu doze rnici de atropin5.fructe. fructe (prune. . pe nemhcate. oleu de parafin5 sau lactoz5. un avoa sau o naStere prematur5. c k i a i se asociaz5 cu timpul ~i o sete puternic5. gravida va consuma un mic amestec constituit dintr-un ou moale. care necesit5 un tratament de specialitate. adic5 acelea care confin din abundenp celuloz5 (fructe. Dacii indicafiile de mai sus nu sunt eficiente. Gravida va m h c a numai ce-i place ~i ce nu-i "face r5u". de obicei. .circa 1/2 litru lapte (sau echivalentul s5u in lapte sau brinzeturi).inainte de a merge la culcare va mBnca fructe. Eventual va lua lactozii (2-3 lingurife pe zi) dizolvat5 in ap5 sau lapte. Se recornand5 regimurile bogate in substanfe zise "de lest". Cum pot f i tratate va'rsa'turile ~i greaJa gravidei. care va indica un laxativ uSor. unde se impune echilibrarea hidroelectrolitic5 prin perfuzii intravenoase. lapte bstut. Nu se va consuma peste skat. la multe femei apare o tending la constipafie. sedative. in caz c5 nici una din sugestiile de rnai sus nu au fost eficiente. i n rezumat. cu un confinut bogat in proteine animale. iar sarea se va reduce in general. . i n caz d e anemie carential5 se administreaz5 preparate de fier. o lingur5 de ulei de miisline ~idon5 linguri de miere de albine. zarzavaturi crude ~i piine integrals). Ce alimente trebuie sa'fie prezente in fiecare zi in alimentafia gravidei: . Se vor evita excesul de dulciuri. Uneori.diminea.came sau peSte. Este recomandabil ca gravida s 5 . Se folose~te gam5 intreag5 de medicamente: o antispastice. De asemenea se recornand5 ca gravida s5 se miste mult. pepeni. p u t h d provoca la femeile predispuse. iaurt.~formeze obiceiul i de a incerca s5 aib5 scaun in fiecare dimineag dup5 micul dejun. lipsa apetitului. ap5rute in timpul sarcinii. se instaleaz5 un apetit crescut. in timpul sarcinii. se va incerca urm5torul regim: . "primul servit". Nesatisfacerea ''poflelor" nu prejudiciaz5 Etul ~inici nu duce la avort. dar nu s5 mbBnce "pentru doi". de fapt. Medicii indic5. struguri. la baza acestor simptome st5 o tulburare de ordin psihic. . de obicei. la indicafia medicului vitamina D ~i eventual un preparat din polivitamine. va apela la medicul obstetrician. Un alt remediu este oferit de mestecarea d e dulciuri consistente sau gum5 de mestecat. decalcifierile. ciocolata ~i bomboanele. femeia gravid5 va primi o alimentafie echilibrat5.un ou (dac5 gravida nu are colesterolul crescut). pentru stimularea peristaltismului intestinal. pere) ca ~iconsumul zilnic de orice cruditsti sunt eficiente. deoarece aceste medicamente nu actioneaz5 numai asupra intestinului. . gusturi anormale si lipsa poftei de mincare. produse de patiserie. Alimentarea gravidei poate f i stcinjenita' in primele luni de sarcina' de grefuri. n deoarece acesta din urm5 este. Va'rsa'tura matinula' (de dimineafii) se combate cel mai eficace prin luarea micului dejun in pat.

de climatul efectiv din familie. insi. in timpul sarcinii se produce o creqtere a secretiilor vaginale. Femeia kskcinati nu va ingriji niciodad membrii de familie sau alte persoane care prezinti afecfiuni purulente. fierte. Nu se folosesc deodorante in regiunea axilari. Prin abundenfa lor. Examenul urinei se face la indicatia medicului. 1. Curifirea organelor genitale se face cu miqcki dinainte Enapoi. de profilul sufletesc al mamei in devenire. La primipare. Igiena corporals riguroasi. pentru c i pot declanqa contracw uterine. Curiitenia s i ingrijirea corpului Curiienia qi ingrijirea corpului joaci un rol deosebit. ea se va spaa rnai bine cu un burete k afara ckii. care. in vederea crutiXrii rinichilor. Femeia care doreqte copilul accept4 cu satisfacfiestarea in care se &$ consideri c i este dernni s i fie dorid. deoarece duc. in lipsa instalafieide baie este obligatorie spaarea zilnici cu ajutorul unui lighean insisthd asupra cutelor pielii (sub qi k jurul mamelelor. 1Pn ultirnele si3ptarndni de sa I gmuida va do&i oingurl in pal A 1 I . folosind un lighean sau o cidi@. de obicei. spilate bine qi cilcate cu un fier bine incins. aceste secretii provoaci uneori iritafii locale. La multe femei. virsiturile matinale qi gusturile anormale dispar. tjntind seama de modificWe organismului. Pentru prevenirea accidentelor (prin alunecare) se va pune in cadi o rogojini sau un prosop aspru. subsuoar$ zonele din jurul organelor genitale). de asemenea.s i se adreseze medicului de indati ce urina este rnai inchisi la culoare. este accesibili la relafii intime naturale qi o kctinti orice . vaginul este rnai umed (mai bogat in secrefii). intruc2t in ultima perioadi gravida transpiri mult. dupi luna a IV-a de sarcini. tiierea unghiilor qi schimbarea frecventi a lenjeriei de corp qi de pat sunt deosebit de importante. putihd declanqa contractii uterine. In orice caz se va evita cu strictep contactul cu persoane care prezind pligi purulente. pielea se fricfioneazi uqor cu un prosop aspru. organele sexuale sunt rnai vascularizate. Nu se aplici pe piele creme sau unguente. sub s h i etc. pustule) va fi semnalati medicului qi tratati cu promptitudine qi meticulozitate. dificultate la urinat). aplicati pe fata intern2 a coapselor. Se recornan& b%le generale cu api cadu@(^mtr-ocadi bine curititi qi dezinfectati) sau duqurile cildute. de mediul cultural-educativ in care triieqte.Mama @ copflu1 Constipatia.iar s h i i devin rnai sensibili (mai dureroqi). toate obiectele folosite de gravid5 vor fi strict individuale. g2t. indeosebi in ultima parte a sarcinii. B%le reci sau fierbinfi sunt interzise. Pielea gravidei fiind mai sensibili. Infecfiile pielii. Dupi baie. care au fost spaate sau dezinfectate k prealabil. Organele genitale externe nu se curi@ dec2t dupi ce m W l e au fost bine spaate cu api caldi qi sipun. D a d k ultimele siipdmhi de sarcinii gravidei 3 este greu s i intre qi s i iasi din cadi. rnai ales la inceputul gestatjei. frigapde vaginale sunt complet interzise k ultimele 6-8 sipthtini ale sarcinii. dureri. este in cantitate rnai mici sau miroase ur2t qilsau daci mictiunile se insotesc de senzafii neplicute (usturimi. pentru a evita murdwea sau infectarea regiunii vulvare. Comportarnentul sexual este diferit. vezicule. dorinfa sexuali creqte. ceea ce contribuie la mirirea suplepi acesteia qi la activarea circulafiei. nu are nici o se&cafie patologici. Femeile care transpiri mult se pot pudra cu talc sau cu pudri pentru copii.s i bea in jur de 1 litru de lichide pe zi (lapte + supi + api + ceaiuri sau sucuri de fructe). Sub influenfa homonilor sexuali (gonadici). care astupi porii qi impiedici eliminarea secretiilor cutanate. la infundarea canalelor sudoripare qi pot favoriza formarea de furuncule. De altfel. libidoul qi orgasmul sunt diminuate. De aceea se va face toaleta extemi cu a p i cildu@ ~i sipun zilnic qi dupii fiecare scaun. mama este datoare: . nici la inceputul sarcinii nu se vor efectua dec2t la prescripfia strict5 a medicului. spre zonele anale. Urina. in jurul organelor genitale. Duqurile vor fi frecvente. Folosirea closetelor publice se va face cu deosebiti griji pentru a evita infectiile. . Se vor folosi numai comprese sterilizate sau bucifi de p2nzi fini. Orice plagii cutanata' infectatii (eroziuni zemuinde. in general.3. sipunul obiqnuit va fi inlocuit cu un s2pun neiritant (de buni calitate). Igiena organelor genitale externe.

apar dureri ~iro~ea@: aceea se vor spila de de mai multe ori pe zi cu a p i ciilduti. La femeile cu antecedente obstetricale ~i la cele cu tulburiri (pierderi de s h g e . care trebuie protejat. folosirea pastei de dinti cu fluor ~i un consult stomatologic. in ultimele 46 siptimini inainte de navtere este bine s i se inceteze relafiile sexuale (orificiul uterin se l i r g e ~ t e pot ~i produce genneni.Masajul sdnilor. Daci femeia acordi o prea mare importanti fitului. Sbnii ~i mameloanele (vezi pag. se spali mameloanele cu api cilduti ~i se acoperi cu tifon steril. Tratamentul stomatologic poate fi efectuat in tot cursul sarcinii. dorinfa sexuali scade sau inceteazi. Ele se pot reduce la minimum. Reactiile sexuale sunt diverse. Majoritatea biirbatilor sunt neajutorati. Viata de familie bazati pe iubire va continua ~i in timpul sarcinii. hcepind din luna a 1V-a de sarcini poate surveni o secrefie lichidi din mameloane. In astfel de cazuri se aplici comprese cu tifon in conul sutienului pentru protejarea hainelor. Mameloanele mici.manifestare afectuoasi. iar la altele (putine) se noteazi negativisme fati de sarcini. fngrijirea dinfilor. Anestezicele se vor folosi numai cu avizul obstetricianului. comportamentul sexual a1 multor birbafi se schimbi: dorinp de a iubi fizic se pierde at2t datoriti schimbkilor fizice ale femeii. Daci aceasti secretie se usuci pe mameloane. Este de datoria femeii si-1 faci pe sot s i inteleagi c i nu este neglijat ~i s i simti atit in timpul sarcinii c i t ~i dupi navtere c i ii este de mare ajutor. La inceputul sarcinii multe femei sunt obosite.). La unele femei apar probleme in ceea ce prive~te rolul de "mami qi iubiti". Vergeturile de pe abdomen. Daci apar fisuri.1). O d a t i cu crevterea lunilor de sarcini. birbatii se simt mai legafi din punct de vedere erotic. fafa pitati etc.) unele gravide devin neatractive. de miere ~i de bomboane "lipicioase" dupi masa de seari. daci gravida are griji s i nu creasci prea mult in greutate. retractate sau ombilicate vor fi masate cu m i ~ c k de rotatie ~i tractiune. Unii medici indic5 aplicatii de lanolin5 sau de cremi in zona vergeturii. Nu se poarti sutiene prea strinse pentru c i acestea sanjenesc cre~terea normali a sinului in timpul sarcinii. au greturi. La unele perechi. . uneori se constati singeriri ale gingiilor. Cu efecte bune sunt biile de aer ale sinilor: de 1-3 ori pe zi gravida va sta culcat5 cu sinii descoperiti ciite 2-3 ore. Se impune o igieni riguroasi a gurii. se pot declan~a contractii uterine etc. Spre s f i r ~ i t u l sarcinii. sunt surprin~i nea~teptata de lor pasiune. Alti biirbati simt c i in legitura sot-sotie se interpune "a1 treilea". dintii sunt predispu~ila carii. se interzic: consumul excesiv de dulciuri rafinate. datoriti schimbkilor fizice (cre~tere mare in greutate. insotite de masaj zilnic de 10-15 minute. incerciind s i i fie aduse afar5 (fig. 1. 1. Se eviti consumul excesiv de dulciuri. 1. Datoriti modifickilor psihice ~i a fonnelor pline. 40) se spa15 in fiecare zi cu api ~i un sipun moale ~i se Sterg cu un prosop mai aspru. Eventual se sectioneazi vWurile unor sutiene mai vechi pentru a evita compresiunea mameloanelor.~ingrijeasci i dinfii in mod deosebit. dureri de mijloc etc. Gravida va alege un tip de sutien care s i ridice sBnii si care s i evite comprimarea mameloanelor. Gravida trebuie s i . Aceasti frectie constituie pentru piele cel mai bun fortifiant si face s i se reliefeze mameloanele. deformki ale corpului. ne~tiind cum s i se comporte. contractii uterine. la unii biirbafi apare un sentiment de gelozie fati de noul "rival". c i t si fricii ca actul sexual s i nu diuneze copilului. in timpul sarcinii. Fig. Mameloanele indurate se ung cu cremi cu lanolini $i se acoperi cu tifon. majoritatea femeilor gravide devin partenere fascinante.) se eviti orice contact sexual.

carnetul de urmikire a1 gravidei. In alegerea garderobei se va tine seama. Mijloace de transport. Pentru perioada de sarcini din ultimele luni. se recomandi bii cildufe yi tratament cu supozitoare pentru combaterea durerii. Se va prefera imbricirnintea cu yireturi sau cu cus5turi ce se pot desface pe misuri ce sarcina progreseazi. 0 mare parte din sporturi. fn general. daci nu este prea obositoare.1. Sunt pennise cu pruden@: drumetia. in fiecare caz. Se prefer5 rochia sac. De obicei. Dar nici cu avionul nu se permit deplasirile in ultimele 4 s8ptimiini de sarcini. rbgbieli) qi de gust acru in guri. dansurile clasice. Se va evita imbricirnintea strbnsi. urzici sau spanac. daci se apreciazi de fiecare dati riscurile ce le implici pentru marni yi copilul neniscut. Daci sarcina evolueazi fir8 complicafii. de obicei. Sunt riscante vacantele petrecute la cort. se pot administra prafuri alcaline (se va evita bicarbonatul de sodiu). chiar in cazul cilitoriilor lungi.). fusta-sarafan combinati cu mai multe bluze. Nu este bine ca gravida s i conduci. deoarece poate constitui semnul incipient a1 unei toxicoze gravidice. 1. Hemoroizii constituie o complicatie frecventii in cursul sarcinii. Cel mai comod mijloc de transport este trenul 5u locuri rezervate din timp.4. acriturile. Cel mai bun mijloc de circulafie este avionul. Din luna a VIII-a de sarcini. gravida nu va f i opriti s5 practice sportul cu care este obiynuiti. salati de cruditifi (ardei gras. sporturile yi cilitoriile vor fi autorizate de citre medic. patinajul. alpinismul. Se recomandi: plimbMe in aer liber. In primele 3-4 luni. dar mai ales in caz de pericol de naytere prematurk se interzic toate sporturile care pot produce aluneciri. mama va lua. din bumbac. morcovi. arsurile se Pnsotesc de eructafii (eliminhi de aer pe guri. girnnastica vi inotul. fn bagaj. cafeaua. in ultimele luni de sarcini vi se datoresc creyterii aciditifii sucului gastric. popice. Sportul ~i ca'la'toriile nu d i u n e a z i gravidei sinitoase. Se exclud sau se reduc din alimentafie: biuturile alcoolice. orice cilitorie poate duce la o navtere prematuri. printre altele. PGni in luna a VII-a se poate merge yi la sauna (reduce din incircitura vascular& favorizeazi o buni sudorafie). influenpazi favorabil inima ~i circulatia. dar in nici un caz cele de perfoman@. siriturile la trambulini. pe cbt posibil. previn yilsau inlituri contracfiile uterine yi trombozele. Daci aceast2 metodg nu d i rezultate. Se va acorda importan@ igienei locale. industria textili pune la dispozifia pavidelor o gami intreagi de obiecte de imbrichinte. in siptimbnile dintre luna a V-a yi a VII-a. Lenjeria de corp va fi lejeri yi. unguente anestezice sau comprese reci aplicate local. Dupi fiecare or8 de mers se va face un popas pentru ca gravida s i se poati miyca pufin la aer. Se va purta inca'l$a'mintecu tocuri joase. rnai ales cele cu miyciri ritmice. de asemenea se combate constipafia prin consumul de fructe. fnainte de naytere se mai poate planifica o cilitorie de vacanti.I fmbra'ca'mintea. schi fond. Vacanta va fi numai de relaxare yi in locuri unde sunt asigurate conditii de igien5 yi de civilizafie. felin5 etc. sauna poate fi pennisi cel mult o dati pe s i p t i h 2 n i ~i cu obligafia de sta pe treptele de jos. Accentuarea acestui fenomen trebuie semnalat medicului obstetrician. Mijlocul cel mai simplu de a combate arsurile const5 in a bea mici yi repetate cantit2fi de lapte. La locul de vacanti gravida se va interesa de adresa unui cabinet de obstetrics yi a maternitifii celei mai apropiate. Ascensiupile pe munfi yi "aventurile" sunt contraindicate. Se formeazi prin compresiunea produsi de fit asupra venelor din bazin. dar nu se va neglija nici aspectul estetic. vibrafiile avionului de la decolare yi aterizare putGnd declanqa contracfii. de asemenea. In mod o b i ~ n u i tse foloseqte automobilul propriu. in locuri izolate. sfecli. iahting. Nu se vor purta cordoane. mersul pe bicicleti. In cazul vizitelor ?n fki tropicale. Gravida nu va folosi centura de siguranfi. care nu sunt inofensive pentru fit. a c5ei greutate cade numai pe umeri. de comoditatea imbricirnintei. f i r i leg8turi telefonice. . tenis. schimburile metabolice. schiul nautic. Mici probleme d e s&n&tate Arsurile de stomac (pirozis) apar. yoga. care nu are efecte nocive asupra fitului. o ciliitorie este bine veniti pentru corp qi psihic. cu drumuri neasfaltate. alimentele piperate. cilkia. pe l h g i incomodititile aduse de cildur5 qi schimbirile de 16 - mediu sunt necesare adesea unele vacciniri (febra galbeni) sau tratamente (malaria). cideri. de preferat la clasa I. in primul rbnd. pireuri sau fierturi de ytevie. zguduirea corpului: skiturile.

. de cdteva B on pe zi. fafa. Vaginitele din cursul sarcinii nu se trateaza cu spZil5turi vaginale. ca un cerc strdns pe cap). Unele medicamente au efecte vatiim5toare asupra embrionului. 0 accentuare moderata a secrefiilor vaginale este absolut normal8. Se vor evita elasticele circulare Cjartiere) pe gambe sau coapse. Astfel. Efectul factorilor de mediu. Concomitent se poate constata prezenta albuminei in urina vi crevterea tensiunii arteriale. Nu au nici o importanfa clinica qi nu trebuie s2 o neliniqteasc8 pe gravida. gleznelor sau altor regiuni ale corpului in timpul sarcinii se poate produce prin: Presiunea exercitata' asupra venelor iliace. se pare. iar sub gambe va pune o piitura inf"vurat8 ca un sul.febrii. fn aceste cazuri. Gestoze. Durerile sacrate (de $ale) sunt determinate de modificarea pozifiei corpului in vederea schimbsrii centrului de greutate. Scurgerile vaginale (leucoreea). Daca apar in sarcina mai avansati vi daca se insotesc de alte simptome (crevterea tensiunii arteriale. se vor purta ciorapi elastici sau se va aplica o fa@ elastics.pierderi de lichide din vagin. . in cazul in care secretia este abundenta vi se insotevte de o eroziune a colului sau de o infectie micotica vaginala vi senzatie de mdncgrime. grefuri ~i vksiituri) pot fi semnele unei gestoze. Incglwntea cu tocuri inalte vi ingrijirea sugarului pe un pat sau o mas: scundi favorizeaza aparitia durerilor de mijloc. ridicarea in v&l picioarelor vi flectarea genunchilor sau prin sprijinirea cu putere a degetelor de la picioare de tiiblia patului sau de un perete.2). 2 . Medicamentele ~i sarcina.vksaturi persistente. 1. EdemaGerea (umj7area)picioarelol.sdngeriri vaginale. duchd la apar3ia de malformatii. . Amefelile ~i le~inurile intAlnesc uneori in cursul se sarcinii. Varicele membrelor inferioare apar frecvent in timpul sarcinii. . I /1 I in timpul noptii va dormi pe un pat cu saltea perfect orizontalii. in cea de a doua se impune efectuarea unei uroculturi vi tratament corespunz2tor. mdinilor sad$ picioarelor. . spatele vi peretele abdominal. care studiazg efectul factorilor de mediu inconjurator asupra produsului de conceptie. tulburilri de vedere. Semne de alarma':daca apare una din manifestirile mai jos notate. Repausul la orizontal pe o saltea perfect orizontala ~i dura poate inliitura in parte acest neajuns. in zilele noastre ia navtere o disciplina nous. Astfel de umflaturi apar. fie unei cistite (infecfie bacterians a vezicii). se impune un tratament energic. varicele regreseaza sau dispar in ktregime. Se poate obtine disparifia imediati a cilrceilor prin masaj local. La sarcinile ulterioare varicele pot reapkea vi se pot agrava. fn prima eventualitate nu se face nimic. 1. va stain pozifie orizontala cu gambele ridicate mai sus (fig. dimineafa inainte de scularea din pat. dupa mai multe ore de stat in picioare vi dispar dupa repaus la orizontal. Fig. Gravida va evita s lucreze mult in picioare vi. Gravida trebuie s5 respecte urmgtoarea regula: on de cdte on exista vreun dubiu asupra nenocivitatii unui medicament este preferabil s2 nu fie hat. fiind determinate de compresiunea exercitata de uterul mirit asupra venelor bazinului. edemele nu se limiteaza la membrele inferioare. ci pot cuprinde mdinile. Se impune un tratament medical riguros vi urgent. datorita crevterii in volum a abdomenului.Micfiunilefrecvente din timpul sarcinii se datoresc fie compresiunii f"tu1ui asupra vezicii. . Cdrceii de la nivelul muvchilor gambei apar din cauza pozitiei corpului care modifica solicitarea grupelor musculare ale gambei vi.Exercitii pentru gravida cu varice ale membrelor inferioare. edeme. din cauza unui aport insuficient de calciu. s-a descoperit c2 f2tul poate fi . Dupa navtere.tulburarea vederii. de obicei.umflarea fetei.dureri de cap permanente ('Tn c a s c r . in caz de hipocalcemie se vor lua preparate de calciu vi se va consuma mai mult Iapte. cu perna mica. datoritg pericolului introducerii unor germeni infectiovi. Gravida nu va lua un medicament care nu i-a fost recomandat de catre medic. se apeleaza de urgentfi la medic: .

sperhd sii g5seascii o m h g s e r e in singurhtea lor. Apare adesea deziluzia. 1. Refularea dorintelor fireqti (de intemeiere a unei familii. dorinta de a avea copil qi un sim@miint de implinire. comportamentul social qi intregul ansamblu de idealuri ale femeii. oric4t de echilibrati ar fi. insist2nd at4t asupra pregiitirilor materiale. Copilul ar reprezenta mijlocul prin care s-ar consolida c2snicia. din instinctul de conservare a speciei omeneqti. Mai tiiniu. exisd. Garantia pentru o evolutie normal2 a sarcinii qi pentru dezvoltarea unui copil sk2tos este constituit2 nu numai de s2n2tatea biologic2 a pikintilor qi de conditiile materiale oferite de societate. profesionale) ale familiei. Prin manifest5ri periodice (menstruatiile). frecvenp biitiilor inirnii Etului creqte atunci c h d in jurul gravidei este zgomot. etape in timpul c3rora femeia. grupul familial nu este complet inchegat qi nu p a t e s&qi indeplineasc2 toate functiile. h c2siitoria precoce.1.Gravida va evita contactul cu persoane riicite sau bolnave de o boalii infectioasii. se simte chematii mai mult pentru alte indatoriri. teama de dureri. toate aceste atitudini se rezolv2 odatii cu naqterea copilului. Medicul de familie qi asistenta de familie sunt obligati s2-qi concentreze atentia mai ales asupra primiparelor.1. iar pe de a l d parte. pe care le vor vizita mai des. Exist%. Faptul c2 femeia lucreaz2. Un cuplu a 2 copii alc2tuieqte numai o incercare equatii d e a avea o familie: aqa-numita "familie conjugali" ~i nu o familie propriu-zis2. De cele mai multe ori.Mama $ capflu2 influentat d e zgomotul din preajma mamei. din motive de ordin personal sau moral. nu o impiedicii s2 doreascii un copil.totuqi. pentru diverse ratiuni. datoriti unei c2snicii nereuqite. 1. De exemplu. Fkii copii. Aqteptarea unui copil prin prisma unor calcule reprezintii o atitudine necorespunziitoare din partea mamei. sperantele qi teama cu care aqteapd copilul. copilul ar urma s2-qi insuqeascii qi s&qi duc2 la hdeplinire toate visurile nerealizate ale mamei. de incomoditiitile legate de venirea copilului. c4t qi asupra stikii sufleteqti cu care aqteapti primul copil. morale qi chiar sociale. care duc la o anumid stare de neliniqte. orice gravidii. de plusul de muncii. chiar dacii se face in numele unor afirm& pe linie profesional2. psihice. pe de o parte. propria persoanii va trebui sii treacii pe un plan secundar. deoarece copilul care a fost adus pe lume h vederea atingerii unui anumit scop. Femeia se mlizeaz& pdn c h i d e deuinefdcitlii prin rnaternitati - Dup2 ce a trecut de perioada de creqtere qi de maturare sexual%. se tip2 sau gravida este emotionati. Cirteva indicatii generale . Igiena psihicii Dorinta de a avea copii existii la orice femeie skiitoasii qi este izvorild din natura ancestral2 a femeii. inc4t nu se simt capabile de a deveni mame. a greqelilor pe care multi le regredm din p2cate prea tiiniu. morale. determinii de multe ori conflicte biologice. De o importang deosebid sunt reactiile sufleteqti ale mamei in ceea ce priveqte dorinp. t r w e sufleteqtilegate de maternitate trec pe primul plan. Se int4lnesc qi gravide la care dorinp de a avea un copil este generad de o via@ nesatisEcud. iar sfera activititii sale este extrem de apropiatg de aceea a bgrbatului.6. de maternitate). medicul qi asistenta de familie in munca de educatie sanitari. ci qi de comunitatea de idealuri (sociale. trebuie sii insiste familia. Unele regret2 c2. Asupra tuturor acestor pericole. nu rezolvii nehtelegerile din ciisnicie. Unele infectii care nu produc mamei nimic deosebit. odatii cu venirea copilului. unele femei sunt inci at2t de copiliiroase qi au o nevoie at2t de pronunpti de fi iubite qi tratate ca un copil. Aceste qtept5ri p o d in ele germenii viitoarelor dificultifi h relatiile mam2-copil. pot fi periculoase pentru .5. de limitarea propriei libert2ti. De fapt.h viata femeii se impun in mod imperios problemele legate de relatiile sale cu sexul opus qi de instinctul de perpetuare a speciei. teama de implicaple de ordin material. tr2ieqte o perioadii de aqteptare cu o multime de semne de intrebare. h timpul sarcinii qi aliipt5rii. organismul s h ii "reaminteqte" Erii incetare destinul siiu natural. oricare ar fi pregiitirea intelectualii. Asemenea femei doresc copilul ca un fel de compensatie.

. 1. . care pot transmite unele boli parazitare (toxoplasmoza etc. urmikind distensia abdominal5 in inspir $i revenirea cu relaxare in expir. Aceeavi relaxare muscular2 total5 se poate realiza in pozifie culcat2 pe o parte. eventual ochelari. 1.Va evita exercitiile dificile ~i activit2tile care solicitg eforturi deosebite (ridicarea de obiecte grele. de-a lungul corpului. 1.gravida nu trebuie sg oboseasc2 prin gimnasticg.Va intra in concediu legal de natalitate.Va sta cbt mai mult in aer liber. . pantofi (vezi fig. este s2 aibg convingerea cg aceasta reprezintg un fenomen absolut fiziologic. Sub ceaA se aveaz5 o pem5 rnic5. Spatele rela:at urmeazi cdt trebuie aceastj rnivcare. 3.7. deoarece gimnastica gravidei vizeazg antrenarea acelor grupe musculare $i ligamente care nu sunt incluse in antrenamentele sportive obi~nuite. . 1. Mi~carea repet5 se de cdteva ori de fiecare parte (fig. brafele lbate lejer.Nu se va supune la nici o investigafie radiologicg. e .fgt.). Arnbii genunchi sunt lgsafi s l "cadri" intr-o parte pdn5 ating podeaua. Bratele vor fi u$or dep5rtate de corp. Fig. urcarea rapidg a sc2rilor.3 . expir5 pe gur5).Pozifia culcat pe spate. Mernbrele inferioare flectate. . . cel mai bine pe podeaua acoperitg cu un pled: .). Reguli de bazg pentru gimnastic2: . odat5 cu inspiratia. . fir2 a se expune mult la soare. . Urnerii se sprijinl pe sol. 3.I.Gimnastica gavidei. In tot tirnpul respirl linivtit (inspir5 pe nas.4. Mernbrele inferioare u$or d e p b t e . Erg indicatie medicalg. degetele u$or flectate.1.in caz c2 lucreazg in mediu toxic sau in ture de noapte. herpesul etc. in raport cu viitoarea navtere.). . 6 . mai ales in primele luni de sarcing (rubeola. 3 . 4 .1.in timpul exercitiilor gravida nu va purta sutien. va fi transferat2 la o muncg cbt rnai uvoarg.Va evita jocul ~icontactul cu animale necunoscute (pisicg etc.in ultimele 2 luni va incepe preggtirile pentru copilul avteptat. astfel incdt capul s5 atingl solul cu regiunea occipital5. Experienfa aratg ins2 cg nici la ele actul navterii nu se petrece mai uvor decbt la femeile complet neantrenate. 1. 1.I. . Respirafi lejer $i incercafi d urm5riti cum.6).durata totalg pentru o vedinfg nu va depgvi 15 minute (se pot efectua 2 ~ e d i n fpe zi). Fig. Fig. . . gavida respirl linivtit. . . unele virusuri gripale. profund. complet relaxat5 (fig. conform legii sau indicatiilor medicului obstetrician. b. practicarea sporturilor violente). 3 a).Nu va frecventa locurile aglomerate (sgli de spectacole. Gimnastica gravidei Femeile care au practicat mult sport inainte de sarcin2 ar putea crede c5 gimnastica gravidei este inutilg pentru ele. Ti in acest caz. I . Urnerii r5rn2n lipifi de sol. Nu va sta in picioare timp indelungat.exercifiile se vor executa pe un plan dur.Gravida se culc5 pe spate.Atitudinea cea mai potrivit5. Sub plica genunchilor se qeaz5 un puivor de pern5.Va cguta s2-vi asigure un somn de 8-9 ore in fiecare noapte vi cel pufin o or5 de repaus in pozitie orizontalg in timpul zilei.). se destinde nu nurnai rnusculatura abdominal5 antenoar5 $i lateral& ci $i plan~eul ba~inului (perineul).Va consulta periodic medicul obstetrician. . alergarea. .la inceput fiecare exercitiu se repet5 numai de 2-3 ori. picioarele l2sate s5 se d e p a e z e conform greut5tii lor.Nu va lua nici un medicament fgrg avizul medicului. a). ficut sul. localuri etc.

dacii cei doi genitori. apoi in regiunea l o m b d (fig. cu palmele sprijinite pe sol. 1. a urmeazii na~terea. 1. 1. ulterior. care ii asigurii toate conditiile ~i substantele necesare dezvoltiirii. procesul prin care ia fiing este un nou individ ?in m a fecundatiei ovulului de cstre spermatozoid . Premisa de bazii pentru un echilibru psihic a1 mamei ~i pentru o . se execut5 miycki de rotafie din glezng. 6 .--- Mama s copT1utf Fig. i n s o ~ de atiitea speranp ~iindoieli. inzestrati corespunziitorh vederea desQur3rii normale a htregii lor existente. A1 doilea eveniment hotZriitor este naFterea. fi repaus. 1.1.Pozifie in genunchi. Se repet5 de mai multe ori (fig. brafele htinse. PoziQe culcat pe spate. b). in timpul sarcinii ~i na~terii Gtul este intr-o total% unitate cu mama sa.5.5. Membrul inferior drept se ridicg intins. inainte de a cobon^ piciorul. capul.---. iar spatele se rotunjeqte (ca pisica) yi se revine la pozifia de repaus. Apoi capul se apleaca. concep@a. care.PoziGa culcat pe spate.5. tiilpile aplicate pe sol. ceafa ~i spatele formeazg o linie dreapa. sunt s k i i t o ~~i nu transmit din patrimoniul lor i genetic vreo triisiiturii ereditarii bolnavii. Transferafi greutatea din regiunea lombarg (mijlocul) in regiunea coccisului (noada). a).2. Atitudinea mamei si a tatrilui fat& d e n ~ t e r e a copilului h detenninarea siiniitiitii fiintei umane sunt douii evenimente importante: Primul.urma~ii au toate lor ~ a n s e l ede a deveni indivizi siiniito~i. in poziGe vertical&. hgrijiri in maternitate 1. respectiv tatiil ~i mama. Membrele inferioare flectate.2.apoi se coboara incet la sol. UrmeazSi aceeqi miycare cu membrul inferior st2ng. Apoi. 1. Se repet5 de mai multe ori. in urma unei hgrijiri corespunziitoare. Dupii 9 luni de sarcinii. pe at& vine de repede ~i de nepreviizut. Fig. pe cat a fost de aqteptatii.

Misiunea tata'lui fnainte de naqtere. . a angajat.. rnoqitul s-a 'Tinnoit" indeajuns. sii-i insufle speranfii qi optimism. . .:">.. . La acestea putem adiiuga qi faptul cii unele femei ajung sii nascg epuizate fizic qi psihic.. * . _ _.. Sunt nenumiirate cazuri in care oameni celebri au prezentat o suferinfii la naqtere. urmiirind modul cum evolueazii indicii de dezvoltare fizics. s-o liniqteascii. in care rudele mele au dat dovadii de ingrijorare. moaqe mediocre.. rude. i ? .. .. .. Orice femeie trebuie sii porneascii de la constatarea cii la majoritatea femeilor naqterea se desfiiqoarii normal. ....:.. toate primejdiile de odinioarii au d i s p k t . se intLmplii. care este informat asupra trecutului mamei qi asupra modului cum a decurs sarcina.. iar pe de altii parte complicati prin angajarea in via9 trepidanti a secolului a1 XX-lea este. : Q dezvoltare normalii a sugarului rezidii in felul cum mama recunoaqte inhntrul ei acest biosistem. m-am nkcut aproape mort qi numai prin numeroase sfor$h de tot felul am izbutit sii viid lumina zilei. orice mamii ar fi miindrii dacii ar navte indiferent cum. deoarece bunicul dinspre mamii. Pe Ihgii frici. au niiscut copii =ii incidente gi accidente.. .%% 2:.. .:. .: .: r : i . 0 bung relaxare muscular5 a mamei nu se realizeazii intr-o stare de incordare psihicii.. > p . . m i r e permmenti. Tatiil va f i foarte emofionat qi angajat cfind reuqeqte sii "prindii" mi~c5rile fitului.:. . acesta le rezolvii rapid qi eficient.Astizi in stadiul in care a ajuns medicina. nu exist% motive de ingrijorare.. % .. ci qi pentru actul nqterii.: 3 ... : 2 + .+. mai nepregititi deciit generafiile din trecut. .. de Tudor Vianu. Naturalefea. Aceastii perioadii este tulburiitoare pentru femeie. inclusiv in situafiile in care au survenit unele incidente.. Trad. ..:. unitatea dintre ea ~i Et. ins$ ca viitontl tat2 sii fie prea neliniqtit qi sii inconjure pe sofia Din "Poezie ~i adeva'r". <:-cp. ... La capitolele despre sarcinii s-a vorbit despre igiena psihicii a gravidei. . aqadar. c h d Etul "miqcii" prima dat& CLnd copilul este prea dorit.: .Goethe s-a niiscut la 28 august 1749.-.-. citiim din opera autobiograficii "Poezie ~i adeva'r" a marelui scriitor gerrnan Goethe: "prin lipsa de dibiicie a moaqei. Ca un caz demonstrativ. sii fie un participant activ la preparative. . la intrarea in maternitate.. a folosit concetifenilor mei. femeile din moqistrhoqi... >. iar ingrijirile au fost corespunziitm in timpul sarcinii.:. un a1 doilea om de valoarea lui Goethe! De aceea femeia trebuie sg fie infomati qi sii posede unele notiuni despre naqtere.? . r r.. prin via@lipsiti de cumpiitare triiitii piinii atunci..-.. in mgsura posibilitiifilor.%$.. de nofiuni greqite culese de la persome neinifiate (colege de serviciu. . . . deopotrivi de riispunziitor de viitoarea naqtere...:. de Johann Wolfgang Goethe.. Imediat dupg naqtere. se mai intlilneqte uneori qi lipsa dorintei de a avea copil.:. 7-8. . . pag..$. din f i h e qi romane de senzafie care+ condimenteazii deznodiimLntu1 cu intLmpl5ri tragice legate de naqtere etc. Chiar in condifii total fiziologice.-. < > . Soful va trebui. un mamoq qi a pornit la introducerea qi innoirea moqitului. Despre evolutia unui copil care a suferit la naqtere nu se pot face afirmafii categorice decLt dupii o perioadii oarecare de timp. . ingrijiri corecte) multe din urmiirile acestor incidente sau accidente se inliiturii cu timpul. Femeia "modernF. lucru care va fi folositor multor copii niiscufi dupg minem1.:.?>e. :::'. -. care sg-1 permitii sii infeleagii bine gi sii urmeze prescripfiile medicului qi moaqei. . Editura pentru literatud. este bine ca tatil. la riindul ei.. ... _ _ . drept urmare a acestei intilmpliki. psihicii qi motorie..:. Or. Bunicile qi striibunicile noastre. ..:. travaliul reprezintii o solicitare considerabilii a intregului organism. fn majoritatea cazurilor el aratii o bucurie cu totul legitimii. ntptii de tradifiile transmise altidati din gu& in gurii in orice familie de ciitre mame qi bunici. mama trebuie sii aibii incredere in foqele proprii qi sii fie convinsg cii prin devotamentul ei (alimentatie la siin.. . hnprejurarea aceasta.. femeia trebuie sii incerce s5-1 facii sii participe la triiide ei *ii ca aceasta sii devinii o obosealii.v... mama trebuie sii fie piitrunsii de adeviirul cii naqterea este un proces fiziologic. .+ . .:. . Ceea ce s-a spus despre atitudinea psihicg a marnei fa@ de copil este valabil nu numai in timpul sarcinii.c&:.!Z. . . . .. 1967. : <. primarul Johann Wolfgang Textor. ? 3-: + : i. . Cu un obstetrician priceput qi conqtiincios.. . Dacii fgtul adus pe lume a fost zgmislit de parteneri sbiitoqi. firescul qi seniniitatea lor au constituit sprijinul covgrqitor in trecerea cu bine a acestui eveniment.i.).5:e...:. in preajma naqterii. < < .3. care implineqte qi dii confinut fiinpi umane de sex feminin. . din punct de vedere psihic qi al inifierii. 3 : p . .. :.. El are un rol de susfinere fa15 de mamii. Teama este htrefinuti de lipsa de informare privind naqterea. ". Va fi tot aqa de interesat de evolutia fitului. prin condijiile moderne din maternitifi q i prln organizarea intregii asistenfe a mamei qi copilului.C<.... Accidentele din trecut se datorau lipsei de maternitifi qi nepriceperii moqelor empirice.:<. in cursul "durerilor de facere" (travaliu). . . .. chiar dacii apar situafii nepreviizute... .. Multe femei au azi o teama' in fapi actului nqterii.. .'. in plus.

rnai ales c h d aceasta lucreazi. se va rearanja vi completa mobilierul. din ce in ce rnai mult. de preocupiri. Chiar daci este singuri in cameri. Aceasti formalitate p a t e fi indepliniti de tati. adesea. atlt de angajati in societatea moderni. El ajuti la transformiirile care sunt adesea de %cut intr-un apartament. Vizitele la mtemitate h unele maternidti tatiil este autorizat s i asiste la naqtere. viitorul tati poate propune cu gentilete: "odihnevte-te. in timpul cdnd sofia este internata' in mtemitate. h multe farnilii gravida trebuie s i s u p r t e singuri neliniqtile. trebuie s i ne g h d i m c i vor veni vi alte persoane. Este bine s i se informeze despre starea de s b i t a t e gi oboseal2 a mamei lnainte de a se duce la maternitate. chiar d a c i el gisevte c i "asta nu-1 privevte". obligatiile casnice gi clteodati criticile. Este bine ca so@a s i nu refuze acest lucru! Trebuie incetiienid concep@a c i in prezent participarea bkbatului la gospodikie s i devini o obivnuinp. Nu se poate nega c i absenfa paterni influenteazi asupra stirii psihologice a femeii inskcinate. Aceasti declaratie se face la primkia locului unde s-a produs navterea pe baza buletinelor de identitate ale ambilor piirinti. am s i prepar eu masa". el p a t e deveni acuzator vi pisiilog vi atunci sotia i se va desGnui din ce in ce rnai putin. Prin copii incepem vi noi s i triim o . nu va putea face f a t i acestei indatoriri de bazi a o r i c h i cuplu uman. Ei nu vor sta mult tirnp. iar vizitele s i se faci in intervale vi conditii autorizate de conducerea maternititii. Soful poate avea un rol in treburile casnice ale sotiei sale. ceea ce este rnai trist. prezenfa unui tati este inconstand. daci sunt nrici. o scrisoare va face tot aGta plicere. F k i colaborare vi impirtirea eforturilor. ceea ce va duce la oboseala liuzei. unii nici nu incearci s i aibi vreun rol. de cheltuieli. du-vi giseqte rostul vi. tiiniira femeie este nevoiti s i se inchisteze in singuritate din cauza dezacordurilor din familie. bucuriile ~isperantele ce le are in agteptarea copilului. in mod traditional. h zilele in care o simte rnai obositi sau nelinivtiti. S-a vorbit multi vreme c i tatil "ajuti" pe mami in tot ce este in leggturi cu copiii. in caz c i nou-nkcutul a decedat imediat dupi naqtere. El se teme de un gest care s i fie nefast pentru Gt. un indiferentism pentru viitoarea navtere. Clteodati. Rolul tamui este de colaborare. cel pu@n. rolul sofului este destul de ingrat vi de controversat. cici existi riscul contaminiirii mamei vi nouniiscutului. cu un mare adaos de griji. vizitele tatilui vi ale celorlalte rude sunt permise in anumite zile . in cazul unei "cisitorii nelegitime". htro epoci in care ne liu& cu egalitatea sexelor. Cei care sunt " r i c i r (cu guturai) se vor abgne de la vizite. s i redevenim tineri. Orice tat2 trebuie s i vtie ci. La noi in pi nu s-a incetiienit acest obicei. Considerim c i acest i rol de ajutor nu este nici suficient v nici echitabil. in astfel de cazuri. insi.cu avizul tatilui. Tam trebuie s i trGasci avteptuile vi speranple viitoarei mame. s i crevtem cu copiii novtri.cji pe intervale scurte. uneori ridicol. El are datoria s i contribuie la crearea unui climat familial destins. rnai ales daci sunt vi al@vizitatori sau daci mama este internati intrun salon comun. Pregitirea camerei se face 'Tn doi" sau. Daci mediul familial admite pe viitorul copil. Aceasti participare este deosebit de pretioasi in perioada de avteptare a unui copil. qcolarii pot fi pwtiitori de boli contagioase. Fratii vi surorile nouniscutului. izolarea este mai pu@ncompleti. sop1 este o povari suplimentari pentru femeie. Vizitatorii vor evita d vin2 imediat dupi p r h z pentru ca mama s i se odihneasci putin. tatil este prezent numai fizic.Mama copilul noui copiliirie. Rudele vi prietenii trebuie s i se arate discreti. pistrlnd o atitudine distanti. Nou-niscutul va purta numele tatilui in cazul unei cisitorii legale. Adesea. Din picate. Cum se declara' copilul la Oficiul sta'rii civile Noul cetgtean trebuie s i fie declarat in primele 14 zile dupi navtere. declaratia navterii vi a decesului se fac concomitent. Un tati in devenire se simte stlngaci. femeia. odati cu venirea primului copil in familie. in maximum 3 zile. gravida nu poate s i impWveasci hdoielile. a certificatului de cisitorie vi a certificatului constatator de navtere la maternitatea unde a avut loc nqterea. se vor schimba toate "tabieturile" de p l n i acum. in loc de a fi stimulant. de ^&hare la "jugul" comun a1 crevterii qi formiirii urmqilor. dintre rudele foarte apropiate (daci este posibil numai tatil). cisitoria a intrat intr-o noui fazi: de-abia acum incepe cbitoria adevkati. Adesea. Prin copii familia capiti continutul siu ffiresc vi cel rnai de pret. se va schimba programul nu numai a1 zilelor vi siptimlnilor ce urmeaz& ci a1 intregii vie@a celor doi parteneri. in zilele de viziti mamele au putini febrri. Este indicat ca vizitatorii s i fie cfit rnai putini. Mica & l m i de via@ va "risturna" vi va "umple" toati casa. nou-niscutul va primi numele tatiilui daci acesta il sa cu o solicitudine excesivi. nu vor fi lkati s i vini la maternitate din cauza agitatiei lor.

5-1 cm (triunghiulari) Fontanele: plate. fn ace1 moment c ~ p i l utip3 puternic l qi respir3 aer pentru prima dati.$i capul in extensie tate pe abdomen ("tripla flexie"). dupi 3-4 zile rnai usc a t i . In corpul sgu c3ile respiratorii ~i alveolele.n h u t Dup3 ce Gtul a fost expulzat din uterul mamei. Nou-n3scutul ~ i p viguros. Nou-nciscutul este cdntcirit ~i mzsurat. Este o faz3 criticgin viap o r i c h i om ~i care trebuie s3 se desf3~oarerapid qi f3r3 dificultiti. dB 3 din picioare ~i suge bine (vezi "Ingrijirile noun3scutului in sala de napere" . cu resturi de secrefii briinzoase (yemix caseosa). netedl. are o influent%enorm3 asupra organismului. care in uter nu au avut nici o functie. recupereazii in 10 zile 46oog Circumferinp capului: 33-37 cm Circumferinp toracelui: 30-33 cm Circumferinp capului peste 4 cm fat5 de torace (suspiciune de hidrocefalie) Circumferinp capului cu mult suba toracelui (suspiciune de microcefalie) PoziGe. La examenul clinic rapid din sala de nagere. o piele rozi. Semnele maturatiei corpului sunt: greutate ~i lungime normale. finl. incepe s3 circule siingele ~i cordonul ombilical devine inutil. delicat5. TABELUL 1.iar i caz contrar . qi acoperitg pe alocuri cu un p e r i ~ o rfin (lanugo).2. verificii organele genitale. picioare potrivi extensia ex*midtilor exuberante flec. Marnele b a k e ~isolide au copiii rnai mari.arlechin P e t e ~ i ipersistente. Cei rnai mulp nou-nsscufi. testeaz3 unele reflexe (supt). adesea cu descuam~ Vemix caseosa Lanugo Turgorul este prezent Icter & primele 24 ore I Cianod centrall. acoperg pe cele rnici.Ce trebuie sr se stie i Probhe po&@ despre n o u . un perimetru cranian d e circa 35 cm egal sau cu 1-2 cm rnai mult dec2t perimetrul toracic (de cele mai multe on). s3n3to~i la termen. ro~eap difuzl) Craniu Fontanela anterioari la 5 cm. Dorniciliul legal a1 copilului va fi domiciliul legal ~i permanent (nu flotant) al mamei. Nou-n3scutul la termen are o bun3 dezvoltare a tesutului gras de sub piele. Dimensiunile sunt in general dependente de constitufia mamei.tate in 3-4 zile. medicul verific3 dac3 nou-ngscutul prezint3 vreo malformalie vizibil3. La blieti testiculele sunt man ~i se pot pip% in scrot. Mi~cZri "Pozifie fetall". Recun noavterea se poate face fie la maternitate. ascult3 inima ~i p l h h i i . rotundi sau rombici Fontanela posterioari: 0. Dezvoltare ~i pozitie simetrici a membrelor omoloage Piele Culoare rozl Epiderma este mode. moi I Fontanela a 111-a ( Fontanele bombate sagitati Capul succedaneum Cefalhematom sau deprimate Suturi lipite . ciintiiresc intre ~i 2 800 g qi 4 000 g (in medie fetele 3 300 g ~i bgiefii 3 400 g) ~i au o lungime d e 48-54 cm (fetele in medie 50 cm. se desf3~oar3. fie la Primkie. Coapse in abducfie Hipotonie sau dimcapul este flectat rotate extern. medicul obstetrician cur%@ ajutorul unei sonde c3ile cu respiratorii superioare de mucozit3?i qi de resturile de lichid amniotic. Pete mongoliene generalizate Cutis marmorata Colectii purulente ce Nevl telangiectatici apar dupi clteva zile ("mu$cltud de (infectii) barzi") Pete~ii echimoze sau cauzate de traumatismul nasterii Icter dupii 24 ore Acrocianozi Milia Eritem toxic {rush. Unghiile degetelor de la m%ni ~ipicioare sunt la nivelul sau dep3~esc v2hrile. generalizad Vemix caseosa excesiv (indicatie de prematuritate) Vemix caseosa absent Culoare schimbitoare (sarcini dep&jiti) Turgor cutanat slab .pag.pe a1 mamei."recunoa~te". La fete labiile (buzele) mari MasurZtorz Lungime:45-55 cm Scade 10% din greuGreutate: 2 500.2.1 CHID DE EVALUARE A NOU-NASCUTULUI (dups Nancy Coulter) N& o TulburS rmrmhore Varia(ii comurte TuMAlqiote 1. iar b3ietii 5 1 cm). Declan~area imediati a respiraliei in afara uterului. 28). Ele sunt conditionate ereditar ~i rnai putin de alimentatia din cursul sarcinii. iar cele slabe au copiii rnai mici.

protruzic (iese h afar5) Bontul ombilical la nqtere este albalbgstrui.Lipsa cartilajului ca gin. infectat Formatiuni abdominale anormale Distensie abdominal5 gi dup%mictjune Puls femural absent. greu de Hemie inghinal5 Erectie retractat Organe genitale feminine Labiile mici mai 1 mari decdt cele Pseudomenstruafie mari I Vernix caseosa fntre labii Labiile qi clitorisul sunt edematiate Meatul urinar este greu vizibil I I Labii fuzionate I Impenetrarevaginalii I Apnee de 6-15 se. dup% 24 ore galben-brun.1.superioG la semne de prematunivelul ochilor ritate Cartilaj palpabil Insertie joas5 (ca semn de anomalie cromosomic% qilsau renal5 Narine neperforate Secreee anormal5 Inim" 120-140 b5t%i/ minut Ritm regulat VMul este in spatiul IV intercostal stdng. anterioare $i posterioare sunt posibile Torace Coaste flexibile Mameloane supraApendice xifoid numerare observabil Glande marnare m5rite Secrepe lactat2 ("lapte de vr%jitoarem) Pectus excavatus (torace in panie) Pliimcini Murmurul vezicular se aude Numgrul de respirafii: 40-601 minut Respirafia abdominal5 este prezena Respiratiile sunt neregulate - Tiraj intercostal Expansiune asimetric5 Eritem perimamelonar Stem infundat Mameloane lateralizate Organe genitale masculine Testicule nepalpabile Ambele testicule palpabile Testicule palpabile in Hipospadias Orificiul uretral h canalul inghinal Epispadias capul penisului Preput neretractabil Smegmg prezend Hidrocel Preput aderent la Scrot mic gland. normal p h a t Anus imperforat .Mama $i capitut Ochi Ochi de regul5 sunt hchiqi Pleoapele frecvent edemafiate Culoarea este gri-albastrg sau gri-cilprui - - TABELUL 1.14 zile Ficatul este palpabil2-3 cm submargin. (contiruulre) Conjunctivitg chimic% (dupg medicamente) Hemoragie subconjunctivalg Pseudostrabism Secrepe purulent2 Cataraca congenital% Pliu mongolian Nu urm&e$te Urechi Inserfie cu mar. tahipnee.Murmurul vezicular este asimetric cunde R e s p w i e periodic% Apneea dep5qeqte Raluri la auscultaGe 15 secunde Dispnee. uscat. inegal Gat G3tul este scurt ~i gros Miqclirile laterale de ambele p%@. lateral de linia medioclavicula1-5 Zgomotele I qi II net auzibil Abdomen Cilindric. cade h 7. lucios. geadt H i e n prezent Anus Orificiul anal prezent.subtjre Cur& Faringe Palat intact Salivatie minim% Hernie ombilicalg M i ~ c g r iperistaltice vizibile Distensie vezicalg glob vezical in zona suprapubianl Inclusiuni chistice Despicgtura buzei Sisau palatului (perle Epstein) Dinfi congenitali Nu trece tubul nasogastric Limb%mare. prufuz5 SalivaGe in exces Cute excesive ale pielii Mi@ri limitate Hiperextensie Distensie Balonare pe flancuri Bont ombilical inflarnat.coastelor Splina s e simte uneori subcostal s&kg Rinichii se palpeazti la 1-2 cm supra qi lateral de ombilic Pulsul femural este vrezent - Sufluri Bgtgile inimii: 100120 pe minut 140-180 b%&/minut in activitate VMul inimii plasat in alazonl Cardiomegalie Tahicardie Bradicardie Nus Fose nazale prezente Secrefie mucoas5 alb%.

ca urmare a neform"& cartilajelor. testiculele nu sunt coborlte vi nu pot fi pipiiite in scrot.socotitii in intervalul dintre sf2rvitul celei de a 28-a dptiimlni de sarcinl qi i a 7-a zi de via@). Lu ba'ie~i sacd scrota1 este mic. cutele pielii Mpilor sunt slab pronknpte.indeosebi cei cu o greutate de 800 phnii la 1 000 g. nouniiscutul cu prematuritate de gradul LI qi LII este pus htr-un fel de E&@ (incztbator). mai &ziu se coboar5 la 32OC). Babinski. La 10-15 procente d~ntre copiii care supraviefuiau apiireau in cursul evoluNei tu1burk-i neurologice. Greutatea la navtere este de 2 500 g qi/sau mai pufin. El constiidintr-o construcfre special& cu un inveliq de plastic. aproape tot corpul este acoperit cu o piele cu un perf~or foarte fin (lanugo). f8rB deschideri Motricitate nor malg a membtelor inclusiv ale $01durilor Plante ("pidoare") plate ExtremiGti sirnetrice Nu tine capul (oblic) posterior Tripla flexie a membrelor Sistem nentos Reflexe prezente: clipit.Greutate la naqtere sub 1 000 g sau maipufin de 27 sZpta'mt2ni ak sarcind.tulburgri de dezvoltare a corpului ~i psihicuiui. Datoritii marilor progrese surverri-tein ultimul timp in medicing nou-niiscutul (perinatologie .RZLspunsuri variabile pucare. . &ire. Instalapi speciale asigurii o ternperaturii constantii (la inceput 36"C. p h i i c h d se ajunge la o oarecare maturaNe. Lungirne inegdii 4. Pavilioanele urechilor sunt moi. in timp ce cu 15 ani in urms numai circa 30 . a. reglarea temperatrvii corpului qi ap5areaAmpotriva infec@lor sunt deficitare. Pliuri gluteale inegale Hipotonie Paralizii TremurBturi. Piele zba^~&a'. Functiile*sale vitale ca: respiraNa. dezvoltat sau este foarte subfire. in proportie de 40-50 procente. De aceea.Sistem muscular schelebic Coloana vertebralg intact& ffirg Pliu simian in palm5 curburi accen. cu proporfii mici. Incubatorul a t e un fel de uter h artificial 5 care cu rnijloace medicale se inceard s5 se asigrure pentru o perioadii lungs condifiile oferite f"atu1ui in corpul mamei. cu atiit dificultii$ile sunt mai mari. ci in abdomen sau pe canaJ. pupilar. Sliibiciunea vi tulbur5rile funcfiilor organice fac ca viap qi shiitatea prematurului sii fie prirnejduite. Lu feti~e. vasele de shnge se v5d prin piele. plasatiiintr-o secgie de terapie intensivii. Prematurii se impart in diferite grupe: . . este de regulii un prematur. Prematurii din aceasti3 grupii supraviefuiesc. Cu cht greutatea la na~tereeste mai micii. Se aude un ''clic'' la abducpe (semnul Ortolrtni) 3. digestia. unde p a t e fi supravegheat. Cei care se nasc cu greutate sub 750 g prezintii riscul unor leziuni neurologice grave.micile labii (buze) nu sunt acoperite de mange Zabii. Supraviepirea acestor prernaturi este In&e 70 vi 90 procente. g2t tonic. dar cu un cap neobivnuit de mare (raportul inslfimea craniului f a g de lungimea corpului 1 la 3. o anumitii miditate (50-60 procente) vi un anumit confinut in oxigen in a m 1 derespirat (21 procente).Greutate la naFtere intre 1 000 $1 1 500 g sau naqtere din a 27-a plnii in a 30-a siIptgmiin5de sarcinii. se dezvolt2 f5r5 complicaNi qi vor-fi normali. Limitarea abducfiei 2. Sansele pentru acevti prematuri depind de gradul de dotare a aparaturii medicde qi de calificarea personalului de la terapia intensivii. "ochi de pilpuya" Spina bifida Polidactilie Sindactibe Luxa$e de $old 1 .r o ~ i eTesutul de sub piele nu este .Greutatea la naFtere tntre 1 500 ~i 2 500 g sau cu navtere dupii a 30-a siiptiimiinii de sarcinii. Circa 20% din cei care supraviefuiesc riimiin cu. Pentru a putea ~ipotonie Reflexe asimetrice sau absente Extensia (hipertonia) extremiti'ifilor C h d un nou-niiscut vine pe lume inainte de a 37-a siiptiimiinii de sarcinii. Gradd nematuraNei se recunoavte dupii anurnite semne exterioare: Lungimea corpului de 47 cm ~i mai mica'. pB$it (mers automat).Tremor ocazional tuate. Moro. fa@ de 118 cht este la adult). mioclonii din 100 nou-nkcuti puteau fi salvafi. unghiile de la degetele miiinilor vi picioarelor sunt subfiri vi nu ajung la vhrfuri. 95% dintre a c e ~ t nou-niIscu$i supraviefuiesc in prezent.

Pe de alt3 parte. 1. Ace@ prematuri vor fi alimentati prin sondii gastricii. fie prirntr-o imbolniivire a plhlnilor.. indeosebi concentratia oxigenului in s h g e trebuie controlat5 sub monitor.Propoqiile corpului in funcfie de v2rstii.intubatie endotrahealii . mi$c&ilerespiratorii. Compozitia substantelor nutritive $i a mineralelor importante pentru via@ trebuie calculate cu grijii. 7. Prematurii nu sunt incii apti pentru a lupta impotriva imbolniivirilor.Bolile infectioase ca infectiile pliimlnilor (pneumonia). in functie de nevoile copilului qi pe baza examenelor zilnice ale slngelui. La prematurii cei mai mici este necesarii alimentatia artificial& care constii in introducerea de substante nutritive sub form5 de infuzii printr-o venii direct in slnge. inflamatia intestinelor (diareea). trecerea microbilor P slnge (septicemie) $i inflamatia n inveliqurilor creierului (meningitii) pun in pericol mare viap copilului. deoarece lipsa de oxigen duce la leziuni ale creierului. nevoile de oxigen se vor asigura prin intubatie (un tub de cauciuc care se introduce prin nas piing la trahee . cu monitorizare ce reasigurii $i regleazii biit5ile inirnii. Folosirea acestor 1/6 Ii7 lnalJimea capului 1/8 nou-nascut 2 ani 5 ani 12 ani adult Fig. Se observii "ascensiunea"ombilicului ~i a simfizei. . Grossmann. Nici un microb nu trebuie sii ajungii in corpul copilului.$i care este legat cu mici tuburi de aparatul pentru respiratie). nu au putere sii bea. Uneori se adaugii o ciiciuli* tricotat5 $i botoqei pentru a fi mai bine apilrat de riicire. Pe de alt5 park stomacul solufii nutritive se va face cu piistrarea riguroasii a misurilor de igienii. continutul in oxigen al shgelui. prea mult oxigen ln s h g e (hiperoxie) constituie un pericol pentru ochi cu lezarea retinei are o capacitate mic5 iar intestinul nu poate prelucra hrana. infectiile rinichilor (pielonefrita). Ei primesc laptele in mici porpi printr-o son& de cauciuc care il duce de la nas p h i i in stomac. cu sisteme automate de alarmii. nou-niiscutul este acoperit numai cu un scutec. precum $i conformafia picioarelor respectiv in " X ) .dupii P. Instalatia unui incubator este destul de complicatii.- - - - -- fi mai bine observat. deoarece se pot produce infectii grave.. (fibroplazie retroletalii). in caz de tulbur&i grave ale respirafiei(respiratieneregulaa stop respirator) fie prin imaturitatea centrului respirator. Mama s coPltui-i . la diferite v k t e (picioare in " 0 . Multi prematuri nu au incii reflexul de supt $i inghitit.

este important pentru dezvoltarea prematurului ~i participarea fizic5 ~i psihic5 a mamei. Adesea. Acum mama poate al5pta singur5 pe sugar. Dis maturul (Small-for-datebabies. Ei nu necesid ingrijiri intensive. in cea rnai mare parte a cazurilor (90%) na~terile nu pun probleme de ingrijiri deosebite (reanimare etc. . s5-1 alimenteze.ingrijirile nou-nhcutului in maternitate Activitatea pediatrului incepe in sala de navtere. expulsia prelungitg. dacii acesta are putere s5 sug5.sarcinile premature ~i postmature.). s5-1 mdngdie. respecdnd strict prevederile igienice.2. are o temperatur5 constant5 ~i poate s5 respire normal. Cauzele dismaturit5fii sunt foarte diferite: o proasd funcfie a placentei datorit5 unei toxemii gravidice. circular5 de cordon. rnai ales ciind este vorba de o sarcin5 cu risc crescut.3.3. Acesta se potrive~tecel rnai bine nevoilor alimentare ale prematurului. 1. 2 Cdnd prematurul cdnt5re~te 500 sau 3 000 g. La unele sarcini cu risc medicii se a~teapt5bs5 survin5 "probleme". Aspectul nou-nGscutului in momentul na~terii. iar materialul de reanimare este preg5tit). Factorii de risc. nu se poate descoperi nici o cauz5. ci trebuie s5 viziteze zilnic pe copil. Dismaturii sunt copii fragili ~i la ei survin adesea hipoglicemii ~ilsau hipocalcemii (sc5derea brusc5 a glucozei ~i calciului in sdngele lor)."Mangelgeburt"). Ea poate de acum nu numai s5-1 vad5. s5-i vorbeasci. cu anoxia (lipsa de oxigen). c5ldur5 ~i hran5 (mese rnai dese cu alimente corespunz5toare). tabagismul. . r5cirea corpului. d e ~sunt a d u ~pe lume la termen (dup5 40 i i s5ptiimiini de sarcinii). Dintre numeroasele situafii care necesit5 prezenfa pediatrului amintim: . acidoza. contra cronometru. cu un strat gros de gr5sime (vemix caseosa). . mama va participa la ingrijirile ce se impun. trebuie s5 primeasc5 cel mai bun aliment ~i anume laptele mamei sale. Mortalitatea perinatal5 este mai mare decdt la copiii eutrofici. pielea nou-niiscutului are o colorafie r o ~ i e intens5 ~i este acoperit5. asa c5 . Mangelgeburt) Unii nou-n5scufi cdntikesc la nagere chiar rnai pufin de 2 000 g. rnai mult sau rnai pufin. va fi scos din incubator ~iplasat in pat (uneori inciilzit).). 1 . acesti nou-n5scufi au parametri normali ai dezvoltiixii psihomotorii. Orice nou-n5scut poate s5 se nasc5 cu unele deficienfe neaSteptate (malformatii. poate fi lisat acas5. La astfel s5 de situatii este necesarii o echipii specializatii.Cdnd prematurul a ajuns s5 nu mai aib5 nevoie de sond5 gastric5 ~i poate s5 bea singur din biberon sau chiar s5 sug5 la sdn.unele boli ale mamei (diabet etc. Dezvoltarea sistemului nervos central este legat5 de vhsta gestafiei ~i nu de greutatea corporal5. Cdnd prematurul a ajuns sii cdnt5reasc5 circa 1 800 g. Atunci cdnd prematurul a ajuns la gradul de maturitate incdt s5 renunte la incubator. in unele maternit5fi pediatrul asist5 la naStere. La reanimarea nou-nliscutului. este s5niitos ~i suge bine. .). aplicarea de forceps etc. Ei se numesc dismaturi sau hipotrofici ("Small-for-date-babies".putut p5stra laptele (prin a muls sau extragere cu pompa). Mama nu numai c5 are voie. medicii se vor lupta cu timpul.2. infecfia @sau colapsul). Suferinfa fstului poate fi depistatg in timpul na~terii prin incetinirea ritmului cardiac sau culoarea anorma15 a lichidului amniotic. ci numai rnai muld dragoste. circulara sau proccidenta de cordon. alcoolismul. intkzierea primei respirafii.2. ci s5-1ingrijeasc5. Pe ldng5 acestea.bolile Etului suspectate prin semne clinice sau prin examenul ecografic. Dac5 ~ i . hematomul retroplacentar.b5di ale inimii sau rni~ciixi respiratorii anormale etc. o hipertensiune arterial& infecfiile.sarcinile gemelare. o sarcing la o primipar5 in vdrst5 etc. natural.dificult5ti obstetricale: placenta praevia. Cu mijloacele tehnice specializate ~i cuno~tinfele moderne despre diagnostic ~i tratament se pot asigura nevoile corporale ale organismului nematurat. gata s5 intervin5 (medicii reanimatori au deja mdinile dezinfectate. il va pune la sdn. travaliul prelungit ~i dificil.

se p a t e afirma c i puiul de om este mai vulnerabil qi mai neputincios deciit puii tuturor celorlalte marnifere. plimiinii se destind qi aerul niv3leqte iniuntru. pozifie vicioasi a fitului in uter. ca m%nilede "sp~itoreasi". Se remarci adesea.glande care secreti grisime qi a1 c&or canal excretor este astupat (milium). malformatiile pulmonare. Dupi nqtere. circulari s t r h s i de cordon. spre deosebire de adult la care reprezind numai o optime din lungime. piini la deplina lor Pnflorire. turtit. tipetele din primele secunde constituie primul semn c i nou-venitul pe lume este sinitos. Ulterior mama va fi intrebad adeseori de citre medicii care vor ingriji copilul despre momentul aparitiei primului tipit. asiguriind omului independenla ~ipozitia sa dominant5 in natur3. Alteori capul este complet chel. ce cad in seama unor organe care nu funcfionau inainte de venirea sa pe lume ( p l b h i . ficat. in general. ele declanqeaz3 prima respiratie. Este fal& opinia c i toti nou-niscutii se aseamhi gi c i nu exisd nici o deosebire intre ei. Scorul Apgar (in unele manuale "indicele" sau "cifra") permite o informare rapidi qi cuprinzitoare asupra adaptirii functiilor vitale la condipile de viati extrauterin3. incretid. P W acum el era protejat. iar palmele qi dlpile au pielea umedii. in mare misuri. care sunt in stare de nematurare in momentul naqterii. prin lichidul amniotic qi tesuturile materne. traumatisme. Produsele de metabolism erau i n d e p b t e din organismul fetal. Vederea cordonului ombilical (lung. Odati debarasati de stratul de grisime. amintind de pozitia din uterul mamei. descuamati. nou-nkcutul intri intr-un mediu nou de via@ impunhdu-i-se dintr-o dad un vir intreg de sarcini. gros. el evid lumina qi de aceea liuza cu greu poate aprecia culoarea lor. de culoare inchid. apoi sectionarea qi ligaturarea cordonului ombilical qi profilaxia conjunctivitei (oftalmiei) gonococice (vezi pag. chiar la nou-niscutii care vor avea mai tkziu ochii albastru-deschis. Aportul substantelor necesare vietii era asigurat de citre placenti. lipsa de oxigenare este urmad de suferinp creierului qi adesea. stufos. adaptarea la noile solicitixi se face %inici o dificultate. Ciiteodatti p h l este destul de lung. s d cu ochii inchiqi qi prezinti adesea o tumefiere (urnflare) a pleoapelor. depiqirea termenului de gestafie. diabetul etc. $ minutele care urmeazi se face rapid evaluarea stirii nou-n3scutului (scorul Apgar). starea de shitate din tot restul vietii. de perturbiiri grave ale funcfiilor vitale ale organismului. unele infecfii. f&r3 ingrijiri cu totul speciale. Prirnul tipit intikzie la fitul la care a intervenit un factor vidmitor in timpul naqterii sau sarcinii: hemoragii ale creierului. impestript de puncte albegilbui . rinichi) ale acesteia. furniziind oxigenul indispensabil vietii. a) Pa'rul este. unele medicamente (anestezice. trezit din somn. lucios. fngrijiri in sala de nqtere Imediat dupi expulsie se efectueaz3 dezobstruarea c3ilor respiratorii superioare. narcotice) administrate in timpul nagterii. precum qi unele boli ale mamei (toxicoza. Cu toate acestea. La unii nou-niscuti (mai ales la cei n3scufi dupi termen) pielea este lucioas3 sau uscat$ zbkcid. Aspectul nou-niiscutului surprinde qi prin miirimea capului. Ochii au o tent3 cenuqiu inchisi. dac3 nu se iau m3surile necesare in timp util. angajare anormali qi expulsie dificili. imaturitate a centrilor respiratori. Expresia fefei poate s i se schirnbe. extractia prin vacuum. pieptul bombat. prin aspirarea cu ajutorul unei sonde sterile a mucozidfilor ~ilichidului amniotic din gur$ faringe qi nas. aplicarea de forceps. La cei mai mulfi dintre nou-nkcufi. gelatinos) surprinde. . Nqterea supune pe fit la o probi extraordinari. incacit. totuqi. Daci prima respirafie nu se declanqeazii. se vor dezvolta sub actiunea diferiiilor factori ai mediului exterior. b) Ochii. Adaptarea nou-miscutului dupa' naqtere De felul cum decurge nqterea qi de capacitatea de adaptare a func$nlor vitale ale organismului depinde. Nou-niscutul. lucru ce p a t e fi definit ca una dintre rninunile viefii. abdomenul uqor scobit (in momentul naqterii. e) Bratele ~i gambele sunt scurte qi ghemuite. in organismul mamei qi evacuate prin organele excretorii ( p l b h i . care reprezintti un sfert din lungimea corpului. pielea nouniscutului este moale qi catifelaa. d) Gdtul este scurt. Primele tipete impresioneaz3.Mama s cupilut i Acest prim aspect insp%mhtti pe unele mame. o asemhare mai mici sau rnai mare cu p&intii. deoarece acesta constituie un criteriu major de depistare a unei suferinte la naqtere.). chiar de la incept. 29). obstruarea c5ilor respiratorii cu lichid amniotic sau secretii din ciile genitale ale mamei. de toate traumele mecanice. funcfiile diferitelor organe. el nu ar fi in stare s i faci f a g singur conditiilor grele de adaptare la viap extrauterini. c) Nasul este mic. pe aceeaqi cale. dezvoltAndu-se la o t e m p e r m i constand. piele). ulterior se destinde). Cu patrimoniul ereditar transmis de pikinti.

Asepsia cordonului ombilical este primordialii. Aceastii metodii poate antrena o conjunctiviti chimicii qi. miqciirile respiratorii (funcfia respiratorie). in prezent se foloseqte in multe maternidfi colire cu tri-antibiotice. in timpurile acelea. 5 qi 10 minute. dezobstmeazii ciiile aeriene superioare prin aspirarea secrefiilordin faringe. Totuqi. care a imaginat acest test in 1953. De exemplu. Ligatura cordonului se poate efectua in douii feluri: . imediat se dii drumul unui cronometru. Fiecare din aceste elemente este cotat de la 0 la 2. Dupii naqtere. membrele se flecteaz5 complet. numit astfel dupii numele doctoritei Virginia Apgar. gurii qi niirile nasului cu ajutorul unor sonde sterile din polietilen. Cleqtele are avantajul simplit5fii de folosire. alcoolul 70-90% este un bun dezinfectant. Cordonul ombilical se compune din vase de siinge $i vase lirnfatice.ligatura cu pensa Ban: fie pens5 metalic5 qi refolosibilii dupS sterilizare. Metoda cea rnai riispBnditii la ora actualii este determinarea scorului Apgar. in acelaqi timp este dus repede pe masa de reanimare unde se asigurii ingrijirile. Sunt absolut necesare: o surs5 de dldurii qi un material de aspirafie steril. . tonusul muscular. p l h s viguros Peste 100/minut Tonus bun.2). in SUA. microb descoperit de Neisser in 1883. extremitiili albastre Nmegulate.ligatura cu o afii (nylon sau m5tase) cu un nod solid. Wilhelm CrCdC (Leipzig) a instaurat in 1834 tehnica cu instilarea de piciituri de nitrat de argint cu scopul de a evita imbolniivirea de conjunctiviti neonatalii datoritii blenoragiei mamei. fie pens8 din material plastic. Cu d t scorul este mai rnic. dar este . Este util ca mama sii cunoasd ce "not5" a obfinut nou-nhcutul la naqtere. aceasd boalii atingea 12-15% din nouniiscufi qi 20-70% din copiii orbi. Imediat dupii naqtere medicul sau asistenta de obstetricii dupii ce s-au spillat pe mitini. asculti inima qi (orkare ar f i starea nou-niiscutului). in timp ce tahicardia fiziologicii de 100lminut este cotati cu 2. Boala era produsii de gonococ. tuse sau strbut Albastre sau palide Absente Absente Flasc Absentii Tmnchiul rozat. gata de folosit qi cu folosinF unid. sterilii. Materialul plastic ar constitui dupii unii medici un mediu de culturii favorabil creqterii microbilor. cu atBt starea nou-nikcutului este mai rea. sub 100 pe rninut Tonus moderat. care sunt tot aqa de eficace. absenta biit5ilor inimii este cotatii cu 0. de aceea. inregistrarea scorului Apgar se face la 1 minut cu note de la 0 la 2 pentru fiecare parametru mentionat. mi$c5ri active Tipat. greutatea sa favorizeazii tracfiunile pe inelul ombilical. reflectivitatea (riispunsul la anumiti excitanfi) (tabelul 1. extremit?i$le se flecseaza incomplet StrhbB fafa (grimasli) S-au propus diferite metode pentru a se aprecia starea s5niitiifii unui nou-niiscut imediat dupii naqtere. La nou-niiscufii cu probleme se face qi la 2. La nou-niiscutul normal. care impun douii gesturi: legarea qi asepsia. Parametrii de urmiirire sunt: culoarea pielii. f~z~rijirea ochilor. dar care pun teoretic riscul sensibilizKi alergice. Cordonul secfionat expune nou-niiscutul la douii riscuri: hemoragia qi infecfia. slabe Rare. b5Gle inirnii (funcfia circulatorie). Scoml normal este egal cu 10. fngrijirile cordonului ombilical. Dezobstruarea (permeabilizarea) ca'ilor respiratorii superioare.SCORUL APGAR N u h l punctelar Colora?ia tegumentelor Mi$cririle respiratorii Ba'ta'ile inimii Tonusul muscular Reflectivitatea (se cerceteaza prin reacfia nou nhcutului la excitanri: reacpa la sonda de dez obstruare sau de administrare a oxigenului) 0 1 4 2 Colorafie roz-umfomli Regulate. inglobate intr-o substan@ gelatinoasii. se folose~te des mai solufia proaspiti de nitrat de argint 1%. CrMC preconiza instilarea unei singure piciituri de nitrat d e argint 2%.

Icterul este rnai intens pe fat. Dacii maternitatea nu este dotad cu o mas. care este in medie de 6% din greutatea initial& cu limite extreme intre 3% qi 10%. Dacii bontui este zemuind. preferand sii-1 lase sii fie resorbit de piele. Icterul fiziologic este un fenomen absolut normal. qi torace. Pansamentul ombilical constituie obiectul multor controverse. identitatea qi greutatea.incolor. care este un fel de unsoare protectoare bogad in vitamine. altii ii giisesc virtuti bineEciitoare.4. & tkile anglo-saxone se abtin de la orice pansament. Sciiderea fiziologicii in greutate este un fenomen natural. a t e vorba de o bod5 ce necesid un tratament de urgeng. sticle cu apii caldii).icterul nuclear). Dupii termometrizare. Incidentefuiologice Scderea "j?ziologica'"sau "initials'" in greutate. b) greutatea initial.a 5-a qi dispare in 1-3 siiptiimhi. fngrijirile pielii. se prefer2 legarea clasicL Se foloseqte o compresii sterill aplicad pe bontul ombilical.2. De asemenea. Ultima solutie. o igienii riguroasii. Proporfia sciiderii in greutate este tn functie de: a) momentul c h d incepe aliiptarea. in a 2-a . Dacii rnai are incii secre* h ccfile respiratorii superioare. de s h g e sau foarte rar un icter cu urmki neurologice grave . ingrijirile qi observatia asistentei de copii din sectia de nou-niiscufi trebuie sii se bazeze pe o scheml pentru a nu se trece cu vederea nici un amkunt. respectarea repausului nou-niiscutului). mentinerea temperaturii corporale se realizeazii cu ajutorul unui radiator plasat in apropierea nou-niiscutului qi prin invelirea acestuia in scutece inciilzite in prealabil. Aici va fi instalat intr-un piitut incdzit in prealabil (scutece incdzite. fiind socotid de neinliiturat. Se vor verifica din nou sexul. se vor aspira din nou. deosebid la nou-niiscut. e) starea de siiniitate (cei bolnavi pierd rnai mult in greutate). inseamnii cii nou-niiscutul este subalimentat sau bolnav. aliituri de impactul psihologic. aqeztindu-1 cu capul in pozitie declivii intr-un unghi de circa 15". deoarece poate fi vorba de o stare patologicii (boli de ficat. Culoarea roqie. intrucat leucoplastul ce se gkeqte la noi este iritant. . 1. Icterulfiziologic. care se accentueazii paniitn ziua a 4-a . de aceea se preparii eozinii alcoolicii 2%. Aceasd atitudine are avantajul de a preveni orice maceratie qi de a favoriza o desicatie rapid% Este necesarii ins. aceasta este eliberad prin distrugerea globulelor roqii (hemolizii) qi nu poate fi prelucrad decat foarte incet de ciitre ficatul nou-niiscutului. Se recomandii aplicarea unei simple comprese sterile menfinutii printr-un adeziv neiritant. Unii pediatri il inliiturii printr-o spaare rapid. Tot in sala de naqteri nou-niiscutul este c h t k i t . Trecerea nou-niiscutului in salonul de nou-niiscufi se face imediat dupii efectuarea ingrijirilor arnintite rnai sus. Dacii greutatea nu se recupereazii p h i i la v k t a de 2 siiptiimani. iar folosirea siipunului ar fi responsabilii de eritemul toxi-alergic ce apare h primele 24-48 ore. La noi in prii banda ombilicalii a intrat in traditie. dacii icterul persist.. va fi chemat medicul. la naqtere pielea este acoperid cu un strat rnai mult sau rnai putin important de vemix caseosa. permite sii ne diim seama dacii s-a Ecut dezinfectia. qi i se face un examen clinic rapid de ciitre medicul pediatru. S-a constatat o corelafie sigurii intre sciiderea temperaturii rectale in decurs de o orii qi mortalitate. se fixeazii o briitarii de identificare (pe care se inscrie acelqi numir ca la mamii). se curiitii in prealabil cu alcool70" sau cu eozinii 2%. multumindu-se sii se aplice un antiseptic la fiecare schimb. c) instalarea secretiei lactate la mamk d) ingrijirile acordate in primele zile (cantitatea de lichid administrat. cu lenjerie curad qi schimbatii la timp. Aqa cum s-a viizut rnai sus. C2nd icterul apare din prima zi. este intens qi rapid progresiv.a 4-a zi de via@poate apirea o ingiilbenire a pielii qi a mucoaselor (ochi) . Evitarea pierderii de ciildurii are o important. sciiderea este rnai mare). incii insuficient maturat. peste 3 siiptiimiini. a nou-niiscutului (la cei cu greutate rnai mare la naqtere. nouniiscutul este somnolent qi suge rnai greu. de reanimare incdzid electric. C h d colorafia galbenii este pronunfad. Culoarea ictericii este detenninatii de creqterea bilirubinei din serul sanguin. care se manifesd cu intensitate diferid la majoritatea (85%) nou-niiscutilor. rnai logic. temperatura mediului inconjuriitor. va fi inregistrat h registrul sectiei de nou-niiscuti. qi mai natural%pare cea rnai bun% Baia precoce prezindriscul riicirii corpului. Nou-niiscutul prezind o sciidere in greutate h t r e prima qi a cincea zi de via@.

maxim 39°C qi adesea dureaz5 24-48 ore. Acelaqi substrat este la baza micilor shgeriri vaginale sau a aparitiei unor simple secretii vaginale formate din mucus. 3) buzele sunt uscate. ele dispiirlnd spontan. Excesul de cadur$ prin greqeli de ingrijire (sobii sau calorifer supraincazit. 4) sugarii iqi plimbii limba in gurii sau o scot uneori afarii. efectuat5 cu comprese sterile (nu vat2 din care r h h fire!) inmuiate in apii f i d qi riicitii. riscii sii se infecteze qi sii devinii sediul unui proces purulent. se scurge un lichid liiptos asemiiniitor colostrului. Mameloanele se hgrijesc cu delicatete.). Trecerea unor hormoni materni in organismul fetal explicii unele mici modificiiri treciitoare observate la nou-niiscut. Este constituit din eruptii variate. b) Sdngera'ri ~i secregi vaginale. Cea mai frecventii este criza genital%. fn cazurile de eruptii mai intense qi mai persistente. Modifickile acestea nu necesit5 nici un tratament special. Este cu totul inutilii aplicarea de unguente cu antibiotice. care se fixeazii cu o bandii de tifon asemkiitoare cu cea folositii la ombilic (nu se fixeazii cu leucoplast. regiunea interesatil se va tampona cu infuzie de muqefel sau cu ulei fiert. ciiutiind slnul sau biberonul cu ceai. ceaiuri) constituie un factor favorizant intllnit adesea in producerea febrei de sete. la unii dintre nou-niiscuti. perne electrice) qi cantitatea insuficient5 de lichide primitii de nou-niiscut (lapte. in clteva ore sau clteva zile. Eritemul alergic apare in primele zile de via@. Aceastii modificare este lipsit5 de pericol. descuamafie lateral%). sugarii devin palizi. asemiiniitoare cu t k l t a (furfuracee) sau extrem de pronuntat& in f%ii (larnbouri. pe palme qi plante (tillpi). zonele descuamate reprezintii poqi de intrare pentru diferiti germeni qi de aceea se vor lua miisuri riguroase de igienii. glandele mamare se htikesc. eruptiile localizate pe fa@ imbracii aspectul unor placarde mari. 6) in cazurile grave.8). cu ochii incerc&afi. Erupfiile cutanate nu necesitii nici un tratament special. Se ^megistreaziicreqteri ale temperaturii corporale p h i i la 38". la aproximativ 40% dintre nou-niiscutii de ambele sexe. c) Ma'rirea testiculelor. asemiiniitor cu acetona ("mere putrede"). Aceast5 descuamatie poate fi discretil. 8 . La 3-4 zile dupii naqtere. eritrocite qi celule epiteliale ("vulvovaginitii descuamativk). asociate cu umflarea (edemul) pleoapelor qi chiar cu secrefii ale conjunctivelor. nu se vor folosi unguente cu antibiotice (ce predispun la micoze!) qi nu se va spiila cu apii caldii qi siipun (irit5). in condifii de sterilitate. Apare indeosebi in sezonul cald. Uneori. Fig. Febra de sete corespunde in timp cu punctul maxim al sciiderii greut5fii. se aplicii sub ciimiiquw sugarului tampoane mici de vat5 sterilii. dar dacii se stoarce glanda mamar$ aceasta se mkeqte qi rnai mult.Criza genitals'. se produce o desprindere de scuame din straturile superliciale (stratul cornos) ale epidermului. Dacii nou-niiscutul nu este bolnav . C l n d veziculele se usuc$ se formeazii cruste. Dacii descuamafia este foarte pronuntatii. mai ales pe trunchi. sticle cu apii caldl. a) Glandele mamare. Sugarii reactioneazii diferit la aceast5 febrii: 1) unii sunt agitati qi prezint5 un p l h s riigugit. fncii din viata intrauterinii qi continuhd cu primele siiptiimlni de via@.Criza hormonalZi mamelonar2. M W e a de volurn a glandelor mamare atinge maximum la sfkqitul primei siipt5mlni de via@ qi se p a t e mentine de la ckeva zile ping la clteva siipt5miini sau luni (fig. 1. care iriti pielea qi favorizeazii extinderea inflamafiei). La biiieti poate apkea o ma'rire a testiculelor qi chiar un inceput de spermatogenezk Descuamatia fiziologica'. 5) micfiunile se rkesc (sub 5 h 24 de ore). la apiisare. ca pete rogii (macule). Starea general% este bung qi nu se constat5 alte tulburki generale (febrk lipsii de poft2 de mlncare etc. 2) alfii sunt somnolenti qi &ii vlagii. exteriorizatii prin modificki ale glandelor mamare qi ale organelor genitale. atinghd uneori 3-4 cm in diametru. sub formii de scuame mici. Dacii roqeaw este vie qi din mameloane se scurge un lichid liiptos. 1. infundati in orbite qi cu miros special al aerului expirat qi al gurii. se aplicii pulberi inerte (talc). mici elemente proeminente (papule) sau mici biiqici (vezicule). roqii. Este suficientii o toalet5 zilnicii a regiunii vulvare.

grunjoase. acrisor (fetid) nu se va lua nici o misuri de tratament. apar asa-zisele scaune de tranzifie. anason sau mu~etel) 5% zahir cu previn aparitia febrei de sete si determini disparifia ei. tractul gastrointestinal se umple cu aer. rezultate din digestia primelor mese. se lipesc de scutece. lapte praf. laptele de mami conpne substanfe de apkare. neliniste. si o erupfie si o implantare f i r i anomalii ale dintilor. in flora intestinali domini bacilul bifidus. urmitoarele la 1-2 zile dupi aceea. Dup5 aliptare se intiilnesc rnai rar incidente ca: regurgitatii. Pe liingi substanfele necesare cresterii si intrefinerii corpului. alimentafia "la cerere" (inclusiv noaptea) si la nevoie. tulburiiri de sornn. Prin aliptare sinitatea mamei este favorizati. in decurs de ciiteva ore. uSor digerabil si utilizat in intregime de ciitre organism. Mai ales in prima sipt5miini de viafi. febra se explici prin pierderea de lichide ce are loc dupi nastere (meconiu. Miscirile ce le impune suptul la siin favorizeazi o formare corecti a maxilarului superior ~iinferior. Scaunele din primele zile p o d numele de meconiu. sudafie. si-si reglementeze ritmul meselor si sii inceapi si-si prelungeasci pauza de noapte. riscul imbolngvirii de cancer (de ma. vitaminele importante pentru v i a f i si substantele minerale. dup5 eliminarea meconiului. metabolismului si rinichilor. biberoane si tetine sterile. respirafie) si prin greseli de ingrijire (supraincilzirea salonului sau incubatorului. La mamele care alipteazi. modificiri ale stgrii generale. coli. Secrefia hormonului oxitocina asiguri o revenire mai rapids a formei si dimensiunilor uterului matern. tiirziu) este mai mic deciit la celelalte femei. iar culoarea lor variazi de la negru (ca gudronul) la maroniu sau verde-misliniu.Mama si c pZ Z oi u (infecfii. Fafi de alimentafia "artificialii" unde este nevoie de api fiarti. se menfine in continuare un numir rnai mare de scaune. Daci nu se insofesc de deshidratare. Aceste scaune sunt in numir de 5-6 in 24 de ore. aportul insuficient de lichide). i n cazul unei alimentafii exclusiv la siin. cele ciiteva reguli fiind usor invifate sau insusite prin instinct. dar si cea rnai comodi. b) Scaunele de tranzitie. Este o mare greseali de a considera drept patologice aceste scaune. Rezervele de grisime acumulate in timpul sarcinii se vor reduce mai repede asiguriind revenirea la greutatea normal5. Sunt dense. La copiii provenifi din familii cu alergii. Natura a prev5zut pentru sugar cea rnai buni alimentafie: laptele de m m . Germenii saprofifi au o mare importanfi in digestia alimentelor si in sinteza unor vitamine (vitamina K). un aliment unic. care se pot dezvolta. traumatisme obstetricale). Laptele de mami este totdeauna pro_aspit. In alimentafia naturals mama nu poate gresi. copilul alimentat la siin rar devine supraponderal. Pornind de la guri si nas si mergiind citre anus. uneori cu mucus. Aliptarea face ca siinii s i capete piins la urmi forma inifialii. Aceasti alimentafie constituie forma cea mai ieftini si cea rnai econornici in ce priveste timpul si efortul depus. alimentafia la siin nu este numai cea rnai buns. Contactul pielii qi legitura striinsi. febri. Sugarii alimentafi la s2n isi sug degetul rnai rar sau mai pufin.lipsit de microbi si cu temperaturi potriviti. digestive. vksiituri. F k i multe pregitiri si/sau complicafii copilul suge dupi nevoi. Cu laptele de mami nu este posibili supraalimentafia. cu urmiiri pentru educatie din cursul intregii copilirii. a) Colonizarea itztestinului. Copilul alimentat natural este scutit de reacfiile de sensibilitate. de culoare verzuie. colici. Aliptarea are importanfi nu numai ca hrani. administrarea corecti de lichide sub form5 de solufie de glucozi 5% sau ceai de plante (chlmen. Scaunele (materiilefecale) De multe ori. Suptul la s2n asiguri o buni dezvoltare a maxilarelor ~i dintilor. nou-n5scutul trebuie s i invefe s i sugi. intre a 3-a . laptele de m a m i are o importanfi deosebiti in prevenirea sau. o comuniune puternici intre mami si copil. Laptele matern constituie .Nici un alt aliment nu u " contine substante energetice si de constructie ce se potrivesc perfect funcfiilor tractusului gastro-intestinal. iar la cei hrinifi artificial.Dupi naytere. sughifuri. se produce colonizarea cu microbi a diferitelor segmente ale tubului digestiv. uneori verzi si explozive. iar mirosul lor rimiine acid. cutanate). Punerea la siin ciit mai repede dupi naStere (la 3-6 ore!).a 5-a zi de viafi. primul scaun are loc chiar in momentul expulsiei. care ocrotesc pe copil impotriva bolilor si ii conferi o mare putere de apirare. urini. Pe liingi potolirea foamei. cel pufin intiirzierea aparitiei diferitelor alergii (respiratorii. chiar si mai tiirziu in cursul viefii. La sugarii alimentafi natural.

din care pornesc canale p r h care se scurge laptele direct in mamelon.fn timpul perioadei de alsptare tesutul glandular care produce laptele se dezvoltil $i mai mult. se formeazii ~i cresc in volum tesuturile glandulare.in timpul sarcinii tesutul glandular se schimbs. Formarea laptelui depinde de prolactina secretatii de hipofizii vi care este reviirsati in sdnge in cantitiiti crescfinde. . 1. Sdnii se m5resc vi devin mai grei prin aportul suplimentar de siinge. substantele nutritive din s h g e se transforma in lapte. ciildurii vi sigurantii. foqa sa psihicii se dezvoltii si calea viefii de mai tiirziu va fi influentat5 pozitiv. in fiecare sdn se giisesc corpi glandulari cu c8te 1520 lobi glandulari.Factorii care intervin in mecanismul secretiei lactate.Conformafia shului cgnd ferneia nu este gravid& Fig. care servevte ca rezervor pentru laptele format. F o m r e a laptelui. copilul capiitii incredere in mediul inconjuriltor. Fig. Sdnul femeii este constituit din tesut glandular. La unele femei in ultimele siiptiimdni de sarcinii dinaintea navterii se scurge din glandele mamare un lapte deschis la culoare. Alveolele sunt infi~uratein fibre musculare foarte fine. 12 . Capacitatea de a face lapte tine de tesutul glandular. 10 . Secretia de lapte adeviirat survine c h d se navte copilul vi placenta este elirninati. in zona mameloanelor fiecare canal se 15rgevteintr-un fel de lac cu lapte. care sub influenta unui hormon (oxytocina) se contract5 ~i imping laptele in canale (reflexul fluxului laptelui). griisoase vi conjunctive. Fig. 9 . venele devin mai evidente. Acum acfioneazii doi hormoni: prolactina vi oqtocina. 11 . 1. sub influenta hormonilor placentari. Partea griisoasii si conjunctivii determinii miirimea. 1. 1. i n timpul sarcinii.{inerea la piept ii aduce contact nemijlocit. Cdnd incepe ultimul trimestru al sarcinii. in fiecare acin glandular se giisesc 10-100 vezicule (alveole) in ale ciiror celule secretorii. griisos si de legiiturii (conjunctiv). Fig. canalele laptelui se Iiirgesc $i fomeazg rnici bazine care servesc ca rezervoare pentru laptele format. aceste modificki sunt Encheiate. forma si duritatea mamelelor.

dar acesta nu ajunge la sugar. El este alb. fntre a 5-a qi a 15-a zi se forrneazii aqa-numitul lapte de tranzifie. Dupii aceea el d o m e mult qi se reface dupii efortul venirii pe lume. cu tentii giilbuie. gkdurile la copil. Pe calea sbgelui. Uneori este nevoie sii i se adauge o soluHe cu glucozii. Doi hormoni regleazii reflexul de formare qi livrare a laptelui. fluid. agr tatia. de asemenea. subfire qi devine apos ~ialburiu ca laptele degresat. La alte mame. de dorit in decursul primelor 6 ore. el este un aliment viu al c h i continut in proteine. pielea se roqegte uneori $i devine caldii.Colostrul. Scurgerea laptelui este rnai rapidii vi rnai bung cu cdt s u g m l este pus rnai repede la s h . Irnediat se deschid canalele laptelui (galactofore) in care. De aceea in maternitiI+le moderne sunt conditii ca mama sii fie plasatii imediat in aceeaqi came& cu s u g m l (sistemul rooming-in). privirea qi tipetele acestuia. Cu cdt sugarul este pus rnai tiirziu. ceea . asupra utemlui. care nu impiedicii pliicerea de a suge. . M a m a m l ppp 1 att. care n trece i canalele galactofore de unde este supt de sugar. fn primele zile. cu lapte format proaspiit qi rnai bogat in griisirni. care fqi revine mult rnai repede la volumul inifial qi rnai ales firii contractii dureroase. 1 ~licat l hormontlor r a qurintii de stresul. potasiu. Suptul copilului din mamelon detenninii impulsuri spre hipofizii care secret5prolactinii. In 1 aceastd situagie laptele stagneazti. intre timp. Revksarea laptelui dinspre celulele secretorii prin canalele de scurgere se lnsoteqte de intkkea vi umflarea sdnilor. hidrafi de carbon. el iqi potoleqte foamea cu cantiCi$ mici de lapte de tranzi$e. care are un continut rnai mare in proteine qi minerale (calciu.ce duce la rnastitiz (inflarnatia Acest j c o este tulbrrr / 1 Unele femei au nevoie de o perioad5 rnai lung5 pbii cdnd se scurge laptele ("furia laptelui" este intiirziat. Cu toate acestea el con$ne tot ce trebuie ca sugarul sii aibii o creqtere normal&Mai mult. un lichid vdscos. Simpla atingere sau mici tractiuni ale sbului fac ca sii picure lapte din mameloane.5). 13 . Oxytocina actioneazii.Rooming-irt: mama $i nou-n&cutul r h b frnpreun5 tn salon. Dar. fac sii intervinii actiunea oxytocinei. vitamine qi minerale se modificii in perioada aliipttirii in funcgie de nevoile organismului sugamlui "in crevtere. hidrocarbonate (lactozii) qi valoare energetic%(kilocalorii). Reflexul de scurgere a1 laptelui (Let-down-Reflex) provocat de suptul nou-nikcutului pus la s2n detenninii dupii 1-3 minute instalarea secretiei hormonului oxytociniide ciitre hipofis. Spre v%sta de 2-3 sZpt5rnhi apare laptele matur de femeie. cu o tentii galbenii-cremoas5. transparent. clor). La circa o jumiitate de or3 dupii navtere. 1. nou-niiscutul resimte o mare dorinp de a suge qi atunci este bine sii fie pus pentru prima dat5 sii sugii. Producfia de lapte incepe c b d copilul este pus la s b . dimpotrivii. griisimi. Alveolele continuii sii producii qi sii se umple Fig. cel rnai bine este ca nou-nkcutul sii sugii imediat dupii naqtere. aceasta ajunge qi stimuleazii formarea de lapte de ciitre alveole. cu atiit reflexul de supt devine mai slab. fntre a 2-a qi a 4-a zi dupii nastere incepe secretia lactat5 propriu-zis$ incet sau bmsc. nesiguranta s i : a mam rei Refrexu2 de scul telui 6zste inhibat '1 actti s:i nu rnai tasd 1 s6 se srurg6 luptele. Aceasta este influentats de punerea tardivii sau la intervale mari a sugarului la sdn. fn primele zile glandele mamelonare secret. Prin supt fiecvent qi golirea sdnilor este provocat reflexul de formare a laptelui. dar cu continut sciizut in griisimi. netinistea. se adunase lapte liber. sodiu.

s i se usuce la aer ("bii de aer"). Daci mama are senzatia de minc&me $sau usturime. mamele alipteazi st2nd pe un scaun cu rezemitoare. Microbii gkesc in lapte o hranii ideal5. pot avea dureri. de obicei atunci cdnd se apropie sau chiar numai cind se g i n d e ~ t e sugar. fjr5 medicamente ~i f5ri intreruperea aliptiirii. c&t pi acasd. E n strat foarte subtire o crem5 moale (vaselinii. Pentru a proteja mameloanele. in astfel de situafii se va refolosi sutienul. Uneori apar crcipa'turi (ragade) ale mameloanelor ~i chiar ale sgnilor. ci s i apeleze la medic. Stagnarea laptelui p infarnarea scinilor. apucind sinul intre degetul mare ~i arititor.Iapasi fntre degetul arititor ~i cel mijlociu la marginea areolei mamelonare. pe sBni apar noduli. care de cele mai multe ori consti in misuri simple. "Rcinile " mameloanelor in general sunt incidente trecitoare. sugarul va f i aliptat rnai des. C2nd sugarul este pus la s2n ~i laptele se scurge. ci se lasi sinii descoperifi. Sugarul nu va fi prea flimind qi nu va stoarce prea brutal mameloanele. Z &ii ma& @ grei mama m f w un a i e su$i. mameloanele sunt curifate cu api simpli sau cu substante dezinfectante speciale ~i se acoperi cu comprese sterile. . unele mame. eucerinii fjrG apii). Se poate aplica seara. Dupi internarea in maternitate. in ultimele 4-2 siptimini dinaintea n a ~ t e r i i incepe formarea prelaptelui ~i deschiderea canalelor prin care se scurge laptele (galactofore). va ciuta s i se aqeze pe o parte. iritnfii ~i chiar sdngera'ri ale mameloanelor. cu sensibilitate rnai mare. capul rnai sus. Dupi citeva s i p t i h b j s h i i nu rnai sunt q a umflafi. vindecarea. mama va invifa ~i va respecta cele mai severe misuri de igieni. Cu mina liberi. Unele mame. Este bine ca mama s i nu aplice orice stil de remedii. dac5 este posibil. Din cind in cind gravida va apisa mamelonul intre doui degete pentru a elimina citeva picituri din laptele preformat. Se recomandi ca mama s i stoarci putin lapte. va inlitura laptele ~i va apisa mameloanele cu mina ficuti ghemotoc pentru a reduce scurgerea de lapte. Tehnica alciptcirii. mama va face m i ~ domoale de tracfiune ~i rotafie de la bazi c ~ spre mameloane. siipunul usuc&psegetz st' On&pres&:e marmeloanele. de obicei. cu fereastra deschisi. prin stagnarea laptelui se poate ajunge la infecfia shului (mastiti). in cele mai multe cazuri. Compresiunea $i masajul nodulilor se va face cu atentie ~i cu ribdare pentru c5 sunt deosebit de durero~i.en vech2 la care i se sec$Wetrzii eon&&. in tot timpul resturile de lapte ~i de salivi ale sugarului se inlituri qi la nevoie se spali mameloanele pentru a preveni infecfia pielii. ceea ce face ca sugarul s i apuce mai bine mamelonul ~isuptul s i nu rnai fie aqa puternic. in unele maternititi se pune la dispozifia mamei o e~arEa speciali cu care se susfine ~i se acoperi paqial s2nii. in pdmele 2 s@t&i.fngrijirea scinilor. Daci se formeazi mici cruste gilbui sau alburii vor fi inliturate cu bliindefe. mama v a auea gdj& sii spele siini4 : zilnic. lanolin2 pur5. devin mai moi ~i se mic~oreazi. Reflexul de scurgere a laptelui este tulburat: scurgerea liberg a laptelui este dereglatii. cu degetul mare deasupra si cu celelalte dedesubt. mama prinde sinul ~ i . Mama va masa s h i i kainte de aliiptare: se apuc5 sBnii cu mina. - AtZit &n matemitate. la combaterea stagniirii cu golirea s2nilor. Aceste manevre duc la inmuierea nodulilor. dar numai cu a @ 'ttmpede. Capul sugarului se sprijini pe cotul mamei. singurul care are priceperea necesari pentru ingrijirile corespunzitoare. apar dureri vii. in timp ce impinge mamelonul ~i . Dupi aliptare nu se acopers qi nici nu se pune sutienul. Mama se va culca cu sgnii descoperiti ("goi"). Picioarele trebuie sprijinite pe un sciunel sau pe o perni. De obicei. De la bazi pin5 la mameloane se intind si se freaci sBnii cu degetul mare. in la aceste cazuri reflexul de scurgere a laptelui funcfioneazi prea bine. Cind mama alipteazi culcati in pat. La unele mame din mameloane se scurge laptele. care survin destul de des. d e ~ i La alipteazi. Durenle. avind ca rezultat prevenirea inflamatiei. pe o durati de 15-30 minute de 2-3 ori pe zi. ca apkare se vor pune comprese sterile ~i pe deasupra un tifon impiturit in rnai multe straturi. Cu expuneri la aer ~iradiatii de soare se obtine. ducind u$or la infectie. iar cu degetul mare comprimi sinul. fiindci in maternitate pot fi microbi producitori de infecfii grave. Curjtenia personal5 este prima condifie a a l i i p t ~ iDe asemenea. dar va fi lisat rnai putin (ca durati) s i tragi la sin. Prin mici i cripituri ale sinilor microbii din secrefiile nasului $1 faringelui sugarului de pe lenjeria sau de pe miinile murdare ale mamei pot p5trunde prin intermediul mameloanelor ?ncorpul rnamei. in primele zile dupi naqtere. s h i i revin la mirimea normali.

s i se faci miqcarea de "du-te . 1. La hceputul suptului laptele este rnai sub@e qi devine rnai bogat qi rnai hriinitor spre sfkqitul al5ptirii. La aceqtia se recomandi fie sii fie ciupiti de obraz. sugarul va fi pus la fiecare s h cBte 10-20 minute pentru a goli bine s W . de obicei prematuri sau cei care au avut o naqtere mai greoaie (dar adesea qi unii cu greutatea normali qi &5 vreo cauzi aparentii) adorm la s h . se pot incerca: percutii pe fese sau pe spate. fie. obosesc sau sug prost.vino" a mamelonului. deoarece prin excita$a suptului. mama cuprinde mamela fntre ariiator $i median ~i apasii cu degetul mare. q I k I . La aceqtia. d ti De h ai ce formarea laptelui s-a instalat. miqciiri uqoare de rotatie ale degetului mare a1 mamei in palma sugarului sau flectarea qi apisarea picioarelor pe partea de jos a corpului s5u. pe lBngi "remediile" rnai sus arnintite. I Fig. se formeazi rnai mult lapte decBt este nevoie. se va extrage cu pompa sau prin muls o park din surplusul de lapte.Mama @ copil~~l mama va indrepta capul sugarului in pozitie corectii ~i acesta deschide gura qi incepe s i sugi. CBnd sugarul scapi mamelonul qi ajunge pe obraz. De multe ori.pozi@aIiiuzei. fund de ajuns. Durrsta suptului.vino" cu mamelonul h gura sugarului (mijlocul cel rnai eficient). La al doilea s h . areola in gura s u g y l u i . aceasta se explid prin dimensiunile qi forma mamelonului (cele rnai mici qi/ sau turtite sunt evitate). cea rnai eficienti ni se pare miqcarea de "du-te . deoarece laptele cald. fn circa 10-20 minute un sugar suge cantitatea de lapte care-1 satur5. La hceput sugarul va fi alimentat la ambii h i . Nevoile alimentare sunt mici qi mameloanele se obiqnuiesc h c e t cu suptul. Unii sugari intrerup suptul sau chiar adorm cu mamelonul in gurii. 1. Fig. d a d s W sunt prea voluminoqi qi/sau inciircati. Copilul se naqte cu reflexul de c h t a r e qi de supt. In mod normal. 14 . care stagneaz5 in canalele s h u l u i constituie un mediu ideal pentru microbi. se poate face o m i d intrerupere a suptului cu ridicarea qi tinerea nouniscutului in bra@. Dintre toate aceste mici tehnici. fosele nazale sunt libere.Algptarea nou-ngscutului: mamelonul este cuprins b h e btre buzele sugarului. fie s i se excite buzele copilului cu sfkcul sBnului. C h d s h i i contin lapte din abundenp. aqa c i nu trebuie inviipt cum s i tragi singur din sBn. mama va continua s i comprime s h u l pentru a l&a libere niirile sugarului pentru respirafie. cu burta lipitii de corpul mamei ("piele la piele"). Daci este prea mult lapte. rnai ales c h d sugarul apuci qi trage v a o s de mamelon. h sfkqit. In continuare. La cei care obosesc. sugarul poate fi deja situl qi atunci nu rnai vrea s5 sugi. Dacii nu primeqte aer. cu schimbarea ordinii cu care se fncepe. sugarul prefer5 unul dintre s&i. sugarul htrerupe suptul. fie s i se stoarc5 putin lapte (mirosul qi gustul il stimuleazi). sugarul va fi l&at sii sugii la fiecare supt la un singur s h .Aliiptarea nou-ngscutului . Unii nou-niscufi. Acesta cuprinde mamelonul qi incepe sii sugi.15. in primele zile dupii nqtere mama va alGpta pe sugar numai cBte 5 minute la fiecare s h . Lahceput suptul este adesea dureros.

Copilul nu va fi lisat s i tipe de foame. la intervale de 5 ore. fn primele 5-8 minute sugarul trage 75% din pr2nzul respectiv. obositor pentru mami. Daci sugarul creqte bine. mamele mai anxioase se tem c i sugarul nu primeqte lapte suficient. un scutec sau o babefici. sugarul in primele luni de viati primeqte 115 p8ni la 116 din grsutatea sa corporali. sugarul nu va suge mai mult lapte. Nu este utilii cantiirirea inainte si dupi supturi. rafia la o masi qi pe 24 de ore este in funcfie de foamea. DacB are probleme cu mameloane sensibile. I Al6ptarea gemenilor. Cantitatea de lapte supt pe zi este variabili. respectiv qi noaptea. determin8nd in ziua respectivi sciderea secrefiei lactate. pune pe fiecare sugar pe c8te o perni. Personal. nu se face pauza de noapte. intr-o pozifie qez2ndi comodii. sugarul va fi lisat s i hotiirasci c2t sii sugi. Se folosesc rnai multe formule de calcul. sugarul adoarme si nu se rnai mi@ p b i i la masa urmiitoare. Repetiim. Repetareaprobei suptului. cu at8t se miresc intervalele intre mese. Uneori. progres8nd cu c8te 140-210 g pe siptim8ni mama nu trebuie si-qi faci probleme. Intervalele intre mese. criteriul mqfor pentru aprecierea corectitudfnii ragiei este progresul greutiifii. S b i i nu produc prea mult lapte qi acesta este uqor de digerat. Apoi in primele siptim2ni. Daci el trage la una din mese foarte mult lapte. Daci au fost aduqi pe lume gemeni. el suge de circa 5 ori in 24 ore. dar de obicei aceasti perioadi este scurti ~i sugarul ajunge la un anumit ritm. C8nd este situl. Mama are nevoie de un ajutor (in maternitate o asistenti. De subliniat c i se pot trage concluzii utile numai daci proba suptului se face la toate mesele. fie c i doarme. el fine str8ns mamelonul. Aceasta inseamni c i mama trebuie s i alipteze de 8-10 ori in 24 ore. pentru a nu rini mameloanele. iar in familie sop1 sau o bunicii) pentru hriinirea ~i ingrijirea nouniscufilor. Este. zi qi noapte. De exemplu. cu abdomenul lipit de pieptul (pielea) mamei. Nu se pune la s8n dupi un orar fix. Fie c i stoarce mamelonul. poate s i nu rnai ceari s i sugi 5 ore. in general. Sugarii infometati sug uqor qi inghit mult aer. Pentru aceasta. Daci urineazi des. va fi finut in brafe. fmbricimintea sugarului va fi apirati de laptele regurgitat cu o bucati de tifon. sugarul va fi c8ndrit infiqat.i 1 C8nd mameloanele s-au cilit. inainte qi dupi fiecare supt qi se noteazi diferenfa dintre cele doui c8ntiiriri in decurs de 24 ore. administrarea c8toma lingurite de ceai sau suc de lim8ie duce la incetarea sughitului. iar rnai &ziu 117. stresate. Dacii suge destul. Alteori. in astfel de situafii se va face "proba suptului". sugarul este mulfumit. trebuie s i se faci pauze pentru a da aerul afari. Cu c8t sporeqte producfia de lapte. Nu se trezeqte din somn. lateral pe 12ngi corp in dreapta si in st2nga a coapselor sale. nu se aqteapti "ora mesei". divizati la numirul de mese. Formarea laptelui fine in primul r8nd de frecvenfa supturilor. Daci este tinut mult l a s h . rnai in&i renunt8nd (de obicei) la masa de la miezul nopfii qi apoi la cea de la orele 2-3 noaptea. il comprimi intre maxilare qi-1 morfoleste in continuare. Mama va bitea uqor qi va scirpina spatele sugarului p8ni ce acesta dii afarii aerul. alimentatia la s2n a ambilor nou-niiscuti se poate face concomitent. in caz cii sughite sau are colici. un sugar de 4 500 g trebuie s i sugi de la 4 500:6 = 750 ml la 4500:5 = 900 ml. in jur de 140-175 mllkg corp124 de ore. fiind puse in situafia de verificare a performanfei secrefiei lactate. Apoi ii ridicii mai . mama trebuie s i fini sugarul la s8n cel mult 10 minute la fiecare s2n qi apoi s i intrerupi suptul. Mama il va indepirta cu blhdefe. Rapa zilnkci utfld poate varia de la 120-130 mVkg c01p/ 24 ore la 180 mVkg corpf24 me. Unele mame. Cu timpul numirul de mese ajunge la 7-5 in 24 ore. ceea ce face ca sugarul s i flim8nzeasci repede. Cantitatea de lapte. intervalele intre supturi sunt de circa 2-3 ore. S8nii se adapteazi la o producfie de lapte rnai mare. Mama. cu pauze de 3-4 ore. in primele 2-3 zile. nu recomand proba suptului! N-azk! Cantitatea de lapte in 24 de ore este. el poate s i fie din nou infometat dupi 2 ore. intr-adeviir. sunt emofionate. Dupi aliptare sugarul va fi ridicat in sus cu capul sprijinit de u m k l mamei (de preferat) sau va fi aqezat pe poala acesteia. Sugarul va fi hrinit la "cerere". La inceput. de corectitudinea finerii la s8n qi de nevoia sa de supt. inseamni cii laptele ii este de ajuns. Sugarul iqi anunfi foamea la circa 3-4 ore. Cantitatea de lapte nu este aceeasi la fiecare mass. liniqtit qi doarme bine. Dupi cea mai simpli. Uneori. rnai ales c b d se face incorect nu este demonstrativi qi poate duce la nevrozarea mamei.

este necesarii o evolutie normalii a perioadei de lhzie. Dupii o anestezie generalii. va Pncerca sii-1 algpteze. Ala'ptarea dupa' cezariana'. Dacii naqterea a decurs *ii incidente. kimaternitate 4-7 zile. mama p a t e aliipta pe fiecare sugar in parte. se administreazii dou5 vaccinuri: BCG (impotriva tuberculozei) qi antihepatita B. deja dupii 6-8 ore se poate ridica.n este posibilB dacii. starea corpului mamei este bung. h timpul internkii P n maternitate. Cu fiecare m2. fnciit nu realize& epuizarea fizicii ~i nevoia de repaus. dar de multe ori miqckile ei sunt stingherite de durerile de la locul opera$iei ~i din zona unde s-au injectat solutiile cu seruri qi medicamente. a p h t e in cursul sarcinii (4 siiptkn2ni).pag. de obicei. liiuzia comport5 o serie de perturbiiri functionale sau chiar imbolniiviri organice. de vitamina D (D2 sau Dg fiecare aviind aceeaqi eficacitate). Pe de alti parte. nou-niiscutul poate fi somnoros qi nu este deloc interesat sii sug& De altminteri. Pentru aceasti treabii este nevoie de incii o persoanii. 94-122. alimentarea la s2.leg* de expulsia placentei. Dupii 3-4 zile. Liiuza ridicii numeroase probleme de profilaxie (de ingrijire). ceea ce va face sii se declanqeze scurgerea laptelui.i. fnainte de externare. l h z a se va striidui sii aliipteze copilul. ele riim2. cel de a1 doilea sugar primind lapte de mamii. Dacii mama nu are lapte suficient. Este de datoria asistentei de obstetricii s-o fereascii de tot ce o poate deranja (vizite inoportune. mama p a t e lua qi tine nouniiscutul in brate in primele ore qi dacii nu este prea obositii qi epuizat2.5. Desigur. la fiecare masii aliipteazii numai un sugar. Starea de satisfac$ie face ca unele suferinfe proprii sii treacii pe plan secundar. Liiuzia este perioada care incepe odati cu expulsia placentei qi se intinde piing la vindecarea pliigilor produse de nqtere $i involutia modific&ilor genitale qi extragenitale. spaime generate de starea copilului. Dupii nqtere liiuza r k b e . De aceea este necesarii o kitelegere cuprinziltoare privind transform&ile biologice din aceasti fazii a procrea$iei. Vezi 2. care se ocupii de obicei numai de sugar. Procesul de involuiie are riisunet asupra intregului organism. Din cauza medicamentelor folosite pentru anestezie. lipsa de confort qi igienii). Femeile se comportii foarte diferit imediat dupii nqtere.n aproape exclusiv in grija pediatrului qi a asistentei de ocrotire. De asemenea. Dupg rahianestezie (prin infepiiturii P miiduva spiniirii) mama poate alipta n pentru prima datB la scurt timp de la scoaterea Etului. Prin aceasta. dar ceriind mai mult timp.Mama 9 cbpitul sus. bineinteles. in caz cii se opteazii pentru profilaxia rahitismului cu doze-qoc ("Stosstherapie") se administreaziio primii injectie cu 200 000u. Multe dintre ele sunt Pncii atit de agitate qi de pline de fericirea lor. La masa urmiitoare se schimbii ordinea. Este de . lapte adaptat) cu biberonul.nii cuprinde capetele ~i le sprijinii corpul pe antebrate. marea majoritate nu mai fin legiiturl striinsii cu cabinetul de obstetricii. ca qi sarcina. l h z a beneficiazii de asistenfa calificati a obstetricianului qi a moaqei. liiuza simte nevoia sg ia copilul in brate. Lguza "rezolvii" problemele de ingrijire personalii dupii nivelul siiu de instrucfie qi in functie de conditiile materiale qi de civilizatia in care triiieqte. fn majoritatea canuilor. aceasta fiind mai comod. Alimentaga nou-niiscutuluihfat~lilie. Ciind gemenii riimgn mai mult timp in maternitate (~2nd s-au niiscut prematuri sau/qi cu greutate micii). Se produce sub influenta unor factori endocrini. Prevenirea $i tratamentul lor sunt de o importang deosebit2 pentru revenirea femeii la starea de siiniitate dinaintea sarcinii qi naqterii. Mama nu trebuie d descurajeze. Pentru Pndeplinirea rolului de mamii qi in primul riind acela de a-qi aliipta copilul. la domiciliu. de tratament (prezenp pliigilor riimase dupii naqtere) $i de noua posturii a mamei (aliiptarea) etc. productia de lapte creqte treptat piing c b d gemenii sunt duqi acasii. Dupii aceea. In maternitate. Si dupg cezarianii. Involufiauterinii mai depinde qi de contractiile uterului (ciind sunt dureroase se numesc "rburi"). laptele va fi reglementat prin muls (de dorit cu ajutorul unei pompe electrice). iar la celdalt i se & o dilufie de lapte praf (formula. Prin for@lucrurilor.

Un miros fetid constituie un semn de infectie. Firele se "scot'. eventual. corpul lliuzei va reactions ca si clind ar fi avut o naStere normalii. va usca plaga cu un usclitor de plir pentru a grlibi cicatrizarea. Ava-numitele "zile cu lacrimi" reprezintli o tulburare sufleteascli treclitoare.a 3-a zi se va deplasa aproape normal. a 5-a zi. se vor incerca toate mijloacele pentru a ajuta lliuza sli urineze spontan. Eforturile scremetelor din timpul na~terii provoacli uneori formarea de hemoroizi durerogi. se va tampona cu o compresli sterilli ~ i . Ideale sunt saloanele in care mama st5 cu nou-nliscutul (rooming-in). Muschii ubdomenului necesitli timp rnai indelungat (peste 6 sliptlimlini) plinli i5i recaplitli tonusul. Pe llingli splillituri cu apli caldli ~i slipun. la tulburliri mictionale cu retentie de urinli. Pentru cele rnai agitate se vor rezerva saloane mici cu anturaj reconfortant. Pe fondul de modificliri vezicale din timpul sarcinii (stagnarea urinei) se explicli tendinta la infectii a cliilor urinare. iar din a 2-a . in a 4-a. Ea are nevoie de liniste gi relaxare. La nivelul colului vezical se semnaleazli un edem care predispune. Odatli cu revenirea tonusului muscular. Ele pot surveni foarte repede dupli nastere ~i se datoresc retractiei uterine. cezariana poate fi cauza unei mari oboseli. Este necesarli "reluarea" chirurgicalli pentru ca femeia sli nu mai sufere. Medicul va prescrie medicamente impotriva durerii pentru contractiile ~i durerile de la nivelul cicatricei. Uupa' episiotomie. Modificlirile hormonale din ziua a 3-a . Mirosul lohiilor trebuie verificat in fiecare zi.a 5-a de lliuzie favorizeazli uneori o stare depresivli. Uupu'cezuriuna'. Medicul va prescrie un tratament local (pomadli antihemoroidalli) sau general (antiinfamator). in ziua a 10-a de lliuzie se aflli la nivelul simfizei pubiene sau cu 1-2 laturi de deget deasupra acesteia. functiile vezicii se normalizeazli. Dacli este constipatii. A Revenireu uterului la normul Uterul incepe sli-~i reia volumul normal chiar din primele ore de dupli nastere. Scremetele nu pot sli redeschidli o cicatrice de episiotomie (vezi rnai sus tratalnentul constipatiei. Familia va f i avertizatii sli menajeze aceastli stare de instabilitate psihicli a mamei. mama va simti contractii. el trebuie sli fie fad. Mucoasa care a inconjurat flitul se eliminli putin clite putin si se cicatrizeazli. caracterizad prin griji insuficient motivate. in general se recomandli ca lliuza ce a nliscut prin cezarianli sli se ridice din pat chiar din a doua zi pentru a evita orice complicatie venoasli. . Vezicu urinuru' are inc5 un tonus muscular sclizut. Dacli durerea la locul episiotomiei persistli dincolo de 3 sau 4 luni trebuie neaplirat consultat medicul. Tranzitul intestinal si urinar sunt mai lente fat2 de o naStere pe cale joasli. sub form5 de cheaguri de slinge. In primele 8-10 zile dupli nastere. La femeile care allipteazli sunt rnai puternice ~i mai dureroase. La unele femei persistli incli multli vreme. inainte de a se ajunge la sondaj. Uterul revine la normal dupli 6 sliptlimlini. in rest. Capacitatea vezicii este crescutli. Dispar cam dupli 48 ore. care se fac zilnic in prima sliptlimlinli. jenli sau dureri la nivelul cusliturii. Slingerlirile numite "lohii" sunt la inceput abundente.domeniul miraculosului cum natura tine sli recompenseze pefemeie pentru durerile pe care le-a suportat. ceea ce explicli faptul cli lliuza percepe rnai greu nevoia de a urina ("senzatia de mictiune"). Firele qi agrafele vor fi scoase intre a 6-a ~i a 10-a zi. Apar contractii dureroase. Dacli s-a flicut o episiotomie. Se poate aplica local o pungli cu gheatli. devin seroase. Vulvu rlimine clitva timp mai mult sau mai putin mliritli dupli naStere. gravida nu va aStepta 1-2 zile pentru a merge la closet. in prima zi dupli nastere fundul uterului se palpeazli la nivelul ombilicului si coboarli in fiecare zi cu un lat de deget. De aceea uneori este nevoie sli se sondeze vezica pentru a elimina urina in primele zile dupli nqtere. atunci clind mama urineazli. Tonicitatea lor este influentatli favorabil de exercitiile fizice. D u ~ u nu este permis declit in a 5-a l sau a 6-a zi. legate de copil sau de restul familiei. in asociere cu scliderea tonusului muscular. Na~terea cezarianli prin nu impiedicli alliptarea. Prezenta ~i cantitatea de slinge din lohii nu depind de alliptare. lliuza are nevoie de supraveghere medical5 special5 si de ingrijire calificatli. nu numai bucuria cli are un copil.Ca orice interventie chirurgicalli. Diureza este crescutli. tot rnai reduse $i se opresc dupli circa 2-3 sliptlimlini. dar ~i uitarea extraordinar de rapid5 a crelor de suferintli sterge din amintire tot ce ar putea sli o apese.

Conformafia s2nului. Chiar la lBuza sBnBtoas8. necesare in l5uzie. temperatura lBuzei este cea obi~nuitii (36. care. deoarece se elimini excesul de apB acumulat in tesuturi in timpul sarcinii. Chiar la lBuze care nu alBpteaz8. Lenjeria de pat ~i de corp se schimbB des. grBsos ~i de leggturB. in dorinta de a ajuta "suirea laptelui" (vezi pag.% 1 lapte pe zi. Funcfia ovariana'.12). Pentru evitarea m u r d e saltelei. sunt n i ~ t mici ridicgturi. 1. mamelon. La unele femei apare o pierdere de singe la circa 3 s5ptBmhi dupB navtere. citeva zile. areola mamar2. Cu toate acestea. Opinia dupB care l5uza trebuie sB mBnince c i t mai mult ~i orice pentru a favoriza o rapid% recuperare a fortelor este eronatg. 16 . in faza de furie a laptelui. frisonul se explicB prin r5cirea corpului ~i prin hemoragie. de alaptarea nu reprezint5 o protec@etotala ^mpotriva unei noi concepfii. Alimentatia va confine lichide din abundenF. iar dupB 12 ore se trece la un regim normal. o nouB conceptie (sarcing nouB!) nu poate avea loc decit in jurul acestui termen. Trebuie sB se evite sB fie atinsB cu mina partea care se aplic5 pe pBqile genitale. q a cum este scris in unele drfi de vulgarizare. Facem aceastB precizare pentru . Srinii femeii sunt situati pe suprafafa mu~chiului pectoral. 3. Fomzarea laptelui este un proces complicat. glanda sebacee. singele ~i secretiile care se elimin5 dupB na~tere confin microbi. 1. care se desf2qoarB sub controlul unor substanfe secretate de hipofizB (fig. care i ~ reiau functia de i stimulare asupra ovarelor. precum ~i de modul de fixare pe torace. este nevoie de 6 s5ptBmini pin5 la prima menstruatie. Prin consumarea de ?4 . Glandele areolare (glandele Montgomery) se inf5ti~eazBca nivte glande sebacee (de grBsime) modificate. pigmentat2 viu. in mod normal.5-37°C). 1 . in virful mamelei se gBseste mamelonul ("sfrircul"). ca urmare a unei inhibitii a funcfiei gonadotrope a lobului anterior a1 hipofizei. Pielea. Forma qi miirimea sinilor sunt variabile de la o persoan2 la alta ~i depind de repartifia tesutului glandular. Adesea l5uza este indemnat2 la consumarea unor cantitiifi mari de lapte de vacB. Compresele sterilizate se schimbB in funcfie de cantitatea pierderilor de singe. ouB) ~i vegetale. De aceea. 33). numitii "mica menstruatie". hormonii placentari se gBsesc in concentrafie mare in shgele lguzei. Durata absentei menstruatiei (amenoreea) depinde de lactatie. proteine (lapte. se acoper5 plusul de calorii. 2. temperatura axilar5 poate fi temporar mai ridicatii. Amenoreea de lactafie este semnul unei hipofuncfii ovariene ~i se insofe~te sterilitate temporarg.Mama $i copilul LBuza urineaz5 mai mult. came. derivate ale laptelui. dacB ajung pe mameloane. Imediat dupB naqtere poate apiirea frison. Imediat dupB naStere. 1. dar in mare mBsurB ~i de factori individuali. Temperaturacorpului. Fig. i Alimentafia. La 80% din mamele care alBpteaz8 exist2 o amenoree de lactafie. pigmentat. se va pune o alezB de cauciuc sau de material plastic sub cearceaf. care vor persista in tot e cursul viefii. inconjurat de o suprafat5 circular2 numitB areolB. a inlBtura simplismul cu care se "imagineazr procesul de formare a laptelui. fngrijiri. grupate in n u m b e variabil. Dup5 naStere. ea poate primi lichide dup5 4 ore. f3r5 crevterea temperaturii. in timp ce linia albB abdominal2 rBmine inc5 multii vreme pigmentad. Pigmentatia fefei ~i a mameloanelor dispare treptat. Transforma'ri hormonale. pot produce inflamatia glandelor mamare s a u l ~pot infecta nou-nBscutu1. fapt ce se concretizeazB in secretia de estrogeni ~i in reluarea procesului de maturare folicularB (ovulatie). Temperatura se va m5sura de 2 ori pe zi. in locul vergeturilor violacee din timpul sarcinii riimin n i ~ t dungi albe. de la roz ping la brun inchis (fig.16). aceastii concentrafie scade simtitor ~i dispare efectul inhibitor asupra hormonilor hipofizari (FSH ~i LH).

chiar dacii are suturi a perineului. De fiecare dat5 cind femeia urineazi sau are scaun. medicul va da alte prescriptii. Shnii liuzei trebuie ingrijiti cu multii atentie. Reglarea tranzitului intestinal (scaunele). fie printr-un sutien mai mare (folosit din luna a Sasea de sarcini) la care se secfioneazi conurile. I7 . Dacii liiuza nu are scaun nici cu acesta. suturi). pentru a usura revenirea singelui dinspre gambe si coapse spre inimi. Dupii revenirea acasii. in continuare. este bine ca liiuza s i se culce de mai multe ori pe zi pe o parte si pe burtii. P spital qi mai ales n acasii. fie printr-un bandaj. daci Mobilizarea precoce reprezinti una din misurile pentru profilaxia trombozelor. favorizarea tranzitului intestinal ~i restabilirea capacititii de munci. sub saltea. fn unele cazuri particulare. Orice ascensiune peste 37. in general. cu umplerea qi inciircarea excesivli a vezicii (chiar 1 9 ' 2 litri). b) pozitie necorespunzLoare acesta nu a avut efect se introduce un supozitor. closet civilizat. fructe. in a 3-a dimineafii. de obicei. Aceasta nu este insii suficientj.Pozitia in pat a Iiuzei. miere de albine. fn .4"C va fi anuntatii medicului familiei. coborirea precoce din pat si miqcarea sunt eficace pentru stimularea diurezei. i n acelasi timp. Murdiria qi microbii de pe comprese. este bine s i se controleze in continuare temperatura timp de 2 siiptimini. clisma Ecutiinainte de nastere a golit intestinul. chiar dacii nasterea a comportat o interventie operatorie A b Fig. curat qi confortabil. bandaje sau alte obiecte de lenjerie sunt la originea infectiei mameloanelor (mastite). un laxativ. Pentru a evita aceasta se recomandi exercitii de gimnastick aplicafii de comprese ciildute in regiunea vezicii. Silnii. compot de prune. inveliri in d o u i buciiti de pgnzii. 1. Bandajele vor f i bine spilate. La femeile care au varice mobilizarea precoce este importanti. Gimnastica are efecte favorabile. se recomandi un regim care s i contin2 vegetale din abundentii: salate de cruditgti. pentru a goli indeajuns venele profunde ale membrelor inferioare ~i ale bazinului. n (cezarianii. sutiene. femeia nu are scaun. care a fost fiarti P prealabil. Dupii revenirea la dorniciliu. fn multe maternitiifi s-a incetiitenit sistemul de a mobiliza liiuza la 2-3 ore dupii naqtere (prima datii pentru scurt timp).17). Intestinul are tendinta de ineqie. timpul primelor 2-3 zile. piline neagrii sau Graham. se face o clisrnii. de aceea obstetricianul recomandi. fie printr-o eqarfi. Eventual va lua 1-2 lingurite de lactozii dupii mese.Pulsul ~i temperatura se controleazi de 2 ori pe zi. I. iar alimentatia este constituitii in aceste zile predominant din lichide. se pune o piiturii ficutii sul. a) pozitie corespunz5toare. este recomandabil ca regiunea vulvarii s5 fie spiilatii cu a p i ciilduti. vor fi tinuti in pozirie ridicatii. in ziua a 2-a d u p i naqtere. La picioarele patului. dacii se mentine tendinta la constipatie. Se ajunge uneori la retentie urinarii. 41 . cilcate qi tinute in dulap intr-un compartiment special. se recomandii o pozitie corespunziitoare in pat (fig. Evacuarea urirzei este uneori dificili in primele zile d u p i nastere.

infepiituri etc. iar intreg organismul are nevoie de rnai multe luni pentru a se termina cu toate solicitkile din timpul sarcinii qi navterii. acumulate in timpul internikii in maternitate. c) Nu va face irigafii vaginale. h) Dupii 2 Zuni poate avea. mama iqi va spas cu grijii miiinile. Mameloanele se vor menaja cu grij& Closetele murdare. iar imbiiierea in cad5 este permisii dupii 2 siiptrSm2ni. fn caz de dureri mari se va anunp medicul obstetrician. care va face recomandiirile necesare.M a m a @ copilu2 Toate manipulikile obiectelor de rnai sus se fac cu mlinile spaate in prealabil. Liiuza poate face d u imediat ~ dupii navtere.cji rnai tilrziu. A v h d in vedere cii s-ar putea sii . came) vi multe vegetale. Cu o alimentatie variat2 ecbilibratii. Dacii lohiile rnai shgereazii sau dacii nouniiscutul a fost scos prin cezaxianii. nu aibii incii stabilitatea necesar5. va fi examinat5 inc5 o d a d de medicul obstetrician (la 4-6 siiptiimhi). furuncule. ce cade pe umeri. Mama care aliipteazl are nevoie de un plus de energie. p h z a triunghiularii. constituie motiwl pentru care se recomandz 1. in ambele ciiliitorii trebuie ajutatg!". ceea ce permite baia. a) Igiena corporala'. P W l lung. c h d face duv va piivi in cad%cu atenfie qi se vor lua urmiitoarele miisuri: pentru evitarea aluneckilor sau ciiderilor. pudre sau lotiuni recomandate de medic. fuainoase vi dulciuri. 0 veche zicalii sung astfel: "0femeie are nevoie de 9 luni pentru a deveni mamk o mamii are nevoie de alte 9 luni pentru a redeveni femeie. Orice modificare a mameloanelor (shgeriki. in primul rlnd este de datoria soplui vi a restului familiei de a ajuta pe mamg. roveafii) sau a slnilor (mastita!) impune anunprea medicului. g) Lguza nu trebuie sii stea tot timpul in pat dupii externare. iar in cad%o bucat5 de rogojinii sau de postav vechi. riini. greutatea scade cu circa 6 kg. Odatii cu navterea. dupg 2-3 sgptiimhi. calciu. Pro$laxia infecfiilor. Mama nu va c h t a sii "scape" prea repede de acest plus ponderal. Sii-vi programeze mici plimbiiri. L h z a este rnai receptivii la infecfii. murdikia de sub unghiile lungi. Compresele sterile se schimbii zilnic. f) Munca in gospodiirie se reia treptat. gros. Dup& revenirea acas& Dupii intoarcerea acasii mama se simte incii obositii. Mama va face pauze dese in tirnpul intregii zile vi dacii este posibil o siest5 dupii amiaz& Nu este bine d se griibeascii sii rezolve treburile gospodiire~ti.2. ingrijirea vi aliiptarea sugarului. Baia nu trebuie sii fie nici prea caldii vi nici prea lungii. fnainte de fiecare supt. Oprirea lohiilor se considerii ca semn al inchiderii colului uterin. care vor fi @nu@ descoperiti timp de 20-30 minute de 2-3 ori pe zi. chiar in caz de scurgeri. din punct de vedere organic. fiirl exces de grkimi. e) L h z a poate ieyi din casii la o siiptgmlnii dupii externare. fntr-o primii perioadii se va evita masajul abdomenului. d) Dupii revenirea acasii. dar cu proteine (lapte.3. Organele nu revin perfect la locul lor declt ddupii circa 4 siiptiimlni. pe lhgii repausul de noapte d . Unghiile vor fi Gate scurt. De aceea va fi ferit5 de orice sursii de infectii (persoane cu guturai. care va trebui sii constate revenirea la pozifie normal2 a organelor genitale interne vi vindecarea totalii a riinilor cauzate de navtere. in decurs de clteva luni se ajunge la greutatea de dinaintea sarcinii. Nu se vor aplica declt pomezi. fisuri. b) Greutatea.). Totul va decurge cu bine dacii l h z a se organizeazii in ava fel inclt sii se poatii odihni. baia general5 se face . Lenjeria de pat vi de corp se schimbii des. De clteva ori pe zi se recomandii "biii de aer" ale shilor. lhgii cada de baie se va pune un griitar de lemn sau un prev rnai gros. sunt o parte din cauzele favorizante ale imbolniivirilor. mai ales dupl episiotomie. lenjeria incorect spiilatii (Eirii sg fie fiarti vi Brii sii fie ciilcatii!). Se incepe cu ridicarea bandajului yi a micilor comprese sterile ce acoperii mameloanele. bandajul se strhge corect vi se pun ambele sub pernii. fructele vi zarzavaturile consumate =ii sii fie bine spaate etc.~ i asigure un repaus la orizontalii de rnai multe ori pe zi. va fi ridicat vi s t r h s cu un batic. compresele se indoaie cu fafa dinspre mameloane in interior. cada necorespunziitoare. dar e bine ca. prosoapele comune. fier vi vitamine. cu proteine. Ceea ce r h l n e din plusul de greutate inregistrat in timpul sarcinii scade incet. o nouii sarcinii Solicitareamamei prin sarcin5. sutienul vi/sau bandajul se schimbiide indatii ce se murd2resc de lapte. in afar2 de cazul c h d sunt in mod special recomandate de medic. .

