Vous êtes sur la page 1sur 20

Health, Beauty and Life

Zdrowie, Uroda i ycie


September 2008 no. 9/231 Published Monthly in Polish Language

We wrzeniu w sklepach Back To Nature


AURA VIDEO STATION & CHI MACHINE
Zaprasza Alicja Szymankiewicz. W cigu tygodnia sesje moliwe po umwieniu: (773) 616-7555. Ponadto: wszystkie weekendy wrzenia 56 S. Arlington Hts. Rd. Arlington Hts., tel. (847) 590-5667 4 i 5 padziernika 5556 W. Belmont, tel. (773) 481-0036

Test krgosupa i mini plecw


Ocena stanu zdrowia na podstawie pulsu, wygldu jzyka i oka
Powysze testy, prowadzone przez doktor Hand Tumurbaatar z Mongolii, specjalistk medycyny tybetaskiej, odbd si w sklepach Back To Nature w nastpujcych terminach: 13, 14 wrzenia 5556 W. Belmont, tel. (773) 481-0036 20, 21 wrzenia oraz 4 i 5 padziernika 5898 S. Archer, tel. (773) 582-8568

Te same testy, prowadzone przez doktor Wiolett Kolcan, specjalistk medycyny orientalnej, odbd si w nastpujcych terminach: 13, 14, 27, 28 wrzenia 5898 S. Archer, tel. (773) 582-8568 4 padziernika 56 S. Arlington Hts. Rd. Arlington Hts., tel. (847) 590-5667

Ocena stanu
urzdzeniem

zdrowia

DIACOR

Dr Maria Sikora (wicej str. 7)

Po umwieniu telefonicznym: (773) 450-2145

Zaprasza Boena Sulewska. Nowo w Back To Nature (czyt. str. 7). 20-minutowe pokazy oraz pene sesje (dostpne kadego dnia). Po umwienie prosz dzwoni: (708) 856-5552

BARS

13, 14 wrzenia 3101 N. Milwaukee, tel. (773) 463-5758 20, 21, 27, 28 wrzenia oraz 4 i 5 padziernika 5556 W. Belmont, tel. (773) 481-0036

Odkrycie naukowcw uratuje 25 milionw osb?


Amerykascy naukowcy poinformowali o nowej metodzie walki z rakiem. Przeom dotyczy blokowania substancji chemicznej, niezbdnej do rozwoju nowotworw. Chodzi o tak zwan telomeraz - enzym, dziki ktremu komrki dziel si w nieskoczono i nigdy si nie starzej. To wanie ten proces odpowiada za niekontrolowany rozwj nowotworw. Eksperci z instytutu Wistar w Filadelfii pisz w tygodniku Nature, e odkryli szczegow struktur telomerazy. Teraz chc si skupi na jej najbardziej aktywnym fragmencie. Niezaleni naukowcy potwierdzaj, e jeli uda si zablokowa dziaanie tego enzymu, to moe to znacznie uatwi stworzenie nowych, skutecznych lekw. Dziaayby one na prawie wszystkie rodzaje nowotworw wystpujcych u czowieka. Tymczasem eksperci, zgromadzeni w Genewie na spotkaniu Midzynarodowej Unii Walki z Rakiem, przedstawili plan zmniejszenia zachorowa i miertelnoci na t chorob do roku 2020. Plan zakada walk z otyoci, paleniem i naduywaniem alkoholu. Wedug szacunkw, na wiecie choruje na raka okoo 25 milionw ludzi. W zeszym roku zmaro na t chorob prawie 8 milionw.

Nowotwr?
Powiedziano Ci, e nie ma ju nadziei? Szukasz innego sposobu? Tysice osb zdoao obali niekorzystn diagnoz stosujc Protok Donsbacha Alternatywne podejcie do leczenia nowotworu, przynoszce znakomite rezultaty JU W TRZY TYGODNIE!
BioScience Research Institute jest szpitalem oferujcym peny zakres usug, ale specjalizujcym si w terapiach alternatywnych przy chronicznych chorobach zwyrodnieniowych.

rdo: IAR/onet.pl

Nowootwarty szpital alternatywny w Baja California


Dr. Kurt Donsbach, od niedawna emerytowany doktor medycyny alternatywnej z dugoletnim dowiadczeniem, ogosi, e nowo wybudowany 21pitrowy szpital przeznaczy kilka piter na praktyk medycyny alternatywnej. okulistycznym wraz z chirurgi, a take radiologi, urologi, pediatri, poonictwo i najwikszy oddzia kardiologiczny w okolicy. To najwikszy krok do przodu w historii medycyny alternatywnej - powiedzia entuzjastycznie Dr. Donsbach wyjaniajc, e wszyscy pacjenci bd badani przez rnych specjalistw tak, by mona byo odnotowa niezwykle dokadnie wszystkie dane dotyczce postpw leczenia. W ten sposb powstawa bd mogy artykuy naukowe dokumentujce sukcesy i poraki poszczeglnych rodzajw medycyny alternatywnej.

Nowotwr ~ Artretyzm ~ Tocze ~ Stwardnienie rozsiane Problemy z sercem ~ Kandydoza ~ Borelioza ~ taczka typu C Choroba Parkinsona ~ Choroba Leniowskiego-Crohna Migreny ~ Zapalenie okrnicy oraz wiele innych chronicznych chorb zwyrodnieniowych.

Odwied nasz stron internetow: www.BSRInstitute.com Po wicej informacji w jzyku angielskim zadzwo: 1-877-270-6266 Informacja w jzyku polskim: 773-583-0402 (od 9.00 am do 2.00 pm) lub 773-447-5284 prosi p. Marcina

Twoi Partnerzy w Dziedzinie Zdrowia

Dr. Donsbach

Masz ju do brania zbyt duej iloci lekw? Mcz ci skutki uboczne?


Cierpisz na chroniczne BLE LDWIOWO-KRZYOWE? A moe na chorob artretyczn? Bezpieczny Naturalny RELEVIT Zwrot pienidzy gwarantowany, jeli nie bdziesz usatysfakcjonowany! BEZSENNO, NIE MOESZ SPA? Bezpieczna Naturalna MELATONINA Zwrot pienidzy gwarantowany, jeli nie bdziesz usatysfakcjonowany! WYSOKIE CINIENIE KRWI? Bezpieczny Sprawdzony Naturalny ORACHEL Gwarantowany! Wysoki antygen prostaty (PSA)? Bezpieczny Sprawdzony Naturalny PROSTASOLVE Gwarantowany!

Doktor Jose Hernandez Fujuyaki, znany w wielu krajach na wiecie kardiolog, a zarazem waciciel nowego szpitala poprosi Dr. Donsbacha o pomoc przy opracowywaniu obowizujcych sposobw postpowania. Szpital, ktry uznawany jest za jeden z najbardziej zaawansowanych orodkw diagnozowania i leczenia, bdzie teraz dysponowa penym dziaem medycyny alternatywnej, cznie z leczeniem rnego rodzaju chronicznych chorb zwyrodnieniowych, takich jak nowotwr, cukrzyca, artretyzm, stwardnienie rozsiane, dolegliwoci sercowo-naczyniowe, itp. Nowy oddzia otrzyma nazw Instytut Bada Bio-Naukowych. W ostatni pitek Dr. Donsbach zaprezentowa grupie zainteresowanych dziennikarzy now, hiperbaryczn sal, sprzt do hipertermii miejscowej oraz caego ciaa, now terapi sonodynamiczn wykorzystujc pulsacyjne czstotliwoci elektromagnetyczne oraz doylne procedury nutraceutyczne. Nastpnie Dr. Hernandez zademonstrowa laboratorium, w ktrym wykonywane s kompleksowe badania krwi, diagnostyczny 64-przekrojowy skaner do tomografii komputerowej, jeden z dwunastu w caej Ameryce Pnocnej, jak rwnie przedstawi wieloaspektowe podejcie do zdrowia w swoim szpitalu, cznie z duym gabinetem dla 5 lekarzy stomatologii, penym oddziaem

Najwaniejszym obszarem zainteresowa badawczych bd nowotwory, ktre nieubaganie wystpuj coraz powszechniej pomimo ogromnych nakadw na badania. Doktor Donsbach twierdzi, e jego sposoby leczenia przyniosy tak wielkie korzyci pacjentom nieuleczalnie chorym, jakich nie maj specjalici stosujcy metody konwencjonalne. W cigu ostatnich trzydziestu lat do jego orodka zjeday si tumy pacjentw z caego wiata. Wielu byych pacjentw przybyo, aby uczestniczy w ceremonii otwarcia nowej placwki. Po wicej informacji na temat Instytutu Bada Bio-Naukowych prosz dzwoni pod numer 1-877-270-6266 lub wej na stron internetow: BSRInstitute.com

Kandydoza? Bezpieczne Sprawdzone Naturalne srebro: H2O2 W/COLL. SILVER

Te wszystkie wspaniae produkty i wiele wicej mona atwo znale we wszystkich lepszych sklepach z produktami naturalnymi. Gwarancja zwrotu 100% opaty na wszystkie produkty opatrzone nazw Dr. Donsbach. Jeli stwierdzisz, e nie dziaaj odnie je, a otrzymasz peny zwrot pienidzy. 1-847-292-1460 September 2008

2 Zdrowie, Uroda i ycie

Do sdu przez tasiemca


Mczyzna, ktry twierdzi, e dosta tasiemca o dugoci 9 stp po zjedzeniu niedogotowanej ryby, oskary jedn z restauracji w Chicago.
Chicago, Illinois (Associated Press) Mczyzna chce otrzyma $100,000 odszkodowania od restauracji w Chicago, IL. Restauracja zaprzecza jakoby przyczyn tasiemca byo jedzenie z teje restauracji. W czasie wniesionego niedawno procesu Anthony Franz powiedzia, e zamwi saatk z ososia na lunch z restauracji Shaws Crab House w roku 2006 i strasznie si rozchorowa. Nastpnie przekaza ogromnego pasoyta, ktry jak okreli lekarz sdowy, pochodzi z niedogotowanych ryb, takich jak oso. Anthony Franz domaga si $100,000 odszkodowania od restauracji Shaw i jej firmy macierzystej, Lettuce Entertain You Enterprises, twierdzc, i obsuga restauracji nie wykonaa dobrze swojej pracy podajc mu nieodpowiednio dogotowan ryb. Carrol Symank, wiceprezydent bezpieczestwa ywnoci firmy Lettuce Entertain You powiedziaa, e tasiemiec nie pochodzi z restauracji Shaw. Zrobilimy dokadne dochodzenie i jestemy pewni, e przyczyn tego zdarzenia nie jest restauracja. Wedug tego, co jest napisane na stronie internetowej mayoclinic.com, tasiemce mog mie dugo nawet do 50 stp.
http://www.cnn.com/2008/US/08/19/tapeworm.suit.ap/index.htm

Wtroba wiecznie moda


Udao si tak "przeprogramowa" wtrob myszy, e jej stare komrki s wci mode i sprawne - informuje "Nature Medicine". Z wiekiem w komrkach naszego organizmu gromadz si uszkodzone biaka, jednak jak dotd nikt nie mia pewnoci, czy to wanie jest przyczyn gorszego dziaania narzdw. Badania naukowcw z Albert Einstein college of Medicine przy Yeshiva University w nowym Jorku wykazay, e nagromadzenie nieprawidowych biaek wynika z gorszego dziaania komrkowego mechanizmu oczyszczania - tak zwanych biaek opiekuczych ktre cz si z wypenionymi enzymami i biakami pcherzykami - lizosomami. Lizosomy rozkadaj nieprawidowe biaka i poddaj je "recyklingowi". Wykorzystujc szczep myszy, u ktrych ten mechanizm pozostaje aktywny pomimo zaawansowanego wieku, udao si zapobiec starzeniu wtroby. Wystarczyo wprowadzi dodatkow kopi genu kodujcego biako receptorowe, pozwalajce biaku opiekuczemu czy si z lizosomem. Wtroby starych myszy z dodatkowym genem dziaay rwnie dobrze, jak modych. Jeli uda si zastosowa podobny mechanizm take u ludzi, moe si okaza moliwe powstrzymanie starzenia naszych narzdw. Na razie nie ma sposobu na bezpieczne wprowadzanie genw do komrek ywego czowieka, jednak zdaniem autorw bada lek, ktry hamowaby rozpad istniejcych biaek receptorowych mgby mie taki sam efekt. Podobnie mogaby dziaa nawet dieta uboga w tuszcze. rdo: onet.pl

Najlepsze, najskuteczniejsze, naturalne preparaty na odrobaczenie naby moesz we wszystkich sklepach Back To Nature

Trudno odmwi tasiemcowi pewnego wdziku z tymi pociesznymi przyssawkami, jakby w umiechu i filutern czapeczk na gowie (haczyki umacniajce przyczepno do jelita). Uderza te wspaniaa regularno w budowie.

Wiele wspaniaych naturalnych preparatw oczyszczajcych i wspomagajcych funkcjonowanie wtroby, np. Liv-R-Support, mona naby w sklepach Back To Nature.

$75 $50
off
Pobyt na noc
Kod: CN1687
Wymagane jest wane czonkostwo, ktre mona naby po atrakcyjnej cenie przy pierwszej rezerwacji. Oferta nie dotyczy apartamentw Chalet w adnej lokalizacji, jak rwnie apartamentw w Downers Grove. Oferta nie jest wana w soboty oraz niektre wyznaczone dni. Wana do 10-30-2008.

Pobyt popoudniowy
Kod: CN1687
Wymagane jest wane czonkostwo, ktre mona naby po atrakcyjnej cenie przy pierwszej rezerwacji. Oferta nie dotyczy apartamentw Chalet w adnej lokalizacji, jak rwnie apartamentw w Downers Grove. Oferta nie jest wana w soboty oraz niektre wyznaczone dni. Wana do 10-30-2008.

September 2008

Zdrowie, Uroda i ycie 3

off

Hygiena polska - cz. 4


Wydany w roku 1857 podrcznik dr Tripplina, Hygiena polska, to niezwykle ciekawa, zabawna i niekiedy szokujca literatura. W kolejnych wydaniach naszej gazety postaramy si przekaza Pastwu, w miar moliwoci, jak najwicej dostpnej informacji z tej ksiki, zachowujc oryginaln pisowni. Zanim jednak zechcecie Pastwo skorzysta z porad dr Tripplina, radzimy zwrci si najpierw do ktregokolwiek sklepu Back To Nature...

Pijastwo
Najczciej ginie arok w kwiecie wieku, przez apopleksyj mzgu lub przez uduszenie kanaw oddechowych tuszczem, lub nawet przez miserere, spowodowane zasznarowaniem kiszek przez tuszcz.

Nie kady arok jest opojem i przeciwnie.


Pijak, brzydka nazwa, wzbudzajca pogard wzgldem najlepszego, najzdolniejszego czowieka; ale! alboto mona zosta dugo dobrym, zdolnym i przystojnym, poddajc si naogowi pijastwa? czy ten sam czowiek, ktrego kiedy zdobiy cnoty, nie moe zosta wkrtce przez pijastwo zodziejem, zabjc i samobjc? U nas, w kraju, ktrego lud jest niezawodnie bardzo dobrotliwym, jednym z najagodniejszych wiata, moeby wcale nie byo zbrodni, gdyby do tego nie wiodo pijastwo; ale to sromotne i haniebne poddawanie si trunkowi, tak oglne w niektrych spoeczestwach, e wcale nie razi oczu publicznoci, najzacniejszego czowieka jest w stanie zwichn w krtkim czasie z rwnowagi fizycznej i moralnej, i wprawi w w niebezpieczny sza, w ktrym czowiek wpada w bestyjaln wcieko i popenia czyny najniedorzeczniejsze. Poc tu rozwodzi si jeszcze wicej nad straszliwemi skutkami pijastwa? Czy ich nie mamy jasno wypisanych na kadym kroku? I niestety, we wszystkich sferach spoeczestwa? we wszystkich sferach towarzystwa, mwi nie tylko w niszych lecz i w wyszych, ktreby dobrym przykadem przewodniczy winny, i szampanem nieomiela ludu do naduywania wdki (*). Na c tu pomog wszystkie perswazyje, groby i proby biednemu chopkowi, ktry od czasu do czasu widzi wasnego pana pijanego jak Bel, wracajcego z wesela lub pogrzebu? on nie pyta czem si pan upi, czy starym wgrzynem, czy wieym szampanem, tylko go widzi w stanie upodlenia, zupenie takim, w jaki sam wpad gdy si upije wdk. Jeli to Janie Pana nie krzywdzi, to i mnie nie skrzywdzi," pomyli sobie chop, i upija si kiedy tylko moe. Kt o tem u nas wtpi, a najdzielniejszy lud, moe przez gorzak w kilka pokole, pozbawi si wszelkich znamion dzielnoci, sta si sabym, tpym, brzydkim i gnunym? - Tak jest a nie inaczej! wszystko nas przekonywa, e przed rozpowszechnieniem si wdki, niektre narody daleko byy silniejsze, bystrzejsze i energiczniejsze. Kartofel, niegodziwy kartofel wszystkiego narobi. aden szczery i naukowy przyjaciel ludzkoci nie postawiby nieboszczykowi Parmentier pomnika (**).

publicznego osoby. Wszystkie zbrodnie, przestpstwa i procesy z pijastwa wynike, take sumiennie w nich s opisane. U nas pierwszy rozpowszechni kartofle Biskup Krakowski Zauski, jak si tego dowiadujemy w katalogu Biskupw Krakowskich ksidza towskiego. Obacz co o wpywie kartofli i wdki, na tworzenie si kotuna powiedzia Dr. Oczapowsfcj w swym praktycenym wykadzie chorb kotunowych na str. 65.

