Vous êtes sur la page 1sur 6

{\rtf\ansi\deff0\ansicpg1252

{\fonttbl
{\f0\froman times new roman;}}
{\colortbl\red0\green0\blue0;}
{\info{\author }}
\jexpand\viewkind1\viewscale100
{\shp{\*\shpinst\shpleft1373\shptop1706\shpright10560\shpbottom1826\shpfhdr0\shp
wr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid2028\shpz0\shpbxpage\shpbypage
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}
{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}
{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}
{\sp{\sn rotation}{\sv 0}}
{\sp{\sn geoRight}{\sv 9187}}
{\sp{\sn geoBottom}{\sv 120}}
{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;5;(0,0);(0,120);(9186,120);(9186,0);(0,0);}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;12;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;1;45824;2457
7;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}
{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}
{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}
{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}
{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 0}}
{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}
{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}\paperw11893\paperh16840\margl666\margr133\marg
t666\margb573
\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18
\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-400\slmul
t0 \fs26\cf0\f0\charscalex100\b {DREPT PENAL PARTEA GENERAL}\b0 \par\pard\li1013\
ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li1013\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pa
rd\li1013\ri0\sl-213\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 {1. }\tab \fs24
\cf0\f0\charscalex100\b { Trsturile esentiale ale infractiunii sunt: }\b0 \par\par
d\li1013\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li1013\ri0\sl-333\slmult0 \*\tx13
46\fs22\cf0\f0\charscalex100 {2. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Faptele car
e constituie infractiuni si pedepsele care se aplica infractiunilor sunt }\b0 \p
ar\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {prevazute in : }
\b0 \par\pard\li1013\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li1013\ri0\sl-320\slm
ult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 {3. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b
{Legea penala romana se aplica conform principiului realitatii daca printre alte
}\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {conditii
: }\b0 \par\pard\li1013\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li1013\ri0\sl-320\
slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 {4. }\tab \fs22\cf0\f0\charscalex100
\b {Caracterul inevitabil al pericolului si al necesitatii, in cadrul starii de
necesitate se }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex10
0\b {apreciaza raportat la : }\b0 \par\pard\li1013\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\
par\pard\li1013\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 {5. }\tab
\fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Actele preparatorii in legislatia penala romana,
cand sunt periculoase si au un }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf
0\f0\charscalex100\b {caracter univoc: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \
fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {
6.
}\fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Exist vinovtie n cazul unei actiuni sau inactiuni c
are prezint pericol social : }\b0 \par\pard\li1013\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\p
ar\pard\li1013\ri0\sl-306\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 {7. }\tab
\fs22\cf0\f0\charscalex100\b {Masurile educative care se pot lua fata de minor s
unt : }\b0 \par\pard\li1013\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li1013\ri0\sl
-293\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {8.}\fs22\cf0\f0\charscalex100\b { Term
enele de prescriptie a raspunderii penale si a executarii pedepsei pentru minori
:}\b0 \par\pard\li1013\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li1013\ri0\sl-293\

slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 {9. }\tab \fs22\cf0\f0\charscalex100


