Vous êtes sur la page 1sur 63

Instrukcja instalacji i programowania

CENTRALA ALARMOWA

PC1565-2P
WERSJA 2.2

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

SPIS TRECI
ROZDZIA 1: INFORMACJE OGLNE................................................................................................ 6 1.1 SPECYFIKACJA SYSTEMU......................................................................................................... 6 1.2 URZDZENIA DODATKOWE..................................................................................................... 7 ROZDZIA 2 ............................................................................................................................................... 8 2.1 PROCEDURA INSTALACJI SYSTEMU ...................................................................................... 8 2.2 OPIS ZACISKW .......................................................................................................................... 8 2.3 PODCZENIE MAGISTRALI KEYBUS ................................................................................... 9 2.4 OSZACOWANIE POBORU PRDU PRZEZ MODUY I KLAWIATURY............................... 9 2.5 PRZYDZIELANIE KLAWIATUR................................................................................................. 10 PROCEDURA PRZYDZIELANIA KLAWIATUR ............................................................................... 10 PROGRAMOWANIE PRZYCISKW FUNKCYJNYCH ...................................................................... 10 2.6 UAKTYWNIENIE TRYBU NADZOROWANIA MODUW I KLAWIATUR ........................ 10 2.7 USUWANIE MODUW Z SYSTEMU....................................................................................... 10 2.8 PRZYCZENIE LINII ................................................................................................................. 10 2.9 PODCZENIE LINII PO AROWEJ - 4-PRZEWODOWE CZUJKI DYMU ............................ 11 2.10 PGM2 JAKO LINIA WEJCIOWA 24H ....................................................................................... 11 2.11 PRZYCZENIE LINII DO MODUU GSM-1000 ..................................................................... 11 2.12 LINIE KLAWIATUROWE............................................................................................................. 12 ROZDZIA 3 ............................................................................................................................................... 13 3.1 WCZANIE I WYCZANIE SYSTEMU ................................................................................ 13 3.2 AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE LINII WEWNTRZNYCH PRZY WCZANIU SYSTEMU (WCZENIE OBWODOWE) .......................................................... 13 3.3 AUTOMATYCZNE WCZENIE................................................................................................ 13 3.4 POLECENIA [*] ............................................................................................................................. 13 UAKTYWNIENIE LINII SYPIALNIANYCH. ................................................................................... 13 PRZEGLD USTEREK: ............................................................................................................... 14 3.5 PRZYCISKI FUNKCYJNE ............................................................................................................ 17 OPCJE PRZYCISKW FUNKCYJNYCH ........................................................................................ 17 3.6 KLAWIATURA GLOBALNA I PODSYSTEMU.......................................................................... 18 3.7 FUNKCJE DOSTPNE W KLAWIATURZE LCD5500Z ............................................................ 18 ROZDZIA 4 ............................................................................................................................................... 19 4.1 WEJCIE W TRYB PROGRAMOWANIA INSTALATORSKIEGO........................................... 19 KLAWIATURA LED .................................................................................................................. 19 KLAWIATURA LCD.................................................................................................................. 19 4.2 WPROWADZANIE DANYCH DZIESITNYCH......................................................................... 19 4.3 WPROWADZANIE DANYCH HEX ............................................................................................. 19 4.4 PODPROGRAMY OPCJI PRZECZANYCH............................................................................ 20 4.5 PRZEGLDANIE DANYCH......................................................................................................... 20 KLAWIATURA TYPU LED......................................................................................................... 20 KLAWIATURA TYPU LCD......................................................................................................... 20 ROZDZIA 5 ............................................................................................................................................... 21 5.1 PROGRAMOWANIE KODW SYSTEMOWYCH ..................................................................... 21 5.2 PROGRAMOWANIE LINII ........................................................................................................... 21 PRZYDZIA LINII I PODSYSTEMW ........................................................................................... 21 DEFINICJE TYPU LINII DOZOROWYCH ..................................................................................... 21 5.3 OPCJE LINII DOZOROWYCH ..................................................................................................... 23 5.4 PRZYPISYWANIE LINII KLAWIATUR...................................................................................... 23

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

5.5 5.6 5.7 5.8

5.9

5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32

KOMUNIKATOR TELEFONICZNY (DIALER) ............................................................................. 23 KOMUNIKATOR - NUMER IDENTYFIKACYJNY....................................................................... 24 KOMUNIKATOR - NUMERY TELEFONICZNE ........................................................................... 24 KOMUNIKATOR - KODY RAPORTUJCE................................................................................... 24 ALARM Z LINII DOZOROWEJ. ............................................................................................................... 25 POWRT LINII DO STANU NORMALNEGO ............................................................................................. 25 WCZENIA ........................................................................................................................................ 25 WCZENIE /WYCZENIE PRZY POMOCY BEZPRZEWODOWEGO KLUCZA STACYJKI ...................... 25 KOD USTERKI ZASILANIA AC.............................................................................................................. 25 ZASILANIE URZDZE BEZPRZEWODOWYCH ...................................................................................... 25 KOMUNIKATOR - FORMATY TRANSMISJI................................................................................ 25 FORMATY IMPULSOWE ........................................................................................................................ 25 FORMAT CONTACT ID......................................................................................................................... 26 FORMAT SIA....................................................................................................................................... 26 FORMAT PAGER .................................................................................................................................. 26 KOMUNIKACJA Z DLS ................................................................................................................... 27 WYJCIA PROGRAMOWALNE PGM............................................................................................ 27 MONITOROWANIE LINII TELEFONICZNEJ (MLT).................................................................... 29 MONITOROWANIE OBWODW SYGNALIZATORW............................................................. 30 OKRESOWY TEST TRANSMISJI ................................................................................................... 30 OPNIENIE TRANSMISJI............................................................................................................. 30 PRZYCISKI PO AR, POMOC, NAPAD .......................................................................................... 30 OPCJE WCZENIA/WYCZENIA ............................................................................................ 30 OPCJE SYGNALIZACJI CZASU NA WEJCIE I WYJCIE ......................................................... 31 LICZNIK NARUSZE ...................................................................................................................... 31 REJESTR ZDARZE ........................................................................................................................ 31 BLOKOWANIE KLAWIATURY...................................................................................................... 32 WYGASZENIE KLAWIATURY ...................................................................................................... 32 PODWIETLENIE KLAWIATUR.................................................................................................... 32 CZAS REAKCJI LINII DOZOROWYCH ......................................................................................... 32 OCHRONA KLAWIATUR PRZED SABOTA EM......................................................................... 32 MODU KOMUNIKATORA TELEFONII KOMRKOWEJ GSM 1000....................................... 32 INNE MODUY SYSTEMU............................................................................................................. 33 KOREKTA CZASU SYSTEMU........................................................................................................ 33 SYNCHRONIZACJA ZEGARA SYSTEMOWEGO ........................................................................ 33 POWRT DO USTAWIE FABRYCZNYCH................................................................................. 33 BLOKADA KODU INSTALATORA................................................................................................ 34 TRYB TESTU SYSTEMU PRZEZ INSTALATORA ....................................................................... 34

ARKUSZE PROGRAMOWANIA............................................................................................................. 35 DODATEK A KODY RAPORTUJCE ................................................................................................... 55 DODATEK B PROGRAMOWANIE KLAWIATUR LCD5500Z .......................................................... 57 PROGRAMOWANIE KLAWIATUR LCD5501Z................................................................................... 61

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

DIAGRAM OKABLOWANIA CENTRALI PC1565-2P


UWAGA! Wysokie napicie. Przed czynnociami serwisowymi odczy AC i linie telefoniczne
Uwaga! Niewaciwe podczenia mog by przyczyn usterek. Nale y sprawdzi wszystkie podczenia przed wczeniem zasilania.
PODCZENIE UZIEMIENIA
+ RED BLK nakrtka RING TIP R-1 T-1 EGND AUX BELL + YEL GRN PGM 1 2 Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6

SI

SO

Kocwka cza PC-Link

PC1565

AKUMULATOR 12VDC MIN 4Ah Prd adowania akumulatora 360mA(maks.)


AC

Obudowa ruba

BLK

RED

TRANSFORMATOR 16,5VAC 40VA, 80VA lub 120VA 50Hz. Nie podczaj transformatora do sieci kontrolowanej wycznikiem

BRN GRY GRN RED WYJCIE PGM2 : 50mA (maks.) URZDZENIE URZDZENIE Podczenie aparatu Podczenie linii

DO AUX+ DO AUX+
WYJCIE PGM1 : 300mA (maks.) MAGISTRALA KEYBUS DO WSZYSTKICH MODUW I KLAWIATUR

OBWD SYGNALIZATORA BELL MAX 700mA

RED

BLK

YEL

WYJCIA PGM WSKANIK LED PRZEKANIK WEJCIA - TYLKOPGM2


KLAWIATURA SYSTEMOWA LCD5500Z, PC1555RKZ lub PC5508Z

CZTEROPRZEWODOWE CZUJKI DYMU


+ 1 AUX PGM 2 + 1 AUX PGM 2 + AUX 1 PGM 2 Nale y stosowa czujki dymu typu zatrzaskowego . Wyjcie PGM powinno by zaprogramowane z opcj resetu czujek dymu (Podprogram [009]).

RED

BLK

680 WSKANIK LED

DSC RM-1C
WHT YEL GRN NO

GRN

2200

N.C. + AUX 1 PGM 2

Powy sze poczenie jest dla nastpujcych opcji: [23] - 24h Cicha [24] - 24h Gona

WEJCIE LINII COM


BLK

PRZEKANIK NADZORU ZASILANIA RM-1


12VDC, 35mA maks. WHT

COM NC

TYPOWE OBWODY LINII


Dowoln zacisk y Z Dowoln zacisk y COM Dowolny zacisk Z Dowolny zacisk COM Dowolny zacisk Z Dowolny zacisk COM

IN

Napicie zasilania czujki dymu wynosi 12VDC.

IN
+

NO ALM

OUT

OUT
Styk normalnie zamknity (NC) z rezystorem EOL 5600 Styki normalnie otwarte (NO) z rezystorem EOL 5600 1styk normalnie otwarty i 1 styk normalnie zamknity z rezystorem EOL 5600 Dowolny zacisk COM Uwaga! Je eli obci enie cakowite przekracza 50mA, nale y u y wyjcia PGM1.

GRN RED

WHT

Dowolny zacisk Z

Dowolny zacisk COM

Dowolny zacisk Z

5600 0,5 REZYSTOR KOCOWY LINII EOL R3

RODZAJE REZYSTORW
EOL LINII PO AROWEJ 2 styki normalnie zamknite (NC) i 2 styki normalnie otwarte (NO) z rezystorem EOL 5600 Obwd typu podwjny EOL 1 styk normalnie zamknity i 2 rezystory EOL po 5600 2200 5% GOLD RED RED RED OBWODU SYGNALIZATORA BELL 1000 5% GOLD BRN RED BLK 5600 5% BLUE GOLD GRN RED POJEDYNCZY I PODWJNY EOL

Kolory kabli poczeniowych: RED - CZERWONY YEL - TY BRN - BRZOWY GRY - SZARY

BLK - CZARNY GRN - ZIELONY WHT - BIAY GOLD - ZOTY

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

ROZDZIA 1: INFORMACJE OGLNE


1.1. Specyfikacja systemu
Parametry centrali alarmowej Podstawowe dane:
6 w peni programowalnych linii dozorowych, rozszerzalna do 8 (linie klawiatur lub bezprzewodowe) 38 kodw w systemie (4 lub 6 cyfrowych): 32 kody u ytkownikw, 1 kod gwny systemowy, 2 kody gwne podsystemw, 2 kody dziaania pod przymusem, 1 kod sprztaczki; mo liwo rozszerzania bezprzewodowego modu interfejsu bezprzewodowego PC5132NB-433 (do 8 linii, czstotliwo 433 MHz, linie nadzorowane), linie normalnie zamknite (NC), z pojedynczym rezystorem EOL, z podwjnym rezystorem EOL, 27 typw linii, 8 programowalnych opcji linii, 2 podsystemy.

Dane techniczne klawiatur:


dostpne s 4 typy klawiatur: 1. PC1555RKZ 8 liniowa LED, 2. PC5508Z 8 liniowa LED, 3. LCD5500Z alfanumeryczna, 4. LCD5501Z ikonowa ka da z nich ma 5 w peni programowalnych przyciskw funkcyjnych, 1 linia dozorowa w klawiaturze maksymalna ilo klawiatur w systemie: 8, czteroprzewodowa magistrala KEYBUS, wbudowany brzczyk piezoelektryczny.

Parametry komunikatora telefonicznego:


czno za pomoc wszystkich wa niejszych protokow transmisji (w tym Contact ID, SIA), 3 programowane numery telefoniczne, 2 numery identyfikacyjne, wsppraca z moduem cznoci komrkowej GSM 1000 wybieranie typu DTMF i impulsowe, urzdzenie antykolizyjne i dwubiegunowe przeczanie linii telefonicznej, oddzielne raportowanie grupy zdarze pod wybrany numer .

Wyjcie sygnalizatora alarmu:


wyjcie sygnalizatora alarmu (BELL) o obci alnoci cigej 700mA maks., w impulsie 3A pod warunkiem penej sprawnoci akumulatora, napicie 12 VDC, obwd nadzorowany, sygnalizacja ciga lub przerywana.

Nadzr systemu:
PC1565-2P stale monitoruje mogce wystpi w systemie uszkodzenia takie jak: brak zasilania 230V uszkodzenie linii uszkodzenie linii po arowej uszkodzenie linii telefonicznej wyadowanie akumulatora uszkodzenie wyjcia sygnalizatora brak ustawienia zegara systemu uszkodzenie wyjcia zasilania pomoc. AUX sabota linii bd transmisji do stacji monitorowania uszkodzenie dodatkowych moduw

Pami EEPROM :
centrala zachowuje program oraz rejestr zdarze rwnie po wyczeniu zasilania i wyadowaniu akumulatora.

Wyjcia programowalne:
dla ka dego wyjcia 20 programowalnych opcji, wyjcie PGM1 o du ej obci alnoci (300mA), wyjcie / wejcie PGM2 (50 mA).

Zabezpieczenie przed faszywymi alarmami: Regulowany zasilacz 1,5 A


pomocnicze rdo zasilania 12VDC/550mA, termistory (PTC) zamiast bezpiecznikw, kontrola zaniku zasilania 230 V i zego stanu akumulatorw. sygnalizacja dwikowa czasu na wyjcie sygna dwikowy przy nieprawidowym wyjciu opnienie transmisji do stacji monitorowania ponaglenie w czasie na wejcie szybkie wyjcie licznik narusze linii transmisja raportu o alarmie powstaym w cigu 2 min od upywu czasu opnienia wyjciowego

Wymagania zasilania
transformator 230/16.5 V, 40 VA, akumulator 12V, minimum 4 Ah, maksimum 12Ah, kwasowo-oowiowy.

Dodatkowe cechy systemu:


automatyczne wczenie si danego podsystemu o okrelonym czasie, uaktywnienie alarmu z klawiatury z testem transmisji, blokada klawiatury, podczenie wszystkich moduw do systemu poprzez magistral KEYBUS (dugo maks. 305 m, przy przewodach 0,35 mm2),

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

rejestr zdarze mo e by wydrukowany na drukarce poprzez modu interfejsu szeregowego RS232 PC5400, rejestr o pojemnoci 128 zdarze - z informacj o czasie zdarzenia, mo liwo zdalnego (modem) i lokalnego (PC-LINK) programowania centrali i odczytu zdarze przy pomocy komputera z programem DLS, Zabezpieczenie linii danych i zegara magistrali KEYBUS przed zwarciem do +12V.

Dodatkowe wyposa enie wystpujce w zestawie handlowym.


W oryginalnym kanadyjskim zestawie z central PC1565-2P powinny si znale nastpujce elementy: pyta centrali PC1565-2P; obudowa centrali; jedna klawiatura PC1555RKZ; instrukcja instalacji systemu; instrukcja u ytkownika; zestaw akcesoriw: - 4 plastykowe koki, - 14 rezystorw 5,6k, - 1 rezystor 2,2k, - 1 rezystor 1,0k.

1.2. Urzdzenia dodatkowe


PC5400 Modu drukarki
Umo liwia cigy wydruk zdarze majcych miejsce w systemie na dowolnej drukarce z wejciem szeregowym. Wszystkie zdarzenia s opatrzone informacj o podsystemie i czasie wystpienia.

PC5132NB-433 Modu interfejsu bezprzewodowego


Mo e by u ywany do przyczenia 8 bezprzewodowych urzdze. Czstotliwo 433 MHz, peen nadzr, zasilanie alkalicznymi bateriami. Poni ej podano list wsppracujcych z moduem urzdze.

Zestawy oferowane na rynku polskim mog r ni si wy ej opisanego.

WLS 904L Bezprzewodowa czujka ruchu PIR.


Pasywna czujka podczerwieni o charakterystyce zbli onej do BRAVO-3.

WLS 925L Czujnik magnetyczny WS 4916 Bezprzewodowa czujka dymu


Nisko-profilowa czujka dymu.

WLS 919 Brelok bezprzewodowy


Cztery programowalne przyciski; wczenie, wyczenie systemu, wezwanie pomocy itp. Wicej informacji o czujkach bezprzewodowych udziela Dzia Handlowy AAT.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

ROZDZIA 2
2.1. Procedura instalacji systemu
Podana ni ej procedura ma na celu pomoc w instalacji systemu. Wykonanie instalacji dokadnie wedug procedury pozwoli na zmniejszenie czasu instalowania i zminimalizowanie ryzyka wystpienia problemw.

Krok 10 - Testowanie systemu


Testowanie ma na celu sprawdzenie poprawnoci dziaania systemu zgodnie z zaprogramowaniem.

2.2. Opis zaciskw


Zaciski AC
Panel zasilany jest z transformatora 230/16,5 V, 40 VA. Uzwojenie pierwotne transformatora nale y podczy do rda zasilania 230V, a uzwojenie wtrne do zaciskw AC na pycie centrali. Nie podczaj transformatora do linii zasilania kontrolowanej wycznikiem. Wybr czstotliwoci sieci AC (50Hz lub 60Hz) jest dokonywany przy programowaniu opcji [1] w podprogramie [701].

Krok 1 - Utworzenie planu


Wskazane jest narysowanie planu rozmieszczenia pomieszcze w budynku z uwzgldnieniem wszystkich czujek, moduw rozszerze, klawiatur i pozostaych urzdze systemu.

Krok 2 - Monta centrali


Central nale y umieci w pomieszczeniu suchym, blisko zasilania 230V i linii telefonicznej. Przed umieszczeniem obudowy na cianie nale y wcisn cztery koki monta owe do rodka obudowy.

Nie wolno podcza transformatora, przed ukoczeniem innych podcze.

Nie wolno podcza zasilania sieciowego lub akumulatora przed zakoczeniem innych przycze.

Wczenie aumulatorw do zasilania centrali


Akumulator jest u ywany jako rezerwowe rdo napicia zasilajcego w przypadku wyczenia zasilania AC oraz w przypadkach alarmowych, kiedy pobr prdu przez system jest wikszy od maksymalnego prdu zasilacza centrali. Opcja [7] podprogramu [701] pozwala na wybr pomidzy du ym (600 mA), a standardowym (360 mA) prdem adowania akumulatora. Przed przeczeniem centrali na du y prd adowania nale y sprawdzi czy rezerwa prdu zasilacza centrali jest odpowiednia. Przeci enie zasilacza (1,5 A maks.) grozi jego uszkodzeniem!

Krok 3 - Podczenie magistrali KEYBUS


Poczy magistral do ka dego z moduw zgodnie z odpowiedni procedur ( patrz rozdz. 2.3).

Krok 4 - Przyczenie linii (rozdzia 2.8)


Podczanie linii dozorowych nale y zawsze przeprowadza przy wyczonym zasilaniu. Rozdzia 2.8 zawiera informacje na temat przyczania linii typu NC, pojedynczego i podwjnego rezystora EOL, linii po arowych itp.

Krok 5 - Zakoczenie przyczenia innych urzdze


Nale y podczy wszystkie inne dodatkowe urzdzenia tj. sygnalizatory alarmowe, linie telefoniczn, uziemienie itp. (patrz rozdzia 2.2).

Nie wolno podcza akumulatora, przed ukoczeniem innych podcze.

Krok 6 - Wczenie zasilania gwnego centrali


Gdy wszystkie linie wraz z magistral KEYBUS s poprawnie podczone - nale y wczy zasilanie.

Producent zaleca podczanie akumulatora o pojemnoci od 4 Ah do 12 Ah.

Zaciski zasilania pomocniczego AUX


Do powy szych zaciskw mo na podczy urzdzenia o poborze do 550 mA i napiciu zasilania 12VDC. Zacisk AUX+ ma potencja dodatni, za AUX- ujemny. Wyjcie AUX jest nadzorowane i zabezpieczone; jeli pobr prdu jest zbyt du y (np. w przypadku zwarcia), centrala automatycznie odczy zasilanie do czasu usunicia uszkodzenia.

Akumulator powinien by podczony przed wczeniem zasilania AC. Zasilanie akumulatorowe nie jest wystarczajce do uruchomienia systemu.

Krok 7 - Przyporzdkowanie klawiatur


Aby klawiatury byy poprawnie nadzorowane, musz by przyporzdkowane do r nych obwodw klawiatur (patrz rozdzia 2.5).

Krok 8 - Wczenie trybu nadzorowania moduw


Po zainstalowaniu wszystkich moduw nale y wczy tryb nadzorowania ich przez central. Umo liwi to wykrycie braku cznoci midzy poszczeglnymi moduami a central.

Zaciski wyjciowe zasilania sygnalizatorw: BELL+ i BELLNapicie 12 VDC, maksymalny cigy pobr prdu: 700 mA (3 A w impulsie przy naadowanym akumulatorze). Zaciski BELL su do zasilania i sterowania sygnalizatorw akustycznych i optycznych. Zacisk BELL+ jest zabezpieczony elektronicznie. Wyjcie BELL jest nadzorowane. Je eli do zaciskw nie jest podczone adne urzdzenie sygnalizacyjne, to w celu zapobie enia wystpienia usterki nale y podczy rezystor o wartoci 1000 (patrz rozdz. 3.4).

(patrz. rozdz. 2.6) Krok 9 - Programowanie systemu


Rozdzia 4 opisuje sposb programowania centrali. Rozdzia 5 zawiera opis r nych mo liwoci programowych systemu oraz dostpnoci i funkcji poszczeglnych opcji. Przed programowaniem wypenij doczone arkusze programowania.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Zaciski KEYBUS AUX+, AUX-, YEL, GRN


Magistrala KEYBUS su y do wzajemnej komunikacji centrali z moduami i klawiaturami. (rozdz. 2.3).

Programowalne wyjcia PGM1, PGM2


Ka de wyjcie PGM jest wyjciem typu "otwarty kolektor". Gdy wyjcie jest aktywowane zacisk PGM jest zwierany do AUX+ PGM masy. Obci alno prdowa BLK RED PGM1 wynosi 300mA. Mo e by u yte np. do sterowania diod DSC LED lub brzczykiem. Kocwka RM-1C (+) LED lub brzczyka musi by WHT YEL GRN podczona do zacisku AUX+, za COM NC NO (-) do zacisku PGM1. W przypadku koniecznoci wysterowania wikszym prdem nale y zastosowa przekanik. PGM2 dziaa podobnie jak PGM1, ale obci alno prdowa wynosi 50mA. Wykaz opcji programowalnych podano w rozdz. 5.11.
WYJCIE PRZEKANIKA
Dowolny zacisk

Wymagania dodatkowe: magistrala KEYBUS powinna by prowadzona przewodami o rednicy co najmniej 0,64 mm, moduy mog by przyczane przewodem bezporednio do centrali, kaskadowo lub z odgazieniami typu T jak na rysunku poni ej, dowolny modu mo e by podczony w dowolnym miejscu wzdu magistrali, nie ma potrzeby stosowania osobnych magistrali do podczenia klawiatur, moduw rozszerze itp., aden z moduw nie mo e by dalej ni 305 m od centrali mierzc wzdu przewodu, nie jest wymagane stosowanie przewodu ekranowanego, chyba e magistrala przechodzi przez przestrze o du ym poziomie zakce elektromagnetycznych. Przykad przyczenia wzdu magistrali KEYBUS Moduy A i B podczone prawidowo, modu C nie jest podczony prawidowo, gdy odlego pomidzy nim a central przekracza 305 m.

B
50 m 150 m 50 m

Zaciski wejciowe linii dozorowych Z1 do Z6


Ka dy czujka musi by poczona do wejcia linii dozorowej na pycie centrali. Zaleca si, aby jedna linia obsugiwaa tylko jedn czujk, jakkolwiek mo liwe jest podczenie wikszej iloci czujek do tej samej linii (rozdz. 2.8).

Centrala

150 m

Zaciski linii telefonicznej TIP, RING, T-1, R-1


Jli centrala ma by monitorowana drog telefoniczn lub zdalnie programowana wymagane jest podczenie linii telefonicznej do dialera. Poni ej opisano sposb dokonania pocze:
BRN T-1 R-1 RING TIP GRY RED GRN Podczenie do linii Podczenie do aparatu

2.4. Oszacowanie poboru prdu przez moduy i klawiatury


Aby system prawidowo funkcjonowa nie mog by przekroczone dopuszczalne wartoci prdw obci ajcych wyjcia oraz zasilacz centrali. Poni sze dane pozwalaj sprawdzi, czy centrala nie jest przeci ona.

