Vous êtes sur la page 1sur 3

Facultatea de Biologie si Geologie, Departamentul Biologie

Facultatea de Biologie si Geo

Orarul semestrului II, anul universitar 2010-2011

Orarul s

ANUL I
LINIA ROMANA Ziua Ora 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 B1 B2 B3 B4 E1 E2 Biochimie BC1 BC2
Biotehn ologii
Linia Germana

BT 1
Culturi

E-LG

Ziua

Ora 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

B1

B2

HISTOLOGIA SI ANATOMIA OMULUI


AZ AZ

Histologia si anatomia omului


AZ BOTANICA SIST II SGB

de celule Zool Vert AFA c - LV Zool Vert l - LV Cult Cel LFA

MICROBIOLOGIE SEP
Biochimi L Bch Biochimie L Bch Genetica LBG BioCel L Cito

Botanica LGB1 Botanica L Engleza LGB1 SEP LZN Histologie Zoo Nev L Histo

Educatie Fizica Parc Hatieganu


Oper Calc

LIMBA ENGLEZA SEP

LGB2 Botanica LGB1 Botanica LGB1 BIOLOGIE CEL


CHIMIE Oper Calc ORGANICA, LGB2 L 149/F Chimie

L Engleza SEP Histologie

ZOOLOGIA NEVERTEBRATELOR II
SZN Zoo Nev LZN Histologie L Histo Botanica LGB1 PEDAGOGIE AZ curs
CHIMIE ORGANICA, L 215/ F Chimie CHIMIE ORGANICA, L 149 / F Chimie

BIOL GEN L Histo

LUNI

LUNI

BOTANICA SISTEMATICA II SGB

SZN Botanica LGB1 Zoo Nev LZN Zoo Nev LZN Histologie L Histo PEDAGOGIE AZ
CHIMIE ORGANICA, L 215/ F Chimie CHIMIE ORGANICA, L 149 / F Chimie

curs
c+s BIOL GEN

BIOLOGIE CELULARA
AZ
Genetica

MARTI

Botanica LGB1 Botanica LGB1

Sala G1 (Geologie)

LAV

MARTI

Histologie L Histo L Engleza

AZ

SGB

Biostatist

LBG Micro L Micro

seminar SGB
Educatie Fizica CHIMIE ORGANICA, L 215/ F Chimie CHIMIE ORGANICA, Parcul I. Hatieganu L 215/ Oper Calc F Chimie

Eco gen ECO 3


Micro

Eco gen ECO 3

L Micro

ECO 2 PEDAGOGIE curs AZ Biotehnologii Pedag generale II -cursc - AZ Biotehnologii Om. Anat

Colect mat did facult - LN

MIERCURI

MIERCURI

Educatie Fizica, Parcul Hatieganu

SEP Histologia
BioCel L Cito
L Cito
Educatie Fizica Parcul Hatieganu

BIOCHIMIE II
AZ

Oper Calc

generale II seminar LAV

L Engleza Histologie SEP


Oper Calc

Oper Calc

LGB2 L Engleza SEP Zoo Nev Histologie LZN

SEP
L. Engl. SEP

GENETICA II AZ

Zoo Nev BioCel LZN

L Histo

LGB2

BioCel L Cito

LGB2
Oper Calc

L Histo PEDAGOGIE AZ Histologie Pedag L Histo AZ Histologie PEDAGOGIEPedag seminar


Oper Calc

LGB2 PEDAGOGIE seminar AZ

s - AZ Chimie L Hema
CHIMIE ORGANICA, L 215/ F Chimie

AZ L Engleza L Franceza SEP


CHIMIE ORGANICA, L 149/ F Chimie

AZ L Engleza SEP

AZ
L Franceza

AZ L Franceza s. 38 Lab. MultimediaF Chimie, s. 38

JOI

JOI

CHIMIE ORGANICA

L Histo LGB2 CHIMIE ORGANICA CHIMIE ORGANICA

ECOLOGIE GENERAL curs B2


SEP SEP Educ pt Sanatate optional - SZN

Didactica biologiei - cu

Didactica biologiei - sem

s. 38 Lab. Multimedia
CHIMIE ORGANICA, L 149/ F Chimie

Oper Calc

BOTANICA B2
Oper Calc

LGB2 LGB2

Ecologie generala sem B2

Botanica

VINERI

VINERI

LGB1

si Geologie, Departamentul Biologie

Facultatea de Biologie si Geologie, Depart

arul semestrului II, anul universitar 2010-2011

Orarul semestrului II, anul universita

ANUL II
LINIA ROMANA B3 E1 E2 E3 BC1 Biochimie BC2
Biotehnologii
Linia Germana

ANUL III
LINIA ROMANA
Ziua

BT1
Microbiol SEP Micro L Micro

E-LG

Ora 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

B1
Practica

B2

E1

E2

MICROBIOLOGIE SEP
Genetica LBG Ecosist Eco 3 BioCel L Cito Ecosist Eco 3 Ecosist Eco 3

