Vous êtes sur la page 1sur 5

Szczegy oraz rejestracja:

www.iz.edu.pl

Innowacyjne zarzdzanie w polskiej owiacie: synergia i talenty


IV Edycja najwikszej w Polsce konferencji powiconej problematyce zarzdzania owiat.

Konferencja:

Termin: roda, 17 padziernika 2012 r. Miejsce: Uczelnia VISTULA, ul. Stokosy 3, 02-787 Warszawa (Stacja metra
STOKOSY)

Organizatorzy: Uczelnia VISTULA

FranklinCovey Education w Warszawie

WSTiR im. M. Orowicza

Program konferencji
Rejestracja 8.45 - 9.20 Sesja I 9.20- 12.10 9.20 9.35 Powitanie uczestnikw i wystpienie wprowadzajce: Jak wykorzysta polskie talenty: wyzwanie cywilizacyjne dla rozwoju Polski Czy korporacyjne cieki kariery to neo-niewolnictwo: Wikszo

Prof. Krzysztof Rybiski


JM Rektor Uczelni Vistula w Warszawie

studentw w Polsce marzy o karierze w zagranicznych korporacjach Czy polska jest bezbronna talenty recepta na kryzys? Dlaczego w pierwszym pokoleniu w historii Polski dzieci woonych do szkoy jabko nie spada z jaboni?

9.35 - 10.30 Siedem powodw, dlaczego organizacje le funkcjonuj i czy mona temu zaradzi? Co to jest Kult wodza w organizacji?

Robert Krool Leadership&Strategy Coach

10.30 - 10.50 Fakty i mity na temat rozwijania talentw

Doradca-coach: lekarz chorych organizacji czy posaniec ze zymi wieciami? Wedug mnie Synergia to

Prof. Jan Fazlagi Uczelnia Vistula 1

Mam 40 lat: czy to pocztek koca czy koniec pocztku?

Szczegy oraz rejestracja:

www.iz.edu.pl

There is no fate but what we make for ourselves czy Terminator T1000 mia racj? Dlaczego Warren Buffet najbogatszy czowiek wiata jedzi samochodem za 4500 dolarw? Synergia podstaw tworzenie rodowiska pracy, w ktrym nie bdzie polityki i drugiego dna. Uczciwo i szczero w biznesie - bez tego trudno si wsppracuje. Poszukiwa rozwiza i myle o przyszoci, a nie rozpamitywa przeszo.

10.50-11.15 "Synergia i biznes"

Iwona Kiwerska Dyrektor Zarzdzajcy FranklinCovey w Polsce (FC PL sp. z o.o.). Sawomira Wooszyn Dyrektor Departamentu PersonalnoOrganizacyjnego, Piotr i Pawe SA. Anna Sobala Zbroszczyk
Dyrektor 2 Spoecznego LO i Spoecznego Gimnazjum Dwjka w Warszawie

11.15-11.35 "Utalentowani pracownicy oczami pracodawcy stawiajcego na synergi"


Talent ma swoj drog Sukces jest wynikiem wspdziaania - Synergia Jakoci i Talentw Piotra i Pawa. Pasja na rzecz innych (Fundacja Piotra i Pawa Rado Dzieciom).

11.35 11.55 Autonomiczna szkoa dlaczego warto j mie?


Przed szko stoj nowe wyzwania to wymaga nowej jakoci w edukacji Otwarto, wolno, partnerstwo w szkole - wspomagaj rozwj uczniw Jak budowa autonomiczn szko z dowiadcze 2 SLO, szkoy niezalenej

Przerwa kawowa 12.10 12.40 12.40 13.00 "Trzeci wymiar szkoy"


Wyksztacenie lidera jako cel szkoy. Edukacja potrzebuje modeli biznesowych. Kompetencje dajce dobry start wyrniaj szko.

Bernard Fruga Prezes FC Edukacja -programy edukacyjne FranklinCovey

13.00-13.20 "Synergia w skali makro, czyli Trjkt Efektywnoci Briefu"


Celem budowania marek miast, regionw i Polski jest dobrobyt mieszkacw. Skutecznie ich budowanie jest moliwe tylko we wsppracy administracji, ekspertw (uczelni) i biznesu. Nowe wyzwanie dla polskich uczelni ekonomicznych.

