Vous êtes sur la page 1sur 220

Laudatio in memoriam Martin Bodinger (1929 – 2012

)
Biobibliografie

Editura Pim Iaşi 2012
1

Volum biobibliografic îngrijit de bib. ing. Gh. Samoilă sam@bcu-iasi.ro Redactor carte şi tehnoredactare: Constantin Huşanu Consultant: ing. Martha Eşanu, consilier cultural C.E. Iaşi Coperta: foto Edi Mandache

2

„O bibliotecă este vie prin spiritul şi oamenii ei.”
Nicolae Iorga

3

4

An 138. le aducea omagiu. 2004 1 5 . prin competenţele probate. aici. de cercetător a colegului M. care au făcut posibil apariţia acestei cărţi. printre incunabule. cu câţiva ani în urmă. Bodinger. Textele reproduse păstrează titlul original dat de autor putând fi. sociologia. feb.R.. pomenindu-i pe foştii săi colegi bibliotecari. Mircea Regneală. nr. Lucian. nu în ultimul rând.. importanţa şi aprecierea de care s-au bucurat lucrările ecestuia. Reperele biografice au fost întocmite după documentele păstrate în arhiva administrativă a B. contribuţii aparţinând câtorva domenii ale cunoaşterii în care autorul a excelat: bibliologia. într-un parcurs profesional cronologic oarecum invers. într-un articol reprodus. la Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” din Iaşi. ale scriitorului Lucian Vasiliu care.C. A făcut performanţă ca bibliotecar. Comunităţii Evreilor din Iaşi şi.. filosofia.Explicaţie Această carte este un omagiu. în parte. unul din „marii bibliotecari români” cărora. la „În loc de Cuvânt înainte”. în „turla” Fundaţiei Regale. Vremuri potrivnice i-au întrerupt o carieră universitară la Facultatea de filosofie. fericit. Elena Bodinger. dr. scria: “De neuitat. Bibliografia selectivă subliniază activitatea ştiinţifică. bibliotecari ieşeni care.] melomanului Martin Bodinger plutind. VASILIU. istoria religiilor. adus cărturarului Martin Bodinger. Iaşi. prof. Mulţumiri Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi. de ziua bibliotecarului. cu siguranţă. preşedintele A. soţia celui omagiat. postum. uşor de regăsit în bibliografia care încheie acest volum.. Doamnei dr.”1 Între coperţi au fost reunite o parte din articolele. nu puţini. A fost. Biblioteci şi bibliotecari În: Convorbiri literare. prin modestie. Coperta cărţii a fost inspirată de amintirile de bibliotecar. a dat mărturie de adevărata măsură a profesiei de bibliotecar. 2 (98). comunicările şi lucrările publicate de Martin Bodinger de-a lungul timpului..U. Martin Bodinger a fost unul dintre acei. iubire pentru şi de carte.B. ce a pornit de la catedra universitară. astfel. farmecul [.

6 .

incultura? Multă lume ar vrea să ştie. de tipul lui Calimach sau Aristarh. astăzi lucrurile par cu totul altfel. spune Foskett. unde noţiunea de carte. să spunem că lucrurile nu stau chiar aşa. ucide balaurul. în loc de dosare. ce fel de bibliotecar am cunoscut? Evident. şi pe bună dreptate: care mai este rostul bibliotecarului în societatea contemporană. care. de asemenea. vorbeşte de procesul de alienare pe care îl trăieşte bibliotecarul modern. oameni de mare prestigiu. este pusă sub un grav semn al întrebarii? Dacă. de când vorbim de această profesie. Evul Mediu. bibliotecarul era sinonim cu savantul . deţine în custodie cărţi şi nu ştie mare lucru despre conţinutul lor. În zadar noi. care în cazul acestei profesii înseamnă de fapt ignoranţa. românii. odată cu dezvoltarea industrială a producţiei tipografice. Civilizaţia antică. Aceasta le aducea o stimă deosebită din partea celor care preţuiau cărţile. când numărul titlurilor ajunge de ordinul zecilor de mii. aceasta continuă să rămână. bibliotecarul e un om care ia cartea din raft şi o dă cititorului. ca şi în Vestul 7 . pare aceasta. nu a înregistrat nici un bibliotecar faimos în spaţiul locuit de români. Dar este cu adevărat o prejudecată? Şi. asemănător unui negustor prost care nu-şi cunoaşte marfa oferită spre vânzare. nu ne-a lăsat nici un fel de urme biblioteconomice. îl discreditează în ochii clienţilor săi. asemeni Sfântului Gheorghe. prin Hotărarea de Guvern nr. care au lucrat în faimoasa Bibliotecă din Alexandria. prea puţin cunoscută la noi. încercăm să schimbăm această prejudecată. De altfel. dar şi în alte părţi. dacă este. un umil funcţionar care. din cele mai vechi timpuri. se zice că ştiau foarte bine ce cuprind publicaţiile pe care le aveau în grija. societatea informaţiei. 23 aprilie. Mai sunt oare bibliotecarii cărturari? Cei mai mulţi oameni răspund că nu. Întrebarea care se pune: noi. care îi este cauza şi sorgintea? Bibliotecarii antichităţii.În loc de Cuvânt înainte Iată că şi bibliotecarii. analizând acest fenomen într-o celebră carte. în sensul clasic al termenului. cei care lucrăm în biblioteci de o viaţă.aşa era în Biblioteca din Alexandria şi la fel în bibliotecile monastice din Evul Mediu -. Această înstrăinare de produsele sale. spre mijlocul secolului al XIX-lea. simbolul răului. îşi au ziua lor. bibliotecarul nu mai este în stare să ştie conţinutul publicaţiilor intrate în bibliotecă şi începe să apară în ochii cititorului drept un ignorant. Englezul John Foskett. Mai târziu. În ochii multora. Ne putem întreba de ce tocmai ziua Sfântului Gheorghe a fost aleasă ca zi a bibliotecarului? Oare mai crede cineva în puterea miraculoasă a bibliotecarului. Şi realitatea nu numai la noi. numai pe cel din ultima categorie. dar şi cei de mai târziu. 293 din 14 aprilie 2005.

ca director al Bibliotecii Universităţii din Iaşi. meseria de bibliotecar. Saint-Beuve. care a lucrat timp de opt ani la Biblioteca Arsenalului . dar şi de modul de organizare a unui catalog de bibliotecă. Ne vom mai opri doar asupra unui singur nume. deşi şi astăzi se mai spune că. creatorul Bibliotecii Academiei Române. şi preocupări biblioteconomice. dezvoltându-se în paralel cu învaţământul naţional. Dacă. în Proiectul de organizare şi completare a Bibliotecii Naţionale din Iaşi. în perioada interbelică. Între altele.P.P. când sunt înlăturaţi din funcţie toţi marii bibliotecari români. 1542/1951. Toţi cercetătorii fenomenului biblioteconomic românesc sunt însă de acord că bibliotecarul român cel mai important ramâne Ioan Bianu. Bibliotecarii îl revendică şi pe Mihai Eminescu ca fiind de-al lor. mai ales. nefiind deranjat de prea mulţi cititori. şi la români. sprijinind educaţia şi învăţământul religios. La noi. după HCM nr. mai mult decât aiurea. chiar dacă a slujit pentru puţină vreme această profesie. Haşdeu. citeşti mult.Europei. după război şi. pe motiv că oameni cu mentalitate burgheză nu pot face educaţie maselor populare. în sensul modern al noţiunii. perioadă în care şi-a adunat material pentru cunoscutele Causeries du lundi. Întrebarea la care ar trebui să răspundem este: de ce la noi. vorbeşte de rolul social al bibliotecilor. B. Primul bibliotecar faimos este B. Astfel. deşi puţină lume ştie aceasta. vine cu primele elemente teoretice de biblioteconomie în România. meseria începe să-şi piardă din 8 . Bibliotecari erau călugari şi se îngrijeau de copiatul manuscriselor. bibliotecile încep să apară în mănăstiri. a apărut după 1800. meseria de bibliotecar este prost cotată? Deprecierea profesiei în România se datorează. E adevărat că Saint-Beuve a citit mult în Biblioteca Arsenalului. Să revenim la bibliotecarii de astăzi. între altele. Nu ne îndeletnicim acum cu enumerarea tuturor personalităţilor care au onorat această nobilă meserie. în 1862. pe care le împrumutau adesea învăţăceilor sau altor călugari.una dintre bibliotecile franceze cu mare tradiţie -. dacă lucrezi în biblioteca. Ioan Bianu a făcut din Biblioteca Academiei depozitara întregii culturi române vechi şi moderne. adunând cu trudă din ungherele cele mai îndepartate ale ţării mărturii scrise ale culturii şi ale civilizaţiei noastre. marele critic literar francez. bibliotecarii puţini la număr . cel mai adesea obligându-i la lectura. după părerea mea.erau bine priviţi în societatea intelectuală. Saint-Beuve obişnuia să spună că principala calitate a unui bibliotecar este politeţea. Haşdeu. omul care a slujit această instituţie timp de 56 de ani. care l-au făcut celebru. pe care acesta trebuie să o manifeste în permanenţă faţă de cititori. apoi mai târziu de tipăritul şi păstratul cărţilor. Bibliotecarii de mai târziu nu au mai beneficiat de acest timp. mai multor cauze. Acest geniu al culturii române a avut.

Dacă ar fi să facem profilul bibliotecarului contemporan. O altă cauză ar fi desfiinţarea învăţământului profesional. în loc să lucreze ca profesori la ţară. la noi. transformându-le 9 . cu bibliotecari semiinculţi sau de-a dreptul inculţi este una dintre cauzele majore ale prabuşirii profesiei. spre mii de biblioteci de pe glob. sa fie bun de bibliotecar. lipsa de calificare. Este jenant să constaţi că numeroşi intelectuali. restul subbibliotecari. facând afirmaţii eronate. pare firesc ca orice absolvent de liceu sau universitate. până la dispariţia sa totală după 1960. sub regimul comunist . "şoarece de bibliotecă" sunt de mult depăşite. oameni cu cultură generală şi biblioteconomică incontestabil superioară şi cu atribuţii de mare răspundere naţională. dezinteresul pentru meserie. [. Acest tip de formare începe în 1925 la Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie şi se continuă în universităţile din Bucureşti şi Cluj. Conceptele clasice de lectură şi bibliotecă. de exemplu. Aşadar. cei mai mulţi fiind de altfel dezinteresaţi de obiectul muncii lor. În 1990 eram singura ţară europeană care nu avea nici o formă de învăţământ biblioteconomic. de bibliotecar prăfuit cu mânecuţe.. Bibliotecile deveniseră la un moment dat locul călduţ pentru privilegiaţii nomenclaturii care. indiferent cum îşi făceau datoria.prestigiu.cu regret o spunem . oameni cu studii în cele mai renumite universităţi de profil europene. prin două conferinţe bibliologice avându-i ca titulari pe N. În aceste condiţii. hazardate. După venirea regimului comunist la putere. funcţionari sau alt personal auxiliar. învăţământul biblioteconomic este diminuat progresiv. erau "aranjaţi" în biblioteci. Asupra acestora nu putea nimeni pune întrebari. Crearea bibliotecilor de masă. Georgescu-Tistu şi Ioachim Crăciun. toată lumea care lucrează în bibliotecă se cheamă bibliotecar. lipsa de cultură. La acestea se adaugă dispariţia oricărei ierarhii bibliotecare. de exemplu. pe care le aduce.în afara cunoaşterii adevărate a realitaţii. graţie tehnologiei actuale. în faţa utilizatorului său. este adesea plătit mai bine decât unul din Biblioteca Academiei Române sau din Biblioteca Naţională. Dacă în ţările din Vest.. într-o bibliotecă de 30 de persoane.iată câteva din marile rele care au dus la deprecierea grabnică a profesiei în timpul regimului comunist. penibile chiar. nepotism şi privilegii . care trec drept oameni de carte. sunt atât de departe de adevăratele probleme ale bibliotecii contemporane. indiferent de specialitate. doar 3-5 sunt bibliotecari. un bibliotecar comunal. începând din 1932.] Discuţiile care se fac în jurul cărţii şi al lecturii în revistele serioase ale ţării sau la televiziune sunt foarte adesea . acesta ar fi următorul: om care stă în faţa unui computer şi deschide pentru cititorul său o fereastră spre lumea întreagă. Nefirescul merge şi în altă direcţie: în România zilelor noastre.şi siutaţia se continuă şi astăzi -. începând cu deceniul al şaselea.

acceptând şi exploatând cu profesionalism tehnologia modernă. An. nr. M-am gandit să scriu acest articol pentru a elogia munca celor care difuzează informaţia stocată în biblioteci. dar trista realitate românească m-a făcut să spun lucrurilor pe nume. să-şi onoreze cum se cuvine profesia spre a o păstra în rândul marilor profesii intelectuale. dar şi om care preţuieşte cartea tipărita şi pe care ştie să o preţuiască la adevărata valoare. şi. Prof.. să ştie să lupte cu autorităţile pentru a li se acorda locul cuvenit în societatea românească2. în sfârşit. Aş fi vrut să scriu un articol fără tentă critică în această zi de sărbătoare. 842. dr. Mircea Regneală Preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din România 2 Revista 22. 18-19 10 . Ce aş putea ura colegilor mei de ziua lor? În primul rând.. apoi să înţeleagă bine fenomenul globalizării în domeniul lor. prin priceperea sa. 25 aprilie – 1 mai 2006 p. 17.din biblioteci virtuale în biblioteci reale.

datorate osârdiei exemplare a bibliografilor Martin Bodinger şi Nikos Gaidagis.. 28 iun.. dusă până la capăt. în care se află adunate valori patrimoniale româneşti şi străine. Liviu Papuc Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi În 1899. la care a luat parte şi Tudor Vladimirescu. cum ar fi cea de pe „Octoihos adică osmoglasnic“ (Bucureşti. 147(748). inundaţii. Notaţiile sunt de pură cronologizare.153(754) . pe când celălalt se ocupă de „cărţile rare şi preţioase străine” din aceeaşi perioadă (primul volum până la 1600).3 11 . Cesar Cătănescu. „Cartea românească veche în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi“ (1976). Opiniile sincere ale lui N.[. nr. cu bogăţie de amănunte ce nu se află în manualele de istorie3...Laudationes Un nespus de vrednic slujitor al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu“ din Iaşi.C. are pentru cele mai vechi imprimate două noi cataloage. 5 iulie. oferind astfel amatorilor o mulţime de informaţii de epocă ce greu îşi fac loc în tratatele de istorie. nr. l-a făcut pe autor să descifreze şi înscrisurile de pe vechile cărţi. ori ample relatări ale unor martori oculari. Munca temeinică. Iorga cu privire la viaţa intelectuală a României contemporane osândeau numeroase neajunsuri din organizarea principalei biblioteci ieşene. a scos în anii 1974.] Volumul al treilea al catalogului adnotat al lui Martin Bodinger. 3. An. pe numele său Martin Bodinger. La mai bine de un veac după apariţia acelui . 1736: „Să se ştie de când au fost răzmeriţa de când au făcut Ipsilanti oaste în ţara Moldovei şi au fost bejenie îmbla anul 1821“). Ioanne Cragiani regnante. alături de un volum intitulat „Cartea românească veche în colecţiile B. între care lipsa unui catalog mai bun decât cel întocmit de un biet slujbaş demult uitat. secete. Fiecare din ele a fost conceput de sine stătător. 1975 şi 1981 trei volume intitulate „Catalogul cărţilor rare şi preţioase străine“. 2007 p. dintre care mişcarea Eteriei din 1821..XVIII. încât unul înregistrează produsele tiparniţelor greceşti din secolele XVI . Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi. deţine un loc marcant.] Dr. dar şi referitoare la evenimente istorice. 2007 p.catalog general”.. [. ne aduce multiple şi preţioase informaţii privind cutremure. din Iaşi“ (1976).U. deci are în 3 ZIARUL Lumina. 3. ale cărei colecţii n-au încetat de a se îmbogăţi de la 1868. eclipse de soare.

559).. ci la Iaşi. 12 . Semnăturile unor învăţaţi de seamă din veacul al XVI-ea apar pe alte cărţi: astfel. care a fost cîndva un dublet al Bibliotecii Bodleiene. De origine et rebus gestis Polonorum. ceea ce se vădeşte imposibil. Că ar fi avut funcţia de bibliotecar al Academiei domneşti nu e încă dovedit îndeajuns. Cassius Dio. Herodot. Aceeaşi origine o au Sentinţele iezuitului portughez Andres de Evora (Andrea Eborensis). medicul Johannes Crato von Kraftheim (1519—1585) este probabil cel care a semnat pe lexiconul Suida tipărit la Veneţia în 1514. Zsamboky (Sambucus) (1531—1584). Thessaloniki. iar Gavriil Dorotheides din Leontopolis (Lvov). principalul interes îl reprezintă însemnările de proprietate şi alte adnotări marginale. 1974.Johannes Sapieha studiosus humanitatis”. comentariul lui Teofil Coridaleu la Logica aristotelică. făcând însă parte din donaţia principesei Olga GorceakovSturdza.vedere. De mai departe se dovedeşte a fi venit opera lui Martin Kromer. în ambele cazuri. era unul din reprezentanţii de frunte ai umanismului polon contemporan. a fost numit la 14 octombrie 1760 vtori logofăt al mitropoliei şi a fost căsătorit cu o Arghira. Geografia lui Hrisantie Notaras. lecturile lui erau destul de cuprinzătoare şi de alese: Homer. din biblioteca unei mănăstiri din Cameniţa. un incunabul: comentariul lui Toma de Aquino la sentinţele lui Petrus Lorabardus (Veneţia 1490). (Basel. traducător din greceşte lăudat pentru învăţătura sa şi despre cariera căruia aflăm unele date necunoscute din notiţele de pe un exemplar din cronica lui Kedrenos editată la Basel de Xylander venit din Ţara Românească în Moldova la 14 august 1758. Printre informaţiile cele mai vrednice de luare-aminte pe care le comunică inventarul lui M. Estienne. Bodinger este aceea ca Nicolae Costin avea. Legăturile Moldovei cu Polonia vecină sînt exemplificate de numeroase cărţi călătoare. Eusebiu. 1555). În relaţii personale cu acesta şi cu H. editate la Paris în 1597 dar purtînd din 1604 iscălitura: . Aristotel. în mod inevitabil. Avea şi alte scrieri ale lui Coridaleu. şi cartea greacă. acesta fiind desigur un descendent al ilustrei familii de magnaţi. care chiar a încercat să-l identifíce cu un elev al lui Evghenie Vulgaris. deoarece în 1759 Toma nu se găsea la Athos. Lucrările se completează reciproc şi vor aduce însemnate foloase cercetătorilor români şi străini. de astă dată un tratat medical. în posesia căruia s-a găsit încă o ediţie aldină. tragediile lui Eschyl în ediţia Estienne din 1557 provin din biblioteca cunoscutului istoriograf ungur J. p. după indicaţia Ariadnei Cainariano-Cioran (Les Académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs. Un număr de cărţi şi de manuscrise din biblioteca ieşeană au aparţinut logofătului Toma Dimitriu din Castoria. În orice caz.

pentru atmosfera care o înconjoară. între 1580 (Evanghelia cu învăţătură a lui Coresi) şi 1830 (data mai multor publicaţii. viitorul cărturar. este o bibliotecă universală. Istoricii literari vor comenta.Dintr-o însemnare a lui Lazăr Asachievici. deci la vârsta de 17 ani. poate. Asemenea precizări mărunte înseamnă totuşi mult pentru istoria unei biblioteci.. Sunt de relevat şi alte câteva „ex-libris” ale unor oameni de cultură români din secolul al XlX-lea pe cărţi care aufost în rnâinile lor: Costache Negri (pe un Budé. procurată la Florenţa în 1894). aflăm despre o călătorie a sa la Viena în 1799 şi că fiul său. de la Colonia. 1548. de care şi-a legat numele M. cumpărat la Contstantinopol în 1862. al cărui nume a fost modificat ulterior: Leon Asachi. păşind cu avânt către îndeplinirea menirii sale de aşezământ pururi viu şi activ al culturii româneşti. s-a procedat la adevărate studii comparative între un exemplar si altul.. George Sion (pe cartea lui Lazaro Soranzo. de minuţioasă identificare şi inventariere a fondului de carte veche din marea bibliotecă ieşeană. sunt reproduce cu respectul cuvenit notele bibliotecarului M. la rectificarea locului de tipărire. care. a lui Aulus Gellius). Eminescu. Gaidagis] au dat temeinice instrumente de lucru. Eminescu a răsfoit probabil Turcograecia lui Crusius înainte de a o inventaria. Prin asemenea publicaţii. precum şi la descifrarea unor semnăuri şi însemnări interesante. Biblioteca Centrală din Iaşi. 1598. 13 . Alexandru Hasdeu (pe o ediţie din 1526. Titu Maiorescu (un exemplar din Appian. creşte valoarea ştiinţifică a lucrării. Paris. În continuarea recenziei la volumele precedente adăugăm noi observaţii. Sugestiile pentru studii viitoare nu lipsesc. pentru fiecare din cele 631 de titluri catalogate aici. Ele sunt întotdeauna foarte simple. […] […] Că ori de câte ori vine vorba de cărţile din colecţia Universităţii din Iaşi.] Autorii [M. stimulând cercetarea istorică. a început să-l studieze pe Aristotel în 1805. acesta îşi propune să prezinte numai cartea românească veche.Bodinger şi N. […] Primim cu întîrziere cel mai recent volum [volumul III] din lucrarea. editat la Leyda în 1560). Bodinger. ediţii sau variante de tiraj necunoscute. Faptul că. îşi afirmă legătura cu înaintaşa sa alcătuită pe lângă vechea Academie domnească şi se arată demnă de această tradiţie. dintre care cea mai semnificativă ar fi.. să nu uităm..] [. cu preţuirea îndreptăţită faţă de cei care şi-au luat sarcina grea de a completa informaţia specialiştilor cu privire la o parte deosebit de preţioasă a patrimoniului nostru cultural. Spre deosebire de volumele I şi II. traducerea lui Eliade-Rădulescu a Meditaţiilor poetice ale lui Lamartine). cînd Negri era agent diplomatie la Poartă). Ca bibliotecar la Iaşi. ducând uneori la descoperirea unor cărţi. L’Ottomanno. [. Ferrara.

R. ei îşi vor aminti că s-a susţinut despre strămoşii poetului că erau de origine din Transilvania. completări şi modificări aduse descrierilor din Bibliografia veche românească şi din contribiţiile ulterioare acesteia. deprins a urmări călătoria cărţilor în timp şi spaţiu. În mod sintetic. 1098-1099.V. autorul insistă în Prefaţă asupra principalelor direcţii în care s-au îndreptat contribuţiile sale. îi revine sarcina de a interpreta acest valoros material4. nr. în 1801 şi despre Patentul pentru Galiţia. chiar dacă tirajul limitat în care a fost multiplicat (nici măcar 100 de exemplare !!!) va stânjeni o audienţă prea largă. Istoricului. Bordeianu precizează într-un scurt Avertisment meritele acestui catalog ce conţine toate referinţele de rigoare pe marginea fondului de carte veche românească deţinut de Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi: în total 631 de titluri. şi reprezentând contribuţii de real interes la cunoaşterea cărţii vechi româneşti. găsind aici două ştiri despre Vasile Iminovici. ambele menţionate în B. 29. În acest sens se dovedesc deosebit de valoroase precizările despre Ceaslovul tipărit la Iaşi. vol. Totodată. Prof. 34. cu privire la Psalmul 39. multiplicarea acestui volum [Martin Bodinger. La rândul său. III) Cartea românească veche în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi] s-a încheiat la sfârşitul lui 1979. În rezumat. M. unde poetul n-a putut fi indifferent la splendida împerechere de cuvinte “tină de chin”. astfel încât el poate fi socotit o apariţie recentă. Prima are în vedere semnalarea unor lucrări necunoscute. Studiate cu atenţie aceste referinţe pot contribui în chip substanţial la cunoaşterea dezvoltării şi iradierii culturii româneşti până dincolo de hotarele ţării. 4 REVISTA de istorie. pe Psaltirea lui Dosoftei. variante editoriale. 1976 p. dr. Andrei Pippidi Universitatea Bucureşti Deşi anul imprimat pe pagina de titlu este 1976. în circa 1200 de exemplare. Aproape că nu mai trebuie subliniată însemnătatea acestui instrument de lucru. 1981 p. prin munca anevoioasă şi plină de abnegaţie a lui M. 11. Catalogul cărţilor rare şi preţioase (vol. nr. Lodomeria şi Bucovina. 2157-2159 14 . legător de cărţi la Blaj între 1771 şi 1786.poate.7. în 1817. dat de Francisc I la Viena. vol. Bodinger. pus la îndemâna tuturor cercetătorilor culturii româneşti. câştigăm informaţii care-şi au importanţa nu numai bibliografică. una dintre ele.

Am fost cazati la Liceul economic. dată fiind semnificaţia lor în ceea ce priveşte circulaţia cărţii. recompunând marea emulaţie a spiritelor de-a lungul secolelor XVII-XVIII. dovedesc o valoare la fel de mare. De neuitat. în 1974.R. de distinse doamne. de pe romantica stradă Sărărie. la sfârşit fiind adăugate câteva completări. întrerupt doar de un 1 an şi 4 luni de armată în 5 ANUARUL Institutului de Istorie şi Arheologie "A. Nona Popescu. receptarea ei în cele mai variate medii sociale. Din toamna anului 1974 şi pînă în 1980 am slujit ca bibliotecar. Dr. 775776 15 . fericit. Radu Tătărucă. întrun subsol. a melomanului Martin Bodinger (plutind. 17. un indice de nume – autori. după care eram preluaţi. Ulterior. Xenopol. Dimineaţa. beam cîte o cafea „armenească”. treceam pe lîngă Sinagogă. Un indice de titluri. la biblioteca găzduită într-o aripă a impozantului Palat mona(r)hicesc. „turceşti”. este grupată cronologic (de la 1580.D. printre incunabule. farmecul directorului Grigore Botez. în „turla” Fundaţiei Regale…). Următoarea practică văratică am făcut-o. bibliografia şi o anexă încheie acest catalog de real folos pentru toţi acei care studiază cultura română şi problemele cărţii vechi româneşti5. Ele vor îngădui o lărgire a orizontului de informaţii de ordin cultural.V. prin intermediul acelor individualităţi ce preced intelectualitatea de profil modern a veacului XIX. În fine. Vol. constând din totalitatea acestor descrieri şi date bibliografice. Evanghelia cu învăţătură a lui Coresi până la 1830) şi în cadrul anilor. Asachi”. noii prieteni: Corneliu Ştefanache. la Biblioteca „Mihai Eminescu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. însemnările manuscrise identificate la capătul unor ceasuri îndelungate de trudă migăloasă nu mai necesită comentarii. Liviu Papuc. parcă aşteptînd să se ivească Ion Creangă dinspre zidurile Goliei… Cumpăram covrigi proaspeţi. la Biblioteca Institutului Politehnic Iaşi (un alt capitol al… biblioteconomiei mele. repartizat fiind la Biblioteca Judeteană „Gh. Ştefan Lemny Bibliothèque Nationale de France Practica de vară (era în 1973) am făcut-o la Iasi (norocul meu de bîrlădean bucurestenizat!).Celelalte contribuţii privind completarea descrierilor din B. matern. 1980 p. a bibliotecarelor Aurelia-Lidia Bugariu şi Cornelia Mîţă. prin Tîrgul Cucului. alfabetic.". Materia propriu-zisă a catalogului.

2004 DILEMA Veche. Aşadar ziarul era proletar. unele arată şi acum aşa.tinuturile Aradului)… Micul meu „rod”: romanul Să alergăm împreună (Iasi. bibliotecile publice sunt sisteme de informaţii pe care le îngăduie de nevoie şi cărora nu le caută în coarne precum celorlalte. bibliofililor…6” Lucian Vasiliu scriitor Sînt bucuros să vă spun că această revistă (ARCHAEUS) a publicat de-a lungul anilor contribuţiile unor numeroşi cercetători români consacraţi acestor domenii: Bogdan Tătaru-Cazaban. Marius Lazurca. nr. 139. An 138. pentru plesnit musca idioată. An. într-o doară. protestează evidenţa. feb. Cristina Neagu. dr. era bun pentru un pacheţel. Vlad Alexandrescu. Corin Braga. Era concluzia la care ne opriserăm într-o seară. Vasăzică lectura mai subţire nu era destinată ochilor osteniţi ai sărmanului proletar. Prof. 22-28 sept. nr. Ovidiu Pecican Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca UN ADAGIU Pentru unele regimuri politice. Gabriela Cursaru. Dragoş Giulea. printre care îmi face plăcere să-i menţionez pe Andrei Oişteanu. uniţi-vă!” apărea cu predilecţie pe frontispiciul ziarelor dintr-o vreme şi nu pe cel al revistelor. Pe lîngă publicaţiile în domeniul istoriei creştinismului. într-o sală. Dragoş Mîrşanu. Bogdan Honciuc. cât despre cărţi.deschisă7. 2 (98). pentru coif. după ce am descoperit dintr-o dată eu şi a încuviinţat domnul Martin Bodinger. a remarcat dialectic unul dintre noi. Să fie greşită reţeta? Nu se unesc şi pace! Ori se unesc şi nu-i vedem 6 7 CONVORBIRI literare. III. 1985).evident . – Dar vezi că până la urmă tot degeaba. Leo Stan. periodicul nostru a mai găzduit semnăturile multor colegi şi prieteni. 2006 16 . că adagiul „Proletari din toate ţările. bibliotecarilor. Ovidiu Olar. dedicat bibliotecilor. Editura Junimea. Eduard Iricinschi. Subţire hrană ziarul. lista rămînînd . Martin Bodinger. Daniela Dumbravă. Radu Drăguloiu şi alţii. nici vorbă. pentru aprins focul – las-că aici merg şi celelalte gutenbergării. Claudiu Biliuţă.

noi. B. Iaşi.C. ori nu-i mai recunoaştem? E o întrebare al cărei ac – atunci când n-am ce face – mă înţeapă uneori. mai. U. 2012 Radu Tătărucă scriitor 17 . iar doctorii buni sunt tot mai rari.

se poate constata predominarea cărţilor de orientare umanistă – filosofie. 18 . totuşi. ştiinţe naturale şi medicină. filologie.Catalogul cărţii rare şi preţioase din Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” din Iaşi -Notă introductivă Lucrarea de faţă constituie primul volum al catalogului complet al cărţilor rare prezente în Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi.100 titluri. ştiinţe juridice la care se adaugă – inevitabil – un fond însemnat de literatură teologică. Această acumulare îndelungată a determinat un caracter oarecum heteroclit al structurii sale. Există de asemenea multe lucrări de geografie. Constituirea acestui fond a început practic odată cu fondarea bibliotecii şi continuă şi astăzi – prin donaţii. literatură. istorie. Fondul de carte rară – excluzând cartea veche românească – cuprinde peste 4. transferări de fonduri de carte şi numeroase achiziţii.

vol. 1976 p. unele descifrate şi identificate.felul legăturii. am căutat să dăm toate datele necesare identificării. De asemenea.Întocmirea acestui catalog a fost determinată nu numai de valoarea în sine a ediţiilor rare – începând de la incunabule şi terminând cu ediţiile bibliofile contemporane – dar şi de existenţa unor unicate deosebit de preţioase prin însemnările manuscrise ce le posedă. credem. Prezenţa de blazoane. Nicos. altele încă nu. Cota topografică încheie fiecare descriere. gravuri şi alte ornamentaţii specifice epocii respective constituie un obiect deosebit de interesant de studiu. colofoniu. “A. sau volumul. are un titlu reconstituit. Într-un articol ce se află în acest moment sub tipar. avariat. paginaţia) fie după pagina de titlu. Contribuţii la istoricul Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi În: Anuarul Inst. Alături de însemnările de proprietate sau de notele marginale. în care opera nu este menţionată în cataloage. etc. titlul a fost reprodus în genere numai în măsura în care am considerat suficientă pentru identificare. şi Arh. Pentru economie de spaţiu. fie după alte indicaţii (frontispiciu.). 93-118 19 . de Ist. Mai mulţi indici completează lucrarea. portrete. -referinţe bibliografice şi indicaţii de provenienţă. anul. donaţia lor de către domnitori sau alte persoane8. prezenţa de comentarii şi note marginale la diferite ediţii din opere clasice – semnalată în descrierile noastre – poate servi. D. menţiuni suplimentare despre ediţie: . editorilor de traduceri din aceste opere şi exegeţilor lor. editori şi tipografi. În volumul de faţă s-au semnalat numeroase însemnări. -însemnări manuscrise şi alte elemente caracteristice volumului respectiv. 13. N. 8 GAIDAGIS. Fiecare descriere urmează aproximativ următoarea schemă: -Titlul (şi autorul) după cum apare pe pagina de titlu a volumului respectiv. pornind de la însemnările manuscrise care atestă la o serie de cărţi proprietatea şcolii domneşti din Iaşi. În cazurile. Xenopol”. Gaidagis urmăreşte aspecte ale istoriei bibliotecii şi a şcolilor din Iaşi. -datele de apariţie (locul. ordonate cronologic şi alfabetic (după autori). Volumul de faţă cuprinde operele apărute de la începuturile tiparului şi până la 1600 inclusiv. interes prezintă şi legătura volumelor. Acesta este numai un aspect al valorii acestor însemnări. În prima parte a lucrării sînt cuprinse 356 descrieri.

Înainte de a încheia aceste scurte lămuriri, autorul socoteşte necesar să sublinieze, că lucrarea de faţă nu poate fi considerată opera exclusivă a unui singur om. În decursul anilor, predecesorii săi care s-au ocupat de secţia de carte rară au identificat, catalogat şi inventariat aceste lucrări pe măsura achiziţionării lor. Deşi de la catalogul lui Cătănescu această operă nu a mai fost publicată, ea nu a încetat. Autorul revendică pentru sine meritul de a fi revizuit toate descrierile, completându-le şi corectându-le. De asemenea, a întreprins descifrarea şi traducerea tuturor însemnărilor manuscrise de proprietate şi a unora din cele mai interesante note marginale. La această muncă s-a adăugat sistematizarea şi organizarea materialului şi redactarea în forma sa finală. În orice caz, autorul se consideră dator să mulţumească tuturor predecesorilor săi pentru munca depusă. Paralel cu lucrarea de faţă, a fost întocmit de către N. Gaidagis catalogul cărţilor greceşti şi în limba greacă aflătoare în bibliotecă 9. Aceste două lucrări s-au realizat prin colaborare şi ele se completează reciproc. Autorul mulţumeşte, de asemenea, tuturor persoanelor care i-au acordat ajutorul lor, în unele cazuri mai deosebite, prin cunoştinţele lor de specialitate. Iaşi, 17 ianuarie 1974 M. Bodinger bibliograf principal

Un calendar românesc tipărit la Sibiu în anul 1810 Contribuţii la bibliografia românească veche
9

GAIDAGIS, Nicos, Catalogul cărţilor greceşti de la Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi , 1974 (reeditat în 2001 de către Centrul Cultural Elen “Panellinion” din Iaşi)

20

Este ştiut faptul că, începând cu anul 1793, la Sibiu, în tipografia lui Petru Bart, s-au tipărit timp de mai mulţi ani calendare româneşti. Majoritatea lor a rămas însă necunoscută. Pe baza cărţii de conturi a tipografului Petru Bart, aflată la Arhivele Statului din Sibiu, cercetătoarea Elena Dunăreanu a semnalat existenţa lor.10

Recent, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" din Iaşi a achiziţionat un astfel de calendar, tipărit în anul 1810, menţionat în lucrarea citată, dar necunoscut până astăzi.

10

Dunăreanu, Elena, Calendarele româneşti sibiene (1793 — 1970), Sibiu,

1970.

21

Exemplarul (incomplet) numără 19 file nenumerotate. Tiparul, negru şi roşu, este caracteristic tipografiei sibiene. Primele zece file conţin datele calendaristice lunare obişnuite în asemenea lucrări, inclusiv zilele de târguri din Transilvania. (Dintre aceste file lipsesc, în exemplarul descris, cele cu lunile ianuarie, iunie şi sfârşitul lunii decembrie). Fila a 11a conţine prognoza meteorologică pe anul 1810, pe anotimpuri. Fila a 12-a conţine un text intitulat Despre eclipsuri, sau întunecarea soarelui şi a lunii, iar pe verso începe un text intitulat Despre unele obiceiuri ale românilor din Ardeal, ce continuă pe următoarele şase file. Ultima filă cuprinde tabele cu poştele de la Sibiu spre mai multe localităţi: Bistriţa, Braşov, Bucureşti (prin Turnu Roşu), Timişoara şi Viena. Caracterul tiparului şi indicaţiile de pe ultima filă nu lasă îndoială în ce priveşte locul de tipărire. Cât despre dată, ea reiese din începutul textului despre eclipse, care sună clar: „în anul acesta 1810 ...". Redactarea acestor calendare a fost probabil opera unor cărturari ca Vasile Aaron sau Ion Barac. Analiza stilistică ar putea aduce mai multe precizări în această privinţă. Partea cea mai interesantă a exemplarului prezentat o constituie capitolul referitor la obiceiurile românilor din Ardeal, care poate fi considerat printre cele mai vechi cercetări etnografice şi folcloristice din ţara noastră, în cele ce urmează redăm integral acest text. „Cine ar vrea toate obiceiurile românilor din Dachia (prin Dachia să înţelege Ardealul, Banatul, Ţara Ungurească până în Tisa, Maramoreşul, Ţara Românească, Moldova) prin care să deosebesc de alte neamuri a le scrie, ar trebui cu anii întregi să lucre şi să facă nişte cărţi fără samă mari. Fiind dară că scopul nostru acela nu este, ci numai unele dintr-însele pre tot anul la sfârşitul calendariului a adaogă, aşa şi pe anul acesta am adăogat un obiceiu care, măcar că nu preste toate locurile se ţine, totuşi pre multe locuri întrebuinţându-să, mai ales în versuri fiind, este vrednic a se însemna. Românii mergând după mireasă ridică steag, însemnând un lucru care îl face un craiu luându-şi soţie pre fiica altui craiu; trimite înainte trei soli, pe cari-i numesc colăcari, ca să ispitească lucrul şi, întorcând cu graba înapoi, să spuie craiului său, adecă mirelui, cum să află trebile la crăişoara ce va să se mărite, adecă la mireasă. La mireasă în poartă, fiind legată cu lanţ de fier învăluit cu paie, stau mulţi oameni de păzesc, închipuind ostaşii unei crăiese, care obiceiu şi la romanii cei vechi încă au fost, şi de la dânşii românii nepoţii lor au luat. Solii, sau mai bine unul dintre ei, ajungând la poarta miresei prin deosebite cuvinte să sileşte a ispiti lucrul, aşişderea unul dintre oamenii miresei multe răspunzându-i, până mai pre urmă închinându-i cu plosca şi 22

bând îi dă un colac, să duc cu dânsul tustrei colăcarii, şi ajungând la carul mirelui îl încunjură de trei ori, dând veste, cum că toate s-ar afla puse în bună orânduială. Atât mirele cât şi mireasa au pe partea sa câte un om, care vorbeşte, întreabă şi răspunde pre partea lor cele de lipsă; acesta pe unele locuri să numeşte vornic, nu ştiu de la cuvântul latinesc verbum, adecă: cuvânt, cuvântătoriu, sau de la cuvântul cel nemţesc Wortmann, care iarăşi atâta însemnează; pe alte părţi îl numesc urător, de la cuvântul latinesc orator. În anul acesta se vor însemna singure cele ce are de a grăi vornicul sau urătorul mirelui cerând colacul. I. Ajungând cei trei soli, adecă colăcarii ai mirelui, la poarta cea legată a miresei, unul dintre ei într-acest chip începe cătră norod a cuvânta. Ce salt şi ce veselie? Poarta legată cu paie, Ce lucru poate să fie? Gloata stă-n cap să Ce staţi aici adunaţi nesaie, Dumneavoastră, iubiţi fraţi? Gândind să ne îngrozască, Că noi mult loc am umblat Caii să ne prăpădească. Ş-aşa încă n-am aflat. Legată cu lanţ de car, Trei luni sunt de când Ca să umblăm în zadar, venim, Şi cu funie de fuior, Ne, uităm şi nu dormim, Doară v-au fost de noi Şi aşa lucruri tocmite dor. Încă nu ne sunt ivite. Drept aceea vă rugăm, Afară fete jucând! Şi sfat sănătos vă dăm Feciori sărind şi strigând, Să fiţi cu noi buni şi În căşi plâns şi desfătare, blânzi Tocma' ca, la un harţ mare, Că nice suntem flămânzi, Unde unii învingând Nice ne temem de voi, Saltă întru al său rând, Măcar suntem trei sau Din potrivă cei învinşi doi, Stau de durere cuprinşi. Şi voi gloată minunată Noi vedem poarta legată, Cu feliu de gătiri armată Nu e mare rădicată, Că a noastră ceată încă Lângă dânsa multe gloate Vine înapoi adâncă, Stând strânse şi adunate. Însă nu cu vr-un gând rău, Să ferească Dumnezeu, Ci sfârşitul ei bun este 23

24 . adică urătorul miresei. şi apoi colăcăriul.Cum doar aţi şi prins de veste. Aice răspunde şi înşiră multe vornicul. II.

fete Ţâţâind pre supt părete. În curte să ne primiţi. Noi prin codri am vânat. casă. Stătu oastea toată-n loc. Înşiraţi doi câte doi. S-a sculat de dimineaţă Şi spălâdu-să pre faţă D-o săptămână.Cinstite vornic de casă Spusăşi multe. . Ca şi volbura şi vântul. Până când noi ne-am sculat. Şi pre urma cea de fiară În toate laturi prin ţară. Să mergem din casă-n. Fiind cu cai mai fugaci Şi din gură mai schitaci. Căzu şi a mea soţie Cu asemene tărie. Urma aici am adus. Craiul ţinu iute sfat. Ca să ştii cum că nimic De câte spui nu ni<-i> frică. Ieşi o babă zbârcită. Până la acesta loc Unde stă al nostr' noroc. Noi am venit ca prin vânt. Au adunat oaste multă. Că suntem întregi ca mărul Şi grăim tot adevărul. Cu cai de se sparg de graşi. Aşa craiul lasă toate. Plin de pară şi de dor. Aici vedem multe . Ne-au trimis mai înainte Să călătorim fierbinte Şi ispitind cu tărie Să-i dăm ştire de trezvie. Găsind o urmă de fiară. Pre ai săi au adunat. Filosofii au gâcit Că n-ar fi urmă de fiară. Steaoa încă-aici ne lasă. Când fu la mijloc de loc. Pre semnele pe pământ. Cum mai nainte am spus. Nici de sălbatică oară. S-au rupt o blană cu mine Ş-am căzut fără ruşine. Multă gloată adunată Spre ceva mare gătată. Pedestraşi cincizeci şi noao. Sfetnicii au sfătuit. Prin chedrii lor am intrat Şi câmpurile frumoase. Vine oastea înapoi. Să făcu cu calul roată Şi pre noi din oastea toată. Nu ne lua cu cuvântul. Spre a nostr' folos ivită. d-o lună Şi dintr-această zi bună Dumbrăvile răcoroase. Tânărul nostr' crăişor. Urma ni s-au astupat. 25 Pre a ceriului lumină. Ne spusă să nu ne pasă. nu ne pasă. Sau suta să ne pliniţi. Ce de el bine ascultă. Până-n-tr-acest cap de sat Unde e un pod stricat. Adună a sale gloate. Ci de a sa dăruită De Sus soţie iubită. Ca întorcâdu-ne lin Să fie suta deplin Mai mulţi cu vro doi sau trii Precum şi dumneata ştii. Să ne faceţi loc în casă. Patruzeci de călăraşi. O zână plină de pară. Pre raza cea de stea plină Au luat un bucin mare Şi-au suflat în trei părţi tare. Dumnezeu să te trăiască Şi graiul tot să-ţi sporească.

Că în cornul cel de masă Este un colac frumos. Să nu vă aflăm sumeţi Că crăişorul nostr' vine Şi-i va cădea cu tot bine. Văzu craiul şi o floare Întru a sa preumblare. Noi aşa ne dăm solia Ca să ne iasă sâmbria. Stă şi o ploscă de vin. Pre acest loc oarecând . Cu de toate dăruit. Cu a vânatului dor. Cu cizme roşii-ncălţată Cu tundră neagrămbrăcată. Şi a nostru crăişor. Aicea îi dă colacul şi plosca de beau şi apoi iarăşi începe cu glas mare: Căsile să încălziţi. Ca buzele să ne ştergem Şi-ncălziţi de vin să mergem. Coşuri de oves gătiţi. Mânăştergură de in.” 26 .III. Bălţată supt barbă tare. În curte să ne lăsaţi. împodobit. Că şi acestea ne plac. Vorba să nu ne clăteşti. Că noi suntem soli crăieşti. Vre la dânsul a se duce În grădine-şi s-o apuce. IV. Mergeţi în fundul de casă. Ce ne iei aşa cu graba? Ştii că graba strică treaba! Gândeşti că ni-i spăria? Iar ne vom apropia. Ci fie şi de bumbac. Împănat. Şi mulţi ani să vieţuiască. Blidelele să le umpleţi. Au zăpsit a fi o ciută Cuvântătoare. Moţată la cap şi mare. Făcut spre al nostr' folos. Cu vremea să înflorească De vrei să ştii apriat. Aicea iarăşi răspunde vornicul miresii cele de lipsă despre partea sa şi vornicul mirelui iarăşi porneşte: Cinstite vornic de loc ! Dumnezeu să-ţi dea noroc. Cu ai săi câţiva umblând. nu mută. Ţ-om spune adevărat. Sau ciuta să ni o daţi.

care nu are legătură cu oraţiile. Merji acum umblă a cere! Bătrânul crede minciuna Şi părându-i rău deuna. Trei. Iară de mă vei lăsa. Să o omoare îndată. Păsăruica ce să facă?' Cu inima tocmai sacă Ce grăbeşti cu a mea moarte Zice bătrân iubit foarte! Ah! de mă vei prăpădi Rogu-te ce-i dobândi? Săturatu-te-vei din mine? Socoteşte numai bine. Omul în samă nu bagă De paserea ce să roagă Ci mâna cătră brâu pleacă. ediţie îngrijită de Ion Moanţă. Bulzul de aur din maţă Fără zăbavă să-l scoată. plini de pară. şi Nunta la români. 1891 p. Ci să o sloboază iară Să se ducă să trăiască După starea cea firească. Pasărea cea înţeleaptă Pe bătrăn aşa-l deşteaptă: Pop-Reteganul. Se ruga. Variante ale acestui text pot fi găsite în culegerea lui Ion Pop-Reteganul. Un ţară. Pornind cătră câmp afară. frecventă în folclorul internaţional. tremurând de frică. Eu sunt o pasăre mică. lucruri ţe-oi învăţa. După pasăre porneşte Şi în sine socoteşte Să o mai prinză odată. Starostele sau datinile de la nunţile românilor ardeleni. Vrând pasărea ş-o omoară. Mai numai cât o furnică Aşa cât nice nu ştii Deci dacă mă ucideai Bulzul în mine-l găseai Şi erai om cu avere. Care de le vei ţinea. Deci de mă vei prăpădi Puţin te vei folosi. Bucureşti. 36 — 58. Scoate cuţitul din'teacă Până mă vei înghiţi Ca o mică îmbucătură Care de rece prin gură Puţintică astâmpărare Face într-o foame mare. Prinsă o pasere mică Care. Mai întâi: Să-ţi fie-n. Nespus folos vei avea. p. „ALT VERŞ Pasărea cea spuitoare de adevăr şi omul nepricepători de învăţătura cea bună. Minerva.11 În continuare urmează un alt text versificat. 1974. el este un basm cu temă moralizatoare. într-o Cu ochii crunţi.În forma în care se prezintă. 80-97 27 . fire 11 om bătrân. Cf. ştire Lucrul cel ce-i preste. Gherla. aceste oraţii de nuntă nu au mai fost tipărite anterior. să n-o omoară. Oraţii.

Şi apoi aşa grăieşte: Măcar cât de te-i întinde O. Să nu. A doao. Mulţi te-or ferici pre tine. Lucrul care-i preşte fire Nici cum să nu teSă nu-1 crezi nice odată. Încă-nzădarnică fură. oarzănă şi bună. Şi tu călcaşi sfatul meu. Măcar cât de te-ai străpunge. te-am învăţat Această învăţătură Şi ţ-am dat sănătos sfat Dintr-a unei paseri gură Ca după lucru trecut Dacă o vei ţine bine Rău sau bine ţi-a căzut. Mai mult nu mă mai poţi Jos cătră bătrân priveşte prinde. Bătrânul să socoteşte Că pentru că m-ai lăsat Inima muindu-se Te văd foarte supărat. Că într (at)ăt sunt de mică Şi că nu-1 vei dobândi De cât un ou de ciovică. Vrând a prinde ce ştii Tu ai crezut. O bătrân fără de sfat! Ca să nu te-nşeli îndată. Şi să nu te obidezi. Cătră păsărică zisă: A treia: să grijeşti bine Du-te păsărică-n pace. 28 . Ţ-am zis: să-ţi fie în ştire Ce oarecând l-ai avut. ntristezi Ca să nu te-nşeli îndată. bătrân fără de minte! Şi totuşi ca un nebun Crezuşi la neşte cuvinte Te-nvârteşti pe sub alun. Pasărea slobodă zboară Să nu-l crezi. A unei pasări viclene Socotind să mă prinzi iar.ţi pară nici cum rău Pasărea aşa grăieşte. Eu îţi spusei o minciună A treia: minte să ţii. Sus într-un ram să aşeză Că tu ştii şi cunoşti bine Şi cântând se desfătează. Vrând ca înţelept să fii. Că-n alt chip de râs te-i face. Ca după lucrul trecut. Te trudeşti ca şi nebunul. Măcar cât de te-i trudi. Şi bine să te gândeşti. Şi lucrul ce nu-i de tine Merji. Mare. zboară unde-ţi Să ştii că nu-l poţi ajunge place. Trei lucruri te-am învăţat A doao: să socoteşti Şi nu s-au prins nice unul.Să nu-l crezi nice odată. Cum că foalele meu are Nici cum să nu te Bulz de aur aşa mare trudeşti Câtu-i un ou de găină Şi să nu te osteneşti Şi de aceasta sunt plină. vai de tine! bine Şi nu te-ai uitat la mine Că nu să ţine de tine. să-i dai pace Sus prin aer pe afară. Glăsuind cu voie bună Ci această-nvăţătură Cât aerul tot răsună.

Verşuri la 3 sfinţi. cea mai mare parte a acestor însemnări aparţine unei singure persoane. dascăl de musichie. Ştii că foalele meu are Bulz de aur aşa mare Cât e un ou de găină. De acesta sunt eu plină. Şi s-au scris de mine Nicolae Popovici din Romos şi l-am scris fiind la Blaj. Majoritatea lor este constituită din versuri cu conţinut diferit. Problema rămâne deschisă. Sibii. Pe a 2-a filă tipărită. Exemplarul prezentat conţine. Creţu. În încheiere. Anul 824". „Verşul Sibiiului 29 . Verş la Naştere. O altă serie de însemnări aparţine cunoscutului cercetător Grigore Creţu. Verşul plugariului. Să mă ucizi cu ocară.Stându-i Satana în pene. acelaş cu Nicolae Papp sau Popovici." Toate versurile. Verşul lui Irod. Fevruarie Die 17. Gr. ca şi aceste însemnări. care scrie versurile de care a fost vorba mai sus? Ar însemna ca la data când le-a scris să fi avut doar 13 ani. Alte însemnări se găsesc şi pe părţile albe ale filelor tipărite. încă unsprezece file cu însemnări manuscrise. scriind de rândul acesta cu caractere latine: „Nicolaus Papp. 1888 aug. Pe fila a doua se afla o însemnare de altă mână decât a lui Niculae Popovici: „Cărindariu este a lui Niculae a lui Dănilă al popi<i> Ivan din Romos." Este oare acest călugăr Neculae. pe care le considerăm interesante nu pentru calităţile lor literare. La sfârşitul tuturor „verşurilor” se află însemnarea: „Sfârşitul verşului acestuia. tot Nicolae Popovici a notat o dată. 1810" şi mai jos: „Această carte o am de la părintele Neculae frate în măn. alternând cu filele tipărite. ci pentru conţinutul lor şi pentru valoarea de exemplu de creaţie populară. intitulate: La o prea iubită. Sinaia. care a notat pe prima filă tipărită: „Calendariu. cu chirilice. sunt scrise în româneşte. fost vestit dascăl de musichie pe valea Prahovei. A<u> gustu 22 de zile. 1825. Verş de veselie. în vârstă de 76 de ani. transcriem două din stihuirile oferite de Neculae Popovici din Romos. Verşul Sibiiului. care semnează fie „Nicolaus Papp" (cu caractere latine) fie „Niculae Popovici" (cu chirilice). Scrisam eu Simion Dubleaşu din Romoşelu.

oraş vestit. La Sibiu în 6 luni făcut O. Că întru acest an lipsit De-ş<i> iau reverende noaă Mulţi la Sibiiu au venit. Ustuieşti îi pui câte 100 câte Dăruieşti pre fericit. iubitor de cântare. Iar dacă se preoţesc. Iară la mola <?> câte şapte Prin grădini frumoase Până se suie pe trepte treci Mulţi se bagă în datorie Şi prea frumoase le vezi Până ajung la preoţie Unde-ţi place şezi la masă Şi la nimene să nu-ţi pasă. Plugarul merje cântând Şi pe brazdă fluierând Amărâtul de mine 30 . Şi cu jele glăsuirăţi. Sibiiu. Scrie carte la muiere Cum ie în cerur<i> de faţă Să mai vânză din avere Ostenele agonisite Vânză oi şi vânz<ă> boi. Fericit şi păcurariul. Şi prin Sibiiu cheltuite Trimite banii la noi.” „Verşul plugariului Fericit este plugariu. Veniţi cu naltă strigare Mulţi cu moartea o Şi altora povestirăţi plătesc. Mişelule de mine.200 O. Cât în zece ani lucrezi Vânză tot ce are-n casă Drudeşti <sic> de faci bani De vrei să fie preoteasă.

Harnicu de mine. Hulitul de mine. 31 . Mănâncă de la oiţă. Cu dânşii lumea trăieşte I-aş mina cu mână tare Şi ţara să veseleşte. Sdravănul de mine. Flămândul de mine. Şi m-aş duce la Bănat. Să aşază unde voiesc. Păcurariul tot jintiţă Puţitul de mine. de botează. Şi să culcă în umbra deasă Legatul de mine. frumoasă. Că să duc unde poftesc. Îngrijatul de mine. Pentru pâne de caş dulce C-aş lăsa raşa pe pat La păcurariu şi el se duce. Unde-i umbra mai De m-aş vedea ca şi voi. Voinicul de mine. Nu intră în grea putoare.” Textele folclorice tipărite în acest calendar şi – în mai mică măsură. lungoare. Peritul de mine. Urâtul de mine. Jelnicul de mine. Hrănitul de mine. popo. Scoţând turcii toţi din ţară.Păcurariul fluierând Pentru caş şi pentru pâne. Pre câţi s-au băgat în ţară. Şi v-aşi scoate din nevoi Ca să fiţi cu bună voie Harnicul de mine. poate – versurile manuscrise constituie materiale de interes deosebit pentru istoria folclorului şi a folcloristicii. Amândoi frumos la faţă Şi m-aş scoate din ocară Ca şi zeriul fără zaţă. Şi să scoală de mai ară Nu-ntră în casă cu Fără grije până-n sară. Flămândul de mine. Vin tu. Nu m-aş da pe amândoi. Viteazul de mine. Singurul de mine. După oi merje cântând Toţi le zic cuvinte bune. Scârbitul de mine. Plugariul sătul de pâne Nu le strigă la fereastră La amiază doarme bine.

Faţă de această situaţie. Studiul ştiinţific al actului de lectură ca atare. educative. a devenit obiectul cercetării. Cultura modernă este de neconceput fără aceste două elemente. răspândirea sa în mase. Anchetarea sociologică a atacat problemele categorisirii cititorilor după diferite criterii sociale şi demografice. 32 . precum şi după interesele lor. cel puţin în faza de înmagazinare şi de conservare a informaţiei. Se fac.Interesul pentru lectură ca obiect de cercetare Cartea şi actul lecturii constituie. ca fenomen complex. actul propriu-zis al lecturii. Studiul sociologic al culturii de masă a cuprins şi problemele cărţii. un component de bază al vieţii sociale şi individuale contemporane. actul lecturii rămâne esenţial. S-au început şi se continuă cercetări privind atracţia exercitată de diferite genuri de literatură beletristică. însuşi interesul pentru lectură. desigur. existenţa şi dezvoltarea „memoriei electronice” şi a diverselor forme auxiliare acesteia vor juca. probabil. multe supoziţii privind metodele viitoare de însuşire şi de păstrare a cunoştinţelor. Este totuşi evident că – independent de forma pe care o va lua înregistrarea unui text – pentru cunoaşterea sa individuală. un rol tot mai important. efectele sale sociale. în societatea modernă se manifestă o deficienţă serioasă în ce priveşte studiul ştiinţific al fenomenului lecturii. se face în măsură încă insuficientă. Conştiinţa acestei situaţii a determinat în ultimii ani o atenţie sporită acordată şi acestui sector. În fine. incluzând creaţia textului. psihologice. interesele de lectură. fără îndoială.

Cititul se învaţă în mod conştient şi deliberat. capabile să sesizeze tocmai întrepătrunderea între social şi individual. deci conţinutul acestui material. Iniţial. evident. a 33 . Latura subiectivă a actului lecturii o constituie preluarea acestui dat obiectiv de către conştiinţa cititorului (preluare activă sau pasivă). în psihologia lecturii. din şi în cursul procesului lecturii. Gradul de educare şi cel de instruire au o mare însemnătate în formarea interesului pentru lectură. concluzia ponderii deosebite pe care o are. Copilul. cu necesitate. ideile expuse în materialul de lectură. Din faptul că interesul pentru lectură se formează în procesul lecturii rezultă că actul iniţial al învăţării cititului are un rol determinant. Totodată. Dacă până acum sociologia şi psihologia au acţionat oarecum separat. al cărui studiu necesită intervenţia unei ştiinţe sintetice. deci existenţa prealabilă a unei anumite capacităţi de abstractizare. apărut o dată cu naşterea sau cu primele manifestări psihice instinctuale ale omului. a implicaţiilor sociale ale acestui act. sub aspect educativ şi informaţional. vom prezenta unele încercări de teoretizare a problematicii noastre şi vom încerca să oferim spre discuţie unele opinii personale în acest sens. ştiinţa biblioteconomiei se bazează în măsură egală pe psihologie şi sociologie. material în sensul filozofic al cuvântului. obiectiv. Se impune deci. orientare determinată de o anumită trăire emoţională specifică. în acest raport. cred. Greşit. Interesul pentru lectură este determinat de un raport subiect-obiect. care este creată numai la un anumit nivel de dezvoltare a intelectului. psiho-social. Este evident că procesul lecturii.În cercetarea actului lecturii şi a implicaţiilor sale sociale şi psihice. deoarece sunt – câtă vreme nu au fost însuşite şi asimilate – independente de conştiinţa sa individuală. intelectul individual. Numai pentru autorul lor ideile reprezintă un dat subiectiv. se poate spune că interesul pentru lectură este orientarea activă a subiectului faţă de materialul pentru lectură. tratarea complexă a acestui fenomen intră în sfera unei ştiinţe ca psihologia socială sau psiho-sociologia. În cele ce urmează. interesul pentru lectură se naşte. este un fenomen complex. reprezintă pentru subiectul cititor un dat obiectiv. Lectura nu este un act natural. învăţarea cititului presupune şi o anumită conştiinţă – chiar şi rudimentară – a relaţiilor sociale. prin natura sa. Această învăţare presupune însuşirea în primul rând a unei simbolici. consideră unii că acest conţinut de idei constituie elementul subiectiv (al cărui fond obiectiv ar fi cartea ca atare). Pornind de la definiţia generală a interesului ca fenomen psihosocial. pentru cei care le recepţionează ele sunt un ce exterior.

13 Umnov. deşi ele reprezintă un material foarte valoros nu numai pentru popularizarea cărţii. G. Dar actul selecţiei ca atare este totdeauna deliberat. 1965. a fost studiat prea puţin şi de cele mai multe ori superficial. Acest sector. în rezolvare. V. până ce alte condiţii vor favoriza dezvoltarea sa. interesul abia născut se va stinge sau va vegeta. Izuceme interesov cltateiei v krupnîh naucinîh bibliotekah [Studierea interesului cititorilor în bibliotecile ştiinţifice mari] În: Biblioteki S.R. să înveţe a citi. interesul pentru lectură nu este atât gnoseologic. Citatelskii interes kak naucinoe poniatie [Interesul pentru lectură ca noţiune ştiinţifică] În : Trudi Leningr. mai sus. Kovalev. Umnov13. deci şi a interesului pentru lectură. din care se pot trage unele concluzii preliminare destul de interesante. în virtutea unor impulsuri de care nu este întotdeauna conştient. Krupskoi. ci şi pentru cercetare. T. motivarea subiectivă a alegerii este aproape totdeauna prezentă în conştiinţă. K. că din însăşi înţelegerea modului de învăţare a cititului se desprinde importanţa laturii intelectuale. G. 1967.. p. desigur. 3 —20. în ultimul timp. 30. Dar rolul laturii afective este la fel de important. Probelema depinde. cât estetic. Alegând cărţile. rămân ascunşi individului. în cazul literaturii beletristice. care determină formarea interesului. toţi autorii articolelor sunt de acord în ceea ce priveşte importanţa laturii afective a psihicului în formarea şi dezvoltarea interesului pentru lectură. de raportul între gnoseologic şi estetic în genere şi în sfera noţiunii de cunoaştere. 12 Voronova. p. cititorul acţionează. transformandu-se într-o ocupaţie plicticoasă. sau dacă ceea ce va descoperi copilul la primul contact cu cartea nu-i va menţine vie în continuare curiozitatea.. B.S. va fi atras.cărui curiozitate este incitată de rolul pe care lectura îl joacă în viaţa şi activitatea celor maturi. Este regretabil că numeroasele mărturii autobiografice din literatura mondială au fost neglijate. care anterior era de aceeaşi părere afirmă. G.S. nr. […] ş. externi sau de profunzime. gos. N. Leningrad. institut kulturî im. desigur. 34 . Astfel. al formării interesului la cei mai mici cititori. Tom 18. în timp ce A.a. Se discută problema dacă interesul pentru lectură este un interes de cunoaştere sau nu. Ea este deci în ultimă instanţă. Dar dacă procesul de iniţiere va fi condus cu nepricepere. Analizând în continuare definiţia interesului pentru lectură. Chiar dacă factorii fundamentali. ne vom referi la materialele publicate recent în presa de specialitate de peste hotare12. Subliniam. Interesul pentru lectură prezintă şi o latură volitivă. natura gnoseologică a interesului pentru lectură. Psihologii care s-au ocupat de procesul creaţiei intelectuale au evidenţiat implicit şi rolul afectelor în dezvoltarea intereselor de cunoaştere. După B. 88.

În afară de 14 Gasparec. într-o perioadă mai îndelungată şi într-un anumit mediu social. dar şi având un caracter pasiv. plecând de la obiectul lecturii. deoarece lectura lor este influenţată de poziţia si situaţia lor socială. Această succintă analiză a diferitelor componente psihice ale interesului pentru lectură este destinată a sublinia importanţa laturii psihice a fenomenului ce ne interesează. raportul între lectură şi instruire. cercetarea componentei psihice a interesului pentru lectură trebuie să facă un salt calitativ. Totuşi „cercul social al cititorului” este o grupă socială nu numai formată spontan. Gasparec14. dacă datul obiectiv determină structura acestor cercuri. deşi nu se cunosc între ei. Aşa cum arătam mai sus. prezintă un interes deosebit tocmai sub aspectul implicaţiilor lor sociale. Praha. Socilogiscke aspekty citania a citatelstva [Aspectele sociologice ale lecturii şi cititorilor] În: Knihovnik. În acest mod are loc o interacţiune între cititori. a căror influenţă asupra formării şi dezvoltării interesului pentru lectură este prea puţin studiată. Din exemplele ce le dă.în condiţiile în care lectura a căpătat un caracter de masă şi pune probleme de ordin social. în mod explicabil. Totuşi. Dar. tipul de temperament şi de personalitate. deoarece criteriul luat ca bază este în fond convenţional şi foarte labil. 278-281 35 . Un individ trece de la un cerc la altul o dată cu vârsta. 10. fac parte din acelaşi cerc.de domeniul filozofiei şi al esteticii. definiţia nu evidenţiază influenţa inversă a componenţei grupelor asupra structurii şi criteriilor de formare a lor. În orice caz. sep. între lectură şi celelalt mijloace de informare. nr. Concepţia cercetătorului ceh are meritul de a încerca o fundamentare a fenomenului lecturii pe coordonate obiective. Factori. apare conştiinţa dependenţei lor de anumiţi factori sociali. Autorul afirmă că lectura devine un act colectiv prin aceea că una şi aceiaşi carte (sau grup de cărţi) devine lectura mai multor indivizi. Fenomenul astfel conturat este denumit „cercul social al cititorilor”. El consideră că există anumite cercuri sociale stabile de cititori. tocmai din această cauză. Gasparec diferenţiază cercurile sociale de cititori după genul şi tipul de lectură. 1965 p. O asemenea grupare este în mare măsură un artificiu. Una din aceste încercări.9.. se poate vedea că Gasparec pune la baza grupării pe cercuri interesele de lectură. cum sunt pasiunile personale. care merită atenţie este cea făcută de I. există puţine încercări de a formula principii teoretice în domeniul nostru. prezenţa laturii gnoseologice în procesul lecturii – chiar şi al beletristicii – nu poate fi pusă la îndoială. .. I. după cum nu se poate nega importanţa scopurilor estetice ale lecturii în formarea intereselor respective. În ultimul timp. între lectură şi modul de viaţă – se acordă o atenţie deosebită laturii sociale a interesului pentru lectură. aceşti cititori. Acest fapt social nu reprezintă o grupă socială cristalizată.

în acelaşi timp. N. Greutatea constă în faptul că sesizarea socialului în interesul individual este posibilă numai în procesul manifestării sale în masă. Una din concluziile unanim acceptate. nr. sub aspect calitativ. Aliajul individual-social are în acest caz un caracter organic. În asemenea situaţie. În al doilea rând. Medvedeva sublinia necesitatea unei analize dialectice a raportului între individual şi social în interesul pentru lectură. Alta este situaţia în ceea ce priveşte factorii ce influenţează interesul pentru lectură. considerat membru al mai multor cercuri. ci şi unele opinii cu caracter general au căpătat o fundamentare serioasă. ce rezultă constant din toate cercetările concrete. etc. Dat fiind că personalitatea individului este o sinteză a relaţiilor sociale. 36 . În această privinţă. stabilirea nivelului de la care se face împărţirea este şi ea labilă şi subiectivă. Putem considera deci ipoteza lui Gasparec mai mult ca o clasificare pentru nevoile cercetării.S. deoarece interesele pot fi diverse în acelaşi timp la aceiaşi persoană.. 96 —97. pe care nu le putem sesiza din simplele analize numerice ale anchetelor întreprinse. În al treilea rând. astfel Gasparec afirmă existenţa unui cerc social al cititorilor de bestsellers. Dar un asemenea cerc se poate subîmpărţi la rândul său pe categorii (romane de aventuri. N. Într-un articol recent 15. Ramâne un deziderat obiectivizarea fenomenului social al lecturii şi clasificarea cititorilor. este importanţa instruirii în formarea interesului pentru lectură. un efect favorabil şi ar da rezultate interesante. Gradul de cultură al individului este atât de strâns legat de interesul pentru lectură. Întrucît şcoala reprezintă baza culturii generale şi de specialitate. 1968. Novîie rabotî ob izucenii citatelskih interesov [Noi lucrări despre studierea intereselor pentru lectură] În: Biblioteki S.faptul că a porni de aici înseamnă a crea în ultimă instanţă un cerc vicios.R.S. alegerea acestui criteriu nu are totuşi o justificare obiectivă. nu numai cercetările concrete. interesul individual constituie un fenomen social. cred. N. după criterii specifice. încât adesea el este judecat tocmai după acest criteriu. fiecare individ poate fi. p. aplicarea legilor statistice şi a calculului probabilităţilor ar avea.) care să nu fie legate obligatoriu între ele. 39. ea este totodată şi factorul cel mai important în formarea şi dezvoltarea interesului pentru lectură.. Nivelul de cultură şi interesul pentru lectură se află într-un raport direct proporţional sub aspect cantitativ şi intr-o strânsă interdependenţă. i Medvedeva. deziderat ce se poate realiza numai după ce cercetarea concretă va aduna un material suficient de bogat pentru a permite aplicarea legilor matematice şi generalizarea nepripită. Nici unul dintre factorii ce influenţează 15 Dobrînina. psihologice.

mai 1966. T. 12. nr. se acordă de obicei un loc însemnat elementelor de mass-media. pe care interesul pentru lectură îl are în dezvoltarea sa. studiul interesului pentru lectură trebuie să pornească de la delimitarea deosebirilor specifice de loc. nr.. într-o cercetare asupra influenţei factorilor interni de bibliotecă18. Totuşi. Unele anchete largi au scos la iveală modificarea influenţei mijloacelor de comunicaţie asupra interesului pentru lectură în mediul rural 17. Sofia. aşa cum s-a sublinat şi în alte cercetări. 15. Moliata na neakoi faktori vârhu citadelskite tîrsennia [Rolul unor factori în influenţarea cererilor cititorilor]. În: Bibliotekar. sep-oct 1967. 19-26 37 . În afară de această evidenţiere. P. pregătire profesională etc. Gaidarov. categoriile de cărţi care suportă în circulaţie influenţa televiziunii şi în ce mod anume. 262-265 17 Jean. 9-10. Telespectatorii şi lectura cărţii În: Revista bibliotecilor. p. 329-338 . etc. cererile de carte „nemotivate“ — adică nelegate de interese pur exterioare. Orizontul spiritual. de activitate. nr. Un sondaj recent întreprins printre telespectatori a arătat16 că o asemenea influenţă este evidentă. 1968. Acest lucru ne arată că în studiul influenţei mass-media nu se poate face abstracţie de celelalte condiţii care influenţează lectura.. de perioadă. 22. trebuie să ţinem seama şi de caracterul de relativă autonomie. La lecture et les jeunes en milieu rural [Lectura şi tinerii în mediul rural] În: Bull.) — cresc o dată cu vârsta. putem oare vorbi de o ierarhie a factorilor de lectură? Cu alte cuvinte.interesul pentru lectură nu are efectul şcolii. 13. mai 1969. Citatelskite interest na uşcesnite se at tehnikumite i ghimnaziata v Smolean [Interesele pentru lectură la elevii din şcolile tehnice ale oraşului Smolean.] În: Bibliotekar. Acest lucru denotă că interesul pentru lectură. După cum rezultă şi din alte materiale publicate. De aceea. France. această varietate a influenţei indică tocmai necesitatea aprofundării cercetării privind efectele concrete ale televiziunii. se poate stabili comparativ importanţa acestor factori într-o măsură suficient de generală? Cred că această importanţă depinde în mare măsură de condiţiile specifice de loc şi de moment. Faptul că unii citesc mai mult sau mai puţin în urma abonării la televiziune nu spune încă mare lucru. În condiţiile vieţii de oraş modern. modificarea direcţiei de orientare a interesului.. 37-43 18 Stancev. p. odată format.. P. Bib. bagajul de cunoştinţe format în şcoală sunt hotărâtoare în acest sens. în general. de moment (examene. 4. Aceste observaţii sunt valabile şi pentru celelalte mijloace de mass-media. Astfel. G. acest sondaj este insuficient pentru a stabili valoarea şi conaţinutul acestei influenţe. se 16 Cîmpeanu. şi Karapetov . 5. este de presupus că influenţa lor asupra interesului pentru lectură este sensibilă. în care mijloacele de informare au o sferă largă şi multilaterală de acţiune. p. M. p. | În sfârşit. Sofia. apr. se constată că.

dezvoltă într-o relativă independenţă faţă de factorii care i-au dat naştere. necesitatea de a stabili grupurile sociale cu importanţa hotărâtoare în funcţie de momentul dat al dezvoltării sociale. atât la noi. în funcţie de nivelul de cultură individual şi social. Op. care în cele din urmă să conducă — cu toată grija pentru caracterul relativ al unor asemenea operaţii — la elaborarea unei teorii a grupurilor sociale în domeniul interesului pentru lectură. profesiune şi pregătire profesională. făcând abstracţie de legăturile dinitre ele. atâta timp cât problematica socială are o pondere precumpănitoare. Interesul pentru lectură este un fenom individual. p. spre studierea caracterului evoluţiei acestui fenomen în funcţie de vârstă.265 38 . cred că este bine să evidenţiem unele idei de bază. Fără a încerca să reiau aceste probleme în amănunţime. spre studiul conţinutului interesului pentru lectură în funcţie de apartenenţa socială. P. Nu se poate concepe o cercetare aprofundată a acestui fenomen fără sesizarea simultană şi dialectică a legăturilor existente între diferitele sale laturi şi între diferiţii factori ce îl influenţează. Se profilează în acest caz două criterii de foarte mare importanţă: necesitatea de a formula clasificări şi grupări. într-o etapă cât mai apropiată. factori individuali. de problematica lecturii etc. Creşterea acestei independenţe este cu atât mai pregnantă. pâna la caracterizarea individuală concretă a fiecărui cititor. profesie. de cultură. În al doilea rând. făcută de colective relativ mici şi fără un plan general de acţiune stabilit în prealabil. a acestui fenomen. cu cât nivelul de cultură al subiecţilor este mai dezvoltat19. În 19 Cîmpeanu. care determină metodologia în general. urmărind matematizarea cercetării. cât şi peste hotare.. se impune cercetarea socială. de la cercetarea izolată.. Toate aceste criterii metodologice impun cu evidenţă necesitatea de a se trece. Trebuie depăşită cât mai repede etapa — inevitabilă — în care cercetarea atacă aspecte particulare. corelată pe plan naţional şi folosind mijloacele tehnice cele mai moderne. Cred că primul criteriu determinator al metodologiei cercetării interesului pentru lectură trebuie să fie complexitatea. | Scopurile pe care le urmăreşte orice cercetare sociologică asupra interesului de lectură impun orientarea acestei cercetări spre stabilirea cauzelor care determină apariţia interesului de lectură. Dar. * Metodologia studierii interesului pentru lectură a constituit obiectul a numeroase articole apărute în ultimul timp. Cit. la cercetarea pe ansambluri mari. deci de grup. de acţiunea factorilor ideologici şi de mediu..

