Vous êtes sur la page 1sur 6

NAMA : ANGGER EKA SAMEKTA KELAS : LT1A

Click to edit Master subtitle style

ASAL-USUL MANUSIA DI BUMI

6/13/12

Pendapat saya tentang Teori Evolusi Darwin


Saya tidak setuju dengan teori

Darwin, karena menghubungkan manusia dengan kera merupakan penghinaan derajat manusia, selain itu teori tersebut bertentangan dengan Al-Quran.

6/13/12

Asal-usul manusia bedasarkan Al-Quran


Asal muasal manusia menurut Al-

Quran terdapat pada surat


~ Surat Ar Rahman ayat 14 ~ Surat Al Hijr ayat 28 ~ Surat As Sajadah ayat 7 ~ Surat Ash Shaaffat ayat 11 ~ Surat Ali Imran ayat 59
6/13/12

Penciptaan Adam
"Mengapa engkau hendak menjadikan

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" (Q.S. Al-Baqarah [2]:30)

Kemudian Allah pun menjawabnya:

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah [2]:30)

6/13/12

Kesimpulan
Nenek moyang manusia adalah

Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah liat, sesuai dengan firman Allah surat Ash Shaffat ayat 31

6/13/12

Terima Kasih

6/13/12