Vous êtes sur la page 1sur 2

wpisz tylko blogmedia24.pl i zosta z nami! 15 VIII 2012 ========================================================================================== ========================================================================================== Serce Dzwonu... 15 Sierpnia.

wito Wniebowzicia Maryi Panny i wito Wojska Poliedy na Wiey Zygmuntowskiej skiego w rocznic Cudu Nad Wis Dzwon Zygmunta bije... Obchodzilimy to podwjne wito Mwi rwnie o zwyciskiej bitwie nad Nie- Syszysz, e bije Serce Polski... radonie i powszechnie po raz ostat- mnem i koczcym wojn polsko-bolszewick ni 15 sierpnia 2009 roku dziki pre- pokoju w Rydze - pokoju, ktry ostatecznie Suchaj wic, gdy bije...

92 lata temu Polacy rozgromili Moskali !!!

zydentowi Lechowi Kaczyskiemu, ktry jako jedyny prezydent III RP kultywowa tradycj i pami.

itwa Warszawska, nazywana rwnie Cudem nad Wis, ktra rozegraa si na przedpolach stolicy midzy 12 a 25 sierpnia 1920 r., staa si murem chronicym zachd Europy przed bolszewizmem. W sierpniu 1918 r. II Rzeczpospolita, obroniwszy siebie, obronia te Europ przed bolszewick zaraz mwi Lech Kaczyski podczas Polak nie suga, uroczystoci na Placu Pisudskiego z oka- nie zna, co to pany, nie da si oku zji wita Wojska Polskiego. Lech Kaczyski przypomnia wydarze- przemoc w kajdany. nia z sierpnia 1918 r. - 89 lat temu nasza Wolnoci yje, niepodlego, odzyskana po 123 latach, do wolnoci wzdycha, trwaa zaledwie 21 miesicy. W sierpniu 1918 bez niej jak kwiatek r. Warszawa zostaa zaatakowana przez od- bez wody usycha dziay frontu Tuchaczewskiego. Wydawao si, e wszystko jest stracone. Ale nasze wojsko, dowodzone przez marszaka Pisudskiego, rozpoczo kontrofensyw. Kontrofensyw, ktra zmienia si w zwycisk bitw, zwan cudem nad Wis. W cigu zaledwie dwch lat istnienia niepodlegej Polski powstaa sprawnie zorganizowana armia. Przeciwko sowieckiej nawale stana polska armia, zoona z 29 dywizji piechoty i trzech dywizji kawalerii. Trzeba pamita o tamtych wydarzeniach, kiedy dzi czcimy pami onierzy i ich naczelnego dowdcy, jednego z najwikszych Polakw XX wieku, marszaka nych.Ponadto zaznaczy, e mimo czonkostwa Pisudskiego. w NATO i UE, dobrze zorganizowana armia Niedawno obchodzilimy kolejn rocznic wci jest naszemu krajowi potrzebna. Im wikPowstania Warszawskiego. 45 tysicy na og sze i silniejsze jest Wojsko Polskie, tym wikmodych dziewczt i chopcw walczyo z po- sze jest nasze bezpieczestwo i presti na aretg Wehrmachtu. Kto ich wychowa? Kto uczy- nie midzynarodowej podkreli Prezydent. ni niezomnymi patriotami? pyta prezydent, Armia potrzebna nam bya 89 lat temu i powskazujc na uczestnikw wydarze 1918 r. trzebna jest te dzisiaj. Powinna to by armia, Podkreli take zasugi naszego kraju dla ca- wypeniajca jak najlepiej swoje sojusznicze ego kontynentu. II Rzeczpospolita, obroniw- obowizki, ale te gotowa broni ojczyzny, gdyszy siebie, obronia te Europ przed bolsze- by zasza potrzeba. wick zaraz. Od 2010 roku wadza zamyka si przed Prezydent RP Lech Kaczyski przypo- spoeczestwem. Polacy wituj sami ten mnia, e 89 lat temu potna kontrofensywa dzie na Jasnej Grze, w swoich parafiach i armii polskiej znad Wieprza, z okolic Warsza- dziki spoecznym oddolnym akcjom rekonwy i znad Wkry doprowadzia do zwycistwa, struktorw historycznych. Kilkadziesit tysiktre byo znamienne nie tylko dla Polski, ale i cy uczestnikw pieszych pielgrzymek z rdla caej Europy. Podkreli, e w wyniku pol- nych stron Polski dotrze na Jasn Gr. Uroskiego kontrataku zaamaa si potna bol- czystoci wita Wniebowzicia NMP co roku szewicka agresja, ktra miaa zmieni oblicze gromadz w Czstochowie tysice wiernych. caego kontynentu. W tym kontekcie PrezyMaryla, 14/08/2012 dent przypomina dat 15 sierpnia 1920 roku. http://blogmedia24.pl/node/59365