Interesele de lectură ale tinerilor.asemenea condiţii cred că rezultatele obţinute ar fi din cele mai interesante şi din cele mai eficiente pentru activitatea practică a bibliotecarilor. constituind baza elaborării multor concluzii generale privind sociologia culturii în statul socialist. iar sub aspect teoretic ele ar fi de mare valoare pentru sociologii noştri. 39 .

vârsta. Puţinele cercetări concrete efectuate până acum. uneori cu participarea unor sociologi. el a determinat apariţia unor lucrări interesante datorate lui Robert Escarpit sau Jeffroy Dumazedier. În ţara noastră însă. al celor ce 20 Sociologia în acţiune. Ceea ce este de observat în cercetările întreprinse până acum. grupul social. În Franţa. deşi problemele ridicate de el sunt interesante nu numai sub aspectul pur teoretic. editată de Centrul de Sociologie al Universităţii „Al. modul de trai etc. efectuate mai ales de lucrători de bibliotecă. Iaşi 40 . aş zice „bibliotecăresc". au demonstrat existenţa unor corelaţii foarte clare între lectura ca act cu semnificaţii sociale şi un şir de factori sociali ca nivelul educativ. Ioan Cuza”. este influenţa punctului de vedere. de exemplu.(Sondaj statistico-sociologic la Biblioteca municipală din Iaşi)20 Studiul intereselor de lectură a devenit un subiect de predilecţie al sociologilor abia în ultimii ani. i s-au consacrat cercetări destul de limitate.

în timp ce lunile de vară au cea mai scăzută frecvenţă (18—20 cititori). structura lecturii la literatura beletristică. M-am oprit la categoria tinerilor muncitori.f. se constată cu uşurinţă că marea majoritate a celor ce frecventează biblioteca sunt determinaţi de necesitatea de a-şi perfecţiona sau continua pregătirea de cultură generală sau de specialitate. analiza numărului de profesiuni exercitate. tehnico-profesională şi studenţi f. pe sexe şi pe nivele de instruire (pregătire elementară. şi lipsa unor procedee generale. Pe de altă parte. însoţită de o creştere a 41 .). Din datele obţinute au rezultat o serie de concluzii. care au fost comparate cu date similare obţinute de alte sondaje şi anchete analoge. Aceştia sunt şi cei ce prezintă constanţa cea mai mare în frecvenţă. fiind practic prezenţi permanent în bibliotecă. care să permită o comparare a acestora. punct de vedere ce s-a manifestat în primul rând prin obiectivele urmărite: evidenţierea anumitor indici. structura lecturii pe genuri mari. analiza frecvenţei lunare arată că lunile cu frecvenţă maximă sunt cele apropiate de perioada de sesiune (ianuarie prezintă o frecvenţă de 104 cititori în 1968 şi 136 în 1969). legaţi de activitatea profesională a bibliotecarilor. ca fiind mai demne de atenţie. liceală. după datele înscrise în fişe. medie. Sondajul pe care 1-am efectuat a urmărit în fond cam aceleaşi scopuri şi de aceea cer dinainte scuze pentru inevitabilele neajunsuri ce-1 caracterizează. Cu toate acestea. Ele reprezintă un lot de 420 cititori în anul 1968 si 546 cititori în anul 1969.le-au efectuat. există unele concluzii măcar provizorii. (Este vorba de cei care. Iată principalele aspecte ce au fost reţinute de autor. Am întocmit următoarele analize: Structura cititorilor pe vârstă (trei grupe). deoarece ea reprezintă un procent destul de însemnat în rândul cititorilor bibliotecilor publice — în speţă ai Bibliotecii Municipale din Iaşi. Acest lucru reiese din faptul că cei mai mulţi cititori sunt cei ce au pregătire elementară sau profesională şi continuă să înveţe la seral. 1) În privinţa structurii cititorilor. Se constată în acelaşi timp o creştere de la un an la altul a numărului de cititori şi de volume citite. numărul de volume împrumutate. care atestă valoarea teoretică şi practică a unor asemenea studii. frecvenţa lunară în bibliotecă. au vârsta între 15—30 ani şi exercită o profesiune în industrie sau în sectorul deservirii populaţiei). Ca bază de cercetare am folosit fişele de cititor completate la secţia de împrumut a bibliotecii. comune tuturor cercetărilor.

că lectura tineretului muncitor este orientată foarte direct de programa şcolară — literatura originală clasică şi contemporană reprezentând un procent de peste 36% din totalul volumelor citite. Astfel. Această grupă însă este extrem de labilă: analiza nominală a arătat că nici unul din cei înscrişi în 1968 în această categorie nu mai apare în 1969 — ceea ce este de altfel destul de firesc. în primul rând. 2) Analiza structurii lecturii. ce reflectă constanţa categoriei de cititori respectivă şi omogenitatea intereselor sale. Un alt aspect interesant este prezenţa unui indice mediu sub nivelul general la literatura beletristică la grupa aceasta. cu cifre deosebit de mari mai ales la grupele care au fost menţionate (pregătire elementară şi pregătire rofesională). privit sub aspectul repartiţiei cititorilor pe grupe după nivelul de instruire. adesea chiar depăşind această cifră. se observă de asemenea variaţii foarte mici de la un an la altul.numărului de profesiuni si a numărului de întreprinderi din care fac parte cititorii. Urmărirea pe titluri. Analiza mai aprofundată asupra literaturii beletristice a fost justificată de predominanţa acesteia. Comparaţia între anii cercetaţi arată că la cititorii din grupa cu pregătire tehnico-profesională şi — în mai mică măsură — la grupa cu pregătire elementară numărul de volume creşte în mod considerabil. În acelaşi timp. Toate acestea duc la concluzia evidentă. Pe de altă parte. şi foarte scăzută la alte grupe. că interesele de lectură ale tinerilor muncitori sunt influenţate în măsură însemnată de necesităţile impuse de nivelul de instruire şi de problemele legate de acesta. indicele de lectură (numărul de volume mediu pe cititor) este la aceste grupe cel mai ridicat. media generală. Acest aspect reiese şi mai clar când ne referim la structura lecturii. 42 . Această analiză arată. fără a fi fost obiectul unui studiu special. 3). la beletristică de 16—17 volume. a arătat că aceleaşi lucrări se repetă cu regularitate. oscilând în jurul cifrei de 17. la cartea ştiinţifică şi tehnică de 4—5 volume. aici s-ar putea vorbi de scăderea interesului pentru literatura beletristică după terminarea studiilor. indicele mediu este la cartea socialpolitică de 3—4 volume. a indicilor medii pe diferitele categorii de cărţi arată o stabilitate a cerinţelor de carte de diferite genuri. cu excepţia grupei de absolvenţi de liceu.

metodici de intervievare etc. sociologii preopinează pentru metoda anchetei. îndeosebi la grupe de vârstă de peste 25 ani (2—3%). al unui material bogat cuprins într-un volum restrâns şi uşor de sistematizat. Pentru a trage concluzii mai puţin provizorii este necesară şi analiza acestor aspecte ale problemei. dorinţa de a satisface pe anchetator etc. — factori ce sunt şi mai puternici la tineret. neinfluenţat de scopul prestabilit al anchetei. alături de şcoală. Desigur. Spre deosebire de aceste neajunsuri. acţiunile lor trebuie însă corelate. dar totuşi sesizabil — al politicii editoriale şi al posibilităţilor de aprovizionare a bibliotecilor. În genere. Din cercetarea făcută se desprind mai ales unele concluzii cu caracter metodologic. 5). pentru care necesitate ar fi recomandabil nu numai să 43 .) Un loc important în pregătirea profesională şi culturală generală. acest fenomen poate fi explicat şi prin necesităţi familiale. fişa de cititor oferă şi avantajul conciziunii. care nu poate da rezultate valoroase decât în completarea altor forme de cercetare. Pe de altă parte. Desigur. care însă pot fi compensate tocmai prin anchete suplimentare. Celelalte categorii de literatură (critică literară. 4). aceste aspecte reprezintă şi efectul — mai puţin direct. teatru) dau procente foarte scăzute. se desprind din cele studiate două concluzii: a. la care nu ne putem opri fără a ieşi din cadrul problemei. Literatura tradusă se împarte în trei categorii egale: literatură clasică. îl joacă şi biblioteca. Un fenomen interesant este procentul relativ mare dat de literatura folclorică şi basme. Se pune aici problema comparării între studiul statistic şi studiul pe bază de chestionare. note de călătorie. romane de aventuri (în sensul larg al cuvântului) şi restul literaturii traduse. dispoziţia de moment. lansând diferite formulare. influenţa celor intervievaţi în acelaşi timp. prezentând procente aproximativ egale (22— 25%). însă. eseuri. există şi aici unele neajunsuri. rămâne ca el să fie cercetat prin anchetă nominală. care să aibă o bază obiectivă. Personal consider că ancheta este în genere o metodă cu caracter auxiliar. studierea fişelor de cititor are meritul de a oferi un material concret şi lipsit de aceste oscilaţii de moment.Desigur. dorinţa de a se evidenţia (chiar inconştientă). Ancheta asupra interesului de lectură pune pe cercetător cu totul la discreţia celui intervievat. în măsura în care se preocupă de problema studierii intereselor de lectură. Pentru latura practică a problemei. care răspunde în funcţie de o serie de factori subiectivi foarte greu de diseminat.

b.). 44 . câteva tablouri statistice întocmite pe baza fişelor cercetate. Cercetarea prin intermediul bibliotecii a interesului pentru lectură constituie un procedeu important în fundamentarea unei politici editoriale ştiinţifice. dar şi să se colaboreze în acţiunile de cercetare sociologică. În anexă.se ţină seama în aprovizionarea bibliotecii de programul de şcolarizare.

Xenopol" al Filialei Academiei de ştiinţe sociale şi politice din Iaşi se află sub tipar un alt studiu privind autografele greceşti aflate în biblioteca noastră. s-a publicat în anii trecuţi un articol în „Călăuza Bibliotecarului". autografe. Amsterdam-ului şi altor oraşe renumite în acest sens şi ajunse în biblioteca noastră după o călătorie lungă. interesantă şi destul de bogată în învăţăminte a cărţilor. p. Bordeianu. ieşite din marile tipografii medievale ale Veneţiei. ex libris-uri. Parisului. purtând şi ele multe însemnări autografe sau ex libris-uri. D. referitor la Câteva autografe eminesciene în Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" din Iaşi (nr. Foarte multe din aceste cărţi au însemnări manuscrise. printre care se numără 17 incunabule şi peste 4 000 volume de cărţi valoroase. Au mai fost făcute unele 45 . semnat de M. 6. adesea de sute de ani. din descifrarea cărora se poate adesea cunoaşte istoria curioasă. Ar mai trebui amintite opere de mare valoare ale tiparniţelor româneşti. În Anuarul Institutului „A. Cu privire la acestea. 1964. Aş aminti aici doar numeroasele opere ale clasicilor greci şi latini.Câteva autografe inedite aflate în fondurile bibliotecii centrale universitare din Iaşi Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" din Iaşi posedă un fond important de cărţi vechi şi rare. 335— 337).

comunicări disparate privind alte autografe. După cum atestă un ex libris de pe interiorul copertei. 1/13 iulie 1867". (Acesta din urmă poate fi o mărturie în plus a legăturilor poetului cu cercurile culturale din sudul Franţei). pe care — alături de multe alte semnături — prezintă semnătura şi ştampila de bibliotecă a lui A. în 1872: Vechiului amic N. ediţia Junimii din 1867: „Doamnei Sturdza. Şincai. apărut la Iaşi în 1843 (vol. 1880. Pe prima pagină. cu litere gotice. semnalăm: — un exemplar din Hronica Românilor de Gh. Partea întâi. I). pe volumul Poesia română. de 46 . din partea autorului Iassi. În fine. apărut la Bucureşti. în 1843: Dece m-a uitat Dl Negruzzi? (în chirilică) Autorul. ne vom ocupa doar de prezentarea câtorva autografe inedite ale unor scriitori români. Meinem liebe Hurmuzaki W. hommage de l'auteur. Un interesant autograf se află pe foaia de titlu a volumului Din poeziile lui Kesar Boliak. D. Unul dintre cele mai interesante este cel oferit pe volumul Peatra din casă. editat la Iaşi. existente în fondurile noastre şi care pot interesa pe cercetătorii istoriei literare în aceeaşi măsură ca şi pe bibliofili. Alecsandri pe un volum din Despot-Vodă.Ionescu V. apărut la Iaşi în Tipografia Institutului Albinei în 1847. Alecsandri Din donaţia Hurmuzaki se mai află un autograf al lui Titu Maiorescu. însă o cercetare sistematică şi de amploare nu s-a întreprins încă. Gorovei. găsim textul. mai semnalez un autograf pe volumul Dumbrava Roşie. Printre alte cărţi ce au făcut parte din biblioteci personale. ed. În cele ce urmează. Xenopol: Essai sur l'histoire de la formation et des progres du Tiers Etat. — două volume ce au aparţinut bibliotecii lui A. princeps. Aleksandri Două autografe sunt scrise în franceză: A Madame M. Negruzzi. născută Hurmuzaki. V. cartea a făcut parte din Biblioteca lui Const. Biblioteca noastră posedă câteva autografe ale lui Vasile Alecsandri. Paladi. ediţia Socec. Cercetare critică.

din căldura şi lumina căror am lucrat. care a făcut parte din biblioteca lui Paul Bujor. Iată un autograf al lui Topârceanu: Domnului G. Ibrăileanu Sunteţi adăpostul şi refugiul. Macedonski pe coperta volumului de poezii Excelsior. din care se desprinde prestigiul de care acesta din urmă se bucură printre cei ce făceau parte din cercul „Vieţii Româneşti" şi chiar dincolo de acesta. în 47 . Din acest fond s-au editat volumele de Scrisori către Ibrăileanu. Bucureşti 1901. căruia i se oferea „Marea dragoste" a scriitorului (pe vol. oct. Buc. Hortensia Papadat-Bengescu Decembrie 918. In cele ce urmează. Cităm aici pe cel de pe volumul Ape adânci: Domnului G. cu statornică afecţiune din partea lui G. 1895. 10 XII 1930 pe volumul Scrisori fără adresă. Vasile Boldescu editat la Viaţa Românească. care a oferit lui G. Focşani Foarte multe autografe aparţin lui Ionel Teodoreanu. ediţia Socec. am dori să prezentăm câteva autografe de scriitori oferite criticului ieşan. Bucureşti. Macedonski: Omagiu cordial offerit A. Academia şi Familia. Topârceanu. în care Ibrăileanu era apreciat ca „Cel mai inteligent om din câţi cunosc" (pe vol. Volumul poartă şi autograful: Iubitului şi vechiului meu tovarăş de viaţă Paul Bujor. 20. ştampila bibliotecii şi data de 2 martie 1872). 1901. Lărgiţi aceste cuvinte până la măsurile cele mai mari la care pot ajunge. Biblioteca noastră posedă un fond bogat de manuscrise şi volume provenite de la Garabet Ibrăileanu.Augustin Thierry (purtând semnătura lui Xenopol. Iaşi. Vlahuţă. şi Histoire d'Attila et des successeurs (în 2 volume) de Amedee Thierry. Aprecierea de care se bucura Ibrăileanu în ochii autorului Medelenilor rezultă evident din aceste autografe. Ibrăileanu. Ibrăileanu cele mai importante din volumele sale. 1 al ediţiei din 1926 a Medelenilor). Trei autografe aparţin Hortensiei Papadat-Bengescu. A. Vlahuţă Mai semnalăm un autograf al lui Al. — un exemplar din România pitorească de A. adăogaţi la sentimentele de afecţiune şi prietenia şi emoţiunea cu care le scriu şi primiţi omagiul acestei cărţi. editată la Paris în 1856 (purtând semnătura şi ştampila de bibliotecă a lui Xenopol şi anul 1873)..

Lucian Blaga Domnului G. în 1923. iar eu. iată ultimul meu roman [e vorba de Lorelei. tipărit în 1922.1931) şi „expresia devotatei mele prietenii" (Crăciunul de la Silvestri. dimpreună cu omagiul meu profund Ionel Teodoreanu. Tulburarea apelor. acest roman care i-a asasinat caisul de la fereastră. Ibrăileanu avec toute l'affection et l'admiration de son Panait Istrati juin 1927 Paris. bucuria de-a ţi-l trimite e mult mai slabă decât părerea de rău că nu putem fi alături. Tot lui Ion Pillat aparţine şi autograful următor (provenind din acelaşi fond Ibrăileanu): 48 . întâia mea carte pe care nu i-am cetit-o în manuscris. în volumul Le rejfrain de la fosse. Ioan Pillat 1922 pe un extras din „Cugetul Românesc" cuprinzînd poemul Bătrînii. amintim aici pe Panait Istrati: À mon ami G. 1927. editat la Cluj. ed. mata fiind procurorul lucid al păcatelor mele literare. Ibrăileanu" — scrie Teodoreanu pe volumul Turnul Milenei — „cu mare şi firească emoţie. Ibrăileanu respectuos omagiu al unui moldovean exilat în capitală. 1934). Ionel Teodoreanu" scrie pe volumul I al Fetei din Zlataust. „Domnului G. Nerantsoula. cinstea de a fi cetită de cei mai lucizi ochi pe care-i are astăzi ţara românească". Dintre alţi scriitori. dorind acestei cărţi. ca suprem omagiu. ca mai înainte. Ion Pillat: Domnului G. Ibrăileanu. după moartea criticului. Volumul Arca lui Noe apărut în 1936. “Iubite şi stimate domnule Ibrăileanu. dimpreună cu devotata mea prietenie. Ibrăileanu cu multă stimă Lucian Blaga pe vol. ed. avocatul lor”. este oferit soţiei acestuia: Doamnei Elena Ibrăileanu această carte asupra căreia pluteşte acelaşi doliu. „Domnului G. din 1935 a „Cărţii Româneşti"].

pe vol. Mai amintim un autograf al lui Ibrăileanu însuşi. Iaşi — pe broşura În amintirea lui Creangă.„Lui Lucian Boz Iubitorului pasionat şi pătrunzător al Poeziei. ediţia din acelaşi an. toată preţuirea Ion Pillat 13 ianuarie 1937 Bucureşti. Cartea Românească. însoţită de data 16/XI 1929. în 1920 . oferit — pe un exemplar din Studii literare din 1930.şi Prietinului Agavriloaei această istorisire din trecut — cu Dragoste Mihail Sadoveanu Nov. 1936. În încheiere. două autografe ale lui Mihail Sadoveanu: — semnătura.. 1952. Buc. pe volumul Nicoară Potcoavă. Cele de mai sus sunt o mică contribuţie la o muncă ce-şi aşteaptă realizatorii. Caetul verde. editată la Iaşi. — lui Octav Botez „cu veche prietenie". 49 . pentru descifrarea şi publicarea însemnărilor manuscrise şi a autografelor aflate în biblioteca noastră.

publicat da N.696. Un catalog. este o primă contribuţie la Catalogul bibliotecii Academiei domneşti din Iaşi. 50 . Contribuţii la istoricul Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi. mai precis. XIII.93-118. Existenţa acestei biblioteci şi continuitatea sa în timp au fost recent obiectul unui studiu. sau "catastih" al bibliotecii trebuie că a existat. în: „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie "A. este şi precursoarea Bibliotecii Centrale Universitare.v. p. p. Acest lucru reiese din documentele publicate.D. 1976.22 Dar e1 nu mai există.XIV. În acest studiu se sintetizează cercetările de lungă durată întreprinse pentru a ajunge la concluzia legăturii directe a primei biblioteci şcolare din Iaşi şi probabil din Ţările Române cu actuala Biblioteca "Mihai Eminescu". Comunicarea de faţă este o prima încercare de a stabili în mod ştiinţific conţinutul acestei biblioteci. v. titlurile care au compus-o. 21 N.1.Iorga. precursoarea directă a Universităţii ieşene.Xenopol".Biblioteca Academiei Domneşti din Iaşi Academia domneasca din Iaşi.Geidagis.Gaidagis21. Această bibliotecă îşi trage originile din primele donaţii de cărţi făcute de domnitorul Vasile Lupu şcolii înfiinţate de el la mănăstirea Trei Ierarhi. 22 Documente Hurmuzachi .

Reconstituirea unui asemenea catalog nu este un lucru facil. Dacă există pe vreo carte.. 1885 p.IV. O primă încercare o găsim la Constantin Erbiceanu care.. Iaşi.2. p. op. în listele lui C. 27 Şt. dar fără a încerca să reconstituie catalogul bibliotecii. cit. cit.S. într-un studiu de largă respiraţia. Şt. bazându-se pe atestări documentare.Editura Academiei R. În această privinţă. acest lucru rămâne indiscutabil. de donaţie sau altele.A.110-193. care atestă că ea a aparţinut şcolii (Academiei) domneşti din Iaşi. în care reia titlurile publicate anterior. 108 51 . dar fără a reconstitui vreo bibliotecă. 2. În fine. Bârsănesou.23 A doua încercare este întreprinsă de Şt. publică în volumul "Serbarea şcolară de la Iaşi" un catalog al expoziţiei realizate cu acel prilej.R. Academiile domneşti din Bucureşti şi Iaşi. Bârsănescu. că aceasta încercare. de cărţi înregistrate de acesta în anul 1727. redă parţial titlurile unor cărţi care au aparţinut bibliotecii şcolii domneşti. p. 26 Documente Hurmuzachi – Iorga. ne putem baza în primul rând pe fondul de carte veche din Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi.151-152. însemnări de proprietate. 1971. că din listă lipsesc cărţile bisericeşti şi ipoteza aproape sigură. Buc. pe care le considera provenite din şcoala domnească. Erbiceanu există şi cărţi care au asemenea însemnări. În al doilea rând. op.351-391. Buc. în studiul său asupra "Academiei domneşti din Iaşi" 24 N.. Didactică şi pedagogică. p. Argumentele aduse în sprijinul acestei afirmaţii (faptul. vol. că în acea vreme averea şcolii se afla la mănăstirea Barnovschi) sunt desigur vrednice da luat în seamă.1962. Vedem deci. este practic o reconstituire integrală. N. Ed. Gaidagis. după ce în "Revista Teologică" din 1885 prezintă un număr însemnat de cărţi şi manuscrise din diverse biblioteci. Care sunt izvoarele documentare sau de referinţă pe care ne putem baza în această încercare ? 1. în articolul citat.153-16o. În documentele publicate de Iorga26 există un catestih al călugărului Paisie de la mănăstirea Barnovschi.909-911. această listă de cărţi reprezintă nu cărţi ale mănăstirii. p. Mai mult decât aceste argumente vorbeşte în sprijinul acestei opinii însăşi lista. 25 A. văzută sau semnalată undeva.Urechia. Elementul cel mai sigur îl constituie atestarea documentară. deşi are unele precedente.p.Gaidagis. Se mai semnalează două-trei cărţi şi la Iorga sau V. nota 340... Camariano-Cioran. Bârsănescu. ale cărei titluri 23 24 Serbarea şcolară de la Iaşi. Ariadna Camariano-Cioran.25 se ocupă de literatura utilizată în şcolile din Bucureşti şi Iaşi. După părerea unor autori27. Academia domnească din Iaşi. ci ale şcolii domneşti..

întrucât autoarea . şi care au însemnări de proprietate sau de donaţie pentru această şcoală. În ce priveşte cercetarea făcută da A.aşa cum voi arăta mai departe – această listă nu trebuia considerată ca încheiată.Gaidagis a dovedit. în urma legii secularizării averilor mănăstireşti. fără a coincide cu titlurile din listele anterioare. am întocmit catalogul bibliotecii Academiei domneşti din Iaşi. Am întreprins această analiza prin comparaţie cu studiul Ariadnei Camariano-Cioran. În fine. am adăugat câteva titluri de manuscrise citate de C. Sava. De altfel. implicit 52 . precum şi cela amintite da N.U. Ţinând cont de aceste elemente. Haşdeu. au însemnări de donaţie către şcoala domnească din Iaşi. am abordat catastihul lui Paisia. Prima parte a acestui catalog este formată din titlurile. întrucât este cel mai complet până în momentul de faţă sub acest aspect. din care am extras acele titluri care. l. decât o mănăstire. în comparaţie cu ceea ce s-a afirmat până acum despre conţinutul învăţământului în această şcoală. este că operele originale ale autorilor clasici sunt mult mai larg prezente în studiul elevilor acestei şcoli. că din cărţile citate de Şt.C.Camariano-Cioran.”Mihai Eminescu" Iaşi.coincid în mare parte. aşa cm vom vedea nai jos. Deşi . Am obţinut astfel un total da 62 titluri da volume. Sava au intrat în Biblioteca Universităţii şi în perioada directoratului lui B. care se găsesc în fondul de carte rară al bibliotecii noastre. se pot face de pe acum unele aprecieri privind structura bibliotecii şcolii domneşti. Din monografia citată se desprinde punctul de vedere. Ele formează lista nr. de asemenea.P. verificarea făcută de N.cărţile respective constituind. Bârsănescu se bazează pe o singură atestare: cea făcută de Cattanescu în cataloga! său. deşi preţioasă. o bibliotecă ce caracterizează mai curând o şcoală. aprecieri care. Prima observaţie pe care o putem face în acest sens. cu titlurile existente în fondul de carte rară al B. pot fi identificate prin comparare cu lucrări existente în fondul nostru de certe rară.aşa cum voi demonstra mai jos – nu a cunoscut deloc fondul de carte veche al Bibliotecii noastre. permit unele completări şi chiar modificări da opinii. Lista reconstituită de Şt. ea nu poate fi considerată decisivă. referitor la cărţile Bibliotecii Universităţii. Iorga. Dar această atestare nu poate fi considerată sigură . În continuare. . care provin de la mănăstirea Sf. luate în ansamblu.cu toate că şcoala domnească a funcţionat un timp şi la această mănăstire . citat mai sus. Bârsănescu. una singură poate fi sigur considerată ca aparţinând bibliotecii şcolii domneşti. Erbiceanu. titluri care. însumând un total de 44 titluri.deoarece cărţi de la Sf.

ediţiile de comentarii la părinţii apostolici şi la textele biblice şi chiar o ediţie a Vechiului şi Noului Testament în patru limbi . Cicero ş. şi că existau şi alte puncte de vedere. că predarea cunoştinţelor medicale în şcoală nu este un lucru ipotetic. cum ar fi Petrus Hispanus. Londra 1649.lucru dovedit prin prezenţa operei lui 53 . Erbiceanu dar ignorat de Ariadna Cameriano-Cioran. texte originale în mai multe ediţii din Ovidiu. Petrus Calanna. Acest lucru dovedeşte.dovedeşte contrariul. Manualul de geografie al lui Konstantinos Gordatos.manuscris menţionat de C. nu numai sub aspectul însuşirii dogmaticii ortodoxe. că orientarea neoaristotelică a lui Corydaleos nu era monopolizantă. Xenophon. Dio Cassios etc. ci şi al pregătirii pentru combaterea catolicismului şi al ereziilor . Florus. Alexandros Kankellarios. istoriile ecleziastice ale lui Eusebius Pamphylus şi Socrates Scholasticos. nu se studia teologia. prelucrări şi antologii. pe care autoarea nu le-a cunoscut sau le-a ignorat.o suită de 24 volume tipărite între 1728-1756 la Haga şi Amsterdam. autoarea a considerat că învăţământul din şcolile din Bucureşti şi Iaşi era laic. pe care Ariadna Camariano-Cioran 1-a omis cu premeditare îl constituie teologia. interpretările sinoptice la opere despre cer a lui Gorydaleu . în care nu lipseşte opera originală a lui Aristotel. Thucidide. că biblioteca şcolii poseda multe lucrări. Ioennes Tinnulus. Mai mult: studiul teologic era temeinic întreprins.prin înşăşi titlurile citate ca manuale şi literatură auxiliară. Amintesc aici în fugă manualul de retorica al lui Israel Theophil Canz tipărit la Tübingen în 1795. care erau cercetate da profesorii şi elevii acestei şcoli. culegerile de acte şi documente diplomatice ale lui Rouseet de Missy . Prezenţa în catalogul nostru a operelor originale. Virgiliu. Un alt domeniu. ale lui Homer. simpla comparare a catalogului nostru cu titlurile citate de A. Pe baza unor argumente ce nu stau în picioare. De altfel. Prezenţa în catalogul nostru a unui mare număr de lucrări teologice fundamentale.a. Herodot. iar prezenţa tratatelor şi comentariilor lui Theophil Corydaleos este contrabalansată într-o anumita măsură de alte lucrări de comentatori. donat de patriarhul Hrisant Nottara în 1714. Camariano-Cioran dovedeşte. în bune ediţii critice. dovedeşte că această opinie nu este justificată. că deci în Academia domnească din Iaşi şi în cea din Bucureşti. scrierile lui Ioan Chrysostomos şi Vasile cel Mare. că în şcolile din Bucureşti şi Iaşi se foloseau în studiul limbii şi literaturii greceşti şi latine şi al istoriei aproape exclusiv manuale. Prezenţa acestei opere în biblioteca şcolii domneşti dovedeşte. În mod deosebit aş dori să menţionez prezenţa manualului lui Joannes Riolanus "Opuscula anathomica". donată de domnitorul Grigore Ghica în 1769. tipărit la Veneţia în 1730. Acelaşi lucru se poate afirma şi în ce priveşte studiul filozofiei.

o sursă de completare e catalogului bibliotecii care încă nu a fost utilizată o constituie listele de abonaţi tipărite în cărţile epocii. câteva elemente noi. nu avem deocamdată dovezi cu caracter documentar privind folosirea ei la academiile din Bucureşti şi Iaşi înainte de 1835. chiar în fondurile bibliotecii noastre.Thomasso d'Aquino şi a unui dicţionar al ereziilor . şcolii. ca obiect aparte. Însăşi Ariadna Camariano-Cioran. aduce date ce atestă că se utiliza şi limba franceză. Desigur. şi nu este exclus ca textul inedit descoperit de noi să fie legat de activitatea Academiei domneşti din Iaşi. că într-o şcoală oficială.O prezenţă mai largă a operelor originale utilizate la studiul limbilor clasice şi istoriei. Este însă evident. o bună parte din manuscrisele amintite de C.O dovadă concretă a studiului cunoştinţelor medicale. în 1821. De asemenea. În ce priveşte limba română. 2° . cunoscuţi ca 54 . Între aceşti abonaţi figurează fie domnitori ai Moldovei. 1° . care susţine oarecum ideea prezenţei exclusive a limbii greceşti. de biserică. Dar acest fapt nu aste de natură exclusivă. Erbiceanu s-ar putea afla în fondurile bibliotecii Mitropoliei Moldovei . mai ales din cele apărute în secolul 19. am arătat că fondurile bibliotecii noastre pot da la iveală şi exemple de activitate de acest gen printre intelectualii moldoveni de la finele secolului al 18-lea.tipărit în limba polonă la Cernigov şi donat de însuşi patriarhul Nottara. Problema rămâne însă deschisă. Iluminismul s-a putut manifesta numai în luptă cu acest punct de vedere oficial. patronată de domnitor. Într-un alt articol.Prezenţa neîndoioasă a stadiului teologiei. că acest lucru nu infirmă teza pătrunderii iluminismului în învăţământul practicat în aceste şcoli. mai există. alături de confirmarea unor date cunoscute. În concluzie. dovedeşte că limba greacă nu era monopolizantă. Predarea în academia domnească se făcea în limba greacă. prezenţa studiului teologic era de la sine înţeleasă. analiza în această primă fază a catalogului bibliotecii academiei domneşti din Iaşi ne oferă.fonduri încă necercetate sub acest aspect. Cu aceasta însă problema nu s-a încheiat. şi poate că tocmai ciocnirea dintre aceste două orientări chiar în rândul dascălilor şi elevilor a generat acuzaţia de ateism ce s-a adus mai târziu. 3° . posibilităţi de a identifica volume aparţinând acestei şcoli. care putea să meargă chiar până la manifestări ateiste. da marii boieri. Catalogul acestei biblioteci nu poate fi considerat terminat. apoi. Prezenţa de lucrări în polonă şi franceză între cele cuprinse în catalogul nostru.

8. TRUCYDIDES cum scholiis. Opera. Farreus. vtori logofăt al Mitropoliei şi probabil bibliotecar al Academiei. ARISTOTELES. Basel. Opere.donatori către bibliotecă. HOMER. Această ediţie prestigioasă a aparţinut lui Toma Dimitrie. Conmentarium in Sententiarum libri quarta.foarte probabil o însemnare de mâna lui Toma Dimitrie. 7... Super tertium libro sententiarum magistri Petri Lombardi . cu comentariile lui Erasmus din Rotterdam. Ecclesiastice historiae . 1583. O ediţie deosebit de valoroasă. fie chiar şcoala din Iaşi. (Colligat cu). 3. THOMAS DE AQUINO. HERODOT. VIRGILII opera. Veneţia. Donaţii de acelaşi Nottara în 1728.Bibliothecarius".U. Basel. 5. CEDRENUS. Lichtenstein. I.. 1557. Odysseia. 1489. Un alt colligat. Wolfgang Cephaleum. Oporinus. 155o. l. T. Iaşi cu însemnări manuscrise ce atestă apartenenţa la biblioteca Academiei domneşti. A fost donată de Arghira. 1566. Wechelius. Sperăm ca acest început să fie continuat. Hervagius. 55 . care a circulat din Europa occidentală la Cameniţa şi a aparţinut lui Nicolae Costin.D.Paris. Odysseia.C. văduva lui Toma Dimitrie.. 1542. I540. Cărţi din fondul B. Scholae Jassensi. 149o. EUSEBIUS PAMPHILIUS din Cesareea. Este al doilea volum al unei ediţii complete. Văduva sa Arghira a donat Academiei cartea. Strasburg. Şi acest volum a aparţinut lui Toma Dimitrie. Comunicarea de faţă este deci numai un început. 4.. Acest colligat. Hervagius. Robert Estienne. Isegrin. GEMISTUS. de iis qune post pugnam ad Mantineam libri II. Basel. 1544. într-un domeniu interesant cum este cel al conţinutului învăţământului în Ţările Române din secolele trecute. Basel. Are însemnarea scrisă în latină: "Ex libris Biblioth. Pe de altă parte. lista lucrărilor utilizate ca manuale de învăţământ va trebui completată prin cercetarea tuturor însemnărilor de proprietate şi identificarea foştilor elevi şi dascăli ai şcolii printre aceşti proprietari. HOMER. Annales. Franckfurth. Dionysius Bertochus. Din cărţile lui Toma Dimitrie. fie alte personalităţi cu aceeaşi calitate. Veneţia. RICARDO DE MEDIAVILLA. dăruită şcolii de văduva sa Arghira. fiind donat de văduva sa. 6. 155o. Veneţia. Este. a fost donat Academiei domneşti de către patriarhul Hrisant Nottara al Ierusalimului în anul 1714 2.

Sartorius. (Colligat cu) CALANNA. Io. Vignon. Summulae logicales . 1612. 14. Vol. Ediţia a fost donată de către domnitorul Grigore Al. De gestis Romanorum . Amsterdam. RIOLANUS. M. Mainz. 12. BASILIUS MAGNUS. 20. 1599.. Volumul a fost donat la 1728 de patriarhul Hrisant Nottara.. Volumul a aparţinut şi lui Ioannes Sambucus....A.. 1653. Estienne. Paris. L. atestând apartenenţa la biblioteca Academiei domneşti din Iaşi. Donată de patriarhul Nottara în 1728. Opera. Petrus. Expositio patrum graecorum in psalmos . Palermo. 1590. Flesher... Orlandius. 1557. Progymnasmatum latinitatis. IOANNOU Chrysostomou ta Sozomena. H. Jacobus. Ediţie donată de Hrisant Nottara în 1714. Summa Theologica . Ghica în anul 1766. Moretus (Plantin) . 11. 1610. Opera omnia. Lyon. iar ulterior o însemnare de donaţie din partea domnului Mihail Racoviţă (fără dată). de Franciscis. 56 . Donată de patriarhul Nottara în 1728. 1649. din 1766. Numai volumul l poartă însemnarea donatorului Grigore Al. CAESAR.1643-1646 (3 volume). Donaţia domnitorului Ioan Grigore Calimah. 16o6. 17. Cu o însemnară în greceşte.. Balthasar. CORDERIUS. Venetiis. Opuscula anathomica. P.Ghica. Perusia.. Donaţia patriarhului Nottara.1. 9. Serzina. Acest volum are însemnare de donaţie din partea voevodului Vasile Lupu către "mănăstirea dascălilor" datată 1640. Volumul 3. Balth. A. Volum donat de patriarhul Nottara la 1714. apud Iuntas. la 1768. Philosophia seniorum Sacerdotia Platonica. Paris. Gerlach Backenstein. Tragedia 7. PONTANUS. Are o însemnare în greceşte "Din bibliotheca şcolii greceşti din Iaşi". Eton.Ediţie elaborată de Erythraeus. 16. 19. Ingolstadt. 18. Norton. AESCHILUS. TINNULUS. PETRUS HISPANUS. EUSEBII PAMPHYLI. Antwerpen. Venetiis. Historia ecclesiastica. Londini. Volumul a fost donat de patriarhul Nottara în 1714. THOMAS DE AQUINO. Caius Iulius. Cramoisy. FLORUS. 1613. 1672. 1638 (3 volume). 10. 15. Ioannes. 13.. Joannes. sive dialogorum . nedatată.. Philosophia ordinaria. Janssonius 1657.

Donaţia domnitorului Grigore Al. volumului îi lipseşte pagina de titlu. Epitomae. DICTIONAR german . 57 . Pe o filă de gardă se găseşte o însemnare în chirilice.. Donaţia domnitorului Grigore Al.. dedicată lui Scarlat Mavrocordat.latin. Venetiis.. Francofurti.. Eisagoge eis ta geographika kai sphairika . IOANNI Chrysostomi Explanationes in Novum Testamentum.. DIVINA SCRIPTURA nempe Vateris ac Novis Testamenti omnia ... elaborată se pare în Bucureşti. prin care se menţionează că în anul 1827 sa făcut o inventariere a bibliotecii. dedicată domnitorului Şerban Cantacuzino.. Volum donat de patriarhul Nottara în 1728. IOANNI Chrysostomi. Bucureşti. Czernigow. donată de văduva sa Arghira. Această lucrare a patriarhului Hrisant Nottara. în greacă şi latină.. este de largă circulaţie în şcolile greceşti. SOCRATI SCHOLASTICI. 1698. 29...1. în greceşte. care a primit cartea de la autor. Cracovia. Fastorum libri VI. (6 tomuri în 2 volume).. Volumul are însemnarea de proprietate a şcolii. Exemplarul de faţă a aparţinut lui Toma Dimitrie.. având însemnarea de proprietate a lui Toma Dimitrie şi de donaţie către şcoală din partea văduvei sale Arghira.21... în 1766. Erbiceanu. Arghira. Un volum cu pagina de titlu lipsă.Glykis. 1681. 1716. Balth. Schedel. Donaţia patriarhului Nottara la 1715. Paris. Lazar Baranowicz. Volumul a fost donat de Ioan Grigore Calimah în 1763. Chrisantos. Istoria peri ton Yerosolimos patriarhos. 27. Balth. Tristium libri V.. N... Mainz.. OVIDII. Leipzig. Din cărţile logofătului Toma Dimitrie. Cu însemnare în greceşte de proprietate a Academiei domneşti din Iaşi. Francofurti. găsindu-se multe volume lipsă. Volumul a fost donat da patriarhul Nottara în 1728. s.Ghica. cca. DIO CASSIUS. 24. 32. GRADUS AD PARNASSUM. Opera omnia. 1687. 31. Historia ecclesiastica . 1675. 1697. (6 tomuri în 5 volum). 1715.Ghica din 1766. tipărită după toate probabilităţile în Italia. 26. În acelaşi volum şi istoriile ecclesiastice ale lui Theodoritus şi Evagrius. 25. Exemplarul este amintit şi de C. 28. în aceeaşi editură. DOSITHEIOS. 168o. Donaţia patriarhului Nottara din 1714. 1677. 22. 1674. S. O ediţie grecească.ALPHABETUM rozmaitym heretykom niewernym. Wust. S. Ediţie bilingvă. /Exemplar defect. Văduva sa. 30. NOTTARA.Wust. HERODOTI Orationes et Historiae. Gerlach Beckanstein.a.. De Ponto libri IV. o donează bibliotecii Academiei domneşti. 23.polon . Lipseşte pagina de titlu.l.

.. Leipzig Lanckisianus. Uterior a ajuns la Gheorghe Asachi... 1735. IOANNI Damasceni..Erbiceanu. FERI. Ghica. 1748. nr. Opera omnia.. una din ediţiile renumite.. Manuscris grecesc copiat în 1669 la Kerkira. care o donează Academiei Mihăilene. N.. Al. 1750. A fost donată la 1766 Academiei de Grigore Al.. 1699. la 1767. Lucrare ce apare ca supliment la culegerea de documente diplomatice menţionată mai sus. (C.33. 1747. Volumul are o însemnare în chirilice: "1827 martie s-au căutat toate cărţile bibliotecii". Michel. 1732. Şi acest volum a fost donat de Grigore Al. GORDATOS. Donaţia dormitorului Grigore Al.. Serbarea şcolară .. KAHKELLARIOS. 34.. 42-43. p.. VIRGLLII Aeneidis et Georgicae . Donaţia patriarhului Nottara. Zane. 36. 1-2 Venetiis. Encheiridion peri tis ton Sphairon hriseos .. Scheurleer. N. alcătuită de Gherasim Vlahul. ORTHODOXOS omologia.Veneţia. Glykis... traités . C. 1729. BIBLIA Sacra quadrilinga Veteris Testamenti. Eis apasan tin logiken tou Aristotelous. Donaţia domnitorului Grigorie Ioan Calimach. Donaţia mitropolitului Veniamin Costache în 1807. graece et latino. Berger.Ghica. Veneţia. V. Două volume in-folio.. văduva lui Toma Dimitrie. N. 39. 40. 44. 23 volume. ROUSSET de MISSY. Oratoria scientiarum..Leipzig Lanckisianus. Lucrările citate de C... Cartea a aparţinut lui Toma Dimitrie şi a fost donată de văduva sa Arghira. Nouvelle méthode abrégée . în 1769. Amsterdam Leipzig. Iorga. Glykis.. pour apprendra la langue françoise. 1756. Chr. Arkstée Merkus.. Snagow. Ceva mai mult despre viaţa noastră culturală şi literară în secolul 58 . G. Erbiceanu şi Nicolae Iorga 1. 1730. Introducere). . 388. Petersburg. 17911792.. II. Girardi. Israel-Pheophil. (Scurtă parafrază la cărţile lui Aristotel despre suflet. nedatată. 38. 1723-1755. Haga. 37. 41. CANZ. Donat de patriarhul Nottara în 1714. Tübingen. KONSTANTINOS. 11. negotistions. 35. Recueil historique d'actes... A fost donat Academiei de Arghira. Ambele volume au fost donate Academiei domneşti de către marele vistiernic Gheorghe Costache. ROUSSET de MISSY Recherches sur les alliances et les interets de la France et de la Suede. Veneţia.Ghica în 1769. BIBLIA Sacra quadrilinga Novi Testamenti .. în 1707.

Râmnic. 9. (C. Iasi. 38) 5. 3. Seria II. (C. CALEPINUS.4)...Iaşi. Venetiis. Turnebus. VLASTARIS. Comentariile lui Th. XIX. M. Parisiis. .. donat de Arghira. 1708. OPPIANUS ANAZARBEUS.362.. Manuscris grecesc. Iorga că ar fi purtat o însemnare de donaţie din parea patriarhului Nottara din 1714 (Cf. Introductorul în filosofie. Probabil un volum din această ediţie este acel "Cicerone din 1583" despre care vorbeşte N. cit .359 nr. apud Aldum 1514. To men paron biblion Suide . p.. 6. donat. XXXVIII.. Revista istorică.. 59 . Manuscris grecesc . 4. Exegeza la partea a II-a a gramaticii lui Theodoros Gezis. Corydaleos la cartea lui Aristotel despre suflet.al XVIII-lea. donat Academiei de către Panaiotis Rosetti. Alieutikon biblia 5. Bucureşti 1916.. XENOPHONTOS ta sozomens biblia . 5. p. Interpretări sinoptice despre opera astronomică a lui Theophiles Corydeleos.Erbiceanu. op... 2. 4.. (C. Colonia . 1705....l).10). Dictionarium septem linguarum . Epistolarium libri 12 . TOMOS KATALAGIS en o periehontai singraphai Anonymon. Analele Academiei Române. 1644 sau Patavium.I. Erbiceanu. 1696-1698..312). Venetiis. 1933. 10. . 1680. TOMOS HARAS o periehontaisi epistolai Fhotiu. 8. nr.de Arghira. nr. De venatione libri 4.cit.Agrippina. p. 6. 365. De piscato libri 5.. 1692-1694. Th. apomnemoneumaton . Stephanus. SUIDAS. t.7). op . nr 7-9. Melissa en te paruse biblo enesti tada. Venetiis apud Aldum 1583. Ambrosius. Paris. Kynegotikon biblia 4. Un manuscris grecesc da la 1756. p. Corydaleos.. TOMOS AGAPES kata latinon syllogeis kai typotheis para Dositheiu . 3.. Mathaios. p... CICERO Manucciorum commentariis. MANUTII Pauli. dăruit şcolii de Argira. cit. Manuscris grecesc. III. 358.Veneţia. Nomikon (manuscris). Glykis.S. (C. 1581.. nr. p. 1555. 1581. 2. văduva lui Toma Dimitrie. 7.Erbiceanu. cit. op.. Erbiceanu. . Titluri extrase din catastihul lui Paisie l.. Op.

în secolul XVIII—XIX. l din 1976) un documentat şi bine fondat articol.. s-au legat prin mâna lui Vasile Iminovici legăloriu de /cărţi/ din Blaj.. care atestă acest lucru. 60 .. susnumitul o dat în sama sfintei biserici a Turdei.. Lupşor. Fie că este vorba de două persoane. Îmi îngădui să prezint mai jos încă două confirmări ale prezenţei acestei familii la Blaj în a doua jumătate a sec. filele fiind deteriorate).. împreună cu soţia dumnealui Sanda pentru legătura aceştii. Între cărţile vechi româneşti existente în fondul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu" din Iaşi. A doua însemnare se găseşte pe fila de forsatz a unui octoih tipărit la Râmnic în anul 1763 (cota RV III—10)... cărţi. A/nul/ 1786 februarie. Ea sună astfel: „Această sfântă carte ce se chiamă Ohtoih. anul 1771 în luna dechemvrie zile 10" (însemnarea este incompletă."Să fie Blajul vatra străbunilor lui Eminescu?" Sub acest titlu." (şi această însemnare este parţial indescifrabilă. se află două cărţi purtând însemnări manuscrise. atestat (după cum reiese din articolul suscitat) ca fiind elev la Blaj în anul 1757. cheltuit.. fie că e una şi aceeaşi. privind existenţa ascendenţilor familiei Iminovici = Eminovici în Transilvania..... Astfel. XVIII-lea.. fila respectivă fiind puternic uzată)... care carte... D. în anul 1768 (cota RV VI— 61) pe filele l—3 se află următoarea însemnare: „Această sfântă carte anume penticostariu 1-au cumpărat de la noi Vasilie Iminovici Raţi jupînul Ursu şi jupâniţa? / Buda.. pe un penticostar tipărit la Blaj. pentru hrana. Vatamaniuc publică în revista „Manuscriptum” (Nr. plătind după. suflet.. cred că unul din aceşti Vasile Iminovici poate fi pus în concordanţă cu acel Vasile Iminovici....

Opera lui Voltaire găsea o audienţă largă. Acest text a fost găsit de noi sub forma unor însemnări marginale în cartea: (Cartea constituie o culegere. după părerea noastră.5 cm. Influenţa ideilor sale politice şi sociale a fost evidenţiată de autorii care s-au ocupat de această problemă (v. Se cunosc traduceri ale operei sale care au circulat în manuscris în această perioadă. Acest exemplar se află în fondul de cărţi rare al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu" din Iaşi. 61 . Textul prezentat ocupă în total cinci pagini şi jumătate aflate la începutul şi sfirşitul cărţii (cca. cunoscută şi cercetată până acum influenţa. Mai puţin a fost. sub cota CR VI-227 (volumul 1). lucrările lui Alexandru Duţu şi Ariadna Camariano).Text inedit – Se ştie că la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea literatura social-politică franceză— cu deosebire operele iluminiştilor — pătrundea şi se răspândea larg în Ţările Române.Din istoria filosofiei româneşti Un voltairian moldovean de la sfârşitul secolului al XVIII-lea . a atitudinii raţionalist-critice a lui Voltaire faţă de dogmele creştine. Textul pe care îl prezentăm cititorilor în paginile următoare confirmă.). această influenţă. alcătuită de Nichifor Teotokis şi tipărită la 1772 în Leipzig). precum şi parţial marginile a 20 file din carte. însă. cu toată interdicţia la care era supusă din ordinul bisericii. de comentarii la Vechiul Testament. sub formă de note de dimensiuni variate (pe coloanele 1-79 ale cărţii). în Ţările Române. 39x24.

La Bible enfin expliquée. crede <au>. progresiste erau destul de larg difuzate. Volumul în cauză nu are alte însemnări din care să se poată deduce cui i-a aparţinut înainte de a ajunge în fondul bibliotecii Academiei Mihăilene din Iaşi. întregirile cuvintelor prescurtate s-au pus între paranteze unghiulare. Spiritul lor este net raţionalist. Bolingbroke. Transcrierea textului s-a făcut fonetic.Este scris în româneşte cu litere chirilice. care a citit nu numai literatură teologică. îmbogăţind astfel argumentaţia cu date istorice. Din acest cerc făcea parte şi Gherasim Clipa. autorul textului prezentat nu se limitează la argumentele lui Voltaire —argumente adesea de natură pur logică —ci apelează la mărturiile anticilor. în cadrul acestui cerc ideile iluministe. Sperăm că specialiştii competenţi îşi vor spune cuvântul. inspiraţia este iluministă. Identitatea celui ce a scris aceste note nu a putut fi stabilită deocamdată. Sub aspectul conţinutului. precum şi prezenţa unui număr destul de mare de opere anonime ale lui Voltaire. Desigur. păstrate astăzi în fondul de carte rară al Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi.de o serie de note critice referitoare la mitul biblic al Facerii şi la origina sa. despre care s-a scris destul de puţin. În acelaşi timp. Autorul acestor note a citit. De asemenea. între alte argumente. că aceste note sunt opera unui cărturar din cercul format spre finele secolului al XVIII-lea în jurul mitropolitului Leon Gheuca. cum ar fi Examen important de M.după cum vom vedea în continuare . Despărţirea în paragrafe ne aparţine. este vorba . pentru moment. aparţin unui anonim — sunt remarcabile – şi merită a fi făcute cunoscute unui public mai larg. Limba şi stilul sunt ale unui moldovean cărturar. spre a evita confuziile. cu titlu de ipoteză. cuvintelor scrise în forme regionale — în cazurile în care pot avea mai multe înţelesuri — li s-a adăugat tot între paranteze unghiulare terminaţia sau semnele necesare după pronunţia folosită astăzi. există şi posibilitatea altor ipoteze. Ex. unul dintre primii traducători ai lui Voltaire în limba română. fără îndoială. probabil şi Dictionnaire philosophique. a cărei ştampilă se află pe pagina de titlu. Până atunci considerăm că aceste însemnări — chiar dacă. principalele opere de acest gen ale lui Voltaire. cunoscător a mai multe limbi. personalitate originală. Numele proprii au fost transcrise ca in original — 62 . dar şi pe autorii clasici. presupunem. după normele uzitate. Punctuaţia este cea actuală. caligrafia şi ortografia fiind ale unui cărturar care a deprins învăţătura mai curând în a doua jumălate a secolului al 18-lea. Circulaţia acestor lucrări în părţile noastre este sigură. mai ales greci. menţionăm existenţa unei ediţii a operelor lui Voltaire în biblioteca familiei Sturzeştilor. Din cercetarea sumară întreprinsă.

Înaintea fiecăreia am reprodus.. Această harmonioasă a tuturor lucrărilor alcătuire nu poate fi a întâmplării facere. Facerea I. A cărue hotărâri sunt nestrămutate. au trimis table de cereşti paratyristis28 de 100 ani la Aristotelus. Iar de vei zice că au fost pricină pentru care n-au socotit Dumnezău ca să facă pre lume mai înnainte. mai înnainte pentru ce n-au făcut pre lume? De vei zice că n-au vrut trebue să-mi arăţi pricina pentru ce pre urmă au vrut.. care au călătorit cu Alexandru cel Mare în Indii. Mi să pare că nu să poate crede lume<a> să fie făcută de când o arată Carte(a) facerii. care mai înnainte să nu fi văzut.ex. Osăbit după Idea dumnezăirii. În subsol se află câteva trimiteri ale noastre la opere ale lui Voltaire sau la alte lucrări din secolul al XVIII-lea în care se regăsesc argumente sau informaţii folosite în text. şi să fi tocmit. iată dar că dintâi au vrut şi s-au făcut. . textul din Vechiul Testament la care se referă nota respectivă. Dar de este lume(a) făcută la vreme(a) în care o arată carte a Facerii îndoire este mare. şi celelalte planete în pregiurul lui să învârtesc. toate de la început. Că Dumnezău fiind fără început atâte întunerice de vacuri. Indienii. Aristarh den Samos scrie cum că la Haldeeni era priimită săstima care învaţă. Căci nu poate a fi pricină care să oprească pre Dumnezău. îmbrăcăminte<a> şi sălăşluire(a) lui. întru care nu s-au aflat mai mult. Calistenes. . pentru ca să agiungă un nărod la cunoştinţa unui adevăr atâta de greu şi care dă de minciună prin însăşi vedere. N-au putut dar nimica să fie. Şi după cum 28 În greceşte în original. cum că soarile este chentru. Căci ce <a> dintâi purtare de grijă a omului au trebuit să fie pentru hrana. la care nu poate fi schimbare. şi îi sunt. Pildă ne poate fi America. Chinezii.. şi la Dumnezău schimbare nu putem a socoti. Iată dar că câte sunt zidite. 63 . Şi devreme ce de la nevrere păn la vrere să face schimbare. de faţă i-au fost.La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul". decât doa(u)ă crăii mici.Nu trebuie altă să facem pentru ca să cunoaştem că este un Dumnezău făcător fără numai să deschidem ochii şi să privim. Haldeii. şi la care nimica cu neputinţă nu este. Dumnezău fiind desăvârşit. zice Zalevcus. şi după cum au vrut au hotărât. câte vacuri au trebuit să treacă. Să socotească acum cetitoriul. l : .Irodotos" şi nu Herodot. de la început sunt. * În prima parte prezentăm notele marginale. la care încă meşterşugul scrisorii nu era cunoscut. vezi la ce cazi. câte în curgere vremii au fost să să facă. cules cursiv. Eghipţienii numără vacuri care ne sparie.

Şi iarăş „şi întuneric deasupra adâncului era" este Şot Ereb a feniţianului. Iehova. cum că aceştia s-au împrumutat de la jidovi. au prin purcedere dentr-a sa nespusă fiinţă. vieţue<a>. cum socotesc unii.. Iar să zicem. Nu putem şti. 2: . Şi după cum nu putem înţălegi a fi soare fără lumină. şi au învăţat limba lor. Genèse. (2). .Şi pământul era netocmit şi gol". den care au eşit Moth sau materie. au şi materie. Să socotească aice cetitoriul. că după ce s-au aşezat jidovii într-o parte a Feniţi<e>i. încălze<a>. alt nume jidovescu a lui Dumnezău este Iao al Feniţienilor. Întunecate cuvinte.Şi duhul lui Dumnezău să purta deasupra apei" este Colpi Iaho cari au pus materie în lucrare. . ca un atotputernic. care arată cum că după limba sirienească nu să tălmăceşti să purta.lumina vădeşte pe soare. . numai formele înţălege că sunt făcute. 64 . Şi nu ştiu de le-au cunoscut cineva înnaintea lui Ptolomeiu Filadelful. cap. Adică duhul lui Dumnezău. La Bible. . Vezi deci materie vecinică şi vieţuită de Dumnezău.. ce : cloce<a>. Şi este de crezut. den nimica. Şot Ereb îl numeşte. Ovidie. enfin expliqueé . Nu ştiu. (Care limbă să apropie foarte de ce<a> evreiască). 29 Argumentele ce urmează se regăsesc în Voltaire. şi odată le-au făcut. VI. Socotescu deci că Dumnezău toate le-au făcut. câtă apropiere este între Facere şi Cozmogonie lui Sanhoniaton. după însămnare<a> marelui Vasilie. încă aceasta mai tare dovedeşte. Mulţi socotesc că facere<a> aceasta este o urmare a Cozmogoni<e>i lui Sanhoniaton feniţianul. Şi este lucru nebunesc a hotărî cele ce nu le cunoaştem. . Hesiod. Genesè şi Dictionnaire philosophique cap. Examen important . Sanhoniaton29 deci în Cozmogonie lui vorbeşte de haos. nu să poate. Şi aceasta este o hulă. care era cufundat într-un aer întunecos. după cum să vede că numele Adonai care îl dau jidovii lui Dumnezău este feniţienescu. cap. Căci: „Iar pământul era nevăzut şi netocmit" nu este altă fără numai Haosul lui Sanhoniaton. şi care la o pricină mare ca aceasta nu den destul ne luminează. şi Plutarh au fost într-această părere. Această socoteală au fost mai a tuturor neamurilor celor vechi. La început au făcut Dumnezău ceriul şi pământul. Diodor Siţilianul. Cărţile lor foarte târziu s-au tălmăcit în limba elinească. Să cunoaşte dar că Cozmogonie lui Sanhoniaton este maică tuturor cozmogoniilor. care după unii den scriitori au trăit înainte luării Troadei. Căci jidovii au fost un neam mic şi necunoscut în lume multe veacuri. asămine zidirile vădesc pre Dumnezău. Iar pre materie au pus în rânduială Colpi Iaho. aşa nu putem a socoti vreme când au fost Dumnezău fără zidire. Facerea l. au luat de la Feniţieni multe obiceiuri.

Dumnezău fiind ce<a> preste toate fiinţele stare.4) N-aş înţelege altă. Pluche. Aice vedem lumina înainte soarelui. fiind vorba scurtă şi nedeplin<ă>. ori jidovii de la grec.. Facerea. pe care îl numim Haos". Dacă nu mă înşel el înţelege materia ca primordială şi cred că nu va fi nepotrivit să-i alăturăm versurile lui Ovidiu: Înainte de a exista marea şi pământurile Şi cerul care le-acoperă pe toate. prin care vedem. Chipul naturii era unul în întregul Univers. unde pentru învăţătură au călătorit Platon şi jidovii au fost în robie. Ce toţi dintr-un izvor s-au adăpat. pentru aceasta ale noastre dăm dumnezeirii. şi unii şi alţii. părinte a tuturor lucrurilor. Pluhie 31 că lumina 30 Ce înţelege autorul prin aceste cuvinte nu reiese cu claritate. I. Platon socote<a> sau mai vârtos învăţa că este numai Dumnezău. (5) Acest cuvânt în loc de Vorbă pre înaltă să laudă de Longhin a<l> aceii vestite Zenovii dascăl. adecă de la Eghipţeni. Nu putem zice deci. Ié lumina.Şi întuneric era deasupra adâncului". 31 Probabil N. fără numai ace<a> putere vieţuitoare a lui Dumnezău. Ni fallor primam materiam intelligit atque non erit alienum opponere Ovidii versus. naturalist francez (1688-1761). greşesc. ce minte o poate înţălege. cari cu toţi împreună sunt o dumnezeire. Şi cred că scriitor<ul> Facerii acest duh înţălege.30 .. 3 : „Şi a zis Dumnezeu. măcar că ori în ce fel or vorbi oamenii pentru dumnezăire.(3) Quid intelligat autor per hac vorba non liquet. A zice. Dentr-acesta au eşti al treile oon. După cum socotescu. şi ce limbă o poate spune? Duh lui Dumnezău zice. Cum dar scriitoriul îl socoteşte în loc de lucru ce este. Să zicem cu M. care pre toate le viază. 65 . nevăzut. . este lucru vrednic de râs. care lucru este împotriva celor ce videm. şi pre Dumnezău duh. sau sufletul lumii. A. „Ştim că întunericul prin sine nu-i nimica. Întunericul este lipsa luminii. nici putem pricepe ce este adâncul acela. pre care îl numeşte duh. et quod tegit omnia caelum Unus erat toto naturae vultus in orbe Quem dixere chaos etc. Poate apa: căci n-avem alt ce pute<a> pricepe. şi nu vedem. Adevărat nu pute<a> pentru Dumnezău omeneşte mai cuvinţat să vorbească. că ori Platon s-au împrumutat de la jidovi. pre care îl numescu Parabram. Ante mare et terras. Să fie lumina. că era întuneric deasupra adâncului. Pune<a> într-al doile rând pe mit sau logos care au eşit den cel dintâi Dumnezău şi prin care toate s-au făcut. Indienii numiţi Baniani cred un Dumnezău făcător a toate. Şi a fost lumină". (. Acesta zic că au născut trei fii.şi Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor".

Dar noi ştim că ceriul nu este altă fără numai ace<a> genunie deşartă în care sunt spânzurate trupurile cereşti. 66 ..au putut fi zi fără soare? Facerea. Căci fără soare o arată luminând. pe cum şi alte neamuri înnaintea lor. (9) Aceasta au fost socoteala oamenilor celor vechi.Să fie o tărie prin mijlocul apelor să despartă ape de ape. I. că jidovii ave o idea trupească şi mică pentru dumnezăire. Nu s-ar pute<a> face atâte deosăbite curgeri a stelelor de ar fi ceriul de materie mereie. este a crede lucruri ce ispita33 le arată mincinoasă. ce au rămas în mijloc? Facerea.şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric".şi au văzut Dumnezău că lumina este bună". puţin îl sue den starea omenească. Facerea. că soarele o mişcă şi mişcare<a> aceia pricinuieşte videre<a> este împotriva cuvintelor Scripturii.Şi a zis Dumnezeu: . Şi a fost aşa". Ce dar să vede. de ce s-a făcut soarele? Şi de nu pute<a>. (7) Şi de au despărţit Dumnezău între lumină şi întuneric. Ptolemeiu în săstima lui au scornit că sunt ceriuri multe şi de cristal.. l. pre care noi am tălmăcit-o tărie.. aici în sens de „experienţa". A zice iarăş cu el. Să crede(a) pre atunce cum că deasupra ceriului este apă. şi aceasta este . 34 probabil lapsus calamani în loc de „ace <a>”. Dar aceasta este hulă.Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâia". Ideile cele vecinice a lui Platon. I. adecă tablă de aramă. 4: . şi ploaie nu este altă fără numai curgere<a> ace<le>i ape prin găurile ce are ceriul. şi cum nu să-npuţinează curgând? Noi la lumină videm omnes proprietalea fluidorum.este un fluidum32 supţire întins în toată întindere aerului. Pentru aceasta jidovii îl nume<au> raklak. Ce aceasta i-au fost toată puterea. Facerea. 5: .. Căci într-acest fel Dumnezău au lucrat după izvod strein şi de la sine nimica n-au putut face. Dar în ce fel este legată cu soarile şi cu focul nu înţălegem. 6: . cum... pentru 32 33 În latineşte în original. că este o emanaţia den soare cum şi în ce fel age34 genunie a ceriului să poate umple preste toate cirta /?/ dentr-a-ceastă curgere. A zice cu Nevton marele. ca să plinească izvodire. (6) Ce este această că au văzul Dumnezău că lumina este bună? Au mai înnainte Dumnezău nu cunoaşte<a>? Un meşter ceva ispitit ştie lucrul lui cum va să iasă după izvodul ce lucrează şi Dumnezău nici aceasta nu ştie? Sunt unii care adeverescu. l. 4: . (8) Nefiind soarele.. .Şi a văzul Dumnezeu că e bună lumina.". cum că ceriul este făcut de materie mereie. cum s-a făcut sară? Unde s-au ascunsu lumina? Şi de pute(a) fi lumină fără soare.

11 : . şi aice a altue. Nu că aceştia au aflat săstima aceasta care pre soare îl face chentru. pentru ca mai luminată înţălegere să poată ave cei ce or vre mai cu amăruntul de toate să să înveţe. în puţine cuvinte în scurt facere<a> a toată lume au pus-o înnainte ochilor. 67 .Şi a zis Dumnezeu: «Să dea pământul din sine verdeaţă.. unde au putut să să adune apele şi să încapă ca să să poată vede uscatul? Facerea.. Facerea. De vreme ce pământul era acoperit de ape de nu să vede<a>. Ce acolo vrând pre dumnezău să-1 arate făcător a toate. Facerea. (12) Necăiure pentru facere<a> apei nu găsim pomenit. (10) Este pricină între tâlcuitori la acest loc. 8 : . că acele dentâi cuvinte sunt ca on sinopsis a toată facere. precum zic? Poate că făcătoriul când l-au făcut. Cred că şi jidovii dentr-acelaş izvor s-au adăpat. şi de acole pre rând au început a spune fieşte ce lucru la ce vreme s-au făcut. Şi cum vre răsări sau odrăsli pământul erburi şi burueni de vreme ce el prin sine sterp. şi cum. Era cu cale sfinţii părinţi să ne fi dat o Idea mai curată a ceriului şi a luminii.că nu pute<a> amintrele să potrivească thin ipothesin avtu35. Şi toate aceste vine<au> la socoteala celor vechi. Să crede că Thales au luat această învăţătură de la preoţii Eghiptului. Mie mi să pare că scriitoriului acesta cu cuvintele . care să dea rod cu sămânţă în sine după fel pe pământ »”.. 9: . Că de s-au făcut pământul la-nceput cum putea fi netocmit şi nevăzut? Să vede deci. iar cele ce urmează tâlcul. l. 35 36 greceşte în original (= ipoteza sa ) greceşte în original. Următorii lui Thales pune<au> începutul tuturor lucrurilor (ylen kai nyn)36 mai vârtos Arhelau..Tăria a numit-o Dumnezeu cer". l. Thales singur pune pre apă.Şi a zis Dumnezeu: . Unii prin tărie înţălegând al doile<a> cer. Şi aceasta să vede den cuvintele ce urmează: . unde pentru învăţături călătorise.Iar pământul era nevăzut şi netocmit". Dar Copernic şi mai pe urmă Galileus ne-au scos dentr-această greşală. cu tot feliu de sămânţă în sine l-au făcut.Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!".La început au făcut Dumnezău ceriul şi pământul" nu că au înţăles acolo facere altui cer. l. care crede<au> că Haosul este început<ul> tuturor lucrurilor.. ce cei vechi socote<au>. Aice este o greotate. De unde socotescu unii cum că apa să fie începutul tuturor lucrurilor.. ce au dovedit cu dovezi den destul tari acele.

. . şi tot pământul!". 37 latineşte în original. iar mai jos la comete şi meteoriţi): Cine a cetit pe viaţa lui Pithagor ştie. priumblându-se pren raiu amiazăzi. că el singur era un mare înşălător. să mărita. animalele domestice. De n-ar fi omul la însoţire.Apoi a zis Dumnezeu: Iată vă dau toată iarba. De i-ar fi dobitoacele supuse l-ar asculta. pentru ca să să îmbrace! De ar fi stăpân ar păzi pre supuşii lui. Eu nu ştiu pentru ce aceste stele să fie mai înainte a întâmplării răle vestitoare şl ce analoghie este între ele şi noi? Facerea.37 Facerea I. el este cel mai ticălos. care toate sunt lucruri omeneşti. Acesta este împăratul lumii! Pentru acesta s-au făcut toate. că scriitoriul acesta trupeşte au înţăles aceste cuvinte. toate vietăţile ce se târăsc pe pământ. ce face sămânţă. »". el ar fi nebăgat în samă. mânca i altele. Cum dar era de duhul insuflată? (În dreptul altei sholii. naştere<a>. pre care ne-l arată vorbind. suflând. după cum toate neamurile cele vechi. prostie vârstei ce<le>i brudii. 29 : . Câtă goană asupra fiarelor. Şi care om numai cu agiutoriul firii poate să stăpânească pre vre-o fiară.. Ideia unui Dumnezău nematerialnic n-au avut acest scriitoriu. l. . câtă de mică este stăpânire<a> omului! Pre om îl putem numi un tiran. dar mie mi să pare. Iar când l-am socoti di pe patimi. . (26) Măcar că tâlcuitorii creştini tălmăcind aceste cuvinte arată cum după chipul şi asămănarea lui Dumnezău omul este după suflet. Dar câţi oameni sunt mâncaţi de fiară. Unul este care den copilărie pără la mormânt odihnă n-are. Facerea. 68 . 26: . câtă vărsare de sânge face pentru ca să sature pre nesăţiosul lui pântece. a lui Theodoritos.(În dreptul unei sholii a lui Apolinarios. Acestea vor fi hrana voastră ". El este cel mai slab den dobitoace. Să vede aceasta curat de pe ide(e)a ce are pentru Dumnezău.ca să stăpânească peştii mării. Nici pentru nemurire<a> sufletului undeva în Pentatevhos videm pomenit. (18) O. 26: . . care afirmă că lumina lunii este dată de Dumnezeu): Nu ştie Apolinarie că luna de la soare îşi împrumutează lumina. păsările cerului. de pe toată faţa pământului şi tot pomul. slăbiciune<a> îl fac a fi cel mai slab den dobitoace. ce are rod cu sămânţă într-însul.Şi a zis Dumnezeu: «Să facem om după chipul şi după asemănarea noastră. „. de n-ar ave<a> agiutoriul armelor. Pentru aceasta dumnezăii păgânilor snsura. Quam misera superbissimi animalium origo! Plin. l. şi hrană altor fiară.. care se referă la Pitagora.

Acolo zice că au făcut pre om parte bărbătească.Aceasta este cartea Facerii". nu tot de la un scriitor sunt aceste. care (după cum şi Eva în limba feniţiiască şi evreiască) însămnează viaţă.Dobitoacele n-au putut să greşască. haldeii. Aice. Căci este oareşcare schimbare. (20) Această socoteală au fost mai la toate neamurile cele vechi ce ave<au> învăţătură cum că Dumnezău au făcut lume<a> în 6 vremi. II. ce de la mulţi culese. Facerea II. Facerea.Aşa s-au făcut cerul şi pământul şi toată oştirea lor. ". în deosebită vreme arătând zidire<a> bărbatului şi a femeii. (22) De-nceput deci Dumnezău au avut gând ca să sfinţască sâmbăta. l. şi alte multe nepotriviri sunt. Şi de era sâmbăta de pe atunci sfântă. de ce-au schimbat hotărârea? Facerea. Iar aice zice că 1-au făcut. 3: . În cel de-ntâi cap zice că au făcut Dumnezău pre om după chipul şi asămănare lui Dumnezău.. şi a pus acolo pe omul care-l zidise". şi umezea toată faţa pământului".Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o. II. cum n-au poroncit Dumnezău atunce lui Adam ca să o păzască? Facerea. Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea sa". În Vedamul Indienilor scrie cum că pre omul cel dentâi l-au chemat Adamo şi pe femeia Procriton. fireşte la om este a lăuda vremile trecute". cel de-al doilea începe .. 7: . care mă fac a socoti că nu tot de un scriitor sunt scrise acestea. şi femeiască.. (21) Vacuri de aur în vreme<a> trecută mai toati neamurile au visat. că după ce l-au pus în raiu au adus somnu preste dânsul şi de-ntr-o coastă au făcut pre femeie.Apoi Domnul Dumnezeu a sădit rai în Eden. lut luând din pământ.Atunci luând Domnul Dumnezeu ţărină din pământ. II. şi au suflat în faţa lui duh de viaţă.. 69 . Facerea. Nu ştiu cum..". Dumnezău fiind atotputernic într-o clipală au putut toate să le facă. Indienii. 4: .. pentru că într-însa s-a odihnit de toate lucrurile sale. (22) Pari-mi-să au deosăbite sunt acest<e> două capete.. a făcut pe om. spre răsărit. 6: .Iată obârşia cerului şi a pământului de la facerea lor. II. pe care le-a făcut şi le-a pus în rânduială". eghipţenii era într-această părere. . Facerea. II. samănă nu tot de la un scriitor să fie scrise.. De nu mă înşăl.. 2: . 8: . Căci după cum unele să spun în capul dentâi.Ci numai abur ieşea din pământ. de ce dar unora li s-au dat a mânca carne? Şi-dentâi de au fost hotărât să nu mănânce.. într-acest de-al doile să schimbă.

