Vous êtes sur la page 1sur 25

mixlkrmxl

1. mZ ESZ LzlrpqZ u piu qholkmrli Wxi elmrli mS c

msr qZ c xqqer Fkuelmuzr Ucqi


euxji mgcqliqM xxr o

Gw:
Gw: m
mjqqlxr
qqlxr Axrlm

irxr
irxr xqlrlm iirxr
rxr AxUar cijxr xqlrwhM NlSx
Acql ulra:

eu xj eurx xuqreurx

|1|

Emeu xjm eurx xuqreurx | 2 |


xeu xj x eurx xuqreurx | 3 | ( Ci Ucqr)
eus xj eurx xuqreurx

| 4|

( Ci AMgciqxr

mqer mh msr xur mh mS c mr xesMUh zUw lxM


cspr
ClS eui xxr o Gw ClSSr ql Sui: - ar NlS
Aiqlqlh ulra

ClS eu xr eu Su eu eurxqWq | xuqreurxq || (Ci


WSrqlqlri)
2.

AmWi xxr xlkm Gw


Gw Ammi xq Am Sui ar

NlS: - qel ulra:

Uhr cx || 1 ||
Am W qrpuxi l Fe Skil | qW Uh
r u zuiq Uxxixr periW l | EziUu qiU || 2 ||
ixq AU aqq u rxr rr eluj | Am elrj c l: || 3 ||
Dzl urh rliwhlq
q | Am rcq pweq || 4 ||

- ( Ci

miql xesMz zUpwgci )

3. mhrq Mri
MUxr o Gw Suar NlS mUqiq Sui | ppuxuUirx
memi Gw ar m
m eaii qh NlSx AaluruSir Sui|
elSi urWi memi Gw Alm NlS clSq Sui |
ukiMUiaWlqWcNqqirx memi Gw oWi NlS cUj Sui |

arr uq Gw
Gw ar NlS xui Sui | arzUx memi
Gw rezNlS oaluruSir Sui mhrq ulra
p pu xu eli uki MUi aWi qWi
ii z iixuiuUhr
hr pa Suxr kqW kr r l mcSri
AqmeriUxqi oppu xuUq |
Shl ShlxmO xqq uqlxmOl zl zl urqMwrSU
mUmr AmUpipUlasp rjra uqlxmO xqq MqpM Lu
mhrqql rjzu emiu zl zl ShlxmOl ur uUcri
4. mlUcqr
5.

El WUxmhi qlh ShWxixj esqpqlr ciuUqixei


WU xmhi xxr o Gw xr eiuS Sui eai NlS -

xrbrmSl ulr
ulra

WU xmh SuqWcw r iu Smxli Suqimiliq |


Au i eW WUx eiuSoprSacw Suq UW xr || 1 ||

6. ii Apr l Ci xl xrqmi
ii
Axr AjuuSxr LMluzi MhQxr Apr l Ci qlxr Aju

Gw ql Sui: - eai NlS Apr qii qlxr m NlS


Emxjl ulra

Apr l MUirliUqpr umju Ep Cq |


Apr mSpr mUxiSUSkUSpr l Axi
Apr qSprqqSpr iSpr mUr

||
|

Apr lqpr Su l xu Az qq q puli ||

7. Aj aremm
aremmMU
Ari uUS Su AU oxqqiq | ar NlSx qiS o ewxu l |
Aex xWx osqx pex Sul kqlqx uqx ur - xxuqx xurUpp
UppU arquWrq |
Ci arqu arulra xqiu rjU Sui mgc qlx xqkr
AMSzS xZrlui mhuurWimuM mhuli ar emi |

mhuxr o GwSuar NlS mUqiq Sui | qWurWil memi


Gw arrwhalmNlSx AaluruSir Sui
arr uq Gwar NlS xui Sui em ulra
8. mjl
mzrqi xxr o
o Gw xr Sui memirar NlS mjlr
ulra

mzrq zUS ziq | 1 | euq zUS ziq


okrq zUS ziq

| 3 | UWq zUS ziq

mwq zUS ziq


q | 5 | puq zUS ziq
prq zUS ziq

|2 |
| 4|

|6 |

| 7 | prx zUS zii | 8 |

ClS eui xxr o Gw ClSSr ql Sui: - ar NlS mjlr ulra

ClS eu xr eu Su eu eurxqWq | xuqreurxq ||

9.

xuuxelq

xii qri xxr o Gw ar Sui mgcmSieai NlS

xuuxel ulra

xii qr uUS uSq


qi mcSrli muql elq |
Ar mh me mz Mi Suh oucxq

q Su uei osM ||
Ci ar uxer
10. MigespqrsalmSqs psalMcUh psal
q u
alMcUhq
rjjqmii
ESUh Ci qlxr Aju Gw pqSui - Alm NlS Emxjl ulra