uksztatowa wschodnie granice II RP. W dalszej czci wystpienia Prezydent RP Lech Kaczyski zwrci uwag na fakt, i obecny kryzys gospodarczy i zwizane z nim trudnoci nie powinny si odbija na Siach Zbroj-

Przez ludzkie minie poruszany Od niemal lat piset... Drugiego nie ma w wiecie caym Taki jest tylko jeden... Histori Polski opowiada Z umiechem... lub kaniem... Legend... zy Los zapowiada Serca jego pkanie... Stao si... pko... dzwonu serce... W dwutysicznym roku... W caej Europie nie ma wicej Z pknitym sercem dzwonw... Lecz bije... wci dwik si unosi... Bije dzwon staruszek... Wiar i si w serca wnosi... Biciem swoim... wzrusza... By odlewany w dniach chway Zygmunta Starego... By serca do walki sie rway Na dwik dzwonu tego... Suchajmy... sierpnia pitnastego... Zygmunta dzwonu... W Dzie Wniebowzicia Maryjnego... W dzie wygranego boju... Suchajmy... sierpnia pitnastego Zygmunta dzwonu... Bije dla Narodu Polskiego By nie czeka zgonu... By pomny na dni chway, mstwa Zerwa si do boju! By Polska ZWYCISKA Zaznaa Wolnoci... Pokoju...

=============================
co nowego
intix, 14/07/2012 http://blogmedia24.pl/node/58912

na

blogach

jest niezalen inicjatyw grupy uytkownikw portalu http://blogmedia24.pl. Serwis przygotowali: intix, Maryla, Morsik, Natenczas.