III. 1: .. dar adevăr puţin. Cum diavolul fiind o zidire să poate pune împotriva ziditoriului? Nu este aice ace veche dogmă a persanilor. având o buruiană cari-1 face nemuritor.. Facerea. el 1-au îndreptat la apă. Facerea. Facerea. oare. cu care încărcasă pre măgariul lui. Cam departe sărim de la răsărit în ţara nemţască unde să-ncepe Dunăre<a>. că de ar fi fost păcat a se împreuna ori de androgioi39 nu i-ar fi blagoslovit meta40 „creşteţi şi vă înmulţiţi". Şi apoi Dunărea nu este despărţitură de-ntr-altă apă. episcop de Avranches (1630-1721) a scris un Tratat asupra situării Paradisului terestru. Acesta înconjură toată ţara Cuş". Şi zăbovind la băut<ul> apei. şerpele i-au furat buruiana. nicăiure nu-1 găsim. şi a altor neamuri. ei văzând pre şerpe din an în an lepădându-ş<i> piele<a>. crede<au> că întinereşte. (La o sholie din Severianos. Obiceiul face pre lucruri să fie de ruşine au nu. că ori s-au schimbat curgere lor. care afirmă că râul Fison ar fi Dunărea). Şi la o climă aşa de fierbinte o grădină cu umbră şi ape ere<a> ce<a> mai mare fericire. că omul. l: . sau cu nemurire îmbrăcate. Să să cetiască Hueţius episcopul Avranhii 38.. Pute<a> Adam în stare<a> nevinovăţii să facă copii fără să păcătuiască. secolele sunt multe asupra aceştii pricini. Şi acum sunt năroade care nu să ruşinează a umbla go<a>li. Această socoteală au fost la toţi cei vechi. să nu mâncaţi roade din orice pom din răi? »". or s-au uitat den multă vechime.Şarpele însă era cel mai şiret dintre toate fiarele de pe pământ.De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup". III. Nu să găseşti ace<a> gârlă mare care să împarte în patru. nu ar fi făcut pre muere. În basmele Indienilor să ceteşti. cari crede<au> 38 Pierre-Daniel Huet. 13: „Numele râului al doilea este Gihon. II. 21: . Ce basnă ! Facerea. Fiind un lucru foarte vechi. mădulările naşterii şi la o parte şi la alta nu au alt sfârşit. Urmând acelor patru ape ce le arată Moiseiu den raiu curgătoare.(23) O parte a Aravi<e>i ce<le>i fericite să cheamă şi acum Aden. De n-ar fi fost scoposul ziditoriului ca să să înmulţească oamenii. II.Şi a zis şarpele către femeie: « Dumnezeu a zis el. pe care le făcuse Domnul Dumnezeu". Credat judaeus Apella. ce singură are începutul ei. Şerpele la dânşii era simbolul înţălepciunii. şi însătând. Au doar sunt în stare nevinovăţii. 39 greceşte în original 40 = după aceea (greceşte în original) 70 .

doa<u>ă începuturi. iar mai pre urmă au îmbrăţişat-o maniheii". cele ce 1-au învăţat duhul au grăit. cum zic pre această dogmă atât de folositoare neamului omenescu. Cu adevărat că socotind cineva drept lucrurile. Iar acei cari zic că Moiseiu insuflat fiind de Dumnezău. Iar de zic că pe când eşisă izrailtenii den Eghipet încă la eghipteni nu era ştiut meşterşugul scrisorii. că ce învăţasă acolo învăţasă. giudecata sufletilor după moarte. unde această dogmă era de opştie învăţată. primite de greci şi mai pre urmă de rîmleni. zic deci că nu au putut Moiseiu scrie. cari nu pute<a> să price<a>pă o dogmă ca aceasta. căci acel nărod den Eghipet vine<a>. făcător a toat<e>. Moiseiu de ar fi scris. este într-această socoteală. a zice că este Moiseiu scriitoriul Pentatevhului. în tot locu<l> de faţă. Eloim toate nume a lui Dumnezău sunt nume fenichieneşti şi cum le-au putut metahirisi. . metahirise slovile fenichienilor. Rabinul Moiseiu ben Maimon sau Maimonides care înflore<a> la anul 1131 de la Hs. trecere Stixului. Iehova. Şi după cum nărodul. Iad şi câmpii Eliseilor. de vreme ce meşterşugul scrisorii are trebuinţă de multe foarte care nu s-au putut pe vreme aceea să le aibă în pustiu. atât de trebuincioasă unui legiuitor n-ar fi întărit-o în legile lui? Căci aceasta este temeiul a toată legea şi far de aceasta lege<a> rămâne o ţeremonie. fi<i>ndcă el în pământul făgăduinţii n-au intrat? Şi când ar fi fost un Moiseiu şi ar fi ştiut scrie. Sunt aflări a eghipţenilor. eşit fiind dentr-o ţară unde cea mai groasă idolatrie era învăţată. cari nimic mai mult şi mai tare nu învaţă. au putut pricepe că este unul Dumnezău. ce mulţi şi den jidovi sunt într-această părere. iarăş în pustiiu nu s-ar fi putut face aceasta.. Şi este de crezut că după ce s-au aşezat în pământul lor le-au învăţat şi carte. Osăbit Adonai. este împotriva luminii fireşti. Noi ştim că eghiptenii crede<au> nemurire<a> suvletului. osândire<a> celor răi. Nici sunt de auzit acei cari zic că după prostime<a> nărodului au învăţat. toată duhovnicească. 71 . Asămine şi Abenezra. Că Moiseiu fiind născut în Eghipet. crescut în învăţăturile lor. Noi ştim că jidovii pară la întoarcere lor de la robie Vavilonului. fără început şi sfârşit.Nu numai unii den creştin<i> să îndoiescu de este Moiseiu scriitoriul Pentatevcului. şi plata celor buni. decât nemurire<a> sufletului. Căci acele Dumnezău au trimis pre fiiul său. nu văd la ce împotrivire cad. ar fi urmat slovile eghiptenilor unde să învăţasă pre cum arată istoria lui şi în ce slove ar fi scris Moiseiu întracele ar fi şi rămas Pentatevcul. Moiseiu. * În continuare transcriem textul aflat pe filele albe de la începutul şi sfârşitul cărţii. unul bun şi altul rău? Pre care mulţi den filosofii greci o urma. lângă dânsul.

t. Isis. iar pără atunce era foarte schimbătoare.Fr. Eclesiastes. un om ce s-au învrednicit a vorbi cu Dumnezău să s<ă> schimbe de credinţă. renumit exeget medieval. 1770. Eu rog pre cetitor să socotească. ori lui Savaoth. p. de la Croix. la amăgiluri omeneşti. de faţă fi<i>nd minunele. de pr<o>r<oci>. pără unde Moiseiu arată că au gonit Avraam pre împăraţii ce luasă pre Lot nepotă-său în robie. căde<au> la idololatrie de la care nu s-au depărtat.6 Chinchi = Chimhi. Căci Dan cetate pe vreme<a> lui Moiseiu nu era! Nici era trebuinţă să pror<o>ce<a>scă pentru cetăţi ce are să să facă în vreme viitoare. de ar fi fost cărţile aceste la jidovi de pe când zic că sunt scrisă. şi în vreme<a> lui s-ar fi făcut acele minuni ce să povestescu. căruie Dumnezău după rugăciune<a> lui i-au dăruit înţălepciune. 34 să scrie moarte a lui. unde să vede nu un jidov crezător orb.netrupescu. Noi videm pre jidovi. Melethon. şi de acolo au început a ave jidovii o lege hotărâtă. 41 42 cu litere latine în original aşa în original 43 Vezi pentru această argumentare J. este împotrivă firii omeneşti. Cum s-au schimbat. Osăbit la urma Devteronomiu(lui) cap. n-au fost deci Moiseiu insuflat şi cărţile lui nu pot ave<a> mai mare credinţă decât a lui Sanhoniaton. împăratul acel înţălept. De ar fi scris Moiseiu cărţile aceste. Pricina este că să spun mai multe decât au fost. eu cred că nu numai nărodul jidovescu nu sar fi abătut la idololatrie. că cu toate învăţăturile prorocilor lor. cătră care Dumnezău au grăit. Dar ce vom zice pentru Dan.2. de Ezdra sau şi de alţi. Paris: Vincent. rabinul Chinchi de Isaie. Să vede deci că după întoarcere<a> aceia s-au tocmit cărţile aceste. dar sunt pricini care dovedescu că de Solomon este scrisă)43 este dovada credinţii lui Solomon. 72 . fără numai după întoarcere<a> den robie Vavilonului. ce un filosof ce să îndoieşte de toate. s-ar fi închinat or lui Moiseiu. Şi această schimbare este dovada că lege<a> nu era hotărâtă pe atunce. Groţăi de Zorovavel. sau schimbat şi au zidit capişte idolilor. i proci. Solomon. cu cât mai vârtos la adevăr. (care zic talmudiştii că-i scrisă de Ezechie. ar fi putut pricepe că şi sufletul este nemuritor. ce şi celelalt<e> năroade între care s-au lucrat minunile acele s-ar fi făcut jidovi. Cele zăce bătăi a eghipţenilor. să vede că alţii au scris deci cărţile aceste căci el n-ar fi putut înainte să-ş<i> scrie moarte<a> sa. Dictionaire historique des cultes religieux. cu toate minunele ce spun că să făce<au>. trecere<a> Mării Roş<ii) sunt nişte minuni a căror pomenire nu pute<a> nici odată să să şteargă den pomenire lor şi eghiptenii care den fire a<u> fost superstiţioşi41 s-ar fi închinat lui Moiseiu ca unui dumnăzău şi după cum au putut fi înşălaţi de preoţii lor (chöen)42 ca să să închine lui Apis. Iar de zic ca Moiseiu n-au ştiut această dogmă. Oamenii den fire sunt fricoş<i> şi degrabă să schimbă. Osiris. şi crocodi<li>lor.

Pe urmă cerşind ei de la Salmanazar un preot ca să-i înveţe lege<a> locului. cum şi năroadele miezăi nopţii. Eu cred că numele lui Moiseiu au fost în cinste la jidovi den vreme veche. cari n-ar fi. aceasta nu să poate crede. să fi putut rămâne la ei ace<a> carte după atâte robii.eu cred că nu numai s-ar fi aflat pen toate casăle. umblând den loc în loc. Manasie fratele lui Iadun marele arhiereu fiind strâmtorit după poronca lui Nehemie. au pus o slovă în locul altie în loc. că-în alfavita textului Samaritenilor aceasta nu este. Să cunoaşte deci că textul acesta este de pe izvodul Ezdrei. să cunoaşte dentr-accasta. care nu vin dentr-alte fără numai că. oamenii caută de cele pentru viaţă. când 1-au scos de pe izvodul Ezdrei. şi atunce au dus textul pre care 1-au izvodit de pe izvodul Ezdrel. fără numai ca o minune. în Samarie după luare<a> în robie a celor zaci casă44 de Salmanazar au fosl trimeşi spre lăcuire acelui pământ cuşeenii. şi au zidit biserica den muntele Garizim. Că această carte au fost foarte rară. dar lege<a> lor au fost totdeuna amestecată cu o idololatrie foarte groasă: să cunoaşte că învăţătura au fost den gură. ce încă le-ar fi avut pe piatră şi aramă scrisă. li s-au trimis. în slove fenichieşti. 73 . Şi ce trebuinţă era să să cetească. dovadă ne este Irodotos la greci şi Fabius Pictor la rimleni. să vede cât era de rară carte<a> aceasta! Şi un nărod ca a jidovilor neaşezat. Întâi că toate diorthoselile câte sunt făcute de Ezdra să află şi în textul Samaritenilor. au fugit în Samarie. mai ales că den cele de sus zise. ce-i scris cu slove haldeeşti. Noi videm năroade aşezate. căci în zilile împăratului s-au găsit în biserică numai izvod al cărţilor Legii şi s-au cetit înainte a tot nărodul. dar să fi scris Moiseiu în pustiiu. şi puternice. şi să învăţa cele ce den pomenire se ştie<a>. dentr-o robie eşind şi într-alta întrând n-aţi putut ţine cărţi la dânşii. după cum. Aceasta samână cu politica Rîmlenilor ce făce<au> cu cărţăle Sivililor. sau de au şi scris. Şi de atunce s-au gonit toată idolatrie dentre dânşii. dar mai des singură istorie lor videm. iar Ezdra îl scrisesă în slove haldeeşti. de ar fi mai vechi. Iar că textul Samaritenilor este de pe izvodul Ezdrei. fiind streină de fel. Textul Samaritenilor nu dovedeşti nimica. asămene şi Manasie ducând textul 44 aici în sens de triburi. Şi după cum Pentatevcul scris fiind după robie. sau să lase preoţie. nărod idololatru. că foarte târziu au început a scrie. Al doile că în textul Samaritenilor sunt multe schimbări. Căci la vreme de nevoi şi tulburare. iar nu mai vechi. fiindcă într-acest alfavita multe slove îşi samână une cu alte. iar nu de cărţi. că acele slove era metahirisite după robie de jidovi. de vreme ce o carte ca aceasta trebuie să fie în minţile tuturor. ca să-ş<i> despartă femeia. şi la jidovi pară la întoarcere<a> den robie. aceste mai de pre urmă n-au avut alt scriitor istoric mai înnainte de Grigorie de Tur care au trăit la al optăle vac. au ţintuit pe jidovi în lege<a> lor.

care cred pe un Dunmezău ce moare. cum pot atât atârna unii cum că Pentatevcul să fie scris de Moiseiu.cari la amîndo<u>aă năroadele au fost. şi că de este Pentatevhos scris după robie. Eu mă mier. cât mai pe nici un nărod nu cunoaştem să nu fi fost supt tiranie lor. Şi stăpânire<a> preoţilor au fost atât de mare. adică robie Eghipetului. năstrapa s-au prăpădit. cap. Ce sunt la îndoială de au şi fost Moiseiu. atât omul este de nepotrivit lui însuşi. dar cărţile unde au rămas? Iar că cele scrise în Pentatevhos. fiind acele cărţi scrisă înainte robiei. Ce mai vrednică de râs dăcât lege<a> celor din Siam. Cine ar crede că un nărod aşa de învăţat ca eghipţenii ar fi zidit biserici boului Apis. 74 . Irodotos scrie că acest Vachos au fost un eghiptian crescut în Arabie ce<a> fericită. Că au avut 2 nume şi că s-au născut den coapsele tătâne-său. Cari atât au fost de cumplită că şi sângele lor îl aduce<au> întru jărtfă acelor dumnezăiri fără omenie. căci au fost la jidovi pomenire<a> acestora. Cei vechi crede<au> că este fiiu Nilului. Eu nu mai sunt la îndoială de au scris Moiseiu cărţile aceste. şi carte<a> Psalmilor scrise mai înainte. iar cărţi n-ave<au>. II. că era foarte frumos. Şi năroade întregi si simţite ave<au> capeşte zidită lui Vachos şi sărba basna aceasta. s-ar fi prăpădit. că-l nume. În stihurile ce să numescu a<le> lui Orfevs să ceteşti.acesta la Samariteni i-au curăţit de idololatrie. să văd pomenite în carte<a> Psalmilor. şi în pro<o>roci. Aceasta este basnă. Voltaire. Că devreme ce tablile legii scrise de Dumnezău însuşi. Examen important de Milord Bolingbroke. Istorie<a> vieţii lui îmi pare o urmare a basnii lui Vachos45. De sunt însă prorocii. cele zace rele a eghiptenilor şi altele. umblare<a> pren pustiiu. şi lepădat pe apă. Miseum într-o pomenire aceştii întâimplări. Tot istoricii însă îi adeverescu că aşe făce. nici pomenire<a> acestora nimica nu face ca să credem că acele ce să pomene<au> au fost adevărate. Năroadele de la Răsărit să închina lui Vachos şi crede<au> că mumă-sa fiind gre<a> cu dânsul şi vrând să ardă casa pe dânsa. că el au fost învăţat în toate tainile dumnezăilor. că el 45 Cf. pentru că lege<a> să învăţa cu gura den pomenire. aceste nu s-ar fi putut pomeni. Lesne să înşală oamenii. că au fost pus într-un săcriu. Zevs pentru ca să scape pe copil den foc. şi alcătuitoriul Pentatevhului le-au adunat. şi o basnă cât de groasă dacă să învecheşti la un nărod să sfinţeşti. care fiind de singur Dumnezău făcute. l-au scos den pântecele mâne-sa şi nefiind de lunele toate l-au purtat în coapsele sale pără i s-au împlinit vreme<a> şi l-au născut. Aceasta nimica nu ne sminteşte. Chiar când ar fi fost la jidovi o carte ca aceasta. sămăna că nar fi trebuit niciodată să lipsască de la mâna lor. şi altul să face Dumnezau în locul lui. Eu las toate pricinile care nu mă lasă a crede să fi scris Moiseiu ceva. toiagul lui Aaron.

Theopompos au vrut să pomească ceva în istorie lui. Videm că şi pre Moiseiu unii den părinţi îl numescu Orasarf. cu rugăciune au îmblânzit pe Dumezău şi ş-au venit în minte. Că el au oprit curgere<a> soarelui şi a lunii. pe când să făce<a> tălmăcire a Bibli<e>i în Eghipet. O greutate ne rămâne. una pre mumă sa ce<a> dreaptă şi al doile<a> pre fata lui Faraon care ca pre un 46 = o despica 75 . Tot Iosip spune că. să videm jidovii au urmat basni<i> lui Vahos. Moiseiu s-au numit pentru că den apă s-au luat. Iar Vachos ave<a> capişte şi preoţi. nimine n-au cutezat a grăi. şi răsuna lume<a> de orghiile lui. Are 2 nume Vahos. nici un poet strein n-au pomenit de legile jidovilor" (Historia judaeorum Lib. Asămine şi Plutarhos în cartea de Iside et Osiride. Să zice<a> Vahos fiiu Nilului.. El era zugrăvit de cei vechi cu coarne. au orbit. Dar cunoscând pe urmă dentr-un vis ce au avut că au nebunit pentru că au vrut să străbată cu minte<a> lucruri dumnăzeşti. Vahos mai ave<a> un nume la cei vechi. Irodotos scrie că sărbătorile lui Vachos în Eghipet s-au izvodit. că el ave un toiag care-l prefăce în şerpe când vre<a>. Theodectos poet grec <a>mestecând câteva cuvint<e> den cărţile noastre cele sfinte într-una din tragodiile lui. Şi acei ce au cutezat au fost certaţi de dumnezău. arată că Melampeus le-a adus în Grecie. au celelalte neamuri au făcut dumnezăire<a> lor după urmărea<a> vieţii lui Moiseiu. cap. că au trecut Marie Roşie pe uscat. şi nimine nu au nebunit. adică Arsaf îl nume<au> Eghiptenii. Noi ştim că jidovii au fost un neam necunoscut după cum şi Flavie Iosif în răspunsul său cătră Apion scrie. nici au orbit. că oaste<a> lui ave lumină de soare noapte<a>. Dimitrie Filareul care era vivliothicariul împăratului. 2 are şi Moiseiu. asămine şi Vahos sau numit Misem pentru că den apă s-au luat. Socotească acum cetitoriul basna aceasta şi o potrivască cu istorie lui Moiseiu şi vadă de mi este mai cu totul asămine. în zilile lui Ptolomeiu Filadelfu. 2). Dar tălmăcirea acestor cărţi după aceste<a> au cetit-o toată lume<a>.au fost crescut de nimfe în munţii Nysii în Aravie. Deci să vede curat că istorie lui Moiseiu este istorie lui Vachos. au întrebat pre unul den tălmăcitori: . şi n-au dobândit vedere fără numai după ce ş-au cunoscut greşala". dar ş<i>-au pierdut minte<a> 30 zile. şi apa o roste46 şi Hidaspis s-au despicat lăsându-i trecere slobodă. şi cărţile lor neştiute şi neînţelese de greci.Cum de sau putut că nici un istoric. şi să le arăte celor lumeşti. or cum dentr-aceste să cunoaşte că cărţile jidovilor păr la tălmăcire<a> aceasta n-au fost cunoscute de greci. 12. Au răspuns tălmăcitoriul: Aceste fiind nişte legi cu totul dumnezăeşti. şi Moiseiu den Nil s-au luat. Diodor de la Sichiliie. luată de la Eghipteni.

” (Aici textul se întrerupe).. cum eghipţenii nu s-au făcut jidovi.asămine47 atât că Moiseiu şi I<su>s Navi sunt urmare lui Vahos. 47 o mică lacună..ficior l-au crescut. Alte lucruri mai mici.. Este lucru de mierat. 76 . cum nici un istoric n-au pomenit. Moiseiu după atâte proslăvite minuni ce se arată că au făcut în Eghipet. datorată ruperii colţului filei.

77 .

78 .

79 .

en 1772. qui connaissait non seulement la théologie mais aussi les auteurs clasiques. le langage et le style sont d’un érudit moldave de la fin du XVIII siècle.avait lu. Ce livre. justement parce qu’il confirme l’existence d’une telle influence. . Bolingbroke.Un Voltairien moldave a la fin du XVIIIe siècle? La pénétration et la circulation de l'oeuvre de Voltaire dans les Principautés Roumaines a été étudiée d'une manière assez poussée et ces dernières années on s'est attaqué également à l'influence des idées sociales et politiques des Lumières françaises. 80 . `Ev Λειφíα τηV Σαξoviας. qui est une suite de commtaires de l’Ancien Testament. Le texte que nous présentons cidessous—encore inédit — a à notre avis une importance particulière.encore anonyme . Ce que l’on connaît moins c’est influence de l’attitude rationaliste et critique de Voltaire face à la religion. recueillis par Nicefor Teotokis et imprimés à Leipzig. fait partie du fonds de livres rares de la Bibliothèque Centrale Universitaire „M. Ce sont des notes critiques en marge du mythe biblique de la Genèse et des commentaires sur les origines de l’Ancien Testament en général. sous forme de notes plus ou moins étendues. L’esprit de ces notes est rationaliste. `Ev τη τνπoγραφια τον BρειτKÔπφ. L`écriture (en roumain. le Dictionnaire philosophique. L’auteur de ces notes . d’inspiration évidemment voltairienne. sans doute. les principales œuvres où le patriarche de Ferney s’attaquait à la religion. Eminescu”. à caractères cyriliques). de Iaşi.Eτει αψoβ’. TOMOΣ ΠPΩTOΣ THN ΠENTATEYXON ΠEPlEXΩN. Le texte se présente sous forme d’annotations manuscrites au livre: ΣEIPA ENOΣ KAI IIENTHKONTA YΠOMNMATIΣTΩN EIΣ THN OKTATEYXON KAI TA TΩN BAΣIΛEIΩN HΔH ΠPΩTON TYΠOIΣ EKΔOΘEIΣA AΞIΩΣEI MEN TOY EYΣEBEΣTATOY KAI ΓAΛHNOTATOY HΓEMONOS ΠAΣHΣ OYΓKPOBΛAXIAΣ KYPIOY KYPIOY ΓPHΓOPIOY AΛEΞANΔPOY ΓKIKA EΠIMEΛEIA ΔE NIKHΘOPOY IEPOMONAXOY TOY ΘEOTOKOY. l`Examen important de M. telles La Bible enfin expliquée. Les annotations manuscrites occupent cinq pages et demie au début et à la fin du livre ainsi que les marges de vingt feuillets du volume.

l`Examen important de M. par exemple. qui recrutait ses membres non seulement au sein du clergé. dans les milieux intellectuels des Pays Roumains.Dans ce sens. Bolingbroke -. tel. A cet égard. 1701). relevant la préoccupation de soumettre à un examen critique les mythes bibliques et attestant la pénétration des idées rationalistes de la philosophie des Lumières sous cet aspect aussi. le naturaliste français N. faisait partie lui aussi de ce cercle. jusqu’à l'identification de l’auteur. Mais l`auteur ne se limite pas à reprendre les arguments de Voltaire. à propos du Chaos. précédée d`ailleur par une remarque en latin. Pour l`instant. est un exemple des plus éloquents. En tout cas. par exemple. dans une des oeuvres voltaireiennes que nous venons de citer . Pluche (1688-1791) – et même aux théologiens. Le livre mentionné (parru en 1772) est entré dans le fonds de L`„Academia Mihăileană” avant ou pendant la seconde moitié du XIX siècle. l’un des premiers traducteurs de Voltaire. sans que l`on puisse préciser son possesseur antérieur. la comparaison que l'auteur anonyme des commentaires fait entre la biographie de Moïse de 1`Ancien Testament et le mythe de Bacchus. comparaison que nous retrouvons. nous ne connaissons pas l`identité de ce voltarien moldave. Le fait qu`il conaissait les auteurs clasiques nous est révélé par une citation des Méthamorphoses (en original). A. mais égallement parmi les boyards progressistes et parmi les francs-maçons. dont les préoccupations pour la philosophie des Lumières étaient notoires. L’hypothèse que nous émettons est que l’auteur en doit être cherché parmi les érudits regroupés à la fin du XVIIIe siècle autour du métropolite Léon Gheuca. 81 . le texte présenté constitue par lui-même un document particulièrement important. Il en appelle également aux auteurs de traveaux scientifiques contemporains – citant. étayée par exactement les mêmes arguments. évêque d`Avranche (1683-1721) et auteur d`un Traité sur la situation du Paradis terrestre (1691. moins étudié. Nous remarquons égallement que les observations sur l`absence d`un fondement scientifique du mythe de la Genèse apparaissent dans les trois ouvrages mentionnés. Pierre Daniel Huet. il suffit de préciser que Gherasim Clipa.

Şcoala istorică a desăvîrşit demitizarea figurilor biblice începută de „mitologi”. De aici o atitudine critică maximă faţă de mărturia textelor. Şcoala mitologică. nu are nimic comun cu Iisus —zeul. zeu şi om în acelaşi timp. Evoluţia mitului de la zeu la om constituie teza fundamentală a şcolii mitologice. Cu tot caracterul naiv al ideilor lor — naiv în raport cu nivelul actual al cunoştinţelor ştiinţifice şi cu interpretarea materialistă marxistă —. Smith au susţinut identitatea dintre cultul zeului iudeu Iehoşua şi cultul lui Iisus. cît şi cea istorică (cele două orientări principale ale istoriografiei burgheze în această problemă) pornesc de la Voltaire. G. se produce umanizarea zeului. Prin reprezentanţii săi cei mai avansaţi. Şcoala istorică a fost prima care a cercetat multilateral ideologia şi activitatea iudaismului antic. supus legilor generale ale evoluţiei sociale. reprezentanţii şcolii mitologice au ajuns la concluzia că Iisus Hristos apare la început.B. înţelegînd într-o oarecare măsură rolul sectelor iudaice şi al comunităţilor din diaspora în pregătirea apariţiei creştinismului. aşa cum rezultă el din scrierile creştine. Atît şcoala mitologică. Astăzi este limpede că Iisus — omul. ulterior. separînd izvoarele mitice de materialul considerat ca document istoric. Fraser a evidenţiat asemănarea dintre cultele zeilor care mor şi învie şi ritmul vegetaţiei şi al lucrărilor agrare. Pe baza studiului cronologic al textelor biblice. Robertson şi W. religiile se nasc.Mitul lui Hristos Atitudinea critică faţă de mitul evanghelic a început aproape odată cu elaborarea acestuia. şcoala istorică a ajuns la înţelegerea faptului că religia constituie un fenomen social. J. a întreprins o muncă uriaşă de comparare şi sistematizare a diferitelor religii antice. Holbach şi Diderot. negînd orice existenţă istorică a personajelor biblice. ei pot fi consideraţi ca întemeietorii şcolilor critice burgheze de istorie a religiei. lipsit de trăsături omeneşti. mitologie şi dogmă. începe elaborarea unei biografii terestre a lui Iisus. că elementele de biografie a lui Iisus nu au o bază obiectivă şi că argumentaţia fundată pe Noul testament nu poate fi considerată sigură. În opoziţie cu şcoala mitologică. Începutul „demitologizării” figurii lui Iisus a fost făcut de iluminiştii francezi. sub aspectul unui zeu cu caracter cosmic. demonstrînd prezenţa elementelor de bază ale acestor culte agrare în mitul evanghelic. pentru ca în final să se cristalizeze m personaj complex. în literatura creştină. evidenţiind elementele comune de ritual. se dezvoltă şi mor ca toate celelalte 82 . diferiţii reprezentanţi ai şcolii istorice şi-au centrat cercetările pe admiterea existenţei lui Iisus ca un fapt istoric real.

istorice”. Şi ea a generat un imens material despre epoca în care s-a născut creştinismul. cum afirmă numeroşi cercetători. Iată de ce problema istoricităţii personajelor Noului testament nu este.. neesenţial. Drews şi-a fundamentat opera pe ideile ..fenomene sociale. axioma existenţei istorice a lui Iisus a limitat în mod simţitor opera şcolii . concepţia sa despre autoconştiinţa generală ca demiurg al realului. a istoriei concrete a Palestinei. Orice religie ia naştere ca urmare a unei nevoi sociale. * 83 . Bruno Bauer a încercat să demonstreze. despre ideile şi convingerile oamenilor. se dezvoltă pe baza materialului ideologic existent în societate şi răspunde în mod diferenţiat necesităţilor diferitelor grupuri sociale. Acest lucru era firesc. indiferentă pentru marxism. pe care existenţa sau inexistenţa unor personaje le pot produce în tabloul general al acestei istorii nu joacă un rol esenţial. Întreaga istorie a criticii Bibliei s-a structurat în esenţă pe această problemă. inclusiv critica ateistă. prin analiza critică a literaturii creştine. creştinismul nefiind o excepţie. De aceea disputa dintre credincioşi şi atei se duce. deoarece existenţa istorică a lui Iisus constituie cheia de boltă a sistemului teologic creştin. problema este ceva mai complexă. aici. Care sînt punctele slabe ale celor două orientări principale în istoria creştinismului ? Ignorarea aproape totală a celorlalţi factori —în afară de filiaţia mitologică — şi în special ignorarea condiţiilor social-politice concrete ale epocii respective. a izvoarelor posibile ale literaturii creştine au dus pe reprezentanţii şcolii mitologice la absolutizarea schemei lor. De cealaltă parte. După opinia noastră. istoria efectivă a creştinismului este produsul condiţiilor şi al cauzelor generale obiective. despre relaţiile materiale şi spirituale din acea epocă. fie că ele au prototipuri reale. modificările de detaliu. Întreg acest material necesită o operă de sinteză nerealizată pînă acum. Fie că Iisus sau celelalte personaje ale Noului testament sînt fictive. care au fost primii reprezentanţi de seamă ai acestei şcoli. Una din cauzele acestei erori o constituie fundamentul filozofic de la care a pornit această şcoală: idealismul tinerilor hegelieni. Numeroşi cercetători marxişti au considerat problema istoricităţii sau neistoricităţii lui Iisus ca avînd un caracter secundar. sau cel puţin începe. Toate aceste ipostaze ale panteismului idealist nu puteau duce la o înţelegere ştiinţifică a fenomenului cercetat.monismului concret” al lui Hartmann. Unii dintre reprezentanţii ei legau recunoaşterea existenţei istorice a lui Iisus de recunoaşterea misiunii lui evanghelice.

La fel şi multe amănunte de biografie: naşterea miraculoasă. în cultul lui Attis şi Tammuz. cultul Soarelui. avînd ca temă comună activitatea. Legenda trădării o regăsim în mitul lui Osiris. Jertfa lui Iisus. precum şi tradiţia mesianică în general. şi-ar avea originea în credinţa comună tuturor popoarelor orientale că zeii pot fi milostiviţi prin jertfe. care pătimeşte. În mitologia comunităţilor agrare regăsim aceeaşi idee sub forma credinţei în moartea şi învierea duhului seminţiei sau în ciclul solar. Aşa cum arătam.Rezultatele cercetărilor dovedesc astăzi. atît. folclorice sau cu caracter istoric. poate chiar unic al mitului lui Hristos. că creştinismul a amplificat această idee. 3) Izvoare istorice sau legendare. moare şi învie pentru a salva pe cei ce cred în el. aceasta cuprinde referirile la Vechiul testament. izvoarele mitului lui Iisus Hristos sînt de obicei clasificate în felul următor: 1) Tradiţia mesianică iudaică . 2) Mitologia popoarelor orientale — adică complexul de religii şi culte agrare cu caracter ciclic.. părinţi” ai bisericii. peştera-mormînt în mithraism. rolul mamei lui 84 . şcoala mitologică considera că a doua grupă de izvoare reprezintă materialul principal. doar. care au dat un bogat material pentru elaborarea legendelor evanghelice. mod de gîndire. dezvoltarea cultului suferinţei şi al morţii în relaţie directă cu realităţile sociale. că ideologia creştină a fost elaborată într-o perioadă îndelungată de un mare număr de oameni. secte religioase şi chiar conducători de state. în mod neîndoielnic. începînd cu ideologii sectelor iudaice pînă la intelectualii de origine latină deveniţi . diferiţi ca origine socială. Nu numai ideea morţii şi a învierii a fost preluată de creştinism din cultele agrare. cultele de răscumpărare —. mistere şi drame rituale: cultul zeilor care mor şi învie. Transformarea relaţiilor sociale a determinat şi modificarea imaginii mitologice. Pornind de la stadiul actual al cunoştinţelor. judecata şi condamnarea în mitul lui Marduk babilonianul. ideologia mesianismului ca o premisă a noii religii. ci aproape întreaga poveste a patimilor. Izvoarele cele mai profunde ale mitului hristic se află în credinţele populare. Lor li s-a adăugat activitatea unor personalităţi mai mult sau mai puţin proeminente. patimile şi moartea unor şefi de mişcări populare. celelalte izvoare fiind dedublări sau copii ale miturilor agrare sau solare. De fapt însă ideea milostivirii prin jertfă îşi are rădăcina încă în miturile triburilor de vînători: în ritualurile de iniţiere împletite cu credinţele totemice regăsim ideea morţii şi a învierii celui iniţiat. cultură şi civilizaţie. inclus în literatura creştină. ca un simbol al trecerii sale într-o categorie socială superioară.

225 — 239. un punct de pornire al mitului creştin. incluse în legendele despre profeţi (Elisei. pe de altă parte. unde el devine erou conducător de oşti. Unii cercetători consideră că în timpul exilului babilonian s-ar fi format o sectă a „ioaniţilor”. ea a căpătat însă o dezvoltare deosebită în mitologia iudaică datorită condiţiilor istorice specifice ale dezvoltării acestui popor. Apariţia sa în cărţile sibiline este considerată de A. un mesianism popular. 258. nu numai în textele oficiale. Concepţia despre Iisus ca . Încă de la apariţia sa. Cultul lui Iehoşua poate fi considerat un exemplu al acestei dualităţi şi. al cărei 48 Kritica iudeiskoi relighii. atît prin caracteiizarea sa. 1964. Iehoşua a devenit treptat zeu protector al unora dintre sectele iudaice. adică uns. Unificarea triburilor a dus la subordonarea zeităţilor triburilor mai slabe. dar popularitatea lui Iehoşua s-a menţinut. cu dramă rituală şi masă comună. 10 —13). p. Kovalev. în forma lor definitivă. p. exprimînd în formă mistică veleităţile de libertate şi dreptate socială ale maselor. Osnovnie voprosl proishojdenia hristianstva. s-au păstrat şi reminiscenţe cu caracter mai vechi. un mesianism de coloratură sacerdotală şi naţională. care dezvăluie caracterul dualist al originii personajelor biblice. Ideea centrală a doctrinei creştine. Exegeza de text a dezvăluit existenţa unui interesant paralelism între mitul lui Moise şi cel al lui Iehoşua. S. cu trăsături asemănătoare celor canaanite şi babiloniene. Moskva. trăsături interesante. Ideea mesianică era generală epocii. Iniţial. a fi prelucrarea sacerdotală a unor mituri mai vechi despre zeităţi tribale. exprimînd speranţele şi tendinţele straturilor sociale dominante economic şi social. Matei. cultul său continuînd a fi practicat în regiunile periferice. pot fi regăsite în mitologia diferitelor popoare orientale. Robertsbn ca o dovadă a rolului său de mîntuitor şi de prototip al lui Iisus48. 17. de asemenea. Vechiul zeu eponim al triburilor israilite nordice. Iehoşua. Hristos”. zeităţi solare şi acvatice. totodată. ideea mesianică.Iisus şi prezenţa constantă a femeilor însoţitoare cu numele de Maria sau Marta (vezi cultele indiene). este de fapt „El-Işa”. Ambele se dovedesc. în legendele populare. trimis al divinităţii pentru mîntuirea poporului este de origine iudaică. ci şi în mitologia „ neoficială”. a jucat în mitologia lor un rol analog celui jucat de Moise în mitologia triburilor din sud. Figura lui Ioan Botezătorul prezintă. I. multe dintre miracolele atribuite lui Iisus etc. mesianismul iudaic a exprimat tendinţe sociale diferite: pe de o parte.. Alături de forma definitivă a acestor culte. sub forma unei religii de misterii. 1964. 85 . zeul işa sau Iehoşua). 107 — 108. este însă de provenienţă iudaică. mitul lui Ioan reia elemente din mitul profetului Ilie. Moskva. ucenicul lui Ilie. cît şi prin afirmaţii directe (cf.

În mitul lui Hristos se regăsesc. Dealtfel. ca şi în ce priveşte limba în care erau scrise textele biblice. 86 .. După exil. idee caracteristică pentru viziunea religioasă a lumii grecoromane. ca şi titulatura dată lui Iisus de . mitul evanghelic este construit prin numeroase împrumuturi sau invenţii introduse . dar mai ales este foarte apropiată de cea a textelor esseniene de la Kumran. aşa cum am menţionat. Pe lîngă aceste preluări directe. 263 — 265.. avind în centrul lor trăsăturile—evident. p. Aşa s-a născut mitul . aşa cum puteau fi şi Ioann şi Iisus. Urchristentum.. ale căror rădăcini se află în tendinţa de a adapta vechile mituri iudaice la modul de gîndire al lumii elenistice. devenind din divinitate un muritor cu rol de profet şi predicator. şi Ioann şi Iisus. Însăşi maniera de scris a evangheliştilor este modelată după cea a autorilor biblici.. pe de o parte. cu toată ignoranţa de care autorii evangheliilor dau adesea dovadă în ce priveşte istoria şi geografia Palestinei antice. fapt despre care va fi vorba mai jos.fiu al lui Dumnezeu”. considerate ca documente. dar incompatibilă cu religia iudaică. comune mai multor personaje istorice — ale unoi conducători de mişcări social-religioase şi chiar politice.concepţiei imaculate”.zeu eponim s-ar fi născut prin contopirea mitului unui zeu canaanit al furtunii. Toate acestea dovedesc legătura strînsă dintre Vechiul şi Noul testament. Berlin. este pilduitor în acest sens. stihiei apelor şi agriculturii cu un zeu local al apei. adică pentru a corespunde cu diferite pasagii din Vechiul testament. Oannes.. patron al unei secte de tip esenian49. De aceea se ridică întrebarea dacă a existat oare cu adevărat un cm purtînd nvmele de Iisus care să fi trăit în acel timp în Palestina şi a cărui viaţă să fi lăsat urme în documentele cunoscute de noi? Fără a discuta pe larg acest aspect. 1927. au introdus în Noul testament o serie de elemente de confuzie. menţionăm doar că principalele mărturii din textele nereligioase. sînt foarte şubrede. Traducerile în greceşte. Profeţii iudei au constituit una din sursele principale ale tradiţiei mesianice iudaice în creştinism. 28-29. nu numai vechile izvoare mitologice. devenite zeităţi protectoare ale confreriilor de profeţi. prin erorile produse de ignoranţa autorilor. p. numele celor doi profeţi (El-iahu şi El-işa) reflectă caracterul lor iniţial de zeităţi tribale. Biografia mitică a lui Iisus este în principal produsul mediului iudaic. Brandes. ci şi urmele unor legende populare cu fond posibil istoric. G. acest mit a evoluat. Ar exista chiar 49 Kritika iudeiskoi .pentru ca să se împlinească cuvîntul domnului”. Pasajul din Antichităţile iudaice al lui Josephus Flavius este considerat de majoritatea cercetătorilor ca interpolat. pe de alta. Mitul lui Hristos a preluat în mare măsură trăsături ale acestor profeţi. Paralelismul între profeţii Ilie şi Elisei. ca şi cel al lui Iehoşua.

povestea incendiului nu apare în textele „ părinţilor» bisericii. pentru alţii. a creaţiei folclorice şi a redactorilor textelor precreştine şi creştine. Jesus ven Nazareth. nu i-ar fi dat titlul de procurator. doar. cea imaginată de Tacit este cel mult o imagine literară. fiind introdusă în falsele scrisori ale lui Seneca către Pavel.M. A instaura făclii vii în grădinile de pe Palatin era o aberaţie. Pentru unii. 137 — 139. 339. Astfel. pe de altă parte. Novîi Zavet Poiski i nahcdki. întreţesute prin acţiunea. New Haven. 50 Vezi A. p. alţii pun sub semnul îndoielii. Kubtenov. politică. cum procedeaza Robertson.creştini” nu concordă cu stilul Analelor. Pe timpul lui Nero nu existau pedepse speciale pentru incendiatori. nota 11 . însăşi povestea incendierii Rcmei este neverosimilă. un profet paşnic. Este foarte posibil ca ele să facă parte dintr-o tradiţie orală mai veche. 1968. M. Faptul că Iakub Al-Qirqisani leagă personalitatea acestuia de existenţa „sectei peşterii” — identificată de unii cercatători cu secta de la Kumran -întăreşte acest lucru51. Folosirea termenilor de „Hristos” şi .. Cu atît mai mult nu poate fi considerată ca valabilă biografia evanghelică a lui Iisus. în legătură cu incendierea oraşului în timpul lui Nero. 50. Bucureşti. că în acest mit se regăsesc urmele a mai multor legende. Concluzia este evidentă: nu poate fi vorba de mărturii documentare cu privire la existenţa istorică a unui om cu numele de Iisus.manuscrise în care pasajul ar fi absent50. menţiunea din Talmud despre „Iisus fiul lui Pandera” şi „ Iisus fiul Mariei (reluate în literatura karaiţilor) nu pot fi total desconsiderate. Klausner. Edit. Aceeaşi obiecţie se aduce şi textului din Tacit (Annale. Dcnini. Există totuşi. Iisus este un predicator ambulant. orice acţiune de acest fel în spaţiul plin de corturi şi bărăci ar fi reînviat incendiul. dealtfel. despre personaje diferite. ci. După chipul şi asemănarea cmului. Se poate observa cu uşurinţa cît de contradictorie apare această „biografie reală”. şi redactorii săi nu acordau importanţa evenimentelor sau personalităţilor decît în măsura în care acestea puteau fi legate de o controversă cu caracter etic. 44). preocupat exclusiv de perfecţionarea morală a omenirii. 51 Karade Anthology. decît istoric. conştientă sau inconştientă. Moskva. elemente cu caracter istoric în mitul lui Iisus. p. Robertson îl considera conducătorul unui grup de răsculaţi. p. un şef de sectă. XV. 71 — 72. Klausner remarca pe drept cuvînt că. 1955. Ca şi evangheliile. Ceea ce un exeget consideră ca sigur. J. Berlin. p. religios sau juridic. Menţiunile din Talmud referitoare la Iisus sînt puţine şi au caracter mai mult polemic. Talmudul nu este o cronică. chiar dezbărată de toate elementele de supranatural. 1930. dacă Tacit ar fi cunoscut arhivele imperiale în aşa măsură încît să amintească şi de măruntul prefect din Iudeea. Klausner. 1968. dacă pentru istoria răscoalei antigreceşti a macabeilor am fi dispus doar de 87 . Aceasta nu înseamnă că putem afirma existenta unui „ miez raţional” al mitului. care vorbeşte despre existenţa creştinilor la Roma. Menţionarea lui Pillat — mărunt funcţionar roman — este îndoielnică. Dealtfel.

figura învăţătoruiui” din textele sectei de la Kumran prezintă asemanări izbitoare cu figura predicatorului galileean. Bucureşti. . 24-35. analogia dintre liniile generale ale celor două mituri este pregnantă: şi unul. Amusin. în . 224-225. Amusin. şi în alte părţi ale Orientului antic cuprindeau în ritual agapa comună şi drama morţii şi a învierii55. V . M. p. sursa Talmud. şi celalalt întîmpină duşmănia profeţilor. p. vezi I. Baron. cu activitate de profeţi. vezi şi A. Les horoscopes de Qumran. S. VI. Guignebert. I. Apercu preliminaire sur les manuscrits de la Mer Morte. cap. I. 199-217 etc.Vcstnik Drevnei Istorii”. 88 . Este fară îndoială mai mult decît o simplă coincidenţă literară. şi unul. 54 Mai pe larg despre aceasta. p. consideră doar că legenda „învăţătorului” de la Kumran a influenţat formarea mitului lui Hristos. J.. Mai importante sînt însă datele istorice care atestă numeroasele cazuri cînd şefi de mişcări antiromane şi conducători de secte potrivnice teocraţiei erau declaraţi de partizanii lor drept mesia. nu am fi cunoscut nici măcar numele conducătorilor acestei mişcări. P. 52 A. în istorisirea lui Plutarh regăsim o serie de elemente din mitul evanghelic: în special episodul Cina de taină este foarte asemănător. 54-55). 412-413. Mitul „învăţătorului” de la Kumran. Cleomenes. A social and religious history of the Jews. S.Revue de Quamran”. trădare. p.85. şi unul. Kovalev şi M. p. Kublanov. în EMIRA.Izbrannik boga” v kumraniskih lekstah. În orice caz. New York.D. 1962. Afrong (în Iudeea) şi Simon (în Perea) se autointitulau regi (Bell. nr. p. mai prudent.D. p. op. dacă are un fond istoric a constituit unul din izvoarele mitului lui Iisus54. 1965. putînd fi vorba de o sursă de inspiraţie. Nahodki v Iudeiskoi pusttne. 1. Într-adevăr. Kublanov. Gh. II. 387388. şi celălalt sînt înzestraţi cu daruri deosebite de divinaţie şi profeţie. Dar însuşi Plutarh ar fi putut să se inspire din miturile agrare.Ucilel pravednosii” kumranskoi obşcinl. Manuscrisele de la Marea Moartă. Carmignac. op.Într-adevăr.I. TrenczenyiWaldapfel. 1963. I. 5. W. şi celalalt sînt prezentaţi ca personalităţi superioare.M. iud. Paris 1950.. Kumranskie otkriliia i sovremennaia teologhiia. Amusin.. 4. VII. sau legenda sa. moarte violentă. „Învăţătorul galileean — scrie Dupont-Sommer — în aspectul sub care se prezintă în faţa noastră în scrierile Noului testament este în multe privinţe o uimitoare reîncarnare a învăţătorului dreptăţii”52. învăţători şi conducători (chiar întemeietori) de secte. Dupont-Sommer. Moskva. Numai din opera lui Josephus Flavius putem afla următoarele: dintre conducătorii răscoalelor de după moartea lui Irod. Donini regăseşte în istoria patimilor regelui spartan Cleomones un alt izvor al mitului evanghelic. regi sau profeţi. 1966.. în . Mifologhia. I. 122 53 S. 1964. care şi în Egipt — unde este plasată desfăşurarea dramei lui Cleomene —. nr. persecuţii. 251. în Ejegodnik Muzeia istorii relighii i ateizma (EMIRA). 253-258. 3 şi Ant. p. 73-79. mai ales în ce priveşte „cuvintele lui Iisus”. Klausner.D. (Cf. intrînd ca un component al lui53. cit.. A. Le christianisme antique.. 55 Plutarh.M. 1964. p. p. cit. 1959. Donini.34 . Moskva. Kovalev. . Pe de altă parte este interesantă existenţa a numeroase coincidenţe textuale între Talmud şi evanghelii. 18.

Izvoarele istorice şi urmele de biografii reale existente în Noul testament îşi păstrează totuşi importanţa.. 4). care toate sînt mult posterioare epocii descrise. II. Menahem ben Iehuda şi Simon Iar Giora. a fost în cursul istoriei creştinismului în aşa măsură năpădită de inflorescenţa mitologică. în care predomină mesianismul iudeu popular: ideea mîntuitorului liberator şi împărţitor de dreptate. Faptele. semilaică speranţele de libertate şi dreptate socială ale 89 . 3-4). 5. amănunte din acţiunile acestor „regi” sau . IV. În special faptul că aceste date confirmă ipoteza originii palestiniene a creştinismului — în dauna opiniei şcolii mitologice. Partizanii existenţei istorice a lui Iisus se folosesc însă de aceste date în sprijinul tezei lor. rezultat al activităţii predicatorilor ambulanţi. încît cu greu ar mai putea fi descoperită. la care se raliază numeroşi dintre cercetătorii marxişti. Adesea. 10. care constă nu în faptul că în ele este sau nu confirmată existenţa istorică a protagoniştilor acestor texte. 38) încercase o răscoală. lipsa de autenticitate a datelor din textele creştine. Din acest punct de vedere. Existenţa acestor izvoare istorice sau legendare laice este evidentă. cf. în orice caz. -izvoare ce pot fi numite profetice. Strauss. erau recunoscuţi ca regi (Bell. diferitele izvoare ale mitului lui Hristos pot fi clasificate şi după esenţa lor socială. pe care sau grefat ulterior elementele de ordin religios teoretic.XVII. Dacă sursele populare pot fi considerate ca producţia spontană a maselor. chemînd poporul să se adune pe muntele Măslinilor (Ant. un profet iudeu venit din Egipt (menţionat şi în Faptele. exprimînd într-o formă semireligioasă. Dar tulpina reală a biografiei acestora. XX. 5. în evidenţierea forţelor sociale care au concurat la pregătirea şi elaborarea noii religii. să fie un mit în aceeaşi măsură ca şi biografia zeului Hristos. 36).. că creştinismul a apărut la Roma sau. în afara Palestinei — este considerat ca un argument în favoarea existenţei istorice a lui Iisus. aşa cum apare în evanghelii. conducătorii sicarilor din timpul războiului antiroman. poate fi vorba şi de împrumuturi ulterioare din Flavius. apostoliloi şi şefilor de secte. 610 şi Bell. şi anume : -izvoare populare. ci în substratul social pe care îl dezvăluie. dar nu poate fi negată influenţa directă a evenimentelor trăite de membrii diferitelor secte din Iudeea asupra formării mitului evanghelic. fac ca biografia omului Iisus. Lipsa de coordonare a biografiei (chiar dacă facem abstracţie de contradicţiile dintre evanghelii).1. Desigur. iud. Cu caracter foarte variat. XX.. În realitate însă. el este insuficient.profeţi” se regăsesc în evanghelii. 3-5). 9.F. aceste izvoare constituie foarte probabil fondul primar al mitului. după expresia lui D. iud. 1. galileeanul Tevda este declarat messia (Ant.

Rim i rannee hristianstvo. adică a unificării diferitelor curente din cadrul creştinismului într-o entitate lipsită de contradicţii interne. cît şi sub cel de zeu lipsit de caractere umane. Jesus. 1953. predicatorii şi şefii de secte prelucrau în mod conştient materialul de care dispuneau. schema mitologică se apropie mai mult de adevăr. Şcoala mitologică a respins această schemă. Iisus este un zeu cu caracter cosmic. Paris. Iisus apare în aceste texte atît sub aspectul predicatorului popular. pentru a sprijini o anumită poziţie ideologică. la început reală. Partizanii istoricităţii lui Iisus consideră că mitul acestuia a evoluat de la om la zeu. Loisy. 114-115 etc. Couchoud. expresie a forţei divinităţii. mai mult zeitate decît om.L. pantru a-şi menţine şi întări autoritatea. primele culegeri de . Evoluţia mitului lui Iisus s-a produs de la zeu la om56. Iu. p. lipsit de orice atribute umane. adică figura. La naissance du christianisme. Esenţialul în aceste izvoare îl reprezintă tendinţa de a pune de acord mitul elaborat cu concepţiile şi interesele celor ce preluaseră conducerea obştilor şi. Moskva. care au dus la mitul în forma actuală. 8 . 90 . Tot ce este biografie terestră este produsul epocii ulterioare. p. 1954. probabil. în care predomină orientarea paulinistă. demonstrînd că în cele mai vechi documente creştine nu există nici un fel de date ale biograiei terestre a lui Iisus. De aceea aceste izvoare dau impresia unei selecţii mai serioase. După cum am mai subliniat. o modificare a mitului lui Hristos. Nu este greu de observat că aceste diferite izvoare profilează o evoluţie. După opinia cercetătorilor marxişti. P. bazate în special pe referirile la Vechiul testament (continuînd filiaţia literaturii esseniene)..logii” atribuite lui Iisus. 350 . opera redactorilor evangheliilor şi ai altor texte canonizate. zeificată: la povestirea evenimentelor reale s-au adăugat diferite elemente mitologice. datorat acţiunii diferitelor forţe sociale care îşi însuşiseră noua credinţă şi luptau pentru dominaţia materială şi ideologică în comunităţile creştine. şi totodată tendinţa canonizării. le dieu fait homme. apocalipse. a întemeietorului creştinismului a fost treptat. 66-68. Paris. în imaginaţia generaţiilor următoare.poporului exploatat. p. -izvoare care ar putea fi numite hieratice. Iisus este originar un mesia iudeu. Aşa s-au născut. care trebuie să mîntuiască poporul de sub 56 A. Vipper. în acelaşi timp. unele epistole. reprezentînd adaptarea curentului gnostic şi a filozofiei elenistice vulgarizate la spiritul religiei în formare. 1937. ele elaborînd două scheme ale acestei evoluţii. încercarea de a elabora o biografie unitară a lui Iisus zeul şi omul. în Apocalipsa lui Ioan. problema evoluţiei mitului evanghelic a fost cercetată de ambele orientări pomenite.

Jesus. exagerarea metodologică a unei laturi a problemei duce la absolutizarea metafizică a interpretării şi generează erori.. această schemă nu ţine seama de preistoria creştinismului. cronologia menţionată de Engels este astăzi pusă la îndoială. 80 Textele Noului testament atestă rolul adesea magic atribuit numelui lui Iisus (cf. fiecare cu meritele sale.istorică” este caracteristică în primul rînd inconsistenţa argumentelor documentare şi lipsa unităţii personalităţii istorice a lui Iisus. Dealtfel. nu pot fi puse în această categorie. Aşa cum se întîmplă de multe ori. Cu cea mai mare indulgenţă putem reţine din cele mai vechi texte evanghelice atestarea existenţei unui predicator ambulant. acoperind numele originare57. familia lui Iisus). Irod. am zice literar.n. nota 7 91 . care poate fi aplicat mai multora. născut în Galileea sau în Iudeea (dacă nu cumva e vorba de mai multe persoane). Umanizarea sa s-a produs ca urmare a efectului psihologic al înfrîngerii în războiul din 63 —70 e. Tiberiu). Ioan Botezătorul. în care figura lui mesia este mult mai umanizată. P. Couchoud. A nega total caracteul lor istoric este la fel de greşit ca şi a-l accepta în mod 57 Ch. de colorare a unor idei abstracte. cele care joacă un rol central în mitul creştin (Iisus. Pentru schema . Schema mitologică nu este însă nici ea perfectă.-L. Chiar dacă poartă nume de personaje istorice (Pillat. de oglindire a atmosferei epocii. p. Filip. Or. 1. soteric. 2. dacă Apocalipsa lui Ioan nu mai poate fi datată ca cea mai veche operă cu caracter creştin.. Am văzut mai sus că referinţele din operele necreştine sînt foarte îndoielnice. III. I Col. ca şi de literatura necanonică în care apar elemente umane mai devreme decît în textele consacrate.. date fiind descoperirile din ultimele decenii58. op. Unele sînt pur mitice. Personajele mitologiei creştine joacă roluri foarte variate. 42.robia străină.. apostolii. îndeplinind un rol simbolic. caracterul uman al unei figuri mitologice nu este legat exclusiv de amănuntele de ordin biografic. Orientarea idealistă a şcolii „istorice”. p. Aceste două scheme de principiu. S-a numit el oare Iisus? Acest nume însuşi are un sens mistic. adică de sursele cu caracter essenian. de exemplu în Studii clasice. Apoi. 103.9-10. zeu-om” se dărîmă.. care nu poate concepe apariţia religiei fără rolul hotârîtor al personalităţii lui Iisus. 58 Cf. p. constituie deficienţa principală a acestei scheme. Un rol important îl joacă şi poziţia ocupată în dogmatica respectivă. 1961.2): cf. Textele creştine — canonice şi apocrife — chiar dacă le adoptăm în cronologia propusă de cercetătorii şcolii „istorice” — nu oferă nici un fel de garanţii în privinţa autenticităţii datelor biografice prezentate. ele nu au nici o corespondenţă reală. Guignebert. cit. Ea depinde de o schemă cronologică rigidă. prezintă însă şi multe inconsecvenţe şi deficienţe. schema . Altele însă.

O scurtă paranteză ar putea dovedi acest lucru prin două exemple. Moartea ei pe rug a fost semnalul pentru dezlănţuirea fanteziei populare. dar modificînd şi modul de prezentare a istoriei reale a Franţei – şi legenda despre conducătorul de sectă care mai tîrziu s-a numit Iisus – a luat amploare cu atît mai mare şi mai rapidă cu cît era mai plină de supranatural (mai ales că în acel timp supranaturalul era „la ordinea zilei”) Dacă în rîndul cercetătorilor marxişti interpretarea mitologică a fost şi 92 . calităţile sale extraordinare contrabalansau toate erorile şi toate nenorocirile aduse Franţei de dictatura sa. schema mitologică nu ţine seama de însuşi modul în care se elaborează miturile. Pe de altă parte însă. în mod sintetic dialectica forţelor socialpolitice şi ideologice ale epocii. La numai cîteva decenii după Waterloo. Descifrarea biografiei reale a unor asemenea personaje poate contribui la o înţelegere mai deplină a apariţiei şi evoluţiei creştinismului. Oricît ar părea de curios. Au apărut false fecioare. în Framţa circulau legende despre salvarea Fecioarei din Orleans. a prins extrem de repede cu tot caracterul ei extraordinar determinînd nu numai formarea unei mişcări politice. Aceste exemple – în care regăsim trăsătuiri caracteristice din mitul creştin – nu ne spun oare că formarea legendei despre om. apariţia creştinismului nu poate fi opera exclusivă a unor personalităţi. Primul este cel al legendei Jeannei d`Arc. înfrîngerea era datorată exclusiv trădării. deci negarea existenţei lor istorice nu schimbă cu nimic fondul problemei. mai ales în condiţiile specifice create de psihologia înfrîngerii (sau a morţii) şi de persistenţa iluziei într-o revanşă (respectiv în revenirea persoanei) urmează anumite legi generale ale procesului mitogenetic? Aşa cum legenda napoleoniană. fără îndoială. De aceea problema istoricităţii personajelor Noului testament nu poate fi total indiferentă. Napoleon era omul providenţei. au produs multă bătaie de cap cercetătorilor de mai tîrziu. Pentru concepţia marxist-leninistă. Al doilea exemplu este cel al lui Napoleon. rămase în arhivele din Orleans şi în genealogiile unor familii. se crease în Franţa o legendă în jurul lui Napoleon. ale căror idei. acţiuni au reflectat. de forţa lor penetrantă în conştiinţele oamenilor.necritic. tendinţe. Pentru partizanii săi. omul care salvase Revoluţia şi Franţa de complotul marilor puteri etc. ale căror urme documentare. Cîteva luni mai tîrziu. că la originea creştinismului s-au aflat anumite personalităţi. în condiţiile unei realităţi istorice la fel de complexe.

110. 16.. care nu depăşeşte limitele iudaismului. a emis o teză proprie.”60. eliberat de elementele mistice. pe baza legendei cărora s-a format unul din aspectele mitului. Existenţa istorică a lui Iisus Hristos. 250. Mitul lui. una. 27-30. 2. 2. p. mîntuitorul tuturor credincioşilor. în articolul despre Iisus Hristos.M. 59 Vezi. lingvistică şi istorie oferă în ultimul timp mai mult material pentru evidenţierea surselor cu caracter istoric ale mitului evanghelic. pe care îl regăsim susţinut de I. Cercetările de arheologie. învăţătorul” sectei esseniene de la Kumran.. . Încă I. 61 M. profet. 42) sînt alăturate şi împăcate două învăţături deosebite: prima — despre Iisus. în volumul Cito znaet istoria ob Iisuse Hriste? acceptă fără rezerve punctul de vedere al şcolii mitologice. celovek. învăţător şi vindecător.16. neistorice. p. Această ipoteză. Moskva. Iisus este Hristos” (Marcu 8. considerat unul dintre principalii susţinători ai schemei „zeuom”. printre care foarte probabil că se numără şi . 90 — 91. care a venit la poporul său.. Moskva. Acelaşi autor. unde I. Trenczenyi-Waldapfel. nesusţinute de alte izvoare. cit. 12. cealaltă — anunţată tuturor popoarelor lumii. Iisus Hristos –bog. în acest sens. idem. în formula .A. Kublanov. Vipper.. . este neconfirmată şi neconfirmabilă. 1960. p. op. 1971. . ne oferă ceva mai mult decît o schemă: ea este o primă încercare de a rezolva problema formării şi evoluţiei mitului lui Hristos într-o lumină mai realistă. aşa cum apare în textele evanghelice. Susţinerea ipotezei pur mitologice nu mai este atît de sigură. asupra cărora nu insistăm aici. Ce concluzii se pot trage din această analiză succintă a datelor privind mitul lui Hristos? 1. tendinţă al cărei fond social era justificat. Ambele aceste învăţături erau recunoscute în cercurile sectante ca fiind independente şi existînd separat încă în epoca alcătuirii evangheliilor . Paralel — după toate probabilităţile —. care va să vie în slavă şi să săvîrşească judecata dreaptă pe pămînt. Novîi Zavet – poiski i nahodki.. oferă date foarte sumare. Krîvelev.este încă dominată59. a evoluat spre transformarea eroului central al mitului într-un zeu cu caracter mesianic. inclusiv cel iudaic. reluată şi de alţi cercetători 61. care ar putea fi numită „ ipoteza celor două mituri paralele”: . nu pomeneşte deloc de substratul economic şi social al apariţiei mitului evanghelic. 1. mit?. mitologia cultelor agrare şi solare ale popoarelor Orientului antic. Filosofskaia enţiclopedia. a doua — despre Hristos.. 197-231 60 I. reflectînd tendinţele maselor populare către eliberare. p. Elniţkii în articolul consacrat surselor mitologiei creştine din culegerea Voprost naucinogo ateizma. însă forma de exprimare era viciată de o serie de cauze. Ioan. tom. de exemplu. 1964. dar nu a fost recunoscut şi a pierit de mîna duşmanilor. 140-146 93 . din care se poate deduce ipoteza existenţei istorice a cîtorva prototipuri istorice. p. Matei. există totuşi opinii mai puţin exclusiviste.

exprimînd nu creaţia deliberată a uneia sau mai multor personalităţi. a canalizat treptat conştiinţele spre supapa mistică.. Existenţa istorică a unui personaj central. Vorbind despre originea creştinismului sub aspectul organizatoric. 94 . istoricitatea lui Iisus nu mai este o problemă de importanţă principală. conform căreia la început ar fi existat o singură sectă. l-ar încadra doar pe acesta în procesul istoric general din care a rezultat această nouă religie. adică un număr de cîteva 62 Cf. Din influenţa reciprocă a acestor două linii de dezvoltare a ideologiei religioase s-a dezvoltat. în care conştiinţa individului şi a maselor era întunecată de tradiţiile şi credinţele vechi. nici pe cea istorică. Dacă analizăm însă mai atent materialul de care dispunem. p. în care conflictele ideologice ajungeau repede la cele mai ridicate temperaturi. Kreissig. dacă ar fi dovedită. de a găsi forma ideologică a năzuinţelor şi speranţelor lor de libertate şi dreptate socială. un mic grup de discipoli ai lui Iisus — sau de adepţi ai mitului hristic —. în primul rînd. Stratul originar a fost foarte probabil de origine populară. constatăm că o asemenea viziune nu se poate fundamenta. de exemplu. majoritatea cercetătorilor — indiferent de orientare — sînt încă tributari viziunii evanghelice. nu a urmat nici schema mitologică. Dar din moment ce creştinismul este doar expresia religioasă a factorilor social-economici care determină dezvoltarea istorică. în care speranţa şi deznădejdea alternau neîncetat. nimic nu mai pare imposibil la un moment dat. ca şi de neputinţa de a întrezări drumul spre viitor. din care s-ar fi dezvoltat treptat alte comunităţi62. Dimpotrivă. Izvoarele sale au fost şi istorice.3. mai larg ca arie de cuprindere. devenită tot mai evidentă după fiecare nouă înfrîngere militară şi politică. 123. dar cu preocupări spirituale comune. diferite ca origine. ci efortul unor grupuri. În această atmosferă. Evoluţia acestui mit. 1970. centrul unei noi credinţei religioase. Die sozialen Zusammenhănge des judăischen Kriegia. Procesul a fost mult mai complex. Imaginea învierii este motivată de atmosfera de exacerbare spirituală alimentată permanent de criza socialpolitică generală a Imperiului roman şi în mod deosebit de evenimentele din Palestina antică. ca idei şi elemente componente. numeroasele contradicţii dintre variantele mitului. 4. şi legendare şi mitice. ideea învierii învăţătorului mort în condiţii violente şi adesea misterioase. H. Berlin. Imposibilitatea de a le realiza prin mijloacele materiale. toate acestea permit cu mare probabilitate să afirmăm că la originea creştinismului se află o mişcare incipient pluralistă. marea varietate a izvoarelor mitice şi istorico-legendare. caracterul polimorf al personalităţii lui Iisus. Speranţele zdrobite de forţa armelor renasc sub forma mistică cu cea mai mare uşurinţă .

Această pluralitate a originilor creştinismului este o ipoteză care permite în mai mare măsură înţelegerea procesului ideologic al formării şi dezvoltării noii religii.poate chiar foarte multe — comunităţi şi grupuri de credincioşi. 95 . Procesul de formare a religiei creştine a constat în unificarea acestor grupuri sub aspect organizatoric şi ideologic. de credinţe. în cursul acestui proces s-a modificat şi imaginea iniţială a patronului fiecărei secte în parte. de forme religioase. care exprima o comunitate de tendinţe sociale. dar şi cu multe deosebiri de organizare. cu trăsături complexe şi contradictorii. formîndu-se o figură sincretică. avînd un fond ideologie comun.

210. Ce texte fut reproduit en partie et commenté par d'autres auteurs: cf. la Hongrie ou l'Ucraïne. p. les Juifs qui habitaiennt ces territoires furent appelés ashkenazim et sephardim. d'une part. Koestler. d'origine sémite proprement dite. celui d'un petit-fils de Noë. Voici l'opinion d'un chercheur roumain: „Si aux Balkans les Juifs. p. Bucarest.. Cf. s. Jidovii sau Tătarii sau Uriaşii. 908910. Renan. p. CI. L'opinion. 67 Şaineanu.215. 21. p. Şaineanu. Oradea. cf. 191. On la trouve chez Ernest Renan66 et aussi chez nombre d'auteurs des XIX-XX siècles.. plus haut). Les exégètes de l'Ancien Testament estiment qu ce personnage était considéré l'ancêtre éponyme des Scythes64. Coordonateur: Sylvie-Anne Goldberg. qui offre aussi d'autres interprétations. Le judaïsme comme race et comme religion.Les khazares ont-ils habité le territoire roumain? Il parait que l'historiographie roumaine a accepté l'opinion que les Juifs établis au Moyen-Age sur le territoire roumain étaient les descendants des anciens Khazares. Cette opinion est soutenue aussi par d'autres chercheurs.. Evreii în Ţările Române în Evul Mediu.. 1985. p. 1972.l. cf.. col. la steppe nord-pontique. descendants des Khazares. p. n'est pas nouvelle. peuple turc converti au judaïsme. 1995. Encyclopedia Judaica.. Sur cette question cf. concernant la Pologne. 62. Un promoteur assez récent de cette opinion est Arthur Koestler (cf. p. 1 Cr 1:6. II. Jerusalem. Dicţionar biblic. Al treisprezecelea trib. Nagard. 1887. Cf. En ce qui concerne les Pays Roumains. Dicţionar biblic. 20. 206. De cette syntagme et du fait de la 63 C. tandi que au pays de la droite du fleuve fut atribué le nom de Sepharad 65. Par extension. 29. que les Juifs de l'Europe Centrale et Orientale sont descendants des Khazares. 96 . 109. Şaineanu. aussi L. étaient. 23. qui identifiait les Juifs aux Tartares. Ml.211 et 413-415. 1883."63 Il faut remarquer dès le commencement que le nom ashkenaz n'a aucune relation avec les Khazares. 64 Gen 10:3. Studii folclorice.. aux VIIXII siècles. repris . cette opinion fut soutenue par le folcloriste et philologue Lazàr Şaineanu67. 2002. Bucureşti. Paris.dans L. en bonne mesure. A. 1108. Au Moyen Âge l'appelatif fut atribué au pays situé à gauche du Rhin. Ed. dans l'Europe centrale et Orientale ils étaient en majorité d'origine turque. et aux Géants qui peuplaient la terre d'autre. O pagină din istoria medievală. p. Son argumentation part d'une expression populaire roumaine. p. 66 E. 719-722. comme „Scandza" et „Saxon". Bucureşti.avec quelques modifications . d'où aussi le nom sous lequel ces Juifs sont connus jusqu'aujourd'hui: ashkenazi (as khazares = Khazares blancs). 145-153. 65 Obad. Evreii din România în texte istoriografice. Rezachevici. aussi Dicţionar enciclopedic de judaism. c'est en réalité un nom biblique. p. 521-528. Studii folclorice. 1896. qui habita. 2001.

que les Khazares n'étaient pas mongols. Bucureşti. Pourtant. venus d'Allemagne en fuyant les massacres promus par les croisés71. Ils pouvaient être tout aussi bien originaires d'Allemagne qu'être des Rodanites70. Weyd. Cf. la présence d'un haut conseiller d'origine juive à la cour du roi André II d'Hongrie. 129-148. Quand. 70 Les Rodanites étaient des marchands juifs. 1997. 331-335. 228-232. en s'attachant aux Hongrois. p. Au IXe siècle quelques tribus khazares se sont soulevés contre le „kagan" khazare et se sont détachés de sa souzéraineté. constitués en associations. 97 . comme „gigante" de l'italien69. Installés au VIème siècle dans le vaste territoire au nord du litoral de la Mer Noire. De même. 1923. 1939. A. Mythos & Logos. Au XIIIème siècle il y avait beaucoup de Juifs. L'interprétation de Şaineanu n'est donc correcte. En réalité. Şaineanu conclut que les „Juifs" ou „Tartares" étaient les Khazares judaïsés. Bucureşti.. les faits historiques montrent. cit.présence des toponymes contenant le mot „jidov" dans les territoires roumains. ou l'existence de percepteurs et collecteurs de taxes juifs en ce pays ne dit rien de leur origine. A. le mot „jidov" au sens de „géant" est de source latine. I (réimpression). 218-221. sans aucun doute. Cela eut lieu aussitôt après la conversion au judaïsme de l'élite des Khazares et je crois 68 69 R.des Turcs68. et souvent aussi des rives du Danube. D'autres arguments en faveur de l'opinion que les Juifs orientaux sont des Khazares sont aussi peu convaincants. pendant ce temps les terres des Roumains se trouvaient sous la domination des Avares (peuple mongol). p. ils étaient les maîtres de la Pannonie et des Carpathes. Le fait que les rois de Pologne ont émis des monnaies avec textes en hébreu ne justifie en rien une origine khazare de ces Juifs. comparables aux guildes hanséatiques et qui avaient établi des liens de commerce vastes. Oişteanu. p. Histoire du commerce du Levant au Moyen-Age. p. cf. trois siècles plus tard. nous avons affaire à des homonymes. Leipzig. 71 A. 125-128. La plus grande majorité des Khazares se retirèrent vers les rives de la Mer Caspienne et les monts du Caucase. Koestler. Grousset. op. p. entre l'Occident européen et L'Orient. W. Le mot „Jidov" avec le sens de „juif”6 est d'origine slave et s'apparente à „jude" de l'allemand et „juif” du français. Paris. ils ne trouvèrent que les restes de cet état. mais qui ne résista pas aux coups des Russes et s'écroula au X ème siècle. ils étaient connus sous le nom de „Khabares". les Khazares ont formé un état puissant. Imaginea Evreului în cultura română. L'Empire des stepes. Oişteanu. D'autre part. 2001. les Tartares y arrivèrent. où habitaient les Bulgares et leurs „cousins" les Onogures .

Les opinions sont. 2. Kuznetsov & V. Pletneva remarquait depuis longtemps que les peuples migrateurs (Petchenégues. Comanes) qui arrivèrent au sud de la Russie aux X-XIII siècles se sont mêlés à la 98 . 79. Istoria. 140-141. les chroniques arabes parlent de Khazares “blancs" et Khazares „noirs". Ginsburg. Hazary. les yeux bleux et les cheveux rouges. Ceux-ci affirmaient que les Khazares avaient la peau blanche. 2. En réalité. Golb et Pritsak estiment. soutient qu'une partie des tribus khazares. Le historien caraïte A. se sont soulevés. 1961. p. que la conversion fut large et de durée (Norman Golb and Omeljan Pritsak. dans les recherches anthropologiques effectuées parmi les restes humains découverts dans les fouilles de la zone nord-pontique. Ce n'est que beaucoup plus tard que les Caraïtes attéignirent la Crimée. Cette secte.K. Les Juifs de l'Europe d'Est avaient. pourtant. Sarmates . No. correspondant aux anciens habitants. Ithaca and London. Pudovin. les derniers acceptèrent plus tard le Talmud. 1936. 62. La confusion entre Caraïtes. d'autre part. formant une grande union de tribes. Alany v Zapadnoi Evrope v epohu „velikogo pereseleniia narodov" (Alains dans l'Europe Occidentale à l'époque de „la grande migration des peuples"). 197-201. Le Caraïsme et ses doctrines. Un autre argument invoqué en faveur de l'orgine khazare de ces Juifs est la description des Khazares par les chroniqueurs arabes. Il y avait donc deux types de Khazars. ils occupaient aussi la Crimée et le nord du Caucase75. 75 Ammianus Marcellinus. Scytes. S. SA. Antropologicseskie dannye po etnogenezu hazar (Données anthropologiques sur l'ethnogenèse des Khazares). 1946. comme dans les relations des Occidentaux. 14. Sous ce dernier nom étaient connus tous les nomades iraniens. Uzes. De toute façon.. celà n'explique point l'origine des Juifs de l'Europe Orientale. 149. différentes.et Alains74. 74 V. qui s'étendait sur tout le territoire de la steppe nord-pontique. p. p. et Khazares est possible. Dicţionar enciclopedic de iudaism. ce dont parle Koestler lui-même72. de forts liens avec les communautés juives de l'Occident. L'élite provinciale des tribus khazares n'adéra pas totalement au judaïsme. Sidersky. RHR. On y a découvert que la population de cette zone était de deux types: un type „mongoloïde" et un autre „europeoïde". ce qui renverse l'hypothèse de Koestler: cf. née au VII ème siècle au Babilon. 72 A. Pletneva. Même si cette opinion est exagérée. op. L'explication se trouve. XVI. c'est répandue plutôt en Asie. 73 Sur les Caraïtes cf. 85.A. p. 13-21. V. très probablement. D. Ceux-ci n'étaient donc pas des Juifs.que. 81-86. XIII). p. SE. p. 2. Ce dernier était d'origine iranienne. p. Moskva. de démontrer que les Caraïtes sont les vrais descendante des Khazares 73. cit. Firkovitch essaya. 1982. d'ailleurs. mais. nr. Koestler. pour des motifs politiques. je crois. en alliance avec les musulmans et les chrétiens. c'est précisément cette conversion qui provoqua la séparation des Khabares. 1976. Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. reste le fait du soulèvement des tribus qui s'opposaient à la nouvelle religion. Pletneva.A. Cf. Il y a encore le problème des Caraïtes.