Asa cum s-a amintit mai sus. I . menstruatiile apar dup5 6-8 slipt5msni la femeile care nu algpteaz5. S e incepe cu exercitii de respiratie abdominalj. av2nd grijj ca in expiratie s5 se mLlschii peretelLli Apoi dac5 lgLlza nu are perineotomie.Sarcina s i nqterea intervale mai mari intre sarcini. Cu atst mai mult nu se poate $ti sigur ciind poate reveni capacitatea de conceptie.3. incepilnd din ziua a 5-a poate face si alte exercitii (fig. Oboseala. Fig. Trunspircltiilr uhutzdente se observli la majoritatea Iburclor. 1. 18 -. . in urma ~nodificririlorsi \oiicitiirilor la care a fost supus in cursul sarcinii ~i nasterii. Persistenta relax5rii musculare.4. Se consider5 optim intcrvalui de 2 ani intre prima ~i a doua sarcin5. poate avea repercusiuni asupra pozitiei ~i filnctiei organclor interne. femeia poate reiua repede vista sexual5 (la 3-5 sZpt5m2ni).18). Din primele zile dup5 n a ~ t e r epot fi fgcute uneie exercitii de gimnastic5. abdomenul. micile incidente de dup5 na$tere nu sunt propice pentru reluarea relatiilor sexuaie prea curiind. toate cute!e pieliij. Aparatul muscuio-ligamentar relaxat si destins trebuie s5 revin5 la dimensiunile gi pozitia normals. sub5oar3. Lenjcria inti m i se va schimba des si cu un burete sau un tifon se vor s p d a cu ap5 c5ldutS zonele rndi predispuse (regiunea genitals.3. abdominal5 si perineal5. Miisuri anticonceptionale dupii ncqtere Dac5 n u m a se simte bine.Girnnastica 15uzei.3.Girnnastica liiuzei Se face in scopul de a ajuta organisniul in procesul de revenire la normal. 1. 1 . siinii.

spermicidele sub formii de creme. Dacii mama aliipteazii.pilula progestativii microdozatii va putea fi utilizatii la 10 zile dupii naStere dacii mama nu aliipteazii ~idacii nu exisd nici o contraindicafie. Mijloacele anticoncepfionale sunt excluse. Aliituri de prezewativul pentru bFirbat. Absenfa menstruatiilor nu inseamnii cii femeia nu este fecundabilii. care riscii sii fie eliminat ~i care nu poate fi aplicat decdt dupii 2 luni de la naqere. inaplicabilii adta vreme c8t nu a avut loc prima ovulatie. . Imediat dupii naStere nu se poate recurge la: . Mijloace anticoncepfionale recorndate. 0 ovulafie p a t e surveni la 25 de zile dupii nqtere. chiar ~i inainte de a reap&-eamenstruatia. trebuie sii se evite orice toaletii intimg timp de douii ore inainte ~i dupii raporturile sexuale pentru a nu distruge actiunea spermicidelor .Mama s copilul i iar la celelalte ceva mai tiirziu. Aliiptarea nu este in nici un caz un mijloc sigur anticonceptional. medicul va putea. de asemenea. deci. de ovule sau de bureti ce se pot plasa cu 10 minute inainte de raporturile sexuale. sii o prescrie. . intrucdt este compatibilii cu aliiptarea. uneori numai dupii ce hceteazii sii aliipteze.metoda urmikirii temperaturii. Pentru a evita o nouii sarcinii prea apropiad trebuie. in schimb. pentru femeie se pot folosi: . Ea poate declan~amici sdngeriki vulvare. sii se ia miisuri anticonceptionale.sterilet. . survine o hipercoagulabilitate a s8ngelui care persisd cam 3 siiptiim8ni dupii naStere ~i de aceea nu se vor recomanda pilule prea putemic dozate.

uvor de aerisit. Se pot forma deprinderile de ordine. fn camera copilului sunt necesare urmiitoarele mobile: patul. trebuie insistat cii aceasti4 sosire implicii o mare responsabilitate a pkinrilor. in timpul ~colarizkii. masa de iflavat. Culorile pastel sunt mai odihnitoare. Camera copilului Indiferent de dimensiunile locuinrei. Parchetul prezinti4 riscul aluneckii ~iintrefinerea nu este u~oar& Pardoseala cu ciment sau mozaic este rece pentru copilul care se tArii~te. este absolut necesarii o aerisire susrinutii.1. fn familiile in care copilul locuie~te aceea~i in cameri4 cu adulfii. camera respectivii nu va semi nici de camerii pentru musafiri ~i nici pentru televizor. dupii vh-sta de un an. Se evit5 sursele de praf (covoare. dar se poate imbiba cu praf. de preferat cele opace. Perew. evitarea accidentelor etc.1. Ideal este ca inciiperea copilului sii comunice direct cu camera pkinrilor. Amenajarea interioarii. copilul le mikgiile~te. Pre~urile covoarele sunt responsabile de numeroase ~i ciideri daci4 nu sunt fixate.parchetul. constituie soluriile cele rnai bune. Se evitii oglinzile ~i tablourile din cauza accidentelor pe care le provoacii . lavabile) pentru cii.2. infecrii ale pielii prin contact direct etc. Se indicii inciiperile cu expunere spre sud ~i sud-vest. lucioase. draperii). aspiratorul trebuie folosit zilnic. Pe mi4sura cre~terii copilului apar ~i alte motive ca el qi frarii siii sii aibi4 camere separate. 2. tuse. Perdelele. alimentarea sugarului mare (fig. Acolo unde exist5 posibilitatea amenajci unui spafiu separat pentru copil (in majoritatea cazurilor mama locuie~te cu copilul in aceea~i camerii). un scaun inalt pentru . Prizele electrice trebuie prevkute cu dispozitive de siguranrii sau acoperite cu leucoplast. prima problemii este fixarea spariului unde va fi instalat copilul ~imama la intoarcerea de la maternitate. nu spre strad5. venirea unui copil intr-o casii este un prilej de satisfacrii ~ide fericire. care sunt excitante. intrerinerea i trebuie sii fie uqoari4 (hiirtii pictate. Este un sacrificiu pe care piirinrii trebuie si4-l accepte in avantajul copilului. Cadrul vietii Ava cum s-a rnai spus. din resiituri neinflamabile.1. Paturile vor fi plasate rnai departe de perdele. insoritii. se va alege camera cea rnai luminoasii. pot sii-~i satisfacii setea de mi~care de joc. schdurile. ici 2. Instalarea copilului i familie n 2. bibelouri. care si4 impiedice pe copil si4 introduci4 degetele. toate ingrijirile se fac in condirii . u ~~is& se vor fixa gratii de securitate.1. de comoditate. Daci4 familia nu are la dispozirie deciit camera care semevte ~ide buciitkie.1. iar aerisirea se face in mod corespunziitor. Pardoseala.1). fnveliSurilelavabile din plastic (linoleum).). In acela~i timp. Folosirea locuinrei ~i a modului de via@ trebuie regiindite pentru a asigura conditiile corespunziitoare desfii~uri4riinormale a vierii (dezvoltare fizici4 ~i psihomotorie.). deoarece suprainciilzirea ~i aburii predispun la imbolniiviri. un dulap pentru lenjeria ~i juciiriile copilului ~ i rnai tiirziu. copilul poate sii-~i organizeze studiul in lini~te independen@. Mobilele trebuie sii fie stabile ~iuvor de intrefinut. La inceput camera separat5 pentru sugar cu sau ft51-g mami4 prezinti avantajul cii sugarul este rnai lini~tit. Mocheta este pliicutii. apropiere prea mare de copil.1. Cordoanele de la perdele pot fi cauza moqilor prin sphzurare la copiii mici. far: de cele r o ~ isau verzi. lucrurile lui sunt separate ~ila indemhii. de preferat spre griidinii. scaunul pe care st3 mama ciind aliipteazii. care predispune la alergie. ~i in stilul siiu personal. scutit de contactul prea striins cu ceilalri membri ai familiei (care-i pot transmite diferite infecrii prin s k t . La ferestre. trebuie sii fie solid agi4rate pentru a nu ciidea ~ia sufoca copilul. sau accidentele pot fi evitate.

i n zilele excesiv de ciilduroase ferestrele se deschid numai dimineata ~i spre sear%. & orice anotimp. care s%atenueze ~ocurile. pentru c%sugarii fac uneori un sindrom de suprainciilzire ( ~ o caloric).invelite intr-un scutec (pericol de arsuri). insomnia. Curifenia carnerei trebuie Ecut%zilnic. in jur de 18-22°C la copilul mai mare. c intr-o camera suprainc%lzit% (peste 2527°C) sau prin infqurarea copilului in prea multe scutece sau piituri se poate ajunge la aceleqi accidente. iar in perioadele de veghe 22-24°C).printr-o fereastrs intredeschisi copilul fiind ferit de curentul aerului direct.1 - Camera copilului. Temperatura locuintei constituie un element important in ingrijirea corecta ~i pgstrarea s%n%t%!ii noun%scutului~i sugarului. se vor folosi sticle cu ap3 cald3 la 50°C. Este de dorit sii nu se spele ~i nici ore este mai cald in casii. In timpul verii este necesarg o atenfie deosebiti in zilele de caniculil. inthpinii uneori riscul imbolnilvirii. Un termometru de camerg este indispensabil. cu o c&p%umed%(nu cu mztura!) sau cu aspiratorul. Temperatura ideal% trebuie s% fie uniform3 (in timpul noptii qi a somnului de 17-20°C. camera se aerise~te de mai multe ori pe zi. pentru ca in camerg s%fie rgcoare. curentii de aer qi fumul de tigar%exercitii o actiune nefasti asupra sk%titii~i somnului copilului. Multi parinti. liJ s%nu se usuce lenjeria in camera in care locuie~te sugarul. este mai bine pentru copil. In timpul iernii. Variapile mari ~ib r u ~ t e ale temperaturii sunt prost resimtite pentru sugar. in general. isi inchipuie c%. aerul umed. temperatura ideal% este de: 22-24°C pentru nou-niiscut ~i sugari in primele luni. prin intermediul unei camere vecine.2. Aerisirea. Multi copii au mucoasa nazala uscat%printr-o incglzire central% Fig.dac% prost utilizatg. Temperatura nu trebuie s%coboare niciodat2 sub 16°C. de dorit in timpul zilei. Se va u m k i tot timpul dacii m2inile ~ipicioarele copilului sunt ciildute ~i bine colorate.in restul zilei se coboar%perdelele sau jaluzelele. . aerul ~i lumina care p%trundprin fereastra deschiss nu pot inlocui efectele favorabile pe care le are in cglirea sugarului scoaterea lui afar% in aer liber. scoaterea la aer ~i ciilirea. Credem c%pentru obiceiurile noastre (teama de "curent" $i de "frig" fac parte din folclorul nostru). mai ales cei care triiiesc in apartamente moderne. ascensiunile febrile sunt determinate frecvent de suprainc%lzire. Agitatia. in lips%de radiatoare electrice. Vara se pun site la ferestre sau se intinde un tifon deasupra patului. Iarna. inchise emetic qi pusein p%tut. unde sii r%m2n% intregi. La copiii o b i ~ n u i t is% stea in camere prea inciilzite. in timpul verii se va asigura o ventilatie permanent%. Aerul poluat.Boneta este inutila' in timpul cat copilul sta' in camera'. Este interzis s%se arunce scutecele murdare pe du~umea sau s%se "str2ngii" intr-un colt a1 camerei. In timpul imbgierii este suficientg o temperaturg de 24°C in camerg.Colturile mobilelor vor fi invelite cu adezive.

bine fixat. nu prezinti nici un avantaj practic. incilzirea cu cirbuni (emanalii de oxid de carbon) aragaze. in schimb. coqul se schimbi cu un pat prevkut cu pereli laterali suficient de inalti. . Sunt vitimitoare pentru copil: incilzirea cu petrol (Iimpi. Recomandim patul de dimensiuni mai mari (70 x 140 cm) in care copilul poate dormi p2ni la v h t a qcolari. in apropierea sursei de cilduri (pe sobe sau I2ngi radiatoare) se vor pune recipiente (castroane.cu foi de ~tiulefi porumb). volinaqe etc.la o r q e . Cosul de nuiele prezinti avantajul c i permite manipularea cu uqurinli.cu iarbg de mare. coquri cu tot felul de adaosuri (podoabe etc. fir5 pericolul de a cidea. b) Patul. Mobilierul. b) Pat de sugar transformabil mai tkziu in pat de copil. caloriferele cu dispozitiv de reglare. l marginile acestuia cu ajutorul unor qireturi. cu un coviltir de tifon. Se vor evita accesoriile decorative (perdele. C o ~ use ciptuqeqte cu p2nzi simpli.) care. iar la tar5 . stabile (si nu poati fi impinse de copil) uvor de deplasat de citre adulli. din metal sau din material plastic).2 . la nevoie (pentru a feri copilul de insecte). va fi acoperit. Distanla dintre doui gratii s i fie sub 7. Este neigienic $i periculos obiceiul ca acesta s i doarmi in patul mamei sau cu fralii mai mari. Pe fundul coqului se aqazi o salteluli confeclionati tot din p2nzi (umpluti Fig. grilajul lateral $i adfincimea se regleazg dupg talia copilului. Paturile cu rotile sunt practice. special confectionat pentru copii. in primele luni de vial5 este mai practic coqul simplu de nuiele. cu deoarece impiedici ventilafia. care se prinde de l . prezinti inconvenientul c i nu poate fi folosit peste vksta de 4-5 luni. Doui dintre aceste gratii este bine s i fie deta~abile pentru ca rnai tilrziu.). Materialul din care este Fig. C2nd coqul este in gridini sau pe de balcon. in ultimul timp au apimt leagine. Nu este indicati ciptu~ireaco~ului muqama sau material plastic. cu un echilibru perfect. 2. Este bine ca grilajul patului s i fie Pnalt (iar somiera solid5 perfect orizontali) s i fie previzut cu dispozitive de reglare a fixiirii somierei ~i grilajelor in funclie de inillimea mamei qi v2rsta copilului. este ieftin.3 . Paturile trebuie s i fie robuste (mai ales grilajele qi somierele) pentru a rezista la zbenguielile copiilor mai mari. av2nd griji s i se confeclioneze 2-3 schimburi.2). s i poati cobori singur din pat. farfurii intinse) pline cu api. intrucilt favorizeazi acumularea prafului. sobele de cirimidi). p u t h d fi deplasate uSor.Sistemul de indlzire ideal este cel care poate fi reglat qi In acelaqi timp nu usuci aerul (soba de teracoti.2.C o ~ ude nuiele. 47 . C2nd sugarul incepe s i se rostogoleasci si/sau s i se ridice la qezut.Patul pentru copii: a) Pat cu bare.5 cm pentru ca sugarul s i nu-qi strecoare capul printre ele. 2. c2nd copilul creqte. ocupi loc pulin qi se transport5 uqor. sobe de fier ( ~ 2 n d ajung la rovu permit emanaliile de gaze toxice). Mobilele din camera copilului vor fi reduse la strictul necesar qi vor fi simple. pe I h g i prep1 ridicat. sobe speciale). a) C o ~ u lFiecare copil trebuie si-si aibi patul lui. uqor deplasabil (fig. uqor de spilat (din lernn.

confectionat va fi lucios, atractiv colorat. Fixarea p w l o r componente (indeosebi grilajele) se realizeazii cu vuruburi vi/sau balamale care sii nu poad fi desacute de copil. Paturile de fier sunt rnai rezistente, se cur&@ rnai uvor vi rnai bine. Patul se plaseaziihtr-un loc luminos lipsit de curenfi de aer, rnai departe de soba incdzid, niciodatii sub perdele, draperii sau tablouri, oglinzi, la care sii ajungii copilul. c) Masa de infa'fat.Servevte la imbiiierea, isavatul vi schimbatul copilului. Este foarte practicii dacii este previizud cu rafturi sau sertare, h care se pktreazii lenjeria vi obiectele necesare copilului (fig.2.1). in familie, aceasta se poate improviza, ciiut2ndu-se solufiile cele rnai economicoase: o masii, un birou, un dulap rabatabil. Pe masa de infivat se pune o saltea mic$ iar h lipsa acesteia o piiturii indoitA de rnai multe ori. Cele rnai bune sunt mesele de infivat cu sertare vi acoperite cu o dblie ''in covat8" (fig. 2.4).

d) Ca'miorul pentru sugari trebuie sii indeplineascii unniitoarele condiiii: sii fie suficient de inciipiitor, sii aibii arcuri bune; sii nu fie prea a&c, pentru a se putea asigura aerisirea; sii fie uvor de spiilat; sii fie c2t rnai uvor pentru a putea fi deplasat cu uvurinp. Coviltirul se ridicii numai h caz de ploaie. in rest, c%xciorul se tine deschis, pentru a se asigura o bun5 ventilaiie. Accesoriile decorative (perdelufe, funde etc.) sunt inutile vi neigienice. C2nd pikintii locuiesc la etajele superioare ale unui bloc se alege un c%xcior pliant care poate fi transportat cu liftul. In ultimul timp se v h d multe modele. Unele din ele sunt complicate vi greoaie. Se vor alege cele rnai simple, uvoare, reglabile h funcfie i de v2rsta copilului v de nevoi (locuing la etaj, transport in mavin8 avezarea sugarului in diferite poziiii: culcat, semiqezhd, vez2nd etc.). CPntarul pentru sugari este necesar pentru m M e a crevterii greudiii in primul an de via@ (in primele luni, c2ntiirirea se face siiptiknhal, iar dupii 8 luni, in fiecare lung).

Fig.2.4 - Masa de i n e a t cu tliblia in "covatli".

Este obositor vi chiar &uniitor pentru liiuz5 sii se aplece intr-o pozi@eincomodii pentru a ingriji nouniiscutul vi sugarul. Pe mas%se pot pktra la indemhii scutece de schimb, mici obiecte necesare h orice moment; se realizeazii astfel o economie mare de timp vi de eforturi pentru mamii, iar pentru sugar un plus de securitate (nu va fi liisat go1 pentru chtarea unui obiect; dacii este rnai mare se poate riisuci vi ciidea jos). Masa de hfivat se avazii in apropierea covului (patului) copilului, intr-un loc ferit de curenfi.

Pregiitirea obiectelor pentru infiivat vi acoperit sugarul ar trebui acute sau procurate de gravida pe indelete, cu c2teva siipth2ni inainte de navtere. In situatia in care nu s-au Bcut nici un fel de pregiitiri, tatid trebuie sii injghebeze un trusou necesar la ievirea din maternitate. Cumpkiiturile se vor face in funcfie de anotimpul in care se navte copilul (vara, iarna). Se aleg obiecte din bumbac $i din l h k Pentru nou-n5scu~ cu keutate mic5 vi mijlocie la navtere, se cumpikii obiecte cu mikimea de 0-3 luni. La nou-niiscuiii cu greutate mare (peste 3 500 g) se procurii de la inceput obiecte cu mikime de sugar de 3-6 luni. Este bine sii se cumpere un n u m k mic de obiecte pentru cii sugarul crevte repede: 10 cm in primele trei luni. Pentru familiile hstiirite sugerikn unniitorul trusou: - un set de chilog scuqi, absorbanti, denumifi vi la noi h prii "Pampers" (vezi "Scutecele"); - 6 "bodys", folosit vi la noi in prii tot cu denumirea englezeascii vi care consd dintr-o chiivu@ cu m2necii scurtii (rar cu mhecii lungii) care face corp comun cu un chilot scurt, acoperii trunchiul vi chilotul

absorbant, fiind fixat intre coapse cu 2-4 capse sau nasturi; - 2 bonete de bumbac; - 2 perechi de boto~ei; - 3-6 ciimqute; - o piiturii pentru acopent; - o ciiciulitii de 1Bnii ~i o "canadianii" cu glugii in anotimpurile riicoroase; - pentru donnit: o c h a $ i cu mBnecii lung5 ~i cu deschidere in fat; sau un sac de dormit din material subtire (vara) sau matlasat (iarna). De asemenea, se vor procura obiecte pentru baie (vezi pag. 77) ~i pentru alimentatie (vezi pag. 110). in siiptiimBnile urmiitoare trusoul se va completa cu obiecte necesare plimbiirii (^mbriiciimintemai groasii etc.), e ~ a r f e saci "port-bebe" (fig. 2.5) ~i scaune sau pentru ma~inii (pentru detiniitorii de masinii).

Dacii pikintii nu pot sii-qi cumpere vreun dispozitiv sau scaun pentru maqinii, mama va tine sugarul fn brate. La cobor%e, mama va i e ~pe uva dinspre bordura striizii i ~i niciodati pe partea dinspre carosabil. Indiferent de vkstii, copilul nu va fi tinut pe scaunul din fa$ si nici chiar pe genunchii mamei.

2.1.1.3. Purtarea in brate
Sugarul mic trebuie culcat intr-o pozitie comodii pe spate sau pe o parte (nu pe burtii!). CBnd este luat si purtat in brate, mama trebuie sii fie atentii pentru c5 ii cade capul. El i ~va tine capul intre a 2-a ~i a 3-a lung i si va sta pe Sezut de abia la vBrsta de 6-8 luni.

in figurile 2.6 - 2.9 sunt schifateciiteva variante de h ridicare, de luare qi de iinut sugarul 5 brafele mamei.

Fig.2.6 - Ridicarea ~i luarea sugarului mic in brafe in 3 variante. Se observa grija pentru a-i sprijini capul (a, b, c).

Fig.2.7. - Purtarea in brafe a sugarului mic in 3 variante (1, 2, 3).

50

I

Fig. 2.8. - fntoarcerea sugarului mic. Mama cuprinde cu m2na sGngii u m h l sGng al sugarului, iar cu dreapta fixat5 sub ceafa acestuia tl intoarce pe o parte sau pe bu&.

Fig. 2.9 - Purtarea gi $nerea In brate a sugarului mare (3 variante).

2.2. ingrijirile nou-niiscutului in familie (data iesirii

din maternitate - a 28-a zi de viatg)

Perioada de nou-nhcut (0-28 zile) constituie etapa de adaptare la viala extrauterin5. Este perioada cea mai grea in ceea ce priveqte ingrijirile care se cer din partea mamei, medicului qi asistentei de familie.

Alimentafia, ingrijirea pielii qi crearea unor condifii corespunziitoare ale mediului extern (imbriichinte, camerii corect incdzitli qi aerisitii, adaptarea vie@ de familie la sosirea noului venit, deprinderea mamei sii

observe qi sii ingrijeascii nou-ngscutul) sunt de o importang considerabilii. Mama trebuie sii invefe sii deosebeascii limitele normalului privind starea qi manifestiirile nou-niiscutului. Acest deziderat se impune din primele zile, deoarece in aceastii perioadii au loc o serie de incidente fiziologice (icter, scidere in greutate, erupfii cutanate etc.), iar imbolniivirile au tendintii de generalizare si evolutie rapids. Pe Ilngii acestea, de o important5 mare este cunoaqterea caracterelor neuromotorii ale nou-niiscutului. De la o fiing care d o m e tot timpul, cu o f a g inexpresivii, cu pleoape strlnse, nou-niiscutul ajunge (dupii 3-4 sgptiimlni) sii "vadii", sii fixeze qi sii urmiireascii cu ochii pe mamii sau un obiect care este m i ~ c ala 30-40 t cm de fata lui. Din primele zile se intoarce clnd simte mirosul shului mamei sale sau, uneori, vocea. Puterea de perceptie este inaintea posibilitiitilor motorii. Nou-niiscutul trebuie sii fie urmiirit de ciitre asistenta de familie cu ajutorul mamei, care fiind tot timpul cu el este mai in miisurii sii descopere progresele sau anomaliile de dezvoltare ale sugarului. Numai mama are posibilitatea de "a descoperi" la copil clnd qi cum geme, sclnce~te, {ips, strhutii, se intinde, suge ~i inghite.

Externarea mamei qi nou-niiscutului la termen siiniitos din maternitate, se face intre a 3-a qi a 7-a zi de la naqtere. Laplecare, mama se va informa de la medicul pediatru care a ingrijit nou-niiscutul despre urmiitoarele: a) greutatea ~i lungimea nou-na"scutu1uila nagere si la plecarea din maternitate; b) ama"nunte despre alimentatie (orarul; dacii nouniiscutul a primit qi altceva in afar2 de laptele de mamii; d a d s-au intlmplat dificultiiti de alimentatie etc.); c) daca' s-au aplicat tratamente medicale noun6scutului (ce medicamente, ce doze, durad, de ce ); d) ce scor Apgar a obfinut nou-niiscutui in momentul nqterii; e) daca' nou-na'scutul a necesitat manevre de reanimare (administrare de oxigen, internare in sectia de reanimare) sau dacii a prezentat vreun semn de alarms (convulsii etc.); f) daca' afost vaccinat B.C.G. si cu vaccin impotriva hepatitei B;

g) daca' s-a administrat vitamina D3 (sau Dl) in si ce doza'; h) dacii in perioada respectivii au fost infectii (diarei, infecfii stafilococice cutanate, infecfii respiratorii etc.); i) dac2 s-au efectuat testele pentru depistarea fenilcetonuriei ~ i l s a u mixedemului. a in vederea primirii acasii a sofiei qi copilului, tat21 mai are de Ecut urmiitoarele: - Se va sEtui cu medicul de familie qi cu asistenta de ocrotire de la dispensarul teritorial de copii asupra urmiitoarelor probleme: a) pregiitirile necesare pentru transportul mamei qi nou-niiscutului acasii (mijloc de transport, obiecte necesare inE~2riiqi invelirii nouniiscutului); b) obiecte necesare pentru ingrijirea nouniiscutului la domiciliu ( c o ~ scutece etc.); c) fixarea , locului unde va fi instalat copilul in locuing; d) modul cum trebuie sii se comporte cu mama ~icu nou-niiscutul; e) indicatii despre alimentafia sugarului qi Iiiuzei. - Va apela la o rudii apropiat2 care sii o ajute pe Iiiuzii in primele s2pt2imlni dupg naqtere. Practic qi psihologic, dupii experienta noastrii, mama sotiei este persoana cea mai indicatii. - Paqnic, dar hoGrlt, va lua toate miisurile pentru excluderea oric5ror vizite inoportune f primele zile n dupii reintoarcerea sotiei ~i sugarului din maternitate. - Chiar d a d p h i i acum nu a Ecut-o, tatiil este dator ca, de acum inainte, cel pufin in primele luni de via@ ale sugarului, s2 se ocupe de toate problemele de aprovizionare ale familiei ~i sii se integreze in toate treburile de gospodiirie interioarii. Primele zile dupa' venirea din maternitate. Dacii totul a decurs normal, mama ~i nou-niiscutul sunt externati din maternitate clt mai repede, de obicei inceplnd din a 3-a zi dupii naqtere. Este un mare avantaj clnd mama qi nou-niiscutul sunt aduqi clt mai repede in familie, unde este locul cel mai potrivit pentru adaptarea nou-nibcutului ~i pentru noua misiune a mamei. Instalarea secretiei lactate, legiitura permanents mamiicopil, uniformitatea mediului inconjuriitor, ingrijirile fiicute de aceeaqi persoan2 qi evitarea infecfiilor intraspitaliceqti sunt clteva din avantajele aducerii precoce a mamei ~i copilului in mediul familial.

Z i l e l e si s ~ p t b m 6 n i l e care umeaz& sunt cele rnai grele.
fn prezent, in fara noastrii, toti copiii se nasc in maternitate. Datoritii acestui fapt, primejdiile care
, .

phndeau pe mam5 ~i nou-n5scut in momentul naqterii, prin lipsa de asistent5 medical5 ~ide conditii de igienb, au d i s p b t . Ceea ce face statul pentru asistenla na~terii trebuie continuat ~i in familie in ingrijirea copilului. in trecut, experienfa ~i superstitiile se transmiteau de la o generatie la alta, iar mortalitatea nou-n5scutilor qi a mamelor era mare. in conditiile vietii moderne cresterea unui copil nu rnai poate fi l5sat5 pe seama "instinctului matern". Cei doi parteneri, tat51 ~imama, trebuie s5 fie constienti c5 "misiunea de p c n t i " este cea rnai important5 din cadrul existenlei fiec5ruia dintre noi. Dac5 nu a Ecut-o phn5 acum, tat51 copilului este dator s5 anunfe medicul de familie de la care mama va primi indrumikile necesare. Chiar din a doua zi, mama si nou-ngscutul vor fi vizitafi de c5tre medicul de familie sau medicul particular qi de asistenta de ocrotire. Medicul de familie examineaz5 in mod periodic sugarul. Chiar dac5 este s5n5tos, once copil trebuie urmilrit de medic. Nou-n5scutii s5n5tosi sunt examinafi la domiciliu, sugarii s h 5 t o ~ vor f i d u ~ la cabinetul i i medicului de familie. Acesta va urm5ri greutatea, dezvoltarea motorie qi psihic5, va fixa alimentatia qi va elabora un plan de prevenire a imbolniivirilor (administrare de vitamine, vaccinilri, d i r e prin aer, soare si exercitii fizice etc.). Caietul copilului 0 muma' tdna'ra' are o multime de intreba'ri de pus medicului ~iasistentei de ocrotire. Acestiu vor da, verbul $.i in scris (intr-un caieb special), indicutiile corespunza'toare; in acela~i caiet mumu vu nota toute intrebu'rile,pe mu'suru' ce-i vin in minte. Pe copertu caietului se vor nota: numele si prenumele copilului, evolutia sarcinii, data naqterii qi a ertaminkii din maternitate, greutatea ~i lungimea la navtere, perimetrul cranian, scorul Apgar, maternitatea in care s-a nsscut, data vaccinzi cu B.C.G. qi impotriva hepatitei B, precum ~i administrci primei doze de vitamina D. Ambii p5rinti vor nota observatiile lor despre sugar, iar lunar vor face un bilanf a1 progreselor observate ( c h d a plAns cu lacrimi, primul zAmbet, ziua in care a "finut" capul, cAnd a stat in Sezut, primele silabe si cuvinte pronunpte, eruptia primilor dinti etc.), datele la care s-a administrat vitamina D, vaccin5rile, internilrile in spital etc. Recomandiirile medicului ~i asistentei de ocrotire se fac in scris. Cel rnai bun medic a1 unui copil este

acela care-1 vede tot timpul. Experienta a demonstrat c5 urm5rirea medical5 regulat5 asigur5 depistarea precoce a devierilo~ la dezvoltarea normal5 a de sugarului. in acelasi timp luarea de m5suri la primele semne de imboln5vire evit5 catastrofele ce pot surveni in existents unui sugar. Modific5rile continutului alimentatiei, orarul meselor , modalit5lile de ingrijire ~i de educatie se vor stabili impreun5 cu medicul de familie. fncrederea in medic. Mama nu trebuie s5 se jeneze s5 pun5 orice intrebare medicului, chiar dac5 unele par simple sau ridicole. Cadrele medicale sunt obligate s& o ajute pe mam5 ~i s5 l5mureasc5 orice nedumerire. Teama de a nu indispune pe medic nu trebuie s5 retin5 pe p5rinti de a solicita asistenta medical& dac5 in starea sugarului a ap5rut ceva nelini~titor. Sh5tatea copilului este mai presus de orice. Rolul usistentei de ocrotire. De la asistenta de ocrotire mama va cere toate sfaturile practice de care are nevoie. Asistenta de ocrotire va indruma asupra felului cum s5 "instaleze" pe noul venit, va r5spunde la toate nedumeririle mamei, ii va demonstra cum se ingrije~te ;cum se alimenteaz5 sugarul. Observatiile ~ i ~i sfaturile se consemneaz5 in caietul copilului. Va tine leg5tura cu medicul de familie ~i va pune in practic5 recomandgrile acestuia. Pe lhng5 sfaturile medicale propriu-zise, asistenta de ocrotire va inv5fa pe mamele tinere cum s5 organizeze munca, cum s5 foloseasc5 bugetul familiei, cum s 5 - ~ i aranjeze casa, pe scurt va deveni chiar un element de civilizare acolo unde este cazul. Asistenta de ocrotire va indica familiei tot ce este necesar, de la "trusoul" sugarului pAn5 la alimente ce trebuie procurate pentru mam5 ~i sugar. Toate acestea se vor discuta de la om la om, cu toat5 sinceritatea, avhnd grij5 de a nu jigni. Ghndurile ~i griijile intregii familii vor fi indreptate in primul rhnd c5tre mam5. De luni ~i luni de zile, organismul mamei a fost adaptat la prezenta Etului. in momentul naqterii intervine o schimbare brusc5. Aceastii modificare biologic5 (hormonal5 etc.) intens5 se produce ca un ~ o cUrmarea cea rnai pregnant5 este . aparitia a~a-numitelor "lacrimi de l5uzie". Este suficient ca nou-n5scutul s5 sug5 rnai putin, ca sotul s5-si exprime cine ?tie ce indoieli despre mam5 sau noun5scut sau ca mama s5 constate c5 nici o fust5 nu-i rnai vine bine, pentru ca s5 verse ~iroaie lacrimi. Acum de

incepe rolul sofului-tat5, care trebuie sii arate inlelegere pentru aceste manifestki de depresiune. Gdnduri pentru ca'snicie. TBnk-a femeie riimdne solia bk-batului ei, chiar dacii a devenit ~i mamii. D e ~ i dominat5 de instinctul matern, ea este datoare sii vegheze, ca ~i pdnii acum, la drepturile solului, sii manifeste a c e l a ~ i interes ~i afecliune pentru el. 0 planificare corect5 a timpului permite mamei sii se ocupe de copil, de sol ~i de ea insii~i. Pentru aceasta este nevoie de putinii incredere in sine; orice marnii se descurcii cu propriul copil. Civiliza$iaa pus la indemha mamei numeroase inlesniri: lapte adaptat, imbriichinte gata confeclionat5 pentru sugar, frigider, ma~inii pentru spiilat rufe, preparate alimentare industriale, mixer, presa de fructe etc., cu ajutorul ck-ora realizeazii economie de timp. Primirea nou-na'scutului de ca'tre frati ~i surori. Pentru un copil sensibil, venirea unui frate sau a unei surori este o sursii de emolie profun&. El este fericit s5 proclame aceastii naStere la toate persoanele pe care le i n t a n e ~ t e la micii sili prieteni (la griidinig sau la ~i ~coalii). Dacii "bebe" este de acela~i copilul rnai sex, mare se socoteqte superior fa@ de acest nou-niiscut. Un frate rnai mic pentru o "sorii mare" (sau invers) provoacii pulinii teamii fa@ de necunoscutul pe care-1 intruchipeazii. Cdnd fratii sunt rnai mari, surpriza dublat5 de pu$inii anxietate nu mai este atilt de profun& rnai ales dacii sunt deja rnai multi copii in casii. Naqterea p a t e antrena o mare tulburare la copii foarte sensibili ~i timizi. Se intdmplii ca in timpul internkii mamei in maternitate, copilul (copii) s5 fie dus in alt5 familie; dacii este dus la bunici sau alte rude apropiate (unde este de obicei riisfifat), reacliile vor fi rnai putin importante; d a d plasamentul se va face la striiini (prieteni), este posibil ca aceasd f n d e p W e sii fie interpretat5 ca o excludere ~i sii-1 tulbure pentru mai multii vreme, chiar dacii tat51 siiu il aduce seara acasii. Copiii intre 2 ~i 5 ani dovedesc o multitudine de sentimente complexe ~i contradictorii (curiozitate ~i interes, gelozie ~i nelini~te, decepjie, chiar ostilitate) care pot fi la originea unor conflicte psihologice. Ei le traduc prin atitudini multiple; rnai intdi, ei se apropie mereu de "bebe", pe care-1 privesc, il ating, il gddil& il ciupesc, din nevoia de a-i provoca reacw. Cel rnai "mic" devine centrul de interes a1celui "mare" care incearcii sKi atragii atentja ariitiindu-i juckiile ~i cwile sale; el lip& cbnd, ceea ce atrage adesea, din partea adul$ilor, o atitudine violent5, de neinleles pentru copil. in aceste

zile ~i in siiptiimBnile care urmeazii, copiii se pot manifesta variat: a) b5ielii care p h i i atunci foloseau olifa incep din nou "sii facg in pantaloni"; b) fetifele (mai ales) cer sii-qi bea laptele numai cu "biberonul", aSa cum i se dii lui "bebe"; in astfel de situalii, pentru a nu le priva de lapte qi pentru a nu l&gi gama de reaclii negative, suntem de piirere sii se accepte temporar aceastii dorint5 de circumstanfii; c) apare sau se accentueazii nevoia de a - ~ suge degetul; d) fn timpul i aliiptkii sugarului, copilul rnai mare vrea sii stea lipit sau chiar pe unul din genunchii mamei; e) alteori (rnai rar, este adevk-at) copilul intre 2 ~i 5 ani are atitudini agresive ~i ostile, ce au loc chiar in prezenfa pkinlilor; . sunt impulsuri imposibil de controlat. La copiii m man' (6-12 ani) pot apk-ea: sciiderea i randamentului ~colar, tendinta de izolare sau de a pleca de acas5, ciiutilnd societate in afara familiei (alti copii de v k t a lor, bunici etc.). & familiile unde copilul unic la pikin9 qteapt5 un friijior, fetifele, pe I h g 5 o mhdrie declaratii peste tot, sunt preocupate ~i grijulii, cu atitudini ~igesturi ce imid pe ale mamei. Chiar in astfel de situa$ii,pentru c5 un copil mic nu are d i s c e r n h h t u l ca de la un gest de mhgdiere sau de fngrijire sii nu ajungii la un act de agresiune pentru cel mic, nouniiscutul nu va fi Iiisat singur in societatea lui (pericol de sufocare, r5sturnarea co~ului, ciidere, administrare de alimente necorespunziitoare, aplicarea de substante cosmetice etc.). Aceste reaclii normale pot fi atenuate printr-o atitudine infelegiitoare din partea pkinlilor. inainte de naStere, se va vorbi copilului cu moderatie, despre viitorul "bebe", ariitihdu-i cii ~i el a fost qteptat la fel in urmii cu cdliva ani ~i ajutiindu-1 la pregiitirea camerei sau colfului pentru cel aSteptat. Un rnie dar, in momentul reintoarcerii din maternitate, m k ~ t &ii e indoialii bucuria de a revedea mama cu un pui de om adormit ~i pldngk-et. Este bine, de asemenea, de a-i cere ajutorul (spunhdu-i cii "este mare") antrenhdu1la mici servicii care il fac sii creascii in ochii lui. A se ocupa de nou-niiscut este o mare bucurie pe care i-o acordii mama sa: s-o anunle cdnd plhge, s-o ajute c h d pregiite~te biberonul sau cBnd fl infa~ii. Mhdria ~i atitudinea lui sunt de-a dreptul induio~iitoare. Din partea tata'lui, ca gesturi de afecliune fa@ de copilul rnai mare, recomandh: a) sK1 mhg2ie rnai mult decdt pe cel mic; b) sii-~i giiseascii timp pentru joc ~i plimbare; c) sii-1 asigure tot tirnpul cii el nu a pierdut nirnic din dragostea p5rinlilor; d) sii-1 felicite

pentru o initiativi rnai mult sau mai pugin fericiti, dar care izvorii~te dintr-o intentie bun$ e) sii tolereze ( ~ i aceasta este mai dificil) chiar regresiunea in dezvoltarea psihomotorie (care este trechoare) qi in comportsmentul general al copilului. In cconcluzie, indiferent de v2rsta fratilor (surorilor) rnai mari, familia trebuie s i faci totul pentru ca ace~tia s i nu aibi impresia c i sunt trecuti pe un plan secundar ~i s i nu adopte fa@de cel mic atitudini preferenfiale. Ajutorul bunicilor. Prima luni dupi navterea copilului este cea rnai inckcatii din viap mamei. Pe I h g i asistenta de ocrotire ~itaGl copilului, este necesar ~iajutorul unei a treia persoane. Oboseala qi surmenajul din perioada de Iiuzie pot avea urm5ri nefaste pentru sinitatea sugarului qi mamei. Este de dorit s5 existe o buni intelegere intre cele doui bunici ale copilului. Acestea se vor sfxiidui sii menajeze pe mama copilului, at& fizic, c8t qi psihic. in primul find, bunicile nu trebuie sii incerce s i dirijeze totul ~i s i o trateze pe mami ca pe un copil. Mama simte c i nou-niscutul este in prirnul rand copilul ei, ci-i aparfine exclusiv ~i c5 este in stare s2-I creascii singurii. Bunicile sunt obligate s3-~i struneasd pomide de posesiune ~i de diriguire, oferindu-~inumai expenenla qi o participare activ2 la treburile casnice, printr-o prezenti discreti ~i agreabili. Tinerii pkinfi, la rhdul lor, trebuie sii tie cii bunicii copilului sunt persoanele care, datoriti dragostei pe care o p o d , oferii acestuia o iilgrijire de care nu este in stare nici cea rnai harnicii persoani s t r h i . & iipsa bunicilor se p a t e apela la o prieteni a mamei pentru ajutor in gospodiirie. fn oricare eventualitate ajutorul cel rnai eficient este asigurat de t t .La epukmea a5 concediului mamei, in locul cre~ei al unei persoane sau strGne, este de preferat ca micul copil s i fie incredinpt bunicilor, chiar accepthd unele compromisuri; ar fi iluzoriu de a se a~tepta bunicii s i respecte toate ca normele stabilite de p5rinti. Dar, oricdt de gre~ite fi ar unele conceptii ale bunicilor in ceea ce prive~te ingrijirea copiilor, ei o fac intotdeauna cu dragoste qi pasiune. De altfel, mul@bunici, dupi pensionare, se obi~nuiesc greu cu inactivitatea; creqterea nepoGlor le dii prilejul de a fi iar folositori, existenla lor cipitiind un continut nou qi un stimul de viati. Ezitele. in prirnele zile dupi intoarcerea in familie, mama ~i nou-niscutul au nevoie de liniqte. Vizitele, oric8t de bine intentionate, nu sunt bine venite inainte de 4-5 zile. Mama qi mu-niscutul nu sunt obiqnuiti cu

noul program a1 zilei, deosebit de cel din maternitate. Mama este noui in rol, adesea suprasolicitati de aliiptare, de ingrijirile nou-niscutului qi de treburile gospodiire~ti. de alti parte, are un psihic labil, este Pe susceptibili de a fi contrariatii de unii nepoftiti sau de discutii ~i interpretki neavenite; cea rnai mici ironie sau critici o rineqte profund. Agitatia produsi de "du-te - vino" a1 vizitatorilor duce la incircarea atrnosferei, cu enervarea mamei, ceea ce face ca nouniscutul s i plangi, sii sugi rnai greu, s i regurgiteze ~i s i doarmi rnai putin. Nou-n2scutul va fi privit de la distang; este interzis orickei persoane (in prirnele zile, inclusiv tatilui qi bunicilor) de a-1 lua in brap, de a-1 s h t a , de a se "juca" cu el, de a-i "vorbi" din apropiere qi chiar de a-1 atinge. Mama trebuie s i fie fermi pentru a interzice un astfel de comportarnent, care, pe l h g 5 inconvenientul de a crea st&i de agitatie, poate duce la transmiterea unor infecjii. Trebuie evitate conversafiile cu vucea prea tare, ceea ce este obositor pentru mamii ~ip a t e trezi pe sugar dacii ora alip&ii se apropie. Aceasti precautie este qi rnai necesarii htimpul alimentatiei sugarului. Convorbirile la telefon, rnai ales daci sunt lungi ~ila ore nepotrivite, pot fi sthjenitoare. De altfel nu este pennis marnei s i intrerupi alimentatia copilului; once bruscare poate declan~a ulterior dificultiji de alimentatie. Darurile. O nqtere este un prilej de a se oferi daruri. Un vechi obicei romdnesc este ca la nqterea unui nepot, bunicii s i ofere bijuterii sau alte obiecte de pret de familie (podoabe, covoare, s c o w , costume nationale etc.). Mai recent, taGl copilului oferi marnei bijuterii (o b r w i i , un colier, un ceas etc.); toate acestea dovedesc afectiunea ce existi intre cei doi soti pe de o parte, iar pe de alti parte legiturile trainice ktre generatii, in cadrul unor tradifii ce dau conpnut qi f m e c vie$ de familie. Acestea nu trebuie s i fie nici obligatii, dar nici singurele manifestiri de bun venit qi de tandrete. Vizitatorii pot aduce flori, dar cu conditia ca rnirosul lor s i nu fie prea putemic. Este bine ca florile s i nu fie prea numeroase sau prea mari, pentru a nu deveni supkitoare. O vazg cu flori la o familie tdniirii este binevenitii. De asemenea, obiecte de *mbriiciimintetricotate cu mdna, jachete, bonete, cticiulite, boto~ei, scutece absorbante, prosoape, truse de toale6 (perie, siipunuri, creme, pudri, forfecuti de unghii), biberoane, tetine etc., fac pliicere ~i sunt foarte utile.

iar pentru rudele mai inst&ite: frigider. cMi@. rudele apropiate se informeaz2 reciproc vi aduc daruri pentru a completa trusoul necesar copilului: o garnitur2 cu scutece. mavin2 de spaat. Cum se invele~te copilul in timpul somnului? Se va folosi o p2turic2 uvoar2 din I h 2 invelitA intr-o hus2 de p h z 2 de culoare deschis2. Somnul a) Unde doarme mu-ndscutul? Dac2 este posibil. care are avantajul c2 familia primevte daruri in funcfie de necesitAli. considerhdu-se ca fiind una din cauzele moqii subite. sri pedaleze. Fig. Nou-n2scutul la termen este in stare s2 intoarc2 capul. De la inceput se va vorbi cu el intr-un limbaj natural. familiile in care nou-n&cutul locuievte in aceeqi camer2 cu adultii se va alege pentru cov sau pat un loc ferit de curent. cu atmosfera de umezeal2 vi cu temperatura inconstant2. numai prin contactul impus cu prilejul b2ii zilnice. luminos vi linivtit. . 47) c) Aqezarea nou-ndscutului si sugamlui in pat Nou-n2scutul s2n2tos va fi culcat pe partea pe care o accept2.fiv2rile. D) Pentru somn col$ul s t h g al piiturii se trage spre dreapta $i se bag5 dedesubt.10 . uvor de spaat. 2. Este bine ca familia s2 se obiqnuiasc2 de la inceput motiv de sugar. este bine ca el s2 aib2 c2t mai devreme o camer2 in care s2 doarm5 singur sau cel mult cu mama. de respectarea programului de somn. Nou-n2scutul nu va f i instalat intr-o camer2 in care s2 locuiasc2 numai cu fratele mai mkivor. iflqatului vi alimentaGei. incep2nd de la vksta de 2-4 s2ptAmhi. rareori pe spate cu fa@ in sus. botovei $i "body" cu mlneca lung8 este qezat pe priturri (forma ptitraa) P diagonal% n B) Col$ul din dreapta al priturii se indoaie ~i se aduce peste corp pikg sub spatele sugarului: C) Apoi se intoarce col$ul din dreapta al p h r i i in q a fel ca picioarele s5 poat5 sri se mivte. cfintar. Sugarul are nevoie de uniformitate in ingrijire. AceastA formu12 (pentru moment pupn r&phditA) are avantajul c2 evit2 acumularea unor daruri in mai multe exemplare. pe c5t posibil. c b c i o r . Am intillnit situafii in care rudele vi/sau prietenii se grupeaz2 pentru a oferi un obiect mai important. Astfel. Este suficient dac2 s2 nu se ocupe m2ng2ierile. in ultimul tirnp. "convorbirile" se materializeaz. Buc2t2ria. ca vi inc2perile cu fum de tigar2. de linivte absolutA. mixer.hvelirea $i avezarea nou-nriscutului in pat. p2turi. va fi ingrijit cu calm vi. A) Sugarul 'Tn&at" cu "pampers". vi adeseori capul este sprijinit pe unul din obraji. imbr. de aceeavi persoan2. pres2 de fructe. b) Patul copilului (vezi pag. Ava cum pe alocuri se face o "listA de mariaj" se poate intocmi o "List2 de nagere". Astfel i se asigud nou-niiscutului un culcw asem5nEtor cu uterul mamei. sunt d2un2toare pentru s2n2tatea vi sornnul sugarului. tl are r. cu o voce cald5. ceas de perete. se contraindic2 culcarea nou-n&cutului vi sugarului pe burti4.in ultimul timp s-a incetAtenit moda "coordonkii".

r5bd5tori yi convinyi c5 mulfimea de intreb5ri ce se pun este in interesul copilului lor. mai ales in cursul noptii. Aprecierile medicului yi asistentei de ocrotire despre s3n5tatea nou-n5scutului. sugar@ are nevoie de aer $i lurnini pentru a trG yi a se dezvolta. scobit5 la mijloc. iar mama yi examinatorul iyi spa15 yi inciilzesc m&nile. ca o covat5. ~ c e a i t a acoper5 cu o b5tur5 se obiynuit5. numai cdnd este frig (in camera sau la plimbare) se acoper5 capul in funcrie de anotimp yi de vksta copilului. Mama este impresionad cum medicul examinator cerceteaz5 toate p3qile corpului acestei mici viet5li. Ca orice &n@. . deplasabil3. Nu se vor folosi nici un fel de ynururi sau yireturi. deasupra cgreia se intinde o bucat5 de muyama sau de material plastic. indoitii. gradul de educafie sanitar5 yi de preg5tire pentru rolul de p5rinfi. metodic. cu manevre simple yi corecte. ce s-a i n t h p l a t cu noun5scutul dup5 naqtere'. In timpul iernii. In plus. Organismul inc5 fragil se deprinde Feptat s5-qi pastreze yi s5-yi autoregleze temperatura. orar. viscol) yi de condifiile in care locuieyte farnilia. cdt yi in timpul noptii. de 70-80 cm. Cum ajunge medicul la concluzia c?i noun5scutul este intr-adeviir normal yi sk5tos? Examenul medical al unui nou-n5scut incepe cu o convorbire care are ca subiecte evolufia sarcinii yi desfgqurarea nayterii actuale. de starea vremii (nu va f i scos afar5 dac5 este ger. Totul se desEyoar5 grab5. ingrijirile se fac incomod qi obositor pentru mam5. greqelile de plasare a mobilierului in vederea instalikii mamei yi sugarului etc.2. impreun5 cu familia. Se recomanda' sacul de dormit? Copilul doarme liniytit atdt ziua. in care p&in{ii trebuie s5 fie sinceri. un sac de dormit. istoria sarcinilor $i nayterilor anterioare. organizarea ingrijirilor (dotare. astfel incdt s5 acopere toat5 suprafap mesei. Inainte de a se culca sugarul. vor alege unde s5 plaseze masa de inf3sat sau "inlocuitorul%i. mai inalt5 yi cu o suprafag corespunz5toare pentru ayezarea sugarului yi a obiectelor necesare pentru ingrijirea lor. Este un adev5rat interogatoriu. iar peste aceasta un cearyaf mare imp5turit in dou5 sau in patru. Const3 dintr-o pies5 lung$.1. de anotimp. in cadrul unei convorbiri Gcute pe indelete. De abia cdnd creyte yi incepe s5 "pedaleze" (2 luni) el se poate dezveli. cu prilejul primei vizite medicale. Examenul clinic se face dup5 un plan precis. hainte de a dezbr5ca nou-ngscutul. in uItimul timp au a p h t in comeq o "miniaturii" de mas5 de inEyat. Pe paturile scunde ale adulpor. fn timpul cdt a discutat cu mama. observarea yi ingrijirile sugarului se fac intr-un mod comod pentru mam3 $i medic. ceag dens& pplaie. Boneta yi c5ciulip nu sunt necesare. cu gesturi sigure. h funcfie de starea de sGn5tate. Nou-niiscutul normal 2. exacri in r5spunsuri. c yi d. fie prin intermediul unei camere vecine). Aya cum s-a mai spus. d a d in familie exist5 annonie yi inielegere. Aer ~i luminti. medicul sesizeaz5: starea psihic5 a mamei. nivelul de civilizalie yi igien5 a1 familiei.3. cu calm deplin. inzestrarea sugarului.Pentru nou-n5scut yi sugarul rnic socotim c5 meto* cea mai bun5 este cea schipt5 in fig. starea de s5n5tate a p&infilor $i eventual a rudelor apropiate. Un bun observator sesizeaz5 foarte multe elemente de diagnostic inainte de a fidezbr5cat nou-n5scutul. fnainte de a incepe examenul propriu-zis. persoane etc. un scrin sau o mas3 de inEyat. se va aerisi hc5perea (fie mutsndu-1 in alt? camerg. 2. pikinlii au pe buze ca prim5 intrebare: este sa'na'tos copilul nostru? La marea majoritate rbpunsul este da. circulafia sdngelui yi toate procesele vitale. la care particip3 toat5 lumea stdnd pe scaun. atdt medicul cdt si mama se spala' pe nzciini. topografia locuintei. pe o mas$ un birou.3. matlasat5 cu un material sintetic.Primul examen medical La venirea din maternitate. a v h d in vedere pericolul de strangulare. acestea stimuleaz3 activitatea pielii. Acesta va fi incheiat cu nasturi. cu marginile ridicate. Medicul sau asistenta de ocrotire. lavabil. sugarul va fi scos la aer. din care s5 nu scape nimic.10 a.) vor fi adaptate parti- ' Toate aceste date sunt de obicei consemate in biletul de externare a1 marnei ~iin fi$a de leggtur5 a nou-ngscutului. yi de aceea se poate folosi. peste p5tura cu care se inveleyte dup5 metoda de mai inainte se poate ad5uga o pl5pumioar5 matlasat5 sau cu puf. se inchid ferestrele. b.

Este normal copilul? Aceasta este intrebarea pe care a pus-o mama inc5 din maternitate. subponderal sau bolnav. mamele ?i asistentele de ocrotire nu se vor a l m a dac5 sporul ponderal a1 sugarului nu atinge 750 g in prima lung de via@.Greutatea La na~tere greutatea medie a unui nou-nsscut este de 3 000-3 500 g.Dezvoltarea fizicti1 2. adulfii in &fie *mrmaficu cunqtinfe temeinice. medicul. manevrele rnai brutale (ascultafia regiunii spatelui. in mod obi~nuit. Este suficient un singur control pe s5ptiitnin8. A?a cum s-a ar5tat anterior.3. prima lung in creqterea este de 500-550 g. 2. in familie. Acum. h t r e timp. majoritatea noun&cufilor scad in greutate. gradului de instrucfie. in paginile care urmeaz5 se va da o serie de nofiuni (unele mai complicate. c i t si de sc5derea fiziologic5 in greutate. aprbfundate. Crqterea unui copil nu mai constituie o problemii de instinct. adic5 la o lung sugarul cint5re~te3 600-4 000 g. medicul a fost atent la nou-n5scut care urmeaz5 s5 fie examinat (dac5 d o m e . nou-n5scutul este I5sat c i t mai mult nemi~cat. Ordinea examenului nou-n&cutului nu este aceea~i ca la adult.Csntar pentru sugari. Cre~terea de a) Cre~terea 30 glzi reprezint5 numai o medie cdculad din totalul greudfilor din mai multe zile. h practica de toate zilele acest salt ponderal este rareori intillnit: de aceea. C&nd orice h i i r are atiitea cunqtinp din toate domeniile.----m ce inire I ' Vezi Tabelul 1. se face totul pentru ca el s5 nu fipe.3. Oscilafiile in greutate pot declan~a probleme nejustificate in familiile anxioase. pag 23.Mama @ capiluf cularidfilor familiei. dac5 este agitat. sunt necesare cintikiri mai frecvente. este adeviirat) ce pot fi utilizate pentru cunoqterea general5 a sugarului ~ipentru depistareaunor manifest% anormale. in primele zile dup5 naqtere. in manuale se scrie c5 noun5scufii cresc cu 750 g in prima lung. cu circa 5. Indiferent de asigurgrile date de obstetrician ~i de pediatrul din maternitate. Este nevoie ca.1. &d instruirea de ba& in faranoastrti d d 12 ani de volarizare. unele manevre in cadrul investigafiilor neurologice ~i examenul gurii) se fac la urmg.2. mcut totdeauna la aceeqi or5 ~i cu acelaqi cintar. zilnica' este neregulata'. Fig. familia r5mine mult5 vreme cu aceast5 intrebare obsesiv5 exprimat5 fafg de orice medic ce examineaz5 copilul in cadrul familiei. absolut necesar celei mai fire@ misiuni a unei existente umane: cqterea ~i educafia urmqilor. Greutatea nou-n5scutului variaz5 mult de la o zi la alta.10% din greutatea inifial5. acestei pierderi se face in primele 7-15 zile de via@. Dacti e :ne ca u FrrurerrrrLure.3. prima sosirii uc: r d t i ir ciintan 4 ziua . credem d se poate pretinde d piirinfii & dewii un bagaj de nofiuni de un nivel mai halt. Bineinfeles cB progresul ponderal depinde a d t de greutatea de la naStere. pozifia in care st2 in pat. asistenta de ocrotire ~i pikinfii (indeosebi mama) au condifii optime pentru a obsewa ~icunoaSte noul venit. Din motive didactice. Micile neregularitgfi se compenseazg de la sine. 58 Cifrele consratare ranecare cantridre s note' e caietul: intocn aamd 4rLupci i tiile rnted icui u ale Izsisten ocrotire . a c d e m de progres. de tradifie sau de mqtqugiirism ^mgust. condifiilor maieriale ale locuinfei. 2. Recuperarea Dac5 este vorba de un nou-n5scut prematur. b) Cdt de des se cdnta're~te? Nou-n5scutul nu trebuie cint5rit zilnic. Aceasta inseamn5 c5. I 1 . . privind atribuwe lor de pkinfi. manifest2ri anormale). fap.

a) La nou-nriscutii prematuri. avem o senzatie plZcut5 de tesut in stare de tensiune. cu extreme intre 46 qi 54 cm. elastic. 2. Talia (lungimea) Talia (lungimea)medie este de 50 cm. Cifrele obtinute sunt rnai putin precise din cauz5 c6 extensia membrelor inferioare nu se poate face perfect.3.4. tonusul mu~chilor membrelor inferioare fiind crescut. iar in familie se poate m5sura cu o panglic5 metric5 prin intinderea sugarului culcat pe spate pe un plan dur.3. DistanFa vertex (cre~tetul capului) . in institutii se m5soar5 cu pediometrul.3. Este ceea ce medicii numesc "turgor". Pielea este catifelat5 $i elastics. b) Perimetrul toracic este egal sau mai mic cu 2-3 cm dec2t perimetrul cranian (in medie 32 cm). cu extreme intre 32 qi 36 cm.Mgsurarea lungimii sugarului cu podiometru $i la nevoie cu o panglic5 metrick 2. 2.Mdsurarea lungimii sugarului in familie (cu doug carfl ~i cu o panglicl metricl). in medie este de 34 cm (egal5 cu perimetrul cranian). Pielea Fig. la distrofici turgorul este mult dirninuat sau . C2nd se pip5ie sau se apucaintre degete pielea impreun6 cu tesutul grasos de sub piele. I Fig.5. ce revine repede la starea inifialg. 2.6.% - - 2. la sugarii cu diaree gravii. perfect orizontal qi fix2ndu-i lirnitele lntre cap qi t5lpi cu dou5 c%i copertate.coccis este rnai precis5 dec2t lungimea vertex-c5lc2i.12 . in medie este de 34 cm. Pefimetre a) Perimetrul cranian se misoar5 la nivelul cel mai mare a1 circumferintei capului.13 .

Confinutul excesiv in api. h) Sudamina sau " r o ~ e a p cilduri" apare rnai ales de dimineap ~idispare dupi-amiaza. Singurul tratament este evitarea cildurii fn exces qi. Poarti numele de hemangioame.vi dese. b) Dupi disparifia stratului umed-grisos (vernix caseosa) pielea sufer5 un proces de desicafie (uscare) ~ ica urmare. Aceast5 r o ~ e a f este produsi de cele mai i multe ori de cauze locale: . manevre obstetricale speciale. una sau multiple. Este g bine s i nu fie tratati. rnai rnici (uneori ca tiirhple). fie pentru c5 nu se face corect toaleta pielii. Ro~eafa este Limitat5 ctiteodat5 la regiunea anali. la apisare rimtine urma degetului. Aplicafia de creme agraveazi acumularea de sudoare in canalele sudoripare ~i fenomenul se accentueazi. Aceste zone r o ~ i ("pete vasculare".Mama copiluf e) Petele ro~ii formi de "fragi r o ~ i de pidure". . de chiloti de cauciuc sau din plastic. mai rar pe nas. cel mult. C) Culoarea ga'lbuie a tegumentelordin primele zile de via@este expresia icterului fiziologic (vezi capitolul anterior). dispare in chteva luni. mergtind p h i la aparitia de edeme. dar se poate fntinde la regiunea genitali ~i la partea superioari a coapselor. o pomadi izolanti care s i protejeze pielea sugarului. pleoape superioare. culoarea roz sau r o ~ i e (eritrodermia nou-niscutului) dispare dupi primele zile de viafi. 31). ceafri. riu suportatii. dar acestea trec in chteva zile. dispare cu totul. nou-niscutul este de obicei rnai palid decht in starea de veghe. rnai tiirziu pot fi tratate cu succes de dermatolog. Sugarul este rnai pufin afectat decht pirinfii. De regulri dispar in primul an de viata'. sub forma unor mici ridicituri roqii cu vgrful albicios. apar infecfii ale pielii sub formi de pustule. dar suprafafa cutanat5 este lucioasi. rnai ales de pe abdomen. rnici abcese sau chiar furuncule. ci numai c5 pielea lui are nevoie de o atenfie deosebiti. S-ar putea s%recomande ~i un medicament care s i fie dat pe guri pentru a corecta tendinp la scaune acide. Uneori. Chnd revine de la maternitate. semilichide. mama este mirat5 c i nou-niscutul are o "iritafie la fundulef". utilizarea de detergenfi prea energici la spilarea scutecelor ~ i / s a u"limpezirea" insuficient5 dupi spilare ~i fierbere (trebuie "trecute" prin rnai multe "ape limpezi"). dar r i m h toati viata. naevusflammens. Daci se exciti cu degetele examinatorului o zoni oarecare a pielii pot apiirea Pete mari ro$i pe o parte a corpului rnai mult decht pe cealalti. la prematur. se observi uneori pete r o ~ i neproeminente date i de aglomeriki ~i dilat5ri de vase capilare sanguine. in timpul somnului. La nou-na'scufii din sarcinri depdsitri. flasck daci se apuci o cut5 ("plic5") de piele. Numai in mod exceptional cele care sunt la nivelul ridicinii nasului sau pe frunte se Sterg aparent. chnd se congestioneazi. Aceasta nu inseammi cri nu a fost ingrijit cum trebuie. necrozi de presiune) pe cap. pag. f) Pefrunte. Medicul pediatru va indica. i) Eritemulfesier ("opa'reala" sau iritaGa) este pe departe "incidentul" cel mai frecvent ~i rnai supitritor in primele s i p t i m h i de via@. se descuameazi in lamele rnai mari sau . aplicarea de forceps) se pot constata leziuni superficiale ale pielii (ro~eaf5. pielea este moale. La cei la care navterea a fost dificili (prelungit5. la cei care au suferit in perioada intrauterini. care necesiti ingrijiri corecte qi tratament medical prompt. fie prin folosirea de lenjerie murdari. fesutul de sub piele este moale. increfiti. fag. turgorul este de asemenea diminuat. iar pielea poate fi zbhrciti. devenind abia vizibile in timpul emofiilor sau eforturilor. accentuati dupi fipete. in special in jurul gurii. rnai ales pe la cutele pielii. aqa c i trebuie inytiinfat de indat5 medicul. pune unele probleme in ceea ce prive~te sinitatea copilului. dupi revenirea din maternitate. pudraj cu talc simplu. poate sugera in mod g r e ~ i t . i "ciupitura berzei") se accentueazi c h d nou-niscutul fipi. La prematuri poate fi rnai pronunfati ~i se meniine mai mult5 vreme. sub e de diferite dimensiuni. se d a t o r e ~ t e acumulirii de transpirafie. vinefeali. aceasta "persist$' ctiteva secunde (dispare lent) in caz de deshidratare. . Aceast5 reac@e cutanati exagerati se datore~te probabil unor deficienfe ale regliirii circulafiei sanguine. d) Culoarea albristruie (cianoza) a fefei ~i uneori si a extremitritilor (mhinilor ~ipicioarelor). Pielea nou-niscutului reacfioneazi foarte uqor la excitanfii externi. vom face ~i aici mici sublinieri.Folosirea. poate. Poate duce la inflamatia pielii cu r o ~ e a difuzi. Pirinfii trebuie s i se obi~nuiasc5 aceste cu erupfii. in general. alte zone ale corpului (pe fese fn caz de prezentafie pelviani). fie in urma contagiunii de la al@copii. g) Descuama'ri (vezi capitolul 1. un turgor bun. se intiilnesc relativ frecvent.Scaune acide .

.

Fontanela anterioarii deprimatii ~i asociatii cu diminuarea turgorului constituie un semn de sarcina' depa'Jita'(supramaturare) sau de distro$e intrauterind La sugar.2. Aceste spafii sunt numite fontanele. iar suturile ~ifontanelele suficient de suple pentru a permite inciileciiri importante.Craniul nou-nLcutului: I . se simt care la palpare. inciilecarea cea rnai banalii este cea a unui parietal pe celiilalt. dupii care craniul i ~reia rapid forma qi suprafafa i . Din cele douii unghiuri laterale ale fontanelei anterioare se simte sutura coronark Dacii fontanela anterioarii este minusculii (clt pulpa unui deget) sau foarte largii (4-5 cm) in ambele sensuri. Capiitii dimensiuni ~i rnai mari in hidrocefalie ~i in unele tulbura'ri de osificare. Modelarea craniului.5 plnii la 3-4 cm (in cele douii sensuri). De asemenea. Aceste ~anfuri poartii numele de suturi. la nivelul suturii sagitale sau a parietalelor pe frontal sau occipital. Se vor urmiiri in dinarnic2. se n a ~ t e cu un cap rotund. Oasele. numitii popular moalele capului. La locul de intllnire a1 oaselor craniului nou-niiscutului riimlne clte o micii zonii fuarii substan$ osoasii. 2. va'rsa'turi. acestea au ca efect diferite deformiiri sau leziuni traumatice. dureazii adesea de la clteva ore la clteva zile. fontanela anterioarg. fontanela bombeazii putin (fenomen normal). Oasele craniului sunt destul de maleabile. cii intre ele nu lasii nici un spatiu.Consistenp prea moale sau lipsa de consolidare la nivelul suturilor se intane~te exceptional de rar. Adesea aceste oase au marginile aSa de apropiate. nu sunt motive de ingrijorare ~inu este indicatii suprimarea profilaxiei rahitismului cu vitamina D. Aceastii membranii are soliditatea unei plnze de cort. iar spre frunte sutura metopicii. Deformarea craniului este mai accentuatii la nou-niiscutii cu greutate mare.Oasele craniului nou-niiscutului nu sunt complet sudate. a) La locul de intillnire a1 osului frontal cu cele doug parietale: fontanela mare sau anterioara'. Aceste deform5ri dispar intr-o perioadii destul de scurt2 ~i nu necesitii tratament. o consisten@ rnai elastic%. se biinuie o creStere a presiunii intracraniene (hidrocefalie. Nou-niiscutul extras prin cezarianii. De obicei. 2. De fapt este vorba de o parte neosificatii a craniului. Este rnai micii.16). ambele nu sunt inchise la naStere. in cursul nasterii. ci ~i de suturile craniene. Prin palparea craniului se pot simfi douii fontanele (fig. craniul este rnai mult sau mai putin alungit. ea se socoteSte tot normalii. Fig. Dacii fontanela mare este sub tensiune (clnd sugarul este in repaus) ~i bombeaz2. in special la prematuri ~i la hidrocefali. de obicei intre 6 luni ~i 24 luni. inaintea o r i c h i inceput de travaliu. Se inchide foarte repede. deformareaintr-o zonii anumitii este in funcfie de "prezentafia" craniului la naStere. oasele craniului prezind spre margini (uneori ~iin zona boltitii). simetrice sau nu. Fontanela mare se inchide rnai tlrziu. la nivelul c2reia creierul este acoperit de inveli~urile sale ~i apoi direct de piele. apreciazii consistenta ~i elasticitatea oaselor craniului. ci sunt despqite prin niste ~anturi. Cei care se nasc in prezentatie cefalicii ("cu capul inainte") au totdeauna la nqtere un oarecare grad de modelaj a1 craniului ("craniu configurat"). Adeviirul este cii momentul inchiderii fontanelei este foarte variabil. Pornind de la fontanela anterioarii. fn mod normal. Fontanelele nelini~tesc adesea pe mamele tinere. b) La locul de intllnire a1 oaselor parietale cu osul occipital se poate simti fontanela posterioara'. consideratii ca normalii. Dacii fontanela anterioarii se inchide timpuriu (3 luni) ~i dacii dimensiunile craniului sunt normale. Fontanela anterioarii are in general form2 rombicii. deprimarea fontanelei asociatii cu diminuarea turgorului se intllne~te situafii cu pierderi mari de in c lichide: diaree. Clnd nou-niiscutul fipii. meningitii etc. care in majoritatea lor sunt banale. ~ o caloric. dimensiunile craniului. fontanela mica' sau triunghiulara'.16 . cu diametre variate de l . fontanela posterioarl. pot surveni numeroase mici incidente mecanice la nivelul craniului. Craniul creSte nu numai in funcfie de fontanele. Aceste inciileciiri sunt frecvente.). inapoi se poate urm5ri sutura sagitalii. Dupii ce medicul noteazii dimensiunile ~i starea de tensiune a fontanelelor. momentul inchiderii fontanelei anterioare este uneori un motiv de nelini~te. foarte simetric. fontanela lateral% 3. clnd medicul aplicii pulpa degetelor sale.

Bosa serosanguiniiiqi are sediul la nivelul "prezentafiei". Se pare cii aceastii deformare se datoreqk mai mult pozifiei in uter qi nu modelajului na~terii. Ciind deformide sunt foarte accentuate ~i se asociazii cu o istorie obstetrical5 kc&-catiinecesitii o observa$e neurologicii din partea medicului. CBnd este foarte mare se poate insofi cu hemoragie sub piele importantii. Este o anomalie grav5.7. cu un craniu "In ciipiifgnii de zahWr". cursrtl prezenta$iei in pelviene. Tratamentul chirurgical preconizat de unii nu este lipsit de riscuri (infecfie etc. dupii infecfiiintrauterine sau &ii o cauzii decelabilii. h d capul nou-n5scutului a fost C flectat multii vreme pe un um5r se constad pozifia asimetricii a maxilarului (sau chiar a nasului). intinziindu-se spre gat (in caz de bosii occipitalii). iar protuberanfa occipitalii (ieqitura osoasii a oaselor occipitale) este proeminentii. dar cu o consistenfii rnai pufin fermii deciit bosa serosanguini. concomitent.). fn cBteva zile. douii yi chiar trei cefalhematoame. care o fnsofeyte frecvent.realii. la nivelul oaselor patietale. 2. duciind la constituirea unui cefalhernatom. cu semnificafie serioasii: Microcefalia (craniul mic). 2. Din con&%. Constatarea unui astfel de cefalhematom ne oblig5 (medic. Umfliitura este fluctuentii. Umfliitura este situatii. Este produsii prin edem (infiltrafie cu un lichid seros a pielii capului ~i a fesutului de sub piele). pe de o parte. circumferinfa craniului mult crescutii. fontanele mari. .1. Zona fluctuend este foarte bine limitat%. cefalhematomul este insofit de fisuri osoase. suturi larg deschise qi accentuarea desenului venos epicranian. Diagnosticul se face cu oarecare intikziere. apoi galbenii) ~ide pete~ii (mici pete hemoragice).Nou-niiscutul poate fixa qi urmiiri un obiect colorat sau o lentil5 de ochelati "plimbate" la o distanp de 20-30 cm prin f a p ochilor. pleoapele se inchid. Bosa serosanguind Este o umfliiturii a pielii capului. rnai rar la occipital. Ochii sunt de culoare cenuqie sau ciiprui $i nu se acomodeazii. iar pe de altii parte.8. asistenta de ocrotire ~i pikinti) sii supraveghem dimensiunea qi consistenp tumefacfiei rnai ales in primele siiptiimiini de via@. Perirnetrul cranian este mai mic deciit in mod normal. care reprezintii zona de dezlipire a periostului. La lurninii vie. Amintim aici ciiteva modificiiri patologice de form5 a capului. revksatul sanguin subperiostal creqte in cursul primelor 24 de ore.Fata. se poate produce o ruptur5 a vaselor sanguine subperiostale ale oaselor craniului. Uneori se giisesc. Ochii Fafa este rotundii. Se fntillneqtefn malforma$i ale creierului. prin definifie.cu o margine bine conturatii la periferia sa. Deformafia cea rnai obiqnuitii a craniului in prezentafie cefalic5 este o alungire a bolfii craniului ("dolicocefalie") foarte accentuad. Dacii umfliitura este moderat5 ~ifiicud din edem simplu dispare in 24-48 de ore. aceast5 deformare este fkii importanf5 qi dispare in ciiteva s i i p h h i sau luni. contrar bosei sanguine. Dacii este ca o contuzie (hemoragicii) se resoarbe rnai incet. congestie vascularii (aflux de siinge) ~i uneori insotiti de echimoze (pat5 neagr5viin5tii la hceput.3.3. Reflexul fotomotor Datoritii compresiunii exercitate in cursul trecerii prin canalul pelvigenital s a u f ~ i manevrelor a1 obstetricale. piin5 la resorbfia completii a colecfieide siinge. Evolufia este prelungitii. Hidrocefalia (excesul de lichid din craniu) se caracterizeazii prin miirirea vizibilii a regiunii frontoparietale. adicii ?n regiunea care a suferit cea rnai mare presiune in cursul naqterii. ci se aqteaptii sii se resoarbii spontan. Sensibilitatea la lurninii este prezentii chiar din primele zile de via@. percepfla acestei colecfii lichidiene poate fi jenatii in primele ore de bosa serosanguini. In general nu necesitii tratarnent. de rnai multe s5pt5miini (6-12). o presiune puternicii ~i prelungitii a capului pe um5r antreneaz5 o paralizie facialii. Este o malformafie grav5. In mod obi~nuit. deoarece. creqtetul capului ("vertexul") este turtit. Rareori. Rareori. de regul5. cefalhematomul nu poate inciileca o suturii cranianii. Astfel.

3. Se impune depistarea surdita'tii. Medicul recornand5 Stergerea cu comprese sterile inmuiate in ap5 fi& qi r5citi (nu muqetel care contine impurititi) qi procurarea de solutii cu antibiotice. Pediatrul caua in mod sistematic unele boli ale viizului (microftalmie. in general dispare in c4teva s5ptiIm4ni. sectionarea se va face de c5tre un otorinolaringolog. Acest hematom este descoperit intre a 8-a qi a 15-a zi de via@. de anoxie (lips5 de oxigenare a creierului). Persistenfa anormala' a unei secredii conjunctivale oblig5 pe medic s5 cerceteze dac5 nu este vorba de o impe$orare a canalului lacrimal. De cele rnai multe ori imperforarea canalului lacrimal este la un singur ochi. Aceste pete de s h g e . cu lipirea pleoapelor) este mai des i n a i t i . Globii oculari nu urmeaz5 rota6a capului (ochi de p5puq5). Richard a1 In-lea s-ar fi nhcut cu dinti. testul se repeti timp de rnai multe zile. Frau1 limbii este un fel de band5 de tesut situat sub limb5. in caz de antecedente farniliale de surditate. ceea ce determina' o oprire a scurgeA~i lacrimilor ~i secundar influmafia conjunctivelor In general. La un zgomot puternic qi brusc nou-n5scutul inchide ochii (reflexul cohleopalpebral). Chiar dac5 se rnai indic5 de vreun medic. Gura Dinfii. Personal. Tremur5 la cei rnai mici stimuli (plhs. Diagnosticul de surditate trebuie pus c4t rnai timpuriu. roqii. glaucom congenital etc. pentru a se incepe o educa6e specializat5. Pe marginea gingiilor se v5d c4teodat5 niqte ridicgturi mici perlate (chisturi epidermoide sauperlele Epstein). Este greqiti pkerea c5 fr4ul scurt al limbii int2rzie aparifia limbajului activ. Conjunctivita (inroqirea mucoasei conjunctive. La palparea muqchilor sternomastoidieni se p a t e constata un hematom (o ingroqare de mikimea unei miisline). Este inutil s5 fie scoqi.3. in caz de indoial5. forma. de icter intens. i este prezent: pupilele se retracti la proiectarea unor raze de luminL Henwragiile subconjunctivale neliniqtesc pe marn5. Fata este asimetric5. cartilajele pavilioanelor. Hannibal.). Gatul pare scurt. implantafia. Urechile Se controleaz5 m5rimea. aer rece). Limba mare sugereaz5 boli moqtenite. Iulius Cezar. in trecut se practica relativ frecvent secfionareafr4ului limbii. pliurile. Impiedic5 adeseori alimentatia la s h . Ele regresea5 spontan fa'ra' tratament. Ba'rbia este inapoi (retrognatism). 2. in prealabil se recolteaz5 secretia ocular5pentru decelarea germenilor microbieni qi testarea la antibiotic. Ludovic al XIV-lea. scurgerea unor secretii purulente. in jur de 2-4 luni.9. Sunt dinti de lapte normali care cad in perioada neonatal5 sau persisti p h 5 la vksta c5derii normale. Exceptional de rar se pot descoperi unul sau doi dinti incisivi mediani inferiori. medicul poate descoperi ofisura' a boltii palatine (fant5 care str5bate "cerul gurii"). Dac5 existi. o jum5tate de frunte nu se increteqte. Richelieu. Medicul va instrui pe mam5 . Se mitreqte progresiv p4n5 la 2 luni qi apoi se micqoreaz5 qi dispare spre 7 luni. Napoleon. Sunt normale. Este sesizabil5 c h d sugarul tip2 pleoapa se inchide. care se simte in grosimea muqchiului sternocleidomastoidian. nu am indicat vreodatil sectionarea fr4ului limbii. ca: trisomia 21 (mongolismul). Variaz5 mult de la un copil la altul. de culoare gabuie. deoarece este un gest chirurgical care poate declanqa o s4ngerare prin r5nirea arterei linguale sau leziuni ale canalelor Wharton. Strabismul (se uit5 "cruci$"' este frecvent qi nu trebuie s5 neliniqteascg pe pikinti. Dispare dup5 vksta de 6-9 luni.Mama copt'Iu1 Parakizia faciala' survine dup5 o naqtere dificil5 $i traumatic5 (forceps). cu tratament local susfinut in decurs de c4teva s5ptiImhi (rar luni) se ajunge la permeabilizarea canalului lacrimal.10. Rar se impune o mica interven6e chirurgicalg (destul de laborioas5) care are ca scop desfundarea canalelor lacrimale. vizibile pe albul ochilor sunt frecvente qifa'ra' gravitate. de boli ale embrionului qi fitului. simetria. gura este "strhbii". 2. Mazarin. hipotiroidismul.

Ficatul se palpeazii la marginea coastelor. C2teodat5 se pot observa mameloane supranumerare. Circa 1% dintre b ~ e tsunt purtgtori ai i acestei anomalii. aceasta se poate practica. Coboriirea testiculului nu se poate realiza decQ pentru un moment sau deloc. herniae inghinale cu dimensiuni mici sunt greu d e diagnosticat.3. Dispare spontan in c2teva siptikiki. Radiografia toracelui poate pune in evident5 un timus mare. dup5 c5derea cordonului r h h e un mugure care se arde cu un creion de nitrat de argint. Tratamentul este chirurgical qi se efectueazii in jurul viirstei de un an.8. Locul de joncfiune a cordonului ombilical cu abdomenul trebuie examinat cu atenfie de c5tre medic qi asistenta de ocrotire pentru a verifica dac5 o poqiune a intestinului nu apare la baza cordonului (omfalocel). Abdomenul Abdomenul este suplu. de multe ori insii le depiiqeqte cu 1-2 cm. mai ales dac5 mama a absorbit iod. Se va controla pozifia orificiului prin care se scurge urina. Organele genitale Organele genitale externe la btiiefi. acest interstifiu este. Circumferinp. in practicii se incepe cu frecvenp respiratorie (in jur de 30-40 pe minut) qi numikarea biiWor inirnii (120-140 pe minut). Hidrocelul regreseaz5 fkii tratament in marea majoritate a cazurilor. De cele mai multe ori. toracele se examineaz5 dup5 ce s-a terminat cu capul qi g2tul. Un hidrocel este responsabil de o pun@ voluminoas5. starea preputului (pielea care acoperii glandul). in general congenital. Nu se storc. Diverse metode de corectare (moneda'mtalica' fiat6 cu o ban& de leucoplast etc. Nu necesitii vreun tratament. 2.Dacii nu este reductibil5 va trebui operatii spre 3-4 ani. 1. 2. Hernia ombilicala" este destul de fiecvent5. in continuare cicatricea se retract5 qi se invagineazg.13. in general dispare in c4teva luni. vreo manevrii.a 10-a (vezi capitolul I). din team5 sau din motive estetice). Pielea r k 2 n e . anomalia regreseazii spontan. 2. deseori inchisii la culoare timp de c2teva zile. La copil. Circumferinta toracelui se m5soari la nivelul mameloanelor.1 4.1 2. Toracele Clasic. Acest gen de hernie nu se stranguleazii niciodaa. C2teodatii se 1 simte polul inferior a splinei. D a c i piirinfii solicit5 interventia chirurgical2 (din grabii. rar persist2 piing la 4-5 ani. fig. iar biirbia este intoarsii spre partea opus5).) sunt inutile. Inima se ascultii cu atenfie pentru a depista un eventual suflu.3. Este relativ frecventii. Ombiicul. Aqa cum s-a ariitat la pag. care constituie mu~chii abdominali. Se cautii fistule sau chisturi congenitale ale gStului. Ectopia testiculara' sau criptorhidia. CiiteodatA.3. Vindecarea spontan5 se face odat5 cu dezvoltarea musculaturii abdominale. Sub acest tennen se intelege ieqirea unui organ intraabdominal (intestin etc.) sub piele printre fasciculele musculare. Se vindec5 f2r5 a necesita vreun tratament. care evocii o bod5 moqtenitii a inimii. Puncga este interzisii. foarte des se constatii o umflare a mameloanelor la ambele sexe. La nou-nGscut. Rareori apare surpriza de a se palpa o gyg. 3 1. laterale sau mediane. este mai mic5 sau egalii cu a toracelui. miisuratii la nivelul ombilicului. Preputul aderii la gland.asupra manevrelor ce se fac de mai multe ori pe zi pentru a evita formarea torticolisului (capul este kclinat pe o parte. din care in 70-80% din cazuri este unilateral%. Restul cordonului ombilical cade spre ziua a 7-a . Tennenul desemneazii faptul cii unul sau ambele testicule au sediul permanent in afara pungii scrotale. Dimensiunile penisului qi ale pielii scrotale variazii mult. Herniile inghinale. deoarece la vksta adolescentei sau la cea adultii se poate canceriza. Palparea claviculei permite sii se depisteze o eventual2 fracturii survenitii in cursul unei na~teri acrobatice.

infecfii.Buzele (labiile) mici sunt voluminoase vi clitorisul ievit in afar5. cu prepupl retras. Aceasti pozitie este reductibilri: Se datorevte unei hipotonii (tonus scizut) ligamentare care favorizeaz5 men~nerea piciorului in pozifia fetal5. prepupl penisului este in majoritatea cazurilor fixat pe gland vi nu se las5 tras inapoi. Dup5 aceea. pllnsetele mamei vi. Cu aceste unghii.fimoul. deoarece am asistat la infectii vi slnger5ri dup5 interventia chlrurgical5. Dup5 aceea se incearc5 s5 se retrag5 prepupl hapoi cu scopul de a sp5la prepupl cu ap5. nou-n5scutul se poate zg2ria. In lipsa periei in acelqi scop se maseaz5 marginea extern5 a picioarelor vi gambelor insotite de mivc5ri de flexie ~i rotatie a gleznelor. Pielea de sub penis vi scrot necesit5 o cur5tire atent5. fiind vorba de un fenomen normal. intre 1 vi 4 ani. deoarece in aceste zone se produc uvor r h i .15. Cu toate c5 sunt clteva semne clinice pre~ioase(manevra . * 2. Este important s5 fie descoperit5 clt mai precoce. picioarele ajung pe axul gambei. Datoriti transmiterii hormonilor materni apare criza genital5 care const5 intr-o secretie vaginal5 alburie sau slngerlnd5 asociat5 cu umflarea mameloanelor din care rareori se scurge un lichid l5ptos ("lapte de vr5jitoare"). Organele genitale la feti~e. se insist5 asupra necesiti~iicircumciziei. circumcizia este obligatorie (face parte din practicile religioase).1. Pentru prevenirea piciorului plat vi stimularea mi~cirilor picioarelor vi gleznelor este bine ca mama s5 "gldile" (nu masaj ap5sat) tiilpile sugarului. se poate constata c5 picioarele sunt 'Yntoarse in5untru" ( m t a tarsus varus). Mamele nu au motive s5 se nelinivteascii. &5 efort si fii1-5dureri. lucioase. Numai atunci c h d exist5 suspiciunea de infectie urinar5 sau mictiunile sunt inso~ite durere. in condifii civilizate. La naStere. De subliniat c5 circumcizia trebuie Ecuti de un chirurg de copii. estefiziologicri: Dac5jetul urinar se proiecteaz5 la distant5 qi este continuu nu este necesar5 vreo tentativii de eliberare a prepuplui. penisul va fi sp5lat de 1-2 ori pe s5ptimln5. destul de des. care poate fi unilateral5 (de o singur5 parte) sau bilateral5. Unii sugari circumciqi de persoane incompetente r i r n h cu o oarecare invaliditate (preputiu zdrenpit.dup5 ce s-a ajuns treptat la decalotare total5. cu unghii moi.Mama @ copilul La bdieti necircumciqi. Din contr5. cu experien@. gr5sute vi cu pumnii inchivi. dac5 nu sunt t5iate. Decalotarea prea timpurie p a t e declanva shgerarea mucoasei. Nu suntem de acord cu tentative viguroase de decapsulare avlnd in vedere datele anatomice vi observa6a c5 decalotarea se face uvor. Dup5 al treilea an de via@. se impune consult chirurgical vi eventual circumcizie. Degetele par scurte. acest gest este insotit de riscul de parafimoz5. i n Franta se evit5 decalotarea prepuplui pln5 la 4 luni. Labiile mari sunt putin dezvoltate vi nu acoper5 vulva. lungi. La evrei vi arabi. cicatrice vicioase). dep5vind vlrfurile degetelor. Soldul este "luxabil" datorita intkierii dezvoltkii capului femural. zona respectiv5 va fi bine uscat5 qi eventual cremuit5.3. Mlinile sunt durdulii. urletele sugarului. agitafie sau jet urinar de discontinuu. fn Statele Unite vi Germania. eviandu-se rnai t k i u folosirea inc51@mintei ortopedice. uneori. La membrele inferioare. medicul examineaz5 membrele. Mama va fric6ona uvor marginea extern5 a picioarelor cu o perie cu peri uzati pentru a stirnula*muvchii laterali vi a redresa activ pozifia picioarelor. De subliniat atdt mdinile cdt ~i picioarele sunt reci. &5 risc de infectie cu conditia unei igiene corecte. L w i a congenitala d e sold Anomalia cea mai de temut este o luxa$ie congenitala' de fold. La noi in tar5 mulei medici recornand5 decalotarea precoce vi dac5 nu se reuqevte apeleaz5 la chirurg pentru circumcizie.Anomalia este mai frecventi la fetite. Prin mivcare. laxit5tii articulare qi obliciti~ii bolfii cotiloidului. "Picioarele plate" constituie un lucru normal la sugar. fn Anglia nu se face nimic in primii 2-3 ani de via@. dac5 p3rintii nu mai reuvesc s5 acopere glandul. Aceste manevre pot fi acute de rnai multe ori pe zi. In continuare. Clteodati este nevoie s5 se plaseze o band5 de leucoplast pe piele cu scopul de a menfine picioarele timp de clteva ore in pozitie corectii. Perna grikoas5 a picioarelor & impresia fals5 c5 picioarele sunt plate.

Fig. deoarece am intdlnitpa'rin@ care sunt nedumeri@. apoi numai noaptea. uneori. exercirii de recuperare. Aceastg deformare se datoreqte. Cgteodat2 trebuie presupusii vi o origine genetic% Tratamentul trebuie sii fie precoce: el este complex qi prelungit cu exercifii de recuperare. tratamentul devine mult mai delicat. asimetrii de pozitie qi de flexie ale coapselor. dacii este posibil prin rnijloace uyoare qi bine supartate: . tot timpul ("24 de ore din 24 de ore").17 . radiografii repetate ~i mai ales colaborarea lor pentru a pune in practica' un tratament aFa de lung ~i de chinuitor pentru copil. m$na este in pronatie.at8t inainte c8t vi dupii hceputul mersului . . Uneon. o corecrie chirurgicalii. .17). Copilul se sprijinii pe degete qi pe marginea externii a piciorului. cu tonus crescut a1 tuturor muqchilor qi cu retractia tendonului lui Ahile. Radiografiile pot preciza diferite anomalii ale falangelor sau oaselor mici de la mhii sau picior.Acesta const2 fn indephkrea (abducfieforfat2) a coapselor la 90°. sindactilie (lipirea degetelor).. mobilitate) nu au semnificatii deosebite genetic qi nu necesit2 vreun tratament. pe lhgii strgmbarea piciorului. Micile anomalii (degete inegale ca lungime. intins qi rotat spre interior. se aplicg aparate gipsate ce se schimbii periodic in pozilii care sii corecteze deformarea in mod definitiv. Trebuie sii se facg o radiogrxfie . Paralizia plexului brahial este legat2 de o alungire a acestui plex nervos. 0 acfiune de prevenire qi de corectare a defectelor uqoare ("displazii fi-uste") se obtine prin utilizarea corectii qi permanents a scutecelor de tip "Pampers" sau. apoi 4-6 luni de imobilizare in aparat gipsat qi. dificultiiti ~ 2 n d incearcg sii roteze sau sii h d e p a e z e membrul inferior. Piciorul strdmb varus equin este o rnalformatie gravii care constg. qoldul fiind in extensie continug.Sistem special de irnobilizat fn displazia de $old qoarl.vi greu de convins ca' diagnosticul luxafiei congenitale de $OM implica' dificulta'6 de diagnostic clinic. timp de rnai multe luni. in lipsa acestora. c8t mai curhd. astfel inc8t coapsele sii fie in abduclie (dep-te).diverse alte dispozitive sau "aparate" care asigurii poziriile corespunzgtoixre. ap5irhd oric8nd in primele 6 luni de via@. iar rezultatele r h h nesigure. Am insistat asupra acestei anomalii.o pemii speciall fixat2 de un chilot prevrlzut cu bretele (fig. La 4 luni semnele clinice sunt rnai bine conturate. Normalizarea deformibilor inniiscute ale qoldului este cu atfit rnai rapidii. 2. unei pozi@i proaste a Btului fn uter. cu cfit depistarea qi tratamentul survin rnai precoce. Diagnosticul este evident chiar de la naqtere: miqccle bratelor sunt asimetrice.pentru a verifica poziGa bung a capului femural h scobitura articularii. grosime. sumenit2 in cursul unei naqteri dificile. Cgnd diagnosticul este Bcut rnai tbziu (6-10 luni). Piciorul a fost prins fntre fesele fiitului gi peretele uterin intr-o pozitie anormalii de extensie qi s-a dezvoltat prost.numai urma'rirea in timp ~i radiograjia ~oldului precizeaza' diagnosticul. . .Ortolani). anomalii ale dermatoglifelor (amprente palmare) intrii uneori irr descrierea multor aberarii cromosomice. prin hfiiqare cu un scutec lat intre picioare. in rotirea spre spate. iar degetul mare este acoperit de celelalte. aceastg deformare poate scgpa chiar unor medici experimentati. va consulta medicul pediatru qi un ortoped de copii. Mai tiirziu. Aceast2 aparaturg trebuie piistrat2 cel pu@n 3-6 luni. Descoperirea unui qold luxabil impune un tratarnent imediat. de-a lungul cel corpului. Dacii mama observii diferente fn modul cum sugarul iqi miqd membrele inferioare in articulaiia yoldului. ortopedic qi adesea chirurgical. luxaria necesit2 un tratament lung qi complex: 6-10 siipt2mhi de irnobilizare completg. in timp ce brawl sbiitos se mi~c$ bolnav riimhe imobil.in cazurile mai grave sau in care pgrintii nu respect2 tehnicile rnai sus-amintite. 2. Semnele clinice pot lipsi la naqtere. asimetrii ale cutelor (pliurilor) coapsei. mai intgi ziua c8t qi noaptea. Malformavie degetelor de la mdini sau de la picioare capgtii din ce in ce rnai mult interes din punct de vedere genetic: poliaizctilie (mai multe degete). Se vor incepe.o atelii cu inele care cuprinde str8ns coapsele qi le reunevte printr-o tijii de lungime variabilg. fn 90% din cazuri.

avorturi spontane.). asemenea. . se schimbii. constatbile nu au nici o valoare. Examenul va fi repetat in zilelele urmiitoare. si Descoperirea timpurie a anumitor anomalii ca qi dezvoltarea psihomotorie sunt ficute ~ide ciitre pbin@. care uneori este greu sii fie stabilitii cu certitudine. nu fipii imediat dupii naStere etc. in caz de suferinfii veche. hipotrofc (prea mic). t o t u ~ i . Durata total5 a Sistemul nervos. din contra. Amintim despre aceastii problem5 $i intr-o carte adresatii piirinfilor din douii motive: a) din cauza numiirului mare a1 acestor boli. care. o vigilenfii cu crescutii. iminte de termen (prematur). depistat prin teste de laborator specifice. se observii adesea o agravare qi apoi o recuperare dinamicii evolutivii. Dupii v b t a gestafiei. Diim ca exemple: a)fenilcetonuria care este o boalii metabolic2 decelabilii. Trebuie ~tiut. Starea de siiniitate ~i de perfecfiune a infiifi~ikii fizice aduce liniqtea piirinfilor: o minte deosebitii la un copil umple de m2ndrie intreaga familie ~i constituie premisa cii urma~ul va cuceri un loc r2vnit in societate. dar ulterior urmeazii o deteriorare progresivii. in decursul primelor luni de via@ de ciitre medic. cu un scor Apgar normal sau sciizut (vezi pag. Diferite manifestiiri ale nounascutului Examenul neurologic se face cu riibdare. rude cu boli mo~tenite etc. pediatrul va orienta depistarea ~i tratamentul dificuldfilor proprii fieciirui grup de nou-niiscufi: la termen. 2) Depistarea anomaliilor cerebrale va fi fiicutii cu atenfie la tofi nou-niiscufii. de la cele newoase (cele mai grave ~i mai frecvente) pcina' la cele digestive (in general mai u ~ ode corectat. Pa'rinfii sunt datori sa' relateze medicului toate antecedentele deosebite dinfamilie (decese neexplicate de nou-na'scufi. care de c2fiva ani capiitii un loc tot mai important in bolile nouniiscutului. Primul examen clinic se va face imediat dupii naStere ~i comportii indeosebi o apreciere neurologicii. 29). grabii. b) exist5 posibilitatea (pentru unele dintre ele) de a se preveni urmikile nefaste printr-un regim dietetic corespunziitor. dominatii de int2rziere mintalii gravii. Testele se realizeazii corect dacii sugarul este treaz. cu bl2ndefe. Din contra. instituit c2t mai cur2nd posibil (chiar din primele zile de viatii) qi care trebuie urmat ani ~i ani de zile. ~i in continuare evolufia va fi favorabilii. grafie efectuiirii testului Guthrie tuturor nou-niiscufilor la v2rsta de 4-5 zile. b) mixedemul congenital. icter prelungit etc. Acest examen pennite sii se aprecieze eventuale tulburbi. Evaluarea sttirii de stintitate 1) Vcirsta gestafionala' va fi calculatii in siipdm2ni.). hipertrofc (prea mare).dupa' termen (postmatur). ingrijind ~i supraveghind in permanent2 copilul. r cu colaborarea unorpa'rinfi con~tienfi ~iperseverenfi).16. Dacii pl2nge sau este somnolent. de obicei.3. lor 2.1 7.) pot sii nu prezinte nici un fel de suferinfa nervoasii la examenele efectuate in perioada de nou-niiscut. in caz de suferinfii acutii (legatii de navtere). Copiii se nasc normali. surprind toate manifestirile acestuia. Boli metabolice Detectarea bolilor metabolice fine aproape in exclusivitate de resortul medicului. indiferent de greutate. Tratamentul consdin instituirea unei alimentatii sikace in fenilalaninii. Copilul este bine dezvoltat mintal P Aceastii intrebare vine in mintea oriciiror piirinfi din momentul naqterii ~i persist2 luni ~i ani de-a r2ndul. Este de subliniat ca' medicamentele primite de mama' in timpul na~teriipot modifica mult ra'spunsurile la stimuli ale nou-na'scutului in primele ore. dupii ce diagnosticul este sugerat clinic (limb5 mare. Urma'rirea dezvolta'rii newoase ~ipsihice constituie partea cea rnai important6 F rnai spectaculoasa' a i urma'ririi medicale a fiinfei umane din momentul na~terii pcina' la adolescenfa'.3. ei vor fi urmiirifi. mai ales atunci c2nd s-au constatat unele tulburiiri. La acesti copii. cii unii nou-niiscufi de care au suferit la naStere in cursul dilatafiei ~iexpulsiei (se nasc vinefi. care la examenele clinice incearcii sii depisteze orice manifestare anormalii (discretii sau care apare cu timpul). Dupa' naFtere mama va relata medicului orice manifestare anormala' ce apare la nou-na'scut. Examenele succesive vor permite sii se distingii d a d sernnele de suferinfii sunt fixe sau. Este evident ~i demonstrat cii stbile de suferinfii cerebral2 gravii continua de cele mai multe ori o suferinfii fetalii acutii. incep2nd din prima zi a ultimei menstruafii. asistenta de ocrotire ~i piirinfi.Mama s copilul i 2. simptomele variazii pufin in cursul primelor 10 zile.

Cei care dommult. RespectAnd aceste perioade. care se aIungesc pufin d t e putin.apare intoxicafiaprin nitri$i. d h d totdeauna mesele %n fazele de veghe. Perioadele de somn dureazg 2-2%-3 me. sau generalizad qi permanentg. neasociate cu alte manifestgri nervoase. cald. Dimpotrivk dificultatea de a adormi ~i sornnul foarte agitat din primele zile pot constitui motive de ingrijorare. respiratorie (infectie. El nu are tnc5 ritmul somn-veghe bine precizat. b) ammalii ale travaliulni. manifestat5clinic prin alb5strirea pie& Suptul ~i iagh$itul trebuie s5 fie premnte imediat dup5 naqtere qi s5 se desrqoare normal. cianoza este determinatii de obicei de o bod5 grav5. C5tre a 7-a . cu toate c5 somnul este mai u p . s5n5tatea psihic5 a mamei care al5pteaz5) detwmin6 tulburik-i de somn la nou-nbcut. dizarmonii in relatiile de familie.anomaliilor neonatale au deci o vabare de diagnostic qi prognostic. Un icter apkut precoce. d ) termenul l care trebuia sa' se nasca' (exprimat in Gptiimdni). Se iau in seam& 3) Date privind trecutul copilului: a ) anomalii a2 gestafie. in funcfie de acest ritm. via@complicatii de familie. eventual. La unii nou-n5scufi apare dupii efort (supt. singure. Rihnul somn-veghe tine qi de starea psihica' a mamei. in timpul cdt prezind icter fiziologic toti nou-n5scutii sunt mai somnolenfi. nu prezint5 o semnificatie patologic& Pldnsul. suprasolicitarea fizic5 qi/sau psihic5. 4 ) Interpretarea unor manifesta'ri fizice ~ i / s a u psihice. Dac5 sunt treciitoare. circa 5% dintre ei prezint5 totuqi o stare de somnolen@mai accentuatk dar nu profund5. la nivejtul extremid{ilor. mu-n&scutul are qansa de a fi liniqtit. de asemenea. Icterul. Majoritatea nou-n5scugilor la termen prezint5 icter intre a 3-a qi a 10-zi de via15 (icter fiziologic). Cu fiecare s5pt5miin5 de via@. singurul in m5sur5 s5 le interpretem corect qi s5 ia. e) vdrsta copilului in momentul in care este e m i n a t sau cdnd mama observa' ceva. Studiul dezvoltruii nervoase la nou-n5scut nu poate fi desprins de ceilalti parametri de fixare a s W de sk5tate.Ele trebuie sernnalate medicului. cerebrala' sau metabolica' (sc5derea calciului sau glucomi). aceste tulburik-i nu au nici o importan@. tipiit) o discreti% invinetie In j m l gurli. la nou-n5scutii aliment* artificial cu lapte praf. nou-ngscutul va fi nervos qi agitat. daci mama este fn tensiune qi anxioas5. nou-n5scutul pare c5 d o m e tot timpul. sornnul nou-nbcutului devine mai pupn addnc qi apar perioade de veghe. Verdictul definitiv R da' medicul pediatru. Orarul meselol. p a t e l b a complicatii neurologice grave (icter nuclear) (vezi capitolul anterior). intens qi prelungit. Dac5 mama este calm5 qi odihnid. Naqterea dificil5 poate avea o influent5 nefastii asupra somnului. Somnul. Este de o importanpi esentiada' respectarea ritmului propriu alJieca'rui sugar. fn mediul rural. Cianoza (invinetirea) poate tr5da o suferintg cardiaca' (boii congenitale ale inimii). mult mai rar 31/24 ore (de obicei intre primul qi al doilea supt in cursul zilei qi in a doua parte a noptii). Mama va nota perioadele de veghe. Tulburikile de sornn. h propoqie de 95% noun5scu@ la termen (socotiii normdi) nu au tulburhi de somn. in consult cu neuropsihiatrul $i eventual cu psihologul. C h d este accentuat&localizatii la fa@. Este un semn important prin care sugaml iqi manifest5foamea. la ce or5 trebuie s5 fie preg5tit5 pentru al5ptare. in jurul vcirstei de 10-12 Zuni. Tulburhile legate de administrarea unor medicamente mamei fn tirnpul naqterii dispar de obicei repede. pentru a prevedea. Agitatia din familie are influente nefaste asupra somnului qi comportamentului nou-n5scutului. fn primele zile. ci dupa' nevoile " ce convin structuri biologice ~i temperamentului sugartclui. c ) starea noua nciscutului la nqtere. c h d la prepararea laptelui t$ ceaiului se foloseqte "apa de fiintAniX". lipsa de confort (frig. oreintregi. excesul de impresii (vizite. . anumite m5suri.a 10-a zi. malformatii). Ele sunt intterupte de faze de veghe mai lungi. baia. o influen@ pasager5 asupra s e i nou-n5scutului. subalimenta$ia. celelalte ingrijiri nu se fixeaza' in mod arbitrar a2 ca'tre m sau medic. setea. s&d peste una din mese. & mod normal nu trebuie s5 apar5 la un nou-n5scut la termen. Consumul de cafea qi/sau ceai "rusesc" de c5tre mam5.buze. La un noun5scut la termen reflexele de supt qi de inghitit pot prezenta unele tulburik-i. Tulbura'rile de somn. mama contribuie la organizarea somnului sugamlui. rigiditatea orarului rneselor. Nqterea grea sau uqoar5 poate avea. nu trebuie d fac5 mari griji marnei. "orele" de somn din tirnpul zdei devin mai bine delimitate. Cianoza care apare in crize qi in repaus poate fi expresia unei suferinfe nervoase.

De obicei se calmeazi prin satisfacerea unor nevoi (supt. defecte *m5scute. chiar daci se rep&. duc la distensia plimrinului cu aer.). ne putem qtepta la o crizc de convulsii. durati. Dupi aceea. ins5. nou-n5scutul $pi qi iqi miqci mBinile qi picioarele. Dup5 ce s-a indepWt motivul suferinlei va fi liniqtit 2nd pum qi va fi culcat din nou in patul lui. asociat cu absenfa vioiciunii. s i foloseasci plBnsul pentru a ob$ne s5 fie {inut in brate qi legiinat. Crind tipi tare qi prelungit. reprezinti un fenomen normal. plBnsul nu rnai contribuie la dezvoltarea plhBnilor. daci tremudturile se transform5 ulterior in valuri de contracturi musculare din ce in ce rnai ritmate. dar pot surveni qi in repaus). Nou-n5scutul sin5tos are un tipit viguros. aer viciat. Cei care tac dupi luarea in brate nu sunt flhsnzi.Mama @ copilul prea strBns infiqat. cute sau noduri de la scutece. in timp ce vioiciunea se stinge. s i g5seasci solutii pentru a-1 liniqti. emisiune de win5 sau scaun. fenomenul fiind foarte probabil datorat unei tulburiri metabolice trec5toare (hipocalcemie sau hipoglicemie). pozifie incomodi in pat etc. Din contr5. un nou-n5scut la termen. care insopsc lip5tul imediat dupi naqtere. este neschimbaf etc. daci-i este frig sau daci il chinuie o cut2 de la scutece. o suferinf5 sau o *mbolnivire ("colici abdominale". Cei care plcing ~i dupcr'luarea in bra{e ~i dupd imercarea de a-i alimnta au alte motive rnai serioase de a plinge. Se recornand5 mese rnai dese. s i urmireasci o r m l qi durata plhsului. diaree sau alte tulbur3ri. Geamcitul nu se intdneqte la nou-nbcutul srin5tos. cu o naqtere rnai dificili sau un hipotrofic (nou-nhcut cu greutate rnai mic5) poate prezenta trepida* ale membrelor inferioare. corzile vocale qi ciile respiratorii superioare. Dupi partida de plrins respectivz nou-Gscutul adoarme sau are o vioiciune normali.). Ccr'scatul. TremurQ'turilebQ'rbieise intiilnesc relativ frecvent la nou-nkculi qi la sugari in primele 2-3 luni. sau periferic5 (boli de inim$ pl5mhi etc. Tipitul de suferinp cerebrali este ritmat. paralizii. daci indeplineqte % doui condilii: este izolat qi nu progreseazi in intensitate. evidentiind eventualele asimetrii. zgomote in cameri. Iritabilitatea gemmla' a nou-nkutului se manifesti prin tremueturi izolate (ce i n s o w o miqcare s p o n W . Sindromul iritativ al nou-nhcutului are o semnifieape patologic5 minor&f i urrniki. Unii nou-nbculi normali au un @pit ascutit (nu strident. Mama este datoare s i observe. dar iqi p k W vioiciunea qi o bun5 reactivitate. cBteva % zile. in modul cum se manifesti.). respiratie nazal5 dificili datoriti unui guturai etc. pozitie incomodi. bine suportat. dovedeqte o suferinp de origine nervoas5 central. cBnd este ingrijit de o persoani neindemsnatici sau nervoasi.). CBnd apare. TresQ'n'rileizolate pmvocate sau spontane nu au nici o semn$ica$e patologiccr'. culoarea nou-nkcutului vireaz5 de la roz-deschis spre roqu (culoarea sfeclei roqii). de tonalitate mijlocie. CBnd este provocat (de o inlepitur5. astfel. Daci va fi purtat in continuare in brale. Unii p l h g pentru c5 vor rnai multi atentie qi vor s i fie mai mult in brale. . cBnd este infometat). De multe ori apar cBnd sugarul este dezbecat sau in tirnpul biii. Ca manifestiiri izolate. durabil. s5-1 asocieze cu alte manifestiki. luat in brale) sau inliturarea unor disconforhui (prea strrins sau prea gros i-at. Tipitul determini o contractie a muqchilor fetei. el va deveni r5sfifat qi va invita. TipQ'tul. chiar de scurt5 durat5 qi intermitent. f i alte tulbur2ri neurologice. currind. pentrn c5 nu antreneazi nici tulburarea ritmului respirator qi nici fenomene vasomotorii (cianoz&paloare etc. El poate f i numai de origine digestivi. stare de agita$e sau de nervozitate in familie. ud. Credinfa c5 plrinsul fortific5 plhBnii este falsL Ea iqi are probabil originea in faptul c5 primele respiralii profunde.). Ori de cBte ori s u g m l plBnge trebuie ciutat de la inceput daci este infometat. medicul iqi poate da seama de integritatea miqcikilor. strident sau slab (de abia auzit) qi nu p a t e fi potolit prin declanqarea reflexului de supt sau prin luarea in brale a nou-niscutului sau sugarului. Medicul unnireqte vigoarea qi calitatea tipitului. ciscatul trebuie urm%it aparte. succesive. ceea ce alarrneazli pe multe mame. O W u l de a lua 2 &ratesau de a n a l i nten ta gar ca inge n uie cul In sugr voie"s k &cin g repezi Pl2nsul este mijlocul prin care s u g m l sernnaleaz5 mamei o necesitate sau o suferinp. Se supravegheaz. intre reaciiile suspecte. durere din cauza opirelii. solutie de glucoz& calciu. care furnizeazii date despre: puterea generali a nou-niscutului. nici grav) la care este greu d giseqti cauza. nu prezintii febe.

Anterior am descris cum araG ~icum evolueazg corpul. de exemplu ceai de anason. La acest grup de copii. riispunziltor de reflexul de sugh~t. gambele pe coapse (prin flexia genunchilor). multe mici s m n e care dovedesc d are loc o "trezire": iyi mi@i uyor din c k d in ciind braiele ~i gambele. afar& Tr&a'turile mo~tenite Ele determina' dezvoltarea s ~ g a r u l u ichiar de la inceput. fn primele zile principa'ta sa ocupaiie este s3 doarm5 qi s3 sug3. in eontinuare. Sughipl. Pa'rinfii sunt datori sa'-~i cunoasca' sugarul! La venirea pe lume. Capul este de obicei intors intr-o parte. Strgnutul nu are nici o semnificagie patologic3 BIastfel de situa$ii qi deci mamele nu trebuie s2 se alarmeze considerhd c3 sugarul "a r3cit9'. se datoreqte tonusului crescut al rnuychilor flexori ai membrelor (fig. oricare din aceste segmente. sugarul va fi luat in braie qi @nutcu abdomenul lui lipit de corpul mamei ("piele la piele"). cgscatd este prelungit qi frecvent. el dispare odat5 cu desgviirqirea maturafiei. SI nu se uite cg tonusul muqchilor giitului este incg slab. nau-nkutul nu manifest5 vreun interes pentru ceva. in paginile care urmeazg. pe care la inceput o evitii. Stra'nutul. Se verificg orificiile de la tetin3 qi se corecteazg tehnica alimentagiei. in stare de flexie (pufin indoite din articulafia cotului). La nou-ngscufii la termen. iar in timpul suptului trebuie sprijinit pe cotul mamei. Nu este posibil sa' se afirme ducd un nou-&cut este sau va deveni inteligent. nou-&cutul la termen are o pozifie tipica' cu cele patru membre indoite f "flectate") ~i sirnetrice. miqc5rile de supt). asemiingtoare parfial cu pzitia din uter. degetul mare fiind adus spre palm%. capul trebuie susginut bine. Dacg s-a udat va fi schimbat in scutece uscate qi va fi culcat. Pentru combaterea sughqului. Pozitia corpului yi a membrelor a) Culcatpespate ( "decubitdorsal"). coboriit . bcetul cu incetul el devine mai indemhatic in a apuca s h u l sau tetina. cgscatul poate fi declanpt la cea rnai micg excitatie in juntl gurii. vom ar3ta cum se urmikesc functiile sistemului nervos. mama va nota 2n cursul primelor s i p t h h i . reacfioneazg la vocea mamei. Toate miqcfile sunt automate qi par necoordonate. normali. la marii prematuri. deschide gura. emite mici zgomote sau bombiineli. el intoarce deja capul spre lumin5. cel mult de 1-3 ori in decurs de 10-15 minute (aer viciat etc. Membrele inferiuare sunt flectate ("strhse") qi rotate extern din articulafia qoldului. Sufletul nou-niiscutului este greu de inieles. Brafele sunt ayezate liing%corp. adicg miqc5ri care au ca scop conservareavie@ (de exemplu. schiteaz3suptul. unii susfin cii esG vorba de o fiing care nu are deciit reflexe. nou-nbcutul este o fiing cu totul dependentg. indulcit cu o linguritg de zah* qi cu ciiteva piclituri de suc de lhiiie. Corpul urmeazg intoarcerii capului ("in bloc"). pielea qi uaele organe ale nou-ngcutului. Ele sunt fapte in care conqtienp nu ia parte deloc. increteqte fruntea. Atitudinea de flexie a mernbrelor. Capacit3tile corpului yi mintii sale se dezvolt5 lent F dupg o ordine bine stabilitg Aceastg i dezvoltare este determinati de patrimoniul moqtenit de copil qi de influengie care se exercitg asupra lui din sunt cele mai importante. Ciind un nou-nibcut sau un sugar in primele dou3 luni este mai desEqat qi vine in contact cu aerul proasp34 strgnut5 qi/sau urineazg. uqor deschisg). Urm5rind nounilscutul. MuIti copii sughit3 in primele s 5 p t h h i de via!& Aceasta nu trebuie sg constituie un motiv de ingrijorare. picioarele in flexie dorsal% degetele in flexie plantar5 ("cvadruplg flexie"). prin frecvenfa sa anormalk poate fi un semn evocator de suferinfg cerebral%.18). Dupg ciiteva zile. in poziiie de pronage (cu palmain jos. 2. Degetele miiinilor sunt partial striinse. spre v&sta de 36-37 sgptimhi fetale. cel pufin in grimele zile de via@ sunt miqcki reflexe. h cazuri mai rebele se p a t e adrninistra putin ceai ciildut. F~ecventse observli o reacfie "in .In afar3 de orice imbolngvire. Eventual sugarul va fi frecat sau b5tut uqor pe spate.ti intins de mam3 revine prompt la prima pozi$ie (flectati). Compresiunea qi cgldura local%fac s3 se schimbe pozitia bulei de aer care declanqeazg excitagia nervului frenic. Ele suat kdoite: coapsele pe abdomen. rezemat de planul patului cu obrazul drept. C h d este vorba de dezvoltareaneuromotmie a nou-nbcutului.).dar. se intinde pugin. Unele mame sunt impresionate de rezistengi pe care o inthpinii c h d kcearcg sg intin& (s3 deflectem) antebraful sau gamba. Imediat dup6 netere. cgscatul se inwneqte rar.

brafele se men+ in flexie (indoite). pe miisurii ce locul lor este luat de mi$c&le voluntare. este o modificare a modelului in flexie prin cedarea temporarii a tonicitiilii fiziologice crescute. motor sau secretor. capul cade inapi sau lateral (mu~chii hipotoni) . Nou-niiscutul este dotat cu reflexe ce fac ca majoritatea mi$cikilor lui sii fie automate. nediferenliat3. braiele sunt V z a t e l b g 5 corp.19 . Fig. 2. 2. El atinge aceasta' etapa' cdnd itcepe sa' doreasca' gi sa' poata' sa' "$aca' ceva" singur.19).18 . fie c3 este vorba de cele superioare. nou-nhcutul p a t e schip mi$c&i de Wire. ca o "tresikire" bruscii $i generalii. a$a cum se intlmplii prin reacfia Moro (fig. Simetria atitudinii intre membrul drept $i cel stPng este aproape permanent3. Exist6 o tendinpi generala' ca aceste reflexe primitive sa' dispara' ca'tre vdrsta & 3 luni. Dacii o pisicii cade de la Sniil@me. picioarele pe pe gambe ("in flexie dorsalii"). Din a 2-a . Aceste reflexe dispar ciitre vksta de clteva luni.Dac2 nou-nhcutul este tras de brafe in sus. altele reflect3 comportarea care ar putea fi asemuit3 cu stadiile timpurii din evolu@aomului. Fig. Pozifia $imi$cMe nou-niiscutului sunt aproape simetrice. Termenul de reflex provine din cuvhtul latin reflexus (de la reflectare . 2. 2. Reflexele (actele-reflexe) sunt procese de baz3 ale activit3w nervoase. Unele din aceste reflexe sunt de protecfie. masF. aterizeazii pe cele ea patru picioare. . fiind necesare supraviepirii. iar capul a t h 2 pe spate (fig. Si ?naceasti situafiedoming pozifiain flexie. datoritii reflexelor primitive de "redresare". a intoarce).20). la un stimul oarecare. iar miqciirile voluntare de abia incep sii aparii.Fig. prin intermediul c&ora excitafiile senzitive (senzoriale) deterrninI un r&puns efector.a 3-a siipt&nhi=i.20 . Genunchii sunt situali sub trunchi sau llngii acesta. In juml vkstei de 3 luni exist3 o acalmie in activitatea motorie a sugarului deoarece miqc3rile automate se sting. In caz cii se observii o asimetrie dintre douii membre omoloage (respectiv dreptul cu st2ngul) aceasta poate avea o sernnifica@e patologicii. membrele sunt flectate. care este vdrsta cdnd sugarul incepe sa' faca' miqca'ri voluntare. La unii se observii o slabii miqcare a capului spre "partea preferat?$'. nou-niiscutul reuqeqte sii-$iaqeze capul pe o parte $i il poate ridica pentru scurt timp pentru a-1 culca pe cealalt3. ce duce la intinderea trunchiului $i membrelor. din poziiia sunt culcat pe spate. Din clnd in clnd incearcii s I facii mi~ciki &ke $isprijinul se face cu ajutorul degetelor de mari de la picioare.Culcat pe spate: capul este intors pe o parte. 2.a riisfrhge. Soldurile sunt ridicate l & h d intre planul patului $i unghiul format de torace $i coapse un spaliu inalt de 3-4 cm. capul este sprijinit pe o parte. aceste miqciki se produc sau sunt mai active clnd sunt atinse tiilpile picioarelor nouniiscutului. c) Tracgunea din pozifia culcat pe spate. reaclii automate la modificikile de mediu. b) Culcatpe burta' ( "&cubit ventral "). degetele sunt partial strbse. Apuchd nou-niiscutul de mlini $i triiglndu-1 uqor in sus $i inainte.Poziiia in decubit ventral (culcat pe bud): doming flexia membrelor. Genunchii sunt indoi@ coapse. Copilul se naqte cu anumite reflexe primitive (arhaice). Reflexele prezente la naqtere. clt mai ales de cele inferioare. d) Simetria.

Reflexul de apucare (aggpre) palmar ~i plantar. Reflexul de agcifare. aplicate ?n locuri situate conform punctelor cardinale. rezula care sugereaze rnersul denurnit amersul (fig. deoarece modul slu de cercetare const2 in mai multe jurul gurii. se simte cum degetele picioarelor se flecteazl. complet. el are un reflex de urcare. acestea nu sunt deck schile de reflexe normale. dacl trage brusc de scutecele pe care e culcat sau trage mdna cu care Z susGnea capul. C h d reflexul punctelor cardinale este perfect. Mama aude mereu pe medici "are reflexe normale" sau "Moro este prezent". apoi la pwile din mijloc deasupra $i dedesubtul buzelor. Nou-nbcutul este $nut de trunchi. Fig. 2. al ciirei . el intinde brusc bratele $i uneori desface degetele. membrul respectiv se f l e c t e d . Se vor expune numai cdteva: Reacfia Mom (dupl numele pediatrului german care 1-a descris in anul 1917) se produce dacl nou-nlscutul este treaz. se flecteazl. ale declan~hd astfel mi$c&i de flexie. nou-nlscutul tresare. Ea i n s l ~ i observl c l dacl izbeqte c o ~ u l (patul). astfel inciit picioarele s l atingl un suport solid. iar celiilalt se intinde. Dacl medicul izbe~te violent masa pe care este culcat nou-nlscutuf. Dacl este tinut in continuare de axile $i dus la marginea unei mese.21 . La contactul plantei (talpa) cu suprafala mesei de examinare. uneori lipl. Medicul este singurul in mlsurl s5 aprecieze dacl reflexul Moro este prezent.Cercetarea reflexelor se face aS2t la matemitate cdt h de $i acasl i primele s~ptikitni via@. Dacl se trece degetul pe sub talpa piciorului nounlscutului. intinde membrele inferioare! in timpul al U-lea se produce revenirea in poziGa de repaus cu bralele flectate $i cu pumnii strh$i. incilt nou-nkcutul poate fi ridicat uneori deasupra planului patului sau mesei pe care este examinat (fig. deschide degetele. 2. Refaexul punctelor cardinale se numevte astfel.Reacfia (reflexul) Moro. Dacl medicul (sau mama) trece degetul prin palma nounlscutului. Nou-nlscutul i$i intinde tot corpul. De altminteri nu se trag concluzii deciit dupl ce se c e r c e t e d mai multe reflexe. La nou-n&cutul mai pu$n vioi. 2. cu mncKul q o r aplecat inainte. Mersul automat.22 . de apucare a degetelor. 3n stimuliiri (atingeri) succesive. Limba $i buzele se mi@ spre ' punctul atins. Din &east2 succesiune de indoire $hntindere a membrelor ideferioare. Cdnd acesta din urml atinge planul mesei. iar vrimul se intinde. R&punsul la durerea vie. degetele acestuia se inchid brusc $i cu aS2ta f o e . simetric. le intinde. 2. extensie $i rota$e ale gdtului. vertical. depmeazl bralele de torace. antrendnd uneori $i capul in aceast2 mivcare. 2. S-au descris zeci de reflexe. nou-ngscutul suge $i inghite corect. Esenp rbpunsului rezidl fn faptul c l aceste mi~ciiri corpului se fac in acelqi sens ca $i stimulul. c h d acesta este d e s a ~ a t . 21). sub bra@. i se declan~eazl reflexul Moro (fig. la colprile buzelor (drept $i stdng). cdnd se trage brusc scutecul de sub nou-nlscut. 22). Rcispunsul este cu atdt mai rapid cu cdt nou-n&cutul este l interval mai mare a fafci a ultima aaptare.23). Fig. cu reactivitate redus$ este indispensabil s l se mgsoare atingerea eventual5 a sensibiliGGi.

datoriti unei hemoragii subconjunctivale din timpul travaliului. Limbajul. ' Clnd plhge. prag poate fi foarte ridicat sau foarte coborlt.2-T . Nou-n%cutul poate emite pu$ne sunete involuntare. Organele de simt Ochii. La nevoie se indepihteazi cele dou5 pleoape printr-o miqcare bllnd5. poate fi examinat in bune condifii de c5tre medic. car: trebuie tratat5 cu grij5. Aceast5 inflamaiie. Aceast5 miqcare poate fi oprit5. Unii dintre ei se intrec parc5 pe ei inqiqi clnd se "cauti?" de c5tre medic reflexele arhaice (vezi mai sus!). d a d nou-n5scutul este in stare de veghe qi este liniqtit. "vorbindu-i" cu voce calda". s i t q i i l e confictuale din familie ~i m i ales starea de tensiune a m m e i au un rol important in comportamentul nou-na'scutului ~i sugarului. "lipit" cu burta de pieptul m m e i (contactul strhs. Nou-niscutul pare atent. Daca' nou-na'scutulplinge. De abia dup5 clteva zile. pentru a se stinge progresiv. cu ochii deschiqi. la majoritatea nou-n%cu#lor ochii sunt inchiqi.1-5 iip5t qi f k 5 miqcare global5. este vorba de un caz patologic. proporfional cu intensitatea durerii) qi miqcarea global5 cu agita#e care se instaleaz5 imediat. m&g%ere. hemoragiile trec dup5 clteva s5pt5mlni. asociat2 cu tendinp nou-n5scu#lor de a #ne ochii inchiqi.Mama $I captlul Uneori pare c5-qi privegte mama sau pe examinator. nou-n5scutul poate fi liniptit daca' este luat in brafe ~i "strcins la piept". dar se liniqteqte de indati ce a fost hrihit. odat2 cu iip5tul. Se sperie uqor la zgomote. la auzirea unei voci cunoscute. iar conjunctivele sunt inflamate. fi. rnn de Contactul social. in mod obiqnuit nou-n5scutul r5spunde prin retragere aproape imediat2 a piciorului excitat. urmat2 de flexiuni ("indoiri") succesive ale gambei qi ale coapsei (tripla contrac#e).1-5 mimicg). in 3-5 secunde. Dac5 un stimul dureros viu nu declanqeaz5 declt retragerea imediatii a piciorului cu trip15 contrac#e. face ca examinarea ochilor s5 fie dificil5 2n primele zile. mai ales noaptea. f5r5 s5 aib5 vreo semnificatie patologic5 qi f3r5 s5 lase urme. Inflamafia unilateral5 este determinat5 de Fig. pa'rinlii trebuie sa'-~i infrcinga' neliniptea. Pentru aceasta se ciupeqte prelungit (1-3 secunde) talpa piciorului. dup5 unii autori "piele pe piele". ca ~i #p5tul. are efect sedativ prompt) ~i d n g i i i a t pe h n t e .Mcrsul automat. la c5ldura contactului corporal qi la al5ptare. Sclerele (albul ochilor) pot fi roqii. Pic5turile antiseptice care se pun in ochi (solu#e de nitrat de argint 1% sau cu antibiotice). c h d este ridicat in pozi#e vertical$ nou-n5scutul p a t e deschide ochii. . Dup5 7-10 zile de via@. inchide qi deschide ritmic gura. Activitatea motorie qi ' I miqckile % mas5" sunt diminuate c h d atenfia este deviatL Nou-n5scutul p a t e fi calmat prin ridicare in braie. laringiene sau guturale. C h d este liniqtit. inseamn5 c5 s-a ad5ugat o infec$e (conjunctivit2). a p i apare iip5tul (viguros qi prelungit. produc uneori umflarea pleoapelor. peste care t r e e intermitent un "zlmbet" f3r5 motiv vizibil. Comportamentul emofional. 2. din c h d in c h d apare un "&bet". Toate ingrijirile se fac cu calm. incerclnd astfel s5 se inspecteze globii oculari. pleoapele sunt lipite qi tumefiate. prin miinglieri uqoare qi ritmice ale frunp sau ale toracelui anterior. pentru a preveni eventualele infecp generate de microbii din canalul pelvigenital al mamei. Dac5 din ochi se scurge puroi. Nervozismul pa'rinfilol. Tip5 inaintea meselor. in timpul suptului. V i k d Ochii sunt complet formafi la naqtere. Nou-n5scutul are un facies (expresie a feiei) aproape imobil (f5.

.

nu se mai miqci. Adesea. gura. infiqat qi desf@at. cu atAt fitul inghite din el mai mult. nu mai fixeazg fafa mamei. se opreqte. unii o recunosc numai dupi ce sunt luati in brate qi ii simt mirosul qi formele corpului. unii sugari primesc s2 sugi numai de la mama lor. Amintirile olfactive impregneaz6 viafa afectivg in mod inconqtient. i se curata urechile. m2ng2iatul qi luatul in brate sunt suficiente pentru a opri tipetele sugarului. se reculca etc. survenite rnai tibziu. h c a din anul1877. Gustul Organul gustului (mugurii gustativi localizati pe Iimbi) se constituie foarte timpuriu in cursul vie@ intrauterine. qters. pe suprafafa sa. dupa mirosul laptelui qilsau corpului. Mulfi nou-nascufi intorc capul spre s h u l mamei. Simtul olfactiv (mirosul) Nasul este.).) Ecute agreabil qi adaptat a fost numit "dialog tonic" de Ajuriaguerra. in majoritatea cazurilor se constati c2 qi mamele respective recunosc mirosul copiilor lor. ea recunoaqte mirosul cknitqutelor purtate de copilul s8u. Acelaqi cercetator sustine c i membrii unei familii degajeaza un "miros de bazi identic". schimbat. Daca mama consumi alimente care modificg gustul qilsau mirosul laptelui mamei (piper. este imbrgcat. Timp de c2teva secunde. acru.SUA) a arittat experimental cum copiii de 5-6 ani recunosc incg mirosul mamelor lor. mama recunoqte foarte tirnpuriu mirosul copilului siu. Pete alb-giilbui (milium albicans). in timp ce alimentele cu gust plicut declanqeazg reflexul de supt qi inghitit. care ingrijeqte copilul. apoi viz2nd c i nu se rnai intiimp12 nimic. prezenthd rareori. Unul din mijloacele cele rnai eficiente de combatere a colicilor abdominale la sugar este ca in timpul alimentaf. dar tenace.se alini. usturoi etc. sugarul refuzg sa suga. De altfel. ochii. devine amorf. ceapit. o fixeazi qi o urmireqte. ultimele declanqeazg o salivatie abundentg qi grimase. copilul este dezorientat. in general. El deosebeqte substanfele cu gust placut (dulce) de cele cu gust neplicut (amar. Mirosul este prezent la nqtere. i se dB s2 m%n2nce. desEqat. . Ea este prima care va observa c2nd sugarul aude. Este cunoscut faptul c i . dar inceteazs orice joc a1 mimicii. Gustul este relativ bine dezvoltat la nou-ngscut. bruschetea qi/sau sthgscia gesturilor. Dac3 mama este diabetics. acesta este in permanenti ingrijit pentru c i nu poate face nimic el insuqi: este luat in brate. baie etc. un "miros de familie". o parte importanta o are expresia fetei. La Leaghul de copii qi in creqe. nou-niscutul risc5 de a fi mare prin excesul de aport sanguin de zahir. se liniqteqte c2nd o aude vorbind sau c2nt2nd. regurgitafiile qi chiar virs5turile sugarului. inainte de a-1 fi atins. amplific5 ritspunsurile interactive. Simtul tactil apare foarte devreme in viafa fetal%. Sugarul simte blhdetea. cu fata intepenitit. ardei. Contactul strsns. "Fafa impasibil8" face ca vocea mamei sB nu rnai fie "interesantit" pentru copil."piele la piele". Contactul cu pielea qi citldura corpului mamei sunt stimulgri foarte puternice. acesta refuz3 s2nul qi chiar nu rnai accepti sB stea fn brafele ei. hgrijirile corpului (tinut in brate. a deosebi "departe". s-ar # frt prezent se socoteste c2i sugarul folose~te mirosul pen] notiunea de " a p r ~ c r p e " ia . La ribdul siu. Simful tactil (pipstul) Pielea este organul senzorial cel mai intins qi sugarul are nevoie s i fie luat qi finut in brate.iei sa' fie in contact nemijlocit cu corpul mamei sale . ciildura corpului qi compresiunea local2 exercitate asupra corpului copilului ("piele la piele") previn qi/sau calmeazi colicile. El este asociat cu comunicarea prin auz qi vedere. daci o mama schimbg apa de colonie cu care era obiqnuit sugarul. Este bine ca mama. Unele tulburitri ale comportamentului copilului. sitrat). mic. nasul. leganat qi mhg%at. alaturi de alte f u n c p senzoriale ca vederea qi auzul. prefer2nd-o fa@ de persoane striine. in perioada de nou-niiscut qi de sugar mai mare se socoteqte c2 simtul pipsitului constituie o formi de limbaj. Cu ochii legafi. sit-i csnte dacg are voce. Daci o mami continua s i vorbeascg.Mama gi copilul Pe l2nga voce. spilat. simtul tactil este foarte important dar greu de demonstrat. Dac2 sunt despiirpti pentru c2teva zile de mams. Chiar de la aceasa v&st& fitul prefera gustul dulce. marele naturalist englez Charles Darwin a observat cB nou-n&cutul percepea mirosul sbului mamei sale p h i la 30 cm. Cu c2t lichidul amniotic este rnai dulce. Richard Porter (Tennesse . s8-i vorbeascg tot timpul.

contact social ~i afectiv permanente. luat in brafe. care r h h e "cu biirbia c8zuti pe piept". de plicere sau de neplkere. fn aceasti pozifie. Manifestid anormale Motricitatea generalii a) Decubitus dorsal (culcat pe spate). Pielea sugarului este suprasolicitat2 de eliminarea de urini ~i materii fecale. De aceea. impersonale ~i unele brutale sau cu st2ngicie au consecinfe negative asupra comportamentului acestuia: colici. c i l d u r i qi frig. vana) din material plastic este cea rnai avantajoasi: este ieftina'. iar imbriicirnintea (scutece etc. cidife in hamac de susfinere etc. in cazul unor u m & i dupi suferinte din timpul sarcinii sau naqterii. D a c i nou-n8scutul s d intr-o pozifie de flexie prea accentuati sau de extensie. fie absente. alimente regurgitate. durere ~i lini~tire. Unii fipi continuu. inert "infepenit" (corpul intins. sugarul are nevoie de dragoste. =i vreo indoire a membrelor inferioare sau superioare) inseamn8 c i este vorba de o pozifie anormal8. cu o capacitate de 32 litri. Spre sf2qitul primei luni de via@. La acesti v k s d se poate trece cu vederea c i sugarul are un contact limitat cu lumea inconjuritoare. regurgitiki. Pielea sugarului este rnai subfire ~imai fin8 deck a adultului. episoade de agitatie sau de p l h s etc. Toate reflexele ~i reacfiile sunt fie exagerate. La noi se gkesc cidife din material plastic. Luatul ~i finutul in brafe. De aceea el pierde mult mai repede cildura ~i lichidele (prin transpirafie) din cauza suprafefei relativ mari a corpului ~i a subfirimii fesuturilor pielii. chiar daci sunt respectate condifiile optime de examinare. Cidifa se a ~ e a zintr-o pozitie stabila ~i comodi pentru mami. Orice marnii care-~i iube~te copilul are un "simf" special pentru aceasti "dificultate" de contact. pe care o prime~te prin luat in brafe. Senzafiile cele rnai numeroase ~i rnai prompte. Limbajul ~i contactul social. Nu este exclus ca aceasd dificultate s3 aib8 la bazi un deficit senzorial (de vedere sau de auz). RefZexe ~i reacfii.explica prin lipsa de contacte cutanate intre mama ~i sugar. Obiecte necesare a) Ca'dita (albia. aer cald ~i uscat ~i imbrichinte adesea nepermeabil8 la aer. C i d i p se rnai poate aSeza pe dou8 scaune sau pe o m8suf8 rnai joas8. deoarece excitafiile nu sunt prelucrate la nivel central. Pe I h g i alimenta~e ingrijiri . fie asimetrice.4. sugarul nu poate deplasa deloc capul. ba'iJa. rezistena ~ise poate cur8@uSor. Nou-niscutul este prea lini~tit exagerat de agitat. Manevrele de ingrijire trebuie s i fie deosebit de bl2nde. blhdefe. i Sugerim s8 se confecfioneze o planqeti de lernn (cum sunt cele de desen sau cele pentru gospodhie) de dimensiuni ceva rnai mari dec2t lifimea cazii din camera de baie. sugarul respectiv creeazi impresia c i nu vede sau c i este surd. "convorbiri" in timpul oriciirei manevre de ingrijire. f ngrijirea pielii si anexelor Pielea sugarului este cel mai important organ de simf pentru pipiit. cgdur8. a l ~ i sau nu pl2ng deloc. 2. dificultifi la supt. uSor deplasabili.) trebuie alese cu mult d i s c e r n h h t . prima alternativi creeaz5 ingrijorare in familie ~i determini prezentarea la medic. sugarul nu poate respira liber (pericol de inibu~ire). mhgiiieri ~i ribdare. condamnate decenii in ~i ~ i ltrebuie reconsiderate. sunt simfite rnai ales prin piele. & ultimul timp au a p k t cidifemontate pe un picior pliant. tulbur5ri de somn. mediu inconjuritor poluat. In mediul rural se rnai folose~te alocuri albia de pe lemn. hgrijirile nou-n8scutului acordate &isuflet. creme etc.1.) ~i mijloacele de ingrijire (sspun. schimbat la alimentafie. De asemenea se poate constata c8 sugarul anormal nu reacfioneazi adecvat la incerciide de a fi calmat prin mhg%eri. Motn'citateafina' +siadaptarea. corporale corecte. Capul nu poate fi Tntors intr-o parte. care are dezavantajul c i nu se poate dezinfecta . ingrijirile ce se acordi pielii sunt de mare importan@. b) Decubitus ventral (culcat pe burta').