Wyjcia systemu (12VDC):


AUX+: 550 mA. Warto t nale y pomniejszy o pobr prdu ka dej klawiatury, moduu rozszerze i innych urzdze podczonych do AUX+ lub KEYBUSa 700 mA cigy pobr prdu; 3A w impulsie, mo liwe przy sprawnym akumulatorze centrali.

GND

TIP, RING - podczenie linii telefonicznej miejskiej T-1, R-1 - podczenie telefonu obiektowego

BELL:

Midzy panelem centrali alarmowej a central telefoniczn na linii telefonicznej nie powinno by adnych dodatkowych urzdze (np. czy central abonenckich). Nie nale y podcza komunikatora centrali alarmowej do dedykowanych linii faksowych, gdy mog one zawiera specjalne filtry mogce zakci komunikacj ze stacj monitorowania.

Pobr prdu przez urzdzenia systemu (dla 12VDC):


Klawiatura LCD5500Z: Klawiatura PC1555RKZ: Klawiatura PC5508Z: PC5400 modu drukarki: PC5132 modu interfejsu bezprzew. 85 mA; 85 mA; 85 mA; 65mA; 125 mA.

2.3. Podczenie magistrali KEYBUS


Magistrala KEYBUS jest u ywana do wzajemnego komunikowania si centrali i moduw. Zaciski AUX+ (czerwony) i AUX- (czarny) s zasilajcymi, a YEL ( ty) i GRN (zielony) su do transmisji przebiegu zegarowego i danych.

Inne urzdzenia
Obci enia prdowe innych urzdze s zawarte w dokumentacji poszczeglnych urzdze.

Nie wolno dopuci aby w jakimkolwiek stanie systemu (np. wczony alarm ) zosta przekroczony dopuszczalny prd obci enia zasilacza centrali 1,5A.

Cztery zaciski KEYBUS centrali musz by poczone z czterema zaciskami KEYBUS we wszystkich moduach i klawiaturach.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

2.5. Przydzielanie klawiatur


Klawiatury podczas instalacji mog zosta przydzielone do 8 obwodw (adresw - zcz). Klawiatury typu LED s zawsze fabrycznie przydzielone do obwodu nr 1, podczas gdy LCD5500Z do obwodu nr 8. Ka da z klawiatur mo e zosta przydzielona do innego obwodu (od 1 do 8). Stwarza to nastpujce korzyci: centrala mo e nadzorowa poczenie z klawiatur w celu wykazania stanu usterki, gdy ta ostatnia zostanie usunita oraz ka da z klawiatur mo e by przydzielona do danego podsystemu lub pracowa jako klawiatura globalna. Klawiatura, ktrej linia dozorowa jest wykorzystana do podczenia czujki nie mo e nale e do tego samego obwodu co inna klawiatura.

2.6. Uaktywnienie trybu nadzorowania moduw i klawiatur


Po wykonaniu wszystkich czynnoci zwizanych instalacj moduw i klawiatur na magistrali KEYBUS, nale y uaktywni tryb ich nadzorowania. Pozwoli to na wskazanie uszkodzenia przez central w przypadku usunicia moduu lub klawiatury. Aby uaktywni tryb nadzorowania nale y: Krok 1: nacisn [*] [8] [Kod instalatora] w celu wejcia w tryb programowania instalatorskiego; Krok 2: wybra sekcj [902]. Centrala wychodzi sama z tej sekcji, ale jednoczenie zaczyna procedur wyszukiwania moduw i klawiatur. Nale y odczeka 1-2 minut. Krok 3: wybra sekcj [903] w celu pokazania wszystkich znalezionych moduw. Klawiatura LCD umo liwia przegldanie wszystkich znalezionych moduw i klawiatur. Na klawiaturze LED diody linii wskazuj do jakich obwodw przydzielone s klawiatury. Je eli modu lub klawiatura jest podczona, lecz nie jest wykazywana jako obecna, zapali si lampka USTERKA. Moe to by spowodowane jedn z poni szych przyczyn: wystpi bd w podczeniu do magistrali KEYBUS, odlego od centrali jest wiksza ni 305 m, modu nie jest poprawnie zasilany np. na skutek przeci enia centrali. Wicej o przyczynach bdw nadzoru w rozdz. 3.4.

Procedura przydzielania klawiatur

Przydzielanie musi zosta wykonane osobno z poziomu ka dej z klawiatur.

Aby przyporzdkowa klawiatur do danego obwodu lub podsystemu nale y na tej klawiaturze: Krok 1 - wej w tryb programowania instalatorskiego; Krok 2 - wybra sekcj [000] - programowanie klawiatury; Krok 3 - nacisn [0] w celu wejcia do podprogramu przypisywania klawiatury do obwodu; Wprowadzi 2 cyfrow liczb w celu podania podsystemu i obwodu. Pierwsza cyfra [0] - klawiatura globalna, [1] - klawiatura podsystemu 1, [2] - klawiatura podsystemu 2, Druga cyfra od [1] do [8] (numer obwodu).

2.7. Usuwanie moduw z systemu


Usunicie moduu z systemu wymaga wykonania nastpujcych czynnoci: odczenia moduu od magistrali KEYBUS, wejcia w tryb programowania instalatorskiego, uaktywnienia nadzorowania moduw przez wybranie podprogramu [902] (centrala dokona resetu systemu, a nastpnie rozpozna moduy podczone do systemu).

Obwd [8] mo e mie przypisan tylko jedn klawiatur LCD.

Nacisn dwa razy przycisk [#] w celu opuszczenia trybu programowania. Powy sz procedur nale y powtrzy dla ka dej klawiatury.

Programowanie przyciskw funkcyjnych


Ka dy z 5 przyciskw funkcyjnych na klawiaturze mo e zosta zaprogramowany do wykonywania r nych czynnoci.Fabrycznie przyciski s zaprogramowane w sposb nastpujcy: 1 wczenie obwodowe STAY [03], 2 wczenie zwyke AWAY [04], 3 aktywacja gongu CHIME [06], 4 szybkie wyjcie EXIT oraz 5 reset czujek dymu RESET. Programowanie: Krok 1 - wej w tryb programowania instalatorskiego; Krok 2 - wybra sekcj [000] - programowanie klawiatury; Krok 3 - nacisn [1] do [5] w celu wybrania programowanego przycisku; Krok 4 - wprowadzi 2 cyfrow liczb od [00] do [17] w celu wybrania opcji (lista opcji rozdz. 3.5) ; Krok 5 - kontynuowa od Kroku 3 do zaprogramowania wszystkich przyciskw funkcyjnych; Krok 6 - nacisn dwukrotnie przycisk [#] w celu opuszczenia trybu programowania.

2.8. Przyczenie linii


Jest kilka sposobw wykonania przyczenia linii dozorowej, zale nie od wybranych opcji programowania. W nastpnych punktach jest podany opis ka dej z nich:

Ka da linia zdefiniowana jako po arowa lub 24-godzinna nadzoru musi by podczana w konfiguracji pojedynczego rezystora EOL, niezale nie od wybranego typu parametryzacji. Po ka dej zmianie typu parametryzacji linii (2xEOL na EOL, NC na 2xEOL - sekcja [013]), konieczne jest chwilowe odczenie zasilania centrali.

Obwody linii dozorowych normalnie zamknite (NC)


Linie musz by podczone zgodnie z rysunkiem obok. Aby wybra parametryzacj NC nale y wczy opcj [1] w podprogramie [013] .
Dowolny zacisk Z Dowolny zacisk COM Dowolny zacisk Z Dowolny zacisk COM

2 Styki normalnie zamknite (NC) bez rezystora kocowego linii

Styk normalnie zamknity (NC) bez rezystora kocowego linii

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

10

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Opcja ta mo e by wybrana, gdy s u ywane czujki typu NC - normalnie zamknite (zwarte).

2.9.

Podczenie linii po arowej - 4 przewodowe czujki dymu


DOWOLNY ZACISK "Z" ZAPROGRAMOWANY NA "FIRE"

Jeden rezystor kocowy linii (EOL)


Linie musz by poczone zgodnie z zamieszczonym rysunkiem: Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny
zacisk Z zacisk COM zacisk Z zacisk COM

PODCZENIE KILKU CZUJEK DYMU NA JEDNEJ LINII

+ AUX -

1 PGM 2

DOWOLNY ZACISK "COM"

OKABLOWANIECZUJEK DYMU NALE Y PROWADZI PRZEWODEM O MINIMALNEJ REDNICY 18 AWG (1,05 mm)

WHT

IN

OUT

IN

OUT

BLK

STYK ALARMOWY

STYK ALARMOWY

PRZEKANIK NADZORU ZASILANIA (DSC RM-1C)

IN

OUT

IN

OUT

RED GRN

Aby wybra parametryzacj z jednym rezystorem nale y wyczy opcje [1] i [2] w podprogramie [013].

Styki normalnie otwarte (NO) z rezystorem EOL 5600 Dowolny zacisk Z Dowolny zacisk COM

Styk normalnie zamknity (NC) z rezystoremEOL 5600 Dowolny zacisk Z Dowolny zacisk COM
NIE NALE Y PODCZA LINII PO AROWYCH ORAZ LINII NADZORU DO PODWJNYCH REZYSTORW KOCOWYCH LINII (DEOL)

5600 REZYSTOR KOCOWY LINII EOL R2

2.10. PGM2 jako linia wejciowa 24h


1styk normalnie otwarty i 1 styk normalnie zamknity z rezystorem EOL 5600 2 styki normalnie zamknite (NC) i 2 styki normalnie otwarte (NO) z rezystorem EOL 5600

PGM2 zosta zaprogramowany jako dodatkowa linia dozorowa 24h. W centralach PC1565-2P produkowanych od 2003 roku PGM2 nie mo e pracowa jako wejcie !
PGM2 AUX+

Opcja ta mo e by wybrana, gdy u ywane s czujki z wyjciem typu NC - normalnie zwarte lub typu NO - normalnie rozwarte.

Dwa rezystory kocowe linii (2 x EOL)


Linie z dwoma rezystorami (ang. DEOL, 2 x EOL) pozwalaj centrali na rozr nienie czterech stanw: normalnego, alarmu, zwarcia i rozwarcia.

Styk normalnie zamknity z pojedynczym rezystorem EOL 2200

2.11. Przyczenie linii do moduu GSM-1000


Podczenie moduu GSM do centrali
AUX+ PGM1 AUX-

Jeli wybrana jest parametryzacja z dwoma rezystorami (2 x EOL) to wszystkie linie przewodowe z wyjtkiem Po arowych i 24h Nadzoru musz mie zainstalowane dwa rezystory. Na liniach klawiaturowych nigdy nie instaluje si dwch rezystorw. Jeli ustawiono konfiguracj z DEOL to linie klawiaturowe podczamy z jednym rezystorem. Jeli ustawiono konfiguracj z DEOL to linie klawiaturowe nie mo na definiowa jako po arowe. Tylko jedna czujka mo e by podczona do linii z dwoma rezystorami ( 2 x EOL).
Dowolny zacisk Z Dowolny zacisk COM

5600

GSM 1000

SPGM

GND

Podczenie linii z dwoma rezystorami przedstawia rysunek. Aby wybra parametryzacj z dwoma rezytorami nale y wyczy opcj [1] i wczy opcj [2] w podprogramie [013].

Linia nadzoru moduu GSM


Gdy w systemie jest u ywany modu komunikatora komrkowego GSM 1000 - jedna z linii mo e by u yta jako linia nadzorowania tego moduu. Nale y wybra typ [09] (linia 24h nadzoru) w podprogramie [001]. W przypadku uszkodzenia, modu GSM naruszy lini, zmuszajc central do powiadomienia stacji monitorowania. Linia zaprogramowana jako linia nadzorowania moduu GSM zawsze wymaga pojedynczego rezystora EOL (5.6 k) i musi by podczona zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.
Zx

Obwd typu podwjny EOL 1 styk normalnie zamknity i 2 rezystory EOL po 5600

Parametryzacja z dwoma rezystorami mo e by u yta tylko z czujkami typu NC (normalnie zwarte).

Poni ej przedstawiono status linii w zale noci od rezystancji: Rezystancja linii Status linii uszkodzenie 0 (zwarcie na linii) normalny, zamknity 5600 Nieskoczona (przerwa na linii) sabota naruszona, alarm 11200

5600

GSM 1000

PGM

GND

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

11

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Linia odpowiedzi moduu GSM


Gdy w systemie jest u ywany modu komunikatora komrkowego GSM 1000 - jedna z linii mo e by u yta jako linia odpowiedzi GSM, w celu umo liwienia przeprowadzenia poczenia DLS w momencie uszkodzenia przewodowej linii telefonicznej. Gdy GSM wykryje wywoanie z linii telefonicznej, zostaje aktywowany zacisk RING na pycie moduu GSM. Zacisk ten mo e by u yty do naruszenia linii zaprogramowanej jako Linia Odpowiedzi GSM, zmuszajc panel do odbioru wywoania przychodzcego z moduu GSM i nawizania cznoci z komputerem z programem DLS. Linia zaprogramowana jako Linia Odpowiedzi GSM zawsze wymaga pojedynczego rezystora EOL (5.6 k) i musi by podczona zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.
Zx

Przypisywanie linii klawiatur


1) 2) Upewnij si, e klawiatury zostay przypisane do systemu. Wejd do podprogramu [020] w trybie programowania instalatorskiego i przypisz liniom klawiaturowym numery. Sekcja zawiera 8 pl odpowiadajcych 8 kolejnym obwodom klawiaturowym. Wprowad dwucyfrow liczb do pola odpowiadajcego danej linii klawiaturowej. Linie klawiaturowe bd widziane w systemie jako linie o zaprogramowanych numerach. Przypisanie linii klawiaturowej numeru od 01 do 06 spowoduje wyczenie odpowiedniej linii na pycie centrali. Po przypisaniu linii nale y zaprogramowa jej typ i opcje.

Rysunek przedstawia lini dozorow w klawiaturze.


5600

GSM 1000

RING

Klawiatury z tym zaciskiem s okrelane jako wersja Z.

Linia odpowiedzi GSM jest potrzebna tylko w przypadku przy realizowania transmisji DLS poprzez sie GSM. Nie nale y wcza funkcji Detekcja Tonu Zajtoci. Linie klawiaturowe nie mog by definiowane jako 24h Nadzr lub Odpowied GSM.

2.12. Linie klawiaturowe


Linia dozorowa w klawiaturze mo e by wykorzystana do podczenia czujek. Rozwizanie to mo e uproci instalacj i zredukowa ilo potrzebnego okablowania. Wyjcie czujki podczamy do zaciskw Z (zone) i B klawiatury. Zasilanie czujki mo na podczy do zaciskw R (+) i B (-). Linie dozorowe w klawiaturze pracuj w konfiguracji NC lub z pojedynczym rezystorem EOL. Nawet jeli centrala jest ustawiona do pracy z dwoma rezystorami (2 x EOL), to na linii klawiaturowej u ywa si jednego rezystora.

Linia dozorowa w klawiaturze nie pracuje w konfiguracji z dwoma rezystorami. Linia dozorowa wystpuje tylko w klawiaturach z dodatkowym oznaczeniem Z.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

12

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

ROZDZIA 3
Zadaniem klawiatur jest podawanie penej informacji, a zarazem umo liwianie sprawowania kontroli nad systemem. Su one tak e do programowania centrali. Klawiatury typu LED posiadaj lampki przypisane danym funkcjom oraz lampki ka dej linii dozorowej systemu alarmowego. Klawiatury LCD posiadaj lampki przypisane danym funkcjom oraz wywietlacz LCD podajcy opisy sowne m. in. ka dej z linii. Wczanie i wyczanie systemu, blokowanie linii oraz funkcje u ytkownika mog by wykonywane z klawiatur i zostay opisane szczegowo w Instrukcji Obsugi PC1565-2P. Poni ej podano dodatkowe informacje dotyczce poszczeglnych funkcji.

3.3. Automatyczne wczenie


Dostpne s dwie metody automatycznego wczenia podsystemu / systemu. Ka dy z podsystemw mo e zosta zaprogramowany na automatyczne wczenie w okrelonym czasie ka dego dnia, o ile bdzie w stanie gotowoci. Aby funkcja Automatycznego Wczenia dziaaa w sposb prawidowy nale y ustawi czas systemowy. Kiedy zegar wewntrzny centrali osignie Czas Automatycznego Wczenia zostanie sprawdzony stan Podsystemu. Jeli Podsystem jest wczony to do czasu automatycznego wczenia nastpnego dnia nie zostanie przeprowadzona adna czynno. Gdy Podsystem jest wyczony system poda ostrze enie - 1 minutowy sygna na wszystkich klawiaturach nale cych do danego Podsystemu. Czas systemowy oraz czas Automatycznego Wczenia programuje si z poziomu u ytkownika w menu funkcji [*][6] (Instrukcja obsugi).

3.1. Wczanie i wyczanie systemu


Metody wczania systemu opisano w rozdz. 3.4 (Polecenia [*]) oraz 3.5 (Przyciski funkcyjne).

Wczenie lub wyczenie systemu z dozoru jest zapisywane w rejestrze zdarze .

Wczenie gonej sygnalizacji bdu wyjcia zabezpiecza u ytkownika przed nieprawidowym wczeniem systemu w dozr. Opcja ta programowana jest wczeniem opcji [6] w podprogramie [013].

Anulowanie automatycznego wczenia mo e by dokonane przez wpisanie prawidowego Kodu U ytkownika. Numer u ytkownika zostaje zapisany w rejestrze zdarze.

3.2. Automatyczne blokowanie linii wewntrznych przy wczaniu systemu (wczenie obwodowe)
Kiedy system zostaje wczony w przypadku, gdy jedna lub kilka z linii zostao zaprogramowanych przez instalatora, jako linie sypialniane na klawiaturze natychmiast zapali si Lampka BLOKADA. System bdzie monitorowa wszystkie linie zaprogramowane jako opnione typu 1 i 2 i je eli adna z linii opnionych nie zostanie naruszona przed upywem czasu opnienia na wyjcie, centrala automatycznie zablokuje wszystkie linie sypialniane. Zapalona lampka BLOKADA informuje u ytkownika o wczeniu w trybie obwodowym (domowym). Jeli linia opniona zostanie naruszona podczas trwania Czasu na Wyjcie, to po jego zakoczeniu linie sypialniane bd aktywne. Centrala zostanie wczona w normalnym trybie. Powy sza funkcja jest bardzo praktyczna dla u ytkownika, ktry wczy system pozostajc w domu. Nie musi on rcznie pomija linii wewntrznych. Jeli u ytkownik chce wprowadzi Linie Wewntrzne w stan dozoru (doczy je do reszty wczonego ju systemu), to wystarczy wprowadzi polecenie [*][1]. Inne metody wczenia obwodowego (przy pomijanych liniach wewntrznych) opisano w rozdz. 3.5 (Przyciski funkcyjne).

Centrala wyle do stacji monitorowania Kod Raportujcy o Zaniechaniu Automatycznego Wczenia (gdy taki kod zosta zaprogramowany). Jeli w tym czasie nie wprowadzono Kodu U ytkownika to system zostanie wczony. Natomiast je eli jedna z linii jest naruszona to do stacji monitorowania zostanie wysany Kod Raportujcy Czciowego Wczenia (o ile jest zaprogramowany) w celu zasygnalizowania takiego stanu. Jeli linia zostanie zamknita to automatycznie zostanie ona doczona do pozostaej czci wczonego systemu. (patrz rozdz 3.4 (Polecenia [*]).

3.4. Polecenia [*]


Polecenia [*] pozwalaj na atwy dostp do funkcji programowania. Status systemu rwnie dostpny jest poprzez u ycie tych polece. Wszystkie rodzaje klawiatur s przystosowane do tych dziaa.

[*]+[1] Blokowanie linii / Reaktywowanie linii sypialnianych po wczeniu obwodowym.


Polecenie klawiatury [*] [1] mo e by u ywane do blokowania pojedynczych linii. Podsystem majcy lini (linie) zablokowan mo e zosta wczony - linie blokowane nie bd wywoywa alarmu.

Pomijania linii mo na dokona wycznie jeli podsystem jest wyczony z dozoru.

Je eli opcja Kod Wymagany do Blokowania jest wczona (opcja [5] podprogramu [015]), to do blokowania linii jest wymagane wprowadzenie kodu u ytkownika z ustawionym atrybutem zezwolenia na t operacj (rozdz. 3.4, polecenie [*][5]).

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

13

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Jeli wczona jest opcja Wywietlania Statusu Blokowania Linii (opcja [7] podprogramu [016]), lampka BLOKADA bdzie zapalona w czasie wczenia systemu, informujc o zablokowanych liniach.

[3] Oglna Usterka w Systemie Bd drukarki przyczonej do moduu PC5400 (drukarka uszkodzona lub w stanie off-line). [4] Oglny Sabota Systemu Uszkodzenie jest wykazywane, gdy obwody sabota owe moduw lub klawiatur zostay naruszone. [5] Oglny Nadzr Systemu Uszkodzenie jest wykazywane, gdy panel wykryje brak komunikacji z moduem lub klawiatur podczon do magistrali KEYBUS (rozdz. 2.6). Do rejestru zostanie zapisana informacja o tym zdarzeniu. [6] - [8] nie u ywane

Po wyczeniu z dozoru - wszystkie rcznie blokowane linie zostan odblokowane.

Uaktywnienie linii sypialnianych. Gdy podsystem jest wczony w trybie obwodowym (z pozostaniem w obiekcie); polecenie [*] [1] mo e by zastosowane do uaktywnienia linii sypialnianych.

[*][2] Wywietlenie usterek


W systemie przeprowadzana jest staa kontrola funkcjonowania poszczeglnych elementw. W przypadku wystpienia uszkodzenia - lampka USTERKA wieci si, klawiatura bdzie powtarzaa co 10 s krtki, podwjny sygna dwikowy.

[2] - Brak zasilania AC 230V Uszkodzenie wskazuje na brak zasilania centrali alarmowej. Jeli wymaga si raportowania tego uszkodzenia do stacji monitorowania, nale y zaprogramowa kody raportujce w podprogramie [349] [350]. W celu wstrzymania raportowania chwilowych brakw zasilania nale y zaprogramowa opnienie w podprogramie [370]. wietlna sygnalizacja usterki jest programowana wyborem opcji [1] i [2] w podprogramie [016]. [3] - Uszkodzenie linii telefonicznej Poczenie telefoniczne do centrali alarmowej jest cigle kontrolowane. W przypadku problemw z poczeniem - zostanie, po opnieniu zaprogramowanym w podprogramie [370] wykazana uszkodzenie nr 3. Jeli w systemie jest zainstalowany modu GSM 1000, informacja o uszkodzeniu zostanie przekazana stacji monitorowania (o ile zaprogramowano kody raportw w podprogramie [349] i [350]). [4] - Bd komunikacji ze stacj monitorujc Uszkodzenie jest wykazywane, je eli komunikator telefoniczny (dialer) nie jest w stanie nawiza komunikacji ze stacj monitorowania (patrz rozdz. 5.5). [5] - Uszkodzenie linii dozorowych (z lini po arow wcznie). Uszkodzenie bdzie wykazywane, gdy dowolna linia bdzie w stanie uniemo liwiajcym przekazanie kryterium alarmu do centrali (np. w stanie zwarcia). Dodatkowo klawiatura bdzie podawaa sygna dwikowy. Do sprawdzenia, ktra linia wykazuje uszkodzenie nale y, bdc w trybie przegldania usterek nacisn przycisk [5].

Sygna dwikowy mo e zosta wyciszony przez nacinicie dowolnego przycisku klawiatury.

Je eli wczona jest opcja [5] podprogramu [014] Krtki sygna syren przy uszkodzeniu to w przypadku uszkodzenia syreny bd powtarzay krtki sygna co 10 s.

Przegld usterek:
1. Nacisn [*][2], 2. Lampka USTERKA bdzie miga wraz z lampk linii przyporzdkowan danemu uszkodzeniu. Klawiatura LCD pokazuje dane o usterce na wywietlaczu. U ycie strzaek [<] [>] pozwala na przejrzenie listy usterek.

Starsze wersje klawiatur LCD mog wywietla zbdny komunikat Usterka po ar, dlatego dla zachowania prawidowoci wywietlania nale y wyczy opcj [3] podprogramu [013].

Opisy usterek systemu.


[1] - Uszkodzenie systemu wymagajce obsugi serwisowej. Lampka zapali si, gdy jedno z podanych ni ej uszkodze zostao wykryte przez central. Do sprawdzenia, jakie wystpuje uszkodzenie systemu wymagajce obsugi serwisowej - naley, bdc w trybie wywietlania Uszkodze, nacisn przycisk [1]. wiecenie si lampek informowa bdzie o uszkodzeniach:

[1] Wyadowany akumulator. Akumulator w obwodzie zasilania rezerwowego pyty gwnej centrali jest rozadowany. Uszkodzenie zostaje wykryte, gdy napicie akumulatora spadnie poni ej 11.5 V pod obcieniem, anulowanie uszkodzenia nastpi gdy poziom napicia wzronie powy ej 12.5 V. [2] Uszkodzenie w obwodzie sygnalizatorw. Uszkodzenie jest wykazywana, gdy obwd sygnalizatorw zostanie przerwany (np. wskutek przepalenia si bezpiecznika w obwodzie sygnalizatora). (rozdz. 5.13).