ukad wersalski. Polska stana na drodze ekspansji bolszewizmu na Zachd i uratowaa EuBitwa Warszawska 1920 roku bardzo rop Zachodni przed zalewem barbarzystwa. szybko nazwana zostaa Cudem Dostrzeg to take Ojciec w. Jan Pawe II, nad Wis. Zrzdzeniem Boej ktry 13 czerwca 1999 roku na cmentarzu w Opatrznoci uratowaa Polsk i Eu- Radzyminie w powiedzia: ...Wiecie, e urorop przed bolszewickim podbojem. dziem si w roku 1920, w maju, w tym czasie, iskup polowy Stanisaw Gall w apelu z 8 kiedy bolszewicy szli na Warszaw. I dlatego lipca 1920 roku napisa: Drogi onierzu! nosz w sobie od urodzenia wielki dug w stoNa wezwanie Matki Ojczyzny, stanlicie w sunku do tych, ktrzy wwczas podjli walk z najedc i zwyciszeregach Wojska yli, pacc za to Polskiego. Murem Cud nad Wis swoim yciem. Naswych piersi odgroopiero teraz majc 62 lata dotar- tomiast w ksice dzilicie ukochan o do mnie w jakiej wojnie mj Pami i tosaziemi polsk od naStryj bra udzia i co znaczyo dla nie- mo stwierdzi: padu barbarzyskiego go sowa Bg Honor Ojczyzna. Byy Ju wtedy zdawawroga, ktry mord i zniszczenie szerzy, to lata 1918 r 1920 r - legionista. Jest o si, e komunici podbij Polsk i urgajc wszelkim za- mi wstyd, e teraz to sowo stao si nic nie znaczcym sloganem. pjd dalej do Eurosadom sprawiedliwolechkowalewski, 13/08/2012 py Zachodniej, e ci i ludzkoci. Szlihttp://blogmedia24.pl/node/59408 zawojuj wiat. W cie pod sztandarem rzeczyw i stoci Krlowej Korony Polskiej, jako jej rycerze i obrocy pod bogosa- wwczas do tego nie doszo. Cud nad Wis, wic doni Chrystusow... Niech najsodsze zwycistwo Pisudskiego w bitwie z Armi Serce Jezusowe umocni was, najmilsi syno- Czerwon, zatrzyma te sowieckie zakusy Nieoczekiwane zwycistwo Polakw byo wie moi, na bohaterskie walki, jakie was jeszcze czekaj, na ktre niech Czstochowska przez wielu traktowane jako interwencja Boej Krlewna nasza i miociwa Pani Ostrobram- Opatrznoci, zwaszcza, e postpom Armii Czerwonej towarzyszyy modlitwy caego naska was prowadzi. (...) Pod Ossowem zgin ks. Ignacy Skorup- rodu o ocalenie. 2 lipca 1920 roku biskup podlaski Henryk ka. 27-letni kapan zgosi si na ochotnika do wojska i wraz z 1 batalionem wyruszy na front. Przedziecki pisa: Miy Boe! ledwiemy troWidzc chwilowe zaamanie onierzy, z Krzy- ch odetchnli po Rosjanach i Niemcach, ledem w rku stan na czele kompanii i pode- wiemy rol chwastami zaros pugiem porurwa j do ataku. Dosiga go bolszewicka szyli, ledwiemy po pogorzelcach z jam wyszli i chaty budowa zaczli, a ju nam gro kula (...) Powstrzymanie najazdu bolszewickiego nowe poary, nowe mordy, nowa ndza i to tak przez siy polskie byo wydarzeniem o niezwy- straszna, jakiej jeszcze nigdy ziemia Polska kej doniosoci. Lord DAbernon, szef misji nie dowiadczya. I czy dla nas ju nie ma rabrytyjskiej w Polsce, uzna bitw nad Wis za tunku? Jest. Przy pomocy Boej moemy si osiemnast decydujc bitw w dziejach wia- od tej klski uwolni i wroga na ziemi nasz ta. Francuzi porwnywali j do bitwy nad Marn, nie wpuci, jeeli przestaniemy wani si i ktra w 1914 roku ocalia Pary i Francj. To kci i staniemy rami przy ramieniu, jak jeprzekonanie podzielaj historycy. W. Roszkow- den m w obronie ognisk naszych z zagonw ski stwierdza, e: mona bez przesady zali- naszych. Kto nie chce, aby wrg depta krzye czy bitw warszawsk do najwaniejszych w nasze, aby bezczeci kobiety i dziewczta nasze, aby nas tysicami mordowa i pogorzelinowoytnej historii Europy. Wcielenie ziem polskich do pastwa ra- ska szerzy, niech dopomaga dzielnemu wojdzieckiego skoczyoby si katastrof podobn sku naszemu i jego Naczelnemu Wodzowi. A jak dopomaga? Kto bro dwiga moe, do tej, ktra spotkaa inne narody Zwizku Radzieckiego. Czekayby nas lata stalinowskich niech zapisuje si w gminie na wszelki wyparepresji, trwajcych nie kilka lat, jak miao to dek, jako ochotnik do wojska, gmina o tym zamiejsce po II wojnie wiatowej, ale lat bez maa wiadomi starostwo. Kto broni nie moe wadwadziecia. Trudno sobie wyobrazi w peni da, niechaj zobowie si uprawia rol tego, skutki. Ile ofiar pochonyby w Polsce lata trzy- kto wstpi w szeregi walczcych. Kto w tej dzieste, kiedy to Stalin wymordowa blisko 20 cikiej dla Ojczyzny chwili nie uczyni dla jej milionw ludzi w Zwizku Radzieckim (niekt- obrony wszystkiego co moe, ten nie tylko strarzy historycy twierdz, e znacznie wicej) a ci cay swj majtek, lecz kopie grb dla i siedalszych kilkanacie milionw zmaro z godu! bie i dzieci swoich, ten bdzie wiecznym nieKim bylibymy dzisiaj, jaka przepa cywili- wolnikiem w wiecznej paszczynie bolszezacyjna, kulturowa dzieliaby nas od rozwini- wickiej, na gow tego spadn przeklestwa tych krajw europejskich? Klska wojsk pol- pohabionej Ojczyzny, tego toczy bd w groskich nad Wis oznaczaaby te, w bliskiej bie zy i jki pomordowanych braci i sistr. Umiowani moi, Bg tyle razy okaza nad perspektywie czasowej, utrat niepodlegoci przez pastwa batyckie. Co wicej, bolsze- nami swe miosierdzie i teraz okae sw askawicka Rosja zyskiwaa moliwo szerzenia wo, uwolni nas od grocego nieszczcia, jeeli bdzie widzia, e nie jestemy samoluhase rewolucji w rodkowej Europie. Lenin stwierdzi: Jeszcze kilka dni zwyci- bami, sobkami i tchrzami. 30 lipca 1921 r odczytano w kocioach List skiej ofensywy Armii Czerwonej, a nie tylko pasterski arcybiskupa warszawskiego kardyWarszawa byaby zdobyta... lecz rozbity byby