MICROBIOLOGIE
SEP
DIDACTICA curs SEP Genetica LBG Micro L Micro Genetica LBG Micro L Micro

pedagogica in scoala

ENTOMOLOGIE
optional SZN

Ecosist Eco 3 Didactica SEP

LUNI

DIDACTICA curs - SEP

Fiz Pl LFP Fiz Pl LFP

Entomol L Ento SGB Conservarea zonelor umede optional sem B2

Biochimi L Bch

Managementul clasei de elevi

CHIMIE ANALITICA

FIZIOL PLANT 2 SEP

ECOSISTEME: Structura si functii Sala Nova


Biochimie Didactica biologiei LBCh Genetica LBG

F Chimie, prof Ponta Sala 129 Chim An FChim 226 Didactica Didactica Chim An FChim 226 Genetica GENETICA LBG Chim An ECO 3 Hidrobiol ECO 3

ULARA

ECOFIZIOLOGIE ANIMALA

MARTI

AFA IMUNOLOGIE AZ
Imunol L Hema L Hema
Ecofiz an LFA

seminar - SEP

sem- SEP sem- SEP Fchim 226

Fiz C D Pl LFP
Ecofiz an LFA

Eco gen ECO 3

Ecotoxi BIOINFORMATICA Eco 1


LBG AFA
Bioinf - LCit

Imunologie Fiz C D Pl LFP

Genetica Bioinf - LCit mat did II

Ecotoxi Eco 1 Ecotoxi Eco 1

Micro

Bchim Glu Ecosisteme L BCh AZ Genetica II Hidrobiol AZ ECO 3

- LN

L Micro L BCh Bchim Glu

Practica pedagogica

GENETICA II AZ
Hidro Micro L Micro Eco 3 Genetica LBG Hidro Eco 3 Hidro Eco 3

GENETICA II
AZ

MIERCURI

BIOCHIM B2

FIZIOL ANIM AFA

in scoala Conservarea zonelor umede optional curs B2

Fiz Anim LFA Fiz Anim LFA

Micro -cSEP Microbiol L Micro Genetica LBG Enzimologie Sala Nova Enzime LBCh Enzime LBCh SEP Genetica LBG Didactica Ecotoxi

LEGISLATIA MEDIULUI curs Sala Nova LEGISLATIA MEDIULUI seminar Sala Nova

FIZIOL CREST DEZV PLANT optional SEP

ENERALA

HIDROBIOLOGIE AZ
ECOTOXICOLOGIE curs, B2 Micro L Micro Educ pt Sanatate optional - SZN

HIDROBIOLOGIE optional AZ

Conservarea Biodiversitatii curs, SGB Conservarea Biodiversitatii sem, SGB

giei - sem

B2 Didactica Ecotoxi

JOI

giei - curs

HEMATOLOGIE Hematologie
optional Hidro opt Eco 3 Hidro opt Eco 3 AZ optional Ornitol LV AZ

SEP Eco 1 Ed pt San Ed pt San opt - SZN opt - SZN

Ornitologie
optional LV

Ecosisteme -s Eco 3 Micro Ecosist -s Biochimia glucidelor

Practica pedagogica in scoala

Practica pedagogica in scoala

VINERI

L Micro Eco 3

S Nova

gie, Departamentul Biologie

ul universitar 2010-2011

Linia Germana

E3

BC1
Practica

BT1

E-LG

pedagogica in scoala
Entomol L Ento Fiz Pl LFP

Managem clasei SGB SGB

or umede Fiz Plant SEP Ecofiz an. AFA


Ecofiz an Imunologie Bioteh Cosm LFA AZ Semnal Cel AFA
F Chim S 48 Biotehnol. cosmet. F Chimie Sala 36

ANIMALA

*Instructajul pentru practica pedagogica in scoala, sem II, va avea loc Luni, 28. febr. 2011. Urmariti anunturile. IPP
Ecofiz an LFA

Fiz C D Pl Imunologie LFP L Hema

Fiz Anim Cult Ciup. AFA Fiz Anim LFA Cult Ciup. Legislatie LGB1 Met energ L Bch Sala Nova Legislatie Sala Nova SGB

or umede

EDIULUI ova EDIULUI ova

ZV PLANT

versitatii Met energ S Nova HEMA AZ

versitatii

Ornitol opt. - LV

logie
Practica pedagogica in scoala

gica

Centres d'intérêt liés