! !Uszkodzenie

linii po arowej bdzie wywietlane tak e w stanie dozoru.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

14

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[6] - Sabota linii dozorowych Uszkodzenie to mo e by wykazywane wycznie dla linii z dwoma rezystorami (2 x EOL), bdcej w stanie sabota u. Dodatkowo klawiatura bdzie podawaa sygna dwikowy. Do sprawdzenia, ktra linia wykazuje uszkodzenie nale y, bdc w trybie przegldu usterek, nacisn przycisk [6]. Informacja o sabota u linii zniknie po usuniciu przyczyny tego stanu.

Kod U ytkownika (33)-(34) Kod U ytkownika (41)-(42)

Kody dziaania pod przymusem; Kody G. Podsystemw.

Wszystkie Kody U ytkownika mog wczy / wyczy Podsystem / System, do ktrego s przydzielone oraz uaktywnia wyjcia PGM przez u ycie polece: np. [*] [7] [Kod U ytkownika] [1-2]. Programowanie Kodw U ytkownika opisano w Instrukcji Obsugi PC1565-2P. Kod Gwny Systemu (kod [40]) Fabrycznie kod ten jest wczony dla ka dego Podsystemu, mo e pomija linie i mo e wykonywa dowoln funkcj systemu. Moe by u ywany do programowania wszystkich pozostaych Kodw U ytkownikw. Jeli jest ustawiona opcja blokujca mo liwo zmiany Gwnego Kodu Systemu, to zmian Kodu Gwnego mo na dokona tylko w trakcie programowania systemu przez instalatora. Kody U ytkownikw (kody [01] do [32]) Ka dy z Kodw U ytkownikw mo e by zaprogramowany do u ywania dla Podsystemu 1, Podsystemu 2 lub obu Podsystemw. Dodatkowo ka dy mo e mie mo liwo blokowania linii i sterowania moduem GSM. Szczegy zawarte s w rozdziale 5.1. Kody dziaania pod przymusem (kody [33] i [34]) Fabrycznie kody te s wczone dla ka dego Podsystemu; mog mie uprawnienie blokowania linii dozorowych.

Jeli opcja [4] podprogramu [013] sabota e i usterki nie pokazuj jako otwarcia jest wczona to linie z sabota em lub uszkodzone nie bd wywietlane jako otwarte.

[7] - Rozadowana bateria urzdzenia bezprzewodowego Uszkodzenie to jest wykazywane, gdy urzdzenie bezprzewodowe przeka e do centrali informacj o niskim napiciu baterii. Do sprawdzenia, ktra linia wykazuje uszkodzenie nale y, bdc w trybie usterek, raz, dwa lub trzy razy nacisn przycisk [7]. Pierwszy raz [7] czujki - linie 1-8; Drugi raz [7] klawiatury bezprzewodowe 1-4; Trzeci raz [7] przyciski bezprzewodowe 1-8. Aby zidentyfikowa przyciski 9-16 niezbdna jest klawiatura LCD. [8] - Bdne ustawienie czasu Uszkodzenie to jest wykazywane, kiedy pyta zostaa podczona do zasilania, a nie ustawiono czasu systemowego. Ustawienie czasu sekwencj [*] [6] [Kod Gwny] [1] anuluje to uszkodzenie.

[*]+[3] Pami alarmw


Lampka PAMI bdzie si wiecia jeli podczas ostatniego wczenia centrali nastpio wywoanie alarmu czy sabota u lub nastpio wywoanie alarmu, gdy centrala bya wyczona (linie 24 godzinne i sabota owe). Aby przejrze pami alarmw nale y: 1. Nacisn [*] [3]. 2. Lampka PAMI bdzie miga i zapal si lampki linii, na ktrych nastpio naruszenie bd sabota . Przy wczeniu systemu lampka PAMI ganie.

Gdy do wykonywania dowolnej funkcji zostanie u yty kod dziaania pod przymusem - centrala przele do stacji kod raportujcy dziaanie pod przymusem.

Kody Gwne Podsystemu (kody [41] i [42]) Fabrycznie kody te s wczone dla Podsystemu, ktry obsuguj, mog pomija linie. Dodatkowo mog one programowa dla danego Podsystemu Kody U ytkownikw oraz Kod Wyczenia pod Przymusem Podsystemu.

Opcje kodu u ytkownika [*]+[4] Wczenie / Wyczenie gongu


Po wczeniu opcji klawiatura poda 5 krotny sygna dwikowy przy naruszeniu linii. Operacja ta bdzie dokonywana wycznie na liniach zaprogramowanych z opcj Gong u drzwi i wczonych w ten tryb pracy (rozdz. 5.3). Aby wczy / wyczy Gong u Drzwi nale y: Nacisn [*] [4]; Jeli klawiatura poda 3 krotny sygna dwikowy - to Gong zosta wczony. Gdy sygna jest pojedynczy dugi - wyczony. Opcje Kodu Gwnego nie mog by zmienione. Fabrycznie ka dy kod posiada trzy opcje kodu wstpnie zaprogramowane. Przy programowaniu nale y: 1. Wprowadzi sekwencj [*][5] [Kod Gwny / Gwny Podsystemu] [9], celem wejcia w tryb zmiany opcji. 2. Wprowadzi 2 cyfrowy numer identyfikacyjny Kodu U ytkownika, dla ktrego bd programowane jego opcje. Opcja [1] kod uaktywniony dla Podsystemu 1, Opcja [2] kod uaktywniony dla Podsystemu 2, Opcja [3] kod ma mo liwo rcznego blokowania linii, Opcja [4] nie u ywany. Po zaprogramowaniu opcji dla wszystkich kodw nale y nacisn przycisk [#] celem opuszczenia programowania Kodu U ytkownika.

[*]+[5] Programowanie Kodw U ytkownika


W systemie jest dostpnych 37 Kodw U ytkownika: Kod U ytkownika (40) Kod Gwny Systemu; Kod U ytkownika (01)-(32) Kody U ytkownikw 1-32.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

15

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[*]+[6] Funkcje Gwnego U ytkownika


Powy sze polecenie mo e by u ywane do programowania r nych funkcji systemu. W celu zaprogramowania Funkcji Gwnego U ytkownika nale y: 1. Nacisn [*][6] [Kod Gwny]. Lampka PROGRAM zacznie miga; 2. Nacisn przycisk [1] do [6] w zale noci od programowanej funkcji:

[6] U ytkownik dzwoni do komputera Po naciniciu przycisku [6] centrala zadzwoni do komputera w celu nawizania poczenia DLS.

Klawiatury LCD
Klawiatury LCD maj dostpne dodatkowe funkcje. Do przegldania funkcji nale y u y przyciskw strzaek [<] [>]. Nacinicie [*] zatwierdza wybrane polecenia wymienione poni ej. Przegld Rejestru Zdarze 128 zdarze zarejestrowanych w rejestrze (buforze) mo e by przegldanych na ka dej klawiaturze LCD. Opuszczenie menu po naciniciu [#]. Ustawianie jasnoci wiecenia wywietlacza LCD Po wyborze tej opcji bdzie mo liwy wybr spord 10 poziomw jasnoci. Do ich przegldania nale y u y przyciskw [<] [>]. Nacinicie [#] zatwierdza wybrany poziom jasnoci. Ustawianie kontrastu wywietlacza LCD Po wyborze tej opcji bdzie mo liwy wybr spord 10 ustawie kontrastu. Do ich przegldania nale y u y przyciskw [<] [>]. Nacinicie [#] zatwierdza wybrany kontrast. Wybr dwiku klawiatury Po wyborze tej opcji bdzie mo liwy wybr spord 21 opcji dwikowych klawiatury. Do ich przegldania nale y u y przyciskw [<][>]. Nacinicie [#] zatwierdza wybran opcj brzczyka.

[1] - Czas i Data Wymaga si dokadnych ustawie czasu i daty do prawidowego dziaania funkcji automatycznego wczenia i testu transmisji. Dodatkowo wszystkie zdarzenia zapisywane w buforze zdarze opatrzone s dat i czasem. Nale y: wprowadzi czas wg formatu [HH MM]. (HH - godzina od 00 do 23, MM - minuta od 00 do 59); wprowadzi dat wg formatu [MM DD RR] (miesic, dzie, rok).

Wszystkie wprowadzane dane musz by dwucyfrowe, np. stycze jest wprowadzany jako [01].

[2] - Automatyczne wczenie zezwolone / zabronione Automatyczne wczenie (o okrelonej godzinie lub po czasie braku ruchu w obiekcie) nie bdzie dziaa dopki nie jest uaktywnione dla danego Podsystemu. Je eli klawiatura po naciniciu przycisku [2] poda 3 krtkie dwiki znaczy to, i funkcja ta jest uaktywniona, jeden dugi dwik oznacza, i funkcja jest wyczona (patrz rozdz. 3.3). [3] - Czas automatycznego wczenia. Ka dy z Podsystemw mo e mie zaprogramowany r ny czas automatycznego wczenia. Format wprowadzanego czasu: [HH MM] (HH - godzina od 00 do 23, MM - minuta od 00 do 59).

[*][7] Funkcje Wyj U ytkowych


Funkcje Wyj U ytkowych s sterowane komendami [*][7][1-2]. Wyjcie U ytkowe mo e by aktywowane zarwno w stanie wczenia jak i wyczenia systemu. Komenda dla Wyjcia U ytkowego #1 [*] [7] [1] [Kod U ytkownika (jeli wymagany)] uaktywnia wyjcie PGM zaprogramowane jako typ [19]. To Wyjcie mo e by wykorzystane do sterowania takimi urzdzeniami jak: siownik bramy, drzwi gara owe, zamki elektryczne, owietlenie. Komenda dla Wyjcia U ytkowego #2 [*] [7] [2] [Kod U ytkownika (jeli wymagany)] uaktywnia wszystkie wyjcia PGM zaprogramowane jako jeden z typw [03] lub [20].

Wszystkie wprowadzane dane musz by dwucyfrowe, np. godzina 8:00: [08] godz. [00] min.

[4] - Wczenie trybu testowania dziaania centrali Po naciniciu przycisku [4] centrala wykona nastpujce czynnoci: wczy alarm dwikowy przez 2 s; zapali wszystkie lampki klawiatury; wczy wszystkie brzczyki klawiatur przez 2 s; sprawdzi stan akumulatora centrali; wyle kod raportujcy testowy systemu o ile taki zosta zaprogramowany (rozdz. 5.8). [5] - Wczenie zezwolenia na komunikacj z DLS Po naciniciu przycisku [5] panel wczy opcj zezwolenia na komunikacj z DLS na okres 6 godzin. Podczas tego czasu centrala bdzie odpowiadaa na przychodzce telefoniczne wywoania z komputera. (rozdz. 5.10).

Tradycyjnie [*][7][2] byo u ywane do resetowania czujek po arowych typ [03]. Nie nale y programowa w systemie jednoczenie typu [03] i [20]. Reset czujek mo na wykona te przez nacinicie przez 2 sekundy przycisku funkcyjnego RESET (wicej w rozdz. 5.11).

[*]+[8] Programowanie instalatorskie


Aby wej w tryb programowania instalatorskiego nale y wprowadzi sekwencj [*] [8] [Kod Instalatora].

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

16

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[*]+[9] Wczenie bez Opnienia na Wejcie


Po wczeniu Podsystemu poleceniem [*] [9] centrala usunie opnienie na wejcie. Po czasie na wyjcie linie Opniona 1 i Opniona 2 stan si Natychmiastowymi, a Linie Sypialniane zostan zablokowane (patrz rozdz. 5.2). Po wprowadzeniu [*] [9] nale y poda prawidowy kod u ytkownika.

"Away" - Wczenie normalne ( z wyjciem z obiektu ) Wcza Podsystem, do ktrego zostaa przypisana dana klawiatura. Linie Sypialniane tak e s aktywne. Linie Opnione udostpni opnienie na wejcie i wyjcie. "Chime" - Gong Nacinicie przycisku spowoduje wczenie Gongu, gdy by on wyczony lub wyczenie, gdy by wczony. Jeden du szy dwik klawiatury oznacza wyczenie, trzy krtkie - wczenie. "Reset" - Reset Czujek Dymu Nacinicie przycisku spowoduje uaktywnienie na 5 s wyjcia programowanego jako reset czujek dymu. "Exit" - Szybkie wyjcie Nacinicie przycisku spowoduje, e centrala uaktywni funkcj Szybkie Wyjcie (rozdz. 3.4).

[*][0] Szybkie Wczenie


Jeli jest uaktywniona opcja Szybkie Wczenie, to mo na wczy podsystem podajc sekwencj [*][0]. Funkcja ta jest u yteczna w przypadku potrzeby wczenia podsystemu przez osob nie znajc Kodu U ytkownika.

Szybkie Wczenie nie mo e by u ywane do kasowania autowczania.

[*][0] Szybkie Wyjcie


Polecenie to umo liwia osobie opuszczenie pomieszcze dozorowanych przez Lini z Opnieniem, bez potrzeby wyczania i ponownego wczania systemu. Po naciniciu [*][0], gdy opcja Szybkiego Wyjcia jest wczona, centrala udostpni 2 minutowy okres na wyjcie z pomieszcze objtych dozorem. Podczas tego okresu centrala zignoruje pojedyncze naruszenie dowolnej linii opnionej. Kiedy linia opniona zostanie przywrcona, centrala zakoczy dwuminutowy czas wyjcia. Jeli natomiast zostanie naruszona druga linia opniona lub jeli linia opniona nie zostanie zamknita, centrala rozpocznie odliczanie czasu na wejcie.

Opcje Przyciskw Funkcyjnych


[00] - Wyczenie przycisku Przycisk tak zaprogramowany nie jest aktywny. Jego nacinicie nie wywouje adnej reakcji. [01] - Wybr Podsystemu 1 Pozwala w atwy sposb na wybranie Podsystemu 1 na klawiaturze przypisanej do Podsystemu 2 lub globalnej. Pozwala to zastpi nastpujce czynnoci: nacinicie i przytrzymanie [#], a nastpnie nacinicie i przytrzymanie [1] (rozdz. 3.6). [02] - Wybr Podsystemu 2. Pozwala w atwy sposb na wybranie Podsystemu 2 na klawiaturze przypisanej do Podsystemu 1 lub globalnej. Pozwala to zastpi nastpujce czynnoci: nacinicie i przytrzymanie [#], a nastpnie nacinicie i przytrzymanie [2] (rozdz. 3.6). [03] - "Stay" - Wczenie obodowe (z pozostaniem w obiekcie) Wcza Podsystem, do ktrego zostaa przypisana dana klawiatura. Wszystkie Linie Sypialniane bd automatycznie blokowane. Linie Opnione udostpni opnienie na wejcie i wyjcie. Uwaga: Nale y zezwoli na Szybkie Wyjcie (podprogram [015] opcja [4]), aby wczenie odbywao si bez wpisywania kodu. [04] - "Away" - Wczenie normalne ( z wyjciem z obiektu ) Wcza Podsystem, do ktrego zostaa przypisana dana klawiatura. Linie Sypialniane tak e s aktywne. Linie Opnione udostpni opnienie na wejcie i wyjcie. Uwaga: Nale y zezwoli na Szybkie Wyjcie (sekcja [015] opcja [4]), aby wczenie odbywao si bez wpisywania kodu. [05] - [*]+[9] Wczenie bez opnienia na wejcie Po naciniciu tego przycisku nale y wprowadzi Kod U ytkownika. Po zakoczeniu czasu na wyjcie Podsystem zostanie wczony a czas na wejcie zostanie usunity. [06] - [*]+[4] Gong Nacinicie przycisku spowoduje wczenie Gongu, gdy by on wyczony lub wyczenie, gdy by wczony.

! !

Powy sza funkcja nie wydu a Czasu na Wyjcie, gdy ten jest ju odliczany.

Nie programuj opcji Szybkiego Wyjcia, jeli u ywane s Linie Opnione s liniami wsplnymi. Je eli w systemie podzielonym na podsystemy u ywane jest Szybkie Wyjcie, powinny by wczone opcje Wygaszenia Klawiatury i Wymagany Kod do Anulowania Wygaszenia.

3.5. Przyciski Funkcyjne


Klawiatury maj 5 przyciskw funkcyjnych Stay, Away, Chime, Reset, Exit, zaprogramowanych fabrycznie do wykonywania opisanych poni ej funkcji. Uaktywnienie wybranej funkcji nastpuje przez nacinicie i przytrzymanie przez 2 s przycisku przypisanego do tej funkcji.

Klawiatury PC1555RKZ maj przyciski funkcyjne pod numerami 1-5.

"Stay" - Wczenie obwodowe (z pozostaniem w obiekcie) Wcza Podsystem, do ktrego zostaa przypisana dana klawiatura. Wszystkie Linie Sypialniane bd automatycznie blokowane. Linie Opnione udostpni opnienie na wejcie i wyjcie.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

17

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[07] - [*]+[6] [...] [4] Test dziaania centrali Przycisk ten umo liwia prostym sposobem przetestowanie centrali. Konieczne jest wprowadzenie kodu gwnego. [08] - [*]+[1] Tryb blokowania linii Przycisk ten umo liwia prostym sposobem wejcie w tryb blokowania linii. Jeli jest wymagany Kod U ytkownika, to powinien on by wprowadzony przed przystpieniem do blokowania linii. [09] - [*]+[2] Wywietlenie uszkodze Przycisk ten umo liwia prostym sposobem wejcie w tryb wywietlania informacji o zaistniaych uszkodzeniach. [10] - [*]+[3] Pami Alarmw Przycisk ten umo liwia prostym sposobem wejcie w tryb wywietlania informacji o zapamitanych alarmach. [11] - [*]+[5] Programowanie Kodu U ytkownika Przycisk ten umo liwia prostym sposobem wejcie w tryb programowania kodw. Po naciniciu przycisku nale y wprowadzi Kod Gwny Systemu lub Kod Gwny Podsystemu. [12] - [*]+[6] Funkcje U ytkownika Przycisk ten umo liwia prostym sposobem dostp do Funkcji U ytkownika. Po naciniciu przycisku nale y wprowadzi Kod Gwny Systemu lub Kod Gwny Podsystemu, aby centrala moga wykona dane polecenie. [13] - [*]+[7]+[1] Sterowanie Wyjciem U ytkowym nr 1 Przycisk ten w prosty sposb pozwala na uaktywnienie wyj PGM programowanych jako Wyjcia U ytkowe #1. Przy ustawieniach po naciniciu przycisku wymagane jest wprowadzenie Kodu U ytkownika. [14] - [*]+[7]+[2] Reset Czujek Dymu / Sterowanie Wyjciem U ytkowym nr 2 Przycisk ten w prosty sposb pozwala na uaktywnienie wyj PGM programowanych jako [03] Reset czujek albo [20] Wyjcia U ytkowe #2. [15] - Nie u ywana [16] - [*]+[0] Szybkie Wyjcie Nacinicie przycisku spowoduje, e centrala uaktywni funkcj Szybkie Wyjcie. [17] - [*]+[1] Uaktywnienie Linii Sypialnianej Przycisk ten w prosty sposb podczas dozoru pozwala na uaktywnienie Linii Sypialnianych. [18] - [20] Nie u ywane

3.6. Klawiatura Globalna i Podsystemu


Klawiatura globalna nie wywietla adnej informacji (w przypadku wystpujcego uszkodzenia bdzie si wiecia informujca o tym lampka), dopki nie zostanie wybrany Podsystem. Do wyboru Podsystemu nale y na 2 sekundy nacisn przycisk [1] (wybr Podsystemu 1) bd przycisk [2] (wybr Podsystemu 2). Klawiatura bdzie wwczas wywietla stan wybranego Podsystemu. Klawiatura Podsystemu bdzie wywietla stan swojego Podsystemu (dla ktrego zostaa zaprogramowana). U ytkownik z dostpem do obu Podsystemw ma mo liwo tymczasowego przyporzdkowania klawiatury do drugiego Podsystemu. Aby to wykona, nale y nacisn i przytrzyma przez 2 sekundy przycisk [#]. Klawiatura przestanie wywietla informacj o swoim Podsystemie. U ytkownik musi nacisn i przytrzyma przez 2 sekundy przycisk [1] (wybr Podsystemu 1) bd przycisk [2] (wybr Podsystemu 2). Klawiatura bdzie wwczas wywietla stan wybranego Podsystemu i zezwoli na normalny dostp do Podsystemu.

3.7. Funkcje dostpne w klawiaturze LCD5500Z


Automatyczny przegld alarmw Klawiatura w stanie spoczynku automatycznie wywietla kolejne alarmy znajdujce si w pamici. Ustawienie tej opcji kasuje wywietlanie zegara. Zegar w formacie 24-godzinnym LCD5500Z mo e wywietla zegar w systemie 24 godzinnym. Linie dozorowe klawiatur Patrz rozdzia 2.12. Przegld alarmw w dozorze Patrz rozdzia 3.4 [*][2] Przegld Usterek . Wzmocnione podwietlenie Podwietlenie klawiatury jest wzmacniane w momencie nacinicia dowolnego przycisku na okres 30 sekund.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

18

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

ROZDZIA 4
!
4.2. Wprowadzanie danych dziesitnych
Zaleca si dokadne przeczytanie kolejnych rozdziaw przed rozpoczciem programowania, jak rwnie wypeniania Arkuszy Programowania. Cz pozycji programowania wymaga wprowadzania liczb dziesitnych. Gdy lampka 'GOTOWO' wieci si, centrala czeka na wprowadzanie informacji dotyczcych wybranego podprogramu. Nale y wprowadzi informacje wpisane wczeniej w Arkuszach Programowania. Jeli wprowadzona liczba cyfr odpowiada liczbie kratek w arkuszu programowania dotyczcym danego podprogramu centrala automatycznie opuci dany podprogram. Lampka 'GOTOWO' zganie, za lampka 'DOZR' zostanie zapalona. Aby opuci dany podprogram (bez wprowadzenia wymaganej liczby cyfr), nale y nacisn przycisk [#]. Jest to przydatne do zmiany tylko kilku pierwszych danych programowania danego podprogramu. Pozostae dane podprogramu pozostan nie zmienione. Po naciniciu [#] zganie lampka 'GOTOWO', a zapali si 'DOZR'. Programowanie danego podprogramu zostanie zakoczone.

Dla uatwienia, odpowiednie podprogramy dla opisywanych funkcji bd umieszczane w ramkach takich jak ten tekst.

4.1. Wejcie w tryb programowania instalatorskiego


Programowanie instalatorskie jest u ywane do zaprogramowania opcji centrali i komunikatora telefonicznego. Kod instalatora [1565] jako fabryczny powinien by zmieniony w celu zabezpieczenia przed dostpem niepowoanych osb do systemu. Kod Instalatora ......................................Podprogram.[006]

4.3. Wprowadzanie danych HEX


W niektrych wypadkach istnieje potrzeba wprowadzenia danych szesnastkowych. W tym celu nale y nacisn przycisk [*] lampka 'GOTOWO' zacznie miga. Nale y wprowadzi liczb dziesitn (od 1 do 6 ) przyporzdkowan danej liczbie HEX: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E, 6 = F. Po wprowadzeniu poprawnej cyfry HEX lampka GOTOWO bdzie w dalszym cigu miga. Jeli trzeba wprowadzi nastpn cyfry HEX, nale y nacisn odpowiadajc jej cyfr dziesitn (bez naciskania [*]). Powrt do trybu wprowadzania cyfr dziesitnych realizuje si przez ponowne nacinicie [*] - lampka 'GOTOWO' zostanie zgaszona.

Klawiatura LED
Krok 1 Z klawiatury nale y wprowadzi [*] [8] [kod instalatora]. Lampka 'Program' bdzie miga wskazujc na tryb programowania. Lampka 'DOZR' zapali si wskazujc, e centrala czeka na wprowadzenie 3 cyfrowego numeru podprogramu - adresu pamici. Krok 2 Wprowad z klawiatury 3 cyfrowy numer podprogramu. Lampka 'DOZR' zganie. Lampka 'GOTOWO' zapali si wskazujc, e centrala czeka na wprowadzenie informacji - danych dotyczcych danego podprogramu Krok 3 Wprowad wymagane informacje do zakoczenia tej czci programowania (opcje w/wy, numery, itd.).

Jeli wprowadzony 3 cyfrowy numer podprogramu jest nieprawidowy lub modu odnoszcy si do danego podprogramu nie jest obecny - klawiatura poda przez 2 s sygna dwikowy lub dwik bdu.

Istotn spraw jest obserwacja lampki 'GOTOWO' jeli byska to ka da wprowadzona cyfra bdzie interpretowana jako odpowiadajca jej cyfra HEX.

Klawiatura LCD.
Krok 1 Z klawiatury nale y wprowadzi [*] [8] [kod instalatora]. Klawiatura wywietli 'Do Sekcji ' Krok 2 Wprowad 3 cyfrowy numer podprogramu do programowania. Klawiatura wywietli informacj 'Podaj Dane ' dla wybranego podprogramu. Krok 3 Wprowad wymagane informacje do zakoczenia tej czci programowania (opcje w/wy, numery, itd.). W przypadku popenienia pomyki przy wpisywaniu, nale y opuci podprogram przez nacinicie [#] i powtrnie wej do odpowiedniego podprogramu, w celu dokonania poprawek.