(*) Za Piastw znanemi z trunkw byy piwo i mid; za Jagiellonw dopiero weszy w uycie wina i wdki. Wszake lady mamy pewne, e w pierwszym tym okresie tak wino jak wdk kupowano tylko w aptekach. Modzie do ostatnich prawic czasw nie znaa jak wod do ugaszenia pragnienia. {**) Baron Parmentier, Czonek Instytutu Francji, urodzony w r. 1737 w Montdidier, przywiz do Francji z Ameryk: kartofle i upowszechni je, za co mu miasto rodzinne wznioso pyszny spiowy pomnik w r. 1850.

opracowa: Marcin Hencz

Badania wykazuj, i ekstrakt ze zwykej winoroli obnia ch picia alkoholu

Jak wypi mniej?


bardzo poywnych, a zawiera odrobin solaniny, substancyi narkotycznej, stpiajcej dziaalno nerww. A potem, sam kartofel zachorowa i teraz trujc ludzi daleko wawiej, staje si niezawodnie najwaniejszym powodem do owych rozlicznych chorb, ktre biedn ludzko od lat dwudziestu kilku drcz i wytpiaj. Ale to jeszcze nie najgorsze co zrobi kartofel. Sprowadzi nam tanio wdki, i rozpowszechni pijastwo, stworzy mnstwo ludzi yjcych z wyrabiania wdki, z propinacyi, z prawa sprzedawania jej. Zbyteczn i ponn byoby rzecz, rozwodzi si tutaj nad szkodliwoci pijastwa; najzacitszy pijak jest o niej przekonanym, i daby Bg wie co, eby si mg tego haniebnego pozby naogu, eby mg zapeni rozpaczliw prni swej istnoci, czemsi szlachetniejszym, zdrowszem i taszem jak picie. Idzie tu gwnie o to, czy mona wyleczy naogowych ludzi z tej ohydnej i straszliwej choroby. Wiele si naszydzono z owych poczciwych towarzystw wstrzemiliwoci, ktre sprowadzone z Ameryki do Europy, w r. 1829, wyday tak pikne plony, ju na bardzo licznych punktach naszej czci wiata. Szydzono z tych towarzystw, zakazywano je, nie dowierzano im. A ja wara powiem, e te towarzystwa wstrzemiliwoci otworzyy nie jednemu ludowi oczy, i okazay mu przepa do ktrej dy. A ja wam powiem, e nie jeden lud znikczemniaby, gdyby go w upadku nie wstrzymay zasady tego pracowitego, trzewego, moralnego stowarzyszenia. Anglija, Holandyja i Szkocyja, licz w tej chwili dwa miliony czonkw towarzystwa wstrzemiliwoci. Niemcy ptora miliona towarzyszw, - Szwecyja i Norwegija dwa kro sto tysicy. W kadym z wymienionych krajw wychodz peryjodyczne pisma, upowszechniajce zasady wstrzemiliwoci, wchodzce hygienicznie w chorob pijastwa. Nawet w tych pismach wytykaj sawniejszych pijakw, jako niebezpieczne dla porzdku

SZKODLIWO PIJASTWA
Dziki kartoflowi powikszya si niezawodnie liczba ludzi na wiecie, bo kartofel przyjmie si na wszystkich gruntach, jest tanim i do strawienia do atwym pokarmem; ale ci ludzie ju tej siy nie maj, bo kartofel stawszy si oglnym pokarmem, sprowadzi w krew ludzkoci limfatyczno i tpo, a zatem skrofuy i sabo. Kartofel nie zawiera w sobie substancji

Michael Kunzelman, Associated Press BOSTON - Naukowcy stwierdzili, i okoo dwudziestoosobowa grupa osb lubicych wypi stracia ch do nadmiernego picia po zayciu ekstraktu z kudzu, szeroko spotykanej na poudniu winoroli. Wyniki bada, okrelone przez jednego z ekspertw jako fundamentalne, mog przysuy si do walki z naduywaniem alkoholu. Naukowiec Scott Lukas z harwardskiego szpitala McLean (Harward-Affiliated McLean Hospital) nie mia problemu ze znalezieniem ochotnikw do wzicia udziau w badaniach. Warunkiem uczestnictwa byo przebywanie w mieszkaniu z telewizorem, wygodnym fotelem i lodwk zaadowan piwem. Laboratorium to, przypominajce mieszkanie, urzdzone zostao w szpitalu, a zadaniem ochotnikw byo spdzenie w nim 90 minut, pijc piwo i ogldajc telewizj. Osoby przyjmujce kudzu wypiy w tym czasie rednio 1,8 butelki piwa, w porwnaniu z 3,5 butelki wypitymi przez osoby, ktrym podano placebo. Lukas nie by przekonany dlaczego, ale przypuszcza, i kudzu zwikszyo poziom alkoholu we krwi i przyspieszyo jego dziaanie. Innymi sowy, pijcy potrzebowali mniej piwa, aby odczu odurzenie alkoholem. To szybkie nasycenie alkoholem satysfakcjonowao ich i odbierao ch do dalszego picia, powiedzia Lukas. Na razie jest to tylko teoria, najlepsze co moglimy do tej pory zrobi. W 2003, David Overstreet i inni naukowcy z Uniwersytetu North Carolina Chapel Hill badali rolin kudzu i stwierdzili, e podobnie oddziaywuje ona na szczury. Jest wiele hipotez o uytecznoci kudzu pochodzcych z Chin, ale jest to pierwszy, udokumentowany fakt potwierdzajcy, e ekstrakt z tego zioa moe obniy spoywanie

alkoholu u ludzi, powiedzia Overstreet, ktry przeanalizowa badania i nazwa prac Lukasa fundamentaln. 14 mczyzn i kobiet wyselekcjonowanych do bada twierdzio, e regularnie pij trzy do czterech drinkw dziennie. Po tym jak wszyscy oni spdzili 90 minut pijc i ogldajc telewizj, podzielono ich na dwie grupy dla dalszych bada. Tym razem badanie trwao tydzie. W cigu tego okresu jedna z grup otrzymywaa po dwie dawki trzy razy dziennie ekstraktu estrogenw rolinnych z korzeni, odyg i lici kudzu. Drugiej grupie podawano placebo. Po 90 minutach picia piwa grupie placebo podawano ekstrakt z kudzu i vice versa. - Uwaamy, e jest on bardzo bezpieczny powiedzial Lukas. - Osoby uczestniczce w badaniach odczuway lekkie dziaanie alkoholu i niewielki stan podniecenia lecz nie na tyle, eby wchodzi na cian lub potyka si i upada. Badania Lukasa opublikowane byy w majowym wydaniu publikacji Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Ekstrakt z kudzu jest do nabycia w sklepach Back To Nature September 2008

4 Zdrowie, Uroda i ycie

Powiedz NIE rakowi i chorobom serca


Rozmowa z Romanem Pawlakiem* Ph.D, RD, profesorem z Departmentu Odywiania i Dietetyki z College of Human Ecology w East Carolina University, ktry w dniach 11-13 lipca poprowadzi w Chicago wykady na temat profilaktyki chorb nowotworowych i chorb serca.
- W krajach rozwinitych choroby nowot worowe zaraz po chorobach ukadu krenia stanowi drug w kolejnoci przyczyn zgonw. Czy odywianie ma wpyw na powstawanie chorb nowotworowych oraz chorb serca? Roman Pawlak: To prawda. Zarwno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, choroby serca i rak znajduj si na pierwszym i na drugim miejscu na licie najczstszych przyczyn zgonw. Odywianie odgrywa bardzo wan rol w zapobieganiu obu tym chorobom, jak rwnie wielu innym chorobom tzw. cywilizacyjnym, takim jak cukrzyca, choroba Alzheimera, Parkinsona i wielu innych. - Naukowcy odkryli, e ywno powoduje a 30 procent nowotworw. Statystycznie to prawie tyle, co palenie. Jakie produkty s najbardziej rokotwrcze? R.P.: Rzeczywicie najczciej diecie przypisuje si okoo 30% wpywu na powstanie raka. Ciekawostk moe by fakt, e w krajach, gdzie ludzie spoywaj diet bardzo prost, opart na rnorodnych produktach rolinnych a szczeglnie warzywach korzennych, gdzie spoycie misa i wdlin jest znikome, pomimo tego, e wikszo ludzi w tych spoeczestwach pali albo uje tyto, rak tam prawie w ogle nie wystpuje. Do najbardziej rakotwrczych produktw naley miso, wdliny i produkty pochodzenia zwierzcego. Miso dla przykadu jest zwizane z rakiem okrnicy i odbytnicy. Mleko i nabia s powizane z rakiem gruczou krokowego (prostaty). Kazeina, czyli biako znajdujce si w nabiale zwiksza ryzyko nabycia raka wtroby. Spoycie misa zwiksza nawet ryzyko zachorowania na raka skry. Ludzie, ktrzy spoywaj miso, kadego dnia zwikszaj ryzyko nabycia raka skry o ponad 400%! Jedn z przyczyn dlaczego miso i produkty zwierzce zwikszaj ryzyko zachorowania na raka jest fakt, e s one bogate w tuszcz nasycony. Szczeglnie rakotwrcze sa produkty, ktre s grillowane. Rwnie produkty, ktre s bogate w tak zwany tuszcz trans (rodzaj tuszczw z grupy nienasyconych), podwyszaj ryzyko zachorowania na raka. Do tych produktw nale: margaryna, pczki, krakersy, placki, muffins i produkty zwierzce. - Jakich produktw, poza tymi ju wspom nianymi, powinno si unika w zdrowej diecie? R.P.: Ja osobicie wol uczy ludzi o produktach, ktre naley spoywa w zdrowej diecie. Osobicie sdz, e pozytywna wiadomo jest lepiej przez ludzi odbierana. Jedn z najwaniejszych zasad zdrowego odywiania jest spoywanie caych produktw, to znaczy nierafinowanych. Ponadto

Dr Roman Pawlak

spoywanie zb, owocw, warzyw, w tym rwnie warzyw strczkowych, orzechw i nasion, w jak najbardziej nierafinowanej postaci jest bardzo istotne. Chciabym podkreli, e to nie jest tylko moje opinia. S to zalecenia wspierane przez wiele profesionalnych organizacji dietetycznych. Tak wic powinnimy unika produktow rafinowanych, takich jak biay chleb czy biay ry, dla przykadu. Jak wspomniaem powyej, rwnie miso i wdliny powinno si zupenie wyeliminowa z diety albo przynajmniej bardzo organiczy. - Zwaszcza w Ameryce w rodkach masowego przekazu, cho nie tylko, mwi si o wielu rnych dietach. Skd pewno e wanie ta, proponowana przez Pana, jest odpowiednia i zdrowa? R.P.: Jak wspomniaem powyej, dieta ktr ja zalecam nie jest moj diet. Zasady zdrowia, ktre zaprezentuj w Chicago dla Polonii s oparte na zaleceniach wielu organizacji, takich jak na przykad World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research, American Cancer Society, National Institutes of Health, American Academy of Pediatrics i American Heart Association. Te zasady s rwnie zgodne z najnowszymi zaleceniami dietetycznymi wydanymi przez the U.S. Department of Agruculture and Health and Human Services (w dokumencie znanym jako Dietary Guidelines for Americans). Te zalecenia oparte s na wynikach setek a nawet tysicy bada naukowych, opublikowanych w literaturze naukowej. - Promuje Pan diet wegetariask. Czy wegetarianie s wolni od ryzyka zachorowania na raka czy choroby serca? R.P.: Dieta wegetariaska generalnie rzecz biorc zawiera wicej bonnika, niektrych witamin, na przykad kwasu foliowego i mniej tuszczu nasyconego czy cholesterolu. Nie znaczy to, e wegetarianie pozbawieni s ryzyka nabycia chorb przewlekych. Wegetarianie nie jedz misa, ale za to niektrzy jedz bardzo duo nabiau. ty ser dla przykadu dostarcza w diecie amerykaskiej wicej tuszczu nasyconego ni miso. Dlatego nawet wegetarianie powinni ograniczy spoycie nabiau i spoywa nabia niskotuszczowy. Wegetarianie mog

rwnie mie niedobr witaminy B-12. Dlatego powinni oni bra t witamin w tabletkach. - Czy sama dieta jest w stanie ustrzec nas przed chorobami cywilizacyjnymi? R.P.: Dieta jest jednym z najwaniejszych czynnikw. S jednak te inne. Nale do nich wiczenia czy aktywno fizyczna, abstynecja jeli chodzi o spoycie alkoholu, nie palenie, utrzymanie zdrowej wagi, jak rwnie jak najmniej stresu. Panadto inne bardzo proste czynniki maj wpyw na nasze samopoczucie. S to midzy innymi jedzenie niadania, nie jedzenie midzy posikami, dobry wypoczynek nocny (8 godzin snu), a nawet wiara w Boga. Wiele osb jest czsto zdziwionych tym, e modlitwa i mocna wiara w Boga ma wpyw na zdrowie fizyczne. Badania pokazuj jednak, e dla wielu osb jest to bardzo istotny czynnik. - W Chicago poprowadzi Pan 3-dniowe wykady w zakresie profilaktyki chorb nowotworowych i chorb serca. Czego bdzie mona si dowiedzie w ich trakcie? R.P.: W Chicago podziel si z rodakami najnowszymi zaleceniami dotyczcymi wpywu diety na choroby serca i raka. Bed mwi o tym, jak obniy cholesterol diet i jak obniy ryzyko zachorowania na raka. Wykady bd oparte na zaleceniach Narodowego Programu Edukacji Cholesterolowej, Amerykaskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego, Amerykaskiego Instytutu Bada nad Rakiem (American Institute of Cancer Research) i World Cancer Research Fund. -Dzikuj za rozmow.

Wicej informacji na temat wykadw uzyska mona pod numerem telefonu 630-322-9169 lub adresem emailowym dobreslowo_chicago@yahoo.com

Rozmawiaa: Agnieszka Flakus

* Roman Pawlak Ph.D, RD, jest profesorem odywiania i dietetyki na East Carolina University w Greenville, NC. Studia doktoranckie ukoczy na University of Southern Mississippi. Na swojej uczelni wykada: Nutrition and Wellness (Dietetyka a zdrowie), Nutrition in Metabolism and Physiology (Dietetyka, metabolizm i fizjologia), Vegetarian Nutrition (Dietetyka wegetariaska) i Nutrition Science (Dietetyka w ujciu naukowym). Szczeglnym zainteresowaniem profesora Pawlaka jest profilaktyka dietetyczna realizowana w oparciu o dziaalno kociow i placwek spoecznych. Roman Pawlak jest autorem ksiki I Will Put None of these Diseases on You (Nie dotkn ci adn z tych chorb) oraz wspautorem ksiki Matka wegetarianka i jej dziecko. Badania naukowe dr. Pawlaka opublikowane s w amerykaskich i midzynarodowych pismach naukowych takich jak Ethnicity and Disease, Journal of Primary Prevention czy Journal of Nutrition Education and Behavior.

September 2008

Zdrowie, Uroda i ycie 5

PIKNO ZACZYNA SI OD RODKA


Od razu wida, kiedy kto jest zdrowy od rodka. System oczyszczania wewntrznego Whole Body Cleanse firmy Enzymatic Therapy pomaga zregenerowa Twoje zdrowie oczyszczajc Twoje wntrze, tak aby mg promieniowa zdrowiem na zewntrz. Poczuj si szczuplejszy, oczyszczony i naadowany energi dziki Whole Body Cleanse, ktry bezpiecznie i delikatnie: Eliminuje toksyny i nadmiar zbdnych substancji Odmadza cae twoje ciao. Wychodz toksyny, a przychodzi pikno. Whole Body Cleanse.

Lepsze trawienie dla Ciebie

Czy dokuczaj Ci gazy, wzdcia i czasami zaparcia? Acidophilus Pearls active cultures zostay opracowane specjalnie dla Ciebie! Tylko jedna maa kapsuka dziennie dostarcza waciwych probiotykw dla zrwnowaenia Twojego ukadu trawiennego i zagodzenia dokuczliwych symptomw.

STWIERDZENIA TE NIE ZOSTAY PODDANE OCENIE URZDU DS. KONTROLI YWNOCI I LEKW. PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZNONY DO DIAGNOZOWANIA, LECZENIA, ANI ZAPOBIEGANIA ADNYM CHOROBOM.

6 Zdrowie, Uroda i ycie

September 2008

Bezpieczne, naturalne i efektywne oczyszczanie


Lakiery do wosw. Nawozy sztuczne. Konserwanty ywieniowe. Pranie chemiczne. rodki dla naszych zwirzt przeciwko pchom. Jestemy zaleni od tych produktw, aby nasze wosy byy modne, nasza trawa zielona, jedzenie wiee, nasze ubrania czyste i nasze zwierzta zdrowe. Jednak tworzenie tych produktw oraz tysica innych naraa nas na wicej chemikaliw i toksyn ni kiedykolwiek wczeniej. Obecno tych szkodliwych substancji coraz bardziej si rozszerza. W caych Stanach Zjednoczonych, od wielkich miast, po mae wioski, od rozlegych przedmie po ogromne prerie, szkodliwe toksyny obecne s w powietrzu, ktrym oddychamy, w ywnoci, ktr spoywamy oraz w wodzie, ktr pijemy. Dowody s widoczne. Pytanie nie polega na tym, czy powinnimy oczyszcza nasze organizmy lecz w jaki sposb powinnimy to robi. Dowd ley na pkach ze zdrow ywnoci. W jaki sposb jednak wybra najlepszy produkt spord setek, ktre maj od jednego do caej masy skadnikw? Inne zwizki proste zabierane s przez limf wan cz ukadu odpornociowego. Reszta wdruje dalej przez jelito grube, czyli okrnic, gdzie usuwana jest woda i powstaje ruch jelit. Jeli jednak toksyny znajdujce si w ywnoci, ktr spoywamy lub w wodzie, ktr pijemy nie mog by zniszczone przez enzymy trawienne lub odtoksycznione przez wtrob, albo wyeliminowane przez system odpornociowy - zaczynaj si gromadzi. Toksyny te, gromadzc si, maj wpyw na cae nasze ciao: spowalniaj nasz przemian materii, sprawiajc, e mamy mniej energii, zmniejszaj nasz odporno i mog prowadzi do powanych chronicznych chorb. Rezultat jest taki, e ciao pilnie potrzebuje oczyszczenia.

Jaki jest najlepszy sposb na bezpieczn i sktuteczn detoksykacj?