\b {In cazul in care expulzarea insoteste pedeapsa inchisorii, masura de siguran
ta poate fi adusa }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-240\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscal
ex100\b {la indeplinire: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\p
ard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 10. }\tab \f
s24\cf0\f0\charscalex100\b {Constituie cauza de impunitate : }\b0 \par\pard\li73
3\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-306\slmult0 \*\tx1346\fs22\
cf0\f0\charscalex100 { 11. }\tab \fs22\cf0\f0\charscalex100\b {n cazul respinger
ii unei cereri de reabilitare, datorita neindeplinirii conditiilor de }\b0 \par\
pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {fond, o noua cerere
de reabilitare va putea fi formulata: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \
fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 {
12. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b { Infractiunea are un continut agravat
sau calificat : }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733
\ri0\sl-333\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 { 13.}\fs24\cf0\f0\charscalex10
0\b { Pedeapsa se considera executata daca in intervalul de timp de la liberar
ea }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {condit
ionata si pana la implinirea duratei pedepsei, cel condamnat : }\b0 \par\pard\l
i733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \fs22\cf0\f0
\charscalex100 { 14. }\fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Conditiile pentru ca o pe
rsoana fizica s fie subiect activ al unei infractiuni: }\b0 \par\pard\li733\ri0\s
l-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\
charscalex100 { 15. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Pedeapsa detentiunii pe
viata nu se aplica faptuitorului care : }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult
0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-333\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {
16
.}\fs24\cf0\f0\charscalex100\b { Latura obiectiva a infractiunii este formata di
n : }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-293\
slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 17. }\tab \fs22\cf0\f0\charscalex
100\b {Gratierea se acorda: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\pa
r\pard\li733\ri0\sl-306\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 18. }\tab
\fs22\cf0\f0\charscalex100\b {Revocarea suspendarii condionate a executarii ped
epsei este facultativa : }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\p
ard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 19. }\tab \f
s24\cf0\f0\charscalex100\b { Mobilul unei infractiuni desmneaza : }\b0 \par\pard
\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-306\slmult0 \*\tx1346\
fs22\cf0\f0\charscalex100 { 20. }\tab \fs22\cf0\f0\charscalex100\b {Atrage apli
carea unui tratament sanctionator constand in cumulul aritmetic :}\b0 \par\pard\
sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666\m
argbsxn533\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-213\slm
ult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl
-360\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 21. }\tab \fs24\cf0\f0\chars
calex100\b {Pedeapsa principala aplicata unei persoane juridice : }\b0 \par\pard
\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-333\slmult0 \*\tx1346\
fs22\cf0\f0\charscalex100 { 22. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Constituie
circumstante atenuante: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pa
rd\li733\ri0\sl-293\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 23. }\tab \fs
22\cf0\f0\charscalex100\b {Pedeapsa complementara a degradarii militare se execu
ta: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-333\
slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 24. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex
100\b {Daca in intervalul de timp de la liberarea conditionata si pana la implin
irea duratei }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
\b {pedepsei , cel liberat savarsesete o infractiune de omor si o infractiune di
n culpa: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl
-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 25. }\tab \fs24\cf0\f0\chars
calex100\b {Atacul din legitima aparare se poate indrepta : }\b0 \par\pard\li73
3\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \fs22\cf0\f0\ch
arscalex100 {
26.}\fs24\cf0\f0\charscalex100\b { Tentativa relativ improprie
exista : }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\
sl-306\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {
27. }\fs22\cf0\f0\charscalex100\
b {Amnistia are efecte asupra :}\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0

\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 28. }\


tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b { Tentativa nu este posibila : }\b0 \par\pard\l
i733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-333\slmult0 \*\tx1346\fs
22\cf0\f0\charscalex100 { 29. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Prin termenul
de fapta savarsita public se intelege : }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult
0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex10
0 { 30. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b { Nu prezinta gradul de pericol soci
al al unei infractiuni, fapta : }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\c
f0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {
31. }{ }\fs
24\cf0\f0\charscalex100\b {Termenul de \uc1\u8220Xmembru de familie\uc1\u8221X d
esemneaza: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0
\sl-306\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100\b { 32. Masura de siguranta a inter
zicerii de se afla in anumite localitati: }\b0 \par\pard\li906\ri0\sl-213\slmul
t0 \fs18\cf0\par\pard\li906\ri0\sl-306\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100\b {33.
Consituie o cauza care inlatura caracterul penal al faptei: }\b0 \par\pard\li7
33\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22
\cf0\f0\charscalex100 { 34. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Reabilitarea nu
are efect asupra: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\l
i733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 35. }\tab \fs24\c
f0\f0\charscalex100\b {In cazul persoanei juridice, tentativa se sanctioneaza:
}\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-306\slmu
lt0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {
36. }\fs22\cf0\f0\charscalex100\b {Latura ob
iectiva a infractiunii este formata din: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult
0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-293\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex10
0 { 37. }\tab \fs22\cf0\f0\charscalex100\b {Termenul de incercare, in cazul sus
pendarii sub supraveghere, se socoteste: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0
\fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100
{ 38. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Condamnarea la pedeapsa inchisorii a
trage de drept interzicerea urmatoarelor }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-280\slmult
0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {drepturi, ca pdeapsa accesorie: }\b0 \par\pard\l
i733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs
22\cf0\f0\charscalex100 { 39. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b { Momentul n ra
port cu care se aplica beneficiul amnistiei n cazul savrsirii unei }\b0 \par\pard\
li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {infractiuni continuate i
l reprezinta: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\r
i0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 40. }\tab \fs24\cf0\f0\
charscalex100\b {Infractiunea este complexa: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slm
ult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-333\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {
41.}\fs24\cf0\f0\charscalex100\b { Formele pluralitatii de infractiuni sunt u
rmatoarele: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0
\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 42. }\tab \fs24\cf0\f0\ch
arscalex100\b {Exista concurs de infractiuni: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\sl
mult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-306\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {
43.}\fs22\cf0\f0\charscalex100\b { Persoana care inainte sau in timpul savarsir
ii faptei, promite faptuitorului ca-i va tainui }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-253
\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100\b {bunurile provenite din aceasta, va raspun
de pentru: }\b0 \par\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666
\margrsxn133\margtsxn666\margbsxn533\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par
\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18
\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-360\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 44
. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Exista concurs ideal de infractiuni, cand:
}\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-333\slm
ult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 45. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100
\b {Masura de siguranta a internarii medicale se poate dispune: }\b0 \par\pard\l
i733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs
22\cf0\f0\charscalex100 { 46. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {In situatia i
n care o persoana a fost condamnata la pedeapsa nchisorii mai mare de }\b0 \par\p
ard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {sase luni pentru savr
sirea unei infractiuni intentionate, dar cu suspendarea }\b0 \par\pard\li1346\ri
0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {conditionata a executarii, iar n t