Przykad: W celu wprowadzenia 'C1' nale y nacisn sekwencj przyciskw: [*][3][*][1]. [*] w celu przejcia w tryb wprowadzania cyfr HEX -miga lampka GOTOWO; [3] do wprowadzenia cyfry C; [*] powrt do trybu dziesitnego - wieci si lampka GOTOWO; [1] wprowadzenie cyfry 1.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

19

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Je eli u ywany format jest typu impulsowego cyfra '0' nie bdzie transmitowana. Wprowadzenie '0' jest informacj dla centrali, i w tym miejscu nale y pomin transmisj cyfry jest to "cyfra wypenienia". Aby wysa znak odpowiadajcy cyfrze '0' nale y wprowadzi j jako szesnastkowe 'A'. Przykad: w celu wprowadzenie liczby '403' nale y przycisn sekwencj [4][*][1][*][3][0]. [4] wprowadzenie cyfry 4; [*] w celu przejcia w tryb wprowadzania cyfr HEX -miga lampka GOTOWO; [1] do wprowadzenia cyfry A; [*] powrt do trybu dziesitnego lampka GOTOWO wieci si; [3] wprowadzenie cyfry 3; [0] wprowadzenie cyfry '0' jako cyfry wypeniajcej.

Klawiatura typu LCD


Przy u yciu klawiatury LCD mo na przeglda dowolny Podprogram. Po wejciu do danego Podprogramu klawiatura wywietli pen informacj o zapisanej konfiguracji. Do przegldania nale y u ywa przyciskw strzaek [<][>]. Przejcie do koca przegldanego Podprogramu lub nacinicie przycisku [#] spowoduje opuszczenie Podprogramu.

4.4. Podprogramy opcji przeczanych


Niektre podprogramy zawieraj zestawy opcji przeczanych. Centrala u ywa wtedy lampek linii od 1 - 8 do informowania, czy dana opcja jest wczona czy wyczona. W celu sprawdzenia ka dej opcji mo na posu y si Arkuszami Programowania. Nale y sprawdzi, czy lampka reprezentujca dan opcj ma by zapalona (ON) czy nie (OFF). Nacinicie cyfry odpowiadajcej danej opcji powoduje jej wczenie (wiecenie si lampki lub pojawienie si cyfry na wywietlaczu LCD) lub wyczenie (w zale noci od stanu poprzedniego). Po prawidowym ustawieniu wszystkich opcji nale y opuci podprogram i zapisa wprowadzone zmiany przez nacinicie przycisku [#] . Lampka GOTOWO zganie, natomiast zapali si lampka DOZR.

4.5. Przegldanie danych


Klawiatura typu LED
Przy u yciu klawiatury LED mo na przeglda ka dy Podprogram. Po wejciu do danego Podprogramu klawiatura wywietli pierwsz cyfr zapisanej danej. Klawiatura pokazuje dane w postaci liczb dwjkowych, gdzie: Lampka Linii 1 = 1 = 20 Lampka Linii 2 = 2 = 21 Lampka Linii 3 = 4 = 22 Lampka Linii 4 = 8 = 23 W celu okrelenia wywietlanej liczby nale y zsumowa wartoci odpowiadajce zapalonym lampkom (np. gdy adna z lampek nie wieci si to warto = 0, gdy wiec si wszystkie, to warto = 15 = HEX F). W celu przejcia do nastpnej cyfry nale y nacisn dowolny przycisk (PO AR, POMOC lub PANIKA). Gdy wszystkie cyfry wystpujce w danym Podprogramie zostan przejrzane, Podprogram zostanie opuszczony automatycznie; zganie lampka GOTOWO i zawieci si lampka DOZR. Teraz system gotw jest na przyjcie trzycyfrowej sekwencji innego Podprogramu. Nacinicie przycisku [#] spowoduje opuszczenie danego Podprogramu.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

20

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

ROZDZIA 5
Poni szy rozdzia zawiera opis programowanych parametrw centrali, opis ich dziaania, opcje tych parametrw oraz usytuowanie opcji wymagajcych programowania. Wedug ustawie fabrycznych, linie od 1 do 8 s przypisane do Podsystemu 1. Je eli sytuacja wymaga podziau systemu na podsystemy, linie powinny by zaprogramowane do dziaania w odpowiednim podsystemie. Przed przypisaniem linii do Podsystemu 2 nale y uaktywni ten podsystem.

5.1. Programowanie kodw systemowych


W trybie programowania instalatorskiego mo na zaprogramowa trzy kody: Kod Gwny Systemu (U ytkownika), Kod Instalatora i Kod Sprztaczki. Pozostae kody mog by programowane poprzez u ycie funkcji [*] [5] (patrz rozdz. 3.4). Je eli wczona jest opcja Kod Gwny Systemu Blokowany, to zmiana Kodu Gwnego Systemu mo e by dokonana tylko w trybie programowania instalatorskiego. Je eli wczona jest opcja programowania kodw 6 cyfrowych, wszystkie kody mog by zaprogramowane jako 6 cyfrowe z wyjtkiem Kodu ID centrali i Kodu do cznoci z komputerem DLS. Kod instalatora .................................Podprogram [006] Kod Gwny Systemu .......................Podprogram [007] Kod Sprztaczki ................................Podprogram [008] Kod Gwny Systemu Blokow. ....Podprogram[015]: [6] Blokowanie linii bez kodu ...........Podprogram[015]: [5] Kody 6 cyfrowe ............................Podprogram[701]: [5]

Linie zaprogramowane jako Nieu ywane musz by usunite z obu podsystemw.

Podsystem 2 wczony .........Podprogram [201], opcja [1] Podsystem 1 - przydzielenie linii 1-8 .........Podprog. [202] Podsystem 2 - przydzielenie linii 1-8 .........Podprog. [206]

Definicje Typu Linii Dozorowych


Podprogram [001] pozwala wybra sposb dziaania ka dej linii. Ka da linia wymaga wprowadzenia 2 cyfr definiujcych jej dziaanie.

Kod Sprztaczki pozwala na wczenie, wyczenie systemu. Nie umo liwia blokowania linii , wczania [*][9] oraz uruchamiania funkcji [*] [7].

Oprcz definiowania typu ka dej linii mo na dodatkowo zmienia opcje linii na: - gon lub cich; - wywoujc alarm cigy lub przerywany; - uaktywniajc lub nie gong; - mo liw lub nie do blokowania; - mo liw lub nie do wymuszonego wczenia; - posiadajc lub nie licznik narusze; - opnienie lub nie transmisji kodu raportu; - bezprzewodow lub zwyk.

5.2. Programowanie linii


Przydzia linii i podsystemw
System mo e zosta podzielony na dwa podsystemy. Na przykad w celu ograniczenia dostpu pracownikw biurowych do magazynw, a pracownikw magazynowych do pomieszcze biurowych. Linie mog by przypisywane do ka dego z podsystemw lub do obu podsystemw jednoczenie. Istnieje mo liwo zaprogramowania Kodw u ytkownika dla ka dego z podsystemw lub dla caego systemu (patrz rozdz. 3.4; polecenia [*]). Linie wsplne s to linie przypisane do obu podsystemw. Wczenie w dozr linii wsplnej nastpuje dopiero po wczeniu obu podsystemw, do ktrych jest ona przypisana. Wyczenie z dozoru linii wsplnej nastpuje w momencie wyczenia z dozoru jednego z podsystemw,

[00] Linia nieu ywana Linia nie dziaa w adnym przypadku. Linie niewykorzystane w systemie powinny by zaprogramowane jako linie zerowe. Zalecane jest podczenie rezystora EOL. [01] Linia Opniona 1 Naruszenie tej linii, przy wczonym systemie, powoduje rozpoczcie czasu na wejcie. Jednostajny dwik brzczyka klawiatury oznacza konieczno wyczenia systemu. Jeli system nie zostanie wyczony przed upywem czasu na wejcie - wywoany zostanie alarm gony. Patrz Podprogram [005] - programowanie czasu na wejcie linii opnionej 01. [02] Linia Opniona 2. Ten typ linii dziaa podobnie jak linia [01], lecz mo e posiada inny czas na wejcie. Zazwyczaj ten typ linii jest u ywany do ochrony drzwi gara owych. Patrz Podprogram [005] - programowanie czasu na wejcie linii opnionej 02. [03] Linia Natychmiastowa Naruszenie tej linii, przy systemie wczonym w dozr, wywouje natychmiast alarm gony. [04] Linia Wewntrzna Naruszenie tej linii przy systemie wczonym w dozr wywouje natychmiast alarm gony, o ile wczeniej nie zostaa naruszona linia opniona. W przeciwnym wypadku linia wewntrzna dostaje czas na wejcie. Zazwyczaj ten typ linii jest u ywany dla czujek ruchu zainstalowanych w przedpokoju.

Wszystkie wsplne linie po arowe musz by zaprogramowane jako Standardowe po arowe (typy 08 i 88).

Klawiatury mog by przypisane do poszczeglnych podsystemw lub wystpowa jako klawiatury globalne (rozdz. 2.6). Ka dy z podsystemw mo e mie swj Numer Identyfikacyjny podsystemu, su cy do identyfikacji raportw wysyanych przez central do stacji monitorowania (patrz rozdz. 5.5).

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

21

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[05] Linia Sypialniana Ten typ linii dziaa podobnie jak linia wewntrzna z jednym wyjtkiem. Linia bdzie automatycznie blokowana w nastpujcych przypadkach: -system zosta wczony w trybie obwodowym przyciskiem funkcyjnym; -system zosta wczony bez czasu na wejcie w trybie obwodowym; -system zosta wczony, a w czasie na wyjcie NIE zostaa naruszona linia opniona. Automatyczne blokowanie linii zwalnia u ytkownika z koniecznoci blokowania linii wewntrznych z klawiatury przy wczonym systemie i pozostaniu u ytkownikw w domu. Zazwyczaj ten typ linii jest stosowany do nadzorowania pracy czujek ruchu wewntrz obiektu. Linie Sypialniane nie powinny by programowane jako linie wsplne dla dwch podsystemw. [06] Linia Opniona Sypialniana Ten typ linii dziaa podobnie jak linia typu [05], z tym jednak e wyjtkiem, e zawsze posiada czas opnienia na wejcie. Zazwyczaj ten typ linii jest u ywany do nadzorowania czujek ruchu wewntrz obiektu. Pozwala unikn faszywych alarmw, poniewa daje u ytkownikowi czas na wejcie i wyczenie podsystemu. Linie Opnione Sypialniane nie powinny by programowane jako linie wsplne dla dwch podsystemw.

[08] 24h standardowa po arowa Naruszenie linii tego typu powoduje natychmiastowe wejcie centrali w stan alarmu po arowego. Wyjcia po arowe s aktywowane. Jednoczenie mog zosta wysane kody raportujce do stacji monitorowania. Czas trwania alarmu gonego jest okrelony w podprogramie [005] "Czasy systemowe" lub mo e trwa do czasu wprowadzenia Kodu U ytkownika (w zale noci od ustawienia w Podprogramie [014] opcja [8]). Naruszenie linii po arowej jest sygnalizowane na wszystkich klawiaturach. Zazwyczaj ten typ linii jest stosowany do nadzorowania pracy czteroprzewodowych czujek dymu lub rcznych ostrzegaczy po arowych.

Liniom klawiaturowym nie nale y przypisywa typu linii [07] i [08], jeli centrala ma wczon opcj nadzorowania podwjnym rezystorem DEOL (podprogram [013], opcja [2]).

[09] 24h Nadzoru Linia ta jest aktywna przez 24 godziny, niezale nie od tego, czy centrala jest wczona w dozr, czy nie . Ka de naruszenie tej linii powoduje przesanie do rejestru komunikatu o alarmie i przesanie komunikatu do stacji monitorowania. Alarm jest cichy.

Jeli s stosowane bezprzewodowe czujki nadzorujce obszar drzwi wejciowych to czujki przewodowe w tym pomieszczeniu powinny zapewnia opnienie na wejcie. W przeciwnym wypadku, centrala mo e odebra sygna naruszenia linii przewodowej przed odebraniem sygnau z bezprzewodowej linii opnionej i wywoany zostanie faszywy alarm.

Liniom klawiaturowym nie nale y przypisywa typu linii [09].

[07] 24h Opniona po arowa Naruszenie linii tego typu wprowadza central w stan wstpnego alarmu po arowego. Wyjcia po arowe s aktywowane, ale informacja o alarmie nie trafia jeszcze do rejestru zdarze, a kody raportujce nie s wysyane. Jeli w cigu 30 sekund u ytkownik nie potwierdzi alarmu po arowego przez nacinicie dowolnego przycisku klawiatury, to centrala wejdzie w stan alarmu po arowego i wyle kody raportujce do stacji monitorowania. Je eli w cigu 30 sekund od wywoania alarmu wstpnego u ytkownik potwierdzi przyjcie sygnau alarmowego, to centrala wycisza sygnalizator i wstrzymuje transmisj kodw na 90 sekund, dajc u ytkownikowi czas na usunicie przyczyny alarmu. Je eli po upywie 90 sekund linia po arowa opniona jest nadal w stanie alarmu to centrala ponownie aktywuje wyjcia po arowe i opnia komunikacj ze stacj o 30 sekund, czekajc na reakcj u ytkownika.

[10] 24h Nadzoru brzczykowa Linia ta jest aktywna przez 24 godziny, niezale nie od tego, czy centrala jest wczona w dozr, czy nie. Ka de naruszenie tej linii powoduje przesanie komunikatu do stacji monitorowania i uruchomienie brzczyka klawiatury a do chwili wprowadzenia wa nego kodu u ytkownika. [11] 24h Wamaniowa Linia ta jest aktywna przez 24 godziny, niezale nie od tego, czy centrala jest wczona w dozr, czy nie. Ka de naruszenie tej linii wywouje powstanie alarmu gonego i przesanie komunikatu do stacji monitorowania. Czas trwania alarmu gonego jest okrelony w podprogramie [005] "Czasy systemowe" lub mo e trwa do czasu wprowadzenia kodu u ytkownika. [12] Linia 24h napadowa [13] Linia 24h gaz [14] Linia 24h grzanie [15] Linia 24h medyczna [16] Linia 24h paniki [17] Linia 24h niebezpieczestwo [18] Linia 24h tryskacze [19] Linia 24h woda [20] Linia 24h zamra arka [21] Linia 24h sabota owa zatrzask Linie powy ej dziaaj identycznie jak Linia [11] lecz uruchamiaj wyjcia typu Zapamitane Zdarzenia w Systemie. Je eli komunikator u ywa formatu transmisji SIA to centrala wyle odmienny kod raportu do stacji monitorowania dla ka dego typu linii. Dla typu [12] alarm jest cichy.

Je eli w czasie opnienia zostanie naruszona inna linia po arowa lub nacinity przycisk PO AR, to alarm gony nie bdzie kasowany przez nacinicie dowolnego klawisza; powoduje to tak e natychmiastowe wysanie komunikatu.

Naruszenie linii po arowej jest sygnalizowane na wszystkich klawiaturach, a czasowe (90 s) blokowanie monitorowania i uciszenie sygnalizatora mo e by dokonane z ka dej klawiatury. Zazwyczaj ten typ linii jest stosowany do nadzorowania pracy czteroprzewodowych czujek dymu.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

22

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Liniom bezprzewodowym nie mo na nadawa typu linii [22], [23] i [24].

Blokada mo liwa Okrela, czy dana linia mo e by blokowana rcznie z klawiatury (komenda [*] [1]; patrz rozdz. 3.4). Wymuszone Wczenie Okrela, czy system mo e zosta wczony, gdy dana linia jest naruszona. Jeli po upywie czasu na wyjcie linia taka pozostaje nadal naruszona, system bdzie j ignorowa. Po jej zamkniciu jest ona automatycznie doczana do wczonego systemu. Linia tego typu jest przydatna do nadzoru drzwi gara owych. U ytkownik mo e wczy system przy otwartych drzwiach gara owych. Po ich zamkniciu linia staje si czci wczonego systemu. Licznik Narusze Jeli opcja ta jest ustawiona - centrala spowoduje przerwanie sygnalizacji gonej i wysyania komunikatw do stacji monitorowania po osigniciu okrelonej liczby narusze danej linii (patrz rozdz. 5.19). Opnienie transmisji Okrela, czy centrala opnia wysyanie do stacji monitorowania kodu raportujcego naruszenie danej linii, czy nie opnia (patrz rozdz. 5.15). Linia bezprzewodowa Okrela, czy linia jest przewodowa czy bezprzewodowa. Opcje linii .......Podprogram [101] - [108]: Opcje [1] - [8]

[22] Klucz chwilowy Naruszanie tej linii powoduje naprzemienne wczanie i wyczanie podsystemu, do ktrego ta linia nale y. Linia tego typu nie mo e by lini wspln. [23] Klucz stay Naruszenie tej linii spowoduje wczenie w dozr podsystemu, do ktrego ta linia nale y. Powrt linii do stanu normalnego spowoduje wyczenie podsystemu z dozoru. Linia tego typu nie mo e by lini wspln. [24] Odpowied GSM Programowanie DLS mo e odbywa si poprzez sie telefonii komrkowej GSM. Po wykryciu dzwonienia modu GSM-1000 narusza lini odpowiedzi GSM informujc central o przyjciu wywoania z komputera. Linia odpowiedzi GSM nie mo e by lini klawiaturow. [25] Wewntrzna opniona Ten typ linii dziaa identycznie jak linia wewntrzna jeli system wczony zosta w trybie normalnym (wyjcia). Jeli system zosta wczony w trybie obwodowym to naruszenie tej linii rozpocznie odliczanie czasu na wejcie. [87] 24h po arowa opniona (bezprzewodowa) Ta linia dziaa jak typ [07], ale dla czujek bezprzewodowych. [88] 24h po arowa standardowa (bezprzewodowa) Ta linia dziaa jak typ [08], ale dla czujek bezprzewodowych.

5.4. Przypisywanie linii klawiatur


Szczegy dotyczce tego rozdziau opisane zostay wczeniej w rozdziale 2.12. Przypisywanie linii dozorowych klawiatur ..Podpr. [020]

Definicje typu linii ............................Podprogram [001] Podsystem 1 przydzielenie linii .....Podprogram [202]

5.3. Opcje linii dozorowych


Ka da linia bdzie dziaa tak, jak j zdefiniowano (rozdzia 5.2 Definiowanie Typu Linii Dozorowych). Dodatkowo mog zosta zmienione opcje linii w celu ich dostosowania do charakteru obiektu.

5.5. Komunikator Telefoniczny (Dialer)


Jeli zostaa wybrana opcja Komunikacja Wyczona - centrala nie bdzie dokonywa prb dzwonienia do stacji monitorowania. Po wybraniu opcji Komunikacja Wczona centrala wykonuje prby poczenia ze stacj po zajciu zdarze posiadajcych zaprogramowane Kody Raportujce (patrz rozdz. 5.8). Opcje Kierunkw komunikacji pozwalaj okreli, ktry numer telefoniczny zostanie wybrany po zaistnieniu zdarzenia. Wybranie opcji Wybieranie DTMF powoduje, e centrala stosuje wybieranie tonowe. Opcja Przecz na Wybieranie Impulsowe powoduje, e centrala zmienia sposb wybierania na impulsowe przy 5 prbie dzwonienia do stacji monitorowania. Wyczenie opcji Wybieranie DTMF spowoduje, e centrala zastosuje wybieranie impulsowe.

Opcje linii po arowych nie powinny by zmieniane.

Lista opcji programowanych dla ka dej linii: Cicha / Gona Okrela, czy naruszenie danej linii wywouje alarm gony czy cichy. Sygnalizacja Alarmu: impulsowa/ ciga Okrela, czy naruszenie danej linii wywouje alarm gony o charakterze cigym czy impulsowym. Gong Okrela, czy naruszenie danej linii bdzie sygnalizowane przez klawiatur podsystemu (u ytkownik mo e wcza/ wycza funkcj komend [*] [4]).

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

23

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Jeli wczona jest opcja Wymuszone wybieranie numeru, centrala dziaa wedug poni szej procedury: 1) przejmuje lin telefoniczna i oczekuje 5 sekund na sygna z centrali tel.; 2) w przypadku braku sygnau, zawiesza prb poczenia na 20 s; 3) ponownie przejmuje lini i oczekuje 5 sekund na sygna z centrali tel.; 4) wybiera numer bez wzgldu na obecno sygnau. Jeli w cigu 40 sekund nie nastpi poczenie, przerywa prb. Jeli opcja Wymuszonego wybierania jest wyczona, centrala realizuje powy sz procedur, lecz nie wybiera numeru telefonu bez stwierdzenia obecnoci sygnau (krok 4). Jeli poczenie nie doszo do skutku, opcja Opnienie pomidzy poszczeglnymi prbami wywoania pozwala na zaprogramowanie opnienia przed kolejnym wywoaniem. Jeli wczona jest opcja Detekcja tonu zajtoci, centrala przerwie prb dzwonienia jeli wykryje ton zajtoci trwajcy przez 5 sekund i ponowi prb po czasie opnienia pomidzy prbami wywoania. Maksymalna liczba prb definiuje ilo powtrze transmisji do stacji zanim stwierdzona zostanie usterka komunikacji (FTC). Trzeci numer telefonu mo e by u yty jako rezerwa pierwszego. Jeli pniej komunikacja ze stacj zostanie przywrcona to centrala wyle kod raportujcy usterk komunikacji (FTC) oraz kody raportujce nie wysane podczas poprzedniej sesji cznoci. Jeli opcja Sygnalizacja gona usterki komunikacji jest wczona to wystpienie usterki komunikacji podczas dozoru spowoduje gon sygnalizacj. Opcja Czas oczekiwania na sygna synchronizacji (handshake), okrela czas, w ktrym centrala oczekuje na handshake ze stacji monitorowania. Jeli centrala nie odbiera sygnau, traktuje to jako nieudan prb, rozcza si i prbuje ponownie. Wybieranie impulsowe 33/67 lub 40/60 przecznik pozwala okreli wspczynnik wypenienia przy wybieraniu impusowym. W Polsce obowizuje wybieranie impulsowe o wspczynniku wypenienia 33/67.

5.6.

Komunikator - numer identyfikacyjny

Istniej dwa Numery Identyfikacyjne, po jednym dla ka dego Podsystemu. Numer Identyfikacyjny okrela obiekt, ktry aktualnie czy si ze stacj. Jeli centrala jest zaprogramowana z podziaem na dwa Podsystemy, wwczas oba numery musz by zaprogramowane. Centrala raportuje do stacji monitorowania alarmy z poszczeglnych Podsystemw z podaniem odpowiedniego numeru identyfikacyjnego. Nr Identyfikacyjny Podsystemu 1 .....Podprogram [310] Nr Identyfikacyjny Podsystemu 2 .....Podprogram [311]

5.7. Komunikator - Numery Telefoniczne


Centrala mo e komunikowa si ze stacj monitorowania, u ywajc trzech r nych numerw telefonicznych. Pierwszy z nich jest numerem podstawowym, drugi numerem pomocniczym, a trzeci numerem rezerwowym dla pierwszego.

Trzeci numer telefoniczny nie jest numerem rezerwowym dla numeru drugiego.

Opcja Wybieranie naprzemienne oznacza, e centrala wybiera na przemian pierwszy i trzeci numer telefoniczny, prbujc nawiza czno ze stacj monitorowania. Wyczenie tej opcji powoduje, e centrala wybiera trzeci numer telefoniczny dopiero po nieudanej serii prb poczenia si z numerem pierwszym.

Do wybierania naprzemiennego konieczne jest wczenie trzeciego numeru telefonicznego [380[[5]. Numery telefoniczne mog skada si maksymalnie z 32 znakw, co pozwala na wczenie znakw specjalnych. Numer telefonu skada si z cyfr od 0 do 9. Mo na rwnie zaprogramowa specjalne znaki cyfry HEX. Oznaczaj one: HEX B - oznacza przycisk [*] na aparacie z wybieraniem tonowym; HEX C - oznacza przycisk [#] na aparacie z wybieraniem tonowym; HEX D - zmusza dialer do oczekiwania na sygna zgoszenia centrali telefonicznej; HEX E - przerwa w wybieraniu trwajca 2 sekundy; HEX F - znacznik koca numeru. 1 numer telefoniczny 2 numer telefoniczny 3 numer telefoniczny 3 nr telefon. Wczony Wybieranie naprzemienne Podprogram [301] Podprogram [302] Podprogram [303] Podprogram [380] opcja [5] Podprogram [380] opcja [6]

Podprogram

Opcja

Wybieranie impulsowe lub DTMF ............[380]: Przecz na imp. przy 5 prbie ..................[380]: Komunikacja wczona ..............................[380]: Kierunki komunikacji ......................... [361] - [368] Wymuszone wybieranie ...............................[702]: Opnienie pomidzy prbami wybierania [703] Detekcja tonu zajtoci ................................[701]: Maks. liczba prb .........................................[160] Czas oczekiwania na sygna synch. .............[161] Wybieranie impulsowe 33/67 .......................[702]: ID Ton ...........................................................[702]: 2100Hz/1300Hz ............................................[702]: Sygnalizacja gona usterki komunikacji ..................................................[702]:

[3] [4] [1] [2] [6]

[1] [5] [6] [8]

5.8. Komunikator - Kody Raportujce


Zaleca si, aby Centrala zostaa zaprogramowana w taki sposb, by raportowa jak najwicej zdarze do stacji monitorujcej. Kody raportujce mog by jedno lub dwucyfrowe, mog rwnie zawiera liczby HEX od A do F. Na nastpnej stronie opisano, ktre kody mo na zaprogramowa i kiedy bd transmitowane do stacji.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

24

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Alarm z linii dozorowej.


Centrala bdzie wysya Kody Raportujce alarm z danej linii, gdy linia ta znajduje si w stanie alarmu. Linie 24h, niezale nie od tego czy centrala jest wczona czy nie, zawsze generuj alarm. Pozostae linie tylko wtedy, gdy centrala jest wczona.