ESUh Eixlxili mqli |


mSpr Shxurpr q urjwqW pqrq ||

xrxri mgcqlh o Gw ql Sui mjqqlxr


qqlxr uUOmUxiS

oWi irxr mU EwhM irmgcqr Awar cijxr uUiuwqar

NlSx - Emxjl ulra

xrxruiqluui Shqluuiq |
x q Suh rcNi x q ohucxq ||
Sz eriwqiUprui |
i q Suh rcNli i q ohucxq ||
xmiGwlprui |
i q Suh rcNli i q ohucxq ||
oprui |
ilq Suh rcNi ilq ohucxq ||
oh Aprui |
i q Suh rcNli i q ohucxq ||

Axmqi xxr Aju


Aju Gw - ql Sui mjqxr
qxr Alm, irxr
irxr
xmimSoWiapizYuU NlSx Emxjl ulra

Axm mUxiim Apr Miq |

xui q Shi EUlq zcmi | 1 |


S
Su qSir Uli pqr Uliualr |
ClSal Ui q mUxiSlupi zq rcNiq |
iUlblr Ui eiuS piMi q xui xli uq

|| 2 ||

rxqiMzSi xxr pauU o Gw mUqiq Su Sui m NlS:


- Emxjl ulra

rxqiMzSSpUq uS ixqliUu Skq Llq |


Miq oh urh il q SuximxuiW ||

qlkrlSlxlkr
qlkrlSlxlkrmxl

1. mZ ESZ LzlrpqZ u piu qholkmrli Wxi elmrli mS c

msr qZ c xqqer Fkuelmuzr Ucqi

euxji mgcqliqM xxr o

Gw:
Gw: m
mjqqlxr
qqlxr Axrlm

irxr
irxr xqlrlm iirxr
rxr AxUar cijxr xqlrwhM NlSx
Acql ulra:

eu xj eurx xuqreurx

|1|

Emeu xjm eurx xuqr


qreurx | 2 |
xeu xj x eurx xuqreurx | 3 | ( Ci Ucqr)
eus xj eurx xuqreurx

| 4|

( Ci AMgciqxr

mqer mh msr xur mh mS


mS c mr xesMUh zUw lxM
cspr
ClS eui xxr o Gw ClSSr ql Sui: - ar NlS
Aiqlqlh ulra

ClS eu xr eu Su eu eurxqWq | xuqreurxq || (Ci


WSrqlqlri)
2.

AmWi xxr xlkm Gw Ammi xq Am Sui ar

NlS: - qel ulra:

Am W qrpuxi l Fe Skil | qW Uh
Uhr cx || 1 ||
r u zuiq Uxxixr periW l | EziUu qiU || 2 ||
ixq AU aqq u rxr rr eluj | Am elrj c l: || 3 ||
Dzl urh rliwhlq
q | Am rcq pweq || 4 ||

- ( Ci

miql xesMz zUpwgci )

3. mhrq Mri
MUxr o Gw Suar NlS mUqiq Sui | ppuxuUirx
memi Gw ar m eaii qh NlSx AaluruSir Sui|
elSi urWi memi Gw Alm NlS clSq Sui |
ukiMUiaWlqWcNqqirx memi Gw oWi NlS cUj Sui |
arr uq Gw
Gw ar NlS xui Sui | arzUx memi
Gw rezNlS oaluruSir Sui mhrq ulra
p pu xu eli uki MUi aWi qWi
ii z iixuiuUhr pa Suxr kqW kr r l mcSri
AqmeriUxqi oppu xuUq |

Shl ShlxmO xqq uqlxmOl zl zl urqMwrSU


mUmr AmUpipUlasp rjra uqlxmO xqq MqpM Lu
mhrqql rjzu emiu zl zl ShlxmOl ur uUcri
4. mlUcqr
5.

El ESirqi qlh ShWxixj esqpqlr mjqbrq c


Sulqi qlh irbr c Si
ESirqi qlxr

o Gw Akriq UWiSirSuirq Sui Aw

ar NlS c Sulqi qxr m NlS - xrbrmSl ulra

u
r xrq |1)
ES ir eiuSx Su uWli Miu: | Sz u
|1)
c SulqSaSlM cqxr
xr uhxral

AmS umju AliU xr Aiq eaixixjw ||2||

6. ii ESxr Miu CirS xUqll rjMq emi


ESxr Miu Ci xxr mjqSmgcqlUh o
mjqqlxr Alm,
o Gw m
irirr eai, cijmlcqr m NlSx em ulra