Istoria ca lectură a lumii. A propos de Iaţco de Suceava: entre le mythe et la réalité. 184. 2002. Uzes et Comans dans les stepes du Sud de la Russie). Studia Asiatica. Ce sont. 5. 95-116.. O. Popa. nr. 61-64. G. sauf l'histoire racontée par Grégoire Tzamblac qui. 1-2. Torki i Polovtsy v iuznorusskikh stepiakh (Petchénégues. p. p. 43. D'autre part. Les Alains et la formation des Etats Roumains. sans toutefois la lier aux Khazares78. Recherches sur Vicina et Cetatea Albă.A. à sa rencontre avec les nobles hongrois. 15-16. je crois. cf.Âge il n'y a aucun témoignage. 76 V. Petchenegi. p. (L'Alanie aux X-XIII siècles). Etco prisacarul. 35-46. A l'invasion des Tartares ils se retirèrent vers le Caucase (où ils ont survécu sous le nom d'Ossètes). p.Ces Alains furent entraînés par les Huns jusqu'en Europe occidentale.. P. D'autres ont préféré l'opinion des chroniquers qui atribuaient à Etco une origine slave. Alains et autres peuples. 1971. versiunea propoloneză a legendei întemeierii Moldovei. Bucarest. Evreii. Personne n'a établi le lien entre ces „Cozars" et les Khazares.. J'encline croire que ce nom était répandu parmi les Bulgares habitant les rives du Danube. dès la deuxième moitié du XIIIème siècle on trouve des témoignages solides sur la présence. Pour trouver la solution des relations possibles entre Khazares. 415. 47-76. fait mention d'une communauté juive dans cette ville. 1935. entre les premieres traces du temps de la conquête roumaine et les premières communautés établies au Moyen. M. 78 Cf. I. mais une bonne partie d'eux restèrent sur place. 79 V. 99 . un bon point d'appui nous est donné par l'analyse de la situation sur le territoire roumain. Moskva. en souvenir de leur parenté avec les vrais Khazares. Ici on ne trouve. SCIV. Juifs. Seulement dans la Gesta Hungarorum il y a quelque chose: le duc Menumorut affirme. ceux-ci qui figurent sous le nom de „Khazares blancs" dans population locale: S. Alaniia. pratiquement. 1. Ordjonikidze. les Alains dominèrent le territoire pour un court laps de temps. Ciocâltan. Brătianu. p. Pletneva. 77 R. dans sa relation sur le martyre du saint Jean de Cetatea Alba. V.. VR. p. Cazacu. 1994. Pecican.. La présence quasipermanente des Alains dans les territoires roumains a été soulignée et analysée par beaucoup d'autres. en Moldavie avant tout. Après la disparition de l'état khazare. Kuznetsov. 1958.. Observaţii şi îndreptări la istoria României în jurul anului O mie. Mais. 1991. mais survécurent à la domination hunique et s'allièrent aux Khazares. P. 42. p. mais aussi dans d'autres territoires roumains.A. que son pays est habité par un peuple nommé „Cozares"77. Trudy Volgo-Donskoi arheologiceskoi ekspeditsii.A. Alaniia v XXIII vv. Kuznetsov. mais furent conquis par les Petchénégues76. cf. aucune trace des Khazares. nr. La présence des Juifs dans les Pays Roumains est attestée depuis longtemps. 1992. 226. de contingents signifiants d'Alains79. Iaşi.

en Israël. probablement. de Pologne ou d'Allemagne. d'autres se sont assimilés aux peuples nomades (Petchénegues.les chroniques arabes. au christianisme. Ceux-ci n'ont jamais atteint les Pays Roumains .. Coumans.quoique une présence isolée n'est pas impossible. Les „khazares-Juifs" ont-ils disparu? Une grande partie d'etre eux est passée. qu'un partie d'entre les Khazares se soit retirée dans les montagnes du Caucase. toutefois. Les „Géants" mentionnées par le peuple et que Şaineanu a pris pour des Juifs n'ont aucune relation avec les Khazares. Mais ceci est une autre histoire. Les Juifs qui se trouvaient aux XIII-XVème siècle venaient des Balkans. possible. de Hongrie. Il est. d'où ils ont émigré. Le dieu Sabazios et le judaïsme 100 . à l'époque contemporaine.. Deux problèmes d’histoire des religions au monde antique: I. de l'empire Ottoman. Tartares).

Les cultes orientaux dans le monde romain. 499500 (auteurs I. 325-339 . “Towards a Definition of the Iconography of Sabazios”. L’étude la plus complète est celle de Sh. 1998. dieu thraco-phrygien : expression et aspects nouveaux de son culte”. Ses images sont riches en détails. J. est assez riche. D’où vient-il ? On trouve ses traces le plus souvent dans les Balkans et en Asie Mineure.3. p. München. 1955. Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. 58-76 .. Corpus Cultus Iovi Sabazii. son texte (Peri ton stephanon 258) mérite. 1. NILSSON. MILCHEV. E. a. Certains auteurs estiment qu’il n’est qu’une hypostase de DionysosBacchus. Les témoignages antiques dont nous disposons sur Sabazios ne sont pas très riches. s. LANE. 1. Apparément. mais on sait assez peu sur son culte. p. 412421. ANRW 2. 1987. TATCHEVA-HITOVA e. autrement un dieu assez obscur. E. The Encyclopaedia of Religion V. 17. Ch. p. Zeus. Leiden. Numen 27 (1980). en même temps. Je dois remarquer que ce dernier article est décevant : il para[t inspiré plus qu’il ne faut par l’article d’E. in Hommages à Maarten J. VERMASEREN et N. on a tout dit de Sabazios80. Pourtant. ROSCHER (ed. de réponse aux aspects non encore clarifiés. 232-264 (par la suite EISELE) et jusqu’à l’article “Sabazios” in M. POGHIRC). Leiden. roumaine : Cultele orientale în lumea romană. P. Geschichte der griechischen Religion. p. 1992 (trad.). Cet article est un essai de synthèse des données sur Sabazios et. ELIADE (réd. p. 3. D’autres études de synthèse sont ceux de Ch. De son texte Sabazios apparaît comme un dieu barbare. plus 80 On a écrit beaucoup sur Sabazios. 1. New York.La littérature sur Sabazios. M. 3 vol. no. 390-403 . A. Bucarest. on affirme aussi qu’il fut assimilé au Dieu des Juifs. “Wesenzüge des Sabazioskultes in Moesia Inferior und Thracia”. D’autres contributions seront citées à leurs places. 1583-1613. 2. 1955. New York. La contribution des auteurs esteuropéens se trouve principalement chez M. p. “O kul’te Sabaziia v Nizhnei Mezii i Frakii”. p. Paris. “Le culte de Sabazios en Dacie”. plus loin) et ignore les contributions de Sh. Dacia 3 (1959). 129-176 . p. pourtant. CULIANU et C. COOK.N. mais aussi tout autour de la Méditerrannée. EPRO 100. “The Present State of Sabazios Research”. Cette dernière circonstance a augmenté l’intérêt pour Sabazios. in H. 9-33. R. p. 101 . On connaît un grand nombre de représentations figurées et d’inscriptions qui lui sont consacrées .. il est présent dans quelques textes des auteurs antiques. Leipzig.P. Prolegomena to the Study of Greek Religion. 1964. Il ne faut pas ignorer les opinions de Jane HARRISON. A.v. VDI. 1983-1989. nos connaissances sur ce dieu ne peuvent nous satisfaire. EISELE. 10. dieu thrace ou thraco-phrygien.B. TASCHEVA-HITOVA. 1909-1915. no. p. Berlin. vol. 19612. LANE. ARISTOPHANE le présente d’une manière très subjective. RA 51 (1961). en chef). LOZOVAN (cf. 1978. Vermaseren vol. “Sabazios”. New York. vol. 333-374 . D’autres études importantes se trouvent chez M. TURCAN. 1984.par la suite Cultele). “Sabazios. ÉMOSTHÈNE est conduit par un but polémique . 657-667 . 1217-1230. JOHNSON.W. E. MACREA. JOHNSON. col. PICARD. p. 1977. familier aux couches les plus basses de la population. depuis T. PICARD. Je regrette de n’avoir pas eu accès au catalogue de M.

chez DÉMOSTHÈNE ce trait est absent. ARNOBE mentionne le nom de “dieu-bélier”. n. De nouveaux éléments apparaissent dans les écrits plus tardifs. hist. AMMIEN MARCELLIN mentionne la célébration annuelle de la résurrection de Sabazios. qui remarque que les cérémonies en l’honneur de Sabazios avaient lieu la nuit. 6. Nat. EISELE. 82 CLÉMENT D’ALEXANDRIE. en particulier chez les auteurs chrétiens. III. Mais on trouve dans le texte aussi l’appel “dyes Attes” et ce cri. Chez ARISTOPHANE c’est un culte orgiastique . AMMIANUS MARCELLINUS.d’attention.2 . Ch.E. ELNITZKII soutient une opinion similaire et souligne l’influence des images appartenant à d’autres dieux : Men. 83 Cf. Le nom du dieu n’y figure pas de façon explicite : pendant une procession qu’on y décrit. comme aussi THÉOPHRASTE. Cultele. IV. E. 442. 15-16 . 20-21 . 72. Res gestae XXVI. CLÉMENT D’ALEXANDRIE et ARNOBE parlent plus en détail du rôle du serpent dans le rite d’initiation. “Un monument du syncrétisme religieux en Thrace”. Bibl. les participants crient “éuoi saboi” et on a estimé que c’est le nom du dieu qu’on évoque ainsi81.. “Sabazios. Archäologische Studien. 52.tout un bagage auquel s’associe un rite de purification. LANE nie tout “standard” accepté par les créateurs et ne voit pas la possibilité de catégoriser les images de Sabazios.. DIODORUS. lui aussi. 81 102 . Les divers objets portés par les participants à la procession sont aussi communs à ce dernier culte. Il est donc possible que ce soit un autre dieu. Protreptikos II. LANE. Charakteres 28 . LANE. cf. 8. fait penser au culte de la Grande Mère.1. du “dieu-bélier”82. Essays in Memory of Erwin Ramsdell Goodenough. Sh. On a tenté des classifications83. Towards. Attis. D. aux purifications et aux danses. col. De son analyse on extrait des conclusions intéressantes. 66-96. avec des prêtres et des livres sacrés . TURCAN estime que le texte de DÉMOSTHÈNE est controversé . 1903. p. V. 15-20 et les articles cités plus haut. “A Sabazios Inscription from Sardis”. dans des “orgies” pendant lesquelles l’extase était entretenue par la bière. 252. Il paraît que STRABON formula le premier d’une manière explicite l’identité entre sabos et Sabazios : cf. bien que ce ne fût pas un culte ésotérique. présent dans le rituel. on doit conclure que son culte était bien organisé. p. Leiden.N. TSONCHEV. Outre E. 1968. p. De sa part. 4. MACROBIUS.N. THEOPHRASTES. JOHNSON. BLICKENBERG. D’autre part. Saturnalia I. parce qu’on les appréciait comme “honteuses” . 32 n. L’iconographie de Sabazios soulève des problèmes. si c’est Sabazios celui dont parle DÉMOSTHÈNE.11 . 541-550 . 18. D’autre part.2 . cet auteur parle. JOHNSON estime qu’on doit diviser les représentations en deux catégories : les „phrygiennes” et celles plus proche de l’image de Zeus. Copenhague. in Religions in Antiquity. p.”. associé au serpent. ARNOBIUS. Il faut citer encore MACROBE. Certains Cf. Mithra etc. RA 44 (1954). on peut citer Sh. p. Adv.

Geographia X. 45). RA 52 (1962). NILSSON apprécie que Sabazios. 98 . “Le culte”. 85 N. tantôt thrace et tantôt phrygienne. Pontica 10 (1977). 155. p. 19-20.C. TURCAN estime que Sabazios apparut en Phrygie de pair avec Attis. PICARD. ELNITZKII. p. était le fils de Cybèle : STRABON. du type africain. JOHNSON. 117-127. p. “Sabazios”. LANE. les griffons. reconstitué. 251-253 présente l’image d’un Zeus barbu. “Zeii Sabazios şi Zbelsurdos la Drobeta”. vol.I. La plupart des chercheurs estiment que c’est un dieu phrygien. dans ce même article. p. 87 M. Ch. A l’époque hellénistique il revint en Thrace et de là pénétra en Grèce et dans l’Europe occidentale86. I.. Mais sa reconstitution est hypothétique. venu de Phrygie. dans les plus anciens témoignages.A. D. 75. Ch. IORGA.337. “Towards”. Les Bithynes étaient plus proches des Thraces que des Phrygiens : cf. Tenant compte du voisinage et de la proche parenté des deux peuples. E. En 1977 D. Il reconnaît. p. 2 . TUDOR. 7 et p. 1967.P. 658 n. p. on y trouve des détails qui n’ont rien du dieu thrace : les ailes. 179 n. passa en Asie avec les tribus phrygiennes apparentées. 86 M.d’Arménie. Istoria românilor. mais les attributs n’ont rien de commun avec les images de Sabazios. 19-23 .N. il estime que Sabazios.84 Sur l’origine de Sabazios les opinions varient. “O kul’te”. 9. la ceinture végétale etc.auteurs sont parfois enclins à attribuer à Sabazios des images qui ne lui appartiennent pas : par exemple. Un autre exemple cf. 336. originaire de Thrace. 2. comme Attis. qui ne présentent presque rien des images habituelles de Sabazios : il n’y a rien du “bagage” habituel . tandis que Dionysos. p. fig. Ch. Il observe pourtant que quelques auteurs anciens font de Sabazios un dieu phrygien et estime qu’il est une “Nebenform”. vol. quoique originaire de la même région. NILSSON observe que l’acceptation des dieux “barbares” dans la religion des Grecs était liée Cf. par exemple. “Le Jupiter-(Sabazios) d’Henchir-Chaada (Tunisie)”. est devenu un dieu commun à ces peuples. une hypostase de Dionysos et que les différences entre les deux sont dues à l’hellénisation de ce dernier après le V-ième siècle av. STRABON affirme que Sabazios. SA 8 (1946). tous les deux venus avec les tribus émigrés de Thrace (Cultele. 137. NILSSON. L. par contre. p. 1. no. 566. TUDOR a décrit un bas-relief fragmentaire de Drobeta. Bucarest. n’exclut pas la possibilité que Sabazios fût venu de l’Est . PICARD dit qu’il est un dieu “thraco-phrygien”. p. Limba traco-dacilor. dans lequel il voit un Sabazios : cf. Bucarest. Geschichte. A. p. 3. fut accepté dans le panthéon olympien et dans la mythologie respective 87. MILCHEV remarque le caractère complexe de l’origine. à un moment quand Sabazios était regardé comme un dieu barbare des bas-fonds. 1. 1. p. PICARD. “Iz istorii ellinisticheskikh kul’tov v Priczernomorie”. MILCHEV. p. M. que la présence de Sabazios au nord du Danube est rare. 1988. vol. NILSSON. les représentations d’Olnithe. Geschichte.P.15. MACREA. tandis que Sh. tout en acceptant une origine thrace. 84 103 . 2. RUSSU. Nicolas IORGA affirmait que Sabazios était le “dieu suprême” des Thraces85. J.

131132 . Cela eut lieu. La représentation dans la céramique attique du IVe s. dieu d’origine phrygienne. PICARD. Il reste que Sabazios fit son apparition à Pergame au II-ième siècle a. 129 n. CICERO. p. Sabazios n’était pas très fréquent à Pergame. BEARE. pourtant. il fut reçu dans le panthéon officiel. roi d’Asie. NILSSON. J. parce que le culte de Sabazios était venu de Cappadoce (où il était le “patron” de la famille royale) à Pergame. y sont arrivés à l’époque hellénistique. H. la mère du roi. p. 1951. car on n’y trouve aucune inscription ou image du dieu91. 1. De natura deorum II.applique de Toulouse”. la M. qu’ils ont transféré sur Sabazios. “Zeus in the Hellenistic Age”. Garnier. p. en 75 a. cf.C. Meek. “Sabazios”. comme Sabazios. à d’autres dieux . De sa part PICARD estime que le rituel sabaziaque a pu influencer. 89 Ch. PICARD. “Sabazios”. 581 . dès la fin du V-ième siècle a. Quoique dieu de la famille royale. On estime que Sabazios était en Phrygie le dieu correspondant au Dionysos thrace : H. J. J. et que c’était à cause de cela que furent instituées les fêtes dites “Sabazia”. Ch. Essays in Honour of T. 303). Hamburg.C. 91 Cf. 88 104 . s’est apparenté progressivement d’assez près à Dionysos89.aux circonstances de leur migration. D’autre part..P. 90 L’édit du roi Attale III montre qu’à Pergame le culte de Sabazios fut apporté de Cappadoce par Stratonike. p. F. Ceux qui. p. mais non pas comme une hypostase de celui-ci. CICÉRON savait qu’une des hypostases de Dionysos était un fils d’un dieu cabire. à une époque assez tardive et ne nous dit rien sur les origines réelles de Sabazios90. Tout cela se passait. Dionysos est aussi venu de Thrace . à côté de Dionysos Kathegemon . ont apporté avec eux non seulement des rites nouveaux. 1955. RA 57 (1962). “Sabazius et Bacchus enfant à Vichy : l’Attis . vol. 1964. HUNGER. 1974. METZGER. tels Vichy (où se trouvait un sanctuaire du dieu). Je crois que l’origine thrace est la plus crédible des hypothèses. 110.C. affirme Ch. Les fêtes Sabazia étaient célébrées auprès des sources d’eaux fécondantes. 148-150.. Toronto. les cérémonies dionysiaques et que Sabazios. in The Seed of Wisdom. Geschichte. jusqu’ici. Il y figurait comme “Zeus Sabazios”. En sa faveur il y a aussi d’autres arguments : la Thrace est la seule région où son culte n’est pas associé. NILSSON soutient aussi que les tribus phrygiennes qui avaient émigré en Asie Mineure y ont assimilé des traditions liées à Dionysos. peutêtre. ce qui fit plus difficile leur admission dans le panthéon grec88.J. PICARD. Paris. mais aussi des idées nouvelles.. p. 112. dans les plus anciens témoignages.W. Placé dans le temple d’Athènes. l’éd. 23 (cf. p. p. Lexikon der griechischen und römischen Mythologie.1. et qu’il y était honoré en association avec Dionysos. cette contrée est. 72. Paris. où cet office appartenait à Dionysos.

1968. déjà E. On a souvent affirmé la présence du culte de Sabazios dans les villes anciennes de la rive septentrionale de la Mer Noire . GOODENOUGH. E. aussi Sh. TACHEVAHITOVA “O kul’te Theos Ypsistos na Bospore”. Allemagne et Belgique. “The Bosphorus Inscription of the Most High God”. 165-168 veut rattacher Sabazios à Theos Hypsistos par l’intermède de Dionysos. souvent. The Cities and Bishoprics of Phrygia. RAMSAY. p. A. PICARD. mais il n’y a pas de support matériel pour cette hypothèse . c’est ici qu’on a trouvé des traces des sanctuaires de ce dieu92. en passant par la Grèce continentale et l’Italie94. Religion in Antiquity. “The thiasoi of Theos Hypsistos in Tanais”. 71-79. se retrouvent dans l’ornementation des maisons des paysans roumains. “Iz istorii ”. 94 RAMSAY atteste sa présence à Kilania. d’une part. p. “A Sabazios Inscription from Sardis”. E. p. JOHNSON. ELNITZKII. cf. JQR 47 (1956/57). l’identité entre Dionysos et Sabazios et. d’autre part. PICARD. “O zagadocznykh znakah Severnogo Priczernomoria”. Cf. “Wesenzüge”. London. 112-115) n’est pas soutenue par des arguments décisifs. HR 31 (1991). Dionysos n’est pas identique à Sabazios. p. 543. 58-61 . L’interprétation d’un objet en terre cuite trouvé à Hersonèse comme représentant Sabazios (cf. 97-112. VDI 1950. 1. SHTAERMAN. p. 170. Le serpent enroulé autour d’un pilier et les 92 L’origine thrace de Sabazios est confirmée par les témoignages archéologiques et épigraphiques qui attestent son caractère très ancien : cf. 133-142. Ils ne peuvent pourtant que souligner le rapprochement du culte dionysiaque aux cultes indigènes. Cf. dans les images de Sabazios. Il faut dire que les attributs mentionnés. et aussi la tête de bélier qui apparaît. E. no. New York. Ces constructions sont artificielles . L. “Sabazius et Bacchus”. Ch. USTINOVA. d’où on construit une équation Theos Ypsistos = Yahwe. Les auteurs russes insistent toutefois sur la présence de Sabazios dans les villes de la côté septentrionale de la Mer Noire. p. 1218-1220 . M. elles sont soutenues par des témoignages littéraires et non pas archéologiques. “Sabazios”.R. comme on le verra plus loin. 283295. les arguments en sa faveur sont d’ordre spéculatif : on soutient. entre Theos Ypsistos et Sabazios. Les attributs les plus significatifs de Sabazios dans ses représentations sont le serpent et le cône de pin. 93 105 . Le dieu appara[t toujours barbu.“phrygien”. Sur l’absence de Sabazios des inscriptions de la rive nordique de la Mer Noire. Sabaoth = Sabazios. enfin. MILCHEV. M. mais. 262-265. TACHEVA-HITOVA. p. p. Ormelia et autres places de la Phrygie : W.plus riche en représentations et inscriptions consacrées à Sabazios . “O kul’te”. Le culte de Sabazios s’est répandu progressivement dans tout le basin méditerranéen. Cf. p.M. no. sont tardives et démenties par d’autres arguments93. p. Sur l’extension de Sabazios vers l’Occident cf. p. plus loin n. Ch. 221-233 . 45. VDI 1978. On trouve ses traces de l’Asie Mineure jusqu’en Suisse.incorrectement . 1975. coiffé d’un bonnet appelé . 1.

il voit dans le nom “Sabazios” Dans la mythologie de la Dacie le bélier fait partie des rites de fertilité : cf. JOHNSON. p. p. à l’origine. quoique son argumentation est inutilement prolixe. “Sabazios-Svoboda le libérateur”. Fort probablement Sabazios fut. les notions abstraites entrèrent dans ce cercle à une époque relativement tardive. “Din istoria religiei geto-dacice”. celui de Sabazios présente une similitude parfaite avec le bonnet de fourrure porté par les Daces (sur la colonne de Trajan) et que portent encore les paysans de Roumanie : un bonnet haut de forme. J.B. qu’on ne peut pas prouver l’existence des mots signifiant “liberté” et que “svoboda” n’existait pas chez les Slaves anciens96. p. on ne connaît pas de rapports directs entre les Thraco-Phrygiens et les Slaves avant le V-ième siècle ap. R. comme le bonnet phrygien “vrai”. MUŞU me paraît le plus proche d’une solution correcte. 1981. SANIE. La tête de bélier est aussi un attribut essentiel de Sabazios (on parle parfois de tête de cheval ou de veau. I. sigifiant ”satyre”. “Orfizm i cul’t Dionisa v Olvii”. E. p. un dieu-bélier. 1978. 498 (Attis). aussi A. et non pas aplati. LOZOVAN. R. AIPHOS 1939/1946. 18. p. p. les langues de ces peuples étaient assez différentes. Cf. En reprenant une idée de TOMASCHECK. Le chercheur roumain Gh. D’autre part. p. 118. à côté de celle du monde végétal95. La signification du nom “Sabazios” a été aussi un sujet de discussion. autant qu’on peut juger. G. On le trouve chez d’autres cultes de cette région : cf. Leiden. 1595-1596 ( ??) . 3.S. “Les éléments orientaux dans le culte des cavaliers danubiens et quelques nouveaux aspects de ce culte”. VDI 1978. 518-519. LOZOVAN remarque portant l’erreur de VERNADSKY concernant l’origine “slave” du nom Sabazios. cf. COOK.cornes de bélier en guise de chapiteau sont des symboles de fertilité et de sécurité de la famille . 9). 1959. L. 1. BONFANTE reconnaît. chez tous les peuples de la grande famille indoeuropéenne. quant au bonnet. A. On rapproche aussi ce nom du mot macédonien sawadai. p. et. “Les religions orientales en Gaule Narbonnaise”. cf. 393-395 . Zeus. les dieux les plus anciens étaient rattachés aux phénomènes naturels . 103. vol. aussi I. p. 7. Mitologie română. E. TURCAN. ZOTOVIČ. RUSSU. RUSAEVA. no.-C. “The Present State”. 385. VULCĂNESCU. 1351-1378 .I. vol. ANRW 2. pointu. The Origins of Russia. BONFANTE. S. Bucarest. La tête de bélier appara[t aussi dans le culte des dieux cabires. mais ce sont des erreurs faciles à prouver). no. HR 7 (1968). 1215-1218 (qui renvoie à Vernadsky. 96 Ch. Il patronnait ainsi la fertilité des animaux. 1986. Vermaseren. d’ailleurs. mais ici elle est ornée de grappes de vigne et de sarments de lierre . ou même d’un colimaçon. AIIAI 22 (1985). 41-46 . p. Limba. Berlin. in Hommage à Maarten G. Oxford. “Dacia Sacra”. Sur le dieu-bélier. 95 106 . Je ne crois pas acceptable l’opinion de VERNADSKY et de BONFANTE (malgré leurs arguments savants) qui rattachent ce nom à une racine slave : svoboda = liberté . p.

Dionyos-dieu du vin aurait été une “super-imposition” sur Dionysos (Sabazios) . Ce rite symbolisait un mariage sacré.2). R. FESTUGIÈRE. PICARD. p. Il était plutôt un dieu des basfonds. faite d’orge et de maïs fermenté. 77. Bucarest. Sabazios est souvent rapproché du nom de la bière : d’après AMMIANUS MARCELLINUS (XXVI. 134-137). p. On retrouve le serpent dans l’iconographie de Hermès et d’Esculape. Cf. dans les troncs des arbres97. RB 44 (1955). Sabazios fut.où il pénétra à une époque antérieure . aussi Ch.N. étrangers e. Ch. Towards. A Pirée. ses adeptes étaient des esclaves et des métèques. A. “Sabazios”. cf. Il est pour le moins curieux.ses adeptes venaient des couches les moins favorisées : esclaves. Din istoria formelor de cultură arhaică. 14 . dans la Grèce continentale . ses attributs permanents.E. p. PICARD mentionne les fêtes de sabazia. comme aussi dans les rites orphiques. PICARD. Geschichte. 99 Cf.dieu de la bière . J. M. que rappelle CICÉRON. Prolegomena. Les sources littéraires anciennes affirment que sabos était le nom de la sève printanière98. Dans une inscription du IV-ième siècle av. 1973. MUŞU. on parle de mystères en Gh. PICARD. NILSSON. 133 n. HARRISON. ce qui serait en concordance avec le bélier et le serpent. d’autre part. cf. ou le transfert des pouvoirs divins 99. 31-44. que PICARD accepte sans critique l’opinion de CURTIUS sur la popularité de Sabazios chez l’élite grecque (Ch. Pourtant. p. TURCAN parle d’agapes sacrées. mais sa représentation est différente : dans les images de Sabazios le serpent est toujours enroulé autour d’un arbre ou d’un bâton (qui le symbolise). mais le seul exemple paraît être celui pris des fresques du tombeau dit “de Vincentius” (dont je parlerai plus bas). 8. LANE. La cérémonie décrite par DÉMOSTHÈNE fait penser à un culte similaire à celui de la Déesse-Mère et d’Attis. ESCHINE.J. sabaia était en Illyrie le nom de la boisson des pauvres. Outre les processions on connaît peu des détails de son culte. 100 Ch. mais aussi dans le monde créto-mycénien. aussi E. faisait partie d’une famille de dévins. J’ai remarqué plus haut que Sabazios était présent dans le panthéon de la famille royale de Pergame (à l’époque hellénistique).-C. p. Le rite du serpent paraît avoir joué un rôle central dans l’admission du néophyte. p. 1. Sur Sabazios dieu de la fertilité. p. 196. “Sabazius et Bacchus”. aussi un dieu phalique. J. cf. peut-être. “Sabazius”. a. 98 97 107 . à la manière de Priape. p. et ce rôle est confirmé par la présence permanente du serpent dans l’iconographie du dieu. par exemple. au printemps. 417-420. profession peu estimée dans la société athénienne100. 660-661. 2. “Les mystères de Dionysos”. PICARD. 143-144 (celui-ci remarque que les batraciens étaient des totems de fertilité en Egypte. p.P. vol. le protagoniste de la procession que décrit DÉMOSTHÈNE. “Sabazios”.l’expression de la sève qui remonte.

p. 1984. Clas.J. p. Je pense que cette identification est artificielle. A. p.A. JESI. 11 (1969).B. p. Déjà FESTUGIÈRE avait remarqué que Dionysos et Sabazios n’étaient jamais identifiés dans les inscriptions . 110.l’honneur des dieux Sabazios. aussi F. NILSSON estime que le mythe orphique a déterminé les auteurs chrétiens d’identifier Sabazios avec Dionysos : M.M. La présence de l’agape dans la fresque du tombeau de Vincentius montre que le culte de Sabazios avait un caractère chtonique. 1.M. fut “civilisé”. Son origine se trouve . L’héroïsation équestre. 103 DIODORUS. uno schizzo della religione tracica antica”. Ce Zagreos. v. 60 et pl. p. M. “Iz istorii”. 366). cf.6.P. “Kul’ty Gorgipii”. Histoire des croyances et idées religieuses. p. Saturnalia. Sur Zagreos.comme le démontrent les recherches plus récentes . 196-202). Aix. Geschichte. 201-202. St. SMITH. 102 Cf. tandis que le serpent de Sabazios est manifestement plus ancien. 48. p. Paris. 36. à l’heure qu’il est. M. ELNITZKII. 1. Conv. Les sources littéraires antiques identifient souvent Sabazios et Dionysos et la plupart des chercheurs estime que le premier n’était qu’une hypostase du second103. mais rejette l’identification entre Sabazios et Dionysos : A. p. ALEKSEEVA. R. sans arguments. Cultele. 398-399. ce qui n’eut pas lieu avec Sabazios (cf. KERN. On connaît un seul exemple dans lequel Dionysos est représenté à cheval. E. appartenant à la tradition orphique. TURCAN. On connaît aussi des amulettes et des formules magiques102. O. Hist. D. Paris. TUDOR. MACROBIUS. p. 110-111 . p. NILSSON. v. Baltmore.J. p. le culte du premier. aussi J. Berlin. 100-102 . IV. cf. Bibli. PLUTARCHOS. v. München.dans une interprétation qu’exemplifie un papyrus du III-ième siècle av. Orphicorum fragmenta. 660- 108 . à qui Zeus apparut sous la forme d’un serpent. 284-294 . 104 Cf. no. p. “The Image of God”. Sur le “syncrétisme” entre Sabazios et autres dieux. il accepte l’identité sans approfondir la question. The Greek Myths. fut identifié à Dionysos à une date assez tardive. qui identifie Dionysos avec le Dieu des Juifs. H. J. ELIADE.. XVIII. COOK. mais ce dernier auteur ests préoccupé par un tout autre problème et Dionysos est seulement une illustration à son thème . FESTUGIÈRE remarque l’absence de toute allusion à l’orphisme ou au mythe de Zagreos dans les inscriptions relatives aux mystères dionysiaques (A. MARTIN. Griechische Mythologie. p.1 . 118-119 . cf. “O ‘zagadocznykh znakakh’”. ELIADE cherche dans le culte de Sabazios une illustration pour sa théorie sur les cultes orgiastiques. 37. 425-436. 18 .J. Il faut remarquer que le texte en question contient aussi des éléments des mythes de Cybèle et d’autres dieux104. fils de Zeus et de Perséphone. Psyché. Atargatis et Ma101. “Les mystères”. p. Cf. “Fusion of the Gods : A Religio-Astrological Study of the Interpenetration of the East and the West in Asia Minor”. E. R. Sat.C. Morton SMITH accepte l’identité Yahwe = Sabazios = Dionysos et exagère l’influence du culte dionysiaque en Palestine : M. De même. ROHDE. v. L. p. I. mais faisant le signe de bénédiction (F. ELIADE la soutient. “Zeii Sabazios şi Zbelsurdos”. en citant E. Les traces d’une telle influence manquent. IV. IX.. 1922. I. 2. 101 Sur les agapes sacrées. dans lequel on identifie le dieu Zagreos à Dionysos. 1976. p. ROSE. 173-174. venu plus tôt en Grèce. 11871188. 1955. GRAVES. FESTUGIÈRE. SHTAERMAN. On les rencontrent aussi dans les cultes agraires .Quest. JNES 1956. 1928. p. “Su Macrobio. SA 1986. p. “Les mystères”. 1. BENOÎT. 114. 4. Zeus. BJRL 40 (1958). cf. COOK reconna[t l’existence d’éléments communs.2). 1-11 . 169-170 . 1954. ESTUGIÈRE.B.

Sur le caractère littéraire et philosophique du culte de Zagreos et de l’orphisme. p. Sabazios avec Dionysos . présenté jeune et imberbe (parfois même enfant) et ne porte jamais le bonnet . ALEKSEEVA. 362 suggère un thyrse. PICARD affirme que les Dioscures étaient confondus avec les Cabires et associés aux divinités célestes de Syrie . 105 Cultele. On connaît aussi une association de Sabazios avec Anahita : J. L’arme de Dionysos est le thyrse. cf. On conna[t une image de Men-Sabazios. la plupart du temps. Cette association marque le caractère chtonique de Sabazios. p. 87-104. p. Sabazios est accompagné par Hermès. 37). 35-43. par exemple A. cf. PICARD. Men. Orientalia Suecana 2 (1953). “Sabazios”. Sur l’association de Sabazios avec Cybèle. 261-265. vol. SA 1964. 545-546 . MILCHEV. 41. 109 . cf. Les adeptes de Sabazios se couvrent de couronnes de fenouil et de peuplier. Dacia 24 (1980). GRAVES. Sh. von der OSTEN. Men.M. The Greek. “Kul’ty Gorgippii”. cette image pourrait être aussi une combinaison Men-Attis. PICARD.thrace ou phrygien. IVANOVA. “Sabazios”. mais je crois que c’est une erreur. p. 97-98. “O kul’te”. celle de Sabazios est un long bâton coiffé d’une main bénissante105. MILCHEV. “Plaques du culte de Sabazios provenant d’Ampurias”. p. 106 Les auteurs russes identifient. “The Present State”. BRUHL. fig. Sh. tandis que les plantes aimées par Dionysos sont le lierre et la vigne. Semitica 32 (1962). 72-74. d’habitude. Ce dernier est. entre Dionysos et Sabazios persistent des différences notables. “Skul’pturnye izobrazhenia Dionisa iz Hersonesa”. Dionysos est accompagné du sanglier ou du taureau. A. MILTCHEV. p. Sabazios apparaît souvent associé à d’autres dieux.159163 . JOHNSON. on retrouve. 5) et on observe l’influence de Sabazios sur le cavalier (A. le Cavalier danubien. “Cultes d’Asie Mineure et de Thrace à Palmyre”. Ch. p. aussi A. “Orfizm”. mais ils appara[ssent ensemble dans l’ex voto de Plovdiv (Ch. mais cette association n’est pas présente sur la rive septentrionale de la Mer Noire : M. p. p.E. pourtant même dans leurs travaux les différences entre les deux. 71-75). 109-111).E. en sa qualité de dieu de l’orge. “Eine neue Sabazios-Statuette”. A. “Iz istorii”.P. Dionysos et un Dioscure . estime R. RUSAEVA. p. “O kul’te”. Mais cette association est limitée : MILTCHEV remarque l’absence des symboles “mercuriens” des monuments de Sabazios de la Dacie. 29) . A.Quoique leur parenté est évidente. 2. 63-66. Esculape et aussi Zeus sont souvent représentés tenant un bâton autour duquel est enroulé un serpent : cf. jamais du bélier. Sur les plaques d’Ampurias. p. JOHNSON. 1. 661. dans laquelle le dieu a une demi-lune sur la tête et une tête de bélier sous les pieds (cf. p. RA 35 (1932). “Sur la diffusion du culte de Cybèle dans le basin de la Mer Noire à l’époque archaïque”. p. 134-139. mais souvent aussi à Hermès. L’association Hermès-Sabazios est bien représentée dans la “main” sabaziaque de Bulgarie : A. p.S. 140-141. cf. en particulier à ceux qui dominaient les panthéons de Phrygie et de Thrace : Attis. “O kul’te”. 1600-1602 . Hermès étant le dieu qui guide les âmes dans le monde souterrain (E. p. p. On l’a identifié au cavalier danubien (A. TEIXIDOR. p. Dans son iconographie comme dans les inscriptions qui lui sont dédiées. no. à Dionysos et à des dieux sémites106. Sabazios était aussi considéré comme une hypostase de Cronos. ALEXANDRESCU-VIANU. “Sabazius”. ELNITZKII.

Les arguments de CUMONT ne sont pas nombreux . “Les mystères de Sabazius et le judaïsme”. PICARD. BICKERMAN. GRESSMANN. NILSSON suppose. 351-352 n. sérieusement critiquée dès son apparition. 146-147 évite de se prononcer. CRAI 1903. An Introduction. 1987. ZAW 43 (1925). p. 25. ce qui causa finalement leur expulsion. p. subi une influence importante de la part du judaïsme : finalement Jupiter-Sabazios fut identifié avec Yahwe-Sabaoth et devint “Theos Ypsistos”. aussi F. à cause de son essence à moitié humaine et de sa présence dans tous les domaines de l’existence : H. HENGEL. p. “Die Aufgaben der Wissenschaft des nachbiblischen Judentums”. Paris. que les contacts du judaïsme avec les religions du Proche-Orient auraient conduit à des influences réciproques. 102-103. “Sabazios”. Un grand nombre de chercheurs ont accepté cette formule108. p. “A propos de Sabazius et du judaïsme”. p.CUMONT formula. 2. and Barbares. p. SIMON développe une ample argumentation en faveur de cette hypothèse (basée sur le même texte de VALERIUS MAXIMUS). 108 Par exemple M. p. Le culte de Sabazios aurait. 53-56 . 1974. 110 Luther H. “Un fragment de sarcophage judéopaïen”. 110. A. New York. 63-64 . lea adeptes duquel. Ce texte fut longtemps estimé comme une preuve décisive du syncrétisme entre le culte de Sabazios et la religion juive. que le syncrétisme fut favorisé par l’influence du sabat juif.-C. CUMONT. dans lequel on dit que le préfet de Rome Cornelius Hispalus (ou Hispanus) expulsa. MARTIN. M. “The Altars of the Gentiles : A Noteon the Jewish jus sacrum”. On estime. Jews. Greeks. Il estime que cette identification aidait à “présenter” le Dieu des Juifs aux Gentils sans lui donner son propre nom110. “Judaeos. 666-667. Le Musée Belge 14 (1910). J. HENGEL nie l’existence d’un syncrétisme judéopaïen. qui Sabazi-Jovis cultu Romanos inficere mores conati erant”109. l’hypothèse d’un “syncrétisme” entre Sabazios et le Dieu des Juifs107. E. 55-60 . STERN (éd. 19294. Leiden. JAMAR. MARTIN soutien que le dieu des Juifs fut identifié à Sabazios par les païens et que ceci se justifiait par une similitude étymologique questionnable entre “Kyrios Sabazios” et “Kyrios Sabbath” : Luther H. CUMONT. dont le nom est le plus proche de Sabazios que “Sabaoth” : M. Geschichte. dont le résultat fut un culte de YahweSabazios.). 1. cf. CUMONT. 357-360. 71. 109 M. 2. lui aussi. Numen 23 (1976). p. arrivés à Rome. “Les origines de Sabazius et le judaïsme”. p. p. vol. vol. Ch. 60-61 . CUMONT. 1-16. in Studies in Jewish and Christian History. pourtant. ainsi. vol.. le premier. NILSSON. RA Ve série. mais affirme que Dionysos fut identifié à Yahwe à Jérusalem. Les autres témoignages cités par CUMONT sont irrélevantes : cf. 107 F. “Jupiter-Jahwe”. London. auraient déployé une intense activité de prosélytisme. 226-231 . Greek and Latin Authors on Jews and Judaism. p. p. F. 1980. dit cet auteur. H. qui fut. 4 (1916). le seul qui mérite considération est le texte de VALERIUS MAXIMUS. Le Musée Belge 13 (1909). 16-17. Hellenistic Religions. F. 1960. La connaissance exacte du nom du dieu était de grande 110 . p. Les religions orientales dans le paganisme romain. Jerusalem. SIMON. en 139 av.

Une erreur dans l’invocation du dieu pouvait annuler la prière. 274-275. Cf. en partie. 123-125. des adorateurs de Jupiter-Sabazios. p. On peut trouver chez les auteurs anciens des prières destinées à éviter de telles erreurs (cf. Sur toute la question cf. Berlin. importance dans les religions anciennes. SILVERMAN. Le culte de ce dernier étant interdit à Rome. On estime pourtant que c’est lui qu’identifia Sabazios (qu’il prenait pour Dionysos) au dieu des Juifs : cf. En réalité. P. SEGAL. TCHERIKOVER. Les associations de dieux ne représentent pas un syncrétisme : celui-ci implique une fusion totale ou partielle des dieux. 1447. p. 27. Une analyse de l’édit de Ptolémée montre qu’il ne s’agit pas de Juifs (ceci étant une interprétation subjective de l’auteur du 3-ième Livre des Maccabées). ils l’auraient appelé Sabazios. les événements respectifs se sont déroulés plus tard. écrit plus tard. p. JNES 15 (1956). 18. P. Jerusalem. cultes et rites.REITZENSTEIN trouva une autre explication. 158. Dionysos était le protecteur des Ptolémées . Dans le Livre des Jubilés (XVI. 1977. Philadelphia. à l’époque romaine. Proceedings. REITZENSTEIN estimait une relation directe entre ce fait et la tentative d’Antioche Epiphane d’instaurer le culte de Dionysos dans le temple de Jérusalem111. “Notes sur l’édit dionysiaque de Ptolémée IV Philopator”. Les Juifs hellénisés de la Diaspore. REITZENSTEIN. p. de se joindre aux processions. van der HORST. d’ailleurs. n. FESTIGIÈRE. l’on a vu. in Sixth World Congress of Jewish Studies. L’identité entre Sabazios et Dionysos est. F. p. Le 2-ième Livre des Maccabées raconte que. soutient-t-il. les Juifs furent forcés. 30) il est dit qu’Abraham fit porter par les membres de sa maison des guirlandes de lierre pendant cette fête. cf. 154155 — mais je crois que c’est une supposition sans fondement. tardive et d’origine littéraire. JESI.W. in ANRW 2. Le 3ème Livre des Maccabées fut. 1959. son culte pénetra dans la Judée. PTOLÉMÉE IV était. 1. sous un autre Ptolémée. et l’édit ordonnait aux prêtres de Dionysos de se rendre à Alexandrie avec leurs livres sacrés112. The Emergence of Contemporary Judaism. 111 . mentionné dans le 3ème Livre des Macabées. “The Religion of the Elephantine Jews . aussi A. vol. La présence du lierre dans la fête des Tabernacles est l’effet d’une influence hellénistique encore plus tardive. preuve en est l’édit de Ptolémée Philopator. durant la fête de Dionysos. Le culte de Dionysos existait déjà chez les Juifs . p. V. 112 Cf.A New Approach”. Hellenistic Civilization and the Jews. sous Antioche Epiphane. “The Altar of the ‘Unknown God’ in Athens (Acts 17:23) and the Cult of the ‘Unknown Gods’ in the Hellenistic and Roman Period”. 1975. qui ordonnait que les Juifs soient marqués d’une feuille de lierre. “Les mystères”. 1980. 236-240. p. très dévoué à Dionysos et voulait introduire son culte en Egypte . mais cela ne regardait pas les Juifs. mais l’influence y fut très réduite. qui forment une religion nouvelle . M. Hellenistic Mystery-Religions : Their Basic Ideas and Significance.H. 199. 377-378 111 R.2. 1989. Pittsburgh. qu’ils identifiaient à Dionysos. seraient devenus. lui aussi. nom sous lequel se cachait Yahwe Sabaoth. Pittsburgh.

vol. Cf. les Juifs furent. “Traces des idées et des coutumes hellénistiques dans le Livre des Jubilés”. LANE estime que VALERIUS MAXIMUS aurait mentionné dans son texte trois catégories d’expulsés : les “Chaldéens” ou Astrologues. sous TIBÈRE. JOHNSON. Quels Juifs auraient soutenu une propagande en faveur d’un obscur dieu phrygien ? TURCAN estime que la police de Rome ne différentiait pas les divers groupes d’indésirables . en trois versions différentes. 5. 362-363 116 E. p. Ce texte nous est parvenu seulement dans les épitomes. les Juifs et les adeptes de Sabazios. 347 n. Une analyse plus approfondie du texte de VALERIUS MAXIMUS soulève des doutes sérieux sur l’interprétation qu’en donne CUMONT114. HTR 20 (1947). dans lequel Zeus était associé à tout dieu local ou même identifié à lui. Les Juifs ne pouvaient pas élever des II Mac. 113 112 . 114 Cf. LA PIANA. 7 . p. Les épitomateurs choisirent chacun le groupe qui lui parut le plus important.-C. cf. BICKERMAN croit que les Juifs venus de Pergame auraient donné à leur dieu un nom familier aux Gentils. “Anonymous Gods”. p. 115 Cultele. BICKERMAN. 351-354 . 321-322. et une seule affirme explicitement que le dieu des Juifs s’appelle Jupiter Sabazios. REJ 89 (1930). P.N. p. L’expulsion dont parle VALERIUS MAXIMUS eut lieu à moins de vingt ans de la victoire des Maccabées et du rétablissement du culte de Yahwe dans le temple de Jérusalem. de la même manière que les Isiastes et les chrétiens sous CLAUDE115. p. des bouc-émissaires. Sur le nom du Dieu des Juifs. JRS 69 (1979). Leiden. celui de Zeus Sabazios. 1991. “Sabazios and the Jews in Valerius Maximus : A Reexamination”. 329-334 . mais confondit Sabazios et Yahwe Sabaoth. 8 . Cette hypothèse reste déficitaire . BUCHLER. Hist. Sabazios était pratiquement inconnu à Rome. Sh. Il ignore aussi d’autres aspects : même s’il est probable que des Juifs de Pergame soient venus à Rome. III Mac. “The Altars”. parce que leurs prêtres portent des couronnes de lierre . 5. p. 3.R. E. son auteur oublie sa propre constatation qu’en 139 av. . LANE. l’association Zeus-Sabazios était une caractéristique du monde hellénistique.E. TREBILCO. “Foreign Groups in Rome During the First Century of the Empire”. on ne pouvait confondre le judaïsme avec le culte dionysiaque.16021607 . II. 31-38 . probablement. 29 . “The Present State”. G. BICKERMAN. p. E.portant des couronnes de lierre. IV. p. “The Altars”.J. A.mais tout cela de façon extérieure : le Dieu des Juifs ne pouvait pas devenir un autre Dionysos116. d’origine alexandrine113. p. BICKERMAN. TACITE raconte que certains croient que les Juifs adorent Bacchus. E. A Rome il aurait été identifié à Dionysos. TACITUS. à Zagreos etc. in Studies in Jewish and Christian History. Jewish Communities in Asia Minor.140-141. sa source est. 270-281. Un copiste du Xième siècle aurait pensé faire mieux en réunissant dans une seule formule les trois groupes. 1986. Cambridge.

TREBILCO. SCHILLING.P. R. E. LANE.-C120. une création des Gentils. Je regrette n’avoir pas eu la possibilité de consulter l’article cité dans cette note. dans Jewish Studies in Memory of Israel Abrahams. 8. p. GRESSMANN. 365-368. BEAUJEU. 118 117 113 . 2. L’utilisation des tombeaux ou des sarcophages païens par les Juifs était une pratique courante. ils évoquent un dieu. 1927. “La religion de la classe sénatoriale à l’époque des Antonins”. Jewish Symbols in the Greco-Roman World. 1604 . En particulier. Vincentius y est nommé “prêtre de Sabazios” . c’était une sépulture ancienne païenne . “Jewish”. tout au plus. 47 . GOODENOUGH. 8. Les donnés plus sûres sont des II-III-ième siècles ap. La conclusion est que l’hypothèse du syncrétisme Yahwe = Sabazios repose sur un texte du X-ième siècle qui copie maladroitement des épitomes de VALERIUS MAXIMUS. Geschichte. Sur le tombeau “de Vincentius” cf. J. R. Cultele. qui n’a pas de sanctuaire et s’abrite dans les temples d’autres dieux. Il s’agit. 35 n. en particulier. “Le judaïsme à Rome aux premiers temps de l’Eglise”. le cimétière chrétien apparut à cette place beaucoup plus tard119. aussi H. p. p. 68. Cf. L’analyse des images de la fresque montre que ce monument n’a rien de commun avec le judaïsme . 368-371. 173-175. éd. On a estimé aussi que le récit de VALERIUS MAXIMUS est une histoire inventée par son auteur pour faire plaisir à l’empereur TIBÈRE et qu’il n’y eut point d’expulsion de Juifs en 139 av. Cf. “The Present State”. p. sans que la présence d’images soit un obstacle : cf. p. p. où la présence d’attributs sabaziaques est une interprétation assez forcée118. “The Altars”. 143. New York.. J. du bien connu tombeau dit “de Vincentius”. le “temple” de Pompéi est. p. M.N. 1964. vol. vol. que CUMONT estimait être une preuve irréfutable du syncrétisme Yahwe = Sabazios = christianisme.P. p. in Hommages à Jean Bayet. Bib 12 (1931). 662-663.autels publics à leur propre Dieu . E. comment auraient-ils élevé des autels pour les Gentils?117 On a peu de témoignages de la présence de Sabazios à Rome. TURCAN. “Jewish Life in Ancient Rome”. Cultele.R. New York. était un symbole sacré en Phrygie et que le sanglier suggérait Dionysos : E. 119 Cf. JOHNSON. très probablement. sur la base d’une certaine mythologie primitive de Bacchus et sur la revitalisation du polythéisme en réaction à l’offensive du christianisme. vol. p.. 120 Cf. p. “Sabazios”. présent dans les fresques du tombeau. R. 1953. RENAUD et H. BICKERMAN. ce qui est un fondement bien faible. aussi Sh. L’identification de Yahwe avec Dionysos pouvait être. 141 . NILSSON. Même à l’époque hellénistique les E.-B. Il est absent des croyances des couches supérieures de la société. 2. J. FREY. Mais il n’établit pas de liens entre les fresques et le judaïsme. 1956. p. Il faut observer que la “débauche” dont parle TURCAN est le produit des racontars perpétrés par les auteurs chrétiens.-C. Par M. TURCAN. 54-57 . J. New York. GOODENOUGH estimait que le poisson. Les témoignages mentionnés par TURCAN n’ont pas de chronologie précise . Bruxelles. un lupanar protégé par le dieu Priape. mais pas des Juifs.

le dieu thrace Sabazios figurait à côté de Zeus et du Dieu des Juifs : cf. Pantikapei. p. 29-48). Le plus souvent on a trouvé la main seule. “Impact of the Discovery of the Sardis Synagogue”. 1887. p. TACHEVA-HITOVA. mais sans qu’elle eut comme effet la “paganisation” des Juifs (cf. SANIE. D. Bucarest. “Les Juifs en Illyricum”. 200-225 . ils restaient fermes dans l’essentiel de la foi121. KRAABEL. “Syncretism . Tübingen. p. Mais 121 Sabazios est absent des villes hellénistiques de Palestine (cf. “Griechische Inschriften aus Moesien und Thrakien”. “Wesenzüge”. “Le culte”. M. KASHER. “O kul’te”. JOHNSON. E. p. s’ils acceptaient des détails. Une analyse plus attentive montre que cette inscription n’est pas judaïque et n’a rien de commun avec Sabazios : “Sabazianos” est un nom personnel et non pas une appellation d’un thiase : cf. Cf. 1987. MACREA. Cette hypothèse n’a pas de soutien documentaire. 165-166). qui serait un autre nom pour le Dieu des Juifs124. p. PICARD. 91). Geschichte. accompagnant et renforçant la parole – soutient Sh. encore S. vol.R. sous forme de sceptre. p. Les mains d’un dieu incarnent son pouvoir . M. 1981. in Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae. “Die Juden im bosphorischen Reich und die sebomenoi Theou ‘Ypsistou ebendaselbst”. 123 On retrouve la main dans l’iconographie de Jupiter Dolichenus. aussi M. “Le culte”. “Elemente iudaice sau iudaizante in interferen\a etno-cultura` din Dacia şi Moesia Inferior”. Parfois c’est le dieu même qui fait le geste de bénédiction. A. NILSSON.the Term and the Phenomenon”. I. d’habitude. DOMASZEWSKI. LEVINSKAIA. M.P. Sa présence chez Sabazios reste inexplicable123. le geste de la bénédiction apparaît souvent dans l’iconographie grecque et romaine. p. BLAVATSKII. 189). 2. P. On affirme que son origine est la Syrie et qu’elle constitue une preuve de plus du syncrétisme avec Yahwe. TATCHEVA-HITOVA. S’il y aurait eu à Sardes une association Sabazios-Yahwe. v. Moscou. vol. 1964. 141-142. Il faut encore clarifier l’association qu’on suppose entre Sabazios et un dieu “Hypsistos”. dans le culte syncrétique de Theos ‘Ypsistos présent sur la rive septentrionale de la Mer Noire. From Pre-historic to Roman Times. p. A. Jewish. Mais cette main n’est pas d’origine sémitique. Elle se présente. 197. p. SCHURER. p. 59. KRAABEL soutient qu’à Sardes s’était formée une coalition entre Juifs et Gentiles. Cambridge. Berlin. mais non pas le geste de la bénédiction : M. Ch. CONDURACHI. NILSSON. ornée des divers autres attributs de Sabazios122. 1595-1596. TB 44 114 . Geschichte. 658 n.T. A. Une inscription de Pirot (ou Serdica) en Thrace parle d’un thiasos Sabazianos (cf. p. 327-329 . p. dirigée contre l’influence chrétienne. TURCAN soutient que les mains de Dolichenus font penser à une procession (Cultele. REJ 101 (1937). SANIE. Cultele orientale în Dacia romană. Mass. “The Present State”. Cf. Parmi les attributs de Sabazios. 1996. I : Cultele siriene şi palmyriene. Bucarest. TREBILCO. 124 E. “Sabazios”. in Sardis. S. BLAVATSKII estimait que. MACREA. M. 122 Cf. p. p. Jews and Hellenistic Cities in Eretz-Israel.A. 9-11. E. 1990. p. 135-142 . 1218-1219 .P. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften. I. p. 333 . 664-668 . la “main bénissante” occupe une place importante. KRAABEL nie toute influence de Sabazios ou de Dionysos sur le judaïsme de Sardes : il n’y a aucune trace de ces dieux ou d’un syncrétisme païen-juif. 2 . p. 146. 2. Méliton l’aurait signalée. Archäologischepigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn 10 (1886).Juifs repoussaient l’influence des religions polythéistes . 238 . p.

p. 233-235). Les dédicaces à Theos Hypsistos se trouvent plus souvent là où on a attesté une présence forte des Juifs125. p.. 61-62 . Oxford. USTINOVA y voit une triple influence : juive. en Asie Mineure. 125 Ce titre est plus fréquent dans les textes judaïsants : cf.T. Theos Hypsistos ne fut que rarement une appellation officielle du Dieu des Juifs. MILCHEV. A. Si les Juifs acceptèrent cette identification. p. Studia Geo Widengren. “The Gild”. Dans le même article elle reconna[t que “Theos Hypsistos” était une épithète largement utilisée dans le monde méditéranéen.M. mais quel est le sens exact de ce mot ? En 1939 Béatrice GOFF énumérait 115 . LIFSHITZ. 1967. Ce culte est parfois estimé “monothéiste” (cf. MACREA.l’épithète hypsistos n’est pas le monopole du dieu juif. cf. Studii de istorie şi epigrafie. J. 102-103. p. HENGEL. sans l’estimer décisive.. “Le culte du Dieu Très Haut à Gorgippia”. lié à Sabazios et à Ahuramazda. Cf. 338-339. reste donc un aspect particulier d’un phénomène plus général. p. ni pour les Gentils. 157-161 soutient une certaine influence juive dans le culte de “Theos Hypsistos”. 48). Hypsistos correspond au nom hébreu “Elyon” . thrace et iranienne. p.B. Si Sabazios porte le surnom de “Hypsistos”. 1972. “O kul’te. 81-95 . L’identité entre Yahwe et Theos Hypsistos. Ex Orbe Religionum.R. ni pour les Juifs. “Le culte”. 160-167. LIFSHITZ. p. aussi M. COOK. 1988. 376-380 . KRAABEL.. I. A. quoiqu’il exprime seulement une tendance vers le monothéisme : “Très Haut” est l’expression d’une certaine hiérarchie dans les panthéons de l’époque. Bucarest. C. Jewish. La conclusion est que Jupiter Sabazios n’a rien de commun avec le Dieu des Juifs. cf. p. On retrouve Theos Hypsistos dans des inscriptions juives d’Egypte : A.M. 126 B. p. en particulier du judaïsme (cf. ROBERTS et al. cela n’a pas la signification d’un syncrétisme entre ce dieu et Yahwe. malgré sa large présence. (1993). p. mais cela n’implique pas un syncrétisme127. “Kul’ty Gorgippii”. ROSTOVTZEFF. ROBERTS et al. Iranians and Greeks in South Russia. RFIC 32 (1964). “Ypsistos and the Synagogue at Sardis”. JAMAR. KRAABEL. On peut supposer une influence juive dans les communautés des adorateurs d’un “Theos Hypsistos”. ALEKSEEVA. 124-126. venait de l’Iran (M. p. B.. On y parle de “syncrétisme”. PIPPIDI. p. p. Leipzig. TREBILCO. p. par exemple. Cela s’explique par l’évolution de la religion vers une vision plus abstraite. p. On apprécie encore aujourd’hui que la fréquence du titre “Theos Hypsistos” en Asie Mineure est le résultat de l’influence des religions sémitiques. A. “Paganism”. “The Gild of Zeus Hypsistos”. 28-29). The Thiasoi. LIFSHITZ affirme que “Yahwe Sabaoth” fut traduit en grec par Theos Pantokrator (cf. vo. GRBS 10 (1989). p. D. 131-140). 1921. USTINOVA. Mais partout on trouve cette épithète attribuée à d’autres dieux. C. E. ROSTOVTZEV affirme que ce culte.T. mais aussi P. KRAABEL n’accepte pas cette opinion (cf. 127 MACREA parle seulement de la possibilité de l’existence d’une communauté judéo-paienne et d’un syncrétisme dans les inscriptions de Pirot et de Sarmizegetusa :M. ce ne fut pas une norme. p. Jews.. 179-180).. Paris. 202-206. “Theos Hypsistos” correspond à “El Elyon”. 2. dans laquelle le monothéisme juif ne fut pas l’unique facteur décisif 126. “Les mystères”. Zeus. 25-33 . aussi A. 56-59. Donateurs et fondateurs dans les synagogues juives. 374-389.”.

Jusqu’au premier Exile. E. 1978. banni du judaïsme). BICKERMAN. KRAABEL. p. p. c’étaient. “Syncretism in the Re ligion of Israel”. Leiden. T. on a trouvé en Egypte des dédicaces aux dieux du Canaan. symboles. Cf. “Anonymous Gods”. 128 Cf. influencer les croyances des peuples de l’Asie Mineure128. F. M. une résistance des Juifs à ces influences. 151-161. peut-être. mais pas à ceux d’Egypte. 1011. Genève. Ces gens purent. Mais ils acceptaient des prosélytes en rejetant les éléments de culte étrangers. REJ 65 (1913). assez “élastique”. des membres des dix tribus transférés d’Israël. p. aussi A. 756-772. p. 1979. 3. sur cette question A. p. 213-243. 161-180 .H. d’ailleurs. 13-33 . près d’Assouan. 182-191. On trouve. The Jewish People in the First Century. la religion des Hébreux fut. CRAI (1978). Parmi les Juifs qu’ANTIOCHE III transféra de la Mésopotamie dans l’Asie Mineure ont pu se trouver des gens plus ouverts aux influences locales . V. à leur tour. décorations (B. 129 Cf. avec ce culte. 116 . Syncretism. mais son argumentation n’est pas suffisante. Cf. La question dépasse le cadre de cet article. Par exemple. 1101-1159 . cf. au temps de l’Empire des Perses”. aussi L. qui avaient été longtemps sous l’influence des religions des peuples voisins. en effet. p. cela correspondait à la croyance commune que le nom du dieu a une importance vitale. JBL 58 (1939). KRAABEL a raison en ce que le judaïsme de la Diaspora n’était pas une religion syncrétique. p. plusieurs éléments de la religion du Canaan que les Hébreux auraient “absorbé” dans leur religion : dieux.Cette question du syncrétisme Yahwe=Sabazios est rarement examinée du point de vue de la compatibilité. Cf. Studies in Jewish and Christian History V. Mais les Juifs ne pouvaient qu’ignorer ces appellations129. Mais un syncrétisme réel n’eut pas lieu. au contraire. dans ce que nous conna[ssons sur les religions sémites. 66 (1913). “Noé Sangariou”. “The Roman Diaspora : Six Questionable Assumptions”. 17-28 . Sur la notion de “syncrétisme”. Les auteurs antiques blâment unanimement le refus des Juifs de reconna[tre d’autres dieux . Le dieu des Juifs n’ayant pas de nom. “Paganism”. 2. les Gentils pouvaient lui donner un nom qui l’assimilait à leurs dieux. BRON.L. p.T. Je dois toutefois remarquer que l’influence sémite qu’on cherche dans le culte de Sabazios est exagérée. Hellenistic. cf. “The Jews in Greek and Latin Literature”. p. ce qui favorisait le syncrétisme. p. STERN. REINACH. MARTIN. aussi I. Ce n’est pas parce que le judaïsme n’était pas intéressé par le prosélytisme qu’il ne fut pas touché par le syncrétisme (le prosélytisme n’était pas. L’Ancien Testament contient bon nombre d’exemples de l’influence qu’exercèrent les croyances des peuples environnants sur la religion des Hébreux. Ce côté du problème mérite certainement qu’on s’y arrête. “Les dieux et les hommes de l’Île d’Eléphantine. DUPONT-SOMMER. DUPONT-SOMMER. KRAABEL. Amsterdam. rites. LEVINSKAIA. Recherches sur les inscriptions phéniciennes de Karatepe. 117-128). A. Le syncrétisme religieux des Juifs d’Eléphantine d’après un ostracon araméen inédit. A. RHR 130 (1943). l’étude très détailée de A.A. p. 450-451. Il n’y a presque rien de commun. JJS 33 (1982). GOFF. Ce syncrétisme était-il possible ? On affirme souvent que le judaïsme de la Diaspore était caractérisé par une certaine “élasticité”. 1-43.

p. d’autre part. p. Sur le caractère solaire de ce dieu.B. 1989. V. “Fusion”. LOZOVAN.. 1447 .N. cf. 263. NILSSON. HENGEL. Chez les Juifs la bénédiction sacerdotale se fait avec les mains lévées. P. qu’on aurait adoré en l’Asie Mineure : V. p. Les religions. M. MCMINN. 130 CUMONT confondait “Sabaziastes” et “Sabatistes” (F. J.R. Sur les rapports du judaisme avec les religions hellénistiques. E. n..B. Originaire de Thrace. Sh. 41. p. TCHERIKOVER ne parle pas de Sabazios dans son article : il soutient l’inexistence d’une déesse sémite nommée “Sambethe”. p. cf. n’accepte pas cette hypothèse). p. d’où il se répandit en Asie Mineure. ne pouvait pas exister. TATSCHEVA-HITOVA. Cette évolution . London. HENGEL a raison quand il affirme que. 345-346.W. TCHERIKOVER. 209). Parmi ses attributs se détachent le serpent. V. Sabazios retrouve son originalité. p. les Sabaziastes n’étaient point des Juifs130. à Rome ou ailleurs.Il faut donc conclure qu’une communauté de Juifs adorateurs de Sabazios. “Dacia”. 1606-1607). PICARD. 2. 78-98.. “Sabazios”. LANE. p. E. JOHNSON. JHONSON. un dieu de la fertilité. 2. 210-212 . sauf le moment 168/167 a. col. et la main bénissante. Mais il ne résista pas à l’ascension du 196. CUMONT. p. Comme tous ceux-là. Geschichte. 19 . 280 . 661-667 . “Towards”. PICARD. Ch. Chez les chrétiens la bénédiction “latine” avec les doigts apparût plus tard. 174). p. J. gagnant ainsi des fonctions d’un dieu guérisseur. p. van der HORST. ses traces se retrouvent jusqu’en Afrique du Nord et le Caucase131. Sh. 132 Sur l’évolution de Sabazios vers une hypostase ouranienne. protecteur de la nature et de l’homme133.. “Sabazius et Bacchus”. sauveur et justicier132. MILLAR. à Zeus et à Dionysos. qui était. “A Sabazios”. p. 133 Cf. puissant maître. 164 .-C. il fut associé aux dieux solaires et lunaires. 1225 (mais EISELE. The Hellenization of Judaea in the First Century after Christ. mais sans arguments sérieux..P. p. V. je me hasarde à supposer. “Sabazios”.E. p. n’ont rien de commun avec Sabazios .et. 18. il parcourut une certaine évolution : le dieu bélier devint un dieu anthropomorphe . 158). font penser à un dieu de la catégorie des protecteurs de l’agriculture. p. Sambathions etc. 140-142. SH 1 (1954). 60-61 . l’expression de sa fonction protectrice : les doigts dispersés représentent les rayons du soleil. PICARD. Son nom vient. symbole de son origine chtonienne. “The Background to the Maccabaean Revolution. et très rarement en la Diaspore : M. p. P. E. C’était. 1-21.se produisit en même temps que la migration de Sabazios vers l’Occident (Ch. Zeus V. Geschichte. p. TREBILCO.estime PICARD . p. 2. “Wesenzüge”. A Rome et à Vichy Sabazios se présente comme un dieu guérisseur (Ch. 117 . p.COOK. Reflections on Martin Hengel’s Judaism and Hellenism”. 131 On a soutenu même une origine caucasienne de ce dieu (cf. en Grèce. “The Altar”. Les attributs qui accompagnent son image. aussi F. 1400). avant tout. 658. Jewish.4. simplement. du nom de la sève printanière ou de celui de la bière. “The Sambathions”. 144-145. M. NILSSON. Les Sambathistes. On a trouvé à Nicopolis une inscription dédiée à “Zeus Helios.P. les détails connus de son culte. “The Present State”. saint Sabazios” (A. cf. cf. aussi M. il n’y avait pas de formes réelles d’une religion pagano-juive en Judée. n. Libéré de toutes ces spéculations. JJS 29 (1978).

Abréviations AIIAI Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Iaşi AIPHOS Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire Orientale et Slave ANRW Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt Bib.christianisme et disparut. laissant peu de traces dans le folklore et moins encore dans la religion devenue dominante. Biblica BJRL Bulletin of the John Rylands Library CRAI Comptes-rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres GRBS Greek. Roman and Byzantine Studies HR History of Religions HTR Harvard Theological Review JBL Journal of Biblical Literature JJS Journal of Jewish Studies JNES Journal of Near Eastern Studies JQR Jewish Quarterly Review JRS Journal of Roman Studies RA Revue Archéologique RB Revue Biblique REJ Revue des Etudes Juives RFIC Rivista di Filologia e Istruzione Classica RHR Revue de l’Histoire des Religions SA Sovetskaia Arheologiia StCl Studii Clasice TB Tyndal Bulletin VDI Vestnik Drevnei Istorii ZAW Zeitschrift der alttestamentlichen Wissenschaft 118 .

préfère citer les analystes. 78. 23. Osnovnye voprosy proishozdenia hristianstva. Historia 16 (1977). TZ 42 (1986). 204 n. victimes du siège du Temple de Jérusalem pendant la guerre de 67-70 a. laissé sans réplique l’accusation d’incendiaire lancée contre les chrétiens138. Bucarest-Paris. 1977. sûrement. R. et que l’Apocalypse de Jean contiendrait une allusion évidente à cet événement135. S. 15. p.. Osnovnye. des chrétiens furent condamnés à la mort sous l’accusation d’incendiarisme. 137 S. 134 L’opinion généralement acceptée est que Néron fut « le premier persécuteur » de l’Eglise et que ses instructions servirent de mandatum ou de loi. que les autorités romaines appliquèrent par la suite : cf. par exemple. Par exemple. Suetonius’ Life of Nero. Mais TERTULLIEN.. 138 Cf. L’auteur cité renvoie à TERTULLIEN pour soutenir son opinion 137. « Superstitio .44. SUÉTONE parle. I. J. 103-105. J. aussi D. Tacite et la « persécution néronienne » Personne de doute pas aujourd’hui qu’en 64 a. M. LÜHRMANN. il n’aurait. p. Der römische Staat und die Christen im zweiten und dritten Jahrhundert. BODINGER. 1970. 135 Cf. I. estime que SUÈTONE (Ner. p.. 469 n. On peut répondre à cette argumentation montrant que l’Apocalypse est.Deux problèmes d’histoire des religions au monde antique : II. Les martyres dont on y parle sont des Juifs. 9. p. KOESTERMANN. Structures et idéologie dans « Les Vies des Douzes Césars »de Suétone. opinion partagée par E. « Le mythe de Néron de l’Apocalypse de Saint Jean au Talmud de Babylone ». J. très probablement. 16. p.. 226-228. Moskva. les auteurs marxistes affirment que. il fur.)? ». p. influencé par TACITE139. une oeuvre juive. MOTHAGEN. S’il aurait connu le texte de TACITE sur les chrétiens. 30-34. An Historical Commentary. E.-C. 119 . par exemple.-C..2) dépand totalement de TACITE. KOVALEV. 136 Cf. 35. l’empereur Néron lança à Rome une persécution dans laquelle périrent nombreux chrétiens. 1961. lui aussi. de la persécution des chrétiens . CIZEK. p. 139 K. quoiqu’il paraît avoir connu un auteur comme TACITE. Le style du livre et les détails qu’il contient sont caractéristiques pour la création littéraire et religieuse juive136. Même les auteurs qui nient l’authenticité des textes incriminant Néron acceptent le fait de la persécution134. BRADLEY. parmi lesquels les apôtres Pierre et Paul. qu’un auteur chrétien a modifié. « Ein folgenschwerer Irrtum des Tacitus (Ann. KOVALEV. p. sous Néron. RHR 206 (1989). Göttingen.23-33. à l’origine. Bruxelles. 1978.die Beurteilung des frühen Christentums durch die Römer ». 2ff. 29. Cf.

On cite aussi la première lettre « aux Corinthiens » de CLÉMENT DE ROME. Mais, il faut le dire, le temps auquel elle se refère n’est pas précise, et les « déboires » dont on y parle - en particulier la mort des apôtres Pierre et Paul - y apparaissent comme effets des conflits intérieurs de la communauté, et non d’une persécution venant de l’extérieur140. Ainsi, le seul témoignage indépendant sur la persécution néronienne reste le texte de TACITE. Il est aussi le seul texte dans lequel cette persécution est associée à l’incendie de Rome en 64 a. J.-C. : les autres sont tardives et visiblement dépendantes de TACITE. On est donc en droit de vérifier ce témoignage. Au XIXe siècle on l’estimait une interpolation chrétienne. Aujourd’hui cette opinion n’est plus acceptée ; l’authenticité du texte n’est plus mise en doute. Mais, est-ce une question définitivement résolue141 ? La question textologique a démontré, paraî-t-il, la question de l’authenticité. Mais ceux qui l’acceptent poursuivent avant tout le but de préserver un témoignage de l’existence historique de Jésus-Christ. Aujourd’hui on n’en doute plus. Pourquoi alors s’occuper, une fois de plus, du témoignage de TACITE ? Eh bien, parce qu’on ignore, ou on néglige, le fait que TACITE ne s’est pas soucié, à vrai dire, de l’existence de Jésus - qui fut, pour lui, un personnage obscur, sur lequel il ne savait pas grande chose - mais de combler le portrait de Néron. C’est de ce côté qu’il faut chercher la vraie signification du texte en question. D’ailleurs ce texte présente des problèmes que l’analyse de FUCHS n’a pas résolu d’une manière exhaustive. Par exemple: les chrétiens y apparaissent, d’une part, dans la situation de boucs-émissaires, qu’on accuse sans preuves, dans le but d’éliminer les soupçons qui pesaient, alimentés par des rumeurs, sur la tête de l’empereur. D’autre part, il est dit que ceux qui
SUÉTONE utilisa les archives officielles et, étrangement, il n’y trouva pas le motif de la persécution : cf. J. ROUGÉ, « L’incendie de Rome en 64 et l’incendie de Nicomède en 303 », in Mélanges d’histoire ancienne offerts à W. Setton, Paris, 1974, p. 437. 140 O. CULMANN, Petrus, Jünger, Apostel, Martyrer, Zürich, 1960, p. 121-123 voit dans la lettre de CLÉMENT l’évidence que les apôtres furent victimes de la persécution néronienne. Par contre, L. ROUGIER, Celse, ou le conflit de la civilisation antique et du christianisme primitif, Paris, 1925, p. 301-303 pense que ce qui est vague dans la lettre de CLÉMENT est très clair chez CELSE : la profusion des orientations et leurs conflits au sein de l’église même. Cf. aussi L. W. BARNARD, « Clement of Rome and the Persecution of Domitien », NTS 10 (1963), p. 255-260 ; P. KERESZTES, « Nero, the Christians and the Jews in Tacitus and Clement of Rome », Latomus 43 (1984), p. 410-413. 141 Cf. H. FUCHS, « Tacitus über die Christen », VC 4 (1950), p. 63-95 ; J. ROUGE, « L’incendie... », p. 440.

120

furent arrêtés confessèrent — mais quoi? Le texte de TACITE manque ici de clarté. Veut-il dire qu’ils étaient des incendiaires ? Qu’ils étaient chrétiens ? Il y a ici une confusion qu’on n’a pas clarifiée. BARNES est d’avis que c’est Néron qui créa cette confusion. BISHOP estime que le texte devient plus clair si on suppose que les chrétiens se sont accusés eux-mêmes d’avoir contribué à l’incendie. En effet, TACITE raconte que des gens mystérieux s’opposèrent aux opérations de sauvetage ; mais, étaient-ce des chrétiens — comme le dit TACITE? J. BAUER opine que c’étaient des agents de Néron, que l’empereur sacrifia par la suite; mais comment ces gens auraient-ils dénoncé les chrétiens - comme le dit TACITE? D’autre part, si les chrétiens auraient pris part vraiment à l’incendie, pourquoi TACITE – qui ne les sympathisait point - aurait-il soutenu qu’ils furent accusés faussement142 ? Un autre problème est le titre que TACITE donne à Pilate. Il dit qu’il était procurator ; pourtant, du temps de Claude, les governeurs des provinces impériales portaient le titre de prefectus, et c’est ce titre qui se retrouve sur l’inscription de Césarée143.

142

T. D. BARNES, « Legislation against the Christians », JRS 58 (1948), p. 54 ; J. BAUER, « Tacitus über die Christen (Ann. 25, 44) », Gymnasium 64 (1957), p.500-501 ; J. BISHOP, Nero, the Man and the Legend, London, 1964, p. 22. BENKÖ estime que BISHOP accuse les chrétiens, ce qui n’est pas exact ; il croit aussi que FUCHS, en parlant de l’immixtion des chrétiens, a en vue, en réalité, des zélotes juifs : cf. S. BENKÖ, « Pagan Criticism of Christianity During the First Two Centuries A.D. », ANRW II, 23.2, Berlin, 1980, p. 1062. BENKÖ voit que l’accusation d’incendiarisme était chose courante à l’époque ; mais tout cela à pour but de lier les événements de 64 à l’impulsore Chresto de SUÉTONE, afin d’introduire les Juifs à la place des chrétiens. 143 L’inscription de Césarée fut publiée par A. FROVA, « L’iscrizzione di Ponto Pilato a Cesarea », in Rendiconti dell’Istituto Lombardo. Cl. di Lettera 95 (1961), p. 419-434. Cf. aussi E. NODET, « Jésus et Jean-Baptiste selon Josèphe », RB 92 (1985), p. 342-343. E. ELNITZKII, « Kesariiskaia nadpis’ Pontia Pilataie e istoriczeskoe znaczenie », VDI 1965, no. 3, p. 142-146 apprécie cette inscription comme un argument de plus en faveur de l’hypothèse de l’interpolation du texte de TACITE par les chrétiens. Cf. aussi J. RINGEL, Césarée de Palestine. Etude historique et archéologique, Paris, 1975, p. 100-101. LEMONON estime que TACITE fait preuve d’ignorance et commet un anachronisme : P.J. LEMONON, Pilate et le gouvernement des Juifs. Textes et monuments, Paris, 1981, p. 43-57. IMBERT soutient que Pilate portait les deux titres parce qu’il accumulait les deux fonctions, une civile et l’autre militaire : J. IMBERT, Le procès de Jésus, Paris, 1980, p. 65 ; cette opinion est partagée par LEMONON. On observe que JOSÉPHE utilise sans discernement les titres procurator, prefectus ou hegemon - mais cela est de notoriété pour lui. JONES accuse, lui aussi, TACITE d’ambiguïté (A. H. M. JONES, Studies in Roman Government and Law, Oxford, 1968, p. 117-125).

121

Si on élimine de ce texte les phrases qui parlent des chrétiens, on obtient un texte unitaire et compréhensible, avec la seule observation qu’on ne sait plus qui a-t-on accusé d’être les auteurs d’incendie144. Le texte de TACITE sur les chrétiens est, sans doute, ambigu et partisan. Mais ces traits caractérisent l’oeuvre de TACITE dans son ensemble : on les retrouve, par exemple, dans son récit sur les Juifs145. On a formulé beaucoup d’hypothèse pour expliquer les discordances du texte sur les chrétiens. On soutient, par exemple, que ce fragment faisait partie, à l’origine, du Vème livre des Histoires, d’où il fut transféré à sa place actuelle. On affirme aussi que c’est TACITE qui combine deux récits trouvés dans ses sources, ou qu’il confondit les christiani connus de lui en Asie avec les chrestiani de Rome, qui étaient de Juifs messianistes146.
144

La description des supplices infligés aux chrétiens est douteuse. TERTULLIEN, dans sa lettre à Scapula, nie l’existence des supplices. Il voulait, peut-être, protéger de cette manière la collaboration entre l’Eglise et l’Empire et annihiler les accusations contre le christianisme. On observe souvent que les apologètes ont passé presque toujours sous silence cette accusation : voir aussi Paul OROSE (cf. P. HOCART, Etudes..., p. 216-217 ; J. MOREAU, La persécution du christianisme dans l’Empire Romain, Paris, 1956, p. 34-35). 145 B. BLUMENKRANZ, « Tacite - antisémite ou xénophobe ? », REJ 111 (1951-1952), p. 188 ; Bilhah WARDY, « Jewish Religion in Pagan Literature in Late Republic and Early Empire », ANRW II, 19.1, Berlin, 1979, p. 613-631. On trouve une opinion plus nuancée chez D. ROKEACH, « Tacitus and Ancient Antisemitism », REJ 154 (1995), p. 281-294. Cf. aussi E. THIAUCOURT, « Ce que Tacite dit des Juifs au commencement du Livre V des Histoires », REJ 19 (1889), p. 57-74. Sur le caractère fantaisiste des données de TACITE sur les Juifs, cf. aussi P. W. wan der HORST, « The Jews of Ancient Crete », JJS 39 (1988), p. 188-189. 146 Sur la première hypothèse, cf. Ch. SAUMAGNE, « Les incendiaires de Rome et les lois pénales des Romains », RH 227 (1962), p. 330-360 ; mais cf. H. MONTEFIORE, « Sulpicius Severus and Titus’ Council of War », Historia 11 (1962), p. 165-179 ; J. ROUGÉ, « L’incendie... », p. 440-441. J.-P. LEMONON, Pilate..., p. 173-174 cite les diverses opinions sans se prononcer. Sur l’autre hypothèse, cf. E. T. KLETTE, Die Christen-Katastrophe unter Nero und ihre Quellen, Tübingen, 1904, p. 18 ; J. BEAUJEU, « L’incendie de Rome en 64 et les chrétiens », Latomus 19 (1960), p. 70-71. F. W. CLAYTON, « Tacitus and Nero’s Persecution of the Christians », CBQ 41 (1947), p. 8182, estime que non seulement TACITE avait du talent pour l’ambiguïté, mais l’appliquait consciemment. Les deux versions sur les chrétiens, que MOMIGLIANO croit avoir découvert dans le texte de TACITE (cf. CAH, V.10, p. 887) ne figurent pas simplement côte à côte, mais sont « trempées » dans une « pénombre sinistre tacitéenne »... On a beaucoup écrit sur la question « Chrestus = Christus ». Le peu d’importance de cette question se voit dans ce que TACITE écrit « Christus », mais « chrestiani », tandis que SUÉTONE renverse les termes et écrit « Chrestus » et « christiani »... Sur les procédés qu’utilisait TACITE pour suggérer à ses lecteurs ses opinions, cf. aussi E. Ch. WEISKOPF, « Die Kunst der Suggestion in der Darstellungensweise des Tacitus », StCl 3 (1961), p. 361-368.

122

La première hypothèse est bien fragile. Elle présuppose que TACITE avait connu et les liens, et les différences idéologiques entre juifs et chrétiens - quoique SAUMAGNE remarque lui-même l’absence – chez PLINE - de toute mention des juifs et chez TACITE de tout lien entre juifs et chrétiens. Il faut observer ici que cet auteur, comme d’autres aussi, attribue aux Juifs de l’antiquité une tendance « impérialiste » qui rien ne prouve. Ni même le prosélytisme (une « expansion » spirituelle) n’est pas un phénomène de masse, comme l’aurait voulu JOSÈPHE... Toutes ces explications ignorent, en fait, que TACITE n’a pas été un témoin oculaire des événements qu’il raconte ; ses opinions étaient surtout le produit de son éducation. Pour apprécier correctement son témoignage il faut : (a) conna[tre le milieu dans lequel il s’est formé et (b) comprendre ses opinions d’historien, en particulier sur l’Empire, sur la dynastie julioclaudienne — y compris Néron. Et, bine entendu, il faut connaître, de sources indépendantes autant que possibles, la situation des chrétiens à Rome à ce temps. On a écrit beaucoup sur TACITE l’historien 147. L’opinion générale est... assez confuse. On accepte le témoignage de PLINE LE JEUNE pour louer la méticulosité et le savoir des sources chez TACITE. Mais il ne faut pas le considérer un historien moderne. Il ressemble plutôt à MARTIAL ou à JUVENAL, avec qui il a en commun la conviction que l’époque de l’Empire est la pire de l’histoire de Rome. TACITE appartenait au cercle littéraire et politique de PLINE LE JEUNE ; ils échangeaient non seulement des lettres mais aussi des manuscrits. Ils furent tous les deux fonctionnaires de cet Empire qu’ils critiquaient, et - à un moment donné - voisins : PLINE LE JEUNE fut nommé legatus dans le Pont et la Bithynie, TACITE proconsul en Asie. Dans leurs textes sur les chrétiens on retrouve les mêmes syntagmes. On peut estimer que, dans leur correspondance, ils ont écrit aussi sur les chrétiens148. Puisque nous y sommes, il faut observer que SUÉTONE appartenait au même milieu. Dans une lettre à Trajan (X, 94), PLINE fait l’éloge de SUÉTONE, qu’il qualifie de

147

Cf. R. SYME, Tacitus, 2 vols., Oxford, 1958 ; D. DUDLEY, The World of Tacitus, London, 1968 ; J. S. REID, « Tacitus as a Historian », JRS 11 (1921), p. 191-199 ; E. CIZEK, Tacit, Bucarest, 1974 et al. Sur les sources de TACITE il est utile de consulter Gh. CEAU}ESCU, « Réflexions sur la question des sources de tacite dans les Histoires », StCl 27 (1991), p. 71-76 ; cf. aussi J. BISHOP, Nero..., p. 176-193. 148 Cf. E. CIZEK, « Sur la composition des Vitae Caesarum de Suétone », StCl 3 (1961), p. 355-360.

123

« probissimum honestissimum eruditissimum » et affirme qu’il a l’opportunité de le connaître de près. 25.et de sa censure.et à informer aussi Trajan -. en réalité il y a une gradation dans l’exposé des faits. c’est Néron : les chrétiens lui servent comme des figurants. Cleveland. La technique particulière utilisée dans les Vies des douze Césars a pour but de suggérer au lecteur une opinion précise sur la dynastie julio-claudienne. ce qui l’oblige à s’informer en détail . Le légat demande à l’empereur le conseil dans les moindres affaires. ils est difficile de se joindre aux louanges de PLINE. TACITE parle d’eux comme d’un phénomène assez connu. mais avec peu d’expérience dans ce domaine. Ce procédé de noircissement progressif des Césars (entre eux Néron) prouve que SUÉTONE n’était pas un simple colporteur d’anecdotes. ce qui donne à Trajan l’occasion de formuler une jurisprudence valable dans tout l’Empire et à long délai. ou point connue à Rome. qui cherche seulement à gagner le lecteur aux opinions de l’écrivain. S. probablement. explique en partie leur correspondance. Leur thème n’apparaît plus dans l’oeuvre de PLINE. Ils les traite sommairement. par exemple. 1964. De cette comparaison ressort aussi un autre aspect remarquable : tandis que PLINE se préoccupe du côté juridique du problème et décrit assez minutieusement les procédures employées. La chronologie n’est qu’apparente . confiée à un de ses plus proches conseillers. Son contenu a été manifestement censuré (par Trajan luimême ? par Hadrien ?) pour des raisons d’état : on a éliminé. Le 10ème Livre en entier a un caractère particulier. Tandis que ce dernier les présente comme une secte mal. La mission de PLINE n’était pas une sinécure. la cause majeure de sa publication . très intelligent. Peut-être que SUÉTONE se trouvait alors dans la suite de PLINE LE JEUNE en Bithynie? Connaissant l’oeuvre de SUÉTONE. C’est. tandis que sur d’autres sujets il fait excès de détails. L’empereur voulait faire de ces provinces une base pour la guerre projetée contre les Parthes17. il fut envoyé au Pont et Bithynie pour y rétablir l’ordre. Il est facile de saisir la singularité des « lettres sur les chrétiens ». Cela peut venir de ce qu’il fut publié après la mort de l’auteur. toute allusion aux Parthes et à d’autres problèmes militaires. Cette mission. En l’occurrence. Roman Society from Nero to Marcus Aurelius. après les méfaits de ses prédécesseurs. 124 . dans une tragédie dont le protagoniste est un tout autre personnage. DILL. p. mais un partisan politique des sénateurs149. ce qui l’intéresse. Sur la question des chrétiens existent des différences sensibles entre TACITE et PLINE. rien de tel n’existe pas chez TACITE. ni une récompense pour les services antérieurs . 149 Cf.

Quand les deux écrivains rencontrent le christianisme, celui-ci avait déjà élaboré une riche littérature; les églises d’Asie s’organisent, l’épiscopat devenait une institution permanente. Pourtant, ni TACITE, ni PLINE n’en savent rien. Le tableau décrit par PLINE est celui d’une secte primitive, ne pratiquant que l’agape hebdomadaire et des hymnes au Christ. De la hiérarchie il ne mentionne que les diaconesses. On est en droit de douter de la valeur des sources dont disposaient les autorités sur le christianisme - et même de l’authenticité de PLINE. Affirmer que tout le IXème Livre des Lettres de PLINE est un faux me paraît exagéré, mais une rédaction chrétienne des lettres 96 et 97 est possible et même probable. On a remarqué, par exemple, que TERTULLIEN, parlant de ces lettres, omet de citer la question posée par PLINE à TRAJAN : pourquoi faut-il condamner les chrétiens, pour les flagitia ou pour le nomen ? Il a en vue cette question, comprend son importance et lui donne réponse - dans le sens favorable au christianisme, mais pas dans le contexte de la lettre de PLINE ! D’où il résulte (comme l’observe PREOBRAZHENSKII) que cette lettre ne contenait pas cette question dans la rédaction connue par TERTULLIEN150. Une autre contradiction entre ces deux auteurs : le fonctionnaire impérial ne connaît aucune législation contre les chrétiens - tandis que TERTULLIEN parle de l’Institutum Neronianum. Mais Néron ne formula aucune ordonnance ou loi contre cette secte ; il n’y a pas trace d’elle dans les auteurs anciens Le caractère sporadique et limité des persécutions antichrétiennes jusqu’au règne de Decius confirme cette absence. Les autorités locales étaient libres dans leurs actes sur cette question, et les accusations contre les chrétiens restaient souvent sans suites151. On a remarqué déjà que le tableau peint par TACITE de l’administration néronienne est outré. Le « règne de la Terreur » est souvent démenti par TACITE lui-même, et la description des « débauches » de Néron est visiblement exagérée152.
150

Cf. l’opinion de M. DURUY dans l’Introduction au Livre X des Lettres de Pline le jeune, Paris, 1972, p. v-xv. D. FISHWICK, « Pliny and the Christians », AJAH 9 (1984), p. 123-130 est préoccupé plutôt par les problèmes de la religion romaine que celles du christianisme dans l’Empire. 151 Sur les doutes élevées par les lettres de PLINE cf. P. HOCHART, Études..., p. 8090 ; L. HERRMANN, « Les interpolations de la lettre de Pline sur les chrétiens », Latomus 13 (1954), p. 343-355 (une analyse pertinente, même si les arguments sont parfois naïfs). Tous ce qui exprime l’innocence des chrétiens, dit-il, paraît une interpolation : les copistes chrétiens ont, peut-être, éliminé ou remplacé des opinions non-favorables. Mais ce n’est pas TACITE qui influenca PLINE : le contraire me paraît plus logique. Il y a encore d’autres éléments qui trahissent une main chrétienne dans la lettre.

125

Nous sommes donc en présence, chez TACITE, d’une contradiction assez gênante : d’une part, un texte apprécié comme authentique ; d’autre part, des informations qui contredissent ce texte. L’absence de témoignages indépendants sur la persécution des chrétiens, dont on ne connaît même les noms des martyrs (car la tradition sur la mort des apôtres est peu sûre) est évidente153. Si on accepte cette persécution comme réelle, on doit se demander de quelle manière s’informa Néron sur eux. Ce que nous dit TACITE est vague. TITE-LIVE, parlant du complot des Bacchanales, décrit en détail les rites, donne les noms des chefs et les punitions infligées à chacun (ce que TACITE fait aussi, quand il parle des conspirations politiques qui succédèrent à l’incendie). Fut-ce simple négligence de sa part, ou manque d’informations, ou l’obscurité dans laquelle se trouvaient les chrétiens154 ?
152

L’Institutum Neronianum fur une création de MÉLITON DE SARDES, que TERTULLIEN a copié, sans se soucier de vérifier sa véridicité ou de la soutenir par d’autres arguments : cf. T.B. BARNES, « Legislation... », p. 34-35 ; A. N. SHERWINWHITE, The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary, Oxford, 1966, p. 775781 ; P. F. PREOBRAZHENSKII, V mire antichnykh idei i obrazov, Moskva, 1965, p. 216218. Déjà RONCONI avait démontré que institutum ne désigne pas une loi, mais une usance instaurée par quelqu’un : cf. A. RONCONI, « Tacito, Plinio e i Christiani », in Festschrift U.E. Paoli, Firenze, 1955, p. 615-628 (je n’ai pas eu la possibilité de consulter cet article). 153 A la mort de Néron, une partie du peuple et de l’armée le regrettait (cf. TACITE, Hist. I, 4.3), ce qui prouve, encore une fois, qu’il n’eut pas à craindre la plèbe, mais seulement le sénat. Parmi les auteurs qui l’ont présenté dans une lumière plus favorable (cf. G.-Ch. PICARD, Auguste et Néron. Le secret de l’Empire, Paris, 1962 ; E. CIZEK, L’époque de Néron et ses controverses idéologiques, Leiden, 1972 ; P. GRIMAL, Sénèque ou la conscience de l’Empire, Paris, 1978 ; E. CIZEK, « L’expérience néronienne : réforme ou révolution ? », REA 84 (1982), p. 105-115 ; B. BALDWIN, « Executions, Trials, and Punishment in the Reign of Nero », Parola del passato 22 (1967), p. 423-439) pas un ne parle de la persécution. Cf. aussi J. WANKENNE, « Faut-il réhabiliter l’empereur Néron ? », EC 49 (1981), p. 136-152 ; W. ALLEN JR., « Nero’s Eccentricities before the Fire (Tac. Ann. 15.37) », Nvmen 9 (1962), p. 99-109. 154 Il n’y a aucun document crédible sur le sort des apôtres Pierre et Paul. On ignore la date de l’arrivée de Pierre à Rome, le temps et lieu de sa mort, comme celles de Paul (cf. D. W. M. O’CONNOR, « Peter in Rome », in CJGR vol. 2, Leiden, 1975, p. 146-160 ; R. E. BROWN & J. P. MAYER, Antioche et Rome, berceaux du christianisme, Paris, 1988, p. 131-132). La mort des deux apôtres n’est pas liée à la persécution de Néron (cf. R. TAMISIER, « ‘Colonnes de l’Eglise’. Pierre et Paul », Bible et Terre Sainte 94 (1967), p. 2-4). L’absence d’un récit sur la mort de Pierre et Paul du livre des Actes peut s’expliquer par ce qu’au temps de la rédaction du Livre, dans les années ’80, ils vivaient encore ! Sur la tradition de la mort des apôtres à Rome, cf. aussi H. GRÉGOIRE, Les persécutions dans l’Empire romain, Bruxelles, 1964, p. 102-103 n. 13 ; B. M. METZGER, The New Testament. Its Background, Growth, and Context, NYork, 1965, p. 80. Dans Phil. 3 : 2-6 on constate l’existence d’un conflit entre les chrétiens de Rome ; c’est le même dont il s’agit dans IClem - « la jalousie et l’envie ». Mais cette lettre est bien plus tardive : elle parle

126

Depuis l’antiquité a circulé - et circule encore - ouvertement ou en sousentendu, l’opinion que ceux furent les Juifs qui, pour se débarrasser de rivaux encombrants, informèrent Néron sur les chrétiens et poussèrent à les anéantir. Dans l’historiographie moderne cette opinion fut lancée par RENAN. La plupart des auteurs l’introduit par des formules du genre « il n’est pas impossible que... », mais on la soutient parfois ouvertement155. Son plus ancien partisan est MÉLITON DE SARDES, mais dans les Actes des Apôtres on trouve déjà les Juifs présentés comme ennemis du christianisme et délateurs156. Pourtant, les conflits entre Juifs et
d’évêques qui n’existaient pas encore du temps de Néron. Que peut signifier le fait que « Clément » connaît les détails des tortures subies par Paul, mais seulement des généralités vagues sur celles de Pierre ? Il connaissait, peut-être, le Livre des Actes (cf. B. H. STREETER, The Four Gospels. A Study of Origins, London, 1964, p. 533). Chez JEAN CHRYSOSTOME, Néron apparaît comme l’adversaire de Paul (et seulement de Paul), parce que celui-ci aurait converti au christianisme une des femmes de l’empereur et son échanson (une légende née des ép[tres de Paul - Phil et 2Tim) : cf. J. ROUGÉ, « Néron à la fin du IVe et au début de Ve siècle », Latomus 37 (1978), p. 82-83. LACTANCE, dans De morte persecutorum, soutient que Néron perdit le trône et mourut sans sépulture pour avoir fait tuer les apôtres, mais il ignore la persécution des chrétiens de Rome. Sur tout cela, cf. P. BENOIT, « Les origines de l’épiscopat dans le Nouveau Testament », in Exégèse et théologie, vol. 2, Paris, 1961, p. 232-246. 155 E. RENAN, L’Antéchrist, Paris, 1923, p. 153-161 fait des Juifs, protégés par la cour impériale, les dénonciateurs des chrétiens. Il se garda de formuler une accusation directe, puisque TACITE et DIO CASSIUS, ses auteurs favoris, n’en disent mot ; mais ses insinuations sont formulées d’une main alerte et bien guidée par le talent... Cf. aussi L. HERRMANN, « Les Juifs et la persécution des chrétiens par Néron », Latomus 20 (1961), p. 817-820 ; W.C.H. FREND, Martyridom and Persecution in the Early Church, Oxford, 1981, p. 164. F. MILLAR a montré l’inconsistance des arguments de FREND, cf. JRS 56 (1966), p. 231-236. C’est un de ces historiens chrétiens pour lesquels il est naturel que les Juifs se fussent trouvés derrière toute persécution des chrétiens - même s’il faut, pour le démontrer, « interpréter » assez librement certains faits. Cf. en ce sens J. KATZ, « Issues in the Separation of Judaism and Christianity after 70 C.E. - A Reconstruction », JBL 103 (1984), p. 44-45. L’opinion de certains auteurs, selon laquelle les Juifs de Rome « haïssaient mortellement » les chrétiens, perd toute raison d’être si on la compare aux derniers versets du livre des Actes, où on voit Paul prêchant sans entraves et avec succès contrairement à ce que dit, par exemple, P. KERESZTES, « Nero... », p. 404-413. On a accusé aussi JOSÈPHE d’avoir favorisé dans son oeuvre l’empereur Néron ; mais on n’observe pas qu’il ne parle ni de l’incendie, ni de la persécution. D’autre part, TERTULLIEN affirme que les Juifs abritaient parfois dans leurs synagogues les chretiens poursuivis par les autorités. 156 Cf. K. W. NOAKES, « Melito of Sardis and the Jews », Studia Patristica 13 (1975), p. 244-249. D’autre part, le livre des Actes montre une l ;arge tolérance de la part des autorités. Dans son ép[tre aux Romains (13:17), Paul enseigne que toute autorité vient de Dieu : ce n’est pas le langage qu’il aurait tenu à des fidèles persécutés ! (cf. P. HOCHART, Etudes..., p. 276-277).

127

chrétiens dans le Nouveau Testament sont mineurs, accidentels (à l’exception de l’activité de Saul) ; les « condamnations à la mort » s’avèrent à la fin être seulement des punitions, courantes chez les Juifs. Ce qui est manifeste dans ce Livre, c’est l’adversité envers les Juifs, mais il y a peu de faits concrets à l’appui. Les Juifs de Rome, bien qu’ils jouissaient encore des privilèges conférés depuis César, n’avaient plus, sous Néron, l’influence du temps de son prédécesseur. L’opinion qui fait de l’impératrice Sabine Poppée une amie des Juifs est fort douteuse ; même dans sa variante la plus favorable on ne peut pas voir en elle une dénonciatrice des chrétiens 157. JOSÈPHE FLAVIUS n’est pas, dans cette histoire, un témoin de confiance : ce pharisé convaincu aurait cru vraiment que Poppée sympathisait avec le judaïsme ? Souvenons-nous encore que, du temps de Néron, on accusa une patricienne, Pomponia Graecina, de superstitio externa (peu importe, en occurrence, s’il s’agissait du judaïsme ou du christianisme) ; elle eut à subir un procès et d’autres déboires. Est-ce que Néron aurait accepté que l’impératrice fût une prosélyte ? En faisant une sympathisante, JOSÈPHE suivait d’autres buts : dans es circonstances du règne de Domitien, si méfiant à l’égard des Juifs, il importait de présenter d’attitude bienveillante de la part de personnes haut placées. Les Gentils qui manifestaient une sympathie pour le judaïsme sont un leitmotiv dans l’oeuvre de l’historien juif158. Il faut observer encore, qu’une délation juive contre les chrétiens pouvait se tourner contre les Juifs: les Romains n’en faisaient aucune différence. D’ailleurs les chrétiens - comme les Juifs - jouissaient d’une grande liberté religieuse. L’impression qu’ils vivaient et pratiquaient leur religion en clandestinité est fausse. Ils n’avaient aucune tendance de dissimulation ; on invitait des étrangers au service et à l’instruction159. Il y avait, parmi les païens, un préjugé, qui poussait les Romains (intellectuels
157

La fausseté de cette accusation est évidente : cf. par exemple les Acta Martyrium d’où toute accusation de la sorte est absente (D. ROKEACH, « Anti-Judaism in Early Christianity », Emmanel 16 (1983), p. 58 ; J. MOLTHAGEN, « Die ersten Konflikten der Christen in der griechisch-römischen Welt », Historia 40 (1991), p. 73-75).
158

Cette question dépasse le cadre de cet article. Cf. E. M. SMALWOOD, « The Alleged Jewish Tendencies of Poppaea Sabina », JTS 10 (1959), p. 321-325 ; contra M.H. WILLIAMS, « Theosebes gaene - the Jewish tendencies of Poppaea Sabina », JTS 39 (1988), p. 97-111 ; H. LICHTENBERGER, « Jews and Christians in Rome in the Time of Nero : Josephus and Paul in Rome », ANRW II, 26.3, Berlin, 1996, p. 2148-2149. Il faut se garder des hypothèses fantastiques d’A. HAMANN, « Chrétiens et christianisme vus et jugés par Suétone », in Forma futuri. Studi..., Torino, 1975, p. 98 : il soutient que Poppée était « demi-juive » d’origine (c’est une confusion burlesque avec la légende d’Astrée) et qu’elle pratiquait une partie des « rites de sa race »... 159 Cf. P. JOHNSON, A History of Christianity, Hardmonsworth, 1982, p. 70.

128

Néron disposait d’autres sources. Contrairement à ce que dit SUÉTONE. G. 1984 . HERRMANN. 99-109 . 133-134. GRIMAL. HSCP 48 (1937). TB 45 (1994). autrement il n’aurait pas cru.comme d’autres empereurs . 389-396. p. B. M. Mais il avait connu la mentalité des Juifs et pouvait informer Néron là-dessus. 161 D’après PHILON (Legatio. REL 49 (1975). p. 2000. p. W. no. Cf. P. appartenant aux couches inférieures de la société. p. « Nero’s Eccentricities. Néron ne montrait pas une animosité particulière envers les chrétiens. cf. KNABE. aussi L. « Trimalchion ou l’antijudaïsme de Pétrone ». qui accueillirent l’apôtre Paul et ses compagnons aux portes de Rome. Mais ces derniers n’étaient pas vus comme un groupe distinct. JUDGE. plus sûres : les decemviri sacris facundis. PLINIUS. G. et il paraît que même à sa cour il avait des fidèles du Christ.5-6. directeur de la Bibliothèque de l’Alexandrie . dont il était membre (comme aussi TACITE) . Gh. p. S. VAN DER HORST. Pour s’informer sur la vie religieuse.. CEAUŞESCU. A sa cour dominaient les Grecs et les Egyptiens. qui . Chaeremon. 52-58). 359-369 .était attiré par l’Orient : cf. 30. Nat. cette institution contrôlait l’activité religieuse160. Orient şi Occident în lumea greco-romană. LA PIANA. Sur l’intérêt de Néron pour l’Orient en général et par l’Egypte en particulier. DENYS D’ALEXANDRIE. E. qu’on estimait capables des crimes les plus odieux. p. SÉNEQUE et PÉTRONE connaissaient assez bien le judaïsme. « Nero and the East ». à Rome et dans l’Empire. REJ 157 (1988). E. Bucarest. est-il possible que ces Juifs n’eussent rien su ? S’il s’agit des idées propres de Paul. « Sénèque et la ‘Superstition’ ». n’aimait pas les Juifs. p.s’intéressait à l’Orient. mais ensuite il rencontre seulement des notables juifs. « Foreign Groups in Rome during the First Centuries of the Empire ». HTR 20 (1927). Leiden. Latomus 29 (1970).. Parmi les conseilleurs de l’empereur. 359 estime que PÉTRONE ne connaissait pas les rites et coutumes de Juifs . « Spornye voprosy biografii Tatzita : cursus honorum ».. 75-103 . ALLEN JR. ROCHETTE. qu’il appelle également « frères » et qui affirment n’avoir rien reçu de Jérusalem concernant « la Nouvelle Voie ». En même temps. 183-210. l’élève de celui-ci. « Judaism and the Rise of Christianity: A Roman Perspective ». cf. Mais Néron. fut un des chefs de la chancellerie impériale 162. p. « Le De Clementia et la royauté solaire de Néron ». Il n’y a pas d’évidence qu’ils auraient quitté les synagogues avant la guerre de l’an 70. avaient-ils à s’occuper des conflits au sein d’une 160 Sur ces quindecemviri. P. 304 . 162 Cf. Un de ses professeurs fut CHAEREMON DE NAUCRATIE. 1. 205-212. ».. Egyptian Priest and Stoic Philosopher. VDI 1977. 1. Cette expression est confuse : si « la Nouvelle Voie » est le christianisme. Hist. La fin du Livre des Actes parle de « frères ». A. Néron avait donc des possibilités de s’informer sur les Juifs et sur les chrétiens de Rome. que le Sabbath était un jour de jeûne. p.ou non) à voir dans les chrétiens des proscrits. SANFORD. W. Néron comme d’autres empereurs . comme d’autres Gentils de son temps. PÉTRONE aurait étudié sérieusement la religion et la philosophie des Juifs : cf. 129 . qui haïssaient les Juifs161.

TACITE aussi n’en dit rien . Une date tardive pour le Livre des Actes est soutenue aussi par F. LOISY. London. LOISY. les calomnies. BRUCE. ANRW II. p. p. après 70 a.3. « The Origin of Acts ». 163 J’ai essayé ailleurs de systématiser les arguments pour une date tardive du Livre des Actes : M. d’une manière ou d’une autre. selon A. O.-C. The Four. BODINGER. Philadelphia... ils ne sont pas nombreux. peu de temps avant l’incendie. dans les ’60 c’était trop tôt. Ce livre ne dit rien sur la persécution néronienne. Un autre but de l’auteur des Actes fut de présenter le christianisme comme une religion respectant la loi et ne constituant aucun danger pour la paix et l’ordre dans l’Empire : cf. En Asie il a rencontré les Juifs. Dans les années ’80 il était à sa place . Les Actes des Apôtres. C. Dans ce cas. STREETER. 130 . telle est la pensée ma[tresse du Livre des Actes. Une des idées maîtresses du livre est de décrire le développement de la mission envers les Gentiles.F. 31-32. J. 46-53. p. 63-66. fonctionnaire de l’Empire qu’il n’aime pas. A. qu’il connaissait peutêtre un peu à Rome. « The Acts of the Apostles : Historical Record or Theological Reconstruction? »..secte ? On voit bien que l’auteur du Livre des Actes écrivait à une époque beaucoup plus tardive que celle de la mission de Paul. 1970. 17-26). J. 55-59. p. Voilà donc TACITE. Paris. et qui.163. 19085. ils provoquent les médisances. The Theology of Acts in Its Historical Setting. O’NEILL. plus encore que les Juifs orthodoxes. aussi E.comme d’ailleurs d’uatres auteurs qui parlent de l’incendie. l’utilité d’un livre comme celui-là disparut.prend une signification particulière. JBL 39 (1920). Il était bien informé et se trouva à Rome en 64. soutient l’an 80. On estime qu’il fut écrit avant cette persécution : mais il y a beaucoup d’arguments pour une date plus tardive. 273 . CULMANN. et parmi eux une secte qu’on appelle « christianoi » . An Introduction to the General Research. 164 « Tout le mal vient des Juifs ». B. Henoch 19 (1992). 1968.H. après avoir rempli sa tâche dans l’administration provinciale. Vivant à part. Berlin. Du moment que cette mission devint une réalité. J.. mais ce sont des histoires qu’on racontait aussi sur les Juifs et sur d’autres étrangers (et que les chrétiens eux-mêmes raconteront plus tard sur les Juifs et les païens !). Si les Juifs auraient été impliqués dans cet événement. « Les ‘Hébreux’ et les ‘Hellénistes’ dans le Livre des Actes des Apôtres ». ils évitent les cérémonies publiques et les sacrifices.. l’absence de certains événements . l’oeuvre de Luc. GOOSPEED. The New Testament. O’NEILL date la première environ 115 ap. (p. d’après l’opinion de beaucoup de chercheurs.-C. 1925. retourne à sa table d’écrivain. il aurait réagi. comme il le fait ailleurs164 ? Il faut aussi remarquer le silence de JOSÈPHE FLAVIUS sur l’incendie et la persécution. 2-3. p. qui précède. J. p.. Il faut aussi tenir compte de la date de l’Evangile de Marc. Les Actes. Cf. Comparant l’oeuvre de Luc à celle de Justin. p. mais on parle d’eux parce que. 531-540 . Estce que l’auteur du Livre aurait-il manqué d’utiliser la persécution pour combattre les Juifs. 25.dont la persécution .

23. On ne peut pas exclure a priori les faux et les interpolations. Il souligne ensuite que. FREND. ce sont ses propres options) . D’après TACITE. et dont l’influence dans le peuple était sensible.« a Rome les fidèles de tout part se rencontrent » . MÖHRING. 1975.TACITE voit dans ces chrétiens. les chrétiens y manquaient une présence modeste. 38-43. FREND remarque que l’affirmation d’IRÉNÉE . peut-être. qui observe que dans cette lettre. p. 155.-C. Rome est le lieu d’apparition de beaucoup de textes chrétiens importants . Die geistige Welt des jüngeren Plinius. d’en douter. Heidelberg. c’est celle de Rome qui devient le centre du christianisme166. repoussée par les citoyens de Rome.TACITE n’a pour eux aucune justification . Il fut informé sur eux. D. p. HARRINGTON. Quant à l’intervention des rédacteurs. aussi H. il les accuse de « haine envers le genre humain ». Sur PLINE LE JEUNE. in Diaspora Jews and Judaism.est confirmée par les curricula vitae des MARCION. une superstitio dégoûtante.) 165 Cf. Leiden. Le texte de TACITE. 166 A Rome furent écrites l’Evangile selon Marc. p. p. qui bâtissaient et rebâtissaient leurs temples. J. sait-on . je crois que la « standardisation » du langage et du style facilitait la falsification des oeuvres de l’antiquité . « Christianity and the Roman Imperial Court ». ANRW II. 1970.. 1031. les épîtres de Clément. aurait eu l’importance qu’on lui accorde. H. le Pasteur de Hermas etc. cf. La lettre de PLINE est un des plus importants documents sur l’Eglise primitive. sans se soucier des interdictions. et cela s’applique aussi à TACITE et à PLINE. que par son contenu. cf. mithraïques et autres. JONES. J. ce qui n’est pas le cas : W. 1980. « The Acta pro Judaeis in the Antiquities of Flavius Josephus ». qu’il fût authentique. JEH 9 (1978). JBL 72 (1953). Pourtant.combien de chrétiens se trouvaient à Rome du temps de Néron. l’auteur a recommandé aux fidèles d’Asie de se défendre contre les accusations similaires.-C. et leur fondateur est un « criminel exécuté par Pilate »165. C. VALENTINUS et POLYCARPE. Rome aurait devenu un centre de la répression des chrétiens. 187-189. « Christians and Jews in Colossians ». mais la persécution fut-elle réelle ? Il est permis. sans doute. la communauté chrétienne de Rome fut anéantie par Néron. J.-C. des épîtres de Paul. L’incendie de 64 a. peu de temps après. D.au moins grosso modo . comparaison faite avec les sectes isiaques. rédigée à peu près à la même époque que celle de PLINE. « Pliny and Peter : A Note on IPet 46-16 and 315 ». J. apparaît suspect pas tant dans sa forme. 1992. faux ou seulement modifié par une autre main. et d’où venaient-ils ? Pendant l’expulsion sous Claude (49 a. je crois. la communauté de Jérusalem étant dispersée par la guerre. « The Persecutions: Some Links between Judaism and Early Church ». si la persécution de 64 a. J.qui contredit sa décision de les condamner . cf. Berlin. H. 152. est une réalité confirmée par des sources indépendantes . P. mais ses propres impressions paraissent avoir été plus fortes : tandis que son ami parle d’eux d’une manière assez bienveillante (si. cf.2. BUTLER. in CJGR. Au premier siècle. Atlanta. p. toutefois. D’ailleurs. par PLINE. KNOX. 131 . 3. vol. L.

p. PERSE.. pratiquement. d’une secte juive. MARTIAL. A.. PALLIS. Le dernier chapitre de l’Epître aux Romains n’aurait pas été adressée à l’Eglise de Rome . une copie de cette ép[tre fut envoyée à Ephèse et les salutations finales étaient adressées aux membres de cette dernière Eglise : A. Au 3ème siècle. il n’utilise pas le 167 Cf. des provinces asiatiques. SAUMAGNE. RHPR 55 (1975). Ch. provoquée par un certain « Chrestos » (cf. JUVENAL. RH 232. la recension d’H.les chrétiens d’origine juive avaient quitté la ville . revenus depuis peu à Rome.361-362). L’épître aux Romains n’est pas adressée à une église. JRS 1916. On peut aussi supposer qu’il trouva la mention d’une agitation parmi les Juifs.. « Néron. elle n’eut pas de conséquences. p. 169 J. peut-être. ignorent le texte de TACITE ou réduisent la persécution à la mort des apôtres. 132 ... Il y eut. Mon hypothèse est donc la suivante: la « persécution néronienne » est une histoire inventée par TACITE. S’il y uet une persécution. p. 1920 (cf. Il suffit. ». A Commentary. III. Discuter cette hypothèse dépasse le cadre de cet article. dit SAUMAGNE . The New Testament. « Judaism. « Tacitus during the Late Roman Period and the Middle Ages ».4). Les auteurs comme SÉNÉQUE. affirme F.. . « Jews. 2155-2158. TACITE était pratiquement inconnu.. 87 . LICHTENBERGER. Liverpool..) et qu’il confondit dans une seule secte les « chestianos » du temps de Claude avec les « christianos ». 83. Paul rencontre Aquila et Priscille à Corinthe. « Au temps de l’Apocalypse. p. Les auteurs chrétiens. ou d’un mouvement vaguement présenté comme une superstitio. 209. 196-200. Claudius. donc les chrétiens n’étaient pas encore séparés de la synagogue167. Cette ignorance se maintient jusqu’au IVème siècle169. 25. 1921. des mesures de police prises contre des individus suspects. loc. O. mais le motif de leur expulsion de Rome n’est pas donné et ils ne sont pas appelés expressément chrétiens. ». je crois. PRIGENT. Le texte de TACITE ne peut pas parler de chrétiens établis en 64. To the Romans. disciples du Christ.. cit. 73-75 . p. E. JUDGE... CULMANN. 168 H. les témoignages les plus anciens attestent qu’à ce moment il n’y avait pas. p. des chrétiens à Rome. de souligner que les textes du Nouveau Testament ne disent rien d’un conflit entre Juifs et chrétiens à Rome. Avec cela. p. qu’il avait connu en Asie. P. Il est possible qu’il employe des mentions trouvées dans ses sources. TACITE créa cette histoire de persécution . d’ailleurs.mais y avaient-ils des chrétiens d’origine gentile ? L’épître Aux Romains s’adresse à des judéochrétiens. SUÉT. comme PAUL OROSE et AUGUSTIN. PENNOT dans RHR. Pourquoi les persécutions ? ». « Tacite et Saint Paul ». ». 1964. p. On a argumenté souvent l’existence des chrétiens dès le règne de Claude par le syntagme de SUÉTONE « impulsore Chresto » (SUÉT. ROUGÉ. HAVERFELD. qui parlent des Juifs. ne mentionnent pas les chrétiens 168. 351-353. 110.

p. PRAUSE. p. p. C’est lui qui créa l’histoire des débauches de Tibère à Capri. p. SYME. No. « Tiberiu & Tacit ». TACITE serait-il un menteur ? Ce n’est pas une idée nouvelle: on l’a soutenue au XIXème siècle. Tacitus. Les auteurs contemporains ne l’acceptent pas. 1988... 1946. car il consulta une grande variété de sources et qu’il était soucieux d’établir la vérité. Basilevs Hristos i Kornelii Taztit. quand il parle des empereurs. Pourtant TACITE provoque souvent le désespoir et même la colère de ceux qui cherchent dans ses écrits une information complète et exacte171. 173 Cf. Orpheus 4 (1928). dont il est rarement possible de verifier l’authenticité170. PIPPIDI. p. BICKERMANN.. S. 129-149 (in Studii de istorie si epigrafie. ou a lu sur le Christ. G. G. S. la tendance de croire aux déclarations de l’historien plus qu’aux résultats de l’analyse critique de son oeuvre. 176. mais il ne savait presque rien sur ceux qui étaient à Rome. R. Les considérations générales de KNABE ne sont aucunement soutenues par 170 Sur la falsification de l’histoire et du caractère de Tibère par TACITE et SUÉTONE. 1969. chez un certain nombre de commentateurs de TACITE. KNABE. Bucarest. ». 2. 2. 172 I. innée à l’homme » (E. p. vol. 123-144 . Mais PLINE LE JEUNE n’en dit rien de précis : c’est seulement l’impression qui résulte du fait que ce dernier. Un autre auteur écrit : « l’érudition austère d’aujourd’hui ne tient pas assez compte de la faculté de mentir. et la ort de son oncle dans cette catastrophe. à la demande de son ami. mais ils doivent reconnaître la forte impression de subjectivisme qui se dégage de ses oeuvres. cf. On remarque. G. S. vol. Sine ira et studio». p. Taztit. mais le jugement devance l’étude. 30-63 . On a loué la méticulosité de TACITE dans la recherche des sources. 194). 378-396. p. « K biografii Tatzita . par exemple. GREVS. KNABE s’efforce de nous présenter un TACITE non pas relativiste et sceptique. G. Frankfurt am Main. « Spornye. KNABE. Moskva. M. R. KNABE. « Sur la version vieux-russe de Flavius Joséphe ». VDI 1972. D. soutient que ce dernier n’a pas besoin de preuves pour son exactitude. No. 3. Niemand hat Columbus ausgelacht. 70-90). G. Les auteurs russes marxistes ont fait de bonne heure l’apologie de TACITE 172. lui raconta en détail l’éruption du Vésuve en 79 a. SYME. même s’il reconnaît souvent les erreurs de TACITE. ils reconnaissent les préjugés de celui-ci. 171 Cf. Ce n’est pas un cas exceptionnel que de trouver chez TACITE une histoire inventée de toutes pièces. J. « Zhizneopisanie Appolonia Tianskogo ». 3.. Leiden.-C. 133 .S. VDI 1978. 11-33 .mot « persécution » : il raconte l’accusation et la condamnation d’un groupe qu’il connaîssait très peu : il sait qu’ils venaient de Judée et il a entendu parler.M. 1986. 111-130. mais dialecticien et pleinement dévoué à la virtus romana173. in Studies in Jewish and Christian History. SUÉTONE ne fit que donner de l’ampleur aux anecdotes de TACITE. Les écrits de TACITE abondent dans ce genre d’histoires. p..

comme dégénérés et corrompus. La fragilité de cette théorie devient évidente. The Man and His Works. MENDELL175. par exemple. Tacitus. TACITE estime que la mission principale de l’historien est de récompenser la vertu et de châtier le vice . MENDELL. chose plus grave. D’autre part. 134 .comme. sans le guider avec sa propre estimation de l’évidence. qui estime ses contemporains. sans prendre une responsabilité personnelle. KNABE est dominé par l’idéologie marxiste.S. TACITE174. Et . London.l’analyse concrète des textes. « Spornye. c’est le pessimisme de TACITE.il est curieux que. l’opinion de TACITE sur les empereurs de la première dynastie —MENDELL voit dans l’énorme influence de TACITE sur les historiens qui lui succédèrent une preuve suffisante de sa grandeur. C. L’ambiguïté et l’image fausse ne sont point des procédés qu’il utilisa seulement pour noircir la figure de Néron. REID souligne que non seulement l’historien pêche par l’inexactitude dans les détails. tandis qu’on condamne souvent SUÉTONE pour ses histoires scandaleuses.remarque et auteur . 174 175 G. sa vision d’ensemble des faits est altérée. Ce que ces auteurs ignorent. En admettant le besoin de corriger les erreurs de l’historien en occurrence.. cela veut dire que pour lui le hasard joue moins le rôle que les conditions générales qu’entourent la vie individuelle de tel ou tel personnage . mais il insinue que derrière elles il y avait quelque chose de vrai . 1970.. REID affirme que les deux conditions qui ont exercé une forte influence sur TACITE (et qu’on a négligé souvent) sont ses études de longue durée sur la rhétorique et l’impression qu’eut sur lui le stoïcisme. S. à l’instar de LUCAIN et JUVÉNAL. mais. Contrairement à l’opinion souvent formulée sur l’exactitude de TACITE dans la relation des faits. d’autre part. ». peut-être inconsciemment. J. Un autre auteur qui cherche à sauver le prestige de TACITE est C. qui aurait fatalement contredit le portrait idéal de l’ancien historien. p. quoiqu’il n’appartint pas à cette école philosophique. Il offre ainsi une image falsifiée de la situation dans la Germania à la mort de Germanicus. Il raconte des rumeurs. 124. le portrait de Tibère et. quand on parcourt l’article en cause : on y voit comment la formation de TACITE fut influencée de façon presque décisive par des circonstances fortuites. Il accorde plus d’importance qu’il faut aux « lois générales de l’histoire » et soutient avec conviction qu’elles « se cristallisent dans des formes concrètes du destin de l’individu » .W.donc. KNABE. il offre aux lecteurs des alternatives et le laissa choisir. W. toute son attitude envers les événements et les personnages qu’il décrit est fortement subjective. plus généralement.

187-191 . « Tacitus as a Historian ». peut-être. L’incendie de 64 ap.. Les chrétiens n’avaient alors aucune importance pour TACITE . The World. p. la forte tendance vers l’ambiguïté. en marquant l’importance de l’oeuvre tacitéenne. F. 178 Cf. JSS 29 (1984). Ce dernier apprécie que l’antipathie de TACITE envers les Juifs provient de la mentalité dominante dans le public de Rome. p. A la lumière de ces considérations. « Ce que tacite a dit des Juifs au commencement du Livre V des Histoires ». p. La majeure partie du portrait de Néron comme prototype du mauvais empereur est de l’invention de TACITE. REJ 19 (1889). « Tacite antisémite ou xénophobe ? ». qu’il préféra la version la plus délétère trouvée dans ses sources. p. provoqué . mais n’évite pas à reconnaître son subjectivisme. F. 189). CEAUŞESCU. Sur la relativité de la division en empereurs « bons » et « mauvais » cf.. utilisé . Il souligne les ressemblances entre la variante préférée par TACITE parmi les différentes explications de l’origine du peuple juif et l’histoire racontée . Il faut remarquer que TACITE ignore Chaeremon. Orient şi Occident. 207). bien qu’il colporta aussi de telles anecdotes176. 57-74 .par les adversaires de Néron. Revista de istorie 30 (1977). 1495-1496. au moins. je crois qu’on peut avancer.. p.. p. ». mais il appliqua la même méthode pour Néron. sur le compte de qui il accumula bien de méfaits sous la couverture de son « sine ira et studio »178. l’hypothèse que la « persécution néronienne » fut inventée par TACITE. Rien ne peut nous convaincre qu’il procéda envers les chrétiens d’autre manière qu’il employa (encore un exemple) envers les Juifs. REJ 111 (1951-1952). THIAUCOURT. Le sut-il ou non. Personne. CIZEK va dans le même sens que les auteurs cités. telle que TACITE nous la présente. CIZEK.ou. et aussi L’époque. JRS 11 (1921). L’accusation d’incendiarisme contre Néron venait de ceux qui soutenaient que l’empereur voulait détruire Rome (Gh.. La fiction. Bilhah WARDY. S. BRUCE.. 613-631.TACITE échappe à un tel opprobre. constate-t-il. 37. l’empereur profita pour les punir. qui ne cessaient de conspirer contre lui. p. BLUMENKRANTZ. BRUCE. p. B. ».. « Tacitus. sans être accusé de présomption. ne fut aussi personnel dans ses jugements. joue un rôle majeur dans l’oeuvre de TACITE. 135 . Cf. F. principalement Tacit.. fut. DUDLEY. pourtant un personnage influent à la cour de Néron . Le préjugé contre ceux-ci fut chez TACITE si fort...d’après FLAVIUS JOSÉPHE . « Probleme de ideologie politică în Imperiul Roman ». . cf. p. 191-199. en lançant les procès 176 177 J. parmi les historiographes de la Rome antique.. la sélection des faits et des sources selon ses propres préjugés etc. J. aussi E. On peut encore consulter avec profit G. « Jewish Religion. Ces rumeurs lançés par l’aristocratie sénatoriale préparaient le terrain pour le renversement de Néron (ID.-C. 83.. p. REID. On a cherché à nous rendre avec plus d’objectivité la personnalité de TACITE177.par Chaeremon. Tous ces reproches s’appliquent parfaitement à l’histoire de Néron. 33-44.. F. dit D. « Tacitus on Jewish History »...

F. T. On a soutenu que Pierre et Paul prêchaient librement leur foi. 1972. l’oracle qui annonçait la victoire de l’Orient sur l’Occident prit la forme du mythe de Nero redivivus. Le culte des souverains dans l’Empire Romain. 105-107 . A cette époque. L’accusation vint des sénateurs républicains ennemis de Néron. 158 . VC 6 (1952). 83-85. III ». La sympathie du peuple empêcha. « Tertullian’s Apologeticum: A Historical and Literary Study ». Pour ne pas les démasquer. SAULNIER. car ce peuple l’avait vu diriger les opérations de sauvetage et ouvrir ses propres jardins aux sinistrés. la réalisation de ces plans. p. 333-334 . il inventa l’histoire avec les chrétiens (qu’il méprisait autant qu’il haïssait Néron). p. RB 88 (1981). du moins par fréquentation et par mentalité. M. pendant la persécution . P.sinon par la naissance. p. « ‘Institutum Neronianum’ ».qui suivirent. très probablement. qui n’est pas du tout favorable à l’image du christianisme? C’est que ce texte offrait une explication « bienséante » pour la mort des apôtres Pierre et Paul. 21-40 . « Le problème de l’Institutum Neronianum ». C.. 136 . p. Latomus 25 (1966). Latomus 2 (1938). Genève. « Lois romaines sur les Juifs selon Flavius Josèphe ». il va d soi que la formule « Institutum Neronianum » est aussi une fiction. Je crois que TACITE connut très bien la vérité sur l’incendie de 64 et sur ceux qui cherchèrent à profiter de lui. Une loi contre les chrétiens serait restée en vigueur même après la mort de Néron179. pour en faire en même temps un autre crime de Néron. p. Il était du même milieu . SULPICE SÉVÈRE et CASSIUS DIO accusèrent Néron d’avoir voulu finir son règne par l’embrassement de tout l’Empire. PRIGENT. 135 . « Le temps de l’Apocalypse. Pourquoi les chrétiens ont-ils accepté cette invention et conservé le texte de TACITE. p. « Le mythe. La plupart des auteurs conmtemporains ont une opinion contraire : P. MILLAR. BODINGER. E. D. « Legislation. 180 M.. « Nero ». Tout cela contribua aussi à la persistance de l’histoire de la « persécution » néronienne180.. J. KERESZTES. ». Si la persécution n’eut pas lieu. SANFORD. qui rappelle que l’expression « religio licita » n’existe pas dans le lexique juridique romain. Ce ne fut pas le peuple qui accusa l’empereur d’avoir incendié Rome. Les chrétiens auraient été donc connus comme tels et leurs chefs furent les 179 Sur l’Institutum Neronianum cf. p. 34-35 . l’association de la fin du monde (par le feu) avec la fin de l’Empire romain était encore un thème central de la pensée chrétienne. p. ». 123. BOURGERY. on assurait ainsi à l’Eglise de Rome des martyrs dignes d’ele et on justifiait le primat apostolique de la communauté de Rome. P. BORLEFFS. éloignant le danger des conflits internes qui la traversaient. 161. Le tout fut rédigé d’une manière ambiguë. Le désordre résulté de l’incendie aurait favorisé une tentative d’éliminer Néron. D’autre part.. p. BARNES.

100103). p. 21). L’analyse juridique du phénomène des persécutions antichrétiennes témoigne seulement d’un large libéralisme de la part des autorités romaines¸jusqu’à l’époque de Dioclétien. exprimant le dédain des Romains envers toute religion étrangère. plus haut. Leiden. p. 1972. 183 H. n. p. elle appartient aux opinions de Tacite sur les superstitiones venues de l’Orient181. JJS. l'opinion de J. « Nero ». p. y compris le judaïsme et le christianisme. et ce que Paul devait prêcher n’avait rien de commun avec des incitations à la violence. « Valerius Maximus and the Social World of the New Testament ». 137 . F.. E. arrêtés par la police de Rome.. CBQ 51 (1989).. Les persécutions. J. G..-C. Mais cf. 1. 23. HODGSON. 114.premiers arrêtés. 1992. TERTULLIEN et MÉLITON DE SARDES l’affirment183.. 184 L'orthographe du nom a ici une importance secondaire. le christianisme se répandit sans entraves dans l’Empire Romain. à l’incendie : au contraire. La « haine envers le genre humain » ne figure pas dans la doctrine paulinienne . GRÉGOIRE. superstitio était devenue une étiquette plutôt conventionnelle. Milki-çedek et Milki-reša dans les anciens récits juifs et chrétiens..vis-à-vis des hétérodoxes . T. GRÉGOIRE n’accepta pas l’hypothèse de la fondation de l’Eglise de Rome par l’apôtre Pierre. Milik. Mais on ne connaît rien d’authentique de l’activité des deux apôtres à Rome. KERESZTES. 42. cf. 95-96. D’autre part. En réalité. V mire. PREOBRAZHENSKII. 95. p. n. Les discussions sur l’emplacement des tombes des deux apôtres n’ont pas abouti à aucune conclusion définitive (cf. Est-il même venu à Rome ? (H.. la date de leur mort est incertaine182. Sur l’importance de cette notion pour la mentalité romaine au début du Ier siècle. qui observe pourtant qu’il n’existait pas de politique officielle contre la superstitio chrétienne..et de plus formelles .souligne P. 690. STERLING. on voit mal comment Pierre et Paul. Les persécutions. Il apparaît d'une maniere insolite et sans aucun lien avec le texte dans deux passages de 181 P. Une persécution des chrétiens sous Néron n’eut pas lieu. GRÉGOIRE. les persécutions ne commencèrent que dans les années ’70 du IIième siècle a. p. 312. Historiography and SelfDefinition. auraient dénoncé leurs disciples. L'énigme de Melkisédeq Melkisédeq184 est un personnage énigmatique. p. et qui présumait aussi l’accusation de prêcher la violence – estime R. Jusqu’à cette époque ils vécurent en paix . 182 H. et des exigences minimes . On ne peut d’aucune manière lier l’activité des deux apôtres à l’incendie .... Sous les derniers empereurs julio-claudiens.

The Melchizedek Tradition. Son caractere énigmatique a permis a l'auteur de l'Epître aux Hébreux de lui construire un statut théologique tout a fait différent de celui qu'il avait antérieurement. En quoi donc est-il si important ? Une premiere réponse est donnée par le rôle qu'il joue dans l'Epître aux Hébreux. 1976 (plus loin «Horton»). 480-513. La plupart des commentateurs ne doutent point de l'existence historique de Melkisédeq et de ses fonctions de roi et pretre a Jérusalem. une figure divine a traits messianiques. Notes sur le manuscrit de 11Q Melchisedeq. On pense d'habitude qu'il dut etre une figure d'importance dans l'histoire de Canaan . Cambridge. Une autre est suggérée par le caractere des textes de l'Ancien Testament ou il est mentionné. rôle d'importance majeure pour la théologie chrétienne. que la présence de Melkisédeq n'est pas de nature a simplifier.l'Ancien Testament. F. Horton. reparaît dans les textes de Qumran. De plus. L. surtout pour les textes de Qumran. la structure des textes. parfois meme en l'ignorant. 186 Cf. « Horton ». il figure fréquemment dans la littérature patristique et rabbinique185. RQ. p. Horton. Mowinckel accorde une importance essentielle a sa double fonction.. au contraire. leur Sitz im Leben. 32-38. Les recherches qu'on lui a consacrées peuvent etre groupées en deux catégories : une qui étudie le personnage dans le contexte du cycle de légendes sur Abraham. 185 138 . inclus dans le texte de la Genese186. Le seul auteur — a ma connaissance — qui ait cherché une explication a l'importance de Melkisédeq fut F. sans accorder une attention particuliere a Melkisédeq. et une autre qui s'occupe de ses fonctions messianiques. d'ailleurs. Il a mis au centre de son attention la question de la présence de Melkisédeq dans l'Epître aux Hébreux. a laquelle il a subordonné toutes les autres questions. 12. dans la littérature eschatologique. Ce sont des textes a problemes. dans l'Epître aux Hébreux et dans un certain nombre de livres gnostiques. en ce qu'il est le seul personnage non juif de l'Ancien Testament a figurer dans les Psaumes et le seul mortel qui devient. Ces recherches abordent en général les aspects littéraires et textuels. p. L. se trouve chez E. Une mise a jour. qui assurait le bien-etre du peuple et provenait Cf. 1986. Puech. sans cela il est difficile d'expliquer le choix de l'auteur qui . qui pourtant laisse sans réponse la question de la présence du personnage dans les manuscrits de Qumran et surtout le probleme de son origine (qui le préoccupe. Il faut encore observer que Melkisédeq est unique. tres peu).

Melkisédeq y apparaît de façon météorique et rien ne permet 'établir ni a qui s'adresse le verset en question.. in The Sacral Kingship.Melchisédech et le probleme de l'unité littéraire de Genesis 14. Kirkland.directement de la nature divine qu'on attribuait aux rois dans l'Orient antique187. 1855. 33-52. 1947. A. 73. 103. p. comme. Psalm CX : « Rule in the midst of your foes ». Caquot. 41. 1991. Semitica. p. 34-36 . VT. 101-150 (The Anchor Bible). Sans doute. C. aussi R. RB. Psalmenstudien. A. parmi les recherches les plus récentes sur ce sujet. The ridelle of Genesis XIV. Mowinckel. 1981. au bout du compte. Les commentateurs191 ont cherché a s'appuyer sur Gen 14. 396-407. Kultprophetie und prophetische Psalmen. L. Tournay. Garden City. La rencontre Abraham. p. cherche des preuves dans l'étude comparative des textes littéraires sémitiques. sa conclusion est négative. in De la Torah au Messie. III. On reconnaît aujourd'hui que Gen 14 est un texte composite et que les versets 18-20 sont une interpolation. W. 17. p. 3. 1981. A Reexamination of Genes is1 4:1820. Cf. J. Peter. R. 333-348 . p. 1945. p. J. Les difficultés du texte ont été synthétisées chez « Horton ». p. Mais on n'en possede aucune preuve. 385-390. Is Psalm 110 canaanite ?. Coppens. Mais l'existence de motifs et modeles analogues ne peut qu'accentuer le caractere mythique de ce personnage188. Royal messianism. J. J. et aussi p. p. in Studies in the Pentateuch (Supplements to VT). Minneapolis. Sheffield. 75-102. A Commentary. Paris. VT. Psalm CX. 1991. 7. Psalms III. Genesis 12-36. d'autres aspects de ce texte : le caractere historique du récit. 188 Cf. p. 91-92. 23-29. Pour admettre la réalité de Melkisédeq il faut — remarque Horton — supposer au préalable l'unité littéraire et le caractere documentaire du 14e chapitre de la Genese et accepter l'identité entre Salem et Jérusalem189. p. JBL. Smith. Jefferson. 67. H. 1990. 7. in De la Torah au Messie. 5-41 . 189 Cf. H. SBT. R. ZAW. Westermann. 1987. 112-120. p. Leur origine n'est pas claire et dépend de la date d'élaboration du chapitre. R. The incident at Salem. « Horton ». 35. CBQ. Leiden. p. 1966. 8893. 191 Sur le psaume 110 cf. McKenzie. p. 190 Cf. Le psaume CX. V. ou sa structure littéraire190. 75-95 . Dahood. Cf. par exemple. mais sans établir s'il y a entre les deux textes un autre lien que la présence de Melkisédeq. La lecture des textes nous permet aussi de 187 S. 31-41. et Th. p. VT. R. 1970.. 4 . Remarques sur le psaume CX. 139 . n. 19. ni de quoi il s'agit. d'ailleurs. p. 131. et — du meme auteur — Some problems in Genesis XIV. 1954. 209-216. p. 1960. Mowinckel. 403-439.. Emerton. Doré... M.. J. Les apports du psaume CX (Vulg CIX) a l'idéologie royale israélite. Seeing and Hearing God with the Psalms. Leiden. 152-156 . R. aussi M. Psalmenstudien. p. 64. Quant au psaume 110. 6. 1936. 1971. l'existence historique de Melkisédeq est possible. p. qui est controversée. Smith. S. p. Helen G. JBL. Bowker. p. p. Abram and Melchizedek (Gen 14:18-20). 1977. 82-208. Booij. Hardy. Tournay.. Die historische Wahrheit in Genesis 14. 21. J. Toutes ces présomptions manquent de preuves suffisantes. The date of Psalm . 50-51 . entre autres E. Amsterdam. aussi J.. 1959.

a qui on peut associer Cyrus Gordon. 1975. J. The Torah. malgré l'ancienneté des éléments qui le composent. 1 Moses 14. C. M. p. Loci of the Melchizedek Tradition of Genesis 14:18-20. 1971. 103. 18-19. 196 Cf. Fisher. W. 90. E. On a établi aussi que le chapitre 14 n'est lié a aucune des sources qui composent le Pentateuque et que. Abraham and the Merchants from Ura. Garden City.. p. Albright a cherché longtemps a prouver que les Israélites furent caravaniers et marchands. 1971. Philadelphia. p. L. bien que ce ne soit pas un fait démontré. 1911 . Commentary. Genesis (The Anchor Bible). Weippert. A. soutient l'origine accadienne. Peter. Beaucoup de chercheurs ne doutent point du caractere historique d'Abraham. Sans reprendre toute la discussion195. R. 194 J. Sarna estime que pour le moment il n'y a pas de sources indépendantes pour les événements racontés dans ce chapitre : cf. Edinburgh. 296-308. Thompson pensent qu'Abraham n'a pas existé comme individu194. Ce chapitre est constitué de trois parties : a) un récit sur l'action entreprise par Abraham pour sauver Lot et sur sa confrontation avec le roi de Sodome . 28-31. 8. p. il fut tres probablement rédigé apres l'achevement des cinq premiers livres de la Bible. Berlin. p. 1930. Eine historisch-kritische Untersuchung. 195 « Horton » offre un exposé de la plupart des opinions. Skinner. 264-270. Sur l'hypothese de W. JBL. 4-5. 1956. n. p. Thompson. JBL. pense que c'est un récit fictif . Giessen. Recent Discoveries and Hebrew Origins. I. sans réussir a convaincre193 . que « Horton ». repousse. S'il n'est pas une figure historique. van Seters. 114-120. 1958.. 1925. c) la rencontre entre Abraham et Melkisédeq. b) la relation d'une campagne militaire entreprise en Canaan par une coalition de quatre rois « de l'Est » . V. 105-108. Meinhold. Speiser. Quelques chercheurs pensent que b) pourrait avoir comme source une chronique akkadienne196. 52. L. Abraham. ZAW.constater qu'aucune cérémonie religieuse ne justifie le titre de pretre donné a Melkisédeq dans le psaume. Woolley. l'analyse de M. Genesis. The Historicity of the Patriarchal Narratives. Zur Quellenscheidung in Gen 14. 1989. v. Londres. M. Gammie. p. 41. JNES. Wer sprach der Segen nach Genesis XIV uber Abraham ?. 205. Bien des chercheurs. J. VT. New Haven. 7-8). comme Van Seters et T. aussi les articles cités plus haut (n. Abraham and his Priest-King. Albright. je crois qu'on peut établir quelques points surs. F. Le premier est le caractere composite du chapitre 14 de la Genese. p. Abraham in History and Tradition. 71. J.. Abraham der Hebrâer ?. 193 192 140 . p. 1964. Th. Biblica. sans cela son Abraham n'a pas de réalité historique. L. 21-28 . 1979. et L. p. 17. 286. n'est pas convaincant. 407-453. il faut se demander d'ou provient ce Melkisédeq et pourquoi il est présent dans ces textes. 29. p. A critical and exegetical Commentary on Genesis. Westermann. Le personnage de Melkisédeq reste au centre du probleme et toute explication du chapitre doit en tenir compte. Benzinger. de meme que le roi de Gen 14 n'accomplit aucune action digne de ce titre192. 1974. F. 1962. p.

Rendtorff. « Some problems. . JBL. dont Melkisédeq serait l'arché type198. ».. ».Yahvé a l'époque préexi lique . Rowley. leur signification change selon qu'on leur attribue une date préexilique. 1-9 . Melchizedek and Zadok (Gen 14 and Ps 110). dans la tradition cultuelle d'Israël. J. 54. 167-170 . Kampen.. Le but de Rowley étant d'établir l'origine de Zadok. ed. p.. Zadok's origins and the tribal politics of David. in Fourth World Congress of Jewish Studies. p. leur introduction aurait eu pour but d'affirmer la légitimité de la dynastie davidique. Origins and Transformation. 200 Cf.. 197 141 .. p. in Biblical Motifs. Les références sur lesquels s'appuie son hypothese n'ont pas une date précise.. Astour. JBL. Papers. Political and cosmic symbolism in Genesis 14 and its Babylonian sources. Melchizedek and David. 485. 1913. passim . R. p. 1990. entre autres J. du temps des rois davidiques. 1 Moses. van Seters. H. van Seters. Genesis 12-36.. Premierement. La relation b) aurait eu une origine tres éloignée du lieu ou elle se passe dans le chapitre 14 et fut introduite pour rehausser la figure du patriarche.Il faut commencer par souligner un fait tres clair. 1950. cela veut dire qu'a l'origine ils ont pu avoir un sens bien différent de celui qu'ils ont reçu a la rédaction du chapitre. 1939. Sheffield. p. Morgenstern. 307-308 . 223-236 . qui n'a pas retenu beaucoup l'attention : si les éléments qui composent ce chapitre sont tres anciens. 113-141 . Lack. Rowley. 128129. 98-100). ce qu'il reconnaît (cf. Dans le premier cas. 198 Cf. H.. Olyan. Genesis 14. H. Meinhold. H. p. peut-etre. Berlin. p. 461-472. Levi Delia Vida. by A... J. 199 G. 192. Cf. Westermann. 1987. Cf. H. G. p. Zadok and Nehustan. R. 1944. 1962. G. Jerusalem. l'existence d'un tel syncrétisme a l'époque davidique restant sans preuve200. «Genesis 14. p. aussi l'opinion de M... extraite d'un cycle de légendes sur Lot dont le héros était autre qu'Abraham. v. 307. A. The background of the title El Elyon in Genesis 14. 101/102. A Tale of Two Cities.. Cambridge. p. La présence du nom « El Elyon » parle dans le meme sens. L'histoire a) fut. Melkisédeq le préoccupait uniquement de ce point de vue. 70-74. 42-64 . Tubingen. p. CBQ. son argumentation ne me paraît pas convaincante.. du sacerdoce des descendants de Sadoq et de Jérusalem comme capitale du royaume197. p. Le Tres-Haut. 68. le terminus a quo de la rédaction du chapitre ne peut remonter plus haut que celui du Pentateuque199. p.. El Elyon in Genesis 14:18-20. JBL. p. Morgenstern. Jones. L'autre interprétation y voit une formule de légitimation de la dynastie hasmonéenne de rois-pretres. ou une postexilique. Emerton soutient dans son article récent l'hypothese d'un syncrétisme El Elyon. aussi S. Abraham. 1. Abraham. in Festschrift Alfred Bertholet. p. J.. 1967. H. 17. The Nathan Narratives. Quant aux versets 18-20. 1967. Emerton. Il n'y a aucune preuve pour l'existence d'un culte d'El Elyon dans la Jérusalem du temps des Jébuséens. 1966. J.. 58. Les origines de ELYON. De toute l'argumentation en faveur de l'une ou de l'autre de ces hypotheses on peut retenir quelques conclusions. H. J. VT. Rowley. in Studies in Jewish Literature. Looder. Altman. Le double rôle qu'on assigne a Melkisédeq d'apres l'interprétation actuelle du chapitre est un autre argument en faveur d'une date postexilique. 1990. H. A. 24. p. 177-179 . 234-235.

R. p. de David a Josiah. 1925. « The riddle. ». 268. Cf. Der Status des Priesters in der Kônigszeit. n'aurait pu prétendre au titre de pretre. 205-207. p. aussi « Horton ». 1988. 1959. p.. N. 406). Kevelaer. lui aussi. Tsarskaia biografiia na Blizhnem Vostoke I tys. p. 1990. Kirkland.. Sur l'importance des pretres avant l'exil cf. qu'en Israël les deux fonctions ont été séparées des le commencement (The JPS Commentary. R. 110). Das Priesterkônigtum von Salem. « La rencontre. « Psalm CX. 203 « Horton ». Toutes ces difficultés auxquelles se heurte l'hypothese de la date préexilique du chapitre 14 ne peuvent etre surmontées sans contredire le sens du texte. Kirkland affirme que ce double rôle tient du common knowledge. Sarna souligne. Sheffield.. ». Pendant toute l'époque monarchique et avant elle on trouve des juges. ». L. Emerton. reconnaît que l'activité sacerdotale des rois d'îsraël était tres occasionnelle (S. p.. des prophetes et des gens du peuple qui font office de pretres . L'objection la plus sérieuse vient du caractere monothéiste et national de cette monarchie.. Veinberg. G. Festschrift fur Karl Elliger. Ancient Israel.. in Wort und Geschichte. meme en soutenant l'hypothese de la double fonction. p. incompatible avec la figure d'un roi-pretre non juif en guise d'ancetre204.. n» 4. Les rois juifs remplissaient parfois des fonctions sacerdotales. p. L'existence de rois-pretres en Canaan n'est pas attestée. J. VDI. se trouve dans une situation non moins difficile.. 11 . in The Sacral Kingship Leiden. La question de la restauration de la monarchie était vraiment a l'ordre du jour apres le retour de l'exil . Booij. 202 Par ex. Je ne vois pas pourquoi l'attribut de la sacralité doit conférer du meme coup au roi le rôle de pretre. Tournay estime qu'aucun roi juif. p.e.. et I. 89-90.Si des rois-pretres ont existé chez les Egyptiens. 153-156.. 1973. do n. 213). En tout cas. Were David's Sons Priests ?... p. « The Incident. mais cela pourrait etre plutôt a common error. Wenham. General oriental and specific israelite elements in the israelite conception of the sacral kingship. reconnaît J. p. 87. 204 Cf. p. Th. 1975. avant l'exil cette fonction n'avait pas l'importance qu'on lui attribua apres201. 27). pour les Hasmonéens 201 142 . ou meme chez des peuples sémitiques.. 45-46. Doré. p. cela ne s'applique pas aux Hébreux avant l'exil. p. 9. Landesdorfer. quelles que fussent ses actions proprement sacerdotales (R. « Le psaume CX. Lemche. mais cela ne prouve rien. Tournay. J. S. 414-419. l'existence d'une dynastie de rois-pretres a Jérusalem n'est nullement démontrée203. Pour soutenir la formule du double rôle on invoque souvent le caractere sacré des rois sémites202. Rošt. A New History of Israelite Society. J. p. 25 et la note 28.. selon laquelle Melkisédeq représente la dynastie hasmonéenne. A... Landesdorfer. JSOR. 283293. ZAW. A critical. p. ». ». Wenham pense que le titre de « pretre » donné aux fils de David (II Sam 8:16-18) a un caractere laique et non ecclésiastique (cf. P.. V. Il faut dire que l'autre hypothese. 41. J. Mowinckel. Booij reconnaît qu'il y a peu de chances qu'un titre de pretre ait été conféré au roi avant l'exil (cf. Skinner. 79-82). 45.

