Vous êtes sur la page 1sur 6

Antika Grekland

Arvet frn Antiken - Grekland


Teater/dramatik tragedi och komedi Vetenskap Matematik - Pythagoras Demokrati Litteratur epik, lyrik, dramatik Filosofi - Sokrates Utbildning Platon och Aristoteles Medicin

Grekiskan

Alfabetet Ord: teater, teori, skola, scen, orkester, kyrka, politik, musik, fysik osv. Prefix: kata- (ned), dys- (dlig), dia- (genom), poly(mnga), tele- (fjrran) m.fl. Suffix: -grafi (beskrivning/skrift), -logi (lran om), -tek (frvaringsplats), -ik (konst/kunskap) m.fl.

Grekland - myt och historia


Det trojanska kriget, ska ha gt rum 400 r fre Homeros berttelse om detta

Grekland myt och historia


Kreta 2000 f. Kr. tidigaste kulturen i Grekland Bra frutsttningar fr jordbruk och handel

Den Minoiska kulturen Kung Minos Knossos Matriarkat? Mnniskooffer, tjurbilder

Minotauren