Kod usterki zasilania AC Aby zabezpieczy si przed wysyaniem tego kodu przez central w przypadkach wystpienia krtkich brakw napicia w sieci zasilajcej, nale y zaprogramowa opcj Opnienia transmisji usterki AC. Kod raportujcy Powrt po usterce bdzie opniony o tak sam liczb minut.

Kod Policyjny jest wysyany wtedy, gdy dwie r ne linie


dozorowe w tym samym podsystemie zostan naruszone w cigu zaprogramowanego Czasu Kodu policyjnego (rwnie linie 24h). Kod Policyjny wysyany jest natychmiast, chyba e naruszona linia ma zaprogramowane opnienie transmisji. Kod Policyjny ......................................Podprogram [328]

Jeli opcja Opnienia transmisji usterki AC zostanie zaprogramowana na [000], transmisja kodu bdzie natychmiastowa.

Opnienie transmisji uszkodzenia AC ...Podprog. [370].

Powrt linii do stanu normalnego


Jeli jest ustawiona opcja Powroty po sygnalizacji to centrala przele kody raportujace o powrocie linii do stanu normalnego, gdy alarm gony zostanie zakoczony, przy czym linia w tym momencie musi by w stanie normalnym. Jeli linia nadal jest naruszona, to centrala wyle komunikat dopiero po jej powrocie do stanu normalnego. Jeli powy sza opcja jest wyczona, to centrala wyle komunikat o powrocie natychmiast po powrocie linii do stanu normalnego lub po wyczeniu systemu.

Zasilanie urzdze bezprzewodowych Je eli napicie baterii urzdzenia bezprzewodowego jest zbyt niskie, urzdzenie zgasza to centrali ktra raportuje ten fakt do stacji monitorowania. Transmisj mo na opni, programujc liczb dni opnienia w podprogramie [370]. Po wymianie baterii centrala wyle kod powrotu zasilania do stanu normalnego. Zdarzenia zostan zapisane w rejestrze zdarze. Kody raport. uszkodzenia urzdze bezprzewodowych ................Podprogram [353] Opnienie transm. usterki baterii ......Podprogram [370]

Linie 24 godzinne raportuj przywrcenie stanu normalnego zaraz po wystpieniu stanu normalnego linii.

5.9. Komunikator - Formaty Transmisji


Ka dy numer telefoniczny mo e by zaprogramowany w centrali alarmowej w celu raportowania zdarze przy u yciu jednego z 8 dostpnych formatw. S to: Format impulsowy 10 i 20 BPS, Contact ID, SIA, Pager i powiadamianie osobiste. Format Transmisji .................................Podprogram [360] Kierunki transmisji ...............Podprogramy [361] do [368]

Powroty alarmw po sygnalizacji .........................Podprogram [380]: opcja [2] Wczenia Centrala bdzie wysya Kod potwierdzajcy wczenie w celu poinformowania o wczeniu Podsystemu. Sygna nie bdzie transmitowany dopki nie upynie Czas na Wyjcie. Brzczyk klawiatury emituje seri omiu dwikw, potwierdzajc wysanie kodu i odebranie go przez stacj monitorowania. W celu identyfikacji osoby przeprowadzajcej wczenie dla ka dego Kodu U ytkownika, Kodu Gwnego i Kodu Gwnego Podsystemu mo e by zaprogramowany r ny Kod Raportujcy. Potwierdzenie wczenia .....Podprogram [381]: opcja [4]

Formaty impulsowe
Zale nie od ustawie w programie centrala komunikuje si ze stacj monitorowania alarmw przy nastpujcych parametrach: 3/1, 3/2, 4/1 lub 4/2; 10 i 20 bps; 1400 lub 2300 Hz sygna handshake'u. Zamiast sygnau handshakeu 1400 lub 2300Hz mo na zaprogramowa sygna 1600 Hz, ale tylko dla formatw [01] i [02]. Sygna handshake 1600 Hz ....Podprogram [702] opcja [4]

Wczenie /Wyczenie przy pomocy bezprzewodowego klucza stacyjki Je eli w systemie alarmowym u yty zosta modu interfejsu bezprzewodowego PC5132 w wersji 3.0 lub nowszej, wczanie i wyczanie mo e odbywa si przy pomocy bezprzewodowego przycisku. Jeli u yto przycisku identyfikowanego z kodem u ytkownika, zdarzenie takie jest odnotowywane w rejestrze, a centrala wysya kody raportujce do stacji monitorowania (takie same jak dla w/wy. podsystemu kodem). Je eli u ywany przycisk nie identyfikowany to kody raportujce wysane do stacji monitorowania s takie same jak dla w/wy podsystemu kluczem. Opcja [4] w podprogramie [015] powinna by ustawiona na OFF, aby nastpio wczenie podsystemu bezprzewodowym przyciskiem z identyfikacj. Wyczeniu podsystemu z dozoru bdzie zawsze towarzyszy identyfikacja u ytkownika.

Dodatkowe uwagi dotyczce formatu impulsowego. 1 Cyfra "0" nie wysya adnych impulsw i jest u ywana jako wypenienie. 2 Numer identyfikacyjny skada si z 4 cyfr. Jeli powinien zosta wysany 3 cyfrowy numer identyfikacyjny, jako czwart cyfr nale y u y 0. 3 Odpowiednikiem cyfry zero jest liczba HEX "A". Przykad: 3 cyfrowy numer identyfikacyjny [123] jest programowany jako [1230]; 4 cyfrowy numer identyfikacyjny [4079] jest programowany jako [4A79].

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

25

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Odpowiednikiem cyfry zero jest liczba HEX "A". Przykad: cyfrowy numer identyfikacyjny [123] jest programowany jako [1230]; cyfrowy numer identyfikacyjny [4079] jest programowany jako [4A79]. Programujc Kody Raportujce nale y wprowadza 2 cyfry. Jeli powinien zosta zaprogramowany kod 1 cyfrowy, jako drug cyfr nale y wprowadzi "0". Jeli w kodzie wystpuje 0 to nale y je zastpi cyfr HEX "A". Przykad: kod [3] jest programowany jako [30]; kod [30] jest programowany jako [3A].

Format SIA
Format ten jest specjalnym formatem do szybkiej transmisji ze stacj monitorowania w trybie modulacji FSK. Automatycznie generuje typ sygnau alarmowego np. wamanie, poar, napad itd. Dwucyfrowy kod raportujcy jest u ywany do identyfikacji numeru linii lub numeru kodu u ytkownika.

Opcja Automatycznego SIA pozwala automatycznie generowa numery linii dozorowych i numery kodw u ytkownika bez potrzeby programowania tych danych.

Dla uniknicia wysyania kodu raportujcego nale y kod danego zdarzenia zaprogramowa jako [00] lub [FF].

Handshake standardowy / 1600Hz .....Podprogram [702] : [4]

Format Contact ID
Format umo liwia szybk transmisj ze stacj monitorowania w trybie tonowym. Oprcz szybkoci, zalet tego formatu jest to, e mo e przesa wicej informacji. Na przykad raportujc alarm z linii 1 format Contact ID mo e wysa rwnie informacj o rodzaju alarmu (wamaniowy, napadowy itp.). Programujc format Contact ID dla ka dego transmitowanego zdarzenia nale y wybra 2 cyfry z zamieszczonej w Dodatku A listy kodw zdarze. Dwie cyfry oznaczaj rodzaj zdarzenia alarmowego. Centrala alarmowa automatycznie generuje wszystkie pozostae informacje, cznie z numerem linii. Wpisanie kodu raportujcego [00] lub [FF] blokuje wysyanie zdarzenia do stacji. Je eli jest ustawiona opcja Automatyczne Contact ID to centrala dziaa nastpujco: 1 Je eli zaprogramowany jest kod raportujcy [00], centrala nie bdzie raportowa zdarzenia do stacji monitorowania. 2 Je eli zaprogramowane s dowolne kody raportujce od [01] do [FF] ([FF] - ustawienie fabryczne), centrala automatycznie generuje odpowiednie kody raportujce zgodnie z wbudowanym wzorcem. Stosowanie automatycznego Contact ID skraca czas programowania komunikatora. Warunkiem stosowania jest zgodno wzorca Contact ID centrali z wzorcem stosowanym przez stacj monitorowania.

Jeli wybrano format SIA z aktywn opcj: Automatyczne SIA, centrala alarmowa raportuje do stacji monitorowania stosujc nastpujce reguy: 1. Jeli kod raportujcy zdarzenie jest ustawiony jako [00], centrala nie bdzie raportowa zdarzenia. 2. Jeli zaprogramowano dowolny kod zdarzenia z zakresu [01] [FF], centrala alarmowa bdzie wysya automatycznie generowany numer linii lub kodu u ytkownika. Wyczenie opcji Automatyczne SIA spowoduje nastpujce dziaanie centrali: 1. Je eli zaprogramowano kod raportujcy zdarzenia jako [00] lub [FF], centrala nie raportuje zdarzenia do stacji monitorowania. 2. Je eli zaprogramowano kod raportujcy z zakresu [01] [FF], centrala przele zaprogramowany kod. Zestawienie kodw formatu SIA podano w Dodatku A. Automatyczne SIA .............Podprogram [381] opcja [3]

Format Pager
Format transmisji dla dowolnego numeru telefonicznego moe zosta zaprogramowany jako Format Pager. Po zaistnieniu zdarzenia przy wybranym kierunku komunikacji na numer telefonu z formatem Pager, centrala alarmowa przystpi do wysyania komunikatu. Dzwonic na Pager, centrala wymaga zaprogramowania dodatkowych cyfr. Hex B odpowiada przyciskowi [*] na telefonie; Hex C odpowiada przyciskowi [#] na telefonie; Hex D oczekiwanie na sygna zgoszenia; Hex E dwusekundowa pauza; Hex F znacznik koca numeru telefonicznego. Centrala bdzie prbowa dzwoni na Pager jeden raz. Po wybraniu cyfr numeru telefonu centrala wysya numer identyfikacyjny i kod raportujcy oraz znak [#] (Hex C). Centrala nie jest w stanie stwierdzi, czy komunikat zosta odebrany przez Pager prawidowo. Bd komunikacji zostanie wygenerowany tylko w przypadku zajtoci numeru lub braku sygnau centrali telefonicznej.

Dodatkowe uwagi dotyczce Contact ID:


1 2 3 4 5 Numer identyfikacyjny skada si zawsze z 4 cyfr. Je eli w numerze identyfikacyjnym wystpuje 0, nale y je zastpi cyfr HEX A. Wszystkie kody raportujce skadaj si z 2 cyfr. Jeli w kodzie raportujcym wystpuje 0, nale y je zastpi cyfr HEX A. Aby wyczy raportowanie danego zdarzenia przez central alarmow nale y kod raportujcy tego zdarzenia zaprogramowa jako [00].

Szczegowy wykaz kodw raportujcych formatu Contact ID podano w Dodatku A. Automatyczne Contact ID ........Podprogram [381] opcja [7]

! !

Format Pager nie mo e by u ywany dla moduu komunikacji GSM-1000. U ywajc formatu pagera zaprogramuj 2 cyfry HEX E na kocu numeru telefonicznego. W kodach raportujcych nie nale y programowa znaku C (znak koca).

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

26

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Powiadamianie osobiste
Format transmisji komunikatora dla dowolnego numeru telefonicznego mo e zosta zaprogramowany jako powiadamianie osobiste. Po wybraniu numeru telefonu do powiadomienia, centrala alarmowa wysya ton identyfikacyjny. U ytkownik powinien nacisn na aparacie tonowym dowolny przycisk 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, * lub #). Nastpnie centrala wysya 20 sekundowy ton alarmu. Jeli w tym samym czasie centrala zarejestruje kilka zdarze alarmowych to tylko raz wybierze numer z formatem powiadomienia osobistego. Uwaga: Nie ka da centrala telefoniczna pozwala realizowa t funkcj.

Czas zajty przez programowanie za pomoc DLS mo na znacznie skrci przez zastosowanie PC-LINKa. To cze umo liwia programowanie centrali znajdujcej si przy komputerze bez wykorzystywania sieci telefonicznej. Przewd PCLINK podcza si z jednej strony do portu szeregowego COM komputera z z drugiej do wtyku PC-LINK na pycie centrali. Przewd PC-LINK mo na wykona samodzielnie wedug rysunku poni ej. Aby nawiza poczenie nale y wyda komend transferu danych w programie DLS a nastpnie wej w tryb programowania instalatorskiego i wprowadzi [499][kod instalatora][499].

5.10. Komunikacja z DLS


Funkcja komunikacji z DLS umo liwia programowanie caej centrali przy u yciu komputera, modemu i linii telefonicznej. Wszystkie funkcje, opcje, oraz status centrali (uszkodzenia, otwarte linie) mog by przegldane i programowane przy u yciu programu DLS.

Po wczeniu zasilania centrala bdzie gotowa do komunikacji z DLS przez okres 6 godzin, chyba e opcja U ytkownik zezwala na DLS zostanie wyczona.

Jeli komunikacja z DLS jest dozwolona to centrala bdzie odpowiada na przychodzce wywoania z DLS po odebraniu zaprogramowanej liczby dzwonkw. Gdy wczono opcj Pominicia Automatycznej Sekretarki/ Podwjny zew (lub w czasie pierwszych 6 godzin od wczenia zasilania centrali), centrala zareaguje w nastpujcy sposb: Komputer dzwoni do centrali ktra syszy jeden lub dwa dzwonki ale nie odbiera poczenia. Od tego momentu centrala uruchamia licznik czasu; Komputer przerywa prb poczenia a nastpnie dzwoni jeszcze raz. Jeli w czasie ustawionym w pozycji Czas drugiego zewu nastpi ponowne wywoanie centrali to odpowie ona po pierwszym sygnale dzwonka. Centrala automatycznie wejdzie w tryb cznoci z DLS, chyba e jest ustawiona opcja Oddzwonienia. Jeli tak, to centrala alarmowa i komputer rozcz si. Centrala wybierze numer telefoniczny komputera i poczeka, a ten odbierze poczenie. Nastpnie proces transmisji danych DLS zostanie rozpoczty. Jeli ustawiono opcj U ytkownik Zezwala na DLS, to u ytkownik mo e rcznie spowodowa przez nacinicie [*][6] [kod gwny] [5], e centrala bdzie oczekiwa na poczenie z DLS przez okrelony czas. Je eli ustawiona jest opcja Zezwolenie na DLS 1h centrala oczekuje na poczenie przez godzin. Po wykonaniu transmisji DLS zezwolenie jest kasowane. Je eli ustawiona jest opcja Zezwolenie na DLS 6h centrala oczekuje na poczenie przez 6 godzin. Po wykonaniu transmisji DLS mo na wykonywa kolejne transmisje bo zezwolenie jest kasowane dopiero po upyniciu szeciu godzin. Jeli ustawiono opcj U ytkownik inicjuje DLS, to u ytkownik przez nacinicie [*][6] [kod gwny] [6] mo e spowodowa, e centrala zadzwoni do komputera DLS. Kod Identyfikacyjny Komputera z DLS i Kod Identyfikacyjny DLS Centrali s stosowane w celach bezpieczestwa i waciwej identyfikacji. Aby mogo doj do poczenia oba te kody musz by identyczne w centrali i w pliku centrali w komputerze. Zaleca si zmian tych kodw na wartoci inne ni ustawione fabrycznie aby uniemo liwi przeprogramowanie centrali przez osoby trzecie.

Rys. cze PC-LINK

Przy zgrywaniu opisw z klawiatury LCD, jedynie opisy klawiatury o adresie 8 zostan zgrane przez program DLS.

Pominicie Automatycznej Sekretarki / Podwjny zew ......................................Podprog. [401]: [1] U ytkownik zezwala na DLS ................Podprog. [401]: [2] Oddzwonienie ........................................Podprog. [401]: [3] U ytkownik inicjuje DLS .....................Podprog. [401]: [4] Zezwolenie na DLS 1h lub 6 godz. .....Podprog. [702]: [7] Nr tel. komputera z DLS ......................Podprogram [402] Kod identyfikacyjny komputera z DLS .....Podprog. [403] Kod identyfikacyjny centrali ................Podprogram [404] Czas drugiego zewu ...............................Podprogram [405] Liczba dzwonkw ..................................Podprogram [406] Nagwek nr tel. moduu GSM .............Podprogram [490] Aktywacja PC-LINKa ...........................Podprogram [499]

5.11. Wyjcia programowalne PGM


Na pycie centrali znajduj si wyjcia programowalne PGM1 i PGM2, ktre mo na zaprogramowa wybierajc jeden z ni ej wymienionych typw: Wyjcia PGM z pyty gwnej ..............Podprogram [009]

Wyj PGM nie mo na zablokowa adn opcj programowania. Aby nie dziaay, nale y odczy od nich przewody.

[01] Sygnalizacja Po arowa i Wamaniowa


Wyjcie to bdzie uaktywnione, gdy wyjcie alarmowe sygnalizatora BELL bdzie aktywne. Jeli wyjcie alarmowe bdzie miao charakter pulsujcy, to Wyjcie PGM bdzie dziaa tak samo. Wyjcie to jest tak e uaktywniane wstpnym alarmem dla Linii Po arowej Opnionej.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

27

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[02] Nie wykorzystywane. [03] Reset czujek dymu [*][7][2].

[10] Zapamitane Zdarzenia w Systemie


Wyjcie to bdzie aktywne, jeli nastpi jedno z wybranych ni ej zdarze.

Wyjcie normalnie aktywne. W stanie aktywnym ma potencja masy.

Typ ten jest u ywany do resetowania czujek dymu. Po wprowadzeniu polecenia [*][7][2] wyjcie zostanie wyczone na okres 5 sekund (rozdz. 3.4). Klawiatura nie bdzie emitowaa cigego sygnau dwikowego informujcego o dezaktywacji tego wyjcia. Szczegy dotyczce okablowania przedstawiono na rysunkach w rozdziale 2.

Wyjcie aktywne dla cichych i gonych alarmw lub alarmu wezwania pomocy medycznej. W czasie prealarmw lub opnie nieaktywne.

W systemie mo e by zaprogramowane tylko jedno wyjcie typu [03] lub [20].

[04] Nie wykorzystywane [05] Wczenie Systemu/Podsystemu


Wyjcie to bdzie aktywne, gdy podsystem bdzie wczony (ju od wczenia opnienia wyjciowego). Jeli podsystem jest wyczony z dozoru wyjcie jest nieaktywne.

[06] Gotowo do Wczenia


Wyjcie to bdzie aktywne, gdy podystem jest gotowy do wczenia (wszystkie linie w stanie normalnym, oprcz linii z wymuszonym wczeniem); po wprowadzeniu kodu wczajcego, wyjcie dezaktywuje si.

[07] Sygnalizacja w klawiaturze


Wyjcie to zostanie uaktywnione, gdy w systemie wystpi jedno z podanych ni ej zdarze. Powrt do stanu normalnego nastpi po zakoczeniu sygnau dwikowego klawiatury. Gong; Sygnalizacja przed automatycznym wczeniem; Czas Opnienia na Wejcie; Uaktywnienie linii 24 godzinnej nadzoru z brzczykiem; Czas na Wyjcie z sygnalizacj w klawiaturze.

Po aktywacji w stanie dozoru wyjcie dezaktywuje si po wyczeniu podsystemu. Jeli aktywacja nastpia w stanie wyczenia wyjcie dezaktywuje si gdy: a) w czasie trwania sygnalizacji alarmowej podany zostanie wa ny kod dostpu; b) po zakoczeniu sygnalizacji alarmowej podsystem zostanie wczony w dozr. Wyjcie typu [10] mo e su y do informowania u ytkownika o wystpieniu okrelonych zdarze alarmowych. Uwaga: opcje wyj PGM dla typu [10] s inne ni dla pozostaych. Zaprogramuj sposb aktywacji wyjcia wybierajc jedn lub kilka opcji: Opcja [1] ON: Wamanie (Linie Opnione, Natychmiastowe, Warunkowe, Sypialniane, Wamaniowe 24h); Opcja [2] ON: Po ar (Przyciski po arowe, Linie po arowe); Opcja [3] ON: Panika (Przyciski Paniki, Linie Paniki); Opcja [4] ON: Medyczny (Przyciski Pomocy, Linie Medyczna i Niebezpieczestwo); Opcja [5] ON: Nadzr (Linie: Nadzr, Zamra arka, Obecno Wody); Opcja [6] ON: Priorytetu (Linie: Gaz, Temperatura, Zraszacze, 24h Zatrzask); Opcja [7] ON: Napad (Linie 24h Napadowe); Opcja [8] Nie u ywana.

[11] Sabota Systemu (wszystkie sabota e).


Wyjcie to bdzie aktywne, gdy nastpi sabota , powraca do stanu normalnego po usuniciu przyczyny.

[08] W czasie opnie na wejcie i wyjcie.


Przy wczeniu systemu, Wyjcie to zostanie uaktywnione w czasie na wyjcie plus dodatkowe 2 minuty. Podobnie przy wejciu do obiektu. Wyjcie to bdzie aktywne w czasie na wejcie plus dodatkowe 2 minuty. Przy wyczaniu systemu wyjcie jest aktywne przez 2 minuty.

[12] Uszkodzenie Linii Telefonicznej i Alarmy


Wyjcie to zostanie uaktywnione po zaistnieniu uszkodzenia linii telefonicznej i gdy wystpi w systemie stan alarmu. W dozorze stan aktywny pozostanie do czasu wprowadzenia Kodu U ytkownika lub powrotu linii telefonicznej do stanu normalnego. Jeli aktywacja nastpia w stanie wyczenia wyjcie dezaktywuje si gdy w czasie trwania sygnalizacji alarmowej podany zostanie wa ny kod dostpu lub po zakoczeniu sygnalizacji alarmowej podsystem zostanie wczony w dozr.

[09] Uszkodzenie Systemu.


Wyjcie to bdzie uaktywnione, gdy wystpi jedno z wybranych uszkodze: Po usuniciu stanu uszkodzenia wyjcie powrci do stanu nieaktywnego. Opcje PGM programowane dla typu PGM [09] programowane podprogramach [141] do [142] s inne ni standardowe. Ich lista i opis s podane poni ej. Mo na uaktywni dowolne z podanych opcji. Lista opcji dla typu PGM [09] - rodzaje uszkodze powodujcych uaktywnienie wyjcia: Opcja [1] ON: Wymagana Obsuga Serwisowa (akumulator, sygnalizatory, oglne uszkodzenie, sabota , bd nadzoru); Opcja [2] ON: Brak zasilania 230 V; Opcja [3] ON: Uszkodzenie linii telefonicznej; Opcja [4] ON: Bd Komunikacji; Opcja [5] ON: Usterka linii po arowej/uszkodzenie linii; Opcja [6] ON: Sabota linii; Opcja [7] ON: Wyadowanie baterii linii bezprzewodowej; Opcja [8] ON: Brak ustawienia czasu systemowego.

Wyjcie to jest uaktywniane przy alarmie gonym i cichym (z wyjtkiem alarmu dziaania pod przymusem i alarmu z wejcia PGM 24h).

[13] Sygna Kissoff


Wyjcie zostanie uaktywnione na czas 2 s po otrzymaniu przez central sygnau synchronizacji Kissoff ze stacji monitorowania alarmw.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

28

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[14] Wybieranie typu "Ground Start"


Wyjcie to zostanie uaktywnione na czas 2 sekund, zanim centrala sprbuje nawiza czno telefoniczn na linii typu "Ground Start". Przy u ywaniu tej opcji nale y na pocztku numeru telefonicznego wprowadzi 2 s przerw. Linie telefoniczne tego typu nie wystpuj w Polsce.

Opcja [1]

ON OFF

dotyczy Podsystemu 1 brak aktywacji dotyczy Podsystemu 2 brak aktywacji aktywacja przy zdarzeniu dezaktywacja przy zdarzeniu impuls 5 sekund impuls ON/OFF z kodem bez kodu

Opcja [2]

ON OFF

Opcja [3]

ON OFF

[15] Zdalne sterowanie


Wyjcie to jest sterowane zdalnie przez program DLS. Opcja [4]

ON OFF

[16] Obsuga moduu GSM 1000


Wyjcie to jest u ywane jako linia transmisji danych informujca modu GSM o numerze telefonicznym (dotyczy PGM1) . Opcja [5]

ON OFF

[17] Przy wczeniu normalnym (AWAY)


Wyjcie to bdzie aktywne, gdy system zostanie wczony w trybie normalnym (AWAY wyjcie), ju od momentu startu czasu na wyjcie. Wyjcie staje si nieaktywne po wyczeniu.

Typ [01] ma zawsze opcj 1 i 2 wczon. Zmiana typu wyjcia PGM powoduje powrt opcji do ustawie fabrycznych.

[18] Przy wczeniu obwodowym (STAY)


Wyjcie to bdzie aktywne, gdy system zostanie wczony w trybie obwodowym ju od momentu startu czasu na wyjcie. Wyjcie staje si nieaktywne po wyczeniu z dozoru.

[19] [*][7][1] Wyjcie u ytkowe #1. [20] [*][7][2] Wyjcie u ytkowe #2.
Wyjcia te aktywuje u ytkownik z dowolnej klawiatury. Ich aktywacja jest sygnalizowana przez klawiatur potrjnym dwikiem.

Opcja [3] musi pozosta na ON dla typw PGM [16], [23] i [24]. Je eli wyjcia PGM zostan zaprogramowane na takie same typy opcje [1], [2] i [5] dla tych wyj musz by takie same. Nie dotyczy to typw [09] Uszkodzenie Systemu i [10] Zapamitane Zdarzenia.