143 . p. CBQ. pense que dans ce psaume il.. ». 205 H. 1980. E. S. Bowker. « Remarques.. 1-12). J. p. Mowinckel. Gilbert. 109) n'est pas moins difficile. 16. 63. ». ». A. 88-93 . J. W. Caquot. ». Coppens. p. p. ont cherché a se débarrasser de Melkisédeq.. 25. 7. Hardy. J. p.. 31. « Psalm CX. Dahood. sa piété. pour éviter de cette maniere les difficultés nées de sa présence dans le texte du psaume. Gerleman ce psaume serait dédié a Judah. Bowker. 5-41 . ». 1963. JBL. R.. Gerleman. « The date. 333-348 . « Now this Melchizedek.. Psalmenstudien. « Remarques. p. 1970. en traduisant ce nom « roi juste » ou « roi légitime ». 344).. ». Cosmological reference in the Qumran doctrine of the two spirits and in old testament imagery. « Les apports.. p. p. Le messianisme qumrânien... Pour ne citer qu'un seul exemple. l'ancetre de David et l'homonyme du premier Maccabée (G. cf. p. 206 S. « Le psaume CX... Pedersen. leur légitimité et leur droit d'accomplir les deux fonctions avaient une grande importance . Biblica. Mais l'ambiance du texte est plutôt guerriere. H.. 1989. Tous les commentateurs reconnaissent l'obscurité du texte. Mowinckel. 207. D'autres chercheurs estiment que sa présence a le rôle qu'on lui attribue dans le chapitre 14 de la Genese 208. R. p. Caquot. Paris. Semitica. 237-238. 383-390 . Psalm 110 (109). G. La plupart des commentateurs voient dans ce psaume un chant d'investiture d'un roi. D'apres G. in Qumrân. et Dieu lui-meme combat a son côté. R.. Z. p.. « Psalm CX. 1978. S. Des commentateurs comme Gaster. et voir l'opinion de M. Caquot. Cf. il n'y a pas d'interprétation satisfai santed u terme al dibrali du 4e verset. J.Aucune hypothese n'étant donc satisfaisante. p. Le psaume 110 (Vulg. May. God the King. Del Medico. p. J. ». 208 Ainsi E. » (Heb. Hardy. 12. p... 1963. Jefferson.. commenté sous l'influence de l'interprétation qu'on donne au texte du psaume 110 — et on arrive ainsi a un cercle vicieux. La date supposée de sa rédaction varie entre l'époque cananéenne et celle des Hasmonéens205.. tantôt un hymne de couronnement206. Lipinski. p. M.... p.. Lipinski. 37 . On en fait tantôt un oracle. 91 . a son tour.. s'agit de l'investiture du pretre Sadoq. 31-41 .. 197. Tournay. Brettler. 127-139. Pisano.. 347-356. le probleme de la date du texte s'ajoute a celui du caractere du personnage. 29-33. ». A. « Horton ».. A. VT. W.. 20. Coppens. ». contre Rahab ou contre le grand Dragon207. Le roi auquel s'adresse l'auteur du psaume est un guerrier. 1). Ils sont engagés dans un conflit cosmique comparable aux combats contre Gog. sa théologie et son milieu. ».. 56-57. 44-45 . 207 Cf. aussi M. A. 389 . p.. E. p.. 5-7. p.. p. Psalmenstudien. 152-156 . Sheffield. Psalms III. p. Il faut donc aborder le probleme d'une toute autre façon. « Les apports. Psalms III. ils n'ont pas invoqué (au moins directement) Melkisédeq pour soutenir leurs prétentions (cf. « The date. M.. Dahood. « Is Psalm 110. G. Fitzmyer. Psalm CX. Mais le texte de ce chapitre est. Pourtant. 33-52 .. Etudes sur les textes « messia niques » de l'Ancien Testament. p. 1981.

. mais ses éléments le sont. A Critical. p. New York. aussi Cl. pendant qu'Abram. Skinner. 3. Leicester. 1957. aussi « Horton ».. promoteurs de l'hellénisme. entre autres. 1971. p. M. Smith. p.. Palestinian Parties and Politics that shaped the Old Testament. plutôt meme rivales. C'est pourquoi au centre se trouve la confrontation entre Abram et le roi de Sodome. passim . Le but est clair : souligner l'ancienneté du peuple juif sur sa terre. 8. Le roi de Sodomě et Abraham s'affrontent. Orrieux. M. 137-145. au-dela du Jourdain. Le roi de Sodome est battu et (peut-etre) presque tué.La rédaction du chapitre 14 n'est pas tres ancienne — on l'a vu .. l'allié de Lot — et donc le symbole des alliés paiens des Tobiades — . 36-41. sous l'empire du conflit entre les Oniades et les Tobiades. pour qui les Tobiades étaient des paiens. apparaît inférieur a Abram. souligne que la formule utilisée au verset 17 prend souvent le sens de « s'affronter ». P. on retrouve le procédé ailleurs dans l'Ancien Testament. On trouve aussi dans le texte une tendance polémique claire. 212 Cf. Gray. Sarna. accable l'ennemi et obtient un gros butin. 34. The JPS Torah Commentary.. Les aspirations au pouvoir de la riche famille des Tobiades ont provoqué une forte réaction dans les milieux patriotiques et orthodoxes de Jérusalem. Gen 14. JNES. 688 . p. ein politisches Flugblatt. p. « La rencontre. sa légitimité. 14. 321-333 avec des détails intéressants sur la condition sociale et économique des Tobiades. Leurs relations ne sont guere amicales. p. 144 . Philadelphia. in Essay on the Patriarchal Narrative. Paris. Tcherikover. J. 109. Cette réaction se manifeste. 211 N. p. face aux pressions du dehors. p. tandis que Melkisédeq bénit ce dernier. The desert God * Attar in the literature and religion of Canaan. The patriarchs in scripture and tradition. B. Hellenistic Civilization and the Jews. The Tobiads. 210 Je crois qu'un si petit nombre de guerriers avait pour but de rehausser encore la figure du patriarche . 1986. 81 . 229-238 . 1914. IEJ. Mazar. Doré. V. Asmussen. 7. 85-123 . qui refuse toute rétribution supplémentaire de la part du roi211. a l'adresse d'une personne ou d'une force politique située a l'est. 1959. 131-134. p. sous la forme de l'introduction dans l'Ancien Testament de passages qui pouvaient servir a l'opprobre des adversaires.. The tales of the Tobiads. Cette rédaction doit se placer dans un moment de marasme politique. in Hellenistica et Judaica. quand l'évocation de la figure glorieuse du patriarche aurait surgi comme compensation209. et J. Je ne raconterai pas en détail ce conflit212. J. Le roi de Sodome. J. v. V. 255 . V. p. La rédaction du chapitre 14 de la Genese pourrait remonter au IV ou III siecle avant notre ere. 23. mais aussi a Melkisédeq. 1980. p. 1949.. CJGR. Goldway.. avec une poignée de guerriers210. ZAW. Le 14e chapitre affirmait la supériorité du patriarche des Hébreux et insinuait que l'ancetre des Ammon itesét ait son débiteur. Goldstein. Le récit souligne l'attitude indépendante du patriarche. ». qui joue ici le rôle de symbole de la ville de Jérusalem et peut-etre aussi de la famille légitime des grands pretres 209 J. Les papyrus de Zenon et la préhistoire du mouvement Maccabéen.

... C'est le moment de souligner que ce nom a été souvent incompris. 1986. Diss. p. Une allusion similaire se trouve dans le psaume 83 : « les enfants de Lot » sont les Tobiades. 1977. c'était. p. J. « Political and Cosmic. l'injustice . G. on a cherché évidemment a souligner l'opposition entre les forces du Mal et celles du Bien. On retrouve ce theme dans le Livre des Jubilés . Arazy. S. G. 36-41. A. comme l'a remarqué M. par ex. 216 L. 344. 113-115. P. J. « Gen 14. E. que symbolisait Melkisédeq217.. a cause d'Abraham213. p.. Nyberg. Finkelstein. XI. 39.. en offrant a ceux-ci l'occasion d'une réconciliation avec les Juifs par l'intermédiaire de la reconnaissance de leur héros. p. ». Astour. p. 217 M. p. Souvenons-nous que les Samaritains s'appelaient eux-memes aussi « Hébreux ». Arazy a démontré.. mais sans saisir leur sens symbolique : cf. Melkisédeq pouvait aider a détruire l'alliance des Tobiades avec les Samaritains. New York. Sheffield.. 1972. Ann Arbor. l'épisode du chapitre 14 apparaît comme tardif comparé aux autres. « Psalm CX. The Appelations of the Jews (Ioudaios. Paris. 1985. in Understanding the Word. En meme temps. Genesis.. 113-132) ne contredisent pas cette hypothese et je crois que. C. 215 Cf. 209 . chose fréquente216. p. Flavius Josephe. The Redaction of Genesis. D'autres ont remarqué aussi le caractere artificiel de ces noms. Asmussen. 259 . Lot : A foil in the Abraham Saga. C. ». Rendsburg. A.. Pharisaism in the Making. Anderson. Vinona Lake. 213 145 . 1938. Hebraios. L'équation « Lot = Tobiades » n'était donc pas une formule isolée. destiné a soutenir les droits des Hébreux qui se trouvaient en exil a leur patrie . Skinner. que ce nom était utilisé surtout pour souligner l'ancienneté du peuple. sans doute. p.. 359 . cf. 108. Archiv fur Religionswissenschaft. 1971. Bera et Beresha signifient le Mal.. Speiser. A. le lien avec les patriarches215. Les rapports entre Abraham et Lot que découvre Coats (cf. meme dans cette formule. 19). De Vaux. Histoire ancienne d'Israël. P. en déplaçant le lieu de sa résidence du mont Garizim sur le mont Sion. 6. O. Cf. alliés a « Ashur » (les Syriens ?) contre le premier. A Critical. dans une intéressante these. W. Coats. Les noms que l'auteur donne aux rois de Sodome et de Gomorrhe ont aussi un sens symbolique. Néhémie 2:10. Le psaume raconte l'attaque des voisins d'Israël. Asmussen voyait dans Gen 14 un manifeste politique. Astour. Essays in honor of Bernhard W. Les commentateurs y voient le nom que donnaient aux Juifs les étrangers et cherchent avec insistance le lien entre « Hébreux » et « Habiru » des textes égyptiens214. Anliq.. Studien Zum Religionskampf im Alten Testament. Bowker. 65-66.Oniades (sa véritable identité étant oubliée). R. A.. W. p. « Abram l'Hébreu » symbolise le peuple tout entier. 214 Cf. 38-39 . 35. 8. ». les vrais fils d'Israël — tandis que les Tobiades étaient présentés comme les descendants des Ammonites (cf. Israel) in the Literature from Alexander to Justinian. H.

comparable a Helel ben Shahar — « l'étoile du matin. pretre éternel de Dieu. VT. Astour estime que en Ps 110:4 Melkisédeq est un etre surnaturel. Sans doute le rédacteur estima-t-il que la bénédiction d'Abram serait mieux placée dans la bouche de Melkisédeq que dans celle du roi de Sodome. les versets 1920 doivent etre inclus dans la partie a) du chapitre et l'épisode de Melkisédeq se réduit au verset 18. Je crois que l'hypothese de Peter n'est pas acceptable . p.D'autre part. T. qui embaucha Abram pour lutter contre les envahisseurs. . Peter. 4. p. dont la fonction a été transférée aux rois de la monarchie davidique 219. M. Si on accepte cette hypothese. 178. Cf. M. la ville des Tobiades.a pres avoir reçu de lui la dîme. Peter pense que le noyau du chapitre est formé par l'histoire des relations entre Abram et le roi de Sodome. p. JPOS. p. 1992. cette hypothese est toutefois inacceptable. qui apparaît a Abraham sous les traits d'un noble distingué. dans le nom Bera on peut trouver une allusion au nom Birrha. M. v.. La place qu'occupe Melkisédeq dans le chapitre 14 et le psaume 110 fait supposer qu'a l'origine il occupait une position plus importante. 1971. Plus récemment. 220 J. le sens qu'elle donne a la confrontation entre Abraham et le roi de Sodomě contredit l'esprit de tout le récit. mais ne cache pas son origine divine . W. Quoique mieux argumentée. H. H. ». C. Milik identifie Melkisédeq avec l'archange Michel (j'y reviendrai plus bas). 219 « Horton ». T. Die MelkisedeqTraditionen. 685. 218 146 . art. Milik. Milik. 137 . « Milki-Sedek. 8... p. sous le pouvoir de l'Egypte et il serait impossible qu'on lui attribue un si grand rôle. Wer sprach. 1928. sa fonction de pretre n'est que le reflet de celle qu'il exerce dans le Temple céleste220. quand il affirma que l'histoire de Melkisédeq était Vhieros gamos d'un sanctuaire canaanéen devenu plus tard juif. Astour. M. Hertzberg fut probablement le premier qui entrevit la solution. W. 114-119. Hertzberg. voit en Melkisédeq le chef des armées du Ciel. a l'époque.. 51-52. dieu supreme de sa place et protecteur des guerriers218. Garden City. 29. II Qui est donc Melkisédeq ? Apres avoir remarqué le manque d'arguments pour la formule « roipretre » Horton suggere qu'il s'agit peut-etre d'un chef local. J.. Ce dernier. lui offre tout le butin et le bénit au nom du Dieu El-Elyon. sans citer Hertzberg. « Melchizedek » in Anchor Bible Dictionary. fils d'Aurore » d'Isa 14:12. Un petit chef a Jérusalem était.

».. F.. 222 R. A.. mais sans en tirer les conséquences223. p. 30 . M.. p. Sédeq est un des noms de ce dieu222.. le nom de Melkisédeq est la traduction de l'accadien Šarru(n)kin = Sargon et veut dire « roi de justice ». p. J. Rosenberg. J. p. J. Krašovec. 1971. The God Sedeq. par ex. 55-56 (plus loin « Kobelski ») . « Horton ». Pour Kirkland (« The Incident.. 1.. sans doute. cf. p. 1988. Il faut noter aussi l'opinion de M. Kairos. 36. 19. 226.. 224 Jos.. Les traces de ce culte sont visibles dans les découvertes archéologiques. 48. mais plutôt confirme l'étroite parenté entre les croyances religieuses des Hébreux et celles des Cananéens . p. p. « Zadok and Nehuštan.. 1965. H. n'est autre que le dieu solaire Sédeq. n. Fisher. 115-116 . ». p. Washington. Dans le Canaan préisraélite a existé un culte du Soleil sous des noms divers et en divers lieux ... R.. H. p. 50-53. dans Gen 14 et dans le psaume 110. 221 L'hypothese récente sur les origines du peuple juif. Baumgarten. HUCA. 1979. suivant laquelle les tribus israélites (au moins celles du Nord) étaient originaires de Canaan et le mythe de la conquete serait le produit de l'exil. Peter. Cambridge. mais plutôt sur l'ancienneté de l'époque — le milieu du IIe millénaire avant J.Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de cette hypothese et affirmer que Melkisédeq. « Abraham. M. 1981. Delcor. Krašovec. A l'appui de cette opinion je crois devoir souligner en premier lieu la forte similarité de structure et de contenu entre la religion des peuples du Canaan et celle d'Israël avant la victoire du monothéisme221. 2. Cross. ANRW 2. Genesis 12-36. p. Beaucoup de commentateurs ont souligné le caractere théophore du nom de Melkisédeq. Krašovec. 29 .. « The heavenly tribunal. avancée par l'école Scandinave.-C. sans remarquer que dans ce chapitre le soleil joue un rôle particulierement important.. p. « Die historische Wahrheit. Melchizedek und Abraham. ne contredit pas. 209 . ». 1965. v.. p. p. p. selon laquelle. J.. 105. 4-5) le nom ne nous dit rien sur la personnalité de celui qui le portait. Westermann. 147 . Baumgarten. bien connu chez les Sémites. 148-151 . comme sont visibles les traces de son influence dans l'Ancien Testament. N.. H. n. p. JSJ. 10. Rowley. On explique d'habitude ce nom par comparaison avec celui d'Adonisédeq224. La Justice. H. Kobelski.. ce culte a influencé. The heavenly Tribunal and the personification of Sedeq in Jewish Apocalyptic. 150 . 223 Cf. 51. cf. il y a des parallélismes avec le chapitre 14 de la Genese et je n'exclus pas une influence réciproque. Lemche. Schmid. Rowley. ». 7. J. 226-229 . M. 1959. p. du point de vue étymologique.. Leiden. Ancient Israël et aussi ses Anthropological and Historical Studies on the Israelite Society before the Monarchy. 50-54 . 161-177. p.. M. « Melchizedek and Zadok. 294.. La Justice. ». 53 . J. Zadok und David. C'est a lui que le chef des Hébreux adresse la demande de s'arreter . les croyances et les institutions religieuses des Hébreux. P. Canaanite Myth and Hebrew Epic. H. 465 . C. 1955. Freiburg. La Justice (ÇDQ) de Dieu dans la Bible hébraique et V interprétation juive et chrétienne. Melchizedek and Melchireša. ». Melchizedek from Genesis to the Qumran texts and the epistle to the Hebrews.

Apollon et Ra étaient aussi des dieux de justice. ce qui permit les spéculations227. ce rôle d'agent de Dieu est joué tout au long du livre par un ange. Sur Sédeq comme nom du dieu El Elyon. Zimmerli. Il y avait Melkart a Tyr. A.. p. Baumgarten. p. 586 . Vinona Lake. présent a Béryte et Sidon. p. Dans l'Ancien Testament on trouve Milkom. Whittley. R. Craigie. 36. 225-229 . 469-475 . Mais cette évolution se fit progressivement et les traces de la vieille croyance ne disparurent pas completement. Sweetnam. dieu supreme des Amorites225. 11-21. ». Une analyse sans idée préconçue montre qu'en Gen 14 comme dans le psaume 110 Melkisédeq est un etre supérieur aux mortels. p. VT. 1991. das Scheusal der Ammoniter. 226 Cf. The title Moreh Sedek. que portaient les dieux des Sémites et qui soulignait leur pouvoir royal. V. 166-169. 85. p. Levy. p. Some observations on the background of Saddiq in Jeremia 23. Bordreuil. un attribut prin cipal du dieu solaire non seulement chez les Sémites. 385-389. Malkandros ou Malk-Addr. Biblical and Other Studies in Memory of Peter . mais aussi chez presque tous les peuples qui vénéraient le Soleil226. D.«Melekh» et « Sédeq » sont des noms de dieux. qui reçoit plus tard l'attribut de justicier. « The heavenly tribunal. 177. 93. Melchom. Syria. p. 67.. Abraham und Melchisedek. 4. En Gen 14 il est l'intermédiaire entre El Elyon et Abraham. Deutero. cf. Anatolian Studies. 1904. E. et la « Justice » se transforma en un attribut abstrait du dernier. Biblica. 6. Rosenberg. Carthage et beaucoup d'autres lieux.Isaiah's interpretation of Sedeq.. J. Dhorme. aussi A. J. aussi P. 46. M. C. 4e série. Mais « Melekh » est aussi un titre. 1988. 6. p. 5a. Festschrift Leonhard Rost. Sédeq s'identifia aussi avec Marduk le Babylonien : cf. 1966. 1956. 301-304. JBL. 1961. Chez les Hébreux le dieu solaire devint un etre subordonné a Dieu. un nom avec de multiples sens : le plus répandu est celui de « justice ». in Der feme und nahe Wort. Pardee. Schneider. 1959. RA. 18. in Ascribe to the Lord. Schmid. Mal 3.. En réalité. 1972. quoique sa divinité ne soit pas explicitée. Weingren. 2940 . Biblica. a son tour. 337-343 . A propos de Milkou. 22. a l'origine se trouve la croyance dans le dieu-soleil. V. in Sopher Mahir. F. Le dieu Baal et le dieu Moloch dans la tradition biblique. Milqart et Milk'ashtart.. Yahweh becomes King. H. a côté d'autres . A new datum for the meaning of the name Milkashtart. p.. p. sur un fond monothéiste. N. 228 C'est ce que souligne Zimmerli.. qui observe que Genesis 14 est l'unique passage de l'Ancien Testament ou apparaisse un intermédiaire qui est aussi pretre (W. chez les Sémites il apparaît comme exécuteur de la volonté du dieu supreme.. cf. 225 148 . Sheffield. I. mais jamais par un pretre228. ZAW. 1937. Milkashtart (qu'on inter prete comme Melekh d'Ashtoret). p. La divinité solaire ougaritique. Caquot. Jahwe und die Kulttraditionen von Jerusalem. J. JSS. 227 Cf. «Sédeq» est. p. 59-60. Malcandre dans l'inscription d'Eshmunazar. 1955. 20 (« Le soleil de la Justice »). En ce qui concerne Milkom. 1965. Les chercheurs ont abordé le probleme de façon inverse: ils pensent que c'est la notion abstraite de justice qui fut personnifiée.

La déesse du soleil des Hittites portait le titre de « Reine du Ciel et de la Terre ». et que Jérusalem fut un des centres de ce culte. Smith. cf. Les dieux Shabar et Shalim figurent dans les textes d'Ougarit et on les identifie aux Dioscures. Kraeling. J. R. Smith et R. H. H. p. p. 1948-1949. 1 . in Proceedings of the Sixth World Congress of Jewish Studies. 1990. p. « Melchisedek und Abraham. R. Worship in Israel. sans doute. G. 1966. S. p. 1973. Kraus. ». PEQ. 33.. J. Il affirme que Shalem était connu depuis le xixe siecle av. ». Harmondsworth. 385-386 . 104. 134136 (l'auteur omet de parler du culte du Soleil). Mckay. il faut le souligner. 66. D'apres des études récentes. ». Sur l'interprétation du mot qone. Mont Tabor — qui sont. 18-52) contient une formule a peu pres identique : « Le Soleil. v. 149 . 229 Y. H. The near eastern background of solar language for Yahwe. Les traditions médiévales plaçaient la rencontre d'Abraham avec Melkisédeq en d'autres lieux : Mont Garizim. p. Shalem était un autre nom du dieu Elyon.340 = PRU IV. 3.. J. nom qui apparaît dans les textes d'Amarna. « El Elyon. Patriarchal politics and laws of war in Ancient Israel.. ZAW. « Abraham. 174-178. «Salem» ou «Shalem» serait-il le nom ancien de la ville de Jérusalem ? Certains auteurs en doutent. The Hittites... qui est tres proche de qone shamaiim va ares le titre d'El Elyon en Gen 14229. 17. Smith. des endroits liés au culte du Soleil. mais «Urusalim» peut etre aussi Sichem. La formule hittite est. mon maître. H. Muffs. 149 . O. p.. G. 181-182. p. 1992.. G. Abraham the noble warrior . Penguin Books. R. p... Gurney. Sur le culte du Soleil chez les Hittites. Richmond. « Abraham. Gray pense que ce sont des hypostases du dieu 'Athtar qu'adoraient les nomades sémites — Amorites et Arabes. L. p. E. 139. H. J. R. Antisamaritan polemics in the Aggadah. Steiner. Schmid. Pour Cameron Mckay le Salem biblique est Sichem . 110-111. Mais Salem est aussi le nom d'un dieu sémite bien connu. « Loci. 35.. Pour Nyberg. Horton soutient l'identité de Salem avec Jérusalem. 148-151 .D'ou vient le nom de Melkisédeq ? Je crois que c'est une influence hittite. Schmid. Hertzberg. Sur le caractere préisraélite du culte dans tous ces lieux. 260). The early cult of Hebron and Judg 6:1-3. p. AJSLL. Enfin. Fisher. p. « Die Melqisedek-Traditionen » . 264-270 . 121-130 . l'identification du site d'Ophel avec l'Urusalim des lettres d'Amarna serait erronée : cf. p.. » Dans le contexte de l'histoire d'Abraham on n'a pas a s'étonner d'une telle similitude. J.. Salem. canonisée et tres ancienne — peut-etre du temps des patriarches hébreux. ». Les commentaires les plus récents reconnaissent qu'on ne peut établir l'équation Salem = Jérusalem qu'a une époque plus récente230. 1. ». 1982. H. C. 230 Cf. Heinemann. « Yahwe. p. ». JBL. cf. Gammie. p. 1967. p. Levi Delia Vida. 1925. Jerusalem. Berlin. le Grand Roi. W. Schmid mentionnent Hébron. 84-86. p. Autres exemples chez M. 1952. JJS. Gammie parle aussi de Shilo. Un texte trouvé dans les archives diplomatiques d'Ougarit (RS. Franken et M. aussi H. cf. Urusalim und Jebus. 109. L.-C.

p. ». p. le titre de « roi » pour Dieu figure fréquemment dans l'Ancien Testament231. 53. p. 72-83 . Cf. A liturgy for the celebration of the spring festival at Jerusalem in the age of Abraham and Melchizedek. Le dieu 'Athtar et les textes de Ras-Shamra. ». Etudes sur les dieux phéniciens hérités par VEmpire romain. Jér 7:31. Wood pensait que les Hébreux l'identifiaient avec Yahvé. un nom qui suscite des contro verses. 185-186. M. Reste le titre « cohen ». aussi N.. Les commentateurs de Gen 14 ont ignoré des recherches comme celle de Barton (G. 59-61 .. Levi délia Vida. L. p. Moloch. 16 . il y a d'ailleurs une riche littérature sur ce probleme. 321-333. Leiden. mais le lien entre Salem et le Soleil est évident (cf. Le titre de roi attribué a Dieu est présent en I Rois 11:7. cf. A. Leiden.. SDB. Gray. J. M. 19:5. p. W. p. Sur les dieux Shahar et Salem. G. ».. 35. Une telle interpré tationf acilite l'association avec « Baal ». JBL... II Rois 16:3. affirme néanmoins qu'en Gen 14 le sens est « créateur ». p. « Yahwe. Cf. p.. p. Syria. ». S. La plupart des auteurs traduisent « qone » par « créateur » ... Barton. 1970. «Melekh Salem» pourrait donc etre un autre nom du dieu Soleil associé a El Elyon. 1. 1979. « Le dieu Baal. vol. lui aussi. JPOS. P. 257-258 . Caquot rejette cette hypothese. De toute façon. le nom commun des dieux cananéens et phéniciens. E. aussi H. Dans notre texte il peut signifier « chef militaire »233. JBL.. A. p. Caquot. Leiden. 1957. in Festschrift Alfred Bertholet. Humbert. Schmid. 65.. Il faut noter que dans la littérature rabbinique « cohen » a souvent la signification de « prince » . H. n.. 1980. J.. Paris. Peter. p. p. Maker of heaven and earth . Peter pense que cette formule est le symbole d'un culte canaanéen tres ancien (M. ». 1958. 45-48. Yahwe.. 1977. Straek et P. Jones. The Nathan Narratives. Wood. ». Amos 7:13. « Melekh » comme nom de dieu était. Dhorme. « El Elyon.. Delcor. 35. Van Seters. p. p. N.. 178-179 . Ce dernier est. A. G. a study in tradition criticism. 232 Cf.D'autre part. ». 1345. civile ou militaire. 225. « The Desert God. JBL. The religion of Canaan from the earliest times to the Hebrew conquest. 1. Kommentar zum Neuen Testament aus 231 150 . xvin-xix. p. 1972. tout en reconnais sanqute l e sens de « possesseur » est dominant dans l'Ancien Testament. 1934. Cazelles. lié au culte du Soleil. col. p. Cf. Sur l'hypothese de Gray. on peut le remarquer dans les commentaires sur le psaume 110 . « Die historische Wahrheit. n. 1934. Billerbeck. 133-140. J. 259-266. 14.. La formule « El Elyon qone shamaiim va ares » a un caractere tres spécifique. H. 5. 1916. cf. A l'égard de celui-ci Horton mentionne un fait important : dans l'Ancien Testament « cohen » n'est pas lié exclusivement aux fonctions sacerdotales. The religion of the patriarchs in Genesis. 91.. « Studien zur Religionskampf. mais Levi délia Vida pense que ce terme signifie « maître » ou « possesseur » 232. Nyberg. p. 261 (« Melek kann zur Gottesname oder Gotteszeichnung sein »). 53. 23:5-10. cf. The Legacy of Canaan. p. Il signifie parfois une fonction laique. « Melchizedek. C.. lui aussi. 115. « qânâ » en hébreu biblique. Gray. Habel. C. p. Biblica. Du Mesnil du Buisson. 233 « Horton ». et Nouvelles études sur les dieux et les mythes de Canaan. 135-147. H.. 127 . 102). The birth of the gracious and beautiful gods. 61-78) ou R.

234 J. 102 et n. ».. p. 18) ».... Pre-israelite Jerusalem. p. ed. 266. p. M. c'est-a-dire au probleme de l'endroit ou se trouvait le centre du culte de Sédeq. 11-12.. Barton. 45-71 . On a traduit aussi « cohen » par « messager de Dieu » et « prophete » : cf. Mais cette formule a un contenu religieux indubitable : c'est l'expression symbolique de l'action bien faisante du soleil. A. p. v. d'autre part. p. The Cultic Prophet in Ancient Israel. Cardiff. Gray. 77. Cf. * The Riddle. G. Munchen. 1960. 355 . J. 362-363 . 81 . 68 . to VT. « The desert god. qui désigne un dieu solaire.«Melkisédeq Melekh Salem cohen El Elyon» est donc un nom complexe. Genesis 12-36. J. J. « The Desert God. S. J. Schmitt souligne. J. Kirkland. by Carl D. Gray met en valeur les toponymes des alen tours de cette ville. R. »... ». Baumgarten. Leiden. associé a cette ville ? Nous ne savons rien de précis. 235 Cf. 237 Cf. 1990.. 118-119. 55-56. Caquot. « The heavenly tribunal. J. Il y a encore la formule «apporta le pain et le vin». lui. the city of Melchizedek (Gen XIV. Il est probable qu'a une certaine époque on identifia le nom Salem avec Jérusalem.. v. aussi sur cette formule P. K. n. Nyberg. « A Liturgy. A.. L'armée céleste conduite par le soleil faisait partie du panthéon cananéen .. A. by A. Baumgarten souligne l'association pe rmanente de la notion de justice avec la ville de Jérusalem. J. p. « The Incident.. p. Deurloo. J.. 4.. Johnson. ed. in Scripture in Context. p. S. qui fertilise la terre.o. L. p. p. 90-92). ». RB. p. Schmitt.. A. 151 . Bordreuil. 1965.. « The Site of Salem. p. 1951. 205 . 15-16. . Le blé et la vigne étaient parmi les principales cultures du Canaan. 58. 1990. Leiden. au nom duquel il commande les anges — ou les astres234. ». subordonné au dieu supreme. J'ai déja parlé de la diversité des lieux qu'on associe avec Melkisédeq.la plupart des commentateurs adoptent l'interprétation traditionnelle235. ». Emerton. 461.. p. Mais le dieu solaire qu'on appelait Melkisédeq était-il. « La divinité... 12. Le rédacteur du chapitre 14 désirait associer le patriarche Abraham avec la ville sainte et cette interprétation était la meilleure. p. Gray.. in Studies in the Pentateuch (Suppl. Kirkland l'associe a l'idée d'alliance... « Melchizedek. ». dont on cherche le sens. ». Evans a. qui reste dominante236. R. Emerton. ». Westermann. « Studien zum Religionskampf. Vincent. 1-8. M. Pittsburgh. 63. 413 . 41). H. in Quest of the Past. Emerton soutient lui aussi cette hypothese. La présence du culte du Soleil a Sichem est attestée non Talmud und Midrasch. Abraham a Jérusalem. « A propos de Milkom. 236 Cf. J. p. Nyberg souligne le rôle du vin dans le culte d'Elyon. Toutef ois. N. les Hébreux l'ont adoptée (cf.. que — d'apres les textes d'Amarna — la plus forte ville de Canaan était a l'époque Sichem et non Jérusalem237. Il faut revenir maintenant a l'aspect « géographique ». J. p.. Van der Woude. ». Narrative geography in the Abraham cycle. p. Jérusalem reste toutefois en tete de liste. Delcor. 1962. 30 .

p. Wacholder. 173). Melkisédeq y joue le rôle de l'Ange de Dieu.. Ubereinige alttestamentliche Heiligtumlegenden. Il faut souligner qu'en Gen 23:18 il est dit « Salem la ville de Sichem ». 80. IX. 85-87. p. IWCA. d'autre part. 390393. HUCA. Keller. ». comme d'ailleurs en Gen 34:2 . d'un texte rituel cananéen.. aussi J.. 68. « Abraham. Milik. II. M. Sur le « Giîgal ». 1987. p. Pourtant. Kirkland. L. rôle que le dieu-Soleil joue souvent dans d'autres religions. 145 . 218-219.. 203-216. ».. Lindblom. Cf. « Salem. p.. ». p. n. S. p. 2.. p. 106. consacré au dieu-Soleil Melkisédeq. p. Il remet a Abraham la bénédiction du dieu supreme. mais aussi par le livre d'Ezéchiel et par la tradition samaritaine. Et il n'est pas superflu d'ajouter qu'a Sichem se trouvait aussi un « Giîgal ». « Loci. p. Celui-ci y joue un double rôle de dieu de la fertilité et de guerrier du dieu supreme. 91-106. 14. Z. 466-506. Les arguments de Landesdorfer sont intéressants. Bruneau. Les versets 18-20 de Gen 14 représentent en ce cas un fragment. E. W.. Quant au psaume 110. R. H. « Pre-israelite. 17.. Biblica. L. BCH. ZAW. C. N. . Gammie pense que la multitude des endroits liés au culte de Melkisédeq s'explique par le déplacement des porteurs de cette tradition de Sichem a Jérusalem. 107 . en passant par Shilo et Nob (cette « Wanderung » est supposée aussi par Hertzberg). Gammie. et reçoit d'Abraham la dîme que celui-ci doit a Dieu239. cf. « Loci. ». Hertzberg. III.. aussi C. Mckay.seulement par le livre des Jubilés. 3. 1956.... « Das Priesterkônigtum. E. p. 34. ». J. Boismard. p.. qu'il représente en tant que chef de son armée. B. Theophanies in Holy Places in Hebrew Religion. analogue a celles des chapitres 18 et 22 de la Genese. G. 84. Cf.. Aeon. ». L'épisode de la rencontre d'Abraham avec Melkisédeq peut alors etre conçu comme une théophanie. les psaumes 53.. J. « Saint Thomas de Pardes » et Gen... aussi J. 1961. 106. RB. A. 295-305 . « The incident. la fréquence de « Sédeq » dans l'onomastique samaritaine. donc un monument dédié au culte du Soleil238. 1982. 32.. Peut-etre dans ce texte bénit-il vraiment Abraham (ou un autre personnage) et reçoit-il de celui-ci la part de Dieu. 14. 66. et J. 48. Nielsen. « The Site of Salem. Cf. p. Sichem étant un nom de personnage. J. cf. p. p. Emerton. 23). Smith. Schmitt. J. cf. Emerton. ». J. Gammie. Sur les théophanies dans la Bible. 42.. 8-11. ». p. « The site of Salem. p. Eupolemos et d'autres textes d'apres l'Exil. p. A Traditio-Historical Investigation. il appartient a une catégorie qui se prete a de multiples interprétations a cause de son obscurité (cf. Hertzberg avait souligné en 1928 l'ancienneté de la tradition sur Melkisédeq a Garizim et Sichem (cf.. 390-391 . Ph. Les « Israélites de Délos » et la juiverie délienne. J. probablement tres ancien. 238 152 . ». Landesdorfer. L. pres de Salem (Jean.. Antiq. White. The Delos synagogue revisited. On connaît pour Sichem une tradition ferme du culte de « Theos Hypsistos » et on a remarqué. 1959. Sichem. ». 82. « Die MelqisedeqTraditionen. mais dépassés par les recherches plus récentes : cf. p. Cf.. H. « Pseudo-Eupolemus » two greek fragments on the life of Abraham.. 149-152 . 1961. T. Copenhagen. R. 239 Josephe. 80. 1973.. 1963. 121130 .

« Le messianisme. p. 20. 338342 . p. 1-10. « Melchisédech. Melkisédeq est un dieu. 165-166. on peut vraiment interpréter le verset comme l'expression d'un hieros gamos du Dieu Tres Haut et de la déesse Shahar242. Helel and the Dawn Godess. 3 décrit la naissance divine du roi . D'autre part. Ps 68:23 ou Hab. comme en Gen 14. Cela a lieu meme dans l'Ancien Testament240. p. « ro'sh » du verset 6 est sans doute l'équivalent de « resha ». 1969. Coppens. The use of the word ro'sh as a title in the Old Testament. 232-233 . Du fait que c'est un nom divin dans la mythologie sémitique on a déduit que le v. 120). Mckay pense que c'est la «brillance » — c'est-adire l'expression extérieure de la force divine. aussi A. Lemche. Les jeux de mots sont un trait caractéristique de l'Ancien Testament. sans le vouloir.. 153 . aussi Th.. Cette hypothese est affaiblie par le manque de preuves en faveur du caractere divin du roi.. La naissance sur les montagnes sacrées. Lemche a tiré la conclusion que le roi des Hébreux était « le fils de Yahvé » et que cela indique une influence égyptienne241. Cf. Ce fragment reproduit le mythe de Phaéton : cf. De l'analyse des psaumes 2 et 110 N. ».. ».. l'origine divine de celui qui est le sujet du psaume. 399-400. « Les apports.. R. En le prenant au sens figuré. 1990. Del Medico. Kilián. Caquot. l'ennemi que le Dieu Tres Haut écrase sans merci243. et parfois on trouve des sens opposés qui se completent. cette interprétation a été considérée comme inacceptable par certains commentateurs en raison du fait que Shabar est un dieu et non une déesse. Je crois qu'on peut arriver a des résultats plus satisfaisants si on part de l'hypothese qu'ici. chez les Hébreux comme chez les Cananéens. ZAW. 102. Der « Tau » in Ps 110. VT. p. 451-464. R. Sur la cf. p. du sein de l'aurore.... mais aussi d'autres passages de l'Ancien Testament. 3-7. La preuve manque aussi pour l'utilisation du psaume 110 en faveur des descendants de la dynastie divadique. Ancient Israel. Shahar et Shalem sont vraiment des dieux. la plupart des commentateurs le situent parmi les textes exprimant l'idéologie royale israélite. ce qui est fréquent chez les Sémites. 239. 241 N. Th. mystique de la relation. 1970. ». 417-419. est surement le privilege du soleil. En soulliag nnaanitss alen ccea rdaicvtienree.. bien des énigmes du psaume 110 trouvent leur solution. 19. 3 — ein Missverstándnis ?. p. Mckay. Del Medico traduit le mot « tal » par « fer de lance ».. Comme je l'ai déja mentionné. p. « Psalm CX. p. Le nom shahar est une des énigmes de ce texte. Booij. mais le nom « Shafrar » appartient aussi a une déesse. a omis de son analyse non seulement le psaume 110. Helel serait le nom de la déesse du Soleil associée a El. VT. 243 J. comme par ex. J. Si Melkisédeq est le dieu-Soleil. 242 H. ». Booij met en évidence.87. Bartlett. 240 Isa 14:12-13.

Paris. On peut supposer que les deux textes sont étroitement liés. W. Du moment que les noms des dieux Sédeq. BASOR. « Le psaume CX. Les deux textes ont fait partie d'un texte liturgique pour la fete de la Pentecôte — pense M. ». 246 Cf. Segal. R. 244 154 . tres ancien. La présence de Melkisédeq peut s'expliquer de la meme maniere que pour le chapitre 14 de la Genese. 467-469. The Israelite King as son of God. Liver. its form. 1964.. et R. ». p. H. A. p. 290-297. ZAW. Je n'exclus pas la possibilité que ce soient des fragments d'un texte liturgique destiné au culte du Soleil245. ». Tournay. Cf. sans doute. est sans doute une oeuvre tardive. Lipinski. 6-13.... C'est aussi l'opinion de G. M. F. « Psalm CX. la littérature intertestamentaire ne paraît point s'intéresser a Melkisédeq. meaning. sans doute. p. La légende de sa naissance miraculeuse. J. J. Salzburg. 36 . mais pour le premier c'est plutôt un prétexte pour une dissertation sur les principes du judaisme a la lumiere de la philosophie néo-platonicienne (Horton estime que le texte de Philon sur Melkisédeq est un midrash haggadique). Jerusalem. Smith. Driver. « The Heavenly Tribunal. Grintz. n. Philon et Flavius Josephe parlent de lui .. 245 Cf. Vom Kultus zur Gnosis. quand une telle orientation devint dominante244. 205. ». Bowker. Abram the Hebrew. et de G. Elle n'est apparue que plus tard. L. M. 1979. Rowley.. Maier estime par contre que les deux textes sont indépendants : J.. 83... p. H. 225-229 .. 29 . « Some False Clues. aussi W. meme s'ils ont été introduits dans l'Ancien Testament a des dates différentes. 73. 1961. R. A. L'écrivain alexandrin était préoccupé par Theos Hypsistos. n° 163. C. contenue dans Hénoch slave. 1961.Bien des chercheurs ont trouvé dans le psaume 110 une orientation messianique. Psalm CX . 1957. 38.. p. Gourgues. Emerton. 17-31. Le psaume 110 est. in Studies in the Bible. p. Maier. 48-53 . p. ». Le livre des secrets ď Hénoch. Shalim furent isolés de leur ambiance religieuse spécifique. 43. J. H. ZAW. « Melchisedek and Sadok. son titre de « cohen » fut interprété de façon nouvelle. p. p. Cooke. leur sens changea : Melkisédeq devint un roi. 129-133.. Aus dem Bâche an Wege.. p. Enfin. 73. p. Lecture christologique du Psaume CX et la fete de la Pentecôte. Schedl. « Abram and Melchizedek. 1964. Schedl voit dans le psaume 110 un « chant de la Restauration du temps d'Isaie » qui réunit des traditions variées . ed. E. tout autres que leur destination originaire. 41-57 a démontré qu'on peut donner une interprétation messianique a d'autres textes. influencée visiblement par le chris tianisme246. ». aussi anciens que Gen 14:18-20. 1961. III A premiere vue. p. « Etudes sur des textes. On retrouve des formules analogues ailleurs dans l'Ancien Testament. Albright.. 15. and purpose. p. ». Baumgarten. by J. presented to H. RB. J. Shahar. J. Les buts de ceux qui les ont introduits étaient. Je ne vois pas de justification a une telle interprétation. Vaillant.

The purpose of the hellenistic patterns in the epistle of the Hebrews.. 1987. Son apparition est souvent accompagnée de phénomenes « solaires ». On retrouve Melkisédeq dans le pseudo-Eupoleme.. B. p. une autre hypostase du dieu solaire ? C'est ce que se demande E. Il s'agit de l'Ange de Dieu. H. Le récit de la lutte de Jacob avec l'Ange souligne que « le « Horton ». p. Cet Ange joue pourtant des rôles parfois particulierement importants. the Bible. le sanctuaire des Samaritains. Jacob. in Judaisms and their Messiahs at the Turn of the Christian Era.. p. H. Cf. 497. p. 248 B. p. Eccles. Messianism in the . messager. 1926. aussi E. éd. 247 155 . apprécier de nouveau la présence de Melkisédeq ou de personnages similaires dans la littérature biblique. chef des anges de Dieu et médiateur entre le Créateur et la créature — toutes les fonctions du dieu Sédeq . 249 Cf. précis émenta la lumiere de cette réapparition. est considéré comme samaritain. 97-109. in Josephus. Quant a Josephe. je crois que c'est plutôt la parenté de ce dernier avec les Hasmonéens qui joua le rôle principal (cf. 68. Cambridge. Ainsi. Mais je crois qu'il faut. 83-86 . B. A. 212-213. Mazar.. Bardy.. L'Ange de Dieu apparaît fréquemment dans les histoires du cycle patriarcal.. Wacholder. Dans la théologie philonienne le Verbe est le grand pretre. Aptowitzer. Il est dans l'Ancien Testament une figure qui présente un intéret particulier sous cet aspect. Leiden. 103. Il place la rencontre d'Abraham avec Melkisédeq sur le mont Garizim. Vivian.bean Period. anonyme. Zu den Sagen der Agada. p. 1989. by L. 97. ». RHPhR. p. I movimenti che si oppongono al Tempio : il problema dal Sacerdozio di Melchisedeq. p.. dans sa paraphrase de Gen 14 il parle de Melkisédeq comme d'un chef cananéen et du « premier pretre du Dieu Tres Haut »247. RB. Melkizedek. Feldman and G. in Religions in Antiquity. 326). G. connu par l'intermédiaire d'Alexandre Polihistor et d'Eusebe de Césarée. une synthese du probleme chez J. 35. 70. Varia tions et contrastes dans la figure de l'Ange de Dieu. W. en Gen 18:1 Dieu et ses anges visitent Abraham « pendant la chaleur du jour ». 409-414. Z. « Pseudo-Eupolemus.Melkisédeq était pour lui le pretre du Dieu Supreme. Dans Legum Allegoriae c'est une figure abstraite.. G.. Shamash-Nergal. 250 Ce dieu qui met le feu a Sodomě et Gomorrhe ne serait-il pas. 14. Cette association de Melkisédeq avec les Samaritains ouvre des perspectives intéressantes sur l'histoire de la secte et de son idéologie248.. p. Josephus Flavius and the archaeological excavations in Jeru salem. a l'origine. Collins. 1988.o. c'est-a-dire au moment ou la force du soleil est au maximum250. Neusner a. and History. Hota.. 1926. aussi R. interprete et exécuteur des ordres du Dieu Tres Haut249. qui méritent une analyse plus détaillée. by J. MGWJ. Cf. S. 83-113. Cet auteur. Melchisédech dans la tradition patristique. 1992. ed. C'est un personnage de second rang. cf. Hénoch. La réapparition de ce personnage dans un manuscrit de Qumran a paru surprenante. Mazar qualifie de « surprenante » l'interprétation de Flavius Josephe .

Pour le lien entre anges et astres. JSJ. On trouve dans le psaume 89:37-38 un personnage appelé « témoin fidele qui est dans le Ciel ». The divine wittness and the davidic royal grant. Gilgal est le sujet de nombreuses recherches. p. Goldstein. 142. 10:21.. 32-34 . Il y porte aussi le titre de « Prince des Princes » et.. 1986. Th. Cf. M. 1. Collins. Mullen pense que ce témoin. 307-318. 156 . Delcor. 127-130. Jerusalem.. évidemment un lieu dédié au culte du Soleil et qu'on appelait ainsi a cause du cromlech qui s'y trouvait251. 6. p. Cette rencontre a lieu a Gilgal. Cf. « Melchizedek. « La divinité. mais la plupart s'occupent de la position géographique des monuments sans saisir leurs rapports avec le culte du Soleil. 254 E. 275-290. Dans la littérature apocryphe on retrouve des personnages similaires.. On a vu dans ce personnage une allusion aux rois de la dynastie hasmonéenne255 . officiant dans le sanctuaire céleste et recevant des offrandes . p. mais aussi Jug 5:20 et 1 Rois 22:19. 93. JBL. mais a vrai dire cela pourrait signifier que le soleil lui était favorable. ». 36. est le soleil. cf. 131 . L'armée qu'il commande se compose d'anges . Utilisation religieuse des monuments mégalithiques par les anciens Hébreux. T. p. Josué rencontre. Dans le Testament de Lévi c'est le pretre qui reçoit la mission d'accomplir le jugement divin sur la terre (18:12). 1983. Jér 8:2. outre son rôle militaire. 1974. The prince of the host in the book of Daniel and the Dead Sea Scrolls. JBL. 252 Dan 8:11. ». p. apres avoir passé le Jourdain. 129-134. ». Les deux astresdieux étaient souvent pris comme témoins et garants254. Bampfylde. 5e série. J'ai signalé plus haut la présence de traces du culte solaire dans le livre de Josué. v. Collins. par ex. qui est associé a la lune. « The Early Cult. aussi J. 12:5-13. M. J. peut s'identifier au soleil. Ps 89:37-38. p. Proceedings. 175. C. Mullen. Cette opinion est partagée par J. p.) . Vernes. CBQ. 102. 2 Rois 23:5 . in Sixth World Congress of Jewish Studies. et A. D'habitude on traduit cette expression comme une indication du temps (il faisait jour. mais cette dynastie est présentée dans ce livre sous un jour négatif — et d'ailleurs ces rois n'ont jamais eu le Kraeling. 3. Penuel ou Peniel signifie la face de la divinité. 1974. Ce Prince des Princes. J. 1928.. « le chef des armées de Dieu ». enfin. 14. p. Caquot. Le meme personnage apparaît dans le livre de Daniel. 251 Cf. 253 Cf. « Horton ». E. garant du regne de David et de sa postérité. 1977. RA. p. The son of man and the saints of the most high in the book of Daniel. chef des armées du ciel. p. J. 91. The persecution of the jews by Antiochus IV. mais souvent on les nomme « astres » et les anges ne sont que les divinités associées a ces astres252. il dévoile le futur au prophete.soleil brillait. il est aussi pretre. quand il passa Penuel » (Gen 32:32).. Sa ressemblance avec Melkisédeq est frappante253. 57-58. 7:13 . n. Deut 4:19. Apocalyptic eschatology and the transcendence of death.

cf. 21. 18-26. T. mais il est aussi (ou il va devenir) pretre. JBL. Une autre figure qui présente des analogies surprenantes avec Melkisédeq est le nuntius de . T. 195-233 . « Milki-çedeq. in The Old Testament Pseudepigrapha. M. in Bulletin of the Institute of Jewish Studies. Je crois qu'on peut trouver une autre allusion a une figure similaire dans le 3e Livre Sibyllin (v. p. 1957. Nickelsburg.rôle de juge. p. ». F. JBL.. ait exercé une certaine influence sur les sectaires de Qumran . qui arretera la guerre injuste et accomplira d'autres missions a lui confiées par Dieu. du lever du soleil. HUCA. J. Note sur le Testament araméen de Lévi. essays presented to S. J. Collins y voit une allusion aux Ptolémées. p.. Levi. p. 581 . p. in Politica e religione nel primo scontro tra Borna e l`Oriente. 1983. Bodinger. J. ed. 1983. C'est Milik qui a saisi le lien entre le Testament de Lévi et le texte d'HQMelch . mais il est appelé aussi fils du Tres Haut. and Euhemeristic Heroes in 1 Enoch 6:11. Tromp. Enoch. Londres. J. « lumiere de la connaissance » et « soleil d'Israël ». Le patriarche lui-meme est. RQ. in Promise and Fulfilment. 100. 1990. Le patriarche est pretre a jamais. cela explique l'absence de Melkisédeq259. S'il n'y a pas dans les livres d'Hénoch de personnage « melkisédéquien » (outre le récit tardif de sa naissance). Sibylline oracles. p. A New translation and introduction. 132-133. 1-11. D. Rebellion in Heaven. a cura di Marta Sordi. 258 J. 1956. Nashville. L'influence de la littérature hénochique est pourtant visible dans le 157 . 123. JSOT. L'image du roi qui vient de l'Est. 202-212. p. 15. JSJ. « Milkisedeq. Royal ideology and the testaments of the twelve patriarchs. 1981. 21-40.. by J. 259 Cf. p. 20. Le mythe de Néron de l'Apocalypse de saint Jean au Talmud de Babylone. 1974. 1980. Damascus Document VII. Milano. On y parle d'un roi « venu de la part du soleil ». Assomption de Moise (10:2) . The provenance of the third Sibylline Oracle. 1986. Glory at the Right Hand.. 96. Some reflections on the Enoch Myth. Petuchowski. 2. 200-209. W. J. Grelot. 257 Cf. 5-9. Je pense que de cette façon l'auteur polémique avec l'idolâtrie . Il semble qu'une secte de Galilée. Hooke. a été analysée par G. Taxo. the Messenger of the Lord. Hay. p. M. 336-337 . 394-396. M. 10-20 and Qumran Messianic Expectation. dans ce texte. 1982. 63. p. ». Collins. Collins. II. aussi P. P. 1. Edinburgh.. Hanson. Widengren.. Milik. Anioti. on y raconte la révolte et la chute des anges. p. 1989. Le rite d'investiture du pretre comprend une offrande de pain et de vin (comme en Gen 14). pretre. 12. Gli oracoli sibillini e il motivo del re d'Asia nella lotta contro Roma. c'est un etre angélique. p.. Barker. qui a produit le Testament de Lévi et les livres d'Hénoch. Charlesworth. 651-656). J. . J'ai évoqué ce personnage dans M. D. II. Psalm 110 in Early Christianity.. J. The controversial figure of Melchizedek. J. p. Recipients of revelation in Upper Galilee. 1972. Azazel. vol. mais — sauf son opinion sur la provenance égyptienne de ce livre — il n'apporte pas d'arguments en faveur de cette hypothese258. cf. 24-25. Strickert. 123. p. 256 G. 206. J. p.. cf. E. comme Melkisédeq dans le psaume 110 et — tout comme Melkisédeq — il a le statut de pretre dans les cieux et de roi sur la terre256. RHR. Peter. dans ce but il est élevé au ciel257. et sa premiere action consiste a venger Israël de ses ennemis . 1973. 255 J. Milik. 356 .

en dépit de la lutte contre l'idolâtrie. D'autre part. Van der Woude. 252-255 .... « Anti-Samaritan Polemics. et aussi R. personnage terrestre. La tradition rabbinique identifia Melki sédeq avec le patriarche Sem. 105-106. « I movimenti. Simon. Dans la littérature eschatologique. 200-209. Vivian. L. 158 . 1956. ». Malchow. B. n. En meme temps. 260 J. 453-456. M. Geneve 1965 (Supplements to Vetus Testamentům 15). ».. in Volume du Congres. JBL. 1966. S. p. p. 304. Ici. Straek and P. The apocryphal story of Melchizedek. « The Controversial. Robinson. 26-39 . 263 A.. p. 1987. NTS. De Jonge and A. JSJ.. Elle se trouve chez Malachie et dans l` Assomption de Moise261. p. 262 Cf. 261 Cf. Il y a une riche littérature sur ce texte : cf. Ainsi. Quant au livre des Jubilés. 372. « Melkisedek. J.. de juge et d'exécuteur des ordres du Dieu Tres-Haut. A. v. Melchizedek als himmlische Erlôsengestalt in den neugefundenen eschatologischen Midraschim aus Qumran Hôhle XI. The messenger of the covenant in Mal 3:1. Melchisedek von Jerusalem une More-sedek von Qumran. Billerbeck. Il s'agit donc d'une tradition de longue date. p. 127-129. p. Heinemann. Cf. Baumgarten. Pourtant. S. 4. p.. J. M. J. 12. L'existence du texte HQMelch n'est pas chose fortuite. Ce fut peut-etre une préface a l'action du courant orthodoxe du udaisme pour éliminer l'influence de cette figure assez genante262. ». 173182. « Melchizedek.. la place importante qu'occupaient la notion de justice et les justes dans le judaisme aida a cette intégration. Kommentar. S. p. p. Petuchowski. 26. ce personnage est dépouillé de sa divinité et transformé en précurseur sacerdotal du Messie. 103. 104-107. 14.. Tromp. aussi V.. « Taxo. Van der Woude. A Qumran existait donc aussi une orientation « antimelkisédéquienne ». Van der Woude affirme sans hésitation que Melkisédeq est dans ce texte un etre céleste. On peut détecter aussi dans la littérature du judaisme une orientation opposée a cette intégration.La facilité avec laquelle la mythologie solaire s'est intégrée dans la religion des Hébreux.. mais chargé des fonctions de censeur. Delcor. pense que la polémique rabbinique contre Melkisédeq visait les Samaritains. S. le messager de Dieu est un pretre. « The heavenly tribunal. ». p. « Melchisédech. la Justice et la Lumiere s'identifiaient260.. ». Dans l'Apocryphe de la Genese Melkisédeq est rejeté sur un plan secondaire et regardé comme inférieur aux Aaronides.. p.. 225. 67-68. 1984. Cette orientation est liée au messianisme sacerdotal. Leiden. Flusser texte de HQMelch : cf. 93-100 . a Qumran et dans les livres d'Hénoch. dont l'image a été inspirée par le chapitre 14 de la Genese263. montre combien profonde était la tradition de ce culte. V. M. apres la découverte du manuscrit il n'y a pas eu d'unanimité dans la compréhension du personnage. 1965-1966. M. ». A. HQMelchizedek and the New Testament. provenant des milieux lévitiques. tout en gardant les attributs du dieu solaire devenu l'Ange de Dieu. Oudtestamentlische Studien. E. « Horton ». qui a réussi a se maintenir. p. son absence pourrait etre le résultat de la position anti-hasmonéenne de l'auteur . cf. 484 . dans le but probable d'éliminer son essence divine sans pour autant le faire disparaître de la tradition. ». H... 131-132 . Aptowitzer.. p.. Meyer. ». 18. J. p.

J. F. p. p. 17. D. A. « Milkiçedeq. Il y a bien d'autres opinions. plus récemment J. p. 134. Flusser. « Kobelski ».. 1983. sa recension du livre de Kobelski. 23-25 .. « 4Q Amram B. 7.. ».. Contra cf.. RB. 228-239 . 266 Cf. T. J. Garmignac minimise délibérément l'importance de Melkisédeq dans le manuscrit qumranien. E. Flusser. p. Le livre des Jubilés. RQ. J. Autres indications bibliographiques chez E. 1972. Carmignac est revenu sur ses opinions de 1970. p. M. Puech. sous les noms de « Malkizedek » et de « Malkiresha ». 343358 .. Milik. 59-61).. Puech. a la lumiere d'une lecture plus attentive et plus complete du texte et d'autres fragments associés. T.. Melchizedek and the son of man. 1983. 77-97. p. Baumgarten pense que ce personnage personnifie a Qumran la notion de « sédeq » — la Justice devenue etre divin et messianique. Il reconnaît que cette notion était associée au soleil et a la lumiere. « 4Q Visions. 1. J. dans RQ. 4950. p. 94 . Horton arrive a la meme conclusion. Sanders. « Milki-çedeq. Il affirme que le titre d'elohim que porte le personnage n'implique pas l'attribution d'une nature divine264. 1971. ». Journal of the Ancient Near Eastern Society of Columbia University. Comme je l'ai souligné plus haut. Milik. Melchisédeq et les dîmes. 452-456. 1982. Il pense que les deux Esprits qui dominent le monde dans la conceptiond des sectaires de Qumran — l'Esprit de lumiere et le Prince des Ténebres — sont présents dans le texte HQMelch. 33. p. M.. 1966. ». Milik se situe sur une position plus radicale. il conclut qu'on n'y trouve point d'arguments en faveur de la nature divine de Melkisédeq.. que le texte n'a pas un caractere eschatologique et que le titre donné au manuscrit n'est pas justifié 265. Un document de Qumran sur Melchisedek.mais n'arrive pas a élucider le caractere divin de Melkisédeq267. JQR. Kobelski lui-meme soutient avec force le caractere eschatologique du texte (cf. « The heavenly tribunal. 373-382 . The Old Testament in 11Q Melchizedek. 73. 86.. 268 J. Delcor. 44 . M. 4Q Visions de 'Amrara et une citation d'Origene.. 264 D. 12. Christian News from Israel. Caquot. T.. Carmignac. 1985. J. 257-264. en admettant. p. Garcia Martinez. JJS. Melkisédeq du manuscrit qumranien est. 265 J. RQ. 11. 111-114. » p. p. donc le chef des armées du Ciel et l'Ange de Paix268. dans la pensée de Milik. 1970. 5. ». 511. « Notes. A. p. que l'attribution du titre « elohim » a 159 . T. J. 137-144 . Apres avoir argumenté moins sur le contenu que sur l'analyse textuelle. Milik. ». Pourtant. le meme que celui de Gen 14. 79. p. que Melkisédeq apparaît a Qumran dans la posture de « chef des anges fideles a Dieu »266. Kobelski's Melchizedek and Melchireša. Melki-reša' o Melkisédeq ? ». Baumgarten. p. ». 89 . « Melchizedek..pense que parmi les membres de la secte de Qumran circulait la croyance selon laquelle Melkisédeq était le Messie-pretre qu'ils attendaient. « Notes. comme dans le texte associé. 267 J. Milik.

cf. La rédaction de 1QM XIII et l'évolution du dualisme a Qumran.. Il y a encore quelques observations a faire concernant Melkisédeq dans les textes de Qumran. qui accomplit des missions opposées a celles que doit accomplir Melkisédeq dans HQMelch.. RB. Dans HQMelch la vision des « deux voies » arrive a son point culminant. « Milki-çedeq. 218-227. par contre J. 272 J. D.. ou Sodome s'identifie avec rasha. c'est ici que cette vision reçoit l'expression la plus complete et devient le fondement de la vie des membres de la secte. p. 1953. 40-47. au-dessus de toutes les autres figures célestes mentionnées. p. 53. Michel apparaît une seule fois. dont la fin correspond aux « derniers jours ». 269 Carmignac commet une erreur quand il soutient que la notion des « derniers jours » est absente . dans lequel on retrouve les deux personnages. et Melki-ra est son agent d'exécution. p. le Mal. Les deux Esprits sont personnifiés : Melkisédeq est l'exécuteur de la justice divine. p. celui qui doit détruire l'Esprit du Mal et apporter le salut a ceux qui sont restés fideles a Dieu. 84.. dans un pas sage que Duhaime considere comme étant interpolé dans la version originelle et qui s'inscrit dans la vision dualiste militante de la secte de Qumran270. Elle n'est affirmée nulle part de maniere explicite. mais ici — contrairement a l'opinion de Milik et de Carmignac — il n'est pas sur qu'il soit identifié au Prince de la Lumiere. Milik estime que l'opposition entre Melkisédeq et le roi de Sodome en Gen 14 est une image annonçant le conflit entre les Princes de la Lumiere et des Ténebres . Les deux adversaires sont présents aussi — quoique sans etre nommés — dans le Rouleau de la Guerre. The apocryphal book of Ascensio Isaiae and the Dead Sea sect. ». « Horton ». Le caractere eschatologique du texte est évident269. p. 1977. 3. dominé par la conception dualiste. le texte parle de façon explicite du « 10e Jubilé ». 271 Cf. Il faut dire la meme Melkisédeq est la preuve que les membres de la secte voyaient en lui un etre surhumain . A Tale. 211-212. IEJ. 137. 76-77.C'est le moment de souligner que le dualisme constituait l'essence meme de l'idéologie de Qumran . Il est étonnant que l'auteur cité n'ait pas saisi le symbolisme des noms des rois de Sodome et de Gomorrhe272. dans le Rouleau de la Guerre . il renvoie a ce propos a Isaie (9:11). 270 J. L'esprit du Mal porte le nom de Belial. Je ne crois pas que cette identification soit justifiée. la plupart des commentateurs identifient Melkisédeq de HQMelch avec l'archange Michel. Milik. Loader. Duhaime.. Flusser. lui aussi d'origine essénienne271. T. A. En soulignant la haute position qu'il occupe. Cf. Un autre texte. 160 . qui soutient l'exégese juive a ce propos. est l` Ascension ď Isaie.

Dissenting deities and Phil. p. « 4Q Visions. J. p. p. art. E. HQMelchisedek and the New Testament. Carmignac estime que ce n'est pas Melkisédeq qui est identifié a Michel : simplement celui-ci reçoit le nom de Melkisédeq ce qui revient a dire qu'il n'y a aucun lien entre les deux personnages. 685). 29. The function of Isa 61:1-2 HQMelchizedek. p. M. 385 . p. l'Ange de Dieu se confond parfois avec Dieu. 48. dans l'Ancien Testament. 370-371 (qui est revenu sur son opinion. 130-133 . A. 273 161 . Ibid. 1957. 275 Cf.. C. CBQ. C. Millar. mais ce titre est donné a tous les etres divins. Milik. qui reste au-dessus de tous. 142-143 . n. p. cf. NTS.. ».. T. c'est seulement en sa qualité de messager. p. p. J. p.. 276 Cf. p. S. Si. 88. ce dernier pense qu'au verset 9 du texte on a substitué le nom Melkisédeq a celui de Dieu. 32 . A. 11. « Melchizedek ». n.. et non pas Melkisédeq274. L'identité entre Melkisédeq et Michel est en fait la création des mystiques Juifs du Moyen Age . Dualistic reworking in the scrolls from Qumran. ». Cette opinion est partagée par d'autres auteurs275. « Kobelski ». 29. Melkisédeq porte dans ce dernier texte le titre d'e/o/iim. A. Duhaime. Goodenough.. Je la crois hasardée. R. 467-469 . 47. 290 . Ce dernier est. 71-72. Collins. 75-80 .. 1955-1956. J. The Bosporus Inscriptions to the Most High God. « The prince. préessénien — occupe une position subordonnée) parcourt une certaine évolution et atteint dans HQMelch la position d'hypostase de Dieu luimeme. Astour. Carmignac resta ferme sur sa position.. M. JBL. 58. 49. dans le Rouleau de la Guerre. JBL. 1983. « Melchisedek. 80. jamais en tant qu'exécuteur de la justice divine276. 76.chose en ce qui concerne Daniel273. J. Il n'est pas identique a Michel. 12. p. 36. JQR. 1969. 454-455. p. la jugeant insuffisamment argumentée) . 1956-1957. Il ne semblait pas voir combien sont artificielles ces définitions et ces nuances entre genres littéraires. tandis qu'il y est un guerrier et un justicier. 88.. 1969. 274 Cf. ». M. p. 65. 2:2-11. Van der Woude. L'erreur de Garmignac — comme d'ailleurs de Kobelski — est d'avoir cherché a Qumran le pretre Melkisédeq.. 1987. Bampfylde. niant le caractere eschatologique du texte d'HQMelch. 222-228. ». p. JBL. S. Milik pense que Melkisédeq (qui dans le texte 4Q Visions d'Amram — a son avis. dont le Prince de la Lumiere est Michel. p. Sanders. J. Le rôle de juge et sauveur que Melkisédeq joue dans le texte de HQMelch n'est pas celui de l'archange Michel. C'est aussi l'opinion de « Kobelski ». Voir aussi a ce sujet J. Cette question a beaucoup plus d'importance qu'on ne le pense a premiere vue... D'autre part. quand il s'agit de la littérature religieuse antique. sauf a Dieu. Fitzmyer. « Horton ». un des quatre archanges (M. Van der Woude. p. « The son of man. RQ. C. De Jonge et A. Further light on Melchizedek from Qumran Cave 11. Astour estime que Melkisédeq accomplit en llQMelch les fonctions de l'Esprit de Lumiere. 94 . P.

Puech.Melkisédeq a Qumran est-il le grand pretre céleste ? Il est vrai qu'en HQMelch on parle du « lot de Melkisédeq » et que Milik pense que ce lot est formé par les pretres aaronides. revient en pe rmanence dans les textes de Qumran — comme plus tard dans la littérature chrétienne — et s'oppose toujours a « resha ». « Notes. Van der Woude. p. 278 M. S. Mais en llQMelch il est avant tout le justicier . mais peutetre. Gammie souligne le lien entre les deux aspects du dualisme. On a souligné aussi l'analogie. On ne peut pas exclure. c'est-a-dire au Mal. l'aspect éthique et l'aspect cosmique : cf. Milik. « Milki-sedeq. p. p. simplement. Y. probablement pas fortuite. 59. A. non plus. 33. Melkisédeq se trouve ainsi au centre de la doctrine dualiste de Qumran. 1990. au salut. ». « Melchisedek. l'hypothese qu'il soit le Messiepretre277. 1974. appelé Beliar ou Melki-resha. 509.. « Melchisedek. 124-125 . il est le précurseur du Messie. 372-373. Apres la découverte de llQMelch la présence du personnage dans l'Epître aux Hébreux demande une analyse nouvelle. Yadin et C. 277 162 . J. mais dans l'ambiance eschatologique du mouvement. L. le juge qui prépare le regne de la justice.. Van der Woude. Gamm ie. Peut-etre les membres de la secte connaissaientils d'autres traditions . C'est ici un etre divin. T. ». son sacerdoce reste dans l'ombre278. l'état fragmentaire du manuscrit nous empeche-t-il de trouver ces références. The Epistle to the Hebrews. Songs of Sabbath Sacrifice. chef des armées de Dieu.. En derniere instance. Ils sont convaincus que l'Epître aux Hébreux s'adressait aux Esséniens (christianisés ou non) et que son but était de démontrer la supériorité de Jésus-Christ. Milik. Sur l'association possible des fonctions militaires et sacerdotales chez Melkisédeq. T. Prince de la Lumiere. JBL. ». G. 89-90. a l'injustice. Cela n'est point surprenant. aux ténebres. 281 J. HQMelch nous fait connaître un des courants de l'essénisme caractérisé par l'importance qu'il attribue a un personnage déja connu de l'Ancien Testament. La notion de « sédeq ». en J. p. En conclusion. Spicq ont soutenu déja avant cette découverte l'existence de points de contact entre l'idéologie de l'Epître et les idées de la littérature qumranienne. On a souligné l'absence de toute allusion aux textes de l'Ancien Testament en HQMelch279. 1985. Atlanta. tant cosmique qu'éthique281. p. entre les noms Melkisédeq et More Sédeq280. ». J. Il s'y oppose a l'Esprit du Mal. 93. Newsom. a la vie. a la vérité. p. spatial and ethical dualism in Jewish wisdom and apocalyptic literature. a la connaissance. associée a la lumiere... 280 E... G. S. ». de Jonge et A. Hurst.. p. Cambridge. « 4Q Visions. D. 279 Cf. 356383. 306.. cf. exécuteur de la justice divine.. p.

p. Glory. p. 212-214. 48. A. D. Cf. Jean-Baptiste. simple : pour quelle raison l'auteur de l'Epître aurait-il introduit précisément ce personnage plutôt qu'un autre ? Sa présence n'est point fortuite. 1986. Spicq. Kealy. p. L'épître aux Hébreux. La réponse est. The Dead Sea Scrolls and the epistle to the Hebrews. Philo and the Epistle to the Hebrews. Mais on a vu que. p. D. 4.utilisant — entre autres — l'histoire de Melkisédeq282. 1984). l'auteur ne l'aurait sans doute pas choisi pour démontrer la supériorité du Christ. IEJ. selon qui l'auteur de l'épître aurait utilisé un matériel qu'il savait connu et accepté par ses lecteurs. Ainsi. il est supérieur aux anges. 36-55 . Je crois que cette formule établit plutôt le fait — évident en HQMelch — du caractere messianique du personnage. Y. en HQMelch. mais a évité de se prononcer sur une question si délicate dans la conjoncture donnée284. les Hellénistes et Qumran. 384. Horton attire l'attention sur le fait que Melkisédeq est absent du chapitre de l'Epître dédié aux anges... p. Gianotto. Serait-il un ange comme les autres. in Religions in Antiquity.. 283 Cf. 56. 282 163 . RQ. 284 Cf. Horton pense que le Melkisédeq des « Hébreux » n'est pas un etre divin et que. « Horton ». p... Apollos. Cf. Swetnam.. dans sa recension du livre de C. CBQ. « Further Light. Justement ces différences nous dévoilent les buts de l'auteur. ». Biblica. aussi M. 1958. La présence de Melkisédeq fut donc imposée par la nécessité de démontrer la divinité de Jésus-Christ et sa supériorité sur les pretres Y. L'auteur de l'Epître ne parle pas explicitement du caractere divin de Melkisédeq. p. 152-154. 84-86. peut-etre meme la source primitive de la tradition sur Melkisédeq. p. 15. 125-187 . 433-437. 1986. Le fait que Melkisédeq de l'Epître aux Hébreux paraît différent de celui du texte qumranien ne doit pas nous tromper.. aussi la recensiond e S. A note on Melchizedek and Qumran. 67. D'apres le meme Horton. Yadin souligna plus tard l'importanced u manuscrit HQMelch pour son hypothese. aussi L. R. quelques auteurs ont soutenu des opinions différentes. 1. Dansl'épître aux Hébreux Melkisédeq remplit la mission de légitimer le Christ. elle s'inscrit dans une orientation polémique évidente. 434-449 . Melchisedek e la sua tipologia (Brescia. P. ». 1959. Fitzmyer pense que la tradition sur Melkisédeq présente dans l'Epître est autre que celle de Qumran . « Melchizedek. Cette mission présente des similarités avec le rôle qu'il joue dans l'Ancien Testament — c'est ce que pense J. 1965. Prendre une figure familiere a ses lecteurs et lui donner une autre interprétation est un procédé fréquent dans la littérature biblique. C. SH. Hurst. Hay. Yadin. cf.. Yadin. Fitzmyer. Eccles. présidant a leur assemblée. J. je crois. p.. Delcor.. Williamson. Onen peut déduire que cet auteur connaissait la tradition qumranienne. il n'y a pas a lier les deux textes283. par conséquent. p. 748. 1970. Leiden. 38. 31 . La présence de Melkisédeq dans l'épître est plutôt ignorée par R. mais 7:4 laisse entendre ce caractere.. la formule aphômoiômenos loi hyoiôi tou Theou (Heb 7:4) présuppose une subordination. 54. TheEpistle. The purpose of the hellenistic patterns in the epistle to the Hebrews. p.. p. Pourtant..

