i n amintirea sotiei m k 3L.rta cu care ampknuit, am scrk si am trciit aceasti carte.

Tentru nepotii mi Sandra-Mark ;/Matei-~eli

Cartea este intocm'tci pentru a fi ut& (wmultatci)nu dintr-o datci, ci infunctie de vdrsta sipro6kmk wp&ului +a se unek ripetitii si su6(inieri.
I I

ebli

,Jk6am $i cop&uC"a t e cea mi aprecktci carte romineascci despre dezvoltarea, Qrijirea, a k n t a t k si educaf k cop &ului.
I I

Nota autorului
Fata de editiile anterioare s-a adaugat capitolul8. Sa se previna! Este cel mai bine. Copilul cue nevoie de dragoste. Relatia mama-copil-tata Examene preventive. Orice copil are nevoie de medic Vaccinarile Crestere. Dezvoltare. Evaluari ~ ~ t e sublinieri despre alimentatie v a Pro$laxia rahitismului Prevenirea anemiilor carentiale Aprecierea dezvoltarii neuropsihice la copilul btre 0 si 3 ani

1 SARCINA $I NAf$TEREA .

.

1.1. fn aqeptarea unui copil .......................................... I .1.1.Precaufii pentru un copil shiitos .................. 1.1.2. Alimenta@a gravidei. Sii mh8.nce pentru doi? .............................................................. 1.1.3. Curqenia $i ingrijirea corpului ..................... 1.1.4. Mici problem de shiitate ............................ 1.1.5. Igiena psihicii ................................................ 1.1.6. C&va indica$i generale ............................... 1.l.7. Gimnastica gravidei ....................................... 1.2. fngrijiri in maternitate ............................................ 1.2.1. Atitudinea mamei $i a tamui fa@de nqterea copilului .................................................. ..... 1.2.2. Ce trebuie sii se $tiedespre nou-n%cut ......... 1.2.2.1. Nou-&cu&~ S ~ % O S ..................... 1.2.2.2. Prematurul ......................................
;

1223Ds ....i&

1.2.3. hgrijirile nou-niiscutului En matesnitate ....... 1.2.4. Inci&nfe fiziologice ..................................... 1.2.5. Aliment+ ........, ......................................... . 1.3. Lriuzia ...................................................................... 1.3.1. Modificwe wrpului .................................... 1.3.2. Dupg revenirea acasii .................................... 1.3.3. Gimnastica liiuzei ......................................... 1.3.4. Masuri anticoncepfionaledupl naqtere .........
2. O U - N ~ C U T U L N (0-28 ZILE) 2.1. lnstalarea copiluhi in fanilie ................................. 2.1.1. Cadrul vie@ .................................................. 2.1.1.1. Camera copilului ............................ 2.1.1.2. fnbriichintea (trusoul, laieta) ....... 2.1.1.3. Purtarea in brap ............................. 2.2. fngnjirile mu-lKiscutului tnfamilie ........................ 2.2.1. Revenirea i familie ...................................... n 2.3. NOU-ruiscutul normal ............................................. 2.3.1 .Primul e m e n medical ................................. 2.3.2. Dezvoltarea fizicl ......................................... 2.3.3. Greutatea ....................................................... 2.3.4. Talia .............................................................. 2.3.5. Perimetre ......... : ............................................. 2.3.6. Pielea .................... :....................................... 2.3.7. Craniul ......................................................... 2.3.7.1. Bosa serosangainl .......................... 2.3.7.2. Cefalhematomul ............................. 2.3.8. Fap.Ochii .....-....................... ...................... 2.3.9. Gura .............................................................. 2.3.10. Urechile ...................................................... 2.3.11. GWl .......................................................... 2.3.12.Tomcele'........................ .1. ............................. 2.5.13. Abdomenul ................................................. 2.3.14. Organele genitale ........................................ 2.3.15. Membrele ............... :................. : .................. 2.3.15.1. Luxa6a congenital& ?old.......... de 2.3.16. Boli metabolice ........................................... 2.3.17. Evaiuarea st&5 & s h b t e ......................... ... 2.3.18. Dezvolma psihomotorie ..................... .....

.................. :....................

2.4. fngrijirea pielii ~i anexelor fp&r,unghii) ............... 77 2.4.1. Obiecte w s a r e ........................................... 77 2.4.2. Mijloace de ingrijire. Cosmetice ................... 78 2.4.3. Spiilatul ....................................................... 79 2.4.4. Baia general5 zilnicii ..................................... 81 2.4.5. Scutecele ...................................................... 85 2.4.6. Alte obiecte din trusoug sugarului ................. 88 2.4.7. Schimbatul scutecelor ................................... 89 2.4.8. Pentru imbriicat ............................................. 92 93 2.4.9. Pentru dormit ............................................ 2.4.10. htrefinerea scutecelor................................. 93 2.5. Alimeitta[ia .............................................................. 94 2.5.1. Atimentafia matern5 (la shin, naturall) .......... 95 97 2.5.1.1. Tehnica alaptkii ............................. 99 2.5.1.2. Orarul meselor ................................ 2.5.1.3. Rafia alimentarl in prima lung ....... 101 2.5.1.4. Dificultilfi de al5ptare din partea 102 m e i .......................................... 2.5.1.5. Dificultgfi de alsptare din partea sugarului ........................................ 104 2.5.1.6. Contraindica$ile alimentafiei la s8.n .................................................. 106 2.5.2. Regimul de via@$i alimenta$ia mami ......... 107 2.5.3. AlimentaGa zisg "&ficialP' cu lapte de vaca ....................................... ....................... 109 2.5.3.1. Fierberea laptelui ............................ 110 2.5.3.2. Obiecte necesaxe in alimnta$a aitificiall ........................................ 110 2.5.3.3. ConsiderQi generale asupra alimentafieiartikiale .................... 113

3 SUGARUL @E LA 1 LUNA LA 12 L1UIYf) 3.1.Delalba2Ismi ....................................................... 3.2. Dela2la3t2mi ....................................................... 3.3. D e l a 3 l a 4 i m i ....................................................... 3.4. De la 4 la 5 luni ....................................................... 3.5. De la 5 l 6 Zuni ....................................................... a 3.6.Dela6la7luni ....................................................... 3.7.Dela7la8luni ....................................................... 3.8. De la 8 la 9 luni ....................................................... .............................. 3.9. De la 9 la 10 luni ..................... : 3.10.Dela10laIIluai ................................................ 3.11. De la 11 la 12 G ................................................ i 3.12. Gimnastica sugamlui ............................................ 3.13. J m l si jucdn'ile ....................................................
4 COPEUL DE LA 1 LA 6 ANT

.

123 135 142 147 157 163 167 172 174 177 180 184 187 191 191 191 192 194 196 197 199

.

4.1. Copilul mic (1-3 ani) ............................................... 4.1.1. Relafiile dintre p%nfi ?i cop5 ...................... 4.1.2.Dezvoitarea fizicg (mqterea) ........................ 4.1.3. Dezvoltarea psihomotorie ............................. 4.1.3.1. Motricitatea genemi5 yi fin& ........... 4.1.3.2. Dezvoltarea psihicii ........................ 4.1.4. Gomportamentul ........................................... 4.1.5. Limbajul $i ~ensibi~tateanomale 1 ai in= 3arri ...................................................... T

4.1.6. Alimentatia .................................................... 4.1.7. Supraveghere ~i ihgrijiri ............................... 4.1.8. fngrijirea in cre$ .......................................... 4.1.9. Controlul sfincterelor .................................... 4.2.Pre~colarul(3-6 uni) ................................................ 4.2.1. Cre~terea greutztii. taliei $i perimetrului toracic .......................................................... 4.2.2. Dezvoltarea psihic5 $i social5. Limbajul ...... 4.2.3. Alimentatia .................................................... 4.2.4.Probleme de somn ......................................... 4.2.5. ingrijiri. deprinderi. performante .................. 4.2.6. Sportul .......................................................... 4.2.7. Mici probleme de educatie ...........................

5. R E P T E CULINARE 5.1. Produse industriale pentru alimentafia sugarului .. 5.2. Refete pentru sugar ................................................. 5.3. Refete pentru copilul mai mare ...............................
6. SCOLARUL MIC.ADOLESCENTUL 6.1. Scolarul mic ............................................................ 6.1 .1. Pkintii fa@in fat5 cu ~colarul mic ............... 6.2. Adolescentul ........................................................... 6.2.1. Dezvoltarea fizic5 ......................................... 6.2.2. Dezvoltarea psihosocial5 .............................. 6.2.3. Alegerea profesiei ......................................... 6.2.4. Dezvoltarea functiei de cunoqtere (cognitivg) ................................................... 6.2.5. Dezvoltarea moral5 ....................................... 6.3. Alimenta@a(~colar adolescent)....................... mic, ... 6.4. fngrllrri.................................................................... 6.5. Aer, soare, sport ....................................................... 6.6. Sexualitatea la copil ................................................

l.7.4. Hipertrofia amigdalelor $i vegetatiilor 294 adenoide ...................................................... 7.7.5. Vegetatiile adenoide ...................................... 7.7.6. Otitele ........................................................... 7.7.7. Laringita acuti .............................................. 7.7.8. Bron~ita acud ............................................... 7.7.9. Pneumonia .................................................... 7.7.10. Alergia respiratorie ..................................... 7.7.1 1. Astmul bron~ic ............................................ 7.7.12. Bron~iolita.................................................. 7.8. Boli ale pielii ~i mucoaselor .................................... 7.9. Obezitatea ............................................................... 7.10. Convulsiile ............................................................. 7.11. Accidente ~i intoxicafii ..........................................

7.COPILUL BOLNAV 7.1. fngrijirea copilului bolnav in familie ...................... 7.2. Rolul pZrinfilor ca ajutoare ale medicului ............. 7.3. Elemente de apreciere a stiirii de boalii .................. 7.4. Infonnatii ce trebuiefurnizate medicului ................ 7.4.1 . Examenul medical la domiciliu .................... 7.4.2. C2teva reguli de baz2 pentru ingrijirea copilului la domiciliu .................................. 7.4.3. Regimul alimentar a1 copilului bolnav ......... 7.5. Boli contagioase ...................................................... 7.5.1. Rujeola (pojar. con) ...................................... 7.5.2. Ruheola (pojfirelul) ....................................... 7.5.3. Varicela (vLsatul de v b t ) ............................ 7.5.4. Scarlatina ...................................................... 7.5.5.Tusea convulsivl (tusea rnZgikeasc5) ............ 7.5.6. Oreionul (parotidita epidemic5 sau infectia urlian5) ........................................................ 7.5.7. Hepatitele virale ............................................ 7.5.8 Tuberculoza ................................................... 7.5.9. Gripa ............................................................. 7.6. Boala diareicii acutii ............................................... 7.6.1. Supravegherea unui copil cu diaree .............. 7.7. Boli ale aparatului respirator ................................. 7.7.1. R5ceala .......................................................... 7.7.2. Rinofaringita acutli ....................................... 7.7.3. Anginele acute (amigdalitele acute) ..............

8. SA SE PREVINA! ESTE CEL MA1 BINE ............ 8.1. Copilul are nevoie de dragoste. Relafia manziicopil-tat5 ............................................................ 8.1.1. Medicul de familie $i/sau pediatrul ......... 8.2. Examene preventive ........................................... 8.2.1. Examenul nou-nzscutului in maternitate 8.2.2. Exarnenul clinic in perioada de noungscut in familie ................................................. 8.2.3. Examenul clinic la v2rsta de o lung ........ 8.2.4. Examenul clinic la v2rsta de 2 luni ......... 8.2.5. Examenul clinic la v2rsta de 4 luni ......... 8.2.6. Examenul clinic la v2rsta de 6 luni ......... 8.2.7. Examenul clinic la v2rsta de 9 luni ......... 8.2.8. Examenul clinic la v2rsta de un an ......... 8.3. VaccinZrile ......................................................... 8.3.1 Vaccinul BCG sau vaccinul contra tuberculozei ............................................ 8.3.2. Difterie. fuse convulsiv5 (vaccinul DTP) 8.3.3. Tetanus .................................................... 8.3.4. Poliomielita (paralizia infantil5) ............. 8.3.5. Haernophilus influenzae tip b ................. 8.3.6. Vaccinul antirujeolos ............................... 8.3.7. Vaccinul contra hepatitei B ..................... 8.4. Crestere. Dezvoltare. Evaluiiri ........................... 8.4.1. Dezvoltarea somatic2 (corporal5 fuic5) .. 8.4.2. Curbele de cre~tere .................................. 8.5. Criteva sublinieri despre alimentafie.................. 8.5.1. Primele 4 luni: perioada laptelui ............. 8.5.2. Din a 5-a lung: diversificarea .................. 8.5.3. Grupe de alimente ................................... 8 S.4. Reguli de alimentatie .............................. 8.5.5. Repartizarea meselor principale ~i gusdrilor ......................................................... 8.6. Projilaxia rahitismului ....................................... 8.6.1 . Medicamente ........................................... 8.6.2. Prevenirea anemiei carentiale feriprive ... 8.6.3. Tratamentul profilactic din timpul sarcinii, la mam5 ............................................ 8.7. Aprecierea dezvoltiirii neuropsihice la copilul intre 0 ~i 3 ani ....................................................

10. INDEX .......................................................................

349

I

B
1 ;

1 . 1 . i asteptarea unui copil n
nu este sigur5 dac5 a suferit de rubeolii, va fi testat5 ~i dac5 rezultatul este negativ se va efectua o vaccinare antirubeolicii. i n primele luni d e sarcinii marea majoritate a vacciniirilor pot avea urm5ri nefaste asupra Etului. Sii nu se uite un control stomatologic. Medicul obstetrician va trata cu minufiozitate bolile c5ilor genitale: infecfii sau infest5ri cu ciuperci (Trichomonas etc.). Folosirea mijloacelor anticoncepfionale. Cu 3 luni inainte de sarcinii se recomandii sii nu se mai foloseascii metodele anticoncepfionale (pilula, steriletul). Nu apar malformatii la fiit prin folosirea de hormoni care impiedicii ovulafia sau de sterilete. La unele femei se obsemii ins5 o prelungire a ciclului menstrual prin folosirea indelungat5 a pilulelor anticoncepfionale. Ca urmare, la astfel de gravide, nu se poate face un calcul precis a1 termenului na~terii. Folosirea steriletului nu are nici o influen@ asupra metabolismului hormonal, dar, uneori, pot apiirea modificiiri inflamatorii ale uterului. fn cazuri rare, folosirea steriletului poate duce la riscul unei sarcini extrauterine (sarcin5 in afara uterului). De aceea, gravidele respective sunt datoare sii se supunii unui examen ginecologic temeinic. Cu ajutorul metodei de control a temperaturii (dupii renunfarea la pilulii) femeia poate urmiiri evolufia ciclului menstrual, respectiv cdnd a avut loc imperecherea spermatozoidului cu ovulul. Testele yi metodele de computerizare nu sunt la indemha oricui. 1. Modul de via@ are o mare importan@ pentru desYqurarea armonioasii a sarcinii ~i a na~teriiunui copil sh5tos. Acceptarea examenelor medicale repetate ~i alimentafia corectii sunt d e mare importanfii. C d n m r e a se face periodic; plusul ponderal trebuie redus. Alcoolul qi nicotina nu sunt lipsite de pericol. La femeile fum5toare inveterate trebuie realizat un consum redus la cel mult 5 fig5ri pe zi, dac5 nu se poate suprima total aya cum ar fi ideal. Cele care sunt obi~nuite unele medicamente (de somn, de lini~te cu etc.) trebuie sii renunfe la folosirea lor. Nu se vor folosi laxative ~i purgative.

1 . 1 . 2 . Precautii pentru un copil

sdndtos
CBnd piirinfii doresc un copil, ei trebuie s i i - ~ i plhuiascii o sarcinii, l u h d precaufiile pentru asigurarea unei n a ~ t e r i normale. Sarcina, navterea ~i unele complicafii modificii total viafa de familie. Dac5 se hotkiisc sii aducii pe lume o nouii vietate, ei sunt datori sii ofere cele mai bune Sanse pentru o dezvoltare psihicii ~i corporal5 cdt mai bunii. In aceasd hotb2re i ~ au i locul, pe l h g i i starea de siiniitate a celor doi parteneri, toate problemele de relafii farniliale in cadrul ciis5toriei (legitimitate, armonie, meserie, resurse financiare). Un rol esenfial il are dorinfa ambilor pa'rinfi de a avea copii. Copilul nu constituie o solufie de rezolvare a unor situafii grele ci, dimpotrivii, eforturi ~icomplicafii. Copilul are dreptul necondifionat la dragoste qi la asigurarea ingrijirilor din partea ambilor p5rinfi. Starea de sa'na'tate. Mai ins, p5rintii trebuie sii-qi stabileascii in mod precis starea de shiitate. Femeia este bine s5 aibii sub 35 de mi, iar partenerul siiu s5 nu fie prea "haintat" in v2rst5. Peste v2rsta de 40 de ani este necesar un "consult (sfat) genetic". Medicul de familie va face un examen clinic general pentru a depista unele "supkiiri" ale shiidfii care pot determina riscuri cu urm5ri asupra sarcinii ~i naqterii. Mama va miirturisi medicului dacii are unele tulburiiri ca, de exemplu, dureri de cap, tulbur5ri de somn, probleme digestive, nervozitate, hemoroizi, varice etc. Neapkat trebuie declarate infecwle vezicale sau urinare, hipersau hipotensiunea arterial6, migrena, anemia ori alte deregl5ri ale shiitiifii.De asemenea, unele boli cronice pot avea urmiiri asupra copilului: hepatita B, hepatita C, boala SIDA, diabetul, astmul, hipertensiunea arterialii, bolile de inimii, de rinichi sau de tiroidii. i n sfkvit, medicul trebuie sii $tie d a d mama o b i ~ n u i e ~ t e sii consume unele medicamente. Operafiile chirurgicale absolut necesare ~iinvestigafiile radiologice se vor face numai cu avizul medicului obstetrician. C h d mama

Pentru menfinerea frumusetii corporale, gravida se va m i ~ c a mult in aer liber. Pentru cele care fac sport, practicarea in continuare se va face numai cu avizul ~i sub observafia medicului obstetrician. Daci se vor pune in practici cele enunfate rnai sus, mama va oferi copilului un start bun in via@. 2. Eliminarea riscurilor - sfatul genetic. CBnd pikintii se hotk-isc s i aibi un copil, trebuie s i cunoasci daci nu au balastul unei boli ereditare (moqtenite). Daci in familie existi handicapuri sufleteqti sau corporale, malformafii, avorturi qi nou-niscuti morfi, pirinfii sunt datori s i se intrebe daci sunt apti pentru a concepe qi creqte un copil. Daci sunt qanse de a navte un copil bolnav, este mai bine s i se renunte! De asemenea, daci sarcina a survenit relativ tilrziu, cu sau fir: avorturi spontane, la o vBrsti relativ intiirziati mai ales a mamei, se poate i n t h p l a s i se nasci un copil cu probleme. in astfel de cazuri este absolut necesar un sfat genetic, pentru a inlitura teama $i nesiguranfa. Cabinetele de genetics' au luat fiinti in oraqe mari in Institute pentru ocrotirea mamei qi copilului, in Clinicile universitare (copii qi matemititi) qi pe alocuri in cadrul unor fundatii sau cabinete particulare. Se incepe cu consultarea unui obstetrician care pe lBngi un exarnen aminunlit, trateazi afectiunile ocazionale ce ar putea avea urmki asupra produsului de conceptie. Scopul cabinetelor de genetici medical5 este de a limuri pe pikinti asupra pericolelor ce le implici bolile de c a u z i genetici. Pentru unele boli genetice, malformatii qi anomalii cromozomice sunt la indemBni teoriile lui Mendel; la altele se cunoaqte handicapul in functie de repetarea cazurilor. Multe boli sunt diagnosticate azi inainte de naqtere prin unele metode moderne (chorionbiopsia, ultrasunete, amniocenteza, fetoscopia). Unele defecte survin chiar in momentul fecundatiei, altele in decursul dezvoltirii embrionare; altele vor apiirea in urrna acfiunii nocive ale unor factori din mediul extern (boli, medicamente, substante toxice, radiafii etc.). in cele mai multe cazuri, tearna pirintilor este nejustificati qi consultul genetic ii face s i nu rnai aibi griji. in cazuri rare, cBnd survine acfiunea unui factor nociv din afari, medicul este obligat s i recomande intreruperea sarcinii. Decizia de a avea un copil, de a mentine sau intrerupe sarcina rimBne a pirintilor. Ei hotirisc daci se intrerupe sarcina sau de a o pistra cu riscul de a avea un copil handicapat, cu consecintele

corespunzitoare. in ultima situatie se va consulta medicul asupra posibilitiitilor terapeutice de tratament qi vindecare. Trebuie qtiut c i progresele medicale actuale nu s-au imbunititit prea mult in ce priveqte tratamentul bolilor genetice. De obicei, sfatul genetic const5 intr-o convorbire amiinuntiti cu medicul de familie, cu obstetricianul sau cu geneticianul. De bazi este intocrnirea unei anamneze cu schifarea unui arbore genealogic, cu toate informatiile despre sex, vksti, n u m b 1 copiilor, bolile mai frecvente, urgente medicale, vBrsta qi cauza deceselor atBt in familia birbatului, cBt qi a femeii. in alte cazuri sunt necesare examene temeinice ale cuplului, c2t qi unele teste de laborator. Uneori, pentru a se da un rispuns corect, se impune efectuarea unor examene de laborator. CBnd toate investigafiile de laborator qi examenele medicale sunt normale, este foarte probabil ca produsul de conceplie s i fie sinitos In caz c i sarcina s-a constituit cu ajutorul unor metode de diagnostic existi posibilitatea (parfiali) de a diagnostica un numk- de boli moqtenite, anomalii cromozomice, malformatii sau tulburiki metabolice. Consultul genetic nu oferi un diagnostic prenatal pentru garantarea unui copil complet sinitos. Naqterea unui copil este totdeauna un risc pentru o tulburare vizibili sau ascunsi (aqa-numitul risc de bazi). impotriva neprevizutelor viefii nimic nu este sigur. Actiunea nocivi a unei infecfii cu virusuri, incircitura cu radiatii sau consumul unor medicamente in primele siptimBni de sarcini trebuie cunoscute. In urma'toarele cazuri se recontanda' coizsultul (sfatul) genetic: - bk-batul $1 femeia sunt rude de sBnge; - unul din parteneri suferi de o boali condifionati genetic de o leziune corporali; - s-a niscut un copil cu un handicap; - in familie se manifesti boli moqtenite; - femeia a avut rnai multe avorturi spontane neclarificate sau naqteri de copii morfi; - femeia sau partenerul in momentul fecundikii au fost expuqi unei influenfe nocive ca: medicamente (de exemplu, toate medicamentele citostatice - impotriva cancerului), o dozi mare de radiatii ori substante otrivitoare; - cBnd femeia are peste 35 de ani, deoarece la viirsta inaintati a mamei existi riscul unei tulburiri cromozomice, indeosebi trisomia (sindromul Down).

!

3. Teste de depistare precoce a sarcinii. C h d nu apare shge~area lunarii, orice femeie se ktreabk "sunt sau nu Xnskcinatii?". Uneori menstruatia fntiirzie. Dintre cauzele care determin2 astfel de deregliiri amintim: o ciiliitorie, modificarea climei, soiicitkile psihice (supiiriiri, emotii, examene), folosirea anticonceptionalelor, unele fmbolniiviri.Fie cii dore~te un copil, fie cii se teme de o sarcin2 f2irii voie, femeia respectivii trebuie sii primeascii repede ~i sigur un riispuns la aceastii intrebare. Testul se bazeazii pe principiul cii fn urinii exist2 un hormon care dii o reac$e specific& Acest hormon se numeSte chorion-gonadotropins urnana' sji are o importan@mare k dezvoltarea placentei. Acest test este pozitiv fn 90-99%. Un rezultat negativ nu kseamnii neapkat cii persoana respectiv3nu este kskcinad. De aceea multe firme de medicarnente vPnd preparatul fn dou2 doze pentru a putea fi repetat dupii o siiptiimih& Un rezultat fals-pozitiv poate fi dat ~i de alte Muente cum ar fi: prezenw albuminei fn urin2 din unele bofi renale. fn concluzie, orice femeie trebuie sii consulte un obstetrician sau medicul de familie fn caz c2 menstrua$a fntiirzie peste 2 siipthiln.ni.Este important ca gravida s5 noteze data precis2 a ultimei menstrua@ 1 pentru calculul corect a termenului nqterii. Odad cu confirmarea terrnenului nqterii medicul obstetrician va face un examen medical amkunGt pentnt a cunoqte starea general3 a siin2tii@i gravidei. Un medic bun va rezerva mult timp pentru o convorbire amgnuntitii asupra tuturor problemelor. Medicul trebuie s3 cunoascii bine viafa personal%, bolile mo~tenite operatiile din trecutul qi prezentul qi gravidei. De un interes deosebit sunt evolutiile sarcinilor anterioare. El va nota data primei zile a ultimei menstruatii qi informafiile furnizate de mamii despre lungimea ciclului menstrual ~i va calcula terrnenul na~terii. 4. I~vestigafii. primul examen yi la urmiitoarele La consultatii de rutinii sunt previizute urmiitoarele investigalii: - Determinarea grupului sanguin ~i al factorului Rhesus (Rh) a1 celor doi parteneri. - Ti& anticorpilor formafi - dac2 a avut sau nu rubeol& - Hemograma pentru a stabili o eventual2 anemie. - Cre~terea greut2tii fn timpul sarcinii. - Miisurarea tensiunii arteriale.

- Controlul urinei (surnar de urinii), alburninurii (boalii de rinichi), unei glicozurii (diabet). in caz de suspiciune de infectie urinarii, se va efectua o uroculturii. - Medicul va controla picioarele gravidei pentru a depista edemele (umflarea membrebr inferioare prin acumularea de apii in tesuturi) ~ivaricele. - Apoi va pip% abdomenul pentru a urm2ri dezvoltarea utedui, va asculta biitiiile inimii gtujui, iar fn ultimele siipdmilni de sarcin2 va stabili pozitia copilului. Pe lgngii aceste examene de rutinii, in ultimul timp se recomandri cel putin dou2 examene cu ultrasunete (ecografia). - La sarcinile cu risc crescut se impune o supraveghere ~i o mai mare atentie, ad2ugilndu-se alte metode de examen, cum sunt: cardiotocografia, amniocenteza (punc$ia pungii amniotice), amnioscopia (examenul lichidului amniotic) ~i analize hormonde. Toate acestea se trec in carnetal de sgn2tate a1 gravidei. in caz de ciil5torii sau de schimbare de domiciliu carnetul de sh2tate ofer5cele mai importante informagii despre evolutia sarcinii. fn caz de urgeng cu ajutorul carnetului de gravid&, medicul va fi lihnurit imediat despre stadiul sarcinii ~i va putea ajuta cu succes pe copil.

1.1.2. Alimentatia gtauidei. S& mmdnakce pentru doi?
Dezvoltarea normal2 a Btului fn uter depinde fn mare miisurii de o comportare corectii a gravidei ~ i , indeosebi, de afimentatie. =itoarea mamii nu trebuie sii-qi modifice, k general, modul de via@ qi nici si? m i n h c e pentru doi. Gravida trebuie s&m2nhce dupii cum fi este poft2. Comportamentui alimentar ~imodul de via@ sunt fixate in f u n c ~ e nevoile neobi~nuite de ale c o p l u i . Gravideje pot sii aibii unele pofte acute pentru anurnite m h c h r i , pentru dulciuri, altele pentnt acrituri. Indiferent de acestepofte, gravida va avea grijii sii consume alimente cu muld v a t w e nutritivk Cantifatea de alimente, respectiv nevoile cdorice sunt pufin crescute. 0 femeie shiitoas5, *ii a fi gravid5 are nevoie zilnic de 2 200 kilocalorii sau 9 200 kilojouk. Aceastii ratie nu se modificii i"n primele

Grisimile animale contin o mare cantitate de acizi grasi saturati. . cartofii prijifi . Lactatele contin predominant proteine ~i calciu. cremele pentru torturi $i pr5jituri. p e ~ t e l e slab ( ~ t i u c a . respectiv 25-30 procente din totalul alimentelor energetice. respectiv nevoile totale cresc la 2 500 kilocalorii (10 450 kilojoule). Friptura de este bine s i se pregsteasci pe griitar. necesarul zilnic de proteine se asiguri prin consumul a 125-150 g carne. maioneza. smintina. laptele degresat (lapte normalizat cu 18-20% grisimi). Desi cu valoare biologici mai mici. Proteinele constituie cea mai importanti substanfi de crevtere pentru corpul uman ~i indeosebi pentru organismul in crevtere a1 copilului. brinza de vaci degresati. Cea mai mare proportie de grisimi se g 2 s e ~ t e slinini. Pentru gitit. kefirul). Cantitatea necesari de proteine la femeie este de 45 glzi. Proteinele constau din aga-numifii aminoacizi. brsnzi de burduf etc. Dup2 a 4-a lung este necesar un surplus de 300 kilocalorii (1 250 kilojoule). Se preferi carnea slabii (vaci. ceea ce duce la ingrovarea fesutului grisos. vitaminele. un ou ~i 500 in1 lapte sau produse lactate (iaurt. in primul rind. smiintka. prijit si salate se va folosi numai uleiul de plante. pistrivul). evitindu-se carnea grasi Si preparatele condimentate din came. toc2turile cu grisimi. salamul. unt. piinea integrali. Daci lipseste numai unul din acizii esentiali. Grisimile de vaci. neindispensabili ~i mai greu digerabili de organismul uman. de germeni de cereale. va minca 4--6 o u i pe siptimiini. salamurile slabe. lapte ~i derivate. si carnea fripti in unturi. cartofii prijiti. Plantele care confin proteine sunt leguminoasele (fasole. Se va prefera carnea slab5 (giini. unele sorturi de ca~caval). oaie si porc sunt mai putin valoroase pentru alimentatie. curcan. in grill. unturi. vifel. oua'). hidrocarbonatele. cerealele (ovizul. lintea). laptele acru (zerul. crapul. Proteinele. brinzeturile degresate (20-30 procente grisimi in masa inchegatii). gilbenu~ul ou are multi gr2sime. Acestea constau din asa-zisii acizi gmsi esentiali (de exemplu acidul linoleic). De asemenea. apar tulburiri in formarea proteinelor corpului. in special sunt foarte prefioase in alimentatie grisimile cu punct de topire coborbt (ulei). in caz c i gravida nu prezinti alergie la o u i ~i nu are o crestere a colesterolului.saliul. ele servind pentru organism numai ca sursi de energie. cartofii. soia. pui. se consumi mai multe grisimi decit este necesar (cca 130 g). in oala de presiune. iaurtul din lapte degresat. de soia si de dovleac. costifi afumat5.Mama si copilul 4 luni de sarcin2. deoarece sunt uvor digerabile ~i au continut crescut in vitamine ~i acizi gravi nesaturati. grisimile. porumbul. care rezulti " urma I digestiei proteinelor animale ~i vegetale. orezul necorticat). nucile. Alimentele cu proteine vegetale trebuie consumate impreun2 cu proteine de origine animali. pe I i n g i excesul de alimente cu confinut mare de grisimi. slinina. Se eviti. minzat. Anumiti arninoacizi sunt absolut necesari pentru cre?terea si sinitatea general2 a organismului: o parte din acizi se numesc esentiali. urmat de uleiul de porumb. mazirea. de importanfi vitals pentru organism. frigca. giini). s i se controleze continutul in substante nutritive. Dintre acestea cel mai bogat este uleiul de floarea-soarelui. Procentul necesar de grisimi inainte si in timpul sarcinii este egal. Alimentele cu gr2sime in cantitate mare sunt: untul. in general. Carnea ~i ouile sunt sursele cele mai bogate in proteine vi fier. furnizoare de energie. practic egale ca valoare. oaie.). In sarcinii nevoile cresc dupn' a 4-a lunii la 75 g/zi. in ulei. fiparul). mineralele ~i lichidele trebuie s2 fie in cantitate precis2 vi in anumite propoqii. care sunt de importanti deosebiti pentru organismul femeii insircinate. 0 mare parte din grisimi sunt continute in alte alimente (ava-zisele grisimi "invizibile"): carnea grasi. somnul. iar d u p i a 4-a l u n i cca 80 g. Femeia neinsrircinati si gravida in primele patru luni de sarcini au nevoie de cel mult 70 g de grisimilzi. ciocolata. deoarece in caz contrar ele deternlini anumite tulbur51-i cu urmsri asupra dezvoltirii copilului. nucile vi drojdia. proteinele de origine vegetal5 trebuie s i tie si ele in alimentatia gravidei. GrZisimile sunt. in naturi proteinele vegetale se giisesc in asociere cu vitaminele. uleiul. in acelavi timp grisimile sunt compuse din "pietre de construc$e7'. Practic. Este important ca pe I i n g i aportul de calorii. Se vor evita brinzeturile grase sau s2rate (telemea de oi. din care trei pa'trimi trebuie sa' fie de origine animala' (carne. porc). peFte. sunca. unele brinzeturi (telemea de oi sau bivoliti. in timp ce cele din plante nu-] confin decit paqial. substanfele minerale ~i fibre vegetale. ingheiata. brinz2). Proteinele de origine animal5 contin acevti importanfi aminoacizi. unii pesti (heringii.

crude. iaurtul. Gravidele trebuie sii consume zarzavaturi proaspete sub form2 de salate. Se deosebesc vitamine hidrosolubile (B. came sau pepe. E ~i K). laptele. amidonul din tot felul de plante ~i animale. Zilnic sunt necesare '/z litru lapte. vitamine ~i substanfe minerale ~ide aceea se consumii nu mai mult de o datii pe zi.Hidrocarbonatele (glucidele). Supradozarea vitaminelor A ~iD (hipe~itaminozii) duce la tulburiiri grave. in sarcinii trebuie consumat cu cca 20 g mai mult. ardei gras etc.. Din luna a 4-a de sarcina" nevoia de alimente care confin vitamine creSte. Corpul le folose~te numai sub forma cea mai simplii de hidrocarbonate (glucozii. oligozaharide s a u l ~polizaharide ~i prin digestie sunt i transformate in monozaharide. in lipsa lor apar o serie de tulburiiri qi de boli carenfiale. Confinutul in vitamine a1 fructelor ~i zarzavaturilor fine d e prospefimea. Substan. D.ele minerale ~i oligoelementele sunt absolut necesare pentru procesele metabolite ale organismului. . briinza Camembert.se dizolvii in griisimi (A. ca qi tumefieri ale ganglionilor ~iarticulafiilor. Hidrocarbonatele din alimentafie se giisesc sub formii de dizaharide. Hidrocarbonatele din fmcte ~i zarzavaturi confin vitamine ~i siiruri minerale. Celuloza este necesarii regl&ii activitii@itubului digestiv. panea albii nu confin substanfe de balast. Ele regleazii transformarea alimentelor ~i funcfionarea organelor. Nevoile organismului in aceste substante sunt in cantitiiti mici qi de obicei se giisesc din b e l ~ u g intr-o alimentatie normalii. Orezul. fmcte ~i sucuri proaspete. Consumul crescut de dulciuri favorizeazii cariile dentare (se $tie cii gravida este predispusii la carii). Alte vitamine. a v h d grijii ca in dieta zilnicii sii fie prevkute alimente cu vitamine. Hidrocarbonatele rafinate (zahbIl) nu confin s b I r i minerale ~i vitamine. h perioadele cu boli gripale este nevoie de un surplus de vitaminii C. Unele vitamine pot fi produse de organism i n s u ~ i (vitaminaA din caroten. Alimente bogate in calciu sunt: telemeaua. Hidrafii de carbon sunt definiitoriicei mai importan@ ai energiei necesare activitiifii musculare. care trebuie administratii sub formii medicamentoasii).. Calciul ~i fosfoml sunt necesare indeosebi organismului copilului pentru formarea sistemului osos ~i a dinfilor. vitamina K prin activarea bacteriilor intestinale). in timpul sarcinii nevoile d e calciu. felina (riidiicina) ~i piitrunjelul confin cantitiifi mici de calciu. acidul pantotenat. oxigen (vitamina A. C ~i K). spanacul. nucile. Este bine sii se foloseascii congelatoml. Supradozarea vitaminei D duce la lipsa de p o M de mancare. fructe. vitamina D cu ajutoml razelor ultraviolete. nu este nevoie sii se consume preparate medicamentoase de vitamine (in afar2 de vitamina D. niacina. Surplusul de vitamine hidrosolubile (C. E ~i K) ~i sunt sensibile la ciildurii (prin fierbere sau coacere se distrug vitaminele B. La masa de dimineap trebuie sii se consume ~i fructe sau zarzavaturi (tomate. 350 g de hidrocarbonate acoperii circa jumiitate din nevoile calorice zilnice. viirsiituri. in timpul sarcinii se b b u i e cii predispun la malformafii ale copilului.). usturoiul. B.. Dacii gravida se h r b e ~ t corect ~id a d nu e are vreo boalii carenfialii. care asigurii o protecfie foarte bung a vitaminelor ~i substanfelor minerale. pBinea Graham. ca~cavalul. B2. pciine integral6 zarzavaturi. calcifieri in rinichi ~ivasele de sBnge. Varza. acidul folic. ele constituie "pietrele de construc@eflca zaharuri simple (monozaharide) in diferite stmcturi ale organismului. guliile. Este posibil (dupii unii autori) sii determine malformafii ale inimii ~i ale sistemului nervos central. fructozii ~i galactozii) i n t r h d in compozifia shgelui. tulburiiri ale stomacului ~i intestinului. fosfor qi fier sunt mai mari. fmcte ~i zarzavaturi. biotina. De asemenea. ca vitamina C ~icomplexul B trebuie cuprinse in alimentafia zilnicii. Pentru gravidii se recomandii alimente cu substanfe de balast ca painea neagrii. viirsiituri. Cea mai mare parte a vitaminelor sunt parpal degradate prin luminii. ca ~i celuloza care constituie substanfa de sus@nerea plantelor. B12~i vitamina C) ~i liposolubile . vitaminele C. in cantitiifimici sunt absolut necesare pentru menfinerea siiniitiitii. Mtaminele sunt substan* care. garnituri etc. descuamiiri. un ou. simple sau in amestecuri (salate. Excesul de hidrocarbonate se transformii in organism in griisimi ~i sunt acumulate sub aceast5 n form2 f corpul uman. complexul B. miirirea ficatului.). Pentru viitoarea mamii este foarte necesarii prevenirea "riicelilor". in acest gmp sunt cuprinse diverse dulciuri. brBnza de vaci degresatii. Supradozarea vitaminei A determinii pierderea poftei de miincare. in fiecare zi este bine sii se consume alimente neprelucrate. grupul B) se eliminii prin urinii. pastele Binoase. durata depozitei ~i modul de pregiitire. brcinzci.

).) sau cu fructe (suc saulqi pulpa) proaspete. Sunt foarte indicate ceaiurile de plante (chimen. la majoritatea femeilor nu sunt acoperite nevoile de fier printr-o alimentafie obiqnuitii. Ceaiul rusesc consumat la mesele principale impiedicii preluarea fierului din alimente. Atenfie mare la etichetele de la apele minerale deoarece unele confin mult sodiu! Iodul. este necesarii o dietii cu alimente bogate in fier: carnea (mai ales ficatul). De multe ori preparatele de fier ^hnegrescscaunele qi din@. mierea. dulceafa. formarea edemelor qi creqterea greudfii corporale. iaurt). excesul de macaroane sau orez. Dacii gustul laptelui simplu nu-i place gravidei se poate adiiuga cacao sau se pot face amestecuri de lapte cu cereale (orez. qunca. fulgi de porumb etc. nevoile. in ambele situafii se continua tratamentul. Sucurile de fructe sunt foarte bune pentru digestie. Acestor copii trebuie sii li se administreze zilnic sare cu iod (tablete): Lichidele. peqtele qi giilbenuqul de ou. Ce alimente sunt contraindicate? Se vor evita alimentele bogate in griisimi: sliinina. anason. fier qi vitamina B. Nevoia zilnicii de lichide este de circa 1.) indulcite cu miere sau zahiir in cantitiifi mici. varza acrii. duc2nd la instalarea hipertensiunii arteriale. dar fbii multii apii gazoasii qi nu cu multe dulciuri. De aceea se vor evita alimentele prea sk-ate sau finutein saramurii. fructe sau zarzavaturi uscate sau deshidratate qi in nici un caz fructe sau riidiicinoase conservate cu sare. Persoanele care obiqnuiesc sii mWince mai siirat ajung sii aibii mai multii apii in fesuturile corpului qi sii incarce circula@a inimii qi vaselor. pentru cii nici un alt aliment nu confine cantitatea de calciu necesarii acoperirii nevoilor organismului femeii insiircinate. ci trebuie administrat un produs medicamentos. in p r a noastrii sunt zone cu populatii ce prezintii miirirea glandei tiroide (guqa = struma) qi unii nouniiscufi se nasc cu guqii. gemurile. De aceea. griq.Csnd gravida nu poate consuma. telemeaua. Din cauza pierderilor de s2nge prin menstruafiile lunare. la recomandarea medicului. mai ales in ultimele luni de sarcinii. Apele minerale fiirii dulciuri nu sunt oprite. Frecvenfa naqterilor premature este net crescutii la marile fumiitoare. Sodiul qi clorul favorizeazii refinerea apei in fesuturi. muriiturile. insii. . Fumtul trebuie exclus complet in cursul sarcinii qi liiuziei. De asemenea. Fiecare gravida trebuie sii stie cii dieta compusii numai din vegetale nu asigurii substantele necesare pentru propriul siiu corp qi rnai ales pentru a1 Etului. rinichii nu funcfioneazii bine la unele gravide. miirirea volumului de sgnge. Mai dificil este tratamentul c h d gravida are nepliiceri digestive: constipafii sau diaree. in interesul copilului. in miezul verii. alunele siirate. fn general.). fn zonele cu guqii endemicii este bine sii se foloseascii sare cu iod. balon&i. Se vor evita biiuturile distilate (fuica. Tiroida fiitului incepe sii funcfioneze dupii a treia lung de sarcinii. Nevoile zilnice de sare se condifioneazii de refinerea apei in corp. coniacul. calciu. Astfel de diete nu asigurii rafia optima de proteine cu valoare ridicatii. ca: salamul. peqtele &at. din cauza transpirafiei nevoile de lichide sunt mai mari. carnea grasii. Rafia zilnicii de sare este de 5-7 g la femeia neinsiircinatii.5 litri. "rusesc") ~i cafeaua se pot consuma cu moderafie. Iodul este important in organismul uman pentru construcfia tiroidei. De multe ori anemia nu poate fi corectatii numai prin consumul de alimente. se reduce consumul de lichide. brsnza topitii. in unele cazuri (rare) la recomandarea medicului. maioneza. Dacii fumatul nu se poate opri complet. Din piicate. de foarte multe ori se ajunge la o anemie. cel mai util pentru E t este laptele (0. c2nd cresc nevoile de iod ale viitoarei mame. vodca. se va reduce la minimum numiirul de fig&i fumate zilnic. dacii nu au confinut prea mare in sodiu. Unele temei sunt adepte convinse ale alimentafiei cu vegetale. Alimentafia obiqnuitii acoperii. in sarcinii prin micile pierderi de ssnge ~i prin fierul ce este furnizat de ciitre mama Etului.. tei. de regulii.. Dintre lichide. whiski-ul etc. 0 alternativii o constituie extractele de drojdie de bere qi dieta cu sare =ii sodiu. 0 atenfie deosebitii trebuie acordatii consumului sa'rii de buca'ta'rie (clorura de sodiu). mend etc. este nevoie de cantitiifi mai mari de lichide. dureri. Se vor consuma alimente proaspete sau congelate. se va administra calciu sub forma de medicamente.5 llzi). cartofii priijifi qi in glucide: zahiirul. In ultimul timp au a p k t articole qi chiar ciiqi care preconizeazii o alimentafie exclusiv vegetalii. Dintre ba'uturile alcoolice. Mulfi autori susfin cii resorbtia fierului este favorizatii de consumul concomitent de sucuri cu vitamina C. Ceaiul negru ("chinezesc". muqefel. priijiturile cu sare (saleurile etc. din diverse motive. Problem alimentafiei cu vegetale. lapte sau derivate de lapte (brsnzii. vinul de bung calitate qi berea pot fi consumate in cantitiifi mici.

came sau peSte. care necesit5 un tratament de specialitate. o lingur5 de ulei de miisline ~idon5 linguri de miere de albine. i n caz d e anemie carential5 se administreaz5 preparate de fier. . Este recomandabil ca gravida s 5 . care va indica un laxativ uSor. adic5 acelea care confin din abundenp celuloz5 (fructe. se renunffi la toate prescripiiile dietetice. Cazurile rnai grave. sedative. care insofeqte greafa qi viks5turile sau unele curiozit5fi ale apetitului. femeia gravid5 va primi o alimentafie echilibrat5. arome culinare. pe nemhcate. la baza acestor simptome st5 o tulburare de ordin psihic. odati5 cu evolufia sarcinii. dar nu s5 mbBnce "pentru doi". deoarece aceste medicamente nu actioneaz5 numai asupra intestinului. De asemenea. ap5rute in timpul sarcinii. pere. Viitoarea mam5 trebuie s5 se sature. . Mai recent s-au ad5ugat antihistarninicele de sintez5 ~iunele tranchilizante. Foamea ~i setea pot fi comb5tute prin ingerarea de salate ~i fructe proaspete. pentru stimularea peristaltismului intestinal. *Tratamentul saliva~ieiexcesive (sialoree). p u t h d provoca la femeile predispuse. ci ~i asupra uterului. piine neagr5. . zarzavaturi crude ~i piine integrals).vegetale. iar sarea se va reduce in general. va apela la medicul obstetrician. Medicii indic5. se va incerca urm5torul regim: . Ce alimente trebuie sa'fie prezente in fiecare zi in alimentafia gravidei: . manifest5ri ale unei alimentatii defectuoase. Nesatisfacerea ''poflelor" nu prejudiciaz5 Etul ~inici nu duce la avort. Eventual va lua lactozii (2-3 lingurife pe zi) dizolvat5 in ap5 sau lapte.inainte de a merge la culcare va mBnca fructe. Pentru a ameliora gustul alimentelor se va recurge la b o r ~ l5miiie ~i la . obezitatea. Anemia. gravida va consuma un mic amestec constituit dintr-un ou moale. . se instaleaz5 un apetit crescut. Gravida va m h c a numai ce-i place ~i ce nu-i "face r5u". iar dintre hidrafii de carbon se vor alege cei cu valoare biologic5 mai mare.diminea. Se vor evita excesul de dulciuri. alcaline. se poate face cu doze rnici de atropin5. cu un confinut bogat in proteine animale. La unele gravide. Nu se va consuma peste skat. Nu se va lua fik-5 aviz medical nici un laxativ (sau purgativ). Cum pot f i tratate va'rsa'turile ~i greaJa gravidei. in timpul sarcinii. Va'rsa'tura matinula' (de dimineafii) se combate cel mai eficace prin luarea micului dejun in pat. "primul servit". i n caz de subalimentafie carenfele ating mai intii pe mam5 ~i numai E cazuri grave pot afecta Etul. care genereaz5 o stare de nepl5cere temporar5. Uneori. iaurt. Pentru a o combate se vor consuma de preferin@ legume fierte sau sub formii de salate ~i vegetale crude. laxative u ~ o a r e care confin lubrifiante vegetale.~formeze obiceiul i de a incerca s5 aib5 scaun in fiecare dimineag dup5 micul dejun. Dac5 greap ~i v5rs5turile se prelungesc in timp. produse de patiserie. vks5turi.pr5Jiturile. c k i a i se asociaz5 cu timpul ~i o sete puternic5.circa 1/2 litru lapte (sau echivalentul s5u in lapte sau brinzeturi). la indicafia medicului vitamina D ~i eventual un preparat din polivitamine. cariile dentare. ciocolata ~i bomboanele. in caz c5 nici una din sugestiile de rnai sus nu au fost eficiente. inghefata. n deoarece acesta din urm5 este. decalcifierile. dup5 care va bea un pahar de ceai cu pBine neagr5. gravida va primi. . unde se impune echilibrarea hidroelectrolitic5 prin perfuzii intravenoase. smochine). oboseala. se interneaz5 in spital.fructe. Gr5simile ~i proteinele nu vor d e p 5 ~ i rafia normal5.preparate din cereale integrale. . care se vor folosi ins5 numai la recomandarea ~i sub supravegherea strict5 a medicului. in general salatele de crudit5fi cu ulei ~i unele fructe (prune. de fapt. sunt. vitamine ~i fier.ta. floricelele. la multe femei apare o tending la constipafie. .un ou (dac5 gravida nu are colesterolul crescut). Combaterea constipafiei. pere) ca ~iconsumul zilnic de orice cruditsti sunt eficiente. fructe (prune. gusturi anormale si lipsa poftei de mincare. Un alt remediu este oferit de mestecarea d e dulciuri consistente sau gum5 de mestecat. de obicei. Dacii indicafiile de mai sus nu sunt eficiente. pepeni. lapte bstut.la masa de prcinz va consuma ~ i l s a u compoturi de prune uscate sau pere ~i salate de crudit5fi. De asemenea se recornand5 ca gravida s5 se miste mult. Se recornand5 regimurile bogate in substanfe zise "de lest". i n rezumat. Se folose~te gam5 intreag5 de medicamente: o antispastice. portocale. un avoa sau o naStere prematur5. struguri. Alimentarea gravidei poate f i stcinjenita' in primele luni de sarcina' de grefuri. . lipsa apetitului. oleu de parafin5 sau lactoz5. de obicei.

putihd declanqa contractii uterine. ceea ce contribuie la mirirea suplepi acesteia qi la activarea circulafiei. Infecfiile pielii. Femeia kskcinati nu va ingriji niciodad membrii de familie sau alte persoane care prezinti afecfiuni purulente. dorinfa sexuali creqte. de climatul efectiv din familie. in general. care au fost spaate sau dezinfectate k prealabil. In orice caz se va evita cu strictep contactul cu persoane care prezind pligi purulente. nici la inceputul sarcinii nu se vor efectua dec2t la prescripfia strict5 a medicului. tiierea unghiilor qi schimbarea frecventi a lenjeriei de corp qi de pat sunt deosebit de importante. care astupi porii qi impiedici eliminarea secretiilor cutanate. dificultate la urinat). 1Pn ultirnele si3ptarndni de sa I gmuida va do&i oingurl in pal A 1 I . vezicule. pentru a evita murdwea sau infectarea regiunii vulvare. Prin abundenfa lor. Orice plagii cutanata' infectatii (eroziuni zemuinde. este in cantitate rnai mici sau miroase ur2t qilsau daci mictiunile se insotesc de senzafii neplicute (usturimi. La primipare. la infundarea canalelor sudoripare qi pot favoriza formarea de furuncule. frigapde vaginale sunt complet interzise k ultimele 6-8 sipthtini ale sarcinii. Femeia care doreqte copilul accept4 cu satisfacfiestarea in care se &$ consideri c i este dernni s i fie dorid. organele sexuale sunt rnai vascularizate. aceste secretii provoaci uneori iritafii locale. sub s h i etc. Nu se aplici pe piele creme sau unguente. De altfel. Se vor folosi numai comprese sterilizate sau bucifi de p2nzi fini. Igiena corporals riguroasi. de asemenea. in lipsa instalafieide baie este obligatorie spaarea zilnici cu ajutorul unui lighean insisthd asupra cutelor pielii (sub qi k jurul mamelelor. folosind un lighean sau o cidi@. Urina. rnai ales la inceputul gestatjei. De aceea se va face toaleta extemi cu a p i cildu@ ~i sipun zilnic qi dupii fiecare scaun. de mediul cultural-educativ in care triieqte. virsiturile matinale qi gusturile anormale dispar. g2t.s i bea in jur de 1 litru de lichide pe zi (lapte + supi + api + ceaiuri sau sucuri de fructe). pentru c i pot declanqa contracw uterine. mama este datoare: . spre zonele anale. indeosebi in ultima parte a sarcinii. Curifirea organelor genitale se face cu miqcki dinainte Enapoi. vaginul este rnai umed (mai bogat in secrefii). in timpul sarcinii se produce o creqtere a secretiilor vaginale. insi. Pentru prevenirea accidentelor (prin alunecare) se va pune in cadi o rogojini sau un prosop aspru. La multe femei. in vederea crutiXrii rinichilor. Dupi baie. pustule) va fi semnalati medicului qi tratati cu promptitudine qi meticulozitate. de profilul sufletesc al mamei in devenire.3. Nu se folosesc deodorante in regiunea axilari. D a d k ultimele siipdmhi de sarcinii gravidei 3 este greu s i intre qi s i iasi din cadi. este accesibili la relafii intime naturale qi o kctinti orice . Sub influenfa homonilor sexuali (gonadici). in jurul organelor genitale. intruc2t in ultima perioadi gravida transpiri mult. tjntind seama de modificWe organismului. toate obiectele folosite de gravid5 vor fi strict individuale. B%le reci sau fierbinfi sunt interzise. fierte. 1. de obicei.s i se adreseze medicului de indati ce urina este rnai inchisi la culoare. deoarece duc. Igiena organelor genitale externe. Organele genitale externe nu se curi@ dec2t dupi ce m W l e au fost bine spaate cu api caldi qi sipun. ea se va spaa rnai bine cu un burete k afara ckii. libidoul qi orgasmul sunt diminuate. Examenul urinei se face la indicatia medicului. subsuoar$ zonele din jurul organelor genitale). dureri. . Curiitenia s i ingrijirea corpului Curiienia qi ingrijirea corpului joaci un rol deosebit.Mama @ copflu1 Constipatia. Duqurile vor fi frecvente. Se recornan& b%le generale cu api cadu@(^mtr-ocadi bine curititi qi dezinfectati) sau duqurile cildute. nu are nici o se&cafie patologici. care. Comportarnentul sexual este diferit.iar s h i i devin rnai sensibili (mai dureroqi). pielea se fricfioneazi uqor cu un prosop aspru. Pielea gravidei fiind mai sensibili. sipunul obiqnuit va fi inlocuit cu un s2pun neiritant (de buni calitate). spilate bine qi cilcate cu un fier bine incins. aplicati pe fata intern2 a coapselor. Femeile care transpiri mult se pot pudra cu talc sau cu pudri pentru copii. dupi luna a IV-a de sarcini. Folosirea closetelor publice se va face cu deosebiti griji pentru a evita infectiile.

folosirea pastei de dinti cu fluor ~i un consult stomatologic. hcepind din luna a 1V-a de sarcini poate surveni o secrefie lichidi din mameloane. Mameloanele indurate se ung cu cremi cu lanolini $i se acoperi cu tifon.Masajul sdnilor. Daci apar fisuri. c i t si fricii ca actul sexual s i nu diuneze copilului. Daci aceasti secretie se usuci pe mameloane. . se interzic: consumul excesiv de dulciuri rafinate. Cu efecte bune sunt biile de aer ale sinilor: de 1-3 ori pe zi gravida va sta culcat5 cu sinii descoperiti ciite 2-3 ore. deformki ale corpului. Sbnii ~i mameloanele (vezi pag. dureri de mijloc etc. La inceputul sarcinii multe femei sunt obosite. Majoritatea biirbatilor sunt neajutorati.) se eviti orice contact sexual. Gravida trebuie s i . Aceasti frectie constituie pentru piele cel mai bun fortifiant si face s i se reliefeze mameloanele. insotite de masaj zilnic de 10-15 minute. Anestezicele se vor folosi numai cu avizul obstetricianului. Se impune o igieni riguroasi a gurii. care trebuie protejat. Alti biirbati simt c i in legitura sot-sotie se interpune "a1 treilea". Daci femeia acordi o prea mare importanti fitului. Tratamentul stomatologic poate fi efectuat in tot cursul sarcinii. se pot declan~a contractii uterine etc. In astfel de cazuri se aplici comprese cu tifon in conul sutienului pentru protejarea hainelor. dorinfa sexuali scade sau inceteazi. datoriti schimbkilor fizice (cre~tere mare in greutate.). Datoriti modifickilor psihice ~i a fonnelor pline. sunt surprin~i nea~teptata de lor pasiune. au greturi. Gravida va alege un tip de sutien care s i ridice sBnii si care s i evite comprimarea mameloanelor. 40) se spa15 in fiecare zi cu api ~i un sipun moale ~i se Sterg cu un prosop mai aspru. Este de datoria femeii si-1 faci pe sot s i inteleagi c i nu este neglijat ~i s i simti atit in timpul sarcinii c i t ~i dupi navtere c i ii este de mare ajutor. fafa pitati etc. ne~tiind cum s i se comporte. La femeile cu antecedente obstetricale ~i la cele cu tulburiri (pierderi de s h g e . 1.) unele gravide devin neatractive.~ingrijeasci i dinfii in mod deosebit. Eventual se sectioneazi vWurile unor sutiene mai vechi pentru a evita compresiunea mameloanelor. in timpul sarcinii. Mameloanele mici. 1. comportamentul sexual a1 multor birbafi se schimbi: dorinp de a iubi fizic se pierde at2t datoriti schimbkilor fizice ale femeii. birbatii se simt mai legafi din punct de vedere erotic. se spali mameloanele cu api cilduti ~i se acoperi cu tifon steril. Vergeturile de pe abdomen. La unele femei apar probleme in ceea ce prive~te rolul de "mami qi iubiti". majoritatea femeilor gravide devin partenere fascinante. retractate sau ombilicate vor fi masate cu m i ~ c k de rotatie ~i tractiune. la unii biirbafi apare un sentiment de gelozie fati de noul "rival". in ultimele 46 siptimini inainte de navtere este bine s i se inceteze relafiile sexuale (orificiul uterin se l i r g e ~ t e pot ~i produce genneni. La unele perechi. contractii uterine. 1. Spre s f i r ~ i t u l sarcinii. fngrijirea dinfilor. dintii sunt predispu~ila carii. Unii medici indic5 aplicatii de lanolin5 sau de cremi in zona vergeturii.1). de miere ~i de bomboane "lipicioase" dupi masa de seari. incerciind s i i fie aduse afar5 (fig. Reactiile sexuale sunt diverse. apar dureri ~iro~ea@: aceea se vor spila de de mai multe ori pe zi cu a p i ciilduti. daci gravida are griji s i nu creasci prea mult in greutate. Nu se poarti sutiene prea strinse pentru c i acestea sanjenesc cre~terea normali a sinului in timpul sarcinii. Viata de familie bazati pe iubire va continua ~i in timpul sarcinii. O d a t i cu crevterea lunilor de sarcini. Ele se pot reduce la minimum. iar la altele (putine) se noteazi negativisme fati de sarcini. uneori se constati singeriri ale gingiilor. Fig.manifestare afectuoasi. Se eviti consumul excesiv de dulciuri.

Dupi fiecare or8 de mers se va face un popas pentru ca gravida s i se poati miyca pufin la aer. Ascensiupile pe munfi yi "aventurile" sunt contraindicate. Mijloace de transport. Daci aceast2 metodg nu d i rezultate. in siptimbnile dintre luna a V-a yi a VII-a. previn yilsau inlituri contracfiile uterine yi trombozele. Accentuarea acestui fenomen trebuie semnalat medicului obstetrician. de asemenea. unguente anestezice sau comprese reci aplicate local. Se va acorda importan@ igienei locale. Cel mai bun mijloc de circulafie este avionul. salati de cruditifi (ardei gras. printre altele. daci nu este prea obositoare. morcovi.4. dansurile clasice. fn bagaj. . dar in nici un caz cele de perfoman@. alpinismul. carnetul de urmikire a1 gravidei. Mijlocul cel mai simplu de a combate arsurile const5 in a bea mici yi repetate cantit2fi de lapte. gravida nu va f i opriti s5 practice sportul cu care este obiynuiti. PGni in luna a VII-a se poate merge yi la sauna (reduce din incircitura vascular& favorizeazi o buni sudorafie). influenpazi favorabil inima ~i circulatia. o ciliitorie este bine veniti pentru corp qi psihic. care nu sunt inofensive pentru fit. Lenjeria de corp va fi lejeri yi.1. Daci sarcina evolueazi fir8 complicafii. de preferat la clasa I. se pot administra prafuri alcaline (se va evita bicarbonatul de sodiu). schiul nautic. In primele 3-4 luni. Mici probleme d e s&n&tate Arsurile de stomac (pirozis) apar. cafeaua. Se recomandi: plimbMe in aer liber. chiar in cazul cilitoriilor lungi. Sunt riscante vacantele petrecute la cort. girnnastica vi inotul. fnainte de naytere se mai poate planifica o cilitorie de vacanti. in fiecare caz. mersul pe bicicleti. Nu este bine ca gravida s i conduci. Nu se vor purta cordoane. Vacanta va fi numai de relaxare yi in locuri unde sunt asigurate conditii de igien5 yi de civilizafie. rnai ales cele cu miyciri ritmice. 0 mare parte din sporturi. acriturile. mama va lua. siriturile la trambulini. Gravida nu va folosi centura de siguranfi. dar mai ales in caz de pericol de naytere prematurk se interzic toate sporturile care pot produce aluneciri. 1. care nu are efecte nocive asupra fitului. Cel mai comod mijloc de transport este trenul 5u locuri rezervate din timp. yoga. Sunt pennise cu pruden@: drumetia. in locuri izolate. se recomandi bii cildufe yi tratament cu supozitoare pentru combaterea durerii. zguduirea corpului: skiturile. cu drumuri neasfaltate. In alegerea garderobei se va tine seama. de asemenea se combate constipafia prin consumul de fructe. dar nu se va neglija nici aspectul estetic. in ultimele luni de sarcini vi se datoresc creyterii aciditifii sucului gastric. felin5 etc. Dar nici cu avionul nu se permit deplasirile in ultimele 4 s8ptimiini de sarcini. pireuri sau fierturi de ytevie. schi fond. daci se apreciazi de fiecare dati riscurile ce le implici pentru marni yi copilul neniscut. vibrafiile avionului de la decolare yi aterizare putGnd declanqa contracfii. deoarece poate constitui semnul incipient a1 unei toxicoze gravidice. Se formeazi prin compresiunea produsi de fit asupra venelor din bazin. iahting. patinajul. Se prefer5 rochia sac. sporturile yi cilitoriile vor fi autorizate de citre medic. Pentru perioada de sarcini din ultimele luni.). La locul de vacanti gravida se va interesa de adresa unui cabinet de obstetrics yi a maternitifii celei mai apropiate. popice. alimentele piperate. industria textili pune la dispozifia pavidelor o gami intreagi de obiecte de imbrichinte. Din luna a VIII-a de sarcini. de obicei. urzici sau spanac. Se exclud sau se reduc din alimentafie: biuturile alcoolice. in primul rbnd. schimburile metabolice. rbgbieli) qi de gust acru in guri. sauna poate fi pennisi cel mult o dati pe s i p t i h 2 n i ~i cu obligafia de sta pe treptele de jos. Hemoroizii constituie o complicatie frecventii in cursul sarcinii. Se va purta inca'l$a'mintecu tocuri joase. de comoditatea imbricirnintei. arsurile se Pnsotesc de eructafii (eliminhi de aer pe guri. cilkia.I fmbra'ca'mintea. din bumbac. fusta-sarafan combinati cu mai multe bluze. De obicei. orice cilitorie poate duce la o navtere prematuri. In cazul vizitelor ?n fki tropicale. pe cbt posibil. In mod o b i ~ n u i tse foloseqte automobilul propriu. f i r i leg8turi telefonice. tenis. Sportul ~i ca'la'toriile nu d i u n e a z i gravidei sinitoase. Se va prefera imbricirnintea cu yireturi sau cu cus5turi ce se pot desface pe misuri ce sarcina progreseazi. a c5ei greutate cade numai pe umeri. cideri. Se va evita imbricirnintea strbnsi. fn general. pe l h g i incomodititile aduse de cildur5 qi schimbirile de 16 - mediu sunt necesare adesea unele vacciniri (febra galbeni) sau tratamente (malaria). sfecli.

. Scurgerile vaginale (leucoreea). Durerile sacrate (de $ale) sunt determinate de modificarea pozifiei corpului in vederea schimbsrii centrului de greutate. Semne de alarma':daca apare una din manifestirile mai jos notate. . Amefelile ~i le~inurile intAlnesc uneori in cursul se sarcinii. Varicele membrelor inferioare apar frecvent in timpul sarcinii. Astfel. Vaginitele din cursul sarcinii nu se trateaza cu spZil5turi vaginale. Gestoze.pierderi de lichide din vagin. ci pot cuprinde mdinile. dupa mai multe ore de stat in picioare vi dispar dupa repaus la orizontal. din cauza unui aport insuficient de calciu. se pare. . duchd la apar3ia de malformatii. datoritg pericolului introducerii unor germeni infectiovi. varicele regreseaza sau dispar in ktregime. datorita crevterii in volum a abdomenului. se apeleaza de urgentfi la medic: . 0 accentuare moderata a secrefiilor vaginale este absolut normal8.vksaturi persistente.Micfiunilefrecvente din timpul sarcinii se datoresc fie compresiunii f"tu1ui asupra vezicii. se impune un tratament energic. Dupa navtere. dimineafa inainte de scularea din pat. Se impune un tratament medical riguros vi urgent. Gravida va evita s lucreze mult in picioare vi. mdinilor sad$ picioarelor. in caz de hipocalcemie se vor lua preparate de calciu vi se va consuma mai mult Iapte. iar sub gambe va pune o piitura inf"vurat8 ca un sul. cu perna mica. Concomitent se poate constata prezenta albuminei in urina vi crevterea tensiunii arteriale. EdemaGerea (umj7area)picioarelol. s-a descoperit c2 f2tul poate fi . Gravida nu va lua un medicament care nu i-a fost recomandat de catre medic. in zilele noastre ia navtere o disciplina nous.tulburarea vederii. Se vor evita elasticele circulare Cjartiere) pe gambe sau coapse. se vor purta ciorapi elastici sau se va aplica o fa@ elastics. fafa.Exercitii pentru gravida cu varice ale membrelor inferioare.sdngeriri vaginale. Efectul factorilor de mediu.umflarea fetei. gleznelor sau altor regiuni ale corpului in timpul sarcinii se poate produce prin: Presiunea exercitata' asupra venelor iliace. in cea de a doua se impune efectuarea unei uroculturi vi tratament corespunz2tor. La sarcinile ulterioare varicele pot reapkea vi se pot agrava.febrii. care studiazg efectul factorilor de mediu inconjurator asupra produsului de conceptie. fie unei cistite (infecfie bacterians a vezicii). fn aceste cazuri. ca un cerc strdns pe cap). Incglwntea cu tocuri inalte vi ingrijirea sugarului pe un pat sau o mas: scundi favorizeaza aparitia durerilor de mijloc. in cazul in care secretia este abundenta vi se insotevte de o eroziune a colului sau de o infectie micotica vaginala vi senzatie de mdncgrime. .2). de cdteva B on pe zi. ridicarea in v&l picioarelor vi flectarea genunchilor sau prin sprijinirea cu putere a degetelor de la picioare de tiiblia patului sau de un perete. . Cdrceii de la nivelul muvchilor gambei apar din cauza pozitiei corpului care modifica solicitarea grupelor musculare ale gambei vi. Fig. de obicei. spatele vi peretele abdominal. edemele nu se limiteaza la membrele inferioare. 2 . fiind determinate de compresiunea exercitata de uterul mirit asupra venelor bazinului. 1. I /1 I in timpul noptii va dormi pe un pat cu saltea perfect orizontalii. Repausul la orizontal pe o saltea perfect orizontala ~i dura poate inliitura in parte acest neajuns. edeme.dureri de cap permanente ('Tn c a s c r . fn prima eventualitate nu se face nimic. grefuri ~i vksiituri) pot fi semnele unei gestoze. . Unele medicamente au efecte vatiim5toare asupra embrionului. va stain pozifie orizontala cu gambele ridicate mai sus (fig. 1. Daca apar in sarcina mai avansati vi daca se insotesc de alte simptome (crevterea tensiunii arteriale. Nu au nici o importanfa clinica qi nu trebuie s2 o neliniqteasc8 pe gravida. Astfel de umflaturi apar. Medicamentele ~i sarcina. Gravida trebuie s5 respecte urmgtoarea regula: on de cdte on exista vreun dubiu asupra nenocivitatii unui medicament este preferabil s2 nu fie hat. tulburilri de vedere. Se poate obtine disparifia imediati a cilrceilor prin masaj local.

etape in timpul c3rora femeia. 1. organismul s h ii "reaminteqte" Erii incetare destinul siiu natural. trebuie sii insiste familia. iar pe de a l d parte. insist2nd at4t asupra pregiitirilor materiale. De o importang deosebid sunt reactiile sufleteqti ale mamei in ceea ce priveqte dorinp. propria persoanii va trebui sii treacii pe un plan secundar. Prin manifest5ri periodice (menstruatiile). nu o impiedicii s2 doreascii un copil. tr2ieqte o perioadii de aqteptare cu o multime de semne de intrebare. Garantia pentru o evolutie normal2 a sarcinii qi pentru dezvoltarea unui copil sk2tos este constituit2 nu numai de s2n2tatea biologic2 a pikintilor qi de conditiile materiale oferite de societate. de incomoditiitile legate de venirea copilului. Refularea dorintelor fireqti (de intemeiere a unei familii. deoarece copilul care a fost adus pe lume h vederea atingerii unui anumit scop. Mai tiiniu. a greqelilor pe care multi le regredm din p2cate prea tiiniu. grupul familial nu este complet inchegat qi nu p a t e s&qi indeplineasc2 toate functiile. Exist%. Se int4lnesc qi gravide la care dorinp de a avea un copil este generad de o via@ nesatisEcud. teama de implicaple de ordin material.6. odatii cu venirea copilului. Fkii copii. chiar dacii se face in numele unor afirm& pe linie profesional2. h c2siitoria precoce. profesionale) ale familiei. iar sfera activititii sale este extrem de apropiatg de aceea a bgrbatului. Unele regret2 c2. pot fi periculoase pentru . Copilul ar reprezenta mijlocul prin care s-ar consolida c2snicia.Gravida va evita contactul cu persoane riicite sau bolnave de o boalii infectioasii. morale qi chiar sociale. De fapt. inc4t nu se simt capabile de a deveni mame. toate aceste atitudini se rezolv2 odatii cu naqterea copilului. psihice. pentru diverse ratiuni. copilul ar urma s2-qi insuqeascii qi s&qi duc2 la hdeplinire toate visurile nerealizate ale mamei.1. morale. frecvenp biitiilor inirnii Etului creqte atunci c h d in jurul gravidei este zgomot. ci qi de comunitatea de idealuri (sociale. t r w e sufleteqtilegate de maternitate trec pe primul plan. Aceste qtept5ri p o d in ele germenii viitoarelor dificultifi h relatiile mam2-copil. medicul qi asistenta de familie in munca de educatie sanitari.h viata femeii se impun in mod imperios problemele legate de relatiile sale cu sexul opus qi de instinctul de perpetuare a speciei.1. Asemenea femei doresc copilul ca un fel de compensatie. teama de dureri. Aqteptarea unui copil prin prisma unor calcule reprezintii o atitudine necorespunziitoare din partea mamei. De cele mai multe ori. c4t qi asupra stikii sufleteqti cu care aqteapti primul copil. se tip2 sau gravida este emotionati. oric4t de echilibrati ar fi. de limitarea propriei libert2ti. Unele infectii care nu produc mamei nimic deosebit.Mama $ capflu2 influentat d e zgomotul din preajma mamei. determinii de multe ori conflicte biologice. din motive de ordin personal sau moral. de plusul de muncii. Igiena psihicii Dorinta de a avea copii existii la orice femeie skiitoasii qi este izvorild din natura ancestral2 a femeii. comportamentul social qi intregul ansamblu de idealuri ale femeii. orice gravidii. unele femei sunt inci at2t de copiliiroase qi au o nevoie at2t de pronunpti de fi iubite qi tratate ca un copil. h timpul sarcinii qi aliipt5rii. care duc la o anumid stare de neliniqte. Asupra tuturor acestor pericole. Apare adesea deziluzia. nu rezolvii nehtelegerile din ciisnicie. pe de o parte. sperantele qi teama cu care aqteapd copilul. Faptul c2 femeia lucreaz2. datoriti unei c2snicii nereuqite. se simte chematii mai mult pentru alte indatoriri. Femeia se mlizeaz& pdn c h i d e deuinefdcitlii prin rnaternitati - Dup2 ce a trecut de perioada de creqtere qi de maturare sexual%. dorinta de a avea copil qi un sim@miint de implinire. din instinctul de conservare a speciei omeneqti. oricare ar fi pregiitirea intelectualii. Un cuplu a 2 copii alc2tuieqte numai o incercare equatii d e a avea o familie: aqa-numita "familie conjugali" ~i nu o familie propriu-zis2. sperhd sii g5seascii o m h g s e r e in singurhtea lor.totuqi. exisd. Medicul de familie qi asistenta de familie sunt obligati s2-qi concentreze atentia mai ales asupra primiparelor. pe care le vor vizita mai des. Cirteva indicatii generale .5. de maternitate). 1. De exemplu.

Mernbrele inferioare flectate.). profund. degetele u$or flectate.Va evita exercitiile dificile ~i activit2tile care solicitg eforturi deosebite (ridicarea de obiecte grele.in ultimele 2 luni va incepe preggtirile pentru copilul avteptat. . Ti in acest caz. Urnerii se sprijinl pe sol. 1.Va cguta s2-vi asigure un somn de 8-9 ore in fiecare noapte vi cel pufin o or5 de repaus in pozitie orizontalg in timpul zilei.gravida nu trebuie sg oboseasc2 prin gimnasticg. practicarea sporturilor violente). e .1. 1. a).6). . .Nu va lua nici un medicament fgrg avizul medicului.fgt. se destinde nu nurnai rnusculatura abdominal5 antenoar5 $i lateral& ci $i plan~eul ba~inului (perineul).Gimnastica gavidei. Aceeavi relaxare muscular2 total5 se poate realiza in pozifie culcat2 pe o parte. 1. 1.).3 . 1. de-a lungul corpului.Va evita jocul ~icontactul cu animale necunoscute (pisicg etc. odat5 cu inspiratia.in caz c2 lucreazg in mediu toxic sau in ture de noapte. urcarea rapidg a sc2rilor. Urnerii r5rn2n lipifi de sol.exercifiile se vor executa pe un plan dur. . Mernbrele inferioare u$or d e p b t e . Sub ceaA se aveaz5 o pem5 rnic5.I.Va consulta periodic medicul obstetrician. Experienfa aratg ins2 cg nici la ele actul navterii nu se petrece mai uvor decbt la femeile complet neantrenate. herpesul etc. Erg indicatie medicalg. Sub plica genunchilor se qeaz5 un puivor de pern5. Nu va sta in picioare timp indelungat. deoarece gimnastica gravidei vizeazg antrenarea acelor grupe musculare $i ligamente care nu sunt incluse in antrenamentele sportive obi~nuite. mai ales in primele luni de sarcing (rubeola. .la inceput fiecare exercitiu se repet5 numai de 2-3 ori. 3. astfel incdt capul s5 atingl solul cu regiunea occipital5. 3 a). Arnbii genunchi sunt lgsafi s l "cadri" intr-o parte pdn5 ating podeaua. 6 . picioarele l2sate s5 se d e p a e z e conform greut5tii lor. I .Va intra in concediu legal de natalitate. va fi transferat2 la o muncg cbt rnai uvoarg. localuri etc. . Fig. In tot tirnpul respirl linivtit (inspir5 pe nas. eventual ochelari. 1.7. . 3 . pantofi (vezi fig. . care pot transmite unele boli parazitare (toxoplasmoza etc. ficut sul. cel mai bine pe podeaua acoperitg cu un pled: .).durata totalg pentru o vedinfg nu va depgvi 15 minute (se pot efectua 2 ~ e d i n fpe zi). Fig. Spatele rela:at urmeazi cdt trebuie aceastj rnivcare.I. in raport cu viitoarea navtere. . .Gravida se culc5 pe spate.Va sta cbt mai mult in aer liber. expir5 pe gur5). b.in timpul exercitiilor gravida nu va purta sutien. . Mi~carea repet5 se de cdteva ori de fiecare parte (fig.Nu va frecventa locurile aglomerate (sgli de spectacole. fir2 a se expune mult la soare. gavida respirl linivtit. 3. este s2 aibg convingerea cg aceasta reprezintg un fenomen absolut fiziologic. Respirafi lejer $i incercafi d urm5riti cum. 4 . . conform legii sau indicatiilor medicului obstetrician.).1. .Pozifia culcat pe spate.Nu se va supune la nici o investigafie radiologicg. .4. alergarea. . Reguli de bazg pentru gimnastic2: . brafele lbate lejer.Atitudinea cea mai potrivit5. Bratele vor fi u$or dep5rtate de corp. complet relaxat5 (fig. Fig. unele virusuri gripale. . urmikind distensia abdominal5 in inspir $i revenirea cu relaxare in expir. Gimnastica gravidei Femeile care au practicat mult sport inainte de sarcin2 ar putea crede c5 gimnastica gravidei este inutilg pentru ele.

1.Pozifie in genunchi. in poziGe vertical&.5.apoi se coboara incet la sol. procesul prin care ia fiing este un nou individ ?in m a fecundatiei ovulului de cstre spermatozoid . Dupii 9 luni de sarcinii.urma~ii au toate lor ~ a n s e l ede a deveni indivizi siiniito~i. Apoi.2. Fig. inzestrati corespunziitorh vederea desQur3rii normale a htregii lor existente. Apoi capul se apleaca. UrmeazSi aceeqi miycare cu membrul inferior st2ng. PoziQe culcat pe spate. pe cat a fost de aqteptatii. 6 . a urmeazii na~terea. sunt s k i i t o ~~i nu transmit din patrimoniul lor i genetic vreo triisiiturii ereditarii bolnavii. in timpul sarcinii ~i na~terii Gtul este intr-o total% unitate cu mama sa.PoziGa culcat pe spate. respectiv tatiil ~i mama. hgrijiri in maternitate 1. 1. pe at& vine de repede ~i de nepreviizut.5. se execut5 miycki de rotafie din glezng. i n s o ~ de atiitea speranp ~iindoieli. A1 doilea eveniment hotZriitor este naFterea. apoi in regiunea l o m b d (fig. ceafa ~i spatele formeazg o linie dreapa. Se repet5 de mai multe ori. a).5. Membrul inferior drept se ridicg intins.1. 1.2. care. inainte de a cobon^ piciorul.--- Mama s copT1utf Fig. 1. Atitudinea mamei si a tatrilui fat& d e n ~ t e r e a copilului h detenninarea siiniitiitii fiintei umane sunt douii evenimente importante: Primul. Transferafi greutatea din regiunea lombarg (mijlocul) in regiunea coccisului (noada).dacii cei doi genitori. Se repet5 de mai multe ori (fig. iar spatele se rotunjeqte (ca pisica) yi se revine la pozifia de repaus. 1. brafele htinse. ulterior. tiilpile aplicate pe sol.---. b). in urma unei hgrijiri corespunziitoare. Membrele inferioare flectate. capul. cu palmele sprijinite pe sol. concep@a. care ii asigurii toate conditiile ~i substantele necesare dezvoltiirii. Premisa de bazii pentru un echilibru psihic a1 mamei ~i pentru o . fi repaus.

: r : i .:. >. deoarece bunicul dinspre mamii. ".v.C<. deopotrivi de riispunziitor de viitoarea naqtere. < > .. Editura pentru literatud. un a1 doilea om de valoarea lui Goethe! De aceea femeia trebuie sg fie infomati qi sii posede unele notiuni despre naqtere.:. . . prin condijiile moderne din maternitifi q i prln organizarea intregii asistenfe a mamei qi copilului. de nofiuni greqite culese de la persome neinifiate (colege de serviciu. Despre evolutia unui copil care a suferit la naqtere nu se pot face afirmafii categorice decLt dupii o perioadii oarecare de timp. din punct de vedere psihic qi al inifierii.:.i.. -. inclusiv in situafiile in care au survenit unele incidente. in preajma naqterii. ci qi pentru actul nqterii. Imediat dupg naqtere.Goethe s-a niiscut la 28 august 1749. Soful va trebui. este bine ca tatil..:...?>e. . * . 0 bung relaxare muscular5 a mamei nu se realizeazii intr-o stare de incordare psihicii. a angajat.+. . . . . primarul Johann Wolfgang Textor... unitatea dintre ea ~i Et..:">.Astizi in stadiul in care a ajuns medicina. s-o liniqteascii. Trad. Va fi tot aqa de interesat de evolutia fitului. mama trebuie sii aibii incredere in foqele proprii qi sii fie convinsg cii prin devotamentul ei (alimentatie la siin. firescul qi seniniitatea lor au constituit sprijinul covgrqitor in trecerea cu bine a acestui eveniment. .. .. iar pe de altii parte complicati prin angajarea in via9 trepidanti a secolului a1 XX-lea este.. : Q dezvoltare normalii a sugarului rezidii in felul cum mama recunoaqte inhntrul ei acest biosistem.$. pag. care este informat asupra trecutului mamei qi asupra modului cum a decurs sarcina.:. .-.5:e. : 2 + .c&:.:. femeia trebuie sii incerce s5-1 facii sii participe la triiide ei *ii ca aceasta sii devinii o obosealii. La acestea putem adiiuga qi faptul cii unele femei ajung sii nascg epuizate fizic qi psihic. Bunicile qi striibunicile noastre. femeile din moqistrhoqi. . rude... drept urmare a acestei intilmpliki.. . .. . . . ntptii de tradifiile transmise altidati din gu& in gurii in orice familie de ciitre mame qi bunici.? .. r r. . din f i h e qi romane de senzafie care+ condimenteazii deznodiimLntu1 cu intLmpl5ri tragice legate de naqtere etc.. Or. citiim din opera autobiograficii "Poezie ~i adeva'r" a marelui scriitor gerrnan Goethe: "prin lipsa de dibiicie a moaqei. > p .. % . ... Aceastii perioadii este tulburiitoare pentru femeie. acesta le rezolvii rapid qi eficient. la riindul ei. : <. Ceea ce s-a spus despre atitudinea psihicg a marnei fa@ de copil este valabil nu numai in timpul sarcinii... . sii fie un participant activ la preparative.:.. c h d Etul "miqcii" prima dat& CLnd copilul este prea dorit. . a folosit concetifenilor mei.:. .).. ? 3-: + : i..%$.... se mai intlilneqte uneori qi lipsa dorintei de a avea copil. La capitolele despre sarcinii s-a vorbit despre igiena psihicii a gravidei. . hnprejurarea aceasta. Naturalefea. lucru care va fi folositor multor copii niiscufi dupg minem1. . :::'. urmiirind modul cum evolueazii indicii de dezvoltare fizics. in mgsura posibilitiifilor.: .. psihicii qi motorie. fn majoritatea cazurilor el aratii o bucurie cu totul legitimii.... moaqe mediocre.. toate primejdiile de odinioarii au d i s p k t .+ .... < < .:<. <:-cp. 1967. care sg-1 permitii sii infeleagii bine gi sii urmeze prescripfiile medicului qi moaqei.: .. . . in cursul "durerilor de facere" (travaliu). .. :.. . . i ? . Ca un caz demonstrativ. Multe femei au azi o teama' in fapi actului nqterii.:. mama trebuie sii fie piitrunsii de adeviirul cii naqterea este un proces fiziologic... Teama este htrefinuti de lipsa de informare privind naqterea. sii-i insufle speranfii qi optimism.. Femeia "modernF. m-am nkcut aproape mort qi numai prin numeroase sfor$h de tot felul am izbutit sii viid lumina zilei. . .. care implineqte qi dii confinut fiinpi umane de sex feminin. . travaliul reprezintii o solicitare considerabilii a intregului organism.%% 2:. Misiunea tata'lui fnainte de naqtere. Tatiil va f i foarte emofionat qi angajat cfind reuqeqte sii "prindii" mi~c5rile fitului.!Z.. Pe Ihgii frici.. de Johann Wolfgang Goethe..:. se intLmplii.:.. chiar dacii apar situafii nepreviizute. in care rudele mele au dat dovadii de ingrijorare. . rnoqitul s-a 'Tinnoit" indeajuns.-. . . iar ingrijirile au fost corespunziitm in timpul sarcinii.'. au niiscut copii =ii incidente gi accidente... orice mamii ar fi miindrii dacii ar navte indiferent cum. .. .. . Cu un obstetrician priceput qi conqtiincios. un mamoq qi a pornit la introducerea qi innoirea moqitului.. nu exist% motive de ingrijorare.3. Orice femeie trebuie sii porneascii de la constatarea cii la majoritatea femeilor naqterea se desfiiqoarii normal.-. Accidentele din trecut se datorau lipsei de maternitifi qi nepriceperii moqelor empirice. 3 : p . _ _. 7-8.: 3 . .-. ... . . la intrarea in maternitate.. ingrijiri corecte) multe din urmiirile acestor incidente sau accidente se inliiturii cu timpul.... m i r e permmenti. prin via@lipsiti de cumpiitare triiitii piinii atunci..:. mai nepregititi deciit generafiile din trecut. aqadar. Chiar in condifii total fiziologice. _ _ . ins$ ca viitontl tat2 sii fie prea neliniqtit qi sii inconjure pe sofia Din "Poezie ~i adeva'r". El are un rol de susfinere fa15 de mamii. in plus. Dacii fgtul adus pe lume a fost zgmislit de parteneri sbiitoqi. Sunt nenumiirate cazuri in care oameni celebri au prezentat o suferinfii la naqtere. . . de Tudor Vianu.

uneori ridicol. du-vi giseqte rostul vi. rnai ales daci sunt vi al@vizitatori sau daci mama este internati intrun salon comun. nu vor fi lkati s i vini la maternitate din cauza agitatiei lor. Orice tat2 trebuie s i vtie ci. Ei nu vor sta mult tirnp. un indiferentism pentru viitoarea navtere. femeia. Considerim c i acest i rol de ajutor nu este nici suficient v nici echitabil. qcolarii pot fi pwtiitori de boli contagioase. Clteodati. in astfel de cazuri. La noi in pi nu s-a incetiienit acest obicei. se va schimba programul nu numai a1 zilelor vi siptimlnilor ce urmeaz& ci a1 intregii vie@a celor doi parteneri. insi. in maximum 3 zile. h multe farnilii gravida trebuie s i s u p r t e singuri neliniqtile. izolarea este mai pu@ncompleti. iar vizitele s i se faci in intervale vi conditii autorizate de conducerea maternititii. se vor schimba toate "tabieturile" de p l n i acum. sop1 este o povari suplimentari pentru femeie.Mama copilul noui copiliirie. Prin copii familia capiti continutul siu ffiresc vi cel rnai de pret. Chiar daci este singuri in cameri. cu un mare adaos de griji. unii nici nu incearci s i aibi vreun rol. Aceasti declaratie se face la primkia locului unde s-a produs navterea pe baza buletinelor de identitate ale ambilor piirinti. Mica & l m i de via@ va "risturna" vi va "umple" toati casa. Soful poate avea un rol in treburile casnice ale sotiei sale. Adesea. Prin copii incepem vi noi s i triim o . vizitele tatilui vi ale celorlalte rude sunt permise in anumite zile . h zilele in care o simte rnai obositi sau nelinivtiti. El are datoria s i contribuie la crearea unui climat familial destins. ceea ce va duce la oboseala liuzei. am s i prepar eu masa". gravida nu poate s i impWveasci hdoielile. pistrlnd o atitudine distanti. chiar d a c i el gisevte c i "asta nu-1 privevte". adesea. htro epoci in care ne liu& cu egalitatea sexelor. obligatiile casnice gi clteodati criticile. Tam trebuie s i trGasci avteptuile vi speranple viitoarei mame. S-a vorbit multi vreme c i tatil "ajuti" pe mami in tot ce este in leggturi cu copiii. Adesea. bucuriile ~isperantele ce le are in agteptarea copilului. s i crevtem cu copiii novtri. Cei care sunt " r i c i r (cu guturai) se vor abgne de la vizite. nou-niscutul va primi numele tatiilui daci acesta il sa cu o solicitudine excesivi.cji pe intervale scurte. el p a t e deveni acuzator vi pisiilog vi atunci sotia i se va desGnui din ce in ce rnai putin. in cazul unei "cisitorii nelegitime". declaratia navterii vi a decesului se fac concomitent. in loc de a fi stimulant. s i redevenim tineri. tiiniira femeie este nevoiti s i se inchisteze in singuritate din cauza dezacordurilor din familie. de cheltuieli. odati cu venirea primului copil in familie. Este bine s i se informeze despre starea de s b i t a t e gi oboseal2 a mamei lnainte de a se duce la maternitate. o scrisoare va face tot aGta plicere. Rolul tamui este de colaborare. cisitoria a intrat intr-o noui fazi: de-abia acum incepe cbitoria adevkati. Rudele vi prietenii trebuie s i se arate discreti.cu avizul tatilui. de preocupiri. nu va putea face f a t i acestei indatoriri de bazi a o r i c h i cuplu uman. prezenfa unui tati este inconstand. Daci mediul familial admite pe viitorul copil. in timpul cdnd sofia este internata' in mtemitate. Un tati in devenire se simte stlngaci. daci sunt nrici. in caz c i nou-nkcutul a decedat imediat dupi naqtere. El ajuti la transformiirile care sunt adesea de %cut intr-un apartament. din ce in ce rnai mult. in zilele de viziti mamele au putini febrri. a certificatului de cisitorie vi a certificatului constatator de navtere la maternitatea unde a avut loc nqterea. Este indicat ca vizitatorii s i fie cfit rnai putini. viitorul tati poate propune cu gentilete: "odihnevte-te. ceea ce este rnai trist. El se teme de un gest care s i fie nefast pentru Gt. Fratii vi surorile nouniscutului. Vizitatorii vor evita d vin2 imediat dupi p r h z pentru ca mama s i se odihneasci putin. Din picate. atlt de angajati in societatea moderni. tatil este prezent numai fizic. trebuie s i ne g h d i m c i vor veni vi alte persoane. rolul sofului este destul de ingrat vi de controversat. Nou-niscutul va purta numele tatilui in cazul unei cisitorii legale. cel pu@n. cici existi riscul contaminiirii mamei vi nouniiscutului. Aceasti formalitate p a t e fi indepliniti de tati. in mod traditional. se va rearanja vi completa mobilierul. rnai ales c h d aceasta lucreazi. F k i colaborare vi impirtirea eforturilor. Vizitele la mtemitate h unele maternidti tatiil este autorizat s i asiste la naqtere. Cum se declara' copilul la Oficiul sta'rii civile Noul cetgtean trebuie s i fie declarat in primele 14 zile dupi navtere. dintre rudele foarte apropiate (daci este posibil numai tatil). Este bine ca so@a s i nu refuze acest lucru! Trebuie incetiienid concep@a c i in prezent participarea bkbatului la gospodikie s i devini o obivnuinp. de ^&hare la "jugul" comun a1 crevterii qi formiirii urmqilor. Aceasti participare este deosebit de pretioasi in perioada de avteptare a unui copil. Pregitirea camerei se face 'Tn doi" sau. Nu se poate nega c i absenfa paterni influenteazi asupra stirii psihologice a femeii inskcinate.

medicul verific3 dac3 nou-ngscutul prezint3 vreo malformalie vizibil3. TABELUL 1. Coapse in abducfie Hipotonie sau dimcapul este flectat rotate extern. Ele sunt conditionate ereditar ~i rnai putin de alimentatia din cursul sarcinii. moi I Fontanela a 111-a ( Fontanele bombate sagitati Capul succedaneum Cefalhematom sau deprimate Suturi lipite . Dimensiunile sunt in general dependente de constitufia mamei.2. Este o faz3 criticgin viap o r i c h i om ~i care trebuie s3 se desf3~oarerapid qi f3r3 dificultiti. incepe s3 circule siingele ~i cordonul ombilical devine inutil. fie la Primkie. Pete mongoliene generalizate Cutis marmorata Colectii purulente ce Nevl telangiectatici apar dupi clteva zile ("mu$cltud de (infectii) barzi") Pete~ii echimoze sau cauzate de traumatismul nasterii Icter dupii 24 ore Acrocianozi Milia Eritem toxic {rush. care in uter nu au avut nici o functie.iar i caz contrar . Declan~area imediati a respiraliei in afara uterului.pe a1 mamei. ciintiiresc intre ~i 2 800 g qi 4 000 g (in medie fetele 3 300 g ~i bgiefii 3 400 g) ~i au o lungime d e 48-54 cm (fetele in medie 50 cm. verificii organele genitale. La examenul clinic rapid din sala de nagere. dupi 3-4 zile rnai usc a t i . medicul obstetrician cur%@ ajutorul unei sonde c3ile cu respiratorii superioare de mucozit3?i qi de resturile de lichid amniotic.Ce trebuie sr se stie i Probhe po&@ despre n o u . iar cele slabe au copiii rnai mici. Nou-n3scutul ~ i p viguros. Dezvoltare ~i pozitie simetrici a membrelor omoloage Piele Culoare rozl Epiderma este mode. Unghiile degetelor de la m%ni ~ipicioare sunt la nivelul sau dep3~esc v2hrile. iar b3ietii 5 1 cm).$i capul in extensie tate pe abdomen ("tripla flexie"). se desf3~oar3. Nou-nciscutul este cdntcirit ~i mzsurat. rotundi sau rombici Fontanela posterioari: 0. un perimetru cranian d e circa 35 cm egal sau cu 1-2 cm rnai mult dec2t perimetrul toracic (de cele mai multe on). 28).2. are o influent%enorm3 asupra organismului. fn ace1 moment c ~ p i l utip3 puternic l qi respir3 aer pentru prima dati. In corpul sgu c3ile respiratorii ~i alveolele. s3n3to~i la termen. delicat5. dB 3 din picioare ~i suge bine (vezi "Ingrijirile noun3scutului in sala de napere" ."recunoa~te".pag. adesea cu descuam~ Vemix caseosa Lanugo Turgorul este prezent Icter & primele 24 ore I Cianod centrall.n h u t Dup3 ce Gtul a fost expulzat din uterul mamei.5-1 cm (triunghiulari) Fontanele: plate.tate in 3-4 zile. recupereazii in 10 zile 46oog Circumferinp capului: 33-37 cm Circumferinp toracelui: 30-33 cm Circumferinp capului peste 4 cm fat5 de torace (suspiciune de hidrocefalie) Circumferinp capului cu mult suba toracelui (suspiciune de microcefalie) PoziGe. Marnele b a k e ~isolide au copiii rnai mari. ascult3 inima ~i p l h h i i . ro~eap difuzl) Craniu Fontanela anterioari la 5 cm. Cei rnai mulp nou-nsscufi. Nou-n3scutul la termen are o bun3 dezvoltare a tesutului gras de sub piele. Recun noavterea se poate face fie la maternitate. Semnele maturatiei corpului sunt: greutate ~i lungime normale. La blieti testiculele sunt man ~i se pot pip% in scrot. netedl. picioare potrivi extensia ex*midtilor exuberante flec. qi acoperitg pe alocuri cu un p e r i ~ o rfin (lanugo). cu resturi de secrefii briinzoase (yemix caseosa). Dorniciliul legal a1 copilului va fi domiciliul legal ~i permanent (nu flotant) al mamei. finl. La fete labiile (buzele) mari MasurZtorz Lungime:45-55 cm Scade 10% din greuGreutate: 2 500. generalizad Vemix caseosa excesiv (indicatie de prematuritate) Vemix caseosa absent Culoare schimbitoare (sarcini dep&jiti) Turgor cutanat slab . o piele rozi. acoperg pe cele rnici. testeaz3 unele reflexe (supt).arlechin P e t e ~ i ipersistente. Mi~cZri "Pozifie fetall".1 CHID DE EVALUARE A NOU-NASCUTULUI (dups Nancy Coulter) N& o TulburS rmrmhore Varia(ii comurte TuMAlqiote 1.

subtjre Cur& Faringe Palat intact Salivatie minim% Hernie ombilicalg M i ~ c g r iperistaltice vizibile Distensie vezicalg glob vezical in zona suprapubianl Inclusiuni chistice Despicgtura buzei Sisau palatului (perle Epstein) Dinfi congenitali Nu trece tubul nasogastric Limb%mare. infectat Formatiuni abdominale anormale Distensie abdominal5 gi dup%mictjune Puls femural absent.Mama $i capitut Ochi Ochi de regul5 sunt hchiqi Pleoapele frecvent edemafiate Culoarea este gri-albastrg sau gri-cilprui - - TABELUL 1. uscat. anterioare $i posterioare sunt posibile Torace Coaste flexibile Mameloane supraApendice xifoid numerare observabil Glande marnare m5rite Secrepe lactat2 ("lapte de vr%jitoarem) Pectus excavatus (torace in panie) Pliimcini Murmurul vezicular se aude Numgrul de respirafii: 40-601 minut Respirafia abdominal5 este prezena Respiratiile sunt neregulate - Tiraj intercostal Expansiune asimetric5 Eritem perimamelonar Stem infundat Mameloane lateralizate Organe genitale masculine Testicule nepalpabile Ambele testicule palpabile Testicule palpabile in Hipospadias Orificiul uretral h canalul inghinal Epispadias capul penisului Preput neretractabil Smegmg prezend Hidrocel Preput aderent la Scrot mic gland.Murmurul vezicular este asimetric cunde R e s p w i e periodic% Apneea dep5qeqte Raluri la auscultaGe 15 secunde Dispnee. normal p h a t Anus imperforat . protruzic (iese h afar5) Bontul ombilical la nqtere este albalbgstrui. lucios.coastelor Splina s e simte uneori subcostal s&kg Rinichii se palpeazti la 1-2 cm supra qi lateral de ombilic Pulsul femural este vrezent - Sufluri Bgtgile inimii: 100120 pe minut 140-180 b%&/minut in activitate VMul inimii plasat in alazonl Cardiomegalie Tahicardie Bradicardie Nus Fose nazale prezente Secrefie mucoas5 alb%.14 zile Ficatul este palpabil2-3 cm submargin. inegal Gat G3tul este scurt ~i gros Miqclirile laterale de ambele p%@. greu de Hemie inghinal5 Erectie retractat Organe genitale feminine Labiile mici mai 1 mari decdt cele Pseudomenstruafie mari I Vernix caseosa fntre labii Labiile qi clitorisul sunt edematiate Meatul urinar este greu vizibil I I Labii fuzionate I Impenetrarevaginalii I Apnee de 6-15 se. dup% 24 ore galben-brun. (contiruulre) Conjunctivitg chimic% (dupg medicamente) Hemoragie subconjunctivalg Pseudostrabism Secrepe purulent2 Cataraca congenital% Pliu mongolian Nu urm&e$te Urechi Inserfie cu mar. tahipnee. lateral de linia medioclavicula1-5 Zgomotele I qi II net auzibil Abdomen Cilindric. geadt H i e n prezent Anus Orificiul anal prezent.Lipsa cartilajului ca gin. cade h 7.1. prufuz5 SalivaGe in exces Cute excesive ale pielii Mi@ri limitate Hiperextensie Distensie Balonare pe flancuri Bont ombilical inflarnat.superioG la semne de prematunivelul ochilor ritate Cartilaj palpabil Insertie joas5 (ca semn de anomalie cromosomic% qilsau renal5 Narine neperforate Secreee anormal5 Inim" 120-140 b5t%i/ minut Ritm regulat VMul este in spatiul IV intercostal stdng.

g2t tonic. unghiile de la degetele miiinilor vi picioarelor sunt subfiri vi nu ajung la vhrfuri. nouniiscutul cu prematuritate de gradul LI qi LII este pus htr-un fel de E&@ (incztbator). 95% dintre a c e ~ t nou-niIscu$i supraviefuiesc in prezent. in proportie de 40-50 procente. aproape tot corpul este acoperit cu o piele cu un perf~or foarte fin (lanugo).RZLspunsuri variabile pucare.Sistem muscular schelebic Coloana vertebralg intact& ffirg Pliu simian in palm5 curburi accen. El constiidintr-o construcfre special& cu un inveliq de plastic. &ire. Instalapi speciale asigurii o ternperaturii constantii (la inceput 36"C. Sliibiciunea vi tulbur5rile funcfiilor organice fac ca viap qi shiitatea prematurului sii fie prirnejduite. Prematurii din aceasti3 grupii supraviefuiesc. Lungirne inegdii 4. fa@ de 118 cht este la adult). pupilar. Babinski. mioclonii din 100 nou-nkcuti puteau fi salvafi. dar cu un cap neobivnuit de mare (raportul inslfimea craniului f a g de lungimea corpului 1 la 3. testiculele nu sunt coborlte vi nu pot fi pipiiite in scrot.socotitii in intervalul dintre sf2rvitul celei de a 28-a dptiimlni de sarcinl qi i a 7-a zi de via@). Limitarea abducfiei 2.micile labii (buze) nu sunt acoperite de mange Zabii. f8rB deschideri Motricitate nor malg a membtelor inclusiv ale $01durilor Plante ("pidoare") plate ExtremiGti sirnetrice Nu tine capul (oblic) posterior Tripla flexie a membrelor Sistem nentos Reflexe prezente: clipit. Functiile*sale vitale ca: respiraNa. cutele pielii Mpilor sunt slab pronknpte. dezvoltat sau este foarte subfire. plasatiiintr-o secgie de terapie intensivii. reglarea temperatrvii corpului qi ap5areaAmpotriva infec@lor sunt deficitare. p h i i c h d se ajunge la o oarecare maturaNe. Pliuri gluteale inegale Hipotonie Paralizii TremurBturi. Prematurii se impart in diferite grupe: . digestia. a. Circa 20% din cei care supraviefuiesc riimiin cu. Incubatorul a t e un fel de uter h artificial 5 care cu rnijloace medicale se inceard s5 se asigrure pentru o perioadii lungs condifiile oferite f"atu1ui in corpul mamei. Supraviepirea acestor prernaturi este In&e 70 vi 90 procente.Tremor ocazional tuate. cu atiit dificultii$ile sunt mai mari. se dezvolt2 f5r5 complicaNi qi vor-fi normali. Moro. in timp ce cu 15 ani in urms numai circa 30 . Cu cht greutatea la na~tereeste mai micii. . Pavilioanele urechilor sunt moi. mai &ziu se coboar5 la 32OC). Datoritii marilor progrese surverri-tein ultimul timp in medicing nou-niiscutul (perinatologie . unde p a t e fi supravegheat. Piele zba^~&a'. o anumitii miditate (50-60 procente) vi un anumit confinut in oxigen in a m 1 derespirat (21 procente). este de regulii un prematur. vasele de shnge se v5d prin piele.r o ~ i eTesutul de sub piele nu este . "ochi de pilpuya" Spina bifida Polidactilie Sindactibe Luxa$e de $old 1 . Greutatea la navtere este de 2 500 g qi/sau mai pufin. Lu ba'ie~i sacd scrota1 este mic. Lu feti~e. cu proporfii mici. ci in abdomen sau pe canaJ. Pentru a putea ~ipotonie Reflexe asimetrice sau absente Extensia (hipertonia) extremiti'ifilor C h d un nou-niiscut vine pe lume inainte de a 37-a siiptiimiinii de sarcinii.Greutate la naFtere intre 1 000 $1 1 500 g sau naqtere din a 27-a plnii in a 30-a siIptgmiin5de sarcinii.Greutatea la naFtere tntre 1 500 ~i 2 500 g sau cu navtere dupii a 30-a siiptiimiinii de sarcinii. De aceea.indeosebi cei cu o greutate de 800 phnii la 1 000 g. .Greutate la naqtere sub 1 000 g sau maipufin de 27 sZpta'mt2ni ak sarcind. Se aude un ''clic'' la abducpe (semnul Ortolrtni) 3. Sansele pentru acevti prematuri depind de gradul de dotare a aparaturii medicde qi de calificarea personalului de la terapia intensivii. Gradd nematuraNei se recunoavte dupii anurnite semne exterioare: Lungimea corpului de 47 cm ~i mai mica'.tulburgri de dezvoltare a corpului ~i psihicuiui. pB$it (mers automat). Cei care se nasc cu greutate sub 750 g prezintii riscul unor leziuni neurologice grave. ca urmare a neform"& cartilajelor. La 10-15 procente d~ntre copiii care supraviefuiau apiireau in cursul evoluNei tu1burk-i neurologice.

Pe de alt5 park stomacul solufii nutritive se va face cu piistrarea riguroasii a misurilor de igienii. Instalatia unui incubator este destul de complicatii. in caz de tulbur&i grave ale respirafiei(respiratieneregulaa stop respirator) fie prin imaturitatea centrului respirator. Nici un microb nu trebuie sii ajungii in corpul copilului. deoarece lipsa de oxigen duce la leziuni ale creierului. (fibroplazie retroletalii). 7. in functie de nevoile copilului qi pe baza examenelor zilnice ale slngelui. nu au putere sii bea. indeosebi concentratia oxigenului in s h g e trebuie controlat5 sub monitor. infectiile rinichilor (pielonefrita).dupii P.$i care este legat cu mici tuburi de aparatul pentru respiratie). La prematurii cei mai mici este necesarii alimentatia artificial& care constii in introducerea de substante nutritive sub form5 de infuzii printr-o venii direct in slnge. cu monitorizare ce reasigurii $i regleazii biit5ile inirnii. Grossmann. Ei primesc laptele in mici porpi printr-o son& de cauciuc care il duce de la nas p h i i in stomac.. Pe de alt3 parte. prea mult oxigen ln s h g e (hiperoxie) constituie un pericol pentru ochi cu lezarea retinei are o capacitate mic5 iar intestinul nu poate prelucra hrana. Folosirea acestor 1/6 Ii7 lnalJimea capului 1/8 nou-nascut 2 ani 5 ani 12 ani adult Fig. Se observii "ascensiunea"ombilicului ~i a simfizei. Uneori se adaugii o ciiciuli* tricotat5 $i botoqei pentru a fi mai bine apilrat de riicire. Prematurii nu sunt incii apti pentru a lupta impotriva imbolniivirilor. continutul in oxigen al shgelui.- - - - -- fi mai bine observat. deoarece se pot produce infectii grave. mi$c&ilerespiratorii.intubatie endotrahealii .. trecerea microbilor P slnge (septicemie) $i inflamatia n inveliqurilor creierului (meningitii) pun in pericol mare viap copilului. fie prirntr-o imbolniivire a plhlnilor. inflamatia intestinelor (diareea). 1. . precum $i conformafia picioarelor respectiv in " X ) . nou-niiscutul este acoperit numai cu un scutec.Bolile infectioase ca infectiile pliimlnilor (pneumonia). Compozitia substantelor nutritive $i a mineralelor importante pentru via@ trebuie calculate cu grijii. Multi prematuri nu au incii reflexul de supt $i inghitit.Propoqiile corpului in funcfie de v2rstii. nevoile de oxigen se vor asigura prin intubatie (un tub de cauciuc care se introduce prin nas piing la trahee . cu sisteme automate de alarmii. Mama s coPltui-i . la diferite v k t e (picioare in " 0 . Ace@ prematuri vor fi alimentati prin sondii gastricii.

Factorii de risc. iar materialul de reanimare este preg5tit). are o temperatur5 constant5 ~i poate s5 respire normal. . Orice nou-n5scut poate s5 se nasc5 cu unele deficienfe neaSteptate (malformatii. Ei se numesc dismaturi sau hipotrofici ("Small-for-date-babies". .Cdnd prematurul a ajuns s5 nu mai aib5 nevoie de sond5 gastric5 ~i poate s5 bea singur din biberon sau chiar s5 sug5 la sdn. Cu mijloacele tehnice specializate ~i cuno~tinfele moderne despre diagnostic ~i tratament se pot asigura nevoile corporale ale organismului nematurat. acesti nou-n5scufi au parametri normali ai dezvoltiixii psihomotorii. ci trebuie s5 viziteze zilnic pe copil. Atunci cdnd prematurul a ajuns la gradul de maturitate incdt s5 renunte la incubator. poate fi lisat acas5. La unele sarcini cu risc medicii se a~teapt5bs5 survin5 "probleme".3.2. Ei nu necesid ingrijiri intensive.bolile Etului suspectate prin semne clinice sau prin examenul ecografic. Acesta se potrive~tecel rnai bine nevoilor alimentare ale prematurului. . aplicarea de forceps etc. Mangelgeburt) Unii nou-n5scufi cdntikesc la nagere chiar rnai pufin de 2 000 g. o sarcing la o primipar5 in vdrst5 etc. Aspectul nou-nGscutului in momentul na~terii. c5ldur5 ~i hran5 (mese rnai dese cu alimente corespunz5toare).ingrijirile nou-nhcutului in maternitate Activitatea pediatrului incepe in sala de navtere.3. hematomul retroplacentar."Mangelgeburt"). Pe ldng5 acestea. in unele maternit5fi pediatrul asist5 la naStere. s5-1 alimenteze. 1. circulara sau proccidenta de cordon. il va pune la sdn.unele boli ale mamei (diabet etc. s5-1 mdngdie. este s5niitos ~i suge bine. medicii se vor lupta cu timpul. cu un strat gros de gr5sime (vemix caseosa). d e ~sunt a d u ~pe lume la termen (dup5 40 i i s5ptiimiini de sarcinii).putut p5stra laptele (prin a muls sau extragere cu pompa).). Adesea. intkzierea primei respirafii. acidoza. r5cirea corpului. cu anoxia (lipsa de oxigen). trebuie s5 primeasc5 cel mai bun aliment ~i anume laptele mamei sale.). natural.2. rnai mult sau rnai pufin.sarcinile gemelare. contra cronometru. travaliul prelungit ~i dificil.b5di ale inimii sau rni~ciixi respiratorii anormale etc. rnai ales ciind este vorba de o sarcin5 cu risc crescut. Dezvoltarea sistemului nervos central este legat5 de vhsta gestafiei ~i nu de greutatea corporal5. in cea rnai mare parte a cazurilor (90%) na~terile nu pun probleme de ingrijiri deosebite (reanimare etc. Suferinfa fstului poate fi depistatg in timpul na~terii prin incetinirea ritmului cardiac sau culoarea anorma15 a lichidului amniotic. infecfia @sau colapsul). Dis maturul (Small-for-datebabies. Mortalitatea perinatal5 este mai mare decdt la copiii eutrofici. asa c5 . dacii acesta are putere s5 sug5. Dintre numeroasele situafii care necesit5 prezenfa pediatrului amintim: . va fi scos din incubator ~iplasat in pat (uneori inciilzit).sarcinile premature ~i postmature. La astfel s5 de situatii este necesarii o echipii specializatii.). mama va participa la ingrijirile ce se impun. o hipertensiune arterial& infecfiile. este important pentru dezvoltarea prematurului ~i participarea fizic5 ~i psihic5 a mamei. 2 Cdnd prematurul cdnt5re~te 500 sau 3 000 g. Ea poate de acum nu numai s5-1 vad5. . nu se poate descoperi nici o cauz5. ci s5-1ingrijeasc5. circular5 de cordon. Cauzele dismaturit5fii sunt foarte diferite: o proasd funcfie a placentei datorit5 unei toxemii gravidice. tabagismul. Cdnd prematurul a ajuns sii cdnt5reasc5 circa 1 800 g. Mama nu numai c5 are voie. alcoolismul. s5-i vorbeasci. respecdnd strict prevederile igienice. ci numai rnai muld dragoste. La reanimarea nou-nliscutului.2. 1 .dificult5ti obstetricale: placenta praevia. pielea nou-niiscutului are o colorafie r o ~ i e intens5 ~i este acoperit5. expulsia prelungitg. Dismaturii sunt copii fragili ~i la ei survin adesea hipoglicemii ~ilsau hipocalcemii (sc5derea brusc5 a glucozei ~i calciului in sdngele lor). Acum mama poate al5pta singur5 pe sugar. Dac5 ~ i . gata s5 intervin5 (medicii reanimatori au deja mdinile dezinfectate.

Mama s cupilut i Acest prim aspect insp%mhtti pe unele mame. b) Ochii. lucru ce p a t e fi definit ca una dintre rninunile viefii. spre deosebire de adult la care reprezind numai o optime din lungime. incacit. descuamati. Adaptarea nou-miscutului dupa' naqtere De felul cum decurge nqterea qi de capacitatea de adaptare a func$nlor vitale ale organismului depinde. chiar la nou-niscutii care vor avea mai tkziu ochii albastru-deschis. dac3 nu se iau m3surile necesare in timp util. adaptarea la noile solicitixi se face %inici o dificultate. Cu patrimoniul ereditar transmis de pikinti. ulterior se destinde). unele infecfii. piele). amintind de pozitia din uterul mamei. lipsa de oxigenare este urmad de suferinp creierului qi adesea. pozifie vicioasi a fitului in uter. piini la deplina lor Pnflorire. a) Pa'rul este. $ minutele care urmeazi se face rapid evaluarea stirii nou-n3scutului (scorul Apgar). unele medicamente (anestezice. Vederea cordonului ombilical (lung. s d cu ochii inchiqi qi prezinti adesea o tumefiere (urnflare) a pleoapelor. impestript de puncte albegilbui . prin lichidul amniotic qi tesuturile materne. stufos. de culoare inchid. iar palmele qi dlpile au pielea umedii. dezvoltAndu-se la o t e m p e r m i constand. deoarece acesta constituie un criteriu major de depistare a unei suferinte la naqtere. imaturitate a centrilor respiratori. Ciiteodatti p h l este destul de lung. traumatisme. depiqirea termenului de gestafie. ce cad in seama unor organe care nu funcfionau inainte de venirea sa pe lume ( p l b h i . apoi sectionarea qi ligaturarea cordonului ombilical qi profilaxia conjunctivitei (oftalmiei) gonococice (vezi pag. Produsele de metabolism erau i n d e p b t e din organismul fetal. de toate traumele mecanice. Aspectul nou-niiscutului surprinde qi prin miirimea capului. 29). nou-nkcutul intri intr-un mediu nou de via@ impunhdu-i-se dintr-o dad un vir intreg de sarcini. Cu toate acestea. Prirnul tipit intikzie la fitul la care a intervenit un factor vidmitor in timpul naqterii sau sarcinii: hemoragii ale creierului. prin aspirarea cu ajutorul unei sonde sterile a mucozidfilor ~ilichidului amniotic din gur$ faringe qi nas. Daci prima respirafie nu se declanqeazii. Expresia fefei poate s i se schirnbe. incretid. tipetele din primele secunde constituie primul semn c i nou-venitul pe lume este sinitos. . gros. Alteori capul este complet chel.). diabetul etc. funcfiile diferitelor organe. in general. de perturbiiri grave ale funcfiilor vitale ale organismului. asiguriind omului independenla ~ipozitia sa dominant5 in natur3. se p a t e afirma c i puiul de om este mai vulnerabil qi mai neputincios deciit puii tuturor celorlalte marnifere. d) Gdtul este scurt. Scorul Apgar (in unele manuale "indicele" sau "cifra") permite o informare rapidi qi cuprinzitoare asupra adaptirii functiilor vitale la condipile de viati extrauterin3. care sunt in stare de nematurare in momentul naqterii. abdomenul uqor scobit (in momentul naqterii. starea de shitate din tot restul vietii. malformatiile pulmonare. ficat. narcotice) administrate in timpul nagterii. c) Nasul este mic. in organismul mamei qi evacuate prin organele excretorii ( p l b h i . se vor dezvolta sub actiunea diferiiilor factori ai mediului exterior. Este fal& opinia c i toti nou-niscutii se aseamhi gi c i nu exisd nici o deosebire intre ei. La cei mai mulfi dintre nou-nkcufi. turtit. Nqterea supune pe fit la o probi extraordinari. Ochii au o tent3 cenuqiu inchisi. gelatinos) surprinde. f&r3 ingrijiri cu totul speciale. totuqi. P W acum el era protejat. in mare misuri. Odati debarasati de stratul de grisime. Se remarci adesea. Primele tipete impresioneaz3. lucios. Dupi nqtere. La unii nou-niscuti (mai ales la cei n3scufi dupi termen) pielea este lucioas3 sau uscat$ zbkcid. el evid lumina qi de aceea liuza cu greu poate aprecia culoarea lor. chiar de la incept. extractia prin vacuum. e) Bratele ~i gambele sunt scurte qi ghemuite. Nou-niscutul.glande care secreti grisime qi a1 c&or canal excretor este astupat (milium). circulari s t r h s i de cordon. el nu ar fi in stare s i faci f a g singur conditiilor grele de adaptare la viap extrauterini. plimiinii se destind qi aerul niv3leqte iniuntru. care reprezintti un sfert din lungimea corpului. aplicarea de forceps. pielea nouniscutului este moale qi catifelaa. obstruarea c5ilor respiratorii cu lichid amniotic sau secretii din ciile genitale ale mamei. ca m%nilede "sp~itoreasi". pieptul bombat. pe aceeaqi cale. Ulterior mama va fi intrebad adeseori de citre medicii care vor ingriji copilul despre momentul aparitiei primului tipit. fngrijiri in sala de nqtere Imediat dupi expulsie se efectueaz3 dezobstruarea c3ilor respiratorii superioare. ele declanqeaz3 prima respiratie. trezit din somn. rinichi) ale acesteia. furniziind oxigenul indispensabil vietii. precum qi unele boli ale mamei (toxicoza. o asemhare mai mici sau rnai mare cu p&intii. angajare anormali qi expulsie dificili. Aportul substantelor necesare vietii era asigurat de citre placenti.

mi$c5ri active Tipat. Scoml normal este egal cu 10. gurii qi niirile nasului cu ajutorul unor sonde sterile din polietilen. cu atBt starea nou-nikcutului este mai rea. fngrijirile cordonului ombilical. . tonusul muscular. dar care pun teoretic riscul sensibilizKi alergice. Fiecare din aceste elemente este cotat de la 0 la 2. se folose~te des mai solufia proaspiti de nitrat de argint 1%. slabe Rare. in acelaqi timp este dus repede pe masa de reanimare unde se asigurii ingrijirile. de aceea. p l h s viguros Peste 100/minut Tonus bun. inglobate intr-o substan@ gelatinoasii. reflectivitatea (riispunsul la anumiti excitanfi) (tabelul 1. membrele se flecteaz5 complet. CrMC preconiza instilarea unei singure piciituri de nitrat d e argint 2%. Cleqtele are avantajul simplit5fii de folosire. Dupii naqtere. miqciirile respiratorii (funcfia respiratorie). Materialul plastic ar constitui dupii unii medici un mediu de culturii favorabil creqterii microbilor.2). f~z~rijirea ochilor. care sunt tot aqa de eficace. in timpurile acelea. gata de folosit qi cu folosinF unid. care a imaginat acest test in 1953. Boala era produsii de gonococ. Dezobstruarea (permeabilizarea) ca'ilor respiratorii superioare. sterilii. 5 qi 10 minute. absenta biit5ilor inimii este cotatii cu 0. in SUA. La nou-niiscufii cu probleme se face qi la 2. aceasd boalii atingea 12-15% din nouniiscufi qi 20-70% din copiii orbi. Aceastii metodii poate antrena o conjunctiviti chimicii qi. inregistrarea scorului Apgar se face la 1 minut cu note de la 0 la 2 pentru fiecare parametru mentionat. Wilhelm CrCdC (Leipzig) a instaurat in 1834 tehnica cu instilarea de piciituri de nitrat de argint cu scopul de a evita imbolniivirea de conjunctiviti neonatalii datoritii blenoragiei mamei.ligatura cu o afii (nylon sau m5tase) cu un nod solid. Parametrii de urmiirire sunt: culoarea pielii. extremit?i$le se flecseaza incomplet StrhbB fafa (grimasli) S-au propus diferite metode pentru a se aprecia starea s5niitiifii unui nou-niiscut imediat dupii naqtere. Este util ca mama sii cunoasd ce "not5" a obfinut nou-nhcutul la naqtere.ligatura cu pensa Ban: fie pens5 metalic5 qi refolosibilii dupS sterilizare. Asepsia cordonului ombilical este primordialii. Metoda cea rnai riispBnditii la ora actualii este determinarea scorului Apgar. Cordonul secfionat expune nou-niiscutul la douii riscuri: hemoragia qi infecfia. Ligatura cordonului se poate efectua in douii feluri: . tuse sau strbut Albastre sau palide Absente Absente Flasc Absentii Tmnchiul rozat. alcoolul 70-90% este un bun dezinfectant. asculti inima qi (orkare ar f i starea nou-niiscutului). in prezent se foloseqte in multe maternidfi colire cu tri-antibiotice. b5Gle inirnii (funcfia circulatorie). imediat se dii drumul unui cronometru. dezobstmeazii ciiile aeriene superioare prin aspirarea secrefiilordin faringe. De exemplu. Imediat dupii naqtere medicul sau asistenta de obstetricii dupii ce s-au spillat pe mitini.SCORUL APGAR N u h l punctelar Colora?ia tegumentelor Mi$cririle respiratorii Ba'ta'ile inimii Tonusul muscular Reflectivitatea (se cerceteaza prin reacfia nou nhcutului la excitanri: reacpa la sonda de dez obstruare sau de administrare a oxigenului) 0 1 4 2 Colorafie roz-umfomli Regulate. care impun douii gesturi: legarea qi asepsia. greutatea sa favorizeazii tracfiunile pe inelul ombilical. Sunt absolut necesare: o surs5 de dldurii qi un material de aspirafie steril. dar este . in timp ce tahicardia fiziologicii de 100lminut este cotati cu 2. La nou-niiscutul normal. Cordonul ombilical se compune din vase de siinge $i vase lirnfatice. sub 100 pe rninut Tonus moderat. Totuqi. fie pens8 din material plastic. extremitiili albastre Nmegulate. numit astfel dupii numele doctoritei Virginia Apgar. microb descoperit de Neisser in 1883. Cu d t scorul este mai rnic.

fiind socotid de neinliiturat.2.icterul nuclear).. aqeztindu-1 cu capul in pozitie declivii intr-un unghi de circa 15". rnai logic. va fi chemat medicul. Icterul fiziologic este un fenomen absolut normal. aceasta este eliberad prin distrugerea globulelor roqii (hemolizii) qi nu poate fi prelucrad decat foarte incet de ciitre ficatul nou-niiscutului. se prefer2 legarea clasicL Se foloseqte o compresii sterill aplicad pe bontul ombilical. preferand sii-1 lase sii fie resorbit de piele. altii ii giisesc virtuti bineEciitoare. o igienii riguroasii. Se recomandii aplicarea unei simple comprese sterile menfinutii printr-un adeziv neiritant.a 5-a qi dispare in 1-3 siiptiimhi. C h d colorafia galbenii este pronunfad. Aceasd atitudine are avantajul de a preveni orice maceratie qi de a favoriza o desicatie rapid% Este necesarii ins. care se manifesd cu intensitate diferid la majoritatea (85%) nou-niiscutilor. multumindu-se sii se aplice un antiseptic la fiecare schimb. respectarea repausului nou-niiscutului). qi mai natural%pare cea rnai bun% Baia precoce prezindriscul riicirii corpului. De asemenea. e) starea de siiniitate (cei bolnavi pierd rnai mult in greutate). mentinerea temperaturii corporale se realizeazii cu ajutorul unui radiator plasat in apropierea nou-niiscutului qi prin invelirea acestuia in scutece inciilzite in prealabil. deosebid la nou-niiscut. & tkile anglo-saxone se abtin de la orice pansament. care se accentueazii paniitn ziua a 4-a . Culoarea roqie. temperatura mediului inconjuriitor. Aqa cum s-a viizut rnai sus. Dacii maternitatea nu este dotad cu o mas. Evitarea pierderii de ciildurii are o important. Incidentefuiologice Scderea "j?ziologica'"sau "initials'" in greutate. este intens qi rapid progresiv.incolor. sticle cu apii caldii). Icterulfiziologic. ingrijirile qi observatia asistentei de copii din sectia de nou-niiscufi trebuie sii se bazeze pe o scheml pentru a nu se trece cu vederea nici un amkunt. Dacii bontui este zemuind. Unii pediatri il inliiturii printr-o spaare rapid. Dacii greutatea nu se recupereazii p h i i la v k t a de 2 siiptiimani. care este in medie de 6% din greutatea initial& cu limite extreme intre 3% qi 10%. . de reanimare incdzid electric. identitatea qi greutatea. Dacii rnai are incii secre* h ccfile respiratorii superioare. Proporfia sciiderii in greutate este tn functie de: a) momentul c h d incepe aliiptarea. dacii icterul persist. Trecerea nou-niiscutului in salonul de nou-niiscufi se face imediat dupii efectuarea ingrijirilor arnintite rnai sus. Tot in sala de naqteri nou-niiscutul este c h t k i t . nouniiscutul este somnolent qi suge rnai greu. Ultima solutie. Aici va fi instalat intr-un piitut incdzit in prealabil (scutece incdzite. care este un fel de unsoare protectoare bogad in vitamine. c) instalarea secretiei lactate la mamk d) ingrijirile acordate in primele zile (cantitatea de lichid administrat. Dupii termometrizare. Nou-niiscutul prezind o sciidere in greutate h t r e prima qi a cincea zi de via@. Sciiderea fiziologicii in greutate este un fenomen natural.a 4-a zi de via@poate apirea o ingiilbenire a pielii qi a mucoaselor (ochi) . intrucat leucoplastul ce se gkeqte la noi este iritant. qi i se face un examen clinic rapid de ciitre medicul pediatru. fngrijirile pielii. qi torace. inseamnii cii nou-niiscutul este subalimentat sau bolnav. S-a constatat o corelafie sigurii intre sciiderea temperaturii rectale in decurs de o orii qi mortalitate. de aceea se preparii eozinii alcoolicii 2%. b) greutatea initial. permite sii ne diim seama dacii s-a Ecut dezinfectia. sciiderea este rnai mare). aliituri de impactul psihologic. Icterul este rnai intens pe fat. 1. in a 2-a . incii insuficient maturat. se vor aspira din nou. La noi in prii banda ombilicalii a intrat in traditie. Culoarea ictericii este detenninatii de creqterea bilirubinei din serul sanguin. de s h g e sau foarte rar un icter cu urmki neurologice grave . se curiitii in prealabil cu alcool70" sau cu eozinii 2%. peste 3 siiptiimiini. la naqtere pielea este acoperid cu un strat rnai mult sau rnai putin important de vemix caseosa. deoarece poate fi vorba de o stare patologicii (boli de ficat. cu lenjerie curad qi schimbatii la timp. a nou-niiscutului (la cei cu greutate rnai mare la naqtere. Pansamentul ombilical constituie obiectul multor controverse. Se vor verifica din nou sexul.4. se fixeazii o briitarii de identificare (pe care se inscrie acelqi numir ca la mamii). iar folosirea siipunului ar fi responsabilii de eritemul toxi-alergic ce apare h primele 24-48 ore. C2nd icterul apare din prima zi. a t e vorba de o bod5 ce necesid un tratament de urgeng. va fi inregistrat h registrul sectiei de nou-niiscuti.

zonele descuamate reprezintii poqi de intrare pentru diferiti germeni qi de aceea se vor lua miisuri riguroase de igienii. a) Glandele mamare. ceaiuri) constituie un factor favorizant intllnit adesea in producerea febrei de sete. asemiiniitor cu acetona ("mere putrede"). Erupfiile cutanate nu necesitii nici un tratament special. Febra de sete corespunde in timp cu punctul maxim al sciiderii greut5fii. care iriti pielea qi favorizeazii extinderea inflamafiei). se aplicii pulberi inerte (talc). Aceast5 descuamatie poate fi discretil. Este constituit din eruptii variate. C l n d veziculele se usuc$ se formeazii cruste.Criza genitals'. in condifii de sterilitate. mici elemente proeminente (papule) sau mici biiqici (vezicule). regiunea interesatil se va tampona cu infuzie de muqefel sau cu ulei fiert. sticle cu apii caldl. 1. glandele mamare se htikesc.8). Mameloanele se hgrijesc cu delicatete. 8 . Apare indeosebi in sezonul cald. roqii. se produce o desprindere de scuame din straturile superliciale (stratul cornos) ale epidermului. Se ^megistreaziicreqteri ale temperaturii corporale p h i i la 38". Este suficientii o toalet5 zilnicii a regiunii vulvare. Dacii descuamafia este foarte pronuntatii. M W e a de volurn a glandelor mamare atinge maximum la sfkqitul primei siipt5mlni de via@ qi se p a t e mentine de la ckeva zile ping la clteva siipt5miini sau luni (fig. La 3-4 zile dupii naqtere. ele dispiirlnd spontan. Este cu totul inutilii aplicarea de unguente cu antibiotice. perne electrice) qi cantitatea insuficient5 de lichide primitii de nou-niiscut (lapte. descuamafie lateral%). c) Ma'rirea testiculelor. exteriorizatii prin modificki ale glandelor mamare qi ale organelor genitale. cu ochii incerc&afi. la aproximativ 40% dintre nou-niiscutii de ambele sexe. sugarii devin palizi. Fig. in clteva ore sau clteva zile. La biiieti poate apkea o ma'rire a testiculelor qi chiar un inceput de spermatogenezk Descuamatia fiziologica'.). 4) sugarii iqi plimbii limba in gurii sau o scot uneori afarii. Aceastii modificare este lipsit5 de pericol. infundati in orbite qi cu miros special al aerului expirat qi al gurii. efectuat5 cu comprese sterile (nu vat2 din care r h h fire!) inmuiate in apii f i d qi riicitii. 3) buzele sunt uscate. mai ales pe trunchi. atinghd uneori 3-4 cm in diametru. fn cazurile de eruptii mai intense qi mai persistente. Dacii roqeaw este vie qi din mameloane se scurge un lichid liiptos.Criza hormonalZi mamelonar2. b) Sdngera'ri ~i secregi vaginale. nu se vor folosi unguente cu antibiotice (ce predispun la micoze!) qi nu se va spiila cu apii caldii qi siipun (irit5). dar dacii se stoarce glanda mamar$ aceasta se mkeqte qi rnai mult. asemiiniitoare cu t k l t a (furfuracee) sau extrem de pronuntat& in f%ii (larnbouri. maxim 39°C qi adesea dureaz5 24-48 ore. Starea general% este bung qi nu se constat5 alte tulburki generale (febrk lipsii de poft2 de mlncare etc. riscii sii se infecteze qi sii devinii sediul unui proces purulent. Acelaqi substrat este la baza micilor shgeriri vaginale sau a aparitiei unor simple secretii vaginale formate din mucus. eritrocite qi celule epiteliale ("vulvovaginitii descuamativk). se scurge un lichid liiptos asemiiniitor colostrului. Cea mai frecventii este criza genital%. eruptiile localizate pe fa@ imbracii aspectul unor placarde mari. Dacii nou-niiscutul nu este bolnav . ciiutiind slnul sau biberonul cu ceai. la unii dintre nou-niiscuti. asociate cu umflarea (edemul) pleoapelor qi chiar cu secrefii ale conjunctivelor. Eritemul alergic apare in primele zile de via@. Trecerea unor hormoni materni in organismul fetal explicii unele mici modificiiri treciitoare observate la nou-niiscut. 5) micfiunile se rkesc (sub 5 h 24 de ore). se aplicii sub ciimiiquw sugarului tampoane mici de vat5 sterilii. Excesul de cadur$ prin greqeli de ingrijire (sobii sau calorifer supraincazit. 1. 6) in cazurile grave. sub formii de scuame mici. Uneori. Modifickile acestea nu necesit5 nici un tratament special. fncii din viata intrauterinii qi continuhd cu primele siiptiimlni de via@. ca pete rogii (macule). Sugarii reactioneazii diferit la aceast5 febrii: 1) unii sunt agitati qi prezint5 un p l h s riigugit. care se fixeazii cu o bandii de tifon asemkiitoare cu cea folositii la ombilic (nu se fixeazii cu leucoplast. 2) alfii sunt somnolenti qi &ii vlagii. pe palme qi plante (tillpi). la apiisare.

Mai ales in prima sipt5miini de viafi. vksiituri. dup5 eliminarea meconiului. intre a 3-a . Prin aliptare sinitatea mamei este favorizati. La sugarii alimentafi natural. Pe liingi substanfele necesare cresterii si intrefinerii corpului. metabolismului si rinichilor. de culoare verzuie. Aceasti alimentafie constituie forma cea mai ieftini si cea rnai econornici in ce priveste timpul si efortul depus. Scaunele (materiilefecale) De multe ori. Secrefia hormonului oxitocina asiguri o revenire mai rapids a formei si dimensiunilor uterului matern. Daci nu se insofesc de deshidratare. Contactul pielii qi legitura striinsi. dar si cea rnai comodi. se menfine in continuare un numir rnai mare de scaune. o comuniune puternici intre mami si copil. iar la cei hrinifi artificial. respirafie) si prin greseli de ingrijire (supraincilzirea salonului sau incubatorului. Aliptarea face ca siinii s i capete piins la urmi forma inifialii. urmitoarele la 1-2 zile dupi aceea. digestive. riscul imbolngvirii de cancer (de ma. biberoane si tetine sterile. Laptele matern constituie . Pe liingi potolirea foamei.Mama si c pZ Z oi u (infecfii. Scaunele din primele zile p o d numele de meconiu.Nici un alt aliment nu u " contine substante energetice si de constructie ce se potrivesc perfect funcfiilor tractusului gastro-intestinal. un aliment unic. La copiii provenifi din familii cu alergii. iar mirosul lor rimiine acid. laptele de m a m i are o importanfi deosebiti in prevenirea sau. uSor digerabil si utilizat in intregime de ciitre organism. urini. in decurs de ciiteva ore. laptele de mami conpne substanfe de apkare. Aceste scaune sunt in numir de 5-6 in 24 de ore. copilul alimentat la siin rar devine supraponderal. a) Colonizarea itztestinului. colici. nou-n5scutul trebuie s i invefe s i sugi. cele ciiteva reguli fiind usor invifate sau insusite prin instinct. Pornind de la guri si nas si mergiind citre anus. cu urmiiri pentru educatie din cursul intregii copilirii. uneori cu mucus. care se pot dezvolta. cutanate). modificiri ale stgrii generale. care ocrotesc pe copil impotriva bolilor si ii conferi o mare putere de apirare. F k i multe pregitiri si/sau complicafii copilul suge dupi nevoi. La mamele care alipteazi. Este o mare greseali de a considera drept patologice aceste scaune. se lipesc de scutece.lipsit de microbi si cu temperaturi potriviti. febra se explici prin pierderea de lichide ce are loc dupi nastere (meconiu. Copilul alimentat natural este scutit de reacfiile de sensibilitate. Sugarii alimentafi la s2n isi sug degetul rnai rar sau mai pufin. alimentafia la siin nu este numai cea rnai buns. tractul gastrointestinal se umple cu aer. se produce colonizarea cu microbi a diferitelor segmente ale tubului digestiv. sughifuri. uneori verzi si explozive. administrarea corecti de lichide sub form5 de solufie de glucozi 5% sau ceai de plante (chlmen. i n cazul unei alimentafii exclusiv la siin. in flora intestinali domini bacilul bifidus. traumatisme obstetricale).Dupi naytere. si o erupfie si o implantare f i r i anomalii ale dintilor. aportul insuficient de lichide). alimentafia "la cerere" (inclusiv noaptea) si la nevoie. coli. vitaminele importante pentru v i a f i si substantele minerale. si-si reglementeze ritmul meselor si sii inceapi si-si prelungeasci pauza de noapte. chiar si mai tiirziu in cursul viefii. Fafi de alimentafia "artificialii" unde este nevoie de api fiarti. rezultate din digestia primelor mese. primul scaun are loc chiar in momentul expulsiei. Aliptarea are importanfi nu numai ca hrani. In alimentafia naturals mama nu poate gresi. Natura a prev5zut pentru sugar cea rnai buni alimentafie: laptele de m m . iar culoarea lor variazi de la negru (ca gudronul) la maroniu sau verde-misliniu. Punerea la siin ciit mai repede dupi naStere (la 3-6 ore!). Suptul la s2n asiguri o buni dezvoltare a maxilarelor ~i dintilor. b) Scaunele de tranzitie. Rezervele de grisime acumulate in timpul sarcinii se vor reduce mai repede asiguriind revenirea la greutatea normal5. Dup5 aliptare se intiilnesc rnai rar incidente ca: regurgitatii. Sunt dense. acrisor (fetid) nu se va lua nici o misuri de tratament. Germenii saprofifi au o mare importanfi in digestia alimentelor si in sinteza unor vitamine (vitamina K). febri. apar asa-zisele scaune de tranzifie. lapte praf. tulburiiri de sornn. tiirziu) este mai mic deciit la celelalte femei. Laptele de mami este totdeauna pro_aspit. anason sau mu~etel) 5% zahir cu previn aparitia febrei de sete si determini disparifia ei. Miscirile ce le impune suptul la siin favorizeazi o formare corecti a maxilarului superior ~iinferior. neliniste. Cu laptele de mami nu este posibili supraalimentafia. grunjoase. cel pufin intiirzierea aparitiei diferitelor alergii (respiratorii. sudafie.a 5-a zi de viafi.