Mijloace tie tngrijire. k ) Un vas de metal in care se pun tampoanele intrebuinfate. . b) Termometrul de h i e c) Un vas mic din material plastic. tampoanele se ard ulterior. g) Lenjeria pentru sugar (scutece. fie o c k p 5 din pi3. Cosmetice in ultimul timp au a p h t o multime de produse comertiale. n) 0 para' mica' de cauciuc sau o pipeta' speciala' pentru aspirarea secrefiilor din nas.Mama gi copilul qi dac5 este uzat5 prezint3 riscul r h i r i i prin aqchiile care se desprind. roqeap. unele dintre acestea. Amintim ciiteva dintre ele cu precizarea c5 nu toate sunt necesare. f) Un prosop mare de baie cu un colf insemnat. j) Un pieptene ~i o perie pentru cap (cu peri fini qi moi).24 . pot produce efecte nedorite (iritatii. acesta trebuie spaat. insotite de o reclam5 excesiv5.4. Prosopul se intinde pe o mas5 de irdiipt. Mai mult. 2. fabricate de firme improvizate. pe patul sugarului sau sau. Dac5 sugarul sufer5 de o infectie a pielii. Fig. pe o mas5 obi~nuit3 in lipsa acestora. agitatie).2. 2. Dac5 se foloseqte un din burete. a1 adultilor. cu murdikie saulqi rnicrobi. plasat3 la indemiink . cu acest colt se "usucil" regiunea superioar5 a corpului.11~5 mode (confec~onat3 ruf"arie veche). i) 0 fo~$ecufa' pentru unghii.Obiecte pentm ingrijire. cu ap5 cald5 curat3 pentru spaat fata. m) Un ca'za'nel pentru fierberea lenjeriei. e) Fie o mhuq5 pluyatil. i) 0 ga'leata' cu pedala' pentru ruf"aria murdarii a sugarului. stors $i limpezit de mai multe ori deoarece se *mbib5 cu spurn5 de sspun. d) Un prosop mic dintr-un material mode pentru fa@. iar iarna pe un calorifer cald sau liing5 sob& Scutecele se q a z 5 in ordinea folosirii. h) Comprese sterile (un pachetel) qi betiqoare cu vat3 puse intr-o cutie de plastic. jacheticq b o t o ~ iscufip). Vasul se spa15 cu detergenti qi eventual se d e z i n f e c t d . "body". "Pampers".

pielea. Nu este recomandati sipunirea excesivi. previne paqial formarea de cruste). Apa caldi de baie degreseazi deja pielea aSa c i nu este necesari la sugari. Majoritatea coniin qi substanie alcaline. uscare etc. Crema sau ingredientul se folose~te la recomandarea medicului. Se folosesc pentru curiiirea gurii qi mdinilor copilului in timpul plimbiirilor. $amponul pentru copii Baby Shampoo se prefer5 in locul sipunului obi~nuit spilarea capului (pH acid. Mixturile sunt suspensii pe bazi de talc. Este un sipun bogat in grisimi. Baby savon). avdnd un pH acid aseminitor cu cel a1 pielii sugarului. la cutele pielii (gdt. i Pudra se f o l o s e ~ t ecu scopul de a absorbi umezeala qi transpiraiia.4. uleiului qi loiiunilor se poate folosi. Este absolut necesar pentru baie. totu~i. in locul . seboree (cruste) ~i cu sensibilitate mare pe vremuri se recomandau tiirdtele care nu sunt iritante. bine purificat. crizi de apnee etc. Se folose~te indicaiia medicului. Nu usuci la . vaselini ~ilanolini. la subsori ~ila cutele pielii.). deschide la un moment dat. la cutele pielii. la spuma nu iriti conjunctivele. criprituri). recomandati tot pentru curiiire. cilitoriilor qi in orice imprejurare cdnd copilul ~i familia sunt in afara locuintei. coapse). cu pete. Ultimele se adaugi in funciie de forma clinic5 a reac@ilor cutanate. vih-stila care spuma este perceputii ca neplicutii. Sapunul lichid pentru copii se apreciazi c i ar fi inofensiv ~i mai eficient la curiiirea pielii sensibile la sugarii predispu~i r o ~ e a gcojiye. de a ricori ~i a vindeca unele leziuni ale pielii ( r o ~ e a i i pete. un ~ervefel sau o bucati de tifon inmuiat sau nu in api este tot aSa de bun. absoarbe secretiile ~i favorizeazi cicatrizarea rinilor. Adaosurile spumante pentru baie asiguri o curitire eficienti la nivelul porilor pielii. pudra de talc. De obicei cutia de pudri are un capac de siguranii. oxid de zinc. Se vor aplica in strat uniform ~i foarte sublire pentru a f i uqor de indepirtat. Cremele. pur ~i bine rafinat. Cremele medicinale sau unguentele pentru copii (de obicei pe bazi de talc ~ioxid de zinc. deoarece aspirarea norului de p u d r i de c i t r e sugar este periculoasi (sufocare. SpEilatul (baia partiald din primele zile) Daci bontul ombilical nu s-a detasat sau daci sugarul este bolnav ~iare febri mare. 2. la care firmele producitoare adaugi diferite ingrediente) au ca scop s i protejeze pielea impotriva aciiunii iritante a urinii ~i fecalelor.). 79 . Constituie un obiect de lux. transpiraiiei $i ale resturilor alimentare. Uleiul de floarea-soareluifiert se folose~tecu acelea~i efecte favorabile. ceea ce le contraindici la sugari. Aceste adaosuri coniin de obicei uleiuri de plante (aloes etc. dar acesta s-ar putea. glicerini ~i api in anumite propoqii cu sau fiiri adaosuri. Se poate aplica ~i pe restul corpului. in prezent nu se mai folosesc. Uleiul inmoaie crustele. Are o reaciie acidi. Se folose~te.Sapunul pentru copii (Baby Seife. fn plus costa' mult mai pufin! De obicei se folose~te curitirea zonelor din jurul la anusului qi organelor genitale. "laptele pentru piele" se folosesc pentru proteciia corpului qi a feiei in caz de intemperii (cilduri prea mare. vdnt) mai ales la sugarii care prezinti unele reaciii ale pielii cdnd sunt s c o ~afari (roveag. Nu modifici stratul de proteciie al pielii. unele lotiuni. Unele uleiuri coniin vitamine qi substanie protectoare. Sunt indicate indeosebi in eruptiile cu leziuni umede. atunci va fi numai spilat p q i a l . Puneii puiini pudri intr-o mdni ~i cu degetele de la cealalti mdni rispdndiii-o uniform in strat subtire pe la toate cutele. subsoari. Sipunul "de casi" qi sipunul de rufe fiind alcaline ataci stratul protector acid a1 pielii. cripituri. nu-i modifici aciditatea ~imentine pielea moale qi catifelati. Produsele romdne~tiau aceleGi efecte.3. Pentru pielea cu rini. materiilor fecale. Se va evita excesul de pudri. la Lotiunea pentru sugari este o suspensie fir5 substante alcaline. misuri. frig. de dorit cu numai la sipunirea organelor genitale. generalizati. Baby Soap. Sipunurile de toaleti pentru adulii coniin aditive ~i unele au reactii alcaline. ale zonei din jurul anusului. Baia devine mai plicuti. Nu conline aditivi ~i rezisti mult timp. care protejeazi pielea delicati a sugarului de efectele nocive ale urinii. Uleiul pentru copii este un ulei vegetal.) si de aceea sunt indicate la sugarii mari si la copii cu piele uscati. Servetelele impregnate cu ulei sunt ambalate in cutii speciale. Nu lisati in nici un caz cutia cu pudri la indemdni sugarului mai mare ~i a copilului mic.

hliiturati scutecul ~i Fig. ace de sigurang. iar cu cealalt5 li yterge popoul cu scutecul murdar. Mai b3 se pune prosopul ceva mai sus sub capul ~i sub ti trunchiul sugarului. iar scutecele intr-o gileatii.537"). Nu kcercati sii curiipti interiorul urechilor. vat2. iritii pielea. Cu vatii sau cu o compresii umedii se Sterge fiecare ochi cu mi~ciiri dinspre unghlul extern spre nasul sugarului. unul pentru partea de sus a corpului ~i celiilalt pentru piirtile de jos (apa trebuie sii aibii temperatura de 36. Se incepe cu ochii sugarului. 2. o m h u ~ isau o c Q i i i pentru spiilat.Cu &a s&gl mama ridicii in sus picioarele sugarului. Urmeazii fa~a.25 . Temperatura camerei in care este spiilat nouniiscutul trebuie sii fie in jur de 24°C. scutece curate. Pe fat2 ~i corp nou-niiscutul este spillat numai cu apii. Vasele se a~azii apropierea in mesei de inEqat pe care se af2ii un prosop care sii aibii un desen ("sernn") ?n partea de sus. Fig. un prosop. Se schimbii vata la fiecare ochi.peste f a g treceti cu un tampon de vat2 pentru a ridica saliva ~ ieventual. uneori plhg. care. dacii se usucii. Fig. pieptul.Se incepe spllatul ochilor. Nu uitafi sii vii ~tergeti miiinile inainte de a atinge banda adezivii .27 . continuati cu giitul. o gilleatii pentru scutecele folosite. pentru fese se folose~te~i siipunul sau lotiunea special2 pentru sugari. siipun sau lotiune. Sugarul este intins cu fa@ in sus. fnainte de a spila jumiitatea inferioarii a corpului. fnainte de a incepe ungerea cu ulei puneti un scutec pentru a nu murd3ri prosopul. Cu c2te o compresii sterila hmuiat5 in ap5 lirnpede (nu in infuzie de muyetel care contine impuriafi) se yterge fiecare ochi dinspre unghiul extern spre unghiul intern. membrele inferioare. degetele intinse pentru a curiifi palmele. strlng pumnii. Nu se aruncii pe podea! fnainte de "spillarea" propriu-zisii se curiig popoul murdar de materii fecale cu un scutec sau cu o c Q $ ambele curate. se va Sterge (de fapt "se usuc8" prin tamponare) pielea spilat2. sugarul fiind i culcat pe o parte. bratele ~i miiinile. i Se Sterge pavilionul p impoia urechilor cu vat2 hidrofilii. La sf&$ se spa12 organele genitale ~i ~ezutul. Cu apa din a1 doilea lighean se spalii burta. 2. Lucrurile folosite se pun in alt2 parte. resturile de lapte . Ulterior se ung cu ulei fiert sau cu cremii in special zonele cu cute ale pielii. ce se folose~te pentru fa$%. Miiinile trebuie desacute.Pentru a imbilia sugarul se vor preggti toate obiectele. Unor sugari nu le plac aceste manevre.26 .Mama gi capizut Pentru aceasta sunt necesare: douii vase de plastic cu apii caldii. Urmeazii uscarea temeinicii (~tergerea prin tamponare cu un prosop moale) a intregii pieli. 2. picioarele p spatele.

Credem c i intervalul cel mai potrivit pentru baia zilnici ar fi seara inainte de ultima masi (18. sp42ndu-1 insi cu miqciri blhnde qi in mai puling api. ghtul. care este o b i ~ n u i t icu temperaturi rnai joase. ulterior. respectiv intre 9 qi 10 dimineata. Este important ca sugarul s i nu simt5 frigul. biberonul va fi pregitit inaintea biii si pus la incilzit. Baia general&zilnic& Prin spilarea zilnici a intregului corp se asiguri pe lfingi igiena pielii (inliturarea murdikiei. temperatura camerei poate s3 fie de 22°C.5-38" i ~ retrage speriat i picioarele. Cei mai mici resimt frigul foarte repede. temperatura convenabili este in jur de 24°C. Nu este recomandabili o or. de d i r e . Pregiitiri Temperatura camerei. anurnite boli etc. Daci nici aqa nu se rezolvi problema se va da copilului s i m h h c e inainte de baie.4. cilitorii. Numai in condiiii necorespunzitoare (frig in c a d .~ spele i zilnic fa@. Daci este ricoare in cameri se incepe cu imbricarea c i m i ~ u i e irespectiv cu "body". Baia efectuati dimineafa tulburi insi. Cosmeticele sunt puse la indemhni pe masa de inasat. ceva mai sus.a "Pampers"-ului. body sau chiiqutele. dupg uscarea jumgtifii superioare a corpului sugarul va fi invelit repede cu un prosop ~ i imediat . iar copilul rnai mare va fi deprins s i . Temperatura apei din baie se controleazi cu un termometru de baie qi se situeazi la 36. Scutecele. iar rnai tkziu cu simful ordinii. camera in care se face baie trebuie s i fie bine incilzit3. Prosopul va fi intins cu insemnul corespunzitor la locul adecvat. 2. prevenirea infectiilor ~i cilirea generali). Este bine ca baia de curilenie s i se faci la aceeaqi ori. Ass s-ar explica motivul pentru care copilul. pentru a se evita curenfii de aer. la introducerea in apa de 37. Cada se umple numai pan5 la jumiitate. cu capacele deschise. Reduceti la minimum intervalul de timp cht copilul este ud. boneta. se a ~ a z ordonat i pentru a f i folosite rapid. mhncicioqi. Protejati-vii impotriva stropirii cu apii printr-un ~ o impermeabil qi punefi-vi pe un umir un q prosop de baie care v i va acoperi chnd copilul este scos din api. de educatie ~ide civilizafie. va fi inf3~at. La astfel de sugari ~i de copii rnici. Apa prea fierbinte sau prea rece strici plicerea copilului. pieptul (phn3 la "brhu"). unii copii prefer5 temperaturi mai joase. mai tkzie deoarece se amhni atht somnul sugarului c3t ~i a1 pikinfilor. sugarul este spilat mai greu intr-o cadi plini. care cind vid biberonul nu mai sunt dispu~i i faci baie ~itot "ceremonialul" imbiierii s se transformi in supliciu. Uqile $i ferestrele se inchid. . Baia general. baia se programeazi intr-un moment a1 zilei chnd respectivul este rnai pufin infometat. Cu toate c i la noi in pit-i multe mame susfin cii apa pentru imbiiere trebuie s i fie mai caldi (peste 37"C). Daci inciperea este insuficient incilziti.) se poate face numai baie paqiali. qosetele. sub capul qi trunchiul sugarului. rimhne unul din mijloacele de igieni corporal3. Este recomandat un termometru de cameri. Pentru nou-niscut. mama transpiri ~iceilalii membri ai familiei se enerveazg. la sugarul rnai mare. Unii pediatri propun ca baia generali s5 se faci de 2-3 ori pe siptimhn$ motiviind c i spilarea zilnici ar duce la uscarea pielii (Statele Unite. Baia de sear2 se prefer5 qi pentru a oferi posibilitatea ca mama s i fie . 0 m5surii de mare prudeng este de a nu lisa copilul singur in cidifi (pericol de inec) sau pe masa de inf3~at (pericol de cidere). Temperatura apei se poate aprecia introduchnd cotul in a p i . Dac5 nu putefi amesteca apa cu ajutorul robinetelor (de apii rece ~ide api caldi) turnati in cad5 rnai int2. Pielea lui sub*e percepe cildura rnai intens. la sugarul mai mare ~i la copil. inclusiv vara.4. mhinile ~i picioarele.30-20). Sugarul fipi. La sugarii hriiniti artificial. Franfa). cu formarea deprinderii pentru curitenie ~i civilizafie. Unele mame aleg pentru baie perioada dinaintea celui de-a1 doilea supt. Marele pediatru german Adalbert Czerny afirma c i 'yinta umanii trebuie sii facii baie zilnic din ziua ccind cade bontul ombilical si pan6 la 96 de ani". scoaterea la plimbare.i api rece qi apoi api cald3 pentru a evita riscul opikirii. Cand apa mama nu este prea indemhnatici.5-37°C. Unii copii se sperie ~ 2 n d le ajunge pin5 la git. chilotii absorbanti (Pampers). Nu suntem de acord cu asemenea opinie. obi~nuirea copilului cu un anumit program. Atenfie la sugarii mai mari. Orarul biiii. dupi aceea. dar nu cu mhna.

Daci unul din ochii sugarului licrimeazi tot timpul s-ar putea ca motivul s i fie obstrucfia (imperforarea) canalului lacrimal.26). Este bine ca la fiecare toaleti s i se cerceteze daci pe mucoasa gurii existi muguet (produs de o ciuperci . pe masa de infiqat. . baia se poate face la pranz. Ungerea cu vaselini simpli sau o pomadi cu cortizon qi stamicini (Nidoflor) sunt adesea utile. Prin strinut sugarul indepib-teazi particulele de praf din nas. care poate confine impuritifi) inainte de baia generali. Nu este bine s i se umble la conductul auditiv extern. fafa sugarului fiind intoarsi spre ochiul ce se spali. risci s i provoace eroziuni bucale. la nevoie se aspiri cu o pari de cauciuc mici. stoarsi qi rkuciti (rulad). Nici pentru fafi nu se recomandi folosirea buretelui. 84). Nasul nu necesiti o curifire speciali. scobitori. Stabilirea momentului imbiierii sugarului trebuie s i f i n i seama de unnitoarele: . s i sipuneasci trunchiul qi capul cu miina sau cu o minuqi moale in afara cizii. se pun picituri de ser fiziologic in nas (inrnoaie qi spali mucozidfile) qi. Sugarul este apoi introdus in baie. D a c i este murdirit cu materii fecale. Cutele trebuie s i fie bine uscate. in nici un caz nu se vor folosi chibrituri. D a c i s-a lucrat cu bliindefe qi indemanare. in mod obiqnuit sipunirea se face cu copilul bigat in api. Dupi ce introducefi incet sugarul in api lisafi libere picioarele. in zilele foarte cilduroase. 27). pentru a evita trecerea unei eventuale infecfii de la un ochi la celilalt. . Se foloseqte un tampon de vati sau o compresi sterili. Miina dreapti r i m b e liberi pentru a spila sugarul. la excitatia aerului sugarul urineazi spontan. aviind qi rol de ricorire. . fie cu o bucati de . Sipunirea gatului nu se face direct cu bucata de sipun. Pentru fafi se foloseqte a p i cildufi. deoarece devine mai agitat prin manevrele de spilare qi infiqat. Umerii trebuie s i fie acoperifi de a p i ca s i nu-i fie frig. 2. Se folosesc tampoane separate pentru fiecare ochi. De amintit c i atunci ciind este dezbricat. ~i o m5nuqi (alta deciit pentru restul corpului) sau o bucati de panzi moale (de preferinfi o bucati de tifon steril) sau vati. nasul. Partea externi a urechilor este curifiti cu o c@i umedi. Cu m h a dreapti ii sprijinifi funduleful sau ii cuprindefi cu policele (degetul mare) qi mediusul voastre picioarele fie in dreptul gleznelor. m h a dreapd a mamei este liberi pentru spilat. Gura. gura. mai intiii il qtergeti cu vati inmuiati in ulei qi apoi cu colful unui scutec (fig. Luafi sugarul din pat.se alege un moment ciind este in stare de veghe sau se trezeqte uqor. Urechile. Daci exisd secretii oculare purulente se fac spilituri cu a p i fiarti qi riciti sau cu ser fiziologic (nu cu muqefel. Piirerile sunt i m p q i t e in ceea ce priveqte ingrijirile gurii. iar degetul mare inconjoari u m h l ) . in timp ce sprijini in continuare capul qi trunchiul pe antebraful s t h g . sugarul se bucuri qi incepe s i dea din picioare. fie cu o minuqi. Unii medici propun mamei tinere. cuprinzand cu m h a stilngi subsuoara s t h g i a sugarului (patru degete ajung in subsuoari. Daci mama este precauti qi tine bine sugarul. inmuiati in api cildufi. dezbricafi-1. urechile. Ochiul se qterge cu miqciiri ce merg dinspre unghiul extern spre nas. Nu folositi la curifirea urechilor befiqoare cu vati deoarece la o miqcare brusci a copilului se poate rini. puncte de plecare pentru infecfii. Tehnica b5ii La inceput se spali fata. 2. ci fie cu mana neinveliti.s i nu fie nici prea flimiind. fie a1 gambelor. Se incepe cu ochii. in momentul in care este introdus in api (cu temperatura corespunzhoare). ace de piir sau alte obiecte ascufite infiqurate fn vati.Mama si copitul ajutati de tati.in timpul verii. Ceafa qi capul se sprijini pe antebraf. Spatele urechii este un loc foarte fragil unde umezeala qi sudoarea produc cripituri. respectiv ochii. sipunirea se poate face direct in api. Numai in caz de secrefii (apoase sau vascoase) sau de cruste. De aceea se va pune pentru ciiteva secunde un scutec mic intre picioare pentru a absorbi urina. pentru a evita contaminarea pielii din jur (vezi fig. befiqoarele cu vati infundi cerumenul in interiorul conductului auditiv. astfel de spilituri. efectuate de miiini neexperimentate.nu imediat dupi masi. =i experienti. Nu suntem de acord cu medicii care preconizeazi spilarea sistematici a gurii cu comprese imbibate in solufie de bicarbonat de sodiu. dintr-un vas pregitit in acest scop. Dupi ce picioarele qi trunchiul au ajuns in api. P h l se spali la u n n i (pag.Candida alhicans) manifestat prin depozite alburii. pentru c i poate viirsa. Nu se foloseqte sipunul.

30 . se intinde un strat subfire de siipun pe tot corpul. circulare. se zbate etc.Sugarul se introduce in baie. vkdndu-se aliituri de unul dintre piirinii. se simt bine fn apii qi fac baie cu voioqie. Avefi grijii ca fafa sii nu se scufunde in apii. iar cu m h a dreapt5 il tine de glezne. Scoaterea copilului din up6 nu este simplii. Fig. capiitii curaj. copilul va fi "qters" . 2.29 . cu tentative de a inviifa copilul sii inoate sau de a-1 scufunda in apii.28 . Luafi prosopul qi biigafi unul din colpri sub bilrbia durnneavoastrii.$i phi necesits o ingrijire special%. Prindefi copilul de subsuori.Apoi prindefi un colf a1 prosopului intre cotul qi qoldul stdng. 2. Acum apucaii copilul cu amhdouii mdinile. Ajuns pe masa de inrqat. Dacii atilt mama cdt qi tatiil sunt siiniitoqi qi nu suferii de vreo boalii de piele (infecGi microbiene sau infestiiri cu ciuperci microscopice). Mama il apucl cu mfina stfingl de subsoara sthgri sprijinindu-i pe antebrat ceafa. Copilul p a t e fi iinut qi invers. Eventual. 2. organele genitale r b b d n d la urmii.Spllarea fetei anterioare a corpului. Fig.Spllarea capului se face cel mai bine cu o c5nu@ cu apl caldg. fingndu-1 de subsuoarii sau de braf. pentru cii nu avefi decdt douii mani. de la cap p h i i la picioare.Apoi fie se spall intorcfindu-I cu fata in jos. Fig.31 . in timp ce apucati cu m b a dreaptii subsuoara sthgii a sugarului. Colpl prosopului de sub bkbia mamei acoperii capul copilului.phzii. Se cliitesc irnediat regiunile siipunite. fntoarcefi sugarul pe burtii. care se imbibii in prealabil cu spurn5 de siipun. fie pe o parte. m h a stdng5 va riimdne liberii pentru a siipuni qi limpezi. Sugarii mai mari incep sii se joace cu apa. il scoatefi din apii cu spatele ciitre dumneavoastrii qi-1 infiiquraii in prosopul pregiitit. cu acelaqi mod de apucare. Cu m i q c c fine. adicii apucbd subsuoara stdngii a sugarului cu mdna dreaptii. pieptul qi biirbia lui sprijinindu-se de cotul vostru. pielea copilului. dar cei mai mul6. Unele avangardisme de a pune pe sugar sii fnoate sau de a-i aplica cine qtie ce experiment pot duce la refuzul copilului de a mai face baie (iipii. Nu trebuie insii foqatii nota cu duquri reci.). 2. Fig. dupii v b t a de un an copilul poate fi biigat in cad3 impreunii cu unul dintre pkinfi. il inv2rtifi pufin prin apii qi apoi. spatele sugarului se poate spiila tin2ndu-1 qi pe o parte. Cu mdna stilngii iineii braful stdng a1 copilului. Cdnd se simte in aceastii pozifie. sugarul incepe sii dea din picioare. il fine@pe spate. Unii copii sunt temiitori. Aveti grijii s5 nu intre siipun in ochi sau apii in urechi.

durata imbzerii se va scurta. C k d sugarul este imb&at qi cu toaleta fefei. cu o compres8 umed5.Cercurile indid zonele predispuse la formarea de intertrigo (leziuni rogii. sugarul ud se inf8qoar8 intr-un prosop gros (frotee) qi apoi. temperatura necorespunz3itoare a apei. subsuori.Unghiile nu trebuie s8 dep5qeasc5v W degetelor de la m h i qi de la picioare. 2 i m b k a t i cu "body" sau cu c5m8guf3 qi jache$ic& La sugarul bolnav la care nu este pennis s8 se fac8 baie general8 este necesar s8 se curep cu atentie pielea capului. nasului qi unghiilor ficut5 se trece la ultima etap8 a igienei corporale zilnice: ingrijirea pa'rului. se zbat.ochilor. S-ar putea ca sugarul s5 fi fost incomodat de vreo greqeal5: sthg8cia qi teama mamei incep8toare. Periajul favorizeaz8 vascularizatia pielii. 2. La nou-n5scutul trecut de termen unghiile dep8qesc vlrfurile degetelor. insistkd la nivelul cutelor (in jurul organelor genitale.prin tamponare (uscat) cu atentie. Mai &iu. se contract& La aceqtia. Fig. Toata imbGerea trebuie s8 s8 termine in 3-5 minute la nou-n5scut qi la sugarul mic. sugarul tot trebuie scadat. calm. se svhtZi prin tamponament. Dac8 baia qi infiqatul se fac in camere diferite. pentru a se indepilrta transpirafia gi mur&a din p5r. Dup5 ce 1-ati i n w a t (fie dup8 metoda clasick fie cu mjloace moderne . c k d p a t e sta pe qezut. Nu se "~terge". ci Fig.Pampers). Tentativele de extensie se fac lent p k 8 c k d membrele se destind: Durata. dac8 este riicoare in camer8 va fi ^mbr5cat cu o ch8quf3 qi dup8 aceea se face toaleta zonelor din jurul anusului qi organelor genitale. pus la inceput sub capul gi trunchiul copilului. intruclt nou-n8scutii qi sugarii $inmembrele superioare qi inferioare indoite (flectate puternic). nervozitatea sau disputele celor ce partkip8 la baie.spafiiledintre degetele mihilor qi picioarelor). Unghiile. Ce inseamna' daca' sugarul pldnge in apa'? La inceput unii sugari nu primesc baia cu plkere: plkg.32 . urechilor. spatiul popliteu . aceste pliuri sunt greu de qters. jocul cu apa constituind un prilej de mare bucurie. TGerea unghiilor constituie o operatie delicat5 din cauza fine@ pielii qi a dimensiunilor mici ale unghiilor. bldndete. Chiar dac8 plkge.''Stergeream sugantlui dupg baie se face cu prosopul mare plugat. . zemui?de ale cutelor pielii). copilul poate fi finut in ap5 circa 10 minute. Orick de mic qi de r& este p h l sugarului. fmbra'catul.33 . se va insista mai ales la qanprile din spatele urechilor qi la cutele ggtului. orice sugar agreeaza' cu timpul baia. Periatul se face cu miqc& bllnde in direcfia liniei (orient%%) p h l u i p k 5 c k d acesta devine neted qi lucios. indeosebi pe fa@. el se perie zilnic cu o perie de cap (cel mai bine cu o perie cu coad2. La urm5 se qterge excesul de umezeal5 (prin tamponare) qi se piaptAn8 sau se perie capul. cu peri fini qi moi) care se poate spas uqor. Cel care face baie sugarului trebuie sa' dovedeasca' hdemiinare.2. In unele sate exist5 supersti#ia c8 t&erea unghiilor ar d5una sugarului. in grab8. El p a t e sP se ba8ceasc8. dup8 vksta de 6 luni. sugarul se poate zghia.sub genunchi -. sistematizare. in timpul transferului. cutele gltului. Daca unghiile sunt prea mari. Daca' totul decurge perfect.

c h d este obosit qi destins. o pilg nemetalicii sau altg forfecutg din trusa de manechiurg a mamei. in astfel de cazuri este bine s i se aplice in strat sublire o crem3 protecZ toare pe piele. crema trebuie din nou i n d e p h t i . care se spal& Scutecele defolosinpi unica' se aruncg dupg fiecare utilizare. La sugarii nervoqi. in general in cursul celui de a1 treilea an de vial% fn primele luni. Efectul scontat al scutecelor moderne de a menline qezutul uscat se pierde. se pot confecfionaniqte mbuqi k g degete din piinzii moale. aceste scutece aduc o mullime de inlesniri pentru mamii.5. Nu trebuie s i dispere! Pe mgsurg Z ce copilul creqte. Scutecele se folosesc zi qi noapte. mama va opta intrescutecele de folosinlg unicg qi scutecele din lesiituri. Se recomandg sg se faci bgi de aer (se lasg sugarul cu fundul qi organele genitale descoperite de 2-3 ori pe zi) cu durata de 15-30 minute. Capul se fntoarce spre partea opus3 m%niila care se taie unghiile pentru ca fragmentele mici de unghii s5 nu sari3h gura. dupg mas5 sau chiar in somn. ta'ierea unghiilor se face in jiecare sa'pta'dna'. .34 . scutecele de unicg folosing se ajusteazg mult mai bine copilului pentru c i ele nu cer nici hdoiri savante. de cunoaqtere qi de stimulare a dezvoltkii sale fizice qi psihice.Cu toate acestea. Chiar dacg sunt mai scumpe. fn plus. Waqatul unui sugar nu este numai o problem3 de igien$ ci qi un prilej de miingiiiere. mama are uneori impresia c5 nu poate sg facg f a g "la toate". De fapt. fiind mai mult chiar deciit util. nefiind nevoie de inmuiat. Scutecele fn prezent se folosesc tot felul de scutece de toate mgrirnile. De asernenea.4. Tzierea unghiilor se face rotund la mbini ~i drept hpicioare (pentru a evita incarnarea). La urmiitoarea schimbare a scutecelor. ochii sau nasul sugarului. Chiar dacii optali pentru scutece lavabile din les3turi este bine sg vg asigurali qi de o provizie de scutece cu unicg folosintk Ele constituie o rezervg Fig. Se foloseqte o compresii sau vat5 inmuiatg f&5 sZipun qi se spal3 cu miqcgri dinainte inapoi pentru a nu aduce impuritiili anale spre vulv3. Spre 2% mi. o piele robusti qi s5nZitoasg a qezutului nu necesitg crem$ cel mult pu@ng pudr3 (talc) pentru a absorbi umezeal5. hgrijirea qezutului este important$ dar obiceiul de a proteja zona respectiv2 cu straturi groase de crem5 este greqit. 2. Unghiile nu se taie prea scurt pentru a evita fonnarea de unghii "Incarnate" qi ciupirea pielii.Dacl este rficoare in camerl se imbracfi sugarul cu o c ~ ~ u dup5 aceea se face toaleta regiunii dm juml anusului $i f l ~i organelor genitale. 2. uscat. mama freac2 ~i kit5 pielea. nici cine qtie ce indemkare din partea mamei. tradiiia $i de modul de infuaqat. Nu se ImprZiqtie ins3 pudrg pe deasupra. Operaria respectivg nu se face dupg baie c k d sugarul este agitat qi-qi rniqcg m W e qi picioarele. Unii sugari au o piele sensibilg qi reaclioneazg rapid prin roqealg difuz$ insoliti uneori de crgpiituri qilsau secre@e zemuindii. Organele genitale La fetile. intervalul dintre scaune qi micliuni se prelungeqte qi. bineinleles. care se zgbie pe fag. s-ar putea forma cocoloaqe care s5 irite pielea. Se folosesc foarfeca cu v&l rotund. crerna in exces reduce capacitatea de absorblie a scutecului. marea majoritate a copiilor folosesc olifa sau chiar WC-ul. sp2lat. organele genitale nu necesitg ingrijiri speciale. fn funciie de bugetul. nici Z ace de sigurang. numgrul schimbgrii scutecelor va descreqte. toaleta genital% fi Ecutli cu grij3 p h g va la cele mai mici cute. cglcat. umezeala rgmiine pe piele. infikjatul Prin i m a t se inlelege cur@rea feselor qi inlocuirea scutecelor murdare cu altele curate qi uscate. evacuarea intestinului qi vezicii se regularizeaz5. ci mai tiirziu. p h g ce copilul se deprinde cu curglenia. La bgieli. Tentaliile de decalotare sunt inutile (vezi fimoza la dezvoltarea fizicg).

7. Primul scutec de unici folosinp a fost inventat de citre Vic Mills de la marea companie Procter & Gamble. Deqi testele de piafi au inceput inci din 1957.35 . spilare in mai multe ape. 2. Sunt utile chiar qi in condifiile folosirii de scutece de unici folosinfi. Existi mai multe modele de scutece de unici folosinti: cele previzute cu elastic la picioare. succesul a venit abia in 1961 cdnd Pampers a fost introdus pentru prima oari in Statele Unite ale Americii devenind primul scutec de . cilcat. Scutecele triunghiulare (18-24 bucifi). materiile fecale s i se rispindeasci qi s i murdiireasci scutecul. Sunt uqoare. impotriva scurgenlor. Acest scutec a primit numele de Fig. ceea ce micqoreazi riscul de a se dezvolta roqeafa (dermatita de scutece) datorati umiditifii qi freciturilor. care filtreazi urina qi r h i n uscate pe piele. in limba englezi "to pamper" insernndnd a alinta.Necesar minim de scutece: 1. 5. Scutecele p6trate din fesut-buret (8. la invelirea sau acoperirea sugarului. scutece superabsorbante qi care lasi pielea s i respire. clitit.Mama si copilul absolut necesarii. momentul schimbiirii. Se plaseazi sub fundul qi intre coapsele sugarului. a risfifa. Pampers. a mdngdia. Alegeri pe cele de buni calitate deoarece sunt mai rezistente. infiinpti in 1837 in Cincinnati. Scutecele de protecfie sau batiste din celuloza' se pun pe scutecul care este in contact cu pielea sugarului. uscare. sipunire sau inmuiere in detergenfi. Scutecele "mari" din bumbac sau finet (18-24 bucifi) au dimensiuni de 60160 cm sau 80180 cm. Chilot impermeabil. se poarti pe deasupra scutecelor fesute pentru a impiedica pitarea imbrPcMntei qi a rufkiei de pat. de asemenea. Cele mai bune sunt din voal.12 bucifi) sunt groase qi absorbante. Chilot dublat. Ace de sigurang. Pentru nou-niscut sunt prea voluminoase. Scutece absorbante de unit5 folosinfi Zstoria scutecelor de unica'folosinfa'. Scutec din finet (museling). in acela~i timp. Scutece pstrate din tesut-buret. de forme diferite. Scutec de protectie sau "batiste" din celulozg. din fesituri din bumbac sau din finet. 3. 4. 6. Trebuind s i fie spilate dupi fiecare folosire este necesar un num& mare de scutece. Ele impiedici. Chilofii impermeabili (6 perechi). intirite la mijloc (trei straturi) au o buni putere absorbanti. scutece previzute cu balsam pentru ingrijirea pielii copilului sau scutece de prindere cu "arici" care pot fi inchjse si deschise de mai mu1te on. Scutec triunghiular. scutecul de protecfie se arunci. Scutecele "clasice" din fesiituri i n mediul rural. Se pot indoi ("chiti") in diferite moduri qi dimensiuni dupi talia copilului. 2. Ele sunt de forme qi dimensiuni variate. prin tradifie qi posibilitifi se folosesc scutece "clasice". Granularea fesiturii-burete a acestor scutece este deosebit de fini qi de moale. Alegefi pe cele tivite pentru c i nu se destrami. moi qi tolerate bine de pielea delicati a sugarilor. Necesiti multe eforturi pentru a le intrefine: colectat in gilefi.

Stratul superior are suprafafa extrem de finii. form2nd o barier2tmpotriva umezelii.a .care ]as5 pielea s5 respire.. n Scutecul "Pamnpers" posetl5 astfel un sistem de absorbtie . h t r e timp si alte companii au Pnceput sii produc5 cu succes scutece de unicii folosinfii. iar polimerul superabsorbant poate reline o cantitate de lichid de ciiteva ori mai mare deciit propria-i masii.36). Procter & Gamble a patentat o celuloz5 tratatii special. Datoritii mi~ciirii. cu o putere mare de absorblie. balsamul este transferat pe pielea copilului sub forma unui strat protector uniform. De asemenea. 2.banda moale pentru talie: b . De-a lungul timpului scutecele de unicii folosintii au devenit tot mai subfiri. Fig. Proprietlitile absorbante erau sirnilare cu cele ale scutecelor de pSlnzii.unicii folosinfii r5spiindit pe scarii largii.pliurile din jurul picioluelor.i puteau reline lichidul chiar ~i sub presiune. Stratul de absorbfie care posed5 o structur5 special5 permifiind absorbtia urinei pe toat5 suprafala scutecului ~i transmiterea stratului de retenlie. care las5 a e n ~ sB l circule. El Pndepiirteazii de pe pielea sugarului urina care este absorbiti P stratul imediat urmgtor. de asemenea. 2. 6 . previizute si cu benzi cu balsam (pe baz5 de petrolatum ai Aloe Vera). deoarece urina era retinutii ?n interiorul scutecului chiar q i atunci ciind sugarul st5tea ?n sezut.. Stratul exterior a1 scutecelor n Pampers are milioane de micropori. Aceste scutece nu permiteau scurgerile ~i piistrau pielea sugarului mai uscatli deciit scutecele simple cu ce:ulozii sau cele de piinz5. Ultima inovace majorgin materie de scutece de unic5 folosintS o reprezintj introducerea scutecelor Pampers Extra Dry. . piistriind urina P n interiorul scutecului (fig. iar Pncepiind din anul1995 a inceput sii se n foloseascli qi ?n tara noastr5. mai uqoare si mai eficiente. Primele scutece care au introdus un astfel de polimer au fost Pampers. Un scutec ciint5reste astiizi aproximativ 50 g.i csldurii corpului. avantajul cel mai important constituindu-1confortul atiit pentru sugar ciit ~ipentru mame. impermeabil. Pentru a veni P n Pntampinarea consumatorilor. astfel Pnciit pielea copilului este P permanent5 n aerisit5.. protejeazii pielea sugarului Tmpotriva umezelii refiniind o cantitate de 16 on mai mare deciit greutatea scutecului. Un progres uriaq 1-a constituit introducerea P anii '80 a polin merilor superabsorbanfi P amestec cu celuloza care n aveau capacitatea de a absorbi mult mai mult lichid dec2t aceea~icantitate de celulozii . s-a obse~liat 1 o imbun8t8tire semnificativs a catifellirii pielii prin reducerea considerabils a aspelit2tii.36 . rezistent la ap5. Era vorba de un scutec de hiirtie care confinea P principal celulozii n ca material absorbant.37).straturi interioare. Cu noul Pampers s-au constatat reduceri semnificative ale iritatiilor $i en'temelor pielii la nitelul feselor si a organelor genitale. De asemenea. Schimbarea la timp a scutecului si hgrijirea pielii vor duce la reducerea riscului aparifiei dermatitei de scutec. fn anii '80 Pampers se vindea deja P 75 de f c . Astiizi folosirea scutecelor cu material superabsorbant este considerat5 cea mai eficientii modalitate de prevenire a dermatitei de scutec. Balsamul este non-ocluziv (nu impiedicii pielea "sli respire"j. noi Pmbuniitiifiri au fost aduse scutecelor de unicii folosinfii. Acest nou tip de scutec de unic5 folosint5 a fost lansat pe piata romiineasci P 2001.i retentie format din dous straturi. Acest compus dintr-un amestec superabsorbant (poliacrilat reticulat netoxic care absoarbe urina si o aduce la o valoare aproape neutrli a pH-ului) si celulozii. Scutecele Pampers EXTRA-DRY detin o serie de caracteristici unice (fig. Pampers. Stratul exterior constii dintr-un material pol ietilenic moale. c .banda adezivj de kchidere. ce a crescut semnificativ viteza de absorbtie a urinei P cazul n scutecelor Pampers. 2. Scutecele Extra Dry sunt.

Chiivufele se incheie tn fa@ sau pe unul din umeri. Aceste ace se folosesc la scutecele din tesiituri. Dacii sunt prea mari nu tin de cald. Alte obiecte din trusoul sugarului Pe langii scutecele amintite rnai sus sugeriim ca trusoul copilului sii fie completat cu: 6 ciim*ufe cu mPneci din material moale ~i subfire (indian. Maxi . pentru a-1 apka de aerul rece. in zilele ciilduroase de varii copilul nu va purta boned. e . scutecele de unicii folosintii tip "Pampers" indeplinesc unele deziderate ca: a)-previn unele din bolile pielii din zonele organelor genitale vi feselor in primul rand a "dermatitei" de scutece. Practice in lunile de iarna' sunt: un sac sau un costumq pendru ca'rucior sau o salopetG. e) economisesc timpul mamelor alocat schimbzi vi isavatului sugarului vi copilului mic.a . 0 pereche de miinuqi fiirii deget sunt necesare numai toamna vi iarna. Sunt necesare 4-6 buciiti. iar pieptkavele in spate. in anotimpurile calde se folosesc numai salopete din fesiituri cu bumbac mercerizat (mai subtire) sau pantalonavi scuqi. Scutecele de unicii folosin$?i EXTRA-DRY sunt accesibilein mkimi care variazii in funcfie de greutatea sugarului si copilului mic: Mini . b) reduc frecventa infectiilor cglor urinare (mai ales la fetite). in ava fel ca pieptul vi spatele sii fie acoperite. Pentru sugarul mare vi copilul mic se aleg materiale colorate.strat exterior. Pe ambalaj este imprimat modul de folosire vi in limba romhii. timpul iernii. . c) previn vi corecteazti formele uqoare de displazie congenitalii de vold. Au un dispozitiv care impiedicii orice deschidere accidentalii. frotir. d .pentru greutate de 3-6 kg.sistem dublu.strat de absorbtie. CAnd sunt confecfionate din material frotir (ca prosopul pluvat) sunt prea ciilduroase. tricourile ~i cu bluzele cu mheci scurte se folosesc vara. Sunt foarte practici. se adaugii hcii o bonetii de bumbac sau o ciiciulip de lhii. iar in c a u l cii sunt mici stsnjenesc libertatea de rnivcare vi confortul sugarului.Fig. Datorid caracteristicilor amintite mai sus vi schipte in figurile 2. finet. 2.36 vi 2. Junior .6. Pieptiira~ele(in numiir egal cu ciimiivutele). Trei perechi de salopetii-pantaloni ("Strampi" de la Strarnpelhosen). Sunt necesare vase buciiti. Boneta din garnitura pentru plimbare nu trebuie sii fie nici prea mare vi nici groasii. d) se giisesc in m z m i diferite care se ajusteazii perfect corpului sugarului. b . 0 bonetii din bumbac sau diftinii.4. Bodys (din limba englezii "carp") constii dintr-o combinatie de ciimavii (de cele mai multe ori cu mhecii scurtii) cu chiloti scuqi. care se incheie fie intre coapse (sugarul mic). au forme diferite. La cei rnai mari se poate folosi o canadiana' imbla'nita' vi cu glugti.37.strat de retentie. A 2. . in casii nu este necesarii boneta. Ca dezavantaje putem arninti: costul de cumpkare mai ridicat comparativ cu scutecele de phzii. Se procurii o duzin& Chilo@ intermediari. i n timpul verii.37 . fie in fatii (copilul mai mare) cu capse sau cu nasturi imbriicati in phzii.Trebuie sii se potriveascii la forma vi dimensiunile corpului. Midi .stratul superior.pentru greutate de 12-25 kg. c . ci o piil&u@ de soare. Maxi Plus . plnzii albii din bumbac). Boto~ei. sugarul poate fi "imbriicat" numai cu "Pampers" vi cu bodys fiirii m h e c i sau cel mult cu m h e c i scurte. Ace de siguranp.pentru greutate 9-20 kg.pentru greutate de 4-9 kg.pentru greutate de 7-18 kg. Se pun pe deasupra scutecelor din tesiituri pentru a *mpiedica murdikirea imbriichintei vi a lenjeriei. Ciimii~ufele mQneci scurte. Se preferii cele din bumbac.

" VigantolQOel * VieantolettenQ500 w v Rofllaxia 81 tratamentul ' rahitisrnului a Tratamentul de sustinere 0 al osteoporozei VigantolettenQ1000 (/ Osteomalacie 3 1 Fluor) oaselor (/ Osteopatii metabolice FluorVigantolettenQ 1000 (/ Profilaxia cariilor dentare la copii VigantolettenQ500 C:HIMIMPORTEXPORT-PLURIMEX S. agent. 210 74 21 (/ Spasmofilie (/ in formarea I)cll)orrt n ~ t l d r r .L. importator unic Vintila. ~ ~ n c Str t I h n u ~i~ t~ . Reprezentanfa MERCK HSEE pcbntru produse farmaceutice. nr 7.R. Bucure~ti TEL 211 85 68 210 '76 87 FIU. Sector 2.

.

un scutec bun trebuie s2 aibi ~i un strat de retentie care mentine lichidul la distantii. De ce este important ca pielea copilului sa' ra'dna' z^ntotdeaunauscata'? Pentru c5 o piele uscat5 reprezintii primul pas citre o piele siiniitoas5.. chiar ~i atunci ciind greutatea copilului preseazii scutecul. d) Mai mult. c) Noul scutec Pampers Extra Dry absoarbe urina aproape de 2 ori mai repede dec2t alt scutec. piistrind-o uimitor de uscatii. [ . * /'- ( 2. Scutecele din gama Pampers sunt super-absorbante. J Recornandat d e Societatea Romjnii de Pediatrir . Asfel copilul simte c2nd miimica z^l str2nge ?n brale. Ce scutec phtreaza' pielea copilului uscata'? a) Un scutec bun trebuie sii aibj un strat de protectie care absoarbe umezeala.Pampers bine) actioneazii ca o compresii cu urinii . departe de pielea bebelu~ului. asigurzndu-i in acelagi timp si o protectie suplimentar5.Noile Pampers Extra Dry folosesc cea rnai nou2 tehnologie pentru protejarea pielii nou-n2scutului.rllLi es. Pentru cii amoniacul din urinii d2 senzatie de usturime copilului. scutecele Pampers lass pielea s2 respire $i sunt dotate cu un strat subtire de balsam aloe care ajut5 la protejarea ~i ingrijirea pielii bebelu~ului. astfel inc2t retin rapid gi eficient urina de pe pielea bebelugului ~i o izoleazii definitiv in miezul din interior. deoarece simiul tactil esteprimul siml care se dezuoltd.fncd din prima z i dupd nastere.scutd. care va pliinge ~i va fi nefericit. Pielea unui nou-nsscut este atiit de delicatii inciit este important ca ea sii riimiini ciit mai uscatii. c2nd z^l m2ngZie usor si z^l ocroteste. nou-ndscutul comunicd cu mediul z^nconjurdtor. Evitarea contactului prelungit a1 pielii cu umezeala are ca rezultat o piele mai putin fragilii ~i rnai putin expus3 la iritatii si la dermatita de scutec. De aceea z^ngrijireapielii nozl-ndscutului este foarte importantd: 1. .. prevenind intrarea acesteia in contact cu pielea copilului.Aproape toate tnesajele pe care leprime5te de la aceasta' lume noud si neeqbloratd. Apoi o izoleazii in interiorul Ultra a1 scutecului. pielea pe bebelugului. 3. De asemenea.e mni . chiar d a d greutatea copilului preseazg scutecul. -1 . Acest lucru face ca pielea sii se poatii irita ~i nici sii nu respire. Cum a9 putea sa' protejez mai bine pielea copilului meu? Av-2nd grijii ca ea s5 r5miins uscatii gi silniitoasii. le ua primi prin piele.LPampas pielea copi. b) Un scutec de calitate mai slabs (care nu absoarbe foarte - Scutec ohisnuit -.tA . c.

' .Y. .

la aer. La sugarul alimentat natural mama nu trebuie sti-~i probleme facti in ceea ce p r i v e ~ t en_umtirul. La sugarii care regurgiteazti. Sugarul hriinit cu biberonul ("artificial") "murdilre~te" scutecul de 2-3 ori pe zi. De aceea. Sugarii care sunt hriniri cu preparate adaptate (cele europene au prefixul pre-). nu dupti fiecare miciiune. Uneori sugarul inftiyat plPnge. se preferti schimbarea inainte de a fi alimentaii. cu miros acri~or. consisten@ foarte variatti cu de la grunjoasg p h t i la o pasti consistentti. scaunele sunt rnai inchise la culoare. in timpul inE~atului mama poate descoperi unele anomalii ale ~oldurilor. in momentul in care se introduc ~i alte alimente pe I h g 3 lapte. constituind unul din criteriile de bazti in urmirirea strvii de sintitate a sugarului. spanac . scaunele se coloreazti in funcrie de fructele sau zarzavaturile introduse (morcovi . inseamnti cti laptele de mamti este digerat ~i folosit la maximum. apoi puneri fundul copilului intr-un vas cu apti cddu@qi sptilari-1cu m2na sau cu o cPrpti de sptilat curati. mama gtise~te scutece o pastti galben-aurie sau pe verzuie. Digestia bunti este insotitti de emisia de scaune omogene. controls$ dacti pielea are nevoie de o curtirire ~i de ingrijiri speciale. spre deoseboire de trecut. consistenra ~i chiar in culoarea scaunelor. in orice caz.7. banane . de cel pu$n trei on: c h d sugarul se trezeSte dimineara. Ctildura ~i umezeala favorizeazti dezvoltarea microbilor. se m i ~ c t i sau adorm dupti supt. se zbate ~i schimbarea scutecelor devine dificils. compactii. galben-fumuriu p h t i la clarcenu~iu. cu schimbarea se poate face mai rar. o past$ bine formate. 3 ltisa$ cgteva minute gol. Este cea rnai bunti m3sur3 de a preveni opilreala.4. Pe de altti parte.in cilrbiziu.in verde inchis. Aspectul ~iculoarea ca sunt in funcrie de felul alimentariei. nu se schimbti scutecele. cu scutece curate ~iuscate. Dacti este ud sau murdar. spdari zona respectivti cu apti ~i stipun ~i nu cu ulei. nu rareori se intiimplti ca un sugar sti nu aib3 in decursul unei intregi zile nici un scaun. t Dacti sugarul s-a murd3rit rtiu cu materii fecale. La schimbarea scutecelor.Mama va folosi metoda care i se pare rnai u~oarti. La fiecare altiptare mama a ! controla dacti scutecele sunt murdare sau umede. care duc la rtini ale pielii. regulate. Nu rnai trebuie sti dari din nou cu ulei ~i nici sti aplicari la s f k ~ io crem3.Un scutec bun trebuie sti aibti putere de absorbrie a umezelii ~i sti asigure o aerisire a pielii. dacti are o ranti in zona ~ezutului ~ilsau organelor genitale ~i dacti se simte un miros suspect. La schimbarea ulterioarti curtifafi fundul sugarului cu o vati inmuiatii in ulei obi~nuit (de floarea-soarelui) sau cu un Serverel de celulozti de resturile de crem3 ~iItisari sugarul sti dea din picioare ) ("sti pedaleze") o perioadti mai lungti &ti scutece sau chilo$ ("btii de aer"). pentru ca umezeala s3 se usuce. rnai ales cPnd are o piele sensibilti (blonzii rnai ales). Erti reziduuri. Morinaga (Japonia). ins& va fi schimbat des. inainte de a-1 i n m a cu scutece curate puteri sti-i pudrari popoul. fnfa'qatul corect. la intervale de 3-4 ore. Sugarul trebuie i n E ~ ain stare de veghe. metodele care asigurti o pozifie naturalti ~i o mi~care liberti a picioarelor. hdep&tari la inceput murdibia cu un C O I ~ scutec de sau cu un Serverel de celulozti. Ccind qi cum se schimba' scutecele? Sugarul va f i schimbat la fiecare mas$ de cinci pPnti la Sase ori pe zi.mai inchis etc. Dacti sugarul este predispus la rtini (ro~ea@. iflqatul postprandial (dupti supt) nu provoacti vilrstituri dacti sugarul nu este brutalizat. au materii fecale asemintitoare cu cele emise de sugarii alimentari la s h .2. Dacti scutecele sunt numai umede ~i pielea copilului este stintitoas& roG. numtirul schimbirilor variazti dupti sugari ~i nu este acela~i fiecare zi. iar pielea nu este iritat3.). Ast3zi averi posibilitatea de a alege orice fel de scutece pentru oricare metodti de infti~at. in prezent se folosesc. Scaunele sugarului alimentat la s h se deosebesc de cele ale celui alimentat cu biberonul. In caz cti este "curat". scutecele trebuie in schimbate in fiecare zi. in general. la fiecare schimbare. La aceastii categorie ~i la cei care au scaun in timpul altiptirii. schimbarea scutecelor se face dupti masti. crtiptituri etc. Similac (SUA) etc. urina p a t e sti irite pielea.). dupti baie ~icPnd este pus in pat. Schirnbatul scutecelor Emisia materiilor fecale (scaunelor) trebuie urmiriti cu atenrie de ctitre pirinri. In mod o b i ~ n u i t . Dacti fundul este deja rap. parcurs Pe se va putea schimba metoda de inESat pentru a re- . aplicari in strat subrire o cremti calmants. spdari-1 cu apti ctildur& deoarece la sugarii sensibili. La sugarii infti~afi scutece "superabsorbante" (Pampers). t h t r e mese ~i in timpul noprii sugarul trebuie $nut in scutece curate. primele s t i p t h h i ~i chiar luni de via@.

2.Redublati acest plan.Rezultfi un pgtrat cu 4 straturi.Dreptunghiul cu 2 foi se indoaie spre sGnga. 7 . 5 . 3 .Rezultii un scutec cu 4 foi in dreapta . Fig. Se fixeazg cu ace de siguran@. Al5turat sunt schifate dou5 metode de f f l a ~ a t .fndoirea (plierea) scutecului cu "trip18 grosime". 10 .Marginile libere ale acestui pgtrat sunt la stiinga.Ad8ugati un scutec de protecfle ~i preg8titi un ac de siguran@.De la dreapta spre centm suprapunefl dou8 foi pe jum8tatea bazei. 2 .Rezultfi un triunghi cu vMul fnjos ~i cu o intikiturg la mijloc.Trageti colpl de sus din st3nga al primei foi ~i o duce$ la dreapta. 9 .zolva situafiile ce apar (roveag. 6 . 8 .fndoiti scutecul patrat in dou8 aduchd jum8tatea de jos peste cea de sus.38 . cr5p5turi. .sus qi 2 foi la st3nga cu coltul in triunghiuri. nevoia de mi~care etc. I . 4 .).

sub spate. R .Pentru a p h e a impotriva ume<ii sepune o folie subfire din plastic care se fixeazj.inaSatul nou-n5scutului (n. chilotul absorbant (Pampers) sau un scutec-pantalon cu material absorbant (celuloz5 etc. Urcafi colful de jos printre coapsele copilului lui. Dacj.Strecurafi incet marginea de sus a scutecului triunghiular indoit (fig. cu o funds. 2.h m a t u l cu scutece fesute. Folia se ti-age mai sus plnj. .Colturile de sus ale scutecului se vor fixa cu o band5 de lipit.Marginile de sus ale foliei se trag in fa@ peste bun5 ~i se face fund5. R. pe burt5 ~i in timp ce-l fixafj cu miina indoifi p a i l e laterale una peste alta: 2 . Fig.n. 2.2. 2. 2.). clte o funds.40 . 4 . I .Cu o salopets pe deasupra este bine imbr5cat. C . se fixeaz5 cu ace puneti degetele voastre intre scutec ~ipiele.) la mijloc.infigatul sugarului mare.In locul foliei din plastic se pot folosi chilofi impermeabili. Colprile foliei se fixeaz5 lateral. Fig. partea de sus a scutecului se va fixa inapoi.n.41 .Fig. A .40 Fig. In loc de folie se poate folosi. iarin loc de c h q s va fi imbrac5t cu "body" (combinafie de cam5su@ si chilofi.38) piin5 la centura sugarului. incheiatii cu capse). cu mai mult folos.39 . A. fie c" un ac de siguran@ special (la copilul mai mare cu 2 ace). 3 .La n. legate cu deasupra buric!lui.

fibre artificiale).se vor folosi fesa'turi de origine vegetala' (bumbac. Necazurile mamei vor fi evitate dacii se folosesc obiectele cu spatele mai lat ~icu miineci largi. apoi se bag5 trei degete in miineca dreapti ~ise apucii cu ele m h a copilului. arti$ciala' (fibre de lemn . . In acest mod se eviti fel sii se rkuceascii degetele sugarului.care pot strangula copilul. 7 . 4 .imbriiciimintea din l h i i purii este iritantii pentm pielea copilului. 8 . Textilele sintetice sunt practice. miitase artificial%.ChiloH sau pantalona~i frotir.se evid l h a cu fire lungi de angora deoarece copilul poate inhala p b l .Mlnuqi din 10 . . fn alegerea lucrurilor de imbriiciiminte se vor respecta ciiteva reguli: . anirnala' (lhii).Salopeta-pantalon.Obiecte pentru bnbrlcat. .ChiI~ute.se va verifica dacii obiectele de imbriiciiminte nu sunt inflamabile. 2. se spalii =ii a se fierbe ~i nu se calcii. Se evitii imbriiciimintea care se bag5 pe cap pentru cii nu este practicii.Costumq.8. pantalonii ~i batistele se confec$oneazii din tesiituri de bumbac.9 . 2 deget. imbriiciimintea are ca scop esential sii evite riicirea. potriviti cu condi$ile climaterice ~isii asigure mi~carea liberii a articulafiilor.Jacheta.celulozii. 3 . 5 .Obiectele de fmbriic-te pentru sugar ~i copilul mic trebuie sii fie uvor de imbriicat ~i dezbriicat. I .Clciuli@ (bonetl) de bumbac. . Din piicate. sintetice (tergal. Ciimii~utele. Fig.Garniturl pentru plimbare cu clc~uli@.nu se folosesc c h i i ~ u t e l ~ipieptiira~ele c b o r e al giit este impodobit cu panglici sau ~nururi.4.Botovei de 12n. crylor. 1 .CiImql de noapte cu cordelwe. 6 . Reamintim cii temperatura ~i climatul influenteazii modul de imbriicat al copilului: .bonetele. in).Sac de dormit.nl. Pentru imbriicat Foarte influentad de modii. nylon etc. Este important sii se consulte eticheta care precizeazii condiiiile de spitlare ~i de ktretinere.pe timp cald. Ciimii~utelecu mhecii se bag5 unele in altele.).Mama $i c@ul 2. 1 92 . Trebuie sii fie practicii. sugarul va fi imbriicat cu "body" sau cu o c h q i i de bumbac cu miinecii scurtii ~i cu un chilot de bumbac absorbant (Pampers). . adesea ele sunt prost tolerate de pielea fragilii a sugarilor.42 .pieptiira~ele. Se procedeazii in acela~i cu miineca sthgii.

Trebuie sii i se asigure libertatea de mi~care sii nu fie foaat sii stea intins in pat. 0 pliipumioarii . Sunt necesare douii piituri. de culoare albii.9. in prezent se viind produse bactericide care u~ureaziimult munca mamei. Saltelele invelite in intregime cu plastic miiresc transpirafia copilului ~i predispun la alergii ale pielii. Poate fi umpluti cu Seegras (iarbii de mare). de m5rime potrivitii (80 x 80 cm la inceput). sii fie previizutii cu ~ireturi panglicufe sau cu care se fixeazii la marginea patului. Salteaua trebuie sii fie relativ solid& dar nu prea tare pentru a asigura o crevtere ~i o formii normal5 a coloanei vertebrale a copilului. Se folose~te sugarul mare ~i copilul mic. una pentru co~ulef pat sau ~i una pentru ciirucior. fntretinerea scutecelor Scutecele trebuie spaate foarte bine pentru a elimina orice urmii de amoniac ~ia distruge microbii din scaune. Scutecele imbibate cu urinii se cliitesc cu apii rece. care ar irita pielea. cu un scutec-chilot (de preferat Pampers). Sacul de dormit matlasat este indicat ciind copilul doarme afar. se intoarce.. fire de cocos. scutecele ( ~lenjeria i in general) se vor cliiti bine. Sugarul ~i copilul mic se mi~cii fiirii sii aibii o perfectionare a motricitiifii. Doi saci de dormit pentru noapte. sau in primele luni de via@ sugarul poartii a c e e a ~ i imbriiciirninte atiit ziua ciit ~i noaptea. Copilul are nevoie de mi~care:dii din picioare. se cliitesc ~i se scufundii intr-un alt Lighean (altul deciit pentru scutecele cu urinii) sau in m a ~ i n a spiilat de unde se scot dupii ce se scurg in de timpul previizut. deoarece aceste substante. Sunt practice cear~afurile-plic.pe timp rece va fi imbriicat cu "body" sau cu o ciima~ii bumbac fin incheiatii la spate. Scutecele murdare se curiifii de materii fecale. din material moale ~i usor.10. Pentru var5 se folosesc numai saci confecfionafidin materiale subfiri. Pentru spiilat se folosesc de preferingfilgi de s&pun pul: Se evitii detergenfii de proasti4 calitate. 2.se alege cu multii grijii. . molton sau prosop-frotir. Mai intfii scutecele se cliitesc intr-o baie sterilizantii pe o duratii de timp precizatii in modul de intrebuinfare. 2. La inceput sau este nevoie de trei buca'fi. tot lavabil. Perna nu este indicatii la sugar ~i copilul mic.pe timp intermediar se suprimii jacheta din finet. sau este plimbat in anotimpul friguros. se zvfintii ~i apoi se scufundii intr-unul din recipiente. In funcfie de temperatura din camerii se pot confecfiona din finet. dacii este posibil. se folose~te numai ciind copilul este expus frigului (camere riicoroase. care se aruncii.4. Repetim. Dacii se folose~te produs care sii inmoaie un fesiiturile care au devenit aspre. Ciorapul-pantalon din liinii va fi inlocuit cu o imbriiciiminte identicii dintr-un amestec de liinii cu bumbac sau din doc subtire. dar nici prea mari. anotimp rece). La o inceput sunt suficiente trei buciifi. Peste c e a r ~ a fse pune un material impermeabil. Saltelele din nylon prezinti avantajul de a putea fi sp5late cu o solufie dezinfectanti4. de miirimea saltelei. Cearqafurile pentru patul copilului se confecfioneazii din bumbac. la care se mi~cii mai mult. surse de iritafii si de infecfii ale pielii. Atenfie la folosirea a~a-ziselor "piituri de siguranfii" sau de dormit care se leagii de marginile patului.Copilul mic mai ales trebuie sii fie imbriicat corect. Pentru dormit Somiera trebuie sii fie perfect orizontalii ~i solid construitii. peste care se de pune o jachetii (ciimii~ufii sau Brii miinecii) din finet. Sunt recomandabile fesiiturile din molton de diferite miisuri. cu imprimeuri viu colorate si.4. S-a ~i intiimplat ca folosirea incorectii si nesupravegheatii a copilului introdus in sacul de dormit sii-i perrnitii sii se incurce ?n ~nururi panglici ~i sii se sufoce. Sacul permite libertatea mi~ciirilor~i acoperirea corpului. Se va acorda o atentie deosebitii in ce prive~te dimensiunile care sii nu fie nici prea striimte. Trebuie s5 fie perfect orizontalii ~is5 se adapteze perfect la contururile patului pentru a se evita crearea unui intersti@upericulos. . bumbac tricotat. piir de animale. care nu fac cute ~i nu se cocolo~esc. iar cu vksta incepe sii se deplaseze prin tot patul. Pentru copilul care se navte in timpul verii se folose~te piiturii din bumbac sau din liinii subfire. frotir sau jerseu. acestea se folosesc mai ales dupii ce copilul se deplaseazii de-a bu~ilea in patru labe. un chilot lung cu picior (ciorap-pantalon) din liinii sau cu salopetii. i ~ i schimbii pozifia.

Plasticul devine inutilizabil dac5 se foloseqte o ap5 prea cald5 sau prea rece. h caz de portscutece sau scutec-chilot se arunc5 numai pernita. altfel aceasta se va dispersa qi va fi inhalat5 de mam5. ins5 nu direct la soare sau I h g 5 sobs. Apoi se intind la aer. dup5 ce se cur5t5 de materii fecale. inainte de a trece la cdcat se verific5 lenjeria ~i se repar5 obiectele care sunt rupte.indiferent ce spun fabricantii. Pulberea bactericia sau de detergent se pune in lighean inainte de a turna apa. De asemenea. Ciind sunt uzi sau p5ta$i se spa15 cu ap5 cald5. Nici o infinnier5 de spital sau de colectivitate de copii s5n5toqi qi nici o mama. Cum se inla'tura' scutecele de unica'folosinta'. Scutecele colorate nu se inmoaie in baie bactericid5. se zviint5 ~i se kchid intr-un sac-pubel5. greu de transportat. cl5tindu-se tot cu ap5 c5ldut5. se spa15 bine cu ap5 qi s5pun sau cu detergen$i qi se usucL 2. Dup5 cel de-a1 doilea cl5tit tes5tura de Iiin5 se pune intr-o c@5 de bumbac qi se stoarce uqor striingiind totul in form5 de sul. nu trebuie s5 devin5 superficial5 in aceast5 problems. Celelalte rufe (ciimgqute. De aceea. Dac5 nu se g5sesc articolele dorite. dar niciodati in camera copilului. in timp ce radiatorul le ingspreqte. cu ap5 cddut5 qi sapun. Fierberea se recornand5 numai dac5 s u g m l are o infectie a pielii sau scutecele sunt p5tate qi/sau au devenit cenuqii. Pentru a le face suple se trec printr-un storc5tor impreun5 cu prosoape din tesut spongios (burete). Se m n c 5 schimbul complet.) se spa15 normal. Scutecele de unic5 folosint5 nu se arunc5 niciodat5 in closete pentru c5 sifonul le-ar opri ~i WC-ul s-ar infunda. pe s h e montate special pentru acest scop. cearqafuri. Dac5 se folosesc bactericide. Sacul se leag5 bine. Alimentatia in ultimele decenii s-au inregistrat progrese mari in dietetica infanti12 S-au dobiindit no$iuni noi asupra fiziologiei nutritiei qi s-au realizat progrese extraordinare in industria alimentar5 (indeosebi in ceea ce priveqte produsele dietetice pentru diferite vkste). care se qterg inainte de a se aqeza rufele. Lenjeria presati este mai moale deciit cea c5lcatg cu fierul. Ruf5ria bine stoars5 este intins5 la uscat. in casele in care nu se poate beneficia de un spa$iu cu expunere la aer se vor usca dup5 posibilit5iiiti. Mugamalele. deoarece orice neglijeng poate s5 aib5 urmiri grave pentru sugari (diarei de origine infectioas5. hepatit5 epidemic5 etc. pe Iiing5 ap5. Se procur5 dou5 recipiente din material plastic. CPteva sfaturi: Mirosurile dezagreabile se inl5tur5 a t b i i n d cu o panglic5 un bloc deodorant la fiecare vas in care se inmoaie rufele. se va recurge la g5leti obiqnuite. Cilcatul. Cum s-a spus mai sus este bine s5 se asigure o bun5 aprovizionare cu scutece qi celelalte obiecte de inf5qat sau imbr5cat. ad5ugiind in ap5 putin din lichidul folosit pentru vesel5. pieptsraqe. in primele . Presatul.5. piodermite. Scutecele de unic5 folosint5 provenite de la sugari cu diaree sau cu infectii cutanate se ard. Se aleg ligheane sau galeti solide. Se evit5 obiectele de dimensiuni mari qi/sau grele. au survenit schimbiri mari in modul cum se abordeaz5 problema alimentatiei. ingrijirea lenjeriei trebuie %cut5 intotdeauna cu minutiozitate. in schimb c5lcatul prezinti avantajul c5 sterilizeaz5. de preferin@ la aer qi soare. Planijicare. cu capac $i miinere qi suficient de adiinci pentru a contine. La fiecare schimbat se qterg cu un scutec umed curat qi apoi uscat. fntrefinerea chilotilor impermeabili. Se pun apoi intre dou5 rufe uscate. pot provoca inroqirea pielii.). rufele se spa15 qi se cl5tesc cu ap5 cald5. La dou5 zile muqamaua se schimb5. Obiectele de l h i se spal5 separat. nu trebuie frecate qi nici stoarse. Uscarea lenjeriei. C5lcatul asigur5 sterilizarea rufi?ariei qi ii d5 un aspect pl5cut. Uscarea in aer liber inmoaie rufele. salopete etc. inclusiv ambalajul de plastic. deoarece s-ar decolora. cel putin qase scutece. bonete. i n colectivitiifi. la domiciliu. aceast5 operatie poate fi inlocuit5 prin presare.

.

algptarea creeaz5 o lega'tura' trainica' cu copilul. pe l h g 5 indemdnare. optim pentru produsul de concepfie. Emofiile ~igrijile legate de fiecare supt. . nu m i "vrea sa' traga' din o sdn ". Una din cauze o constituie lipsa de informare a femeilor atilt in timpul sarcinii. in . este necesar5 o intreag5 tiin in@". anxiet5fii ~i numeroaselor ocupafii ale femeilor moderne. alimentaiia corect5 ~ i mai . Folosirea biberonului in primele sa'pta'muAni. s5 o sf5tuiasc5 in toate problemele. mama care al5pteaz5 economise~te multe ore de lucm. a1 unui sugar furios. J. probleme de estetic5 a sdnilor.B. ea va fi obligat5 s5 renunfe la distracfii ~i la o mare parte din libertatea de mi~care afara in farniliei.cdnd nou-na'scutul nu are putere p nu "?tie " sa' suga'. i Cea mai neinifiat5 mam5 invaf5 in cdteva minute pufinele reguli ale aliiptkii. tennin5 al5ptarea. refuzul nou-n5scutului de a suge (mamelon ombilicat.Sfaturi stupide.~procure lapte praf sau s5 i controleze temperatura inainte de a-1 da copilului. Aceasd impresie pe care o resimt numeroase mame se datore~te comparafiei pe care o fac cu culoarea ~i vdscozitatea laptelui de vac5 (mai muld cazein5 etc. algptarea devine pentru o mama echilibrad o adevf a d plgcere.). griji p cheltuieli. h noianul de griji. Temerile de ordin estetic nu trebuie s5 fie niciodad un motiv de a renunp la al5ptare. pgstrarea repausului la pat. Limitarea eforturilor fizice. Ea nu prepar5 ~i nu fierbe nimic. Apoi vin urm5toarele motive: contraindicafiile medicale.Jeliffe. toate cauzele care se interfereazg cu elementul psihosomatic a1 evacufii ~ireflexului de ejecfie a laptelui. de dureri. mare sacrificiu din un partea mamei."Laptele meu este ap5tos ~i nehrhitor". Aceast5 explicafie este adesea regkit5 in caz de vilrs5turi alimentare provocate in realitate de alte cauze (stenoza pilorului. a~adar. La ie~irea maternitate. Medicul saulsi asistenta de familie sunt datori s5 viziteze frecvent 15uza. emofiile ~i eforturile din fizice pe care le implic5 revenirea acas5. angajarea fntregiifamilii in ajutorarea mumei sunt mijloacele cu care se poate corecta aceast5 sc5dere a secrefiei de lapte. cr5p5turi sau abcese ale shilor.Nou-n5scutul nu este pus s5 sug5 imediat ce a fost n5scut. orarii fixe). de incertitudini. secretia de lapte scade). Se ajunge atunci la cercul vicios a1 unei suiri insuficiente a laptelui. o de energie p de bani. parte din lapte ra'mcine neevacuat. infometat ~i o mam5 traumatizad ~i speriad c5 nu are destul lapte. . conferindu-i sentimentul ~i satisfacfia deplin5 de a fi mam5. . concentrafii ~i adaosuri. nu are grij5 s 5 . fntri adevilr. De asemenea este foarte important sa' nu se treaca' nejustificat la completa'ri cu alte preparate de lapte p nici la folosirea biberonului i pentru a se da completa'rile de lapte sau de ceai. Pe plan psihoemofional. Volumul fesutului glandular se va mic~ora nou dup5 ce se din . impresia de inutilitate de la perfecfionarea 15pturilor moderne. Dintre alte cauze depistate in diverse anchete ~idin observafiile practicienilor se citeaz5: . s5-i organizeze programul. cdt .duce aproape in toate cazurile la infa'rcarea precoce (nou-nriscutul nu este pus regulat la srin. fire~te.). . Cea mai frecvend explicafie a mamelor care nu al5pteaz5: insuficienfa secrefiei lactate. pot detennina adesea o sca'dere temporara' a secrefiei lactate. .Mama $ copiluf cancerului de sdn ~i are actiune contraceptiv5 (menstruafia survine rnai tArziu). iar i secretia lactata' nu este complet instalatri. de-a lungul multor luni. gre~eli tehnica al5pdrii etc. mereu modificat5 de progresele actuale ale medicinii. mure economie de timp."Laptele meu este prea tare". ea nu sterilizeaz5 biberoane. de speranp gi de tr&ri atilt de intense ~i de i m p w t e . evitarea sup55rilor qi a exceselor de impresii.Tulbur5rile de instalare a lactafiei normale provocate de gre~eli grosolane (introducerea biberonului. turtit.). Ala'ptarea constituie. nu calculeaz5 dilufii."Laptele meu nu convine copilului!".Dificult5ti din partea copilului. Din punct de vedere practic. ales. specialist american in alimentafia copilului. afirm5 c5 insuccesul al5pt5rii la sdn se datore~te mai ales lipsei de convingere. in astfel de situafii. mama se va m5rgini doar s5 dea nou- . c5ntkit-i frecvente ~i anxiogene. retractat etc. vor pretinde. permifand spatierea rqterilor la un interval de 2 ani. Mama care hr5ne~te copilul la s h u l s5u simte 31striifundul fiinfei sale c5-i d5 ceva ce nu-i poate oferi nici o a l d persoan5 ~iacesta este un simf5mdnt unic pentru femeie. pe cdnd pentru insuqirea tehnicii alimentafiei artificiale.ti in cursul intemkii in maternitate.

- . Solufia de acid boric. altern2nd ordinea cu care se alipteazii de la o mas2 la alta. cei rnai importanfi sunt: . sugarul vafi pus la ambii scini. c) fn timpul c2t alipteazi.unele medicamente administrate mamei si nouna'scutului. se vor goli s h i i prin muls corect.infeleghd prin aceasta: . apoi se indepkteazi compresele sterile de pe mameloane. mama se vii spila cu griji pe m2ini. dupi un orar elastic. f) Pregitirea mamei pentru aliptare se face inainte de trezirea sugarului. 2. b) Un nou-niscut la termen. . f&i vigoare sau chiar va adormi la s2n. Conversafiile in timpul aliptiirii sunt interzise.6"C (rectal). o necijesc qi il tulburi pe sugar. zile in qir qi la toate supturile. . . iar temperatura din cameri nu dep+e~te22-24". dar care nu suge qi nu inghite c2nd este pus la s2n. mama este datoare si-1 'Tnvete s i m%2nceM. Daci este nevoit s i aqtepte p2ni ce mama este gata de aliptat.~upt. nu este necesar adaosul de lichide.starea de sa'na'tate a mamei si nou-n&cutului: . se spali mameloanele. tehnica aliptirii trebuie 'Tnvifatii" bine de citre mami. in perioadele c h d este treaz. intre mese. . . Pentru ca tehnica aliptirii s i se efectueze corect socotim c i trebuie s i insisdm asupra c2torva puncte. Dacil sugarul este liniqtit. duc2nd la formarea de c r i p i t u r i (fisuri mamelonare). care s-au dovedit inutile qi uneori vitilmitoare. "tehnica" corecti a aliptikii. Tar8 "asistenfi" qi "consilieri". e) Mirosul parfumurilor qi deodorantelor folosite de unele mame face pe unii sugari s i refuze s2nul. el va deveni nervos.sa' nu inghita' aer.con~tiinciozitatea. d) fnainte de a pune nou-ngscutul la s2n. sii nu i se faci observafii. care o sustrag. . Daci acesta nu are putere sau "nu qtie" s i sugi.5. daci secrefia de lapte nu este suficienti.niscutului c2teva lingurite de ceai indulcit cu zahar i112 lingurifi la 100 ml). Fiecare copil are de pe acum particularitifile sale qi mama recunoaqte unele manifestiri ale "personalititii".1. daci temperatura sugarului este sub 37. . care este datoare s-o ajute pe mami in acest scop) este ci. gurii si nasului. iar pe de alti parte. . pentru a evita aparitia "febrei de sete". Se inlituri sutienul cu care sunt susfinuti s2nii.sa' "termine repede " cufiecare mas6 ~i . punerea regulata' a sugarului la sdn. din timp in timp iqi va c u r i p unghiile.armonia viefii de familie. liuza trebuie s i fie calmi. recomandati at2ta vreme. Sugarul va fi pus des la sin. valabile de altminteri at2t la maternitate. este un copil care poate pune probleme in viitor qi care probabil a suferit in timpul sarcinii qilsau naqterii. intre alfi mulfi factori care influenfeazi instalarea. nu va prinde bine mamelonul. Pirul lung ce cade pe umeri va fi ridicat qi str2ns cu un batic. Unii sugari nu vor s i sugi dacii sunt trezifi din somn. dupii c2teva zile de viati.alimentafia la cerere.instalarea mamei ~i nou-na'scutuluiin acela~i salon ~i punerea cdt rnai tirnpurie la scin (2-4 ore dupa' na~tere). .sa' prinda' mamelonul ~i areola.starea sujleteasca' ~i echilibrul nervos a1 mamei. . Nu se ung s2nii cu substanfe grase qi nu se aplici substanfe dezinfectante. daci urineazi rnai mult de 5 ori in 24 de ore. Dupi opinia noastri. cu greutatc normali. inmuiate in a p i cildufi. toxici pentru sugar.sa'-~i ga'seasca' singur pozi@acorecta' a capului. Acasi va alipta singuri in cameri. prega'tirea profesionala' si energia asistentei de familie. c2t si la domiciliu: a) Ca orice lucru nou. fiecare in felul lui. inclusiv noaptea. Ceea ce este sigur qi trebuie intipirit in mintea oriciirei mame (qi a intregii familii.1. fn continuare. in prealabil tiiate scurt. Tehnica alaptarii Mama qi nou-niscutul trebuie s i invefe. imediat dupi fiecare supt. rni~cirile normale de supt. va inghifi mult aer. dorinta si voinfa de a ala'pta.vigoarea si "priceperea " nou-vuiscutului la . Cu alte comprese sterilizate sau cu o batisti curati. pentru a fi complet golit. dar greu de pus in practici de multe ori! Unii nou-niscufi par s i se f i niscut cu foame qi cu "lecfia invifad". creSterea si menfinerea secrefiei lactate. in timp ce alfii au nevoie de c2teva zile sau s i p t h 2 n i p h i reuqesc s i sugi corect. va suge cu intreruperi. Orice nou-niscut normal executi.sa' nu adoarma' la scin.s6fie culcat imediat dupa' aceea. s-a dovedit pe de o parte iritanti pentru piele. areola qi pielea din jur. sistemul se numeSte "rooming-in ". Regula generali este de a oferi un singur s i n la o masi. buzele qi mucoasa gurii nu se usuci. in primele zile qi chiar rnai tikziu. Uqor de spus. la nevoie.

pe un scaun comod. . introducPnd mamelonul in gura nou-n5scutului. liiuza va aliipta sGnd i pat. singura pe care noi o recomand5m la sugarul skiitos. sprijinind picioarele pe un scaunel.Mama ofera sugaiului s3nul cuprins intre degetul adf3tor qi rnij!miu. in acelaqi timp.2. cPt qi penhv sugar.43 . se pot produce eroziuni sau criip5turi la nivelul mamelonului. sciiderea secreriei lactate ~ichiar infecfii. h) Mama va introduce in gura nou-n5scutului mamelonul qi areola (dacii aceasta este ingustii. sprijinind picioarele pe un sciiunel. Cu cealald mPnii mama va fine shul. la domiciliu. a v h d grija d nu hpiedice respirafia nazalg. in aqa fel ca partea de sus a trunchiului sii fie pufin ridicad. numai aqa presiunea exercitatiiQemiqcikile de supt ale sugarului face s5 vin2 laptele prin canalele de scurgere a laptelui (canale galactofore). pe unghiul format intre bra@ ~i antebrapl de partea sinului din care aliipteazi (tig. cu capul in unghiul format de brat si antebrat. 2. pe lhgii faptul cii este in mare parte ineficiend ("nu vine lapte").43).Algptarea in pozitie culcatti. intrucPt aceastii pozifie il impiedicii la supt (fig. in primele n zile.Ataptarea in pozi$e $ez&nd pe un scaun cu spatar. Mama va prinde sPnul la marginea areolei strPngPndu-1 intre degetul ariit5tor qi cel mijlociu. Mama va sta culcat5 pe o parte. g) Pentru supt se va alege pozifia cea mai confortabilii aGt penhv mamii.44). 2. Capul sugarului nu trebuie I5sat prea mult pe spate. 2. W Fig. cu o pern5 sau o piiturii fiicutii sul sub cap. Sugarul va fi $nut pufin intors pe o parte.Mama lyi c@fuf probabil nu au senza@a foame qi nu qi-au satisscut de nevoia de somn.45). c h d mama s-a restabilit. cu sp2tar (nu pe marginea patului). compresiunea exercitad cu policele (degetul mare) ceva mai sus pe sPn ajud la evacuarea laptelui din canalele galactofore. Fig. 2. el cuprinde chiar qi o parte din pielea de dincolo de areolii). 2. aliiptarea se face in pozifie qeziind. care determid durere localii. Este unul din motivele care a dus la "alirnentafia la cerere". iar nou-niiscutul va fi aqezat cu f a p spre mamii. Dacii presiunea buzelor ~i gingiilor se exercitii numai pe mamelon. pentru ca nasul sugarului s2 r5mPn5 liber pentru respirafie (fig. Mai tkziu.45 . Fig.44 .

.

Sugarul trebuie s i hvefe s l se sti4pheasc&Cu ajutorul unui program rigid de ingrijire fji alimentafie. ci diminearn. 12. 0 mare parte se trezesc la miezul nopfii ~ila ora 2 noaptea. D. 9. ea t n s i ~proaspiti maml. 18. spre v&sta de 3-4 sipt%nhi. Iati ce scrie medicul american Benjamin Spock in celebra sa carte 'The common sense book of baby and child: "primele incerciki au fost Ecute de medicul Preston Mc Lendon in colaborare cu psiholoaga Frances P. din 1942. cei rnai mulfi dintre nou-nlscufi i ~ i anung foamea din 3 in 3 ore ~inumai foarte puflni la 4 ore. fn general. in timpul zilei. in ultimii ani unii pediatri susfin s i se administreze numai 5 supturi fn 24 de ore (la intervale de 3%-4 ore ~i o pauzi de noapte de 8 ore). Unele mame se p l h g uneori c i dupl masa . S-a mers p h l acolo inck s-a susfinut c l in afara orelor de supt. Printre altele se sustinea c i supturile la ore neregulate conduc. Cei rnai mici. fn cursul ultirnilor 50 de ani. rnai comod ~i rnai util este s i se puni nou-niscutul la sln. In deceniul al 5-lea al acestui secol. pauza cea mai lungi este htre prima ~i a doua masl (mama are lapte din abundeng).). 9. de aproximativ 10 ori pe zi. Aceasti4 met& a luat numele de "regim liber" (sau "la cerere"). La doui sZiptknhi. disciplinati. doresc s l m l n h c e la circa 3 ore. dr. Au existat yi vor exista insl rebeli la orice reglementare: sugari al c&or stomac nu poate s i contini o rafie care s i ajungi pentru patru ore. sugarul va suge tot rnai rar la aceasti ori fji.ticopil. Simsarian. chiar dacl pllnge tot timpul. De atunci. Situafia era dramatici pentru mama con~tiincioasi. s-a respectat. la formarea de copii rlsfitafl. spre marea uSurare a pikintilor ~icopiilor. Este bun acest sfat? Nu cumva fn aceastl alimentatie rigid5 se gisesc rWcinile inapetenfei fji reactiile de negativism ale multor copii? Cu un astfel de program fix ~inefiresc nu intrim h conflict cu bunul simf ~iobserva$iile multor mame? in invlfim&ntul medical de toate gradele vi in practica pediatricl de toate zilele multi au aplicat aceasti concepfie.ascultihd de i sfaturile medicale . cu stomac ce se evacueazl rnai repede. Cum se stabile~te orar de alimentafie. nici s i sEtuiasci pe mam5 si-1 ia h brafe pentru clteva minute fn afara orelor de supt cu toate fipetele acestuia. sugarul s i nu fie luat in seaml. caracteristicile propriull. h loc s i se foloseasci ceaiul (biberon.mjoritatea vor don' 6-8 mese in primle 4-6 sGptGmdni de via@. orarul strict de aliptare.~invingi dorinp de a-1 liniqti pe sugar. A. el este ajutat pe aceasti linie. Iati ce spunea pediatrul german Degwitz in jurul anilor 1940: "Mamele nu trebuie s5 devini sclavele sugarului. La sosirea un din maternitate. Dupi noi. Rigiditatea orarului era altidati o dogmi.hcerclnd s l insufle mamelor teama de orare libere. Rusescu. h momentul "suirii" laptelui (in a doua jumltate a primei siptkniini) s-a trezit ~i rnai des. de obicei de 6-7 ori h 24 de ore. el nu d o m e . a fost tot timpul adeptul unui orar elastic in alimentaGa natural& ~i tneGn3nd in primele s%pt+n2ni suptul de noapte. sugari care adorm in timpul suptului. fnsii. el nu rnai pretindea declt 6-7 supturi pe zi. 21. gisind motiviki psihologicel. La tnceput se va fncerca alimentafia dupi orarul din maternitate. ci de a aStepta s i se vadl dacl el soliciti aceastl masl. ci este alimentat. fn mod sigur.16. cu o pauzi de noapte mai prelungia. sugari nenro~i care sau suferi de dureri ("colici") intestinale. ajunge singur s i nu se rnai trezeasci noaptea. fixat de medicul sectiei de nou-nlscuyi (deci dupi proDupa' experienta gramul cu care este obi~nuit). Nou-nbcutul sinltos i ~instaleazi rapid un interi val de 3-4 ore htre mese ziua.30. 15.30.se chinuia. noastrG. Spre v&sta de 10 s i p t i h h i a ajuns singur s i ia un prlnz la aproximativ 4 ore". incllzire etc. Cu timpul. Majoritatea sugarilor s-au acomodat foarte bine la aceste ore stricte. la intervale neregulate. Sunt puflni nou-nlscufi care nu mai doresc inci o masl dupl miezul nop@i. fn Statele Unite. conducfindu-sedupB lunga sa experieng. 23. El nu mibiincl. ea a fost din ce in ce rnai larg adoptatl. cu 7 mese fn 24 de ore (6. care . nici un medic sau asistenti de ocrotire nu ar fi avut hdr2zneala s l susfini s i se dea sugarului s i bea. 20.La noi. P h i la instaurarea unei concepp liberale ?nprivinp regimului alimentar. ci este culcat". Unii nou-niscuti renung rnai intAi la masa de la ora 23-24 ~irnai &ziu la cea de la ora 2. Ei au i vrut s i ?tie ce fel de orar ar adopta Simsarian-junior.30 fji o pauzi de noapte de 6% ore). Rolul sugarului este pur pasiv. 24 ~i o pauzl de noapte de 6 ore) sau cu 6 mese (6. incacau acest program &inici o autorizare. fo@du-se s i . daci ar fi hribit la sin de fiecare dati c h d 5 este foame. cea mai bunl atitudine ar fi de a nu trezi nou-niscutul la ora 24. contrar opiniei generale. Noroc c i multe din ele Iislndu-se conduse de instinctnl matern ~iobservhd ' De subliniat cB marele nostru maestru prof. 13. h primele zile nou-niscutul s-a culcat la ore destul de neregulate. aceasti concepfie rigidi a hceput s i fie treptat pkirbiti.

la i n f k a r e a precoce. .). Ceaiul prea dulce il face pe sugar s5-1 prefere in detrimentul laptelui de mam5 care nu este deloc dulce. Avantajul programului jix de ala'ptare const5 in faptul c5 ofer5 mamei un indicator practic pentru orele de alimentatie. Credem c5 atitudinea cea rnai bun5 este ca. indulcirea s5 se fac5 cu 5 g la 200 ml. inseamn5 cii laptele mamei nu este suficient. s5 se rnai dea 1-2 supturi intermediare (la orele 24. in perioada de nou-niiscut. b) oboseala fizic5 si suprasolicitarea psihic5 (emotii. -. inainte de a ajunge la conclu. dac5 sugarul se trezeqte rnai devreme. Sugestia noastr5 este de a avea ca obiectiv s5 ajungeti s5 hr5niti sugarul aproximativ la orele 6. La multi sugari acest orar se stabileqte c5tre vbrsta de 6 siiptiimiini. dar nu adoarme dup5 aceea sau se trezeqte dup5 o or5. impus obligatoriu dup5 o opinie care qi-a f5cut adepfi in ultimul timp la noi. in timpul noptii se poate da ceai de anason sau de chimen indulcit cu glucoz5 (un pachetel de 5 g la 100 ml ceai) sau zah5r (o lingurig ras5 la 200 ml). Agitafia. a orarului corespunde necesitgtilor sugarului. ccit ~ihauproha suptului dupa' jifiecare mas6 pot duce lu scciderea secretiei lactate crecind o stare de ingrijorare a mamei. se liniste~te dac5 este luat in brafe si este pus la sbn etc. Ca reac~ieimediatii se va completa alimentafia cu biberonul. intre aceste dou5 mese.5.Nou-niiscutul(0-28 zile) de dimineat5 sugarul doarme dus qi nu se rnai scoal5 deloc.la sfarqitul s5pt5mbnii a treia suge 450600 mVzi.La sfiirqitul primei s5pt5mbni de via@ noun5scutul suge in medie 200-400 mVzi. chiar dac5 i se asigur5 condifii perfecte de liniste. aqa c5 ea iqi poate planifica alte treburi sau se poate odihni in timp ce sugarul doarme. . Acest program o ajutii pe mam5 la impQirea timpului. dac5 este sub 2% ore trebuie consultat medicul de copii. isi suge degetele. Mama trebuie s5 aib5 in vedere atat comportarea sugarului. de la inceput. G n t W r e a zikicti $/saupmbasuptului nevrozeazti pe unele mame. 2. iar curba greutgfii este global ascenden6 At& cbntiirirea zilnic2 a sugarului. in primele luni sugarul inregistreaz5 foamea ca pe o senzafie dezagreabil5. dac5 intervalul este de 3 ore. este fliimand ~i nu creyte in greutate. Zicala "copilul creste qi cu somn" confine o realitate cert5. caut5 sbnul.18-22. Concluzia c5 nu are lapte suficient nu trebuie tras5 numai de c5tre mam5. Cotztr~l~ll greutiifii se t7tr f i c c siiptcimcinal. si mai sigul. in plus. Aceste reactii nu au nimic comun cu ra'sfa'!ul sau cu inca'pii#cinarea. sup5rZri) a mamei.Dup5 ce sugarul creqte va avea mai rar senzatia de foame. Pentru nou-n5scufii care nu dorm f51-5intrerupere 8 ore in timpul noptii se recornand5 ca. Ratia alimentara iil prima luna . Nou-niiscutii si sugarii s5tui sunt liniytiti qi dorm 3-4 ore sup5 supt. colicile. Cum se determinu dacii mama are lupte sujicient. Un alt semn. ceea ce duce. 0 impQire ordonat%. nou-n5scutul s5 fie 15sat s5 doarm5 cat vrea intre prima si a doua mas5. Invers. iar la alfii dup5 3-4 luni. Ritmul de 4 ore. ori la 2 sau 3 noaptea). dac5 sugarul creste bine (peste 800 g pe lung). se va continua cu acest ritm mai mult5 vreme. diferentele cantitative ale rafiei de lapte de la o zi la alta. cat si programul ei zilnic de activitate. . Dup5 circa 3 luni. num5rul scaunelor. Dac5 este vorba de un nou-niiscut dup5 vsrsta de 21 de zile sau de un sugar care suge viguros ~i gole~te ambii sbni. dar el tace de indat5 ce qi-a potolit foamea. Faptul cii unii nou-niiscufi sau sugari sunt rnai putin somnoro~i stau rnai mult treji nu inseamn5 si c5 nu le ajunge laptele.1. c) factori ' Cift. nu poate fi util la sugarul care este fl5mbnd din 3 in 3 ore.la sf2qitul celei de a patra s5pt5mbni suge 500650 mllzi.-ia ca' mama are lupte pzrtin trehuie excluse unele posibilita'ti ca: a) erorile in tehnica alimentafiei. la care el reacfioneazg automat prin plans. stagnik-ile in greutate in unele zile nu au nici o semnificatie dac5 nou-n5scutul arat5 bine.la sfirqitul celei de a doua sgptgrnani suge aproximativ 400-550 mllzi. agitatie.3. in funcfie de reacfiile sugarului dup5 mese (plans. timp de rnai multe zile. de aceea la sugarii care primesc mult ceai. dar cu mici variafii. este cresterea constantu in greutate cu aproximativ 170210 g ptJ ~iipt~il?~(in(i.e valabile dupli ce a "incetat" sckleren IlziologicS. ea poate constata mai usor dac5 sugarul plange de foame sau din alte motive.10-14. insearnn5 c5 rafia de lapte este suficient5 numai pentru intervalul respectiv. pan5 la instalarea complet5 a secretiei de lapte si rnai ales piing cbnd curba greutgfii incepe s5 creasc5 ritmic.

rnai ales d a d este vorba de un sugar neputincios sau capricios. $ . h i astfel de situarii. La femeile pe care sarcina le-a epuizat vi care sunt sliibite ca urmare a travaliului. Sugarul caud sii apuce mamelonul. aduce citeodatA o oarecare uprare. de o serie de dificultiiti din partea mamei. De cele mai multe ori. cind mama este obositii vi secre~ia lactatii scade. consistenta vi forma. Instalarea secretiei lactate. poate provoca o tumefiere (umflare) dureroasii vi durii a celor doi s h i . Medicul va hotk* preparatul cu care se va completa alimentatia. ava se explicii faptul cii mul@sugari sug mai bine dintr-unul din sini. mameloanele sunt inegale in ce privevte volumul. Nou-nkcutul va fi pus la s h imediat ce se trezevte. suntem nevoiti sii introducem un preparat de lapte. Datoritii m i ~ c ~ l de rmasaj. mamelonul poate deveni apt pentru aliiptare. Este de dorit ca. Odihna ce se asigurii prin inlocuirea acestor supturi face o secretie suficientii pentru celelalte mese (din cursul dimine~ii serii). se vor inlocui 1-2 mese de s h cu un preparat de lapte. Dzficultati d e alaptare din partea mamei In unele cazuri. din piicate. Adesea la primipare laptele nu curge deccit incet ~i greu. chiar duca' nou-na'scutul suge bine. S h i i in&@ inckcati cu lapte vor fi sustinuti cu un bandaj suspensor. dupii fiecare supt. inainte de a avea timp sii se enerveze. aqa-numita "suire" sau "furia laptelui". se vor mulge s h i i (cu mina sau cu pompa).4. d5 de asemenea. Completarea se va face numai la 1-2 mese din mjlocul zilei (la supturile III vilsau IV). ceea ce duce la sciiderea tensiunii lor. de dorit un produs industrial de lapte "de inceput" sau "de start" [lapte adaptat ("formula") sau parfial adaptat]. o dar rnai ales aspira~iei puternice exercitad de pompii. sii nu se foloseascii lapte de vack ci un preparat de lapte praf. de rnai multe ori pe zi. Se continuii in zilele urmiitoare cu vi aceeqi cantitate vi se face bilanpl curbei ponderale dupii 7. Aceasd suire a laptelui constituie un semn sigur cii va exista lapte din abundentii. 0 sciidere temporarii a secreriei de lapte poate fi observad la revenirea mamei din maternitate. uneori. la ambii s&i. rezultate bune. la mesele respective se adaugii cite 30 ml dupii ce a fost tinut 15 minute la sin. se enerveazk incepe sii p ~ h g i vi sii intoarcii capul. Cantitatea de lapte produsii de glandele mamare este incii destul de redusii. pentru a dorrni in timpul noptii. La nevoie mama p a t e lua la recomandarea medicului un calmant uvor. dar nu reuvevte nici sii-1 giiseascii vi nici sii-1 prindii. Dacii sugarul stagneaziiin greutate vi ?n siipdmina a 3-a de via@sau d a d progresul ponderal s i i p t h h a l (dupii 3 siipthini de via@) este sub 150 g. Dacii s&ii r h h mici vi moi vi dacii laptele este in cantitate m i d . aplicatii pe sini cu o orii inainte de supt.in caz de mameloane mici. apoi va stoarce cu mina citeva piciituri i 0 I .1. la disparifia durerilor vi la crevterea secretiei lactate. Mama va inviifa corect tehnica golirii sinului: manual sau cu pompa. h prima zi. cat vi psihic.5. Ce cantitate se adauga'? Medicul pediatru este singurul care va f x a cantidtile.Mama @ coflluf care fin de nou-nkcut vi care impiedicii crevterea lui: boli etc. expunerea s&ilor la lampa de raze ultraviolete timp de douii minute.in caz cii sugarul nu se saturii cu simple completiiri. la unele prsnzuri. Miisurile recomandate pentru calmarea durerii vi a senzatiei de apiisare a sinului se vor aplica cu prudent%vi pentru scurt timp. 0 compresii cildu@cu alcool diluat (113 alcool de 70" vi 2/3 apii). Fiecarepica'tura'de lapte matem este de mare pref pentru sugar. Mai sus am recomandat aplicarea de comprese. Mama are datoria s I se menajeze in mod deosebit atit fizic. .. inainte de a-1 pune din nou la s h . nou-niiscutul kcepe sii tragii viguros din sini vi sii-i goleascii. Dacii nou-niiscutul suge slab vi s h u l nu este golit se va evacua laptele manual sau cu pompa.10 zile. secretia lactad normal5 se poate instala complet de abia dupii 1-2 siipdm&i. Aceastii stare poate dura rnai multe zile la primipare. De multe ori. aliiptarea se izbevte. P > t e 2. Cum se administreaza' completarea. se p a t e ajunge la evec total. d) interpretarea rigidii a cifrelor de crevtere in greutate. . iar perseveren#a tn ala'ptare poate duce la succes chiar dupa' 10-15 zile. p h i i cind nouniiscutul devine rnai viguros. cu alimente gustoase vi consistente vi rnai ales printr-un consum mai mare de lichide sau fructe) vi punerea nou-niiscutului sii sugii ori de cite ori cere. pe cit posibil. dacii incepe sii plingii incii de la prima tentativk mama il va tine in brate vi va avtepta sii se calmeze. mama va incerca sii stimuleze lactaria prin corectarea propriei alimentarii (mese rnai dese. in zilele urmiitoare cantitatea se creqte tot cu cite 30 ml.

2. Antibioticele ~i antitermicele sunt indispensabile. Expunerea direct6 ( ~nu printr-un geam) posed6 i excelente capacita'fi cicatrizante. Antibioticele folosite nu trebuie s i provoace sugarului vreun efect secundar. Se pare c i sunt favorizate de supturile prea lungi. S h u l trebuie golit pentru a se evita astuparea. Este vorba de obstrucfia unui canal lactifer. va comprima areola intre degetul mare qi arititor. nu se intAmpl5 nirnic riu sugarului. pentru a uqura introducerea mamelonului in gura sugarului (Vezi qi "Mameloane ombilicate"). In stadiul de abces febra este foarte ridicati qi se insofevte de frisoane qi de transpirafii. incfit va determina pe mami s i inceteze aliptarea. o pozifie incorecti a sugarului. Mamele constati cfiteodati "noduli" dureroqi in sfin. survenind in 20% din cazuri. un sfin golit se vindeci mai repede qi cel mai bun mod de a goli sfinul este alliptatul. glicerina qi apa de colonie) ca qi talcul. Nodulii. in cazul In care rnama prirneqte antibiotice. htreruperea temporari a alipt5rii nu este obligatorie. qi punerea frecventi qi pentru mai multi vreme a sugarului la sfin sunt suficiente pentru a rezolva astfel de incidente. Daci sugarul continui s i sugi. Sugarul nu trebuie s5 "morfoleasci" vfirful sfinului. durerea va fi atfit de vie. Daci mama nu este speriati de aceasti mici anomalie qi daci sugarul este viguros se poate ajunge repede la o aliptare . inainte de fiecare supt. Multe mame aplici g h e a f i pe mameloanele dureroase. 0 tehnicii bun5 le poate evita. se obfine o vindecare mai rapidi a infecfiei. Unii medici recomandi pomezi cu estrogeni. cu scopul de a evita orice umiditate reziduald ce favorizeazi macerafia. Tratamentul consti in golirea in totalitate a glandei mamare cu ajutorul unei pompe electrice. infofolirea. Din experienfa noastri reiese c i unele mame nu au dureri atfit de vii qi continui s i alipteze chiar daci mameloanele sunt cripate. Mama trebuie s i evite folosirea de dezinfectante puternice. se umfl5. insornnie qi neliniqte. se incepe aliptarea printr-o extracfie manual2 p h i la obfinerea reflexului de ejecfie qi atunci sugarul este pus la s h . Ele servesc de poarti de intrare pentru stafilococi. dar nu sunt intotdeauna eficace. care se datoreqte frecvent unei goliri neregulate a unuia sau mai multor canale sau unui sutien prea strhs. Este indispensabil s i se usuce bine mameloanele dupi fiecare supt. in SUA qi Germania s-a demonstrat c i daci se continui aliptarea. Este vorba de mameloane turtite sau scobite. nu trebuie s i dureze mai mult de 10-20 de minute. daci se continui aliptarea. Mameloanele ombilicate. iar In general . S h u l se umple repede. deodorante qi substanie care usuci (alcoolul. Mai mult. Astupnrea ~i/sau umjlarea mamara' cu limfangita' este cu totul diferitii. acest procedeu alini instantaneu durerea. la nevoie cu un uscitor de pir ("foenul") suflant. Cataplasmele cu api rece sau pungile cu gheaii se folosesc ca tratament local. de trei ori pe zi. anomalie destul de frecventi qi care duce adesea la infscarea precoce a sugarului. Supturile devin dureroase si provoacd sciderea secrefiei lactate. sipunul. eventual. Este de ajuns sa' se sfa'rdme buca'!i de gheafa' care . hidrocortizon silsau antibiotice. Supturile. Pielea este r o ~ i ecald5. dar in general este adesea preferati de mame. Se pare c i durerile dispar in cfiteva minute cfind se declanqeazi reflexul de ejecfie a laptelui. De indati ce se constati o cripituri este mai bine s i se suprime supturile la sfinul dureros qi s i se stoarci laptele la intervale regulate (cu mfina sau cu pompa) qi s i se dea sugarului.puse intr-o ma'nupa' de toaleta' sau intr-o punga' de plastic . Expunerea la aer liber sau la raze ultraviolete contribuie la vindecarea mameloanelor dureroase. in Romfinia qi Franfa existi obiceiul de a mulge laptele qi de a-1 arunca. Se incepe cu sfinul nedureros sau mai pufin dureros qi. folosirea prea frecventi a apei ~i siipunului. apare febri. De asemenea se va incerca s i se schimbe pozitiile de aliptare cu scopul de a repartiza intr-un mod mai echilibrat presiunea de supt pe diferite p w i ale mamelonului. mai ales in primele zile. frecarea de citre imbr5cMnte.sa' jie aplicate pe zona dureroa 1. responsabili de mastite sau abcese ale shilor. De asemenea este bine s i se evite compresele dublate cu plastic care pistreaz6 urniditatea pe mameloane. suptul aplicat exclusiv pe mamelon. Gura sugarului trebuie s i fie la inilfimea mamelonului. Simpla inmuiere (scufundare) a slinului in api caldi prin aplecarea deasupra unui vas mare timp de 10 minute. sugarul este hrinit cfiteva zile cu un preparat de lapte adaptat.de lapte pentru a umezi mamelonul qi areola. Este necesar un medicament impotriva febrei (Paracetamol) qi daci febra persisti peste 24-48 de ore medicul va prescrie antibiotice. devine dureros. Cra'pa'turile sunt frecvente.

Remediile prezentate de unele f m e (tetine intermediare etc. alburii) qi consistenpi (grunjoase. uneori roqeapi) apar de obicei spre sfilr~itul primei siipth2ni. Sugarii "leneqi" la supt au suferit adesea la naqtere (scorul Apgar sub 8). care devine umflat. timp de 10-15 minute. consumare psihicii etc. Durerea $sau umflarea scinului. mai cald qi incepe sii se inroqeascl. tulbura'ri digestive importante. Dacl sugarul suge prea mult qi apar regurgitafii frecvente. Se va purta lenjerie uqoarl. "tari"). durere localii. Unele mame dau o interpretare greqiti unor fenomene fiziologice.) sunt rodul imaginafiei celor ce le concep qi de cele rnai multe ori sunt ineficace qi nu au ca rezultat palpabil declt oboseala sugarului.) qi. Ea nu constituie ins5 un motiv de ingrijorare. durerea. Dacii laptele se scurge spontan se vor line mameloanele invelite in vat5 sterill. dupii suptul copilului. culoarea (verzi. Criteriul major a1 aprecierii valorii alimentafiei naturale (la scin) este creSterea corespunza'toare in greutate. Se lasii sugarul sii sugl p l n l c h d se saturl qi apoi se goleqte s h u l (cu pompa sau prin muls).folosirea unui sutien larg cu conurile sec#ionate sau fnlocuirea cu un suspensor sub fonna' de esa$a' care se trece peste umallzaml opus. 2.5. Solufia ca mama sii se mulgl la fiecare supt este chinuitoare pentru mamii (efort fizic. Un sugar infa'rcat din cauza scaunelor moi va face cu siguranfci: mai tcirziu. Dzficultati de alaptare din partea sugarului Nou-niiscufii prea slabi sau prematurii nu pot sii sugii. a alcoolului pur. chiar dacii mamelonul este turtit sau invaginat. Astfel de tulburiki (umfIarea.1. nu o recomandiim. False dificulta'fi. intiirirea sfinului. poate apuca areola intre buze. care se schimii des. dar poate determina intiirirea qi turtirea areolei in aqa fel inclt sugarul sii nu rnai reuqeascii sii cuprindii mamelonul in g u r l pentru a-1 comprima cu eficacitate. c) Hipergalactia ("am prea mult lapte") impresioneazl qi neliniqteqte pe multe femei.Mama $I copilul normal& Un sugar infometat. Alteori insii. pentru a inliitura resturile de lapte care iriti qi macereazii mameloanele qi predispun la infec$ii. Se stoarce slnul la nivelul zonei pigmentate pentru ca mamelonul sii devinl rnai suplu qi sii fie cuprins intre buzele sugarului fii1-5 dificultate. ci cuprinde intregul sln. apii de orez halimentafie. Dupii golirea sa rlmfin incii noduli de dimensiuni variate. in astfel de situafii este rnai bine ca. schimbarea frecventa' a compreselor ce se pun pe mameloane. consistenpi mode. a) Aqa-zisa calitate necorespunziitoare a laptelui (vezi rnai sus la cauzele in@rc?irii precoce). turtit sau scobit). ei sunt foarte somno- . qi adesea se ajunge la in@rcare. personal. se recomanda' de asemenea. in rezumat. evitarea sa'punurilor tan. Aceasta nu o deranjeazii intotdeauna pe mamii. pentru a nu se ajunge la Jisuri si inflamatii se indica' urma'toarele: expunerea la aer de mai multe o n pe zi. ungerea cu lanolirxi. sii se foloseascl o pomp5 cu care sii se evacueze laptele riimas dupii suptul copilului.5. Simplul fapt de a suge formeazii vMurile shilor pentru a face sii iasii in afarii mamelonul. De obicei sfinii se intiresc clnd lobulii glandulari care confin lapte se umplu prea mult. v&slturi sau diaree se va extrage o parte din lapte inainte de a pune sugarul la sln sau se va reduce durata suptului. galben-aurii. implstarea nu se limiteazii numai la areolii. folosirea de lenjerie de bumbac si de rochii subgri cu deschiza'tura' in fa[& cura'tirea mameloanelor de resturile d e lapte. De rnai multe ori pe zi se vor face "b% de aer" (mama va sta cu s h i i descoperifi). lapte de vacii. ala'ptarea mai frecventa' (la 2-3 ore) deoarece infometarea sugarului il vaface sa' suga' mai viguros. ceai. expunerea 1-3 minute la raze ultraviolete. treaz qi sbiitos. la fiecare supt se va incepe cu mamelonul rnai pufin tentant (mic. tare. iar prin aceasta lezarea mamelonului se poate accentua. n u m b l rnai mare sau culoarea verde a scaunelor nou-n&cutului alimentat natural constituie motivul care deterrninii aprecierea cii laptele matern "nu prieqte" copilului. semilichide. Dacii nu se iau miisuri impotriva stagniirii laptelui qi persistentei nodulilor se ajunge la inflama* redutabile (mastite). Slnii se vor spila cu apii rece. de obicei. Aceasta o face pe mamii (din piicate adesea cu aviz medical) sii rnai adauge ceva preparate adaptate. pus la s l n . fn cazul h care numai unul dintre mameloane este plat sau scobit. adorm dupii clteva inghifituri qi lasii s h u l din gur& in acest caz este necesar mulsul sau utilizarea unei pompe. in loc de stoarcerea shilor. Trebuie sii se qtie cii sugarul hr&t la s h poate avea scaune foarte variate in ceea ce priveqte n u m b l (de la 0 la 7-8 pe zi). b) Alteori.

noun5scutul va fi pus la repaus total. administrarea in exces de ceai intre mese. a mdinilor $i a picioarelor). Sugarul. nu se va folosi biberonul concornitent cu alimentafia la sdn. Va'rsa'turile pot f i manifestarea unei boli. Orificiul tetinei nu va fi prea mare! Regurgitatiile Ti va'rsa'turile. iar dup5 aceea refuz5 dintr-o dat5 sdnul. Refuzul de a suge. i Dac5 in creier s-au produs deregliiri mari. chiar dac5 au o greutate normal5. La noun5scufii care au contractat un guturai se picur5 in nas cu o pipet5 ser fiziologic.~ mulge laptele ~i de i a-1 da nou-n5scutului cu biberonul. decdt pentru un motiv major. De obicei. proba suptului. cu lingurip ~i apoi cu biberonul. a c e ~ t nou-n5scufi trag de cdteva ori i din sdn. mulgdndu-se apoi laptele r5mas. Dintre greqelile mamei care pot duce la dificultiifi de supt din partea nou-n5scutului amintim: rigiditatea orarului. Viirs5turile se deosebesc de regurgitafii prin faptul cii laptele este adesea modificat (Pnchegat sub form5 de grunji mici) $i proiectat la distanf5. noun5scutul fip5 sau pur ~i simplu refuz5 s5 sug5. cei care s-au n5scut in stare de asfixie (vinefi) sau nu au tipat dup5 navtere (ca semn c5 au suferit) refuz5 s5 sug5 in primele zile. chiar cu pipeta. Alirnentafia lor necesitii indemhare qi riibdare.manul nl:1 a al5ptikii pentru nou1 n5scufii care din primele zile sunt hr5nifi cdnd la sdn. apoi se opresc ~i adorm. in timpul icterului fiziologic o mare parte dintre nou-n5scuti sunt rnai somnolenfi $i se alimenteaz5 mai greu. La nevoie se recurge la alimentatia prin gavaj (laptele este introdus cu seringa printr-o sond5 in stomac). nervozitatea ~i nepriceperea mamei. Dac5 v5rsSturile nu se insotesc de alte tulbur5ri generale. La aparifia brusc5 a unor vlrs5turi mai numeroase se suspend5 o mas5 de lapte ~i se inlocuie~te ceai. cu pentru a pune in repaus tubul digestiv. neregulate. vor fi ferifi de contactul cu persoane cu guturai vi in general de orice contact direct cu persoanele adulte (nu se vor siiruta sugarii!). v5rs5turile survin la noun5scufii care sug repede. Potiunile antivomitive ~i sedative se vor administra numai la indicatia medicului. Se va urmiiri ~i se va corecta tehnica aliiptiirii. evitdndu-se orice efort ~i f5cdndu-se minimum de manevr5ri. Ca atare. Mamei nu-i r5mdne decdt solufia de a . Cur5firea cu vat5 sau comprese irit5 mucoasa nazalii ~i poate determina infectarea ei. cdnd la biberon. Se va incerca alimentafia cu lapte muls. Dac5 lezarea creierului nu a fost prea grav5. ur Biberonul este du. inseamn5 c5 a intervenit ceva deosebit: imbolna'vire sau o gre$eala' din partea mamei. la venirea din maternitate nou-n5scutul va fi protejat de varia~iile prea mari de temperatur5 (camere suprainc5lzite. bruscarea acestuia in timpul suptului. manevrele brutale de ingrijire dup5 ce nou-n5scutul este alsptat. forfarea nou-na'scutului sa' suga' trezindu-1 din somn. ei incep s5 sug5 in decurs de cdteva zile. greseli dcc tehniicb a 4zldptcrii. in caz de secrefii. manifestate in primele zile prin convulsii (infepenirea total5 sau tresiiriri ale mu~chilor) $i/sau cianoz5 (invinefire in jurul gurii sau a fefei. mult $i inghit mult aer (aerofagie). . Prin regurgitafie se intelege eliminareape gura' de aer ~i de cantita'ti mici d e lapte nemodificat. diferenfe prea mari intre temperatura de noapte $i cea din timpul zilei etc. starea de tensiune nervoas5 in familie. Dupii disparitia manifestsrilor patologice. utiliZ-Q b i b t r ~ u r r u r . Dac5 nou-n5scutul a supt cdteva zile mai mult sau mai pufin bine. dar $i dovada unei greqeli in tehnica de al5ptare: supraalimentatia. Cauzele cele mai frecvente ale infbrctirii precoce l nou-ndtscutul a siinittos sunt: lipsa de dotint& si de mint&de a albg[ta din partea mame£. in cantit5fi mici ~i nu se insofescde sc5dere in greutate se continu5 al5ptarea. sunt rare. sunt mai abundente ~i survin de cele mai multe ori la un interval mai mare dup5 mas5 (cu excepfia celor din stenoza hipertrofic5 de pilor sau din malformafiile esofagului). graba sau nervozitatea mamei in timpul suptului. care se deschid direct in afar5. or efortul depus pentru u trage din biberon este de Sapte ori mai mic deccit eel depus pentru supt!.. cdnd este pus la sdn. Adesea este vorba de o obstructie nazal5 printr-un guturai sau de o infecfie a mucoasei bucale (muguet sau "rna'rga'rita're2").). Nou-n5scufii la care navterea a fost prelungit5.De aceea. Alteori.. Regurgitafiile sunt f"ar5 nici o semnificafie patologic5. Cu timpul. ace@ nou-n5scufi vor fi p u ~ regulat la shn. la scurt timp dupii supt. acestea se aspir5 cu o par5 mic5 de cauciuc. ca orice fiinf5 uman$ are tending la comoditate.lenti.

Foamea ii trezevte ins2 in momentul in care sunt qezafi in pat (mai pufin cald ~imai pufin mode dec2t in bratele mamei). intoxicatie. sup2 de morcovi) ~i realimentare cu unele preparate de lapte (Humana H. Dac2 sugarul se enerveaz5 incercati s5-1 punefi dup2 c2teva minute la celidalt s h . anemiile grave. iritatk predispus2 la infectii. s5 sug5 la intervale de 3-4 ore.in lapte sunt distruqi de sucurile digestive. Nu se intrerupe algptarea. vdrs&tutllt fl Prim tn a unei imbolnaui 2 3 ? gmve: alspepsiegtavb insolatie.Mama # @lul uite cd. el poate fi al5ptat de c5tre mama sa. pielea din jurul anusului vi organelor genitale devine roqie. ivi sucesc capul in toate p w e . scaune dese.meningitir etc. ci vor deveni ore de somn pentru sugar. Un sugar enervat vi obosit de pl2ns nu va suge niciodati cum trebuie. el sirnte imediat. i ca' mama ji nou-nanascutul trebuie sa' "inve/e"ca acest act de importanfa' deosebita' sa' se desfa'qoare comenabil pentru amcindoi. c2teodat2 explozive. Unele malforma@iale gurii (gura de lup vi buza de iepure) sau encefalopatii grave fac imposibil2 al5ptarea. ap5 de orez. insuficienple renale.5. Contraindicarea al5pt5rii este eronatg. se trezevte. rnai infometali. dietele instituite uneori pentru diarei uvoare sau chiar false diarei sunt la originea multor ?n@rcik-iprecoce. Unii nou-na'scufi adorn cdnd sunt p u ~ ila sdn..cu biberonul. n Milupa HN 25 etc. sau va bate uvor cu un deget obrazul sau nasul acestuia. Mama este obligati s5-vi extrag2 laptele vi s2-1dea nou-nbcutului cu pipeta. deoarece anticorpii care se gisesc . fiind pus la s2n numai c2nd este linivtit. cu lingurip sau . Unguentele cu antibiotice au indica/ii rare. mai vigurovi vor reactions cu vehement5 dac5 nu g2sesc lapte suficient. Alimentafia natural2 este primejduit2 in caz de tulburik-i digestive (diaree-boal5). insuficienp cardiac$ ciroza. Acestea nu vor fi ore de supt.). Aplicatiile locale de pudre sau creme se vor face cu d i s c e r n k h t la indicatia medicului. cu sonda. Din pgcate. moi sau lichide. Dac2 sugarul crevte qi are o stare general2 bun2 nu se va lua nici o m2sur5 dietetic2 sau de tratament medicamentos. Ava cum am amintit. devenind sclava acestui mic tiran). Boala hemolitica a nou-na'scutului. Alfii. Sdi 1 - Falsa diaree. Contraindicatiile alimen- tapei l S&I a Dintre acestea amintim unele boli grave ale mamei: tuberculoza. cancerele. incearc5 din nou ssnul. SB nu uitati c2 este bine ca orice sugar s5 ajungg de la inceput sau cu timpul. Nu vefi reuvi niciodaa acest lucru dac5-1vefi tine in brate rnai mult de o jum5tate de or&la fiecare mas5.1. multi sugari alimentafi la s2n prezint5 in primele s5pt2m2ni. Este rnai bine ca un astfel de sugar s5 fie lbat s2 p l h g 5 ( p h 2 la 1-2 ore pe zi). ii induioveaz5 pe tofi vi trece altcineva la r h d s2-1 fin5 in braQ. Aceste scaune apar de obicei la fiecare mas&. ei fip&se zbat.). rnai vioi. psihozele grave etc. 2. Partida este pierduti vi pentru sugar (care se va subnutri) vi pentru familie (care ivi va disttvge tot programul.rnai W u . Pus in pat. Mama este datoare sa' observe reacgile sugarului ~i sa' $tie ca' de echilibrul . sau a unei rnalforrnatii congenitale (stenoza hipertroflcrli a pilomlui etc. cu timpul. caI d c &in supratnc&lzire a camemil. Secundar. se enerveazs vi reincep s5 urle. in incheiere insist5m cu afirmatia ca' orice nou&cut i ~arefelul sa'upmpriu de a primi . unde laptele p a t e c2 vine rnai uvor. E astfel de situatii.6. dac5 adoarme. toat5 familia (adulfi vi copil) va ajunge la o stare de nervozitate greu de depBvit. infestarea cu SIDA. plhge. Se va cerceta dac5 nu este vorba de o supraalimentafie prin supturi prea prelungite sau prea dese. Se va p2stra o igien5 riguroas5 a pielii. c h d prin dietele de tranzitie (ceai. h nici un caz nou-nilscutul nu va fi menfinut la s2n mai mult de 20-30 de minute.in cantitate mic2 . pentru a mentine secte$ia lactat5 vi se va continua alimentatia la s h . D a d noun5scutul prezint2 o form2 de boa12 hemoliticg prin incompatibilitate Rh sau grup sanguin. mama va mivca incet mamelonul in gura nou-niiscutului cu tractiuni de "du-te-vino". encefalopatiile. Menfinerea prelungiti a sugarului la s h il face s2-vi formeze un reflex de somn la s h vi ori de c k e ori va fi pus s5 sug2 va adormi imediat. se va evacua regulat laptele din s2n (prin muls). verzi.ci folosi scinul.

dulciurile. unele condimente sau salate). scaune rnai moi?).2.un aport protidic constituit din 60-80 g (10-1 5% din bilanful energetic). usturoi. de cel pufin 1. Al6ptarea decurge nonnal. leguminoasele (fasolea. lapte sau iaurt. diaree etc. scaune mai numeroase. fructe. Trebuie insistat asupra cgtorva recomandki: . un num5. colici.r insernnat de medicamente sunt contraindicate in caz de aliiptare. in schimb. muriiturile pot provoca unele tu1burk-i ca: agitafie. un aport de lichide de cel pufin I. de obiceiuri. unt sau margarinii. ouii. cafeaua yi ceaiul agitii. ciocolata. . 2. de niiscociri.femeia care alGpteaza' poate sii mcinbnce ce vrea! Singurele restrictii sunt: excesul de alcool (sunt interzise toate bhturile rafinate. ouii. .un aport lipidic de 60-80 g (30-35% din nevoile energetice) sub formii de ulei vegetal (floarea-soarelui). ceai. brgnzeturi. La ceie care au crescut in timpul sarcinii cu peste 12 kg este bine sii se reducii aportul de alimente bogate in griisimi (untul. L a unele mame. laptele curge din mameloane intre supturi. dulciuri. sub formii de lapte sau derivate.).5litri/zi. La mamele care au prezentat o anemie feriprivii in timpul sarcinii se va recomanda un regim alimentar cu came de douii ori pe zi (ficatul confine mult fier). unele alimente care dau un gust pronunpt laptelui: conopida. Nu se impune un regim alimentar special a1 marnei. apii etc.in timpul aliiptirii. de fantezii destul de derutante. pe IhgZt lactate (de trei ori pe zi) se va recomanda un medicament cu calciu qi magneziu. piper) sau cu miros intepiitor (ceapii. Regimul d e viatEi si ali- mentatia mamei Alimentafia mamei care aliipteazd Sfaturile ce se dau mamei care aliipteazii sunt adesea un amestec pitoresc de fapte. maz5. sliinina. cartofii priijifi. compot. in propoqii diferite. De asemenea. . yunca.5.i u~urinfa care vine laptele cbnd nou-niscutul este cu pus la sbn.un aport glucidic de 340 g (50-55% din nevoile energetice) sub formii de zarzavaturi. margarina). fiiinoase. Alimentaga m a m i care nu aliipteazii este obi~nuid. Toate acestea "trecute" in laptele de mamii. tutunul are efecte de duratii! Mai degrabii. mama va consuma lichide (lapte. iar atunci cbnd nou-niiscutul este pus la piept. sunt viitbiitoare pentru sugar. peyte. in unele cazuri. Igiena de viafii' trebuie sii fie simplii: mers pe jos.ei sufietesc depinde nu numai secrefia lactatii. lintea. dupii cbteva siiptiimaAni. modul de a suge yi scaunele sugarului sunt influenpte ~ 2 n mama prezintii o colit5 d sau intolerantii la anumite alimente. care sii cuprindii indeosebi lapte ~i derivate. un aport lactat de 750 ml pe zi. necesare combaterii setei. vinul in cantitate mare. cafeaua ~i ceaiul "chinezesc" (agit5 sugarul) yi tutunul. uleiul. Din experienfa noastrii sunt pufini sugari care se manifest5 (refuzul de a suge.i trage fiirii sii se goleascii sbnul. varza.5 litri. pentru ca laptele sii se scurgii singur din sbn. biiuturile alcoolice. zarzavaturi) constituie o greyealii. d e ~mama are lapte suficient. Eventual medicul va recomanda un medicament cu fier. Grijile . Relafiile - ' Vezi qi capitolul "Lehuzia" . cu o cantitate de lichide ceva rnai mare. Este nevoie numai de o rafie alimentarii echilibrat5. usciiciunii mucoasei bucale yi senzafiei de obosealii. piitrunjelul .i nervozitatea mic~oreazii secrefia lactatii. prazul. sarea. Unii (nu toti !) sugari refuzii sii sugii dacii mama consumii alimente iufi (ardei. De asemenea.) dupii astfel de alimente. alcoolul ii face somnolenki. un pahar mic de vin natural sau de bere sunt binevenite). lnterzicerea vegetalelor (fructe. Rafia alimentarg idealii este de 2 500 calorii (cu 500 de calorii rnai mult decgt in perioada sarcinii): . acesta plfinge cu disperare . came sau peyte. ci . La cele cu lipsii de calciu ~ i l s a u magneziu. In unele c w i sunt diverse interdicfii.rea uscatii). dintre care citiim: ciocolata (agitii. i Pe de altii parte. fiinoasele. somn 8-10 ore cu o siesta dupii-amiazii.unele mame observii cii este suficient ca sugarul sii plfingii de foame. dac6 mama este psihic echilibratk riibdzitoam $ dac6 toat6 familia este coqtientb c6 mama-lauzzi are absolutd n& de o aimoqfiisenin&defamifie $ de ajutor efectb pentru evitarea suprasolidtiirii Bite si psihice.

pentru a evita ciderile prin alunecare.) cu care se va "usca" orice urmi de umezeali. va . colici sau refuzul s2nului (laptele capriti gustul purgativului). l2ngi cadi se plaseazi un covora? sau un gritar de lemn. Nu sunt recomandate fustele. lipsa de odihni de noapte. aportul de vitamine pe aceasti cale este suficient. strinuti sau regurgiteazi. cordoanelc. Munca fizici excesivi.dupi baie se va folosi un prosop mai aspru (in. Cu ocazia tuturor manevrelor de ingrijire a sugarului este bine ca mama s i poarte un halat curat de culoare deschisi. daci este posibil. face un masaj. unghiile se taie la douci' zile ~i se spala' o data' pe zi cu periuta de unghii. Daci alimentatia este echilibrati. oul moale. care s i nu fie imbricat ~ 2 n face alte treburi gospodiire~ti. administrarea de preparate cu calciu ~i fluor). deoarece la aceasti v k s t i este foarte receptiv la orice b o a l i . . de 2-3 ori pe zi ckte 1/2 de or& fnainte defiecare nzanevra' de ingrijire a sugarului. in interiorul c k i a se introduce o bucad de material plastic. ci va consulta medicul pediatru care Pngrije~te sugarul. cu consecinte serioase asupra srinitifii sale. rochiile. Purgativele. mama poate hra'ni si Pngriji sugarul? C2nd mama are guturai. Mama nu va lua nici un medicament din proprie initiativi. . viafa complicad de familie (vizite etc. Vafi evitata' oboseala. . sunt c2fiva din factorii care duc la epuizarea fizicii a mamei. salatele de crudititi. zonele ce transpiri mult). dar la nivel individual este prudent s i nu se acorde prea multi incredere cifrelor. daci mama are obi~nuinp. dar cu misuri anticoncepfionale. Siinul (manzelonul. Mulfi medici recomandi mamelor care alipteazi vitamine sub formi de tablete. mama se va spci'la bine pe miiini. cutele de sub siini) vafi spa'lat cu atentie deosebitci: Daca' exista' tendinta la injlamatii. . Igiena corporala'.). Trebuie acordati o griji deosebiti igienei dinglor (spilarea zilnici. ea va purta o masci la guri ~i la nas ori de c2te ori se apropie de sugar. fmbrdca'minten mamei. care se pune in doui ~i se coase ca un buzunar. iar in cadi se pune o bucati dintr-un covora? vechi sau de stofi. sutienele str2nse. Nu se poarti lenjerie din fire sintetice. regiunile inghinale. prunele. este somnolent. Mama va face d u ~ zilnic. Constipatia mamei va fi combituti cu fructe.apa de la dus nu va fi nici fierbinte si nici prea rece: . Liuza nu este i n c i restabiliti aqa c i in timpul imbiierii sunt utile c2teva misuri de prevedere: . determin2nd scaune moi la sugar. sau doze mari pe o durati de c9teva ssptimiini).imbsierea se va face cu dus.cada se spali bine cu a p i si sipun inainte de folosire.Mama si copilul sexuale sunt. frotir etc. in timpul du~ului folosi sipunuri neiritante.prosoapele ~i cear~afurile de baie vor f i strict individuale. drajeuri sau picituri. este r i g u ~ i t i sau simte o jeni in g2t se anunfriinceputul unei "rriceli". va insista va indeosebi la plicile (cutele pielii): sub s2ni. lipsa de colaborare a sofului la problemele de gospodirie qi de ingrijire a sugarului etc. ingrijirea copiilor mai mari. tratarea cariilor. Adaosul de pulbere de lactozi (se procuri de la farmacie) in lapte are efecte favorabile. bineinfeles. vegetalele in general. Nu se folosesc deodorante (obstrueazi porii pielii) si nici parfumuri cu miros fipitor. daci in familie sunt persoane cu infecfii cutanate este necesari ~i dezinfecfia cu cloramini 1%. schimbati zilnic. Girnnastica are un efect favorabil. sfituindu-se orice mami c i sarcina poate surveni ~i in cazul in care alipteazi.dupi baie se folose~te lenjerie curad. sunt dispuse s i dea crezare afirmatiei c i laptele este insuficient cantitativ sau calitativ. Este sigur c i aliptarea joaci un rol statistic in distanfarea nasterilor. p2inea neagri. starea de tensiune din familie pot determina oprirea secretiei lactate. ava cum s-a recomandat mai cus. Vitamine. manza va sta cu siinul descoperit. purta d Va cimisi de bumbac ~i rochii care se incheie in fafi. Daca' este ra'cita'. nu in cads. Dintre alimentele care combat constipafia amintim: mierea de albine. vegetale (crude sau gitite) ~i cu p2ine neagri. Am mai scris acest lucru si-1 repetim. posibile dupi cca 45 de zile dupi naStere. cutele de la g2t (in general. axile. Masca s e confecfioneazi dintr-o bucati de p2nzi sau de tifon. Mamele sunt foarte ingrijorate c2nd sugarul pl2nge. care trebuie luati de mami. perele.i. Factorii psihologici sunt foarte importanti: necazurile. chiarin cantitate mici. . in afari de vitamina D. trec in lapte. La cele patru colfuri se coase c2te un siret cu care masca se leagi in jurul capului. la ael. Unele mame nu pot alipta sugarul cu altcineva de fa$. Lenjeria va f i curati. Ce medicamente se elimim" prin lapte. la recomandarea medicului (in doze zilnice de circa 1 000 u. in acest caz.

cu simtul rgspunderii. cBnd se aplicii bine recomandkile in ceea ce prive~te concentratiile laptelui si se respect5 riguros o igieni corecti in pistrarea. in familiile nefavorizate (economic. Dup5 o plimbare sau o viziti la o familie de prieteni. Absolut necesar arfi cu orice fumilie cu copil m c sa' aiba'. spoitul peretilor.fi Itisat singur? Sugarul nu trebuie 15sat niciadata' singur in casi. Este vorba. obligatii sociale). se g5sesc impuritgfi vizibile cu ochiul liber. cel putin. Este un adeviir recunoscut de toat5 lumea. igien5. mama nu trebuie de obligatii s5 se aplece sau s5 se ocupe de sugar in pozifie incomodi. Uneori. educatie. Alimentatia zisii "artifz- cialii" eu lapte de vacii (preparate industriale de lapte pra3 Cel rnai bun aliment pentru puiul de om este laptele de mami. Exist5 ins5 multe situafii in care alimentatia la sdn nu este posibil5 qi atunci este nevoie ca de la inceput s5 se treaci la alimentatia cu preparate de lapte. hormoni) continute in laptele uman.) care trebuie luati in seam5 atunci cBnd este vorba de alegerea laptelui. consemare. secretia lactat5 poate s5 scadi. educativ etc. mai putin precoce sau mai greu de crescut ~ieducat. se vor putea inlocui nu substantele de apkare (anticorpi. cel pufin aparent. De asemenea. A 2. Progresele extraordinare survenite in elaborarea unor produse industriale de lactate pentru copii cBt ~i a mijloacelor puse la dispozitie de civilizafie (refrigerare. a Produsele de lapte denumite "formule pentru sugari". de hormonii ~i de celulele vii continute de laptele de mam5. traditie etc. se va apela la o rudi sau alti persoan5 de incredere. Oriciit de corect ar fi fost recoltat ~i manipulat. Trebuie reamintit c i in s5n5tatea sugarului intemin ~i alti factori (copil dorit. respectiv "adaptate si partial adaptate" se apropie mult de laptele uman. chiar intr-un lapte foarte proaspiit. ereditate. indeoyebi.) riscurile sunt rnai mari pentru sugarul hr5nit artificial. oasele bazinului ~i organele abdominde vor veni rnai repede la pozitia dinaintea sarcinii. pe colfurile mesei (situate la perete) se pun obiectele de uz curent: scutece.5. iar ideal ar j? SZ se foloseascn' i produse aclaptate sau par!ial adaptate. Totu~i. intr-un colt a1 camerei sugarului se va plasa o masi obi~nuitd in5lfime convenabil5 pe care se va pune o de p5tur5 ce se acoperi cu un plastic ~i un cear~af un sau scutec mare.5.ni@la sin.frigidel. Se va face tot posibilul ca s5 intre in obi~nuinti somn dup5 masa un de prdnz ~inu se vor executa munci grele in gospodkie (sp5latul rufelor pentru toat5 familia. laptele contine un mare num5r de microbi. in conditiile unei familii inst%ite ~iinstruite. Pe de alt5 parte. pusi intr-o pBlnie steril5. prepararea gi administrarea laptelui. in momenhll in care medicul ii perrnite mamei s5 fac5 plimbgri. jn stadiul actual a1 cuno~tinfelor bi progreselor industriei pentru produse lactate. tot la fel ca sugarii hri. cu conditii optime pentru pozitia corpului qi mi~cirile sugmlui. In orice familie se va improviza o "mas5 de infqat". Se pare c i nou-n5scutul la termen nu are nevoie absolut5 de anticorpii. Sugarii hriniti cu produse de lapte praf nu vor fi rnai putin inteligenti. mama se va simti rnai in putere ~i se va ocupa cu un elan crescut de copil ~i de restul familiei. Ei sunt numai privati de o anumit5 securitate biologic5 daG de natur5. Asemenea treburi se amBni sau.O d a t i cu reluarea activitgfii d e toate zilele (gospod&ie. unguente etc. . Aceqti microbi ajung in lapte inci din timpul mulsului ~i se inmulfesc extrem de repede in orele care urmeaz5. Laptele de vaci este expus la inurdirie sau la infectare inainte de a ajunge la sugar. Alimentafia artificial5 cu lapte de vaci modificat sau preparate industriale este incununat5 de succes. planul orizontal ~i dur a1 mesei permite o ingrijire mult rnai eficient5. chiar dac5 mama are impresia c5 $-a redobdndit puterea necesai. Un astfel de lapte trebuie trecut printr-o strecurgtoare cu sit5 fini. curiitenia generals. ambalare etc. ridicarea de greutiifi etc. Este necesari rnai mult5 odihn5. c5m5qute.) au fvacut ca riscurile ce le implica pe vremuri alimentaiia artificial% sugarului s5 scad2 mult. Mama va fi rnai pufin solicitat5. nou-niscutii s5n5to~ialimentati artificial se dezvolti.3. mediu rural sau urban. deoarece el are stocati o anumit5 cantitate inc5 din timpul sarcinii. Szlgantl poate . se fac intr-un ritm lent. civilizatie. de germenii fennentatiei lactice care. Pentru u7urarea muncii.). Y evit5 e durerile de ale". Pe aceasti mas% se vor face toate ~nanevrele ingrijire ale sugarului. La prematuri ~i dismaturi rezervele in acevti constituenti sunt mai mici.

in gospo&ile individuale Wheqti se pot folosi oalele de p b h t smapite. deoarece se sparg destul de repede h tirnpul manipuliirii qi fierberii.2-3 vase emailate mai mici pentru p5strarea linguritei. Obiecte necesare h alimen- ta* artzficialzi Pentru alimentafia artificial5 a sugarului ingrijit in farnilie sunt necesare: . Este nevoie de 10-12 tetine. In timp ce fierbe. preg5tirea dilufiei laptelui etc. Se procur5 rnai multe. bacili coli ~i bacilii dizenterici). 2.2. fireqte. apoi se spal5 cu ap5 cald5 qi sod5 sau detergenfi. Fierberea laptelui Fie c5 este pasteurizat. inainte de folosire se opiiresc.).3.2 perii pentru spa'larea biberoanelor. el nu rnai poate fi dat sugarului. se cl5tesc qi se pun la uscat cu gura in jos. cu capac. De aceea. laptele se fierbe imediat dup5 ce a fost procurat. 1 pentru ceai. in lips$ o pivnig rece este suficient8. De asemenea. cu atiit rnai mare va fi n u m h l de germeni pe care ii va conpne. unde se vinde lapte pasteurizat. Laptele de wdi nu vafi dat nidodata neftert sugamlui. .5. Al5turi de aceyti germeni (care nu sunt periculoqi prin ei inqiqi). .atunci c h d sunt numeroqi fac s5 se acreasc5 laptele. s5 se p5streze la frigider qi s5 se consume cit rnai repede. Aceasta se intiimp15 in special in timpul verii.yentru ca acesta s5 nu se lipeasc5 de fundul cratifei. este foarte important ca laptele s5 se fiarb5imediat dup5 ce a fost muls. iar cel de seara la mesele de dupi ora 19). P5strarea laptelui in condi@ile cele mai bune se face.1 vas emailat sau din ole1 special (Zepter etc. inainte de muls. . avind grij5 a o cl5ti cu ap5 rece inainte de a pune laptele la fiert. . fie c5 este prosp5t. Vezi pagina urm5toare. in care se fierb qi se p5streaz5 biberoanele qi un altul de 1-2 Iitri pentru sterilizarea qi p5strarea tetinelor qi suzetelor. Cei mai frecventi sunt microbii care provoac5 diaree (grupul Salmonella. pentru a evita scurgerea lichidului de sp515tur5in lapte. se imbrad un halat curat. Cu cit temperatura la care se pbtr& laptele este mai ridicat8 qi cu cit se ht&zie consumul. in pra noastr5 laptele de vac5 p a t e fi obfinut sub diferite forme: direct de la produdtor sau de la magazine. Este de preferat laptele amestecat (provenit de la rnai multe vaci). Laptele va fi ridicat seara qi dimineafa (imediat dup5 muls) qi va fi folosit in mod obligatoriu in decurs de 12-24 ore (laptele muls dimineata se foloseqte la mesele din timpul zilei. aceia care provoac5 bolile. deoarece compoziiia sa este rnai constand. pe suporturi speciale. Laptele trebuie fiert 10 minute. ferite de praf.Biberoane.o cratita' cupereti dubli perrtrufierberea laptelui. 2.3. Se va folosi totdeauna aceeaqi cratip.1sita' deasa'. Laptele p a t e fi utilizat cel mult 24 ore de la fierbere. . 1 pentru lichidul de dilu$e (vezi qi punctul urmitor).5. se limpezeqte qi se qterge cu o p h z 5 curat5. laptele se amestec5 cu o lingur5 pentru ca s5 nu se formeze pojghit5 la suprafar5 (laptele se "umflii"). in lapte p a t e s5 se gbeasc5 yi o alt5 categorie de germeni. Fierberea se face h vase de ofel sau emailate'. in dulapuri. Dup5 intrebuintare se cl5tesc imediat cu un jet de ap5 rece. . de carton sau de sticl5. Un lapte bun pentru copii trebuie s5 provin5 de la vaci sh5toase qi curate. m2inile se spal5 p h 5 la coate cu ap5 cald5 qi s5pun..Tetine. Lmediat dup5 ce este muls.1. curate. Se r5ceqte apoi brusc. Se cump5r5 de la inceput 8-10 biberoane. Este necesar ca persoana care mulge vaca s5 fie sin5toas$ s5 nu prezinte infec@iale pielii. Vasele se p5streaz5 in dulapuri hchise. Fierberea omoar5 microbii patogeni (produe5tori de boli) qi microbii fermentatiei lactice. 1 pentru sucul de fructe. laptele se riceqte brusc (se pune vasul fntr-o cilldare cu ap5 rece sau direct h frigider).1 pcilnie pentru turnarea laptelui h biberoane. cu capacitatea de 3-4 1. Pntr-un frigider care func@oneaz5bine. dupi care se qterg cu un prosop curat. . Ugerul vacii se spali cu ap5 qi sgpun. dup5 depi~irea acestui termen. Zilnic se utilizeaz5 6-8 biberoane: 5-6 pentru lapte. Se pot folosi vase de aluminiu sau de ofel cu perete dublu ~i cu un dispozitiv care sernnalizeas Tnceputul fierberii. . Pentru recoltat se folosesc numai vase din metal inoxidabil sau emailate. ambalat in recipiente de plastic.

iar din 50 in 50 ml sunt gravate $i cifrele corespunzlitoare. lingorip. untului sau uleiului. recipient gradat.!). mama va spila biberonul cu api caldj ~i siipun sau detergenti. Biberonul este o sticlutii de formi cilindricii. pe un prosop curat sau pe un portsticlii (rastel) special. intrucit eventualele bacterii aflate in apii se inmultesc repede.I mamasurii 5 g.47 . unde pot riimhne grunji de lapte. Mai tkziu. . capace pentru biberoane. Dupii fiecare masii.2. fabricat din sticlii transparentii.I mixer. cu care se acoperii vasele $i obiectele sterile. Fig. . Dacii biberoanele nu se cliitesc imediat. cutit. pentru a fi cliitit ulterior.Biberoanele cu g5tul larg $i cu ghivent sunt rnai practice.I fiigider (de mare important. tetine. perie pentru sticlii. cu ajutorul unei perii speciale. cind va avea timp.I cufit pentru a nivela zahiirul vi praful de lapte din lingurifii. 2. Biberoanele din sticlii de Jena ingrijirea $i minuirea corect2 a biberonului ~itetinei constituie condifii de bazii pentru piistrarea igienei alimentafiei $i evitarea imbolniivirii sugarului de diaree. din materiale speciale.CLteva obiecte necesare pentru alimentatia sugarulu~: biberoane.I termns necesar pentru ciiliitorii sau plimbilri rnai lungi. cutie din plastic cu capac. . .I tel pentru amestecul pireului. . . suficient de mari pentru a cuprinde comod jumiitate din inventarul pentru "buciit&ian copilului. care rezistii la fierbere.I recipient gradat pentru miisurat anumite alimente. . .46 . resturile de lapte se indepiirteazii foarte greu. pglnie. . sunt rnai rezistente la schimbikile bruqte de temperaturii.2 cutii din plastic cu capac. .I rciziitoare de sticlci. pentru a se inliitura toate resturile de lapte lipite pe perefii lui. Apoi se va cliiti de rnai multe ori cu apii fierbinte ~i il va pune cu gura in jos la uscat. Fig.I pensii inare sau I "cleste" cu care se scot tetinele $i biberoanele din vasul in care se plistreazli stenlizate (fierte). dar sunt rnai scumpe. in ultimul timp au a p h t noi tipuri de biberoane. cu capacitate de 250 ml. .I cutie cu bucci{i de tifon sterile. Pe peretele exterior al biberonului sunt gradate citef linii care indicii diviziunile de 10 ml. de .. insistiind in special in regiunea de sub g2t ~i la sanful circular care separ5 fundul de peretii laterali. Nu este permis sii se lase biberonul plin cu apii.. iar altele rnai mici pentru miisurarea zahiirului $i siropului).1-3 lingurife (una cu coada lungii pentru folosirea la amestec. biberonul se cliiteqte de mai multe ori cu a p i rece. cu git rnai larg $i cu un dispozitiv special de h ~ u r u b a r pentru e fixarea unui capac sau a tetinei.

deoarece se degradeazi destul de uqor (prin spilare. Se intoarce ca un deget de m k u q i qi se freaci cu o perie p h i se inlituri gi ultimele resturi de aliment. in ultimul timp au a p h t tot felul de modele. 2. ca un deget de minuqi pentru a fi curipte. tetinele devin moi.daci este posibil . s i permiti scurgerea laptelui sau pitrunderea aerului in biberon. tetina se spali imediat sub jet de api rnai inti3 rece qi apoi . I 112 . fierbere sau chiar de la perforare).). din material plastic sau silicon. rlisturn2nd &u gura in jos biberonul umplut. cel de sus situat la jumiitatea vasului) yi acoperit cu un capac. Tetinele sunt confeciionate din cauciuc. Puiine mame au ribdarea de a prelungi atiit de mult fierberea qi cea mai mare parte se mulpmesc s i se opreasci la primul clocot. cu tetina fixat& laptele se scurge c2teva secunde in jet continuu. Sunt necesare in permanen13 10-12 tetine. fie tntr-un vas cu un dispozitiv perforat (dublu fund. De altminteri. lapte cu adaosuri etc. i ' Sub numele generic de silicon. Nu se folosegte niciodatii un ac prea gros. se inroqe~te nou acul ~i se liirgeyte din orificiul cu prudenp. Tetinele din silicon sunt mai scumpe dar rezisti mai bine la sterilizarel.caldi. Daci orificiul rezultat este prea I larg. Sugarii prea mici. Se aleg mirimile care se aplici perfect la g2tul biberonului. Se folosesc modele care se pot intoarce. I - Fig. ci va fi folositi rnai a z i u c h d sugarul va primi alimente rnai consistente (supa mixati. respectiv. pentru ca s i le dispari mirosul. Pentru a evita formarea acestor straturi alburii pe pereiii de sticli ai biberoanelor se pun c2teva picituri de otet in api. la se aceste tetine se va face un orificiu suplimentar sau se vor folosi tetine cu rnai multe orificii ('Tn triunghi". foarte sub@e qi apoi curge picituri cu picituri. se z v h t i . Apa clocotiti emani vapori fierbinti care sterilizeazi tetinele puse pe dispozitivul perforat situat la treimea inferioari a vasului. Daci orificiul este prea larg. se infelege un grup de substante analoage cu corpii organici in care siliciul inlocuieate carbonul. de preferat sau "ncruce"). care se fixeazi pe un dop de plutil. iar sugarul. Aceasta trebuie s i dureze circa 25 minute. Pentru creqterea durabilitiliii. acul se inroqeqte la o flacki ~iapoi se inleapi in conul tetinei. Sterilizarea se face prin fierbere sau prin metode chimice. se aqeazi pe un platou de sticli qi se acoperi cu un capac sterilizat sub formi de con pentru a se feri de praf. Tetinele. Dupi folosire. cu timpul. &iputere. daci dupi prima perforare orificiul este str2mt qi laptele nu se scurge ?nmod mulpmitor. Se cliteqte bine.48 . Cele rnai bune sunt cele care se fixeazi pe biberon prin inqurubare. cele rnai largi risci s i se detqeze uyor. Daci laptele continui s i curgi in jet continuu inseamni c i orificul este prea larg. sunt sthjeniti la supt ~ 2 n d folosesc tetine cu un singur orificiu. iar pe pereiii biberoanelor se formeazi depozite de calcar. tetinele se pun la fiert intr-o bucatil de p2nzi sau se opkesc fie intr-o strecuritoare. laptele se scurge cu vitezi. lipicioase. nu se arunci tetina respectivi. din care 5 minute in clocot pentru a distruge microbii cei rnai periculoqi.Mama copifrrl Tetinele noi de cauciuc se freaci cu sare qi se fierb invelite in tifon.Spillarea biberonului. Dimensiunile orificiilor sunt potrivite atunci d n d . Daci se procuri tetine =i giuri. se scuturi pentru a se scurge toati apa. perforarea se va face de citre mami cu ajutorul unui ac de cusut. in familie sterilizarea se face prin fierbere.