Opcje PGM ................................Podprogram [141] - [142] Timer wyjcia PGM .............................Podprogram [164]

W systemie mo e by zaprogramowane tylko jedno wyjcie typu [03] lub [20]. Tradycyjnie [*][7][2] jest rezerwowana dla resetu czujek dymu i programuje si jako typ [03].

5.12. Monitorowanie Linii Telefonicznej (MLT)


Gdy Monitorowanie Linii Telefonicznej jest wczone, centrala sprawdza obecno napicia w linii telefonicznej i wykazuje uszkodzenie, gdy linia jest odczona. Linia jest sprawdzana co 10 sekund i je eli jej napicie spada poni ej 3 V w trakcie kolejnych sprawdze (liczb sprawdze okrela - Opnienie transmisji usterki MLT), to centrala wyka e uszkodzenie. Chwilowe odczenia linii nie bd powodowa sygnalizacji usterki. Opcje MLT tylko usterka i MLT gone przy wczonym podsystemie, pozwala wybra, czy centrala bdzie sygnalizowa usterk na klawiaturze lub czy w sposb gony. Gdy uszkodzenie zostanie usunite - centrala mo e wysa kod raportujcy o sprawnoci po uszkodzeniu (i raporty o innych zdarzeniach majcych miejsce podczas trwania uszkodzenia). Je eli w systemie jest zainstalowany modu komunikatora komrkowego GSM 1000 to w centrali mo na zaprogramowa Kod Raportujcy MLT wysyany przez modu GSM. MLT uaktywnione .........................Podprogram [015]: [7] MLT tylko usterka lub MLT gone przy wczonym podsystemie .........Podprogram [015]: [8] Kod raportujcy usterk MLT ............Podprogram [349] Kod raportujcy sprawno linii telefonicznej po usterce .................................................Podprogram [350] Opnienie transmisji usterki MLT ...........Podprog. [370]

[21] - [22] - Nieu ywane [23] Linia cicha 24 godzinna (tylko PGM2)
W centralach PC1565-2P produkowanych od 2003 roku PGM2 nie mo e pracowa jako wejcie! Do zacisku PGM2 mo na przyczy przycisk napadowy przez co uzyska si cich sygnalizacj napadu. Klawiatura w aden sposb nie wska e alarmu, sygnalizator rwnie nie zostanie uruchomiony, natomiast do stacji monitorowania zostanie przesany odpowiedni kod. Przy tej opcji Wyjcie PGM2 staje si lini wejciow, dla ktrej nie dziaa licznik narusze. Nie aktywuje tak e innych wyj PGM.

[24] Linia gona 24 godzinna (tylko PGM2)


W centralach PC1565-2P produkowanych od 2003 roku PGM2 nie mo e pracowa jako wejcie! Do zacisku PGM2 mo na przyczy przycisk napadowy przez co uzyska si gon sygnalizacj napadu. Klawiatura LCD wywietli Alarm w systemie, sygnalizator zostanie uruchomiony, a do stacji monitorowania zostanie przesany odpowiedni kod. Przy tej opcji Wyjcie PGM2 staje si lini wejciow, dla ktrej nie dziaa licznik narusze. Nie aktywuje tak e innych wyj PGM.

Opcje wyj PGM


Ka de programowalne wyjcie wymaga do prawidowego dziaania zaprogramowania opcji wyj. Dla PGM typu [09] i [10] opcje te zostay omwione wy ej. Natomiast w przypadku typw PGM [01], [03], [05]-[08], [11]-[24] opcje s nastpujce:

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

29

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

5.13. Monitorowanie Obwodw Sygnalizatorw


Je eli w obwodzie wyjciowym zasilania sygnalizatorw nastpi przerwa, to taki stan zostanie natychmiast wykryty i sygnalizowany jako Uszkodzenie. Dodatkowo klawiatura co 10 sekund emituje podwjny krtki sygna dwikowy. Do stacji monitorowania mo e zosta wysany kod raportujcy uszkodzenie obwodu sygnalizatorw. Po usuniciu przyczyny uszkodzenia mo e zosta wysany kod raportujcy usunicie uszkodzenia obwodu sygnalizatora. Je eli opcja Sygna alarmu po arowego cigy jest wczona, to sygnalizacja po arowa bdzie trwaa do momentu wprowadzenia kodu. W przeciwnym razie do momentu wprowadzenia kodu lub zakoczenia Czasu Sygnalizacji. Czas sygnalizacji ......................................Podprogram [005] Kod raportujcy Uszkodzenia obwodu sygnalizatorw ...........................Podprogram [349] Kod raportujcy sprawno po uszkodzeniu obwodu sygnalizatorw ...........................Podprogram [350] Sygna alarmu po arowego cigy ....................................................Podprogram [014]: [8]

Kody raportujce testw transmisji i systemu ............................................Podprogram [352] Godzina testu transmisji ...................Podprogram [371] Cykl wysyania testu .........................Podprogram [370] Test transmisji z cyklem minutowym/dniowym ...................Podprogram [702]: [3]

5.15. Opnienie Transmisji


Je eli, dla danej linii dozorowej, zostaa uaktywniona opcja opnienie transmisji, to centrala bdzie transmitowa kod raportujcy o alarmie po zaprogramowanym czasie. Je eli system zostanie wyczony zanim minie czas opnienia transmisji, raport o alarmie nie zostanie przesany. Opnienie transmisji ........................Podprogram [370]

5.16. Przyciski Po ar, Pomoc, Napad


Przyciski funkcyjne s dostpne na wszystkich klawiaturach. Przyciski te musz by nacinite i przytrzymane przez 2 sekundy, aby wywoa reakcj centrali. Opnienie to zabezpiecza przed wywoaniem faszywych alarmw. Przycisk po ar [F] / wywouje alarm zgodny z definicj zawart w [013] [8], ktry trwa a do momentu podania kodu u ytkownika lub upywu czasu trwania alarmu oraz bezzwoczne wysanie kodu raportujcego do stacji. Przycisk pomoc [A] / wywouje trzykrotny dwik w klawiaturze i wysanie kodu raportu do stacji monitorowania. Po otrzymaniu sygnau kissoff ze stacji monitorowania klawiatura wygeneruje 10 krtkich dwikw. Przycisk panika [P] / mo e wywoa alarm gony lub cichy, zale nie od wybranej opcji, oraz wysanie kodu raportujcego do stacji. W przypadku nie wybrania opcji Przycisk Panika uruchamia brzczyk i sygnalizator alarm jest cichy.

Wyjcie na sygnalizatory dwikowe i optyczne jest dosy zawodn czci systemu alarmowego. W celu zwikszenia bezpieczestwa obiektu zaleca si przyczanie centrali alarmowej do stacji monitorowania alarmw. Informacje o alarmie przekazane mog by drog telefoniczn i rezerwowo drog radiow. Monitorowanie przez stacj gwarantuje, e profesjonalne su by zostan odpowiednio szybko powiadomione o krytycznej sytuacji, jaka ma miejsce w dozorowanym obiekcie.

5.14. Okresowy Test Transmisji


W celu upewnienia si, e poczenie do stacji monitorowania dziaa prawidowo, centrala mo e by zaprogramowana do przeprowadzania cyklicznie w ustalonych okresach transmisji. Kod raportujcy Testu Transmisji wysyany jest o godzinie ustawionej w podprogramie Godzina testu transmisji. Liczba dni midzy testami pozwala okreli, co ile dni ma by raport wysyany. Jeli zmniejszono liczb dni to do nastpnej transmisji system odczeka ilo dni wynikajc z poprzedniego ustawienia, dopiero po tej transmisji przyjty zostanie nowy okres. Opcja Test Transmisji z cyklem minutowym/dniowym, pozwala ustawi czy Cykl Testu mierzony jest w minutach czy dniach. Je eli w minutach, to ustawienie opcji Godzina Testu Transmisji nie ma znaczenia. Jeli w systemie zainstalowano modu GSM 1000, to zostanie rwnie wysany test poczenia komrkowego. W przypadku zaprogramowanego Kodu Raportujcego Testu Transmisji GSM, kod ten zostanie wysany w tym samym czasie co raport po linii telefonicznej. Je eli wybrano opcj wysyania raportu testu co okrelon liczb minut (nie dni), wwczas cykl przerwy jest mierzony w minutach (od 001 do 255). Nie nale y programowa wartoci mniejszych ni 10 minut. U ytkownik mo e sam spowodowa sprawdzenie toru transmisji. Je eli zosta zaprogramowany Kod Raportujcy Testu Systemu, to centrala wyle raport po otrzymaniu z klawiatury polecenia Test Systemu (rozdz. 3.4 - Polecenia [*]; [*] [6] Funkcje u ytkownika).

Wszystkie przyciski dziaaj nawet po wybraniu opcji wygaszania klawiatury (rozdz. 5.22).

Aktywny Przycisk Po ar ...........Podprogram [015]: [1] Przycisk Panika uruchamia brzczyk i sygnalizator ...............................Podprogram [015]: [2]

5.17. Opcje Wczenia/Wyczenia


Je eli ustawiono opcj Szybkiego Wczenia, mo na wczy system bez u ywania kodu dostpu przez wcinicie [*] [0], albo wcinicie zaprogramowanego przycisku funkcyjnego STAY lub AWAY na klawiaturach. Opcja Szybkie Wyjcie pozwoli na opuszczenie obiektu z zaczonym systemem przez wyjcie z lini opnion bez koniecznoci wyczania i ponownego zaczania systemu. Je eli zostaa ustawiona opcja Sygnalizacji Wczenia/ Wyczenia, to panel bdzie sygnalizowa jednym krtkim sygnaem syren wczenie systemu, dwoma sygnaami - wyczenie. Opcja Sygnalizuj Wyczenie po Alarmie Klawiatur pozwala na poinformowanie u ytkownika wyczajcego system o zaistniaym alarmie (klawiatura wygeneruje 10 szybkich sygnaw dwikowych). Jeli jest ustawiona opcja Sygnalizuj Wyczenie po Alarmie Sygnalizatorem to system zasygnalizuje t sytuacj przez podanie 10 szybkich sygnaw z syren alarmowych.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

30

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Ustawienie opcji Potwierdzenie wczenia spowoduje, e klawiatura emituje 10 szybkich sygnaw, gdy do stacji monitorowania zosta wysany (z sukcesem) kod raportujcy o wczeniu. Wybranie opcji Wywietlaj status pomijania podczas wczania powoduje zapalenie si lampki BLOKADA, o ile wystpuj linie pomijane podczas zaczania. Po zaczeniu opcji Zabronione wczenie przy braku AC/ DC, centrala nie wczy si, o ile wystpuj uszkodzenia zwizane z zasilaniem AC lub DC. Je eli jest zablokowana opcja Wyczanie nie identyfikowanym przyciskiem bezprzewodowym, przycisk wyczania systemu na niezdefiniowanym urzdzeniu bezprzewodowym nie bdzie dziaa. Urzdzenie takie musi najpierw zosta przyporzdkowane do wybranego kodu dostpu. Uaktywnione Szybkie Wczenie ..Podprogram [015]: [4] Uaktywnione Szybkie Wyjcie .......Podprogram [015]: [3] Krtka sygnalizacja syren przy Wczeniu/ Wyczeniu podsystemu ................Podprogram [014]: [1] Potwierdzenie Wczenia ..............Podprogram [381]: [4] Wyczenie po alarmie klawiatura sygnalizuje ..................Podprogram [381]: [1] Wyczenie po alarmie sygnalizator sygnalizuje ................Podprogram [381]: [2] Wywietlany status pomijania linii Podprogram [016]: [7] Zabronione wczenie bez AC/DC Podprogram [701]: [3] Zezwolenie na wyczanie systemu nie identyfikowanym przyciskiem bezprzewodowym .........................Podprogram [017]: [1]

W pewnych zastosowaniach Krtki sygna syren przy automatycznym wczeniu pozwala poinformowa pracownikw, e system zostanie niebawem wczony dajc im tym samym czas na zatrzymanie akcji wczania lub opuszczenie obiektu.

W systemie mo liwe jest stosowanie dwch rodzajw linii o r nym opnieniu na wejcie. Kiedy system jest wczony - Czas na Wejcie bdzie czasem opnienia linii naruszonej jako pierwsza.

Kiedy jest uaktywniona opcja Zakoczenie Czasu na Wyjcie, centrala monitoruje lini opnion podczas Czasu na Wyjcie. Jeli linia opniona jest naruszona, a nastpnie przywrcona do stanu normalnego, czas na wyjcie zostaje zakoczony, a centrala wchodzi natychmiast w stan wczenia. Opnienie na wejcie 1 i 2 ...................Podprogram [005] Opnienie na wyjcie ...........................Podprogram [005] Opcje krtkich sygnaw na wejcie i na wyjcie ...................Podprogram [014]: [2]-[4] Dwikowa sygn. klawiatury w Czasie opnienia na Wyjcie ....Podprogram [014]: [6] Zakoczenie Czasu na Wyjcie ......Podprogram [014]: [7] Wczenie gonej sygnalizacji bdu wyjcia ...................................Podprogram [013]: [6]

5.19. Licznik Narusze


Funkcja licznika narusze zostaa utworzona z myl o przeciwdziaaniu napywowi do stacji monitorowania fali takich samych komunikatw. Istnieje mo liwo ustawienia r nych limitw dla alarmw z linii dozorowych, alarmw sabota u oraz uszkodze. Gdy centrala przekazaa zaprogramowan liczb raportw dla danego zdarzenia nie bdzie ju ich wicej raportowa, chyba e nastpi zerowanie Licznika. Fabrycznie limit licznika dla alarmw z linii zosta ustawiony na [003] tzn. centrala nie wyle wicej ni 3 alarmy dla ka dej z linii z ustawion opcj licznika, chyba, e licznik zosta wyzerowany. Po przekroczeniu licznika narusze dla alarmw z danej linii sygnalizator nie bdzie uruchamiany przy kolejnych alarmach z tej linii. Licznik Narusze zostanie wyzerowany przy wczeniu systemu lub ka dego dnia o pnocy. Po wyzerowaniu, centrala na nowo bdzie wysya komunikaty do stacji monitorowania alarmw. Licznik Narusze ...................................Podprogram [370]

5.18. Opcje Sygnalizacji Czasu na Wejcie i Wyjcie


Przy wczaniu centrala zacznie odlicza czas na Wyjcie. Jeli ustawiono opcj Dwikowej sygnalizacji klawiatury w czasie opnienia na wyjcie, to klawiatura bdzie co sekund podawaa sygna dwikowy do momentu upynicia tego opnienia. Na dziesi sekund przed wczeniem systemu czstotliwo emitowania dwikw zwikszy si. W pewnych warunkach mo e by uaktywniona opcja Krtki Sygna Syren w Czasie Wyjcia. Centrala bdzie podawaa krtkotrwae sygnay dwikowe alarmu, a w ostatnich 10 sekundach Czasu na Wyjcie sygnay te bd powtarzane 3 razy w cigu sekundy. Aktywna opcja Wczenie gonej sygnalizacji bdu wyjcia informuje u ytkownika, e popeni bd przy wyjciu z obiektu (patrz rozdz. 3.1). Przy wejciu, jeli zostaa naruszona Linia Opniona, centrala zacznie odlicza Czas na Wejcie. Klawiatura bdzie podawaa sygna dwikowy - cigy. Na dziesi sekund przed upywem czasu na wejcie, w celu ostrze enia u ytkownika, sygna zmieni swj charakter na pulsacyjny. Jeli system, bdcy w stanie wczenia zanotowa alarm, to podczas Czasu na Wejcie bdzie wydawa dwik przerywany. W pewnych warunkach mo e by uaktywniona opcja Krtki sygna syren w Czasie opnienia na wejcie. Centrala bdzie podawaa co 1 s krtkotrwae sygnay dwikowe alarmu. Sygnalizacja ustanie po podaniu kodu i wyczeniu systemu. Funkcja Dwikowa sygn. klawiatury w Czasie opnienia na Wyjcie pozwala na uniknicie spowodowania faszywego alarmu zbyt dugim czasem opuszczania budynku. Nasilenie dwiku podczas ostatnich 10 sekund pomaga zorientowa si, e Czas na Wyjcie ju upywa.

5.20. Rejestr Zdarze


Centrala mo e zapamita 128 ostatnich zdarze, jakie pojawiy si w systemie. Ka de zdarzenie posiada dane o czasie zdarzenia, nr linii, nr kodu u ytkownika lub inne informacje. Jeli jest uruchomiona opcja Przekroczenie licznika narusze przerywa zapis w rejestrze zdarze, to rejestr nie bdzie zapisywa zdarze ktre powtrz si czciej ni to okrelono w liczniku narusze. Zapobiega to przepenieniu rejestratora. Rejestrator mo e by przegldany na dwa sposoby: przy u yciu klawiatury LCD lub oprogramowania DLS. Mo liwe jest te drukowanie zdarze na bie co poprzez modu PC5400 i drukark. Przekroczenie licznika narusze przerywa zapis w rejestrze zdarze ...............Podprogram [013]: [7]

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

31

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

5.21. Blokowanie Klawiatury


System mo e zosta zaprogramowany na blokowanie klawiatur, gdy przekroczono dopuszczaln liczb wprowadze bdnych kodw u ytkownika. Gdy osignito Liczb Bdnych Kodw centrala zablokuje klawiatur na Czas Blokady i zarejestruje zdarzenie w Rejestrze Zdarze. Przez cay czas blokady, po naciniciu dowolnego przycisku klawiatura bdzie emitowaa dwikowy sygna bdu.

5.23. Podwietlenie Klawiatur


Przyciski wszystkich klawiatur mog, w celu poprawienia ich widocznoci w trudnych warunkach, by podwietlone. Su y do tego opcja Podwietlenie Klawiatury. Podwietlenie Klawiatury ............Podprogram [016]: [5]

! !

Licznik bdnych kodw jest zerowany co godzin.

5.24. Czas Reakcji Linii Dozorowych


Standardowy czas reakcji dla wszystkich linii wynosi 500 ms. System nie bdzie stwierdza naruszenia linii, jeli bya ona naruszona w czasie krtszym ni 500 ms. Jeli jest wczona opcja Linia 1 szybka, to czas reakcji dla tej linii bdzie zmniejszony do 35 ms. Linia 1 szybka ...............................Podprogram [013]: [5]

Aby wyczy opcj blokowania klawiatury nale y zaprogramowa Liczb Bdnych Kodw na warto [000]. Przy aktywnej blokadzie na jakiejkolwiek klawiaturze nie jest mo liwe wczenie lub wyczenie systemu stacyjk (lini klucza).

Opcje blokady klawiatury ........................Podprogram [012]

5.25. Ochrona Klawiatur przed Sabota em


Przy wczonej opcji Sabota klawiatury w przypadku, gdy jedna z klawiatur zostanie zdjta ze ciany, centrala bdzie wywietla Uszkodzenie na pozostaych klawiaturach oraz transmitowa kod raportujcy Oglny Sabota Systemu. Po powrocie po sabota u klawiatury, centrala wyle kod raportujcy Stan Normalny po Oglnym Sabota u. Wszystkie klawiatury musz by prawidowo zamocowane i zabezpieczone zanim powy sza opcja zostanie wczona. Jeli ustawiona jest opcja zatrzaskiwania sabota u, to po powstaniu stanu sabota u w systemie nie bdzie mo liwe wczenie systemu w dozr jeli przedtem nie zostanie wprowadzona komenda [*][8][kod instalatora].

Funkcja ta jest u yteczna do sprawdzenia, ktry z u ytkownikw ma kopoty z wczeniem i wyczeniem systemu. Jeli ustawiono czas blokady jako [000] to nastpi tylko zapisanie zdarzenia do Rejestratora Zdarze. Przykadowo jeli nastpnym zdarzeniem po wpisie blokady klawiatury byo wczenie/wyczenie systemu przez u ytkownika #5, to najprawdopodobniej ten u ytkownik ma problemy z obsug systemu. Pozwoli to na przeprowadzenie w pniejszym czasie indywidualnego, dodatkowego szkolenia u ytkownika #5.

!
5.22. Wygaszenie Klawiatury
Je eli jest wczona opcja Wygaszenie Klawiatury i przez ostatnie 30 s nie by nacinity aden z przyciskw, centrala wyczy wwczas wszystkie lampki i wywietlacze LCD na klawiaturach z wyjtkiem podwietlenia przyciskw. Ponowne wczenie wywietlania informacji nastpi jeli zacznie si odliczanie Czasu na Wejcie, wywoany zostanie alarm gony lub gdy zostanie nacinity ktry z przyciskw lub zastanie podany kod, w przypadku wczenia opcji Wymagany Kod do Anulowania Wygaszenia. W przypadku wczenia opcji Oszczdzanie Energii centrala wygasi wszystkie lampki i podwietlanie przyciskw klawiatur, gdy nastpi brak zasilania 230 V. Ma to na celu oszczdzanie energii zgromadzonej w akumulatorach.

Po wczeniu opcji sabota klawiatury zaleca si sprawdzenie poprawnoci dziaania obwodu sabotaowego ka dej klawiatury. Nie ka da klawiatura jest wyposa ona w obwd sabota owy !

Sabota Klawiatury ......................Podprogram [016]: [8] Kody raportujce Oglny Sabota Systemu i Stan Normalny po Oglnym Sabota u ..............................Podprogram [338] Zatrzaskowy sabota systemu ......Podprogram [701]: [4]

5.26. Modu Komunikatora Telefonii Komrkowej GSM 1000


Modu GSM 1000 mo e by u ywany jako gwny lub zapasowy rodek do komunikacji ze stacj monitorowania. Trzy numery telefoniczne GSM s u ywane jako numery zapasowe dla numerw 1-3 linii telefonicznych konwencjonalnych. Cyfry nieu ywane nale y ustawi jako [F].

Wygaszenie klawiatury jest niezbdne, jeli jest ona zlokalizowana w miejscu, w ktrym cige wywietlanie informacji mogo by bardzo przeszkadza (np. w sypialni). W pewnych zastosowaniach systemu, jeli klawiatura znajduje si w miejscu publicznym, zaprogramowanie systemu tak, aby wywietla informacje dopiero po wprowadzeniu Kodu U ytkownika, pozwali na uniknicie faszywych alarmw, spowodowanych ludzk ciekawoci.

U ycie moduu GSM 1000 jako komunikatora gwnego.


Centrala mo e zosta zaprogramowana do raportowania zdarze, u ywajc tylko moduu GSM. Aby zaprogramowa t opcj, nale y wybra tylko numery tel. GSM w podprogramach Kierunki komunikacji [361] do [368]. Opcja Wybieraj GSM rwnoczenie z lini tel. musi by rwnie wczona. Je eli nastpi wybrane zdarzenie, to centrala sprbuje komunikowa si ze stacj monitorowania drog telefonii GSM.

Wygaszenie klawiatury .....................Podprogram [016]: [3] Wymagany kod do anulowania wygaszenia klawiatury ......................Podprogram [016]: [4] Oszczdzanie Energii .........................Podprogram [016]: [6]

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

32

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

U ycie moduu GSM 1000 jako komunikatora zapasowego


Centrala mo e zosta zaprogramowana do raportowania zdarze, u ywajc moduu GSM jako zapasowego, w przypadku gdy poczenie za pomoc linii przewodowej nie dojdzie do skutku. Aby zaprogramowa t opcj, nale y wybra zarwno numery telefonii przewodowej jak i numery tel. GSM w podprogramach Kierunki komunikacji [361] do [368]. Opcja Numer GSM rezerwowy musi by rwnie wczona. Centrala prbuje komunikowa si ze stacj monitorowania w nastpujcy sposb: centrala wybiera pierwszy numer telefoniczny przewodowy, w przypadku niepowodzenia, wybiera numer GSM; je eli nie uzyska poczenia z numerem rezerwowym GSM, podejmuje kolejn prb wybierania numeru telefonii przewodowej. Powy sza procedura bdzie kontynuowana a do momentu uzyskania poczenia ze stacj monitorowania alarmw lub do wyczerpania zaprogramowanej liczby prb uzyskania poczenia. Istnieje dodatkowa opcja, gdzie wywoanie przez modu GSM odbywa si przed wywoaniem linii telefonicznej przewodowej. Aby zaprogramowa t opcj, nale y wybra zarwno numery telefonii przewodowej jak i numery tel. GSM w podprogramach Kierunki komunikacji [361] do [368]. Opcja Wybieraj GSM rwnoczenie z lini tel. musi by rwnie wczona.

5.28. Korekta czasu systemu


Dla celw kompensacji bdnego wskazywania czasu przez system mo e by programowo dodana lub odjta pewna liczba sekund w ostatniej minucie doby. W podprogramie Korekta czasu systemu ustawia si odpowiedni korekt (dopuszczalne wartoci to 01- 99 sekund). Fabrycznie czas korekty ustawiony jest na warto 60 sekund, co oznacza, e domylnie ostatnia minuta doby trawa 60 sekund. Przykad: Zegar spieszy si 30s na dob. Instalator wpisujc warto 30 sekund powoduje, e zmniejsza czas trwania ostatniej minuty o 30 sekund. W efekcie uzyskuje korekt bdu czasu systemowego.

Je eli czas automatycznego wczenia jest ustawiony na 23:59 zmiana wartoci korekty czasu powoduje, e czas sygnalizacji klawiatur bdzie trwa krcej lub du ej ni minuta.