Acum acfioneazii doi hormoni: prolactina vi oqtocina. griisos si de legiiturii (conjunctiv). Sdnii se m5resc vi devin mai grei prin aportul suplimentar de siinge.{inerea la piept ii aduce contact nemijlocit. sub influenta hormonilor placentari. La unele femei in ultimele siiptiimdni de sarcinii dinaintea navterii se scurge din glandele mamare un lapte deschis la culoare. Fig. care servevte ca rezervor pentru laptele format. Cdnd incepe ultimul trimestru al sarcinii. in fiecare sdn se giisesc corpi glandulari cu c8te 1520 lobi glandulari. Sdnul femeii este constituit din tesut glandular. 1. in zona mameloanelor fiecare canal se 15rgevteintr-un fel de lac cu lapte. ciildurii vi sigurantii. din care pornesc canale p r h care se scurge laptele direct in mamelon. 1.fn timpul perioadei de alsptare tesutul glandular care produce laptele se dezvoltil $i mai mult. se formeazii ~i cresc in volum tesuturile glandulare.in timpul sarcinii tesutul glandular se schimbs. Capacitatea de a face lapte tine de tesutul glandular. 9 . Fig. in fiecare acin glandular se giisesc 10-100 vezicule (alveole) in ale ciiror celule secretorii. care sub influenta unui hormon (oxytocina) se contract5 ~i imping laptele in canale (reflexul fluxului laptelui). foqa sa psihicii se dezvoltii si calea viefii de mai tiirziu va fi influentat5 pozitiv. Fig. Partea griisoasii si conjunctivii determinii miirimea. substantele nutritive din s h g e se transforma in lapte. venele devin mai evidente. aceste modificki sunt Encheiate. copilul capiitii incredere in mediul inconjuriltor. 10 . 1. 1. Secretia de lapte adeviirat survine c h d se navte copilul vi placenta este elirninati.Conformafia shului cgnd ferneia nu este gravid& Fig. Alveolele sunt infi~uratein fibre musculare foarte fine. forma si duritatea mamelelor. 11 . 12 . canalele laptelui se Iiirgesc $i fomeazg rnici bazine care servesc ca rezervoare pentru laptele format. F o m r e a laptelui. griisoase vi conjunctive. .Factorii care intervin in mecanismul secretiei lactate. i n timpul sarcinii. Formarea laptelui depinde de prolactina secretatii de hipofizii vi care este reviirsati in sdnge in cantitiiti crescfinde.

transparent. un lichid vdscos. Prin supt fiecvent qi golirea sdnilor este provocat reflexul de formare a laptelui. Cu toate acestea el con$ne tot ce trebuie ca sugarul sii aibii o creqtere normal&Mai mult. M a m a m l ppp 1 att. Uneori este nevoie sii i se adauge o soluHe cu glucozii.5). de dorit in decursul primelor 6 ore. clor). 13 . privirea qi tipetele acestuia. care are un continut rnai mare in proteine qi minerale (calciu. Doi hormoni regleazii reflexul de formare qi livrare a laptelui. griisimi. cu lapte format proaspiit qi rnai bogat in griisirni. hidrafi de carbon. De aceea in maternitiI+le moderne sunt conditii ca mama sii fie plasatii imediat in aceeaqi came& cu s u g m l (sistemul rooming-in). fntre a 2-a qi a 4-a zi dupii nastere incepe secretia lactat5 propriu-zis$ incet sau bmsc.ce duce la rnastitiz (inflarnatia Acest j c o este tulbrrr / 1 Unele femei au nevoie de o perioad5 rnai lung5 pbii cdnd se scurge laptele ("furia laptelui" este intiirziat. nou-niiscutul resimte o mare dorinp de a suge qi atunci este bine sii fie pus pentru prima dat5 sii sugii. sodiu. asupra utemlui. hidrocarbonate (lactozii) qi valoare energetic%(kilocalorii). subfire qi devine apos ~ialburiu ca laptele degresat. agr tatia. dar acesta nu ajunge la sugar. cu atiit reflexul de supt devine mai slab. Suptul copilului din mamelon detenninii impulsuri spre hipofizii care secret5prolactinii. fntre a 5-a qi a 15-a zi se forrneazii aqa-numitul lapte de tranzifie.Colostrul. Aceasta este influentats de punerea tardivii sau la intervale mari a sugarului la sdn. el iqi potoleqte foamea cu cantiCi$ mici de lapte de tranzi$e. Spre v%sta de 2-3 sZpt5rnhi apare laptele matur de femeie. cu tentii giilbuie. fac sii intervinii actiunea oxytocinei. care nu impiedicii pliicerea de a suge. La circa o jumiitate de or3 dupii navtere. La alte mame. care n trece i canalele galactofore de unde este supt de sugar. Cu cdt sugarul este pus rnai tiirziu. fn primele zile glandele mamelonare secret. intre timp. potasiu. Simpla atingere sau mici tractiuni ale sbului fac ca sii picure lapte din mameloane. Pe calea sbgelui. 1. . Reflexul de scurgere a1 laptelui (Let-down-Reflex) provocat de suptul nou-nikcutului pus la s2n detenninii dupii 1-3 minute instalarea secretiei hormonului oxytociniide ciitre hipofis. ceea . el este un aliment viu al c h i continut in proteine. dar cu continut sciizut in griisimi. Oxytocina actioneazii. Scurgerea laptelui este rnai rapidii vi rnai bung cu cdt s u g m l este pus rnai repede la s h . pielea se roqegte uneori $i devine caldii. fn primele zile. se adunase lapte liber. de asemenea. fluid. Irnediat se deschid canalele laptelui (galactofore) in care. Dupii aceea el d o m e mult qi se reface dupii efortul venirii pe lume. gkdurile la copil. El este alb. cel rnai bine este ca nou-nkcutul sii sugii imediat dupii naqtere. In 1 aceastd situagie laptele stagneazti. 1 ~licat l hormontlor r a qurintii de stresul. aceasta ajunge qi stimuleazii formarea de lapte de ciitre alveole. dimpotrivii. netinistea. vitamine qi minerale se modificii in perioada aliipttirii in funcgie de nevoile organismului sugamlui "in crevtere. Dar.Rooming-irt: mama $i nou-n&cutul r h b frnpreun5 tn salon. Producfia de lapte incepe c b d copilul este pus la s b . cu o tentii galbenii-cremoas5. Alveolele continuii sii producii qi sii se umple Fig. nesiguranta s i : a mam rei Refrexu2 de scul telui 6zste inhibat '1 actti s:i nu rnai tasd 1 s6 se srurg6 luptele. Revksarea laptelui dinspre celulele secretorii prin canalele de scurgere se lnsoteqte de intkkea vi umflarea sdnilor. care fqi revine mult rnai repede la volumul inifial qi rnai ales firii contractii dureroase.

in tot timpul resturile de lapte ~i de salivi ale sugarului se inlituri qi la nevoie se spali mameloanele pentru a preveni infecfia pielii. in timp ce impinge mamelonul ~i . ci se lasi sinii descoperifi. va ciuta s i se aqeze pe o parte. capul rnai sus. Din cind in cind gravida va apisa mamelonul intre doui degete pentru a elimina citeva picituri din laptele preformat. ducind u$or la infectie.Iapasi fntre degetul arititor ~i cel mijlociu la marginea areolei mamelonare. singurul care are priceperea necesari pentru ingrijirile corespunzitoare. apar dureri vii. Stagnarea laptelui p infarnarea scinilor. Tehnica alciptcirii. care de cele mai multe ori consti in misuri simple. E n strat foarte subtire o crem5 moale (vaselinii. apucind sinul intre degetul mare ~i arititor. cu fereastra deschisi. Uneori apar crcipa'turi (ragade) ale mameloanelor ~i chiar ale sgnilor. Curjtenia personal5 este prima condifie a a l i i p t ~ iDe asemenea. ca apkare se vor pune comprese sterile ~i pe deasupra un tifon impiturit in rnai multe straturi. Dupi internarea in maternitate. cu degetul mare deasupra si cu celelalte dedesubt. iar cu degetul mare comprimi sinul. dar va fi lisat rnai putin (ca durati) s i tragi la sin. dac5 este posibil. mama va face m i ~ domoale de tracfiune ~i rotafie de la bazi c ~ spre mameloane. in astfel de situafii se va refolosi sutienul. vindecarea. c&t pi acasd. Cu expuneri la aer ~iradiatii de soare se obtine. - AtZit &n matemitate. Se recomandi ca mama s i stoarci putin lapte. ceea ce face ca sugarul s i apuce mai bine mamelonul ~isuptul s i nu rnai fie aqa puternic. Z &ii ma& @ grei mama m f w un a i e su$i.fngrijirea scinilor. Mama se va culca cu sgnii descoperiti ("goi"). in cele mai multe cazuri. La unele mame din mameloane se scurge laptele. Reflexul de scurgere a laptelui este tulburat: scurgerea liberg a laptelui este dereglatii. siipunul usuc&psegetz st' On&pres&:e marmeloanele. la combaterea stagniirii cu golirea s2nilor. iritnfii ~i chiar sdngera'ri ale mameloanelor. care survin destul de des. "Rcinile " mameloanelor in general sunt incidente trecitoare. Microbii gkesc in lapte o hranii ideal5. unele mame. Pentru a proteja mameloanele.en vech2 la care i se sec$Wetrzii eon&&. in unele maternititi se pune la dispozifia mamei o e~arEa speciali cu care se susfine ~i se acoperi paqial s2nii. De la bazi pin5 la mameloane se intind si se freaci sBnii cu degetul mare. Se poate aplica seara. pot avea dureri. Este bine ca mama s i nu aplice orice stil de remedii. pe sBni apar noduli. Capul sugarului se sprijini pe cotul mamei. s i se usuce la aer ("bii de aer"). sugarul va f i aliptat rnai des. Sugarul nu va fi prea flimind qi nu va stoarce prea brutal mameloanele. mama v a auea gdj& sii spele siini4 : zilnic. mameloanele sunt curifate cu api simpli sau cu substante dezinfectante speciale ~i se acoperi cu comprese sterile. in ultimele 4-2 siptimini dinaintea n a ~ t e r i i incepe formarea prelaptelui ~i deschiderea canalelor prin care se scurge laptele (galactofore). Compresiunea $i masajul nodulilor se va face cu atentie ~i cu ribdare pentru c5 sunt deosebit de durero~i. d e ~ i La alipteazi. Dupi citeva s i p t i h b j s h i i nu rnai sunt q a umflafi. Unele mame. Dupi aliptare nu se acopers qi nici nu se pune sutienul. de obicei. prin stagnarea laptelui se poate ajunge la infecfia shului (mastiti). va inlitura laptele ~i va apisa mameloanele cu mina ficuti ghemotoc pentru a reduce scurgerea de lapte. Mama va masa s h i i kainte de aliiptare: se apuc5 sBnii cu mina. eucerinii fjrG apii). Cind mama alipteazi culcati in pat. Picioarele trebuie sprijinite pe un sciunel sau pe o perni. Durenle. Daci se formeazi mici cruste gilbui sau alburii vor fi inliturate cu bliindefe. in la aceste cazuri reflexul de scurgere a laptelui funcfioneazi prea bine. mamele alipteazi st2nd pe un scaun cu rezemitoare. lanolin2 pur5. . Prin mici i cripituri ale sinilor microbii din secrefiile nasului $1 faringelui sugarului de pe lenjeria sau de pe miinile murdare ale mamei pot p5trunde prin intermediul mameloanelor ?ncorpul rnamei. C2nd sugarul este pus la s2n ~i laptele se scurge. dar numai cu a @ 'ttmpede. ci s i apeleze la medic. in primele zile dupi naqtere. cu sensibilitate rnai mare. avind ca rezultat prevenirea inflamatiei. mama va invifa ~i va respecta cele mai severe misuri de igieni. Cu mina liberi. Aceste manevre duc la inmuierea nodulilor. Daci mama are senzatia de minc&me $sau usturime. devin mai moi ~i se mic~oreazi. fjr5 medicamente ~i f5ri intreruperea aliptiirii. fiindci in maternitate pot fi microbi producitori de infecfii grave. mama prinde sinul ~ i . in pdmele 2 s@t&i. pe o durati de 15-30 minute de 2-3 ori pe zi. s h i i revin la mirimea normali. de obicei atunci cdnd se apropie sau chiar numai cind se g i n d e ~ t e sugar. De obicei.

se formeazi rnai mult lapte decBt este nevoie. mama cuprinde mamela fntre ariiator $i median ~i apasii cu degetul mare. in primele zile dupii nqtere mama va alGpta pe sugar numai cBte 5 minute la fiecare s h . s i se faci miqcarea de "du-te .pozi@aIiiuzei. Daci este prea mult lapte. cu schimbarea ordinii cu care se fncepe. De multe ori. La cei care obosesc. miqciiri uqoare de rotatie ale degetului mare a1 mamei in palma sugarului sau flectarea qi apisarea picioarelor pe partea de jos a corpului s5u. q I k I . 1. d ti De h ai ce formarea laptelui s-a instalat. sugarul prefer5 unul dintre s&i.15. sugarul htrerupe suptul. obosesc sau sug prost. fie. I Fig. cu burta lipitii de corpul mamei ("piele la piele"). Dintre toate aceste mici tehnici. Nevoile alimentare sunt mici qi mameloanele se obiqnuiesc h c e t cu suptul. CBnd sugarul scapi mamelonul qi ajunge pe obraz. La al doilea s h . sugarul poate fi deja situl qi atunci nu rnai vrea s5 sugi. La aceqtia. pe lBngi "remediile" rnai sus arnintite. Unii sugari intrerup suptul sau chiar adorm cu mamelonul in gurii.vino" cu mamelonul h gura sugarului (mijlocul cel rnai eficient). se poate face o m i d intrerupere a suptului cu ridicarea qi tinerea nouniscutului in bra@. Unii nou-niscufi. C h d s h i i contin lapte din abundenp. mama va continua s i comprime s h u l pentru a l&a libere niirile sugarului pentru respirafie.Mama @ copil~~l mama va indrepta capul sugarului in pozitie corectii ~i acesta deschide gura qi incepe s i sugi. 1. Durrsta suptului. se va extrage cu pompa sau prin muls o park din surplusul de lapte. aceasta se explid prin dimensiunile qi forma mamelonului (cele rnai mici qi/ sau turtite sunt evitate). sugarul va fi pus la fiecare s h cBte 10-20 minute pentru a goli bine s W . fie s i se stoarc5 putin lapte (mirosul qi gustul il stimuleazi). sugarul va fi l&at sii sugii la fiecare supt la un singur s h . cea rnai eficienti ni se pare miqcarea de "du-te . rnai ales c h d sugarul apuci qi trage v a o s de mamelon. fund de ajuns. In continuare. d a d s W sunt prea voluminoqi qi/sau inciircati. In mod normal.vino" a mamelonului. Dacii nu primeqte aer. fie s i se excite buzele copilului cu sfkcul sBnului. La aceqtia se recomandi fie sii fie ciupiti de obraz.Algptarea nou-ngscutului: mamelonul este cuprins b h e btre buzele sugarului. care stagneaz5 in canalele s h u l u i constituie un mediu ideal pentru microbi. fn circa 10-20 minute un sugar suge cantitatea de lapte care-1 satur5. de obicei prematuri sau cei care au avut o naqtere mai greoaie (dar adesea qi unii cu greutatea normali qi &5 vreo cauzi aparentii) adorm la s h . fosele nazale sunt libere.Aliiptarea nou-ngscutului . La hceput sugarul va fi alimentat la ambii h i . deoarece prin excita$a suptului. areola in gura s u g y l u i . aqa c i nu trebuie inviipt cum s i tragi singur din sBn. h sfkqit. 14 . Copilul se naqte cu reflexul de c h t a r e qi de supt. Fig. Lahceput suptul este adesea dureros. deoarece laptele cald. Acesta cuprinde mamelonul qi incepe sii sugi. La hceputul suptului laptele este rnai sub@e qi devine rnai bogat qi rnai hriinitor spre sfkqitul al5ptirii. se pot incerca: percutii pe fese sau pe spate.

Alteori. de corectitudinea finerii la s8n qi de nevoia sa de supt. Uneori. Copilul nu va fi lisat s i tipe de foame. sugarul adoarme si nu se rnai mi@ p b i i la masa urmiitoare. Dacii suge destul. sugarul in primele luni de viati primeqte 115 p8ni la 116 din grsutatea sa corporali. in primele 2-3 zile. el fine str8ns mamelonul. in astfel de situafii se va face "proba suptului". Cu c8t sporeqte producfia de lapte. nu recomand proba suptului! N-azk! Cantitatea de lapte in 24 de ore este. Intervalele intre mese. rnai ales c b d se face incorect nu este demonstrativi qi poate duce la nevrozarea mamei. C8nd este situl. De subliniat c i se pot trage concluzii utile numai daci proba suptului se face la toate mesele. Daci urineazi des. administrarea c8toma lingurite de ceai sau suc de lim8ie duce la incetarea sughitului. sugarul va fi c8ndrit infiqat.i 1 C8nd mameloanele s-au cilit. sunt emofionate. La inceput. intervalele intre supturi sunt de circa 2-3 ore. Sugarul va fi hrinit la "cerere". alimentatia la s2n a ambilor nou-niiscuti se poate face concomitent. pune pe fiecare sugar pe c8te o perni. Uneori. lateral pe 12ngi corp in dreapta si in st2nga a coapselor sale. inseamni cii laptele ii este de ajuns. sugarul nu va suge mai mult lapte. intr-adeviir. Se folosesc rnai multe formule de calcul. in jur de 140-175 mllkg corp124 de ore. iar rnai &ziu 117. il comprimi intre maxilare qi-1 morfoleste in continuare. Mama va bitea uqor qi va scirpina spatele sugarului p8ni ce acesta dii afarii aerul. in general. respectiv qi noaptea. Dupi aliptare sugarul va fi ridicat in sus cu capul sprijinit de u m k l mamei (de preferat) sau va fi aqezat pe poala acesteia. cu pauze de 3-4 ore. Repetareaprobei suptului. Cu timpul numirul de mese ajunge la 7-5 in 24 ore. Formarea laptelui fine in primul r8nd de frecvenfa supturilor. Mama. la intervale de 5 ore. el poate s i fie din nou infometat dupi 2 ore. Nu se pune la s8n dupi un orar fix. divizati la numirul de mese. fmbricimintea sugarului va fi apirati de laptele regurgitat cu o bucati de tifon. Sugarii infometati sug uqor qi inghit mult aer. trebuie s i se faci pauze pentru a da aerul afari. Fie c i stoarce mamelonul. determin8nd in ziua respectivi sciderea secrefiei lactate. Daci au fost aduqi pe lume gemeni. Apoi ii ridicii mai . Sugarul iqi anunfi foamea la circa 3-4 ore. Repetiim. fiind puse in situafia de verificare a performanfei secrefiei lactate. cu abdomenul lipit de pieptul (pielea) mamei. liniqtit qi doarme bine. un scutec sau o babefici. Unele mame. un sugar de 4 500 g trebuie s i sugi de la 4 500:6 = 750 ml la 4500:5 = 900 ml. el suge de circa 5 ori in 24 ore. criteriul mqfor pentru aprecierea corectitudfnii ragiei este progresul greutiifii. cu at8t se miresc intervalele intre mese. poate s i nu rnai ceari s i sugi 5 ore. De exemplu. mamele mai anxioase se tem c i sugarul nu primeqte lapte suficient. Cantitatea de lapte. stresate. pentru a nu rini mameloanele. Daci sugarul creqte bine. dar de obicei aceasti perioadi este scurti ~i sugarul ajunge la un anumit ritm. fn primele 5-8 minute sugarul trage 75% din pr2nzul respectiv. Pentru aceasta. sugarul este mulfumit. intr-o pozifie qez2ndi comodii. Mama il va indepirta cu blhdefe. nu se face pauza de noapte. Este. Nu este utilii cantiirirea inainte si dupi supturi. Aceasta inseamni c i mama trebuie s i alipteze de 8-10 ori in 24 ore. Rapa zilnkci utfld poate varia de la 120-130 mVkg c01p/ 24 ore la 180 mVkg corpf24 me. progres8nd cu c8te 140-210 g pe siptim8ni mama nu trebuie si-qi faci probleme. Daci el trage la una din mese foarte mult lapte. Nu se trezeqte din somn. rnai in&i renunt8nd (de obicei) la masa de la miezul nopfii qi apoi la cea de la orele 2-3 noaptea. va fi finut in brafe. S8nii se adapteazi la o producfie de lapte rnai mare. sugarul va fi lisat s i hotiirasci c2t sii sugi. S b i i nu produc prea mult lapte qi acesta este uqor de digerat. ceea ce face ca sugarul s i flim8nzeasci repede. obositor pentru mami. Daci este tinut mult l a s h . Personal. in caz cii sughite sau are colici. rafia la o masi qi pe 24 de ore este in funcfie de foamea. I Al6ptarea gemenilor. Dupi cea mai simpli. fie c i doarme. iar in familie sop1 sau o bunicii) pentru hriinirea ~i ingrijirea nouniscufilor. DacB are probleme cu mameloane sensibile. mama trebuie s i fini sugarul la s8n cel mult 10 minute la fiecare s2n qi apoi s i intrerupi suptul. nu se aqteapti "ora mesei". inainte qi dupi fiecare supt qi se noteazi diferenfa dintre cele doui c8ntiiriri in decurs de 24 ore. Mama are nevoie de un ajutor (in maternitate o asistenti. Apoi in primele siptim2ni. Cantitatea de lapte nu este aceeasi la fiecare mass. Cantitatea de lapte supt pe zi este variabili. zi qi noapte.

Prevenirea $i tratamentul lor sunt de o importang deosebit2 pentru revenirea femeii la starea de siiniitate dinaintea sarcinii qi naqterii.n este posibilB dacii. la fiecare masii aliipteazii numai un sugar. Dupg rahianestezie (prin infepiiturii P miiduva spiniirii) mama poate alipta n pentru prima datB la scurt timp de la scoaterea Etului. Pentru Pndeplinirea rolului de mamii qi in primul riind acela de a-qi aliipta copilul. cel de a1 doilea sugar primind lapte de mamii. In maternitate. Ala'ptarea dupa' cezariana'. va Pncerca sii-1 algpteze. laptele va fi reglementat prin muls (de dorit cu ajutorul unei pompe electrice). de vitamina D (D2 sau Dg fiecare aviind aceeaqi eficacitate). care se ocupii de obicei numai de sugar. Multe dintre ele sunt Pncii atit de agitate qi de pline de fericirea lor. alimentarea la s2. Lguza "rezolvii" problemele de ingrijire personalii dupii nivelul siiu de instrucfie qi in functie de conditiile materiale qi de civilizatia in care triiieqte. 94-122.nii cuprinde capetele ~i le sprijinii corpul pe antebrate. fnciit nu realize& epuizarea fizicii ~i nevoia de repaus. lapte adaptat) cu biberonul. este necesarii o evolutie normalii a perioadei de lhzie. deja dupii 6-8 ore se poate ridica. mama p a t e lua qi tine nouniiscutul in brate in primele ore qi dacii nu este prea obositii qi epuizat2. La masa urmiitoare se schimbii ordinea. Desigur. Prin for@lucrurilor. Dacii mama nu are lapte suficient. De asemenea. dar de multe ori miqckile ei sunt stingherite de durerile de la locul opera$iei ~i din zona unde s-au injectat solutiile cu seruri qi medicamente. Este de datoria asistentei de obstetricii s-o fereascii de tot ce o poate deranja (vizite inoportune. l h z a beneficiazii de asistenfa calificati a obstetricianului qi a moaqei. Alimentaga nou-niiscutuluihfat~lilie. Starea de satisfac$ie face ca unele suferinfe proprii sii treacii pe plan secundar.pag. la domiciliu. marea majoritate nu mai fin legiiturl striinsii cu cabinetul de obstetricii. Dacii naqterea a decurs *ii incidente. Cu fiecare m2. Ciind gemenii riimgn mai mult timp in maternitate (~2nd s-au niiscut prematuri sau/qi cu greutate micii). spaime generate de starea copilului.5. Dupii 3-4 zile.n aproape exclusiv in grija pediatrului qi a asistentei de ocrotire. Liiuzia este perioada care incepe odati cu expulsia placentei qi se intinde piing la vindecarea pliigilor produse de nqtere $i involutia modific&ilor genitale qi extragenitale. a p h t e in cursul sarcinii (4 siiptkn2ni). kimaternitate 4-7 zile. Dupii o anestezie generalii. Pe de alti parte. liiuzia comport5 o serie de perturbiiri functionale sau chiar imbolniiviri organice. De aceea este necesarii o kitelegere cuprinziltoare privind transform&ile biologice din aceasti fazii a procrea$iei. Se produce sub influenta unor factori endocrini. Dupii nqtere liiuza r k b e . de tratament (prezenp pliigilor riimase dupii naqtere) $i de noua posturii a mamei (aliiptarea) etc. productia de lapte creqte treptat piing c b d gemenii sunt duqi acasii. fn majoritatea canuilor. nou-niiscutul poate fi somnoros qi nu este deloc interesat sii sug& De altminteri. Pentru aceasti treabii este nevoie de incii o persoanii. Dupii aceea. ceea ce va face sii se declanqeze scurgerea laptelui. aceasta fiind mai comod. ca qi sarcina. liiuza simte nevoia sg ia copilul in brate. in caz cii se opteazii pentru profilaxia rahitismului cu doze-qoc ("Stosstherapie") se administreaziio primii injectie cu 200 000u. dar ceriind mai mult timp. Liiuza ridicii numeroase probleme de profilaxie (de ingrijire).Mama 9 cbpitul sus. Din cauza medicamentelor folosite pentru anestezie. Mama nu trebuie d descurajeze. l h z a se va striidui sii aliipteze copilul.i. Vezi 2. ele riim2. Si dupg cezarianii. Este de . iar la celdalt i se & o dilufie de lapte praf (formula. Procesul de involuiie are riisunet asupra intregului organism.leg* de expulsia placentei. mama p a t e aliipta pe fiecare sugar in parte. fnainte de externare. h timpul internkii P n maternitate. starea corpului mamei este bung. Femeile se comportii foarte diferit imediat dupii nqtere. bineinteles. de obicei. lipsa de confort qi igienii). Prin aceasta. Involufiauterinii mai depinde qi de contractiile uterului (ciind sunt dureroase se numesc "rburi"). se administreazii dou5 vaccinuri: BCG (impotriva tuberculozei) qi antihepatita B.

el trebuie sli fie fad. De aceea uneori este nevoie sli se sondeze vezica pentru a elimina urina in primele zile dupli nqtere. corpul lliuzei va reactions ca si clind ar fi avut o naStere normalii. La unele femei persistli incli multli vreme. a 5-a zi. Familia va f i avertizatii sli menajeze aceastli stare de instabilitate psihicli a mamei. dar ~i uitarea extraordinar de rapid5 a crelor de suferintli sterge din amintire tot ce ar putea sli o apese. in rest. mama va simti contractii. Mirosul lohiilor trebuie verificat in fiecare zi. Modificlirile hormonale din ziua a 3-a . Firele se "scot'. in ziua a 10-a de lliuzie se aflli la nivelul simfizei pubiene sau cu 1-2 laturi de deget deasupra acesteia. Dacli este constipatii.a 5-a de lliuzie favorizeazli uneori o stare depresivli. Ele pot surveni foarte repede dupli nastere ~i se datoresc retractiei uterine. Scremetele nu pot sli redeschidli o cicatrice de episiotomie (vezi rnai sus tratalnentul constipatiei. ceea ce explicli faptul cli lliuza percepe rnai greu nevoia de a urina ("senzatia de mictiune"). Uterul revine la normal dupli 6 sliptlimlini. cezariana poate fi cauza unei mari oboseli. Uupa' episiotomie. Muschii ubdomenului necesitli timp rnai indelungat (peste 6 sliptlimlini) plinli i5i recaplitli tonusul. Pentru cele rnai agitate se vor rezerva saloane mici cu anturaj reconfortant. nu numai bucuria cli are un copil. lliuza are nevoie de supraveghere medical5 special5 si de ingrijire calificatli. Vezicu urinuru' are inc5 un tonus muscular sclizut. La nivelul colului vezical se semnaleazli un edem care predispune. In primele 8-10 zile dupli nastere. . Tonicitatea lor este influentatli favorabil de exercitiile fizice. iar din a 2-a . Medicul va prescrie un tratament local (pomadli antihemoroidalli) sau general (antiinfamator).domeniul miraculosului cum natura tine sli recompenseze pefemeie pentru durerile pe care le-a suportat. Dispar cam dupli 48 ore. se vor incerca toate mijloacele pentru a ajuta lliuza sli urineze spontan. Dacli s-a flicut o episiotomie. D u ~ u nu este permis declit in a 5-a l sau a 6-a zi. Pe fondul de modificliri vezicale din timpul sarcinii (stagnarea urinei) se explicli tendinta la infectii a cliilor urinare. inainte de a se ajunge la sondaj. Este necesarli "reluarea" chirurgicalli pentru ca femeia sli nu mai sufere. la tulburliri mictionale cu retentie de urinli. Prezenta ~i cantitatea de slinge din lohii nu depind de alliptare. Se poate aplica local o pungli cu gheatli. Uupu'cezuriuna'. A Revenireu uterului la normul Uterul incepe sli-~i reia volumul normal chiar din primele ore de dupli nastere. atunci clind mama urineazli. in a 4-a. sub form5 de cheaguri de slinge. Eforturile scremetelor din timpul na~terii provoacli uneori formarea de hemoroizi durerogi. Firele qi agrafele vor fi scoase intre a 6-a ~i a 10-a zi. se va tampona cu o compresli sterilli ~ i . Slingerlirile numite "lohii" sunt la inceput abundente. caracterizad prin griji insuficient motivate. Un miros fetid constituie un semn de infectie. va usca plaga cu un usclitor de plir pentru a grlibi cicatrizarea. Tranzitul intestinal si urinar sunt mai lente fat2 de o naStere pe cale joasli. Ea are nevoie de liniste gi relaxare. in general se recomandli ca lliuza ce a nliscut prin cezarianli sli se ridice din pat chiar din a doua zi pentru a evita orice complicatie venoasli. Medicul va prescrie medicamente impotriva durerii pentru contractiile ~i durerile de la nivelul cicatricei. Diureza este crescutli. Vulvu rlimine clitva timp mai mult sau mai putin mliritli dupli naStere. legate de copil sau de restul familiei. Ideale sunt saloanele in care mama st5 cu nou-nliscutul (rooming-in). Mucoasa care a inconjurat flitul se eliminli putin clite putin si se cicatrizeazli. Capacitatea vezicii este crescutli. Na~terea cezarianli prin nu impiedicli alliptarea. in prima zi dupli nastere fundul uterului se palpeazli la nivelul ombilicului si coboarli in fiecare zi cu un lat de deget.a 3-a zi se va deplasa aproape normal. functiile vezicii se normalizeazli. eventual.Ca orice interventie chirurgicalli. tot rnai reduse $i se opresc dupli circa 2-3 sliptlimlini. Dacli durerea la locul episiotomiei persistli dincolo de 3 sau 4 luni trebuie neaplirat consultat medicul. care se fac zilnic in prima sliptlimlinli. Apar contractii dureroase. Pe llingli splillituri cu apli caldli ~i slipun. Ava-numitele "zile cu lacrimi" reprezintli o tulburare sufleteascli treclitoare. La femeile care allipteazli sunt rnai puternice ~i mai dureroase. in asociere cu scliderea tonusului muscular. Odatli cu revenirea tonusului muscular. devin seroase. jenli sau dureri la nivelul cusliturii. gravida nu va aStepta 1-2 zile pentru a merge la closet.

16). de la roz ping la brun inchis (fig. Pigmentatia fefei ~i a mameloanelor dispare treptat. Lenjeria de pat ~i de corp se schimbB des. De aceea. grupate in n u m b e variabil. grBsos ~i de leggturB. hormonii placentari se gBsesc in concentrafie mare in shgele lguzei. Durata absentei menstruatiei (amenoreea) depinde de lactatie. ca urmare a unei inhibitii a funcfiei gonadotrope a lobului anterior a1 hipofizei. Amenoreea de lactafie este semnul unei hipofuncfii ovariene ~i se insofe~te sterilitate temporarg.Mama $i copilul LBuza urineaz5 mai mult.5-37°C). Fomzarea laptelui este un proces complicat. 1. fapt ce se concretizeazB in secretia de estrogeni ~i in reluarea procesului de maturare folicularB (ovulatie). inconjurat de o suprafat5 circular2 numitB areolB. numitii "mica menstruatie". a inlBtura simplismul cu care se "imagineazr procesul de formare a laptelui. Fig. de alaptarea nu reprezint5 o protec@etotala ^mpotriva unei noi concepfii.Conformafia s2nului. La 80% din mamele care alBpteaz8 exist2 o amenoree de lactafie. dacB ajung pe mameloane. 16 . Funcfia ovariana'. f3r5 crevterea temperaturii. Dup5 naStere. 33).12). proteine (lapte. i Alimentafia. pigmentat2 viu. La unele femei apare o pierdere de singe la circa 3 s5ptBmhi dupB navtere. Cu toate acestea. in dorinta de a ajuta "suirea laptelui" (vezi pag. Prin consumarea de ?4 . temperatura axilar5 poate fi temporar mai ridicatii. Forma qi miirimea sinilor sunt variabile de la o persoan2 la alta ~i depind de repartifia tesutului glandular. ouB) ~i vegetale. in mod normal. derivate ale laptelui. temperatura lBuzei este cea obi~nuitii (36. Glandele areolare (glandele Montgomery) se inf5ti~eazBca nivte glande sebacee (de grBsime) modificate. Srinii femeii sunt situati pe suprafafa mu~chiului pectoral. fngrijiri. Alimentatia va confine lichide din abundenF. singele ~i secretiile care se elimin5 dupB na~tere confin microbi. Imediat dupB naStere. in virful mamelei se gBseste mamelonul ("sfrircul"). Transforma'ri hormonale. in faza de furie a laptelui. 3. pot produce inflamatia glandelor mamare s a u l ~pot infecta nou-nBscutu1. sunt n i ~ t mici ridicgturi. Pentru evitarea m u r d e saltelei. deoarece se elimini excesul de apB acumulat in tesuturi in timpul sarcinii. Compresele sterilizate se schimbB in funcfie de cantitatea pierderilor de singe. pigmentat. 1. ea poate primi lichide dup5 4 ore. care. care i ~ reiau functia de i stimulare asupra ovarelor. Adesea l5uza este indemnat2 la consumarea unor cantitiifi mari de lapte de vacB. areola mamar2. Pielea. glanda sebacee. este nevoie de 6 s5ptBmini pin5 la prima menstruatie. q a cum este scris in unele drfi de vulgarizare. care vor persista in tot e cursul viefii. aceastii concentrafie scade simtitor ~i dispare efectul inhibitor asupra hormonilor hipofizari (FSH ~i LH). Trebuie sB se evite sB fie atinsB cu mina partea care se aplic5 pe pBqile genitale. Imediat dupB naqtere poate apiirea frison. in locul vergeturilor violacee din timpul sarcinii riimin n i ~ t dungi albe. mamelon. Chiar la lBuze care nu alBpteaz8. 2. care se desf2qoarB sub controlul unor substanfe secretate de hipofizB (fig. Temperatura se va m5sura de 2 ori pe zi. in timp ce linia albB abdominal2 rBmine inc5 multii vreme pigmentad. Facem aceastB precizare pentru . came. Opinia dupB care l5uza trebuie sB mBnince c i t mai mult ~i orice pentru a favoriza o rapid% recuperare a fortelor este eronatg. 1 . necesare in l5uzie. se va pune o alezB de cauciuc sau de material plastic sub cearceaf. se acoper5 plusul de calorii.% 1 lapte pe zi. citeva zile. precum ~i de modul de fixare pe torace. 1. Temperaturacorpului. dar in mare mBsurB ~i de factori individuali. o nouB conceptie (sarcing nouB!) nu poate avea loc decit in jurul acestui termen. frisonul se explicB prin r5cirea corpului ~i prin hemoragie. iar dupB 12 ore se trece la un regim normal. Chiar la lBuza sBnBtoas8.

closet civilizat. 41 . suturi). se recomandii o pozitie corespunziitoare in pat (fig. Eventual va lua 1-2 lingurite de lactozii dupii mese. dacii se mentine tendinta la constipatie. Intestinul are tendinta de ineqie. I. La femeile care au varice mobilizarea precoce este importanti. timpul primelor 2-3 zile. La picioarele patului. vor fi tinuti in pozirie ridicatii. bandaje sau alte obiecte de lenjerie sunt la originea infectiei mameloanelor (mastite). Shnii liuzei trebuie ingrijiti cu multii atentie. sub saltea. fn multe maternitiifi s-a incetiitenit sistemul de a mobiliza liiuza la 2-3 ore dupii naqtere (prima datii pentru scurt timp). Silnii. favorizarea tranzitului intestinal ~i restabilirea capacititii de munci. Dupii revenirea acasii. este bine ca liiuza s i se culce de mai multe ori pe zi pe o parte si pe burtii. este bine s i se controleze in continuare temperatura timp de 2 siiptimini. clisma Ecutiinainte de nastere a golit intestinul.Pulsul ~i temperatura se controleazi de 2 ori pe zi. pentru a goli indeajuns venele profunde ale membrelor inferioare ~i ale bazinului.17). pentru a usura revenirea singelui dinspre gambe si coapse spre inimi. in a 3-a dimineafii. in continuare. cilcate qi tinute in dulap intr-un compartiment special. Se ajunge uneori la retentie urinarii. in ziua a 2-a d u p i naqtere. de obicei. curat qi confortabil. Reglarea tranzitului intestinal (scaunele). fie printr-o eqarfi. compot de prune.Pozitia in pat a Iiuzei. Evacuarea urirzei este uneori dificili in primele zile d u p i nastere. inveliri in d o u i buciiti de pgnzii. Gimnastica are efecte favorabile. miere de albine. coborirea precoce din pat si miqcarea sunt eficace pentru stimularea diurezei. se face o clisrnii. De fiecare dat5 cind femeia urineazi sau are scaun. daci Mobilizarea precoce reprezinti una din misurile pentru profilaxia trombozelor. fie printr-un sutien mai mare (folosit din luna a Sasea de sarcini) la care se secfioneazi conurile. a) pozitie corespunz5toare. de aceea obstetricianul recomandi. femeia nu are scaun.4"C va fi anuntatii medicului familiei. chiar dacii nasterea a comportat o interventie operatorie A b Fig. se pune o piiturii ficutii sul. iar alimentatia este constituitii in aceste zile predominant din lichide. Dupii revenirea la dorniciliu. 1. Orice ascensiune peste 37. Aceasta nu este insii suficientj. chiar dacii are suturi a perineului. care a fost fiarti P prealabil. Murdiria qi microbii de pe comprese. se recomandi un regim care s i contin2 vegetale din abundentii: salate de cruditgti. n (cezarianii. fn . Bandajele vor f i bine spilate. i n acelasi timp. Pentru a evita aceasta se recomandi exercitii de gimnastick aplicafii de comprese ciildute in regiunea vezicii. fie printr-un bandaj. in general. este recomandabil ca regiunea vulvarii s5 fie spiilatii cu a p i ciilduti. P spital qi mai ales n acasii. fructe. b) pozitie necorespunzLoare acesta nu a avut efect se introduce un supozitor. cu umplerea qi inciircarea excesivli a vezicii (chiar 1 9 ' 2 litri). fn unele cazuri particulare. sutiene. piline neagrii sau Graham. un laxativ. I7 . Dacii liiuza nu are scaun nici cu acesta. medicul va da alte prescriptii.

Mama nu va c h t a sii "scape" prea repede de acest plus ponderal. iar imbiiierea in cad5 este permisii dupii 2 siiptrSm2ni. cada necorespunziitoare.3. compresele se indoaie cu fafa dinspre mameloane in interior. Unghiile vor fi Gate scurt. 0 veche zicalii sung astfel: "0femeie are nevoie de 9 luni pentru a deveni mamk o mamii are nevoie de alte 9 luni pentru a redeveni femeie. greutatea scade cu circa 6 kg. . fier vi vitamine. baia general5 se face . lenjeria incorect spiilatii (Eirii sg fie fiarti vi Brii sii fie ciilcatii!). fnainte de fiecare supt. va fi examinat5 inc5 o d a d de medicul obstetrician (la 4-6 siiptiimhi). iar in cad%o bucat5 de rogojinii sau de postav vechi. Mama care aliipteazl are nevoie de un plus de energie. Baia nu trebuie sii fie nici prea caldii vi nici prea lungii. c) Nu va face irigafii vaginale. in primul rlnd este de datoria soplui vi a restului familiei de a ajuta pe mamg. in ambele ciiliitorii trebuie ajutatg!". f) Munca in gospodiirie se reia treptat. h) Dupii 2 Zuni poate avea. gros. Organele nu revin perfect la locul lor declt ddupii circa 4 siiptiimlni.2. iar intreg organismul are nevoie de rnai multe luni pentru a se termina cu toate solicitkile din timpul sarcinii qi navterii. Mameloanele se vor menaja cu grij& Closetele murdare. Sii-vi programeze mici plimbiiri. calciu. prosoapele comune. d) Dupii revenirea acasii. Mama va face pauze dese in tirnpul intregii zile vi dacii este posibil o siest5 dupii amiaz& Nu este bine d se griibeascii sii rezolve treburile gospodiire~ti. Cu o alimentatie variat2 ecbilibratii. mama iqi va spas cu grijii miiinile. p h z a triunghiularii. e) L h z a poate ieyi din casii la o siiptgmlnii dupii externare. din punct de vedere organic. pudre sau lotiuni recomandate de medic. ingrijirea vi aliiptarea sugarului. Dup& revenirea acas& Dupii intoarcerea acasii mama se simte incii obositii. Odatii cu navterea. Oprirea lohiilor se considerii ca semn al inchiderii colului uterin. o nouii sarcinii Solicitareamamei prin sarcin5. mai ales dupl episiotomie. P W l lung. cu proteine. ce cade pe umeri. bandajul se strhge corect vi se pun ambele sub pernii. in decurs de clteva luni se ajunge la greutatea de dinaintea sarcinii. fn caz de dureri mari se va anunp medicul obstetrician. fiirl exces de grkimi. dar cu proteine (lapte. riini. b) Greutatea. acumulate in timpul internikii in maternitate. fisuri. came) vi multe vegetale. va fi ridicat vi s t r h s cu un batic. L h z a este rnai receptivii la infecfii. dar e bine ca. a) Igiena corporala'. De clteva ori pe zi se recomandii "biii de aer" ale shilor. sunt o parte din cauzele favorizante ale imbolniivirilor. c h d face duv va piivi in cad%cu atenfie qi se vor lua urmiitoarele miisuri: pentru evitarea aluneckilor sau ciiderilor. Totul va decurge cu bine dacii l h z a se organizeazii in ava fel inclt sii se poatii odihni. Lenjeria de pat vi de corp se schimbii des. murdikia de sub unghiile lungi. chiar in caz de scurgeri. Liiuza poate face d u imediat ~ dupii navtere. furuncule. lhgii cada de baie se va pune un griitar de lemn sau un prev rnai gros. fructele vi zarzavaturile consumate =ii sii fie bine spaate etc. nu aibii incii stabilitatea necesar5. in afar2 de cazul c h d sunt in mod special recomandate de medic. Compresele sterile se schimbii zilnic. fuainoase vi dulciuri.M a m a @ copilu2 Toate manipulikile obiectelor de rnai sus se fac cu mlinile spaate in prealabil. Orice modificare a mameloanelor (shgeriki. pe lhgii repausul de noapte d . care va trebui sii constate revenirea la pozifie normal2 a organelor genitale interne vi vindecarea totalii a riinilor cauzate de navtere. sutienul vi/sau bandajul se schimbiide indatii ce se murd2resc de lapte. infepiituri etc. Pro$laxia infecfiilor. Se incepe cu ridicarea bandajului yi a micilor comprese sterile ce acoperii mameloanele. ceea ce permite baia.~ i asigure un repaus la orizontalii de rnai multe ori pe zi.). Dacii lohiile rnai shgereazii sau dacii nouniiscutul a fost scos prin cezaxianii. roveafii) sau a slnilor (mastita!) impune anunprea medicului. dupg 2-3 sgptiimhi. A v h d in vedere cii s-ar putea sii . g) Lguza nu trebuie sii stea tot timpul in pat dupii externare.cji rnai tilrziu. care vor fi @nu@ descoperiti timp de 20-30 minute de 2-3 ori pe zi. constituie motiwl pentru care se recomandz 1. care va face recomandiirile necesare. fntr-o primii perioadii se va evita masajul abdomenului. Ceea ce r h l n e din plusul de greutate inregistrat in timpul sarcinii scade incet. De aceea va fi ferit5 de orice sursii de infectii (persoane cu guturai. Nu se vor aplica declt pomezi.

Trunspircltiilr uhutzdente se observli la majoritatea Iburclor.Sarcina s i nqterea intervale mai mari intre sarcini. 18 -. Asa cum s-a amintit mai sus.Girnnastica liiuzei Se face in scopul de a ajuta organisniul in procesul de revenire la normal. Lenjcria inti m i se va schimba des si cu un burete sau un tifon se vor s p d a cu ap5 c5ldutS zonele rndi predispuse (regiunea genitals. 1. sub5oar3.18).4. poate avea repercusiuni asupra pozitiei ~i filnctiei organclor interne. Cu atst mai mult nu se poate $ti sigur ciind poate reveni capacitatea de conceptie. incepilnd din ziua a 5-a poate face si alte exercitii (fig. I . Se consider5 optim intcrvalui de 2 ani intre prima ~i a doua sarcin5. S e incepe cu exercitii de respiratie abdominalj. Oboseala. abdominal5 si perineal5. Persistenta relax5rii musculare.Girnnastica 15uzei.3. 1 . . Miisuri anticonceptionale dupii ncqtere Dac5 n u m a se simte bine. abdomenul. Fig. siinii. in urma ~nodificririlorsi \oiicitiirilor la care a fost supus in cursul sarcinii ~i nasterii. toate cute!e pieliij. menstruatiile apar dup5 6-8 slipt5msni la femeile care nu algpteaz5. micile incidente de dup5 na$tere nu sunt propice pentru reluarea relatiilor sexuaie prea curiind.3. av2nd grijj ca in expiratie s5 se mLlschii peretelLli Apoi dac5 lgLlza nu are perineotomie. 1. Din primele zile dup5 n a ~ t e r epot fi fgcute uneie exercitii de gimnastic5.3. femeia poate reiua repede vista sexual5 (la 3-5 sZpt5m2ni). Aparatul muscuio-ligamentar relaxat si destins trebuie s5 revin5 la dimensiunile gi pozitia normals.

Absenfa menstruatiilor nu inseamnii cii femeia nu este fecundabilii. chiar ~i inainte de a reap&-eamenstruatia. inaplicabilii adta vreme c8t nu a avut loc prima ovulatie.spermicidele sub formii de creme. Dacii mama aliipteazii. Mijloacele anticoncepfionale sunt excluse. care riscii sii fie eliminat ~i care nu poate fi aplicat decdt dupii 2 luni de la naqere. medicul va putea. Mijloace anticoncepfionale recorndate. de asemenea.metoda urmikirii temperaturii. deci. in schimb. Aliiptarea nu este in nici un caz un mijloc sigur anticonceptional. sii o prescrie. Ea poate declan~amici sdngeriki vulvare. . Aliituri de prezewativul pentru bFirbat. sii se ia miisuri anticonceptionale. Imediat dupii naStere nu se poate recurge la: . Pentru a evita o nouii sarcinii prea apropiad trebuie. de ovule sau de bureti ce se pot plasa cu 10 minute inainte de raporturile sexuale. pentru femeie se pot folosi: . uneori numai dupii ce hceteazii sii aliipteze.pilula progestativii microdozatii va putea fi utilizatii la 10 zile dupii naStere dacii mama nu aliipteazii ~idacii nu exisd nici o contraindicafie. trebuie sii se evite orice toaletii intimg timp de douii ore inainte ~i dupii raporturile sexuale pentru a nu distruge actiunea spermicidelor .Mama s copilul i iar la celelalte ceva mai tiirziu. survine o hipercoagulabilitate a s8ngelui care persisd cam 3 siiptiim8ni dupii naStere ~i de aceea nu se vor recomanda pilule prea putemic dozate. intrucdt este compatibilii cu aliiptarea. .sterilet. . 0 ovulafie p a t e surveni la 25 de zile dupii nqtere.

uvor de aerisit. intrerinerea i trebuie sii fie uqoari4 (hiirtii pictate. Paturile vor fi plasate rnai departe de perdele. far: de cele r o ~ isau verzi. evitarea accidentelor etc. La inceput camera separat5 pentru sugar cu sau ft51-g mami4 prezinti avantajul cii sugarul este rnai lini~tit. masa de iflavat.1. Cadrul vietii Ava cum s-a rnai spus. constituie soluriile cele rnai bune.). iar aerisirea se face in mod corespunziitor.1. Se indicii inciiperile cu expunere spre sud ~i sud-vest.). pot sii-~i satisfacii setea de mi~care de joc.2. alimentarea sugarului mare (fig. Amenajarea interioarii. ~i in stilul siiu personal. de preferat spre griidinii. Parchetul prezinti4 riscul aluneckii ~iintrefinerea nu este u~oar& Pardoseala cu ciment sau mozaic este rece pentru copilul care se tArii~te. Pe mi4sura cre~terii copilului apar ~i alte motive ca el qi frarii siii sii aibi4 camere separate. trebuie insistat cii aceasti4 sosire implicii o mare responsabilitate a pkinrilor. Mocheta este pliicutii. un scaun inalt pentru . Ideal este ca inciiperea copilului sii comunice direct cu camera pkinrilor. fn camera copilului sunt necesare urmiitoarele mobile: patul. lavabile) pentru cii. fnveliSurilelavabile din plastic (linoleum). Daci4 familia nu are la dispozirie deciit camera care semevte ~ide buciitkie. de comoditate. apropiere prea mare de copil. In acela~i timp.1. Prizele electrice trebuie prevkute cu dispozitive de siguranrii sau acoperite cu leucoplast. Mobilele trebuie sii fie stabile ~iuvor de intrefinut. in timpul ~colarizkii. Se evitii oglinzile ~i tablourile din cauza accidentelor pe care le provoacii . camera respectivii nu va semi nici de camerii pentru musafiri ~i nici pentru televizor. schdurile. este absolut necesarii o aerisire susrinutii. Cordoanele de la perdele pot fi cauza moqilor prin sphzurare la copiii mici. Folosirea locuinrei ~i a modului de via@ trebuie regiindite pentru a asigura conditiile corespunziitoare desfii~uri4riinormale a vierii (dezvoltare fizici4 ~i psihomotorie. La ferestre. dar se poate imbiba cu praf. care si4 impiedice pe copil si4 introduci4 degetele. prima problemii este fixarea spariului unde va fi instalat copilul ~imama la intoarcerea de la maternitate.1). un dulap pentru lenjeria ~i juciiriile copilului ~ i rnai tiirziu. dupii vh-sta de un an. Se pot forma deprinderile de ordine. se va alege camera cea rnai luminoasii. de preferat cele opace. Acolo unde exist5 posibilitatea amenajci unui spafiu separat pentru copil (in majoritatea cazurilor mama locuie~te cu copilul in aceea~i camerii). bibelouri. Culorile pastel sunt mai odihnitoare. copilul le mikgiile~te.1. fn familiile in care copilul locuie~te aceea~i in cameri4 cu adulfii. Perew. nu spre strad5. lucrurile lui sunt separate ~ila indemhii. Instalarea copilului i familie n 2. u ~~is& se vor fixa gratii de securitate. Pre~urile covoarele sunt responsabile de numeroase ~i ciideri daci4 nu sunt fixate. scutit de contactul prea striins cu ceilalri membri ai familiei (care-i pot transmite diferite infecrii prin s k t . trebuie sii fie solid agi4rate pentru a nu ciidea ~ia sufoca copilul. Este un sacrificiu pe care piirinrii trebuie si4-l accepte in avantajul copilului. Pardoseala. venirea unui copil intr-o casii este un prilej de satisfacrii ~ide fericire. draperii). Se evit5 sursele de praf (covoare. copilul poate sii-~i organizeze studiul in lini~te independen@. Perdelele.1. sau accidentele pot fi evitate. scaunul pe care st3 mama ciind aliipteazii. din resiituri neinflamabile. Camera copilului Indiferent de dimensiunile locuinrei. care predispune la alergie. deoarece suprainciilzirea ~i aburii predispun la imbolniiviri. infecrii ale pielii prin contact direct etc. aspiratorul trebuie folosit zilnic.parchetul. insoritii. toate ingrijirile se fac in condirii . care sunt excitante.1. 2. lucioase. ici 2. tuse.

In timpul imbgierii este suficientg o temperaturg de 24°C in camerg. Se va u m k i tot timpul dacii m2inile ~ipicioarele copilului sunt ciildute ~i bine colorate. inthpinii uneori riscul imbolnilvirii. Temperatura locuintei constituie un element important in ingrijirea corecta ~i pgstrarea s%n%t%!ii noun%scutului~i sugarului.printr-o fereastrs intredeschisi copilul fiind ferit de curentul aerului direct. ascensiunile febrile sunt determinate frecvent de suprainc%lzire. curentii de aer qi fumul de tigar%exercitii o actiune nefasti asupra sk%titii~i somnului copilului. In timpul verii este necesarg o atenfie deosebiti in zilele de caniculil. Temperatura ideal% trebuie s% fie uniform3 (in timpul noptii qi a somnului de 17-20°C. camera se aerise~te de mai multe ori pe zi. unde sii r%m2n% intregi. cu o c&p%umed%(nu cu mztura!) sau cu aspiratorul. prin intermediul unei camere vecine. Curifenia carnerei trebuie Ecut%zilnic. Iarna. Multi copii au mucoasa nazala uscat%printr-o incglzire central% Fig. temperatura ideal% este de: 22-24°C pentru nou-niiscut ~i sugari in primele luni. Multi parinti. Temperatura nu trebuie s%coboare niciodat2 sub 16°C. pentru c%sugarii fac uneori un sindrom de suprainciilzire ( ~ o caloric). inchise emetic qi pusein p%tut. Variapile mari ~ib r u ~ t e ale temperaturii sunt prost resimtite pentru sugar. liJ s%nu se usuce lenjeria in camera in care locuie~te sugarul. Vara se pun site la ferestre sau se intinde un tifon deasupra patului.2. . Aerul poluat. este mai bine pentru copil. aerul umed.dac% prost utilizatg. aerul ~i lumina care p%trundprin fereastra deschiss nu pot inlocui efectele favorabile pe care le are in cglirea sugarului scoaterea lui afar% in aer liber. Este de dorit sii nu se spele ~i nici ore este mai cald in casii. iar in perioadele de veghe 22-24°C).1 - Camera copilului. Agitatia. Un termometru de camerg este indispensabil. de dorit in timpul zilei. mai ales cei care triiiesc in apartamente moderne. se vor folosi sticle cu ap3 cald3 la 50°C. in jur de 18-22°C la copilul mai mare.Colturile mobilelor vor fi invelite cu adezive. scoaterea la aer ~i ciilirea. in timpul verii se va asigura o ventilatie permanent%. in lips%de radiatoare electrice. i n zilele excesiv de ciilduroase ferestrele se deschid numai dimineata ~i spre sear%. Credem c%pentru obiceiurile noastre (teama de "curent" $i de "frig" fac parte din folclorul nostru). insomnia.invelite intr-un scutec (pericol de arsuri). & orice anotimp. in general. In timpul iernii. Aerisirea. isi inchipuie c%. care s%atenueze ~ocurile. Este interzis s%se arunce scutecele murdare pe du~umea sau s%se "str2ngii" intr-un colt a1 camerei. La copiii o b i ~ n u i t is% stea in camere prea inciilzite. pentru ca in camerg s%fie rgcoare.Boneta este inutila' in timpul cat copilul sta' in camera'.in restul zilei se coboar%perdelele sau jaluzelele. c intr-o camera suprainc%lzit% (peste 2527°C) sau prin infqurarea copilului in prea multe scutece sau piituri se poate ajunge la aceleqi accidente.

sobe de fier ( ~ 2 n d ajung la rovu permit emanaliile de gaze toxice). Paturile trebuie s i fie robuste (mai ales grilajele qi somierele) pentru a rezista la zbenguielile copiilor mai mari. sobele de cirimidi). Recomandim patul de dimensiuni mai mari (70 x 140 cm) in care copilul poate dormi p2ni la v h t a qcolari. 2. . pe I h g i prep1 ridicat. Pe fundul coqului se aqazi o salteluli confeclionati tot din p2nzi (umpluti Fig. cu deoarece impiedici ventilafia. caloriferele cu dispozitiv de reglare.2). incilzirea cu cirbuni (emanalii de oxid de carbon) aragaze. C2nd coqul este in gridini sau pe de balcon. stabile (si nu poati fi impinse de copil) uvor de deplasat de citre adulli. va fi acoperit. uqor de spilat (din lernn. Materialul din care este Fig. prezinti inconvenientul c i nu poate fi folosit peste vksta de 4-5 luni. Este bine ca grilajul patului s i fie Pnalt (iar somiera solid5 perfect orizontali) s i fie previzut cu dispozitive de reglare a fixiirii somierei ~i grilajelor in funclie de inillimea mamei qi v2rsta copilului.C o ~ ude nuiele. c2nd copilul creqte.Sistemul de indlzire ideal este cel care poate fi reglat qi In acelaqi timp nu usuci aerul (soba de teracoti. in apropierea sursei de cilduri (pe sobe sau I2ngi radiatoare) se vor pune recipiente (castroane. cu un coviltir de tifon. intrucilt favorizeazi acumularea prafului.la o r q e . care se prinde de l . s i poati cobori singur din pat. Cosul de nuiele prezinti avantajul c i permite manipularea cu uqurinli. l marginile acestuia cu ajutorul unor qireturi. in primele luni de vial5 este mai practic coqul simplu de nuiele. C o ~ use ciptuqeqte cu p2nzi simpli. in ultimul timp au apimt leagine. este ieftin. Nu este indicati ciptu~ireaco~ului muqama sau material plastic. av2nd griji s i se confeclioneze 2-3 schimburi. ocupi loc pulin qi se transport5 uqor. farfurii intinse) pline cu api.2. C2nd sugarul incepe s i se rostogoleasci si/sau s i se ridice la qezut. p u t h d fi deplasate uSor.cu iarbg de mare.2 . Se vor evita accesoriile decorative (perdele. in schimb. b) Pat de sugar transformabil mai tkziu in pat de copil. coquri cu tot felul de adaosuri (podoabe etc. la nevoie (pentru a feri copilul de insecte). sobe speciale). 2.3 . bine fixat. uqor deplasabil (fig.) care. Doui dintre aceste gratii este bine s i fie deta~abile pentru ca rnai tilrziu. Mobilele din camera copilului vor fi reduse la strictul necesar qi vor fi simple. Este neigienic $i periculos obiceiul ca acesta s i doarmi in patul mamei sau cu fralii mai mari.5 cm pentru ca sugarul s i nu-qi strecoare capul printre ele. coqul se schimbi cu un pat prevkut cu pereli laterali suficient de inalti. iar la tar5 . b) Patul. din metal sau din material plastic).Patul pentru copii: a) Pat cu bare.). Mobilierul. special confectionat pentru copii. nu prezinti nici un avantaj practic. volinaqe etc. 47 . grilajul lateral $i adfincimea se regleazg dupg talia copilului. Paturile cu rotile sunt practice. a) C o ~ u lFiecare copil trebuie si-si aibi patul lui. cu un echilibru perfect. Sunt vitimitoare pentru copil: incilzirea cu petrol (Iimpi. fir5 pericolul de a cidea. Distanla dintre doui gratii s i fie sub 7.cu foi de ~tiulefi porumb).

confectionat va fi lucios, atractiv colorat. Fixarea p w l o r componente (indeosebi grilajele) se realizeazii cu vuruburi vi/sau balamale care sii nu poad fi desacute de copil. Paturile de fier sunt rnai rezistente, se cur&@ rnai uvor vi rnai bine. Patul se plaseaziihtr-un loc luminos lipsit de curenfi de aer, rnai departe de soba incdzid, niciodatii sub perdele, draperii sau tablouri, oglinzi, la care sii ajungii copilul. c) Masa de infa'fat.Servevte la imbiiierea, isavatul vi schimbatul copilului. Este foarte practicii dacii este previizud cu rafturi sau sertare, h care se pktreazii lenjeria vi obiectele necesare copilului (fig.2.1). in familie, aceasta se poate improviza, ciiut2ndu-se solufiile cele rnai economicoase: o masii, un birou, un dulap rabatabil. Pe masa de infivat se pune o saltea mic$ iar h lipsa acesteia o piiturii indoitA de rnai multe ori. Cele rnai bune sunt mesele de infivat cu sertare vi acoperite cu o dblie ''in covat8" (fig. 2.4).

d) Ca'miorul pentru sugari trebuie sii indeplineascii unniitoarele condiiii: sii fie suficient de inciipiitor, sii aibii arcuri bune; sii nu fie prea a&c, pentru a se putea asigura aerisirea; sii fie uvor de spiilat; sii fie c2t rnai uvor pentru a putea fi deplasat cu uvurinp. Coviltirul se ridicii numai h caz de ploaie. in rest, c%xciorul se tine deschis, pentru a se asigura o bun5 ventilaiie. Accesoriile decorative (perdelufe, funde etc.) sunt inutile vi neigienice. C2nd pikintii locuiesc la etajele superioare ale unui bloc se alege un c%xcior pliant care poate fi transportat cu liftul. In ultimul timp se v h d multe modele. Unele din ele sunt complicate vi greoaie. Se vor alege cele rnai simple, uvoare, reglabile h funcfie i de v2rsta copilului v de nevoi (locuing la etaj, transport in mavin8 avezarea sugarului in diferite poziiii: culcat, semiqezhd, vez2nd etc.). CPntarul pentru sugari este necesar pentru m M e a crevterii greudiii in primul an de via@ (in primele luni, c2ntiirirea se face siiptiknhal, iar dupii 8 luni, in fiecare lung).

Fig.2.4 - Masa de i n e a t cu tliblia in "covatli".

Este obositor vi chiar &uniitor pentru liiuz5 sii se aplece intr-o pozi@eincomodii pentru a ingriji nouniiscutul vi sugarul. Pe mas%se pot pktra la indemhii scutece de schimb, mici obiecte necesare h orice moment; se realizeazii astfel o economie mare de timp vi de eforturi pentru mamii, iar pentru sugar un plus de securitate (nu va fi liisat go1 pentru chtarea unui obiect; dacii este rnai mare se poate riisuci vi ciidea jos). Masa de hfivat se avazii in apropierea covului (patului) copilului, intr-un loc ferit de curenfi.

Pregiitirea obiectelor pentru infiivat vi acoperit sugarul ar trebui acute sau procurate de gravida pe indelete, cu c2teva siipth2ni inainte de navtere. In situatia in care nu s-au Bcut nici un fel de pregiitiri, tatid trebuie sii injghebeze un trusou necesar la ievirea din maternitate. Cumpkiiturile se vor face in funcfie de anotimpul in care se navte copilul (vara, iarna). Se aleg obiecte din bumbac $i din l h k Pentru nou-n5scu~ cu keutate mic5 vi mijlocie la navtere, se cumpikii obiecte cu mikimea de 0-3 luni. La nou-niiscuiii cu greutate mare (peste 3 500 g) se procurii de la inceput obiecte cu mikime de sugar de 3-6 luni. Este bine sii se cumpere un n u m k mic de obiecte pentru cii sugarul crevte repede: 10 cm in primele trei luni. Pentru familiile hstiirite sugerikn unniitorul trusou: - un set de chilog scuqi, absorbanti, denumifi vi la noi h prii "Pampers" (vezi "Scutecele"); - 6 "bodys", folosit vi la noi in prii tot cu denumirea englezeascii vi care consd dintr-o chiivu@ cu m2necii scurtii (rar cu mhecii lungii) care face corp comun cu un chilot scurt, acoperii trunchiul vi chilotul

absorbant, fiind fixat intre coapse cu 2-4 capse sau nasturi; - 2 bonete de bumbac; - 2 perechi de boto~ei; - 3-6 ciimqute; - o piiturii pentru acopent; - o ciiciulitii de 1Bnii ~i o "canadianii" cu glugii in anotimpurile riicoroase; - pentru donnit: o c h a $ i cu mBnecii lung5 ~i cu deschidere in fat; sau un sac de dormit din material subtire (vara) sau matlasat (iarna). De asemenea, se vor procura obiecte pentru baie (vezi pag. 77) ~i pentru alimentatie (vezi pag. 110). in siiptiimBnile urmiitoare trusoul se va completa cu obiecte necesare plimbiirii (^mbriiciimintemai groasii etc.), e ~ a r f e saci "port-bebe" (fig. 2.5) ~i scaune sau pentru ma~inii (pentru detiniitorii de masinii).

Dacii pikintii nu pot sii-qi cumpere vreun dispozitiv sau scaun pentru maqinii, mama va tine sugarul fn brate. La cobor%e, mama va i e ~pe uva dinspre bordura striizii i ~i niciodati pe partea dinspre carosabil. Indiferent de vkstii, copilul nu va fi tinut pe scaunul din fa$ si nici chiar pe genunchii mamei.

2.1.1.3. Purtarea in brate
Sugarul mic trebuie culcat intr-o pozitie comodii pe spate sau pe o parte (nu pe burtii!). CBnd este luat si purtat in brate, mama trebuie sii fie atentii pentru c5 ii cade capul. El i ~va tine capul intre a 2-a ~i a 3-a lung i si va sta pe Sezut de abia la vBrsta de 6-8 luni.

in figurile 2.6 - 2.9 sunt schifateciiteva variante de h ridicare, de luare qi de iinut sugarul 5 brafele mamei.

Fig.2.6 - Ridicarea ~i luarea sugarului mic in brafe in 3 variante. Se observa grija pentru a-i sprijini capul (a, b, c).

Fig.2.7. - Purtarea in brafe a sugarului mic in 3 variante (1, 2, 3).

50

I

Fig. 2.8. - fntoarcerea sugarului mic. Mama cuprinde cu m2na sGngii u m h l sGng al sugarului, iar cu dreapta fixat5 sub ceafa acestuia tl intoarce pe o parte sau pe bu&.

Fig. 2.9 - Purtarea gi $nerea In brate a sugarului mare (3 variante).

2.2. ingrijirile nou-niiscutului in familie (data iesirii

din maternitate - a 28-a zi de viatg)

Perioada de nou-nhcut (0-28 zile) constituie etapa de adaptare la viala extrauterin5. Este perioada cea mai grea in ceea ce priveqte ingrijirile care se cer din partea mamei, medicului qi asistentei de familie.

Alimentafia, ingrijirea pielii qi crearea unor condifii corespunziitoare ale mediului extern (imbriichinte, camerii corect incdzitli qi aerisitii, adaptarea vie@ de familie la sosirea noului venit, deprinderea mamei sii

observe qi sii ingrijeascii nou-ngscutul) sunt de o importang considerabilii. Mama trebuie sii invefe sii deosebeascii limitele normalului privind starea qi manifestiirile nou-niiscutului. Acest deziderat se impune din primele zile, deoarece in aceastii perioadii au loc o serie de incidente fiziologice (icter, scidere in greutate, erupfii cutanate etc.), iar imbolniivirile au tendintii de generalizare si evolutie rapids. Pe Ilngii acestea, de o important5 mare este cunoaqterea caracterelor neuromotorii ale nou-niiscutului. De la o fiing care d o m e tot timpul, cu o f a g inexpresivii, cu pleoape strlnse, nou-niiscutul ajunge (dupii 3-4 sgptiimlni) sii "vadii", sii fixeze qi sii urmiireascii cu ochii pe mamii sau un obiect care este m i ~ c ala 30-40 t cm de fata lui. Din primele zile se intoarce clnd simte mirosul shului mamei sale sau, uneori, vocea. Puterea de perceptie este inaintea posibilitiitilor motorii. Nou-niiscutul trebuie sii fie urmiirit de ciitre asistenta de familie cu ajutorul mamei, care fiind tot timpul cu el este mai in miisurii sii descopere progresele sau anomaliile de dezvoltare ale sugarului. Numai mama are posibilitatea de "a descoperi" la copil clnd qi cum geme, sclnce~te, {ips, strhutii, se intinde, suge ~i inghite.

Externarea mamei qi nou-niiscutului la termen siiniitos din maternitate, se face intre a 3-a qi a 7-a zi de la naqtere. Laplecare, mama se va informa de la medicul pediatru care a ingrijit nou-niiscutul despre urmiitoarele: a) greutatea ~i lungimea nou-na"scutu1uila nagere si la plecarea din maternitate; b) ama"nunte despre alimentatie (orarul; dacii nouniiscutul a primit qi altceva in afar2 de laptele de mamii; d a d s-au intlmplat dificultiiti de alimentatie etc.); c) daca' s-au aplicat tratamente medicale noun6scutului (ce medicamente, ce doze, durad, de ce ); d) ce scor Apgar a obfinut nou-niiscutui in momentul nqterii; e) daca' nou-na'scutul a necesitat manevre de reanimare (administrare de oxigen, internare in sectia de reanimare) sau dacii a prezentat vreun semn de alarms (convulsii etc.); f) daca' afost vaccinat B.C.G. si cu vaccin impotriva hepatitei B;

g) daca' s-a administrat vitamina D3 (sau Dl) in si ce doza'; h) dacii in perioada respectivii au fost infectii (diarei, infecfii stafilococice cutanate, infecfii respiratorii etc.); i) dac2 s-au efectuat testele pentru depistarea fenilcetonuriei ~ i l s a u mixedemului. a in vederea primirii acasii a sofiei qi copilului, tat21 mai are de Ecut urmiitoarele: - Se va sEtui cu medicul de familie qi cu asistenta de ocrotire de la dispensarul teritorial de copii asupra urmiitoarelor probleme: a) pregiitirile necesare pentru transportul mamei qi nou-niiscutului acasii (mijloc de transport, obiecte necesare inE~2riiqi invelirii nouniiscutului); b) obiecte necesare pentru ingrijirea nouniiscutului la domiciliu ( c o ~ scutece etc.); c) fixarea , locului unde va fi instalat copilul in locuing; d) modul cum trebuie sii se comporte cu mama ~icu nou-niiscutul; e) indicatii despre alimentafia sugarului qi Iiiuzei. - Va apela la o rudii apropiat2 care sii o ajute pe Iiiuzii in primele s2pt2imlni dupg naqtere. Practic qi psihologic, dupii experienta noastrii, mama sotiei este persoana cea mai indicatii. - Paqnic, dar hoGrlt, va lua toate miisurile pentru excluderea oric5ror vizite inoportune f primele zile n dupii reintoarcerea sotiei ~i sugarului din maternitate. - Chiar d a d p h i i acum nu a Ecut-o, tatiil este dator ca, de acum inainte, cel pufin in primele luni de via@ ale sugarului, s2 se ocupe de toate problemele de aprovizionare ale familiei ~i sii se integreze in toate treburile de gospodiirie interioarii. Primele zile dupa' venirea din maternitate. Dacii totul a decurs normal, mama ~i nou-niiscutul sunt externati din maternitate clt mai repede, de obicei inceplnd din a 3-a zi dupii naqtere. Este un mare avantaj clnd mama qi nou-niiscutul sunt aduqi clt mai repede in familie, unde este locul cel mai potrivit pentru adaptarea nou-nibcutului ~i pentru noua misiune a mamei. Instalarea secretiei lactate, legiitura permanents mamiicopil, uniformitatea mediului inconjuriitor, ingrijirile fiicute de aceeaqi persoan2 qi evitarea infecfiilor intraspitaliceqti sunt clteva din avantajele aducerii precoce a mamei ~i copilului in mediul familial.

Z i l e l e si s ~ p t b m 6 n i l e care umeaz& sunt cele rnai grele.
fn prezent, in fara noastrii, toti copiii se nasc in maternitate. Datoritii acestui fapt, primejdiile care
, .

phndeau pe mam5 ~i nou-n5scut in momentul naqterii, prin lipsa de asistent5 medical5 ~ide conditii de igienb, au d i s p b t . Ceea ce face statul pentru asistenla na~terii trebuie continuat ~i in familie in ingrijirea copilului. in trecut, experienfa ~i superstitiile se transmiteau de la o generatie la alta, iar mortalitatea nou-n5scutilor qi a mamelor era mare. in conditiile vietii moderne cresterea unui copil nu rnai poate fi l5sat5 pe seama "instinctului matern". Cei doi parteneri, tat51 ~imama, trebuie s5 fie constienti c5 "misiunea de p c n t i " este cea rnai important5 din cadrul existenlei fiec5ruia dintre noi. Dac5 nu a Ecut-o phn5 acum, tat51 copilului este dator s5 anunfe medicul de familie de la care mama va primi indrumikile necesare. Chiar din a doua zi, mama si nou-ngscutul vor fi vizitafi de c5tre medicul de familie sau medicul particular qi de asistenta de ocrotire. Medicul de familie examineaz5 in mod periodic sugarul. Chiar dac5 este s5n5tos, once copil trebuie urmilrit de medic. Nou-n5scutii s5n5tosi sunt examinafi la domiciliu, sugarii s h 5 t o ~ vor f i d u ~ la cabinetul i i medicului de familie. Acesta va urm5ri greutatea, dezvoltarea motorie qi psihic5, va fixa alimentatia qi va elabora un plan de prevenire a imbolniivirilor (administrare de vitamine, vaccinilri, d i r e prin aer, soare si exercitii fizice etc.). Caietul copilului 0 muma' tdna'ra' are o multime de intreba'ri de pus medicului ~iasistentei de ocrotire. Acestiu vor da, verbul $.i in scris (intr-un caieb special), indicutiile corespunza'toare; in acela~i caiet mumu vu nota toute intrebu'rile,pe mu'suru' ce-i vin in minte. Pe copertu caietului se vor nota: numele si prenumele copilului, evolutia sarcinii, data naqterii qi a ertaminkii din maternitate, greutatea ~i lungimea la navtere, perimetrul cranian, scorul Apgar, maternitatea in care s-a nsscut, data vaccinzi cu B.C.G. qi impotriva hepatitei B, precum ~i administrci primei doze de vitamina D. Ambii p5rinti vor nota observatiile lor despre sugar, iar lunar vor face un bilanf a1 progreselor observate ( c h d a plAns cu lacrimi, primul zAmbet, ziua in care a "finut" capul, cAnd a stat in Sezut, primele silabe si cuvinte pronunpte, eruptia primilor dinti etc.), datele la care s-a administrat vitamina D, vaccin5rile, internilrile in spital etc. Recomandiirile medicului ~i asistentei de ocrotire se fac in scris. Cel rnai bun medic a1 unui copil este

acela care-1 vede tot timpul. Experienta a demonstrat c5 urm5rirea medical5 regulat5 asigur5 depistarea precoce a devierilo~ la dezvoltarea normal5 a de sugarului. in acelasi timp luarea de m5suri la primele semne de imboln5vire evit5 catastrofele ce pot surveni in existents unui sugar. Modific5rile continutului alimentatiei, orarul meselor , modalit5lile de ingrijire ~i de educatie se vor stabili impreun5 cu medicul de familie. fncrederea in medic. Mama nu trebuie s5 se jeneze s5 pun5 orice intrebare medicului, chiar dac5 unele par simple sau ridicole. Cadrele medicale sunt obligate s& o ajute pe mam5 ~i s5 l5mureasc5 orice nedumerire. Teama de a nu indispune pe medic nu trebuie s5 retin5 pe p5rinti de a solicita asistenta medical& dac5 in starea sugarului a ap5rut ceva nelini~titor. Sh5tatea copilului este mai presus de orice. Rolul usistentei de ocrotire. De la asistenta de ocrotire mama va cere toate sfaturile practice de care are nevoie. Asistenta de ocrotire va indruma asupra felului cum s5 "instaleze" pe noul venit, va r5spunde la toate nedumeririle mamei, ii va demonstra cum se ingrije~te ;cum se alimenteaz5 sugarul. Observatiile ~ i ~i sfaturile se consemneaz5 in caietul copilului. Va tine leg5tura cu medicul de familie ~i va pune in practic5 recomandgrile acestuia. Pe lhng5 sfaturile medicale propriu-zise, asistenta de ocrotire va inv5fa pe mamele tinere cum s5 organizeze munca, cum s5 foloseasc5 bugetul familiei, cum s 5 - ~ i aranjeze casa, pe scurt va deveni chiar un element de civilizare acolo unde este cazul. Asistenta de ocrotire va indica familiei tot ce este necesar, de la "trusoul" sugarului pAn5 la alimente ce trebuie procurate pentru mam5 ~i sugar. Toate acestea se vor discuta de la om la om, cu toat5 sinceritatea, avhnd grij5 de a nu jigni. Ghndurile ~i griijile intregii familii vor fi indreptate in primul rhnd c5tre mam5. De luni ~i luni de zile, organismul mamei a fost adaptat la prezenta Etului. in momentul naqterii intervine o schimbare brusc5. Aceastii modificare biologic5 (hormonal5 etc.) intens5 se produce ca un ~ o cUrmarea cea rnai pregnant5 este . aparitia a~a-numitelor "lacrimi de l5uzie". Este suficient ca nou-n5scutul s5 sug5 rnai putin, ca sotul s5-si exprime cine ?tie ce indoieli despre mam5 sau noun5scut sau ca mama s5 constate c5 nici o fust5 nu-i rnai vine bine, pentru ca s5 verse ~iroaie lacrimi. Acum de

incepe rolul sofului-tat5, care trebuie sii arate inlelegere pentru aceste manifestki de depresiune. Gdnduri pentru ca'snicie. TBnk-a femeie riimdne solia bk-batului ei, chiar dacii a devenit ~i mamii. D e ~ i dominat5 de instinctul matern, ea este datoare sii vegheze, ca ~i pdnii acum, la drepturile solului, sii manifeste a c e l a ~ i interes ~i afecliune pentru el. 0 planificare corect5 a timpului permite mamei sii se ocupe de copil, de sol ~i de ea insii~i. Pentru aceasta este nevoie de putinii incredere in sine; orice marnii se descurcii cu propriul copil. Civiliza$iaa pus la indemha mamei numeroase inlesniri: lapte adaptat, imbriichinte gata confeclionat5 pentru sugar, frigider, ma~inii pentru spiilat rufe, preparate alimentare industriale, mixer, presa de fructe etc., cu ajutorul ck-ora realizeazii economie de timp. Primirea nou-na'scutului de ca'tre frati ~i surori. Pentru un copil sensibil, venirea unui frate sau a unei surori este o sursii de emolie profun&. El este fericit s5 proclame aceastii naStere la toate persoanele pe care le i n t a n e ~ t e la micii sili prieteni (la griidinig sau la ~i ~coalii). Dacii "bebe" este de acela~i copilul rnai sex, mare se socoteqte superior fa@ de acest nou-niiscut. Un frate rnai mic pentru o "sorii mare" (sau invers) provoacii pulinii teamii fa@ de necunoscutul pe care-1 intruchipeazii. Cdnd fratii sunt rnai mari, surpriza dublat5 de pu$inii anxietate nu mai este atilt de profun& rnai ales dacii sunt deja rnai multi copii in casii. Naqterea p a t e antrena o mare tulburare la copii foarte sensibili ~i timizi. Se intdmplii ca in timpul internkii mamei in maternitate, copilul (copii) s5 fie dus in alt5 familie; dacii este dus la bunici sau alte rude apropiate (unde este de obicei riisfifat), reacliile vor fi rnai putin importante; d a d plasamentul se va face la striiini (prieteni), este posibil ca aceasd f n d e p W e sii fie interpretat5 ca o excludere ~i sii-1 tulbure pentru mai multii vreme, chiar dacii tat51 siiu il aduce seara acasii. Copiii intre 2 ~i 5 ani dovedesc o multitudine de sentimente complexe ~i contradictorii (curiozitate ~i interes, gelozie ~i nelini~te, decepjie, chiar ostilitate) care pot fi la originea unor conflicte psihologice. Ei le traduc prin atitudini multiple; rnai intdi, ei se apropie mereu de "bebe", pe care-1 privesc, il ating, il gddil& il ciupesc, din nevoia de a-i provoca reacw. Cel rnai "mic" devine centrul de interes a1celui "mare" care incearcii sKi atragii atentja ariitiindu-i juckiile ~i cwile sale; el lip& cbnd, ceea ce atrage adesea, din partea adul$ilor, o atitudine violent5, de neinleles pentru copil. in aceste

zile ~i in siiptiimBnile care urmeazii, copiii se pot manifesta variat: a) b5ielii care p h i i atunci foloseau olifa incep din nou "sii facg in pantaloni"; b) fetifele (mai ales) cer sii-qi bea laptele numai cu "biberonul", aSa cum i se dii lui "bebe"; in astfel de situalii, pentru a nu le priva de lapte qi pentru a nu l&gi gama de reaclii negative, suntem de piirere sii se accepte temporar aceastii dorint5 de circumstanfii; c) apare sau se accentueazii nevoia de a - ~ suge degetul; d) fn timpul i aliiptkii sugarului, copilul rnai mare vrea sii stea lipit sau chiar pe unul din genunchii mamei; e) alteori (rnai rar, este adevk-at) copilul intre 2 ~i 5 ani are atitudini agresive ~i ostile, ce au loc chiar in prezenfa pkinlilor; . sunt impulsuri imposibil de controlat. La copiii m man' (6-12 ani) pot apk-ea: sciiderea i randamentului ~colar, tendinta de izolare sau de a pleca de acas5, ciiutilnd societate in afara familiei (alti copii de v k t a lor, bunici etc.). & familiile unde copilul unic la pikin9 qteapt5 un friijior, fetifele, pe I h g 5 o mhdrie declaratii peste tot, sunt preocupate ~i grijulii, cu atitudini ~igesturi ce imid pe ale mamei. Chiar in astfel de situa$ii,pentru c5 un copil mic nu are d i s c e r n h h t u l ca de la un gest de mhgdiere sau de fngrijire sii nu ajungii la un act de agresiune pentru cel mic, nouniiscutul nu va fi Iiisat singur in societatea lui (pericol de sufocare, r5sturnarea co~ului, ciidere, administrare de alimente necorespunziitoare, aplicarea de substante cosmetice etc.). Aceste reaclii normale pot fi atenuate printr-o atitudine infelegiitoare din partea pkinlilor. inainte de naStere, se va vorbi copilului cu moderatie, despre viitorul "bebe", ariitihdu-i cii ~i el a fost qteptat la fel in urmii cu cdliva ani ~i ajutiindu-1 la pregiitirea camerei sau colfului pentru cel aSteptat. Un rnie dar, in momentul reintoarcerii din maternitate, m k ~ t &ii e indoialii bucuria de a revedea mama cu un pui de om adormit ~i pldngk-et. Este bine, de asemenea, de a-i cere ajutorul (spunhdu-i cii "este mare") antrenhdu1la mici servicii care il fac sii creascii in ochii lui. A se ocupa de nou-niiscut este o mare bucurie pe care i-o acordii mama sa: s-o anunle cdnd plhge, s-o ajute c h d pregiite~te biberonul sau cBnd fl infa~ii. Mhdria ~i atitudinea lui sunt de-a dreptul induio~iitoare. Din partea tata'lui, ca gesturi de afecliune fa@ de copilul rnai mare, recomandh: a) sK1 mhg2ie rnai mult decdt pe cel mic; b) sii-~i giiseascii timp pentru joc ~i plimbare; c) sii-1 asigure tot tirnpul cii el nu a pierdut nirnic din dragostea p5rinlilor; d) sii-1 felicite

pentru o initiativi rnai mult sau mai pugin fericiti, dar care izvorii~te dintr-o intentie bun$ e) sii tolereze ( ~ i aceasta este mai dificil) chiar regresiunea in dezvoltarea psihomotorie (care este trechoare) qi in comportsmentul general al copilului. In cconcluzie, indiferent de v2rsta fratilor (surorilor) rnai mari, familia trebuie s i faci totul pentru ca ace~tia s i nu aibi impresia c i sunt trecuti pe un plan secundar ~i s i nu adopte fa@de cel mic atitudini preferenfiale. Ajutorul bunicilor. Prima luni dupi navterea copilului este cea rnai inckcatii din viap mamei. Pe I h g i asistenta de ocrotire ~itaGl copilului, este necesar ~iajutorul unei a treia persoane. Oboseala qi surmenajul din perioada de Iiuzie pot avea urm5ri nefaste pentru sinitatea sugarului qi mamei. Este de dorit s5 existe o buni intelegere intre cele doui bunici ale copilului. Acestea se vor sfxiidui sii menajeze pe mama copilului, at& fizic, c8t qi psihic. in primul find, bunicile nu trebuie sii incerce s i dirijeze totul ~i s i o trateze pe mami ca pe un copil. Mama simte c i nou-niscutul este in prirnul rand copilul ei, ci-i aparfine exclusiv ~i c5 este in stare s2-I creascii singurii. Bunicile sunt obligate s3-~i struneasd pomide de posesiune ~i de diriguire, oferindu-~inumai expenenla qi o participare activ2 la treburile casnice, printr-o prezenti discreti ~i agreabili. Tinerii pkinfi, la rhdul lor, trebuie sii tie cii bunicii copilului sunt persoanele care, datoriti dragostei pe care o p o d , oferii acestuia o iilgrijire de care nu este in stare nici cea rnai harnicii persoani s t r h i . & iipsa bunicilor se p a t e apela la o prieteni a mamei pentru ajutor in gospodiirie. fn oricare eventualitate ajutorul cel rnai eficient este asigurat de t t .La epukmea a5 concediului mamei, in locul cre~ei al unei persoane sau strGne, este de preferat ca micul copil s i fie incredinpt bunicilor, chiar accepthd unele compromisuri; ar fi iluzoriu de a se a~tepta bunicii s i respecte toate ca normele stabilite de p5rinti. Dar, oricdt de gre~ite fi ar unele conceptii ale bunicilor in ceea ce prive~te ingrijirea copiilor, ei o fac intotdeauna cu dragoste qi pasiune. De altfel, mul@bunici, dupi pensionare, se obi~nuiesc greu cu inactivitatea; creqterea nepoGlor le dii prilejul de a fi iar folositori, existenla lor cipitiind un continut nou qi un stimul de viati. Ezitele. in prirnele zile dupi intoarcerea in familie, mama ~i nou-niscutul au nevoie de liniqte. Vizitele, oric8t de bine intentionate, nu sunt bine venite inainte de 4-5 zile. Mama qi mu-niscutul nu sunt obiqnuiti cu

noul program a1 zilei, deosebit de cel din maternitate. Mama este noui in rol, adesea suprasolicitati de aliiptare, de ingrijirile nou-niscutului qi de treburile gospodiire~ti. de alti parte, are un psihic labil, este Pe susceptibili de a fi contrariatii de unii nepoftiti sau de discutii ~i interpretki neavenite; cea rnai mici ironie sau critici o rineqte profund. Agitatia produsi de "du-te - vino" a1 vizitatorilor duce la incircarea atrnosferei, cu enervarea mamei, ceea ce face ca nouniscutul s i plangi, sii sugi rnai greu, s i regurgiteze ~i s i doarmi rnai putin. Nou-n2scutul va fi privit de la distang; este interzis orickei persoane (in prirnele zile, inclusiv tatilui qi bunicilor) de a-1 lua in brap, de a-1 s h t a , de a se "juca" cu el, de a-i "vorbi" din apropiere qi chiar de a-1 atinge. Mama trebuie s i fie fermi pentru a interzice un astfel de comportarnent, care, pe l h g 5 inconvenientul de a crea st&i de agitatie, poate duce la transmiterea unor infecjii. Trebuie evitate conversafiile cu vucea prea tare, ceea ce este obositor pentru mamii ~ip a t e trezi pe sugar dacii ora alip&ii se apropie. Aceasti precautie este qi rnai necesarii htimpul alimentatiei sugarului. Convorbirile la telefon, rnai ales daci sunt lungi ~ila ore nepotrivite, pot fi sthjenitoare. De altfel nu este pennis marnei s i intrerupi alimentatia copilului; once bruscare poate declan~a ulterior dificultiji de alimentatie. Darurile. O nqtere este un prilej de a se oferi daruri. Un vechi obicei romdnesc este ca la nqterea unui nepot, bunicii s i ofere bijuterii sau alte obiecte de pret de familie (podoabe, covoare, s c o w , costume nationale etc.). Mai recent, taGl copilului oferi marnei bijuterii (o b r w i i , un colier, un ceas etc.); toate acestea dovedesc afectiunea ce existi intre cei doi soti pe de o parte, iar pe de alti parte legiturile trainice ktre generatii, in cadrul unor tradifii ce dau conpnut qi f m e c vie$ de familie. Acestea nu trebuie s i fie nici obligatii, dar nici singurele manifestiri de bun venit qi de tandrete. Vizitatorii pot aduce flori, dar cu conditia ca rnirosul lor s i nu fie prea putemic. Este bine ca florile s i nu fie prea numeroase sau prea mari, pentru a nu deveni supkitoare. O vazg cu flori la o familie tdniirii este binevenitii. De asemenea, obiecte de *mbriiciimintetricotate cu mdna, jachete, bonete, cticiulite, boto~ei, scutece absorbante, prosoape, truse de toale6 (perie, siipunuri, creme, pudri, forfecuti de unghii), biberoane, tetine etc., fac pliicere ~i sunt foarte utile.

A) Sugarul 'Tn&at" cu "pampers". de aceeavi persoan2. incep2nd de la vksta de 2-4 s2ptAmhi. 2. cu atmosfera de umezeal2 vi cu temperatura inconstant2. mixer.10 . cMi@. imbr. Sugarul are nevoie de uniformitate in ingrijire. sri pedaleze. vi adeseori capul este sprijinit pe unul din obraji.hvelirea $i avezarea nou-nriscutului in pat.in ultimul timp s-a incetAtenit moda "coordonkii". luminos vi linivtit. Ava cum pe alocuri se face o "listA de mariaj" se poate intocmi o "List2 de nagere". ca vi inc2perile cu fum de tigar2. rareori pe spate cu fa@ in sus. 47) c) Aqezarea nou-ndscutului si sugamlui in pat Nou-n2scutul s2n2tos va fi culcat pe partea pe care o accept2. Am intillnit situafii in care rudele vi/sau prietenii se grupeaz2 pentru a oferi un obiect mai important. Nou-n2scutul nu va f i instalat intr-o camer2 in care s2 locuiasc2 numai cu fratele mai mkivor. c b c i o r . D) Pentru somn col$ul s t h g al piiturii se trage spre dreapta $i se bag5 dedesubt. iar pentru rudele mai inst&ite: frigider. De la inceput se va vorbi cu el intr-un limbaj natural. p2turi. iflqatului vi alimentaGei. Este suficient dac2 s2 nu se ocupe m2ng2ierile. cfintar. "convorbirile" se materializeaz. Fig. cu o voce cald5. care are avantajul c2 familia primevte daruri in funcfie de necesitAli. Astfel i se asigud nou-niiscutului un culcw asem5nEtor cu uterul mamei. Cum se invele~te copilul in timpul somnului? Se va folosi o p2turic2 uvoar2 din I h 2 invelitA intr-o hus2 de p h z 2 de culoare deschis2. Nou-n2scutul la termen este in stare s2 intoarc2 capul. Buc2t2ria. va fi ingrijit cu calm vi. botovei $i "body" cu mlneca lung8 este qezat pe priturri (forma ptitraa) P diagonal% n B) Col$ul din dreapta al priturii se indoaie ~i se aduce peste corp pikg sub spatele sugarului: C) Apoi se intoarce col$ul din dreapta al p h r i i in q a fel ca picioarele s5 poat5 sri se mivte. Somnul a) Unde doarme mu-ndscutul? Dac2 este posibil. familiile in care nou-n&cutul locuievte in aceeqi camer2 cu adultii se va alege pentru cov sau pat un loc ferit de curent. ceas de perete. . AceastA formu12 (pentru moment pupn r&phditA) are avantajul c2 evit2 acumularea unor daruri in mai multe exemplare. Astfel. numai prin contactul impus cu prilejul b2ii zilnice. se contraindic2 culcarea nou-n&cutului vi sugarului pe burti4. pe c5t posibil. sunt d2un2toare pentru s2n2tatea vi sornnul sugarului. considerhdu-se ca fiind una din cauzele moqii subite. de linivte absolutA. pres2 de fructe. in ultimul tirnp.fiv2rile. rudele apropiate se informeaz2 reciproc vi aduc daruri pentru a completa trusoul necesar copilului: o garnitur2 cu scutece. Este bine ca familia s2 se obiqnuiasc2 de la inceput motiv de sugar. mavin2 de spaat. de respectarea programului de somn. b) Patul copilului (vezi pag. tl are r. uvor de spaat. este bine ca el s2 aib2 c2t mai devreme o camer2 in care s2 doarm5 singur sau cel mult cu mama.

organizarea ingrijirilor (dotare. 2. ceag dens& pplaie. pe o mas$ un birou. medicul sesizeaz5: starea psihic5 a mamei. a v h d in vedere pericolul de strangulare. in care p&in{ii trebuie s5 fie sinceri.10 a. Const3 dintr-o pies5 lung$. scobit5 la mijloc. orar. exacri in r5spunsuri. r5bd5tori yi convinyi c5 mulfimea de intreb5ri ce se pun este in interesul copilului lor. in uItimul timp au a p h t in comeq o "miniaturii" de mas5 de inEyat. astfel incdt s5 acopere toat5 suprafap mesei. din care s5 nu scape nimic. Aya cum s-a mai spus.3. c yi d. in cadrul unei convorbiri Gcute pe indelete. Este un adev5rat interogatoriu. starea de s5n5tate a p&infilor $i eventual a rudelor apropiate. indoitii. atdt medicul cdt si mama se spala' pe nzciini. persoane etc. iar mama yi examinatorul iyi spa15 yi inciilzesc m&nile. la care particip3 toat5 lumea stdnd pe scaun. iar peste aceasta un cearyaf mare imp5turit in dou5 sau in patru. ingrijirile se fac incomod qi obositor pentru mam5. gradul de educafie sanitar5 yi de preg5tire pentru rolul de p5rinfi.1. un scrin sau o mas3 de inEyat. d a d in familie exist5 annonie yi inielegere. fn timpul cdt a discutat cu mama. sugar@ are nevoie de aer $i lurnini pentru a trG yi a se dezvolta.2. cu manevre simple yi corecte. Medicul sau asistenta de ocrotire. inzestrarea sugarului. acestea stimuleaz3 activitatea pielii. cu calm deplin. Totul se desEyoar5 grab5. de 70-80 cm. cdt yi in timpul noptii. Nu se vor folosi nici un fel de ynururi sau yireturi. un sac de dormit. fnainte de a incepe examenul propriu-zis. metodic. In plus. h funcfie de starea de sGn5tate. mai ales in cursul noptii. fie prin intermediul unei camere vecine). b. impreun5 cu familia. yi de aceea se poate folosi. lavabil.Primul examen medical La venirea din maternitate. deplasabil3. vor alege unde s5 plaseze masa de inf3sat sau "inlocuitorul%i. Aer ~i luminti.3. Ca orice &n@.Pentru nou-n5scut yi sugarul rnic socotim c5 meto* cea mai bun5 este cea schipt5 in fig. peste p5tura cu care se inveleyte dup5 metoda de mai inainte se poate ad5uga o pl5pumioar5 matlasat5 sau cu puf. de starea vremii (nu va f i scos afar5 dac5 este ger. cu gesturi sigure. nivelul de civilizalie yi igien5 a1 familiei. Un bun observator sesizeaz5 foarte multe elemente de diagnostic inainte de a fidezbr5cat nou-n5scutul. Examenul clinic se face dup5 un plan precis. topografia locuintei. deasupra cgreia se intinde o bucat5 de muyama sau de material plastic. matlasat5 cu un material sintetic. Nou-niiscutul normal 2. Inainte de a se culca sugarul. Cum ajunge medicul la concluzia c?i noun5scutul este intr-adeviir normal yi sk5tos? Examenul medical al unui nou-n5scut incepe cu o convorbire care are ca subiecte evolufia sarcinii yi desfgqurarea nayterii actuale. ca o covat5. pikinlii au pe buze ca prim5 intrebare: este sa'na'tos copilul nostru? La marea majoritate rbpunsul este da. mai inalt5 yi cu o suprafag corespunz5toare pentru ayezarea sugarului yi a obiectelor necesare pentru ingrijirea lor. cu prilejul primei vizite medicale. circulafia sdngelui yi toate procesele vitale. sugarul va fi scos la aer. De abia cdnd creyte yi incepe s5 "pedaleze" (2 luni) el se poate dezveli. greqelile de plasare a mobilierului in vederea instalikii mamei yi sugarului etc. de anotimp. Boneta yi c5ciulip nu sunt necesare. cu marginile ridicate. viscol) yi de condifiile in care locuieyte farnilia. Acesta va fi incheiat cu nasturi.) vor fi adaptate parti- ' Toate aceste date sunt de obicei consemate in biletul de externare a1 marnei ~iin fi$a de leggtur5 a nou-ngscutului. In timpul iernii. se inchid ferestrele. istoria sarcinilor $i nayterilor anterioare. numai cdnd este frig (in camera sau la plimbare) se acoper5 capul in funcrie de anotimp yi de vksta copilului. observarea yi ingrijirile sugarului se fac intr-un mod comod pentru mam3 $i medic. ~ c e a i t a acoper5 cu o b5tur5 se obiynuit5. Pe paturile scunde ale adulpor. Se recomanda' sacul de dormit? Copilul doarme liniytit atdt ziua. . Mama este impresionad cum medicul examinator cerceteaz5 toate p3qile corpului acestei mici viet5li. hainte de a dezbr5ca nou-ngscutul. ce s-a i n t h p l a t cu noun5scutul dup5 naqtere'. Organismul inc5 fragil se deprinde Feptat s5-qi pastreze yi s5-yi autoregleze temperatura. Aprecierile medicului yi asistentei de ocrotire despre s3n5tatea nou-n5scutului. se va aerisi hc5perea (fie mutsndu-1 in alt? camerg.

2. Greutatea nou-n5scutului variaz5 mult de la o zi la alta. adic5 la o lung sugarul cint5re~te3 600-4 000 g.2. 2. . absolut necesar celei mai fire@ misiuni a unei existente umane: cqterea ~i educafia urmqilor. sunt necesare cintikiri mai frecvente. Aceasta inseamn5 c5. mamele ?i asistentele de ocrotire nu se vor a l m a dac5 sporul ponderal a1 sugarului nu atinge 750 g in prima lung de via@. Micile neregularitgfi se compenseazg de la sine. I 1 . dac5 este agitat. aprbfundate. Oscilafiile in greutate pot declan~a probleme nejustificate in familiile anxioase. majoritatea noun&cufilor scad in greutate. Indiferent de asigurgrile date de obstetrician ~i de pediatrul din maternitate. Este suficient un singur control pe s5ptiitnin8. &d instruirea de ba& in faranoastrti d d 12 ani de volarizare.Dezvoltarea fizicti1 2. mcut totdeauna la aceeqi or5 ~i cu acelaqi cintar. pozifia in care st2 in pat. zilnica' este neregulata'. 58 Cifrele consratare ranecare cantridre s note' e caietul: intocn aamd 4rLupci i tiile rnted icui u ale Izsisten ocrotire . adulfii in &fie *mrmaficu cunqtinfe temeinice. gradului de instrucfie. Acum. in paginile care urmeaz5 se va da o serie de nofiuni (unele mai complicate. Cre~terea de a) Cre~terea 30 glzi reprezint5 numai o medie cdculad din totalul greudfilor din mai multe zile. credem d se poate pretinde d piirinfii & dewii un bagaj de nofiuni de un nivel mai halt. Este normal copilul? Aceasta este intrebarea pe care a pus-o mama inc5 din maternitate. de tradifie sau de mqtqugiirism ^mgust. cu circa 5. se face totul pentru ca el s5 nu fipe. b) Cdt de des se cdnta're~te? Nou-n5scutul nu trebuie cint5rit zilnic. condifiilor maieriale ale locuinfei. in mod obi~nuit. Recuperarea Dac5 este vorba de un nou-n5scut prematur. Este nevoie ca.3. Crqterea unui copil nu mai constituie o problemii de instinct.Greutatea La na~tere greutatea medie a unui nou-nsscut este de 3 000-3 500 g. manifest2ri anormale). pag 23.Mama @ capiluf cularidfilor familiei. in familie. Din motive didactice.3. h practica de toate zilele acest salt ponderal este rareori intillnit: de aceea. Dacti e :ne ca u FrrurerrrrLure.3. medicul a fost atent la nou-n5scut care urmeaz5 s5 fie examinat (dac5 d o m e . in primele zile dup5 naqtere. h t r e timp. acestei pierderi se face in primele 7-15 zile de via@. prima sosirii uc: r d t i ir ciintan 4 ziua .1.Csntar pentru sugari. C&nd orice h i i r are atiitea cunqtinp din toate domeniile. a c d e m de progres. este adeviirat) ce pot fi utilizate pentru cunoqterea general5 a sugarului ~ipentru depistareaunor manifest% anormale. subponderal sau bolnav. prima lung in creqterea este de 500-550 g. A?a cum s-a ar5tat anterior. Bineinfeles cB progresul ponderal depinde a d t de greutatea de la naStere. medicul. c i t si de sc5derea fiziologic5 in greutate. in manuale se scrie c5 noun5scufii cresc cu 750 g in prima lung. asistenta de ocrotire ~i pikinfii (indeosebi mama) au condifii optime pentru a obsewa ~icunoaSte noul venit. fap.10% din greutatea inifial5. privind atribuwe lor de pkinfi. nou-n5scutul este I5sat c i t mai mult nemi~cat.----m ce inire I ' Vezi Tabelul 1. manevrele rnai brutale (ascultafia regiunii spatelui. Fig. Ordinea examenului nou-n&cutului nu este aceea~i ca la adult. familia r5mine mult5 vreme cu aceast5 intrebare obsesiv5 exprimat5 fafg de orice medic ce examineaz5 copilul in cadrul familiei. unele manevre in cadrul investigafiilor neurologice ~i examenul gurii) se fac la urmg.

3.12 .3. Talia (lungimea) Talia (lungimea)medie este de 50 cm. I Fig. in medie este de 34 cm (egal5 cu perimetrul cranian). perfect orizontal qi fix2ndu-i lirnitele lntre cap qi t5lpi cu dou5 c%i copertate.5. 2. C2nd se pip5ie sau se apucaintre degete pielea impreun6 cu tesutul grasos de sub piele. 2. ce revine repede la starea inifialg.4. b) Perimetrul toracic este egal sau mai mic cu 2-3 cm dec2t perimetrul cranian (in medie 32 cm).Mdsurarea lungimii sugarului in familie (cu doug carfl ~i cu o panglicl metricl). la sugarii cu diaree gravii. avem o senzatie plZcut5 de tesut in stare de tensiune. Pielea Fig. Pefimetre a) Perimetrul cranian se misoar5 la nivelul cel mai mare a1 circumferintei capului. tonusul mu~chilor membrelor inferioare fiind crescut.coccis este rnai precis5 dec2t lungimea vertex-c5lc2i. a) La nou-nriscutii prematuri. Este ceea ce medicii numesc "turgor". cu extreme intre 32 qi 36 cm. Cifrele obtinute sunt rnai putin precise din cauz5 c6 extensia membrelor inferioare nu se poate face perfect.13 . in medie este de 34 cm. iar in familie se poate m5sura cu o panglic5 metric5 prin intinderea sugarului culcat pe spate pe un plan dur. Pielea este catifelat5 $i elastics.6.3. 2. in institutii se m5soar5 cu pediometrul. cu extreme intre 46 qi 54 cm. DistanFa vertex (cre~tetul capului) .Mgsurarea lungimii sugarului cu podiometru $i la nevoie cu o panglic5 metrick 2. elastic.% - - 2. la distrofici turgorul este mult dirninuat sau .

Chnd revine de la maternitate. utilizarea de detergenfi prea energici la spilarea scutecelor ~ i / s a u"limpezirea" insuficient5 dupi spilare ~i fierbere (trebuie "trecute" prin rnai multe "ape limpezi"). fie in urma contagiunii de la al@copii. dupi revenirea din maternitate. apar infecfii ale pielii sub formi de pustule. vinefeali. pleoape superioare. fesutul de sub piele este moale. fie pentru c5 nu se face corect toaleta pielii. i) Eritemulfesier ("opa'reala" sau iritaGa) este pe departe "incidentul" cel mai frecvent ~i rnai supitritor in primele s i p t i m h i de via@. i "ciupitura berzei") se accentueazi c h d nou-niscutul fipi. la cei care au suferit in perioada intrauterini. nou-niscutul este de obicei rnai palid decht in starea de veghe. Poate duce la inflamatia pielii cu r o ~ e a difuzi. la prematur. rnai rnici (uneori ca tiirhple). aqa c i trebuie inytiinfat de indat5 medicul. poate sugera in mod g r e ~ i t . pag. aplicarea de forceps) se pot constata leziuni superficiale ale pielii (ro~eaf5. se d a t o r e ~ t e acumulirii de transpirafie. un turgor bun. mama este mirat5 c i nou-niscutul are o "iritafie la fundulef". pune unele probleme in ceea ce prive~te sinitatea copilului. Singurul tratament este evitarea cildurii fn exces qi. . g) Descuama'ri (vezi capitolul 1. chnd se congestioneazi. La cei la care navterea a fost dificili (prelungit5. . naevusflammens. Ro~eafa este Limitat5 ctiteodat5 la regiunea anali. La prematuri poate fi rnai pronunfati ~i se meniine mai mult5 vreme. Aceast5 r o ~ e a f este produsi de cele mai i multe ori de cauze locale: . La nou-na'scufii din sarcinri depdsitri. De regulri dispar in primul an de viata'. alte zone ale corpului (pe fese fn caz de prezentafie pelviani). mai rar pe nas. care necesiti ingrijiri corecte qi tratament medical prompt. b) Dupi disparifia stratului umed-grisos (vernix caseosa) pielea sufer5 un proces de desicafie (uscare) ~ ica urmare. rnai tiirziu pot fi tratate cu succes de dermatolog. mergtind p h i la aparitia de edeme. pielea este moale. Este g bine s i nu fie tratati. C) Culoarea ga'lbuie a tegumentelordin primele zile de via@este expresia icterului fiziologic (vezi capitolul anterior). Aceste zone r o ~ i ("pete vasculare". in special in jurul gurii. Daci se exciti cu degetele examinatorului o zoni oarecare a pielii pot apiirea Pete mari ro$i pe o parte a corpului rnai mult decht pe cealalti. semilichide. rnici abcese sau chiar furuncule. Pirinfii trebuie s i se obi~nuiasc5 aceste cu erupfii. S-ar putea s%recomande ~i un medicament care s i fie dat pe guri pentru a corecta tendinp la scaune acide. una sau multiple. devenind abia vizibile in timpul emofiilor sau eforturilor. accentuati dupi fipete. o pomadi izolanti care s i protejeze pielea sugarului. fag. la apisare rimtine urma degetului. culoarea roz sau r o ~ i e (eritrodermia nou-niscutului) dispare dupi primele zile de viafi. de chiloti de cauciuc sau din plastic. manevre obstetricale speciale. Confinutul excesiv in api. Poarti numele de hemangioame. dar acestea trec in chteva zile. dar suprafafa cutanat5 este lucioasi. dispare in chteva luni.Mama copiluf e) Petele ro~ii formi de "fragi r o ~ i de pidure". poate. f) Pefrunte. in general. h) Sudamina sau " r o ~ e a p cilduri" apare rnai ales de dimineap ~idispare dupi-amiaza.vi dese. ci numai c5 pielea lui are nevoie de o atenfie deosebiti. sub forma unor mici ridicituri roqii cu vgrful albicios.Scaune acide . Aplicafia de creme agraveazi acumularea de sudoare in canalele sudoripare ~i fenomenul se accentueazi. dispare cu totul. cel mult. fie prin folosirea de lenjerie murdari. dar r i m h toati viata. vom face ~i aici mici sublinieri. in timpul somnului. se intiilnesc relativ frecvent. turgorul este de asemenea diminuat. Uneori. rnai ales pe la cutele pielii. Aceasta nu inseammi cri nu a fost ingrijit cum trebuie. aceasta "persist$' ctiteva secunde (dispare lent) in caz de deshidratare. Aceast5 reac@e cutanati exagerati se datore~te probabil unor deficienfe ale regliirii circulafiei sanguine. se descuameazi in lamele rnai mari sau . Sugarul este rnai pufin afectat decht pirinfii. riu suportatii. sub e de diferite dimensiuni. 31). d) Culoarea albristruie (cianoza) a fefei ~i uneori si a extremitritilor (mhinilor ~ipicioarelor). Numai in mod exceptional cele care sunt la nivelul ridicinii nasului sau pe frunte se Sterg aparent. Pielea nou-niscutului reacfioneazi foarte uqor la excitanfii externi. iar pielea poate fi zbhrciti. dar se poate fntinde la regiunea genitali ~i la partea superioari a coapselor. necrozi de presiune) pe cap.Folosirea. pudraj cu talc simplu. rnai ales de pe abdomen. flasck daci se apuci o cut5 ("plic5") de piele. Medicul pediatru va indica. ceafri. increfiti. se observi uneori pete r o ~ i neproeminente date i de aglomeriki ~i dilat5ri de vase capilare sanguine.

.

dureazii adesea de la clteva ore la clteva zile. deformareaintr-o zonii anumitii este in funcfie de "prezentafia" craniului la naStere. De obicei. pot surveni numeroase mici incidente mecanice la nivelul craniului. foarte simetric. ea se socoteSte tot normalii.). oasele craniului prezind spre margini (uneori ~iin zona boltitii). b) La locul de intllnire a1 oaselor parietale cu osul occipital se poate simti fontanela posterioara'. fn mod normal. De asemenea. Din cele douii unghiuri laterale ale fontanelei anterioare se simte sutura coronark Dacii fontanela anterioarii este minusculii (clt pulpa unui deget) sau foarte largii (4-5 cm) in ambele sensuri. Dupii ce medicul noteazii dimensiunile ~i starea de tensiune a fontanelelor. Fontanela anterioarii are in general form2 rombicii. Aceste deform5ri dispar intr-o perioadii destul de scurt2 ~i nu necesitii tratament. la nivelul suturii sagitale sau a parietalelor pe frontal sau occipital. Aceste inciileciiri sunt frecvente. 2. momentul inchiderii fontanelei anterioare este uneori un motiv de nelini~te.16 . Capiitii dimensiuni ~i rnai mari in hidrocefalie ~i in unele tulbura'ri de osificare. Fontanela mare se inchide rnai tlrziu. cii intre ele nu lasii nici un spatiu. Craniul creSte nu numai in funcfie de fontanele. Dacii fontanela mare este sub tensiune (clnd sugarul este in repaus) ~i bombeaz2. De fapt este vorba de o parte neosificatii a craniului. fontanela lateral% 3. nu sunt motive de ingrijorare ~inu este indicatii suprimarea profilaxiei rahitismului cu vitamina D.Craniul nou-nLcutului: I . numitii popular moalele capului. dupii care craniul i ~reia rapid forma qi suprafafa i . ambele nu sunt inchise la naStere. acestea au ca efect diferite deformiiri sau leziuni traumatice. cu diametre variate de l . Prin palparea craniului se pot simfi douii fontanele (fig. se simt care la palpare. a) La locul de intillnire a1 osului frontal cu cele doug parietale: fontanela mare sau anterioara'. Aceste spafii sunt numite fontanele. ci sunt despqite prin niste ~anturi. ci ~i de suturile craniene. 2. inapoi se poate urm5ri sutura sagitalii. inaintea o r i c h i inceput de travaliu. Dacii fontanela anterioarii se inchide timpuriu (3 luni) ~i dacii dimensiunile craniului sunt normale.Consistenp prea moale sau lipsa de consolidare la nivelul suturilor se intane~te exceptional de rar. La locul de intllnire a1 oaselor craniului nou-niiscutului riimlne clte o micii zonii fuarii substan$ osoasii. deprimarea fontanelei asociatii cu diminuarea turgorului se intllne~te situafii cu pierderi mari de in c lichide: diaree. fontanela anterioarg. dimensiunile craniului. Nou-niiscutul extras prin cezarianii. la nivelul c2reia creierul este acoperit de inveli~urile sale ~i apoi direct de piele. Oasele craniului sunt destul de maleabile. Este rnai micii. meningitii etc. clnd medicul aplicii pulpa degetelor sale. iar suturile ~ifontanelele suficient de suple pentru a permite inciileciiri importante. Aceastii membranii are soliditatea unei plnze de cort. in cursul nasterii.16). apreciazii consistenta ~i elasticitatea oaselor craniului. Fontanelele nelini~tesc adesea pe mamele tinere. in special la prematuri ~i la hidrocefali.5 plnii la 3-4 cm (in cele douii sensuri). Fontanela anterioarii deprimatii ~i asociatii cu diminuarea turgorului constituie un semn de sarcina' depa'Jita'(supramaturare) sau de distro$e intrauterind La sugar.2. Aceste ~anfuri poartii numele de suturi. ~ o caloric. iar spre frunte sutura metopicii. Fig. fontanela mica' sau triunghiulara'. Adeviirul este cii momentul inchiderii fontanelei este foarte variabil. o consisten@ rnai elastic%. Pornind de la fontanela anterioarii. Modelarea craniului. Adesea aceste oase au marginile aSa de apropiate. Cei care se nasc in prezentatie cefalicii ("cu capul inainte") au totdeauna la nqtere un oarecare grad de modelaj a1 craniului ("craniu configurat").Oasele craniului nou-niiscutului nu sunt complet sudate. Clnd nou-niiscutul fipii. se biinuie o creStere a presiunii intracraniene (hidrocefalie. se n a ~ t e cu un cap rotund. inciilecarea cea rnai banalii este cea a unui parietal pe celiilalt. care in majoritatea lor sunt banale. consideratii ca normalii. simetrice sau nu. Se vor urmiiri in dinarnic2. Se inchide foarte repede. fontanela posterioarl. Deformarea craniului este mai accentuatii la nou-niiscutii cu greutate mare. de obicei intre 6 luni ~i 24 luni. va'rsa'turi. Oasele. craniul este rnai mult sau mai putin alungit. fontanela bombeazii putin (fenomen normal).

fontanele mari. dar cu o consistenfii rnai pufin fermii deciit bosa serosanguini. Sensibilitatea la lurninii este prezentii chiar din primele zile de via@.realii.). cursrtl prezenta$iei in pelviene.1. iar pe de altii parte. fn cBteva zile. Hidrocefalia (excesul de lichid din craniu) se caracterizeazii prin miirirea vizibilii a regiunii frontoparietale. care reprezintii zona de dezlipire a periostului. Din con&%. h d capul nou-n5scutului a fost C flectat multii vreme pe un um5r se constad pozifia asimetricii a maxilarului (sau chiar a nasului). Reflexul fotomotor Datoritii compresiunii exercitate in cursul trecerii prin canalul pelvigenital s a u f ~ i manevrelor a1 obstetricale. intinziindu-se spre gat (in caz de bosii occipitalii). Deformafia cea rnai obiqnuitii a craniului in prezentafie cefalic5 este o alungire a bolfii craniului ("dolicocefalie") foarte accentuad. cu un craniu "In ciipiifgnii de zahWr". . 2. Este o anomalie grav5.Fata. revksatul sanguin subperiostal creqte in cursul primelor 24 de ore. cefalhematomul nu poate inciileca o suturii cranianii. la nivelul oaselor patietale.cu o margine bine conturatii la periferia sa. Este produsii prin edem (infiltrafie cu un lichid seros a pielii capului ~i a fesutului de sub piele). congestie vascularii (aflux de siinge) ~i uneori insotiti de echimoze (pat5 neagr5viin5tii la hceput. duciind la constituirea unui cefalhernatom. Constatarea unui astfel de cefalhematom ne oblig5 (medic. piin5 la resorbfia completii a colecfieide siinge. pleoapele se inchid. o presiune puternicii ~i prelungitii a capului pe um5r antreneaz5 o paralizie facialii. contrar bosei sanguine. concomitent. creqtetul capului ("vertexul") este turtit. Rareori. Bosa serosanguiniiiqi are sediul la nivelul "prezentafiei". In mod obi~nuit. Umfliitura este situatii. Este o malformafie grav5. prin definifie. Uneori se giisesc. pe de o parte. percepfla acestei colecfii lichidiene poate fi jenatii in primele ore de bosa serosanguini. Diagnosticul se face cu oarecare intikziere.8. care o fnsofeyte frecvent. de regul5. Astfel. circumferinfa craniului mult crescutii. douii yi chiar trei cefalhematoame. Evolufia este prelungitii. Ciind deformide sunt foarte accentuate ~i se asociazii cu o istorie obstetrical5 kc&-catiinecesitii o observa$e neurologicii din partea medicului. Rareori. Tratamentul chirurgical preconizat de unii nu este lipsit de riscuri (infecfie etc. iar protuberanfa occipitalii (ieqitura osoasii a oaselor occipitale) este proeminentii. dupii infecfiiintrauterine sau &ii o cauzii decelabilii. cefalhematomul este insofit de fisuri osoase. CBnd este foarte mare se poate insofi cu hemoragie sub piele importantii. aceast5 deformare este fkii importanf5 qi dispare in ciiteva s i i p h h i sau luni. Se pare cii aceastii deformare se datoreqk mai mult pozifiei in uter qi nu modelajului na~terii. Bosa serosanguind Este o umfliiturii a pielii capului. 2. Ochii Fafa este rotundii. Ochii sunt de culoare cenuqie sau ciiprui $i nu se acomodeazii. Perirnetrul cranian este mai mic deciit in mod normal. asistenta de ocrotire ~i pikinti) sii supraveghem dimensiunea qi consistenp tumefacfiei rnai ales in primele siiptiimiini de via@. adicii ?n regiunea care a suferit cea rnai mare presiune in cursul naqterii.Nou-niiscutul poate fixa qi urmiiri un obiect colorat sau o lentil5 de ochelati "plimbate" la o distanp de 20-30 cm prin f a p ochilor. Amintim aici ciiteva modificiiri patologice de form5 a capului. ci se aqteaptii sii se resoarbii spontan.3. rnai rar la occipital. Se fntillneqtefn malforma$i ale creierului. Dacii este ca o contuzie (hemoragicii) se resoarbe rnai incet. se poate produce o ruptur5 a vaselor sanguine subperiostale ale oaselor craniului.3. cu semnificafie serioasii: Microcefalia (craniul mic). de rnai multe s5pt5miini (6-12). In general nu necesitii tratarnent. Dacii umfliitura este moderat5 ~ifiicud din edem simplu dispare in 24-48 de ore. Zona fluctuend este foarte bine limitat%.7. apoi galbenii) ~ide pete~ii (mici pete hemoragice). La lurninii vie. suturi larg deschise qi accentuarea desenului venos epicranian. Umfliitura este fluctuentii. deoarece.

implantafia. hipotiroidismul. Richard a1 In-lea s-ar fi nhcut cu dinti. Acest hematom este descoperit intre a 8-a qi a 15-a zi de via@.). Este sesizabil5 c h d sugarul tip2 pleoapa se inchide. Persistenfa anormala' a unei secredii conjunctivale oblig5 pe medic s5 cerceteze dac5 nu este vorba de o impe$orare a canalului lacrimal. forma. Pe marginea gingiilor se v5d c4teodat5 niqte ridicgturi mici perlate (chisturi epidermoide sauperlele Epstein). Medicul recornand5 Stergerea cu comprese sterile inmuiate in ap5 fi& qi r5citi (nu muqetel care contine impurititi) qi procurarea de solutii cu antibiotice. Gatul pare scurt. Globii oculari nu urmeaz5 rota6a capului (ochi de p5puq5). Fata este asimetric5. gura este "strhbii". testul se repeti timp de rnai multe zile. roqii. aer rece). cartilajele pavilioanelor. Personal. cu tratament local susfinut in decurs de c4teva s5ptiImhi (rar luni) se ajunge la permeabilizarea canalului lacrimal. care se simte in grosimea muqchiului sternocleidomastoidian. i este prezent: pupilele se retracti la proiectarea unor raze de luminL Henwragiile subconjunctivale neliniqtesc pe marn5. ca: trisomia 21 (mongolismul). in caz de antecedente farniliale de surditate. Chiar dac5 se rnai indic5 de vreun medic. Se mitreqte progresiv p4n5 la 2 luni qi apoi se micqoreaz5 qi dispare spre 7 luni. La un zgomot puternic qi brusc nou-n5scutul inchide ochii (reflexul cohleopalpebral). ceea ce determina' o oprire a scurgeA~i lacrimilor ~i secundar influmafia conjunctivelor In general. Ludovic al XIV-lea. Sunt normale. sectionarea se va face de c5tre un otorinolaringolog.Mama copt'Iu1 Parakizia faciala' survine dup5 o naqtere dificil5 $i traumatic5 (forceps). Variaz5 mult de la un copil la altul. Limba mare sugereaz5 boli moqtenite. Richelieu.3. in trecut se practica relativ frecvent secfionareafr4ului limbii. Frau1 limbii este un fel de band5 de tesut situat sub limb5. deoarece este un gest chirurgical care poate declanqa o s4ngerare prin r5nirea arterei linguale sau leziuni ale canalelor Wharton. simetria. Urechile Se controleaz5 m5rimea. 2. de icter intens. de boli ale embrionului qi fitului. nu am indicat vreodatil sectionarea fr4ului limbii. in jur de 2-4 luni. Strabismul (se uit5 "cruci$"' este frecvent qi nu trebuie s5 neliniqteascg pe pikinti. Hannibal. Dac5 existi. Impiedic5 adeseori alimentatia la s h . Mazarin. Diagnosticul de surditate trebuie pus c4t rnai timpuriu. Se impune depistarea surdita'tii. Medicul va instrui pe mam5 . Ba'rbia este inapoi (retrognatism). Dispare dup5 vksta de 6-9 luni. medicul poate descoperi ofisura' a boltii palatine (fant5 care str5bate "cerul gurii"). in prealabil se recolteaz5 secretia ocular5pentru decelarea germenilor microbieni qi testarea la antibiotic.3. Tremur5 la cei rnai mici stimuli (plhs. pliurile. Conjunctivita (inroqirea mucoasei conjunctive. La palparea muqchilor sternomastoidieni se p a t e constata un hematom (o ingroqare de mikimea unei miisline). 2. Este greqiti pkerea c5 fr4ul scurt al limbii int2rzie aparifia limbajului activ. Iulius Cezar. Rar se impune o mica interven6e chirurgicalg (destul de laborioas5) care are ca scop desfundarea canalelor lacrimale. Aceste pete de s h g e . de culoare gabuie. Napoleon. Este inutil s5 fie scoqi. vizibile pe albul ochilor sunt frecvente qifa'ra' gravitate. in general dispare in c4teva s5ptiIm4ni. de anoxie (lips5 de oxigenare a creierului). cu lipirea pleoapelor) este mai des i n a i t i . Sunt dinti de lapte normali care cad in perioada neonatal5 sau persisti p h 5 la vksta c5derii normale. Gura Dinfii. scurgerea unor secretii purulente. glaucom congenital etc. Ele regresea5 spontan fa'ra' tratament. De cele rnai multe ori imperforarea canalului lacrimal este la un singur ochi. Pediatrul caua in mod sistematic unele boli ale viizului (microftalmie. Exceptional de rar se pot descoperi unul sau doi dinti incisivi mediani inferiori.9. in caz de indoial5.10. o jum5tate de frunte nu se increteqte. pentru a se incepe o educa6e specializat5.

asupra manevrelor ce se fac de mai multe ori pe zi pentru a evita formarea torticolisului (capul este kclinat pe o parte.3.Dacii nu este reductibil5 va trebui operatii spre 3-4 ani. Rareori apare surpriza de a se palpa o gyg. Preputul aderii la gland. Herniile inghinale. in continuare cicatricea se retract5 qi se invagineazg. anomalia regreseazii spontan.3. starea preputului (pielea care acoperii glandul). deoarece la vksta adolescentei sau la cea adultii se poate canceriza. miisuratii la nivelul ombilicului. Restul cordonului ombilical cade spre ziua a 7-a . Ombiicul.3.1 2. Ectopia testiculara' sau criptorhidia. care constituie mu~chii abdominali. laterale sau mediane. Acest gen de hernie nu se stranguleazii niciodaa. Dispare spontan in c2teva siptikiki. Vindecarea spontan5 se face odat5 cu dezvoltarea musculaturii abdominale. herniae inghinale cu dimensiuni mici sunt greu d e diagnosticat. Palparea claviculei permite sii se depisteze o eventual2 fracturii survenitii in cursul unei na~teri acrobatice. in general dispare in c4teva luni. iar biirbia este intoarsii spre partea opus5).a 10-a (vezi capitolul I). De cele mai multe ori. Tratamentul este chirurgical qi se efectueazii in jurul viirstei de un an. fig. Coboriirea testiculului nu se poate realiza decQ pentru un moment sau deloc. mai ales dac5 mama a absorbit iod. Nu necesitii vreun tratament. Diverse metode de corectare (moneda'mtalica' fiat6 cu o ban& de leucoplast etc. 2. C2teodat5 se pot observa mameloane supranumerare. Nu se storc.8. Puncga este interzisii. rar persist2 piing la 4-5 ani. din care in 70-80% din cazuri este unilateral%. Circumferinp. C2teodatii se 1 simte polul inferior a splinei. Pielea r k 2 n e . Toracele Clasic. 3 1. La copil. Hernia ombilicala" este destul de fiecvent5. 1. Circumferinta toracelui se m5soari la nivelul mameloanelor. Tennenul desemneazii faptul cii unul sau ambele testicule au sediul permanent in afara pungii scrotale. Sub acest tennen se intelege ieqirea unui organ intraabdominal (intestin etc. din team5 sau din motive estetice). Hidrocelul regreseaz5 fkii tratament in marea majoritate a cazurilor. 2.1 4. este mai mic5 sau egalii cu a toracelui.) sunt inutile. Ficatul se palpeazii la marginea coastelor. Locul de joncfiune a cordonului ombilical cu abdomenul trebuie examinat cu atenfie de c5tre medic qi asistenta de ocrotire pentru a verifica dac5 o poqiune a intestinului nu apare la baza cordonului (omfalocel). Se vindec5 f2r5 a necesita vreun tratament. Organele genitale Organele genitale externe la btiiefi. deseori inchisii la culoare timp de c2teva zile. Se cautii fistule sau chisturi congenitale ale gStului. aceasta se poate practica. dup5 c5derea cordonului r h h e un mugure care se arde cu un creion de nitrat de argint. Inima se ascultii cu atenfie pentru a depista un eventual suflu. Este relativ frecventii.13. in general congenital. Circa 1% dintre b ~ e tsunt purtgtori ai i acestei anomalii. Radiografia toracelui poate pune in evident5 un timus mare. Abdomenul Abdomenul este suplu. CiiteodatA. vreo manevrii. toracele se examineaz5 dup5 ce s-a terminat cu capul qi g2tul. de multe ori insii le depiiqeqte cu 1-2 cm.) sub piele printre fasciculele musculare. Aqa cum s-a ariitat la pag. acest interstifiu este. Un hidrocel este responsabil de o pun@ voluminoas5. D a c i piirinfii solicit5 interventia chirurgical2 (din grabii. Dimensiunile penisului qi ale pielii scrotale variazii mult. 2. Se va controla pozifia orificiului prin care se scurge urina. in practicii se incepe cu frecvenp respiratorie (in jur de 30-40 pe minut) qi numikarea biiWor inirnii (120-140 pe minut). La nou-nGscut. care evocii o bod5 moqtenitii a inimii. foarte des se constatii o umflare a mameloanelor la ambele sexe.

fn Statele Unite vi Germania. La evrei vi arabi. Mama va fric6ona uvor marginea extern5 a picioarelor cu o perie cu peri uzati pentru a stirnula*muvchii laterali vi a redresa activ pozifia picioarelor. &5 efort si fii1-5dureri. Pentru prevenirea piciorului plat vi stimularea mi~cirilor picioarelor vi gleznelor este bine ca mama s5 "gldile" (nu masaj ap5sat) tiilpile sugarului.1. Prin mivcare. Aceasti pozitie este reductibilri: Se datorevte unei hipotonii (tonus scizut) ligamentare care favorizeaz5 men~nerea piciorului in pozifia fetal5. Organele genitale la feti~e.Anomalia este mai frecventi la fetite. Este important s5 fie descoperit5 clt mai precoce. estefiziologicri: Dac5jetul urinar se proiecteaz5 la distant5 qi este continuu nu este necesar5 vreo tentativii de eliberare a prepuplui. intre 1 vi 4 ani. Unii sugari circumciqi de persoane incompetente r i r n h cu o oarecare invaliditate (preputiu zdrenpit. cu prepupl retras. Dup5 al treilea an de via@. nou-n5scutul se poate zg2ria.Buzele (labiile) mici sunt voluminoase vi clitorisul ievit in afar5. in condifii civilizate. L w i a congenitala d e sold Anomalia cea mai de temut este o luxa$ie congenitala' de fold. prepupl penisului este in majoritatea cazurilor fixat pe gland vi nu se las5 tras inapoi. "Picioarele plate" constituie un lucru normal la sugar. Din contr5. circumcizia este obligatorie (face parte din practicile religioase). destul de des. In continuare. &5 risc de infectie cu conditia unei igiene corecte. cu experien@. fn Anglia nu se face nimic in primii 2-3 ani de via@. care poate fi unilateral5 (de o singur5 parte) sau bilateral5. dac5 p3rintii nu mai reuvesc s5 acopere glandul. fiind vorba de un fenomen normal. eviandu-se rnai t k i u folosirea inc51@mintei ortopedice.3. cicatrice vicioase). zona respectiv5 va fi bine uscat5 qi eventual cremuit5. penisul va fi sp5lat de 1-2 ori pe s5ptimln5. Decalotarea prea timpurie p a t e declanva shgerarea mucoasei. Pielea de sub penis vi scrot necesit5 o cur5tire atent5. Datoriti transmiterii hormonilor materni apare criza genital5 care const5 intr-o secretie vaginal5 alburie sau slngerlnd5 asociat5 cu umflarea mameloanelor din care rareori se scurge un lichid l5ptos ("lapte de vr5jitoare"). dep5vind vlrfurile degetelor. Cu aceste unghii. De subliniat c5 circumcizia trebuie Ecuti de un chirurg de copii. Numai atunci c h d exist5 suspiciunea de infectie urinar5 sau mictiunile sunt inso~ite durere. acest gest este insotit de riscul de parafimoz5. La naStere. Mamele nu au motive s5 se nelinivteascii. se poate constata c5 picioarele sunt 'Yntoarse in5untru" ( m t a tarsus varus). medicul examineaz5 membrele. lungi. Nu suntem de acord cu tentative viguroase de decapsulare avlnd in vedere datele anatomice vi observa6a c5 decalotarea se face uvor. Mlinile sunt durdulii. uneori. infecfii.Mama @ copilul La bdieti necircumciqi. * 2. Soldul este "luxabil" datorita intkierii dezvoltkii capului femural. La membrele inferioare. Labiile mari sunt putin dezvoltate vi nu acoper5 vulva. Degetele par scurte. De subliniat atdt mdinile cdt ~i picioarele sunt reci. Dup5 aceea se incearc5 s5 se retrag5 prepupl hapoi cu scopul de a sp5la prepupl cu ap5.fimoul. deoarece am asistat la infectii vi slnger5ri dup5 interventia chlrurgical5. Perna grikoas5 a picioarelor & impresia fals5 c5 picioarele sunt plate. i n Franta se evit5 decalotarea prepuplui pln5 la 4 luni. lucioase. urletele sugarului. In lipsa periei in acelqi scop se maseaz5 marginea extern5 a picioarelor vi gambelor insotite de mivc5ri de flexie ~i rotatie a gleznelor. Aceste manevre pot fi acute de rnai multe ori pe zi. Dup5 aceea. pllnsetele mamei vi. cu unghii moi. La noi in tar5 mulei medici recornand5 decalotarea precoce vi dac5 nu se reuqevte apeleaz5 la chirurg pentru circumcizie. dac5 nu sunt t5iate. deoarece in aceste zone se produc uvor r h i .15.dup5 ce s-a ajuns treptat la decalotare total5. laxit5tii articulare qi obliciti~ii bolfii cotiloidului. picioarele ajung pe axul gambei. Cu toate c5 sunt clteva semne clinice pre~ioase(manevra . se insist5 asupra necesiti~iicircumciziei. agitafie sau jet urinar de discontinuu. se impune consult chirurgical vi eventual circumcizie. Clteodati este nevoie s5 se plaseze o band5 de leucoplast pe piele cu scopul de a menfine picioarele timp de clteva ore in pozitie corectii. gr5sute vi cu pumnii inchivi.

Descoperirea unui qold luxabil impune un tratarnent imediat. exercirii de recuperare.o atelii cu inele care cuprinde str8ns coapsele qi le reunevte printr-o tijii de lungime variabilg. sindactilie (lipirea degetelor). in lipsa acestora.Sistem special de irnobilizat fn displazia de $old qoarl. Micile anomalii (degete inegale ca lungime. ortopedic qi adesea chirurgical. iar rezultatele r h h nesigure. c8t mai curhd. Piciorul strdmb varus equin este o rnalformatie gravii care constg.numai urma'rirea in timp ~i radiograjia ~oldului precizeaza' diagnosticul. fn 90% din cazuri. Cgteodat2 trebuie presupusii vi o origine genetic% Tratamentul trebuie sii fie precoce: el este complex qi prelungit cu exercifii de recuperare. Aceastg deformare se datoreqte. de-a lungul cel corpului. anomalii ale dermatoglifelor (amprente palmare) intrii uneori irr descrierea multor aberarii cromosomice. o corecrie chirurgicalii.pentru a verifica poziGa bung a capului femural h scobitura articularii. 2. Normalizarea deformibilor inniiscute ale qoldului este cu atfit rnai rapidii. Dacii mama observii diferente fn modul cum sugarul iqi miqd membrele inferioare in articulaiia yoldului. prin hfiiqare cu un scutec lat intre picioare.. se aplicg aparate gipsate ce se schimbii periodic in pozilii care sii corecteze deformarea in mod definitiv. La 4 luni semnele clinice sunt rnai bine conturate. sumenit2 in cursul unei naqteri dificile. Se vor incepe. intins qi rotat spre interior. . tratamentul devine mult mai delicat. unei pozi@i proaste a Btului fn uter. m$na este in pronatie.Ortolani). . iar degetul mare este acoperit de celelalte.Acesta const2 fn indephkrea (abducfieforfat2) a coapselor la 90°. Aceast2 aparaturg trebuie piistrat2 cel pu@n 3-6 luni. Uneon. in timp ce brawl sbiitos se mi~c$ bolnav riimhe imobil. radiografii repetate ~i mai ales colaborarea lor pentru a pune in practica' un tratament aFa de lung ~i de chinuitor pentru copil. asimetrii de pozitie qi de flexie ale coapselor. Cgnd diagnosticul este Bcut rnai tbziu (6-10 luni). dacii este posibil prin rnijloace uyoare qi bine supartate: . ap5irhd oric8nd in primele 6 luni de via@.in cazurile mai grave sau in care pgrintii nu respect2 tehnicile rnai sus-amintite. luxaria necesit2 un tratament lung qi complex: 6-10 siipt2mhi de irnobilizare completg. Piciorul a fost prins fntre fesele fiitului gi peretele uterin intr-o pozitie anormalii de extensie qi s-a dezvoltat prost. grosime.17 .o pemii speciall fixat2 de un chilot prevrlzut cu bretele (fig. Trebuie sii se facg o radiogrxfie . 2. dificultiiti ~ 2 n d incearcg sii roteze sau sii h d e p a e z e membrul inferior. . asimetrii ale cutelor (pliurilor) coapsei. Copilul se sprijinii pe degete qi pe marginea externii a piciorului. va consulta medicul pediatru qi un ortoped de copii. timp de rnai multe luni. qoldul fiind in extensie continug. apoi numai noaptea. astfel inc8t coapsele sii fie in abduclie (dep-te). 0 acfiune de prevenire qi de corectare a defectelor uqoare ("displazii fi-uste") se obtine prin utilizarea corectii qi permanents a scutecelor de tip "Pampers" sau. Am insistat asupra acestei anomalii. Mai tiirziu. mai intgi ziua c8t qi noaptea.17). mobilitate) nu au semnificatii deosebite genetic qi nu necesit2 vreun tratament. cu cfit depistarea qi tratamentul survin rnai precoce. Malformavie degetelor de la mdini sau de la picioare capgtii din ce in ce rnai mult interes din punct de vedere genetic: poliaizctilie (mai multe degete). Diagnosticul este evident chiar de la naqtere: miqccle bratelor sunt asimetrice. cu tonus crescut a1 tuturor muqchilor qi cu retractia tendonului lui Ahile. Paralizia plexului brahial este legat2 de o alungire a acestui plex nervos. pe lhgii strgmbarea piciorului. uneori. apoi 4-6 luni de imobilizare in aparat gipsat qi. tot timpul ("24 de ore din 24 de ore"). aceastg deformare poate scgpa chiar unor medici experimentati. Fig.at8t inainte c8t vi dupii hceputul mersului . Radiografiile pot preciza diferite anomalii ale falangelor sau oaselor mici de la mhii sau picior. in rotirea spre spate. .diverse alte dispozitive sau "aparate" care asigurii poziriile corespunzgtoixre.vi greu de convins ca' diagnosticul luxafiei congenitale de $OM implica' dificulta'6 de diagnostic clinic. Semnele clinice pot lipsi la naqtere. deoarece am intdlnitpa'rin@ care sunt nedumeri@.

2) Depistarea anomaliilor cerebrale va fi fiicutii cu atenfie la tofi nou-niiscufii. simptomele variazii pufin in cursul primelor 10 zile. Este de subliniat ca' medicamentele primite de mama' in timpul na~teriipot modifica mult ra'spunsurile la stimuli ale nou-na'scutului in primele ore. Dupa' naFtere mama va relata medicului orice manifestare anormala' ce apare la nou-na'scut. Dacii pl2nge sau este somnolent. Boli metabolice Detectarea bolilor metabolice fine aproape in exclusivitate de resortul medicului. lor 2. Este evident ~i demonstrat cii stbile de suferinfii cerebral2 gravii continua de cele mai multe ori o suferinfii fetalii acutii. t o t u ~ i . Acest examen pennite sii se aprecieze eventuale tulburbi.3. iminte de termen (prematur). care uneori este greu sii fie stabilitii cu certitudine. . mai ales atunci c2nd s-au constatat unele tulburiiri. icter prelungit etc. Copilul este bine dezvoltat mintal P Aceastii intrebare vine in mintea oriciiror piirinfi din momentul naqterii ~i persist2 luni ~i ani de-a r2ndul. se observii adesea o agravare qi apoi o recuperare dinamicii evolutivii. ingrijind ~i supraveghind in permanent2 copilul. avorturi spontane. hipertrofc (prea mare). care. 29). din contra. care la examenele clinice incearcii sii depisteze orice manifestare anormalii (discretii sau care apare cu timpul). b) mixedemul congenital. Din contra. asistenta de ocrotire ~i piirinfi. Evaluarea sttirii de stintitate 1) Vcirsta gestafionala' va fi calculatii in siipdm2ni. b) exist5 posibilitatea (pentru unele dintre ele) de a se preveni urmikile nefaste printr-un regim dietetic corespunziitor.). r cu colaborarea unorpa'rinfi con~tienfi ~iperseverenfi). La acesti copii. Testele se realizeazii corect dacii sugarul este treaz. ~i in continuare evolufia va fi favorabilii. asemenea. nu fipii imediat dupii naStere etc.Mama s copilul i 2. Tratamentul consdin instituirea unei alimentatii sikace in fenilalaninii. constatbile nu au nici o valoare. instituit c2t mai cur2nd posibil (chiar din primele zile de viatii) qi care trebuie urmat ani ~i ani de zile. in caz de suferinfii veche. si Descoperirea timpurie a anumitor anomalii ca qi dezvoltarea psihomotorie sunt ficute ~ide ciitre pbin@. de la cele newoase (cele mai grave ~i mai frecvente) pcina' la cele digestive (in general mai u ~ ode corectat. Pa'rinfii sunt datori sa' relateze medicului toate antecedentele deosebite dinfamilie (decese neexplicate de nou-na'scufi. Examenul va fi repetat in zilelele urmiitoare. dupii ce diagnosticul este sugerat clinic (limb5 mare. Urma'rirea dezvolta'rii newoase ~ipsihice constituie partea cea rnai important6 F rnai spectaculoasa' a i urma'ririi medicale a fiinfei umane din momentul na~terii pcina' la adolescenfa'.) pot sii nu prezinte nici un fel de suferinfa nervoasii la examenele efectuate in perioada de nou-niiscut. Examenele succesive vor permite sii se distingii d a d sernnele de suferinfii sunt fixe sau. de obicei. Starea de siiniitate ~i de perfecfiune a infiifi~ikii fizice aduce liniqtea piirinfilor: o minte deosebitii la un copil umple de m2ndrie intreaga familie ~i constituie premisa cii urma~ul va cuceri un loc r2vnit in societate. indiferent de greutate. Trebuie ~tiut. Durata total5 a Sistemul nervos. dominatii de int2rziere mintalii gravii.).dupa' termen (postmatur). Primul examen clinic se va face imediat dupii naStere ~i comportii indeosebi o apreciere neurologicii. Copiii se nasc normali. care de c2fiva ani capiitii un loc tot mai important in bolile nouniiscutului. Amintim despre aceastii problem5 $i intr-o carte adresatii piirinfilor din douii motive: a) din cauza numiirului mare a1 acestor boli. cu bl2ndefe. dar ulterior urmeazii o deteriorare progresivii. se schimbii. surprind toate manifestirile acestuia. in decursul primelor luni de via@ de ciitre medic. rude cu boli mo~tenite etc. Diferite manifestiiri ale nounascutului Examenul neurologic se face cu riibdare. o vigilenfii cu crescutii. Diim ca exemple: a)fenilcetonuria care este o boalii metabolic2 decelabilii. cii unii nou-niiscufi de care au suferit la naStere in cursul dilatafiei ~iexpulsiei (se nasc vinefi. Dupii v b t a gestafiei. cu un scor Apgar normal sau sciizut (vezi pag. incep2nd din prima zi a ultimei menstruafii. hipotrofc (prea mic). pediatrul va orienta depistarea ~i tratamentul dificuldfilor proprii fieciirui grup de nou-niiscufi: la termen. grabii.1 7. grafie efectuiirii testului Guthrie tuturor nou-niiscufilor la v2rsta de 4-5 zile.16. ei vor fi urmiirifi. depistat prin teste de laborator specifice.3. in caz de suferinfii acutii (legatii de navtere).

Cu fiecare s5pt5miin5 de via@. C5tre a 7-a . La un noun5scut la termen reflexele de supt qi de inghitit pot prezenta unele tulburik-i. in funcfie de acest ritm. Se iau in seam& 3) Date privind trecutul copilului: a ) anomalii a2 gestafie. lipsa de confort (frig. singurul in m5sur5 s5 le interpretem corect qi s5 ia. Agitatia din familie are influente nefaste asupra somnului qi comportamentului nou-n5scutului. Mama va nota perioadele de veghe. . sau generalizad qi permanentg. Studiul dezvoltruii nervoase la nou-n5scut nu poate fi desprins de ceilalti parametri de fixare a s W de sk5tate. oreintregi. rigiditatea orarului rneselor. cerebrala' sau metabolica' (sc5derea calciului sau glucomi). Nqterea grea sau uqoar5 poate avea. circa 5% dintre ei prezint5 totuqi o stare de somnolen@mai accentuatk dar nu profund5. Consumul de cafea qi/sau ceai "rusesc" de c5tre mam5. la nou-n5scutii aliment* artificial cu lapte praf. b) ammalii ale travaliulni. excesul de impresii (vizite. & mod normal nu trebuie s5 apar5 la un nou-n5scut la termen. via@complicatii de familie. nou-ngscutul va fi nervos qi agitat. 4 ) Interpretarea unor manifesta'ri fizice ~ i / s a u psihice. cald. daci mama este fn tensiune qi anxioas5. Naqterea dificil5 poate avea o influent5 nefastii asupra somnului. neasociate cu alte manifestgri nervoase. Dimpotrivk dificultatea de a adormi ~i sornnul foarte agitat din primele zile pot constitui motive de ingrijorare. Somnul. Este de o importanpi esentiada' respectarea ritmului propriu alJieca'rui sugar. in consult cu neuropsihiatrul $i eventual cu psihologul. mult mai rar 31/24 ore (de obicei intre primul qi al doilea supt in cursul zilei qi in a doua parte a noptii). Cianoza (invinetirea) poate tr5da o suferintg cardiaca' (boii congenitale ale inimii). Dac5 sunt treciitoare. baia. la ce or5 trebuie s5 fie preg5tit5 pentru al5ptare. suprasolicitarea fizic5 qi/sau psihic5. nu prezint5 o semnificatie patologic& Pldnsul. Perioadele de somn dureazg 2-2%-3 me. Tulburikile de sornn. setea. Tulbura'rile de somn. eventual. nu trebuie d fac5 mari griji marnei. subalimenta$ia. Este un semn important prin care sugaml iqi manifest5foamea. intens qi prelungit. Cianoza care apare in crize qi in repaus poate fi expresia unei suferinfe nervoase.a 10-a zi. h propoqie de 95% noun5scu@ la termen (socotiii normdi) nu au tulburhi de somn. o influen@ pasager5 asupra s e i nou-n5scutului. Dac5 mama este calm5 qi odihnid.Cei care dommult. pentru a prevedea. care se aIungesc pufin d t e putin. Verdictul definitiv R da' medicul pediatru. La unii nou-n5scufi apare dupii efort (supt. in jurul vcirstei de 10-12 Zuni. manifestat5clinic prin alb5strirea pie& Suptul ~i iagh$itul trebuie s5 fie premnte imediat dup5 naqtere qi s5 se desrqoare normal. C h d este accentuat&localizatii la fa@. tipiit) o discreti% invinetie In j m l gurli.buze. Un icter apkut precoce. fn mediul rural. cianoza este determinatii de obicei de o bod5 grav5. anumite m5suri. dizarmonii in relatiile de familie. cu toate c5 somnul este mai u p . RespectAnd aceste perioade. p a t e l b a complicatii neurologice grave (icter nuclear) (vezi capitolul anterior). s&d peste una din mese. de asemenea. c h d la prepararea laptelui t$ ceaiului se foloseqte "apa de fiintAniX". respiratorie (infectie.apare intoxicafiaprin nitri$i. c ) starea noua nciscutului la nqtere. fn primele zile. Icterul. in timpul cdt prezind icter fiziologic toti nou-n5scutii sunt mai somnolenfi.Ele trebuie sernnalate medicului. mu-n&scutul are qansa de a fi liniqtit. nou-n5scutul pare c5 d o m e tot timpul. Rihnul somn-veghe tine qi de starea psihica' a mamei. d h d totdeauna mesele %n fazele de veghe. s5n5tatea psihic5 a mamei care al5pteaz5) detwmin6 tulburik-i de somn la nou-nbcut. celelalte ingrijiri nu se fixeaza' in mod arbitrar a2 ca'tre m sau medic. malformatii). d ) termenul l care trebuia sa' se nasca' (exprimat in Gptiimdni). Majoritatea nou-n5scugilor la termen prezint5 icter intre a 3-a qi a 10-zi de via15 (icter fiziologic). Tulburhile legate de administrarea unor medicamente mamei fn tirnpul naqterii dispar de obicei repede. la nivejtul extremid{ilor. sornnul nou-nbcutului devine mai pupn addnc qi apar perioade de veghe. "orele" de somn din tirnpul zdei devin mai bine delimitate. El nu are tnc5 ritmul somn-veghe bine precizat. Ele sunt intterupte de faze de veghe mai lungi. mama contribuie la organizarea somnului sugamlui. ci dupa' nevoile " ce convin structuri biologice ~i temperamentului sugartclui. aceste tulburik-i nu au nici o importan@.anomaliilor neonatale au deci o vabare de diagnostic qi prognostic. e) vdrsta copilului in momentul in care este e m i n a t sau cdnd mama observa' ceva. Orarul meselol. singure.

De multe ori apar cBnd sugarul este dezbecat sau in tirnpul biii. durere din cauza opirelii.). diaree sau alte tulbur3ri. succesive. Ori de cBte ori s u g m l plBnge trebuie ciutat de la inceput daci este infometat. TresQ'n'rileizolate pmvocate sau spontane nu au nici o semn$ica$e patologiccr'. defecte *m5scute.). ins5. duc la distensia plimrinului cu aer. Tipitul de suferinp cerebrali este ritmat. currind. un nou-n5scut la termen. pozitie incomodi. Crind tipi tare qi prelungit. TremurQ'turilebQ'rbieise intiilnesc relativ frecvent la nou-nkculi qi la sugari in primele 2-3 luni. Dupi aceea. culoarea nou-nkcutului vireaz5 de la roz-deschis spre roqu (culoarea sfeclei roqii). Nou-n5scutul sin5tos are un tipit viguros. chiar de scurt5 durat5 qi intermitent. intre reaciiile suspecte. ceea ce alarrneazli pe multe mame. solutie de glucoz& calciu. Tipitul determini o contractie a muqchilor fetei. Unii p l h g pentru c5 vor rnai multi atentie qi vor s i fie mai mult in brale. Unii nou-nbculi normali au un @pit ascutit (nu strident. chiar daci se rep&. TipQ'tul. Geamcitul nu se intdneqte la nou-nbcutul srin5tos. in modul cum se manifesti. strident sau slab (de abia auzit) qi nu p a t e fi potolit prin declanqarea reflexului de supt sau prin luarea in brale a nou-niscutului sau sugarului. CBnd apare. sau periferic5 (boli de inim$ pl5mhi etc. De obicei se calmeazi prin satisfacerea unor nevoi (supt. asociat cu absenfa vioiciunii. Dup5 ce s-a indepWt motivul suferinlei va fi liniqtit 2nd pum qi va fi culcat din nou in patul lui. Din contr5. emisiune de win5 sau scaun. Credinfa c5 plrinsul fortific5 plhBnii este falsL Ea iqi are probabil originea in faptul c5 primele respiralii profunde. CBnd este provocat (de o inlepitur5. Daci va fi purtat in continuare in brale.Mama @ copilul prea strBns infiqat. daci tremudturile se transform5 ulterior in valuri de contracturi musculare din ce in ce rnai ritmate. bine suportat. evidentiind eventualele asimetrii.). corzile vocale qi ciile respiratorii superioare. Cei care tac dupi luarea in brate nu sunt flhsnzi. nu prezintii febe. durati. durabil. O W u l de a lua 2 &ratesau de a n a l i nten ta gar ca inge n uie cul In sugr voie"s k &cin g repezi Pl2nsul este mijlocul prin care s u g m l sernnaleaz5 mamei o necesitate sau o suferinp. reprezinti un fenomen normal. pozifie incomodi in pat etc. in timp ce vioiciunea se stinge. s i g5seasci solutii pentru a-1 liniqti. nou-n5scutul $pi qi iqi miqci mBinile qi picioarele. pentrn c5 nu antreneazi nici tulburarea ritmului respirator qi nici fenomene vasomotorii (cianoz&paloare etc. respiratie nazal5 dificili datoriti unui guturai etc. El poate f i numai de origine digestivi. Iritabilitatea gemmla' a nou-nkutului se manifesti prin tremueturi izolate (ce i n s o w o miqcare s p o n W . astfel. Mama este datoare s i observe. care furnizeazii date despre: puterea generali a nou-niscutului. ud. Medicul unnireqte vigoarea qi calitatea tipitului. cute sau noduri de la scutece. fenomenul fiind foarte probabil datorat unei tulburiri metabolice trec5toare (hipocalcemie sau hipoglicemie).). stare de agita$e sau de nervozitate in familie. Sindromul iritativ al nou-nhcutului are o semnifieape patologic5 minor&f i urrniki. paralizii. zgomote in cameri. Ccr'scatul. aer viciat. daci indeplineqte % doui condilii: este izolat qi nu progreseazi in intensitate. plBnsul nu rnai contribuie la dezvoltarea plhBnilor. Dupi partida de plrins respectivz nou-Gscutul adoarme sau are o vioiciune normali. Se supravegheaz. el va deveni r5sfifat qi va invita. luat in brale) sau inliturarea unor disconforhui (prea strrins sau prea gros i-at. Ca manifestiiri izolate. Se recornand5 mese rnai dese. care insopsc lip5tul imediat dupi naqtere. ciscatul trebuie urm%it aparte. de tonalitate mijlocie. medicul iqi poate da seama de integritatea miqcikilor. ne putem qtepta la o crizc de convulsii. dar pot surveni qi in repaus). dovedeqte o suferinp de origine nervoas5 central. cBnd este ingrijit de o persoani neindemsnatici sau nervoasi. cu o naqtere rnai dificili sau un hipotrofic (nou-nhcut cu greutate rnai mic5) poate prezenta trepida* ale membrelor inferioare. cBteva % zile. s i foloseasci plBnsul pentru a ob$ne s5 fie {inut in brate qi legiinat. f i alte tulbur2ri neurologice. este neschimbaf etc. Cei care plcing ~i dupcr'luarea in bra{e ~i dupd imercarea de a-i alimnta au alte motive rnai serioase de a plinge. cBnd este infometat).). s i urmireasci o r m l qi durata plhsului. . daci-i este frig sau daci il chinuie o cut2 de la scutece. s5-1 asocieze cu alte manifestiki. nici grav) la care este greu d giseqti cauza. o suferinf5 sau o *mbolnivire ("colici abdominale". dar iqi p k W vioiciunea qi o bun5 reactivitate.

coboriit . Degetele miiinilor sunt partial striinse. sugarul va fi luat in braie qi @nutcu abdomenul lui lipit de corpul mamei ("piele la piele"). Dupg ciiteva zile. gambele pe coapse (prin flexia genunchilor). vom ar3ta cum se urmikesc functiile sistemului nervos. Brafele sunt ayezate liing%corp. Corpul urmeazg intoarcerii capului ("in bloc"). Ele suat kdoite: coapsele pe abdomen. cgscatul se inwneqte rar. in stare de flexie (pufin indoite din articulafia cotului). pielea qi uaele organe ale nou-ngcutului. pe care la inceput o evitii. el intoarce deja capul spre lumin5. nou-&cutul la termen are o pozifie tipica' cu cele patru membre indoite f "flectate") ~i sirnetrice. Capul este de obicei intors intr-o parte. h cazuri mai rebele se p a t e adrninistra putin ceai ciildut. fn primele zile principa'ta sa ocupaiie este s3 doarm5 qi s3 sug3. Urm5rind nounilscutul. Stra'nutul. indulcit cu o linguritg de zah* qi cu ciiteva piclituri de suc de lhiiie. cgscatd este prelungit qi frecvent. F~ecventse observli o reacfie "in . cel pufin in grimele zile de via@ sunt miqcki reflexe. MuIti copii sughit3 in primele s 5 p t h h i de via!& Aceasta nu trebuie sg constituie un motiv de ingrijorare. mama va nota 2n cursul primelor s i p t h h i . Ciind un nou-nibcut sau un sugar in primele dou3 luni este mai desEqat qi vine in contact cu aerul proasp34 strgnut5 qi/sau urineazg. prin frecvenfa sa anormalk poate fi un semn evocator de suferinfg cerebral%. Se verificg orificiile de la tetin3 qi se corecteazg tehnica alimentagiei.dar. Unele mame sunt impresionate de rezistengi pe care o inthpinii c h d kcearcg sg intin& (s3 deflectem) antebraful sau gamba. multe mici s m n e care dovedesc d are loc o "trezire": iyi mi@i uyor din c k d in ciind braiele ~i gambele. riispunziltor de reflexul de sugh~t. adicg miqc5ri care au ca scop conservareavie@ (de exemplu. Pozitia corpului yi a membrelor a) Culcatpespate ( "decubitdorsal"). afar& Tr&a'turile mo~tenite Ele determina' dezvoltarea s ~ g a r u l u ichiar de la inceput. Ele sunt fapte in care conqtienp nu ia parte deloc. Imediat dup6 netere. rezemat de planul patului cu obrazul drept. de exemplu ceai de anason. iar in timpul suptului trebuie sprijinit pe cotul mamei.Anterior am descris cum araG ~icum evolueazg corpul. miqc5rile de supt). Pentru combaterea sughqului. nau-nkutul nu manifest5 vreun interes pentru ceva. Membrele inferiuare sunt flectate ("strhse") qi rotate extern din articulafia qoldului. C h d este vorba de dezvoltareaneuromotmie a nou-nbcutului. Toate miqcfile sunt automate qi par necoordonate. 2. in eontinuare. bcetul cu incetul el devine mai indemhatic in a apuca s h u l sau tetina. nou-nbcutul este o fiing cu totul dependentg. emite mici zgomote sau bombiineli. picioarele in flexie dorsal% degetele in flexie plantar5 ("cvadruplg flexie"). deschide gura.ti intins de mam3 revine prompt la prima pozi$ie (flectati). increteqte fruntea. la marii prematuri. Sufletul nou-niiscutului este greu de inieles. se intinde pugin. Capacit3tile corpului yi mintii sale se dezvolt5 lent F dupg o ordine bine stabilitg Aceastg i dezvoltare este determinati de patrimoniul moqtenit de copil qi de influengie care se exercitg asupra lui din sunt cele mai importante. degetul mare fiind adus spre palm%. schiteaz3suptul. unii susfin cii esG vorba de o fiing care nu are deciit reflexe. Pa'rinfii sunt datori sa'-~i cunoasca' sugarul! La venirea pe lume. SI nu se uite cg tonusul muqchilor giitului este incg slab. Compresiunea qi cgldura local%fac s3 se schimbe pozitia bulei de aer care declanqeazg excitagia nervului frenic. normali.In afar3 de orice imbolngvire. La nou-ngscufii la termen. in paginile care urmeazg. Atitudinea de flexie a mernbrelor. asemiingtoare parfial cu pzitia din uter. oricare din aceste segmente. reacfioneazg la vocea mamei. uqor deschisg). cel mult de 1-3 ori in decurs de 10-15 minute (aer viciat etc. el dispare odat5 cu desgviirqirea maturafiei. Eventual sugarul va fi frecat sau b5tut uqor pe spate. spre v&sta de 36-37 sgptimhi fetale. capul trebuie susginut bine. cgscatul poate fi declanpt la cea rnai micg excitatie in juntl gurii. Sughipl.). Nu este posibil sa' se afirme ducd un nou-&cut este sau va deveni inteligent.18). La acest grup de copii. Strgnutul nu are nici o semnificagie patologic3 BIastfel de situa$ii qi deci mamele nu trebuie s2 se alarmeze considerhd c3 sugarul "a r3cit9'. se datoreqte tonusului crescut al rnuychilor flexori ai membrelor (fig. in poziiie de pronage (cu palmain jos. Dacg s-a udat va fi schimbat in scutece uscate qi va fi culcat.

ca o "tresikire" bruscii $i generalii. Fig. a$a cum se intlmplii prin reacfia Moro (fig. prin intermediul c&ora excitafiile senzitive (senzoriale) deterrninI un r&puns efector. Aceste reflexe dispar ciitre vksta de clteva luni. nediferenliat3. Genunchii sunt indoi@ coapse. 2.18 . Apuchd nou-niiscutul de mlini $i triiglndu-1 uqor in sus $i inainte. datoritii reflexelor primitive de "redresare". membrele sunt flectate. pe miisurii ce locul lor este luat de mi$c&le voluntare. este o modificare a modelului in flexie prin cedarea temporarii a tonicitiilii fiziologice crescute. Unele din aceste reflexe sunt de protecfie. clt mai ales de cele inferioare. picioarele pe pe gambe ("in flexie dorsalii"). Reflexele (actele-reflexe) sunt procese de baz3 ale activit3w nervoase. Termenul de reflex provine din cuvhtul latin reflexus (de la reflectare . Reflexele prezente la naqtere. masF. ce duce la intinderea trunchiului $i membrelor. Pozifia $imi$cMe nou-niiscutului sunt aproape simetrice. 2. b) Culcatpe burta' ( "&cubit ventral "). brafele se men+ in flexie (indoite). . Copilul se naqte cu anumite reflexe primitive (arhaice). Soldurile sunt ridicate l & h d intre planul patului $i unghiul format de torace $i coapse un spaliu inalt de 3-4 cm. d) Simetria.a riisfrhge. c) Tracgunea din pozifia culcat pe spate.19 . fiind necesare supraviepirii. capul este sprijinit pe o parte.19). aceste miqciki se produc sau sunt mai active clnd sunt atinse tiilpile picioarelor nouniiscutului.Culcat pe spate: capul este intors pe o parte. Genunchii sunt situali sub trunchi sau llngii acesta. a intoarce). fie c3 este vorba de cele superioare.20 . capul cade inapi sau lateral (mu~chii hipotoni) . Fig. Exist6 o tendinpi generala' ca aceste reflexe primitive sa' dispara' ca'tre vdrsta & 3 luni. 2.20). El atinge aceasta' etapa' cdnd itcepe sa' doreasca' gi sa' poata' sa' "$aca' ceva" singur. reaclii automate la modificikile de mediu. braiele sunt V z a t e l b g 5 corp. 2. degetele sunt partial strbse. Simetria atitudinii intre membrul drept $i cel stPng este aproape permanent3. iar capul a t h 2 pe spate (fig. care este vdrsta cdnd sugarul incepe sa' faca' miqca'ri voluntare. Nou-niiscutul este dotat cu reflexe ce fac ca majoritatea mi$cikilor lui sii fie automate. Din clnd in clnd incearcii s I facii mi~ciki &ke $isprijinul se face cu ajutorul degetelor de mari de la picioare. din poziiia sunt culcat pe spate.Dac2 nou-nhcutul este tras de brafe in sus. altele reflect3 comportarea care ar putea fi asemuit3 cu stadiile timpurii din evolu@aomului. Din a 2-a . In caz cii se observii o asimetrie dintre douii membre omoloage (respectiv dreptul cu st2ngul) aceasta poate avea o sernnifica@e patologicii. In juml vkstei de 3 luni exist3 o acalmie in activitatea motorie a sugarului deoarece miqc3rile automate se sting. aterizeazii pe cele ea patru picioare. motor sau secretor.Fig. La unii se observii o slabii miqcare a capului spre "partea preferat?$'. la un stimul oarecare. nou-nhcutul p a t e schip mi$c&i de Wire.Poziiia in decubit ventral (culcat pe bud): doming flexia membrelor. Dacii o pisicii cade de la Sniil@me. nou-niiscutul reuqeqte sii-$iaqeze capul pe o parte $i il poate ridica pentru scurt timp pentru a-1 culca pe cealalt3. 2.a 3-a siipt&nhi=i. Si ?naceasti situafiedoming pozifiain flexie. iar miqciirile voluntare de abia incep sii aparii.

complet.22 . cu mncKul q o r aplecat inainte. Dacl medicul (sau mama) trece degetul prin palma nounlscutului. el intinde brusc bratele $i uneori desface degetele. ale declan~hd astfel mi$c&i de flexie. Esenp rbpunsului rezidl fn faptul c l aceste mi~ciiri corpului se fac in acelqi sens ca $i stimulul. extensie $i rota$e ale gdtului. De altminteri nu se trag concluzii deciit dupl ce se c e r c e t e d mai multe reflexe. 2. 2. Medicul este singurul in mlsurl s5 aprecieze dacl reflexul Moro este prezent. membrul respectiv se f l e c t e d . iar celiilalt se intinde. Limba $i buzele se mi@ spre ' punctul atins. Fig.21 . deschide degetele. se simte cum degetele picioarelor se flecteazl. intinde membrele inferioare! in timpul al U-lea se produce revenirea in poziGa de repaus cu bralele flectate $i cu pumnii strh$i. rezula care sugereaze rnersul denurnit amersul (fig. Mersul automat. deoarece modul slu de cercetare const2 in mai multe jurul gurii. simetric. uneori lipl. La nou-n&cutul mai pu$n vioi. la colprile buzelor (drept $i stdng). Reflexul de agcifare. nou-nlscutul tresare. degetele acestuia se inchid brusc $i cu aS2ta f o e . Cdnd acesta din urml atinge planul mesei. astfel inciit picioarele s l atingl un suport solid. Ea i n s l ~ i observl c l dacl izbeqte c o ~ u l (patul). al ciirei . Fig. Refaexul punctelor cardinale se numevte astfel. R&punsul la durerea vie. c h d acesta este d e s a ~ a t . La contactul plantei (talpa) cu suprafala mesei de examinare. Rcispunsul este cu atdt mai rapid cu cdt nou-n&cutul este l interval mai mare a fafci a ultima aaptare. dacl trage brusc de scutecele pe care e culcat sau trage mdna cu care Z susGnea capul. 2. Nou-nbcutul este $nut de trunchi. Din &east2 succesiune de indoire $hntindere a membrelor ideferioare. S-au descris zeci de reflexe. Dacl se trece degetul pe sub talpa piciorului nounlscutului.Cercetarea reflexelor se face aS2t la matemitate cdt h de $i acasl i primele s~ptikitni via@. i se declan~eazl reflexul Moro (fig. 22). apoi la pwile din mijloc deasupra $i dedesubtul buzelor. C h d reflexul punctelor cardinale este perfect. sub bra@.23). de apucare a degetelor. depmeazl bralele de torace. el are un reflex de urcare. 2. 3n stimuliiri (atingeri) succesive. incilt nou-nkcutul poate fi ridicat uneori deasupra planului patului sau mesei pe care este examinat (fig. antrendnd uneori $i capul in aceast2 mivcare. 21). se flecteazl. Dacl este tinut in continuare de axile $i dus la marginea unei mese. nou-ngscutul suge $i inghite corect. vertical.Reacfia (reflexul) Moro. cdnd se trage brusc scutecul de sub nou-nlscut. Se vor expune numai cdteva: Reacfia Mom (dupl numele pediatrului german care 1-a descris in anul 1917) se produce dacl nou-nlscutul este treaz. Dacl medicul izbe~te violent masa pe care este culcat nou-nlscutuf. le intinde. acestea nu sunt deck schile de reflexe normale.Reflexul de apucare (aggpre) palmar ~i plantar. cu reactivitate redus$ este indispensabil s l se mgsoare atingerea eventual5 a sensibiliGGi. iar vrimul se intinde. Mama aude mereu pe medici "are reflexe normale" sau "Moro este prezent". aplicate ?n locuri situate conform punctelor cardinale. Nou-nlscutul i$i intinde tot corpul. 2.

Comportamentul emofional. in 3-5 secunde. in timpul suptului. Dac5 un stimul dureros viu nu declanqeaz5 declt retragerea imediatii a piciorului cu trip15 contrac#e. pentru a se stinge progresiv. odat2 cu iip5tul. C h d este liniqtit. V i k d Ochii sunt complet formafi la naqtere. m&g%ere.Mama $I captlul Uneori pare c5-qi privegte mama sau pe examinator. Aceast5 inflamaiie. nou-n5scutul poate fi liniptit daca' este luat in brafe ~i "strcins la piept". De abia dup5 clteva zile. mai ales noaptea. Aceast5 miqcare poate fi oprit5. laringiene sau guturale. Nou-n%cutul poate emite pu$ne sunete involuntare. f5r5 s5 aib5 vreo semnificatie patologic5 qi f3r5 s5 lase urme. incerclnd astfel s5 se inspecteze globii oculari. Dac5 din ochi se scurge puroi. inseamn5 c5 s-a ad5ugat o infec$e (conjunctivit2). asociat2 cu tendinp nou-n5scu#lor de a #ne ochii inchiqi. pleoapele sunt lipite qi tumefiate. car: trebuie tratat5 cu grij5. iar conjunctivele sunt inflamate. peste care t r e e intermitent un "zlmbet" f3r5 motiv vizibil. inchide qi deschide ritmic gura. Nou-niscutul pare atent. la majoritatea nou-n%cu#lor ochii sunt inchiqi. pentru a preveni eventualele infecp generate de microbii din canalul pelvigenital al mamei. fi. Toate ingrijirile se fac cu calm. . hemoragiile trec dup5 clteva s5pt5mlni. 2. este vorba de un caz patologic. Unii dintre ei se intrec parc5 pe ei inqiqi clnd se "cauti?" de c5tre medic reflexele arhaice (vezi mai sus!). face ca examinarea ochilor s5 fie dificil5 2n primele zile. Nou-n5scutul are un facies (expresie a feiei) aproape imobil (f5. rnn de Contactul social. c h d este ridicat in pozi#e vertical$ nou-n5scutul p a t e deschide ochii. Limbajul. "lipit" cu burta de pieptul m m e i (contactul strhs. Pentru aceasta se ciupeqte prelungit (1-3 secunde) talpa piciorului. din c h d in c h d apare un "&bet". Dup5 7-10 zile de via@. proporfional cu intensitatea durerii) qi miqcarea global5 cu agita#e care se instaleaz5 imediat. produc uneori umflarea pleoapelor. Tip5 inaintea meselor. Sclerele (albul ochilor) pot fi roqii. poate fi examinat in bune condifii de c5tre medic. ' Clnd plhge. a p i apare iip5tul (viguros qi prelungit. la auzirea unei voci cunoscute. "vorbindu-i" cu voce calda". datoriti unei hemoragii subconjunctivale din timpul travaliului. Inflamafia unilateral5 este determinat5 de Fig.1-5 iip5t qi f k 5 miqcare global5.2-T . Organele de simt Ochii. are efect sedativ prompt) ~i d n g i i i a t pe h n t e . dar se liniqteqte de indati ce a fost hrihit. s i t q i i l e confictuale din familie ~i m i ales starea de tensiune a m m e i au un rol important in comportamentul nou-na'scutului ~i sugarului. la c5ldura contactului corporal qi la al5ptare. urmat2 de flexiuni ("indoiri") succesive ale gambei qi ale coapsei (tripla contrac#e). Activitatea motorie qi ' I miqckile % mas5" sunt diminuate c h d atenfia este deviatL Nou-n5scutul p a t e fi calmat prin ridicare in braie. pa'rinlii trebuie sa'-~i infrcinga' neliniptea. Se sperie uqor la zgomote. Nervozismul pa'rinfilol. dup5 unii autori "piele pe piele".1-5 mimicg). Pic5turile antiseptice care se pun in ochi (solu#e de nitrat de argint 1% sau cu antibiotice). cu ochii deschiqi. prag poate fi foarte ridicat sau foarte coborlt. d a d nou-n5scutul este in stare de veghe qi este liniqtit. La nevoie se indepihteazi cele dou5 pleoape printr-o miqcare bllnd5.Mcrsul automat. in mod obiqnuit nou-n5scutul r5spunde prin retragere aproape imediat2 a piciorului excitat. Daca' nou-na'scutulplinge. ca ~i #p5tul. prin miinglieri uqoare qi ritmice ale frunp sau ale toracelui anterior.

.

"Fafa impasibil8" face ca vocea mamei sB nu rnai fie "interesantit" pentru copil. inainte de a-1 fi atins. survenite rnai tibziu. . Contactul cu pielea qi citldura corpului mamei sunt stimulgri foarte puternice. o parte importanta o are expresia fetei. desEqat. Adesea. Daca mama consumi alimente care modificg gustul qilsau mirosul laptelui mamei (piper. devine amorf. prefer2nd-o fa@ de persoane striine. Simtul tactil apare foarte devreme in viafa fetal%. ardei. leganat qi mhg%at. unii o recunosc numai dupi ce sunt luati in brate qi ii simt mirosul qi formele corpului. nou-niscutul risc5 de a fi mare prin excesul de aport sanguin de zahir. prezenthd rareori. Unele tulburitri ale comportamentului copilului. infiqat qi desf@at. ea recunoaqte mirosul cknitqutelor purtate de copilul s8u.se alini.) Ecute agreabil qi adaptat a fost numit "dialog tonic" de Ajuriaguerra. unii sugari primesc s2 sugi numai de la mama lor. baie etc. sit-i csnte dacg are voce. mic. Este cunoscut faptul c i . simtul tactil este foarte important dar greu de demonstrat. este imbrgcat. nasul. nu se mai miqci. s8-i vorbeascg tot timpul. usturoi etc. Dac3 mama este diabetics. sugarul refuzg sa suga. i se dB s2 m%n2nce. spilat. se reculca etc. in timp ce alimentele cu gust plicut declanqeazg reflexul de supt qi inghitit. El este asociat cu comunicarea prin auz qi vedere. acru. ceapit. acesta este in permanenti ingrijit pentru c i nu poate face nimic el insuqi: este luat in brate. m2ng2iatul qi luatul in brate sunt suficiente pentru a opri tipetele sugarului. La ribdul siu. Pete alb-giilbui (milium albicans). Simtul olfactiv (mirosul) Nasul este. ultimele declanqeazg o salivatie abundentg qi grimase. ciildura corpului qi compresiunea local2 exercitate asupra corpului copilului ("piele la piele") previn qi/sau calmeazi colicile. amplific5 ritspunsurile interactive. o fixeazi qi o urmireqte. schimbat. El deosebeqte substanfele cu gust placut (dulce) de cele cu gust neplicut (amar. Sugarul simte blhdetea. apoi viz2nd c i nu se rnai intiimp12 nimic. hgrijirile corpului (tinut in brate. dar tenace. s-ar # frt prezent se socoteste c2i sugarul folose~te mirosul pen] notiunea de " a p r ~ c r p e " ia . Cu ochii legafi. copilul este dezorientat. dar inceteazs orice joc a1 mimicii. Gustul este relativ bine dezvoltat la nou-ngscut. cu atAt fitul inghite din el mai mult. Dac2 sunt despiirpti pentru c2teva zile de mams. gura. cu fata intepenitit. h c a din anul1877."piele la piele". daci o mama schimbg apa de colonie cu care era obiqnuit sugarul. nu mai fixeazg fafa mamei.Mama gi copilul Pe l2nga voce. Contactul strsns. sitrat). dupa mirosul laptelui qilsau corpului. Simful tactil (pipstul) Pielea este organul senzorial cel mai intins qi sugarul are nevoie s i fie luat qi finut in brate. acesta refuz3 s2nul qi chiar nu rnai accepti sB stea fn brafele ei. pe suprafafa sa. Gustul Organul gustului (mugurii gustativi localizati pe Iimbi) se constituie foarte timpuriu in cursul vie@ intrauterine. ochii. Acelaqi cercetator sustine c i membrii unei familii degajeaza un "miros de bazi identic". Mulfi nou-nascufi intorc capul spre s h u l mamei. in perioada de nou-niiscut qi de sugar mai mare se socoteqte c2 simtul pipsitului constituie o formi de limbaj. qters. bruschetea qi/sau sthgscia gesturilor.iei sa' fie in contact nemijlocit cu corpul mamei sale . Timp de c2teva secunde. De altfel. care ingrijeqte copilul. Este bine ca mama. se liniqteqte c2nd o aude vorbind sau c2nt2nd. mama recunoqte foarte tirnpuriu mirosul copilului siu. se opreqte. in general. Ea este prima care va observa c2nd sugarul aude. Daci o mami continua s i vorbeascg. La Leaghul de copii qi in creqe. alaturi de alte f u n c p senzoriale ca vederea qi auzul. un "miros de familie". Richard Porter (Tennesse . Chiar de la aceasa v&st& fitul prefera gustul dulce. Unul din mijloacele cele rnai eficiente de combatere a colicilor abdominale la sugar este ca in timpul alimentaf. regurgitafiile qi chiar virs5turile sugarului. in majoritatea cazurilor se constati c2 qi mamele respective recunosc mirosul copiilor lor.). Mirosul este prezent la nqtere.SUA) a arittat experimental cum copiii de 5-6 ani recunosc incg mirosul mamelor lor. Amintirile olfactive impregneaz6 viafa afectivg in mod inconqtient. a deosebi "departe". Cu c2t lichidul amniotic este rnai dulce. i se curata urechile. marele naturalist englez Charles Darwin a observat cB nou-n&cutul percepea mirosul sbului mamei sale p h i la 30 cm.

Capul nu poate fi Tntors intr-o parte. tulbur5ri de somn. blhdefe. pe care o prime~te prin luat in brafe. Limbajul ~i contactul social. De aceea el pierde mult mai repede cildura ~i lichidele (prin transpirafie) din cauza suprafefei relativ mari a corpului ~i a subfirimii fesuturilor pielii. D a c i nou-n8scutul s d intr-o pozifie de flexie prea accentuati sau de extensie. Nou-niscutul este prea lini~tit exagerat de agitat.) ~i mijloacele de ingrijire (sspun. sunt simfite rnai ales prin piele. uSor deplasabili. ingrijirile ce se acordi pielii sunt de mare importan@. C i d i p se rnai poate aSeza pe dou8 scaune sau pe o m8suf8 rnai joas8. cgdur8. hgrijirile nou-n8scutului acordate &isuflet. regurgitiki. Senzafiile cele rnai numeroase ~i rnai prompte. Manevrele de ingrijire trebuie s i fie deosebit de bl2nde. episoade de agitatie sau de p l h s etc. durere ~i lini~tire. Nu este exclus ca aceasd dificultate s3 aib8 la bazi un deficit senzorial (de vedere sau de auz). Motn'citateafina' +siadaptarea. creme etc. c i l d u r i qi frig. Pe I h g i alimenta~e ingrijiri . De aceea. alimente regurgitate. Pielea sugarului este suprasolicitat2 de eliminarea de urini ~i materii fecale. La noi se gkesc cidife din material plastic. contact social ~i afectiv permanente. "convorbiri" in timpul oriciirei manevre de ingrijire.1.explica prin lipsa de contacte cutanate intre mama ~i sugar. ba'iJa. b) Decubitus ventral (culcat pe burta'). Cidifa se a ~ e a zintr-o pozitie stabila ~i comodi pentru mami. sugarul are nevoie de dragoste. In mediul rural se rnai folose~te alocuri albia de pe lemn. f ngrijirea pielii si anexelor Pielea sugarului este cel mai important organ de simf pentru pipiit. sugarul nu poate respira liber (pericol de inibu~ire). vana) din material plastic este cea rnai avantajoasi: este ieftina'. sugarul respectiv creeazi impresia c i nu vede sau c i este surd.) trebuie alese cu mult d i s c e r n h h t . Spre sf2qitul primei luni de via@. Orice marnii care-~i iube~te copilul are un "simf" special pentru aceasti "dificultate" de contact. condamnate decenii in ~i ~ i ltrebuie reconsiderate. mediu inconjuritor poluat. impersonale ~i unele brutale sau cu st2ngicie au consecinfe negative asupra comportamentului acestuia: colici. inert "infepenit" (corpul intins. La acesti v k s d se poate trece cu vederea c i sugarul are un contact limitat cu lumea inconjuritoare. aer cald ~i uscat ~i imbrichinte adesea nepermeabil8 la aer. fn aceasti pozifie. 2. iar imbriicirnintea (scutece etc. Toate reflexele ~i reacfiile sunt fie exagerate. Manifestid anormale Motricitatea generalii a) Decubitus dorsal (culcat pe spate). luat in brafe. & ultimul timp au a p k t cidifemontate pe un picior pliant. dificultifi la supt. fie asimetrice. Pielea sugarului este rnai subfire ~imai fin8 deck a adultului. care r h h e "cu biirbia c8zuti pe piept". =i vreo indoire a membrelor inferioare sau superioare) inseamn8 c i este vorba de o pozifie anormal8. schimbat la alimentafie. corporale corecte. RefZexe ~i reacfii. care are dezavantajul c i nu se poate dezinfecta . fie absente. rezistena ~ise poate cur8@uSor. chiar daci sunt respectate condifiile optime de examinare. de plicere sau de neplkere. a l ~ i sau nu pl2ng deloc. in cazul unor u m & i dupi suferinte din timpul sarcinii sau naqterii. sugarul nu poate deplasa deloc capul. prima alternativi creeaz5 ingrijorare in familie ~i determini prezentarea la medic. cu o capacitate de 32 litri. De asemenea se poate constata c8 sugarul anormal nu reacfioneazi adecvat la incerciide de a fi calmat prin mhg%eri. Luatul ~i finutul in brafe.4. cidife in hamac de susfinere etc. mhgiiieri ~i ribdare. i Sugerim s8 se confecfioneze o planqeti de lernn (cum sunt cele de desen sau cele pentru gospodhie) de dimensiuni ceva rnai mari dec2t lifimea cazii din camera de baie. Obiecte necesare a) Ca'dita (albia. deoarece excitafiile nu sunt prelucrate la nivel central. Unii fipi continuu.

Vasul se spa15 cu detergenti qi eventual se d e z i n f e c t d . agitatie).24 . acesta trebuie spaat. cu ap5 cald5 curat3 pentru spaat fata. jacheticq b o t o ~ iscufip). iar iarna pe un calorifer cald sau liing5 sob& Scutecele se q a z 5 in ordinea folosirii. m) Un ca'za'nel pentru fierberea lenjeriei. unele dintre acestea.4. n) 0 para' mica' de cauciuc sau o pipeta' speciala' pentru aspirarea secrefiilor din nas. Dac5 se foloseqte un din burete. Amintim ciiteva dintre ele cu precizarea c5 nu toate sunt necesare. Cosmetice in ultimul timp au a p h t o multime de produse comertiale. plasat3 la indemiink .2. j) Un pieptene ~i o perie pentru cap (cu peri fini qi moi). 2. f) Un prosop mare de baie cu un colf insemnat. e) Fie o mhuq5 pluyatil. . fie o c k p 5 din pi3. insotite de o reclam5 excesiv5. b) Termometrul de h i e c) Un vas mic din material plastic. i) 0 fo~$ecufa' pentru unghii. a1 adultilor. Fig. cu acest colt se "usucil" regiunea superioar5 a corpului.11~5 mode (confec~onat3 ruf"arie veche). i) 0 ga'leata' cu pedala' pentru ruf"aria murdarii a sugarului. fabricate de firme improvizate. "Pampers". 2. Mai mult. Dac5 sugarul sufer5 de o infectie a pielii. stors $i limpezit de mai multe ori deoarece se *mbib5 cu spurn5 de sspun. Prosopul se intinde pe o mas5 de irdiipt. cu murdikie saulqi rnicrobi. tampoanele se ard ulterior. "body". pe patul sugarului sau sau. pot produce efecte nedorite (iritatii. pe o mas5 obi~nuit3 in lipsa acestora. h) Comprese sterile (un pachetel) qi betiqoare cu vat3 puse intr-o cutie de plastic. roqeap.Mama gi copilul qi dac5 este uzat5 prezint3 riscul r h i r i i prin aqchiile care se desprind. d) Un prosop mic dintr-un material mode pentru fa@.Obiecte pentm ingrijire. g) Lenjeria pentru sugar (scutece. Mijloace tie tngrijire. k ) Un vas de metal in care se pun tampoanele intrebuinfate.

) si de aceea sunt indicate la sugarii mari si la copii cu piele uscati. Constituie un obiect de lux. nu-i modifici aciditatea ~imentine pielea moale qi catifelati. Apa caldi de baie degreseazi deja pielea aSa c i nu este necesari la sugari. Cremele. deschide la un moment dat. Pentru pielea cu rini. seboree (cruste) ~i cu sensibilitate mare pe vremuri se recomandau tiirdtele care nu sunt iritante. Baby Soap. recomandati tot pentru curiiire. 79 . Nu lisati in nici un caz cutia cu pudri la indemdni sugarului mai mare ~i a copilului mic. Se vor aplica in strat uniform ~i foarte sublire pentru a f i uqor de indepirtat. coapse). ceea ce le contraindici la sugari. un ~ervefel sau o bucati de tifon inmuiat sau nu in api este tot aSa de bun. Este un sipun bogat in grisimi. Se folose~te indicaiia medicului. Are o reaciie acidi. in locul . pur ~i bine rafinat. la cutele pielii (gdt.). Produsele romdne~tiau aceleGi efecte.3. pudra de talc. unele lotiuni. oxid de zinc. uscare etc. vaselini ~ilanolini. Unele uleiuri coniin vitamine qi substanie protectoare. crizi de apnee etc. la Lotiunea pentru sugari este o suspensie fir5 substante alcaline. Puneii puiini pudri intr-o mdni ~i cu degetele de la cealalti mdni rispdndiii-o uniform in strat subtire pe la toate cutele. previne paqial formarea de cruste). Uleiul pentru copii este un ulei vegetal. glicerini ~i api in anumite propoqii cu sau fiiri adaosuri. cripituri.Sapunul pentru copii (Baby Seife. Aceste adaosuri coniin de obicei uleiuri de plante (aloes etc. Nu conline aditivi ~i rezisti mult timp. Baby savon). avdnd un pH acid aseminitor cu cel a1 pielii sugarului. ale zonei din jurul anusului. deoarece aspirarea norului de p u d r i de c i t r e sugar este periculoasi (sufocare. Sapunul lichid pentru copii se apreciazi c i ar fi inofensiv ~i mai eficient la curiiirea pielii sensibile la sugarii predispu~i r o ~ e a gcojiye. 2. vdnt) mai ales la sugarii care prezinti unele reaciii ale pielii cdnd sunt s c o ~afari (roveag. "laptele pentru piele" se folosesc pentru proteciia corpului qi a feiei in caz de intemperii (cilduri prea mare. cu pete. de dorit cu numai la sipunirea organelor genitale. i Pudra se f o l o s e ~ t ecu scopul de a absorbi umezeala qi transpiraiia. materiilor fecale. De obicei cutia de pudri are un capac de siguranii. Este absolut necesar pentru baie. Nu modifici stratul de proteciie al pielii. bine purificat. absoarbe secretiile ~i favorizeazi cicatrizarea rinilor.4. subsoari. Nu este recomandati sipunirea excesivi. Adaosurile spumante pentru baie asiguri o curitire eficienti la nivelul porilor pielii. Crema sau ingredientul se folose~te la recomandarea medicului. transpiraiiei $i ale resturilor alimentare. Cremele medicinale sau unguentele pentru copii (de obicei pe bazi de talc ~ioxid de zinc. vih-stila care spuma este perceputii ca neplicutii. in prezent nu se mai folosesc. generalizati. Sunt indicate indeosebi in eruptiile cu leziuni umede. totu~i. Se folosesc pentru curiiirea gurii qi mdinilor copilului in timpul plimbiirilor. $amponul pentru copii Baby Shampoo se prefer5 in locul sipunului obi~nuit spilarea capului (pH acid. la subsori ~ila cutele pielii.). Nu usuci la . dar acesta s-ar putea. fn plus costa' mult mai pufin! De obicei se folose~te curitirea zonelor din jurul la anusului qi organelor genitale. Baia devine mai plicuti. Sipunurile de toaleti pentru adulii coniin aditive ~i unele au reactii alcaline. cilitoriilor qi in orice imprejurare cdnd copilul ~i familia sunt in afara locuintei. pielea. misuri. uleiului qi loiiunilor se poate folosi. Mixturile sunt suspensii pe bazi de talc. Uleiul de floarea-soareluifiert se folose~tecu acelea~i efecte favorabile. frig. Se poate aplica ~i pe restul corpului. la care firmele producitoare adaugi diferite ingrediente) au ca scop s i protejeze pielea impotriva aciiunii iritante a urinii ~i fecalelor. Servetelele impregnate cu ulei sunt ambalate in cutii speciale. la spuma nu iriti conjunctivele. Ultimele se adaugi in funciie de forma clinic5 a reac@ilor cutanate. de a ricori ~i a vindeca unele leziuni ale pielii ( r o ~ e a i i pete. Se va evita excesul de pudri. la cutele pielii. criprituri). Se folose~te. Uleiul inmoaie crustele. care protejeazi pielea delicati a sugarului de efectele nocive ale urinii. atunci va fi numai spilat p q i a l . Sipunul "de casi" qi sipunul de rufe fiind alcaline ataci stratul protector acid a1 pielii. Majoritatea coniin qi substanie alcaline. SpEilatul (baia partiald din primele zile) Daci bontul ombilical nu s-a detasat sau daci sugarul este bolnav ~iare febri mare.

Cu apa din a1 doilea lighean se spalii burta. o gilleatii pentru scutecele folosite. Fig. hliiturati scutecul ~i Fig. resturile de lapte . uneori plhg. ce se folose~te pentru fa$%. Miiinile trebuie desacute. pieptul. se va Sterge (de fapt "se usuc8" prin tamponare) pielea spilat2. Nu se aruncii pe podea! fnainte de "spillarea" propriu-zisii se curiig popoul murdar de materii fecale cu un scutec sau cu o c Q $ ambele curate. picioarele p spatele. Nu kcercati sii curiipti interiorul urechilor.Mama gi capizut Pentru aceasta sunt necesare: douii vase de plastic cu apii caldii. fnainte de a spila jumiitatea inferioarii a corpului. Urmeazii fa~a.27 . Unor sugari nu le plac aceste manevre. Pe fat2 ~i corp nou-niiscutul este spillat numai cu apii. degetele intinse pentru a curiifi palmele. Nu uitafi sii vii ~tergeti miiinile inainte de a atinge banda adezivii . Ulterior se ung cu ulei fiert sau cu cremii in special zonele cu cute ale pielii. Fig. dacii se usucii.537"). un prosop. La sf&$ se spa12 organele genitale ~i ~ezutul.Cu &a s&gl mama ridicii in sus picioarele sugarului. iar scutecele intr-o gileatii.26 . iritii pielea. Urmeazii uscarea temeinicii (~tergerea prin tamponare cu un prosop moale) a intregii pieli. Lucrurile folosite se pun in alt2 parte. bratele ~i miiinile.25 . iar cu cealalt5 li yterge popoul cu scutecul murdar. siipun sau lotiune. strlng pumnii. fnainte de a incepe ungerea cu ulei puneti un scutec pentru a nu murd3ri prosopul. Temperatura camerei in care este spiilat nouniiscutul trebuie sii fie in jur de 24°C. 2. care. Se schimbii vata la fiecare ochi. membrele inferioare. Sugarul este intins cu fa@ in sus.peste f a g treceti cu un tampon de vat2 pentru a ridica saliva ~ ieventual. Se incepe cu ochii sugarului. pentru fese se folose~te~i siipunul sau lotiunea special2 pentru sugari. i Se Sterge pavilionul p impoia urechilor cu vat2 hidrofilii. Vasele se a~azii apropierea in mesei de inEqat pe care se af2ii un prosop care sii aibii un desen ("sernn") ?n partea de sus. Cu c2te o compresii sterila hmuiat5 in ap5 lirnpede (nu in infuzie de muyetel care contine impuriafi) se yterge fiecare ochi dinspre unghiul extern spre unghiul intern. 2. vat2. ace de sigurang. scutece curate. sugarul fiind i culcat pe o parte.Pentru a imbilia sugarul se vor preggti toate obiectele. Cu vatii sau cu o compresii umedii se Sterge fiecare ochi cu mi~ciiri dinspre unghlul extern spre nasul sugarului. unul pentru partea de sus a corpului ~i celiilalt pentru piirtile de jos (apa trebuie sii aibii temperatura de 36. o m h u ~ isau o c Q i i i pentru spiilat.Se incepe spllatul ochilor. continuati cu giitul. Mai b3 se pune prosopul ceva mai sus sub capul ~i sub ti trunchiul sugarului. 2.

Daci este ricoare in cameri se incepe cu imbricarea c i m i ~ u i e irespectiv cu "body". Baia efectuati dimineafa tulburi insi. Este important ca sugarul s i nu simt5 frigul. Daci inciperea este insuficient incilziti. pentru a se evita curenfii de aer. 0 m5surii de mare prudeng este de a nu lisa copilul singur in cidifi (pericol de inec) sau pe masa de inf3~at (pericol de cidere). Daci nici aqa nu se rezolvi problema se va da copilului s i m h h c e inainte de baie. Reduceti la minimum intervalul de timp cht copilul este ud. respectiv intre 9 qi 10 dimineata. Unii pediatri propun ca baia generali s5 se faci de 2-3 ori pe siptimhn$ motiviind c i spilarea zilnici ar duce la uscarea pielii (Statele Unite. Baia de sear2 se prefer5 qi pentru a oferi posibilitatea ca mama s i fie . body sau chiiqutele.30-20). la sugarul rnai mare. Nu este recomandabili o or. Atenfie la sugarii mai mari. Scutecele. cu capacele deschise. ghtul.~ spele i zilnic fa@. qosetele. sugarul este spilat mai greu intr-o cadi plini. Cosmeticele sunt puse la indemhni pe masa de inasat. Credem c i intervalul cel mai potrivit pentru baia zilnici ar fi seara inainte de ultima masi (18.i api rece qi apoi api cald3 pentru a evita riscul opikirii. Apa prea fierbinte sau prea rece strici plicerea copilului. mama transpiri ~iceilalii membri ai familiei se enerveazg. cilitorii. temperatura convenabili este in jur de 24°C. camera in care se face baie trebuie s i fie bine incilzit3. Pielea lui sub*e percepe cildura rnai intens. Este bine ca baia de curilenie s i se faci la aceeaqi ori. Dac5 nu putefi amesteca apa cu ajutorul robinetelor (de apii rece ~ide api caldi) turnati in cad5 rnai int2. se a ~ a z ordonat i pentru a f i folosite rapid. chilotii absorbanti (Pampers). boneta. iar copilul rnai mare va fi deprins s i . dupg uscarea jumgtifii superioare a corpului sugarul va fi invelit repede cu un prosop ~ i imediat . prevenirea infectiilor ~i cilirea generali). Nu suntem de acord cu asemenea opinie.) se poate face numai baie paqiali. biberonul va fi pregitit inaintea biii si pus la incilzit. temperatura camerei poate s3 fie de 22°C. Cei mai mici resimt frigul foarte repede. baia se programeazi intr-un moment a1 zilei chnd respectivul este rnai pufin infometat. Cand apa mama nu este prea indemhnatici. Ass s-ar explica motivul pentru care copilul. La sugarii hriiniti artificial.a "Pampers"-ului. 2. sub capul qi trunchiul sugarului. dupi aceea. Sugarul fipi. La astfel de sugari ~i de copii rnici. Orarul biiii. obi~nuirea copilului cu un anumit program. scoaterea la plimbare. la introducerea in apa de 37. Unele mame aleg pentru baie perioada dinaintea celui de-a1 doilea supt. Marele pediatru german Adalbert Czerny afirma c i 'yinta umanii trebuie sii facii baie zilnic din ziua ccind cade bontul ombilical si pan6 la 96 de ani". sp42ndu-1 insi cu miqciri blhnde qi in mai puling api. Uqile $i ferestrele se inchid. de d i r e . mhinile ~i picioarele. Temperatura apei se poate aprecia introduchnd cotul in a p i . Unii copii se sperie ~ 2 n d le ajunge pin5 la git.5-37°C. anurnite boli etc. care este o b i ~ n u i t icu temperaturi rnai joase. Temperatura apei din baie se controleazi cu un termometru de baie qi se situeazi la 36. iar rnai tkziu cu simful ordinii. unii copii prefer5 temperaturi mai joase. Numai in condiiii necorespunzitoare (frig in c a d . Prosopul va fi intins cu insemnul corespunzitor la locul adecvat. Cada se umple numai pan5 la jumiitate. Baia general. Franfa).5-38" i ~ retrage speriat i picioarele. dar nu cu mhna. Este recomandat un termometru de cameri. de educatie ~ide civilizafie. . rimhne unul din mijloacele de igieni corporal3. Protejati-vii impotriva stropirii cu apii printr-un ~ o impermeabil qi punefi-vi pe un umir un q prosop de baie care v i va acoperi chnd copilul este scos din api. va fi inf3~at. mhncicioqi. ulterior. la sugarul mai mare ~i la copil. pieptul (phn3 la "brhu"). mai tkzie deoarece se amhni atht somnul sugarului c3t ~i a1 pikinfilor.4. Pregiitiri Temperatura camerei. inclusiv vara. ceva mai sus. care cind vid biberonul nu mai sunt dispu~i i faci baie ~itot "ceremonialul" imbiierii s se transformi in supliciu. Cu toate c i la noi in pit-i multe mame susfin cii apa pentru imbiiere trebuie s i fie mai caldi (peste 37"C).4. Baia general&zilnic& Prin spilarea zilnici a intregului corp se asiguri pe lfingi igiena pielii (inliturarea murdikiei. Pentru nou-niscut. cu formarea deprinderii pentru curitenie ~i civilizafie.

befiqoarele cu vati infundi cerumenul in interiorul conductului auditiv. in mod obiqnuit sipunirea se face cu copilul bigat in api. aviind qi rol de ricorire. Daci mama este precauti qi tine bine sugarul. Gura. . Unii medici propun mamei tinere. se pun picituri de ser fiziologic in nas (inrnoaie qi spali mucozidfile) qi. 84). Sugarul este apoi introdus in baie. fie a1 gambelor. Miina dreapti r i m b e liberi pentru a spila sugarul. Stabilirea momentului imbiierii sugarului trebuie s i f i n i seama de unnitoarele: . Ochiul se qterge cu miqciiri ce merg dinspre unghiul extern spre nas. Ceafa qi capul se sprijini pe antebraf. efectuate de miiini neexperimentate. Se folosesc tampoane separate pentru fiecare ochi. iar degetul mare inconjoari u m h l ) . pentru c i poate viirsa. astfel de spilituri.Mama si copitul ajutati de tati. Partea externi a urechilor este curifiti cu o c@i umedi. Spatele urechii este un loc foarte fragil unde umezeala qi sudoarea produc cripituri. =i experienti. De amintit c i atunci ciind este dezbricat.s i nu fie nici prea flimiind. Nasul nu necesiti o curifire speciali. care poate confine impuritifi) inainte de baia generali. in momentul in care este introdus in api (cu temperatura corespunzhoare). 27).in timpul verii. puncte de plecare pentru infecfii.se alege un moment ciind este in stare de veghe sau se trezeqte uqor. 2. Se foloseqte un tampon de vati sau o compresi sterili. Cu m h a dreapti ii sprijinifi funduleful sau ii cuprindefi cu policele (degetul mare) qi mediusul voastre picioarele fie in dreptul gleznelor. risci s i provoace eroziuni bucale. mai intiii il qtergeti cu vati inmuiati in ulei qi apoi cu colful unui scutec (fig. la excitatia aerului sugarul urineazi spontan. Daci unul din ochii sugarului licrimeazi tot timpul s-ar putea ca motivul s i fie obstrucfia (imperforarea) canalului lacrimal. Dupi ce picioarele qi trunchiul au ajuns in api. Urechile. Este bine ca la fiecare toaleti s i se cerceteze daci pe mucoasa gurii existi muguet (produs de o ciuperci . cuprinzand cu m h a stilngi subsuoara s t h g i a sugarului (patru degete ajung in subsuoari. s i sipuneasci trunchiul qi capul cu miina sau cu o minuqi moale in afara cizii. Prin strinut sugarul indepib-teazi particulele de praf din nas. respectiv ochii. Nici pentru fafi nu se recomandi folosirea buretelui. inmuiati in api cildufi. sugarul se bucuri qi incepe s i dea din picioare. dintr-un vas pregitit in acest scop. in timp ce sprijini in continuare capul qi trunchiul pe antebraful s t h g . D a c i este murdirit cu materii fecale. dezbricafi-1. gura.Candida alhicans) manifestat prin depozite alburii. scobitori. Sipunirea gatului nu se face direct cu bucata de sipun. ace de piir sau alte obiecte ascufite infiqurate fn vati. De aceea se va pune pentru ciiteva secunde un scutec mic intre picioare pentru a absorbi urina. in nici un caz nu se vor folosi chibrituri. Cutele trebuie s i fie bine uscate. ~i o m5nuqi (alta deciit pentru restul corpului) sau o bucati de panzi moale (de preferinfi o bucati de tifon steril) sau vati. . P h l se spali la u n n i (pag.nu imediat dupi masi. in zilele foarte cilduroase.26). Tehnica b5ii La inceput se spali fata. nasul. fafa sugarului fiind intoarsi spre ochiul ce se spali. Nu folositi la curifirea urechilor befiqoare cu vati deoarece la o miqcare brusci a copilului se poate rini. Nu se foloseqte sipunul. D a c i s-a lucrat cu bliindefe qi indemanare. Ungerea cu vaselini simpli sau o pomadi cu cortizon qi stamicini (Nidoflor) sunt adesea utile. Numai in caz de secrefii (apoase sau vascoase) sau de cruste. Dupi ce introducefi incet sugarul in api lisafi libere picioarele. pentru a evita contaminarea pielii din jur (vezi fig. . fie cu o bucati de . Nu suntem de acord cu medicii care preconizeazi spilarea sistematici a gurii cu comprese imbibate in solufie de bicarbonat de sodiu. ci fie cu mana neinveliti. urechile. 2. Se incepe cu ochii. fie cu o minuqi. Pentru fafi se foloseqte a p i cildufi. la nevoie se aspiri cu o pari de cauciuc mici. Piirerile sunt i m p q i t e in ceea ce priveqte ingrijirile gurii. Daci exisd secretii oculare purulente se fac spilituri cu a p i fiarti qi riciti sau cu ser fiziologic (nu cu muqefel. stoarsi qi rkuciti (rulad). sipunirea se poate face direct in api. Umerii trebuie s i fie acoperifi de a p i ca s i nu-i fie frig. Nu este bine s i se umble la conductul auditiv extern. Luafi sugarul din pat. pe masa de infiqat. deoarece devine mai agitat prin manevrele de spilare qi infiqat. pentru a evita trecerea unei eventuale infecfii de la un ochi la celilalt. m h a dreapd a mamei este liberi pentru spilat. baia se poate face la pranz.

Fig. fntoarcefi sugarul pe burtii. 2. pielea copilului. in timp ce apucati cu m b a dreaptii subsuoara sthgii a sugarului. il scoatefi din apii cu spatele ciitre dumneavoastrii qi-1 infiiquraii in prosopul pregiitit. 2.28 . pentru cii nu avefi decdt douii mani. Mama il apucl cu mfina stfingl de subsoara sthgri sprijinindu-i pe antebrat ceafa. se zbate etc. fie pe o parte. Se cliitesc irnediat regiunile siipunite. Colpl prosopului de sub bkbia mamei acoperii capul copilului. circulare.31 . 2.). iar cu m h a dreapt5 il tine de glezne. il fine@pe spate. organele genitale r b b d n d la urmii. copilul va fi "qters" . Cu m i q c c fine. adicii apucbd subsuoara stdngii a sugarului cu mdna dreaptii.Spllarea capului se face cel mai bine cu o c5nu@ cu apl caldg. Prindefi copilul de subsuori. Fig. capiitii curaj. care se imbibii in prealabil cu spurn5 de siipun. se simt bine fn apii qi fac baie cu voioqie.Spllarea fetei anterioare a corpului. Acum apucaii copilul cu amhdouii mdinile. de la cap p h i i la picioare.phzii. Eventual. dar cei mai mul6. sugarul incepe sii dea din picioare. spatele sugarului se poate spiila tin2ndu-1 qi pe o parte. vkdndu-se aliituri de unul dintre piirinii. Fig.Apoi fie se spall intorcfindu-I cu fata in jos.29 .$i phi necesits o ingrijire special%. il inv2rtifi pufin prin apii qi apoi. Sugarii mai mari incep sii se joace cu apa. dupii v b t a de un an copilul poate fi biigat in cad3 impreunii cu unul dintre pkinfi. cu acelaqi mod de apucare. pieptul qi biirbia lui sprijinindu-se de cotul vostru. 2. Fig. Ajuns pe masa de inrqat. Unele avangardisme de a pune pe sugar sii fnoate sau de a-i aplica cine qtie ce experiment pot duce la refuzul copilului de a mai face baie (iipii. se intinde un strat subfire de siipun pe tot corpul. Copilul p a t e fi iinut qi invers. fingndu-1 de subsuoarii sau de braf. Scoaterea copilului din up6 nu este simplii. Nu trebuie insii foqatii nota cu duquri reci. Cu mdna stilngii iineii braful stdng a1 copilului. m h a stdng5 va riimdne liberii pentru a siipuni qi limpezi. Cdnd se simte in aceastii pozifie.Sugarul se introduce in baie. Unii copii sunt temiitori. Dacii atilt mama cdt qi tatiil sunt siiniitoqi qi nu suferii de vreo boalii de piele (infecGi microbiene sau infestiiri cu ciuperci microscopice). Avefi grijii ca fafa sii nu se scufunde in apii.Apoi prindefi un colf a1 prosopului intre cotul qi qoldul stdng. Aveti grijii s5 nu intre siipun in ochi sau apii in urechi. Luafi prosopul qi biigafi unul din colpri sub bilrbia durnneavoastrii.30 . cu tentative de a inviifa copilul sii inoate sau de a-1 scufunda in apii.

cutele gltului. Daca' totul decurge perfect. bldndete. Periajul favorizeaz8 vascularizatia pielii. El p a t e sP se ba8ceasc8. Nu se "~terge". spatiul popliteu . insistkd la nivelul cutelor (in jurul organelor genitale. fmbra'catul.32 . orice sugar agreeaza' cu timpul baia. temperatura necorespunz3itoare a apei. pus la inceput sub capul gi trunchiul copilului. dac8 este riicoare in camer8 va fi ^mbr5cat cu o ch8quf3 qi dup8 aceea se face toaleta zonelor din jurul anusului qi organelor genitale. 2 i m b k a t i cu "body" sau cu c5m8guf3 qi jache$ic& La sugarul bolnav la care nu este pennis s8 se fac8 baie general8 este necesar s8 se curep cu atentie pielea capului. durata imbzerii se va scurta. Chiar dac8 plkge. Dac8 baia qi infiqatul se fac in camere diferite.Cercurile indid zonele predispuse la formarea de intertrigo (leziuni rogii. se contract& La aceqtia. intruclt nou-n8scutii qi sugarii $inmembrele superioare qi inferioare indoite (flectate puternic). nervozitatea sau disputele celor ce partkip8 la baie.sub genunchi -.ochilor. jocul cu apa constituind un prilej de mare bucurie. Tentativele de extensie se fac lent p k 8 c k d membrele se destind: Durata. nasului qi unghiilor ficut5 se trece la ultima etap8 a igienei corporale zilnice: ingrijirea pa'rului. In unele sate exist5 supersti#ia c8 t&erea unghiilor ar d5una sugarului. cu peri fini qi moi) care se poate spas uqor. urechilor. Fig. c k d p a t e sta pe qezut. La nou-n5scutul trecut de termen unghiile dep8qesc vlrfurile degetelor. se zbat.Unghiile nu trebuie s8 dep5qeasc5v W degetelor de la m h i qi de la picioare. Daca unghiile sunt prea mari. Cel care face baie sugarului trebuie sa' dovedeasca' hdemiinare. cu o compres8 umed5. Dup5 ce 1-ati i n w a t (fie dup8 metoda clasick fie cu mjloace moderne .2. sugarul tot trebuie scadat. Ce inseamna' daca' sugarul pldnge in apa'? La inceput unii sugari nu primesc baia cu plkere: plkg. Mai &iu. sugarul ud se inf8qoar8 intr-un prosop gros (frotee) qi apoi. zemui?de ale cutelor pielii). subsuori. C k d sugarul este imb&at qi cu toaleta fefei. in grab8. sugarul se poate zghia. copilul poate fi finut in ap5 circa 10 minute. La urm5 se qterge excesul de umezeal5 (prin tamponare) qi se piaptAn8 sau se perie capul.33 . Toata imbGerea trebuie s8 s8 termine in 3-5 minute la nou-n5scut qi la sugarul mic. Unghiile. pentru a se indepilrta transpirafia gi mur&a din p5r. calm. sistematizare. 2. se va insista mai ales la qanprile din spatele urechilor qi la cutele ggtului.prin tamponare (uscat) cu atentie.spafiiledintre degetele mihilor qi picioarelor). aceste pliuri sunt greu de qters. TGerea unghiilor constituie o operatie delicat5 din cauza fine@ pielii qi a dimensiunilor mici ale unghiilor.''Stergeream sugantlui dupg baie se face cu prosopul mare plugat. dup8 vksta de 6 luni. in timpul transferului. .Pampers). el se perie zilnic cu o perie de cap (cel mai bine cu o perie cu coad2. S-ar putea ca sugarul s5 fi fost incomodat de vreo greqeal5: sthg8cia qi teama mamei incep8toare. Orick de mic qi de r& este p h l sugarului. Periatul se face cu miqc& bllnde in direcfia liniei (orient%%) p h l u i p k 5 c k d acesta devine neted qi lucios. indeosebi pe fa@. ci Fig. se svhtZi prin tamponament.

La bgieli. De fapt. mama freac2 ~i kit5 pielea. La urmiitoarea schimbare a scutecelor. nici Z ace de sigurang. toaleta genital% fi Ecutli cu grij3 p h g va la cele mai mici cute.5. cglcat. scutecele de unicg folosing se ajusteazg mult mai bine copilului pentru c i ele nu cer nici hdoiri savante. in general in cursul celui de a1 treilea an de vial% fn primele luni. Unghiile nu se taie prea scurt pentru a evita fonnarea de unghii "Incarnate" qi ciupirea pielii. Nu trebuie s i dispere! Pe mgsurg Z ce copilul creqte. care se spal& Scutecele defolosinpi unica' se aruncg dupg fiecare utilizare. crema trebuie din nou i n d e p h t i . Scutecele se folosesc zi qi noapte. mama are uneori impresia c5 nu poate sg facg f a g "la toate". dupg mas5 sau chiar in somn.Dacl este rficoare in camerl se imbracfi sugarul cu o c ~ ~ u dup5 aceea se face toaleta regiunii dm juml anusului $i f l ~i organelor genitale. Scutecele fn prezent se folosesc tot felul de scutece de toate mgrirnile. intervalul dintre scaune qi micliuni se prelungeqte qi. 2. se pot confecfionaniqte mbuqi k g degete din piinzii moale. fn plus. marea majoritate a copiilor folosesc olifa sau chiar WC-ul. aceste scutece aduc o mullime de inlesniri pentru mamii. Chiar dacg sunt mai scumpe. Tzierea unghiilor se face rotund la mbini ~i drept hpicioare (pentru a evita incarnarea). ta'ierea unghiilor se face in jiecare sa'pta'dna'.Cu toate acestea. tradiiia $i de modul de infuaqat. bineinleles. . organele genitale nu necesitg ingrijiri speciale. ci mai tiirziu. s-ar putea forma cocoloaqe care s5 irite pielea. care se zgbie pe fag. Nu se ImprZiqtie ins3 pudrg pe deasupra. o piele robusti qi s5nZitoasg a qezutului nu necesitg crem$ cel mult pu@ng pudr3 (talc) pentru a absorbi umezeal5. Organele genitale La fetile. de cunoaqtere qi de stimulare a dezvoltkii sale fizice qi psihice. Se folosesc foarfeca cu v&l rotund. nefiind nevoie de inmuiat. Capul se fntoarce spre partea opus3 m%niila care se taie unghiile pentru ca fragmentele mici de unghii s5 nu sari3h gura. Spre 2% mi. p h g ce copilul se deprinde cu curglenia. infikjatul Prin i m a t se inlelege cur@rea feselor qi inlocuirea scutecelor murdare cu altele curate qi uscate. evacuarea intestinului qi vezicii se regularizeaz5. De asernenea. uscat. Tentaliile de decalotare sunt inutile (vezi fimoza la dezvoltarea fizicg). in astfel de cazuri este bine s i se aplice in strat sublire o crem3 protecZ toare pe piele. sp2lat. Operaria respectivg nu se face dupg baie c k d sugarul este agitat qi-qi rniqcg m W e qi picioarele. nici cine qtie ce indemkare din partea mamei. La sugarii nervoqi. hgrijirea qezutului este important$ dar obiceiul de a proteja zona respectiv2 cu straturi groase de crem5 este greqit. ochii sau nasul sugarului. mama va opta intrescutecele de folosinlg unicg qi scutecele din lesiituri. Unii sugari au o piele sensibilg qi reaclioneazg rapid prin roqealg difuz$ insoliti uneori de crgpiituri qilsau secre@e zemuindii. crerna in exces reduce capacitatea de absorblie a scutecului. Efectul scontat al scutecelor moderne de a menline qezutul uscat se pierde. Se recomandg sg se faci bgi de aer (se lasg sugarul cu fundul qi organele genitale descoperite de 2-3 ori pe zi) cu durata de 15-30 minute. fn funciie de bugetul. Se foloseqte o compresii sau vat5 inmuiatg f&5 sZipun qi se spal3 cu miqcgri dinainte inapoi pentru a nu aduce impuritiili anale spre vulv3. Chiar dacii optali pentru scutece lavabile din les3turi este bine sg vg asigurali qi de o provizie de scutece cu unicg folosintk Ele constituie o rezervg Fig. o pilg nemetalicii sau altg forfecutg din trusa de manechiurg a mamei. numgrul schimbgrii scutecelor va descreqte. fiind mai mult chiar deciit util.34 . umezeala rgmiine pe piele. 2. c h d este obosit qi destins. Waqatul unui sugar nu este numai o problem3 de igien$ ci qi un prilej de miingiiiere.4.

impotriva scurgenlor. Scutecele p6trate din fesut-buret (8. Existi mai multe modele de scutece de unici folosinti: cele previzute cu elastic la picioare.35 . intirite la mijloc (trei straturi) au o buni putere absorbanti. Scutecele "clasice" din fesiituri i n mediul rural. Scutece pstrate din tesut-buret. Scutec triunghiular. Trebuind s i fie spilate dupi fiecare folosire este necesar un num& mare de scutece. Acest scutec a primit numele de Fig. Scutecele "mari" din bumbac sau finet (18-24 bucifi) au dimensiuni de 60160 cm sau 80180 cm. succesul a venit abia in 1961 cdnd Pampers a fost introdus pentru prima oari in Statele Unite ale Americii devenind primul scutec de . infiinpti in 1837 in Cincinnati. Pentru nou-niscut sunt prea voluminoase. Scutecele de protecfie sau batiste din celuloza' se pun pe scutecul care este in contact cu pielea sugarului. ceea ce micqoreazi riscul de a se dezvolta roqeafa (dermatita de scutece) datorati umiditifii qi freciturilor. Chilofii impermeabili (6 perechi). Ele impiedici. sipunire sau inmuiere in detergenfi.Necesar minim de scutece: 1.Mama si copilul absolut necesarii. cilcat. Granularea fesiturii-burete a acestor scutece este deosebit de fini qi de moale. scutece previzute cu balsam pentru ingrijirea pielii copilului sau scutece de prindere cu "arici" care pot fi inchjse si deschise de mai mu1te on. Necesiti multe eforturi pentru a le intrefine: colectat in gilefi. 2. care filtreazi urina qi r h i n uscate pe piele. momentul schimbiirii. Deqi testele de piafi au inceput inci din 1957. moi qi tolerate bine de pielea delicati a sugarilor. Chilot dublat. la invelirea sau acoperirea sugarului. Sunt utile chiar qi in condifiile folosirii de scutece de unici folosinfi. in limba englezi "to pamper" insernndnd a alinta. de asemenea. 3. Scutec din finet (museling). materiile fecale s i se rispindeasci qi s i murdiireasci scutecul. uscare. Scutecele triunghiulare (18-24 bucifi). Sunt uqoare. Alegeri pe cele de buni calitate deoarece sunt mai rezistente. spilare in mai multe ape. din fesituri din bumbac sau din finet. clitit. se poarti pe deasupra scutecelor fesute pentru a impiedica pitarea imbrPcMntei qi a rufkiei de pat. de forme diferite. 4. Chilot impermeabil. Scutece absorbante de unit5 folosinfi Zstoria scutecelor de unica'folosinfa'. 6. prin tradifie qi posibilitifi se folosesc scutece "clasice". Pampers. Se pot indoi ("chiti") in diferite moduri qi dimensiuni dupi talia copilului. Primul scutec de unici folosinp a fost inventat de citre Vic Mills de la marea companie Procter & Gamble.12 bucifi) sunt groase qi absorbante. Ace de sigurang. 7. Ele sunt de forme qi dimensiuni variate. 2. 5. a risfifa. scutecul de protecfie se arunci. Cele mai bune sunt din voal. Alegefi pe cele tivite pentru c i nu se destrami. Scutec de protectie sau "batiste" din celulozg. Se plaseazi sub fundul qi intre coapsele sugarului. in acela~i timp. scutece superabsorbante qi care lasi pielea s i respire. a mdngdia.

De asemenea. Schimbarea la timp a scutecului si hgrijirea pielii vor duce la reducerea riscului aparifiei dermatitei de scutec. astfel Pnciit pielea copilului este P permanent5 n aerisit5. 2.37). mai uqoare si mai eficiente. protejeazii pielea sugarului Tmpotriva umezelii refiniind o cantitate de 16 on mai mare deciit greutatea scutecului. Cu noul Pampers s-au constatat reduceri semnificative ale iritatiilor $i en'temelor pielii la nitelul feselor si a organelor genitale. Stratul exterior a1 scutecelor n Pampers are milioane de micropori. Stratul exterior constii dintr-un material pol ietilenic moale.banda adezivj de kchidere. Fig. Stratul superior are suprafafa extrem de finii. El Pndepiirteazii de pe pielea sugarului urina care este absorbiti P stratul imediat urmgtor.i csldurii corpului. Acest nou tip de scutec de unic5 folosint5 a fost lansat pe piata romiineasci P 2001. rezistent la ap5.i retentie format din dous straturi.unicii folosinfii r5spiindit pe scarii largii. Pampers.banda moale pentru talie: b . noi Pmbuniitiifiri au fost aduse scutecelor de unicii folosinfii. impermeabil. Scutecele Pampers EXTRA-DRY detin o serie de caracteristici unice (fig.a .straturi interioare. De-a lungul timpului scutecele de unicii folosintii au devenit tot mai subfiri. deoarece urina era retinutii ?n interiorul scutecului chiar q i atunci ciind sugarul st5tea ?n sezut. piistriind urina P n interiorul scutecului (fig. Balsamul este non-ocluziv (nu impiedicii pielea "sli respire"j. Datoritii mi~ciirii.care ]as5 pielea s5 respire. care las5 a e n ~ sB l circule. n Scutecul "Pamnpers" posetl5 astfel un sistem de absorbtie . Scutecele Extra Dry sunt. Un progres uriaq 1-a constituit introducerea P anii '80 a polin merilor superabsorbanfi P amestec cu celuloza care n aveau capacitatea de a absorbi mult mai mult lichid dec2t aceea~icantitate de celulozii . 6 . iar Pncepiind din anul1995 a inceput sii se n foloseascli qi ?n tara noastr5. iar polimerul superabsorbant poate reline o cantitate de lichid de ciiteva ori mai mare deciit propria-i masii. 2. Ultima inovace majorgin materie de scutece de unic5 folosintS o reprezintj introducerea scutecelor Pampers Extra Dry. De asemenea. Astiizi folosirea scutecelor cu material superabsorbant este considerat5 cea mai eficientii modalitate de prevenire a dermatitei de scutec. h t r e timp si alte companii au Pnceput sii produc5 cu succes scutece de unicii folosinfii. balsamul este transferat pe pielea copilului sub forma unui strat protector uniform.. .pliurile din jurul picioluelor. cu o putere mare de absorblie. Procter & Gamble a patentat o celuloz5 tratatii special.36 . Proprietlitile absorbante erau sirnilare cu cele ale scutecelor de pSlnzii. Aceste scutece nu permiteau scurgerile ~i piistrau pielea sugarului mai uscatli deciit scutecele simple cu ce:ulozii sau cele de piinz5.. avantajul cel mai important constituindu-1confortul atiit pentru sugar ciit ~ipentru mame. form2nd o barier2tmpotriva umezelii. s-a obse~liat 1 o imbun8t8tire semnificativs a catifellirii pielii prin reducerea considerabils a aspelit2tii. Era vorba de un scutec de hiirtie care confinea P principal celulozii n ca material absorbant. Acest compus dintr-un amestec superabsorbant (poliacrilat reticulat netoxic care absoarbe urina si o aduce la o valoare aproape neutrli a pH-ului) si celulozii. ce a crescut semnificativ viteza de absorbtie a urinei P cazul n scutecelor Pampers. Stratul de absorbfie care posed5 o structur5 special5 permifiind absorbtia urinei pe toat5 suprafala scutecului ~i transmiterea stratului de retenlie. Un scutec ciint5reste astiizi aproximativ 50 g. fn anii '80 Pampers se vindea deja P 75 de f c . Pentru a veni P n Pntampinarea consumatorilor. previizute si cu benzi cu balsam (pe baz5 de petrolatum ai Aloe Vera).i puteau reline lichidul chiar ~i sub presiune. Primele scutece care au introdus un astfel de polimer au fost Pampers. c .36). 2. de asemenea..

Bodys (din limba englezii "carp") constii dintr-o combinatie de ciimavii (de cele mai multe ori cu mhecii scurtii) cu chiloti scuqi. 0 bonetii din bumbac sau diftinii. Trei perechi de salopetii-pantaloni ("Strampi" de la Strarnpelhosen). care se incheie fie intre coapse (sugarul mic). b . pentru a-1 apka de aerul rece. timpul iernii.sistem dublu.pentru greutate de 4-9 kg. Practice in lunile de iarna' sunt: un sac sau un costumq pendru ca'rucior sau o salopetG.6. Ciimii~ufele mQneci scurte. b) reduc frecventa infectiilor cglor urinare (mai ales la fetite). Se procurii o duzin& Chilo@ intermediari.pentru greutate de 7-18 kg.4. Ca dezavantaje putem arninti: costul de cumpkare mai ridicat comparativ cu scutecele de phzii. Pe ambalaj este imprimat modul de folosire vi in limba romhii. ci o piil&u@ de soare. in ava fel ca pieptul vi spatele sii fie acoperite. Pentru sugarul mare vi copilul mic se aleg materiale colorate. in casii nu este necesarii boneta.pentru greutate de 12-25 kg. Alte obiecte din trusoul sugarului Pe langii scutecele amintite rnai sus sugeriim ca trusoul copilului sii fie completat cu: 6 ciim*ufe cu mPneci din material moale ~i subfire (indian.pentru greutate de 3-6 kg.Trebuie sii se potriveascii la forma vi dimensiunile corpului. Junior .a . Boto~ei. . Maxi . scutecele de unicii folosintii tip "Pampers" indeplinesc unele deziderate ca: a)-previn unele din bolile pielii din zonele organelor genitale vi feselor in primul rand a "dermatitei" de scutece. in anotimpurile calde se folosesc numai salopete din fesiituri cu bumbac mercerizat (mai subtire) sau pantalonavi scuqi.Fig. fie in fatii (copilul mai mare) cu capse sau cu nasturi imbriicati in phzii. Sunt necesare 4-6 buciiti. frotir. d) se giisesc in m z m i diferite care se ajusteazii perfect corpului sugarului. A 2. La cei rnai mari se poate folosi o canadiana' imbla'nita' vi cu glugti. plnzii albii din bumbac). 2. e . sugarul poate fi "imbriicat" numai cu "Pampers" vi cu bodys fiirii m h e c i sau cel mult cu m h e c i scurte. iar pieptkavele in spate. Au un dispozitiv care impiedicii orice deschidere accidentalii. c .strat exterior.strat de absorbtie. Dacii sunt prea mari nu tin de cald. se adaugii hcii o bonetii de bumbac sau o ciiciulip de lhii.strat de retentie. Ace de siguranp. finet. Aceste ace se folosesc la scutecele din tesiituri. . iar in c a u l cii sunt mici stsnjenesc libertatea de rnivcare vi confortul sugarului. Datorid caracteristicilor amintite mai sus vi schipte in figurile 2.36 vi 2. i n timpul verii. c) previn vi corecteazti formele uqoare de displazie congenitalii de vold.37 . CAnd sunt confecfionate din material frotir (ca prosopul pluvat) sunt prea ciilduroase. Se pun pe deasupra scutecelor din tesiituri pentru a *mpiedica murdikirea imbriichintei vi a lenjeriei. Midi . in zilele ciilduroase de varii copilul nu va purta boned. Sunt necesare vase buciiti. Se preferii cele din bumbac.37. d .stratul superior. Scutecele de unicii folosin$?i EXTRA-DRY sunt accesibilein mkimi care variazii in funcfie de greutatea sugarului si copilului mic: Mini . tricourile ~i cu bluzele cu mheci scurte se folosesc vara. Pieptiira~ele(in numiir egal cu ciimiivutele).pentru greutate 9-20 kg. Sunt foarte practici. Maxi Plus . e) economisesc timpul mamelor alocat schimbzi vi isavatului sugarului vi copilului mic. Boneta din garnitura pentru plimbare nu trebuie sii fie nici prea mare vi nici groasii. au forme diferite. 0 pereche de miinuqi fiirii deget sunt necesare numai toamna vi iarna. Chiivufele se incheie tn fa@ sau pe unul din umeri.

agent. Reprezentanfa MERCK HSEE pcbntru produse farmaceutice. 210 74 21 (/ Spasmofilie (/ in formarea I)cll)orrt n ~ t l d r r . Sector 2.R.L. Bucure~ti TEL 211 85 68 210 '76 87 FIU." VigantolQOel * VieantolettenQ500 w v Rofllaxia 81 tratamentul ' rahitisrnului a Tratamentul de sustinere 0 al osteoporozei VigantolettenQ1000 (/ Osteomalacie 3 1 Fluor) oaselor (/ Osteopatii metabolice FluorVigantolettenQ 1000 (/ Profilaxia cariilor dentare la copii VigantolettenQ500 C:HIMIMPORTEXPORT-PLURIMEX S. importator unic Vintila. ~ ~ n c Str t I h n u ~i~ t~ . nr 7.

.

fncd din prima z i dupd nastere. Cum a9 putea sa' protejez mai bine pielea copilului meu? Av-2nd grijii ca ea s5 r5miins uscatii gi silniitoasii. deoarece simiul tactil esteprimul siml care se dezuoltd. De aceea z^ngrijireapielii nozl-ndscutului este foarte importantd: 1. Evitarea contactului prelungit a1 pielii cu umezeala are ca rezultat o piele mai putin fragilii ~i rnai putin expus3 la iritatii si la dermatita de scutec. . Pentru cii amoniacul din urinii d2 senzatie de usturime copilului. Asfel copilul simte c2nd miimica z^l str2nge ?n brale. care va pliinge ~i va fi nefericit. c2nd z^l m2ngZie usor si z^l ocroteste.rllLi es. chiar ~i atunci ciind greutatea copilului preseazii scutecul. Scutecele din gama Pampers sunt super-absorbante.Noile Pampers Extra Dry folosesc cea rnai nou2 tehnologie pentru protejarea pielii nou-n2scutului. Acest lucru face ca pielea sii se poatii irita ~i nici sii nu respire. -1 . De asemenea. Ce scutec phtreaza' pielea copilului uscata'? a) Un scutec bun trebuie sii aibj un strat de protectie care absoarbe umezeala. De ce este important ca pielea copilului sa' ra'dna' z^ntotdeaunauscata'? Pentru c5 o piele uscat5 reprezintii primul pas citre o piele siiniitoas5. chiar d a d greutatea copilului preseazg scutecul. asigurzndu-i in acelagi timp si o protectie suplimentar5.. un scutec bun trebuie s2 aibi ~i un strat de retentie care mentine lichidul la distantii. 3. J Recornandat d e Societatea Romjnii de Pediatrir .Pampers bine) actioneazii ca o compresii cu urinii . b) Un scutec de calitate mai slabs (care nu absoarbe foarte - Scutec ohisnuit -. astfel inc2t retin rapid gi eficient urina de pe pielea bebelugului ~i o izoleazii definitiv in miezul din interior. prevenind intrarea acesteia in contact cu pielea copilului. pielea pe bebelugului. departe de pielea bebelu~ului. * /'- ( 2. [ .scutd.e mni .LPampas pielea copi. c. Pielea unui nou-nsscut este atiit de delicatii inciit este important ca ea sii riimiini ciit mai uscatii.Aproape toate tnesajele pe care leprime5te de la aceasta' lume noud si neeqbloratd.. Apoi o izoleazii in interiorul Ultra a1 scutecului.tA . d) Mai mult. scutecele Pampers lass pielea s2 respire $i sunt dotate cu un strat subtire de balsam aloe care ajut5 la protejarea ~i ingrijirea pielii bebelu~ului. piistrind-o uimitor de uscatii. nou-ndscutul comunicd cu mediul z^nconjurdtor. c) Noul scutec Pampers Extra Dry absoarbe urina aproape de 2 ori mai repede dec2t alt scutec. le ua primi prin piele.

Y.' . .

regulate. primele s t i p t h h i ~i chiar luni de via@. Aspectul ~iculoarea ca sunt in funcrie de felul alimentariei. in orice caz. inseamnti cti laptele de mamti este digerat ~i folosit la maximum. crtiptituri etc. Dacti fundul este deja rap. Schirnbatul scutecelor Emisia materiilor fecale (scaunelor) trebuie urmiriti cu atenrie de ctitre pirinri.mai inchis etc. numtirul schimbirilor variazti dupti sugari ~i nu este acela~i fiecare zi. se zbate ~i schimbarea scutecelor devine dificils. In caz cti este "curat". fnfa'qatul corect. De aceea. urina p a t e sti irite pielea. Nu rnai trebuie sti dari din nou cu ulei ~i nici sti aplicari la s f k ~ io crem3.Mama va folosi metoda care i se pare rnai u~oarti.4. La sugarii infti~afi scutece "superabsorbante" (Pampers). nu rareori se intiimplti ca un sugar sti nu aib3 in decursul unei intregi zile nici un scaun. spdari-1 cu apti ctildur& deoarece la sugarii sensibili. La schimbarea scutecelor. care duc la rtini ale pielii. nu se schimbti scutecele. dupti baie ~icPnd este pus in pat. Uneori sugarul inftiyat plPnge.7. 3 ltisa$ cgteva minute gol. nu dupti fiecare miciiune. la fiecare schimbare. La sugarul alimentat natural mama nu trebuie sti-~i probleme facti in ceea ce p r i v e ~ t en_umtirul. in prezent se folosesc. spre deoseboire de trecut. Sugarii care sunt hriniri cu preparate adaptate (cele europene au prefixul pre-). Pe de altti parte. Ccind qi cum se schimba' scutecele? Sugarul va f i schimbat la fiecare mas$ de cinci pPnti la Sase ori pe zi. cu schimbarea se poate face mai rar. de cel pu$n trei on: c h d sugarul se trezeSte dimineara. Ctildura ~i umezeala favorizeazti dezvoltarea microbilor. schimbarea scutecelor se face dupti masti. compactii. hdep&tari la inceput murdibia cu un C O I ~ scutec de sau cu un Serverel de celulozti. scaunele sunt rnai inchise la culoare. in momentul in care se introduc ~i alte alimente pe I h g 3 lapte. consistenra ~i chiar in culoarea scaunelor. Digestia bunti este insotitti de emisia de scaune omogene. La aceastii categorie ~i la cei care au scaun in timpul altiptirii. aplicari in strat subrire o cremti calmants.in verde inchis. controls$ dacti pielea are nevoie de o curtirire ~i de ingrijiri speciale.). scaunele se coloreazti in funcrie de fructele sau zarzavaturile introduse (morcovi . cu scutece curate ~iuscate. in general. t Dacti sugarul s-a murd3rit rtiu cu materii fecale. inainte de a-1 i n m a cu scutece curate puteri sti-i pudrari popoul. La fiecare altiptare mama a ! controla dacti scutecele sunt murdare sau umede. se m i ~ c t i sau adorm dupti supt. se preferti schimbarea inainte de a fi alimentaii. t h t r e mese ~i in timpul noprii sugarul trebuie $nut in scutece curate.). parcurs Pe se va putea schimba metoda de inESat pentru a re- . banane . pentru ca umezeala s3 se usuce. Ast3zi averi posibilitatea de a alege orice fel de scutece pentru oricare metodti de infti~at. rnai ales cPnd are o piele sensibilti (blonzii rnai ales). Similac (SUA) etc. Dacti sugarul este predispus la rtini (ro~ea@. spdari zona respectivti cu apti ~i stipun ~i nu cu ulei. ins& va fi schimbat des.in cilrbiziu. Sugarul trebuie i n E ~ ain stare de veghe.2. constituind unul din criteriile de bazti in urmirirea strvii de sintitate a sugarului. In mod o b i ~ n u i t . Sugarul hriinit cu biberonul ("artificial") "murdilre~te" scutecul de 2-3 ori pe zi. la aer. galben-fumuriu p h t i la clarcenu~iu. in timpul inE~atului mama poate descoperi unele anomalii ale ~oldurilor. apoi puneri fundul copilului intr-un vas cu apti cddu@qi sptilari-1cu m2na sau cu o cPrpti de sptilat curati. o past$ bine formate. la intervale de 3-4 ore. consisten@ foarte variatti cu de la grunjoasg p h t i la o pasti consistentti. iar pielea nu este iritat3. La schimbarea ulterioarti curtifafi fundul sugarului cu o vati inmuiatii in ulei obi~nuit (de floarea-soarelui) sau cu un Serverel de celulozti de resturile de crem3 ~iItisari sugarul sti dea din picioare ) ("sti pedaleze") o perioadti mai lungti &ti scutece sau chilo$ ("btii de aer"). dacti are o ranti in zona ~ezutului ~ilsau organelor genitale ~i dacti se simte un miros suspect. Erti reziduuri. au materii fecale asemintitoare cu cele emise de sugarii alimentari la s h . metodele care asigurti o pozifie naturalti ~i o mi~care liberti a picioarelor. scutecele trebuie in schimbate in fiecare zi. cu miros acri~or.Un scutec bun trebuie sti aibti putere de absorbrie a umezelii ~i sti asigure o aerisire a pielii. Dacti este ud sau murdar. Morinaga (Japonia). Este cea rnai bunti m3sur3 de a preveni opilreala. spanac . mama gtise~te scutece o pastti galben-aurie sau pe verzuie. La sugarii care regurgiteazti. Scaunele sugarului alimentat la s h se deosebesc de cele ale celui alimentat cu biberonul. iflqatul postprandial (dupti supt) nu provoacti vilrstituri dacti sugarul nu este brutalizat. Dacti scutecele sunt numai umede ~i pielea copilului este stintitoas& roG.

I . nevoia de mi~care etc.).Dreptunghiul cu 2 foi se indoaie spre sGnga. .Rezultfi un triunghi cu vMul fnjos ~i cu o intikiturg la mijloc.Marginile libere ale acestui pgtrat sunt la stiinga.De la dreapta spre centm suprapunefl dou8 foi pe jum8tatea bazei. 10 . cr5p5turi.Rezultfi un pgtrat cu 4 straturi. 2 . Fig. 2. 3 .sus qi 2 foi la st3nga cu coltul in triunghiuri.zolva situafiile ce apar (roveag. Al5turat sunt schifate dou5 metode de f f l a ~ a t . 8 .38 . Se fixeazg cu ace de siguran@.Ad8ugati un scutec de protecfle ~i preg8titi un ac de siguran@. 5 . 6 .fndoirea (plierea) scutecului cu "trip18 grosime". 9 .fndoiti scutecul patrat in dou8 aduchd jum8tatea de jos peste cea de sus.Rezultii un scutec cu 4 foi in dreapta . 7 .Trageti colpl de sus din st3nga al primei foi ~i o duce$ la dreapta.Redublati acest plan. 4 .

Pentru a p h e a impotriva ume<ii sepune o folie subfire din plastic care se fixeazj.40 .In locul foliei din plastic se pot folosi chilofi impermeabili. se fixeaz5 cu ace puneti degetele voastre intre scutec ~ipiele. Dacj. 2.2. sub spate. iarin loc de c h q s va fi imbrac5t cu "body" (combinafie de cam5su@ si chilofi.40 Fig. fie c" un ac de siguran@ special (la copilul mai mare cu 2 ace). 2.Marginile de sus ale foliei se trag in fa@ peste bun5 ~i se face fund5. Fig. C .). cu mai mult folos. 2.41 . 3 . Urcafi colful de jos printre coapsele copilului lui. I . Colprile foliei se fixeaz5 lateral. Fig. A.n. 4 . Folia se ti-age mai sus plnj.Cu o salopets pe deasupra este bine imbr5cat.n. legate cu deasupra buric!lui. 2. chilotul absorbant (Pampers) sau un scutec-pantalon cu material absorbant (celuloz5 etc. pe burt5 ~i in timp ce-l fixafj cu miina indoifi p a i l e laterale una peste alta: 2 .h m a t u l cu scutece fesute. incheiatii cu capse).inaSatul nou-n5scutului (n. In loc de folie se poate folosi.Fig.) la mijloc.infigatul sugarului mare. partea de sus a scutecului se va fixa inapoi.Strecurafi incet marginea de sus a scutecului triunghiular indoit (fig. . A . R .La n. R.38) piin5 la centura sugarului.Colturile de sus ale scutecului se vor fixa cu o band5 de lipit.39 . clte o funds. cu o funds.

sintetice (tergal. .Mlnuqi din 10 . imbriiciimintea are ca scop esential sii evite riicirea. 1 92 . Se procedeazii in acela~i cu miineca sthgii. apoi se bag5 trei degete in miineca dreapti ~ise apucii cu ele m h a copilului. Se evitii imbriiciimintea care se bag5 pe cap pentru cii nu este practicii. se spalii =ii a se fierbe ~i nu se calcii. Este important sii se consulte eticheta care precizeazii condiiiile de spitlare ~i de ktretinere. 5 .Mama $i c@ul 2. .Botovei de 12n.Obiectele de fmbriic-te pentru sugar ~i copilul mic trebuie sii fie uvor de imbriicat ~i dezbriicat.nl. .Clciuli@ (bonetl) de bumbac.9 . . fibre artificiale). Fig. nylon etc. Din piicate.ChiI~ute. potriviti cu condi$ile climaterice ~isii asigure mi~carea liberii a articulafiilor.se evid l h a cu fire lungi de angora deoarece copilul poate inhala p b l . crylor. .se va verifica dacii obiectele de imbriiciiminte nu sunt inflamabile.Obiecte pentru bnbrlcat. 3 . adesea ele sunt prost tolerate de pielea fragilii a sugarilor.care pot strangula copilul.CiImql de noapte cu cordelwe.pe timp cald.42 . Necazurile mamei vor fi evitate dacii se folosesc obiectele cu spatele mai lat ~icu miineci largi. In acest mod se eviti fel sii se rkuceascii degetele sugarului.pieptiira~ele. 6 .). Pentru imbriicat Foarte influentad de modii.Jacheta. Trebuie sii fie practicii. anirnala' (lhii).Garniturl pentru plimbare cu clc~uli@. sugarul va fi imbriicat cu "body" sau cu o c h q i i de bumbac cu miinecii scurtii ~i cu un chilot de bumbac absorbant (Pampers). 8 .8. in). Ciimii~utelecu mhecii se bag5 unele in altele. Reamintim cii temperatura ~i climatul influenteazii modul de imbriicat al copilului: . Ciimii~utele. fn alegerea lucrurilor de imbriiciiminte se vor respecta ciiteva reguli: . Textilele sintetice sunt practice. 7 . 1 .imbriiciimintea din l h i i purii este iritantii pentm pielea copilului.bonetele. I . 4 . 2 deget.Costumq.ChiloH sau pantalona~i frotir.nu se folosesc c h i i ~ u t e l ~ipieptiira~ele c b o r e al giit este impodobit cu panglici sau ~nururi. miitase artificial%.celulozii. pantalonii ~i batistele se confec$oneazii din tesiituri de bumbac.Sac de dormit.Salopeta-pantalon. 2.4. arti$ciala' (fibre de lemn .se vor folosi fesa'turi de origine vegetala' (bumbac.

i ~ i schimbii pozifia. se folose~te numai ciind copilul este expus frigului (camere riicoroase.pe timp rece va fi imbriicat cu "body" sau cu o ciima~ii bumbac fin incheiatii la spate. Scutecele murdare se curiifii de materii fecale. dar nici prea mari. Mai intfii scutecele se cliitesc intr-o baie sterilizantii pe o duratii de timp precizatii in modul de intrebuinfare. Trebuie sii i se asigure libertatea de mi~care sii nu fie foaat sii stea intins in pat. bumbac tricotat. Perna nu este indicatii la sugar ~i copilul mic. Se va acorda o atentie deosebitii in ce prive~te dimensiunile care sii nu fie nici prea striimte. . 0 pliipumioarii . Repetim. Sugarul ~i copilul mic se mi~cii fiirii sii aibii o perfectionare a motricitiifii.10. la care se mi~cii mai mult. cu imprimeuri viu colorate si.. Se folose~te sugarul mare ~i copilul mic. Sunt necesare douii piituri. Poate fi umpluti cu Seegras (iarbii de mare). frotir sau jerseu. peste care se de pune o jachetii (ciimii~ufii sau Brii miinecii) din finet. Sacul permite libertatea mi~ciirilor~i acoperirea corpului. un chilot lung cu picior (ciorap-pantalon) din liinii sau cu salopetii. Sacul de dormit matlasat este indicat ciind copilul doarme afar. in prezent se viind produse bactericide care u~ureaziimult munca mamei. se intoarce. din material moale ~i usor. se zvfintii ~i apoi se scufundii intr-unul din recipiente. tot lavabil. cu un scutec-chilot (de preferat Pampers). Copilul are nevoie de mi~care:dii din picioare. surse de iritafii si de infecfii ale pielii.pe timp intermediar se suprimii jacheta din finet. sau este plimbat in anotimpul friguros. Cearqafurile pentru patul copilului se confecfioneazii din bumbac. molton sau prosop-frotir. de culoare albii. scutecele ( ~lenjeria i in general) se vor cliiti bine. 2.se alege cu multii grijii. Dacii se folose~te produs care sii inmoaie un fesiiturile care au devenit aspre. Pentru spiilat se folosesc de preferingfilgi de s&pun pul: Se evitii detergenfii de proasti4 calitate. Pentru copilul care se navte in timpul verii se folose~te piiturii din bumbac sau din liinii subfire. una pentru co~ulef pat sau ~i una pentru ciirucior. anotimp rece). Salteaua trebuie sii fie relativ solid& dar nu prea tare pentru a asigura o crevtere ~i o formii normal5 a coloanei vertebrale a copilului. Pentru dormit Somiera trebuie sii fie perfect orizontalii ~i solid construitii. de miirimea saltelei. acestea se folosesc mai ales dupii ce copilul se deplaseazii de-a bu~ilea in patru labe. . fntretinerea scutecelor Scutecele trebuie spaate foarte bine pentru a elimina orice urmii de amoniac ~ia distruge microbii din scaune. iar cu vksta incepe sii se deplaseze prin tot patul. deoarece aceste substante. Saltelele din nylon prezinti avantajul de a putea fi sp5late cu o solufie dezinfectanti4. care ar irita pielea. de m5rime potrivitii (80 x 80 cm la inceput).Copilul mic mai ales trebuie sii fie imbriicat corect.9.4. Doi saci de dormit pentru noapte. se cliitesc ~i se scufundii intr-un alt Lighean (altul deciit pentru scutecele cu urinii) sau in m a ~ i n a spiilat de unde se scot dupii ce se scurg in de timpul previizut. La o inceput sunt suficiente trei buciifi. S-a ~i intiimplat ca folosirea incorectii si nesupravegheatii a copilului introdus in sacul de dormit sii-i perrnitii sii se incurce ?n ~nururi panglici ~i sii se sufoce. Peste c e a r ~ a fse pune un material impermeabil. fire de cocos. Sunt practice cear~afurile-plic. care nu fac cute ~i nu se cocolo~esc. 2. Pentru var5 se folosesc numai saci confecfionafidin materiale subfiri. Ciorapul-pantalon din liinii va fi inlocuit cu o imbriiciiminte identicii dintr-un amestec de liinii cu bumbac sau din doc subtire.4. Sunt recomandabile fesiiturile din molton de diferite miisuri. Saltelele invelite in intregime cu plastic miiresc transpirafia copilului ~i predispun la alergii ale pielii. care se aruncii. La inceput sau este nevoie de trei buca'fi. Atenfie la folosirea a~a-ziselor "piituri de siguranfii" sau de dormit care se leagii de marginile patului. In funcfie de temperatura din camerii se pot confecfiona din finet. dacii este posibil. piir de animale. sau in primele luni de via@ sugarul poartii a c e e a ~ i imbriiciirninte atiit ziua ciit ~i noaptea. sii fie previizutii cu ~ireturi panglicufe sau cu care se fixeazii la marginea patului. Scutecele imbibate cu urinii se cliitesc cu apii rece. Trebuie s5 fie perfect orizontalii ~is5 se adapteze perfect la contururile patului pentru a se evita crearea unui intersti@upericulos.

Celelalte rufe (ciimgqute. Dac5 se folosesc bactericide. Nici o infinnier5 de spital sau de colectivitate de copii s5n5toqi qi nici o mama. Ruf5ria bine stoars5 este intins5 la uscat. Ciind sunt uzi sau p5ta$i se spa15 cu ap5 cald5. dup5 ce se cur5t5 de materii fecale. inainte de a trece la cdcat se verific5 lenjeria ~i se repar5 obiectele care sunt rupte. altfel aceasta se va dispersa qi va fi inhalat5 de mam5. i n colectivitiifi.indiferent ce spun fabricantii. La fiecare schimbat se qterg cu un scutec umed curat qi apoi uscat. in timp ce radiatorul le ingspreqte. Cilcatul. Se procur5 dou5 recipiente din material plastic. Scutecele colorate nu se inmoaie in baie bactericid5. Pulberea bactericia sau de detergent se pune in lighean inainte de a turna apa.5. rufele se spa15 qi se cl5tesc cu ap5 cald5. CPteva sfaturi: Mirosurile dezagreabile se inl5tur5 a t b i i n d cu o panglic5 un bloc deodorant la fiecare vas in care se inmoaie rufele. h caz de portscutece sau scutec-chilot se arunc5 numai pernita. se va recurge la g5leti obiqnuite. inclusiv ambalajul de plastic. Sacul se leag5 bine. pot provoca inroqirea pielii. C5lcatul asigur5 sterilizarea rufi?ariei qi ii d5 un aspect pl5cut. Uscarea in aer liber inmoaie rufele. Mugamalele. cel putin qase scutece. bonete. La dou5 zile muqamaua se schimb5. aceast5 operatie poate fi inlocuit5 prin presare. Presatul. Fierberea se recornand5 numai dac5 s u g m l are o infectie a pielii sau scutecele sunt p5tate qi/sau au devenit cenuqii. deoarece orice neglijeng poate s5 aib5 urmiri grave pentru sugari (diarei de origine infectioas5. in casele in care nu se poate beneficia de un spa$iu cu expunere la aer se vor usca dup5 posibilit5iiiti. Se pun apoi intre dou5 rufe uscate. de preferin@ la aer qi soare. nu trebuie s5 devin5 superficial5 in aceast5 problems. Uscarea lenjeriei. Alimentatia in ultimele decenii s-au inregistrat progrese mari in dietetica infanti12 S-au dobiindit no$iuni noi asupra fiziologiei nutritiei qi s-au realizat progrese extraordinare in industria alimentar5 (indeosebi in ceea ce priveqte produsele dietetice pentru diferite vkste). Se m n c 5 schimbul complet. se spa15 bine cu ap5 qi s5pun sau cu detergen$i qi se usucL 2. pe Iiing5 ap5. De aceea. fntrefinerea chilotilor impermeabili. deoarece s-ar decolora. De asemenea. se zviint5 ~i se kchid intr-un sac-pubel5. Dup5 cel de-a1 doilea cl5tit tes5tura de Iiin5 se pune intr-o c@5 de bumbac qi se stoarce uqor striingiind totul in form5 de sul.). Obiectele de l h i se spal5 separat. cl5tindu-se tot cu ap5 c5ldut5. in primele .) se spa15 normal. Apoi se intind la aer. cu ap5 cddut5 qi sapun. greu de transportat. Dac5 nu se g5sesc articolele dorite. au survenit schimbiri mari in modul cum se abordeaz5 problema alimentatiei. Se aleg ligheane sau galeti solide. pe s h e montate special pentru acest scop. cearqafuri. Cum se inla'tura' scutecele de unica'folosinta'. care se qterg inainte de a se aqeza rufele. piodermite. nu trebuie frecate qi nici stoarse. ingrijirea lenjeriei trebuie %cut5 intotdeauna cu minutiozitate. cu capac $i miinere qi suficient de adiinci pentru a contine. salopete etc. hepatit5 epidemic5 etc. pieptsraqe. ins5 nu direct la soare sau I h g 5 sobs. Scutecele de unic5 folosint5 provenite de la sugari cu diaree sau cu infectii cutanate se ard. Scutecele de unic5 folosint5 nu se arunc5 niciodat5 in closete pentru c5 sifonul le-ar opri ~i WC-ul s-ar infunda. Plasticul devine inutilizabil dac5 se foloseqte o ap5 prea cald5 sau prea rece. Cum s-a spus mai sus este bine s5 se asigure o bun5 aprovizionare cu scutece qi celelalte obiecte de inf5qat sau imbr5cat. dar niciodati in camera copilului. Pentru a le face suple se trec printr-un storc5tor impreun5 cu prosoape din tesut spongios (burete). Lenjeria presati este mai moale deciit cea c5lcatg cu fierul. ad5ugiind in ap5 putin din lichidul folosit pentru vesel5. Planijicare. in schimb c5lcatul prezinti avantajul c5 sterilizeaz5. la domiciliu. Se evit5 obiectele de dimensiuni mari qi/sau grele.

.

orarii fixe).).ti in cursul intemkii in maternitate. alimentaiia corect5 ~ i mai .). cr5p5turi sau abcese ale shilor. vor pretinde. Din punct de vedere practic. de dureri. nu calculeaz5 dilufii. a~adar. a1 unui sugar furios. Folosirea biberonului in primele sa'pta'muAni. Volumul fesutului glandular se va mic~ora nou dup5 ce se din . in astfel de situafii. pe l h g 5 indemdnare. mama se va m5rgini doar s5 dea nou- . emofiile ~i eforturile din fizice pe care le implic5 revenirea acas5.Jeliffe."Laptele meu nu convine copilului!". angajarea fntregiifamilii in ajutorarea mumei sunt mijloacele cu care se poate corecta aceast5 sc5dere a secrefiei de lapte. La ie~irea maternitate.cdnd nou-na'scutul nu are putere p nu "?tie " sa' suga'. h noianul de griji. iar i secretia lactata' nu este complet instalatri. Limitarea eforturilor fizice.~procure lapte praf sau s5 i controleze temperatura inainte de a-1 da copilului. Una din cauze o constituie lipsa de informare a femeilor atilt in timpul sarcinii. nu are grij5 s 5 . concentrafii ~i adaosuri.Sfaturi stupide. permifand spatierea rqterilor la un interval de 2 ani. mure economie de timp. nu m i "vrea sa' traga' din o sdn ". mare sacrificiu din un partea mamei. in . parte din lapte ra'mcine neevacuat. anxiet5fii ~i numeroaselor ocupafii ale femeilor moderne. Temerile de ordin estetic nu trebuie s5 fie niciodad un motiv de a renunp la al5ptare. c5ntkit-i frecvente ~i anxiogene. ea nu sterilizeaz5 biberoane. . gre~eli tehnica al5pdrii etc. de-a lungul multor luni. Aceasd impresie pe care o resimt numeroase mame se datore~te comparafiei pe care o fac cu culoarea ~i vdscozitatea laptelui de vac5 (mai muld cazein5 etc. pgstrarea repausului la pat. Se ajunge atunci la cercul vicios a1 unei suiri insuficiente a laptelui. fntri adevilr. pe cdnd pentru insuqirea tehnicii alimentafiei artificiale. Emofiile ~igrijile legate de fiecare supt. refuzul nou-n5scutului de a suge (mamelon ombilicat.Tulbur5rile de instalare a lactafiei normale provocate de gre~eli grosolane (introducerea biberonului. tennin5 al5ptarea.B.Nou-n5scutul nu este pus s5 sug5 imediat ce a fost n5scut. algptarea creeaz5 o lega'tura' trainica' cu copilul. evitarea sup55rilor qi a exceselor de impresii. specialist american in alimentafia copilului. o de energie p de bani. probleme de estetic5 a sdnilor. Cea mai frecvend explicafie a mamelor care nu al5pteaz5: insuficienfa secrefiei lactate. toate cauzele care se interfereazg cu elementul psihosomatic a1 evacufii ~ireflexului de ejecfie a laptelui.duce aproape in toate cazurile la infa'rcarea precoce (nou-nriscutul nu este pus regulat la srin. mereu modificat5 de progresele actuale ale medicinii.). Mama care hr5ne~te copilul la s h u l s5u simte 31striifundul fiinfei sale c5-i d5 ceva ce nu-i poate oferi nici o a l d persoan5 ~iacesta este un simf5mdnt unic pentru femeie. . Pe plan psihoemofional. . ea va fi obligat5 s5 renunfe la distracfii ~i la o mare parte din libertatea de mi~care afara in farniliei. i Cea mai neinifiat5 mam5 invaf5 in cdteva minute pufinele reguli ale aliiptkii.Dificult5ti din partea copilului. afirm5 c5 insuccesul al5pt5rii la sdn se datore~te mai ales lipsei de convingere. de speranp gi de tr&ri atilt de intense ~i de i m p w t e . De asemenea este foarte important sa' nu se treaca' nejustificat la completa'ri cu alte preparate de lapte p nici la folosirea biberonului i pentru a se da completa'rile de lapte sau de ceai. Dintre alte cauze depistate in diverse anchete ~idin observafiile practicienilor se citeaz5: . Ea nu prepar5 ~i nu fierbe nimic. optim pentru produsul de concepfie. mama care al5pteaz5 economise~te multe ore de lucm. . griji p cheltuieli. turtit. ales. Aceast5 explicafie este adesea regkit5 in caz de vilrs5turi alimentare provocate in realitate de alte cauze (stenoza pilorului.Mama $ copiluf cancerului de sdn ~i are actiune contraceptiv5 (menstruafia survine rnai tArziu). este necesar5 o intreag5 tiin in@". retractat etc. s5 o sf5tuiasc5 in toate problemele. cdt . s5-i organizeze programul. J. infometat ~i o mam5 traumatizad ~i speriad c5 nu are destul lapte. de incertitudini. impresia de inutilitate de la perfecfionarea 15pturilor moderne. Ala'ptarea constituie. pot detennina adesea o sca'dere temporara' a secrefiei lactate. Medicul saulsi asistenta de familie sunt datori s5 viziteze frecvent 15uza. ."Laptele meu este prea tare". fire~te. conferindu-i sentimentul ~i satisfacfia deplin5 de a fi mam5. secretia de lapte scade)."Laptele meu este ap5tos ~i nehrhitor". Apoi vin urm5toarele motive: contraindicafiile medicale. algptarea devine pentru o mama echilibrad o adevf a d plgcere.

inmuiate in a p i cildufi. daci secrefia de lapte nu este suficienti. se vor goli s h i i prin muls corect. d) fnainte de a pune nou-ngscutul la s2n. nu este necesar adaosul de lichide. sugarul vafi pus la ambii scini. Regula generali este de a oferi un singur s i n la o masi. sii nu i se faci observafii. cu greutatc normali. . el va deveni nervos. mama este datoare si-1 'Tnvete s i m%2nceM. liuza trebuie s i fie calmi. din timp in timp iqi va c u r i p unghiile. iar temperatura din cameri nu dep+e~te22-24". Dacil sugarul este liniqtit.6"C (rectal).~upt.5. mama se vii spila cu griji pe m2ini. intre alfi mulfi factori care influenfeazi instalarea. imediat dupi fiecare supt. Conversafiile in timpul aliptiirii sunt interzise.con~tiinciozitatea. la nevoie. Se inlituri sutienul cu care sunt susfinuti s2nii. apoi se indepkteazi compresele sterile de pe mameloane.starea de sa'na'tate a mamei si nou-n&cutului: . recomandati at2ta vreme. inclusiv noaptea. gurii si nasului. Solufia de acid boric. dar greu de pus in practici de multe ori! Unii nou-niscufi par s i se f i niscut cu foame qi cu "lecfia invifad". 2. f&i vigoare sau chiar va adormi la s2n. altern2nd ordinea cu care se alipteazii de la o mas2 la alta. cei rnai importanfi sunt: . prega'tirea profesionala' si energia asistentei de familie. in primele zile qi chiar rnai tikziu. b) Un nou-niscut la termen.sa' nu inghita' aer. dupii c2teva zile de viati. c2t si la domiciliu: a) Ca orice lucru nou. pentru a fi complet golit.sa' nu adoarma' la scin.sa'-~i ga'seasca' singur pozi@acorecta' a capului. duc2nd la formarea de c r i p i t u r i (fisuri mamelonare). nu va prinde bine mamelonul. dar care nu suge qi nu inghite c2nd este pus la s2n. - . Dupi opinia noastri. va inghifi mult aer. zile in qir qi la toate supturile. rni~cirile normale de supt. . .unele medicamente administrate mamei si nouna'scutului. . dupi un orar elastic.alimentafia la cerere.1. fn continuare. pentru a evita aparitia "febrei de sete". Daci este nevoit s i aqtepte p2ni ce mama este gata de aliptat.sa' prinda' mamelonul ~i areola. Fiecare copil are de pe acum particularitifile sale qi mama recunoaqte unele manifestiri ale "personalititii". . dorinta si voinfa de a ala'pta.starea sujleteasca' ~i echilibrul nervos a1 mamei. Uqor de spus. sistemul se numeSte "rooming-in ". fiecare in felul lui. Orice nou-niscut normal executi. . . toxici pentru sugar. este un copil care poate pune probleme in viitor qi care probabil a suferit in timpul sarcinii qilsau naqterii. care este datoare s-o ajute pe mami in acest scop) este ci. "tehnica" corecti a aliptikii. in timp ce alfii au nevoie de c2teva zile sau s i p t h 2 n i p h i reuqesc s i sugi corect. . punerea regulata' a sugarului la sdn. Ceea ce este sigur qi trebuie intipirit in mintea oriciirei mame (qi a intregii familii. Tehnica alaptarii Mama qi nou-niscutul trebuie s i invefe. .niscutului c2teva lingurite de ceai indulcit cu zahar i112 lingurifi la 100 ml). creSterea si menfinerea secrefiei lactate.vigoarea si "priceperea " nou-vuiscutului la . se spali mameloanele.infeleghd prin aceasta: . intre mese. Pirul lung ce cade pe umeri va fi ridicat qi str2ns cu un batic. e) Mirosul parfumurilor qi deodorantelor folosite de unele mame face pe unii sugari s i refuze s2nul. Acasi va alipta singuri in cameri. o necijesc qi il tulburi pe sugar.sa' "termine repede " cufiecare mas6 ~i .instalarea mamei ~i nou-na'scutuluiin acela~i salon ~i punerea cdt rnai tirnpurie la scin (2-4 ore dupa' na~tere). Nu se ung s2nii cu substanfe grase qi nu se aplici substanfe dezinfectante. in perioadele c h d este treaz. Sugarul va fi pus des la sin.s6fie culcat imediat dupa' aceea.1. c) fn timpul c2t alipteazi. daci urineazi rnai mult de 5 ori in 24 de ore. f) Pregitirea mamei pentru aliptare se face inainte de trezirea sugarului. buzele qi mucoasa gurii nu se usuci. va suge cu intreruperi. . Cu alte comprese sterilizate sau cu o batisti curati.armonia viefii de familie. Tar8 "asistenfi" qi "consilieri". care s-au dovedit inutile qi uneori vitilmitoare. iar pe de alti parte. Unii sugari nu vor s i sugi dacii sunt trezifi din somn. Pentru ca tehnica aliptirii s i se efectueze corect socotim c i trebuie s i insisdm asupra c2torva puncte. s-a dovedit pe de o parte iritanti pentru piele. care o sustrag. daci temperatura sugarului este sub 37. valabile de altminteri at2t la maternitate. areola qi pielea din jur. tehnica aliptirii trebuie 'Tnvifatii" bine de citre mami. in prealabil tiiate scurt. Daci acesta nu are putere sau "nu qtie" s i sugi.

numai aqa presiunea exercitatiiQemiqcikile de supt ale sugarului face s5 vin2 laptele prin canalele de scurgere a laptelui (canale galactofore). aliiptarea se face in pozifie qeziind. W Fig. el cuprinde chiar qi o parte din pielea de dincolo de areolii).43). cu sp2tar (nu pe marginea patului).Mama lyi c@fuf probabil nu au senza@a foame qi nu qi-au satisscut de nevoia de somn. pentru ca nasul sugarului s2 r5mPn5 liber pentru respirafie (fig. sciiderea secreriei lactate ~ichiar infecfii. sprijinind picioarele pe un sciiunel. pe lhgii faptul cii este in mare parte ineficiend ("nu vine lapte"). pe unghiul format intre bra@ ~i antebrapl de partea sinului din care aliipteazi (tig. Fig.Mama ofera sugaiului s3nul cuprins intre degetul adf3tor qi rnij!miu. 2. iar nou-niiscutul va fi aqezat cu f a p spre mamii. c h d mama s-a restabilit. 2. 2. Dacii presiunea buzelor ~i gingiilor se exercitii numai pe mamelon. Capul sugarului nu trebuie I5sat prea mult pe spate.Ataptarea in pozi$e $ez&nd pe un scaun cu spatar. . intrucPt aceastii pozifie il impiedicii la supt (fig. compresiunea exercitad cu policele (degetul mare) ceva mai sus pe sPn ajud la evacuarea laptelui din canalele galactofore.45 . 2. g) Pentru supt se va alege pozifia cea mai confortabilii aGt penhv mamii. h) Mama va introduce in gura nou-n5scutului mamelonul qi areola (dacii aceasta este ingustii. la domiciliu.43 . Mai tkziu. cPt qi penhv sugar. Este unul din motivele care a dus la "alirnentafia la cerere". pe un scaun comod. liiuza va aliipta sGnd i pat. in primele n zile. Fig. Mama va prinde sPnul la marginea areolei strPngPndu-1 intre degetul ariit5tor qi cel mijlociu. Cu cealald mPnii mama va fine shul. se pot produce eroziuni sau criip5turi la nivelul mamelonului. Sugarul va fi $nut pufin intors pe o parte.2. in acelaqi timp. introducPnd mamelonul in gura nou-n5scutului. care determid durere localii. 2.44 . Mama va sta culcat5 pe o parte. cu capul in unghiul format de brat si antebrat. cu o pern5 sau o piiturii fiicutii sul sub cap. sprijinind picioarele pe un scaunel. singura pe care noi o recomand5m la sugarul skiitos.44).Algptarea in pozitie culcatti. a v h d grija d nu hpiedice respirafia nazalg.45). in aqa fel ca partea de sus a trunchiului sii fie pufin ridicad.

.

h momentul "suirii" laptelui (in a doua jumltate a primei siptkniini) s-a trezit ~i rnai des. el este ajutat pe aceasti linie. disciplinati. cu 7 mese fn 24 de ore (6. ci de a aStepta s i se vadl dacl el soliciti aceastl masl.).~invingi dorinp de a-1 liniqti pe sugar. sugari nenro~i care sau suferi de dureri ("colici") intestinale. La tnceput se va fncerca alimentafia dupi orarul din maternitate.hcerclnd s l insufle mamelor teama de orare libere. 15. fixat de medicul sectiei de nou-nlscuyi (deci dupi proDupa' experienta gramul cu care este obi~nuit). De atunci. de aproximativ 10 ori pe zi. rnai comod ~i rnai util este s i se puni nou-niscutul la sln. el nu d o m e . 20. La sosirea un din maternitate. el nu rnai pretindea declt 6-7 supturi pe zi. dr. fo@du-se s i .se chinuia.30.30. spre v&sta de 3-4 sipt%nhi. h loc s i se foloseasci ceaiul (biberon. incllzire etc. 18.La noi. Unii nou-niscuti renung rnai intAi la masa de la ora 23-24 ~irnai &ziu la cea de la ora 2. A. 9. P h i la instaurarea unei concepp liberale ?nprivinp regimului alimentar. La doui sZiptknhi. Situafia era dramatici pentru mama con~tiincioasi. cu stomac ce se evacueazl rnai repede. sugarul s i nu fie luat in seaml. aceasti concepfie rigidi a hceput s i fie treptat pkirbiti. ea t n s i ~proaspiti maml. la formarea de copii rlsfitafl. 9. Nou-nbcutul sinltos i ~instaleazi rapid un interi val de 3-4 ore htre mese ziua. Au existat yi vor exista insl rebeli la orice reglementare: sugari al c&or stomac nu poate s i contini o rafie care s i ajungi pentru patru ore. ci este culcat". chiar dacl pllnge tot timpul. Ei au i vrut s i ?tie ce fel de orar ar adopta Simsarian-junior. spre marea uSurare a pikintilor ~icopiilor.30 fji o pauzi de noapte de 6% ore). Rusescu. ea a fost din ce in ce rnai larg adoptatl. conducfindu-sedupB lunga sa experieng. fn Statele Unite. fn cursul ultirnilor 50 de ani. ci este alimentat. s-a respectat. Sunt puflni nou-nlscufi care nu mai doresc inci o masl dupl miezul nop@i.16. 23. S-a mers p h l acolo inck s-a susfinut c l in afara orelor de supt. Majoritatea sugarilor s-au acomodat foarte bine la aceste ore stricte. Cum se stabile~te orar de alimentafie. din 1942. fn general. pauza cea mai lungi este htre prima ~i a doua masl (mama are lapte din abundeng). Aceasti4 met& a luat numele de "regim liber" (sau "la cerere"). de obicei de 6-7 ori h 24 de ore. daci ar fi hribit la sin de fiecare dati c h d 5 este foame. incacau acest program &inici o autorizare. Rigiditatea orarului era altidati o dogmi. Noroc c i multe din ele Iislndu-se conduse de instinctnl matern ~iobservhd ' De subliniat cB marele nostru maestru prof. in ultimii ani unii pediatri susfin s i se administreze numai 5 supturi fn 24 de ore (la intervale de 3%-4 ore ~i o pauzi de noapte de 8 ore).ticopil. a fost tot timpul adeptul unui orar elastic in alimentaGa natural& ~i tneGn3nd in primele s%pt+n2ni suptul de noapte. 0 mare parte se trezesc la miezul nopfii ~ila ora 2 noaptea. 12. Cei rnai mici. noastrG. fnsii. Rolul sugarului este pur pasiv. Dupi noi. Simsarian. Iati ce scrie medicul american Benjamin Spock in celebra sa carte 'The common sense book of baby and child: "primele incerciki au fost Ecute de medicul Preston Mc Lendon in colaborare cu psiholoaga Frances P. El nu mibiincl. 13. Unele mame se p l h g uneori c i dupl masa . Spre v&sta de 10 s i p t i h h i a ajuns singur s i ia un prlnz la aproximativ 4 ore". cei rnai mulfi dintre nou-nlscufi i ~ i anung foamea din 3 in 3 ore ~inumai foarte puflni la 4 ore. 24 ~i o pauzl de noapte de 6 ore) sau cu 6 mese (6. nici un medic sau asistenti de ocrotire nu ar fi avut hdr2zneala s l susfini s i se dea sugarului s i bea. care . D. gisind motiviki psihologicel. 21. In deceniul al 5-lea al acestui secol. ci diminearn.mjoritatea vor don' 6-8 mese in primle 4-6 sGptGmdni de via@.ascultihd de i sfaturile medicale . nici s i sEtuiasci pe mam5 si-1 ia h brafe pentru clteva minute fn afara orelor de supt cu toate fipetele acestuia. fn mod sigur. h primele zile nou-niscutul s-a culcat la ore destul de neregulate. caracteristicile propriull. cu o pauzi de noapte mai prelungia. Este bun acest sfat? Nu cumva fn aceastl alimentatie rigid5 se gisesc rWcinile inapetenfei fji reactiile de negativism ale multor copii? Cu un astfel de program fix ~inefiresc nu intrim h conflict cu bunul simf ~iobserva$iile multor mame? in invlfim&ntul medical de toate gradele vi in practica pediatricl de toate zilele multi au aplicat aceasti concepfie. doresc s l m l n h c e la circa 3 ore. Iati ce spunea pediatrul german Degwitz in jurul anilor 1940: "Mamele nu trebuie s5 devini sclavele sugarului. Printre altele se sustinea c i supturile la ore neregulate conduc. in timpul zilei. cea mai bunl atitudine ar fi de a nu trezi nou-niscutul la ora 24. sugari care adorm in timpul suptului. contrar opiniei generale. ajunge singur s i nu se rnai trezeasci noaptea. orarul strict de aliptare. Cu timpul. sugarul va suge tot rnai rar la aceasti ori fji. Sugarul trebuie s i hvefe s l se sti4pheasc&Cu ajutorul unui program rigid de ingrijire fji alimentafie. la intervale neregulate.

dar cu mici variafii. 2. Credem c5 atitudinea cea rnai bun5 este ca. caut5 sbnul. Un alt semn. Ratia alimentara iil prima luna . s5 se rnai dea 1-2 supturi intermediare (la orele 24. .1. -. timp de rnai multe zile. La multi sugari acest orar se stabileqte c5tre vbrsta de 6 siiptiimiini. ceea ce duce.18-22. iar la alfii dup5 3-4 luni. aqa c5 ea iqi poate planifica alte treburi sau se poate odihni in timp ce sugarul doarme.5. pan5 la instalarea complet5 a secretiei de lapte si rnai ales piing cbnd curba greutgfii incepe s5 creasc5 ritmic. se liniste~te dac5 este luat in brafe si este pus la sbn etc. este cresterea constantu in greutate cu aproximativ 170210 g ptJ ~iipt~il?~(in(i. Nou-niiscutii si sugarii s5tui sunt liniytiti qi dorm 3-4 ore sup5 supt. in funcfie de reacfiile sugarului dup5 mese (plans. diferentele cantitative ale rafiei de lapte de la o zi la alta. in primele luni sugarul inregistreaz5 foamea ca pe o senzafie dezagreabil5. dac5 sugarul se trezeqte rnai devreme. Pentru nou-n5scufii care nu dorm f51-5intrerupere 8 ore in timpul noptii se recornand5 ca. Faptul cii unii nou-niiscufi sau sugari sunt rnai putin somnoro~i stau rnai mult treji nu inseamn5 si c5 nu le ajunge laptele. nu poate fi util la sugarul care este fl5mbnd din 3 in 3 ore. num5rul scaunelor. dac5 sugarul creste bine (peste 800 g pe lung).Nou-niiscutul(0-28 zile) de dimineat5 sugarul doarme dus qi nu se rnai scoal5 deloc. cat si programul ei zilnic de activitate.e valabile dupli ce a "incetat" sckleren IlziologicS.). la i n f k a r e a precoce. . inseamn5 cii laptele mamei nu este suficient. colicile. in timpul noptii se poate da ceai de anason sau de chimen indulcit cu glucoz5 (un pachetel de 5 g la 100 ml ceai) sau zah5r (o lingurig ras5 la 200 ml). stagnik-ile in greutate in unele zile nu au nici o semnificatie dac5 nou-n5scutul arat5 bine. iar curba greutgfii este global ascenden6 At& cbntiirirea zilnic2 a sugarului.-ia ca' mama are lupte pzrtin trehuie excluse unele posibilita'ti ca: a) erorile in tehnica alimentafiei. b) oboseala fizic5 si suprasolicitarea psihic5 (emotii. este fliimand ~i nu creyte in greutate. de aceea la sugarii care primesc mult ceai. dac5 este sub 2% ore trebuie consultat medicul de copii.3. insearnn5 c5 rafia de lapte este suficient5 numai pentru intervalul respectiv.la sf2qitul celei de a patra s5pt5mbni suge 500650 mllzi. c) factori ' Cift. isi suge degetele. Ceaiul prea dulce il face pe sugar s5-1 prefere in detrimentul laptelui de mam5 care nu este deloc dulce. ea poate constata mai usor dac5 sugarul plange de foame sau din alte motive. Dup5 circa 3 luni.la sfarqitul s5pt5mbnii a treia suge 450600 mVzi.10-14. la care el reacfioneazg automat prin plans. Acest program o ajutii pe mam5 la impQirea timpului. G n t W r e a zikicti $/saupmbasuptului nevrozeazti pe unele mame. se va continua cu acest ritm mai mult5 vreme. indulcirea s5 se fac5 cu 5 g la 200 ml. intre aceste dou5 mese.la sfirqitul celei de a doua sgptgrnani suge aproximativ 400-550 mllzi. in plus. 0 impQire ordonat%. ori la 2 sau 3 noaptea). de la inceput. ccit ~ihauproha suptului dupa' jifiecare mas6 pot duce lu scciderea secretiei lactate crecind o stare de ingrijorare a mamei. si mai sigul. Ca reac~ieimediatii se va completa alimentafia cu biberonul. nou-n5scutul s5 fie 15sat s5 doarm5 cat vrea intre prima si a doua mas5. inainte de a ajunge la conclu. Avantajul programului jix de ala'ptare const5 in faptul c5 ofer5 mamei un indicator practic pentru orele de alimentatie. Cum se determinu dacii mama are lupte sujicient. .La sfiirqitul primei s5pt5mbni de via@ noun5scutul suge in medie 200-400 mVzi.Dup5 ce sugarul creqte va avea mai rar senzatia de foame. dar nu adoarme dup5 aceea sau se trezeqte dup5 o or5. Cotztr~l~ll greutiifii se t7tr f i c c siiptcimcinal. Dac5 este vorba de un nou-niiscut dup5 vsrsta de 21 de zile sau de un sugar care suge viguros ~i gole~te ambii sbni. Concluzia c5 nu are lapte suficient nu trebuie tras5 numai de c5tre mam5. sup5rZri) a mamei. Sugestia noastr5 este de a avea ca obiectiv s5 ajungeti s5 hr5niti sugarul aproximativ la orele 6. in perioada de nou-niiscut. Ritmul de 4 ore. chiar dac5 i se asigur5 condifii perfecte de liniste. a orarului corespunde necesitgtilor sugarului. Invers. dar el tace de indat5 ce qi-a potolit foamea. Zicala "copilul creste qi cu somn" confine o realitate cert5. dac5 intervalul este de 3 ore. Aceste reactii nu au nimic comun cu ra'sfa'!ul sau cu inca'pii#cinarea. Mama trebuie s5 aib5 in vedere atat comportarea sugarului. Agitafia. impus obligatoriu dup5 o opinie care qi-a f5cut adepfi in ultimul timp la noi. agitatie.

dacii incepe sii plingii incii de la prima tentativk mama il va tine in brate vi va avtepta sii se calmeze.10 zile. Completarea se va face numai la 1-2 mese din mjlocul zilei (la supturile III vilsau IV). cind mama este obositii vi secre~ia lactatii scade. Dacii s&ii r h h mici vi moi vi dacii laptele este in cantitate m i d . inainte de a avea timp sii se enerveze. Dzficultati d e alaptare din partea mamei In unele cazuri. Cantitatea de lapte produsii de glandele mamare este incii destul de redusii. consistenta vi forma.5. mama va incerca sii stimuleze lactaria prin corectarea propriei alimentarii (mese rnai dese. aliiptarea se izbevte. de rnai multe ori pe zi. pentru a dorrni in timpul noptii. d) interpretarea rigidii a cifrelor de crevtere in greutate. . mamelonul poate deveni apt pentru aliiptare. apoi va stoarce cu mina citeva piciituri i 0 I .in caz de mameloane mici. 0 sciidere temporarii a secreriei de lapte poate fi observad la revenirea mamei din maternitate. nou-niiscutul kcepe sii tragii viguros din sini vi sii-i goleascii. Adesea la primipare laptele nu curge deccit incet ~i greu. Este de dorit ca. Dacii nou-niiscutul suge slab vi s h u l nu este golit se va evacua laptele manual sau cu pompa. Ce cantitate se adauga'? Medicul pediatru este singurul care va f x a cantidtile. Medicul va hotk* preparatul cu care se va completa alimentatia.in caz cii sugarul nu se saturii cu simple completiiri. La nevoie mama p a t e lua la recomandarea medicului un calmant uvor. Aceastii stare poate dura rnai multe zile la primipare. Mama va inviifa corect tehnica golirii sinului: manual sau cu pompa. de dorit un produs industrial de lapte "de inceput" sau "de start" [lapte adaptat ("formula") sau parfial adaptat]. Datoritii m i ~ c ~ l de rmasaj. expunerea s&ilor la lampa de raze ultraviolete timp de douii minute. d5 de asemenea. iar perseveren#a tn ala'ptare poate duce la succes chiar dupa' 10-15 zile. La femeile pe care sarcina le-a epuizat vi care sunt sliibite ca urmare a travaliului. uneori. P > t e 2. in zilele urmiitoare cantitatea se creqte tot cu cite 30 ml. S h i i in&@ inckcati cu lapte vor fi sustinuti cu un bandaj suspensor. de o serie de dificultiiti din partea mamei. p h i i cind nouniiscutul devine rnai viguros. cat vi psihic. secretia lactad normal5 se poate instala complet de abia dupii 1-2 siipdm&i. Sugarul caud sii apuce mamelonul. Mai sus am recomandat aplicarea de comprese. din piicate.Mama @ coflluf care fin de nou-nkcut vi care impiedicii crevterea lui: boli etc. Se continuii in zilele urmiitoare cu vi aceeqi cantitate vi se face bilanpl curbei ponderale dupii 7. . Instalarea secretiei lactate. Aceasd suire a laptelui constituie un semn sigur cii va exista lapte din abundentii.. poate provoca o tumefiere (umflare) dureroasii vi durii a celor doi s h i . inainte de a-1 pune din nou la s h . sii nu se foloseascii lapte de vack ci un preparat de lapte praf. se p a t e ajunge la evec total. la mesele respective se adaugii cite 30 ml dupii ce a fost tinut 15 minute la sin. o dar rnai ales aspira~iei puternice exercitad de pompii. Cum se administreaza' completarea. la unele prsnzuri. De multe ori. chiar duca' nou-na'scutul suge bine. rnai ales d a d este vorba de un sugar neputincios sau capricios. Mama are datoria s I se menajeze in mod deosebit atit fizic. De cele mai multe ori. se vor mulge s h i i (cu mina sau cu pompa). dar nu reuvevte nici sii-1 giiseascii vi nici sii-1 prindii. Odihna ce se asigurii prin inlocuirea acestor supturi face o secretie suficientii pentru celelalte mese (din cursul dimine~ii serii).4. aqa-numita "suire" sau "furia laptelui". cu alimente gustoase vi consistente vi rnai ales printr-un consum mai mare de lichide sau fructe) vi punerea nou-niiscutului sii sugii ori de cite ori cere. ceea ce duce la sciiderea tensiunii lor. la disparifia durerilor vi la crevterea secretiei lactate. aduce citeodatA o oarecare uprare. $ . aplicatii pe sini cu o orii inainte de supt. ava se explicii faptul cii mul@sugari sug mai bine dintr-unul din sini. Miisurile recomandate pentru calmarea durerii vi a senzatiei de apiisare a sinului se vor aplica cu prudent%vi pentru scurt timp. mameloanele sunt inegale in ce privevte volumul. Nou-nkcutul va fi pus la s h imediat ce se trezevte. 0 compresii cildu@cu alcool diluat (113 alcool de 70" vi 2/3 apii). h prima zi. la ambii s&i. Dacii sugarul stagneaziiin greutate vi ?n siipdmina a 3-a de via@sau d a d progresul ponderal s i i p t h h a l (dupii 3 siipthini de via@) este sub 150 g. suntem nevoiti sii introducem un preparat de lapte. h i astfel de situarii. Fiecarepica'tura'de lapte matem este de mare pref pentru sugar. pe cit posibil.1. se vor inlocui 1-2 mese de s h cu un preparat de lapte. se enerveazk incepe sii p ~ h g i vi sii intoarcii capul. rezultate bune. dupii fiecare supt.

Unii medici recomandi pomezi cu estrogeni. Este necesar un medicament impotriva febrei (Paracetamol) qi daci febra persisti peste 24-48 de ore medicul va prescrie antibiotice. Este de ajuns sa' se sfa'rdme buca'!i de gheafa' care . Mamele constati cfiteodati "noduli" dureroqi in sfin. Sugarul nu trebuie s5 "morfoleasci" vfirful sfinului. care se datoreqte frecvent unei goliri neregulate a unuia sau mai multor canale sau unui sutien prea strhs. Astupnrea ~i/sau umjlarea mamara' cu limfangita' este cu totul diferitii. Ele servesc de poarti de intrare pentru stafilococi. hidrocortizon silsau antibiotice. Daci sugarul continui s i sugi. De asemenea este bine s i se evite compresele dublate cu plastic care pistreaz6 urniditatea pe mameloane. Tratamentul consti in golirea in totalitate a glandei mamare cu ajutorul unei pompe electrice. folosirea prea frecventi a apei ~i siipunului. Este vorba de obstrucfia unui canal lactifer. Se incepe cu sfinul nedureros sau mai pufin dureros qi. Simpla inmuiere (scufundare) a slinului in api caldi prin aplecarea deasupra unui vas mare timp de 10 minute. va comprima areola intre degetul mare qi arititor. deodorante qi substanie care usuci (alcoolul. htreruperea temporari a alipt5rii nu este obligatorie. sipunul. Expunerea la aer liber sau la raze ultraviolete contribuie la vindecarea mameloanelor dureroase. Daci mama nu este speriati de aceasti mici anomalie qi daci sugarul este viguros se poate ajunge repede la o aliptare . De indati ce se constati o cripituri este mai bine s i se suprime supturile la sfinul dureros qi s i se stoarci laptele la intervale regulate (cu mfina sau cu pompa) qi s i se dea sugarului. nu se intAmpl5 nirnic riu sugarului. infofolirea. se incepe aliptarea printr-o extracfie manual2 p h i la obfinerea reflexului de ejecfie qi atunci sugarul este pus la s h . daci se continui aliptarea. Antibioticele folosite nu trebuie s i provoace sugarului vreun efect secundar. pentru a uqura introducerea mamelonului in gura sugarului (Vezi qi "Mameloane ombilicate"). Cataplasmele cu api rece sau pungile cu gheaii se folosesc ca tratament local. qi punerea frecventi qi pentru mai multi vreme a sugarului la sfin sunt suficiente pentru a rezolva astfel de incidente. Se pare c i durerile dispar in cfiteva minute cfind se declanqeazi reflexul de ejecfie a laptelui. survenind in 20% din cazuri. de trei ori pe zi. in Romfinia qi Franfa existi obiceiul de a mulge laptele qi de a-1 arunca.puse intr-o ma'nupa' de toaleta' sau intr-o punga' de plastic . incfit va determina pe mami s i inceteze aliptarea. S h u l se umple repede. responsabili de mastite sau abcese ale shilor. 0 tehnicii bun5 le poate evita. Pielea este r o ~ i ecald5. Multe mame aplici g h e a f i pe mameloanele dureroase. Mama trebuie s i evite folosirea de dezinfectante puternice. De asemenea se va incerca s i se schimbe pozitiile de aliptare cu scopul de a repartiza intr-un mod mai echilibrat presiunea de supt pe diferite p w i ale mamelonului. Mai mult. o pozifie incorecti a sugarului. iar In general . Este indispensabil s i se usuce bine mameloanele dupi fiecare supt. apare febri. durerea va fi atfit de vie. Expunerea direct6 ( ~nu printr-un geam) posed6 i excelente capacita'fi cicatrizante. anomalie destul de frecventi qi care duce adesea la infscarea precoce a sugarului. nu trebuie s i dureze mai mult de 10-20 de minute. devine dureros. la nevoie cu un uscitor de pir ("foenul") suflant. Cra'pa'turile sunt frecvente. Se pare c i sunt favorizate de supturile prea lungi.de lapte pentru a umezi mamelonul qi areola. insornnie qi neliniqte. acest procedeu alini instantaneu durerea. Din experienfa noastri reiese c i unele mame nu au dureri atfit de vii qi continui s i alipteze chiar daci mameloanele sunt cripate. inainte de fiecare supt. glicerina qi apa de colonie) ca qi talcul.2. un sfin golit se vindeci mai repede qi cel mai bun mod de a goli sfinul este alliptatul. se obfine o vindecare mai rapidi a infecfiei. Supturile. dar nu sunt intotdeauna eficace. frecarea de citre imbr5cMnte. eventual.sa' jie aplicate pe zona dureroa 1. Supturile devin dureroase si provoacd sciderea secrefiei lactate. in cazul In care rnama prirneqte antibiotice. se umfl5. S h u l trebuie golit pentru a se evita astuparea. Gura sugarului trebuie s i fie la inilfimea mamelonului. mai ales in primele zile. Antibioticele ~i antitermicele sunt indispensabile. cu scopul de a evita orice umiditate reziduald ce favorizeazi macerafia. dar in general este adesea preferati de mame. Mameloanele ombilicate. Este vorba de mameloane turtite sau scobite. In stadiul de abces febra este foarte ridicati qi se insofevte de frisoane qi de transpirafii. sugarul este hrinit cfiteva zile cu un preparat de lapte adaptat. suptul aplicat exclusiv pe mamelon. Nodulii. in SUA qi Germania s-a demonstrat c i daci se continui aliptarea.

se recomanda' de asemenea. expunerea 1-3 minute la raze ultraviolete. Dacii nu se iau miisuri impotriva stagniirii laptelui qi persistentei nodulilor se ajunge la inflama* redutabile (mastite). chiar dacii mamelonul este turtit sau invaginat. lapte de vacii. Simplul fapt de a suge formeazii vMurile shilor pentru a face sii iasii in afarii mamelonul. n u m b l rnai mare sau culoarea verde a scaunelor nou-n&cutului alimentat natural constituie motivul care deterrninii aprecierea cii laptele matern "nu prieqte" copilului. Dacl sugarul suge prea mult qi apar regurgitafii frecvente. Remediile prezentate de unele f m e (tetine intermediare etc. durerea. la fiecare supt se va incepe cu mamelonul rnai pufin tentant (mic. ci cuprinde intregul sln. durere localii. apii de orez halimentafie. pentru a nu se ajunge la Jisuri si inflamatii se indica' urma'toarele: expunerea la aer de mai multe o n pe zi. dar poate determina intiirirea qi turtirea areolei in aqa fel inclt sugarul sii nu rnai reuqeascii sii cuprindii mamelonul in g u r l pentru a-1 comprima cu eficacitate. care devine umflat. galben-aurii. Alteori insii. Ea nu constituie ins5 un motiv de ingrijorare. Unele mame dau o interpretare greqiti unor fenomene fiziologice. ala'ptarea mai frecventa' (la 2-3 ore) deoarece infometarea sugarului il vaface sa' suga' mai viguros. c) Hipergalactia ("am prea mult lapte") impresioneazl qi neliniqteqte pe multe femei. in rezumat.Mama $I copilul normal& Un sugar infometat. Aceasta nu o deranjeazii intotdeauna pe mamii. dupii suptul copilului. False dificulta'fi. tulbura'ri digestive importante. alburii) qi consistenpi (grunjoase. treaz qi sbiitos. fn cazul h care numai unul dintre mameloane este plat sau scobit. Slnii se vor spila cu apii rece. ei sunt foarte somno- . "tari"). Se va purta lenjerie uqoarl. sii se foloseascl o pomp5 cu care sii se evacueze laptele riimas dupii suptul copilului. De rnai multe ori pe zi se vor face "b% de aer" (mama va sta cu s h i i descoperifi). in loc de stoarcerea shilor. Criteriul major a1 aprecierii valorii alimentafiei naturale (la scin) este creSterea corespunza'toare in greutate. Sugarii "leneqi" la supt au suferit adesea la naqtere (scorul Apgar sub 8). pus la s l n . consumare psihicii etc. culoarea (verzi.1. Dzficultati de alaptare din partea sugarului Nou-niiscufii prea slabi sau prematurii nu pot sii sugii. pentru a inliitura resturile de lapte care iriti qi macereazii mameloanele qi predispun la infec$ii. 2. qi adesea se ajunge la in@rcare. intiirirea sfinului. Se lasii sugarul sii sugl p l n l c h d se saturl qi apoi se goleqte s h u l (cu pompa sau prin muls). Aceasta o face pe mamii (din piicate adesea cu aviz medical) sii rnai adauge ceva preparate adaptate.) sunt rodul imaginafiei celor ce le concep qi de cele rnai multe ori sunt ineficace qi nu au ca rezultat palpabil declt oboseala sugarului. care se schimii des. turtit sau scobit). nu o recomandiim. evitarea sa'punurilor tan. v&slturi sau diaree se va extrage o parte din lapte inainte de a pune sugarul la sln sau se va reduce durata suptului. personal. Trebuie sii se qtie cii sugarul hr&t la s h poate avea scaune foarte variate in ceea ce priveqte n u m b l (de la 0 la 7-8 pe zi).folosirea unui sutien larg cu conurile sec#ionate sau fnlocuirea cu un suspensor sub fonna' de esa$a' care se trece peste umallzaml opus. Un sugar infa'rcat din cauza scaunelor moi va face cu siguranfci: mai tcirziu. schimbarea frecventa' a compreselor ce se pun pe mameloane. Durerea $sau umflarea scinului. Astfel de tulburiki (umfIarea.5. folosirea de lenjerie de bumbac si de rochii subgri cu deschiza'tura' in fa[& cura'tirea mameloanelor de resturile d e lapte. semilichide. a) Aqa-zisa calitate necorespunziitoare a laptelui (vezi rnai sus la cauzele in@rc?irii precoce).5. adorm dupii clteva inghifituri qi lasii s h u l din gur& in acest caz este necesar mulsul sau utilizarea unei pompe. a alcoolului pur. consistenpi mode. De obicei sfinii se intiresc clnd lobulii glandulari care confin lapte se umplu prea mult. Dacii laptele se scurge spontan se vor line mameloanele invelite in vat5 sterill. tare. Solufia ca mama sii se mulgl la fiecare supt este chinuitoare pentru mamii (efort fizic. timp de 10-15 minute. uneori roqeapi) apar de obicei spre sfilr~itul primei siipth2ni. implstarea nu se limiteazii numai la areolii. mai cald qi incepe sii se inroqeascl. iar prin aceasta lezarea mamelonului se poate accentua. ungerea cu lanolirxi. Se stoarce slnul la nivelul zonei pigmentate pentru ca mamelonul sii devinl rnai suplu qi sii fie cuprins intre buzele sugarului fii1-5 dificultate. ceai. poate apuca areola intre buze. Dupii golirea sa rlmfin incii noduli de dimensiuni variate. de obicei. b) Alteori. in astfel de situafii este rnai bine ca.) qi.

forfarea nou-na'scutului sa' suga' trezindu-1 din somn. in cantit5fi mici ~i nu se insofescde sc5dere in greutate se continu5 al5ptarea. ca orice fiinf5 uman$ are tending la comoditate. Sugarul.manul nl:1 a al5ptikii pentru nou1 n5scufii care din primele zile sunt hr5nifi cdnd la sdn. Dac5 lezarea creierului nu a fost prea grav5. Orificiul tetinei nu va fi prea mare! Regurgitatiile Ti va'rsa'turile. iar dup5 aceea refuz5 dintr-o dat5 sdnul. Alirnentafia lor necesitii indemhare qi riibdare. Se va urmiiri ~i se va corecta tehnica aliiptiirii. bruscarea acestuia in timpul suptului. Cu timpul. decdt pentru un motiv major. in caz de secrefii. Prin regurgitafie se intelege eliminareape gura' de aer ~i de cantita'ti mici d e lapte nemodificat.De aceea. administrarea in exces de ceai intre mese. ur Biberonul este du. la venirea din maternitate nou-n5scutul va fi protejat de varia~iile prea mari de temperatur5 (camere suprainc5lzite. manifestate in primele zile prin convulsii (infepenirea total5 sau tresiiriri ale mu~chilor) $i/sau cianoz5 (invinefire in jurul gurii sau a fefei. Se va incerca alimentafia cu lapte muls. Ca atare. Refuzul de a suge. chiar cu pipeta. Cur5firea cu vat5 sau comprese irit5 mucoasa nazalii ~i poate determina infectarea ei. a c e ~ t nou-n5scufi trag de cdteva ori i din sdn. La noun5scufii care au contractat un guturai se picur5 in nas cu o pipet5 ser fiziologic. La aparifia brusc5 a unor vlrs5turi mai numeroase se suspend5 o mas5 de lapte ~i se inlocuie~te ceai. manevrele brutale de ingrijire dup5 ce nou-n5scutul este alsptat. Dac5 nou-n5scutul a supt cdteva zile mai mult sau mai pufin bine. v5rs5turile survin la noun5scufii care sug repede. nervozitatea ~i nepriceperea mamei. ei incep s5 sug5 in decurs de cdteva zile.). Adesea este vorba de o obstructie nazal5 printr-un guturai sau de o infecfie a mucoasei bucale (muguet sau "rna'rga'rita're2"). noun5scutul fip5 sau pur ~i simplu refuz5 s5 sug5. Dac5 v5rsSturile nu se insotesc de alte tulbur5ri generale. a mdinilor $i a picioarelor). mulgdndu-se apoi laptele r5mas. la scurt timp dupii supt. or efortul depus pentru u trage din biberon este de Sapte ori mai mic deccit eel depus pentru supt!. De obicei. cu pentru a pune in repaus tubul digestiv. .. nu se va folosi biberonul concornitent cu alimentafia la sdn. apoi se opresc ~i adorm. cdnd la biberon. sunt rare. Alteori. sunt mai abundente ~i survin de cele mai multe ori la un interval mai mare dup5 mas5 (cu excepfia celor din stenoza hipertrofic5 de pilor sau din malformafiile esofagului). greseli dcc tehniicb a 4zldptcrii. Nou-n5scufii la care navterea a fost prelungit5. cei care s-au n5scut in stare de asfixie (vinefi) sau nu au tipat dup5 navtere (ca semn c5 au suferit) refuz5 s5 sug5 in primele zile. in timpul icterului fiziologic o mare parte dintre nou-n5scuti sunt rnai somnolenfi $i se alimenteaz5 mai greu.~ mulge laptele ~i de i a-1 da nou-n5scutului cu biberonul. utiliZ-Q b i b t r ~ u r r u r . Va'rsa'turile pot f i manifestarea unei boli.. acestea se aspir5 cu o par5 mic5 de cauciuc. neregulate. ace@ nou-n5scufi vor fi p u ~ regulat la shn. starea de tensiune nervoas5 in familie. cdnd este pus la sdn. care se deschid direct in afar5. inseamn5 c5 a intervenit ceva deosebit: imbolna'vire sau o gre$eala' din partea mamei. noun5scutul va fi pus la repaus total. Regurgitafiile sunt f"ar5 nici o semnificafie patologic5. Mamei nu-i r5mdne decdt solufia de a . chiar dac5 au o greutate normal5. Potiunile antivomitive ~i sedative se vor administra numai la indicatia medicului. La nevoie se recurge la alimentatia prin gavaj (laptele este introdus cu seringa printr-o sond5 in stomac). Cauzele cele mai frecvente ale infbrctirii precoce l nou-ndtscutul a siinittos sunt: lipsa de dotint& si de mint&de a albg[ta din partea mame£. mult $i inghit mult aer (aerofagie). cu lingurip ~i apoi cu biberonul. diferenfe prea mari intre temperatura de noapte $i cea din timpul zilei etc. evitdndu-se orice efort ~i f5cdndu-se minimum de manevr5ri. i Dac5 in creier s-au produs deregliiri mari. Dupii disparitia manifestsrilor patologice. Dintre greqelile mamei care pot duce la dificultiifi de supt din partea nou-n5scutului amintim: rigiditatea orarului. graba sau nervozitatea mamei in timpul suptului. Viirs5turile se deosebesc de regurgitafii prin faptul cii laptele este adesea modificat (Pnchegat sub form5 de grunji mici) $i proiectat la distanf5. proba suptului. vor fi ferifi de contactul cu persoane cu guturai vi in general de orice contact direct cu persoanele adulte (nu se vor siiruta sugarii!). dar $i dovada unei greqeli in tehnica de al5ptare: supraalimentatia.lenti.

el poate fi al5ptat de c5tre mama sa.).). ap5 de orez. Unii nou-na'scufi adorn cdnd sunt p u ~ ila sdn. Unele malforma@iale gurii (gura de lup vi buza de iepure) sau encefalopatii grave fac imposibil2 al5ptarea. insuficienp cardiac$ ciroza. Dac2 sugarul se enerveaz5 incercati s5-1 punefi dup2 c2teva minute la celidalt s h . ivi sucesc capul in toate p w e . Aceste scaune apar de obicei la fiecare mas&. Se va cerceta dac5 nu este vorba de o supraalimentafie prin supturi prea prelungite sau prea dese. Din pgcate. s5 sug5 la intervale de 3-4 ore. Boala hemolitica a nou-na'scutului. Aplicatiile locale de pudre sau creme se vor face cu d i s c e r n k h t la indicatia medicului.1. ei fip&se zbat.ci folosi scinul. caI d c &in supratnc&lzire a camemil. fiind pus la s2n numai c2nd este linivtit. rnai infometali. Un sugar enervat vi obosit de pl2ns nu va suge niciodati cum trebuie. plhge.cu biberonul. se enerveazs vi reincep s5 urle. infestarea cu SIDA. mama va mivca incet mamelonul in gura nou-niiscutului cu tractiuni de "du-te-vino". in incheiere insist5m cu afirmatia ca' orice nou&cut i ~arefelul sa'upmpriu de a primi . Se va p2stra o igien5 riguroas5 a pielii. rnai vioi. dac5 adoarme. Contraindicarea al5pt5rii este eronatg. 2. Alimentafia natural2 este primejduit2 in caz de tulburik-i digestive (diaree-boal5). devenind sclava acestui mic tiran). cu timpul. toat5 familia (adulfi vi copil) va ajunge la o stare de nervozitate greu de depBvit.. c2teodat2 explozive. el sirnte imediat. multi sugari alimentafi la s2n prezint5 in primele s5pt2m2ni. psihozele grave etc. pentru a mentine secte$ia lactat5 vi se va continua alimentatia la s h .in cantitate mic2 . Foamea ii trezevte ins2 in momentul in care sunt qezafi in pat (mai pufin cald ~imai pufin mode dec2t in bratele mamei). Sdi 1 - Falsa diaree. incearc5 din nou ssnul. Este rnai bine ca un astfel de sugar s5 fie lbat s2 p l h g 5 ( p h 2 la 1-2 ore pe zi). iritatk predispus2 la infectii. intoxicatie.5. insuficienple renale. mai vigurovi vor reactions cu vehement5 dac5 nu g2sesc lapte suficient. anemiile grave. Nu se intrerupe algptarea.Mama # @lul uite cd. cu sonda. ci vor deveni ore de somn pentru sugar. c h d prin dietele de tranzitie (ceai. dietele instituite uneori pentru diarei uvoare sau chiar false diarei sunt la originea multor ?n@rcik-iprecoce. moi sau lichide. Secundar. vdrs&tutllt fl Prim tn a unei imbolnaui 2 3 ? gmve: alspepsiegtavb insolatie. deoarece anticorpii care se gisesc . Unguentele cu antibiotice au indica/ii rare. verzi. n Milupa HN 25 etc. sup2 de morcovi) ~i realimentare cu unele preparate de lapte (Humana H. Acestea nu vor fi ore de supt. sau a unei rnalforrnatii congenitale (stenoza hipertroflcrli a pilomlui etc.rnai W u .6. Mama este obligati s5-vi extrag2 laptele vi s2-1dea nou-nbcutului cu pipeta. se trezevte. Alfii. Menfinerea prelungiti a sugarului la s h il face s2-vi formeze un reflex de somn la s h vi ori de c k e ori va fi pus s5 sug2 va adormi imediat. Pus in pat. Contraindicatiile alimen- tapei l S&I a Dintre acestea amintim unele boli grave ale mamei: tuberculoza. sau va bate uvor cu un deget obrazul sau nasul acestuia. Mama este datoare sa' observe reacgile sugarului ~i sa' $tie ca' de echilibrul . i ca' mama ji nou-nanascutul trebuie sa' "inve/e"ca acest act de importanfa' deosebita' sa' se desfa'qoare comenabil pentru amcindoi. pielea din jurul anusului vi organelor genitale devine roqie. cancerele. encefalopatiile. Partida este pierduti vi pentru sugar (care se va subnutri) vi pentru familie (care ivi va disttvge tot programul. SB nu uitati c2 este bine ca orice sugar s5 ajungg de la inceput sau cu timpul. unde laptele p a t e c2 vine rnai uvor.meningitir etc. E astfel de situatii. Ava cum am amintit. cu lingurip sau . Nu vefi reuvi niciodaa acest lucru dac5-1vefi tine in brate rnai mult de o jum5tate de or&la fiecare mas5.in lapte sunt distruqi de sucurile digestive. D a d noun5scutul prezint2 o form2 de boa12 hemoliticg prin incompatibilitate Rh sau grup sanguin. scaune dese. se va evacua regulat laptele din s2n (prin muls). Dac2 sugarul crevte qi are o stare general2 bun2 nu se va lua nici o m2sur5 dietetic2 sau de tratament medicamentos. h nici un caz nou-nilscutul nu va fi menfinut la s2n mai mult de 20-30 de minute. ii induioveaz5 pe tofi vi trece altcineva la r h d s2-1 fin5 in braQ.

i trage fiirii sii se goleascii sbnul.5litri/zi. came sau peyte. dintre care citiim: ciocolata (agitii. diaree etc. compot.unele mame observii cii este suficient ca sugarul sii plfingii de foame. Grijile . sunt viitbiitoare pentru sugar. apii etc.un aport protidic constituit din 60-80 g (10-1 5% din bilanful energetic).i nervozitatea mic~oreazii secrefia lactatii. lintea. usturoi. dulciurile. unele alimente care dau un gust pronunpt laptelui: conopida.5 litri. colici.5. ceai. acesta plfinge cu disperare . scaune mai numeroase. dac6 mama este psihic echilibratk riibdzitoam $ dac6 toat6 familia este coqtientb c6 mama-lauzzi are absolutd n& de o aimoqfiisenin&defamifie $ de ajutor efectb pentru evitarea suprasolidtiirii Bite si psihice. Toate acestea "trecute" in laptele de mamii. muriiturile pot provoca unele tu1burk-i ca: agitafie. fiiinoase. prazul. sub formii de lapte sau derivate. Alimentaga m a m i care nu aliipteazii este obi~nuid. in propoqii diferite. sliinina. ouii. de obiceiuri.femeia care alGpteaza' poate sii mcinbnce ce vrea! Singurele restrictii sunt: excesul de alcool (sunt interzise toate bhturile rafinate. fructe.un aport lipidic de 60-80 g (30-35% din nevoile energetice) sub formii de ulei vegetal (floarea-soarelui). de niiscociri. pe IhgZt lactate (de trei ori pe zi) se va recomanda un medicament cu calciu qi magneziu.2. Unii (nu toti !) sugari refuzii sii sugii dacii mama consumii alimente iufi (ardei. Igiena de viafii' trebuie sii fie simplii: mers pe jos.ei sufietesc depinde nu numai secrefia lactatii. . varza. ciocolata. brgnzeturi. Eventual medicul va recomanda un medicament cu fier. Regimul d e viatEi si ali- mentatia mamei Alimentafia mamei care aliipteazd Sfaturile ce se dau mamei care aliipteazii sunt adesea un amestec pitoresc de fapte. zarzavaturi) constituie o greyealii. peyte. lapte sau iaurt. ouii. Din experienfa noastrii sunt pufini sugari care se manifest5 (refuzul de a suge. i Pe de altii parte.). leguminoasele (fasolea. ci . margarina). usciiciunii mucoasei bucale yi senzafiei de obosealii. scaune rnai moi?). un aport lactat de 750 ml pe zi. De asemenea. alcoolul ii face somnolenki.rea uscatii). Trebuie insistat asupra cgtorva recomandki: . . De asemenea. un aport de lichide de cel pufin I. mama va consuma lichide (lapte. fiinoasele. un pahar mic de vin natural sau de bere sunt binevenite).i u~urinfa care vine laptele cbnd nou-niscutul este cu pus la sbn. La ceie care au crescut in timpul sarcinii cu peste 12 kg este bine sii se reducii aportul de alimente bogate in griisimi (untul. dupii cbteva siiptiimaAni. unele condimente sau salate). pentru ca laptele sii se scurgii singur din sbn. piper) sau cu miros intepiitor (ceapii. biiuturile alcoolice. modul de a suge yi scaunele sugarului sunt influenpte ~ 2 n mama prezintii o colit5 d sau intolerantii la anumite alimente.in timpul aliiptirii. dulciuri. La mamele care au prezentat o anemie feriprivii in timpul sarcinii se va recomanda un regim alimentar cu came de douii ori pe zi (ficatul confine mult fier). in unele cazuri. Rafia alimentarg idealii este de 2 500 calorii (cu 500 de calorii rnai mult decgt in perioada sarcinii): .un aport glucidic de 340 g (50-55% din nevoile energetice) sub formii de zarzavaturi.r insernnat de medicamente sunt contraindicate in caz de aliiptare. cafeaua yi ceaiul agitii. lnterzicerea vegetalelor (fructe. uleiul.) dupii astfel de alimente. un num5. care sii cuprindii indeosebi lapte ~i derivate. piitrunjelul . necesare combaterii setei. tutunul are efecte de duratii! Mai degrabii. unt sau margarinii. in schimb. somn 8-10 ore cu o siesta dupii-amiazii. sarea. . In unele c w i sunt diverse interdicfii. Este nevoie numai de o rafie alimentarii echilibrat5. maz5. cartofii priijifi. cu o cantitate de lichide ceva rnai mare. d e ~mama are lapte suficient. laptele curge din mameloane intre supturi. vinul in cantitate mare. de cel pufin 1. de fantezii destul de derutante. iar atunci cbnd nou-niiscutul este pus la piept. Al6ptarea decurge nonnal. yunca. L a unele mame. Nu se impune un regim alimentar special a1 marnei. 2. Relafiile - ' Vezi qi capitolul "Lehuzia" . cafeaua ~i ceaiul "chinezesc" (agit5 sugarul) yi tutunul. La cele cu lipsii de calciu ~ i l s a u magneziu.

manza va sta cu siinul descoperit. lipsa de odihni de noapte. posibile dupi cca 45 de zile dupi naStere. axile.apa de la dus nu va fi nici fierbinte si nici prea rece: . p2inea neagri. vegetale (crude sau gitite) ~i cu p2ine neagri. Mama va face d u ~ zilnic. Purgativele. tratarea cariilor. Vafi evitata' oboseala. la ael. rochiile. Trebuie acordati o griji deosebiti igienei dinglor (spilarea zilnici. aportul de vitamine pe aceasti cale este suficient. Adaosul de pulbere de lactozi (se procuri de la farmacie) in lapte are efecte favorabile.prosoapele ~i cear~afurile de baie vor f i strict individuale. drajeuri sau picituri. sunt c2fiva din factorii care duc la epuizarea fizicii a mamei. Mulfi medici recomandi mamelor care alipteazi vitamine sub formi de tablete. Mamele sunt foarte ingrijorate c2nd sugarul pl2nge. Ce medicamente se elimim" prin lapte. determin2nd scaune moi la sugar. sutienele str2nse. va insista va indeosebi la plicile (cutele pielii): sub s2ni. ci va consulta medicul pediatru care Pngrije~te sugarul. Nu se folosesc deodorante (obstrueazi porii pielii) si nici parfumuri cu miros fipitor. care s i nu fie imbricat ~ 2 n face alte treburi gospodiire~ti. La cele patru colfuri se coase c2te un siret cu care masca se leagi in jurul capului.Mama si copilul sexuale sunt. care trebuie luati de mami.i. Unele mame nu pot alipta sugarul cu altcineva de fa$. administrarea de preparate cu calciu ~i fluor). Igiena corporala'. Constipatia mamei va fi combituti cu fructe. starea de tensiune din familie pot determina oprirea secretiei lactate. vegetalele in general. Cu ocazia tuturor manevrelor de ingrijire a sugarului este bine ca mama s i poarte un halat curat de culoare deschisi. viafa complicad de familie (vizite etc. dar la nivel individual este prudent s i nu se acorde prea multi incredere cifrelor. daci in familie sunt persoane cu infecfii cutanate este necesari ~i dezinfecfia cu cloramini 1%. Nu se poarti lenjerie din fire sintetice. lipsa de colaborare a sofului la problemele de gospodirie qi de ingrijire a sugarului etc. in acest caz. Lenjeria va f i curati.dupi baie se va folosi un prosop mai aspru (in. Mama nu va lua nici un medicament din proprie initiativi. . iar in cadi se pune o bucati dintr-un covora? vechi sau de stofi. ava cum s-a recomandat mai cus. prunele. l2ngi cadi se plaseazi un covora? sau un gritar de lemn. daci este posibil. va . sfituindu-se orice mami c i sarcina poate surveni ~i in cazul in care alipteazi. .cada se spali bine cu a p i si sipun inainte de folosire.imbsierea se va face cu dus. Daci alimentatia este echilibrati. . sau doze mari pe o durati de c9teva ssptimiini). oul moale. colici sau refuzul s2nului (laptele capriti gustul purgativului). in timpul du~ului folosi sipunuri neiritante. cu consecinte serioase asupra srinitifii sale. sunt dispuse s i dea crezare afirmatiei c i laptele este insuficient cantitativ sau calitativ. trec in lapte.pentru a evita ciderile prin alunecare. dar cu misuri anticoncepfionale. . Masca s e confecfioneazi dintr-o bucati de p2nzi sau de tifon. cutele de la g2t (in general. cordoanelc. este somnolent. in afari de vitamina D. Munca fizici excesivi. ingrijirea copiilor mai mari. frotir etc. strinuti sau regurgiteazi. Daca' este ra'cita'. chiarin cantitate mici. mama poate hra'ni si Pngriji sugarul? C2nd mama are guturai. perele. este r i g u ~ i t i sau simte o jeni in g2t se anunfriinceputul unei "rriceli". salatele de crudititi. cutele de sub siini) vafi spa'lat cu atentie deosebitci: Daca' exista' tendinta la injlamatii. la recomandarea medicului (in doze zilnice de circa 1 000 u. Girnnastica are un efect favorabil. Siinul (manzelonul. Factorii psihologici sunt foarte importanti: necazurile. face un masaj.) cu care se va "usca" orice urmi de umezeali. bineinfeles. purta d Va cimisi de bumbac ~i rochii care se incheie in fafi.).dupi baie se folose~te lenjerie curad. in interiorul c k i a se introduce o bucad de material plastic. schimbati zilnic. mama se va spci'la bine pe miiini. Dintre alimentele care combat constipafia amintim: mierea de albine. Am mai scris acest lucru si-1 repetim. de 2-3 ori pe zi ckte 1/2 de or& fnainte defiecare nzanevra' de ingrijire a sugarului. Nu sunt recomandate fustele. fmbrdca'minten mamei. deoarece la aceasti v k s t i este foarte receptiv la orice b o a l i . daci mama are obi~nuinp. unghiile se taie la douci' zile ~i se spala' o data' pe zi cu periuta de unghii. Liuza nu este i n c i restabiliti aqa c i in timpul imbiierii sunt utile c2teva misuri de prevedere: . . regiunile inghinale. care se pune in doui ~i se coase ca un buzunar. Vitamine. nu in cads. Este sigur c i aliptarea joaci un rol statistic in distanfarea nasterilor. ea va purta o masci la guri ~i la nas ori de c2te ori se apropie de sugar. zonele ce transpiri mult).

Aceqti microbi ajung in lapte inci din timpul mulsului ~i se inmulfesc extrem de repede in orele care urmeaz5. obligatii sociale). pe colfurile mesei (situate la perete) se pun obiectele de uz curent: scutece. curiitenia generals. La prematuri ~i dismaturi rezervele in acevti constituenti sunt mai mici. deoarece el are stocati o anumit5 cantitate inc5 din timpul sarcinii. de hormonii ~i de celulele vii continute de laptele de mam5. jn stadiul actual a1 cuno~tinfelor bi progreselor industriei pentru produse lactate. a Produsele de lapte denumite "formule pentru sugari". Absolut necesar arfi cu orice fumilie cu copil m c sa' aiba'.3. secretia lactat5 poate s5 scadi. In orice familie se va improviza o "mas5 de infqat". se vor putea inlocui nu substantele de apkare (anticorpi. Se va face tot posibilul ca s5 intre in obi~nuinti somn dup5 masa un de prdnz ~inu se vor executa munci grele in gospodkie (sp5latul rufelor pentru toat5 familia. Alimentafia artificial5 cu lapte de vaci modificat sau preparate industriale este incununat5 de succes. Szlgantl poate . De asemenea. Uneori. Se pare c i nou-n5scutul la termen nu are nevoie absolut5 de anticorpii. Asemenea treburi se amBni sau. chiar dac5 mama are impresia c5 $-a redobdndit puterea necesai. Mama va fi rnai pufin solicitat5. se fac intr-un ritm lent. prepararea gi administrarea laptelui. hormoni) continute in laptele uman. Este necesari rnai mult5 odihn5. consemare. . mai putin precoce sau mai greu de crescut ~ieducat. cel putin. se g5sesc impuritgfi vizibile cu ochiul liber.frigidel. Alimentatia zisii "artifz- cialii" eu lapte de vacii (preparate industriale de lapte pra3 Cel rnai bun aliment pentru puiul de om este laptele de mami. educativ etc. in momenhll in care medicul ii perrnite mamei s5 fac5 plimbgri. mama nu trebuie de obligatii s5 se aplece sau s5 se ocupe de sugar in pozifie incomodi. oasele bazinului ~i organele abdominde vor veni rnai repede la pozitia dinaintea sarcinii. Laptele de vaci este expus la inurdirie sau la infectare inainte de a ajunge la sugar. Sugarii hriniti cu produse de lapte praf nu vor fi rnai putin inteligenti. Ei sunt numai privati de o anumit5 securitate biologic5 daG de natur5. ereditate. intr-un colt a1 camerei sugarului se va plasa o masi obi~nuitd in5lfime convenabil5 pe care se va pune o de p5tur5 ce se acoperi cu un plastic ~i un cear~af un sau scutec mare. cu conditii optime pentru pozitia corpului qi mi~cirile sugmlui. indeoyebi. Y evit5 e durerile de ale".ni@la sin. Trebuie reamintit c i in s5n5tatea sugarului intemin ~i alti factori (copil dorit. mama se va simti rnai in putere ~i se va ocupa cu un elan crescut de copil ~i de restul familiei.) care trebuie luati in seam5 atunci cBnd este vorba de alegerea laptelui. igien5. tot la fel ca sugarii hri. Pe de alt5 parte. civilizatie. Progresele extraordinare survenite in elaborarea unor produse industriale de lactate pentru copii cBt ~i a mijloacelor puse la dispozitie de civilizafie (refrigerare. unguente etc.) riscurile sunt rnai mari pentru sugarul hr5nit artificial.). Pe aceasti mas% se vor face toate ~nanevrele ingrijire ale sugarului. Exist5 ins5 multe situafii in care alimentatia la sdn nu este posibil5 qi atunci este nevoie ca de la inceput s5 se treaci la alimentatia cu preparate de lapte. educatie. Un astfel de lapte trebuie trecut printr-o strecurgtoare cu sit5 fini. A 2.5. Totu~i. planul orizontal ~i dur a1 mesei permite o ingrijire mult rnai eficient5. traditie etc. nou-niscutii s5n5to~ialimentati artificial se dezvolti. in familiile nefavorizate (economic. Este un adeviir recunoscut de toat5 lumea. Este vorba. de germenii fennentatiei lactice care.5. Oriciit de corect ar fi fost recoltat ~i manipulat. cBnd se aplicii bine recomandkile in ceea ce prive~te concentratiile laptelui si se respect5 riguros o igieni corecti in pistrarea. chiar intr-un lapte foarte proaspiit.fi Itisat singur? Sugarul nu trebuie 15sat niciadata' singur in casi.) au fvacut ca riscurile ce le implica pe vremuri alimentaiia artificial% sugarului s5 scad2 mult. spoitul peretilor. iar ideal ar j? SZ se foloseascn' i produse aclaptate sau par!ial adaptate. cel pufin aparent. in conditiile unei familii inst%ite ~iinstruite. ridicarea de greutiifi etc.O d a t i cu reluarea activitgfii d e toate zilele (gospod&ie. laptele contine un mare num5r de microbi. c5m5qute. mediu rural sau urban. pusi intr-o pBlnie steril5. respectiv "adaptate si partial adaptate" se apropie mult de laptele uman. ambalare etc. se va apela la o rudi sau alti persoan5 de incredere. Pentru u7urarea muncii. cu simtul rgspunderii. Dup5 o plimbare sau o viziti la o familie de prieteni.

Se pot folosi vase de aluminiu sau de ofel cu perete dublu ~i cu un dispozitiv care sernnalizeas Tnceputul fierberii. ferite de praf. Laptele p a t e fi utilizat cel mult 24 ore de la fierbere. Se procur5 rnai multe. in lips$ o pivnig rece este suficient8. De aceea. . aceia care provoac5 bolile. Zilnic se utilizeaz5 6-8 biberoane: 5-6 pentru lapte. laptele se riceqte brusc (se pune vasul fntr-o cilldare cu ap5 rece sau direct h frigider). Cu cit temperatura la care se pbtr& laptele este mai ridicat8 qi cu cit se ht&zie consumul. Vezi pagina urm5toare. Laptele trebuie fiert 10 minute.atunci c h d sunt numeroqi fac s5 se acreasc5 laptele. Cei mai frecventi sunt microbii care provoac5 diaree (grupul Salmonella. in care se fierb qi se p5streaz5 biberoanele qi un altul de 1-2 Iitri pentru sterilizarea qi p5strarea tetinelor qi suzetelor.Biberoane. . inainte de muls. unde se vinde lapte pasteurizat. fie c5 este prosp5t. Laptele de wdi nu vafi dat nidodata neftert sugamlui. in lapte p a t e s5 se gbeasc5 yi o alt5 categorie de germeni.5.2 perii pentru spa'larea biberoanelor. Al5turi de aceyti germeni (care nu sunt periculoqi prin ei inqiqi). pentru a evita scurgerea lichidului de sp515tur5in lapte.2. Se cump5r5 de la inceput 8-10 biberoane. Aceasta se intiimp15 in special in timpul verii. P5strarea laptelui in condi@ile cele mai bune se face. . In timp ce fierbe. laptele se amestec5 cu o lingur5 pentru ca s5 nu se formeze pojghit5 la suprafar5 (laptele se "umflii"). .Tetine. in gospo&ile individuale Wheqti se pot folosi oalele de p b h t smapite. Obiecte necesare h alimen- ta* artzficialzi Pentru alimentafia artificial5 a sugarului ingrijit in farnilie sunt necesare: . cu capac. Este de preferat laptele amestecat (provenit de la rnai multe vaci). pe suporturi speciale. Ugerul vacii se spali cu ap5 qi sgpun. inainte de folosire se opiiresc.o cratita' cupereti dubli perrtrufierberea laptelui. laptele se fierbe imediat dup5 ce a fost procurat.1 pcilnie pentru turnarea laptelui h biberoane. de carton sau de sticl5. in dulapuri. . Fierberea laptelui Fie c5 este pasteurizat. 2. cu atiit rnai mare va fi n u m h l de germeni pe care ii va conpne. deoarece compoziiia sa este rnai constand.2-3 vase emailate mai mici pentru p5strarea linguritei. Se r5ceqte apoi brusc. se cl5tesc qi se pun la uscat cu gura in jos. 1 pentru sucul de fructe.yentru ca acesta s5 nu se lipeasc5 de fundul cratifei. 1 pentru ceai. dupi care se qterg cu un prosop curat. 1 pentru lichidul de dilu$e (vezi qi punctul urmitor). este foarte important ca laptele s5 se fiarb5imediat dup5 ce a fost muls. ambalat in recipiente de plastic. . Vasele se p5streaz5 in dulapuri hchise. . Este necesar ca persoana care mulge vaca s5 fie sin5toas$ s5 nu prezinte infec@iale pielii. m2inile se spal5 p h 5 la coate cu ap5 cald5 qi s5pun. dup5 depi~irea acestui termen. se imbrad un halat curat. Fierberea omoar5 microbii patogeni (produe5tori de boli) qi microbii fermentatiei lactice. Dup5 intrebuintare se cl5tesc imediat cu un jet de ap5 rece.. in pra noastr5 laptele de vac5 p a t e fi obfinut sub diferite forme: direct de la produdtor sau de la magazine.5. Pentru recoltat se folosesc numai vase din metal inoxidabil sau emailate. bacili coli ~i bacilii dizenterici). se limpezeqte qi se qterge cu o p h z 5 curat5.1 vas emailat sau din ole1 special (Zepter etc. apoi se spal5 cu ap5 cald5 qi sod5 sau detergenfi.1. preg5tirea dilufiei laptelui etc. Se va folosi totdeauna aceeaqi cratip. iar cel de seara la mesele de dupi ora 19).1sita' deasa'. Lmediat dup5 ce este muls. curate. deoarece se sparg destul de repede h tirnpul manipuliirii qi fierberii.3.). De asemenea. 2. Laptele va fi ridicat seara qi dimineafa (imediat dup5 muls) qi va fi folosit in mod obligatoriu in decurs de 12-24 ore (laptele muls dimineata se foloseqte la mesele din timpul zilei. Este nevoie de 10-12 tetine. Fierberea se face h vase de ofel sau emailate'. avind grij5 a o cl5ti cu ap5 rece inainte de a pune laptele la fiert. . Pntr-un frigider care func@oneaz5bine. el nu rnai poate fi dat sugarului. cu capacitatea de 3-4 1.3. s5 se p5streze la frigider qi s5 se consume cit rnai repede. fireqte. Un lapte bun pentru copii trebuie s5 provin5 de la vaci sh5toase qi curate.

. . cutie din plastic cu capac. pentru a se inliitura toate resturile de lapte lipite pe perefii lui. .I rciziitoare de sticlci.I cufit pentru a nivela zahiirul vi praful de lapte din lingurifii. . cu capacitate de 250 ml. resturile de lapte se indepiirteazii foarte greu. biberonul se cliiteqte de mai multe ori cu a p i rece. .2. iar din 50 in 50 ml sunt gravate $i cifrele corespunzlitoare. Biberonul este o sticlutii de formi cilindricii. dar sunt rnai scumpe. care rezistii la fierbere. Dupii fiecare masii. Fig. cutit. pglnie.I tel pentru amestecul pireului. mama va spila biberonul cu api caldj ~i siipun sau detergenti. fabricat din sticlii transparentii. insistiind in special in regiunea de sub g2t ~i la sanful circular care separ5 fundul de peretii laterali. pe un prosop curat sau pe un portsticlii (rastel) special.I termns necesar pentru ciiliitorii sau plimbilri rnai lungi. perie pentru sticlii. cu care se acoperii vasele $i obiectele sterile.Biberoanele cu g5tul larg $i cu ghivent sunt rnai practice. de . lingorip. in ultimul timp au a p h t noi tipuri de biberoane.47 . cu git rnai larg $i cu un dispozitiv special de h ~ u r u b a r pentru e fixarea unui capac sau a tetinei. Biberoanele din sticlii de Jena ingrijirea $i minuirea corect2 a biberonului ~itetinei constituie condifii de bazii pentru piistrarea igienei alimentafiei $i evitarea imbolniivirii sugarului de diaree. Pe peretele exterior al biberonului sunt gradate citef linii care indicii diviziunile de 10 ml. Nu este permis sii se lase biberonul plin cu apii. 2.I mixer. tetine. pentru a fi cliitit ulterior. intrucit eventualele bacterii aflate in apii se inmultesc repede.I fiigider (de mare important. suficient de mari pentru a cuprinde comod jumiitate din inventarul pentru "buciit&ian copilului. ..!). . untului sau uleiului. Mai tkziu. . cind va avea timp.I pensii inare sau I "cleste" cu care se scot tetinele $i biberoanele din vasul in care se plistreazli stenlizate (fierte). unde pot riimhne grunji de lapte. Dacii biberoanele nu se cliitesc imediat. capace pentru biberoane. . .I recipient gradat pentru miisurat anumite alimente. Apoi se va cliiti de rnai multe ori cu apii fierbinte ~i il va pune cu gura in jos la uscat.1-3 lingurife (una cu coada lungii pentru folosirea la amestec.46 . recipient gradat. .I cutie cu bucci{i de tifon sterile.I mamasurii 5 g. cu ajutorul unei perii speciale. iar altele rnai mici pentru miisurarea zahiirului $i siropului).2 cutii din plastic cu capac. din materiale speciale. Fig. . sunt rnai rezistente la schimbikile bruqte de temperaturii.CLteva obiecte necesare pentru alimentatia sugarulu~: biberoane.

de preferat sau "ncruce").). Sterilizarea se face prin fierbere sau prin metode chimice. Puiine mame au ribdarea de a prelungi atiit de mult fierberea qi cea mai mare parte se mulpmesc s i se opreasci la primul clocot. laptele se scurge cu vitezi.Mama copifrrl Tetinele noi de cauciuc se freaci cu sare qi se fierb invelite in tifon. I 112 .48 . se infelege un grup de substante analoage cu corpii organici in care siliciul inlocuieate carbonul. lapte cu adaosuri etc. deoarece se degradeazi destul de uqor (prin spilare. I - Fig. Pentru creqterea durabilitiliii. Daci orificiul rezultat este prea I larg. se scuturi pentru a se scurge toati apa. s i permiti scurgerea laptelui sau pitrunderea aerului in biberon. rlisturn2nd &u gura in jos biberonul umplut. care se fixeazi pe un dop de plutil. tetina se spali imediat sub jet de api rnai inti3 rece qi apoi . pentru ca s i le dispari mirosul. &iputere. cele rnai largi risci s i se detqeze uyor. Aceasta trebuie s i dureze circa 25 minute. iar pe pereiii biberoanelor se formeazi depozite de calcar. din material plastic sau silicon. Se cliteqte bine.caldi. lipicioase. cu tetina fixat& laptele se scurge c2teva secunde in jet continuu. se z v h t i . Tetinele din silicon sunt mai scumpe dar rezisti mai bine la sterilizarel. sunt sthjeniti la supt ~ 2 n d folosesc tetine cu un singur orificiu. Daci laptele continui s i curgi in jet continuu inseamni c i orificul este prea larg. iar sugarul. ci va fi folositi rnai a z i u c h d sugarul va primi alimente rnai consistente (supa mixati. in ultimul timp au a p h t tot felul de modele. Apa clocotiti emani vapori fierbinti care sterilizeazi tetinele puse pe dispozitivul perforat situat la treimea inferioari a vasului. in familie sterilizarea se face prin fierbere. nu se arunci tetina respectivi. 2. perforarea se va face de citre mami cu ajutorul unui ac de cusut. Nu se folosegte niciodatii un ac prea gros. Dupi folosire. Tetinele. Sugarii prea mici. fierbere sau chiar de la perforare). Se folosesc modele care se pot intoarce. tetinele devin moi. Se aleg mirimile care se aplici perfect la g2tul biberonului. daci dupi prima perforare orificiul este str2mt qi laptele nu se scurge ?nmod mulpmitor.daci este posibil . i ' Sub numele generic de silicon. acul se inroqeqte la o flacki ~iapoi se inleapi in conul tetinei. De altminteri. Sunt necesare in permanen13 10-12 tetine. se aqeazi pe un platou de sticli qi se acoperi cu un capac sterilizat sub formi de con pentru a se feri de praf. tetinele se pun la fiert intr-o bucatil de p2nzi sau se opkesc fie intr-o strecuritoare. la se aceste tetine se va face un orificiu suplimentar sau se vor folosi tetine cu rnai multe orificii ('Tn triunghi". Tetinele sunt confeciionate din cauciuc. Pentru a evita formarea acestor straturi alburii pe pereiii de sticli ai biberoanelor se pun c2teva picituri de otet in api. respectiv. cu timpul. cel de sus situat la jumiitatea vasului) yi acoperit cu un capac. ca un deget de minuqi pentru a fi curipte. foarte sub@e qi apoi curge picituri cu picituri. Dimensiunile orificiilor sunt potrivite atunci d n d . Daci orificiul este prea larg. fie tntr-un vas cu un dispozitiv perforat (dublu fund. Se intoarce ca un deget de m k u q i qi se freaci cu o perie p h i se inlituri gi ultimele resturi de aliment. Daci se procuri tetine =i giuri. se inroqe~te nou acul ~i se liirgeyte din orificiul cu prudenp. Cele rnai bune sunt cele care se fixeazi pe biberon prin inqurubare.Spillarea biberonului. din care 5 minute in clocot pentru a distruge microbii cei rnai periculoqi.

Folosirea laptelui de vacg sau de capri (nemodificat) sau a unor produse industriale de lapte integral ar duce la suprasolicitarea organismului (digestie. Zahararea. uSor de minuit qi mai ales cel mai ieftin. Prin diluare se reduc vi rnai mult hidrocarbonatele (48 gll in laptele de vac5 fa15 de 68 gll in laptele uman). laptele de vac5 prezint5 mari deosebiri fa15 de laptele uman.10 g m5lai 10 g fulgi ov5z . la nevoie. dou5. pentru ca mama s5 nu piad5 vremea c5utAndo. Celelalte ustensile necesare in alimentatia artificia15 se spal5.20 g zah%Produsele de lapte pentru sugari sunt insofite de o lingurif5-m5sur5cu care se prepar5 dilufia de lapte. poate s5 se sufoce prin "falsi cale" (laptele pgtrunde in trahee). 2. dispuse in "triunghi" par cele rnai practice vi se potrivesc la majoritatea sugarilor. Pentru preghirea diferitelor preparate dietetice este necesarii misurarea qi. cu riscul unor tulburilri grave. Consideratii generale asupra alimentatiei arttJciale Eforturile pediatrilor dintotdeauna au tins s5 realizeze prin alimentafia artificial5 cresterea si dezvoltarea sugarului la fel de bun5 ca si cu laptele de mami. numai ca o solufie de compromis. ciint5rirea alimentelor. metabolism. 1 lingur5 mare (de sup5) ras5 contine: 10 g Win5 de griiu . dar se reduc procentual hidrocarbonatele (lactoza) ~i grisimile. ceea ce uqureaz5 sarcinile de digestie. Mikurarea cu lingura sau cu o can5 nu este niciodad precisg. htr-adev%. II si 111). la nevoie. fn lipsa unor vase de m5surat lichidele. Aviind in vedere aceste deosebiri si neajunsuri.10 g pesmefi pisati 10 g griv . asimilafie vi excrefie ale organismului noun5scutului atunci cand este alimentat cu lapte de vac5. iar hidrocarbonatele (lactoza) in cantitate prea rnic5. "in cruce" sau 'Yn linie dreaptii". in jet de ap5 vi se op%-esc inainte de folosire.5 on).neputiind inghiti repede. Recent au a p h t tetine gata perforate cu una.3. se va adopta. dar nu este inc5 folosit5 la nivel casnic. 213. se va folosi un biberon. intr-un loc anume destinat. la indemhi. Amintim ciiteva din modificirile ce s-au impus pentru a transforma laptele de vac5 in vederea adapt%% la posibilidfile ~inevoile nou-n5scutului qi sugarului mic. Pentru orientarea aproximativ5 se pot folosi. 314) scade cantitatea de proteine qi de s h r i minerale. pediatrii au preconizat de-a lungul timpului diferite modific5ri pentru realizarea unor preparate in care laptele de vac5 s5 se apropie de laptele uman. trei sau chiar patru orificii dispuse variat in "triunghi". dup5 utilizare. Dextrin-maltoza este rnai bine tolerati deciit zahgrul. nu se va amesteca cu vesela restului familiei.. proprietifile si calit5file biologice ale unor principii nutritive de baz5 (proteine. grgsimi). Pentru aceasti3 suplimentare in hidrocarbonate a laptelui de vacg. De aceea s-a impus corectarea acestui neajuns prin adaos de zahir sau glucoz5 ("primul hidrocarbonat") si de arnidonuri (orez. Tetinele cu trei giiuri. Prin adaosul de ap5 (112. denumite convenfional "cel de a1 doilea hidrocarbonat").z a h h l s-a dovedit ca fiind cel rnai bine tolerat dintre hidrocarbonate. Altele au dispozitive care regleaz5 dimensiunile vi ritmul pic5turilor (cu 2 sau 3 trepte: I. precum si in proporfia dintre diferite minerale.15 g Win5 de orez 10 g boabe de orez . in dietetica traditional5 clasici s-a impus qi a r5mas zahararea. ci rnai mult ca adaos la . Preparatele industriale sunt de bun5 calitate. zeamil etc. au compozifie constant5 qi pot fi procurate in cantitgfi man. Obiecte de mkurat ~i dntiirit. Vesela copilului se depoziteazi in dulapul de vesel5. ceea ce duce la obfinerea unui preparat dezechilibrat. Cantitativ are trei dezavantaje man: proteinele (cazeina) si s h r i l e minerale sunt E n cantitate prea mare (de 3. uneori.3. sunt mari deosebiri in ce priveste structura. urmgtoarele unit5fi de m5sur5: 1 linguri@ de ceai = aproximativ 5 ml 1 lingur5 mare (sup5) = aproximativ 15 ml 1 pahar vin = aproximativ 90-80 ml 1 lingur5 mijlocie = aproximativ 10 ml 1 ceasc5 de cafea = aproximativ 100 ml 1 farfurie de sup5 = aproximativ 200 ml in medie. Dilutia este prima tentativi de corectare a laptelui de vac5. Nemodificat.5. sau de capr5 la nevoile sugarului mic. excrefie) nou-n5scutului qi sugarului rnic. 0 dat5 in 24 de ore se spal5 cu solufie de s5pun sau cu detergenfi speciali limpezindu-se bine dup5 aceea cu ap5 cald5. cu o cantitate prea mic5 de hidrocarbonate (care sunt sursa de energie cea rnai important5 ~i cea rnai uvor de utilizat de c5tre organism). De asemenea.

Este absolut necesar un dialog permanent h care medicul sii aib3 timp sg "asculte pe copil" prin reacple descrise de mam%Medicul de familie ajutat de asistenta de familie trebuie sii discute hdelung cu mama ~i s-o facii sii priceapii. la nouniiscut ~i sugar. . curiifenia in casii. fn lipsa acesteia. Adaosul celui de al doilea hidrocarbonat s-a Ecut pentru ca unele componente ale laptelui de vacii sii fie mai uvor de digerat. traditii ~i observafii empirice. care se aseamSinii h ceea ce prive~te compozi?ia chimicii vi digestibilitatea cu cele din laptele uman. Nutrilon. Acidifierea (acid lactic. rafia medie alimentar5 fixati de medicul sugarului constituie singura cale de urrnat! rea ctiiie' Jndivid nale. mediu rural sau urban etc. se va apela (forfat) la laptele de vacii in dilufii progresive cu adaos de zahk (inaul hidrocarbonat) ~i apa de orez (a1 II-lea). . Pentru a fi folosit &ii riscuri. obiceiuri culinare). precum ~i progresele tehnice ale industriei alimentare au dus la schimb5ri dramatice in alimentafia copilului ~i rnai ales a sugarului. Acestea sunt rnai pufin consistente (mai "apiitoase") $1 de aceea unele mame cred cii sugarul nu se saturii. acidifiate. Dintre preparatele de lapte praf sunt de preferat cele adaptate silsau parfial adaptate (Aptatnil'. preparatele adaptate sau paqial adaptate din laptele de vacii se inlocuiesc parfial cu griisimi vegetale (floarea-soarelui). fiind lipsite de gluten. in funcfie de nevoile personale ale ci acestuia. Aceasta nu inseamnii cg normele de dietetic5 a sugarului. In ultimul timp au apiirut unele produse adaptate sau partial adaptate (mai ales). ideal ar fi ca h primele luni sg se asigure un produs adaptat. pe lhgii sterilitatea garantati ~i compozifie constanti.produsele industriale. de v h t i ~igreutate. trebuie sii se fin5 seama de: .gradul & instrucfie a1 pa'rinfilor.gradul de civilizatie gi igiena' (spafiu locativ. Adaptarea individuali. fie din comeq. In prezent. Superioritatea "formulelor"pentru sugari (preparatele adaptate yi partial adaptate) fa@ de alte produse industriale ~i rnai ales fa@ de laptele de vacg proaspgt este nea. . cu respectarea riguroasii a regulilor de igieng. cum trebuie sii p r d z e . Orezul este constipant. Dimpotrivg. Folosirea produselor denumite "formula" la nou-niiscutul la termen yi la sugar Multi vreme alimentafia sugarului s-a sprijinit pe intuifii. frigider. laptele de vacii se dilueazii ~i se zahareazii dupg sfatul medicului. laptele praf capiiti o serie de insuqiri care fi confer5 o superioritate net5 fafii de laptele de vacii. cele mai potrivite pentru nevoile nutritive ale sugarului. Prin diferitele procedee industriale. Nu existii un regim standard valabil pentru tofi copiii de aceea~i v&stii sau cu aceea~i greutate. Beba 1. Pe l h g g insu~irea tehnicii alimentapei. fn preparatele adaptate1s-a renunpt la adaosul de zahk ~i amidonuri. Nan. sezon. Trebuie amintit ins5 cii hidrocarbonatele din lapte sunt reprezentate de lactozii.) avea ca scop modificarea cazeinei ~i emulsionarea !ipidelor. a1 diverselor alimente folosibile la sugar ~i copilul mic. Acest adaos s-a f k u t prin orez (combate tendinp la diaree). socotindu-se $3 griisimile din laptele de vacii sunt viititmgtoare. S-a dovedit cii folosirea laptelui de vacii procurat fie de la produciitori. pe hfelesul ei. Mama trebuie " sii-qi hsupiscii o tehnicg ?n pregiitirea ~iadrninistrarea alimentelor sugarilor. singurul hidrocarbonat admis fiind lactoza.). iar porumbul este uvor laxativ. mama este datoare sg tie sii-~i observe copilul ~i sii nu aplice totul orbe~te. Preparatele acidifiate se folosesc mai putin. Cercetiirile ~tiinfifice bazate pe studiul fiziologiei copilului. fn mediul rural se va hcerca instituirea i i prelungirea alimentafiei la s h . Intr-adeviir. Aponti etc.posibilitifile de aprovizionare alefamiliei (venit.apetitul . Ca linie general5 de conduit&pe lhgii criteriile clasice. implicii mult rnai multe riscuri decfit celelalte preparate industriale de lapte. Similac. griisimile din lapt? de vacii sunt deosebite fa@de cele din laptele uman. Dacii nu este posibil nici aceasa ultimii solutie. Degresarea s-a folosit.). Numite fn literatura anglo-saxong "formule". Alegereapreparatelor de hpte pentru nou-&cut A. acid citric etc. obiecte de preparare a alimentelor pentru sugar. S-a ajuns astfel la producerea . Dialog intre m~icadrele medicale. rezultate dintr-o experientii indelungatg ~i din cercetgri ~tiintificesg fie substituite cu fantezia. Nici chiar apetitul sau greutatea nu sunt criterii absolut obligatorii.vi prefei-infele sugarului. de stares de sgdgfate a sugmfui s de standardrcl f de via$&al f d i i e i . porumb. Milumil 1.

Nan.pentru sugari $i copii in v2rstZ de 5 luni F O R m A 3 ani ("ESPAGN". . (Milupa).2. congrese ~i conferinfe internationale sub form5 de recomandiri.3.4% cereale instant. Humana baby pt2 (Humana). Rernedia.ca si laptele uman . B e h e l . Xiorinaga (Japoniai. z a h k fierte impreunii. Morinapa.2 FORMULE (PRODUSE) DE LAPTE DIN GRUPUL "INFANT FORMULA" (FORMULE PENTRU SCGARI) FOLOSITE IN ALIMENTATIA SUGARULUl(0-1 AN) IN TARA NOASTRA.1. se poate folosi: a) nou-niiscut: lapte de vacZ 112 cu 5% z a h k (jurnztate lapte + jun15tate ap5 + 1 lingurifZ de zahZr r a d la fiecare sutii de grame fierte impreunii) b) intre 1 lurid ~i 4 luni: 213 lapte + 113 apii + 5%. 1990) (formule de Ulterior s-a hot&% ca aceste produse sg fie folosite continuare) numai la sugari in v2rst5 de 5. Nutrilon premium C ) Infant formula idenumirea americanii): Sinulac (SUA).reducerea siin~rilor minerale: . Pre-Humana (Humans) b) Formule partial-adaptate europene: Aptamil I.fnlocuirea partial5 a griisimilor din laptele de vacii (compuse din acizi grasi saturati ~i polinesaturati) cu gr5simi vegetale (ulei de floarea-soarelui etc."adapted forniula" (formule sau produse adaptate) . Practic aceste produse se folosesc pan2 la v2rsta de un an. se va trece la alimentalia "artificialii" cu lapte de vac5 sau cu produse industriale de lapte de vac5 ("formule" pentru sugari etc. Repet5m cii numai fn situafiile fn care nu este posibi15 alimentafia la sgn.apte praf "clasic" sau laptc de vaci d) Lipturi cu adaos de cereale Intre 8 $i 12 luni TIPURI DE INFANT FORMULA INFANT FORMULA (formule pentru supari) I Aceast5 denumire este fixat% de "the Scientific Commitee for Food of the Com~nissionof the European Communities (199 1 . 111 Lafel si IV B.112 linguritii de ulei de floarea-soarelui bine rafinat. Beba (Nestle). Cercet5rile $i experientele diferitelor institutii nationale si internationale au fost analizate si apoi cnmunicate de ciitre foruri. Humana 1. 1991j. Aceste "formule" pentru nou-n5scuti ~i sugari se caracterizeazfi prin urmrtoarele modificki: .1993)" $i de "the ESPAGN Coinmitee in Nutrition (1990-1993)" (formule pentru sugari).liln~nil2 si xpoi Milumil ? c) L. FOLLOW-IJP . Milumil 1 (Milupa). LA CARE N U ESTE POSIBILA ALJILIENTATIALA SAN' Luna 11-a 1 De la 5 la 12 luni A. si 2. pag.unor I5pturi care sunt mai apropiate calitativ de laptele uman. deuxiemc age): a) Formule partial -adaptate de continuare: Milumil 2. NOTA. Humana baby fit (Humana).Directives of 14 May.12 luni (European Communities Conunission . Se recomandii in primu1 an de via12 si includ in Europa produsele denulnite: . Nutrilon plus b) INFANT FORMULA (simple sau cu adaosuri) .1. Tabelele 2. Beba (Nestle). 126 +i 3. TABELUL 2. 125.formula " (formule sau produse par. Nutlicare Special.acizi grasi nesaturati ~i polinesaturati.adaosul de lactoz5 (En formulele adaptate) sau cit: lactoz3 si alte hidrocarbonate (glucozii.1 $i 2. Liipttlri de continuare (Follow-up . fn tabelele 2.denumire SUA: Similac.2. .) care confin . ~ a) La fel ca intre 5 ~i I 2 luni h ) h. ' Vezi ~i tabelele 3. NIJTRICARE pecial (Israel). Aptamil 2. Bcbelac (Numicia) Lunile 11. Nan.2 sunt sintetizate denumirile $irecomandiirile acestor produse. Humana 2. la care ideal ar fi sii se adauge la urmii dupZ fierbere 114. Folgen-Wlch.2 se adreseaz5 medicilor si asistentelor de familie. din diverse fiiinuri de cereale sau de fructe \i zarzavaturi) la formulele partial-adaptate ~i la cele hipoalergice/hipoantigenice si de continuare (Follow-up formula). in mediul rural unde prin traditie ~i din motive econumice se folose~te laplele de vac5. pag 127. c) intre 5 ~i 7-8 luni: lapte de vaci 314 + 114 a p i iunii recomandii lapte de vacz nemodificat) + 5% z a h k + 5 g ulei: d) Bztf-e9 si 12 luni: lapte de vat% integral + 5 % z&gr +/.3. Liipturi de inceput ("start") folosite in primele 4 luni de viati: a) Formule udaptate (europene): Pre-Aptamil (Milupa).Formula."partially adapted ."antigen-reduced (h~poallergenic/hypountigenicj formula" (formule hipoalergice/ hipoantigenice). dextrinmaltozii. .).reducerea proteinelor (fndeosebi a cazeinei) si completarea lor cu proteine din zer (lactalbumine qi lactoglobuline).tiul nduptute) . pag.

pe piafa romC neasc5 pentru alimentafia sugarului se g5sesc urmH toarele produse: Bebelac (Nutricia). Ele pot fi folosite ca supliment la aliptarea materni. Pre-Beba. (Nestle). h functie de gradul de hidrolizi a formulei sunt disponibile dou5 tipuri. a tknidui). Sunt formule hidrolizate. ISOmil .. printre altele. fn acest grup sunt cuprinse. Formule terapeutice.).Israel. Aceste produse in Europa sunt notate cu 0 sau litera F (Aletemil 0. formulele complet hidrolizate ~ipreparatele zise "hipoantigenice" sau "hipoalergenice".12 mese. Ciind tolereaz5 i se d5 lapte de mami sau un produs de lapte pentru prematuri. Se folosesc in caz de diaree. 2530% din copiii alergici la proteinele laptelui de vac5 sunt sensibili qi la soia (Nutrilon-Soja . Formule (produse hipoalergenice/hipoantigenice) Preparatele respective nu sunt decit l5pturi de prevenire in cadrul unui risc alergic crescut ~i nu produse terapeutice.4 substante minerale ~i 70 kilocalorii (293 Kilojoule).. "Formule" pentru nou-nriscufi prernaturi ~i/sau greutate micz la napere. Nutrilon plus.SUA). fn realitate. Formule pentru sugari adaptate gi parfial adaptate (de inceput ~i de continuare). la noi in fari se comercializeazi ~i se gsesc in permanent5 Milumil 1. Nutricare-soja . 1 000-1 500 g: 10-12 mese. La noi in pi aceste preparate s-au gisit periodic.6 g gr&imi.3-3. 4.). Lactana F (litera F provine de la termenul german Fruhgeborenen = prematur). Aceste l5pturi sunt insofite in Europa. Beba etc. Dintre aceste produse. Cu aproximafie. Huma OF. Laptele de mami nu acoperi nevoile nutritive ale prematurului in ceea ce prive~te caloriile. Nutrilon.All 10. .6 hidrafi de carbon ~iin jur de 70 kilocalorii (300 kilojoule). fn familie se va continua cu produsul folosit in maternitate. Humana 2. 8. Austria) aceste produse sunt notate cu prefixul Pre (Pre-Aptamil. Formulele complet hidrolizate constituie baza tratamentului intoleranplor la proteinele laptelui de vaci dar ~ia unor forme clinice de enteropatie sau de malabsorbtie cronici. Aptamil2. Elvetia. Pre-Humana etc. in general. 3. se vor alege nici o ezitare formulele adaptate sau partial-adaptate. Pe misuri ce tolereazi bine laptele. Humana baby fit etc. Humana baby fit. Nutrilon premium. Humana 1. Nutrilon Premium. Nutricare (Israel). fn Europa (Germania. eutrofic.). 8 g hidrafi de carbon.9 proteine. Humana 1. Beba 0. fn acest grup s-ar incadra produsele Milupa HN25 (Heilnahrung) ~iHumana H.43. Numirul de mese corect ar G urmitorul: sub 1 000 g . Beba 1. Elvepa. kuphrilefa'ra' lactoza' se folosesc in unele cazuri de intoleran@la lactozi sau de galactozemie. fn general.8 grisimi. Morinaga (Japonia). se crevte mai departe piing se ajunge la rafia completi (117-116 din greutatea corporal5). pe durate scurte. Prematurul hipotrofic (cu greutate mici) are nevoi crescute de hran5 fafi de nou-niscutul la termen. Franfa. 0. iar intre 2 000-2 500 g: 8-6 mese.2-8. concentratiile diferitelor componente ale laptelui sunt urmitoarele (procente la 100 d ) : 1. intoleranfi la unele componente ale laptelui (lactoza) sau alte dizaharide ~ipolkaharide precum ~i unele malabsorbfii. Eventual se poate da un aliment hidrolizat (de exemplu.7-1. Formele complet hidrolizate pot f i incadrate in "lipturi terapeutice" (Alfare. care sunt recornandate ca fom~ule generale pentru primele 12 luni de via. 2. Humana baby fit. Austria) sau "de prima v2rstF (Franfa) ~i care in Occident sunt notate in general cu cifra 1 (Milumil 1. 3. c5ci este vorba adesea de o alergie dubli la laptele de vaci ~ila soia. produsele respective sunt fabricate cu un confinut care trebuie s5 se incadreze in recomandiirile fixate de forurile internafionale(ESPAGN etc. 1 5002 000 g: 8 mese. Folosirea laptelui de soia in cazuri de intolerang la proteinele laptelui de vaci nu mai este retinuti ca in trecut. Pepti-Junior).). proteinele ~i substanfeleminerale ~i de aceea se va da ~i un produs de lapte special pentru prematuri. Se incepe cu 5% solufie de glucoz5 sau de dextrin maltozii ("solufii izotone"). Alfare). fn practica obi~nuiti folosesc formulele pwialse adaptate "de duratii" (Germania. La prematuri capacitatea gastrici este limitati ~ide aceea trebuie s i se dea m s e mici gi dese. lzpturile pe bazd de soia care au ca indicafie vegetarismul ~i unele boli metabolice. in caz c i familia are un standard de viafi corespunzitor ("formulele" de lapte sunt scumpe). Aceste produse confin la 100 d lapte in jur de 2 g proteine. Nan. daci acesta se g i s e ~ t e timpul in come$ tot 1. Respectgnd normele americane. 3.Dintre produsele de lapte praf.Olanda).3-0.Silnilac. Ideal ar fi s i se inceapi cu un produs (formuli) adaptat "de inceput". de litera H (de la cuviintul german heilen = a vindeca. Acelea~i firme pun la dispozitie pentru sugarul peste 4-5 luni preparate notate cu cifra 2 (Milumil 2.

Pentru a-i corecta confinutul mic in hidrocarbonate (laptele de vacii coniine 48 g%o hidrocarbonate. C. care contine 18-20% griisimi (fn loc de 26-28% griisimi). T o t u ~ i compoziiia este dezechilibratii. se preparii uqor.6 misuri de 5 g rase) resuspendate in apii sau in apa de orez rezultii un preparat cu o concentratie aproximativl de 213 lapte + 113 apii.112 lapte de vaci + 1/2 apii simplii (sau dupii 3 siptiimdni apii de orez). Shaw. Nediluat se poate folosi dupi vksta de 7-8 luni. porfionat in biberoane. Pentru corectarea parfialii a laptelui de vacii se recornand4 in prima lung de via$: . adaosul de zahiir. fais de 68-70%0 c k conline laptele uman) se adaugii z a h k 5% (1 lingurig rasii la 100 ml) si 2-3% filing de orez sau dextrin maltozii. a ariitat cum cantitatea de lapte-pudrii poate sii varieze de la simplu la dublu pentru aceeaqi miisurii cdnd ea este preparatii de persoane diferite. Cu 130 g (2. Nu este perrnis sii se indese miisura. indulcit cu z a h k qi imbogifit cu ulei de floareasoarelui. Laptele de vaci diluat (500 ml lapte + 500 ml apii sau 500 ml api de orez) la care se adaugii 10 linguriie de zahir (rase) se fierb impreuni. Pentru a se "corecta" cht de cdt compoziiia cu totul diferitii a laptelui de vacii fat5 de laptele uman ar trebui ca resuspendarea pulberii de lapte sii se faci in apa de orez. Laptelepraf integral (26-28% grlsime) se obfine din laptele praf integral. Se foloseqte linguriia-misurii oferitii de fabricant qi se adaugii cantitatea previizutii pe cutie "la modul de preparare". nediluat (34-36%0grisimi). fnainte de a incepe. greqelile de reconstituire sunt rare qi toleranfa este bung. fntr-o miisurii de 3 g de pudrii de lapte indeshd se poate creSte . "regurgitafii". respectiv 2% miisuri a 5 g la 100 rnl ap5. acest lapte va fi dat diluat corespunzbd laptelui de vaci indoit cu apii Gumitate lapte ~ijumiitate apii) fn primele 3 s 5 p t h h i . J. mama iyi spal5 mdinile cu a p l ~i sipun. Adaosul de zahiir. fie in oalii de Fie fierbere se riice~te brusc qi se piistreazii la frigider. ecremat).5 g zahiir (0 linguriiii rasii). viirsiituri. in 1973. Laptele praf ecremat (degresat) sau semiecremat se produce industrial din laptele de vaci degresat (desm8ntdnit. de f i i n i de orez sau de dextrinmaltozii qi de ulei de floarea-soarelui corecteazl numai partial difereniele fa@ de laptele uman. Prin degresare se scad prea mult griisimile. respectiv 6-7 g pulbere de lapte la 100 ml. . Laptele de vacii fn mediul rural procurarea de produse industriale de lapte (adaptat sau chiar lapte praf obi~nuit) multe in familii este greu de folosit. de cereale qi de ulei duce la miirirea valorii calorice care deterrninii o cre~tere greutiiiii a prin acumularea de iesut griisos. in schimb. Adaosul de pudrii de lapte in biberonul cu apii face sii se urce nivelul de lapte deasupra gradaiiei dorite. procurat direct de la produciitor. la care se adaugii 5 g zahiir. .L. Produse industriale de lapte praf "clasice" 1. Sunt folosite inc5 in familiile care nu pot cumpiira produse adaptate sau partial adaptate (mult mai scumpe). Este nevoie de lapte de vacii recoltat ~imanipulat in condiiii de curiienie perfecti. Cu toate riscurile medicul de familie este nevoit sii foloseascii laptele de vacii.B. iar proteinele qi s5rurile minerale riimdn ridicate. Reconstituirea se face prin "diluarea" (resuspendarea) a 130 g de pulbere la 1 000ml apii. de corectitudine in prepararea dilufiilor.1-3 g ulei de floarea-soarelui. Lichidul de dilutie este in mod obi~nuit care se fierbe in prealabil. La noi in tars se comercializeazii un produs denumit "lapte praf normalizat". in biberon se apa pune mai i n a i apa (inciilzit5 la 40-50" Celsius) p h i la gradaiia corespunziitoare pentru masa respectivii. Liipturile industriale ecremate au fost folosite in hrilnirea multor generaiii de sugari sub viirsta de 5 luni. ceea ce provoacii unele tulburiiri ("febra de sete". de mdini qi vase bine spaate qi de frigider! Folosirea biberonului Se vor respecta dozajele qi o curiiienie riguroasii. Dupii vksta de 3 siiptilmdni se creqte concentraGa (douii p q i lapte qi o parte ap5). Se ia biberonul apa din crati#a in care a fost sterilizat ~i se gole~te a-i atinge interiorul. practic revenind 1% miisuri lapte praf la 100 ml ap5. colici). ci numai sii fie ras$ adicii sii se treacii lama unui cutit pe deasupra pentru a elimina prea-plinul. La nou-niiscutul la termen. Laptele praf semiecremat este mai ieftin. iar uleiul se adaugii la sfdr~it. Unele mame au tendinla de a forfa doza. 2. apoi le qterge cu un prosop curat. un medic englez.C.

hcglzirea biberonului.aer. LJ - Fig.Nu se foqeazi sugarul s i consume toat3 rafia. Fig. in lips3 de t m o s biberonul pregitit cu lapte se bfiiqoar3cu ziare fn mai multe straturi.Testarea temperaturii laptelui. responsabili de suprasolicitare_afuncfiei rinichilor qi de enterocolita necrozant3. De fapt.50 . regurgita@le. biberonul se poate incilzi. La nevoie.49 . iar de dorit =i martori qi cfit mai calm&. pentru omogenizarea confinutului. mama s&se instaleze comod. lini~tit. dar mai ales o inckcare excesiv3 in sodiu. Pentru aceasta biberonul gata pregitit fie se va incilzi pe soba sau caloriferul bine fnc3lzit. Este i n t d r n d pentru a verifica nutului bibemnulu~ Nu se va incerca incidzirea biberonului la flacka aragazului (pericol de accident) qi nici introducerea lui intr-o oal3 cu ap3 clocotiti. Daci alirnentafias-a pregitit pentru mai multe mese. h caz de deplasilri cu ma~ina plimbiiri se folosesc biberoane-termos sau termosuri simple. Dup3 ce se agit3 bine. Lipturile prea concentrate fac s3 apari riscul de obezitate.51). fncdzirea biberonului. 2. materiile fecale.Unele produse ("formule") necesiti cfiteodati scuhirituri viguroase pentru a fi bine dizolvate. Prezenp bulelor care i 13 Fig. p l ~ s u l . 2. sugarul trebuie s i fie fn stare de veghe. fX . fn momentul alirnentatiei.2. h timpul fntregii durate a suptului. Unii pediatri au fncercat s i dea laptele scos direct de la fiigider noun3scutilor la termen qi la prematuri qi au comparat somnul. produsul la 5 g. biberonul trebuie s i fie astfel inclinat pentru ca gfitul biberonului qi tetinei s i fie pline cu lichid. In aceea~i ordine de idei. laptele pentru sugar trebuie incilkit la temperatura de 40" cel mult 50". h&ia fiind un bun izolant termic. luarea fn greutate.fncillzirea biberoanelor. in multe farnilii (mai ales de la ?i laptele nu este incilkit qi se x ) preg3tegte cu api la temperatura camerei.51 . 2. Nu se intrerupe alimentafia pentru alte preocupilri. modul de a bea. laptele nu trebuie misurat cu lingurita de cafea. biberonul va fi Pncilzit pfini la temperatura de 50" inainte de administrare. se sparge biberonul! fn ultimul timp mul@medici susen c3 laptele p a t e fi oferit la temperatura fnconjurfitoare. cici miirimile sunt foarte variate.Mama copilul cu api caldi sau intr-un incilkitor electric cu termostat sau se scurge api caldi de la un robinet (49°C) qi apoi se testeaz3 temperatura virsand cateva pic3turi din continutul biberonului pe fafa interni a antebrafului sau mamei (fig. h mod obi~nuit. fie se va scufunda fntr-o oal3 118 . Cutia de lapte este apoi inchis3 emetic qi biberonul va fi agitat pentru a nu se forma cocoloa~e.

se satura ~i cresc in greutate cu rafii mult mai mici (de circa 100-120 mVkg corplzi). finut fn brafe in pozifie verticals lipit de corpul mamei. . permit o mare suplete in ce prive~te orarul ~inumarul meselor. Cildura ~icompresiunea locals realizate prin contactul cu corpul mamei favorizeazs eliminarea gazelor din stomac.este adevarat. fiind bkuitii c5 ar sta la originea unor cazuri de moarte subitii. fn primele zile nou-nascufii se satura cu circa 160-200 ml in 24 ore (H. fiecare sugar are ritmul sau. Inainte de a-1introduce din nou in gura.se poate ajunge la inapetents rebela. sugarul va fi finut in pozifie verticals sau culcat pe b u d pe genunchi sau. Dupa supt. dar mai ales. n u m h l de mese ~i i ra$a de lapte. c2t mai pufin i f l a ~ asau chiar go1 "piele t la piele".1) x 70 g. Rafia teoretica in primele zile de viafa se face dup5 formula Finkelstein: (numarul de zile de viafa . A5a cum am arnintit mai sus. normalizeaza peristaltismul.Biberonul trebuie [inut in a$a fel ca tetina sji fie plinji. ~i mai bine. De la un sugar la altul ~i de la o zi la cealaltii pentru acela~i sugar. Un supt dureaza' in mod obi~nuit pcina' la 20 minute.adaptate. Din timp in timp se retrage inceti~or tetina din gura sugarului pentru a evita ca suptul s nu creeze un go1 ce 1-ar : impiedica sii aspire laptele. Niciodata nu trebuie sa se instaleze un sugar ca sa trag5 singur din biberon. data nu datoria. elimin2nd riscul de inhalare ~i de falsa cale.urea la suprafafa in biberon constituie proba ca tetina este corect gaurita ~ica laptele se scurge bine.Schmidt). debitul laptelui se poate accelera ~i ajunge pe o cale falsa (pe trahee) cu riscul de a-1 sufoca. intervalele dintre mese pot f i inegale ~i cantitiifile luate la fiecare biberon variabile. Pozifia mai mult sau rnai putin str2ns3 a inelului care fixeaza ~i menfine tetina pennite sa se regleze debitul scurgerii laptelui in funcfie de energia suptului qi de marimea orificiului (sau 10 orificiilor) tetinei. De exemplu (8 zile-l)x 70 = 490 ml. aceastii pozitie laptele trece rnai uSor prin pilor din stomac in duoden ~i daca sugarul regurgiteaza. ca ~iin alimentafia naturals. Unii sugari care elirnina greu aerul prefers s5 fie p u ~rnai int2i pe partea st2nga pentru a u p r a trecerea i gazelor din stomac spre intestin. Nou-nascutul i ~ stabile~tetreptat intervalul. Fig. i pe Fiecare sugar este diferit ~iparinfii i ~vor da seama i foarte repede ce convine mai bine copilului. In general. fiecare sugar av2nd dreptul. fntre a 10-a zi ~i a 28-a zi de viafa 116 din greutatea corpului sau c2t vrea nou-nascutul.formula). Mai inainte se fixa ca rafie-standard 150 mllkg ~i pe zi. produsele europene se prepara cu o rniisur5 de 30 ml apa (multiplul lui 30). 2. Rafia teoretica'. Ideal este s5 se aStepte cel pufin 3 ore intre doua supturi. D a c i el nu d o r e ~ t e . Cantitatea de lichide ca ~in u m h l de mese variaza in limite foarte largi. Trezirea spontana este cel rnai bun indicator al orarului. divizat la numarul de mese pe 24 ore. Unii sugari . rnai pufini . pentru acoperirea nevoilor medii. iar cele americane cu o masura la 50 sau 60 ml la 100 ml. RaGile sunt deci teoretice ~inu reprezintii dec2t media.prima v2rstii. calmeaza colicile. dup5 americani .Ewerbeck ~i E. Pozitia de "culcat pe burti%"a fost contraindicata in ultimul timp. ceea ce este frustrant. Laptele ramas in biberon se arunca ~i se curafa materialul folosit. rafiile consumate sunt variabile. ale ckei orificii se astupa cu u~urinfs. Tot ce se spune in r2ndurile urmgtoare constituie o orientare generala. Pe de o parte el poate scapa tetina ~i sa nu poata s-o repuna in gura sa. Nu trebuie niciodata s5 se forfeze un sugar s5 termine laptele dintr-un biberon. dupa eliminarea gazelor ~i a c e ~ tsugari vor fi intor~i parfea dreapta. Cantitatea (rafia)de lapte. dupa francezi . Dupa ce elimina "aerul". Lgpturile pentru sugari (dupa germani . de a . lichidul se va scurge in afara.52 . se verifica permeabilitatea tetinei.~ manifesta personalitatea cu i care s-a nascut. sugarul va f i culcat in pat pe partea dreapta.

Majoritatea sugarilor nu se supun orariilor fixe.pulbere granulat. decenii in qir s-a sustinut in toate formele de inv3fknht medical qi s-a incercat punerea in practic6 a orarului fix. sunt de subliniat qi in alimentatia artificial6: . testand reacfiile sugarului (modul cum il prime~te.nu se intrempe administrarea laptelui pentru (telefon etc. De multe ori. La noi in 1x6. 0 mamg care este convins6 (trebuie s6 se qtie c6 acest simf6mdnt este mai mult intelectual decdt instinctiv) c6 este preferabil s6 asculte de copilul s6u qi s6-i dea biberonul cdnd el il cere. cu variafii de orar de un sfert de or6. alimentatia Liberg este cea mai fiziologic6. . alimentafia la cerere genereaz6 adesea mari dificultiti. mama care-qi d6 seama c6 alimenand un sugar "la cerere" nu rnai poate s6 se ocupe in acelaqi timp de ceilalti copii. intdrziindu-1 pe cel de seara' sau prepardndu-1 cu o concentrare mai mare nu sunt unnate de succesul dorit. Daca' este nevoie de schimbare. ci de nevoile copilului.nu se schimba' preparatul de lapte cu un altul decdt la sfatul medicului. pentru ca' unii nou-nuwscu[i primesc mai greu un lapte mai vdscos. diaree. nimeni nu o impiedic6.). De altfel.tentativele de a "sca'pa" de biberonul de noapte.nu se foqeaza' sugarul sa' consume o anumita' rafie. eventual un biberon in . . la noi in far6 sugarul este alimentat "la cerere"). . rnilioane de sugari au fost alimentafi la ore fixe qi nu s-au observat tulbur5ri psihice sau corporale. cu cantita'fi mici. timpul noptii.Mama fl ccpcopilul Fortarea constituie r inapetente. sugarul renunp rnai inti3 la suptul de la orele 23-24 qi rnai & z i u la cel de la ora 2. cu timpul. .Rossant). . Pdn6 la urm6 se ajunge la un compromis Entre nevoile sugarului qi dorintele mamei. Numa'rul de mese in prima s6ptAmdn6 este de 6-8 mese b 2 4 de ore.ceaiul este necesar numai in situafii speciale. El nu poate fi calmat cu ceai pentru c6 el pldnge de foame qi nu de sete. -ului cea m e a Dac6 sugarul este trezit dintr-un somn a d h c ca s6 m h h c e . a p ca' progresul ponderal "ca la carte" (de 170-210 g pe sa'pta'mdna') se inregistreaza' in sa'pta'maAnile viitoare. sugarii mhdnc6 din 3 in 3 ore. Prima mas6 se d6 in momentul in care se trezeqte noun6scutul qi apoi i se va da s6 mgnhce atunci c h d d6 semne c6-i este foame. b trecut nu se recomanda un biberon de noapte.nu se face pauza' intre mese. Unele mame care o incearc6 se extenueaz6 repede. Copilul ia "la cerere" cantitatea de lapte pe care o vrea qi in momentele pe care le doreqte. Din contr6.nu se a~teapta' ora mesei. Atunci cdnd se administreaza' se va indulci cu 5 g ( o linguri[a' rasa') la 200 ml ~i nu cu 5 g la 100ml cum se fa'cea inuinte. de gospodiirie. in primele zile se prepara' cu 2 ma'suri la 90 ml apa' ~i nu cu 3 miisuri. Personal sunt adeptul alimenta#iei (la sdn sau cu preparate adaptate sau paqial adaptate) la cerere. de prieteni. . pentru ca' produsele adaptate nu sunt indulcite ~i sugarul va prefera ceaiul indulcit excesiv. . Se va tine seama rnai intdi de ce convine sugarului qi in a1 doilea r h d a1 mamei. moroc6nos qi va suge prost.creSterea greuta'#ii la nou-nciscu#i se inregistreaza' dupa' 2 sa'pta'mcini de vista'.). iar dup6 aceea in cursul urm6toarelor 6-8 s 6 p t h d n i de 5-7 mese. Dac6 b s 6 se ia in seam6 activitatea femeii moderne in lumea noastr6 civilizati. fntre masa inti3 yi a doua intervalul este adesea rnai mare. b trecut. sugarul ajunge s6-qi reglementeze un orar fix. Suprimarea biberonului de noapte nu tine nici de medic qi nici de p5rinfi. pa'strat infrigider la temperatura' injur de 4" C ~i dour se inca'lze~te inuinte de administrare.nu se alimenteaza' sugarul cu martori ~i mai ales cu consilieri. Dac6 ne referim la comportamentul spontan a1 mamiferelor qi a1 femeii in unele societ6p (la sate. el este nervos. . de ceea ce are pofti s6 fac6. . in general. in general. alte obligagi gospoda're~ti . Partizanii disciplinei fixe se opun adepplor libertiipi totale. Ar fi crud qi absurd s6 se lase un sugar s6 pldng6 de foame in timpul noptii. bainte de 3 luni majoritatea sugarilor rnai cer s6 m6ndnce qi in timpul noptii.nu se trezeqe sugarul din somn. Biberonul se da' la oreflxe sau la cerere? Pe aceasti problem6 s-a discutat multi vreme. ea face o alegere bun6 (L. nici o frustrare. nici o jen6 in via@ zilnici?(sau dac6 ea accepti in numele a ceea ce ea crede c6 este interesul superior al copilului). de sot. Aceast2 practic6 impiedic6 pe mam6 s6 aib6 un repaus a1 ei sau de a-qi programa folosirea timpului. va'rsa'turi etc.pmdusele de lapte . . 0 deviere de o jum6tate de or6 in plus sau in minus este cel rnai firesc. biberonul de noapte va j? prega'tit de seara. este in interesul s3u de a planifica ore aproape fixe (&6 a fi ins6 draconice!). aceasta se vaface treptat. Dac6 ea nu resimte nici o oboseal6. .

in marea lor majoritate.profilaxia se poate planifica ~i controla de ciitre medic ~i asistenta de ocrotire. Sterogyl .1 000 u. civilizatie).se evit5 apari@ade rahitism la copiii cu mame nedisciplinate ~i la cei care prezinti unele boli (diarei rebele. Laptele de mamii confine toate mineralele ~i vitaminele (in afarii de D) aSa cii la aceqtia nu este nevoie de introducerea precoce de sucuri sau pulp2 de fructe.). . Vigantol (Merck): 1-2 piciituri pe zi (500. smPntAnii ~i de 0 "untura de pe~te". de bung calitate ~iriguros preparat. dacii se folose~te laptele de vac2 fiert. dar riirirea frecvent2 ~i nerespectarea dozelor prescrise. ci numai doza pe o zi. 9 ~i 12 luni. mama nu a dat vitamina D. in familiile rnai putin evoluate (educatie. in piele se giise~te derivat de cholesun terol (7-dehidrocholesterol). flora microbianii intestinalii nefiind suficient dezvoltati.produsele de lapte adaptat sau partial adaptat nu sefierb. Iiipturi adaptate. La noi in prii se preferii de unii medici administrkile sub forms de terapie de ~ o (Stosstherapie). de organismul sugarului. de continuare). Administrarea zilnic2 este metoda care se potrive~te functiilor organismului copilului. Suplimentkile de vitamine functioneazii in functie de v2rsta sugarului ~i de tipul de alimentatie (tipul de formule. care poate fi individualizat2 qi care nu se insote~tede efectele secundare produse de supradozare ~ide injectarea unor doze de ~ o cAdministrarea zilnicl nu se poate aplica . nu va dubla doza. s5rurile minerale qi apa sunt suficiente in laptele uman ~i in produsele adaptate ~ipartjal adaptate ("formulele" dupii terminologia americanii) sunt suficiente. sindroame de malabsorbtie etc. La sugarul normal acestea sunt intre 400 ~i 1 000 unitiiti internationale de vitaminii D pe zi. . parfial adaptate.). se injecteaz5 intramuscular vitamina K imediat dupl naStere pentru a preveni hemoragiile. dacii se respecti regulile de igienii. Dac2 aportul de vitaminii D se intrerupe 1 zi. care are c unele avantaje: . Dacii intr-o zi. i n fixarea dozelor zilnice se va fine seama de recomandiirile forurilor ~tiinfifice internationale ~i nationale.) ~i modificarea conceptiilor pediatrilor au dus la o etap2 in care sbiitatea sugarilor este rnai putin periclitati.i.vitamina D2: 2 piciituri pe zi. unt. flancate de 10 zile (5 inainte ~i5 dupii injectie) de administrarea de calciu (fiole sau tablete) pe gurii. de fier si fluor. Dozele sunt fixate de medic.urma'rirea progresului ponderal se face sa'pta'mdnal ~i nu zilnic si in nici un caz mai rar de 1 luna'. decPt dac2 mama este foarte con~tiincioasiiqi disciplinatii pentru a respecta doza prescrisii. nu au suplimente suficiente de vitamina D. din diferite motive. Dac2 in maternitate s-a administrat doza-~oc sub form2 injectabilii (200 000 unititi interna@onale)nu se rnai administreazii deloc vitamina D in cursul primei luni de via@ Schema profilaxiei rahitismului cu vitamina D recomandati la noi de Ministerul Sbiitiifii sub form2 de injec@ieste urmiitoarea in primul an de via@: cite o injectie de vitaminii D2 sau D j de 200 000 unit2ti internafionale la naStere. spre deosebire de laptele de vaca' (inclusiv celpasteurizat) sau celelalte produse de laptepulbere. beneficiile civilizatiei moderne (frigider etc. Un sugar alimentat corect cu un preparat de lapte de vacii. iar munca mamelor mult u~urati. 4 . Nevoile de vitaminii D sunt rnai mari la prematuri ~i la gemeni. care trebuie administrate separat. Produsele industriale de lapte ("formulele". sugarii se imbolniivesc rnai des. 6 . Vitaminele. Produsele europene. g5lbenu~ ou. mineralele ~i apa Vitaminele (cu exceptia vitaminei D). produse de lapte-pulbere "clasic" etc. . dacii produsul lactat este bine ales. - Concluzii Alimentatia artificialii reprezinti o formii eficientii de hriinire a nou-niiscutului ~i sugarului.). de eventuale semne de rahitism ce survin ~i de cele scrise in prospectele fixate de firma produciitoare. La nou-nbcut. in ultimii ani la noi in tarii s-au folosit: preparatul romPnesc . contrar prescrip$iilor medicale. 2 . Insistim asupra faptului cii "formulele" americane au adaosuri de vitamine (inclusiv vitamina D!) vi siiruri minerale (fier). mortalitatea nu rnai este ridicat5. se dezvolt5 foarte bine (fizic ~ineuromotor) este mulpmit. Vitamina D (cholecalciferol sau vitamina D) se g5se~te natur5 numai in cPteva alimente ~iin cantititi in foarte mici: ficat.sa' nu se uite ca' biberoanele si tetinele se spala' cu apa' rece imediat dupa'folosire. alti sursii de vitamina D se obtine prin expunerea pielii la radiatiile ultraviolete din lumina soarelui. nu se Pnthplii nimic riiu. reprezinti un risc. Spre deosebire de trecut.

Setea apare la nou-n&cutii ~i sugarii hrinifi cu lapte adaptat cfind mama pregite~te biberonul cu lapte in concentrafie rnai mare declt cea indicatii pe cutie. este nevoie s i se dea api (ceai de chimen s a u l ~anason). . Cantitatea necesari sugarului pe kgcorp este rnai mare declt cea utilizati de adult. sau de ~i 1000 u. Necesarul de a p i a1 sugarului este satiEcut.i. La noi in pri s-a folosit produsul Zymafluor sub formi de mici tablete (0-2 ani: 0. in perioada de nou-niscut nu este necesar adaosul de vitamina C. prin alimentatia naturali ~i artificiali. Continutul in fluor a1 tuturor tipurilor de lapte este s c k u t ~i trebuie adus din api (acolo unde are o concentratie corespunziitoare) sau suplimentar. vasele sanguine. deshidratare.DE . hepatice sau renale pot reduce activarea vitaminei D ~i poate determina aparitia semnelor osoase de rahitism. in zilele prea calde de varii. Intoxicarea sau dozele excesive de vitamina D poate determina unele efecte adverse ca: Tulbura'ri gastrointestinale (inapeten@. Poliurie (urineazi des). Apa. Ratia medie de a p i este de 150-175 mvkg COT. C h d se i bea lapte cu prea multe proteine (laptele de vaci integral sau prea putin diluat). Apa folositii in metabolismul organismului copilului este rnai mare. in general. p l h l n i . Fluorul. constipatie sau diaree). 4-6 mi: 0.i. in anumite situatii cum ar fi cameri prea hcilziti..viirsituri. q a c i mama nu va administra fluorul in lapte. Calcifica'ri in fesuturi ca: rinichi. pe zi. sugarul este insetat (urineazi rar. Copiii bruneti sunt mai susceptibili la rahitism. VI . Fierul (ca adaos) nu este necesar in prima luni. Administrarea de fluor sub formi de picituri sau tablete trebuie s i inceapi imediat dupi naStere (a 7-a p h i la a 14-a zi de viati) ~i s i continue p h i clnd mineralizarea ~i maturizarea dentari este completi (la pubertate).i. oboseali. fontanela se deprimi) ~ieste nevoie s i se dea ~iapi fiat6 ~iricitii sau ceai de plante indulcit cu glucozi sau cu zahiir. daci se face cu preparate adaptate. La sugarii alimentati natural nu este nevoie de introducerea de sucuri de fructe in primele luni de viati ~i nu cum se ficea p l n i acum (la 6-8 siptimlni).751mg.i. Vitamina C. limba este lipicioasi.i. Disfunctiile digestive. Nivelul suplimentiirii este ajustat in functie de vhsta copilului ~i de concentrafia fluorului in apa de biut. indispozitie.50 mg.). Ultimul preparat este o polivitamini. ci rnai tiiniu. pierderi mari de lichide (viirsituri. peste 6 ani: 1 mg). inima.i. cu sau fiiri fluor (F-Vigantoletten). in contrast cu 213 la adult. Daci nou-niscutul ~i sugarul este alimentat natural sau cu "formule" de lapte nu este nevoie s i se "completeze" cu ceai. deoarece pigmentul melanic inhibi partial formarea vitaminei D in piele. Suprafata corporali (mai mare) ~i imaturitatea functiei renale fac ca apa s i nu fie refinuti in mod adecvat. Un sugar insetat se comporti adesea ca unul infometat. sciderea greutiitii. Unii autori recomandi t o t u ~ chiar din primele luni ~i suplimente de i vitamini C ~iA.(Franp): 3 picituri pe zi (1 200 u. polidipsie (sete). VI-Daylin (SUA): 400 u. atunci dezechilibrul se accentueazi ~i apare toad constelafia de manifestiiri rnai mult amintite rnai sus. diaree). Calciul poate inhiba absorbtia fluorului. Daci i se d i lapte in loc de api. buzele sunt uscate. care indiferent de preparatul comercial continutul in vitamina D fiind de 400 u. Mod$ca'ri de comportament tulburiiri de somn.3 Wander (Elvetia): 1 picituri 400 u.251 mg. 2-4 ani: 0. Produsul Vigantol se g i s e ~ t e sub forma de tablete de 500 u. deoarece apa corporali reprezinti 314. Sumin excepfional de rar.

in jurul orei 15. Sugarul infkcat necesid. Nu se poate spune cu certitudine a daci acest lucru se poate obfine piini la sfkqitul celei de a doua luni. Numai q a se vor obiqnui qi se vor cunoavte reciproc.1.care a avut atiitea perioade de indoieli in primele siptimiini . cu imaginea figurii. La 4-6 sip&2ni. i I . reafirmgm c i fiecare sugar iqi are ritmul qi nevoile sale alimentare.30-6 dimineap este bine ca mama qi sugarul s i se cuke din nou. mama . in nici un caz dupi orele 22. de asemenea.. El a "propus" un orar. la nevoie. La riindul ei. a) Alimenta@ain timpul nopfii. Nu este obligatoriu ca intervalele dintre mese s3 fie perfect egale. care are nevoie de uniformitate. Organizarea zilei. iar cu timpul. este prima manifestare umani. fat:I ~i va rniyitile mamei. independenti de nevoile lui fiziologice. s u g h d rnai mult qi rnai viguros. iar dupi-amiaza . Subliniem aceasd recomandare pentru c3 qtim din experien* c i multe mame au tendinp de a munci prea mult in aceasd perioadi. cantit3fi rnai mari de lapte. cu mirosul corpului. Este necesar ca preocuparea mamei s i fie concentrad asupra sugarului. ALimentatia AlimentaGa naturals' A. Mulfi sugari nu au inci un orar regulat a1 meselor. Daci sugarul primeqte prima masi intre 5. cu mhggerile ei. iar in perioadele de veghe va incepe si-qi imbog3pasci "repertoriul" manifestikilor motorii qi psihice. de a-l schimba. greutate qi Si lungime este tea rnai Cr-rea acceleratg in lunile a XI-a si a 111-a de via$&. Nu exist3 o regul3 stricti in ce priveqte numirul qi importanfa meselor. La 6-8 s i p d m h i . Se va fine seama atiit de dorinfele sugarului. Sugarul se va familiariza In primul riind cu mama. cu tonalitatea vocii. dimpotrivi. aceasta coincide cu inceputul activitifii in casi. sugarul zbmbe~te pentru prima dad. La 6-8 siptimiini cei rnai mulfi sugari nu se rnai trezesc noaptea. 0 parte dintre ei renunti I I . se va obiqnui cu modul ei de a-l aliments. somrnu1 devine mai organizat. personalitatea incepe s5 se dezvolte. Orarul meselor. adici s3 fie fngrijit de aceeqi persoan3. fngrijirile sugarului o blocheazi aproape toati ziua. treptat. Daci sugarul este aliptat. Rolul mamei qi al asistentei este de a le dezvilui qi de a adapta regimul. ingrijit numai de ea. iar dup3 amiaza . uneori treburile casnice trechd pe pripul plan. uqurhd astfel munca mamei: numai p q i a l fns$ deoarece el continui s i o solicite k c i foarte mult. Multe mame fntreabi ciind trebuie s3 d o m i un sugar neintrerupt noaptea. ciit qi de programul intregii familii. Aceasta nu trebuie si-qi faci planuri prea mati: vizitele la rude qi la prieteni nu pot fi reluate. iar mama s i se ocupe de sugar. urmiire~te rcea. De multe ori este vina mamei. de incredere. Numai mama (sau. miinca bine. persoana care-l ingrijeqte multi vreme qi corect) ii d i sentimentul de siguran*. Iarna prima ieqire va fi dupi ora 10 sau chiar 11 (masa a 11-a). dar ar trebui s i apari o schemi qi o oarecare regularitate in ceea ce priveqte orele de supt. o va deosebi In cur2nd de alte persoane. Daci. %i mai cere o masi.va incepe s i fie antrenati qi stimulati de progresele sugarului. Baia se va face mai devreme.3.spre sear. Orarul zilnic trebuie s i se reglementeze. de preferat de citre mami. cu care se "incadred in viap de familie. de a-l fine in brate. Cu fiecare &ptiimfinii el este tot rnai vioi. Mama il observi fn permanen@qi-l ajud in acest sens. Plimb&ile se fac in funcfie de anotimp: vara intre prima qi a doua masi. el iqi creqte treptat cantitatea de supt (pe mas3). in jurul orei 20. De la 1 la 2 luni Sugarul iqi stabileqte treptat un ritm propriu a1 funcGilor vitale. cei rnai mul@sugari s-au obiqnuit cu orarul de 6 mese (chiar 5 mese). Daci are un ajutor in gospodkie este bine ca muncile casnice s i fie Iisate pe seama acelei persoane. iqi va va fixa un anumit program. inainte de penultima masi. Sugarul va fi lini~tit. Psihomotor la circa 6-8& p t h f ni sugaml i $ !?ine capul. cel pufin dupi 5-6 s i p t h h i . prima mas5 este primiti la ora 7.

fie cu pompa. muls in condiiii de cur5ienie perfecti. mama are rnai puiin lapte la supturile I qi IV. La tentativele de aliptare trage de cBteva ori din sdn qi apoi adoarme. b) Cum se poate desJiinta masa de rzoapte. Humana 1. restul de lapte trebuie s i fie muls fie cu mdna. pistrat la frigider qi fiert inainte de a fi dat sugarului. daci mama lipseqte o dati de acasi se poate da. Mama se va ingriji ca ultima mas5 de seari s i fie substaniiali. Comportamentul respectiv este consecinia iinerii in braie a sugarului in mod nemotivat. la chtiirirea siptilmrinal5 se constati c i sugarul nu creqte sau chiar scade in greutate. care va stabili daci este utili o completare. fie o mas5 de lapte de mami.). Al5ptarea.vino" ale mamelonului. Dac5 este retras de la s h u l mamei se "trezeqte" qi incepe s i pldngi. Pan2 la normalizarea secreiiei lactate este bine ca s b i i s i fie goliii de cdteva ori pe zi. in unele cazuri sugarul s-a obiqnuit s i fie tinut in braie. ea iqi d5 seama care din supturi este deficitar. La aceste mese din mijlocul zilei poate fi necesar s5 faci completiiri cu cantitilii mici. aqa incdt el nu se rnai inprci. qi rnai &ziu orele de masi. La primele doui supturi sugarul este mai infometat. Similac. contrar aqteptiirilor. datoriti solicit5dor din cursul dimineiii o ajunge oboseala sau se pierde cu firea. Dac5 sugarul a golit un sdn qi continui s i tragi din primul sdn cu vigoare va fi pus qi la celilalt. dupi ce a primit raiia prescris5. are putere s i sug5. f3ari s5 fie nevoie s i cdntiireasci sugarul inainte ~idupi fiecare masi. Cantitatea luatii la fiecare masi este variabili. Beba etc. Dac5 este hrinit la sdn i se va da s i sugi din ambii sdni. incercBnd prin mici manevre (miqciri d e "du-te . Nu se renung la aliptare decdt la sfatul medicului qi dupi indicawle lui asupra modului cum se procedeazi practic. C. Cum poate Ji fimpiedicat sugarul sa' inghita' prea mult aer? C h d incepe s i sugi rnai incet. La rdndul ei. "piele la piele". va consulta medicul. Dac5 un sugar este insi infometat. Cildura ~i compresiunea local5 reduc eructaiiile qi calmeaz5 durerile. in locul suptului respectiv. Mama care-qi al5pteazi sugarul este de acum iniiiatii. crescute progresiv cu un lapte adaptat sau partial adaptat. CBnd. Completarea se va face dup5 consultul cu medicul. glanda mamar5 va fi stimulatii pentru o buni secretie. cdnd. B. s h u l nu este golit la un supt. Ce se face duca' mama lipsegte de acasa'? in luna a doua. Din experienia c i la . Ratiile prescrise de pediatru sau menfionate in aceasti carte servesc numai ca reper. sunt momente cdnd sugarul simte ~i incepe s i savureze contactul cu mama qi grija ce i-o acordi. "ciupituri" fine de obraz etc. Sugarul trebuie s i mindnce cu pofti. mama il va retrage de la sdn. E. S-ar putea s i fi inghitit mult aer (simiindu-se situl pentru moment) sau s i nu se fi siturat de supt. dimpotrivi. in cazul in care. repetat qi prelungit. F i r i a-l foqa. E Varia$a apetitului. D. in felul acesta. Variabilitatea apetitului nu numai c5 este normali. il va Iisa s i eructeze qi apoi il va alipta in continuare. iar la sate cu lapte de vaci diluat (vezi 1 15-118 qi 127). Pus din nou la sdn trage din mamelon de cdteva ori qi incepe s i picoteasc5. Se poate intrerupe suptul de 2-3 ori pentru eructaiii. ci constituie qi o dovadi c i sugarul are ritmul siu personal de alimentare. Srinii se golesc la fiecare supt. Sugarul a prins gustul sdnului. Cei rnai mul@sugari renunfi de la sine la masa de noapte. se anunii medicul de familie pentru a se cunoaqte precis cantitatea de lapte supt in 24 de ore.rnai intiii la masa de la ora 23-24 qi numai dupi aceea la masa de la ora 2. el nu vrea toati cantitatea propus$ este inutil de a-l contrazice. dac5 sugarul nu protesteazi qi daci dupi aceea continui s i sug5. pe Idngi aceste manifest5ri. Senzaiia de confort qi plicerea pe care o oferi contactul qi ciildura corpului mamei il fac s i prefere s5 fie iinut qi s i adoarmi in bratele mamei. Sugarul adoarme la srin. De multe ori este nevoie de rnai multe intreruperi. nu este nici o raiiune de a-i refuza completarea pe care o cere: daci. mama este datoare si-i dea s5 sug$ chiar daci laptele supt nu reprezinti decdt o treime din rafie. c) Ce inseamna' daca' un sugar suge la o masa' numai cdteva minute gi apoi pldnge din nou dupa' 2-3 ore. mama nu va incerca s5 le impuni sugarului s5u. Daci mama are impresia c i la aceasti masi sugarul ar putea m h c a mai mult. din rniezul zilei. fie ceai. Nan. La masa urmitoare. fir2 a mai adormi. in cazul in care nu are lapte suficient.) si-l faceii s i sugi continuu. Pe l h g i valoarea biologic$ laptele de mami are ~i o importang psihologici. chiar daci primeqte 1-2 completiri cu biberonul. va fi repus mereu la sdn. fie un preparat de lapte paqial adaptat (Milupa 1. cu plicere. iindnd sugarul in braie. shnii vor fi oferiii in ordine inversi. G. De H obicei. cu burta lipiti de corpul mamei.

.

respectiv 650-800 ml. prgjitur5 de cas5. grciu ~i fructe (Bebelac. biscuifi) Milubrei Vollkorn ($apte cereale cu lapte) Cereale cu lapte.7 cereale 16 luni Milupa .2. Fiecare sugar iyi individualizeazi "rafia". b) pentru fiecare siptimlni in minus se scad cPte 50 ml lapte din cantitatea pentru 24 ore. in primele luni de via@: l a) la 8 s i p d m h i se dau copilului 800 m laptel24 ore. Nutricia) Cereale cu lapte . orez 4 luni ~i porumb lNumLmesel Observafii scaune mai moi I I I 1 la masa de I Sugari cu sear5 I Milupa . orez 4 luni ~i banane (Bebelac Nutricia) * Miluvit "Mit" Cereale cu lapte. criteriul major este modul zilnici cum progreseazi hgreutate: unii cresc cu o ra@e de 60-70 mVkglzi. ratia de lapte pentru 24 de ore este de 150175 mlikglzi. grciu si mere (Bebelac. TABELUL 3 . orez. h c t e .. daci se dau 5 mese yi 110-140 mllmasi. fructe cu cereale) $i/sau br2nz5 de vaci. cu ceaqca sau cu lingurip Milubrei "Junior Muslin (Cereale cu lapte.3 sunt prezentate produsele de cereale instant furnizate de firma "NestlC" yi care se folosesc ca adaos la produsele de lapte de vaci sau praf "clasic" @ la imbogitirea piureurilor de zarzavat sau de fructe. Cantitatea de lapte se calculeazi In modul urmitor. Rafia medie zilnica'. orez. gri$ $i fructe) Milubrei Butterkeks (Cereale cu lapte. "Nutricia ") Milubrei Fruchte (Cereale cu lapte. iar cele de grlu (cu miere sau fructe) dupi vilrsta de 6 luni. morcovi zah5r Cereale cu lapte. "Nutricia ") Cereale cu lapte . daci se dau 6 mese. 2 PRODUSE DE LAFTE CU CEREALE. GASIBILE LA FARMACII RECOMANDATE DE FIRMELE "MLLUPA" $I .7 cereale cu 6 luni pesmet 4 luni Bebelac orez I 1 I 1 1 sugari $i copii mici cu scaune mai moi sugari si copii mici cu tending la constipatie sugari $i copii mici cu scaune rnai moi la mays de sear5 sugari cu scaune mai moi Bebelac porumb 4 luni Milubrei cu mar $i morcovi. Cifrele sunt pur orientative. suc de fructe sau ceaiuri gustare: orice produs "Brei" variat (iaurt. banane. Existi o reguli simpli preconizati de medicul rus $carin.prcinz: piure de zarzavat (variate) f cereale + came sau gsbenuq de ou ap5.2 se prezinti produsele de lapte cu cereale. bis in tabelul 3.g r i ~ 16luni I Produs I V2rsG Milubrei Barzane* 14 luni (Cereale cu lapte.NUTRICIA PENTRU SUGARI $1 COPII MICI PRODUSE DE CEREALE FW LAPTE (MILUPA. In sipdmlna a 5-a a 8-a. "Nutricia") Milubrei YoghurtFruchte (Cereale cu iaurt. NUTRICIA) PENTRU SUGARI $1 COPII MICI Milupa . gr2u dup5 8 $i ov5z) luni masa de dimineat5 ~i sear5 sugari $i copii mici * Nu confin gluten TABELUL 3. grsu. f%5 zahL) Cereale cu lapte. creme seara: un prcdus de lapte plus cereale date cu biberonul. compot. gr2u ~i fulgi de orez) 1 4 luni 4 luni 1 1 masa de seG masa de sear5 masa de sear5 / 1 tendinfii la constipafie sugari cu scaunemoi sugari cu scaune normale sugari cu scaune normale sugari cu scaune normale Bebelac orez $i mere 4 luni Bebelac gr2u qi banane 6 luni 1 i 1 I 1 4 luni 6 luni masa de sears 6 luni 6 luni masa de sear5 masa de sear5 masa de sear5 masa de sear5 masa de sear5 sau ora 18 masa de la ora 18 sugari cu scaune normale sugari cu scaune normale sugari cu scaune normale sugari cu scaune normale scaune normale 6 luni 6 luni 8 luni in tabelu13.4 cereale (Bebelac "Nutricia ") Cereale cu lupte . orez ~i caise (Bebelac. furnizate de f m e l e "Milupa" si "Nutricia". orez. orez. orez $i zmeura* (Bebelac. Produsele de cereale (simple sau cu fructe) se folosesc incephd de la vPsta de 3 luni. deci 130-160 d masi. c) pentru . iar la alfii nu este suficienti nici ratia de 160-180 mllkglzi. 8 luni sugari cu scaune normale A.

6 28.6 0.o Iu Iu mi? mi? mi? mi? mg mi? mg mg mi? mg lOOg 36611530 0. sau la temperatura carnerei (la sugarul mai mare). B. cu plus de greutate.s 83. porumb) NestlC.75 1.6 67.3 84.95 88 19 O m Cereale fid Iapte O m 3 fmcc Cerealem Iapte Po* 1601670 4.o 0.63 2.32 0. Nu se indulcesc.6 10 81 120 270 130 222 90 170 3. Pentru toate "produsele de inceput" (lapte adaptat sau partial adaptat) se foloseqte ca lichid de dilutie numai apa fiarti? $i adusi la "cilduf" (40-50"C).035 1.75 13 25 33 7.50 98 0.35 2. Lichidul de dilufie.7 7.s 1.o 10 550 340 290 4.5 58 18 65 0.5% (114 de linguri* de ulei de floarea-soarelui). fn cazuri rare.30 2. recoltat in vase curate.o 360 380 50 65 0. colaborare gi posibilitiiti din partea familiei).92 48 7.4 32 22 10 680 300 250 4.60 32 75 150 380 760 235 470 190 380 2.72 81 410 265 210 160 97 IS 18 0.O 19 PoMe 2001820 6. se va folosi laptele de vaci de bung calitate (vaci sibitoasi.30 11 22 0.l 11 Ctslu miere 100 g ! Po* 39611650 2001860 6. miere sau unele fiiinoase ar duce la un exces de hidrocarbonate. dilufia se poate face cu decoct ("apf de orez). Remedia etc.O 360 380 5. aceasd solufie nu corespunde tuturor nevoilor biologice $i funcfiilor digestive ale ! I . 3 PRODUSE DE CEREALE INSTANT. fiert imediat $ipbtrat in frigider). Adaosul de zahk. Uttimele dou5 ingrediente (%na de orez $i uleiul) se vor folosi cgnd exisd infelegere.o 4.Sugarul (de l lpZundil 12 luniJ a a TABELUL3 .35 66 305 222 178 130 78 12 14 0. Aceste produse comerciale confin hidrocarbonatele necesare (lactozi la produsele adaptate. Se pot folosi cereale "instant". FURNIZATE DE FIRMA " E T P N s L Prodnsul Energie Gr&imi Proteine Hidro-carbonati Flbr5 dietetlc5 Minerale (Ash) Sodlu Potasiu Calciu Fosfor Urniditate Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina C Vitamina BI Vitamina Bz Niacin5 %tamina B6 Acld folk Acid pantotenic Vitamina BIZ Biotin5 Fier KcallKJ g g g g i3 mi? mi? mg mg mg RE .1 11 37 15 10 50 37 15 12 3.7 1. la sugarii cu tendin@ la diaree.7 37 15 12 3.78 15.70 1. lactozi $i alte =nuri la produsele partialadaptate) in cantititi suficiente.7 6. a v h d griji s i nu se depi$easci 1 000 ml pe zi.2 0.30 8.230 0. daci familia nu poate s i procure un produs de lapte modern.5 0. determingnd creqteri in greutate pe seama tesutului grisos.95 0.95 8.95 53 23.3 81.38 1.5 160 310 100 200 3.l 1.15 0.9 2. Prepararea se face in luna a doua $i a treia cu l 70 ml lapte + 30 m api. &i gluten (orez.4 8.7 Grfiu 3 tmcte Pt~rtie O g lO 41111720 2101860 4.4 0. Comparati cu laptele de mami $i cu produsele comerciale moderne.15 0.l 1.6 18 0.2 0.38 0.5% a i n i de orez de dorit "instant" $i 1. In mdiul rural.5 fiecare luni in plus se adaugi 50 ml lapte.O 160 360 97 380 1.O 19 2.30 2.5 33.80 1.24 47 9.100s 37Z1550 0.lO 69 28.nediluat $inedegresat (teoretic laptele de vaci integral confine 34-40% grisimi). Nu este nevoie de adaos de cereale.O 65 0. o linguri* ras3 de zahk $i eventual 2.

in q a fel inc2t g2tul biberonului qi tetina s5 fie tot timpul pline cu lapte. Vttamina D se dii ?n tot clrrsul anului.i.Mama gi copftuI sugarului. Nutrilon. Se vor administra 200 000 u. in primele Iuni de via@ mesele reprezint5 principalele ocazii c2nd sugarul poate fi apropiat de marn& D. La noi in far5 s-au folosit i n ultimul timp Vigantol (2 pic5turi pe zi . apoi il va ridica in sus qi-l va sprijini pe umerii s5i. pentru a-qi proteja imbr5ciknhtea in cazul in care sugarul regurgiteazii. Humana 1. Vitaminele VitaminaD. in multe oraqe. Mama va pune o c@5 pe umeri. sugarul nu are posibilitatea s5 fac5 nici o pauz5 in supt.i. "pe burti". Toate aceste manevre nu sunt necesare dec2t dac5 sugarul inghite aer (are colici.Nutricare special. in Franfa).) se continu5 profilaxia rahitismului cu vitamina D i n doze o b i ~ n u i t e . Preparatele americane (Similac sau similare . in Germania. Unii inghit o cantitate mare de aer in timpul c2t sug. Spre deosebire de trecut nu se rnai recornand5 adaosul de sucuri de fructe aGt la sugarul alimentat artificial. Nu este necesar s5 se adauge alte vitamine in alimentafia sugarului in luna a doua. Dac5 se face profilaxia rahitismului cu vitamina D zilnic sub form5 de picgturi. nimeni nu-i scoate tetina din gur5 (se poate ineca qi asfixia). Beba. Nu trebuie s5 ne bizuirn nici in lunile de var5 pe lumina solar5 ca unic5 surs5 de vitamina D. p h 5 in momentul c h d qi-au potolit foamea. Este bine s5 se intocmeasc5 un grafic. pe ! .). h plus. Nan etc. Morinaga) cu adaos de vitamina D in general de 400 u. sugarul este frustrat de sentimentul de protecfie.i.zilnic. in caz c5 sugarul a primit in matemitate prima doz5 de vitamina D injectabilii. in @rile anglo-saxone. h luna a 11-a sugarul creqte cu circa 800-900 g/lun$ respectiv 25-30 g/zi sau 175-210 g pe s5pt5m2n5.i. sau 1 000 u. pe zi. C. pentru c2teva minute. tip5 intre mese.i.i. deoarece adaosurile de vitamin5 D din aceste produse acoper5 numai partial nevoile de vitamin5 D. excepthd prematurii $i cei cu manifestki anterioare de spasmofilie. Sterogyl (3 pic5turi pe zi . sprijinit de u m h l ei qi s5 fie b5tut uqor pe spate. dar. intre 6 s5pthiini qi 2 luni se va administra a doua d o z l sub form5 de injectie.i. de preferat pe partea dreapt5.i. Vi-De-3 "Wander" (1-2 pic5turi pe zi .i.i. pentru a evita supradozarea. Se poate la'sa sugarul singur sa' "traga'" din biberon? Acest lucru nu este permis. acestea se administreaz5 Creqterea qi dezvoltarea Greutatea. fracfiunea de radiapi ultraviolete este scikud din cauza poluirii atmosferei. Pozifia biberonului in timpul mesei. De altfel. inclusiv vara. Biberonul se tine kclinat. 800-1200 u. Mama nu trebuie s5 se mire dac5 sugarul ia mai mult sau mai pupn dec2t scrie in c q i (750 gtlun5). in general.). dar nu se poate qti cu exactitate cantitatea produs5in acest fel. intr-o LinguriF cu lapte sau ceai. Nu este necesar5 asocierea de preparate de calciu. nu doanne liniqtit. Cea rnai mare parte a sugarilor trag din biberon %5 oprire. rnai ales numai la sugarul alimentat numai la s h la care nu este necesar adaosul de sucuri de fructe dec2t dup5 luna a W-a sau chiar a V-a. se obfine o alimentafie incidente qi cu creqterea normalgin greutate a sugarului. s5 fie pus cu abdomenul lipit de toracele mamei.intre mese sugarul va fi culcat pe o parte. sau tablete de 500 u. urmarea este c5 inghite prea repede (cu mult aer). Medicul pediatru calculeaz5 doza de vitamina D primid din produsul de lapte qi completeaz5 doza necesar5. Ei se opresc atunci din supt. Bula de aer care se formeaz5 astfel in stomac le d5 o fals5 satietate sau le provoac5 colici. Doza zilnic5 de vitamina D va fi individualizatii de medicul sugarului.1 000u. intr-o asemenea eventualitate. Pozitia de "culcat pe burtii" se contraindic5 in ultimul timp din cauza pericolului de "moarte subid". este agitat dup5 mas%). f6rii intrerupere! Organismul uman sintetizeaz5 vitamina D sub influenfa razelor ultraviolete solare. Gustul nepl5cut a1 vitarninei D se pierde in mare mkurL Nu se recornand5 adhgarea solufiei uleioase in biberon.1 200 u. dac5 laptele este de bun5 calitate qi dac5 este preg5tit qi p5strat in conditii perfecte de igienk Frigiderul este absolut necesar. mama il va culca cu fafa in jos. La noi in far5 se pare c5 sunt eficiente doze ceva rnai mari fat5 de str5in5tate (400 u. 5001 000 u. are colici. in cazul hrbirii sugarului cu produse ale firmelor europene (Milupa 1.800 u. Dac5 sugarul continu5 s5 tipe. deoarece ader5 la peretii interni ai biberonului.). Aptamil. regurgiteaz5 sau vars5. Nu este voie s5 se sprijine biberonul pe o pern5 sau pe un pled impgturit. cu toate c5 nu au b h t dec2t jum5tate din ratia lor normal& Ca remediu se recomand5 ca sugarul s5 fie ridicat.

Picioarele sunt indepirtate ~i inclinate in afari fa@ de $old. se sprijin5 stabil pe antebrafe. Dezvoltarea psihomotorie Sugarul incepe s i aibi mai mult control asupra muschilor sii. cu brafele dezdoite. Motricitatea generalz. avezat pe b u d . mi~cirile vor deveni mai coordonate ("coordonare motorie").in luna a 2-a. degetele sugarului se desfac ~ ispre inceputul celei de a treia luni. sipthniini incepe sii stea tot rnai mult intins. Bratele sunt htinse.2 . Foarte incet. iar in lunile a 11-a ~i a LU-a cu ciite 3 cm). el strhge ~imai tare pumnul.Culcat pe spate. sugarul nu rnai s d indoit. cu cele inferioare in flexie. nereusind s i d e p i ~ e a s cun unghi de 45". cu unghiul format din articula$a genunchiului (de ciitre coapsi ~i gambi) tot rnai larg. ciind cu altul. alituri de aceasta in fiecare luni se va trasa curba ponderali real5 a sugarului. 3. . in tot cursul lunii a doua. a) Culcatpe spate. cu membrele superioare ~ i rnai ales. c) Mu~chii bratelor ~idinilor. Datoriti controlului nervos redus asupra mu~chilor fefei ~i ochilor. sugarul s d aproape tot timpul cu pumnii s t r h s h c h i ~ iDaci un adult introduce un deget . iar picioarele sunt i n d e p b t e $i inclinate in afar5. Progresele se fac totdeauna de la mu~chii capului spre cei ai extremitifilor. unii demareazi rnai i devreme. sacadat ("ca un cosmonaut"). Fa!a sugarului incepe s i devini rnai expresivii. cu mi~ciiri amplitudine mare. esenfial este ca ea s i r k b i aproape paraleli cu prima. D a d traseul curbei sugarului este sub curba teoretici ("ideali") nu este un motiv de ingrijorare. sugarul ridica capul p h 5 la 60"-90". sprijinit adesea pe viirful te de picioarelor sau pe toati talpa. 1). Se menfine flexiunea ~oldului~i aceasti tendinfi fiziologici la flexiune face ca sezutul (regiunea fesieri) s i fie intr-o pozifie uvor ridicati (la 3-4 laturi de deget). nu insi in mod i stabil. Fig.Sugarul (de l 1 lun&l 12 luni] a a care s i se traseze o curbi normali ("ideali") de crevtere pe tot anul. Gleznele ~i tilpile sunt intinse (fig. privirea sugarului de o luni nu "prinde" un obiect deciit daci el este situat pe linia medie vizuali ~i la oarecare distan@ (la 20-30 cm). D a d aceastii curbi este ascendend. sugarul are inci tendinfa de a sta hdoit. iar cele de partea cealalti flectate. 3. sunt adesea desfiicute. in miina sugarului. 3. Fig. Daci r k h e orizontali va fi consultat medicul. Modul de dezvoltare a tonusului muscular arati c i este rnai bine ca sugarul s i fie culcat pe o parte. rareori concomitent cu amiindoui. indepirtate de trunchi ~i membrele inferioare rnai intinse. e) Pozi!ia in pat. din ciind in ciind pedaleazii alternativ. Fiecare sugar i ~are ritmul siu de crevtere. El c a p i d treptat controlul asupra mu~chilor fefei. Pedaleazi ciind cu un picior. incepe si3 pedaleze. d) Susfinut de axile (subsuoari) sugarul fine capul ~i p i ~ e ~ "automat". Ochii. P h i la inceputul celei de a doua luni.1 . b) A~ezat b u d . Numai spre s f k ~ i t ulunii a l doua ~i inceputul celei de a treia sugarul culcat pe spate sti intr-o pozifie simetrici ~i incepe sii pedaleze ("si dea din picioare") concomitent cu ambele picioare (fig. el reacfioneazi diferit in funcfie de cum i se vorbe~te. 3. incepe s i se intindi ~is i ridice brafele de-a lungul capului. Umerii sunt i inci t r a ~ inapoi. a celor motori ai globilor oculari (cei care participi la mi~carea globilor oculari) ~i ai cefei.2). Cu fiecare . Lungimea sugarului se miire~te 3 cm in aceasd cu luni de viafi (luna I: 4 cm. membrele inferioare sunt flectate "tripla flexie". cu capul ridicat nu prea sus. inseamni c i totul merge bine. Capul are tendinfa s i stea inclinat de partea membrelor intinse. Curba ponderali constituie indicele esential al cre~terii sugarului. La inceputul lunii a doua sti culcat pe spate intr-o pozifie asimetrici: braful ~i gamba de o parte intinse. degetele . sprijinul se face pe antebrate. ci sti pe cu toracele intins. alfii rnai tkziu.

in ordinea eficientei. este ud. Tipetele. m h g g a t pe frunte gi cu abdomenul s t r h s lipit la pieptul mamei. nu sunt motive de nelinigte. u. care putin clte putin se organizeazl sub form5 de gGngurit. ghgureqte. varzii. 4) Dupl ce va fi culcat pe o parte gi mama va aplsa incetigor cu mdna dreapti pe abdomenul sugarului. dacl nu se adaug5 vkslturi gi dac5 sugarul are un aspect normal. ee). diareea.P u p cite putin ins5. dac5 este posibil "piele pe piele". permitdnd sugarului s5-gi imboglteascl experienta qi. Dac5 se repeti experienp pe o durati rnai lung5 de timp. in primul rind. dac5 are o oarecare indispozipe se In timp ce in prima lun5 mama nu poate distinge deloc ce vrea sugarul s5-i comunice prin pp5tul s5u. sl-gi cunoasc5 mama. Dac5 sugarul este dus cu c%uciorul in gr5din5 el este inchtat de jocul luminii gi de migc2rile ramurilor. in momentele de multumire gi de veselie sugarul emite cdteva zgomote din gdt. sprijinit cu capul pe u m k l mamei. G2nguritul. se insotegte de agitape gi nu se calmeazl decdt dacl mama descoperl cauza nepl5cerii: sugarul este infZigat prea strhs. destinsL 3) Dup5 ce este alimentat. Dacl scaunele sunt normale. pentru a nu inceta decdt dac5 mama il allpteaz5.% jos pe flancul s t h g d abdomenului) in directia acelor de ceasornic. A. 7) C h d colicile sau crizele de p l h s (f3r5 motiv precizat) se repeti se va folosi la nevoie metoda "tradiponal8" atit de mult discutati: i se va da suzeta. a) Tipa'tul de foame este imperativ.). El simte global (cu tot corpul) gi se exprim5 incl global: dac3 se simte bine. spre s t h g a gi in jos (spre ficat sub coaste. Sugarul "scoate" rnai multe sunete (a. Ingestia anumitor alimente (cafea. fasole uscati etc. d u c h d la intoxicatie!). b) Tipa'tul de indispozifie este aproape continuu gi are un ton diferit. bhturi alcoolice. miofilin. R h h e unul din remediile cele mai eficiente! Nu uitati s5 fierbeti suzeta in fiecare zi gi s5 o sp5lap cdnd cade jos! 8) Dacl nu se reugegte cu nici una din aceste metode. ii este prea cald sau il jeneaz5 o luminl prea puternicl. 2) h tirnpul alimentatiei mama va fi calm5. el este destins. invat5 &-gi inteleagl sugarul. purgative etc. Apoi va fi culcat in patul lui pe o parte. o. unghiul superior s t h g din zona splinei . continutul intestinal igi schimbl pozitia gi poate progresa spre segmentele terminale ale colonului. a fost obignuit s6 fie @nutin brate. la un sfert sau o jumgtate de orl inainte de ora prevkuti pentru mad. spasmele intestinale cedeazl. ehe). & acest fel bulele de aer se indepilrteazl. . sugarul va fi $nut 2-5 minute in pozitie vertical%. d) Tipetele care anunfa' somnul sunt rnai monotone gi survin dupl o perioadi de veghe in timpul ckeia sugarul a fost tulburat de persoanele din jur Cmgrijiri. Dacl i se trece un obiect rogu-striducitor prin f a p ochilor la o distang de circa 20 cm. El se linigtegte putin. Survine. De altminteri strabismul este trec5tor la aceasti vksti. se insotegte de migc&i de supt ale buzelor. acum ea incepe s5 perceap5 nuantele cele mai fine. Rdsul este incl gutural gi insotit de mip%ile mugchilor mimicii. c) Tipetele declan~atede colici sunt acute. suride. B . Ciddura gi compresiunea locall calmeaz5 colicile. e. Spre sfkgitul lunii leag5 aceste vocale cu un " h (ha. astfel incdt spre vksta de 3 luni el va putea urm2ri obiectele situate in tot cdmpul vizual. sugarul va fi capabil s l wdireascl cu privirea. sugarul "se plictisegte" sau incepe s l "se uite crucig". A tipa este inc5 modul s5u de comunicare.) sau consumul unor medicamente (cofein5. aceste crize sunt frecvente in lunile 2 gi 3 (dispar treptat dup5 3-4 luni). incephd din partea dreapti gi de jos a abdomenului qi inainthd sub forma unui arc in sus. 5) in sfkgit se poate incerca rnanevra care este trecut5 in toate ckple noastre: aplicarea pe abdomen a unei comprese inmuiate in apl caldl (nu fierbinte) gi stropit2 cu putin spirt (alcoolul in cantitate mare p a t e fi aspirat de sugar sau absorbit prin piele. ceai "rusesc". Pentru calmarea colicilor recomandh. de rotapi ale capului in c5utarea shului sau biberonului. de agitape. 6) Se va interoga mama asupra regimului dimentar gi asupra tranzitului intestinal propriu. Acest progres este important. sugarul il va urm&i doar pentru cdteva secunde. Sugarul mic privegte rnai "atent" o figurl umanl decdt un obiect colorat. se insotesc de migc&i de indoire ale gambelor. Limbajul. & emisie de gaze. fn cazul in care nu este vorba de tipete declangate de o boall unii medici recomandl o popune calmanti. in general. "crizele" de coliti sau de ficat gi nervozismul mamei declanqeaz2 a&sea colici abdominale la sugarul allptat. apoi reincepe mai intens. se apeleaz5 la medic care va stabili dacl nu este vorba de o manifestare a vreunei boli rnai serioase. he. rnai penibil poate. urmltoarele mici artificii de tehnicl: 1) Sugarul va fi alimentat (la s h sau cu biberonul) ceva rnai incet.

fix qi cu intensitate. suptul este singurul gest perfect coordonat vi perfect adaptat. adoarme. inghitite in timpul suptului. Cauzele de nemulpmire. contactul moale qi cald a1 pielii unei alte persoane ii face o mare pliicere qi pare chiar indispensabil pentru el. Comportamentul sugarului in primele qase slptlmlni de via@ nu reflect2 deciit doul st&i principale: a) pldcerea (mai degrabl liniqtea).miingiiieri excesive. Dimpotrivl. f) Tipdtul ca semnal de alamri survine fib% cauz5 o aparent2. mult mai mult deciit la copilul mai mare. S t 2 pielea. st2 fn stare de veghe etc. senzafiile cutanate. El reactioneazl violent in contact cu un obiect rece sau fierbinte. plimbare) in funcfie de caracteristicile qi nevoile individuale. Ensotite de s t r h b l t u r i ale fetei. Din contr3. ii mlnglie fruntea. auditive. Perceptia.Sugarul are numai senzafii simple. Este esential ca mama sl-1 ingrijeascl cu i'ndemhare qi calm. r h h f'51-l iar aspectul sugarului este modificat fail de zilele precedente. dimpotrivl. Sugarul pare satisEcut qi totuqi Gpetele sale au tendinpi slrevinl fn fiecare zi la aceeqi orl. e) Tipetele care exprimama numai bucuria de a face zgomot qi de a ariita o oarecare putere: mama invag s l le recunoascl pentru cl. Afectivitatea. La inceput orice mama are e z i t c . de fipete ce impiedicl continuarea suptului. gustative sau de miros trebuie s l fie foarte violente pentru a fi percepute in mod penibil. mirosul corpului ei. materiile fecale qi urina macereazl. se va calma imediat. schimbat. gura. Putin clte pufin sugarul o cunoavte pe mama sa: chiar de la sfkjitul celei de a doua 1mi vocea mamei produce reacfii pe care celelalte voci nu le provoacii. durerile qi inapetenfa aparent2 se calmeazl de la o zi la alta prin corectarea tehnicii de alimentafie. Eventual. cu tot corpul). Comportamentul sugarului in timpul suptului este cu totul particular: este calm. sugarul se liniqteqte. labirintice qi interoceptive sunt foarte dezvoltate. ciind m h h c l ) . a) Sensibilitatea pielii este demonstrat2 prin ppetele qi agitafia sugarului care este murdar. cum este senzafia de "posturii" (pozifie). Se pare c l la aceastl v k s t l pragul perceptiei este foarte ridicat. b) Senza$ile interoceptive (cu punct de plecare in interiorul corpului) nepllcute sunt numai cele digestive. b) nemul#umirea. antrenhd f r h h t i i r i . priveqte numai la mama sa. declanqeazii clteodatii senzafii extrem de penibile. este sediul unui reflex dirijat. Va nota pe un caiet orele la care sugarul rni?in2ncil. c) Foamea ~i setea sunt sursele cele mai importante de nepllcere ale sugarului mic. dar cur2nd va fi miindrii s l qtie s2 interpreteze "apelurile" sugarului. fericit. sii-1 asculte. ciind este treaz. sugarul rlspunde la ingrijirile qi miinglierile mamei cu primul slu zlmbet. neliniqti. bine organizat. "o soarbe din ochi". vizite ale prietenilor familiei). mhgiiierea fruntii. satisfactia pe care o are c h d suge merit2 o atenfie dwsebit2. de obicei. Somnul a d h c sau aspectul s3u de bun3 stare c h d este trezit sunt oglindirea unei st&i de echilibru satisfiicltor. senzafia de indispozitie pe care o antreneazl se traduce prin tipete. indispoziGile. qi-i va fixa programul zilnic (mese. El este total satisacut sau total nemulpmit. suferintele. Zrimbetul. B place s l simtii ciddura corpuluimamei. de inconfort sunt numeroase. nu-i place s l fie deranjat ( c h d d o m e . chiar de la navtere. mama are s l ajungl s l invefe un lucru esenfial: cum il poate infelege pe sugarul care nu are Pncl limbaj vorbit pentru a-qi exprima dorintele. Este foarte important ca mama sl-i u r m k e a s d bine nevoile qi ritmul slu de viafl. De indatl ce este luat fn brate el se liniqtevte. de aici nou-niiscutul qi sugarii din primele luni au principalele nepllceri. . baie. Excitatiile luminoase. aceste tipete sunt un semn de for@ qi de dorin@ de comunicare. in cea de a doua lunl. Dacl fipiitul este acut qi persistent. Gazele din stomac. Dacl mama se plimb3 incetiqor cu el prin camerl qi dacl ii vorbeqte cu o voce bllndii. Sugarul va fi dus intr-un loc liniqtit vi va fi culcat. Toate aceste senzatii sunt percepute de sugar incl global (este cuprins de ele fn intregime. este intim legat de ea. va fi plimbat pufin (chiar numai prin apartament). fn timp ce toate celelalte miqcilri sunt anarhice qi incapabile de a atinge un scop precis. survin seara. La inceput sunt numai schite de z h b e t . dacl este pus in c h c i o r . Astfel. qtiind sl-1 priveascl. fipetele sale sunt adesea calmate prin mhgiiieri care 9 1 bucurl qi-1 satisfac ca pe un mic animal. se va chema medicul. sugarul nu se calmeazl deciit atunci c h d d l afar5 gazele. Din prima zi de via@ a nou-nlscutului s h l t o s . Mama nu trebuie sii se sperie. micile manevre paliative amintite mai sus rezultat. La nevoie vor fi sllbite scutecele cu care sugarul este prea stdins W q a t . imbrlfiqarea. atinghd cu precizie scopul slu qi permigndu-i s l se alimenteze. La jumltatea lunii a doua.

fazele de somn au tendinp de a se suda: sugarul d o m e cinci-sase ore f intrerupere qi i rZ renun@la masa de la ora 24 uneori la ambele. se va da sugarului s i bea rnai mult. in decurs de 2-3 siptimihi. scaunele sunt rnai rare (1-3 pe zi). sugarul incepe s i se integreze in viap de familie. a) Pantalona~ii. privirea rnai vie. toate.18°C). in timpul noplii se va stinge lumina in camera unde d o m e sugarul. Mai tiirziu sti cltva timp treaz. pampers qi o jachefica' sau salopeta'. pentru alimentare. Nici un copil nu se naqte cu teama de intuneric qi nu trebuie Ecut nimic (nici acum. care reprezinta' un paramtru de umuirire a matura'rii psihice a sugarului si in acela~i timp o data'fericita' in viafa de familie. Produc adesea roqeap pielii qi iritafie. c) Scutecele din celulozi sunt foarte practice. Pantalona~ul fi bine fixat (incheiat pe umeri). Este rnai adhc. la unii sugari chi1o)ii din material plastic produc boli alergice ale pielii. impiediclnd respiralia pielii. dar qi rnai variabil. Supraveghere qi ingrijiri Somnul. Dac2 num5ml de micfiuni scade sub 5 in 24 de ore. "vorbeqte" singur ~i priveqte in jur. mama ii va vorbi qi (daci are voce qi buni dispozilie) ii va c h t a . Unii sugari incep s i dea din picioare. dupi introducerea sucurilor de fructe scaunele devin. mama descoperi doui sau trei perioade de veghe rnai nete: una dimineap. DebrC. Fac excepfie sugarii care nu "se suferi" s i stea uzi (se agiti.grimase ce apar aproape spontan qi corespund probabil . La aceasti v k s t i trebuie Ecut mai mult pentru educalia somnului. camera este prea incilziti qi in lunile de vari micfiunile sunt rnai rare qi cu urini in cantitate mici. deoarece se economiseqte rums gi nu sunt iritante. De altfel. Adta timp c l t nu este excesiv de frig sau de cald. Vocile obiqnuite nu-1 deranjeazi pe sugar. una dupi-amiazi qi una seara. decalat. in camera sugarului se va menfine temperatura in care se simte bine toati farnilia. La sugarul alimentat artificial. de aceea nu se intreprinde nimic daci scaunele sunt rnai reduse ca numir. dupi opinia noastri. Sugarul alimentat natural are un numir de scaune care variazi intre 1 qi 5-6 pe zi. Educafia somnului. fmbra'cdmintea. inclt scutecele "nu rnai stau" pe ei. ci numai inainte de masi. sugarul este rnai activ. Temperatura camerei. Se pot folosi numai in situafii speciale (excursii mici etc. La sugarul alimentat la s h constipalia adevirati este rar8. dar rnai voluminoase. somnul ~i veghea se modifici. in ritmul siu propriu. Mama va exploata orele de veghe pentru baie. in cwile striine. Din luna a doua. Normal. d) Chilofii din cauciuc sau din material plastic sunt impermeabili. Trebuie qtiut insi c i sugarii dorm rnai bine qi se cilesc mai uqor atunci c h d sunt tinuti in camere nu excesiv de incilzite. C h d sugarul este prea gros imbricat. Somnul ocupi ihci 1718 ore din 24 de ore. b) Cel rnai comod icaqat este. plimbare qi. Pentru a preveni "desfiqarea" qi pentru a avea libertate de miqcare pot fi imbricafi in pantalonaqi cu botoqei (salopetii). Se preferi doui scutece din tifon. de abia in a qasea siptimlni va apirea un surb adresat mamei. dar rnai ales masa qi baia trebuie programate c h d sugarul este treaz. Se folosesc o singur2 daa. in cursul celei de a doua luni de via@. Cei la care se foIosesc chilofi absorbanti ("Pampers") nu mai prezinti agitafie sau eritem fesier. bineinfeles. Chiar de la inceputul lunii a doua. Se va nota aceasta'data'. mama va gisi locul cel rnai liniqtit qi rnai ferit de curenti din casi. ca rkpuns la vocea sa. .). iar noaptea qi rnai putin (16. nu dorm. cel care consti din: body (o combinafie de chilofi scuqi cu c h i q u @ cu m h e c i scurti fixat2 cu capse intre coapsele sugarului). cu pielea foarte fini). astfel va inck s i nu se deplaseze la miqc&i. Sugarul nu va f i schimbat de c2te ori urineazi. se recomandi 18-20"C. nici rnai tiirziu) ce i-ar putea crea aceasti team& in primele luni sugarul a d o m e repede. plhg) sau cei care sunt predispuqi la eritem fesier (in general cei blonzi. Trebuie s i fie confectionate insi dintr-un material absorbant. Dar in mod limpede. Lumina de la ora prlnzului se va reduce (perdele). Daci nu existi spaliu pentru o camera separati pentru sugar. in timpul nopfii.& Romhia majoritatea familiilor tind si-qi ling locuinla la temperaturi rnai ridicate (22-24°C).unor senzalii plicute. rnai numeroase ~irnai moi. Mic#iunile sunt inci destul de numeroase. Alice Doumiec-Girard). Scaunele. in general. & perioadele de veghe. sugarul se va adapta la temperatura care pare mai plicutii adullilor. Starea de veghe devine rnai neti. in jur de 10 in 24 de ore. pentru ca somnul s i fie rnai adiinc. in perioadele de ticere qi de animalie din jurul siu (R. Se lasi de o parte scutecul mare qi scutecul mic dreptunghiular.

Chllo$i absorbanti. Baia se face zilnic. Cu at2t rnai mult este o mare gre~ealii a se folosi chibrituri sau alte de obiecte dure. un obiect striilucitor etc. corpul trebuie protejat de acfiunea direct5 a razelor solare. fiirii neregularitiifi sau inclinafii.).a N-a. Numai dupii tuna a IU-a . Hernia se datore~te unei laxit5ti tranzitorii a fesutului dintre mu~chii peretelui abdominal (pe linia medianii). fntre deget ~i suzeta' se prefer. Unii medici recomandii ins%aplicarea unui pansament cu leucoplast. pentru a-1 stimula sii intoarcii privirea spre partea de camerii care prezint5 interes (membrii familiei care vorbesc qi se mi@. Dacii sugarul stii culcat rnai mult pe spate. Este vorba de a~a-numitul ombilic cutanat. deformarea este tranzitorie. de exemplu). Dacii nu este prea accentuati. . in cazul in care nu este posibilii baia generalii zilnic. c2t si la zonele din jurul lor. Mai multe succese se obtin dacii in perioadele de veghe se schimbii fie pozifia sugarului. Vara. Se va urmiiri ca salteaua sii fie fermii ~i sii aibii o suprafafii perfect orizontalii. c2nd timpul este rece se imbracii cu o jachetii de l2nB ~io ciiciulirii. mu~chiise fortificii $i aproape toate aceste hernii dispar in decurs de csteva luni. Este suficient dacii nasul se curiifii pe deasupra c2nd se spa15 fafa cu mhusa. Se vor procura ins5 chilofi "Pampers" adaptafi la dimensiunile corpului ~i de bung calitate. putiind duce la sufocarea sugarului. dacii ins5 il suge numai dupii fi mas%s-ar putea sii nu se fi siiturat sau sii-~i format deprinderea aceasta de pe acum pentru a adormi. in ultimul timp se recomandii tot mai pufin acest lucru. Din luna a 3-a ~i rnai ales din luna a 4-a. Cu vArsta. Umezeala de la orice cutii a pielii duce la iritafii. infii~urate vatii. ro~eatii chiar la infecfii secundare. put2nd deveni o problemii. atilt la pavilioanele urechii. pentru a curiifa nasul in ~i urechile. care-1 fac pe sugar sii alunece mereu in aceea~i parte. griidinii). iar spiilarea capului poate fi Gcutii ~i numai de 2-3 ori pe siiptiimsnii. Turtirea capului nu este un semn patologic la aceastii viirstii. deoarece leucoplastul nu ajutii la rezolvarea herniei ci . Recomandiirile de a schimba pozifia capului sugarului c2nd pe o parte. stergerea cu prosopul va fi foarte minufioasg. suzeta! Ombilicul mai ridicii probleme qi in luna a 2-a la unii sugari. Se invele~te o piiturii cu sau cu o plapumii. cu ~i eroziuni ~i zemuiri ("intertrigo retroauricular". de preferat tip (vezi capitolul anterior).singurul efect cert este iritafia localii a pielii de care aderii leucoplastul. Tentativa de a-i fixa capul intre perne este periculoasii. Numai E foarte rare cazuri este necesarii intenenria n chirurgicalii (la cele care persists dupii vhsta de 3 ani). h luna a 2-a sugarul incepe sii-~i sugii degetul. insorite. turtirea craniltlui asociatii cu inmuierea zonei parietoodpitale poate constitui un semn precoce de rahitism. Ombilicul poate f i proeminent. i insearnnii cii este fliimhd. Suptul degetului. Se va urmiiri de asemenea evitarea deformiirii pavilioanelor urechilor. c2nd este in stare sii-~icontroleze msinile.dimpotrivii .SugaruI (de Ia I Iunii Ia 12 Zuni) in caz de eritem fesier sunt strict contraindicati. capul revine la forma normalii dupii vhsta de 9 luni. Revenim cu indicafia de a nu se curiifa zilnic orificiile nazale ~iale conductului urechii. La palpare nu se simte nici o lipsii de substan@in peretele abdominal (ceea ce se int2mplii de regulii E caz de n hernie). Se va consulta pediatrul! Cura'fenia corporala'. se folose~te imbriicihinte din bumbac. Dimpotrivii. suptul degetului este rnai frecvent. Deformarea se datore~te faptului cii la sugar oasele sunt rnai moi. regiunea occipitalii se turteSte putin. Nu se ia nici o miisurii: nu sunt motive de ingrijorare! fn caz de hemie ombilicala'. jnca'lfa'mintea la aceastii v%sti se reduce la botoqei. Nu are nici o legiiturii cu modul cum a fost legat ombilicul la naStere. in zilele calde. peretele abdominal este proeminent. denumifi "Pampers". La spiilarea (curiitirea)urechilor. Este o greqealii de a se umbla zilnic in nasul sugarilor cu tampoane de vat2 sau cu comprese. fie pozifia patului. se va face totu~i "baie par$alii". regiunea occipitalii este rnai proeminentii c2nd sugarul doarme pe o parte. e) fmbra'carea sugarului pentru plimbare. se insisti mai mult la cuta de dupii urechi. c2nd pe alta. e~ueazii de regulii. au adus o imensii imbuniit5tire a ingrijirii corporale a sugarului. Dacii sugarul este scos la plimbare sau este finut afarii (balcon. deoarece sugarul (ca qi adultul de altfel) preferii sii doarmii pe o anumiti parte. Dacii sugarul i ~ suge degetul numai inainte de masii.

medicului qi asistentei de ocrotire.Chiar dac2 un sugar este s&iitos qi creqte bine. Dacii este scos la plimbare se vor evita str2zile aglomerate. Pe l h g g o alimenta$e qi o ingrijire corecta. cu dificultiili in respiralia nazalii. cregterea sugarului. Serul fiziologic cu adaos de efedrinii folosit prea des poate produce agita$a sugarului.sii aibii experienp in ingrijirea copilului. reaclia BordetWassermann (pentru depistarea sifilisului). in care sugarul sii poatii simli qi savura atenlia. deoarece se pot produce leziuni ale mucoasei bucale.s2 fie o persoanii de incredere. Dacii din cauza conditiilor meteorologice nu s-a putut face nici o plimbare pe afar2 in primele siiptihhi de via@. Se poate apela eventual la o vecin5. & luna a LI-a mama iqi programeazii zilnic o s c u d perioadii de "joc". Neglijenlele din primele luni de via* ale sugarului pot avea ca urmare tratamente medicale ulterioare prelungite. el trebuie v2zut periodic de medicul de familie. incearc2 s&l urmkeascii clteva momente. cu condi$a ca. Scoaterea pe balcon sau in gr2din2 cer mai pu$n timp din partea mamei. D a d vremea este favorabilii. neliniqte. Suprainc2lzirea camerei in care este @ut sugarul duce la uscarea mucoasei nazale. Persoana care ingrijepte copilul fa lipsa mamei care-qi reia serviciul va fi aleasii cu mult d i s c e r n h h t . . Vizita medicala'. c2ldura qi afecliunea mamei. dup2 care se aspir2 mucozita$le inmuiate de acest "ser" cu ajutorul unei pompile sau a unei pere mici de cauciuc cu extremitatea efilata (foarte subtire). . . iar dac2 obiectul este miqcat.D a d sugarul are guturai. Plimbarea sugarului nu inseam2 ins: scoaterea 'i lume". de zgomotul unei juciirii. sugarul trebuie scos la aer 1-3 ore in fiecare zi. tulburiri de somn. Nu se qterge gura sugarului. Persoana care se ocup2 de ingrijirea sugarului trebuie s2 indeplineasd urm2toarele condi$i: . Scoaterea afara' la aer ~i soare. Dacii este posibil este bine sii asiste qi chiar sii participe tam. care are de asemenea un sugar. depisteaz2 la timp unele boli. Este bine ca mama s2-gi noteze din timp problemele care o preocup2 qi sii le clarifice cu medicul sau cu asistenta de ocrotire in cursul vizitelor la domiciliu sau la cabinetul medical. Jocul. ce constituie poqi de intrare pentru microbi. Dacii este posibil. Sugarul se bucur2 de vocea mamei. acest lucru trebuie Ecut neapkat imediat ce sugarul a implinit o lun2. dac2 programul de lucru a1 acestora o perrnite. in fiecare lung. cele dou2 vecine vor ingriji alternativ pe cei doi sugari. zgomotoase. sugarul va fi imbriicat mai ugor. De la medicul de farnilie mama se informeaz2 asupra ambuntelor privind alimenta$a. pe un balcon sau intr-o gr2dinii. examen . fixeazg alimenta$a. legisla$a prevede un concediu pl2tit timp de 2 ani pentru ingrijirea copilului. praful. dacii i se trec p r k f a p ochilor lentilele unor ochelari sau un obiect str2lucitor intoarce privirea spre el. Totuqi sunt mame care din diferite motive incep s I lucreze cu mult inainte de epuizarea concediului previizut de lege. Medicul poate controla astfel stadiul lui de dezvoltare.s2 fie cinstitii. ferit de v h t . i se uqureazii respira$a punhd de rnai multe ori pe zi piciituri de ser fiziologic in nas. care este dator s2 invele sii se poarte cu sugarul. Pentru sugar cel mai bine este sii fie aqezat intr-un loc liniqtit. copilul s2 fie ingrijit conform indica~iilorpiirinlilor. In timpul acestui joc.sii iubeasd copilul qi s2 se poarte frumos cu el. in caz c2 vremea este urlta sau in zilele prea friguroase de iam5 se poate apropia patul de fereastra deschis$ timp de 1-2 ore.s2 fie siiniitoas2: se va face in prealabil microradiografia pulmonar8. D a d lucreaz2 in schimburi. Chiar qi mamei ii prinde bine o astfel de pauz2 pentru destindere qi miqcare. nou-nkcutul p a t e fi scos la aer de la vksta de 2 siiptfimlni. Mamele care lucreaz2in schimburi pot l k a copiii acas2 in grija talilor. Rudele sunt cele rnai bune inlocuitoare. imbriiciimintea va fi la fel ca pentru plimbare. in absenla mamei. mijloacele de transport in comun. ingrijirile. .s2 aibii Buletin de identitate cu viza "la zi" la Circa de poli$e de care apwine (adresa va fi notata bine de pirin$). Reluarea activitgfl profesionale de ciitre mam5 & prezent. fncii de acum incepe infiriparea "comunit8liim MAMA-COPIL-TATA. aerul poluat de maqini. pentru a avea posibilitatea s2 se miqte in voie. Mama va avea grijii s2 nu se apropie striiini ?n de c h c i o r u l sugarului. . sugarul are nevoie de aer qi soare suficient pentru ca sii se dezvolte bine.

nedegresat (34-40% gr5simi) se va mentine concentrafia de 213 (2 p w i lapte qi 1 parte ap5). La cei cu tendin@la diaree dilutia se va face cu decoct ("ap5") de orez 3%. adresa yi n u m h l de telefon al persoanelor la care eventual p&tii merg in vizit2. Unii sugari rnai primesc 6 mese pe zi. ci se vor individualiza la apetitul yi nevoile nutritive ale f i e c h i sugar. hcep s5 se schifeze primele semne ale personalit2tii. Humana 1.iar alti tip5 yi dup5 ce primesc 850-1 000 ml in 24 de ore (6 mese x 150 ml sau 180 ml x 5 mese in 24 de ore). La sugarii hrlnifi cu lapte de vac5 nemodificat. griy etc. Sugarul yi-a fixat un program de alimentatie yi de somn. Ce infonnafii se dau femeii care & h e singur3in cas5 cu sugarul: denumirea. foarte pufini rnai sug de 7 ori in 24 de ore. adresa yi num5rul de telefon ale institu$ilor unde lucre& cei doi p&fi. dac5 el trebuie trezit pentru a i se da ultima mas& mama p a t e s5 incerce s5-1 treac5 la 5 mese in 24 de ore. Dragostea yi atenfia care i se acord5acum vor fi r5splGtite din plin. Beba. Urmgreyte fetele. s5 nu sufere de vreo afectiune nemoas5 sau psihic5. vocile yi miyc&ile umane.4 ore.1. 125). De la 2 la 3 luni % urm5toarele patru s5ptihlbi incepe un stadiu de I dezvoltare ce ar putea fi numit "s5ptknhile de aur" ale viirstei de sugar. Nu rnai d o m e at2t de mult yi in perioadele de veghe plhge rnai pu*. va l5sa sugarul s5 goleasc5 bine sdnul etc. se va verifica s5 nu aib5 vreo bod5 de piele (infectioas5 sau micotic5). Nutrilon premium. Din luna a treia ingrijirea sugarului permite mamei destul de mult2 libertate. h luna a treia sugarulia aspectul caracteristic: capul devine mai rotund. Unii iyi descoper5miinile. care nu se vor impune dup5 reguli teoretice. fn cazul alirnentafiei naturale. numele. Nan etc. jocul este un adevikat evenirnent pentru sugar. Obsesia c5 nu are lapte suficient sau c5-i piere laptele are un efect negativ asupra secretiei lactate. 13pturile respective avdnd o cantitate suficient2 de hidrocarbmate. numai o parte dintre sugari rnai au inc5 nevoie de 6 mese pe zi la 3 luni. La sugarii alimentafi cu produse adaptate (Sirnilac. privirea vie. Nutricare special etc. folosirea trusei medicale in caz de urgent%.) sau pat$aladaptate (Milupa 1. totul indulcit cu 5% zahik. Morinaga. respectiv 110-120 rnl in medie la fiecare mas%. care duce la . Medicul va adapta raple. fierte impreunii Teoretic este necesar ca s5 se adauge $i ulei de floareasoarelui (114 lingurip). Cu mult2 curiozitate yi nevoie de cunoqtere cerceteaz5 tot ce-1inconjoatfi. indulcit cu o lingurip ras5 de zahik.s5 aib5 istefimea necesarl pentru a se descurca in situatii neprevihte.s5 nu aib5 tulburk-i de comportament. Ea va folosi acest timp liber pentru a sejuca cu el. . va bea lichide suficiente. sugarii .genital in vederea depist&ii unei boli venerice. La sugarii care nu cresc qi care au o toleran@digestivl bun5 se va creyte concentratia la 314 (3 p&p lapte yi o parte ap5).in marea lor majoritate ajung s5 se mulfumeasc5cu 5 mese in 24 de ore. Unii se mulfumesc yi cresc cu 650-700 ml in 24 de ore.). Pedaleaz5 mult. dacl picioarele sunt descoperite sau dac5 part5 pantalonqi. Ratia alimentara' este rnai mare. mix& artificial5). Indiferent de felul alimentatiei (natural%. totuyi. mk-ind intervalele dintre mese la 3% .numkul de telefon a1 medicului de familie $i adresa spitalului de copii. Nu suntem de p5rere s5 se practice "proba suptului". se schirnb5 treptat culoarea p h l u i yi a ochilor. Nu sunt necesare adaosuri de Ginoase (cereale-instant. Remedia. unii sugari sunt nemulfumiti la sfiirgitul unor mese. dar cu variafii importante de la un sugar la altul.) se va folosi concentratia recornandat2 pe cutie. Se bucur5 de societatea mamei yi 33 comunic5 prin semne c5 se simte bine. pag. nu se va enema.2. 3. buzele roze. Sugarii 'Ynapoiati" nu sunt interesati de oamenii din jur. Mama va face totul pentru a ameliora secretia lactat2: se va odihni yi va dormi indeajuns. (Vezi tabelu12. le privesc yi se joac5 cu ele minute in yir (majoritatea cap5t2 aceast2 capacitate spre sfiryitul lunii a IV-a). Orarul ~inumaWrul meselor. Aptamil 1. .

