Vous êtes sur la page 1sur 18
VERENIGING "ORDE DER VERDRAAGZAMEN’ GEVESTIGD TE 'sGRAVENHAGE Seeretonaat: Bunenrusiplein 21 - VOORBURG Wekeliks_Verslag _ven_de_Vrjdagavond-Bijcenkomsten in De Ruyterstast 41, ‘-Gravenhage VOOR ABONNEMENTEN: AFD. PUBLICATIES: HENGELOLAAN 271, ’s