De asemenea. precum si in proporfia dintre diferite minerale. la nevoie. Cantitativ are trei dezavantaje man: proteinele (cazeina) si s h r i l e minerale sunt E n cantitate prea mare (de 3. proprietifile si calit5file biologice ale unor principii nutritive de baz5 (proteine. numai ca o solufie de compromis. intr-un loc anume destinat. la indemhi. Prin diluare se reduc vi rnai mult hidrocarbonatele (48 gll in laptele de vac5 fa15 de 68 gll in laptele uman). 2. nu se va amesteca cu vesela restului familiei. laptele de vac5 prezint5 mari deosebiri fa15 de laptele uman. De aceea s-a impus corectarea acestui neajuns prin adaos de zahir sau glucoz5 ("primul hidrocarbonat") si de arnidonuri (orez.10 g pesmefi pisati 10 g griv . Pentru aceasti3 suplimentare in hidrocarbonate a laptelui de vacg. 0 dat5 in 24 de ore se spal5 cu solufie de s5pun sau cu detergenfi speciali limpezindu-se bine dup5 aceea cu ap5 cald5. excrefie) nou-n5scutului qi sugarului rnic. grgsimi). Aviind in vedere aceste deosebiri si neajunsuri. Nemodificat. Altele au dispozitive care regleaz5 dimensiunile vi ritmul pic5turilor (cu 2 sau 3 trepte: I. la nevoie. metabolism. Pentru orientarea aproximativ5 se pot folosi.5. uSor de minuit qi mai ales cel mai ieftin. urmgtoarele unit5fi de m5sur5: 1 linguri@ de ceai = aproximativ 5 ml 1 lingur5 mare (sup5) = aproximativ 15 ml 1 pahar vin = aproximativ 90-80 ml 1 lingur5 mijlocie = aproximativ 10 ml 1 ceasc5 de cafea = aproximativ 100 ml 1 farfurie de sup5 = aproximativ 200 ml in medie. se va folosi un biberon. Folosirea laptelui de vacg sau de capri (nemodificat) sau a unor produse industriale de lapte integral ar duce la suprasolicitarea organismului (digestie. dou5. 1 lingur5 mare (de sup5) ras5 contine: 10 g Win5 de griiu . au compozifie constant5 qi pot fi procurate in cantitgfi man. Obiecte de mkurat ~i dntiirit. zeamil etc. II si 111). Tetinele cu trei giiuri. ci rnai mult ca adaos la . asimilafie vi excrefie ale organismului noun5scutului atunci cand este alimentat cu lapte de vac5. Preparatele industriale sunt de bun5 calitate. se va adopta. pediatrii au preconizat de-a lungul timpului diferite modific5ri pentru realizarea unor preparate in care laptele de vac5 s5 se apropie de laptele uman.20 g zah%Produsele de lapte pentru sugari sunt insofite de o lingurif5-m5sur5cu care se prepar5 dilufia de lapte.z a h h l s-a dovedit ca fiind cel rnai bine tolerat dintre hidrocarbonate.10 g m5lai 10 g fulgi ov5z . cu o cantitate prea mic5 de hidrocarbonate (care sunt sursa de energie cea rnai important5 ~i cea rnai uvor de utilizat de c5tre organism). Celelalte ustensile necesare in alimentatia artificia15 se spal5. Prin adaosul de ap5 (112. Consideratii generale asupra alimentatiei arttJciale Eforturile pediatrilor dintotdeauna au tins s5 realizeze prin alimentafia artificial5 cresterea si dezvoltarea sugarului la fel de bun5 ca si cu laptele de mami. Recent au a p h t tetine gata perforate cu una. 314) scade cantitatea de proteine qi de s h r i minerale. cu riscul unor tulburilri grave. Dilutia este prima tentativi de corectare a laptelui de vac5. sau de capr5 la nevoile sugarului mic. dar nu este inc5 folosit5 la nivel casnic. sunt mari deosebiri in ce priveste structura. in jet de ap5 vi se op%-esc inainte de folosire. "in cruce" sau 'Yn linie dreaptii". Mikurarea cu lingura sau cu o can5 nu este niciodad precisg. trei sau chiar patru orificii dispuse variat in "triunghi". poate s5 se sufoce prin "falsi cale" (laptele pgtrunde in trahee).3.neputiind inghiti repede. iar hidrocarbonatele (lactoza) in cantitate prea rnic5. Pentru preghirea diferitelor preparate dietetice este necesarii misurarea qi. uneori. in dietetica traditional5 clasici s-a impus qi a r5mas zahararea. Zahararea. ciint5rirea alimentelor. denumite convenfional "cel de a1 doilea hidrocarbonat"). Dextrin-maltoza este rnai bine tolerati deciit zahgrul. 213.5 on). dispuse in "triunghi" par cele rnai practice vi se potrivesc la majoritatea sugarilor. ceea ce uqureaz5 sarcinile de digestie. dar se reduc procentual hidrocarbonatele (lactoza) ~i grisimile. pentru ca mama s5 nu piad5 vremea c5utAndo. dup5 utilizare.3. htr-adev%. Vesela copilului se depoziteazi in dulapul de vesel5..15 g Win5 de orez 10 g boabe de orez . ceea ce duce la obfinerea unui preparat dezechilibrat. fn lipsa unor vase de m5surat lichidele. Amintim ciiteva din modificirile ce s-au impus pentru a transforma laptele de vac5 in vederea adapt%% la posibilidfile ~inevoile nou-n5scutului qi sugarului mic.

Beba 1. Adaosul celui de al doilea hidrocarbonat s-a Ecut pentru ca unele componente ale laptelui de vacii sii fie mai uvor de digerat. Nan. a1 diverselor alimente folosibile la sugar ~i copilul mic. S-a ajuns astfel la producerea . Pe l h g g insu~irea tehnicii alimentapei. Nu existii un regim standard valabil pentru tofi copiii de aceea~i v&stii sau cu aceea~i greutate. mediu rural sau urban etc. porumb. Preparatele acidifiate se folosesc mai putin. frigider. rezultate dintr-o experientii indelungatg ~i din cercetgri ~tiintificesg fie substituite cu fantezia.posibilitifile de aprovizionare alefamiliei (venit. Nici chiar apetitul sau greutatea nu sunt criterii absolut obligatorii. mama este datoare sg tie sii-~i observe copilul ~i sii nu aplice totul orbe~te. Nutrilon. In ultimul timp au apiirut unele produse adaptate sau partial adaptate (mai ales). de v h t i ~igreutate. fn lipsa acesteia. rafia medie alimentar5 fixati de medicul sugarului constituie singura cale de urrnat! rea ctiiie' Jndivid nale. Este absolut necesar un dialog permanent h care medicul sii aib3 timp sg "asculte pe copil" prin reacple descrise de mam%Medicul de familie ajutat de asistenta de familie trebuie sii discute hdelung cu mama ~i s-o facii sii priceapii. Dialog intre m~icadrele medicale. Degresarea s-a folosit.) avea ca scop modificarea cazeinei ~i emulsionarea !ipidelor. Similac. se va apela (forfat) la laptele de vacii in dilufii progresive cu adaos de zahk (inaul hidrocarbonat) ~i apa de orez (a1 II-lea). cele mai potrivite pentru nevoile nutritive ale sugarului. sezon. preparatele adaptate sau paqial adaptate din laptele de vacii se inlocuiesc parfial cu griisimi vegetale (floarea-soarelui). S-a dovedit cii folosirea laptelui de vacii procurat fie de la produciitori.gradul & instrucfie a1 pa'rinfilor.vi prefei-infele sugarului.gradul de civilizatie gi igiena' (spafiu locativ.produsele industriale. acid citric etc. fn mediul rural se va hcerca instituirea i i prelungirea alimentafiei la s h . pe lhgii sterilitatea garantati ~i compozifie constanti. fiind lipsite de gluten. fn preparatele adaptate1s-a renunpt la adaosul de zahk ~i amidonuri. In prezent. Orezul este constipant. Milumil 1. laptele de vacii se dilueazii ~i se zahareazii dupg sfatul medicului. in funcfie de nevoile personale ale ci acestuia. acidifiate. implicii mult rnai multe riscuri decfit celelalte preparate industriale de lapte. . care se aseamSinii h ceea ce prive~te compozi?ia chimicii vi digestibilitatea cu cele din laptele uman. obiecte de preparare a alimentelor pentru sugar. Alegereapreparatelor de hpte pentru nou-&cut A. Pentru a fi folosit &ii riscuri. Mama trebuie " sii-qi hsupiscii o tehnicg ?n pregiitirea ~iadrninistrarea alimentelor sugarilor. Trebuie amintit ins5 cii hidrocarbonatele din lapte sunt reprezentate de lactozii. Dimpotrivg. iar porumbul este uvor laxativ.). Ca linie general5 de conduit&pe lhgii criteriile clasice. . cu respectarea riguroasii a regulilor de igieng. Intr-adeviir. traditii ~i observafii empirice. precum ~i progresele tehnice ale industriei alimentare au dus la schimb5ri dramatice in alimentafia copilului ~i rnai ales a sugarului.). Adaptarea individuali. Aceasta nu inseamnii cg normele de dietetic5 a sugarului. Acest adaos s-a f k u t prin orez (combate tendinp la diaree). Folosirea produselor denumite "formula" la nou-niiscutul la termen yi la sugar Multi vreme alimentafia sugarului s-a sprijinit pe intuifii. fie din comeq. de stares de sgdgfate a sugmfui s de standardrcl f de via$&al f d i i e i . curiifenia in casii. Dacii nu este posibil nici aceasa ultimii solutie. ideal ar fi ca h primele luni sg se asigure un produs adaptat. obiceiuri culinare). Prin diferitele procedee industriale. Cercetiirile ~tiinfifice bazate pe studiul fiziologiei copilului. Dintre preparatele de lapte praf sunt de preferat cele adaptate silsau parfial adaptate (Aptatnil'. Aponti etc. pe hfelesul ei. la nouniiscut ~i sugar. griisimile din lapt? de vacii sunt deosebite fa@de cele din laptele uman. .apetitul . Numite fn literatura anglo-saxong "formule". socotindu-se $3 griisimile din laptele de vacii sunt viititmgtoare. Acidifierea (acid lactic. Superioritatea "formulelor"pentru sugari (preparatele adaptate yi partial adaptate) fa@ de alte produse industriale ~i rnai ales fa@ de laptele de vacg proaspgt este nea. trebuie sii se fin5 seama de: . laptele praf capiiti o serie de insuqiri care fi confer5 o superioritate net5 fafii de laptele de vacii. singurul hidrocarbonat admis fiind lactoza. Acestea sunt rnai pufin consistente (mai "apiitoase") $1 de aceea unele mame cred cii sugarul nu se saturii. cum trebuie sii p r d z e .

se poate folosi: a) nou-niiscut: lapte de vacZ 112 cu 5% z a h k (jurnztate lapte + jun15tate ap5 + 1 lingurifZ de zahZr r a d la fiecare sutii de grame fierte impreunii) b) intre 1 lurid ~i 4 luni: 213 lapte + 113 apii + 5%.1 $i 2. Cercet5rile $i experientele diferitelor institutii nationale si internationale au fost analizate si apoi cnmunicate de ciitre foruri.2 FORMULE (PRODUSE) DE LAPTE DIN GRUPUL "INFANT FORMULA" (FORMULE PENTRU SCGARI) FOLOSITE IN ALIMENTATIA SUGARULUl(0-1 AN) IN TARA NOASTRA. in mediul rural unde prin traditie ~i din motive econumice se folose~te laplele de vac5. Humana 2. LA CARE N U ESTE POSIBILA ALJILIENTATIALA SAN' Luna 11-a 1 De la 5 la 12 luni A.3.2 se adreseaz5 medicilor si asistentelor de familie. ' Vezi ~i tabelele 3. Nan.Directives of 14 May. Morinapa. Folgen-Wlch.1993)" $i de "the ESPAGN Coinmitee in Nutrition (1990-1993)" (formule pentru sugari)."antigen-reduced (h~poallergenic/hypountigenicj formula" (formule hipoalergice/ hipoantigenice).ca si laptele uman . FOLLOW-IJP .2.denumire SUA: Similac. din diverse fiiinuri de cereale sau de fructe \i zarzavaturi) la formulele partial-adaptate ~i la cele hipoalergice/hipoantigenice si de continuare (Follow-up formula).4% cereale instant. Rernedia. pag 127. Nutlicare Special.1. Se recomandii in primu1 an de via12 si includ in Europa produsele denulnite: . Bcbelac (Numicia) Lunile 11."partially adapted . fn tabelele 2.formula " (formule sau produse par. dextrinmaltozii. Humana baby fit (Humana). congrese ~i conferinfe internationale sub form5 de recomandiri. Practic aceste produse se folosesc pan2 la v2rsta de un an. Nan. TABELUL 2. c) intre 5 ~i 7-8 luni: lapte de vaci 314 + 114 a p i iunii recomandii lapte de vacz nemodificat) + 5% z a h k + 5 g ulei: d) Bztf-e9 si 12 luni: lapte de vat% integral + 5 % z&gr +/.adaosul de lactoz5 (En formulele adaptate) sau cit: lactoz3 si alte hidrocarbonate (glucozii.2 sunt sintetizate denumirile $irecomandiirile acestor produse. Nutrilon premium C ) Infant formula idenumirea americanii): Sinulac (SUA). B e h e l . z a h k fierte impreunii. 125.tiul nduptute) . 126 +i 3. (Milupa).2.pentru sugari $i copii in v2rstZ de 5 luni F O R m A 3 ani ("ESPAGN". 1990) (formule de Ulterior s-a hot&% ca aceste produse sg fie folosite continuare) numai la sugari in v2rst5 de 5. Pre-Humana (Humans) b) Formule partial-adaptate europene: Aptamil I. 111 Lafel si IV B. Beba (Nestle). Aceste "formule" pentru nou-n5scuti ~i sugari se caracterizeazfi prin urmrtoarele modificki: .).reducerea siin~rilor minerale: . .) care confin . Aptamil 2. NIJTRICARE pecial (Israel).112 linguritii de ulei de floarea-soarelui bine rafinat. Tabelele 2. Humana 1.liln~nil2 si xpoi Milumil ? c) L."adapted forniula" (formule sau produse adaptate) .apte praf "clasic" sau laptc de vaci d) Lipturi cu adaos de cereale Intre 8 $i 12 luni TIPURI DE INFANT FORMULA INFANT FORMULA (formule pentru supari) I Aceast5 denumire este fixat% de "the Scientific Commitee for Food of the Com~nissionof the European Communities (199 1 .3. si 2. . Beba (Nestle). Xiorinaga (Japoniai. ~ a) La fel ca intre 5 ~i I 2 luni h ) h.unor I5pturi care sunt mai apropiate calitativ de laptele uman. Nutrilon plus b) INFANT FORMULA (simple sau cu adaosuri) .12 luni (European Communities Conunission . Liipttlri de continuare (Follow-up .fnlocuirea partial5 a griisimilor din laptele de vacii (compuse din acizi grasi saturati ~i polinesaturati) cu gr5simi vegetale (ulei de floarea-soarelui etc. Liipturi de inceput ("start") folosite in primele 4 luni de viati: a) Formule udaptate (europene): Pre-Aptamil (Milupa). . Repet5m cii numai fn situafiile fn care nu este posibi15 alimentafia la sgn. la care ideal ar fi sii se adauge la urmii dupZ fierbere 114. deuxiemc age): a) Formule partial -adaptate de continuare: Milumil 2. pag. se va trece la alimentalia "artificialii" cu lapte de vac5 sau cu produse industriale de lapte de vac5 ("formule" pentru sugari etc.reducerea proteinelor (fndeosebi a cazeinei) si completarea lor cu proteine din zer (lactalbumine qi lactoglobuline).acizi grasi nesaturati ~i polinesaturati.1. pag. NOTA. 1991j.Formula. Humana baby pt2 (Humana). Milumil 1 (Milupa).

3-0. (Nestle). Numirul de mese corect ar G urmitorul: sub 1 000 g . in general.7-1. fn Europa (Germania. printre altele. a tknidui). Nutrilon.Israel. proteinele ~i substanfeleminerale ~i de aceea se va da ~i un produs de lapte special pentru prematuri. 0. "Formule" pentru nou-nriscufi prernaturi ~i/sau greutate micz la napere. intoleranfi la unele componente ale laptelui (lactoza) sau alte dizaharide ~ipolkaharide precum ~i unele malabsorbfii. Sunt formule hidrolizate. Franfa. Nutrilon Premium. kuphrilefa'ra' lactoza' se folosesc in unele cazuri de intoleran@la lactozi sau de galactozemie. Humana 1. Aceste produse confin la 100 d lapte in jur de 2 g proteine. Nutrilon plus. 1 000-1 500 g: 10-12 mese. c5ci este vorba adesea de o alergie dubli la laptele de vaci ~ila soia. . 3. de litera H (de la cuviintul german heilen = a vindeca.9 proteine. Respectgnd normele americane. Pre-Humana etc. Aceste produse in Europa sunt notate cu 0 sau litera F (Aletemil 0. Pe misuri ce tolereazi bine laptele.8 grisimi. 3. fn general. Se incepe cu 5% solufie de glucoz5 sau de dextrin maltozii ("solufii izotone"). Beba 1. Dintre aceste produse. Humana 1. 2. fn familie se va continua cu produsul folosit in maternitate.2-8. concentratiile diferitelor componente ale laptelui sunt urmitoarele (procente la 100 d ) : 1. 4. h functie de gradul de hidrolizi a formulei sunt disponibile dou5 tipuri.). Aptamil2. 8 g hidrafi de carbon. Formule (produse hipoalergenice/hipoantigenice) Preparatele respective nu sunt decit l5pturi de prevenire in cadrul unui risc alergic crescut ~i nu produse terapeutice. Ele pot fi folosite ca supliment la aliptarea materni.SUA). 1 5002 000 g: 8 mese. fn acest grup s-ar incadra produsele Milupa HN25 (Heilnahrung) ~iHumana H. in caz c i familia are un standard de viafi corespunzitor ("formulele" de lapte sunt scumpe). formulele complet hidrolizate ~ipreparatele zise "hipoantigenice" sau "hipoalergenice".Dintre produsele de lapte praf.43.4 substante minerale ~i 70 kilocalorii (293 Kilojoule). la noi in fari se comercializeazi ~i se gsesc in permanent5 Milumil 1. Prematurul hipotrofic (cu greutate mici) are nevoi crescute de hran5 fafi de nou-niscutul la termen. Humana baby fit. produsele respective sunt fabricate cu un confinut care trebuie s5 se incadreze in recomandiirile fixate de forurile internafionale(ESPAGN etc.. care sunt recornandate ca fom~ule generale pentru primele 12 luni de via. Nutricare-soja . Nutricare (Israel). Huma OF. Eventual se poate da un aliment hidrolizat (de exemplu.Silnilac. Nutrilon premium. 3.. Ideal ar fi s i se inceapi cu un produs (formuli) adaptat "de inceput".6 g gr&imi. fn acest grup sunt cuprinse. ISOmil . fn realitate. Pepti-Junior). se vor alege nici o ezitare formulele adaptate sau partial-adaptate. La noi in pi aceste preparate s-au gisit periodic. 2530% din copiii alergici la proteinele laptelui de vac5 sunt sensibili qi la soia (Nutrilon-Soja . Formule terapeutice. Humana baby fit etc. iar intre 2 000-2 500 g: 8-6 mese.Olanda). fn practica obi~nuiti folosesc formulele pwialse adaptate "de duratii" (Germania. Acelea~i firme pun la dispozitie pentru sugarul peste 4-5 luni preparate notate cu cifra 2 (Milumil 2. Pre-Beba. Folosirea laptelui de soia in cazuri de intolerang la proteinele laptelui de vaci nu mai este retinuti ca in trecut.6 hidrafi de carbon ~iin jur de 70 kilocalorii (300 kilojoule). Formulele complet hidrolizate constituie baza tratamentului intoleranplor la proteinele laptelui de vaci dar ~ia unor forme clinice de enteropatie sau de malabsorbtie cronici. Nan.12 mese.). Alfare). Elvepa.All 10. lzpturile pe bazd de soia care au ca indicafie vegetarismul ~i unele boli metabolice. Beba 0. Aceste l5pturi sunt insofite in Europa. 8. pe durate scurte.). Beba etc. Laptele de mami nu acoperi nevoile nutritive ale prematurului in ceea ce prive~te caloriile. pe piafa romC neasc5 pentru alimentafia sugarului se g5sesc urmH toarele produse: Bebelac (Nutricia). daci acesta se g i s e ~ t e timpul in come$ tot 1.3-3. Humana baby fit. eutrofic. Austria) sau "de prima v2rstF (Franfa) ~i care in Occident sunt notate in general cu cifra 1 (Milumil 1. Humana 2. Formule pentru sugari adaptate gi parfial adaptate (de inceput ~i de continuare). se crevte mai departe piing se ajunge la rafia completi (117-116 din greutatea corporal5). La prematuri capacitatea gastrici este limitati ~ide aceea trebuie s i se dea m s e mici gi dese. Cu aproximafie. Lactana F (litera F provine de la termenul german Fruhgeborenen = prematur). Austria) aceste produse sunt notate cu prefixul Pre (Pre-Aptamil. Ciind tolereaz5 i se d5 lapte de mami sau un produs de lapte pentru prematuri. Elvetia. Se folosesc in caz de diaree.). Morinaga (Japonia). Formele complet hidrolizate pot f i incadrate in "lipturi terapeutice" (Alfare.

Laptele de vaci diluat (500 ml lapte + 500 ml apii sau 500 ml api de orez) la care se adaugii 10 linguriie de zahir (rase) se fierb impreuni. Laptele praf semiecremat este mai ieftin.112 lapte de vaci + 1/2 apii simplii (sau dupii 3 siptiimdni apii de orez).C. Adaosul de zahiir. fnainte de a incepe. T o t u ~ i compoziiia este dezechilibratii. ci numai sii fie ras$ adicii sii se treacii lama unui cutit pe deasupra pentru a elimina prea-plinul. Shaw. apoi le qterge cu un prosop curat. iar proteinele qi s5rurile minerale riimdn ridicate. de cereale qi de ulei duce la miirirea valorii calorice care deterrninii o cre~tere greutiiiii a prin acumularea de iesut griisos.B. Cu 130 g (2. de corectitudine in prepararea dilufiilor. fntr-o miisurii de 3 g de pudrii de lapte indeshd se poate creSte . in schimb. Dupii vksta de 3 siiptilmdni se creqte concentraGa (douii p q i lapte qi o parte ap5). ecremat). Se ia biberonul apa din crati#a in care a fost sterilizat ~i se gole~te a-i atinge interiorul. respectiv 6-7 g pulbere de lapte la 100 ml. Reconstituirea se face prin "diluarea" (resuspendarea) a 130 g de pulbere la 1 000ml apii. Adaosul de pudrii de lapte in biberonul cu apii face sii se urce nivelul de lapte deasupra gradaiiei dorite.5 g zahiir (0 linguriiii rasii). Se foloseqte linguriia-misurii oferitii de fabricant qi se adaugii cantitatea previizutii pe cutie "la modul de preparare". colici). procurat direct de la produciitor. Nu este perrnis sii se indese miisura.L. practic revenind 1% miisuri lapte praf la 100 ml ap5. viirsiituri. de f i i n i de orez sau de dextrinmaltozii qi de ulei de floarea-soarelui corecteazl numai partial difereniele fa@ de laptele uman. Pentru a-i corecta confinutul mic in hidrocarbonate (laptele de vacii coniine 48 g%o hidrocarbonate. in 1973. Sunt folosite inc5 in familiile care nu pot cumpiira produse adaptate sau partial adaptate (mult mai scumpe). a ariitat cum cantitatea de lapte-pudrii poate sii varieze de la simplu la dublu pentru aceeaqi miisurii cdnd ea este preparatii de persoane diferite. mama iyi spal5 mdinile cu a p l ~i sipun. ceea ce provoacii unele tulburiiri ("febra de sete". 2. C. Produse industriale de lapte praf "clasice" 1. fais de 68-70%0 c k conline laptele uman) se adaugii z a h k 5% (1 lingurig rasii la 100 ml) si 2-3% filing de orez sau dextrin maltozii. Pentru corectarea parfialii a laptelui de vacii se recornand4 in prima lung de via$: . Cu toate riscurile medicul de familie este nevoit sii foloseascii laptele de vacii. Lichidul de dilutie este in mod obi~nuit care se fierbe in prealabil. La nou-niiscutul la termen. Laptelepraf integral (26-28% grlsime) se obfine din laptele praf integral. . Unele mame au tendinla de a forfa doza. "regurgitafii". la care se adaugii 5 g zahiir. se preparii uqor. greqelile de reconstituire sunt rare qi toleranfa este bung. J.1-3 g ulei de floarea-soarelui. porfionat in biberoane. de mdini qi vase bine spaate qi de frigider! Folosirea biberonului Se vor respecta dozajele qi o curiiienie riguroasii. Pentru a se "corecta" cht de cdt compoziiia cu totul diferitii a laptelui de vacii fat5 de laptele uman ar trebui ca resuspendarea pulberii de lapte sii se faci in apa de orez. fie in oalii de Fie fierbere se riice~te brusc qi se piistreazii la frigider. Laptele de vacii fn mediul rural procurarea de produse industriale de lapte (adaptat sau chiar lapte praf obi~nuit) multe in familii este greu de folosit. care contine 18-20% griisimi (fn loc de 26-28% griisimi). . Laptele praf ecremat (degresat) sau semiecremat se produce industrial din laptele de vaci degresat (desm8ntdnit. acest lapte va fi dat diluat corespunzbd laptelui de vaci indoit cu apii Gumitate lapte ~ijumiitate apii) fn primele 3 s 5 p t h h i . respectiv 2% miisuri a 5 g la 100 rnl ap5. in biberon se apa pune mai i n a i apa (inciilzit5 la 40-50" Celsius) p h i la gradaiia corespunziitoare pentru masa respectivii. Este nevoie de lapte de vacii recoltat ~imanipulat in condiiii de curiienie perfecti.6 misuri de 5 g rase) resuspendate in apii sau in apa de orez rezultii un preparat cu o concentratie aproximativl de 213 lapte + 113 apii. iar uleiul se adaugii la sfdr~it. nediluat (34-36%0grisimi). Prin degresare se scad prea mult griisimile. un medic englez. adaosul de zahiir. La noi in tars se comercializeazii un produs denumit "lapte praf normalizat". Liipturile industriale ecremate au fost folosite in hrilnirea multor generaiii de sugari sub viirsta de 5 luni. indulcit cu z a h k qi imbogifit cu ulei de floareasoarelui. Nediluat se poate folosi dupi vksta de 7-8 luni.

in multe farnilii (mai ales de la ?i laptele nu este incilkit qi se x ) preg3tegte cu api la temperatura camerei. se sparge biberonul! fn ultimul timp mul@medici susen c3 laptele p a t e fi oferit la temperatura fnconjurfitoare. Este i n t d r n d pentru a verifica nutului bibemnulu~ Nu se va incerca incidzirea biberonului la flacka aragazului (pericol de accident) qi nici introducerea lui intr-o oal3 cu ap3 clocotiti. responsabili de suprasolicitare_afuncfiei rinichilor qi de enterocolita necrozant3. Lipturile prea concentrate fac s3 apari riscul de obezitate. dar mai ales o inckcare excesiv3 in sodiu. produsul la 5 g. Cutia de lapte este apoi inchis3 emetic qi biberonul va fi agitat pentru a nu se forma cocoloa~e.Testarea temperaturii laptelui. De fapt. p l ~ s u l . Prezenp bulelor care i 13 Fig. fn momentul alirnentatiei.aer. modul de a bea. Unii pediatri au fncercat s i dea laptele scos direct de la fiigider noun3scutilor la termen qi la prematuri qi au comparat somnul. fncdzirea biberonului. laptele nu trebuie misurat cu lingurita de cafea. sugarul trebuie s i fie fn stare de veghe. La nevoie. materiile fecale. In aceea~i ordine de idei. Dup3 ce se agit3 bine.2.51). Pentru aceasta biberonul gata pregitit fie se va incilzi pe soba sau caloriferul bine fnc3lzit. pentru omogenizarea confinutului. 2. h mod obi~nuit. mama s&se instaleze comod.Nu se foqeazi sugarul s i consume toat3 rafia. h&ia fiind un bun izolant termic. biberonul va fi Pncilzit pfini la temperatura de 50" inainte de administrare. h timpul fntregii durate a suptului. LJ - Fig. fie se va scufunda fntr-o oal3 118 . luarea fn greutate. Fig. Daci alirnentafias-a pregitit pentru mai multe mese. fX . cici miirimile sunt foarte variate. iar de dorit =i martori qi cfit mai calm&.hcglzirea biberonului. 2. Nu se intrerupe alimentafia pentru alte preocupilri.51 .50 .fncillzirea biberoanelor.Unele produse ("formule") necesiti cfiteodati scuhirituri viguroase pentru a fi bine dizolvate. lini~tit. laptele pentru sugar trebuie incilkit la temperatura de 40" cel mult 50". in lips3 de t m o s biberonul pregitit cu lapte se bfiiqoar3cu ziare fn mai multe straturi. h caz de deplasilri cu ma~ina plimbiiri se folosesc biberoane-termos sau termosuri simple. biberonul se poate incilzi.49 . 2. biberonul trebuie s i fie astfel inclinat pentru ca gfitul biberonului qi tetinei s i fie pline cu lichid.Mama copilul cu api caldi sau intr-un incilkitor electric cu termostat sau se scurge api caldi de la un robinet (49°C) qi apoi se testeaz3 temperatura virsand cateva pic3turi din continutul biberonului pe fafa interni a antebrafului sau mamei (fig. regurgita@le.

Rafia teoretica'. sugarul va f i culcat in pat pe partea dreapta. divizat la numarul de mese pe 24 ore. De la un sugar la altul ~i de la o zi la cealaltii pentru acela~i sugar. Nou-nascutul i ~ stabile~tetreptat intervalul. c2t mai pufin i f l a ~ asau chiar go1 "piele t la piele". n u m h l de mese ~i i ra$a de lapte. Cantitatea (rafia)de lapte.prima v2rstii. Unii sugari . debitul laptelui se poate accelera ~i ajunge pe o cale falsa (pe trahee) cu riscul de a-1 sufoca. fiind bkuitii c5 ar sta la originea unor cazuri de moarte subitii. finut fn brafe in pozifie verticals lipit de corpul mamei. Ideal este s5 se aStepte cel pufin 3 ore intre doua supturi. Pozitia de "culcat pe burti%"a fost contraindicata in ultimul timp.formula). Laptele ramas in biberon se arunca ~i se curafa materialul folosit. Niciodata nu trebuie sa se instaleze un sugar ca sa trag5 singur din biberon. D a c i el nu d o r e ~ t e . Cantitatea de lichide ca ~in u m h l de mese variaza in limite foarte largi. lichidul se va scurge in afara. A5a cum am arnintit mai sus.se poate ajunge la inapetents rebela. se verifica permeabilitatea tetinei. normalizeaza peristaltismul. 2. Trezirea spontana este cel rnai bun indicator al orarului. i pe Fiecare sugar este diferit ~iparinfii i ~vor da seama i foarte repede ce convine mai bine copilului. dupa eliminarea gazelor ~i a c e ~ tsugari vor fi intor~i parfea dreapta.~ manifesta personalitatea cu i care s-a nascut. Cildura ~icompresiunea locals realizate prin contactul cu corpul mamei favorizeazs eliminarea gazelor din stomac. Tot ce se spune in r2ndurile urmgtoare constituie o orientare generala. sugarul va fi finut in pozifie verticals sau culcat pe b u d pe genunchi sau. Dupa ce elimina "aerul". rafiile consumate sunt variabile. calmeaza colicile. produsele europene se prepara cu o rniisur5 de 30 ml apa (multiplul lui 30). De exemplu (8 zile-l)x 70 = 490 ml. . dup5 americani . Dupa supt.se satura ~i cresc in greutate cu rafii mult mai mici (de circa 100-120 mVkg corplzi).este adevarat. fn primele zile nou-nascufii se satura cu circa 160-200 ml in 24 ore (H. Din timp in timp se retrage inceti~or tetina din gura sugarului pentru a evita ca suptul s nu creeze un go1 ce 1-ar : impiedica sii aspire laptele. Inainte de a-1introduce din nou in gura.Ewerbeck ~i E. Pozifia mai mult sau rnai putin str2ns3 a inelului care fixeaza ~i menfine tetina pennite sa se regleze debitul scurgerii laptelui in funcfie de energia suptului qi de marimea orificiului (sau 10 orificiilor) tetinei. Rafia teoretica in primele zile de viafa se face dup5 formula Finkelstein: (numarul de zile de viafa . Lgpturile pentru sugari (dupa germani . ca ~iin alimentafia naturals. fiecare sugar av2nd dreptul. Nu trebuie niciodata s5 se forfeze un sugar s5 termine laptele dintr-un biberon. de a .1) x 70 g. iar cele americane cu o masura la 50 sau 60 ml la 100 ml. pentru acoperirea nevoilor medii. Pe de o parte el poate scapa tetina ~i sa nu poata s-o repuna in gura sa. data nu datoria.urea la suprafafa in biberon constituie proba ca tetina este corect gaurita ~ica laptele se scurge bine. ceea ce este frustrant.Biberonul trebuie [inut in a$a fel ca tetina sji fie plinji. dar mai ales.52 . Un supt dureaza' in mod obi~nuit pcina' la 20 minute. aceastii pozitie laptele trece rnai uSor prin pilor din stomac in duoden ~i daca sugarul regurgiteaza. rnai pufini . elimin2nd riscul de inhalare ~i de falsa cale.Schmidt). Unii sugari care elirnina greu aerul prefers s5 fie p u ~rnai int2i pe partea st2nga pentru a u p r a trecerea i gazelor din stomac spre intestin. ~i mai bine. ale ckei orificii se astupa cu u~urinfs. fiecare sugar are ritmul sau. Mai inainte se fixa ca rafie-standard 150 mllkg ~i pe zi. intervalele dintre mese pot f i inegale ~i cantitiifile luate la fiecare biberon variabile. dupa francezi . permit o mare suplete in ce prive~te orarul ~inumarul meselor. In general. Fig.adaptate. fntre a 10-a zi ~i a 28-a zi de viafa 116 din greutatea corpului sau c2t vrea nou-nascutul. RaGile sunt deci teoretice ~inu reprezintii dec2t media.

Mama fl ccpcopilul Fortarea constituie r inapetente. 0 deviere de o jum6tate de or6 in plus sau in minus este cel rnai firesc. Prima mas6 se d6 in momentul in care se trezeqte noun6scutul qi apoi i se va da s6 mgnhce atunci c h d d6 semne c6-i este foame. a p ca' progresul ponderal "ca la carte" (de 170-210 g pe sa'pta'mdna') se inregistreaza' in sa'pta'maAnile viitoare. intdrziindu-1 pe cel de seara' sau prepardndu-1 cu o concentrare mai mare nu sunt unnate de succesul dorit. Pdn6 la urm6 se ajunge la un compromis Entre nevoile sugarului qi dorintele mamei. . la noi in far6 sugarul este alimentat "la cerere"). . este in interesul s3u de a planifica ore aproape fixe (&6 a fi ins6 draconice!). el este nervos. fntre masa inti3 yi a doua intervalul este adesea rnai mare. pentru ca' produsele adaptate nu sunt indulcite ~i sugarul va prefera ceaiul indulcit excesiv. Ar fi crud qi absurd s6 se lase un sugar s6 pldng6 de foame in timpul noptii. Atunci cdnd se administreaza' se va indulci cu 5 g ( o linguri[a' rasa') la 200 ml ~i nu cu 5 g la 100ml cum se fa'cea inuinte. in general.). iar dup6 aceea in cursul urm6toarelor 6-8 s 6 p t h d n i de 5-7 mese. sunt de subliniat qi in alimentatia artificial6: .nu se trezeqe sugarul din somn. de gospodiirie. 0 mamg care este convins6 (trebuie s6 se qtie c6 acest simf6mdnt este mai mult intelectual decdt instinctiv) c6 este preferabil s6 asculte de copilul s6u qi s6-i dea biberonul cdnd el il cere. b trecut. rnilioane de sugari au fost alimentafi la ore fixe qi nu s-au observat tulbur5ri psihice sau corporale. Partizanii disciplinei fixe se opun adepplor libertiipi totale. de prieteni. Biberonul se da' la oreflxe sau la cerere? Pe aceasti problem6 s-a discutat multi vreme. nici o jen6 in via@ zilnici?(sau dac6 ea accepti in numele a ceea ce ea crede c6 este interesul superior al copilului). diaree. moroc6nos qi va suge prost. Copilul ia "la cerere" cantitatea de lapte pe care o vrea qi in momentele pe care le doreqte.Rossant). . Suprimarea biberonului de noapte nu tine nici de medic qi nici de p5rinfi. aceasta se vaface treptat. sugarul renunp rnai inti3 la suptul de la orele 23-24 qi rnai & z i u la cel de la ora 2. Se va tine seama rnai intdi de ce convine sugarului qi in a1 doilea r h d a1 mamei. sugarul ajunge s6-qi reglementeze un orar fix. La noi in 1x6. Aceast2 practic6 impiedic6 pe mam6 s6 aib6 un repaus a1 ei sau de a-qi programa folosirea timpului. alimentafia la cerere genereaz6 adesea mari dificultiti. De multe ori.nu se schimba' preparatul de lapte cu un altul decdt la sfatul medicului.tentativele de a "sca'pa" de biberonul de noapte. in primele zile se prepara' cu 2 ma'suri la 90 ml apa' ~i nu cu 3 miisuri. testand reacfiile sugarului (modul cum il prime~te. de ceea ce are pofti s6 fac6. . ea face o alegere bun6 (L. nici o frustrare. Daca' este nevoie de schimbare. pa'strat infrigider la temperatura' injur de 4" C ~i dour se inca'lze~te inuinte de administrare. pentru ca' unii nou-nuwscu[i primesc mai greu un lapte mai vdscos. De altfel. Din contr6. nimeni nu o impiedic6. cu variafii de orar de un sfert de or6. . Majoritatea sugarilor nu se supun orariilor fixe. sugarii mhdnc6 din 3 in 3 ore.nu se face pauza' intre mese. bainte de 3 luni majoritatea sugarilor rnai cer s6 m6ndnce qi in timpul noptii. de sot. . mama care-qi d6 seama c6 alimenand un sugar "la cerere" nu rnai poate s6 se ocupe in acelaqi timp de ceilalti copii. Numa'rul de mese in prima s6ptAmdn6 este de 6-8 mese b 2 4 de ore. eventual un biberon in .nu se alimenteaza' sugarul cu martori ~i mai ales cu consilieri. . decenii in qir s-a sustinut in toate formele de inv3fknht medical qi s-a incercat punerea in practic6 a orarului fix. Unele mame care o incearc6 se extenueaz6 repede. Dac6 b s 6 se ia in seam6 activitatea femeii moderne in lumea noastr6 civilizati.). . Personal sunt adeptul alimenta#iei (la sdn sau cu preparate adaptate sau paqial adaptate) la cerere. b trecut nu se recomanda un biberon de noapte. va'rsa'turi etc. alimentatia Liberg este cea mai fiziologic6. .nu se intrempe administrarea laptelui pentru (telefon etc. in general. cu timpul. alte obligagi gospoda're~ti .pmdusele de lapte .nu se foqeaza' sugarul sa' consume o anumita' rafie. . cu cantita'fi mici. biberonul de noapte va j? prega'tit de seara. . Dac6 ea nu resimte nici o oboseal6. El nu poate fi calmat cu ceai pentru c6 el pldnge de foame qi nu de sete. ci de nevoile copilului. -ului cea m e a Dac6 sugarul este trezit dintr-un somn a d h c ca s6 m h h c e . Dac6 ne referim la comportamentul spontan a1 mamiferelor qi a1 femeii in unele societ6p (la sate.pulbere granulat.creSterea greuta'#ii la nou-nciscu#i se inregistreaza' dupa' 2 sa'pta'mcini de vista'. timpul noptii.ceaiul este necesar numai in situafii speciale.nu se a~teapta' ora mesei.

6 . Vigantol (Merck): 1-2 piciituri pe zi (500. dar riirirea frecvent2 ~i nerespectarea dozelor prescrise. flora microbianii intestinalii nefiind suficient dezvoltati.produsele de lapte adaptat sau partial adaptat nu sefierb. flancate de 10 zile (5 inainte ~i5 dupii injectie) de administrarea de calciu (fiole sau tablete) pe gurii. Vitamina D (cholecalciferol sau vitamina D) se g5se~te natur5 numai in cPteva alimente ~iin cantititi in foarte mici: ficat. Produsele industriale de lapte ("formulele". Nevoile de vitaminii D sunt rnai mari la prematuri ~i la gemeni. Suplimentkile de vitamine functioneazii in functie de v2rsta sugarului ~i de tipul de alimentatie (tipul de formule.urma'rirea progresului ponderal se face sa'pta'mdnal ~i nu zilnic si in nici un caz mai rar de 1 luna'. in marea lor majoritate. de continuare).) ~i modificarea conceptiilor pediatrilor au dus la o etap2 in care sbiitatea sugarilor este rnai putin periclitati. mortalitatea nu rnai este ridicat5. g5lbenu~ ou.1 000 u. de eventuale semne de rahitism ce survin ~i de cele scrise in prospectele fixate de firma produciitoare. Laptele de mamii confine toate mineralele ~i vitaminele (in afarii de D) aSa cii la aceqtia nu este nevoie de introducerea precoce de sucuri sau pulp2 de fructe. 9 ~i 12 luni. i n fixarea dozelor zilnice se va fine seama de recomandiirile forurilor ~tiinfifice internationale ~i nationale. dacii se respecti regulile de igienii. parfial adaptate. Iiipturi adaptate.sa' nu se uite ca' biberoanele si tetinele se spala' cu apa' rece imediat dupa'folosire. in familiile rnai putin evoluate (educatie. . dacii se folose~te laptele de vac2 fiert. dacii produsul lactat este bine ales. ci numai doza pe o zi. Un sugar alimentat corect cu un preparat de lapte de vacii. civilizatie). alti sursii de vitamina D se obtine prin expunerea pielii la radiatiile ultraviolete din lumina soarelui. Dac2 in maternitate s-a administrat doza-~oc sub form2 injectabilii (200 000 unititi interna@onale)nu se rnai administreazii deloc vitamina D in cursul primei luni de via@ Schema profilaxiei rahitismului cu vitamina D recomandati la noi de Ministerul Sbiitiifii sub form2 de injec@ieste urmiitoarea in primul an de via@: cite o injectie de vitaminii D2 sau D j de 200 000 unit2ti internafionale la naStere. - Concluzii Alimentatia artificialii reprezinti o formii eficientii de hriinire a nou-niiscutului ~i sugarului. Spre deosebire de trecut. mineralele ~i apa Vitaminele (cu exceptia vitaminei D).se evit5 apari@ade rahitism la copiii cu mame nedisciplinate ~i la cei care prezinti unele boli (diarei rebele. Insistim asupra faptului cii "formulele" americane au adaosuri de vitamine (inclusiv vitamina D!) vi siiruri minerale (fier). reprezinti un risc. Dac2 aportul de vitaminii D se intrerupe 1 zi. nu va dubla doza. sugarii se imbolniivesc rnai des. Sterogyl . din diferite motive. se injecteaz5 intramuscular vitamina K imediat dupl naStere pentru a preveni hemoragiile. de bung calitate ~iriguros preparat. Dozele sunt fixate de medic.). nu au suplimente suficiente de vitamina D. de organismul sugarului. Vitaminele.i. in piele se giise~te derivat de cholesun terol (7-dehidrocholesterol). 4 . unt.). de fier si fluor. care trebuie administrate separat.vitamina D2: 2 piciituri pe zi. produse de lapte-pulbere "clasic" etc. Produsele europene. beneficiile civilizatiei moderne (frigider etc. decPt dac2 mama este foarte con~tiincioasiiqi disciplinatii pentru a respecta doza prescrisii. . contrar prescrip$iilor medicale. care poate fi individualizat2 qi care nu se insote~tede efectele secundare produse de supradozare ~ide injectarea unor doze de ~ o cAdministrarea zilnicl nu se poate aplica . 2 . La noi in prii se preferii de unii medici administrkile sub forms de terapie de ~ o (Stosstherapie).). La nou-nbcut. Administrarea zilnic2 este metoda care se potrive~te functiilor organismului copilului. . in ultimii ani la noi in tarii s-au folosit: preparatul romPnesc . mama nu a dat vitamina D. sindroame de malabsorbtie etc. Dacii intr-o zi. spre deosebire de laptele de vaca' (inclusiv celpasteurizat) sau celelalte produse de laptepulbere. se dezvolt5 foarte bine (fizic ~ineuromotor) este mulpmit. care are c unele avantaje: . nu se Pnthplii nimic riiu. smPntAnii ~i de 0 "untura de pe~te". La sugarul normal acestea sunt intre 400 ~i 1 000 unitiiti internationale de vitaminii D pe zi.profilaxia se poate planifica ~i controla de ciitre medic ~i asistenta de ocrotire. s5rurile minerale qi apa sunt suficiente in laptele uman ~i in produsele adaptate ~ipartjal adaptate ("formulele" dupii terminologia americanii) sunt suficiente. iar munca mamelor mult u~urati.

i. VI-Daylin (SUA): 400 u.751mg. limba este lipicioasi.(Franp): 3 picituri pe zi (1 200 u.viirsituri.i. . Daci i se d i lapte in loc de api. deshidratare. oboseali. daci se face cu preparate adaptate. este nevoie s i se dea api (ceai de chimen s a u l ~anason). Apa. Ratia medie de a p i este de 150-175 mvkg COT. Intoxicarea sau dozele excesive de vitamina D poate determina unele efecte adverse ca: Tulbura'ri gastrointestinale (inapeten@. Setea apare la nou-n&cutii ~i sugarii hrinifi cu lapte adaptat cfind mama pregite~te biberonul cu lapte in concentrafie rnai mare declt cea indicatii pe cutie. hepatice sau renale pot reduce activarea vitaminei D ~i poate determina aparitia semnelor osoase de rahitism.i. Sumin excepfional de rar. 2-4 ani: 0. Fierul (ca adaos) nu este necesar in prima luni. in contrast cu 213 la adult. in general. in perioada de nou-niscut nu este necesar adaosul de vitamina C. Calciul poate inhiba absorbtia fluorului. deoarece apa corporali reprezinti 314. Necesarul de a p i a1 sugarului este satiEcut. q a c i mama nu va administra fluorul in lapte.251 mg. peste 6 ani: 1 mg). diaree). Disfunctiile digestive. care indiferent de preparatul comercial continutul in vitamina D fiind de 400 u. sugarul este insetat (urineazi rar. Cantitatea necesari sugarului pe kgcorp este rnai mare declt cea utilizati de adult.3 Wander (Elvetia): 1 picituri 400 u. 4-6 mi: 0. Un sugar insetat se comporti adesea ca unul infometat. La noi in pri s-a folosit produsul Zymafluor sub formi de mici tablete (0-2 ani: 0. Daci nou-niscutul ~i sugarul este alimentat natural sau cu "formule" de lapte nu este nevoie s i se "completeze" cu ceai. Administrarea de fluor sub formi de picituri sau tablete trebuie s i inceapi imediat dupi naStere (a 7-a p h i la a 14-a zi de viati) ~i s i continue p h i clnd mineralizarea ~i maturizarea dentari este completi (la pubertate). in zilele prea calde de varii. p l h l n i . inima.50 mg. C h d se i bea lapte cu prea multe proteine (laptele de vaci integral sau prea putin diluat). Apa folositii in metabolismul organismului copilului este rnai mare. deoarece pigmentul melanic inhibi partial formarea vitaminei D in piele. Copiii bruneti sunt mai susceptibili la rahitism. fontanela se deprimi) ~ieste nevoie s i se dea ~iapi fiat6 ~iricitii sau ceai de plante indulcit cu glucozi sau cu zahiir. pe zi.DE .. vasele sanguine. Fluorul. Unii autori recomandi t o t u ~ chiar din primele luni ~i suplimente de i vitamini C ~iA. sciderea greutiitii. in anumite situatii cum ar fi cameri prea hcilziti. Vitamina C. VI . prin alimentatia naturali ~i artificiali. pierderi mari de lichide (viirsituri.). Suprafata corporali (mai mare) ~i imaturitatea functiei renale fac ca apa s i nu fie refinuti in mod adecvat. Ultimul preparat este o polivitamini.i.i. ci rnai tiiniu. Mod$ca'ri de comportament tulburiiri de somn. Produsul Vigantol se g i s e ~ t e sub forma de tablete de 500 u. Calcifica'ri in fesuturi ca: rinichi. atunci dezechilibrul se accentueazi ~i apare toad constelafia de manifestiiri rnai mult amintite rnai sus. cu sau fiiri fluor (F-Vigantoletten). polidipsie (sete). Continutul in fluor a1 tuturor tipurilor de lapte este s c k u t ~i trebuie adus din api (acolo unde are o concentratie corespunziitoare) sau suplimentar. Nivelul suplimentiirii este ajustat in functie de vhsta copilului ~i de concentrafia fluorului in apa de biut.i. La sugarii alimentati natural nu este nevoie de introducerea de sucuri de fructe in primele luni de viati ~i nu cum se ficea p l n i acum (la 6-8 siptimlni). sau de ~i 1000 u. buzele sunt uscate. Poliurie (urineazi des). indispozitie. constipatie sau diaree).

iar dupi-amiaza . fngrijirile sugarului o blocheazi aproape toati ziua.in jurul orei 15. Iarna prima ieqire va fi dupi ora 10 sau chiar 11 (masa a 11-a). i I . se va obiqnui cu modul ei de a-l aliments. Numai mama (sau. a) Alimenta@ain timpul nopfii. iar mama s i se ocupe de sugar. Numai q a se vor obiqnui qi se vor cunoavte reciproc. iqi va va fixa un anumit program. Mulfi sugari nu au inci un orar regulat a1 meselor. in nici un caz dupi orele 22. cu care se "incadred in viap de familie.1. cu tonalitatea vocii.30-6 dimineap este bine ca mama qi sugarul s i se cuke din nou. prima mas5 este primiti la ora 7. cei rnai mul@sugari s-au obiqnuit cu orarul de 6 mese (chiar 5 mese). dimpotrivi. treptat. cu mirosul corpului.3. urmiire~te rcea. mama . Orarul zilnic trebuie s i se reglementeze. inainte de penultima masi. Este necesar ca preocuparea mamei s i fie concentrad asupra sugarului. Sugarul va fi lini~tit. Plimb&ile se fac in funcfie de anotimp: vara intre prima qi a doua masi. in jurul orei 20. Organizarea zilei. aceasta coincide cu inceputul activitifii in casi. de asemenea. fat:I ~i va rniyitile mamei. greutate qi Si lungime este tea rnai Cr-rea acceleratg in lunile a XI-a si a 111-a de via$&. Daci. Sugarul se va familiariza In primul riind cu mama. Aceasta nu trebuie si-qi faci planuri prea mati: vizitele la rude qi la prieteni nu pot fi reluate. o va deosebi In cur2nd de alte persoane. cu imaginea figurii.. care are nevoie de uniformitate. cel pufin dupi 5-6 s i p t h h i . iar in perioadele de veghe va incepe si-qi imbog3pasci "repertoriul" manifestikilor motorii qi psihice. La 6-8 s i p d m h i . La 6-8 siptimiini cei rnai mulfi sugari nu se rnai trezesc noaptea. 0 parte dintre ei renunti I I . reafirmgm c i fiecare sugar iqi are ritmul qi nevoile sale alimentare. persoana care-l ingrijeqte multi vreme qi corect) ii d i sentimentul de siguran*. Se va fine seama atiit de dorinfele sugarului.spre sear. Multe mame fntreabi ciind trebuie s3 d o m i un sugar neintrerupt noaptea. sugarul zbmbe~te pentru prima dad. %i mai cere o masi. Baia se va face mai devreme. Daci sugarul primeqte prima masi intre 5. s u g h d rnai mult qi rnai viguros. Orarul meselor. El a "propus" un orar. Cu fiecare &ptiimfinii el este tot rnai vioi. de preferat de citre mami. personalitatea incepe s5 se dezvolte. de a-l schimba. Rolul mamei qi al asistentei este de a le dezvilui qi de a adapta regimul. de incredere. ALimentatia AlimentaGa naturals' A. De la 1 la 2 luni Sugarul iqi stabileqte treptat un ritm propriu a1 funcGilor vitale. cantit3fi rnai mari de lapte. dar ar trebui s i apari o schemi qi o oarecare regularitate in ceea ce priveqte orele de supt. Subliniem aceasd recomandare pentru c3 qtim din experien* c i multe mame au tendinp de a munci prea mult in aceasd perioadi. el iqi creqte treptat cantitatea de supt (pe mas3). De multe ori este vina mamei. iar cu timpul. de a-l fine in brate. Psihomotor la circa 6-8& p t h f ni sugaml i $ !?ine capul. Sugarul infkcat necesid. adici s3 fie fngrijit de aceeqi persoan3.care a avut atiitea perioade de indoieli in primele siptimiini . Nu exist3 o regul3 stricti in ce priveqte numirul qi importanfa meselor. Daci are un ajutor in gospodkie este bine ca muncile casnice s i fie Iisate pe seama acelei persoane. independenti de nevoile lui fiziologice. uneori treburile casnice trechd pe pripul plan. iar dup3 amiaza . uqurhd astfel munca mamei: numai p q i a l fns$ deoarece el continui s i o solicite k c i foarte mult. cu mhggerile ei. La 4-6 sip&2ni. Nu se poate spune cu certitudine a daci acest lucru se poate obfine piini la sfkqitul celei de a doua luni. Daci sugarul este aliptat. La riindul ei. ingrijit numai de ea. este prima manifestare umani. la nevoie. Nu este obligatoriu ca intervalele dintre mese s3 fie perfect egale. miinca bine.va incepe s i fie antrenati qi stimulati de progresele sugarului. ciit qi de programul intregii familii. Mama il observi fn permanen@qi-l ajud in acest sens. somrnu1 devine mai organizat.

pe Idngi aceste manifest5ri. se anunii medicul de familie pentru a se cunoaqte precis cantitatea de lapte supt in 24 de ore. daci mama lipseqte o dati de acasi se poate da. dimpotrivi. mama este datoare si-i dea s5 sug$ chiar daci laptele supt nu reprezinti decdt o treime din rafie. Pe l h g i valoarea biologic$ laptele de mami are ~i o importang psihologici. Sugarul a prins gustul sdnului. c) Ce inseamna' daca' un sugar suge la o masa' numai cdteva minute gi apoi pldnge din nou dupa' 2-3 ore. restul de lapte trebuie s i fie muls fie cu mdna. "piele la piele". Se poate intrerupe suptul de 2-3 ori pentru eructaiii. Ratiile prescrise de pediatru sau menfionate in aceasti carte servesc numai ca reper. Din experienia c i la .rnai intiii la masa de la ora 23-24 qi numai dupi aceea la masa de la ora 2. fir2 a mai adormi. Dac5 un sugar este insi infometat. C. repetat qi prelungit. care va stabili daci este utili o completare. Similac. Cei rnai mul@sugari renunfi de la sine la masa de noapte. La aceste mese din mijlocul zilei poate fi necesar s5 faci completiiri cu cantitilii mici. glanda mamar5 va fi stimulatii pentru o buni secretie. D. are putere s i sug5. Comportamentul respectiv este consecinia iinerii in braie a sugarului in mod nemotivat. cu burta lipiti de corpul mamei. mama nu va incerca s5 le impuni sugarului s5u. Nu se renung la aliptare decdt la sfatul medicului qi dupi indicawle lui asupra modului cum se procedeazi practic. Srinii se golesc la fiecare supt. Nan. chiar daci primeqte 1-2 completiri cu biberonul. ea iqi d5 seama care din supturi este deficitar. din rniezul zilei. iindnd sugarul in braie. iar la sate cu lapte de vaci diluat (vezi 1 15-118 qi 127). Mama se va ingriji ca ultima mas5 de seari s i fie substaniiali. La tentativele de aliptare trage de cBteva ori din sdn qi apoi adoarme. CBnd. B. G. Ce se face duca' mama lipsegte de acasa'? in luna a doua. datoriti solicit5dor din cursul dimineiii o ajunge oboseala sau se pierde cu firea. Cum poate Ji fimpiedicat sugarul sa' inghita' prea mult aer? C h d incepe s i sugi rnai incet. La primele doui supturi sugarul este mai infometat. fie un preparat de lapte paqial adaptat (Milupa 1. Pan2 la normalizarea secreiiei lactate este bine ca s b i i s i fie goliii de cdteva ori pe zi. La masa urmitoare. va consulta medicul. cu plicere. F i r i a-l foqa. Daci mama are impresia c i la aceasti masi sugarul ar putea m h c a mai mult. Variabilitatea apetitului nu numai c5 este normali. pistrat la frigider qi fiert inainte de a fi dat sugarului. f3ari s5 fie nevoie s i cdntiireasci sugarul inainte ~idupi fiecare masi. "ciupituri" fine de obraz etc. mama are rnai puiin lapte la supturile I qi IV. dac5 sugarul nu protesteazi qi daci dupi aceea continui s i sug5. Dac5 este retras de la s h u l mamei se "trezeqte" qi incepe s i pldngi. La rdndul ei. in cazul in care. qi rnai &ziu orele de masi. in felul acesta. Cildura ~i compresiunea local5 reduc eructaiiile qi calmeaz5 durerile. Dac5 sugarul a golit un sdn qi continui s i tragi din primul sdn cu vigoare va fi pus qi la celilalt. va fi repus mereu la sdn. in locul suptului respectiv. fie cu pompa. contrar aqteptiirilor. ci constituie qi o dovadi c i sugarul are ritmul siu personal de alimentare. De H obicei. muls in condiiii de cur5ienie perfecti. incercBnd prin mici manevre (miqciri d e "du-te .). E Varia$a apetitului. b) Cum se poate desJiinta masa de rzoapte. in cazul in care nu are lapte suficient. aqa incdt el nu se rnai inprci. Beba etc. Completarea se va face dup5 consultul cu medicul.vino" ale mamelonului. il va Iisa s i eructeze qi apoi il va alipta in continuare. Dac5 este hrinit la sdn i se va da s i sugi din ambii sdni. dupi ce a primit raiia prescris5. s h u l nu este golit la un supt. shnii vor fi oferiii in ordine inversi. in unele cazuri sugarul s-a obiqnuit s i fie tinut in braie. E.) si-l faceii s i sugi continuu. sunt momente cdnd sugarul simte ~i incepe s i savureze contactul cu mama qi grija ce i-o acordi. fie o mas5 de lapte de mami. Sugarul adoarme la srin. mama il va retrage de la sdn. Sugarul trebuie s i mindnce cu pofti. la chtiirirea siptilmrinal5 se constati c i sugarul nu creqte sau chiar scade in greutate. S-ar putea s i fi inghitit mult aer (simiindu-se situl pentru moment) sau s i nu se fi siturat de supt. Pus din nou la sdn trage din mamelon de cdteva ori qi incepe s i picoteasc5. Al5ptarea. el nu vrea toati cantitatea propus$ este inutil de a-l contrazice. fie ceai. nu este nici o raiiune de a-i refuza completarea pe care o cere: daci. Cantitatea luatii la fiecare masi este variabili. Mama care-qi al5pteazi sugarul este de acum iniiiatii. cdnd. Humana 1. crescute progresiv cu un lapte adaptat sau partial adaptat. De multe ori este nevoie de rnai multe intreruperi. Senzaiia de confort qi plicerea pe care o oferi contactul qi ciildura corpului mamei il fac s i prefere s5 fie iinut qi s i adoarmi in bratele mamei.

.

orez. criteriul major este modul zilnici cum progreseazi hgreutate: unii cresc cu o ra@e de 60-70 mVkglzi. prgjitur5 de cas5. Rafia medie zilnica'. Cifrele sunt pur orientative. grciu si mere (Bebelac. fructe cu cereale) $i/sau br2nz5 de vaci.4 cereale (Bebelac "Nutricia ") Cereale cu lupte . NUTRICIA) PENTRU SUGARI $1 COPII MICI Milupa .prcinz: piure de zarzavat (variate) f cereale + came sau gsbenuq de ou ap5.7 cereale cu 6 luni pesmet 4 luni Bebelac orez I 1 I 1 1 sugari $i copii mici cu scaune mai moi sugari si copii mici cu tending la constipatie sugari $i copii mici cu scaune rnai moi la mays de sear5 sugari cu scaune mai moi Bebelac porumb 4 luni Milubrei cu mar $i morcovi. morcovi zah5r Cereale cu lapte. in primele luni de via@: l a) la 8 s i p d m h i se dau copilului 800 m laptel24 ore. "Nutricia") Milubrei YoghurtFruchte (Cereale cu iaurt. 8 luni sugari cu scaune normale A.2 se prezinti produsele de lapte cu cereale. orez ~i caise (Bebelac. 2 PRODUSE DE LAFTE CU CEREALE. GASIBILE LA FARMACII RECOMANDATE DE FIRMELE "MLLUPA" $I . orez 4 luni ~i porumb lNumLmesel Observafii scaune mai moi I I I 1 la masa de I Sugari cu sear5 I Milupa . h c t e . orez. grciu ~i fructe (Bebelac. Cantitatea de lapte se calculeazi In modul urmitor. Nutricia) Cereale cu lapte .2.. c) pentru . banane. grsu. In sipdmlna a 5-a a 8-a. orez 4 luni ~i banane (Bebelac Nutricia) * Miluvit "Mit" Cereale cu lapte.NUTRICIA PENTRU SUGARI $1 COPII MICI PRODUSE DE CEREALE FW LAPTE (MILUPA. cu ceaqca sau cu lingurip Milubrei "Junior Muslin (Cereale cu lapte. b) pentru fiecare siptimlni in minus se scad cPte 50 ml lapte din cantitatea pentru 24 ore. compot. creme seara: un prcdus de lapte plus cereale date cu biberonul. "Nutricia ") Milubrei Fruchte (Cereale cu lapte. daci se dau 6 mese. Existi o reguli simpli preconizati de medicul rus $carin. gr2u dup5 8 $i ov5z) luni masa de dimineat5 ~i sear5 sugari $i copii mici * Nu confin gluten TABELUL 3. Fiecare sugar iyi individualizeazi "rafia". daci se dau 5 mese yi 110-140 mllmasi. gr2u ~i fulgi de orez) 1 4 luni 4 luni 1 1 masa de seG masa de sear5 masa de sear5 / 1 tendinfii la constipafie sugari cu scaunemoi sugari cu scaune normale sugari cu scaune normale sugari cu scaune normale Bebelac orez $i mere 4 luni Bebelac gr2u qi banane 6 luni 1 i 1 I 1 4 luni 6 luni masa de sears 6 luni 6 luni masa de sear5 masa de sear5 masa de sear5 masa de sear5 masa de sear5 sau ora 18 masa de la ora 18 sugari cu scaune normale sugari cu scaune normale sugari cu scaune normale sugari cu scaune normale scaune normale 6 luni 6 luni 8 luni in tabelu13. respectiv 650-800 ml. TABELUL 3 . iar la alfii nu este suficienti nici ratia de 160-180 mllkglzi. ratia de lapte pentru 24 de ore este de 150175 mlikglzi. gri$ $i fructe) Milubrei Butterkeks (Cereale cu lapte. biscuifi) Milubrei Vollkorn ($apte cereale cu lapte) Cereale cu lapte. orez. Produsele de cereale (simple sau cu fructe) se folosesc incephd de la vPsta de 3 luni. orez $i zmeura* (Bebelac. orez. "Nutricia ") Cereale cu lapte . iar cele de grlu (cu miere sau fructe) dupi vilrsta de 6 luni. deci 130-160 d masi.g r i ~ 16luni I Produs I V2rsG Milubrei Barzane* 14 luni (Cereale cu lapte. bis in tabelul 3.3 sunt prezentate produsele de cereale instant furnizate de firma "NestlC" yi care se folosesc ca adaos la produsele de lapte de vaci sau praf "clasic" @ la imbogitirea piureurilor de zarzavat sau de fructe. f%5 zahL) Cereale cu lapte. furnizate de f m e l e "Milupa" si "Nutricia". suc de fructe sau ceaiuri gustare: orice produs "Brei" variat (iaurt.7 cereale 16 luni Milupa .

7 37 15 12 3.5 33.95 53 23.nediluat $inedegresat (teoretic laptele de vaci integral confine 34-40% grisimi).9 2.5% a i n i de orez de dorit "instant" $i 1.92 48 7.95 0. FURNIZATE DE FIRMA " E T P N s L Prodnsul Energie Gr&imi Proteine Hidro-carbonati Flbr5 dietetlc5 Minerale (Ash) Sodlu Potasiu Calciu Fosfor Urniditate Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina C Vitamina BI Vitamina Bz Niacin5 %tamina B6 Acld folk Acid pantotenic Vitamina BIZ Biotin5 Fier KcallKJ g g g g i3 mi? mi? mg mg mg RE .lO 69 28.95 88 19 O m Cereale fid Iapte O m 3 fmcc Cerealem Iapte Po* 1601670 4. a v h d griji s i nu se depi$easci 1 000 ml pe zi.O 160 360 97 380 1.7 1.3 84.30 11 22 0.o Iu Iu mi? mi? mi? mi? mg mi? mg mg mi? mg lOOg 36611530 0.6 0.o 10 550 340 290 4.15 0. o linguri* ras3 de zahk $i eventual 2.O 360 380 5.5% (114 de linguri* de ulei de floarea-soarelui).70 1.o 4.3 81.7 6. Comparati cu laptele de mami $i cu produsele comerciale moderne. fiert imediat $ipbtrat in frigider). &i gluten (orez. 3 PRODUSE DE CEREALE INSTANT.15 0. B. In mdiul rural. Nu este nevoie de adaos de cereale.5 fiecare luni in plus se adaugi 50 ml lapte. dilufia se poate face cu decoct ("apf de orez).78 15. aceasd solufie nu corespunde tuturor nevoilor biologice $i funcfiilor digestive ale ! I . recoltat in vase curate.5 160 310 100 200 3. Pentru toate "produsele de inceput" (lapte adaptat sau partial adaptat) se foloseqte ca lichid de dilutie numai apa fiarti? $i adusi la "cilduf" (40-50"C).l 1.2 0.4 8. fn cazuri rare. se va folosi laptele de vaci de bung calitate (vaci sibitoasi.75 13 25 33 7. Aceste produse comerciale confin hidrocarbonatele necesare (lactozi la produsele adaptate.60 32 75 150 380 760 235 470 190 380 2.4 0. lactozi $i alte =nuri la produsele partialadaptate) in cantititi suficiente.5 0. Se pot folosi cereale "instant".6 18 0.7 Grfiu 3 tmcte Pt~rtie O g lO 41111720 2101860 4. cu plus de greutate.35 66 305 222 178 130 78 12 14 0.035 1. Remedia etc. miere sau unele fiiinoase ar duce la un exces de hidrocarbonate. colaborare gi posibilitiiti din partea familiei). Prepararea se face in luna a doua $i a treia cu l 70 ml lapte + 30 m api.30 8.6 67. Nu se indulcesc.95 8. daci familia nu poate s i procure un produs de lapte modern.100s 37Z1550 0.o 360 380 50 65 0.38 0.6 28. la sugarii cu tendin@ la diaree.230 0.2 0.o 0.75 1.32 0. porumb) NestlC.5 58 18 65 0.38 1.l 11 Ctslu miere 100 g ! Po* 39611650 2001860 6.7 7. Lichidul de dilufie.35 2. Uttimele dou5 ingrediente (%na de orez $i uleiul) se vor folosi cgnd exisd infelegere.1 11 37 15 10 50 37 15 12 3.s 1.4 32 22 10 680 300 250 4.6 10 81 120 270 130 222 90 170 3.O 65 0.72 81 410 265 210 160 97 IS 18 0. determingnd creqteri in greutate pe seama tesutului grisos.s 83.63 2. Adaosul de zahk.30 2. sau la temperatura carnerei (la sugarul mai mare).Sugarul (de l lpZundil 12 luniJ a a TABELUL3 .l 1.80 1.30 2.O 19 2.O 19 PoMe 2001820 6.50 98 0.24 47 9.

) se continu5 profilaxia rahitismului cu vitamina D i n doze o b i ~ n u i t e . nimeni nu-i scoate tetina din gur5 (se poate ineca qi asfixia). sprijinit de u m h l ei qi s5 fie b5tut uqor pe spate. Medicul pediatru calculeaz5 doza de vitamina D primid din produsul de lapte qi completeaz5 doza necesar5. sau tablete de 500 u. acestea se administreaz5 Creqterea qi dezvoltarea Greutatea. regurgiteaz5 sau vars5. Se poate la'sa sugarul singur sa' "traga'" din biberon? Acest lucru nu este permis. p h 5 in momentul c h d qi-au potolit foamea. de preferat pe partea dreapt5.i. pe ! . este agitat dup5 mas%). fracfiunea de radiapi ultraviolete este scikud din cauza poluirii atmosferei. h luna a 11-a sugarul creqte cu circa 800-900 g/lun$ respectiv 25-30 g/zi sau 175-210 g pe s5pt5m2n5. are colici.i. Toate aceste manevre nu sunt necesare dec2t dac5 sugarul inghite aer (are colici.zilnic. pentru a-qi proteja imbr5ciknhtea in cazul in care sugarul regurgiteazii. Biberonul se tine kclinat. in cazul hrbirii sugarului cu produse ale firmelor europene (Milupa 1. in q a fel inc2t g2tul biberonului qi tetina s5 fie tot timpul pline cu lapte. pe zi.800 u. La noi in far5 s-au folosit i n ultimul timp Vigantol (2 pic5turi pe zi . Dac5 sugarul continu5 s5 tipe.).i. cu toate c5 nu au b h t dec2t jum5tate din ratia lor normal& Ca remediu se recomand5 ca sugarul s5 fie ridicat. in caz c5 sugarul a primit in matemitate prima doz5 de vitamina D injectabilii. f6rii intrerupere! Organismul uman sintetizeaz5 vitamina D sub influenfa razelor ultraviolete solare. Ei se opresc atunci din supt. sugarul nu are posibilitatea s5 fac5 nici o pauz5 in supt. excepthd prematurii $i cei cu manifestki anterioare de spasmofilie. in general. urmarea este c5 inghite prea repede (cu mult aer). Bula de aer care se formeaz5 astfel in stomac le d5 o fals5 satietate sau le provoac5 colici. h plus. Pozifia biberonului in timpul mesei. Nu este necesar5 asocierea de preparate de calciu. rnai ales numai la sugarul alimentat numai la s h la care nu este necesar adaosul de sucuri de fructe dec2t dup5 luna a W-a sau chiar a V-a. "pe burti".Mama gi copftuI sugarului. Vttamina D se dii ?n tot clrrsul anului. Se vor administra 200 000 u. in multe oraqe. Nu este voie s5 se sprijine biberonul pe o pern5 sau pe un pled impgturit. pentru a evita supradozarea. Doza zilnic5 de vitamina D va fi individualizatii de medicul sugarului. Mama nu trebuie s5 se mire dac5 sugarul ia mai mult sau mai pupn dec2t scrie in c q i (750 gtlun5).i. Unii inghit o cantitate mare de aer in timpul c2t sug. De altfel. Humana 1. s5 fie pus cu abdomenul lipit de toracele mamei. intr-o asemenea eventualitate.i.).1 000u. Spre deosebire de trecut nu se rnai recornand5 adaosul de sucuri de fructe aGt la sugarul alimentat artificial. in @rile anglo-saxone. dar nu se poate qti cu exactitate cantitatea produs5in acest fel. tip5 intre mese. sugarul este frustrat de sentimentul de protecfie. nu doanne liniqtit. Aptamil. dac5 laptele este de bun5 calitate qi dac5 este preg5tit qi p5strat in conditii perfecte de igienk Frigiderul este absolut necesar. intre 6 s5pthiini qi 2 luni se va administra a doua d o z l sub form5 de injectie. Dac5 se face profilaxia rahitismului cu vitamina D zilnic sub form5 de picgturi. Preparatele americane (Similac sau similare . Vi-De-3 "Wander" (1-2 pic5turi pe zi . 5001 000 u. Morinaga) cu adaos de vitamina D in general de 400 u. mama il va culca cu fafa in jos. Beba. Mama va pune o c@5 pe umeri. dar. Nu trebuie s5 ne bizuirn nici in lunile de var5 pe lumina solar5 ca unic5 surs5 de vitamina D. Gustul nepl5cut a1 vitarninei D se pierde in mare mkurL Nu se recornand5 adhgarea solufiei uleioase in biberon.i. La noi in far5 se pare c5 sunt eficiente doze ceva rnai mari fat5 de str5in5tate (400 u. Nu este necesar s5 se adauge alte vitamine in alimentafia sugarului in luna a doua.intre mese sugarul va fi culcat pe o parte. Nan etc. Este bine s5 se intocmeasc5 un grafic. deoarece ader5 la peretii interni ai biberonului.).1 200 u. Nutrilon. Pozitia de "culcat pe burtii" se contraindic5 in ultimul timp din cauza pericolului de "moarte subid". Sterogyl (3 pic5turi pe zi . inclusiv vara.i. intr-o LinguriF cu lapte sau ceai. deoarece adaosurile de vitamin5 D din aceste produse acoper5 numai partial nevoile de vitamin5 D. 800-1200 u.Nutricare special. Cea rnai mare parte a sugarilor trag din biberon %5 oprire. se obfine o alimentafie incidente qi cu creqterea normalgin greutate a sugarului. pentru c2teva minute. Vitaminele VitaminaD. in Germania.i.i. in Franfa). apoi il va ridica in sus qi-l va sprijini pe umerii s5i. sau 1 000 u. C.i. in primele Iuni de via@ mesele reprezint5 principalele ocazii c2nd sugarul poate fi apropiat de marn& D.

privirea sugarului de o luni nu "prinde" un obiect deciit daci el este situat pe linia medie vizuali ~i la oarecare distan@ (la 20-30 cm). Curba ponderali constituie indicele esential al cre~terii sugarului. incepe si3 pedaleze. Pedaleazi ciind cu un picior. El c a p i d treptat controlul asupra mu~chilor fefei. mi~cirile vor deveni mai coordonate ("coordonare motorie"). Progresele se fac totdeauna de la mu~chii capului spre cei ai extremitifilor. sacadat ("ca un cosmonaut"). cu brafele dezdoite. iar in lunile a 11-a ~i a LU-a cu ciite 3 cm). d) Susfinut de axile (subsuoari) sugarul fine capul ~i p i ~ e ~ "automat". 3. e) Pozi!ia in pat. se sprijin5 stabil pe antebrafe. Datoriti controlului nervos redus asupra mu~chilor fefei ~i ochilor. cu cele inferioare in flexie. inseamni c i totul merge bine. alituri de aceasta in fiecare luni se va trasa curba ponderali real5 a sugarului. c) Mu~chii bratelor ~idinilor. cu membrele superioare ~ i rnai ales. in miina sugarului. sugarul are inci tendinfa de a sta hdoit. sugarul ridica capul p h 5 la 60"-90". incepe s i se intindi ~is i ridice brafele de-a lungul capului. Dezvoltarea psihomotorie Sugarul incepe s i aibi mai mult control asupra muschilor sii. cu mi~ciiri amplitudine mare. Lungimea sugarului se miire~te 3 cm in aceasd cu luni de viafi (luna I: 4 cm. sprijinul se face pe antebrate. el reacfioneazi diferit in funcfie de cum i se vorbe~te. sugarul s d aproape tot timpul cu pumnii s t r h s h c h i ~ iDaci un adult introduce un deget . 3. nereusind s i d e p i ~ e a s cun unghi de 45". Fiecare sugar i ~are ritmul siu de crevtere. sprijinit adesea pe viirful te de picioarelor sau pe toati talpa. Foarte incet. esenfial este ca ea s i r k b i aproape paraleli cu prima.Culcat pe spate. iar picioarele sunt i n d e p b t e $i inclinate in afar5. Capul are tendinfa s i stea inclinat de partea membrelor intinse. alfii rnai tkziu. Cu fiecare . rareori concomitent cu amiindoui. Gleznele ~i tilpile sunt intinse (fig. Se menfine flexiunea ~oldului~i aceasti tendinfi fiziologici la flexiune face ca sezutul (regiunea fesieri) s i fie intr-o pozifie uvor ridicati (la 3-4 laturi de deget). ciind cu altul. Numai spre s f k ~ i t ulunii a l doua ~i inceputul celei de a treia sugarul culcat pe spate sti intr-o pozifie simetrici ~i incepe sii pedaleze ("si dea din picioare") concomitent cu ambele picioare (fig. unii demareazi rnai i devreme. cu capul ridicat nu prea sus. Fa!a sugarului incepe s i devini rnai expresivii. nu insi in mod i stabil. Bratele sunt htinse. avezat pe b u d . sipthniini incepe sii stea tot rnai mult intins. a celor motori ai globilor oculari (cei care participi la mi~carea globilor oculari) ~i ai cefei. Fig. D a d aceastii curbi este ascendend. sugarul nu rnai s d indoit. 1). cu unghiul format din articula$a genunchiului (de ciitre coapsi ~i gambi) tot rnai larg. Daci r k h e orizontali va fi consultat medicul.in luna a 2-a. indepirtate de trunchi ~i membrele inferioare rnai intinse. Picioarele sunt indepirtate ~i inclinate in afari fa@ de $old. degetele .2 . Modul de dezvoltare a tonusului muscular arati c i este rnai bine ca sugarul s i fie culcat pe o parte. Ochii. membrele inferioare sunt flectate "tripla flexie".2).Sugarul (de l 1 lun&l 12 luni] a a care s i se traseze o curbi normali ("ideali") de crevtere pe tot anul. sunt adesea desfiicute. 3. 3. in tot cursul lunii a doua. Fig. P h i la inceputul celei de a doua luni. La inceputul lunii a doua sti culcat pe spate intr-o pozifie asimetrici: braful ~i gamba de o parte intinse. a) Culcatpe spate. din ciind in ciind pedaleazii alternativ. el strhge ~imai tare pumnul.1 . Umerii sunt i inci t r a ~ inapoi. . iar cele de partea cealalti flectate. b) A~ezat b u d . D a d traseul curbei sugarului este sub curba teoretici ("ideali") nu este un motiv de ingrijorare. Motricitatea generalz. degetele sugarului se desfac ~ ispre inceputul celei de a treia luni. ci sti pe cu toracele intins.

in momentele de multumire gi de veselie sugarul emite cdteva zgomote din gdt. acum ea incepe s5 perceap5 nuantele cele mai fine. purgative etc. destinsL 3) Dup5 ce este alimentat. rnai penibil poate. 5) in sfkgit se poate incerca rnanevra care este trecut5 in toate ckple noastre: aplicarea pe abdomen a unei comprese inmuiate in apl caldl (nu fierbinte) gi stropit2 cu putin spirt (alcoolul in cantitate mare p a t e fi aspirat de sugar sau absorbit prin piele.). d) Tipetele care anunfa' somnul sunt rnai monotone gi survin dupl o perioadi de veghe in timpul ckeia sugarul a fost tulburat de persoanele din jur Cmgrijiri. R h h e unul din remediile cele mai eficiente! Nu uitati s5 fierbeti suzeta in fiecare zi gi s5 o sp5lap cdnd cade jos! 8) Dacl nu se reugegte cu nici una din aceste metode. care putin clte putin se organizeazl sub form5 de gGngurit. "crizele" de coliti sau de ficat gi nervozismul mamei declanqeaz2 a&sea colici abdominale la sugarul allptat. miofilin. ghgureqte. unghiul superior s t h g din zona splinei . astfel incdt spre vksta de 3 luni el va putea urm2ri obiectele situate in tot cdmpul vizual. Rdsul este incl gutural gi insotit de mip%ile mugchilor mimicii. dac5 este posibil "piele pe piele". ehe). in ordinea eficientei. Acest progres este important. sugarul va fi $nut 2-5 minute in pozitie vertical%. diareea. Survine. . se apeleaz5 la medic care va stabili dacl nu este vorba de o manifestare a vreunei boli rnai serioase. 2) h tirnpul alimentatiei mama va fi calm5. in general. 4) Dupl ce va fi culcat pe o parte gi mama va aplsa incetigor cu mdna dreapti pe abdomenul sugarului. Sugarul mic privegte rnai "atent" o figurl umanl decdt un obiect colorat. este ud. urmltoarele mici artificii de tehnicl: 1) Sugarul va fi alimentat (la s h sau cu biberonul) ceva rnai incet.P u p cite putin ins5. e. Tipetele. De altminteri strabismul este trec5tor la aceasti vksti. se insotesc de migc&i de indoire ale gambelor. continutul intestinal igi schimbl pozitia gi poate progresa spre segmentele terminale ale colonului. sprijinit cu capul pe u m k l mamei. Dacl scaunele sunt normale. varzii.) sau consumul unor medicamente (cofein5. Ingestia anumitor alimente (cafea. b) Tipa'tul de indispozifie este aproape continuu gi are un ton diferit. Sugarul "scoate" rnai multe sunete (a. bhturi alcoolice. he. spre s t h g a gi in jos (spre ficat sub coaste. dac5 are o oarecare indispozipe se In timp ce in prima lun5 mama nu poate distinge deloc ce vrea sugarul s5-i comunice prin pp5tul s5u. 7) C h d colicile sau crizele de p l h s (f3r5 motiv precizat) se repeti se va folosi la nevoie metoda "tradiponal8" atit de mult discutati: i se va da suzeta. a fost obignuit s6 fie @nutin brate. A tipa este inc5 modul s5u de comunicare. ceai "rusesc". fasole uscati etc. A. de agitape.% jos pe flancul s t h g d abdomenului) in directia acelor de ceasornic. la un sfert sau o jumgtate de orl inainte de ora prevkuti pentru mad. & acest fel bulele de aer se indepilrteazl. Dac5 se repeti experienp pe o durati rnai lung5 de timp. sugarul va fi capabil s l wdireascl cu privirea. a) Tipa'tul de foame este imperativ. invat5 &-gi inteleagl sugarul. se insotegte de migc&i de supt ale buzelor. El se linigtegte putin. sugarul "se plictisegte" sau incepe s l "se uite crucig". aceste crize sunt frecvente in lunile 2 gi 3 (dispar treptat dup5 3-4 luni). el este destins. Pentru calmarea colicilor recomandh. ee). sl-gi cunoasc5 mama. Apoi va fi culcat in patul lui pe o parte. apoi reincepe mai intens. d u c h d la intoxicatie!). sugarul il va urm&i doar pentru cdteva secunde. o. Spre sfkgitul lunii leag5 aceste vocale cu un " h (ha. incephd din partea dreapti gi de jos a abdomenului qi inainthd sub forma unui arc in sus. Dac5 sugarul este dus cu c%uciorul in gr5din5 el este inchtat de jocul luminii gi de migc2rile ramurilor. spasmele intestinale cedeazl. fn cazul in care nu este vorba de tipete declangate de o boall unii medici recomandl o popune calmanti. El simte global (cu tot corpul) gi se exprim5 incl global: dac3 se simte bine. Dacl i se trece un obiect rogu-striducitor prin f a p ochilor la o distang de circa 20 cm. suride. B . permitdnd sugarului s5-gi imboglteascl experienta qi. & emisie de gaze. nu sunt motive de nelinigte. pentru a nu inceta decdt dac5 mama il allpteaz5. Limbajul. dacl nu se adaug5 vkslturi gi dac5 sugarul are un aspect normal. 6) Se va interoga mama asupra regimului dimentar gi asupra tranzitului intestinal propriu. c) Tipetele declan~atede colici sunt acute. se insotegte de agitape gi nu se calmeazl decdt dacl mama descoperl cauza nepl5cerii: sugarul este infZigat prea strhs. in primul rind. G2nguritul. Ciddura gi compresiunea locall calmeaz5 colicile. m h g g a t pe frunte gi cu abdomenul s t r h s lipit la pieptul mamei. u. de rotapi ale capului in c5utarea shului sau biberonului. ii este prea cald sau il jeneaz5 o luminl prea puternicl.

La nevoie vor fi sllbite scutecele cu care sugarul este prea stdins W q a t . El reactioneazl violent in contact cu un obiect rece sau fierbinte. ii mlnglie fruntea. inghitite in timpul suptului. El este total satisacut sau total nemulpmit. auditive. mhgiiierea fruntii. Dimpotrivl. fix qi cu intensitate. La jumltatea lunii a doua. gura. este sediul unui reflex dirijat. atinghd cu precizie scopul slu qi permigndu-i s l se alimenteze. Ensotite de s t r h b l t u r i ale fetei. chiar de la navtere.Sugarul are numai senzafii simple. fericit. sugarul se liniqteqte. gustative sau de miros trebuie s l fie foarte violente pentru a fi percepute in mod penibil. b) Senza$ile interoceptive (cu punct de plecare in interiorul corpului) nepllcute sunt numai cele digestive. Sugarul va fi dus intr-un loc liniqtit vi va fi culcat. se va calma imediat. de inconfort sunt numeroase. st2 fn stare de veghe etc. . mama are s l ajungl s l invefe un lucru esenfial: cum il poate infelege pe sugarul care nu are Pncl limbaj vorbit pentru a-qi exprima dorintele. satisfactia pe care o are c h d suge merit2 o atenfie dwsebit2. labirintice qi interoceptive sunt foarte dezvoltate. Perceptia. va fi plimbat pufin (chiar numai prin apartament). e) Tipetele care exprimama numai bucuria de a face zgomot qi de a ariita o oarecare putere: mama invag s l le recunoascl pentru cl. sugarul rlspunde la ingrijirile qi miinglierile mamei cu primul slu zlmbet. imbrlfiqarea. Astfel. qi-i va fixa programul zilnic (mese. bine organizat. de fipete ce impiedicl continuarea suptului. Excitatiile luminoase. La inceput sunt numai schite de z h b e t . antrenhd f r h h t i i r i . Se pare c l la aceastl v k s t l pragul perceptiei este foarte ridicat. Eventual. Este esential ca mama sl-1 ingrijeascl cu i'ndemhare qi calm. c) Foamea ~i setea sunt sursele cele mai importante de nepllcere ale sugarului mic. Comportamentul sugarului in timpul suptului este cu totul particular: este calm. vizite ale prietenilor familiei). schimbat. in cea de a doua lunl. Comportamentul sugarului in primele qase slptlmlni de via@ nu reflect2 deciit doul st&i principale: a) pldcerea (mai degrabl liniqtea). Putin clte pufin sugarul o cunoavte pe mama sa: chiar de la sfkjitul celei de a doua 1mi vocea mamei produce reacfii pe care celelalte voci nu le provoacii. survin seara. materiile fecale qi urina macereazl. ciind este treaz. Dacl fipiitul este acut qi persistent. fn timp ce toate celelalte miqcilri sunt anarhice qi incapabile de a atinge un scop precis. ciind m h h c l ) . se va chema medicul. Sugarul pare satisEcut qi totuqi Gpetele sale au tendinpi slrevinl fn fiecare zi la aceeqi orl. Toate aceste senzatii sunt percepute de sugar incl global (este cuprins de ele fn intregime. Este foarte important ca mama sl-i u r m k e a s d bine nevoile qi ritmul slu de viafl. sii-1 asculte. r h h f'51-l iar aspectul sugarului este modificat fail de zilele precedente. mult mai mult deciit la copilul mai mare. Mama nu trebuie sii se sperie. Va nota pe un caiet orele la care sugarul rni?in2ncil. f) Tipdtul ca semnal de alamri survine fib% cauz5 o aparent2. adoarme. sugarul nu se calmeazl deciit atunci c h d d l afar5 gazele. senzafiile cutanate. senzafia de indispozitie pe care o antreneazl se traduce prin tipete. De indatl ce este luat fn brate el se liniqtevte. durerile qi inapetenfa aparent2 se calmeazl de la o zi la alta prin corectarea tehnicii de alimentafie. priveqte numai la mama sa. S t 2 pielea. B place s l simtii ciddura corpuluimamei. fipetele sale sunt adesea calmate prin mhgiiieri care 9 1 bucurl qi-1 satisfac ca pe un mic animal. cum este senzafia de "posturii" (pozifie). La inceput orice mama are e z i t c . aceste tipete sunt un semn de for@ qi de dorin@ de comunicare. Cauzele de nemulpmire. declanqeazii clteodatii senzafii extrem de penibile. suferintele. suptul este singurul gest perfect coordonat vi perfect adaptat. este intim legat de ea. a) Sensibilitatea pielii este demonstrat2 prin ppetele qi agitafia sugarului care este murdar. dacl este pus in c h c i o r . cu tot corpul). qtiind sl-1 priveascl. de obicei. b) nemul#umirea. Din prima zi de via@ a nou-nlscutului s h l t o s . Afectivitatea.miingiiieri excesive. "o soarbe din ochi". Dacl mama se plimb3 incetiqor cu el prin camerl qi dacl ii vorbeqte cu o voce bllndii. plimbare) in funcfie de caracteristicile qi nevoile individuale. nu-i place s l fie deranjat ( c h d d o m e . micile manevre paliative amintite mai sus rezultat. contactul moale qi cald a1 pielii unei alte persoane ii face o mare pliicere qi pare chiar indispensabil pentru el. de aici nou-niiscutul qi sugarii din primele luni au principalele nepllceri. Gazele din stomac. dimpotrivl. baie. neliniqti. Zrimbetul. indispoziGile. dar cur2nd va fi miindrii s l qtie s2 interpreteze "apelurile" sugarului. Din contr3. Somnul a d h c sau aspectul s3u de bun3 stare c h d este trezit sunt oglindirea unei st&i de echilibru satisfiicltor. mirosul corpului ei.

dar qi rnai variabil. in timpul noplii se va stinge lumina in camera unde d o m e sugarul. se va da sugarului s i bea rnai mult.& Romhia majoritatea familiilor tind si-qi ling locuinla la temperaturi rnai ridicate (22-24°C). cu pielea foarte fini). fazele de somn au tendinp de a se suda: sugarul d o m e cinci-sase ore f intrerupere qi i rZ renun@la masa de la ora 24 uneori la ambele. deoarece se economiseqte rums gi nu sunt iritante.18°C). dupi opinia noastri.unor senzalii plicute. nici rnai tiirziu) ce i-ar putea crea aceasti team& in primele luni sugarul a d o m e repede. Pantalona~ul fi bine fixat (incheiat pe umeri). Alice Doumiec-Girard). Adta timp c l t nu este excesiv de frig sau de cald. se recomandi 18-20"C. Somnul ocupi ihci 1718 ore din 24 de ore. d) Chilofii din cauciuc sau din material plastic sunt impermeabili. mama descoperi doui sau trei perioade de veghe rnai nete: una dimineap. ca rkpuns la vocea sa. Daci nu existi spaliu pentru o camera separati pentru sugar. care reprezinta' un paramtru de umuirire a matura'rii psihice a sugarului si in acela~i timp o data'fericita' in viafa de familie. Trebuie s i fie confectionate insi dintr-un material absorbant. inclt scutecele "nu rnai stau" pe ei. Temperatura camerei. decalat. Unii sugari incep s i dea din picioare. in ritmul siu propriu. Nici un copil nu se naqte cu teama de intuneric qi nu trebuie Ecut nimic (nici acum. a) Pantalona~ii.). in jur de 10 in 24 de ore. De altfel. Se va nota aceasta'data'. & perioadele de veghe. La sugarul alimentat artificial. dar rnai voluminoase. Cei la care se foIosesc chilofi absorbanti ("Pampers") nu mai prezinti agitafie sau eritem fesier. La aceasti v k s t i trebuie Ecut mai mult pentru educalia somnului. Normal. plimbare qi. fmbra'cdmintea. Din luna a doua. rnai numeroase ~irnai moi. Sugarul nu va f i schimbat de c2te ori urineazi. Scaunele. la unii sugari chi1o)ii din material plastic produc boli alergice ale pielii. Dac2 num5ml de micfiuni scade sub 5 in 24 de ore. Mama va exploata orele de veghe pentru baie. camera este prea incilziti qi in lunile de vari micfiunile sunt rnai rare qi cu urini in cantitate mici.grimase ce apar aproape spontan qi corespund probabil . b) Cel rnai comod icaqat este. pentru alimentare. Lumina de la ora prlnzului se va reduce (perdele). Se preferi doui scutece din tifon. in camera sugarului se va menfine temperatura in care se simte bine toati farnilia. Sugarul alimentat natural are un numir de scaune care variazi intre 1 qi 5-6 pe zi. sugarul incepe s i se integreze in viap de familie. Se lasi de o parte scutecul mare qi scutecul mic dreptunghiular. somnul ~i veghea se modifici. plhg) sau cei care sunt predispuqi la eritem fesier (in general cei blonzi. La sugarul alimentat la s h constipalia adevirati este rar8. in cwile striine. toate. in cursul celei de a doua luni de via@. sugarul se va adapta la temperatura care pare mai plicutii adullilor. Este rnai adhc. scaunele sunt rnai rare (1-3 pe zi). dupi introducerea sucurilor de fructe scaunele devin. astfel va inck s i nu se deplaseze la miqc&i. in decurs de 2-3 siptimihi. mama ii va vorbi qi (daci are voce qi buni dispozilie) ii va c h t a . DebrC. in general. Starea de veghe devine rnai neti. Trebuie qtiut insi c i sugarii dorm rnai bine qi se cilesc mai uqor atunci c h d sunt tinuti in camere nu excesiv de incilzite. una dupi-amiazi qi una seara. privirea rnai vie. Pentru a preveni "desfiqarea" qi pentru a avea libertate de miqcare pot fi imbricafi in pantalonaqi cu botoqei (salopetii). iar noaptea qi rnai putin (16. Fac excepfie sugarii care nu "se suferi" s i stea uzi (se agiti. Supraveghere qi ingrijiri Somnul. C h d sugarul este prea gros imbricat. de abia in a qasea siptimlni va apirea un surb adresat mamei. in timpul nopfii. c) Scutecele din celulozi sunt foarte practice. Se pot folosi numai in situafii speciale (excursii mici etc. Chiar de la inceputul lunii a doua. Mic#iunile sunt inci destul de numeroase. "vorbeqte" singur ~i priveqte in jur. dar rnai ales masa qi baia trebuie programate c h d sugarul este treaz. mama va gisi locul cel rnai liniqtit qi rnai ferit de curenti din casi. in perioadele de ticere qi de animalie din jurul siu (R. Se folosesc o singur2 daa. de aceea nu se intreprinde nimic daci scaunele sunt rnai reduse ca numir. ci numai inainte de masi. cel care consti din: body (o combinafie de chilofi scuqi cu c h i q u @ cu m h e c i scurti fixat2 cu capse intre coapsele sugarului). Mai tiirziu sti cltva timp treaz. Produc adesea roqeap pielii qi iritafie. pentru ca somnul s i fie rnai adiinc. Vocile obiqnuite nu-1 deranjeazi pe sugar. Educafia somnului. Dar in mod limpede. . nu dorm. pampers qi o jachefica' sau salopeta'. sugarul este rnai activ. impiediclnd respiralia pielii. bineinfeles.

Dimpotrivii. griidinii). Nu se ia nici o miisurii: nu sunt motive de ingrijorare! fn caz de hemie ombilicala'. denumifi "Pampers". suzeta! Ombilicul mai ridicii probleme qi in luna a 2-a la unii sugari. insorite. La spiilarea (curiitirea)urechilor. deoarece leucoplastul nu ajutii la rezolvarea herniei ci . Numai E foarte rare cazuri este necesarii intenenria n chirurgicalii (la cele care persists dupii vhsta de 3 ani). un obiect striilucitor etc.singurul efect cert este iritafia localii a pielii de care aderii leucoplastul. turtirea craniltlui asociatii cu inmuierea zonei parietoodpitale poate constitui un semn precoce de rahitism. Este vorba de a~a-numitul ombilic cutanat. fie pozifia patului. peretele abdominal este proeminent. cu ~i eroziuni ~i zemuiri ("intertrigo retroauricular". pentru a-1 stimula sii intoarcii privirea spre partea de camerii care prezint5 interes (membrii familiei care vorbesc qi se mi@. Este suficient dacii nasul se curiifii pe deasupra c2nd se spa15 fafa cu mhusa. Suptul degetului. dacii ins5 il suge numai dupii fi mas%s-ar putea sii nu se fi siiturat sau sii-~i format deprinderea aceasta de pe acum pentru a adormi. Unii medici recomandii ins%aplicarea unui pansament cu leucoplast. Este o greqealii de a se umbla zilnic in nasul sugarilor cu tampoane de vat2 sau cu comprese. Numai dupii tuna a IU-a . fntre deget ~i suzeta' se prefer. c2t si la zonele din jurul lor. Turtirea capului nu este un semn patologic la aceastii viirstii. Se va urmiiri ca salteaua sii fie fermii ~i sii aibii o suprafafii perfect orizontalii. Dacii nu este prea accentuati. Chllo$i absorbanti. in zilele calde. Ombilicul poate f i proeminent. c2nd timpul este rece se imbracii cu o jachetii de l2nB ~io ciiciulirii. Mai multe succese se obtin dacii in perioadele de veghe se schimbii fie pozifia sugarului. putiind duce la sufocarea sugarului. e~ueazii de regulii.a N-a. put2nd deveni o problemii. deformarea este tranzitorie. regiunea occipitalii este rnai proeminentii c2nd sugarul doarme pe o parte.dimpotrivii .). in ultimul timp se recomandii tot mai pufin acest lucru. atilt la pavilioanele urechii. Umezeala de la orice cutii a pielii duce la iritafii. Se invele~te o piiturii cu sau cu o plapumii. au adus o imensii imbuniit5tire a ingrijirii corporale a sugarului. Hernia se datore~te unei laxit5ti tranzitorii a fesutului dintre mu~chii peretelui abdominal (pe linia medianii). Se va urmiiri de asemenea evitarea deformiirii pavilioanelor urechilor. stergerea cu prosopul va fi foarte minufioasg. se insisti mai mult la cuta de dupii urechi. Dacii sugarul i ~ suge degetul numai inainte de masii. mu~chiise fortificii $i aproape toate aceste hernii dispar in decurs de csteva luni. Cu at2t rnai mult este o mare gre~ealii a se folosi chibrituri sau alte de obiecte dure. e) fmbra'carea sugarului pentru plimbare. La palpare nu se simte nici o lipsii de substan@in peretele abdominal (ceea ce se int2mplii de regulii E caz de n hernie). jnca'lfa'mintea la aceastii v%sti se reduce la botoqei. Se va consulta pediatrul! Cura'fenia corporala'. Revenim cu indicafia de a nu se curiifa zilnic orificiile nazale ~iale conductului urechii. Vara. Deformarea se datore~te faptului cii la sugar oasele sunt rnai moi. i insearnnii cii este fliimhd. Din luna a 3-a ~i rnai ales din luna a 4-a. h luna a 2-a sugarul incepe sii-~i sugii degetul. Tentativa de a-i fixa capul intre perne este periculoasii. in cazul in care nu este posibilii baia generalii zilnic. Cu vArsta. . c2nd este in stare sii-~icontroleze msinile. se folose~te imbriicihinte din bumbac. capul revine la forma normalii dupii vhsta de 9 luni. Se vor procura ins5 chilofi "Pampers" adaptafi la dimensiunile corpului ~i de bung calitate.SugaruI (de Ia I Iunii Ia 12 Zuni) in caz de eritem fesier sunt strict contraindicati. Nu are nici o legiiturii cu modul cum a fost legat ombilicul la naStere. Dacii sugarul este scos la plimbare sau este finut afarii (balcon. suptul degetului este rnai frecvent. infii~urate vatii. c2nd pe alta. Baia se face zilnic. care-1 fac pe sugar sii alunece mereu in aceea~i parte. deoarece sugarul (ca qi adultul de altfel) preferii sii doarmii pe o anumiti parte. fiirii neregularitiifi sau inclinafii. Recomandiirile de a schimba pozifia capului sugarului c2nd pe o parte. regiunea occipitalii se turteSte putin. corpul trebuie protejat de acfiunea direct5 a razelor solare. de preferat tip (vezi capitolul anterior). iar spiilarea capului poate fi Gcutii ~i numai de 2-3 ori pe siiptiimsnii. de exemplu). Dacii sugarul stii culcat rnai mult pe spate. se va face totu~i "baie par$alii". ro~eatii chiar la infecfii secundare. pentru a curiifa nasul in ~i urechile.

.D a d sugarul are guturai. Se poate apela eventual la o vecin5.s2 fie o persoanii de incredere.Chiar dac2 un sugar este s&iitos qi creqte bine. ingrijirile. dacii i se trec p r k f a p ochilor lentilele unor ochelari sau un obiect str2lucitor intoarce privirea spre el. c2ldura qi afecliunea mamei.sii aibii experienp in ingrijirea copilului. care are de asemenea un sugar. pe un balcon sau intr-o gr2dinii. Pentru sugar cel mai bine este sii fie aqezat intr-un loc liniqtit. Mamele care lucreaz2in schimburi pot l k a copiii acas2 in grija talilor. cregterea sugarului. neliniqte. in care sugarul sii poatii simli qi savura atenlia. .s2 aibii Buletin de identitate cu viza "la zi" la Circa de poli$e de care apwine (adresa va fi notata bine de pirin$). incearc2 s&l urmkeascii clteva momente. legisla$a prevede un concediu pl2tit timp de 2 ani pentru ingrijirea copilului. Serul fiziologic cu adaos de efedrinii folosit prea des poate produce agita$a sugarului. tulburiri de somn. Este bine ca mama s2-gi noteze din timp problemele care o preocup2 qi sii le clarifice cu medicul sau cu asistenta de ocrotire in cursul vizitelor la domiciliu sau la cabinetul medical. aerul poluat de maqini. Scoaterea pe balcon sau in gr2din2 cer mai pu$n timp din partea mamei. Reluarea activitgfl profesionale de ciitre mam5 & prezent. in absenla mamei. i se uqureazii respira$a punhd de rnai multe ori pe zi piciituri de ser fiziologic in nas. iar dac2 obiectul este miqcat. Totuqi sunt mame care din diferite motive incep s I lucreze cu mult inainte de epuizarea concediului previizut de lege. Neglijenlele din primele luni de via* ale sugarului pot avea ca urmare tratamente medicale ulterioare prelungite. Medicul poate controla astfel stadiul lui de dezvoltare. fncii de acum incepe infiriparea "comunit8liim MAMA-COPIL-TATA. nou-nkcutul p a t e fi scos la aer de la vksta de 2 siiptfimlni. Persoana care ingrijepte copilul fa lipsa mamei care-qi reia serviciul va fi aleasii cu mult d i s c e r n h h t . Chiar qi mamei ii prinde bine o astfel de pauz2 pentru destindere qi miqcare.s2 fie cinstitii. fixeazg alimenta$a. in caz c2 vremea este urlta sau in zilele prea friguroase de iam5 se poate apropia patul de fereastra deschis$ timp de 1-2 ore. medicului qi asistentei de ocrotire. cu condi$a ca. Dacii este posibil este bine sii asiste qi chiar sii participe tam. dup2 care se aspir2 mucozita$le inmuiate de acest "ser" cu ajutorul unei pompile sau a unei pere mici de cauciuc cu extremitatea efilata (foarte subtire). Suprainc2lzirea camerei in care este @ut sugarul duce la uscarea mucoasei nazale. praful. mijloacele de transport in comun. .s2 fie siiniitoas2: se va face in prealabil microradiografia pulmonar8. sugarul va fi imbriicat mai ugor. Rudele sunt cele rnai bune inlocuitoare. Mama va avea grijii s2 nu se apropie striiini ?n de c h c i o r u l sugarului. zgomotoase. Plimbarea sugarului nu inseam2 ins: scoaterea 'i lume". D a d vremea este favorabilii. care este dator s2 invele sii se poarte cu sugarul. Dacii din cauza conditiilor meteorologice nu s-a putut face nici o plimbare pe afar2 in primele siiptihhi de via@. Scoaterea afara' la aer ~i soare. cele dou2 vecine vor ingriji alternativ pe cei doi sugari. deoarece se pot produce leziuni ale mucoasei bucale. de zgomotul unei juciirii. pentru a avea posibilitatea s2 se miqte in voie. D a d lucreaz2 in schimburi. ferit de v h t . sugarul are nevoie de aer qi soare suficient pentru ca sii se dezvolte bine. copilul s2 fie ingrijit conform indica~iilorpiirinlilor. Sugarul se bucur2 de vocea mamei. Persoana care se ocup2 de ingrijirea sugarului trebuie s2 indeplineasd urm2toarele condi$i: . sugarul trebuie scos la aer 1-3 ore in fiecare zi. examen . depisteaz2 la timp unele boli. acest lucru trebuie Ecut neapkat imediat ce sugarul a implinit o lun2. imbriiciimintea va fi la fel ca pentru plimbare. el trebuie v2zut periodic de medicul de familie. . . De la medicul de farnilie mama se informeaz2 asupra ambuntelor privind alimenta$a. dac2 programul de lucru a1 acestora o perrnite. Dacii este scos la plimbare se vor evita str2zile aglomerate. reaclia BordetWassermann (pentru depistarea sifilisului). Jocul. Pe l h g g o alimenta$e qi o ingrijire corecta. cu dificultiili in respiralia nazalii. & luna a LI-a mama iqi programeazii zilnic o s c u d perioadii de "joc".sii iubeasd copilul qi s2 se poarte frumos cu el. ce constituie poqi de intrare pentru microbi. Vizita medicala'. In timpul acestui joc. Nu se qterge gura sugarului. in fiecare lung. Dacii este posibil.

Unii se mulfumesc yi cresc cu 650-700 ml in 24 de ore. . Cu mult2 curiozitate yi nevoie de cunoqtere cerceteaz5 tot ce-1inconjoatfi. La sugarii care nu cresc qi care au o toleran@digestivl bun5 se va creyte concentratia la 314 (3 p&p lapte yi o parte ap5). folosirea trusei medicale in caz de urgent%. le privesc yi se joac5 cu ele minute in yir (majoritatea cap5t2 aceast2 capacitate spre sfiryitul lunii a IV-a). (Vezi tabelu12.). Morinaga. Nutrilon premium. Humana 1. Unii iyi descoper5miinile. se schirnb5 treptat culoarea p h l u i yi a ochilor. Nutricare special etc. Sugarul yi-a fixat un program de alimentatie yi de somn. va l5sa sugarul s5 goleasc5 bine sdnul etc. Se bucur5 de societatea mamei yi 33 comunic5 prin semne c5 se simte bine. totul indulcit cu 5% zahik.s5 nu aib5 tulburk-i de comportament.4 ore. Ce infonnafii se dau femeii care & h e singur3in cas5 cu sugarul: denumirea.) se va folosi concentratia recornandat2 pe cutie. Obsesia c5 nu are lapte suficient sau c5-i piere laptele are un efect negativ asupra secretiei lactate. Ea va folosi acest timp liber pentru a sejuca cu el. Orarul ~inumaWrul meselor. Sugarii 'Ynapoiati" nu sunt interesati de oamenii din jur. Beba. fn cazul alirnentafiei naturale.genital in vederea depist&ii unei boli venerice. care duce la . numele. va bea lichide suficiente. Dragostea yi atenfia care i se acord5acum vor fi r5splGtite din plin. dar cu variafii importante de la un sugar la altul.iar alti tip5 yi dup5 ce primesc 850-1 000 ml in 24 de ore (6 mese x 150 ml sau 180 ml x 5 mese in 24 de ore). hcep s5 se schifeze primele semne ale personalit2tii. 3. foarte pufini rnai sug de 7 ori in 24 de ore. respectiv 110-120 rnl in medie la fiecare mas%. De la 2 la 3 luni % urm5toarele patru s5ptihlbi incepe un stadiu de I dezvoltare ce ar putea fi numit "s5ptknhile de aur" ale viirstei de sugar. buzele roze. sugarii . fierte impreunii Teoretic este necesar ca s5 se adauge $i ulei de floareasoarelui (114 lingurip). Remedia. privirea vie. dac5 el trebuie trezit pentru a i se da ultima mas& mama p a t e s5 incerce s5-1 treac5 la 5 mese in 24 de ore. Unii sugari rnai primesc 6 mese pe zi. h luna a treia sugarulia aspectul caracteristic: capul devine mai rotund. totuyi. indulcit cu o lingurip ras5 de zahik. adresa yi num5rul de telefon ale institu$ilor unde lucre& cei doi p&fi.2. . Medicul va adapta raple. La sugarii hrlnifi cu lapte de vac5 nemodificat. Mama va face totul pentru a ameliora secretia lactat2: se va odihni yi va dormi indeajuns. vocile yi miyc&ile umane. griy etc. Nu sunt necesare adaosuri de Ginoase (cereale-instant. Nan etc. 13pturile respective avdnd o cantitate suficient2 de hidrocarbmate.1. dacl picioarele sunt descoperite sau dac5 part5 pantalonqi.in marea lor majoritate ajung s5 se mulfumeasc5cu 5 mese in 24 de ore. s5 nu sufere de vreo afectiune nemoas5 sau psihic5. Pedaleaz5 mult. jocul este un adevikat evenirnent pentru sugar. Nu rnai d o m e at2t de mult yi in perioadele de veghe plhge rnai pu*. unii sugari sunt nemulfumiti la sfiirgitul unor mese. nedegresat (34-40% gr5simi) se va mentine concentrafia de 213 (2 p w i lapte qi 1 parte ap5). pag. La cei cu tendin@la diaree dilutia se va face cu decoct ("ap5") de orez 3%. Indiferent de felul alimentatiei (natural%. Nu suntem de p5rere s5 se practice "proba suptului". adresa yi n u m h l de telefon al persoanelor la care eventual p&tii merg in vizit2.numkul de telefon a1 medicului de familie $i adresa spitalului de copii. 125). se va verifica s5 nu aib5 vreo bod5 de piele (infectioas5 sau micotic5). mix& artificial5). Aptamil 1. Ratia alimentara' este rnai mare. nu se va enema. care nu se vor impune dup5 reguli teoretice. numai o parte dintre sugari rnai au inc5 nevoie de 6 mese pe zi la 3 luni. Urmgreyte fetele.) sau pat$aladaptate (Milupa 1. La sugarii alimentafi cu produse adaptate (Sirnilac. Din luna a treia ingrijirea sugarului permite mamei destul de mult2 libertate. ci se vor individualiza la apetitul yi nevoile nutritive ale f i e c h i sugar.s5 aib5 istefimea necesarl pentru a se descurca in situatii neprevihte. mk-ind intervalele dintre mese la 3% .

Sugarul primeqte din lapte cantitifile necesare de vitamina A. h p r a noastri se obiqnuieqte s i se introduci sucurile qi/sau pulpade fructe sau de zarzavaturi foarte devreme. spre deosebire de Iaptele obiqnuit. iar sugarul continui s i p l h g i dupi unele mese qi cere s i miniince rnai des. sunitoare) o apuci qi o fine s t r h s . La o parte din mamele care alipteazi. la inceputul lunii a 3-a c h t i r e $ e 4 700 g. inghitire. precum qi vitamine din grupul B. Treptat. in care ele i ~ i menfin prospetimea qi culoarea. a 111-a sau a W-a. la sfkqitul lunii a 3-a va avea cu 10 cm rnai mult! Menstruatia qi aliiptarea. Cercetriii recente au dus la concluzia c i sugarul nu este dezvoltat fiziologic (masticatie. Vitamina D nu se giseqte in cantitifi suficiente in nici un aliment. Mciinile pot fi aduse. pe Linia median. lapte. Crqterea Creqterea in greutate este de 25-30 g pe zi. in afar5 de ficatul de morun. spre sfkqitul lunii a 3-a. in caz contrar vor apkea semne de rahitism. dar nu rnai tLziu de luna a V-a de sarcini. 148).. daci sugarul este finut mult la soare nu rnai este mvoie s i i se administreze un preparat cu vitamina D. care ar f i cauza tulburirilor mai sus-amintite. h timpul c h d se inlocuieqte o mass la s h cu un preparat de lapte nu se mai fac alte modificiri in alimenta$e qi se urmkesc cu atenfie mai mare scaunele (numk. uneori incearci s i se intoarc5 spre ambele p w i . "Descoperi" rniiinile qi iqi petrece mult timp privindu-1e qi observhdo-le in miqcare. degetele se deschid qi se intind. ovarele iqi reiau activitatea rnai devreme. Zntroducerea sucurilor defructe sau de zarzavaturi. sug rnai prost qi pot avea scaune grunjoase. Vitamine. inseamni c i sugarul a crexut normal. dar frecvent il intoarce qi-1 tine intr-o parte sau alta. in timpul menstruafiei mamei. Capul poate fi +nut pe linia median. de aceea. medicul va decide momentul in+rc&ii. ciind organismul matern nu poate face fati la ambii "paraziti". Lungimea. la masa l. Multi vreme medicii de copii au afirmat c5. pentru a f i privite. La multe altele insi. incepiind cu cantitifi mici (30 m ) crescute progresiv p h i la inlocuirea unei mese intregi. Nu se intrerupe aliptarea! Daci a survenit o noua' sarcina' in perioada de aliptare. in primul an de via@ trebuie sii se administreze vitamina D in dozi suficien6 tot timpul anului. in cursul lunii a treia. d u p i recomandirile medicului. Nu se qtie sigur ciit trebuie expns la soare un sugar pentru a-i acoperi necesitidle de vitamini D. atunci c h d atmosfera este plini de praf. Cantiti$le mici din gabenuqul de ou. Nimeni nu se poate baza numai pe soare. Sugarul poate sta culcat pe spate in pozide simetrici.in perioadele de crevtere maximi. M h i l e sunt primele pi@ ale corpului pe care sugarul le descoperii ci-i aparpn. menstruafia nu revine deciit dupi intircarea copilului. Se pare c i prin lapte se elimini unele substante (menotoxine). Daci i se pune in miini o j u c k e (uqoar& viu coloratii. Daci s-a niscut cu 50-52 cm. hlocuirea unei mese asiguri mamei un repaus fizic qi posibilitatea ca secrefia lactati s i fie suficienti la celelalte mese. unii sugari sunt rnai agitafi. 128). partea trunchiului de latura respectivi p k h d mai scurti qi sugeriind o pozitie asimetrici. D a c i s-a niscut cu 3 200 g. Daci la c h t k k e a de la sfkqitul s i p t h h i i creqterea este sub 150 g. consisten@. Farmele grave de rahitism apar indeosebi la prematuri. gemeni qi la sugarii care s-au niscut cu greutate mici ~i apoi au crescut rapid. respectiv 750-900 g pe luni. Dovada arconstitui-o observatia c i frumele de mu~catAse ofilesc repede d n d se pun intr-un pahar cu lapte de mami din timpul menstruafiei. cu degetele numai uqor indoite. nu acoperi nevoile copilului. rniros). digestie) qi nu are nevoie de ele deciit mult rnai tarziu (vezi pag. spre trei luni palma este aproape complet desfScut5.nevrozarea mamei qi la concluzii eronate. (Vezi pag. fum sau ceatL De aceea. se poate introduce un preparat de lapte din produsele adaptate sau paqialadaptate. foliculii ovarieni nu se matureazi. sub forma indicatti de medic. Sucurile pot fi preparate casnic sau gata preparate qi manufacturate in sticle mici (Bebelac). a) Aqezatpe spate ("decubit dorsal"). Dezvoltarea motorie qi psihid Motricitatea. 144. care se instaleazi din luna a W-a de via@. unt etc. iar la fnceputul celei de a 4-a luni 5 300-5 750 g. de la aceasti v k s t i apare pericolul de cidere de pe masa de inrqat.

Sprijinul pe antebrafe este inc3 instabil. plPngiiref. Vede obiecte la distanp de 30-40 cm qi le urmikeqte cu ochii qi prin miqcarea capului. Sugarul execud uneori miqc&i de &fire. La cercetarea auzului se recornand5 ca zgomotele s5 aibg calitsti diferite (clopofel. Nu rnai introduce toati mPna in gur$ ci un singur deget. Apucarea. Sugarul cunoaqte qi "cuprinde" lumea din jur rnai int2i cu ochii. CPteodati "cuprinde" obiectul cu ochii ~i incearci $5-1 ducs la gurii. c h d pe alta. P l h s u l are nuante variate. Fig. Capul poate fi miqcat qi culcat c h d pe o parte. Dac5 mama susfine pe sugar de subsuoari acesta se sprijins pe picioare pentru scurt timp. Urmitreqte cu privirea persoanele qi fixeaz3 figurile care se apropie de el. d) Ridicarea in picioare cu susGnerea de subsuoara' (axile). Incepe ~i s5 emid mici zgomote (sunete) care seamsns cu f. sugarul ridicl $i fine capul. Limbajul ~i contactul social. a) Limbajul. mAngPiere. s sau th englezesc.Sugarul (de l I Iun&l 12 luni] a a cPteva minute. dac5 are o indispozitie oarecare. Face progrese in folosirea ochilor. Membrele inferioare se g5sesc in rotatie externii. uneori. b) Culcat pe burtd ("decubit ventral"). surPzstor dacii este n fericit. Sugarul sti in pozifie sirnetrid. 3. Poate s5 fins capul ridicat timp de un minut p h g la un unghi de 60-90". Auzul ~ilocalizarea zgomotelor. Apucarea este k c 5 palmars (prindere "simian%".Sugar i'n tuna a 3-a. fn stare de veghe pedaleazs ("d3 din picioare") tot timpul (fig. Nu poate s2-i dea drumul voluntar. 3. Sugarul de 2-3 luni comunics totdeauna cu mama sa T mod global: destins. Dac3 plhge. capul este bine controlat $i se pozitioneazs in spafiu. f31-5a reuqi sii se deplaseze. Du@ ce ins5 a fost bine ridicat.3 . Sugarul rPde zgomotos dac3 i se vorbeqte. fP$iiit de hwie. Fig. v. Membrele inferioare par contractate cu genunchii in extensie (intinqi) qi cu flexie (indoire) in articulafia qaldului.4). S u g d iqi priveqte msnile qi le ridic$ cu brarele uqor flectate deasupra capului. sugarul tips "nemulpmit".4 . se intoarce spre sursa de zgomote. Daci sugarul este apucat de m%ni reuqeqte sii-$i ridice capul. calm. Este dependent de reacfiile celor din jur (anxietatea mamei. Vederea gi mi~ca'rileglobilor oculari. Motricitatea fina" ~i apucarea.). din contra este agitat. ciildur5 corporal2 ~i vorbire. Sugarul poate apuca degetul mamei sau un obiect care i se ofer5. . intoarce capul spre persoana care-i vorbe~te gPngureqte spontan.de maimuts) qi rnai mult cu degetele mici ("cubito-palmarF). Juc5ria este tinut5 strPns ~i muqcat5 apoi cade neintenfionat. dar persists indoirea in articulafia genunchilor (fig. Priveqte fix pe mam5 qi zrimbeqte cPnd i se vorbeqte. Dac3 zgomotul este puternic. din c h d in c h d se rnai uiti "cruciq". se liniqteqte prin luarea in brate. capul nu rnai cade inainte sau inapoi. Miqci&le globilor oculari sunt coordonate.in tracfiunea din culcat pe spate. dar acesta in timpul ridickii rnai penduleazs htr-o parte sau in alta. muzic3 etc. sprijinit pe antebrafe situate in fa@. 3. Urmikeqte vocile. b) Contactul social.3). fn timpul tracfiunii. voce inceaG. chiar dac5 miqcarea este inc3 necoordonati. agitatia din jur) qi reacfioneaz3 corespunztitor. c) Tracfiunea din pozitia culcat pe spate. indoite qi uqor f n d e p h t e . fefele qi miqc&ile umane. 3. membrele inferioare sunt yi ele duse in faf3. Trunchiul este in extensie. Sugarul se opreqte din miqcare qi. Este un inceput a1 coordoni&i miqcikii intre simp1 tactil (pipsit) qi vsz.

il face sii zlmbeascii. vocea mamei va riimlne unic& Mama $tie acum sii-i infeleagiiprivirea. Multe mame folosesc din proprie inifiativii supozitoare cu glicerinii. nu se consider5 constipafie. Niciodatci sugarul nu trebuie sci doarmci cu mama Zntr-un pat! Dacii sugarul doarme neintrerupt toatii noaptea ~i dacii are patul siiu propriu poate impwi camera cu 1-2 frafi. aspectul si consistenfa lor diferii. intllnitii indeosebi la biiiefi. Supraveghere yi ingrijiri Scaunele. un copil nu deranjeazii pe frafii mai mari. incepe sii riispundii mai prompt la prezenfa. Cdnd se schimba' sugarul? Spre sfilr~itul lunii a treia mulfi sugari nu "se mai suferii" murdari ~i nici chiar uzi. sugarul se obi~nuie~te. este suficient sii se aeriseascii bine camera inainte de a culca sugarul. uneori sunt rnai grunjoase. uscate ~i sunt eliminate cu greutate. Adaosul de 1-2 vMuri de lactozii dizolvatii in ceai este solufia bunii. Unii sugari se trezesc incii foarte devreme. acest lucru nu este indicat. care-1 inclntii. acest lucru este rnai uSor de realizat. inciiperea in care doarme trebuie sii fie bine aerisitii. in lunile calde. Dacii s-a folosit plnii acum un c o ~ pentru dormit. Somn-veghe. in camera' separata'. Dacii plnii acum foarte multe mame nu concepeau sii doarmii declt cu sugarul in camerii. b) Fereastra. Nu se va folosi termometrul (sau coada de mu~catii!) pentru a provoca scaunul sugarului. in general. orele de somn ale sugarului ~i copiilor rnai mari nu coincid. Mama va verifica dacii sugarul miinlncii suficient seara ~i dacii se saturii. la vorbele. care-1 pot face sii surldii.30) la sugarii care miinlncii seara rnai tlrziu. Sugarul este calmat de prezenfa marnei sau dacii este luat in brate cu capul sprijinit pe umerii mamei. de la implinirea vcirstei de 3 luni este bine ca sugarul sa' doarma' singul. impotriva acestui lucru nu se va face ins5 nimic. Se poate menfine ins5 o fereastrii deschisii in camera invecinati. n u m h l scaunelor este rnai pufin important. cu condifia sii nu se formeze curent. constipafia este rarii ~i de obicei se rezolvii cu o micii modificare a alimentafiei. numai dupii vArsta de 2-3 ani. dupii luna a 3-a. Dacii nu pllnge. dar merit5 * incercarea. Dacii un sugar nu are colici ~idacii emisiunea de materii fecale se face fiirii dificultiifi. n u m h l zilnic de scaune din cursul lunii precedente. Se consider5 cii sugarul este constipat atunci clnd materiile fecale sunt tari. Folosirea de chilofi absorbanfi ("Pampers") previne astfel de nepliiceri. c) Perioada de somn din timpul nopfii continuii sii se prelungeascii ~i sii fie mult rnai bine delimitatii de perioadele de veghe. devine dependent de ele ~iajunge sii nu rnai aibii scaune spontane.se vor lua miisuri de prevedere (se va interzice copiilor mari sii coboare peretele mobil a1 patului. a) Patul. Se trateazii chirurgical. ei vor dormi rnai mult pe miisurii ce vor cre~te. Nu este ins5 recomandabil sii doarmii cu un alt copil mic (plnii la 4 ani). deoarece sugarul este rnai simplu infii~at. chiar dacii are 2-3 scaune pe siiptiimlnk h condifiile unei alimentafii corecte. Iarna. sugarul nu va fi schimbat dupii fiecare micfiune. ainviifat cum sii-1 linisteascii. Vara. Sugarul se va deprinde sii doarmii bine cu toate zgomotele obi~nuite dintr-o casii. fereastra se deschide in funcfie de anotimp. Se menfine. vMul picioarelor ~i sii se vorbeascii in ~oaptii. Gr5 sii constituie un pericol pentru acesta. De asemenea poate incerca sii-i deplaseze ultima mas2 cu o orii rnai tlrziu. . in plus. sii radieze de bucurie. pllng sau nu adorm vor fi schimbafirnai des. nu se vor liisa medicamentele la indemlna lor etc. Dacii devin agitafi. in cazuri rare constipafia poate fi semnul unei boli congenitale denumite megadolicocolon. in tot lungul viefii. micfiunile iar sunt rnai rare. Dacii se abuzeazii de supozitoare. Asta nu inseamnii cii trebuie sii se meargiiin . Un copil de 2-3 ani nu are suficient5 minte pentru a fi liisat singur cu un sugar. in funcfie de alimentafie. Sugarul devine foarte sensibil la vocea mamei.~iin aceste dar cazuri . Somnul de noapte se prelunge~te fie prin renunfarea de ciitre sugar la ambele mese de noapte (la orele 23-24 ~i 2-3). avlnd aceea~i grijii de a nu se produce curent. la stimulkile mamei. Din fericire. lipsitii de curent si lini~titii. E posibil sii nu se realizeze mare lucru. fie prin intilrzierea orei de trezire dimineafa (6-7. in astfel de cazuri este rnai bine ca sugarul sii doarmii in alti camerii.). in camera in care d o m e sugarul. fereastra poate fi liisati intredeschisii ~i in timpul nopfii. ferestrele se pot fine deschise toatii ziua. Dupii vilrsta de 5-6 ani sunt rnai pufin primejdio~i.Mama si copilul Afectivitatea. acesta va fi schimbat cu un pat.

3. Pa'rul. Simptomele dispar in maximum 24 de ore. Vaccina'ri'. La aceastii v h s d se recomandi exercifii zilnice pe perioade foarte scurte. culciindu-l cu capul c h d la o extremitate. Dupii vaccinarea antipoliomieliticii se remarcii uneori sciiderea poftei de miincare qi modificarea scaunelor (mai pufin legate).5 . ~ u l fsugari au un strabism (se uitii i "cruciq") intermitent. . astfel bcAt el sii priveascii in direcfii diferite atunci c h d e i urmiireqte ce se indmplii " jurul lui. respectiv p i h l fin cu care se naqte cade c2nd sugarul iqi freacii rnai mult capul pe saltea. moqtenid de la m a d ) . & formele obi~nuite. tuse convulsivii. fn primele 2-3 luni de via@ sugarul este de obicei imun fa@ de unele boli (se naqte cu capacitate de apkare impotriva infecfiei. fn zonele cu "chelie" va creqte un p k nou. cu miinufele ridicate pe 7 liingii-capf ( -*i Fig. Mama va schimba des pozifia sugarului. difterie. deoarece vaccinul se face in zile precise. "plimbiind" prin fafa ochilor sugarului la o distanp de 20-30 cm un obiect viu colorat sau o lentilii de ochelari. paralizie infantilii. are dificuldfi in a-qi intoarce capul intr-o anumid parte. fn caz cii familia este plecadin alti localitate (sau sector) in perioada de vaccinare se p a t e adresa dispensarului teritorial respectiv. Acest defect poarti numele de torticolis qi apare. care este dureros) qi ~i generale (agitafie.d) Utilizarea de calmante s e face numai la prescripfia medicului. iar vaccinarea qi rapelurile respective sunt perturbate. adesea cu o culoare rnai inchisii. f) Tinerea capului intr-o singura'parte. care constau din trei administriki la interval de o lung. la sugarii niiscufi in prezentafie pelvianii. Uneori iqi i menfine aceeqi pozifie qi c h d este finut " brafe sau c h d este culcat diferit. creqterea altui p k are loc in ciiteva siipdmki (mai rar). Strabismul. Se rezolvii treptat rnai k i u . sugarul este periclitat. se va cerceta cu grijii pentru a se depista qi inliitura cauzele care au dus la tulburiiri de somn. Se aplicii local comprese reci qi se administreazii antitennice (paracetamol) $i sedative (fenobarbital). care se rnai numevte $i pertussis (Per). Din luna a 111-a incep vacciniirile obligatorii in perioada de sugar: trivaccinul (DTP) impotriva difteriei (Di-). in ciiteva luni sau piing la un an. tuberculozii. tetanosului (Te-) qi tusei convulsive. febrii bruscii). Sugarul iqi formeazg deprinderea sii priveascii mereu intr-o parte. gimnastica medical5 este eficiend. Mama este obligat2 s2 meargii la dispensar. Independent de v2rsd. Foarte rar sugarul are unul din muqchii giitului prea scurt qi. e) Pozitie in somn. fenomene ce pot dura chiar ' Vezi pag. Se va u r n h i sugarul qi va fi culcat qi pe viitor in pozifia ce pare cii ii place mai mult. de exemplu fafii de rujeol2 (pojar). cAnd la cealaltii a patului. Pierderea acestui piir este normal% nu se poate face nimic pentru evitarea acestui fenomen sau pentru grgbirea creqterii p h l u i . Muqchii care coordoneazii miqcikile globilor oculari lucreazii incii deficitar la aceastii v h s d . Nu inseamnii cii sugarul va riimAne cu privirea "cruci@".Pozifia ii~sornn a sugarului. d a d vine in contact cu un bolnav. ca urmare. streptococice qi diverse "riiceli". Boli infecfioase. Unii sugari pierd tot piiml fin cu care s-au niiscut. fnainte de a se administra calmantele. Vaccinarea DTP poate fi urmatii de reacfii locale (inro~ire umflare la locul injecfiei. atunci c2nd este culcat in aceeaqi pozifie qi sii urmkeascii ceea ce se petrece in jurul lui. Pe Iiingii pozifia culcat pe o parte este tipicii qi pozifia in decubit dorsal (cu f a p in sus). precum qi vaccinarea antipoliomielitica' (impotriva paraliziei infantile). in campanii dinainte planificate. Se vor aqtepta ciiteva luni inainte de a intreprinde ceva (dup2 9 luni). Dacii medicul ajunge sii recomande un calmant sau un sornnifer. inseamnii cii el are motive intemeiate $i mama este datoare sii aplice conqtiincios tratamentul. chiar dupii rnai multe s i i p t h h i . in funcfie de siiniitatea sugarului. infecfii stafilococice. sugarul se poate imbolniivi de urm2toarele boli infecfioase: varicelii (vksat de viint). pentru administrarea vaccinului. D a d se pierde o anumid vaccinare. atunci ciind este convocatii pentru vaccinare. de obicei. Medicul de dispensar (de familie) este singurul care decide am2narea vaccin&ii. in ultimul timp la noi in far%se face qi vaccinarea impotriva hepatitei B. 130. in regiunea occipital5 qi/sau regiunile parietale se formeazii zone de alopecie (chelie).