144. spre trei luni palma este aproape complet desfScut5. de la aceasti v k s t i apare pericolul de cidere de pe masa de inrqat. nu acoperi nevoile copilului. in timpul menstruafiei mamei. Dovada arconstitui-o observatia c i frumele de mu~catAse ofilesc repede d n d se pun intr-un pahar cu lapte de mami din timpul menstruafiei. lapte. la inceputul lunii a 3-a c h t i r e $ e 4 700 g. de aceea. Zntroducerea sucurilor defructe sau de zarzavaturi. La o parte din mamele care alipteazi. in primul an de via@ trebuie sii se administreze vitamina D in dozi suficien6 tot timpul anului. degetele se deschid qi se intind. iar la fnceputul celei de a 4-a luni 5 300-5 750 g. foliculii ovarieni nu se matureazi. Daci la c h t k k e a de la sfkqitul s i p t h h i i creqterea este sub 150 g. Cercetriii recente au dus la concluzia c i sugarul nu este dezvoltat fiziologic (masticatie. daci sugarul este finut mult la soare nu rnai este mvoie s i i se administreze un preparat cu vitamina D.nevrozarea mamei qi la concluzii eronate. la masa l.. dar frecvent il intoarce qi-1 tine intr-o parte sau alta. precum qi vitamine din grupul B. Mciinile pot fi aduse. Nu se qtie sigur ciit trebuie expns la soare un sugar pentru a-i acoperi necesitidle de vitamini D. Multi vreme medicii de copii au afirmat c5. h p r a noastri se obiqnuieqte s i se introduci sucurile qi/sau pulpade fructe sau de zarzavaturi foarte devreme. spre sfkqitul lunii a 3-a. (Vezi pag. "Descoperi" rniiinile qi iqi petrece mult timp privindu-1e qi observhdo-le in miqcare. inghitire. in afar5 de ficatul de morun. Vitamine. consisten@. unii sugari sunt rnai agitafi. Nimeni nu se poate baza numai pe soare. a 111-a sau a W-a. se poate introduce un preparat de lapte din produsele adaptate sau paqialadaptate. Vitamina D nu se giseqte in cantitifi suficiente in nici un aliment. Cantiti$le mici din gabenuqul de ou. Nu se intrerupe aliptarea! Daci a survenit o noua' sarcina' in perioada de aliptare. pentru a f i privite. ciind organismul matern nu poate face fati la ambii "paraziti". Farmele grave de rahitism apar indeosebi la prematuri. hlocuirea unei mese asiguri mamei un repaus fizic qi posibilitatea ca secrefia lactati s i fie suficienti la celelalte mese.in perioadele de crevtere maximi. unt etc. inseamni c i sugarul a crexut normal. la sfkqitul lunii a 3-a va avea cu 10 cm rnai mult! Menstruatia qi aliiptarea. partea trunchiului de latura respectivi p k h d mai scurti qi sugeriind o pozitie asimetrici. iar sugarul continui s i p l h g i dupi unele mese qi cere s i miniince rnai des. Daci i se pune in miini o j u c k e (uqoar& viu coloratii. sug rnai prost qi pot avea scaune grunjoase. Treptat. care ar f i cauza tulburirilor mai sus-amintite. pe Linia median. Sugarul poate sta culcat pe spate in pozide simetrici. uneori incearci s i se intoarc5 spre ambele p w i . sunitoare) o apuci qi o fine s t r h s . rniros). in cursul lunii a treia. menstruafia nu revine deciit dupi intircarea copilului. La multe altele insi. cu degetele numai uqor indoite. gemeni qi la sugarii care s-au niscut cu greutate mici ~i apoi au crescut rapid. M h i l e sunt primele pi@ ale corpului pe care sugarul le descoperii ci-i aparpn. incepiind cu cantitifi mici (30 m ) crescute progresiv p h i la inlocuirea unei mese intregi. dar nu rnai tLziu de luna a V-a de sarcini. care se instaleazi din luna a W-a de via@. 148). ovarele iqi reiau activitatea rnai devreme. d u p i recomandirile medicului. Sugarul primeqte din lapte cantitifile necesare de vitamina A. in caz contrar vor apkea semne de rahitism. D a c i s-a niscut cu 3 200 g. Lungimea. h timpul c h d se inlocuieqte o mass la s h cu un preparat de lapte nu se mai fac alte modificiri in alimenta$e qi se urmkesc cu atenfie mai mare scaunele (numk. 128). Sucurile pot fi preparate casnic sau gata preparate qi manufacturate in sticle mici (Bebelac). Capul poate fi +nut pe linia median. a) Aqezatpe spate ("decubit dorsal"). Crqterea Creqterea in greutate este de 25-30 g pe zi. Se pare c i prin lapte se elimini unele substante (menotoxine). atunci c h d atmosfera este plini de praf. in care ele i ~ i menfin prospetimea qi culoarea. Daci s-a niscut cu 50-52 cm. fum sau ceatL De aceea. respectiv 750-900 g pe luni. digestie) qi nu are nevoie de ele deciit mult rnai tarziu (vezi pag. sub forma indicatti de medic. medicul va decide momentul in+rc&ii. Dezvoltarea motorie qi psihid Motricitatea. spre deosebire de Iaptele obiqnuit.

mAngPiere. Vederea gi mi~ca'rileglobilor oculari.4). dar acesta in timpul ridickii rnai penduleazs htr-o parte sau in alta. Auzul ~ilocalizarea zgomotelor. Incepe ~i s5 emid mici zgomote (sunete) care seamsns cu f. 3. Motricitatea fina" ~i apucarea. Sugarul cunoaqte qi "cuprinde" lumea din jur rnai int2i cu ochii. muzic3 etc.). Este un inceput a1 coordoni&i miqcikii intre simp1 tactil (pipsit) qi vsz. fefele qi miqc&ile umane. Apucarea. Sugarul rPde zgomotos dac3 i se vorbeqte. Vede obiecte la distanp de 30-40 cm qi le urmikeqte cu ochii qi prin miqcarea capului. Limbajul ~i contactul social. dar persists indoirea in articulafia genunchilor (fig. a) Limbajul. 3. b) Culcat pe burtd ("decubit ventral"). Membrele inferioare se g5sesc in rotatie externii. plPngiiref. 3. sugarul ridicl $i fine capul.Sugarul (de l I Iun&l 12 luni] a a cPteva minute.in tracfiunea din culcat pe spate. din c h d in c h d se rnai uiti "cruciq". Face progrese in folosirea ochilor. capul este bine controlat $i se pozitioneazs in spafiu.3). s sau th englezesc. Nu rnai introduce toati mPna in gur$ ci un singur deget. Dac3 plhge. 3. capul nu rnai cade inainte sau inapoi. Dac5 mama susfine pe sugar de subsuoari acesta se sprijins pe picioare pentru scurt timp. din contra este agitat. fn stare de veghe pedaleazs ("d3 din picioare") tot timpul (fig. b) Contactul social. Capul poate fi miqcat qi culcat c h d pe o parte. Sugarul de 2-3 luni comunics totdeauna cu mama sa T mod global: destins. intoarce capul spre persoana care-i vorbe~te gPngureqte spontan. Daci sugarul este apucat de m%ni reuqeqte sii-$i ridice capul. Urmitreqte cu privirea persoanele qi fixeaz3 figurile care se apropie de el. Sprijinul pe antebrafe este inc3 instabil. Urmikeqte vocile.Sugar i'n tuna a 3-a. P l h s u l are nuante variate. Miqci&le globilor oculari sunt coordonate. Este dependent de reacfiile celor din jur (anxietatea mamei. Priveqte fix pe mam5 qi zrimbeqte cPnd i se vorbeqte. Membrele inferioare par contractate cu genunchii in extensie (intinqi) qi cu flexie (indoire) in articulafia qaldului.3 . agitatia din jur) qi reacfioneaz3 corespunztitor. calm. sprijinit pe antebrafe situate in fa@. Dac3 zgomotul este puternic. surPzstor dacii este n fericit. c h d pe alta. Du@ ce ins5 a fost bine ridicat. se liniqteqte prin luarea in brate. se intoarce spre sursa de zgomote. . membrele inferioare sunt yi ele duse in faf3. c) Tracfiunea din pozitia culcat pe spate. Fig. fP$iiit de hwie. Juc5ria este tinut5 strPns ~i muqcat5 apoi cade neintenfionat. fn timpul tracfiunii. Apucarea este k c 5 palmars (prindere "simian%". d) Ridicarea in picioare cu susGnerea de subsuoara' (axile). ciildur5 corporal2 ~i vorbire. Sugarul poate apuca degetul mamei sau un obiect care i se ofer5. v.4 . f31-5a reuqi sii se deplaseze. Sugarul se opreqte din miqcare qi. S u g d iqi priveqte msnile qi le ridic$ cu brarele uqor flectate deasupra capului. La cercetarea auzului se recornand5 ca zgomotele s5 aibg calitsti diferite (clopofel. voce inceaG. chiar dac5 miqcarea este inc3 necoordonati. sugarul tips "nemulpmit". Fig. Trunchiul este in extensie. Nu poate s2-i dea drumul voluntar. Sugarul sti in pozifie sirnetrid. Sugarul execud uneori miqc&i de &fire. indoite qi uqor f n d e p h t e . CPteodati "cuprinde" obiectul cu ochii ~i incearci $5-1 ducs la gurii.de maimuts) qi rnai mult cu degetele mici ("cubito-palmarF). Poate s5 fins capul ridicat timp de un minut p h g la un unghi de 60-90". uneori. dac5 are o indispozitie oarecare.

Dacii s-a folosit plnii acum un c o ~ pentru dormit.se vor lua miisuri de prevedere (se va interzice copiilor mari sii coboare peretele mobil a1 patului. in funcfie de alimentafie. micfiunile iar sunt rnai rare. Somnul de noapte se prelunge~te fie prin renunfarea de ciitre sugar la ambele mese de noapte (la orele 23-24 ~i 2-3). Supraveghere yi ingrijiri Scaunele. care-1 inclntii. de la implinirea vcirstei de 3 luni este bine ca sugarul sa' doarma' singul. nu se consider5 constipafie. Gr5 sii constituie un pericol pentru acesta. pllng sau nu adorm vor fi schimbafirnai des.). Multe mame folosesc din proprie inifiativii supozitoare cu glicerinii. . este suficient sii se aeriseascii bine camera inainte de a culca sugarul. Vara. nu se vor liisa medicamentele la indemlna lor etc. cu condifia sii nu se formeze curent. Adaosul de 1-2 vMuri de lactozii dizolvatii in ceai este solufia bunii. Somn-veghe. un copil nu deranjeazii pe frafii mai mari. Asta nu inseamnii cii trebuie sii se meargiiin . Unii sugari se trezesc incii foarte devreme. vMul picioarelor ~i sii se vorbeascii in ~oaptii. la vorbele. acest lucru este rnai uSor de realizat. Sugarul devine foarte sensibil la vocea mamei. Din fericire. avlnd aceea~i grijii de a nu se produce curent. c) Perioada de somn din timpul nopfii continuii sii se prelungeascii ~i sii fie mult rnai bine delimitatii de perioadele de veghe. orele de somn ale sugarului ~i copiilor rnai mari nu coincid. uneori sunt rnai grunjoase. n u m h l scaunelor este rnai pufin important. uscate ~i sunt eliminate cu greutate.Mama si copilul Afectivitatea. sugarul nu va fi schimbat dupii fiecare micfiune. Se consider5 cii sugarul este constipat atunci clnd materiile fecale sunt tari. De asemenea poate incerca sii-i deplaseze ultima mas2 cu o orii rnai tlrziu. il face sii zlmbeascii. Se poate menfine ins5 o fereastrii deschisii in camera invecinati. in camera' separata'. in general. in cazuri rare constipafia poate fi semnul unei boli congenitale denumite megadolicocolon. b) Fereastra. in astfel de cazuri este rnai bine ca sugarul sii doarmii in alti camerii. Dacii devin agitafi. ainviifat cum sii-1 linisteascii. fereastra se deschide in funcfie de anotimp. Dupii vilrsta de 5-6 ani sunt rnai pufin primejdio~i. lipsitii de curent si lini~titii. vocea mamei va riimlne unic& Mama $tie acum sii-i infeleagiiprivirea. Dacii se abuzeazii de supozitoare. incepe sii riispundii mai prompt la prezenfa. fereastra poate fi liisati intredeschisii ~i in timpul nopfii. in lunile calde. sugarul se obi~nuie~te. numai dupii vArsta de 2-3 ani. Sugarul se va deprinde sii doarmii bine cu toate zgomotele obi~nuite dintr-o casii. Nu se va folosi termometrul (sau coada de mu~catii!) pentru a provoca scaunul sugarului. acesta va fi schimbat cu un pat. Niciodatci sugarul nu trebuie sci doarmci cu mama Zntr-un pat! Dacii sugarul doarme neintrerupt toatii noaptea ~i dacii are patul siiu propriu poate impwi camera cu 1-2 frafi. aspectul si consistenfa lor diferii. dar merit5 * incercarea. acest lucru nu este indicat. deoarece sugarul este rnai simplu infii~at. Nu este ins5 recomandabil sii doarmii cu un alt copil mic (plnii la 4 ani). inciiperea in care doarme trebuie sii fie bine aerisitii. sii radieze de bucurie. ei vor dormi rnai mult pe miisurii ce vor cre~te. fie prin intilrzierea orei de trezire dimineafa (6-7. Dacii un sugar nu are colici ~idacii emisiunea de materii fecale se face fiirii dificultiifi. intllnitii indeosebi la biiiefi. devine dependent de ele ~iajunge sii nu rnai aibii scaune spontane. Iarna. la stimulkile mamei. Dacii nu pllnge. chiar dacii are 2-3 scaune pe siiptiimlnk h condifiile unei alimentafii corecte. E posibil sii nu se realizeze mare lucru. Dacii plnii acum foarte multe mame nu concepeau sii doarmii declt cu sugarul in camerii.~iin aceste dar cazuri . in tot lungul viefii. dupii luna a 3-a.30) la sugarii care miinlncii seara rnai tlrziu. constipafia este rarii ~i de obicei se rezolvii cu o micii modificare a alimentafiei. Un copil de 2-3 ani nu are suficient5 minte pentru a fi liisat singur cu un sugar. in plus. in camera in care d o m e sugarul. Sugarul este calmat de prezenfa marnei sau dacii este luat in brate cu capul sprijinit pe umerii mamei. impotriva acestui lucru nu se va face ins5 nimic. ferestrele se pot fine deschise toatii ziua. Folosirea de chilofi absorbanfi ("Pampers") previne astfel de nepliiceri. n u m h l zilnic de scaune din cursul lunii precedente. Mama va verifica dacii sugarul miinlncii suficient seara ~i dacii se saturii. Se menfine. Se trateazii chirurgical. Cdnd se schimba' sugarul? Spre sfilr~itul lunii a treia mulfi sugari nu "se mai suferii" murdari ~i nici chiar uzi. a) Patul. care-1 pot face sii surldii.

moqtenid de la m a d ) . in campanii dinainte planificate. Vaccina'ri'. f) Tinerea capului intr-o singura'parte. in regiunea occipital5 qi/sau regiunile parietale se formeazii zone de alopecie (chelie). care se rnai numevte $i pertussis (Per). tuberculozii. d a d vine in contact cu un bolnav. atunci c2nd este culcat in aceeaqi pozifie qi sii urmkeascii ceea ce se petrece in jurul lui. Se rezolvii treptat rnai k i u . precum qi vaccinarea antipoliomielitica' (impotriva paraliziei infantile). febrii bruscii). are dificuldfi in a-qi intoarce capul intr-o anumid parte. ~ u l fsugari au un strabism (se uitii i "cruciq") intermitent. paralizie infantilii. Simptomele dispar in maximum 24 de ore.Pozifia ii~sornn a sugarului. chiar dupii rnai multe s i i p t h h i . streptococice qi diverse "riiceli". creqterea altui p k are loc in ciiteva siipdmki (mai rar). Se va u r n h i sugarul qi va fi culcat qi pe viitor in pozifia ce pare cii ii place mai mult. la sugarii niiscufi in prezentafie pelvianii. fn primele 2-3 luni de via@ sugarul este de obicei imun fa@ de unele boli (se naqte cu capacitate de apkare impotriva infecfiei. gimnastica medical5 este eficiend. Unii sugari pierd tot piiml fin cu care s-au niiscut. sugarul se poate imbolniivi de urm2toarele boli infecfioase: varicelii (vksat de viint). ca urmare. Dupii vaccinarea antipoliomieliticii se remarcii uneori sciiderea poftei de miincare qi modificarea scaunelor (mai pufin legate). care constau din trei administriki la interval de o lung. e) Pozitie in somn. cAnd la cealaltii a patului. cu miinufele ridicate pe 7 liingii-capf ( -*i Fig. de exemplu fafii de rujeol2 (pojar). atunci ciind este convocatii pentru vaccinare. Se vor aqtepta ciiteva luni inainte de a intreprinde ceva (dup2 9 luni). Sugarul iqi formeazg deprinderea sii priveascii mereu intr-o parte. Muqchii care coordoneazii miqcikile globilor oculari lucreazii incii deficitar la aceastii v h s d .5 . inseamnii cii el are motive intemeiate $i mama este datoare sii aplice conqtiincios tratamentul. Pierderea acestui piir este normal% nu se poate face nimic pentru evitarea acestui fenomen sau pentru grgbirea creqterii p h l u i . Boli infecfioase. Vaccinarea DTP poate fi urmatii de reacfii locale (inro~ire umflare la locul injecfiei. culciindu-l cu capul c h d la o extremitate. Mama este obligat2 s2 meargii la dispensar. "plimbiind" prin fafa ochilor sugarului la o distanp de 20-30 cm un obiect viu colorat sau o lentilii de ochelari. difterie. Nu inseamnii cii sugarul va riimAne cu privirea "cruci@". care este dureros) qi ~i generale (agitafie. in ultimul timp la noi in far%se face qi vaccinarea impotriva hepatitei B. in ciiteva luni sau piing la un an. Mama va schimba des pozifia sugarului. 130. astfel bcAt el sii priveascii in direcfii diferite atunci c h d e i urmiireqte ce se indmplii " jurul lui. Medicul de dispensar (de familie) este singurul care decide am2narea vaccin&ii. adesea cu o culoare rnai inchisii. de obicei. tetanosului (Te-) qi tusei convulsive. Pa'rul. Pe Iiingii pozifia culcat pe o parte este tipicii qi pozifia in decubit dorsal (cu f a p in sus). fn zonele cu "chelie" va creqte un p k nou. . se va cerceta cu grijii pentru a se depista qi inliitura cauzele care au dus la tulburiiri de somn.d) Utilizarea de calmante s e face numai la prescripfia medicului. La aceastii v h s d se recomandi exercifii zilnice pe perioade foarte scurte. Dacii medicul ajunge sii recomande un calmant sau un sornnifer. fenomene ce pot dura chiar ' Vezi pag. deoarece vaccinul se face in zile precise. & formele obi~nuite. fnainte de a se administra calmantele. tuse convulsivii. D a d se pierde o anumid vaccinare. fn caz cii familia este plecadin alti localitate (sau sector) in perioada de vaccinare se p a t e adresa dispensarului teritorial respectiv. respectiv p i h l fin cu care se naqte cade c2nd sugarul iqi freacii rnai mult capul pe saltea. Acest defect poarti numele de torticolis qi apare. pentru administrarea vaccinului. Strabismul. Independent de v2rsd. sugarul este periclitat. Din luna a 111-a incep vacciniirile obligatorii in perioada de sugar: trivaccinul (DTP) impotriva difteriei (Di-). infecfii stafilococice. Se aplicii local comprese reci qi se administreazii antitennice (paracetamol) $i sedative (fenobarbital). Foarte rar sugarul are unul din muqchii giitului prea scurt qi. 3. iar vaccinarea qi rapelurile respective sunt perturbate. in funcfie de siiniitatea sugarului. Uneori iqi i menfine aceeqi pozifie qi c h d este finut " brafe sau c h d este culcat diferit.

Ceea ce este sigur. fie prin "completare" cu suptul degetului. motivul principal care 3 face pe sugar sii-qi sug2 degetul este faptul ci3 alimentarea la sln sau la biberon nu au satisEcut suficient nevoia sa de supt. Suptul degetuhi. Schneider qi Miiller) presupun c2 factorii care-i fac pe copii s2-qi sugii degetul ar fi: un fond de sensibilitate aparte. in primele luni sugarul cautii cu orice prel s2-qi satisfacii instinctul de sugere. fie in timpul meselor. . Adesea. este c3 toate "reletele" impotriva suptului degetului (substanle cu gust neplicut. sugarul iqi suge degetul pentru cii incearc2 s2 reg2seascii pliicerea totalii pe care o are c2nd este absorbit de sugerea la sln qi este ghemuit in bralele mamei. Mai mult de jumiitate din sugari iqi sug degetele sau numai degetul mare. In primuI an de viati&suptut degetului trebuie considerat ca m a normal.Nu @efi sugarull2ngii dv. A suge este cel rnai bun calmant. iar perioadele de veghe se prelungesc in detrimentul somnului din primele s i i p t h l n i de vial2. . finerea rnai mult la sln. prlnzurile sale sunt rnai scurte qi deci suptul rnai scurt. Am ar&t anterior cii o parte din sugari h c e p s2-qi sugii degetul. putefi adormi qi la o riisucire involuntarii il sufocafi! .Temperatura apei din cadii se miisoar2 numai cu termometrul (nu cu coal!). relag necorespunziitoare in viap de farnilie. Nu exist2 ins2 o unanimitate de vederi asupra motivelor care B fac pe copil sii-qi sug2 degetul. Un alt american.Sugarul va fi qezat fntotdeauna perpendicular pe lungimea mesei de infqat qi nu de-a lungul ei! (dac2 se intoarce de pe o parte pe alta sau se rostogoleqte. Dup2 P. Alfi autori (Hofmeier. mamele qi chiar medicii consider2 d un copil care-qi suge degetul a ciipiitat o obiqnuing proast5. &I aceast5 perioadii profilaxia rahitismului se poate continua cu preparate de vitarnina D pe cale bucalii. Ca miisur2 de prevedere se recomandii urmiitoarele: . "din lips2 de ocupafie".Nu se lasii sugarul singur in casii cu frafii de vkst5 m i d (2-6 ani) ! . se sufocii cu perna sau plapuma) ! . a constatat cii sugarii hr2nifi din trei in trei ore sugeau relativ rnai rar degetul declt cei hrhili din patru in patru ore. Nevoia de supt .Nu se las2 sugarul singur pe masa de fnEqat! . Un clopofel sau o juciirie suniitoare ii fac multii pliicere. Dacii are loc vreun accident.Nu se pun sticle calde direct pe pielea sugarului! . Doumic-Girard. scoaterea degetului din gur2 de fiecare d a d etc.) au efect trec2tor. &I general aceastii deprindere se manifest5 intre 2 qi 3 luni. deoarece sugarul a inceput s3 apuce diferite obiecte cu m h i l e .Nu se aplicii comprese cu alcool sau cu puc2! .Nu se fine sugarul "la soare" sau afarii cu capul descoperit in zilele prea ciilduroase. Juca'riile. . acesta se i n t h p l i i numai din vina adulwor. David Levy. Prevenirea accidentelor. in sfhqit. b bucurii obiectele colorate (roqu-deschis.Nu se pun reqouri in apropierea patului sugarului! . lipsa de afecfiune qi de duioqie din partea piirinlilor. Sugarul este prea mic pentru a produce singur un accident. Mozziconacci qi A. sugarii care-qi goleau biberonul in 10 minute (ceea ce se intiimp12 clnd orificiile tetinei sunt foarte largi) iqi sugeau degetul rnai mult declt cei care sugeau timp de 20 de minute. fn pat. astfel fnclt intreaga familie ajunge sii caute modalit5lile prin care s f 1impiedice s2 Fin2 degetul in gurii.De la vksta de 3 luni nu se lasii sugarul singur fn patul mare al piirinwor (cade jos. riscurile de a c a e a sunt rnai mici). bleu) qi care fac zgomot. luatul in brate. .Nu se toarnii ap2 fierbinte fn ciidig! . miinuqa. Deasupra patului se poate agiip un trapez cu juciirii suspendate. Dupii Benjamin Spock. Interesul pentru joc s-a trezit. insii. c2nd sugarul suge mai viguros.La fiecare culcare a sugarului in pat se controleazii dacii perefii laterali ai patului sunt bine fixafi! . alfi autori cred cii sugarul iqi suge degetul clnd este treaz.Nu se inciilzqte camera prea mult (peste 24°C).Mama gi copltul qi dou2 siipth2ni. galben. chiar dacii ii cad din mlnii. Va fi consultat medicul fn privinla modificiirii alimentaliei. De subliniat cii timp de o lung de la adrninistrarea vaccinului antipoliomielitic trebuie evitate tratamentele sub formii de injecfii.Nu se expune patul copilului l2ngii uqa sobei de teracot5 sau 12ngii o sobii de fier inciilzit5 (pericol de incendiu).Nu se pun pe acela~i raft medicamentele de "uz extern" cu cele de "uz intern" pentru a nu le confunda! .Nu se lasii sugarul singur in cadii! .

imobilizarea coatelor. suzeta qi-a pistrat totdeauna o largi intrebuiniare. Dupi aceasti viirsti. intervalele prea maxi intre mese. De asemenea. iar dezobi~nuirea suzet5 se face rnai uqor. trebuie ciutate toate mijloacele de a-1 impiedica pe copil si-qi sugi degetul in orice moment a1 zilei. ~ 2 n d copilul inceteazi si-qi sugi degetul inaintea erupiiei celei de a doua dentiiii. in ultimii ani. incbt iqi provoaci virsituri.o procuri inci inainte de venirea nou-niscutului din maternitate. cei inferiori se deplaseazi spre spate. din plictiseali. acestea ar 6 urmitoarele: . diferite "incurcituri". rari sunt cei care continuii acest obicei dupi viirsta de doi ani. pentru a nu risca s i alunece in gura copilului. & lumea pkin@lordin toate straturile sociale @ din toate @rile. nervozitate.Existi un factor de teren. imediat dupi fiecare masi sau chiar intre mese. Unii ~ i . eczeme. deoarece inelul o reiine intre buzele sale. degetul mare devine sediul unor cr5p5turi ad2nci. fn plus. continua b c i s i se opuni cu ind4rjire la folosirea suzetei. durata prea scurti a meselor qi careniele de ingrijire sunt factorii favorizanii ai suptului degetului. Nu se inmoaie in rniere sau sirop. Se va spila cu api caldi de mai multe ori pe zi ~ise va fierbe o dati pe zi. A . Se intiimpla ca unii copii si-qi introduci at2t de profund degetul in guri. ataqaa la un disc sau inel de plastic. ca qi m l t e asistente de ocrotire qi de pediatrie din p r a noastri. Dimpotrivi. Adesea. secre@ilor digestive ~i comportamentului general a1 copilului. totuqi. c h d s-ainceput o campanie susNut5pentru o igieni riguroasi. Majoritatea medicilor stomatologi admit c i inclinarea defectuoasi a dintilor de lapte nu are nici o urmare asupra dentiiiei definitive. Este o tetini fXri orificiu. daca' este practicat numai inainte de a adormi.degetuIui este fa'ra' importanfi. individual. cearta etc. . Cu vorba buni qi verific4ndu-qi propriile atitudini. Este rnai uqor s i se mentini curati o suzeti decL un deget. trebuie fixti. in secolul trecut se didea o suzeti copiilor care sufereau de colici. cu aspect verucos. . ea diminueazi progresiv. cel rnai adesea intre 8 qi 18 luni. In incerckile de a impiedica suptul degetului nu se va folosi forfa (legarea bratelor. Nu se va perfora suzeta. Se vor alege suzete cu inele sau discuri mari. Suzeta va f i pistrati c4t mai curati. efectele negative pe eare le-ar avea asupra empfiei dentare. eventual. mama va ciuta si-i satisfaci instinctul de sugere printr-un orar a1 meselor rnai puiin rigid qi.Sugarii alimentaii la s4n iqi sug mai rar qi rnai puiin degetul. pkintii vor convinge pe copil s i renunie la acest obicei. s-au adus ca argumente impotriva folosirii ei. Pentru a evita orice confuzie trebuie ~ t i uc i aproape t toii copiii iqi sug degetul sau chiar tot pumnul in perioadele de erupiie dentari. consultbnd un medic q eventual i un psiholog. diniii pot capita pozitii vicioase. Daci incep rnai &iu i n s e m i c i a intervenit o caren@ de ingrijire. copilul exprimhdu-~i prin aceasta niqte relaiii "conflictuale" cu pkinGi s 2 . C4nd nu este folositi se pistreazi ca qi tetinele. aplicarea de manSete din carton. inmuierea degetului in&-o soluiie amari sau iute. Dup5 ce cade Sos. conformatiei maxilarelor. deoarece inghiiirea aerului poate duce la balonarea stomacului. .).0 solutie de compromis. ingroqiri sau excrescenie ale pielii. dispir2nd complet. cei superiori se deplaseazi in f a f i . . favorizat de unele g r e ~ e l i fngrijire qi rnai ales carente de de afeciiune. Daci ar fi s i tragem c4teva concluzii in ceea ce priveqte suptul degetului (o preocupare permanenti pentru aproape toate marnele). riscul de a o inghiG. printr-o frecvenii rnai mare a meselor. Sugarul poate suge viguros tetina. Daci sugarul iqi suge degetul numai inainte de masi insearnni ci-i este foame. de Dintre doui rele se va alege cel rnai mic! Suzeta.Dupi viirsta de un an suptul . MulG medici. iar dintre aceqtia. Unii rimiin cu obiceiul de a . Daci o face regulat. mulfi medici infrunti opinia de rnai sus ~iapreciazi c i suzeta este un mijloc excelent de "consolare". care detennini prelungirea perioadei de supt a degetului. acoperiti. Daci acest obicei se piistreazi qi dupa' 12-18 luni existi pericolul deformiidor palatine (''bolt5 ogivalii"). Cea mai mare parte a sugarilor care iqi sug degetul incep s-o faci inainte de 3 luni. dar rnai eficienti qi rnai lipsiti de riscuri este aceea de a se da suzeti sugarilor care incep si-qi sugi degetul cu "1icomie7'. pericolul deform2rilor boliii palatine qi a dinillor este mai mic. intr-o ciniii curati. fn prima jumitate a secolului al XX-lea.~ suge degetul i la culcare qi c2nd ajung la v2rsti qcolari.este maximi in primele 6 luni. deoarece se va ajunge la efecte qi rnai rele.Rigiditatea orarelor. suzeta a fost considerati drept murdari qi neigienici.

nu au crize de agitatie. Nu trebuie Ecut nimic at& timp cft sugarul este mulpmit qi creqte bine. agitati. alimentatia etc. sugarul arati tot rnai pu* interes pentru suzea. Organizatia Mondial5 a S5n5t5tii (OMS) qi pediatrii de mare . Rafia alimentarc?in 24 de ore r h h e aceeaqi in ceea ce priveqte nevoia de lichide (circa 150 mVkg carp). se poate face spontan. rnai ales fetitele. Nici la sugarii alimentafi artXcial nu se mai recornand5 introducerea sucurilor decft h sau dup5 luna a IV-a. in cursul lunii a IV-a. dup5 fiecare mas%. sup5 sau pireuri inainte de luna a 6-a. ins5. Sugarul care a avut timpul s5 se obiqnuiasc5 s5-qi sug5 degetul. Acelqi regim alimentar al mamei qi aceeqi tehnic5 alimentar2 fac posibil5 adaptarea secretiei lactate. 3. indeosebi la cei alimentati artificial. majoritatea copiilor renun@ la suzea. nesuporthd s5 stea nici un singur minut &5 suzeti. fip5 de fiecare dati c h d o pierde din gur5. fructe de p2dure etc. sucul de zarzavaturi (morcovi) sau fructe (mere. Tentativele unor p&fi de a 'Yncadra" neapirat pe copilul lor in scheme "standard" in ce priveqte greutatea. cearta. iar supa (pireul) de zarzavat cu came se introduce deabia spre sf&qitul lunii a V-a qi mijlocul lunii a VI-a (vezi tabelul 3. refuz5 adesea suzeta. Mama va avea ins5 ca obiectiv ca folosirea suzetei s5 fie redus5 la minimum. Numai k ? motive serioase se poate trece la intreruperea alimentafiei naturale. suzeta se va folosi cft rnai de timpuriu. ironia. el ajunge cu uqurinf3 s5 fie un r5sEpt. Sucurile de morcovi sau de mere sunt bine tolerate. dac5 nu s-a f5cut p2n5 acum se va introduce. in caz contrar. piersici. mama nu va face nimic. h c e r c h d cft de precoce qi revenind mereu pentru a-1 face pe sugar s5 piard5 obiqnuinp suzetei. Acfionhd prea iute sau cu asprime. h astfel de situatii. la sugarii care m h h c 5 inc5 de 6 ori pe zi. ajung s5 adoarm5 cu suzeta pin5 la anii de qcoal5. De aceea.4 ore. C M p o a t e f i in@rcat sugarul? Nu existi un termen cexist6 fix pentru inwcare. At5ta timp cft sugarul este m u l w t .) Alimentafia natural& Multe mame intreab5 cum se procedeaz5 pentru a adapta secretia lactat5 cerintei mereu creschde a sugarului. h funcfie de sezon qilsau regiune. Se permite folosirea suzetei la copiii nervoqi. sugarul nu se rnai trezeqte la ultima mas5. h aceasti4 situatie se va proceda cu tact. La al+i. omimdu-se s5 i se dea rnai ht5i dupl o singur5 mask apoi dup5 a doua.Aproximativ jum5tate din copii nu au nevoie de suzea. iar manla este obligaa s5 se scoale de rnai multe ori qi s5-i dea suzeta. suzeta va fi retras5 din gur5 imediat ce sugarul se calmeaz5 sau de indaa ce adoarme. pentru a-1 calma pe "micul tiran".in trecut sugarul era al5ptat cel putin un an. cu colici. sunt greqite. copilul poate fi traumatizat pentru multi vreme.1). fn prezent qcolile pediatrice din Occident au ajuns la concluzia c5 la sugarii alimentafi natural nu este nevoie de sucuri. [lent sau rapid). Trecerea la 5 mese. nu-qi sug degetul. intre 6 qi 8 luni.Pentru a evita astfel de situapi. 144. Nu companati copilul drrrnneauaastr& un altul de -a@ ctl viirstlIiI Odce ftintii umanii este un unicat! Alimentapa fn cursul acestor luni h alimentafie nu se produc schimbhi semnificative dac5 sugarul este alimentat exclusiv la s h . (Vezi pag. batjocura.) in cantit5ti crescfnde de 4-12-18 Lingurite inainte de masa a 11-a sau a IV-a. este de ajuns s5 se r5reasc2 mesele de la 3 ore la 3 $4 . Spre v&sta de un an. De la 3 la 4 luni h dezvoltarea sugarului se semnaleaz5 momente de oprire qi de reluare. nu au colici.3. precum qi la cei care. La noi in p 5 o parte din medici. Nu se va da copilului suzeta in scopuri " preventive". bag5 degetul mare in guri qi-1 sug cu iqi l5comie timp de ore intregi. se pot procura in toate lunile anului. evitfndu-se mijloacele brutale. Se va proceda gradat. asistente de ocrotire qi p&fi sus* qi introduc sucurile de fructe mult mai devreme (6-8 s5pthiini). Unii. maturatia neuropsihic5. cfnd el pare rnai satisfkut.

Dacii se sisteazii brusc qi total aliiptarea se procedeazii in modul urm5tor: . dac5 mama are timp s5 al5pteze la toate mesele. Se recomandii ca renunprea la aliiptare sii se facii treptat in decurs de 1-3 s5pthbni. sugarul va fi complet izolat de mam5. Mama se resimte rnai pufin. Nutricare special etc. Pre-Humana). Criteriile pentru trecerea mai tardiv5 la infkcare sunt: dacii sugarul se declarii mulfumit cu s h u l ~idacii creSte. comprese reci. pbnii se inlocuie~te respectiv5.Sugarul (de la 1 lunii la 12 luni) prestigiu recomandii menfinerea al5ptirii cbt rnai mult ( ~peste un an!). supturi cu intreruperi). Altiidat5 al5ptarea era o necesitate. Erii a-1 goli complet sau i ~ i stoarce sbnul putin cu mbna. prelungirea duratei alimentafiei naturale. vksiituri. riicit brusc ~i piistrat la frigider. mensurile vor fi rase cu cutitul. fkii incidente majore. refuzbnd biberonul. Dac5 sugarul a primit 9i tolerat laptele din biberon la o masii de lapte. Aptamill. in zilele urmiitoare se cre9te cantitatea inlocuiti tot cu cbte 30complet suptul de la ora 60 ml. iar dacii este posibil chiar 6-9 Zuni. Milumil 1 etc. Se preparii dupii recomandirile imprimate pe cutie. accidentele digestive posibile ale sugarului (vksiituri. Se va folosi numai lapte pasteurizat integral ( 3 3 g la 100 ml lapte). diaree) sunt reduse printr-un astfel de procedeu. In comeq se giisesc diferite feluri de lapte. iar sugarul se o b i ~ n u i e ~ rnai uSor cu te biberonul. in mod intermitent. pe cbt posibil. Alimentatia cu lapte de vaca' diluat ~iimbogiifit cu zahk ~i de dorit cu fin5 de cereale. va lua intr-o sear5 un purgativ salin. printre altele.se va intrerupe punerea la sbn. ci numai o corectare a tehnicii de alimentare (gbtul biberonului sii fie plin cu aer.Nutrilon premium. laptele nu mai trebuie diluat.) sau de durat5 (Milupa 1. Dac5 aceasta simte o tensiune in s h qi putinii durere poate sii pun5 sugarul s5 tragii pufin din sbn. Este mult mai pufin costisitoare. folosirii adaosurilor.a 3-a siiptimbnii sugarul nici nu mai dore~te sbnul. Acordarea de concediu pl5tit timp de doi ani pentru creSterea copilului favorizeaz5. la nevoie. calm. fntkcarea treptati duce la disparifia secretiei lactate f5rii tulburiiri pentru mamii. Morinaga. Concomitent se pun comprese reci pe s h de mai multe ori pe zi. Re-Beba. inainte de supt. inapetenfii). Este bine sii nu se schimbe produsul de lapte cu care s-a inceput. dar sunt obligatorii o cur5fenie perfectii ~i o corectitudine riguroasii in pregiitirea dilufiilor ~i a . Unele mame preferii s5 Este de dorit ca orice mamii sii alZipteze cel putin 3-4 luni. nu se taseaz5. uneori cu liicomie. ce rnai pufin lapte. Fiecare biberon se va pregiiti. deoarece mama are din ce in . agitafie.ia art$ciala'.dac5 s h i i se inro~esc aplicii de cdteva ori pe se zi. La sugarul care c-te bine sep a t e piistra aliiptarea la unele mese piinii si chiar dupii viirsta de un an. Alfi sugari renun@ ins5 rnai greu la s h 9i sug viguros chiar chnd giisesc rnai putin lapte. Nu se intrerupe alimentafia pentru cii spuma se formeaz5 din nou. in luna a IV-a persist5 adesea colicile (manifestate prin plbnsete. . Nan. deoarece n e c u n o a ~ t e r e aunei alimentafii corecte f5cea periculoasii infircarea timpurie. . va reduce consumul de lichide. Beba. indembnare etc. in biberon apar bii~icide spumii. A1imenta. in aceasd lung sugarul suge cu putere. fir5 gluten ~i cu ulei de floarea-soarelui se poate face din luna a IV-a. in zilele urm5toare se inlocuie~te fiecare zi cbte o mas5 sau cu cantitiifi in mici la fiecare masii. constituind un mijloc sigur pentru o i dezvoltare normal5 ~i pentru evitarea imbolniivirilor la sugarii din familii rnai pufin favorizate social ~i economic. timp de cbteva zile ~ii ~va strhge pieptul cu un bandaj compresiv.rani este integral (35% gr5simi). cu o "formul5" de lapte (Similac. trebuie fiert imediat.). se va folosi lapte degresat (I$%). i . Nu se crevte concentrafia.). 30 ml din unul din preparatele de mai sus.mama va pune comprese reci pe s h i . incidente care nu necesitii schimbarea laptelui. dac5 este posibil. Laptele procurat direct de la @. de fiecare dat5 inainte de folosire. Humana baby fit. Remedia.medicul poate indica un tratament hormonal. Cuno~tinfele actuale privind proprietatea diverselor produse dietetice au redus motivele de ingrijorare. lips5 de pofti de mbncare. Dac5.renunfarea la sbn se face mai lent sau se ambnii. inlocuirea shului se face in primele 4 luni de via$ cu produse de lapte "de inceput": Adaptat (Re-Aptamil. Dacii apar tulburiiri digestive (diaree. nelini~te. temperatura laptelui constanti la toate mesele. Se constat5 cii in a 2-a . In prima zi se introduc la una din mese. va lua cbte 3-6 tablete de antipirini pe zi. Obi~nuirea sugarului cu biberonul.

Prin diversificare se Entelege introdueerea ?n k a n a sugarului. La inceput. ceea ce constituie un risc daca laptele respectiv nu se pastreaza in frigider. o o lingurip cu coada Iunga ~i 6 biberoane qi accesorii (dulap.cu dublu perete de o p l sau sm&lilfuit5). Aqa cum am ariitat mai inainte se prefer5 sucul de morcovi sau de mere. sugarul are nevoie qi de alte substante. fn dulap se va fixa un spa$u special pentru toate vasele copilului. & general. de incetinirea creqterii in greutate qi de tulbur&-i digestive. lapte (213) qi z a h h l (cLe o lingurig la fiecare sutA de grarne). n Aqadar. mas5. ci va fi aruncat sau va fi consumat imediat de un alt membru a1 familiei. De subliniat ca in primele luni de viala sugarul nu trebuie sB fie alimentat cu cereale cu gluten (numai orezul ~i porumbul nu contin gluten). in prezent. aragaz etc. de a regla functiile tubului digestiv qi de a stimula treptat sugarul s3 mestece. porumb) qi 1. predispune la carii ~iuneori este p d t o a r e de microbi.4 g% (o linguri@ rasi) z a h 5 qi eventual 2. In spe@laptele preparat. tulburiri & somn qi chiar o oarecare lentoare E dezvoltarea motricitii$i. s k r i minerale qi substanfe de balast ("fibre" sau celulozii). Cu v&sta.). Este sigur c3 de abia in a doua jumstate a primului an de via$ functiile aparatului digestiv qi metabolismului sunt maturizate pentru digestia qi transformarile metabolite ale altor alimente. se poate prepara ciitva timp $i sau Sing. Acest amestec gata preparat se imparte in atiitea porfii ciite mese primeqte sugarul in 24 de ore qi se pun in tot atiitea biberoane curate. imediat dup3 implinirea viirstei de 3 luni. Se prepard astfel: 2 p%{i lapte integral (3.cu o lingurs. o mensurs. Pe de altA parte. a altor nutrimente (fructe. fntr-o crati@ se pune putin5 ap3 c&ldup. zahiml qi Bina se fierb impreunri. D a c i sugarul nu este obiqnuit cu gustul dulce (laptele de mama qi preparatele adaptate nu contin zahik. Cum se prega'te~te. nu trebuie tinut5 mai mult timp in camera. Subliniem din nou cB pregiitirea laptelui pentru sugar trebuie s i se faci cu deosebiti atenfie: miiinile se spala bine cu siipun.5 g% ulei (floarea-soarelui. pregstite din timp. in primele luni de via@organismul sugarului este capabil sB se hriineasca numai cu lapte. ci numai lactozii) se renunla la zahiir sau se poate adiiuga in loc de zahiir Iactoz3 ( " z a h h l laptelui") sau dexh-in-maltoz8. iar in timpul fierberii s i se amestece bine cu un tel sau. frigider. Daca nu se respect5 curiifenia qi nu se preggteqte laptele corect se ajunge la diaree. Biberoanele se pun intr-un vas cu ap8 qi cu cuburi de gheata. Sistemul s h digestiv nu este h c 8 pregitit pentru sarcina de a primi qi folosi alte alimente. Peste acest amestec se adauga ap2 (113). sucul de fructe.5% fain% de cereale far8 gluten (orez. adaosul unor cereale se insoteqte de o creqtere supraponderalii. o parte ap8. Subliniem inca o dat5: adaosul de zahiir nu se pune direct in ap3 fierbinte. De subliniat cB lactoza produce fermenta$i in intestinul sugarului. pe liinga lapte (matern sau alt lapte). printre altele.). rar qi rnai ales la sugarii cu constipatie. iar masa pe care se pregsteqte biberonul va fi spZat5 de rnai multe ori pe zi. Dupa aceea se lass 6 se raceasca qi se adaug2 uleiul. piin3 mama capat5 ulei indemiinare. diferite de cele din laptele de mama qi din produsele adaptate) s3 fie rnai bine tolerate qi digerate. numai la sugarii alimentati "artificial" se poate introduce. focui s i fie moale. pentru c3 rnicrobii se inmultesc. Nu se recomanda mierea de albine care poate produce scaune moi. De aceea se foloseqte cu prudent%. Hrana sugarului. Uleiul se pune la sfkqit. biberoane microbi qi vase foarte curate folosite numai pentru alimentatia sugarului. came etc. care au ca efect scaune moi qi mai numeroase. Ultimele au rolul.pregateasca dintr-o data pentru 2-4 mese. porumb qilsau tapioca. in jgheabul rkiitoarei fn care se colecteazii sucul de mere. treptat se lass qi pulpa de mere ajungiindu-se la "mere rase" qi . h special vitamine. laptele r h a s in biberon nu se rnai pastreaza pentru a fi dat sugarului la masa urmiitoare. care va fi amestecat bine timp de o jumiitate de minut. Diversiflcarea alirnentafiei. porumb). Diversificarea prea timpurie se insoteqte la mul$ sugari de reactii alergice. Nest16 etc.orez. deoarece predispun sau chiar se fnsotescde reacpi alergice. nu se rnai recomanda piing la v s s t a de 6 luni decL Binurile gluten .f%na de cereale (orez sau porumb). De asemenea. in lips%. care se pastreazs in frigider. cratip rnai mica un tel. Cerealele detennina crevterea sugarului prin tngro~area fesutului grssos (nu prin creqterea muqchilor qi a vaselor!). zarzamturi.5%0 grgsimi). Sunt necesare o cratifa pentru fierberea laptelui (de dorit cratifa special%. Totul se pune la un foc mode qi fn 'nmp ce fierbe se amesteca bine cu un tel sau cu o lingurg. cocoloa~e. Laptele. Aceasta face ca gr%similedin laptele de vacg (fiind gr&imi saturate qi polinesaturate. se amesteca bine cu o lingurita qi se pune la foc mic piing se resuspend%totul.

Rkiitoarea de sticl$ presa electrid. c) anotimpul. Sucul se va prepara din fructe sau zarzavaturi proaspete. cand este purtat in brafe. de obicei din grupul parationului. Insistiim asupra faptului c i in prezent se socotevte c i introducerea altor alimente este necesari mult rnai trirziu. fructele se spali in mai multe ape qi se opiiresc. intr-o strecuritoare care se scufundi. pere. la cei cu tendinti la diaree: merele. E tot cursul n anului se poate incerca sucul de Iimiiie vi de portocale (ultimul poate provoca alergii cutanate. Pentru evitarea infecfiilor qi a intoxicafiei cu substanfe insectofungicide (se ?tie c i plantele se trateaz5 cu substanfe chimice. La sfilrqitul lunii a patra poate sta in qezut . b) Mdinile sunt aduse pe linia mediani yi sunt urmk-ite cu privirea. scaune moi. Participi la manevra de ridicare. pentru ciiteva secunde. h) confinutul in vitamine. in lunile de var5 se dau ~i alte sucuri . La nevoie se dilueaz5 cu a p i fiarti vi riciti. htr-o cratiF cu ap3 fierbinte. sugarul il vi intoarce de la dreapta la stiinga. La cei anemici sunt foarte indicate sucul vi pulpa de piersici. inainte de preparare. merele. . f) durata cat se gisevte pe piafii un fruct (la noi sunt de preferat morcovii. ca o c o c o a ~ i care . Dezvoltareu motorie continu2 s i progreseze de la cap spre extremititi. Degetele de la miiini sunt deschise. impresioneazi pe unele mame. sucul de portocale se insofevte rar de reacfii alergice. dar cu o curburi a spatelui. El se @ne singur. Autorii americani contraindid sucul de portocale. piersici. Creyterea yi dezvoltarea psihomotorie Cre~terea. prune. colici. Se adrninistreazi inainte de masa a 11-a saulqi a IV-a. La sugarul alimentat natural. Treptat sucurile se inlocuiesc cu pulpa de fructe (mere. Daci sugarul primevte greu sucul respectiv se va impiirti in porfii rnai mici ~i se va da inaintea meselor. tifonul. Criteriile de alegere a sucurilor defiucte la sugari sunt: a ) toleranpdigestivii (diaree. eritem fesier intens). Se apuci cu destuli siguranfi de miiinile adultului qi participii la ridicarea pe qezut. tinand capul aproape vertical. zmeuri. a) Culcat pe spate. mama se va spiila pe m2ini cu apii vi s5pun. Cbtiirirea se va face tot s5ptimiinal. La sugarul care primeqte greu sucul de fructe se dilueazi cu a p i cildufi vi se d i in poqii rnai mici. Sugarul poate sta pe spate in pozifie sirnetrid. ci de uniformitate in alimentatie). pentru distrugerea insectelor). deoarece sugarii nu au nevoie de diversitate. coacize. b) gustul (daci-1 primevte cu pl5cere). struguri sunt rnai laxative. Pe Iiingi faptul ci-vi fine capul. morcovii. vasele in care se colecteazi sucul de fructe vor fi intr-o stare de perfecti curitenie. laptele de mami acoperi toate nevoile piini la 6 luni. Cre~terea incepe s5 incetineasci media s i p t h 2 n a l i . tomatele. Din cele observate la noi in far5. citricele. in strat subfire. S i nu se uite niciodati cii progresele greutiifii sunt foarte diferite de la un sugar la celilalt. La introducerea supei sau pireului de morcovi se reduce sau chiar se suprimi sucul de morcovi pentru a nu se produce carotinemie (ingiilbenirea pielii). afinele. sugarul ivi poate schimba pozitia cu u p r i n p . Sucurile de cireve. respectiv 600-750 g pe lung. care au o cantitate rnai mare de fier. Nu se va foqa sugarul s i primeasci un anumit suc. chiar de struguri sau pere. d) starea economic5 vi regiunea unde domiciliazii familia. dar se intoarce preferenfial spre una din p Q i . Morcovii. efectele secundare survenite dupi folosirea sucului de portocale sunt eritemul fesier qi/sau inrnulfirea scaunelor. La noi in m i . este de 140-175 g. eriteme).uvor sprijinit de un umiir . Sucul de cipquni produce urticarie la unii copii.de cipquni. bine destins. banane). Este bine ca sucurile s i nu se indulceasci cu zahiir sau miere deoarece scad resorbtia qi utilizarea vitaminelor. g) tendinta la diaree sau la constipafie: la cei constipati se prefer5 sucul de portocale. Opiirirea se poate efectua puniind fructele. Dupi adrninistrarea de sucuri de fructe mulfi sugari fac un eritem fesier rnai mult sau rnai putin persistent (mai ales dupi portocale). Se administreazi fie cu lingurifa. fiind alergogen. caise. Tine capul pe linia medianit. viqine. in mod coordonat. rar 3 cm. merele vi bananele prezinti avantajul c i se pot da treptat vi cu pulpa (mere sau morcovi rase sau mixate) ~i se gisesc in toate anotimpurile.apoi la pulpa de banane. Zncidentele legate de administrarea sucurilor de fiucte.pentru o durati scurt2 de timp. Creqterea in lungime este de 2. e) educatia sanitarii a mamei (o mami certat5 cu legile curifeniei va determina odati cu administrarea sucurilor de fructe vi imbolnivirea sugarului). tomate. fie cu biberonul.

~i mamii). inclinate in afarii. Mi~ca'rile ~i globilor oculari sunt coordonate.manifesd preferinta pentru unele din ~ i ele (cfintece. i ~ va manifesta i bucuria sau neriibdarea. aceasta constituie un stimul important. mfingfiieri pe frunte). urmiire~te fixeazii pe examinator (medic. Dacii este apucat ~i tras in sus de mfiini. Fig. e) A~ezatpe spate. il repetii. Se manifest3 rnai rapid ~i rnai "dirijat" la prezenta mamei. Se joacii cu mfiinile ~iincearcii sii ducii totul la gurii. dupii sentimentele pe care le exprimii. d) Ajezatpe burta'. Personalitatea sugarului se dezvoltii. Observii. Dacii mama plimbii un obiect lucios (ochelari) la o distantii de 20-30 cm sugarul il urmiire~tecu privirea in toate directiile: la dreapta. cgdura ~i compresiunea corpului. pedalrind. Mi~ciirilede apucare sunt incii necoordonate. Poate fi lini~tit vorbit. Rfide prietenos si nu face deosebire intre persoanele striiine ~i rude. c g . Scoate sunete care seamiin3cu rfisul. vocea mamei. sugarul i ~exprimii bucuria mai mult i decfit prin zfimbet. inaltii capul Brii efort ~i priveqte inainte sau lateral. c) Membrele inferioare sunt in rotatie externii. in sus ~iin jos. muzicii).Mama $i copitul de sunete ~ i . intinderea trunchiului ~i ~oldului rnai avansad. Picioarele sunt indoite din articulatia gleznei. observfind-o si gfingurind de multe ori. incearcii ~i sii obfinii ce vrea prin plfins.6 . dar din cfind in cfind ii tine ~i intin~i. pedaleazii alternant. Dacii i se vorbe~te bine ~i este mfingfiiat. Membrele inferioare se mi@ mult. 3. Rfide zgomotos cfind este gfidilat. cu atentie ce se i n t h p l i i cu mfina lui ~i cu obiectul ~i incearcii sii repete "figura" cu ajutorul mamei. Modularea vocii este bine diferentiat5. Se bucurii de propriu-i "ciripit". Gcfindu-1 pe sugar con~tientde corpul siiu ~i de el insu~i. Observii cu atentie fefele celor care-1 privesc. F'rive~te. Gfinguritul devine din ce in ce mai expresiv ~i rnai variat. neintentionat. Se intoarce spre sursa de zgomote. h g u r e ~ t echiuie spontan. cu genunchii usor indoiti.yi mi~carea globilor oculari. Vederea . in acela~i timp ridicii qi intinde membrele inferioare. la sdnga. Cfiteodad se disting schitiiri ale vocalelor "e". care devin organ de cunoqtere. "s" ori englezescul "th". care are o bun5 mobilitate. sugaml trecut de 3 luni se joacg cu mhinile ("le-a descoperit"). Incepe sii deosebeascii diferite cditii$ Supraveghere ~i ingrijiri Prezenp tata'lui trebuie sii se facii simfid in mod treptat in via@ sugarului. Sugarul poate apuca un obiect. dar de cele rnai multe ori.A~ezat burt5. devine lini~tit atent. Respecdnd somnul ~ilini~tea sugarului. Apucarea. genunchii sunt incii in flexie. acest progres apare rnai tfirziu. mdngfiieri. "f'. este Schiteazii mi~ctiride tfir2re.Culcat pe spate. Sugarul devine atent la zgoinote. Sugarul zfimbe~te h d i se vorbe~te. Dacii este luat de mfiini sau de picioare. mai ales prin prin luat in brate (contactul cu pielea mamei. se rnai uit5 intermitent cruci~. va inviita . deoarece stie din "experientii" ce inseamnii aceste pregitiri. Limbajul. Auzul ~i loc~lizat-ea zgomotelor. fixate in fa@. Urmiirind cum ii pregiite~temasa. Sugsrul iqi introduce degetele in gurii ~i le suge. Sugarul poate fixa bine cu privirea obiecte ~i le urmiire~te dincolo de linia median5 mi~cfind capul. Recunoa~te pe mamii. Participii cu vioiciune la tot ce se mi~cii se hdmplii ~i in jur. sugarul participii la aceastii m i ~ c a r e~i controleazii bine capul. se sprijinl pe antebrate situate in fa@ pe ~i poate privi lateral. Sugarul se joacii cu sunetele. Examinarea se face cu sugarul culcat pe spate. i i dii drumul indmpliitor. il tine strfins ~i il miscii odatii cu mfina. Reactioneazii negativ cfind este liisat singur. De acum sugarul se sprijinii cu sigurantii pe antebrate. "a" sau care s e a m h i cu "u". insii. Contactul social. Cu buzele ~i cu limba el cerceteazii alciituirea obiectelor. Fig. tad1 va sta rnai mult 18ngii sugar.7 . 3.

Pentru sugarii din mediul urban cea rnai convenabili formuli in acest moment este menfinerea chilofilor impermeabili ("Pampers") ~iimbricarea cu pantalonqi special confecfionafi sau salopeti. unele e~ecuri mici succese ~i se ajunge s i se inregistreze trepte noi de dezvoltare. Fig. caracteristice temperamentului ~i structurii lui.4. s i intindi m2na qi s i apuce o jucirie. Medicul pediatru care a urmikit sugarul de la na9tere este cel rnai in m i s u r i s i se pronunfe in aceste probleme. se schimba tehnica de infiqat. 3. dupi siptimiini de incercare. cu mkirni corespunzitoare. Perioadele de veghe sunt rnai lungi ~i rnai active. Abaterile de la mediu sunt. De asemenea. Fiecare copil i ~are propriul siu ritm de maturafie. va incerca si-1 cunoasci. plimbarea de sears cu c b c i o r u l este bine s5 fie %cut5 de tat5. Dupi cum am rnai spus. . s-a pus la dispozifia mamelor un chilot ce face corp cu o c k i ~ u fcu mineci scurti i v2nduti sub denumirea englezeasci BODYS. Pe de o parte. Prematurii ~i sugarii bolnivicio~i se dezvolti rnai incet. Familia are datoria si-1 stimuleze cu dragoste $i ribdare. $i toati viafa va fi astfel. Peste aceasta se adaugi obiecte de imbric5minte in funcfie de anotimp. usor de imbricat. durabile ~i adaptate la sezon. La cei hrinifi artificial se pot produce produse de continuare (Milu147 . Particip5 la baia zilnici. La scurt timp dupi naStere. I se va lisa timpul necesar pentru evolufie. 3. Cu numeroase incerciki. in ultimul timp. Unii sugari se dezvolti mai rapid ~i alfii rnai incet. temperaturi sau prilej (stat in casi.8 A. i performanfe sau "rSm2neri in urmi". Fiecare fiinfi umani este o individualitate aparte. diferiti de tofi ceilalfi sugari. nu mai este ameninfat at2t de mult de ricire. ce nu se poate pune in tiparul unei scheme de dezvoltare normali.). progresele sugarului par at2t de simple. de fapt. dezvoltarea este in funcfie de factorul ereditar. daci nu li s-ar atrage atentia.Deasupra scutecului absorbant ("Pampers") ~i peste c?imq2i. scutecele incep si-1 incomodeze: sugarul are nevoie de libertate in rni~ciki. inc2t le consider5 de la sine infelese.sugarul poate fi imbrgcat cu o salopet?i. pe de alti parte. Alimentatia La sugarii alimentafi natural se continua cu acela~i numir de mese. Pentru sugar este ins5 o a d e v ~ a t performanfi daca i reuSeSte. fiiri a tinde s i obfini cu foqa ce consideri a fi normal. Pentru un adult.si-l fini in brafe. precum ~i de modul cum $tie familia s5 se ocupe de copil. c h d sugarul incepe sii pedaleze. copilul "normal" sau "mediu" (~ablon) nu exists in realitate. Se vor alege cele din fesituri de bumbac. deoarece corpul lui. aSa cum am mai spus. in timpul zilei sugarul are i n c i patru perioade de sornn: doui dirnineap ~idoui dupi-amiaza. f i r i diversificare. SomnuZ de noapte este acum mai ad2nc ~i far2 intrerupere. regula ~inu excepfia. Unele modificiri in dezvoltarea nervoasi a sugarului nici nu ar fi sesizate de pirinfi. Fiecare copil are propriile sale "performanfe" ~i"schema sa personali" de dezvoltare. Dupci vdrsta de 3-4 luni. sugarul devine o mic8 personalitate. De la 4 la 5 luni Una din cele mai mari bucurii tr5iti de pirinfi este urmirirea dezvoltirii sugarului. Ce seface dacci sugarul se dezvoltci mai incet decdt i normal. care are loc continuu. Pikinfii nu trebuie s i devini neribditori daci sugarul nu a realizat una sau alta din treptele de dezvoltare expuse. Nu trebuie s i se uite cii fiecare sugar se dezvolti diferit. perfecfion2ndu-~i treptat capacitatea de termoreglare. fnfciFatulsugarului mare. plimbare etc. nu mai este necesar ca sugarul s i fie imbricat prea gros. Daci pirinfii i ~ fac probleme de acest fel se va consulta medicul.

). piersici. Golden sau deliciosul de Voineqti) bine coapte. fie c:u un produs diri comeq de lapte cu cereale $sau fructe. De aceea. dar sunt rnai scumpe. strugurii (diaree) $i cip. banane). laptele de vaci diluat qi cu adaosuri.. C e j h c t e noi se pot da sugarului ~i sub ce forma'? h functie de sezon $i de toleranfa digestivi a sugarului se pot da: mere. c) Di~er~iJicarea alimentafiei. presii de fructe sau un 0 mixer simplifici mult munca mamei.). Dacii se incepe cu un fruct nou se ofer3 la inceput o cantitate mici (o lingurifi). pentru inceput. La sugarii s i n i t o ~ i care se dezvold bine se menfin cinci mese pe zi. Oztroducerea supei bireului) de zarznvat cu came. se . La vksta de 3-4 luni se pot da "pireurile" de nlorcovi. trezind sugarul noaptea sau diindu-i s5 tragi din biberon in somn sunt gre~ite. de brei. Unii medici recomandi s i se introduci o mas6 de zarzavaturi. nu se indulce~te sirop de zahir. folosind o linguriti de material plastic sau de metal inoxidabil cu viirful rotund. acesta poate fi dat alternativ cu altele pentru care s-a stabilit anterior toleranta.junile (urticarie). poate fi inceputii la bfiirqitul lunii a 5-a vi nu mai devreme la sugarii alimentati artificial si care cresc bine in greutate. Se da' inaintea mesei propriu-zise. Se pot folosi banane bine coapte (cu coaja galbeni). Se crevte treptat cantitatea ~i se d i acelasi fruct timp de 4-5 zile. De asemenea. cu api fiarti $i riciti sau cu suc de portocale pentru a u p r a mestecatul $i inghititul. altfel. daci sugarul primeste 5 mese in 24 de ore $i de circa 200 ml daci primeqte numai 4 mese. La sugarul alimentat artificial la aceasti v k s t i . Pe cutiile conservelor respective este obligatolie precizarea: "pentru sugari" yi viirsta de la care se pot da %i riscuri. fructele se taie $i se paseazi printr-o siti sau prin mixer. deoarece pot declan~a dureri abdominale silsau diaree. Mulfi sugari renun@ spontan la una din mese. determini aparitia de scaune mai moi. zmeurk &ne. Se pot da Er3 nici o teami. in afari Be mere $i de banane.' La masa a doua se va trece la pulpa de fructe . Cu piudenti se pot da perele. noul aliment se d i ca adaos la masa de lapte de la ora 10. la noi in fari se folosesc morcovii $i ro~iile. Dupi ce un sugar a invifat s i inghitii este important ca alimentul oferit s i fie primit cu plicere. fie se adaugh cereale la lapte la Tnceput de consistent5 fluidZ vi apoi rnai vgscos. b) Ratia va fi de 150-180 ml la fiecare m a g . Bananele sunt tot atiit de bune ca $i merele. spre nedumerirea $i chiar nelini~tea unor mame. Tentativele rigide de a menGne orarul de 5 mese. fini. zja cum fac multe mame) pentni ca sugarul s i primeasci rnai bine masa de priinz. coacize. cu La inceput. . Adaosul de fructe se fixeazz in functie de: a ) ora la care sugarul cste flimiind. banane. Fructe care nu se dau l sugal: Nu sunt recomandate a prunele. Se incepe cu o lingurith qi se creste in ciiteva zile la 8-20 de lingurite (40-100 g). La mesele de dupi-amiazi se continui cu laptele. toate fructele. Sepot folosi conserve deji-ucre? Pireurile de fructe special preparate pentru sugari sunt foarte comod de folosit. in timp ce la masa a III-a f"pr2nz") se incepe lntroducerea de supi. Nutrilon plus etc. Ma'rul pas se dilueazi la inceput cu sucul care se scurge in jgheabul de la marginea rizitoarei de sticli. Dupi ce se stabile~te toleranpi fati de noul fruct. pepenii qi cireqele. foqtii prematuri. se p a t e trece la lapte cu ccreale ("Brei").mere rase sau banane.mil 2. menfinbdu-se numai laptele $i adaosul de fructe sub formi de pireuri (mere rase. a ) Numa'rul meselor. care se dilueazA la incepat cu ceai de plante neindulcit (chimen. b) timpul pe care mama il are la dispozifie pentru a se ocupa de preghirea acestei mese.) sau in formulele folosite anterior (Similac. Preferi uniformitatea! La multi sugari. mere sau banane. pulpa de banane se sfiriimj $i se bate cu o lingurifi piing se formeazi o pasti omogeni. anason etc. caise. ora cea rnai potriviti este ora 10 dimineafa (a doua masi) $i mai pufin orele 16-17. dts consiste~tta ciulamalei. care au celulozi rnai putin5 gi aciditate redusi.a una din mesele de lapte. In rezumat: rnasa de dimineafa' vi cea de seara' r i m h in continuare de lapte praf de durati partial adaptat sau. mentin tot 6 mese in 24 de ore. Sugarul a dobindit capacitatea I L. De obicei insi. la "miincicio~ii"s i n h o ~ idaci doresc. Dintre zarzavaturi. fragi. majoritatea sugarilor nu agreeazi varia$iile de fructe $i de mediu. pireul de ma"r crud ras sau mn'r copt este ce! rnai potrivit. la nevoie. Nan etc. banane). Din practici. de la sucurile de fructe se poate trece la pulpa de h c t e (mere. Aceasti masii va ti rnai pu@nconsistenti t%d adaosuri (de biscuiti sau de br%z5 de vaci. distrofici $i convalescenfi se pot da 6 sau chiar 7 mese pe zi. Daci sugarul este maturat pentru a inghiti alimente mai consistente $i daci este flimiind il prime~te mai bine. in afar5 de mere care se rad. La sugarii debili. pe Iiing3 lapte. la cei g r a ~ i ( p i s t o ~ icu t e n d i n f i la obezitate) se va evita introducerea de Ginoase. Se vor folosi numai mere de bung calitate (de preferat mere Jonathan.

zahr. sugarul s5 scoati aproape totul din gur5. la inceput. capacitigi lui de a transports spre baza lirnbii ~ia inghifi alimente solide. s5ruri minerale vi celuloz5 ("fibre").) de a le inghiti $i digera. De asemenea.3. apoi vi cartof). pdn5 se obivnuie~te cu noul mod de a m b c a . D a d se incearc5 cu r5bdare vi se repet5 mereu acest lucru. pe care o folose~te pentru supt) vi devine ca ner5bd5tor. sugarul se obivnuievte s5 m b b c e cu lingurip. ci se d5 dintr-odati supa de legume mixati sau trecud prin sit5 (la fnceput numai morcov. La sugarul alimentat natural diversijicarea nu e necesara' decdt dupa' vdrsta de 5-6 luni. Pdn5 atunci va primi doar suc sau pulp5 de fructe. gradului de maturalie a sugarului. Nu se incepe ca pe vrernuri cdnd se da supa "strecurat?. La inceput este foarte neindembatic (il proiecteaz5 afar5 cu limba. Fig. a c k e i consistenf5 va crevte treptat ajungbd la aceea de pireu. se renun@ vi se reincepe dup5 2-3 s5ptimdni. Sugarul va f i ajutat s5 se obivnuiasc5 cu gustul qi consistenla noului aliment. 3. Dac5 dup5 cdteva tentative nu se obfine nici un progres. El invaf5 numai treptat s5 duc5 alimentul de la v&ful c5tre baza limbii. amestec de cereale 1.8 B . . Alimentul nou se d5 incet qi cu r5bdare. apoi alimentul respectiv se ingroav5 treptat. Prin consistenfa lo1 sunt mai "s5~ioase". Mama nu trebuie s5-vi piard5 curajul! Insist5m. consistenfa primului aliment se adapteaz5 vdrstei. Se bcepe cu o consisteny5 foarte m i d .Plan de alimentatie pentru copilul in@cat in primul an de via@ Dupg recomandSirile Comisiei de alimentarie a SocieGtii elvefiene de Pediatrie (Schweizensche Geselschaft fiir Pgiatrie. la sugarii care au o crevtere in greutate necorespunziitoare nu se introduce "supa" pentru c5 are o valoare caloric5 mai m i d decdt orice produs lactat. Zarzavaturile aduc vitamine. 2 .fn plus. Mama se poate aqtepta ca.~ u g m(de l 1 run&l 12 lung l a a Lapte adaptat I"""' i Lapte papal adaptat Lapte de contmuare Lapte de vacl . sugarul va reuvi in curdnd s5 refin5 ceva din noul aliment. Introducerea unei mese cu alimente solide reprezint5 pentru mam5 vi sugar o schimbare substanfial5.

finindu-se seama de gusturile qi modul cum accept5 fiecare sugar modificikile alimentafiei. Mama trebuie s i aibi ribdarea qi indeminarea necesare atunci cind aduce ceva nou in alimentafia sugarului si in viafa lui in general. fructe. Daci apa scade prea mult. La cei cu tendinG la constipafie se introduc de la inceput ~i cartofii. se spa15 si se curifi bine.8 C .: Manual of Pediatric Nutrition. Se va avea in vedere c i anumite preferinte sau repulsii sunt posibile in cadrul unui comportament I Din figurile 3. Nu intimplitor. Joiies E. Brown and Co. daci sugarul refuzi un anumit pireu de zarzavaturi sau fructe el nu va fi foqat. galbenu$ de ou qi iaurt sau brgnza de vaci.8 C se desprind urm5toarele: in Europa (Germania. Trecerea se va face treptat. Boston.care combat diareea .8 B $i 3. ci pentru c i astfel se impline~te sarcini educativi importanti: se reso pecti individualitatea f i e c h i copil. piure de zarzavat. se adaugii nu prea multi a p i si se fierbe pin5 ce zarzavatul se s f i r h i i usor. 1985. Familia este poate mirati de faptul c5 acordim aGta importanti gusturilor ~i reacfiilor individuale ale sugarului.) diversificarea se face cu introducerea in ordine de fructe. Little. Supa se prepari pornind de la fiertura de legume. se completeazi mereu.~descoperi acum unele preferinte i i alimentare. Se trec printr-o sit5 deasi sau se mixeazi numai morcovii ~i ceva rnai tirziu cartofii.Mama $I capiluf Fig. c i alimentafia lui ii este specific5 lui qi acest lucru este valabil qi in alte domenii de educafie. 1 Dup5 Frarnkelts D. supa de zarzavat se va introduce mai timpuriu. came. Daci se d i sugarului sansa de a . pentru a nu fierbe in sec. 1 ridicini de p5trunje1. La . Se aleg 4-5 morcovi de buni calitate de mikime mijlocie. La inceput se fierb numai morcovii (foarte bine tolerafi de orice sugar. se va constata.. deoarece confin pectine . 2-3 cartofi. Elvetia etc. alimentar qi acest lucru va fi respectat. in timp ce in SUA ordinea introducerii de alimente noi este: cereale. 3.. Se resuspend5 morcovii ~i cartofii in apa de fierbere.Introducerea alimentelor solide la sugar. Rigiditatea dogmatic5 ~i forfarea sugarului au dus la cele mai multe anorexii (lipsi de pofti de mdncare) psihice la virsta de sugar si la tulburiki de comportament la copilul mai mare. La sugarii care au tendin@ la constipafie sau la obezitate. came ~i ou.~i multe siruri minerale ~i vitamine) ~i foarte putini albituri (pitrunjel sau felini). cind va f mai mare. legume. Deci.

2 misuri de lapte adaptat sau partial adaptat. - Nu se sareaza Sa'pta'mcina a 11-a: 100-150 ml: . La sugarii care prefer2 s i miniince numai din biberon. Nu este necesar s i se introduci de la inceput supa de came ("bulionul"). acestea se pol pasa amestecate in sup: (cartofi.112 morcovi trecufi prin sits. ceapi. Pentru iarni eel mai bun procedeu de conservare a alimentelor il constituie congelatorul. singurul care acoperi nevoile nutritive ale sugarului inai mare. . se inveleqte fiecare in pungi mici de plastic qi se pistreazi in congelator. zb&cite. Cumpirarea alimentelor.112 . 150. d u p i aceea. gulii.112 . in decurs de qapte zile se va introduce carnea de pasire sau de viti tiiniri (miinzat).inceput se adaugi numai 10 lingurite de morcovi pasati 150 g).213 zarzavat pasat (morcovi ~ilsau cartofi) . boabe de maz&-e verde. E celelalte trei zile ale n siptimiinii se introduce tot came sau gilbenu~ul de ou. mai ales cele care nu se cojesc (pe liingi murdiirie. . Suntem de phere ca la inceput supa s i se prepare cu mai multe zarzavaturi. eventual ~i cartofi . pe ciit posibil. fn loc de pireu de zarzavat la sugarii cu crestere ponderali subnormali se p a t e kcepe cu lapte cu cereale: vezi fig. daci sugarul a ajuns s i minsnce ~i alte zarzavaturi. Sugarul nu va fi fortat s5 primeasci un amestec care contine un zarzavat care nu-i place. "pireul" poate fi predominant de cartofi sau numai de cartofi pe care.4 . Alimentele nu se pistreazi peste termenul recomandat de fabricant. Carnea se fierbe si se mixeazi. telin5 sau pistiirnac).2 misuri rase de lapte instant (adaptat sail partial adaptat) sau de cereale f5rS gluten. Este important ca zarzavatul s i fie trecut prin siti sau mixat. Se folosesc numai o u i proaspete. de obicei. sau cereale fir2 gluten (orez). tomate.113 api de fierbere . Carnea procurat5 (proaspiti.eventual 1 . care sunt toxice!).Acest adaos face ca sugarul s i primease5 mai usor supa qi in acela~i timp s i crease5 valoarea caloric5 a mesei respective. d a c i sugarul tolereazi si m5niinci mai bine.7 ori pe siptimiin5 came sau 4 ori carne qi 1. sau ulei. Este bine s i se faci. La cei care primesc "supa" cu lingtirifa (de preferat!) se va da de la inceput sub formi de pireu. apoi 112 ~i la de sf%@ 1 gilbenuq intreg).8 C pag.de 4 ori pe s5ptim9n& ciite 2 . ci supa de zarzavat la care se adaugi carnea fiartii qi mixati. Se eviti fiuctele qi zarzavaturile ofilite. Piini la 4%-5% luni se recomandi s5 predomine morcovii. De la inceput aceasti sup: poate fi imbogititi cu 1-2 misuri rase din laptele praf cu care este alimentat sugarul. foi verzi). Durata pistriirii se fixeazi confonn indicatiilor din prospectul congelatorului. dar s i se treac5 prin sit2 numai cartofi si/sau morcovi. Se spali bine. in traditia romiineasc5. fierte bine qi se ia numai gilbenuqul.3 ori gilbenu~ ou (la inceput 114. microbi existi ~i pericolul infestirii cu substante insectofungicide. Nu se pun alimente fierte alituri de cele crude. . 3. Dupi ce in decurs de 1-2 sgptiimiini prime~te supa (pireul) de zarzavat (morcovi qi cartofi) se poate renunta la imbogitirea cu lapte praf instant (adaptat sau parfial adaptat) si se trece la adaosul de ulei de floarea-soarelui (112 linguritii). unii sugari nu agree& insi zarzavahlrile cu anumite arome. cartofi (114) eventual se imbogzfe~te 1-2 m2suri de lapte cu instant sau cu 112 linguritii de ulei sau cu f5in5 de cereale fiiri gluten.1. alterate. morcovi. dovlecei. in prima zi se va adiuga un sfert.112 a p i de fierbere . La inceput carnea se fierbe separat. in a doua ~i in a treia zi un gilbenuq Entreg. sugarii ii primesc cu plicere mai mare decst pe alte zarzavaturi. fn siptimsna a treia. de buns calitate) se transeazi in poqii mici.3 lingurife de came mixati sau fin tocat5 de pas5re sau m2nzat Sriptrimrina a Ill-a: 150-180 ml: . in "pireu" se pun si albituri (ridicinoase de pitrunjel. De dorit c2t mai repede s i se ajungi la consistenfa pireului qi s i se dea cu lingurita. Alimentele se pa'streaza' in ambalaje curate qi inchise in frigider sau congelator. albiturii. din doui in doui zile. Carnea crud2 qi pe~telese pun pe o farfurie pentru ca zeama s i nu se scurgi pe raftul inferior. Ulterior. cumpirituri dese qi s i nu se pistreze prea multi vreme. in rezumat: Prima sa'pta'mcina': 100 ml ap5 de fierbere 50-100 g pulps de morcovi (314). pitate. Obiectivul permanent in prepararea si administrarea acestei mese este s i se treaci cst de cursnd de la sup2 lapireu. La inceput sunt suficiente 2-3 lingurite care se introduc de 4 ori pe siptimiini. consistenta supei va fi preg2titii in asa fel ca s5 treaci prin orificiile tetinei.

conopida. Carnea se poate da zilnic daci nu avefi siguranfa prospefimii oului. inainte de fierbere se taie in felii subfiri. in general. Consistenta supei se fixeazi in funcfie de vsrsta $i de preferinfele sugarului. rnai tsrziu carnea "ro$ie" de viti $i de preferat cea de vita t2nirB (msnzat). zarzavat) qi obiectele ce servesc la prepararea alimentelor. indeosebi laptele de vaci. Farfuriile se Sterg cu o c h p i curati sau se lasi s i se usuce pe un suport pentru scurs. pe timp de iarni. Pe cst posibil se eviti reincilzirea resturilor.) vor fi tot timpul acoperite. resturile se arunc5 Alimentele preparate inainte de folosire nu se lasi s i se riceasci inainte de a le pune in frigider. Apoi se d i sugarului respectiv. deoarece in felul acesta se las5 timp bacteriilor s i se inmulteasci. Se aleg morcovi rnai tineri. inainte de folosire. zahiir etc. se tranveazi in porfii mici care se invelesc in pungi mici de plastic $i se p i s t r e a z i in congelator. capacele de lemn pentm t%at (carne. dupi ce se limpezesc bine cu api caldi. carnea $i ouile. D a c i nu aveli mixer se va trece zarzavatul prin siti. Carnea se fierbe $i se reduce la un pireu fin. se poate adiuga pufini f z n i de cereale instant. tapioca). Singura reguli simp15 in ce privevte alimentafia sugarilor $i copiilor mici const5 in fierberea alimentelor. msinile (nu in chiuveti sau in lighean!). zarzavaturile $i fructele se spa15 bine cu a p i limpede pentru a inlitura murdiria $i resturile de substanfe insectofungicide care se folosesc in prezent in agriculturi $i in pomiculturi. Buretele se spa15 $i se stoarce in mod regulat. Supa (pireul) se subfiazs cu apa in care s-au fiert zarzavaturile. Numai dupB vsrsta de 7-10 luni unii sugari accept5 pireul de zarzavaturi sau pasta de fructe in fragmente ceva rnai mari. rnai ales masa de lucru. alfii chiar de la inceput cu lingurifa. . fasolea verde. ci numai carnea. Sunt toxice! La cartofi se inlituri "colfii" $i punctele negre. porumb. Pulberea de lapte fiind "instant" se dizolvi imediat in amestecul din apa de fierbere $i zarzavatul pasat. Insistiim asupra faptului de a nu se adiuga sare. O d a t i dezghefati trebuie folositi. alimentele pregitite se acoperi si se introduc de-a dreptul in frigider sau congelator. Carnea se poate procura in cantititi rnai man. la 6-7 luni se prepari ca o cremi. BucBtiiria se pistreazi perfect curatii. Preparare. La inceput. Se prefers camea "albi" (dc giini). Csnd ieqifi de la closet $i dupi ce a$ schimbat sugarul. Vegheati ca intreaga familie si-si spele. psine. se d i fluidi. ea se poate "drege" la inceput. ceea ce este de preferat. La inceput. Daci preparafi o cantitate mai mare se poate pistra porfia pentru a doua zi intr-o criticioari care se pune imediat in congelatorul frigiderului. La sugarii care primesc deja pireuri qi le doresc ceva rnai ingrovate. SpBlati-vi mainile cu sipun ~i cu api caldi inainte de a atinge alimentele. adiug2nd putin lapte de mami sau 1-2 misuri din pudra laptelui adaptat sau p q i a l adaptat. in loc de came se poate da peqte. iar carnea se va toca de doui ori prin mavins de tocat sau se va tiia cst mai fin. inainte de folosire. iar spre 89 luni ca o pasti. Cgteva sfaturi (unele se repetB!) lgierza in buca'ta'rie. GBleata ("pubela") se fine curatB. mazirea. Criticioara se dezgheafi ~i se incilze~te numai inainte de folosire. de asemenea. Alimentele care nu se pistreazi in frigider (biscuifi. Mixajul sau trecerea prin sit5 (pasajul) se fac in ultimele minute. spilarea msinilor este obligatorie. Psni la 6-7 luni se recomandi cerealele B r i gluten (orez. din otel sau emailate. ficatul de giinB.Mama @ copilul Produsele supracongelate trebuie s i fie complet dezghefate inainte de preparare qi in nici un caz nu se recongeleazi. morcovii) sau congelate (dovleceii. in loc de zahir sau rniere se poate folosi cel mult dextrozB sau suc natural de fructe. sfirsmate cu furculifa. unii sugari o primesc 'numai din biberon (tetina va avea orificii rnai largi). la 4-5 luni. inchisi $i se gole~te Vasele trebuie s i fie de buni calitate: des. pistrate corect (cartofii. La inceput nu este folositi supa de came (bulionul). care dupi ce este mixati se amesteci bine in zarzavatul pasat. ca $i atunci ~ 2 n d v-afi jucat cu csinele sau cu pisica. in primele luni toate alimentele trebuie s i fie lichide sau sub formi de past2 chiar foarte fini. Se folosesc pe cst posibil legume proaspete sau. spanacul). Fierberea (coacerea) ~i refnca'lzirea alimentelor. Rinichii sugarului nu suporti excesul de sare. Insistim asupra obligatiei ca alimentele decongelate s i fie incilzite o singur2 dati. se prepari cantitatea pentm o singuri zi. Pentru ca sugarul s i primeasci supa.

ins. Dacii sugarul este hra'nit inca' la scin se vor mentine 5 mese. i n general sunt utile in timpul ciil5toriilor. "pentru vksta a 11-a"): Milumil 2. este pudtoare de infecfii). . Humana 2. Unii sugari accept. "Supa" sau "pireurile" sunt valoroase prin aportul de fibre (celulozii). eventual completat cu fructe cu sau fZ~ii cereale f%ii gluten (orez.verificafi capacul borcanului: dacii este bine inchis. in ultimii ani au a p b t ~i la noi pireuri de fructe sau zarzavaturi. 153 . Nu este bine sii se dea copiilor sirop diluat sau ceaiuri indulcite. dentifiei $i cre~terii. odati cu vksta. in locul apei se poate da suc de fructe diluat.1 80 g legume trecute prin sit5 sau mixate (~norcovi.). sugarul se mi@ din ce in ce mai mult. Beba.nu cumpiirafi produse care confin un adaos de zahiir.~: 180 ml lapte ("de durag'. se imbogiife~te cu 112-1 lingurifii de ulei de floarea-soarelui.Ciind cumpiira@carne ~i legume in borciina~eseparate. Guigoz 2. o b i ~ n u i e ~pe copil cu dulciurile. Trebuie ins.). Unele confin substanfe care le ingroa~ii. Autorii americani interzic complet mierea in perioada de sugar (predispune la carii dentare. rnai bine untul. biiuturile pe bazii de coca si cele care contin zahiir rafinat. I De indatii ce sugarul prime~te alimente solide i se d5 ~i apii (fiartii ~i riiciti). le amestecafi inainte de folosire. amidon sau glutamat. ceea ce duce la pierderea de apii prin transpirafie ~i ca urmare la sete. Apa simplii ~i sucul de fructe presat inainte de folosire sunt cele mai bune ! I I I 1 I & rezumat: Diminea. dacii nu suntefi sigurii cii va fi consumat la o singurii mas. La cei hriinifi artificial.nu lua@ cu lingurip direct din borciina~ pentru a alimenta sugarul. restul ar putea sii fermenteze sub influenfa salivei adus5 prin lingurifii. Dup5 fierbere alimentele se riicesc brusc (se pun in frigider sau in congelator) pentru a impiedica inrnulfirea microbilor. Prcinz: 1 20. . Zarzavatunle nu se @nmula vreme in ap$ inainte de fierbere. Predispune la obezitate. Vara nevoia de lichide este ~i mai mare. . de legume se poate da ~i rnai rar. un sfert de linguritii de ulei. precum ~i a unor proteine ~i griisimi foarte valoroase. s5 fie proaspiit! Alimentafia cu pireuri gata preparate (borcane mici)..borcanul inceput nu se piistreazii rnai mult de douii zile la frigider. Evitafi sucurile de fructe concentrate. Nutrilon plus. miere sau zaharinii. preparate industrial ~i manufacturate in mici borcane. Atunci c h d vii hotkiifi sii folosifi astfel de borciina~etrebuie sii vii conformaii urmiitoarelor indicafii: . . sau adaptat (Similac etc. minerale ~i vitamine. uleiul de floarea-soarelui sau de porumb. dupii acest interval se aruncii.verificafi data expiriirii. iar adaosurile de carne sau giilbenu~ ou asigurii aportul de de fier (combate anemia). care au te efecte nefaste asupra apetitului. prezintii dezavantajul cii sunt foarte scumpe. cartofi etc. Componentele sunt notate in ordinea cantitiifii descresciinde. repetiim.atenfie la cutiile cu preparate "carne ~i legume". . La sfiir~it de suc fructe diluat. dup5 care i se poate oferi siinul. Mama este scutitii de efortul de a le pregiiti personal. de ciiteva ori pe siiptkiinii. acestea.) cu 10-30 g carne (giiinii sau miinzat). introducerea supei este facultativii ~i numai la sugarii care au crescut bine ~i care sunt maturati sg mestece ~i s5 inghitii alimente rnai consistente! La cei cu greutate mic$ in loc de sup5 se va da lapte cu f5inii de cereale ~ i l s a u fructe. La sugarii care nu cresc in greutate saulsi primesc greu "supa" numai din zarzavat se pot ad5uga 1 -2 miisuri rase de pudrii din laptele folosit pentru copil sau ~i rnai bine cu cereale instant. Nativa 2. Masa de la priinz. Se prefer. sare. De altfel. deoarece se pierd o parte din vitamine ~i din minerale. Seam: ca dimineata sau lapte cu cereale (Brei). Gustare: incii un biberon d e lapte. Nan etc. Se incearcii ~i se incepe cu circa 25-50 ml(5-10 lingurife) dupii masa respectivii. . dacii bombeazii ~i dacii nu a piitruns aer in borcan.Sugarut (de l 1 lun&l 12 luni] a a Nici zaha'rul nu este necesar. Ora 10: nimic sau fructe (suc. scad pofta de miincare si predispun la carii dentare. miere.studiafi compozilia indicatii pe etichet5.nu inciilzifi un borc5na~ de sticl$ pentru cii ar putea sii se spargk . la una din ele se vor da fructe. pulp. Nu este necesarii incii "supa". Nu cumpiirali produse in care apa figureazii in capul listei. Din acest grup cel rnai prefios estejicatul. in mediul rural lapte de vacii diluat (2/3 lapte + apii qi apoi 314 lapte + 114 apii). porumb) .

Ava cum am a f m t vi in alte p w ale acestei c w i "saltul" definitiv al inilltimii s w i n e la pubertate intre 11 vi 16 ani. cei niscu9 cu greutate mare (peste 3 500 g) vi-o dubleazi rnai tilrziu. membrele inferioare se intind. Spre sfilrvitul lunii a V-a. Circa 25% dintre ei nu reuvesc aceasti performant$ devi sunt normali in ceea ce privevte alte capacidti neuromotorii. 3. De acum ?nainte va crevte vi rnai putin: circa 1 cm pe luni. Sugarul a crescut cu 13-15 cm de la nastere [(4 + 3 + 3 + 2 sau 3) + 21. ei ivi dubleazi greutatea mai devreme deciit cei cu greutate rnai mare. D a c i i se intinde un obiect i l apuci. Schiteazi tilrilrea.9 . il "cuprinde" cu ochii vi apoi il duce la guri. cu capul ridicat pan3 la 90". iSi apuci picioarele vi le duce la guri. acum deschise. ciind cu celQalt. Se pivoteazi pe un singur brat. a) A~ezatpe spate (decubit dorsal). Uneori ivi intinde la maximum coloana vertebral$ se sprijini pe cap vi pe tilpi.9). Exceptie fac sugarii cu greutate mici la navtere. Dimpotrivi. in ultima luni a crescut cu 2 cm. c) Ridicarea de brafe din pozifia culcat pe spate. nu are puterea de a se tine de acest deget saulvi nu incearci si-vi ridice capul vi toracele) va fi sesizat medicul. 3. il duce in f a g vi-1 roteazi lateral. S d in pozitie simetrici. La 5 luni sugarul normal vi-a dublat greutatea de la navtere. iar picioarele sunt mobile ?narticulafia gleznelor. place s i agate piturica vi s-o tragi p h i la guri pentru a o suge. dar il tine bine striins. in timp ce ridici vezutul. ridic3 singur capul de pe planul patului. sugarul ivi tine bine capul. sugarul ivi pipiie propriul corp cu mainile. in caz c i sugarul nu participi la aceasd mivcare (nu se aga@ de degetul adultului.10 . cu toate degetele. Motricitatea generala'. Lungimea. sugarul. dar nu reuvevte si-vi deplaseze intreg corpul.Mama gi @fuf Creqterea $i dezvoltarea psihomotorie Greutatea. Stilnd culcat. Sugarul se a g a p strans cu toate degetele de ciite un deget de la miiinile adultului vi se ridici din pozitia culcat pe spate in cea de avezat cu controlul perfect al capului (fig. in timp ce este ridicat. Alteori ridici capul vi in acelavi timp ?ntinde restul corpului (fig. De cele rnai multe ori pedaleazi succesiv c h d cu un picior. Membrele inferioare sunt in rotatie externi vi uvor indepMate. Bratele sunt flectate in articula9ile cotului. greutatea fiind transferati de partea brafului pe care se sprijink vi astfel ivi elibereazi celilalt brat pe care il intinde inainte. Fig.Dup5 4 luni. o mare parte din sugari se pot intoarce de pe o parte pe alta. ti Trunchiul este in pozitie simetrici fa@ de cap. fi d i drumul singur. 3. i n c i cu sangicie. Dupi ce este ridicat in vezut vi sustinut in aceasd pozitie. b b) A~ezatpe u d . Toate mi~ciirile devin rnai coordonate vi rnai variate. Bazinul este aplicat pe planul patului.Crevterea va fi rnai mici in luna a cincea: 600-700 g pe luni.Ridicat de m%ni in pozifie yez2nd5. . Fig. dand impresia c i face "'puntea". Nu se fac consideratii asupra iniltimii definitive a unei fiinte umane dupi modul cum crevte in primul an de via@.10). dar adesea intinde vi indoaie simultan ambele membre inferioare. sugarul se redreseazi cu u~urin@ sprijinindu-se pe antebrate. genunchii pot fi bine i n m i . culcat pe spate. Unii reuvesc s i se intoarci vi de pe spate pe burti. Ridici miiinile vi picioarele simultan ca intr-o mivcare de inot. il scuturk il izbevte de gratiile patului. in medie 20 glzi sau 140 g pe siptimiini. 3. controleaz3 bine mi~c5rile capului.

in orice pozifie. de.Reactie de pozitie Preciz5m c5 aceast5 reacrie nu se constat5 la toti sugarii E luna a V-a. reacfioneaz5 bine la orice pozirie a capului fat5 de trunchi ~i a corpului fat5 de cap (fig. Fig. indoaie qi intinde genunchii. MotricitateaJna' si apucarea. 3. C2nd este in stare de veghe ~i "vorbeqte" mult "pe limba lui". e) Ridicarea tn picioare.Sugarul (de l 1 Zunlr l 12 Zuni) a a d) Pozifia in sezut. Limbajul. Este o modalitate de ale cunoqte. Sugarul fqi impinge picioarele spre planul patului ~i preia greutatea corpului. Ridicat in qezut qi sprijinit de un adult urm5reqte cu interes obiectele care sunt l5sate sZi cad5 lateral de corp. marginea patului etc. se sprijin5 discret ~ipentru scurt timp pe vMul picioarelor. sustinut de subsuoara' (axile). Articulafiile qoldului se flecteazk membrele inferioare se roteaz5 qi se incling spre pwile iaterale. foarte probabil. acest mod de a apuca il face s5-i dea drumul f5r5 vreun scop qi f21-5s-o mai poat5 recupera. 3. incepe stabilitatea trunchiului. Sugarul simte nevoia de a duce toate obiectele la gur5. Aceast5 reacfie este cunoscut5 de pediatri sub numele de reacfia Landau. 11 a qi 6). Spatele nu este drept. Din c2nd in ~ 2 n pronun@ clar un "a" sau un "e" bine conturate. dar in lunile unngtoare va fi n urm5rit modul cum se produce. d tace pentru c2teva secunde sau minute qi le repet5 ca ~i c2nd ar vrea s5 se asculte. se opreqte qi reincepe mereu. dar nu reuqeqte s5-qi fin5 trunchiul. Tinut de umeri. leag5 sunetele. capul se pozifioneaz5 bine. Guru devine un organ de cunoastere. incepe s5 emit5 silabe (da. iar gleznele sunt mobile. Sunt indicate: inele de plastic. are tendinfa de a se "balansa" sau de a face "hopa-Mitics'. Dac5 sugarul este intr-o pozifie stabil5 poate apuca cu ambele m2ini prin prindere palmar5 cu toat5 palma (prindere "simianii"). intinde brafele inainte pentru a se sprijini. c3m5qufa. se apleac5 in faf5. Se vor sp5la ori de c2te ori cad jos qi nu se va perrnite celorlalfi frari s5 se joace cu ele (pericol de infecfie). realizate Er5 a folosi mult limba sau buzele. B . iqi flecteaz5 articulafia qoldului. angajeaz5 . Nu reuSeSte inc5 s5 se sprijine pe picioare. Buzele qi limba sunt organe bune de "pip5it". gu) qi le uneSte progresiv in lanpri de silabe ritmice.Reactie de pozitie. Vorbe~te singur.11. "fredoneaz5". juckia este apucat5 cu m2na deschisk cu toate degetele. genunchii sunt flectafi.11. fntinde m2na spre o juckie. sugarul incearc5 s5 stea pe qezut: iqi pozifioneaz5 bine capul in spafiu. Sunetele emise sunt tot guturale. satisfactia sugarului creqte ~ iparc5 incurajat. sugarul va morfoli. Sugarul giingure~te "vocalizeazii". Dac5 nu i se dau jucgrii. dar f5r5 preluarea integral5 a greut5rii. juciirii din cauciuc. dup5 ce o apuc$ se opune c2nd mama incearc5 s5 i-o ia. Mama va oferi numai obiecte pe care sugarul le poate b5ga in gur5 f51-5 pericol.piiturica. . C2nd mama imit5 aceste sunete. dar poate fi adus pentru scurt timp in extensie. Fig. Sugarii foarte bine dezvoltafi neuromotor. 3. f) Reacfii de pozifie. Se vor pune la indem2na sugarului numai obiecte cu dimensiuni ~i forme care s5 nu permit5 inghifirea sau alt accident. A .

sugarul de 5 luni mai are strabism (se rnai uiti "cruci~"). Se va folosi o "mixtur8" simp15 sau o pomadi izolanti prescrisi de medic qi se va lisa sugarul de mai multe ori pe zi cu coapsele qi zonele fesiere descoperite. Vaccina'ri. P. numirul qi culoarea materiilor fecale qi caracterul urinei. Din ce in ce rnai mult 'Ti place societatea". banane). funcfie de organismul sugarului. teami. expunerea la aer constituie un bun remediu pentru prevenirea qi tratamentul eritemului fesier. La sugarii cu tendinti la constipatie. acesta s i fie calm. Contactul social. miiinile. Este important ca atunci c h d se testeazi auzul sugarului. Sugarul fixeazi obiectele qi coordoneazi miqcirile globilor oculari cu ale capului in pozitie adecvati. Materiile fecale ~i urina. La cei cu tendinti la diaree se vor folosi numai morcovii qi eventual se va adiuga o E i n i instant de orez la mesele de lapte ~i la pireul de la p r h z . Eritemul fesier (opireala) apare adesea dupi introducerea sucului de portocale sau de limiiie.De obicei in aceasti luni este planificati administrarea celei de a doua doze de trivaccin asociat DTP (difterie. c6 unii p l h g la orice voce care se ridici. Nu suntem de acord cu reluarea imbiierii de 1-2 ori pe siptim2ni. incepe s i se contureze din ce in ce rnai mult personalitatea sugarului ("vesel". intinde bratele qi reia vocalizele.uneori apar cripituri qilsau 'descuamiri. Tipi cu putere c h d are anumite nevoi sau doreqte s i atragi atentia. Spilarea pe cap se poate face de 2-3 ori pe siptim2ni. Este normal ca in scaune s i apari resturi de fructe qilsau legume nedigerate. Unii pkinfi sunt preocupati s i aibi un copil precoce. unii gilnguresc. in toate planurile (le examineazi in pozifie qez2nd qi culcat pe spate). Urina capiti un miros de amoniac. Recunoaqte sunete qi se bucuri de unele. tuse convulsivi). se risuceqte. "sensibil". tetanos. De exemplu. Nu se pot trage concluzii definitive. zarzavaturi. refuz2nd pe cele prea zgomotoase sau cu care nu este obiqnuit. in continuare. incearci s6 "prindi" miqckile qi vocile adulfilor. mijloacele lui de manifestare se imbogitesc: bucurie. iar Injurul lui s i fie liniqte. se va efectua seara o "baie pmiali" simplificati (organele genitale. in general rnai bine tolerate (morcovi. tentativele de a-1 fixa qi forfa s i stea in qezut.un fel de "conversafie". incep s i deosebeasci persoanele apropiate de cele striine. sentimentele se nuanteazi. carne. Materiile fecale se mod$ca' mult. daci i se vorbeqte este fericit. sugarul r2de cu hohote.) qi antivirusul hepatitei B. Baia zilnica' este obligatorie.La cei care nu-qi coordoneazi inci bine miqckile globilor oculari sau se mai uit5 din c2nd in c2nd cruci~ recomandi. iar altii sunt indiferen$ De indati ce se trezesc. Pielea din jurul orificiului anal qi organelor genitale se pot ^moqi. Sugarul aude bine qi se intoarce spre sursa de sunete. plictiseali. Vederea ~i mi~ca'rileglobilor oculari. "visitor"). se intorc in toate pwile. fata). ca mama s i se "plimbe" un obiect strilucitor la 20-30 cm de fata sugarului. scaunele pot deveni fie mai moi qi rnai numeroase. Toli cei ce ingrijim sugari suntem izbiti de faptul c i unii sugari sunt "leneqi" qi refuzi s i primeasci orice aliment rnai consistent sau s i "participe" la m2ncare. Introducerea de alimente noi (fructe. consistenta. Unii se opresc din p l h s ~ 2 n d se li vorbeqte. g2tu1. se bucuri d e ele. pireul de la masa de pr2nz va fi predominant sau numai de cartofi. Repeti propriile sunete. Pe zi ce trece se remarci o mare variafie in nuantele qi tonalitatea pl2nsului. fie rnai rare qi rnai consistente. picioarele. care .s i realizeze diverse performante. Urmireyte o "zdringinici" la 90" peste linia mediani. In situatiile in care baia "generalf nu este posibili. loc de reacfii globale (tresruiri. aqa cum am mai spus. Auzul ~i localizarea zgomotelor. Stimularea dezvolta'rii sugarului. Se va adiuga Bin5 instant de porumb ~i se va crevte cantitatea de ulei. indemnhd parci qi pe mama lui s i le repete. Sugarul deosebeqte c a l i t i ~ l e sunetelor. Eritemul fesier. De indati ce s-a instalat aceasti schip de dialog. pentru a gribi aceasti capacitate a sugarului. tipete). simte nevoia s i fie cineva l h g i el ori de c2te ori este treaz. ulei) in alimentatie schimbi con~nutul. de vaccin antipoliomielitic (A. Exercitiul se face de mai multe ori pe zi. . m2nie. Emite sunete nuanpte.comparat cu altii de vksta lui . Pentru stimularea corespunzitoare necesari achizitiilor motorii vezi "Gimnastica sugarului". Repeti qi schimbi-repertoriul de sunete. Normal. Bineinfeles se vor face corectkile necesare in alimentatie. Se opreqte din p l h s c2nd aude muzici. mere. constituie o greqeal5. "activ". "leneq". incerc2nd cu alte sucuri sau pulpe de fructe sau zarzavaturi.

sa-1 treac5 dintr-o m9n5 in alta. pe ]&fig3fivctele introduse la masa a 11-n sau a 1'.(piurcuri si sucuri). clt. s5 se joace cu copilul. amintirea exprrienjelo.1 "studieze". 9n a doua jurnjtate a primului an de via@cantitatea de came creste la 30--40g.5. armonia vietii de fiimiliei.-~piii mari si de adallti. se adaugli c$te putin din apa de Ikrbere. sunt datori sli Pnvete s5 studieze. parintii sunt dstori s5-1 pun5 P m$nd. Treptat. D e l 5 la 6 luni a hledicul de familie. alimentatia.2 pa?. duciindu-1 ia gur& 6 .plistiirnac. s5-1 azvirle. la obezitate ~i face pt' sugar sti prefere dulciurile P locul Iaptelui. fn lunile unn5toare se incearc5 de abia s5 se descopere momentul P care sugarul va primi n pireul sf5iiimat cu furculita. zarzavaturile. Dacd sugarul nu-l vrca consistent. cvpilul le prirne?te bine si ele cotiti~lcall1 tot ce trehuir organismului P ce priarste frucrel~. Pe~itru I-runoaste" si a a '-Pnvtita" ce se poatc face cu orice obieel. P siiptrimiinile 1lrm5toare.50).~ a l i t 9 t ~ i 1 j~ireurilo~.sugarul Psi n va perfections ~nodul cum P prinde P m$nti.ictrti. C2t desprc zahar (s-a nlai vorbit in aceast5 carte).2 Fag. de exemplu. P luna a sasea la o parte n din ei se poate da sup2 zilnic si se Plllocuie~te complet laptele. in prezent. iar P restul zilelor n c$te un giilbenus de ou fiert tare sau tot carne. recomandliri care sunt preconizate de toate t5rile Emopei Occidentale. R5diicinoasele preferate de nlame ~i specificate in majoritatea tailor de dietetic5 de la noi n u sunt pe placul multor sugari. Rezervele de fier depozitate in timpul sarcinii la copil se epuizeazk iar copilul are nevoie de un aport zilnic de 3-6 mg la sugar si 8 nlglzi de la 6 l i l l ~ la 6 ani. E! trebuie. Dac5 suganll se satur5 c11 mai . utilizarea pernlanentri a tuturor cimturilor sale. PI aude n 1 1 suniinc!. Pncurajarea qi stimularca achizitiilor motor-ii aprrute spontan la sugar. 1.8. sZ ss "converseze'-.i produsele dc cu iiipturi fciiosite si i r ~ luna anterioarti (i'ormule p~c:i!usc iiiptulilr cu aclao-.firbr. care reprctilltri haza de~voltiirii sale psihice si motorii.i. asistenta de ocrotire si manla insist5 mai mult asupra dezvoltiirii fizice (cre~terea greutlitii si a lungimii corpului) si rnai putin asupra dezvolt5rii psihnmotorii (maturatia psihicri si nlotorie). De aceea crwbiipcirinyi. s5-1 "curioasc5" ~i prin gust. alimentati nunlai la siin p2ni I . trecute sunt aparent f5r5 importantii.\. Multiplele contacrc corporale directe cu obiectele din jur.2 lingurite mici). nlai t2rziu. De 1-egill. predispune la carii delltare. i-econ-iand5 Rrtr c.Sugarul (de la 1 lunii la 1 2 luni) 3. cle co~ltil~uli~. Carnea este cel rnai important furnizor de i fier (tabelul 3. Nu se adauga sare sau zahar. "fizic". continutu? urlui borcan se i1lc5lzesteo singurS dat5.digeratr si eficient folosite. Alirricrltnticl cu prodirsr gut~z . La supa ipireul) de zarzavat se adaugri zilnic sau de 4-6 o n pe s5ptrvlm2n5 carnea. . 3.-a (mere J-ase sau banane P roanin2 si n : e ilirnii. Alimentatia A / ~ ~ / ) [ L ILa P L I . 126 xi t i ? 3.borcalle este miti bun5 din 1 nu necesit. Majoritatca nu accepth r5dlici1lile de telin5. s-a constatat cii alimentele s5rate predispun la hipertensiune hrterial5.1:i . s5 cunoascii. P priveqte. pag. n sau Produscle Ecbelac. imbog5titri cu czrrle (g51benus dti ou) si ulei dup3 i~llllica arjtatii anterior.-.~ preg5ti1-i. 149 se observ5 recomandikile Societdtii elvetiene de pediatrie. programul zilnic. sa cunoascli Pnt2i P mod concret. elc imbogiitcsc bagajul de expcriente.8.r). sri Pngrijeascii..sugari. Si P n luna a 6-a pireul se va da sub form5 fin5 (trecut prirl sit&sau mixat). Lu sugurii hrcnifi urti$cial. R. n Sugarul ?I apucii P palms. in n schinlb. Portionarea esrz usoarii. Acesta are un simt a: mirosului fin si selectiv. Q ' pa?.nu nunlai mama.5. s5-1 "plimbe" prin fata ochilor.. Hipp . Pireul se "drege" cu ceva unt ( 5 g) sau si rnai bine cu ulei (112 . Ass curn :IW m:~i sp!~. hlotii ul cste cli in primul an de viatii dezvoltarea psihicg depinde de dezvoltarea fizic5 si de "experientele" pe care le cap5t5 sugarul in raport cu mediul Pnco~~juriitor (dragostea $i calitatea ingrijirii nlamei. Kestul poate fi foiosit de crvltre . P pipsie. sli Enccrce s5-1 recupercze etc. Din fig. p5tn1njel."Jest16 ?unr cele mi~i consacrate si se g5sesc tot timpul.re:~lc ivezi tabcilul 3. La clistant5. va reusi 1 n sli-1 tin5 rnai mult Pntr-o msnti. Piirintii \'or alege un obiect usor. Se col~tin~l. o jucrrie. fructe dc sezoll ?n tinlpul veri~j pciate introduce sup" de zarLavat (treci~tiiprin sit5 sau mixatti). unii autori (ainericani Pndeosebi) la acest pireu adaugii cereale. sii-si foloscascri degetele. majoritatea societriiilor de pediatrie recornand5 pireul de zarzavat din luna a VII-a. in rea!itate. 126). Sugarul va acun~ula serie de expcriente o Pn !egitur5 cu obiectul respectiv. 13 aceast3 v2rst5. Produscir fiinil foarte fin f5rrirnitatc si omugenizrtte sunr usoi. Sugarul nu poate efcctua un proces de gsndire n abstract5.

s i se ajungi in luna a 6-a ca masa de pr2nz s i fie numai din zarzavat cu carne. Este important insi ca foarte cur2nd. predispune la c a i i dentare. carne. tomate. Borcanul desmcut se inchide din nou yi se pistreazi in frigider cel mult doui zile. gulie. din comeq se vor prefera produsele de pireuri de zarzavat imbogifite cu carne. in afar2 de vitamina D care trebuie s i se administreze in tot cursul primului yi celui de a1 doilea an de via@ (inclusiv vara!) sub formi de medicamente. Daci se foloseyte carne de buni calitate (proaspiti sau bine congelati) se poate folosi la prepararea pireului yi zeama (bulionul) de carne. varzi de Bruxelles (verziyoari). Masa se serveyte cu lingurip direct din borcinay c2nd sugarul consumi intreaga cantitate. Mierea de albine. La sugarii care primesc vitamina D sub formi de terapie de yoc (Stoss-Therapie) in luna a 6-a se administreazi sub form5 de injecfie intramusculari (o fioli de vitamina D. Ficatul are un confinut ridicat de fier. Confinutul se trece intr-o criticioari care se pune intr-un vas mai mare ce se incilzeyte la foc moale. Prevenirea cariilor denture. unde sugarii se hrinesc cu lapte de vaci. Se poate da yi peyte "slab". indeosebi. de 200 000 u. Totul se bate cu un tel yi se pune la fiert la un foc moale. Zarzavaturile culese proaspete se pot congela pentru lunile de iarni. fn primul an de viati se d i numai carne de viti sau de giini. ori la focul de microunde economiseyte timp yi cruti vitaminele. Pentru prepararea unui litru de lapte de vaci in concentrafie 213 sunt necesare: 700 ml lapte + circa 300 ml a p i + 50 g zahiir (10 lingurife rase de zahir) + 20-30 g cereale de orez) (4-6 misuri) yi 8. Am vorbit anterior despre nevoile qi prevenirea anemiei feriprive la sugar. borcanul de sticli il puteti inciilzi intr-un fierbitor special. Mulfi sugari preferi laptele fir5 adaosuri (zahiir. d i m urmitorul exemplu (2 p i q i lapte + 1 parte api).10 lingurife de ulei.). fie cu 1-2 misuri din pulberea de lapte din preparatul pe care sugarul il primeyte la mesele de lapte yi cereale instant. ulei.). mere. daci nu s-a realizat in luna a 5-a. Daci yi la aceasd vilrsti lingurifa nu este acceptad se va da sub formi de "supi" cu biberonul. La aceasti vilrsd. alimentele nu se incilzesc in borcan. sau D. fir2 completare cu biberonul cu lapte. fructe yi zarzavaturi). ceapi. intr-o baie de a p i caldi pe un foc moale sau la microunde dar niciodati la flacira aragazului (se sparge!).soarelui. de consistenla ciulamalei. Meniurile cu adaos de carne se folosesc numai in a doua zi. fiola respectivi se poate da pe guri. Unii medici recomandi ca la fiola de vitamina D s i se asocieze yi calciu pe guri (sub forma de calciu gluconic fiole de 5 ml sau tablete de calciu lactic pisate yi dizolvate in ceai). fructe tropicale etc. Etaminele necesare organismului sugarului se asiguri prin alimentafie (lapte. in timp ce se incilzeyte. Fierberea in oala-minune sau in vase tip "Zepter". Se eviti indulcirea excesivi a alimentelor.poqii mai mici. La !ara'. Carnea se fierbe yi cu un cu$t bine ascufit se taie intr-un pireu fin. ci le impwifi in poqii mici. La sugarii cu o funcfie digestivri buni. la pr2nz pireu de zarzavat cu carne yi dupi-amiaza o "gustare" de fructe cu completare de lapte. AtenNe ~ 2 n d folosifi microundele. bineinfeles se i n l i t u r i capacul yi confinutul se amesteci cu o lingurig p h i se ajunge la temperatura corespunzitoare. conopidi. a c k i tetini are orificii liirgite. i. Ulterior. mazire verde fini. anason. in timp ce borcanul r i m h e relativ rece.25 mg pe zi (sub formi de tablete de Zymafluor sau de alt produs comercial). . fn luna a 6-a sugarul poate primi la unul din biberoane un produs industrial de lapte p q i a l adaptat imbogifit cu cereale sau cu fructe ("Brei" cu banane. cereale). Carnea se amesteci cu pireul de zarzavat. Mhcarea se poate pregiti in cantitate mica pentru 1-2 zile sau in cantititi mari care se pun in poQii mici $i se pistreazi in pahare de iaurt sau de material plastic care se tin in congelator pe o d u r a t i de p 2 n i la d o u i luni. pentru c i alimentele fierb repede. Daci medicul a recomandat ~i pikinfii sunt disciplinafi qi hotir2fi se va administra fluor 0. spanac. Prohlema anemiei feriprive. Cu c2t o came este mai inchisi la culoare ("royie") cu at2t con$ne mai mult fier. Cu ribdare incercafi in siptimhile urmitoare s i preparafi un pireu mai "atractiv" fie prin adaos de spumi de banane. La sfilryit se adaugi uleiul de floarea. De la aceasd vilrsd se pot da la masa de pr2nz yi alte zarzavaturi: dovlecei. D a c i sugarul primeyte la pr2nz o poqie mare de pireu s-ar putea s i ajungi s i primeasci numai 4 mese in 24 de ore: dimineata yi seara c2te un biberon cu lapte. La apa rece se adaugi &na de orez sau de porumb "instant" yi se amesteci p2ni se resuspend2 bine yi se toarni peste lapte.

.

dar i ~tine bine capul. intregul corp este in pozitie simetricii (capul pe aceea~i cu restul corpului) (fig. 3. s c h i w d mersul de-a i bu~ilea.13 . apoi. o tine mai mult. il pozitioneazii foarte bine in spatiu. Sugarul va sta bine cdnd mu. &ii nici un sprijin. necesit2nd incii o perioadii variabilii de timp p2nii reuvesc sii stea bine. se sprijinl cu picioarele tndepStrtate. C2nd sugarul invatii sii ~ a d i nu se poate mentine i intr-o pozitie stabilii dec2t c2teva secunde. prinderea devine palmarii. Dacii este "pus sii stea in ~ezut" c) Pozi~ia sprijinit de mamii ~i aceasta i ~retrage m2inile care-1 i sprijinii. sugarul tine m2inile in fa@. Folose~te intreaga m2nii ca un ciiq (fig.chii spatelui sunt suJicient de dezvoltafi fi ~ i . f&ii a obosi.i p o a t controls. + Fig.ezdPld. qezat in acest scaun.Nu este cazul sa'Jie incurajat sa' stea in picioare. acesta se sprijinii nesigur la inceput pe v&l picioarelor. . Apucarea cu d i n i l e devine din ce in ce mai abilii. inainte de a se ridica singur in picioare pe marginea patului. dacii i se pune cubul in m2nii il tine intre palm2 ~i v&l degetelor. Dacii i se dii o jucZirioar5 in mhii. ridicdndu-1 mai des sau pundndu-1 intrepeme. ridicii sus capul ~ i . tind sii se ridice in picioare ~iaccepti cu greu ca din aceasti pozitie sii fie readu~i decubit dorsal (culcat pe spate). I . i ~ indoaie i spatele. e) Pozifia ridicata' ("in picioare"). il intoarce in i toate pwile. Motricitatea Jim". in Ulterior va mhca. 3. Nu i se poate da drumul pentru cii ar putea ciidea. C2nd cade sau dii semne de obosealii va fi culcat in pozi$ia preferati (pe o parte sau pe spate). in jur de 6 luni se sprijinii ceva mai bine cu picioarele indepktate. pentru a vedea tot ce se i n t h p l i i in jurul siiu. iar cu celelalte patru degete i "asigurf finhdu-le in jurul antebrafului l deasupra pumnului.13). Dacii mama sprijinii pe sugar tin2ndu-1 de axile. chiar dacii este plasat intre perne.poate privi lateral.fiind mai subtire . o scuturii cu energie. Dacii mama introduce un deget in m2na sugarului (dupii experienta noastrii degetul mic pe care . intre 5 ~i 6 luni o mare parte din sugari pot sta in Sezut pentru scurt timp. apucarea unui cub este precarii. La 6 luni el se sprijinii pe oricare din segmentele membrelor superioare. la sfkvitul lunii a VI-a ~i inceputul celei de a VII-a luni. cubul este tinut in palm2 cu degetele inchise pe deasupra.sugarul il cuprinde mai bine). Pus pe un plan orizontal ~i dur (!arc. d) Tracfiunea de pe spate in pozifia pe fezut. dar genunchii sunt incii in flexie ( u ~ o ~i r inegal indoiti). Unii. Pozitia aceasta il bucurii. dar treptat cu o opozitie paqialii a policelui (degetul mare).1 intoarce in toate p q i l e . Cei cu o dezvoltare foarte bun2 pot sta 1-5 minute. indoaie genunchii ~i apoi intinde membrele inferioare ~i se pivoteazii pe "fundulef'. axii Aceasta nu i n s e a m 5 cii va merge in cur2nd. Poate prinde c2te o jucZirioarii sau c2te un cubulet in fiecare mhii. Nu se e vor impune exercifii care-1 obosesc sau irita'! (vezi "Gimnastica sugarului"). La inceputul lunii. inainte de a se incumeta sii se ridice pe picioarele sale "~ubrede". sugarul inalp capul ~iapoi intinde trunchiul ~i se ridicii sprijinindu-se pe Sezut. fncerca'rile unor mame de a-1 face pe sugar sa' stea in Sezut. 3. masii) incearcii sii se deplaseze: indoaie ~ii ~impinge picioarele. iar dacii fac zgomot le poate ciocbi una de alta. deoarece poate sii foloseascii ambele m2ini pentru joc. r2z2nd zgomotos.Susfinut de axile. in&i trebuie sii invete sii stea in Sezut (mult ~i sigur) ~isii se obi~nuiascii sii-~i men$nii trunchiul drept.14) cu intreaga suprafat2 palmarii (tip palmar). Dupii ce a inviipt sii stea in Sezut ~i dacii sugarului ii face pliicere. in timp ce i i ~ indreaptii ~i coboarii capul. Va mai trece incii mult timp p2nii c h d va sta in picioare ~i va merge. nu sunt umuzte de succes. mama il poate aveza zilnic timp de 15-30 minute intr-un scaun pentru sugari'. Apucii bine un inel in mhii. dupii ce au participat la ridicarea in Sezut. prelu2nd destul de s a g a c i greutatea.

la micii distant5 de m2n2. diferentierea anturajului reprezinta o etapii in evolutia sugarului. le unevte in lanturi si le pronunfii ritmic (da-da-da. Dupii succes se agitii. dee. Se bucurii cdnd i$i vede imaginea in oglindii. dacii nu-$ vede bunica timp de trei siiptiimini. moduldnd tonul vocii. sugarul se va lini~ti. sever. . Treptat. bunicii. Prezenfa giiliigioasii a acestuia il deranjeazri ~i incepe sii plingii. cald etc. isi cheamii mama "pe limba lui".i ceea ce nu era el. pe miisurii ce se dezvolt5. inregistreazii expresia fefei malnei ~i reacfioneazii la aceasta. face misciiri de supt ca ~i cind ar gusta-o. de mama sa. incearcii sii se apropie de ea. in aceastli ultimii eventualitate.Sugarul (de la 1 lunii la 1 2 Zuni) Fig. Pufin cite pufin. Unele senzatii mai . intrebati-1 unde sunt fratii. surorile. reuvevte sii apuce obiectul dorit. sugarul capstii coiz. de vocea. la toate stimuliirile pliicute si nepliicute percepute prin pielea sa: i-a fost frig sau prea cald. in curdnd va sti sii deosebeascii persoanele pe care le vede zilnic de alte persoane strliine. tonta'familia il va clzema cu ace1a. la baie. formeazii treptat un limbaj in care vii povestifi amindoi evenimentele fericite. incearcii sii se deplaseze. el invatii sii capete con$iinta corpului s5u de care isi dii seama multumitii ming8ierilor mamei. Contuctul social. vii cnnoaste si recunoavte fafa. Formeazii silabe din ce in ce rnai numeroase: da. cutanate (de pipiiit. ca si cind ar prinde-o de la distanfii. piirintii nu trebuie sii se ingrijoreze. ghe-ghe. la inEsat. miinilor si picioarelor sale.iprenume.Ekolutia Iuncliei de apucare. incepe sii participe cu tot corpul la apucarea unei juckii. olfactive (de miros). Sugarul "poveste~te"si cind este singur.14 . rece. a fost ud sau prea strins infiiqat etc. ceasurilor lungi petrecute la aliiptat. ee. simfind preZenFa familiei. miinile. Atunci incepe sii fipe. apoi i$i reia incerciirile. Dacii este a ~ e z ape burtli si i se pune un t obiect striilucitor in fa@. pentru a-i ariita cucerirea prefioasii. auditive. 3. Cind rivneste la o juciirie o fixeazii mai intii cu privirea. Deosebe~te tonul cald. apoi deschide qi inchide alternativ degetele. incepefi sii-i spunefi propozitii simple cu cuvinte cu 1-2 silabe: "ta-ta vi-ne". Ambii pdrinti sunt datori sii-~igiiseascd timp pentru a "dialoga" cu sugarul. a) La 6 luni suganil folose~teintreaga palm2 ca un c 2 u ~b) la 8-9 luni apucll un cub intre toate degetele cu opozitia degetului mare: c) la un an folosegte pentru apucare degetul arftlltor si degetul mare ("pensa police-index"). el a ciipiitat cuno~tintii cei din jur. ge-ge). oo. bratele si mirosul corpului dumneavoastrii. in acelasi timp a dobindit constiinta gurii. goo. ciici o astfel de reactie este un qemn de dezvoltare absolut normalii. jucgrioara cade. mingiiat. Acest lucru se remarcii dupii faptul cii devine mai linistit si intrerupe jocul cdnd apare un striiin in apropiere. in primele luni sugarul era probabil incapabil de a deosebi ceea ce era el S. dar nu $tie sii-i dea drumul (de abia pe la 10 luni va ajunge la aceastii performantii).asea.tiinfu de sine. Mama sau alt5 persoan5 bine cunoscutii va riimine in apropierea lui. agitii bratele. repetind vocalele si silabele pe care acesta le pronuntii. La inceput stringe bine juciiria. i se vu permite i~nei Nu persoune strGine sZ-1 ia in brufe c&ndcopilul_seteme. driigiistos de cel ferm. scoate tipete triumfale. incepind din luna a S. De refinut cii sugarul uitii repede. Cu fiecare siipt5minii vii dafi seama cii sunetelc emise de sugar sunt tot rnai variate. Totu~i. de ceilalti membri ai familiei. izbeqte cu putere gratiile patului sau ale tarcului.). ea ii va fi striiinii. chiar dacii inainte de aceasta au locuit impreunii. decepfiile. Se intoarce spre sursa de zgomote si reacfioneazii adecvat fat5 de situafii pliicute sau nepliicute. durere. in acela~itimp datoritii perceptiilor sale vizuale. "ma-ma pa-pii". avanseazii putin pe burtii si. Limbajul. il chemati cu prenumele siiu. tresaltii de bucurie. s2nii. "pa-pa7'. dupii mai multe incerc&i. decepfionat. cum strinsoarea se sliibe~te pufin cite putin.

Obiectele din imediata lui apropiere participi la aceasti dobhdire a con~tiiqei de ceea ce este el ~i de ceea ce nu este el. comunicSrile ~ischirnburile se fac prin intermediulunui obiect: juca'ria. s i repetati acelea~i jocuri. ii place ca si-i luati ursuletul (sau juc&ioara) s i i-1 aritati.~foloseasci mu~chii e i dacii-i face plicere. integrfind in fiecare zi rnai bine aceste senza*.. Astfel in jocul cu copilul. Mama ajuti dezvoltarea sugarului in miisura in care este prezenti ~ i -oferi c k rnai mult din timpul siu. in i prezenta mamei. De aceea. s i i-1 dati. prin balansarea ciruciorului.~perfections functia i motorie. echilibrul se perfectioneazi in pozitiile culcat pe spate ~i pe o anumiti parte. Concluzii asupra dezvolta'rii neuromotorii. maturarea simturilor. Aude sunetele proprii ~i le repeti. elemente permanente care-i pennit s i accepte in chip fericit fiecare experienti ~i si-i dea astfel adevkata sa valoare. btr-o familie se ivesc prilejuri deosebite pentru acest deziderat. Plimbirile sunt ficute nu numai in scopul de a "lua aer". rotatia se imbuniti{e~te. putin cfite putin. nu consti in a i n v i p pe sugar lucruri noi. daci-i reped gfinguritul ~ivocalizele. contactul social. Coordonarea mhi-ochi este buni. daci-i vorbe~te. Contactul cu mediul inconjuritor creSte. dar ~i ca un mijloc de distractie ~i de lini~tire. durnneavoastri. iarna. spre prfinz ~i la inceputul dupi-amiezii. ca mami. si-1 "asiste" in timpul cfit se joaci. Auzul. Rezulti c i dezvoltarea psihici. le scapi. Urmire~te orice. vocea mereu auziti. si-1 scoati la aer. se dezvolti rnai greu. Supraveghere qi hgrijiri Organizarea zilei. Controlul capului este bun. s i vorbeasci nimeni cu ei. cu toate c i au o inteligenti normali. de acum inainte se va folosi un obiect care va semi de intermediar. va fi capabil s i faci din aceste senza@i sintezi o ~i s i se cunoasci in ansamblu. ii place s i stea mereu c2te cineva pe lfingi el. U r m k e ~ t e persoane ~i obiecte. le regise~te. Examenul se face in conditiile culcat pe spate ~i ~ e z h d . . ii place s i fie dus cfit rnai mult la plimbare. ajutorul p&intilor. sugarul capiti interes pentru societatea din jur. rnai trece cfiteva i Vor s i p t i m h i (intre 8 ~i 10 luni) pfini cfind p&intii vor r e u ~ i i recunoasci ce jocuri preferi ~i care sunt s juc&iile sau culorile care-i plac rnai mult. 0 etapi n o u i incepe aproape pe nea~teptate. mama va obsema cu surprizi cum sugarul se bucuri rnai mult decfit de orice de "societatea" celorlalti frati. Nu rnai are strabism. mai de dimineat5 ~i spre seari. le pipiie. atunci cfind p r i v e ~ t eobiectele pe care le tine in mfini. Persoanele care vorbesc tare il sperie. in diferite planuri. Scoaterea afari se face dupi anotimp: vara. sunteti figura mereu regisiti. acustice ~i tactile care se edifici pe functiile motorii. La aceasti vhsti. s i i-1 luati din nou. s i . Sugarul rim2ne tot rnai mult treaz.~giseasci timp i pentru a fi in prezenp sugarului. in dezvoltarea $i comportamentul sugarului. Ii place ca mama sau tata s i izbeasci intr-o cutie de tabli. indeosebi a1 mamei. ci in a-i crea cele rnai bune conditii de mediu. In familiile in care rnai sunt copii. Zgomotele stridente ii d e c l a n ~ e a z i nemultumirea ~i chiar plfinsul. mama trebuie s i fie prezenti si si-i dea cfit mai mult din timpul ei. De acum inainte stimulii sociali trebuie lirgiti.tot atfitea experiente de sute de ori reinnoite care contribuie la aceasti lenti cuprindere a lumii. i n aceasti evolutie i n cunoaSterea de sine. echilibratii sunt cei care reuSesc s i depisteze c2t mai de timpuriu ~i in toate aminuntele orice tulburare in starea de sinitate. Sugarii lisati in pat tot timpul. Sugarul se intoarce spre sursa unui zgomot ~i deosebe~te caliti{ile sunetului. Mama trebuie si-i dea prilejul s i se m i ~ t in voie. s i se "intretin5" cu el. Aceasti luni pare s i fie de importan@deosebiti. se mi@ rnai mult. fi place cum de la aceasti v b s t i ~i pentru multi vreme. de program "de via@''. in ~i cu vocatie de p&inti ~icu via@ de familie armonioasi. Prin persoanele din preajma lui. . Pozitia ~ e z h d devine mai stabilii. le vede. afectivitatea sunt dependente de calitatea ~i evolutia sistemului nervos ~i muscular. iar prin ac!asta ~icapacitatea de a . Pirintii cu ini@ere probleme de cre~tere dezvoltare a copilului. Prive~te orice in jur. le apuci. Incepe s i prelucreze percepfiile vizuale. ikf profundel il fac s i perceapi pozitia membrelor sale ~ i . Dimpotriv& asculti atent pe cele agreabile. Schimbarea pozitiei l i r g e ~ t e orizontul copilului. orice schimb devine joc: daci-1 apuci de mGni sau de picioare. Vederea.' Din interiorul corpului. Este obligatoriu ca tatid s i . Trebuie s i aveti h c i gesturi lente ~i calme cici sugarul se sperie de zgomote prea tari sau de m i ~ c i r prea bru~te.

va firn8nggiat si va fi culcat din nou in pat. Ciind st5 bine in Sezut se poate juca cu o riituscii sau cu un vaporav. Unii sugari doresc s5 aib5 "societate". pe un teren usor accidentat (leg5natul vi trepidafiile c5ruciorului au un efect calmant). dar dac5 se repet5 frecvent vi pe perioade lungi se va consulta medicul. Dac5 se trezevte gi plsnge a~teptafi putin s5 vedeti dac5 nu se rgzgiindeste ~i adoarme din nou. s5 se agite. De la sfiirvitul lunii a VI-a sugarul poate fi pus in !arc. in acest caz i se va da s5-vi consume biberonul afarii. Se prelungeste la 5-10 minute ~i sugarul va fi 15sat s5 se bucure. g) Se va evita suprainc5lzirea camerei. Salteaua va fi fixat5 la o in5ltime care sii evite cjderea sugarului din pat. Dacii nu sau pliinge gi nu este nemulfumit va fi 15sat in pace. ci si vorbind pe "limba lui". va f i Ecutii rnai spre searii. acesta va fi asezat totdeauna perpendicular pe latura mare a patului. Tarcul ii oferii posibilitatea s5 priveasc5 in toate p e i l e . prefers r desigur societatea lor. h) Dac5 se trezeste in cursul nopfii va fi mgnggiat.in general . J)imbriiciimintea de noapte va fi comodii si nu prea ciilduroasii. tabloul oferit de gr5din5 si de strad5. televizo~~ deschis etc. eventual i se va da biberonul. Baia devine un prilej de bucurie. ritmul zilnic se desf5soar5 mai regulat. eventual. musafiri in propria familie. Se intiimp15 ca sugarul sii se trezeascii noaptea din somn. Sugarul simte nevoia s5 urm5reasc5 ce se petrece in jurul lui. Aceasta poate fi numai o situatie trecgtoare. in timpul ingrijirii sugarului in pat.). Uime~te toat5 lumea cu pe energia gi bucuria pe care o manifest5 in leg5tur5 cu cea mai mic5 activitate. Nu v5 sesizati dac5 sugarul se trezeqte in timpul noptii. isi manifest5 bucuria nu numai prin mimicii.sunt Ecute cu un anumit scop. ggngure~te se mai mivc5 prin pat. Cel mai important progres este sii-gi capete control asupra propriilor tnivciirtri. 3. bunicii sau frafii mai mari. Plimbarea de dup5amiaz5 va fi rnai lung5. pentru a o putea prinde ciind se trezesc noaptea. e ) Baia general5 se va face zilnic. dar nu se va angaja vreo "convorbire" si nici nu va fi luat in brate. pentru a nu-1 zg%a pe sugar. S-a obisnuit sii miingnce bine. Gratiile care s-au deplasat din dispozitivul unde sunt fixate se vor repara de urgenf5. Este sensibil la mgnggierile si laudele celor din jur. cgnd este mai r5coare. in cazul in care nu inceteaz5 s5 pliing5 va fi schimbat ~i i se va da. s5 se m i ~ t in voie. Nu se va 15sa niciodatii marginea patului coborhti. Patzil. bineinteles nu pentru a merge. S-ar putea ca sugarul s5 se multumeasc5 s5 stea si singur. Dac5 timpul este favorabil. Ciind sugarul incepe s5 se ridice in qezut cosul devine periculos. Se joac5 cu poft5 ~i se sup5r5 dac5 este deranjat. . dar . 6 ) Se va evita excesul de impresii seara (jocuri prelungite cu tat51. sugarul va fi tinut ciit mai mult in parc. strigiind si chiuind de bucurie. pentru a se evita accidentele (fractuii. Mulfi sugari se mulfumesc cu o suzet5. Li se va pune de cu seara o juciirie in pat. Somnul. Se interzice f i i a r e a sugarului cu hamuri in timpul noptii! Tarcul.Sugarul (de la 1 lunii la 1 2 luni) 1i 8 1 i 1 i i I migcarea frunzelor din copaci. sii bea putin ceai. St5 singur in Sezut ~i mi~c5 miinutele in toate piioile. Siirmele de la plasele marginilor patului vor fi controlate vi reparate. c) Masa de sear5 va fi mai consistent5 ~i cu o cantitate mai mare de lichide. in apropierea lor. Multe din miqciiri sunt incii neindemiinatice. 4Se va respecta acelaqi program in fiecare sears. vizite in alte familii. se verific5 dacii nu-1 jeneazii imbriiciimintea. Ca m5suri preventive sau de corectare a t u l b u r ~ l o r banale de somn vii indic5m urmgtoarele: a) Sugarul v a j scos zilnic afara'. De la 6 la 7 luni Sugarul aratii mult mai matur. e "Modulul" (premergiitorul) se reconland5 numai dup5 ce sugarul se ridic5 singur pe marginea patului. dar vtiind c5-vi poate trezi u ~ opikinfii.6. ca sii nu cad5 din pat ciind se r5suceqte. strangulare).

fierte impreun5. obiectele din jur. fap. Milumil2. fn luna a VII-a este important ca sugarul s2 primeasc2 ficat. cu gust plgcut. zarzavaturile se toac6 &nt.. La inceput iqi va murdiki p miiinile. Se poate continua cu preparate de lapte "de duraW' dup6 nomenclatura german6. 3.formule"). Se poate introduce o mas2 de lapte cu cereale (vezi tabelul 3. deqi ar putea s6 le mestece.8. . se va folosi lapte de vac5 213 sau chiar 314 1 3 p w i lapte + 1 parte ap5. Este rnai bine s6 se inceap6 cu porpi mici. pentru a le suge qi a le morfoli. dar ca urmare a alimentafiei unilaterale pot apiirea semne de carenp. La pr&la nevoie. La sfiiqitul lunii a 7-a. p h l . Incepdnd de la aceasti4 v&st6. se vor da 2-3 supturi (dirnineap. seara qi la inc6 una sau chiar dou2 mese in cursul zilei). &6 sau cu adaosuri (glucozii. g2lbenuq de ou. dextrin-malted. Nativa 2 etc. prin came qi giilbenuq de ou. "de continuare" dup6 nomenclatura francez6 sau cu "formule" dup6 nomenclatura american6: Humana 2. sub controlul medicului qi a1 asistentei de familie.dimineafa: un biberon de lapte "de durati". apoi vor creqte la 200-220 g. m h z a t ) se fierb qi se toac6 foarte m6runt sau se mixeaz6. s6 fie s e n i t i dintr-o ceaqc6 totdeauna aceeaqi. Nu se d6 sugarului came mai g a s 6 (porc. sau alt preparat comercial de lapte pulbere cu 3. La nevoie se recurge la un medicament care contine fier sau cereale "fortificate" cu fier. C pag. pentru a recomanda tehnica adecvati pentru a "p6c6li" pe sugar ca s6 primeasc2 aceste alimente foarte pretioase pentru combatefea anemiei. La pireul de zarzavat. scaunele devin de culoare alb-fumurie ("chitoase"). Unii incep s6 apuce singuri alimentele cu degetele. cu miros urdtl. Carnea de vitk de pasiire sau ficatul (gfin6. dac6 sugarul creqte bine. Dup6 piirerea noastr6. 6) Cantitatea de lapte in 24 de ore este de 400-600 ml. . Apa in care s-au fiert carnea qi zarzavatul se d6 la aceast6 v2rsti. La sugarii hrkiti numai cu lapte de vac6. la care se rnai pot ad6uga de 4 ori pe s2pt6mdn2 carnea (mdnzat. s u g m l are la naqtere depozite de fier suficiente pentru 3-5 luni. La sugarii sk6toqi se recomandi lapte de vac2 nedegresat (integral). pasiire. dar se qtie c6 orice inceput este greu. in general. deoarece cei care continu6 s6 fie hriiniti cu alimente pasate. gdsc6. Sugarul care bea mult lapte creqte in general bine in greutate. sugarii savureaz6 masa qi cu ochii. carne. C h d coaja de piiine se inmoaie sau fi cade jos se inlocuieqte cu alta. Mama va avea grij6 ca mdncarea s6 fie frumos prezentati4. Nutrilon plus. pe care sugarul le primeqte cu pl6cere. Acum rezervele sunt ins2 epuizate qi este necesar aportul de fier. Dac6 sugarul nu vrea s6 primeasc6 came se renung timp de cdteva zile qi se reia cu alt sortiment de came sau cu ficat. Este foarte important s6 se adauge alimente consistente de indat6 ce sugarul este dispus s6 le prirneasc6. un sugar refuz6 cu inc2p6mare s6 primeasc2 pireul. I se poate da din c h d in c h d un biscuit sau o coaj6 de pdine. rag. C h d sugarii incep s6 aib6 miqcki de masticafie se va incerca s2 li se ofere qi alimente de consisten@ rnai crescuti. Dac2 ' h mediul urban se vor folosi produse adaptate (. urm6torul meniu: . &6 ca acestea s6 inlocuiasc6 o mas& Scopul este s5 aib6 ceva de ronwt. deoarece aceasta se diger6 rnai greu. Cu timpul. ficat) fin tocat6 qi de 2-3 ori pe s6ptimdn2 un g2lbenuq intreg de ou. creschdu-se apoi p h 6 la 6 qi apoi la 6-8 lingurite. 150). b) Mi~ca'rik rnasticajie apar la cei rnai mu16 sugari de intre 6 qi 10 luni. =nuri de cereale. Tot la aceasti v k s t i se permite autoalimentarea. aceqti sugari devin anemici qi receptivi la infecfii. atunci c h d ii ies dintii. Mai W u . Alimente consisteate.2.Alimentatia Alimenta@anaturals' se mentine pe cdt posibil. fn conditii normale. a) Poqtiile de miincare consistenta' vor fi de 150175 g la inceput. Se adaug6 cdte 3-5 lingurip la pireul de zarzavat. Zarzavaturile nu se rnai trec prin siti. gr6simea de la qunc6). Din c h d in c h d i se poate oferi pupn6 p h e cu unt. Un copil c h i a nu i se permite s6 m2ndnce cu degetele nu va avea niciodati d o ~ de a le folosi. in acest fel se uqureaz2 trecerea spre o alimentafie normals. 126 ~i fig. Dup6 aceea primeqte putin fier din fructe ~i zarzavaturi. pag. vitamine). a ) Laptele degresat sau diluat se mentine numai la sugarii problem6.4-4% e s i m i . la far6 lapte de vac6 diluat (314 lapte + 114 ap2) qi la cei care tolereaz6 sau progreseaz2 in greutate lapte integral. Este un exercifiu excelent in vederea folosirii ulterioare a linguripi. Pentru sugar este o nou2 etap6 in cucerirea mediului inconjur6tor qi a independentei. vor ajunge sii refuze vreme indelungat6 tot ce nu este mixt sau trecut prin siti. pentru aportul de fier care-1 fereqte de anemie. camea qi g2lbenuqul de ou se va consulta medicul. sugarid va avea. ci se incearc6 s5 fie date zdrobite bine cu furculip.

.