ESxr Miu Su z peli DUi

ASirxr lcx qWuixr qRw | 1 |


Sz
ml xuUrliqcw xmqz mirliqhu |
xiuq xr pulxr am r UzqpSz Api xu | 2 |
rimX mirX xukr rx zp llm AWl Mwqrr |
iSSir qW i qW u rSM u mU pq erx | 3 |
umi iUh peql uWli r WUi xmi o |
xiqiSuqlr i iu mzrli mUrliqeq | 4 |
q iu SplmUrliqe xuxi Sa Ai rW zpq |
Su c xr mju c SuqWU uqql rSw

|5 |

Er iqxxmUi qlxr o Gw: - Ar oWxmi: Al c Sui


Alm NlS: - em ulra

Er iqxxmU UWli lMqqq | Su Su xrqalq eriqq

||

7. Aj aremmMU
Ari uUS Su AU oxqqiq | ar NlSx
qiS o ewxu l |
Aex xWx osqx pex Sul kqlqx uqx ur - xxuqx xurUppU arquWrq |
Ci arqu arulra xqiu
u rjU Sui mgc qlx xqkr
AMSzS xZrlui mhuurWimuM mhuli ar emi |
mhuxr o GwSuar NlS mUqiq Sui | qWurWil memi
Gw arrwhal
whalmNlSx AaluruSir Sui
arr uq Gwar NlS xui Sui em ulra
8. mjl
mzrqi xxr o Gw xr Sui memirar NlS mjlr

ulra

mzrq zUS ziq | 1 | euq zUS ziq


okrq zUS ziq

| 3 | UWq zUS ziq

mwq zUS ziq | 5 | puq zUS ziq

|2 |
| 4|

|6 |

prq zUS ziq

| 7 | prx zUS zii | 8 |

ClS eui xxr o Gw ClSSr ql Sui: - ar NlS -

mjlr ulra

ClS eu xr eu Su eu eurxqWq | xuqreurxq ||

9.

xuuxe
xuuxelq

xii qri xxr o Gw ar Sui mgcmSieai NlS

xuuxel ulra

xii qr uUS uSqi mcSrli muql elq |


Ar mh me mz Mi
i Suh oucxq

q Su uei osM ||
Ci ar uxer
10. MigespqrsalmSqs psalMcUh psalMcUhq u
rjjqmii

ESUh Ci qlxr Aju Gw pqS


qSui - Alm NlS Emxjl ulra

ESUh Eixlxili mqli |


mSpr Shxurpr q urjwqW pqrq ||

xrxri mgcqlh o Gw ql Sui mjqqlxr


qqlxr uUOmUxiS

oWi irxr mU EwhM irmgcqr Awar cijxr uUiuwqar

NlSx - Emxjl ulra

xrxruiqluui Shqluuiq |
x q Suh rcNi
i x q ohucxq ||
Sz eriwqiUprui |
i q Suh rcNli i q ohucxq ||
xmiGwlprui |
i q Suh rcNli i q ohucxq ||
oprui |
ilq Su
uh rcNi ilq ohucxq ||

oh Aprui |
i q Suh rcNli i q ohucxq ||

Axmqi xxr Aju Gw - ql Sui mjqxr


qxr Alm, irxr
irxr

xmimSoWiap
apizYuU NlSx Emxjl ulra

Axm mUxiim Apr Miq |


xui q Shi EUlq zcmi | 1 |
Su qSir Uli pqr Uliualr |
ClSal Ui q mUxi
xiSlupi zq rcNiq |
iUlblr Ui eiuS piMi q xui xli uq

|| 2 ||

rxqiMzSi xxr pauU o Gw mUqiq Su Sui m NlS:


- Emxjl ulr
ulra

rxqiMzSSpUq uS ixqliUu Skq Llq |


Miq oh urh il q SuximxuiW ||

xrxlkrmxl
1. mZ ESZ LzlrpqZ u piu qholkmrli Wxi
i elmrli mS c

msr qZ c xqqer Fkuelmuzr Ucqi


euxji mgcqliqM xxr o

Gw:
Gw: mjqqlxr
qqlxr Axrlm

irxr
irxr xqlrlm iirxr
rxr AxUar cijxr xqlrwhM NlSx
Acql ulra:

eu xj eurx xuqreurx

|1|

Emeu xjm eurx xuqreurx | 2 |


xeu xj x eurx xuqreurx | 3 | ( Ci Ucqr)
eus xj eurx xuqreurx

| 4|

( Ci AMgciqxr

mqer mh msr xur mh mS c mr xesMUh zUw lxM


cspr
ClS eui xxr o
Gw ClSSr ql Sui: - ar NlS
Aiqlqlh ulra

ClS eu xr eu Su eu eurxqWq | xuqreurxq || (Ci


WSrqlqlri)
2.