L'influence du texte de llQMelch sur la rédaction de l'Evangile de saint Luc a été soulignée par D. Paris. Goldstein. l'auteur de l'Epître a fait de celui-ci une autre hypostase de l'ancienne divinité.. JJS. s'impose. 286 Un passage dans les évangiles (Mat 22:41. le trait « melkisédéquien » d'Ange combattant est attribué au Messie. vol. Il semble que l'auteur de l'Evangile de saint Jean ait essayé de faire la meme chose. En meme temps. H. Simon. Cf. T. Kommentar. 1992. L'importance de llQMelch pour le développement du messianisme dépasse le cadre de cet article. de Jonge et A. incarnation de l'espérance permanente de l'humanité dans la justice et le salut. 4. Melkisédeq apparaît comme prototype du Christ en sa qualité de « Fils de Dieu » qu'on retrouve dans le texte de Qumran 285. « HQMelchisedek. 322-323. suppl. 17. Qumran and Ephesus. Lim. Straek and P. l'hypothese que l'Epître fut adressée a des sectaires de Qumran devenus chrétiens. mais il est probable que ceux-la accordaient une importance particuliere a Melkisédeq. Schwarz. 92. p. 1962. Dans l'Epître. M.. 4. P. Esquisse du développement du messianisme juif a la lumiere du texte qumranien llQMelch. ce qui se voit dans la littérature gnostique et Cf. Lim pense que llQMelch sert de lien entre Ban 9:25 (qui annonce la venue du Messie) et Luc 4.. ainsi que J. je crois. H. 90. ou Jésus proclame l'avenement du Christ. et en soulignant discretement sa supériorité sur Abraham — donc sur les pretres descendants de celui-ci286. 1:76-79) est une allusion a l'identité entre saint Jean-Baptiste et Melkisédeq. ZAW. 108 . p. 202-214. 285 164 . 339-341. p. Luc 20:41-44) est censé etre une allusion au psaume 110 . L'auteur de l'Epître a utilisé aussi la polémique menée au sein du judaisme contre la tradition de Melkisédeq . mais ayant conservé leur foi dans le rôle eschatologique de Melkisédeq. 1968. A la lumiere des données que nous offrent les manuscrits gnostiques et la littérature patristique. comme l'a fait le judaisme orthodoxe. John the Baptist. 437-438. Melchižedek and the gods : fresh evidence for the Jewish background of John X 32-36. the Benedictus. Marc 12:33-37. Sacchi. p. Th. p. Billerbeck. p. On Quirinus. 1988. Melchisédech dans la polémique entre juifs et chrétiens et dans la légende. in Recherches ďhistoire judéochrétienne.. ». avec moins de succes. JTS. Cf. Cf. La tradition du Melkisédeq messianique a continué au-dela du christianisme orthodoxe. Luc 4 and the Dying Messiah. L. G. RQ. Melchizedek. 100... 1988. mais il est impossible d'établir si ce texte concorde avec la tradition rabbinique. Schwarz pense que la fin du Benedictus (Luc. llQMelch. Emerton. En en appelant a cette tradition pour rehausser le Christ. p. mais sans réduire sa dimension spirituelle. avec une grande probabilité. 12.aaronides. JBL. A rabbinic reaction to the messianic doctrine of the scrolls ?. 312-318. 641644. Et je crois devoir souligner que dans l'Ancien Testament le titre de « Fils de Dieu » est attribué de maniere explicite uniquement au soleil ! On ne peut pas établir avec certitude qui sont les desti nataires de l'Epître aux Hébreux. Dans ces versets Jésus est surnommé « le Soleil ». 1971. il a évité de parler de celui-ci comme d'un etre divin. J. 330-332. p. R. S. Van der Woude. M.

aussi S. Friedlaender.. p. p. B. G. 290 Cf. Bardy. Pearson. Sa description est tres proche de ce qu'on peut lire dans les livres gnostiques288. Simon. 29-33. 287 165 . M.. juifs et chrétiens. p. apres les découvertes de Qumran et de Nag Hammadi. Pearson. Horton. ». 288-297. A. 1-26. Introduction to XV. 288 Cf. 1882. M. Leiden. B. La légende sur Melkisédeq s'est amplifiée dans la littérature chrétienne médiévale290. 5. M. p. avec justesse. Friedlaender. 87-113. 1981. Si en 1926 Hardy pouvait affirmer de ces hypotheses qu'elles ne s'appuient sur aucune preuve et sont « aventureuses » — aujourd'hui. XV. 289 B. M. 29-34. supérieur au Christ et égal a Dieu. p. 1927. M. Friedlaender pensait que la secte des « melchisédéquiens » dont parle la littérature patristique était sortie de l'essénisme.. 84-89 . 200-208. Bardy. E. et estime que le traité gnostique sur Melkisédeq est une oeuvre judéo-chrétienne289. quoique élaborée dans les milieux chrétiens. p. The figure of Melchizedek in the first tractate of the unpublished Coptic-Gnostic Codex IX from Nag-Hammadi. 90-101. Friedlaender. Nag Hammadi Codices IX and X. » Introduction.. a le réduire a des dimensions terrestres. C'est ici qu'il convient de parler de M. sur le rôle du personnage de Melkisédeq287. ». 106-107). Leiden. Glory. mais tres intéressantes. les travaux de Horton. Friedlaender. Berlin. 14. E. JQR. RB. grand pretre du Dieu Tres-Haut. in Proceedings of the Xllth International Congress of the International Association for the History of Religions. n'a meme pas mentionné cet auteur (cf. Dans ses ouvrages il a présenté des hypotheses hardies. que ce qui imposa cette version fut le développement de l'hérésie « melchisédéquienne ». 188-198 .. E. les preuves existent. La secte de Melchisédec et l'épître aux Hébreux. Pearson. Robinson pense. Cette secte voyait dans Melkisédeq une force céleste. je crois. Delcor. a Product of the pre-Christian Jewish Diaspora. Melchisédech dans la tradition patristique. 131-151 . 1883. p. un pretre divin. p. 35. 1 : Melchizedek. p. b) les rédacteurs de ces sources n'ont pas cherché a les utiliser a la maniere de l'Epître aux Hébreux . G. A. Synagoge und Kirche in ihren Anfângen. p. in Nag Hammadi Studies. A. J'ai suivi la présence et l'évolution du personnage de Melkisédeq dans la littérature religieuse juive et chrétienne a la lumiere de l'hypothese Cf. qui pourtant accorde attention a la tradition « hérétique ». Robinson. 1926. Cf. ou Melkisédeq. 19-40. « The Apocryphal Story. en faisant de lui finalement une sorte de Caliban apprivoisé par le patriarche Abraham. ils ont cherché plutôt a minimiser le personnage. 6. REJ. « Horton ». 25-45 . est aussi le guerrier divin identifié au Messie archisirategos. 187-189 . p. 26-39. Pearson souligne la présence de détails de nature apocalyptique. 36. « Horton ».patristique. 1908. 496509 . S.. 1902. The « Pauline » Emancipation from the Law. Robinson cités plus haut. D. 1975. a des sources juives . p. M. p.. Pearson avait estimé que la source du texte en question est juive : cf. S. intermédiaire et sauveur des etres du Ciel. Il faut souligner a cet égard deux choses importantes : a) cette légende. Hay.

Cf. HUCA Hebrew Union College Annual. du Bien et de la Vérité — opposé au Prince des Ténebres. BGH Bulletin de Correspondance hellénique. p. qui voit le Soleil comme le représentant de la Justice de Dieu291. R. A. ANRW Aufslieg und Niedergang der Rômischen Welt. JPOS Journal of the Palestinian Oriental Society. ed. et Melkisédeq y était associé : cf. by J.selon laquelle ce personnage fut a l'origine un dieu solaire adoré en Canaan sous le nom de Sédeq. La lumiere était le symbole de la justice dans la littérature gnostique aussi. Cette hypothese offre la possibilité de résoudre de façon plus satisfaisante les difficultés qui apparaissent dans l'interprétation de textes de l'Ancien et du Nouveau Testament .». IEJ Israel Exploration Journal. Hellenistic and Roman Period. 1975. elle permet de comprendre pourquoi Melkisédeq occupe une place si éminente dans l'Epître aux Hébreux. Neusner. « Horton ». JNES Journal for the Near Eastern Studies. ce personnage — Prince de la Lumiere et Esprit de la Justice. p. HTR Harvard Theological Review. Rosenberg. BASOR Bulletin of the American Schools of Oriental Research. ». JBL Journal of Biblical Literature.. JSJ Journal for the Study of Judaism in the Persian.. qui continue sa fonction de chef des armées du Ciel et remplit dans le futur une mission de juge et d'exécuteur divin. CBQ Catholic Biblical Quarterly. * Abréviations AJSLL American Journal of Semitic Languages and Literatures. Dans le contexte du dualisme essénien. JJS Journal of Jewish Studies. CJCR Christianity. de « ro'sh » ou de « Milkiresha ») — redevient un etre divin. M. Cette evolution s'inscrit dans la vision religieuse générale du monde antique. 143-145. * Je remercie de leurs précieuses remarques. lui aussi. Bernard Delavault (Institut d'Etudes sémitiques. College de France). Judaism and Other Greco-Roman Cults. «The heavenly tribunal.. Leiden. sous les noms de « resha ». J. dans les textes de l'Ancien Testament et dans ceux de Qumran. JQR Jewish Quarterly Review. Baumgarten. Mme Hedwige Rouillard-Bonraisin (Ecole pratique des Hautes Etudes) et M. 225-229 .. dont j'ai tiré le plus grand profit. 291 166 . «The god Zedek. Esprit du Mal (qui figure.. 4 vol.

167 . Z AW Zeitschrift fur Alttestamentliche Wissenschaft. REJ Revue des Eludes juives. RHPhR Revue ď histoire et de philosophie religieuses. RQ Revue de Qumran.JSOR Journal of the Society for Oriental Research. VDI Vestnik Drevnej Istorii. PEQ Palestine Exploration Quarterly. SBT Studia Biblica et Theologica. JSOT Journal for the Study of the Old Testament. RHR Revue de Vhisioire des religions. VT Velus Testamentum. SDB Supplément au Dictionnaire de la Bible. JTS Journal of Theological Studies. RB Revue biblique. NTS New Testament Studies. SH Scripta Hierosolymitana. RA Revue archéologique.

Bishop. 292 168 . Londres. p. Dans le monde hellénistique. mais aussi l'expression d'un état d'esprit caractéristique de la période : l'esprit messianique. Néron était A. C'est ce que j'essaierai de démontrer dans les pages suivantes. p. Cette opinion domina toute l'historiographie classique et moderne. 298-300 . Emperor of Rome. Faut-il réhabiliter l'empereur Néron ?. dont le mythe du « retour de Néron ».. est un personnage fort controversé. 1981. Wankenne. 167-169. Je crois que ce mythe constitue non seulement une réaction de la population qui avait profité à l'époque de la politique de l'empereur. notamment parce que les historiens chrétiens adoptèrent la vision négative de Néron exprimée par Tacite et Suétone. L'originalité de ce mythe réside dans le fait qu'il connut plusieurs versions différentes. jouant sur la popularité de ces personnages — morts dans des circonstances peu claires — cherchèrent à exploiter la croyance populaire. 136152. On a cherché ces derniers temps à réhabiliter Néron. Nero. Beaucoup d'imposteurs prirent le nom. Weigall. elle marqua le début de la crise de l'Empire romain et vit les premières épreuves d'une religion nouvelle qui allait conquérir le monde entier. on remarque la grande popularité de Néron auprès du peuple de son temps. 293-295. Pour l'ensemble du problème voir J. Ce phénomène prit de multiples formes. the Man and the Legend. et. dernier de la dynastie julioclaudienne. créateur de l'image déjà connue de Néron. Il suffît de mentionner l'empereur Frédéric « Barberousse » d'Allemagne et la Pucelle d'Orléans en France.Le mythe de Néron de l'apocalypse de Saint Jean au Talmud de Babylone L'époque de Néron fut une des plus intéressantes de l'histoire ancienne . La confusion qui' entoura la mort de Néron contribua aussi à la naissance du mythe de son retour. 1964. L'empereur Tiberius Claudius Nero. 49. ce qui a abouti en partie à une remise en cause de l'oeuvre de Tacite. p. 1930. du duc de Reichstadt. et spécialement auprès des peuples de l'Orient. etc. EC. Dès l'Antiquité. prototype du tyran criminel et vicieux. que suivit en peu de temps l'apparition de « faux Nérons ». Londres. il fut considéré comme un des plus odieux empereurs romains. croyance qui surgit immédiatement après sa mort et qui survécut jusqu'au Moyen Age. La croyance dans le retour d'un personnage historique après sa mort n'est pas un phénomène unique. mais les auteurs qui ont écrit sur Néron n'ont pas accordé beaucoup d'attention au mythe mentionné292. Nero. J. Contrastant avec cette opinion officielle. de Louis XVI.

Suétone. 32. IV. L'Apocalypse de saint Jean. 1982 . 28. p. 385-392. en obscurcissant ce qui était positif295. Mayer. Cette croyance. 56 a. Les sources principales sont : Tacite. Cambridge (Mass.attendu comme un héros victorieux. 1967. 293 169 . Cizek. pour les chrétiens il était une figure odieuse. qui survécut à sa mort ? Les chercheurs contemporains soulignent les actions de l'empereur en faveur des soldats et sa politique favorable aux régions orientales de l'Empire. II. il fut tenté plus d'une fois de modifier les faits. fol. Nero. 248-249. mais que. En même temps. Quoique ayant libre accès à toutes les sources d'information. 143-145. trouva vite une large audience294.. Sibgll. Ses opinions républicaines influencèrent de façon décisive sa vision: historique. Néron. Surgi au commencement de l'ère chrétienne. What caused Poppaea's Death ?. D'où venait cette popularité de Néron. 13-18 et le Talmud de Babylone. CJ. Par contre. il joua un rôle tantôt négatif. 119. Néron ne fut pas d'ailleurs l'unique empereur ainsi calomnié. Dans la légende juive. Seneca.. Nero. 1982. 93. E. ce mythe rappelle. 28. Cizek. dans beaucoup de ses détails.. R. caché quelque part — chez les Parthes — . c'est que les éléments mystiques en sont absents. Paris. 10. fonctionnaire de haut rang de l'administration de Trajan. tantôt presque sympathique. C'est encore un trait original. Roper. The False Neros. 139-140. 31. p. 346-357 . 152. Mac-Mullen. 138. and Tigellinus. en premier lieu pour ceux de la dynastie julio-claudienne. dont on espérait qu'il rétablirait la suprématie de l'Orient sur l'Occident. on reconnaît — comme je l'ai déjà dit — que Tacite et Suétone ont déformé sa personnalité. Hisloria. en premier lieu a la Grèce. Les données sur la version originelle du mythe de Néron ne sont pas très détaillées293. 1937. V. 57 . Dion Chrysostome. 361 . il ne devait pas tarder à réapparaître à la tête d'une armée pour vaincre les conspirateurs et rentrer victorieusement à Rome.). Hisloria. Tacite. stimulée par la nouvelle de l'apparition d'un « faux Néron ». 295 E. p. K. l'agent de l'Antéchrist — ou celui-ci même. Gittin. 214219. Ce modèle était fondé non pas sur l'analyse des faits historiques. Londres. Ces historiens ont créé un « modèle » pour l'appréciation des empereurs romains. il devint même une partie de cette mythologie. 8-9 . R. Le noyau original était fondé sur la croyance populaire que Néron n'était pas mort. Ennemies of the Roman Order. et était destiné à influencer l'opinion publique de leur temps. 21. Раррапо. E. Orationes. Hist. mais plutôt sur la vision personnelle de ses auteurs. p. la mythologie messianique . Orac. Ce qu'on peut dire avec certitude. L'époque de Néron et ses controverses idéologiques. 294 A. ou en tout cas de les présenter de façon à jeter une ombre sur ceux qui lui étaient antipathiques. 1977 . était un aristocrate conservateur. 1979.

Sine ira el studio. ignorer le fait des contacts personnels. il faut aller plus en profondeur. Stuttgart. 1921. 1975). II. Cela provoqua naturellement en retour la sympathie des peuples de l'Orient pour Néron. il fît place tout naturellement dans son oeuvre aux anecdotes ambiguës sur la vie des Césars plus qu'aux actions sérieuses. 1920. R. l'aristocratie sénatoriale s'était lancée dans une lutte incessante contre la dictature. le firent plus cruel que les autres. 10. scabreuses et même macabres furent colportées par les vulgarisateurs et trouvèrent leur place dans l'historiographie moderne296. The Imperial Cult under the Flavians. p. c'était un protégé de la nouvelle dynastie (par l'intermédiaire de Pline le Jeune) et. L'imagination aidant. Ces anecdotes et légendes ridicules. J. n° 2. S. 298 Suétone. Tous les empereurs romains réprimèrent des conspirations. concrétisée par des mesures policières plus ou moins dures. p. Mattingly. ses successeurs furent plus directs et plus cruels — parfois inutilement — au fur et à mesure que la peur prévalait sur la sagesse. Some historical Roman coins of the First Century AD.. Hellenistic Mystery. Pour expliquer donc l'apparition du mythe du « retour de Néron ». Ce fut un trait caractéristique de la personnalité de Néron que son inclination marquée pour l'Orient hellénistique. 112 .Quant à Suétone. Reitzenstein. réelles ou imaginaires. their Basic Ideas and Significance. avec une prédisposition à l'exagération. l'échange d'informat ionpasr écrit et même l'échange de manuscrits. ses opinions paraissent avoir été influencées en grande partie — plus qu'on ne l'admet généralement — par celles de Tacite. p.Religions. Le titre de « Jupiter Liberator » qu'il reçut en Grèce n'était pas une simple formule 297. Néron se fit aimer aussi par la plèbe V. certaines tares psychiques. 1978. 1956 (reprinted New York. il devint un des prototypes du «mauvais empereur ». Sa personnalité inégale. Néron ne fit pas exception à cet égard. v. 297 V. On considère parfois que les oeuvres des deux historiens apparurent dans un délai de temps si court qu'il est impossible qu'une d'elles ait pu servir comme source d'information pour l'autre. tout comme un Titus ou Trajan furent de « bons empereurs». D'autre part. 191-199. 40. Tacitus as a historian. Scott. dès l'avènement d'Auguste. 11. TRS. К. Comme ce dernier.. Almo Press. 49. п. 1978. mais elle déclencha à son tour la réaction des empereurs. p. p. son désir de réaliser les principes de l'hellénisme dans tout l'Empire. Knabe. К biografii Tatsita. Reid. Si Auguste fut plus habile. Nero. Cette lutte était vouée à l'échec. selon les circonstances et les caractères. Pittsburgh. Sur les relations entre Suétone et Tacite. 20. 296 170 . pas plus que les prédictions des astrologues selon lesquelles un nouvel empire devait survenir pour Néron en Orient298. FD/. 163. C'est simplifier par trop les relations entre les deux auteurs. JfíS. détail mentionné dans la correspondance de Pline le Jeune. 38 .

Apotheosis in Ancient Portraiture.2. 1975. 32-33. L'époque de Néron. Nero. L'époque de Néron. Scheda. son effigie apparaît avec une coiffure changée et avec la couronne de rayons304. p. 120-121. 215-218.. Par contre. ses liens avec le monde oriental furent très forts. Prigent la considère comme la cause de la popularité de Néron en Orient. Diss. ANRW. Yavets. I. S. The Sibylline Oracles of Egyptian Judaism. 210-212. 1. 241. 78. Londres. II. Collins. G. T.de Rome qui le considérait comme son patron. P. L'Arménie entre Rome et Iran.. seulement parce que celui-ci fit valoir sa « parenté » avec Néron et entreprit de restaurer ses statues300. Hist. Chaumont. Griffin. Plebs and Princeps. Deux « faux Néron» y trouvèrent.. Historia. 304 H. Sur le caractère spécial de la politique de Néron à l'égard des Parthes. Ce roi appartenait à une dynastie achéménide302. p. P. Nero und der Brand Roms. M. qu'au moment de sa chute il envisageait de s'enfuir chez eux. Schieber. 36. Ann Arbor. p. ses soldats acceptèrent Othon comme empereur. E. son protecteur contre les riches.-L. 301 E. 16. . II. Il est significatif que sur les monnaies que Néron fit battre en 64 après J. Pour la critique de l'opinion de Cumont cf. ni les forces sociales n'étaient favorables aux intentions de Néron301. 303 P. Au cours de la cérémonie. C'est dans ce contexte qu'il faut analyser la cérémonie du couronnement du roi Tiridate d'Arménie. 5. A. Tacite. v. Dio Cassius. Collins pense que cette assimilation au dieu du Soleil pouvait créditer Néron d'un certain degré de pouvoir surnaturel. Après sa mort. 7 . Cizek.. Le culte impérial au ier siècle en Asie Mineure. J. p. L'Orange. Oxford. 1057. Sa politique d'hellénisation ne fut pas comprise. Au temps de l'Apocalypse. Pourtant Néron n'eut pas à Rome le succès qu'il rencontra en.-J. p. 219-220. A mon avis. p. 1970. 1976. p. 57.p. Scott. J. Nero . mais aussi contre les voleurs et les criminels299. Cizek est d'avis que le néronisme devançait son temps : ni la conjoncture.. Orient. asile. RHPhR. Scholars' Press. On pense que cette modification avait pour but de renforcer le culte de l'empereur. 1969. Or. M. 1967. 114. 89-91 et par E. Oslo. Ses relations avec les Parthes étaient tellement bonnes. 9/1. University Microfilms. The Flavian Eastern Policy. 1984.-C. Z.. p. la signification de cette scène peut être plus profonde qu'on ne le pense. Cumont souligne que la scène était analogue aux bas-reliefs mithriaques dans lesquels le dieu remplace sur la tête de Hélios la tiare par la couronne de rayons303. 300 299 171 . Cizek. P. p. I. Suétone.. La signification de cette cérémonie est soulignée par J.the End of a Dynasty. Otto. The Imperial Cult.. p.. 55. il adressa à Néron l'épithète ď « émanation de Mithra ». en fait. 63.. 13. elle exprime une nouvelle politique religieuse que Néron avait lancée et qui concordait avec sa politique générale. K. 302 Suétone. 125.. Prigent.

La couronne de rayons. 208-211. 308 M. Wankenne. Voir P. Hist. HSCP. p. T. 6). Nero. p. 29-30.. il est logique de penser qu'elle devait être commune310. où qu'elle eût régné : sur le Bosphore ou en Arménie. « L'Arménie.. A mon avis. 309 Tacite. 1964. en essayant de faire mieux. et que l'initiation mithraïque ne fut qu'un épisode final (P. Grimai.. 2. 25.-L. Ce fut dans le même sens qu'il pensa à une expédition dans le but de fermer les « Portes du Caucase » à la pénétration des peuples nomades du Nord309. 1937. 1970. Exode. V. 205-217).. S. New York. Il réussit à conclure une paix plus ferme avec les Parthes. Puisque les Parthes étaient eux-mêmes intéressés à une telle action... 509-543] a étudié en détail les implications religieuses de la construction du palais néronien. M... A mon avis. n° 1. p. The solar monarchy of Nero and the imperial panegiric of Q. Nero's Eccentricities before the Fire (Tac. t The solar monarchy. Bokshchanin.. p. v.-Cl. Numen. 1983.. p. Curtius Rufus. Hisloria. J. Le De Clemeniia et la royauté solaire de Néron. aussi E. p. Griffin. p. 93-98. ». 310 A. dieu populaire de la population perse. donc au mithraïsme aussi307. ». Rome. p. L'époque de Néron. car cela correspondait à sa politique orientale. Voisin [Exoriente «Soie (Suétone. Il faut aussi souligner que le Soleil. W. Qu'il fût ou non initié aux mystères de Mithra. Ce n'est pas par hasard que Néron le prit comme son patron et guide306. A.. 228-229. p.. p. Ner.. Sénèque ou la conscience de V Empire. p. 96-97. O lorgovle i gorodakh Arménii v sviazi s mirovoi lorgovlei drevnikh vremen. 307 . 1979. Néron ne faisait que continuer la politique de Rome en Orient. 15:87). Grimai soutenait que cette « théologie solaire » fut inspirée à Sénèque par la religion égyptienne. I. J.. 49.. Sur l'importance du Caucase pour Rome v. 19. 208-209. p. Sanford. espace urbain et histoire. W. ce qui lui permit de stabiliser la situation dans la région. Paris. Chaumont. 103107. Sanford. Nero and the East. The Pagan Background of Early Christianity. C'étaient les attributs permanents de toute dynastie achéménide. M.. D'Alexandrie à Domus Aureus. 494-496 . il faut retenir que Néron s'intéressait à toute manifestation spécifique des religions de l'Orient. de l'ordre et de la stabilité. 209-212. T. BEL... aussi J. 306 305 172 . Dans un article antérieur. Ann. « Faut-il réhabiliter. I. Saprykin. aussi M. R. Rufus Fears. P. « Nero. 1971. Manandian. V. Zolotaia plastina iz Gorgipii. Moskva. Sur l'intérêt de Néron pour les religions orientales v. p. Ш-14О. Suétone. ». p. ». Nero. J. Erevan. aussi E. Parflia i Rim. 9. 115-117. lu. la face rayonnante apparaît dans la Bible — cf. les cheveux longs et les joues pleines — symboles du dieu-Soleil — se retrouvent sur les effigies des monarques du Bosphore305.. p. L'Urbs. VDI. On pense308 que la sympathie de Néron pour l'hellénisme aurait été déterminée par ses goûts artistiques ou par des intérêts pratiques du moment. Grimai. 48. 75-103. 1966. Griffin. V. p. était considéré aussi comme le dieu de la justice. Rufus Fears. I. 68-78. 1962. 285-286. Nero. 34. Halliday. Cizek. Allen. Sur le mithraïsme comme culte royal v. 1987. dans fouies les mythologies solaires apparaissent les mêmes symboles : par exemple. mais aussi de celle des villes grecques. 6. Eva M. 1976. V. 124-125.

Zur Geschichte einer Messianischen Prophétie. V. depuis des siècles. dans les pays autrefois sous la domination perse... loin d'être l'idéologue du « des potisme éclairé » des Antonins.. Dans sa vision. Je crois néanmoins que la véritable source de cette tradition se trouve dans le mythe ancien de la lutte entre le Soleil et les ombres de la Nuit. Sur le rôle des dieux solaires dans la vie spirituelle de l'Orient ancien v. Sous cette influence Néron chercha à se forger — du moins en Orient — une image nouvelle..En cherchant des solutions à la crise politique qui se profilait dans l'Empire. Suétone. des traits du dieu-Soleil311.. MacMullen {Ennemies. qui dans son évolution avait connu des formes diverses. p. J. Schalit. 208-328. Il était conduit en ce sens par son maître Sénèque qui. R. 1075. 311 173 . p. p. MacMullen. 165-166.. qu'on retrouve dans toutes les religions orientales sous la forme du conflit entre le dieuSoleil et son adversaire. Div. comme ceux-ci. 19) croit que la source est Г « Oracle de Hystaspes ». envisageait une structure politique bien moins libérale pour l'Empire. The Sibylline Oracles. 329. pour être considéré comme légitime. Tacite. Hist... 2. Le philosophe romain préconisait l'attribution de pouvoirs surnaturels à l'empereur et annonçait en même temps le retour de « l'âge d'Or ». ANRW. 116. n. Sénèque.. Ennemies. VII. Josèphe. Utopias of the Classical World. appartenir à la vieille dynastie des Achéménides ou... la monarchie devait être un état totalitaire autocratique d'après le modèle hellénistique.. J. 5 . en premier lieu. 312 J. Die Erhebung Vespasians nach Flavius Josephus. Par exemple. ensuite Mithra. 15:11. Grimai. C'est la tradition très antique du conflit entre Occident et Orient.. p. 13. tendait à lui créer cette légitimation. 9-14.. Collins. On considère souvent que les sources de cette tradition remontent au conflit entre les Grecs et les Perses — idée formulée par Hérodote312. Bell. p. Sans liaison apparente avec ces considérations de politique intervient un autre élément qui contribua à la formation du mythe du retour de Néron. se maintenait la croyance que le monarque doit. qui affirme que les apparitions de Néron en chanteur et conducteur de char faisaient partie de la même image du « dieu-Soleil » élaborée conformément aux indications de Sénèque. 312. V. Vesp. comme aussi d'autres mesures de Néron. 5. 313 Lactance. Il faut en même temps tenir compte du fait que. Londres. Talmud : und Mischna. Peut-être que la cérémonie du couronnement de Tiridate. être choisi par le dieu suprême — jadis Ahoura-Mazda. p. 145. Néron tenta d'utiliser la religion — comme l'avait fait Auguste. n. imbue d'éléments mythologiques. 58.. P. Le même mythe apparaît dans la prédiction attribuée à Hystaspe et dans celle qui fixait la Judée comme lieu de naissance du futur conquérant du monde313.. Ferguson. 4. Les sources dans le VT dont parle Josèphe ne sont pas précisées. II. spécifiques pour cette région et. 118-128. InsL. aussi A.

la place du héros est prise par un monstre. By J. Au-delà de ses traits religieux.. On s'attendait à le voir. Collins. D. Book of. Collins (Dating the Apocalypse of John.. p. Die Offenbarung Juhannis. By B. 82. La même opinion est défendue par Chr. qui relate toute l'histoire du problème . p. Dans la version originelle. The Sibylline Oracles. V. NTS. sortir de sa cachette et. gagner à nouveau son trône à Rome. 1979. 377-403. C'est ce qu'essayèrent de réaliser les deux imposteurs mentionnés par les historiens antiques. Persecution and Vengeance in the Book of Revelation. 239-266. aussi F. Le personnage terrestre est remplacé par une figure fantastique. était l'expression d'espérances très concrètes315. 315 J. Apocalypticism in the Mediterranean World and the 174 . 285. représentant du Mal. nous trouvons un tout autre tableau. ed. v. 23. Traditions in Transformation.. The Date of John's Apocalypse. Edinburgh. Londres. p. 26. l'Apocalypse attribuée à Jean de Patmos fut écrite dans la période critique qui suivit la mort de Néron. relancée par Néron sous la forme de rhellénisation de l'Empire. p. J. 1976 (d'après la citation de P. a Descendant of Anatolian Proselytes. Benoît dans RB. Comme cette question n'est pas sans importance. car je n'ai pu consulter l'ouvrage). Halpern. en 68 ou 69 de l'ère chrétienne . A Dictionary of the Bible. Winona Lake. Il y a deux opinions : d'après la première. Rowland. 35-45 . Revelation. la floraison du culte du Soleil en même temps que la revitalisation de la vieille tradition du triomphe de l'Orient dans sa lutte contre l'Occident. Redating the New Testament. 1981. New York.. 56 — qui pense qu'il s'agit de deux versions différentes. p. p. 316 Pour la première opinion. 1902. ce mythe. Cohen. Gôttingen. avant tout W.. Bell. p.. J. 1982. tout cela concourut à la naissance du mythe. The Evidence of some Roman Historians reconsidered.IS. J. Biblical Res. v. p. 25. 51-140. G. 93-102. C. 1896. Levenson. Mais un peu plus tard. 1978. il 314 Voir N. 5 vol. lié évidemment à l'Asie314. Bousset. The Open Heaven. 403-413. ed. qui joue un rôle symbolique dans une atmosphère apocalyptique . aussi J. La deuxième opinion a été soutenue ces derniers temps par A. Néron apparaissait en posture de champion de l'Orient. avec le secours d'une armée parthe. Rabbi Meir. vol. p. 1972. la deuxième opinion situe la date de la naissance de cette oeuvre autour de l'année 95316.. D'où provient cette transformation ? Néron dans l'Apocalypse de saint Jean La version chrétienne du mythe du retour de Néron provient — sur ce point les chercheurs sont d'accord —de l'Apocalypse de saint Jean. Porter.La politique de Rome en Orient. 1981. Myth and History in the Book of Revelation : The Problem of its Date. Hastings. Y. Mais la date d'apparition de cette oeuvre n'est pas sûre. dans les versions juive et chrétienne. 86. Robinson. Un des articles les plus récents qui défend cette opinion est celui de A. 4. A. la fin tragique et inattendue — pour les peuples de cette partie du monde — du dernier César.

En fait. 379. ed. ». Bell. 97-100. Mais comment peut-on être sûr qu'il ne se trompa pas sur les deux ? L'erreur sur l'auteur ne peut pas absoudre d'avance une erreur semblable sur la date : au contraire.. 30. par exemple. 729-749). A. L'identification de la Bête avec Néron est fondée. Bell. puisque dans le texte ď Irénée il y a des confusions318... p. H. p. I. ». p.. p. Mais ce témoignage ne me paraît pas sûr. Elle s'accorde aussi avec l'identification de la Bête avec Néron — identification acceptée d'ailleurs par la plupart des auteurs. Apocalyptic and Gnosis in the Book of Revelation and Paul. 37. il nous offre deux traditions qui se contredisent : la date mentionnée ci-dessus ne concorde pas avec l'attribution de l'Apocalypse à l'Apôtre saint Jean. On pense généralement que cette tension fut l'effet des persécutions que subirent les chrétiens pendant le règne de Domitien (ou de Néron)320. 320 Voir E. qu'il n'est pas nécessaire de reproduire ici. ». Y. sur le calcul guématrique du « Nombre de la Bête » [Apoc. 565. A. même s'ils n'acceptent pas la date324. « Myth and History. 1918. Elle est soutenue par l'argument — à première vue très fort — de l'évidence externe : Irénée affirme que l'Apocalypse « fut vue» à la fin du règne de Domitien317. Collins. 322 P. . 92. Bell.. p. 3. 470-477.. 240-241). « The Date. 13:17-18).F. Haer. 54. A. Commençons par la deuxième opinion.. D.. 58. JBL. A. v.. 94-96. ». Domitien. A. Elle coïncide avec le moment de la crise de l'Empire. P.. A. Bell. A. p.. Pour la bibliographie. 1983. Denis d'Alexandrie avait démontré que saint Jean ne pouvait pas avoir écrit l'Apocalypse (cf.. p. p. 319 Des soupçons sur l'auteur ont été formulés dès l'Antiquité. ». p. I. Barnes.. 380 . 5. Prigent. Domitien.nous faut l'analyser. .. Contrairement à l'opinion de Sanders — et d'autres — le calcul guématrique du nom hébraïque de Néron est justifié. « Myth and History. t Au temps de l'Apocalypse. С Porter. 324 A. The Number of the Beast in Revelation.. 317 Irénée. survenue après une période de stabilité 323. Near East. 1974. 476. 321 A. « Revelation. ». Schûssler-Fiorenza. Hellholm. entre autres. 1968. L'Apocalypse fut écrite à un moment de tension dans la vie de la communauté à laquelle s'adressait l'oeuvre.. p. by D. Ch. ». » p. Sanders. The Open Heaven. p. Rowland. JBL. soutenue par une évidence externe : le titre de la version syriaque du livre322. V.Y. « The Date. 318 A. Collins pense qu' Irénée se trompait sur la paternité plutôt que sur la date319.. 323 A. L'interprétation des nombres 666 et 616 a connu beaucoup de versions. Prigent. la date 69 de l'ère chrétienne est.. p. Mais l'analyse des informations nous montre que sous Domitien il n'y eut pas de persécutions contre les chrétiens d'une ampleur à provoquer une réaction si forte321. JBL. « The Date. 102.. 95-99.. Tubingen.. T. Rien ne justifie le rejet pur et simple de cette date. D'autre part.. t The Date. 407. Legislation against the Christians. p. Adv. Au temps de l'Apocalypse. A. elle aussi. 93. 35-36.. ainsi qu'on peut le voir chez 175 . 1973. RHPhR.

P. 1960. Londres.. New Testament History.'F. Hillers. p. JSS. Norden. Beaujeu. Jewish Religion in Pagan Literature during the Late Republic and Early Empire. qui surveillait les religions étrangères à Rome.... (D'ailleurs. J. 15. 46-69 . Etudes au sujet de la persécution des Chrétiens sous Néron. p. Josephus und Tacitus uber Jesus Christus und eine messianische Prophétie. F. Oxford. Revelation 13:18 and a Scroll from Murabba'at. 19/1. with Introduction and Notes by Henry Furneaux. BASOR. F. 70 . 141-158. p. a démontré ce qu'avaient déjà remarqué quelques chercheurs — l'inexactitude de Tacite quant aux détails. p. Mais peut-on accepter ce témoignage sans critique? Il fut plus d'une fois mis en doute325 .. A. Bruce. Hochart. Hellenistic Myslery-Religions. 128-131. Oberveis. qui a pourtant le défaut de rejeter d'emblée l'opinion contraire. p. Rendi Conti delV Islitulo Lombarde cl. Voir A. 6-38 .. 6 . n. Nero. 326 L'inscription découverte à Césarée. 65 .) La relation de Tacite sur l'incendie de Rome et les événements qui suivirent est sujette à caution à cause de son ambiguïté. T. W.. 416-417. 1984. 29. 77. aussi F. W. The Annals. 65-80. 03-101) mentionne à juste titre le mythe sémitique de la lutte entre Dieu et le Dragon comme une source de la figure de la Bête — mais cela n'influence pas l'identification avec Néron. p. L'iscrizione di Ponte Pilato a Cesareea. 95. 1971. N. 1961. 613-630 . Parmi les partisans de l'authenticité du texte. p. S. Furneaux dans Tacitus. G. vol. donc environ trente ans avant l'apparition de ses livres (v. Past and Present.p. 325 Voir P. 178). 1963. L'incendie de Rome en 64 et les Chrétiens. Olms. Koestermann. 72. Ed. Jesus and the Gospels in the Light of the Scrolls. p. Bishop. 1885 .La date de 69 correspond aussi au témoignage de Tacite sur la persécution des chrétiens sous Néron. Roman Society and Roman Law in the First Century. 2.. Darmstadt. The Persecution : Some Links between Judaism and the Early Church. di lellera. 176 . 291-311. 1967. p. 1967. 33-44. С Frend. 16. Oxford. 328 Voir en ce sens R. même si ce témoignage n'est pas contesté. 1969. n° 26. 419 . ses informations sur les Juifs étaient aussi peu sûres327. Zur Josephus-Forschung. JEH. Barnes. F. 327 Il est vrai que Tacite fut pendant un temps membre du collège des Quindecemviri sacris facundia. 2 vol. Eitzenstein. De Sainte-Croix. 1963. 2 ff) ?. Why were the Early Christians persecuted ?. Voir aussi les notes de H. 16-17. E. 44. p. n° 170. 9. Wardy. ANRW.. 1958. Ein folgenschwerer Irrtum des Tacitus [Ann. Bruce. « Legislation. Bruce.. voir J. p. Paris. p. M. Latomus. 456-469.. Minear (The Wounded Beast. The Scrolls and Christianity. 1973. ». Tacite connaissait assez bien les chrétiens d'Asie Mineure. p. 1986. 19. p. Historia. ZNW. II. F. 19. portant à côté du nom de Pilate le titre prefeclus. JBL. 1907. 32-50. où il fut proconsul en 112 ou 113. E. 226-236 ne me paraît pas convaincant. H. Die Bedeutung der neutestamentlichen « RStzelzahlen » 666 (Apk 13 18) und 153 (Joh 21 11). sans aucune argumentation. mais ces chrétiens n'étaient pas les mêmes que ceux de Rome un demi-siècle auparavant. Froda. Garden City. il s'est trouvé être inexact326. mais cela se passait en 88-89 ad. Sur Tacite et les Juifs v. D. p. F. p. Tacitus on Jewish History. née du désir de l'historien de faire planer la suspicion sur Néron en même temps que sur les chrétiens328. p. Sherwin-White. B. M. 1953.

1984. dans Tacitus. qui soutient que Poppaea Sabina joua un rôle maléfique dans cette affaire. A. p. L'inconsistance de cette accusation est. Smallwood.. in Tacitus. 20. Y. Ce qui est curieux. évidente. ».. Small wood. Koestermann tenta330 de trouver une réponse qui justifierait l'atmosphère apocalyptique et s'accorderait en même temps avec les récits de Tacite et de Suétone.. 10. M. déclencha la guerre en Judée (cf. comment elle aurait pu produire une telle impression sur l'auteur de l'Apocalypse329. apporta une contribution remarquable à la solution de ce problème : un auteur aujourd'hui ignoré sinon repoussé. 404-415. Il pense que les « Ghrestiani » de Suétone étaient en réalité un groupe de Juifs d'orientation messianique.. Mais elle fut. Latomus. Aucun juif n'a joué un rôle important à la cour de Néron et l'empereur n'était point judéophile (voir L. p. M. de courte durée et ne dépassa guère les limites de Rome. Keresztes. Bell. Furneaux.. et qui furent expulsés par Claude en 49. Nero. c'est Florus.. Collins reconnaît que le contenu de l'Apocalypse de saint Jean ne correspond pas à l'atmosphère de persécution : « . 396-397. d'ailleurs. JTS. The Jews under Roman Rule. Herrmann.. Josèphe. sans être un spécialiste.. 43. est encore soutenue par quelques auteurs (v. Les juifs et la persécution des chrétiens par Néron. 1). J. Beaujeu.). Lalomus. s'efforce de prouver autre part que celle-ci ne fut pas prosélyte ou sympathisante juive (v. mais elle ne peut pas expliquer le lien entre la persécution et l'Apocalypse331. ». 820).. p. On se demande. qui. E. Furneaux. A... à la lumière des données historiques sur les relations entre les Juifs et les autorités à Rome. 1961. L'hypothèse est intéressante. E. très probablement. The Annals. 329-335). par conséquence. par son comportement. « Ein folgenschwerer. l'hypothèse de Koestermann contribue au rejet définitif de l'opinion selon laquelle les Juifs de Rome auraient incité Néron à lancer la persécution contre les chrétiens. the description of the sufferers as "a vast multitude" must be taken as a rhetorical expression. XX. aucune raison qui nous forcerait à comprendre l'Apocalypse comme une réaction à toute initiative nouvelle ou significative des autorités romaines contre les chrétiens ». 11. dans ces conditions. p. c'est que E. D'ailleurs.. Voir aussi les articles déjà cités de Frend. Cette accusation. très populaire au xixe siècle (voir l` Antéchrist de Renan). etc. adeptes d'un certain Chrestos. 1976.. p. Il n'y a. The Annals. p. H. 330 Voir E.. son « Myth and History. M. » (H. 331 En revanche. Tacite les confondit avec les « Christiani » qu'il connaissait d'Asie et créa ainsi la légende de la persécution des chrétiens. de faire justice à un auteur qui. le favori de Poppaea. 329 « ..En fin de compte on peut accepter cette persécution comme une réalité. Leiden. Ant.. « L'incendie. 217-219 . simplement parce qu'il s'appelle Friedrich Engels. 177 . Smallwood. ». A. Koestermann. 421) . the Christians and the Jews in Tacitus and Clement of Rome... je crois. The alleged Jewish Tendencies of Poppaea Sabina. C'est le moment. p. 305-300 .. E. P. cf.. 1959.

p. 2. n° 1.. 13. Mais avant tout il devint l` Anti-Dieu. Hist. La nouvelle de la mort de Néron arriva.. Engels. M. 335 Tacite. Engels. Bell. Du mythe « historique » sortit une histoire fantastique. Die Neue Zeit. p. 25) et aussi J. « The Date. 1883. 1978. c'est son empereur — c'est-à-dire Néron — qui avait envahi la Judée et assiégé la Ville Sainte. Il prit comme point de départ le caractère indubitablement judaïque du texte de base — ce qui est reçu par la majorité des chercheurs333 — et démontra avec clarté que ce texte reflète les événements de la guerre anti-romaine de Judée de 63-70 et les sentiments du peuple juif à l'égard des Romains. Jean de Patmos — ou celui qui adopta ce nom — rédigea plus tard le texte dans un esprit chrétien. la colère des Juifs pour une activité semblable. Garden City. 36-43 (réimprimés dans K. ». les images — tout y décèle l'auteur juif qui. The Book of Revelation.. apprécie Weigall. son Nom. 1894/1895. l'envoyé de Satan. Progress. très probablement. le symbole du Mal. Dans cette version. and On the History of Early Christianity..Dans ses essais consacrés aux origines du christianisme332.. 22. L'auteur de la première version de l'Apocalypse connaissait bien la politique religieuse de Néron. c'est Rome.. annonce la débâcle de Rome. Engels entreprit une analyse de l'arrière-plan historique. la Bête est condamnée pour avoir proféré « des blasphèmes contre Dieu. la fin du monde. 334 V. Ch. dans le texte. n° 2. L'Apocalypse johannique est l'expression d'une mentalité juive334. aussi A. L'imagination enflammée de l'auteur fît le reste. le style. 110-111. Ce fut Néron luimôme. Moscow. Translation. L'Apocalypse est donc une oeuvre juive à l'origine.. Progress. Néron devint un personnage entièrement négatif. 333 Voir l'article de F.. Il dirige sa colère avant tout contre la prétention de Néron d'être un dieu . Revelation. mais avec la même tendance anti-romaine et dans la même atmosphère eschatologique. 408-409. Ainsi prit naissance la version juive du mythe. A. Marx-F. Vespasien était pour les Juifs à ce moment un simple exécutant. 5). Porter (n. Ford. 4 . Antiochus Epiphane fit battre des monnaies où figurait sa tête couronnée de rayons. aussi J. ny.. 4-13. 1. Revelation. le jugement dernier. On Religion. p. Rowl and.. Il y a lieu de remarquer qu'un autre monarque s'attira. économique et social de l'Apocalypse johannique. La langue. lui aussi. 332 178 . p. and Commentary. Cela explique très simplement comment le mythe du retour de Néron pénétra dans l'Apocalypse. p.. II prit le surnom de « Theos Epiphanes » comme expression de sa volonté d'être adoré comme un F. en 68 ou 69. dans la ligne traditionnelle d'Ezéchiel et de Daniel. et ceux qui habitent dans le ciel » (Apoc. 1955). Ford. Introduction. 98. L'oeuvre fut écrite durant les événements. M. The Open Heaven. L'ennemi. V. en même temps que celle de l'apparition du « faux Néron »335. et son Tabernacle.

Church and State in the New Testament. Anliochus IV of Syria. J. coupable d'avoir tenté de monter sur le trône de Dieu. p. AnL. J. La religion de Scipion l'Africain. parce que certains de leurs comportements et de leurs actions furent incompris. VT. sur le jeune Antiochus. qui se trouve dans l'Evangile selon saint Marc341. lui aussi. 33.10. Sibylline Oracles. W. 81-86. 337 Dan. The King-God among the West Semites and the Meaning of Epiphanes.. Hisloria. Knox. Theos Epiphanes. par exemple Scipion l'Africain. by 336 179 . Ed. J. G. The Court Tales in Daniel and the Development of Apocalyptic. V. Kobenhavn. C'est une ligne continue que cette condamnation de l'idolâtrie et du rejet du monothéisme. p. mais Voir J. Voir J. C. 23. V. Ils furent tous les deux calomniés par leurs historiens — Tacite d'une part. H. p. 11:36-39. Sur la grande importance que les Juifs accordaient à cette question. 8:1-12. 26. 3-21. 738-739 . Dan. p. Dodd. il fut considéré comme un grand persécuteur du peuple juif. On les considéra comme fous tous les deux. Collins. Ez. d'ailleurs. 261-309. VT.. Dans la vision des cercles extrémistes. qui explique [Ant. The Fall of Jerusalem and the « Abomination of Desolation ». tous deux. Collins. laissa des traces dans la littérature : l'allusion à « l'abomination de la désolation » de Daniel. Les deux furent préoccupés dans leur activité politique par l'Arménie et la Judée338. 162-167. 11:31. Bunge. Voir C.8. 24. A New Translation and Introduction. Il y a. J. JRS. 338 Voir O.maudit pour avoir prétendu être l'égal de Dieu337.. Goldstein souligne l'influence de certaines personnal itédes Rome. aussi J. J. d'autres similitudes entre les deux monarques. 226. Kônig Antiochus im Buch Daniel. Garden City. A New Translation with Introduction and Commentary. J. 1960. et fut. 53 . 1949. 341 Marc. 94. Bunge. ny. Un autre moment semblable fut l'essai de Gaius Caligula d'imposer l'introduction de sa statue — sous l'apparence de Zeus — dans le Temple de Jérusalem340. Collins. 13:14. 339 Isa. 342 J. Hisloria. 57-85. Morkholm. dans cette question (J. The Sibylline Oracles.. p. 14:13 . 64-88. 196). 1974. Néron n'était qu'un nouvel avatar du persécuteur éternel. Polybe de l'autre.. L'épisode.t 28:2-19. 1974. 2) la mort du roi Agrippa comme une punition pour avoir accepté d'être acclamé comme un dieu. Ce qui nous intéresse ici. Il est aussi maudit pour avoir voulu être l'égal du Soleil — cf. il suffît de citer Flavius Josèphe. Seguin. Lebram. Goldstein. un objet de malédiction de la part des Juifs.dieu336. p. 37. H. 25. J. Latomus. 1987. aussi R. 39. XIX. G. p. 1975. Antiochus-Helios. Morgenstern. 1966. Ainsi s'explique le caractère si fortement négatif que prit le mythe du « retour de Néron » dans la littérature juive. 1947.. 10:13. 1975.. 18. La même vision caractérise le motif du retour de Néron dans les Oracles sibyllins342 . p. 340 Josèphe. JBL. The Old Testament Pseudepigrapha. L. c'est qu'ils furent. / Maccabees. quoique rapidement terminé. p.. JRS. Comme Néron. 1975. p. Dan. une ligne présente dans l'Ancien Testament depuis Isaïe et Ezechiel339.

celle du conflit entre Orient et Occident. 189. J. 344 J. p. New York.. Les auteurs chrétiens des siècles suivants firent de lui l'annonciateur de la venue du Jugement Dernier. ». 348 J. 343 Pour plus de détails sur cette question. Néron était vu en triomphateur de Rome. Ceausescu. ici aussi.. 317-404.. On se demande pourquoi l'auteur chrétien qui se cache sous le nom de Jean de Patmos entreprit de rédiger le livre juif et d'en faire un pamphlet judéo-chrétien. Quand cette accusation contre Néron fit son apparition. 1984. Charlesworth. Prend. 347 W. Le motif de la destruction du Temple s'estompa. agent de Satan348. Histoire d'une folie politique.1. Altera Roma. 180 . p. J. D. Il serait intéressant de savoir pourquoi il a maintenu la figure de Néron à une place centrale. ». 1983. « Sibylline Oracles. la place centrale fut prise par la figure de Néron l'Antéchrist.. Nero. En tout cas. 346 Eusèbe.. 25. « The Persecutions. 79-108. Collins.ici. The Sibylline Oracles. condamné pour le même péché : la prétention d'être Dieu. « Legislation. mais le caractère eschatologique reste prédominant. voir P.. 1. 4. le mythe de son retour servant à souligner le caractère catastrophique de cet J. 174. 1976.p. Hisioria Ecclesiastica.... p. le mythe du « retour de Néron » joua dans la tradition chrétienne un tout autre rôle que dans la tradition juive. J.-J. 152. 82-87 . Néron fut le premier des empereurs qui persécuta les chrétiens (les accusations contre Tibère sont dénuées de fondement)345. Ce conflit avait pris plus d'envergure après l'apparition de Rome en Asie. . L'attraction que l'Orient exerçait sur les Romains est prouvée par les rumeurs qui circulaient sur l'intention de Jules César de transférer la capitale à Troie ou à Alexandrie. à laquelle s'ajoute la faute de la destruction de Jérusalem. Collins. 358.. 26. II. dans les Oracles sibyllins il continue la vision de l'Apocalypse de saint Jean — bien que la figure du vainqueur de Rome y persiste344. 345 Voir T. Dans ces conditions. Une tendance à «réhumaniser » le personnage est présente dans les Oracles. The Apocalyptic Imagination. p. La présence de Néron dans cette tradition n'est point fortuite. p. vol. . 2 vol. Bishop. et aussi par la tentative d'Antoine de bâtir un nouvel Empire en Egypte343. Néron est. Hisioria. Répondre à cette question dépasse les limites de cet article. les Apologètes avaient déjà très peu d'informations sur l'époque et acceptèrent sans critique les allégations de Tacite346. ». La réponse paraît assez simple.. p.. Mais si. En réalité la communauté de Rome souffrit peu et devint très rapidement un des centres du christianisme347. H. il est intégré dans la tradition dont j'ai parlé plus haut. Barnes. Londres.. C. Collins. dans la version originale. 32-33. p.

Selon la légende. apprenant que Dieu voulait le détruire. dans la justification des prédictions. The Emperor Nero in Talmudic Legend. tant pour l'atmosphère générale du monde antique au Ier siècle de notre ère. Gittin. Une tout autre évolution du mythe néronien eut lieu dans la tradition juive350. Bâcher. Conclusion Le mythe du «retour de Néron» est un phénomène très caractéristique. mais comme le résultat d'une évolution longue et complexe62. Etude critique sur quelques traditions étranges relatives à Rabbi Meir. p. p. que pour la façon dont la spiritualité aussi bien juive que chrétienne trouva sa place dans cette atmosphère. des attitudes et des actions politiques61. Bastomsky. с The Emperor Nero. 1882. V.Rougé. J£>i?. Néron vint en Judée après le commencement de la guerre mais. ». p. N.. 63-87. p. 321-325 . Bâcher.. 56 a. conformément aux croyances. 351 S. 181. Latomus. nés de l'état d'oppression et de conflit qui caractérisait la société.. La place centrale dans la croyance messianique était occupée par l'attente du retour du Sauveur et de la restauration d'un état passé de bonheur et de justice. les Gentils deviendront Juifs de leur propre gré. la vision juive sur les événements du passé. Bastomsky. « Rabbi Meir. Le messianisme fut la réponse aux besoins réels de changement et de catharsis. 37. ». par celui de 2 Tes 2:7.. Néron entra ainsi dans le folklore juif en double hypostase : d'une part comme l'agent du Mal. fol. 178-187 . p. 5. «Etude critique. 349 J.. Tout en continuant d'être le coupable principal de la destruction du Temple et de l'Etat juif. p. non comme une inspiration soudaine d'un personnage quelconque. et d'autre part comme un de ceux qui annoncent les « derniers jours » quand. Néron devint un personnage plus réel. Néron à la fin du ive et au début du ve siècle. il s'enfuit et devint prosélyte juif.. G. la première devenant un moyen d'expression et de réalisation des idées. 1978. . J. Tout cela n'a plus de liaison avec l'incendie de Rome et la persécution qui s'ensuivit. Il y avait aussi une tradition selon laquelle le mauvais Gentil a comme descendants des Juifs renommés pour leur piété et leur érudition351. C'est de ce processus que naquit le messianisme. 350 181 . 322 . S. doté d'une histoire significative pour. Le texte de l'Apocalypse fut remplacé.59. REJ. Il se produisit un processus de fusion entre religion et politique. 51-59. «le mystère de l'iniquité»349.événement. Voir W. J. 1968-1969. Rabbi Meir aurait été son descendant. W. Cohen.

England) JJS Journal of Jewish Studies (Oxford) JQR Jewish Quarterly Review (Leiden) JRS Journal of Roman Studies (Leiden) JSS Jewish Social Studies (New York) JTS Journal of Theological Studies (Oxford) NTS New Testament Studies (London) RB Revue biblique (Paris) REJ Revue des Etudes juives (Paris) 352 Il y a ici. il exprimait l'espérance d'une grande partie de la population de l'Orient dans la chute de l'Empire de Rome. Va.) JEH Journal of Ecclesiastical History (Cambridge. Dans sa version initiale. la politique religieuse qu'il menait et sa fin tragique et mystérieuse. Le retour de Néron devint ainsi une sorte de moquerie. aux yeux des chrétiens il préfigura « le Maître de ce monde » qui annonçait le prochain retour du Christ.Dans cette atmosphère. peut-être. Si les Juifs en firent un de ces Gentils qui. Abréviations ANRW Aufslieg und Niedergang des Rômischen Well. 182 . Néron personnifia cette espérance. parce qu'il réunissait dans sa figure la prédilection pour l'Orient. reconnaissent le pouvoir de Dieu. Herausgegeben von Wolfgang Haase (Berlin).) JBL Journal of Biblical Literature (Richmond. à la fin. BASOU Bulletin of Ihe American Schools of Oriental Research (Minnesota). le mythe du « retour de Néron » fut un des symptômes de la crise qui s'annonçait. Les versions juive et chrétienne en firent un des signes de la catastrophe imminente. le mythe du « retour de Néron » constitua une expression de l'atmosphère eschatologique et messianique qui régnait en Orient au premier siècle de notre ère. un annonciateur de la venue de Messie. Dans toutes les versions. une imitation satanique de l'apparition du Sauveur352. une réminiscence du vieux rite sémitique dans lequel un condamné à mort était substitué au roi dans le rôle du dieu de la fertilité et était mis à mort à la fin des célébrations. Mass. Biblical Biblical Research (Chicago) CJ Classical Journal (University of Colorado) EC Etudes classiques (Namur) HSCP Harvard Studies in Classical Philology (Cambridge. Sa prétention à la divinité et son rôle dans la destructione de la Judée furent appréciés comme des signes montrant qu'il était l'agent de Satan ou Satan lui-même63.

Les «hébreux» et les «hellénistes» dans le livre des actes des apôtres L'épisode d`Actes 6. Cette interprétation y voit le premier conflit à l'intérieur 183 .1 et l'histoire qui s'ensuit ont été l'objet d'amples commentaires aboutissant à une interprétation qui jouit d'une acceptation presque générale.REL Revue des Eludes latines RHPhR Revue d'Histoire et de Philosophie religieuse (Paris) VDI Vestnik Drevnei Istorii (Moskwa) VT Vêtus Testamentům (Leiden) ZNW Zeilschrift fur die Neulcstament Uche Wissenschaft (Berlin).

184 . Community. Moule. Cambridge 1987. Dunn ignore que le Livre des Actes fut rédigé après la chute du Temple (v. obligés à quitter Jérusalem.ceux-ci étant. London 1970. Les deux formations.354 Elle fut élaborée par 353 Cf. 1992. au-déla de la querelle sur la distribution des aliments.Y. Who Were the Hellenists ?»: ExpTim 70 (1958/'59) 100-102. Esler. en somme. C. N. M. 76. s'affrontent sur un sujet d'importance mineure. chargés apparemment du service à table. ils s'expliqueraient en raison des langues parlées par les fidèles des deux formations: hébreu ou araméen pour les uns. «The Hellenist Breakthrough: Acts 6.M. New Testament History. 354 Cf. dont Philippe est le promoteur. The Hellenization of Judaea in the First Century after Christ. A. 151-175 et F. Hen gel. aussi Anchor Bible Dictionary 3. «Zwischen Jesus und Paulus»: ZTK13 (1975) 151-206. pourtant. Simon. 52-54. par exemple L. London 1989. «Paul and Jesus: Similarity and Continuity»: Paul and Jesus. finalement.353 Cette interprétation est si largement acceptée. 37-45. Porthill. The Parting of the Ways. Garden City.de l'Eglise. Bruce. Maddox d'autre part ignore presque tout le problème. qu'on appelle Hebraioi et Hellenistai.F. Dunn. Hengel.F. l'Appendix) et que de ce fait la formule «fait des mains d'homme» avait une résonance toute différente. On peut consulter pour la bibliographie Hengel. 57-73. Parmi les sept (considérés être les chefs des «Hellénistes») se détachent Etienne et Philippe. London 1991. Esler. J.F. 217-233. L. N. Le premier. The Purpose of Luke-Acts. Early Christianity according to the Tradition in Acts. Quant aux noms «Hébreux» et «Hellénistes».D. 53-55. Barnard. Goppelt. «Saint Stephen and the Jerusalem Temple»: JEH 2 (1951) 127-142. Quoiqu'il fait quelques observations fort intéressantes sur la question.W. «Zwischen». Avec leur arrivée en Diaspore commence la mission chrétienne parmi les Gentils. Ph. Beaucoup de ces hypothèses ne tiennent aucunement compte des circonstances secondaires.J. des Juifs de la Diaspore revenus à Jérusalem. M.G. Sheffield 1991. Bruce. Garden City. F. il s'agirait de divergences idéologiques profondes sur l'importance de la Loi judaïque et du Temple pour les chrétiens. Wederborn. Lüdemann. «Once More. «Breakthrough». Cf. Par exemple. R. Community and Gospel in Luke-Acts. Maddox. 135-136. Sa mort donne le signal d'une persécution des fidèles «hellénistes».B. «Saint Stephen and Early Alexandrian Christianity»: NTS 7 (1960-'61) 31-36. Edinburgh 1982.F.Y. R. cf. Porthill voit dans les «Hellénistes» l'élément déterminant de la mission parmi les Gentils: Porthill. martyrisé après un jugement sommaire. Le conflit s'apaise quand les Apôtres président à l'election de sept fidèles. grec pour les autres . qu'on en a fait souvent le point de départ pour diverses hypothèses concernant des questions de chronologie. Barnard. J.D. London 1989. est accusé d'avoir transgressé la Loi et. 135-155.12»: Review and Expositor 71 (1974) 475-486. «The Acts of the Apostles: Historical Record or Theological Reconstruction ?»: ANRW II. 25. Collected Essays.3 (1985). Saint Stephen. Hengel reste sur les mêmes positions dans son dernier livre: M. de théologie et d'histoire de l'Eglise. Apostolic and Post-Apostolic Times. 259-263. engagé dans une polémique acerbe avec des juifs de sa synagogue. 1971. 117-129. G.

F.C. Baur et l'école de Tübingen. C'est là qu'on trouve la division de l'Eglise primitive en «Hébreux conservateurs» et «Hellénistes libéraux». Cette formule fut adoptée presque sans reserve - ou totalement ignorée.355 Elle reste encore la plus repandue. Il est pourtant facile de voir, à plus proche analyse, à quelles objections insurmontables se heurte cette interprétation. Avant tout, l'explication des noms en question est déficitaire. L'appelation «Hébreux» n'a jamais été prise dans le sens de «parlant hébreu» (ou araméen). D'autre part, «Hellénistes» avait, à l'époque des événements décrits dans le Livre des Actes, plus d'une signification, ce qui rend très difficile la tâche de comprendre son sens précis dans le texte. On s'en rapporte d'habitude à saint Jean Chrysostome356, mais il est beaucoup plus tardif et son opinion ne se retrouve nulle part dans d'autres sources. On affirme aussi que les «Sept» portaient des noms grecs. Mais on trouve des noms grecs parmi les fidèles censés être des Juifs de Palestine, et même parmi les «Douze». C'était une coutume largement répandue que de prendre des noms grecs ou latins à la place ou à côté des noms juifs; c'était une façon de se conformer aux moeurs dominantes, sans que cela eût une signification plus profonde.357 Il n'existait à l'époque aucune séparation au sein des Juifs d'après la langue qu'ils parlaient358. Il ressort d'un grand nombre d'études sur le problème des langues parlées par les Juifs en Palestine et dans la Diaspore à l'époque de la naissance du christianisme que la fréquence et la diffusion des trois langues utilisées - hébreu, araméen et grec - étaient très variées. Tous les chercheurs admettent que l'araméen était la lingua franca dans le Proche Orient. L'hébreu, par contre, était reservé chez les Juifs aux écrits sacrés et à l'office du Temple; mais on se rend de plus en plus compte que c'était une langue encore vivante à cette époque et que sa disparition de l'usage commun eût lieu beaucoup plus tard, dans les siècles qui suivirent la chute du Temple. Quant au grec, il était parié largement, mais ce n'était pas la langue du peuple. Les chercheurs estiment que le grec n'arriva jamais à
Hellenists and Hebrews, Minneapolis, MN 1992, 4-8. Homelies 14 et 22. Cf. J.A. Fitzmyer, «Jewish Christianity in Acts in Light of the Qumran Scrolls»: Studies in Luke-Acts, London 1968, 237-238. 357 H.J. Cadbury, The Book of Acts in History, New York 1955, 89-90; G. Mussies, «Greek in Palestine and the Diaspora»: The Jeivish People in the First Century AD, II, Assen-Amsterdam 1976, 1050. Cf. aussi W.M. Ramsay, The Cities and Bishopries ofPhrygia, New York 1976, 637-638 avec des explications detaillées, et J.A. Fitzmyer, «Did Jesus Speak Greek ?»: BAR 18 (1992) 58-63. 358 Le cliche „Juifs de la Diaspore = Hellenistes = Juifs parlant grec est si enracibe que meme AT Kraabel utilise constament la formule „Greek speaking Jews of the Diaspora” cf par example AT Kraabel Diaspora, Jews and Judaism, Atlanta, 1992, 347, 350
355

Cf. C.C. Hill,

356

185

concurrencer sérieusement les autres langues parlées par les Juifs. Les informations dont nous disposons contredisent l'opinion qu'il y eût, au moins dans la Diaspore, des Juifs qui ne parlaient que le grec. Si un certain nombre de Juifs paraît avoir oublié sa langue maternelle, c'est qu'ils étaient si «hellénisés», qu'ils n'avaient plus rien en commun avec le judaïsme. Or, ce n'était pas le cas des «Hellénistes» du Livre des Actes, fortement liés à la religion, étant des adversaires acharnés de Philippe, d'Etienne et de Paul.359 La traduction en grec des textes de l'Ancien Testament pourrait faire croire que les Juifs de la Diaspore ne comprenaient plus l'hébreu. Mais je crois plus adéquate l'explication des sources proches de l'époque, qui affirment que cette traduction fut faite à l'intention des Gentils qui voulaient connaître la Loi des Juifs. De toute façon, l'emploi de la Septante dans les synagogues des Juifs dut être très réduit. Il n'y a pas de preuves en faveur de cet emploi; et en plus, rien ne laisse penser qu'il y avait des synagogues où l'on utilisait exclusivement la langue grecque. On affirme souvent que les

Hengel reconnaît que l'utilisation des trois langues n'était pas la même dans tous les domaines. Si l'araméen était parlé couramment par le peuple, le grec était à l'époque la langue dominante dans le commerce et l'administration, l'hébreu restant la langue préferée pour le culte et l'interprétation des textes (Hengel, The Hellenization, 8). Sur les langues parlées en Palestine au temps de Jésus cf. aussi J.A. Fitzmyer, «The Languages of Palestine in the First Century AD»: CBQ 32 (1970) 501-531; R.H. Gundry, «The Language Milieu of First-Century Palestine»: JBL 83 (1964) 404-408; J.M. Grintz, «Hebrew as the Spoken and Written Language in the Last Days of the Second Temple»: JBL 79 (1960) 32-47; J.C. Greenfield, «The Languages of Palestine, 200 B.C.E.-200 C.E.»: Jeivish Language - Theme and Variations, Cambridge, Mass. 1978, 143-164; P. Lapide, «Insights from Qumran into the Languages of Jésus»: RQ 8 (1975) 483-501; S.E. Porter, «Did Jésus ever Teach in Greek ?»: TB 44 (1993) 199-235; Fitzmyer, «Did Jésus», 58-63. Ce dernier, quoique d'accord avec Moule, témoigne en fait du peu de vraisemblance de cette interprétation. Personne parmi ceux qui ont étudié les influences entre judaïsme et hellénisme n'a jamais affirmé que l'hellénisation fut totale. Cadbury remarque dans ce contexte un détail significatif. Paul (Ac 21,37-40) étonne profondément le tribun romain en s'adressant à lui en grec. C'est une preuve que les langues indigènes (en occurrence l'hébreu) étaient vivantes même là où on s'attendrait à une hellénisation totale. Cf. Cadbury, Book of Acts, 32-33. Le fait que les inscriptions trouvées dans la Terre Sainte étaient en majorité en grec ne change pas les conclusions sur le degré d'hellénisation, puisque 1) on connaît encore très peu d'inscriptions et 2) lire une épitaphe en grec est relativement facile, ce qu'on ne peut pas dire de l'emploi du grec dans la vie spirituelle. De toute manière, on ne peut pas en tirer la conclusion que les écrits rabbiniques, n'étant jamais traduits en grec, étaient peu répandus parmi la majorité des Juifs (cf. P.W. van der Horst, «Jewish Funerary Inscriptions: Most Are in Greek»: BAR 18/5 [1992] 46-57). Sur la question de l'hellénisation cf. aussi G.W. Bowersock, Hellenism in Late Antiquity, Cambridge 1990, 6-10.

359

186

synagogues (ou la synagogue) d`Actes 6,9 étaient de ce genre;360 mais le texte ne dit rien sur la langue qu'on y utilisait.361 La seule conclusion possible est que les appellations «Hébreux» et «Hellénistes» ne désignaient pas des différences de langue. Les Juifs, en Judée ou ailleurs, parlaient les trois langues, sans aucune conséquence pour leur vie religieuse. On pouvait être bilingue et même trilingue sans que céla créât une séparation conduisant à des appellations différentes. On affirme aussi que les «Hellénistes» étaient des Juifs influencés par l'ambiance de la Diaspore et qui auraient acquis une mentalité plus libérale et une attitude plus critique envers la Loi. Mais en Actes 9,29 les «Hellénistes» apparaissent comme des adversaires de la Nouvelle Voie, donc des conservateurs, plus fanatiques même que d'autres Juifs de Jérusalem. Il paraît invraisemblable qu'ils aient pu devélopper une attitude libérale et produire des missionaires du christianisme parmi les Gentils. Il serait plus logique de voir ces «Hellénistes», à côté des «Douze», fréquenter le Temple et observer avec fidélité les prescripions de la Loi.362
360 Tous les noms en Ac 6,9 ont une signification géographique. Dibelius et Haenchen pensent (avec raison, je crois) que «Libertins» est une erreur scribale à la place de «Lybiens»; cf. E. Haenchen, The Acts of the Apostles, Oxford 1971, 271 n. 1. Ni Goguel, ni Liidemann ne sont convaincants en soutenant l'existence d'une synagogue des affranchis: cf. M. Goguel, La naissance du Christianisme, trad. angl. London 1933, 70 n. 1; Liidemann, Early Christianity, 83. Cette hypothèse fut lancée par L.H. Vincent, «Découverte de la synagogues des Affranchis»: RB 30 (1921) 242-277. Il n'y a aucune raison d'identifier la synagogue de Théodore avec la synagogue des «Libertins». D'ailleurs, en Ac 6,9 le mot «synagogue» est employé dans le sens de «rassemblement». Sur la langue qu'on employait dans les synagogues, cf. J. Juster, Les Juifs dans l`Empire Romain, I, New York 1914, 369-372, 455. 361 Cf. H. Marshall, «Palestinian and Hellenistic Christianity: Some Critical Comments»: NTS 19 (1972-'73) 274-278; R.R. Hahn, «Judaism and Jewish Christianity in Antioch: Charisma and Conflict in the First Century»: JRII14 (1987) 343 n. 8. Pour D. Lehmann, Die Redaktion des Logiaquelle, Neukirchen 1989, 16, la séparaton linguistique est un modèle qui ne peut pas être "historicisé", c'est- à-dire ne peut pas être vu comme une situation réelle. J.A. Overman, «The Diaspora in the Modem Study of Ancient Judaism»: J.A. Overman - R.S. MacLennan (eds.), Diaspora Jews and Judaism, Atlanta 1992, 63-78, soutient que la catégorie «Juifs de la Diaspore» ne contribue pas à la compréhension du judaïsme antique. Quant à C.C. Hill, son attitude critique lui fait défaut et il accepte l'interprétation linguistique; cf. Hill, Hebrews, 22-24. Mais il ne réussit pas à nous convaincre; Luc aurait-il utilisé l'appellation «hellénistes» deux ou trois fois seulement, quand il pouvait le faire en permanence ? Hill n'explique pas pourquoi et comment les différences de langue auraient amené à un conflit sur la distribution des aliments. 362 Une vision "libérale" du Temple n'apparaît chez les Juifs «hellenisés» qu'après l'an 70 A.D.; cf. S.G. Wilson, The Gentiles and the Gentile Mission in Luke-Acts, Cambridge 1973, 149; R. Scroggs, «The Earliest Hellenistic Christianity»: J. Neusner (éd.), Religions in Antiquity, Leiden 1968, 176- 206; Haenchen, The Acts, 290; M. Hengel, Acts and the History of Early Christianity, Philadelphia 1979, 72-73; F.F. Bruce, «The Church of Jerusalem in the Acts of the Apostles»: BJRL 67 (1965) 647-648; Esler, Community,

187

Pour soutenir le «libéralisme» des «Hellénistes» on a recours d'habitude au discours attribué à Etienne, dans lequel on voit une attaque contre le Temple. On souligne aussi l'accusation, adressée à Etienne, d'avoir parlé contre la Loi de Moïse.363 L'importance de l'épisode d'Etienne et du discours qu'on lui attribue est évidente. Mais il est difficile d'établir, en jugeant seulement d'après le texte, si Etienne était un «Helléniste». Il se dispute avec des Juifs orthodoxes venus de la Diaspore. Quant au discours qu'on lui attribue, il ne contient rien d'une idéologie «libérale». Ce n'est ni une défense (contre des accusations que l'auteur du texte appelle d'ailleurs «fausses»), ni une pièce de propagande de la nouvelle foi. Ce discours ressemble plutôt à ces invectives, attribuées par la tradition aux prophètes, qui condamnaient les transgressions de la Loi. Si l'on y rencontre une note différente, elle n'a rien de spécifiquement chrétien; c'est l'effet de l'orientation antijuive du Livre des Actes.364 Il n'y a pas d'attaques aux commandements de la Loi; la soidisante opposition au Temple est une paraphrase de quelques passages de l'Ancien Testament, notamment d'Isaïe, contenant une critique de la formalisation du culte.365
146-157. W.A. Strange s'aligne à la majorité, en voyant dans les «Hébreux» des Juifs conservateurs et dans les «Hellénistes» des Juifs "hellénisés": cf. W.A. Strange, The Problem of the Text of Acts, Cambridge 1992, 125-126. Mais on ne voit pas pourquoi les «Hellénistes» libéraux seraient les adversaires d'Etienne et de Saiil. Hultgren reconnaît que rien dans le texte ne suggère une opposition des «Hellénistes» à la Loi de Moïse, mais il pense que ceux des disciples qui s'étaient adressés aux Grecs d'Antioche n'avaient pas exigé de ceux-ci une stricte observance des prescriptions de la Loi juive; cf. A.J. Hultgren, «Paul's Pre-Christian Persecutions of the Church: Their Purpose, Locale, and Nature»: JBL 95 (1976) 97-98; je ne vois pas de fondement pour cette opinion. Cf. aussi Bruce, «The Church», 647-648; Marshall, «Palestinian», 279-280. M. Simon soutient le "libéralisme" des «Hellénistes», mais il n'arrive qu'à mettre encore plus clairement en évidence le caractère juif orthodoxe du texte; cf. Simon, «Saint Stephen», 128-133. Cf. aussi E. Larsson, Die Hellenisten und die Urgemeinde NTS 33 91984) 16-20 363 Cf. F.J. Foakes-Jackson, «Stephens Speech in Acts»: JBL 40 (1930) 283-286; M. Simon, «Réflexions sur le Judéo-Christianisme»: CJGR II, Leiden 1975, 58; M. Simon, Saint Stephen and the Hellenists in the Primitive Chure h, London 1988, 41; M. Wilcox, «Foreword to the Study of the Speeches in Acts»: CJGR I, Leiden 1975, 213-214; Haenchen, The Acts, 288-290. On trouve une analyse detaillée du discours et de l'épisode qui suit dans Hill, Hebrews, 53-92. 364 D. Schwartz déduit, d'après le style du discourse, qu'Etienne est un Juif de la Diaspore. Mais, comme il n'y a rien en faveur de l'authenticité de ce discours... Cf. D. Schwartz, Studies in the Jewish Background of Christianity, Tübingen 1982, 119-120; D. Slingerland, «The Composition of Acts», JAAR 56 (1988) 107-111; P.C. Tennehill, «Israel in Luke Acts: A Tragic Study», JBL 104 (1985) 69- 85. S.G. Wilson pense qu'Etienne représentait l'Eglise entière et non pas une faction; cf. Wilson, The Gentiles, 130. Ac 7,4050 représente ce que Wilson estime être les opinions que Luc attribuait à un Juif «Hellénisé» de la fin du Ier siècle A.D.