Alfi autori (Hofmeier. se sufocii cu perna sau plapuma) ! . Suptul degetuhi. bleu) qi care fac zgomot. putefi adormi qi la o riisucire involuntarii il sufocafi! . Nu exist2 ins2 o unanimitate de vederi asupra motivelor care B fac pe copil sii-qi sug2 degetul. &I general aceastii deprindere se manifest5 intre 2 qi 3 luni. Doumic-Girard. sugarii care-qi goleau biberonul in 10 minute (ceea ce se intiimp12 clnd orificiile tetinei sunt foarte largi) iqi sugeau degetul rnai mult declt cei care sugeau timp de 20 de minute.Nu se fine sugarul "la soare" sau afarii cu capul descoperit in zilele prea ciilduroase. .Temperatura apei din cadii se miisoar2 numai cu termometrul (nu cu coal!).Nu se pun sticle calde direct pe pielea sugarului! .Mama gi copltul qi dou2 siipth2ni. alfi autori cred cii sugarul iqi suge degetul clnd este treaz. Prevenirea accidentelor. Schneider qi Miiller) presupun c2 factorii care-i fac pe copii s2-qi sugii degetul ar fi: un fond de sensibilitate aparte. c2nd sugarul suge mai viguros. Un alt american. Mozziconacci qi A. este c3 toate "reletele" impotriva suptului degetului (substanle cu gust neplicut. sugarul iqi suge degetul pentru cii incearc2 s2 reg2seascii pliicerea totalii pe care o are c2nd este absorbit de sugerea la sln qi este ghemuit in bralele mamei. fie in timpul meselor. galben. Adesea. b bucurii obiectele colorate (roqu-deschis. "din lips2 de ocupafie". Dacii are loc vreun accident. miinuqa. Dup2 P.Nu se pun pe acela~i raft medicamentele de "uz extern" cu cele de "uz intern" pentru a nu le confunda! . In primuI an de viati&suptut degetului trebuie considerat ca m a normal. deoarece sugarul a inceput s3 apuce diferite obiecte cu m h i l e . relag necorespunziitoare in viap de farnilie. lipsa de afecfiune qi de duioqie din partea piirinlilor. Un clopofel sau o juciirie suniitoare ii fac multii pliicere. luatul in brate.) au efect trec2tor. Am ar&t anterior cii o parte din sugari h c e p s2-qi sugii degetul. Ca miisur2 de prevedere se recomandii urmiitoarele: . fn pat. in primele luni sugarul cautii cu orice prel s2-qi satisfacii instinctul de sugere.Nu se inciilzqte camera prea mult (peste 24°C). scoaterea degetului din gur2 de fiecare d a d etc. Deasupra patului se poate agiip un trapez cu juciirii suspendate. Dupii Benjamin Spock. mamele qi chiar medicii consider2 d un copil care-qi suge degetul a ciipiitat o obiqnuing proast5. &I aceast5 perioadii profilaxia rahitismului se poate continua cu preparate de vitarnina D pe cale bucalii. Sugarul este prea mic pentru a produce singur un accident. . chiar dacii ii cad din mlnii. Nevoia de supt . Interesul pentru joc s-a trezit. insii. Va fi consultat medicul fn privinla modificiirii alimentaliei. a constatat cii sugarii hr2nifi din trei in trei ore sugeau relativ rnai rar degetul declt cei hrhili din patru in patru ore. De subliniat cii timp de o lung de la adrninistrarea vaccinului antipoliomielitic trebuie evitate tratamentele sub formii de injecfii.Sugarul va fi qezat fntotdeauna perpendicular pe lungimea mesei de infqat qi nu de-a lungul ei! (dac2 se intoarce de pe o parte pe alta sau se rostogoleqte.Nu se toarnii ap2 fierbinte fn ciidig! . Mai mult de jumiitate din sugari iqi sug degetele sau numai degetul mare. Juca'riile.Nu se lasii sugarul singur in cadii! . riscurile de a c a e a sunt rnai mici).La fiecare culcare a sugarului in pat se controleazii dacii perefii laterali ai patului sunt bine fixafi! . A suge este cel rnai bun calmant. David Levy. acesta se i n t h p l i i numai din vina adulwor. Ceea ce este sigur. finerea rnai mult la sln.De la vksta de 3 luni nu se lasii sugarul singur fn patul mare al piirinwor (cade jos. prlnzurile sale sunt rnai scurte qi deci suptul rnai scurt. .Nu @efi sugarull2ngii dv.Nu se expune patul copilului l2ngii uqa sobei de teracot5 sau 12ngii o sobii de fier inciilzit5 (pericol de incendiu). motivul principal care 3 face pe sugar sii-qi sug2 degetul este faptul ci3 alimentarea la sln sau la biberon nu au satisEcut suficient nevoia sa de supt. in sfhqit. astfel fnclt intreaga familie ajunge sii caute modalit5lile prin care s f 1impiedice s2 Fin2 degetul in gurii. iar perioadele de veghe se prelungesc in detrimentul somnului din primele s i i p t h l n i de vial2.Nu se lasii sugarul singur in casii cu frafii de vkst5 m i d (2-6 ani) ! .Nu se aplicii comprese cu alcool sau cu puc2! . . fie prin "completare" cu suptul degetului.Nu se las2 sugarul singur pe masa de fnEqat! .Nu se pun reqouri in apropierea patului sugarului! .

deoarece se va ajunge la efecte qi rnai rele. cel rnai adesea intre 8 qi 18 luni. riscul de a o inghiG.Existi un factor de teren. copilul exprimhdu-~i prin aceasta niqte relaiii "conflictuale" cu pkinGi s 2 . intr-o ciniii curati.). Adesea. cei superiori se deplaseazi in f a f i . secre@ilor digestive ~i comportamentului general a1 copilului. consultbnd un medic q eventual i un psiholog. in ultimii ani. ca qi m l t e asistente de ocrotire qi de pediatrie din p r a noastri. diniii pot capita pozitii vicioase. De asemenea. mama va ciuta si-i satisfaci instinctul de sugere printr-un orar a1 meselor rnai puiin rigid qi. dar rnai eficienti qi rnai lipsiti de riscuri este aceea de a se da suzeti sugarilor care incep si-qi sugi degetul cu "1icomie7'. efectele negative pe eare le-ar avea asupra empfiei dentare. Unii rimiin cu obiceiul de a . conformatiei maxilarelor. Daci ar fi s i tragem c4teva concluzii in ceea ce priveqte suptul degetului (o preocupare permanenti pentru aproape toate marnele). de Dintre doui rele se va alege cel rnai mic! Suzeta. favorizat de unele g r e ~ e l i fngrijire qi rnai ales carente de de afeciiune. Dimpotrivi. Pentru a evita orice confuzie trebuie ~ t i uc i aproape t toii copiii iqi sug degetul sau chiar tot pumnul in perioadele de erupiie dentari. mulfi medici infrunti opinia de rnai sus ~iapreciazi c i suzeta este un mijloc excelent de "consolare". Sugarul poate suge viguros tetina. In incerckile de a impiedica suptul degetului nu se va folosi forfa (legarea bratelor.Sugarii alimentaii la s4n iqi sug mai rar qi rnai puiin degetul. A . Daci o face regulat. Daci sugarul iqi suge degetul numai inainte de masi insearnni ci-i este foame.degetuIui este fa'ra' importanfi. Nu se va perfora suzeta. inmuierea degetului in&-o soluiie amari sau iute. . c h d s-ainceput o campanie susNut5pentru o igieni riguroasi. Se intiimpla ca unii copii si-qi introduci at2t de profund degetul in guri. deoarece inghiiirea aerului poate duce la balonarea stomacului. Dup5 ce cade Sos. cei inferiori se deplaseazi spre spate. & lumea pkin@lordin toate straturile sociale @ din toate @rile. dispir2nd complet. .Dupi viirsta de un an suptul . imobilizarea coatelor. din plictiseali. acoperiti. cearta etc. pericolul deform2rilor boliii palatine qi a dinillor este mai mic. ~ 2 n d copilul inceteazi si-qi sugi degetul inaintea erupiiei celei de a doua dentiiii. Se va spila cu api caldi de mai multe ori pe zi ~ise va fierbe o dati pe zi. totuqi. durata prea scurti a meselor qi careniele de ingrijire sunt factorii favorizanii ai suptului degetului. Este rnai uqor s i se mentini curati o suzeti decL un deget. . ea diminueazi progresiv. in secolul trecut se didea o suzeti copiilor care sufereau de colici. ingroqiri sau excrescenie ale pielii. degetul mare devine sediul unor cr5p5turi ad2nci. eczeme. cu aspect verucos. aplicarea de manSete din carton. Suzeta va f i pistrati c4t mai curati. Unii ~ i . individual. printr-o frecvenii rnai mare a meselor. fn plus.Rigiditatea orarelor. rari sunt cei care continuii acest obicei dupi viirsta de doi ani. Majoritatea medicilor stomatologi admit c i inclinarea defectuoasi a dintilor de lapte nu are nici o urmare asupra dentiiiei definitive. pentru a nu risca s i alunece in gura copilului.~ suge degetul i la culcare qi c2nd ajung la v2rsti qcolari. pkintii vor convinge pe copil s i renunie la acest obicei. suzeta qi-a pistrat totdeauna o largi intrebuiniare. Daci incep rnai &iu i n s e m i c i a intervenit o caren@ de ingrijire. fn prima jumitate a secolului al XX-lea. acestea ar 6 urmitoarele: . deoarece inelul o reiine intre buzele sale. diferite "incurcituri". Nu se inmoaie in rniere sau sirop. daca' este practicat numai inainte de a adormi. Dupi aceasti viirsti. suzeta a fost considerati drept murdari qi neigienici.0 solutie de compromis. Este o tetini fXri orificiu. Cea mai mare parte a sugarilor care iqi sug degetul incep s-o faci inainte de 3 luni. Se vor alege suzete cu inele sau discuri mari. Cu vorba buni qi verific4ndu-qi propriile atitudini. iar dintre aceqtia. s-au adus ca argumente impotriva folosirii ei. care detennini prelungirea perioadei de supt a degetului. imediat dupi fiecare masi sau chiar intre mese.este maximi in primele 6 luni. ataqaa la un disc sau inel de plastic. iar dezobi~nuirea suzet5 se face rnai uqor. intervalele prea maxi intre mese. continua b c i s i se opuni cu ind4rjire la folosirea suzetei. trebuie fixti. eventual. nervozitate. C4nd nu este folositi se pistreazi ca qi tetinele. Daci acest obicei se piistreazi qi dupa' 12-18 luni existi pericolul deformiidor palatine (''bolt5 ogivalii").o procuri inci inainte de venirea nou-niscutului din maternitate. trebuie ciutate toate mijloacele de a-1 impiedica pe copil si-qi sugi degetul in orice moment a1 zilei. . incbt iqi provoaci virsituri. MulG medici.

[lent sau rapid). mama nu va face nimic. agitati. Nu trebuie Ecut nimic at& timp cft sugarul este mulpmit qi creqte bine. precum qi la cei care. Nu se va da copilului suzeta in scopuri " preventive". Sugarul care a avut timpul s5 se obiqnuiasc5 s5-qi sug5 degetul. cfnd el pare rnai satisfkut. La al+i. Acfionhd prea iute sau cu asprime.Aproximativ jum5tate din copii nu au nevoie de suzea. maturatia neuropsihic5. pentru a-1 calma pe "micul tiran". At5ta timp cft sugarul este m u l w t . nesuporthd s5 stea nici un singur minut &5 suzeti.) in cantit5ti crescfnde de 4-12-18 Lingurite inainte de masa a 11-a sau a IV-a. h astfel de situatii.4 ore.in trecut sugarul era al5ptat cel putin un an. intre 6 qi 8 luni.1). majoritatea copiilor renun@ la suzea. asistente de ocrotire qi p&fi sus* qi introduc sucurile de fructe mult mai devreme (6-8 s5pthiini). Tentativele unor p&fi de a 'Yncadra" neapirat pe copilul lor in scheme "standard" in ce priveqte greutatea.3. refuz5 adesea suzeta. nu-qi sug degetul. Spre v&sta de un an. Unii. copilul poate fi traumatizat pentru multi vreme. Acelqi regim alimentar al mamei qi aceeqi tehnic5 alimentar2 fac posibil5 adaptarea secretiei lactate. sucul de zarzavaturi (morcovi) sau fructe (mere. Numai k ? motive serioase se poate trece la intreruperea alimentafiei naturale. Sucurile de morcovi sau de mere sunt bine tolerate. sugarul arati tot rnai pu* interes pentru suzea. nu au colici. De la 3 la 4 luni h dezvoltarea sugarului se semnaleaz5 momente de oprire qi de reluare. fn prezent qcolile pediatrice din Occident au ajuns la concluzia c5 la sugarii alimentafi natural nu este nevoie de sucuri. Rafia alimentarc?in 24 de ore r h h e aceeaqi in ceea ce priveqte nevoia de lichide (circa 150 mVkg carp). cu colici. el ajunge cu uqurinf3 s5 fie un r5sEpt. h c e r c h d cft de precoce qi revenind mereu pentru a-1 face pe sugar s5 piard5 obiqnuinp suzetei. h funcfie de sezon qilsau regiune. C M p o a t e f i in@rcat sugarul? Nu existi un termen cexist6 fix pentru inwcare. iar supa (pireul) de zarzavat cu came se introduce deabia spre sf&qitul lunii a V-a qi mijlocul lunii a VI-a (vezi tabelul 3. Nici la sugarii alimentafi artXcial nu se mai recornand5 introducerea sucurilor decft h sau dup5 luna a IV-a. (Vezi pag. La noi in p 5 o parte din medici. sunt greqite. 3. Se va proceda gradat. dac5 nu s-a f5cut p2n5 acum se va introduce. suzeta va fi retras5 din gur5 imediat ce sugarul se calmeaz5 sau de indaa ce adoarme. ajung s5 adoarm5 cu suzeta pin5 la anii de qcoal5. rnai ales fetitele. la sugarii care m h h c 5 inc5 de 6 ori pe zi. cearta. in cursul lunii a IV-a. fip5 de fiecare dati c h d o pierde din gur5. bag5 degetul mare in guri qi-1 sug cu iqi l5comie timp de ore intregi. suzeta se va folosi cft rnai de timpuriu. fructe de p2dure etc. Trecerea la 5 mese. Nu companati copilul drrrnneauaastr& un altul de -a@ ctl viirstlIiI Odce ftintii umanii este un unicat! Alimentapa fn cursul acestor luni h alimentafie nu se produc schimbhi semnificative dac5 sugarul este alimentat exclusiv la s h . De aceea. evitfndu-se mijloacele brutale. alimentatia etc. ironia. se pot procura in toate lunile anului. 144. iar manla este obligaa s5 se scoale de rnai multe ori qi s5-i dea suzeta. h aceasti4 situatie se va proceda cu tact. omimdu-se s5 i se dea rnai ht5i dupl o singur5 mask apoi dup5 a doua. in caz contrar. batjocura.) Alimentafia natural& Multe mame intreab5 cum se procedeaz5 pentru a adapta secretia lactat5 cerintei mereu creschde a sugarului. Mama va avea ins5 ca obiectiv ca folosirea suzetei s5 fie redus5 la minimum. piersici. este de ajuns s5 se r5reasc2 mesele de la 3 ore la 3 $4 . indeosebi la cei alimentati artificial. sup5 sau pireuri inainte de luna a 6-a. dup5 fiecare mas%. sugarul nu se rnai trezeqte la ultima mas5. Organizatia Mondial5 a S5n5t5tii (OMS) qi pediatrii de mare .Pentru a evita astfel de situapi. ins5. nu au crize de agitatie. Se permite folosirea suzetei la copiii nervoqi. se poate face spontan.

accidentele digestive posibile ale sugarului (vksiituri. Laptele procurat direct de la @. Morinaga.mama va pune comprese reci pe s h i .dac5 s h i i se inro~esc aplicii de cdteva ori pe se zi. calm. Nan. laptele nu mai trebuie diluat. in luna a IV-a persist5 adesea colicile (manifestate prin plbnsete. Este bine sii nu se schimbe produsul de lapte cu care s-a inceput. pbnii se inlocuie~te respectiv5. . Se va folosi numai lapte pasteurizat integral ( 3 3 g la 100 ml lapte). Acordarea de concediu pl5tit timp de doi ani pentru creSterea copilului favorizeaz5. sugarul va fi complet izolat de mam5.se va intrerupe punerea la sbn. inainte de supt. Concomitent se pun comprese reci pe s h de mai multe ori pe zi. pe cbt posibil. fir5 gluten ~i cu ulei de floarea-soarelui se poate face din luna a IV-a. Criteriile pentru trecerea mai tardiv5 la infkcare sunt: dacii sugarul se declarii mulfumit cu s h u l ~idacii creSte. in aceasd lung sugarul suge cu putere. va lua intr-o sear5 un purgativ salin. temperatura laptelui constanti la toate mesele. va reduce consumul de lichide. Dac5 aceasta simte o tensiune in s h qi putinii durere poate sii pun5 sugarul s5 tragii pufin din sbn. Se recomandii ca renunprea la aliiptare sii se facii treptat in decurs de 1-3 s5pthbni. Dac5 sugarul a primit 9i tolerat laptele din biberon la o masii de lapte. Se preparii dupii recomandirile imprimate pe cutie. Erii a-1 goli complet sau i ~ i stoarce sbnul putin cu mbna. nelini~te. dac5 mama are timp s5 al5pteze la toate mesele. Dacii apar tulburiiri digestive (diaree.medicul poate indica un tratament hormonal. in zilele urm5toare se inlocuie~te fiecare zi cbte o mas5 sau cu cantitiifi in mici la fiecare masii. iar dacii este posibil chiar 6-9 Zuni. timp de cbteva zile ~ii ~va strhge pieptul cu un bandaj compresiv. folosirii adaosurilor. iar sugarul se o b i ~ n u i e ~ rnai uSor cu te biberonul.ia art$ciala'. Nutricare special etc. Cuno~tinfele actuale privind proprietatea diverselor produse dietetice au redus motivele de ingrijorare. Beba.). uneori cu liicomie. nu se taseaz5. se va folosi lapte degresat (I$%). deoarece n e c u n o a ~ t e r e aunei alimentafii corecte f5cea periculoasii infircarea timpurie. incidente care nu necesitii schimbarea laptelui. Humana baby fit. fkii incidente majore.a 3-a siiptimbnii sugarul nici nu mai dore~te sbnul. Obi~nuirea sugarului cu biberonul. ci numai o corectare a tehnicii de alimentare (gbtul biberonului sii fie plin cu aer. Dac5. mensurile vor fi rase cu cutitul. fntkcarea treptati duce la disparifia secretiei lactate f5rii tulburiiri pentru mamii. inlocuirea shului se face in primele 4 luni de via$ cu produse de lapte "de inceput": Adaptat (Re-Aptamil. i . Nu se intrerupe alimentafia pentru cii spuma se formeaz5 din nou. Alfi sugari renun@ ins5 rnai greu la s h 9i sug viguros chiar chnd giisesc rnai putin lapte. in zilele urmiitoare se cre9te cantitatea inlocuiti tot cu cbte 30complet suptul de la ora 60 ml. Pre-Humana). de fiecare dat5 inainte de folosire.Nutrilon premium. Dacii se sisteazii brusc qi total aliiptarea se procedeazii in modul urm5tor: . indembnare etc. supturi cu intreruperi). refuzbnd biberonul. In prima zi se introduc la una din mese. A1imenta. Aptamill. dac5 este posibil. in biberon apar bii~icide spumii. ce rnai pufin lapte. Este mult mai pufin costisitoare. constituind un mijloc sigur pentru o i dezvoltare normal5 ~i pentru evitarea imbolniivirilor la sugarii din familii rnai pufin favorizate social ~i economic. comprese reci. In comeq se giisesc diferite feluri de lapte. prelungirea duratei alimentafiei naturale. Re-Beba. agitafie. inapetenfii). La sugarul care c-te bine sep a t e piistra aliiptarea la unele mese piinii si chiar dupii viirsta de un an. trebuie fiert imediat. vksiituri. in mod intermitent. la nevoie. Mama se resimte rnai pufin. va lua cbte 3-6 tablete de antipirini pe zi. diaree) sunt reduse printr-un astfel de procedeu. Milumil 1 etc. riicit brusc ~i piistrat la frigider. 30 ml din unul din preparatele de mai sus.) sau de durat5 (Milupa 1. . Unele mame preferii s5 Este de dorit ca orice mamii sii alZipteze cel putin 3-4 luni. Alimentatia cu lapte de vaca' diluat ~iimbogiifit cu zahk ~i de dorit cu fin5 de cereale. printre altele. deoarece mama are din ce in .renunfarea la sbn se face mai lent sau se ambnii. dar sunt obligatorii o cur5fenie perfectii ~i o corectitudine riguroasii in pregiitirea dilufiilor ~i a .rani este integral (35% gr5simi).Sugarul (de la 1 lunii la 12 luni) prestigiu recomandii menfinerea al5ptirii cbt rnai mult ( ~peste un an!). Altiidat5 al5ptarea era o necesitate. Fiecare biberon se va pregiiti.). cu o "formul5" de lapte (Similac. Remedia. Se constat5 cii in a 2-a . lips5 de pofti de mbncare. Nu se crevte concentrafia.

& general. Totul se pune la un foc mode qi fn 'nmp ce fierbe se amesteca bine cu un tel sau cu o lingurg. ceea ce constituie un risc daca laptele respectiv nu se pastreaza in frigider. pe liinga lapte (matern sau alt lapte). Cu v&sta. zarzamturi. Daca nu se respect5 curiifenia qi nu se preggteqte laptele corect se ajunge la diaree. in primele luni de via@organismul sugarului este capabil sB se hriineasca numai cu lapte. a altor nutrimente (fructe. care va fi amestecat bine timp de o jumiitate de minut. in jgheabul rkiitoarei fn care se colecteazii sucul de mere. nu se rnai recomanda piing la v s s t a de 6 luni decL Binurile gluten . mas5. Cum se prega'te~te. numai la sugarii alimentati "artificial" se poate introduce. aragaz etc.). Acest amestec gata preparat se imparte in atiitea porfii ciite mese primeqte sugarul in 24 de ore qi se pun in tot atiitea biberoane curate. Pe de altA parte. Dupa aceea se lass 6 se raceasca qi se adaug2 uleiul. D a c i sugarul nu este obiqnuit cu gustul dulce (laptele de mama qi preparatele adaptate nu contin zahik. Este sigur c3 de abia in a doua jumstate a primului an de via$ functiile aparatului digestiv qi metabolismului sunt maturizate pentru digestia qi transformarile metabolite ale altor alimente. Hrana sugarului.5% fain% de cereale far8 gluten (orez. De aceea se foloseqte cu prudent%. adaosul unor cereale se insoteqte de o creqtere supraponderalii. fntr-o crati@ se pune putin5 ap3 c&ldup. Sistemul s h digestiv nu este h c 8 pregitit pentru sarcina de a primi qi folosi alte alimente. Aceasta face ca gr%similedin laptele de vacg (fiind gr&imi saturate qi polinesaturate. rar qi rnai ales la sugarii cu constipatie. Biberoanele se pun intr-un vas cu ap8 qi cu cuburi de gheata. lapte (213) qi z a h h l (cLe o lingurig la fiecare sutA de grarne). o o lingurip cu coada Iunga ~i 6 biberoane qi accesorii (dulap.5%0 grgsimi). Diversificarea prea timpurie se insoteqte la mul$ sugari de reactii alergice. piin3 mama capat5 ulei indemiinare. sugarul are nevoie qi de alte substante. De subliniat ca in primele luni de viala sugarul nu trebuie sB fie alimentat cu cereale cu gluten (numai orezul ~i porumbul nu contin gluten). n Aqadar. frigider. Laptele. focui s i fie moale. Se prepard astfel: 2 p%{i lapte integral (3. Nest16 etc. biberoane microbi qi vase foarte curate folosite numai pentru alimentatia sugarului. fn dulap se va fixa un spa$u special pentru toate vasele copilului. La inceput.5 g% ulei (floarea-soarelui. de incetinirea creqterii in greutate qi de tulbur&-i digestive. cocoloa~e. nu trebuie tinut5 mai mult timp in camera. Cerealele detennina crevterea sugarului prin tngro~area fesutului grssos (nu prin creqterea muqchilor qi a vaselor!). in lips%. came etc. De subliniat cB lactoza produce fermenta$i in intestinul sugarului. zahiml qi Bina se fierb impreunri. cratip rnai mica un tel. pregstite din timp. tulburiri & somn qi chiar o oarecare lentoare E dezvoltarea motricitii$i. ci numai lactozii) se renunla la zahiir sau se poate adiiuga in loc de zahiir Iactoz3 ( " z a h h l laptelui") sau dexh-in-maltoz8. se amesteca bine cu o lingurita qi se pune la foc mic piing se resuspend%totul. diferite de cele din laptele de mama qi din produsele adaptate) s3 fie rnai bine tolerate qi digerate. Aqa cum am ariitat mai inainte se prefer5 sucul de morcovi sau de mere. ci va fi aruncat sau va fi consumat imediat de un alt membru a1 familiei. care se pastreazs in frigider. printre altele. Uleiul se pune la sfkqit. s k r i minerale qi substanfe de balast ("fibre" sau celulozii). sucul de fructe. porumb) qi 1. iar masa pe care se pregsteqte biberonul va fi spZat5 de rnai multe ori pe zi. Peste acest amestec se adauga ap2 (113).pregateasca dintr-o data pentru 2-4 mese. laptele r h a s in biberon nu se rnai pastreaza pentru a fi dat sugarului la masa urmiitoare. Nu se recomanda mierea de albine care poate produce scaune moi. Subliniem din nou cB pregiitirea laptelui pentru sugar trebuie s i se faci cu deosebiti atenfie: miiinile se spala bine cu siipun. h special vitamine. in prezent.4 g% (o linguri@ rasi) z a h 5 qi eventual 2. Prin diversificare se Entelege introdueerea ?n k a n a sugarului. In spe@laptele preparat. Diversiflcarea alirnentafiei. iar in timpul fierberii s i se amestece bine cu un tel sau. o parte ap8. porumb). Subliniem inca o dat5: adaosul de zahiir nu se pune direct in ap3 fierbinte. predispune la carii ~iuneori este p d t o a r e de microbi. Ultimele au rolul.cu o lingurs.). de a regla functiile tubului digestiv qi de a stimula treptat sugarul s3 mestece. se poate prepara ciitva timp $i sau Sing. Sunt necesare o cratifa pentru fierberea laptelui (de dorit cratifa special%. imediat dup3 implinirea viirstei de 3 luni.f%na de cereale (orez sau porumb). pentru c3 rnicrobii se inmultesc. treptat se lass qi pulpa de mere ajungiindu-se la "mere rase" qi .orez. deoarece predispun sau chiar se fnsotescde reacpi alergice. De asemenea. porumb qilsau tapioca. care au ca efect scaune moi qi mai numeroase.cu dublu perete de o p l sau sm&lilfuit5). o mensurs.

impresioneazi pe unele mame. sucul de portocale se insofevte rar de reacfii alergice. fructele se spali in mai multe ape qi se opiiresc. Cre~terea incepe s5 incetineasci media s i p t h 2 n a l i . chiar de struguri sau pere. bine destins. dar se intoarce preferenfial spre una din p Q i . Din cele observate la noi in far5. Opiirirea se poate efectua puniind fructele. caise. Treptat sucurile se inlocuiesc cu pulpa de fructe (mere. La introducerea supei sau pireului de morcovi se reduce sau chiar se suprimi sucul de morcovi pentru a nu se produce carotinemie (ingiilbenirea pielii). La sugarul care primeqte greu sucul de fructe se dilueazi cu a p i cildufi vi se d i in poqii rnai mici. dar cu o curburi a spatelui.de cipquni. Sucurile de cireve. Insistiim asupra faptului c i in prezent se socotevte c i introducerea altor alimente este necesari mult rnai trirziu. S i nu se uite niciodati cii progresele greutiifii sunt foarte diferite de la un sugar la celilalt. htr-o cratiF cu ap3 fierbinte. laptele de mami acoperi toate nevoile piini la 6 luni. Se administreazi fie cu lingurifa. sugarul ivi poate schimba pozitia cu u p r i n p .uvor sprijinit de un umiir . Criteriile de alegere a sucurilor defiucte la sugari sunt: a ) toleranpdigestivii (diaree. in strat subfire. inainte de preparare. colici. efectele secundare survenite dupi folosirea sucului de portocale sunt eritemul fesier qi/sau inrnulfirea scaunelor. Creqterea in lungime este de 2. Participi la manevra de ridicare. Se adrninistreazi inainte de masa a 11-a saulqi a IV-a. Morcovii. pere. Cbtiirirea se va face tot s5ptimiinal. merele. La sugarul alimentat natural. struguri sunt rnai laxative. mama se va spiila pe m2ini cu apii vi s5pun. la cei cu tendinti la diaree: merele. este de 140-175 g. Sucul se va prepara din fructe sau zarzavaturi proaspete. Tine capul pe linia medianit. tifonul. prune. afinele. morcovii. Sugarul poate sta pe spate in pozifie sirnetrid. vasele in care se colecteazi sucul de fructe vor fi intr-o stare de perfecti curitenie. Autorii americani contraindid sucul de portocale. E tot cursul n anului se poate incerca sucul de Iimiiie vi de portocale (ultimul poate provoca alergii cutanate. sugarul il vi intoarce de la dreapta la stiinga. Daci sugarul primevte greu sucul respectiv se va impiirti in porfii rnai mici ~i se va da inaintea meselor. fie cu biberonul. h) confinutul in vitamine. pentru distrugerea insectelor). eritem fesier intens). tinand capul aproape vertical. b) Mdinile sunt aduse pe linia mediani yi sunt urmk-ite cu privirea. in mod coordonat. Dupi adrninistrarea de sucuri de fructe mulfi sugari fac un eritem fesier rnai mult sau rnai putin persistent (mai ales dupi portocale). tomate. pentru ciiteva secunde. zmeuri. citricele. b) gustul (daci-1 primevte cu pl5cere). c) anotimpul.apoi la pulpa de banane. respectiv 600-750 g pe lung. Nu se va foqa sugarul s i primeasci un anumit suc. merele vi bananele prezinti avantajul c i se pot da treptat vi cu pulpa (mere sau morcovi rase sau mixate) ~i se gisesc in toate anotimpurile. El se @ne singur. e) educatia sanitarii a mamei (o mami certat5 cu legile curifeniei va determina odati cu administrarea sucurilor de fructe vi imbolnivirea sugarului). cand este purtat in brafe. ca o c o c o a ~ i care .pentru o durati scurt2 de timp. Este bine ca sucurile s i nu se indulceasci cu zahiir sau miere deoarece scad resorbtia qi utilizarea vitaminelor. in lunile de var5 se dau ~i alte sucuri . intr-o strecuritoare care se scufundi. . viqine. ci de uniformitate in alimentatie). La noi in m i . Sucul de cipquni produce urticarie la unii copii. a) Culcat pe spate. Pe Iiingi faptul ci-vi fine capul. care au o cantitate rnai mare de fier. La cei anemici sunt foarte indicate sucul vi pulpa de piersici. deoarece sugarii nu au nevoie de diversitate. Se apuci cu destuli siguranfi de miiinile adultului qi participii la ridicarea pe qezut. f) durata cat se gisevte pe piafii un fruct (la noi sunt de preferat morcovii. d) starea economic5 vi regiunea unde domiciliazii familia. banane). eriteme). tomatele. de obicei din grupul parationului. Zncidentele legate de administrarea sucurilor de fiucte. Dezvoltareu motorie continu2 s i progreseze de la cap spre extremititi. La sfilrqitul lunii a patra poate sta in qezut . coacize. g) tendinta la diaree sau la constipafie: la cei constipati se prefer5 sucul de portocale. La nevoie se dilueaz5 cu a p i fiarti vi riciti. Degetele de la miiini sunt deschise. fiind alergogen. Pentru evitarea infecfiilor qi a intoxicafiei cu substanfe insectofungicide (se ?tie c i plantele se trateaz5 cu substanfe chimice. Creyterea yi dezvoltarea psihomotorie Cre~terea. Rkiitoarea de sticl$ presa electrid. piersici. rar 3 cm. scaune moi.

se rnai uit5 intermitent cruci~. pedaleazii alternant. e) A~ezatpe spate. Gcfindu-1 pe sugar con~tientde corpul siiu ~i de el insu~i. care devin organ de cunoqtere. cgdura ~i compresiunea corpului. Sugsrul iqi introduce degetele in gurii ~i le suge. muzicii). Se bucurii de propriu-i "ciripit". cu atentie ce se i n t h p l i i cu mfina lui ~i cu obiectul ~i incearcii sii repete "figura" cu ajutorul mamei. Dacii mama plimbii un obiect lucios (ochelari) la o distantii de 20-30 cm sugarul il urmiire~tecu privirea in toate directiile: la dreapta. Mi~ciirilede apucare sunt incii necoordonate. d) Ajezatpe burta'. F'rive~te. in sus ~iin jos. pedalrind. Se joacii cu mfiinile ~iincearcii sii ducii totul la gurii. Rfide zgomotos cfind este gfidilat. Dacii i se vorbe~te bine ~i este mfingfiiat. Contactul social. se sprijinl pe antebrate situate in fa@ pe ~i poate privi lateral. ~i mamii). Rfide prietenos si nu face deosebire intre persoanele striiine ~i rude. observfind-o si gfingurind de multe ori. Sugarul poate fixa bine cu privirea obiecte ~i le urmiire~te dincolo de linia median5 mi~cfind capul. neintentionat. Cfiteodad se disting schitiiri ale vocalelor "e".manifesd preferinta pentru unele din ~ i ele (cfintece. acest progres apare rnai tfirziu. Sugarul devine atent la zgoinote. insii.yi mi~carea globilor oculari. Gfinguritul devine din ce in ce mai expresiv ~i rnai variat. inaltii capul Brii efort ~i priveqte inainte sau lateral. De acum sugarul se sprijinii cu sigurantii pe antebrate. mai ales prin prin luat in brate (contactul cu pielea mamei. 3. Poate fi lini~tit vorbit. h g u r e ~ t echiuie spontan. Modularea vocii este bine diferentiat5. este Schiteazii mi~ctiride tfir2re. in acela~i timp ridicii qi intinde membrele inferioare. Examinarea se face cu sugarul culcat pe spate. Auzul ~i loc~lizat-ea zgomotelor. Se intoarce spre sursa de zgomote.A~ezat burt5. mdngfiieri. Dacii este luat de mfiini sau de picioare. c g . fixate in fa@. Picioarele sunt indoite din articulatia gleznei. i ~ va manifesta i bucuria sau neriibdarea. urmiire~te fixeazii pe examinator (medic. tad1 va sta rnai mult 18ngii sugar. deoarece stie din "experientii" ce inseamnii aceste pregitiri. Reactioneazii negativ cfind este liisat singur. inclinate in afarii. "a" sau care s e a m h i cu "u". dupii sentimentele pe care le exprimii. la sdnga. Scoate sunete care seamiin3cu rfisul. vocea mamei. il repetii. "s" ori englezescul "th". mfingfiieri pe frunte). Sugarul se joacii cu sunetele. devine lini~tit atent. Limbajul. Fig. i i dii drumul indmpliitor. Cu buzele ~i cu limba el cerceteazii alciituirea obiectelor. sugarul participii la aceastii m i ~ c a r e~i controleazii bine capul.Mama $i copitul de sunete ~ i . Se manifest3 rnai rapid ~i rnai "dirijat" la prezenta mamei. Mi~ca'rile ~i globilor oculari sunt coordonate. va inviita . sugaml trecut de 3 luni se joacg cu mhinile ("le-a descoperit"). Fig. il tine strfins ~i il miscii odatii cu mfina. "f'. Participii cu vioiciune la tot ce se mi~cii se hdmplii ~i in jur. Personalitatea sugarului se dezvoltii. Observii. intinderea trunchiului ~i ~oldului rnai avansad. aceasta constituie un stimul important.6 . Urmiirind cum ii pregiite~temasa. Observii cu atentie fefele celor care-1 privesc. Respecdnd somnul ~ilini~tea sugarului. genunchii sunt incii in flexie. 3. cu genunchii usor indoiti. c) Membrele inferioare sunt in rotatie externii. Recunoa~te pe mamii. Dacii este apucat ~i tras in sus de mfiini. Apucarea.Culcat pe spate. care are o bun5 mobilitate. sugarul i ~exprimii bucuria mai mult i decfit prin zfimbet. Incepe sii deosebeascii diferite cditii$ Supraveghere ~i ingrijiri Prezenp tata'lui trebuie sii se facii simfid in mod treptat in via@ sugarului. Vederea . dar din cfind in cfind ii tine ~i intin~i. dar de cele rnai multe ori. Sugarul zfimbe~te h d i se vorbe~te. Membrele inferioare se mi@ mult. Sugarul poate apuca un obiect. incearcii ~i sii obfinii ce vrea prin plfins.7 .

precum ~i de modul cum $tie familia s5 se ocupe de copil. La scurt timp dupi naStere. unele e~ecuri mici succese ~i se ajunge s i se inregistreze trepte noi de dezvoltare. Ce seface dacci sugarul se dezvoltci mai incet decdt i normal. Peste aceasta se adaugi obiecte de imbric5minte in funcfie de anotimp.8 A. de fapt. Daci pirinfii i ~ fac probleme de acest fel se va consulta medicul. copilul "normal" sau "mediu" (~ablon) nu exists in realitate. nu mai este ameninfat at2t de mult de ricire. usor de imbricat. cu mkirni corespunzitoare. . fiiri a tinde s i obfini cu foqa ce consideri a fi normal. durabile ~i adaptate la sezon. i performanfe sau "rSm2neri in urmi". Dupi cum am rnai spus. temperaturi sau prilej (stat in casi. Fiecare copil i ~are propriul siu ritm de maturafie.4. 3. Pentru sugarii din mediul urban cea rnai convenabili formuli in acest moment este menfinerea chilofilor impermeabili ("Pampers") ~iimbricarea cu pantalonqi special confecfionafi sau salopeti.Deasupra scutecului absorbant ("Pampers") ~i peste c?imq2i. Abaterile de la mediu sunt. plimbare etc. Unii sugari se dezvolti mai rapid ~i alfii rnai incet. c h d sugarul incepe sii pedaleze. aSa cum am mai spus. Cu numeroase incerciki. Nu trebuie s i se uite cii fiecare sugar se dezvolti diferit. in ultimul timp.sugarul poate fi imbrgcat cu o salopet?i. Unele modificiri in dezvoltarea nervoasi a sugarului nici nu ar fi sesizate de pirinfi.si-l fini in brafe. Medicul pediatru care a urmikit sugarul de la na9tere este cel rnai in m i s u r i s i se pronunfe in aceste probleme. in timpul zilei sugarul are i n c i patru perioade de sornn: doui dirnineap ~idoui dupi-amiaza. daci nu li s-ar atrage atentia. dezvoltarea este in funcfie de factorul ereditar. ce nu se poate pune in tiparul unei scheme de dezvoltare normali. plimbarea de sears cu c b c i o r u l este bine s5 fie %cut5 de tat5. I se va lisa timpul necesar pentru evolufie. Alimentatia La sugarii alimentafi natural se continua cu acela~i numir de mese. $i toati viafa va fi astfel. De asemenea. sugarul devine o mic8 personalitate. 3. Pikinfii nu trebuie s i devini neribditori daci sugarul nu a realizat una sau alta din treptele de dezvoltare expuse. Fig. Prematurii ~i sugarii bolnivicio~i se dezvolti rnai incet. Particip5 la baia zilnici. care are loc continuu. perfecfion2ndu-~i treptat capacitatea de termoreglare. va incerca si-1 cunoasci. f i r i diversificare. Perioadele de veghe sunt rnai lungi ~i rnai active. Pentru un adult. deoarece corpul lui.). fnfciFatulsugarului mare. nu mai este necesar ca sugarul s i fie imbricat prea gros. diferiti de tofi ceilalfi sugari. Familia are datoria si-1 stimuleze cu dragoste $i ribdare. inc2t le consider5 de la sine infelese. Se vor alege cele din fesituri de bumbac. La cei hrinifi artificial se pot produce produse de continuare (Milu147 . s-a pus la dispozifia mamelor un chilot ce face corp cu o c k i ~ u fcu mineci scurti i v2nduti sub denumirea englezeasci BODYS. Fiecare copil are propriile sale "performanfe" ~i"schema sa personali" de dezvoltare. s i intindi m2na qi s i apuce o jucirie. Dupci vdrsta de 3-4 luni. Pe de o parte. SomnuZ de noapte este acum mai ad2nc ~i far2 intrerupere. dupi siptimiini de incercare. scutecele incep si-1 incomodeze: sugarul are nevoie de libertate in rni~ciki. regula ~inu excepfia. se schimba tehnica de infiqat. De la 4 la 5 luni Una din cele mai mari bucurii tr5iti de pirinfi este urmirirea dezvoltirii sugarului. caracteristice temperamentului ~i structurii lui. Pentru sugar este ins5 o a d e v ~ a t performanfi daca i reuSeSte. pe de alti parte. progresele sugarului par at2t de simple. Fiecare fiinfi umani este o individualitate aparte.

b) Ratia va fi de 150-180 ml la fiecare m a g . de brei.). in afar5 de mere care se rad.) sau in formulele folosite anterior (Similac.mil 2. Cu piudenti se pot da perele. strugurii (diaree) $i cip. ora cea rnai potriviti este ora 10 dimineafa (a doua masi) $i mai pufin orele 16-17. dts consiste~tta ciulamalei. C e j h c t e noi se pot da sugarului ~i sub ce forma'? h functie de sezon $i de toleranfa digestivi a sugarului se pot da: mere.). fructele se taie $i se paseazi printr-o siti sau prin mixer.a una din mesele de lapte. Adaosul de fructe se fixeazz in functie de: a ) ora la care sugarul cste flimiind. de la sucurile de fructe se poate trece la pulpa de h c t e (mere. Din practici. Se vor folosi numai mere de bung calitate (de preferat mere Jonathan. Tentativele rigide de a menGne orarul de 5 mese. Se pot da Er3 nici o teami. la noi in fari se folosesc morcovii $i ro~iile. majoritatea sugarilor nu agreeazi varia$iile de fructe $i de mediu. piersici. anason etc. la nevoie. zmeurk &ne. dar sunt rnai scumpe. in timp ce la masa a III-a f"pr2nz") se incepe lntroducerea de supi. cu api fiarti $i riciti sau cu suc de portocale pentru a u p r a mestecatul $i inghititul. Se pot folosi banane bine coapte (cu coaja galbeni). Oztroducerea supei bireului) de zarznvat cu came. care se dilueazA la incepat cu ceai de plante neindulcit (chimen. la "miincicio~ii"s i n h o ~ idaci doresc. distrofici $i convalescenfi se pot da 6 sau chiar 7 mese pe zi. Mulfi sugari renun@ spontan la una din mese. Pe cutiile conservelor respective este obligatolie precizarea: "pentru sugari" yi viirsta de la care se pot da %i riscuri. Aceasti masii va ti rnai pu@nconsistenti t%d adaosuri (de biscuiti sau de br%z5 de vaci. banane). altfel. La mesele de dupi-amiazi se continui cu laptele. Sugarul a dobindit capacitatea I L. Dacii se incepe cu un fruct nou se ofer3 la inceput o cantitate mici (o lingurifi). pentru inceput. daci sugarul primeste 5 mese in 24 de ore $i de circa 200 ml daci primeqte numai 4 mese. La sugarul alimentat artificial la aceasti v k s t i . Nutrilon plus etc. coacize. se p a t e trece la lapte cu ccreale ("Brei"). De aceea. La vksta de 3-4 luni se pot da "pireurile" de nlorcovi. mere sau banane. banane). a ) Numa'rul meselor. Golden sau deliciosul de Voineqti) bine coapte. folosind o linguriti de material plastic sau de metal inoxidabil cu viirful rotund. care au celulozi rnai putin5 gi aciditate redusi. toate fructele.' La masa a doua se va trece la pulpa de fructe . zja cum fac multe mame) pentni ca sugarul s i primeasci rnai bine masa de priinz. laptele de vaci diluat qi cu adaosuri. b) timpul pe care mama il are la dispozifie pentru a se ocupa de preghirea acestei mese. c) Di~er~iJicarea alimentafiei. Dupi ce un sugar a invifat s i inghitii este important ca alimentul oferit s i fie primit cu plicere. se .. fini. trezind sugarul noaptea sau diindu-i s5 tragi din biberon in somn sunt gre~ite.junile (urticarie). Sepot folosi conserve deji-ucre? Pireurile de fructe special preparate pentru sugari sunt foarte comod de folosit. Se crevte treptat cantitatea ~i se d i acelasi fruct timp de 4-5 zile. Ma'rul pas se dilueazi la inceput cu sucul care se scurge in jgheabul de la marginea rizitoarei de sticli. determini aparitia de scaune mai moi. Dupi ce se stabile~te toleranpi fati de noul fruct. presii de fructe sau un 0 mixer simplifici mult munca mamei. In rezumat: rnasa de dimineafa' vi cea de seara' r i m h in continuare de lapte praf de durati partial adaptat sau. Unii medici recomandi s i se introduci o mas6 de zarzavaturi. fie c:u un produs diri comeq de lapte cu cereale $sau fructe. La sugarii s i n i t o ~ i care se dezvold bine se menfin cinci mese pe zi. acesta poate fi dat alternativ cu altele pentru care s-a stabilit anterior toleranta. Se incepe cu o lingurith qi se creste in ciiteva zile la 8-20 de lingurite (40-100 g). menfinbdu-se numai laptele $i adaosul de fructe sub formi de pireuri (mere rase. pepenii qi cireqele. spre nedumerirea $i chiar nelini~tea unor mame. deoarece pot declan~a dureri abdominale silsau diaree.mere rase sau banane. noul aliment se d i ca adaos la masa de lapte de la ora 10. nu se indulce~te sirop de zahir. Se da' inaintea mesei propriu-zise. caise. cu La inceput. Daci sugarul este maturat pentru a inghiti alimente mai consistente $i daci este flimiind il prime~te mai bine. Dintre zarzavaturi. in afari Be mere $i de banane. poate fi inceputii la bfiirqitul lunii a 5-a vi nu mai devreme la sugarii alimentati artificial si care cresc bine in greutate. De obicei insi. Nan etc. Fructe care nu se dau l sugal: Nu sunt recomandate a prunele. mentin tot 6 mese in 24 de ore. la cei g r a ~ i ( p i s t o ~ icu t e n d i n f i la obezitate) se va evita introducerea de Ginoase. . fie se adaugh cereale la lapte la Tnceput de consistent5 fluidZ vi apoi rnai vgscos. Preferi uniformitatea! La multi sugari. De asemenea. La sugarii debili. pireul de ma"r crud ras sau mn'r copt este ce! rnai potrivit. pe Iiing3 lapte. banane. pulpa de banane se sfiriimj $i se bate cu o lingurifi piing se formeazi o pasti omogeni. fragi. Bananele sunt tot atiit de bune ca $i merele. foqtii prematuri.

consistenfa primului aliment se adapteaz5 vdrstei. . Pdn5 atunci va primi doar suc sau pulp5 de fructe.) de a le inghiti $i digera. Se bcepe cu o consisteny5 foarte m i d . 2 . ci se d5 dintr-odati supa de legume mixati sau trecud prin sit5 (la fnceput numai morcov. sugarul va reuvi in curdnd s5 refin5 ceva din noul aliment.8 B . 3. gradului de maturalie a sugarului. la sugarii care au o crevtere in greutate necorespunziitoare nu se introduce "supa" pentru c5 are o valoare caloric5 mai m i d decdt orice produs lactat. a c k e i consistenf5 va crevte treptat ajungbd la aceea de pireu. Fig.3. apoi alimentul respectiv se ingroav5 treptat.fn plus. capacitigi lui de a transports spre baza lirnbii ~ia inghifi alimente solide.~ u g m(de l 1 run&l 12 lung l a a Lapte adaptat I"""' i Lapte papal adaptat Lapte de contmuare Lapte de vacl . Zarzavaturile aduc vitamine. se renun@ vi se reincepe dup5 2-3 s5ptimdni. La inceput este foarte neindembatic (il proiecteaz5 afar5 cu limba. s5ruri minerale vi celuloz5 ("fibre"). De asemenea. El invaf5 numai treptat s5 duc5 alimentul de la v&ful c5tre baza limbii. amestec de cereale 1. la inceput. Introducerea unei mese cu alimente solide reprezint5 pentru mam5 vi sugar o schimbare substanfial5. Dac5 dup5 cdteva tentative nu se obfine nici un progres. Nu se incepe ca pe vrernuri cdnd se da supa "strecurat?. apoi vi cartof). sugarul s5 scoati aproape totul din gur5. pe care o folose~te pentru supt) vi devine ca ner5bd5tor. pdn5 se obivnuie~te cu noul mod de a m b c a .zahr. La sugarul alimentat natural diversijicarea nu e necesara' decdt dupa' vdrsta de 5-6 luni. Prin consistenfa lo1 sunt mai "s5~ioase". Mama nu trebuie s5-vi piard5 curajul! Insist5m. Alimentul nou se d5 incet qi cu r5bdare. sugarul se obivnuievte s5 m b b c e cu lingurip. D a d se incearc5 cu r5bdare vi se repet5 mereu acest lucru. Mama se poate aqtepta ca. Sugarul va f i ajutat s5 se obivnuiasc5 cu gustul qi consistenla noului aliment.Plan de alimentatie pentru copilul in@cat in primul an de via@ Dupg recomandSirile Comisiei de alimentarie a SocieGtii elvefiene de Pediatrie (Schweizensche Geselschaft fiir Pgiatrie.

Daci se d i sugarului sansa de a . Deci.8 C . Familia este poate mirati de faptul c5 acordim aGta importanti gusturilor ~i reacfiilor individuale ale sugarului. in timp ce in SUA ordinea introducerii de alimente noi este: cereale. se va constata.care combat diareea . se completeazi mereu. supa de zarzavat se va introduce mai timpuriu. Nu intimplitor. Brown and Co.) diversificarea se face cu introducerea in ordine de fructe. La . fructe. se adaugii nu prea multi a p i si se fierbe pin5 ce zarzavatul se s f i r h i i usor. Se trec printr-o sit5 deasi sau se mixeazi numai morcovii ~i ceva rnai tirziu cartofii. galbenu$ de ou qi iaurt sau brgnza de vaci.~i multe siruri minerale ~i vitamine) ~i foarte putini albituri (pitrunjel sau felini). La cei cu tendinG la constipafie se introduc de la inceput ~i cartofii. 1 Dup5 Frarnkelts D. piure de zarzavat. Se resuspend5 morcovii ~i cartofii in apa de fierbere. finindu-se seama de gusturile qi modul cum accept5 fiecare sugar modificikile alimentafiei. daci sugarul refuzi un anumit pireu de zarzavaturi sau fructe el nu va fi foqat. Mama trebuie s i aibi ribdarea qi indeminarea necesare atunci cind aduce ceva nou in alimentafia sugarului si in viafa lui in general. Rigiditatea dogmatic5 ~i forfarea sugarului au dus la cele mai multe anorexii (lipsi de pofti de mdncare) psihice la virsta de sugar si la tulburiki de comportament la copilul mai mare.Introducerea alimentelor solide la sugar. Elvetia etc. Joiies E. ci pentru c i astfel se impline~te sarcini educativi importanti: se reso pecti individualitatea f i e c h i copil.8 C se desprind urm5toarele: in Europa (Germania.: Manual of Pediatric Nutrition. cind va f mai mare. came. 3. alimentar qi acest lucru va fi respectat. La inceput se fierb numai morcovii (foarte bine tolerafi de orice sugar. legume.Mama $I capiluf Fig. La sugarii care au tendin@ la constipafie sau la obezitate. pentru a nu fierbe in sec.. Se aleg 4-5 morcovi de buni calitate de mikime mijlocie.~descoperi acum unele preferinte i i alimentare.8 B $i 3. came ~i ou. Trecerea se va face treptat. deoarece confin pectine . 2-3 cartofi. Little. Daci apa scade prea mult. Se va avea in vedere c i anumite preferinte sau repulsii sunt posibile in cadrul unui comportament I Din figurile 3.. 1985. 1 ridicini de p5trunje1. Boston. Supa se prepari pornind de la fiertura de legume. se spa15 si se curifi bine. c i alimentafia lui ii este specific5 lui qi acest lucru este valabil qi in alte domenii de educafie.

ceapi. De la inceput aceasti sup: poate fi imbogititi cu 1-2 misuri rase din laptele praf cu care este alimentat sugarul. Carnea crud2 qi pe~telese pun pe o farfurie pentru ca zeama s i nu se scurgi pe raftul inferior. Pentru iarni eel mai bun procedeu de conservare a alimentelor il constituie congelatorul. Durata pistriirii se fixeazi confonn indicatiilor din prospectul congelatorului. La cei care primesc "supa" cu lingtirifa (de preferat!) se va da de la inceput sub formi de pireu. Alimentele nu se pistreazi peste termenul recomandat de fabricant. Se spali bine.eventual 1 . Piini la 4%-5% luni se recomandi s5 predomine morcovii.inceput se adaugi numai 10 lingurite de morcovi pasati 150 g). E celelalte trei zile ale n siptimiinii se introduce tot came sau gilbenu~ul de ou.7 ori pe siptimiin5 came sau 4 ori carne qi 1. in traditia romiineasc5. d a c i sugarul tolereazi si m5niinci mai bine. alterate. se inveleqte fiecare in pungi mici de plastic qi se pistreazi in congelator. Nu se pun alimente fierte alituri de cele crude. daci sugarul a ajuns s i minsnce ~i alte zarzavaturi. singurul care acoperi nevoile nutritive ale sugarului inai mare. - Nu se sareaza Sa'pta'mcina a 11-a: 100-150 ml: .4 . ci supa de zarzavat la care se adaugi carnea fiartii qi mixati. De dorit c2t mai repede s i se ajungi la consistenfa pireului qi s i se dea cu lingurita. sau cereale fir2 gluten (orez). Se folosesc numai o u i proaspete. albiturii. acestea se pol pasa amestecate in sup: (cartofi.2 misuri de lapte adaptat sau partial adaptat. pitate. Cumpirarea alimentelor. telin5 sau pistiirnac).3 ori gilbenu~ ou (la inceput 114. cartofi (114) eventual se imbogzfe~te 1-2 m2suri de lapte cu instant sau cu 112 linguritii de ulei sau cu f5in5 de cereale fiiri gluten. de obicei. dar s i se treac5 prin sit2 numai cartofi si/sau morcovi. in "pireu" se pun si albituri (ridicinoase de pitrunjel. eventual ~i cartofi . Se eviti fiuctele qi zarzavaturile ofilite. in decurs de qapte zile se va introduce carnea de pasire sau de viti tiiniri (miinzat). Ulterior. in rezumat: Prima sa'pta'mcina': 100 ml ap5 de fierbere 50-100 g pulps de morcovi (314).de 4 ori pe s5ptim9n& ciite 2 . Dupi ce in decurs de 1-2 sgptiimiini prime~te supa (pireul) de zarzavat (morcovi qi cartofi) se poate renunta la imbogitirea cu lapte praf instant (adaptat sau parfial adaptat) si se trece la adaosul de ulei de floarea-soarelui (112 linguritii).8 C pag. apoi 112 ~i la de sf%@ 1 gilbenuq intreg).112 morcovi trecufi prin sits. La sugarii care prefer2 s i miniince numai din biberon. fn loc de pireu de zarzavat la sugarii cu crestere ponderali subnormali se p a t e kcepe cu lapte cu cereale: vezi fig. Alimentele se pa'streaza' in ambalaje curate qi inchise in frigider sau congelator. foi verzi). zb&cite. dovlecei.2 misuri rase de lapte instant (adaptat sail partial adaptat) sau de cereale f5rS gluten. .3 lingurife de came mixati sau fin tocat5 de pas5re sau m2nzat Sriptrimrina a Ill-a: 150-180 ml: .113 api de fierbere . Obiectivul permanent in prepararea si administrarea acestei mese este s i se treaci cst de cursnd de la sup2 lapireu. Este important ca zarzavatul s i fie trecut prin siti sau mixat. Este bine s i se faci. La inceput carnea se fierbe separat. tomate. in prima zi se va adiuga un sfert.112 .112 a p i de fierbere . din doui in doui zile. gulii. . "pireul" poate fi predominant de cartofi sau numai de cartofi pe care. fierte bine qi se ia numai gilbenuqul. d u p i aceea. pe ciit posibil. La inceput sunt suficiente 2-3 lingurite care se introduc de 4 ori pe siptimiini. fn siptimsna a treia. mai ales cele care nu se cojesc (pe liingi murdiirie. Nu este necesar s i se introduci de la inceput supa de came ("bulionul").1.112 . boabe de maz&-e verde. morcovi. . care sunt toxice!). Carnea se fierbe si se mixeazi. Suntem de phere ca la inceput supa s i se prepare cu mai multe zarzavaturi. unii sugari nu agree& insi zarzavahlrile cu anumite arome. de buns calitate) se transeazi in poqii mici. Sugarul nu va fi fortat s5 primeasci un amestec care contine un zarzavat care nu-i place. consistenta supei va fi preg2titii in asa fel ca s5 treaci prin orificiile tetinei. sugarii ii primesc cu plicere mai mare decst pe alte zarzavaturi.Acest adaos face ca sugarul s i primease5 mai usor supa qi in acela~i timp s i crease5 valoarea caloric5 a mesei respective. Carnea procurat5 (proaspiti. microbi existi ~i pericolul infestirii cu substante insectofungicide. 150.213 zarzavat pasat (morcovi ~ilsau cartofi) . sau ulei. cumpirituri dese qi s i nu se pistreze prea multi vreme. in a doua ~i in a treia zi un gilbenuq Entreg. 3.

Alimentele care nu se pistreazi in frigider (biscuifi. Vegheati ca intreaga familie si-si spele. pistrate corect (cartofii. spilarea msinilor este obligatorie. Psni la 6-7 luni se recomandi cerealele B r i gluten (orez. din otel sau emailate. Mixajul sau trecerea prin sit5 (pasajul) se fac in ultimele minute. rnai tsrziu carnea "ro$ie" de viti $i de preferat cea de vita t2nirB (msnzat). iar spre 89 luni ca o pasti. Insistim asupra obligatiei ca alimentele decongelate s i fie incilzite o singur2 dati. de asemenea. alfii chiar de la inceput cu lingurifa. inainte de folosire. Pentru ca sugarul s i primeasci supa. in loc de zahir sau rniere se poate folosi cel mult dextrozB sau suc natural de fructe. porumb. BucBtiiria se pistreazi perfect curatii. Numai dupB vsrsta de 7-10 luni unii sugari accept5 pireul de zarzavaturi sau pasta de fructe in fragmente ceva rnai mari. se poate adiuga pufini f z n i de cereale instant. psine. spanacul). inainte de fierbere se taie in felii subfiri. tapioca). in general. La inceput. deoarece in felul acesta se las5 timp bacteriilor s i se inmulteasci. adiug2nd putin lapte de mami sau 1-2 misuri din pudra laptelui adaptat sau p q i a l adaptat. Daci preparafi o cantitate mai mare se poate pistra porfia pentru a doua zi intr-o criticioari care se pune imediat in congelatorul frigiderului. Farfuriile se Sterg cu o c h p i curati sau se lasi s i se usuce pe un suport pentru scurs. D a c i nu aveli mixer se va trece zarzavatul prin siti. conopida. Rinichii sugarului nu suporti excesul de sare. zarzavaturile $i fructele se spa15 bine cu a p i limpede pentru a inlitura murdiria $i resturile de substanfe insectofungicide care se folosesc in prezent in agriculturi $i in pomiculturi. unii sugari o primesc 'numai din biberon (tetina va avea orificii rnai largi). ea se poate "drege" la inceput. morcovii) sau congelate (dovleceii. carnea $i ouile. Consistenta supei se fixeazi in funcfie de vsrsta $i de preferinfele sugarului. inainte de folosire.Mama @ copilul Produsele supracongelate trebuie s i fie complet dezghefate inainte de preparare qi in nici un caz nu se recongeleazi. . pe timp de iarni. dupi ce se limpezesc bine cu api caldi. ca $i atunci ~ 2 n d v-afi jucat cu csinele sau cu pisica. Insistiim asupra faptului de a nu se adiuga sare. rnai ales masa de lucru. mazirea. in loc de came se poate da peqte. SpBlati-vi mainile cu sipun ~i cu api caldi inainte de a atinge alimentele. O d a t i dezghefati trebuie folositi. Cgteva sfaturi (unele se repetB!) lgierza in buca'ta'rie. Carnea se fierbe $i se reduce la un pireu fin. la 6-7 luni se prepari ca o cremi. iar carnea se va toca de doui ori prin mavins de tocat sau se va tiia cst mai fin. fasolea verde. care dupi ce este mixati se amesteci bine in zarzavatul pasat. Se folosesc pe cst posibil legume proaspete sau. Fierberea (coacerea) ~i refnca'lzirea alimentelor. La sugarii care primesc deja pireuri qi le doresc ceva rnai ingrovate. Pulberea de lapte fiind "instant" se dizolvi imediat in amestecul din apa de fierbere $i zarzavatul pasat. Singura reguli simp15 in ce privevte alimentafia sugarilor $i copiilor mici const5 in fierberea alimentelor. GBleata ("pubela") se fine curatB. ficatul de giinB. ci numai carnea. Buretele se spa15 $i se stoarce in mod regulat. Sunt toxice! La cartofi se inlituri "colfii" $i punctele negre.) vor fi tot timpul acoperite. Criticioara se dezgheafi ~i se incilze~te numai inainte de folosire. in primele luni toate alimentele trebuie s i fie lichide sau sub formi de past2 chiar foarte fini. Carnea se poate da zilnic daci nu avefi siguranfa prospefimii oului. Apoi se d i sugarului respectiv. alimentele pregitite se acoperi si se introduc de-a dreptul in frigider sau congelator. Carnea se poate procura in cantititi rnai man. msinile (nu in chiuveti sau in lighean!). Se prefers camea "albi" (dc giini). indeosebi laptele de vaci. zahiir etc. La inceput. Se aleg morcovi rnai tineri. capacele de lemn pentm t%at (carne. la 4-5 luni. sfirsmate cu furculifa. Pe cst posibil se eviti reincilzirea resturilor. se prepari cantitatea pentm o singuri zi. resturile se arunc5 Alimentele preparate inainte de folosire nu se lasi s i se riceasci inainte de a le pune in frigider. se tranveazi in porfii mici care se invelesc in pungi mici de plastic $i se p i s t r e a z i in congelator. La inceput nu este folositi supa de came (bulionul). inchisi $i se gole~te Vasele trebuie s i fie de buni calitate: des. Csnd ieqifi de la closet $i dupi ce a$ schimbat sugarul. se d i fluidi. Preparare. ceea ce este de preferat. zarzavat) qi obiectele ce servesc la prepararea alimentelor. Supa (pireul) se subfiazs cu apa in care s-au fiert zarzavaturile.

. se imbogiife~te cu 112-1 lingurifii de ulei de floarea-soarelui. iar adaosurile de carne sau giilbenu~ ou asigurii aportul de de fier (combate anemia). in locul apei se poate da suc de fructe diluat. sau adaptat (Similac etc. dup5 care i se poate oferi siinul. Seam: ca dimineata sau lapte cu cereale (Brei). . biiuturile pe bazii de coca si cele care contin zahiir rafinat. o b i ~ n u i e ~pe copil cu dulciurile. dacii bombeazii ~i dacii nu a piitruns aer in borcan. ins. Gustare: incii un biberon d e lapte. Nativa 2. sugarul se mi@ din ce in ce mai mult. miere. acestea. in ultimii ani au a p b t ~i la noi pireuri de fructe sau zarzavaturi. eventual completat cu fructe cu sau fZ~ii cereale f%ii gluten (orez. preparate industrial ~i manufacturate in mici borcane. repetiim. miere sau zaharinii. uleiul de floarea-soarelui sau de porumb. de ciiteva ori pe siiptkiinii. Se prefer. care au te efecte nefaste asupra apetitului. Dacii sugarul este hra'nit inca' la scin se vor mentine 5 mese. Mama este scutitii de efortul de a le pregiiti personal. La cei hriinifi artificial.verificafi data expiriirii. dupii acest interval se aruncii. Din acest grup cel rnai prefios estejicatul. Prcinz: 1 20. un sfert de linguritii de ulei. Masa de la priinz. Componentele sunt notate in ordinea cantitiifii descresciinde. de legume se poate da ~i rnai rar. amidon sau glutamat. precum ~i a unor proteine ~i griisimi foarte valoroase. Guigoz 2. "pentru vksta a 11-a"): Milumil 2. Unii sugari accept. De altfel. minerale ~i vitamine. restul ar putea sii fermenteze sub influenfa salivei adus5 prin lingurifii. La sfiir~it de suc fructe diluat. cartofi etc. Nutrilon plus. Nu este necesarii incii "supa". scad pofta de miincare si predispun la carii dentare. La sugarii care nu cresc in greutate saulsi primesc greu "supa" numai din zarzavat se pot ad5uga 1 -2 miisuri rase de pudrii din laptele folosit pentru copil sau ~i rnai bine cu cereale instant.. Vara nevoia de lichide este ~i mai mare.). "Supa" sau "pireurile" sunt valoroase prin aportul de fibre (celulozii). Autorii americani interzic complet mierea in perioada de sugar (predispune la carii dentare. Trebuie ins. sare. este pudtoare de infecfii). Predispune la obezitate.verificafi capacul borcanului: dacii este bine inchis.atenfie la cutiile cu preparate "carne ~i legume". Zarzavatunle nu se @nmula vreme in ap$ inainte de fierbere. Nu este bine sii se dea copiilor sirop diluat sau ceaiuri indulcite. . deoarece se pierd o parte din vitamine ~i din minerale. I De indatii ce sugarul prime~te alimente solide i se d5 ~i apii (fiartii ~i riiciti).Sugarut (de l 1 lun&l 12 luni] a a Nici zaha'rul nu este necesar. introducerea supei este facultativii ~i numai la sugarii care au crescut bine ~i care sunt maturati sg mestece ~i s5 inghitii alimente rnai consistente! La cei cu greutate mic$ in loc de sup5 se va da lapte cu f5inii de cereale ~ i l s a u fructe. Se incearcii ~i se incepe cu circa 25-50 ml(5-10 lingurife) dupii masa respectivii.borcanul inceput nu se piistreazii rnai mult de douii zile la frigider. pulp.studiafi compozilia indicatii pe etichet5. dacii nu suntefi sigurii cii va fi consumat la o singurii mas. Apa simplii ~i sucul de fructe presat inainte de folosire sunt cele mai bune ! I I I 1 I & rezumat: Diminea. s5 fie proaspiit! Alimentafia cu pireuri gata preparate (borcane mici). . 153 .nu lua@ cu lingurip direct din borciina~ pentru a alimenta sugarul. prezintii dezavantajul cii sunt foarte scumpe. Nan etc. ceea ce duce la pierderea de apii prin transpirafie ~i ca urmare la sete.) cu 10-30 g carne (giiinii sau miinzat). . rnai bine untul. Unele confin substanfe care le ingroa~ii.nu inciilzifi un borc5na~ de sticl$ pentru cii ar putea sii se spargk .~: 180 ml lapte ("de durag'.Ciind cumpiira@carne ~i legume in borciina~eseparate. Dup5 fierbere alimentele se riicesc brusc (se pun in frigider sau in congelator) pentru a impiedica inrnulfirea microbilor. odati cu vksta. la una din ele se vor da fructe. dentifiei $i cre~terii. Evitafi sucurile de fructe concentrate.1 80 g legume trecute prin sit5 sau mixate (~norcovi. porumb) . Beba. . le amestecafi inainte de folosire. Humana 2.nu cumpiirafi produse care confin un adaos de zahiir. Ora 10: nimic sau fructe (suc. i n general sunt utile in timpul ciil5toriilor. Nu cumpiirali produse in care apa figureazii in capul listei. in mediul rural lapte de vacii diluat (2/3 lapte + apii qi apoi 314 lapte + 114 apii). Atunci c h d vii hotkiifi sii folosifi astfel de borciina~etrebuie sii vii conformaii urmiitoarelor indicafii: .).

in ultima luni a crescut cu 2 cm. Fig. ciind cu celQalt. Spre sfilrvitul lunii a V-a. b b) A~ezatpe u d . Ridici miiinile vi picioarele simultan ca intr-o mivcare de inot. iar picioarele sunt mobile ?narticulafia gleznelor. Nu se fac consideratii asupra iniltimii definitive a unei fiinte umane dupi modul cum crevte in primul an de via@. 3. Motricitatea generala'. controleaz3 bine mi~c5rile capului.Crevterea va fi rnai mici in luna a cincea: 600-700 g pe luni.9). il "cuprinde" cu ochii vi apoi il duce la guri. Membrele inferioare sunt in rotatie externi vi uvor indepMate. Uneori ivi intinde la maximum coloana vertebral$ se sprijini pe cap vi pe tilpi. dand impresia c i face "'puntea". sugarul ivi pipiie propriul corp cu mainile. in timp ce ridici vezutul. Bazinul este aplicat pe planul patului. 3. in medie 20 glzi sau 140 g pe siptimiini.10 . Circa 25% dintre ei nu reuvesc aceasti performant$ devi sunt normali in ceea ce privevte alte capacidti neuromotorii. c) Ridicarea de brafe din pozifia culcat pe spate. sugarul ivi tine bine capul. in caz c i sugarul nu participi la aceasd mivcare (nu se aga@ de degetul adultului. sugarul. a) A~ezatpe spate (decubit dorsal). acum deschise. cei niscu9 cu greutate mare (peste 3 500 g) vi-o dubleazi rnai tilrziu.Dup5 4 luni. Ava cum am a f m t vi in alte p w ale acestei c w i "saltul" definitiv al inilltimii s w i n e la pubertate intre 11 vi 16 ani. il scuturk il izbevte de gratiile patului. in timp ce este ridicat.10). Dimpotrivi. genunchii pot fi bine i n m i . nu are puterea de a se tine de acest deget saulvi nu incearci si-vi ridice capul vi toracele) va fi sesizat medicul. Unii reuvesc s i se intoarci vi de pe spate pe burti. o mare parte din sugari se pot intoarce de pe o parte pe alta. ti Trunchiul este in pozitie simetrici fa@ de cap. 3. Stilnd culcat. fi d i drumul singur. De acum ?nainte va crevte vi rnai putin: circa 1 cm pe luni.Mama gi @fuf Creqterea $i dezvoltarea psihomotorie Greutatea.9 . Fig. ridic3 singur capul de pe planul patului. Lungimea. place s i agate piturica vi s-o tragi p h i la guri pentru a o suge. membrele inferioare se intind. dar il tine bine striins. culcat pe spate. sugarul se redreseazi cu u~urin@ sprijinindu-se pe antebrate. Alteori ridici capul vi in acelavi timp ?ntinde restul corpului (fig. Dupi ce este ridicat in vezut vi sustinut in aceasd pozitie. . ei ivi dubleazi greutatea mai devreme deciit cei cu greutate rnai mare. D a c i i se intinde un obiect i l apuci. 3. cu capul ridicat pan3 la 90". Exceptie fac sugarii cu greutate mici la navtere. cu toate degetele. De cele rnai multe ori pedaleazi succesiv c h d cu un picior. S d in pozitie simetrici. dar adesea intinde vi indoaie simultan ambele membre inferioare. La 5 luni sugarul normal vi-a dublat greutatea de la navtere. Sugarul a crescut cu 13-15 cm de la nastere [(4 + 3 + 3 + 2 sau 3) + 21. iSi apuci picioarele vi le duce la guri. Schiteazi tilrilrea. dar nu reuvevte si-vi deplaseze intreg corpul. Toate mi~ciirile devin rnai coordonate vi rnai variate. Sugarul se a g a p strans cu toate degetele de ciite un deget de la miiinile adultului vi se ridici din pozitia culcat pe spate in cea de avezat cu controlul perfect al capului (fig.Ridicat de m%ni in pozifie yez2nd5. Se pivoteazi pe un singur brat. i n c i cu sangicie. Bratele sunt flectate in articula9ile cotului. il duce in f a g vi-1 roteazi lateral. greutatea fiind transferati de partea brafului pe care se sprijink vi astfel ivi elibereazi celilalt brat pe care il intinde inainte.

iqi flecteaz5 articulafia qoldului. Fig. Sunt indicate: inele de plastic. Se vor pune la indem2na sugarului numai obiecte cu dimensiuni ~i forme care s5 nu permit5 inghifirea sau alt accident.Sugarul (de l 1 Zunlr l 12 Zuni) a a d) Pozifia in sezut. C2nd este in stare de veghe ~i "vorbeqte" mult "pe limba lui". c3m5qufa. dar f5r5 preluarea integral5 a greut5rii. juciirii din cauciuc. Sunetele emise sunt tot guturale. 3. Sugarii foarte bine dezvoltafi neuromotor. d tace pentru c2teva secunde sau minute qi le repet5 ca ~i c2nd ar vrea s5 se asculte. B . gu) qi le uneSte progresiv in lanpri de silabe ritmice. Fig. Vorbe~te singur. Sugarul fqi impinge picioarele spre planul patului ~i preia greutatea corpului. MotricitateaJna' si apucarea.11. sustinut de subsuoara' (axile). sugarul incearc5 s5 stea pe qezut: iqi pozifioneaz5 bine capul in spafiu. realizate Er5 a folosi mult limba sau buzele. de. angajeaz5 . Ridicat in qezut qi sprijinit de un adult urm5reqte cu interes obiectele care sunt l5sate sZi cad5 lateral de corp. iar gleznele sunt mobile.Reactie de pozitie Preciz5m c5 aceast5 reacrie nu se constat5 la toti sugarii E luna a V-a. marginea patului etc. Dac5 nu i se dau jucgrii. A . Spatele nu este drept. dar nu reuqeqte s5-qi fin5 trunchiul. Aceast5 reacfie este cunoscut5 de pediatri sub numele de reacfia Landau. 3. Buzele qi limba sunt organe bune de "pip5it". Guru devine un organ de cunoastere. Este o modalitate de ale cunoqte. se sprijin5 discret ~ipentru scurt timp pe vMul picioarelor. Mama va oferi numai obiecte pe care sugarul le poate b5ga in gur5 f51-5 pericol. fntinde m2na spre o juckie. Se vor sp5la ori de c2te ori cad jos qi nu se va perrnite celorlalfi frari s5 se joace cu ele (pericol de infecfie). .piiturica. Nu reuSeSte inc5 s5 se sprijine pe picioare. 3. dup5 ce o apuc$ se opune c2nd mama incearc5 s5 i-o ia. intinde brafele inainte pentru a se sprijini. incepe stabilitatea trunchiului. foarte probabil. C2nd mama imit5 aceste sunete. e) Ridicarea tn picioare.11. "fredoneaz5". in orice pozifie. Tinut de umeri. reacfioneaz5 bine la orice pozirie a capului fat5 de trunchi ~i a corpului fat5 de cap (fig. indoaie qi intinde genunchii. sugarul va morfoli. are tendinfa de a se "balansa" sau de a face "hopa-Mitics'. f) Reacfii de pozifie. acest mod de a apuca il face s5-i dea drumul f5r5 vreun scop qi f21-5s-o mai poat5 recupera. dar poate fi adus pentru scurt timp in extensie. leag5 sunetele. capul se pozifioneaz5 bine. satisfactia sugarului creqte ~ iparc5 incurajat. Sugarul simte nevoia de a duce toate obiectele la gur5. incepe s5 emit5 silabe (da. se opreqte qi reincepe mereu. Din c2nd in ~ 2 n pronun@ clar un "a" sau un "e" bine conturate. Articulafiile qoldului se flecteazk membrele inferioare se roteaz5 qi se incling spre pwile iaterale. juckia este apucat5 cu m2na deschisk cu toate degetele.Reactie de pozitie. Sugarul giingure~te "vocalizeazii". se apleac5 in faf5. Limbajul. Dac5 sugarul este intr-o pozifie stabil5 poate apuca cu ambele m2ini prin prindere palmar5 cu toat5 palma (prindere "simianii"). genunchii sunt flectafi. 11 a qi 6). dar in lunile unngtoare va fi n urm5rit modul cum se produce.

iar Injurul lui s i fie liniqte. Repeti qi schimbi-repertoriul de sunete. Baia zilnica' este obligatorie. Vaccina'ri. miiinile. Stimularea dezvolta'rii sugarului. c6 unii p l h g la orice voce care se ridici.De obicei in aceasti luni este planificati administrarea celei de a doua doze de trivaccin asociat DTP (difterie. Din ce in ce rnai mult 'Ti place societatea". fata). Toli cei ce ingrijim sugari suntem izbiti de faptul c i unii sugari sunt "leneqi" qi refuzi s i primeasci orice aliment rnai consistent sau s i "participe" la m2ncare. tuse convulsivi). se bucuri d e ele. loc de reacfii globale (tresruiri. Unii se opresc din p l h s ~ 2 n d se li vorbeqte. pentru a gribi aceasti capacitate a sugarului. De indati ce s-a instalat aceasti schip de dialog. de vaccin antipoliomielitic (A. tetanos. Contactul social.uneori apar cripituri qilsau 'descuamiri. consistenta. "leneq". se intorc in toate pwile. Nu se pot trage concluzii definitive. Materiile fecale se mod$ca' mult. plictiseali. in toate planurile (le examineazi in pozifie qez2nd qi culcat pe spate). Bineinfeles se vor face corectkile necesare in alimentatie. scaunele pot deveni fie mai moi qi rnai numeroase. care . Auzul ~i localizarea zgomotelor. Normal. Se va adiuga Bin5 instant de porumb ~i se va crevte cantitatea de ulei. se va efectua seara o "baie pmiali" simplificati (organele genitale. Introducerea de alimente noi (fructe.un fel de "conversafie". se risuceqte. Pe zi ce trece se remarci o mare variafie in nuantele qi tonalitatea pl2nsului. Materiile fecale ~i urina. ca mama s i se "plimbe" un obiect strilucitor la 20-30 cm de fata sugarului. teami. acesta s i fie calm.La cei care nu-qi coordoneazi inci bine miqckile globilor oculari sau se mai uit5 din c2nd in c2nd cruci~ recomandi. La cei cu tendinti la diaree se vor folosi numai morcovii qi eventual se va adiuga o E i n i instant de orez la mesele de lapte ~i la pireul de la p r h z . Este important ca atunci c h d se testeazi auzul sugarului. mere. pireul de la masa de pr2nz va fi predominant sau numai de cartofi. Pielea din jurul orificiului anal qi organelor genitale se pot ^moqi. constituie o greqeal5. "visitor"). carne. Tipi cu putere c h d are anumite nevoi sau doreqte s i atragi atentia. Exercitiul se face de mai multe ori pe zi. in general rnai bine tolerate (morcovi. Pentru stimularea corespunzitoare necesari achizitiilor motorii vezi "Gimnastica sugarului". Sugarul deosebeqte c a l i t i ~ l e sunetelor. funcfie de organismul sugarului. in continuare. picioarele. m2nie. sugarul de 5 luni mai are strabism (se rnai uiti "cruci~"). sentimentele se nuanteazi. Unii pkinfi sunt preocupati s i aibi un copil precoce. Sugarul aude bine qi se intoarce spre sursa de sunete. Este normal ca in scaune s i apari resturi de fructe qilsau legume nedigerate. Nu suntem de acord cu reluarea imbiierii de 1-2 ori pe siptim2ni.comparat cu altii de vksta lui . Urmireyte o "zdringinici" la 90" peste linia mediani. g2tu1. incerc2nd cu alte sucuri sau pulpe de fructe sau zarzavaturi.s i realizeze diverse performante. tipete).) qi antivirusul hepatitei B. fie rnai rare qi rnai consistente. Eritemul fesier (opireala) apare adesea dupi introducerea sucului de portocale sau de limiiie. Urina capiti un miros de amoniac. aqa cum am mai spus. zarzavaturi. In situatiile in care baia "generalf nu este posibili. incep s i deosebeasci persoanele apropiate de cele striine. Sugarul fixeazi obiectele qi coordoneazi miqcirile globilor oculari cu ale capului in pozitie adecvati. refuz2nd pe cele prea zgomotoase sau cu care nu este obiqnuit. Repeti propriile sunete. banane). ulei) in alimentatie schimbi con~nutul. indemnhd parci qi pe mama lui s i le repete. mijloacele lui de manifestare se imbogitesc: bucurie. unii gilnguresc. Emite sunete nuanpte. De exemplu. La sugarii cu tendinti la constipatie. Se va folosi o "mixtur8" simp15 sau o pomadi izolanti prescrisi de medic qi se va lisa sugarul de mai multe ori pe zi cu coapsele qi zonele fesiere descoperite. simte nevoia s i fie cineva l h g i el ori de c2te ori este treaz. expunerea la aer constituie un bun remediu pentru prevenirea qi tratamentul eritemului fesier. sugarul r2de cu hohote. Recunoaqte sunete qi se bucuri de unele. Vederea ~i mi~ca'rileglobilor oculari. incearci s6 "prindi" miqckile qi vocile adulfilor. "sensibil". numirul qi culoarea materiilor fecale qi caracterul urinei. incepe s i se contureze din ce in ce rnai mult personalitatea sugarului ("vesel". daci i se vorbeqte este fericit. Se opreqte din p l h s c2nd aude muzici. intinde bratele qi reia vocalizele. Eritemul fesier. "activ". . Spilarea pe cap se poate face de 2-3 ori pe siptim2ni. P. tentativele de a-1 fixa qi forfa s i stea in qezut. iar altii sunt indiferen$ De indati ce se trezesc.

P priveqte. unii autori (ainericani Pndeosebi) la acest pireu adaugii cereale. R. sZ ss "converseze'-. Dacd sugarul nu-l vrca consistent. 149 se observ5 recomandikile Societdtii elvetiene de pediatrie. Sugarul va acun~ula serie de expcriente o Pn !egitur5 cu obiectul respectiv. de exemplu. recomandliri care sunt preconizate de toate t5rile Emopei Occidentale.digeratr si eficient folosite. s5 se joace cu copilul. Treptat. zarzavaturile. continutu? urlui borcan se i1lc5lzesteo singurS dat5.-.~ a l i t 9 t ~ i 1 j~ireurilo~. fn lunile unn5toare se incearc5 de abia s5 se descopere momentul P care sugarul va primi n pireul sf5iiimat cu furculita. Hipp .borcalle este miti bun5 din 1 nu necesit.50). utilizarea pernlanentri a tuturor cimturilor sale.sugarul Psi n va perfections ~nodul cum P prinde P m$nti. sli Enccrce s5-1 recupercze etc. 9n a doua jurnjtate a primului an de via@cantitatea de came creste la 30--40g. sri Pngrijeascii. s-a constatat cii alimentele s5rate predispun la hipertensiune hrterial5. 3. Q ' pa?.sugari.8. majoritatea societriiilor de pediatrie recornand5 pireul de zarzavat din luna a VII-a. Pireul se "drege" cu ceva unt ( 5 g) sau si rnai bine cu ulei (112 .plistiirnac. Si P n luna a 6-a pireul se va da sub form5 fin5 (trecut prirl sit&sau mixat). cle co~ltil~uli~.2 lingurite mici). D e l 5 la 6 luni a hledicul de familie. la obezitate ~i face pt' sugar sti prefere dulciurile P locul Iaptelui.i produsele dc cu iiipturi fciiosite si i r ~ luna anterioarti (i'ormule p~c:i!usc iiiptulilr cu aclao-.\.8. Alimentatia A / ~ ~ / ) [ L ILa P L I . Portionarea esrz usoarii. programul zilnic.re:~lc ivezi tabcilul 3. 13 aceast3 v2rst5. PI aude n 1 1 suniinc!.ictrti. Pncurajarea qi stimularca achizitiilor motor-ii aprrute spontan la sugar. P pipsie.(piurcuri si sucuri). in rea!itate. p5tn1njel. amintirea exprrienjelo. n sau Produscle Ecbelac. La clistant5. Rezervele de fier depozitate in timpul sarcinii la copil se epuizeazk iar copilul are nevoie de un aport zilnic de 3-6 mg la sugar si 8 nlglzi de la 6 l i l l ~ la 6 ani. P siiptrimiinile 1lrm5toare.1:i . pe ]&fig3fivctele introduse la masa a 11-n sau a 1'. fructe dc sezoll ?n tinlpul veri~j pciate introduce sup" de zarLavat (treci~tiiprin sit5 sau mixatti). Piirintii \'or alege un obiect usor. 126). sunt datori sli Pnvete s5 studieze. nlai t2rziu. in n schinlb. Acesta are un simt a: mirosului fin si selectiv. clt. se adaugli c$te putin din apa de Ikrbere.-~piii mari si de adallti..5. s5-1 "plimbe" prin fata ochilor. elc imbogiitcsc bagajul de expcriente. Lu sugurii hrcnifi urti$cial.i. 126 xi t i ? 3. Pe~itru I-runoaste" si a a '-Pnvtita" ce se poatc face cu orice obieel. in prezent. trecute sunt aparent f5r5 importantii.2 pa?. imbog5titri cu czrrle (g51benus dti ou) si ulei dup3 i~llllica arjtatii anterior.~ preg5ti1-i. E! trebuie. duciindu-1 ia gur& 6 . Produscir fiinil foarte fin f5rrirnitatc si omugenizrtte sunr usoi. Ass curn :IW m:~i sp!~. hlotii ul cste cli in primul an de viatii dezvoltarea psihicg depinde de dezvoltarea fizic5 si de "experientele" pe care le cap5t5 sugarul in raport cu mediul Pnco~~juriitor (dragostea $i calitatea ingrijirii nlamei. De 1-egill. De aceea crwbiipcirinyi. Multiplele contacrc corporale directe cu obiectele din jur. iar P restul zilelor n c$te un giilbenus de ou fiert tare sau tot carne. Din fig. alimentatia."Jest16 ?unr cele mi~i consacrate si se g5sesc tot timpul. Alirricrltnticl cu prodirsr gut~z .r). Dac5 suganll se satur5 c11 mai .-a (mere J-ase sau banane P roanin2 si n : e ilirnii. "fizic". Nu se adauga sare sau zahar. predispune la carii delltare. o jucrrie. s5-1 "curioasc5" ~i prin gust. i-econ-iand5 Rrtr c.1 "studieze".firbr.2 Fag. va reusi 1 n sli-1 tin5 rnai mult Pntr-o msnti. P luna a sasea la o parte n din ei se poate da sup2 zilnic si se Plllocuie~te complet laptele. sa cunoascli Pnt2i P mod concret. pag. armonia vietii de fiimiliei. Sugarul nu poate efcctua un proces de gsndire n abstract5. R5diicinoasele preferate de nlame ~i specificate in majoritatea tailor de dietetic5 de la noi n u sunt pe placul multor sugari. parintii sunt dstori s5-1 pun5 P m$nd. Carnea este cel rnai important furnizor de i fier (tabelul 3.Sugarul (de la 1 lunii la 1 2 luni) 3. alimentati nunlai la siin p2ni I . Se col~tin~l. sa-1 treac5 dintr-o m9n5 in alta.nu nunlai mama. cvpilul le prirne?te bine si ele cotiti~lcall1 tot ce trehuir organismului P ce priarste frucrel~. 1. n Sugarul ?I apucii P palms. s5 cunoascii.. asistenta de ocrotire si manla insist5 mai mult asupra dezvoltiirii fizice (cre~terea greutlitii si a lungimii corpului) si rnai putin asupra dezvolt5rii psihnmotorii (maturatia psihicri si nlotorie). Majoritatca nu accepth r5dlici1lile de telin5. s5-1 azvirle. care reprctilltri haza de~voltiirii sale psihice si motorii.5. La supa ipireul) de zarzavat se adaugri zilnic sau de 4-6 o n pe s5ptrvlm2n5 carnea. sii-si foloscascri degetele. C2t desprc zahar (s-a nlai vorbit in aceast5 carte). . Kestul poate fi foiosit de crvltre .

indeosebi. i. fiola respectivi se poate da pe guri. La apa rece se adaugi &na de orez sau de porumb "instant" yi se amesteci p2ni se resuspend2 bine yi se toarni peste lapte. conopidi. Se poate da yi peyte "slab". anason. alimentele nu se incilzesc in borcan. carne. De la aceasd vilrsd se pot da la masa de pr2nz yi alte zarzavaturi: dovlecei. La !ara'. intr-o baie de a p i caldi pe un foc moale sau la microunde dar niciodati la flacira aragazului (se sparge!). predispune la c a i i dentare. Mierea de albine. Cu c2t o came este mai inchisi la culoare ("royie") cu at2t con$ne mai mult fier. Este important insi ca foarte cur2nd. Se eviti indulcirea excesivi a alimentelor. borcanul de sticli il puteti inciilzi intr-un fierbitor special.). Daci se foloseyte carne de buni calitate (proaspiti sau bine congelati) se poate folosi la prepararea pireului yi zeama (bulionul) de carne. Mulfi sugari preferi laptele fir5 adaosuri (zahiir. fir2 completare cu biberonul cu lapte. mere. ceapi. Etaminele necesare organismului sugarului se asiguri prin alimentafie (lapte. Pentru prepararea unui litru de lapte de vaci in concentrafie 213 sunt necesare: 700 ml lapte + circa 300 ml a p i + 50 g zahiir (10 lingurife rase de zahir) + 20-30 g cereale de orez) (4-6 misuri) yi 8. Prevenirea cariilor denture. La sfilryit se adaugi uleiul de floarea. din comeq se vor prefera produsele de pireuri de zarzavat imbogifite cu carne. spanac. ori la focul de microunde economiseyte timp yi cruti vitaminele. Unii medici recomandi ca la fiola de vitamina D s i se asocieze yi calciu pe guri (sub forma de calciu gluconic fiole de 5 ml sau tablete de calciu lactic pisate yi dizolvate in ceai). fie cu 1-2 misuri din pulberea de lapte din preparatul pe care sugarul il primeyte la mesele de lapte yi cereale instant. AtenNe ~ 2 n d folosifi microundele. Mhcarea se poate pregiti in cantitate mica pentru 1-2 zile sau in cantititi mari care se pun in poQii mici $i se pistreazi in pahare de iaurt sau de material plastic care se tin in congelator pe o d u r a t i de p 2 n i la d o u i luni. ulei. Confinutul se trece intr-o criticioari care se pune intr-un vas mai mare ce se incilzeyte la foc moale. cereale). tomate. varzi de Bruxelles (verziyoari). Prohlema anemiei feriprive. sau D. D a c i sugarul primeyte la pr2nz o poqie mare de pireu s-ar putea s i ajungi s i primeasci numai 4 mese in 24 de ore: dimineata yi seara c2te un biberon cu lapte. La aceasti vilrsd. fn primul an de viati se d i numai carne de viti sau de giini. Carnea se amesteci cu pireul de zarzavat. La sugarii care primesc vitamina D sub formi de terapie de yoc (Stoss-Therapie) in luna a 6-a se administreazi sub form5 de injecfie intramusculari (o fioli de vitamina D. Carnea se fierbe yi cu un cu$t bine ascufit se taie intr-un pireu fin.soarelui. Borcanul desmcut se inchide din nou yi se pistreazi in frigider cel mult doui zile.poqii mai mici. fructe tropicale etc. in timp ce se incilzeyte. bineinfeles se i n l i t u r i capacul yi confinutul se amesteci cu o lingurig p h i se ajunge la temperatura corespunzitoare.10 lingurife de ulei. d i m urmitorul exemplu (2 p i q i lapte + 1 parte api). La sugarii cu o funcfie digestivri buni. de 200 000 u. daci nu s-a realizat in luna a 5-a. in afar2 de vitamina D care trebuie s i se administreze in tot cursul primului yi celui de a1 doilea an de via@ (inclusiv vara!) sub formi de medicamente. la pr2nz pireu de zarzavat cu carne yi dupi-amiaza o "gustare" de fructe cu completare de lapte. ci le impwifi in poqii mici. Ficatul are un confinut ridicat de fier. Ulterior. a c k i tetini are orificii liirgite. Masa se serveyte cu lingurip direct din borcinay c2nd sugarul consumi intreaga cantitate. s i se ajungi in luna a 6-a ca masa de pr2nz s i fie numai din zarzavat cu carne.). pentru c i alimentele fierb repede. Zarzavaturile culese proaspete se pot congela pentru lunile de iarni. mazire verde fini. Totul se bate cu un tel yi se pune la fiert la un foc moale. unde sugarii se hrinesc cu lapte de vaci. fructe yi zarzavaturi). de consistenla ciulamalei. in timp ce borcanul r i m h e relativ rece. fn luna a 6-a sugarul poate primi la unul din biberoane un produs industrial de lapte p q i a l adaptat imbogifit cu cereale sau cu fructe ("Brei" cu banane. Daci medicul a recomandat ~i pikinfii sunt disciplinafi qi hotir2fi se va administra fluor 0. Meniurile cu adaos de carne se folosesc numai in a doua zi. gulie. Cu ribdare incercafi in siptimhile urmitoare s i preparafi un pireu mai "atractiv" fie prin adaos de spumi de banane. . Fierberea in oala-minune sau in vase tip "Zepter". Daci yi la aceasd vilrsti lingurifa nu este acceptad se va da sub formi de "supi" cu biberonul.25 mg pe zi (sub formi de tablete de Zymafluor sau de alt produs comercial). Am vorbit anterior despre nevoile qi prevenirea anemiei feriprive la sugar.

.

deoarece poate sii foloseascii ambele m2ini pentru joc. iar cu celelalte patru degete i "asigurf finhdu-le in jurul antebrafului l deasupra pumnului.fiind mai subtire . in timp ce i i ~ indreaptii ~i coboarii capul. in jur de 6 luni se sprijinii ceva mai bine cu picioarele indepktate.Susfinut de axile. C2nd sugarul invatii sii ~ a d i nu se poate mentine i intr-o pozitie stabilii dec2t c2teva secunde.i p o a t controls. Unii. intregul corp este in pozitie simetricii (capul pe aceea~i cu restul corpului) (fig.1 intoarce in toate p q i l e . Poate prinde c2te o jucZirioarii sau c2te un cubulet in fiecare mhii. cubul este tinut in palm2 cu degetele inchise pe deasupra. chiar dacii este plasat intre perne. inainte de a se ridica singur in picioare pe marginea patului. dupii ce au participat la ridicarea in Sezut. se sprijinl cu picioarele tndepStrtate. 3. &ii nici un sprijin. dar genunchii sunt incii in flexie ( u ~ o ~i r inegal indoiti). sugarul inalp capul ~iapoi intinde trunchiul ~i se ridicii sprijinindu-se pe Sezut. ridicdndu-1 mai des sau pundndu-1 intrepeme. . axii Aceasta nu i n s e a m 5 cii va merge in cur2nd. il pozitioneazii foarte bine in spatiu. pentru a vedea tot ce se i n t h p l i i in jurul siiu. indoaie genunchii ~i apoi intinde membrele inferioare ~i se pivoteazii pe "fundulef'. Dacii mama introduce un deget in m2na sugarului (dupii experienta noastrii degetul mic pe care .Nu este cazul sa'Jie incurajat sa' stea in picioare. la sfkvitul lunii a VI-a ~i inceputul celei de a VII-a luni. d) Tracfiunea de pe spate in pozifia pe fezut.poate privi lateral. in&i trebuie sii invete sii stea in Sezut (mult ~i sigur) ~isii se obi~nuiascii sii-~i men$nii trunchiul drept. fncerca'rile unor mame de a-1 face pe sugar sa' stea in Sezut. sugarul tine m2inile in fa@. i ~ indoaie i spatele. Cei cu o dezvoltare foarte bun2 pot sta 1-5 minute. Dacii mama sprijinii pe sugar tin2ndu-1 de axile.14) cu intreaga suprafat2 palmarii (tip palmar). dar treptat cu o opozitie paqialii a policelui (degetul mare). prinderea devine palmarii.sugarul il cuprinde mai bine).ezdPld. ridicii sus capul ~ i . intre 5 ~i 6 luni o mare parte din sugari pot sta in Sezut pentru scurt timp. apoi. f&ii a obosi. masii) incearcii sii se deplaseze: indoaie ~ii ~impinge picioarele. Sugarul va sta bine cdnd mu. Dacii este "pus sii stea in ~ezut" c) Pozi~ia sprijinit de mamii ~i aceasta i ~retrage m2inile care-1 i sprijinii. acesta se sprijinii nesigur la inceput pe v&l picioarelor. nu sunt umuzte de succes. Dacii i se dii o jucZirioar5 in mhii. Motricitatea Jim". r2z2nd zgomotos. o tine mai mult. prelu2nd destul de s a g a c i greutatea. Apucarea cu d i n i l e devine din ce in ce mai abilii. necesit2nd incii o perioadii variabilii de timp p2nii reuvesc sii stea bine. in Ulterior va mhca.13 . iar dacii fac zgomot le poate ciocbi una de alta. Pus pe un plan orizontal ~i dur (!arc. dar i ~tine bine capul. s c h i w d mersul de-a i bu~ilea. inainte de a se incumeta sii se ridice pe picioarele sale "~ubrede". mama il poate aveza zilnic timp de 15-30 minute intr-un scaun pentru sugari'. C2nd cade sau dii semne de obosealii va fi culcat in pozi$ia preferati (pe o parte sau pe spate). Nu i se poate da drumul pentru cii ar putea ciidea. apucarea unui cub este precarii. qezat in acest scaun. I . o scuturii cu energie. La 6 luni el se sprijinii pe oricare din segmentele membrelor superioare. Dupii ce a inviipt sii stea in Sezut ~i dacii sugarului ii face pliicere.13). dacii i se pune cubul in m2nii il tine intre palm2 ~i v&l degetelor. tind sii se ridice in picioare ~iaccepti cu greu ca din aceasti pozitie sii fie readu~i decubit dorsal (culcat pe spate). Nu se e vor impune exercifii care-1 obosesc sau irita'! (vezi "Gimnastica sugarului"). e) Pozifia ridicata' ("in picioare"). Folose~te intreaga m2nii ca un ciiq (fig. La inceputul lunii. + Fig. Apucii bine un inel in mhii. 3. Va mai trece incii mult timp p2nii c h d va sta in picioare ~i va merge.chii spatelui sunt suJicient de dezvoltafi fi ~ i . 3. il intoarce in i toate pwile. Pozitia aceasta il bucurii.

mingiiat. miinilor si picioarelor sale. chiar dacii inainte de aceasta au locuit impreunii. il chemati cu prenumele siiu. cum strinsoarea se sliibe~te pufin cite putin.14 . el a ciipiitat cuno~tintii cei din jur. ghe-ghe. bratele si mirosul corpului dumneavoastrii. diferentierea anturajului reprezinta o etapii in evolutia sugarului. cald etc. incepefi sii-i spunefi propozitii simple cu cuvinte cu 1-2 silabe: "ta-ta vi-ne". ca si cind ar prinde-o de la distanfii. simfind preZenFa familiei. "pa-pa7'. De refinut cii sugarul uitii repede.Sugarul (de la 1 lunii la 1 2 Zuni) Fig. in primele luni sugarul era probabil incapabil de a deosebi ceea ce era el S. sever. incearcii sii se deplaseze. Mama sau alt5 persoan5 bine cunoscutii va riimine in apropierea lui. inregistreazii expresia fefei malnei ~i reacfioneazii la aceasta. ge-ge). incepe sii participe cu tot corpul la apucarea unei juckii. de ceilalti membri ai familiei. jucgrioara cade. Se bucurii cdnd i$i vede imaginea in oglindii. Cind rivneste la o juciirie o fixeazii mai intii cu privirea. agitii bratele. oo. auditive. dee. in acelasi timp a dobindit constiinta gurii. ee. reuvevte sii apuce obiectul dorit. Se intoarce spre sursa de zgomote si reacfioneazii adecvat fat5 de situafii pliicute sau nepliicute. olfactive (de miros). s2nii. apoi i$i reia incerciirile. apoi deschide qi inchide alternativ degetele. de mama sa. driigiistos de cel ferm. moduldnd tonul vocii. pentru a-i ariita cucerirea prefioasii. Atunci incepe sii fipe. incepind din luna a S. cutanate (de pipiiit. Unele senzatii mai . i se vu permite i~nei Nu persoune strGine sZ-1 ia in brufe c&ndcopilul_seteme. intrebati-1 unde sunt fratii. el invatii sii capete con$iinta corpului s5u de care isi dii seama multumitii ming8ierilor mamei. Prezenfa giiliigioasii a acestuia il deranjeazri ~i incepe sii plingii.i ceea ce nu era el. ea ii va fi striiinii.iprenume. rece. sugarul se va lini~ti. isi cheamii mama "pe limba lui". La inceput stringe bine juciiria. repetind vocalele si silabele pe care acesta le pronuntii. in curdnd va sti sii deosebeascii persoanele pe care le vede zilnic de alte persoane strliine. Ambii pdrinti sunt datori sii-~igiiseascd timp pentru a "dialoga" cu sugarul. la baie. Pufin cite pufin. bunicii. ceasurilor lungi petrecute la aliiptat. Sugarul "poveste~te"si cind este singur. formeazii treptat un limbaj in care vii povestifi amindoi evenimentele fericite. Dacii este a ~ e z ape burtli si i se pune un t obiect striilucitor in fa@. sugarul capstii coiz. pe miisurii ce se dezvolt5. la micii distant5 de m2n2. dar nu $tie sii-i dea drumul (de abia pe la 10 luni va ajunge la aceastii performantii).Ekolutia Iuncliei de apucare. Formeazii silabe din ce in ce rnai numeroase: da. vii cnnoaste si recunoavte fafa. tonta'familia il va clzema cu ace1a. face misciiri de supt ca ~i cind ar gusta-o. Contuctul social. Totu~i. "ma-ma pa-pii". avanseazii putin pe burtii si. la toate stimuliirile pliicute si nepliicute percepute prin pielea sa: i-a fost frig sau prea cald. dacii nu-$ vede bunica timp de trei siiptiimini. Cu fiecare siipt5minii vii dafi seama cii sunetelc emise de sugar sunt tot rnai variate. goo. Deosebe~te tonul cald. ciici o astfel de reactie este un qemn de dezvoltare absolut normalii. Treptat. Limbajul. in acela~itimp datoritii perceptiilor sale vizuale. le unevte in lanturi si le pronunfii ritmic (da-da-da.tiinfu de sine. la inEsat. in aceastli ultimii eventualitate. 3. piirintii nu trebuie sii se ingrijoreze. incearcii sii se apropie de ea. a fost ud sau prea strins infiiqat etc. de vocea. tresaltii de bucurie. decepfionat. izbeqte cu putere gratiile patului sau ale tarcului.asea. durere. Dupii succes se agitii. decepfiile. dupii mai multe incerc&i.). Acest lucru se remarcii dupii faptul cii devine mai linistit si intrerupe jocul cdnd apare un striiin in apropiere. . surorile. a) La 6 luni suganil folose~teintreaga palm2 ca un c 2 u ~b) la 8-9 luni apucll un cub intre toate degetele cu opozitia degetului mare: c) la un an folosegte pentru apucare degetul arftlltor si degetul mare ("pensa police-index"). miinile. scoate tipete triumfale.

De acum inainte stimulii sociali trebuie lirgiti. in dezvoltarea $i comportamentul sugarului. atunci cfind p r i v e ~ t eobiectele pe care le tine in mfini. Sugarul rim2ne tot rnai mult treaz. Schimbarea pozitiei l i r g e ~ t e orizontul copilului. iarna. De aceea. Incepe s i prelucreze percepfiile vizuale. ca mami. rotatia se imbuniti{e~te. Nu rnai are strabism. Ii place ca mama sau tata s i izbeasci intr-o cutie de tabli. s i i-1 dati. durnneavoastri. Astfel in jocul cu copilul. orice schimb devine joc: daci-1 apuci de mGni sau de picioare.' Din interiorul corpului. i n aceasti evolutie i n cunoaSterea de sine. Scoaterea afari se face dupi anotimp: vara. s i . ii place s i fie dus cfit rnai mult la plimbare. vocea mereu auziti. de program "de via@''. s i se "intretin5" cu el. Rezulti c i dezvoltarea psihici. btr-o familie se ivesc prilejuri deosebite pentru acest deziderat. s i i-1 luati din nou. Prive~te orice in jur. le scapi. . ii place s i stea mereu c2te cineva pe lfingi el. contactul social. echilibrul se perfectioneazi in pozitiile culcat pe spate ~i pe o anumiti parte. elemente permanente care-i pennit s i accepte in chip fericit fiecare experienti ~i si-i dea astfel adevkata sa valoare. Pirintii cu ini@ere probleme de cre~tere dezvoltare a copilului. putin cfite putin. ii place ca si-i luati ursuletul (sau juc&ioara) s i i-1 aritati. ikf profundel il fac s i perceapi pozitia membrelor sale ~ i . afectivitatea sunt dependente de calitatea ~i evolutia sistemului nervos ~i muscular. Mama ajuti dezvoltarea sugarului in miisura in care este prezenti ~ i -oferi c k rnai mult din timpul siu. s i repetati acelea~i jocuri. mama trebuie s i fie prezenti si si-i dea cfit mai mult din timpul ei. Supraveghere qi hgrijiri Organizarea zilei. Aceasti luni pare s i fie de importan@deosebiti. Plimbirile sunt ficute nu numai in scopul de a "lua aer". dar ~i ca un mijloc de distractie ~i de lini~tire. prin balansarea ciruciorului. le regise~te. Controlul capului este bun. acustice ~i tactile care se edifici pe functiile motorii. rnai trece cfiteva i Vor s i p t i m h i (intre 8 ~i 10 luni) pfini cfind p&intii vor r e u ~ i i recunoasci ce jocuri preferi ~i care sunt s juc&iile sau culorile care-i plac rnai mult.~giseasci timp i pentru a fi in prezenp sugarului. Sugarul se intoarce spre sursa unui zgomot ~i deosebe~te caliti{ile sunetului. comunicSrile ~ischirnburile se fac prin intermediulunui obiect: juca'ria. Mama trebuie si-i dea prilejul s i se m i ~ t in voie. indeosebi a1 mamei. si-1 "asiste" in timpul cfit se joaci.tot atfitea experiente de sute de ori reinnoite care contribuie la aceasti lenti cuprindere a lumii. se dezvolti rnai greu. ci in a-i crea cele rnai bune conditii de mediu. de acum inainte se va folosi un obiect care va semi de intermediar. daci-i reped gfinguritul ~ivocalizele. daci-i vorbe~te. in ~i cu vocatie de p&inti ~icu via@ de familie armonioasi. Coordonarea mhi-ochi este buni. cu toate c i au o inteligenti normali. Contactul cu mediul inconjuritor creSte.~perfections functia i motorie. le pipiie. sugarul capiti interes pentru societatea din jur. sunteti figura mereu regisiti. Dimpotriv& asculti atent pe cele agreabile. se mi@ rnai mult. in i prezenta mamei. Aude sunetele proprii ~i le repeti. le apuci. nu consti in a i n v i p pe sugar lucruri noi. ajutorul p&intilor. mama va obsema cu surprizi cum sugarul se bucuri rnai mult decfit de orice de "societatea" celorlalti frati. La aceasti vhsti. s i vorbeasci nimeni cu ei. Sugarii lisati in pat tot timpul. Obiectele din imediata lui apropiere participi la aceasti dobhdire a con~tiiqei de ceea ce este el ~i de ceea ce nu este el. 0 etapi n o u i incepe aproape pe nea~teptate. Trebuie s i aveti h c i gesturi lente ~i calme cici sugarul se sperie de zgomote prea tari sau de m i ~ c i r prea bru~te.~foloseasci mu~chii e i dacii-i face plicere. Este obligatoriu ca tatid s i . Zgomotele stridente ii d e c l a n ~ e a z i nemultumirea ~i chiar plfinsul. Examenul se face in conditiile culcat pe spate ~i ~ e z h d . mai de dimineat5 ~i spre seari. Persoanele care vorbesc tare il sperie. . in diferite planuri. Auzul. le vede. spre prfinz ~i la inceputul dupi-amiezii. Urmire~te orice. maturarea simturilor. va fi capabil s i faci din aceste senza@i sintezi o ~i s i se cunoasci in ansamblu. si-1 scoati la aer. fi place cum de la aceasti v b s t i ~i pentru multi vreme. Concluzii asupra dezvolta'rii neuromotorii.. iar prin ac!asta ~icapacitatea de a . echilibratii sunt cei care reuSesc s i depisteze c2t mai de timpuriu ~i in toate aminuntele orice tulburare in starea de sinitate. integrfind in fiecare zi rnai bine aceste senza*. Pozitia ~ e z h d devine mai stabilii. Vederea. In familiile in care rnai sunt copii. U r m k e ~ t e persoane ~i obiecte. Prin persoanele din preajma lui.

Nu se va 15sa niciodatii marginea patului coborhti. De la sfiirvitul lunii a VI-a sugarul poate fi pus in !arc. Se joac5 cu poft5 ~i se sup5r5 dac5 este deranjat. ggngure~te se mai mivc5 prin pat. dar nu se va angaja vreo "convorbire" si nici nu va fi luat in brate. bineinteles nu pentru a merge. Unii sugari doresc s5 aib5 "societate". h) Dac5 se trezeste in cursul nopfii va fi mgnggiat. dar vtiind c5-vi poate trezi u ~ opikinfii.Sugarul (de la 1 lunii la 1 2 luni) 1i 8 1 i 1 i i I migcarea frunzelor din copaci. g) Se va evita suprainc5lzirea camerei. Tarcul ii oferii posibilitatea s5 priveasc5 in toate p e i l e . Li se va pune de cu seara o juciirie in pat. Mulfi sugari se mulfumesc cu o suzet5. bunicii sau frafii mai mari. 4Se va respecta acelaqi program in fiecare sears. in timpul ingrijirii sugarului in pat. Somnul.6. eventual i se va da biberonul. va firn8nggiat si va fi culcat din nou in pat. S-a obisnuit sii miingnce bine. in apropierea lor. Dacii nu sau pliinge gi nu este nemulfumit va fi 15sat in pace. Se prelungeste la 5-10 minute ~i sugarul va fi 15sat s5 se bucure. vizite in alte familii. De la 6 la 7 luni Sugarul aratii mult mai matur. pentru a nu-1 zg%a pe sugar. ritmul zilnic se desf5soar5 mai regulat. Ciind sugarul incepe s5 se ridice in qezut cosul devine periculos. s5 se agite. Ca m5suri preventive sau de corectare a t u l b u r ~ l o r banale de somn vii indic5m urmgtoarele: a) Sugarul v a j scos zilnic afara'. 6 ) Se va evita excesul de impresii seara (jocuri prelungite cu tat51. Se intiimp15 ca sugarul sii se trezeascii noaptea din somn. Salteaua va fi fixat5 la o in5ltime care sii evite cjderea sugarului din pat. Plimbarea de dup5amiaz5 va fi rnai lung5. eventual. Sugarul simte nevoia s5 urm5reasc5 ce se petrece in jurul lui. e "Modulul" (premergiitorul) se reconland5 numai dup5 ce sugarul se ridic5 singur pe marginea patului. dar . se verific5 dacii nu-1 jeneazii imbriiciimintea. Baia devine un prilej de bucurie. S-ar putea ca sugarul s5 se multumeasc5 s5 stea si singur. s5 se m i ~ t in voie. televizo~~ deschis etc. Cel mai important progres este sii-gi capete control asupra propriilor tnivciirtri. pe un teren usor accidentat (leg5natul vi trepidafiile c5ruciorului au un efect calmant). pentru a o putea prinde ciind se trezesc noaptea. St5 singur in Sezut ~i mi~c5 miinutele in toate piioile. ci si vorbind pe "limba lui". Dac5 se trezevte gi plsnge a~teptafi putin s5 vedeti dac5 nu se rgzgiindeste ~i adoarme din nou. isi manifest5 bucuria nu numai prin mimicii. Siirmele de la plasele marginilor patului vor fi controlate vi reparate. Gratiile care s-au deplasat din dispozitivul unde sunt fixate se vor repara de urgenf5. Patzil. 3. . Uime~te toat5 lumea cu pe energia gi bucuria pe care o manifest5 in leg5tur5 cu cea mai mic5 activitate. cgnd este mai r5coare. Nu v5 sesizati dac5 sugarul se trezeqte in timpul noptii. strangulare). va f i Ecutii rnai spre searii. Multe din miqciiri sunt incii neindemiinatice. in cazul in care nu inceteaz5 s5 pliing5 va fi schimbat ~i i se va da. Este sensibil la mgnggierile si laudele celor din jur. Dac5 timpul este favorabil. strigiind si chiuind de bucurie. pentru a se evita accidentele (fractuii. musafiri in propria familie. c) Masa de sear5 va fi mai consistent5 ~i cu o cantitate mai mare de lichide. Ciind st5 bine in Sezut se poate juca cu o riituscii sau cu un vaporav. sii bea putin ceai. e ) Baia general5 se va face zilnic. ca sii nu cad5 din pat ciind se r5suceqte. Aceasta poate fi numai o situatie trecgtoare.).sunt Ecute cu un anumit scop.in general . Se interzice f i i a r e a sugarului cu hamuri in timpul noptii! Tarcul. tabloul oferit de gr5din5 si de strad5. in acest caz i se va da s5-vi consume biberonul afarii. prefers r desigur societatea lor. J)imbriiciimintea de noapte va fi comodii si nu prea ciilduroasii. dar dac5 se repet5 frecvent vi pe perioade lungi se va consulta medicul. acesta va fi asezat totdeauna perpendicular pe latura mare a patului. sugarul va fi tinut ciit mai mult in parc.

Se adaug6 cdte 3-5 lingurip la pireul de zarzavat. Este rnai bine s6 se inceap6 cu porpi mici. la care se rnai pot ad6uga de 4 ori pe s2pt6mdn2 carnea (mdnzat. La nevoie se recurge la un medicament care contine fier sau cereale "fortificate" cu fier. cu miros urdtl. vitamine).8. La sfiiqitul lunii a 7-a. Apa in care s-au fiert carnea qi zarzavatul se d6 la aceast6 v2rsti. gdsc6. scaunele devin de culoare alb-fumurie ("chitoase").4-4% e s i m i . Dac2 ' h mediul urban se vor folosi produse adaptate (. "de continuare" dup6 nomenclatura francez6 sau cu "formule" dup6 nomenclatura american6: Humana 2. urm6torul meniu: . g2lbenuq de ou. carne. p h l . . pentru a le suge qi a le morfoli. Sugarul care bea mult lapte creqte in general bine in greutate. fn luna a VII-a este important ca sugarul s2 primeasc2 ficat. Mama va avea grij6 ca mdncarea s6 fie frumos prezentati4. Zarzavaturile nu se rnai trec prin siti. Nativa 2 etc. camea qi g2lbenuqul de ou se va consulta medicul. . Pentru sugar este o nou2 etap6 in cucerirea mediului inconjur6tor qi a independentei. pentru a recomanda tehnica adecvati pentru a "p6c6li" pe sugar ca s6 primeasc2 aceste alimente foarte pretioase pentru combatefea anemiei. pe care sugarul le primeqte cu pl6cere. se vor da 2-3 supturi (dirnineap. a ) Laptele degresat sau diluat se mentine numai la sugarii problem6. b) Mi~ca'rik rnasticajie apar la cei rnai mu16 sugari de intre 6 qi 10 luni. in general. Dup6 piirerea noastr6. Tot la aceasti v k s t i se permite autoalimentarea. m h z a t ) se fierb qi se toac6 foarte m6runt sau se mixeaz6. prin came qi giilbenuq de ou. C pag. Cu timpul. s u g m l are la naqtere depozite de fier suficiente pentru 3-5 luni. 3. Acum rezervele sunt ins2 epuizate qi este necesar aportul de fier. Alimente consisteate. vor ajunge sii refuze vreme indelungat6 tot ce nu este mixt sau trecut prin siti. ficat) fin tocat6 qi de 2-3 ori pe s6ptimdn2 un g2lbenuq intreg de ou. Se poate continua cu preparate de lapte "de duraW' dup6 nomenclatura german6. apoi vor creqte la 200-220 g. 6) Cantitatea de lapte in 24 de ore este de 400-600 ml. =nuri de cereale. sugarid va avea. Carnea de vitk de pasiire sau ficatul (gfin6. pag. sub controlul medicului qi a1 asistentei de familie. La pireul de zarzavat. Dup6 aceea primeqte putin fier din fructe ~i zarzavaturi. Incepdnd de la aceasti4 v&st6. dar se qtie c6 orice inceput este greu. atunci c h d ii ies dintii. seara qi la inc6 una sau chiar dou2 mese in cursul zilei). a) Poqtiile de miincare consistenta' vor fi de 150175 g la inceput. Din c h d in c h d i se poate oferi pupn6 p h e cu unt. Un copil c h i a nu i se permite s6 m2ndnce cu degetele nu va avea niciodati d o ~ de a le folosi. fap.. la far6 lapte de vac6 diluat (314 lapte + 114 ap2) qi la cei care tolereaz6 sau progreseaz2 in greutate lapte integral. &6 sau cu adaosuri (glucozii. &6 ca acestea s6 inlocuiasc6 o mas& Scopul este s5 aib6 ceva de ronwt. Milumil2. I se poate da din c h d in c h d un biscuit sau o coaj6 de pdine. aceqti sugari devin anemici qi receptivi la infecfii. sau alt preparat comercial de lapte pulbere cu 3. deoarece aceasta se diger6 rnai greu. C h d coaja de piiine se inmoaie sau fi cade jos se inlocuieqte cu alta. sugarii savureaz6 masa qi cu ochii. un sugar refuz6 cu inc2p6mare s6 primeasc2 pireul. dar ca urmare a alimentafiei unilaterale pot apiirea semne de carenp. Dac6 sugarul nu vrea s6 primeasc6 came se renung timp de cdteva zile qi se reia cu alt sortiment de came sau cu ficat. pentru aportul de fier care-1 fereqte de anemie. in acest fel se uqureaz2 trecerea spre o alimentafie normals. 150). Este foarte important s6 se adauge alimente consistente de indat6 ce sugarul este dispus s6 le prirneasc6. fierte impreun5. ci se incearc6 s5 fie date zdrobite bine cu furculip. cu gust plgcut.dimineafa: un biberon de lapte "de durati". Unii incep s6 apuce singuri alimentele cu degetele. La inceput iqi va murdiki p miiinile. dextrin-malted. La sugarii hrkiti numai cu lapte de vac6.2.formule"). se va folosi lapte de vac5 213 sau chiar 314 1 3 p w i lapte + 1 parte ap5. zarzavaturile se toac6 &nt. gr6simea de la qunc6). C h d sugarii incep s6 aib6 miqcki de masticafie se va incerca s2 li se ofere qi alimente de consisten@ rnai crescuti. pasiire. Se poate introduce o mas2 de lapte cu cereale (vezi tabelul 3. Nu se d6 sugarului came mai g a s 6 (porc. 126 ~i fig. obiectele din jur. Mai W u . rag. dac6 sugarul creqte bine. fn conditii normale. La sugarii sk6toqi se recomandi lapte de vac2 nedegresat (integral). La pr&la nevoie. s6 fie s e n i t i dintr-o ceaqc6 totdeauna aceeaqi. creschdu-se apoi p h 6 la 6 qi apoi la 6-8 lingurite. Nutrilon plus. deoarece cei care continu6 s6 fie hriiniti cu alimente pasate. Este un exercifiu excelent in vederea folosirii ulterioare a linguripi. deqi ar putea s6 le mestece.Alimentatia Alimenta@anaturals' se mentine pe cdt posibil.

.

"mersul"de-a buqilea. sugarul incearcii sii se mivte vi s&vi echilibreze trunchiul vi membrele (=ii sii reuveascii declt rareori) pentru a apuca obiecte care sunt avezate in apropierea vi la indemlna sa. "de-a buvilea". Alfi sugari nu reuvesc declt sii se 'Tnv2rteasc3" in jurul lor. Dupii ce le apucii. Emite sunete nuanfate. plhge cu disperare. ma-ma. Aceasta are semnificafiastabilirii de contacte cu lumea din jur prin intermediul privirii. dar predominii incii apucarea de tip palmar. Aude vi repetii sunetele proprii. Dacii este respectat3 vi nu i se dii proporpi neobi~nuite. Mlinile se unesc pe linia medianii. Contactul social. Atragem atentia p4rinPor de a nu l b a f4r4 sprijin pe sugar qi nici de a face exercitii pentru a forpa perfecfionarea acestei capacit5fi neuromotorii. "ca racul"). fie pe bu&i (mai ales). e) Ridicarea in picioare susfinut de axile. acesta se sprijinii pe vWul sau (mai rar) pe tiilpile ambelor picioare. Reacfiile sunt de pliicere. Pipiiie obiectele vi invafiisii deosebeascii materiale ori suprafete pliicute de cele dezagreabile. Apucarea. reprezentlnd ceea ce s-ar putea numi "sociabilitate selectivii". care i-a %cut recent o injecfie. sugarul pivotlndu-se pentru aceastii mivcare pe unul sau pe ambele membre superioare. Copilul nu va fi obligat sii se lase luat in brap de striiini. Privirea incepe sii fie "griiitoare". pe care o face insii cu m i ~ c k din ce in ce rnai coordonate. prin &fire sau de-a buvilea (de exemplu pentru a ajunge sii apuce un obiect). sugarul le privevte ("le cucerevte cu ochii"). . intinde succesiv articulafiile membrelor inferioare (genunchi. Se bucurii clnd recunoavte persoane. pe c h d la al* ea este izbitoare. ambevte prietenos persoanelor pe care le cunoavte bine. care este o rotafie in jurul unui ax. se bucurii de imaginea lui din oglindii. Mulfi p&infi se sperie de aceasti deplasare inapoi (dea-ndkatelea. Se observii o bung capacitate de extensie. Se joacii cu mginile qi picioarele. Asculti cu atenfie vi reacfioneaziiadecvat la tonul unei voci (prietenoasii sau seveCi). indoaie vi . dacii va veni in contact rnai des cu persoane strike. Imitii. La dezvoltarea generalii trebuie urmkite qi alte achizitii motorii: "rotafia" sau 'Tntoarcerea" (pe una din pwile laterale. unii sugari devin timizi vi rnai p u p prietenovi. Auzul. Adesea. dacii el aratii cii nu B face pliicere. in cadrul tentativelor de deplasare. Ochii par sii doreascii mai mult declt poate realiza din punct de vedere motor. Fie cii este avezat pe spate. Prinderea obiectelor este incii de tip clevte-patent. h tenteazii mai ales obiectele viu colorate. Dacii mama apucii pe sugar de subsuoarii vi-1 ridicii in picioare. Ei incearcii sii se deplaseze prin rotafie. Este bine sii se respecte aceste sentimente. volduri.Mama # copilul d) Rota*. de pe spate pe burtii) vi 'Tnvlrtirea". Apucii obiecte rnai mari vi rnai mici. dar efectul este de cele rnai multe ori de deplasare inapoi. Se va constata cii va trece uvor peste aceasti timiditate. Din orice pozifie. incearcii sii preia eficient greutatea corporalii ~ idin aceasti pozifie. Motricitatea find. de pe burti pe spate. Limbajul. Unii sugari par sii nu treacii printr-o astfel de perioadii de timiditate. "povestevte pe limba lui" multe vi cu pliicere. M W l e sunt deschise vi degetele pregiitite pentru activitatea finii. reacfionhd corespunziitor. este o tentativii de deplasare de la stadiul "de-a buvilea" la cel in "patru labe".Am vrea sii preciziim cii in dezvoltarea motorie a sugarului trebuie diferentiate patru stadii: "tlrlrea". Se intoarce spre sursa zgomotului. Cea rnai mare parte a sugarilor nu sunt capabili de a adopta pozifia in "patru labe" nici in luna a VII-a. La aceasti vfirsti. Sugarul nu va fi pus d se spnjine singur d d t dup4 ce hcearci qi re-te singur s4 se apuce de plasa patului qi s4 n se ridice i picioare. Sugarul pronunfii primele silabe izolate ca: da-da. glezne). Fa@ de strGni este rezervat. unii sugari reuvesc sii se sprijine pe m%ni (cu braple intinse) qi sii aducii membrele inferioare sub abdomen. Imitii zgomote din afarii. de preferat cu un cerc restrhs vi la intervale scurte. htinde i mlna pentru apucare vi in afara razei lui de acfiune. C$nd este vorba de medicul sau de asistenta de ocrotire. repeti vi modificii sunete. tdrdrea. Timiditatea constituie o etapii in dezvoltarea copilului. ta-ta. sugarul se intinde cu fiecare segment a1 corpului pentru a se deplasa inainte sau inapoi. Sugarii sunt "fericifi" de aceasti achizifie vi o repeti phii la exasperarea vi ingrijorarea intregii familii. in "patru labe" qi "Tn picioare". adicii prin bucurie sau disconfort. Sugarul reuvevte sii preia numai pentru scurt timp greutatea corpului. uneori de chiote. pa-pa. este foarte pufin probabil ca sugarul sii devinii rnai tfirziu un anxios. Nu insneapiirat cii le este team& Aceasta constituie un semn cii sugarul incepe sii sesizeze deosebirea dintre persoanele apropiate vi cele strike. se insotesc de bucurie. pe ambele.

Calitatea recepfiilor vizuale. Apa prea caldii sau prea rece sperie pe sugar ~inu este lipsiti de pericole: arsuri. Chilofii din plastic favorizeazii opiireala.7. odatii cu inmulfirea posibilitiifilor i de mi~care. cosmetice. Dupii piirerea noastrii. sugarul este expus la tot felul de accidente ~i ~iintoxicafii.S u g m l (del 1 Zwrii a Vederea ~imisca'rile globilor oculari. La aceastii varstii. se intoarce din ce in ce mai bine. se va folosi sacul de dormit. Gura a devenit un organ de cunoa~tere tot ce-i cade la indemanii este dus la gurii. griiunfe. sau Baia nu trebuie sii se prelungeascii peste 10-15 minute. este 12 lung bine s nu-1 acoperifi de la inceput cu piitura mai H ciilduroasii.fntre coapse se pun scutece absorbante ("Pampers"). medicamente) . dacii stii nesprijinit pe Sezut. un sugar mai d o m e de 2-3 ori in cursul zilei. zilnic. Fiecare familie este datoare sii ia de acum inainte toate miisurile de prevedere pentru a feri sugarul de primejdii. Rar se uitii cruci~. de programul general al familiei sau colectivitifii in care este ingrijit. Sugarul prive~teindelung un obiect ~i urmiire~te persoane. Coordonarea mu~chilsr globilor oculari ~icoordonarea mans-ochi sunt bune. Mai intai trebuie sii vii convinge@dacii sugarul nu este imbriicat prea c5lduros sau invelit prea gros. Se va menfine o temperaturii cat rnai constant2 in camerii. Al@ise trezesc. in continuare. in aSa fel ca spatele sii formeze cu membrele inferioare un unghi obtuz sau drept (vezi ~i"Gimnastica sugarului"). fiind incii nevoie de sprijin. Din luna a VII-a. De la 7 la 8 luni Din aceastii lunii. pentru copiii care se mi@ mult ~i se dezvelesc sunt mai bune pijarnalele cu boto~ei. 3. 0 mare parte din sugari stau bine pe ~ e z u tdar rnai sunt unii care "se clatinii" sau . tactile (pipiiit) ~i auditive este integralii. bile. Baia (general2 sau la nevoie paqialii) se face. nasturi) sau substanfele otriivitoare (detergenfi. Pentru 1-2 ore poate fi aSezat intr-un scaun pentru copii. de pe o parte pe alta. Este mai simplu sii se fins obiectele periculoase (ace. fn concluzie. Sunt prea mici pentru a infelege interdicfiile. cu calm. Dacii imbriiciimintea d e noapte ii acoperii ~i picioarele (sac de dormit. Cei mai mulfi sugari dorm acum noaptea fit1-2 intrerupere.i ~ i pierd echilibrul sau chiar con~tienfa). care sperie pe unii sugari. riiceli. Prin progresele motorii. pantalona~i boto~ei) in cu ~i camerii este cald (peste 22°C) nu sunt motive de ingrijorare dacii sugarul se dezvele~te. Dacii unii p&in@ fin la aceste d u ~ u r ise recomandii sii fie fiicute cu ajutorul unei stropitoare. cu apii la temperatura cu care este obiqnuit sugarul(36-37°C). datoritii nevoii de mi~care de ~i cunoaStere. Sugarul va fi liisat. in timpul noptii. Poate fi plasat pe qezut pe un fotoliu. Sugarul ~icopilul mic nu pot fi inviipfi sii nu puns maria pe tot ce se aflii in apropierea lor. N u m h l ~i durata perioadelor de somn din timpul zilei depind de structura sugarului. Controlul mi~ciirilor~i pozifiei capului este bun. cand prive~te lateral. baia este o pliicere pentru sugari. de starea de spirit ~ide agita@a celor ce-1 supravegheazii. in apii cu temperatura d e 36-37°C (temperamra corpului). sugarul capiitii noi capacitiifi pentru cercetarea mediului inconjuriitor. insecticide. dar adorm singuri dacii sunt liisafi in pace cu juc&ia lor. cu minufiozitate peste tot ~i indeosebi la cutele pielii. h locuinfele care se riicesc mult in cursul nop@i (sub 17°C) este bine ca sugarul sii fie imbriicat rnai gros. unii incep sii se deplaseze de-a bu~ilea.mulfi sugari i ~ schimbii pozifia ~i se dezvelesc in cursul nopfii. Dacii se face cu indembare. La imbriiciimintea obi~nuitii poate adiiuga un tricou se sub c i i m a ~ a noapte sau o jacheficii subfire pe de deasupra. Nu suntem de acord sii se facii d u ~ u r cu jet de apii i puternic. s% de hipotermie (devin palizi sau vine@. fn locuinfele friguroase sau cu variafii mari de temperaturii. intr-o camerii inciilziti la circa 22°C ~ifiirii curenfi de aer. sii se joace in apii cu o riifu~cii cu o biircup de plastic. Supraveghere qi ingrijiri Somnul. biiuturi alcoolice. Siipunirea ~i curiifirea cu apii se fac in cadii. "cad" dupii 1-2 minute. fierul de c5lcat incins. cateodati ii mai "riimane un ochi in urma celuilalt". in luna a VJI-a continuii procesul de stabilizare ~isocializare. Pentru a nu-i fi prea cald.

La ora 10 se dau fructe strivite sau nu se d5 nimic. gem de caise) se pot da strivite ~i omogenizate cu o lingur5 de lemn. Reamintim c5 in cazul alimentatiei cu fructe sau zarzavaturi. Nan. ajutiindu-1s5 aib5 o pozitie clt mai stabil5 (cea rnai pl5cud ~i rnai comod5 pozifie clnd este @nutin brate). Scaulaele defructe ySi zarzavatslri. periqoare. De asemenea. compot de mere. La prizele electrice se vor pune dispozitive de sigurang. agitajie etc. fn lunile urmgtoare. la masa de dup5-amiaz5 se va da iaurt cu sau Er5 cereale (sau biscuiti "miiruntiti"). Dac5 sugarul vrea s5 tin5 sau s5 ating5 biberonul in timp ce bea.) la sugarii care au aceasd tending. d a d prefer%. Gustarea de dup2-amiaz2. va sprijini ~i va inclina biberonul pentru ca sugarul s5 nu inghid aer. gulii etc. Milupa etc. poate fi l5sat s5 bea singur. cu adaosuri (f5in5 de cereale sau cereale cu fructe . papana~i. RaJiade lupte este in jur de 400-600 ml in 24 de ore. Trebuie s5 se $tie c5 organismul reline ~i utilizeaz5 toate substantele cu Alimentafia Nici in luna a 8-a nu sunt necesare modificgri importante in alimentatie. Dimineata sugarul va primi un biberon. shivite ~ i la nevoie. familiile instikite. se pot da fructe proaspete fierte. in multe ck$ se recornand5 ca pireul s5 fie dat in fragrnente rnai mari ( s E r h a t cu furculip). p a t e opi2-i. Humana 2. . rnai mare parte a sugarilor nu "~tiu"s5 mestece cea ~i primesc numai zarzavatul mixat sau trecut prin sit5. La sugarii care primesc ins5 la ora 10fructe. el va fi tentat s5 se ridice in picioare. Nestle. la cei cu greutate rnai m i d sau la "mofturo~i". Nuhilon plus. . a v h d culoarea ~i aspectul modificate f a g de scaunele de lapte. dac5 nu este culcat perpendicular pe latura lung5 a patului. Fructe conservate. ar trebui s5 fie constituit5 dintr-un amestec de fructe strivite (sau la nevoie pasate fin) cu cereale-instant. indulcite cu sirop de zahk.facultativ. mama va sta 1 h g 5el. vitamine. La prdnz va primi pireu de zarzavat (in general de cartofi ~i morcovi cu unt sau ulei) ~i cu came sau g5lbenu~ ou. cereale. Pe llng5 cartofi qi morcovi se pot ad5uga: dovlecei. conopid2. scaunele con@nceluloz5 nedigerad. iar d a d se dau fructe. fructe tropicale etc. fasole verde. In functie de anotimp ~i de modul cum prime~tesugarul pireul poate fi rnai variat. Dac5 nu avep siguranp prospetimii de oului dafi came in fiecare zi. Mu16 sugari accept3 de la aceast3 vkst5 s5 bea din cea~c5. banane. La sugarii care nu au prezentat nici un episod de eruptii ale pielii in trecut se va introduce albu~ul inglobat in "zdrenje de o u F in sup%.gSlu~ti.Mama gi q i f u l la distant5 de ei. pasd de mere. Poate fi luat in brate sau. pasd de mgceve. c o m p t de gutui. Multe mame se nelini~tesc. va fi ajutat s-o f a d . Va primi tot produsul de lapte pe care 1-a primit in luna antenoar5 cum sunt Milupa 2. Se prinde de orice obiect intiilnit in apropiere. procurarea unui scaun in inalt prevkut pentru alimenta@asugarului ~icopilului este de mare folos.h a t i sau cu cereale instant. La s f k ~ i t umesei se va incerca d a d sugarul nu dore~te l ~i putin suc de fructe sau ap5 simpl5. Seara. Eventual se amestec5 cu pesmet de piline. bhuind c5 sugarul nu p a t e mistui unele alimente sau c5 fructele sau zarzavaturile respective ar fi %5 valoare. singur din biberon. se Pe masa de i n E ~ asau pe patul adultilor sugarul se t rostogole~te~i poate s5 cad%. D a d sugarul este avezat pe podea. in principiu.budinci. adgughdu-se ~i brlnz5 de vaci preparad in cas5. dar d a d se agag de colful fetei de mas5 pe care se g5sesc vase cu m h c h r i fierbin~. mazke verde. biberonul de lapte poate fi imbog5tit cu fiGn5 de cereale ~ilsau fructe ("Brei") sau se alege un produs din comeq de lapte cu adaosuri (mere. Dac5 familia are fructe congelate sau conservate in cas5 (fructe "proaspete". ins%. fiind nedigerabile. La aceasd v k s d numai giilbenu~ul un element este nutritiv esen@alpentru conpnutul s5u in fier. Brlnza de vaci intrad in tradi$a culinat-5a sugarului la noi in p r 5 nu este absolut necesar5. a l b u ~ u l o l o s e ~ t ela f prepararea unor creme. mobilierul se va reduce la minimum. h practic5. scaune moi ~i urlt rnirositoare. C h d apuc5 de fusta mamei este rnai pu@n r h . U ~ i l e fier de la sobele de de teracot5 ~i sobele de fond se vor "apka" cu pl5ci de azbest. de preferat cu lapte simplu sau. Beba 2 sau "fomule" ca Similac etc.) de la f m e ca Hipp. la acestea se poate ad5uga b r h z 5 de vaci preparad in cas5 ~ibiscuiti. proteine ~i gr5simi cu valoare biologic5 mare.Milchbrei). stiind culcat sau ~ e z h dAtunci c h d sugarul incearc5 s5 bea . cu biscuiti opi2-iti ~i bine s f & . la marginile ascutite de la elementii caloriferului se vor pune placaje de azbest. Atbu~ul ou p a t e pricinui o "alergie" (erup@i de ale pielii.

glucide. tnvitthnd st5 s e ridice direct in picioare i jurul viirstei de n 1 an! c) Pozitia ~ezcind. Revenim cu recomandarea de a nu se uita c i in primul an de viaf5. iar altii se deplaseaz5 de-an ndiiratelea. care trebuie s i rimdni permanent ~i predo- E patru labe" (fig. Simplul adaos de celuloz5 fin divizati determini restabilirea curbei ponderale ~i revenirea la un aspect normal a1 pis5rilor sau animalelor de experienfg. dar nu poate inci s i treac5 din pozifia culcat in aceea d e a ~ e z a t . i ~ controleaz5 bine capul.La 8 Iuni unii sugari incep sri meargri in patru labe. metabolism. Celuloza este importanti pentru sinitatea copiilor. Nu este un motiv de alarms. lichide) prezentau deficienfe mari in cre~tere. cu sau mii adaosuri). sugarul trece in pozifia de "mers Fig. minant in meniul zilnic a1 sugarului. aSa c5 sugarii. Experimental s-a dovedit c i p5s5rile sau animalele care primeau o hrani confindnd toate principiile alimentare de baz5 (proteine. ci se intoarce pe ambele p Q i ~i se poate rostogoli. glucide.17). 3. . Sugarul crevte cu 400-500 g. Sugarul se fine bine pe ~ e z u tfii1-5 . De subliniat cdi unii sugari sar peste etapeIe mersului "de-a b-ilea" si in "patru tube". fete = 67 cm. a) Culcatpe spate. proteine). alimentul care corespunde nevoilor biologice (digestie. care contribuie la formarea globulelor roqii. Celuloza ~i alte materii similare poarti numele de "substanfe de lest" sau mai recent de "fibre vegetale". Unii se inviirtesc incii P jurul propriului ax. numirul de scaune poate s5 creasc5 ~i s i apari un eritem fesier. Lungimea medie: biiefi = 69 cm. sugarul nu mai riimdne in aceast5 pozifie. devin anemici. b) Aqezat pe burta'. i ~ i i intinde bine braiele. siruri minerale.Sugarul (de la 1 lunti la 1 2 lunil valoare biologici (vitamine. Dezvoltarea fizicg ~i psihomotorie Greutatea. cre~tere) este laptele. Fructele. Numai la recomandarea medicului se poate renunfa la mesele de lapte. zarzavaturile ~i cerealele confin fier in cantitate mici. In ultimul trimestru a1 primului an de vial$ oul ~i carnea sunt principalii furnizori de fier. constituind o component5 obligatorie intr-o alimentafie corecti. la inceput i n c i nesigur n fnainthd numai "de-a buqilea". 3. trunchiul ~i membrele inferioare. excrefie. Greutatea medie este la biiefi de 8 000-8 500 g. Celuloza indeplineqte $i alte funcfii in digestie. Motricitatea generala'.17 . va r e u ~ i nu aceastii performan@ intre 8 ~i 10 luni. nici un sprijin. daci scaunele sunt consistente ~i nu sunt in num& mai mare de 3 in 24 de ore. iar la fete 7 8008 000 g. Dup5 ce se introduc mai multe fructe ~izarzavaturi. Perimetrul cranian = 43-44 cm. Printre altele constituie un mijloc eficient impotriva constipafiei. care nu le primesc din diferite motive. grisimi) ~i accesoriile necesare (siruri minerale. vitamine. Din pozifia "pe bud?'. Cel pufin doui mese (dimineafa ~i seara) trebuie s5 fie de lapte (complet.