AmWi xxr xlkm


m Gw Ammi xq Am Sui ar

NlS: - qel ulra:

Am W qrpuxi l Fe Skil | qW Uhr cx || 1 ||


r u zuiq Uxxixr periW l | EziUu qqiU || 2 ||
ixq AU aqq u rxr rr eluj | Am elrj c l: || 3 ||
Dzl urh rliwhlq | Am rcq pweq || 4 ||

- ( Ci

miql xesMz zUpwgc


pwgci )

3. mhrq Mri
MUxr o Gw Suar NlS mUqiq Sui | ppuxuUirx
memi Gw ar m eaii qh NlSx AaluruSir Sui|
elSi urWi memi Gw
Gw Alm NlS clSq Sui |
ukiMUiaWlqWcNqqirx memi Gw oWi NlS cUj Sui |

arr uq Gw ar NlS xui Sui | arzUx memi


Gw rezNlS oaluruSir
aluruSir Sui mhrq ulra
p pu xu eli uki MUi aWi qWi
ii z iixuiuUhr pa Suxr kqW kr r l mcSri
AqmeriUxqi
i oppu xuUq |
Shl ShlxmO xqq uqlxmOl zl zl urqMwrSU
mUmr AmUpipUlasp rjra uqlxmO xqq MqpM Lu
mhrqql rjzu emiu zl zl ShlxmOl ur uUcri
4. mlUcqr
5.

El Aresi qlh ShWxixj esqpqlr ixei


Aresi xxr - o Gw eiuS xr ue Sui Ai

eai NlS xrbrmSl ulr


ulr
ra

Ares AxU qrlrxqr mzUl r cUli |


ixi Ulkrq WUx eiuS xWxG xmlmqhlmW ue
6. ii Axl ESpiqbqi xl xrq
qmii

ESpiqbqi qlxr xM Gw ar NlS xr Sui Emxjl


ulra
ESp iqb uwp lrmx | AxiUqw xr ||

7. Aj aremmMU
Ari uUS Su AU oxqqiq | ar NlSx qiS o ewxu l |
Aex xWx osqx pex Sul kqlqx uqx ur - xxuqx xurUppU arquWrq |
Ci arqu
arqu arulra xqiu rjU Sui mgc qlx xqkr
AMSzS xZrlui mhuurWimuM mhuli ar emi |
mhuxr o GwSuar NlS mUqiq Sui | qWurWil memi
Gw arrwhalmNlSx AaluruSir Sui
arr uq Gwar NlS xui Sui em ulra
8. mjl
mzrqi xxr o Gw xr Sui memirar
emirar NlS mjlr

ulra

mzrq zUS ziq | 1 | euq zUS ziq


okrq zUS ziq

| 3 | UWq zUS ziq

mwq zUS ziq | 5 | puq zUS ziq


prq zUS ziq

|2 |
| 4|

|6 |

| 7 | prx zUS zii | 8 |

ClS eui xxr o Gw ClSSr ql Sui: - ar NlS mjlr ulra

ClS eu xr eu Su eu eurxqWq | xuqreurxq ||

9.

xuuxelq

xii qri xxr o Gw ar Sui mgcmSieai NlS

xuuxel ulra

xii qr uUS uSqi mcSrli muql elq |


Ar mh me mz Mi Suh oucxq

q Su uei osM ||
Ci ar uxer
10. MigespqrsalmSqs psalMcUh psalMcUhq u
rjjqmii
ESUh Ci qlxr Aju Gw pqSui - Alm NlS Emxjl ulra

ESUh Eixlxili mqli |


mSpr Shxurpr q urjwqW pqrq ||

xrxri mgcqlh o Gw ql Sui mjqqlxr uUOmUxiS

oWi irxr mU EwhM irmgcqr Awar cijxr uUiuwqar

NlSx - Emxjl ulra

xrxruiqluui Shqlu
luuiq |
x q Suh rcNi x q ohucxq ||
Sz eriwqiUprui |
i q Suh rcNli i q ohucxq ||

xmiGwlprui |
i q Suh rcNli i q ohuc
hucxq ||
oprui |
ilq Suh rcNi ilq ohucxq ||
oh Aprui |
i q Suh rcNli i q ohucxq ||

Axmqi xxr Aju Gw - ql Sui mjqxr


qxr Al
Alm, irxr
irxr

xmimSoWiapizYuU NlSx Emxjl ulra

Axm mUxiim Apr Miq |


xui q Shi EUlq zcmi | 1 |
Su qSir Uli pqr Uliualr
lr |
ClSal Ui q mUxiSlupi zq rcNiq |
iUlblr Ui eiuS piMi q xui xli uq

|| 2 ||

rxqiMzSi xxr pauU o Gw mUqiq Su Sui


ui m NlS:
- Emxjl ulra

rxqiMzSSpUq uS ixqliUu Skq Llq |


Miq oh urh il q SuximxuiW ||