Najlepszy program detoksykacji oparty jest na bezpiecznych i skutecznych, cakowicie naturalnych zioach i odywkach. Program powinien by stopniowy i delikatny, a take powinien wspdziaa z mechanizmami oczyszczania, jakie posiada sam organizm i z naturalnymi procesami wydalania toksyn. W cigu pierwszych dwch tygodni powinno si: Oczyci naturalnie jelita, pobudzajc i uwalniajc nagromadzone tam toksyny. Poczy te uwolnione toksyny z bonnikiem w celu ich wydalania i eliminacji. Przywrci sprawno wtrobie, by moga znowu eliminowa toksyny, trucizny i zanieczyszczenia. Oczyci pyn ycia: krew. Oczyci pyn zdrowia: limf.

Co to takiego jest oczyszczanie caego ciaa (Whole Body Cleansing)?


Wikszo suplementw detoksykacyjnych skupia si tylko na wtrobie i okrnicy. Dzieje si tak, poniewa detoksykacja w ciele zachodzi najczciej w tych wanie wanych organach. Jedynym sposobem na to, by upewni si, e detoksykacja jest w peni skuteczna jest oczyszczenie caego ciaa. Wymaga to detoksykacji krwi i limfy. Te dwa witalne pyny odywiaj i chroni wtrob, okrnic oraz kady inny organ, tkank i komrk. Jeli toksyny obecne s we krwi lub limfie, to wtedy kady organ, tkanka i komrka take naraone bd na te toksyny i zanieczyszczenia. Detoksykacja okrnicy i wtroby bez oczyszczania krwi i limfy przypomina zmian zanieczyszczonego filtru olejowego w samochodzie ze starego na nowy, ale bez zmieniania oleju. Brudny olej przechodzcy przez nowy filtr na pewno nie sprawi, e samochd bdzie lepiej chodzi. Tak samo jest z nasz krwi i limf.

Co to waciwie znaczy detoksykacja?


Detoksykacja odnosi si do eliminowania trucizn czyli toksyn. Program detoksykacji obejmuje ogromn rnorodno dziaa, ktre maj na celu pozbycie si toksyn z ciaa i polepszenie zdrowia.

Wyczy jelita
Jeden z najbardziej skutecznych, i na pewno najdelikatniejszych rodkw przeczyszczajcych dostpnych, wodorotlenek magnezowy, przyciga wod do jelit, powodujc, e to co w nich zawarte miknie i pcznieje, a nastpnie szoruje, uwalnia i oczyszcza ciany jelita. Kora wizu czerwonego (Slippery Elm Bark) pomaga chroni podranione bony luzowe, wycign toksyny oraz goi wewntrzne cianki jelit. Prawolaz lekarski (Marshmallow Root) pomaga biaym komrkom krwi odnale i zniszczy chorobotwrcze zarazki, a nastpnie powleka i goi cianki jelita. Wycig z mity (Peppermint Leaf Extract) zwiksza wydzielanie ci, uspokaja minie jelit i redukuje skurcze i gazy, ktre mog si pojawia przy detoksykacji.

Po tym jak toksyny zostay ju wymieszane i wyczyszczone ze cianek jelit, nastpnym krokiem jest wychwycenie ich przy pomocy naturalnego odtoksyczniajcego bonnika. Kiedy bonnik wchodzi do jelita, zwiksza swoj objto oraz moczy toksyny i rne odpady, tak aby mogy one zosta wyeliminowane przez jelita. Najlepsze i najbezpieczniejsze bonniki do stosowania w czasie detoksykacji to patki owsiane (najbardziej rozpuszczalne ze wszystkich zb), pektyna z owocw cytrusowych (dostarcza bonnika i pomaga wzmoczni tkanki odpornociowe), babka pesznik (posiada wiksze waciwoci wchaniania ni jakikolwiek inny bonnik regulujcy prac jelit), guma guar (dietetyczny bonnik i stabilizator z pestek roliny guar pomaga oczyci okrnic z toksyn i innych odpadw). Lecz nawet najlepsze bonniki nie s w stanie oczyci okrnicy, jeli nie potrafi wchania i eliminowa toksyn. Najbardziej skuteczne bonniki odtoksyczniajce s specjalnie tak uformowane, aby mogy by w peni rozproszone i cakowicie wydalone przez ca okrnic.

Wizanie i wydzielanie Toksyn

Podsumowanie
To jak dobrze trawimy jedzenie, ktre spoywamy, jest niemal rwnie istotne jak to, jakie jedzenie spoywamy. Nie ma prawdziwego zdrowia bez zdrowego trawienia. Gwnym kluczem do doskonaego trawienia jest oczyszczanie caego ciaa i detoksykacja, ktra delikatnie i stopniowo wspdziaa w twoim ciele z naturaln zdolnoci ciaa do oczyszczania. Rozwizaniem problemu jest Whole Body Cleanse firmy Enzymatic Therapy! Patrz reklama str. 6. Produkt ten dostpny jest we wszystkich sklepach Back to Nature, Inc.

W jaki sposb toksyny gromadz si w naszych ciaach?


Kiedy jedzenie i woda, ktre spoywamy opuszczaj nasz odek, wchodz one do jelita cienkiego, gdzie cz si z enzymami trawiennymi. Enzymy te rozkadaj tuszcze pokarmowe, proteiny i wglowodany na zwizki proste. Niektre z tych zwizkw prostych przemieszczaj si do wtroby i metabolizuj si.

Plastry oczyszczajce ASUNARO


Plastry Asunaro s najnowsz na rynku, wyjtkowo skuteczn i najprostsz form detoksykacji organizmu. To wynik wieloletniej pracy naukowcw i lekarzy japoskich. Detoksykuj organizm kiedy pisz! Zdobywaj popularno zarwno wrd indywidualnych uytkownikw, lekarzy praktykujcych oraz terapeutw medycyny naturalnej. Oczyszczaj ukad immunologiczny. SKADNIKI PLASTRW ASUNARO: Wycig z octu drzewnego: posiada naturaln zdolno pochaniania toksyn z organizmu oraz przyczynia si do jego oczyszczania, agodzi bl, zmniejsza opuchlizn, usuwa przykry zapach i sterylizuje. Rowy Turmalin: poprawia krenie, zmniejsza stres, poprawia koncentracj umysow, stymuluje ukad immunologiczny, rozpuszcza zator krwi. Japoski Olej Cyprysowy: znany jest ze swoich naturalnych antybakteryjnych i cigajcych waciwoci, silnie odkaajcy, pomaga na dolegliwoci zwizane z artretyzmem i reumatyzmem.

Koenzym Q10
Iskra ycia

oenzym Q10 (CoQ10) jest iskr, ktra umoliwia naszym komrkom wytwarzanie energii potrzebnej dla ycia. Zdolno organizmu do wytwarzania i rozprowadzania tej, podobnej do witaminy, substancji, zmniejsza si wraz z wiekiem, chorobami, zym odywianiem i wszelkiego typu stresami. Niedobr tego niezbdnego dla ycia rodka odywczego pociga za sob zakcenia w funkcjonowaniu komrek. Najnowsze badania wykazuj, e starzenie si, stresy i choroby mog przeszkadza organizmowi w wykorzystaniu CoQ10, ktry uzyskiwany jest z poywienia. Dlatego przyjmowanie czystego, silnego CoQ10 w formie uzupenienia dziennej diety jest bezpiecznym i naturalnym sposobem, ktry zapewni zdrowie komrkom, energi i funkcjonowanie systemu odpornociowego. Zwikszenie energii Wiele osb twierdzi, i przyjmujc CoQ10 zauwayli znaczny przyrost energii i jednoczenie mniejsz potrzeb snu. Jest to rezultatem roli, jak CoQ10 odgrywa przy wytwarzaniu energii i zuytkowaniu tlenu w kadej komrce organizmu. Zapobieganie chorobom serca Badania przeprowadzone w Japonii wykazay, e CoQ10 zwiksza zdolno komrek serca do wytwarzania energii, co sprawia, e staj si one mniej podatne na uszkodzenie spowodowane brakiem tlenu. CoQ10 stosowany jest przy leczeniu takich chorb jak angina, zastawkowa choroba serca, zakrzepica ttnicy wiecowej i zawa serca. Przeduenie okresu ycia Koenzym Q10 przeduy okres ycia zwierzt laboratoryjnych o 56 %, poprawiajc jednoczenie zdrowie i wygld. Wzmacnianie systemu odpornociowego Choroby systemu odpornociowego obejmuj z jednej strony raka i AIDS, z drugiej za wszelkiego rodzaju alergie oraz mniejsze infekcje. Niedopuszczanie do tego rodzaju problemw wymaga wsppracy milionw komrek i ich indywidualnych broni.

Zalecane przez lekarzy. Najlepsze plastry odtoksyczniajce na rynku!

Do nabycia w sklapach Back To Nature


3101 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60618 (773) 463-5758 5627 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60646 (773) 631-1517 5556 W. Belmont Ave. Chicago, IL 60641 (773) 481-0036 5098 S. Archer Ave. Chicago, IL 60638 (773) 735-4401 5898 S. Archer Ave. Chicago, IL 60638 (773) 582-8568 303 Dundee Rd. Wheeling, IL 60090 (847) 520-5285 56 S. Arlington Hts. Rd. Arlington Hts., IL 60005 (847) 590-5667

www.back2nature.net e-mail: btn@back2nature.net September 2008

Zdrowie, Uroda i ycie 7

FF

Zaburzenia miesiczkowania
gabinecie medycyny alternatywnej, a leczenie akupunktur i stosowanie mieszanek zioowych idealnie si do tego typu zaburze nadaje. Mog pastwu w tym miejscu opisa jeden z przypadkw, kiedy to do mojego gabinetu trafia kobieta w wieku 30 lat, ktra nigdy w swoim yciu nie dostaa samoistnie miesiczki, nawet t pierwsz miaa wywoywan sztucznie. Bya ju 15 lat na hormonach i lekach antykoncepcyjnych. Gdy trafia do mnie, bya bardzo zdesperowana. Waciwie trafia z problemami krgosupa i alergi oraz du doz stresu, jakim bya wwczas obciona. Podczas mojej diagnostyki wykryam zaburzenia hormonalne, do ktrych po czasie przyznaa si paczc, e lekarze jej powiedzieli, e ju cae ycie musi by na hormonach, tj. rodkach antykoncepcyjnych, bo gdy tylko przestawaa je bra, to w efekcie nie dostawaa miesiczek. Bya mod matk, wic mylaa o dziecku. Jak moga zaj w ci biorc tabletki antykoncepcyjne? Lekarze nie widzieli innej pomocy dla niej i powiedzieli, e nigdy nie bdzie w ciy. Przystpiam do leczenia pacjentki, zaczynajc od akupunktury, masay, co pozwolio przywrci prawidow sylwetk i popraw, jeeli chodzi o krgosup. Nastpnie wyeliminowaam ble gowy i karku zwizane z problemem alergii w obrbie zatok. Potem przystpiam do zmiany diety, stylu ycia, doczyam wiczenia, a po dwch miesicach leczenia dwa razy w tygodniu i stosowaniu odpowiednich zi, wystpia pierwszy raz w yciu samoistnie, bez wspomagania hormonami miesiczka. Zrodzia si nadzieja w pacjentce, e bedzie moga zaj w ci, co jej owiadczyam ju przy pierwszej wizycie. Jej osobisty lekarz ginekolog by zdumiony i bardzo sceptyczny, wrcz jej nakaza wrci do rodkw antykoncepcyjnych. Zaproponowaam jej zmian lekarza, bo jeeli czujesz, e twoja filozofia nie zgadza si z zasadami, jakie wprowadza lekarz i jest wbrew naturze, zamiast naturze pomaga, czym prdzej poszukaj takiego, ktry bdzie ci umia pomc. Oczywicie udao si nam znale ginekologa, bardzo wyedukowanego, otwartego na rne formy leczenia, a przy wzajemnej wsppracy pacjentka po 6 miesicach zasza w ci. Mimo e musiaa pokonywa dug drog przyjedajc do mnie a z Wisconsin na sesje akupunktury. Dzisiaj moemy obie stwierdzi, e byo warto, gdy wanie zostaa szczliw mam. Zaburzenia miesiczkowania to rwnie bardzo skpe lub obfite miesiczki. Skpe wiadcz o nieprawidowym wytwarzaniu bony luzowej macicy, o zaburzeniu ukrwienia macicy i nieprawidowej rwnowadze hormonalnej, co rwnie naley uregulowa. Tu znowu te panie, ktre maj takie zaburzenia, bd namawia na terapie, ktre stosuj z bardzo dobrymi rezultatami. Obfite miesiczki mog by efektem nieprawidowego poziomu estrogenu i progesteronu. Obfite miesiczki, do krwotokw wcznie, ze skrzepami, z reguy leczy si duymi dawkami estrogenu. Ale ja jako lekarz i zwolennik medycyny naturalnej zawsze bd pastwu poleca naturalne metody. Przy krwotokach grozi nam dua utrata krwi, a wic grozi nam transfuzja krwi , nawet lekarze bd jedyn suszn drog widzie w usuwaniu macicy. Zanim panie podpisz na to zgod, to sprbujcie mojej terapii. Akupunktur i specjalnie dobranymi zioami chiskimi uratowaam ju wiele kobiet przed hysterektomi, tj. wyciciem macicy. Ostatnio miaam w gabinecie pacjentk, ktra od 16 lat miaa miesiczki z obfitymi skrzepami, w zwizku z tym bardzo si anemizowaa, co niejednokrotnie koczyo sie pobytem w szpitalu, transfuzj krwi. Kobieta ta - w wieku 33 lat, z cukrzyc typu pierwszego, z trjk dzieci, bardzo stresowym trybem ycia, a szczeglnie w rodowisku pracy, blami gowy i niewielkim miniaczkiem na macicy - przysza

Autorka artykuu, doktor Violetta Kolcan, jest lekarzem specjalist medycyny orientalnej, absolwentk Wydziau Lekarskiego Wrocawskiej Akademii Medycznej oraz Midwest College of Oriental Medicine w Chicago.

Czy zaburzenia miesiczkowania s wanym problemem?


Istniej rne formy zaburze cyklu miesiczkowego. Mog to by zaburzenia zwizane z dugoci cyklu, a wic krtkie, okoo 23-25 dni cykle miesiczkowe i dugie powyej 33 dni, mog to by nieregularne, tzn. raz krtkie poniej 28 dni, raz dugie znacznie powyej 28 dni. Kiedy naley zgosi si do lekarza? Takie zaburzenia mog charakteryzowa nastoletnie dziewczyny, ktre dopiero dostay pierwsz miesiczk i do okoo 20. roku ycia nie naley zbytnio si przejmowa, gdy system hormonalny nie jest dojrzay. Rwnie kobiety w okresie przedmenopauzalnym te bd miay takie zaburzenia, z kolei spowodowane spadkiem progesteronu. Ale jeeli jeste w okresie reprodukcyjnym pomidzy 20. a 40. rokiem ycia, to na pewno musisz zgosi si do lekarza o pomoc w wyregulowaniu miesiczek. Gdy na przykad twj cykl jest stay i wystpuje co 25 dni lub co 30 dni, to oznacza, e jest to twoja charakterystyka cyklu, ale gdy raz jest grubo poniej 28 dnia, a raz powyej, to oznacza, e jest to nieregularny cykl i wiadczy o duym zaburzeniu. Wwczas naley si uda do lekarza ginekologa.

Kiedy naley si zgosi pierwszy raz w yciu?


Na pewno, gdy masz 18 lat i nie dostaa jeszcze pierwszej miesiczki (bo moe to by tylko zaburzenie hormonalne, ale w najgorszym przypadku moesz rwnie mie rzadko wystpujce wrodzone zaburzenie braku macicy), bdzie to czas na zgoszenie si do lekarza. Gdy prawidowo miesiczkujesz, to na pewno midzy 18. a 20. rokiem ycia. Na pewno bdziesz musiaa nawet wczeniej odwiedzi lekarza ginekologa, nawet w wieku 15 czy 16 lat, jeeli tylko doszo ju do inicjacji seksualnej. Wszak obecne nastolatki bardzo wczenie podejmuj ycie pciowe. Ideaem byoby zgosi si do badania ginekologicznego przed planowanym pierwszym stosunkiem pciowym, aby stwierdzi czy wszystko jest w porzdku. Zdarzaj si przypadki braku pochwy lub zaronitej bony dziewiczej (gdzie bdzie potrzebna interwencja zabiegu chirurgicznego, celem defloracji). Aby nie zosta zaskoczon, lepiej odwied lekarza ginekologa. Czasami si zdarza, e cykl miesiczkowy si wydua nawet do 60 dni. Gdy masz staego partnera, to moesz podejrzewa, e jeste w ciy, ale gdy nie jeste w adnym zwizku, to rwnie jest to niepokojce. Gdy zgosisz si wreszcie do ginekologa, a ten zechce ci leczy syntetycznymi hormonami lub lekami antykoncepcyjnymi, a wcale nie masz ochoty zatruwa swojego organizmu chemicznymi rodkami, to podpowiem, e istnieje wiele naturalnych preparatw, ktre pomog w uregulowaniu miesiczek, jak chociaby Vitex agnus castus lub czerwona koniczyna. Przy bardziej skomplikowanych przypadkach su pomoc w moim

do mnie na kilka dni przed ustalonym terminem operacji wycicia macicy, bo polecia mnie jej koleanka. Podczas pierwszej wizyty sama bya sceptycznie nastawiona i nie bardzo wierzya w pomoc, jak jej oferowaam. Przecie tyle lat ma te wszystkie problemy i nie uregulowan cukrzyc z bardzo wysokimi poziomami cukru (ponad 200- 300 mg), e chyba nic nie jest jej w stanie pomc, mimo modego wieku. Lekarz prowadzcy ostatnio wczy jej insulin w pompie, nawet specjalnie nie kaza trzyma diety, a w razie, gdyby zjada bardziej energetyczny posiek, to ma sobie podwyszy dawk insuliny. Taka metoda jeszcze bardziej rozchwiaa jej system. Wiele rzeczy zmieniam w jej codziennym yciu, zaczynajc od diety, bo cukrzyk powienien je regularnie mae posiki, ale czsto, co 3 godziny. Po kadym posiku wprowadziam pgodzinne lub 15 minutowe spacery. W terapii zastosowaam masae, akupunktur (z uwzgldnieniem specjalnych punktw na cukrzyc i na uregulowanie nieprawidowych krwawie macicznych), zioa chiskie regulujce metabolizm. Po miesicu leczenia i wdroeniu wszystkich zmian poziom cukru uregulowa si na waciwym pozoimie okoo 90-100 mg, co - jeli zdaj pastwo sobie spraw - dla cukrzyka jest niesamowitym osigniciem. A gdy pojawio si po miesicu krwawienie miesiczkowe, to byo o prawidowym nasileniu i do tego pierwszy raz w yciu, a pacjentka nie moga w to sama uwierzy. W tej chwili jej stan zdrowia nie wymaga a tak czstych terapii jak na pocztku. Pacjentka jest wreszcie zadowolona z ycia, a jej lekarz prowadzcy poprosi o moje wizytwki. Tak e efektem ubocznym takiej terapii stao si porozumienie medycyny konwencjonalnej z niekonwencjonaln. Wszystkich zainteresowanych medycyn orientaln zapraszam do mojego gabinetu, tel. 773-562-0734, lub 847-590-5667. Przypomn, e oferuj pomoc przy innych schorzeniach nerwice, depresje, zaburzenia hormonalne, schorzenia przewodu pokarmowego, jak rwnie staww i inne. Po wicej informacji dzwo na podane numery telefonw.

Spotkania z dr Wiolett Kolcan, specjalist Medycyny Orientalnej, odbywaj si w sklepach Back To Nature: 13, 14, 27, 28 wrzenia 5898 S. Archer, tel. (773) 582-8568 4 padziernika 56 S. Arlington Hts. Rd. Arlington Hts., tel. (847) 590-5667

Back To Nature
3101 N. Milwaukee Ave. (Jackowo, naprzeciw Polameru) (773) 463-5758,
a take... 5627 N. Milwaukee, Chicago, (773) 631-1517 5556 W. Belmont, Chicago (773) 481-0036 5098 S. Archer, Chicago (773) 735-4401 5898 S. Archer,Chicago (773) 528-8568 303 Dundee Rd., Wheeling (847) 520-5285 56 S. Arlington Hts. Rd., Arlington Hts. (847) 590-5667

Najlepsze i najtasze produkty Fachowa i mia obsuga Najwikszy wybr Najaktualniejsza informacja

8 Zdrowie, Uroda i ycie

September 2008

Jakie witaminy i mineray naley zjada wraz z poywieniem, a jakie w tabletkach?


Lekarz radzi: Nie ma takiego rozgraniczenia. Witaminy i mineray najlepiej zjada w zbilansowanej diecie zawierajcej wiele rnych produktw, w tym due iloci warzyw i owocw. Warto odywcza poywienia jest po prostu wiksza ni tabletek, gdzie nie znajdziemy dodatkowych, poytecznych dla organizmu substancji (takich jak np. bonnik) zawartych w produktach ywnociowych. Istniej jednak takie sytuacje, kiedy potrzeby organizmu s wiksze lub pewna specyficzna dieta nie jest w stanie ich speni i wtedy dobrym wyborem bd witaminy (oraz pierwiastki mineralne) w tabletkach czy kapsukach. Wedug Amerykaskiej Akademii Lekarzy Rodzinnych ma to miejsce wtedy, kiedy: kobieta chce zaj w ci w tym okresie (jeszcze przed poczciem) naley ju rozpocz przyjmowanie dodatkowych iloci kwasu foliowego (tabletki); zbyt maa ilo tego zwizku we wczesnym okresie ciy oznacza zwikszone ryzyko rozwoju wad wrodzonych ukadu nerwowego u dziecka; kobieta ju jest w ciy lub karmi piersi wtedy poza kwasem foliowym wane bd dodatkowe porcje elaza (chroni przed niedokrwistoci) i wapnia (wzmacnia koci); kobieta lub mczyzna jest wegetarianinem

Bdmy aktywni, witalni, zdrowi!


lub weganem w pierwszym przypadku istnieje niebezpieczestwo niedoboru elaza i lekarz moe zaleci suplementy tego pierwiastka, w drugim wypadku poza elazem brakuje zwykle witaminy B12, ktr naley przyjmowa z zewntrz. Poza tym witaminy i mineray zawarte w tabletkach potrzebne bd w przypadku niedoborw tych substancji, co rozpoznaje lekarz. Generalnie, zanim zaczniemy przyjmowa takie preparaty, warto zasign porady medycznej. Ger-I-Vital to nowoczesny, silny preparat zrwnowaony synegetycznie dla maksymalnej absorbcji. Bogaty w wane witaminy, zioa, sole mineralne i super antyutleniacze. Moe by przyjmowany w celu pobudzania organizmu dla najlepszego funkcjonowania. Rwnoway, delikatnie oczyszcza, odywia i pobudza energi dla utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia GER-I-VITAL to zestaw substancji biologicznie czynnych dla poprawy sprawnoci fizycznej i psychicznej oraz do zwalczania objaww zwizanych z procesami starzenia. z krwi, plus bardzo dobre ekstrakty zioowe, enzymy trawienne, kwas rybonukleinowy (RNA), kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA), oktokozonol, chlorofiliny i lecytyn.

Lekarz rodzinny Marcin Pustkowski

W Warszawie ogoszono medyczny przeom


Dziki programowi BINet mona bdzie skuteczniej walczy z zakaeniami bakteryjnymi - mwia prof. Waleria Hryniewicz, krajowy konsultant w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, na konferencji naukowej w Warszawie.
Dziki szczepieniom ochronnym i antybiotykom choroby zakane nie s tak grone, jak byy dla naszych przodkw jeszcze kilkadziesit lat temu. Jednak drobnoustroje wci ulegaj zmianom - powstaj szczepy odporne na wiele rnych lekw - a z drugiej strony coraz wicej jest pacjentw o obnionej odpornoci na zakaenia, zwaszcza wrd osb w starszym wieku. Jednym z gwnych problemw jest niedoskonaa diagnostyka. Tylko w 55 procentach przypadkw lekarze wiedz, jaki szczep jest przyczyn zapalenia opon mzgowych, w przypadku sepsy czy zapalenia puc bywa jeszcze gorzej. Tymczasem dokadna znajomo przeciwnika pozwala wykorzysta jego sabe punkty, leczy skuteczniej i taniej zdarzaj si szczepy bakterii oporne na drogie i wyszukane leki, a ulegajce zwykej penicylinie. Nowoczesne metody pozwalaj dokona rozpoznania bakterii na poziomie molekularnym, szybko i dokadnie okreli, jakie s waciwe antybiotyki. Ale problemem s sprawy organizacyjne. Potrzebna jest take ocena sytuacji epidemiologicznej w caym kraju Dlatego wanie - z inicjatywy Krajowego Orodka Referencyjnego ds Diagnostyki Bakteryjnych Zakae Orodkowego Ukadu Nerwowego (KOROUN) - powsta uruchomiony w czerwcu 2008 projekt BINet. Centralne gromadzenie informacji o zakaeniach pozwoli skuteczniej prowadzi polityk zdrowotn. Oczywicie powodzenie programu bdzie zaleao od wsppracy zlecajcych badania lekarzy, waciwego pobierania prbek, ich przesyania prof. Waleria Hryniewicz i wykonywania bada. Pomog w tym odpowiednio opracowane procedury. Do udziau w programie zaproszono wszystkie krajowe laboratoria - na razie zgosio si ich 120. Dziki cigemu monitorowaniu przyczyn zachorowa, moliwe bdzie zebranie bogatego materiau porwnawczego, ktry pozwoli wyciga wnioski i podejmowa skuteczne dziaania zapobiegawcze - przekonywaa Hryniewicz. Jak podkrelali uczestnicy konferencji, szczeglne znaczenie w zapobieganiu zakaeniom odgrywaj szczepionki. Finansowanie powszechnych, obowizkowych szczepie ley, rzecz jasna, w interesie pacjentw, jednak mogoby da take znaczce oszczdnoci (zwizane z niszymi kosztami leczenia) Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Obecnie coroczne nakady na szczepienia wynosz okoo 60 mln z, podczas gdy poziom zalecany przez specjalistw to 300-400 mln z. Mniej wicej tyle (100 milionw euro) wydaje na szczepienia Holandia - kraj o trzykrotnie mniejszej liczbie mieszkacw ni Polska.

Powinien by przyjmowany przy diecie niskokalorycznej, dugoterminowej rekonwalescencji, a take w celu zwikszenia oglnej odpornoci organizmu. Preparat zapobiega i zwalcza objawy zwizane ze starzeniem si (obnion sprawno fizyczn i psychiczn, stany Nowy, udoskonalony, zmczenia i wyczerpania, CAKOWICIE NATURALNY skonno do mczenia GER-I-VITAL GER-I-VITAL si, za pami i brak zawiera obecnie koncentracji). ZWIKSZA SPRAWNO lutein i dostpny jest w dwch FIZYCZN I UMYSOW, Doskonay rodek postaciach DZIAA STYMULUJCO przy klimakterium z elazem i bez kobiecym i mskim elaza. Nie zawiera NA ORGANIZM (nadmierna pobudliwo, skadnikw pochodzenia dystrofia skry, paznokci zwierzcego, ani te adnych i wosw), a take dla osb w starszym sztucznych dodatkw, barwnikw wieku w przypadku niedoboru witamin czy rodkw konserwujcych. Tabletki i substancji mineralnych. Tabletki pokryte s warstw protein rolinnych GER-I-VITAL mog by stosowane i s tak spreparowane, e umoliwiaj przez sportowcw wyczynowych, gdy dugotrwae i cige przekazywanie w sposb naturalny dziaaj stymulujco skadnikw odywczych do organizmu. i wzmacniajco. Zalecana dawka dzienna preparatu GER-I-VITAL dostarcza 120 mg Nie znane s jakiekolwiek przeciwskazaaminokwasw w ich wolnej postaci nia. 60 tabletek starcza na 30 dni. w celu umoliwienia ich penej i szybkiej Uytkownicy twierdz, e kade absorbcji, 100 mg 72 naturalnych pieropakowanie daje nowy napyw energii wiastkw ladowych, ktre s absoluti siy yciowej. Tabletki Ger-I-Vital nie niezbdne dla ycia ludzkiej komrki powinny sta si wanym elementem i metabolizmu, tzw. warzywa krzyowe cakowitego programu odywczego. i BETA KAROTEN, ktre s bardzo istotnym czynnikiem obronnym, witamin C Suplement GER-I-VITAL stosowa i E plus selen, ktre s aktywnymi mona razem z suplementem antyutleniaczami, pomagajcymi PREVAGEN. usuwa toksyny i zanieczyszczenia

GER-I-VITAL to preparat witaminowomineraowy o dugotrwaej sile dziaania - dla caej rodziny. Bogaty, cakowicie naturalny, zawierajcy zioa, aminokwasy i sole mineralne

Nie ma nic podobnego na rynku! To jest to, czego zawsze szukae!


Suplementy GER-I-VITAL i PREVAGEN naby mona w sklepach Back To Nature.

September 2008

Zdrowie, Uroda i ycie 9

Grona nadwaga
Otyo staje si prawdziw zmor Polakw. Sprzyja jej przede wszystkim spoywanie ywnoci w ilociach przekraczajcych potrzeby organizmu oraz siedzcy tryb ycia.
U niektrych osb nadmierne gromadzenie tuszczu w organizmie uwarunkowane moe by czynnikami genetycznymi, na ktre wpyw jest bardzo ograniczony. Jednak w wikszoci przypadkw to my sami jestemy odpowiedzialni za nadprogramowe kilogramy. Objadanie si, podjadanie, wygodnictwo i lenistwo przyczyniaj si do nadwagi. Jemy nieregularnie, w jadospisie dominuje ywno przetworzona i bardzo kaloryczna. Zamiast spaceru wolimy samochd, schody zastpilimy wind. Tuszczyk si odkada, ubrania staj si za mae, a lustro to wrg numer jeden. Na tym jednak nie koniec udrk. Poza problemami natury estetycznej dochodz kolejne, duo powaniejsze z punktu widzenia medycyny. Otyo sprzyja bowiem rozwojowi wielu chorb, m.in. metabolicznych (z cukrzyc na czele), ukadu krenia czy zmianom zwyrodnieniowym ukadu kostno-stawowego. Przyczynia si take do zaburze oddychania podczas snu, problemw hormonalnych i zwikszonego ryzyka zachorowalnoci na raka sutka i trzonu macicy.

Jak stosowa nasz SILHOUETTE?


Proteina kolagenowa w preparacie SILHOUETTE pomaga wspiera zdolno organizmu do utrzymywania chudej tkanki miniowej. Wypij zawarto jednego dozownika (1 uncj) bezporednio przed pjciem spa na pusty odek, przynajmniej 1 godzin po ostatnim posiku. Ze wzgldu na du moc tego koncentratu, produkt ten mona rozciecza w 8 uncjach wody. Dla osignicia najlepszych rezultatw SILHOUETTE powinien by stosowany przez przynajmniej 90 dni. Przed uyciem naley dobrze wstrzsn. Po otwarciu przechowywa w lodwce dla zachowania wieoci. UWAGA! Przechowuj SILHOUETTE poza zasigiem dzieci. Nie przyjmowa podczas ciy, karmienia piersi lub przyjmowania przepisanych lekw bez uprzedniej konsultacji medycznej.

Do nabycia w sklepach Back To Nature

Co grozi otyym?
Cukrzyca typu 2 - ok. 80-90% cukrzykw to osoby otye. Spadek wagi, nawet o 5-10%, prowadzi do obnienia poziomu cukru we krwi. Nadcinienie ttnicze - przyrost masy ciaa o 20% powoduje omiokrotny wzrost czstoci wystpowania nadcinienia. Niewydolno serca - ryzyko wystpienia tej choroby u osb otyych jest prawie dwukrotnie wiksze ni u szczupych. Hiperlipidemia (podwyszenie poziomu cholesterolu i trjglicerydw we krwi) - w przypadku osb otyych stosunek midzy dobrym" cholesterolem HDL a zym" LDL jest niekorzystny.

Choroba wiecowa - ok. 40% przypadkw wiecwki zwizanych jest z BMI powyej 25 (patrz obok). Prawdopodobiestwo wystpienia tej choroby w przypadku osb otyych jest o 1,5 razy wiksze w porwnaniu z osobami o prawidowej masie ciaa. Otyo pogarsza take przebieg rehabilitacji pozawaowej u chorych. Kamica pcherzyka ciowego u osb otyych schorzenia pcherzyka wystpuj szeciokrotnie czciej ni u osb szczupych. Zmiany zwyrodnieniowe staww - nadmierne obcienie spowodowane wag powoduje, e stawy szybciej ulegaj uszkodzeniom. Prowadzi to do zespow blowych, m.in. krgosupa. ylaki koczyn dolnych - u osb otyych duo sabszy odpyw krwi z koczyn dolnych jest przyczyn powstawania ylakw. Marta Lenkiewicz

Aneta:
Ju w trzecim miesicu po przyjedzie do Stanw zauwayam z duym niepokojem, e zmiana rodowiska, stylu ycia, a przede wszystkim diety, ktra tak bardzo rni si od naszej polskiej, spowodoway u mnie niepokojce zmiany. Waga drastycznie wzrosa, tu i wdzie zaczo pojawia si sadeko. Na szczcie trafiam do jednego ze sklepw Back To Nature na Jackowie. Informacja, jak otrzymaam, bardzo mnie usatysfakcjonowaa. W cigu pierwszego miesica, przed lunchem (w pracy) i przed kolacj przyjmowaam po 1 kapsuce preparatu FITOSLIM. Przed pjciem spa, przynajmniej godzin po kolacji, wypijaam 1 uncj preparatu SILHOUETTE, a take, dla poprawy trawienia i uregulowania pracy odka i jelit, przyjmowaam tabletki TISANAX. Troszk wiczyam i spacerowaam. Obecnie przyjmuj tylko SILHOUETTE. Odzyskaam wietn figur i zainteresowano si mn w Las Vegas! VIVA SILHOUETTE!

O dietach
Wedle opinii wiatowej Organizacji Zdrowia mamy obecnie na wiecie ponad miliard dorosych osb z nadwag. Mona debatowa nad miarodajnoci norm w tej materii, ale trend jest oczywisty - gromadzimy w sobie coraz wicej niepotrzebnego sada. Co gorsza, mnstwo zalecanych i praktykowanych z duym samozaparciem diet bo prostu nic nie daje. Okazuje si, e konsekwentne trzymanie si jednego, konkretnego reimu pokarmowego biorcego pod uwag wiek, rodzaj wykonywanej pracy i kaloryczno najlepiej chroni przed nadwag. Najlepsza recepta - jedzmy to co lubimy, ale z umiarem. Diety cud, jak okrzyczana 40:30:30 (wglowodany, biaka, tuszcze w procentach kalorii), czy kontrowersyjna dieta Atkinsa ograniczajca wglowodany bez restrykcji co do tuszczw, mog by nawet szkodliwe. Lekarze na caym wiecie donosz o coraz wikszej liczbie pacjentw o patologicznym otuszczeniu. Przedstawiona na ilustracji kobieta jest ofiar niepohamowanego wchaniania KFC i produktw McDonalda. Ilustracja z jednej z list dyskusyjnych jest rzekomo autentyczna i niewtpliwie bardzo wspczesna, nawet wida kokieteryjnie wystawiony ppek, tak modny w obecnych strojach dam.

ARTHOFLEX-ES

Rewelacyjny suplement zdrowotny, ktry:


Pomaga w zachowaniu kondycji koci i staww Przywraca optymalny poziom naoliwienia staww Pomaga w odbudowaniu chrzstki Dziaa synergistycznie Dostarcza najwyszego wsparcia dla zdrowych staww Pomaga wzmocni elastyczno Utrzymuje integralno tkanek organizmu Wspiera zdrowe koci, stawy, chrzstki i tkanki Suplement numer 1 w Ameryce! Dostarcza dodatkowej siy
* The Active Vegetarian Capsule *

Dostpny w lokalnych sklepach z naturalnymi rodkami zdrowotnymi, m.in. w sieci sklepw Back to Nature.