ermenul de ncercare savrseste o infractiune }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmul


t0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {intentionata pentru care legea prevede pedeapsa
nchisorii mai mare de un an: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\p
ar\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 47. }\ta
b \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {In situatia in care dupa condamnarea definitiva
la detentiunea pe viata, nainte de }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100\b {nceperea executarii pedepsei, n timpul executarii ori n st
are de evadare, cel }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs22\cf0\f0\charsc
alex100\b {condamnat savrseste din nou o infractiune cu intentie, pentru care leg
ea prevede o }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
\b {pedeapsa cu nchisoarea mai mare de un an sau detentiunea pe viata: }\b0 \par\
pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-333\slmult0 \*\tx1
346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 48. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {La stab
ilirea starii de recidiva nu se tine seama de condamnarile: }\b0 \par\pard\li733
\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-293\slmult0 \*\tx1346\fs22\c
f0\f0\charscalex100 { 49. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Suspendarea execu
tarii pedepsei sub supraveghere: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\c
f0\par\pard\li733\ri0\sl-306\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 { 50. }\fs22
\cf0\f0\charscalex100\b {Daca actele indeplinite pana la momentul desistarii sau
impiedicarii producerii rezultatului }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-253\slmult0 \
fs22\cf0\f0\charscalex100\b {constituie o alta infractiune, se aplica: }\b0 \par
\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-306\slmult0 \fs22
\cf0\f0\charscalex100 { 51. }\fs24\cf0\f0\charscalex100\b { Primul termen n ca
zul micii recidive postcondamnatorii este compus din: }\b0 \par\pard\li733\ri0\s
l-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-333\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\
charscalex100 { 52. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Impacarea partilor in c
azurile prevazute de lege: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par
\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 53. }\tab
\fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Actele de instigare neurmate de executarea faptei,
precum si actele de instigare }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf
0\f0\charscalex100\b {urmate de desistarea autorului ori de impiedicarea de catr
e acesta a producerii }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100\b {rezultatului, se sanctioneaza: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmu
lt0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex
100 { 54. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Revocarea liberarii conditionate
este obligatorie, cand: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\p
ard\li733\ri0\sl-306\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100\b { 55. Prescriptia sp
eciala opereaza: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li7
33\ri0\sl-293\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 56. }\tab \fs24\cf0
\f0\charscalex100\b {Nu exista concurs real de infractiuni atunci cand: }\b0 \pa
r\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\t
x1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 57. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Daca
cel condamnat nu a savarsit o infractiune intentionata inauntrul termenului de }
\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {incercare
si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii pedepsei , intervine: }\b0 \par\p
ard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-293\slmult0 \*\tx13
46\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 58. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Executar
ea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi incepe: }\b0 \par\pard\li
733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-306\slmult0 \*\tx1346\fs2
2\cf0\f0\charscalex100 { 59. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {In cazul infra
ctiunilor ramase in faza tentativei si pentru care pedeapsa prevazuta de }\b0 \p
ar\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {lege este detent
iunea pe viata, se aplica: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par
\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 60. }\tab
\fs24\cf0\f0\charscalex100\b {n situatia in care se descopera ca un condamnat mai
savarseste o infractiune inainte }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100\b {de pronuntarea hotararii prin care s-a dispus suspendar
ea sau pana la ramanerea }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\c
harscalex100\b {definitiva a acesteia, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchis
orii, suspendarea }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscal

ex100\b {conditionata a executarii pedepsei: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slm


ult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-293\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscale
x100 { 61. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Starea de betie voluntara comple
ta produsa de alcool sau de alte substante: }\b0 \par\pard\sect\sectd\sbkpage\pg
wsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666\margbsxn666\pard\li733
\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pa
rd\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-360\slmult0 \*\tx134
6\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 62. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Pedeapsa
complementara a interzicerii unor drepturi poate fi aplicata, daca: }\b0 \par\p
ard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-333\slmult0 \*\tx13
46\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 63. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Persoana
condamnata la o pedeapsa de 8 ani inchisoare pentru o infractiune }\b0 \par\par
d\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {intentionata poate fi
liberat conditionat, in urmatoarea situatie: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slm
ult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscale
x100 { 64. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Unitatea de rezolutie infraction
ala cu care se savarsesc actiunile sau inactiunile }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {caracterizeaza: }\b0 \par\pard\li733\r
i0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0
\f0\charscalex100 { 65. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b { Contributia compl
icelui la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala se }\b0 \par\
pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {realizeaza prin: }\
b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult
0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 66. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b
{Pedeapsa complemantara pentru persoana juridica poate consta in : }\b0 \par\par
d\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346
\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 67. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Infractiun
ea ce formeaza al doilea termen al recidivei mari postcondamnatorii se }\b0 \par
\pard\li1346\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {savarseste: }\b0 \
par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-306\slmult0 \f
s22\cf0\f0\charscalex100\b { 68. In cazul unor condamnari succesive, daca ulti
ma a fost pronuntata cu suspendarea }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-240\slmult0 \fs
22\cf0\f0\charscalex100\b {conditionata: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0
\fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100
{ 69. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Sunt supuse confiscarii speciale: }\
b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult
0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {
70. }\fs24\cf0\f0\charscalex100\b {Excesul s
cuzabil reprezinta: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\l
i733\ri0\sl-333\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {
71. }\fs24\cf0\f0\char
scalex100\b {Starea de pericol datorit creia se dispune msura de sigurant a interzic
erii unei }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b
{functii sau profesii este generata de: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0
\fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs20\cf0\f0\charscalex100
{ 72. }\tab \fs22\cf0\f0\charscalex100\b {Suspendarea conditonata a executarii
pedepsei, poate fi acordata in caz de concurs de }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-26
6\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {infractiuni, intre altele, daca: }\b0
\par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-333\slmult0 \
*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 73. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b { P
edepsele ce se pot aplica minorilor care svarsesc infractiuni, sunt: }\b0 \par\pa
rd\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx134
6\fs20\cf0\f0\charscalex100 { 74. }\tab \fs22\cf0\f0\charscalex100\b { In situa
tia in care cel condamnat la detentie pe viata a mplinit varsta de 60 de ani n }\b
0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100\b {timpul execu
tarii pedepsei: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li73
3\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 { 75. }\tab \fs24\cf0\
f0\charscalex100\b {Condamnatul poate sa-si exercite drepturile parintesti inter
zise prin hotararea de }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\cha
rscalex100\b {condamnare in perioada: }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \f
s18\cf0\par\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \*\tx1346\fs22\cf0\f0\charscalex100 {
76. }\tab \fs24\cf0\f0\charscalex100\b { Suspendarea conditionata a executarii

pedepsei sub supraveghere in cazul unei }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-280\slmult0


\fs24\cf0\f0\charscalex100\b {pedepse rezultante de 3 ani decurgand din contopi
rea a trei pedepse pentru trei }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf
0\f0\charscalex100\b {infractiuni concurente savarsite in anul 2005, daca anteri
or in anul 2004 acesta mai }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0
\charscalex100\b {suferise o condamnare de 1 an nchisoare pentru infractiunea de
ucidere din culp, }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100\b {poate fi aplicata : }\b0 \par\pard\li733\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\pa
r\pard\li733\ri0\sl-320\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 { 77. }{ }\fs24\cf0
\f0\charscalex100\b { Efectele retinerii circumstantelor agravante in cazul incu
lpatului persoana fizica, }\b0 \par\pard\li1346\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\
charscalex100\b {sunt: }\b0}