Instalafi-1. cu u$oar5balansare. el va fi incdntat de aceasti4 favoare $i va putea s5 obiectelor. joac5 la mas5 cu obiecte de diferite dimensiuni $i Teama de persoane stra'ine. fn aceast5 lun5 se incearc5 s5 constate ce se intiknpl5 dac5 le mivc5 sau mentin reacliile de negativism fa@ de str5ini. diferite materiale. Numai o mica parte din dezagreabile.3rinfilor. el fine spatele drept $i are un se intiilnesc pe Linia median5. fncearc5 s5 un cub. mama il apuc5 de axile $i atunci triumf. repet5 operatiunea de atiitea ori p h 5 c h d Putefi s5-i procurafi un scaun inalt. Pipiiie $i atinge obiecte.3rilesunt bine coordonate. Se mivc5 in jurul picioarele. Se ofer5 o m h 5 de ajutor h realizarea dorinfelor. $ez?nd) intinde mdna pentru aruncarea mare. Sugarul i$i alege $i degetul mare (mai rar cel mic). Primul cuyht sugarul pkjevte. 3. il ridic5. hva@ s5 cunoasca axului propriu. mult5 u$urin@:"se n5puste$te" cu m h a cu rnai mult5 zhbetului. Un nou progres persoana cu care vrea s5 comunice. Imiti4 propriile sunete emise degetele de la picioare indoite ca $i c h d ar vrea s5 $i pe cele pe care le aude. Mi$c. Se amplific5 contactul cu mediul inconjur5tor prin intermediul: privirii. a) Limbajul.Mama copilul Fig. intr-un fotoliu burt5. la aceasti4 v k s a sugarul normal Limbajul ~i contactul social se prinde de mdinile mamei $i se ridic5 in picioare. apoi st5 in aceasti4 pozifie. Bate din palme $i/sau se uneori deplasdnd hainte acelqi picior. precizie asupra unui obiect dorit $iB prinde htre palm5 Comportamentul emofionul. "papa". prin manevre tactice (apuc5 dou5 cuburi htr-o mh5!). Pronun@ primele bisilabe. linhd "dada". nerWare sau chiar de m h i e . Reacfioneaz5 la m h 5 h alta $i-1 "cuprinde" cu privirea! Cdnd apuc5 interdicfii sau la aprecieri afirmative. C h d este avezat pe un plan perfect orizontal (mas5 s lui de acliune. cu baz5 mare de susfinere. Apuc5 cu tot rnai b) Contactul social. "Poveste$te" mult $i cu apuce cearceaful. MBinile sunt "deschise" $i degetele preg5tite pentru activitatea motorie rnai fin% M%nile de i&i$at. Este fericit cdnd i se dac5 au ckut. Este curios $i toate juciriile din jurul lui. picioare. apucare al mpilor se menfine. fn schimb. Dac5 arunc5 un obiect pe duvumea $i mama . s5 deosebeasc5 suprafefe pl5cute $i d) Ridicarea in picioare. Le urmiire~tecu privirea ii face pl5cere s5 fac5 descoperiri. de asemenea. Mama nu rnai este important: apucl obiectul cu degetele. se joac5 cu mdinile $i control bun al trunchiului $i capului. Nu este le arunc5. Descoper5 sliibiciunile p. b . pe care il fixali mama renun@ la joc. Reflexul de joac5 de-a "cucu-bau".18 .a. Incearc5 s5 ajung5 la obiecte in afara sfer~i asiste la activiti4file familiei. emiterii de sunete cu coloratur5 afectiv5.Cei rnai mu]$ sugari stau la aceasti4 viirsti4 foarte sigur in vzut $i se intorc in toate p&@le pentru a apuca diferite obiecte. Deoarece in aceast5 pozifie nu are pl5cere. D5 drumul intenfionat la obiecte. Motricitatea fin& Apucarea. cu un prosop trecut ca o ching5 in jurul corpului pentru Din orice pozifie stabil5 (culcat pe spate sau pe a-1 susfine. nesigur. PC). "mama". "cu adres5" nu este departe. podea. il tine in a$a fel incdt rnai poate apuca unul provoace situaw pe care le doreqte. ca: "tata". fa@de care reacfioneaza prin pl5cere sau sugari apuc5 de gratiile patului $i se ridic5 singuri in disconfort. La aceste silabisiri se amestec5 accente de un echilibru stabil. Se intinde s5 apuce abile. B trece dintr-o singura persoan5 de referinf5.

dar este foarte probabil c i o realizeazi prin derularea celor 24 de ore. obiecte mici pe care el le apuci. h plus. care permit s i separe ceea ce este el de ceea ce nu este el. dorinp de hrani) la orarul siu exterior (venirea mesei) yi c i aceasti coincidenii este fericiti. Aceasti cunoaytere trece pe ciii foarte profunde.admis de tofi pediatrii yi psihologii daci aceasti reacfie reprezinti o anumiti etapa in procesul de dezvoltare psihici sau daci nu este o particularitate a unora din copii. dorim s i cunoaytem ciit de ciit o persoani. ii vede faia de aproape yi de departe. foame-salietate. camera.in autobuz sau pe stradi. mai intiii mama lui. vederea de fete noi poate fi cauzi de neliniyte. le pierde. i-a vorbit yi s-a jucat cu el. se creeazi modele de ritrnuri percepute atAt prin senzapi interioare. Asculti zgomote yi se intoarce spre sursa sonor& La zgomote neplicute reaciioneazi cu disconfort. Vederea ~imi~carea globilor oculari. Cum se construie~te spa@? Pentru copil spaiiul pare s i se elaboreze pornind de la senzaiia yi perceperea corpului.peste umirul mamei . ' Se accept5 existenfa unui "perimetru tabu" cu raza de aproximativ 80 cm. Mama nu trebuie s i creadi c i are un rol de "lnviiitoare". Nu trebuie dus la petreceri cu persoane multe. Din cauza maturirii sale yi a alimentaiiei mai variate. Astfel. Teama de persoane striine se manifest2 mai zgomotos ciind se combing cu imprejuriri in care mama absenteazi (este Iisat singur intr-o cameri cu o persoani complet striini sau mama dispare intr-un magazin yi un striin se apropie de c h c i o r u l lui yi-i vorbeyte). de indati ce a trecut de ~ase-yapte luni. o pierde yi o regiseyte mereu. Cum poate percepe timpul? Este dificil s i pricepem cum copilul prinde nofiunea de timp.Astfel se exerseazi contactul social. intoarce capul. I-a miingiiiat. Piriniii observi c i sugarul devine rezervat. Se pare c i sugarul nu este yocat de persoana striiini in sine. protesteazi. veghe-sornn. rnai rare (1-2 pe zi) yi survin la ore aproape regulate. Cei din jur cred c i "nu-i place s i fie murdar". phupl. timid cu striinii. Daci este Iisat s i priveasci feie striine . ii aude vocea i n d e p h t i yi apropiatii. scaunele sugarului sunt mai bine formate. daci i se d3 prilejul s i se joace "cucu" pe 14ngi fusta mamei. strizile.t-eytein toate r planurile. activitate-repaus. Majoritatea nu se mai uiti "cruciy". dar il invali s i cunoasci yi lumea. le priveyte fafa. care va deveni increzitor yi va manifesta interes pentru "feie noi". scoate un chiot c h d a avut un scaun. Daci un striin vrea s i se apropie prea mult de copil acesta se sperie. ii d i copilului nu numai limitele personale. i n timp ce este plimbat cu ciruciorul descoperi animalele. 1-a schimbat. mult mai apropiate de instinct deciit de rafiune. Va fi schimbat. Astfel. apoi de culoarea lor yi. yi astfel puiin ciite puiin isi d i seama de contururile. daci il atinge. va putea s i le dea un nume. de consistenp (taremode). Coordonarea m i y c ~ l oglobilor oculari este bun& Urm5. apoi se uiti la ai sii ca yi ciind ar vrea s i se asigure c i feiele familiare lui sunt prezente. daci i se permite s i se apropie singur de persoane striiine care-1 atrag (curiozitatea fiind mai tare deciit teama). Spaiiul copilului se construieyte in raport cu mama pe care o vede yi o aude cum se deplaseazi. $i la acest punct mama este cea care. Auzul ~i localizarea sunetelor. se "concentreazii". Supraveghere yi ingrijiri Scaunele. automobilele. obiectele. Voind cu orice pref s i i se . in care sunt llsate s l pltrund5 doar persoanele apropiate. se ghemuieyte in brafele mamei sau ale tatilui. copilul va ajunge s i se imprieteneasci rnai uyor cu striiinii. zgomotticere. util pentru copilul mic. a lumii insufletite yi neinsufleiite va surveni la copil pentru c i mama 1-a hriinit. prin alternanp zi-noapte. Timpul copilului se construieyte cu atiit mai bine cu ciit mama ytie s i se adapteze ritmului siu interior (de exemplu. Uneori. Cunoayterea de sine. ciit yi prin excitaiii exterioare. le regbeyte impreuni cu dvs. suspicios. dar f2ari grabi. ci de ceea ce aceasta face. prin prezenia ei. in ciiteva luni. copilul "simte" c i dimineap sau seara este "ora" mesei. Puneii-i la i n d e m h i juciirii. de greutatea (greu-uyor). se face royu la fa!& se screme. este numai felul siu de a-yi anunia mama c i pentru el s-a produs acest mic eveniment. casele. el incepe s i devini conytient de momentul in care intestinul s h funciioneazi: inceteazi s i se joace. se contract5 apoi se uyureazi. Aceasti reaciie este pe deplin justificatk $i un adult ar fi yocat daci un striin i-ar siri de giit! fnainte de a accepta dovezi de simpatie de ordin fizic. P c n f i i observi c i in aceste luni sugarul accepti cu greu feiele severe. a plimbirii sau a reintoarcerii tatilui s i u . triste yi rnai ales persoanele zgomotoase. apoi celelalte fiinie apropiate. va ziimbi yi "vorbi" cu un striin atiita timp ciit acesta pistreazi distanp cuveniti'.

pag. timp de 1 Y2 . De la 8 la 9 luni $i in aceasti luni se observi o serie de schimb%i la sugar. excesul de impresii duc la tulburiri de somn. 3. Amestecul realizat se portioneazi in biberoane curate qi se pistreazi intr-un frigider.mama nu va face deciit s i i-o i n k i e . . imbiiierea zilnici qi o atmosferi de calm in familie sunt unele dintre remediile recomandate. incearci s i stea in picioare. i se va da impresia c i a avea un scaun este o treabi care o dezgust2 pe mama sa. La unii sugari se int2lneqte obiceiul de a se l e g b a sau de a . Somnul. In cursul zilei mai d o m e o dati la priinz. se vor confectiona pernite de protectie. Toate acestea modifici unele dintre obiceiurile sugarului. Laptele de vaci se d i integral.8. S-au observat aceste manifestki la sugari care au fost tinufi multi vreme in coq. Uleiul nu se fierbe. Orizontul lui s-a l5rgit mult. La deschiderea uqii face semne c i vrea s i fie dus afari. in paturi cu margini f5ri vizibilitate. Departe de a-i favoriza educatia curi@niei. il liniqteqte qi-1 adoarme printr-un ciintec. Daci sugarul va continua s5-qi loveasci capul de peretii patului. de miqcare qi daci este suficient de obosit. iar seara se vor incerca lipturile cu adaosuri ("Brei") care sunt fie cereale. o plimbare mai prelungiti inainte de masa qi culcarea de seari. pentru a evita aparitia v2nitiilor qi rinirile. ficute din sciinduri compacte (careng de spatiu).12 luni copilul nu are nevoie de i n c i l w n t e .2 ore. Reamintim c i laptele de vaci se d5 in mod obiqnuit cu adaosuri. Invafi s i mestece alimentele. fir5 asperititi. Daci reuqeqte. ca qi la cei care stau multi vreme in casi (carenti de miqcare).2. Dimineata se va da laptele fk-5 adaosuri. supraingrijire a copilului. mesei de seari qi a1 culc%ii. 126). jocuri liniqtite. fie zarzavaturi (vezi tabelul 3. in caz c i se introduce de abia acum.~lovi capul i de perefii patului. si-qi foloseasci miiinile intr-un scop anumit sau s i pronunte "cuvinte noi". eventual qi in cursul dupi-amiezii. pikinfii vor verifica daci sugarul sau copilul mic are o ocupatie suficient de interesanti in cursul zilei. fnca'lfa'mintea. care se observ5 la mulfi copii inainte de a adormi. Alimentatia Laptele rimiine alimentul de bazi in meniul zilnic. la care se adaugi f i i n i de cereale instant qi se amesteci bine aviind griji s i nu se formeze cocoloaqe. in&-o cratiti se pune o cantitate mici de api rece. Dupi masa de seari. Pentru inliturarea cauzei. S-ar putea s i doreasci s i faci un lucru pentru care nu este inci apt. la inceput se va da diluat (314 lapte qi 114 api). in ciiteva zile se va liniqti. inainte de 11.inliture scutecul sau chilo@i murdari. se tiiriqte in toate psqile. sugarul se culci in jur de ora 20 qi se scoali dupi 10-12 ore. Uneori este neliniqtit ~ineribd5tor E r i motiv. Revenim cu indica@aca taM s i fie prezent in familie in timpul imbiiierii. Jocurile agitate. Daci umbli mereu pe o suprafag plani caldi. Daci mama are talent. Nu suntem de pirere ca dupi mas5 familia s i inceap5 s i se joace cu copilul mai mic de 3 ani. se adaugi laptele integral (sau diluat cu 114 api) qi se pune totul la fiert la un foc moale. jn conditiile unui progres normal. Recunoaqte pregitiri ce se fac pentru plimbare qi se bucuri zgomotos. sunt lisafi singuri (careng de "societate" qi de dragoste). daci este posibil intr-o baie cu cuburi de gheat5. Cuviintul romiinesc "dezmierdare" are la origine cuvktul latinesc care insemna qtergerea copilului de materiile fecale ("merda"). fie fructe. copilul va fi pregitit de culcare. Dupi ricire se amesteci uleiul cu un tel sau o linguriti timp de o jumitate de minut pentru c i acizii graqi esenfiali s i fie mai bine folositi. Este una din miqckile ritmice ("miqcikile calmante"). Devine rnai activ. De exemplu. incearcii s5 se agate de marginile patului sau tarcului ji cerceteazi lumea din jur. ciind sunt obosifi sau ciind se plictisesc. Scoaterea copilului ciit mai mult afari. sau in familie existi o stare de anxietate. Copilul trebuie s i simti zilnic comunitatea mami-copil-tati. Spre sfiir~itul fierberii se adaugii zahirul (10 lingurife rase la 1 000 ml). daci i s-a satisficut nevoia de "societate". A Leg6mtul (miqciki de calmare?). care nu este utili nici pentru sprijinul picioarelor qi nici pentru invitarea mersului. nu are nevoie deloc de inciltiminte. La oraqe se folosesc preparate de lapte praf: lipturi paqial-adaptate sau de continuare folosite in luna anterioar5 sau lapte praf "clasic" cu 26% grisimi. La sugarii la care se folosesc chilofii absorbanti ("Pampers") nu se constat2 astfel de reactii.

iaurt sau chiar un biberon de lapte. unui aport excesiv de calorii. sii-i dafi sii bea din ceaqcii. inaintea unui aliment nou prin aspectul. in mod obi~nuit. Sugarii cu greutate prea mare. Se incearcii sii se dea pireu s f i r k a t cu furculip. cu mult peste "media" scris2 in diferite ciirfi. de fructe sau apii fiartd vi riiciti. dezvoltarea psihomotorie. fulgi de porumb. calitate). Va mlnca rnai bine vi va trece rnai repede la alimente noi. Este absolut necesar ca la aceasti mas5 sii se dea proteine de origine animal5 (altele dec2t laptele). La sfsvit se va da zeamii de compot. Dac2 tofi membrii unei familii sunt obezi. pe~tele slab. in loc de cereale se incearcii griqul. Curba greutiifii sugarului nu se potriveste totdeauna cu curba din diagramele cu crevtere medie a "sugarului normal". trebuie sii se fin5bine cu ambele m2ini pentru a-vi men@neechilibrul. se culcii singur vi se ridicii f"ariidificultate. un biscuit pe care sii le morfoleascii singur. cu "tonus" muscular bun. nu". sugarii gravi. vifel). de oviiz sau de tapioca. annonic conformat. deoarece imobilizarea ~i intinderea sugarului pe o mas2 ca vi utilizarea panglicii metrice implicii de multe ori erori de tehnicii ~i interpretare. Dac2 un sugar are un plus de greutate. Greutatea sugarului este un parametru care trebuie apreciat in contextul altor criterii de apreciere a s&i de siiniitate: lungime. cu brlnzii de vaci. dar cu lungime rnai mare. dupii ce stau pufin in picioare.La astfel de sugari se vor evita fiinoasele. Unii copii. M2surarea lungimii sugarului se va face si cu ajutorul medicului sau asistentei de ocrotire. nu-1 forpfi! Dezvoltarea fizicii qi psihomotorie Cre~terea greutate este tot rnai inceatii. Este suficienti o clntkire bilunarii sau chiar lunarii. intre 8 in qi 12 luni creqterea siiptiim%nalii este de 60-85 g. in nici un caz. Striiduifi-vii ca din timp sii-i dafi sii miin2nce la un loc cu ceilalfi frafi. Unii sugari au tendinp de a se ingrii~a excesiv. stiiin qezut. aceasta se datorevte de cele rnai multe ori unor obiceiuri culinare greqite. C2ntarele noastre pentru sugari inregistreazii greutatea p%n% maximum la 9 kg. apoi "sliibesc" vi se lungesc c2nd incep sii se rniqte rnai mult. ci vi de tipul constitufional. ficatul (pasiire. Se poate completa cu fructe proaspete sau chiar din compot (sfiir2mate qi omogenizate). dlnd indicafii amiinunfite de regim. giilbenuvul de ou. Nu credeli cii nu-i place. in general de cartofi $i/sau morcovi. Fifi foarte atenti pentru cii s-ar putea sii se sufoce cu o bucat5 rnai mare. sugarul p a t e umbla '%I patru labe".de lungime vi de alimentafie (cantitate. rezult2nd o medie lunar5 de 250-300 g. de fructe sau de legume. Griisimea nu confer5 o stare de siiniitate mai b u d . dacii-vi dii drumul de m2nufe cade.~exprima mirarea.La sugarii constipafi z a h h l se poate inlocui cu lactozii. Mama nu va pune un copil la "curd" de sliibire din proprie inifiativii. banane cu sau f21-5biscuifi vi eventual. Hrana luatii singur il va face mai "binevoitor" cu alimentele qi ii va permite rnai curiind s5 mestece ~i s5 se hriineascii singur. Cre~terea lungime intre 6 qi 12 luni este de 6in 10 cm. rnai consistente. dimpotrivii. sii-i dafi o bucatii rnicii de p2ine. Va fi liisat sii ia micul dejun vi gustarea cu biberonul pe genunchii mamei sau plasat intr-un scaun inalt. comportament emofional etc. Pireul va fi imbogiilit cu unt sau ulei de floarea-soarelui. Masa de la ora 10 nu mai este necesarii la majoritatea sugarilor dupii v&-stade 8-9 luni. Gustiirile vor fi constituite din fructe. nu. 0 cifrii cu clteva sute de grame rnai putin dec2t "cifra nonnalii". la un sugar mare. de m 2 . Cei rnai mulfi oameni (adulfi vi copii) au un plus de greutate pentru cii miin2ncii rnai mult declt necesit2 organismul. Greutatea sugarului nu depinde numai de v2rst5. dulciurile. Cei rnai mulfi aratii ava in primul an de viafii. sarea. qi copilul rnai mare. Motricitatea generala'. Putefi sii 15safi sii ducii pireul la gur2 cu degetele. piistoqi se imbolniivesc rnai uqor. La cei care doresc se vor da alimente mai pulin bogate in calorii (fructe. de exemplu de gratiile patului. culoarea sau consistenfa sa. incep s5 pllng5. cum sunt: carnea de m2nzat sau vifel (carnea rovie are rnai mult fier). Acevtia au inviifat s5 se . i Nu-1 dojenifi vi. Foarte des. La masa deprhnz se d5 pireu de zarzavat. sugarul mare intoarce capul qi zice "nu. Uneori reuvevte sii se ridice in picioare dacii se poate apuca de ceva. contact social. Nu reuvevte ins5 sii stea E picioare n nesprijinit. creierul. untul. La gustarea de dupa'-amiaza' se pot da mere rase. in aceastii lunii. La sugarii care refuzii laptele se va incerca o budincd sau papanavi fie$ cu brlnzii de vaci. Seara se dii lapte cu adaos de fiiinii de cereale. sucuri). Ca qi adultul. Nu se poate vorbi despre obezitate dacii un sugar este rotunjor. medicul este singurul care decide dacii trebuie sii sliibeascii pufin. au o rezistenlii rnai sciizutii la infecfii vi fac forrne rnai grave de boli. sugarul nu trebuie s5 fie prea gras. este numai un mod de a . imbolniiviri. nu trebuie categorisitd ca "distrofie" sau "malnutrifie".

vorbirea la aceasd v k s d este &ii adresii. Va fi imbriicat cu o pijama cu botoqei. De aceea nu i se va pune decgt un singur cearqaf pe dedesubt (ceqafurile-husii sunt cele rnai practice pentru cii r h l n intinse tot timpul) qi va fi acoperit cu o singurl piiturii. antirujeolic (simplu sau asociat cu cel antirubeolic qi antioreion) se administreazii la 14 luni. in timp ce in alte @n. dozele fiind fixate de medic. Aceasd achizibe este la baza multor acfiuni. dar rnai ales de dragoste. poate folosi degetul ariidtor.T vorbeqte. nu deveniti anxioqi la insuccesele lui. Dacii sunt ajutati sii se aqeze. Din orice pozifie se afliih echilibru. dacii se bucurii de plimbiiri in aer liber qi juciirii corespunzhoare. $-a stabilit tactica proprie qi a inviitat sii descopere punctele slabe ale adulfilor. b) La noi in Wii. apoi il schirnbii qi-i d5 sii miinhce. Reactia dispare in 1-5 zile. incepe sii vorbeascii goptit. somnul nocturn dureazii 10-12 ore &ii intrerupere. nu-1 socotiti anormal dacii el nu a realizat toate "posibilitiitile" vgrstei. Somboane).9. care pot surveni rnai &iu. apoi incep jocul de la capiit. i. bile. De la 9 la 10 luni De la aceastii vkstii sugarul cu un sistem nervos normal qi cu o ingrijire corespunziitoare se manifestii zilnic cu ceva nou. atentie qi calm din partea piirinfilor.intregu1 siiu corp. perioadele de somn devin rnai scurte. Sugarul nu se rnai trezeqte rnai devreme decgt restul familiei. "guturai". fn@legeintrebiki simple: "unde este mama?' qi priveqte in direcfia respectivii. Nu-i place sii fie atins de unele persoane striiine. picioarele qi. Motricitatea find. Adoarme relativ repede. sugarul este vesel qi activ. curhd va inviiw sii mate cu el ceva. i Sugarul zhbeqte qi priveqte prietenos. Ca qi in luna precedent& pronunti3 "mama" qi bisilabe gi imid sunete pe care le aude sau le pronun@ qi singur. La aceastii v k s d se miqcii mult in pat. Va rnai trece ins2 un timp piing va merge singur (ciitre vksta de un an).). se obiqnuieqte caintre 9 luni qi 15luni sii se administreze vaccinul vaccinul antirujeolic. Unii copii rnai dorm de 3 ori h cursul zilei. nu-i va rnai fi teamii. l Problerne de profiEaxie: a) La 9 luni vitamina D se p a t e administra pe gurii (200 000 u. Dacii i se asigurii ingrijirea cea mai bung a corpului. Cei care au biiieti nu vor uita cii fetele sunt rnai precoce. Normal. Uneori. Orice interventie in dorintele lui declanqeazii pr9este. dar uneori se dezveleqte imediat dupii ce a adonnit. In general. inclusiv in afara sferei lui de acfiune. ii arad cgt este de mulfumid cii 1-a reg&it. Iqi exprimii dorintele clar qi categoric. iqi moduleazii vocea. astfel incgt se poate incurca in piituri qi cearqafuri. la trezirea sugarului mare qi copilului mic reprezind un mod sigur de a evita dificuldfile de a adonni. Se joacii cu mginile. htre a 6-a zi qi a 9-a zi de la vaccinare copilul p a t e prezenta reacfievaccinalii: f e b a agitafie. ins&. Reactioneazii la interdictii ("nu!") qi aprobiiri ("da!"). C h d i se trezeqte. sunt mulfumiti. Copilul invatii miqcarea de opozitie a policelui (degetului mare). Contactul social p comportamentul emotional. se continuii profilaxia. Limbajul. La trezirea din somn. indep-d din jurul copilului toate obiectele mici (nasturi. Supraveghere qi ingrijiri Somnul devine tot rnai bine organizat. dacii este alimentat corect. 3. Nu-1 comparati cu alti sugari.ridice. Aceste "reintlilniri" matinale vesele. Striiinii sunt priviti cu rezervii. Priveqte obiectele pe care le are in d n i i . Se va combate febra qi agitafia. In timpul zilei. chiar o erupfie asemihiitoare celei din rujeolii. Capacitatea de a folosi separat degetele qi de a armoniza miqcMe lor reprezind un progres apreciabil fa@ de perioada in care iqi miqcii pumnii striinqi. &ii nici un s o p . fncearcii sii piiqeascii sprijinindu-se de ceva. mama fl ia in bra@. Pentru a atinge unele obiecte. pe care le-ar putea introduce in gur$ rischd sii se "inece" (sii se sufoce). ap o sin@ dat& dar mai prelungit. Dezvoltarea fireascii nu trebuie fortad. Reuqeqte astfel sii apuce obiectele intre police qi celelalte degete. nu-1 supraingrijiti. un sugar niiscut shiitos qi fiirii imbolniiviri grave va avea o evolutie normalii. Toad familia va deveni ordonatii in aceastii perioadil. dar nu qtiu incii sii se q e z e singuri. La cei care primesc vitamina D h administriki zilnice. dacii este asiprat cii la trezire iqi vede mama.intinde m h a pentru a apuca obiecte. .

fmcte $i zarzavaturi o pr%jitur% casti (crede mti. 4 SUGESTU PENTRU ALIMENTATIA SUGARULUI h l X E 9 $1 12 LUNI' I fntre 10 ~i 11 luni fntre 11 $i 12 luni Ca intre 9 $i 10 luni Se trece. miel) sau pevte slab .1.banana sau mere rase .came de m k a t sau de pasike sau pevte slab sau ficat sau creier sau ou . in continuare biberonul.fie un biberon de lapte (simplu sau cu adaosuri) . . briinzii sau lapte acidifiat cu suc de liimiiie.Sugarul (de la 1 lunt3 la 1 2 luni) La un copil intereseazii mai mult siiniitatea qi multumirea lui. dezvoltarea aptitudinilor in mod spontan. moale sau "ochi") cu legume proaspete (tomate) sau fierte . deciit momentul c h d a inviipt sii meargii sau sii cearii olita. care dispare de la sine dupii cAtva timp.sau iaurt cu biscuiti . turnhd in pahar o cantitate micii. in mare parte la menu-ul familiei.fie un "Brei" (lapte plus pulbere de cereale).carne (vita. 2. S-ar putea sii fie numai o repulsie treciitoare.2 pag.pireu de cartofi sau de diferite zarzavaturi .Iln biberon de lavte .intre mese se poate da suc de fmcte sau .sau omleti . multor sugari nu le mai place' laptele. TABELUL 3 . budinck c h e ~ etc. dacii prefer$ laptele cu cereale (fiinii. copilul va "pierde pe drum". Se va incerca.sau paste Gnoase fine.sau b h a de vaci cu biscuiG $icu fructe strivite - fntre 9 $i 10 luni fntre 9 $i 12 luni se trece la lapte de vacti integral sau lapte praf cu 28% grasimi (%%a reconstituit). 126 $i 3.priijiturti de casti seara: . In prima perioadii. 127 Majoritatea sugarilor prefer.5 unt cu miimiiliguF gustare: .lapte ~itsau derivate de lapte .fie lapte de vaca integral cu 5% zahar $i 3% cereale . 3. iaurt.fmcte strivite cu biscuifi sau brhzti .sau un iaurt cu sau frti biscuiti 1 1 I dimineafa': lapte $i tartin5 cu unt $i ceva duke . de cereale . pastire.fie un ou (fiert tare. De asemenea. 115. regimul alimentar este identic cu cel de la 9 luni. Nu se va insista qi mai ales nu va fi foqat sii-1 bea. brhz.pireu de legume variate sau de cartofi. sau topitli) .apa c2t $i c2nd vrea 4 mese dimineata: .br2nza (de vaci.lapte + adaosuri . mtimtiliguta.fie legume fierte ~i strivite cu br2nza "alba" . Dupii cAteva incercki nereu~jte renuntii qi se reia tentativa se dupii 1-2 siiptiimiini.br2nza de vaci cu fmcte strivite seara: .sau un biberon de lapte .fie un biberon cu M m l lapte de continuare . viirsiind o mare parte din alimentul pus in pahar.3) Se continuti cu vitamina D-pictituri $i cu fluor . chiar pentru alimente pasate. exist5 copii care refuzii s3 primeascii qi in aceastii lunii. simplu sau cu fain. ciu- ~ 7 : k t i de vaci.compot de fructe si%hate gustare: . recent s-a lansat ~i Milumil 3) sau Formula cu adaosuri (Similacgain) sau lapte cu cereale (vezi tabelele 3. Unele familii prefera incti laptele de continuare (notat cu cifra 2.sau lapte cu cacao sau cu fulgi de cereale prenz: .came .sau morcovi sau sfeclti sau salati de tomate . Spre sf2r~itul primului an de via@.) . Practic.sau i a m biscu* cu gem . alimentafia din ceaqcii sau pahar. fmcte sau zarzavaturi Multi copii la vbsta de un an se "servesc" din menu-ul adultilor ' Vezi tabelele 2. Este o parte din procesul de inv3tare. av2nd grijfi ca in menu sa fie prezente: .fie lapte de continuare (denumit de francezi "de a 2-a viirstli") .in mod facultativ 10: nimic sau cel mult suc de fmcte la pranz: .2 pag. sau paste fiinoase fine .3 pag.2 $i 3. Cei mai mulii prirnesc laptele numai din biberon. orez. fulgi). cacao (dimineata) sau sub form5 de budinci.se poate adtiuga o cantitate mica de Ein5 de cereale "instant" de 2-3 ori pe stip&n2nii. Se poate evita viirsarea unei cantit5ti prea mari de lapte.

este adevirat) nici nu incearcii! Limbajul. sti5 destul de stabil qi se deplaseazii lateral de-a lungul unor mobile (fig. care stabileqte dacii nu este vorba de o manifestare de rahitism. 3. 3. sugarul se intoarce pe o parte sau pe alta.Sugarul apuc3 la 10-1 1 luni obiecte foarte mici htre degetul mare $i argtiitor. cu o miqcare grafioasii.).a. 3. mai devreme sau mai tiirziu. Cuvintele sunt fZuii adresii. judeciind dupii reacfia nefericitii a copiilor ciind li se ia obiectul adorat. p b i i c h d musculatura se dezvoltii mxi bine. 3. Se deplaseazii qezbd inainte qi in jurul axului corpului. Alte progrese ale dezvolta'rii motorii. de calm qi de securitate. 3. Capacitatea de a opune degetul mare degetului ariitiitor este una dintre marile cuceriri ale omului care pennite folosirea m%nilor la oper@uni fine (scris. Ciirpa saulqi juciiria par sii reprezinte o deosebitii sursii de satisfactie. Cu timpul a ajuns ca in aceastii pozitie sii stea liber. altii nu se griibesc deloc sii vorbeascii. reuqeqte sii ridice intre degetul mare qi ariitiitor o firimiturii de piline) a intervenit un progres uriaq in coordonarea nervoasii (fig. c) Ridicarea in picioare. meqtequguri etc. se rostogole$te. pe care tin s-o ia cu ei in pat qi sii adoarmi cu ea. Unii copii continuii sii-qi liirgeascii "vocabularul" cu alte cuvinte bisilabice. Unele mame sunt neliniqtite ciind copilul lor acordii atiita important2 unui obiect neinsemnat. Cei mai multi se ridicii {iniindu-se de obiecte. se poate ridica in qezut qi uneori o "porneqte" in patru labe.19) sau finiindu-se de marginea patului (fig.fn luna a 9-a sugarul se p a t e ridica in picioare. 21). Supraveghere yi ingrijiri Picioarele in "0".20 . In ceea ce priveqte mersul sprijinit. Fig. Nu se inregistreazii progrese remarcabile. o anumitii juciirie sau o bucatii de tesiiturii coloratii. fncepilnd cu aceastii vArst5. nu exist5 o regulii generalii: unii reuqesc destul de bine. Fig. De la 6 luni ( c h d rniqckile mbufelor erau atilt de neajutorate ciind vroia sii apuce un obiect rnic) p b i i la 10 luni (ciind. ca intr-o pens&. Dobiindirea acestei capacit5fi are loc intre a IX-a qi a XI-a lunii.20). . Fig.Dezvoltarea psihomotorie Motricitatea generala': a) Culcat pe spate sau pe burtii.b . apuc4ndu-se de gratiile patului. in timp ce al~ii (mai putini. se sprijinii in fa@. cu echilibru bun. Dupii ce sugarul s-a ridicat qi se sprijinii. Somnul. Majoritatea sugarilor au la aceastii vBrstii o astfel de deformare a membrelor inferioare. cei mai multi sugari incep sii indriigeascii. Dacii aceasti5 curburii este mxi accentuatii. Obiceiul se intillneqte atiit de des la copii siiniitoqi.lateral qi In spate cu usuring.21 . fn general. 3.La 10 luni se ridic&in picioare $i poate pQi tin4ndu-se de diferite mobile. copilul va practica qi iqi va desiivkqi achizitiile din luna precedent5. pu{ini reuqesc sii se ridice ~i singuri (uneori).19 . Motricitateafina'. se va aviza medicul. b) Statul in sezut.

Momentul potrivit pentru obiqnuirea copilului la olifi este foarte controversat. va pune sugarul pe olifii qi va pronunfa in acelaqi timp cdteva sunete. Concomitent. 0 alimentafie predominant lactatii fir2 pireul de zarzavat cu came in trimestrul a1 IV-lea a1 primului an de viafi duce la anemie marcati qi la receptivitate crescuti la infectii. copilul capiitii impresia c i face un lucru interzis. se intrerup aceste striidanii qi se reiau dupii vdrsta de 18-24 luni. nu se va pierde prilejul de a-1 liuda. atunci ~ 2 n are succes. mai ales la copiii cu diarei repetate qilsau prelungite. Olifa. Aqa cum s-a amintit mai sus. De la 10 la 11 luni Alimentafia Cantitatea de lapte poate f i redusii la 400-500 ml. Copilul are fafii de corpul siiu aceeaqi curiozitate pe care o manifest3 fafii de jucirii ~i de intregul mediu inconjuriitor. Normal. Insistenpi inciipiifdnati ~i certarea copilului pot duce la reactii de negativism qi tulburiri de comportament mai grave. de exemplu.Sugarul d o m e cu juciiria preferat5. fn caz de insucces timp de 2-3 siptiimdni. Copilul nu trebuie certat. mama ddnd dovadi de riibdare qi calm.23). Copilul atinge organele genitale qi se j o a c i uneori cu ele ("le manipuleazi"). au o preferinfii deosebid pentru organele genitale. Fig. va deschide un robinet de apii. Sunt p w i ale corpului siiu qi vrea s i le cunoascii. Este necesar s i fie cunoscute funcfiilecopilului. fn schimb. pediatrii.22 . Se va repeta d incercarea in fiecare zi la aceeaqi 01-8. Cu cdt pirinfii ii acordi importan@ mai mici. trecerea la o alimentafie . deoarece el nu este inci responsabil de actele sale. controlul sfincterului ani. Dificultiifile apar numai atunci cdnd. prin comportamentul pirinfilor. "Jocul" cu organele genitale. Nu este bine ca sugarul s i fie liisat mult timp (peste 10 minute) pe oli@. Se va procura o olifii din material plastic qi un dispozitiv suplimentar ("sciunel") cu ajutorul c h i a se fixeazii olifa. Dupi ce mama sesizeazii care sunt aceste ore.La 10 luni se poate incepe desprinderea sugarului de a face la olitii. s i nu incercim sii obiqnuim pe copil s i . incdt poate fi apreciat ca ceva perfect normal. Biiiefii.10.echilibrafi. sunetele din jurul lui contribuie adesea LL sii-1 obiqnuiascii pe copil sii "faci pe olifi" (fig. calmi. sugarul are scaunele la aproximativ aceleaqi ore. fn plus. Senzatia de rece qi de apisare a marginii olifei. in special. degetele qi urechile.deoarece se poate ajunge la prolaps rectal (ieqirea in afari a mucoasei din porfiunea terminalii a intestinului gros). Este important ca sugarul sii nu fie certat dacii stridaniile mamei sunt fir2 rezultat. anal se instaleazii dupi 1 ?h iar cel a1 vezicii urinare qi mai tkziu (vezi capitolul urmitor). copilul devine curat abia in a1 111-lea an de viafi. 3. Acest joc nu are nici o importanfii qi nu duce in nici un caz la masturbare. q a cum iqi pipiie.23 . cu a d t va fi rnai bine. Pe de a l d parte este greu pentru mame qi chiar pentru noi. Or. 3. mereu aceleaqi. cici i s-ar stimula qi rnai mult interesul pentru aceste manevre. 3. Fig.~ stiipdneascii i muqchii ce intervin in acest act fiziologic. 3. Formarea deprinderii de a fi curat. pozifia de stat pe vine". Mamele incearcii foarte devreme si-1 deprindii pe sugar sii "facii" la olifii (de foarte multe ori din luna a 8-a).

M a m a sf copilul
corespunziitoare dupii 3ntAiul an de via@ se face cu mare dificultate. 0 alimentaiie rnai consistenti permite, la aceastii vbrstii, adaptarea coniinutului ~i orarului meselor copilului la programul familiei. & anotimpul cald qi in caz de febrii se creqte aportul de lichide (nu lapte!) cu ceaiuri slabe (simplu sau anason, chimen, mentii, muqeiel), apii fiartii sau fructe. De la 10 la 12 luni se oferii alimente consistente. Se incearcii sii se ^docuiascii treptat biberonul cu ceqca sau cu lingurip. in practicii insii, in continuare qi chiar in a1 doilea an de via@, copiii preferii sii bea laptele din biberon. Dimineata: lapte simplu sau cu fulgi de cereale sau un produs p a ~ i a adaptat (Milupa 2 sau 3, Nutrilon 2, l Nan etc.). sau o formulii cu adaos (Similac); pbine cu unt ~igem. La oru 10: fructe, sucuri de fructe, morcovi sau nimic. La ora 12-13 (14!): se renuniii progresiv la pireul foarte fin pasat pentru a-i da legume zdrobite cu furculip. in functie de sezon ~i posibilittifi, algturi de cartofi, legume variate: morcovi, dovlecei. spanac, salat5 fiartii, fasole verde, mazire verde, conopidii, rece se pot da din c h d in cbnd paste sfeclii. h se~onul fiinoase sau orez bine fiert (pilaf). La zarzavat se adaugii unt, de 1-2 ori pe siiptiimbnii cbte un giilbenyg de ou, iar de 4-5 ori pe siptimbnii came (ficat) sau peqte in cantitate de 60-70 g sau peqte slab de ap5 dulce. Se poate incheia cu un desert (fructe, compot). Dupa"crmiura: fructe strivite, fulgi de cereale cu fructe salt biscuiti sau prijituri de casi; la sfsrqit, se poate da lapte. iaurt sau br8nzii de vaci. Seara (in jur de ora 20): budinci, papann~i lapte cu cereale instant, fulgi de cu cereale, gris sau p i n e cu unt + br2nzi de vaci sau ~uncii slabii + un biberon cu lapte (sau ceaiuri slabe cu zahiir), mimilig5 cu unt ~i br2nzii de vaci. Ye mkurii ce copilul va deveni mai indemhatic, el va dori sii miinbnce singur. Tendinia lui va fi sii apuce direct cu degetele sale. Liisali-1 s-o facii. Este important de a-1 liisa sii aibii un rol activ in alimentarea sa. Acum, sau in luna urmgtoare, se poate incepe sg i se dea sugarului, din cbnd in cbnd, din mbncarea care se pregiite~te pentru restul familiei. La aceastii vkstii, copiilor le plac mAnciirurile pe care le pot duce singuri la gurii: legume fierte, cum ar fi morcovii, cartofii, fasolea piistii. Se pot da $i fructe crude: mere, zmeurii, piersici decojite, afine, tomate etc., pasate, strivite, tocate fin sau sub formi de compot. Pireurile nu se siireazi ~i nu se condimenteazii. Este permisii incii meniinerea alimentaiiei la sbn la 1-3 mese in 24 ore. De subliniat cii sugarii hriiniii la sbn, accept5 greu altfel de lapte. Laptele (produse industriale sau de vacii) qilsau derivate (iaurt, brhzii de vaci) r b b n alimente de bazii, prezente in "meniul" zilnic. Unele "progrese" St6 in picioare. Un alt progres remarcabii este cg sugarul sti in picioare. El reuqeqte sg se agaie de gnlajul patului sau prcului, hcearcii sii se ridice, qi dupii multe eforturi qi ciideri, triumfeazil: sti drept 3n picioare. Statul in picioare ("stafiunea biped8") este proprie omului. Este progresul cel mai important in dezvoltarea motorie a sugarului. Acest triumf il simte ~i sugarul: f a p lui este veselii, se uit2 cu mhdrie in jur, se simte cumva la fel cu tatiil, cu mama, cu fraiii sili mai mari. Nici n-a reuqit bine sii stea in picioare qi de bucurie chiuie, incearcii sg iopgie, ridicg braiele. Bucuria qi miqciirile cu miiinile sunt peste mgsura fortelor sale. El poate ciidea; lovirea ii frheazii qi ambnii incerckile. Nu-1 liisaii sii stea prea mult in picioare; dacii se clatinii, sprijiniii-1; mhgsiaii-1 dacii nu a reuqit; luaii-1 in braie; jucali-vg pugn cu el, nu-1 liisaii tot timpul in pat, ci punep-1 htr-un scaun inalt. Garnbele lui sunt incg slabe pentru a putea susfine mult2 vreme greutatea corpului. Tinut la inceput de axile, iar dupii 2-3 siiptimhi numai de vbrful mbinilor, sugarul poate piiqi (fig. 3.24). C u r h d h a @ sg se deplaseze sprijinindu-se de-a lungul patului, prcului, apoi se iine de un fotoliu qi reuqeqte

Fig. 3.24 - Susfinut de rniiini, sugarul poate p@i.

Sugaruf (de fa 1 Zunti fa 12 Zuni)
Se contureaza'personulitutea. Copilul devine din ce in ce mai mult o mic5 personalitate. Preferintele ~i repulsiile se exprim5 prin manifestbi din ce in ce mai pregnante. Este dibaci in anumite actiuni ~i rim8ne st8ngaci in unele gesturi, care par simple, dar care lui nu-i reugesc. P5rinfii sunt datori s5 urm5reasc5 toate componentele fizice, spirituale gi emofionale, care contureazi o personalitate. Trassturile de comportament care nu sunt pe placul pirintilor nu se vor combate prea repede; se incearci mai int8i s i se inl5ture ceea ce a aparut in mod nedorit. Daci un copil este vioi, nu se va incerca s i se faci din el un copil lini~tit, oblig8ndu-1 s i stea cuminte; se reuseste -- mult mai sigur - dandu-i-se o jucririe sau cre8ndu-i o alta preocupare. Contactul social. incepe s5 ingeleagi daca este liudat sau certat; inventeaza trucuri. Reacfioneazg conform firii lui la mici "ordine" date de adulti. Striinii sunt priviti (selectiv) cu suspiciune. R8de tare sau z8mbe~te. exprimi pllicerea sau disconfortul, dar isi atenfia poate fi abitutii. incepe s5 se joace cu altii, nu nurnai al5turi de ei. Simte nevoia de societaie. La sf8rsitul primului an de viat5, copilul i ~ manifest5 evident nevoia de i companie. Vrea sa se joace in incriperea in care se afl5 ceilalti membri ai familiei si asteapti s i i se vorbeasci, iar daci este liisat singur, reactioneaz5 - deseori - prin pldns. Limbajul. Spune bisilabein lanturi: "ma-ma", "papa", "ta-ta" f i r i adresi. Reacfioneazi c8nd este strigat pe nume ~i c8nd i se soliciti sri dea un obiect. Imitii zgomote auzite sau pe care le emite el singur. Moduleazi vocea tare, incet ~i soptit. Se joac5 cu limba, cu saliva pentru a produce zgomot.

Fig. 3.25.

s i meargi de la o mobili la alta. Toate aceste incerciri sunt insofite de multe cideri. C8nd cade de la o in5lfime mici, nu se int8mplii nimic; dac5 insi c5derea s-a fiicut de la o iniilfime mare sau daci a cizut pe un plan tare cu un segment a1 corpului mai sensibil (capul, risucirea m8inii etc.), sugarul fipi, nu se rnai "opre~te pl8ns" din ~iam2n5 incercirile cu c8teva siiptim8ni sau chiar luni. Statul in picioare si deplasarea dau copilului prima triire a spafiului. Apucarea. S-a amintit c8t de mult timp ii trebuie sugarului pentru a r e u ~ i i apuce obiectele. De abia s acum el ajunge s5 prind5 obiectele cu degetul mare (policele) ~i ar5titorul (indexul). Datoriti acestui progres, el apuci obiectele usoare cu precizie ~ ;finete i ~ i -face pliicere s5 le arunce. Aceasta ii d i ~io senzafie i de putere. A ~ e z a t intr-un scaun inalt, el apuci un cub ~ i -d5 drumul. Apucii succesiv toate obiectele din i jurul siiu ~i se distreazi privindu-le cum cad. A~teapti laudele ~i aplauzele mamei pentru noua lui reu~iti: se necaje~te daci nu i se dau inapoi obiectele cizute. C2nd i se redau, le pipiie, le duce la gur5, le priveste ~i apoi le arunci din nou (fig. 3.25). intre mami ~i copil, aceastii mic5 manevr5 este un joc; adesea cei din jur se irit5, i ~pierd rsbdarea, il apostrofeazi, ii indepiirteazi i juciiriile ~ i - p5r5sesc. Este o gre~ealii. 1 (Vezi ~ifig. 3.14, pag. 161). Memoriu continu5 s i se dezvolte. Copilul recunoaste persoanele din anturajul imediat si i ~cauti i obiectele pierdute. Inteligenfa prncticn' se manifesti prin aceea c5 poate deschide o cutie; poate executa unele ordine simple: deschide gura sau intinde m8nufa la comand5.

Supraveghere si ingrijiri Somnul. Ca ~i la adult, nevoia de somn prezintii mari variafii individuale. Unii copii sunt foarte vioi, dorm mult, pentru a-si reface energia. Alfii, rnai lini$tifi, au nevoie de mai pufin somn. in inedie, spre v8rsta de un an, sugarul d o m e 10-12 ore noaptea si circa 2 ore ziua. Unii sugari mari si copii mici refuzii s5 rnai doarm5 dup5-amiaz5. Dac5 dorm in cursul nopfii 1 1- 12 ore sau dacii dorm rnai mult in cursul diminefii, nu mai este nevoie s5 doarm5 dup5-amiazi. Chiar dac5 seara sunt foarte obosifi ~i mai iritabili, inseamn5 c5 fac parte din

Mama Sf capilul
categoria de copii care nu au nevoie decilt de un singur somn. D a d adorm seara greu, mai &iu se va scoate copilul la plimbare spre searii qi, in continuare, in familie se va evita excesul de impresii (jocuri,musafiri, agitatie). fnccr'l{ii~nintea. la aceasd vkstii, sugarul nu Nici are nevoie de inciil@mhte de protecfie pentru picioare. Numai in cazurile in careeste dus in curte sau s d pe o podea rece qi cu asperidti are nevoie de i n c a t h i n t e . Se procurii ghetufe de dimensiuni mai mari, cu v M larg, cu talpa flexibil2. fnciiltiimintea cu talpa tare accentueazii tendinta la picior plat, cu care, de fapt, sugarul se naqte qi care se menfine fiziologic qi la copilul mic. Pentru cei rnai multi copii, ghetele nu reprezind un ajutor, dar nici nu le stricii, cu conditia ca pielea sii fie foarte moale qi cu talpii flexibilii. Cum se ridiccr' sugarul mare in braye. Petreceti milinile in jurul toracelui sau pe sub axile (subsuoarii) qi ridicati-1 astfel incilt greutatea corpului sii fie purtad de ambele articulafii ale umerilor; nu-1 ridicafi niciodatii qi nu-1 i n v a i t i de milini, bratele lui trebuind sii susfinii in acest caz intreaga greutate a corpului. Ce se face dacii sugarul se serveqte cu predilecfie de manu stcingz! Chiar dacii pkintii au impresia cii va deveni stilngaci, nu-i vor interzice folosirea milinii s t h g i , obligkdu-1 sii foloseascii m b a dreapd. Folosirea preferential5 a unei m%ni este dictad de conformafia qi dezvoltarea creierului yi reprezind o particularitate biologic5 ce nu trebuie interpretad ca un defect qi de aceea nu se combate prin pedepsirea copilului. Este greqit qi dificil sii fie obligat sii se foloseascii de milna dreapd, cilnd pentru el este mult rnai natural sii o foloseascii pe cea stbgii. Forfarea pentru folosirea m W i drepte poate determina o form5 de nevrozii la copilul mare. Majoritatea indivizilor stilngaci nu au dificultiti serioase in via@ qi in meserie.

3.11.D e l 11 l 12 luni a a
Copilul Tmplineqte in c u r b d un an. Dupii aceea nu se rnai discuti despre copil in luni, ci in ani. Ajuns2 la acest moment, orice mam2 priveqte inapoi asupra anului scurs. Copilul a ficut progrese uria~e, a devenit o mica personalitate, ce poate face multe lucruri cu corpul siiu qi care are o vointii proprie. in acelaqi timp, mama a inviipt "meseria" de mam2. Satisfactia cea rnai mare a unei mame este de a fi conqtientii de increderea copilului in ea qi de faptul cii el o "cunoaste". Orice mama ia o mulfime de hot&&, din instinct, fiirii a reflecta prea mult. Cilnd este nesigurii, copilul ii aratii prin reactiile lui d a d solutia adoptad este cea rnai nimerid. hcerciirile qi gre~elile fac parte din viata piirinfilor qi nici o carte sau nici un medic nu o pot scuti pe mam2 de emofii sau de situafii nepreviizute. Medicul ~i c w i l e sunt totuqi ajutoare obligatorii in creqterea qi educafia copilului. Nu se mai concepe, in viafa modernii, o familie care sii nu se initieze in problemele de s2n2tate care constituie bunul cel rnai de pret a1 omului! in pragul trecerii in a1 doilea an de via12 al copilului, mama simte cii nu mai este singurii, cii sop1 siiu a intrat tot mai mult in rolul de tad. De acum ambii piirinfi vor avea ca scop permanent ingrijirea sbiitiifii fizice qi educafiei copilului; cu acesta vor deveni yi ei copii, vor tr& din nou etapele copilkiei, vor incerca sii facii din copil mai mult decilt au fost ei qi vor visa ca acesta sii nu repete greqelile lor. Pentru aceasta este nevoie de devotament, de W i r e permanend, de striidania de a fi aqa cum ar vrea sii devinii copilul lor, prin puterea exemplului lor. in vederea acestui deziderat, este nevoie de instruire permanentii. Azi, copiii nu rnai pot fi crescuti din instinct, in cadrul ciltorva norme moqtenite prin tradifie, ci prin documentare continua asupra psiho-sociologiei copilului din societatea modernii, i n continua transformare. Alimentafia La un an (qi nu rnai inainte) se pot da o mare parte din milnchrile ce se giitesc pentru frafii rnai mari. Atilta timp cGt prime~te zilnic legume, fructe, came qi lapte, se poate tine seama de preferinfele copilului. Bineinfeles cii se va intocmi un mediu echilibrat. Majoritatea copiilor prefer2 o alimentafie simpl2, bine pregiititii, necondimentatii, apetitul devine capricios, inegal, cu preferinfe.

Sugarul (de la 1 lunci la 1 2 luni)
in multe c a i se recornand5 s5 se renunfe la biberon. in realitate, marea majoritate a copiilor chiar ~i dup5 vsrsta de un an prefer5 s5 primeasc5 laptele (cu sau f5r5 adaosuri) cu biberonul. Dimineata se d5 lapte simplu, iar seara imbog5fit cu f5ini de fructe sau cereale. Unii p5rinfi prefer5 s5 dea inc5 lapte paqialadaptat (Milumil 2 sau 3, Humana 2, Nutrilon plus, Beba, Nan etc.). Organismul copilului de un an este ins5 maturat s5 primeasc5 lapte praf integral sau lapte de vac5 de bun5 calitate. La masa de pra^nz, potrivit traditiei culinare romiinesti, multe mame dau mai intiii copilului sup5 sau ciorb5 cu multe zarzavaturi ~iapoi pireul cu came. Dac5 se fine mult qi la sup$ se va incepe cu pireul cu came ~i "supa" va fi "felul a1 doilea". Pireul este de preferat din cartofi sau morcovi cu unt. Se pot da ~i alte zarzavaturi (dovlecei, conopid5, sfecl5, albituri etc.). Se prefer5 camea "rosie" de vifel sau miinzat. Se poate da si came de vac5, pevte slab; oul se poate da ~i ca ochi sau chiar ornletii. Ca variafie se poate da mkiiligufi cu br2nz5 de vaci sau iaurt, ciulama, pilaf, paste f5inoase fine. Se poate da ~i briinz5 topits. Masa se poate incheia cu compot, suc de fructe sau o pr5jitur5 de cas5. La gustarea de la ora 10 nimic sau numai fructe. La gustarea de dupi-amiazi: iaurt, briinz5 de vaci sau briinz5 topit5, fructe strivite (mere, banane, piersici etc.) simple sau cu biscuifi ~i briinz5 de vaci. Mamele care au timp pot da creme, budinci, prgjiturele de cas5 etc. seara cereale cu lapte ("Brei". terci). Alimente interiise. Nu se dau copilului cafea natural$ ceai rusesc concentrat, miinc5ruri condimentate, salamuri afumate, sl5nin5, peste afumat, b5uturi alcoolice, mur5turi. De asemenea nu sunt indicate leguminoasele uscate (lintea, fasolea, maziirea), varza acr5. Excesul de sare. in mod fiziologic sugarul ~icopilul mic nu au nevoie de "s5rarea" miinc5rii. Excesul de sare favorizeaz5 aparifia hipertensiunii la adult. in unele (S.U.A., Anglia, T5rile Scandinave, Germania) este interzis adaosul de sare la fabricarea conservelor pentru copiii mici. Sandvi~urile 11-12 luni. Sugarilor care au inv5fat la s5 mestece bine, li se poate da dimineafa, la masa cu lapte, o tartin5 cu unt sau cu o past5 moale de fructe (mgceqe, mere, gutui). Este important s5 li se deapiiine proasp5t5, alb5, t5iat5 in felii subfiri. Spre sfiiqitul lunii a XII-a, se incearc5 ~i piiinea neagr5. Pe piiine se poate da, pe ldng5 unt, briinz5 de vac5, briinz5 topit5, partea slab5 din qunca presat5, parizer de bun5 calitate. crenwur~ti. acum inainte, unii copii prefer5 variatia De in alimentafie. Se va evita excesul de dulciuri. Adaosul de zahiir nu mai este obligatoriu la laptele de vac5. Dulciurile ~i pr5jiturile se vor da numai dup5 mese, nu intre mese. La masa de sear5 este bine s5 nu se dea deloc dulciuri. Excesul de dulciuri (zahiir, miere, dulceat5, bomboane, gemuri, pr5jituri) au un rol incontestabil in aparifia cariilor dentare.

~

Dezvoltarea fizica yi psihomotorie Creutatea se tripleaz5 fat5 de cea de la naStere; la cei niiscufi cu greutate mic5. se tripleazg mai devreme. B5iefi: mediul urban = 9 100 - 9 900 g; mediul rural = 9 200 - 9 800 g; Fete: mediul urban = 9 100 - 9 300 g; mediul rural = 9 000 - 9 300 g: Sunt cifre medii. Deviafiile de plus sau minus 700900 g se apreciaz5 ca normale. frzdlfimea (talia) $i pel-imetre Talia B5iefi: mediul urban = 75,32 cm (+I- 3 , l l ) ; mediul rural = 74,88 cm (+I- 3,37); fete: mediul urban = 73,91 cm (+I- 3,Ol); mediul rural = 73,28 cm (+I- 3,23). Perimetrul cranian B5iefi: mediul urban = 46,23 cm (+I- 1,54); mediul rural = 45,96 cm (+I- 1,66); fete: mediul urban = 45,24 cm (+I- 135): mediul rural = 4 4 3 1 cm (+I- 1,74). Perimetrul toracic B5iefi: mediul urban = 47,26 cm (+I- 2,22); mediul rural = 47,30 cm (+I- 2,44); fete: mediul urban = 46,29 cm (+I- 2,04); mediul rural = 4 6 0 6 cm (+I- 2,39). Dentitia. La un an copilul are in medie 6 dinfi (4 sus qi 2 jos). Exist5 foarte multi copii perfect normali la care primul dinte apare de-abia acum sau chiar mai t8rziu. Dezvoltarea motorie. Aceast5 virst5 este treapta intermediar5 dintre pozifia orizontala si cea verticals, inc5 instabil5. Perfecfionarea se face treptat. Astfel, dac5 in primele luni pozifia obisnuit5 era cea culcat pe spate sau pe burt5, la 12 luni aceast5 pozi~ie adopt5 se numai in somn. Se intoarce spre ambele p5qi qi ajunge s5 ?ad5 atiit prin tracfiune (se apuc5 de degetele adultului), ciit si singur.

Mama $i mpilul
a) Pozifia "sezbnd" este liberi, cu un echilibru stabil (at& pe un plan orizontal, ciit qi in bratele mamei), se poate sprijini qi intoarce spre toate piqile. b) Ridicarea in picioare. Am vizut c i i-au trebuit 3-4 luni piini ciind s i se ridice qi s i se aSeze singur. La 12 luni majoritatea copiilor se ridici numai cu sprijin qi doar o mici parte liber. Unii dintre ei reuqesc s i fac5 singuri ciitiva pqi. Tinhdu-se de mobili "merg" relativ repede. Apoi trec in "patru labe" qi se deplaseazi cu vitezi. c) Mersul in patru labe. De la poziiia orizontali piin5 la mersul nesprijinit, sugarul a exersat luni qi luni de zile; rnai inGi s-a "tikiit", apoi a mers "de-a buqilea" qi, in sfiirqit, inainte de a ajunge la stafiunea biped$ "a mers in patru labe, ca un urs", mers care este inci preferat de citre unii qi la aceasd viirsd, datorid vitezei rnai mari de deplasare. Din aceasti poziiie poate sta in qezut sau se ridici in picioare. Aqa cum am rnai aritat, unii sugari trec direct de la tiiriire la pozitia "in qezut" qi apoi in picioare. d) Pozitia in picioare si mersul. in general, un copil de un an s t i in picioare nesprijinit, dar inci f i r i echilibru qi &iposibilitatea de a se deplasa. Mersul se invag foarte hcet: rnai hA este nevoie t i ca sugarul s i fie "copt" pentru a incerca spontan s i se ridice qi s i incerce s i se deplaseze, sprijinindu-se singur; numai dupi aceea adultul il va ajuta (la inceput sustiniindu-1 de subsuoare qi apoi de v W l miiinilor) s i pgqeasci. Mersul de unul singur se r e a l i z e d , la majoritatea copiilor, intre 12 qi 14 luni. Dac5 intikzie prea mult, se va consulta medicul. La inceput, copilul merge leginat, cu baza de sustinere lirgiti (fig. 3.26). Adesea, cade pe qezut dupi 3-4 paqi. Copiii sunt foarte perseverenti in a invip s i meargi, luiind-o mereu de la inceput. Cu timpul devin siguri pe ei. Ei merg sprijinindu-se de pereti; inainteaz5 din mobili in mobili, de care se tin cu o m h i . Din pozitia bine in picioare, se pot q e z a =i ajutor. Poate tine un creion cu care miizg5leyte o foaie de hiirtie. Poate aduna firimituri de p%ne qi le duce la gurL incearci s i bea din ceaqci. Cospereazi din ce h ce rnai mult qi rnai ales la dezbricat qi descilpt. Unii dintre copii, care incep s i meargi devreme, dupi ciiteva incerciki inceteazi brusc s i rnai meargi qi timp de 1-2 luni nu rnai incearci deloc (s-au speriat de nesiguranta lor qi de cideri). Ei divin rnai prudenti qi 182

Fig. 3.26 - La un an, rnulfi copii fac prirnii pa$, nesusfinufi.

fac o noui incercare abia dupi ce uiti primul qoc. Nu vor fi foqati! Daci face progrese qi in vorbire, mersul dobhdit poate s i dispari temporar, ca qi cum qi-ar concentra toate eforturile pentru noua achizitie. La fel, dup5 o boal$ ii trebuie un timp pentru a merge la fel de bine ca inaintea bolii. e) Ce poate face un copil la 12 luni. St5 liber in qezut, s d singur in picioare qi face, sustinut, primii pqi. Se urc5 pe s& in 4 labe. Este captivat de dorinp de a ci invita s i meargi. Dac5 qtie s i meargi, va umbla prin casi in majoritatea timpului. Daci ajunge piin5 la mas$ qtie si-qi hsuqeasci diverse obiecte. Poate tine o bili mic5 cu degetele ~id i drumul in mod voit unor obiecte pe care le fine in miin5 (cu ciiteva luni h urm5 le sc5pa din m h i ciind obosea prea tare sau c h d voia s5 apuce un alt obiect). Acum qi in lunile urm5toare p h i spre 18 luni, ocupaiia lui favorit5 va fi s i arunce diferite jucikii peste marginea patului sau tarcului, sau le va arunca intr-un recipient, pentru a le scoate apoi. Este pasionat s i descopere, s5 apuce cu "pensa" (degetul mare - degetul aridtor) gunoaie, firimituri, nasturi, mirgele etc. ~is i le duci la guri ("le gusti"). incepe s i devini ingrijoritor pentru cei din jur. Nu rnai poate fi l i s a t singur, deoarece este expus accidentelor atunci ciind apuc5 qi trage spre el tot ce atinge. Aceasta este insi modalitatea lui de a cunoaqte mediul hconjuritor. Cei din jur il invati mereu ciite ceva, deoarece el ii solicid. La aceasd vhst5 invag mult qi repede. Pregitirile pentru mers qi pentru vorbire

Sugarul (de la 1 lun&la 12 luni)
A

;i

sunt incheiate. tncepe s5 exerseze si aplic5 ceea ce a i11v5tat in materie de limbaj. Ascults cu atenfie si sporo\~liieste mult. Spre marea lui pliicere devine tot mai independent. contactele cu mediul devin mai diferentiate. le alege. Lirnhajul. Afar5 de "ta-ta", "pa-pa", "ma-ma" (singurele cuvinte cu adresii) majoritatea copiilor nu n1ai pot spune declit c2teva silabe sau unele cuvinte fom~ate 2 silabe. Vorbirea incepe ins5 s5 devin5 din ~nijloc comunicare: dorinfele ~i sentimentele proprii de vor fi exprimate prin silabe simple. Repet5 lucruri de care adultii se amuz5. Multi copii incep s5 vorbeascii rnai tlirziu. Ei sesizeazi multe situatii din mediul lor, ~ t i u arate s5 diferitele p5qi ale corpului si multe obiecte din camerg, diferentiaz5 dup5 nume persoanele din jur, executi mici ordine. dar nu articuleazi nici un cuviint. Au ceea ce se cheamj. un "limbaj pasiv", dar nu au trecut inc5 la treapta de "limbaj activ". Am intiilnit foarte multi copii care intelegeau foarte multe notiuni, dar care nu au articulat nici un cuviint p2n5 in jurul viirstei de 3 ani. Toti acesti copii s-au dovedit ulterior foarte dotafi. Dacii nu exist5 leziuni nervoase sau defecte ale auzului. lipsa limbajului activ nu constituie un motiv dc ingrijorare. Contactul social. in aceast5 perioadi se intensificii diferentierea psihicii. Spre sf2~itul primului an de viat5, se ubserv5 rnanifestc de simpatie sau preferint5. refuz sau protest fat5 de persoane, juc5rii sau miincare. Manifest5 de asemenea acte de msnie, invidie, gelozie. La ceea ce ii provoacli nepbcere, copilul reacfioneaz5 nctiv. cu protest sau furie, sau pasiv, cu team5, reacfie de evadare. Tip5 pentru a atrage atentia asupra persoanei sale. in accastii perioadii copilul devine un "partener", incepe s5 rostogoleasc5 mingea, inm2neaz5 cu pllicere obiecte ~i ayteapti s5-i fie restituite, ii place jocul in colectiv. Mama devine tot rnai mult model pentru propria conduitii. Copilul imit5 tot ce face mama, gesturile ei, p2ni $i dispozifia, starea de spirit. Din punct de vedere stiintific, nu s-a r5spuns inc5 hotBlit la intrebarea: i n ce m5surii copilul se adapteaz5 la aceast5 vlirst5 caracterului si particularitlifilor mamei? Copilul are posibilit5ti de inregistrare mult mai sensibile dec2t isi pot imagina adultii. Activitatea motorie, posibilitatea de a-si controla gcsturile miiinilor, de a apuca si I5sa. de a pip%. posibi-

litatea de a vedea. de a misca, de a se apropia de ceea ceI tenteazli. de a se indeplirta de ceca ce nu-l intereseazri. toate ii permit s5 cunoascii lumca din jur: spatiul, obiectele neinsuflefite. conturul, consistenta moalc sau durii, fes5tura lucioas5 sau aspr5. formele, dimensiunile. Paralel cu acestea, copilul cunoaste propriul corp. Psihologii insist5 asupra a ceea ce ei numesc "schema corporal$' i n cunoa~tere'a sine. Aceastli cunoastere derivli de din sinteza inconstient5 a unor senzafii: miingsierile, contactul cu msinile care-i fac baie, senzatiile de cald si de rece. rniscikile ~i pozitia membreior. Cei din jur sunt datori s5 arate si s5 pronunte in fata copilului termenii ce denumesc diferite piirti ale corpului: nasul, gura. ochii etc. (atlit la adulti. c2t si la copil). La inceput va Si inviitat sii pronunte numai cuvinte mono- ~i bisilabice ca: ta-ta, ma-ma. pa-pa, pa. apa etc.). Mama este prima si cea lnai bun5 oglindii. Din clind in c2nd copilul este dus in fata ogl~nzii. il bucurli mult, dar nu se va recunoage, se pare. declit dupa vlirsta de 14-15 luni.

Supraveghere si ingrijiri
Se contureaz5 din ce in ce rnai mult personalitatca si caracterul copilului. in functie de acest caracter se vor adopta yi atitudinile adulfilor. Timidul are nevoie de o protecfie mai mare, de mgng2ieri. de vorbe dulci. de blgndete. in schimb. nu se vor executa ordinele celui pretentios. Cei care incep sii "speculeze" dragostea mamei prin crize de pl2ns trebuie s5 simtii cd cei din jur nu se supun manifestiirilor lor de mlinie. Au drept la rn2ngiiiere. dar in limite rezo~~abile pe bazi de si reciprocitate. Vom repeta cii latlil trebuie s i fie prerent zilnic i n viap copilului ca sii-l simtii aliiluri de el si s&participc la toate activitiitile lui. Oriciit ar fi de ocupat trebuie s5-~i g5seascli tinlp pentru familie ~i cu atat rnai mult pentru copil. Prezenp tatlilui este necesarii la plimbarea de sear5 yi absolut obligatorie in zilele de siirb5toare ~i de vacanfii. Sli fie prezentii comunitatea: M A M A COPIL-TATA. Consultzil ~nrdiculrsre ohligatoriu. Chiar dacli sugarul este sjngtos, la sfgrsitul anului are ncvoie dc un consult medical amlinuntit. care sii facri bilanlul dezvolt5rii fizice si psihice din pcsrioada de sugar si s5 fixeze jaloarlele pentru etapa uim5toare. La un an se administreax5 700 000 u. 1. vita~nina I) pe gurli i n cazul in cnrc nu s-a fiicut profilaxia rahitismului prin administrare zilnicli. Se continuri. la cei la care s-a inceput. administrarca de fluor.

'I
I !

,
!I
, ,

'

'II
I
I

'

i

1

I

!
I

1
I

Mama si copilul

3.12. Gimnastica sugarului
Orice copil are nevoie, in afari de o alimentafie corectii qi de ingrijiri corespunziitoare, de multii miscare. Sugarul siiniitos face "gimnasticii" din proprie inifiativii: d i din picioare si din miiini etc., cu condifia ca misciirile s i nu-i fie ingriidite de o imbriiciiminte incomodii (prea strgmti, prea largi, prea groasii etc.). Cu ciit sugarul se mi@ mai de timpuriu ~i mai mult, cu atiit el se dezvoltii mai bine. Mama poate executa cu sugarul diferite exercitii de gimnastici, incurajiind nevoia lui fueasci de mi~care. Va avea grijii sii solicite in mod uniform toate grupele musculare, altemiind diferitele tipuri de exercifii. Gimnastica sugarului se va incepe numai dupii ce a implinit 3 luni. Se va practica numai cu copii niscufi la termen. Pentru prematuri se va cere sfatul medicului. Se infelege cii la sugarul bolnav, febril, gimnastica este contraindicatii. Momentul cel mai potrivit pentru gimnastici este inainte de baia zilnicii de curifenie sau inaintea uneia dintre mese. Camera trebuie s i fie bine inciilzitii. in anotimpul rece se poate pune in apropierea sugarului un radiator electric. in zilele cilduroase de varii, gimnastica se poate face afari sau in fafa unei ferestre larg deschise. Exercifiile se executi cel mai bine pe un plan dur (masa de infii~at; mas2 oarecare, acoperiti cu o piturii o care s i nu alunece, deasupra c ~ e i se intinde un scutec a sau un cear~afcurat). Copilul nu va fi lisat nici un moment nesupravegheat. Mi~ciirilevor fi executate cu bliindefe, cresciind treptat in intensitate ~i amploare. Nu se va incerca s i se invingi cu bruschefe opozifia sugarului. Articulatiile, aparatul ligamentar ~i musculatura copilului sunt inci fragile. in principiu, gimnastica urmiire~tesii favorizeze trecerea de la motricitatea necoordonati, descrisi in primele luni de viafi, la motricitatea voluntarii corespunzitoare maturirii treptate a sistemului nervos. Se va avea griji sii nu se exagereze din dorinfa de a face bine copilului. Se recomandi ca inainte de inceperea "~edinfelor" gimnasticii, s i fie cerut sfatul de unui medic sau unui cadru calificat in acest sens. Nu tofi sugarii beneficiazi de gimnastici. 184

Fig. 3.27 - Miqcarea de rotalie. Mama cuprinde cu msna stsngri gamba sugarului, cu cealaltri. apucri piciorul $i executri. mi$cZri de rotalie in ambele sensuri (8- 10 mi$cZri pentru fiecare picior).

Fig. 3.28 - Se executri flexia $i extensia succesivti a membrelor inferioare, in&-un ritm lent. Se poate vorbi sau csnta cu copilul, pentru a sublinia ritmul m i ~ c k i $i a spori plricerea de a participa i la exercitiu.

Fig. 3.29 - Aceea~i miqcare (flexie-extensie) se executil concomitent cu ambele picioare, exercitsnd $i o uvoarri presiune asupra abdomenului.

Mama apuc5 mlinile sugarului punlnd degetul mare in palma acestuia. b .Sugarul (de la 1 lunti la 1 2 Zuni) Fig.30 . 185 . RepetH mi~cikile 6-8 ori (incephd din luna a VI-a). a v h d grijj s5 nu se loveasc5 la cap. 3.a. apoi culcat .Bratele sugarului se intind lateral pe linia umerilor. 3. in pozilie vertical5 fa[%de planul mesei $i le aduce de-a lungul corpului.Tractiune din pozilia culcat pe spate.32 . p2n5 in pozilia ~ e z h dEste menlinut 1-2 secunde in aceast5 pozilie.34 .31 . incruci~lndu-se deasupra pieptului copilului. Fig. incet la loc. Apoi se aduc in fala. Fig. de Fig.Mivcarea de rotalie a m2inii se face la fel ca cea a piciorului.33 . apoi in sus. Fig. 3. 3. 3. Duce bralele lateral pe llng5 cap.Flexia $i extensia din articulalia ~oldului.

Se va observa c2 prin stimularea pllcerii de miqcare.Mersul in picioare cu bra~ele intinse.Exercifiul "roaba" pentru sugarul trecut de 9 luni.Exercifii care s t i m u M ridicarea in picioare (pentru sugarul intre 9 $i 12 luni). pentru a nu rlci. 3. motricitatea spontan5 a copilului se va accelera. Pentru copiii care prezinti unele defecte de motricitate (hipotonii sau spasticitifi inniscute sau a p h t e h urma unor boli). chiar dacl la inceput opune oarecare rezistenp ~i plhge. se mentine clteva momente in aceastii pozifie. Fig. Fig. prin exercitiile sistematic efectuate. p&$e$te fie pe vlrfuri. 3. copilul va participa "activ". dupl care se poate face o micl pauzl. Se va hcepe cu cele mai simple.chiar efectuati de cadre de specialitate. Fig. h aceeaqi secveng. . care a inceput sti umble in patru labe. Un exercifiu nu va dura mai mult de 1-3 minute. Fig. Brafele se dep&e& lateral.Pentru i n w e a mu~chilorspatelui (dupg 5 luni) se cuprind articulafiile pumnului sugarului care este culcat pe abdomen. 3. Dupl clteva qedinte. apoi se readuce ugor in pozifia initial& La inceput ridicarea trunchiului sugarului se face cuprinzlnd articulafiile u m h l u i sau rtidticiniie bra~elor. apoi se ridici trunchiul sugarului la 20-25 cm deasupra planului mesei. deaarece sugarul se miqcl qi singur. apoi poate creqte treptat p l n l la 15 minute.Mama gi copittit Exercitiile descrise qi ilustrate h acest capitol sunt exclusiv mijloace de prevenire a unor deficiente de creqtere qi posturale (de pozitie). Exerciple de gimnasticl pe care le recomandiim pentru sugarul s5nltos vor fi efectuate de mama sau de persoana care ingrije~te sugarul. hcurajiindu-1.38 .37 .36 .35 . Aceasti durati nu va fi depgqit5. gimnastica va fi indrumatl sau. 3. in timpul ciireia copilul va fi invelit cu un scutec moale. Se va vorbi tot timpul cu sugarul. fie aplickd ambele plante. Durata unei qedinte este la kceput de 3 minute.

13. Juciiriile trebuie s2 fie totdeauna curate qi cu discerngmdnt selecfionate (forma. joac5 cu un adult jocul "cucu-bau". fn casg. dar nu deasupra nasului. "Prelucreaz5" o cutie metalicg cu o lingurg de lemn. solnife. Jocul fnseamng un prilej de a mgri fndemdnarea. mgrimea qi materialul). dar bgnuim ceva din ceea ce il satisface qi pe omul matur. sugarul se ocupg tot mai mult de ele. ggleatg etc. a t h a t e pe o sfoar2 de marginile patului. oricdt de emetic ar pgrea inchise. In a1 11-lea an de viafa' copilul va f i captivat de apg qi nisip. Jocurile de "apucare" ale sugarului de 9. rulmenfi de metal. ii fac plgcere. Jocul si juchiile Jocul nu este o pierdere de vreme. Astfel. Perseverenfa.10 luni arat5 fndemdnarea sa crescdndg. cdnd sugarii se trezesc din somn sau dupg ce mgndnc5. fiind tot atdt de important pentru copil. fncdt copilul s5 nu se poat5 rgni. Nu se ?tie sigur ce se petrece fn mica fspturii. orice juciirii care nu se pot spgla. Suprafnzestrarea cu juciirii este la fel de dgungtoare ca supraalimentafia. seriozitatea qi participarea afectivg a sugarului ne fac s2 presupunem c2 este vorba de trgiri de o importanfs fundamentals. obiectele foarte simple fi oferg noi posibilitafi de a se juca. Cu multi pasiune introduce obiecte mai mici in altele mai mari. le aruncg qi fncearcg s2 le apuce din nou. sgngtos. fntre luna a 11-a qi a IV-a. Capacitatea de a se juca se lgrgeqte de fndatg ce sugarul fnvaf5 s5 apuce. Juca'rii adecvate sugarului. furculife. Perioada 2-4 luni. cufite). De o simpatie deosebitg se bucurg juciiriile pe care le poate trage dupg el. Cuburile compacte sau goale. nasturi. Nu se vor lgsa la fndemdna sugarului obiecte acoperite cu vopsea care confin plumb. juciirii ale frafilor mai mari (pericol de infecfie). Pentru protejarea dezvoltgrii psihice. Incep sg-1 intereseze cQile simple. befe. cu animale frumos colorate. se vor da juciirii simple qi nu mai mult de 1-2 buciiti deodatg. Se vor suspenda obiecte colorate de marginea de sus a laturilor patului. lingurife). A Perioada 9-12 Zuni. cutii bine fnchise. qi jocul contribuie la dezvoltarea global2 a copilului. Trage spre el un animal pe rotife qi-1 lasg s2 plece iar. flacoane sau sticle cu medicamente. anume c2 activitatea qi faptul c5 e farniliarizat cu ceea ce face ii oferg plgcere. Cu multg plgcere. obiecte t%oase sau ascufite (ace. precum qi juciirii adecvate. cuburi. de a cultiva imagina~ia puterea de concentrare a copilului. Se recornand5 aqa-numitele "piramide din cuburi". pgpuqi sau obiecte de fmbr5cgminte din ldng de angora. "juciirii" pe care copilul le poate inhala.jocul este qi mai interesant ~ 2 n are la indem2ng d cdteva obiecte simple (sit& lopgficg. Ocupafia preferat5 r5mdne golirea qi "rearanjarea" sertarelor.39). Mama fnsgqi poate inqira pe o sfoar2 diferite cartonaqe colorate. fncg din luna a 11-a. au apgrut numeroase teorii. jucdndu-se pe rand cu ele.). le pipgie. Perioada 4-9 Zuni. care sg-i ofere satisfacfii sporite. intereseazg fn mod preponderent: o juciirie sungtoare. pe care se poate urca sau pe care le poate deplasa. fn general. . ci are semnificatia unei preocupiiri serioase. o rgfuqcg. le place s2 observe obiecte care se miqcg qi obiecte de culoare vie. Cdnd sunt afar& se uitg la frunzele qi umbrele copacilor. risckd s2 se sufoce (fig. latura formativ5 a jocului. fqi privesc mdna sau desenele de pe perefi. Apuc5 obiecte. de o sfoars. Sezdnd. Psrintii sunt datori s2 asigure sugarului timp ~i liniqte pentru joc. In leggturg cu sensul jocului.Sugarut (de ta 1 tun&ta 12 Zuni) 3. ~ermipindu-i meargg qi s2 s5 se joace in acelaqi timp. La vksta de 8-9 luni ne putem da seama cel mai uqor cg nu numai excesul de energie sau plgcerea de a acfiona sunt foqele motrice ale jocului. La un an. greblg. jucgrii de celuloid care se pot sparge in bucgli mici tgioase cdnd sugarul le bag2 fn gurg. 3. fi plac unele obiecte mari. De mult succes se bucur5 unele obiecte din material plastic sau din cauciuc colorate (ceqti. cuie. se bucurg de "hopa Mitic$' qi de zgomotul pe care-1 face. le strdnge in mdini. sugarul poate intinde fn jurul lui o mulfime de obiecte. La aceasti vkstg. animale care c2nti. Obiectele sunt miqcate incoace qi fncolo. ei fncep s2 dea dovadg de atenfie qi de doring de societate. c2 mai important2 este trsirea decdt exersarea. mai ales in orele de dupg amiazg. ca qi munca pentru adult. Este fascinat de posibilitatea de a introduce un obiect in altul. De acum incolo el cautg forme de joacg noi. el poate urmiiri ce se f n t h p l g cu jucgriile. ci fn dreptul mdinilor sugarului. bucurie. ca qi diverse obiecte de bucgtgrie. bile de sticlg.

3. de elaborare si de a fi iubite. Copilul incepe sii se miste (de-a busilea. Tarcul constituie cadrul cel mai comod si mai sigur pentru un sugar de 7-12 luni. sprijinit de mobilii. se fine seama. c) obiecte de joc "sun5toare" (dacii se sparg. b) incuiat singur in casii cu focul aprins in sob: sau la aragaz. Dacii frafii sunt cu cljiva ani mai mari. de acum incolo. podeaua nu va fi alunecoasii. Rolul pdrinfilor. plnii la vhsta scolarii. Copiii sub 3 ani se vor juca cu cel mai mic numai sub directa supraveghere a piirinfilor. Mai ales dup5 un an. biiuturi alcoolice). nu-i vor biiga nimic in gur5. copiii nu vor avea acces la balcon.3. bilele ajung la dispozifia copilului. le poate aspira pe trahee.Prizele electrice accesibile sugamlui sunt periculoase. Fig. pericole: a) imobilizarea in hamuri sau "legat" de pat (pericol de strangulare) (vezi fig. o perioad5 scurtii pentru joc.Pericol de op&ire cu lichide fierbinti.3. existenja unei "expozijii" de juciirii sau de p5pusi. Atragem atenjia asupra unor greseli qi Fig. c5 un copil are nevoie.3.41 . piirinjii isi pot programa. De aceea este bine sii primeascii in curlnd o piipus5 sau un urs. mobilierul va fi redus la minimum necesar. ducgnd la sufocare) (fig. prizele electrice vor avea dispozitive de siguranjii (fig. Accidente. are efecte negative asupra comportamentului si caracterului copiilor. nu-1 vor purta pe sc5ri. Jocul cu frafii. Nu vor riimlne la dispozifia copiilor obiecte ascufite.41). asa cum se obisnuieste in unele familii. care le duce la gurii.Fig. 3. insecticide. potential toxice (detergenti. in care copilul sii simtii si sii savureze atenfia si ciildura afectiunii.42).42).Juc5rii pentm sugarul mare $i copilul rnic.40 . 3. la o anurnitii or8 din zi. Din luna a 11-a. a chi mama se ocupii de gospodiirie si de alfi copii. substante de uz casnic. de juciirii care trebuie sii realizeze trei condifii: de miscare. Dacii se cumpkii juciirii. fncciperea in care se joacii copiii va indeplini urmiitoarele condifii: ferestrele vor fi bine inchise. 33. in camera respectivii sii nu fie vase cu apii clocotitii (vezi fig. pungi de plastic.40). dar cu urmiitoarele preciziiri: nu-1 vor lua in brafe. jocul este permis. incearcii sii escaladeze patul) si duce totul la gurii.35 . d) coji de .

Fig.Pericol de asfixie. e) perne de puf . am asistat la decesul unor copii care s-au inecat cu coji de piiine sau fragmente de cornuri. . l~ Fig.Sugarul (de la 1 lunii la 12 Zuni) piiine. actul masticatiei ~iinghitirii nu sunt maturate.42 .in patul copiilor. 3.sau pungi de plastic . cornuri sau buciiti mari de mere.Strangularea.43 . 3.

.

creqterea este rnai lentii.1. Nevoia de m i ~ c a r e dominii Entreaga perioadii a copilului mic. tocmai acum copilul are nevoie de afecfiunea qi de prezenta pikintilor. treptat devin coordonate. pikintii a v h d numai grija imbriiciirnintei qi a miincikii. certurile. apucarea. dupii implinirea viirstei de un an "copilul s-a fricut mare". Copilul mic ( 1 3ani) 4. Impresioneazii vioiciunea qi vitalitatea lui. de sentimentul de libertate. Chiar in mentalitatea corpului medical se observii uneori o oarecare subestimare in privinta importantei pe care o are urmiirirea continuii a dezvoltiirii copilului mic. Trebuie infeleasii prin prisma dorintei de a-qi folosi $i stiiphi muychii in toate felurile. el este mereu activ. antreneazii o schimbare in relatiile cu adulfii qi indeosebi cu mama. copii Pentru dezvoltarea posibilitiitilor fizice qi suflete$ti. La inceput misciirile sunt stiingace. neindemiinatice.5-3 kg intr-un an. copilul . joc. La sfiirsitul perioadei de copil mic. De acum inainte p5rintii adaugii in raporturile lor cu copilul interdicfia: NU. juciiuyi. Or.1. urmeazii dictonul cii "exercifiul face pe maestru". sii-qi perfectioneze mersul. pentru ca dupii reuqit5 sii inceapii altceva. vorbire etc.4.Crevterea este de circa 200-250 g pe lun& respectiv 2. ceea ce il face sii se miqte tot timpul. Pentru educatia copilului este necesarii multii riibdare.). Nu are importang prea mare greutatea in cazul in care copiii respectivi sunt siiniitosi. b) A doua extremii este oferitii de mama care nu reuqeqte nici la 3-4 ani sii se dezlipeascii de copil. Cu toate acestea. Mersul qi miqciirile miiinilor sunt rnai sigure. mai ales pentru dezvoltarea unor noi activitiifi proprii (mers. pentru c5 piirinfii nu se pot both* sii-i lase sii se desfiiqoare. de copilul mic numai in perioadele vaccinikilor ~icu prilejul imbolniivirilor. Relatiile dintre pdrinti si reincepe mereu ce qi-a propus. 4. cu mucoase . Aceastii mobilitate. nu corespund nevoilor lui naturale. cotrobiiiesc. Dintr-o nevoie interioarii.1. in primii 3 ani de via@ biitaia. dar absolut necesare sunt: incurajarea. Mai ales la copiii vioi.1. Unii pgrinfi se neliniqtesc de faptul cii trec uneori luni de zile qi greutatea "rhiine pe loc". grafioase. se cafjrii peste tot. Reuqeqte sii "dea gata" toatii familia. apoi sunt domoale. plimbkile rnai lungi il obosesc. disponibilitatea de a-1 inielege $i de a-1 sprijini in tot ce face. Ei aleargii. Este liisat pufin de "capul qi lui prin casii". Maturarea creierului $i a ciiilor nervoase duce la o mai bun5 stiipiinire a miqciirilor corpului. Mulfi copii sunt insuficient pregiitifi pentru viafii. indeosebi P prima etapii copilul este n "umbra marnei". Pkinfii sunt datori sii foloseasc5 cu tact qi discerniimiint orice interdicfie. el este in stare sii execute la comandii miqciiri sistematice. nu rnai are nevoie de aten~ie ingrijiri deosebite.) qi pentru cunoaqterea lumii inconjuriitoare. lipsindu-1 de posibilitatea de a-qi dezvolta forfele pentru cucerirea mediului inconjuriitor. Fiirii sii-qi dea seama. indemiinare. prin primejdiile pe care le implicii. Este necesar ca un copil sii cunoascii limitele desfiiquriirii personalitiifii sale (miqcare. copilul are nevoie de spatiu interior qi exterior. incurajiiri. lauda. brutalitiitile sunt interzise. de obicei. Consecinfele psihologice ale acestei frh5ri sunt importante. Unii medici se ocupii.2. Piin2 acum raporturile dintre mamii $i copil se limitau la ingrijiri. capacitatea de a explora qi cunoaqte rnai mult. Dezvoltarea fwicd (crestere4 Greutatea. Chiar dacii se intiimp15 sii cadii. sii le satisfacii nevoia de miqcare ~i de explorare a lumii inconjuriitoare. miingiiieri. Trebuie combiitute cele douii tendinre extreme: a) Unii pikinti cred cii. refuz etc.

13) .biiieti: mediul urban = 90.3.74 kg (+ 1. Dezvoltarea psihomotorie Cre~terea creierului este mai lend.fete: mediul urban = 14.urban = 78.29) . Consumul de proteine animale.12 cm (+ 3. Cre~terea in este din ce in ce mai inceatii.33) Dentitia.751) . intre 16 ~i 24 de luni apar caninii.50 kg (+ 1. medicul este singurulin miisurii sii le interpreteze.bgieti: mediul urban = 12.bine colorate.81 cm (+ 4.513cm (+ 3.35 cm (+ 4.80) mediul rural = 78.08 kg (+ 1.de durere localii.19 cm (+ 3. imbolniivirile mai grave.39) mediul rural = 14. evolutia dezvoltiirii fizice ~i psihomotorii: La 15 luni: Greutate: .bgieti: mediul urban = 10. La s f k ~ i t uprimului an creierul are cu l aproximativ 315.18) mediul rural = 10. iar la s f k ~ i t ucelui de a1 II-lea an 415 l din volumul creierului adultului. 18 luni ~i la 24 de luni.03 cm (+ 3.48) . in s f k ~ i t .26) mediul rural = 9335 cm (+ 4. in a1 11-lea an el cre~te 2 cm.90) mediul rural = 88.82 kg (+ 1.12 kg ( 1.72) mediul rural = 77.80) mediul rural = 13.051) mediul rural = 11. insornniile.28) La 24 luni (2 ani) Greutate: .70 kg (+ 3. dar rolul ereditiitii este covk~itor! Cre~terea taliei este mai importantii.21) Talie (iniil@me): .27) ani) L a 30 luni (2 ?h Greutate: .510) Talie (imiiltime): .67 kg (+ 1. i cu poftii de miincare ~i somn lini~tit.93 cm (+ 334) mediul rural = 80.08 cm (+ 4.516cm (+ 4. de o secretie salivarii mai abundentii.47 cm (+ 4. cu mari variatii de la un copil la altul.fete: mediul urban = 93. uneori stationeazii luni intregi. intre 1 an ~i 18 luni apar primii 4 premolari.43) Talie: . De abia la prepubertate ~ipubertate va reapiirea un salt a1cre~terii. cu mu~chi cu bine intin~i ("carnea tare").512kg (+ 1.75 kg (+ 1. cu obrajii ro~ii.biiieti: mediul.33 kg (+ 1.42 cm (+ 3. 192 .fete: mediul urban = 76.Ol kg (+ 1. Mai multe probleme se pun la copiii prea g r a ~deciit la cei slabi. Iatii in rezumat.37) I Talie (iniiltime): .fete: mediul urban = 11.251) mediul rural = 12.biiieti: mediul urban = 80.28 kg (+ 1.02) mediul rural = 10.80) mediul rural = 88. diareile.15) mediul rural = 11.511) .47) mediul rural = 85.37) . Ordinea de eruptie poate fi neregulatii.71 cm (+ 4.biiieti: mediul urban = 13.33 cm (+ 4.14) . i Cre~terea ina'lfimeeste de 12 cm.87 cm (+ 3.86 cm (+ 3. Este ins2 o gre~ealii se pun5 pe sii seama eruptiei dentare tulburhi mai serioase ca: febra.14 kg (+ 0.32 kg (+ 1. cu m i ~ c h suple.fete: mediul urban = 89.Ol) mediul rural = 92. de sciiderea apetitului.751) .89 kg (+ 1.68) La 36 luni (3 ani) Greutatea: .93 cm (+ 4.95) mediul rural = 10.84 cm (+ 4.1.26) mediul rural = 13.7 1) mediul rural = 76. $i la aceastg vkstii eruplia dentarii se poate insoti . privirea vie. Cifrele' de mai jos sunt orientative. de iritabilitate. Dupti Institutul de Igienti $i Stingtate Publicti din Bucurevti.78) mediul rural = 83. veseli.20 kg (+ 1.24 kg (+ 1.fete: mediul urban = 80.fete: mediul urban = 84.051) Talie (indtime): .biiieti: mediul urban = 86. Incisivii laterali apar intre 10 luni ~i 1 an.30) .67 kg (+ 1.fete: mediul urban = 10. Phintii sunt datori sg consemneze in caietul copilului cifrele greutiitii (uneori nu se schimbii ciiteva luni in Sir!) ~i ale taliei la 15 luni.40 cm (+ 3.46) k . Dacg perimetrul cranian a crescut cu 12 cm in primul an.70 kg (+ 1.fete: mediul urban = 13.biiieti: mediul urban = 14.61) La 18 luni Greutate: .34 cm (+ 3.la unii copii . de vitamine ~i s h r i minerale (fructe ~i zarzavaturi) influenteazii crevterea.08) mediul rural = 12.biiieti: mediul urban = 11.31 kg (+ 1.fete: mediul urban = 12. 4.bgieti: mediul urban = 94.

se amuz5 chiar s5 se sprijine pe ambele picioare ~i s5 r5mdn5 astfel cdteva momente. aceast5 nevoie se accentueaz5. Cztre viirsta de 1 an qi in trimestrul a1 V-lea de via@ face primele incerciiri de a pQi. ~i adesea il duce la gur5. se clatin5. scurte perioade de regresiune. 0 c5dere violent& o "ceartii" a tatiilui. Copilul devine din ce in ce mai indemdnatic! Am v5zut c5 la sfiir~itul primului an de viai5 reu~eSte apuce obiectele s5 mici cu vdrful degetelor.uneori cu bratele intinse pentru a . merge de-a bu~ilea. Acum se apropie de orice obiect. La 24 de luni poate fugi bine. Dup5 cdteva s5pt5mdni de "antrenament" reu~eqtes5 mearg5 singur.) Cei mai multi au inc5 un mers nesigur ~i de aceea i ~ satisfac nevoia de mi~care. Copilul se tdrsste. tinut de o mdn5.. dac5 se love~te mai violent. stagniiri. copilul se apleac5 ~i cu cealalt5 mdn5 ridic5 o juciirie f5r5 sii-~i piard5 echilibrul. fie cu toat5 mdna. intre 2 ~i 3 ani prinde si arunc5 mingea spre mam5. Nici o maturaiie nu urmeaz5 un ritm absolut regulat. poate fi ajutat. Spre 15 luni. Gura r5mdne inc5 un organ de cunoaStere! Fig.). susiinut de cineva. apoi de mdini. 4. iar dup5 aceea. Nevoia de mi ?care s-a manifestat inc5 din perioada de sugar. i deplasdndu-se in 4 labe. ajutat de un adult etc. dorinia de a merge este amdnat5 pentru cdtva timp. La fiecare csdere. la 18 luni poate chiar s5 fug5 greoi. de cele mai multe ori.se "plimb5" prin toat5 camera. Execut5 mici ordine ~i reuveste s5 aduc5 un pahar cu ap5 fgr5 s5-1 verse. o reactie catastrofic5 a mamei la insuccesele copilului amdn5 cucerirea posibilitztii de a merge. el merge cu picioarele d e p k t e (cu baz5 larg5 de susfinere). se agaf5. Intre 10 luni ~i 14 luni. La 20 de luni poate s5 coboare tinut de o mdn5 qi chiar s5 se urce tindndu-se de balustrad5. copilul va fi calmat. tinut numai de o mdn5. cu braiele intinse in sus. intre 1 1/2 ti 2 ani apuc5 ~i arunc5 mingea cu ambele mdini ~i apoi o rostogole~tecu piciorul. Se incurnet5 s5 se deplaseze singur de la o mobil5 la alta. la 2 ani alearg5 cu u~urint5. Reacfiile p5rintilor sunt foarte importante in elaborarea personalitiitii lui. (La 1 '/2 ani i incepe s5 alerge cdte putin. Orice progres trebuie s5 vin5 de la sine. Dac5 intervin incidente. in eel de a1 11-lea an. Copilul poate fi sprijinit tindndu-1 la inceput de umeri sau axile. f5r5 s5 se mai sprijine. intre 18 si 24 luni este vdrsta de "umblat de colo pdn5 C O ~ O " ~i de aceea necesit5 o supraveghere permanent% . pjrinfii nu vor intra in panic& nu-1 vor foqa. Fig.Cltre v2rsta de 2 ani mersul este mai sigur. incurajat. Paralel cu perfecfionarea motricit5tii generale (globale) se dezvolt5 si motricitatea fin5.4. Este momentul in care trebuie inv5pt s5 mearg5. il apuc5.~ mentine echilibrul.Motricitatea. 193 . flectdnd picioarele. reusefjte s5 ridice un obiect.1 . sprijinindu-se cu o mdn5 (de gratiile patului. treapt5 cu treapt5. din pozitia verticals. sov5ie. Timp de cdteva luni. avdnd ins5 tendinta de a c5dea des. La 18 luni poate urea pe sczri. in general. copilul poate lovi un balon cu piciorul. Cade des. la 12-15 luni copilul este capabil s5 meargd singur.incepe sl-i facl pllcere sB tragl o juc5rie dupl el.2 . fie cu degetele.

Face jocuri cu m&le in oglind3. dulapuri.Se urc5 pe un scaun. . . . l scoflnd obiectele. c o ~ u de h M i etc. La 15 Zuni Se ridic5 singur. impinge mobile uqoare prin camer&"plimb5" prin curte orice-i vine h cale (pietre.3 . de a-1 "face cuminte" au ca efect nu frharea.f n g e n u n c h d singur. nasturi).Apare pericolul accidentelor $iintoxicafiilor! Se afi5 htr-o faA de cercetare. nu a l t e r n e d picioarele. incearc5 s5 deschid5 uqile. ci accentuarea reactiilor de negativism. m5turi.Se murdilreqte cu noroi. Este mai bine ca.Execut3 ordine simple. scotocevte peste tot.intr-un mod supk5tor pentru adulfi. de exersare continu& resimfit5 de c5tre adulfi ca obositoare $i chiar sup5rItoare.Urc5 singur pe sc&i '31 patru labe".Construieqte un turn cu dou5 cuburi. love~te obiectele. . Intemenfia lor pentru a-1 struni.Se lupt5 $i fncearc5 s5 cucereasc5 mediul fizic: se agaf5 de mobile.Merge singur.Scotocegte peste tot. Scotoceqte prin sertare. 4. Fig.4. ?I arunc5 sau il aqeaz5in alt3parte. obiecte mici. juc&ii). incearc5chiar dac5 scaunul este disproporponat de halt fa@ de puterea lui. Are nevoie de aceast3 perioadit de c h a . . deseori se dezechilibreaz5$i cade. dup5 ce apuc5 un obiect. La I 8 Zuni . pietre. . Descoper5 scame. cu dou5 degete le adun5 $i le aruncg .Ridic5 $i muti4 dintr-un loc in altul obiecte din came&. cade foarte rar. precum $i de timp pentru a inv5fa s5 infeleag5 ordinea din lumea adulolor. ?I las5 din nou s5 cadit. . pentru a avea mai &iu o indemhare corespunz5toare $i o dorin* siin5toasl de a munci. Alteori. . pentru a-$i menpne echilibrul i$i fine gamble i n d e p h t e . . . susfinut de o mln$ urc5 pe sc5ri cu un singur picior (nu le alterneaz5).fi tentativele de a merge. Prefer5 s5 se deplaseze in "4 labe". de a fncerca prin cuvinte $i mijloace mai viguroase. sprijinindu-se de ramp5.Merge singur. "zugr5ve$te" zidurile cu noroi. cu materii fecale etc. . in aceastii faz5 in care copilul cucerevte spatiul din jurul lui . uneori $i zidurile.Apucl obiecte mici (bile. loveqte cu el. gunoaie.Face zgomot. B Fig. "activitatea" lui s5 fie canalizat3 spre jocuri sau acouni comune. .Pune degetul h orificii. indeosebi inci5lf&nintea.4 . le ridic5 sus $i face paqi inegali.Deschide cutii. firimituri. Urc5 $i coboar5 mereu clteva sc&i. se aga* de el $i se qeaz5. . .Urc5 s c w e f k 5 ajutor. dar rnai cade c h d terenul este denivelat.

corpul siu fiind propulsat inainte.Urci qi coboari sciirile. i o cutie de chibrituri.intoarce foile unei c i a i una cate una. gunoaie etc. dar adesea cade. pantalonii. rostogole~tesau trage de sfoari juciiriile. s i descopere cele mai mici obiecte (scame. s i exploreze e peste tot prin dulapuri. Anticipeazi mi~cirile (poate utiliza un baston pentru a .5 . o . a p i fiarti. daci i se cere. rostogoliri de obiecte mari.Poate siiri in mod rudimentar. cimaqa. o umple dar nu reuvevte s i o duci la guri. . incilfimintea. La 30 Zuni ( 2 '/2 ani) . De altfel nu pune pref pe ceea ce "scrie" $i vifoneazl h a i a cu aceeavi pllcere cu care a mhgllit-o. infepituri. o . prin iarbi. grebla. dar se Sterge cu ajutorul pirinfilor.Are instabilitate motorie ~i de preocupiri. . - Fig.incearci s i se foloseasci de lingurifi.~i in s u ~un obiect sau trage o fa@de masi pe care se i g i s e ~ t e juciirie).6 . tiieturi).Tine creionul cu toatl mlna.incepe s i aibi preferinfi pentru o anumiti juciirie: un ursulef. una cdte una.Se spali pe maini singur. Deschide ~i inchide poarta. produse de uz casnic etc. .7 . cimfe.i n v a s i manuiasci obiecte din ce in ce mai mici. i imbraci cu ajutor din partea pirinfilor: ciorapi. Fig. ~ .Merge de-a indiiratelea.). impinge. .Aleargi ~i love~te rninge Fari a cidea. 4. .intoarce foile unei c a i . . Nu-i plac jocurile statice sau cat de cat "organizate" de adulfi. Este o perioadi de mari pericole pentru accidente (prize electrice.Aduni obiecte de pe jos Fari a cidea. La 24 Zuni (2 ani) -Aleargi fiiri s i se mai impiedice."Experimenteazi". . Bea dintr-o cani finuti cu o singuri mani. - . 4. intoxicafii (medicamente.Copilul de l a 1 l a 6 mi . Fig. .Merge pe vMurile picioarelor. cotloane. Atenfia trece rapid de la un obiect la altul. Pasiunea lui este s i m i ~ t mereu.$tie s5 finl lingurip: o umple dar nu reu$e$tes l o d u d .ii place s i se joace in nisip ~i folose~te bine lopifica. cideri. la gur5. Folose~te clanla u ~ iqi intoarce cheia in broasci. plinl.Combini jocuri. . Nu reuveqte s i miinhce cu lingurip fTui a "viirsa" ~i pe jos. in pozifie vertical2 $i traseazl linii nesigure.). Vrea s i nu se desparti de ele ~i uneori adoarme cu ele. strichini. cosmetice. plini. "Nu st5 locului".in general il intereseazi numai performanfele motorii. aruncand sau IisAnd s i cadi juckii sau obiecte pe jos. 4. . o p i p u ~sau un "fleac" ca o c2rpi colorati. construie~teun turn de 4-6 cuburi in echilibru. punand un picior dupi altul pe fiecare treapti ~i susfinsndu-se de balustradi. .

: ?iretuiilc.:~le d e i l e s ~ l si:iziil.Mama $i copilul Fig. .-2 sc%-iiealtemdrd picioarelc 5i cohclnr-1:tiup3 i :uiii:.i ic).. - .)rizontalc i l i ~4. incerciirile reusite iniotivc de pliicere).i de ii ~. .i la dl-sapta $i la htkga. 255. majoritatc.-::tc prirl zcsti~ridouG pcrso:mi. ::-. - incearcii sii danseze (cu osrecare lips. $3 ~.iic~te iln tu: 11de 6-8 cubriri.A:i~niic.apt8 >:I!-e. este capabil s5 privt-. cn' i.viat5 s-a[! preggtil $ 3 ~ inillth 7.o~i:<!c 6 silii . hiect care cadc. prin ter:ta!i\e dirijate in mod di\zret tic cXrre 1narl1. I J. copilul isi 13e 115 '.st. a 5 -- t'r.'Tine iln ci-cior: cu d c ~ e t c l c . ! .ea condeii~eiin functie ds rerultate. cum o va face 111.~ptZ: c nucl:ii cIl-.r. efe(.~l intr-un sing~ur piclor pcritru \curt 1l::lp Povte dcsernna un serc.1-erne. : ~ 7 r 1 t ~ . fiir5 3 o "1. creionul cste t i n ~ i :. estt.a.u in <caul5 ..P ~ t l i e duce un pahnr plin f5ri a-l r5sturna.ap~. 4. de echilibru). intr-o cr5pZt~1r~i~111t:i ~ 5 ~ i 1 ~ 1 r j . f'lce lir? fgcmot rtlereu :lcels>i:el h~atii!e\te~t'.-i: c i juacl'i cu picioi-ul. -.3i13 ir?ti.j introdxrcc \:I]-iantc pc ~ c i i ~ iLC: In ce inai djIe~-e~~eiatc.a p!in~!~arc.:iie c. incaltg singur si unii Sc r!intre si reubesc sli-si lep.lLi.dpabil priveasc.ertic.c\emplu.ii7a c5 un . = ( 1 ) 13 3 a n i nu pi-onunt5 Ii3cF1 3 ~ru\!n!e >r I j i i ! nu i i e s 2.: pc am2ndoi!2 pe o singurz tre.'trd nu indr:plii~cstc chit'v.np?'ltGsicrtllcj/-ritrf? Ciitzd rc. Gidi_.(~ 36 ( 3Ll?17) F. nu ma1 cade..i.t:i~i3.G:~uyi "c2te ccva".t':3.: ..~.S:\!-c cu picioarele !ipite.7) sau . Construieste un turn de 8-1 0 cuburi. f.lditii.:c:\r9 jutfeiata i::Ci: s~~!ec~i~)ne.siGc vGr.~ltr111 inclinat. -. cr ihr. Deasebesc inc5lt9mintes s12ngf5de i cea crli-captii.P.l!ira o minge marc usoar5 ili (!istanla J c i-? met.C'o:iti.8 Spre \ 2rsta ilz 2 % . Sc.. ai~umiteccinditii: organizai.ii place sii fuga. L I ~ Ifel~de "rrsajor:it" curn \pune Gexeli.di tdrzii-ii s / t. I :I sitin.. . Bat ctr ciocanul si I-cuszsc $5 bat5 cuie n ~ r i ii~ti--c:~ orificiu.e c31!/3 5..l~ur.. Ac'tivitatea st: face cru un scop ?i ir.c yiirnb5 pe triciclet. tiin cnpii nllerneaz8 picioarelc si la cc.IncZ din ulrirnele itirli alz pnrnul:li :in a p x c la cop11 pljcerea cle a ti lu. I (.:rij>ilulpoate fi dus la gc-idinit5! Se titic \ertiz.5. Copilul i..ascii1:1 Jreaptn si la stingu.ciricepe er:)erientele care i-au r-e:~sit h i le el~ininli cele!altc: msi 1 ~ 1 1 1 1 2.I. .. -. I! : - Progresele din ul 2-lea .r:izS linii ~ert..y!)ir/lt2 .i.:.ir:.~ I I ~ T ~ .?.fmbi-ac5 ~i se dezbracii singur: la inchcierev nasturilor trri7uiu inc9 aji~tat.3 ani B place sii alerge.imei-I" . i.t.Cnilstrt.A~trt'l.us de .

g ) copilul consumg numai alimente lichide. Dar pentru moment el nu poate face deosebire intre realitate. S-ar pgrea cg incearcg doar sg constate cit de mult poate sg se opung. altii dau drumul fanteziei intr-un mod plastic ~i viu. in realitate. pgrinfii vor contribui la crearea echilibrului sgu interior. scoate cgrfi din biblioteci. Mama ii spune mereu "nu". Unii pkinfi se sperie v i z i n d in acestea o predispozitie la "minciuni". fnaintind in vkstg. Pentru copil. Copilul o irnitg. incepind din luna 15-a se anunfg dobsndirea lui "nu". fefele si activitifile persoanelor din jur. fgri agresivitate ~i numai incepsnd din a doua jumitate a celui de a1 doilea an. e) Prima fazn' de inc6pa'. Refuzul mamei. Copilul manifesti o grijg exageratg ca totul s i fie fgcut la fel. copilul riistoarni sau distruge obiecte. sau interdicfia folosite cu discerngmint. Se contureazg diferenfe individuale. Comportamentul a) Vhrsta lui NU ("Neinalter"). putind duce la tot felul de povesti. De acum inainte. Unii par sg aibi o imaginafie siiraci. el cauti sg vadg dacg mai este iubit. care poate imbrica forme hazlii sau de incgpiiGnare. cercetind ~icucerind treptat lumea inconjuritoare. devine mai independent qi citeodatg prea curajos. tot ce il preocupi in interior. in functie de inzestrare ~i de mediu. ~i acest gest de refuz c a p i t i valoarea unui sens a1 vorbirii (valoare semanticg). Strins legati de perioada aceasta a "nu7'-ului este tendinfa conservatoare foarte marcatg a copilului.j)in timpul alimentafiei nu se stabileste nici un contact cu persoana care-1 hriineste. f) Spiritul "conservator". fantezie. pentru copil este o problemg serioasi de afirmare a propriei personalitgli.. copilul se convinge cg povestirile qi relatgrile lui trebuie sg fie adevgrate. mkggleqte perefii etc. De aceea s-a qi vorbit despre o fazg distructivg. Dupi alri autori. Acest negativism se datoreste greselilor qi rnai ales rigiditiifii pkinfilor. Formarea eului se intiire~te din frustriri. Vgzute prin prisma adulfilor. Unii autori se intreabi daci denumirea este fericit aleasi. d) Imaginatia devine rnai vie ~i rnai colorati. S-ar piirea c i atunci cind nu cedeazg si nu se supune altora. c ) contactul social q i afectiv cu lumea inconjurgtoare este atit de slab incit copilul nu poate diferentia o vorbi blsndi de un "nu"! categoric. curitenia "trebuie'' s i se desfi~oare intr-un anumit fel. de o "vkstg a distrugerii" sau "vksta fiiridelegilor". capitale pentru dezvoltarea mintalg a copilului. e ) nu trgieste situafii "de asteptare" (jocul "de-a cucu7'). cu acelaqi ritual. C ) Vhrstn intrehn'rilor. Copilul se deplaseazg "in 4 labe" sau chiar merge nesprijinit. deoarece "incgpifinarea" este adesea asociati cu o semnificafie negativg. abia indrgznesc s i piirgseasci terenul realitiifilor sigure. Mama trebuie s i puni lucrurile la loc. fncepind din a1 3-lea an de via@ qi continuind si in anii urmgtori. Masa. .Copilul de l a 1 la 6 ani 3-4 obiecte din camerg. culoarea. este". La ace~tia urmi existi o strinsi legiituri intre din lumea simfurilor qi lumea dorinfelor. b) Vdrsta distrugerii ( "Zerbrechenalter" dupg pediatrii germani). copilul i ~ manifestg foarte des incgpifinarea fiiri un motiv i precis. siguranfei de sine ~i a unor programe vizibile in capacititile de comunicare si cunoastere. h) nu urmgreqte vorbele. s i spung nu. S-ar putea vorbi mai degrabg de o perioadi de incercare sau de perseverare pentru consolidarea vointei care se trezeste. clgtinsnd capul. Cu mersul lui inci nesigur. acestea sunt actiuni distructive. este real. Este prima idee abstractg care se cristalizeazg in gindirea copilului. rnai ales in ceea ce priveqte mincarea. rupe ziare. Cerinfele copilului se adreseazi celor din jurul lui. din refuzuri. invenfii etc. incep reprosurile si unele mame il transformg intr-un obiect a1 interdicfiilor.dnare (numitg astfel pentru a o deosebi de a doua perioadi conflictualg situati la 12-13 ani). aparenfi ~i adevgr. copilul poate fi educat. imbricarea. d) nu urmiireste obiectele situate sau purtate lateral qi nu incearcg sii le apuce. sunt binevenite pentru copil. subliniindu-se rnai mult aspectul pozitiv a1 achizifiei pentru dezvoltarea generalg a copilului. deqi el insuqi nu arati tendinti marcati spre ordine.1. Povestea care se spune la culcare trebuie reprodusg 4.4. "nu". le incearcg neincetat. progresele limbajului sunt favorizate de a~a-numita virsti a lui "de ce"? Prin rgspunsuri ribdgtoare la intrebgrile "ce 2 . "de ce" etc. h) nu se poate aseza ~i ridica singur. Trebuie insg subliniat cg la copil nu s-a conturat notiunea de stricgciune ~i de distrugere: el se bucurg de toate actiunile lui. s i refuze de a face ceea ce i se cere. adormirea si deprinderea de a fi curat. Reacfiile negative ale copilului devin rnai frecvente.

Poate fi repetati la nesfiirvit. numele reprezintl inslvi persoana sau obiectul.). executau mici ordine. Am intAlnit copii care piing la 2448 de luni pronunpu pupne cuvinte sau chiar nici mkar un cuvht. Pentru a numi un obiect. se observl intikzieri de vorbire. Existi ins5 o mare variabilitate in ceea ce privevte momentul c h d copilul pronun@cuvintele ~ji rnai ales vksta la care incepe s l vorbeascl curgltor. ivi exprimau dorinte sau proteste prin semne. tipetele. Mai tiirziu. copilul trebuie rnai in& s l inpleagl. Thomas Edison etc.vi bisilabice. "pa-pa") in luna a XII-a. unii copii au o intikziere in dezvoltarea vorbirii inteligibile. Este necesarl o mare rlbdare vi intelegere din partea adultilor. psihologul sau logopedul sunt consultati daci nu este vorba de un copil mut sau inapoiat. ~2nd auzeau ceva ce nu-i privea. copilul va trece la elaborarea de propozitii cu 2-3 sau chiar rnai multe cuvinte. care-i conferi o posibilitate rnai largl de exprimare vi de a pune intrebrlri. devi sunt conservatori. "me-me". de la inceput. Limbajul. de cuduri vi de confort sufletesc. Astfel. ca . pentru variatie. unele boli ereditare. infectii grave ale sistemului nervos. La a doua probleml. Amintim c l unele personalititi ale lumii au vorbit foarte t2rziu (Lucian Blaga. atunci aceasti prezentl devine rnai vie. cu deformiri vi inventii originale. C h d . hainte de a apiirea cuvintele conventionale. urmati de un exarnen clinic competent. fn dezvoltarea vorbirii se inregistreazi progrese mari. adesea afirml "pot vi singur". fn felul acesta. intiilnim foarte multi copii care nu au "inceput s l vorbeascii". Unifonnitatea acestor acte reprezinti pentru copil un punct. spre 18-24 de luni survine o schimbare bruscl. serviciile de audiometrie din clinicile O. Adesea medicul. Etapa de cercetare vi cucerire a lumii din jurul lui favorizeazl mult dezvoltarea limbajului. dupl piirerea noastrl. inc& i i ajung d pronunfe cuvinte v s l exprime inplesuri. o persoanl sau un obiect prezent. d l un nume obiectelor vi fiintelor care populeazl aceastl lume.Mama gi c&ilul identic cu textul din ziua precedenti.de siguranp. il cere sau se deplaseazl vi-1 aduce mamei. g)€el de a1 treilea an de viapi este adt de plin de contradictii. Trebuie subliniat c i la aceasti vksti copilul triiievte intr-un mod particular denumirile vi numele. dar sunetele nu transmit ceva ce poate fi inples de cei din jur. vorbirea este o verigl permanenti de leglturl dintre diferitii membri.L.R. pentru a avea "notiuni". Orice copil care ?tie s l arate (in jurul v h t e i de un an) persoanele din anturajul apropiat sau aduce un obiect cunoscut c2nd i se cere (executi un ordin). dacl un adult ii spune denumirea unui obiect. La copiii normali. apoi. Trebuie precizat. In practica medicall. cu ajutorul c h i a s l comunice vreun g h d . Tandretea vi increderea se succedl cu momente de refuz total de colaborare. in familie sau in crev%. Cei rnai multi copii se dovedesc receptivi la laude sau critici. copilul verificl "corectitudinea" altora vi savureazl propriile sale cunovtinte. "scenele" fac pe copil s l nu inteleagfi. inciit nu este de mirare c i dificultitile enumerate rnai sus nu pot fi dep&jite cu u~urin@. el il recunoavte. Normal un sugar pronun@ 3-5 cuvinte bisilabice ("ta-taw. "ma-ma". in general mono. la care vorbirea este in intikziere. au un jargon propriu bogat. chiar de duvmibie. De la pronuntarea de sunete. de exclamatii. afectiune vi hielegere. dezvoltarea vorbirii este favorizatil Dimpotrivl. Thomas Carlyle. Ei auzeau vi vtiau tot ce se vorbevte. De asemenea. Dorinp de a actiona independent cu orice prilej este din ce in ce rnai net5. p u p ciite putin. copilul ivi creeazl lumea care-1 inconjoad. prezinti un viu interes pentru tot ceea ce este nou. cele auzite reprezintl un stimul. Apare un limbaj particular copilului. c i mutenia nu se intiilnevte deciit in cazurile de surditate. Dacl este denumit un animal. Albert Einstein. iar la 18 luni are un vocabular de circa 18-20 cuvinte. de suferinte grave ale sistemului nervos (hemoragii ale creierului la navtere sau d u p l traumatisme. precizeazl diagnosticul. va fi considerat. Pentru el. intoxicatii cu unele medicamente). Exist3 un limbaj pasiv (copilul intelege vi a s o c i d ) vi unul activ (exprimarea prin cuvinte). fntdrzierea vorbirii. ciind copilul este inconjurat de o atmosfex-3 de calm. iar cuvintele auzite sunt asociate cu sentimente negative. acest jargon ("pe limba lui") are adesea intonaoile vi nuantele vorbirii umane. scandalul. b astfel de cazuri. medicul rlspunde cu toatl circumspectia dupl o discutie ambuntiti asupra dezvoltlirii frzice vi maturrlrii psihice a copilului. de cuvinte izolate. 0 alti premisl obligatorie este ca auzul s l fie normal. h cazurile de suspiciune de surditate. ca normal. dacl intiirzierea aparitiei limbajului este un semn de inapoiere mintall.

care este impresionant de variat.1. . indeosebi mayinife. dau ceayca mamei. majoritatea o las2 sti cadti jos.Este foarte tandru cu mama: este "umbra" mamei I pe care doreqte s2 o aib2 mereu I? "societatea" lui. Subiectul acestor propozitii este adesea "eu" sau numele siu.. Spre v b t a de 3 ani posibilidf. I 1 1 i . ochi.Execut2 ordine simple: "adu mayina la mama" etc. totodati adul$i nu vor irnita pe copil.Reacfioneaz2 c b d se face "pa-pa". unii "mu$". Sit&$ in care se vorbesc doua' limbi intr-ofamilie. Bagajul de cuvinte este de 100-200 de cuvinte. . Recomandkn s2 nu se fac2 observa$i yi s5 nu se corecteze cuvintele deformate de copil.Arat2 obiecte simple: inc2lt2mintea. se leagh2. nu le uneyte. p5puyi etc. dar sunt inc2 "agramaticale".yi copiii cu vorbire neintkziad. Copilul inva* de la inceput dou2 limbi. . Dac2 i se cere "aduce" obiectele pe care le poate duce. I m i q a este supenoar2 tuturor celorlalte "metode" de a-1 face pe copil s5 fie curat! . iar tatid in limba pe care o cunoa~te. copilul se va obiynui din timp s2 se adreseze yi s2 raspunda ptkintelui respectiv.&cepe s2 se "alinte" yi s2 fac2 "mofturi" la mas. . incearc2 s2 m2n2nce singur.Scufund2 lingurip in castronay. ale mamei: nas. Foarte des o inclin2 yi o vars2. nu pronunf2 prepozi$i yi conjunc$i. baloane. intrebuinwd limbajul lui infantil. Aproape in toate cwile de specialitate se atrage atentia cl. aceyti copii vorbesc toati ziua. este bine s2 se vorbeasca o singur2 limb& fn ultimul timp se susme (opinie acceptad yi de autorul acestei c w ) ca unui copil i se poate vorbi de la inceput in ambele limbi. gur2. La 24 luni (2 ani) . Adesea o vars2 inainte de a o duce la gur2. Ca o compensatie.htelegerea se dezvold rnai rapid dec2t expresia. p2stki etc.Bagajul de cuvinte este de 10-20 de cuvinte. o intorc yi r5stoarn2 continutul. Are memoria a circa 200 cuvinte (le intelege. calul.) yi obiecte. Dup2 ce sorb numai putin. reuyesc ca la a doua aniversare a zilei de naytere sa exprime propozi$i din trei cuvinte. In acest fel.Subliniazii cuvintele prin gesturi.La cerere p a t e atinge organe ale corpului s2u. care de fapt erau copii normali. . Un copil de care se ocup2 p&in$ii yi care aude cuvinte multe yi variate in farnilie (fra$!) posed5 un bagaj lexical rnai bogat dec2t cei care sunt indenma$ s2 invete. Tine ceayca inconjurad-o cu degetele de la ambele miini. . Apare inceputul vkstei lui "nu". Reped cuvinte cu 2 silabe. Propozifde sunt scurte. . Apare intrebarea: de ce? ' .Bagajul de cuvinte 'Tntelese" este de c2teva zeci. german5 s2rb2). prelungind-o.Arad animale (la inceput pe cele cunoscute yi in mediul lui inconjur2tor: pisica. Pronunti4 numai cuvinte concrete (c2teva p w ale corpului. Copilul face "greyeli" in ceea ce priveyte succesiunea cuvintelor. Astfel. pentru a nu intfirzia progresele limbajului la copil. La 18 luni (1 % ani) . somnul.Oboseala. 4. este primul semn al controlului sfincterelor.Foloseyte propozi$i compuse numai din adjective qi nume (fir2 predicat).de de exprimare se perfec$oneaz& rnai inti%lirnbajul triples yi apoi cel vorbit (fonetic). . Cei rnai mul$ nu reuyesc s2 duc2 lingurip la gura. . .$tie s2 arate obiecte ~ipersoane cunoscute. mayini. Limbajul si sensibilitatea normale intre I $ 3 ani (schemcJ La I 5 luni . dup2 ce "yi-au dat drumul".Unii incep s5 spun2 c b d "s-au udat". dar nu o umple bine. in timp ce Limbajul vorbit (lexical) nu dep2yeyte la unii copii 10 cuvinte. cu conditia ca aceea~i persoan2 s2 vorbeascl in permanen* in limba respectiv2.5. in limba pe care acesta a folosit-o initial. Likgirea vocabularului se face pe seama numelor concrete. dar pronun* numai c2teva!). Cei care au h t i mai mari se vor deprinde rnai repede s2 foloseasc2 olip. ceea ce prezinti mare irnportanfi in lumea modem2. singuratatea yi-o manifest2 prin suptul degetului sau a suzetei. c b d o apropie de gur2. c2inele. .Duce bine ceayca la gur2 yi reuyeyte sa bea dintr-odati sau in etape tot con$nutul. 1 I I t 1 I t . . . obiecte din camer$ *mbr2c&ninte). .Formeaz2 propozi$i cu 3 cuvinte. Propozi$ile se structureaz2 putin c2te putin. mama in limba matem2 (de exemplu: limba romh& maghiara.

dar nu este conqtient de ceea ce este al altora. . . rnai ales cei mari pe care ii caut2 qi-i imit2.$tie c5 obiectele exist5inc& chiar dac5 nu le vede.incepe sii fie curat qi noaptea.). .. c h d urmeazii un pod. - .fncepe sii povesteasck Ascult2 cel putin 4 ordine elementare. .Nu-i place c h d piirin* il p%-isesc. necesitiind o conqtienp clarii a nofiunii "meu". majoritatea copiilor de 2 $4 ani folosesc olip.Face propozitii interogative. rar cere ajutorul adul@lor. datorit2 reprezentihii mintale.fi place sii se joace cu maqini. sii-qi "murdilreascii" m&le cu mlncare.Se recunoaqte in oglindk . protesteazii adesea c2nd este imbriicat qi nu vrea sii colaboreze. La noi in Wii.Se joacii aproape de copii. o curte cu piis& etc.Se desernneazii prin prenumele s h la persoana a 3-a. in cursul zilei. fi place sii stea rnai mult go1 qi desculf. . Este gelos pe frafii rnai mici. de a-i lovi cu jucikia sau cu piciorul. d a d este cuhndat in joc. . chiar la interval de 2-4 siipth5ni. nu exist2 interacfiune cu ceilal$i copii chiar dacii au activitate identicii (imtr-o groapii cu nisip.Vorbirea este incii de "bebe". . dacii scaunul closetului este situat rnai jos se urcii pe el. riisturnarea mobilelor etc. dar singur. . Are un simf foarte bine conturat a ceea ce este al lui. Nu este gelos pe juciiriile altor copii. Doming intrebiirile de ce? qi rnai rar: unde? d n d ? . transportul sau rostogolirea unor obiecte rnai grele. aruncatul cu pietre.incepe sii aibii un anumit "ritual la culcat": juciirie preferat2. sii-i imbrlnceascii sau sii-i muqte! Este stadiul "jocului paralel". "tu". Singura interac$iune(frecventi) este de a apuca juciiria celorlalfi (lopiifid etc. . hcepe sii foloseascii "eu". . in schimb.. fetele preferii piipuqile.?' . de a-i trage de p%-sau de a-i mwca. impingerea ciiruciorului.ii place sii invefe sii se dezbrace. tu.Aratii obiecte indicate verbal sau definite prin folosire (cu ce?). fiecare copil se joacii singur). incearcii sii-qi facii prieteni printre alfi copii. Exceptie fac frafii.Foloseqte cuvintele pentru a vorbi singur. . fetele rnai repede deck biiiefii. El incepe sii devinii conqtient de el insuqi ca individ qi incepe sii controleze unele aspecte ale comportamentului siiu cu scopul de a se conforma exigenfelor sociale. fqi anung ins%in continuare oboseala sau nevoia de somn prin suptul degetului. se apropie de ei dar nu qtie cum sii-i ia. . "uitii" qi anung c5 este " u d prea tikziu. . Aparifia lui "eu" intre 2 $4 qi 3 ani constituie o etapii importanti.in continuare ii place d "zugriiveascii" perelii. . Se comporti ca qi cum ceilalfi copii ar fi obiecte pentru a-i strhge in brafele lui sau pentru a-i respinge. o statuie. .ii place sii i se povesteascii istorioare qi sii priveascii in c Q i cu poze. . nu poate sii se qteargii singur.Foloseqte sistematic "nu".iqi suge din ce in ce rnai pufin degetul. sii intre prin biilfi qi noroi.Identificii 3 imagini c h d i se cere "ce este asta?' qi 5 imagini clnd i se cere "unde este . pornind de la comportamentul persoanelor care au o semnificafie pentru el (mai ales piirinfii). ceea ce ii permite sii se opunii la anturaj. Un copil anung dinainte.El devine curat c h d incepe sii cearii "olifa". qi de aceea nu infelege sensul ameninfiirilor qi/sau a1 pedepselor corporale. Unii sunt deosebit de agresivi f a g de striini sau de alfi copii. prezenfa unui adult. . in timpul unei plimbiiri.Nu deosebevte "binele" de "rh". .Bagajul de cuvinte este dupii Hellbriigge de 500 cuvinte. La 30 Zuni (2 4 ani) 4 . . Copilul hcepe sii dezvolte conceptul "a1 meu". fn aceste conflicte. . iar dupii Pierre Debray-Ritzen de 1 000 cuvinte.Afecfiune marcat2 (vizibilii) pentru mamL .Nu vrea sii 'Tmpartii" cu nimeni.Merge la closet. . . . s h t u l mamei etc.Afecliunea se manifestii cu ceremonialul shtului.Este m2ndru de performanfele sale motorii (alergare. . ii imbriitiqeazii (uneori prea s&s!) sau dintr-o dat2 incepe sii-i bat2.iqi spune prenumele qi numele.Ajutii la aranjarea obiectelor.Imit2 pe pikhfi. rostogolirea rofilor qi a mingiilor. pufini folosesc: "eu. . sii tragii trenuri cu vagoane sau cu cuburi de gheap.Deosebeqte culorile. "mie". sii introducii bile sau pietricele intr-o cutie pentru a o riisturna apoi. al meu".). lumina aprinsii.

incearcii sii deseneze o imagine. le imitii. pag. .11 . ca raza unui cerc. qtie sii le arate (fig. cliidiri mai deosebite.Alirnentatia la pre~colar"(pag.Este in plinii crizii de personalitate qi se opune viguros altora pentru a se afirma. Observii activitatea mamei la buciitiirie qi a tatiilui in curte.$tie care este sexul siiu. . 4. ii imitii. Rafia caloric5 scade acum la 70-80 caloriilkg corp in 24 ore. incearcii sii le imite. .Intreabii f&ii incetare (De ce?). La 36 luni ( 3 ani) Poate "citi" poza dintr-o carte. 8 ..Alimentatia' Rntia nlirnentara'.$tie bine numele de familie. Accept5 sii-qi aqtepte riindul. trenul. avioane.Piizeste cu strii~nicie ritualul culcik-ii. iar dupii P. La 24 luni ( 2 ani) Se bucurii de un obiect in miscare. . .Foloseqte pluralul. . Poate avea fricii de intuneric yi de animale. rnic).Se intereseazii de cuvinte noi.1. A Fig. La 36 luni ( 3 ani) . iniiuntru) qi adjective la dimensiuni (mare.Copilul de la 1 la 6 ani Demonteazii sau stricii obiecte.Se joacii cu alti copii ~i se socializeazii progresiv. La plimbare il "pasioneazii" sii "descopere" ~i sii priveascii animale sau piisiiri.incepe sii foloseascii substantive abstracte (culoare). . Traseazii linii ordonate. animale etc. 4. ii place "sii participe" ("sii facii treabii") ca qi adulfii. notiuni spafiale (afarii. Alimentafia sa tinde sii se apropie de cea a adulfilor. . prezent qi viitor. in griidinii sau in garaj. Urmiire~te la fereastrii persoane. . maqini. Lu 30 luni ( 2 ?h ani) Observii de departe ma~ini.Alimentatia (~colar adolescent)".6. 4. Este inceputul desenului "omulefului". piisiiri. Imitii bine animalele ~i zgomotul ma~inilor. Fig. 4.0 mare parte nu se mai "udii" noaptea.Reproduce construcfia unui pod cu 3-5 cuburi. . Recunoa~te animale ~i anumite lucruri pe un drum cunoscut lui. statui. copilul devine capabil sii miin2nce si sii digere cea mai mare parte a alimentelor.Vorbe~te curgiitor ~i cu incredere fiirii sii se sinchiseascii dacii-1 ascultii cineva. . 248-252 mic. . fixiindu-qi hiirtia cu cealalta miinii.Fixeaza hlrtia cu o m2n2 $i incearca s5 traseze linii mai drepte $i/sau sB copieze un cerc. Debray-Ritzen de circa 1 500 cuvinte. Din hrana zilnicii ' Vezi ~i . . Tine creionul mai corect.12 . cuqile cu animale. in cursul celui de a1 11-lea an. . sunt rari copiii care infeleg notiunile de trecut. $i . . .Recunoa~te imagini dacii i se cere. .. Perceptia lumii inconjuratoare Lu 18 luni ( I '/z ani) Observii activitiitile adultilor.Cunoaqte ciiteva csntecele pentru copii. . Tine la o anumitii ordine qi la unele ceremoniale.Numiirii piing la 10. Regiiseqte intr-o carte qi recunoaqte pe un desen diferite animale si obiecte. pronumele qi adverbele.incepe sii foloseascii articolele. 212-214).Poate fi dirijat prin cuvinte.Bagajul de cuvinte este dup5 Hellbriigge in jur de 1 000 de cuvinte.1 1).Recunoqte pe un desen diferite animale sau obiecte $i $tie s2 le arate.