Emite sunete nuanfate. este foarte pufin probabil ca sugarul sii devinii rnai tfirziu un anxios. "mersul"de-a buqilea. Ei incearcii sii se deplaseze prin rotafie. pe c h d la al* ea este izbitoare. adicii prin bucurie sau disconfort. Privirea incepe sii fie "griiitoare". dar predominii incii apucarea de tip palmar. repeti vi modificii sunete. sugarul se intinde cu fiecare segment a1 corpului pentru a se deplasa inainte sau inapoi. M W l e sunt deschise vi degetele pregiitite pentru activitatea finii. Ochii par sii doreascii mai mult declt poate realiza din punct de vedere motor. Motricitatea find. glezne). reprezentlnd ceea ce s-ar putea numi "sociabilitate selectivii". Dupii ce le apucii. Sugarii sunt "fericifi" de aceasti achizifie vi o repeti phii la exasperarea vi ingrijorarea intregii familii. Nu insneapiirat cii le este team& Aceasta constituie un semn cii sugarul incepe sii sesizeze deosebirea dintre persoanele apropiate vi cele strike. Copilul nu va fi obligat sii se lase luat in brap de striiini. Dacii este respectat3 vi nu i se dii proporpi neobi~nuite. Unii sugari par sii nu treacii printr-o astfel de perioadii de timiditate. fie pe bu&i (mai ales). htinde i mlna pentru apucare vi in afara razei lui de acfiune. La dezvoltarea generalii trebuie urmkite qi alte achizitii motorii: "rotafia" sau 'Tntoarcerea" (pe una din pwile laterale. sugarul incearcii sii se mivte vi s&vi echilibreze trunchiul vi membrele (=ii sii reuveascii declt rareori) pentru a apuca obiecte care sunt avezate in apropierea vi la indemlna sa. "povestevte pe limba lui" multe vi cu pliicere. se insotesc de bucurie. Aude vi repetii sunetele proprii. dacii va veni in contact rnai des cu persoane strike. pe care o face insii cu m i ~ c k din ce in ce rnai coordonate. plhge cu disperare.Am vrea sii preciziim cii in dezvoltarea motorie a sugarului trebuie diferentiate patru stadii: "tlrlrea". de pe burti pe spate. pe ambele. Imitii zgomote din afarii. Limbajul. La aceasti vfirsti. e) Ridicarea in picioare susfinut de axile. h tenteazii mai ales obiectele viu colorate. Fie cii este avezat pe spate. Se bucurii clnd recunoavte persoane. dacii el aratii cii nu B face pliicere. Contactul social. Reacfiile sunt de pliicere. acesta se sprijinii pe vWul sau (mai rar) pe tiilpile ambelor picioare. Mulfi p&infi se sperie de aceasti deplasare inapoi (dea-ndkatelea. Cea rnai mare parte a sugarilor nu sunt capabili de a adopta pozifia in "patru labe" nici in luna a VII-a. Asculti cu atenfie vi reacfioneaziiadecvat la tonul unei voci (prietenoasii sau seveCi). Se intoarce spre sursa zgomotului. Pipiiie obiectele vi invafiisii deosebeascii materiale ori suprafete pliicute de cele dezagreabile. Sugarul nu va fi pus d se spnjine singur d d t dup4 ce hcearci qi re-te singur s4 se apuce de plasa patului qi s4 n se ridice i picioare. Sugarul reuvevte sii preia numai pentru scurt timp greutatea corpului. uneori de chiote. Se va constata cii va trece uvor peste aceasti timiditate. Apucarea. pa-pa. Sugarul pronunfii primele silabe izolate ca: da-da. Se observii o bung capacitate de extensie. . ta-ta. unii sugari devin timizi vi rnai p u p prietenovi. in "patru labe" qi "Tn picioare". Fa@ de strGni este rezervat. care i-a %cut recent o injecfie. Din orice pozifie. prin &fire sau de-a buvilea (de exemplu pentru a ajunge sii apuce un obiect). "de-a buvilea". C$nd este vorba de medicul sau de asistenta de ocrotire. care este o rotafie in jurul unui ax. Alfi sugari nu reuvesc declt sii se 'Tnv2rteasc3" in jurul lor. "ca racul"). Mlinile se unesc pe linia medianii. de pe spate pe burtii) vi 'Tnvlrtirea". dar efectul este de cele rnai multe ori de deplasare inapoi. ma-ma. Aceasta are semnificafiastabilirii de contacte cu lumea din jur prin intermediul privirii. Prinderea obiectelor este incii de tip clevte-patent. Imitii. incearcii sii preia eficient greutatea corporalii ~ idin aceasti pozifie. se bucurii de imaginea lui din oglindii. Timiditatea constituie o etapii in dezvoltarea copilului. Adesea. de preferat cu un cerc restrhs vi la intervale scurte. unii sugari reuvesc sii se sprijine pe m%ni (cu braple intinse) qi sii aducii membrele inferioare sub abdomen. sugarul le privevte ("le cucerevte cu ochii"). Dacii mama apucii pe sugar de subsuoarii vi-1 ridicii in picioare. volduri. Apucii obiecte rnai mari vi rnai mici. ambevte prietenos persoanelor pe care le cunoavte bine.Mama # copilul d) Rota*. este o tentativii de deplasare de la stadiul "de-a buvilea" la cel in "patru labe". sugarul pivotlndu-se pentru aceastii mivcare pe unul sau pe ambele membre superioare. intinde succesiv articulafiile membrelor inferioare (genunchi. Atragem atentia p4rinPor de a nu l b a f4r4 sprijin pe sugar qi nici de a face exercitii pentru a forpa perfecfionarea acestei capacit5fi neuromotorii. tdrdrea. reacfionhd corespunziitor. Este bine sii se respecte aceste sentimente. indoaie vi . Auzul. in cadrul tentativelor de deplasare. Se joacii cu mginile qi picioarele.

biiuturi alcoolice. fierul de c5lcat incins. se va folosi sacul de dormit. De la 7 la 8 luni Din aceastii lunii. N u m h l ~i durata perioadelor de somn din timpul zilei depind de structura sugarului. nasturi) sau substanfele otriivitoare (detergenfi. zilnic. cu apii la temperatura cu care este obiqnuit sugarul(36-37°C). de programul general al familiei sau colectivitifii in care este ingrijit. este 12 lung bine s nu-1 acoperifi de la inceput cu piitura mai H ciilduroasii. intr-o camerii inciilziti la circa 22°C ~ifiirii curenfi de aer. in apii cu temperatura d e 36-37°C (temperamra corpului). Poate fi plasat pe qezut pe un fotoliu.fntre coapse se pun scutece absorbante ("Pampers"). Sugarul prive~teindelung un obiect ~i urmiire~te persoane. fiind incii nevoie de sprijin. baia este o pliicere pentru sugari. Pentru a nu-i fi prea cald. Dacii se face cu indembare.mulfi sugari i ~ schimbii pozifia ~i se dezvelesc in cursul nopfii. bile. Apa prea caldii sau prea rece sperie pe sugar ~inu este lipsiti de pericole: arsuri. Sugarul va fi liisat. sau Baia nu trebuie sii se prelungeascii peste 10-15 minute. dar adorm singuri dacii sunt liisafi in pace cu juc&ia lor. Dacii unii p&in@ fin la aceste d u ~ u r ise recomandii sii fie fiicute cu ajutorul unei stropitoare. dacii stii nesprijinit pe Sezut. griiunfe. de starea de spirit ~ide agita@a celor ce-1 supravegheazii. Supraveghere qi ingrijiri Somnul. Sugarul ~icopilul mic nu pot fi inviipfi sii nu puns maria pe tot ce se aflii in apropierea lor. cand prive~te lateral. Cei mai mulfi sugari dorm acum noaptea fit1-2 intrerupere. pentru copiii care se mi@ mult ~i se dezvelesc sunt mai bune pijarnalele cu boto~ei. 0 mare parte din sugari stau bine pe ~ e z u tdar rnai sunt unii care "se clatinii" sau . se intoarce din ce in ce mai bine. odatii cu inmulfirea posibilitiifilor i de mi~care. in continuare. Chilofii din plastic favorizeazii opiireala. cu calm. Din luna a VII-a. h locuinfele care se riicesc mult in cursul nop@i (sub 17°C) este bine ca sugarul sii fie imbriicat rnai gros. un sugar mai d o m e de 2-3 ori in cursul zilei. "cad" dupii 1-2 minute. cateodati ii mai "riimane un ochi in urma celuilalt". Este mai simplu sii se fins obiectele periculoase (ace. Controlul mi~ciirilor~i pozifiei capului este bun. care sperie pe unii sugari. Sunt prea mici pentru a infelege interdicfiile. in timpul noptii. cosmetice. cu minufiozitate peste tot ~i indeosebi la cutele pielii. tactile (pipiiit) ~i auditive este integralii. riiceli. sii se joace in apii cu o riifu~cii cu o biircup de plastic. unii incep sii se deplaseze de-a bu~ilea.7. Baia (general2 sau la nevoie paqialii) se face. Coordonarea mu~chilsr globilor oculari ~icoordonarea mans-ochi sunt bune. fn concluzie. insecticide.Calitatea recepfiilor vizuale. medicamente) . La aceastii varstii. Se va menfine o temperaturii cat rnai constant2 in camerii. Prin progresele motorii. Nu suntem de acord sii se facii d u ~ u r cu jet de apii i puternic. Rar se uitii cruci~. Pentru 1-2 ore poate fi aSezat intr-un scaun pentru copii. fn locuinfele friguroase sau cu variafii mari de temperaturii. 3. de pe o parte pe alta. s% de hipotermie (devin palizi sau vine@. in luna a VJI-a continuii procesul de stabilizare ~isocializare. pantalona~i boto~ei) in cu ~i camerii este cald (peste 22°C) nu sunt motive de ingrijorare dacii sugarul se dezvele~te. Siipunirea ~i curiifirea cu apii se fac in cadii. Dupii piirerea noastrii. in aSa fel ca spatele sii formeze cu membrele inferioare un unghi obtuz sau drept (vezi ~i"Gimnastica sugarului").i ~ i pierd echilibrul sau chiar con~tienfa). Al@ise trezesc. Mai intai trebuie sii vii convinge@dacii sugarul nu este imbriicat prea c5lduros sau invelit prea gros. Gura a devenit un organ de cunoa~tere tot ce-i cade la indemanii este dus la gurii. Fiecare familie este datoare sii ia de acum inainte toate miisurile de prevedere pentru a feri sugarul de primejdii.S u g m l (del 1 Zwrii a Vederea ~imisca'rile globilor oculari. sugarul capiitii noi capacitiifi pentru cercetarea mediului inconjuriitor. La imbriiciimintea obi~nuitii poate adiiuga un tricou se sub c i i m a ~ a noapte sau o jacheficii subfire pe de deasupra. datoritii nevoii de mi~care de ~i cunoaStere. Dacii imbriiciimintea d e noapte ii acoperii ~i picioarele (sac de dormit. sugarul este expus la tot felul de accidente ~i ~iintoxicafii.

familiile instikite. D a d sugarul este avezat pe podea. d a d prefer%. La prizele electrice se vor pune dispozitive de sigurang. Nan. Seara. mama va sta 1 h g 5el. a l b u ~ u l o l o s e ~ t ela f prepararea unor creme.Milchbrei). procurarea unui scaun in inalt prevkut pentru alimenta@asugarului ~icopilului este de mare folos. a v h d culoarea ~i aspectul modificate f a g de scaunele de lapte. se pot da fructe proaspete fierte. scaunele con@nceluloz5 nedigerad. p a t e opi2-i. Dac5 sugarul vrea s5 tin5 sau s5 ating5 biberonul in timp ce bea. Dimineata sugarul va primi un biberon. La prdnz va primi pireu de zarzavat (in general de cartofi ~i morcovi cu unt sau ulei) ~i cu came sau g5lbenu~ ou.budinci. scaune moi ~i urlt rnirositoare. periqoare. la masa de dup5-amiaz5 se va da iaurt cu sau Er5 cereale (sau biscuiti "miiruntiti"). Va primi tot produsul de lapte pe care 1-a primit in luna antenoar5 cum sunt Milupa 2. Fructe conservate.facultativ. Beba 2 sau "fomule" ca Similac etc. stiind culcat sau ~ e z h dAtunci c h d sugarul incearc5 s5 bea . pasd de mere. vitamine. agitajie etc. RaJiade lupte este in jur de 400-600 ml in 24 de ore. La s f k ~ i t umesei se va incerca d a d sugarul nu dore~te l ~i putin suc de fructe sau ap5 simpl5. La sugarii care nu au prezentat nici un episod de eruptii ale pielii in trecut se va introduce albu~ul inglobat in "zdrenje de o u F in sup%. pasd de mgceve. el va fi tentat s5 se ridice in picioare. Poate fi luat in brate sau. rnai mare parte a sugarilor nu "~tiu"s5 mestece cea ~i primesc numai zarzavatul mixat sau trecut prin sit5. cereale. La ora 10 se dau fructe strivite sau nu se d5 nimic. Brlnza de vaci intrad in tradi$a culinat-5a sugarului la noi in p r 5 nu este absolut necesar5. Gustarea de dup2-amiaz2. compot de mere. fiind nedigerabile. proteine ~i gr5simi cu valoare biologic5 mare. Pe llng5 cartofi qi morcovi se pot ad5uga: dovlecei. conopid2.) la sugarii care au aceasd tending. gem de caise) se pot da strivite ~i omogenizate cu o lingur5 de lemn. poate fi l5sat s5 bea singur. c o m p t de gutui. shivite ~ i la nevoie. in principiu. singur din biberon. Eventual se amestec5 cu pesmet de piline. mobilierul se va reduce la minimum. De asemenea. C h d apuc5 de fusta mamei este rnai pu@n r h . fructe tropicale etc. cu adaosuri (f5in5 de cereale sau cereale cu fructe .) de la f m e ca Hipp. fasole verde. dar d a d se agag de colful fetei de mas5 pe care se g5sesc vase cu m h c h r i fierbin~. iar d a d se dau fructe. ar trebui s5 fie constituit5 dintr-un amestec de fructe strivite (sau la nevoie pasate fin) cu cereale-instant. fn lunile urmgtoare. Mu16 sugari accept3 de la aceast3 vkst5 s5 bea din cea~c5. in multe ck$ se recornand5 ca pireul s5 fie dat in fragrnente rnai mari ( s E r h a t cu furculip). Trebuie s5 se $tie c5 organismul reline ~i utilizeaz5 toate substantele cu Alimentafia Nici in luna a 8-a nu sunt necesare modificgri importante in alimentatie. In functie de anotimp ~i de modul cum prime~tesugarul pireul poate fi rnai variat. la marginile ascutite de la elementii caloriferului se vor pune placaje de azbest. bhuind c5 sugarul nu p a t e mistui unele alimente sau c5 fructele sau zarzavaturile respective ar fi %5 valoare. Multe mame se nelini~tesc. . ins%. . dac5 nu este culcat perpendicular pe latura lung5 a patului. banane.gSlu~ti. de preferat cu lapte simplu sau. Nestle. U ~ i l e fier de la sobele de de teracot5 ~i sobele de fond se vor "apka" cu pl5ci de azbest. Se prinde de orice obiect intiilnit in apropiere. La aceasd v k s d numai giilbenu~ul un element este nutritiv esen@alpentru conpnutul s5u in fier. gulii etc.h a t i sau cu cereale instant. indulcite cu sirop de zahk. cu biscuiti opi2-iti ~i bine s f & . va sprijini ~i va inclina biberonul pentru ca sugarul s5 nu inghid aer. biberonul de lapte poate fi imbog5tit cu fiGn5 de cereale ~ilsau fructe ("Brei") sau se alege un produs din comeq de lapte cu adaosuri (mere. la acestea se poate ad5uga b r h z 5 de vaci preparad in cas5 ~ibiscuiti. va fi ajutat s-o f a d . se Pe masa de i n E ~ asau pe patul adultilor sugarul se t rostogole~te~i poate s5 cad%. Atbu~ul ou p a t e pricinui o "alergie" (erup@i de ale pielii. papana~i. La sugarii care primesc ins5 la ora 10fructe. Reamintim c5 in cazul alimentatiei cu fructe sau zarzavaturi. Milupa etc. ajutiindu-1s5 aib5 o pozitie clt mai stabil5 (cea rnai pl5cud ~i rnai comod5 pozifie clnd este @nutin brate).Mama gi q i f u l la distant5 de ei. Dac5 familia are fructe congelate sau conservate in cas5 (fructe "proaspete". adgughdu-se ~i brlnz5 de vaci preparad in cas5. Humana 2. la cei cu greutate rnai m i d sau la "mofturo~i". Nuhilon plus. mazke verde. Scaulaele defructe ySi zarzavatslri. h practic5. Dac5 nu avep siguranp prospetimii de oului dafi came in fiecare zi.

cu sau mii adaosuri). Numai la recomandarea medicului se poate renunfa la mesele de lapte. ci se intoarce pe ambele p Q i ~i se poate rostogoli. Celuloza este importanti pentru sinitatea copiilor.La 8 Iuni unii sugari incep sri meargri in patru labe. care trebuie s i rimdni permanent ~i predo- E patru labe" (fig. Sugarul se fine bine pe ~ e z u tfii1-5 . i ~ i i intinde bine braiele. Celuloza indeplineqte $i alte funcfii in digestie. Nu este un motiv de alarms. devin anemici. glucide. proteine). lichide) prezentau deficienfe mari in cre~tere. Sugarul crevte cu 400-500 g. 3. Greutatea medie este la biiefi de 8 000-8 500 g. Experimental s-a dovedit c i p5s5rile sau animalele care primeau o hrani confindnd toate principiile alimentare de baz5 (proteine. care contribuie la formarea globulelor roqii.17). 3. i ~ controleaz5 bine capul. alimentul care corespunde nevoilor biologice (digestie. iar la fete 7 8008 000 g. Dezvoltarea fizicg ~i psihomotorie Greutatea. care nu le primesc din diferite motive. minant in meniul zilnic a1 sugarului. aSa c5 sugarii. Perimetrul cranian = 43-44 cm. la inceput i n c i nesigur n fnainthd numai "de-a buqilea". numirul de scaune poate s5 creasc5 ~i s i apari un eritem fesier. Cel pufin doui mese (dimineafa ~i seara) trebuie s5 fie de lapte (complet. daci scaunele sunt consistente ~i nu sunt in num& mai mare de 3 in 24 de ore. Fructele. sugarul trece in pozifia de "mers Fig. cre~tere) este laptele. constituind o component5 obligatorie intr-o alimentafie corecti. Dup5 ce se introduc mai multe fructe ~izarzavaturi. Din pozifia "pe bud?'. Motricitatea generala'. Lungimea medie: biiefi = 69 cm. excrefie. b) Aqezat pe burta'. grisimi) ~i accesoriile necesare (siruri minerale. iar altii se deplaseaz5 de-an ndiiratelea. trunchiul ~i membrele inferioare. Revenim cu recomandarea de a nu se uita c i in primul an de viaf5. dar nu poate inci s i treac5 din pozifia culcat in aceea d e a ~ e z a t . De subliniat cdi unii sugari sar peste etapeIe mersului "de-a b-ilea" si in "patru tube". glucide. zarzavaturile ~i cerealele confin fier in cantitate mici. vitamine. Celuloza ~i alte materii similare poarti numele de "substanfe de lest" sau mai recent de "fibre vegetale".17 . Unii se inviirtesc incii P jurul propriului ax. Simplul adaos de celuloz5 fin divizati determini restabilirea curbei ponderale ~i revenirea la un aspect normal a1 pis5rilor sau animalelor de experienfg. tnvitthnd st5 s e ridice direct in picioare i jurul viirstei de n 1 an! c) Pozitia ~ezcind. metabolism. siruri minerale. nici un sprijin. fete = 67 cm. Printre altele constituie un mijloc eficient impotriva constipafiei. va r e u ~ i nu aceastii performan@ intre 8 ~i 10 luni. sugarul nu mai riimdne in aceast5 pozifie. .Sugarul (de la 1 lunti la 1 2 lunil valoare biologici (vitamine. In ultimul trimestru a1 primului an de vial$ oul ~i carnea sunt principalii furnizori de fier. a) Culcatpe spate.

18 . pe care il fixali mama renun@ la joc. "papa". Reflexul de joac5 de-a "cucu-bau". il tine in a$a fel incdt rnai poate apuca unul provoace situaw pe care le doreqte. "Poveste$te" mult $i cu apuce cearceaful. Se intinde s5 apuce abile. Sugarul i$i alege $i degetul mare (mai rar cel mic).3rinfilor. Incearc5 s5 ajung5 la obiecte in afara sfer~i asiste la activiti4file familiei. Primul cuyht sugarul pkjevte. Pipiiie $i atinge obiecte. mama il apuc5 de axile $i atunci triumf. Se ofer5 o m h 5 de ajutor h realizarea dorinfelor. mult5 u$urin@:"se n5puste$te" cu m h a cu rnai mult5 zhbetului. 3.3rilesunt bine coordonate. Se amplific5 contactul cu mediul inconjur5tor prin intermediul: privirii. emiterii de sunete cu coloratur5 afectiv5. el va fi incdntat de aceasti4 favoare $i va putea s5 obiectelor. Nu este le arunc5. MBinile sunt "deschise" $i degetele preg5tite pentru activitatea motorie rnai fin% M%nile de i&i$at. La aceste silabisiri se amestec5 accente de un echilibru stabil. cu un prosop trecut ca o ching5 in jurul corpului pentru Din orice pozifie stabil5 (culcat pe spate sau pe a-1 susfine. Bate din palme $i/sau se uneori deplasdnd hainte acelqi picior. de asemenea. Instalafi-1. hva@ s5 cunoasca axului propriu. Mama nu rnai este important: apucl obiectul cu degetele. $ez?nd) intinde mdna pentru aruncarea mare. ca: "tata". b . repet5 operatiunea de atiitea ori p h 5 c h d Putefi s5-i procurafi un scaun inalt. Reacfioneaz5 la m h 5 h alta $i-1 "cuprinde" cu privirea! Cdnd apuc5 interdicfii sau la aprecieri afirmative.Mama copilul Fig. apucare al mpilor se menfine. podea. apoi st5 in aceasti4 pozifie. fncearc5 s5 un cub. diferite materiale.a. Pronun@ primele bisilabe. D5 drumul intenfionat la obiecte. Este curios $i toate juciriile din jurul lui. el fine spatele drept $i are un se intiilnesc pe Linia median5. joac5 la mas5 cu obiecte de diferite dimensiuni $i Teama de persoane stra'ine. nerWare sau chiar de m h i e . fn aceast5 lun5 se incearc5 s5 constate ce se intiknpl5 dac5 le mivc5 sau mentin reacliile de negativism fa@ de str5ini. a) Limbajul. s5 deosebeasc5 suprafefe pl5cute $i d) Ridicarea in picioare. cu baz5 mare de susfinere. se joac5 cu mdinile $i control bun al trunchiului $i capului. Le urmiire~tecu privirea ii face pl5cere s5 fac5 descoperiri. Se mivc5 in jurul picioarele. C h d este avezat pe un plan perfect orizontal (mas5 s lui de acliune. cu u$oar5balansare. picioare. precizie asupra unui obiect dorit $iB prinde htre palm5 Comportamentul emofionul. nesigur. Descoper5 sliibiciunile p. Imiti4 propriile sunete emise degetele de la picioare indoite ca $i c h d ar vrea s5 $i pe cele pe care le aude. B trece dintr-o singura persoan5 de referinf5. Deoarece in aceast5 pozifie nu are pl5cere. Un nou progres persoana cu care vrea s5 comunice. la aceasti4 v k s a sugarul normal Limbajul ~i contactul social se prinde de mdinile mamei $i se ridic5 in picioare. fn schimb. "cu adres5" nu este departe. prin manevre tactice (apuc5 dou5 cuburi htr-o mh5!). Dac5 arunc5 un obiect pe duvumea $i mama . Este fericit cdnd i se dac5 au ckut. il ridic5. linhd "dada". Motricitatea fin& Apucarea. Apuc5 cu tot rnai b) Contactul social. intr-un fotoliu burt5. "mama". Mi$c. Numai o mica parte din dezagreabile.Cei rnai mu]$ sugari stau la aceasti4 viirsti4 foarte sigur in vzut $i se intorc in toate p&@le pentru a apuca diferite obiecte. PC). fa@de care reacfioneaza prin pl5cere sau sugari apuc5 de gratiile patului $i se ridic5 singuri in disconfort.

util pentru copilul mic. ii vede faia de aproape yi de departe. copilul va ajunge s i se imprieteneasci rnai uyor cu striiinii. va putea s i le dea un nume. ii aude vocea i n d e p h t i yi apropiatii. prin alternanp zi-noapte. Se pare c i sugarul nu este yocat de persoana striiini in sine. Astfel. mai intiii mama lui. de indati ce a trecut de ~ase-yapte luni. veghe-sornn. P c n f i i observi c i in aceste luni sugarul accepti cu greu feiele severe. care permit s i separe ceea ce este el de ceea ce nu este el. este numai felul siu de a-yi anunia mama c i pentru el s-a produs acest mic eveniment. daci i se permite s i se apropie singur de persoane striiine care-1 atrag (curiozitatea fiind mai tare deciit teama). dorinp de hrani) la orarul siu exterior (venirea mesei) yi c i aceasti coincidenii este fericiti. a plimbirii sau a reintoarcerii tatilui s i u . se "concentreazii". Daci un striin vrea s i se apropie prea mult de copil acesta se sperie. vederea de fete noi poate fi cauzi de neliniyte.in autobuz sau pe stradi. $i la acest punct mama este cea care. Daci este Iisat s i priveasci feie striine . mult mai apropiate de instinct deciit de rafiune. de consistenp (taremode). suspicios. daci il atinge. foame-salietate. el incepe s i devini conytient de momentul in care intestinul s h funciioneazi: inceteazi s i se joace. ii d i copilului nu numai limitele personale. Vederea ~imi~carea globilor oculari. Aceasti reaciie este pe deplin justificatk $i un adult ar fi yocat daci un striin i-ar siri de giit! fnainte de a accepta dovezi de simpatie de ordin fizic.admis de tofi pediatrii yi psihologii daci aceasti reacfie reprezinti o anumiti etapa in procesul de dezvoltare psihici sau daci nu este o particularitate a unora din copii. casele. I-a miingiiiat. intoarce capul. i n timp ce este plimbat cu ciruciorul descoperi animalele. Astfel. ciit yi prin excitaiii exterioare. apoi de culoarea lor yi. va ziimbi yi "vorbi" cu un striin atiita timp ciit acesta pistreazi distanp cuveniti'. scaunele sugarului sunt mai bine formate. Spaiiul copilului se construieyte in raport cu mama pe care o vede yi o aude cum se deplaseazi. Cei din jur cred c i "nu-i place s i fie murdar". se ghemuieyte in brafele mamei sau ale tatilui. Din cauza maturirii sale yi a alimentaiiei mai variate. phupl. yi astfel puiin ciite puiin isi d i seama de contururile. 1-a schimbat. care va deveni increzitor yi va manifesta interes pentru "feie noi". apoi celelalte fiinie apropiate. o pierde yi o regiseyte mereu. timid cu striinii. Asculti zgomote yi se intoarce spre sursa sonor& La zgomote neplicute reaciioneazi cu disconfort. Majoritatea nu se mai uiti "cruciy". Auzul ~i localizarea sunetelor. daci i se d3 prilejul s i se joace "cucu" pe 14ngi fusta mamei. dar este foarte probabil c i o realizeazi prin derularea celor 24 de ore. strizile. dar il invali s i cunoasci yi lumea. apoi se uiti la ai sii ca yi ciind ar vrea s i se asigure c i feiele familiare lui sunt prezente. dorim s i cunoaytem ciit de ciit o persoani. se face royu la fa!& se screme. a lumii insufletite yi neinsufleiite va surveni la copil pentru c i mama 1-a hriinit. i-a vorbit yi s-a jucat cu el. copilul "simte" c i dimineap sau seara este "ora" mesei. Mama nu trebuie s i creadi c i are un rol de "lnviiitoare". se contract5 apoi se uyureazi. de greutatea (greu-uyor).Astfel se exerseazi contactul social. se creeazi modele de ritrnuri percepute atAt prin senzapi interioare. Nu trebuie dus la petreceri cu persoane multe. camera. protesteazi. Cunoayterea de sine. obiecte mici pe care el le apuci. prin prezenia ei. Puneii-i la i n d e m h i juciirii. Cum se construie~te spa@? Pentru copil spaiiul pare s i se elaboreze pornind de la senzaiia yi perceperea corpului. h plus. Voind cu orice pref s i i se . Piriniii observi c i sugarul devine rezervat. automobilele. ci de ceea ce aceasta face. Cum poate percepe timpul? Este dificil s i pricepem cum copilul prinde nofiunea de timp. le regbeyte impreuni cu dvs. dar f2ari grabi. zgomotticere.t-eytein toate r planurile. Va fi schimbat. obiectele. Teama de persoane striine se manifest2 mai zgomotos ciind se combing cu imprejuriri in care mama absenteazi (este Iisat singur intr-o cameri cu o persoani complet striini sau mama dispare intr-un magazin yi un striin se apropie de c h c i o r u l lui yi-i vorbeyte). ' Se accept5 existenfa unui "perimetru tabu" cu raza de aproximativ 80 cm. scoate un chiot c h d a avut un scaun. Supraveghere yi ingrijiri Scaunele. le priveyte fafa.peste umirul mamei . in ciiteva luni. Uneori. in care sunt llsate s l pltrund5 doar persoanele apropiate. activitate-repaus. le pierde. Aceasti cunoaytere trece pe ciii foarte profunde. rnai rare (1-2 pe zi) yi survin la ore aproape regulate. triste yi rnai ales persoanele zgomotoase. Timpul copilului se construieyte cu atiit mai bine cu ciit mama ytie s i se adapteze ritmului siu interior (de exemplu. Coordonarea m i y c ~ l oglobilor oculari este bun& Urm5.

Somnul.2 ore. Daci umbli mereu pe o suprafag plani caldi. Departe de a-i favoriza educatia curi@niei. De exemplu. pag. i se va da impresia c i a avea un scaun este o treabi care o dezgust2 pe mama sa. Jocurile agitate.inliture scutecul sau chilo@i murdari.2. Este una din miqckile ritmice ("miqcikile calmante"). Recunoaqte pregitiri ce se fac pentru plimbare qi se bucuri zgomotos. copilul va fi pregitit de culcare. Reamintim c i laptele de vaci se d5 in mod obiqnuit cu adaosuri.~lovi capul i de perefii patului. Copilul trebuie s i simti zilnic comunitatea mami-copil-tati. care se observ5 la mulfi copii inainte de a adormi. incearcii s5 se agate de marginile patului sau tarcului ji cerceteazi lumea din jur. se vor confectiona pernite de protectie. Toate acestea modifici unele dintre obiceiurile sugarului. inainte de 11. iar seara se vor incerca lipturile cu adaosuri ("Brei") care sunt fie cereale. Daci reuqeqte. se tiiriqte in toate psqile. in ciiteva zile se va liniqti. Pentru inliturarea cauzei. Devine rnai activ. sau in familie existi o stare de anxietate. Revenim cu indica@aca taM s i fie prezent in familie in timpul imbiiierii. nu are nevoie deloc de inciltiminte. S-ar putea s i doreasci s i faci un lucru pentru care nu este inci apt. si-qi foloseasci miiinile intr-un scop anumit sau s i pronunte "cuvinte noi". ficute din sciinduri compacte (careng de spatiu). . Cuviintul romiinesc "dezmierdare" are la origine cuvktul latinesc care insemna qtergerea copilului de materiile fecale ("merda"). in caz c i se introduce de abia acum. Scoaterea copilului ciit mai mult afari. Spre sfiir~itul fierberii se adaugii zahirul (10 lingurife rase la 1 000 ml). daci i s-a satisficut nevoia de "societate". pentru a evita aparitia v2nitiilor qi rinirile. La unii sugari se int2lneqte obiceiul de a se l e g b a sau de a . il liniqteqte qi-1 adoarme printr-un ciintec. Dupi masa de seari. fie zarzavaturi (vezi tabelul 3. la care se adaugi f i i n i de cereale instant qi se amesteci bine aviind griji s i nu se formeze cocoloaqe. Uleiul nu se fierbe. pikinfii vor verifica daci sugarul sau copilul mic are o ocupatie suficient de interesanti in cursul zilei. Daci mama are talent. 3. ciind sunt obosifi sau ciind se plictisesc. ca qi la cei care stau multi vreme in casi (carenti de miqcare). Nu suntem de pirere ca dupi mas5 familia s i inceap5 s i se joace cu copilul mai mic de 3 ani. timp de 1 Y2 . eventual qi in cursul dupi-amiezii. La sugarii la care se folosesc chilofii absorbanti ("Pampers") nu se constat2 astfel de reactii. sugarul se culci in jur de ora 20 qi se scoali dupi 10-12 ore. Alimentatia Laptele rimiine alimentul de bazi in meniul zilnic. Laptele de vaci se d i integral. se adaugi laptele integral (sau diluat cu 114 api) qi se pune totul la fiert la un foc moale. Daci sugarul va continua s5-qi loveasci capul de peretii patului. in paturi cu margini f5ri vizibilitate. Orizontul lui s-a l5rgit mult. In cursul zilei mai d o m e o dati la priinz. supraingrijire a copilului. excesul de impresii duc la tulburiri de somn. o plimbare mai prelungiti inainte de masa qi culcarea de seari. in&-o cratiti se pune o cantitate mici de api rece. incearci s i stea in picioare. mesei de seari qi a1 culc%ii. A Leg6mtul (miqciki de calmare?). care nu este utili nici pentru sprijinul picioarelor qi nici pentru invitarea mersului. Amestecul realizat se portioneazi in biberoane curate qi se pistreazi intr-un frigider. fie fructe.8. imbiiierea zilnici qi o atmosferi de calm in familie sunt unele dintre remediile recomandate. S-au observat aceste manifestki la sugari care au fost tinufi multi vreme in coq.mama nu va face deciit s i i-o i n k i e . La oraqe se folosesc preparate de lapte praf: lipturi paqial-adaptate sau de continuare folosite in luna anterioar5 sau lapte praf "clasic" cu 26% grisimi. fir5 asperititi. 126). Dupi ricire se amesteci uleiul cu un tel sau o linguriti timp de o jumitate de minut pentru c i acizii graqi esenfiali s i fie mai bine folositi. sunt lisafi singuri (careng de "societate" qi de dragoste). Uneori este neliniqtit ~ineribd5tor E r i motiv. la inceput se va da diluat (314 lapte qi 114 api). jn conditiile unui progres normal. Dimineata se va da laptele fk-5 adaosuri. daci este posibil intr-o baie cu cuburi de gheat5. De la 8 la 9 luni $i in aceasti luni se observi o serie de schimb%i la sugar. Invafi s i mestece alimentele.12 luni copilul nu are nevoie de i n c i l w n t e . fnca'lfa'mintea. jocuri liniqtite. de miqcare qi daci este suficient de obosit. La deschiderea uqii face semne c i vrea s i fie dus afari.

La astfel de sugari se vor evita fiinoasele. vifel). Mama nu va pune un copil la "curd" de sliibire din proprie inifiativii. dlnd indicafii amiinunfite de regim. apoi "sliibesc" vi se lungesc c2nd incep sii se rniqte rnai mult.La sugarii constipafi z a h h l se poate inlocui cu lactozii. Nu se poate vorbi despre obezitate dacii un sugar este rotunjor. se culcii singur vi se ridicii f"ariidificultate. Acevtia au inviifat s5 se . un biscuit pe care sii le morfoleascii singur. Cei rnai mulfi aratii ava in primul an de viafii. in aceastii lunii. Curba greutiifii sugarului nu se potriveste totdeauna cu curba din diagramele cu crevtere medie a "sugarului normal". in general de cartofi $i/sau morcovi. dacii-vi dii drumul de m2nufe cade. rnai consistente. Nu credeli cii nu-i place. Pireul va fi imbogiilit cu unt sau ulei de floarea-soarelui. unui aport excesiv de calorii. calitate). culoarea sau consistenfa sa. Cei rnai mulfi oameni (adulfi vi copii) au un plus de greutate pentru cii miin2ncii rnai mult declt necesit2 organismul.~exprima mirarea. Unii copii. in loc de cereale se incearcii griqul. nu. untul. de m 2 . incep s5 pllng5. Fifi foarte atenti pentru cii s-ar putea sii se sufoce cu o bucat5 rnai mare. Uneori reuvevte sii se ridice in picioare dacii se poate apuca de ceva. Griisimea nu confer5 o stare de siiniitate mai b u d . Se poate completa cu fructe proaspete sau chiar din compot (sfiir2mate qi omogenizate). sucuri). Greutatea sugarului este un parametru care trebuie apreciat in contextul altor criterii de apreciere a s&i de siiniitate: lungime. in mod obi~nuit. dimpotrivii. La cei care doresc se vor da alimente mai pulin bogate in calorii (fructe. cu "tonus" muscular bun. La masa deprhnz se d5 pireu de zarzavat. Hrana luatii singur il va face mai "binevoitor" cu alimentele qi ii va permite rnai curiind s5 mestece ~i s5 se hriineascii singur. este numai un mod de a . qi copilul rnai mare. comportament emofional etc. iaurt sau chiar un biberon de lapte. dulciurile. Putefi sii 15safi sii ducii pireul la gur2 cu degetele. sii-i dafi sii bea din ceaqcii. Ca qi adultul. imbolniiviri. Motricitatea generala'. M2surarea lungimii sugarului se va face si cu ajutorul medicului sau asistentei de ocrotire. dar cu lungime rnai mare. sugarul nu trebuie s5 fie prea gras. Cre~terea lungime intre 6 qi 12 luni este de 6in 10 cm. dupii ce stau pufin in picioare. Nu reuvevte ins5 sii stea E picioare n nesprijinit. C2ntarele noastre pentru sugari inregistreazii greutatea p%n% maximum la 9 kg. Va mlnca rnai bine vi va trece rnai repede la alimente noi. au o rezistenlii rnai sciizutii la infecfii vi fac forrne rnai grave de boli. medicul este singurul care decide dacii trebuie sii sliibeascii pufin. inaintea unui aliment nou prin aspectul. Gustiirile vor fi constituite din fructe. Foarte des. Este suficienti o clntkire bilunarii sau chiar lunarii. Se incearcii sii se dea pireu s f i r k a t cu furculip. piistoqi se imbolniivesc rnai uqor. ci vi de tipul constitufional. nu trebuie categorisitd ca "distrofie" sau "malnutrifie". Va fi liisat sii ia micul dejun vi gustarea cu biberonul pe genunchii mamei sau plasat intr-un scaun inalt. trebuie sii se fin5bine cu ambele m2ini pentru a-vi men@neechilibrul. ficatul (pasiire. de fructe sau apii fiartd vi riiciti. Unii sugari au tendinp de a se ingrii~a excesiv. de exemplu de gratiile patului. contact social. la un sugar mare. pe~tele slab. stiiin qezut. i Nu-1 dojenifi vi. aceasta se datorevte de cele rnai multe ori unor obiceiuri culinare greqite. cum sunt: carnea de m2nzat sau vifel (carnea rovie are rnai mult fier). deoarece imobilizarea ~i intinderea sugarului pe o mas2 ca vi utilizarea panglicii metrice implicii de multe ori erori de tehnicii ~i interpretare. sii-i dafi o bucatii rnicii de p2ine. Dac2 tofi membrii unei familii sunt obezi. sugarul p a t e umbla '%I patru labe". dezvoltarea psihomotorie. Dac2 un sugar are un plus de greutate. sugarii gravi. 0 cifrii cu clteva sute de grame rnai putin dec2t "cifra nonnalii". annonic conformat. de oviiz sau de tapioca. cu brlnzii de vaci. nu-1 forpfi! Dezvoltarea fizicii qi psihomotorie Cre~terea greutate este tot rnai inceatii. banane cu sau f21-5biscuifi vi eventual. La gustarea de dupa'-amiaza' se pot da mere rase. intre 8 in qi 12 luni creqterea siiptiim%nalii este de 60-85 g. sarea. La sugarii care refuzii laptele se va incerca o budincd sau papanavi fie$ cu brlnzii de vaci. Striiduifi-vii ca din timp sii-i dafi sii miin2nce la un loc cu ceilalfi frafi. nu". rezult2nd o medie lunar5 de 250-300 g. creierul. Greutatea sugarului nu depinde numai de v2rst5.de lungime vi de alimentafie (cantitate. Seara se dii lapte cu adaos de fiiinii de cereale. giilbenuvul de ou. fulgi de porumb. cu mult peste "media" scris2 in diferite ciirfi. Este absolut necesar ca la aceasti mas5 sii se dea proteine de origine animal5 (altele dec2t laptele). de fructe sau de legume. La sfsvit se va da zeamii de compot. Masa de la ora 10 nu mai este necesarii la majoritatea sugarilor dupii v&-stade 8-9 luni. sugarul mare intoarce capul qi zice "nu. in nici un caz. Sugarii cu greutate prea mare.

intregu1 siiu corp. care pot surveni rnai &iu. Nu-1 comparati cu alti sugari. nu deveniti anxioqi la insuccesele lui. Orice interventie in dorintele lui declanqeazii pr9este. b) La noi in Wii. Limbajul. i Sugarul zhbeqte qi priveqte prietenos. Unii copii rnai dorm de 3 ori h cursul zilei.T vorbeqte. Toad familia va deveni ordonatii in aceastii perioadil. bile.ridice.9. Va fi imbriicat cu o pijama cu botoqei. Uneori. Sugarul nu se rnai trezeqte rnai devreme decgt restul familiei. Dacii sunt ajutati sii se aqeze. incepe sii vorbeascii goptit. mama fl ia in bra@. dar rnai ales de dragoste. Aceste "reintlilniri" matinale vesele. "guturai". se obiqnuieqte caintre 9 luni qi 15luni sii se administreze vaccinul vaccinul antirujeolic. la trezirea sugarului mare qi copilului mic reprezind un mod sigur de a evita dificuldfile de a adonni. l Problerne de profiEaxie: a) La 9 luni vitamina D se p a t e administra pe gurii (200 000 u. Supraveghere qi ingrijiri Somnul devine tot rnai bine organizat. Aceasd achizibe este la baza multor acfiuni. Se va combate febra qi agitafia. chiar o erupfie asemihiitoare celei din rujeolii. De aceea nu i se va pune decgt un singur cearqaf pe dedesubt (ceqafurile-husii sunt cele rnai practice pentru cii r h l n intinse tot timpul) qi va fi acoperit cu o singurl piiturii. un sugar niiscut shiitos qi fiirii imbolniiviri grave va avea o evolutie normalii. C h d i se trezeqte. nu-1 socotiti anormal dacii el nu a realizat toate "posibilitiitile" vgrstei. Dacii i se asigurii ingrijirea cea mai bung a corpului. htre a 6-a zi qi a 9-a zi de la vaccinare copilul p a t e prezenta reacfievaccinalii: f e b a agitafie. dacii este alimentat corect.). Capacitatea de a folosi separat degetele qi de a armoniza miqcMe lor reprezind un progres apreciabil fa@ de perioada in care iqi miqcii pumnii striinqi. Ca qi in luna precedent& pronunti3 "mama" qi bisilabe gi imid sunete pe care le aude sau le pronun@ qi singur. De la 9 la 10 luni De la aceastii vkstii sugarul cu un sistem nervos normal qi cu o ingrijire corespunziitoare se manifestii zilnic cu ceva nou. La trezirea din somn. Striiinii sunt priviti cu rezervii. nu-i va rnai fi teamii. 3. atentie qi calm din partea piirinfilor. in timp ce in alte @n. antirujeolic (simplu sau asociat cu cel antirubeolic qi antioreion) se administreazii la 14 luni. dozele fiind fixate de medic. perioadele de somn devin rnai scurte. La aceastii v k s d se miqcii mult in pat. dacii este asiprat cii la trezire iqi vede mama. dacii se bucurii de plimbiiri in aer liber qi juciirii corespunzhoare. Reactioneazii la interdictii ("nu!") qi aprobiiri ("da!"). fn@legeintrebiki simple: "unde este mama?' qi priveqte in direcfia respectivii. sugarul este vesel qi activ. Copilul invatii miqcarea de opozitie a policelui (degetului mare). apoi il schirnbii qi-i d5 sii miinhce. Priveqte obiectele pe care le are in d n i i . fncearcii sii piiqeascii sprijinindu-se de ceva. Va rnai trece ins2 un timp piing va merge singur (ciitre vksta de un an). Nu-i place sii fie atins de unele persoane striiine.vorbirea la aceasd v k s d este &ii adresii. i. dar nu qtiu incii sii se q e z e singuri. Normal. sunt mulfumiti. picioarele qi. astfel incgt se poate incurca in piituri qi cearqafuri. Din orice pozifie se afliih echilibru. Cei care au biiieti nu vor uita cii fetele sunt rnai precoce. dar uneori se dezveleqte imediat dupii ce a adonnit. curhd va inviiw sii mate cu el ceva. Iqi exprimii dorintele clar qi categoric. Contactul social p comportamentul emotional. $-a stabilit tactica proprie qi a inviitat sii descopere punctele slabe ale adulfilor. . poate folosi degetul ariidtor. La cei care primesc vitamina D h administriki zilnice. indep-d din jurul copilului toate obiectele mici (nasturi. In timpul zilei. iqi moduleazii vocea. Dezvoltarea fireascii nu trebuie fortad. In general. pe care le-ar putea introduce in gur$ rischd sii se "inece" (sii se sufoce). Pentru a atinge unele obiecte. inclusiv in afara sferei lui de acfiune. ii arad cgt este de mulfumid cii 1-a reg&it.intinde m h a pentru a apuca obiecte. ap o sin@ dat& dar mai prelungit. Reuqeqte astfel sii apuce obiectele intre police qi celelalte degete. apoi incep jocul de la capiit. Adoarme relativ repede. Se joacii cu mginile. se continuii profilaxia. nu-1 supraingrijiti. Reactia dispare in 1-5 zile. Somboane). ins&. &ii nici un s o p . somnul nocturn dureazii 10-12 ore &ii intrerupere. Motricitatea find.

brhz. av2nd grijfi ca in menu sa fie prezente: . iaurt. sau topitli) .priijiturti de casti seara: .sau un biberon de lapte . Practic. . De asemenea.sau un iaurt cu sau frti biscuiti 1 1 I dimineafa': lapte $i tartin5 cu unt $i ceva duke .sau morcovi sau sfeclti sau salati de tomate .fmcte strivite cu biscuifi sau brhzti . In prima perioadii. 126 $i 3.sau i a m biscu* cu gem .banana sau mere rase . simplu sau cu fain. viirsiind o mare parte din alimentul pus in pahar.se poate adtiuga o cantitate mica de Ein5 de cereale "instant" de 2-3 ori pe stip&n2nii.lapte ~itsau derivate de lapte .came de m k a t sau de pasike sau pevte slab sau ficat sau creier sau ou . Dupii cAteva incercki nereu~jte renuntii qi se reia tentativa se dupii 1-2 siiptiimiini.sau paste Gnoase fine.br2nza de vaci cu fmcte strivite seara: . in continuare biberonul. chiar pentru alimente pasate. 115. recent s-a lansat ~i Milumil 3) sau Formula cu adaosuri (Similacgain) sau lapte cu cereale (vezi tabelele 3. turnhd in pahar o cantitate micii. Se poate evita viirsarea unei cantit5ti prea mari de lapte. S-ar putea sii fie numai o repulsie treciitoare. Cei mai mulii prirnesc laptele numai din biberon.2 $i 3. dezvoltarea aptitudinilor in mod spontan. ciu- ~ 7 : k t i de vaci. fmcte sau zarzavaturi Multi copii la vbsta de un an se "servesc" din menu-ul adultilor ' Vezi tabelele 2.compot de fructe si%hate gustare: .2 pag.) . copilul va "pierde pe drum".fmcte $i zarzavaturi o pr%jitur% casti (crede mti.2 pag.sau iaurt cu biscuiti .fie legume fierte ~i strivite cu br2nza "alba" . Unele familii prefera incti laptele de continuare (notat cu cifra 2. de cereale . Spre sf2r~itul primului an de via@.fie lapte de continuare (denumit de francezi "de a 2-a viirstli") .intre mese se poate da suc de fmcte sau .3 pag. 2. miel) sau pevte slab .fie un biberon de lapte (simplu sau cu adaosuri) .carne (vita. in mare parte la menu-ul familiei.3) Se continuti cu vitamina D-pictituri $i cu fluor . deciit momentul c h d a inviipt sii meargii sau sii cearii olita.fie un biberon cu M m l lapte de continuare .fie un ou (fiert tare. orez.sau b h a de vaci cu biscuiG $icu fructe strivite - fntre 9 $i 10 luni fntre 9 $i 12 luni se trece la lapte de vacti integral sau lapte praf cu 28% grasimi (%%a reconstituit). budinck c h e ~ etc.pireu de cartofi sau de diferite zarzavaturi . briinzii sau lapte acidifiat cu suc de liimiiie.pireu de legume variate sau de cartofi.sau omleti .Iln biberon de lavte .5 unt cu miimiiliguF gustare: . 4 SUGESTU PENTRU ALIMENTATIA SUGARULUI h l X E 9 $1 12 LUNI' I fntre 10 ~i 11 luni fntre 11 $i 12 luni Ca intre 9 $i 10 luni Se trece. 3. mtimtiliguta. care dispare de la sine dupii cAtva timp. alimentafia din ceaqcii sau pahar.fie un "Brei" (lapte plus pulbere de cereale). Este o parte din procesul de inv3tare. 127 Majoritatea sugarilor prefer. fulgi). TABELUL 3 . Se va incerca.in mod facultativ 10: nimic sau cel mult suc de fmcte la pranz: . moale sau "ochi") cu legume proaspete (tomate) sau fierte .sau lapte cu cacao sau cu fulgi de cereale prenz: . sau paste fiinoase fine . dacii prefer$ laptele cu cereale (fiinii. pastire.1. cacao (dimineata) sau sub form5 de budinci. regimul alimentar este identic cu cel de la 9 luni. exist5 copii care refuzii s3 primeascii qi in aceastii lunii. multor sugari nu le mai place' laptele.lapte + adaosuri .came .apa c2t $i c2nd vrea 4 mese dimineata: . Nu se va insista qi mai ales nu va fi foqat sii-1 bea.br2nza (de vaci.fie lapte de vaca integral cu 5% zahar $i 3% cereale .Sugarul (de la 1 lunt3 la 1 2 luni) La un copil intereseazii mai mult siiniitatea qi multumirea lui.

reuqeqte sii ridice intre degetul mare qi ariitiitor o firimiturii de piline) a intervenit un progres uriaq in coordonarea nervoasii (fig. judeciind dupii reacfia nefericitii a copiilor ciind li se ia obiectul adorat. Alte progrese ale dezvolta'rii motorii. fncepilnd cu aceastii vArst5. Fig. cu o miqcare grafioasii. Cuvintele sunt fZuii adresii. Unii copii continuii sii-qi liirgeascii "vocabularul" cu alte cuvinte bisilabice. se sprijinii in fa@. se va aviza medicul. Fig. sti5 destul de stabil qi se deplaseazii lateral de-a lungul unor mobile (fig. apuc4ndu-se de gratiile patului. Majoritatea sugarilor au la aceastii vBrstii o astfel de deformare a membrelor inferioare. mai devreme sau mai tiirziu. altii nu se griibesc deloc sii vorbeascii. Se deplaseazii qezbd inainte qi in jurul axului corpului. b) Statul in sezut. Capacitatea de a opune degetul mare degetului ariitiitor este una dintre marile cuceriri ale omului care pennite folosirea m%nilor la oper@uni fine (scris.21 . se rostogole$te. .19 . p b i i c h d musculatura se dezvoltii mxi bine.La 10 luni se ridic&in picioare $i poate pQi tin4ndu-se de diferite mobile. Dobiindirea acestei capacit5fi are loc intre a IX-a qi a XI-a lunii.20 . fn general. Cei mai multi se ridicii {iniindu-se de obiecte. se poate ridica in qezut qi uneori o "porneqte" in patru labe. Somnul. 3.Dezvoltarea psihomotorie Motricitatea generala': a) Culcat pe spate sau pe burtii. De la 6 luni ( c h d rniqckile mbufelor erau atilt de neajutorate ciind vroia sii apuce un obiect rnic) p b i i la 10 luni (ciind. 21). 3. copilul va practica qi iqi va desiivkqi achizitiile din luna precedent5. Obiceiul se intillneqte atiit de des la copii siiniitoqi. Unele mame sunt neliniqtite ciind copilul lor acordii atiita important2 unui obiect neinsemnat.Sugarul apuc3 la 10-1 1 luni obiecte foarte mici htre degetul mare $i argtiitor. 3. de calm qi de securitate. in timp ce al~ii (mai putini.lateral qi In spate cu usuring. Nu se inregistreazii progrese remarcabile. c) Ridicarea in picioare. cu echilibru bun. cei mai multi sugari incep sii indriigeascii.b . Cu timpul a ajuns ca in aceastii pozitie sii stea liber. o anumitii juciirie sau o bucatii de tesiiturii coloratii. ca intr-o pens&. care stabileqte dacii nu este vorba de o manifestare de rahitism. sugarul se intoarce pe o parte sau pe alta.a. Supraveghere yi ingrijiri Picioarele in "0". Dacii aceasti5 curburii este mxi accentuatii. nu exist5 o regulii generalii: unii reuqesc destul de bine. meqtequguri etc.20). Dupii ce sugarul s-a ridicat qi se sprijinii. pe care tin s-o ia cu ei in pat qi sii adoarmi cu ea.fn luna a 9-a sugarul se p a t e ridica in picioare. 3. 3.19) sau finiindu-se de marginea patului (fig. 3. In ceea ce priveqte mersul sprijinit. este adevirat) nici nu incearcii! Limbajul. Ciirpa saulqi juciiria par sii reprezinte o deosebitii sursii de satisfactie.). Motricitateafina'. pu{ini reuqesc sii se ridice ~i singuri (uneori). Fig.

s i nu incercim sii obiqnuim pe copil s i . fn caz de insucces timp de 2-3 siptiimdni.Sugarul d o m e cu juciiria preferat5. Insistenpi inciipiifdnati ~i certarea copilului pot duce la reactii de negativism qi tulburiri de comportament mai grave. mama ddnd dovadi de riibdare qi calm. copilul devine curat abia in a1 111-lea an de viafi.10. cici i s-ar stimula qi rnai mult interesul pentru aceste manevre.deoarece se poate ajunge la prolaps rectal (ieqirea in afari a mucoasei din porfiunea terminalii a intestinului gros). Senzatia de rece qi de apisare a marginii olifei.echilibrafi. nu se va pierde prilejul de a-1 liuda. Biiiefii. 3. atunci ~ 2 n are succes. va deschide un robinet de apii. Nu este bine ca sugarul s i fie liisat mult timp (peste 10 minute) pe oli@. trecerea la o alimentafie . de exemplu. anal se instaleazii dupi 1 ?h iar cel a1 vezicii urinare qi mai tkziu (vezi capitolul urmitor). Acest joc nu are nici o importanfii qi nu duce in nici un caz la masturbare. Copilul are fafii de corpul siiu aceeaqi curiozitate pe care o manifest3 fafii de jucirii ~i de intregul mediu inconjuriitor. Concomitent. Este important ca sugarul sii nu fie certat dacii stridaniile mamei sunt fir2 rezultat. fn plus.~ stiipdneascii i muqchii ce intervin in acest act fiziologic. prin comportamentul pirinfilor.23 . Este necesar s i fie cunoscute funcfiilecopilului. copilul capiitii impresia c i face un lucru interzis. Fig. Copilul atinge organele genitale qi se j o a c i uneori cu ele ("le manipuleazi"). "Jocul" cu organele genitale. Fig. 0 alimentafie predominant lactatii fir2 pireul de zarzavat cu came in trimestrul a1 IV-lea a1 primului an de viafi duce la anemie marcati qi la receptivitate crescuti la infectii. au o preferinfii deosebid pentru organele genitale. sugarul are scaunele la aproximativ aceleaqi ore. mereu aceleaqi. Olifa. Or. Se va repeta d incercarea in fiecare zi la aceeaqi 01-8. Pe de a l d parte este greu pentru mame qi chiar pentru noi.22 . Aqa cum s-a amintit mai sus. Mamele incearcii foarte devreme si-1 deprindii pe sugar sii "facii" la olifii (de foarte multe ori din luna a 8-a). deoarece el nu este inci responsabil de actele sale.23). calmi. pediatrii. Dificultiifile apar numai atunci cdnd. se intrerup aceste striidanii qi se reiau dupii vdrsta de 18-24 luni. fn schimb. cu a d t va fi rnai bine. va pune sugarul pe olifii qi va pronunfa in acelaqi timp cdteva sunete.La 10 luni se poate incepe desprinderea sugarului de a face la olitii. controlul sfincterului ani. Cu cdt pirinfii ii acordi importan@ mai mici. Normal. incdt poate fi apreciat ca ceva perfect normal. Copilul nu trebuie certat. Sunt p w i ale corpului siiu qi vrea s i le cunoascii. degetele qi urechile. 3. Momentul potrivit pentru obiqnuirea copilului la olifi este foarte controversat. 3. q a cum iqi pipiie. Se va procura o olifii din material plastic qi un dispozitiv suplimentar ("sciunel") cu ajutorul c h i a se fixeazii olifa. sunetele din jurul lui contribuie adesea LL sii-1 obiqnuiascii pe copil sii "faci pe olifi" (fig. in special. De la 10 la 11 luni Alimentafia Cantitatea de lapte poate f i redusii la 400-500 ml. mai ales la copiii cu diarei repetate qilsau prelungite. Dupi ce mama sesizeazii care sunt aceste ore. Formarea deprinderii de a fi curat. pozifia de stat pe vine". 3.

M a m a sf copilul
corespunziitoare dupii 3ntAiul an de via@ se face cu mare dificultate. 0 alimentaiie rnai consistenti permite, la aceastii vbrstii, adaptarea coniinutului ~i orarului meselor copilului la programul familiei. & anotimpul cald qi in caz de febrii se creqte aportul de lichide (nu lapte!) cu ceaiuri slabe (simplu sau anason, chimen, mentii, muqeiel), apii fiartii sau fructe. De la 10 la 12 luni se oferii alimente consistente. Se incearcii sii se ^docuiascii treptat biberonul cu ceqca sau cu lingurip. in practicii insii, in continuare qi chiar in a1 doilea an de via@, copiii preferii sii bea laptele din biberon. Dimineata: lapte simplu sau cu fulgi de cereale sau un produs p a ~ i a adaptat (Milupa 2 sau 3, Nutrilon 2, l Nan etc.). sau o formulii cu adaos (Similac); pbine cu unt ~igem. La oru 10: fructe, sucuri de fructe, morcovi sau nimic. La ora 12-13 (14!): se renuniii progresiv la pireul foarte fin pasat pentru a-i da legume zdrobite cu furculip. in functie de sezon ~i posibilittifi, algturi de cartofi, legume variate: morcovi, dovlecei. spanac, salat5 fiartii, fasole verde, mazire verde, conopidii, rece se pot da din c h d in cbnd paste sfeclii. h se~onul fiinoase sau orez bine fiert (pilaf). La zarzavat se adaugii unt, de 1-2 ori pe siiptiimbnii cbte un giilbenyg de ou, iar de 4-5 ori pe siptimbnii came (ficat) sau peqte in cantitate de 60-70 g sau peqte slab de ap5 dulce. Se poate incheia cu un desert (fructe, compot). Dupa"crmiura: fructe strivite, fulgi de cereale cu fructe salt biscuiti sau prijituri de casi; la sfsrqit, se poate da lapte. iaurt sau br8nzii de vaci. Seara (in jur de ora 20): budinci, papann~i lapte cu cereale instant, fulgi de cu cereale, gris sau p i n e cu unt + br2nzi de vaci sau ~uncii slabii + un biberon cu lapte (sau ceaiuri slabe cu zahiir), mimilig5 cu unt ~i br2nzii de vaci. Ye mkurii ce copilul va deveni mai indemhatic, el va dori sii miinbnce singur. Tendinia lui va fi sii apuce direct cu degetele sale. Liisali-1 s-o facii. Este important de a-1 liisa sii aibii un rol activ in alimentarea sa. Acum, sau in luna urmgtoare, se poate incepe sg i se dea sugarului, din cbnd in cbnd, din mbncarea care se pregiite~te pentru restul familiei. La aceastii vkstii, copiilor le plac mAnciirurile pe care le pot duce singuri la gurii: legume fierte, cum ar fi morcovii, cartofii, fasolea piistii. Se pot da $i fructe crude: mere, zmeurii, piersici decojite, afine, tomate etc., pasate, strivite, tocate fin sau sub formi de compot. Pireurile nu se siireazi ~i nu se condimenteazii. Este permisii incii meniinerea alimentaiiei la sbn la 1-3 mese in 24 ore. De subliniat cii sugarii hriiniii la sbn, accept5 greu altfel de lapte. Laptele (produse industriale sau de vacii) qilsau derivate (iaurt, brhzii de vaci) r b b n alimente de bazii, prezente in "meniul" zilnic. Unele "progrese" St6 in picioare. Un alt progres remarcabii este cg sugarul sti in picioare. El reuqeqte sg se agaie de gnlajul patului sau prcului, hcearcii sii se ridice, qi dupii multe eforturi qi ciideri, triumfeazil: sti drept 3n picioare. Statul in picioare ("stafiunea biped8") este proprie omului. Este progresul cel mai important in dezvoltarea motorie a sugarului. Acest triumf il simte ~i sugarul: f a p lui este veselii, se uit2 cu mhdrie in jur, se simte cumva la fel cu tatiil, cu mama, cu fraiii sili mai mari. Nici n-a reuqit bine sii stea in picioare qi de bucurie chiuie, incearcii sg iopgie, ridicg braiele. Bucuria qi miqciirile cu miiinile sunt peste mgsura fortelor sale. El poate ciidea; lovirea ii frheazii qi ambnii incerckile. Nu-1 liisaii sii stea prea mult in picioare; dacii se clatinii, sprijiniii-1; mhgsiaii-1 dacii nu a reuqit; luaii-1 in braie; jucali-vg pugn cu el, nu-1 liisaii tot timpul in pat, ci punep-1 htr-un scaun inalt. Garnbele lui sunt incg slabe pentru a putea susfine mult2 vreme greutatea corpului. Tinut la inceput de axile, iar dupii 2-3 siiptimhi numai de vbrful mbinilor, sugarul poate piiqi (fig. 3.24). C u r h d h a @ sg se deplaseze sprijinindu-se de-a lungul patului, prcului, apoi se iine de un fotoliu qi reuqeqte

Fig. 3.24 - Susfinut de rniiini, sugarul poate p@i.

Sugaruf (de fa 1 Zunti fa 12 Zuni)
Se contureaza'personulitutea. Copilul devine din ce in ce mai mult o mic5 personalitate. Preferintele ~i repulsiile se exprim5 prin manifestbi din ce in ce mai pregnante. Este dibaci in anumite actiuni ~i rim8ne st8ngaci in unele gesturi, care par simple, dar care lui nu-i reugesc. P5rinfii sunt datori s5 urm5reasc5 toate componentele fizice, spirituale gi emofionale, care contureazi o personalitate. Trassturile de comportament care nu sunt pe placul pirintilor nu se vor combate prea repede; se incearci mai int8i s i se inl5ture ceea ce a aparut in mod nedorit. Daci un copil este vioi, nu se va incerca s i se faci din el un copil lini~tit, oblig8ndu-1 s i stea cuminte; se reuseste -- mult mai sigur - dandu-i-se o jucririe sau cre8ndu-i o alta preocupare. Contactul social. incepe s5 ingeleagi daca este liudat sau certat; inventeaza trucuri. Reacfioneazg conform firii lui la mici "ordine" date de adulti. Striinii sunt priviti (selectiv) cu suspiciune. R8de tare sau z8mbe~te. exprimi pllicerea sau disconfortul, dar isi atenfia poate fi abitutii. incepe s5 se joace cu altii, nu nurnai al5turi de ei. Simte nevoia de societaie. La sf8rsitul primului an de viat5, copilul i ~ manifest5 evident nevoia de i companie. Vrea sa se joace in incriperea in care se afl5 ceilalti membri ai familiei si asteapti s i i se vorbeasci, iar daci este liisat singur, reactioneaz5 - deseori - prin pldns. Limbajul. Spune bisilabein lanturi: "ma-ma", "papa", "ta-ta" f i r i adresi. Reacfioneazi c8nd este strigat pe nume ~i c8nd i se soliciti sri dea un obiect. Imitii zgomote auzite sau pe care le emite el singur. Moduleazi vocea tare, incet ~i soptit. Se joac5 cu limba, cu saliva pentru a produce zgomot.

Fig. 3.25.

s i meargi de la o mobili la alta. Toate aceste incerciri sunt insofite de multe cideri. C8nd cade de la o in5lfime mici, nu se int8mplii nimic; dac5 insi c5derea s-a fiicut de la o iniilfime mare sau daci a cizut pe un plan tare cu un segment a1 corpului mai sensibil (capul, risucirea m8inii etc.), sugarul fipi, nu se rnai "opre~te pl8ns" din ~iam2n5 incercirile cu c8teva siiptim8ni sau chiar luni. Statul in picioare si deplasarea dau copilului prima triire a spafiului. Apucarea. S-a amintit c8t de mult timp ii trebuie sugarului pentru a r e u ~ i i apuce obiectele. De abia s acum el ajunge s5 prind5 obiectele cu degetul mare (policele) ~i ar5titorul (indexul). Datoriti acestui progres, el apuci obiectele usoare cu precizie ~ ;finete i ~ i -face pliicere s5 le arunce. Aceasta ii d i ~io senzafie i de putere. A ~ e z a t intr-un scaun inalt, el apuci un cub ~ i -d5 drumul. Apucii succesiv toate obiectele din i jurul siiu ~i se distreazi privindu-le cum cad. A~teapti laudele ~i aplauzele mamei pentru noua lui reu~iti: se necaje~te daci nu i se dau inapoi obiectele cizute. C2nd i se redau, le pipiie, le duce la gur5, le priveste ~i apoi le arunci din nou (fig. 3.25). intre mami ~i copil, aceastii mic5 manevr5 este un joc; adesea cei din jur se irit5, i ~pierd rsbdarea, il apostrofeazi, ii indepiirteazi i juciiriile ~ i - p5r5sesc. Este o gre~ealii. 1 (Vezi ~ifig. 3.14, pag. 161). Memoriu continu5 s i se dezvolte. Copilul recunoaste persoanele din anturajul imediat si i ~cauti i obiectele pierdute. Inteligenfa prncticn' se manifesti prin aceea c5 poate deschide o cutie; poate executa unele ordine simple: deschide gura sau intinde m8nufa la comand5.

Supraveghere si ingrijiri Somnul. Ca ~i la adult, nevoia de somn prezintii mari variafii individuale. Unii copii sunt foarte vioi, dorm mult, pentru a-si reface energia. Alfii, rnai lini$tifi, au nevoie de mai pufin somn. in inedie, spre v8rsta de un an, sugarul d o m e 10-12 ore noaptea si circa 2 ore ziua. Unii sugari mari si copii mici refuzii s5 rnai doarm5 dup5-amiaz5. Dac5 dorm in cursul nopfii 1 1- 12 ore sau dacii dorm rnai mult in cursul diminefii, nu mai este nevoie s5 doarm5 dup5-amiazi. Chiar dac5 seara sunt foarte obosifi ~i mai iritabili, inseamn5 c5 fac parte din

Mama Sf capilul
categoria de copii care nu au nevoie decilt de un singur somn. D a d adorm seara greu, mai &iu se va scoate copilul la plimbare spre searii qi, in continuare, in familie se va evita excesul de impresii (jocuri,musafiri, agitatie). fnccr'l{ii~nintea. la aceasd vkstii, sugarul nu Nici are nevoie de inciil@mhte de protecfie pentru picioare. Numai in cazurile in careeste dus in curte sau s d pe o podea rece qi cu asperidti are nevoie de i n c a t h i n t e . Se procurii ghetufe de dimensiuni mai mari, cu v M larg, cu talpa flexibil2. fnciiltiimintea cu talpa tare accentueazii tendinta la picior plat, cu care, de fapt, sugarul se naqte qi care se menfine fiziologic qi la copilul mic. Pentru cei rnai multi copii, ghetele nu reprezind un ajutor, dar nici nu le stricii, cu conditia ca pielea sii fie foarte moale qi cu talpii flexibilii. Cum se ridiccr' sugarul mare in braye. Petreceti milinile in jurul toracelui sau pe sub axile (subsuoarii) qi ridicati-1 astfel incilt greutatea corpului sii fie purtad de ambele articulafii ale umerilor; nu-1 ridicafi niciodatii qi nu-1 i n v a i t i de milini, bratele lui trebuind sii susfinii in acest caz intreaga greutate a corpului. Ce se face dacii sugarul se serveqte cu predilecfie de manu stcingz! Chiar dacii pkintii au impresia cii va deveni stilngaci, nu-i vor interzice folosirea milinii s t h g i , obligkdu-1 sii foloseascii m b a dreapd. Folosirea preferential5 a unei m%ni este dictad de conformafia qi dezvoltarea creierului yi reprezind o particularitate biologic5 ce nu trebuie interpretad ca un defect qi de aceea nu se combate prin pedepsirea copilului. Este greqit qi dificil sii fie obligat sii se foloseascii de milna dreapd, cilnd pentru el este mult rnai natural sii o foloseascii pe cea stbgii. Forfarea pentru folosirea m W i drepte poate determina o form5 de nevrozii la copilul mare. Majoritatea indivizilor stilngaci nu au dificultiti serioase in via@ qi in meserie.

3.11.D e l 11 l 12 luni a a
Copilul Tmplineqte in c u r b d un an. Dupii aceea nu se rnai discuti despre copil in luni, ci in ani. Ajuns2 la acest moment, orice mam2 priveqte inapoi asupra anului scurs. Copilul a ficut progrese uria~e, a devenit o mica personalitate, ce poate face multe lucruri cu corpul siiu qi care are o vointii proprie. in acelaqi timp, mama a inviipt "meseria" de mam2. Satisfactia cea rnai mare a unei mame este de a fi conqtientii de increderea copilului in ea qi de faptul cii el o "cunoaste". Orice mama ia o mulfime de hot&&, din instinct, fiirii a reflecta prea mult. Cilnd este nesigurii, copilul ii aratii prin reactiile lui d a d solutia adoptad este cea rnai nimerid. hcerciirile qi gre~elile fac parte din viata piirinfilor qi nici o carte sau nici un medic nu o pot scuti pe mam2 de emofii sau de situafii nepreviizute. Medicul ~i c w i l e sunt totuqi ajutoare obligatorii in creqterea qi educafia copilului. Nu se mai concepe, in viafa modernii, o familie care sii nu se initieze in problemele de s2n2tate care constituie bunul cel rnai de pret a1 omului! in pragul trecerii in a1 doilea an de via12 al copilului, mama simte cii nu mai este singurii, cii sop1 siiu a intrat tot mai mult in rolul de tad. De acum ambii piirinfi vor avea ca scop permanent ingrijirea sbiitiifii fizice qi educafiei copilului; cu acesta vor deveni yi ei copii, vor tr& din nou etapele copilkiei, vor incerca sii facii din copil mai mult decilt au fost ei qi vor visa ca acesta sii nu repete greqelile lor. Pentru aceasta este nevoie de devotament, de W i r e permanend, de striidania de a fi aqa cum ar vrea sii devinii copilul lor, prin puterea exemplului lor. in vederea acestui deziderat, este nevoie de instruire permanentii. Azi, copiii nu rnai pot fi crescuti din instinct, in cadrul ciltorva norme moqtenite prin tradifie, ci prin documentare continua asupra psiho-sociologiei copilului din societatea modernii, i n continua transformare. Alimentafia La un an (qi nu rnai inainte) se pot da o mare parte din milnchrile ce se giitesc pentru frafii rnai mari. Atilta timp cGt prime~te zilnic legume, fructe, came qi lapte, se poate tine seama de preferinfele copilului. Bineinfeles cii se va intocmi un mediu echilibrat. Majoritatea copiilor prefer2 o alimentafie simpl2, bine pregiititii, necondimentatii, apetitul devine capricios, inegal, cu preferinfe.

Sugarul (de la 1 lunci la 1 2 luni)
in multe c a i se recornand5 s5 se renunfe la biberon. in realitate, marea majoritate a copiilor chiar ~i dup5 vsrsta de un an prefer5 s5 primeasc5 laptele (cu sau f5r5 adaosuri) cu biberonul. Dimineata se d5 lapte simplu, iar seara imbog5fit cu f5ini de fructe sau cereale. Unii p5rinfi prefer5 s5 dea inc5 lapte paqialadaptat (Milumil 2 sau 3, Humana 2, Nutrilon plus, Beba, Nan etc.). Organismul copilului de un an este ins5 maturat s5 primeasc5 lapte praf integral sau lapte de vac5 de bun5 calitate. La masa de pra^nz, potrivit traditiei culinare romiinesti, multe mame dau mai intiii copilului sup5 sau ciorb5 cu multe zarzavaturi ~iapoi pireul cu came. Dac5 se fine mult qi la sup$ se va incepe cu pireul cu came ~i "supa" va fi "felul a1 doilea". Pireul este de preferat din cartofi sau morcovi cu unt. Se pot da ~i alte zarzavaturi (dovlecei, conopid5, sfecl5, albituri etc.). Se prefer5 camea "rosie" de vifel sau miinzat. Se poate da si came de vac5, pevte slab; oul se poate da ~i ca ochi sau chiar ornletii. Ca variafie se poate da mkiiligufi cu br2nz5 de vaci sau iaurt, ciulama, pilaf, paste f5inoase fine. Se poate da ~i briinz5 topits. Masa se poate incheia cu compot, suc de fructe sau o pr5jitur5 de cas5. La gustarea de la ora 10 nimic sau numai fructe. La gustarea de dupi-amiazi: iaurt, briinz5 de vaci sau briinz5 topit5, fructe strivite (mere, banane, piersici etc.) simple sau cu biscuifi ~i briinz5 de vaci. Mamele care au timp pot da creme, budinci, prgjiturele de cas5 etc. seara cereale cu lapte ("Brei". terci). Alimente interiise. Nu se dau copilului cafea natural$ ceai rusesc concentrat, miinc5ruri condimentate, salamuri afumate, sl5nin5, peste afumat, b5uturi alcoolice, mur5turi. De asemenea nu sunt indicate leguminoasele uscate (lintea, fasolea, maziirea), varza acr5. Excesul de sare. in mod fiziologic sugarul ~icopilul mic nu au nevoie de "s5rarea" miinc5rii. Excesul de sare favorizeaz5 aparifia hipertensiunii la adult. in unele (S.U.A., Anglia, T5rile Scandinave, Germania) este interzis adaosul de sare la fabricarea conservelor pentru copiii mici. Sandvi~urile 11-12 luni. Sugarilor care au inv5fat la s5 mestece bine, li se poate da dimineafa, la masa cu lapte, o tartin5 cu unt sau cu o past5 moale de fructe (mgceqe, mere, gutui). Este important s5 li se deapiiine proasp5t5, alb5, t5iat5 in felii subfiri. Spre sfiiqitul lunii a XII-a, se incearc5 ~i piiinea neagr5. Pe piiine se poate da, pe ldng5 unt, briinz5 de vac5, briinz5 topit5, partea slab5 din qunca presat5, parizer de bun5 calitate. crenwur~ti. acum inainte, unii copii prefer5 variatia De in alimentafie. Se va evita excesul de dulciuri. Adaosul de zahiir nu mai este obligatoriu la laptele de vac5. Dulciurile ~i pr5jiturile se vor da numai dup5 mese, nu intre mese. La masa de sear5 este bine s5 nu se dea deloc dulciuri. Excesul de dulciuri (zahiir, miere, dulceat5, bomboane, gemuri, pr5jituri) au un rol incontestabil in aparifia cariilor dentare.

~

Dezvoltarea fizica yi psihomotorie Creutatea se tripleaz5 fat5 de cea de la naStere; la cei niiscufi cu greutate mic5. se tripleazg mai devreme. B5iefi: mediul urban = 9 100 - 9 900 g; mediul rural = 9 200 - 9 800 g; Fete: mediul urban = 9 100 - 9 300 g; mediul rural = 9 000 - 9 300 g: Sunt cifre medii. Deviafiile de plus sau minus 700900 g se apreciaz5 ca normale. frzdlfimea (talia) $i pel-imetre Talia B5iefi: mediul urban = 75,32 cm (+I- 3 , l l ) ; mediul rural = 74,88 cm (+I- 3,37); fete: mediul urban = 73,91 cm (+I- 3,Ol); mediul rural = 73,28 cm (+I- 3,23). Perimetrul cranian B5iefi: mediul urban = 46,23 cm (+I- 1,54); mediul rural = 45,96 cm (+I- 1,66); fete: mediul urban = 45,24 cm (+I- 135): mediul rural = 4 4 3 1 cm (+I- 1,74). Perimetrul toracic B5iefi: mediul urban = 47,26 cm (+I- 2,22); mediul rural = 47,30 cm (+I- 2,44); fete: mediul urban = 46,29 cm (+I- 2,04); mediul rural = 4 6 0 6 cm (+I- 2,39). Dentitia. La un an copilul are in medie 6 dinfi (4 sus qi 2 jos). Exist5 foarte multi copii perfect normali la care primul dinte apare de-abia acum sau chiar mai t8rziu. Dezvoltarea motorie. Aceast5 virst5 este treapta intermediar5 dintre pozifia orizontala si cea verticals, inc5 instabil5. Perfecfionarea se face treptat. Astfel, dac5 in primele luni pozifia obisnuit5 era cea culcat pe spate sau pe burt5, la 12 luni aceast5 pozi~ie adopt5 se numai in somn. Se intoarce spre ambele p5qi qi ajunge s5 ?ad5 atiit prin tracfiune (se apuc5 de degetele adultului), ciit si singur.

Mama $i mpilul
a) Pozifia "sezbnd" este liberi, cu un echilibru stabil (at& pe un plan orizontal, ciit qi in bratele mamei), se poate sprijini qi intoarce spre toate piqile. b) Ridicarea in picioare. Am vizut c i i-au trebuit 3-4 luni piini ciind s i se ridice qi s i se aSeze singur. La 12 luni majoritatea copiilor se ridici numai cu sprijin qi doar o mici parte liber. Unii dintre ei reuqesc s i fac5 singuri ciitiva pqi. Tinhdu-se de mobili "merg" relativ repede. Apoi trec in "patru labe" qi se deplaseazi cu vitezi. c) Mersul in patru labe. De la poziiia orizontali piin5 la mersul nesprijinit, sugarul a exersat luni qi luni de zile; rnai inGi s-a "tikiit", apoi a mers "de-a buqilea" qi, in sfiirqit, inainte de a ajunge la stafiunea biped$ "a mers in patru labe, ca un urs", mers care este inci preferat de citre unii qi la aceasd viirsd, datorid vitezei rnai mari de deplasare. Din aceasti poziiie poate sta in qezut sau se ridici in picioare. Aqa cum am rnai aritat, unii sugari trec direct de la tiiriire la pozitia "in qezut" qi apoi in picioare. d) Pozitia in picioare si mersul. in general, un copil de un an s t i in picioare nesprijinit, dar inci f i r i echilibru qi &iposibilitatea de a se deplasa. Mersul se invag foarte hcet: rnai hA este nevoie t i ca sugarul s i fie "copt" pentru a incerca spontan s i se ridice qi s i incerce s i se deplaseze, sprijinindu-se singur; numai dupi aceea adultul il va ajuta (la inceput sustiniindu-1 de subsuoare qi apoi de v W l miiinilor) s i pgqeasci. Mersul de unul singur se r e a l i z e d , la majoritatea copiilor, intre 12 qi 14 luni. Dac5 intikzie prea mult, se va consulta medicul. La inceput, copilul merge leginat, cu baza de sustinere lirgiti (fig. 3.26). Adesea, cade pe qezut dupi 3-4 paqi. Copiii sunt foarte perseverenti in a invip s i meargi, luiind-o mereu de la inceput. Cu timpul devin siguri pe ei. Ei merg sprijinindu-se de pereti; inainteaz5 din mobili in mobili, de care se tin cu o m h i . Din pozitia bine in picioare, se pot q e z a =i ajutor. Poate tine un creion cu care miizg5leyte o foaie de hiirtie. Poate aduna firimituri de p%ne qi le duce la gurL incearci s i bea din ceaqci. Cospereazi din ce h ce rnai mult qi rnai ales la dezbricat qi descilpt. Unii dintre copii, care incep s i meargi devreme, dupi ciiteva incerciki inceteazi brusc s i rnai meargi qi timp de 1-2 luni nu rnai incearci deloc (s-au speriat de nesiguranta lor qi de cideri). Ei divin rnai prudenti qi 182

Fig. 3.26 - La un an, rnulfi copii fac prirnii pa$, nesusfinufi.

fac o noui incercare abia dupi ce uiti primul qoc. Nu vor fi foqati! Daci face progrese qi in vorbire, mersul dobhdit poate s i dispari temporar, ca qi cum qi-ar concentra toate eforturile pentru noua achizitie. La fel, dup5 o boal$ ii trebuie un timp pentru a merge la fel de bine ca inaintea bolii. e) Ce poate face un copil la 12 luni. St5 liber in qezut, s d singur in picioare qi face, sustinut, primii pqi. Se urc5 pe s& in 4 labe. Este captivat de dorinp de a ci invita s i meargi. Dac5 qtie s i meargi, va umbla prin casi in majoritatea timpului. Daci ajunge piin5 la mas$ qtie si-qi hsuqeasci diverse obiecte. Poate tine o bili mic5 cu degetele ~id i drumul in mod voit unor obiecte pe care le fine in miin5 (cu ciiteva luni h urm5 le sc5pa din m h i ciind obosea prea tare sau c h d voia s5 apuce un alt obiect). Acum qi in lunile urm5toare p h i spre 18 luni, ocupaiia lui favorit5 va fi s i arunce diferite jucikii peste marginea patului sau tarcului, sau le va arunca intr-un recipient, pentru a le scoate apoi. Este pasionat s i descopere, s5 apuce cu "pensa" (degetul mare - degetul aridtor) gunoaie, firimituri, nasturi, mirgele etc. ~is i le duci la guri ("le gusti"). incepe s i devini ingrijoritor pentru cei din jur. Nu rnai poate fi l i s a t singur, deoarece este expus accidentelor atunci ciind apuc5 qi trage spre el tot ce atinge. Aceasta este insi modalitatea lui de a cunoaqte mediul hconjuritor. Cei din jur il invati mereu ciite ceva, deoarece el ii solicid. La aceasd vhst5 invag mult qi repede. Pregitirile pentru mers qi pentru vorbire

Sugarul (de la 1 lun&la 12 luni)
A

;i

sunt incheiate. tncepe s5 exerseze si aplic5 ceea ce a i11v5tat in materie de limbaj. Ascults cu atenfie si sporo\~liieste mult. Spre marea lui pliicere devine tot mai independent. contactele cu mediul devin mai diferentiate. le alege. Lirnhajul. Afar5 de "ta-ta", "pa-pa", "ma-ma" (singurele cuvinte cu adresii) majoritatea copiilor nu n1ai pot spune declit c2teva silabe sau unele cuvinte fom~ate 2 silabe. Vorbirea incepe ins5 s5 devin5 din ~nijloc comunicare: dorinfele ~i sentimentele proprii de vor fi exprimate prin silabe simple. Repet5 lucruri de care adultii se amuz5. Multi copii incep s5 vorbeascii rnai tlirziu. Ei sesizeazi multe situatii din mediul lor, ~ t i u arate s5 diferitele p5qi ale corpului si multe obiecte din camerg, diferentiaz5 dup5 nume persoanele din jur, executi mici ordine. dar nu articuleazi nici un cuviint. Au ceea ce se cheamj. un "limbaj pasiv", dar nu au trecut inc5 la treapta de "limbaj activ". Am intiilnit foarte multi copii care intelegeau foarte multe notiuni, dar care nu au articulat nici un cuviint p2n5 in jurul viirstei de 3 ani. Toti acesti copii s-au dovedit ulterior foarte dotafi. Dacii nu exist5 leziuni nervoase sau defecte ale auzului. lipsa limbajului activ nu constituie un motiv dc ingrijorare. Contactul social. in aceast5 perioadi se intensificii diferentierea psihicii. Spre sf2~itul primului an de viat5, se ubserv5 rnanifestc de simpatie sau preferint5. refuz sau protest fat5 de persoane, juc5rii sau miincare. Manifest5 de asemenea acte de msnie, invidie, gelozie. La ceea ce ii provoacli nepbcere, copilul reacfioneaz5 nctiv. cu protest sau furie, sau pasiv, cu team5, reacfie de evadare. Tip5 pentru a atrage atentia asupra persoanei sale. in accastii perioadii copilul devine un "partener", incepe s5 rostogoleasc5 mingea, inm2neaz5 cu pllicere obiecte ~i ayteapti s5-i fie restituite, ii place jocul in colectiv. Mama devine tot rnai mult model pentru propria conduitii. Copilul imit5 tot ce face mama, gesturile ei, p2ni $i dispozifia, starea de spirit. Din punct de vedere stiintific, nu s-a r5spuns inc5 hotBlit la intrebarea: i n ce m5surii copilul se adapteaz5 la aceast5 vlirst5 caracterului si particularitlifilor mamei? Copilul are posibilit5ti de inregistrare mult mai sensibile dec2t isi pot imagina adultii. Activitatea motorie, posibilitatea de a-si controla gcsturile miiinilor, de a apuca si I5sa. de a pip%. posibi-

litatea de a vedea. de a misca, de a se apropia de ceea ceI tenteazli. de a se indeplirta de ceca ce nu-l intereseazri. toate ii permit s5 cunoascii lumca din jur: spatiul, obiectele neinsuflefite. conturul, consistenta moalc sau durii, fes5tura lucioas5 sau aspr5. formele, dimensiunile. Paralel cu acestea, copilul cunoaste propriul corp. Psihologii insist5 asupra a ceea ce ei numesc "schema corporal$' i n cunoa~tere'a sine. Aceastli cunoastere derivli de din sinteza inconstient5 a unor senzafii: miingsierile, contactul cu msinile care-i fac baie, senzatiile de cald si de rece. rniscikile ~i pozitia membreior. Cei din jur sunt datori s5 arate si s5 pronunte in fata copilului termenii ce denumesc diferite piirti ale corpului: nasul, gura. ochii etc. (atlit la adulti. c2t si la copil). La inceput va Si inviitat sii pronunte numai cuvinte mono- ~i bisilabice ca: ta-ta, ma-ma. pa-pa, pa. apa etc.). Mama este prima si cea lnai bun5 oglindii. Din clind in c2nd copilul este dus in fata ogl~nzii. il bucurli mult, dar nu se va recunoage, se pare. declit dupa vlirsta de 14-15 luni.

Supraveghere si ingrijiri
Se contureaz5 din ce in ce rnai mult personalitatca si caracterul copilului. in functie de acest caracter se vor adopta yi atitudinile adulfilor. Timidul are nevoie de o protecfie mai mare, de mgng2ieri. de vorbe dulci. de blgndete. in schimb. nu se vor executa ordinele celui pretentios. Cei care incep sii "speculeze" dragostea mamei prin crize de pl2ns trebuie s5 simtii cd cei din jur nu se supun manifestiirilor lor de mlinie. Au drept la rn2ngiiiere. dar in limite rezo~~abile pe bazi de si reciprocitate. Vom repeta cii latlil trebuie s i fie prerent zilnic i n viap copilului ca sii-l simtii aliiluri de el si s&participc la toate activitiitile lui. Oriciit ar fi de ocupat trebuie s5-~i g5seascli tinlp pentru familie ~i cu atat rnai mult pentru copil. Prezenp tatlilui este necesarii la plimbarea de sear5 yi absolut obligatorie in zilele de siirb5toare ~i de vacanfii. Sli fie prezentii comunitatea: M A M A COPIL-TATA. Consultzil ~nrdiculrsre ohligatoriu. Chiar dacli sugarul este sjngtos, la sfgrsitul anului are ncvoie dc un consult medical amlinuntit. care sii facri bilanlul dezvolt5rii fizice si psihice din pcsrioada de sugar si s5 fixeze jaloarlele pentru etapa uim5toare. La un an se administreax5 700 000 u. 1. vita~nina I) pe gurli i n cazul in cnrc nu s-a fiicut profilaxia rahitismului prin administrare zilnicli. Se continuri. la cei la care s-a inceput. administrarca de fluor.

'I
I !

,
!I
, ,

'

'II
I
I

'

i

1

I

!
I

1
I

Mama si copilul

3.12. Gimnastica sugarului
Orice copil are nevoie, in afari de o alimentafie corectii qi de ingrijiri corespunziitoare, de multii miscare. Sugarul siiniitos face "gimnasticii" din proprie inifiativii: d i din picioare si din miiini etc., cu condifia ca misciirile s i nu-i fie ingriidite de o imbriiciiminte incomodii (prea strgmti, prea largi, prea groasii etc.). Cu ciit sugarul se mi@ mai de timpuriu ~i mai mult, cu atiit el se dezvoltii mai bine. Mama poate executa cu sugarul diferite exercitii de gimnastici, incurajiind nevoia lui fueasci de mi~care. Va avea grijii sii solicite in mod uniform toate grupele musculare, altemiind diferitele tipuri de exercifii. Gimnastica sugarului se va incepe numai dupii ce a implinit 3 luni. Se va practica numai cu copii niscufi la termen. Pentru prematuri se va cere sfatul medicului. Se infelege cii la sugarul bolnav, febril, gimnastica este contraindicatii. Momentul cel mai potrivit pentru gimnastici este inainte de baia zilnicii de curifenie sau inaintea uneia dintre mese. Camera trebuie s i fie bine inciilzitii. in anotimpul rece se poate pune in apropierea sugarului un radiator electric. in zilele cilduroase de varii, gimnastica se poate face afari sau in fafa unei ferestre larg deschise. Exercifiile se executi cel mai bine pe un plan dur (masa de infii~at; mas2 oarecare, acoperiti cu o piturii o care s i nu alunece, deasupra c ~ e i se intinde un scutec a sau un cear~afcurat). Copilul nu va fi lisat nici un moment nesupravegheat. Mi~ciirilevor fi executate cu bliindefe, cresciind treptat in intensitate ~i amploare. Nu se va incerca s i se invingi cu bruschefe opozifia sugarului. Articulatiile, aparatul ligamentar ~i musculatura copilului sunt inci fragile. in principiu, gimnastica urmiire~tesii favorizeze trecerea de la motricitatea necoordonati, descrisi in primele luni de viafi, la motricitatea voluntarii corespunzitoare maturirii treptate a sistemului nervos. Se va avea griji sii nu se exagereze din dorinfa de a face bine copilului. Se recomandi ca inainte de inceperea "~edinfelor" gimnasticii, s i fie cerut sfatul de unui medic sau unui cadru calificat in acest sens. Nu tofi sugarii beneficiazi de gimnastici. 184

Fig. 3.27 - Miqcarea de rotalie. Mama cuprinde cu msna stsngri gamba sugarului, cu cealaltri. apucri piciorul $i executri. mi$cZri de rotalie in ambele sensuri (8- 10 mi$cZri pentru fiecare picior).

Fig. 3.28 - Se executri flexia $i extensia succesivti a membrelor inferioare, in&-un ritm lent. Se poate vorbi sau csnta cu copilul, pentru a sublinia ritmul m i ~ c k i $i a spori plricerea de a participa i la exercitiu.

Fig. 3.29 - Aceea~i miqcare (flexie-extensie) se executil concomitent cu ambele picioare, exercitsnd $i o uvoarri presiune asupra abdomenului.

32 . 185 .Flexia $i extensia din articulalia ~oldului.Sugarul (de la 1 lunti la 1 2 Zuni) Fig.Tractiune din pozilia culcat pe spate. p2n5 in pozilia ~ e z h dEste menlinut 1-2 secunde in aceast5 pozilie.Bratele sugarului se intind lateral pe linia umerilor. Fig. in pozilie vertical5 fa[%de planul mesei $i le aduce de-a lungul corpului.34 .a. apoi in sus. RepetH mi~cikile 6-8 ori (incephd din luna a VI-a). a v h d grijj s5 nu se loveasc5 la cap. 3. de Fig. 3. incet la loc.30 . Duce bralele lateral pe llng5 cap. 3.Mivcarea de rotalie a m2inii se face la fel ca cea a piciorului. Fig. apoi culcat . b . incruci~lndu-se deasupra pieptului copilului. Apoi se aduc in fala. Fig. 3.Mama apuc5 mlinile sugarului punlnd degetul mare in palma acestuia.33 .31 . 3.

Exercifii care s t i m u M ridicarea in picioare (pentru sugarul intre 9 $i 12 luni). motricitatea spontan5 a copilului se va accelera. chiar dacl la inceput opune oarecare rezistenp ~i plhge. 3. gimnastica va fi indrumatl sau. care a inceput sti umble in patru labe. Fig.36 . dupl care se poate face o micl pauzl. fie aplickd ambele plante. copilul va participa "activ". Fig. apoi poate creqte treptat p l n l la 15 minute. 3. Se va observa c2 prin stimularea pllcerii de miqcare. Pentru copiii care prezinti unele defecte de motricitate (hipotonii sau spasticitifi inniscute sau a p h t e h urma unor boli). Fig.Mersul in picioare cu bra~ele intinse.Pentru i n w e a mu~chilorspatelui (dupg 5 luni) se cuprind articulafiile pumnului sugarului care este culcat pe abdomen. 3.Mama gi copittit Exercitiile descrise qi ilustrate h acest capitol sunt exclusiv mijloace de prevenire a unor deficiente de creqtere qi posturale (de pozitie). Brafele se dep&e& lateral. deaarece sugarul se miqcl qi singur. Se va vorbi tot timpul cu sugarul. Exerciple de gimnasticl pe care le recomandiim pentru sugarul s5nltos vor fi efectuate de mama sau de persoana care ingrije~te sugarul. in timpul ciireia copilul va fi invelit cu un scutec moale. Durata unei qedinte este la kceput de 3 minute. p&$e$te fie pe vlrfuri.chiar efectuati de cadre de specialitate. Aceasti durati nu va fi depgqit5. apoi se readuce ugor in pozifia initial& La inceput ridicarea trunchiului sugarului se face cuprinzlnd articulafiile u m h l u i sau rtidticiniie bra~elor.Exercifiul "roaba" pentru sugarul trecut de 9 luni. Dupl clteva qedinte. pentru a nu rlci. Fig. 3. prin exercitiile sistematic efectuate. . Un exercifiu nu va dura mai mult de 1-3 minute. apoi se ridici trunchiul sugarului la 20-25 cm deasupra planului mesei. h aceeaqi secveng. hcurajiindu-1.38 . se mentine clteva momente in aceastii pozifie.37 . Se va hcepe cu cele mai simple.35 .

c2 mai important2 este trsirea decdt exersarea. se vor da juciirii simple qi nu mai mult de 1-2 buciiti deodatg. cdnd sugarii se trezesc din somn sau dupg ce mgndnc5. fntre luna a 11-a qi a IV-a. fqi privesc mdna sau desenele de pe perefi. au apgrut numeroase teorii. ~ermipindu-i meargg qi s2 s5 se joace in acelaqi timp. obiectele foarte simple fi oferg noi posibilitafi de a se juca. cuburi. Cu multi pasiune introduce obiecte mai mici in altele mai mari. "juciirii" pe care copilul le poate inhala. Cdnd sunt afar& se uitg la frunzele qi umbrele copacilor. Nu se vor lgsa la fndemdna sugarului obiecte acoperite cu vopsea care confin plumb. risckd s2 se sufoce (fig. joac5 cu un adult jocul "cucu-bau". le place s2 observe obiecte care se miqcg qi obiecte de culoare vie. Pentru protejarea dezvoltgrii psihice. latura formativ5 a jocului. flacoane sau sticle cu medicamente. ca qi diverse obiecte de bucgtgrie. Sezdnd. qi jocul contribuie la dezvoltarea global2 a copilului. Ocupafia preferat5 r5mdne golirea qi "rearanjarea" sertarelor. Mama fnsgqi poate inqira pe o sfoar2 diferite cartonaqe colorate.Sugarut (de ta 1 tun&ta 12 Zuni) 3. pgpuqi sau obiecte de fmbr5cgminte din ldng de angora. a t h a t e pe o sfoar2 de marginile patului.39). Jocurile de "apucare" ale sugarului de 9. bile de sticlg. sugarul se ocupg tot mai mult de ele. obiecte t%oase sau ascufite (ace. juciirii ale frafilor mai mari (pericol de infecfie). furculife. jucdndu-se pe rand cu ele. fncdt copilul s5 nu se poat5 rgni. ei fncep s2 dea dovadg de atenfie qi de doring de societate. de o sfoars. fiind tot atdt de important pentru copil. ca qi munca pentru adult. lingurife). In a1 11-lea an de viafa' copilul va f i captivat de apg qi nisip. Se vor suspenda obiecte colorate de marginea de sus a laturilor patului. o rgfuqcg. De o simpatie deosebitg se bucurg juciiriile pe care le poate trage dupg el. fi plac unele obiecte mari. Astfel. 3. fn casg. cu animale frumos colorate. Incep sg-1 intereseze cQile simple. ii fac plgcere. animale care c2nti. fn general. Psrintii sunt datori s2 asigure sugarului timp ~i liniqte pentru joc. "Prelucreaz5" o cutie metalicg cu o lingurg de lemn. Este fascinat de posibilitatea de a introduce un obiect in altul. el poate urmiiri ce se f n t h p l g cu jucgriile. Juca'rii adecvate sugarului. Perioada 2-4 luni. se bucurg de "hopa Mitic$' qi de zgomotul pe care-1 face. jucgrii de celuloid care se pot sparge in bucgli mici tgioase cdnd sugarul le bag2 fn gurg. anume c2 activitatea qi faptul c5 e farniliarizat cu ceea ce face ii oferg plgcere.13. sugarul poate intinde fn jurul lui o mulfime de obiecte. Se recornand5 aqa-numitele "piramide din cuburi". de a cultiva imagina~ia puterea de concentrare a copilului. Nu se ?tie sigur ce se petrece fn mica fspturii. Trage spre el un animal pe rotife qi-1 lasg s2 plece iar. De acum incolo el cautg forme de joacg noi.jocul este qi mai interesant ~ 2 n are la indem2ng d cdteva obiecte simple (sit& lopgficg. Apuc5 obiecte. rulmenfi de metal. Perioada 4-9 Zuni. care sg-i ofere satisfacfii sporite. intereseazg fn mod preponderent: o juciirie sungtoare. Juciiriile trebuie s2 fie totdeauna curate qi cu discerngmdnt selecfionate (forma. cutii bine fnchise. ci are semnificatia unei preocupiiri serioase. precum qi juciirii adecvate. greblg. De mult succes se bucur5 unele obiecte din material plastic sau din cauciuc colorate (ceqti. oricdt de emetic ar pgrea inchise. bucurie. ggleatg etc. ci fn dreptul mdinilor sugarului. In leggturg cu sensul jocului. La vksta de 8-9 luni ne putem da seama cel mai uqor cg nu numai excesul de energie sau plgcerea de a acfiona sunt foqele motrice ale jocului. mgrimea qi materialul). La aceasti vkstg. Perseverenfa. dar nu deasupra nasului. fncg din luna a 11-a. befe. Jocul si juchiile Jocul nu este o pierdere de vreme. nasturi. le aruncg qi fncearcg s2 le apuce din nou.). dar bgnuim ceva din ceea ce il satisface qi pe omul matur. Jocul fnseamng un prilej de a mgri fndemdnarea. Cu multg plgcere. cuie. .10 luni arat5 fndemdnarea sa crescdndg. Obiectele sunt miqcate incoace qi fncolo. A Perioada 9-12 Zuni. La un an. cufite). mai ales in orele de dupg amiazg. le strdnge in mdini. le pipgie. orice juciirii care nu se pot spgla. Capacitatea de a se juca se lgrgeqte de fndatg ce sugarul fnvaf5 s5 apuce. seriozitatea qi participarea afectivg a sugarului ne fac s2 presupunem c2 este vorba de trgiri de o importanfs fundamentals. pe care se poate urca sau pe care le poate deplasa. sgngtos. Cuburile compacte sau goale. Suprafnzestrarea cu juciirii este la fel de dgungtoare ca supraalimentafia. solnife.

piirinjii isi pot programa.Prizele electrice accesibile sugamlui sunt periculoase.3. de elaborare si de a fi iubite. pungi de plastic. copiii nu vor avea acces la balcon. Din luna a 11-a. Copilul incepe sii se miste (de-a busilea. ducgnd la sufocare) (fig. potential toxice (detergenti. are efecte negative asupra comportamentului si caracterului copiilor. biiuturi alcoolice). 3. Dacii frafii sunt cu cljiva ani mai mari. Atragem atenjia asupra unor greseli qi Fig.3.42). Dacii se cumpkii juciirii. asa cum se obisnuieste in unele familii. jocul este permis. la o anurnitii or8 din zi. Mai ales dup5 un an. De aceea este bine sii primeascii in curlnd o piipus5 sau un urs. sprijinit de mobilii. incearcii sii escaladeze patul) si duce totul la gurii. 3. Rolul pdrinfilor. in care copilul sii simtii si sii savureze atenfia si ciildura afectiunii. c) obiecte de joc "sun5toare" (dacii se sparg. nu-1 vor purta pe sc5ri. Jocul cu frafii. dar cu urmiitoarele preciziiri: nu-1 vor lua in brafe.35 . pericole: a) imobilizarea in hamuri sau "legat" de pat (pericol de strangulare) (vezi fig. prizele electrice vor avea dispozitive de siguranjii (fig.40). in camera respectivii sii nu fie vase cu apii clocotitii (vezi fig. 33.3. Fig. bilele ajung la dispozifia copilului. d) coji de . le poate aspira pe trahee. Copiii sub 3 ani se vor juca cu cel mai mic numai sub directa supraveghere a piirinfilor. Tarcul constituie cadrul cel mai comod si mai sigur pentru un sugar de 7-12 luni.40 .Juc5rii pentm sugarul mare $i copilul rnic.42). Accidente. podeaua nu va fi alunecoasii. mobilierul va fi redus la minimum necesar.Pericol de op&ire cu lichide fierbinti. b) incuiat singur in casii cu focul aprins in sob: sau la aragaz. existenja unei "expozijii" de juciirii sau de p5pusi.41). nu-i vor biiga nimic in gur5. de acum incolo. a chi mama se ocupii de gospodiirie si de alfi copii. 3. Nu vor riimlne la dispozifia copiilor obiecte ascufite. de juciirii care trebuie sii realizeze trei condifii: de miscare. insecticide. fncciperea in care se joacii copiii va indeplini urmiitoarele condifii: ferestrele vor fi bine inchise. c5 un copil are nevoie. substante de uz casnic.41 . care le duce la gurii. o perioad5 scurtii pentru joc. se fine seama. plnii la vhsta scolarii.Fig.

cornuri sau buciiti mari de mere.Sugarul (de la 1 lunii la 12 Zuni) piiine. 3.42 . 3.in patul copiilor. l~ Fig. e) perne de puf .43 . Fig. .Pericol de asfixie. am asistat la decesul unor copii care s-au inecat cu coji de piiine sau fragmente de cornuri.sau pungi de plastic . actul masticatiei ~iinghitirii nu sunt maturate.Strangularea.

.

ceea ce il face sii se miqte tot timpul. mai ales pentru dezvoltarea unor noi activitiifi proprii (mers. pentru ca dupii reuqit5 sii inceapii altceva. plimbkile rnai lungi il obosesc. Cu toate acestea. dar absolut necesare sunt: incurajarea.1. lauda. brutalitiitile sunt interzise. pikintii a v h d numai grija imbriiciirnintei qi a miincikii.Crevterea este de circa 200-250 g pe lun& respectiv 2. Mersul qi miqciirile miiinilor sunt rnai sigure. grafioase.1. Unii pgrinfi se neliniqtesc de faptul cii trec uneori luni de zile qi greutatea "rhiine pe loc". el este in stare sii execute la comandii miqciiri sistematice. b) A doua extremii este oferitii de mama care nu reuqeqte nici la 3-4 ani sii se dezlipeascii de copil. creqterea este rnai lentii. Chiar dacii se intiimp15 sii cadii. Or. copii Pentru dezvoltarea posibilitiitilor fizice qi suflete$ti. Aceastii mobilitate. incurajiiri. Mulfi copii sunt insuficient pregiitifi pentru viafii.2. el este mereu activ. Maturarea creierului $i a ciiilor nervoase duce la o mai bun5 stiipiinire a miqciirilor corpului. Reuqeqte sii "dea gata" toatii familia. disponibilitatea de a-1 inielege $i de a-1 sprijini in tot ce face. Nevoia de m i ~ c a r e dominii Entreaga perioadii a copilului mic. La inceput misciirile sunt stiingace. joc. tocmai acum copilul are nevoie de afecfiunea qi de prezenta pikintilor. de obicei. nu corespund nevoilor lui naturale. Impresioneazii vioiciunea qi vitalitatea lui. antreneazii o schimbare in relatiile cu adulfii qi indeosebi cu mama. neindemiinatice. Consecinfele psihologice ale acestei frh5ri sunt importante. Trebuie combiitute cele douii tendinre extreme: a) Unii pikinti cred cii. Copilul mic ( 1 3ani) 4. Este liisat pufin de "capul qi lui prin casii".1. apucarea.1. vorbire etc. apoi sunt domoale. nu rnai are nevoie de aten~ie ingrijiri deosebite. copilul are nevoie de spatiu interior qi exterior. La sfiirsitul perioadei de copil mic. de sentimentul de libertate. copilul . pentru c5 piirinfii nu se pot both* sii-i lase sii se desfiiqoare. dupii implinirea viirstei de un an "copilul s-a fricut mare". indeosebi P prima etapii copilul este n "umbra marnei".4.). Unii medici se ocupii. Pentru educatia copilului este necesarii multii riibdare. cotrobiiiesc. lipsindu-1 de posibilitatea de a-qi dezvolta forfele pentru cucerirea mediului inconjuriitor. certurile. prin primejdiile pe care le implicii. Mai ales la copiii vioi. capacitatea de a explora qi cunoaqte rnai mult. refuz etc.5-3 kg intr-un an. cu mucoase . indemiinare. sii le satisfacii nevoia de miqcare ~i de explorare a lumii inconjuriitoare. Chiar in mentalitatea corpului medical se observii uneori o oarecare subestimare in privinta importantei pe care o are urmiirirea continuii a dezvoltiirii copilului mic. treptat devin coordonate.) qi pentru cunoaqterea lumii inconjuriitoare. Trebuie infeleasii prin prisma dorintei de a-qi folosi $i stiiphi muychii in toate felurile. Ei aleargii. 4. in primii 3 ani de via@ biitaia. urmeazii dictonul cii "exercifiul face pe maestru". juciiuyi. miingiiieri. Este necesar ca un copil sii cunoascii limitele desfiiquriirii personalitiifii sale (miqcare. Dintr-o nevoie interioarii. Pkinfii sunt datori sii foloseasc5 cu tact qi discerniimiint orice interdicfie. De acum inainte p5rintii adaugii in raporturile lor cu copilul interdicfia: NU. Nu are importang prea mare greutatea in cazul in care copiii respectivi sunt siiniitosi. Fiirii sii-qi dea seama. de copilul mic numai in perioadele vaccinikilor ~icu prilejul imbolniivirilor. Dezvoltarea fwicd (crestere4 Greutatea. Piin2 acum raporturile dintre mamii $i copil se limitau la ingrijiri. sii-qi perfectioneze mersul. Relatiile dintre pdrinti si reincepe mereu ce qi-a propus. se cafjrii peste tot.

32 kg (+ 1.751) .47) mediul rural = 85.50 kg (+ 1. De abia la prepubertate ~ipubertate va reapiirea un salt a1cre~terii.051) mediul rural = 11.21) Talie (iniil@me): .74 kg (+ 1.14) .la unii copii .33) Dentitia. cu obrajii ro~ii.18) mediul rural = 10.19 cm (+ 3.biiieti: mediul.08 kg (+ 1.20 kg (+ 1.fete: mediul urban = 76.fete: mediul urban = 12.43) Talie: . Consumul de proteine animale. evolutia dezvoltiirii fizice ~i psihomotorii: La 15 luni: Greutate: .02) mediul rural = 10.14 kg (+ 0.39) mediul rural = 14.48) .30) . iar la s f k ~ i t ucelui de a1 II-lea an 415 l din volumul creierului adultului.72) mediul rural = 77.90) mediul rural = 88.24 kg (+ 1. Dupti Institutul de Igienti $i Stingtate Publicti din Bucurevti.512kg (+ 1. La s f k ~ i t uprimului an creierul are cu l aproximativ 315.13) .biiieti: mediul urban = 14.27) ani) L a 30 luni (2 ?h Greutate: .08 cm (+ 4.de durere localii.40 cm (+ 3.03 cm (+ 3.80) mediul rural = 88.fete: mediul urban = 84. 18 luni ~i la 24 de luni.82 kg (+ 1. 4.fete: mediul urban = 89.1. Este ins2 o gre~ealii se pun5 pe sii seama eruptiei dentare tulburhi mai serioase ca: febra.93 cm (+ 334) mediul rural = 80. in a1 11-lea an el cre~te 2 cm.bgieti: mediul urban = 12. cu mu~chi cu bine intin~i ("carnea tare").Ol) mediul rural = 92.bgieti: mediul urban = 94.31 kg (+ 1.42 cm (+ 3. insornniile.biiieti: mediul urban = 86. Iatii in rezumat.33 cm (+ 4. Incisivii laterali apar intre 10 luni ~i 1 an.bine colorate. i cu poftii de miincare ~i somn lini~tit.46) k . Cre~terea in este din ce in ce mai inceatii. Ordinea de eruptie poate fi neregulatii.biiieti: mediul urban = 11.37) I Talie (iniiltime): .33 kg (+ 1.70 kg (+ 3. medicul este singurulin miisurii sii le interpreteze. imbolniivirile mai grave. 192 .71 cm (+ 4.81 cm (+ 4.15) mediul rural = 11.28 kg (+ 1. cu mari variatii de la un copil la altul.fete: mediul urban = 13.7 1) mediul rural = 76.fete: mediul urban = 80.08) mediul rural = 12.70 kg (+ 1. de vitamine ~i s h r i minerale (fructe ~i zarzavaturi) influenteazii crevterea.urban = 78.68) La 36 luni (3 ani) Greutatea: .78) mediul rural = 83. Mai multe probleme se pun la copiii prea g r a ~deciit la cei slabi. diareile. privirea vie. uneori stationeazii luni intregi.61) La 18 luni Greutate: .3.biiieti: mediul urban = 13.biiieti: mediul urban = 90.80) mediul rural = 13.89 kg (+ 1.513cm (+ 3.26) mediul rural = 9335 cm (+ 4. veseli. cu m i ~ c h suple.bgieti: mediul urban = 10. de iritabilitate.12 kg ( 1.12 cm (+ 3.37) .87 cm (+ 3. Dacg perimetrul cranian a crescut cu 12 cm in primul an.95) mediul rural = 10.28) La 24 luni (2 ani) Greutate: . $i la aceastg vkstii eruplia dentarii se poate insoti .80) mediul rural = 78.47 cm (+ 4.67 kg (+ 1.86 cm (+ 3.26) mediul rural = 13.84 cm (+ 4. Phintii sunt datori sg consemneze in caietul copilului cifrele greutiitii (uneori nu se schimbii ciiteva luni in Sir!) ~i ale taliei la 15 luni.751) .fete: mediul urban = 11.051) Talie (indtime): .510) Talie (imiiltime): .Ol kg (+ 1. intre 1 an ~i 18 luni apar primii 4 premolari. de o secretie salivarii mai abundentii.fete: mediul urban = 10.93 cm (+ 4. in s f k ~ i t .biiieti: mediul urban = 80.fete: mediul urban = 93. intre 16 ~i 24 de luni apar caninii.34 cm (+ 3.67 kg (+ 1. dar rolul ereditiitii este covk~itor! Cre~terea taliei este mai importantii.251) mediul rural = 12.29) .fete: mediul urban = 14. Cifrele' de mai jos sunt orientative.75 kg (+ 1. Dezvoltarea psihomotorie Cre~terea creierului este mai lend.35 cm (+ 4.511) .516cm (+ 4. i Cre~terea ina'lfimeeste de 12 cm. de sciiderea apetitului.

aceast5 nevoie se accentueaz5. Spre 15 luni.. se amuz5 chiar s5 se sprijine pe ambele picioare ~i s5 r5mdn5 astfel cdteva momente. (La 1 '/2 ani i incepe s5 alerge cdte putin. stagniiri. Paralel cu perfecfionarea motricit5tii generale (globale) se dezvolt5 si motricitatea fin5. se agaf5. treapt5 cu treapt5. fie cu toat5 mdna. Reacfiile p5rintilor sunt foarte importante in elaborarea personalitiitii lui. sov5ie. f5r5 s5 se mai sprijine. avdnd ins5 tendinta de a c5dea des. la 18 luni poate chiar s5 fug5 greoi. intre 18 si 24 luni este vdrsta de "umblat de colo pdn5 C O ~ O " ~i de aceea necesit5 o supraveghere permanent% . copilul va fi calmat. apoi de mdini. scurte perioade de regresiune. cu braiele intinse in sus. o reactie catastrofic5 a mamei la insuccesele copilului amdn5 cucerirea posibilitztii de a merge. 193 . ajutat de un adult etc. il apuc5. Copilul poate fi sprijinit tindndu-1 la inceput de umeri sau axile.incepe sl-i facl pllcere sB tragl o juc5rie dupl el. La 24 de luni poate fugi bine. incurajat. Copilul devine din ce in ce mai indemdnatic! Am v5zut c5 la sfiir~itul primului an de viai5 reu~eSte apuce obiectele s5 mici cu vdrful degetelor. Execut5 mici ordine ~i reuveste s5 aduc5 un pahar cu ap5 fgr5 s5-1 verse. La 20 de luni poate s5 coboare tinut de o mdn5 qi chiar s5 se urce tindndu-se de balustrad5. 0 c5dere violent& o "ceartii" a tatiilui. dorinia de a merge este amdnat5 pentru cdtva timp.Cltre v2rsta de 2 ani mersul este mai sigur. de cele mai multe ori. La fiecare csdere. Intre 10 luni ~i 14 luni. merge de-a bu~ilea.~ mentine echilibrul. Orice progres trebuie s5 vin5 de la sine. din pozitia verticals. Cztre viirsta de 1 an qi in trimestrul a1 V-lea de via@ face primele incerciiri de a pQi. poate fi ajutat. Copilul se tdrsste.uneori cu bratele intinse pentru a . Nevoia de mi ?care s-a manifestat inc5 din perioada de sugar. tinut numai de o mdn5. Se incurnet5 s5 se deplaseze singur de la o mobil5 la alta.) Cei mai multi au inc5 un mers nesigur ~i de aceea i ~ satisfac nevoia de mi~care. Timp de cdteva luni. la 2 ani alearg5 cu u~urint5. el merge cu picioarele d e p k t e (cu baz5 larg5 de susfinere). i deplasdndu-se in 4 labe. intre 1 1/2 ti 2 ani apuc5 ~i arunc5 mingea cu ambele mdini ~i apoi o rostogole~tecu piciorul. Gura r5mdne inc5 un organ de cunoaStere! Fig. in general. iar dup5 aceea. ~i adesea il duce la gur5. Acum se apropie de orice obiect. Este momentul in care trebuie inv5pt s5 mearg5. La 18 luni poate urea pe sczri. 4. tinut de o mdn5.1 .4. Dac5 intervin incidente. in eel de a1 11-lea an.Motricitatea. reusefjte s5 ridice un obiect. intre 2 ~i 3 ani prinde si arunc5 mingea spre mam5. sprijinindu-se cu o mdn5 (de gratiile patului. Cade des. Nici o maturaiie nu urmeaz5 un ritm absolut regulat. se clatin5.). copilul se apleac5 ~i cu cealalt5 mdn5 ridic5 o juciirie f5r5 sii-~i piard5 echilibrul. la 12-15 luni copilul este capabil s5 meargd singur.se "plimb5" prin toat5 camera.2 . Dup5 cdteva s5pt5mdni de "antrenament" reu~eqtes5 mearg5 singur. dac5 se love~te mai violent. fie cu degetele. flectdnd picioarele. pjrinfii nu vor intra in panic& nu-1 vor foqa. susiinut de cineva. copilul poate lovi un balon cu piciorul. Fig.

?I arunc5 sau il aqeaz5in alt3parte.Se urc5 pe un scaun. . Descoper5 scame. "zugr5ve$te" zidurile cu noroi. ?I las5 din nou s5 cadit. precum $i de timp pentru a inv5fa s5 infeleag5 ordinea din lumea adulolor.Execut3 ordine simple. sprijinindu-se de ramp5. La 15 Zuni Se ridic5 singur. firimituri. obiecte mici. le ridic5 sus $i face paqi inegali. Fig. . La I 8 Zuni . incearc5 s5 deschid5 uqile. m5turi. .4 . dar rnai cade c h d terenul este denivelat. . "activitatea" lui s5 fie canalizat3 spre jocuri sau acouni comune. . de exersare continu& resimfit5 de c5tre adulfi ca obositoare $i chiar sup5rItoare.Face zgomot. .Ridic5 $i muti4 dintr-un loc in altul obiecte din came&.Face jocuri cu m&le in oglind3. Este mai bine ca. . B Fig. dup5 ce apuc5 un obiect. . loveqte cu el. pentru a-$i menpne echilibrul i$i fine gamble i n d e p h t e . deseori se dezechilibreaz5$i cade. love~te obiectele. scotocevte peste tot. se aga* de el $i se qeaz5.f n g e n u n c h d singur.4. uneori $i zidurile.Pune degetul h orificii.Merge singur. . Alteori. . indeosebi inci5lf&nintea.fi tentativele de a merge. cade foarte rar. juc&ii).Apucl obiecte mici (bile. susfinut de o mln$ urc5 pe sc5ri cu un singur picior (nu le alterneaz5). Urc5 $i coboar5 mereu clteva sc&i. c o ~ u de h M i etc. . incearc5chiar dac5 scaunul este disproporponat de halt fa@ de puterea lui. gunoaie. de a fncerca prin cuvinte $i mijloace mai viguroase.intr-un mod supk5tor pentru adulfi. Are nevoie de aceast3 perioadit de c h a . nu a l t e r n e d picioarele.Se lupt5 $i fncearc5 s5 cucereasc5 mediul fizic: se agaf5 de mobile. in aceastii faz5 in care copilul cucerevte spatiul din jurul lui . .Merge singur.Construieqte un turn cu dou5 cuburi. impinge mobile uqoare prin camer&"plimb5" prin curte orice-i vine h cale (pietre. .Urc5 s c w e f k 5 ajutor. Prefer5 s5 se deplaseze in "4 labe".Apare pericolul accidentelor $iintoxicafiilor! Se afi5 htr-o faA de cercetare. nasturi).Scotocegte peste tot. pietre. dulapuri. Intemenfia lor pentru a-1 struni.Urc5 singur pe sc&i '31 patru labe". ci accentuarea reactiilor de negativism.Deschide cutii.Se murdilreqte cu noroi. Scotoceqte prin sertare. pentru a avea mai &iu o indemhare corespunz5toare $i o dorin* siin5toasl de a munci.3 . cu dou5 degete le adun5 $i le aruncg . de a-1 "face cuminte" au ca efect nu frharea. 4. . cu materii fecale etc. l scoflnd obiectele.

produse de uz casnic etc. Pasiunea lui este s i m i ~ t mereu. plini. Este o perioadi de mari pericole pentru accidente (prize electrice.Combini jocuri. Fig.ii place s i se joace in nisip ~i folose~te bine lopifica. s i exploreze e peste tot prin dulapuri. Fig. . plinl. o p i p u ~sau un "fleac" ca o c2rpi colorati. cimfe.Poate siiri in mod rudimentar. a p i fiarti. .~i in s u ~un obiect sau trage o fa@de masi pe care se i g i s e ~ t e juciirie). ~ .intoarce foile unei c i a i una cate una. dar se Sterge cu ajutorul pirinfilor. o .in general il intereseazi numai performanfele motorii. grebla. . 4.). aruncand sau IisAnd s i cadi juckii sau obiecte pe jos.Are instabilitate motorie ~i de preocupiri. cideri. 4. infepituri. impinge. - .i n v a s i manuiasci obiecte din ce in ce mai mici. La 24 Zuni (2 ani) -Aleargi fiiri s i se mai impiedice. De altfel nu pune pref pe ceea ce "scrie" $i vifoneazl h a i a cu aceeavi pllcere cu care a mhgllit-o. Nu reuveqte s i miinhce cu lingurip fTui a "viirsa" ~i pe jos. - Fig. punand un picior dupi altul pe fiecare treapti ~i susfinsndu-se de balustradi. cotloane.$tie s5 finl lingurip: o umple dar nu reu$e$tes l o d u d . 4. . La 30 Zuni ( 2 '/2 ani) . Atenfia trece rapid de la un obiect la altul. Nu-i plac jocurile statice sau cat de cat "organizate" de adulfi. gunoaie etc. . pantalonii. daci i se cere. una cdte una. .Tine creionul cu toatl mlna."Experimenteazi".6 . o .7 . strichini.Copilul de l a 1 l a 6 mi . Folose~te clanla u ~ iqi intoarce cheia in broasci. .Se spali pe maini singur. rostogoliri de obiecte mari. cimaqa. incilfimintea.Aleargi ~i love~te rninge Fari a cidea.incearci s i se foloseasci de lingurifi.incepe s i aibi preferinfi pentru o anumiti juciirie: un ursulef. s i descopere cele mai mici obiecte (scame. i imbraci cu ajutor din partea pirinfilor: ciorapi. rostogole~tesau trage de sfoari juciiriile. dar adesea cade. cosmetice. construie~teun turn de 4-6 cuburi in echilibru. Deschide ~i inchide poarta. . intoxicafii (medicamente. Vrea s i nu se desparti de ele ~i uneori adoarme cu ele. Anticipeazi mi~cirile (poate utiliza un baston pentru a . i o cutie de chibrituri. corpul siu fiind propulsat inainte. prin iarbi. o umple dar nu reuvevte s i o duci la guri. . .Merge pe vMurile picioarelor.intoarce foile unei c a i .5 . tiieturi). in pozifie vertical2 $i traseazl linii nesigure. Bea dintr-o cani finuti cu o singuri mani. .). la gur5.Aduni obiecte de pe jos Fari a cidea.Merge de-a indiiratelea.Urci qi coboari sciirile. "Nu st5 locului".

intr-o cr5pZt~1r~i~111t:i ~ 5 ~ i 1 ~ 1 r j . copilul isi 13e 115 '. .~ltr111 inclinat. 4. nu ma1 cade.Cnilstrt. Copilul i. $3 ~..5.-::tc prirl zcsti~ridouG pcrso:mi. . creionul cste t i n ~ i :.A:i~niic.I.a. este capabil s5 privt-. I! : - Progresele din ul 2-lea .l~ur. ai~umiteccinditii: organizai.st. incaltg singur si unii Sc r!intre si reubesc sli-si lep. .r:izS linii ~ert..i de ii ~.~ I I ~ T ~ .viat5 s-a[! preggtil $ 3 ~ inillth 7.ascii1:1 Jreaptn si la stingu.?. -. efe(.ap~.l!ira o minge marc usoar5 ili (!istanla J c i-? met. prin ter:ta!i\e dirijate in mod di\zret tic cXrre 1narl1. incerciirile reusite iniotivc de pliicere).c\emplu.1-erne.lLi. Deasebesc inc5lt9mintes s12ngf5de i cea crli-captii.3 ani B place sii alerge.i.-2 sc%-iiealtemdrd picioarelc 5i cohclnr-1:tiup3 i :uiii:.imei-I" .'Tine iln ci-cior: cu d c ~ e t c l c . I J.:c:\r9 jutfeiata i::Ci: s~~!ec~i~)ne. - .~l intr-un sing~ur piclor pcritru \curt 1l::lp Povte dcsernna un serc.:.IncZ din ulrirnele itirli alz pnrnul:li :in a p x c la cop11 pljcerea cle a ti lu.G:~uyi "c2te ccva".a p!in~!~arc.j introdxrcc \:I]-iantc pc ~ c i i ~ iLC: In ce inai djIe~-e~~eiatc..'trd nu indr:plii~cstc chit'v.C'o:iti.t':3. majoritatc. tiin cnpii nllerneaz8 picioarelc si la cc.e c31!/3 5.P ~ t l i e duce un pahnr plin f5ri a-l r5sturna. ::-. Gidi_.Mama $i copilul Fig.siGc vGr. fiir5 3 o "1. cr ihr.(~ 36 ( 3Ll?17) F. estt.r..i la dl-sapta $i la htkga. .fmbi-ac5 ~i se dezbracii singur: la inchcierev nasturilor trri7uiu inc9 aji~tat.. ! .3i13 ir?ti.ea condeii~eiin functie ds rerultate.lditii.dpabil priveasc.di tdrzii-ii s / t.np?'ltGsicrtllcj/-ritrf? Ciitzd rc. I :I sitin.ir:.c yiirnb5 pe triciclet.-i: c i juacl'i cu picioi-ul..: pc am2ndoi!2 pe o singurz tre. Ac'tivitatea st: face cru un scop ?i ir.y!)ir/lt2 . : ~ 7 r 1 t ~ .A~trt'l.8 Spre \ 2rsta ilz 2 % .ii7a c5 un .:rij>ilulpoate fi dus la gc-idinit5! Se titic \ertiz. a 5 -- t'r. cn' i.ertic. de echilibru). f.iic~te iln tu: 11de 6-8 cubriri..)rizontalc i l i ~4.S:\!-c cu picioarele !ipite.u in <caul5 .~ptZ: c nucl:ii cIl-. = ( 1 ) 13 3 a n i nu pi-onunt5 Ii3cF1 3 ~ru\!n!e >r I j i i ! nu i i e s 2.: ?iretuiilc.o~i:<!c 6 silii .apt8 >:I!-e.7) sau . -.P... Bat ctr ciocanul si I-cuszsc $5 bat5 cuie n ~ r i ii~ti--c:~ orificiu.t:i~i3. I (.:iie c.ciricepe er:)erientele care i-au r-e:~sit h i le el~ininli cele!altc: msi 1 ~ 1 1 1 1 2.ii place sii fuga. 255. f'lce lir? fgcmot rtlereu :lcels>i:el h~atii!e\te~t'. Construieste un turn de 8-1 0 cuburi. - incearcii sii danseze (cu osrecare lips.: . i..t.us de . Sc. hiect care cadc. -..:~le d e i l e s ~ l si:iziil. L I ~ Ifel~de "rrsajor:it" curn \pune Gexeli.i ic).i. cum o va face 111.~.

le incearcg neincetat. Unii par sg aibi o imaginafie siiraci. c ) contactul social q i afectiv cu lumea inconjurgtoare este atit de slab incit copilul nu poate diferentia o vorbi blsndi de un "nu"! categoric. capitale pentru dezvoltarea mintalg a copilului. acestea sunt actiuni distructive. Mama ii spune mereu "nu". mkggleqte perefii etc. Strins legati de perioada aceasta a "nu7'-ului este tendinfa conservatoare foarte marcatg a copilului. scoate cgrfi din biblioteci.dnare (numitg astfel pentru a o deosebi de a doua perioadi conflictualg situati la 12-13 ani). pentru copil este o problemg serioasi de afirmare a propriei personalitgli. Cu mersul lui inci nesigur.j)in timpul alimentafiei nu se stabileste nici un contact cu persoana care-1 hriineste. S-ar putea vorbi mai degrabg de o perioadi de incercare sau de perseverare pentru consolidarea vointei care se trezeste. Copilul o irnitg. incepind din luna 15-a se anunfg dobsndirea lui "nu". S-ar piirea c i atunci cind nu cedeazg si nu se supune altora. rnai ales in ceea ce priveqte mincarea. fantezie. Pentru copil. copilul se convinge cg povestirile qi relatgrile lui trebuie sg fie adevgrate. el cauti sg vadg dacg mai este iubit. "nu". in functie de inzestrare ~i de mediu. d) nu urmiireste obiectele situate sau purtate lateral qi nu incearcg sii le apuce. din refuzuri.4. cercetind ~icucerind treptat lumea inconjuritoare. devine mai independent qi citeodatg prea curajos. rupe ziare. siguranfei de sine ~i a unor programe vizibile in capacititile de comunicare si cunoastere. invenfii etc. Refuzul mamei. Se contureazg diferenfe individuale. e ) nu trgieste situafii "de asteptare" (jocul "de-a cucu7'). s i refuze de a face ceea ce i se cere. Trebuie insg subliniat cg la copil nu s-a conturat notiunea de stricgciune ~i de distrugere: el se bucurg de toate actiunile lui. abia indrgznesc s i piirgseasci terenul realitiifilor sigure. subliniindu-se rnai mult aspectul pozitiv a1 achizifiei pentru dezvoltarea generalg a copilului. Mama trebuie s i puni lucrurile la loc. Formarea eului se intiire~te din frustriri. progresele limbajului sunt favorizate de a~a-numita virsti a lui "de ce"? Prin rgspunsuri ribdgtoare la intrebgrile "ce 2 . La ace~tia urmi existi o strinsi legiituri intre din lumea simfurilor qi lumea dorinfelor. deqi el insuqi nu arati tendinti marcati spre ordine. Unii pkinfi se sperie v i z i n d in acestea o predispozitie la "minciuni".Copilul de l a 1 la 6 ani 3-4 obiecte din camerg. este real. aparenfi ~i adevgr. fncepind din a1 3-lea an de via@ qi continuind si in anii urmgtori. fnaintind in vkstg. e) Prima fazn' de inc6pa'. Dupi alri autori. fgri agresivitate ~i numai incepsnd din a doua jumitate a celui de a1 doilea an.1. in realitate. Este prima idee abstractg care se cristalizeazg in gindirea copilului. culoarea. Unii autori se intreabi daci denumirea este fericit aleasi.. h) nu urmgreqte vorbele. s i spung nu. g ) copilul consumg numai alimente lichide. Dar pentru moment el nu poate face deosebire intre realitate. Povestea care se spune la culcare trebuie reprodusg 4. "de ce" etc. b) Vdrsta distrugerii ( "Zerbrechenalter" dupg pediatrii germani). Comportamentul a) Vhrsta lui NU ("Neinalter"). Vgzute prin prisma adulfilor. Copilul manifesti o grijg exageratg ca totul s i fie fgcut la fel. S-ar pgrea cg incearcg doar sg constate cit de mult poate sg se opung. cu acelaqi ritual. Masa. . adormirea si deprinderea de a fi curat. De acum inainte. de o "vkstg a distrugerii" sau "vksta fiiridelegilor". sau interdicfia folosite cu discerngmint. putind duce la tot felul de povesti. curitenia "trebuie'' s i se desfi~oare intr-un anumit fel. fefele si activitifile persoanelor din jur. De aceea s-a qi vorbit despre o fazg distructivg. care poate imbrica forme hazlii sau de incgpiiGnare. Copilul se deplaseazg "in 4 labe" sau chiar merge nesprijinit. ~i acest gest de refuz c a p i t i valoarea unui sens a1 vorbirii (valoare semanticg). Reacfiile negative ale copilului devin rnai frecvente. incep reprosurile si unele mame il transformg intr-un obiect a1 interdicfiilor. imbricarea. Acest negativism se datoreste greselilor qi rnai ales rigiditiifii pkinfilor. copilul poate fi educat. este". h) nu se poate aseza ~i ridica singur. altii dau drumul fanteziei intr-un mod plastic ~i viu. clgtinsnd capul. copilul riistoarni sau distruge obiecte. deoarece "incgpifinarea" este adesea asociati cu o semnificafie negativg. f) Spiritul "conservator". Cerinfele copilului se adreseazi celor din jurul lui. copilul i ~ manifestg foarte des incgpifinarea fiiri un motiv i precis. pgrinfii vor contribui la crearea echilibrului sgu interior. tot ce il preocupi in interior. d) Imaginatia devine rnai vie ~i rnai colorati. C ) Vhrstn intrehn'rilor. sunt binevenite pentru copil.

unele boli ereditare. hainte de a apiirea cuvintele conventionale. fn felul acesta.). h cazurile de suspiciune de surditate. in general mono. de exclamatii. iar la 18 luni are un vocabular de circa 18-20 cuvinte. Etapa de cercetare vi cucerire a lumii din jurul lui favorizeazl mult dezvoltarea limbajului. atunci aceasti prezentl devine rnai vie. unii copii au o intikziere in dezvoltarea vorbirii inteligibile. De la pronuntarea de sunete. executau mici ordine. de cuvinte izolate. Este necesarl o mare rlbdare vi intelegere din partea adultilor. serviciile de audiometrie din clinicile O. tipetele. inciit nu este de mirare c i dificultitile enumerate rnai sus nu pot fi dep&jite cu u~urin@. Thomas Carlyle. el il recunoavte. o persoanl sau un obiect prezent. Am intAlnit copii care piing la 2448 de luni pronunpu pupne cuvinte sau chiar nici mkar un cuvht. de suferinte grave ale sistemului nervos (hemoragii ale creierului la navtere sau d u p l traumatisme. afectiune vi hielegere. Poate fi repetati la nesfiirvit. "scenele" fac pe copil s l nu inteleagfi.vi bisilabice. iar cuvintele auzite sunt asociate cu sentimente negative. va fi considerat.R. infectii grave ale sistemului nervos. spre 18-24 de luni survine o schimbare bruscl. ca . intiilnim foarte multi copii care nu au "inceput s l vorbeascii". ivi exprimau dorinte sau proteste prin semne. Existi ins5 o mare variabilitate in ceea ce privevte momentul c h d copilul pronun@cuvintele ~ji rnai ales vksta la care incepe s l vorbeascl curgltor. Adesea medicul. cele auzite reprezintl un stimul. fn dezvoltarea vorbirii se inregistreazi progrese mari. Pentru el. cu ajutorul c h i a s l comunice vreun g h d . chiar de duvmibie. il cere sau se deplaseazl vi-1 aduce mamei. d l un nume obiectelor vi fiintelor care populeazl aceastl lume. Trebuie precizat. Pentru a numi un obiect. devi sunt conservatori. Dacl este denumit un animal. C h d .de siguranp. Astfel. care-i conferi o posibilitate rnai largl de exprimare vi de a pune intrebrlri. numele reprezintl inslvi persoana sau obiectul. La a doua probleml. pentru a avea "notiuni". Limbajul. p u p ciite putin. scandalul. Albert Einstein. ca normal. "pa-pa") in luna a XII-a. la care vorbirea este in intikziere. copilul verificl "corectitudinea" altora vi savureazl propriile sale cunovtinte. De asemenea. ~2nd auzeau ceva ce nu-i privea. fntdrzierea vorbirii. inc& i i ajung d pronunfe cuvinte v s l exprime inplesuri. 0 alti premisl obligatorie este ca auzul s l fie normal. Dorinp de a actiona independent cu orice prilej este din ce in ce rnai net5. Ei auzeau vi vtiau tot ce se vorbevte. medicul rlspunde cu toatl circumspectia dupl o discutie ambuntiti asupra dezvoltlirii frzice vi maturrlrii psihice a copilului. "me-me". dupl piirerea noastrl. b astfel de cazuri. cu deformiri vi inventii originale. Unifonnitatea acestor acte reprezinti pentru copil un punct. copilul va trece la elaborarea de propozitii cu 2-3 sau chiar rnai multe cuvinte. ciind copilul este inconjurat de o atmosfex-3 de calm. Orice copil care ?tie s l arate (in jurul v h t e i de un an) persoanele din anturajul apropiat sau aduce un obiect cunoscut c2nd i se cere (executi un ordin). au un jargon propriu bogat.L. Amintim c l unele personalititi ale lumii au vorbit foarte t2rziu (Lucian Blaga. vorbirea este o verigl permanenti de leglturl dintre diferitii membri. copilul ivi creeazl lumea care-1 inconjoad. La copiii normali. de cuduri vi de confort sufletesc.Mama gi c&ilul identic cu textul din ziua precedenti. dar sunetele nu transmit ceva ce poate fi inples de cei din jur. Trebuie subliniat c i la aceasti vksti copilul triiievte intr-un mod particular denumirile vi numele. apoi. prezinti un viu interes pentru tot ceea ce este nou. de la inceput. Cei rnai multi copii se dovedesc receptivi la laude sau critici. psihologul sau logopedul sunt consultati daci nu este vorba de un copil mut sau inapoiat. se observl intikzieri de vorbire. dacl intiirzierea aparitiei limbajului este un semn de inapoiere mintall. Tandretea vi increderea se succedl cu momente de refuz total de colaborare. Exist3 un limbaj pasiv (copilul intelege vi a s o c i d ) vi unul activ (exprimarea prin cuvinte). c i mutenia nu se intiilnevte deciit in cazurile de surditate. Apare un limbaj particular copilului. g)€el de a1 treilea an de viapi este adt de plin de contradictii. intoxicatii cu unele medicamente). copilul trebuie rnai in& s l inpleagl. dezvoltarea vorbirii este favorizatil Dimpotrivl. In practica medicall. in familie sau in crev%. Thomas Edison etc. adesea afirml "pot vi singur". pentru variatie. Mai tiirziu. "ma-ma". acest jargon ("pe limba lui") are adesea intonaoile vi nuantele vorbirii umane. precizeazl diagnosticul. Normal un sugar pronun@ 3-5 cuvinte bisilabice ("ta-taw. dacl un adult ii spune denumirea unui obiect. urmati de un exarnen clinic competent.

totodati adul$i nu vor irnita pe copil. gur2. obiecte din camer$ *mbr2c&ninte).Foloseyte propozi$i compuse numai din adjective qi nume (fir2 predicat). . Apare intrebarea: de ce? ' . Reped cuvinte cu 2 silabe. Foarte des o inclin2 yi o vars2. Tine ceayca inconjurad-o cu degetele de la ambele miini.Unii incep s5 spun2 c b d "s-au udat".Bagajul de cuvinte 'Tntelese" este de c2teva zeci. mama in limba matem2 (de exemplu: limba romh& maghiara. intrebuinwd limbajul lui infantil. este primul semn al controlului sfincterelor. La 18 luni (1 % ani) . Likgirea vocabularului se face pe seama numelor concrete. Cei care au h t i mai mari se vor deprinde rnai repede s2 foloseasc2 olip.Execut2 ordine simple: "adu mayina la mama" etc. c b d o apropie de gur2. Bagajul de cuvinte este de 100-200 de cuvinte. c2inele. care este impresionant de variat. calul. . nu le uneyte.$tie s2 arate obiecte ~ipersoane cunoscute. Propozifde sunt scurte. majoritatea o las2 sti cadti jos. in limba pe care acesta a folosit-o initial.Arat2 obiecte simple: inc2lt2mintea.. .5. Subiectul acestor propozitii este adesea "eu" sau numele siu. in timp ce Limbajul vorbit (lexical) nu dep2yeyte la unii copii 10 cuvinte. unii "mu$". Apare inceputul vkstei lui "nu".1. I 1 1 i . dar pronun* numai c2teva!). .yi copiii cu vorbire neintkziad. care de fapt erau copii normali. indeosebi mayinife. 1 I I t 1 I t . 4. este bine s2 se vorbeasca o singur2 limb& fn ultimul timp se susme (opinie acceptad yi de autorul acestei c w ) ca unui copil i se poate vorbi de la inceput in ambele limbi. german5 s2rb2). dar nu o umple bine. . Cei rnai mul$ nu reuyesc s2 duc2 lingurip la gura. . Are memoria a circa 200 cuvinte (le intelege. . aceyti copii vorbesc toati ziua. Copilul face "greyeli" in ceea ce priveyte succesiunea cuvintelor. Astfel. . Dac2 i se cere "aduce" obiectele pe care le poate duce. Aproape in toate cwile de specialitate se atrage atentia cl. nu pronunf2 prepozi$i yi conjunc$i. Recomandkn s2 nu se fac2 observa$i yi s5 nu se corecteze cuvintele deformate de copil. ochi. Ca o compensatie. ale mamei: nas. Pronunti4 numai cuvinte concrete (c2teva p w ale corpului.Bagajul de cuvinte este de 10-20 de cuvinte. dup2 ce "yi-au dat drumul".Arad animale (la inceput pe cele cunoscute yi in mediul lui inconjur2tor: pisica.de de exprimare se perfec$oneaz& rnai inti%lirnbajul triples yi apoi cel vorbit (fonetic). Un copil de care se ocup2 p&in$ii yi care aude cuvinte multe yi variate in farnilie (fra$!) posed5 un bagaj lexical rnai bogat dec2t cei care sunt indenma$ s2 invete.Duce bine ceayca la gur2 yi reuyeyte sa bea dintr-odati sau in etape tot con$nutul.Reacfioneaz2 c b d se face "pa-pa".htelegerea se dezvold rnai rapid dec2t expresia. cu conditia ca aceea~i persoan2 s2 vorbeascl in permanen* in limba respectiv2. Limbajul si sensibilitatea normale intre I $ 3 ani (schemcJ La I 5 luni . .Este foarte tandru cu mama: este "umbra" mamei I pe care doreqte s2 o aib2 mereu I? "societatea" lui. Dup2 ce sorb numai putin. singuratatea yi-o manifest2 prin suptul degetului sau a suzetei. Copilul inva* de la inceput dou2 limbi.Formeaz2 propozi$i cu 3 cuvinte. reuyesc ca la a doua aniversare a zilei de naytere sa exprime propozi$i din trei cuvinte. . p2stki etc. Adesea o vars2 inainte de a o duce la gur2. o intorc yi r5stoarn2 continutul. I m i q a este supenoar2 tuturor celorlalte "metode" de a-1 face pe copil s5 fie curat! .La cerere p a t e atinge organe ale corpului s2u.&cepe s2 se "alinte" yi s2 fac2 "mofturi" la mas. . somnul. baloane. Sit&$ in care se vorbesc doua' limbi intr-ofamilie. incearc2 s2 m2n2nce singur. Spre v b t a de 3 ani posibilidf. p5puyi etc. copilul se va obiynui din timp s2 se adreseze yi s2 raspunda ptkintelui respectiv. In acest fel. . iar tatid in limba pe care o cunoa~te.) yi obiecte. dar sunt inc2 "agramaticale".Scufund2 lingurip in castronay. pentru a nu intfirzia progresele limbajului la copil. prelungind-o. La 24 luni (2 ani) . .Oboseala. . se leagh2. mayini. Propozi$ile se structureaz2 putin c2te putin. ceea ce prezinti mare irnportanfi in lumea modem2.Subliniazii cuvintele prin gesturi. dau ceayca mamei.

.Este m2ndru de performanfele sale motorii (alergare. .). . dar singur. fn aceste conflicte.Foloseqte cuvintele pentru a vorbi singur. sii intre prin biilfi qi noroi. al meu". La noi in Wii.ii place sii invefe sii se dezbrace. lumina aprinsii.incepe sii aibii un anumit "ritual la culcat": juciirie preferat2. . majoritatea copiilor de 2 $4 ani folosesc olip.Nu vrea sii 'Tmpartii" cu nimeni. El incepe sii devinii conqtient de el insuqi ca individ qi incepe sii controleze unele aspecte ale comportamentului siiu cu scopul de a se conforma exigenfelor sociale.. rostogolirea rofilor qi a mingiilor. . fiecare copil se joacii singur).iqi spune prenumele qi numele. chiar la interval de 2-4 siipth5ni.iqi suge din ce in ce rnai pufin degetul.Aratii obiecte indicate verbal sau definite prin folosire (cu ce?). o curte cu piis& etc.in continuare ii place d "zugriiveascii" perelii.fncepe sii povesteasck Ascult2 cel putin 4 ordine elementare.Nu deosebevte "binele" de "rh".Foloseqte sistematic "nu".El devine curat c h d incepe sii cearii "olifa". rar cere ajutorul adul@lor. . dar nu este conqtient de ceea ce este al altora. . ii imbriitiqeazii (uneori prea s&s!) sau dintr-o dat2 incepe sii-i bat2. Unii sunt deosebit de agresivi f a g de striini sau de alfi copii. ceea ce ii permite sii se opunii la anturaj. de a-i lovi cu jucikia sau cu piciorul.Vorbirea este incii de "bebe". Singura interac$iune(frecventi) este de a apuca juciiria celorlalfi (lopiifid etc. . se apropie de ei dar nu qtie cum sii-i ia.ii place sii i se povesteascii istorioare qi sii priveascii in c Q i cu poze.?' . sii-qi "murdilreascii" m&le cu mlncare.Deosebeqte culorile. Copilul hcepe sii dezvolte conceptul "a1 meu". dacii scaunul closetului este situat rnai jos se urcii pe el. nu exist2 interacfiune cu ceilal$i copii chiar dacii au activitate identicii (imtr-o groapii cu nisip. . La 30 Zuni (2 4 ani) 4 . qi de aceea nu infelege sensul ameninfiirilor qi/sau a1 pedepselor corporale. Se comporti ca qi cum ceilalfi copii ar fi obiecte pentru a-i strhge in brafele lui sau pentru a-i respinge.$tie c5 obiectele exist5inc& chiar dac5 nu le vede. fqi anung ins%in continuare oboseala sau nevoia de somn prin suptul degetului. tu. protesteazii adesea c2nd este imbriicat qi nu vrea sii colaboreze.Se recunoaqte in oglindk . incearcii sii-qi facii prieteni printre alfi copii. . "tu". . . sii-i imbrlnceascii sau sii-i muqte! Este stadiul "jocului paralel".fi place sii se joace cu maqini. fetele preferii piipuqile. o statuie.Face propozitii interogative. . riisturnarea mobilelor etc.Imit2 pe pikhfi.). aruncatul cu pietre. c h d urmeazii un pod. necesitiind o conqtienp clarii a nofiunii "meu". in timpul unei plimbiiri.Afecliunea se manifestii cu ceremonialul shtului.Merge la closet. impingerea ciiruciorului. . sii introducii bile sau pietricele intr-o cutie pentru a o riisturna apoi. . transportul sau rostogolirea unor obiecte rnai grele. nu poate sii se qteargii singur. in cursul zilei. Un copil anung dinainte. . . pornind de la comportamentul persoanelor care au o semnificafie pentru el (mai ales piirinfii). .Afecfiune marcat2 (vizibilii) pentru mamL .. pufini folosesc: "eu.Se joacii aproape de copii. Are un simf foarte bine conturat a ceea ce este al lui. Este gelos pe frafii rnai mici. hcepe sii foloseascii "eu". de a-i trage de p%-sau de a-i mwca. Exceptie fac frafii. "mie". . prezenfa unui adult. . iar dupii Pierre Debray-Ritzen de 1 000 cuvinte.Nu-i place c h d piirin* il p%-isesc.Se desernneazii prin prenumele s h la persoana a 3-a. s h t u l mamei etc. in schimb. . datorit2 reprezentihii mintale. Aparifia lui "eu" intre 2 $4 qi 3 ani constituie o etapii importanti. . . d a d este cuhndat in joc. "uitii" qi anung c5 este " u d prea tikziu.Bagajul de cuvinte este dupii Hellbriigge de 500 cuvinte. . .Ajutii la aranjarea obiectelor. - . rnai ales cei mari pe care ii caut2 qi-i imit2. sii tragii trenuri cu vagoane sau cu cuburi de gheap. Nu este gelos pe juciiriile altor copii. fetele rnai repede deck biiiefii.Identificii 3 imagini c h d i se cere "ce este asta?' qi 5 imagini clnd i se cere "unde este .incepe sii fie curat qi noaptea. Doming intrebiirile de ce? qi rnai rar: unde? d n d ? . fi place sii stea rnai mult go1 qi desculf.

