Vous êtes sur la page 1sur 1

Biruitor spre biruin

b 9 .
b
& 8 .

? b b 98 .
6

&b

b .
.

mea - z
te - nii
tro - nuri

? bb .
11

&b

..

..

..

..

Bi - ru - i - tor
Bi - ru - i - tor
Bi - ru - i - tor

spre
spre
spre

bi - ru - in
bi - ru - in
bi - ru - in

..

..

..

cu
cre - din -
f - r
nu - mr
i
re - ga - te

..

rn - duri
to
rul,
Doam - ne

? b
b

.
.

.
.

b
& b .. .. .
.

? b b .. .. .
.
b .
& b .

21

.
.

dar

? b .
b

.
.
-

tos
bit
si

.
.

.
.

la lup - t
Dom - nul
s'a
ci - ne'i a - cest Dom - ni
I - sus e
ve - nic
st

. . .
.
. . .
J

su
po
r

.
.
-

.
.

.
.

..

b .. .. ..

..

..

Cci nu cei

tari

.
.

.
.

Nu - mai cei

sfini

prin

cre

..

..

.
.

. b .
J .
-

din

. . .
. . .

. . .
.
. . b J .

n - vin

.. .. # ..

..

.
.

Ia - t'i cum
trec prin - tre
El es - te
Dom - nul, Ps n - s po - po - rul
Tu

i cn - t
Glo - ri - e,
i toi ai
Lui
str - lu
lo
i n sl - vi - te

vor


i l ur Ci - ne's o A lu - mii

pus
por
mn

nos
bit
i

.
.

.
.

dus
tor
pn

.. .. .
.

. . .
. . .
.
.

.. . .
. .

.
.

sfn - t
ma - re
um - br

. . .
. . .

. .
n . . ..

mul - i - mea
sl - vi - tul
ui - ta - te'n

ca un u - voi
lu - mi
Mn - tu - i - to - rul
iu
veci
va
tr
n veci de

16

tor
e
Hris
m - po - do
tor
va
so

..

..

.
.

au bi - ru - in

..

sla - v,
ci - vor
ca - uri

bi - ru - i n ce - rul
bi - ru - i -

ge,

a - t - ia

..

.
.

. . .
. . .
lup - t'n

za -

.. .. ..

.
.

.
.

.
.

prin

har

..

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.