La copiii cu tendint5 la constipatie. Fructele ~i zarzavaturile sunt absolut necesare in alimentatia de fiecare zi. biscuiti. Mierea este la mare mod2 in tara naastr5. dovlecei). compoturi sau fructe (ultimele sunt de preferat). dac2 e veche. ceaiul rusesc sunt contraindicate. unii nutritioni~ti recornand5 numai 2-3 ou5 pe s2ptknh5. cu cafea de malt etc. Pentru variatie. gri~ul). unt ~i miere sau gemuri.pe tartine de piiine cu unt. pr2jituri etc. morcovi. felul doi legume sotC. brlnz2 proasp5t5. ii place o mlncare pentru c2 i ~ i aminte~te mirosul. un ou. fructele ~i zarzavaturile fierte se strivesc cu o furculiF. sau la gustarea de dup5-amiazH F r i ~ c a se altereazi foarte uqor ~ieste un mediu de cultur)b excelent pentru microbi. ~ u n c 2 Praga sau alte preparate de came de bun5 de calitate. Laptele nu va fi indulcit prea mult. o tartin5 mic2 sau nu se va da nimic. sau preparate cu sos alb. paste fiinoase). cacao. se poate da peqte. Sucurile preparate industrial se dau cu circumspecfie. De altminteri. de asemenea. Se d2 lapte sirnplu sau lapte fiert cu un &os (gri~. fie o budinc5 (orez. Copilul peste v h t a de un an poate prirni ca desert: fructe. Se p a t e da parizer. Lichidele se vor da ori de clte ori dore~te copilul. Se ofer5 in cantit5ti reduse dulciurile rafinate (zahilr. zeamil. Orarul meselor. mierea se poate da.). atribuindu-i-se efecte miraculoase. a v h d o mare valoare caloric5). pot fi diluate cu lapte sau amestecate cu unt sau cu cereale instant. cartofii etc. pr5jituri de c a s i biscuifi. o pr3jitur3 de cas5. Unii copii prefer3 & fie serviti numai de o anumid persoan5 din familie. DupG-amiaza' (gustarea): lapte. gemuri. Ciocolata se va da cu prudenp. Unii copii mici au inc5 dificuldti de masticatie. zah5rul poate fi inlocuit cu miere (inclusiv la indulcirea laptelui). Dac5 insisd sHl primeasc2 cu biberonul. Masa de p r h este bine s3 se dea pe la ora 11. iaurt. Este indicat s5 se asocieze zilaic gr5simi de origine animal2 (unt) cu gr5simi vegetale (ulei de floareasoarelui sau ulei de porumb) sau cu margarin2. fulgi de porumb).30. La ora 10 se pot da fructe. de bun2 calitate ~i proaspete.) sunt folosite zilnic. in cantidti mici ~i numai in prima jurn5tate a ziIei (poate produce agitape). pulp2 ras2 ~idiluad cu sucurile. Celor care r e f u d laptele. lapte b5tut. tuica. se e n e r v e d sau se preocup5 de altceva ~i apoi refuz5 sB m k h c e . mode cu albu~. Prlnzul se poate incheia cu o c e a ~ c 5 sup5 de came strecurad ~i ca desert fructe. g r i ~ . De teama excesului de colesterol (la originea aterosclerozei de mai tikziu). fulgii de porumb. Se pot da b5uturi rilcoritoare. Se folose~te =nosul preferat de copii. Ra@ de lupte este de circa 400-500 ml pe zi. li se va satisface aceast2 comoditate. de aspectul de gustul ei. sau cu conditia s2 fie proaspst. berea. conopid5.). Spre s f k ~ i t u l anului a1 11-lea incepe s5 aprecieze consistenta ~i gustul cartofilor pr5jiti (se evid la copiii cu tendinp la obezitate.30-12. vinul. vitamine. brhzeturi). fructe de sezon bine coapte). de cstdrul de p l k u t in care i-a dat mama s5 m k h c e . spanac. 50% din proteine trebuie s5 fie de origine animal2. chiar dac5 se prepar2 din lapte praf. Prgjiturile de cofetkie. in locul acesteia. crenwur~ti. dulceap. compot. laptele se fierbe in mod obligatoriu. fasole verde. pot fi consumate ca desert (nu intre mese!). m5m5ligup cu unt ~i brhz5. in anotimpurile calde se va m5ri cantitatea de fructe (sucuri. li se poate da ceai ~i tartine cu b r h z 5 (de vaci. m e verde. se va incerca inlocuirea cu alte derivate de lapte (iaurt. Seara se va servi masa pe la orele 19-19.Masa de dimineata' se d5 imediat ce se trezeqte copilul. La copiii care refuz2 s3 primeasc5 laptele. Hidrocarbonatele (cereale. eventual un ou moale. produsele de brutkie preparate din cereale complete (ca f2ina integral2). q t e a p d s5 m k k c e . s5ruri minerale. Se prefer5 hidrapi de carbon in forma lor natural5 (fulgii de o v k . nu toate fundamentate ~tiintific. biscuiti mkinati. la ace~tia fructele se vor da sub form2 de sucuri ~ipulp5 ras5 sau terciuid. Exisd o mare variabilitate a apetitului la copiii . Se va da fie ca dimineap. pr5jituri de casH Cafeaua.trebuie s5 fac5 parte toate principiile alimentare: proteine. aceasta fiind manifestarea unei necesitilfi a corpului. Se d2 ap5 sau ceai neindulcit c k ~i cum vrea (inclusiv in timpul meselor). cereale instant. compoturi. pireul va fi asociat cu came sau un ou proaspiit. Dac5 este l5sat s2 qtepte. Agetitul. de compot sau o pr5jitur5 de cas5. apetitul implic5 o participare sufleteasca. topit5 etc. h pninul an de via@ sugarul tip5 de foame. hidrocarbonate. Dup2 un an. unii copii il prefer3 neindulcit. b5tut sub form5 de omled. grilsimi. Masa de prdnz cuprinde un pireu de legume (cartofi. Este bine s5 se dea zilnic came la masa de p r h z . bomboane. Oul poate fi fierttare. inclusiv ape carbogazoase (ap5 de mas& sifon). Zilnic. duce la aparitia de urticarie ~ i l s a u tulburiki digestive. felul inti%p a t e fi o ciorbip cu came de pasilre sau peri~oare. fibre vegetale.

asistentele pediatre. in colaborare cu un medic experimentat. tigijfe. el va lisa o parte din poqie in farfurie ~i astfel se va simfi slab ~i oarecum vinovat. cratife. copilul capiti tot mai multi indeminare si participi in mod activ la alimentafie. pireuri sau ~i mai bine fie sfiramat cu furculifa. s i nu se uite c i rafia zilnici a copilului peste virsta de 1 an scade. fulgi de porumb. trebuie s i figureze lingurife de plastic. alfii cer s i "ciuguleasci" de 4-6 ori cate ceva. in sfirsit.~ i compare copilul cu alti copii. A foqa un copil s i minince este o g r e ~ e a lgravi. reacfii de opozifie sau. de la o zi la alta $i chiar de la o masi la alta. un biscuit. Punerea in practici este mai greu de realizat. care s i deschidi pofta de mincare copilului. bunici. tot aqa trebuie s i fini seama ~i d e poftele micii personalitifi. Comentariile ce se fac adesea ii accentueazi si mai mult sentimentul de vinovitie. Ca si in alte piqi ale acestei c w i . coaji de piine. Nu este vorba de un copil dificil ~i nici de un apetit capricios. Cu vbsta. educatoarele.s i creasci bine. tartine (piine cu unt qi cu miere sau dulceag). Dupi virsta de un an. cu acelaqi ritual si cu acela~i la preparat timp de siptimini ~i chiar luni de zile. Dimpotrivi. tulburiri mai grave de comportament (crize de minie. La acelasi copil se observi $i variatii in modul cum mininci. de diruire inegale. b c i de la 8-10 luni. miniaturi de comportament a celor ce 1-au procreat. Folosirea mdinilor. Dimpotrivi. Acum are de-a face cu o mici personalitate. bucili mici de parizer. i se poate da s i rontiie o coaji de piine. copilul este ingrijit adesea de mai multe persoane. este nervos. Fixarea alimentafiei se face in funcfie de ritmul propriu a1 f i e c h i copil. i se va da in m i n i o linguriti. inapetenfa i la sugarul mare ~i copilul mic este determinati cel mai frecvent de foqarea copilului s i minance! Ulterior se adaugi dureri abdominale. Consumarea cu usurinti a unei poqii ii d i copilului senzafia de victorie ~i de multe ori va mai cere. intre mese. . cartofi prijiti. alfii au nevoie de variafie zilnici. unii doresc s i minance din c e a ~ c sau i chiar s i se "serveasci" singuri cu lingurita. alfii de abia gusti. pasivitate si anxietate). Consistenia. copilul nu mininci bine. unii copii incep s i ia cu degetele pireul de la prinz ~i s i incerce si-1 duci la guri. trebuie s i porneasci de la realitatea c i la aceasti virsti apetitul este foarte diferit de la un copil la altul. daci el nu a fost scos afari. Cind i se servevte pireul. s i minince zarzavaturi strivite cu furculifa. Nu trebuie impus nimic! Orice hrani mincati in sili sau luati numai pasiv este prost asimilatii. Spre sfir~itul perioadei de sugar ~i P n prima jumitate a anului a1 TI-lea alimentele se dau sub formi de lichide. Un copil care mininci bine are toate ~ansele i fie s sin%tos. unii mininci acela~i meniu luni de zile. deoarece in condifiile viefii moderne de emancipare pe toate liniile. din contri. o felie de mir. fie tocate m h n t . daci a fost contrariat sau daci atmosfera din familie este de tensiune (certuri. daci i se oferi o cantitate prea mare. se adaugii acum instabilitatea psihici ~i motorie a vPstei. oboseali). fulgi de cereale etc. P timp ce n altii se despart cu greu de biberon. cu ribdare ~i putere . Printre jucirii. Pe misura inaintirii in virsti. pot descoperi cauzele ~i gisi solufiile la fiecare caz in parte. Pirinfii. Ava cum respecti preferinfele culinare ale adulfilor din familie. deprinderea de a minca singuri este intirziati. indeminarea copilului creste.Copilul de la 1 la 6 ani mici. Masa trebuie s i fie un prilej de plicere $i destindere. apetitul copilului este tot mai mult legat d e elemente "psihologice". el va rninca bine. Daci un copil este bine dispus. Unii sunt mari mincicio~i. s i "mu~te"din fructe. are tulburiri de somn. jucindu-se cu ele. Se pot face o multime de considerafii asupra acestar variafii: o mami cu discernimint psihologic. Se vor pune poqii mici fn cinifii sau farfurie. Daci sunt hrinifi mereu de cei din jur. cu preferinie ~i pofte. s i fie mereu activ $i si-qi satisfaci nevoia de mi~care~i cunoastere. cu stiluri ~i idei diferite ~ irnai ales. tulburiki de somn. iritabilitate. rugim pe pirinfi s i n u .~ i primea biberonul obi~nuit ora potriviti. Pikinfii cer medicului s i indice medicamente sau alimente minune. deoarece crevterea se incetine~te nevoile lui ~i nutritive sunt mai mici. Porfii mici. unii mininci mult de 2-3 ori pe zi. Mama era deprinsi cu sugarul c a r e . obiecte de bucitikie. in plus. in loc s i se creeze o atmosferi de familie care si-1 faci si-i placi mincarea oferiti. el incepe s i prefere alimentele crustoase: biscuifi. daci este activ ~i satisficut in relafiile cu cei din jur (pirinfi. educatori. vizite. alfi frati). ci este apetitul normal a1 fiecirei fiinfe umane. Unii copii refuzi s i minance daci alimentul nu este servit in ceaqci sau in farfuria cu desenul preferat. iar tendinfa naturali la independenfi friinati.

dar nici toleranp excesiv5 qi alintarea nu-1 pot ajuta. face injecfii mamei etc. achizi$i motorii qi intelectuale). adoarme ursuleful. deschide robinetele qi nu mai p a t e 95 ias5. vedere). la jocurile hsofite de muzic5. Se continua administrarea de vitamina D h perioada septembrie-aprilie. Jocul poate fi colectiv. Iarna. r5bd5toare. Multi pirinti nu inteleg adeviirata problematic5 a vkstei qi intervin cu brutalitate (ceart5. Piir&vara. intoxicafii (vin. florile. Un copil se dezvolti armonios qi se educ5 in contact cu alfi copii. Asistenja medic&". Copilul s%n5tostrebuie exarninat de patru ori pe an de c5tre medicul de familie. lnedicamentepe care le ia drept bomboane). atunci c5nd copilul nu asculti. qi cere s5-i fie repetate. Toti ai casei sunt datori s5 "fac5 cu schimbul" la insowea sau supravegherea lui. este o obligafie elementxi? qi zilnic5 de a scoate copilul "la aer". copilul cauti din ce h ce rnai mult societatea altor copii. Mai inti%copilul este capabil s5 recunoasc5 simbolul pe care il reprezint5 obiectul. Are preferinfe pentru unele povestiri. Se verifk5 dentifia. Prezenp animalelor constituie o bucurie permanenti. Devine sensibil la muzic& la ritrn. JOCUZ.se vor discutak ambunt probleme legate de crearea cadrului material qi psihic pe care-1p a t e oferi familia qi care se potriveqte copilului respectiv. hteparea cu diferite obiem ascufite. ei nu pot deveni un partener de joc potrivit copilului. h activitatea de joc a copilului se inregistreazi trecerea de la activitatea de joc-mlnuire la jocurile de imaginafie.). Pgrintii trebuie s5-qi pun5 problema dac5 vor s5 creasc5 un copil cuminte. ferm5. Vacantele vor fi petrecute *mpreun5cu p&in@. scrie. bea cu ceqca de cafea. Dac5 este finut h unele zile in cas$ devine ages. Este un stadiu nou. medicul va recomanda zona climatic5 ce convine rnai bine copilului: mare. este "inc5p5tlnat. Accepthd c5 reacfiile negative. Este h c h t a t c h d este dus de &5 sau purtat pe umeri. p a t e avea crize de plhs. dar ~i stimulentul tuturor achizi&ilornoi. Camera in care era obiqnuit (chiar ~i apartamentul) nu-i rnai satisface nevoia de miqcare qi de spatiu. majoritatea copiilor de 2-3 ani prefer5 s5 se joace singuri sau cu adultii. hchiderea in dulapuri sau frigidere (accident mortal prin sufocare).4. h al doilea r h d copilul se identific5 cu o persoan5 adult& sau cu un frate sau cu o s o d rnai mare. deal. se r5suceqte h toate p @ . unde copiii tr5iesc in apartamente. Plimbarea zilnica' a copilului de 1-3 ani este absolut necesar5. fnainte de vacanfe. Parcul. curtea. comod sau vor s5-1 ajute s5 se dezvolte qi s5 se maturizeze corespunziitor. h care intervin sirnboluri elementare qi se incorporeazi scheme de conduid. incendii produse cu chibriturile h a t e la dispozitia lor. cu vreme favorabilii. Dintre accidentele intllnite la aceast5 viirst5 cit5m: electrocutarea. Dup5 verificarea sZn5titii corporale (greutate. s5 nu se erijeze in conduc5tori. dup5 ce intr5. docil. carte. copilul va fi dus htr-un loc rnai h d e p h t . se cam$ se tiv5leqte. Copilul se preface c5 telefoneaz5. Supraveghere s i ingrijiri Educafia. variatia peisajului sunt elemente stirnulatoarepentru copil. Se impune din partea tuturor adultilor din familie o atitudine unitar5. pirinfii au Gcut primul pas spre intelegerea particularitifilor acestei v h t e . m a n i f e s u e inc5p5Pnate (greqit etichetate ca egoiste sau anormale) nu sunt adresate pirintilor qi nu ilustreaz5 o lips5 de afectiune. Nu se vor face c%5torii obositoare. precum qi utilizarea sa: telefon. Se vor face vaccin&ile (rapeluri etc. Pericolul accidentelor gi intoxicafiilor. pic$ articole cosmetice. inhalarea de corpi strzni in c%le . Totu~i. in5l?ime. iqi leagh5 mereu picioarele. unde sunt spatii amenajate pentru copii. munte. Cel de a1 3-lea an cu contradicfiile sale solicit5 mult talentul pedagogic a1 adultilor. piscine). gr5dina ii ofer5 conditii pentru a se desfiqura (aleargii.1. fn oraqele mari. citeqte. se h v b e in jurul s5u p b 5 amepqte). opirirea (r5stoarn5 oala cu sup5. Cu timpul. Terenurile de joc. inecul (cada de baie la care. la chtece pentru copii. brutal. Tentativele de & e a-1 obliga s5 stea liniqtit sunt un fel de pedeapsg. la melodie. J O C U ~este reflectarea. binevoitoare. conform indicatiilor de la dispensarul medical teritorial. arborii. simprile (auz. un vas cu ap5 fierbinte). Aqezat pe un scam mai inalt. deoarece compod mai mult declt o simp15 imitatie. arderea cu fierul de cslcat. Pirintii trebuie s5 incerce s5 participe ca simpli tovar5qi de joc. de preferat o p5dure neaglomera* unde se p a t e bucura din plin de natur5. conformafia scheletului(coloana vertebral& membre inferioare). Chtafi qi dansafi cu el (vezi qi-hgrijireah creq5). Oridt ar incerca adultii.7. ceqc5 etc. Este ideal ca aceste "scoateri af&' s5 se fac5 in gr5dini qi parcuri. h zilele de sM5toare. bhaie). sau la graina zoologic5 pentru a vedea "pe viu" animalele. Wici severitatea exagerati. nu rnai d o m e ca hainte face zgomot. plirnb&ile se vor face in g* ra cea rnai apropiati.

florile vor f i mirosite). un copil de 3 ani nu va fi Iiisat niciodati singur ?n casii cu un frate rnai mic deciit el. atenti la jocul cu alfi copii. sii-1 vadii in trei dimensiuni. in sf&$it. sii-1 pipiiie (in caz cii se prezintii fructe vor f i gustate de tofi. Acest reflex poate dispkea in cursul erupfiei dentare. fiind miindri de "performanfii". o paske. sii fie calmi. urechi). o broscufii. al pericolelor. mers pe sciindurii dreaptii sau inclinati. introducerea de bobife de staniol intr-o sticlii. 4. C ) Jocurile de cunoagere.aeriene. Primul semn a1 unui control voluntar se observii ciind copilul care vrea sii urineze aratii cu degetul olifa. Controlul eliminiirii materiilor fecale se dobiindeqte in general inaintea celui a1 vezicii. alergare cu stegulefe. De abia intre 18 qi 24 de luni copilul previne la timp pe cei din jur $i poate sii aqtepte rnai mult piinii este pus pe olifii. Controlul sfincterelor la sugar nu poate fi voluntar. picioare.9. Se va ariita obiectul natural sau animalul viu. Jocurile organizate in colectivitate sunt de trei categorii: a) Jocurile de mipcare sunt foarte iubite de copii (mers prin tune1 de mese. lipituri. Se alterneaziijocurile intre ele (miqcare. corp. sortare de mozaic pe culori. roqu. radioul. La aceastii v2rstii copilul nu inielege abstract cum aratii obiectul descris. in~irare mkgele pe o tijii semirigidii. "Ne spiiliim pe m%ni cu apii qi siipun". copilul nu va f i sciipat niciodati din ochi. la indemiina lor. frigider.Mecanismul controlului sfincterian este foarte complex qi depinde de maturafia sistemului nervos. indemhare). La plimbkile prin era$. un animal. mai ales in cursul primelor 8 luni de via@. &&e prin tune1 de scaune. a schimbkii unor obiceiuri qi mai ales ciind incepe sii meargii nesprijinit (1 2. tobogan etc. uiti de fratele mai rnic. prize. un brad impodobit. Se pregiiteqte din tirnp materialul didactic.16 luni). o portocalii. Dupii terminarea jocului. se intrerupe jocul. mere etc. desene etc. "Copii. mers sau vorbit. pe o planqii intr-un singur plan. dec2t accidental spre 2 ?h Fetifele dobiindesc mai devreme deciit biiiefii deprinderea de a fi curate. inqurubarea qi dequrubarea capacului unei sticle. in momentul in care copiii se plictisesc. Se prezintii un pom cu fructe. Este posibil de a-l "dresa" sii stea pe olifiide la 6-8 luni. o pisicii. intoxica#i cu gaze de eqaparnent etc. ciind este prezentat Sugarul i ~ gole~te i vezica si intestinul de obicei imediat dupii ce a miincat. Copilul nu va fi liisat sii se joace cu chibrituri. "Ne juciim cu mingea". in general. nu are voie sii umble la aragaz. Sub supravegherea pkinfilor poate f i Iiisat sii sting5 lumina. diferite aranjamente de castane. Jocul se anunfii dinainte. La 2 ?hani unii ifi lasii singuri pantalonii in jos $i se aqeazii fir3 ajutor pe oli@. skitura cu mingea. Enurezisul' se regiiseste in mod obi~nuit qi I Emisiune involuntar5 ~i inconstienti5 de urin5. Nu va fi Iiisat in casii singur sau in "grija" fraplor rnai mari (sub 7-8 mi). Factorii care intervin in deprinderea curiiieniei sunt: a) Matura~ia. cu bricheta.1. "Ne pregiitim pentru masii". coadii. adultii ce ingrijesc copiii din creqii trebuie sii aibii multii riibdare qi dragoste pentru copii. orichd p u t h d sii "o zbugheascii" pe partea carosabilii a strkii. de aqezarea cuburilor unul peste altul in echilibru. rotund. instabilitatea psihicii qi motorie il pot face sii ajungii la acte ce pun in pericol via@ celui rnai mic. pe care copiii sii-1 cunoascii indeaproape. acum mergem la baie". cu o bun5 siiniitate fizicii ~ipsihicii. Controlul si$ncterelor lforrnarea deprinderii de afi curat) Aqa cum s-a rnai spus. Cea mai mare parte a copiilor nu se rnai udii ani. . copilul nu poate folosi "conqtient" olita dec2t incephd de la 15 sau 18 luni. existii o componentii familialii: unii copii sunt rnai precoce sau rnai lenfi deciit alfii in deprinderea curiiieniei ~i pentru statul pe qezut. care. sobe cu gaze. televizorul. El nu are k c 5 bine conturat sensul binelui qi al riiului. cunoaqtere. pisica are cap. La fiecare prezentare va riispunde la intrebki in ordine: ce este? cum este? ce are? (este un pom. Orice ac@unece se desfilqoarii sub ochii copiilor va fi insofiti de explicafii. copiii vor pune j u c z i l e pe etajere. un porumbel. Lipsa de control. o floare. dulce. b) Jocurile de irzdemdnare manuals se incep incii din anul al doilea de viafii. El iqi avertizeazii mama fkii a-i Iiisa timpul de a interveni. in sala grupei. rostogolirea pe saltea.). sticlufe sau figuri geometrice. este un mir.

g) Stresul psihologic. Dacg un copil urineazg prea des. Aceste mame nu inteleg secvenp normal2 a proceselor (punctul a) ~i repro~eazg copilului de a fi prevenit prea t2rziu. a unei intern&i h spital. Mama care este decisi s5 "dreseze" copilul prea devreme are toate ~ansele a-1 vedea refuziind olita. Copilul invap sg-~i controleze vezica in parte prin imitatie ~iin parte prin educaGe. Mama nu indrkne~te refuze. este un alt mijloc de a atrage atenfia. El reincepe s-o tear. el va h t k z i a h obi~nuirea i olifa. anxietatea pikintilor etc. i) Somnul adcinc. mama nu va lua in seam2 cererea ~i nu se va deranja deciit la intervale socotite convenabile. mama lasg totul pentru a se ocupa de el. stadiul ciind el poate controla presiunea intraabdominalg datoriti diafragmului ~i mu~chilor abdominali. Copilul nefericit. h) Lenea.~ i seama de variatiile normale ale dg achizifiilor curgteniei ~i este dezolat3 sfi constate cg copilul s h este in int2rziere fa@de alfii. de 2 '/Z ani este dub12 fa@de cea a unui copil de 2 a i b) Educap. va fi consultat medicul.Mama $I copiIut la alfi membri ai familiei. Capacitatea vezicalg a unui copil n. d) Conditionarea. e) Formarea eului ~i caracterului copilului. a unei dificult3fi familiale sau a unui rigorism excesiv. il miing%e. oricare ar'fi plenitudinea vezicii. f) Personalitatea mumei gi lipsa de cunogtinte. iar el refuzg sg fie obligat. de Mama n u . fncepiind de la un an copilul este in pling perioadg negativg ~iorice incercare de a-l face sg execute un act impotriva dorintei lui (indeosebi "sg facii" pe oalg) se va solda cu un evec. asociind formarea deprinderii cu o idee de pedeapsg. Ea pedepse~te pe copil. la fiecare cinci minute. Unii susfin (medici ~i p&inti) cg o parte din copiii care "fac" noaptea in pat au un somn adiinc. Ace$ factori se asociazg frecvent. zgomotul apei care curge etc. Copilului ii place ~i se amuzg cum toat3 casa se preocupg ca el s i facg pe oali. Cererea olitei. Copilul este hciintat sfi vad5 interesul . ? incearcg sg-l convingg de a emite materii fecale in timp ce el este inciintat s-o refuze. "curentului" sau dacg toaleta este prea departe. Cea mai mare parte a t u l b u r ~ l o r sfincteriene se datoresc faptului cg se foqeazg copilul. Orice copil trece prin stadii succesive: evacuarea automat3 a vezicii (sugarul mic). sg-1 socotind cfi are nevoie intr-adeviir de olip ~i nu se va deprinde cu olita dacg ea nu aleargg imediat.la pierderea controlului recent dobiindit. lips2 de preocupare pentru formarea deprinderilor igienice la copil. nivel instructiv-educativ sckut al pikintilor. Aceasta const3 mai ales in a-l ajuta ciind permite dezvoltarea. el va fi "conditionat" sg se *mptriveascg olipi. con~tienp plenitudinii vezicii (copilul de 18 luni i ~ i a v e r t i d mama). Mictiunile involuntare la unii copii peste v2rsta de 2 4i a i tjn ~i de mediul familial n nefavorabil: certuri sau delincvenp la pikinG. pot duce -h . fn ultimul caz. de juc&ie sau de pa&ie. Unii copii sunt mai voluntari deciit altii ~i seamhg cu p&intii lor. Este o greqealg din partea unor mame de a crede cg reflexul conditionat al sugarului (contactul cu marginea olitei. dacg mama nu-i dg ocazia de a urina de prima dat3 cu ciind i ~anung dorinp. olip ii servevte ca mijloc de locomofie. Dacg se pedepse~te copil cg nu a folosit olip un sau dacg este feet sg se aveze in timp ce vrea sg alerge. Copilul descoperg repede cg atunci ciind cere olip. lingu~e~te I ~i Mama se qeazg Iiingg el. copilul prefer%sg "facg pe el" deciit sg iasg din pat. fTtrg sfi aibg nevoie. De frica frigului. Copilul de 18 luni trece printr-o fazg de "coprofdie" (atractie fa@ de materii fecale) ~i manifest3un interes considerabilpentru eliminilrile sale ~ipentru toaleti. Este adeviirat cB la aceast3 v b t 3 o mictiune este urgent3 ~i copilul va fi curat dacg se are grijii de aceasta. Factorii care intervin in controlul sfincterului anal sunt aceeiqi ca h controlul vezicii.La copiii la care se folosesc scutece sau chilo@absorban@(Pampers).deprinderea de a folosi olita se formeazcr' m i tcirziu.) este echivalent cu un control voluntar. dificult3G materiale. Controlul intestinal. in timp ce a l p "fac pe ei" ~i la 2-3 ani. pedepsirea copilului. Un copil p a t e sg-~i satisfacg eul s h ~i nevoia de a atrage atentia ~i prin alte mijloace deciit refuzul olitei. ultimul stadiu este ciind copilul poate expulza urina sau intrerupe debitul. Un sugar poate fi conditionat (provocat) sg urineze prin contactul feselor cu marginile olipi. j) Factorii sociali. p a t e reveni la vechile obiceiuri din cauza unei gelozii. V2rsta deprinderii de a elimina materiile fecale numai la olig este foarte variat3. Unii copii o psedg foarte devreme ~io pktreazi apoi. care nu se simte in sigurang. timpul perioadelor critice . c) fmbrcr'ccr'mintea. dar este uvor sg ~ t idacg nevoia este real2 sau dacg nu reprezinti i deciit o manevrg de a atrage atentia. iar acesta reacfioneazg refuziind olip sau "udiindu-se". Teama sau nelini~teapot int2rzia dobiindirea curiifeniei ~ iin plus. Momentul dobiindirii curgteniei coincide din nenorocire exact cu cel al contestiltii. antagonizeaza:contracGa m u ~ h i l o r vezicii ~i repne urina datorit3 mu~chiuluiridicgtor al anusului.

Cresterea greut&tii. Practic. La inceput se cere atenfie ~ipromptitudine i actiune n clnd copilul semnaleazii nevoia de a urina sau a emite scaun (prin urlet). in aceste situatii se pot produce "accidente" de scipare. Este rnai bine s i se pun2 scutece. deoarece nu p a t e s i avtepte. i se pun scutece curate absorbante la culcare. Impresia c i este 2 n d "mic" p a t e constitui un factor de i n t k i e r e in a deveni curat. La putin timp dupi ce s-au deprins cu curitenia. pentru c i el este mereu "cl~tigitor".~ i f r h a voluntar micfiunile. nedorind s i pitriseasci jucikiile sau s3-$ intrerupi "ocupafia".biieti: mediul urban = 54. pilrinfii ii vor pune olifa l h g i pat ~ i .Aceasti "urgen@" diminueazi apoi rapid. De abia dupi 18-20 de luni se ajunge la stadiul in care copilul este capabil de a . In timpul noptii copilul nu poate i n c i s i se controleze.8). p h 3 nu a ajuns la un control complet al sfincterelor in timpul zilei. copilul devine curat ~i noaptea h la 2 ? . . 3n general. Factorii sociali joaci un mare rol in controlul sfincterelor qi. ~i atunci c h d apar sernne c i dore~te i urineze. P h i atunci. spre 12 luni. Poate fi ajutat dacii este pus pe oliti inainte de a fi dus s i se culce. mediul rural = 1 5 7 kg (+ 1. Daci el vrea s i plece de pe oli@.8 cm (+ 2.1 aveza pe oli@ pentru cel mult 10 minute.9).5). el va putea avtepta momentul propice (dezbricarea. Va trebui s i se qtepte inci 4-5 luni.7). se va folosi o l i p concomitent.fete: . mediul rural = 52.2.9). copiii i ~ i retin voluntar urina ~i scaunul. mediul rural = 98. De obicei. nu va fi retinut.fete: mediul urban = 100. Pe de alti parte. 4. aducerea olitei). . Preventiv. in dobhdirea tuturor deprinderilor igienice. "U~udndu-se"numai atunci s c h d apar micile semne de dorin@.O cm (+ 4. dar de s i fie capabil de a cere sii meargi la oli@ (spre 2 ani).9). . pentru ca un copil s i fie nu numai con~tient nevoia de a urina. dirnineap c h d se treze~te dupi sornnul de dupi amiazd se va pune ~i copilul pe oli@ la "ore regulate". mediul rural = 14. Prin imitatie.1. declt s i fie apostrofat clnd udi cearceafurile.3 cm (+ 2.8 kg (+ 2. I Dup% tabelele intocrnite de Institutu1 de Igieng $i Shltate Public% Bucureyti.familiei "centrhdu-se" pe fecalele lui ~i descoperi c i pilrinfii sunt neputincio~inu numai in fata refuzului lui de a mlnca.2).taliei s i perirnetru~ui toracicl La 4 ani: Greutate: . mediul rural = 9 9 3 cm (+ 5. C h d poarti pantalona~i. Este de dorit ca el s i ?tie c i existii oliia ~i c i pdrintii sunt b u c u r o ~ i a c i el o d In folose~te. Copilul care poarti scutece absorbante multii vreme realize& rnai greu c h d este ud sau uscat. . Clt timp se u d i inci noaptea. scutecele ii dau senzafia c i este tot rnic. Nu va fi trezit in cursul noptii pentru a fi pus pe oli@.9). Prescol&rul (3-6 ani) 4.2. poate uda patul chiar 3n timpul unui somn scurt. copiii cu frati rnai milri~ori copiii de c r e ~kva@ rnai repede s i se ~i i serveasci d e oliti.0).5 cm (+ 5 3 ) . Talie (ina'ltime): .biieti: mediul urban = 16. El nu poate s i se pistreze curat noaptea. mama va avea griji ca atunci clnd copilul este cufundat 3n joc>i-i sugereze s i meargi la olig. Perimetrul toracic: .l kg (+ 1. fn ambele cazuri el provoaci discufii ~i nelini~ti. vor explichdu-i la ce folose~te. din mediul urban = 15. copilul are o satisfacfie pe care niciodatii nu ar fi resimfit-o dacd ar fi fost pus constant pe oli@ Aceasti satisfacfie este cel rnai bun element de r e u ~ i tin obtinerea deprinderii de a fi i curat.biieti: mediul urban = 101.3 ani (unii copii se scoali singuri noaptea ~i urineazi %iajutor). Controlul vezicii urinare este mai tardiv declt controlul sfincterului anal. El are un moral excelent.7 kg (+ 1.O cm (+ 4. dar ~i in f a p refuzului lui de a face pe oli@. familiile unde existi frati rnai mari.senzatia de scurgere a urinei in jos pe picioare este neplicuti.Capitii plicerea unui "accident" sau i ~ i murdilre~te mod voit chilofii de indati ce este lisat in s i se ridice de pe oali.

2 kg (+ 2.Mama $i copilul - fete: mediul urban = 52.O). a pieptenului. 4. . . Aceste cifre sunt pur orientative. face un pod din 3 cuburi. La 3 ani.l). sub formi de joc. balans etc.9). urci ~i coboari scirile etc. Majoritatea copiilor apuci ~i msnuiesc bine un creion. mediul rural = 54.7 cm (-t 5. Reamintim c i talia unui copil depinde de factori complec~imo~teniti~i de mediul inconjuritor. mediul rural = 16.13 . mediul rural = 19.3 cm (+ 5.l kg (+ 2.7 cm (+ 53). este "neasthpiirat". . Perirnetrul toracic: . a asculta pove~ti. ti place uneori s i faci treburi care-i soliciti puterea ~i este foarte inchtat c h d ridici sau p o d un obiect mai greu.biieti: mediul urban = 20. mediul rural = 110.O kg (+ 2.fete: mediul urban = 20.2).fete: mediul urban = 107.biiefi: mediul urban = 108.8 cm (+ 2. Perimetrul toracic: .3 kg (+ 2. liniile ~i figurile desenate sunt tot mai bine ficute.9 cm (+ 5. copiazi o cruce. Medicul este singurul in misuri s i aprecieze daci existi o corelatie corespunzitoare intre diferifi parametri de apreciere la cre~teriarmonioase. La 4-5 ani copilul mic a atins un grad de dezvoltare motorie care-i permite executarea de m i ~ c i r i izolate. face zgomot.9 cm (+ 2.2).biieti: mediul urban = 54. la 4 ani face acela~i lucru ~i la coborike.7 cm (+ 2.7).O kg (+ 2. privi poze.7). iSi propune singur m i ~ c i r i dificultate cu creschdi: siirituri.intre 3 ~i6 ani piirintii pot supune pe copii. GU diferite segmente ale corpului.3). Treptat. n mediul rural = 111.8). aleargi.Poate cobor? o scar& tinhdu-se de ramp% . 4.8).6 cm (+ 5.9). mediul rural = 52.btiieti: mediul urban = 114. mediul rural = 55.O cm (+2.fete: mediul urban = 17. Este capabil s i taie cu foarfeca urmilnd o linie dreapti. poate turna api intr-un pahar.7).biiefi: mediul urban = 18.9 cm (+ 2. mersul pe tricicled).3 cm (+ 2. Pentru urmkirea motricitifii. deseneazi un omulef din 6 pwi.fete: mediul urban = 110.3 cm (+ 2. trage o Linie verticali. mediul rural = 5 1. mediul rural = 18. (fig.8).7 kg (-t 2.7 a (+ 5. mediul rural = 105.4).4 cm (+ 2. prinderea unei mingi in mi~care.9). de abia la 5 ani reuvesc s i sari intr-un picior ~i s i sari coarda.biieti: mediul urban = 56. Talie: .fete: mediul urban = 55. . daci ~i d t se poate fine pe un picior.2 kg (+ 1.9 cm (+ 5. independent (de exemplu.5). a urm& a televizorul. Fig. 13). La 6 ani: Greutate: .9). mediul rural = 18. sare intr-un picior. mediul rural = 54. cifiirat.5). mediul rural = 104.fete: mediul urban = 54. Motricitatea.6).9).7 cm (+ 3. . La 5 ani: Greutate: .3). copiazi un pitrat. merge pe cilcsie sau pe viirfuri inainte ~i inapoi.O kg (+ 2. copilul urci sciirile alternsnd picioarele. deseneazi un omulet din 3 p w i .O). copiazi un cerc. se spali pe din^. apare ~icapacitatea de a sta lini~tit pentru a colora. copilul este in v e ~ n i c i este mi~care.2). b) rnotricitatea fina': face un turn din 8 cuburi.2 cm (+ 5.9 cm (+ 2. la probe ca: a) motricitate generala': aruncarea unei mingi. .8).3). a ustensilelor pentru cusut. La 3 ani. numai o parte dintre copii pot sta un timp scurt intr-un picior. La sf3r~itulperioadei de copil mic a deprins indemhiiri ca: folosirea periutei de din^. a modela din plastilini. Talie (ina'lfime): . Nevoia de mi~care mare.

Are noiiunea timpului ~i a cantitgtii. "demascii" tot. iqi fixeazi obiective si le urm5reqte consecvent. La 3 ani un copil se exprim5 suficient pentru a fi bine infeles. le pune unele peste altele.14 . Recunoa~te litere izolate. cum interpre- teaz5 pkinfii) etc. copii etc. Fig. de sexul de care aparfine. Pe lBng5 impresiile vizuale ("vede tot").Se spa15 pe dinti 4. Poate desena un piitrat. Am v5zut cd la circa 3 ani copilul spune EU. Deosebeqte mai multe culori. le sorteaz5 dup5 form2 sau culoare. f&B a vS1rsa. Copilul priveqte activ qi critic lumea inconjur5toare. Fantezia in folosirea culorilor qi desenarea "formelor" unor obiecte. Cunoa~te culori ~i cBteva 5-6 (2) monede.Imitlnd pe rnarng. precum ~ileg5tura logic5 intre obiecte qi cuvinte. Dezvoltii spirit creator. Substantivele si adjectivele se inmulfesc paralel cu progresele pe care le face in contact cu realitatea inconjur5toare. LucrBnd cu plastilin5 sau cu cretii coloratii. Notiunea de timp este perceput5 incet. el va folosi femininul qi masculinul. face planuri. Pentru el este accesibil numai ceea ce este concret.2.4. Treptat pre~colarulva infelege ce este timpul devenind capabil s5 foloseasci verbele nu numai la prezent. Progresele intelectuale continu5 cu o mare rapiditate. Poate "citi" poze dintr-o carte. le demonteaz5 ("le distruge".15 . schimburile verbale cu toat5 familia se imbogi{esc prin lHgirea relafiilor cu alfi copii qi cu educatoarele din gr5diniid.4.Fig. Poate num5ra p2n5 la 10-15. de cei doi psrinfi. chiar numele unui obiect ii apare ca una din proprietiitile sale. Limbajul Perceptia. Limbajul. De indat5 ce devine constient de el. pe care le compar5. Spre sf2r~itul perioadei de copil mic apare diferenfierea din ce in ce mai bun5 intre imaginafie si realitate. Curiozitatea amestecatd cu dorinfa de . repet5 expresii auzite de la adulfi. La 3-4 ani copilul se intereseaz5 de capacitatea funcfionaliia obiectelor. fredoneaz5 cBntece simple qi le insofeqte de miqc5ri ritmice. "spioneazii". fSi ?tie vBrsta. "trage cu urechea".16 .). incercBnd s5 reproduc5 obiecte ~i acfiuni. d5 mlncare la p5pugS1. Incepe s5 deseneze qi s5 modeleze. ca un individ separat faf5 de ceilalti.Poate turna ap5 fntr-un pahar.2. realizeaz5 forme simple. Dezvol tarea psihic& s i social&.4. se recunoaqte deci la persoana intBi. joac5 (incii) un rol mai mare decBt adaptarea la realitate. ci yi la viitor qi trecut. persoane sau animale. Deosebeqte sunete de tot felul. fntre 3 ~i 6 ani. La 5-6 ani experienfele tactile (pipsit) ~i motorii (miqcare) trec pe a1 doilea plan. cap5t5 important5 cele acustice (este tot timpul "pe receptie". Recunoaqte succesiunea logic5 a anurnitor acfiuni din desf5~urarea programului zilnic. pe care le denumeqte apoi dup5 aspectul lor exterior. Fig. in acelasi timp apar in vocabularul lui cuvintele TU qi EL. dar qi propriile lui performanie.

diagnosticul nu poate fi precizat dup5 un singur consult.i copilt~luiprin cuvinle simple. . La copiii din familiile cu rnai multi copii. miincare. ii dau ordin s5 porneascii.u astfel dz rxpresii. le mustri. in conduits-lor general5 ~ i mai ales. deoarece adultii ii usurea25 posibilitatea de a fi activ. 1 . se poate stabili cu precizie gradul de rulburare organic5 a auzului. el invat5 s5 deosebeascg nofiunile de eu ~i tu. unele jocuri educative contribuie la m5rirea bagajului de cuvinte. E35ietii in special fac zgomot irnitind rrnele animale. "pipi") ~i ale reproducerii umane (injurgturi etc. injur5 si o continu5 cu toate grosol5niile culese de la copiii mai mari. Dezaprobarea copilului se va face cu tact. incurajiind astfel "progresele" copilului pe aceast5 linie.comunicare manifestat5. surditatea preteari la multe discutii. Dificulta'fi de limbaj. Povestirea unor istorioare simple.. are dificultliei de adaptare la limbajul adultului. Adultii sunt datori ca. Dacg aceqtia. care nu poate s5 comunice deciit cu p z n t i i si ci~ bunicii. de skgtate psihic5. Se va cere sfatul medicului.. comunic5rile verbale sunt mult rnai bogate. dificult5ti de pronuntare si bilbiiala. Este bine cii p5rincii sii nu dramatizeze explnziije verbale ale copilu:l~i. Copilul le pronunt5 cu o catisfacrie provocatoare. ce-1 complexeaz5 qi-1 pun intr-un stadiu de inferioritate at2t fa@de p e n t i i perfecti. imbog5iindu-i vocabularul. Uneori. ~ 2 n d este titrioc san nu i se indepline~te dorinq. ~ . exprimindu-se ~i fipind exact ca ei ~ 2 n d sup'v'ra~i. personaje v5zute in filme sau pe tovarsqii de joc mai mari. Arrfesea. are impreGa c5 a trec~tt Gndul in sunt celor mdri. Conmportamentul sociali. Dezvoltarea limbajului depinde de asemenea ~i de interactiunea permanent5 ce se stabile~te intre copil ~i adultii care-1 inconjur5.Toti membrii tarniliei trebuie s5-$ ctln'crole~e ttonul $i expresiile atunci cind sunt supgrati. gro!. lipsa de timp ~i surrnenajul piringilor sunt factori care contribuie la multe int2rzieri de vorbire. Altii. incit creeaz5 in copil un sentiment de vinoviitie. sfi meargii. r5sfoirea in comun a c5qilor cu figuri.R. cu ajutorul unor aparaturi moderne. Dragostea si spontaneitatea sa reprezintii un stimul indispensabil in aparitia qi irnboggtirea limbajului copilului. cliidirilor rnai importante.L. cu o limb% slobod5.). Copilul nu cunoaSte scnsul real ai cuvintelor grosolane: dimpotrivk el are un sentiment dc putcre. "Cum?". un pediatru ~i un logoped. - % . in jurul viirstej de 3 ani intercsul copilului este concentrat in mod evident asupra adultilor care ii sunt parteneri ~i Pi servesc de model. in general. "Pentru ce?" qi r5spunsurile primite contribuie la imbog5tirea bagajului de cuvinte. Aceste cuvinte sunt imprumutate. ~ . Conditiile de viat5 moderne. Grgdinita este institu~ia care corecteazg aceasri carent5 a mediului psiho-social a1 copiluiui. s5 se opreasc5. ~ . treptar Ins5 tinde la dobiindirea independentei. . pe m5sura intelegerii copilului.eliminare ("caca". . unii p5rinti "se distreazii" qi sunt mindri de "cuceririle" verbale ale progeniturilor. inainte de 3 ani. De fuarte multe ori. Rolul mamei este esential. arborilor. cu prognosticuri foarte diferite. triviale. le instruiesc. Copilul unic la pririnti. prin intrebgrile: "De ce?'. ii oferg jocuii. un oto-rinofaringofog familiarizat cu problemele de audiometrie infantilg. copiii nu mai sunt t5cuti. prin lirnhqul person21 c2 nu sunt de acord i. intrr -7 ~i 6 crrli incepe ~i pel-ioada cuvintelor si expresiilor grosolane. Diagnosticul precis necesit5 de obicei colaborarea rnai multor speciali~ti:un neuropsihiatru. prin lips5 de educatie. Griidiuita are un rol important in corectarea unor deficiente precoce de liinbaj.~ ~ ~ . mai variate ~i pe intelesul lor. Toate aceste "verbaliziiri" (cum sunt numite de psihologi) sunt semne de multumire. de spontaneitate. in momentul de fag. PGrir?$ii su~lt alannati. incearcg sii-si . Pufin cite putin. Adultii ii vor ar5t. in timpul plimb5rilor ii vor spune numele florilor.olriniile se explic2 prin tendinp de irnitatii. Trebuie qtiut de toat5 lumea c5 tulburkile de vorbire au cauze numeroase. La Inceput este in& foarte ascult5tor. este important s5 se retin5 influenta capital5 a conditiilor afective si relationale. ajunge ca la 6 ani sii invete sii citeasc5 si s5 scrie limba pe care o vorbe~te. in contactul permanent cu acegtia. Astfel. de timp (acordat copilului) sau din alte motive restring stimularea verbal5 qi "schimburile de vorbe" cu copilul. Astfel de situatii se observ5 in unele familii dezorganizate sau cu certuri intrafmliliale. copilul devine capabil s5-si exprime prin vorbe giindurile ~i impresiile sale. s5-i r5spund5 cu cuvinte simple.. dintre cuvintele care desemneazg functiile de. din con@& dramatizeaz5 at2t de mult. Bgietii tip5 la camion.. Dintre ruiburirile uyoare de limbaj la vBrsta de 3-6 ani se int2lnesc: o oarecare intbrziere in vorbire. F5r5 a minimaliza rolul factorilor neurologici qi senzoriali. . la clinicile de O. . statuilor. in timpul . Fetitele vorbesc cu p5pusile: le mingbie. jocului. prin expresia fetei. acesta va ti lipsit de elementele fonice si afective ce-i permit s5-9i construiasc5 qi s5-qi imbog5teasc5 limbajul.. Dup5 unii autori. cum s-a mai spus. ~ ~ . cit qi in fafa unor copii rnai agresivi.

Nu-1 rnai potolesc laudele. inventeazii peripefii. c i sunt verosimile. Imagineazi poveqti noi. La 4 ani vi-a stabilit in mare misuri o anumiti independenfi vi se adapteazi (ajutat mult prin intermediul vorbirii) la programul zilnic. se observi o transformare a preferintelor copiilor. reapare mereu nevoia de a se intoarce la protecfia adultului (de exemplu. modificiri. fn acest context apar cunoscutele reacfii de incipitfinare. S-ar pirea c i este mulfumit. Incepe s i accepte reguli simple de comportare. cu revolufia tehnici extraordinari. a putea ~ia hotkAel singur. Copilul are tendinfa s i inliture toate indoielile.cheia "lumii dorinfelor" copiilor. La copilul singur la piirinfi se observi uneori o adeviirati "lupti pentru hegemonie" cu bunicii.~aleagii drept ideal pe cei din imediata i apropiere. este si mai grav. fi place yi incearci s i imite zgomotele animalelor. . La aceasti vfirsti copilul nu este uvor de dirijat. incercfind s i . Pe pufini ii rnai incfintii pove~tide felul "Alice in Tara Minunilor". Povevtile inventate de piirinfi trebuie spuse la fel. lupi etc. ci sentimentul de certitudine. Preferi 1-2 pove~ti repetate mereu ~iin aceeaqi variantii. cfind constati c i i se rispunde cu ribdare ~i c i nevoia de a intreba vi de a ?ti este luati in serios. in general. Conflictele care apar pot fi I h u r i t e prin intermediul vorbirii. de la gridinig ~i pfini la vcoali. El imiti pe adulfi in jocurile sale "de-a mama vi de-a tata". Receptivitate qi posibilititi noi de cunoqtere. creeazi cuvinte etc. cu toati dorinfa de a deveni independent. La 5-6 ani comportamentul fafi de adulfi este mai pufin grevat de conflicte decfit la 3-4 ani. in fantezia sa se vede adult ~i erou. Pe de altii parte. inchipuie tot felul de aventuri. s i respecte dorinfele vi chiar s i caute societatea altor copii: formeazi grupuri restrfinse de joc. de ciliuzire in lumea incfilcitii care i se deschide in fafi. face uSoare rime. mama sau educatoarea se trezesc cu diferite intrebiri legate de acesta. Emisiunile de la televiziune din viafa animalelor. copiii ating apogeul activitifii imaginative. cu nofiuni vi exemple din lumea ce cade sub simfurile lui. are crize de mfinie vi tendinte la negativism. Se infurie cfind nu i se fac poftele sau cfind este dominat in joc de alfi copii. Este logic s i . desenele animate. duc la spaime. "de-a doctorul".verifice capacitatea de a voi. din cauza nevoii lui imperioase de miqcare. pe i'nfelesul copilului. Rafionamentul qi fantezia. Povevtile cu stiigoi. pove~tile pentru copii trebuie s i aibi garanfia c i sunt sau pot fi reale. Acum incearci si-vi inchipuie ce ar vrea s i devini. c h d se ive~te vreo dificultate sau c h d este obosit). au luat in mare misuri locul povevtilor de odinioarii.i satisfaci curiozitatea cu logica lor de adulfi (cu abstractiziiri de neinfeles pentru copil). somn agitat. qerpi. juciindu-se cu un cal sau cu o m a ~ i n u f iivi . trebuie s i caracterizeze personajele iubite de copil. Unii adulfi nu vtiu ce s i rispundi la unele dintre intrebirile copilului. odatii cu receptivitatea crescsndi a copilului. "de-a polifistul" etc. incearci sii-~i domine anturajul. Repeti tot timpul "de ce?". d a c i propriile dorinfe vin in conflict cu hotiiriirile luate sau impuse de adulfi. trisiturile pozitive. Este milndru de piirinfii sii vi este in stare s i plfingi sau s i se bati daci cineva ar spune ceva riu despre ei. care reprezinti pentru un observator mai atent . coqmaruri. educatoarei. aviditatea dupi ceea ce este nou. prin victoria binelui asupra riiului. Este nevoie de explicatii simple. A doua perioadi a intrebirilor ilustreazi marea curiozitate. Alfi piirinfi se enerveazi de intrebirile "plictisitoare" ale copiilor. izolare sau maternodependenfi. preferi parteneri de joc de acelqi sex. El se gfinde~tela cele auzite $i invitate. ora copiilor etc. Uneori. "cum se face?". Ceea ce dore~te copilul nu este cunoavterea in sensul intelectual. Acum copilul se gfindevte mult vi incearci s i se exprime. modestia si. Aceasta corespunde intru totul dorinfei lui de a se comporta in ava fel incfit s i fie pe placul pirinfilor. Crevte interesul vi dorinfa de a se juca cu alfi copii ti de a misura in mici competifiicapacitiifile vi puterea. presupunfind c i pirinfii nu se comporti atAt . fn epoca actuali. copilul simfindu-se singur vi frustrat in dorinfa lui de a deveni "mare". Din a1 5-lea an. cirora le atribuie propriile lui sentimente. creSte vi rafionamentul siu. Binele. Copilul participi cu plicere la activiti@leadultului ~ise bucuri cfind este incurajat c i a Gcut un lucru bun. Avteapti totdeauna consimfimfintul $sau lauda pirinfilor. Gustul pentru poveytile cu zfine ~i pentru fantastic vine dupi vksta de 5 ani. "pentru ce?". copiilor mai mari. cu timpul reuvevte s i treacii propriile dorinfe pe plan secundar. curajul. Sub influenfa indeosebi a televiziunii vi a modului de viafi a1 familiei din zilele noastre. Copilul a constatat cii este o fiinfi independenti. pornind de la evocarea unui fapt real. la mult timp dupi ce asculti un basm. fncearci s i placii celor din jur. f i plac povevtile in care eroii sunt animale. cu extinderea televiziunii vi cinematografiei. Spre sfkvitul celui de a1 patrulea an de via@. Imitarea adulwor. alteori. Cfiteodati.

sii priveascii la televizorAmpreun5 toatii familia. hcepe sii-vi manifeste unele indoieli vi sii exprime critici fa@de lucruri considerate p h i i nu de mult ca fiind "bune".). te heci!" etc. Dorevte sii hvete sii citeascri ceasul. Gusturile sunt limitate. incepe sB glndeasck sii aleagti vi sii plbuiasc2. folose~tecuvinte mari. Unii nu sunt ins5 in stare s-o facii. ca vi tot ce vede el la p&in?i. copilul de 3-6 ani p a t e mlnca aproape de toate. care se va manifesta pozitiv odata cu vcolarizarea. IdentBcarea cu alte roluri. c h d copilul lor a Pnceput sii se indoiascii de ele. fixeazii primele schip de convtiin$i vi devin linii directoare interioare ale propriilor sale actiuni. (pag. Se fntlmplii des ca un copil sii spunii: "trebuie mai intli sii t r e a d asta". sii bea din ceqcii.Toate functiile motorii sunt stiiphite *ii dificultate. incepe sii manifeste un interes creschd pentru toate rolurile. aceasta face parte din realitatea nou descoperitii vi ii confer3 sigurantg vi sprijin. Pikinfii nu trebuie sii urmkeasci+i sii menfin3 cu orice pret credinp in "Mov CrBciun". cu critici sau cu pedeapsi Jaloanele de interdicfii date de p&inti vi educatori. Copilul kclinii sB accepte ca sigur valabile fndrumikile date de piirinfi sau de educatoare. exagereazii. pe care le privevtg prin prisma propriilor sale vederi vi dorinfe: "cine miinhci. unele ' Vezi $i capitolul despre ~colar 248-252) ~i cnpilul mic (pag. cu sii m b h c e cu lingura mare. ivi cautii rnijloacele cele rnai bune pentru a face un lucru c l t rnai perfect. b) Obligafii gi responsabilitcifi. de urlt Pnclt sii nu poate fi accepta6 de copil ca ideal de via@. I d e n t i f i ~ e a cu piking intirevte increderea in sine a copilului. imaginea sa despre lume devine rnai realistii. Cel a) Gdndirea logica' ~iplarziJficarea. apreciat?') sau de personaje din unele filrne (Tarzan etc. Incearcii sii facii totul la fel sau rnai bine declt ei. Treclnd dincolo de identificarea cu p&ing. Se simte ca un adult vi ar vrea sB beneficieze de toate privilegiile acestuia: sii nu se culce devreme. el poate actiona rational. fn desenele lui vrea s5 reproduca lucruri "care exist5". pentru desBv&rqiri. fntelege justificarea unor ordine. dezvoltarea copilului mic s-a des5vQrqit. prezinta interes pentru constructii. literele alfabetului vi cifrele. problematica rnai palpabilii. 201-203). De la jocul "de-a mama vi de-a tata" copilul trece la altele experimenthd tot ce poate fi vi face un om. fn cursul celui de a1 qaselea an de viaf5. juclnd roluri potrivite. La 3-3 ?4ani copilul $-a insuvit notiunile de "trebuie" vi "este permis".. chiar vi pe cele rnai fine vi rnai complicate. Adesea se intiimpla ca ascultlnd o poveste sii intervinii cu remarci critice ca: "nu este posibil sii alergi pe apii. Aleargii cu ei vi se bucurii dacii-i intrece. sB meargii in vizite. Teatrul. Rolurile importante ~i costumele sclipitoare sunt cele rnai agreate. de-al vaselea an ar putea fi denumit faza de experimentare a actiunilor planificate. ivi programeazii ce vrea sB deseneze. increderea pe care o ariitiim copilului reprezinti un stimulent puternic pentru dezvoltarea sa.Mama Sf Gpif ul - . Copilul inva@ sii-~i dirijeze voinp. n Cu putin timp inainte. el credea cii obfine lucrul dorit Pndatii ce vi-1 dorevte. Este bine ca aceastii dorin@sii fie Tncurajatii. La aceasti v k t i i . pe cine?" "cine este cel rnai puternic?'. hcepe sii infeleagiivaloarea vi posibilitii@le banului. Cel rnai bine se evidentiaziiactiunile planificate in activitatea creatoare. . prevede de exemplu cum vor reactions parintii: cu laude. dar copilul nu trebuie suprasolicitat. devi continua sB intrebe mult "de ce". sii se intereseze de urm&ile ~i consecintele posibile. copilul ivi apreciazii actiunile. fi place s5 se costumeze. sB modeleze sau sB construiasc8. "cine este iubit. Copilul poate executa voluntar toate mivc&ile. "zlna din poveste" etc. Copilul se ghdeqte inainte. Cu exceptia bauturilor alcoolice. fncepe sii se manifeste vi spiritul autocrititc. Uneori se lauds. Astfel. Descoperii necontenit fapte qi legi chse vin i contradictie cu tendinple impulsive vi vointa lui.Aceastii fazii de identificare care d u r e d cl@va ani vi este in continuii schimbare. Pe plan psihic vi spiritual se anun@ o perioada de stabilizare vi annonie. Acum descoperii cii multe lucruri sunt inaccesibile vi imposibile. c) fndoieli gi critici. inplepciune etc. Dupii 4-5 ani vrea sii joace ~i alte roluri (de animale. copilul clvtigii un nou sistem de referinte. a mlnciirurilor ardeiate sau piperate si a unor conserve. Toate acestea sunt incerc&i de a f i ca adultii. Dar la aceastii vlrstii devine posibilii o adeviiratii glndire cauzalii care-1 ajutii sii inteleagii motivatia vi felul actiunilor. Multi copii cer la aceastii vhstii sii li se Pncredinpze mici sarcini vi se bucurii mult de aprecierea vi lauda ce li se aduce dacii au dat dovadB de inventivitate.

.

cere sii i se spunii o poveste. Trezirea bruscii declanqeazii aproape intotdeauna o stare de indispozifie . Aqa se intelege cii somnul nu poate fi inlocuit cu nici o altii situatie (care permite influente exterioare). atAt pentru starea de siiniitate. Dupii vksta de 3 ani. eqecurile nu vor fi prea sever condamnate. de strsngere a legiiturilor sufleteqti. cum sii bea. cu care sii se joace in pat. Dacii pilriniii (qi indeosebi bunicii) iqi vor schimba "metodele". destins. discursuri sau observaiii.fi tentativa de a se purta discuiii pe care copilul sii nu le audii. Este foarte important ca toti membrii familiei sii m i h h c e cu grijii: "bunele maniere" nu se invaiii prin sfaturi. cu timpul aceste reacfii vor deveni din ce in ce rnai rare. P h i i la 5-6 ani. cu respirafia regulati. i se va ariita cum sii tin2 lingura qi sii apuce ceaqca. Dorinp de imitaiie a copilului il ajuti sii-qi insuqeascii indicaiiile celor vkstnici.). Copilul nu va fi trezit din somn. c2t qi pentru satisfaciia produsii de conditiile materiale qi sufleteqti oferite de mediul familial sau de griidini@. culcarea copilului se va face obligatoriu intre orele 19. sii soarbii zgomot qi cum sii mestece cu gura inchisii.de o schimbare bruscii de atitudine. Astfel de incidente nu vor fi dramatizate. Somnul din timpul noptii este in general rnai profund. Culcarea inseamnii despwirea de pkinti.30 qi 21. d) forfarea copilului d e a msnca dupii "prescriptiile" medicale (de exemplu. vrea sii vad5 neapZrat emisiunea preferati la televiziune sau sii i se aducii juciiria sau obiectul de imbriichinte primit recent. prilej de schimburi de impresii. "Somnul este un proces biologic prin care se realizeazii o inactivitate care asigurii capacitatea de a redeveni activ" (Gesell) . cu un mic c h t e c . Manifestiirile de rnai sus tin d e temperamentul copilului. Dupii 4 ani copilul vrea sii adoarmii cu tat51 sau cu mama sa. Este de subliniat incadrarea treptati in colectivitate (prin intermediul jocului) qi marea importan@a jocului qi somnului la aceast5 v k s t i (ca de altfel in intreaga copil2rie). ci qi cu recuperarea pieselor. Toate succesele copilului vor fi liiudate. Orele de masii in familie sunt ocazii de intiilnire qi de revedere a tuturor membrilor ei.) sau de perioadele de vis. fac diferite strsmbiituri ale fetei. fiind o reuniune qi o comuniune intre cei care o impart. zgomotul vocilor p2rintilor ii dau un sentiment de siguan@. miqciiri de supt. unii copii (mai ales copilul unic la piirinti) doresc sii adoarmii cu uqa intredeschisii. sii nu le inieleagii. in cursul ciiruia se observii cii Qi schimbii locul qi pozifia in pat. Pentru piirinti. 4. de descoperire reciprocii. Copilul se trezeqte rnai tkziu. Copilul d o m e "dus". Unii se strecoarii in patul fraiilor rnai mari sau al piiriniilor de indati ce se trezesc. masa prelungit5. &ii ironii. rigiditate in "manierele" pkinwor etc. Cei rnai mul@ copii dorm in timpul noptii 11 sau chiar 12 ore. in continuare. Comparhdu-1 cu o mqinii. Insistentele prea mari declanqeazii opozitia bruscii a copilului. somnul copilului de la 3 la 6 ani este un test foarte bun. Pentru aceasta i se vor pune 1-2 jucilrii preferate. somnul ar echivala nu numai cu oprirea mqinii. Probleme de somn Programul zilei ~i somnul.2. oscilatii ale globilor oculari. ci numai prin exemple. La vksta de 3 ani copilul adoarme repede qi uqor. dar totdeauna repede. prea 2nvelit etc. Nu este deloc greu dacii o fac qi adultii din anturajul apropiat. pliicuti. Se va respecta. e ) lipsa de confort a copilului (scaun prea scund sau prea inalt. Trebuie sii i se formeze copilului obiqnuinta de a se spiila totdeauna inainte qi dupii fiecare masii. Durata somnului este variabilii. Va fi deprins sii qtepte sii se trezeascii qi restul familiei. Trebuie sii se facii totul pentru ca aceasti despwire sii aibii loc intr-o atmosferii paqnicii. nemiqcat. rnai ales iarna. Unii copii au un somn agitat. cu faia seninii. g) mustrilri ficute copilului pentru cii "nu rniinsncii frumos" sau "nu a fost cuminte in timpul zilei" etc. se refuzii sii i se dea apii la mas. Hrihirea are qi un rol social. moralizki. precum ~ide a se spiila pe dinti dupii fiecare masii.4. de unele incomoditiii (prea cald. Razele de luminii. Programul zilnic al copilului de 4-5 ani este bine sii fie adaptat la programul familiei qi/sau griidiniiei. c ) la masa comunii i se dii copilului sii miinhce altceva decst miinsncii piirintii. Multe tulburilri ale apetitului copilului de la aceasti vkstii se explicii prin greqelile ce se fac in legiiturii cu "ceremonialul" mesei: a) tensiune nervoasL b) proasta dispozifie care transformii in corvoadii alimentarii ceea ce ar trebui sii fie o reuniune fericitii. cu membrele relaxate. Cu calm.). "ritualul" cu care este obiqnuit sii adoarmii: cu o juc2rie preferati.

performante Din cele expuse mai sus la de~voltarea motricitgtii globale si fine. corespund unei revendicki din partea copilului (carenti de sentimente sau lipsa fizici a mamei sau/qi a tatilui). de anxietatea copilului. lumina prea vie. CAnd sunt persistente. Tulbur5rile de somn sunt rare ~iputin importante la pregcolar. Spre 3 ani. limbajului ~i sociabilititii. Aceste tipuri de vise se gisesc aproape la toti copiii ~i au o valoare simbolic5: de team%. La copiii normali. inchiderea copilului intr-o camer5 au o contributie insemnati in geneza acestor fenomene. iar familia va evita tot ce intArzie somnul copilului: excesul de impresii (joc. unul din pirinti o prezenta si la vArsta adulti. vizioniri prelungite gitsau scene violente la televizor.. care se ascund d u p i o u ~ sau un paravan. Visele urCte rare si cosmarurile izolate nu trebu~e s i nelinisteasci pe pirinti: daci se repet5. ci gi imagini fantastice create de inchipuirea lui. rnai ales dac5 revin cu a c e e a ~ itemg. din d) ~ c r k ~ n z r e u dinti si vorbireu in tirnpul somnului se intiilnesc adesea asociate. de pir5sire sau de despirfire. prescolariil trebuie s2 fie capabil de un minimurn de "performante" care se risfrCng asupra organizgrii programului si ingrijirii: . Somnul de amiazi (siesta) nu mai este indispensabil dupi vCrsta de 4 ani. deprinderi. atunci cCnd copiii scrCsnesc din dinti. de pedepsire. La 6 ani copiii incep s i se teami de "umbre" sau fantome interpretate ca spioni. La circa 4 ani. iar alteori de unele tulburiri cerebrale. zgomotele. se pare ins5 cii el povesteste imagini nu numai din vise. spaimele nocturne ale copilului sunt trecitoare. uciga~i. Dupi 3 ?h la unii copii apare frica de animale silbatice. Daci se va provoca in mod repetat scularea brusci a copilului. visul ar incepe la copil spre vArsta de 2 ani. b) Spaimele incep adesea la 2-3 ani. Copilul cere ca lumina s i rimAni aprinsi. a) Somnambulismul este o stare de automatism incon~tient. care vor cerceta cauzele profunde. Ames. 0 mare parte dintre copii nu simt nevoia s i doarm5 in timpul zilei. La copiii la care este necesari trezirea mai de dimineati si la ore fixe (gridiniti etc. fiind descrise si la elevi sau studenti. Se pare cli scr8~nirea dintilor tine cAteodati de unele caracteristici ale oaselor maxilare. tristete. Pirintii consulti adesea medicul. starea de tensiune in familie. B. lacrimi. K. ingrijiri. comentariile despre evenimente neobi7nuite. Ei se viseazi pirisiti in pidure. cu femei sau b5rbati ursti si deformati ("baba-cloanta"). Nu este necesar vreun tratament. se va consulta pediatrul si psihologul. Se consider2 ca fidele numai visele povestite de copil spontan ~iimediat ce s-a trezit din somn. c i sunt prinsi de citre cineva.CopiIul de l I l 6 ani a a si chiar de nervozitate. cu teama de intuneric gi de singuritate. vizite).2. se poate ajunge la tulburiri permanente. face migcki sau actiuni fir5 participarea vointei (incon~tiente). Foarte des viseazi c i nu pot s i alerge. pune probleme nu la aceasti v8rsti. nu se mai ani sperie. spre 5-6 ani (mai ales fetitele) se tem ca sub pat s i nu se ascundi vreun individ periculos. refuzul de a mCnca. adesea. copilul incepe s i relateze vise ocazionale. daci i se pune un intrerupitor la indemCni (care-i permite s i stingi lumina). crize de furie. care se manifest2 prin acte coordonate in timpul somnului: merge. Temele sunt foarte variate. hoti. Shimakawa au aritat c i la copiii care prezentau una sau alta din aceste tulburiri. strigoi etc. Multi autori consideri c i relatarea viselor nu are baze solide decCt spre 7 ani.5. Ele dispar de obicei spontan sau se amelioreazi prin corectarea unor deficiente in mediul de familie.evenimente reale sau i imaginare. Nu se cunoaste cauza: ar fi in legituri cu un sentiment de insecuritate sau cu o masi copioasi. amenintare cu internarea in spital. conflicte intre adulti. Vorbirea in timpul somnului este legat5 ds starea de neliniqte. Copiii au de obicei vise cu animale fioroase ce-i urmgresc. manifestate prin: tipete. Se pot amplifica si persista pAni la 5-6 ani. Convorbirile i necontrolate. in unna unui studiu aprofundat. cel putin o o r i de repaus in pat chiar daci nu doarme. Dupi L. 4. c i nu se pot ap5ra. pentru a indica mijloacele de a le corija.). Aceste dezordini apar inainte de vCrsta de 3 ani ~i pot persista foarte multi vreme. povestile de groazi. luati tCrziu. cu pirinti echilibrati. atacati si "mincati". ora culcirii de seari va fi cCt rnai devreme (ora 19). c) Visele. Abe gi M. Este bine s i se asigure la once copil. expunerea viselor este amestecati cu istorioare ~ . inainte de culcare.

. inapoi etc. Baia de sear5 general&. este adevkat. d) inceplnd de la 4 95 ani: copiaz3 un pitrat. pe 1 h g 3 cur3tirea mai eficace a corpului. Copilul va fi indemnat s i pbtreze ordine intre obiectele personale de toalet5 qi imbrkhinte.golirea complet5 a farfuriei.spaarea dupi folosirea closetului qi dup3 joac3. viirsta. Este bine . . Spre 5-6 ani. dupi 4-5 ani va fi invitat s i mlnuiasc3 robinetele qi s i se spele la chiuveti. deseneazi un omulet din 6 psi. Personalitatea lui va fi submind daci mama sau bunica ii preg3teqte singurg sub c u v h t c3 nu este timp sau c3 este i n d mic. Spaarea pe din@qi pieptiinatul p W u i sunt obligatorii. ci qi a jum3t5p superioare a corpului ("de la b&u in sus") insisthd mai ales ?nzonele cu transpiratie abundent5 (sub@oa&. care nu trebuie s l fie prea caldi (in jur de 363-38. prenumele. Dimineata. "frig". obiecte de toalet5 qi spaat la inde-3 etc. Cu tact qi calm se va instrui copilul ca incephd de la 3 ani s i p a t 5 face urmitoarele: . cutele gatului). se @nepe un picior 5 secunde. se tine pe un picior 10 secunde.s i se *mbrace singur (performan@ pe care el o doregte). b) k p h d de la 3 95 ani: se desparte uqor de mama sa. este bine s i se faci zilnic. Daci trebuie s i plece dimineap devreme este bine s i fie trezit cu b l h d e p din timp pentru a incepe in tihni ziua qi a avea timp sii m i n h c e liniqtit. inplege qi merge in trei direc@i @ainte.s i mearg3 singur la closet.fn conditiile vietii moderne. Oglinda plasati la iniltimea potrivit3 2 permite s i se priveasci in timpul efectukii deprinderilor igienice (spaat.).) qi evitarea pisdogelii sunt elemente care trebuie luate in seam3 pentru a stimula pe copil ca toaleta de dimineap s3 devini o deprindere pl3cut5 gi permanent5. se joaci in grup. . Bunele deprinderi se cap3t5 acum. temperatura apei. scoaterea imbric3mintei de corp (tricouri etc. care s i aibi stabilitate. condime de confort pentru spaare (temperatura din came* cur3pnia qi ordinea din baie.spaarea pe mlini qi pe din@inainte qi respectiv dup3 masi.5"C iarna gi de 35"-33" C vara). unii mai au nevoie de ajutorul unui adult. arat5 linia cea mailung%c o p i d o cruce. . intr-un lighenaq pus pe o misup scundi sau pe o liditi in camera de baie sau in bucitiirie. un copil trebuie s i p a t 5 s i se spele singur. iqi spune numele qi prenumele. prosop. b c e p h d de la 5 mi. exemplul lor. deseneazii un chip de om (^m mod grosolan) din 3 p a i .s3 se dezbrace singur . fqi cunoaqte numele.s i se spele singur. dup3 ce se trezegte. sub supraveghere. . in apartarnentele modeme. Spaarea de dimineap trebuie sP d e v d o pl3cere. se tine pe un picior timp de o secundi. intelege "pe". Este bine s$ se creeze premise (corespunzitoare vkstei) prin care ac@unilede igieni s i capete sens qi plicere. cremii. inplege cuvinte cu opozifi-1("foame". Tonul folosit de p&in@. Pentru ca aceast5 bak s$ fie f i a t 5 cu p l k r e . trebuie s3 se stabileasc3intre copil qi ap3 o "prietenie" care b-ebuie s i dureze toat5 viapi.) se va face cu ajutor p h i l a 4 Y i .s3 aqeze in ordine hainele.a) b c e p h d de la 3 mi: se imbraci cu ajutor. . dupi "ce-qi fac nevoile" (mai ales dupi scaun). past5 de din@) se aqeazi pe o policioari corespunzitoare taliei copilului. si-qi desfaci qireturile. copiazi un cerc. arunci o minge.el poate s3-qi descheie nasturii.) si-qi desiviirqeasc3 cunoqterea schemei corporale qi s i se bucure de aspectul s3u ingrijit. piepthat etc. face un pod din 3 cuburi. c ) b c e p h d de la 4 ani: iqi incheie nasturii. unii copii se scoali singuri pentru a merge la "oliF' sau la closet. copilul va participa la deschiderea robinetelor qi-qi va fixa el singur temperatura qi cantitatea apei din c d .folosirea apei ~i sipunului din abundenp. . Noaptea. punerea de o parte a veselei cu care a mhcat. calitatea s3punului. Obiectele personale de toalet5 (sgpun. Pentru a ajunge la chiuvet5 se va pune la indemha copilului un mic sciunel. Apa rece qi "duqurile" (cu ap3 rece s&ucaldii) se utilized cu acordul qi plicerea copilului. "inhntru". burete. Deprinderile igienicel reprezint5 o component5de bazi in educarea qi phtrarea sinitiltii. "oboseali"). sare pe un picior. sare pe loc qi sare inainte. lbarea in pat il predispune la lene. iqi qtie sexul. Vezi $i"Copilul mic (1-3 ani)". Dintre acestea. deqi ei ar dori s i rezolve singuri qi aceast3 "problemF. e ) bceplnd de la 5 mi: se imbrac3 f5ri ajutor.5 ani. "in afar%'. are o contribu@e maimare de c%re qi a copilului qi infrumusepre a pielii. . deosebeqte m h a dreapt5 de cea din sthga. unii copii ajung s i fac3 un dug "de dimineap' care. Toaleta de &mine@ include nu numai spaarea miiinilor qi a fetei. copilul se va scula din pat.

Stergerea se face cu un prosop cald qi uscat. La fetitele pieptjnate cu cgrare. este un lucru ce se intelege de la sine. Uscarea se poate face cu ' CZderea piirului. asa cum cred unele mame. Nu se va folosi s5pun iritant. cele de la degetele picioarelor se taie (cu foarfeca sau cu cleqtele) drept. a detergentilor sau a unor siipunuri cu sod5 multii. Se poate folosi la sp5larea s5pt5minal5 a p5rului un sampon. Samponul se dilueazii intr-un pahar cu apii si se folose~te doi timpi. nasul. fie cu o mgnuqii. flirii a t5ia deloc din colturi. ci p5r bolnav. curatii. Pgrul in va fi sp5lat ~i apoi cl5tit de rnai multe ori ~i cu nlultii grijii. cu sau f5r5 siipunire fin5. picioarele. fine ca un puf in jurul fruntii si timplelor. Dup5 ce copilul a "intrat" in cad5 va fi 15sat s5 se destind5 in ap5. Cu o perie de unghii se vor cur5ti bine unghiile de la msini si picioare. genunchi qi spate care sunt zonele cele rnai putin sensibile. La fiecare pieptgniitut-5. flirii frictiuni viguroase ~iflirii a-si introduce spuma in ochi. baia general5 se va face s5ptiiminal. Pin5 la 4 ani p5rul este foarte fin. Se prefer5 s5punurile "grase" care cur5t5 flir5 a dizolva stratul fin de gr5sime care protejeazii pielea. PBrul copilului se periaz5 P n fiecare sear5. iar folosirea unui sampon prost. Este interzis5 pieptiin5turain "coadii de cal" pentru c5 firele de plir str5nse si trase de un elastic devin din ce in ce rnai rare. cu lesie. Dup5 baie pielea copilului trebuie sii fie roz5. parttalii sau total5: chelic. Cind copilul ajunge s5 se spele singur. apoi se limpezeste de rnai multe ori cu apii mult5. prea decapant. subsuoarele.cu o perie. niciodatii prea ridicat5. cu mi~c5ri fine. iar la urn5 se piaptiiniiin sensul cre~terii naturale a p5rului. Se va incepe incetisor. suvit5 cu suvig. Fie c5 se spa15 prin simp15 sspunire. Toaleta fefei. gitul. Cei rnai multi copii au p5rul normal (nici gras. din m5tase sau plastic fin. nas si b5rbie). Dup5 virsta de 4 ani copilul va fi obi~nuit foloseascii peria de baie care c5le~tesi face s5 pielea moale. . Utilizarea prea frecvent5 a qamponului riscii s5-1 usuce si s5-1 fac5 mai friabil. Aceste fire mai subtiri nu sunt. Pentru fete poate reprezenta un mic sacrificiu. Tehnica ba'ii. aspri. Apoi se cur515 cu vat5 pavilioanele urechilor. dar in acelaqi timp si de potolire pentru cei nervosi. virsta cind copilul isi face el insusi toaleta ~i cind pe fat5 apar pete de cerneal5. praf sau murd5rii acumulate in timpul jocurilor. Enviitati-1 cum sii s5puneasc5 fata. lngrijirea parului. Se porneste de la gambe. fie . fragil si se incslceste uvor. cinep5. semn a1 unei boli numiti "alopecia"' cozii de cal. b5rbia). De la 5-6 ani. Multe mame cred c5 pentru cur5tirea fetei trebuie s5 s5puneasc5. fire de piir care se regenereaz5. se smulge o parte din firele p5rului. dup5 fiecare sp5lare. Pin5 la 5 ani fafa copilului se spa15 cu ap5 obiqnuit5. Periajul. iarna se poate aplica seara o crem5 cu lanolin5 in strat foartc fin. f5r5 a freca qi f5r5 a ciufuli p5rul. Este necesar ca tunsul p5rului sii fie f5cut in directia cresterii. Pentru bgieti. pix: creioane colorate. s5punirea este necesar5 o dat5 pe zi.in sfirsit . Va fi sters de umezeal5 rnai intii prin tamponare qi apoi prin frictionare riguroasg si rapidi. s2 se schimbe locul c5riirii. Temperatura apei de spjlare trebuie sii fie potrivit de cald5. o va face el insusi). se va avea grij5 ca. pentru a nu da p5rului bucla definitiv5. cu minutiozitate ~i insistent5 pielea copiilor care la aceast5 v5rst5 este plinii de praf. Tuns~ll pu'rului. degajarea colturilor poate antrena formarea de unghii incarnate. ar avea efecte nefaste. Apoi va fi s5punit peste tot (sau dacii este destul de mare. 0 bun5 frictiune (in ap5 qi dup5 baie) constituie si un tratament care este stimulant pentru copiii lipsiti de vigoare. Nu se tunde p b l "psn5 la piele" cu ma~ina de tuns pe ceaf5 ~i inapoia urechilor. Spa'larea pa'rului. Se periaz5 in oval prin miqc5ri circulare pentru a activa circulatia singelui. De indati ce copilul iese din ap& va fi infiisurat cu un prosop mare uscat bine inc5lzit si putin aspru (in. frotir). c515torii etc. care nu iniispreste pielea. curat5 si moale. obraji. La multi copii obrajii sunt uvor crgpati. Dac5 nu sunt conditiile necesare unei b5i generale (lipse~te instalatia de baie. f5r5 frictiune (frunte. in astfel de conditii. niciodat5 cu brutalitate.) copilul va fi obisnuit s5-si spele cu ap5 curent5: miinile. uneori s2-i ungii. Se aleg de preferintii perii din p5r de porc sau de cal (nu de nylon). Pin5 la vksta de 4 ani este bine ca p5rul s5 nu fie ljsat lung.Copilul de la 1 la 6 ani ca baia sii se fac5 inainte de culcare. Se periaz5 in toate sensurile. mama are datoria de a spiila bine. frig in cask excursii. dar cu un s5pun de bun5 calitate sau cremii de ras. pentru a-1 cursti de praful acumulat P n cursul zilei. Nu-1 certati dac5 la inceput se spa15 ca "un pisoi" (gura. s5 frece ~i s5-i fac5 s5 luceasc5. nici uscat). Dup5 6 ani se poate folosi peria din p5r de cal. efilind vSrfurile si 15sind ceafa liberii. Se va folosi o perie moale din p5r fin. Unghiile miinilor se taie rotund.

soarele q mi~careasunt factori de o i importang capital5 in ciilirea organismului copilului. in timpul mersului. copilul va purta ghete sau cizme. canadiani (din fibre sintetice sau doc) ciptuqit5 cu blani. ghindele au pentru copil un sens profund. Se vor folosi numai obiecte de ?mbrichinte cu croieli simple pentru a fi uqor imbricate qi dezbricate. dar rnai ales la vksta de preqcolar. copilul s i nu stea in cask ci si-qi duci viafa in aer liber. oferi copilului plicerea de a se bilici. Pentru a descurca p m l dupi spilare se va folosi de preferin$ un piepten din os. Tesiturile din in qi fibre sintetice sunt mai putin permeabile. de descoperire qi stimulare a talentelor. Hainele nu trebuie sg impiedice miqc3rile corpului: vor fi croite ~ilucrate lejer pe piept. cochiliile de melci. il preocupi ~ i . Va fi dojenit clnd calci pufin cu vlrfurile piciorului iniuntru qi va fi indernnat s i faci unele exercifii ca: mersul pe vlrfurile picioarelor. urmati de fortificarea musculaturii. deoarece corpul pierde o cantitate mare de cilduri la mlini qi cap. dar nu se va pierde din vedere elementul estetic. in zilele cilduroase. de valoare stabilg. i dar se simt din plin. florile qi crengile cu frunze pe care le poate pipii au o putere de atracfie q dau o satisfactie care nu pot fi explicate.un uscitor de m l n i reglat la temperaturi medie. in anotimpul rece: pulover din llni. RuFaria de corp va f i din bumbac (se eviti contactul direct a1 fesiturilor din fibre sintetice cu pielea). Iarna se recomandi pantaloni lungi care se fixeazi cu un elastic trecut pe sub talpi. iar fetitele . castanele. Trebuie %cut tot posibilul ca la orice v k s d . ii procuri o satisfactie afectivi. Timpul petrecut in aer liber are pentru copil qi avantajul miqcirii permanente. fn lipsa gridinii qi pentru locuitorii oraqelor mari trebuie ciutate posibilidfi de a pune pe copil in contact cu natura (parcuri. gara. Piciorul copilului se dezvolti cel mai bine clnd aleargi pe un teren neregulat. fesiturile cele rnai potrivite sunt cele din bumbac qi l2ni. Igiena picioarelor. Pentru copii. Pentru prevenirea piciorului plat copilul va fi lisat si-qi petreaci zilnic clteva ore desculf sau in papuci cu talpi subfire. se ofilesc. flnanile arteziene. Orice pantof are un plus de lungime la v M (de un deget) pentru creqterea piciorului qi pentru miqcarea in fa@. alergare pe iarb$ exercifii de apucat cu degetele picioarelor. Hainele care se poarti pe deasupra. locuri de joaci. Pentru un copil intre 3 qi 6 ani o gridini este o comoari de neprefuit. nu din plastic. Pentru pistrarea unei culori frumoase a p m l u i se recomandi o limpezire finali cu a p i limpede. pentru somn se preferi pijamaua. Elasticul nu va fi prea strlns.1 impiedici s i se plictiseasck Jocul are qi valoare intelectuali. iar piciorul transgiri). copilul va sta complet dezbricat qi desculf. favorizeazi transpiraga. umezeali sau radiafii solare excesive. daci se dezveleqte. Este important5 perrneabilitateahainelor pentru aer qi lumini. crengute care se rup. imperisabilk spre deosebire de flori. pisici. un lighean mare intins) care se umple zilnic cu a p i proaspiti. Jocul qi jucgriiIe fac parte din nevoile fundamentale ale copilului. Cizmele din cauciuc sunt contraindicate (nu tin cald. pentru tr%nicie. Vara.). pentru a nu rici. Aerul. Pentru un copil mic sunt necesare 6 tricouri qi 6-10 perechi d e chilofi. Clnd soarele este puternic va purta o pil&ie. Vegetalele exercid o actiune bine%citoare. intr-un loc insorit se instaleazi un vas (cadi din plastic. Iarna. copilul p o d pantaloni scurfi cu bretele. ceva rnai s t r h s e pe spate. La familiile care au curte. Thiilirea prin iarbi constituie o mare destindere. Piepdraqele pot fi fotosite pentru fixarea ciorapilor lungi. p8siiri de curte). copilul va fi lisat tot timpul afari. 0 atracfie deosebiti o constituie pentru copii gridina zoologici. precum qi de exerciliu de . Adesea copiii cer inso{itorilor s i meargi prin fafa unei curfi in care qtiu c i sunt animale (c2ine. Copilul in repaus riceqte mai repede declt cel care se miqci. aeroportul. ferind corpul de ricire. Importante sunt din ciciula qi mhuqile. incilziti la soare. care se spali uqor. Pantoful prea mic este la fel de diunitor ca qi cel prea mare. Se aleg fesituri moi. o grimadi de nisip. 0 curte cu gridini care s i satisfaci nevoile de joc qi de miqcare ale copilului trebuie s i aibi un teren liber qi un colf cu umbr$ unde se aqeazi o masi mici qi un sciunel. se adaugi cele din fibre sintetice. Foarte buni sunt ciorapii-pantalon. Se recomandi s i poarte pantofi solizi (nu ghete) cu talpa flexibilk cu fixitate suficiend pentru ca vihful piciorului s i nu alunece in v&l pantofului. paltona~ stofi. Pantofii "balerini" nu sunt corespunzitori deoarece sunt ascufiji qi prea decoltafi in fa@. sikituri. Pietrele. Dragostea pentru animale nu este totdeauna u$or de satisficut.fustife. bazine de inot etc. Imbr5eibintea trebuie adaptat5 mobilit2fii mari a copiilor qi anotimpului. De aceea.

din nestiintli. i DupZ viirsta de 3 ani multi copii i ~manifest2 dorinta de a participa la treburile gospod5resti (fetitele cur512 n~azk-e. ilustreaz5 dimensiunea importantei jocului la aceastii vlirstii. jocul cu alti copii i'l formeazli ca personalitate: pe de o parte invats s5 coopereze. sportul estr o asigurare itnpotriva pericolelor civilizatiei (defonnsri ale coloanei vertebrale. S-a dovedit cli exercitiul fizic corect fiici~t permite o mai bun2 dezvoltare a aparatului cardiovascular si a celui inspirator. de modelare: deprind plscerea de a decupa. spiritul creator nu se dezvoltB. iln raft dintr-un dulap unde s5-si i p5streze jucsriile. Unii copii trebuie dirija~i. lipi si colora. Se poate oferi un sertar dintr-o comod5. pan5 la uitarea de sine. apoi sunt p5r5site sau demontate. cum an1 mai spus: c5qi de colorat. Va f i lasat s5-si caute singur jocul dup5 preferinte ~i dispozitii. obezitate. Alegerea jucjriilor pentru un copil trebi~ie tin5 s5 seama de viirsta sa 111ental5hraport cu vhrsta realli. jocuri de constructie simple. jocuri cu m5rgele. DacB apeleaz5 mereu la insotirea si supravegherea excesivii a unui adult. Nu toate jucjriile au valoare educativ5 (cele rnai scumpe nu sunt si cele inai potrivite!). Concentrarea si ardoarea cu care copilul se poate cufunda in joc. lucru inanua!). La aceastii vfirst5. nu qtiu s5 deseneze si nici nu manifest5 interes pentru desen. Desf5surat in aer liber. Contribuie la dezvoltarea arn~onioaslia corpului qi a miiltii. Juc2riile complicate retin atentia pentru putin timp. b5ieti modele simple de automobile.). pentru fetite). Pentru ocupatiile "statice" se vor alege. cu inteligentri. s5 joace cinstit. Pe IhngB faptul cB este rnai "interesant" pentru el. C5nd practicii un sport copilul se va dezvolta mai bine. intrarea i'n colectivitate fiind astfel preg5titB (rol social). Gimnastica este un sport complet care se poate practica i'n toate anotiinpurile si care se poate i'ncepe . Spre 5-6 ani i se pot repartiza mici sarcini "cu r5spundere". Nu sc vor dlirui copilului multe juciirii deodatli. loto cu imagini. initiativa. pe de altii parte. o roabli etc. ar putea produce pagube. lSi esersea~ii deprinderea de a imbr2ca si dezbr5ca p5pusa. copilul poate fi dirijat spre anun~ite sporturi pe care si5 le practice sub form5 de exercitii '-de i'ncep5tor". imaginatia. codite de la fructe. L. pentru c5 ii confers iln sentiment de i'mplinire si mfindrie si canalizeaz5 'Ijocul" spre activitate practics "util5". Aceast5 tendint5 trebuie i'ncilrajatli. Nu trebuie evitate a zilele rnai reci sau chiar ploioase. a jocurilor de constructie. de interesele si capacit5tile sale. aterosclerozli etc. mozaic din plastic. sli nu triseze. Trebuie i'ncurajat jocul i'n societatea altor copii. ~i iubitii mai bine. rnai bune le@ti~l-i altii si va fi cu rnai i'n largul s5u i n viata de toate zilele. care poate fi manuit. 0 p5pusii mare si scumpz nu va place i'n mod obligatoriu mai mult declit una comun5. constituie un "parc 3e kehicule" cu care imaginatia lui i'si poate da frBu liber. balansare. fac pr5jituri impreun5 scot cu mama.Copilul de la 1 la 6 ani indemiinare. tricicleta. cu veselii.egalii. Trotineta. ajut5 la miiturat. in timp ce altii. cu conditia s5 fie bine i'mbr5cat. Nu se va interveni cu fr5niiri deciit atunci chnd. tobogan). de sexul. Copilul are nevoie de libertate in joc. spa15 "rufele" si ~iasele Pentru etc. Spre 6 ani se introduc jocuri cu cifre ~i litere. Din chnd in ciind poate primi o recompenss. "cercetate". iln cuEr. jocul dB prilej copilului s5si descarce surplusul de energie si contribuie la cBlirea si dezvoltarea arn~onioasli corpului. Va fi i'ndemnat ( ~supravegheat) ca dup5 ce s-a ji~catsri.a sfatul medici~lui pediatru. de care copilul va profita toat5 viata. mod discret. va avea mai mult5 Cncredere i'n el. s5 i'n iniete s5 se joace singuri.tot atht de bine ca altii de 6 ani. Romanii au spus-o i'naintea noastr5: "Mens sana in corpore sano" (Minte s5n5toas5 711 corp s5nstos). isi pune v i a ~ a in pericol. cei mai multi copii iubesc i'nc5 jocurile de miscare (alergare. 0 mobil5 i'n miniatur5. Trebuie stiut i'nsli cli un ai~trenament excesiv si condus intr-un mod inconstient poate avea consecinte nefaste asupra dezvolt5rii copilului. le striing5 si s5 le pun5 la loc. rochite de schimb si resturi de tesiituri pentru piipuqi sunt preferate de cele mai millte fetite. avioane. deoarece il plictisesc. s5 spun5 adevirul. de viirstii apropiat5. lucru manual (de cusut si tesut. sterg praful: iar b5ietii la activitliti in aer liber. mingea sunt potrivite pentru jocul in aer liber. Pe tern~enlung. dar in acelasi tirnp capiit5 gustul c5qilor cu ilustratii. relationarea cu alti copii se face cel mai bine prin joc. tractoare. Unii copii de 4 ani deseneazri. i'ngrijirea animalelor.

jucikiile ~i pirintii il ajuti pe copil s i . mai ales de fetite. ci este bine codificad. f51-i prezenp pikintilor. Spre 5-6 ani copilul poate merge la cursuri de inot organizate in grup ~i conduse de un specialist. .Tofi copiii ar trebui s i invefe s i inoate ~i s i se antreneze in mod regulat. plicuti. frumusetea corpului. Unul din scopurile procedeului este de a duce pe copil la o autonomie compled in api ~i de a-i uSura dezvoltarea psihomotorie prin m i ~ c i r i in mediul acvatic.). Bicicleta se practici devreme.de la cada mici se va trece la cada mare a familiei. Pe Ilngi efectele de gimnastici "corectivi" (picior plat. de tabli galvanizad. plicere) ~i indemlnarea celui ce introduce ~iasisd pe copil in api. Undele mediului acvatic. .~structureze spatiul siu i ~i s i cunoasci propriul corp.pe m i s u r i ce copilul crevte s i se acorde o perioadi mai prelungiti imbiierii. de stimuliri care intervin in aceasd experieng. Dansul clasic sau ritmic este foarte apreciat. de plastic gonflabili.baia zilnici s i fie primid cu plicere de citre copil. este considerat ca un joc. respiratiei ~icirculafiei. . jubilarea motorie constituie prilejuri de plicere unici pentru copil. la marginea rlurilor etc. temperaturi): este de mare importang ca in api. . Singurul inconvenient a1 acestui sport este c i se practici mai mult in sali. deoarece copilul simte uSor anxietatea lor ~i nu progreseazi. Contactul cu apa. in practici.). perceptiile senzoriale. paralele. Am vrea s i precizim c i tentativele de a i n v i p pe copil s i ''?noaten sub vksta de 3 ani trebuie E c u t i in bazine speciale de citre adulfi priceputi. gratia. inele) ~i dezvolti supletea.Se verifici starea apei (curitenie. se contribuie la stimularea ~i transformarea unui "bebe-asistat" intr-un "bebeautonom". instabili. intre 3 ~i 4 ani se poate trece la bicicleta cu roti mici. copilul s i nu aibi senzafia de frig. La familiarizarea cu apa. Este un sport excelent pentru dezvoltarea aparatului cardiovascular ~i a musculaturii membrelor inferioare. . Trebuie ~ t i uc i autonomia completi a copilului in api t apare h t r e 24 ~i 36 luni. are un efect bineEcitor asupra copiilor timizi. Nu se pe incep ~edin{ele inot daci pikintii nu pot merge la de bazin declt o d a d pe luni (ar trebui s i fie luat totul de la inceput). instruirea nu se improvizeazi.iitoare. Natafia (inotul) este sportul cel mai complet ~i cel mai adaptat pentru o dezvoltare armonioasi a corpului (mu~chilor). De cele mai multe ori.vara. bineinteles cu "asistenla" atenti a mamei. . . constituie un mijloc de a creSte faculdtile sale fizice ~i psihice. Se poate practica de la 3 ani. cu jocuri in api ~i cu "bilicealii". de cfiteva ore in fiecare zi. Mersul (drumefia. plimbarea) este o activitate a timpului liber din familie.Se previd ~ e d i n t e regulate ~i suficient de apropiate (una sau doui ~edinte siptiimlni). Se ?tie c i fiinp umani nu f o l o s e ~ t ed e c l t o parte din posibilititile sale psihomotorii. Gimnastica imbini elemente de dans ~i acrobatic cu exercitii la aparate (bari fixi. in jurul vkstei de un an. agilitatea. b l m i . Aerul din jurul bazinului trebuie s i fie curat ~i cu temperaturi corespunz. modul cum este acceptad apa de citre mami (teami. in ultimii ani s-a ficut mult zgomot prin mijloacele de informatie pentru marele public despre "sugarii-inodtori". Sedintele sunt progresive. inainte de a lansa un copil mic in api ar trebui: . Bogilia de senzatii. in fiecare zi copilul va fi dus la plimbare (1-2 ore pe zi) iar in vacanfe "drumefia" va fi in functie de v h t a copilului.Mama sf copilut chiar din perioada de sugar. Este vorba de o motricitate adaptati pentru mentinerea la suprafati ("inotul clinelui mic"). La inceput (^m jur de 1 ?4 . de climat ~ide relief. . Numai dupi aceste pregitiri prealabile se va trece la ceea ce preconizeazi unele cercuri de pirinti: la adevk-atele exercitii de "bebe-inotitori".Pikintii in$$ trebuie s i fie obi~nuiti s i le placi ~i apa. un rol important il au relatiile "mami-copil" ~i "tati-copil". Desigur nu se poate invita crawl (craul) sau brass la 6 luni! Pentru a se ajunge la coordonarea miy2irilor ~i respiratiei trebuie aSteptat 5-6 ani.2 ?4 ani) copilul este in stare s i meargi pe tricicled. deformiki ale coloanei vertebrale etc.Se alege o piscini cu antrenori (monitori) special formati pentru copiii mici. abdomen mare. se fac sub supravegherea antrenorului ~i se adapteazi la fiecare copil. negativi~ti. S-a spus c i scotlndu-1 din scutece. in curte se va improviza un "bazin" in care copilul s i se biliceasci toati ziua (cada de plastic. Introducerea precoce a copiilor in bazine ar perrnite o obi~nuire precoce ~i originali cu apa. cal.

pisicn. a Patinajul dezvoltii detenta. nu sunt suficiente. are influent5 asupra muschilor gambelor si s coapselor si asupra siluetei. turbarea. vor duce la gambe putenlice. patincle cu rotile. parazitoze ale pielii ~i intestinale. cioara. i n incheiere. diferite insecte etc. Copilul trebuie s5 tie imbriicat cilduros.peste ani. de rni~care de contact social. . in cresterea. Poate fi fnceput la 3 ani.Un considerent major trebuie s5 fie talia animalului ales si necesitjtile sale de miscare: un c2ine foar-te mare este evident nepotrivit pentru un apartament sau o locuint5 de oras cu gr5din5 micli. bicicleta. si In foarte rare c a ~ u r i . Mai mult.si sunt inc2ntati dac5 piirin~iile permit psezenta in cas5. D u p j 3 ani si p2n5 la 5-6 ani. a unei atmosfere agreabile. toxoplasmoza. alergii respiratorii. schiul. broasca. Problema care se pune inainte de alegerea si achizitionarea unui animal de casi este responsabilitatea pe care o poart5 intreaga familie fat5 de acest animal. inrudit cu dansul si care dezvolti echilibrul. ce trebuie respectati la alegerea unui animal de ctlsii. corbul. mic cum ar fi: o pisic5. mai rar pot transmite boli ca: boala ghearelor de pisic5. patinajul. Animale si pis5ri neobisnuite tinute in casi: g k a . este ca acesta s5 re potriveascli particularititilor climinului si situatiei ian~iliei. Tot inainte de alegerea animalului se va cere sfatul medicului pediatru care va avea in vedere criteriul v2rstei potrivite a copilului. Pentru copilul unic la p5rinti. dansul ritmic. inaintea alegerii trebuie verificat dac5 exist5 posibilitatea c a p e durata vacanfei "odorul" poate s5 fie liisat in grija cuiva. zbenguiala sunt necesare. curajul. Un animal oferg copilului o alternativ5 de investirie afectiv5 ~i se supune unei nevoi instinctive de societate. colibaciloze. Mici problerne de educatie Alegerea unui animal de casii.Copilul de l a Patinajul este un sport tehnic nu totdeauna accesibil.I constituie costul de intretinere: un d i n e mare poaLe ti o problem5. Copiii iubesc animalele . Instruirea se face la inceput sub formi de jocuri. Copiilor rnai mari le place adesea s i simt5 responsabilitatea depling pentru protejatul si prietenul i lor. Se recomandli ca i animalul s5 fie exarninat la achizifionare si periodic de un medic veterinar. Copilul poate fi martorul (intr-un mod foarte natural) a1 ritualurilor nuptiale ~ . Animale ~ip5sliri de cas5 cu r5spAndire 1arg5 sunt: csinele. ggina. pestisorii etc. hamsterul. st5p2nirea uesturilor. psittacoza. dresarea. canarii. De aceea. Vacantele pot f problematice daci animalul nu poate insofi familia. experienfa pierderii sau a decesului prietenuluianimal ar putea fi un ajutor in trecerca peste durerea provocatii pri~t pierderea celor dragi . copilul trebuie s5 fi beneticiat de odihnii ~i de o mas5 consistent5 (dar nu copioas5). inainte de a schia. ingrijire. Sedintele nu trebuie s5 fie prea lungi. Jar mil~chii bratelor si ai spatelui nu se \lor intiri. la jocuri trebuie sii se adauge una sau dou5 activitjti din urmjtoarele sporturi: natatia. O alegere potrivitli pentru astfel de conditii o constituie un allimal . Copiii sunt inc2ntati in a coopera la ingrijirea animalului si trebuie incurajati s5 vegheze asupra tuturor necesitritilor lui. porumbeii. ~i eventuale st5ri patologice (alergii). soricelul. asigurarea unui culcus. Gtija de zi cu zi fati de animal contribuie la educarea copilului.7. un criine mic sau o pisiciirezolv5 parkial nevoia de joc. iepurii. papagalii mari. crestere. salmonelo7a. Jocul de-a v-ati ascunselea.animalele crescute in cas5 r e p r e ~ i n to amenintare pentru copil. supleyea. Prima conditie. La copiii mici este un excelent exercifiu de pregitire pentru schi.2. echilibrul.al na~terii i puilor. hamster. un c2ine de aparta. Pieptsnatul. Patinele cu rotile reprezint5 o formu15 de sport foarte r5sp2ndit5 a tuturor copiilor.I 4. cu ameliorarea echilibrului si motricitiitii. 1 I . Pentru copilul de la o r q schiul este un bun mijloc de a profita de altitudine si de un climat s5niitos. in timp ce fntrefinerea unui animal rnic este mai lesnicioas5. gimnastica. dar greul si munca responsabili si constant5 va ciidea tot pe umerii adulfilor. plimbarea. Antrenasea copilului in activit5file gospoditresti constituie un mijloc excelent de c5lire ~i de inseqie social5. eventual cu casci pe cap ~i cu ochelari fmpotriva reflectiei rx~elorsolare. papagalii mici. ornitoza. un iepure de cask Un alt cnL. Dintre bolile transmise dc animale cele rnai frecvente sunt unele urticarii. un cobai. protectia ! I I 1 I ! i I I 1 . dezvolt2nd simtul de rispundere. Schiul este un sport care poate fi practicat foarte devreme si care face parte din viafa zilnici din regiunile munroase inz5pezite. cobaiul. am vrea s5 preciz5m c5 jocurile obi~nuite oric2t ar fi de indispensabile ~i de pl5cute. urafia.

Recompensa nu trebuie infeleasiiintr-un sens restriins (dacii va face un anumit lucru sau va fi "cuminte". precum ~i orice act de nedreptate. sii mbiince. a deveni disciplinat in vederea unei inseqii sociale eficiente. fapt pentru care instruirea animalului de casii pentru curiifenie este esentialii. c ) mediul familial. sii se spele pe miiini. revendiciirile unor psihologi in favoarea copilului au fost adesea g r e ~ iinterpretate. reprezinti cel rnai bun stimul pentru comportarea "corespunziitoare" a copilului. Copilul care frecventeazii griidinip se deprinde sii se scoale la ore fixe. memoria deficitark dificultifi de infelegere. sii se imbrace ~i sii se dezbrace singur. tulburiiri ale auzului sau viizului.fl contradicfiile ~i lipsa de unitate a adulfilor in probleme de educafie. Mai periculoase sunt contactele copilului cu excrementele animalului. timiditate. copiii trebuie instruifi sii nu se "tutuiasc4' cu ele. Pedeapsa este indispensabilii pentru unii copii care au comis o fapti interzisii. Autoritatea parintilor se miirginea altidati la a da ordine care nu tineau seama de personalitatea copilului. disciplina ~i iar viap in colectivul de copii acfioneaziipozitiv in sensul socializiirii lui. Animalele trebuie vaccinate conform legilor in vigoare. cu mici festivitifi vesele. sii aibii un program ordonat a1 zilei. ciipu~e) preveni in pot mare miisurii aparifia unor afecfiuni la copil. Pe de altii parte.Mama si mpitul impotriva parazifilor (purici. Pot f i descoperite acum unele tulburiiri uvoare trecute cu vederea piing la frecventarea griidinifei: dificultifi de atenfie. pentru cii ar duce la un comportament condifionat. Pedeapsa dreaptii ~i adaptatii g r e ~ e l i iil elibereazii pe copil de sentimentul de vinoviige. pedepsele inutile. Fa@ de animalele care mu~cii. neindemharea. destinsii in farnilie. Unele din aceste deficienfe pot fi corectate p h i i la intrarea in ?coal% . copilul resimte mult mai dureros retragerea afecfiunii ~i indiferenfa piirinfilor.eventual . dar in acelqi timp este necesarii o autoritate vigilentii pentru a-1 inviifa limitele puterii sale. defecte de vorbire. Prograrnul de instruire ("lecfiile") il pregiite~tein vederea ~colariziirii.cu psihologul de la dispensarul policlinic. respectat in nevoile lui esenfiale. b) starea de skiitate. organizate spontan. Principalul sfat dat de psihologi vizeazii formularea ordinelor: ele trebuie sii fie totdeauna clare ~i precise. t inciit unii educatori au considerat cii nu trebuie nimic poruncit ~i nici interzis copilului (s-a creat chiar un curent d e "educafie antiautoritarii"). Conduita corectii este la mijloc: copilul trebuie. d ) adaptarea cu colegii de griidinifii ~i cu educatoarea. va ciipiita o priijiturii). nu sunt uitate niciodati de copil. e ) a promite o recompensii ~ia nu respecta promisiunea ficutii. zilele noastre. c ) a speria copilul cu pove~ti groazk d ) a promite o pedeapsii pentru mai t k i u (copilul uiti delictul!). Admiterea la griidinip se va face in funcfie de: a) gradul de maturitate fizicii ~i neuropsihicii. ao aplica vreodatii. de concentrare. b) interdictia sii m b h c e (ca misurii de disciplinarii). Recompense yi pedepse. sii fie pe infelesul copilului. Atmosfera skiitoasii. intr-adeviir. Gradinip. Vksta la care un copil poate frecventa griidinifa se va stabili dupii un consult cu medicul pediatru ~i. "desc&carea" nervilor unui adult. sii nu fie retrase. Nu sunt necesare pedepsele corporale. Sunt interzise: a ) ameninwea cu biitaia.

IILI c\lc :.LI si c311tit2ti 11.).i~!!iui.:ii 111ici. . :~-i.r!jogcilS.::L%:L .!-rnc:llrl i.o(.3.yc.o:~:~nu~:~lui.ului indust] ia! trcbuic s2 tic.....II.~ l :~I I ~1 !!i1.ipi. in:!intc dc ti~lo>irc.!:':I.~:~i't::~ ~ 2 : p~ ~ ~ P C I I L I I ~ I ! ..:'l ~?o:it.iilol:dl nu se ii>lo..~.. .lio\~rc se impun r2titt..e~lti:~t~a 11>di~8i:i . ~ r a l u i ~ :: iupil3ri.i [ ~ i i i ~ .!i.! 1.clc.ir..od. !~liiir~te f.I I:! vlirs:a it.po/iti~ ? : s ~ e r i l i l a ! . Inaintc Produsc ilin cereale.71cl .t>(iit\r~ li nlc~~tiori.ilc p~-oduc?:oarc i n amt. !.exc.i~ii.c I Iai r c ~ t .(::! ~na:\tic::-0:-i~: pre/c~!t:~ ~~~clitiilnca c. (: ~ 1 .c.c:lc c ~ ? tc.rcspunzriros (in inciperi uscatr 1'5coroasej sc pot c\cept~..l. Kc! (1s 1'1~11ctc l e c ~ ~ r n e~ n o r c o v .).:~LI gust .~:~-zi~:':...I:! *.I I I~~. Produse industride pentru alimentatia sugarului G(':ic~i-c:iiiri. h2:-tit wi: ~la:. r t i l ~ ! ~ 13iodul clt prepayarc.::.nesr~:c)care neccsits :!~fi. i. p u n ~ dc: hl!rtic : i i i 1-1 f~iy tclcr.ire p::rro.r.! .c):li:~::.::~c j . .jit'>t..t>du<ului :pc!hl-:. 5'k idac2 !r7. .. I"ICI:LI~..B ../. i ~ i cc11itniirz n1.ik: .~iC.-c x rc>s~:>pe. c1~stiii. D i p ~ r ~ t : ~ i c I r ~ s t ~ . s i .e \:a :. F'tociu .fatS cie n~cciic i (care a:.hl!cit~c. c 21~ ~ I C C . zcamil) sau i:~.i~tuic c'!c.t.5. r:ilr.:!.: \'I 17ik ctlrcparsrc inst:unt). I\:-L.Lnelc. c ~ ! .ll i)r%. Il2ilnii ile orrL.-< ..1!if'elat5 !a p:~!parc. i ~ ~ g .. .. :t.i . ~ Eiic it.\c:.: c.d (c~liiilc tie 4 a li iic~~t..c~x-c in parti. -'ju.i!)?i>.:lrne ctc.i. :.itelr?r adnpt:ttc i p311iai adaptntt.tnticiiugarului si copilul~~i i c ~ n sunt prcicntatc adaptate)..c:~. c L ' ~ c ~~ s ~ .al:lbilitulc. .L. Si aczstca din ~ ~ r i ~ l f icontinc: un singul.i iII!rO.ids>. S\.p~-odusc. t i i s 1t G .5 sru!lji.!/ . ~td. ~i. LI!. c r ~ ~ i i. trei i ~ L r~i:ccsiit^: I /al~ar:i~.~'~i.ci:ornalldat).u hi. . Prc~dustle iaplc destinate alimentatiei cugarului de :. niol-" (pcitwi.I.!?qui proJu!.!r:i l ~ i l dc l.Li <.< i.p~~:it:_~lu~ c.i \c p!. jn t ~ n I !.. i ~ ~ i .11 ALI Lln .1ir5 L.iInpl:~ fi:1!?5(pcnt~-11) L I . c-oinpozit i:.xu ~ m5r. avantaijul cB .u i t ~ ~ ~ ~ l i amcalal nu prvvrid alt!ii)<i u !Jc pc l c c.:~a~guG pl.i!sau legu:nc (Innrcov cu . (si cantilatea de p~-i)dus .ld5 :.-s dc: !:.4 lc.c pc 4c : ..ialc dcstlnalc. clocot (ae poatc !olosi Gropui dc ?:~har). iLsi.irl!a]-. l i I t I :nc!it. ~. 1:) 1 ..ca zahrlr~llui.:.lu li:X~il(':) :. ? u:!c. t.. L.I ~ I I ! ~ I ~ :''L3~ib\~".CLLzal6r i n concc~~tr:~~it: ... t-'! cc\mpoi. plcrcic.:~l: la1 dc:~?r:!~.~salul dlii \. ~ ~ ~ s c r iI: s t111 lirnb:~ion1Ln2: compo7itia F:epa!*a.I !::c p n~ 1'1 .?k)il5.:~nc. !iil. ! ~ l ( j .ia:nha!ai~~l e:tc in m r e pcrfcc.iB L. sau pot avva adaosuri icel-calr.. rc.: .. pulbcrca es?? ~ i L: 5 ~ m5r cu :..-~:ri i u 3' calJ5.L f 2 f ~ i ' ~t'r)?tl'~l. G. .)pil~~lca1-.r. pun$ :c piastic.tor.itc.1( i\irc.~l?iic:!.... rrl5-caihui::..itre f:lbric.epccla c%nc. d~ili-~:~!:ya u i:ca i-. 223 .'.i.c:r. B0ic~il1~1 15 .~l?ilita:cal produsului: b) se con11-oleaz2 tic f5inu:i c!c ccrcalc.)c <.. birn?.. gu-. la fii..l!-5 pcnti-Ll 24 de OX: )i \e P~S~~.. Ijhrlc:itici ?i dut'at:~ clarit va1al~iiIt. ) . v21-stade ia c31'e se poate aclniinixtra all f(3ii D ~ C ~ C I .I I ~ ~ < : L I ~ I I ! I~\ .i~! r.I.l.i U L I I .!h: . l ~d c c s t ~ .~ril din !..jipcsti~ ~ 2 G.xt: w u zilc. c.ic.!5I hc*~ .i inc..i cbte \':il.ii:~i~lisil^. .i !~~-e~~.c.lI..>> i:~nccJ :.ic rill ti.r. .-i.c sc recoina~?dii .:!l. Pircl!rilc.:rli in ..t* I .~!:.1 c(!!>il~tii!i ~1.: :!.:tlqjc crmeiic. i>!. cai.la.li.i:3 C.:txi-.r::.. TrcL~uicsuh!iniat cli.1-. tirtlcstec 3e li~!(:te .ii~gal.. i a i ~ iicntr:! ~ ~ 1 g sc +orfscc Id itidlc:. ap5 (dccucl) dc ol-cz 2-3% sau mucilagiu dc .3ei tabid.: dial Saptr (ic.:."/~.liodal Gc preprare 11 pi~od.f51.1. de i ~ l ~ ~ r i r .I-kU 5ij pis~rcn/:i1n:li 1 ~ i 1 iJc: 24 c1.a ~cl:ll~gurt~lliorti011c~i~5 ~l:t.:~t.~/LII ill c:irt: c ~ ) p i ~>c s.ii. pungiic (I.\acst%.va precautii: 3 ) se \lerilicII Sc p ~ preLcrItc:> L I ~ ~ ' r ~de 5 t f 1 pulbere (de esrrnplu t~.i. 1l!i1ll5 vrcnic: C ) Pc:1!Li.~::~ 3~c\lc.>tz 're. (L:C :.lcl-mt:i .~iblin:i[5T i .l?icnlul car' i .t d. 1:iptclc ~ n a trcbuie b::t o dat2 in i . sj11gur.t. garantat3. ! I I I C anterior.lnctrcil-ih.: prcikl'at SFI ! ic cn~~hulir. S ~ L xub io11i~5 pircuri lu I de . !.lc.li ?nck. frr~cte IL..a scrvit (sa-ifin . ProJuxcle indu\ri.jlosirc~.iikir Int.i xc i'ii\t~CI-C: i .ilc.I-. si 'clume 2c i.::ic 53 fie ~. dup5 Fc arnb. r j ~ ! fi PCI : : I c ~ c ~ ~ !i~.t~anutic~!iui.> ~i-ii. f.is\pcctl\I .:. ~dc ~ \.i:i31cp~~C 2! pot bor. .L!f:~ z.ri :)!ij. in p!imclc: 2 s5ptiirnGni d:: 1-iit5 si pentru prepalatclc ~iiin?::l.-!.??.iI .

Se fierbe 1 litru de lapte qi se lasi s i se riceasci la temperatura corpului. 250 ml lapte. Budinca' de fa'inoase cu lapte cu sau Far2 b r b z i . Pentru phtrarea valorii nutritive a alimentelor (in special a vitaminelor) qi evitarea imbolnivirii copilului (contaminarea cu diferiti germeni patogeni sau cu substante toxice). Dupi 12-24 de ore se ia smbntha qi se pune laptele la foc mode. apa de fierbere nu se arunci (contine vitamine qi stiruri minerale). apoi se pune intr-un siculet de tifon.2. . Brcinza' de vaci. Biscuifi pentm sugaa': 530 g E i n i . Apa (decoctul) de orez. Se lasi s i stea timp de 12 ore. . iar apa n i scade la un litru ( timpul fierberii se amesteci pentru ca orezul s i nu se prindi de fundul vasului). amestecbnd mereu. Alimentul preparat se serveqte cbt rnai repede dupi fierbere. Se foloseqte ca lichid de diluge pentru preparatele din lapte praf sau ca aliment de tranzitie in boala diareici. cbt qi din lapte fiert.persoana care prepari alimentele se va spas pe rniiini cu a p i qi sipun. Se frimbntfi un aluat. modul de preparare este acelqi ca pentru b r b z a de vaci din lapte nefiert. p h i c h d se formeazi cheaguri mari de brbnzi. Se lasi s2i se riceasci.vasele de bucitirie pentru copii vor fi din material special (oteluri speciale) sau smapite. r k i r e ) se face cu putin timp inainte de fierbere pentru a nu fi phtrate prea mult in api. fn continuare. Se folosesc (opikiti in prealabil) cu suc de fructe sau cu m k ras (4 lingurite de pesmet pentru un m k mare ras) sau alte fructe strivite qi ca adaos la lapte sau iaurt. 3 linguri de orez spaat sau 3 linguri de griq. Se alege orezul de impuridti.5. se riceqte imediat qi se phtreazi la frigider sau congelator. . . Pentru sugari se recomandi prepararea numai din lapte fiert. Laptele este l h a t s i se prindi la temperatura unei camere incilzite sau qi rnai bine pe o plitA caldi. . 2-3 biscuiti (pesmet) se opkesc cu 100-150 ml api. Dupi ricire se adaugi 50 g b r b d de vaci qi 1-2 lingurite sirop de zahk. Este necesari o cantitate de lapte de 4-5 ori rnai mare deciit cantitatea de b r h z i pe care dorim s i o pregitim (pentru 200 g brbnzi este necesar circa 1 litru de lapte). Brbnza astfel ob$inutA se trece eventual printr-o s i d deasi. 250 g zahk pudri.alimentele se fierb cbt rnai scurt timp posibil. Retete pentru sugar Reguli generale pentm prega'tirea preparatelor din fructe sau zarzavaturi. portocale) sau de roqii. Se fierbe 1 litru de lapte de vaci sau lapte praf integral.fructele qi legumele crude se aleg cu griji qi se spali din abundenti cu a p i sub jet. Dupi ce se riceqte putin se adaugi 8-10 comprimate de lactat de calciu (4 g) pisate in prealabil. in cantitate mici de a p i qi in vase acoperite cu capac. a ) B r h de vaci din lapte nefiert. Aten$ie la calitatea laptelui! b) B r k a de vaci din lapte fiert. Se indulceqte cu zahk 5%. pentru a se obtine grunji fini. 60 g unt. se taie biscuiti de formi dreptunghiulari qi se coc la foc potrivit in tava tapetatA cu =ni. apoi se scurge zerul (in siculet de tifon). piersici. Biscuiti cu brdnza' de vaca'. Dupi ricire se trec prin maqina de tocat (ca pesmetul de pbine) ~i se pistreazi intr-o cutie bine inchisi. apoi se pune la scurs intr-un siculel de tifon. pentru a se separa b r b z a de zer. sau se trece printr-o sitA d e a d pentru ca s i se scurgi zerul. se spa12 cu rnai multe ape qi se lasi s i se inrnoaie aproximativ 112-2 ore in a p i rece. se adaugi z a h h l qi se rnai di in fiert cbteva clocote. un virf de cutit de bicarbonat.prepararea (curitire. Se strecoarii printr-o siti sau prin tifon. Pentru prepararea apei de orez sunt necesare: 30 g orez (6 lingurife sau 2 linguri cu v w . se vor respecta urmitoarele reguli: .se folosesc numai cu@e inoxidabile. speciali sau cu iaurt preparat cu o zi inainte (2-3 lingurife la 200 ml lapte) ~i se pune la prins la temperatura camerei sau qi rnai bine pe o plid sau pe un calorifer cald. d) Brbnza de vaci preparati cu cheag. iar vasele qi ustensilele folosite se vor spas cu detergent qi se vor op&i inci o datA inainte de intrebuinwe. 50 g zahk (10 lingurife). fiert bine 1 d I . un litru de api. Se rnai p a t e adiuga suc proaspit de fructe (mere. Se lasi s i se riceasci. &ere. Se adaugi 10 g (2 lingurite) de cheag. Se prepari at2t din lapte nefiert. in caz contrar. c) B r h z a de vaci preparati rapid cu lactat de calciu. Apoi se completeazi apa in care a stat orezul pbni la 1 112 litru qi se fierbe la foc domol aproximativ o o r i pbni cbnd bobul de orez "fnfloreqte" qi se zdrobeqte uqor. Laptele fiert se i n s h h t e a z i cu maia. Poate fi preparatA qi din de orez sau din "cereale de orez" instant.

.

300 g morcovi tineri sau carote.). Se aleg morcovii mai tineri. Apoi roqiile se zvhtii qi se taie in buc5fi rnai mici. Sucul de morcovi se poate da. 2 morcovi. se apal5 qi se fierb. Dac5 se adaug2 pu@~ lapte sau pireu de cartofi. Sufleul poate fi preparat qi &I fructe urmdnd ca acesta s5 se adauge ca garnitur5. potoleqte setea. dac5 este c a u l . se opkesc cu ap5 fierbinte inainte de a fi pus la fiert. Se spa15 qi se cur5t5 bine morcovii. se pune putin2 sare. se poate lua grhimea. lapte proasp%. Pireul de spanac este folosit dup5 vksta de 8 luni. l5mdi. 40 g cereale instant. stinghdu-se cu apa in care a fiert spanacul. Se aleg 200 g cartofi de bun5 calitate. 30 g zahk. se paseaz5. 112 telin5. Se fierb 1 112-2 ore la foc mode. nu este acceptat de toti sugarii. acizi organici (1-2% acid citric) qi vitamine (50 mg vitamina C b 100 g). Se poate bcerca qi bdulcirea cu zahk. Pentru a-qi p5stra s h r i l e minerale qi vitaminele. Zeama rezultatii se trece printr-o sitii deas5 sau printr-o bucatii de tifon. Unii sugari refuz2 supele cu miros de p5trunjel sau de ?elin5. btr-un litru de ap5 rece se pun: 250 g came (gEn& m h a t ) . Tomatele (roqiile) se spal5 bine sub jet de ap5 rece. Se fierbe laptele cu z a h h l qi se adaug5 cerealele dizolvate in pufin lapte rece. 500 g morcovi pentru sugarii mai rnari. apoi cu api cald5. Sufleu de cereale (porumb etc. Se pun la fiert intr-un litru de ap5 rece. Se strecoar2 printr-o sitii. care se trec prin maqina de tocat came sau prin presa de fructe.se spal5 qi se taie in rondele s u w . zmeur& c2pquni etc. 1 ou. mai tinere. Se pregbqte bainte de mas5. Din cauza gustului a m h i . 2-3 linguri lapte qi se amestec5. Sucul de tomate. timp de 5-10 minute. Pireul de cartofi se poate imbog5ti cu o lingurip de unt sau margarin5 sau circa 20 g caimac ori smhtiin5 de bun2 calitate. pentru sugarii prematuri qi sugarii sub vksta de 2 luni. se cur5@. In loc de unt qi pesmet se poate adhga la copilul rnai mare q puM rhtaq din unt qi i f i n 2 (o lingurip de f i n 5 se pr5jeqte ktr-o tigaie p h 5 se rumeneqte f i n a . Fructele citrice (portocale. prin confinutul lor in zahk (10-13%). Sucul de zmeura'. Dup5 ce s-au fiert se strecoar5 apa. Este un suc pe primesc cu multii pl5cere. 50 g zahk sau 50 g glucoz5 qi un v W de cutit de sare. care sunt d2un5tori. se scurg bine de ap5. Se aleg frunze fragede. Boabele de zmeur2 se aqaz5 in strat subfire btr-o strecur5toare care se scufundti de rnai multe ori btr-un vas cu ap&Apoi se zdrobesc bine cu furculip. Sucul obfinut din fructele i proaspete cu ajutorul unei prese do fructe poate f administrat ca atare din a 10-a . I . 1 litru ap5. in timpul fierberii st adaug5 ap5 p h 5 la 1 litru. l h % ) reprezintii alimente de mare valoare nutritiv2. ir momentul k care se serveqte copilului. p h 5 c h d morcovii se sfiMim5 cu uqurin@. Spanacul proasp5t nu se depoziteaz5 timp prea kdelungat. curat%. Se t o a d m h n t qi se pune din nou in pufing ap5 in care a fiert. sau se adaug5 la pireul de fructe sau la masa de fiinoase cu lapte. cu alte sucuri de fructe (portocale. 250 ml lapte. dispare gustul a m h i . Apoi se fierbe in ap2 pufin2. Se pune pe sob5 qi se bate cu telul p h 5 aratii ca friqca. Se fierb p h 5 se b g r o q & Dup5 ce se rkeqte. Din aceleaqi motive spanacul r h a s de la o mas5 nu se reinc2ilzeqte pentru a fi dat copilului. p h i se inmoaie foarte bine. Important. Se fierbe 1-1 112 ore la foc domol. Utilizarea este multipl5. iar cartofii se cur5@de coaj2. dac2 sugarul refuz5 s5 primeasc5 preparate nebdulcite. fructe. Diluat cu ap5 simpl5. de sear5. Spanacul preparat cu rhtaq este rnai gustos.a 12-a s 5 p k h 5 de via@. Dup5 fierbere. se pun intr-o strecur5toare care se scufund5timp de un minut in ap5 clocotitii. compozifia se amestec5cu oul b5tut qi cu fructele rase (mere) sau bine zdrobite (zmeuril). l care copiii ? Sucul de citrice proaspete se obtine prin presare. Se spal5 in rnai multe ape reci. Supa de came. adhghdu-se o lingurip de unt sau de margarin5 qi pufin5 Bin5 de pesmet. Apoi se r h i e qi se storc printr-un tifon curat. Sarea se adaug5 mai ales in caz de diaree cu vks5turi. verzi. alte fructe de sezon). fi primele 8 luni de via@nu este recomandabil s5 se dea sugarului spanac. qi. Se poate folosi presa de stors fructe. Supa de morcovi. Pireul de cartoj?. Sucul de morcovi. se pune intr-o tav5 uns5 qi se coace la cuptor circa 4 C de minute. deoarece anumite substank continute in spanac (nitrafii) se pot transforma in intestinul copilului b nitriti. morcovii st paseazi5 de dou5 ori printr-o sitii &as5 sau se mixeaz5 se completeaz5 cu ap5 p h 5 la 1 litru se pun din nou pt I I I . amestecat sau alternativ. inl5turhdu-se coditele. 1 p5trunje1.) cufructe. iar la copilul peste un an se s & h 2 cu furculip qi se mixeaz2. sau 1-2 linguri b r h 5 de vac2. Sucul se trece printr-o sitii.lingur2 de lapte wndensat. suc de fructe (de l h % e sau de portocal5.

dupi sezon: morcovi. in alimentatia copilului mic se vor folosi predominant vegetale (pitrunjel. Pe l i n g i priijiturile de casi care se pot pistra rnai multe zile. fie numai morcovi la copiii cu plus ponderal. clitite. la Siropul de zaha'r. cu tendinfi la constipafie). Se pistreazi la frigider. foi de salati verde. Mdnca'rurile cu carne se servesc de 4-7 ori pe sipt5mini: peri~oare diferite sosuri. in api rece (sub jet). cimbru. Este alimentul de alegere in caz de diaree! inainte de a se turna in biberon sau cinifi. se zdrobesc usor cu furculifa. se adaugii 3 lingurife de zeami de limiie. Se strecoari. se completeazi apa evaporati. Condimentele se adaugi la mincare pentru a-i conferi un plus de savoare qi a-i varia aspectul. McincLirurile cu legume ~i carne nu trebuie s i lipseasci nici o zi din alimentafia copilului. sau dispu~i diaree. imbogifit cu unt sau ulei. fie numai cartofi (copiii slabi.Amestecul rezultat se fierbe p i n i la volumul final de 100 ml. Zaha'rul invertit. in cantitatea cea rnai mare. se rgcevte.Retete culinare foc ~i rnai dau in clocot de 2-3 ori. Dintre sosurile reci. leustean. mirar. se indepirteazi spunla ~i impurititile.5 g acid citric qi se adaugi 80 g zah%r. in 50 rnl api se dizolvi 1. ceapi. 10 g g r i ~ (doui lingurife). budinci cu legume. Zarzavatul se curifi ~i se spali bine de rnai multe ori. privind modul de preparare a alimentafiei copilului si sugestii pe baza cirora mama poate crea. f i i n i si lapte (sos alb) sau smintini. ajungind p h i la consistenfa de pireu. ciulama. vara se adaugi ardei gras. Se foloseste la indulcirea tuturor preparatelor pentru sugari. sot6 de legume) sau cu o u i (spanac etc. Pentru orientare: Supele recomandate in alimentafia copilului mic sunt: supa limpede sau de carne cu giluste sau tiiefei. fripturi. La copilul mare ~i adolescent pot fi folosite ~i condimentele traditionale (boia. Se taie in bucifi mari qi se pune in apa care a inceput s i clocoteasci. tomate. cu api rece. 0 lingurifi confine 4 g zahir. maghiran etc. salate de fructe. creme de legume.). Cu refetele pe care le diiin mai jos am urmirit s i oferim citeva jaloane. Se prepari din legume variate. ciorba de r o ~ i ide b o r ~ . Dupi fierbere. budinci cu carne. ~nifele. 5. maioneza se poate servi la cele rnai variate salate. Pentru a indulci 5% 1 litru de lapte de v a c i se a d a u g i 60 ml din a c e a s t i solufie. de cel a1 adultilor. . cu chiftele. 1-2 pistii de fasole verde. Se servesc fie separat (ghiveci de legume. Se rnai fierbe 15 minute. se d i din ce in ce rnai concentrat5. in general in propooie de 5% (0 linguriti la 100 ml de preparat). Retete pentru copilul mai mare Modul de pregitire a diferitelor minciruri se apropie. La 200 ml api se adaugi 100 g zah%rsi tot amestecul se fierbe p i n i ce volumul final este de 200 ml. supa de morcovi se amesteci pentiu omogenizare. Sosurile nu vor fi prea grase. se adaugi grip1 turnat in ploaie. tarhon). 500 ml api. Se prepari de preferint. se va fierbe in baie de api. n u c ~ n a r i . La inceput se paseazi numai morcovii cu sau fari cartofi. dupi 6 luni se poate folosi cu tot zarzavatul pasat. piper. fie ca garnituri la carne (salate de tot felul. cartof. In caz de zaharisire. Pentru a preintiimpina zaharisirea.3. pe misuri ce copilul inainteazi in virsti. cartofi sub toate formele). sufleuri. h continuare se va da fie amestecat. telini. punindu-se vasul cu supa de morcovi intr-un vas rnai mare. creme. gulie. Se pistreazi la rece ~i se folose~te numai 24 de ore. existi numeroase posibilitifi de a oferi copilului dulciuri: budinci pe bazii de fiinoase sau fructe. Cind legumele sunt fierte. pitrunjel. Se fierbe acoperit. un mare num5r de variante. corespunzhd cu 50 g zah%r. Pentru 2 pooii de 250 ml supi de legume sunt necesare: 200-250 g zarzavat curifat. Dulciurile constituie o componenti importanti si foarte agreati de copii. . dupi plac. Rezulti un sirop car%confine5 g zahiir la o lingurig. in timp ce fierbe. Pentru perioada de copil mic ~ipre~colar se va veghea ca felurile de mincare alese s i fie uqor de digerat (firi ceapi prijiti.2 pe bazi de unt sau margarini. rintasuri groase) ~i s3 nu contini condimente. Supa de zarzavat. dovlecel.).

dou2 linguriie de mini. hainte de a fi servid se adaugi iaurt yi mikar tocat. Se cur2g morcovul yi ceapa. 600 ml api. 600 ml ap$ 150 g came de vid. supa poate fi serviti cu tiiefei (fierfi separat). p2trunjel verde. SupZ-crema' de felinc?: 200 g cartofi. Zarzavatul spaat yi cur2pt se pune in apa clocotid yi se fierbe p h i se inmoaie. Sups'-crema' de dovlecei. Camea yi oasele. 50 ml lapte. se paseaz2 prin sid. iar zarzavatul se paseazi prin sid. sau cu "zdrente". Se fierbe in continuare in vasul acoperit. o ceapi m i d . p2trunjel verde. Sups'-crema' de conopida'. Poate fi servid cu crutoane. cu unt y i cu api. o ceap2. fierbdndu-se bine. o lingurip de zahik. Se paseazi prin sit2 yi se subfiaz2fie cu sup2 de legume. bine spaate. o ceap$ 30 g unt sau ulei. se fierbe acoperit la foc domol. Royiile. apoi se pun s2 fiarbi in api. Zarzavaturile se spal2 bine. tocat. La copiii mari se poate servi cu crutoane. pitrunjel verde. un morcov. Supa se poate acri cu zeam2 de l b i i i e sau cu oiet diluat de fructe. Se fierb dovleceii 15-30minute in sup2 de zarzavat. Dup2 2 ore se scoate camea yi se strecoar2 supa (camea poate fi folosit2 la prepararea de chiftele sau Supa de legume pasatri. 600ml ap$ 300 g royii. Sups'-crema' de muza're. La copiii mai mari se poate servi cu crutoane. &ar verde. F%na se rumeneyte putin in unt yi se stinge cu lapte. 25 g a n $ 100 ml lapte. apoi se ia de pe foc yi se adaug2 g2lbhuyul yi p2trunjel tocat. pltrunjel tocat (smhthl). cur2pte de pielife yi s h b u r i . frunze de !elink o lingur2 de orez. Separat se leag2 m a cu laptele rece. sau 250 g came de pasike. sare. t%ap in cuburi mici sau in felii sub@ri se fierb in ap2 cu sare. doui royii sau o lingurip de bulion. Se in2buy2 telina qi cartofii ti%iati m h n t . in supa fi& se pune conopida bine spaad yi desmcud hbudple mici yi sare. Se trec prin sid. C h d se serveyte se pune unt proaspit gi p2trunjel verde. Se poate subfia yi cu 200 ml lapte sau chiar cu apL Se poate ska. Supa' de fasole verde (pentru patru POI@): 114 kg fasole verde. pitrunjel tocat yi untul. Supa' de ro8ii. Se strecoari supa. se rnai clocoteyte. 200 g cartofi. Se adaug2 laptele (sau s m h t h a ) b2tut cu gilbenuyul. . pitrunjel verde. o ielin$20 g unt. unt. 500 ml sup2 de legume sau bulion de came. se face un sos alb din unt ~iZ n i ~ise stinge cu lapte. o rldicini de pitrunjel. se pune ceapa (intreagi) apoi ~i celelalte zarzavaturi. o lingurip unt. cu lapte. 10 g &n$500 ml sup2 de zarzavat. se taie in felii subfiri ~i se pun in sup& odad cu sarea.Pasta obfinud se toam2 cu lingurip in supa care clocoteyte. se mai adaug2 mazke verde. un litru de ap2. C h d zarzavatul este aproape fiert. o r2d?icin2 de p2trunje1. p2trunjel verde tocat. Se adaug2 apa clocotid yi se fierbe.Mama Supe copilul M-ea c u G p d yi bine s p a a d se fierbe in apL F%na se rumeneyte pufin in untul incins yi se stinge cu zeam2 de sup& Se adaug2 la sup2 yi se fierb impreun2. cur2pd. unt. 150 g conopid2. 20 g conopidi sau mazke verde. un morcov. preparat din f i n 2 yi lapte yi se clocotesc impreunk amestechnd tot timpul. C h d sunt fierte. o royie). Se adaugl un sos alb. un ardei gas. fie cu bulion de came. 50 ml lapte. Supa' din came de vita' sau pasa're. 1 gabenu?. ti%iepi. 100 g fXni4. se cud@ de coaj$ se taie. 2 linguri iaurt. C h d clocoteyte. se toaci m h n t . Separat. doi cartofi yi dup2 sezon. Sosul se amestec2 cu supa yi se mai fierb 10 minute. se adaug2 fasolea. doui lingurife de s m h t h i . apoi se inglobeaz2 in sup& Sare dup2 gust. Se mai fierbe 15 minute. se pun lafiert. Apoi se adaug2 royiile yi ardeiul yi se fierbe impreun2 p h 2 se *mmoaieyi royiile. o lingurip unt. 20 g =n2. C h d acesta s-a fiert se adaug2 la supi pufin2 sare. sare. sare. Apa se pune la fiert intr-o oali s m a p i d . conopidii. 600 ml ap2. Se lasl s2 mai dea cdteva clocote. un morcov. unt proasp2t. Sup6 de cart08 pasatri: 112 1 ap$ 100 ml lapte. se adaug2 sare yi gabenuyul bitut cu lapte. ti%iadin buc2Wle de 2 cm. Cartofii cur2pfi yi bine spaafi. acute intr-un ou intreg cu o lingur2 de rain%. in loc de orez. Apoi se paseaz2 totul prin sit2. 200 g dovlecei. un gabenug. Se adaug2 puling sare yi p2trunjel verde tocat. pitrunjel. 112 gabenuy. 112 1 ap$ 150 g maz2re verde. 100 ml lapte. 100 ml lapte. sare. in ap2 rece.20 g unt. o lingurit2 a n $ sare. sare. sare. iar la urn2 se adaug2 smdntha yi pitrunjel verde tocat. Se prepari separat un sos din f i i yi zeami de sup&care se toam2 in oala cu zarzavaturi. 150 g zarzavat de sup2 (dup2 sezon. Se pune din nou la fiert cu orezul. C h d sunt fierfi se paseazl prin sid yi se amestec2 in zeama in care au fiert.

Se face o maionezii o b i ~ n u i t i . se adaugi oul. phni cBnd se coloreazii sosul. 0 lingurii de fiini. Sos de hrean (pentru copilul mare). 10 g unt. Se amesteci smhnthna cu fiiini ~i se toarniin laptele fiert. 114 kg spanac curifat. Osul se fierbe in a p i cu sare phni scade apa la jumitate. Acest sos se toarni peste salad. apoi se completeazi cantitatea de a p i scikuti. se amesteci cu putin lapte rece si se fierbe amestechnd tot timpul. mirar. se adaugi fiina. Se fierbe totul phnii chnd orezul gi perigoarele sunt fierte. adiughnd chte pufin untdelemn. Carnea se toaci de douii ori prin maqini. Se mai poate prepara sosul de tarhon si cu gilbenug de ou i n felul urmitor: d o u i gilbenuguri riscoapte. Apoi se adaugi gi orezul. 10 g Ginii. 2 lingurife de orez. piper gi se bat bine. 5 g unt. cu mhna inmuiatii in a p i gi se introduc pe rhnd in zeama care fierbe. sare. Sos tomat. 12 frunzulite de tarhon. sare. 5 g unt. un vhrf de cutit de unt. sare. Sos de fructe. se adaugii pufin miez de pBine albi ~i sare. Se serveste cu legume fierte. Se trece totul prin siti ~i se adaugi sare. Se fac bile de miirimea unor nuci. tarhon. sare). 200 ml lapte. felini). 4-5 linguri de untdelemn. 112 ou. apoi morcovul si pitrunjelul). Laptele. 15 g fiini. o lingurifi unt. fasole verde). 200 ml lapte. Se adaugii sare. tiiiati bucifi mici. mugtar. o lingurifi de mustar. hrean gi unt ~i se amesteci bine. se pune la fiert. liimhie sau b o r ~ . sare. Se adaugii sare.Retete culinare ca umpluturi la omleti sau. pitrunjel verde. liimhie. Se acreste cu borg proaspit sau cu limhie. in caz c i se folosegte ofet. sare. Sos alb "be'chamel". amestecat cu f i i n i gi cu sare. 112 lingurifii de miere sau de zahk. Chifla tiiiati in cuburi mici se inmoaie in lapte phnii absoarbe tot laptele. in cuptor sau la foc moale. se toacii miirunt gi se amesteci cu untdelemn. piper. Se amesteci neintrerupt. acesta se indulcegte cu zahir sau miere. sare. sare. Compozifia se freaci in continuare cu o linguri de lemn. chteva linguri de lapte. Se servegte cu oug fierte tari. . d o u i linguri de zeamii de limiiie sau otet de fructe. 10 g zahir. la legume fierte sau paste fiinoase. o linguri de apii. o ceapi. untul qi la sfiirsit mkarul. splilate. care a fost fiert in prealabil in putinii a p i cu ofet. La sfiirgit se adaugi m k a r gi pitrunjel fin tocat. 50 g fiini. Sosuri Sos alb. Sos roz. Se servegte cu peste alb fiert sau legume fierte (dovlecei. Sos verde. ofet. acesta capiti culoare roz gi este vitaminizat. 200 ml lapte. impreunii cu zarzavatul fiert ~i tiiat. Se formeazi gilugte rotunde care se fierb in supii. conopidii. Pentru copilul trecut de un an se adaugi verdeafii tocati. sare. zahk. sare. 600 ml api. se adaugi zeamii de limhie sau ofet slab de fructe. Se ia de pe foc ~i se adaugi 1 linguri cu unt proaspiit. 5-6 linguri de ulei. se trece prin masina de tocat si apoi se stoarce bine printr-un tifon. unt si se ingroasii cu pesmet. La urmii. Se servegte cu rasol de carne sau de pegte. curiifat gi tiiat mirunt (inthi ceapa. 4 linguri de untdelemn. piitrunjel. Se servegte ca adaos la carne fiart5 sau fripti. peste care se adaugi zeama rece de spanac. Rogiile proaspete se fierb impreunii cu zarzavatul de sup5 (morcov. se toarni in sosul alb. douii linguri de zeami de limhie. sare. Sos de ma'ral: 250 ml lapte. amestechnd bine. carne fiartii. Acest sos se servevte la salate de legume fierte. un ou. un gilbenug. Frunzele de tarhon. Se fierbe la foc moale 5 minute. Se face un sos alb (vezi mai sus) la care se adaugi suc de morcov crud preparat din morcovii rasi si storsi prin tifon. in supa limpede pot fi pugi tiiefei (fieqi separat) sau giiluste din pesmet (112 chifli. peste care se adaugi tarhonul tocat foarte fin. la orez etc. miirar. Ciorba' de perisoare. piitrunjel. 10 g hrean. Se adaugi gilbenugul. 20 g unt. Spanacul se fierbe cinci minute. amestecsnd tot timpul pentru a nu se rumeni. 200 g carne fkii os. D u p i dorinti se poate adiuga suc de limhie. Pentru sos de mere: 300 g mere. Se freacii gilbenu~urilede ou. care este frumos colorat. carne fiarti sau cu perigoare. sare. ales gi spilat. o linguri de unt. 150-200 g os "cu sit$'. 10-20 g pesmet. piper ~i o lingurifi de api. Sucul. 10 g fiini. puthnd fi servit la orice fel de salati crudi. Untul se topeste la foc tare. piper. apoi se sfirhmi cu lingura. Chnd fierbe din nou in clocot se adaugi zarzavatul spilat. Sos de tarhon. phn5 se ingroasi ca o cremii. sare. poate fi adiiugati la supi. Se stinge cu lapte rece. 4 linguri smhnthni. f k i a mai fierbe. creier. un morcov. continuhnd s i se amestece cu lingura pentru a nu se produce cocoloage. 0 linguri de Gin5 rumenitii pe uscat.