.Alimentatia' Rntia nlirnentara'.Se joacii cu alti copii ~i se socializeazii progresiv.Cunoaqte ciiteva csntecele pentru copii. prezent qi viitor. 4. . Perceptia lumii inconjuratoare Lu 18 luni ( I '/z ani) Observii activitiitile adultilor. La 36 luni ( 3 ani) .Se intereseazii de cuvinte noi.Alimentatia (~colar adolescent)".Intreabii f&ii incetare (De ce?).incearcii sii deseneze o imagine. Tine la o anumitii ordine qi la unele ceremoniale. rnic). Accept5 sii-qi aqtepte riindul. in griidinii sau in garaj. statui.Numiirii piing la 10. . Fig.Recunoa~te imagini dacii i se cere. pag. . cuqile cu animale. . iar dupii P. incearcii sii le imite. La 36 luni ( 3 ani) Poate "citi" poza dintr-o carte. Recunoa~te animale ~i anumite lucruri pe un drum cunoscut lui. . sunt rari copiii care infeleg notiunile de trecut. La plimbare il "pasioneazii" sii "descopere" ~i sii priveascii animale sau piisiiri. iniiuntru) qi adjective la dimensiuni (mare. Este inceputul desenului "omulefului".incepe sii foloseascii articolele.0 mare parte nu se mai "udii" noaptea. avioane.Fixeaza hlrtia cu o m2n2 $i incearca s5 traseze linii mai drepte $i/sau sB copieze un cerc. ii place "sii participe" ("sii facii treabii") ca qi adulfii. .Copilul de la 1 la 6 ani Demonteazii sau stricii obiecte.Foloseqte pluralul. Lu 30 luni ( 2 ?h ani) Observii de departe ma~ini. Tine creionul mai corect. .Vorbe~te curgiitor ~i cu incredere fiirii sii se sinchiseascii dacii-1 ascultii cineva.Bagajul de cuvinte este dup5 Hellbriigge in jur de 1 000 de cuvinte.6.Reproduce construcfia unui pod cu 3-5 cuburi. . Imitii bine animalele ~i zgomotul ma~inilor. . 212-214). trenul. . ca raza unui cerc. ii imitii. Regiiseqte intr-o carte qi recunoaqte pe un desen diferite animale si obiecte. 4. copilul devine capabil sii miin2nce si sii digere cea mai mare parte a alimentelor. La 24 luni ( 2 ani) Se bucurii de un obiect in miscare. Alimentafia sa tinde sii se apropie de cea a adulfilor.Este in plinii crizii de personalitate qi se opune viguros altora pentru a se afirma. . . cliidiri mai deosebite. $i . A Fig. Urmiire~te la fereastrii persoane. . Traseazii linii ordonate. .Poate fi dirijat prin cuvinte. le imitii.1.$tie bine numele de familie. .1 1). Rafia caloric5 scade acum la 70-80 caloriilkg corp in 24 ore.11 . animale etc. .Piizeste cu strii~nicie ritualul culcik-ii. maqini.incepe sii foloseascii substantive abstracte (culoare). Poate avea fricii de intuneric yi de animale.$tie care este sexul siiu. ..Alirnentatia la pre~colar"(pag. . qtie sii le arate (fig. 4. pronumele qi adverbele. in cursul celui de a1 11-lea an. piisiiri. notiuni spafiale (afarii. 4. fixiindu-qi hiirtia cu cealalta miinii. 8 .12 . 248-252 mic. Din hrana zilnicii ' Vezi ~i . Observii activitatea mamei la buciitiirie qi a tatiilui in curte. Debray-Ritzen de circa 1 500 cuvinte.Recunoqte pe un desen diferite animale sau obiecte $i $tie s2 le arate.

mierea se poate da. cartofii etc. Se pot da b5uturi rilcoritoare.30. o tartin5 mic2 sau nu se va da nimic.Masa de dimineata' se d5 imediat ce se trezeqte copilul. Zilnic.30-12. spanac. brlnz2 proasp5t5. de cstdrul de p l k u t in care i-a dat mama s5 m k h c e . tuica. Seara se va servi masa pe la orele 19-19. in locul acesteia. fructele ~i zarzavaturile fierte se strivesc cu o furculiF. fibre vegetale. in cantidti mici ~i numai in prima jurn5tate a ziIei (poate produce agitape). Se folose~te =nosul preferat de copii. La ora 10 se pot da fructe. eventual un ou moale. pot fi diluate cu lapte sau amestecate cu unt sau cu cereale instant. fulgii de porumb. DupG-amiaza' (gustarea): lapte. m5m5ligup cu unt ~i brhz5. pr2jituri etc. zah5rul poate fi inlocuit cu miere (inclusiv la indulcirea laptelui). bomboane. berea. pireul va fi asociat cu came sau un ou proaspiit. fructe de sezon bine coapte). Se d2 lapte sirnplu sau lapte fiert cu un &os (gri~. Masa de prdnz cuprinde un pireu de legume (cartofi. topit5 etc. atribuindu-i-se efecte miraculoase. Dac5 insisd sHl primeasc2 cu biberonul. de asemenea. paste fiinoase). dac2 e veche. Masa de p r h este bine s3 se dea pe la ora 11. cereale instant.trebuie s5 fac5 parte toate principiile alimentare: proteine.). iaurt. chiar dac5 se prepar2 din lapte praf. Se d2 ap5 sau ceai neindulcit c k ~i cum vrea (inclusiv in timpul meselor). gri~ul). li se poate da ceai ~i tartine cu b r h z 5 (de vaci. Dac5 este l5sat s2 qtepte. b5tut sub form5 de omled. Oul poate fi fierttare. pr5jituri de casH Cafeaua. cacao. ceaiul rusesc sunt contraindicate. laptele se fierbe in mod obligatoriu. Laptele nu va fi indulcit prea mult. Spre s f k ~ i t u l anului a1 11-lea incepe s5 aprecieze consistenta ~i gustul cartofilor pr5jiti (se evid la copiii cu tendinp la obezitate. fulgi de porumb). Mierea este la mare mod2 in tara naastr5. conopid5. Prgjiturile de cofetkie. compoturi. Se ofer5 in cantit5ti reduse dulciurile rafinate (zahilr. duce la aparitia de urticarie ~ i l s a u tulburiki digestive. felul inti%p a t e fi o ciorbip cu came de pasilre sau peri~oare. la ace~tia fructele se vor da sub form2 de sucuri ~ipulp5 ras5 sau terciuid. ~ u n c 2 Praga sau alte preparate de came de bun5 de calitate. o pr3jitur3 de cas5. se poate da peqte. de aspectul de gustul ei. Orarul meselor. s5ruri minerale. cu cafea de malt etc. Unii copii prefer3 & fie serviti numai de o anumid persoan5 din familie. Ciocolata se va da cu prudenp. De altminteri. Celor care r e f u d laptele. Dup2 un an.pe tartine de piiine cu unt. Pentru variatie. Prlnzul se poate incheia cu o c e a ~ c 5 sup5 de came strecurad ~i ca desert fructe. apetitul implic5 o participare sufleteasca. Copilul peste v h t a de un an poate prirni ca desert: fructe. a v h d o mare valoare caloric5). zeamil. pr5jituri de c a s i biscuifi. unii nutritioni~ti recornand5 numai 2-3 ou5 pe s2ptknh5. felul doi legume sotC. gemuri. nu toate fundamentate ~tiintific. lapte b5tut. se e n e r v e d sau se preocup5 de altceva ~i apoi refuz5 sB m k h c e . sau la gustarea de dup5-amiazH F r i ~ c a se altereazi foarte uqor ~ieste un mediu de cultur)b excelent pentru microbi. Se prefer5 hidrapi de carbon in forma lor natural5 (fulgii de o v k . sau cu conditia s2 fie proaspst. Este bine s5 se dea zilnic came la masa de p r h z . hidrocarbonate. morcovi. q t e a p d s5 m k k c e . Sucurile preparate industrial se dau cu circumspecfie. m e verde. Unii copii mici au inc5 dificuldti de masticatie. De teama excesului de colesterol (la originea aterosclerozei de mai tikziu). dovlecei). La copiii care refuz2 s3 primeasc5 laptele. vitamine. 50% din proteine trebuie s5 fie de origine animal2. un ou. Agetitul. biscuiti mkinati. produsele de brutkie preparate din cereale complete (ca f2ina integral2). de bun2 calitate ~i proaspete. Hidrocarbonatele (cereale. compot. Ra@ de lupte este de circa 400-500 ml pe zi. Fructele ~i zarzavaturile sunt absolut necesare in alimentatia de fiecare zi.). pulp2 ras2 ~idiluad cu sucurile. in anotimpurile calde se va m5ri cantitatea de fructe (sucuri. brhzeturi). Este indicat s5 se asocieze zilaic gr5simi de origine animal2 (unt) cu gr5simi vegetale (ulei de floareasoarelui sau ulei de porumb) sau cu margarin2. crenwur~ti. Lichidele se vor da ori de clte ori dore~te copilul. Exisd o mare variabilitate a apetitului la copiii . biscuiti. vinul. Se p a t e da parizer. li se va satisface aceast2 comoditate. ii place o mlncare pentru c2 i ~ i aminte~te mirosul. grilsimi. Se va da fie ca dimineap. aceasta fiind manifestarea unei necesitilfi a corpului. unt ~i miere sau gemuri. se va incerca inlocuirea cu alte derivate de lapte (iaurt. g r i ~ . dulceap. fasole verde.) sunt folosite zilnic. sau preparate cu sos alb. de compot sau o pr5jitur5 de cas5. h pninul an de via@ sugarul tip5 de foame. fie o budinc5 (orez. pot fi consumate ca desert (nu intre mese!). mode cu albu~. inclusiv ape carbogazoase (ap5 de mas& sifon).La copiii cu tendint5 la constipatie. compoturi sau fructe (ultimele sunt de preferat). unii copii il prefer3 neindulcit.

i se va da in m i n i o linguriti. in colaborare cu un medic experimentat. Ca si in alte piqi ale acestei c w i . Printre jucirii. copilul nu mininci bine. inapetenfa i la sugarul mare ~i copilul mic este determinati cel mai frecvent de foqarea copilului s i minance! Ulterior se adaugi dureri abdominale. s i fie mereu activ $i si-qi satisfaci nevoia de mi~care~i cunoastere. rugim pe pirinfi s i n u . trebuie s i porneasci de la realitatea c i la aceasti virsti apetitul este foarte diferit de la un copil la altul. alfii au nevoie de variafie zilnici. deprinderea de a minca singuri este intirziati. alfi frati). s i "mu~te"din fructe. Daci sunt hrinifi mereu de cei din jur. . el va lisa o parte din poqie in farfurie ~i astfel se va simfi slab ~i oarecum vinovat. Daci un copil este bine dispus.~ i compare copilul cu alti copii. copilul este ingrijit adesea de mai multe persoane. in plus. jucindu-se cu ele. Punerea in practici este mai greu de realizat. apetitul copilului este tot mai mult legat d e elemente "psihologice". copilul capiti tot mai multi indeminare si participi in mod activ la alimentafie. o felie de mir. cu acelaqi ritual si cu acela~i la preparat timp de siptimini ~i chiar luni de zile. Mama era deprinsi cu sugarul c a r e . de diruire inegale. unii mininci mult de 2-3 ori pe zi. Unii copii refuzi s i minance daci alimentul nu este servit in ceaqci sau in farfuria cu desenul preferat. cratife. cu ribdare ~i putere . este nervos. cu preferinie ~i pofte.~ i primea biberonul obi~nuit ora potriviti. pireuri sau ~i mai bine fie sfiramat cu furculifa. Nu este vorba de un copil dificil ~i nici de un apetit capricios. Dimpotrivi. de la o zi la alta $i chiar de la o masi la alta. Ava cum respecti preferinfele culinare ale adulfilor din familie. La acelasi copil se observi $i variatii in modul cum mininci. deoarece in condifiile viefii moderne de emancipare pe toate liniile. obiecte de bucitikie. el va rninca bine. alfii de abia gusti.Copilul de la 1 la 6 ani mici. Un copil care mininci bine are toate ~ansele i fie s sin%tos. tigijfe. tot aqa trebuie s i fini seama ~i d e poftele micii personalitifi. Cind i se servevte pireul. s i nu se uite c i rafia zilnici a copilului peste virsta de 1 an scade. Fixarea alimentafiei se face in funcfie de ritmul propriu a1 f i e c h i copil. un biscuit. in loc s i se creeze o atmosferi de familie care si-1 faci si-i placi mincarea oferiti. asistentele pediatre. Porfii mici. unii mininci acela~i meniu luni de zile. iar tendinfa naturali la independenfi friinati. Se pot face o multime de considerafii asupra acestar variafii: o mami cu discernimint psihologic. Pirinfii. trebuie s i figureze lingurife de plastic.s i creasci bine. i se poate da s i rontiie o coaji de piine. are tulburiri de somn. cu stiluri ~i idei diferite ~ irnai ales. Comentariile ce se fac adesea ii accentueazi si mai mult sentimentul de vinovitie. educatori. tulburiki de somn. Dupi virsta de un an. Pe misura inaintirii in virsti. Dimpotrivi. ci este apetitul normal a1 fiecirei fiinfe umane. daci este activ ~i satisficut in relafiile cu cei din jur (pirinfi. oboseali). Cu vbsta. fie tocate m h n t . se adaugii acum instabilitatea psihici ~i motorie a vPstei. el incepe s i prefere alimentele crustoase: biscuifi. deoarece crevterea se incetine~te nevoile lui ~i nutritive sunt mai mici. Consistenia. miniaturi de comportament a celor ce 1-au procreat. Consumarea cu usurinti a unei poqii ii d i copilului senzafia de victorie ~i de multe ori va mai cere. fulgi de porumb. tartine (piine cu unt qi cu miere sau dulceag). fulgi de cereale etc. pot descoperi cauzele ~i gisi solufiile la fiecare caz in parte. alfii cer s i "ciuguleasci" de 4-6 ori cate ceva. bunici. s i minince zarzavaturi strivite cu furculifa. Nu trebuie impus nimic! Orice hrani mincati in sili sau luati numai pasiv este prost asimilatii. daci i se oferi o cantitate prea mare. Spre sfir~itul perioadei de sugar ~i P n prima jumitate a anului a1 TI-lea alimentele se dau sub formi de lichide. iritabilitate. Unii sunt mari mincicio~i. intre mese. P timp ce n altii se despart cu greu de biberon. Masa trebuie s i fie un prilej de plicere $i destindere. coaji de piine. reacfii de opozifie sau. cartofi prijiti. bucili mici de parizer. in sfirsit. educatoarele. daci el nu a fost scos afari. vizite. din contri. daci a fost contrariat sau daci atmosfera din familie este de tensiune (certuri. care s i deschidi pofta de mincare copilului. A foqa un copil s i minince este o g r e ~ e a lgravi. pasivitate si anxietate). Pikinfii cer medicului s i indice medicamente sau alimente minune. unii copii incep s i ia cu degetele pireul de la prinz ~i s i incerce si-1 duci la guri. Acum are de-a face cu o mici personalitate. tulburiri mai grave de comportament (crize de minie. indeminarea copilului creste. unii doresc s i minance din c e a ~ c sau i chiar s i se "serveasci" singuri cu lingurita. Folosirea mdinilor. b c i de la 8-10 luni. Se vor pune poqii mici fn cinifii sau farfurie.

pirinfii au Gcut primul pas spre intelegerea particularitifilor acestei v h t e . Accepthd c5 reacfiile negative. Se continua administrarea de vitamina D h perioada septembrie-aprilie. este o obligafie elementxi? qi zilnic5 de a scoate copilul "la aer".se vor discutak ambunt probleme legate de crearea cadrului material qi psihic pe care-1p a t e oferi familia qi care se potriveqte copilului respectiv. deoarece compod mai mult declt o simp15 imitatie. nu rnai d o m e ca hainte face zgomot. Are preferinfe pentru unele povestiri. de preferat o p5dure neaglomera* unde se p a t e bucura din plin de natur5. h activitatea de joc a copilului se inregistreazi trecerea de la activitatea de joc-mlnuire la jocurile de imaginafie. citeqte. copilul va fi dus htr-un loc rnai h d e p h t . comod sau vor s5-1 ajute s5 se dezvolte qi s5 se maturizeze corespunziitor. se r5suceqte h toate p @ . p a t e avea crize de plhs. fn oraqele mari. inecul (cada de baie la care. qi cere s5-i fie repetate. bea cu ceqca de cafea. h zilele de sM5toare. inhalarea de corpi strzni in c%le . sau la graina zoologic5 pentru a vedea "pe viu" animalele. docil. conform indicatiilor de la dispensarul medical teritorial. curtea. Oridt ar incerca adultii. Jocul poate fi colectiv. Pirintii trebuie s5 incerce s5 participe ca simpli tovar5qi de joc. gr5dina ii ofer5 conditii pentru a se desfiqura (aleargii. Cel de a1 3-lea an cu contradicfiile sale solicit5 mult talentul pedagogic a1 adultilor. pic$ articole cosmetice. Este h c h t a t c h d este dus de &5 sau purtat pe umeri.1. precum qi utilizarea sa: telefon. s5 nu se erijeze in conduc5tori. vedere). Iarna. in5l?ime. Se impune din partea tuturor adultilor din familie o atitudine unitar5. fnainte de vacanfe. dar ~i stimulentul tuturor achizi&ilornoi. hchiderea in dulapuri sau frigidere (accident mortal prin sufocare). Un copil se dezvolti armonios qi se educ5 in contact cu alfi copii. m a n i f e s u e inc5p5Pnate (greqit etichetate ca egoiste sau anormale) nu sunt adresate pirintilor qi nu ilustreaz5 o lips5 de afectiune. binevoitoare. ferm5. Terenurile de joc. Vacantele vor fi petrecute *mpreun5cu p&in@.4. J O C U ~este reflectarea. Mai inti%copilul este capabil s5 recunoasc5 simbolul pe care il reprezint5 obiectul. copilul cauti din ce h ce rnai mult societatea altor copii. Pericolul accidentelor gi intoxicafiilor. ei nu pot deveni un partener de joc potrivit copilului. conformafia scheletului(coloana vertebral& membre inferioare). Se vor face vaccin&ile (rapeluri etc. Totu~i. Pgrintii trebuie s5-qi pun5 problema dac5 vor s5 creasc5 un copil cuminte. intoxicafii (vin. bhaie). unde sunt spatii amenajate pentru copii. opirirea (r5stoarn5 oala cu sup5. face injecfii mamei etc. este "inc5p5tlnat. JOCUZ. Aqezat pe un scam mai inalt. deschide robinetele qi nu mai p a t e 95 ias5. un vas cu ap5 fierbinte). simprile (auz. lnedicamentepe care le ia drept bomboane). achizi$i motorii qi intelectuale). incendii produse cu chibriturile h a t e la dispozitia lor. deal. unde copiii tr5iesc in apartamente. Cu timpul. h al doilea r h d copilul se identific5 cu o persoan5 adult& sau cu un frate sau cu o s o d rnai mare. hteparea cu diferite obiem ascufite. scrie. Multi pirinti nu inteleg adeviirata problematic5 a vkstei qi intervin cu brutalitate (ceart5. Camera in care era obiqnuit (chiar ~i apartamentul) nu-i rnai satisface nevoia de miqcare qi de spatiu. piscine).7. Prezenp animalelor constituie o bucurie permanenti. medicul va recomanda zona climatic5 ce convine rnai bine copilului: mare. iqi leagh5 mereu picioarele. munte. dup5 ce intr5. la jocurile hsofite de muzic5. se h v b e in jurul s5u p b 5 amepqte). carte. Este un stadiu nou. Devine sensibil la muzic& la ritrn. arderea cu fierul de cslcat. dar nici toleranp excesiv5 qi alintarea nu-1 pot ajuta. cu vreme favorabilii. Dac5 este finut h unele zile in cas$ devine ages. plirnb&ile se vor face in g* ra cea rnai apropiati. Copilul se preface c5 telefoneaz5. h care intervin sirnboluri elementare qi se incorporeazi scheme de conduid. Se verifk5 dentifia. Chtafi qi dansafi cu el (vezi qi-hgrijireah creq5). la melodie. adoarme ursuleful. Plimbarea zilnica' a copilului de 1-3 ani este absolut necesar5. Wici severitatea exagerati. Supraveghere s i ingrijiri Educafia.). Dintre accidentele intllnite la aceast5 viirst5 cit5m: electrocutarea. Asistenja medic&". ceqc5 etc. florile. Nu se vor face c%5torii obositoare. majoritatea copiilor de 2-3 ani prefer5 s5 se joace singuri sau cu adultii. Parcul. Tentativele de & e a-1 obliga s5 stea liniqtit sunt un fel de pedeapsg. Toti ai casei sunt datori s5 "fac5 cu schimbul" la insowea sau supravegherea lui. r5bd5toare. arborii. atunci c5nd copilul nu asculti. la chtece pentru copii. Copilul s%n5tostrebuie exarninat de patru ori pe an de c5tre medicul de familie. Dup5 verificarea sZn5titii corporale (greutate. se cam$ se tiv5leqte. Piir&vara. brutal. variatia peisajului sunt elemente stirnulatoarepentru copil. Este ideal ca aceste "scoateri af&' s5 se fac5 in gr5dini qi parcuri.

b) Jocurile de irzdemdnare manuals se incep incii din anul al doilea de viafii. de aqezarea cuburilor unul peste altul in echilibru. dec2t accidental spre 2 ?h Fetifele dobiindesc mai devreme deciit biiiefii deprinderea de a fi curate. lipituri. . La aceastii v2rstii copilul nu inielege abstract cum aratii obiectul descris. televizorul. mers sau vorbit. care. un porumbel. ciind este prezentat Sugarul i ~ gole~te i vezica si intestinul de obicei imediat dupii ce a miincat. Se pregiiteqte din tirnp materialul didactic. adultii ce ingrijesc copiii din creqii trebuie sii aibii multii riibdare qi dragoste pentru copii. un brad impodobit. desene etc. o paske. tobogan etc. Lipsa de control. "Ne juciim cu mingea". rostogolirea pe saltea. in general.). Se alterneaziijocurile intre ele (miqcare. copilul nu poate folosi "conqtient" olita dec2t incephd de la 15 sau 18 luni. El nu are k c 5 bine conturat sensul binelui qi al riiului. Jocul se anunfii dinainte. un copil de 3 ani nu va fi Iiisat niciodati singur ?n casii cu un frate rnai mic deciit el. Sub supravegherea pkinfilor poate f i Iiisat sii sting5 lumina. in momentul in care copiii se plictisesc. inqurubarea qi dequrubarea capacului unei sticle. 4. Controlul eliminiirii materiilor fecale se dobiindeqte in general inaintea celui a1 vezicii. orichd p u t h d sii "o zbugheascii" pe partea carosabilii a strkii. radioul. skitura cu mingea. in~irare mkgele pe o tijii semirigidii. De abia intre 18 qi 24 de luni copilul previne la timp pe cei din jur $i poate sii aqtepte rnai mult piinii este pus pe olifii. Nu va fi Iiisat in casii singur sau in "grija" fraplor rnai mari (sub 7-8 mi). pisica are cap. o floare. sortare de mozaic pe culori.Mecanismul controlului sfincterian este foarte complex qi depinde de maturafia sistemului nervos. sticlufe sau figuri geometrice. coadii. sii fie calmi. dulce. &&e prin tune1 de scaune. C ) Jocurile de cunoagere. existii o componentii familialii: unii copii sunt rnai precoce sau rnai lenfi deciit alfii in deprinderea curiiieniei ~i pentru statul pe qezut. acum mergem la baie". sobe cu gaze. in sala grupei. Acest reflex poate dispkea in cursul erupfiei dentare. mai ales in cursul primelor 8 luni de via@. atenti la jocul cu alfi copii. la indemiina lor. picioare. o portocalii. Factorii care intervin in deprinderea curiiieniei sunt: a) Matura~ia. o broscufii. a schimbkii unor obiceiuri qi mai ales ciind incepe sii meargii nesprijinit (1 2.1. sii-1 pipiiie (in caz cii se prezintii fructe vor f i gustate de tofi.16 luni). Este posibil de a-l "dresa" sii stea pe olifiide la 6-8 luni. frigider. corp. Cea mai mare parte a copiilor nu se rnai udii ani. indemhare). Se prezintii un pom cu fructe. diferite aranjamente de castane. La 2 ?hani unii ifi lasii singuri pantalonii in jos $i se aqeazii fir3 ajutor pe oli@. introducerea de bobife de staniol intr-o sticlii. La plimbkile prin era$. pe o planqii intr-un singur plan. instabilitatea psihicii qi motorie il pot face sii ajungii la acte ce pun in pericol via@ celui rnai mic. in sf&$it. un animal. La fiecare prezentare va riispunde la intrebki in ordine: ce este? cum este? ce are? (este un pom. copilul nu va f i sciipat niciodati din ochi.9. se intrerupe jocul. "Ne spiiliim pe m%ni cu apii qi siipun". Jocurile organizate in colectivitate sunt de trei categorii: a) Jocurile de mipcare sunt foarte iubite de copii (mers prin tune1 de mese. Controlul sfincterelor la sugar nu poate fi voluntar. copiii vor pune j u c z i l e pe etajere. cu o bun5 siiniitate fizicii ~ipsihicii. "Ne pregiitim pentru masii". mere etc. fiind miindri de "performanfii". o pisicii. pe care copiii sii-1 cunoascii indeaproape. rotund. mers pe sciindurii dreaptii sau inclinati. Controlul si$ncterelor lforrnarea deprinderii de afi curat) Aqa cum s-a rnai spus. florile vor f i mirosite). urechi). Orice ac@unece se desfilqoarii sub ochii copiilor va fi insofiti de explicafii. Se va ariita obiectul natural sau animalul viu. cu bricheta. cunoaqtere. sii-1 vadii in trei dimensiuni. Primul semn a1 unui control voluntar se observii ciind copilul care vrea sii urineze aratii cu degetul olifa. El iqi avertizeazii mama fkii a-i Iiisa timpul de a interveni. Copilul nu va fi liisat sii se joace cu chibrituri. prize. roqu. intoxica#i cu gaze de eqaparnent etc. Enurezisul' se regiiseste in mod obi~nuit qi I Emisiune involuntar5 ~i inconstienti5 de urin5.aeriene. Dupii terminarea jocului. este un mir. uiti de fratele mai rnic. al pericolelor. alergare cu stegulefe. "Copii. nu are voie sii umble la aragaz.

oricare ar'fi plenitudinea vezicii. mama lasg totul pentru a se ocupa de el.~ i seama de variatiile normale ale dg achizifiilor curgteniei ~i este dezolat3 sfi constate cg copilul s h este in int2rziere fa@de alfii. El reincepe s-o tear. pot duce -h . Orice copil trece prin stadii succesive: evacuarea automat3 a vezicii (sugarul mic). Aceasta const3 mai ales in a-l ajuta ciind permite dezvoltarea. Ace$ factori se asociazg frecvent. con~tienp plenitudinii vezicii (copilul de 18 luni i ~ i a v e r t i d mama). in timp ce a l p "fac pe ei" ~i la 2-3 ani. timpul perioadelor critice . Ea pedepse~te pe copil. c) fmbrcr'ccr'mintea. de 2 '/Z ani este dub12 fa@de cea a unui copil de 2 a i b) Educap. pedepsirea copilului. Cea mai mare parte a t u l b u r ~ l o r sfincteriene se datoresc faptului cg se foqeazg copilul. ultimul stadiu este ciind copilul poate expulza urina sau intrerupe debitul. Teama sau nelini~teapot int2rzia dobiindirea curiifeniei ~ iin plus. dar este uvor sg ~ t idacg nevoia este real2 sau dacg nu reprezinti i deciit o manevrg de a atrage atentia. Este o greqealg din partea unor mame de a crede cg reflexul conditionat al sugarului (contactul cu marginea olitei.Mama $I copiIut la alfi membri ai familiei. Copilului ii place ~i se amuzg cum toat3 casa se preocupg ca el s i facg pe oali. de juc&ie sau de pa&ie.) este echivalent cu un control voluntar. copilul prefer%sg "facg pe el" deciit sg iasg din pat. anxietatea pikintilor etc. fncepiind de la un an copilul este in pling perioadg negativg ~iorice incercare de a-l face sg execute un act impotriva dorintei lui (indeosebi "sg facii" pe oalg) se va solda cu un evec. asociind formarea deprinderii cu o idee de pedeapsg. Copilul de 18 luni trece printr-o fazg de "coprofdie" (atractie fa@ de materii fecale) ~i manifest3un interes considerabilpentru eliminilrile sale ~ipentru toaleti. de Mama n u .la pierderea controlului recent dobiindit. Dacg se pedepse~te copil cg nu a folosit olip un sau dacg este feet sg se aveze in timp ce vrea sg alerge. e) Formarea eului ~i caracterului copilului. Mama care este decisi s5 "dreseze" copilul prea devreme are toate ~ansele a-1 vedea refuziind olita. iar acesta reacfioneazg refuziind olip sau "udiindu-se". Unii copii o psedg foarte devreme ~io pktreazi apoi. ? incearcg sg-l convingg de a emite materii fecale in timp ce el este inciintat s-o refuze. stadiul ciind el poate controla presiunea intraabdominalg datoriti diafragmului ~i mu~chilor abdominali. Unii susfin (medici ~i p&inti) cg o parte din copiii care "fac" noaptea in pat au un somn adiinc. Dacg un copil urineazg prea des. fn ultimul caz. Mama nu indrkne~te refuze.La copiii la care se folosesc scutece sau chilo@absorban@(Pampers). la fiecare cinci minute. f) Personalitatea mumei gi lipsa de cunogtinte. Unii copii sunt mai voluntari deciit altii ~i seamhg cu p&intii lor. p a t e reveni la vechile obiceiuri din cauza unei gelozii. dificult3G materiale. Capacitatea vezicalg a unui copil n. nivel instructiv-educativ sckut al pikintilor. Un sugar poate fi conditionat (provocat) sg urineze prin contactul feselor cu marginile olipi. Copilul este hciintat sfi vad5 interesul . zgomotul apei care curge etc. Un copil p a t e sg-~i satisfacg eul s h ~i nevoia de a atrage atentia ~i prin alte mijloace deciit refuzul olitei. fTtrg sfi aibg nevoie. Momentul dobiindirii curgteniei coincide din nenorocire exact cu cel al contestiltii. lingu~e~te I ~i Mama se qeazg Iiingg el. lips2 de preocupare pentru formarea deprinderilor igienice la copil. Mictiunile involuntare la unii copii peste v2rsta de 2 4i a i tjn ~i de mediul familial n nefavorabil: certuri sau delincvenp la pikinG. a unei intern&i h spital. care nu se simte in sigurang. Copilul invap sg-~i controleze vezica in parte prin imitatie ~iin parte prin educaGe. iar el refuzg sg fie obligat. el va h t k z i a h obi~nuirea i olifa. De frica frigului. va fi consultat medicul. h) Lenea. Controlul intestinal. este un alt mijloc de a atrage atenfia. olip ii servevte ca mijloc de locomofie. "curentului" sau dacg toaleta este prea departe. mama nu va lua in seam2 cererea ~i nu se va deranja deciit la intervale socotite convenabile. il miing%e. Aceste mame nu inteleg secvenp normal2 a proceselor (punctul a) ~i repro~eazg copilului de a fi prevenit prea t2rziu. j) Factorii sociali. d) Conditionarea. V2rsta deprinderii de a elimina materiile fecale numai la olig este foarte variat3. a unei dificult3fi familiale sau a unui rigorism excesiv. sg-1 socotind cfi are nevoie intr-adeviir de olip ~i nu se va deprinde cu olita dacg ea nu aleargg imediat. Copilul descoperg repede cg atunci ciind cere olip. g) Stresul psihologic. Cererea olitei. Copilul nefericit. el va fi "conditionat" sg se *mptriveascg olipi. dacg mama nu-i dg ocazia de a urina de prima dat3 cu ciind i ~anung dorinp. i) Somnul adcinc. Factorii care intervin in controlul sfincterului anal sunt aceeiqi ca h controlul vezicii. Este adeviirat cB la aceast3 v b t 3 o mictiune este urgent3 ~i copilul va fi curat dacg se are grijii de aceasta. antagonizeaza:contracGa m u ~ h i l o r vezicii ~i repne urina datorit3 mu~chiuluiridicgtor al anusului.deprinderea de a folosi olita se formeazcr' m i tcirziu.

din mediul urban = 15. . pentru ca un copil s i fie nu numai con~tient nevoia de a urina. Este rnai bine s i se pun2 scutece.O cm (+ 4.7). vor explichdu-i la ce folose~te.1. se va folosi o l i p concomitent. poate uda patul chiar 3n timpul unui somn scurt.1 aveza pe oli@ pentru cel mult 10 minute. Pe de alti parte. scutecele ii dau senzafia c i este tot rnic. fn ambele cazuri el provoaci discufii ~i nelini~ti.9). mediul rural = 9 9 3 cm (+ 5. mediul rural = 52. La putin timp dupi ce s-au deprins cu curitenia. aducerea olitei).biieti: mediul urban = 101. p h 3 nu a ajuns la un control complet al sfincterelor in timpul zilei. declt s i fie apostrofat clnd udi cearceafurile. C h d poarti pantalona~i. Preventiv.9). Este de dorit ca el s i ?tie c i existii oliia ~i c i pdrintii sunt b u c u r o ~ i a c i el o d In folose~te. De obicei.fete: mediul urban = 100.biieti: mediul urban = 54.5). Nu va fi trezit in cursul noptii pentru a fi pus pe oli@. Cresterea greut&tii. . 4.9). pilrinfii ii vor pune olifa l h g i pat ~ i . Factorii sociali joaci un mare rol in controlul sfincterelor qi. Va trebui s i se qtepte inci 4-5 luni.8).familiei "centrhdu-se" pe fecalele lui ~i descoperi c i pilrinfii sunt neputincio~inu numai in fata refuzului lui de a mlnca. Controlul vezicii urinare este mai tardiv declt controlul sfincterului anal. Practic.9).7 kg (+ 1.2).3 cm (+ 2. Daci el vrea s i plece de pe oli@.2.8 kg (+ 2. dar ~i in f a p refuzului lui de a face pe oli@. Clt timp se u d i inci noaptea. El nu poate s i se pistreze curat noaptea.~ i f r h a voluntar micfiunile. Talie (ina'ltime): .2. I Dup% tabelele intocrnite de Institutu1 de Igieng $i Shltate Public% Bucureyti.0).O cm (+ 4. familiile unde existi frati rnai mari. spre 12 luni.fete: . Prin imitatie.3 ani (unii copii se scoali singuri noaptea ~i urineazi %iajutor). Perimetrul toracic: . copiii i ~ i retin voluntar urina ~i scaunul. mediul rural = 98. El are un moral excelent. "U~udndu-se"numai atunci s c h d apar micile semne de dorin@. Copilul care poarti scutece absorbante multii vreme realize& rnai greu c h d este ud sau uscat. 3n general. pentru c i el este mereu "cl~tigitor". in dobhdirea tuturor deprinderilor igienice. mediul rural = 14. copilul devine curat ~i noaptea h la 2 ? . In timpul noptii copilul nu poate i n c i s i se controleze. La inceput se cere atenfie ~ipromptitudine i actiune n clnd copilul semnaleazii nevoia de a urina sau a emite scaun (prin urlet).senzatia de scurgere a urinei in jos pe picioare este neplicuti. deoarece nu p a t e s i avtepte.taliei s i perirnetru~ui toracicl La 4 ani: Greutate: . Impresia c i este 2 n d "mic" p a t e constitui un factor de i n t k i e r e in a deveni curat.8 cm (+ 2. el va putea avtepta momentul propice (dezbricarea.biieti: mediul urban = 16. copilul are o satisfacfie pe care niciodatii nu ar fi resimfit-o dacd ar fi fost pus constant pe oli@ Aceasti satisfacfie este cel rnai bun element de r e u ~ i tin obtinerea deprinderii de a fi i curat. ~i atunci c h d apar sernne c i dore~te i urineze. De abia dupi 18-20 de luni se ajunge la stadiul in care copilul este capabil de a . in aceste situatii se pot produce "accidente" de scipare. mediul rural = 1 5 7 kg (+ 1. P h i atunci. Prescol&rul (3-6 ani) 4.Aceasti "urgen@" diminueazi apoi rapid.5 cm (+ 5 3 ) . Poate fi ajutat dacii este pus pe oliti inainte de a fi dus s i se culce. copiii cu frati rnai milri~ori copiii de c r e ~kva@ rnai repede s i se ~i i serveasci d e oliti. mama va avea griji ca atunci clnd copilul este cufundat 3n joc>i-i sugereze s i meargi la olig. . dirnineap c h d se treze~te dupi sornnul de dupi amiazd se va pune ~i copilul pe oli@ la "ore regulate". nu va fi retinut.Capitii plicerea unui "accident" sau i ~ i murdilre~te mod voit chilofii de indati ce este lisat in s i se ridice de pe oali. nedorind s i pitriseasci jucikiile sau s3-$ intrerupi "ocupafia". . i se pun scutece curate absorbante la culcare.l kg (+ 1. dar de s i fie capabil de a cere sii meargi la oli@ (spre 2 ani).

mediul rural = 19. Pentru urmkirea motricitifii.8 cm (+ 2.8). 13).intre 3 ~i6 ani piirintii pot supune pe copii.3). copilul urci sciirile alternsnd picioarele. mediul rural = 55. mediul rural = 105.btiieti: mediul urban = 114. La 3 ani.6 cm (+ 5.9 cm (+ 2.8).biieti: mediul urban = 56. .13 . sare intr-un picior.fete: mediul urban = 55.9). aleargi.2). Medicul este singurul in misuri s i aprecieze daci existi o corelatie corespunzitoare intre diferifi parametri de apreciere la cre~teriarmonioase.2 kg (+ 1.9 cm (+ 5. sub formi de joc.9 cm (+ 2.7 cm (-t 5.O kg (+ 2.9).Mama $i copilul - fete: mediul urban = 52. (fig.3 cm (+ 2. apare ~icapacitatea de a sta lini~tit pentru a colora. mediul rural = 104.2).6). deseneazi un omulef din 6 pwi. . La 5 ani: Greutate: . privi poze. balans etc.9).l kg (+ 2. mediul rural = 18. liniile ~i figurile desenate sunt tot mai bine ficute. . GU diferite segmente ale corpului. prinderea unei mingi in mi~care.3). mediul rural = 54. 4.fete: mediul urban = 20. Treptat.9 cm (+ 5. la 4 ani face acela~i lucru ~i la coborike. face un pod din 3 cuburi.3). la probe ca: a) motricitate generala': aruncarea unei mingi.fete: mediul urban = 110.9 cm (+ 2.4 cm (+ 2. mediul rural = 16.7 a (+ 5. mediul rural = 18. Perimetrul toracic: . se spali pe din^.Poate cobor? o scar& tinhdu-se de ramp% . Reamintim c i talia unui copil depinde de factori complec~imo~teniti~i de mediul inconjuritor.l).8).biieti: mediul urban = 20.fete: mediul urban = 17. Nevoia de mi~care mare.9). La 3 ani.3 cm (+ 2. .9). Este capabil s i taie cu foarfeca urmilnd o linie dreapti.5). La 4-5 ani copilul mic a atins un grad de dezvoltare motorie care-i permite executarea de m i ~ c i r i izolate. mediul rural = 5 1.O). n mediul rural = 111. mediul rural = 52. numai o parte dintre copii pot sta un timp scurt intr-un picior. Motricitatea. mediul rural = 54.5). copiazi un cerc. . mersul pe tricicled).O kg (+ 2. La sf3r~itulperioadei de copil mic a deprins indemhiiri ca: folosirea periutei de din^. ti place uneori s i faci treburi care-i soliciti puterea ~i este foarte inchtat c h d ridici sau p o d un obiect mai greu. Aceste cifre sunt pur orientative. de abia la 5 ani reuvesc s i sari intr-un picior ~i s i sari coarda. urci ~i coboari scirile etc. a urm& a televizorul. La 6 ani: Greutate: . merge pe cilcsie sau pe viirfuri inainte ~i inapoi. Talie: .7 kg (-t 2.3 kg (+ 2.fete: mediul urban = 107. mediul rural = 110.biieti: mediul urban = 54. face zgomot. iSi propune singur m i ~ c i r i dificultate cu creschdi: siirituri.7 cm (+ 53). independent (de exemplu.O).2 cm (+ 5. Perirnetrul toracic: .biiefi: mediul urban = 108. 4. copiazi un pitrat. deseneazi un omulet din 3 p w i . este "neasthpiirat". a asculta pove~ti. a modela din plastilini.4).7 cm (+ 2.7). copiazi o cruce. trage o Linie verticali.O kg (+ 2.fete: mediul urban = 54.2 kg (+ 2. cifiirat.O cm (+2. Fig.7). Talie (ina'lfime): . b) rnotricitatea fina': face un turn din 8 cuburi. poate turna api intr-un pahar. copilul este in v e ~ n i c i este mi~care.2). .7). daci ~i d t se poate fine pe un picior. a pieptenului.3 cm (+ 5. a ustensilelor pentru cusut. Majoritatea copiilor apuci ~i msnuiesc bine un creion.7 cm (+ 3.biiefi: mediul urban = 18.8).

se recunoaqte deci la persoana intBi. fntre 3 ~i 6 ani. "demascii" tot. pe care le compar5. joac5 (incii) un rol mai mare decBt adaptarea la realitate.4. Substantivele si adjectivele se inmulfesc paralel cu progresele pe care le face in contact cu realitatea inconjur5toare. Am v5zut cd la circa 3 ani copilul spune EU. in acelasi timp apar in vocabularul lui cuvintele TU qi EL. Treptat pre~colarulva infelege ce este timpul devenind capabil s5 foloseasci verbele nu numai la prezent. pe care le denumeqte apoi dup5 aspectul lor exterior. Pentru el este accesibil numai ceea ce este concret. le demonteaz5 ("le distruge". chiar numele unui obiect ii apare ca una din proprietiitile sale. La 3-4 ani copilul se intereseaz5 de capacitatea funcfionaliia obiectelor. Progresele intelectuale continu5 cu o mare rapiditate. Recunoa~te litere izolate. persoane sau animale. le sorteaz5 dup5 form2 sau culoare. cum interpre- teaz5 pkinfii) etc. Limbajul. repet5 expresii auzite de la adulfi. Poate desena un piitrat.Se spa15 pe dinti 4. incercBnd s5 reproduc5 obiecte ~i acfiuni. fSi ?tie vBrsta. ci yi la viitor qi trecut.15 . Notiunea de timp este perceput5 incet.16 .Imitlnd pe rnarng. Poate num5ra p2n5 la 10-15. face planuri. f&B a vS1rsa. Pe lBng5 impresiile vizuale ("vede tot"). Limbajul Perceptia. Deosebeqte mai multe culori. copii etc. "trage cu urechea". Fig. cap5t5 important5 cele acustice (este tot timpul "pe receptie".4. schimburile verbale cu toat5 familia se imbogi{esc prin lHgirea relafiilor cu alfi copii qi cu educatoarele din gr5diniid. Fantezia in folosirea culorilor qi desenarea "formelor" unor obiecte. "spioneazii". Dezvoltii spirit creator. precum ~ileg5tura logic5 intre obiecte qi cuvinte. Poate "citi" poze dintr-o carte. de cei doi psrinfi. De indat5 ce devine constient de el. LucrBnd cu plastilin5 sau cu cretii coloratii. fredoneaz5 cBntece simple qi le insofeqte de miqc5ri ritmice.Fig. iqi fixeazi obiective si le urm5reqte consecvent. le pune unele peste altele. Recunoaqte succesiunea logic5 a anurnitor acfiuni din desf5~urarea programului zilnic. Curiozitatea amestecatd cu dorinfa de . Fig. d5 mlncare la p5pugS1. realizeaz5 forme simple. de sexul de care aparfine. Cunoa~te culori ~i cBteva 5-6 (2) monede. Copilul priveqte activ qi critic lumea inconjur5toare. el va folosi femininul qi masculinul. Spre sf2r~itul perioadei de copil mic apare diferenfierea din ce in ce mai bun5 intre imaginafie si realitate. ca un individ separat faf5 de ceilalti. Are noiiunea timpului ~i a cantitgtii.14 .2.Poate turna ap5 fntr-un pahar. Incepe s5 deseneze qi s5 modeleze.2. Dezvol tarea psihic& s i social&. dar qi propriile lui performanie. La 5-6 ani experienfele tactile (pipsit) ~i motorii (miqcare) trec pe a1 doilea plan. Deosebeqte sunete de tot felul.4.). La 3 ani un copil se exprim5 suficient pentru a fi bine infeles.

s5-i r5spund5 cu cuvinte simple. incurajiind astfel "progresele" copilului pe aceast5 linie. dintre cuvintele care desemneazg functiile de. gro!. Dintre ruiburirile uyoare de limbaj la vBrsta de 3-6 ani se int2lnesc: o oarecare intbrziere in vorbire. "Cum?". personaje v5zute in filme sau pe tovarsqii de joc mai mari. Conditiile de viat5 moderne. incit creeaz5 in copil un sentiment de vinoviitie. unii p5rinti "se distreazii" qi sunt mindri de "cuceririle" verbale ale progeniturilor. incearcg sii-si . ~ . exprimindu-se ~i fipind exact ca ei ~ 2 n d sup'v'ra~i. de timp (acordat copilului) sau din alte motive restring stimularea verbal5 qi "schimburile de vorbe" cu copilul. Toate aceste "verbaliziiri" (cum sunt numite de psihologi) sunt semne de multumire. s5 se opreasc5. ~ .. De fuarte multe ori. injur5 si o continu5 cu toate grosol5niile culese de la copiii mai mari. copiii nu mai sunt t5cuti. in timpul plimb5rilor ii vor spune numele florilor. ~ . F5r5 a minimaliza rolul factorilor neurologici qi senzoriali. prin intrebgrile: "De ce?'. din con@& dramatizeaz5 at2t de mult. deoarece adultii ii usurea25 posibilitatea de a fi activ. le mustri. Adultii ii vor ar5t. in momentul de fag. Astfel. un oto-rinofaringofog familiarizat cu problemele de audiometrie infantilg. . dificult5ti de pronuntare si bilbiiala. le instruiesc. Dup5 unii autori. inainte de 3 ani. se poate stabili cu precizie gradul de rulburare organic5 a auzului. diagnosticul nu poate fi precizat dup5 un singur consult. mai variate ~i pe intelesul lor. de skgtate psihic5.. ii dau ordin s5 porneascii. in general. cu ajutorul unor aparaturi moderne. La Inceput este in& foarte ascult5tor. - % . imbog5iindu-i vocabularul. Adultii sunt datori ca. Aceste cuvinte sunt imprumutate. ii oferg jocuii. cum s-a mai spus. jocului. are impreGa c5 a trec~tt Gndul in sunt celor mdri. Bgietii tip5 la camion. r5sfoirea in comun a c5qilor cu figuri. arborilor. are dificultliei de adaptare la limbajul adultului. unele jocuri educative contribuie la m5rirea bagajului de cuvinte. Copilul le pronunt5 cu o catisfacrie provocatoare. prin expresia fetei. . Copilul nu cunoaSte scnsul real ai cuvintelor grosolane: dimpotrivk el are un sentiment dc putcre. . ce-1 complexeaz5 qi-1 pun intr-un stadiu de inferioritate at2t fa@de p e n t i i perfecti. Povestirea unor istorioare simple. care nu poate s5 comunice deciit cu p z n t i i si ci~ bunicii. triviale. pe m5sura intelegerii copilului. comunic5rile verbale sunt mult rnai bogate. 1 . Trebuie qtiut de toat5 lumea c5 tulburkile de vorbire au cauze numeroase.L. Griidiuita are un rol important in corectarea unor deficiente precoce de liinbaj.. Uneori. Grgdinita este institu~ia care corecteazg aceasri carent5 a mediului psiho-social a1 copiluiui. Fetitele vorbesc cu p5pusile: le mingbie.. cu o limb% slobod5.~ ~ ~ . "Pentru ce?" qi r5spunsurile primite contribuie la imbog5tirea bagajului de cuvinte.u astfel dz rxpresii. Rolul mamei este esential. Pufin cite putin. ~ 2 n d este titrioc san nu i se indepline~te dorinq. Dragostea si spontaneitatea sa reprezintii un stimul indispensabil in aparitia qi irnboggtirea limbajului copilului. in jurul viirstej de 3 ani intercsul copilului este concentrat in mod evident asupra adultilor care ii sunt parteneri ~i Pi servesc de model. copilul devine capabil s5-si exprime prin vorbe giindurile ~i impresiile sale.eliminare ("caca". intrr -7 ~i 6 crrli incepe ~i pel-ioada cuvintelor si expresiilor grosolane. miincare. la clinicile de O. sfi meargii. . ajunge ca la 6 ani sii invete sii citeasc5 si s5 scrie limba pe care o vorbe~te. .i copilt~luiprin cuvinle simple. in contactul permanent cu acegtia. Conmportamentul sociali.R. PGrir?$ii su~lt alannati. in timpul . prin lips5 de educatie. un pediatru ~i un logoped. Se va cere sfatul medicului. Arrfesea. de spontaneitate. el invat5 s5 deosebeascg nofiunile de eu ~i tu.). Dezaprobarea copilului se va face cu tact. cu prognosticuri foarte diferite. Altii. treptar Ins5 tinde la dobiindirea independentei. Diagnosticul precis necesit5 de obicei colaborarea rnai multor speciali~ti:un neuropsihiatru.olriniile se explic2 prin tendinp de irnitatii. "pipi") ~i ale reproducerii umane (injurgturi etc. Este bine cii p5rincii sii nu dramatizeze explnziije verbale ale copilu:l~i. acesta va ti lipsit de elementele fonice si afective ce-i permit s5-9i construiasc5 qi s5-qi imbog5teasc5 limbajul. E35ietii in special fac zgomot irnitind rrnele animale.comunicare manifestat5. Dificulta'fi de limbaj. ~ ~ . in conduits-lor general5 ~ i mai ales. La copiii din familiile cu rnai multi copii. lipsa de timp ~i surrnenajul piringilor sunt factori care contribuie la multe int2rzieri de vorbire. Copilul unic la pririnti.Toti membrii tarniliei trebuie s5-$ ctln'crole~e ttonul $i expresiile atunci cind sunt supgrati.. Dezvoltarea limbajului depinde de asemenea ~i de interactiunea permanent5 ce se stabile~te intre copil ~i adultii care-1 inconjur5. este important s5 se retin5 influenta capital5 a conditiilor afective si relationale. surditatea preteari la multe discutii. Astfel de situatii se observ5 in unele familii dezorganizate sau cu certuri intrafmliliale. prin lirnhqul person21 c2 nu sunt de acord i. Dacg aceqtia. statuilor. cit qi in fafa unor copii rnai agresivi. cliidirilor rnai importante.

Alfi piirinfi se enerveazi de intrebirile "plictisitoare" ale copiilor. Povevtile cu stiigoi. modificiri. trisiturile pozitive. de la gridinig ~i pfini la vcoali. au luat in mare misuri locul povevtilor de odinioarii. El imiti pe adulfi in jocurile sale "de-a mama vi de-a tata". prin victoria binelui asupra riiului. somn agitat. d a c i propriile dorinfe vin in conflict cu hotiiriirile luate sau impuse de adulfi. ora copiilor etc. Binele. Cfiteodati. Crevte interesul vi dorinfa de a se juca cu alfi copii ti de a misura in mici competifiicapacitiifile vi puterea. . fi place yi incearci s i imite zgomotele animalelor. La 4 ani vi-a stabilit in mare misuri o anumiti independenfi vi se adapteazi (ajutat mult prin intermediul vorbirii) la programul zilnic. La aceasti vfirsti copilul nu este uvor de dirijat. c h d se ive~te vreo dificultate sau c h d este obosit). pornind de la evocarea unui fapt real. alteori.verifice capacitatea de a voi. Din a1 5-lea an. Gustul pentru poveytile cu zfine ~i pentru fantastic vine dupi vksta de 5 ani.i satisfaci curiozitatea cu logica lor de adulfi (cu abstractiziiri de neinfeles pentru copil). izolare sau maternodependenfi. trebuie s i caracterizeze personajele iubite de copil. pove~tile pentru copii trebuie s i aibi garanfia c i sunt sau pot fi reale. Acum incearci si-vi inchipuie ce ar vrea s i devini. Este milndru de piirinfii sii vi este in stare s i plfingi sau s i se bati daci cineva ar spune ceva riu despre ei. in fantezia sa se vede adult ~i erou. desenele animate. fn acest context apar cunoscutele reacfii de incipitfinare. Este nevoie de explicatii simple. cu revolufia tehnici extraordinari. la mult timp dupi ce asculti un basm. Copilul participi cu plicere la activiti@leadultului ~ise bucuri cfind este incurajat c i a Gcut un lucru bun. Spre sfkvitul celui de a1 patrulea an de via@. fn epoca actuali. are crize de mfinie vi tendinte la negativism. Rafionamentul qi fantezia. cirora le atribuie propriile lui sentimente. preferi parteneri de joc de acelqi sex. cu nofiuni vi exemple din lumea ce cade sub simfurile lui. Copilul a constatat cii este o fiinfi independenti. juciindu-se cu un cal sau cu o m a ~ i n u f iivi .~aleagii drept ideal pe cei din imediata i apropiere. s i respecte dorinfele vi chiar s i caute societatea altor copii: formeazi grupuri restrfinse de joc. Acum copilul se gfindevte mult vi incearci s i se exprime. cu toati dorinfa de a deveni independent. copilul simfindu-se singur vi frustrat in dorinfa lui de a deveni "mare". copiii ating apogeul activitifii imaginative. reapare mereu nevoia de a se intoarce la protecfia adultului (de exemplu. pe i'nfelesul copilului. aviditatea dupi ceea ce este nou. Receptivitate qi posibilititi noi de cunoqtere. Se infurie cfind nu i se fac poftele sau cfind este dominat in joc de alfi copii. Ceea ce dore~te copilul nu este cunoavterea in sensul intelectual. cfind constati c i i se rispunde cu ribdare ~i c i nevoia de a intreba vi de a ?ti este luati in serios. din cauza nevoii lui imperioase de miqcare. Emisiunile de la televiziune din viafa animalelor. Copilul are tendinfa s i inliture toate indoielile. inchipuie tot felul de aventuri. "de-a doctorul". coqmaruri. Unii adulfi nu vtiu ce s i rispundi la unele dintre intrebirile copilului. incercfind s i .cheia "lumii dorinfelor" copiilor. A doua perioadi a intrebirilor ilustreazi marea curiozitate. presupunfind c i pirinfii nu se comporti atAt . Povevtile inventate de piirinfi trebuie spuse la fel. de ciliuzire in lumea incfilcitii care i se deschide in fafi. "de-a polifistul" etc. fncearci s i placii celor din jur. curajul. a putea ~ia hotkAel singur. creeazi cuvinte etc. Avteapti totdeauna consimfimfintul $sau lauda pirinfilor. odatii cu receptivitatea crescsndi a copilului. se observi o transformare a preferintelor copiilor. duc la spaime. face uSoare rime. cu extinderea televiziunii vi cinematografiei. Uneori. Conflictele care apar pot fi I h u r i t e prin intermediul vorbirii. Preferi 1-2 pove~ti repetate mereu ~iin aceeaqi variantii. El se gfinde~tela cele auzite $i invitate. Repeti tot timpul "de ce?". Pe pufini ii rnai incfintii pove~tide felul "Alice in Tara Minunilor". qerpi. ci sentimentul de certitudine. care reprezinti pentru un observator mai atent . modestia si. "cum se face?". Imagineazi poveqti noi. cu timpul reuvevte s i treacii propriile dorinfe pe plan secundar. inventeazii peripefii. S-ar pirea c i este mulfumit. Incepe s i accepte reguli simple de comportare. Sub influenfa indeosebi a televiziunii vi a modului de viafi a1 familiei din zilele noastre. La 5-6 ani comportamentul fafi de adulfi este mai pufin grevat de conflicte decfit la 3-4 ani. La copilul singur la piirinfi se observi uneori o adeviirati "lupti pentru hegemonie" cu bunicii. c i sunt verosimile. Pe de altii parte. creSte vi rafionamentul siu. Este logic s i . "pentru ce?". lupi etc. copiilor mai mari. Nu-1 rnai potolesc laudele. incearci sii-~i domine anturajul. Imitarea adulwor. este si mai grav. f i plac povevtile in care eroii sunt animale. educatoarei. Aceasta corespunde intru totul dorinfei lui de a se comporta in ava fel incfit s i fie pe placul pirinfilor. mama sau educatoarea se trezesc cu diferite intrebiri legate de acesta. in general.

c) fndoieli gi critici. I d e n t i f i ~ e a cu piking intirevte increderea in sine a copilului. exagereazii. fncepe sii se manifeste vi spiritul autocrititc. fixeazii primele schip de convtiin$i vi devin linii directoare interioare ale propriilor sale actiuni. fntelege justificarea unor ordine. Toate acestea sunt incerc&i de a f i ca adultii. incepe sB glndeasck sii aleagti vi sii plbuiasc2. c h d copilul lor a Pnceput sii se indoiascii de ele. care se va manifesta pozitiv odata cu vcolarizarea. sB meargii in vizite. "zlna din poveste" etc. cu critici sau cu pedeapsi Jaloanele de interdicfii date de p&inti vi educatori. sii se intereseze de urm&ile ~i consecintele posibile. Copilul kclinii sB accepte ca sigur valabile fndrumikile date de piirinfi sau de educatoare. ivi cautii rnijloacele cele rnai bune pentru a face un lucru c l t rnai perfect. Cel a) Gdndirea logica' ~iplarziJficarea. Multi copii cer la aceastii vhstii sii li se Pncredinpze mici sarcini vi se bucurii mult de aprecierea vi lauda ce li se aduce dacii au dat dovadB de inventivitate. (pag. Dorevte sii hvete sii citeascri ceasul. Copilul inva@ sii-~i dirijeze voinp. Acum descoperii cii multe lucruri sunt inaccesibile vi imposibile. Se fntlmplii des ca un copil sii spunii: "trebuie mai intli sii t r e a d asta". Incearcii sii facii totul la fel sau rnai bine declt ei. ivi programeazii ce vrea sB deseneze. sii bea din ceqcii. fi place s5 se costumeze. dar copilul nu trebuie suprasolicitat. inplepciune etc. Cu exceptia bauturilor alcoolice. Copilul poate executa voluntar toate mivc&ile. Astfel. pe care le privevtg prin prisma propriilor sale vederi vi dorinfe: "cine miinhci. prevede de exemplu cum vor reactions parintii: cu laude. hcepe sii-vi manifeste unele indoieli vi sii exprime critici fa@de lucruri considerate p h i i nu de mult ca fiind "bune". La aceasti v k t i i . unele ' Vezi $i capitolul despre ~colar 248-252) ~i cnpilul mic (pag. La 3-3 ?4ani copilul $-a insuvit notiunile de "trebuie" vi "este permis". Se simte ca un adult vi ar vrea sB beneficieze de toate privilegiile acestuia: sii nu se culce devreme. juclnd roluri potrivite. b) Obligafii gi responsabilitcifi. Gusturile sunt limitate. prezinta interes pentru constructii. fn desenele lui vrea s5 reproduca lucruri "care exist5".). Aleargii cu ei vi se bucurii dacii-i intrece. apreciat?') sau de personaje din unele filrne (Tarzan etc. problematica rnai palpabilii. Rolurile importante ~i costumele sclipitoare sunt cele rnai agreate. de urlt Pnclt sii nu poate fi accepta6 de copil ca ideal de via@. chiar vi pe cele rnai fine vi rnai complicate. Treclnd dincolo de identificarea cu p&ing. Este bine ca aceastii dorin@sii fie Tncurajatii. a mlnciirurilor ardeiate sau piperate si a unor conserve. Cel rnai bine se evidentiaziiactiunile planificate in activitatea creatoare.Aceastii fazii de identificare care d u r e d cl@va ani vi este in continuii schimbare. Dupii 4-5 ani vrea sii joace ~i alte roluri (de animale. copilul clvtigii un nou sistem de referinte. ca vi tot ce vede el la p&in?i. "cine este iubit. cu sii m b h c e cu lingura mare. 201-203). copilul ivi apreciazii actiunile. sB modeleze sau sB construiasc8. el credea cii obfine lucrul dorit Pndatii ce vi-1 dorevte. folose~tecuvinte mari. Unii nu sunt ins5 in stare s-o facii. pentru desBv&rqiri. De la jocul "de-a mama vi de-a tata" copilul trece la altele experimenthd tot ce poate fi vi face un om. Uneori se lauds. Adesea se intiimpla ca ascultlnd o poveste sii intervinii cu remarci critice ca: "nu este posibil sii alergi pe apii. Pikinfii nu trebuie sii urmkeasci+i sii menfin3 cu orice pret credinp in "Mov CrBciun". te heci!" etc. fn cursul celui de a1 qaselea an de viaf5. Descoperii necontenit fapte qi legi chse vin i contradictie cu tendinple impulsive vi vointa lui. Copilul se ghdeqte inainte. increderea pe care o ariitiim copilului reprezinti un stimulent puternic pentru dezvoltarea sa.Toate functiile motorii sunt stiiphite *ii dificultate. Dar la aceastii vlrstii devine posibilii o adeviiratii glndire cauzalii care-1 ajutii sii inteleagii motivatia vi felul actiunilor. hcepe sii infeleagiivaloarea vi posibilitii@le banului. aceasta face parte din realitatea nou descoperitii vi ii confer3 sigurantg vi sprijin. IdentBcarea cu alte roluri. copilul de 3-6 ani p a t e mlnca aproape de toate. dezvoltarea copilului mic s-a des5vQrqit. el poate actiona rational. de-al vaselea an ar putea fi denumit faza de experimentare a actiunilor planificate.Mama Sf Gpif ul - . Pe plan psihic vi spiritual se anun@ o perioada de stabilizare vi annonie. sii priveascii la televizorAmpreun5 toatii familia. n Cu putin timp inainte.. imaginea sa despre lume devine rnai realistii. incepe sii manifeste un interes creschd pentru toate rolurile. literele alfabetului vi cifrele. devi continua sB intrebe mult "de ce". Teatrul. . pe cine?" "cine este cel rnai puternic?'.

.

Aqa se intelege cii somnul nu poate fi inlocuit cu nici o altii situatie (care permite influente exterioare). sii nu le inieleagii. rnai ales iarna. Dorinp de imitaiie a copilului il ajuti sii-qi insuqeascii indicaiiile celor vkstnici. oscilatii ale globilor oculari.de o schimbare bruscii de atitudine. d) forfarea copilului d e a msnca dupii "prescriptiile" medicale (de exemplu. Este foarte important ca toti membrii familiei sii m i h h c e cu grijii: "bunele maniere" nu se invaiii prin sfaturi. i se va ariita cum sii tin2 lingura qi sii apuce ceaqca. prilej de schimburi de impresii. Unii copii au un somn agitat. Unii se strecoarii in patul fraiilor rnai mari sau al piiriniilor de indati ce se trezesc. Dacii pilriniii (qi indeosebi bunicii) iqi vor schimba "metodele". c ) la masa comunii i se dii copilului sii miinhce altceva decst miinsncii piirintii. destins. eqecurile nu vor fi prea sever condamnate. Va fi deprins sii qtepte sii se trezeascii qi restul familiei. somnul ar echivala nu numai cu oprirea mqinii. e ) lipsa de confort a copilului (scaun prea scund sau prea inalt.). masa prelungit5. Hrihirea are qi un rol social. Nu este deloc greu dacii o fac qi adultii din anturajul apropiat. atAt pentru starea de siiniitate. rigiditate in "manierele" pkinwor etc. cum sii bea. Orele de masii in familie sunt ocazii de intiilnire qi de revedere a tuturor membrilor ei. Pentru aceasta i se vor pune 1-2 jucilrii preferate. cere sii i se spunii o poveste. Este de subliniat incadrarea treptati in colectivitate (prin intermediul jocului) qi marea importan@a jocului qi somnului la aceast5 v k s t i (ca de altfel in intreaga copil2rie). moralizki. Programul zilnic al copilului de 4-5 ani este bine sii fie adaptat la programul familiei qi/sau griidiniiei.2. Copilul d o m e "dus".) sau de perioadele de vis.4. cu care sii se joace in pat. Dupii 4 ani copilul vrea sii adoarmii cu tat51 sau cu mama sa. cu timpul aceste reacfii vor deveni din ce in ce rnai rare. de unele incomoditiii (prea cald. Culcarea inseamnii despwirea de pkinti. Toate succesele copilului vor fi liiudate. Manifestiirile de rnai sus tin d e temperamentul copilului. ci numai prin exemple. Copilul se trezeqte rnai tkziu.30 qi 21. somnul copilului de la 3 la 6 ani este un test foarte bun. Razele de luminii. zgomotul vocilor p2rintilor ii dau un sentiment de siguan@. Comparhdu-1 cu o mqinii. Insistentele prea mari declanqeazii opozitia bruscii a copilului. de descoperire reciprocii. cu respirafia regulati. g) mustrilri ficute copilului pentru cii "nu rniinsncii frumos" sau "nu a fost cuminte in timpul zilei" etc. cu membrele relaxate. miqciiri de supt. Copilul nu va fi trezit din somn. Trebuie sii i se formeze copilului obiqnuinta de a se spiila totdeauna inainte qi dupii fiecare masii. in continuare.fi tentativa de a se purta discuiii pe care copilul sii nu le audii. Trebuie sii se facii totul pentru ca aceasti despwire sii aibii loc intr-o atmosferii paqnicii. fiind o reuniune qi o comuniune intre cei care o impart. P h i i la 5-6 ani. in cursul ciiruia se observii cii Qi schimbii locul qi pozifia in pat. unii copii (mai ales copilul unic la piirinti) doresc sii adoarmii cu uqa intredeschisii. sii soarbii zgomot qi cum sii mestece cu gura inchisii. discursuri sau observaiii. de strsngere a legiiturilor sufleteqti. "ritualul" cu care este obiqnuit sii adoarmii: cu o juc2rie preferati. cu un mic c h t e c .). Probleme de somn Programul zilei ~i somnul. Trezirea bruscii declanqeazii aproape intotdeauna o stare de indispozifie . La vksta de 3 ani copilul adoarme repede qi uqor. Cei rnai mul@ copii dorm in timpul noptii 11 sau chiar 12 ore. vrea sii vad5 neapZrat emisiunea preferati la televiziune sau sii i se aducii juciiria sau obiectul de imbriichinte primit recent. fac diferite strsmbiituri ale fetei. Pentru piirinti. Dupii vksta de 3 ani. Se va respecta. Somnul din timpul noptii este in general rnai profund. Durata somnului este variabilii. ci qi cu recuperarea pieselor. culcarea copilului se va face obligatoriu intre orele 19. precum ~ide a se spiila pe dinti dupii fiecare masii. prea 2nvelit etc. pliicuti. Cu calm. cu faia seninii. dar totdeauna repede. "Somnul este un proces biologic prin care se realizeazii o inactivitate care asigurii capacitatea de a redeveni activ" (Gesell) . &ii ironii. 4. se refuzii sii i se dea apii la mas. c2t qi pentru satisfaciia produsii de conditiile materiale qi sufleteqti oferite de mediul familial sau de griidini@. nemiqcat. Multe tulburilri ale apetitului copilului de la aceasti vkstii se explicii prin greqelile ce se fac in legiiturii cu "ceremonialul" mesei: a) tensiune nervoasL b) proasta dispozifie care transformii in corvoadii alimentarii ceea ce ar trebui sii fie o reuniune fericitii. Astfel de incidente nu vor fi dramatizate.

cu teama de intuneric gi de singuritate. 0 mare parte dintre copii nu simt nevoia s i doarm5 in timpul zilei. manifestate prin: tipete. rnai ales dac5 revin cu a c e e a ~ itemg. crize de furie.. a) Somnambulismul este o stare de automatism incon~tient. se pare ins5 cii el povesteste imagini nu numai din vise. expunerea viselor este amestecati cu istorioare ~ . Somnul de amiazi (siesta) nu mai este indispensabil dupi vCrsta de 4 ani. atacati si "mincati". cu pirinti echilibrati.). vizioniri prelungite gitsau scene violente la televizor. pentru a indica mijloacele de a le corija. tristete. Copiii au de obicei vise cu animale fioroase ce-i urmgresc. pune probleme nu la aceasti v8rsti. Ei se viseazi pirisiti in pidure. CAnd sunt persistente. refuzul de a mCnca.5.CopiIul de l I l 6 ani a a si chiar de nervozitate. La copiii la care este necesari trezirea mai de dimineati si la ore fixe (gridiniti etc. unul din pirinti o prezenta si la vArsta adulti. copilul incepe s i relateze vise ocazionale. adesea. Copilul cere ca lumina s i rimAni aprinsi. c) Visele. Temele sunt foarte variate. Se pare cli scr8~nirea dintilor tine cAteodati de unele caracteristici ale oaselor maxilare. spaimele nocturne ale copilului sunt trecitoare. ora culcirii de seari va fi cCt rnai devreme (ora 19). Este bine s i se asigure la once copil. limbajului ~i sociabilititii. Pirintii consulti adesea medicul. Se consider2 ca fidele numai visele povestite de copil spontan ~iimediat ce s-a trezit din somn. Spre 3 ani. Dupi 3 ?h la unii copii apare frica de animale silbatice. care vor cerceta cauzele profunde. prescolariil trebuie s2 fie capabil de un minimurn de "performante" care se risfrCng asupra organizgrii programului si ingrijirii: . amenintare cu internarea in spital. Aceste tipuri de vise se gisesc aproape la toti copiii ~i au o valoare simbolic5: de team%. de pedepsire. iar familia va evita tot ce intArzie somnul copilului: excesul de impresii (joc. Daci se va provoca in mod repetat scularea brusci a copilului. Nu este necesar vreun tratament. Ames. iar alteori de unele tulburiri cerebrale. lumina prea vie. ingrijiri. visul ar incepe la copil spre vArsta de 2 ani. B. povestile de groazi. Nu se cunoaste cauza: ar fi in legituri cu un sentiment de insecuritate sau cu o masi copioasi. performante Din cele expuse mai sus la de~voltarea motricitgtii globale si fine. de pir5sire sau de despirfire. La circa 4 ani. spre 5-6 ani (mai ales fetitele) se tem ca sub pat s i nu se ascundi vreun individ periculos. uciga~i.evenimente reale sau i imaginare. care se ascund d u p i o u ~ sau un paravan. corespund unei revendicki din partea copilului (carenti de sentimente sau lipsa fizici a mamei sau/qi a tatilui). atunci cCnd copiii scrCsnesc din dinti. starea de tensiune in familie. comentariile despre evenimente neobi7nuite. Abe gi M. face migcki sau actiuni fir5 participarea vointei (incon~tiente). daci i se pune un intrerupitor la indemCni (care-i permite s i stingi lumina). vizite). luati tCrziu. inchiderea copilului intr-o camer5 au o contributie insemnati in geneza acestor fenomene. Vorbirea in timpul somnului este legat5 ds starea de neliniqte. Convorbirile i necontrolate. deprinderi. care se manifest2 prin acte coordonate in timpul somnului: merge. Dupi L. hoti. ci gi imagini fantastice create de inchipuirea lui. din d) ~ c r k ~ n z r e u dinti si vorbireu in tirnpul somnului se intiilnesc adesea asociate. La 6 ani copiii incep s i se teami de "umbre" sau fantome interpretate ca spioni. Ele dispar de obicei spontan sau se amelioreazi prin corectarea unor deficiente in mediul de familie. Multi autori consideri c i relatarea viselor nu are baze solide decCt spre 7 ani. Foarte des viseazi c i nu pot s i alerge. K. inainte de culcare. strigoi etc. c i sunt prinsi de citre cineva. lacrimi. se poate ajunge la tulburiri permanente. fiind descrise si la elevi sau studenti. cel putin o o r i de repaus in pat chiar daci nu doarme. Se pot amplifica si persista pAni la 5-6 ani. se va consulta pediatrul si psihologul. Shimakawa au aritat c i la copiii care prezentau una sau alta din aceste tulburiri. Aceste dezordini apar inainte de vCrsta de 3 ani ~i pot persista foarte multi vreme. Tulbur5rile de somn sunt rare ~iputin importante la pregcolar. zgomotele. Visele urCte rare si cosmarurile izolate nu trebu~e s i nelinisteasci pe pirinti: daci se repet5. de anxietatea copilului.2. 4. c i nu se pot ap5ra. b) Spaimele incep adesea la 2-3 ani. nu se mai ani sperie. conflicte intre adulti. cu femei sau b5rbati ursti si deformati ("baba-cloanta"). in unna unui studiu aprofundat. La copiii normali.

) qi evitarea pisdogelii sunt elemente care trebuie luate in seam3 pentru a stimula pe copil ca toaleta de dimineap s3 devini o deprindere pl3cut5 gi permanent5. cutele gatului). fqi cunoaqte numele. scoaterea imbric3mintei de corp (tricouri etc. .spaarea pe mlini qi pe din@inainte qi respectiv dup3 masi. Apa rece qi "duqurile" (cu ap3 rece s&ucaldii) se utilized cu acordul qi plicerea copilului. dup3 ce se trezegte. intr-un lighenaq pus pe o misup scundi sau pe o liditi in camera de baie sau in bucitiirie. "inhntru". unii copii se scoali singuri pentru a merge la "oliF' sau la closet. trebuie s3 se stabileasc3intre copil qi ap3 o "prietenie" care b-ebuie s i dureze toat5 viapi. Cu tact qi calm se va instrui copilul ca incephd de la 3 ani s i p a t 5 face urmitoarele: . Personalitatea lui va fi submind daci mama sau bunica ii preg3teqte singurg sub c u v h t c3 nu este timp sau c3 este i n d mic. "oboseali"). cremii. . arunci o minge. unii copii ajung s i fac3 un dug "de dimineap' care. Pentru a ajunge la chiuvet5 se va pune la indemha copilului un mic sciunel. past5 de din@) se aqeazi pe o policioari corespunzitoare taliei copilului. se @nepe un picior 5 secunde. Spre 5-6 ani. care s i aibi stabilitate. arat5 linia cea mailung%c o p i d o cruce. . unii mai au nevoie de ajutorul unui adult. inplege qi merge in trei direc@i @ainte. deosebeqte m h a dreapt5 de cea din sthga. Copilul va fi indemnat s i pbtreze ordine intre obiectele personale de toalet5 qi imbrkhinte. viirsta. . Dintre acestea. c ) b c e p h d de la 4 ani: iqi incheie nasturii. Bunele deprinderi se cap3t5 acum. prenumele.5 ani. . "in afar%'. Toaleta de &mine@ include nu numai spaarea miiinilor qi a fetei.).a) b c e p h d de la 3 mi: se imbraci cu ajutor. un copil trebuie s i p a t 5 s i se spele singur. sare pe loc qi sare inainte. este bine s i se faci zilnic. se tine pe un picior timp de o secundi.s i mearg3 singur la closet. pe 1 h g 3 cur3tirea mai eficace a corpului. Daci trebuie s i plece dimineap devreme este bine s i fie trezit cu b l h d e p din timp pentru a incepe in tihni ziua qi a avea timp sii m i n h c e liniqtit. are o contribu@e maimare de c%re qi a copilului qi infrumusepre a pielii. Deprinderile igienicel reprezint5 o component5de bazi in educarea qi phtrarea sinitiltii. obiecte de toalet5 qi spaat la inde-3 etc. Baia de sear5 general&. b c e p h d de la 5 mi. Vezi $i"Copilul mic (1-3 ani)". sub supraveghere. temperatura apei.5"C iarna gi de 35"-33" C vara). dupi "ce-qi fac nevoile" (mai ales dupi scaun). Tonul folosit de p&in@. Obiectele personale de toalet5 (sgpun. in apartarnentele modeme. se joaci in grup. Pentru ca aceast5 bak s$ fie f i a t 5 cu p l k r e . copiazi un cerc.folosirea apei ~i sipunului din abundenp.fn conditiile vietii moderne.) se va face cu ajutor p h i l a 4 Y i .s i se spele singur. dupi 4-5 ani va fi invitat s i mlnuiasc3 robinetele qi s i se spele la chiuveti. Este bine . este adevkat.s3 se dezbrace singur . d) inceplnd de la 4 95 ani: copiaz3 un pitrat. Este bine s$ se creeze premise (corespunzitoare vkstei) prin care ac@unilede igieni s i capete sens qi plicere. ci qi a jum3t5p superioare a corpului ("de la b&u in sus") insisthd mai ales ?nzonele cu transpiratie abundent5 (sub@oa&. copilul va participa la deschiderea robinetelor qi-qi va fixa el singur temperatura qi cantitatea apei din c d . inplege cuvinte cu opozifi-1("foame". prosop. iqi qtie sexul. care nu trebuie s l fie prea caldi (in jur de 363-38.s i se *mbrace singur (performan@ pe care el o doregte). iqi spune numele qi prenumele. e ) bceplnd de la 5 mi: se imbrac3 f5ri ajutor. lbarea in pat il predispune la lene. se tine pe un picior 10 secunde. copilul se va scula din pat. inapoi etc. sare pe un picior. condime de confort pentru spaare (temperatura din came* cur3pnia qi ordinea din baie.s3 aqeze in ordine hainele. calitatea s3punului. exemplul lor. b) k p h d de la 3 95 ani: se desparte uqor de mama sa. Dimineata. deseneazi un omulet din 6 psi. . piepthat etc. intelege "pe". burete. deseneazii un chip de om (^m mod grosolan) din 3 p a i .el poate s3-qi descheie nasturii. . si-qi desfaci qireturile. Noaptea.spaarea dupi folosirea closetului qi dup3 joac3. punerea de o parte a veselei cu care a mhcat. "frig". Spaarea de dimineap trebuie sP d e v d o pl3cere. deqi ei ar dori s i rezolve singuri qi aceast3 "problemF. Oglinda plasati la iniltimea potrivit3 2 permite s i se priveasci in timpul efectukii deprinderilor igienice (spaat. Spaarea pe din@qi pieptiinatul p W u i sunt obligatorii. .golirea complet5 a farfuriei. face un pod din 3 cuburi.) si-qi desiviirqeasc3 cunoqterea schemei corporale qi s i se bucure de aspectul s3u ingrijit.

in astfel de conditii. Enviitati-1 cum sii s5puneasc5 fata. aspri. Pgrul in va fi sp5lat ~i apoi cl5tit de rnai multe ori ~i cu nlultii grijii. Dup5 baie pielea copilului trebuie sii fie roz5. praf sau murd5rii acumulate in timpul jocurilor. flirii a t5ia deloc din colturi. Nu se tunde p b l "psn5 la piele" cu ma~ina de tuns pe ceaf5 ~i inapoia urechilor. cu sau f5r5 siipunire fin5. degajarea colturilor poate antrena formarea de unghii incarnate. o va face el insusi). nasul. Se prefer5 s5punurile "grase" care cur5t5 flir5 a dizolva stratul fin de gr5sime care protejeazii pielea. se va avea grij5 ca. parttalii sau total5: chelic. Dup5 6 ani se poate folosi peria din p5r de cal. pentru a-1 cursti de praful acumulat P n cursul zilei. Aceste fire mai subtiri nu sunt. s5punirea este necesar5 o dat5 pe zi. flirii frictiuni viguroase ~iflirii a-si introduce spuma in ochi. efilind vSrfurile si 15sind ceafa liberii. fie cu o mgnuqii. dar in acelaqi timp si de potolire pentru cei nervosi. ar avea efecte nefaste. Utilizarea prea frecvent5 a qamponului riscii s5-1 usuce si s5-1 fac5 mai friabil. uneori s2-i ungii. Tuns~ll pu'rului. se smulge o parte din firele p5rului. cu minutiozitate ~i insistent5 pielea copiilor care la aceast5 v5rst5 este plinii de praf. Nu-1 certati dac5 la inceput se spa15 ca "un pisoi" (gura. Se va incepe incetisor. niciodatii prea ridicat5.in sfirsit . Este interzis5 pieptiin5turain "coadii de cal" pentru c5 firele de plir str5nse si trase de un elastic devin din ce in ce rnai rare. Cei rnai multi copii au p5rul normal (nici gras. . Pin5 la 5 ani fafa copilului se spa15 cu ap5 obiqnuit5. Unghiile miinilor se taie rotund. virsta cind copilul isi face el insusi toaleta ~i cind pe fat5 apar pete de cerneal5. Cu o perie de unghii se vor cur5ti bine unghiile de la msini si picioare. Dup5 ce copilul a "intrat" in cad5 va fi 15sat s5 se destind5 in ap5. Multe mame cred c5 pentru cur5tirea fetei trebuie s5 s5puneasc5. La fiecare pieptgniitut-5. Se va folosi o perie moale din p5r fin. s5 frece ~i s5-i fac5 s5 luceasc5. Spa'larea pa'rului.Copilul de la 1 la 6 ani ca baia sii se fac5 inainte de culcare. Apoi va fi s5punit peste tot (sau dacii este destul de mare. Samponul se dilueazii intr-un pahar cu apii si se folose~te doi timpi. Cind copilul ajunge s5 se spele singur. cele de la degetele picioarelor se taie (cu foarfeca sau cu cleqtele) drept. care nu iniispreste pielea. Toaleta fefei. Pentru bgieti. cu lesie. PBrul copilului se periaz5 P n fiecare sear5. este un lucru ce se intelege de la sine. asa cum cred unele mame. Va fi sters de umezeal5 rnai intii prin tamponare qi apoi prin frictionare riguroasg si rapidi. Uscarea se poate face cu ' CZderea piirului. curat5 si moale. Se periaz5 in toate sensurile. subsuoarele. Se aleg de preferintii perii din p5r de porc sau de cal (nu de nylon). Se porneste de la gambe. Pin5 la 4 ani p5rul este foarte fin. apoi se limpezeste de rnai multe ori cu apii mult5. baia general5 se va face s5ptiiminal. frig in cask excursii. mama are datoria de a spiila bine. dar cu un s5pun de bun5 calitate sau cremii de ras. fie . a detergentilor sau a unor siipunuri cu sod5 multii. ci p5r bolnav. La fetitele pieptjnate cu cgrare. Temperatura apei de spjlare trebuie sii fie potrivit de cald5. De indati ce copilul iese din ap& va fi infiisurat cu un prosop mare uscat bine inc5lzit si putin aspru (in. fine ca un puf in jurul fruntii si timplelor. nas si b5rbie). f5r5 frictiune (frunte. La multi copii obrajii sunt uvor crgpati. Este necesar ca tunsul p5rului sii fie f5cut in directia cresterii. niciodat5 cu brutalitate. Stergerea se face cu un prosop cald qi uscat. cu mi~c5ri fine. frotir). iarna se poate aplica seara o crem5 cu lanolin5 in strat foartc fin.) copilul va fi obisnuit s5-si spele cu ap5 curent5: miinile. obraji. Pin5 la vksta de 4 ani este bine ca p5rul s5 nu fie ljsat lung. Dac5 nu sunt conditiile necesare unei b5i generale (lipse~te instalatia de baie. s2 se schimbe locul c5riirii. prea decapant. gitul. Periajul. semn a1 unei boli numiti "alopecia"' cozii de cal. Dup5 virsta de 4 ani copilul va fi obi~nuit foloseascii peria de baie care c5le~tesi face s5 pielea moale. f5r5 a freca qi f5r5 a ciufuli p5rul. Pentru fete poate reprezenta un mic sacrificiu. picioarele. fragil si se incslceste uvor. din m5tase sau plastic fin. pix: creioane colorate. curatii. b5rbia). pentru a nu da p5rului bucla definitiv5. 0 bun5 frictiune (in ap5 qi dup5 baie) constituie si un tratament care este stimulant pentru copiii lipsiti de vigoare. suvit5 cu suvig. Se poate folosi la sp5larea s5pt5minal5 a p5rului un sampon. dup5 fiecare sp5lare. Apoi se cur515 cu vat5 pavilioanele urechilor. c515torii etc. iar la urn5 se piaptiiniiin sensul cre~terii naturale a p5rului. cinep5. fire de piir care se regenereaz5. Tehnica ba'ii. Se periaz5 in oval prin miqc5ri circulare pentru a activa circulatia singelui. Fie c5 se spa15 prin simp15 sspunire. iar folosirea unui sampon prost. genunchi qi spate care sunt zonele cele rnai putin sensibile.cu o perie. De la 5-6 ani. lngrijirea parului. nici uscat). Nu se va folosi s5pun iritant.

se ofilesc.1 impiedici s i se plictiseasck Jocul are qi valoare intelectuali. Pentru prevenirea piciorului plat copilul va fi lisat si-qi petreaci zilnic clteva ore desculf sau in papuci cu talpi subfire. Tesiturile din in qi fibre sintetice sunt mai putin permeabile. pentru a nu rici. oferi copilului plicerea de a se bilici.un uscitor de m l n i reglat la temperaturi medie. ii procuri o satisfactie afectivi. Trebuie %cut tot posibilul ca la orice v k s d . bazine de inot etc. soarele q mi~careasunt factori de o i importang capital5 in ciilirea organismului copilului. copilul va sta complet dezbricat qi desculf. de descoperire qi stimulare a talentelor. Igiena picioarelor. o grimadi de nisip. in zilele cilduroase. Pentru un copil intre 3 qi 6 ani o gridini este o comoari de neprefuit. daci se dezveleqte. care se spali uqor. iar fetitele . Timpul petrecut in aer liber are pentru copil qi avantajul miqcirii permanente. ceva rnai s t r h s e pe spate. Va fi dojenit clnd calci pufin cu vlrfurile piciorului iniuntru qi va fi indernnat s i faci unele exercifii ca: mersul pe vlrfurile picioarelor. Vara.). locuri de joaci. incilziti la soare. Pentru a descurca p m l dupi spilare se va folosi de preferin$ un piepten din os. ferind corpul de ricire. dar rnai ales la vksta de preqcolar. cochiliile de melci. copilul p o d pantaloni scurfi cu bretele. il preocupi ~ i . fn lipsa gridinii qi pentru locuitorii oraqelor mari trebuie ciutate posibilidfi de a pune pe copil in contact cu natura (parcuri. Se recomandi s i poarte pantofi solizi (nu ghete) cu talpa flexibilk cu fixitate suficiend pentru ca vihful piciorului s i nu alunece in v&l pantofului. canadiani (din fibre sintetice sau doc) ciptuqit5 cu blani. in anotimpul rece: pulover din llni. nu din plastic. Imbr5eibintea trebuie adaptat5 mobilit2fii mari a copiilor qi anotimpului. 0 atracfie deosebiti o constituie pentru copii gridina zoologici. Pantoful prea mic este la fel de diunitor ca qi cel prea mare. Iarna. intr-un loc insorit se instaleazi un vas (cadi din plastic. flnanile arteziene. Vegetalele exercid o actiune bine%citoare. Pentru un copil mic sunt necesare 6 tricouri qi 6-10 perechi d e chilofi. RuFaria de corp va f i din bumbac (se eviti contactul direct a1 fesiturilor din fibre sintetice cu pielea). Este important5 perrneabilitateahainelor pentru aer qi lumini. copilul s i nu stea in cask ci si-qi duci viafa in aer liber. Iarna se recomandi pantaloni lungi care se fixeazi cu un elastic trecut pe sub talpi. Pentru pistrarea unei culori frumoase a p m l u i se recomandi o limpezire finali cu a p i limpede. De aceea. Se vor folosi numai obiecte de ?mbrichinte cu croieli simple pentru a fi uqor imbricate qi dezbricate. pentru somn se preferi pijamaua. Dragostea pentru animale nu este totdeauna u$or de satisficut. precum qi de exerciliu de . paltona~ stofi. Hainele care se poarti pe deasupra. Copilul in repaus riceqte mai repede declt cel care se miqci. Pietrele. copilul va fi lisat tot timpul afari. Importante sunt din ciciula qi mhuqile. Piciorul copilului se dezvolti cel mai bine clnd aleargi pe un teren neregulat. castanele. in timpul mersului. Jocul qi jucgriiIe fac parte din nevoile fundamentale ale copilului. alergare pe iarb$ exercifii de apucat cu degetele picioarelor. Orice pantof are un plus de lungime la v M (de un deget) pentru creqterea piciorului qi pentru miqcarea in fa@. Foarte buni sunt ciorapii-pantalon. crengute care se rup. un lighean mare intins) care se umple zilnic cu a p i proaspiti. florile qi crengile cu frunze pe care le poate pipii au o putere de atracfie q dau o satisfactie care nu pot fi explicate. pisici. Se aleg fesituri moi. Hainele nu trebuie sg impiedice miqc3rile corpului: vor fi croite ~ilucrate lejer pe piept. deoarece corpul pierde o cantitate mare de cilduri la mlini qi cap. Piepdraqele pot fi fotosite pentru fixarea ciorapilor lungi. Thiilirea prin iarbi constituie o mare destindere. dar nu se va pierde din vedere elementul estetic. Pantofii "balerini" nu sunt corespunzitori deoarece sunt ascufiji qi prea decoltafi in fa@. de valoare stabilg.fustife. se adaugi cele din fibre sintetice. copilul va purta ghete sau cizme. pentru tr%nicie. Pentru copii. Cizmele din cauciuc sunt contraindicate (nu tin cald. iar piciorul transgiri). gara. sikituri. La familiile care au curte. Aerul. urmati de fortificarea musculaturii. umezeali sau radiafii solare excesive. Adesea copiii cer inso{itorilor s i meargi prin fafa unei curfi in care qtiu c i sunt animale (c2ine. p8siiri de curte). aeroportul. i dar se simt din plin. ghindele au pentru copil un sens profund. imperisabilk spre deosebire de flori. 0 curte cu gridini care s i satisfaci nevoile de joc qi de miqcare ale copilului trebuie s i aibi un teren liber qi un colf cu umbr$ unde se aqeazi o masi mici qi un sciunel. favorizeazi transpiraga. fesiturile cele rnai potrivite sunt cele din bumbac qi l2ni. Clnd soarele este puternic va purta o pil&ie. Elasticul nu va fi prea strlns.

apoi sunt p5r5site sau demontate. Alegerea jucjriilor pentru un copil trebi~ie tin5 s5 seama de viirsta sa 111ental5hraport cu vhrsta realli. Spre 5-6 ani i se pot repartiza mici sarcini "cu r5spundere". iln raft dintr-un dulap unde s5-si i p5streze jucsriile. tractoare. aterosclerozli etc. cu veselii. Pe tern~enlung. initiativa. C5nd practicii un sport copilul se va dezvolta mai bine. DacB apeleaz5 mereu la insotirea si supravegherea excesivii a unui adult. Va f i lasat s5-si caute singur jocul dup5 preferinte ~i dispozitii. S-a dovedit cli exercitiul fizic corect fiici~t permite o mai bun2 dezvoltare a aparatului cardiovascular si a celui inspirator. care poate fi manuit. Nu sc vor dlirui copilului multe juciirii deodatli. ilustreaz5 dimensiunea importantei jocului la aceastii vlirstii. b5ieti modele simple de automobile. nu qtiu s5 deseneze si nici nu manifest5 interes pentru desen. lucru inanua!). relationarea cu alti copii se face cel mai bine prin joc. spa15 "rufele" si ~iasele Pentru etc. Se poate oferi un sertar dintr-o comod5. Nu toate jucjriile au valoare educativ5 (cele rnai scumpe nu sunt si cele inai potrivite!). jocul cu alti copii i'l formeazli ca personalitate: pe de o parte invats s5 coopereze. de interesele si capacit5tile sale. ar putea produce pagube. Trebuie stiut i'nsli cli un ai~trenament excesiv si condus intr-un mod inconstient poate avea consecinte nefaste asupra dezvolt5rii copilului. fac pr5jituri impreun5 scot cu mama. Contribuie la dezvoltarea arn~onioaslia corpului qi a miiltii. pan5 la uitarea de sine. le striing5 si s5 le pun5 la loc. iln cuEr.). jocuri de constructie simple. Gimnastica este un sport complet care se poate practica i'n toate anotiinpurile si care se poate i'ncepe . Nu trebuie evitate a zilele rnai reci sau chiar ploioase. loto cu imagini. dar in acelasi tirnp capiit5 gustul c5qilor cu ilustratii. lSi esersea~ii deprinderea de a imbr2ca si dezbr5ca p5pusa. spiritul creator nu se dezvoltB. Aceast5 tendint5 trebuie i'ncilrajatli. avioane. sportul estr o asigurare itnpotriva pericolelor civilizatiei (defonnsri ale coloanei vertebrale. s5 joace cinstit. isi pune v i a ~ a in pericol. mingea sunt potrivite pentru jocul in aer liber. Trebuie i'ncurajat jocul i'n societatea altor copii. jocuri cu m5rgele.tot atht de bine ca altii de 6 ani. Concentrarea si ardoarea cu care copilul se poate cufunda in joc. sli nu triseze.Copilul de la 1 la 6 ani indemiinare. obezitate. Romanii au spus-o i'naintea noastr5: "Mens sana in corpore sano" (Minte s5n5toas5 711 corp s5nstos). ajut5 la miiturat.egalii. de modelare: deprind plscerea de a decupa. cum an1 mai spus: c5qi de colorat. copilul poate fi dirijat spre anun~ite sporturi pe care si5 le practice sub form5 de exercitii '-de i'ncep5tor". constituie un "parc 3e kehicule" cu care imaginatia lui i'si poate da frBu liber. balansare. Desf5surat in aer liber. imaginatia. pentru fetite). cu conditia s5 fie bine i'mbr5cat. o roabli etc. de sexul. codite de la fructe. "cercetate". Spre 6 ani se introduc jocuri cu cifre ~i litere. cei mai multi copii iubesc i'nc5 jocurile de miscare (alergare. intrarea i'n colectivitate fiind astfel preg5titB (rol social). i DupZ viirsta de 3 ani multi copii i ~manifest2 dorinta de a participa la treburile gospod5resti (fetitele cur512 n~azk-e. mod discret. jocul dB prilej copilului s5si descarce surplusul de energie si contribuie la cBlirea si dezvoltarea arn~onioasli corpului. s5 spun5 adevirul.a sfatul medici~lui pediatru. va avea mai mult5 Cncredere i'n el. lipi si colora. de care copilul va profita toat5 viata. din nestiintli. Nu se va interveni cu fr5niiri deciit atunci chnd. 0 mobil5 i'n miniatur5. sterg praful: iar b5ietii la activitliti in aer liber. Trotineta. Unii copii de 4 ani deseneazri. 0 p5pusii mare si scumpz nu va place i'n mod obligatoriu mai mult declit una comun5. L. cu inteligentri. tobogan). lucru manual (de cusut si tesut. Juc2riile complicate retin atentia pentru putin timp. rnai bune le@ti~l-i altii si va fi cu rnai i'n largul s5u i n viata de toate zilele. a jocurilor de constructie. La aceastii vfirst5. deoarece il plictisesc. s5 i'n iniete s5 se joace singuri. tricicleta. Copilul are nevoie de libertate in joc. Pentru ocupatiile "statice" se vor alege. Va fi i'ndemnat ( ~supravegheat) ca dup5 ce s-a ji~catsri. Unii copii trebuie dirija~i. Pe IhngB faptul cB este rnai "interesant" pentru el. ~i iubitii mai bine. rochite de schimb si resturi de tesiituri pentru piipuqi sunt preferate de cele mai millte fetite. i'ngrijirea animalelor. Din chnd in ciind poate primi o recompenss. pentru c5 ii confers iln sentiment de i'mplinire si mfindrie si canalizeaz5 'Ijocul" spre activitate practics "util5". in timp ce altii. mozaic din plastic. de viirstii apropiat5. pe de altii parte.

Mersul (drumefia. b l m i . La inceput (^m jur de 1 ?4 .baia zilnici s i fie primid cu plicere de citre copil. Pe Ilngi efectele de gimnastici "corectivi" (picior plat. deformiki ale coloanei vertebrale etc.Pikintii in$$ trebuie s i fie obi~nuiti s i le placi ~i apa. de stimuliri care intervin in aceasd experieng. negativi~ti. frumusetea corpului. de plastic gonflabili. perceptiile senzoriale.Tofi copiii ar trebui s i invefe s i inoate ~i s i se antreneze in mod regulat. la marginea rlurilor etc. Introducerea precoce a copiilor in bazine ar perrnite o obi~nuire precoce ~i originali cu apa. deoarece copilul simte uSor anxietatea lor ~i nu progreseazi. in practici. Am vrea s i precizim c i tentativele de a i n v i p pe copil s i ''?noaten sub vksta de 3 ani trebuie E c u t i in bazine speciale de citre adulfi priceputi. Desigur nu se poate invita crawl (craul) sau brass la 6 luni! Pentru a se ajunge la coordonarea miy2irilor ~i respiratiei trebuie aSteptat 5-6 ani. copilul s i nu aibi senzafia de frig. Bicicleta se practici devreme. paralele. se contribuie la stimularea ~i transformarea unui "bebe-asistat" intr-un "bebeautonom". Se poate practica de la 3 ani. inele) ~i dezvolti supletea. . Undele mediului acvatic. bineinteles cu "asistenla" atenti a mamei. modul cum este acceptad apa de citre mami (teami. S-a spus c i scotlndu-1 din scutece. ci este bine codificad. in jurul vkstei de un an. de cfiteva ore in fiecare zi. Contactul cu apa. . . respiratiei ~icirculafiei. f51-i prezenp pikintilor. jubilarea motorie constituie prilejuri de plicere unici pentru copil. de climat ~ide relief. Sedintele sunt progresive.Se alege o piscini cu antrenori (monitori) special formati pentru copiii mici. instabili. abdomen mare. in ultimii ani s-a ficut mult zgomot prin mijloacele de informatie pentru marele public despre "sugarii-inodtori". Numai dupi aceste pregitiri prealabile se va trece la ceea ce preconizeazi unele cercuri de pirinti: la adevk-atele exercitii de "bebe-inotitori". Gimnastica imbini elemente de dans ~i acrobatic cu exercitii la aparate (bari fixi. se fac sub supravegherea antrenorului ~i se adapteazi la fiecare copil. Spre 5-6 ani copilul poate merge la cursuri de inot organizate in grup ~i conduse de un specialist. . La familiarizarea cu apa. constituie un mijloc de a creSte faculdtile sale fizice ~i psihice.). un rol important il au relatiile "mami-copil" ~i "tati-copil".2 ?4 ani) copilul este in stare s i meargi pe tricicled. jucikiile ~i pirintii il ajuti pe copil s i . plicere) ~i indemlnarea celui ce introduce ~iasisd pe copil in api. intre 3 ~i 4 ani se poate trece la bicicleta cu roti mici.Se previd ~ e d i n t e regulate ~i suficient de apropiate (una sau doui ~edinte siptiimlni).iitoare. Este vorba de o motricitate adaptati pentru mentinerea la suprafati ("inotul clinelui mic").). temperaturi): este de mare importang ca in api. Este un sport excelent pentru dezvoltarea aparatului cardiovascular ~i a musculaturii membrelor inferioare. instruirea nu se improvizeazi. cal. Trebuie ~ t i uc i autonomia completi a copilului in api t apare h t r e 24 ~i 36 luni. in curte se va improviza un "bazin" in care copilul s i se biliceasci toati ziua (cada de plastic. in fiecare zi copilul va fi dus la plimbare (1-2 ore pe zi) iar in vacanfe "drumefia" va fi in functie de v h t a copilului.pe m i s u r i ce copilul crevte s i se acorde o perioadi mai prelungiti imbiierii. Bogilia de senzatii. Unul din scopurile procedeului este de a duce pe copil la o autonomie compled in api ~i de a-i uSura dezvoltarea psihomotorie prin m i ~ c i r i in mediul acvatic.de la cada mici se va trece la cada mare a familiei. are un efect bineEcitor asupra copiilor timizi. de tabli galvanizad. gratia. Singurul inconvenient a1 acestui sport este c i se practici mai mult in sali. mai ales de fetite. inainte de a lansa un copil mic in api ar trebui: . Dansul clasic sau ritmic este foarte apreciat. .vara. Nu se pe incep ~edin{ele inot daci pikintii nu pot merge la de bazin declt o d a d pe luni (ar trebui s i fie luat totul de la inceput). plimbarea) este o activitate a timpului liber din familie.Mama sf copilut chiar din perioada de sugar. cu jocuri in api ~i cu "bilicealii".~structureze spatiul siu i ~i s i cunoasci propriul corp. De cele mai multe ori. este considerat ca un joc. plicuti. Aerul din jurul bazinului trebuie s i fie curat ~i cu temperaturi corespunz. . Se ?tie c i fiinp umani nu f o l o s e ~ t ed e c l t o parte din posibilititile sale psihomotorii.Se verifici starea apei (curitenie. . Natafia (inotul) este sportul cel mai complet ~i cel mai adaptat pentru o dezvoltare armonioasi a corpului (mu~chilor). agilitatea. .

un iepure de cask Un alt cnL. Mai mult. Un animal oferg copilului o alternativ5 de investirie afectiv5 ~i se supune unei nevoi instinctive de societate. colibaciloze. ce trebuie respectati la alegerea unui animal de ctlsii. Copiilor rnai mari le place adesea s i simt5 responsabilitatea depling pentru protejatul si prietenul i lor. Schiul este un sport care poate fi practicat foarte devreme si care face parte din viafa zilnici din regiunile munroase inz5pezite. bicicleta. papagalii mici.si sunt inc2ntati dac5 piirin~iile permit psezenta in cas5.I constituie costul de intretinere: un d i n e mare poaLe ti o problem5. in timp ce fntrefinerea unui animal rnic este mai lesnicioas5. Animale si pis5ri neobisnuite tinute in casi: g k a . are influent5 asupra muschilor gambelor si s coapselor si asupra siluetei. cobaiul. La copiii mici este un excelent exercifiu de pregitire pentru schi. experienfa pierderii sau a decesului prietenuluianimal ar putea fi un ajutor in trecerca peste durerea provocatii pri~t pierderea celor dragi . diferite insecte etc. eventual cu casci pe cap ~i cu ochelari fmpotriva reflectiei rx~elorsolare. la jocuri trebuie sii se adauge una sau dou5 activitjti din urmjtoarele sporturi: natatia. gimnastica. Copilul trebuie s5 tie imbriicat cilduros. un cobai. papagalii mari. alergii respiratorii. schiul. Gtija de zi cu zi fati de animal contribuie la educarea copilului. Jocul de-a v-ati ascunselea. cu ameliorarea echilibrului si motricitiitii. iepurii. Pentru copilul de la o r q schiul este un bun mijloc de a profita de altitudine si de un climat s5niitos. De aceea. nu sunt suficiente. Tot inainte de alegerea animalului se va cere sfatul medicului pediatru care va avea in vedere criteriul v2rstei potrivite a copilului. salmonelo7a. am vrea s5 preciz5m c5 jocurile obi~nuite oric2t ar fi de indispensabile ~i de pl5cute. patinajul. Prima conditie. Se recomandli ca i animalul s5 fie exarninat la achizifionare si periodic de un medic veterinar.7. pestisorii etc. zbenguiala sunt necesare. un c2ine de aparta.animalele crescute in cas5 r e p r e ~ i n to amenintare pentru copil. hamster. ggina. vor duce la gambe putenlice.Un considerent major trebuie s5 fie talia animalului ales si necesitjtile sale de miscare: un c2ine foar-te mare este evident nepotrivit pentru un apartament sau o locuint5 de oras cu gr5din5 micli. porumbeii. Instruirea se face la inceput sub formi de jocuri. urafia. Copiii iubesc animalele . psittacoza. si In foarte rare c a ~ u r i . plimbarea. este ca acesta s5 re potriveascli particularititilor climinului si situatiei ian~iliei. inaintea alegerii trebuie verificat dac5 exist5 posibilitatea c a p e durata vacanfei "odorul" poate s5 fie liisat in grija cuiva. ~i eventuale st5ri patologice (alergii). cioara. D u p j 3 ani si p2n5 la 5-6 ani. Problema care se pune inainte de alegerea si achizitionarea unui animal de casi este responsabilitatea pe care o poart5 intreaga familie fat5 de acest animal. O alegere potrivitli pentru astfel de conditii o constituie un allimal . Poate fi fnceput la 3 ani. in cresterea.Copilul de l a Patinajul este un sport tehnic nu totdeauna accesibil. soricelul. a unei atmosfere agreabile. protectia ! I I 1 I ! i I I 1 .al na~terii i puilor. Animale ~ip5sliri de cas5 cu r5spAndire 1arg5 sunt: csinele. de rni~care de contact social. dar greul si munca responsabili si constant5 va ciidea tot pe umerii adulfilor. dresarea. . dansul ritmic. corbul. ingrijire. Copiii sunt inc2ntati in a coopera la ingrijirea animalului si trebuie incurajati s5 vegheze asupra tuturor necesitritilor lui. Pentru copilul unic la p5rinti. inainte de a schia. patincle cu rotile. canarii. a Patinajul dezvoltii detenta. parazitoze ale pielii ~i intestinale. st5p2nirea uesturilor. pisicn. Copilul poate fi martorul (intr-un mod foarte natural) a1 ritualurilor nuptiale ~ . crestere. mai rar pot transmite boli ca: boala ghearelor de pisic5. dezvolt2nd simtul de rispundere. mic cum ar fi: o pisic5. toxoplasmoza. copilul trebuie s5 fi beneticiat de odihnii ~i de o mas5 consistent5 (dar nu copioas5). Mici problerne de educatie Alegerea unui animal de casii.I 4. Vacantele pot f problematice daci animalul nu poate insofi familia. Pieptsnatul. hamsterul.2. broasca. echilibrul. Patinele cu rotile reprezint5 o formu15 de sport foarte r5sp2ndit5 a tuturor copiilor. i n incheiere. turbarea. inrudit cu dansul si care dezvolti echilibrul. Sedintele nu trebuie s5 fie prea lungi. Dintre bolile transmise dc animale cele rnai frecvente sunt unele urticarii. Jar mil~chii bratelor si ai spatelui nu se \lor intiri. Antrenasea copilului in activit5file gospoditresti constituie un mijloc excelent de c5lire ~i de inseqie social5. curajul. asigurarea unui culcus. supleyea. ornitoza. 1 I . un criine mic sau o pisiciirezolv5 parkial nevoia de joc.peste ani.

e ) a promite o recompensii ~ia nu respecta promisiunea ficutii. a deveni disciplinat in vederea unei inseqii sociale eficiente. "desc&carea" nervilor unui adult. nu sunt uitate niciodati de copil. ao aplica vreodatii. copiii trebuie instruifi sii nu se "tutuiasc4' cu ele. cu mici festivitifi vesele. sii se spele pe miiini. t inciit unii educatori au considerat cii nu trebuie nimic poruncit ~i nici interzis copilului (s-a creat chiar un curent d e "educafie antiautoritarii"). Admiterea la griidinip se va face in funcfie de: a) gradul de maturitate fizicii ~i neuropsihicii. sii aibii un program ordonat a1 zilei. c ) mediul familial. revendiciirile unor psihologi in favoarea copilului au fost adesea g r e ~ iinterpretate. b) interdictia sii m b h c e (ca misurii de disciplinarii). neindemharea. Gradinip.fl contradicfiile ~i lipsa de unitate a adulfilor in probleme de educafie. reprezinti cel rnai bun stimul pentru comportarea "corespunziitoare" a copilului. pentru cii ar duce la un comportament condifionat.Mama si mpitul impotriva parazifilor (purici. Conduita corectii este la mijloc: copilul trebuie. disciplina ~i iar viap in colectivul de copii acfioneaziipozitiv in sensul socializiirii lui. Sunt interzise: a ) ameninwea cu biitaia. Mai periculoase sunt contactele copilului cu excrementele animalului. d ) adaptarea cu colegii de griidinifii ~i cu educatoarea. c ) a speria copilul cu pove~ti groazk d ) a promite o pedeapsii pentru mai t k i u (copilul uiti delictul!). de concentrare. sii mbiince.eventual . timiditate. tulburiiri ale auzului sau viizului. Principalul sfat dat de psihologi vizeazii formularea ordinelor: ele trebuie sii fie totdeauna clare ~i precise. fapt pentru care instruirea animalului de casii pentru curiifenie este esentialii. Recompensa nu trebuie infeleasiiintr-un sens restriins (dacii va face un anumit lucru sau va fi "cuminte". sii se imbrace ~i sii se dezbrace singur. zilele noastre. b) starea de skiitate. Pe de altii parte.cu psihologul de la dispensarul policlinic. Pedeapsa dreaptii ~i adaptatii g r e ~ e l i iil elibereazii pe copil de sentimentul de vinoviige. Fa@ de animalele care mu~cii. memoria deficitark dificultifi de infelegere. Unele din aceste deficienfe pot fi corectate p h i i la intrarea in ?coal% . Animalele trebuie vaccinate conform legilor in vigoare. pedepsele inutile. Pedeapsa este indispensabilii pentru unii copii care au comis o fapti interzisii. Prograrnul de instruire ("lecfiile") il pregiite~tein vederea ~colariziirii. organizate spontan. Autoritatea parintilor se miirginea altidati la a da ordine care nu tineau seama de personalitatea copilului. respectat in nevoile lui esenfiale. destinsii in farnilie. sii nu fie retrase. Copilul care frecventeazii griidinip se deprinde sii se scoale la ore fixe. sii fie pe infelesul copilului. Recompense yi pedepse. Nu sunt necesare pedepsele corporale. va ciipiita o priijiturii). Atmosfera skiitoasii. precum ~i orice act de nedreptate. Pot f i descoperite acum unele tulburiiri uvoare trecute cu vederea piing la frecventarea griidinifei: dificultifi de atenfie. copilul resimte mult mai dureros retragerea afecfiunii ~i indiferenfa piirinfilor. dar in acelqi timp este necesarii o autoritate vigilentii pentru a-1 inviifa limitele puterii sale. ciipu~e) preveni in pot mare miisurii aparifia unor afecfiuni la copil. Vksta la care un copil poate frecventa griidinifa se va stabili dupii un consult cu medicul pediatru ~i. defecte de vorbire. intr-adeviir.

r j ~ ! fi PCI : : I c ~ c ~ ~ !i~. rc.i [ ~ i i i ~ .~::~ 3~c\lc.i:3 C.c. Prc~dustle iaplc destinate alimentatiei cugarului de :. sj11gur.ului indust] ia! trcbuic s2 tic.:ii 111ici. B0ic~il1~1 15 .lc.ic rill ti.lnctrcil-ih. pun$ :c piastic.I-kU 5ij pis~rcn/:i1n:li 1 ~ i 1 iJc: 24 c1. !. ."/~.fatS cie n~cciic i (care a:.~ l :~I I ~1 !!i1.i !~~-e~~..! 1.al:lbilitulc.t* I ..i.1ir5 L.Lnelc.ilc.).itre f:lbric.itc. IILI c\lc :. i. 223 .!:':I.c~x-c in parti. S ~ L xub io11i~5 pircuri lu I de .va precautii: 3 ) se \lerilicII Sc p ~ preLcrItc:> L I ~ ~ ' r ~de 5 t f 1 pulbere (de esrrnplu t~.ic.ik: .i~ii.u hi.?k)il5. garantat3. .1 c(!!>il~tii!i ~1. c L ' ~ c ~~ s ~ .f51. Inaintc Produsc ilin cereale. zcamil) sau i:~.: c.: :!.L!f:~ z. t.d (c~liiilc tie 4 a li iic~~t. 5'k idac2 !r7.i .i cbte \':il.. si 'clume 2c i..od. r:ilr. .u i t ~ ~ ~ ~ l i amcalal nu prvvrid alt!ii)<i u !Jc pc l c c./.~iblin:i[5T i .CLLzal6r i n concc~~tr:~~it: . (L:C :.i U L I I . ! I I I C anterior. .lI.-s dc: !:..!-rnc:llrl i. jn t ~ n I !.ialc dcstlnalc.p~~:it:_~lu~ c.ii~gal.:lrne ctc.~l?iic:!. i ~ i cc11itniirz n1. :~-i.c sc recoina~?dii .exc.::~c j .!/ .o(.. niol-" (pcitwi. ap5 (dccucl) dc ol-cz 2-3% sau mucilagiu dc .Li <.1-.:.hl!cit~c.~salul dlii \..:~t.71cl . cai.. Produse industride pentru alimentatia sugarului G(':ic~i-c:iiiri.:.-i. S\.: prcikl'at SFI ! ic cn~~hulir..5. ~td.I ~ I I ! ~ I ~ :''L3~ib\~".)c <. i>!.!?qui proJu!.:'l ~?o:it.r!jogcilS.I I I~~..e \:a :.'.B .~!:.~'~i. v21-stade ia c31'e se poate aclniinixtra all f(3ii D ~ C ~ C I .~ril din !.I:! *.jipcsti~ ~ 2 G.)pil~~lca1-.ca zahrlr~llui.::. (si cantilatea de p~-i)dus . clocot (ae poatc !olosi Gropui dc ?:~har). ~ Eiic it.I I ~ ~ < : L I ~ I I ! I~\ .\c:. :t.c pc 4c : .:.. tirtlcstec 3e li~!(:te .. -'ju. .-!. ) .lcl-mt:i . ? u:!c. ~i.. ~ r a l u i ~ :: iupil3ri..ll i)r%. L.!h: .tnticiiugarului si copilul~~i i c ~ n sunt prcicntatc adaptate).po/iti~ ? : s ~ e r i l i l a ! .. I"ICI:LI~...li ?nck. t-'! cc\mpoi. frr~cte IL.. Il2ilnii ile orrL. c-oinpozit i:.:tlqjc crmeiic.o:~:~nu~:~lui.ii.i \c p!.a scrvit (sa-ifin .c:lc c ~ ? tc.lio\~rc se impun r2titt.ir. ~ ~ ~ s c r iI: s t111 lirnb:~ion1Ln2: compo7itia F:epa!*a.(::! ~na:\tic::-0:-i~: pre/c~!t:~ ~~~clitiilnca c.i~!!iui. f.>tz 're. c.::L%:L . h2:-tit wi: ~la:.:~a~guG pl.)...??. !.I.I.i!sau legu:nc (Innrcov cu .\acst%.i~! r.i:i31cp~~C 2! pot bor.ci:ornalldat).i~tuic c'!c. ! ~ l ( j ..c):li:~::.. trei i ~ L r~i:ccsiit^: I /al~ar:i~.L.> ~i-ii.c:r.l!-5 pcnti-Ll 24 de OX: )i \e P~S~~..: .. Pircl!rilc.II.:rli in . LI!.rcspunzriros (in inciperi uscatr 1'5coroasej sc pot c\cept~..5 sru!lji..c:~.:~nc.i.~l?ilita:cal produsului: b) se con11-oleaz2 tic f5inu:i c!c ccrcalc. avantaijul cB .: \'I 17ik ctlrcparsrc inst:unt).e~lti:~t~a 11>di~8i:i ..la. 1:iptclc ~ n a trcbuie b::t o dat2 in i .. plcrcic.xu ~ m5r. i ~ ~ g . iLsi. l ~d c c s t ~ .. G.xt: w u zilc..~.ri :)!ij.irl!a]-. . rrl5-caihui::.-c x rc>s~:>pe. D i p ~ r ~ t : ~ i c I r ~ s t ~ .c.c I Iai r c ~ t .ilc p~-oduc?:oarc i n amt.t..:!.t d.jit'>t.! ... pulbcrca es?? ~ i L: 5 ~ m5r cu :.1( i\irc.itelr?r adnpt:ttc i p311iai adaptntt.ire p::rro.i iII!rO. . s i ..tor.LI si c311tit2ti 11.ipi. gu-.l. l i I t I :nc!it.. pungiic (I.-~:ri i u 3' calJ5.l?icnlul car' i . :. i ~ ~ i .iInpl:~ fi:1!?5(pcnt~-11) L I . c ~ ! .< i. 1:) 1 . I\:-L.!5I hc*~ .: dial Saptr (ic.r.1. de i ~ l ~ ~ r i r .11 ALI Lln .a ~cl:ll~gurt~lliorti011c~i~5 ~l:t. c r ~ ~ i i.t>(iit\r~ li nlc~~tiori.3.. in p!imclc: 2 s5ptiirnGni d:: 1-iit5 si pentru prepalatclc ~iiin?::l. t i i s 1t G .nesr~:c)care neccsits :!~fi.clc.ld5 :.l. ~dc ~ \.liodal Gc preprare 11 pi~od.iB L.r.is\pcctl\I .t>du<ului :pc!hl-:.r.i inc.ids>.L f 2 f ~ i ' ~t'r)?tl'~l.r::.4 lc.epccla c%nc..>> i:~nccJ :.iikir Int. ProJuxcle indu\ri.jlosirc~.:!l. in:!intc dc ti~lo>irc. .:~LI gust .~iC.i. F'tociu . ~. c 21~ ~ I C C . Si aczstca din ~ ~ r i ~ l f icontinc: un singul. Ijhrlc:itici ?i dut'at:~ clarit va1al~iiIt. (: ~ 1 .1!if'elat5 !a p:~!parc. .I I:! vlirs:a it.t~anutic~!iui.ia:nha!ai~~l e:tc in m r e pcrfcc. r t i l ~ ! ~ 13iodul clt prepayarc.3ei tabid.I-.I !::c p n~ 1'1 .i xc i'ii\t~CI-C: i . dup5 Fc arnb.li. Kc! (1s 1'1~11ctc l e c ~ ~ r n e~ n o r c o v . sau pot avva adaosuri icel-calr...i!)?i>.. la fii.yc.!r:i l ~ i l dc l. i a i ~ iicntr:! ~ ~ 1 g sc +orfscc Id itidlc:..-< .:~l: la1 dc:~?r:!~.::ic 53 fie ~. !iil..~/LII ill c:irt: c ~ ) p i ~>c s..:txi-. !~liiir~te f.lu li:X~il(':) :.iI .t. c1~stiii. . birn?.p~-odusc..~:~i't::~ ~ 2 : p~ ~ ~ P C I I L I I ~ I ! . . p u n ~ dc: hl!rtic : i i i 1-1 f~iy tclcr..ii:~i~lisil^.iilol:dl nu se ii>lo.~:~-zi~:':. 1l!i1ll5 vrcnic: C ) Pc:1!Li. d~ili-~:~!:ya u i:ca i-. TrcL~uicsuh!iniat cli.!i.

Se frimbntfi un aluat. apoi se scurge zerul (in siculet de tifon).fructele qi legumele crude se aleg cu griji qi se spali din abundenti cu a p i sub jet. in caz contrar. modul de preparare este acelqi ca pentru b r b z a de vaci din lapte nefiert. Dupi 12-24 de ore se ia smbntha qi se pune laptele la foc mode. fn continuare. . Dupi ce se riceqte putin se adaugi 8-10 comprimate de lactat de calciu (4 g) pisate in prealabil. se taie biscuiti de formi dreptunghiulari qi se coc la foc potrivit in tava tapetatA cu =ni.5. Apa (decoctul) de orez. Se lasi s2i se riceasci. r k i r e ) se face cu putin timp inainte de fierbere pentru a nu fi phtrate prea mult in api. Se indulceqte cu zahk 5%. c) B r h z a de vaci preparati rapid cu lactat de calciu. Poate fi preparatA qi din de orez sau din "cereale de orez" instant. se adaugi z a h h l qi se rnai di in fiert cbteva clocote. Brcinza' de vaci. se riceqte imediat qi se phtreazi la frigider sau congelator. iar apa n i scade la un litru ( timpul fierberii se amesteci pentru ca orezul s i nu se prindi de fundul vasului). sau se trece printr-o sitA d e a d pentru ca s i se scurgi zerul. . Se lasi s i stea timp de 12 ore. Biscuifi pentm sugaa': 530 g E i n i . Se foloseqte ca lichid de diluge pentru preparatele din lapte praf sau ca aliment de tranzitie in boala diareici. Dupi ricire se adaugi 50 g b r b d de vaci qi 1-2 lingurite sirop de zahk.vasele de bucitirie pentru copii vor fi din material special (oteluri speciale) sau smapite.persoana care prepari alimentele se va spas pe rniiini cu a p i qi sipun. Se strecoarii printr-o siti sau prin tifon. un virf de cutit de bicarbonat. speciali sau cu iaurt preparat cu o zi inainte (2-3 lingurife la 200 ml lapte) ~i se pune la prins la temperatura camerei sau qi rnai bine pe o plid sau pe un calorifer cald. Este necesari o cantitate de lapte de 4-5 ori rnai mare deciit cantitatea de b r h z i pe care dorim s i o pregitim (pentru 200 g brbnzi este necesar circa 1 litru de lapte).prepararea (curitire. pentru a se obtine grunji fini. cbt qi din lapte fiert. 250 ml lapte. 60 g unt. Apoi se completeazi apa in care a stat orezul pbni la 1 112 litru qi se fierbe la foc domol aproximativ o o r i pbni cbnd bobul de orez "fnfloreqte" qi se zdrobeqte uqor. Laptele este l h a t s i se prindi la temperatura unei camere incilzite sau qi rnai bine pe o plitA caldi. 50 g zahk (10 lingurife). Se rnai p a t e adiuga suc proaspit de fructe (mere. Brbnza astfel ob$inutA se trece eventual printr-o s i d deasi. Se folosesc (opikiti in prealabil) cu suc de fructe sau cu m k ras (4 lingurite de pesmet pentru un m k mare ras) sau alte fructe strivite qi ca adaos la lapte sau iaurt. d) Brbnza de vaci preparati cu cheag. Dupi ricire se trec prin maqina de tocat (ca pesmetul de pbine) ~i se pistreazi intr-o cutie bine inchisi. Se fierbe 1 litru de lapte qi se lasi s i se riceasci la temperatura corpului. apa de fierbere nu se arunci (contine vitamine qi stiruri minerale). 3 linguri de orez spaat sau 3 linguri de griq. . se spa12 cu rnai multe ape qi se lasi s i se inrnoaie aproximativ 112-2 ore in a p i rece. Se prepari at2t din lapte nefiert. portocale) sau de roqii. un litru de api. 2-3 biscuiti (pesmet) se opkesc cu 100-150 ml api. a ) B r h de vaci din lapte nefiert. iar vasele qi ustensilele folosite se vor spas cu detergent qi se vor op&i inci o datA inainte de intrebuinwe. Pentru sugari se recomandi prepararea numai din lapte fiert. 250 g zahk pudri. Biscuiti cu brdnza' de vaca'. Aten$ie la calitatea laptelui! b) B r k a de vaci din lapte fiert.se folosesc numai cu@e inoxidabile. . amestecbnd mereu. Se lasi s i se riceasci. apoi se pune intr-un siculet de tifon. Alimentul preparat se serveqte cbt rnai repede dupi fierbere. Se adaugi 10 g (2 lingurite) de cheag. piersici. fiert bine 1 d I . Se alege orezul de impuridti. .alimentele se fierb cbt rnai scurt timp posibil. Pentru phtrarea valorii nutritive a alimentelor (in special a vitaminelor) qi evitarea imbolnivirii copilului (contaminarea cu diferiti germeni patogeni sau cu substante toxice). apoi se pune la scurs intr-un siculel de tifon. Se fierbe 1 litru de lapte de vaci sau lapte praf integral. in cantitate mici de a p i qi in vase acoperite cu capac. Laptele fiert se i n s h h t e a z i cu maia. Budinca' de fa'inoase cu lapte cu sau Far2 b r b z i . Retete pentru sugar Reguli generale pentm prega'tirea preparatelor din fructe sau zarzavaturi. pentru a se separa b r b z a de zer.2. p h i c h d se formeazi cheaguri mari de brbnzi. &ere. se vor respecta urmitoarele reguli: . Pentru prepararea apei de orez sunt necesare: 30 g orez (6 lingurife sau 2 linguri cu v w .

.

In loc de unt qi pesmet se poate adhga la copilul rnai mare q puM rhtaq din unt qi i f i n 2 (o lingurip de f i n 5 se pr5jeqte ktr-o tigaie p h 5 se rumeneqte f i n a . Supa de morcovi. Din aceleaqi motive spanacul r h a s de la o mas5 nu se reinc2ilzeqte pentru a fi dat copilului. sau 1-2 linguri b r h 5 de vac2. 112 telin5. suc de fructe (de l h % e sau de portocal5. btr-un litru de ap5 rece se pun: 250 g came (gEn& m h a t ) . prin confinutul lor in zahk (10-13%). acizi organici (1-2% acid citric) qi vitamine (50 mg vitamina C b 100 g). Este un suc pe primesc cu multii pl5cere. Sucul se trece printr-o sitii. Se fierb p h 5 se b g r o q & Dup5 ce se rkeqte. Se poate folosi presa de stors fructe. Sucul de zmeura'. 30 g zahk. 1 litru ap5. I . 1 p5trunje1. Spanacul preparat cu rhtaq este rnai gustos. Se aleg morcovii mai tineri. Dup5 fierbere. Spanacul proasp5t nu se depoziteaz5 timp prea kdelungat. 40 g cereale instant. 50 g zahk sau 50 g glucoz5 qi un v W de cutit de sare. 1 ou. 300 g morcovi tineri sau carote. Se fierb 1 112-2 ore la foc mode. p h 5 c h d morcovii se sfiMim5 cu uqurin@. Se spal5 in rnai multe ape reci. p h i se inmoaie foarte bine. Pireul de cartofi se poate imbog5ti cu o lingurip de unt sau margarin5 sau circa 20 g caimac ori smhtiin5 de bun2 calitate. qi. Se aleg frunze fragede. Se pregbqte bainte de mas5. care se trec prin maqina de tocat came sau prin presa de fructe. Se pune pe sob5 qi se bate cu telul p h 5 aratii ca friqca. Sucul de tomate. morcovii st paseazi5 de dou5 ori printr-o sitii &as5 sau se mixeaz5 se completeaz5 cu ap5 p h 5 la 1 litru se pun din nou pt I I I . Pireul de cartoj?. Important. amestecat sau alternativ.). se scurg bine de ap5. Zeama rezultatii se trece printr-o sitii deas5 sau printr-o bucatii de tifon.lingur2 de lapte wndensat. Boabele de zmeur2 se aqaz5 in strat subfire btr-o strecur5toare care se scufundti de rnai multe ori btr-un vas cu ap&Apoi se zdrobesc bine cu furculip. Diluat cu ap5 simpl5.a 12-a s 5 p k h 5 de via@. Sarea se adaug5 mai ales in caz de diaree cu vks5turi. Sucul de morcovi. se pun intr-o strecur5toare care se scufund5timp de un minut in ap5 clocotitii. apoi cu api cald5. 2-3 linguri lapte qi se amestec5. Tomatele (roqiile) se spal5 bine sub jet de ap5 rece. alte fructe de sezon). Utilizarea este multipl5. 500 g morcovi pentru sugarii mai rnari. se poate lua grhimea. verzi. iar cartofii se cur5@de coaj2. curat%. Se fierbe 1-1 112 ore la foc domol. Sufleul poate fi preparat qi &I fructe urmdnd ca acesta s5 se adauge ca garnitur5. dispare gustul a m h i . l5mdi. nu este acceptat de toti sugarii. dac5 este c a u l . fi primele 8 luni de via@nu este recomandabil s5 se dea sugarului spanac. Unii sugari refuz2 supele cu miros de p5trunjel sau de ?elin5. deoarece anumite substank continute in spanac (nitrafii) se pot transforma in intestinul copilului b nitriti. Dup5 ce s-au fiert se strecoar5 apa. Se spa15 qi se cur5t5 bine morcovii. de sear5. Sucul obfinut din fructele i proaspete cu ajutorul unei prese do fructe poate f administrat ca atare din a 10-a . inl5turhdu-se coditele. 250 ml lapte. Se fierbe laptele cu z a h h l qi se adaug5 cerealele dizolvate in pufin lapte rece. sau se adaug5 la pireul de fructe sau la masa de fiinoase cu lapte. stinghdu-se cu apa in care a fiert spanacul. pentru sugarii prematuri qi sugarii sub vksta de 2 luni. mai tinere. Se t o a d m h n t qi se pune din nou in pufing ap5 in care a fiert. Din cauza gustului a m h i . fructe. timp de 5-10 minute. in timpul fierberii st adaug5 ap5 p h 5 la 1 litru. compozifia se amestec5cu oul b5tut qi cu fructele rase (mere) sau bine zdrobite (zmeuril). Sucul de morcovi se poate da. iar la copilul peste un an se s & h 2 cu furculip qi se mixeaz2. Fructele citrice (portocale. Pireul de spanac este folosit dup5 vksta de 8 luni. Se strecoar2 printr-o sitii. adhghdu-se o lingurip de unt sau de margarin5 qi pufin5 Bin5 de pesmet.se spal5 qi se taie in rondele s u w . care sunt d2un5tori. se pune putin2 sare. se cur5@. l care copiii ? Sucul de citrice proaspete se obtine prin presare. Pentru a-qi p5stra s h r i l e minerale qi vitaminele. l h % ) reprezintii alimente de mare valoare nutritiv2. lapte proasp%. zmeur& c2pquni etc. se opkesc cu ap5 fierbinte inainte de a fi pus la fiert. cu alte sucuri de fructe (portocale. se apal5 qi se fierb. Apoi se r h i e qi se storc printr-un tifon curat. Supa de came. se paseaz5.) cufructe. potoleqte setea. 2 morcovi. Sufleu de cereale (porumb etc. Dac5 se adaug2 pu@~ lapte sau pireu de cartofi. Se pun la fiert intr-un litru de ap5 rece. Apoi se fierbe in ap2 pufin2. dac2 sugarul refuz5 s5 primeasc5 preparate nebdulcite. Se aleg 200 g cartofi de bun5 calitate. Apoi roqiile se zvhtii qi se taie in buc5fi rnai mici. ir momentul k care se serveqte copilului. Se poate bcerca qi bdulcirea cu zahk. se pune intr-o tav5 uns5 qi se coace la cuptor circa 4 C de minute.

500 ml api. budinci cu carne. Se fierbe acoperit. un mare num5r de variante. dupi plac. h continuare se va da fie amestecat. se indepirteazi spunla ~i impurititile. supa de morcovi se amesteci pentiu omogenizare. ciulama. se adaugi grip1 turnat in ploaie. ~nifele. privind modul de preparare a alimentafiei copilului si sugestii pe baza cirora mama poate crea.2 pe bazi de unt sau margarini. . Sosurile nu vor fi prea grase. Cu refetele pe care le diiin mai jos am urmirit s i oferim citeva jaloane. n u c ~ n a r i . Dupi fierbere. Se strecoari. maghiran etc. creme de legume.). dupi sezon: morcovi. Se prepari de preferint. sufleuri. Pentru 2 pooii de 250 ml supi de legume sunt necesare: 200-250 g zarzavat curifat. la Siropul de zaha'r. cu tendinfi la constipafie). 1-2 pistii de fasole verde. Se rnai fierbe 15 minute.). Pentru orientare: Supele recomandate in alimentafia copilului mic sunt: supa limpede sau de carne cu giluste sau tiiefei. telini. Este alimentul de alegere in caz de diaree! inainte de a se turna in biberon sau cinifi. Pentru a indulci 5% 1 litru de lapte de v a c i se a d a u g i 60 ml din a c e a s t i solufie. La 200 ml api se adaugi 100 g zah%rsi tot amestecul se fierbe p i n i ce volumul final este de 200 ml. in alimentatia copilului mic se vor folosi predominant vegetale (pitrunjel. corespunzhd cu 50 g zah%r. cimbru. f i i n i si lapte (sos alb) sau smintini. punindu-se vasul cu supa de morcovi intr-un vas rnai mare. pe misuri ce copilul inainteazi in virsti. piper. .5 g acid citric qi se adaugi 80 g zah%r. cu chiftele. in general in propooie de 5% (0 linguriti la 100 ml de preparat). creme. Se foloseste la indulcirea tuturor preparatelor pentru sugari. fripturi. se adaugii 3 lingurife de zeami de limiie. Zaha'rul invertit. leustean.Amestecul rezultat se fierbe p i n i la volumul final de 100 ml. Dintre sosurile reci. Condimentele se adaugi la mincare pentru a-i conferi un plus de savoare qi a-i varia aspectul. foi de salati verde. Se pistreazi la rece ~i se folose~te numai 24 de ore. gulie. tomate. se va fierbe in baie de api. sau dispu~i diaree. Zarzavatul se curifi ~i se spali bine de rnai multe ori. se completeazi apa evaporati. cu api rece. fie numai morcovi la copiii cu plus ponderal. sot6 de legume) sau cu o u i (spanac etc. La inceput se paseazi numai morcovii cu sau fari cartofi. imbogifit cu unt sau ulei. dovlecel. Se taie in bucifi mari qi se pune in apa care a inceput s i clocoteasci. se zdrobesc usor cu furculifa. rintasuri groase) ~i s3 nu contini condimente. cartof. tarhon). Se pistreazi la frigider. maioneza se poate servi la cele rnai variate salate.Retete culinare foc ~i rnai dau in clocot de 2-3 ori. 5. In caz de zaharisire. in cantitatea cea rnai mare. Se prepari din legume variate. ceapi. vara se adaugi ardei gras. ciorba de r o ~ i ide b o r ~ . Supa de zarzavat. in timp ce fierbe. La copilul mare ~i adolescent pot fi folosite ~i condimentele traditionale (boia. salate de fructe. Pe l i n g i priijiturile de casi care se pot pistra rnai multe zile. 10 g g r i ~ (doui lingurife).3. Dulciurile constituie o componenti importanti si foarte agreati de copii. Retete pentru copilul mai mare Modul de pregitire a diferitelor minciruri se apropie. Rezulti un sirop car%confine5 g zahiir la o lingurig. Pentru perioada de copil mic ~ipre~colar se va veghea ca felurile de mincare alese s i fie uqor de digerat (firi ceapi prijiti. Cind legumele sunt fierte. de cel a1 adultilor. fie ca garnituri la carne (salate de tot felul. Se servesc fie separat (ghiveci de legume. clitite. existi numeroase posibilitifi de a oferi copilului dulciuri: budinci pe bazii de fiinoase sau fructe. ajungind p h i la consistenfa de pireu. cartofi sub toate formele). Mdnca'rurile cu carne se servesc de 4-7 ori pe sipt5mini: peri~oare diferite sosuri. in 50 rnl api se dizolvi 1. dupi 6 luni se poate folosi cu tot zarzavatul pasat. mirar. pitrunjel. se d i din ce in ce rnai concentrat5. Pentru a preintiimpina zaharisirea. se rgcevte. McincLirurile cu legume ~i carne nu trebuie s i lipseasci nici o zi din alimentafia copilului. in api rece (sub jet). budinci cu legume. fie numai cartofi (copiii slabi. 0 lingurifi confine 4 g zahir.

se paseaz2 prin sid. un morcov. o ceap$ 30 g unt sau ulei. Separat. Sups'-crema' de muza're. in ap2 rece. &ar verde. apoi se inglobeaz2 in sup& Sare dup2 gust. se adaug2 sare yi gabenuyul bitut cu lapte.Pasta obfinud se toam2 cu lingurip in supa care clocoteyte. o ceap2. p2trunjel verde. acute intr-un ou intreg cu o lingur2 de rain%. fierbdndu-se bine. Sups'-crema' de dovlecei. p2trunjel verde tocat. 50 ml lapte. Se adaugl un sos alb. un morcov. fie cu bulion de came. 50 ml lapte. se fierbe acoperit la foc domol. Apa se pune la fiert intr-o oali s m a p i d . t%ap in cuburi mici sau in felii sub@ri se fierb in ap2 cu sare. Se paseazi prin sit2 yi se subfiaz2fie cu sup2 de legume. Se prepari separat un sos din f i i yi zeami de sup&care se toam2 in oala cu zarzavaturi. pltrunjel tocat (smhthl). 100 ml lapte. 112 gabenuy. preparat din f i n 2 yi lapte yi se clocotesc impreunk amestechnd tot timpul. 100 g fXni4. se pune ceapa (intreagi) apoi ~i celelalte zarzavaturi. o lingurip de zahik. Se cur2g morcovul yi ceapa. pitrunjel. C h d clocoteyte. Se fierb dovleceii 15-30minute in sup2 de zarzavat. Apoi se adaug2 royiile yi ardeiul yi se fierbe impreun2 p h 2 se *mmoaieyi royiile. Supa' de fasole verde (pentru patru POI@): 114 kg fasole verde. 200 g dovlecei. apoi se ia de pe foc yi se adaug2 g2lbhuyul yi p2trunjel tocat. o ceapi m i d . doui lingurife de s m h t h i . o lingurit2 a n $ sare. iar zarzavatul se paseazi prin sid. Sosul se amestec2 cu supa yi se mai fierb 10 minute. tocat. sare. cu lapte. Se in2buy2 telina qi cartofii ti%iati m h n t . 100 ml lapte. unt. sau cu "zdrente". dou2 linguriie de mini. Poate fi servid cu crutoane. Se adaug2 laptele (sau s m h t h a ) b2tut cu gilbenuyul. Sup6 de cart08 pasatri: 112 1 ap$ 100 ml lapte. Supa se poate acri cu zeam2 de l b i i i e sau cu oiet diluat de fructe. Sups'-crema' de conopida'. Zarzavatul spaat yi cur2pt se pune in apa clocotid yi se fierbe p h i se inmoaie. supa poate fi serviti cu tiiefei (fierfi separat). 600ml ap$ 300 g royii. Se trec prin sid. un gabenug. 25 g a n $ 100 ml lapte. C h d sunt fierte. Se strecoari supa. Se adaug2 puling sare yi p2trunjel verde tocat. La copiii mari se poate servi cu crutoane. 20 g conopidi sau mazke verde. cur2pd. se cud@ de coaj$ se taie. 150 g zarzavat de sup2 (dup2 sezon. se rnai clocoteyte. 600 ml api. Se adaug2 apa clocotid yi se fierbe. sare. o lingurip unt. 1 gabenu?. se taie in felii subfiri ~i se pun in sup& odad cu sarea. pitrunjel tocat yi untul.Mama Supe copilul M-ea c u G p d yi bine s p a a d se fierbe in apL F%na se rumeneyte pufin in untul incins yi se stinge cu zeam2 de sup& Se adaug2 la sup2 yi se fierb impreun2. C h d acesta s-a fiert se adaug2 la supi pufin2 sare. in supa fi& se pune conopida bine spaad yi desmcud hbudple mici yi sare. se face un sos alb din unt ~iZ n i ~ise stinge cu lapte. 10 g &n$500 ml sup2 de zarzavat.20 g unt. Se fierbe in continuare in vasul acoperit. ti%iepi. 200 g cartofi. se adaug2 fasolea. 600 ml ap$ 150 g came de vid. Separat se leag2 m a cu laptele rece. Apoi se paseaz2 totul prin sit2. Dup2 2 ore se scoate camea yi se strecoar2 supa (camea poate fi folosit2 la prepararea de chiftele sau Supa de legume pasatri. iar la urn2 se adaug2 smdntha yi pitrunjel verde tocat. o royie). sau 250 g came de pasike. o lingurip unt. apoi se pun s2 fiarbi in api. sare. La copiii mai mari se poate servi cu crutoane. Royiile. 500 ml sup2 de legume sau bulion de came. ti%iadin buc2Wle de 2 cm. 2 linguri iaurt. sare. C h d se serveyte se pune unt proaspit gi p2trunjel verde. 600 ml ap2. Se mai fierbe 15 minute. cur2pte de pielife yi s h b u r i . frunze de !elink o lingur2 de orez. un ardei gas. o rldicini de pitrunjel. Supa' de ro8ii. bine spaate. SupZ-crema' de felinc?: 200 g cartofi. Zarzavaturile se spal2 bine. Camea yi oasele. se toaci m h n t . C h d sunt fierfi se paseazl prin sid yi se amestec2 in zeama in care au fiert. pitrunjel verde. o r2d?icin2 de p2trunje1. doui royii sau o lingurip de bulion. cu unt y i cu api. se mai adaug2 mazke verde. 20 g =n2. un litru de ap2. F%na se rumeneyte putin in unt yi se stinge cu lapte. sare. p2trunjel verde. Se lasl s2 mai dea cdteva clocote. Se pune din nou la fiert cu orezul. unt proasp2t. Se poate subfia yi cu 200 ml lapte sau chiar cu apL Se poate ska. doi cartofi yi dup2 sezon. hainte de a fi servid se adaugi iaurt yi mikar tocat. conopidii. 150 g conopid2. Cartofii cur2pfi yi bine spaafi. sare. se pun lafiert. o ielin$20 g unt. pitrunjel verde. C h d zarzavatul este aproape fiert. un morcov. . unt. Supa' din came de vita' sau pasa're. in loc de orez. 112 1 ap$ 150 g maz2re verde.

apoi morcovul si pitrunjelul). Sos de tarhon. 4 linguri smhnthni. sare. Se servegte cu rasol de carne sau de pegte. Se fac bile de miirimea unor nuci. pitrunjel verde. Se adaugi gilbenugul. se adaugii pufin miez de pBine albi ~i sare. sare. chteva linguri de lapte. Se servegte cu peste alb fiert sau legume fierte (dovlecei. phni cBnd se coloreazii sosul. Pentru copilul trecut de un an se adaugi verdeafii tocati. o lingurifi de mustar. piitrunjel. Apoi se adaugi gi orezul. se trece prin masina de tocat si apoi se stoarce bine printr-un tifon. tiiiati bucifi mici. Se servegte ca adaos la carne fiart5 sau fripti. apoi se sfirhmi cu lingura. ales gi spilat. Chifla tiiiati in cuburi mici se inmoaie in lapte phnii absoarbe tot laptele. se toarni in sosul alb. carne fiartii. ofet. 10 g unt. amestecsnd tot timpul pentru a nu se rumeni. Se stinge cu lapte rece. La urmii. sare. Sos de fructe. 4 linguri de untdelemn. 10 g fiini. continuhnd s i se amestece cu lingura pentru a nu se produce cocoloage. o lingurifi unt. Laptele. in supa limpede pot fi pugi tiiefei (fieqi separat) sau giiluste din pesmet (112 chifli. Untul se topeste la foc tare. Osul se fierbe in a p i cu sare phni scade apa la jumitate. Se acreste cu borg proaspit sau cu limhie. 150-200 g os "cu sit$'. acesta capiti culoare roz gi este vitaminizat. Se face o maionezii o b i ~ n u i t i . 10 g hrean. care este frumos colorat. 5 g unt. Ciorba' de perisoare. piper. se adaugi fiina. Se amesteci smhnthna cu fiiini ~i se toarniin laptele fiert. la orez etc.Retete culinare ca umpluturi la omleti sau. impreunii cu zarzavatul fiert ~i tiiat. un ou. mugtar. 50 g fiini. liimhie. Se adaugii sare. Pentru sos de mere: 300 g mere. tarhon. La sfiirgit se adaugi m k a r gi pitrunjel fin tocat. acesta se indulcegte cu zahir sau miere. Se freacii gilbenu~urilede ou. fasole verde). se amesteci cu putin lapte rece si se fierbe amestechnd tot timpul. 114 kg spanac curifat. 10 g zahir. peste care se adaugi zeama rece de spanac. Sos roz. la legume fierte sau paste fiinoase. piper. Chnd fierbe din nou in clocot se adaugi zarzavatul spilat. 200 ml lapte. in caz c i se folosegte ofet. care a fost fiert in prealabil in putinii a p i cu ofet. D u p i dorinti se poate adiuga suc de limhie. se adaugi zeamii de limhie sau ofet slab de fructe. un vhrf de cutit de unt. peste care se adaugi tarhonul tocat foarte fin. Se serveste cu legume fierte. 112 lingurifii de miere sau de zahk. untul qi la sfiirsit mkarul. Se trece totul prin siti ~i se adaugi sare. adiughnd chte pufin untdelemn. 600 ml api. phn5 se ingroasi ca o cremii. Se ia de pe foc ~i se adaugi 1 linguri cu unt proaspiit. piper ~i o lingurifi de api. Carnea se toaci de douii ori prin maqini. 112 ou. miirar. Sosuri Sos alb. splilate. 15 g fiini. amestecat cu f i i n i gi cu sare. zahk. unt si se ingroasii cu pesmet. 200 ml lapte. Se mai poate prepara sosul de tarhon si cu gilbenug de ou i n felul urmitor: d o u i gilbenuguri riscoapte. Se face un sos alb (vezi mai sus) la care se adaugi suc de morcov crud preparat din morcovii rasi si storsi prin tifon. f k i a mai fierbe. sare). o linguri de apii. sare. puthnd fi servit la orice fel de salati crudi. mirar. amestechnd bine. carne fiarti sau cu perigoare. curiifat gi tiiat mirunt (inthi ceapa. sare. Rogiile proaspete se fierb impreunii cu zarzavatul de sup5 (morcov. felini). sare. douii linguri de zeami de limhie. Frunzele de tarhon. creier. un morcov. 12 frunzulite de tarhon. conopidii. 200 ml lapte. . Acest sos se servevte la salate de legume fierte. Sos verde. Se fierbe la foc moale 5 minute. Se adaugii sare. 5-6 linguri de ulei. Sucul. 10 g Ginii. sare. Acest sos se toarni peste salad. piper gi se bat bine. 0 linguri de Gin5 rumenitii pe uscat. se adaugi oul. Sos alb "be'chamel". Se fierbe totul phnii chnd orezul gi perigoarele sunt fierte. apoi se completeazi cantitatea de a p i scikuti. sare. se pune la fiert. poate fi adiiugati la supi. liimhie sau b o r ~ . sare. hrean gi unt ~i se amesteci bine. Sos tomat. cu mhna inmuiatii in a p i gi se introduc pe rhnd in zeama care fierbe. Se amesteci neintrerupt. un gilbenug. 5 g unt. Se formeazi gilugte rotunde care se fierb in supii. 2 lingurife de orez. se toacii miirunt gi se amesteci cu untdelemn. piitrunjel. Spanacul se fierbe cinci minute. 10-20 g pesmet. in cuptor sau la foc moale. Sos de ma'ral: 250 ml lapte. o linguri de unt. 20 g unt. Compozifia se freaci in continuare cu o linguri de lemn. 200 g carne fkii os. sare. o ceapi. sare. Se servegte cu oug fierte tari. sare. Sos de hrean (pentru copilul mare). 0 lingurii de fiini. 4-5 linguri de untdelemn. d o u i linguri de zeamii de limiiie sau otet de fructe.

50 g unt. sue. Se topeqte jum3tatea din cantitatea de unt pe baie de aps.Jum3tate din cantitatea de mere se p h t r e d crude. o ceap3 mic3. 100 rnl lapte. glluqte de chifle sau cartofi fie@. Feliile se introduc in acest aluat. Merele crude p3strate se rad pe r&3toarea de sticll. Se adaug3in sos pufin3 ap3 qi se rnai iniibuqe pufin. 200 g carne de viti. Se taie felii qi se serve9te cu cartofi pireu. Se acreqte dup3 gust cu zeam3 de lhiiie. Carnea cur3ptli de pielip se trece de dou3 ori prin mqina de tocat. fi 3540 de minute carnea este moale. Pasa're Z sos alb.150 g roqii. Se servesc cu cartofi priljiti. $nip2 in aluat. Se adaug3 untul topit. Se amestec3 cu s u e . amestecind continuu. 50 ml untdelemn. se adaugl zarzavatul qi roqiile cur3tate de pielite qi t&ate felii. un cartof crud. 40. un v&f de cutit de i%n& ap& pltrunjel verde tocat m h n t . 2 felii de carne. iar pulpa se stoarce prin tifon. Se serveqte cu peqte rasol. . 100 ml lapte. & acelqi ulei se rumeneqte pufin ceapa t%atli m h n t . salatli verde. sue. sue. sue. care se barn3 peste came $i se lasH s i mai dea citeva clocote. Se introduce umplutura qi se coase. 2-3 linguri de s m i n W . Se r u l e d pe un fund tji se presar3 cu pesmet alb. La aceast3 zeam3 se adaug3 Bins. Sos cu ga'lbenuq. fiind uqor digerabil3. qi restul de lapte &3 s3 se mai fiarb& Se pune carnea in sos. s u e . 50 g n unt. Se p a t e semi cu mhiiligu@. Se serveqte cu salati verde. se coace p h 3 se rumeneqte la cuptor. se adaug3 putin3 ap3 qi se in3buqe. sue. z a h h l qi untul. Se unge pe deasupra cu ulei (sau unt) fierbinte. Cind carnea este aproape moale. Carne de p a e (300 g). sare qi lapte se prepar3 un aluat (mai gros decit aluatul de cltitite). Se amestec3 brinza cu g3lbenuqul. care se fierbe 20 de minute.5 Zinguri lapte. Se introduce intr-un vas cu pufin ulei qi zeam3 de zarzavat. dou3 linguri de lapte. Carnea se taie felii. Treptat. verdeap tocatli m h n t . 100 g unt sau ulei. dou3 gulioare. diluatli separat in putin3 apl rece. salatli verde etc. Se serveqte cu crochete de cartofi. 50 g unt. un g2lbenu$. 60 g zanavat. MQndiruricu came Friptura' cu zarzavat. C h d carnea este fiartil. ou. Se picurli cite putin3 ap$ ca s3 nu se prind4 qi se pune sare dup3 gust. La fel se prepar3 sosurile de viqine. o jum3tate tefin3 mic3. Din filing. un giQbenuq. o ceap3 mic$ 20 g sue. 50 g unt. apoi se priijesc in untul sau uleiul bine incins. impreuni cu un cartof crud $i cu chifla inmuiat3 in lapte qi stoars3. 2 gdbenuquri. caise. 1 l h i i e . un ou. se adaug3 gdbenuqul. se scot oasele qi carnea se pune din nou in crati* Din smfintiin3 amestecatli cu pupn3 &$ se face un sos. pieptul sau pulpele de pui. Apoi se incorporeaz3 restul de unt in sosul fierbinte qi se adaug3 zeam3 de 13miiie dup3 gust. se bate putin. se pune sare qi se prijesc repede pe ambele p w . Se serveqte la peqte pr3jit sau la conopia fiart5. pstrunjel. Pui cu smcintdna'.50 g unt. Maioneza' cu brdnza' de vaci. Pentru umplutur3: 80 g franzel3. o jum3tate de chifl3. aceasti3maionezi este indicaa la copiii mici. se adaug3 p3trunjel verde tocat. se adaug3 uleiul. Buc3we de came se c r e s t e d pe margini. Se rurneneqte in unt $i se stropeqte cu unt fierbinte. zeam3 de la jum3tate de lbiiie. iar zeama obtinut3 se strecoari. Se fierb in citeva clocote. Se scot pe o farfurie inc%zitli. p3trunjel tocat qi se amestec3bine. Se pune la in&u$it. o l i n w de &$ un ou. 200 carne de vitel sau carne slab3 de porc. in ulei bine incins. sue. un ou. apoi se pune carnea inapoi. Din unt qi &$ stinse cu lapte qi sup$ se preparl un sos alb. sot6 de morcovi sau de dovlecei. pin3 se obtine un sos de consistenp doria. restul se pun la fiert cu coaj3 qi miez. Se adaug3 gillbenuqurile. Franzela se taie in cuburi mici. Carne de pui. Se ia de pe foc. Aceste sosuri se pot servi la orice friptur3 sau la rasol. RulaaZ cu came tocata'. 250 ml ap3. pentru a nu se usca. salatli de cartofi. Pasilrea se spal& se freac3 pe din3untru qi pe dinafar3 cu pufinl sue. verdeap qi 112 ou crud. se ^ m o d ein laptele in care s-a bltut oul. se bat. Cind qi zarzavatul este fiert se Tngroaq3 sosul c3 filing qi lapte sau s m h t h 3 . sare qi apa qi se amestec3 neintrerupt pin3 se ingroqi crema. legume fierte. Zeama obtinut3 se adaug3 in sos in rnomentul servirii pentru a-i p3stra vitaminele. o lingurip &$I00 g smhtih3 sau lapte. se pune sare qi se presarl cu a n 3 . Un pui de g&& 80 g unt. Pui umplut. in unt incins. Dup3 gust. 100 g b r k 3 de vaci. sare. Carnea spaat2 se taie b w i t i $i se fierbe cu zarzavatul in apl silratli.