Korekta czasu systemu .......................Podprogram [700]

5.29. Synchronizacja zegara systemowego


Sygna synchronizacji zegara systemowego mo e by wytwarzany w ukadzie generatora kwarcowego znajdujcego si na pycie centrali lub pochodzi z sieci zasilajcej 230 V. W tym drugim przypadku konieczne jest ustawienie z jakiej sieci jest zasilana centrala 50 czy 60 Hz. Zegar sterowany kwarcem ....Podprogram [701], opcja [2] Zegar - sie 50/60 Hz .............Podprogram [701], opcja [1]

Nagwek funkcji specjalnej GSM


Niniejsza funkcja odnosi si do wybierania numeru w niektrych rejonach Ameryki Pnocnej.

Nagwek nr tel. dla moduu GSM (1 nr tel.) ................................................Podprogram [390] Nagwek nr tel. dla moduu GSM (2 nr tel.) ................................................Podprogram [391] Nagwek nr tel. dla moduu GSM (3 nr tel.) ................................................Podprogram [392] Nagwek nr tel. dla moduu GSM (nr tel. Komputera z DLS) ....................Podprogram [490] Kierunki komunikacji ................Podprogram [361] - [368] Wybieraj GSM rwnoczenie z lini tel. .........................................Podprogram [380]: [7] Nagwek funkcji specjalnej GSM .......Podprogram [393]

5.30 Powrt do ustawie fabrycznych


Niekiedy istnieje potrzeba powrotu do ustawie fabrycznych (dla samej centrali lub jednego z moduw). System zawiera szablon ustawie fabrycznych centrali, moduu PC5132 i moduu drukarki PC5400. Reset centrali (sprztowy). W celu przywrcenia ustawie fabrycznych centrali nale y: Krok 1 Wyczy zasilanie sieciowe 230 V i akumulator. Krok 2 Odczy wszystkie przewody z linii 1 i zaciskw PGM1. Krok 3 Krtkim przewodem zewrze zaciski linii 1 i PGM1. Krok 4 Wczy zasilanie sieciowe do centrali. Krok 5 Gdy zapali si lampka linii 1 (lub po kilkunastu sekundach) to reset centrali jest zakoczony. Krok 6 Wyczy zasilanie AC i podczy przewody tak jak byy podczone na wstpie.

Uwaga: Szczegy programowania moduu GSM-1000 zostan podane w Instrukcji instalacji moduu GSM-1000.

5.27. Inne Moduy Systemu


W systemie mog by zainstalowane dodatkowe moduy, ktre s programowane w podprogramach [801] i [804]. Mog to by: modu PC5400 interfejs RS 232 do drukarki szeregowej lub modu rozszerzenia bezprzewodowego PC5132. Szczegowe instrukcje monta u i programowania zawieraj instrukcje do tych urzdze. Programowanie PC5400 .........................Podprogram [801] Programowanie PC5132 .........................Podprogram [804]

Do zasilania centrali, przy dokonywaniu powrotu ustawie fabrycznych, nale y u ywa zasilania sieciowego AC. Ustawienia fabryczne nie zostan przywrcone przy zasileniu centrali tylko z akumulatorw.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

33

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Reset centrali lub moduw (programowy).


W celu przywrcenia ustawie fabrycznych centrali nale y: Krok 1 Wej w programowanie instalatorskie. Krok 2 Wprowadzi odpowiedni podprogram [99X]. Krok 3 Wprowadzi Kod Instalatora. Krok 4 Wprowadzi ponownie podprogram [99X]. Reset do ustawie fabrycznych zajmie centrali kilka sekund.

5.32. Tryb testu systemu przez instalatora


Tryb testu systemu jest u ywany do weryfikacji dziaania ka dej linii (oprcz linii typu [24]). Aby to zrobi nale y: Krok 1 Wyczy system z dozoru. Krok 2 Opcja wygaszania klawiatury jest wyczona [016]: [3]. Krok 3 Opcja cigej sygnalizacji alarmu linii po arowej wyczona [014]: [8]. Krok 4 Opcja opnienia transmisji jest wyczona [370]. Krok 5 Wej w programowanie instalatorskie. Krok 6 Wprowadzi podprogram [901]. Gdy ktra z linii zostaje naruszona, centrala powiadomi o tym instalatora wczajc na 2 sekundy sygna dwikowy syren, zapamita zdarzenie w Rejestratorze i wyle sygna o alarmie z linii do stacji monitorowania. Do zatrzymania testu nale y: Krok 1 Wej w programowanie instalatorskie; Krok 2 Wprowadzi podprogram [901].

Je eli u ywany jest modu interfejsu bezprzewodowego (PC5132 v3.0 lub pniejsza), po dokonaniu resetu programowego centrali, nale y zaprogramowa ponownie wszystkie identyfikowane przyciski bezprzewodowe.

Przywrcenie ustawie fabrycznych moduu PC5132 ........................................Podprogram [996] Przywrcenie ustawie fabrycznych moduu PC5400 ........................................Podprogram [997] Przywrcenie ustawie fabrycznych centrali ......................................................Podprogram [999]

5.31. Blokada Kodu Instalatora


Jeli Blokada Kodu Instalatora jest wczona, centrala bdzie chroni program cznie z kodem instalatora przed przywrceniem ich do ustawie fabrycznych na drodze sprztowego resetu centrali. Reset programowy jest przy tej opcji mo liwy. W celu wczenia Blokady Kodu Instalatora nale y: wej w programowanie instalatorskie; wprowadzi podprogram [990]; wprowadzi Kod Instalatora; wprowadzi ponownie podprogram [990]. W celu wyczenia Blokady Kodu Instalatora nale y: wej w programowanie instalatorskie; wprowadzi podprogram [991]; wprowadzi Kod Instalatora; wprowadzi ponownie podprogram [991]. Wczenie blokady kodu instalatora .........Podprogram [990] Wyczenie blokady kodu instalatora .......Podprogram [991]

Nale y pamita, e aby wyj z trybu testu w trakcie wprowadzania podprogramu 901 wszystkie linie musz by w stanie normalnym. Po wyjciu z trybu testu wieci si lampka PAMI (mimo, e nie ma w pamici alarmw), a do momentu podania kodu u ytkownika.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

34

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

A R K U S Z E P R O G R A M O WA N I A SPIS TRECI
DANE SYSTEMU ALARMOWEGO ....................................................... 32 PROGRAMOWANIE KLAWIATURY ................................................... 33 PROGRAMOWANIE SYSTEMU ............................................................ 34 MO LIWE DO ZAPROGRAMOWANIA TYPY LINII ............................................... 34 [001] DEFINICJE TYPU LINII 1- 8 ...................................................................... 34 [005] CZASY SYSTEMOWE ............................................................................... 34 [006] KOD INSTALATORA ................................................................................ 34 [007] KOD GWNEGO U YTKOWNIKA (KOD G. SYSTEMU) ........................ 34 [008] KOD "SPRZTACZKI" ............................................................................. 34 [009] PROGRAMOWANIE TYPW WYJ PGM1 I PGM2 .................................. 35 [012] OPCJE BLOKADY KLAWIATURY .............................................................. 35 [013] PIERWSZY ZESTAW OPCJI SYSTEMU ........................................................ 35 [014] DRUGI ZESTAW OPCJI SYSTEMU .............................................................. 36 [015] TRZECI ZESTAW OPCJI SYSTEMU ............................................................. 36 [016] CZWARTY ZESTAW OPCJI SYSTEMU .........................................................36 [017] PITY ZESTAW OPCJI SYSTEMU ............................................................... 36 [020] PRZYPISYWANIE LINII DOZOROWYCH KLAWIATUR ................................. 37 PROGRAMOWANIE SYSTEMU SZCZEGOWE ........................................ 37 OPCJE LINII - USTAWIENIA FABRYCZNE .......................................................... 37 OPCJE PGM ................................................................................................ 38 [160] MAKS. ILO PRB WYBIERANIA NUMERW TELEFON............................. 39 [161] CZAS OCZEKIWANIA NA SYGNA SYNCH. (HANDSHAKE) ........................ 39 [164] TIMER WYJCIA PGM ........................................................................... 39 [201] UAKTYWNIENIA PODZIAU NA PODSYSTEMY ........................................ 39 [202] PODSYSTEM 1 - PRZYDZIELENIE LINII 1-8 ............................................... 40 [206] PODSYSTEM 2 - PRZYDZIELENIE LINII 1-8 ............................................... 40 PROGRAMOWANIE KOMUNIKATORA ................................................ 40 [301] 1 NR TEL. DO STACJI MONITOROWANIA (32 ZNAKI) ............................... 40 [302] 2 NR TEL. DO STACJI MONITOROWANIA (32 ZNAKI) ............................... 40 [303] 3 NR TEL. DO STACJI MONITOROWANIA (32 ZNAKI) ................................ 40 [310] NUMER INDENTYFIKACYJNY PODSYSTEMU 1 ........................................ 40 [311] NUMER INDENTYFIKACYJNY PODSYSTEMU 2 ......................................... 40 [320] KODY RAPORTUJCE ALARMU, LINIE 1-8 ............................................... 41 [324] KODY RAPORT. PRZYWRCENIE STANU NORMALNEGO LINII, LINIE 1-8... 41 [328] KODY RAPORTUJCE INNE ALARMY ....................................................... 41 [329] KODY RAPORTUJCE ALARMW PRIORYTETOWYCH I ICH ODWOANIA... 41 [330] KODY RAPORTUJCE SABOTA U, LINIE 1-8 ........................................... 41 [334] KODY RAPORTUJCE STAN NORMALNY PO SABOTA U, LINIE 1-8 .......... 41 [338] KODY RAPORTUJCE INNE SABOTA E .................................................... 41 [339] KODY RAPORTUJCE WCZENIE, KODY U YTKOWNIKW 1-8 ............ 42 [340] KODY RAPORTUJCE WCZENIE, KODY U YTKOWNIKW 9-16 ...........42 [341] KODY RAPORTUJCE WCZENIE, KODY U YTKOWNIKW 17-24 .........42 [342] KODY RAPORTUJCE WCZENIE, KODY U YTKOWNIKW 25-32 .........42 [343] KODY RAPORTUJCE POZOSTAE WCZENIA ........................................42 [344] KODY RAPORTUJCE WYCZENIE, KODY U YTKOWNIKA 1-8 ............. 42 [345] KODY RAPORTUJCE WYCZENIE, KODY U YTKOWNIKA 9-16 ........... 43 [346] KODY RAPORTUJCE WYCZENIE, KODY U YTKOWNIKA 17-24 ......... 43 [347] KODY RAPORTUJCE WYCZENIE, KODY U YTKOWNIKA 25-32 ......... 43 [348] KODY RAPORTUJCE INNE WYCZENIA ................................................ 43

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

35

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[349] KODY RAPORTUJCE USZKODZENIA .............................................................................. 43 [350] KODY RAPORTUJCE SPRAWNO PO USZKODZENIACH ................................................ 43 [351] KODY RAPORTUJCE INNE USZKODZENIA .................................................................... 44 [352] KODY RAPORTUJCE TESTW TRANSMISJI I SYSTEMU .................................................. 44 [353] KODY RAPORTUJCE USZKODZENIA URZDZE BEZPRZEWODOWYCH ......................... 44 [360] FORMATY TRANSMISJI ................................................................................................. 44 [361] KIERUNKI KOMUNIKACJI - PODSYSTEM 1 - ALARMY I POWROTY ............................. 44 [362] KIERUNKI KOMUNIKACJI - PODSYSTEM 2 - ALARMY I POWROTY ............................. 44 [363] KIERUNKI KOMUNIKACJI - PODSYSTEM 1 - SABOTA I SPRAWNO PO SABOTA U ......45 [364] KIERUNKI KOMUNIKACJI - PODSYSTEM 2 - SABOTA I SPRAWNO PO SABOTA U ......45 [365] KIERUNKI KOMUNIKACJI - PODSYSTEM 1 - WCZENIE I WYCZENIE ....................... 45 [366] KIERUNKI KOMUNIKACJI - PODSYSTEM 2- WCZENIE I WYCZENIE ........................ 45 [367] KIERUNKI KOMUNIKACJI - USZKODZENIA I POWROTY DO STANU NORMALNEGO ........ 45 [368] KIERUNKI KOMUNIKACJI - TESTY TRANSMISJI ............................................................... 45 [370] PARAMETRY ILOCIOWE I CZASOWE TRANSMISJI .......................................................... 46 [371] GODZINA TESTU TRANSMISJI ......................................................................................... 46 [380] PIERWSZY ZESTAW OPCJI KOMUNIKATORA ................................................................... 46 [381] DRUGI ZESTAW OPCJI KOMUNIKATORA ........................................................................ 46 [390] NAGWEK NUMERU TEL. DLA MODUU GSM (1 NR TEL.) ......................................... 47 [391] NAGWEK NUMERU TEL. DLA MODUU GSM (2 NR TEL.) ......................................... 47 [392] NAGWEK NUMERU TEL. DLA MODUU GSM (3 NR TEL.) ......................................... 47 [393] NAGWEK FUNKCJI SPECJALNEJ GSM ....................................................................... 47 PROGRAMOWANIE KOMUNIKACJI Z DLS .............................................................. 47 [401] PIERWSZY ZESTAW OPCJI KOMUNIKACJI Z DLS ............................................................ 47 [402] NUMER TELEFONICZNY KOMPUTERA Z DLS (32 ZNAKI) ............................................... 47 [403] KOD IDENTYFIKACYJNY KOMPUTERA Z PROGRAMEM DLS ........................................... 47 [404] KOD IDENTYFIKACYJNY CENTRALI ALARMOWEJ ........................................................... 47 [405] CZAS NA ODPOWIED PO PIERWSZYM WYWOANIU CENTRALI DLA OMINICIA AUTOMATYCZNEJ SEKRETARKI ....................................................................................... 47 [406] LICZBA DZWONKW ..................................................................................................... 48 [490] NAGWEK NUMERU TEL. MODUU GSM DLA KOMUNIKACJI DLS .................... 48 [499] [KOD INSTALATORA][499] WCZENIE PC-LINK-A ................................................... 48 USTAWIENIA MIDZYNARODOWE ........................................................................... 48 [701] PIERWSZY ZESTAW USTAWIE MIDZYNARODOWYCH .................................................. 48 [702] DRUGI ZESTAW USTAWIE MIDZYNARODOWYCH ....................................................... 48 [703] OPNIENIE POMIDZY POSZCZEGLNYMI PRBAMI WYWOANIA ............................... 48 PROGRAMOWANIE MODUW ................................................................................. 49 [801] PROGRAMOWANIE MODUU PC5400 - INTERFEJSU RS 232 DO DRUKARKI SZEREGOWEJ ...........................................................................................49 [804] PROGRAMOWANIE MODUU ROZSZERZENIA BEZPRZEWODOWEGO PC5132 ..................49 SPECJALNE FUNKCJE INSTALATORA ...................................................................... 49 [901] WCZONY/WYCZONY TRYB TESTU SYSTEMU PRZEZ INSTALATORA ...................... 49 [902] UAKTYWNIENIE NADZOROWANIA MOD. ROZSZERZE I KLAWIATUR PRZEZ CENTRAL 49 [903] WYW. ZLOKALIZOWANYCH PRZEZ CENTRAL MOD. I KLAWIATUR W SYSTEMIE .........49 [904] TEST POPRAWNOCI ROZMIESZCZENIA URZDZE BEZPRZEWODOWYCH ................. 49 [990] WCZENIE BLOKADY KODU INSTALATORA ................................................................. 49 [991] WYCZENIE BLOKADY KODU INSTALATORA .............................................................. 49 [996] PRZYWRCENIE USTAWIE FABRYCZNYCH MODUU PC5132 ..................................... 49 [997] PRZYWRCENIE USTAWIE FABRYCZNYCH MODUU PC5400 ..................................... 49 [999] PRZYWRCENIE USTAWIE FABRYCZNYCH CENTRALI .................................................. 49 DODATEK A DODATEK B KODY RAPORTUJCE .................................................................. 50 PROGRAMOWANIE KLAWIATUR LCD5500Z ........................... 52

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

36

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

DANE SYSTEMU ALARMOWEGO


Nazwa inwestora ___________________________________________ Adres inwestora ___________________________________________ _________________________________________________________ Telefon _______________________ Data zainstalowania _______________ Kod instalatora ________________
Nazwa Moduu
PC1565-2 PC5132 PC5400 GSM1000

Opis
Centrala alarmowa Odbiornik bezprzewodowy Modu drukarki Komunikator tel. GSM

Lokalizacja fizyczna

Klawiatura
Klawiatura 1 Klawiatura 2 Klawiatura 3 Klawiatura 4 Klawiatura 5 Klawiatura 6 Klawiatura 7 Klawiatura 8

Typ klawiatury

Lokalizacja fizyczna

Sposb programowania linii zawarto w kolejnych czciach niniejszych arkuszy. Instrukcje odnonie nazw linii i programowania klawiatur zawarte s rwnie w dalszej czci arkuszy.

Nr Linii
01 02 03 04 05 06 07 08

Opis linii

Typ Linii

Opcje linii 1 2 3 4 5 6 7 8

Nr seryjny Podsys. urz. bezprzew. 1 2

Opcje linii: 1) gona/cicha 5) wymuszenie uzbr.

2) cigy./puls 6) licznik narusze

3) gong u drzwi 7) opnienie Tx

4) blokowanie 8) bezprzewod

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

37

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

PROGRAMOWANIE KLAWIATURY
[000] Przydzielanie klawiatur
Uwaga! Poni sze opcje powinny zosta zaprogramowane dla ka dej klawiatury:

[0] Podsystem i nr obwodu klawiatur ( poprawne ustawienia: pierwsza cyfra 0-globalna, 1 i 2 dla Podsystemw1 i 2 , druga cyfra 1-8 numer obwodu) [1] Przydzielenie Klawisza Funkcyjnego 1 (poprawne ustawienia: 00-17) [2] Przydzielenie Klawisza Funkcyjnego 2 (poprawne ustawienia: 00-17) [3] Przydzielenie Klawisza Funkcyjnego 3 (poprawne ustawienia: 00-17) [4] Przydzielenie Klawisza Funkcyjnego 4 (poprawne ustawienia: 00-17) [5] Przydzielenie Klawisza Funkcyjnego 5 (poprawne ustawienia: 00-17)

Opcje programowania klawiszy funkcyjnych 00 01 02 03 04 Klawisz nie u ywany Wybrany Podsystem 1 Wybrany Podsystem 2 Wczenie w trybie domowym Wczenie normalne (z wyjciem z obiektu) 05 [*][9] Wczenie bez op. na wejcie 06 [*][4] Wcz/wycz Gong 07 [*][6][----][4] Test Systemu 08 [*][1] Tryb blokowania linii
Podsystem i nr Klawisz obwodu Funkcyjny 1 klawiatur 11 03 18 03

09 10 11 12 13

[*][2] Wywietlanie uszkodze [*][3] Pami alarmw [*][5] Programowanie kodw u ytk. [*][6] Funkcje U ytkownika [*][7][1] Sterowanie Wyjciem U ytkowym nr 1 14 [*][7][2] Sterowanie Wyjciem U ytkowym nr 2 15 Opcja nie u ywana 16 [*][0] Szybkie wyjcie 17 [*][1] Uaktywnienie linii sypialnianych

Klawisz Funkcyjny 2 04 04

Klawisz Funkcyjny 3 06 06

Klawisz Funkcyjny 4 14 14

Klawisz Funkcyjny 5 16 16

Wart. Fabr. I LCD 5500 Klawiatura 1 Klawiatura 2 Klawiatura 3 Klawiatura 4 Klawiatura 5 Klawiatura 6 Klawiatura 7 Klawiatura 8

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

38

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

PROGRAMOWANIE SYSTEMU
Mo liwe do zaprogramowania Typy Linii

00 01 02 03 04 05 06 07 08

Linia nie u ywana Opniona 1 Opniona 2 Natychmiastowa Wewntrzna Sypialniana Opniona sypialniana 24h Opniona Po ar. 24h Standardowa Po ar.

09 10 11 12 13 14 15 16 17

24h nadzoru 24h nadzoru brzczyk. 24h wamaniowa 24h napadowa 24h gaz 24h grzanie 24h medyczna 24h paniki 24h niebezpieczestwo

18 19 20 21 22 23 24 25 87

24h tryskacze 24h woda 24h zamra arka 24h sabota owa zatrzask. Klucz chwilowy Klucz stay Odpowied GSM Wewn. opniona Po ar. 24h op. bezprzew.

88 Po ar. 24h stand. bezprzew. [001] Definicje Typu Linii 1- 8 Fabrycznie 01 03 03 03 [005] Czasy systemowe Fabrycznie [000-255] 030 045 120 004 [006] Kod Instalatora Fabrycznie 1565 [007] Kod Gwnego U ytkownika (Kod Gwny Systemu) Fabrycznie 1234 [008] Kod "Sprztaczki" Fabrycznie AAAA Linia 1 Linia 2 Linia 3 Linia 4 Fabrycznie 04 04 04 04 Linia 5 Linia 6 Linia 7 Linia 8

Czas na Wejcie 1 (sek.) Czas na Wejcie 2 (sek.) Czas na Wyjcie (sek.) Czas dziaania sygnalizatorw dwikowych (min.)

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

39

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[009] Programowanie typw wyj PGM1 i PGM2 Typy Wyj


Mo liwe do zaprogramowania Typy aktywacji wyj PGM

Typy wyj [03] i [20] nie mog zosta jednoczenie zaprogramowane w systemie. 01 Razem z sygnaliz. wamaniow i p.po 02 Nie u ywane 03 Reset czujek dymu 04 Nie u ywane 05 Status wczenia systemu 06 Status gotowoci systemu do wcz. 07 Razem z sygnalizacj w klawiaturze 08 W czasie opnie na wej. i wyj. 09 Uszkodzenia w systemie 10 Zdarzenia w systemie (zatrzaskowe) 11 Sabota systemu 12 Monitorow. linii tel. (MLT) z alarmem 13 Po uzyskaniu sygnau "kissoff" 14 Wybieranie telef. typu "ground start" 15 Aktywacja zdalna przez DLS 16 GSM 1000 (tylko PGM1) 17 Zaczenie z wyjciem (zwyke) 18 Zaczenie domowe 19 Wyjcie u ytkowe 1 - [*][7][1] 20 Wyjcie u ytkowe 2 - [*][7][2] 21 Nie u ywane 22 Nie u ywane 23 Linia 24h cicha (PGM2)* 24 Linia 24h gona (PGM2)*
(*) W centralach PC1565-2P produkowanych od 2003 roku PGM2 nie mo e pracowa jako wejcie. Nie programowa typw [23] i [24].

Fabrycznie 19 10 [012] Opcje blokady klawiatury Fabrycznie 000 000 [013] Pierwszy zestaw opcji systemu
Fabrycznie OFF OFF ON OFF OFF ON ON OFF * Opcja 1 2 3* 4 5 6 7 8 ON-wczona Linie typu NC nieparametryczne Dwa rezystory EOL

PGM1 PGM2

liczba nieudanych wprowadze kodu do zablokowania (001-255) czas trwania blokady (001-255 min.)

OFF-wyczona Linie parametryczne EOL Jeden rezystor EOL Tylko ust. po ar. w czasie w. Poka sabota /usterk jako naruszenie Linia 1 standardowa Wyczenie gonej sygnalizacji bdu wyjcia Rejestracja zdarze w rejestrze tak e po przekroczeniu licznika narusze

Poka usterki w czasie wczenia Nie pokazuj sabota u/usterki jako naruszenia Linia 1 szybka Wczenie gonej sygnalizacji bdu wyjcia Przekroczenie licznika narusze przerywa rejestracj w rejestrze zdarze Opcja nieu ywana

Opcja 3 musi by wyczona je eli u ywane s klawiatury LCD w wersji starszej ni 2.0.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

40

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[014] Drugi zestaw opcji systemu


Fabrycznie OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF Opcja 1 2 3 4 5 6 7 8 ON-wczona Krtki sygn. syren przy Wcz./Wyczeniu podsystemu Krtki sygn. syren przy automatycznym wczeniu Krtki sygn. syren w Czasie opnienia na Wyjcie Krtki sygn. syren w Czasie opnienia na Wejcie Krtki sygn. syren przy uszkodzeniu. Dwikowa sygn. klawiatury w Czasie opnienia na Wyjcie Zakoczenia czasu na Wyjcie Sygna dwikowy alarmu po arowego trwa do wyczenia OFF-wyczona Wyczony Wyczony Wyczony Wyczony Wyczony Wyczona Wyczona Sygna dwikowy alarmu po arowego ograniczony czasem trwania alarmu

[015] Trzeci zestaw opcji systemu


Fabrycznie ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF Opcja 1 2 3 4 5 6 7 8 ON-wczona Aktywny klawisz PO AR Klawisz PANIKA (NAPAD) - alarm. gony Uaktywnione Szybkie Wyjcie Uaktywnione Szybkie Wczenie Wymagany kod do blokowania linii Kod Gwny U ytkownika blokowany Uaktywnione monit. linii tel. MLT MLT wywouje alarm gony przy wczonym podsystemie Nie aktywny Klawisz PANIKA (NAPAD) alarm cichy Wyczone Wyczone Blokowanie linii bez kodu Mo liwa zmiana Kodu Gwnego Wyczone MLT MLT generuje tylko uszkodzenie przy wczonym podsystemie OFF-wyczona

[016] Czwarty zestaw opcji systemu


Fabrycznie ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF Opcja 1 2 3 4 5 6 7 8 ON-wczona Wywietlanie braku AC Miganie lampki uszkodze gdy brak AC Wygaszenie nie u ywanej klawiatury Wymagany kod u ytkownika do uaktywnienia wygaszonej klawiatury Wczone podwietlenie klawiatury Wczone oszczdzanie energii Podczas wczenia wywietlany status pomijania linii Wczony przeciwsabota klawiatury OFF-wyczona Brak AC nie sygnalizowany Lampka nie ostrzega o braku AC Klawiatura zawsze aktywna Kod u ytkownika nie wymagany Wyczone Wyczone Wyczony gdy system wczony Wyczony

[017] Pity zestaw opcji systemu


Fabrycznie ON 1 ON Zezwolenie na wy. systemu nie identyfikowanym przyciskiem bezprzewodowym. Do wykorzystania w przyszoci Wyczone OFF

OFF

2-8

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

41

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[020] Przypisywanie linii dozorowych klawiatur


Fabrycznie 00 00 00 00 Numer linii Klawiatura 1 2 3 4 Fabrycznie 00 00 00 00 Numer linii Klawiatura 5 6 7 8

Poprawne ustawienia 01-08

PROGRAMOWANIE SYSTEMU SZCZEGOWE


Opcje Linii - ustawienia fabryczne (T = opcja wczona; N = opcja wyczona)
Typ Linii On Off 00 Linia nie u ywana 01 Opniona 1 02 Opniona 2 03 Natychmiastowa 04 Wewntrzna 05 Sypialniana 06 Opniona sypialniana 07 24h Opniona po arowa 08 24h Standardowa po arowa 09 24h nadzoru 10 24h nadzoru, brzczyk. 11 24h wamaniowa 12 24h napadowa 13 24h gaz 14 24h grzanie 15 24h medyczna 16 24h paniki 17 24h niebezpieczestwo 18 24h tryskacze 19 24h woda 20 24h zamra arka 21 24h sabota owa zatrzask 22 Klucz chwilowy 23 Klucz stay 24 Odpowied GSM 25 Wewntrzna opniona 87 24h Po . opn. Bezprzewodowa 88 24h Po . stand. Bezprzewodowa 1 Gona Cicha N T T T T T T T T N N T N T T T T T T T T T N N N T T T 2 Ciga Impuls. N T T T T T T N N T T T T N N T T T T T T T N N N T N N 3 Gong Wy. N T T N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 4 Pomijanie Wy. N T T T T T T N N N T T N N N N N N N N N N N N N T N N 5 Wymusz. wczenia Wy. N N N N N T T N N T N N N N N N N N N N N N T T T N N N 6 Licznik narusze Wy. N T T T T T T N N N N N N N N N N N N N N N N N N T N N 7 8 Op. Tx Bezprzew odowa Wy. Przewodo wa N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N T T

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

42

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Nr linii

Typ linii

1 Gona Cicha

2 Ciga Impuls.

3 Gong Wy.

Pomijanie Wymusz Licznik wcz. narusz Wy. Wy. Wy.

