Vous êtes sur la page 1sur 1

DAFTAR PUSTAKA

Betz & Sowden.2002. Buku Saku Keperawatan Pediatri. Edisi 3. Jakarta: EGC. Doenges, Marilynn .2000. Rencana Asuhan Keperawatan. Edisi 3. Jakata : EGC. Ngastiyah. 2005. Perawatan Anak Sakit. Jakarta: EGC. Smeltzer SC, Bare B.G.2000. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. Volume I. Jakarta : EGC. Staf Pengajar FKUI. 2000. Ilmu Kesehatan Anak, Buku Kuliah 3. Jakarta: Infomedika. Suriadi, Yuliani. 2001. Asuhan Keperawatan Pada Anak. Jakarta: CV Sagung Seto. Wong and Whaley.2004. Clinical Manual of Pediatric Nursing. Philadelphia.