10

Zdrowie, Uroda i ycie

September 2008

Silhouette pozwoli ci zaprzyjanij si z kadym kucharzem!

pij... i chudnij!
Ile to razy czue si skrpowny (skrpowana) i zawstydzony (zawstydzona), przed decyzj rozebrania si w romantycznej sytuacji? Nadwaga czy otyo nie tylko negatywnie wpywa na Twj wygld, samopoczucie i ocen wasnej osoby. Jest rwnie niebezpieczna dla Twojego zdrowia, stwarzajc wiele rnorodnych problemw. A rozbieranie si na play lub w sypialni, w obecnoci szczeglnie dla Ciebie specjalnej osoby, moe by wyjtkowo przykrym momentem. Nie musisz jednak spdzi reszty ycia zamczajc si wiczeniami. Nie musisz take eksperymentowa z rnymi, niepewnymi odchudzajcymi produktami. To czego naprawd potzebujesz, to Silhouette! Jest to cakowicie naturalny produkt zawierajcy skadniki najlepiej zwalczajce otyo, poskramiajce apetyt i umoliwiajce kontrol tego, co jesz. Produkt nie wywouje adnych skutkw ubocznych. Jest bezpieczny i przyjemny w stosowaniu. Silhouette nie tylko skutecznie obnia wag, ale take pomaga organizmowi wytwarza olbrzymi naturaln energi. Kady kucharz bdzie Ci przyjacielem, jeli stosowa bdziesz nasz rewelacyjny Silhouette!!! Szukasz cudownego rodka na schudnicie? Wic go masz!

Silhouette
Moesz uzyska pikn figur Je to co lubisz Nie myle o diecie atwiej traci wag Nie przemcza si nadmiarem wicze Chudn podczas snu. Czy potrafisz wyobrazi sobie tak wanie niezwyk koncepcj kontroli wagi, ktra pomoe organizmowi spala tuszcz i budowa beztuszczow mas mini podczas snu? Tak! Tylko jedna uncja Silhouette przed snem pomoe organizmowi spala tuszcz i budowa beztuszczow mas mini podczas snu! Silhouette wspomaga naturalne, odmadzajce i korygujce mechanizmy organizmu. Pomaga organizmowi skuteczniej spala cukier i tuszcz. Ten wspaniay produkt pomoe Ci oczyci organizm i uzyska lepsze zdrowie, yciow satysfakcj, sukcesy i lepszy styl ycia. Proteina kolagenowa w preparacie Silhouette pomaga wspiera zdolno organizmu do utrzymywania chudej tkanki miniowej. Wypij zawarto jednego dozownika (1 uncj) bezporednio przed pjciem spa na pusty odek, przynajmniej 1 godzin po ostatnim posiku. Ze wzgldu na du moc tego koncentratu, produkt ten mona rozciecza w 8 uncjach wody. Dla osignicia najlepszych rezultatw Silhouette powinien by stosowany przez przynajmniej 90 dni. Przed uyciem naley dobrze wstrzsn. Po otwarciu przechowywa w lodwce dla zachowania swieoci.
UWAGA! Przechowuj Silhouette poza zasigiem dzieci. Nie przyjmuj podczas ciy, karmienia piersi lub przyjmowania przepisanych lekw bez uprzedniej konsultacji medycznej.

Jak stosowa nasz SILHOUETTE?


Proteina kolagenowa w preparacie SILHOUETTE pomaga wspiera zdolno organizmu do utrzymywania chudej tkanki miniowej. Wypij zawarto jednego dozownika (1 uncj) bezporednio przed pjciem spa na pusty odek, przynajmniej 1 godzin po ostatnim posiku. Ze wzgldu na du moc tego koncentratu, produkt ten mona rozciecza w 8 uncjach wody. Dla osignicia najlepszych rezultatw SILHOUETTE powinien by stosowany przez przynajmniej 90 dni. Przed uyciem naley dobrze wstrzsn. Po otwarciu przechowywa w lodwce dla zachowania wieoci. UWAGA! Przechowuj SILHOUETTE poza zasigiem dzieci. Nie przyjmowa podczas ciy, karmienia piersi lub przyjmowania przepisanych lekw bez uprzedniej konsultacji medycznej. SILHOUETTE jest do nabycia we wszystkich sklepach Back To Nature.

Katarzyna Zawadzka

Silhouette
rodek dziaajcy podczas snu
Rewolucyjna formua dla szybkiej, bezpiecznej i efektywnej redukcji wagi ciaa podczas snu (idea pij i chudnij)! Jest to zestaw naturalnych aminokwasw, witamin, mikroelementw i ekstraktw rolinnych, ktrych dziaanie polega na osabieniu uczucia godu oraz rozkadaniu zogw tuszczu podczas snu. Formua ta wzmacnia siy regeneracyjne organizmu oraz usuwa produkty przemiany materii i toksyny. Idea pij i chudnij opiera si na zwikszonym wytwarzaniu hormonu wzrostu przez organizm.

Wzmacnia sprawno seksualn


BEZPIECZNY I PEWNY
Jedyna formua stworzona przez specjalistw ywieniowcw i zielarzy Poprawia erekcj Wydua czas trwania erekcji Podnosi witalo, msko Podwysza poziom energii Zawiera optymaln moc witamin, aminokwasw i skadnikw zioowych, ktre zwikszaj potencj seksualn

Nowoczesny, rewelacyjny preparat odchudzajcy SILHOUETTE naby mona we wszystkich sklepach Back To Nature. ZAPRASZAMY!

Armen

* The Active Vegetarian Capsule *

Silna i skuteczna formua na potencj dla mczyzn

Olej rybi pomaga dzieciom z syndromem ADHD


Wyniki bada przeprowadzonych w Szwecji wskazuj, e tzw. olej rybi jest zdumiewajco skuteczny w kuracji dzieci dotknitych syndromem ADHD i ADD. Badania te przeprowadzi zesp z Uniwersytetu w Goeteborgu, kierowany przez prof. Christophera Gillberga. Jest on psychiatr zajmujcym si problemami dzieci i modziey. Badania przeprowadzone zostay w latach 2004 -2006 i obejmoway grup 75 pacjentw w wieku 8-18 lat. Wczeniejsze badania prowadzone w Wielkiej Brytanii i w Australii wykazay pozytywny wpywu oleju rybiego na uczce si dzieci i modzie. Jego zwikszone dawki uatwiay nauk i powodoway popraw moliwoci koncentracji. Szwedzi natomiast po raz pierwszy przeprowadzili takie badania na podobnej grupie wiekowej, ale dotknitej zespoem nadpobudliwoci psychoruchowej - ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Wrd wszystkich badanych, ktrzy otrzymywali kapsuki oleju z wysokim poziomem omega 3 kwasu tuszczowego EPE, 26% wykazywao wyrane obnienie symptomw zwizanych z ADHD ju po trzech miesicach.

September 2008

Zdrowie, Uroda i ycie 11

12

Zdrowie, Uroda i ycie

September 2008

LEKARZ
GRAYNA ORMSTEIN, M.D. ukoczya studia medyczne w Polsce i zacza specjalizacj z derma tologii. W USA studiowaa pediatri i psychia tri. Mocna zwolenniczka naturalnych rodkw leczniczych. Redaktor na amach Womens Health Alternative Medicine Report (Raport Medycyny Alternatywnej Zdrowia Kobiet). Szerok wiedz na temat rolin leczniczych wykorzystuje w konsultacjach i edukacji udzielanych zarwno specjalistom jak i publice. Kierownik medyczny i doradca naukowy w firmie Himalaya USA.

RADZI
Badania naukowe przeprowadzone w latach 80. i 90. pokazay, e andrographis w odpowiednich dawkach wykazuje waciwoci farmakologiczne. Andrographis jest bogaty w fytochemikalia, ktre s odpowiedzialne za wykonywanie rnych skomplikowanych funkcji wewntrz roliny jak i pniej w ciele ludzkim. Na przykad Andrographolide naley do jednych z tych biologicznych chemikalii. Badania naukowe pokazay, e skadnik ten gromadzi si w duej czci w mzgu, ledzionie, sercu, pucach, jelicie grubym, nerkach, wtrobie, kobiecych narzdach rodnych i innych organach. Bardzo wane jest zrozumienie faktu, e ycie czowieka oparte jest na zdrowo funkcjonujcych komrkach we wszystkich organach. Komrki komunikuj si ze sob przez sygnalizowanie, czyli przesyanie chemikalii takich jak: hormony, faktor wzrostu, neurotransmitory i innych substancji regulujcych, a to nastpuje poprzez poczenie si z receptorami (antenami) na bonie komrkowej. Poprzez takie poczenie wiadomo jest przekazana do komrki albo komrek a potem dostaje si do genetycznego materiau tj. DNA i jest w nim przechowana. Oczywicie w zalenoci od tego jaka to jest substancja, DNA wysya komrce wiadomo do produkowania substancji zwalczajcych choroby, np. produkcj insuliny, jeeli ta transakcja jest zaburzona przez wirusy, bakterie lub wolne rodniki, wtedy wystpuje nieodpowiednia sygnalizacja, czyli zaburzenie harmonii. Badania naukowe wykazay, e Andrographis przywraca rwnowag w przesyaniu sygnaw w komrce, czyli jest odpowiedzialny za utrzymanie rwnowagi i ochrania komrk przed przedwczesnym starzeniem i mierci. Te waciwoci Andrographisu byy obserwowane i opisane w Journal of Chinese Medicine (1977) a take przez Stephena Holta w ksice pod tytuem Miracle Herbs opracowanej na podstawie swoich bada przeprowadzonych w Roswell Park Cancer Institute in Buffalo, New York.

Eteryczne olejki terapeutyczne Young Living (29)


Wytnij i zbieraj
Thyme (Thymus vulgaris) tymianek. Olejek ten jest destylowany parowo z lici, gazek, kwiatw, pochodzi z Utah, Idaho i Francji. Waciwoci: wysoko przeciwdrobnoustrojowy, przeciwgrzybiczny, antywirusowy, antyseptyczny. Thyme by uywany przez Egipcjan do balsamowania, a przez staroytnych Grekw do zwalczania chorb zakanych. By take wykorzystywany przy dolegliwociach z oddychaniem, trawieniem, i w zapobieganiu i leczeniu infekcji, niestrawnoci, nieytu odka, zapalenia oskrzeli, krztuca, astmy, zapalenia migdakw, zapalenia zatok i moczenia nocnego u dzieci. Francuska medycyna zaleca olejek thyme na astm, zapalenie oskrzeli, zapalenie okrnicy, zapalenie pcherza moczowego, wysypk, niestrawno, przemczenie, zapalenie opucnej, uszczyc, rw kulszow, grulic, grzybic pochwy. Tymianek dziaa agodzco na nerwy i odek, moe by pomocny przy infekcjach bakteryjnych, przezibieniu, depresji, problemach z kreniem, osabieniu, grypie, blach gowy, bezsennoci, reumatyzmie, infekcjach ukadu moczowego i ranach. Olejek ten ma wpyw na ukad odpornociowy, minie i koci. Jego zapach pomaga odzyska energi, w czasie osabienia fizycznego i przemczenia. Uwaa si, e poprawia take koncentracj i inteligencj. Podnosi na duchu i przezwycia depresj. Jak inne olejki, thyme najlepiej nakada na punkty vitaflex lub bezporednio miejscowo, najlepiej rozcieczony olejem do masau V-6, poniewa moe podrania skr i bony luzowe. Dobrze miesza si z olejkami bergamot, cedarwood, juniper, melaleuca, oregano i rosemary. Tsuga lub Hemlock Spruce (Tsuga canadensis) choina kanadyjska. Olejek ten jest destylowany z lici i gazek, pochodzi i Idaho i Kanady. Olejek tsuga nie powinien by mylony z cykut (ang. Hemlok), ktra zawiera trujce substancje. Waciwoci: przeciwbakteryjny, antyseptyczny, rodek cigajcy, moczopdny, wykrztuny, uspokajajcy i wzmacniajcy. W przeszoci olejek tsuga by uywany przy biegunce, zapaleniu pcherza moczowego, zapaleniu okrnicy, obfitych biaych upawach, zapalenie garda, zapalenie jamy ustnej, zapalenie dzise, ranach, problemach z trawieniem, chorobach jamy ustnej, garda i szkorbucie. Olejek tsuge moe take przynie ulg w stanach niepokoju, astmie, zapaleniu oskrzeli, sabym krniu, przezibieniu, grypie, blach mini zwizanych z infekcj, chorobach dzise, schorzeniach ukadu oddechowego (otwiera i udrania drogi oddechowe dla lepszej wymiany tlenu), reumatyzmie, schorzeniach zwizanych z przemczeniem i ranach. Wpywa on na ukad sercowo krwionony i oddechowy. Zapach tego olejku podnosi na duchu i wpywa pozytywnie na emocje. Jest bardzo polecany w czasie wiczenia jogi i medytacji. Olejek tsuga naley nakada na punkty vitaflex lub bezporednio miejscowo, zawsze rozcieczajc. Moe podrania skr.

Andrographis
(Andrographis paniculata)
Andrographis jest zioem, ktre ronie w wilgotnych, zacienionych miejscach w Indiach, na Sri Lance, Pakistanie i Indonezji. Osiga ono wysoko nawet do 1 m. Jest znane jako krl gorzkich zi. Na Dalekim Wschodzie zioo to byo uywane przy problemach z ukadem pokarmowym, oddechowym, na spdzenie gorczki, przy blach garda i jako rodek odkaajcy. W medycynie chiskiej Andrographis jest znany ze swoich chodzcych waciwoci, ktre potrafi zmniejsza niezdrow ilo gorca w organizmie. Dlatego jest uywany przy przezibieniach, a take przy odtruwaniu organizmu.

Wicej informacji na temat aromaterapii mona znale na stronie www.younglivingpoland.com oraz pod tel. 773-814-9178

Andrographis podtrzymuje skuteczno systemu immunologicznego szczeglnie w sytuacjach inwazji rnego typu wirusw czy bakterii. Dziaa on na zasadzie blokady pewnego enzymu zachowujc w ten sposb rwnowag fizjologiczn w systemie immuno-

wiatowy bestseller!
Jeszcze jeden wspaniay produkt!
ImmunoCare dostarcza skutecznego wsparcia dla funkcji obronnych organizmu. Pomaga zwikszy efektywno ochronnych biaych ciaek krwi. Optymizuje mechanizmy modulujco-immunologiczne organizmu. Pomaga radzi sobie z popularnymi alergenami. Kompletny produkt promujcy zdrowie!

Na wiecie znany rwnie jako Liv.52

logicznym. Te waciwoci Andrographisu byy badane w Chiskiej Akademii Tradycyjnej Medycyny w Bejing oraz w Szwedzkim Instytucie Zioowym. Androraphis wykaza silne waciwoci w utrzymaniu zdrowych i odpowiednio funkcjonujcych komrek systemu immunologicznego. Andrographis jest wanym agentem w utrzymaniu zdrowych naczy wiecowych. Jest take odpowiedzialny za utrzymanie zdrowego przepywu krwi, ktre odywia serce. Pewne badania naukowe poday, e AP (andrographis) pomaga w utrzymaniu cinienia krwi na zdrowym poziomie. AP ma waciwoci odywiajce komrki wtroby, zapewniajc tym samym ich prawidowe funkcjonowanie i zachowanie normalnej histologicznej struktury. Oczywicie to zioo moe by stosowane w rnorodnych sytuacjach, gdzie wymagane jest wprowadzenie harmonii - bo tylko wtedy ciao ludzkie funkcjonuje na poziomie, ktre pozwala utrzyma zdrowie. Badania nad bezpiecznym uywaniem tego zioa wykazay, e nie powoduje ono toksycznych reakcji ale moe wywoywa agodn wysypk na skrze, podczas brania przez osoby uczulone na to zioo lub gdy stosowane w zbyt wysokich dawkach. Andrographis jest jednym ze skadnikw HemoCare czyli kombinacji zioowej, ktra waciwoci oczyszczajce krew. HemoCare moe by stosowane z Liv.52 do tzw. sezonowego oczyszczania organizmu.

Troszczymy si o kadego na caym wiecie od 1930 r.


September 2008

Wspomniane zioa w mieszankach lub pojedynczo dostpne s w sklepach Back to Nature. Pytania do dr Ormstein mona kierowa na adres e.mailowy: info@back2nature.net lub adres pocztowy redakcji.