Bitwie

Wygranej...

naa Aleksandra Kakowskiego w pierwsz rocznic Cudu nad Wis. Ks. Kardyna pisa wtedy: Dzie 15 Sierpnia - to pierwsza rocznica zwycistwa ora polskiego nad hordami bolszewickimi. Kiedy w lecie zeszego roku armia rosyjska wkroczya do Polski, Biskupi polscy zwrcili si do Ojca w. i pasterzy caego wiata katolickiego z prob o pomoc. Nie o wojsko, ani o bro, ani o amunicj, ani o adne doczesne rzeczy prosili, tylko o modlitw do Pana Zastpw, by skruszy moc wroga, zagraajcego Kocioowi i Narodowi, ktry od wiekw by Przedmurzem Chrzecijastwa. Pamitacie, Najmilsi, gorce modlitwy, zanoszone wwczas w wityniach za pomylno Polski; pamitacie wielotysiczn procesj bagaln mieszkacw Warszawy na Plac Zamkowy, gdzie na prowizorycznym otarzu spoczyway relikwie witych patronw miasta i kraju; pamitacie, jak cae rzesze wiernych codziennie przystpoway do Stou Paskiego, z modlitw bagaln na ustach. Nie na prno wzywalimy Pana. Staa si rzecz wielka, ktr nawet niewierzcy nazywali Cudem nad Wis: Oywi si podupady duch narodu, modzie tumnie rzucia si w szeregi armii ochotniczej pod hasem: Bg i Ojczyzna. Stary onierz, wycieczony dugotrwa walk, opanowa si, wyty wszystkie siy i poszed w nowy bj, nie szczdzc potu i krwi; stronnictwa zapomniay o prywatnych ambicjach; ustay walki klasowe i zrodzia si szlachetna emulacja, kto zwyciy? Inteligencja mwia: to my; siermini wieniacy jeszcze uroczyciej zapewniali: to my; robotnicy wspubiegali si o wawrzyny zwycistwa, twierdzc stanowczo: to my. Zdumiony odwag i mstwem bojownikw polskich onierz bolszewicki cofa si w przestrachu i pada raony, bo nad zastpami Wojsk Polskich widzia unoszcy si sztandar z wizerunkiem Matki Boskiej. A chocia po zwycistwie na ustach niewierzcych widzielimy nieraz sarkazm, gdy mwiono o Cudzie nad Wis zwycistwo nasze pozostanie na zawsze wielkim zwycistwem, i o Cudzie nad Wis bdzie pisaa po wsze czasy historia Polski i historia wiata, a Koci zawsze bdzie przypomina wiernym swoim sowa psalmisty: Nisi Dominus custodierit civitatem frustra vigilat, qui custodit eam - Jeli Pan nie bdzie strzeg miasta, prno czuwa, ktry go strzee. (Ps 126, 2). () Genera Haller napisa m.in.: onierze! Wielka bitwa z barbarzyskim najedc o los stolicy Polski - Warszawy, o byt, niezaleno Pastwa Polskiego, zaczta dnia 14 sierpnia 1920 roku skoczona zupenym zwycistwem naszego ora. Wyrokom Boym stao si zado, przyszo narodu uratowana... aska Opatrznoci, nieubagana wola zwycistwa Narodu, ktry cay, zjednoczony i ufny w suszno swej sprawy popar nasze wysiki, day wam - onierze - moc do pokonania wroga, prawie dziesikrotnie liczniejszego, ktrego trzy czwarte wszystkich rozporzdzalnych jego wojsk nie tylko umielicie zatrzyma swoimi piersiami, ale zupenie rozgromi. intix, 27/07/2012 http://blogmedia24.pl/node/59110