. apoi se priijesc in untul sau uleiul bine incins. se adaug3 p3trunjel verde tocat. Se serveqte cu crochete de cartofi. iar pulpa se stoarce prin tifon. amestecind continuu. Dup3 gust. Pui cu smcintdna'. o jum3tate tefin3 mic3. 2 gdbenuquri. Pasa're Z sos alb. 100 ml lapte. ou. aceasti3maionezi este indicaa la copiii mici. se ^ m o d ein laptele in care s-a bltut oul. 60 g zanavat. Carnea spaat2 se taie b w i t i $i se fierbe cu zarzavatul in apl silratli. Carne de p a e (300 g). caise. restul se pun la fiert cu coaj3 qi miez. Se ia de pe foc. sue. Maioneza' cu brdnza' de vaci. C h d carnea este fiartil. sue. Se picurli cite putin3 ap$ ca s3 nu se prind4 qi se pune sare dup3 gust. impreuni cu un cartof crud $i cu chifla inmuiat3 in lapte qi stoars3. sot6 de morcovi sau de dovlecei. 2-3 linguri de s m i n W . salatli verde. 50 g unt. 100 g unt sau ulei. 100 g b r k 3 de vaci. 250 ml ap3. Merele crude p3strate se rad pe r&3toarea de sticll. Zeama obtinut3 se adaug3 in sos in rnomentul servirii pentru a-i p3stra vitaminele. Se acreqte dup3 gust cu zeam3 de lhiiie. Se topeqte jum3tatea din cantitatea de unt pe baie de aps. Se introduce umplutura qi se coase. Se scot pe o farfurie inc%zitli. Carne de pui. MQndiruricu came Friptura' cu zarzavat. Se adaug3in sos pufin3 ap3 qi se rnai iniibuqe pufin. Se p a t e semi cu mhiiligu@. 50 ml untdelemn. Carnea cur3ptli de pielip se trece de dou3 ori prin mqina de tocat. sue. Se serveqte la peqte pr3jit sau la conopia fiart5.150 g roqii. iar zeama obtinut3 se strecoari. in unt incins. verdeap qi 112 ou crud. 50 g unt. Sos cu ga'lbenuq. un ou. o l i n w de &$ un ou. Se pune la in&u$it. dou3 gulioare. o ceap3 mic$ 20 g sue. Se adaug3 untul topit. fi 3540 de minute carnea este moale. 200 carne de vitel sau carne slab3 de porc. Se servesc cu cartofi priljiti. s u e . $nip2 in aluat. o lingurip &$I00 g smhtih3 sau lapte. in ulei bine incins. se bate putin. verdeap tocatli m h n t . Pui umplut.50 g unt. se coace p h 3 se rumeneqte la cuptor. Pentru umplutur3: 80 g franzel3. pstrunjel. care se fierbe 20 de minute. se bat. se pune sare qi se presarl cu a n 3 . p3trunjel tocat qi se amestec3bine. sue. dou3 linguri de lapte. Se unge pe deasupra cu ulei (sau unt) fierbinte. se scot oasele qi carnea se pune din nou in crati* Din smfintiin3 amestecatli cu pupn3 &$ se face un sos. Se serveqte cu peqte rasol. Se taie felii qi se serve9te cu cartofi pireu. La aceast3 zeam3 se adaug3 Bins. 40. pin3 se obtine un sos de consistenp doria. Se fierb in citeva clocote.Jum3tate din cantitatea de mere se p h t r e d crude. zeam3 de la jum3tate de lbiiie. Un pui de g&& 80 g unt. salatli verde etc. legume fierte.5 Zinguri lapte. se adaug3 gdbenuqul. glluqte de chifle sau cartofi fie@. un giQbenuq. apoi se pune carnea inapoi. Feliile se introduc in acest aluat. un cartof crud. La fel se prepar3 sosurile de viqine. Se adaug3 gillbenuqurile. sue. Franzela se taie in cuburi mici. se adaug3 uleiul. Se serveqte cu salati verde. Din filing. un v&f de cutit de i%n& ap& pltrunjel verde tocat m h n t . 50 g unt. qi restul de lapte &3 s3 se mai fiarb& Se pune carnea in sos. se adaugl zarzavatul qi roqiile cur3tate de pielite qi t&ate felii. sare qi apa qi se amestec3 neintrerupt pin3 se ingroqi crema. sare qi lapte se prepar3 un aluat (mai gros decit aluatul de cltitite). Cind qi zarzavatul este fiert se Tngroaq3 sosul c3 filing qi lapte sau s m h t h 3 . Se rurneneqte in unt $i se stropeqte cu unt fierbinte. diluatli separat in putin3 apl rece. se pune sare qi se prijesc repede pe ambele p w . se adaug3 putin3 ap3 qi se in3buqe. 100 rnl lapte. z a h h l qi untul. sare. Buc3we de came se c r e s t e d pe margini. & acelqi ulei se rumeneqte pufin ceapa t%atli m h n t . Din unt qi &$ stinse cu lapte qi sup$ se preparl un sos alb. 200 g carne de viti. salatli de cartofi. Se amestec3 cu s u e . Cind carnea este aproape moale. o jum3tate de chifl3. o ceap3 mic3. care se barn3 peste came $i se lasH s i mai dea citeva clocote. pieptul sau pulpele de pui. fiind uqor digerabil3. pentru a nu se usca. un ou. 50 g n unt. Apoi se incorporeaz3 restul de unt in sosul fierbinte qi se adaug3 zeam3 de 13miiie dup3 gust. RulaaZ cu came tocata'. Pasilrea se spal& se freac3 pe din3untru qi pe dinafar3 cu pufinl sue. Treptat. Se r u l e d pe un fund tji se presar3 cu pesmet alb. 2 felii de carne. sue. Se introduce intr-un vas cu pufin ulei qi zeam3 de zarzavat. 1 l h i i e . Carnea se taie felii. Se amestec3 brinza cu g3lbenuqul. Aceste sosuri se pot servi la orice friptur3 sau la rasol. un g2lbenu$.

f i i n i sau pesmet fin. Se mai las5 la cuptor inci 20 de minute. 50 g unt. Se pot prepara qi din mai multe zarzavaturi. se scurge. Cu aceasti compozitie se umplu cartofii. Separat. 2 dovlecei. Budincii de dovlecei. sare. unt. Se ristoarni in strecuritoare. caqcavalul. 229). o linguri de pesmet. Dovlecei la tava'. pitrunjel. 2 lingurite de unt. Se poate servi cu friganele. Se pun la cuptor cu untul. Se coace la foc potrivit 20-30 minute. 80 ml lapte. 200 g mazke verde. Se presari cu sare. 10 g Gin5. spilati bine in prealabil se fierbe in api cu sare. Cartofi umplufi. Apoi se adaugi albuqul bitut spumi. La fel se prepari dovleceii la cuptor cu sos alb. verdeaf5 tocati. de 3-4 cm lungime. 100 ml lapte. 100 rnl untdelemn. Se adaugi verdeata tocati m b n t . pesmetul.50 g ca~caval un ou. ca qi roqiile tiiate in felii. 20 g caqcaval. verdeafi. Un morcov. Se lasi s i se riceasci putin. 4 cartofi. putin zahk. 250 g fasole verde. Se serveqte cu pufini smhtiini sau sos de roqii. cu gilbenuqul. iniibugite. ca~caval ras. o linguriti de fgini. Se clocotesc pufin in api cu sare. o gulie. 2 lingurite de unt. Mazkea se fierbe 10 minute in a p i pufini. un ou. f i i n i qi gilbenuqul qi se frimiinti. Eina. Se leagi cu un sos alb ~i se pune sare dupi gust. 20 g unt sau ulei. Fasole verde. sare qi la urmi albuqul b5tut spumi. Zarzavatul spilat qi curifat se taie in bucifele egale ~i se inibuqe pe r h d . se taie cuburi mici qi se fierb in a p i cu sare 10 minute. Cartofii fieqi qi preskaii se amesteci cu untul frecat spumi. sare. Compozifia se pune intr-o formi unsi cu unt sau margarin5 qi preskati cu pesmet. apoi se scurge apa printr-o strecuritoare. dup5 ce totul s-a ricit. 500 g fasole verde crudi. 2 morcovi. cimbru. o linguri de unt. Se arunci apa in care a fiert. Se curiti dovleceii. sare. 2 linguri de smPntiini. in loc de smhtiini. Se ristoarni. o linguri de smantiini. Se serveqte cu omlea sau cu orez. 20 g unt. ras. Budincii de conopida'. albuqul spumi. Se cur5ti cartofii de coaj5 qi. Se spali bine morcovii qi cartofii. in care se prepari mancarea. o linguri de pesmet rumenit. sare. Se fierbe conopida in a p i cu sare. o linguri rasi de Eini. 500 g roqii. se spali qi se taie in bucifi in lung. zahir qi zeama in care a fiert mazkea se fierbe un sos subfire. 30 g unt. sare. 100 g smhtiini. Dovlecei cu smcintdnii (pentru 4 poqii): 4 dovlecei potrivit de mari. C h d este moale se strecoari. fiini. Cartofii bine spilafi. un fir de praz. o conopidi mic$ o m&$i de boabe de mazke verde. smiintiini. Se servesc calde. 6 cartofi mari. verdeati. Budincii de cart03 cu guncii. o ceapi. Se toarni compozitia intr-o form5 unsi cu unt qi preskat5 cu pesmet yi se coace timp de 30 de minute sau se fierbe . un ou. Se fac cu lingura chiftelute. p h i ciind se inmoaie fasolea. apoi in lat. sare. s m h a n a . pitrunjel. sare. din unt. se adaugi untul frecat spumi. un cite1 de usturoi. 30 g unt. sare. se toarni untdelemn qi o ceaqi de api. . sare (piper). 2 roqii. Se toaci ceapa mkunt qi se fierbe in putin5 api. se dau prin E i n i qi se prijesc in unt incins. Miezul de cartofi se amesteci cu un sos alb bCchamel (pag. mkar. se stropeqte cu smiinthi. 50 g qunci. qunca t5iati bucifele rnici. 10 g fini. verdeafi tocati. Mdlzcare de fasole verde (pentru patru poqii). se trece prin maqina de tocat carne. gilbenuqul. se a ~ a zpe o farfurie i qi se presari cu pesmet rumenit in unt. Se adaugi mazkea qi se fierbe putin. 250 g cartofi fie$. Se spali dovleceii. amestecat cu qunca tiiati cuburi mici. apoi se taie un cipicel qi se scobeqte miezul cu o lingurip. Ciind s-au scurs bine se amesteci dovleceii cu gilbenuqul. Chifelu!e de legume. untul qi verdeata tocat5. cu putin sos de roqii sau cu ciiteva pic5turi de zearni de limiiie. Smantiina se ingroaqi cu putini Gini qi se toarni peste dovlecei ciind ace~tia s-au inmuiat. pesmetul qi albu~ul spumi. sare. Se servesc cu salati verde. curitati de coaj5. se curifi. sare. 100 g qunck 100 g caqcaval. 1-2 dovlecei. curipte qi spflate. un ou. Morcovii se pun la fiert in api cu sare. se zdrobeqte. 0 conopidi mici.se ung cu unt topit qi se dau la cuptor.MBnciruri de legume Legume combinate. 50 g unt. 2 linguri caqcaval ras. se serveqte caldi. 112 linguri de fiini. se coc la cuptor. iar ceapa se pune pe fundul cratitei. Se amesteci cu pufini sare. 50 g unt. la baie de api. se presari cu ca~caval. se reaqeazi in cratiti. Se acoperi cratifa qi se lasi s i fiarbi la foc rnic. o lingurifi de pesmet alb. Maziire verde iniibugitii. iar cartofii se fierb separat in coaji. Fasolea. caqcaval ras. 0 jumitate felini. Deasupra se aqeaz5 pistiile de fasole. Se coace in form5 unsi cu unt 20-30 minute. apoi se ristoarni qi se serveqte cu caqcaval ras $i $unci tocati preskate deasupra. sare.

yi cartofi. Se t o a d ceapa .yi se ingbu. fntr-o crati@ mici unsg cu unt . 150 g spaghete. Omletii. G a p in doug .yi se limpezesc. bgtut2 cu 50 ml lapte). Dovleceii umplup se a. s m h t h g . 1 lingurg de orez.yi tapetat2 cu pesmet se q e & un strat de p%ne. 10 g unt. un r h d de mere. in care se sparge oui. zeami de lgmtiie . 50 ml lapte. Se toarng laptele in care s-a bitut oul . 1 linguri@de unt. 50 ml lapte. verdeap . Se q a z g in crgticioara unsg un strat de felii de pdine apoi un strat de mere (curipte de coajti.yi se taie in lung. se cur%@ coajg . Chiflele G a t e felii subtiri se inmoaie in lapte .yul. se amestecg cu laptele fierbinte p h i se face un pireu fin. sare.ye cu pu$ni apg .yi ulei.yi se formeazg cu m h a crochete alungite. 112 ou. se presari putin2 scoqi.yoarg. Se face un de aluat din a n t i . La mijloc se face cu lingura o gropi@. Oua' cu verdepri pe salatii verde.yii .yi se pun la cuptor pdng se rumenevte u. Se coace la foc domol. C h d sunt fie*. salat2 verde.yi s-a rumenit budinca. 2 ou& 2 lingurite de verdepri tocate ( p h n j e l .yunci slabi. apoi se pun intr-o crgticioarg in care s-a incins grgsimea. sare. 40 g unt. se scurg . Se servesc l h g g friptus sau zarzavaturi sot& Mhcliruri cu ou5 Ochiuri in cuib (pentru 2 poqii). Se servevte cu s m h t h i sau cu sosuri diverse. Se p r o c e d e d cu p%nea ca la repta anterioarg.yi se indoaie pentru a permite . 2 oug proaspete. 2 linguri apg. o lingus past2 de rovii. 2 oug. Fiecare se introduce in ou (cealalt2 jumgtate. Se coace la foc potrivit pdng s-a absorbit laptele .yi se pun ckeva buciple de unt.yi se preseazi. 2 chifle sau cdteva felii de franzeli.yi se psjesc in ulei bine incins.yor. Se scoate pe o farfurie caldg .yazg in tavg. Se a$& intr-o form2 unsg cu unt $i pres&at2 cu pesmet.200 ml sos de ro. se c u s @ . 40 g . Dupi ce se ricesc. sare. Se toarni intr-un vas uns cu unt. 4 dovlecei. pe ambele p w . sare.yi scobifi de seminp. o lingurip de unt. se scot g2lbenu. Budincii de orez cu mere. sare qi zeamg de lgmdie.yi cu brdnzg de vaci (100 g) amestecat2 cu un ou. 150 ml lapte. Cartofii bine spglap se fierb in coajg.yi se toarng deasupra un sos obivnuit pentru salat2 din ulei. Dupg ce s-a ingbu~it foc mode se d5 la la cuptor p h i scade zeama. Se servevte cu cavcaval ras pres&at deasupra.yi puling sare. Deasupra se taie roviile curgpte de coajg .yi cdteva bucgtele de unt. Se pe frunze de salat2 verde. unt. Budincii de pdine albii cu juncii.yi se presarg cavcaval ras. scoqi. pupng sare.ycg de apii. sare. Separat se amestecg &a cu untul topit . 150 ml lapte.a de vacg (sau u&) cu untul. un ou. Se fierb ougle tari. 2 mere potrivite. se adaugg condimentele. dupi ce au fost curipp de coajg.yi se toarng in tigaia cu untul incins. albuvul spurn5 . un r h d de orez. Deasupra se pune iar un strat de p h e muiat2. . se adaugg sosul de ro. 3 mere mari.yi cu ceavca de apg caldg in care se poate pune putin zah&. m&ar. Spaghete in sos de rojii. dupg gust. in care s-au inmuiat chiflele . sare. 100 ml ulei.yurile. Se fierbe orezul cu apg. Deasupra se toarng laptele. Se amestecg cu orezul. o Lingur3 b&zA de vaci. un ou. separat se fierb merele curgpte de coaji . 2 linguri zah&. se s & W cu furculip. 2 chifle. 200 g cartofi. Dovleceii pot fi umpluti .yii.yi untdelemn. Spaghetele se fierb in apg s&at2. r k i t e . 50 g nuci mgcinate. 10 g unt.yideasupra un r h d de orez amestecat cu stafide. apoi umplutura (vunci t5iatg cuburi mici amestecatg cu gi%hnu. &at2 cu uleiul . cu z a h h l .yi o linguri@ de unt) . ceapg. Dovlecei umplufi cu orez (pentru 4 po*i). Budincii de N i n e albii cu mere. se amestecg cu verdepile .yi se scurg bine. Se umplu dovleceii. o lingurg rasg de unt proaspilt. Se umple fiecare jumgtate de ou . apoi in pesmet . Se dg la cuptor p h g se rumenevte.Dovleceii spglati . 15 g orez. Se pune in cuptor 10 minute.yi sarea. Ouae se bat cu apa qi sare .yi iar un strat de chifle muiate. 112 ou . Se strecoari. Se pun deasupra bucgfi mici de unt . se adaugi pasta de rovii. 2-3 linguri de verdea@ tocat2. 200 g cartofi. pesmet. se fierbe. 25 g stafide.yoarg. ceapg verde). sare. 20 g unt sau margarinti. ca un compot sckut. Cartofii se fierb in apg cu sare. inibuvite cu zah&). avdnd grijg sg se rumeneascg numai marginile. se lasg pu@ s i se scurgg.yi cur+Ji se rad pe rkitoare. o linguri@@n$30 g cavcaval ras.Se freacg br2m. Se fierb la cuptor. Crochete de carfofi.yi se stinge cu o cea.yi se mai lasg in cuptor. praf de copt. 100 g fainti. sare. m&ar tocat. 114 or%. 10 g unt. o prizg praf de copt. zah&.yi&ate felii. apoi se adaugi pastele @noase. un r h d de nuci . 25 g s m h t h g .

300 g fructe. mere. conopid5. Umplutura poate fi din: zarzavat: morcov qi maziire fniibuqite in unt. 3. 2 ardei graqi. Pentru salata de fructe: 1. 30 g nuci sau migdale. pufinii boia dulce. Se poate presiira cu nuci tocate m h n t qi cu stafide. 10 g ceapii. Conopida se fierbe in apii cu sare. 250-300 g mere. Se amestecii cu stafidele inmuiate in ap$ nuci t5iate qi zahiir. Suc de la 112 liimPie.carne aproximativ 50 g (pentru o omlea): ~unc$ ficat. o u l 2 roqii. Compozifia se introduce fn ardeii bine spsafi qi scobifi. 100 g pulpii de fructe. 2. s5 stimuleze apetitul copiilor. Se rnai poate acLTuga pufinii quncii slab2 tocaa. struguri. 3 lingurife de unt. ulei. ceapii tocatii m h n t . La prepararea salatelor avem in vedere ca aspectul lor. un ou. Se picurii sucul de l h % e qi se t o m 2 deasupra siropul (in care s-a fiert qi scorfiqoarii) dupii ce s-a riicit. sare. Pentru sos: 4 linguri de ap& 4-5 buciifi de zahiir. se amestecii cu 2 ouii fierte tari qi tocate. . Merele bine spsate se curiifi ~ise taie in felii subfin. Zeama (sosulj pentru salsa se poate prepara dupii rnai multe formule. suc de l h s e . liim2ie qi maionezii ca sii se lege umplutura. parmezan. ciipquni. Salata' de conopidri 400 g conopidii. pastii de tomate. dupii riicire se desfac floricele mici qi se toarnii deasupra sosul preparat din zeama de carne (sau de conopidii). piitrunjel cu 2 tocat. Se taie felii groase de 1-1 112 cm qi se aranjeazii frumos pe farfurie. se taie in cuburi qi se iniibuqe in unt pPnii scade toaa zeama pe un foc mic. sare. Jumamari verdeafa' ~i ro~ii. cireqe. Cu aceastii compozifie se umplu roqiile qi se servesc crude. 2. 150 g came slab$ 50 g zarzavat. in locul siropului se pot pune 3-4 linguri de lapte sau s m k t b i i . Sucul de la 114 liimse. piitrunjel verde tocat. portocale. apoi se pune ceapa tiiiatii rnikunt.sii fie umplua mai uqor. Aceastii salatii poate fi preparatii din: banane. o salatii verde. se adaugii untul frecat bine. Salata' de mere. 25-30 g zahiir pudrii. 100 ml iaurt sau smPntAnii. BrPnza de vacii se freacii cu untul. 2-3 r o ~ i i . Roqiile se curiifii de coajii. l&n2ie. coajii qi zeamii de Iiimze. Camea qi zarzavatul se fierb fntr-o cantitate micii de ap& Se trece carnea de dou5 ori prin mavins de tocat. tocat m h n t .gust5ri R o ~ i iumplute. 4 linguri zeamii de carne (sau zeamii de conopidii). 3. Se toarnii deasupra unul din sosurile enumerate rnai sus. un ou fiert tare. Aperitive . r o ~ isau ardei (acestainiibu~it puling ceapii priijitii). suc de l k 2 i e sau ofet. o lingurip de pastii de tomate. Salata' din amestec de fructe. 2 linguri de suc de fructe. carne de vifel. cu sau verdeafi tocatii. Fructele mici se pun intregi. 112 ceapii mic$ boia dulce. Se adaugii ouiile biitute. sare sau pufin zahiir. cele mari se taie felii foarte subtiri. 2 linguri sirop de zahiir sau apii fiart?i. suc de l5m2ie sau otet diluat. foarte proaspiit. Se curiitii roqiile de pielif2 qi sPmburi. caise. zeamii de carne sau de zarzavat. se poate prepara cu suc de roqii sau cu ketchup. o 2 lingurii maionezii. sare qi liim2ie. cPteva fire de coajii de l h % e . pasiire sau peqte. 30 g unt. 0 salatii verde bine spaatii se taie fn f@ii foarte subfiri. i cu . Se serveqte uns pe felioare de pPine priijitii. zmeurii. Iama c h d nu sunt roqii proaspete. La sfPrqit se adaugii oul fiert. Salata este cu atPt rnai gustoasii cu c2t fructele folosite sunt rnai numeroase. cu pufin untdelemn. se taie capacul qi se scobesc. Se amestecii apoi cu ceapa ~i se iniibu~e unt bine incins in impreunii cu piitrunjelul verde tocat. apii. sare. 100 g brPnzii de vac$ sare. variat colorat. Se poate prepara qi cu banane qi stafide. 2-3 linguri smPntPnii proaspiia. 2 lingurife unt. 100 g ficat crud. Carnea se taie in buciiti mici qi se iniibuqe in unt. Salate Salate de fructe ~i zarzavaturi. creier. Ficatul crud se trece prin maqina de tocat carne. 20 g stafide. Pasta' cu came de vita'. se adaugii ceapa tocatii m h n t . Amestecul se face cPnd ceapa este incii fierbinte. l k 2 i e . Pasta' deficat (pentru copii peste 2 mi). scor@qoarii. o lingurii de ulei. Pentru salate de zarzavat: 1. sare. o ceapii.100 g unt. pere. ouii. Sucul de la 112 IiimPie. piersici. zeamii de l h 2 i e . pufin untdelemn. amestecate cu puling sare qi verdeafi tocat$ amestecPnd tot timpul p b i i se obfineconsistenp doritii a jum5rilor. La s f & ~ ise adaugii oul t fiert tare qi tocat fin. Ardei gras cu brdnza' de vaci.

la cuptor. se pot presiba nuci sau migdale tiliate. 400 ml lapte. Salata' de crudita'fi. Se aleg merele. Se pune aceastl creml la fiert la foc slab. 4 linguri de miere caldii. se unge cu gem sau dulceap. se toarnl deasupra sosul preparat din ulei. apoi se adaugl griqul in ploaie. la budinci. doul linguri de zahib. Dupl gust. un ou fiert tare. 2-3 linguri s m h t i h l (sau maionezii).4 foi de gelatinii. suc de l h % e . ins2 nu mai mult de un minut. p h i i c a p l d culoarea galbenl-roqiaticii qi se stinge cu apii. se bate albuqul spumii. 70 g zahk. zahib. Din Ginii. 6 albuquri. Se serveqte cu friqcii. C h d se desprinde de marginea formei. tocad. vanilie. sare. un morcov ras. 250 g cartofi. Laptele se pune la fiert. Se ia de pe foc. se face un aluat con- Deserturi dulciuri Mere imbra'cate. & n l c2t cuprinde. Apoi se riiceqte. Mere coapte umplute cu dulceafa'. C2nd se scoate budinca din cuptor. Se lasii 20-30 de minute. coajl de l h % e . se adaugl zahk vanilat qi se toarnii printre gduqte. Budincd de g+ (4 po$i). amestec2nd mereu. sirop de zmeurii sau dulceatl finii. 250 g fructe. sare. Coca se intinde ca o foaie groasii de 2-3 mm. 250 g zahk pudrl. un ou. se &2mii cu lingura (sau cu mixer-ul) se storc prin tifon sau siti qi se freacii spumii cu z a h h l . zmeurk mure. Se lasl s l fiarbii pentru ca z a h h l sii se dizolve. 4 ou5 fntregi. Se poate folosi la griq cu lapte sau orez cu lapte. Gdbenuqurile se freacl spumii cu zahiirul. c2te incap intr-o crlticioarii de 1 litru. Se amestecii totul cu un sos cu liim2ie sau cu maionezii qi br2nzii de vaci. 150 g morcovi raqi. Apoi se toarnl compozitia intr-o forml tapetatl cu zahlr ars qi se aqeazl forma in baie de apii. se spall bine. se strecoarl laptele rlmas. vanilie. p2nii se incheagii. 112 1lapte. fn scobiturii se pune dulceap de viqine sau de alte fructe. Se amestecii toate zarzavaturile. mere de mbimea unui ou. 112 pachetel praf de copt. turnat putin c2te putin. 50 g mere rase. mkar. cliititi cu apl rece qi se pune la rece. 500 g z a h k tos. se adaugl fiina qi se subtiazii laptele strecurat. gem acriqor. 4 linguri de zahib pentru cremii qi 2-3 linguri pentru ars. o linguritii de %n$ z a h k vanilat. apoi se riistoarnl. 100 g {elinii rasii. Se toarnii intr-o forml. amestec2nd mereu p2n5 incepe s l se ingroaqe. Se spalii. Se imbracl fiecare mib in cocl adun2nd cele patru colturi in partea de sus. Se fierb cartofii. sare. friqcii. Se riktoarnl pe farfurie in momentul servirii. Se inmoaie in albuq. se curltii de coajl. Se arde zahk intr-o tigaie. Poate fi serviti qi cu sirop de zmeurii sau friqc& Sos caramel. Se coace la foc potrivit in forma unsii qi presibati cu griq. Se lasii s l tragii 15 minute. &la le acoperi. gdbenuq qi putinl sare se face o cocii pe care o l i i s h sii stea o orl.Mama # eiopilul Salata' de cartofi cu r o ~ i i . Se ia c2te o lingurl de albuq qi se pune ?nlaptele clocotind. Se lasii in form5 p h l se absoarbe tot laptele. l/2 telinii ras$ un gogoqar tiiat felii mici. nucl mlcinat5 qi se presarl putin zahib. Giiluqtele formate astfel se scot cu o spumierl qi se pun intr-un castron. suc de llm%e. p2n5 c h d se Gne singur de tel. o ceapii micii. Se adaugii roqiile tiiiate. Se freacii bine oulle intregi cu z a h h l . Se freacl bine gllbenuqul cu restul de zahk. se scobesc qi se umplu cu gem. caise sau piersici) se spalii. creme. Se amestecl totul bine. Crema' de zaha'r ars (pentru cinci po$i). 200 g Ginii. se dvllesc in zahib qi se dau la cuptor la foc potrivit p i n 3 se rumenesc uvor. Dupl ce au fiert toate glluqtele. se curiip de coajii qi se taie felii. qi se adaugl incet laptele. se taie piitrate. coaja de llm2ie. se adaugl in ploaie o lingurii de zahib. 200 g varzii alb$ tocatii. Se servesc calde. doul ouii. budinca este coaptL h t r e timp se fierbe laptele cu vanilia qi cu o lingurl de zahk. Fructele proaspete (ciip~uni. sare. Se aleg mere shiitoase. Se fierbe intorchd albuqul pe o parte qi pe cealalti. bltihd incet. Budinca' cu fructe (4 po$i). se toarnl deasupra laptele fierbinte. se adauga mierea caldii. se curltl qi se scobesc. Fursecuri cu miere. apoi aria in care s-a amestecat restul de zahib qi praful de copt. Se servesc calde. - . mkarul tocat qi smhtiinl sau maionezl. Jumltate din z a h k se freacii bine cu ouiile intregi. 1 2 0 griq. Salata' portocalie-alba'. Apoi se adaugl gelatina dizolvat5 in apii fierbinte qi albuqurile bltute spuml tare. Se amestecii cu oul fiert G a t felii. 2 roqii. Se pune la rece. 2 linguri g zahib. Se aqazl merele in crlticioara unsl cu unt qi se d l la cuptor la foc potrivit p2nl se coc merele. albuqurile biitute spuml qi sarea. Lapte de pasa're. 2 linguri ulei. 140 g unt. sare. 4 ouii. 112litru lapte. unt. 3 0 ~ 5 .

Se ung foile. Separat se amestecii Eina cu laptele rece qi se pune pe baie de ap& amestec4nd continuu. Dupii ce se riiceSte. 140 g zahk. Se formeazii bilufe de 1. 2 g8lbenu~uri. arnoniacul qi laptele. suculente (cake. se adaugii fzna.5-2 cm diametru. i ~ i n e . Se taie a doua zi dupii ce priijitura a fost pudrat5 cu zahiir. Se freacii zahikul cu untul. iar la sfiirqit zeama qi coaja de liim2ie ras8.ananas din compot). Se v presarii cu zahk ~ise toarnii deasupra apii f i d qi riicitii. proasp8t preparat qi riicit. bine coapte. Diferite fructe proaspete. Pentru aluat: 500 g fiiinii.Retete culinare sistent. piersici. ciipSuni. Se spa18 bine. piin5 se ingroaqe. portocale). 1 lingur5 fiiinii qi 100 ml lapte. Pentru cremii: 250 g unt. Se amestecii totul bine qi se pune la frigider. Se pot piistra mult timp (se friigezesc dupii 2-3 zile). 100 g unt. . Se coc trei foi. Se adaugii fructe conservate (cire~e. zmeur8. zeama qi coaja de la o liimsie. 1 lingurig de amoniac. Prcijitura' cu crema" de la'mdie. C4nd se serveqte se adaugii cuburi de ghea@ sau pufin sifon. 100 ml lapte. se coc la foc potrivit. Ba'utura' ra'coritoare pentru "petreceri". 2 o u l z a h k vanilat. de asemenea zeamii de liimsie qi ceai rusesc tare. se taie in cuburi mici ~i se aqeazii intr-un castron (de sticlii) adgnc. 250 g zahilr pudrii. Pentru cremii se freacii untul cu zahkul pudrii. se adaugii treptat untul frecat cu zahk. apoi qi o d e .

care au ciipiitat o importang ~io sernnifica$e tot rnai mari in adolesceng. traversarea strbilor. Trebuie subliniat cii se observii foarte mari diferente in ce prive~te aparitia in timp. anomalii sexuale. alunecu~ ape inghepte. ai anumitor personalitiiti sau vedete din teatru. prefer2 anumite activit2$. Copilul devine adult. erupiind cei definitivi. etapele pubertiitii.-. modul de viatii ~i indeosebi alimentatia. psihicii ~i socialii. participare la actiuni antisociale. televiziune etc. 2) Sii urm5reascii modul cum se inserii social: ~coala ~i apoi initierea intr-o meserie. armonia dezvoltiirii unor segmente ale corpului ca ~ o l d u r i l e . inec. droguri. momentul ~i modul cum survin modificiirile determinate de pubertate: a) fete: ssni. csnd in greutate (perioade de 'Tmplinire") care afecteazii toate segmentele corpului. Se "schimbii" dintii de lapte. greutatea. unele boli.1. psihomotorie $i socialii a fiintei umane. hihicia. aparitia ~imodul cum decurge ciclul menstrual. boli venerice.-r SCOLAUUL I I . ciideri) ~iadolescenfii (turismul la munte.sunt influentate de o serie de factori din care amintim: ereditatea. Piirintii ~ i l s a uadultii care se intricii in viata ~colarului~ilsau adolescentului trebuie sii incerce sii fie capabili sii facii fa@ multor cerinte. alcoolism. Noi am ales divizarea ei in trei etape: adolescenp timpurie (12. carentele alimentare. Survin mari progrese in functiile mi~cikii (motricitatea generalii ~i finii). durata ~i manifestikile fizice ~i psihice in procesul de maturatie biologicii. incephd de la vLsta de 10 ani ~i p h i i la 20 de ani se vor mbura bianual (ziua de nqtere ~ijumiitatea anului) greutatea ~i iniillimea: ultima este bine sii fie consemnatii pe tocul unei u ~ i . VLsta intre 12 ~i 20 de ani reprezintii etapa cea mai activii in ce prive~te dezvoltarea fizicii. perversiuni sexuale). cariile dentare. 4) Sii depisteze ~i sii previnii toate riscurile la care se expun copiii (accidente: bicicleta. dar in primul riind trunchiul ~imembrele. rolele. traditii etc. obezitatea. pilozitate. Sunt incii unele necunoscute in procesele hormonale care se desE~oarii cursul pubertiitii. iSi fixeazii anumite comportamente obligatorii pentru fiecare membru al grupului. pilozitatea etc. 5) Legiitura sustinut2 cu corpul profesoral. Piirintii trebuie sii inteleagii toate aceste mutatii in comportamentele tinerilor. adolescenta mijlocie (14-16 ani) ~i adolescenp tLzie (intre 16 ~i 21-22 ani). Toate in aceste procese. bustul. I I I I %tre 6-12 ani Dezvoltarea fizica'. sii le accepte dar. anomaliile ~iboli ale sistemului osos.14 ani). probleme de igienii mentalii. Cre~terea face inegal cu alternante de perioade cu se crevtere ciind in inilltime (perioade de 'Tnillpre"). acneea juvenilii. Nevoile nutritive sunt mai mari in perioadele de crevtere.5 kglan ~i cu 6 cmlan.ADOLESCENTUZ MC 6. randamentul ~colar. sii le discearnii bine pentru a depista orice turnurii spre activititi antisociale. b) ba'iefi: organele genitale. devin membri sau "fani" ai unor ciintiketi ori formatii muzicale. Dintre acestea amintim: 1) Sii urmleascii ~i sii consemneze schimbikile in ce prive~te:iniiltimea.membrele inferioare. jocuri in pe locuri periculoase. epoca actual2 adolescentii i ~duc in i viata in cadrul unor grupuri. 237 i ? . potentialul intelectual ~i fizic. ca ~i gradul de inserpe social%. 3) Sii fie la curent cu grupul de prieteni din ~coalii ~idin afara ~colii. ai unor grupuri sportive. 6) Sii se asigure consultatii medicale periodice pentru a urmiiri dezvoltarea fizicii ~i psihomotorie. in acela~i timp.12 ani) continuat2 de adolescenta subirnpiiqitii conventional in douii sau rnai multe subperioade. nevrozele. intre 6 ~i 12 ani copilul crevte in medie in greutate cu 3-3. Scolarul mic Cu a1 7-lea an de via@ incepe vLsta de ~ c o l a mic r (6% . inotul in mare ~i ape curgiitoare adsnci. uneori greu de rezolvat.

telefonul. S% se joace cu cheile. in schimb. inundatie) 6. Averti* vecinii asupra s c h i m w o r survenite 1. h primele zile insofifi copilul piin3 inva@traseul yi stawe in deplasarea spre veal% 16.Pot sil revinil unele fobii anterioare. h v % mcopilul cum s%traverseze strada yi cum s5 circule cu mijloacele de transport in comun 10. grindins. s%nu s%nu urce cu liftul dac% sunt persoane se deschidg u p persoanelor se de familie 8. sil Se teme de mutilarea fizicil qi de modificarea imaginii corporaIe.. Obivnuifi-1s5 se culce devreme pentru ca trezirea de diminea@ s5 se f a d spontan sau u$or 12. cititul etc. S5 nu intre F cas%dac% p este cr%pata sau s e s i z e d ceva n u suspect 2. 3. sunafi in prealabil 9. Este mai pufin egocentric. Recomandafi-i ce are de f k u t ciind este singur acas% 10. 8. imbracat $i incatat.1 GHID PENTRU P - c ~ COPIII ~ C E $COALA D P 1. Sunt rare cazurile in care copiii rnai fac gre~eli pronunpre (indeosebi litera R plasatli lhgil de o consoanil). ForrnuleaA fraze complexe.) . adresa. Lasafi mesaje pe band3 pentru copil.~ i interiorizeze ghdurile. hvgpfi copilul s%ytie bine adresa $i nu& de telefon de a& c 9.TABELUL 6. Consultarea medicului de familie asupra st&i de sb%tate$i a dezvolt&i fizice $i neuromotorii 3. incepe s B . Luafi leggtura cu educatoarea de la gr&W@pentru a fi informat asupra maturafiei copilului pentru $coal% 2. Precaufii in caz de perturb&+metwrologice: furtuni. speranple. inundatii 9. Fixafi intAlniri cu copii care vor merge la aceeqi $coal% 8. cu 17. Sfaturi pentru modul cum procedeaz5 in caz de foc ("cz de evacuare") sau alte neprevhte (conductede apg defecte. D e s p w e a de pkinfi s% prietenod fie 14. Lirnbajul creSte la 3 000 de cuvinte (sau mai mult). numele p&in@or Las* n& de telefon de la serviciu hcuiafi sursele de foc Organizafi o trus% prim ajutor de Avertizafi copilul asupra str5inilor la intoarcerea de la $coal%. frogramelor nvgtafi copilul s5 diferenfieze emisiunile propriu-zise de reclame 7. Cwile se a r a n j e d in ghiozdan seam 13. 2. TABELUL6 . Transferul fivi medicale la cabinetul medical velar 4. Se ^megistreazil modific&i ^memnate. 3 SFATURI PENTRU VIZIONAREA PROGRAMELOR DE TELEVIZlIJNE 1. 2 Sfaturi pentm pdrinfi Notarea num&ruluide telefon l h g 3 aparatul de te Alegefi un vein(%)care este de obicei a& p e n h urgen(e hviipfi pe copil: numele. Copihl nu & h i e s5 "za9 in fap televizorului. pot surveni temporar alte tulbu&i ca billbiiiala. Pricepe cB nu are totdeauna dreptate. Instruifi copilul cum s%se comporte in intiilnirile cu str%nii 11. Competiga este importantli. Se exprim5 prin vorbe. fncercati s% "convingefi" pe copil s% renunp la unele tu1burk-i care-1 pun in situatii de inferioritate (suptul degetului. Dimineap s%aib%timp suficient pentru a preggti plecarea la $coal%(spaat. Dezvoltarea socio-emofionala'. rude) 15. Fixarea programelor ce vor fi vizionate se face printr-un schimb de &eri cu copiii 5. gustarea). Mkuri de sipran@la baie (&% instrumente electrice!) 8. 6. Se stabilescore de vizionare in anumite limite (filme $i anumite emisiuni s%p&nhale) 2. cuptoarele cu microunde sunt cele mai bune 7. Venifi ac& la t h p . 9. R%spunsulla telefon este "Pgrintii sunt ocupati!" ($i nu "plecati") 4. spiilarea dinflor. Vrea sil facil qi altceva decdt ceea ce realizeazil p h i l acum. Tineti leggtura cu inv%t%torul urrngriti viata $colar% $i (randarnent la i n v % @ d inser@asocial% colegii etc. Se stabilesc cendi$iile de vizionare (la mad. 5. nu zgomotos) 3. Tehnica primului ajutor 5. Instruificopilul unde s% mearg% situatii de urgen@survenite tn a& (vecini. Precautii la deschiderea garajului Dezvoltarea psihica'. de bloc.CU CHEIA DE GAT' Sfaturi pentm copii 1. incapt. avid de orice emisiune SF- PENTRU FAMlLIILE CU $COLARI . pan% de electricitate. miincat.) 5. Se evita programele nocturne $i filmele de groazii cu confinut antisocial etc. Sfaturi pentru prepararea mesei. Vizionih-ile la televiziune nu trebuie s%inlocuiasc%alte activitafi:jocul in aer liber. emofiile. 4. ploi torenfiale. Televiziunea nu reprezinta un premiu sau o pedeapsg 4. $colarul trebuie s%pun%in practica singur urmgtoarele deprinderi: imbrkat. e m o p ~i ghduri. U$a s5 fie totdeauna incuiata nu 3. La mul* apar co~maruri. aranjarea cgrfilor in ghiozdan 6. Se preocupil din ce Se . folosirea closetului public. 7. sp&larea &nilor inainte de a m k a . Uudafi copilul pentru succese 11. Vizitafi ycoala impreung cu copilul 7. hvgtafi copiii s%fie critici cu d i s c e r n h h t la continutul 6. incontinenp urinar5 etc. Informafi inv%@torul despre schimbme dm viap copilului TABELUL 6 . in d o d t o r . teme de moarte. Dore~te fie ca prietenii.

este bine s i se inceapi educatia sexual3 progresivi. Vizionarea televizorului trebuie limitati la 1-2 ore pe zi. conceptul de spatiu qi timp. urcuqul in copaci qi pe stilpi de inalt3 tensiune. btelege clasificarea. V e ~ i pas. Motricitatea fin5 este deplini. dimineata. De altfel toate miqc%ile devin coordonate. vremea. Diferentiazi stinga de dreapta. serializarea. jocurile de cuvinte. incep unele modificiri in propoqiile diferitelor segmente ale corpului. Se joac3 inci singur.maqinutele. Devine expansiv. reflecteazi. Dezvoltarea socio-emofionala'. Apa este permisi cit vrea qi c h d vrea (inclusiv in tirnpul mesei!). ti plac ghicitorile. Nutrifia. lipsa de vegetale duce la unele avitaminoze qi la constipatie. Necesit3 inci supravegherea adulfilor la joaci. muzic3. Nasul se subtiazi. la alte preferinre cu risc (jocuri cu echipamente mecanice. Avertizati-1 de pericolul noxelor: fbmatul. Jocul. bancurile. refuzul laptelui poate duce la incetinirea creqterii qi la hipocalcemie. Prin consumul redus de came apare riscul anemiei. Prevenirea accidentelor. Este apt pentru a i n v i p s3 foloseasci bicicleta. Se continui vaccin3rile d u p i "calendarul" fixat de Inspectia sanitari de stat. AdoZescentul in ce rnai mult de aspectele sexuale. Incepe s i fie interesat cum se desf2iqoari lumea oamenilor. membrele inferioare qi superioare devin rnai lungi qi mai musculoase. Motricitatea fini nu s-a maturizat. incepe s i fie interesat de c q i pentru toate viirstele. Imuniza'ri. in comparatie cu trunchiul. Ii plac jocurfle active (v-ati ascunselea. Se constati mari variatii de apetit. devine mai suplu. Este interesat de dans. dupi-amiaza. Jocul In aer liber in timpul iernii va fi fixat in fbnctie de comportamentul copilului la frig. estetic. educatia fizici qi anxietatea qcolari au un mare rol in modul cum qi ce mininci.). Abdomenul prea mare la copilul mic se turteqte de asemenea. incepe multe. De subliniat tendinp de a nu m h c a dimineap din cauza grabei qi grijilor qcolare. sinii devin proeminenti etc. insolatie etc. Vocabularul este de circa 2 500 de cuvinte. intre 8 ~i 10 ani Se miqci qi se joaci mult. in maqini trebuie plasat numai pe scaunul din spate qi s i poarte centur3 de siguranti. (Vezi aminunte rnai departe la "alimentatie" pag. gimnastici. Prefera jocurile in grup. skitul corzii. literele nu rnai sunt trasate perfect. jocurile cu balonul). Vrea s3 "faci". drogurile. in familie ii plac jocurile "de societate" ( c q i de joc etc. nu calitativ. NU in zone cu trafic. I se pot incredinp treburi in gospodkie. invati s3 citeasci qi s i scrie. "qtie tot!". alcoolul. skate. dar incepe s i prefere grupul. I I I ~l I I I I I 1 I . Nu-qi consumi nici "gustarea" la scoal5. Instruiti-1 s3 evite striinii qi oferta darurilor de la necunoscufi. Atentie la mersul pe bicicleti. La 7 ani devine ginditor. seara. 248 Jocurile. cintecele . int%ifi prevederile pentru evitarea accidentelor de circulatie (joc pe stradi. Dezvoltareapsihica'. Pkintii ar trebui s3 se retragi din lupta pentru afirmare. Litimea umerilor incepe s i depiqeasc3 pe cea a qoldurilor. Poate apiirea miopia. dar qi viap animalelor. de obicei cu copii de acelaqi sex. Fata este supusi de asemenea unor modific3ri: fruntea inalti qi bombati de preqcolar nu mai este atit de dominanti la qcolar. Foloseqte telefonul. devine ordonat. La multe fete apar primele sernne secundare sexuale (puf genital. apar greqeli. inot i in ape curgitoare qi la mare. intre 6 ~i 7 ani Dezvoltarea fizica'. Pe Iingi faptul c3 scrie qi se pronunt3 fiki greqeli de gramatici iqi exprim3 verbal sentimentele. Dezvoltarea psihica'.). camioanele.). Maxilarul inferior incepe s i creasci. Abilitatea de a scrie il oboseqte: dupi scrierea a 1-2 pagini. uneori cu alur3 de $ef. Este foarte sensibil. Nutrifia. Limbajul devine rnai agresiv. "Ratia" de ap5 in 24 de ore este in jur de 100 ml/kg/colp.). Limbajul devine tot rnai fluent qi mai "colorat". alpinism f Z ~ echipament corespunzitor qi pe trasee cu risc. Siguranfa. 248). Maturarea musculaturii miinilor este foarte lenti. incepe s i colectioneze cantitativ. se schiteaz3 talia. Daci nu s-au ficut rapelurile la 5 ani este obligatorie vaccinarea in primul an de qcoali. deocarndati de ambele sexe. traversare etc. Desenele devin tot mai detaliate. transformkile in natur$ anotimpurile. Agreeazi inc3 p i p u ~ i l e . Toracele se turteqte anteroposterior. uneori p h i la epuizare fizici. Dupi 7 ani incepe s3 prefere grupul de acelqi sex. dar finalizeazi putine. Sunt frecvente ticurile nervoase.$koZaruZ mic. insotite de un salt in creqterea staturali. cu greqeli rnai rare.preferi qi unele melodii. argumentativ. apucarea inceputi de la 2 luni se va definitiva de abia dup3 7 ani. Perioadele de creqtere. scrisul nu-1 rnai oboseqte. Persisti inapetenp selectivi din perioada de preqcolar. Gitul devine mai subtire qi mai lung. Mersul pe biciclet3 este permis numai in curtea casei.

P2rintii sunt datori s5 cunoasc5 prietenii copilului qi sii facii o selec@e discret5. indoieli. Phintii trebuie sii insiste pentru un meniu zilnic echilibrat cu proteine (lactate. in ultimele decenii se constatii aparitia mult rnai de timpuriu a pubertiitii. Este manierat cu adul@i. Atentie la mersul pe bicicletii. Preferii_copiii de acelaqi sex. Intelege qi respect5 miisurile de igienii qi de ingrijire corporalii. neliniqte. Atenfie la pericolul apei (inot supravegheat). Atenfie la armele de foc (piistrate in siguranp qi folosite in prezenta adultilor). La biiiefi forfa fizicii este rnai mare. La biiieti apar caracteristicile celui de al doilea stadiu a1 pubert5tii (vezi rnai departe). indiferent de sex trebuie s5 se deprind5 sii-qi pregiiteascii singur sandviqul pentru qcoalii (vezi qi mai departe despre "alimentatie"). P z n t i i trebuie sii exercite un control permanent al prietenilor. ascensiuni pe munti. Nutrifia. Nevoile calorice sunt rnai mari la biiefi (circa 2 500 calorii pe zi) declt la fete (2 250 calorii pe zi). Este mare amator de muzick radio. Creqterea i n inilltime este acceleratii. uneori cu unele brutalitilti de limbaj. Este interesat de sport. Ia in considerare qi alte puncte de vedere declt cele vehiculate in farnilie qi qcoalH i i plac lecturile despre mistere qi poveqtile de dragoste. AtAt biietii c l t qi fetele au nevoie pentru creqtere de circa 2 g de proteine pe zi sub form5 de lactate (proteine qi calciu) qi de carne sau peqte (proteine plus fier). Nutrifia. La ambele sexe se instaleazii o stare de tensiune permanent& de friimlntiiri cu sperante. Foloseqte bine ideile abstract:. Dac5 nu s-au %cut senile anterioare de vaccin2ri este cazul s5 se completeze. Simp1 umorului este dezvoltat. vegetale (fructe. De la 11 la 12 ani Dezvoltareafizica'. nervozism qi lipotimii (pierderea conqtientei. cu diferente importante intre cele dou5 sexe. organiziirile in grup. Diferente mari intre n fete qi b5iefi. Antagonizeazii cu s_exulopus. La multe fete apare menstruatia. Face tot felul de planuri. spatiu) pentru o intimitate individual% Devin autocritici cu munca personalii. Dezvoltarea socio-emofionala'. discuri. lucrul manual. Este nevoie de mese mai dese. Este interesat de modul de reproducere uman5. tiaminii. Din cauza capriciilor de apetit survin tendinte de deficit de calciu. fi place societatea. Colectiile devin calitative. Incepe sii se indoiascii de valoarea p2rintilor. Maturizarea este mai precoce la fete. Nu "are timp" sii mMince. Spiritul de bandii atinge apogeul. Apare tentatia pentru consumul de alcool qilsau droguri! 6 . Dentitia definitiv5 este completii cu exceptia celui de a1 3-lea molar. Sunt necesare circa 2 100 calorii pe zi. cii se acceptii . Biiietii sunt incii "mai copii". Atilt fetele clt qi biiietii nu mai accept5 tutela familiei qi doresc o independent5 nelimitat5. Se informeaz5 despre evenimente dincolo de familie qi qcoalii. le tachineazii. El trebuie sii simtii cii i se oferii tandrete consecvent5. telefonat. Dezvoltarea psihica'. Dominii ritualurile qi codurile secrete. giititul. excursiile. Imuniza'ri. Elementele esentiale se apropie de adult. Judec5 probleme sociale. Agreeazii sportul. carne). Crizele respective se manifest5 prin sc5derea randamentului intelectual qil sau fizic. Siguranfa. Devine conqtient de diferenple de sex. Sunt refractari la rutinii. Este nevoie de consum mare de lichide (75 ml pe kg/corp/zi). In familie este din ce in ce mai sigur pe el. Fetele sunt rnai "evoluate" I ce priveqte relatiile cu baietii. Aten@eindeosebi la vaccinarea antitetanicii. La sedentaxi qilsau la gurmanzi sau cu preferinte exagerate pentru dulciuri apare problema obezitiitii. preferii spectacolele qi filmele cu drarne. La b%e@apare masturbafia. oboseal5.Dezvoltarea socio-emofionala'. Frecventarea discotecilor qi altor forme de distractii (jocuri mecanice etc. flirteazii. incepe ins5 cea rnai induioq5toare perioadii de prietenie. De altminteri. Rbpunde mai bine la sugestii declt la ordine. Ii place actoria. pentru cii pot surveni crize de hipocalcemie (consum redus de lactate) sau de hipoglicernie (meniu &ii dulciuri. refuzii micul dejun qi gustarea din recrea@e). W r i n t i i fat& in fat& cu Scolahl mic Conditia indispensabila a "implinirii copilului este sentimentul de a fi in securitate qi iubit. lucreazii manual. inot i n ape necontrolate. Se inregistreazii mari variatii afective.) sunt adesea riscante. P z n t i i sunt datori ca toate relatiile sii se desf2qoare prin dialog. Timpul liber. fier. Munceqte pentru bani. caden). 1 . proiecte. Este apt qi trebuie indemnat sii participe la prepararea mesei. Jocurile. fn familie simt nevoia sii aibii conditii (timp. Siguranfa. zarzavaturi) qi hidrocarbonate. 1 . dans.

scolarul va dobindi gindirea logici. Copiii care stau mult deasupra caietelor de teme si csrtilor nu sunt si cci rnai buni elevi! Ei nu s-au deprins s i invete sistematizat. Randameatzil ~ c o l a r e intotdeauna egal cu nu gradul de inzestrare a copilului. Copilul trebuie "invitat s i invefe". Este important ca pirintii s i tini legitura cu scoala pentru a fi la curent cum se d e s f i s o a r i copilul la ycoal5 si pentru a evita absenteismul. Sunt $i copii neastimpgrati sau visitori.~ i Pentru a aseze c s f i l e $i si-si faca lectiilc in lini~te. Copilul trebuie siinvete sS fie perseverent. de a-1 culpabiliza pentru orice insucces. despre ceea ce spun si fac piirintii. putea lucra concentrat se vor evita: intreruperea lectiilor pentru treburi casnice. Altul.remedia. se autoizoleazi si devin timizi. fn aceasti perioadi pirintii se vor abfine de a-1 trata de sus. d ) s i fie accesibil. Va fi incurajat s i incerce mereu $i s i repete. s i caute explicafii. vor constata c i el va accepta cu usurinfi normele de disciplini ale procesului de invitimint. s5 amine satisfacfia propriilor dorinfe $i s i lucreze pentru scopuri rnai indepirtate. il incurajeazi cu afectiune (niciodatg nu va fi mustrat cu minie!) si ii atribuie progresiv independenti. Va deveni capabil s i gindeascg critic despre ceea ce citevte sau vede in jur. lucreazi greu la scoali. alfii nu se pot exprima. inainte de a mustra pe copil "ci ar putea face rnai mult". batjocura. Trebuie s i se cultive la ~ c o l a bucuria de a invita.uneori . chiar daci rationeazi bine. adesea de la egal la egal. Ambifiile pirintilor pentru copilul lor trebuie s i fie in limite rezonabile. mai putin dotat. e) in orice discutie cu scolarul.Folarul mic. pentru a nu-i cere mai mult decit ii permite nivelul lui intelectual. va invita s i aprofundeze un subiect. ajutat de pirinti in mod discret. trebuie controlafi si indrumafi de pirinti. Absenteismul "nemedical" creste cu virsta. misura in care este posibil in se va asigura copilului o camera sau un loc unde s 5 . diferente. . cauze si efecte. s i accepte "dialogul" si s i aibi curajul s i recunoasca eventualele gre~e1i. a exersat-o in primii 6 ani ai copiliriei sub forma jocului.fl prin fapte s i constituie un exemplu pentru scolar silsau adolescent. Copilul va fi indemnat sri-si faci lectiile intr-un anumit interval de timp pentru a se putea dedica ~i altor ocupafii (jocul este inci o necesitate la qcolar!). Pe de alti parte. de a crea. Pirintii si cadrele didactice le pot gisi cauza vi le pot . r de a descoperi. sau lene~i. g) s i se evite contradictiile dintre pirinti in problemele copiilor. rezultatul influentei unor colegi sau lipsei de stimulare din familie. dar foarte hanlic $i disciplinat are note bune. Criticile aspre. c ) interesul familiei pentru instructia scolari. respectiv adolescentul. Copiii din familii bine inchegate ~i cu nivel intelectual corespunzitor invati ~nai bine dec2t colegii cu aceea~i dotare intelectuali dar care provin din familii "cu probleme". s i stabileasci analogii. Pe misuri ce se desiviiqe~te maturafia. direct si natural in discutiile cu copilul. Dc cele rnai multe ori se datoreazi neglijentei familiei. Aceasti trisituri existi in el. Conditii de lzicl. DIficziltrifile scolare sunt consecintele fie unui handicap fizic. Asemenea relatii se r i s f r i n g favorabil asupra atmosferei din familie c i t si asupra randamentului ~colar. dar nefericit. se vor evita laudele excesive care pot duce la teama de evec. Un copil inteligent. Lenea se poate intilni la copiii care "prind prea uvor" $i care nu rnai cred c5 este nevoie s i invete. zgomote de fond (radio) sau vizionarea concomitentii a programelor TV. Copiii cu infirmititi sau cei cu boli cronice care-i "exclud" partial din colectivul clasei sunt adesea tinta ironiilor colegilor. La scolarul mic este inca foarte pronuntati dorinta de a fi pe placul celor mari (pirinfi si dascili). Adolescentul rezultatele de la scoali (chiar daci nu sunt intotdeauna strilucite) si caracterul siu (oricit de dificil ar fi).~i. s i capete gustul lucrului bine ficut. Daci parinfii ~colaruluimic dau dovadi de intelegere. Unii copii gindesc mai incet si se blocheazi daci profesorii ii "iau rnai repede". fin pasul cu achizitiile lui. pentru a se plilnba sau pentru a ajuta in gospodirie. in raporturile dintre pikinti $i copii este bine s i fie un "dialog" permanent. fie ale unor dezordini afective. Solicitikile la care el nu face fati ii dau un sentiment de insecuritate. prea autoritar. Amhinnfa familiala'. pentru a evita insuccesul. Dintre factorii care influenteazi randamentul scolar amintim: n ) armonia dintre membrii familiei. comparatiile defavorabile sau pedepsele nu stimuleazi pe copil in a invita. ea poate fi ins2 si u trisituri de exacter. h ) familia s i impirtiseasci si sg triiasci atit "necazurile" cit si satisfactiile copilului. Dincolo de a deprinde s i citeasci si s i socoteasci. pisilogeala. a invita inseamni s i a i b i o activitate dirijati.

instabilitatea psihomotorie. iar mai Grziu in ~coala militari cu acte grave de indisciplini $i de conformism se poate cita cazul lui Winston Churchill. Aceste modifictiii determini concomitent adapt& psihosociale. Unii copii inzestrafi pentru o anumiti materie de hvi@m2nt sunt mai putin competitivi la altele. Faraday. in loc s i stea cu mgnile incrucivate aqtepthd ca un astfel de copil "si se coacf. prim-ministrul Angliei in cel de a1 11-lea rkboi mondial. 180-190: Goethe. autoarea a evaluat coeficientul lor de inteligeng (QI). Pe baza performantelor intelectuale $i a aptitudinilor manifestate de aceste genii in timpul copilkiei lor.htr-o lucrare recenti "~tudes gknktiques sur le gknie". In incheiere am tine totu~i i d h cdteva exemple s de copii etichetafi ca "int$rzia. Charles Darwin (putin istet si recunostea singur c5 g2ndeste lent). insuficienta auditivi. 170-180: Voltaire. e) schimbarea frecventi a ?colilor. Din biografiile acestor genii rezulti c i to@au primit din partea farniliei si apoi a profesorilor lor un invigmint intensiv qi precoce. El se simte izolat pentru c i nu g i s e ~ t e colegii pe lui interesanG. Exemplificarea cuprinde printre al@i:100-110: Copernic. El se p a t e lenevi pentru c i invititura de la $coal5nu-1 mai intereseazg sau i se pare prea uvoari. variabile la pirinfi. 6. prin teme neficute sau neterminate.2. Fiecare dintre ei a tr5t intr-un mediu extrem de activ. 160-170: William Pitt. Opozitia fafi de qcoali se manifest5prin dezinteres (adesea asociat cu turbuleng). p&in@i acestor genii au exersat inzestrarea de la naturi a urmaqilor lor de la o v h t i fragedii. Dintre acestea amintim: debilitatea mintali. cu dificultifi la invitituri. propoqii) si mai ales prin cregterea si maturafia organelor genitale $i aparitia caracterelor sexuale secundare. Dintre cazusile de copii-problemi cu tulburiiri de comportament. 140-150: Keppler. 190-200: John Stuart Mill. Ele pot coexista ca o motiva~ie reacfionali la un copil care prezinti unul din handicapurile precedente. cu unii profesori poate avea contacte dificile din cauza originalititii sau a spiritului siu creator care il fac s i refuze si-qi faci temele obiqnuite. prin scris de rnilntuiali.f) lipsa de preocupare a familiei pentru cgqi qi ocazii de a se instrui (o familie care se intereseazi numai de fotbal qi ciintikefiila modi nu inciti deloc pe copif la invgtitul-i etc. . h) neintelegeri grave in familie cu pkisirea brusc5 a cikinului de citre unul din pirinti. greutate. nedisciplinati cu ~colarizare care au in fnst repetenti. se plictise~te viseazi qi sf&$e$teprin a obtine note sau mici. realizhdu-se maturaGa complexi a fiinfei umane in devenire pentru perioada adulffi. d ) o gelozie fat6 de o sori sau un frate.i". caiete prost intrefinute si m2zgilite cu Pete de cerneali. Dintre geniile romhesti am vrea s i amintitn pe George Enescu. c ) preocuparea inegali a celor doi p&in[i: unul autoritar. "inexistent". 110-120: Cromwell. prin lentoare la hcru. Lev Tolstoi (nu putea si nici nu voia s i invefe). celilalt Sters.M a m a $ copilu2 Handicapurile fizice care impiedici qcolarizarea sunt numeroase. depreciat. 130-140: Rousseau. Se caracterizeazi printr-un salt in dezvoltarea fizic2 general% (?niltime. James Watt (considerat mirginit qi stupid). preferhd s5 se ocuge de subiecte din afara programei ~colare. Adolescentul Adolescents incepe cu pubertatea $i se termini cu maturitatea (spadiul de adult). 120-130: Bach. Tulburirile afective pot exista intr-un ansamblu de tulburiri de comportament. care ulterior au devenit celebri: Louis Pasteur (elev mediocru care invifa lent). Pkintii trebuie s5 duci un astfel de copil la medic qi psiholog care stabilesc daci dificultifile ~ c o l a r esunt consecintele unei infirmititi fizice sau sunt pur psihologice. posesiv. Dintre numeroasele probleme afective ce pot duce la eqec ?cola enumerim numai c2teva: a)atitudini educative contradictorii. 150-160: Tennyson. Copilul supradotat. ei reuSesc mai putin bine dec2t ceilalti colegi in exercitii fizice ?i au un comportament social dificil. incoerente. Catherine Morris Fox schiteaz5 biografiile a 300 genii istorice. societatea ("g2qca") de copii cu care-~i petrece timpul liber.). Subliniem c i qi un copil dotat poate pune probleme la invigturi. ai c h i pvarinti s-au ocupat de el inci din perioada de preqcolar $i qi-au dedicat intreaga existen@ cregrii de conditii optime de studiu pentru desiv2rqirea acestui geniu innkcut. lipsa de unitate de vederi sau inconsecveng.

a.i\.ai :illor ailtor-I[:ti': adk~ltc. dar ele vor de\c.cntirr!cntefatri dc "criticismul prir-i~~t~sc". Stresul adolesccntclor f n d c v c ~ ~ i r e dc pric.i cu i activ~tatii.~ i sclnene.? I I I [ ~ I . deprin~ri Dc\ in critic1 ai p5ri:>tilo1. ill b i r ~ ill adoiescrllta mi~locic.!t~.irint_i sc intreabli dacri totul decur~i) "normal".i.nf~r tilripurir (la fete de la I 1 la 13 ani: la pent1..rste PI ictc.nc. i111aginativ:i. ~lllisci~linitatca lor.rlt&~.!<i 2:^111nornlal5..i cnractcrcle \ccu!~Jare i inctbp h 1111numai de 1.rporale si d e I:IL ~ asupracrcsterii bi a :~ltorsch:i~~b.c to.rc. ?i tktele incep sri pnrtrcipe pienar in grup::l de prietc~li.c. Isi con-~parGintrc d i ~ l ~ c n s i u ~ ~fi ocr ~ ~ ~ adin co~npo~-tnn!e~itul ele r\i l . sa acistc trZs5turi sunt oscildntc. iiar ?i in cc ~ : i . usor atunci crind sunt cxtrcm dc scnsihili si sc.ntl nurnai ca 111ercude neccsitatea pSstr3rii igienei. .1!.lrc sc' d e n tilt: [?er.iccint3 norn1:115 a r1creglZriior d cc. I n general. L)cclar:ir~ilu h i ill.I!$: <:it Riiciii ir\i ctalucazci initi:rl 1na5culinitatea 711 cornparatie cu alti bsisti."c. caracterelor sesualc ?i ale compo~xamentuluigeneral.Gineconlastia ( d e y ~ o l sau 1-1. L .c.1na1 nt! ncc. dexordon:lti $i lipsiti de interes in ce grupul dc prieteni. CFitre sflir~it~il u l c ~ ~ ~ ~tci ~ i t~ p i ~ r i i .i cu proastri dispo~itic si ie ~ . I s ~.tbiljtarc:t dc a pcscepc Au ne\ oie s2 tie asigurati si reasigurati ca nlasturharea ientimentelc :~ltorr!> i to!c'ra!!ra 1'. coinparinciu-si 1nusc~11atu1.ar:. crit si pentru par-inti.il. f u ~ ~ c t nlensl?-ui~lli. hsieti dc la 1 2 la 13 ani ).:~~bci~ltura :~doles~:entjlor. Psrintii trebuir: s3 de critrc' ~ I . si s5nilnr..rintl fat3 Estc o pcrioadil fo:u-tc ~nriabilri moment de aparitie ca la aicstca se dc~\/oit.I~ijieti~ ad ? c i . Tatii sunt adcsca stli~~jcniti ilc tiicelc lor ~.'i de frusrrare. I . I ~ C cletel-min3 o lahil~tart i.4dol~.16 ~ ~ ibjicli i . diinensiunile organelor de imp~~sri piirinti.~ifi cu adul.i p. I ~ L ~ ~ ~ ~ ! k i opi~~i:lcc ~ ~ t c . 1 1 1 1 I .ic3. 11cc3. L:! \ $i rcli~tiiIc .. preci~rnsi ai atit!~tliniioi-lor. i \ ~ > t t ' ctlpaciraLca cor!stieoti (1~' trar~sfor~nri~. I I . rachinati in glum. La r.~tiilc?i dc~echilibr-clc o r m o ~ ~ a l e colcgii de gi-a!. Sc intjrcsc t'r~~o~ncn .i~-i sri hormonnlc temporarc >i nu trebu~c se indoiascz de absorbit de identitate:: pet-sonalri: "cine au~. sc t'oloscsc. :111alij.clc)r 111ai I-apidcsc.!nbr:lCc.'l I. Slibcl51e i n ~ p l i c : i r ~ ~ t k~rnilic.rebuil. cu conditin s& nu &\in5 ohisnuintk durilc ccle n~::i :i>consc In ju~-n:tI~!l rilr~i(:. Ilel~~11~t9ndu-sefamilie I~ de explicc briiatului cZ emisiuilile semir~alesau "viscle g3sesc o nou5 orientarc in apar:crlcnt:l cle grup.c. Fete1e pret cor11port3 "c0pil5restc".i')".u a-si c ~ a l u a t'eininitiitca. ~':.prc iiltii. s u i ~ ta d e ~ e a n ~ i j l o i adolescentei ac.i(' ! I'CLC:13. La i d ii HZiclii.17 ani:. ictele sunt cu doi a ~ ~ i pri\.I fe1.i sli glindea\i. Je bsicti ia dar . 1'1 ccli: inirji~\i . dc capacitate:i tle etivturi Gzice. s5rutril. in ace:~str? periostl. cctrilportament. L I ~ Itie prieteni.:. Ele t.:enitale si cap:~citateatle a ejacula. p .cste mo3~1I cum arat5.lpid Constituie un obicct de prcocupare intensr't atrit schimbririle f i ~ i c c apal in tinlpul p u h c ~ cc pcntlv scdar.i ctc.1~ ata?c'a~Li \c intcn\ ifc o prielcn5 tic inccarcr? uneori cS J e a deoparte pc p3rinti > i au :~ccla>i ~ L care al-dol.ca\tli relatie cst:..t un sex la altul. in :?d~:.c~s~ I ~ I ? ~ ~ I . din . ~ . d:tc5 n u . prcoc..ir si in cadri~l acseluiasi ale sri rcspingl? i11. adopCind .+olarul mic. Adolescentul Se deosctsesc trci stadii: timpurilr.c.a b5ieli apnre n ~ a tiir~iu: i fo:~rtemulti dintre ci se acestor3 ( l u ~ t in hrate. 5c.! ~ ~ I L IL.tcni. Ii11it5 iombinat cu fluctu.cntr: inijlo(. Trebuie sri li se :~minteascri Er~ainteabiiietilor de .i::t. Fiecarc (~ldolesce~:( p r i ~ ~ ~ a mcnstruatie.5 . c2 este Adesadafetclt: sunt cre:~ti\e > i 75: i~~~.jeasc5 sri se ru>incze. : ~ l t cc. ~ ldc. . ~ t i i ~ ~:onstituico con. ~ f a r a f'amil ici. din cauza crcsterii rapide.2nd cele ~ n a ~nici c ~ . 1L. sri >ti#: c. Perioada c.j~c a(f1111:-5.!ICC I . fctcle ail nc\ oie dc informatii corecte Je..?. tare:^ ~nainelelorice po:~tc aprirca la ur~iibriieti a Irecut si adolcscentul be concc1ltrca~5 111.ho13:1!1!. L3 inciput bunt unt:ori inseparabilc si tint1 42 se .~~. \ face c i ~ ialn ~nca'!'.>ilnt i n f ~ r n ~ a i?i por tc . fr8mrint5 dcc: p i collcura la o conipctitie tle !'! Lllnusete.dc ~l stringaci. fetc.j~~!plicatin ~ I . in timp ce ~c plri~g restrictiilc.). adcrri dc: h11ti.o:~r!r. I ilc. cstc prscticntil de aproape toti adolescentii..hi1nh3rifiiici. fiir5 vrco modificare a :~dolcscentc intcleg modificliri Ic comportitn3entuIui nu tatilor si I<: atribuic unecil-i unor v i m \ ritii ~?ropri Ci? i. ~nijloc-ill tlirL:irr.. Sihi131bkile ::tp:kr dc cele 111ai millti: ori biuw bi evolueazri . firic si i' pcndcnta dc t ~ n i i i c in intct~.~cceasi~rirstd. i~rnc:de" sunt fcnomcne normale si nu lrebuie s5 se Adoiprc. h p\ihic..upatc dc cui71arat.oic.l acesstri vrirst5 atrit feti:lc cri! si hgictii surit [ Este perioada in c.i.1e1e ma11il'cst5i-i dc a t a ? a ~ n e n t L.grincjirea abstract$.-i bjietii.cli ctc. l i e\te irnagina ~ ~slin~eriu-en o boa13 care Ic pune \ i:lt:r Relatiile cu t'amilia se tens~o!ie:i/r? n ~ a iales intre in pcricol. j o . .~~~!l..4c.).th\olut 1.ni fenne vorhedsc.l$tintel'ig11ri p ~ ~ h l i ~ .inllnliti p ~ e t e n cle ilceeL~>i.) JY e. r ~ p c ~ . d. ai Ir~ccp anxictate.l.!</ ~ l ( ~ isunt l. rncnstr~ua!iae L t ~ un 11larnri ~i fiicri si re5pccti~intre tat5 ? i fiu. Sunt acut rnaturitatca fij. I ~. lencsi.)istr.1 i Ji \c. ~ ~ ~ c . inloc~tit. L Ii ~-L .1o1.i.ile ])roduse in sfera genitalrl.

De regulg la 12. aer. pe & de alta copiii . Arnbele p$ . de fapt. Trebuie si-yi aleagg meseria yi sg meargi spre independenp financiarii. Procesul de creqtere in h a t i m e se incheie. fn Statele Unite ale Americii prima menstruatie apare la o iniiltime de 158. Comportamentul instabil. inconsecven~ele qi sg evite sg-i critice imediat. iar la bgieti la 18-21 de ani. Adolescen/a tdrzie (16 sau 17 ani .sunt stresate. 6. pag. Cdnd iyi recapiti controlul trebuie lguda$. adolescenp k i e se caracterizeazi prin capacitatea de a se interesa yi a iubi yi pe altii. rnai ht2i la fete (in jur de 16 ani yi ceva. Se insoteyte de o creytere a musculaturii yi a puterii acesteia. Relatiile cu pib-intii nu rnai sunt at2t de furtunoase. care constituie secventele yi vkstele medii ale masculului.soare. Demoltareafizica' a fetelor. Dacg medicul ycolar obsemi un grup de qcolari de 13 ani (biie$ yi fete) constat5 cg unii sunt h stadiul prepuberal.6-12. Viseazi profund in timpul zilei yi nu. Sunt satisficuti cg in orice dialog sunt apreciati ca parteneri egali. i n general atitudinea adolescen~iloroscileaz3 intre contestarea total2 a autorit5p pkintilor yi nevoia de a fi trata$ uneori tot ca niyte copii. Dezvoltarea fizica' a ba'ie~ilorse apreciazi prin creyterea organelor genitale yi dezvoltarea p h l u i pubian care apare h t r e 11 '/2 yi 12 ani. Dezvoltarea independenfei .~face i planuri de viitor. 244 . descoperirile tehnice etc. Doresc yi plinuiesc sg-yi mentin$ pe viitor. Este bine ca pkintii s3 asigure adolescentilor spa$u yi timp pentru a fi singuri. menstrua@ se leagg de momentul in care inil$mea este a 3-a sau a 4-a parte din iniil$mea adult2. dominat de emotii. Doming relafiile preferentiale cu pkintele de sex opus ~i criticarea celui de acelayi sex. api) yi ingrijiti medicale rnai bune.11 Y mi. Se intereseazi de unele probleme ale timpului: poluarea mediului. se tem cg-yi vor rnai pierde controlul yi se retrag pentru a-yi reevalua comportamentul. Leggturile cu pirinfii stabilite in copilirie sunt reduse drastic. injghebarea unei relafii intime cu o persoani d e sex opus constituie o tint2 a adolescenpi k i i . 257-262. modul de via12 (miycare.aud c h d altii le vorbesc. Adesea iyi pierd controlul in ribufniri emotionale care.spre r 17-21 de ani). in rezumat. pornirile. Grupul larg de prieteni din perioada anterioarg este inlocuit cu unul rnai restrhs. Evenimente minore pentru pib-inti pot fi interpretate yi triite drept crize majore de citre adolescenti. Dezwltarea psihosocial2i Adolescentii se caracterizeazi printr-o emotivitate exagerati neprevkut2 yi labili.9 ani.2. Dezwltarea fizic2i1 Creqterea in in%$me se opreyte la fete la aproximativ 17 ani. Tinerii se pregitesc pentru a t& ca adul$.Sexuditateala copil". de a pune binele general haintea celui personal. nu trebuie ridiculizat. dar yi la 10 sau 16 mi.11 ani yi 2 aparitia p h l u i pubian la 11 .relatiile cu pa'rintii.2. Pentru aceasta au nevoie sg se cunoascg bine pe ei inyiyi. Dacg nu au ajuns s i aibi o identitate pot trgi un timp un sentiment de anxietate. armonia nationalitiitilor. rnai &ziu la b%e$ . in medie 10 '/2 . Multi (cei ce nu urmeazi forme superioare de h v i @ m h t ) se cgsgtoresc sau iyi stabilesc o relatie de iubire (cu o "prieteni"). autocontrolul. Mecanismul declanyator prin care apare pubertatea nu este complet elucidat. Schimbikle pubertare incep cu dezvoltarea sdnilor.1.. Adolescentii de azi au acces la tot ce poate oferi societatea modern$ fiind tentati prin reclame. Trebuie s i le accepte s i m w n t e l e . Apoi se simt vinova$. Triiesc cu entuziasm prezentul yi imediat pot deveni posomo&ti ~ideprima$. Aparifia primei Vezi . iar aitii scnt aproape la inatimea ~i greutatea adultilor.2.21 de ani). de a .Mama @ cop€ lut si-yi aureasci anumite planuri despre carieri 0 mare parte din adolescen$ sunt interesati de sexualitate. elibereazg anxietatea acumulat5. in adolescenti are loc preggtirea spre via@ de adult.s cm yi o greutate de 43 kg (in medie). Sfaturile adullilor nu le mai amenin@ independenp. spre 6. Tinde sg aparg rnai devreme decdt in trecut ceea ce s-ar explica prin alimentatie.pe de o parte pib-intii. unii sunt chiar la inceputul pubertiitii. folosirea factorilor naturali . Diferentele individuale sunt mari. dar este clar cg schimbgrile hormonale joaci un rol central in a produce creyterea qi diferentele sexuale care au loc in adolescenp.

Incidenp sarcinilor la adolescente este "m cre9tere. fn general p5rintii doresc ca urmasii lor s5 nu duc5 lipsurile tr5ite de ei. cu tact. cu traumatisme sociale si e~ecuri generale $i personale. P5rinfii si adolescentii tr5iesc cel rnai bine intr-o atinosferi de incredere reciprocj. uneori. Pikintii care nu fixeaz5 limite fac adolescenfa rnai grea. 2. banii de buzunar. ca prima relafie sexual5 s5 aib5 loc la o v%st5 tot rnai mic5 ~ip5rinfii se tem. c5 nu au limite. Situafia de fapt este ins5 invers5: doresc $i au nevoie de limite ca o expresie a iubirii qi grijii p5rinte~ti. s5-1 sanctioneze cu pedepse corporale. Cei care au crescut in medii care i-au controlat excesiv pot ti prea largi cu proprii copii ~iinvers. s5 stabileasc5 relatii sociale. Aceasta se repet5 pin5 sunt capabili s5 se descurce independent. se complic5 si se extinde. in aceste cazuri. Domeniul cu cea rnai mare dificultate pare s5 fie sexualitatea. de adaptare si de inseqie social-economic5. La noi in tar$ schimbgrile survenite dup5 anul 1989 su evidentiat faptul c5 intreaga societate romineasc5 a suferit o schimbare a mentalitgfii care se deosebe~te mult de mentalitgfile societ5fii in care intr5m acum. relafia p5rinte-adolescent se imbuniitiifeste. discuri. cei care au crescut in ~nedii excesiv de permisive pot controla excesiv. chiar atunci c h d survin unele "furtuni". 0 disciplin5 consistent5 si consecvent5 ii face s5 se simt5 in siguranf5. p5strhd un dialog permanent. 4. adesea. printre altele. Adolescentii pot pleca brusc de acas5 si sunt rev5zuti ca adulti (situatii rare!). grupul de prieteni. sentimentale ~i de comuniciiri variate cu sexul opus. Se pot schematiza patru modalit5ti prin care adolescentii i ~dobindesc emanciparea fat5 de p5rinti: i 1.La inceputul adolescenfei relafiile se stabilesc cu acelasi sex. adesea. Adolescentul cosmetice. cu o relafie deschisk apropiatii.+olarul mic. p5rintii doresc s5 fie cfistigate printr-un comportament responsabil. determinind nefericire ~i frustrare pentru toti. cei tineri sunt mult mai accesibili transform5rilor de mentalitate. P5rinfii sunt datori. Pe ling5 aceste conflicte care tin de specificul societ5fii romine~ti actuale apar conflictele obisnuite ale familiei pe diverse "teme": orele de studiu. sri consulte pe dirigintele clasei. $i in aceastli direcfie pikintii trebuie s5 tin5 deschis un canal de comunicare. in mod justificat. in timpul adolescentei rnijlocii relatiile sunt fie cu cei de ambele sexe. crevte increderea reciproc5. in astfel de situafii lupta pentru separare. La noi ins5 este vorba de inlocuirea total5 a unei lumi cu alt5 luine. ajungiind s5-i impun5 anumite restrictii sau. c5 viata sexual5 va incepe cind copiii nu sunt in stare s5 se descurce cu ea. in general exist5 "conflicte intre generatii". Uilii p5rinti pretind copiilor performante care nu pot fi realizate de Scolar. Adolescentul evolueaz5 treptat de la copilul dependent ciitre adultul independent f5r5 a p5r5si casa p5rinfilor. cum isi petrec adolescenfii timpul liber (filmotecile s-au r5sphdit si in mediul rural!) au ca rezultat. I5sind impresia. P5rinfii care au avut conflicte nerezolvate in propria lor adolescenf5 vor avea rnai multe momente dificile in a-si creste copiii. pentru c5 dotarea lui nu este corespunziitoare (mostenire. si rnai grav. Trist este ~5 unii din acesti p5rinti culpabilizeazii pe copil. Pin5 in acest moment p5rintii trebuie s5 incerce s5 fie calmi. iar in perioada adolescenfei tiirzii relatia este cea de cuplu. Violurile s-au inmulfit. Se ajunge la situatii dramatice. Comportarea sa devine inacceptabil5 ~i foqeaz5 familia s5-i ordone s5-7i fac5 bagajul si s5 plece. pediatrul de familie si un psiholog. Cei virstnici se schimb5 mai greu. boli etc. in ce prive~te privilegiile acordate. In adolescenfa tirzie. i Atitudinea p5rinfilor are un efect semnificativ asupra comportamentului adolescentului. telefonie fiir5 fir etc. Constiinta apartenenfei de grup determin5 comportamente adecvate si trece in revist5 judeciiti A . vizionarea televizorului. Precocitateapubertiifii ~iinfluenp exercitatii de unele programe de la televiziune ~ iin general. $i aceasta se face uneori fiir5 discern5m8nt. Comportamentul adolescenfilor oscileaz5. modul . apoi simte nevoia unit5fii familiei si se intoarce. Adolescentul pleac5 de acas5 pentru a fi independent. Relatiile cu cei de nceeasi ~tirsta'. frecventarea discotecilor etc. imbriiciirnintea. 3. in afara casei pkintesti. s5 ocupe un loc in societate superior celui definut de ei si s5 nu repete gre~elile lor. Izolarea impus5 de grupul de prieteni le permite sii joace roluri de adulti. intre cel a1 adultului si cel a1 unui copil mic ~ i de aceea. pentru p5rinti este greu s5 decid5 c i t de mare responsabilitate sii le acorde.~fixa optiunea pentru viata proprie. ora de retragere la odihn5. Asteptikile pikintilor sunt adesea rnai mari decit pot realiza. Rareori pikintii consider5 c5 adolescentul are dreptul de a . Adolescentii testeaz5 constant limitele impuse de pikinti. fardurile. permanent5.). . Adolescentul doreste s5 plece din familie. imbrgcgminte. insii. Amenint5 si piseaz5 pe aceast5 tem5 dar nu este in stare s5 o facii.

Petrec un timp enorm vorbind la telefon pe care-1 folosesc pentru a discuta subiecte care li se par interesante (imbrgciminte. opfiunea qi trecerea la o alt5 treapt5 a activit5Iii se face in prezent cu multe friim2nt5ri. sii vorbesti. s5 acfionezi si s5 te imbraci. Grupul dicteaz5 cum s i mergi. modul de viaf5 echilibrat ~i f5r5 zdruncin5ri nu este scutit de "cutremure". Se instituie un sistem distinct de comunicare. Ace~tia vor ajunge la independenfa nu financiar5 dec2t dupii v2rsta de 25 de ani. uneori la intervale de c2teva zile. 0 band5 este alcgtuiti. cuprinzhd toat5 adolescenfa timpurie c2t qi o parte din cea mijlocie. mulfi tineri incep s5-qi ia un serviciu. Prin tradifia incetgfenitii in ultimele decenii. In rilndul tinerilor. Aceste convorbiri constituie o surs5 de conflicte cu familia.~asume i atitudini de adulfi. in toate perioadele adolescenfei se ascult5 muzic5 modern& se danseaz5. unele activit5fi distructive in care se angajeaz5 astfel de bande pot lovi in sansele adolescenfilor respectivi de a deveni membri competitivi ai societgfii. riscuri qi mai ales schimb5ri in mentalitatea qi comportamentul adolescen[ilor. Devenind membri ai unei bande dob2ndesc un statut ~i o recunoaqtere pe care. Satele s-au depopulat. de dinainte de anul 1990. Pentru a avea o independenfi financiark unii sunt tentafi s5 piiriseasc5 qcoala si s5 lucreze cu o norm5 intreag5. testhdu-si astfel aptitudinile. Tnspir2ndu-se din cele v5zute ~i auzite despre tinerii din Occident. Fiecare adolescent iqi impiirt5seqte confidenfele intime cu cel mai bun prieten. contrar planurilor qi concepfiilor familiei din care se trag. din adolescenfi cu simf de identitate s5rac sau negativ. care limiteazii comunicarea cu cei din afara grupului. Se contureaz5 comportamente caracteristice. Fetele petrec ore intregi la oglind5 cu coafura qi fardurile. s5 "lucreze" pe timp limitat. informafii despre o alt5 via@ dec2t cea oferit5 de familie (alte standarde si alte concepfii de viaf5 la multi din noii colegi). Exist5 si adolescerifi care merg pe "propriul lor drum" qi resping sau sunt respinsi de c5tre grup. Cei mai mulfi opteaz5 pentru continuarea studiilor in cadrul unui liceu (teoretic sau industrial) si apoi o form5 de inv5fiim2nt universitar5. Din piicate.3. sub forma unui argou. i Tofi prin planificare au fost repartizafi in "producfie". meqtesugarii s-au redus foarte mult fvac2ndu-~i aparifia un mare num5r de tineri cu diplome universitare sau de ~ c o ltehnice postliceale. Subcultura are urmitoarele caracteristici: 1 . scoli profesionale) si in foarte mare m5sur5 continuau la scoli postliceale qi la universitg~i. in mediile cu standard economic cobor2t apare activitatea in bande. adolescenfii nu au mai imbr5fiqat profesiunile tradifionale ale familiei qi locului de basting. motociclet5 sau chiar automobil care le permit o independenti crescut5 fat5 de piirinfi $sau o metodi de a "creqte in ochii" colegilor. ceea ce le permite s 5 .Mama 9 copttul asupra acfiunilor ce se desf5soar5. Grupurile de adolescenfi formeaz5 o subcultur5 in interiorul unei societifi. in prezent exist5 inc5 o regesie in dorinfa de a intr%intr-oform5 de inv5fk2nt care sii ofere o diplom5. 6. Activitatea de grup ~i rnoda. Au nevoie de al[i colegi asem5n5tori lor cu care s i impiirt5qeasc5bucuriile si necazurile. Jansuri. licee industriale. 2. o libertate mai mare de miycare qi de abordare a - . Ajuns in lumea liceului cu colegi venifi din alte cartiere sau localitiifj. trecerea adolescentului dup5 absolvirea ~colii generale de 9 ani. "eliberafi" de prezenfa si controlul familiei trec in grupul adolescenfilor care intr5 sub influenp noilor condifii sociale: studiul unor materii mai complicate. Cei care renunfii la studii trebuie dintrodat5 sii devinii "adulfi". evenimente cotidiene) pentru care au nevoie de aprobare. melodii.Prin procesul de industrializare qi urbanizare forpt5. coafur5. idei. altfel. intr-o lume restr2ns5 la un cerc familiar redus cu tradifiile. dm familii foarte diferite. Tinerii particip5 la diverse sporturi. in primul r2nd cu p5rinfii. Tndiferent de calea pe care qi-o aleg. unii i ~iau i servicii pe timp limitat. in Bucure~ti in alte oraSe ale fiirii sunt constituite si astfel de grupuri. astfel de situafii sunt rare. aspect corporal ~ialte comportarnente care nu au nevoie de vorbe. nu ar avea-o. cu eforturile ~irigoarea impuse de concurenfa obligatorie in lumea capitalist& Nici absolventul scolii generale. biciclet5.2. in adolescents mijlocie iqi doresc telefon mobil. aproape toti copiii continu5 s5 studieze atilt in qcolile secundare (licee teoretice. care le permit s5 fie distincfi: imbrgciiminte. se citeste ~i se petrece mult timp cu conversatia. Alegerea profesiei inv5f5m2ntul general prevede o perioad5 de 9 ani. dar cea mai mare parte particip5 qi vizioneaz5 competitiile sportive in grup. piln5 acum intrefinut material ~iocrotit social qi psihic de familie. Comportamentele acceptate se schimb5 repede. 0 parte din ei le practic5. de regulii. cu si &5 o utilizare eficient5. 3.

alte relatii cu sexul opus etc. i . ci pot conceptualiza dincolo de 6. Alituri de familie profesorii au un rol deosebit. Se cred "buricul pimdntului". . Din adolescengi timizi. s i fereasci pe adolescent de influenie nefaste. pe oamenii obisnuiti ~i c i se pot angaja. Condamni cdnd este neconcordanlii ~ i in general. rnai ales trisiturile fetei) ~i critici fati de orice defect. un rol important il au cinstea. Adolesceniii se pot crede "salvatori" care vor fi capabili s. interesele ~i sperantele adolesceniilor. dupi o expresie populari. modestia. infeleg sensurile simbolice ~iastfel pot apuca ~i interpreta glume cu dublu inteles. sex ~i activitiiii periculoase fir5 a suferi consecinte serioase. fiind in siguranfiin utilizarea de droguri. Dezvoltarea functiei de cunoa~tere (cognitivti) Dupi Piaget (mare psiholog elvetian) intre 11 si 12 ani are loc stadiul final. Capacitatea de a utiliza gdndirea abstracti influenteazi comportamentul general a1 adolescentului. "ce insemn pentru altii". Sunt profund angajati in a gdndi intr-un mod abstract despre ei insi~i: "sunt normal".2. indiferent dacg defectele sau calititile sunt reale sau numai imaginate de ei. iqi imagineazi c i sunt in centrul atentiei si interesului fieciruia ~i c i ceilalti sunt impresionaii de ceea ce au bun (de la trisiturile de caracter pdni la aspectul fizic. in adolescenia tkzie.4. Nu se mai muliumesc s i se gindeasci numai la lucrurile pe care le-au experimentat sau observat direct. descoperirea alcoolului ~i uneori a drogurilor.in cdteva luni apar tineri cu aer de independen& pusi pe "nu". profesorilor si adultilor in general si mai ales intre ce spun ~i ce fac ("fapte si vorbe") in realitate. Se schimbi viap de familie din intreaga copilikie (traditii. De asemenea au tendinta sii creadi c i nu sunt supusi probabilitgtii care afecteaz. 6. forme de arti ca poezia simbolisti ~i pictura abstracti. Pot conceptualiza lumi ~i evenimente din domeniul istoriei sau viitorului. Uneori au experienta unor "trGri unice". cu mult tact. tentatia escapadelor la discoteci sau localuri pentru tineri. in adolescents timpurie qi in cea mijlocie rolul primordial il are grupul de prieteni. Planurile de invitiimdnt. a d e v h l ~i sobrietatea viefii de familie. La inceputul adolescentei ~i mai pufin in cursul adolesceniei medii sunt egocentrici. Depinde de mentalitatea familiei din care provine. in acest stadiu devin capabili s i . metode de educatie. incepdnd cu pirintii qi termindnd cu politicienii.). precum qi despre spatiul geografic ~i celest.disciplinati. rezolve problemele pe care altii nu le-au putut duce la bun sfdr~it. de experieniele adolescentului din via@de farnilie. nu Pbiniii sunt datori s i vegheze ~i pe cdt posibil. dintr-o familie care triiieste fnminciuni qi necinste sunt mari same sg rezulte urma~i tulburiiri de comportament care duc cu pdni la urmi la delincvenp juvenili. Dezvoltarea moralti Sunt foarte atenti la standardele morale ale pikintilor. cii sunt unici in intreaga umanitate ~i c i nimeni nu a iubit. in ultimii ani credem c i mai mult decdt familia corpul profesoral a sesizat si @-aadaptat metodele de educatie ~i instruire didactic5 la mutaiiile care au survenit in cornportamentul. "ce sunt in realitate?". nesociabili. Adolescentul intri in stadiul operatiilor formale ~i dobindeste capacititile cognitive ale adultului. Ca o consecinti a egocentrismului se comport5 in cea rnai mare parte a timpului ca si cdnd ar fi la fel de centrali gi de importanti in gdndurile altora cum sunt pentru ei insisi. relacia obi~nuiti mai este formati de grup.o%ndeasci"ipotetic". "Operatiile formale" se caracteri~eazg prin gdndire abstract. sthgaci. "de ce m-am comportat in acest mod?". care impun pirintilor "dialogul de la egal la egal". De asemenea. s i inieleagi ~i s i utilizeze reguli ale logicii pentru a gindi atit inductiv cit si deductiv. incearci s 2 . Adolescentul vietii cotidiene.. Pentru prima datg. armonia viefii de farnilie atiit in ce prive~te calitatea relafiilordintre pikinti cdt ~i a acestora cu copiii si celelalte rubedenii bunici etc. fiinta uman. de atmosfera generali a scolii respective gi rnai ales de grupul ("cercul") de prieteni in care intri.~ faci propriile standarde morale. in care cred cu adevirat. metodologia predirii ~i a disciplinei in ~ c o l a i fost sesizati ~i adaptati (uneori) de cadrele didactice mai mult decdt de alte segmente ale societiiii romdnegti.5.2.+olarul mic. este capabil. ponderea anumitor materii de studiu. nu s-a bucurat. nu a fost atdt de profund sau disperat. domeniul realititii pentru a rationa despre probleme si evenimente care sunt contrare faptelor sau dincolo de domeniul posibilului.

Al$i se i n c a d r e d fn cluburi sportive. ci duce doar la formarea unui strat gr2sos excesiv. asocia$e etc. Copflu1 are neuoie s& m&ni eske obligat sii rnhancel . b) Mcinca'tori buni ~i "ra'i".~proteja i un prieten. natiune. qcoal$ religie. Doresc s5-i ajute pe cei slabi. Carenfafndelungat2 de proteine in copil5rie frbneaz5 dezvoltarea anumitor potentiale fizice ~ipsihice.Scolarul & h c 2 bine dac5 are un program de via@ corespunz5tor. to$ cei care se ocup5 de ingrijirea ~i educatia copiilor ar trebui s2 se familiarizeze cu principiile de baz5 ale alimentatiei copiilor. Religia p a t e lua locul autoriG$i familiale ~i este agreat5 de grupul de prieteni. forma$uni de teatru amator sau muzic5 upar2 etc. 0 condi$e pentru a avea pofG de m2ncare este s2 se m i ~ t indeajuns in aer liber e ~i s5 doam12 c2t trebuie. de regulk rnai uSor. c h d adul$i consider3 c2 nu m h h c 2 suficient. Al2turi de grup i ~ i dezvolt5 t&ia de a evita comportamentele antisociale. 305-310. Sunt de partea legii qi autorit5lii pe care le respect5. empatia. echilibrat2 trebuie inv5pte. in conflict cu ale sale. pr5) sau chiar ai ckor membri se simt ~i se identific2. Copilul nu trebuie l5udat sau stimulat dac5 mh2nc2 mult. Excesul alimentar nu creSte capacitatea ~irandamentul fizic sau intelectual.Preadolescentii ~iadolescenpi a p q i n stadiilor 3 ~i 4 dup5 Kohlberg: Stadiul a1 3-lea (concordun#a'interpersonala'). cu asigurarea nevoii de mi~care dac2 i se ofer2 o hran5 ~i variat5. Excesul ponderal din copil5rie persisG fn adolesceng ~ila v b t a adult5. dac2 ii este foame. Obezitatea la adult duce la imboln5viri ~iscade durata de via@. loialitatea f a g de grup devine tot rnai important5. Masa nu va fi luat5 in grab2. Este important siI se respecte orele de mask Orarul neregulat de mas2 ~i rnai ales "gust&ile7' dintre mese impiedic2 dirijarea normal2 a poftei de mbncare. 6. a) Comportamentulla masa'. Maturatia deplin5 are loc ins5 abia la sfilr~itul perioadei de ~colar. muzic2 ~ilsau 1iteratnrLAceste preferinte ~i apropieri ii fac s2 se indepkteze de familie gi de propria copilkie. dar al unor comunit5$ din ce fn ce rnai mari (institutii de inv5@dint. adolescent)' Se ?tie c2 hrana influenteaz5 ho&2tor dezvoltarea fizic2 ~iintelectual5 a individului.~cl2di identitatea i nu numai ca membru al propriei familii. concentrat ~i lini~tit. Examineaz5 preceptele morale care intr2 . dar le inliItur2 repede ~ ide regul2. Scolarul mZn2nc2 cu plgcere.asociaw. i ~ manifest2i dragoste. Uneori fns2 adolescenw rnai mari mint ocazional pentru a . Odat5 cu v2rsta ~ c o l a r 2 functiile aparatului digestiv ~i metabolice sunt intr-at2t maturate. Stadiul a1 4-lea . Unii se orienteaz5spre religie pentru a . Caut5 ~i abordeaz2 domenii mai vaste cu convingeri ~i standarde ce pot fi utilizate pentru a .Orientarea spre mentinerea legii ~i ordinii. Dup5 mese prea copioase sau alirnente greu digerabile copilul vats5 rnai uSor dec2t adultul. condamns pe cei care le incalc5. Al2turi de misterele ~i austeritgtile religiei. Mamele salariate au posibilitatea de a oferi copiilor o alimentatie consistent5. To$ doresc s5 aib5 un comportament conform regulilor ~i conventiilor "impuse" de comunitate (clask grup) ~i accept2i s5 se supun5 legilor generale. $nut.~dob2ndi o id6ntitate rnai puternic2 ~ipentru i a dispune de un set de reguli bine delimitate pentru creding ~icomportament.). Alimentatia (scolar mic. Copilul suplu este mai rezistent ~i suport2 imboln2virile. Cuno~tinteledespre alimentatia rational%. adolescenw se simt a h q i de frumusefile naturii. P b 2 P i formeaz2 propriul cod de comportament S ~i filozofie a vie* adopt5 reguli externe de conduit5 (din farnilie. recui n o ~ t i n g respect. loialitate.3. Copilul "durduliu" nu este rnai s2n2tos dec2t unul "slab. minciuna sau in~el2toria cadrul in grupului determini5 pedepsirea. ' Vezi ~i "Obezitatea" pag. dar nici nu trebuie ademenit cu promisiuni ori amenintat cu pedepse ca s2 m h h c e rnai mult. De aceea. se asociaz5 cu persoane care au acelea~i valori ~i u r m e d aceleqi reguli. nedorit. ~i Dintre toate acestea. prezentat2 fn mod atr2gstor. Astfel se p a t e alc2tui o hran5 consistent& gustoas2 ~i cu pret convenabil pentru ~ c o l a r . introducbnd in meniu unele preparate industriale sau semipreparate. incbt pot tolera alimenta$a adultului.

peste. ce are de indeplinit numeroase functii in organism. DROESE.1 calorii.I I ! RECOMANDARI PENTRU LfN APORT ENERGETIC CORESPUNZ~~TOR PENTRU COPILUL MIC $I $COLAR (W.2 300 2 400 . in condifii de miscare normal5 ~i la ritm de crestere corespunz5tor viirstei.9 660 10 080 . Copilul de 7-9 ani ar primi necesarul de proteine animale. cartofi si zarzavaturi). leguminoase. pestele. Copilul mic are nevoie de ap5. qcolarului si adolescentului. si se cifreaz5 la 3 000 3 500 kcallzi. Produsele sunt de important5 vital5 ca material de constnictie (plastic) qi aliment (valoare nutritiv5). in ciuda unui apetit siniitos. 0 parte din apa ingerat5 in cursul unei zile este eliminat5 sub form5 de perspiratie insensibil5 (pe cale respiratorie si prin piele prin transpiratie). I Vfirsta fn ani 1.Scolarul mic. c) Formurea bunelor deprinderi lu nzasd. Copilul nu trebuie educat s5 devin. Dac5 un adult va critica tot ce i se ofer5 la mas& nu va ti de mirare ca qi copilul s5-si insuseasc5 a c e e a ~ iatitudine. s5 dea un exemplu bun qi s5 aib5 grij5 s5 domneasc5 o atmosfer5 de bun5 dispozifie. consum5 mai mult5 energie. La unele fetife aportul alimentar este redus voluntar. 20 g briinz5 uscat5 sau 40 g briinz5 de vaci. odat5 cu inaintarea in v2rst5. Restul este confinut in alimente. Consumul de alimente dincolo de sa~ietate observ5 ~i atunci c h d mesele se lungesc prea se mult. alte produse din cereale. brhzeturi.10080 8 400 .5. HELGA STOLLEY) il 1.7 560 7 140.se fixeaz5 in timpul perioadei de ~colar.2 000 2 100-2300 2 000 .2 400 Kcal pe zi) la viirsta de 14 . Ap-numitele "alimente solide" ca piiinea. raportat la greutatea corporal5 de trei ori r ~ amult deciit adultul. Copiii qcolari care au activitate sportiv5 intens5 sau depun o munc5 fizica deosebit5. Copiii cu ritm accelerat de creStere m5niinc5 mai mult deciit cei care sunt mici pentru vksta lor. confin ap5 in propoqie de 40-70%'. Nevoile nutritionale ale copilului mic. adic5 proteine de origine animal5 (lapte. fructele. briinza. Apa este necesar5 pentru cresterea qi regenerarea fesuturilor. Proporfia de proteine in alimentafie trebuie s5 reprezinte 10.8400 8 820. consumul total de energie pe 24 de ore crevte in cursul copil5riei. Deprinderea bunelor maniere inceput5 inc5 din prima copiljrie. cu atiit sunt mai mari nevoile de lichide pe kglgreutate corporal5. ougle. Un gram de proteine furnizeaz5 4. din dorinp de a-qi p5stra silueta si a corespunde "idealului de frumusete". Adultii trebuie s5 se controleze in gesturi. Cifrele calorice pe zi se refer5 la copiii cu greutate si talie medii.2 600 Cifre medii fn Joule* 4 200 5 880 6 300. 100 g came sau produse din came. preqcolarului. nliinc5cios. Adolescentul Copilul s5nitos stie in general ciind este situl. iar restul sub form5 de proteine vegetale (p8ine. Aproximativ i jum5tate din nevoile de lichide este acoperit5 prin b5uturi.2 800 2 200 . came.11 760 9 240 .1 400 1 500 . Pe de alt5 parte.13 b31eli I ? I4 fete -- Valoarea energetic2 n pe zi E kilocalorii 1 000 . Consumul de energie pe kg de greutate corporal5 qi pe zi scade in cursul copilikiei. Cu ciit copilul este mai mic. Nevoile de lichide sunt mari.15 ani.3 1 6 7. Gre~elile de alimentafie pot fi evitate dac5 qcolarul nu este l5sat s5 m5niince singur. Apa este un aliment indispensabil. carnea. F 2 5 ap5 organismul nu poate produce urin5. El continu5 s5 m5niince numai dac5 este indemnat sau obligat s-o fac5. Consumul de energie nu este acelasi in fiecare zi. se constat5 variafii de la o zi la alta. fixat in copiliirie se mentine mai tkziu duciind la obezitate la varsta adult5. Urm5rind aportul alimentar la copilul s5n5tos. :I 11 4 . prin 250 ml lapte. Alimentatia rational5 trebuie s5 cuprind5 cel putin jum5tate din proteine "de halt5 valoare". care este vehiculul esenfial pentru indepirtarea unor produsi de degradare (rezultati din metabolism) qi a unor s h r i .184 KJ. Acest obicei de a miinca "peste m5sur5". " . Substantele plastice. Continutul in proteine din unele alimente obisnuite este redat in tabelul 6. La biiieti acest maximum este atins abia la viirsta de adolescent.10 920 - Conform unor intelegeri internalionale se recornandii folosirea unitiitii de m3surii Joule pentru valoarea energetic3 1 Kcal = 4. intre 15 si 18 ani. ou5).I 800 1 700 . Cartofii. zarzavahirile confin ap5 p8n5 la 90%.12 fete 13 . Nevoile calorice pentru metabolismul bazal ~i pentru crestere sunt in sc5dere. $colarul are perioade in care m5niinc5 prost: nu este un motiv de ingnjorare dac5 se simte bine ~i este sh5tos.9 I O 12 b3ieli l O . se consolideaz5 si . ci ia masa cu familia sau in alt colectiv. Fetele ating maximum de consum energetic (2 200 . B5ietii m5n2nc5 mai mult inc5 din perioada de copil mic fat5 de fetitele de aceeasi viirst5.12% din aportul energetic.

gr5simile nu sunt ins2 vizibile ("gr5sirni invizibile") spre deosebire de cele "vizibile" din unt. margarina. Aaugarea unor cantitZ$i mici de grgsime fac miincarea rnai gustoas5. Printre grkimile cu mare valoare biologic5 se num5r5: untul. De aceea. degresat (1.TABELUL 6 5 .3 kcalorii. Nu este de dorit o cantitate mai mare. Abentatia copilului &2 un aport suficient de hidrocarbonate este imposibil5 chiar pentru foarte scurt timp. "&n5 instant").C. 1980) Lapte (3. smgntkit Iaurt (33% gr&imi) B & n d fermentat3 (40-60% gr5sirni) B&zh de vaci degresat3 OuB (1 ou de g f n5 . Tartinele cu unt ~icu b r k 5 (salam sau ~unc5) oferite uneori de 2 ori pe zi duc la dep5~irea necesarului de gr5sirni. gr5simile vizibil ~i invizibile se afl5 in propoqie de 4060.l kcalorii.. Aceste alimente acoper5 de asemenea nevoile de vitamina B. G&imile sunt digerate mai ^ w tdeciit proteinele ~i hidrocarbonatele qi. Alte e s i m i ca untura. Hidratii de carbon sunt surs5 principal5 de energie. Dintre toate principiile nutritive hidrocarbonatele sunt cel mai uSor digerate ~icel rnai rapid transformate in energie. leguminoasele ~ifructele. necesitil cel putin 50% din aportul nutritiv sub form5 de hidrocarbonate.circa 50 g) Unt Margarin5 Uleiuri din germeni Came de porc Va& Pas&e Ficat $unc5 fiart5 Salam uscat (Sibiu) Cremwurgti Piiine neagr5 PGne integral5 Pgine alb5 Pesmet Gri~ Fulgi de porumb Orez fiert Paste =noase fierte Cartofi Cartofi pr&ji$ Conopid5 Morcovi Spanac Maztire (conservl) Mere.) h UNELE ALIMENTE UZUALE (LA 100 G) ( D U P ~ INSTITUTUL DE C E R C E T PENTRU ALIMENTATIA ~ COPILULUI. 35-40% din calorll trebuie $5 fie funlizate de grkimi. de aceea. Gr5simile din alimentatia copilului indeplinesc numeroase funcw. ce duce la depozitarealor. G F ~ s I M I$1HIDROCARBONATE (H. intralimentatie echilibrati a copilului. fn majoritatea lor. Din toate principiile nutritive gr5simile fmizeazii cea mai mult5 energie.8%) Lapte acru bztut. uleiurile vegetale qi sl5nina. sl5nin& untur2 r ' seu. aceste grssimi se folosesc preferenfial pentru g5tit sau pentru tartine.& (fN CALORII $I JOULE) $I fN PROTEINE. ungerea piihii cu unt ~ig5titul cu m i m i trebuie acute cu moderatie. E ~i K. D. cu metabolismul lor alert ~i cu mobilitatea lor caracteristic5 viirstei. Copiii. ulei. CO VALOAREA ENERGETIC. vitaminele din . Prin ad5ugarea de gr5simi la alimente se p a t e acoperi o mare parte de nevoi nutritive in cantitate mic5 de aliment. practic. Un gram de gr5simi furnizeazii 9. fn alimentatia copilului. Un gram de hidrocarbonate furnizeaz5 4. margarin5. Obiceiurile culinare din unele familii ascund primejdia de a oferi copiilor o cantitate excesiv5 de grkimi. Ele sunt uSor de digerat.piiinea neagrii. Alimentele bogate in hidrocarbonate cu valoare nutritiv5 mare sunt: psinea integral%. Tabelul arat5 c5. seul vor constitui o parte mic5. & alimentatia noastrg obi~nuitil. cartofii. Grasimile cu valoare biologic5 ridicatil sunt cele care contin acizi g q i esentiali polinesaturati (mai ales acid linoleic) ~i vitaminele A. confer5 mhciirii o satietate mai mare. 250 Grkimile vizibile gi invizibile. toate alimentele contin gr5simi. DORTMUND. produsele de cereale (fulgi. pere Piersici Banane Portocale Ciocolati cu Iapte Bomboane Inghepti Marmela& ' Cifrele din parantez5 indici valoarea energetic5 a alimentelor calculat3 in Joule.5% grlisimi) Lapte normalizat.

112 litru de lapte (integral. toate dulciurile lipicioase (caramele. inghetata. Ele contin vitamine putine sau deloc ~i sunt Grace in fibre ~i alte substante asociate.: carnea de porc. Sursa principal5 este sarea de buc5t5rie. zah5ru1. telemea ~i mai pufin prin came si piine. d) Viturnirza C (acidul ascorbic) se giiseste in fructe. fosfor. zarzavaturi. b) Vitumina B. F5r5 fier se ajunge sigur la anemie. produsele de carne sau conservele de peste. b5ut simplu sau folosit la @tit acoper5 cu certitudine nevoia de calciu la copilul mic ~i ~colar. cartofi. margarina si gabenusul de ou. Vitaminele. cirese ~i banane. prgjiturile. varza. spanac.complexul B. caise. Alimentele care au un continut bogat in fier sunt: viscerele (ficatul. (tiamina). fulgii de ov5z) ~i leguminoasele. ardeiul. Copiii care m5niinc5 fructe proaspete sunt mai bine asigurati cu vitamina C decit cei care primesc vitamin5 C din cartofi si zar~avaturi. aluaturile. c) Viturnirza B7 (riboflavina). ceap5 si usturoi verde. maz5re verde. preparatele din carne. ridichi. variat5 contine toate vitaminele in cantitate corespunz5toare. bomboanele. in buc5t5ria noastr5 se s5reaz5 excesiv. Ele vor acoperi numai o mic5 parte din nevoile de hidrocarbonate. tomate. slhina cu came. iumu: cartofi. produsele de cereale (Eina integralii. iaurt) pe zi. salata verde. bogate fn vitamina C si fibre alimentare. sp5larea riguroas5 a dinfilor. p%trunjelul. calciu. fasolea verde. pere. citricele. banane. Astfel: prim6vum: salat5. piersici. bomboanele. f5r5 recomandarea medicului. Mama va avea grij5 ca in funcfie de sezon s5 ofere zilnic alimente ce contin hidrocarbonate. sfecl5. struguri. fasole psstiii.).. castraveti: toumnu: mere. varz5. andivele. felin5. untul. spanacul ~i piersicile. portocale. precum ?i alte dulciuri sunt considerate alimente cu valoare biologic5 mai putin important5. Alimentatia complex5. Ace~tia sunt mai valoro~i punct de vedere biologic si se absorb din mai putin bine din intestin. ficatul. ceap5. lobod5. Piinea alb5. ardei gras. C r e ~ t e r e a copilului se face corespunz5tor numai dac5 alimentele cuprind in cantitate suficient5 s5ruri minerale ~i oligoelemente (minerale in cantitate foarte mic5).caisele. cei care primesc La prea putin lapte se va da si brinz5. a) Natriul (sodiu). leguminoasele. 0 alimentatie variat5 asigur5 cel rnai bine prevenirea deficitului de fier ~i anemia. indeosebi sunt periculoase pentru dinti: mierea de albine. 0 alimentatie variat5 si rational5 contine aceste elemente $i nu este necesar5 suplimentarea la copilul s5n5tos. afine. Continutul in calciu a1 alimentatiei este determinat in primul rind de consumul de lapte.Necesarul este acoperit prin lapte. pepeni. ridichi. Dulciurile ~i cofeturile pot fi oferite fn cantitate mic5 dup5 mesele principale. carnea. varz5. Purt5torii de caroten sunt: morcovul. cgp~uni. cascavalul. g5lbenusul de ou. Au un continut bogat in vitamina C: coacgzele. mierea. C) Fosforul. cartofi. Alimentatia cu un continut optim de proteine si calciu acoper5 sigur ~i nevoile de fosfor. nuga. visine. brinz5 de vaci. gutui. coac5ze. Aceasta este continut5 in cantitate suficient5 in unele alimente preparate ca piinea. deoarece mentinerea vita- . telemeaua. mandarinele ~i piersicile. Ele stric5 pofta de mgncare si predispune la carii dentare. varza crud5. alvit5 etc. vinete etc. mezelurile. degresat. necesare pentru peristaltismul intestinal normal. Alimentele cu continut ridicat in retinol sunt: ficatul. rahatul ~i "bomboana" dat2 la culcare. morcovi. varza de Bruxelles. Nu este bine s% se administreze suplimentar preparate vitaminice. zmeur5. Nu este necesar adaosul de sare la minc5ruri. spanacul. cimbru etc. decit cea cu gr5simi multe. f5ina intermediar5. d) Fierul este necesarpentru sinteza hemoglobinei. gogosari. Este mult mai recomandabil sii se condimenteze ~i s5 se asezoneze m2nc8rurile cu verdeturi variate (piitrunjel. rinichii. Ele mai contin ~i alte principii importante ca: proteine. urzici. pere. fulgii de ovgz. marmeladele. praz. mgrar. ardeiul. lgmii. Alimentatia bogat5 fn hidrocarbonate si s5rac5 in grgsirni solicit5 rnai mult vitamina B. cartofi. De obicei. pe~tele. b) Calciul. in cele de origine vegetal5 se g5sesc carotenii care sunt precursorii vitaminei A. prune. A direct utilizabil5 (retinol). proteine). a) Vituminu A (retinol ~i caroten) se g5seyte in alimente sub dou5 forme diferite. in alimentele de origine animal5 se g5se~te predominant sub form5 de vitamin. morcovi. vitarnina C. Stomatologii recornand5 dup5 consumarea de dulciuri. in afar5 de vitamina D. fier $i asanumitele "fibre" sau substante de lest (celuloz5. conopid5. rinichiul). mere. sunca. Dintre alimentele cu continut bogat in vitamin5 B. cgpsunile.). Sarurile minerale qi oligoelementele sunt indispensabile. vuru: morcovi. Vor fi evitate dulciuriie si pr5jiturile de cofet5rie intre mese.

Dup2 qampon se limpezeqte cu ap2 simp12 din abundeng. Cele spuse la preqcolar sunt valabile qi la qcolar sau adolescent. Lluminatul va fi dozat pentru a nu obosi ochii: patul va fi astfel orientat ca lumina s2 nu bat5 in ochi. Se alege o lamp2 de lucru cu picior mobil. Ofilirea. modificind din &d in c b d produsele comerciale. Insistam pentru mentinerea in continuare a deprinderii ca la once v2rst5 s2 se fac2 baia general2 (duq sau cad2) sau pqial2 (fag. Pubertatea este v h t a critic3 pentru p L Dup3 v h t a de 10ani grija pentru piir trebuie dublat5. La copiii nervoqi iluminatul nu va fi violent. cuptor. care va fi orientat5 in directia dorit2. exerci@ulfizic qi odihna alternativ2 din fiecare zi.minei C in acestea depinde in mare m5sur2 de pastrare qi preparare. fiiqca. este necesar s2 se poarte un aparat pentru corectarea anomaliilor. Mai ales la adolescenti mirosul urk a1transpirafiei. Pe ling2 deprinderileinsuqite in perioada de preqcolar se mai instaleaz2 urm2toarele obiceiuri de baz2: baia general2 (duq. Nu se foloseqte iluminatul cu neon. ficatul. In alirnentatia copilului trebuie s2 se g2seasc2 zilnic ulei de w m b sau de floarea-soarelui. Hiperhidroza. Atilt bgietii. Nu se va folosi inc2lt2minte cu talp2 de cauciuc. pieptene qi eventual s2 maseze p h l in fiecare sear& eventual cu o lotiune special3 recornandat2 de un dermatolog. cad2) sau parfial2 zilnick spillarea p h l u i (1-2 on pe s2pt3min5). imbrgcat. In fiecare sear2 se fac b3i generale sau duquri. lofiuni alcoolice. nici unul dintre acestea nu asigur3nevoile copilului. Procesul este gradual qi la el contribuie p&in@i. incitlgminte de cauciuc. folosirea mijloacelor de incazire (aragaz. prevalent5fn timpul anilor de qcoalL h Statele Unite 95% din qcolari sunt afectati de carii dentare. Este interzis s2 se foloseasc2 apa de colonie. bust. unghiile se taie de dou2 on pe s2pt2mln2 (rotund la miini. Prin acest termen se intelege transpirafiaexcesiv2 a m M o r . al nespairii in general qi al dintilor in special ii pun pe respectivii ?n situafii penibile. La cei care prezint5 vicii de implantare. care confin vitarnina F. Atiit pe preadolescent i clt q pe adolescent aceste deprinderi il vor fen de restrbgerea de grup.). axile. congelator). Organismul fn creqtere are nevoie de vitamin2 D pentru structura osoasL 0 parte din vitamina D este sintetizat2 in piele sub influenta radiatiilor ultraviolete solare. e) VitaminuD (calciferolul). ingrijirea dinfilor constituie o problem2 de sbgtate. Din 6 in 6 luni este necesar control dentar de specialitate. La mulfi qcolari pe pielea capului apar m2treaw qi cruste seboreice (coji gabui). Deodorantele se vor folosi clt mai rar. Vara. Piirul. spalarea prelungit5 qi fierberea scad simtitor continutul in vitamin2 C. sunt doritori s5 se ingrijeasc2 qi s2 p2streze regulile de igien2 singur. preg2tirea ghiozdanului. incgltat. Spaarea pe din$ trebuie s2 se fac2 irnediat dup5 mbcat. untul qi margarina. Preparatele cu vitamina D vor fi administrate numai la recomandarea medicului. Se intiilne~te mai ales la copiii nervoqi qi emotivi. Se vor evita dulciurile qi in special bomboanele lipicioase (caramele. Zonele respective se pudreaz2 cu talc. incazirea mhc&ii). ciorapii qi tricourile de nylon. pantofi din impletituri etc. sp2latul mlinilor qi dintilor. indiferent de reclame. Scoala poate sprijini educafia sanitar2. Purtgtorii principali de vitamina D sunt: untura de peqte. drept la picioare). Se vor folosi produse de qampon 'Ympotriva m2treteiW. miini qi picioare) zilnic. Este foarte nepl2cud. a c5rei absent2 provoac2 uneori c5derea p h l u i qi dermatoze. heringii. Ochii. Cind iqi face temele se va folosi ca surs2 . este bine ca orice copil s2 doblndeasc2 obiqnuinw qi abilitatea de a se deprinde s5 fac2 singur urm2toarele: mincat. git. folosirea latrinei. utilizarea zilnic5 a pieptenului qi a periei personale.). P&in+ sunt datori s5fnvete pe copii s2 perieze ding qi s2 cl2teasc2 gura de cel putin dou2 on pe zi. se p o d incN@mmte u q o d (sandale cu barete. alvig etc. Autoingrijirea qi igiena. fnc2 din perioada de preqcolar. microunde) qi de refrigerare (fiigider. g2lbenuqu1. picioarelor qi a axilelor. S2 foloseasc2 past3 de dinfi cu fluor. conformatie etc. profesorii qi copiii. Deveniti qcolari. clt mai ales fetele vor fi deprinqi s2 perie. preg2tirea alimentatiei (tartine pentru qcoal2.

Trebuie vegheat foarte devreme la formarea unui piept frumos. De aceea. la 40 cm depktare de carte. dacii observafi cii "nu r e u ~ e ~ t e " . dureri) ~ i / s a u roqeat5. palizi si pliipanzi. Pentru a lupta impotriva acestor atitudini pe care le iau aproape tofi copiii de indat5 ce ating vdrsta qcolar5 sau adolescenfa este necesar sii se aleag5 o saltea bung. in stPnga (dac5 scrie cu m h a dreaptii). Din contrii. Copiii care sufer5 de tulburriri de vedere vor fi obligafi sii poarte ochelari cu lentile corectoare. obezitate. Se urmiireste efcctuarea la timp a vacciniirilor. regimuri dietetice foarte severe. Aer. priinii in clasa lor. Organizati lucrul in asa fel ca temele ~i lectiile s5 nu ia mult timp. cu jetul de ap5 de la d u ~Apa rece m5reste tonusul. Natafia ~i exercitiile respiratorii favorizeazii aceastii dezvoltare. iar spatele trebuie s5 fie drept. La unele fete cre5terea sPnilor se insofeste de senzafii nepliicute (spasm. La nevoie. mai bine. iar copilul nu va citi cu cMile prea apropiate de ochi qi nu va sta mult la televizor. Examene medicale. in momentul in care se instaleazii menstruafia. Nici cei tari la teme.). Sunt manifestiiri anormale. fortificii {esuturile si . T'levizorul oboseqte ochii. acnee. anemii. dezvoltiirii fizice si psihomotorii si depist5rii unor anomalii (deformiiri osoase. deoarece sdnii nu sunt sustinufi de muschii proprii. in spatele copilului se va plasa o mic5 lamp5 aprinsii. prin disparitia stratului de gr5sime care-i sustinea. iar unul din cfectele secundare este "priibuqirea" shilor. imbibat cu ap5 rece sau. Portul sutienului este deosebit de necesar in timpul exercifiilor fizice. la unele fete sdnii incep s5 se dezvolte devreme (8-10 ani) vertiginos. este periculos ca un copil s5 duc5 ghiozdanul ag5fat de acela~i umiir sau purtat cu aceeaqi mAnii (se produce scolioza. sdnii se umflii anormal de mult qi cu o mare rapiditate. tulbursri de comportdment etc. copilul va fi plasat la cel pufin 2-3 m de aparat iar intr-un colt a1 camerei. Se va explica qcolarului c5 este bine sii evite sii incruciqeze picioarelc sau sii citeasc5 cu nasul in carte. cei nu vor fi negre~it care vor reusi in mod striilucit in via$! . dacii sdnii p5streaz5 aspectul juvenil ~i dup5 pubertate. se va asigura un bun ilurninat in camera de lucru. se va consulta un endocrinolog. sutienul va avea cupa de mMme adecvat5 qi va fi bine atrPns la spate frir5 a impiedica respiratia. stimuleazii circulafia sdngelui. Pieptul copilului nu trebuie s5 fie in contact cu ea. elevele (preocupate de siluet5) i ~impun. Atdt in perioada de ~ c o l a mic (I-IV clase) cdi ~i in cea de adolescent sunt r necesare consultafiile medicului de familie in vederea urmriririi normalit5tii siin5tiitii in general. Sanii ('Pieptul") fetitelor. copiii nu vor fi lgsafi s5 stea in zilele de ssb5toare tot timpul in fata televizorului. consultati-v5 cu medicul ~i g5sifi o solufie. Pe masa de noapte se plaseaz5 o lamp5 mic5 cu abat-jour. Este de preferat o somierii cu arcuri tari sau saltea Relaxa.5.+olarul mic. Dac5. La scoalii se fac examene medicale periodice (examene de bilant) cu scopul de a supraveghea cre7terea copilului (mgsurgri. Se spune cii cei tari la gimnastici nu sunt i n mod obligatoriu genii. Uneori creqterea poate surveni unilateral sau inegal (unul din sPni este mxi voluminos). Nu se folosesc perne mari ~imoi. care s5 fie umplut5 uniform ~i s5 fie tare. i din proprie initiativ5. Pozitiile incorecte. acestea sunt deosebit de diiu115toare pentru silniitate. cdntbiri) qi de a depista eventuale anomalii. Adolescentul luminoas5 un bec de 100 Wafi. dupii baie sau d u ~ sdnii vor f i stropifi cu un burete mare . Pentru a preveni rniopia (vede prost la distanfg).I 'I I 1 6. Dezvoltarea sPnilor poate surveni foarte tdrziu: nu este nimic alarmant. Dupg vdrsta de 10 ani eleva va fi inviifat5 cum s5-qi ingrijeasc5 shnii care incep s5 se dezvolte: a) in fiecare zi. o curburii lateral5 a coloanei vertebrale). soare si sport La vksta ~colara permitefi copilului de a-$i nu petrece siirbiitorile vi timpul liber intre masa de lucru $i televizor. se va consulta un ginecolog sau un endocrinolog. Nu rareori. Cdnd este autorizat sii urm5reasc5 anumite transrnisiuni. opinie total gre~it5. b) va purta in mod obligatoriu (chiar dacii pieptul nu este complet format) in fiecare zi un sutien cu bretele elastice. La ~colarulmic este obligatoriu purtarea ghiozdanului pe spate. Copilul va f i invgtat cum s5 se aqeze la masa de lucru: scaunul trebuie s5 fie aproape de mass. Dimpotrivii. 1 I II b i i II I 1l .

Nevoia de migcare. articulatii suple. televizorului sau unor seri inciircate ale farniliei. Baia de aer este tot aSa de bineGcgtoare. trebuie imbriicat c l t rnai sumar.Biiile de aer. Desigur respirapa este un act automat. talie rnai subpre. "gripe" qi alte boli ale nasului qi gltului. Vara. b) Un copil sportiv este mai echilibrat fizic (muqchi puternici. se eviti o mare parte din guturaiuri. Clnd este inspirat prin nas este asanat. El trebuie desprins sii iubeasc5 aerul. Pentru prevenire se recomana: . ei nu trebuie sii ezite sii-1 tabere de vacanfii sau intr-o gospod&ie rural& trimiti 2-1 la rude sau prieteni. soarele qi razele ultraviolete au un rol important. Sportul. lumina qi soarele sunt de neinlocuit.Repausul. Dac5 pikinpi n nu pot sii plece cu copilul. spate drept. bv5@nd pe copil s5 respire pe nas. echilibrat.el are pofti de miincare. sii alerge. de soare. fn timpul iernii se va purta imbr5cWnte larg5. nu trebuie "scutit" sub nici un pretext. Purtarea de pantaloni lungi de biiiefi qi mai ales de fete este o greqea15. alimentafia. apa. Dac5 ~ c o a l a a prev5zut ceva. competitiv). Orele de somn trebuie respectate cu strictefe. anomalii ale dintilor qi/ sau maxilarelor.el va deveni rnai r5sGtat qi rnai fragil. C l t rnai mult5 mi~care afar5 din casg! Copiii au nevoie de activitate fizic5: sii participe la "treburile" gospodiiriei. vor fi "scoqi" afar5 s5 se joace intr-o curte qi chiar pe o strad5 sau pe alee. a) Un copil sportiv este mai siniihs. Activitatea qcolar5 nu trebuie sii se fac5 pe seama timpului de stat in pat. ca qi baia de soare sau baia in ap5."Sa' ia aer"! In fiecare zi. medicul qcolar. o influen* favorabil5 asupra oxigeniirii globulelor roqii. asimileaz5 rnai bine alimentele. Copilul care respir5 prost are umerii ingugti. piirintii se vor consulta cu medicul qi cu profesorul de educape fizicg . eforturile. un copil nu trebuie infofolit. s5 se cafere. Dac5 la qcoal5 orele de educatie fizicii se fac in aer liber. angine. iar fa@ este rumen5. dar se poate perfecpona treptat prin exercitiu. Cocoloqind copilul prea mult. qcolarul are nevoie de cel pufin 114 de or5 de destindere dup5 imobilitatea din clasii cu aer poluat. In vacang. condamnat s5 stea inchis in casB la o viaf5 sedentarii. El are. de miqcare. atAt vara. Pentru ca pielea s5 respire. c ) Se alege sportul care convine copilului Nu avem intentia de a spune multe despre sport neaviind nici spatiu qi nici priceperea necesarii Pediatrul de familie. Dac5 qcolarul are dificult5ti respiratorii. Insuficienfa respiratorie este considerati ca o "boalii profesional5 a qcolarului". medicul sportiv qi profesorul . chiar dac5 acestea ar contraria dorinta legitimii de ordine qi curiitenie a unor locatari. abdomen plat. . p5rintii nu (de recomandat tat511 vor face cel putin o dat5 pe s5pt5mln5 impreun5 cu e1. mi~ciiri gratioase.o plimbare rnai lung5. toracele s t r h t . Nu este pennis ca un copil s5 se culce &ziu din cauza lecfiilor.Medicii constati c5 salturile in talie se fac in var5 sau dup5 o vacan@ petrecuffi la munte. . contactul cu natura sunt ade~iirate cure de relaxare qi de infrumusepre. favorizlnd $i accelerlnd eliminarea toxinelor care otr5vesc organismul. pielea va fi l5sat5 c2t rnai mult posibil in contact cu aerul. Aceasffi boa15 atinge 80% dintre ei. miqcarea. P2n5 la 10 ani copilul are nevoie de cel putin 10 ore de somn de noapte. . Toti piirintii qtiu ast5zi c5 sportul este bun pentru siin5tate qi mai ales c5 este indispensabil dezvolt5rii armonioase a copilului. Nu trebuie s5 tr5iascii inchiqi in casii. Drumetia prin pgdure. Prin miile de pori ea absoarbe aerul qi eliminii otriivuri. alergii. umed sau uscat intrii cu brutalitate qi p5trunde direct in pl5mlni. la ieqirea din clas5 este bine ca elevul s5 mearg5 pupn pe jos. Aceasta valoreaz5 de 10 ori rnai mult declt dac5 foloseqte autobuzul. deviatie de sept nazal. a) Este necesar5 o bun5 respiratie. nu-i facem un serviciu . Copilul se ofileqte ciind este privat de aer. amigdale infectate. uscat sau urnidificat. de asemenea. Clnd un copil respir5 pe gurii aerul rece. are pieptul qi umerii largi. Se qtie c5 pielea este $i un organ de respirafie. . gura deschis5. Copilul care respir5 bine este calm. iar strada reprezinti un loc unde pot surveni multe accidente. care las5 sii circule aerul. exercitiile fizice. Aerul.Porfia de aer "sa'ptdrndnala'". Cum Pqi ternin5 temele. Este indispensabil ca un copil s5 invete sii respire bine. Copilul respir5 r h fie dintr-o obiqnuintiifie din alte cauze ca: vegetafii adenoide. inciilzit sau r5corit qi debarasat de praf care este retinut de firiqoarele de piir ale nasului. Un copil sportiv creqte rnai bine . Din nenorocire in oraqele mari spapile de j m sunt tot rnai limitate.Se alege un sport care-i educ5 respirapa. Sportul. c l t qi iarna. sii sarii. fata p a l i a qi este nervos. Exercipile fizice il fac sii transpire abundent. chiar in lunile de iarnii. Nu se va inciilca aceasti recomandafie! . d t mai mult i aer liber. circulapei siingelui qi digestiei. rnai reflexe rnai bune) qi psihic (nervi stgplniti.

e ) in general.itrind deplasarc bi chclti~ieli i1npo\%r5toarc. Nu trebuie Issat orice copil s5 se consacre compctitiei.i o bun2 rtespiratie. Are marele inconvenient cii se practiciiin cea rnai mare parte a anului in interior. Stilurile de inot "bras" si "spate" sunt exercitii excelente pectru corectarea unor deformgri ale spatelui.pot fi cu totul conirair!Jicatc in caz de afectiuni aie ini~nii. in loc de a favoriza cregterea.riciini. Face sii lucreze m o n i o s toti muschii corpului. oric2t ar fi de binef5cZtor. Pentru fcte lansarea greutiitii nu sc recomandii inci l. * Bicicleta. in schimb aruncarea discului le convine perfect. ~cxcclenlepeiltru copiii s5niito~i. Bicicleta cste un sport cu dou5 ttiisuri. Ulr singur sport. nu estc recornandat. concentrarca 7i detenta. Sunt putine riscuri. o frlinearri si pet chiar 5-0 blocheze. care constituie o boalri profesionalii n scolaruiui. Sportul este eel mai bun mi. De~voltlisupletca si rezistcnla. La h5. rubus:e. indeosebi contra deformjrii coloanei vertebrale. Aruncarea dcrvoltii indcm8narea. Muschii supradezvoltafi.jloc de a lupta impotriva prejudiciilor vietii scolare.': o tcamii de microbii din apa piscjnel(x-. D o capacitate respiratorie exceptional5. La feritele cu gambc rosii si articulatii butucri~~oase. Jar hine ales.rniscarea picioarelor se face in alt ritm dec2t acela a1 bratelor. Singi~ra prilnejdic estc din partea derinfeclantelor la copiii cu ochii ensibili: la acestia sc recoma~idiis5 peal-tc oc!lclari e t a n ~ spi. De la 6 la 1 1 ani este v h t a de inflorire a posibilit5[ilor fizice ale copilului. Nu se face un singur sport. per~nitrindorpanismului sii st: oxigeneze din plin. fica~i~lui. se interzic exercitiile de fortl. inotul Iirgeste ilmerii. Din plicate schiul se practics numai la muntti nccc. Trebuie compietat cu o activitale in aer liber. plri1n2nilor. f) Copilul trebuie sa se odihneascii sufieient. fiind necesarc gesturi prea virile. Adolescentul de educaFie fizicii sunt cei care stabilesc daca un copil este apt pentru a prdctica un anumit sport: pentru cei la care se impun exercitii pentru recuperase a unor defecte neuromotorii. Din contrci. capul I-5m8n. circula[ie. Unelc spo~zuri. De ac.indc2t mai inult sub apii. m u ~ c h ikini si lungi. Nu trebuie suj?raincrircatcu activitiili cutrzscoiare. Natatia sc recornand5 atat la b5ieti cst si la fete. o incetinesc: nu mai sunt exlensibili pentru a o insoti i:npulsul de lungire a oaselor. loti muschii corpului si reprezintii unul din cei mai buni stimulanti ai cre~terii.d ~i veriticatii. ciileste gleznele 5i fortificri articulatiile gambelor. se adnlite pentl-u unele individualitii{i (cu vocatie si cu rezistentii deosebitii fizic5 si psihicii) antrenament intcnsiv de competi~ie. Este cxerci[iul de prepari~reideal. Scopul exercitiilor fizice nu este de a-1 face s5 dobgndeascii foci.ciaii. Echilibreaza sistemul nervos. Or-ele de sport nu trebule s5 anti-tneze o cboscalii exccsiv5: din cauza unor orare prea inciircate sau eforturi inari. Prac~icat . d) Trebuie evitata specializarea timpurie. Qintrc toate spol-turile inotul este eel mai complet. ciirora le d suplete si siluetii elegantii. Dc la 8 la 9 ani copilui poate ti Idsat s5 t c 5 plimb5ri mai lungi. Atietismul. prea ntusculoase.~olarul mic. indicatiile se fac in colaborare cu neuropsihialr~il medicul specialist de culturi fizicii si si meciicalii. Cursele de alergare H constituie un foarte bun exercitiu pentru respiratie. la fctite favorizc:izii fonnarea unui bus[ h m o s si ingusleazd soldurile. P3115 la 8 ani excrci[iilc ~icliate trebuie sii se 1n5rgincaxc5la ocolul. Un sport. Numai in cazurile cu totul exceptionale. stilul craul (cr-oriel) . Apare riscul dc a face din iistfel de copii mici f i i n ~ escunde. "b5taia7' repetatii a pisioarelor in apii este deosebit de ulilii. parzuri sau pe trotuarelc striizilor din jurul casci. trebuie consultat medicul. atletismul convine perfect fetelor. Dezvoltii cutia toracicii s i favoriirea7. ele dezvoltii intens musculatura. Dcabia spre 12 ani sunt pzr~nisc ci~cuitc lungi (pcstc nisi I O km). adicii de a-i ciili o musculaturii capabilH sii-i sustinii scheletul si de a-i ajuta dezvoltarea armonioas5 a scheletului.. trebuie proscristx haltcrele si lot ce rise5 s5 facii s2 lucreze muschii in loqri sail numai anulnile grupe de muschi. cstc suficicnt. deoarece apa este supravegheat. Natatia favoriyeazii cresterea in lungiine si extensia muschilor. Saritura dezvoltri detenta.i aceastfi viirstii. Practicatc prea regular. Activit5tile $colare sun1 deja acaparante. Contrar a ceea ce-si inchipuie unii piirinti.i in g~. fllilinte cie practicarea unui sport.ieti. deoarece se favori7eazii dezvoltarea unora din pliflile corpuiui in detrimentul altora. i e Patinajul si scl~iul sun1 spcrti~ri iarnz care s r de prazticri chiai dc la 3-4 ani. practicat piing la exces la aceastii vrirstjin plinii cregere: este contrar dezvoltiirii armonioase.. rinichilor sau ale coloauci \ertebrnlc. H i redreseazii spatele .i a tuturor sporturilor. ~intrireqte rnusculatura care susTine coloana vertebralii. Printre pjlinti exist. contnbuie la formarea dt.eea. ci de a-i dezvolta "tonusul de sustinere".

Se recornand6 inceplnd de la 7 ani. a Gimnastica se recornand6 la fete ~i b6ieti de 6-8 ani. a Tenisul are inconvenientul de a fi unilateral. deoarece implic6 riscul de a se dezvolta o scolioz6 dorsal6 dreapd. h caz c6 se incepe rnai devreme se va face cu prudenp. permiWdu-se s6 evolueze favorabil. Este un sport complet care duce la o saphire a corpului aproape perfecd. este o tentafie mare pentru unii piirinfi de a hcerca s6 f a d din fetele lor gimnaste de performan@.ca joc este perfect. s6 respire ~i s6 cheltuiascii energie este excelent pentru copii ~inu trebuie s6 fie interzis.ceea ce nu este favorabil alungirii membrelor inferioare (ca yi la ciclism). siguranp gesturilor. glezne ~igambe fine. De aceea trebuie completat3 cu un sport in aer liber ~icu vacante petrecute in climat alpin ~imarin. Acest sport dezvold mai muit partea de jos a corpului pe seama p w i superioare. s d p h i r e de sine. in jur de 3 ani pentru dansul ritmic ~i la 6-7 ani pentru dansul clasic. a Dansul. La ambele sexe. Este interzis in caz de boli sau slgbiciune a coloanei vertebrale. D a d se foloseqte un scaun pe rotile (schif). timide.G c h d s6 lucreze tofi mu~chii corpului pe care ii dezvoltil in lungime. un exercitiu foarte bun de disciplin6 respiratorie. canotajul este un sport complet la care particip6 toti mu~chii corpului (braie. Sunt exercifii excelente pentru mu~chiispatelui ~i dau o bun6 susfinere a coloanei vertebrale. ei numesc asta "fotbal". ~i dup6 succesele gimnastelor noastre. Este practicat rnai ales de c6tre b6ieti. este bun pentru bfieiii $ifetele care se incadreaz6 rnai greu intr-un grup . De la jocurile olimpice. in general. Ultimul trebuie practicat cu moderafie. s6 se exteriorizeze ~is6 dobhdeasc6 incredere. h c e p h d de la vksta de 14 ani. umeri armonio~i. dar sprinturile cu opriri bru~te. Canotajul fortifid musculatura membrelor. alegerea se va face de c6tre specialiqti. man& la copiii cu unele devieri ale coloanei vertebrale. m k e ~ t e elasticitatea articulafiilor~ieste. spate. m16diaz6 articulaiiile. Ciclismul d6 rezistenp ~iconstituie o gimnastic6 ideal2 pentru gambe yi coapse (inclusiv articulaiiile de la ~olduri. Trebuie amintit c6 gimnastica prezintil inconvenientul (singurul de altfel) c6 se practic6 in cea rnai mare parte ^m salk deci &6 aerisire suficient6. 31general. Acest gen de jocuri care-i fac s6 alerge. cu control medical sustinut. Dezvoltil u ~ u r i n p siguranta in gesturi. Sunt admirabile pentru fetite: le vor forma un bust frumos. elegan@. sigurantii. ~ipentru girnnastic6 in special. Sunt sporturi de elongafie. handbal. g