Zdrowie, Uroda i ycie 13

Eteryczne olejki terapeutyczne Young Living (29)


Wytnij i zbieraj
Valerian (Valeriana officinalis) waleriana, kozek lekarski. Olejek jest destylowany z korzeni, pochodzi z Belgii, Chorwacji i Francji. Waciwoci: antybakteryjny, przeciwupieowy, przeciwskrczowy, rodek uspokajajcy, moczopdny, nasenny. Nazywana kiedy leczc wszystko, waleriana bya ceniona od czasw redniowiecznych. Przez wieki bya ona uywana na bezsenno, migren, bolesne miesiczkowanie, kolk jelitow, reumatyzm, choler, epilepsj, schorzenia skry, ble plecw, przezibienia i rany. W cigu ostatnich kilku dziesicioleci, waleriana bya badana ze wzgldu na swoje waciwoci uspokajajce. Ze wzgldu na efekt jaki waleriana wywiera na system nerwowy, moe by pomocna w wypadku bezsennoci, niestrawnoci na tle nerwowym, migrenie, niepokoju, zaburzeniach snu i napiciu. Zapach olejku valerian moe pomc w medytacji poniewa pomaga przebi si przez napicie i stres dnia codziennego i skupi si na naszym wntrzu, gdzie znajdziemy prawdziwy spokj. Jest gboko uspokajajcy, rozluniajcy i rwnowacy. Olejek ten naley nakada na punkty vitaflex lub miejscowo. Moe by te nakadany na nadgarstki lub spody stp. Jest bardziej skuteczny jeli jest przyjmowany wewntrznie jako uzupenienie diety. Dobrze miesza si z Cedarwood, lavender, mandarin, patchouli, petitgrain, pine i rosemary. Vetiver (Vetiveria zizanoides) - , olejek jest destylowany z korzenia, pochodzi z Indii i Haiti. Waciwoci: antyseptyczny, przeciwskurczowy, uspokajajcy, ugruntowujcy, pobudza ukad immunologiczny, rozgrzewajcy miejscowo skr, uspokajajcy (ukad nerwowy), pobudza krenie i produkcj czerwonych ciaek krwi. Olejek ten jest znany w Indiach jako olejek spokoju, jest destylowany z korzenia pachncej trawy rosncej w Indiach i botanicznie spokrewnionej z citronella i lemongrass. Destylacja olejku vetiver jest bardzo pracochonna. Korzenie i korzonki roliny byy uywane w Indiach jako perfumy od staroytnoci. Vetiver moe pomc przy trdziku, anoreksji, stanach niepokoju, artretyzmie, skaleczeniach, depresji (rwnie poporodowej), bezsennoci, reumatyzmie, nerwowoci, schorzeniach skry (tustej, starzejcej si, zmczonej, podranionej). Olejek ten ma wpyw na ukad hormonalny, nerwowy, rwnowag emocjonaln i skr. Vetiver ma bardzo ciki, dymny, ziemisty zapach, przypominajcy zapach patchouli z tonami lemon. Dziki swoim psychologicznym waciwociom ugruntawiania, uspokajania i stabilizowania, vetiver jest ceniony w przezwycianiu stresu, wychodzeniu z emocjonalnych urazw i szoku. Jako naturalny rodek uspokajajcy przywouje wspaniay sen. Jest znany ze swojego wpywu na przytarczyc. Olejek naley nakada na punkty vitaflex i miejscowo lub dyfuzowa. Do wikszoci aplikacji potrzeba zaledwie kropl olejku.

Poznajmy si!
Zachcamy wszystkich samotnych do zamieszczenia anonsu w naszej rubryce. Zrb ten pierwszy krok, a moe okae si, e kto na Ciebie czeka!
Drodzy Czytelnicy! Poniewa wikszo listw jest przesyana do wybranego przez Pastwo kandydata, listy przyjmowane s wycznie ze znaczkiem zwrotnym . Dzikujemy!

Wicej informacji na temat aromaterapii mona znale na stronie www.younglivingpoland.com oraz pod tel. 773-814-9178

Mia pogodna pani bez zobowiza, nawie kontakt z wolnym, inteligentnym panem w wieku 50-58 lat na wspln drog ycia. ZU 737 Obywatel USA, 186 cm, 65 lat podobno przystojny i elegancki, bez naogw, niezaleny finansowo, rednie wyksztacenie, pracujcy w swoim zawodzie. Pogodny, spokojny domator, samotny wdowiec. Poznam samotn dusz w stosownym wieku, wzrocie, charakterze i statusie do spdzenia piknej jesieni ycia. Jeeli mylisz o tym samym, e we dwoje mona j stworzy kolorow, ciep, soneczn, napisz. Odpowiem na kad powan ofert. Zdjcie (do zwrotu) mile widziane. ZU 738 Jestem wolny, dugoletni obywatel USA, emeryt, prawie nigdy niepalcy, alkohol tylko do towarzystwa, zaliczam si do rednio wysokich, finansowo zabezpieczony. Szukam osoby o dobrym sercu, by mona byo spdzi jesienne lata razem we dwoje, w mioci i szacunku jedno do drugiego. ZU 739 Kobieta wczesnej jesieni ycia pragnie pozna mczyzn w podobnym okresie ycia ale w wiosennym nastroju na dobre i ze prosz o przesyanie tylko powanych ofert. ZU 740 Szatynka po 50., obywatelka, pozna pana do lat 60 w celu uoenia sobie z nim ycia. Tylko powane oferty. ZU 741 Czujemy si samotnie, bo jestemy samotni. Jeeli jeste 50-60 lat mody-a, spotkajmy si na wsplne wyjcia, pogaduszki, wyprawy moe

rowerowe? Moe uda si nam pomia chociaby z siebie samych. Zacznijmy bra ycie na wesoo. Zaprasza samotna. ZU 742 Czowieka nie ocenia si na podstawie zawartoci portfela i urody, lecz na podstawie pikna i bogactwa wewntrznego. Zaakceptuj ci takim jakim jeste. Napisz prosz do 54-letniej, wolnej, wraliwej i czuej domatorki oraz realistki z doz romantycznoci. ZU 743 Szukam pani z wyszym wyksztaceniem i przyjemn osobowoci. Jestem inteligentnym mczyzn z duym poczuciem humoru. Niepijcy i niepalcy. ZU 744 Samotna, wyksztacona, wdowa z Warszawy, szczupa, blondynka, uczuciowa, poszukuje pana odpowiedzialnego, opiekuczego, bez naogw do 65 lat. Pisz na skrytk i podaj telefon. ZU 745 Kobieta, obywatelka po 60-tce, niezalena, samotna, pragnie pozna mczyzn w podobnym wieku do spdzania miych chwil. ZU 746 Wolny lat 58, wzrost 178, waga 90, lew, odpowiedzialny, powany poszukuje pani o podobnych walorach. Tylko powane oferty. ZU 747 Poznam wdowca lub kawalera o agodnym usposobieniu, inteligentnego, dobrego, religijnego, z ktrym wzajemnie spdzimy w sposb godny, szlachetny i miy reszt naszego ycia. Mam 45 lat. Gdy si spotkamy reszt ocenisz sam. ZU 748

Twj umys dziaa jak komputer, ktry na porzdku dziennym aduje si pdzcymi mylami i emocjami. Gromadzimy to wszystko latami w naszej gowie, co czsto wywouje w nas stres, depresj, bezsenno, lk, smutek, nadpobudliwo, agresje itp. Poprzez lekkie dotknicie okrelonych punktw na gowie uwalniamy zablokowan tam energi, ktrej przepyw pozwala na rozadowanie drczcych nas myli i emocji. Ju po jednogodzinnym seansie poczujesz odprenie swojego ciaa i umysu.

Uwaga! Ogoszenia prosimy kierowa na adres redakcji z dopiskiem Poznajmy si oraz numerem kandydata. Uprzejmie prosimy take o doczenie znaczkw na listy. Ogoszenia w Zdrowiu s bezpatne, jednak koszt za skrzynk kandydata wynosi $7. Za tre drukowanych ogosze Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci.
Jeli pragniesz skontaktowa si z osob, ktra mogaby by Twoj drug poow - nie zwlekaj. Napisz list, w go do koperty z przyklejonym znaczkiem. Koperty nie opisuj, zaznacz tylko numer kandydata ZU. Jeli osoba ta nie ma u nas skrzynki, list zostanie do niej przesany. Dopiero ten list w do koperty zaadresowanej na nasz redakcj. Jeli chcesz pozna ciekawych ludzi, umie swoje ogoszenie. To tylko $7 i tyle interesujcych osb, ktre czekaj na Ciebie!
(tre ogoszenia)

CZY CZUJESZ CIGE ZMCZENIE I BEZSENNO? CZY CZSTO POPADASZ W DEPRESJ? CZY YJESZ W CIGYM STRESIE? CZY MASZ NAOGI, Z KTRYMI WALCZYSZ JU OD LAT? CZY MASZ W GOWIE GONITW MYLI? CZY CHCESZ PO PROSTU CZU SI LEPIEJ? JEELI TAK, BARS JEST DLA CIEBIE.

Dane personalne (wycznie do wiadomoci redakcji) - rubryka obowizkowa imi i nazwisko adres telefon data podpis

TA NIESAMOWICIE SKUTECZNA METODA RELAKSU JEST JU ZNANA I STOSOWANA W USA, AUSTRALII, NOWEJ ZELANDII, JAPONII, KANADZIE, SZWECJI, WE WOSZECH I WIELU INNYCH KRAJACH.

TERAZ JU DOSTPNA W CHICAGO!!! ZADZWO (708) 856-5552 BOENA SULEWSKA


www.accessconsciousness.com

14

Zdrowie, Uroda i ycie

September 2008

Fragmenty ksiki dr Rogera V. Kendalla pt.:

Po zdrowie z DMG
cz 39 BADANIA NAD DMG I TOCZNIEM
Najnowsze badania wykazuj, i DMG jest skuteczny w zapobieganiu i leczeniu tocznia. W przprowadzonych badaniach na myszach z toczniem zastosowano DMG w poczeniu z ekstraktem z omuka zielonowargowego (Perna canacilus). Przez dwanacie tygodni naukowcy obserwowali postp tocznia i wykonywali podstawowe testy. Omuek stosowany osobno nie wykazywa znaczcej rnicy odnonie postpu tocznia w porwnaniu z grup kontroln. Stwierdzono natomiast zadziwiajce dziaanie synergetyczne, gdy DMG i omuek (Perna) zastosowano razem. Badania wykazay, i zwierzta z toczniem rumieniowatym ukadowym (SLE) maj niezrwnowaony ukad obronny w porwnaniu z normalnymi myszami. Wyniki wykazay, e DMG stosowany zarwno osobno jaki w poczeniu z omukiem, moduluje ukad odpornociowy i przywraca wspczynnik komrek odpornociowych. Syndrom tocznia obejmuje zapalne cytokiny. Kombinacja omuek-DMG znacznie obnia poziom zapalnych cytokinw, interleukinw-6. Badania te sugeruj, i interleukiny-10 (IL-10) mogy rwnie odgrywa rol w wywoywaniu przeciwcia w toczniu u ludzi. Kombinacja omuek-DMG obniaa poziom IL-10 sugerujc, i DMG i omuek pracuj razem, powodujc dziaanie regulacyjne i przeciwzapalne. Analiza przeciwcia jdrowych (DNA) wykazaa, i grupa przyjmujca kombinacj omuek-DMG miaa poziom przeciwcia DNA pocztkowo wzrastajcy (wraz z grup kontroln). Jednake w dziewitym tygodniu by on znacznie niszy ni w grupie kontrolnej, nie leczonej. Ten niski poziom przeciwcia utrzymywa si i by nawet bardziej wyrazisty pod koniec bada. Zmniejszenie przeciwcia jdrowych mogo by rwnie zwizane z niszym poziomem IL-10 u pacjentw z toczniem przyjmujcych kombinacj omuek-DMG. Przed zakoczeniem bada grupa przyjmujca omuek-DMG miaa obnione autoprzeciwciaa i zapalenie oraz lepsz regulacj ukadu obronnego. Ta synergetyczna kombinacja omuka i DMG moe by moliwym sposobem leczenia tocznia. Prowadzone s obecnie dalsze badania w celu wykazania, czy kombinacja ta bdzie rwnie skuteczna w leczeniu tocznia u ludzi. Do chwili obecnej wyniki s bardzo obiecujce. Nawiasem mwic, otrzymaem europejski patent oparty na tym godnym uwagi odkryciu.

Myszy z toczniem rumieniowatym ukadowym (SLE), ktrym podawano kombinacj DMG i Perna canaliculus (omuek zielono-wargowy green-lipped mussel) wykazay popraw symptomw tocznia w porwnaniu z grup kontroln. Badania sugeruj, i cytokiny zapalne maj zwizek z syndromem tocznia rumieniowatego ukadowego (SLE) i e stosowanie kombinacji omuek-DMG znacznie obnia cytokiny zapalne. Badania sugeruj, i interleukina-10 (IL-10) moe odgrywa rol w wywoywaniu autoprzeciwcia w przypadkach tocznia u ludzi. Kombinacja omuek-DMG obniaa poziom IL-10. Analiza jdrowych autoprzeciwcia (DNA) wykazaa, i grupa przyjmujca kombinacj DMG i omuek miaa niszy poziom autoprzciwcia. Gdy omuek i DMG stosowane s razem, wystpuje obnienie autoprzeciwcial i zapalenia i lepsza regulacja ukadu obronnego. Stwierdzono rwnie mniejsze uszkodzenie nerek w grupie przyjmujcej kombinacj omuek i DMG. DMG pomaga ciau w zdrowieniu i odnowie, zwiksza reakcje obronne i poprawia detoksyfikacj. DMG mona bezpiecznie czy z kadym skadnikiem odywczym lub produktem leczniczym bez szkodliwych skutkw ubocznych. czenie DMG z innymi korzystnymi, odywczymi i leczniczymi czynnikami, takimi jak omuek, moe dawa znaczne, synergistyczne efekty.

DMG
DMG zwiksza krenie i moduluje reakcje obronne. DMG ma waciwoci przeciwzapalne, moe pomaga w obnianiu blu i wraliwoci uciskowej, zwikszaniu wykorzystania tlenu i poprawie zdrowienia. Naukowcy wykazali, i DMG moe pomc w kontrolowaniu niektrych symptomw zwizanych z toczniem (SLE) i pomc w modulowaniu ukadu odpornociowego w celu ochrony ciaa przed zwikszajcymi si reakcjami obronnymi przeciwko wasnemu DNA.

Perna canaliclus (Omuek zielonowargowy)


Perna canaliclus jest bardzo korzystny przy pomaganiu w odbudowie funkcjonowania staww bez skutkw ubocznych innych sposobw leczenia. Jest to rodek odywczy dostarczajcy proteiny, aminokwasy, siarczan chondroteiny, glikozaminoglikany i siarczan glukozaminy jak rwnie naturalnie chelatowane witaminy i mineray w atwo wchanialnej postaci. DMG i Perna canaliclus s siln kombinacj lecznicz, ktra jest obecnie rozpatrywana pod ktem leczenia tocznia i artretyzmu.

Badania nad korzystnym dziaaniem DMG i omuka

Skadniki odywcze i ich korzystne dla osb z toczniem rumieniowatym ukadowym (SLE Systemic Lupus Erythematosus)

Preparat DMG jest do nabycia w sklepach Back To Nature (patrz reklama poniej)
Cig dalszy w nastpnym wydaniu

DMG
Rewelacyjny suplement firmy Back To Nature
DMG (dwumetyloglicyna) wspiera ukad odpornociowy (np. w przypadku grypy i salmonelli), krenie, czynnoci sercowo-naczyniowe i neurologiczne; zdrowienie mini i wytrzymao. Stosowanie DMG w przypadkach autyzmu przynosio popraw ju po tygodniu podawania suplementu (poprawy spodziewa si mona po dniu do kilku tygodni stosowania). Podobnie w przypadku dzieci z zaburzeniem koncentracji, suplementacja DMG powodowaa popraw zachowania, mowy i progu frustracji w cigu 24 godzin. D Dwumetyloglicyna (DMG) wystpuje w komrkach zarwno rolin jak i zwierzt. Organizm ludzki wytwarza DMG w bardzo maych ilociach. Uzupenianie diety wyszymi dawkami DMG znacznie poprawia odywcze rodowisko komrki. Stwierdzono, i dwumetyloglicyna skutecznie wspiera czynnoci ukadu odpornociowego i lepsze wykorzystanie tlenu na poziomie komrkowym.* Nasze produkty posiadaj cztery amerykaskie patenty dotyczce wartoci N, N-Dwumetyloglicyny i jej stosowania dla poprawy odpornoci i korzystnego wpywania na procesy komrkowe. DMG moe przynie korzyci kademu, bez wzgldu na wiek i stopie aktywnoci. Nasze smaczne tabletki do ssania sodzone s ksylitolem (xylitol). Pomaga utrzyma poziom cholesterolu w granicach normy Wspiera ukad odpornociowy Wspiera czynnoci sercowo-naczyniowe Wspiera czynnoci mzgu i ostro umysu Wspiera wykorzystanie tlenu Obnia gromadzenie si kwasu mlekowego podczas wicze Wzmaga energi Poprawia wytrzymao u sportowcw Wspiera przemian glukozy
Uwaga! Badania wykazay, e skuteczne s tylko tabletki DMG do ssania (pod jzyk). Poykanie kapsuek lub tabletek nie przynosi oczekiwanych skutkw. Tylko podjzykowa absorbcja, szeroko stosowana w homeopatii, dziaa jak zastrzyk. Poykanie suplementu moe doprowadzi do rozkadu w odku i jelicie cienkim, powodowanym przez kwasy trawienne i enzymy. Najlepsze rezultaty przynosz suplementy DMG firmy Back To Nature (tak rozpuszczalne pod jzykiem tabletki jak i pynny preparat DMG). DMG do nabycia w sklepach Back To Nature.

Nie wiesz, co ci jest?


Diacor to najnowoczeniejsze urzdzenie diagnostyczno-terapeutyczne do kompleksowej oceny stanu zdrowia wszystkich narzdw i ukadw ludzkiego organizmu.
Badania kliniczne wykazay szczegln przydatno w ocenianiu: - chorb ukadu pokarmowego, - chorb ukadu moczowo-pciowego, - chorb ukadu krenia, - chorb drg oddechowych, - chorb ukadu nerwowego, - chorb staww i krgosupa, - chorb ukadu hormonalnego, - chorb ukadu limfatycznego, - chorb skry, Do bada stosuje si 3 pary elektrod umieszczonych na skrze czoa, doni i stp. Takie podejcie pozwala w peni wykluczy subiektywny czynnik wpywu badajcego na przebieg badania, co znacznie zwiksza wiarygodno wynikw. Zalety urzdzenia Diacor to: - szczegowa kontrola wszystkich narzdw i ukadw organizmu w cigu 30 minut, - dostpno dla pacjentw w kadym wieku, - wykrywanie zmian funkcjonalnych nawet w stadium pocztkowym rozwoju, - kontrola wpywu na organizm jakichkolwiek innych czynnikw psychoemocjonalnych, medycznych, stresowych, meteorologicznych, - moliwo przeprowadzenia szybkiej i skutecznej korekty stwierdzonych odchyle przy pomocy czynnikw naturalnych, - podejcie kompleksowe w przypadku chorb ostrych i przewleklych, - kontrola skutecznoci i intensywnoci dziaania leczniczego stosowanych metod, - indywidualny dobr odpowiednich metod oddziaywania na dany organizm, - wysoka dokadno, wygoda oraz absolutne bezpieczestwo dla pacjenta, - nieuciliwo i bezbolesno dla pacjenta, - mozliwo uzyskania wydruku wyniku, Wymienione kryteria pozwalaj na wnikliw i adekwatn charakterystyk patologii, czsto jeszcze przed ujawnieniem si objaww klinicznych. Jest to wyjtkowo wane we wczesnym rozpoznawaniu zagroe i zapobieganiu im.

NIE WIESZ CO CI JEST?


Jedyna w Chicago komputerowa ocena caego organizmu aparatur Diacor. Wiarygodna, aprobowana oficjalnie metoda, szeroko stosowana w Europie. Bezpieczna dla kadego - dzieci, dorosych, starszych. Prowadzona przez dowiadczonego lekarza. Wydruk wynikw i zalece. Informacje i zapisy: 773-450-2145 oraz w sklepach Back To Nature.

Promocyjna cena!!!

doktor Maria Sikora

September 2008

Zdrowie, Uroda i ycie 15

kcik poetycki
Ferdynand Godzik Krzysztof Ciesielski

HOROSKOP
Kozioroec (12/22 - 1/19)
Zapowiada si udany miesic, cho wiele wanych spraw wymaga bdzie twojej obecnoci i uwagi. Nie przyspieszaj spraw, ktrych i tak nie uda si zaatwi, a unikniesz nieporozumie. Po wakacjach poczujesz si wypoczty i w dobrej formie zabierzesz si za trudne sprawy. Jowisz bardzo ci sprzyja! Moesz zosta kierownikiem nowego projektu lub w inny sposb nadzorowa poczynania innych ludzi.

ZERO BLUES

INNY WIZERUNEK...

Rak (6/22 - 7/22)


Sekstyl Soca i Marsa przekona ci do aktywnego spdzania wolnego czasu. Sprbujesz nowych dziedzin sportu, a siedzenie przed telewizorem zacznie ci nudzi. Obiektywnie oce, jak wyglda stan twojej kondycji. Okres letni sprzyja mocnym postanowieniom poprawy kondycji. Jeli jeszcze nie zaczeo to zacznij wiczy, a szybko odzyskasz sylwetk i dobr form. Warto te chocia przez jeden weekend oderwa si od obowizkw i odpocz w sympatycznym miejscu.

Powiem szczerze, co tu kry, jestem zero, wielkie nic; mona z tego pieci ego, oraz niele y. Swoj rol umiem gra, mog z przodu, z tyu sta; aby komu wiele zabra, albo wiele da. Refren: W kwadraturze k, zero dziel na p; przetaczajc si jak jajo w gr albo w d. Gdyby kady mia taki oby ksztat, kade ciao by pywao; ale byby sza. II Nie popyn ja pod prd, bo to byby wielki bd; by nie zgin trzeba pyn gdzie najbliszy ld. Lecz nie jestem przecie sam, bo przyjaci wielu mam; cigle wspieram inne zera, ktre dobrze znam. III Pord tumu innych zer, umiem trzyma wadzy ster; musz zera mie lidera, bo to szczytny cel. Gdybym mg tak wicej ciut, by dla innych wzorem cnt; bo dopiero mniej ni zero, to prawdziwy cud.

Wygino rycerstwo, inny cel ma epoka i stalowej nie nosi nikt zbroi. Nie ma smokw. Dam nie ma. Ju nie pynie za z oka a gitara tsknoty nie koi. Czasem jaki nie-rycerz w pustym przynie tramwaju, gdy fabryczne wymczy go pieko. Lub zdobdzie w niedziel dzieciom bilet do raju, gonic to co przez tydzie ucieko. Nieraz jakiej nie-damy w cikiej sukni wyrzecze dotyk rki poczujesz niewieci, wymczonej obaw o Wasz byt, pust kiesze, kanapkami o czwartej trzydzieci. Jeli w bitwach codziennych wyszczerbiamy nie-miecze i nie-walka jest nasz podniet... Jeli nie s rycerskie nasze czyny czowiecze, niech mnie nikt nie nazywa poet!
Dorota Szumilas

Wodnik (1/20 - 2/18)


Kwadratura Soca oraz Marsa dodadz ci odwagi, ale w adnej wanej dla ciebie sprawie nie bdziesz chcia pj na ustpstwo lub kompromis. Uwaaj, bo twoje dobre intencje mog zosta le odczytane przez osoby, ktre nie mwi wprost o tym, co im si nie podoba. Te aspekty sprzyjaj te uprawianiu sportu oraz rozpoczynaniu powitecznej diety.

Lew (7/23 - 8/22)


Samotne Lwy bd niemiae wobec pci przeciwnej. Zrobienie pierwszego kroku w kierunku partnera bdzie dla nich bardzo trudne. Wystarczy odrobina optymizmu i pozytywne nastawienie, eby przyciga ludzi do siebie. Podczas randek nie rozmawiaj na tematy zdrowia i nie opowiadaj, na co chorujesz i dlaczego niezbyt dobrze si czujesz. Takie tematy nie sprzyjaj rozkwitowi mioci. Ju wkrtce spotkasz kogo. Moe to bdzie to.

Ryby (2/19 - 3/20)


Kiedy Planety wdruj przez znak Ryby, zodiakalne Ryby narzekaj czsto na zdrowie, kiepski nastrj, trudnoci z mobilizacj do wysiku. Ryby reprezentuj ywio wody, a ona - jak wiadomo - gasi ogie, ktry masz w sobie. Cho nie czekaj ci adne katastrofy, bdziesz mie trudnoci z rozwiniciem skrzyde. Moesz si czu tak, jakby znajdowa si nie na swoim miejscu. Praca nie bdzie gwn treci twego ycia..

Panna (8/23 - 9/22)


Korzystny wpyw planet sprawi, e bdziesz w dobrej formie. Zadbaj o waciw diet, eby uodporni si przed jesiennymi przezibieniami. Wiele zaj i ciekawych propozycji sprawi, e moesz nie mie zbyt wiele czasu na wiczenia czy porzdne posiki. W tym miesicu wane jest, aby otoczy si sympatycznymi osobami. W towarzystwie ludzi, ktrzy narzekaj i maj do wszystkich pretensje szybko poczujesz, jak ubywa ci energii. Postaraj si piknie wyglda i nie opowiadaj znajomym o swoich dolegliwociach zdrowotnych.

TAJEMNICA

Baran (3/21 - 4/19)


Na pocztku miesica wane, eby znalaz chwil tylko dla siebie. Takie spotkania z samym sob dadz ci potrzebn perspektyw. W kolejnych dniach zatroszcz si o swoj sytuacj finansow i materialn. Warto zacz myle o zbudowaniu jakiego zabezpieczenia na przyszo. Pod koniec miesica mog pojawi si w twoim yciu delikatne wyboje w damsko-mskich relacjach w twoim yciu. Postpuj w tej kwestii bardzo delikatnie.

Lila Kucfir

WIECZORNA RAPSODIA
ciemne to cieni pod bia cian. Morfeusz z noc pieni ukada zasn dzie blady w kwiatw altanie spyna gwiezdna srebrem kaskada palcw rapsodia graa na scenie w tacu si nawet wiece sponiy stopia blisko niemym spenieniem a rzsy kropl pragnie si szkliy w plsanie ciszy donie zaplotam pod baldachimem wiata niepewnym ksiyc z umiechem lepkim i mokrym schowa za rogal tsknot zwiewn zasny myli nim przysza pnoc na twoich plecach pieprzyki licz odpywam w rozkosz twych ramion cznem zdobyam dzisiaj wadze lennicz

Moje ycie jest cisz Czy musi ni by? Chyba nie ale jest Wyrywam dusz i serce.. i nie chc zamkn ich w ciszy ale zamykam Czy moje ycie jest jakim cierpieniem? Chyba jednak nim nie jest To czym jest? Jest jedn wielk tajemnic I sama chciaabym j odgadn

Waga (9/23 - 10/22)


We wrzeniu z wielk energi zaangaujesz si w prac. Odkryjesz projekty i sprawy, jakie przynios ci zadowolenie i finansowy sukces. Soce w znaku Wagi oznacza, e z okresem powakacyjnym nadchodzi czas wytonej pracy. Nie martw si na zapas, twoje wysiki zarwno w pracy, jak i na polu uczuciowym zostan docenione. Korzystaj z ycia i zapytaj siebie pod koniec dnia, czy spdzie ten dzie szczsliwie, czy moe jutro zrobisz co, co przyniesie ci wiele radoci?

Byk (4/20 - 5/20)


Jak najlepiej wykorzystaj nowe wiadomoci, a szczcie ci nie opuci. Dziki plotkom i znajomociom jako pierwszy dowiesz si o planach w firmie lub decyzjach wanej osoby. Nie bro si przed zmianami, bo wyjd ci one na dobre. Zastanw si te, jakie umiejtnoci mgby jeszcze zdoby. Nigdy nie jest za pno aby uczy si jzyka obcego lub zapisa na kurs rozwijajcy twoje umiejtnoci. Moliwe, e kto zaplanuje intryg lub podstp i bdziesz musia si broni przed dziaaniami nieyczliwej osoby. W te dni moliwe s te spnienia i wikszy ni zwykle rozgardiasz, nad ktrym trudno ci bdzie zapanowa.

Skorpion (10/23 - 11/21)


To najlepszy czas, aby dokadnie przyjrze si swoim planom na przyszo. Sekstyl Soca do twojego znaku sprawi, e otworz si przed tob nowe moliwoci. Najciekawsze propozycje tym razem pochodzi bd od osb modszych i od przyjaci. Nowe pomysy przynios ci uznanie przeoonych. By moe dziki miaym decyzjom zarobisz dodatkowe pienidze. Nie odkadaj na pniej tego, co moesz zrobi od razu. Taka zawodowa mobilizacja bardzo si teraz opaci.

Beata Cichoi

CZY MNIE KOCHASZ


Czy mnie kochasz tak jak kiedy, Gdy horyzont czerwie przybra? I zachodnie soce w bieli Burzy morza szybko zniko. Czy mnie kochasz tak jak kiedy Z oceanem ez, gdy plucha? Bez umiechu albo wtedy Gdy Ci wcale nie chc sucha? Czy mnie kochasz tak, jak kiedy? Dzi niewiele si zmienio. Moe tylko czas przemierzy Wicej drogi. To te mio.

Blinita (5/21 - 6/21)


Naley ci si wicej wytchnienia i odpoczynku od codziennych stresw i zawodowych obowizkw. W wolnych dniach po prostu nie rb nic, a nabierzesz si i optymizmu. Drobiazgi i szczegy mog denerwowa ci bardziej, ni w poprzednich miesicach. Znajd czas na relaks i nie przejmuj si tak mocno sprawami, na ktre i tak nie masz teraz wpywu.

Strzelec (11/22 -12/21)


We wrzeniu podejdziesz krytycznie do spraw uczu i mioci. Bdziesz zastanawia si nad swoimi yciowymi planami i marzeniami. Dojdziesz do wniosku, e od obietnic i wyzna wolisz konkretne czyny i zapewnienia. Kto nie sprosta twoim wymaganiom, ten moe ci straci!

16 Zdrowie, Uroda i ycie

September 2008

Ludowe mdroci na niestrawnoci


Maja Denisiuk

Uczucie przesytu, wzdcia, zgaga, nudnoci, wymioty, dolegliwoci odkowe, biegunka bd zaparcia, bl brzucha to najbardziej typowe objawy niestrawnoci. Niestety bardzo czste po letnich grillach.
Ciagle obiecujemy sobie, e tym razem bdziemy je mniej. W praktyce i tak si okazuje, e potraw znw jest duo, a kada z nich wspaniale pachnie. Jemy nierozsdnie, a pod koniec kolacji czujemy, e odek zupenie za nami nie nada. Jak sobie pomc, gdy ju jest po fakcie i objawy niestrawnoci uprzykrzaj nam ycie? Oczywicie najlepiej sign po zioa.

Magiczny proszek
Jeli wiemy, e nie bdziemy w stanie odmwi sobie przyjemnoci jedzenia, jeszcze przed posikiem moemy wspomc ukad trawienny spoywajc mieszank sproszkowanych zi, np. nasiona kminku, kolendry, kopru woskiego, anyu, jaowca, majeranku, szawii, melisy (wybieramy te, ktre nam odpowiadaj). Przed posikiem naley zje p yeczki tego proszku, popijajc go wod. Rwnie w czasie jedzenia i po nim ykamy po p yeczki proszku.

Mdry Polak po szkodzie


Wzdcia i biegunk leczymy wglem aktywnym aplikujemy sobie 4 tabletki 3-4 razy dziennie. Kiedy zmieszamy wgiel z ma iloci oliwy, pomoe nam oczyci jelita i zaagodzi zwizane z nimi dolegliwoci. W leczeniu niestrawnoci pomocny jest take napar z ziela dziurawca, mity, lici prawolazu, kwiatu lawendy. Zioa mieszamy w rwnych proporcjach i zaparzamy 1 yk mieszanki w szklance. Innym sposobem na popraw trawienia jest wypicie szklanki gorcej wody ze szczypt pieprzu tureckiego. Jeeli podejrzewamy nie tylko niestrawno, ale i lekkie zatrucie pokarmowe, wgiel aktywny rozpuszczamy w gorcej wodzie i wypijamy. Tak przygotowany napj absorbuje toksyny.

Kiedy alkohol nie szkodzi


Przy silnym odczuciu przepenienia i cikoci moe pomc niewielka ilo wdki (najlepiej odkowej) bd koniaku. Gdy odczucie jest wyjtkowo nieprzyjemne i poczone z silnymi nudnociami, mona si ratowa nader nieprzyjemn w smaku, lecz niezwykle skuteczn mikstur: p kieliszka wdki zmieszane z co najmniej dwiema yeczkami czarnego pieprzu (uwaga, nie dla osb z chorob wrzodow!). S te i przyjemniejsze mikstury na przykad nalewka ze wieych zielonych orzechw woskich. 12-15 sztuk zielonych orzechw woskich (niedojrzae i niemajce twardej upiny) drobno pokroi, woy do butelki z ciemnego szka i nastpnie zala 0,5l wdki. Pi 1 kieliszek nalewki, a ble ustpi w krtkim czasie. Aby pobudzi odek do trawienia, dobra jest mita, korze lubczyku, koszyczek rumianku, majeranek; poprawi prac wtroby: dziurawiec, krwawnik, dzika ra (owoce), koper woski; oczyci organizm po zbyt obfitym posiku: korze pokrzywy, ziele jewki, skrzypu polnego.

DUCHOWY UZDROWICIEL, NAUCZYCIEL I EGZORCYSTA

Jzef E. Ciuraj
Masz problemy yciowe, kopoty ze zdrowiem i nikt ci do tej pory nie pomg? Chcesz przeduy sobie ycie nawet o kilkadziesit lat, odzyska sprawno sprzed wielu lat, a przy tym przej na wyszy duchowy poziom? Nie szukaj ju, bo bez uzdrowienia duszy i umysu niegdy nie uzdrowisz swojego ciaa. Profesjonalne uzdrawianie caego organizmu na odlego, rwnie z raka. Usuwanie kltw i zorzecze. Najskuteczniejsze neutralizatory negatywnego promieniowania. Pomoc dla optanych (zazwyczaj jest to schizofrenia). Nowo - uzdrawianie poprzez mzg. Aktywna Droga Duchowa na CD i wiele wicej. Jestem jednym z omiu uzdrowicieli duchowych z nominacj Bosk. Moje duchowe pochodzenie odkryo je ponad 30 jasnowidzw, astrologw, numerologw i chiromantw z kilku kontynentw.

