Vous êtes sur la page 1sur 1

Tentamen beoordeling VT3 semester 2 Binnen- en buitenschoolse educatie project Juni 2012 Margot Roijackers Rondleiding voor studenten

door Stacey Sabrine Margot Dorenda Myrna Opdracht #1 vraag 1 t/m 10 #2 vraag 11 t/m 18 #3 vraag 1 t/m 8 per groepje Plus achtergrondinformatie Volledigheid en inhoud Volledig Volledig - Vraag kon iets vollediger (kader, waarom maak je welke keuzes?) - Vragen bij 4 noteren (letterlijk) - Vraag 7 kan soms concreter - Eigen antwoorden op de vragen die jullie stellen aan de toeschouwer? Zeer uitgebreide antwoorden en prima reflectie. Als je iets niet kunt vinden, noteer welke bronnen je hebt geraadpleegd, zodat er advies kan volgen. Verbind niet te snel conclusies. Link op blog werkt niet, zelfde titel wel vindbaar op youtube. Renee; met briefje, niet nodig. Goede link in je verhaal met ready mades en concept. Waar komt de tekst Be more specific vandaan? Belangrijk voor dit werk. Waarom denk jij dat die tekst daar staat? Wat denken jullie? Meer gesprek mogelijk. Link met Ai Wei Wei wordt gezocht. Wanneer is deze link wel/niet waardevol? 7 Opmerkingen/cijfer

#4 reflectievragen

Filmpje op blog Presentatie in museum

Cijfer

7.7