Vous êtes sur la page 1sur 1

Rodzaje zmysw u konia i u czowieka jest tyle samo czyli 5. Jednak zmysy te rni si zdecydowanie!

Zmysy konia ksztatoway si przez miliony lat ycia na stepie. Otwarte przestrzenie nie zapewniay ukrycia przed drapienikami, tak wic dla przeycia bardzo wane byo szybkie wykrycie zagroenia jak i natychmiastowa reakcja. Konie maj bardzo wyostrzone zmysy ktre s niczym innym jak bardzo skutecznym systemem alarmowym. Wzrok - Oczy konia znajduj si po bokach gowy przez co ko kadym okiem widzi inny obraz. Ko dziki takiemu usytuowaniu oczu widzi niemale dookoa. Jedyne martwe pola znajduj si bezporednio przed koniem i zaraz za nim. Dobre ostre widzenie ma zapewnione tylko kiedy widzi on co dwoma oczami jednoczenie. Przestrzenny i trjwymiarowy obraz ko widzi w wskim trjkcie przed gow. Kolory jasne, takie jak ty, zielony, biay, s stanowczo lepiej widziane przez konia ni kolory ciemne, czerwony, niebieski. Ko najlepiej widzi przedmioty o kolorach kontrastujcych ze sob. Konie widz okoo dwukrotnie lepiej ni czowiek. Ze wzgldu na nerwowy charakter koni podczas zbliania si do nich naley spokojnie i jak najszybciej zasygnalizowa swoj obecno tak by ko nie by zaskoczony. W tym celu wystarczy spokojnie si odezwa. Such - zdecydowanie duo bardziej czuy ni such czowieka. Dziki bardzo dobremu zmysowi suchu ko doskonale moe si porusza w nocy. Dziki dwikom dobiegajcym do jego uszu jest w stanie oceni odlego. Uszy mog si kierowa w kadym kierunku i to niezalenie od siebie. Dziki specjalnej budowie ucha moe on wychwytywa ju nawet bardzo ciche dwiki w szerokim zakresie czstotliwoci. Oznacza to, e syszy on dwiki zarwno wysokie jak i niskie. Z mieszaniny rnych odgosw mog one wsuchiwa si w jeden konkretnie wybrany. Niezwyka wraliwo suchu powoduje te e nie znosz one haasu, a na nagy haas reaguj zerwaniem si do biegu. Poza tym uszy konia s narzdziem jego mowy ciaa. Wch - jest dla koni bardzo wanym narzdem zmysw, bardzo mocno rozwinity zmys. Dziki niemy konie potrafi na cae ycie zapamita innego konia. Wch suy im rwnie do spoywania jedynie dobrego pokarmu. Jeli pasza bdzie zjeczaa i zapach nie spodoba si koniowi to jej nie tknie. Przy jego pomocy wykrywa on wod i poywienie. przy pomocy zapachu konie rozpoznaj si wzajemnie. Zapach niesie bardzo wiele informacji o drugim osobniku. Miedzy innymi o jego pci, wieku i wzajemnym nastawieniu. Rwnie czowieka konie rozpoznaj gownie po zapachu. Smak - dziki dobrze rozwinitemu zmysowi smaku konie s w stanie odrni roliny trujce od tych, ktre mog spoywa. Lubi one smak sodki i sony, nie toleruj gorzkiego i kwanego. Najczciej konie s wybredne i odmawiaj spoycia substancji o nieznanym im smaku. Dotyk - ko reaguje nawet na najmniejszy dotyk, dlatego te zaleca si czyszczenie koni gwnie szczotkami, a nie zgrzebem i szczotkowanie z wosem, nigdy pod wos. Ta wraliwo moe doprowadzi do ostrych reakcji. Konie posiadaj take na dolnej szczce wosy czuciowe pomocne przy rozpoznawaniu jadalnych skadnikw w paszy.