Grzegorz Kiszluk

Waciciel Wydawnictwa Reklamowego AdPress i redaktor naczelny pierwszego magazynu marketingu i sprzeday Brief

13.20-13.40 Moja droga do wolnoci gospodarczej


13.40-14.00 Talenty i Zdolnoci wybr wasnej cieki Katarzyna rozwoju. Dbrowska Active Coaching 2

Co to jest wolno i czy jest w ogle potrzebna? Jak poczuem si wolny czc rozproszone kropki w drog do konkretnego celu? Jak wyglda wdraanie nowych pomysw teraz, z nabytym dowiadczeniem?

Bartomiej Rycharski Filmpoint.pl

Szczegy oraz rejestracja:

www.iz.edu.pl

Czy warto rozwija si zgodnie z wasnymi marzeniami czy trendami rynkowymi? Co si dzieje z ludmi, ktrzy wybrali nie swoj ciek? Dlaczego najlepsze firmy szukaj w pracownikach pasji a nie kompetencji?

14.00 14.20 Po co dziecku kompetencje lidera?"


Lider w Tobie Edukacja moe odkry/stworzy lidera Budowanie synergii w edukacji

Beata Wasiluk Certyfikowany Coach Human Capital Consultants

14.20-14.40 Dyskusja, pytania do prelegentw 14.40 15.25 Przerwa obiadowa

Zarz dzanie talentami w warunkach kryzysu gospodarczego


Sesja warsztatowa rwnolega 15.25 16.25 (dwa rwnolege warsztaty do wyboru) Micha Malinowski Dobromia Lachendro-Fruga i Bernard http://www.storytellermuseum.org/ Fruga, FranklinCovey Education | FC Edukacja Bajkosynergia wsppraca na bazie narracji i Tworzenie synergii w trjkcie: uczniowie, rodzice, storytellingu/sztuki opowiadania nauczyciele
1. Czym jest sztuka opowiadania i co w sobie doskonali aby sta si lepszym opowiadaczem? 2. Jak mona wykorzysta opowieci w edukacji szkolnej i korporacyjnej? 3. Jak budowa bardziej wiadomy model wsppracy w oparciu o wykorzystanie bajek i narracyjnych dziaa kreatywnych ? 1. 2. 3. 4. Czym jest synergia w zarzdzaniu? Kiedy wygrana dziecka jest wygran rodzica i nauczyciela? Jak zdefiniowa rol rodzica, by wzmacnia szko? Jak okreli granice wpywu rodzicw na prac nauczyciela?

16.30 17.00 "Produktywno naszym jedynym celem"


Produktywno jako warto wspierajca realizacje misji firmy, jak wple produktywno w wizj firmy, Co oznacza produktywno kadego dnia? Nastawienie na produktywno cech wspczesnego lidera i wyznacznikiem talentu w organizacji Produktywno = przetrwanie w kryzysie?

Igor gowski Certyfikowany trener Lean Black Belt Six Sigma

17.00-17.45 Talenty na rynku pracy w perspektywie 2030


Rzeczywisto zmiany rynek pracy przyszoci Employability vs capability-friendly approach na ile jest to moliwe? Czy dajemy sobie prawo do zdolnoci?

Dr Anna Hildebrandt,

Instytut Bada nad Gospodark Rynkow w Gdasku

17.45 18.05 Zarzdzanie utalentowanymi pracownikami

Prof. Jan Fazlagi


Uczelnia VISTULA w Warszawie

Kreatywny pracownik na czym polega produktywno XXI wieku?

Szczegy oraz rejestracja:


www.iz.edu.pl

Klasa kreatywna wyzwanie dla brany HR Rekrutacja utalentowanych pracownikw Co to jest homospoeczna reprodukacja? Programy zarzdzania talentami

Rzeczywisto zmiany rynek pracy przyszoci 18.05 18.45 Panel dyskusyjny z udziaem pracodawcw 18.45 19.00 Podsumowanie, konkurs z Dorota Citkowska nagrodami 19.00 19.30 Kolacja i poegnanie.

Organizatorzy konferencji:

Partnerzy medialni:

Patroni Konferencji:

Sponsorzy:

Szczegy oraz rejestracja:

www.iz.edu.pl

Sponsorzy: