Vous êtes sur la page 1sur 7

Dan Dan Kokoro Hikareteku

Piano

Hayama Takeshi
Arr. Oda Tetsurou
Composer: Hayama Takeshi
Arr. for Piano by Schleicher

From Dragonball GT

ww
w

&c
Piano

?c

w
w


& #

&J J

j j
bb
#

?

J J

11

w
w

w
w

? b w b b b ww b b b w
bw
15

&

? w

bbb
J

b b b ...

..
.

2007 Ichigo's Sheet Music - http://ichigos.com/

Dan Dan Kokoro Hikareteku

b
&bb

19

j
? b b
b

j
j
.
# ..

bb
b
&

23

? b b ..
b b .
b
&bb

27

j
j

b
&bb
J

j j

j j
n j # ..
#
.

j
j


...

? b b

b
#
31

j
..
.

.
J

.
J

? b b j #
b

Dan Dan Kokoro Hikareteku

b
& b b J

35

bb
b
&

39

. J

j
.
.

? b b #
b

n n n

? b www n n n
b b w
n

J

&

43

?

.
& # ..

47

? j j

J
J

Dan Dan Kokoro Hikareteku


& #

51

?

&

? ww
w

ww
w

b .
b .

56


b www

ww
w

b
& b b

60

? ww
w
bb b J
& J

64

ww
w

bbb
b n

? bb b
b


J
J

n .

Dan Dan Kokoro Hikareteku

n n

b j j
n

n
&

68

bb

? bb

bb
b
&
J

72

? b ..
b b .

..
.

b
& b b j

76

j
? b b ..
b .

bb b j
&

80

? b b j
b

j
#

j
j

j
j # ..
n #
.

...

n n

j
..
.

j
b ...

j
n

.
J

#
#

Dan Dan Kokoro Hikareteku

b
&bb

84

j

b n

? bb
b
bb .
b
&

. .
J

.
J

88

? b # #
bb

.
J
J
J

b .
&bb

92

? b b
b

&

96

nnn

www n n n
n
w

?

J

Dan Dan Kokoro Hikareteku

&

101


&

105

# ...

j
j


J
J

?

J
J


&

? bb .
.

110

bb U
b
& www

115

? bb U
b w

b b b ww
ww

ww
ww

.
..

bb b