188

Wagner . L'explication "idéologique" du nom des «Hellénistes» est fautive aussi du point de vue logique. 47-48 365 189 . Sheffield 1991. Do You Knoiv Greek?. Momigliano. Cette catégorie fut créée par Herder et élargie par Droysen.16-18.M. 175-176.54-8.367 Il n'a donc rien de commun avec les «Hébreux» et les «Hellénistes». Templum Amicitiae: Essays on the Second Temple Presented to Ernst Bammel. Cela affaiblit encore l'opinion que le but de ce discours soit une négation du Temple. Horbuiy (ed. Hengel. A. Esler. Hengel voyait dans le «syncrétisme hellénistique» une création moderne. Je dirai plutôt que ce discours ressemble. 185. «Israelite Opposition to the Temple»: CBQ 29 (1967) 228-233. J. Le verset 7. en utilisant justement le nom trouvé dans ce Livre. entre l'Eglise et les Pharisiens. Bihler. mais c'est un conflit en dehors de la communauté. J. The Acts.Le discours d'Etienne n'est donc ni spécifiquement chrétien. «Zwischen». 31. Hengel. ni «helléniste». 2Chr 2. cf. Hebrews.2)»: BZ 3 (1959) 260 pense que le discours ne se trouve pas à sa place. «Zwischen». qui parle du Dieu Très Haut qui n'habite pas dans un temple fait des mains d'homme (Ac 7. Bihler. 191-193. Brown la voit dans l'origine sociale des fidèles des deux formations: il suppose que les «Hellénistes» venaient d'un milieu social plus élevé et qui offrait la possibilité d'apprendre le grec et d'adopter un style de vie Cf.G. aussi N. Sur Droysen cf. Son feu critique est orienté envers les Juifs qui pèchent contre la Loi. Kraabel. car un des buts de l'auteur est de souligner que ce sont les Juifs qui. 71. Il n'y a donc pas de conflit au sein de la communauté. Ls 66. 366 C'est la conclusion de Hill. La prophétie de la destruction du Temple est.N. Denver 1971. cf. l'auteur paraît ignorer Gen 14. «J.).).D.18-20: on y parle aussi du Dieu Très Haut. «The Roman Diaspora: Six Questionable Assumptions»: JJS 33 (1962) 445-464.48-49 versus 1R 8. Haenchen. 166-167. Sevenster. Walter. On a cherché une explication de cet épisode en dehors du texte.T. 345367. en repoussant l'Evangile. «Attitudes to the Temple in the Acts of the Apostles»: W. qui est tout au plus indifférent au problème. Barrett. Breck (eds. s'éloignent de la vraie foi.1-2. Hengel. «Apostelgeschichte 6:1 und die Anfänge der Gemeinde in Jerusalem»: NTS 39 (1982-'83) 383. C. 265). de même dans l`Epître aux Hébreux. «Der Stepha. «Stephanusberichte».nusbericht (Apg 6. Acts. Great Confrontations in Jewish History. Droysen between Greeks and Jews»: History and Theoty 9 (1970) 139-153.K.M. Il faut remarquer que dans ce discours. R.6.52b paraît une paraphrase du commentaire sur le verset 11 de Habakouk. Barrett pense que les idées contenues dans ce discours n'ont pas de parallèle dans le judaïsme contemporain à l'auteur du Livre des Actes: cf. «The Earliest». aux critiques formulées par les Esséniens de Qumran à l'adresse des «Fils des Ténèbres».K. Cf. 367 Cf.A. 138-139. Leiden 1968. L'héllenisme comme catégorie historique n'existait pas encore au temps où fut écrit le Livre des Actes. Smith. A. Rabe. «Early Christianity and Judaism»: S. qu'il ne faut pas lier avec l'emploi de l'appellation «Hellénistes» chez les Juifs.8 und 7. par son orientation générale.27. Ac 7.366 Un tel conflit existe pourtant dans les Evangiles. c'est un aspect qui revient souvent dans le Livre des Actes. V. Voir Scroggs. Mais C. M. une tradition juive messianique (cf. 260. Community. d'ailleurs.48). Il reconnaît l'existence d'une contradiction entre ce qu'on appelle la négation du Temple dans le discours et le comportement de Paul.

O.371 R.E. mais aussi des judéo-chrétiens et des Ebionites. Walter attribue toutefois cette attitude à «Etienne er son groupe». «Not Jewish Christianity and Gentile Christianity. Il paraît ignorer que l'auteur du Livre des Actes emploie pour désigner les nonJuifs d'autres appellations: «peuples» ou «Grecs» plutôt que «Hellénistes». pense que les «Hébreux» représentent des Samaritains qui sont passés au christianisme.C. Simon voit en Etienne l'idéologue des Juifs hellénisés de la Diaspore. Cullmann. Scroggs. Anchor Bible Commentary. ils mangent ensemble sans que céla ne soulève aucune objection de la part de qui que ce soit. Hellénistes des Actes et Quatrième Evangile»: Les Manuscrits de la Mer Morte. Paris 1957. car les orthodoxes s'opposaient à la participation des sympathisants Gentils aux cérémonies dans le Temple et aux répas communs. à cause des «craignants Dieu». 260-261. Simon.369 On ne peut pas faire ici une analyse plus détaillée du livre d'Esler. The Acts. tandis que M. 134-163. Simon. «Saint Stephen». «The Origins and Development of Samaritan Christianity»: NTS 19 (1972-'73) 350-400. Spiro. qui se serait prolongée dans l'Eglise. 140-141.368 Selon P.370 Il pense que les «Hellénistes» sont des Gentils ou des Juifs parlant seulement le grec. 370-393. En reconnaissant qu'il est impossible de rattacher les «Hellénistes» à une attitude critique envers la Loi et le Temple. il n'en est nullement question dans cet épisode. Black. Brown. Après avoir mis en évidence les lacunes de l'explication courante. Haenchen..F. «Stephen's Samaritan Background»: W. Walter avance l'hypothèse que ce conflit n'aurait pas été limité à l'Eglise. Je crois pourtant devoir souligner que l'observation des règles alimentaires ne pouvait pas provoquer une séparation entre «Hébreux» et «Hellénistes». The Acts ofthe Apostles. Community.. 36-45. 285-300. A. Ce conflit aurait provoqué la séparation en «Hébreux» et «Hellénistes». 369 Esler. Scroggs. «The Significance of the Qumran Texts for the Research into the Beginnings of Christianity»: JBL 74 (1955) 213-236. «Secte de Qumran. Mann (eds.approprié. «Earliest». 179-180. The Scrolls and Christian 368 190 . 371 Cf. Saint Stephen.H. On a cherché aussi à résoudre le problème des «Hellénistes» en les identifiant avec tel ou tel groupe déjà connu. Cullmann a vu dans les «Hellénistes» des successeurs des Esséniens de Qumran. par contre. Garden City 1969. Spiro. 61-74. Albright . D'après le texte.. 370 Walter. 12. mais aurait embrassé toute la société juive du temps. «Earliest». Colloque de Strasbourg. Cullmann. 133. M.). O. «Apostelgeschichte». Scobie. A. Esler les «Hellénistes» étaient des Juifs revenus de la Diaspore. Quant à la participation des Gentils au culte dans le Temple. O. Scroggs a trouvé de grandes similitudes entre les «Hellénistes» et les Samaritains. C.. but Types of Jewish/Gentile Christianity»: CBQ4 5 (1988) 55. N.S. qui seraient entrés en conflit avec les orthodoxes du pays.

Je ne crois pas que cette hypothèse soit suffisamment argumentée.et qui n'ont presque rien à voir avec la tâche pour laquelle ils sont élus .9) et leurs activités ne sont pas précisées. Harnack. «Acts 7: An Interprétation of the Samaritan Evidence»: CBQ 39 (1977) 190208. 31-32). Jean-Baptiste. «The Samaritans and Acts»: NTS 28 (1982) 423-434. R. ou de l'opinion que les «Sept» étaient les leaders de ceux-ci. cf. pour laquelle il fallait trouver une tradition. étrangère.train. 372 C. J. par contre. Cf.18).377 Origins. Community. 374 J. L'auteur du Livre des Actes ne fait pas mention de la présence de Jésus en Samarie (cf.font penser que pour l'auteur du Livre des Actes et ses lecteurs les «Sept» constituaient une institution d'importance. après sa conversion. que commenter d'une façon ou d'une autre le texte du discours attribué à Etienne. D'autre part. «The Sect of the Nicolaitans and Nicolaus.J. «Saint Stephen». Geol. Dupont.372 Mais ses arguments ne paraissent pas convaincants. Chico 1987. «L'Epître aux Hébreux. les authorités réligieuses de Jérusalem avaient-elles le pouvoir d'appliquer une telle mesure.373 D'ailleurs. L'élection des «Se|>t» eut lieu dans l'assemblée de tous les fidèles et reçut la bénédiction des «Douze». Toutes ces opinions ne font. Apollos. Paris 1984. «Esséniens et Hellénistes»: ThZ 55 (1959) 41-54. 75-80. Nouvelles études sur les Actes des Apôtres. Aucun des diacres. d'ailleurs. les qualités que les candidats sont censés posséder . Dupont a cherché des arguments en faveur de l'historicité de cet épisode et a vu dans l'institution des «Sept» l'organisation d'une communauté autonome des chrétiens hellénistes.376 plus loin (9. v. agit librement à Jerusalem. 375 L'opinion qui identifie Nicolas le «prosélyte» avec Nicolas l'hérétique de l'Apocalypse de Jean n'a pas de soutien solide: cf. Cette diversité d'interprétation n'est pas de nature à inspirer confiance. n'apparaît plus dans le Nouveau Testament. que justement cette ambiguité doit inspirer confiance dans l'authenticité du texte. P. Spicq Etienne aurait été de culture alexandrine.375 Un dernier point d'interrogation est soulevé par la persécution des chrétiens dont il est question dans cet épisode. il est difficile d'apporter des arguments en faveur d'un lien entre Etienne et les «Hellénistes». D'autre part. E. 376 II faut souligner que le texte ne parle pas d'expulsion. 373 Barnard pense. Esler. au judaïsme? 191 . 151-157. à l'exception des Apôtres.11 il s'agit de la persécution.D'après C. en somme. A-t-elle atteint seulement les «Hellénistes»? Le texte parle de tous les fidèles. sauf Philippe et Etienne. the Deacon in Jerusalem»: 3 (1923) 413-422. Coggins. 136-138. Jn 4.29-31) l'Eglise jouit d'une paix générale et Paul. un faussaire n'aurait pas laissé ses lecteurs perplexes quant à son but (Barnard. on ne peut donc pas lier la mission de Philippe à cette présence. Richard. les Hellénistes et Qumran»: RQ 1 (1959) 369.374 Ils ne reviennent qu'une seule fois dans le livre (21. Spicq. si en 8. A.

Paula Fredriksen a souligné que la persécution menée par Saiil aurait dû avoir lieu à Damas et viser les chrétiens juifs seulement (P. cette séquence devait servir à introduire le personnage de Paul et la mission parmi les Gentils (Hill.22 il n'était pas connu par les fidèles de Judée et par conséquent il ne les avait pas persécutés. 24. il est impossible d'y reconnaître la cause de la persécution. 379 Cf. Les agitateurs messianiques pouvait arriver jusque dans la Diaspore. dans lequel il y a un parallèle au texte de Luc: cf. il n'est presque jamais question de Jésus comme Dieu ou fils de Dieu. De sa part. the Circumcision of Gentiles. aux yeux des Gentils. 142-143). «Judaism. d'après Gai 1. A. Dans le discours d'Etienne il y a (7. parmi les manuscrits de Qumran. Me 1.1. Il pense qu'on peut renoncer à parler d'une persécution à Jérusalem et supposer que les «Hellénistes» auraient quitté la ville de leur propre gré.33. D'autre part. The Origins of Christianity. Wilson reconnaît qu'on n'a pas de données sur une fuite massive des chrétiens de Jérusalem. Mais cette hypothèse peut être valable pour la Diaspore. dans le discours que le Livre des Actes attribue à Paul. il y a dans le judaïsme un point sur lequel aucun compromis n'était possible: l'accusation d'idolâtrie. Il suffit de lire le Livre de Daniel pour comprendre dans quelle mesure l'idolâtrie provoquait la colère des Juifs.63-64. Proclamer l'existence d'un autre dieu à la place ou à côté du Dieu unique était le crime suprême et impardonnable. and Apocalyptic Hope: Another Look at Galatians 1 and 2»: JFS 42 [19931 549-550). Rylands (cf. non pour la Judée.35). par peur de subir le sort d'Etienne (cf. Hebrews. "Wilson. 1).378 Paula Fredriksen soutient que la persécution menée par Saul au nom des Juifs avait des raisons politiques. la stabilité de l'Empire. 26. mais l'authenticité du discours étant pour le moins douteuse. C'est ce que pense L. 555-557 377 192 . The Gentiles. Fredriksen. 378 II est vrai qu'on trouve ce titre dans les Evangiles (Mat 14. «Judaism». Luc 1. Robertson. Récemment on a signalé un texte. Leur existence et prosperite – comme souligne Paula Fredriksen – dependaient des autorites romaines et c`etait dans leur interet de ne pas exister la colere de celle-ci. La propagande pour un Messie exécuté par les Romains comme agitateur politique et pour un royaume méssianique très proche mettait en danger.Pourtant. Par contre.379 D'autre part. 2. 32-40). Fredriksen. «An Unpublished Dead Sea Scroll Parallels Luke's Infancy Narrative»: BAR 16 (1990) No.G. la situation de la Judee comme province de l`Empire creait un terrain favorable pour les troubles. 103 n. non encore publié. London 1934. Il faut souligner que Paul ne mentionne nullement le martyre d'Etienne dans ses épîtres. mais leur Si on compare le Livre des Actes avec les épîtres de Paul on constate facilement que ce dernier parle d'une manière très générale de son activité de persécuteur. Hill arrive à démonstrer qu'aucune des interprétations des versets en question n'est sans défaut et conclut à l'inexistence de la «persécution sévère». les communautés juives de la Diaspore étaient beaucoup plus stabiles et moins préoccupées par les agitations politiques.16) une allusion à la divinité de Jésus.

Wederborn. Detroit 1987. S. 381 Cf. que Paul ne pouvait pas rencontrer à Jérusalem: F. Pour les comprendre il faut savoir à qui il s'adressait. formulée par l'école de Tübingen. 382 C'est l'opinion de J. 97-111.G. A propos de la condamnation et de l'exécution d'Etienne. Hultgren. Early. C`est ce qui ressort. qui étaient appliquées d'habitude aux transgresseurs des commandements de la Loi. Hamerton-Kelly . Il n'y a rien dans les sources qui authorise de penser que le Sanhédrin aurait ordonné la persécution d'un groupe de Juifs constitué en secte. «The Testimonium Flavianum and the Martyrdom of James»: L. l'épisode du conflit entre «Hébreux» et «Hellénistes» se présente assez problématique. Leiden 1976. 2. F. Hultgren pense que la «persécution» en question était en réalité un ensemble de punitions. Les emprunts à l'Ancien Testament sont soulignés par D. est pourtant infirmée par le 380 Cf. «Issues in the Separation of Judaism and Christianity after 70 C. 76. On a mis en doute aussi l'historicité du martyre de Jacques. Z. mais rien de plus grave. and Christianity. du Livre des Actes. L'idée même d'une persécution de l'Eglise primitive par les Juifs doit être regardée avec beaucoup de circonspection. 124. Paul and Jesus. On affirme souvent que le Livre des Actes fut élaboré à Rome. en perspective.382 Cette opinion. Paul and Jesus. Barnes. Il faut donc chercher une explication dans les sources contemporaines aux événements du Livre des Actes et placer l'épisode dans son contexte et dans les circonstances de l'époque.347. suivant des buts très précis. Le pouvoir de décréter la peine de mort contre les leaders d'une secte est aussi discutable. Watson. Paul.380 A la fin de cette analyse. Wederborn remarque que le prophète juif Jésus ben Ananias fut considéré fou et n'eut à souffrir aucune punition après avoir prédit la destruction du Temple. Hata (eds. «Paul's».T. Scroggs (eds.381 Pourtant. Watson nie l'existence des «Hellénistes». Jews. Lienhard. Le Livre des Actes des Apôtres est écrit avec beaucoup de maitrîse. Judaism. 318. 119 n. Gentiles and Christians. le frère de Jésus: cf.activite la-bas n`avait pas la force de la propagande menee en Judee.R.: A Reconsideration»: JBL 103 (1984) 44-45.). comme la bastonnade. 193 .E. Nombre de commentateurs y voient un essai apologétique destiné à montrer aux autorités impériales la bona fides des chrétiens envers le pouvoir.). 4. 172. Il faut pour cela clarifier les intentions et les moyens de l'auteur du livre. dans quelles circonstances et à quels fins il fut écrit.H. and the Gentiles. aussi Wederborn. la majorité des commentateurs soutient l'authenticité des appellations. cf. par exemple Lüdemann. Judaism. Cambridge 1986. y compris des châtiments physiques. a Redactional View»: CBQ37 (1975) 230-231 et de Walter. Feldman . «Acts 6:1-6. Katz.T. «Apostelgeschichte». cf. «A Reform in Acts and Its Mobils»: R. 157-163. Josephus. Daube.

D. Garden City 1981. Sh.386 Les judéo-chrétiens et les disciples de Paul menaient une véritable guerre les uns contre les autres. «The Origin of Acts»: JBL 39 (1920) 92. 386 Cf.comme le montre A. Hirschberg. Streeter construit une hypothèse analogue à partir de l'opinion que «Theophilos» serait un pseudonyme pour Flavius Clément. The Four Gospels. S. des Evangiles. Aune.385 Le trait dominant de la nouvelle religion à cette époque était la présence d'une multitude de tendences entre lesquelles il n'existait ni harmonie théologique. O'Neill. affirme que l'esprit eschatologique ne signifie pas que le Livre des Actes n'avait pas pour but de gagner la faveur des authorités de Rome: cf. dans les premiers chapitres de l`Apocalypse de Jean l'auteur condamne l'hérésie des «Nicolaïtes» pour avoir transgressé les lois du judaïsme . 59. cf. 384 En même temps. «Simon Bariona and the Ebionites»: JBL 61 (1942) 171-191. Wills. ainsi H. aussi L. D. The New Testament in Its Literary Environment. 98-99. On le voit. Waleskay. London 1964. Si . «"The Jews" in the Pauline Portion of Acts»: JAAR 54 (1986) 307-308. Ainsi. peut-être des epîtres. The Theology ofActs in Its Historical Setting. à l'Eglise.E.E. Historiography and Self-Definition. Leiden 1992.E. Fitzmyer. qui pense que l'oeuvre de Luc fut conçue pour convaincre des lecteurs éduqués à devenir chrétiens. Ils connaissaient probablement nombre d'écrits sur tel ou tel épisode. le patricien exécuté par Domitien: cf. Godspeed. J. Johnson.en realité les observances que le Concile des Apôtres avait censé devoir imposer aux Gentils convertis au christianisme. 104108. laissant la place à des preoccupations plus prosaïques visant l'organisation de la vie quotidienne de la communauté. The Gospel According to Luke (IIX). 384 Ainsi E. Refoulé. ni unité d'organisation. J. O'Neill.A. 194 . cf. «The Depiction of the Jews in Acts»: JBL 110 (1991) 631-654. 188. dans l'importance qu'il accorde aux commandements "noachiques". Sterling. «Le discours de Pierre à l'assemblée de Jérusalem»: RB 100 (1993) 251. Cambridge 1988. Cela est un trait caractéristique des années qui suivent la chute du Temple. souvent contradictoires. sur laquelle circulaient des traditions diverses. «Cuit Histories and the Sources of Acts»: Bib 88 (1987) 10. J. plutôt qu'à des lecteurs du dehors. Slingerland. 137138.M. l'attente méssianique diminuait.J. 375-376. entre autres. on en retrouve les traces dans le Nouveau Testament. G. «Origins». Les fidèles auxquels s'adressait Luc étaient en majorité des Gentils. Cambridge 1983.383 Les destinataires du livre étaient désireux de connaître et de comprendre l'histoire de leur religion. On affirme parfois l'existence d'une église de Pierre (= Simon) d'orientation judéochrétienne nationaliste: cf.C. l'Appendix). Streeter. «Asia Minor and Early Christianity»: CJCR II.H. AB.C. Donelson. qui s'adresse visiblement aux fidèles. «And So We Came to Rome». Le problème de la date de l'oeuvre de Luc a été largement discuté par les commentateurs (cf. entre 70 et 90 A. London 1979. Leiden 1975. Yarbro Collins 383 Voir sur cette question un exposé assez précis chez P. 385 Godspeed. 535-539. mais on ne sait même pas si celui-ci était un chrétien. F.contenu et la forme du livre. L.W.R. D. 3-7.

Yarbro Collins.A. 77-85. «John of Patmos and the Angel of Revelation»: Proceedings of the tfh World Congress of Jewish Studies. Con. il faut voir en lui un représentant des judéo-chrétiens. cf.E. 25.388 Peut-on avoir confiance dans la valeur documentaire du Livre des Actes? Beaucoup de commentateurs soutiennent l'affirmative. on est très critique sur sa valeur en tant que source.11-17. Alfa. qui condamnait l'affaiblissement de la tradition judaïque dans les églises fondées par Paul et ses disciples.2 à Ac 19. 210-216. Cf.Th.L. «Luke's Place in the Development of Early Christianity»: Studies in Luke-Acts. Origines sociales du Christianisme. 245-246.45.T. C. 379-381. «Les Nicolaïtes»: RHR 115 (1931) 5-36.S. Cf. Carroll. Le but de l'auteur était d'harmoniser les relations entre «Juifs» et «Gentils» à l'intérieur de l'Eglise. aussi J.). Historiography. éviter un faux pas: quand on parle du Livre des Actes en général. Paris 1959. Knox. Kraabel. Leiden 1968..620. Il cherche à apaiser le conflit entre ces deux catégories de fidèles. et M. au lieu de se combattre.zelmann. 195 . To See Ourselves as Others See Us. Jerusalem 1973. Buchanan. «Insiders and Outsiders in the Book of Revelation and Its Social Context»: J. Je pense qu'il faut.27 and Jewish-Gentile Relations in Acts»: JBL 88 (1969) 177-183.faric. Neusner (éd. Godspeed. «Luke 4.). I. 302. «Ephesians and the First Edition of Paul»: JBL 70 (1951) 267. ces deux tendences s'unissaient. «Acts and the Pauline Letter Corpus»: Studies in Luke-Acts.9-10 et à Eph 2. ceux qui accomplissent l'esprit de la Loi de Moïse. 147-148. G. Le Livre des Actes fut conçu dans le but évident de stimuler une telle union.ric pensait que les sept lettres de VApocalypse étaient une réplique aux sept épîttres de Paul: cf.387 Le christianisme pouvait survivre seulement si. 279-287. tandis que les chrétiens Gentils étaient sur le point de disparaître. à ce sujet. Peut-être que les deux partis ont dominé alternativement cette église. 388 L'effort de Luc pour l'union des partis dans l'église est souligné par C. Frerichs (eds. P.K.R. L'auteur y soutient deux thèses: 1) la conversion des Gentils est légitime. En même temps. A.J. Neusner .l'auteur de l` Apocalypse ignorait le Décret Apostolique. Crockett. E. il affirme que les chrétiens sont les vrais Juifs. Religions in Antiquity. E. E. Al. Jean félicite l'église d'Ephèse pour avoir démasqué les «faux apôtres». Cette situation poussa Luc à l'action. H. 2) Paul et les «Douze» ont travaillé en accord pour accomplir cette mission. E. Barrett.25.W. C'est intéressant de comparerais 2. Trocmé. elle fait partie de la mission imposée par Jésus Christ à ses disciples. Sterling. 44. London 1927. Trocmé voit la question autrement. London 1968. mais cela 387 Cf. Goguel. Chico 1985. «Paul and the Hellenization of Christianity»: J. L'effort de légitimer le christianisme du point de vue judaïque est visible même dans la présentation des Pharisiens: J. «The Jews as Seen by Paul and Luke»: To See Ourselves. Goodenough . «Luke's Portrayal of the Pharisees»: CBQ 50 (1988) 616. Schiissler Fiorenza. Il estime que les judéo-chrétiens se trouvaient dans une période de croissance. Cf. Sur les Nicolaïtes. «The Sect». aussi E. New Testament Essays. Harnack. «Apocalyptic and Gnosis in the Book of Revelation and Paul»: JBL 92 (1973) 367-371.

Bruce. «The Acts».389 L'analyse parallèle du Livre des Actes et des épîtres de Paul fait ressortir des contradictions encombrantes. 301.même sans s'en apercevoir . De sa part.W.E. Haacker.F. La référence à l'expulsion des Juifs de Rome par Claude complique les choses. 390 Muddiman souligne la différence frappante entre la personnalité de Paul telle qu'elle est présentée par Luc et qu'elle ressort des épîtres. aussi D. Mais la connaissance des lois romaines n'a rien à voir avec la chronologie de l'histoire du christianisme. chez soi à la fois dans le monde juif et dans le monde hellénistique. Il cite A. 2574. Dans le Livre des Actes Paul est citoyen romain. en soulignant la précision de l'auteur en ce qui concerne les événements et les personnages de l'histoire générale.). «The Acts».n'empêche pas les commentateurs de construire leurs hypothèses à partir des textes mêmes dont ils ont mis en doute la valeur historique. Bruce. Il faut pourtant remarquer qu'il s'occupe peu de la première partie du livre et qu'il estime que Luc avait une connaissance assez vague des événements de la vie de l'Eglise pendant cette époque. W. 13. Haenchen. Slingerland. J. 342 n. Metzger.390 A. nous présentent Paul comme une Figure marginale du point de vue culturel. Hahn. Cf. 38. Gasque. Bruce. 2598-2600. cf. cf. Tel auteur qui présente correctement des événements de l'histoire générale falsifie souvent . Une autre étude récente est celle de G. Houlden (ed. London 1944. Oxford 1963. 391 Haenchen. «Cult Histories». Knox. «The First Century Crisis: Christian Origins»: L. Judaism and Christianity. 261-273. «The Acts». 393 Bruce défend la chronologie paulinienne.393 La valeur documentaire du livre est défendue par E.392 Mais cette déduction n'est nullement obligatoire. «Judaism». aussi B. 168-180. mais éduqué à l'école de Gamaliel le Pharisien. Sanders. 256-258. 8 n. He ner a entrepris une ample recherche pour établir l'historicité du Livre des Actes. 392 Bruce. «Chronological Questions in the Acts of the Apostles»: BJRL 68 (1986) 273-295. Bruce pense que cela garantit la même précision pour l'histoire de l'Eglise. Il faut aussi remarquer que les problèmes de chronologie dans l'histoire de l'Eglise sont plus complexes que ne le pense Bruce. contra Conzelmann. malgré les sérieuses objections qu'il soulève lui-même à l'égard de cette chronologie: F. F. 189. Roman Society and Roman Law in the New Testament. Nashville 1965. «Die Gal.certaines données de l'histoire particulière.. Les épîtres. «The Book of Acts as a Source for the History of Early Christianity»: Studies in Luke-Acts. Sterling. 26.K. «The Book». La fragilité de toute construction dans ce domaine a été soulignée par W. puisque les 389 196 .F. Some Hellenistic Eléments in Primitive Christianity.391 Tout au contraire. Haenchen reconnaît qu'on ne peut pas utiliser les données du livre pour reconstituer de manière crédible l'histoire de l'Eglise primitive et qu'on ne peut l'accepter comme source qu'après avoir éliminé du texte le côté édificatoire. B. «Luke's Place». Schwenk. «Der sogennannte Brief an Gallio und die Datierung des lTess»: BZ 15 (1971) 265-266. cf. J. au contraire. «Paul's 'Autobiographical' Statements in Galatians 1-2»: JBL 85 (1966) 535-543. 3. C. K. Muddiman. Sherwin-White.lio-Episode und die Paulinische Chronologie»: BZ 16 (1972) 251-254. 2576-2578.T. London 1991. «Acts 18: 1-17 and Luedeman's Pauline Chronology»: JBL 110 (1991) 439-449. Id. The New Testament. Donelson. «Is the Paul of Acts the Real Paul?»: BJRL 38 (1975-76) 282-305. «The Historical Value of Acts»: TB 40 (1989) 136-137.L.

Le martyre d'Etienne a facilité l'introduction du personnage de Saiil-Paul et a compensé l'absence de l'histoire de la mort de ce dernier. Pour la prouver. la fuite et le commencement de la mission parmi les Gentils. Atlanta 1989. en particulier. la persécution. 270. L'épisode récits de Dio Cassius et de Suétone ne peuvent pas être harmonisés. S.47-49). On y trouve. Le Christ. 228-256. 78-79. Dockx. l'action d'Etienne. que. cf. L'épisode s'est développé. K. 311-312. Il a utilisé dans ce but la tradition d'une persécution qui aurait forcé les fidèles à quitter Jerusalem. La date AD 41 n'a plus aucune confirmation. The Four. même si de la main d'un maître. aussi Bihler. une création de Luc: cf. D. 197 . on n'a pas la certitude que les événements racontés aient eu lieu en realité et de la manière dont ils sont racontés. que le texte Ac 19. une terminologie assez confuse. 150. Converting the Past. d'autre part. cf. chargés de la cène symbolique: cf. La date de la mort d'Etienne est aussi controversée: cf.25 comprend comme signifiant «faiseur de Temples». Cette tradition s'enchaînant avec celle du martyre d'Etienne. aussi Ch. Ch. remarque que le mot neopoios. Slingerland.H. une idée centrale du livre est la légitimité de la conversion des Gentils. la mission aux gentils fut dictée par Jésus lui-même. Le Livre des Actes est en effet l'histoire du chemin du christianisme de Jérusalem à Rome: ainsi.naires parmi les Gentils avant Paul. 5. Paris 1943. cf. Les «Sept» auraient été. «Luke-Acts»: The New Testament and Its Modem Interpreters. 331 395 Actes. Smelik.A. l'auteur montre qu'il y a eu des missio.395 Il faut souligner. E. «Acts 6: 16». Wilson. Cf. Leiden 1992. «La date de la mort d'Etienne le Protomartyr»: Bib 55 (1974) 65-73. Streeter. était en réalité le titre officiel des gardiens du temple d'Artemis. Slingerland. 72. sa mort.394 Comme je l'ai remarqué plus haut. Cadbury. Sur les opinions actuelles sur la valeur documentaire du Livre des Actes. Gentiles. c'est lui qui demanda à ses disciples de quitter Jérusalem et d'aller vers «les peuples» (Luc 24. Guignebert. Hicks. 687. Talbert. probablement. Dockx. l'éditeur du Corpus d'Inscriptions éphésiennes.L. Les sources de l'épisode seraient à chercher dans les traditions qui circulaient dans la communauté: cf. «Suetonius' Gandins 25: 4 and the Account in Cassius Dio»: JQR 79 (1989) 303-332. 14-17. «Stephanusbericht». de cette manière: le conflit. C'est un excellent exemple de la confusion qui affecte certains termes employés par l'auteur du Livre des Actes: cf. Le Livre des Actes nous apparaît plutôt comme une improvisation. selon toute probabilité. Ce n'est pas une chronique: c'est une tentative de trouver dans le passé la solution des problèmes qui préoccupaient la communauté à laquelle l'auteur s'adressait. 394 Cf. «La date».La conclusion est peu rassurante. «Acts». Lienhard.D. il a fallu expliquer tout cela et y ajouter aussi le personnage de Philippe. The Book. pour l'auteur. du temps de la rédaction du Livre 2 des La présence de Saül au martyre d'Etienne est. par exemple. la nomination des «Sept» (peut-être une autre tradition qu'il fallait expliquer).

Elles existaient dans le vocabulaire de l'époque et c'est là qu'il faut chercher leur signification. 78-79. il fallait dire hebraistai. 396 Mais il ne signifiait pas «parlant hébreu». Puisqu'aucune source indépendante ne mentionne l'existence des deux formations ainsi appelées. sa descendance directe des Patriarches. De toute façon. «Jews. diss.d'Ac 6-7 est donc superflu. Lsrnel) in the Literature from Alexajtder to Constantin. Hebraios. nom qu'il donne à ses adversaires. comme Pharisiens. 26.398 L'auteur du Livre des Actes désigne. Gôttingen 1967. M. 278. Appelations. Murray. En ce qui concerne les noms des deux formations. 399 Arazy. 397 A l'époque où fut élaboré le Livre des Actes l'appellation «hébreu» dénotait l'origine ancienne du porteur. R.1. 489. Schmitthals. alors que d'autres appellations. Phil 3. il y a deux explications possibles. «Hebrew». ou bien ils ne sont liés à aucune tradition et l'auteur les a employés de son propre gré dans une histoire réelle ou imaginaire. la première possibilité a peu de vraisemblance. C'est l'opinion de Wilson. 396 198 . The Appelations of the Jews (Loudaios. «parler hébreu» et en aucun cas «parler araméen»: cf. Hebrews. «The Languages». ni par ses sources. 397 Hebraistai et les mots apparentés ont toujours eu la signification «hébreu». Grintz. dans ce dernier cas on voulait probablement souligner l'origine "pure" de leurs membres. Rm 11. Some Needed Distinctions»: NT24 (1982) 199. forme qui se trouve chez Josèphe et dans la Septante. Si les Samaritains ont utilise cette appellation. Lapide. Hérodiens etc. Fitzmyer.399 On retrouve le même emploi dans les inscriptions funéraires et parmi les noms des synagogues dans la Diaspore. 163-164. Paulus und Jacobus. and Christians. Pour désigner ceux qui parlaient l'hébreu. 2Co 11.5. 42 etc. C'est ainsi que Paul se dit «hébreu» et non «juif». ces appellations n'ont été inventées ni par Luc. 398 Cf. «Palestinian». «Hébreux» était un nom largement employé. par le terme «hébreux». sont attestées par ailleurs. les Juifs "purs". c`est qu`ils voulaient souligner leur origine hebraique. 141 et de W. 528. Ann Albor 1977. Black. Sadducéens. Je crois que R. Léon pense que la synagogue de Rome dite «des Hébreux» fut la première à etre fondée là-bas et prit naturellement ce nom (on sait que A. The Scrolls. Black a compris que le nom «Hébreux» signifiait quelque chose de plus que «parler hébreu (ou araméen)»: cf. Pourtant. Arazy. Murray est en erreur quand il affirme que le nom Hebraioi signifiait une opposition aux Ioudaioi: cf. Cela prouve encore une fois que le Livre des Actes fut écrit à partir de sources différentes et parfois discordantes. face aux assertions des Juifs. Ou bien ce sont des noms trouvés par l'auteur dans ses sources. Marshall. «Insights». H. The Gentiles.22. Il est certain que ces noms ne sont pas liés aux origines ou aux langues parlées par les membres des formations ainsi nommées.

je crois devoir souligner que ces noms n'ont pas le statut de termes techniques et que parfois on trouve des utilisations pour le moins curieuses: ainsi. ont une origine commune (peut-être des Gentils devenus Juifs). En 9. Il s'agit donc d'un groupe situé entre ces deux catégories.401 Il faut donc conclure que. on se restreint aux deux autres. il s'agit de gens qui. Si l'appellation a un sens différent chaque fois. «Il giudeo-ellenista e le origini del cristianesimo»: Autocoscienza e rappresentazione dei popoli nell'antichità. Acts XI. II faut mentionner ici une interprétation intéressante de l'appellation Hellenes dans le Nouveau Testament dans L. «The Reading hellenas and hellenistas. il faut se reférer au contexte.400 On trouve l'appellation hellenistai trois fois dans le Livre des Actes. Sans entrer dans une discussion plus ample. ce sont peut-être des gens qui ont été payens. c'est-à-dire Gentils. il faut s'en réferer au contexte. Si la signification est la même dans les deux cas. En l'occurence. mais aussi des autres non-Juifs. Alors elle ne peut signifier que «non-Juifs». il est évident qu'il s'agit de gens qui ne sont pas Juifs. dans le 13ème chapitre du Livre des Actes l'auteur utilise «craignants Dieu» dans le verset 16 et ethne dans le verset 42 pour le même groupe de gens.Si l'appellation n'a pas le même sens dans tous les cas.J. juifs ou chrétiens. d'une façon ou de l'autre. Si dans ce dernier cas on accepte la lectio «hellenistas» il y a deux possibilités: I). «Per una riconsiderazione degli hellenes nel Nuovo Testamento»: Athe. il ne fait pas de différence entre Hellenes et Hellenistai. en 9. Milano 1992. s'il emploie dans les trois cas hellenistai. Si dans le verset 11.402 II). et alors on a de nouveau deux possibilités: I). Mais quelle que soit la lecture. H.20 cf. 401 400 199 . et Id.29 ce sont des gens de religion juive. il le fait pour différencier ce groupe de gens non seulement des «hébreux».20 on accepte la lecture «hellenes». 195-210. des juifs "purs".20»: JBL 3 (1883) 122-125.19. Léon. je reviendrai plus bas à cette possibilité. Parker.1 à «hébreux».168. probablement. 148-149. mais qui ne sont pas.L'appellation a le même sens dans les trois cas..20 à iudaioi de 11. II). Il est alors impossible d'établir avec précision de qui il s'agit. P.H.22-23 et en 11. Mais pour une telle signification l'auteur du Livre des Actes utilise aussi les noms hellenes ou ethne.naeum 66 (1988) 179-190.«synagogue» signifiait à l'origine «rassemblement» et que c'était un terme largement utilisé). c'est la seule signification qui découle Cf. «The Variant Readings in LukeActs»: JBL 83 (1966) 167. Warfield. Philadelphia 1960. B. 402 Sur la lecture du verset 11. The Jews ofAncient Rome. mais qui sont passés au judaïsme. à une autre appellation: en 6.29 (indirectement) à iudaioi de 9. Il faut remarquer que chaque fois elle se trouve opposée. L'auteur pense qu'il s'agit de l'appellation des Juifs hellénisés de la Diaspore. Troiani. qui n'a pas de place ici.

G. depuis la formation de l'Etat juif jusqu'aux rois Hasmonéens. Ce sont peut-être des Juifs de date récente. Dans les milieux orthodoxes il existait un préjugé envers les convertis: ainsi pense M.D. Bickerman. Ce sont donc des Juifs. étaient regardés avec quelque dédain par les juifs orthodoxes. On les assimilait à ceux qui s'étaient unis aux hébreux à la sortie d'Egypte. Il y avait beaucoup de ces «prosélytes» parmi les Juifs et leur situation sociale n'était pas tout à fait égale à celle des «hébreux». «The 'God-Fearers' in Acts: A Reconsideration»: JSNT 13 (1981) 116-117. 55-65. Cf. Stem. 405 Nb 11. Edinburgh 1986. même les plus stricts dans leur judaïsme. ce qui équivaut à des "non-purs". 403 200 .logiquement de l'opposition aux «Juifs» de 9.. Si Luc n'emploie pas ce nom c'est peut-être parce que pour lui c'étaient des «Hellénistes». Le mot hébreu 'sfs` qu'on emploie ici veut dire «rassemblage».D. Coogan. ils professaient le judaïsme. 1. c'est-à-dire ne sont pas des Juifs "purs". des Edomites. la présence des Gentils dans une communauté chrétienne est possible. puisque ceux-ci sont des Juifs non-chrétiens. M. J. Dans les Evangiles on les appelle «hérodiens».M. 176. 75-91. convertis à volonté ou par force au judaïsme.selyte»: RQ 8 (1974) 431-435. «Exclusions from the Temple: Proselytes and Agrippa I»: JJS 83 (1982) 215-225. Cf. Bickerman pense que c'étaient les domestiques du roi. Blidstein. Weinberg a consacré un chapitre de son livre récent à une catégorie similaire: J. Goodman. «mélange». Wilcox. A New English Version. à côté des Pharisiens. Des Grecs par éducation. sans doute. «4Q Florilegium and Rabbinic Sources on Bastard and Pro.J. Weinberg. Id. l'opinion de M. Ils étaient peutêtre des descendants des peuples cananéens. parfois même par naissance. Dans 6. «A Reform». «Les Hérodiens»: RB 47 (1938) 184-197. M. «Jewish Proselytising in the First Century»: The Jews among Pagans and Christians. «The Exclusion of 'Netinim' and Proselytes in 4Q Florilegium»: RQ 8 (1972) 87-96.404 Les «Hellénistes». 404 Cf. 153. The Histoiy of the Jewish People in the Age ofJésus Christ. Moabites et autres. Remarquons que le nom "hérodiens" ne se trouve pas dans le troisième Evangile. «Of Cuits and Cultures»: PEQ 119 (1987) 6. E. il estime que cette catégorie disparut après le retour du premier exile. mais qui ne peuvent pas se prévaloir d'une descendance d'Abraham. J. dans le conflit avec Jésus. Schiirer. London 1992. «Conversion to Judaism in Historical Perspective: From Biblical Israël to Postbiblical Judaism»: Conservative Judaism 36 (1983) 33. The Citizen-Temple Community.18-25 ou de Ruth). Daube. mais peu probable dans une proportion si forte. des gens de cour des rois Hérodiens (et même Hasmonéens).403 Parmi les «Hellénistes» il y avait aussi.1 ce sont des gens qui ne sont pas «hébreux». II. au moins aux yeux des Juifs orthodoxes. Baumgarten. Cf. 405 On leur imposait Les textes bibliques racontent maintes fois comment le nombre des hébreux augmenta au cours des siècles par l'incorporation de groupes ou de personnes qui n'étaient pas à l'origine des hébreux (voir l'exemple des Gibeonites en Jos 9.4. sur cette question E. Mais cela n'explique pas leur rôle. S. Cohen.22-23. «Social and Political Alignments in Herodian Judaea»: The Jerusalem Cathedra 2 (1982) 46-47. ShefField 1992.

Cull. «Nos erim»: Textus 5 (1966) 30. Rajak. 408 J. Les «Hellénistes» restent en dehors de l'histoire de l'Eglise. signifiant «convertir au judaïsme» avec référence à la circoncision.certaines restrictions: interdiction de contracter des mariages avec des membres de la caste sacerdotale.13. 64-87. Goldstein. Pourquoi employa-t-il cette appellation? Cullmann a peut-être raison d'affirmer qu'il était le seul nom qu'on pouvait appliquer à tous ces gens qui n'appartenaient pas au judaïsme "pur". 262-263. II. «The Hasmoneans and the Uses of Hellenism»: A Tribute to Geza Vermès. Anchor Bible. Garden City 1983. 64: C. T. 68. Mann va jusqu'à affirmer que ce mot équivaut à «agent étranger». IIMaccabees. On trouve dans l'Ancien Testament au moins un épisode qu'on peut regarder comme source d'inspiration pour l'auteur du Livre des Actes (ou pour sa source). à l'exception de Philippe et d'Etienne. mais pas seulement. il dut avoir pour cause le dédain qu'afféctaient les premiers envers les derniers. pourtant. 181. Il faut observer que même l'auteur du Livre des Actes décrit les «Hellénistes» de façon peu favorable. J.1 (puisque l'auteur "laisse tomber" toute la question dès qu'il passe à l'épisode suivant) fait penser que c'était seulement un prétexte pour introduire les «Sept». au conflit d'Ac 6. 301-304. Il faut noter ici que le mot nof rim que les Juifs ont donné plus tard aux Chrétiens a. lui aussi. «Judaism». cf. Troiani. Cf. Cf. Cambridge 1969. 23. Cela comprenait la préférence donnée à la langue des Grecs. le sens de «rassemblés» dans l'Ancien Testament: cf. Sheffield 1990. Cf. Ch. plus haut. D'autre part. en dernière analyse.407 Donc. Philadelphia 1981. Dans les Livres des Macchabées on parle de «singer les manières des Grecs» (en grec hellenizein). interdiction d'entrer dans le Temple. Troiani a en quelque sorte raison d'affirmer que «Grecs» n'a pas dans le Nouveau Testament un sens racial. Id. l'appellation «hellénistes» naquit dans le conflit entre Juifs orthodoxes (les hasidim) et Juifs assimilés (les «hellénistes»). 407 406 201 . 409 Cf. Goldstein pense qu'en 2M «Hellénistes» est synonime de «payen». ils ne constituent pas un "pont" entre Jésus et Paul. «Secte».14).mann. 320. 55. «Zwischen». «Per una riconsiderazione». 54. n. Rabin. Goldstein.409 Le peu d'importance qu'on attribue. Mann. Hengel. Cullmann. «Jewish Acceptance and Rejection of Hellenism»: Jewish and Christian Self-Dejinition.408 Le sens péjoratif de ce dernier nom resta en usage pour désigner ceux qui étaient "inférieurs" du point de vue du judaïsme orthodoxe. 2M 4.406 Il était le nom utilisé pour désigner la tendence à imiter les coutumes et le style de vie des Grecs. ce mot restait dans la mémoire collective une appellation péjorative en comparaison avec «Juifs». 73. S'il y eut vraiment un conflit entre «Hébreux» et «Hellénistes» dans l'Eglise. «Jewish». Je crois que les termes hellenizein et ioudaizein sont comparables: ce dernier est un hapax dans le Nouveau Testament (Ga 12. A New Translation with Introduction and Commenta ries. Hahn. 167 n. 346 n. The Acts of the Apostles.. C. cf. «Secte».

il est vrai. ou à la minimiser? Dans ce cas il est pratiquement impossible de trouver la solution de cet énigme. mais elle n'a pas l'importance qu'on a voulu lui attribuer. 63. finalement. Essays. Un élément important du Livre des Actes est la critique non pas du judaïsme. F. car ces gens non seulement servaient d'exemple pour une présence juive non-orthodoxe parmi les disciples de Jésus. «'The Hellenists' . ce sont les chrétiens qui ont hérité ce droit. Etienne et Paul et. Christologische Hoheitstitel. Les «Hellénistes» n'étaient pas un pont entre le judéo-christianisme de Jérusalem et les Gentils convertis de la Diaspore. Cela explique le choix des noms.ni une étape intermédiaire entre le christianisme judéo. 242-306. Mais une telle possibilité me paraît très faiblement supportée par l'evidence. Helsinki 1986.palestinien et le christianisme «helléniste». Hahn. pour expliquer la conversion des Gentils. Cette séparation entre «Hébreux» et «Hellénistes» existait-elle parmi les destinataires du Livre des Actes ? L'histoire racontée cherchait-elle à expliquer et justifier cette séparation. H. La présence des «Hellénistes» a pour but la légitimisation de la mission envers les Gentils.A Bridge between Jésus and Paul?»: Torah and Christ.11. Goppelt.410 Il faut pourtant avoir en vue encore une hypothèse. mais nulle part on ne trouve des «Hellénistes» parmi les chrétiens. «Apostolic». Mais l'auteur a dû tenir compte du sens originaire de ces appellations et c'est Cf. Leur importance réside dans ce qu'ils sont un exemple de l'universalisme de l'Eglise. Mais de quelle réalité s'agit-il? Il ne faut pas confondre les formations qui portaient ces noms avec l'emploi qu'en fait l'auteur. mais des Juifs. Raisanen. une synagogue des «Hébreux» à Rome. que l'auteur du Livre des Actes cherche à faire devenir celle de l'Eglise toute entière. Gôttingen 1966. mais aussi de moyen pour introduire les personnages de Philippe. conforme à la théologie paulinienne. leur présence dans le Livre des Actes n'est pas accidentelle. ont perdu le droit au salut. Peu importe si l'origine de cette critique se trouve chez Marcion. En dernière analyse le livre affirme clairement que les Juifs. par leur comportement. Les «Hellénistes» ne répresentent donc une idéologie «helléniste». 410 202 . L'emploi des appellations «Hébreux» et «Hellénistes» dans le Livre des Actes des Apôtres représente une tradition qui se réclame d'une réalité historique. L'histoire du conflit entre les «Hébreux» et les «Hellénistes» préfigure le conflit entre les fidèles d'origine juive et ceux provenant de la gentilité. Il y avait. ou si celui-ci utilisa le Livre des Actes pour son antijudaïsme.

«Les écrits de Luc et les événements de 70»: RHR 209 (1992) 149180. mais il ne parle pas de sa reconstruction (cf. The Gospel. «The 'Former Treatise' and the Date of Luke-Acts»: JBL 84 (1965) 52-58 soutient une date plus reculée. tout à fait différente est l'opinion de Conzelmann. «Luke's Place». Le Christ. Appendix: Sur la date du Livre des Actes La date de la rédaction du Livre des Actes constitue un problème assez compliqué. la mort de Néron et la guerre de Judée. il faut tenir compte que la mort des apôtres Pierre et Paul n'est nulle part datée et ne peut donc être prise comme point de repère. Nashville 1979. New York 1964. A.413 Son argumentation renverse la construction de Méhat et conclut avec force pour une date de l`Evangile de Marc autour des années 60-70. aussi Fitzmyer. An Lntroduction. Perrin. Lc. 14. ne sont pas mentionnés dans l'oeuvre de Luc. Taylor. 413 J. The New Testament.5-6 et Mc. J. Mais il ne l'est plus quand il cherche à démontrer que ce livre ne pouvait pas être écrit après l'an 70. Pourtant. Parker. qui ont eu lieu avant la chute du Temple de Jérusalem. 1.412 Je crois pourtant que Joël Marcus est plus convaincant. 2093-2097. «The Making of Acts: A New Account»: RB 97 (1990) 519. S'il est vrai que nombre d'événements n'y sont pas mentionnés.ronienne. cf. Molthagen.411 L'argumentation pour une date autour des années 60 n'est pas assez convaincante. 309-330. 7-8. A Critical Lntroduction to the New Testament. W. London 1966.58). Lntroduction to the New Testament. «The Jewish War and the Sitz im Leben of Mark»: JBL 111 (1992) 441-462. il sait donc que cette Voir la discussion du problème chez Bruce. N. Kümmel. J. «Die ersten Konflikte der Christen in der griechisch-römischen Welt»: Historia 49 (1991) 44. ce qui serait impossible si le livre avait été écrit avant sa mort. il est trop simple d'expliquer le silence de Luc en datant son livre avant ces événements. Historiography.bien pour cela qu'il désigna du nom d'«Hellénistes» les Juifs "non-purs" qui. car beaucoup d'autres événements. RH. de façon paradoxale. Sterling. Méhat a cherché récemment de développer les arguments de Parker. étaient plus orthodoxes que les «Hébreux». ce texte montre que son auteur connaissait le sort de l'apôtre. Marcus. En ce qui concerne la persécution né. Beaucoup de commentateurs minimisent l'importance du discours d'adieu tenu par Paul à Milet. 412 A. Mehat. 411 203 . P. 298-316. «The Acts». Luc savait que le Temple était détruit. Guignebert.59. 44. 157-159. Il faut remarquer que Méhat est très convaincant quand il s'agit de prouver que le Livre des Actes a pu être écrit avant la chute du Temple. ce qui ramène la date de l'oeuvre de Luc après la chute du Temple. Fuller.

417 D'autre part.31. mais l'auteur du livre ne dit rien sur le fait évident que Paul avait une activité épistolaire.419 Et si l'auteur a connu les épîtres de Paul. The Gentiles. 27. Sans tenir compte du lien entre l'Evangile de Luc et le Livre des Actes. «le roi» etc. Streeter. 419 G. La structure du livre montre que son auteur a la conscience historique de l'existence de l'Eglise et de son passé. non seulement la chronologie et les détails des événements racontés dans le livre sont en discordance avec le contenu des épîtres pauliniennes. de tous les empereurs romains. 26. Mais cette omission d'une activité si importante soulève encore une fois la question des raisons du silence de Luc sur les années qui suivirent l'arrivée de Paul à Rome. cela concorde avec une date tardive. L'atmosphère paisible qui y règne contraste avec la polémique des épîtres de Paul à l'adresse de l'Eglise de Jérusalem.24. mais n'écrit point. 27. Moberly a entrepris récemment une approche nouvelle du problème.19. London 1965. Mais. A. R.reconstruction n'a pas eu lieu. En outre.418 Il est impossible d'harmoniser ce silence avec une date proche des événements décrits. Mais cette appréciation peut mener à des conclusions inattendues.B. 28. mais l'auteur du Livre des Actes ne parle jamais de sa part quand il emploie le titre «César». Historiography. le nom de Néron est le seul absent et pense que le titre «César» est utilisé pour le désigner.416 on constate qu'il s'agit dans tous les passages de "citations" des paroles des personnages en question. Le Paul du livre voyage. Moberly. Kilpatrick. Il y a beaucoup de détails qui soutiennent une date tardive du Livre des Actes. Grant. 204 . 330. «When Was the Acts Planned and Shaped?»: FQ 65 (1993) 5-26.D. si on examine l'utilisation de «César» dans le Livre des Actes. «A Jewish Background to Acts 2. Wilson.9-11?»: JJS 26 (1975) 48-49.) quand il s'agit de celui qui est en fonction. Le Livre des Actes fut écrit à Rome. The Four. comme on peut le déduire du texte: ainsi pense Kilpatrick. 131-132. 418 Cf.414 R. «Le discours».25-26.B. parle. prêche. cela suppose que l'Eglise à déjà une histoire assez longue. 420 Refoulé. 416 25. 414 415 Cf. ce qui prouverait que Néron était encore vivant à la date où le livre fut écrit. Il est vrai que. L'absence du nom de Néron n'est donc pas un argument pour dater le livre du temps de cet empereur.8-12. il cherche dans ce dernier des arguments internes pour sa datation. 417 Cf. Sterling. R. on emploie souvent leur titre («le président». en parlant de personnages publiques.M. il ne parle plus de la présence de l'Antéchrist dans le Temple. The Formation of the New Testament. 239-251. Il est vrai que ce silence est étrange même si le livre fut écrit plus tard.T. 140.420 Les commentateurs remarquent souvent le talent narratif de Luc.415 Il souligne que.

385-386. pourquoi nier l'exactitude des faits racontés. Winona Lake 1990. 121.422 Je pense que la meilleure explication est que Luc n'a pas trouvé nécessaire de raconter la suite des événements. «Ein folgenschwerer Irrtum des Tacitus (Ann 15. Oxford 1967. Les chrétiens de Rome connaissaient bien leur propre histoire. Luc pensait que la vraie religion était arrivée à Rome seulement avec Paul. Hener voit dans «la vivacité de la narration» une preuve de sa «spontanéité». de sa proximité des événements racontés. Cela aurait aussi expliqué la fin abrupte du Livre des Actes. 28-35. dans la pensée de Kraabel. 422 D. 423 R. 421 205 .C.Kraabel a souvent nié l'existence des «craignants Dieu».P. une preuve de la date tardive du livre. The Acts in the Revised Standard Version. Book. D'ailleurs.16-31)»: RHPR 73 (1993) 1-21. 424 Cf. s'il est proche des événements. Koestermann. L'énigme de la fin du Livre des Actes (26. Cette «rhétorique du silence» stimulerait le lecteur à finir luimême le récit dans le sens voulu par 1`auteur. The Book ofActs in the Setting of Hellenistic History. d'autre part.421 On explique la fin brusque du livre d'une autre façon.était atteint.4f)?»: Historia 16 (1967) 158. que beaucoup d'autres témoins pouvaient confirmer? Pour expliquer les "silences" de Luc on a formulé aussi l'hypothèese d'un troisième volume qu'il aurait eu en projet. Si Luc est un bon narrateur.montrer comment la religion est arrivée à Rome . et ce qui s'était passé avant (ou après!) n'avait plus d'importance. Marguerat. rien n'empêche que le livre fût écrit beaucoup plus tard. car son but . Au contraire.424 C. C. Hener. 423 Il faut remarquer en même temps qu'il passe sous silence tout ce qui se passait à Rome (à l'exception de l'expulsion des Juifs par Claude. Sur la prima Clementis cf.J. Mais cette capacité de récrire librement l'histoire de l'Eglise est. sur la fin de Paul on ne dispose d'aucune preuve sérieuse.44. E. Cadbury. Hanson. qui lui était nécessaire pour expliquer la rencontre de Paul avec Aquila et Priscille). qui avance cette hypothèse. qu'il pense être une création de Luc. Hener. C'est un procédé littéraire utilisé souvent par les auteurs anciens: la suspension narrative. la regarde pourtant lui-même avec scepticisme. « 'Et quand nous sommes entrés dans Rome'. en affirmant c^u'il n'est pas clair du tout quels événements auraient du en former le contenu.

Facultatea de filosofie a Universităţii de Stat din Leningrad (Sankt-Petersburg). Iaşi. Publică.R. 1964 oct. U. Asachi”. 1948 feb.C. regiunea Iaşi. 1 ..1964 oct. “M. 20 -merceolog principal la Centrul de Librării Iaşi.1957 oct. Iaşi.tehnician II la Fabrica de Antibiotice Iaşi. 25 .C. 17 . 31 -bibliograf principal la Biblioteca Municipală “Gh. 1980 mai 13 -demisionează de la B. 425 Pe baza documentelor aflate în Arhiva B. U.C. 1 .S-a născut la Iaşi într-o familie de evrei.C. 1 . 1 1967 iul. 15 – 1980 mai 12 -bibliotecar principal la B.repere biografice425 1929 iunie 9 .1968 noi.U. 16 -“lucrător cu munca politică” la Comitetul Regional al P. “M. Eminescu” Iaşi ca urmare a obţinerii aprobării “plecării definitive din R. -lector la Facultatea de filosofie a Univ.. într-o perioadă nefastă pentru ţară.C. I. 1957 oct. de propagandă agresivă de comunizare şi sovietizare. Iaşi 206 . sute de articole pe teme culturale. . 20 – 1967 iul. Iaşi. 1958 oct.1970 aug.1955 iul. “Al. etc.”. cu diplomă de merit. 25 Iaşi.BR. 1955 -A absolvit. 1955 aug. S. 1 . -“îndrumător cultural” la Centrul de Librării 1968 noi. fiu al lui Marcus şi al Martha Bodinger. 31 -redactor la Ziarul “Flacăra Iaşului”(până la 1 mai 1953 s-a numit “Lupta Moldovei”) organ al P. România”. cronici teatrale. -Satisface stagiul militar obligatoriu cu gradul de soldat.R. 1 Cuza” din Iaşi. Eminescu”. 1970 sept.1958 oct. cinematografice. sub semnătura “M.Martin Bodinger .

la Biblioteca Universităţii “Ben-Gurion” din Beer-Sheva. într-un spital din Iaşi. Pe placa tombală au fost încrustate următoarele slove: “Om de o vastă cultură şi de o rară modestie şi bunătate. până la pensionare. ca bibliotecar. dinainte ales. într-un loc. făcător de minuni. Fie-i memoria binecuvântată!” 207 .1980 -se stabileşte. 4 -se stinge din viaţă. alăturat “casuţei de la poartă” ce adăposteşte mormântul rabinului. redobândind cetăţenia română. în statul Israel lucrând. După evenimentele din dec. împreună cu soţia. Este înmormântat la cimitirul israelit din Păcurari. Se restabileşte la Iaşi. 2012 feb. din dinastia Friedman. 1989 -se repatriază.

Iaşi.Cu părinţii. în luna fatidică din anul însângerat. 22 iunie 1941 Un copil pe care şi l -ar dori orice părinte: cuminte şi silitor 208 .

după căsătoria civilă. Bodinger.În biroul directorului B. N.C.U.U. 2 martie 1976 (director Gr. ?) În parcul de lângă Casa Studenţilor. Bordeianu.C. cu prieteni. M. Iaşi. colegi de la B. Iaşi şi membri ai familiei. M. Botez. 209 . Gaidagis.

cu prilejul pensionării.Ieşind de la Starea civilă. 23 iunie 1994 210 . 19 oct. Elena Bodinger şi Martin Bodinger. Iaşi. Dr. 1978 Cu colegii Bibliotecii Universităţii „Ben Gurion” din Beer-Sheva.

sosit din Bucureşti. Beer-Sheva. iulie 1993 211 .Filosofând cu părintele Galeriu. pelerin la locurile Sfinte din Ierusalim. 1993 În parc cu bunul prieten avocat Betino Diamant. turist în Israel venit de la Mediaş.

1992 212 . Beer-Sheva 1992 Cu nepoata şi strănepoţelul. în vizită la Namur. astăzi doctorand la Cambridge.În cartieru „Tet”. Belgia. la plimbare cu familia prietenă – Soly şi Adriana Goldenberg.

Iaşi. Kara.În vizită la familia prietenă I. 1996 213 .

Martin. Martin. Martin.Eminescu" Iaşi. Martin. Renaşterea şi epoca modernă (Pînă la apariţia marxismului): Ghid bibliografic . vol.. (vol.385-388 BODINGER.Bibliografie selectivă BODINGER.U. DIDOIU. partea I. 1970 p. 1976. Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi. 2: Sec. ETHOS – revistă de teorie a culturii (1944-1947). cetate a culturii româneşti: lucrările Sesiunii ştiinţifice din 21-23 decembrie 1972. Elena . B. Interesul pentru lectură ca obiect de cercetare În: REVISTA bibliotecilor.revistă de sinteză culturală: (1927-1930). DIDOIU. XVIII. Istoria gândirii sociale şi filozofice din România: ghid bibliografic. 4 vol. Martin. Cîteva autografe inedite aflate în fondurile Bibliotecii Centrale Universitare din În: Tîrgovişte. publicat în 1976. 1981. 1971 BODINGER. Litera. Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi. 23. 1971 BODINGER. Istoria filozofiei universale. DIDOIU. 1971 BODINGER. B. Istoria filozofiei antice: ghid bibliografic. Ed. Catalogul cărţii rare şi preţioase. publicat în 1974. 1971 BODINGER. vol. 1. 3: Cartea românească veche în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi. vol. BODINGER. 1974. An. XVII . U. C. Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi. „Mihai Eminescu” Iaşi. Serviciul bibliografic.C. ian. Elena. Elena. MANOLACHE. 1972. MINERVA . Buc. nr. Martin. 1974 p. 15-18 BODINGER. Martin. Biblioteca Centrală Universitară "M. Uz intern. Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi. 1: Incunabule şi sec XVI. Istoria filozofiei universale contemporane: ghid bibliografic. Iaşi. Martin. 1977. publicat în 1977. Indice bibliografic. 4: Sec. Serviciul bibliografic. 1971 [Litografiat] 214 . Martin. publicat în 1981) BODINGER. 138 p. Camelia. Indica bibliografic. Evul Mediu.

147-148 BODINGER Martin. XXIII. An. 1974 [Litografiat] B.349-360 BODINGER. Martin. Buc. Interesele de lectură ale tinerilor.revistă de ideologie: IaşiBucureşti. 1973 M. 22(539). GÂNDUL vremii . vol. Univ. nr. REVISTA ideei 1900-1916. B. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. ESTETICA: ghid bibliografic. 1. Un voltaireian moldave a la fin du XVIII-iéme siecle? În: CAHIERS roumains d’études littéraires. Bucureşti. nr. 1975 63 p. 1976 p. 1. 20. Zeii şi religiile – creaţii ale oamenilor.539-549 BODINGER. Eminescu” Iaşi. An. Martin. MERCHEŞ. Sub conducerea lui Panait Muşoiu.2. Biblioteca Centrală Universitară "M. tom. 1972 BODINGER Martin. GÂNDUL nostru. Univers. 1973 p. 3. Ed. Sondaj statisticosociologic la Biblioteca municipală din Iaşi În: Sociologia în acţiune. Buc. Cuza” Iaşi .Revistă de liteatură şi artă. 28 mai 1976 p.BODINGER. 1933-1939: Indice bibliografic. 317-329 BODINGER. Serviciul bibliografic. Martin. 1975 BODINGER. 1972 [Litografiat] BODINGER.. nr. Biblioteca Centrală Universitară „M. 5 215 . Un voltaireian moldovean de la sfîrşitul secolului XVIII. 1979 p. Mitul lui Hristos În: Revista de filozofie. Eminescu" Iaşi. Să fie Blajul vatra străbunilor lui Eminescu? În: CRONICA. Martin. 3. Bucureşti. Ed. Indice bibliografic. Martin. REVISTA de filosofie. An. 1972 p. Martin. XI. „Al. 1975 BODINGER Martin. Martin. BODINGER. Uz intern. Ştiinţifică. I. Martin. nr. Iaşi 1921-1928. Ed.. Indice bibliografie. Esenienii şi apariţia creştinismului În: TOLADOT (Ierusalim). Dorina. Martin. În: REVISTA de filozofie. 1907-1943: Indice bibliografic. Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu" Iaşi. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. nr. I.

2003 p. Torino. Maggio 1997. Martin. Tom.. 200p În: STUDIA et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae (SAHIR). Tacite et la „persecution neronienne” În: ARCHAEUS. SHNIRELMAN. Martin. VIII. Tom. GOLB & O. Iaşi. Iaşi. nr. nr. Martin.121–139 BODINGER. Lucrările simpozionului de biblioteconomie din 27-29 octombrie 1977.C. Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. 206.261-281 BODINGER Martin. În: STUDIA et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae (SAHIR). fasc. Cornell Univ. N. Etudes d`Histoire des Religions. Ed. În: Bibliotecile de învăţămînt superior în anii construirii socialismului. Le mythe de Néron de l’Apocalypse de Saint Jean au Talmud de Babylone În: REVUE de l`Histoire des Religions(Paris). Buc. 4. XIX. Jerusalem. Martin. Etudes d`Histoire des Religions. Un calendar românesc tipărit la Sibiu în anul 1810: contribuţii la bibliografia românească veche În: ANUAR de lingvistică şi istorie literară. Buc. vol. nr. Martin.V. 1977-1978. Le dieu Sabazios et le Judaisme. Ed. 2003 p. În: HENOCH.BODINGER. 39-58 BODINGER.. 465 216 . Biblioteca Academiei Domneşti din Iaşi.425-438 BODINGER. An. 1997 p. Martin. Hasefer. VIII.U. 1994 p. VI. Press. vol. L'énigme de Melkisédeq În: REVUE de l`Histoire des Religions(Paris). 1989 p.1. p. Silvio Zamorani.21-40 BODINGER. The Myth of the Chazars and Intelectual Antisemitism in Russia. fasc. Ithaca and London (1982) 166 p. VI. Tom. 297-333 BODINGER. PRITSAK. 1. 3-4. 463 BODINGER Martin. Deux problemes d`histoire des religions au monde antique: II. Deux problemes d`histoire des religions au monde antique: I. The Vidal Sasson International Center for the Study of Atisemitism. 211. 1-2. Les "Hebreux" et les "Hellenistes" dans le Livre des Actes des Apotres. XXVI. B. Hasefer. 2002. În: ARCHAEUS. 1970-1990. 2002 p. Martin. vol. 2002 p. vol. Ed. 165-170 BODINGER. 1978 p.

Liviu. 2011 p. conferinţă susţinută la CER Iaşi 25 oct. 5455 217 . Bibliologi români. nr. Moldova liberă ̆ şi Lupta Moldovei. Liviu.3 IONIŢĂ. Balan Georgeta. Un om liber este ambasadorul perplexităţii În: DILEMA Veche. 2004 PECICAN. An 138. An. Activitatea culturală în oraşul Iaşi în anii 1901-1940 oglindită în presa vremii. 1-30 noi. An. Martin . Studii de bibliologie.44 STUDIA et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae (SAHIR). Ed. Bodinger. Vol. Bodinger şi opera sa BULUŢĂ Gheorghe. Index bibliografic . IX. De la alţii pentru noi: De prin vechi însemnări pe cărţi În: ZIARUL Lumina. Bodinger Martin. III. 13 ALUCĂI Aurora.. Iaşi. Biblioteca Judeţeană „Gh. Alexandrina. ISISP-Iaşi. 1969 Despre M. Lucian. An. un lider modern al evreimii române din secolul trecut. IX. Dicţionar. 5 iulie. 359-365 BODINGER. Martin. 2009 În: Realitatea Evreiască. HUŢANU. 2007 p. nr. 3 PAPUC. Cercetare bibliografică. p. vol. nr. feb. Demiurg.. Bibliotheca.153(754) . 386 VASILIU. Asachi” Iaşi. nr. Buc. 2007 p. Ovidiu. 22-28 sept. Ed. Moses Duff. 28 iun. De la alţii pentru noi: Alte însemnări din vechime În: ZIARUL Lumina. Ed. nr 328-329. 139. 1974 . 3. Iaşi p.BODINGER. Les Khazares ont-ils habite le territoire roumain? În: STUDIA et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae (SAHIR). 147(748). Georgeta. PETRESCU Victor. Martin. 1944-1947. 2005. VASILESCU Emil. 2006 PAPUC. 2003 p. 3. 2 (98). Hasefer. Târgovişte. 2005. Biblioteci şi bibliotecari În: CONVORBIRI literare. 2009 p.

1980 p... Vol. În: ANUARUL Institutului de Istorie şi Arheologie "A. 1985 p. Xenopol. 775-776 PIPPIDI Andrei. Vol. 88 PAPACOSTEA-DANIELOPOLU Cornelia. Ed. 1976 p. Adriana. 2003 p. Cornelia. 1976. CIMEC – Institutul de Memorie Culturală. 467 p. Buc. Cartea românească veche în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi.7 1976 p. 1985 SCHATZ. Eminescu. 11. Buc. Muzeul Brăilei. Brăila. 1981 p. 1098 LEMNY. 17. 43 PAPACOSTEA-DANIELOPOLU.. 2157-2159 ROŞU Ion. Bodinger. Catalogul cărţilor rare şi preţioase III. Incunabule şi sec. Ed. Ed.. Vol. Buc. 2007 p. Martin Bodinger. Bodinger. Carte şi tipar în societatea românească şi sud-est europeană (secolele XVII-XIX) . 28-29. M. 215 p. 108 BĂDĂRĂ. Din vechile cărţi de înţelepciune la români: cugetările lui Oxenstiern (sec. 1996 p. Ed. Istros. 1098-1099. Legendă şi adevăr în biografia lui M. Ştefan. vol. STOICA.. XVI. nr. Eminescu: Originile.D. Cartea Româneascǎ. ARCHAEUS . DEMENY Lidia. Andrei. 140 COIUG Ana.. 1. Robertina. nr. Eminescu. Buc. Catalogul cărţilor rare şi preţioase III. I. 7. Elena-Maria.. 28. Catalog adnotat. 29. Ed. 55 MITU. Cartea românească veche în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi În: REVISTA de istorie. nr. 1989 p. 1998 p. 5. Le dieu Sabazios. Atos. În: REVISTA de istorie.PIPPIDI. Vol.". 1974. 271 218 . Carte şi tipar în societatea românească şi sud-est europeană: secolele XVII-XIX. Doru.comptes rendus. Catalogul colectiv al incunabulelor din România . M. Tiparul românesc la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. Iaşi. 34.În: CAHIERS de l’Echinox(Cluj-Napoca) . 29.. Catalogul cărţii rare şi preţioase.XVIII). vol.

N. Bibliographie historique 1977.-mars 1979 p. 8-9. XVIII.. 204 219 .BOCŞAN. An. Bibliographie des lumieres roumaines (Nouvelles contributions) În: CAHIERS roumains d’études littéraires. An. Histoire de Roumanie În: Revue Roumaine d`Histoire. 213 BULUŢĂ Gheorghe. nr.2.. 1983 p. 89 PENELEA. Univers. nr. Ed. 1979 p. The Bibliography of Early Romanian Books În: Romanian Review. jan. nr. 1. Buc. XXXVII. Georgeta.

comunicări. lucrări ştiinţifice publicate Repere biografice Bibliografie selectivă 220 .SUMAR Explicaţie În loc de Cuvânt înainte Laudationes: aprecieri despre autor şi opera sa Opera omnia: articole.