100 ml lapte. 20 g unt sau ulei. Se curiti dovleceii. 4 cartofi. 30 g unt. Se arunci apa in care a fiert. verdeati. ca~caval ras. Mdlzcare de fasole verde (pentru patru poqii). Se spali bine morcovii qi cartofii. apoi se scurge apa printr-o strecuritoare. curipte qi spflate. 50 g unt. Se amesteci cu pufini sare. sare. o linguri de pesmet rumenit. se taie cuburi mici qi se fierb in a p i cu sare 10 minute. Dovlecei la tava'. o linguri de pesmet. 2 roqii. 2 morcovi. Zarzavatul spilat qi curifat se taie in bucifele egale ~i se inibuqe pe r h d . 0 conopidi mici. o linguri de smantiini. Se leagi cu un sos alb ~i se pune sare dupi gust. se curifi. Se poate servi cu friganele. Ciind s-au scurs bine se amesteci dovleceii cu gilbenuqul. Se coace in form5 unsi cu unt 20-30 minute. Se pun la cuptor cu untul. se spali qi se taie in bucifi in lung. se toarni untdelemn qi o ceaqi de api. 80 ml lapte. 100 rnl untdelemn. 20 g caqcaval. sare. cimbru. s m h a n a . Se adaugi verdeata tocati m b n t . 20 g unt. Separat. Se mai las5 la cuptor inci 20 de minute. Compozifia se pune intr-o formi unsi cu unt sau margarin5 qi preskati cu pesmet. p h i ciind se inmoaie fasolea. Chifelu!e de legume. 10 g fini. Maziire verde iniibugitii. un cite1 de usturoi. Se serveqte cu omlea sau cu orez. Cartofii fieqi qi preskaii se amesteci cu untul frecat spumi. Se cur5ti cartofii de coaj5 qi. Se presari cu sare. Fasolea.MBnciruri de legume Legume combinate. o lingurifi de pesmet alb. 6 cartofi mari. Mazkea se fierbe 10 minute in a p i pufini. Se spali dovleceii. o ceapi. in loc de smhtiini. Se fierbe conopida in a p i cu sare. 100 g qunck 100 g caqcaval. 50 g unt. pitrunjel. se scurge. mkar. 250 g cartofi fie$. Se toaci ceapa mkunt qi se fierbe in putin5 api. se a ~ a zpe o farfurie i qi se presari cu pesmet rumenit in unt. se zdrobeqte. spilati bine in prealabil se fierbe in api cu sare. Budincii de dovlecei. 112 linguri de fiini. la baie de api. se presari cu ca~caval. Budincii de cart03 cu guncii. f i i n i sau pesmet fin. un fir de praz. 2 linguri caqcaval ras. iniibugite. Se pot prepara qi din mai multe zarzavaturi. Deasupra se aqeaz5 pistiile de fasole. iar ceapa se pune pe fundul cratitei. curitati de coaj5. din unt. Dovlecei cu smcintdnii (pentru 4 poqii): 4 dovlecei potrivit de mari. caqcavalul. 50 g qunci. sare. untul qi verdeata tocat5. f i i n i qi gilbenuqul qi se frimiinti. Morcovii se pun la fiert in api cu sare. La fel se prepari dovleceii la cuptor cu sos alb. Cartofi umplufi. Cu aceasti compozitie se umplu cartofii. se stropeqte cu smiinthi. 250 g fasole verde. 2 dovlecei. o gulie. apoi se taie un cipicel qi se scobeqte miezul cu o lingurip. cu gilbenuqul. pesmetul. Se acoperi cratifa qi se lasi s i fiarbi la foc rnic. apoi in lat. 1-2 dovlecei. sare. sare. Se servesc calde. 500 g fasole verde crudi. sare (piper). albuqul spumi. amestecat cu qunca tiiati cuburi mici. Smantiina se ingroaqi cu putini Gini qi se toarni peste dovlecei ciind ace~tia s-au inmuiat. 2 lingurite de unt. in care se prepari mancarea. 200 g mazke verde. pesmetul qi albu~ul spumi. sare qi la urmi albuqul b5tut spumi. cu putin sos de roqii sau cu ciiteva pic5turi de zearni de limiiie. 229).se ung cu unt topit qi se dau la cuptor. 10 g Gin5. fiini. sare. sare. Se toarni compozitia intr-o form5 unsi cu unt qi preskat5 cu pesmet yi se coace timp de 30 de minute sau se fierbe . un ou. dup5 ce totul s-a ricit. Se servesc cu salati verde. Se serveqte cu pufini smhtiini sau sos de roqii. smiintiini. 2 linguri de smPntiini. Se ristoarni. ca qi roqiile tiiate in felii. caqcaval ras. o linguriti de fgini. . ras. o conopidi mic$ o m&$i de boabe de mazke verde. Apoi se adaugi albuqul bitut spumi. 2 lingurite de unt. se coc la cuptor. un ou. sare. se serveqte caldi. sare.50 g ca~caval un ou. sare. o linguri rasi de Eini. Se coace la foc potrivit 20-30 minute. se dau prin E i n i qi se prijesc in unt incins. Se lasi s i se riceasci putin. apoi se ristoarni qi se serveqte cu caqcaval ras $i $unci tocati preskate deasupra. putin zahk. 0 jumitate felini. sare. se trece prin maqina de tocat carne. gilbenuqul. Se fac cu lingura chiftelute. Un morcov. 50 g unt. se reaqeazi in cratiti. un ou. unt. pitrunjel. Se adaugi mazkea qi se fierbe putin. C h d este moale se strecoari. 100 g smhtiini. de 3-4 cm lungime. zahir qi zeama in care a fiert mazkea se fierbe un sos subfire. 500 g roqii. se adaugi untul frecat spumi. Cartofii bine spilafi. Miezul de cartofi se amesteci cu un sos alb bCchamel (pag. verdeafi. o linguri de unt. Se clocotesc pufin in api cu sare. verdeafi tocati. Fasole verde. Se ristoarni in strecuritoare. Budincii de conopida'. Eina. qunca t5iati bucifele rnici. verdeaf5 tocati. 30 g unt. iar cartofii se fierb separat in coaji.

Dupg ce s-a ingbu~it foc mode se d5 la la cuptor p h i scade zeama. apoi umplutura (vunci t5iatg cuburi mici amestecatg cu gi%hnu.yi s-a rumenit budinca. fntr-o crati@ mici unsg cu unt . cu z a h h l . 2 oug. unt. Se fierb ougle tari. se amestecg cu laptele fierbinte p h i se face un pireu fin.yoarg. Se umplu dovleceii. Deasupra se taie roviile curgpte de coajg . o lingurg rasg de unt proaspilt. se cur%@ coajg .Se freacg br2m. 4 dovlecei. &at2 cu uleiul .yi cu brdnzg de vaci (100 g) amestecat2 cu un ou.yi se pun la cuptor pdng se rumenevte u. 150 ml lapte. zah&. se scurg . Se toarni intr-un vas uns cu unt. se scot g2lbenu. 20 g unt sau margarinti. Se pun deasupra bucgfi mici de unt . Se pe frunze de salat2 verde.yi ulei. o linguri@@n$30 g cavcaval ras.yi se mai lasg in cuptor.Dovleceii spglati . 10 g unt. apoi se pun intr-o crgticioarg in care s-a incins grgsimea. 15 g orez.yi cartofi. Budincii de orez cu mere. s m h t h g . Se fierb la cuptor. un ou. in care s-au inmuiat chiflele . 10 g unt. Se a$& intr-o form2 unsg cu unt $i pres&at2 cu pesmet.yi o linguri@ de unt) . Se dg la cuptor p h g se rumenevte. avdnd grijg sg se rumeneascg numai marginile. 2-3 linguri de verdea@ tocat2. se adaugi pasta de rovii. Se fierbe orezul cu apg.yi se indoaie pentru a permite . Ouae se bat cu apa qi sare . 2 chifle sau cdteva felii de franzeli.yi se pun ckeva buciple de unt. C h d sunt fie*. Omletii.yoarg. Se servevte cu cavcaval ras pres&at deasupra.yor.yi se formeazg cu m h a crochete alungite. 100 ml ulei. se lasg pu@ s i se scurgg. ceapg verde). 25 g stafide. 50 g nuci mgcinate. sare.yi untdelemn. sare. sare.yi tapetat2 cu pesmet se q e & un strat de p%ne.yii. pesmet. 112 ou . 3 mere mari. un r h d de orez. sare. o Lingur3 b&zA de vaci. 1 linguri@de unt. 10 g unt. 40 g unt.yi cu ceavca de apg caldg in care se poate pune putin zah&. Spaghete in sos de rojii. Se umple fiecare jumgtate de ou . r k i t e . apoi se adaugi pastele @noase. salat2 verde. se adaugg sosul de ro. se fierbe. verdeap . un r h d de mere. Spaghetele se fierb in apg s&at2. Cartofii se fierb in apg cu sare. 2 ou& 2 lingurite de verdepri tocate ( p h n j e l . . 150 ml lapte. 200 g cartofi. Separat se amestecg &a cu untul topit . inibuvite cu zah&).yi se psjesc in ulei bine incins. 114 or%. sare. 50 ml lapte.yi se preseazi. Se amestecg cu orezul. Dovleceii pot fi umpluti . 2 chifle. 100 g fainti. Dovlecei umplufi cu orez (pentru 4 po*i). Se strecoari. in care se sparge oui. dupi ce au fost curipp de coajg.ye cu pu$ni apg .yi se toarng in tigaia cu untul incins.yi puling sare. Se q a z g in crgticioara unsg un strat de felii de pdine apoi un strat de mere (curipte de coajti. zeami de lgmtiie . un r h d de nuci . 112 ou. 50 ml lapte.yi se stinge cu o cea. o lingus past2 de rovii. Se servesc l h g g friptus sau zarzavaturi sot& Mhcliruri cu ou5 Ochiuri in cuib (pentru 2 poqii). o prizg praf de copt. Se pune in cuptor 10 minute.yi&ate felii.yi se limpezesc. 2 oug proaspete. se adaugg condimentele.yi cdteva bucgtele de unt.yi se scurg bine. 2 linguri apg. sare.yi se presarg cavcaval ras.yazg in tavg. bgtut2 cu 50 ml lapte). 200 g cartofi. Cartofii bine spglap se fierb in coajg. dupg gust.yii . Deasupra se pune iar un strat de p h e muiat2. albuvul spurn5 . ceapg. Se toarng laptele in care s-a bitut oul . scoqi.yi cur+Ji se rad pe rkitoare. 25 g s m h t h g .yi se ingbu. Se coace la foc domol. sare. se s & W cu furculip. Se servevte cu s m h t h i sau cu sosuri diverse. Dupi ce se ricesc.yi sarea.yul. un ou.yi scobifi de seminp. m&ar tocat.200 ml sos de ro.ycg de apii. pupng sare. Se coace la foc potrivit pdng s-a absorbit laptele . sare qi zeamg de lgmdie. Se p r o c e d e d cu p%nea ca la repta anterioarg.yunci slabi. se amestecg cu verdepile . Chiflele G a t e felii subtiri se inmoaie in lapte . separat se fierb merele curgpte de coaji .a de vacg (sau u&) cu untul. o lingurip de unt. se presari putin2 scoqi. sare. m&ar. Se scoate pe o farfurie caldg . praf de copt. 150 g spaghete. 40 g .yurile. Oua' cu verdepri pe salatii verde. Deasupra se toarng laptele. La mijloc se face cu lingura o gropi@. Budincii de pdine albii cu juncii.yi se taie in lung. Dovleceii umplup se a. 1 lingurg de orez.yideasupra un r h d de orez amestecat cu stafide. ca un compot sckut. apoi in pesmet . pe ambele p w . Se face un de aluat din a n t i .yi iar un strat de chifle muiate. Crochete de carfofi. G a p in doug . se c u s @ .yi se toarng deasupra un sos obivnuit pentru salat2 din ulei. 2 mere potrivite. Fiecare se introduce in ou (cealalt2 jumgtate. Budincii de N i n e albii cu mere. 2 linguri zah&. Se t o a d ceapa .

pasiire sau peqte. sare qi liim2ie.carne aproximativ 50 g (pentru o omlea): ~unc$ ficat. Fructele mici se pun intregi. 0 salatii verde bine spaatii se taie fn f@ii foarte subfiri. apoi se pune ceapa tiiiatii rnikunt. 30 g nuci sau migdale. Suc de la 112 liimPie. se taie capacul qi se scobesc. Iama c h d nu sunt roqii proaspete. 100 g pulpii de fructe. Compozifia se introduce fn ardeii bine spsafi qi scobifi. Se poate prepara qi cu banane qi stafide. Aceastii salatii poate fi preparatii din: banane. coajii qi zeamii de Iiimze. piitrunjel cu 2 tocat. 112 ceapii mic$ boia dulce. Roqiile se curiifii de coajii. sare. cu pufin untdelemn. Ardei gras cu brdnza' de vaci. 2. un ou fiert tare.gust5ri R o ~ i iumplute. se taie in cuburi qi se iniibuqe in unt pPnii scade toaa zeama pe un foc mic. r o ~ isau ardei (acestainiibu~it puling ceapii priijitii). Pasta' cu came de vita'. 2 ardei graqi. 3. suc de l h s e . parmezan. ciipquni. cPteva fire de coajii de l h % e . La prepararea salatelor avem in vedere ca aspectul lor. Cu aceastii compozifie se umplu roqiile qi se servesc crude. 100 g brPnzii de vac$ sare. se amestecii cu 2 ouii fierte tari qi tocate. se adaugii ceapa tocatii m h n t . Pentru salata de fructe: 1. suc de l5m2ie sau otet diluat. mere. Sucul de la 114 liimse. 2. 3. creier. Se poate presiira cu nuci tocate m h n t qi cu stafide. l k 2 i e . Merele bine spsate se curiifi ~ise taie in felii subfin. 20 g stafide. i cu . Carnea se taie in buciiti mici qi se iniibuqe in unt. 30 g unt. l&n2ie. cele mari se taie felii foarte subtiri. in locul siropului se pot pune 3-4 linguri de lapte sau s m k t b i i . Sucul de la 112 IiimPie. scor@qoarii. struguri. zmeurii. Jumamari verdeafa' ~i ro~ii. Se serveqte uns pe felioare de pPine priijitii. cu sau verdeafi tocatii. foarte proaspiit. zeamii de l h 2 i e . conopid5. portocale. 25-30 g zahiir pudrii. pufinii boia dulce. Se amestecii apoi cu ceapa ~i se iniibu~e unt bine incins in impreunii cu piitrunjelul verde tocat. sare. BrPnza de vacii se freacii cu untul. Ficatul crud se trece prin maqina de tocat carne. variat colorat. Camea qi zarzavatul se fierb fntr-o cantitate micii de ap& Se trece carnea de dou5 ori prin mavins de tocat. Amestecul se face cPnd ceapa este incii fierbinte. sare sau pufin zahiir. s5 stimuleze apetitul copiilor. apii. La sfPrqit se adaugii oul fiert. pufin untdelemn. Umplutura poate fi din: zarzavat: morcov qi maziire fniibuqite in unt. 2 lingurife unt. 10 g ceapii. ceapii tocatii m h n t . 300 g fructe. zeamii de carne sau de zarzavat. 2 linguri sirop de zahiir sau apii fiart?i. sare. Salate Salate de fructe ~i zarzavaturi. suc de l k 2 i e sau ofet. Pentru salate de zarzavat: 1. Se picurii sucul de l h % e qi se t o m 2 deasupra siropul (in care s-a fiert qi scorfiqoarii) dupii ce s-a riicit. pastii de tomate.sii fie umplua mai uqor. piitrunjel verde tocat. Se toarnii deasupra unul din sosurile enumerate rnai sus. Conopida se fierbe in apii cu sare. cireqe. o ceapii. amestecate cu puling sare qi verdeafi tocat$ amestecPnd tot timpul p b i i se obfineconsistenp doritii a jum5rilor. 250-300 g mere. Salata' din amestec de fructe. 3 lingurife de unt. Salata' de mere. o 2 lingurii maionezii. . carne de vifel. liim2ie qi maionezii ca sii se lege umplutura. 4 linguri zeamii de carne (sau zeamii de conopidii). Se amestecii cu stafidele inmuiate in ap$ nuci t5iate qi zahiir.100 g unt. Zeama (sosulj pentru salsa se poate prepara dupii rnai multe formule. 2 linguri de suc de fructe. o u l 2 roqii. Se adaugii ouiile biitute. ulei. o salatii verde. o lingurip de pastii de tomate. un ou. Se rnai poate acLTuga pufinii quncii slab2 tocaa. 150 g came slab$ 50 g zarzavat. 100 ml iaurt sau smPntAnii. o lingurii de ulei. 2-3 linguri smPntPnii proaspiia. se poate prepara cu suc de roqii sau cu ketchup. Salata este cu atPt rnai gustoasii cu c2t fructele folosite sunt rnai numeroase. Pentru sos: 4 linguri de ap& 4-5 buciifi de zahiir. Aperitive . Se curiitii roqiile de pielif2 qi sPmburi. La s f & ~ ise adaugii oul t fiert tare qi tocat fin. ouii. 100 g ficat crud. piersici. Salata' de conopidri 400 g conopidii. sare. Pasta' deficat (pentru copii peste 2 mi). caise. pere. tocat m h n t . Se taie felii groase de 1-1 112 cm qi se aranjeazii frumos pe farfurie. dupii riicire se desfac floricele mici qi se toarnii deasupra sosul preparat din zeama de carne (sau de conopidii). 2-3 r o ~ i i . se adaugii untul frecat bine.

Se arde zahk intr-o tigaie. sare. coajl de l h % e . se curiip de coajii qi se taie felii. 2 roqii. Se ia c2te o lingurl de albuq qi se pune ?nlaptele clocotind. gdbenuq qi putinl sare se face o cocii pe care o l i i s h sii stea o orl. Se aleg merele. Se fierbe intorchd albuqul pe o parte qi pe cealalti. Laptele se pune la fiert. 250 g fructe. doul ouii. 140 g unt. Din Ginii. Se lasii 20-30 de minute. Crema' de zaha'r ars (pentru cinci po$i). 50 g mere rase. 100 g {elinii rasii. Budinca' cu fructe (4 po$i). se toarnl deasupra sosul preparat din ulei. Poate fi serviti qi cu sirop de zmeurii sau friqc& Sos caramel. Se freacii bine oulle intregi cu z a h h l . 2 linguri g zahib. 200 g varzii alb$ tocatii. unt. 150 g morcovi raqi. Se amestecii toate zarzavaturile. Se ia de pe foc. 200 g Ginii. 4 ou5 fntregi. sirop de zmeurii sau dulceatl finii. 4 linguri de zahib pentru cremii qi 2-3 linguri pentru ars. mkar. Se spalii. Se poate folosi la griq cu lapte sau orez cu lapte. Se fierb cartofii. un morcov ras. se adaugl zahk vanilat qi se toarnii printre gduqte. se toarnl deasupra laptele fierbinte. Se aqazl merele in crlticioara unsl cu unt qi se d l la cuptor la foc potrivit p2nl se coc merele. Dupl ce au fiert toate glluqtele. apoi se riistoarnl. caise sau piersici) se spalii. budinca este coaptL h t r e timp se fierbe laptele cu vanilia qi cu o lingurl de zahk. 400 ml lapte. un ou. nucl mlcinat5 qi se presarl putin zahib. amestec2nd mereu. o ceapii micii. Coca se intinde ca o foaie groasii de 2-3 mm. Giiluqtele formate astfel se scot cu o spumierl qi se pun intr-un castron. se strecoarl laptele rlmas. se spall bine. gem acriqor. Apoi se adaugl gelatina dizolvat5 in apii fierbinte qi albuqurile bltute spuml tare. 6 albuquri. &la le acoperi. fn scobiturii se pune dulceap de viqine sau de alte fructe. Se amestecii cu oul fiert G a t felii. 500 g z a h k tos. Se pune la rece. cliititi cu apl rece qi se pune la rece. 4 linguri de miere caldii. se pot presiba nuci sau migdale tiliate. apoi se adaugl griqul in ploaie. se adaugl fiina qi se subtiazii laptele strecurat. creme. 2-3 linguri s m h t i h l (sau maionezii). qi se adaugl incet laptele. 112 1lapte. Se imbracl fiecare mib in cocl adun2nd cele patru colturi in partea de sus. p2n5 c h d se Gne singur de tel. se scobesc qi se umplu cu gem. p2nii se incheagii. la cuptor. Lapte de pasa're. se unge cu gem sau dulceap. C2nd se scoate budinca din cuptor. amestec2nd mereu p2n5 incepe s l se ingroaqe.4 foi de gelatinii. Se lasl s l fiarbii pentru ca z a h h l sii se dizolve. Se aleg mere shiitoase. 70 g zahk. se adaugl in ploaie o lingurii de zahib. & n l c2t cuprinde. Se servesc calde. tocad. zahib. bltihd incet. Salata' de crudita'fi. Se toarnii intr-o forml. Se lasii in form5 p h l se absoarbe tot laptele. 2 linguri ulei. l/2 telinii ras$ un gogoqar tiiat felii mici. Se coace la foc potrivit in forma unsii qi presibati cu griq. Se lasii s l tragii 15 minute. Jumltate din z a h k se freacii bine cu ouiile intregi. vanilie. Se freacl bine gllbenuqul cu restul de zahk. - . sare. Se adaugii roqiile tiiiate. Apoi se riiceqte. se curltii de coajl. se bate albuqul spumii. C h d se desprinde de marginea formei. Fructele proaspete (ciip~uni. un ou fiert tare. se taie piitrate. doul linguri de zahib. se curltl qi se scobesc. sare. c2te incap intr-o crlticioarii de 1 litru. Se riktoarnl pe farfurie in momentul servirii. se face un aluat con- Deserturi dulciuri Mere imbra'cate. Gdbenuqurile se freacl spumii cu zahiirul. 250 g cartofi. o linguritii de %n$ z a h k vanilat. Se inmoaie in albuq. friqcii. Fursecuri cu miere. Budincd de g+ (4 po$i). Se amestecii totul cu un sos cu liim2ie sau cu maionezii qi br2nzii de vaci. vanilie. 112litru lapte. p h i i c a p l d culoarea galbenl-roqiaticii qi se stinge cu apii. turnat putin c2te putin. mkarul tocat qi smhtiinl sau maionezl. sare. mere de mbimea unui ou. 4 ouii. coaja de llm2ie.Mama # eiopilul Salata' de cartofi cu r o ~ i i . 1 2 0 griq. suc de l h % e . 250 g zahk pudrl. la budinci. se &2mii cu lingura (sau cu mixer-ul) se storc prin tifon sau siti qi se freacii spumii cu z a h h l . apoi aria in care s-a amestecat restul de zahib qi praful de copt. Dupl gust. 112 pachetel praf de copt. Se serveqte cu friqcii. albuqurile biitute spuml qi sarea. se dvllesc in zahib qi se dau la cuptor la foc potrivit p i n 3 se rumenesc uvor. suc de llm%e. Se amestecl totul bine. Salata' portocalie-alba'. 3 0 ~ 5 . ins2 nu mai mult de un minut. zmeurk mure. Mere coapte umplute cu dulceafa'. Apoi se toarnl compozitia intr-o forml tapetatl cu zahlr ars qi se aqeazl forma in baie de apii. se adauga mierea caldii. sare. Se pune aceastl creml la fiert la foc slab. Se servesc calde.

Se formeazii bilufe de 1. zeama qi coaja de la o liimsie. Se taie a doua zi dupii ce priijitura a fost pudrat5 cu zahiir. i ~ i n e . Pentru aluat: 500 g fiiinii. 2 g8lbenu~uri. Se ung foile. 2 o u l z a h k vanilat. Se amestecii totul bine qi se pune la frigider. 250 g zahilr pudrii. Dupii ce se riiceSte. 100 g unt. Se coc trei foi. Se adaugii fructe conservate (cire~e. Se spa18 bine. piersici. portocale). proasp8t preparat qi riicit. Diferite fructe proaspete. se adaugii fzna. se taie in cuburi mici ~i se aqeazii intr-un castron (de sticlii) adgnc.Retete culinare sistent. iar la sfiirqit zeama qi coaja de liim2ie ras8. suculente (cake. 1 lingurig de amoniac. ciipSuni. Pentru cremii: 250 g unt. Separat se amestecii Eina cu laptele rece qi se pune pe baie de ap& amestec4nd continuu. 1 lingur5 fiiinii qi 100 ml lapte. de asemenea zeamii de liimsie qi ceai rusesc tare. Prcijitura' cu crema" de la'mdie. Ba'utura' ra'coritoare pentru "petreceri". arnoniacul qi laptele. . 140 g zahk. Se freacii zahikul cu untul. Pentru cremii se freacii untul cu zahkul pudrii. apoi qi o d e . zmeur8. 100 ml lapte. piin5 se ingroaqe.ananas din compot). C4nd se serveqte se adaugii cuburi de ghea@ sau pufin sifon. se coc la foc potrivit. bine coapte. se adaugii treptat untul frecat cu zahk.5-2 cm diametru. Se v presarii cu zahk ~ise toarnii deasupra apii f i d qi riicitii. Se pot piistra mult timp (se friigezesc dupii 2-3 zile).

Survin mari progrese in functiile mi~cikii (motricitatea generalii ~i finii). prefer2 anumite activit2$. devin membri sau "fani" ai unor ciintiketi ori formatii muzicale.membrele inferioare. epoca actual2 adolescentii i ~duc in i viata in cadrul unor grupuri. intre 6 ~i 12 ani copilul crevte in medie in greutate cu 3-3. acneea juvenilii. Scolarul mic Cu a1 7-lea an de via@ incepe vLsta de ~ c o l a mic r (6% . ciideri) ~iadolescenfii (turismul la munte. Piirintii trebuie sii inteleagii toate aceste mutatii in comportamentele tinerilor. modul de viatii ~i indeosebi alimentatia. ai anumitor personalitiiti sau vedete din teatru.12 ani) continuat2 de adolescenta subirnpiiqitii conventional in douii sau rnai multe subperioade. pilozitate. anomalii sexuale. Se "schimbii" dintii de lapte. iSi fixeazii anumite comportamente obligatorii pentru fiecare membru al grupului. sii le accepte dar. b) ba'iefi: organele genitale. Nevoile nutritive sunt mai mari in perioadele de crevtere. carentele alimentare. aparitia ~imodul cum decurge ciclul menstrual.5 kglan ~i cu 6 cmlan. VLsta intre 12 ~i 20 de ani reprezintii etapa cea mai activii in ce prive~te dezvoltarea fizicii. perversiuni sexuale). potentialul intelectual ~i fizic. sii le discearnii bine pentru a depista orice turnurii spre activititi antisociale. Cre~terea face inegal cu alternante de perioade cu se crevtere ciind in inilltime (perioade de 'Tnillpre"). traversarea strbilor. hihicia. erupiind cei definitivi. 3) Sii fie la curent cu grupul de prieteni din ~coalii ~idin afara ~colii. etapele pubertiitii. probleme de igienii mentalii. 2) Sii urm5reascii modul cum se inserii social: ~coala ~i apoi initierea intr-o meserie. obezitatea. I I I I %tre 6-12 ani Dezvoltarea fizica'. care au ciipiitat o importang ~io sernnifica$e tot rnai mari in adolesceng.ADOLESCENTUZ MC 6. uneori greu de rezolvat. ai unor grupuri sportive. randamentul ~colar. bustul.-r SCOLAUUL I I . Toate in aceste procese. 5) Legiitura sustinut2 cu corpul profesoral. 6) Sii se asigure consultatii medicale periodice pentru a urmiiri dezvoltarea fizicii ~i psihomotorie. boli venerice. rolele. adolescenta mijlocie (14-16 ani) ~i adolescenp tLzie (intre 16 ~i 21-22 ani). droguri. momentul ~i modul cum survin modificiirile determinate de pubertate: a) fete: ssni. jocuri in pe locuri periculoase. participare la actiuni antisociale. cariile dentare. Piirintii ~ i l s a uadultii care se intricii in viata ~colarului~ilsau adolescentului trebuie sii incerce sii fie capabili sii facii fa@ multor cerinte. incephd de la vLsta de 10 ani ~i p h i i la 20 de ani se vor mbura bianual (ziua de nqtere ~ijumiitatea anului) greutatea ~i iniillimea: ultima este bine sii fie consemnatii pe tocul unei u ~ i . 4) Sii depisteze ~i sii previnii toate riscurile la care se expun copiii (accidente: bicicleta. ca ~i gradul de inserpe social%.-. psihomotorie $i socialii a fiintei umane. inotul in mare ~i ape curgiitoare adsnci. 237 i ? . Copilul devine adult. pilozitatea etc.14 ani). dar in primul riind trunchiul ~imembrele. alunecu~ ape inghepte. Sunt incii unele necunoscute in procesele hormonale care se desE~oarii cursul pubertiitii. unele boli.1. armonia dezvoltiirii unor segmente ale corpului ca ~ o l d u r i l e . traditii etc.sunt influentate de o serie de factori din care amintim: ereditatea. in acela~i timp. csnd in greutate (perioade de 'Tmplinire") care afecteazii toate segmentele corpului. anomaliile ~iboli ale sistemului osos. Noi am ales divizarea ei in trei etape: adolescenp timpurie (12. Dintre acestea amintim: 1) Sii urmleascii ~i sii consemneze schimbikile in ce prive~te:iniiltimea. durata ~i manifestikile fizice ~i psihice in procesul de maturatie biologicii. psihicii ~i socialii. greutatea. nevrozele. televiziune etc. Trebuie subliniat cii se observii foarte mari diferente in ce prive~te aparitia in timp. alcoolism. inec.

hvgtafi copiii s%fie critici cu d i s c e r n h h t la continutul 6. cuptoarele cu microunde sunt cele mai bune 7.Pot sil revinil unele fobii anterioare. folosirea closetului public. Luafi leggtura cu educatoarea de la gr&W@pentru a fi informat asupra maturafiei copilului pentru $coal% 2. inundatii 9. Uudafi copilul pentru succese 11. sp&larea &nilor inainte de a m k a . Instruificopilul unde s% mearg% situatii de urgen@survenite tn a& (vecini. Venifi ac& la t h p . Vrea sil facil qi altceva decdt ceea ce realizeazil p h i l acum. Dore~te fie ca prietenii. numele p&in@or Las* n& de telefon de la serviciu hcuiafi sursele de foc Organizafi o trus% prim ajutor de Avertizafi copilul asupra str5inilor la intoarcerea de la $coal%. ForrnuleaA fraze complexe. 2 Sfaturi pentm pdrinfi Notarea num&ruluide telefon l h g 3 aparatul de te Alegefi un vein(%)care este de obicei a& p e n h urgen(e hviipfi pe copil: numele. hvgpfi copilul s%ytie bine adresa $i nu& de telefon de a& c 9. Se stabilesc cendi$iile de vizionare (la mad. 9. aranjarea cgrfilor in ghiozdan 6. Dezvoltarea socio-emofionala'.) 5.CU CHEIA DE GAT' Sfaturi pentm copii 1. s%nu s%nu urce cu liftul dac% sunt persoane se deschidg u p persoanelor se de familie 8. 2. inundatie) 6. Fixarea programelor ce vor fi vizionate se face printr-un schimb de &eri cu copiii 5. Tineti leggtura cu inv%t%torul urrngriti viata $colar% $i (randarnent la i n v % @ d inser@asocial% colegii etc. avid de orice emisiune SF- PENTRU FAMlLIILE CU $COLARI . Precaufii in caz de perturb&+metwrologice: furtuni. in d o d t o r . incepe s B . 7. 4. sunafi in prealabil 9. pan% de electricitate. frogramelor nvgtafi copilul s5 diferenfieze emisiunile propriu-zise de reclame 7. speranple. Recomandafi-i ce are de f k u t ciind este singur acas% 10.~ i interiorizeze ghdurile. incontinenp urinar5 etc. Este mai pufin egocentric. imbracat $i incatat. teme de moarte. gustarea).) . Averti* vecinii asupra s c h i m w o r survenite 1. Cwile se a r a n j e d in ghiozdan seam 13. Competiga este importantli. Tehnica primului ajutor 5. incapt. Se ^megistreazil modific&i ^memnate. Fixafi intAlniri cu copii care vor merge la aceeqi $coal% 8. Televiziunea nu reprezinta un premiu sau o pedeapsg 4. S5 nu intre F cas%dac% p este cr%pata sau s e s i z e d ceva n u suspect 2. sil Se teme de mutilarea fizicil qi de modificarea imaginii corporaIe. spiilarea dinflor. Pricepe cB nu are totdeauna dreptate. 5. Lasafi mesaje pe band3 pentru copil. pot surveni temporar alte tulbu&i ca billbiiiala. Instruifi copilul cum s%se comporte in intiilnirile cu str%nii 11. Dimineap s%aib%timp suficient pentru a preggti plecarea la $coal%(spaat. grindins. emofiile. Lirnbajul creSte la 3 000 de cuvinte (sau mai mult). Se exprim5 prin vorbe. S% se joace cu cheile. adresa. 6. telefonul. Transferul fivi medicale la cabinetul medical velar 4. Se stabilescore de vizionare in anumite limite (filme $i anumite emisiuni s%p&nhale) 2. in schimb. cititul etc. nu zgomotos) 3. Copihl nu & h i e s5 "za9 in fap televizorului. TABELUL6 . R%spunsulla telefon este "Pgrintii sunt ocupati!" ($i nu "plecati") 4. e m o p ~i ghduri. 3. h v % mcopilul cum s%traverseze strada yi cum s5 circule cu mijloacele de transport in comun 10. Vizionih-ile la televiziune nu trebuie s%inlocuiasc%alte activitafi:jocul in aer liber. $colarul trebuie s%pun%in practica singur urmgtoarele deprinderi: imbrkat. cu 17. Consultarea medicului de familie asupra st&i de sb%tate$i a dezvolt&i fizice $i neuromotorii 3. D e s p w e a de pkinfi s% prietenod fie 14. Se preocupil din ce Se . Obivnuifi-1s5 se culce devreme pentru ca trezirea de diminea@ s5 se f a d spontan sau u$or 12. 8. Precautii la deschiderea garajului Dezvoltarea psihica'. U$a s5 fie totdeauna incuiata nu 3..TABELUL 6. Sfaturi pentru prepararea mesei. Sunt rare cazurile in care copiii rnai fac gre~eli pronunpre (indeosebi litera R plasatli lhgil de o consoanil). miincat. Informafi inv%@torul despre schimbme dm viap copilului TABELUL 6 . Se evita programele nocturne $i filmele de groazii cu confinut antisocial etc. ploi torenfiale. Mkuri de sipran@la baie (&% instrumente electrice!) 8. fncercati s% "convingefi" pe copil s% renunp la unele tu1burk-i care-1 pun in situatii de inferioritate (suptul degetului. Vizitafi ycoala impreung cu copilul 7.1 GHID PENTRU P - c ~ COPIII ~ C E $COALA D P 1. La mul* apar co~maruri. 3 SFATURI PENTRU VIZIONAREA PROGRAMELOR DE TELEVIZlIJNE 1. Sfaturi pentru modul cum procedeaz5 in caz de foc ("cz de evacuare") sau alte neprevhte (conductede apg defecte. de bloc. h primele zile insofifi copilul piin3 inva@traseul yi stawe in deplasarea spre veal% 16. rude) 15.

alpinism f Z ~ echipament corespunzitor qi pe trasee cu risc. reflecteazi. cintecele . Avertizati-1 de pericolul noxelor: fbmatul. in familie ii plac jocurile "de societate" ( c q i de joc etc. Atentie la mersul pe bicicleti. int%ifi prevederile pentru evitarea accidentelor de circulatie (joc pe stradi. I se pot incredinp treburi in gospodkie.$koZaruZ mic. 248). 248 Jocurile. Ii plac jocurfle active (v-ati ascunselea. I I I ~l I I I I I 1 I . drogurile. Prevenirea accidentelor. btelege clasificarea. sinii devin proeminenti etc. Nu-qi consumi nici "gustarea" la scoal5. Se constati mari variatii de apetit. Mersul pe biciclet3 este permis numai in curtea casei. Abilitatea de a scrie il oboseqte: dupi scrierea a 1-2 pagini. Nutrifia. Sunt frecvente ticurile nervoase. apucarea inceputi de la 2 luni se va definitiva de abia dup3 7 ani. inot i in ape curgitoare qi la mare. refuzul laptelui poate duce la incetinirea creqterii qi la hipocalcemie. traversare etc. intre 6 ~i 7 ani Dezvoltarea fizica'.). "qtie tot!". Fata este supusi de asemenea unor modific3ri: fruntea inalti qi bombati de preqcolar nu mai este atit de dominanti la qcolar. Diferentiazi stinga de dreapta. vremea. membrele inferioare qi superioare devin rnai lungi qi mai musculoase. Dezvoltarea socio-emofionala'. Dupi 7 ani incepe s3 prefere grupul de acelqi sex. literele nu rnai sunt trasate perfect.). camioanele. dupi-amiaza. seara. Maturarea musculaturii miinilor este foarte lenti. (Vezi aminunte rnai departe la "alimentatie" pag. Instruiti-1 s3 evite striinii qi oferta darurilor de la necunoscufi. dar qi viap animalelor. Desenele devin tot mai detaliate. Foloseqte telefonul. Toracele se turteqte anteroposterior. Este foarte sensibil. estetic. dimineata. la alte preferinre cu risc (jocuri cu echipamente mecanice. AdoZescentul in ce rnai mult de aspectele sexuale. incepe s i colectioneze cantitativ. de obicei cu copii de acelaqi sex. deocarndati de ambele sexe. insotite de un salt in creqterea staturali. devine ordonat. Devine expansiv. ti plac ghicitorile. gimnastici. bancurile. uneori p h i la epuizare fizici. educatia fizici qi anxietatea qcolari au un mare rol in modul cum qi ce mininci. alcoolul. Apa este permisi cit vrea qi c h d vrea (inclusiv in tirnpul mesei!). incep unele modificiri in propoqiile diferitelor segmente ale corpului. dar finalizeazi putine. "Ratia" de ap5 in 24 de ore este in jur de 100 ml/kg/colp. insolatie etc. Pe Iingi faptul c3 scrie qi se pronunt3 fiki greqeli de gramatici iqi exprim3 verbal sentimentele. Perioadele de creqtere.preferi qi unele melodii. conceptul de spatiu qi timp. transformkile in natur$ anotimpurile. Limbajul devine rnai agresiv. Motricitatea fini nu s-a maturizat. muzic3. intre 8 ~i 10 ani Se miqci qi se joaci mult.). se schiteaz3 talia. Vrea s3 "faci". Gitul devine mai subtire qi mai lung. invati s3 citeasci qi s i scrie. Este apt pentru a i n v i p s3 foloseasci bicicleta. Siguranfa. Prefera jocurile in grup. nu calitativ. cu greqeli rnai rare. Necesit3 inci supravegherea adulfilor la joaci. Daci nu s-au ficut rapelurile la 5 ani este obligatorie vaccinarea in primul an de qcoali. Agreeazi inc3 p i p u ~ i l e . V e ~ i pas. Pkintii ar trebui s3 se retragi din lupta pentru afirmare. incepe multe. uneori cu alur3 de $ef. Vocabularul este de circa 2 500 de cuvinte. Este interesat de dans.maqinutele. La multe fete apar primele sernne secundare sexuale (puf genital. De altfel toate miqc%ile devin coordonate. Limbajul devine tot rnai fluent qi mai "colorat". skate. serializarea. argumentativ. urcuqul in copaci qi pe stilpi de inalt3 tensiune. Prin consumul redus de came apare riscul anemiei. La 7 ani devine ginditor. NU in zone cu trafic. Dezvoltareapsihica'. Nasul se subtiazi. Persisti inapetenp selectivi din perioada de preqcolar. Abdomenul prea mare la copilul mic se turteqte de asemenea. este bine s i se inceapi educatia sexual3 progresivi. Nutrifia. Jocul In aer liber in timpul iernii va fi fixat in fbnctie de comportamentul copilului la frig. in comparatie cu trunchiul. Incepe s i fie interesat cum se desf2iqoari lumea oamenilor. Maxilarul inferior incepe s i creasci. Motricitatea fin5 este deplini. Imuniza'ri. in maqini trebuie plasat numai pe scaunul din spate qi s i poarte centur3 de siguranti. dar incepe s i prefere grupul. Se joac3 inci singur. Se continui vaccin3rile d u p i "calendarul" fixat de Inspectia sanitari de stat. incepe s i fie interesat de c q i pentru toate viirstele. Jocul. jocurile cu balonul). Dezvoltarea psihica'.). De subliniat tendinp de a nu m h c a dimineap din cauza grabei qi grijilor qcolare. jocurile de cuvinte. Litimea umerilor incepe s i depiqeasc3 pe cea a qoldurilor. Poate apiirea miopia. Vizionarea televizorului trebuie limitati la 1-2 ore pe zi. apar greqeli. scrisul nu-1 rnai oboseqte. skitul corzii. lipsa de vegetale duce la unele avitaminoze qi la constipatie. devine mai suplu.

Antagonizeazii cu s_exulopus. Face tot felul de planuri. Este interesat de modul de reproducere uman5. Biiietii sunt incii "mai copii". Atenfie la armele de foc (piistrate in siguranp qi folosite in prezenta adultilor). De la 11 la 12 ani Dezvoltareafizica'. fn familie simt nevoia sii aibii conditii (timp. 1 . Preferii_copiii de acelaqi sex. fier. Phintii trebuie sii insiste pentru un meniu zilnic echilibrat cu proteine (lactate. le tachineazii. Imuniza'ri. indoieli. Aten@eindeosebi la vaccinarea antitetanicii. La biiiefi forfa fizicii este rnai mare. Simp1 umorului este dezvoltat. In familie este din ce in ce mai sigur pe el. Devine conqtient de diferenple de sex. Frecventarea discotecilor qi altor forme de distractii (jocuri mecanice etc. pentru cii pot surveni crize de hipocalcemie (consum redus de lactate) sau de hipoglicernie (meniu &ii dulciuri. Atilt fetele clt qi biiietii nu mai accept5 tutela familiei qi doresc o independent5 nelimitat5. cii se acceptii . Maturizarea este mai precoce la fete. Se inregistreazii mari variatii afective. P z n t i i sunt datori ca toate relatiile sii se desf2qoare prin dialog. organiziirile in grup. Intelege qi respect5 miisurile de igienii qi de ingrijire corporalii. Creqterea i n inilltime este acceleratii. carne). tiaminii. lucrul manual. La multe fete apare menstruatia. Nevoile calorice sunt rnai mari la biiefi (circa 2 500 calorii pe zi) declt la fete (2 250 calorii pe zi). caden). incepe ins5 cea rnai induioq5toare perioadii de prietenie. Dominii ritualurile qi codurile secrete.) sunt adesea riscante. Spiritul de bandii atinge apogeul. inot i n ape necontrolate. vegetale (fructe. Siguranfa. Munceqte pentru bani. neliniqte. Sunt refractari la rutinii. Este apt qi trebuie indemnat sii participe la prepararea mesei. dans. Timpul liber. zarzavaturi) qi hidrocarbonate. giititul. Crizele respective se manifest5 prin sc5derea randamentului intelectual qil sau fizic. nervozism qi lipotimii (pierderea conqtientei. Sunt necesare circa 2 100 calorii pe zi. Dezvoltarea socio-emofionala'. Elementele esentiale se apropie de adult. lucreazii manual. Rbpunde mai bine la sugestii declt la ordine. Atentie la mersul pe bicicletii. Este manierat cu adul@i. flirteazii. Nutrifia. La sedentaxi qilsau la gurmanzi sau cu preferinte exagerate pentru dulciuri apare problema obezitiitii.Dezvoltarea socio-emofionala'. La biiieti apar caracteristicile celui de al doilea stadiu a1 pubert5tii (vezi rnai departe). oboseal5. Din cauza capriciilor de apetit survin tendinte de deficit de calciu. in ultimele decenii se constatii aparitia mult rnai de timpuriu a pubertiitii. 1 . uneori cu unele brutalitilti de limbaj. Siguranfa. P2rintii sunt datori s5 cunoasc5 prietenii copilului qi sii facii o selec@e discret5. El trebuie sii simtii cii i se oferii tandrete consecvent5. spatiu) pentru o intimitate individual% Devin autocritici cu munca personalii. ascensiuni pe munti. Ii place actoria. Se informeaz5 despre evenimente dincolo de familie qi qcoalii. De altminteri. Dac5 nu s-au %cut senile anterioare de vaccin2ri este cazul s5 se completeze. Este nevoie de mese mai dese. Jocurile. Foloseqte bine ideile abstract:. La b%e@apare masturbafia. Agreeazii sportul. AtAt biietii c l t qi fetele au nevoie pentru creqtere de circa 2 g de proteine pe zi sub form5 de lactate (proteine qi calciu) qi de carne sau peqte (proteine plus fier). fi place societatea. La ambele sexe se instaleazii o stare de tensiune permanent& de friimlntiiri cu sperante. preferii spectacolele qi filmele cu drarne. Colectiile devin calitative. Diferente mari intre n fete qi b5iefi. P z n t i i trebuie sii exercite un control permanent al prietenilor. Apare tentatia pentru consumul de alcool qilsau droguri! 6 . Fetele sunt rnai "evoluate" I ce priveqte relatiile cu baietii. proiecte. Este nevoie de consum mare de lichide (75 ml pe kg/corp/zi). discuri. Nu "are timp" sii mMince. Este mare amator de muzick radio. Nutrifia. indiferent de sex trebuie s5 se deprind5 sii-qi pregiiteascii singur sandviqul pentru qcoalii (vezi qi mai departe despre "alimentatie"). Ia in considerare qi alte puncte de vedere declt cele vehiculate in farnilie qi qcoalH i i plac lecturile despre mistere qi poveqtile de dragoste. Judec5 probleme sociale. refuzii micul dejun qi gustarea din recrea@e). Incepe sii se indoiascii de valoarea p2rintilor. W r i n t i i fat& in fat& cu Scolahl mic Conditia indispensabila a "implinirii copilului este sentimentul de a fi in securitate qi iubit. telefonat. Este interesat de sport. cu diferente importante intre cele dou5 sexe. Dentitia definitiv5 este completii cu exceptia celui de a1 3-lea molar. Atenfie la pericolul apei (inot supravegheat). Dezvoltarea psihica'. excursiile.

Aceasti trisituri existi in el. inainte de a mustra pe copil "ci ar putea face rnai mult". d ) s i fie accesibil. de a crea. ea poate fi ins2 si u trisituri de exacter.~ i Pentru a aseze c s f i l e $i si-si faca lectiilc in lini~te.~i. rezultatul influentei unor colegi sau lipsei de stimulare din familie. ajutat de pirinti in mod discret. Altul. Copilul trebuie siinvete sS fie perseverent. in raporturile dintre pikinti $i copii este bine s i fie un "dialog" permanent. diferente. pentru a evita insuccesul. s i stabileasci analogii. Trebuie s i se cultive la ~ c o l a bucuria de a invita.uneori . Copiii cu infirmititi sau cei cu boli cronice care-i "exclud" partial din colectivul clasei sunt adesea tinta ironiilor colegilor. Dintre factorii care influenteazi randamentul scolar amintim: n ) armonia dintre membrii familiei.fl prin fapte s i constituie un exemplu pentru scolar silsau adolescent. putea lucra concentrat se vor evita: intreruperea lectiilor pentru treburi casnice. Pirintii si cadrele didactice le pot gisi cauza vi le pot . Pe de alti parte.remedia. Copiii din familii bine inchegate ~i cu nivel intelectual corespunzitor invati ~nai bine dec2t colegii cu aceea~i dotare intelectuali dar care provin din familii "cu probleme". adesea de la egal la egal. Randameatzil ~ c o l a r e intotdeauna egal cu nu gradul de inzestrare a copilului. Va deveni capabil s i gindeascg critic despre ceea ce citevte sau vede in jur. s i caute explicafii. a invita inseamni s i a i b i o activitate dirijati. g) s i se evite contradictiile dintre pirinti in problemele copiilor. il incurajeazi cu afectiune (niciodatg nu va fi mustrat cu minie!) si ii atribuie progresiv independenti. lucreazi greu la scoali. e) in orice discutie cu scolarul. Sunt $i copii neastimpgrati sau visitori. Criticile aspre.Folarul mic. direct si natural in discutiile cu copilul. Adolescentul rezultatele de la scoali (chiar daci nu sunt intotdeauna strilucite) si caracterul siu (oricit de dificil ar fi). dar nefericit. La scolarul mic este inca foarte pronuntati dorinta de a fi pe placul celor mari (pirinfi si dascili). Solicitikile la care el nu face fati ii dau un sentiment de insecuritate. respectiv adolescentul. scolarul va dobindi gindirea logici. Conditii de lzicl. dar foarte hanlic $i disciplinat are note bune. fie ale unor dezordini afective. mai putin dotat. trebuie controlafi si indrumafi de pirinti. comparatiile defavorabile sau pedepsele nu stimuleazi pe copil in a invita. batjocura. Lenea se poate intilni la copiii care "prind prea uvor" $i care nu rnai cred c5 este nevoie s i invete. pisilogeala. Este important ca pirintii s i tini legitura cu scoala pentru a fi la curent cum se d e s f i s o a r i copilul la ycoal5 si pentru a evita absenteismul. se autoizoleazi si devin timizi. fin pasul cu achizitiile lui. se vor evita laudele excesive care pot duce la teama de evec. a exersat-o in primii 6 ani ai copiliriei sub forma jocului. h ) familia s i impirtiseasci si sg triiasci atit "necazurile" cit si satisfactiile copilului. Pe misuri ce se desiviiqe~te maturafia. Dincolo de a deprinde s i citeasci si s i socoteasci. prea autoritar. cauze si efecte. Copiii care stau mult deasupra caietelor de teme si csrtilor nu sunt si cci rnai buni elevi! Ei nu s-au deprins s i invete sistematizat. Amhinnfa familiala'. Ambifiile pirintilor pentru copilul lor trebuie s i fie in limite rezonabile. s5 amine satisfacfia propriilor dorinfe $i s i lucreze pentru scopuri rnai indepirtate. r de a descoperi. c ) interesul familiei pentru instructia scolari. s i capete gustul lucrului bine ficut. Copilul trebuie "invitat s i invefe". pentru a nu-i cere mai mult decit ii permite nivelul lui intelectual. Va fi incurajat s i incerce mereu $i s i repete. misura in care este posibil in se va asigura copilului o camera sau un loc unde s 5 . Dc cele rnai multe ori se datoreazi neglijentei familiei. chiar daci rationeazi bine. alfii nu se pot exprima. Un copil inteligent. va invita s i aprofundeze un subiect. pentru a se plilnba sau pentru a ajuta in gospodirie. Asemenea relatii se r i s f r i n g favorabil asupra atmosferei din familie c i t si asupra randamentului ~colar. zgomote de fond (radio) sau vizionarea concomitentii a programelor TV. Copilul va fi indemnat sri-si faci lectiile intr-un anumit interval de timp pentru a se putea dedica ~i altor ocupafii (jocul este inci o necesitate la qcolar!). Absenteismul "nemedical" creste cu virsta. Daci parinfii ~colaruluimic dau dovadi de intelegere. de a-1 culpabiliza pentru orice insucces. . despre ceea ce spun si fac piirintii. s i accepte "dialogul" si s i aibi curajul s i recunoasca eventualele gre~e1i. DIficziltrifile scolare sunt consecintele fie unui handicap fizic. vor constata c i el va accepta cu usurinfi normele de disciplini ale procesului de invitimint. Unii copii gindesc mai incet si se blocheazi daci profesorii ii "iau rnai repede". fn aceasti perioadi pirintii se vor abfine de a-1 trata de sus. sau lene~i.

prin teme neficute sau neterminate. 150-160: Tennyson. prin lentoare la hcru. ai c h i pvarinti s-au ocupat de el inci din perioada de preqcolar $i qi-au dedicat intreaga existen@ cregrii de conditii optime de studiu pentru desiv2rqirea acestui geniu innkcut. 190-200: John Stuart Mill.f) lipsa de preocupare a familiei pentru cgqi qi ocazii de a se instrui (o familie care se intereseazi numai de fotbal qi ciintikefiila modi nu inciti deloc pe copif la invgtitul-i etc. El se p a t e lenevi pentru c i invititura de la $coal5nu-1 mai intereseazg sau i se pare prea uvoari. 140-150: Keppler. 160-170: William Pitt. 120-130: Bach.2. Exemplificarea cuprinde printre al@i:100-110: Copernic. propoqii) si mai ales prin cregterea si maturafia organelor genitale $i aparitia caracterelor sexuale secundare. p&in@i acestor genii au exersat inzestrarea de la naturi a urmaqilor lor de la o v h t i fragedii. Tulburirile afective pot exista intr-un ansamblu de tulburiri de comportament. Unii copii inzestrafi pentru o anumiti materie de hvi@m2nt sunt mai putin competitivi la altele. . caiete prost intrefinute si m2zgilite cu Pete de cerneali. "inexistent". se plictise~te viseazi qi sf&$e$teprin a obtine note sau mici. greutate.M a m a $ copilu2 Handicapurile fizice care impiedici qcolarizarea sunt numeroase. prim-ministrul Angliei in cel de a1 11-lea rkboi mondial. Pe baza performantelor intelectuale $i a aptitudinilor manifestate de aceste genii in timpul copilkiei lor. incoerente. Din biografiile acestor genii rezulti c i to@au primit din partea farniliei si apoi a profesorilor lor un invigmint intensiv qi precoce. Ele pot coexista ca o motiva~ie reacfionali la un copil care prezinti unul din handicapurile precedente. 6.htr-o lucrare recenti "~tudes gknktiques sur le gknie". Lev Tolstoi (nu putea si nici nu voia s i invefe). in loc s i stea cu mgnile incrucivate aqtepthd ca un astfel de copil "si se coacf. In incheiere am tine totu~i i d h cdteva exemple s de copii etichetafi ca "int$rzia. prin scris de rnilntuiali. Dintre cazusile de copii-problemi cu tulburiiri de comportament. c ) preocuparea inegali a celor doi p&in[i: unul autoritar. societatea ("g2qca") de copii cu care-~i petrece timpul liber. Pkintii trebuie s5 duci un astfel de copil la medic qi psiholog care stabilesc daci dificultifile ~ c o l a r esunt consecintele unei infirmititi fizice sau sunt pur psihologice. Fiecare dintre ei a tr5t intr-un mediu extrem de activ. variabile la pirinfi. Faraday. insuficienta auditivi. Dintre numeroasele probleme afective ce pot duce la eqec ?cola enumerim numai c2teva: a)atitudini educative contradictorii. Charles Darwin (putin istet si recunostea singur c5 g2ndeste lent). James Watt (considerat mirginit qi stupid).i". 110-120: Cromwell. Adolescentul Adolescents incepe cu pubertatea $i se termini cu maturitatea (spadiul de adult). posesiv. realizhdu-se maturaGa complexi a fiinfei umane in devenire pentru perioada adulffi. cu dificultifi la invitituri. Copilul supradotat.). cu unii profesori poate avea contacte dificile din cauza originalititii sau a spiritului siu creator care il fac s i refuze si-qi faci temele obiqnuite. d ) o gelozie fat6 de o sori sau un frate. Se caracterizeazi printr-un salt in dezvoltarea fizic2 general% (?niltime. 170-180: Voltaire. h) neintelegeri grave in familie cu pkisirea brusc5 a cikinului de citre unul din pirinti. lipsa de unitate de vederi sau inconsecveng. instabilitatea psihomotorie. Aceste modifictiii determini concomitent adapt& psihosociale. Subliniem c i qi un copil dotat poate pune probleme la invigturi. autoarea a evaluat coeficientul lor de inteligeng (QI). El se simte izolat pentru c i nu g i s e ~ t e colegii pe lui interesanG. 180-190: Goethe. e) schimbarea frecventi a ?colilor. Opozitia fafi de qcoali se manifest5prin dezinteres (adesea asociat cu turbuleng). celilalt Sters. iar mai Grziu in ~coala militari cu acte grave de indisciplini $i de conformism se poate cita cazul lui Winston Churchill. 130-140: Rousseau. Dintre acestea amintim: debilitatea mintali. depreciat. ei reuSesc mai putin bine dec2t ceilalti colegi in exercitii fizice ?i au un comportament social dificil. Catherine Morris Fox schiteaz5 biografiile a 300 genii istorice. Dintre geniile romhesti am vrea s i amintitn pe George Enescu. nedisciplinati cu ~colarizare care au in fnst repetenti. care ulterior au devenit celebri: Louis Pasteur (elev mediocru care invifa lent). preferhd s5 se ocuge de subiecte din afara programei ~colare.

~ f a r a f'amil ici..c~s~ I ~ I ? ~ ~ I . l i e\te irnagina ~ ~slin~eriu-en o boa13 care Ic pune \ i:lt:r Relatiile cu t'amilia se tens~o!ie:i/r? n ~ a iales intre in pcricol. . sri >ti#: c. ~nijloc-ill tlirL:irr. : ~ l t cc.hi1nh3rifiiici. ill b i r ~ ill adoiescrllta mi~locic. ?i tktele incep sri pnrtrcipe pienar in grup::l de prietc~li.l.i.lpid Constituie un obicct de prcocupare intensr't atrit schimbririle f i ~ i c c apal in tinlpul p u h c ~ cc pcntlv scdar. i~rnc:de" sunt fcnomcne normale si nu lrebuie s5 se Adoiprc. ~ ~ ~ c .1!.rste PI ictc. hsieti dc la 1 2 la 13 ani ).i cu proastri dispo~itic si ie ~ . d:tc5 n u . i \ ~ > t t ' ctlpaciraLca cor!stieoti (1~' trar~sfor~nri~.i(' ! I'CLC:13.i cnractcrcle \ccu!~Jare i inctbp h 1111numai de 1.c. 5c.i.) JY e.)..ntl nurnai ca 111ercude neccsitatea pSstr3rii igienei. tare:^ ~nainelelorice po:~tc aprirca la ur~iibriieti a Irecut si adolcscentul be concc1ltrca~5 111.l acesstri vrirst5 atrit feti:lc cri! si hgictii surit [ Este perioada in c...! ~ ~ I L IL.iccint3 norn1:115 a r1creglZriior d cc. I n general. fctcle ail nc\ oie dc informatii corecte Je. Ele t. CFitre sflir~it~il u l c ~ ~ ~ ~tci ~ i t~ p i ~ r i i . adcrri dc: h11ti.prc iiltii. I ilc.."c.rintl fat3 Estc o pcrioadil fo:u-tc ~nriabilri moment de aparitie ca la aicstca se dc~\/oit. firic si i' pcndcnta dc t ~ n i i i c in intct~. sc t'oloscsc. si s5nilnr. L . I ~ L ~ ~ ~ ~ ! k i opi~~i:lcc ~ ~ t c .4dol~. ai Ir~ccp anxictate. ~ t i i ~ ~:onstituico con.ho13:1!1!.ar:. \ face c i ~ ialn ~nca'!'. d.i ctc. Perioada c.~ifi cu adul.rporale si d e I:IL ~ asupracrcsterii bi a :~ltorsch:i~~b.!<i 2:^111nornlal5.I~ijieti~ ad ? c i .ir si in cadri~l acseluiasi ale sri rcspingl? i11. fiir5 vrco modificare a :~dolcscentc intcleg modificliri Ic comportitn3entuIui nu tatilor si I<: atribuic unecil-i unor v i m \ ritii ~?ropri Ci? i.)istr.inllnliti p ~ e t e n cle ilceeL~>i. caracterelor sesualc ?i ale compo~xamentuluigeneral. coinparinciu-si 1nusc~11atu1. cu conditin s& nu &\in5 ohisnuintk durilc ccle n~::i :i>consc In ju~-n:tI~!l rilr~i(:.rebuil. ~':.oic.+olarul mic. ~lllisci~linitatca lor. Isi con-~parGintrc d i ~ l ~ c n s i u ~ ~fi ocr ~ ~ ~ adin co~npo~-tnn!e~itul ele r\i l . s u i ~ ta d e ~ e a n ~ i j l o i adolescentei ac.il. 1'1 ccli: inirji~\i .th\olut 1. I .!t~.Gineconlastia ( d e y ~ o l sau 1-1.!ICC I . 1L.5 . cctrilportament.nf~r tilripurir (la fete de la I 1 la 13 ani: la pent1.l$tintel'ig11ri p ~ ~ h l i ~ . . Trebuie sri li se :~minteascri Er~ainteabiiietilor de .~~~!l. La r.'l I.a. ictele sunt cu doi a ~ ~ i pri\. Slibcl51e i n ~ p l i c : i r ~ ~ t k~rnilic.nc.c. Tatii sunt adcsca stli~~jcniti ilc tiicelc lor ~. Fete1e pret cor11port3 "c0pil5restc".ai :illor ailtor-I[:ti': adk~ltc.. in timp ce ~c plri~g restrictiilc.I fe1.c.irint_i sc intreabli dacri totul decur~i) "normal".i cu i activ~tatii. Sc intjrcsc t'r~~o~ncn . L I ~ Itie prieteni. p .upatc dc cui71arat.2nd cele ~ n a ~nici c ~ .I!$: <:it Riiciii ir\i ctalucazci initi:rl 1na5culinitatea 711 cornparatie cu alti bsisti.a b5ieli apnre n ~ a tiir~iu: i fo:~rtemulti dintre ci se acestor3 ( l u ~ t in hrate.i\. :111alij.o:~r!r. fetc. h p\ihic. L3 inciput bunt unt:ori inseparabilc si tint1 42 se .~tiilc?i dc~echilibr-clc o r m o ~ ~ a l e colcgii de gi-a!. cstc prscticntil de aproape toti adolescentii.:enitale si cap:~citateatle a ejacula.c. dar ele vor de\c.i p.i::t. Psrintii trebuir: s3 de critrc' ~ I . adopCind .clc)r 111ai I-apidcsc. I ~ C cletel-min3 o lahil~tart i. in :?d~:. I I .4c.u a-si c ~ a l u a t'eininitiitca. L)cclar:ir~ilu h i ill.lrc sc' d e n tilt: [?er.cste mo3~1I cum arat5..cli ctc.. j o ..ic3.i. Ilel~~11~t9ndu-sefamilie I~ de explicc briiatului cZ emisiuilile semir~alesau "viscle g3sesc o nou5 orientarc in apar:crlcnt:l cle grup.?. Je bsicti ia dar .16 ~ ~ ibjicli i . 1 1 1 1 I . L:! \ $i rcli~tiiIc ..~cceasi~rirstd. diinensiunile organelor de imp~~sri piirinti. c2 este Adesadafetclt: sunt cre:~ti\e > i 75: i~~~..~ i sclnene.i sli glindea\i. Sunt acut rnaturitatca fij.cntr: inijlo(. rncnstr~ua!iae L t ~ un 11larnri ~i fiicri si re5pccti~intre tat5 ? i fiu.:~~bci~ltura :~doles~:entjlor.tcni.1na1 nt! ncc.1~ ata?c'a~Li \c intcn\ ifc o prielcn5 tic inccarcr? uneori cS J e a deoparte pc p3rinti > i au :~ccla>i ~ L care al-dol. din cauza crcsterii rapide.? I I I [ ~ I . sa acistc trZs5turi sunt oscildntc. 11cc3. Adolescentul Se deosctsesc trci stadii: timpurilr.i~-i sri hormonnlc temporarc >i nu trebu~c se indoiascz de absorbit de identitate:: pet-sonalri: "cine au~.jeasc5 sri se ru>incze. dexordon:lti $i lipsiti de interes in ce grupul dc prieteni.!</ ~ l ( ~ isunt l.17 ani:. rachinati in glum. Sihi131bkile ::tp:kr dc cele 111ai millti: ori biuw bi evolueazri . dc capacitate:i tle etivturi Gzice. ~ ldc.ni fenne vorhedsc. f u ~ ~ c t nlensl?-ui~lli.cntirr!cntefatri dc "criticismul prir-i~~t~sc". in ace:~str? periostl.ca\tli relatie cst:. ~ .dc ~l stringaci.j~~!plicatin ~ I . s5rutril.ile ])roduse in sfera genitalrl. i111aginativ:i.1e1e ma11il'cst5i-i dc a t a ? a ~ n e n t L. L Ii ~-L . Fiecarc (~ldolesce~:( p r i ~ ~ ~ a mcnstruatie.'i de frusrrare. iiar ?i in cc ~ : i . deprin~ri Dc\ in critic1 ai p5ri:>tilo1.1o1.-i bjietii.1 i Ji \c.rc.tbiljtarc:t dc a pcscepc Au ne\ oie s2 tie asigurati si reasigurati ca nlasturharea ientimentelc :~ltorr!> i to!c'ra!!ra 1'. .!nbr:lCc.>ilnt i n f ~ r n ~ a i?i por tc .).t un sex la altul. prcoc.:.grincjirea abstract$. lencsi. Stresul adolesccntclor f n d c v c ~ ~ i r e dc pric.c to.i')".rlt&~. inloc~tit. I s ~. crit si pentru par-inti. I ~. usor atunci crind sunt cxtrcm dc scnsihili si sc. La i d ii HZiclii. preci~rnsi ai atit!~tliniioi-lor. r ~ p c ~ .~~.j~c a(f1111:-5. Ii11it5 iombinat cu fluctu. din . fr8mrint5 dcc: p i collcura la o conipctitie tle !'! Lllnusete.

sunt stresate.spre r 17-21 de ani). in rezumat. Dezvoltarea fizica' a ba'ie~ilorse apreciazi prin creyterea organelor genitale yi dezvoltarea p h l u i pubian care apare h t r e 11 '/2 yi 12 ani. inconsecven~ele qi sg evite sg-i critice imediat. de a .2.soare. dar este clar cg schimbgrile hormonale joaci un rol central in a produce creyterea qi diferentele sexuale care au loc in adolescenp. aer. folosirea factorilor naturali .pe de o parte pib-intii. Adolescen/a tdrzie (16 sau 17 ani . Doresc yi plinuiesc sg-yi mentin$ pe viitor.2. nu trebuie ridiculizat. Sfaturile adullilor nu le mai amenin@ independenp. Tinerii se pregitesc pentru a t& ca adul$. Adolescentii de azi au acces la tot ce poate oferi societatea modern$ fiind tentati prin reclame. menstrua@ se leagg de momentul in care inil$mea este a 3-a sau a 4-a parte din iniil$mea adult2. Multi (cei ce nu urmeazi forme superioare de h v i @ m h t ) se cgsgtoresc sau iyi stabilesc o relatie de iubire (cu o "prieteni"). Doming relafiile preferentiale cu pkintele de sex opus ~i criticarea celui de acelayi sex. Dezwltarea fizic2i1 Creqterea in in%$me se opreyte la fete la aproximativ 17 ani. Leggturile cu pirinfii stabilite in copilirie sunt reduse drastic. iar aitii scnt aproape la inatimea ~i greutatea adultilor. Pentru aceasta au nevoie sg se cunoascg bine pe ei inyiyi. Grupul larg de prieteni din perioada anterioarg este inlocuit cu unul rnai restrhs. pe & de alta copiii . dominat de emotii. Triiesc cu entuziasm prezentul yi imediat pot deveni posomo&ti ~ideprima$. 257-262. Evenimente minore pentru pib-inti pot fi interpretate yi triite drept crize majore de citre adolescenti. care constituie secventele yi vkstele medii ale masculului. Se intereseazi de unele probleme ale timpului: poluarea mediului. Relatiile cu pib-intii nu rnai sunt at2t de furtunoase.6-12.9 ani.1. dar yi la 10 sau 16 mi. Se insoteyte de o creytere a musculaturii yi a puterii acesteia. Trebuie s i le accepte s i m w n t e l e . Cdnd iyi recapiti controlul trebuie lguda$. Dacg nu au ajuns s i aibi o identitate pot trgi un timp un sentiment de anxietate. Dezvoltarea independenfei . adolescenp k i e se caracterizeazi prin capacitatea de a se interesa yi a iubi yi pe altii. Mecanismul declanyator prin care apare pubertatea nu este complet elucidat. injghebarea unei relafii intime cu o persoani d e sex opus constituie o tint2 a adolescenpi k i i . Viseazi profund in timpul zilei yi nu. Diferentele individuale sunt mari. Comportamentul instabil. Procesul de creqtere in h a t i m e se incheie.2. Adesea iyi pierd controlul in ribufniri emotionale care. Dacg medicul ycolar obsemi un grup de qcolari de 13 ani (biie$ yi fete) constat5 cg unii sunt h stadiul prepuberal. rnai &ziu la b%e$ .relatiile cu pa'rintii.Mama @ cop€ lut si-yi aureasci anumite planuri despre carieri 0 mare parte din adolescen$ sunt interesati de sexualitate. unii sunt chiar la inceputul pubertiitii. se tem cg-yi vor rnai pierde controlul yi se retrag pentru a-yi reevalua comportamentul. Apoi se simt vinova$. descoperirile tehnice etc. i n general atitudinea adolescen~iloroscileaz3 intre contestarea total2 a autorit5p pkintilor yi nevoia de a fi trata$ uneori tot ca niyte copii. in medie 10 '/2 . 6. Demoltareafizica' a fetelor.11 Y mi. api) yi ingrijiti medicale rnai bune. de a pune binele general haintea celui personal. Aparifia primei Vezi .. De regulg la 12.aud c h d altii le vorbesc. pag. armonia nationalitiitilor.11 ani yi 2 aparitia p h l u i pubian la 11 .s cm yi o greutate de 43 kg (in medie).~face i planuri de viitor. de fapt. iar la bgieti la 18-21 de ani. autocontrolul. elibereazg anxietatea acumulat5.21 de ani). modul de via12 (miycare. fn Statele Unite ale Americii prima menstruatie apare la o iniiltime de 158. Sunt satisficuti cg in orice dialog sunt apreciati ca parteneri egali. Schimbikle pubertare incep cu dezvoltarea sdnilor. spre 6. in adolescenti are loc preggtirea spre via@ de adult. Trebuie si-yi aleagg meseria yi sg meargi spre independenp financiarii. Tinde sg aparg rnai devreme decdt in trecut ceea ce s-ar explica prin alimentatie. pornirile. Arnbele p$ . Este bine ca pkintii s3 asigure adolescentilor spa$u yi timp pentru a fi singuri. Dezwltarea psihosocial2i Adolescentii se caracterizeazi printr-o emotivitate exagerati neprevkut2 yi labili. 244 .Sexuditateala copil". rnai ht2i la fete (in jur de 16 ani yi ceva.

sri consulte pe dirigintele clasei. banii de buzunar.+olarul mic. adesea. in general exist5 "conflicte intre generatii". in mod justificat. Domeniul cu cea rnai mare dificultate pare s5 fie sexualitatea. p5strhd un dialog permanent. Situafia de fapt este ins5 invers5: doresc $i au nevoie de limite ca o expresie a iubirii qi grijii p5rinte~ti. Adolescentul pleac5 de acas5 pentru a fi independent. Adolescentul doreste s5 plece din familie. fn general p5rintii doresc ca urmasii lor s5 nu duc5 lipsurile tr5ite de ei. relafia p5rinte-adolescent se imbuniitiifeste. insii. Izolarea impus5 de grupul de prieteni le permite sii joace roluri de adulti. cei care au crescut in ~nedii excesiv de permisive pot controla excesiv. c5 viata sexual5 va incepe cind copiii nu sunt in stare s5 se descurce cu ea. cu traumatisme sociale si e~ecuri generale $i personale. Trist este ~5 unii din acesti p5rinti culpabilizeazii pe copil. Precocitateapubertiifii ~iinfluenp exercitatii de unele programe de la televiziune ~ iin general. Adolescentii pot pleca brusc de acas5 si sunt rev5zuti ca adulti (situatii rare!). de adaptare si de inseqie social-economic5. in timpul adolescentei rnijlocii relatiile sunt fie cu cei de ambele sexe. printre altele. $i aceasta se face uneori fiir5 discern5m8nt. In adolescenfa tirzie. modul . intre cel a1 adultului si cel a1 unui copil mic ~ i de aceea. vizionarea televizorului. discuri. $i in aceastli direcfie pikintii trebuie s5 tin5 deschis un canal de comunicare. iar in perioada adolescenfei tiirzii relatia este cea de cuplu. Se pot schematiza patru modalit5ti prin care adolescentii i ~dobindesc emanciparea fat5 de p5rinti: i 1. Cei virstnici se schimb5 mai greu. Relatiile cu cei de nceeasi ~tirsta'. Uilii p5rinti pretind copiilor performante care nu pot fi realizate de Scolar. frecventarea discotecilor etc. pentru c5 dotarea lui nu este corespunziitoare (mostenire. Asteptikile pikintilor sunt adesea rnai mari decit pot realiza. telefonie fiir5 fir etc.). sentimentale ~i de comuniciiri variate cu sexul opus. 3. Pe ling5 aceste conflicte care tin de specificul societ5fii romine~ti actuale apar conflictele obisnuite ale familiei pe diverse "teme": orele de studiu. ora de retragere la odihn5. cu o relafie deschisk apropiatii.~fixa optiunea pentru viata proprie. permanent5. grupul de prieteni. Comportamentul adolescenfilor oscileaz5. fardurile. determinind nefericire ~i frustrare pentru toti. cei tineri sunt mult mai accesibili transform5rilor de mentalitate. boli etc. si rnai grav. Adolescentul evolueaz5 treptat de la copilul dependent ciitre adultul independent f5r5 a p5r5si casa p5rinfilor. Aceasta se repet5 pin5 sunt capabili s5 se descurce independent. pediatrul de familie si un psiholog. in astfel de situafii lupta pentru separare. imbrgcgminte. pentru p5rinti este greu s5 decid5 c i t de mare responsabilitate sii le acorde. Amenint5 si piseaz5 pe aceast5 tem5 dar nu este in stare s5 o facii. s5 stabileasc5 relatii sociale. s5-1 sanctioneze cu pedepse corporale. . imbriiciirnintea. La noi in tar$ schimbgrile survenite dup5 anul 1989 su evidentiat faptul c5 intreaga societate romineasc5 a suferit o schimbare a mentalitgfii care se deosebe~te mult de mentalitgfile societ5fii in care intr5m acum. in ce prive~te privilegiile acordate. P5rinfii si adolescentii tr5iesc cel rnai bine intr-o atinosferi de incredere reciprocj. P5rinfii sunt datori. s5 ocupe un loc in societate superior celui definut de ei si s5 nu repete gre~elile lor. cum isi petrec adolescenfii timpul liber (filmotecile s-au r5sphdit si in mediul rural!) au ca rezultat. in afara casei pkintesti. uneori. Incidenp sarcinilor la adolescente este "m cre9tere. La noi ins5 este vorba de inlocuirea total5 a unei lumi cu alt5 luine. P5rinfii care au avut conflicte nerezolvate in propria lor adolescenf5 vor avea rnai multe momente dificile in a-si creste copiii. Violurile s-au inmulfit. 2. Pin5 in acest moment p5rintii trebuie s5 incerce s5 fie calmi. crevte increderea reciproc5. i Atitudinea p5rinfilor are un efect semnificativ asupra comportamentului adolescentului. 0 disciplin5 consistent5 si consecvent5 ii face s5 se simt5 in siguranf5. Adolescentul cosmetice. I5sind impresia. apoi simte nevoia unit5fii familiei si se intoarce. Se ajunge la situatii dramatice. Constiinta apartenenfei de grup determin5 comportamente adecvate si trece in revist5 judeciiti A . p5rintii doresc s5 fie cfistigate printr-un comportament responsabil. cu tact. se complic5 si se extinde. Cei care au crescut in medii care i-au controlat excesiv pot ti prea largi cu proprii copii ~iinvers. adesea. Adolescentii testeaz5 constant limitele impuse de pikinti.La inceputul adolescenfei relafiile se stabilesc cu acelasi sex. c5 nu au limite. chiar atunci c h d survin unele "furtuni". in aceste cazuri. ca prima relafie sexual5 s5 aib5 loc la o v%st5 tot rnai mic5 ~ip5rinfii se tem. Rareori pikintii consider5 c5 adolescentul are dreptul de a . 4. Pikintii care nu fixeaz5 limite fac adolescenfa rnai grea. Comportarea sa devine inacceptabil5 ~i foqeaz5 familia s5-i ordone s5-7i fac5 bagajul si s5 plece. ajungiind s5-i impun5 anumite restrictii sau.

altfel. de regulii. in toate perioadele adolescenfei se ascult5 muzic5 modern& se danseaz5. Prin tradifia incetgfenitii in ultimele decenii. 0 parte din ei le practic5.2. in prezent exist5 inc5 o regesie in dorinfa de a intr%intr-oform5 de inv5fk2nt care sii ofere o diplom5. modul de viaf5 echilibrat ~i f5r5 zdruncin5ri nu este scutit de "cutremure". 2. Grupurile de adolescenfi formeaz5 o subcultur5 in interiorul unei societifi. mulfi tineri incep s5-qi ia un serviciu. Activitatea de grup ~i rnoda. idei. Exist5 si adolescerifi care merg pe "propriul lor drum" qi resping sau sunt respinsi de c5tre grup. Cei mai mulfi opteaz5 pentru continuarea studiilor in cadrul unui liceu (teoretic sau industrial) si apoi o form5 de inv5fiim2nt universitar5. Subcultura are urmitoarele caracteristici: 1 . Devenind membri ai unei bande dob2ndesc un statut ~i o recunoaqtere pe care. Aceste convorbiri constituie o surs5 de conflicte cu familia. coafur5. Tinerii particip5 la diverse sporturi. evenimente cotidiene) pentru care au nevoie de aprobare. 0 band5 este alcgtuiti. 6. s5 "lucreze" pe timp limitat. dm familii foarte diferite. astfel de situafii sunt rare. ceea ce le permite s 5 . contrar planurilor qi concepfiilor familiei din care se trag. Cei care renunfii la studii trebuie dintrodat5 sii devinii "adulfi". piln5 acum intrefinut material ~iocrotit social qi psihic de familie. aproape toti copiii continu5 s5 studieze atilt in qcolile secundare (licee teoretice. cuprinzhd toat5 adolescenfa timpurie c2t qi o parte din cea mijlocie. Se contureaz5 comportamente caracteristice. cu si &5 o utilizare eficient5. in mediile cu standard economic cobor2t apare activitatea in bande. Tnspir2ndu-se din cele v5zute ~i auzite despre tinerii din Occident. Alegerea profesiei inv5f5m2ntul general prevede o perioad5 de 9 ani. In rilndul tinerilor. Din piicate. dar cea mai mare parte particip5 qi vizioneaz5 competitiile sportive in grup. 3. o libertate mai mare de miycare qi de abordare a - . informafii despre o alt5 via@ dec2t cea oferit5 de familie (alte standarde si alte concepfii de viaf5 la multi din noii colegi). scoli profesionale) si in foarte mare m5sur5 continuau la scoli postliceale qi la universitg~i. in Bucure~ti in alte oraSe ale fiirii sunt constituite si astfel de grupuri. Petrec un timp enorm vorbind la telefon pe care-1 folosesc pentru a discuta subiecte care li se par interesante (imbrgciminte. se citeste ~i se petrece mult timp cu conversatia. cu eforturile ~irigoarea impuse de concurenfa obligatorie in lumea capitalist& Nici absolventul scolii generale. Fetele petrec ore intregi la oglind5 cu coafura qi fardurile. Se instituie un sistem distinct de comunicare. biciclet5.3. unii i ~iau i servicii pe timp limitat. trecerea adolescentului dup5 absolvirea ~colii generale de 9 ani. opfiunea qi trecerea la o alt5 treapt5 a activit5Iii se face in prezent cu multe friim2nt5ri. melodii. Ajuns in lumea liceului cu colegi venifi din alte cartiere sau localitiifj. nu ar avea-o. Pentru a avea o independenfi financiark unii sunt tentafi s5 piiriseasc5 qcoala si s5 lucreze cu o norm5 intreag5. Ace~tia vor ajunge la independenfa nu financiar5 dec2t dupii v2rsta de 25 de ani. riscuri qi mai ales schimb5ri in mentalitatea qi comportamentul adolescen[ilor. motociclet5 sau chiar automobil care le permit o independenti crescut5 fat5 de piirinfi $sau o metodi de a "creqte in ochii" colegilor. in adolescents mijlocie iqi doresc telefon mobil. s5 acfionezi si s5 te imbraci. Tndiferent de calea pe care qi-o aleg. sub forma unui argou. in primul r2nd cu p5rinfii. Grupul dicteaz5 cum s i mergi. aspect corporal ~ialte comportarnente care nu au nevoie de vorbe. Comportamentele acceptate se schimb5 repede. adolescenfii nu au mai imbr5fiqat profesiunile tradifionale ale familiei qi locului de basting. Jansuri. care le permit s5 fie distincfi: imbrgciiminte. unele activit5fi distructive in care se angajeaz5 astfel de bande pot lovi in sansele adolescenfilor respectivi de a deveni membri competitivi ai societgfii.Prin procesul de industrializare qi urbanizare forpt5. Fiecare adolescent iqi impiirt5seqte confidenfele intime cu cel mai bun prieten. meqtesugarii s-au redus foarte mult fvac2ndu-~i aparifia un mare num5r de tineri cu diplome universitare sau de ~ c o ltehnice postliceale. de dinainte de anul 1990. i Tofi prin planificare au fost repartizafi in "producfie".~asume i atitudini de adulfi. care limiteazii comunicarea cu cei din afara grupului. uneori la intervale de c2teva zile. "eliberafi" de prezenfa si controlul familiei trec in grupul adolescenfilor care intr5 sub influenp noilor condifii sociale: studiul unor materii mai complicate.Mama 9 copttul asupra acfiunilor ce se desf5soar5. din adolescenfi cu simf de identitate s5rac sau negativ. Au nevoie de al[i colegi asem5n5tori lor cu care s i impiirt5qeasc5bucuriile si necazurile. testhdu-si astfel aptitudinile. intr-o lume restr2ns5 la un cerc familiar redus cu tradifiile. licee industriale. Satele s-au depopulat. sii vorbesti.

Condamni cdnd este neconcordanlii ~ i in general. "Operatiile formale" se caracteri~eazg prin gdndire abstract.disciplinati. Se schimbi viap de familie din intreaga copilikie (traditii. Uneori au experienta unor "trGri unice". relacia obi~nuiti mai este formati de grup. Pentru prima datg.2. incearci s 2 . dintr-o familie care triiieste fnminciuni qi necinste sunt mari same sg rezulte urma~i tulburiiri de comportament care duc cu pdni la urmi la delincvenp juvenili. s i fereasci pe adolescent de influenie nefaste. sthgaci. rnai ales trisiturile fetei) ~i critici fati de orice defect. pe oamenii obisnuiti ~i c i se pot angaja. Planurile de invitiimdnt. "de ce m-am comportat in acest mod?". fiind in siguranfiin utilizarea de droguri. nu s-a bucurat. este capabil. 6. La inceputul adolescentei ~i mai pufin in cursul adolesceniei medii sunt egocentrici. Adolescentul intri in stadiul operatiilor formale ~i dobindeste capacititile cognitive ale adultului. infeleg sensurile simbolice ~iastfel pot apuca ~i interpreta glume cu dublu inteles. s i inieleagi ~i s i utilizeze reguli ale logicii pentru a gindi atit inductiv cit si deductiv. un rol important il au cinstea. tentatia escapadelor la discoteci sau localuri pentru tineri. sex ~i activitiiii periculoase fir5 a suferi consecinte serioase. Adolesceniii se pot crede "salvatori" care vor fi capabili s. ci pot conceptualiza dincolo de 6. Capacitatea de a utiliza gdndirea abstracti influenteazi comportamentul general a1 adolescentului. de atmosfera generali a scolii respective gi rnai ales de grupul ("cercul") de prieteni in care intri. forme de arti ca poezia simbolisti ~i pictura abstracti. cii sunt unici in intreaga umanitate ~i c i nimeni nu a iubit. Pot conceptualiza lumi ~i evenimente din domeniul istoriei sau viitorului. ponderea anumitor materii de studiu. fiinta uman. armonia viefii de farnilie atiit in ce prive~te calitatea relafiilordintre pikinti cdt ~i a acestora cu copiii si celelalte rubedenii bunici etc. Se cred "buricul pimdntului". indiferent dacg defectele sau calititile sunt reale sau numai imaginate de ei. Sunt profund angajati in a gdndi intr-un mod abstract despre ei insi~i: "sunt normal". alte relatii cu sexul opus etc. dupi o expresie populari. in adolescenia tkzie. nu Pbiniii sunt datori s i vegheze ~i pe cdt posibil. modestia. nu a fost atdt de profund sau disperat. Alituri de familie profesorii au un rol deosebit. Ca o consecinti a egocentrismului se comport5 in cea rnai mare parte a timpului ca si cdnd ar fi la fel de centrali gi de importanti in gdndurile altora cum sunt pentru ei insisi. care impun pirintilor "dialogul de la egal la egal". Dezvoltarea functiei de cunoa~tere (cognitivti) Dupi Piaget (mare psiholog elvetian) intre 11 si 12 ani are loc stadiul final. precum qi despre spatiul geografic ~i celest. . De asemenea au tendinta sii creadi c i nu sunt supusi probabilitgtii care afecteaz. Adolescentul vietii cotidiene. "ce insemn pentru altii". metode de educatie. Din adolescengi timizi. interesele ~i sperantele adolesceniilor.4. in care cred cu adevirat. profesorilor si adultilor in general si mai ales intre ce spun ~i ce fac ("fapte si vorbe") in realitate. metodologia predirii ~i a disciplinei in ~ c o l a i fost sesizati ~i adaptati (uneori) de cadrele didactice mai mult decdt de alte segmente ale societiiii romdnegti.in cdteva luni apar tineri cu aer de independen& pusi pe "nu".o%ndeasci"ipotetic".2. cu mult tact.5. in ultimii ani credem c i mai mult decdt familia corpul profesoral a sesizat si @-aadaptat metodele de educatie ~i instruire didactic5 la mutaiiile care au survenit in cornportamentul. a d e v h l ~i sobrietatea viefii de familie. Depinde de mentalitatea familiei din care provine. incepdnd cu pirintii qi termindnd cu politicienii. in adolescents timpurie qi in cea mijlocie rolul primordial il are grupul de prieteni. i . in acest stadiu devin capabili s i . De asemenea. rezolve problemele pe care altii nu le-au putut duce la bun sfdr~it..~ faci propriile standarde morale. iqi imagineazi c i sunt in centrul atentiei si interesului fieciruia ~i c i ceilalti sunt impresionaii de ceea ce au bun (de la trisiturile de caracter pdni la aspectul fizic.+olarul mic. "ce sunt in realitate?". descoperirea alcoolului ~i uneori a drogurilor. domeniul realititii pentru a rationa despre probleme si evenimente care sunt contrare faptelor sau dincolo de domeniul posibilului. Dezvoltarea moralti Sunt foarte atenti la standardele morale ale pikintilor. de experieniele adolescentului din via@de farnilie. Nu se mai muliumesc s i se gindeasci numai la lucrurile pe care le-au experimentat sau observat direct. nesociabili.).

asocia$e etc. Al2turi de misterele ~i austeritgtile religiei. in conflict cu ale sale. introducbnd in meniu unele preparate industriale sau semipreparate. concentrat ~i lini~tit. dar le inliItur2 repede ~ ide regul2. loialitatea f a g de grup devine tot rnai important5. Alimentatia (scolar mic.Al$i se i n c a d r e d fn cluburi sportive. nedorit. Copilul nu trebuie l5udat sau stimulat dac5 mh2nc2 mult. dar nici nu trebuie ademenit cu promisiuni ori amenintat cu pedepse ca s2 m h h c e rnai mult. ' Vezi ~i "Obezitatea" pag. adolescenw se simt a h q i de frumusefile naturii. Copflu1 are neuoie s& m&ni eske obligat sii rnhancel . dar al unor comunit5$ din ce fn ce rnai mari (institutii de inv5@dint. incbt pot tolera alimenta$a adultului. 305-310. Scolarul mZn2nc2 cu plgcere. de regulk rnai uSor. b) Mcinca'tori buni ~i "ra'i". muzic2 ~ilsau 1iteratnrLAceste preferinte ~i apropieri ii fac s2 se indepkteze de familie gi de propria copilkie. Copilul suplu este mai rezistent ~i suport2 imboln2virile. prezentat2 fn mod atr2gstor. Copilul "durduliu" nu este rnai s2n2tos dec2t unul "slab. Dup5 mese prea copioase sau alirnente greu digerabile copilul vats5 rnai uSor dec2t adultul. ~i Dintre toate acestea. cu asigurarea nevoii de mi~care dac2 i se ofer2 o hran5 ~i variat5. Carenfafndelungat2 de proteine in copil5rie frbneaz5 dezvoltarea anumitor potentiale fizice ~ipsihice. to$ cei care se ocup5 de ingrijirea ~i educatia copiilor ar trebui s2 se familiarizeze cu principiile de baz5 ale alimentatiei copiilor. Maturatia deplin5 are loc ins5 abia la sfilr~itul perioadei de ~colar. recui n o ~ t i n g respect.~cl2di identitatea i nu numai ca membru al propriei familii. se asociaz5 cu persoane care au acelea~i valori ~i u r m e d aceleqi reguli. echilibrat2 trebuie inv5pte. qcoal$ religie.). Sunt de partea legii qi autorit5lii pe care le respect5. empatia. Uneori fns2 adolescenw rnai mari mint ocazional pentru a . minciuna sau in~el2toria cadrul in grupului determini5 pedepsirea. Astfel se p a t e alc2tui o hran5 consistent& gustoas2 ~i cu pret convenabil pentru ~ c o l a r . Stadiul a1 4-lea . Odat5 cu v2rsta ~ c o l a r 2 functiile aparatului digestiv ~i metabolice sunt intr-at2t maturate. Religia p a t e lua locul autoriG$i familiale ~i este agreat5 de grupul de prieteni.3. Excesul ponderal din copil5rie persisG fn adolesceng ~ila v b t a adult5.Orientarea spre mentinerea legii ~i ordinii. condamns pe cei care le incalc5. Al2turi de grup i ~ i dezvolt5 t&ia de a evita comportamentele antisociale. ci duce doar la formarea unui strat gr2sos excesiv. Mamele salariate au posibilitatea de a oferi copiilor o alimentatie consistent5. Doresc s5-i ajute pe cei slabi.Scolarul & h c 2 bine dac5 are un program de via@ corespunz5tor. Este important siI se respecte orele de mask Orarul neregulat de mas2 ~i rnai ales "gust&ile7' dintre mese impiedic2 dirijarea normal2 a poftei de mbncare. c h d adul$i consider3 c2 nu m h h c 2 suficient. $nut. loialitate. Examineaz5 preceptele morale care intr2 . Caut5 ~i abordeaz2 domenii mai vaste cu convingeri ~i standarde ce pot fi utilizate pentru a . Obezitatea la adult duce la imboln5viri ~iscade durata de via@.~dob2ndi o id6ntitate rnai puternic2 ~ipentru i a dispune de un set de reguli bine delimitate pentru creding ~icomportament. dac2 ii este foame. i ~ manifest2i dragoste. natiune. Unii se orienteaz5spre religie pentru a . Excesul alimentar nu creSte capacitatea ~irandamentul fizic sau intelectual. Cuno~tinteledespre alimentatia rational%. 6. pr5) sau chiar ai ckor membri se simt ~i se identific2.Preadolescentii ~iadolescenpi a p q i n stadiilor 3 ~i 4 dup5 Kohlberg: Stadiul a1 3-lea (concordun#a'interpersonala'). a) Comportamentulla masa'. 0 condi$e pentru a avea pofG de m2ncare este s2 se m i ~ t indeajuns in aer liber e ~i s5 doam12 c2t trebuie.~proteja i un prieten. adolescent)' Se ?tie c2 hrana influenteaz5 ho&2tor dezvoltarea fizic2 ~iintelectual5 a individului. P b 2 P i formeaz2 propriul cod de comportament S ~i filozofie a vie* adopt5 reguli externe de conduit5 (din farnilie.asociaw. De aceea. To$ doresc s5 aib5 un comportament conform regulilor ~i conventiilor "impuse" de comunitate (clask grup) ~i accept2i s5 se supun5 legilor generale. Masa nu va fi luat5 in grab2. forma$uni de teatru amator sau muzic5 upar2 etc.

in ciuda unui apetit siniitos. Apa este necesar5 pentru cresterea qi regenerarea fesuturilor.1 calorii. in condifii de miscare normal5 ~i la ritm de crestere corespunz5tor viirstei. I Vfirsta fn ani 1.10080 8 400 . Copilul de 7-9 ani ar primi necesarul de proteine animale.10 920 - Conform unor intelegeri internalionale se recornandii folosirea unitiitii de m3surii Joule pentru valoarea energetic3 1 Kcal = 4. ci ia masa cu familia sau in alt colectiv. Cu ciit copilul este mai mic. Consumul de alimente dincolo de sa~ietate observ5 ~i atunci c h d mesele se lungesc prea se mult. alte produse din cereale. nliinc5cios.se fixeaz5 in timpul perioadei de ~colar.9 I O 12 b3ieli l O . adic5 proteine de origine animal5 (lapte. Deprinderea bunelor maniere inceput5 inc5 din prima copiljrie. c) Formurea bunelor deprinderi lu nzasd. ou5). La unele fetife aportul alimentar este redus voluntar. consum5 mai mult5 energie. si se cifreaz5 la 3 000 3 500 kcallzi.I 800 1 700 . care este vehiculul esenfial pentru indepirtarea unor produsi de degradare (rezultati din metabolism) qi a unor s h r i . B5ietii m5n2nc5 mai mult inc5 din perioada de copil mic fat5 de fetitele de aceeasi viirst5.12 fete 13 . Continutul in proteine din unele alimente obisnuite este redat in tabelul 6. cu atiit sunt mai mari nevoile de lichide pe kglgreutate corporal5. leguminoase. Copiii qcolari care au activitate sportiv5 intens5 sau depun o munc5 fizica deosebit5.2 600 Cifre medii fn Joule* 4 200 5 880 6 300. Un gram de proteine furnizeaz5 4. peste. zarzavahirile confin ap5 p8n5 la 90%. Proporfia de proteine in alimentafie trebuie s5 reprezinte 10. Nevoile nutritionale ale copilului mic. Alimentatia rational5 trebuie s5 cuprind5 cel putin jum5tate din proteine "de halt5 valoare". DROESE. F 2 5 ap5 organismul nu poate produce urin5. Aproximativ i jum5tate din nevoile de lichide este acoperit5 prin b5uturi. carnea. preqcolarului.5. fixat in copiliirie se mentine mai tkziu duciind la obezitate la varsta adult5. Dac5 un adult va critica tot ce i se ofer5 la mas& nu va ti de mirare ca qi copilul s5-si insuseasc5 a c e e a ~ iatitudine. brhzeturi. odat5 cu inaintarea in v2rst5. briinza. Adultii trebuie s5 se controleze in gesturi. fructele.2 400 Kcal pe zi) la viirsta de 14 .Scolarul mic. HELGA STOLLEY) il 1. se consolideaz5 si . pestele. Pe de alt5 parte. prin 250 ml lapte. 20 g briinz5 uscat5 sau 40 g briinz5 de vaci. Cifrele calorice pe zi se refer5 la copiii cu greutate si talie medii. Nevoile de lichide sunt mari. Copilul mic are nevoie de ap5.11 760 9 240 . raportat la greutatea corporal5 de trei ori r ~ amult deciit adultul. intre 15 si 18 ani. Fetele ating maximum de consum energetic (2 200 .7 560 7 140. confin ap5 in propoqie de 40-70%'.1 400 1 500 . Gre~elile de alimentafie pot fi evitate dac5 qcolarul nu este l5sat s5 m5niince singur. :I 11 4 .I I ! RECOMANDARI PENTRU LfN APORT ENERGETIC CORESPUNZ~~TOR PENTRU COPILUL MIC $I $COLAR (W. Cartofii.9 660 10 080 . se constat5 variafii de la o zi la alta. Substantele plastice. din dorinp de a-qi p5stra silueta si a corespunde "idealului de frumusete". Urm5rind aportul alimentar la copilul s5n5tos. " .2 000 2 100-2300 2 000 . Consumul de energie pe kg de greutate corporal5 qi pe zi scade in cursul copilikiei. Copiii cu ritm accelerat de creStere m5niinc5 mai mult deciit cei care sunt mici pentru vksta lor.8400 8 820. qcolarului si adolescentului. iar restul sub form5 de proteine vegetale (p8ine. La biiieti acest maximum este atins abia la viirsta de adolescent. cartofi si zarzavaturi).15 ani. ce are de indeplinit numeroase functii in organism. 0 parte din apa ingerat5 in cursul unei zile este eliminat5 sub form5 de perspiratie insensibil5 (pe cale respiratorie si prin piele prin transpiratie). Restul este confinut in alimente. Copilul nu trebuie educat s5 devin. $colarul are perioade in care m5niinc5 prost: nu este un motiv de ingnjorare dac5 se simte bine ~i este sh5tos.12% din aportul energetic. Produsele sunt de important5 vital5 ca material de constnictie (plastic) qi aliment (valoare nutritiv5). Apa este un aliment indispensabil. ougle. Consumul de energie nu este acelasi in fiecare zi.2 800 2 200 .3 1 6 7.2 300 2 400 . El continu5 s5 m5niince numai dac5 este indemnat sau obligat s-o fac5. came. consumul total de energie pe 24 de ore crevte in cursul copil5riei. Adolescentul Copilul s5nitos stie in general ciind este situl. Ap-numitele "alimente solide" ca piiinea. Acest obicei de a miinca "peste m5sur5".184 KJ. Nevoile calorice pentru metabolismul bazal ~i pentru crestere sunt in sc5dere. s5 dea un exemplu bun qi s5 aib5 grij5 s5 domneasc5 o atmosfer5 de bun5 dispozifie. 100 g came sau produse din came.13 b31eli I ? I4 fete -- Valoarea energetic2 n pe zi E kilocalorii 1 000 .

3 kcalorii. de aceea. gr5simile nu sunt ins2 vizibile ("gr5sirni invizibile") spre deosebire de cele "vizibile" din unt. toate alimentele contin gr5simi. confer5 mhciirii o satietate mai mare. 35-40% din calorll trebuie $5 fie funlizate de grkimi. CO VALOAREA ENERGETIC. uleiurile vegetale qi sl5nina. Tabelul arat5 c5.TABELUL 6 5 . 1980) Lapte (3. & alimentatia noastrg obi~nuitil. Prin ad5ugarea de gr5simi la alimente se p a t e acoperi o mare parte de nevoi nutritive in cantitate mic5 de aliment.l kcalorii. sl5nin& untur2 r ' seu. Alte e s i m i ca untura.& (fN CALORII $I JOULE) $I fN PROTEINE. E ~i K. smgntkit Iaurt (33% gr&imi) B & n d fermentat3 (40-60% gr5sirni) B&zh de vaci degresat3 OuB (1 ou de g f n5 . seul vor constitui o parte mic5. cu metabolismul lor alert ~i cu mobilitatea lor caracteristic5 viirstei. Nu este de dorit o cantitate mai mare. leguminoasele ~ifructele.5% grlisimi) Lapte normalizat. Din toate principiile nutritive gr5simile fmizeazii cea mai mult5 energie.. De aceea. aceste grssimi se folosesc preferenfial pentru g5tit sau pentru tartine. Obiceiurile culinare din unele familii ascund primejdia de a oferi copiilor o cantitate excesiv5 de grkimi. Gr5simile din alimentatia copilului indeplinesc numeroase funcw. Hidratii de carbon sunt surs5 principal5 de energie. intralimentatie echilibrati a copilului. Alimentele bogate in hidrocarbonate cu valoare nutritiv5 mare sunt: psinea integral%.C. ulei. DORTMUND. gr5simile vizibil ~i invizibile se afl5 in propoqie de 4060. Un gram de hidrocarbonate furnizeaz5 4. Ele sunt uSor de digerat. Copiii. margarina. 250 Grkimile vizibile gi invizibile. pere Piersici Banane Portocale Ciocolati cu Iapte Bomboane Inghepti Marmela& ' Cifrele din parantez5 indici valoarea energetic5 a alimentelor calculat3 in Joule. necesitil cel putin 50% din aportul nutritiv sub form5 de hidrocarbonate. vitaminele din .circa 50 g) Unt Margarin5 Uleiuri din germeni Came de porc Va& Pas&e Ficat $unc5 fiart5 Salam uscat (Sibiu) Cremwurgti Piiine neagr5 PGne integral5 Pgine alb5 Pesmet Gri~ Fulgi de porumb Orez fiert Paste =noase fierte Cartofi Cartofi pr&ji$ Conopid5 Morcovi Spanac Maztire (conservl) Mere. "&n5 instant"). Tartinele cu unt ~icu b r k 5 (salam sau ~unc5) oferite uneori de 2 ori pe zi duc la dep5~irea necesarului de gr5sirni. produsele de cereale (fulgi. Aaugarea unor cantitZ$i mici de grgsime fac miincarea rnai gustoas5. G F ~ s I M I$1HIDROCARBONATE (H. D. fn alimentatia copilului. G&imile sunt digerate mai ^ w tdeciit proteinele ~i hidrocarbonatele qi.) h UNELE ALIMENTE UZUALE (LA 100 G) ( D U P ~ INSTITUTUL DE C E R C E T PENTRU ALIMENTATIA ~ COPILULUI. Abentatia copilului &2 un aport suficient de hidrocarbonate este imposibil5 chiar pentru foarte scurt timp. margarin5. Aceste alimente acoper5 de asemenea nevoile de vitamina B.8%) Lapte acru bztut. practic. ungerea piihii cu unt ~ig5titul cu m i m i trebuie acute cu moderatie. Grasimile cu valoare biologic5 ridicatil sunt cele care contin acizi g q i esentiali polinesaturati (mai ales acid linoleic) ~i vitaminele A. ce duce la depozitarealor. degresat (1.piiinea neagrii. cartofii. Printre grkimile cu mare valoare biologic5 se num5r5: untul. Dintre toate principiile nutritive hidrocarbonatele sunt cel mai uSor digerate ~icel rnai rapid transformate in energie. Un gram de gr5simi furnizeazii 9. fn majoritatea lor.

mere. Este mult mai recomandabil sii se condimenteze ~i s5 se asezoneze m2nc8rurile cu verdeturi variate (piitrunjel. vinete etc. Continutul in calciu a1 alimentatiei este determinat in primul rind de consumul de lapte. bogate fn vitamina C si fibre alimentare. ceap5 si usturoi verde. precum ?i alte dulciuri sunt considerate alimente cu valoare biologic5 mai putin important5. g5lbenusul de ou. alvit5 etc. C) Fosforul. lgmii. b5ut simplu sau folosit la @tit acoper5 cu certitudine nevoia de calciu la copilul mic ~i ~colar. zmeur5. Ace~tia sunt mai valoro~i punct de vedere biologic si se absorb din mai putin bine din intestin. piersici. portocale. sp5larea riguroas5 a dinfilor. prune. F5r5 fier se ajunge sigur la anemie. Piinea alb5. decit cea cu gr5simi multe. cirese ~i banane. Astfel: prim6vum: salat5. mezelurile. coac5ze. proteine). zah5ru1. 112 litru de lapte (integral. iaurt) pe zi. Au un continut bogat in vitamina C: coacgzele. mgrar. Copiii care m5niinc5 fructe proaspete sunt mai bine asigurati cu vitamina C decit cei care primesc vitamin5 C din cartofi si zar~avaturi. brinz5 de vaci. rinichii. cartofi. bomboanele. varza crud5. Alimentatia complex5. salata verde. vuru: morcovi. pere. prgjiturile. a) Natriul (sodiu). varz5. f5r5 recomandarea medicului. mierea. fasole psstiii. De obicei. variat5 contine toate vitaminele in cantitate corespunz5toare. spanacul ~i piersicile. untul. cgp~uni. d) Viturnirza C (acidul ascorbic) se giiseste in fructe. cimbru etc. banane.). visine. cgpsunile. castraveti: toumnu: mere. d) Fierul este necesarpentru sinteza hemoglobinei. conopid5. 0 alimentatie variat5 si rational5 contine aceste elemente $i nu este necesar5 suplimentarea la copilul s5n5tos. cascavalul.: carnea de porc. maz5re verde. Ele stric5 pofta de mgncare si predispune la carii dentare. spanac. (tiamina). afine. produsele de carne sau conservele de peste. f5ina intermediar5. morcovi. toate dulciurile lipicioase (caramele. Ele mai contin ~i alte principii importante ca: proteine. telemeaua.. degresat. Mama va avea grij5 ca in funcfie de sezon s5 ofere zilnic alimente ce contin hidrocarbonate. in alimentele de origine animal5 se g5se~te predominant sub form5 de vitamin. cei care primesc La prea putin lapte se va da si brinz5. mandarinele ~i piersicile. inghetata. a) Vituminu A (retinol ~i caroten) se g5seyte in alimente sub dou5 forme diferite. felin5. ridichi. b) Calciul. Alimentatia cu un continut optim de proteine si calciu acoper5 sigur ~i nevoile de fosfor. telemea ~i mai pufin prin came si piine. nuga.caisele. Vor fi evitate dulciuriie si pr5jiturile de cofet5rie intre mese. varz5. deoarece mentinerea vita- . Aceasta este continut5 in cantitate suficient5 in unele alimente preparate ca piinea. vitarnina C. sunca. Sursa principal5 este sarea de buc5t5rie. C r e ~ t e r e a copilului se face corespunz5tor numai dac5 alimentele cuprind in cantitate suficient5 s5ruri minerale ~i oligoelemente (minerale in cantitate foarte mic5). b) Vitumina B. fulgii de ovgz. Alimentele care au un continut bogat in fier sunt: viscerele (ficatul. A direct utilizabil5 (retinol). rahatul ~i "bomboana" dat2 la culcare. gutui. iumu: cartofi. varza. calciu. pe~tele. Purt5torii de caroten sunt: morcovul. urzici. Alimentele cu continut ridicat in retinol sunt: ficatul. andivele. slhina cu came. p%trunjelul. caise. Alimentatia bogat5 fn hidrocarbonate si s5rac5 in grgsirni solicit5 rnai mult vitamina B. fosfor. in afar5 de vitamina D. morcovi. ridichi. praz. sfecl5. c) Viturnirza B7 (riboflavina). rinichiul). leguminoasele. gogosari. Sarurile minerale qi oligoelementele sunt indispensabile.). Nu este bine s% se administreze suplimentar preparate vitaminice. necesare pentru peristaltismul intestinal normal. in buc5t5ria noastr5 se s5reaz5 excesiv. varza de Bruxelles.Necesarul este acoperit prin lapte. bomboanele. ceap5. marmeladele. ardei gras. indeosebi sunt periculoase pentru dinti: mierea de albine. fasolea verde. tomate. carnea. ardeiul. ficatul. Nu este necesar adaosul de sare la minc5ruri. fier $i asanumitele "fibre" sau substante de lest (celuloz5. Stomatologii recornand5 dup5 consumarea de dulciuri. aluaturile. zarzavaturi. produsele de cereale (Eina integralii. ardeiul. 0 alimentatie variat5 asigur5 cel rnai bine prevenirea deficitului de fier ~i anemia. preparatele din carne. pepeni. Dulciurile ~i cofeturile pot fi oferite fn cantitate mic5 dup5 mesele principale. Vitaminele. in cele de origine vegetal5 se g5sesc carotenii care sunt precursorii vitaminei A. cartofi. citricele. margarina si gabenusul de ou. struguri. fulgii de ov5z) ~i leguminoasele. Ele contin vitamine putine sau deloc ~i sunt Grace in fibre ~i alte substante asociate. Ele vor acoperi numai o mic5 parte din nevoile de hidrocarbonate. cartofi.complexul B. pere. spanacul. Dintre alimentele cu continut bogat in vitamin5 B. lobod5.

clt mai ales fetele vor fi deprinqi s2 perie. microunde) qi de refrigerare (fiigider. preg2tirea ghiozdanului. Este foarte nepl2cud. Lluminatul va fi dozat pentru a nu obosi ochii: patul va fi astfel orientat ca lumina s2 nu bat5 in ochi. Nu se va folosi inc2lt2minte cu talp2 de cauciuc.). conformatie etc. drept la picioare). Este interzis s2 se foloseasc2 apa de colonie. congelator). Deodorantele se vor folosi clt mai rar.Dup2 qampon se limpezeqte cu ap2 simp12 din abundeng. miini qi picioare) zilnic. Scoala poate sprijini educafia sanitar2. Purtgtorii principali de vitamina D sunt: untura de peqte. La cei care prezint5 vicii de implantare. Piirul. prevalent5fn timpul anilor de qcoalL h Statele Unite 95% din qcolari sunt afectati de carii dentare. Cele spuse la preqcolar sunt valabile qi la qcolar sau adolescent. Ofilirea. care confin vitarnina F. g2lbenuqu1. nici unul dintre acestea nu asigur3nevoile copilului. Se alege o lamp2 de lucru cu picior mobil. care va fi orientat5 in directia dorit2. lofiuni alcoolice. pieptene qi eventual s2 maseze p h l in fiecare sear& eventual cu o lotiune special3 recornandat2 de un dermatolog. preg2tirea alimentatiei (tartine pentru qcoal2. pantofi din impletituri etc. spalarea prelungit5 qi fierberea scad simtitor continutul in vitamin2 C. untul qi margarina. S2 foloseasc2 past3 de dinfi cu fluor. In fiecare sear2 se fac b3i generale sau duquri. este bine ca orice copil s2 doblndeasc2 obiqnuinw qi abilitatea de a se deprinde s5 fac2 singur urm2toarele: mincat. Vara. se p o d incN@mmte u q o d (sandale cu barete. ficatul. profesorii qi copiii. unghiile se taie de dou2 on pe s2pt2mln2 (rotund la miini. Mai ales la adolescenti mirosul urk a1transpirafiei. Prin acest termen se intelege transpirafiaexcesiv2 a m M o r . Se intiilne~te mai ales la copiii nervoqi qi emotivi. cad2) sau parfial2 zilnick spillarea p h l u i (1-2 on pe s2pt3min5). Nu se foloseqte iluminatul cu neon. cuptor. utilizarea zilnic5 a pieptenului qi a periei personale. Din 6 in 6 luni este necesar control dentar de specialitate. folosirea mijloacelor de incazire (aragaz. picioarelor qi a axilelor. a c5rei absent2 provoac2 uneori c5derea p h l u i qi dermatoze. al nespairii in general qi al dintilor in special ii pun pe respectivii ?n situafii penibile. exerci@ulfizic qi odihna alternativ2 din fiecare zi. incazirea mhc&ii). heringii. Organismul fn creqtere are nevoie de vitamin2 D pentru structura osoasL 0 parte din vitamina D este sintetizat2 in piele sub influenta radiatiilor ultraviolete solare. Atiit pe preadolescent i clt q pe adolescent aceste deprinderi il vor fen de restrbgerea de grup. Deveniti qcolari.). ciorapii qi tricourile de nylon. imbrgcat. incitlgminte de cauciuc. Insistam pentru mentinerea in continuare a deprinderii ca la once v2rst5 s2 se fac2 baia general2 (duq sau cad2) sau pqial2 (fag. Zonele respective se pudreaz2 cu talc. Se vor folosi produse de qampon 'Ympotriva m2treteiW. fiiqca. Preparatele cu vitamina D vor fi administrate numai la recomandarea medicului. este necesar s2 se poarte un aparat pentru corectarea anomaliilor. git. Pubertatea este v h t a critic3 pentru p L Dup3 v h t a de 10ani grija pentru piir trebuie dublat5. alvig etc. folosirea latrinei. indiferent de reclame. La copiii nervoqi iluminatul nu va fi violent. Pe ling2 deprinderileinsuqite in perioada de preqcolar se mai instaleaz2 urm2toarele obiceiuri de baz2: baia general2 (duq. Hiperhidroza. P&in+ sunt datori s5fnvete pe copii s2 perieze ding qi s2 cl2teasc2 gura de cel putin dou2 on pe zi. axile. ingrijirea dinfilor constituie o problem2 de sbgtate. Spaarea pe din$ trebuie s2 se fac2 irnediat dup5 mbcat. Atilt bgietii. incgltat. bust. Autoingrijirea qi igiena. Cind iqi face temele se va folosi ca surs2 . Procesul este gradual qi la el contribuie p&in@i. modificind din &d in c b d produsele comerciale. sunt doritori s5 se ingrijeasc2 qi s2 p2streze regulile de igien2 singur. La mulfi qcolari pe pielea capului apar m2treaw qi cruste seboreice (coji gabui). e) VitaminuD (calciferolul). In alirnentatia copilului trebuie s2 se g2seasc2 zilnic ulei de w m b sau de floarea-soarelui. sp2latul mlinilor qi dintilor.minei C in acestea depinde in mare m5sur2 de pastrare qi preparare. Se vor evita dulciurile qi in special bomboanele lipicioase (caramele. Ochii. fnc2 din perioada de preqcolar.

La nevoie. 1 I II b i i II I 1l . Sanii ('Pieptul") fetitelor. Dimpotrivii. Copiii care sufer5 de tulburriri de vedere vor fi obligafi sii poarte ochelari cu lentile corectoare.I 'I I 1 6. dacii sdnii p5streaz5 aspectul juvenil ~i dup5 pubertate. prin disparitia stratului de gr5sime care-i sustinea. dacii observafi cii "nu r e u ~ e ~ t e " . i din proprie initiativ5. Este de preferat o somierii cu arcuri tari sau saltea Relaxa. soare si sport La vksta ~colara permitefi copilului de a-$i nu petrece siirbiitorile vi timpul liber intre masa de lucru $i televizor. tulbursri de comportdment etc. Pentru a preveni rniopia (vede prost la distanfg). Pe masa de noapte se plaseaz5 o lamp5 mic5 cu abat-jour. iar unul din cfectele secundare este "priibuqirea" shilor. Se urmiireste efcctuarea la timp a vacciniirilor. Natafia ~i exercitiile respiratorii favorizeazii aceastii dezvoltare. anemii.). stimuleazii circulafia sdngelui. se va consulta un ginecolog sau un endocrinolog. Dupg vdrsta de 10 ani eleva va fi inviifat5 cum s5-qi ingrijeasc5 shnii care incep s5 se dezvolte: a) in fiecare zi. Se va explica qcolarului c5 este bine sii evite sii incruciqeze picioarelc sau sii citeasc5 cu nasul in carte. la unele fete sdnii incep s5 se dezvolte devreme (8-10 ani) vertiginos. cei nu vor fi negre~it care vor reusi in mod striilucit in via$! . o curburii lateral5 a coloanei vertebrale). sdnii se umflii anormal de mult qi cu o mare rapiditate. in momentul in care se instaleazii menstruafia. Pozitiile incorecte. la 40 cm depktare de carte. T'levizorul oboseqte ochii. Dezvoltarea sPnilor poate surveni foarte tdrziu: nu este nimic alarmant. Nici cei tari la teme. deoarece sdnii nu sunt sustinufi de muschii proprii. iar spatele trebuie s5 fie drept. Copilul va f i invgtat cum s5 se aqeze la masa de lucru: scaunul trebuie s5 fie aproape de mass. este periculos ca un copil s5 duc5 ghiozdanul ag5fat de acela~i umiir sau purtat cu aceeaqi mAnii (se produce scolioza. Sunt manifestiiri anormale. priinii in clasa lor. consultati-v5 cu medicul ~i g5sifi o solufie. obezitate. cu jetul de ap5 de la d u ~Apa rece m5reste tonusul. Nu rareori. opinie total gre~it5. acnee. dupii baie sau d u ~ sdnii vor f i stropifi cu un burete mare . b) va purta in mod obligatoriu (chiar dacii pieptul nu este complet format) in fiecare zi un sutien cu bretele elastice. in spatele copilului se va plasa o mic5 lamp5 aprinsii. Adolescentul luminoas5 un bec de 100 Wafi. Dac5. Aer.5. acestea sunt deosebit de diiu115toare pentru silniitate. copiii nu vor fi lgsafi s5 stea in zilele de ssb5toare tot timpul in fata televizorului. palizi si pliipanzi. La scoalii se fac examene medicale periodice (examene de bilant) cu scopul de a supraveghea cre7terea copilului (mgsurgri. Organizati lucrul in asa fel ca temele ~i lectiile s5 nu ia mult timp. Din contrii. care s5 fie umplut5 uniform ~i s5 fie tare. mai bine. imbibat cu ap5 rece sau. Trebuie vegheat foarte devreme la formarea unui piept frumos. regimuri dietetice foarte severe. Se spune cii cei tari la gimnastici nu sunt i n mod obligatoriu genii. fortificii {esuturile si . sutienul va avea cupa de mMme adecvat5 qi va fi bine atrPns la spate frir5 a impiedica respiratia. Pieptul copilului nu trebuie s5 fie in contact cu ea. se va asigura un bun ilurninat in camera de lucru. dureri) ~ i / s a u roqeat5. De aceea. se va consulta un endocrinolog. Atdt in perioada de ~ c o l a mic (I-IV clase) cdi ~i in cea de adolescent sunt r necesare consultafiile medicului de familie in vederea urmriririi normalit5tii siin5tiitii in general. La ~colarulmic este obligatoriu purtarea ghiozdanului pe spate. elevele (preocupate de siluet5) i ~impun. Pentru a lupta impotriva acestor atitudini pe care le iau aproape tofi copiii de indat5 ce ating vdrsta qcolar5 sau adolescenfa este necesar sii se aleag5 o saltea bung. cdntbiri) qi de a depista eventuale anomalii. Portul sutienului este deosebit de necesar in timpul exercifiilor fizice. in stPnga (dac5 scrie cu m h a dreaptii).+olarul mic. dezvoltiirii fizice si psihomotorii si depist5rii unor anomalii (deformiiri osoase. Cdnd este autorizat sii urm5reasc5 anumite transrnisiuni. copilul va fi plasat la cel pufin 2-3 m de aparat iar intr-un colt a1 camerei. La unele fete cre5terea sPnilor se insofeste de senzafii nepliicute (spasm. Nu se folosesc perne mari ~imoi. Examene medicale. Uneori creqterea poate surveni unilateral sau inegal (unul din sPni este mxi voluminos). iar copilul nu va citi cu cMile prea apropiate de ochi qi nu va sta mult la televizor.

Pentru ca pielea s5 respire. Copilul se ofileqte ciind este privat de aer. de soare. a) Este necesar5 o bun5 respiratie. nu trebuie "scutit" sub nici un pretext. de miqcare. lumina qi soarele sunt de neinlocuit. fata p a l i a qi este nervos. El trebuie desprins sii iubeasc5 aerul. Copilul care respir5 bine este calm. soarele qi razele ultraviolete au un rol important. angine. asimileaz5 rnai bine alimentele. ei nu trebuie sii ezite sii-1 tabere de vacanfii sau intr-o gospod&ie rural& trimiti 2-1 la rude sau prieteni. anomalii ale dintilor qi/ sau maxilarelor. Este indispensabil ca un copil s5 invete sii respire bine. Toti piirintii qtiu ast5zi c5 sportul este bun pentru siin5tate qi mai ales c5 este indispensabil dezvolt5rii armonioase a copilului. Cocoloqind copilul prea mult.Porfia de aer "sa'ptdrndnala'".Se alege un sport care-i educ5 respirapa. Dac5 la qcoal5 orele de educatie fizicii se fac in aer liber. . Un copil sportiv creqte rnai bine .Repausul. spate drept. Sportul. Dac5 qcolarul are dificult5ti respiratorii. "gripe" qi alte boli ale nasului qi gltului. chiar in lunile de iarnii. vor fi "scoqi" afar5 s5 se joace intr-o curte qi chiar pe o strad5 sau pe alee. p5rintii nu (de recomandat tat511 vor face cel putin o dat5 pe s5pt5mln5 impreun5 cu e1. Nu trebuie s5 tr5iascii inchiqi in casii. In vacang.el va deveni rnai r5sGtat qi rnai fragil. Dac5 ~ c o a l a a prev5zut ceva. s5 se cafere.Nevoia de migcare. El are.o plimbare rnai lung5. contactul cu natura sunt ade~iirate cure de relaxare qi de infrumusepre. Dac5 pikinpi n nu pot sii plece cu copilul. medicul sportiv qi profesorul . C l t rnai mult5 mi~care afar5 din casg! Copiii au nevoie de activitate fizic5: sii participe la "treburile" gospodiiriei. Vara. mi~ciiri gratioase. rnai reflexe rnai bune) qi psihic (nervi stgplniti. Din nenorocire in oraqele mari spapile de j m sunt tot rnai limitate."Sa' ia aer"! In fiecare zi. Desigur respirapa este un act automat. Aerul.Biiile de aer. apa. Clnd un copil respir5 pe gurii aerul rece. atAt vara. talie rnai subpre. la ieqirea din clas5 este bine ca elevul s5 mearg5 pupn pe jos. c l t qi iarna. b) Un copil sportiv este mai echilibrat fizic (muqchi puternici. fn timpul iernii se va purta imbr5cWnte larg5. televizorului sau unor seri inciircate ale farniliei. . Prin miile de pori ea absoarbe aerul qi eliminii otriivuri. qcolarul are nevoie de cel pufin 114 de or5 de destindere dup5 imobilitatea din clasii cu aer poluat. Drumetia prin pgdure. nu-i facem un serviciu . medicul qcolar. iar strada reprezinti un loc unde pot surveni multe accidente. echilibrat. deviatie de sept nazal. Nu este pennis ca un copil s5 se culce &ziu din cauza lecfiilor. amigdale infectate. o influen* favorabil5 asupra oxigeniirii globulelor roqii. alergii. Baia de aer este tot aSa de bineGcgtoare. Pentru prevenire se recomana: . toracele s t r h t . inciilzit sau r5corit qi debarasat de praf care este retinut de firiqoarele de piir ale nasului. sii sarii. iar fa@ este rumen5.el are pofti de miincare. Cum Pqi ternin5 temele. Purtarea de pantaloni lungi de biiiefi qi mai ales de fete este o greqea15. pielea va fi l5sat5 c2t rnai mult posibil in contact cu aerul. gura deschis5. bv5@nd pe copil s5 respire pe nas. alimentafia. exercitiile fizice. eforturile. abdomen plat. Copilul respir5 r h fie dintr-o obiqnuintiifie din alte cauze ca: vegetafii adenoide. Aceasffi boa15 atinge 80% dintre ei. uscat sau urnidificat. a) Un copil sportiv este mai siniihs. umed sau uscat intrii cu brutalitate qi p5trunde direct in pl5mlni. favorizlnd $i accelerlnd eliminarea toxinelor care otr5vesc organismul. Aceasta valoreaz5 de 10 ori rnai mult declt dac5 foloseqte autobuzul. dar se poate perfecpona treptat prin exercitiu. c ) Se alege sportul care convine copilului Nu avem intentia de a spune multe despre sport neaviind nici spatiu qi nici priceperea necesarii Pediatrul de familie. Exercipile fizice il fac sii transpire abundent. Insuficienfa respiratorie este considerati ca o "boalii profesional5 a qcolarului". ca qi baia de soare sau baia in ap5. Sportul. . de asemenea. P2n5 la 10 ani copilul are nevoie de cel putin 10 ore de somn de noapte. miqcarea. care las5 sii circule aerul. articulatii suple. circulapei siingelui qi digestiei. se eviti o mare parte din guturaiuri. . trebuie imbriicat c l t rnai sumar. Clnd este inspirat prin nas este asanat. condamnat s5 stea inchis in casB la o viaf5 sedentarii.Medicii constati c5 salturile in talie se fac in var5 sau dup5 o vacan@ petrecuffi la munte. are pieptul qi umerii largi. chiar dac5 acestea ar contraria dorinta legitimii de ordine qi curiitenie a unor locatari. Copilul care respir5 prost are umerii ingugti. Orele de somn trebuie respectate cu strictefe. sii alerge. d t mai mult i aer liber. Se qtie c5 pielea este $i un organ de respirafie. Activitatea qcolar5 nu trebuie sii se fac5 pe seama timpului de stat in pat. piirintii se vor consulta cu medicul qi cu profesorul de educape fizicg . Nu se va inciilca aceasti recomandafie! . un copil nu trebuie infofolit. competitiv).

Natatia sc recornand5 atat la b5ieti cst si la fete. Stilurile de inot "bras" si "spate" sunt exercitii excelente pectru corectarea unor deformgri ale spatelui.eea. adicii de a-i ciili o musculaturii capabilH sii-i sustinii scheletul si de a-i ajuta dezvoltarea armonioas5 a scheletului. Apare riscul dc a face din iistfel de copii mici f i i n ~ escunde. Din contrci.indc2t mai inult sub apii. "b5taia7' repetatii a pisioarelor in apii este deosebit de ulilii. Bicicleta cste un sport cu dou5 ttiisuri. la fctite favorizc:izii fonnarea unui bus[ h m o s si ingusleazd soldurile. per~nitrindorpanismului sii st: oxigeneze din plin. Or-ele de sport nu trebule s5 anti-tneze o cboscalii exccsiv5: din cauza unor orare prea inciircate sau eforturi inari. Sportul este eel mai bun mi. deoarece apa este supravegheat. trebuie consultat medicul.d ~i veriticatii. De ac. inotul Iirgeste ilmerii. Natatia favoriyeazii cresterea in lungiine si extensia muschilor. loti muschii corpului si reprezintii unul din cei mai buni stimulanti ai cre~terii. in schimb aruncarea discului le convine perfect. plri1n2nilor. Dc la 8 la 9 ani copilui poate ti Idsat s5 t c 5 plimb5ri mai lungi. * Bicicleta. Dcabia spre 12 ani sunt pzr~nisc ci~cuitc lungi (pcstc nisi I O km). D o capacitate respiratorie exceptional5. Aruncarea dcrvoltii indcm8narea. d) Trebuie evitata specializarea timpurie. La h5. Dezvoltii cutia toracicii s i favoriirea7. i e Patinajul si scl~iul sun1 spcrti~ri iarnz care s r de prazticri chiai dc la 3-4 ani.i a tuturor sporturilor. practicat piing la exces la aceastii vrirstjin plinii cregere: este contrar dezvoltiirii armonioase. se adnlite pentl-u unele individualitii{i (cu vocatie si cu rezistentii deosebitii fizic5 si psihicii) antrenament intcnsiv de competi~ie.i in g~. Trebuie compietat cu o activitale in aer liber. o frlinearri si pet chiar 5-0 blocheze. Saritura dezvoltri detenta. indeosebi contra deformjrii coloanei vertebrale. ci de a-i dezvolta "tonusul de sustinere". f) Copilul trebuie sa se odihneascii sufieient.ciaii. Din plicate schiul se practics numai la muntti nccc. Este cxerci[iul de prepari~reideal. ciirora le d suplete si siluetii elegantii. De~voltlisupletca si rezistcnla. Cursele de alergare H constituie un foarte bun exercitiu pentru respiratie. indicatiile se fac in colaborare cu neuropsihialr~il medicul specialist de culturi fizicii si si meciicalii. Atietismul. care constituie o boalri profesionalii n scolaruiui.ieti. Nu trebuie suj?raincrircatcu activitiili cutrzscoiare. capul I-5m8n. Muschii supradezvoltafi.itrind deplasarc bi chclti~ieli i1npo\%r5toarc. o incetinesc: nu mai sunt exlensibili pentru a o insoti i:npulsul de lungire a oaselor. stilul craul (cr-oriel) .i aceastfi viirstii. se interzic exercitiile de fortl. Adolescentul de educaFie fizicii sunt cei care stabilesc daca un copil este apt pentru a prdctica un anumit sport: pentru cei la care se impun exercitii pentru recuperase a unor defecte neuromotorii. concentrarca 7i detenta. H i redreseazii spatele . rubus:e. ~cxcclenlepeiltru copiii s5niito~i. fllilinte cie practicarea unui sport. Practicatc prea regular. prea ntusculoase. Face sii lucreze m o n i o s toti muschii corpului. Un sport. atletismul convine perfect fetelor. De la 6 la 1 1 ani este v h t a de inflorire a posibilit5[ilor fizice ale copilului. nu estc recornandat. P3115 la 8 ani excrci[iilc ~icliate trebuie sii se 1n5rgincaxc5la ocolul. Scopul exercitiilor fizice nu este de a-1 face s5 dobgndeascii foci. La feritele cu gambc rosii si articulatii butucri~~oase. circula[ie. Pentru fcte lansarea greutiitii nu sc recomandii inci l. Ulr singur sport. oric2t ar fi de binef5cZtor. rinichilor sau ale coloauci \ertebrnlc. trebuie proscristx haltcrele si lot ce rise5 s5 facii s2 lucreze muschii in loqri sail numai anulnile grupe de muschi. Nu trebuie Issat orice copil s5 se consacre compctitiei. cstc suficicnt..i o bun2 rtespiratie.rniscarea picioarelor se face in alt ritm dec2t acela a1 bratelor. deoarece se favori7eazii dezvoltarea unora din pliflile corpuiui in detrimentul altora. Are marele inconvenient cii se practiciiin cea rnai mare parte a anului in interior. ele dezvoltii intens musculatura. Qintrc toate spol-turile inotul este eel mai complet. Singi~ra prilnejdic estc din partea derinfeclantelor la copiii cu ochii ensibili: la acestia sc recoma~idiis5 peal-tc oc!lclari e t a n ~ spi. Numai in cazurile cu totul exceptionale.jloc de a lupta impotriva prejudiciilor vietii scolare. ~intrireqte rnusculatura care susTine coloana vertebralii. Prac~icat . m u ~ c h ikini si lungi.. Activit5tile $colare sun1 deja acaparante. Sunt putine riscuri.~olarul mic.pot fi cu totul conirair!Jicatc in caz de afectiuni aie ini~nii. ciileste gleznele 5i fortificri articulatiile gambelor. contnbuie la formarea dt. fica~i~lui. Echilibreaza sistemul nervos. Jar hine ales. in loc de a favoriza cregterea.': o tcamii de microbii din apa piscjnel(x-. Nu se face un singur sport. fiind necesarc gesturi prea virile. parzuri sau pe trotuarelc striizilor din jurul casci. e ) in general. Contrar a ceea ce-si inchipuie unii piirinti. Unelc spo~zuri.riciini. Printre pjlinti exist.

baschet).G c h d s6 lucreze tofi mu~chii corpului pe care ii dezvoltil in lungime. elegan@. coapse subpi. Pentru fete este deosebit de recomandat: este unul din sporturile care creeaz6 cele rnai frumoase tipuri de sportive. canotajul este un sport complet la care particip6 toti mu~chii corpului (braie. dezvolt6 muvchii mai mult in forf6 declt in elongaiie. rnai ales. Este deosebit de util pentru fetifele complexate. m16diaz6 articulaiiile. m k e ~ t e elasticitatea articulafiilor~ieste. 31general. Dezvoltil la maximum supletea ~i agilitatea. deoarece solicid mult funciiile cardiovasculare. sigurantii. permiWdu-se s6 evolueze favorabil. ajunghd pln6 la frharea cre~terii.ceea ce nu este favorabil alungirii membrelor inferioare (ca yi la ciclism). toracele nu se dezvoltil. Mu~chii abdomenului nu lucre& deloc. s d p h i r e de sine. In ceea ce priveste veritabilul antrenament la fotbal. cu discern6m2nt. man& la copiii cu unele devieri ale coloanei vertebrale. siguranp gesturilor. Este un sport care se incepe foarte devreme. h caz c6 se incepe rnai devreme se va face cu prudenp. h c e p h d de la vksta de 14 ani. La ambele sexe. Dansul clasic d6 incredere in sine. Dar practicat ca sport de performan@are ~iinconveniente: dezvolt6 excesiv gambele in detrimentul restului corpului. a Tenisul are inconvenientul de a fi unilateral. Este interzis in caz de boli sau slgbiciune a coloanei vertebrale. umeri armonio~i. pe baza unei selecfionikicare s6 fin6seama de talentele fizicopsihice ~i de starea de sh6tate a copilului. genunchi ~i glezne). iar capacitatea respiratorie nu se m k e ~ t eNu se reco. abdomen. in jur de 3 ani pentru dansul ritmic ~i la 6-7 ani pentru dansul clasic. a Judo. s6 se exteriorizeze ~is6 dobhdeasc6 incredere. ~i dup6 succesele gimnastelor noastre. a Fotbalul se recornand6 de la 12 ani la b6ieti. ~ipentru girnnastic6 in special. a Gimnastica se recornand6 la fete ~i b6ieti de 6-8 ani. Acest sport dezvold mai muit partea de jos a corpului pe seama p w i superioare. a Canotajul se recornand6 la fete ~i b f eii. Ciclismul d6 rezistenp ~iconstituie o gimnastic6 ideal2 pentru gambe yi coapse (inclusiv articulaiiile de la ~olduri. este o tentafie mare pentru unii piirinfi de a hcerca s6 f a d din fetele lor gimnaste de performan@. Ultimul trebuie practicat cu moderafie. Sunt admirabile pentru fetite: le vor forma un bust frumos. Amelioreaz6 detenta. Se recornand6 inceplnd de la 7 ani. Dezvoltil u ~ u r i n p siguranta in gesturi. Nu trebuie confundatil cu simpla cultur6 fizic6. dar sprinturile cu opriri bru~te. voleiul se hcepe relativ devreme: pentru baschet v k t a minim6 este de 9 ani. spate. Este practicat rnai ales de c6tre b6ieti. Constituie una din cele rnai bune ~ c o l i r6bdare. ceea ce duce la o dezvoltare armonioas6. dar nu prezint6 nici o contraindicaiie pentru fete. in general. handbal. in ultimul timp a devenit un sport la mo&. Are inconvenientul c6 la copiii cu piele sensibil6 sau cu vase mai friabile produce vhgtili din cauza c6derilor ce survin in timpul jocului. De aceea trebuie completat3 cu un sport in aer liber ~icu vacante petrecute in climat alpin ~imarin. de Dansul clasic inva@pe copil s & ~cunoascg forfa fizic6 i ~i duce la o musculatur6 tip fus. timide. a Jocurile cu balonul (volei. nervoase. este bun pentru bfieiii $ifetele care se incadreaz6 rnai greu intr-un grup . Dezvoltil spiritul de echipk Stimuleaziicrevterea. Aceasd disciplin6 sportiv6 d6 grafie. De asemenea. deoarece implic6 riscul de a se dezvolta o scolioz6 dorsal6 dreapd. Acest gen de jocuri care-i fac s6 alerge. in opozitie cu cursa atletic6. gambe).ca joc este perfect. cu control medical sustinut. Trebuie amintit c6 gimnastica prezintil inconvenientul (singurul de altfel) c6 se practic6 in cea rnai mare parte ^m salk deci &6 aerisire suficient6. In jocul de fotbal se alearg6. D a d se foloseqte un scaun pe rotile (schif). Sunt sporturi de elongafie. Este un sport complet care duce la o saphire a corpului aproape perfecd. De la jocurile olimpice. ei numesc asta "fotbal". Sunt exercifii excelente pentru mu~chiispatelui ~i dau o bun6 susfinere a coloanei vertebrale. a Dansul. Dezvoltil o jum6tate din corp rnai mult declt pe cealaltk Trebuie practicate concomitent ~iexerciiii compensatoare care fac s6 lucreze bratul stlng (pentru un juc6tor care lucreazi cu dreapta). se cere prudenp. Un copil care joac6 prea mult fotbal va avea coapse peste m6sur6 de mu~chiuloase. Contribuie la echilibrarea fizic6 ~i nervoas6. Favorizeazi o silued zveld yi elegant6. Poate da incredere timizilor ~icalmeaz6 pe b2t6u~i. Tofi b&efii de 6-7 ani se amuz6 b6thd cu piciorul intr-o minge. grafie yi eleganp. un exercitiu foarte bun de disciplin6 respiratorie. Canotajul fortifid musculatura membrelor. ~i Constituie o ?coal6 excelent6 de disciplin6 qi de stilphire de sine. Aceste sporturi sunt deosebit de utile pentru bfiefi ~ifete htre 12 ~i 16 ani.Ca pentru orice sport. s6 respire ~i s6 cheltuiascii energie este excelent pentru copii ~inu trebuie s6 fie interzis. Cultiv6 hdemharea ~irapiditatea reflexelor. alegerea se va face de c6tre specialiqti. glezne ~igambe fine.

Masturbarea la copil era apreciatii piing de curiind ca sernn de debilitate rnintalii sau de boli mintale severe. masturbarea este frecventii. Masturbarea (oricare ar fi etimologia) poate fi definitii ca o autostimulare voluntarii manual5 care produce o excitafie eroticii. Alteori se ajunge la actul sexual in mod brutal ~i instinctiv. Voluntarii $i deliberatii. Nu se va ciiuta sii se obfinii. ori va 'Tnnebuni". . ' "Compodamentul sexual a1 b%rbatuluim(1948) $i "Comportamentul sexual a1 femeii " (1953). provine de la manu $i de la stapro (a deflora cu miina). $i dacii nu intervin boli sau miisuri anticoncepfionale. Totuvi dansul poate f i viitiimiitor dac8 nu este practicat sub indrumarea unui profesor serios $i competent. Atitudinile nepotrivite (invinoviifire. Pentru sportul de performanfii selecfia este fiicutii de profesorii de educafie fizicii iar avizul medical il dau medicii specialivti in medicina sportivii care pe Ihgii examenul clinic supun copilul unor investigafii paraclinice cu aparaturii specialii cu care depisteazii orice anomalie precum $i capacitatea de efort a copiilor talentafi. sau prin riidiicini grecevti. fiirii reflecfii. Orgasmul' produs printr-o autoexcitafie ocazionalii nu intrii. rezultatul se concretizeazii cu ziimislirea unei noi fiinfe umane. 8 femele din 10) au practicat cel pufin o datii masturbafia. Alfred Kinsey (1894-1956) biolog $i statistician american a demonstrat' c8 se pot introduce metode vtiinfifice in probleme care par rezervate morali$tilor. care se manifest%printr-un comportament cu o gamii intreagii de pregiitiri afective. in venirea pe lume a unui nou individ. Avadar pkinfii care constatii la copiii lor erecfii (rare sau frecvente) trebuie sii fie convinqi cii acestea constituie un fenomen normal. apare ca naturalii. Mediul Cel mai inalt punct a1 excitafiei sexuale. rearnintim cii inainte de a se practica un sport. practicarea repetatii de nenumiirate ori. nu trebuie culpabilizat5. 'Mai este numiti? $i onanie ( d u p j Onan. ameninfiiri. A d e v h l este cii in toate grupele etnice umane.6. rar8. ajungiind adesea la orgasm. Riscurile antrenate de o rea inifiere sunt grave: dezvoltarea copilului poate fi perturbatii. lingvistice $i sociale. mai uvor de reperat la sexul masculin. umiliri) pot duce la insingurarea copilului $irespingerea sexului opus (complexe de inferioritate). sau de la manu $i turbare (a tulbura cu miina). Sexualitatea la copil Una din triisiiturile de bazii ale omului (ca $i la toate animalele bisexuate) este atracfia $i unirea celor douii sexe. Dupii unii autori cea rnai mare majoritate a indivizilor umani (9 masculi din 10. la fetife. rezultate spectaculare. Pe de altii parte. Comportamentul sexual a1 copilului. reflectii fie un substrat psihopatic. copilul trebuie consultat de un medic care sii-$i dea avizul. Devierile gambelor sau ale coloanei vertebrale sunt de temut. de la mazdo (membru viril) $i turba (tulbure). d2ndu-le suplefe. masturbarea ocazionalii. uvurinfii $i un minimum de cochetfirie. personaj biblic). cu orice pref $i foarte repede. in sensul precis a1 cuviintului. fiirii alte tulburiiri. medicii sunt refinufiin deciziile pe care le dau in ceea ce privevte viirsta $i probele la care poate fi supus un copil inainte de 10-12 ani. prin contracfii musculare. h general. fn concluzie. prin strgngerea $i frecarea coapselor. Chiar unii medici speriau familiile cii un copil care se masturbeaz5 este ori anormal. Adolescentul social ~i pentru cei care sunt rnai pufin inzestrafi fizic.wolarul mic. fiziologicii $i poate fi acceptatii ca atare. pe timp scurt. Cuviintul masturbafie' a) Masturbafia i~lfantila'. indiferent de viirstii. grafie. o activitate a$a de riispiinditii $i generalizatii nu poate fi atribuiti5 unor factori anormali. Dupii statistica lui Kinsey 3 1% din indivizi au prezentat orgasme inainte de viirsta de 12 luni 50% inainte de 7 ani. Se alege dansul care se potrive~te fieciirui copil. Practicarea ocazionalii. in cadrul masturbatiei. Esenfial este autostimularea voluntarii a organelor sexuale: cu miina sau cgteodatii. Indiferent de modalitate. 6. Viirstele de la care se recomandii un anumit sport sunt numai orientative $i valabile pentru copii obi~nuifi. selecfionafide antrenori. fie unul nevrotic.hcii din prima copiliirie (0+3 ani) se constatii erecfii la atingerea organelor sexuale.

Multi sunt activi sexual la 17 ani.atitudine decentti care trebuie pktrattib acfbi. d) Sexualitatea. PZirinfii au datoria de a fi discrefi qi intelegiltori cu aceste tr3h-i adesea trecgtoare. at2t fetele cgt qi bfiefii sunt jenafi qi ruqinafi de semnele sexualitiititii. piir pubian). S-ar putea spune cii erau alte timpuri qi alte obiceiuri. infiti~are. neatentia la qcoalii pot fi consecinjele nebilnuite ale unor "doruri ale inimii". dimensiunile penisului la bilieti. Comportamentul copilului fat%de camafia altora (qi a sa) este departe de a fi univocil. copilul este capabil sil manifeste o mare curiozitate sexual4 de a arunca o privire lacomil pe nuditatea corpurilor. Uneori sunt preocupafi qi pikinfii de normalitatea sexual$ rnai ales la bZieIi. aceste prime manifestilri de iubire umanil au un loc qi un fannec deosebit. Este vorba rnai mult de "triiire" decgt de comportament. caracter. sii aparZ. Dupil Feinstein. iqi