Tel/fax: 928 496-6353, na internecie www.uzdrowicielduchowy.com September 2008 Zdrowie, Uroda i ycie 17

A TO CIEKAWE
ZAPISKI (NIE)NORMALNEJ MATKI Czowieku - lecz si sam (i swoje dzieci te) W swoim yciu kontakt z lekarzami miaam sporadyczny. Jak tylko wyrosam z dziecicych zapale puc (pewnie alergia ale kto by wtedy to skojarzy...) przestaam odwiedza przychodni rejonow. Ten stan rzeczy utrzyma si do 27 roku ycia kiedy to poszam do lekarza bo musiaam - ze wzgldu na zwolnienie z pracy (tak, pracowaam kiedy "uczciwie" na etacie ;-). Kiedy urodzia si Lenka zapisalimy j do przychodni. (Jeszcze wtedy do gowy mi nie przyszo, e mona nie zapisywa...) Wytrwalimy pi miesicy - potem zabralimy papiery i znalelimy lekarza prywatnego. Dlaczego? Bo mielimy do szukania dziury w caym i wyszukiwania problemw u dziecka emanujcego zdrowiem i radoci ycia. Bo "pani doktor" - przemdrzaa gwniara z "lek. med" na plakietce wymylia sobie, e dziecko powinno mie co miesic pobieran krew (ja pierwsze pobranie miaam w wieku lat 18tu i yj...) i wymaga konsultacji neurologicznej, bo sabo przekrca si na boki (i moe jeszcze rehabilitacja metod Voity? a pasza!). Straszenie pocztkujcych rodzicw powinno by karalne. Wida jednak taka jest oglnie przyjta praktyka w przychodniach pastwowej suby zdrowia. Zadzwonia do mnie ostatnio Monika - dzielna mama licznego, zdrowego chopczyka, wspaniale radzca sobie z tzw. "samotnym macierzystwem". Zaniepokojona opuchlizn u malca posza do przychodni. Lekarz (te jaki modociany) wystraszy j w sposb okrutny. e dziecko ma anemi, e grozi mu niedorozwj umysowy itp. Przy drugim dziecku olewa si takie teksty ale przy pierwszym... Monika autentycznie si zmartwia. Co rusz sysz o kilkunastomiesicznych dzieciach po ktrej tam z kolei antybiotykoterapii. Zgroza! Lekarze na byle katar przepisuj antybiotyki. Osabiony, zagrzybiony organizm nie ma szans na powrt do rwnowagi i apie potem co popadnie. I znowu antybiotyk. Jak mona tak bezkrytycznie przyjmowa zalecenia lekarskie? Dla mnie to niepojte. Dzieckiem byam kiedy zaczam zaczytywa si w rnego typu poradnikach dotyczcych zdrowia. Pasjami siedziaam w ksikach medycznych a gdy mama pielgniarka chciaa mi co zaordynowa na wasn rk, wyjmowaam grub ksik o lekach i szukaam skutkw ubocznych. Nie wyobraam sobie, ebym przyja doustnie (lub doodbytniczo - o czym poniej) co o czym nic nie wiem. W drugiej dobie po urodzeniu Lenki pilnie potrzebowaam glicerynowego czopka. Kiedy zaczam si uwanie przyglda temu, co dostaam od pielgniarki, uznaam, e co jak co ale gliceryna to raczej nie jest. I nie bya. Oczywicie odniosam to pielgniarce, ktra tylko powiedziaa: "ojej pomyliam si"... Kiedy byam w ciy z Brunkiem i si tajemniczo rozchorowaam, zostaam emocjonalnie zaszantaowana przez spanikowanego ma wspieranego przez moj mam. Poszam do lekarza (wtedy nie znalimy naszej Pani Doktor). Sympatyczna staruszka osuchaa mnie i stwierdziwszy zapalenie oskrzeli przepisaa antybiotyk i lek na zniwelowanie kaszlu (nie mogam spa przez ten cholerny kaszel). Leki grzecznie wykupiam. Preparat na kaszel odpad od razu bo w przeciwwskazaniach stao jak w, e przyjmowanie w ostatnich miesicach ciy grozi niewydolnoci oddechow u dziecka (!!!). Zastanawiaam si nad antybiotykiem. Na szczcie moje wahania wspar mj ginekolog radzc mi poczeka jeszcze par dni. Postawilimy na metody naturalne. I wyszam z tego. Reasumujc: wspczesn medycyn szanuj za diagnostyk, przeszczepy i ratowanie ycia ofiarom wypadkw, jednak lekarzom z reguy nie wierz. aden nie jest dla mnie autorytetem tylko dlatego, e skoczy studia medyczne i nosi biay kitel. Jeeli gada do rzeczy (co jednak rzadko si zdarza) to bior to pod uwag ale i tak uwaam, e kady jest odpowiedzialny za siebie i swj stan zdrowia. Lekarz moe co podpowiedzie ale dla mnie nie jest i nie bdzie nigdy ostateczn wyroczni. Jeeli moja intuicja albo stan wiedzy (ten trzeba stale poszerza) mwi: "nie bra tego lekarstwa" to nie wykupi recepty nawet jeeli przepisa j kto, kto najczciej mdrze radzi. Wspczuj osobom, ktre chodz od "specjalisty" do "specjalisty" i poddaj si bezwolnie ich eksperymentom. I dziwi si, e nie ma rezultatw. Dziwi mnie to umysowe lenistwo i niech do poznawania wasnego organizmu i jego potrzeb... Moja postawa zostaa nagrodzona. W kocu trafilimy do lekarki ktra WIE wicej. Poradzi rozsdnie, nie struje, postawi na nogi bez chemii. Leczy czowieka nie narzdy. Cudowna kobieta!

Seksuolog radzi
Nigdy nie odmawiam mowi seksu, ale nie umiem te czerpa ze wspycia prawdziwej radoci. Dla mnie seks jest obowizkiem ony wobec ma. Zdaj sobie spraw z tego, e reprezentuj kracowo tradycyjne podejcie, ale nie wiem, co zrobi, eby to zmieni. Mam wraenie, e traktuje pani seks zbyt zadaniowo. Jak jeszcze jedn czynno, ktr powinna wykonywa przykadna ona - seks plasuje si u pani gdzie midzy praniem a gotowaniem. Tymczasem jest to przyjemno, do ktrej ma pani prawo. Domylam si, e nieczsto pozwala sobie pani na rozmaite przyjemnoci, traktujc je jako sprawy bahe, a zatem zbdne. Ale przecie ycie adnego czowieka, nawet najbardziej przykadnej ony, nie moe si skada z samych obowizkw i planowych dziaa. Tym bardziej, e nie fundujc sobie przyjemnoci, tak naprawd nie jest pani w stanie dostarczy jej innym. Prosz wykreli ze swojego sownika sowo musz i zastpi je sowem chc. ycie od razu stanie si barwniejsze i radoniejsze. Myl, e pierwszym krokiem do tego, aby seks sta si dla pani bardziej satysfakcjonujcy, jest... kochanie si wtedy, gdy pani ma ochot, nie za zawsze wtedy, gdy m tego chce.

Bardzo mieszne!

Czy wiczenie minia Kegla rzeczywicie pomaga kobiecie czerpa wiksz przyjemno ze wspycia? Jak dugo trzeba wiczy, eby poczu efekty? Zaleca si, eby wiczenia minia Kegla (minia guziczno-onowego) wykonywa regularnie przez kilka-kilkanacie tygodni. W czasie oddawania moczu staramy si przerwa jego strumie - napinamy wtedy wanie misie Kegla. Dobrze jest wykonywa wiczenia kilka razy dziennie (nawet 5-6), po 10 skurczw. Cho na pocztku mog si one wydawa uciliwe, kobiety szybko przyzwyczajaj si do nich. Tym bardziej, e przynosz korzyci. Gdy misie jest wzmocniony, jest te lepiej ukrwiony, a to zwiksza wraliwo na bodce seksualne, dziki czemu intensywniej odczuwamy przyjemno i atwiej osigamy spenienie.

Autor: pracownia-on-line o 04:24

Jeeli bliskie s ci sprawy zdrowia, chcesz zachowa modo i urod,

ZAPRENUMERUJ PISMO Zdrowie, Uroda i ycie


Dwanacie razy w roku Zdrowie, Uroda i ycie dostarcza bdzie natchnienia, pomysw i porad, ktre pozwol zachowa dobre zdrowie, urod i wspaniae samopoczucie. Podarowujc komu roczn prenumerat naszego magazynu, wyraasz jednoczenie swj serdeczny stosunek do tej osoby - radzc jej, jak ma waciwie dba o swoje zdrowie, jak si odywia, co robi, aby pozby si dolegliwoci, wyglda modo i adnie przez cay rok. Nasz miesicznik, wydawany przez firm Back to Nature, Inc., zamieszcza: wiadomoci na temat najnowszych kierunkw w lecznictwie informacje z dziedziny zioolecznictwa reportae ze wiata artykuy o tematyce ekologicznej nowinki kosmetyczne Prenumerata roczna: $27.00; na dwa lata: $47.00 Roczna zagraniczna: $50.00 Czeki wystawione na Zdrowie, Uroda i ycie prosimy wysya na adres: Zdrowie, Uroda i ycie, 5627 N. Milwaukee, Chicago, IL 60646 z dopiskiem PRENUMERA. Zamawiam roczn/dwuletni prenumerat dla (Imi inazwisko)______________________ ____________________________Adres____________________________________________ ______________________Stan__________Kod________________Data_________________ Telefon ______________________ Zaczam czek na sum _______________________

Sklepy BACK TO NATURE, Inc. znajdziesz pod adresami:


3101 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60618 (773) 463-5758 5627 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60646 (773) 631-1517 5556 W. Belmont Ave. Chicago, IL 60641 (773) 481-0036 5098 S. Archer Ave. Chicago, IL 60638 (773) 735-4401 5898 S. Archer Ave. Chicago, IL 60638 (773) 582-8568 303 Dundee Rd. Wheeling, IL 60090 (847) 520-5285 56 S. Arlington Hts. Rd. Arlington Hts., IL 60005 (847) 590-5667

www.back2nature.net e-mail: btn@back2nature.net


Zamwienia prosimy wysya na adres: 5627 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60646. Przy zamwieniach pocztowych naley doliczy $6.50 za przesyk. Dla szybkiej obsugi dzwo: (773) 463-5758 lub 1-800-814-3700

Honorujemy karty VISA i MASTERCARD

Zdrowie, Uroda i ycie


Miesicznik/Published monthly by B a c k t o N a t u r e , I n c . S i e d z i b a r e d a k c j i : 3101 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60618 A d r e s k o r e s p o n d e n c y j n y : 5627 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60646, Tel. (773) 583-0402 W y d a w c a i r e d a k t o r n a c z e l n y : Marcin Hencz R e d a g u j e z e s p : Marcin Hencz, Krystyna Hencz, Ewelina Kruppik S t a l i w s p p r a c o w n i c y : dr Maria Sikora, dr Violetta Kolcan, Miosz Woniak, Katarzyna Powronik D z i a o g o s z e : Ewelina Kruppik, 773-583-0402 P r o m o c j a i k o l p o r t a : Krystyna i Marcin Hencz Nakad: 30 tys. Redakcja nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania patnych ogosze i nadesanych tekstw. Nie zamwionych materiaw nie zwracamy. Informacje o prenumeracie znajdziesz powyej. Warning: This publication is not intended as medical advice and in no way excludes the necessity of a diagnosis from a health professional. Its intent is solely informational and educational. www.back2nature.net e-mail:info@back2nature.net

18 Zdrowie, Uroda i ycie

September 2008

Dziwne... Ta butelka Power Mana bya pena dwa dni temu...

Power Man 2000 to chiski suplement zioowy dla mczyzn (moe by rwnie przyjmowany przez kobiety).
Usprawnia funkcje seksualne Wzmacnia kontrol moczow Nie wywouje skutkw ubocznych Nie zawiera stymulantw Testowany klinicznie Potwierdzony naukowo Polecany przez lekarzy i farmaceutw Zenergetyzuj swoje ycie seksualne!

Dla mczyzn (i nie tylko) Power Man 2000 Szukaj w sklepach Back to Nature PRZYJAZNE SZCZEPY
Noworodek przychodzi na wiat sterylny. Oznacza to, e pierwsze bakterie, ktre pojawiaj si w organizmie to te ze - patogenne. Dopiero z pierwsz kropl mleka matki dostarczane s dobre bakterie. Zaczynaj one walk z intruzami. Oczywicie zwyciaj te, ktrych jest wicej. Dlatego jest tak wane, aby jak najszybciej dostarczy do organizmu armie rnorodnych szczepw bakterii, aby mogy walczy z wrogimi drobnoustrojami. W grnym odcinku ukadu pokarmowego plasuj si rne odmiany Laktobakterii. W dolnym za gownie Bifi-dobakterie. Jedne i drugie maj wspln nazw probiotyku. Jak wszystkie organizmy na wiecie - bakterie potrzebuj poywienia, aby si rozwija i rozmnaa. Wane aby skadniki odywcze wspomagay namnaanie w miar moliwoci tylko dobrych bakterii. Rol t doskonale spenia doskonay suplement Vita Biosa. Oprcz dostarczania kuilur bakteryjnych, spenia on moe rol wspomagajc w walce z biegunkami, przezibieniem, wymiotami oraz gorczk.

Nopalvita Forte
Oryginalna Nopalina miaa swj pocztek w Meksyku. Nopalvita Forte jest najnowszym preparatem opartym na starej meksykaskiej tradycji, zawierajcym dwa nowe skadniki w celu ulepszenia jakoci i skutecznoci produktu!
NOPALVITA FORTE (1-funtowe opakowanie) jest produktem odywczym czsto stosowanym przy zaparciach oraz w celu oczyszczenia jelit z zanieczyszcze i nagromadzonych odpadw. Jest obecnie bardzo popularnym produktem wrd ludzi, ktrzy chc schudn.

KORZYCI PYNCE Z UYWANIA VITA BIOSA:


Wzmacnia odporno na wiele chorb Przyspiesza kuracj antybiotykami Pomaga przy leczeniu wielu alergii Bierze udzia w walce z infekcjami bakteryjnymi Reguluje prac ukadu trawiennego ORYGINALNA VITA BIOSA PO NAJLEPSZEJ CENIE JEST DO NABYCIA W SKLEPACH BACK TO NATURE

Najlepsza formua wnoszca zdrowie do twojego ycia. Tysice rodzin zaywa Nopalvit Forte codziennie jako cz swojej diety. Jest to dodatek ywieniowy zawierajcy duo wkna i mao kalorii!
NOPALVITA FORTE bardzo dobrze spala tuszcz u osb z nadwag. Jako dodatek ywieniowy moe by pomocna w eliminowaniu zatrzymywania si pynw, obnianiu cholesterolu we krwi i trjglicerydw. Pomaga w oczyszczaniu ttnic, pomocna przy anemii, miadycy, zakrzepicy i moe zapobiega atakom serca, poprawia krenie krwi, obnia wysokie cinienie. Nopalvita Forte zwiksza rwnie witalno i energi ciaa, normalizuje poziom glukozy we krwi, zmniejsza apetyt, oraz celulitis i dziaa jako antyoksydant. Nopalvita Forte chroni jelito, poprawia trawienie i kwasowo, jest pomocna przy dolegliwociach odkowych, wrzodach, zaparciach i pasoytach. Bardzo pomocna w regulowaniu pracy jelit i bardzo zdrowa do spoycia. Nopalvita Forte zawiera nasiona lnu. Nasiona lnu zawieraj kwas tuszczowy Omega 3,6 i 9, ktre pomagaj obniy zy cholesterol oraz trjglicerydy i wspomaga zdrowe funkcjonowanie wielu organw. Nopalvita Forte zawiera wkno pochodzce z otrb pszenicy, owsa, babki-plesznika; wszystkie skadniki, ktre oczyszczaj jelita. Nopalvita Forte zmniejsza wrzody odka, oraz niepokj. Nasiona owsa i pszenicy s bogate we wkno i pomagaj regulowa apetyt i zrzuci wag. Skad: Nasiona lnu (40%), nopal (kaktus 20%), licie senesu (3%), kora szaklaka

amerykaskiego (2%), uski nasion babki pesznika (2%), otrby pszenicy (14%), otrby owsiane (5%), jabko (5%), ananas (5%), papaja (2%) i kieki lucerny (2%). Zalecane stosowanie NOPALVITY FORTE: Rozpuci 2 yki Nopaliny Forte w 6-8 uncjach wody, soku lub mleka. Stosowa dwa razy dziennie najlepiej: 1) przed niadaniem, 2) 30 minut przed obiadem. By uzyska najlepsze rezultaty pij co najmniej 2 litry wody dziennie i stosuj NOPALVIT FORTE przez 6 miesicy. Zamw Nopalvit Forte po NAJLEPSZEJ CENIE na naszej stronie internetowej! Wikszo sklepw sprzedaje Nopalin za $14.99 lub wicej! Bd sprytny i zaoszczd robic zakupy w BACK TO NATURE!

POZNAJ SEKRET, JAK Y W ZDROWIU I NIE DOPUCI DO CHOROBY.


Szanowni Pastwo,
Mio nam przedstawi ksik Choroby cywilizacyjne pana doktora Jacka Roika, ktry jako lekarz rodzinny wiele czasu powica na edukacj swoich pacjentw. Sw pasj suenia ludziom wynis ze wsppracy z prof. Julianem Aleksandrowiczem, z ktrym organizowa w Tarnowie pierwsze Targi Zdrowej ywnoci. We wstpie do swojej publikacji napisa: Wspczesny czowiek nie ma na nic czasu. Jest to prawda oczywista. Jest jednak co bezcennego, na co trzeba znale czas. To oczywicie Twoje ZDROWIE! I on ten czas znajduje dla innych.

Choroby cywilizacyjne - Jacek Roik Poznaj sekret jak y w zdrowiu i nie dopuci do choroby. Dowiedz si, jak zwalczy choroby cywilizacyjne.
www.roik.pl E-mail autora: roik@roik.pl Link do ksiki: www.choroby-cywilizacyjne.zlotemysli.pl/profilaktyka.php

lek.med.

Jacek Roik

tel.domowy:0-14,621-53-48 tel.do pracy:0-14,627-33-88 Moja Internetowa Poradnia Konsultacyjna: www.roik.pl Moja rozmowa w TVP Krakw z okazji Plebiscytu "Lekarz Roku 2005" http://ww6.tvp.pl/3593,20060115291053.strona Moja ksika p.t."Choroby cywilizacyjne" www.choroby-cywilizacyjne.zlotemysli.pl/profilaktyka.php Wirtualne Targi Zdrowego ycia, Zdrowej ywnoci i Produktw Naturalnych E-booki: www.zlotemysli.pl/profilaktyka,1/

September 2008

Zdrowie, Uroda i ycie 19

REKLAMY PATNE REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRE OGOSZE REKLAMY PATNE REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRE OGOSZE REKLAMY PATNE

KRGARZ
PRYWATNA PRAKTYKA TERAPII MANUALNEJ

Dr Cezary S. Kdzierzawski, D.A.M.


Dyplomowany Terapeuta
Wypadanie dyskw Rwa kulszowa Korzonki Ble plecw, ramion Drtwienie koczyn Stawy
Jedyny w USA posiadajcy polskie pastwowe uprawnienia radestezyjne

tel. 773.895.5353
NIE CZEKAJ ZANIM BDZIE ZA PNO - ZGO SI DO SPECJALISTY JU DZI!

Radio Back To Nature


Nadaje na falach 1490AM w pitki w godzinach 7:30-8pm lub przez internet www.wpna1490am.com. Do usyszenia!

RDEKO MODOCI

Floryda
Zainwestuj we wasne zdrowie! Zabierz rodzin lub znajomych na prawdziwy relaks!
(przy 4 osobach koszt tygodniowy mieszkania wynosi $75, wstpy na kpiele $105) Moesz do nas dojecha autem z Chicago w 20 godzin lub samolotem w 2 godziny!

Po blisze informacje dzwo: 941.426.7559; 941.426.1692 Oddzwonimy!

www.warmmineralsprings.com

Paciorki Rozkoszy s do nabycia wycznie w sklepach Back To Nature. Zapraszamy!

REKLAMY PATNE REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRE OGOSZE REKLAMY PATNE REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRE OGOSZE REKLAMY PATNE

20 Zdrowie, Uroda i ycie

September 2008