Op. Bezprze Tx wodowa Wy. Przewod owa

[101] Linia 1 [102] Linia 2 [103] Linia 3 [104] Linia 4 [105] Linia 5 [106] Linia 6 [107] Linia 7 [108] Linia 8

OPCJE PGM
Nale y zaprogramowa tylko opcje wymienione poni ej . Pozostae zostan wtedy zignorowane. Typy PGM programowane s w podprogramie [009]. Tabela ustawie fabrycznych dla wszystkich typw PGM z wyjtkiem PGM [09] i [10]
(T = Opcja wczona; N = Opcja wyczona)

3 Wyjcie proste - aktywacja przy zdarzeniu Wyjcie odwrotne - dezaktywacja przy zdarzeniu T T T T T T T T T T T T

4 Impuls 5 sekund

5 Aktywacja wymaga kodu Aktywacja bez kodu

On Zdarzenie dotyczy Zdarzenie dotyczy Podsystemu 1 Podsystemu 2 Typ PGM 01 03 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 Off Wyczone Razem z sygnaliz. wamaniow i p.po Reset czujek dymu Status wczenia systemu (podsystemu) Status gotowoci systemu do wcz. Razem z sygnalizacj w klawiaturze W czasie opnie na wej. i wyj. Sabota systemu Monitorow. linii tel. (MLT) z alarmem Sygna po transmisji do stacji Wybieranie telef. Typu "ground start" Aktywacja zdalna przez DLS GSM 1000 PGM1 Zaczenie domowe Zaczenie z wyjciem (zwyke) Wyjcie u ytkowe 1 Wyjcie u ytkowe 2 Linia 24h cicha (PGM2) Linia 24h gona (PGM2) T T T T N N N N Zawsze oba podsystemy T T T T T Wyczone Zawsze oba podsystemy N N N N N

Wyjcie typu wcz/wycz ON/OFF

T T T T T T T T T N

Puste pole oznacza, e dla tego typu PGM danej opcji nie ustawia si.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

43

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Typ PGM 9: (Wyjcie rodzaju uszkodzenia): Opcja 1: Uszkodzenia systemu - wymagana obsuga serwisowa Opcja 2: Brak AC Opcja 3: Uszkodzenie linii telefonicznej Opcja 4: Bd komunikacji (FTC). Opcja 5: Uszkodzenie linii Opcja 6: Sabota linii Opcja 7: Rozadowanie baterii czujki bezprzew. Opcja 8: Nie ustawiony zegar systemu
OPCJA Fabryczne PGM [141] [142] * 1 2 Dane w oparciu o podprogram [009] Typ wyj.* 1 T 1 2 T 2 3 T 3

Typ PGM 10 Zachowanie zdarzenia w systemie: Opcja 1: Wamanie Opcja 2: Po ar Opcja 3: Panika Opcja 4: Medyczny Opcja 5: Nadzr Opcja 6: Priorytetowe (np. gaz, zraszacze) Opcja 7: Napad Opcja 8: nie u ywana
4 T 4 5 T 5 6 T 6 7 T 7 8 T 8

[160]

Maksymalna ilo prb wybierania ka dego z numerw telefon. Fabrycznie 008 poprawne dane 001-255; (nie wprowadzaj 000 )

[161]

Czas oczekiwania na sygna synchronizacji (handshake) Fabrycznie 040

poprawne dane 001-255 sekund

[164]

Timer wyjcia PGM Fabrycznie 005 poprawne dane 001-255 sekund

[201]

Uaktywnienia podziau na podsystemy Fabrycznie Opcje ON OFF 1 Wczony Podsyst. 2 OFF 2-6 Opcje nieu ywane

OFF Podsystem 2 wyczony

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

44

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[202] Podsystem 1 - przydzielenie linii 1-8


Fabrycznie ON ON ON ON ON ON ON ON Opcje 1 2 3 4 5 6 7 8 ON Linia 1 nale Linia 2 nale Linia 3 nale Linia 4 nale Linia 5 nale Linia 6 nale Linia 7 nale Linia 8 nale y do Podsystemu 1 y do Podsystemu 1 y do Podsystemu 1 y do Podsystemu 1 y do Podsystemu 1 y do Podsystemu 1 y do Podsystemu 1 y do Podsystemu 1 OFF Linia 1 nie nale Linia 2 nie nale Linia 3 nie nale Linia 4 nie nale Linia 5 nie nale Linia 6 nie nale Linia 7 nie nale Linia 8 nie nale y do Podsystemu 1 y do Podsystemu 1 y do Podsystemu 1 y do Podsystemu 1 y do Podsystemu 1 y do Podsystemu 1 y do Podsystemu 1 y do Podsystemu 1

[206] Podsystem 2 - przydzielenie linii 1-8


Fabrycznie OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Opcje 1 2 3 4 5 6 7 8 ON Linia 1 nale Linia 2 nale Linia 3 nale Linia 4 nale Linia 5 nale Linia 6 nale Linia 7 nale Linia 8 nale y do Podsystemu 2 y do Podsystemu 2 y do Podsystemu 2 y do Podsystemu 2 y do Podsystemu 2 y do Podsystemu 2 y do Podsystemu 2 y do Podsystemu 2 OFF Linia 1 nie nale Linia 2 nie nale Linia 3 nie nale Linia 4 nie nale Linia 5 nie nale Linia 6 nie nale Linia 7 nie nale Linia 8 nie nale y do Podsystemu 2 y do Podsystemu 2 y do Podsystemu 2 y do Podsystemu 2 y do Podsystemu 2 y do Podsystemu 2 y do Podsystemu 2 y do Podsystemu 2

PROGRAMOWANIE KOMUNIKATORA
Uwaga! [301] W podprogramach [301] do [352] poszczeglne opcje s ustawione fabrycznie na [F] Pierwszy numer telefoniczny do stacji monitorowania (32 znaki)

[302]

Drugi numer telefoniczny do stacji monitorowania (32 znaki)

[303]

Trzeci numer telefoniczny do stacji monitorowania (32 znaki)

[310] [311]

Numer indentyfikacyjny Podsystemu 1 Numer indentyfikacyjny Podsystemu 2

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

45

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[320]

Kody raportujce alarmu, Linie 1-8


Linia 1 Linia 2 Linia 3 Linia 4 Linia 5 Linia 6 Linia 7 Linia 8

[324]

Kody raport. przywrcenie stanu normalnego linii, Linie 1-8


Linia 1 Linia 2 Linia 3 Linia 4 Linia 5 Linia 6 Linia 7 Linia 8

[328]

Kody raportujce inne alarmy


Alarm wy. pod przymusem Wyczenie po Alarmie Alarm tu (2 min) po wczeniu Alarm nadzoru moduu rozszerz. Powrt nadzoru mod. rozszerz. Alarm Kod policyjny

[329]

Kody raportujce alarmw priorytetowych i ich odwoania


Alarm PO AR z klawiatury Alarm NIEBEZP. z klawiatury Alarm PANIKA z klawiatury Alarm z PGM2 Odwoanie PO AR z klawiatury Odwoanie NIEBEZP. z klawiatury Odwoanie PANIKA z klawiatury Powrt alarmu z PGM2

[330]

Kody raportujce sabota u, Linie 1-8


Linia 1 Linia 2 Linia 3 Linia 4 Linia 5 Linia 6 Linia 7 Linia 8

[334]

Kody raportujce stan normalny po sabota u, Linie 1-8


Linia 1 Linia 2 Linia 3 Linia 4 Linia 5 Linia 6 Linia 7 Linia 8

[338]

Kody raportujce inne sabota e


Oglny sabota systemu Stan normalny po oglnym sabota u Zablokowanie klawiatury

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

46

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[339]

Kody raportujce wczenie, Kody U ytkownikw 1-8


Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 Kod 7 Kod 8

[340]

Kody raportujce wczenie, Kody U ytkownikw 9-16


Kod 9 Kod 10 Kod 11 Kod 12 Kod 13 Kod 14 Kod 15 Kod 16

[341]

Kody raportujce wczenie, Kody U ytkownikw 17-24


Kod 17 Kod 18 Kod 19 Kod 20 Kod 21 Kod 22 Kod 23 Kod 24

[342]

Kody raportujce wczenie, Kody U ytkownikw 25-32


Kod 25 Kod 26 Kod 27 Kod 28 Kod 29 Kod 30 Kod 31 Kod 32

[343]

Kody raportujce pozostae wczenia


Wczenie kodem przymusu 33 Wczenie kodem przymusu 34 Wczenie kodem gwnym 40 Wczenie kodem gwnym Podsystemu 1 - 41 Wczenie kodem gwnym Podsystemu 2 - 42 Czciowe wczenie Podsystemu Wczenie specjalne

[344]

Kody raportujce wyczenie, Kody U ytkownika 1-8


Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 Kod 7 Kod 8

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

47

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[345]

Kody raportujce wyczenie, Kody U ytkownika 9-16


Kod 9 Kod 10 Kod 11 Kod 12 Kod 13 Kod 14 Kod 15 Kod 16

[346]

Kody raportujce wyczenie, Kody U ytkownika 17-24


Kod 17 Kod 18 Kod 19 Kod 20 Kod 21 Kod 22 Kod 23 Kod 24

[347]

Kody raportujce wyczenie, Kody U ytkownika 25-32


Kod 25 Kod 26 Kod 27 Kod 28 Kod 29 Kod 30 Kod 31 Kod 32

[348]

Kody raportujce inne wyczenia


Wyczenie kodem przymusu 33 Wyczenie kodem przymusu 34 Wyczenie kodem gwnym 40 Wyczenie kodem gwnym Podsystemu 1 - 41 Wyczenie kodem gwnym Podsystemu 2 - 42 Odwoanie Automat. wczenia Wyczenie specjalne

[349]

Kody raportujce uszkodzenia


Uszkodzenie akumulatora Brak zasilania 230V Uszkodzenie obwodu sygnalizatorw Uszkodzenie linii po arowej Uszkodzenie wyjcia zasilania Brak linii tel. (wysyany przez modu GSM) nie u ywane Oglna usterka nadzoru

[350]

Kody raportujce sprawno po uszkodzeniach


Przywrcenie sprawnoci akumulatora Przywrcenie zasilania 230V Przywrcenie sprawnoci obwodu sygnalizatorw Przywrcenie sprawnoci linii po arowej Przywrcenie sprawnoci wyjcia zasilania Przywrcenie dziaania linii tel. nie u ywane Przywrcenie nadzoru w systemie po usterce

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

48

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[351]

Kody raportujce inne uszkodzenia


Komunikacja przez 1 nr tel. przywrcona Komunikacja przez 2 nr tel. przywrcona Bufor zdarze zapeniony w 75% od ostatniego zgrywania przez DLS Pocztek programowania przez DLS Koniec programowania przez DLS Uszkodzenie linii dozorowych Usunicie uszkodzenia linii dozorowych nie u ywane

[352]

Kody raportujce testw transmisji i systemu


Okresowy test transmisji Test systemu Test transmisji przez GSM1000

[353]

Kody raportujce uszkodzenia urzdze bezprzewodowych


Rozadowanie baterii czujki bezprzewodowej Sprawno baterii czujki bezprzewodowej po usterce

[360]
Fabryczne 02 02

Formaty transmisji
dla 1 numeru telefonu dla 2 numeru telefonu 04 SIA FSK 05 Pager 06 Powiadomienie osobiste 07 10 BPS, 1400Hz Handshake 08 10 BPS, 2300Hz Handshake

Mo liwe opcje 01 20 BPS, 1400Hz Handshake 02 20 BPS, 2300Hz Handshake 03 DTMF CONTACT ID

[361]

Kierunki komunikacji - Podsystem 1 - Alarmy i powroty po alarmie


Opcje 1 2 3 4 5-8 ON 1 numer telefoniczny 2 numer telefoniczny 1 numer telefoniczny (GSM) 2 numer telefoniczny (GSM) nie u ywany OFF Wyczona Wyczona Wyczona Wyczona

Fabrycznie ON OFF OFF OFF OFF

[362]

Kierunki komunikacji - Podsystem 2 - Alarmy i powroty po alarmie


Opcje 1 2 3 4 5-8 ON 1 numer telefoniczny 2 numer telefoniczny 1 numer telefoniczny (GSM) 2 numer telefoniczny (GSM) nie u ywany OFF Wyczona Wyczona Wyczona Wyczona

Fabrycznie ON OFF OFF OFF OFF

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

49

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[363]

Kierunki komunikacji - Podsystem 1 - Sabota i sprawno po sabota u


Opcje 1 2 3 4 5-8 ON 1 numer telefoniczny 2 numer telefoniczny 1 numer telefoniczny (GSM) 2 numer telefoniczny (GSM) nie u ywany OFF Wyczona Wyczona Wyczona Wyczona

Fabrycznie ON OFF OFF OFF OFF

[364]

Kierunki komunikacji - Podsystem 2 - Sabota i sprawno po sabota u


Opcje 1 2 3 4 5-8 ON 1 numer telefoniczny 2 numer telefoniczny 1 numer telefoniczny (GSM) 2 numer telefoniczny (GSM) nie u ywany OFF Wyczona Wyczona Wyczona Wyczona

Fabrycznie ON OFF OFF OFF OFF

[365]

Kierunki komunikacji - Podsystem 1 - Wczenie i wyczenie


Opcje 1 2 3 4 5-8 ON 1 numer telefoniczny 2 numer telefoniczny 1 numer telefoniczny (GSM) 2 numer telefoniczny (GSM) nie u ywany OFF Wyczona Wyczona Wyczona Wyczona

Fabrycznie ON OFF OFF OFF OFF

[366]

Kierunki komunikacji - Podsystem 2 - Wczenie i wyczenie


Opcje 1 2 3 4 5-8 ON 1 numer telefoniczny 2 numer telefoniczny 1 numer telefoniczny (GSM) 2 numer telefoniczny (GSM) nie u ywany OFF Wyczona Wyczona Wyczona Wyczona

Fabrycznie ON OFF OFF OFF OFF

[367]

Kierunki komunikacji - Uszkodzenia i powroty do stanu normalnego


Opcje 1 2 3 4 5-8 ON 1 numer telefoniczny 2 numer telefoniczny 1 numer telefoniczny (GSM) 2 numer telefoniczny (GSM) nie u ywany OFF Wyczona Wyczona Wyczona Wyczona

Fabrycznie ON OFF OFF OFF OFF

[368]

Kierunki komunikacji - Testy transmisji


Opcje 1 2 3 4 5-8 ON 1 numer telefoniczny 2 numer telefoniczny 1 numer telefoniczny (GSM) 2 numer telefoniczny (GSM) nie u ywany OFF Wyczona Wyczona Wyczona Wyczona

Fabrycznie ON OFF OFF OFF OFF

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

50

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[370]
Fabrycznie 003 003 003 000 030 003 030 030 007 *

Parametry ilociowe i czasowe transmisji


Licznik narusze (alarmy i powroty) Licznik narusze (sabota i powrt) Licznik narusze (uszkodz. i powrt) Opnienie transmisji Opnienie transmisji uszkodzenia AC Opnienie transmisji uszkodzenia MLT Cykl wysyania testu Cykl wysyania testu GSM Opnienie transmisji uszkodzenia baterii. 000-014 transmisji (000 - wy.) 000-014 transmisji (000 - wy.) 000-014 transmisji (000 - wy.) 001-255 sekund 001-255 minut Ilo testw (003-255) 001-255 minut/dni * 001-255 dni 000-255 dni

W zale noci od zaprogramowania w podprogramie [702], opcja [3]. Aby wyczy Opnienie transmisji uszkodzenia AC, zaprogramuj opcj [000].

UWAGA!

[371]

Godzina testu transmisji


Fabrycznie 9999 poprawne wartoci 0000-2359, (9999 - wyczony)

Nieistotne jeli cykl jest w minutach (podprogram [702], opcja [3].)

[380]
ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

Pierwszy zestaw opcji komunikatora


Opcje ON 1 2 3 4 5 6 7 8 Komunikacja wczona Powroty alarmu wysyane po czasie dziaania sygnalizatora Wybieranie impulsowe Przeczenie na imp. przy 5 prbie 3 numer telefoniczny stacji wczony Naprzemienne wybieranie 1 i 3 nr tel.. Wybieraj zarwno linie tel. przewodow jak i GSM nie u ywane OFF Wyczona Powroty alarmu wysyane po powrocie linii do stanu normalnego Wybieranie DTMF DTMF dla wszystkich prb Wyczony 1 nr podstawowy 3 nr tel. rezerwowy GSM jest rezerw dla linii tel. przewodowej

Fabrycznie

[381]

Drugi zestaw opcji komunikatora


Opcje ON Wy. po alarmie - klawiatura sygnalizuje 1 10 x dwikiem - wczone Wy. po alarmie - sygnalizator sygnalizuje 2 10 x krtkimi dwikami - wczone SIA wysya zaprogramowane 3 kody raportujce Potwierdzenie wczenia - aktywne 4 5-6 nieu ywane Contact ID u ywa zaprogramowanych kodw 7 raportujacych nie u ywane 8 OFF Wyczone Wyczone SIA wysya automatycznie kody raportujce wedug wzorca Potwierdzanie wyczone Contact ID wysya automatycznie kody raport. wedug wzorca

Fabrycznie OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

51

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[390]

Nagwek numeru tel. dla moduu GSM (1 nr tel.)


FFFF cyfry nieu ywane nale y ustawi jako [F]

Fabrycznie:

[391]

Nagwek numeru tel. dla moduu GSM (2 nr tel.)


FFFF cyfry nieu ywane nale y ustawi jako [F]

Fabrycznie:

[392]

Nagwek numeru tel. dla moduu GSM (3 nr tel.)


FFFF cyfry nieu ywane nale y ustawi jako [F]

Fabrycznie:

[393]

Nagwek funkcji specjalnej GSM


FFFF cyfry nieu ywane nale y ustawi jako [F]

Fabrycznie:

Wprowad [*][2][*] aby uzyska [*] Dotyczy wszystkich numerw.

Wprowad [*][3][*] aby uzyska [#]

PROGRAMOWANIE KOMUNIKACJI Z DLS


[401] Pierwszy zestaw opcji komunikacji z DLS
Opcje ON Podwjne dzwonienie 1 U ytkownik mo e czasowo zezwoli na 2 komunikacj z DLS Wczone oddzwonienie centrali 3 U ytkownik inicjuje DLS 4 5-8 nieu ywane OFF Wyczone Wyczone Wyczone Wyczone

Fabrycznie OFF ON OFF OFF OFF

[402]

Numer telefoniczny komputera z DLS (32 znaki)

[403]

Kod identyfikacyjny komputera z programem DLS


1565 wpisz 4 cyfry HEX

Fabrycznie:

[404]

Kod identyfikacyjny centrali alarmowej


1565 wpisz 4 cyfry HEX

Fabrycznie:

[405]

Czas na odpowied po pierwszym wywoaniu centrali przy podwjnym dzwonieniu (w celu ominicia automatycznej sekretarki)
060 poprawne wartoci 001-255 sekund

Fabrycznie:

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

52

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[406]

Liczba dzwonkw
000 poprawne wartoci 001-255 dzwonkw

Fabrycznie:

[490]

Nagwek numeru tel. moduu GSM dla komunikacji DLS


FFFF cyfry nieu ywane nale y ustawi jako [F]

Fabrycznie:

[499] [Kod Instalatora] [499] Wczenie PC-LINK-a

USTAWIENIA MIDZYNARODOWE
[700] Fabrycznie: [701]
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Korekta czasu 060 poprawne wartoci 01 99 sekund.

Pierwszy zestaw ustawie midzynarodowych


Opcje ON 1 2 3 4 5 6 7 8 50 Hz AC Synchronizacja zegara wewntrznego kwarcem Zabronione w. przy braku AC/DC Sabota . wymaga kodu instalatora. 6 cyfrowe Kody U ytkownikw Detekcja tonu zajtoci OFF 60 Hz AC Synchronizacja zegara wewntrznego sieci AC W. przy braku AC/DC dozwolone Sabota nie wymaga kodu instalatora 4 cyfrowe Kody U ytkownikw Brak detekcji tonu zajtoci

Fabrycznie

Du y prd adowania akumulatora 0,6A Standardowy prd adowania - 0,36A nie u ywany

[702]

Drugi zestaw ustawie midzynarodowych


Opcje ON 1 2 3 4 5 6 7 8 OFF

Fabrycznie OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Wybieranie impulsowe 33/67 (Polska) Wybieranie impulsowe 40/60 (Kanada) Wymuszone wybieranie numeru Test transmisji z cyklem minutowym 1600Hz Handshake ID Tone 2100Hz ID Tone Zezwolenie u ytkownika na 1 aczno DLS w cigu 1 godz. Sygnalizacja. gona przy nieudanej komunikacji w dozorze Brak wymuszonego wybierania Test transmisji z cyklem dniowym Handshake standardowy Brak ID Tone 1300Hz ID Tone Zezwolenie u ytkownika na aczno DLS w cigu 6 godz. Tylko Sygnalizacja Uszkodzenia przy nieudanej komunikacji w dozorze

[703]

Opnienie pomidzy poszczeglnymi prbami wywoania


000 poprawne wartoci 000-255 sekund

Fabrycznie:

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

53

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

PROGRAMOWANIE MODUW
[801] Programowanie moduu PC5400 - interfejsu RS 232 do drukarki szeregowej
[01] Konfiguracja drukarki Fabrycznie OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF Opcje ON 1 2 3 4 5 6 7 8 Drukarka wczona Handshake z drukarki (DTR) Drukarka 80 kolumnowa 300 bodw 1200 bodw 2400 bodw 4800 bodw nieu ywane OFF Wyczona Bez Handshake Drukarka 40 kolumnowa Wyczone Wyczone Wyczone Wyczone

[804] Programowanie moduu rozszerzenia bezprzewodowego PC5132 Patrz instrukcja obsugi moduu.

SPECJALNE FUNKCJE INSTALATORA


[901] [902] [903] [904] Wczony/Wyczony tryb testu systemu przez instalatora (tzw. walk test) Uaktywnienie nadzorowania moduw rozszerze i klawiatur przez central Wywietlenie zlokalizowanych przez central moduw i klawiatur w systemie Test poprawnoci rozmieszczenia urzdze bezprzewodowych

1. Wybierz lini bezprzewodow (01-08) 2. Aktywuj testowane urzdzenie bezprzewodowe: WLS904 wykonaj sabota czujki WLS907 odsu magnes od kontaktronu. Aktywacj mo na powtarza. Po chwili na klawiaturze zostanie wywietlona ocena lokalizacji czujki. Lokalizacja Dobra Saba Za Klawiatura LED Lampka 1 Lampka 2 Lampka 3 Klawiatura LCD DOBRE SABE ZE Sygn. dwikowy / brzczyk pojedynczy sygna dwikowy podwjny sygna dwikowy potrjny sygna dwikowy

[990] [991] [996] [997] [999]

Wczenie blokady kodu instalatora


nale y wprowadzi: [990][Kod Instalatora][990]

Wyczenie blokady kodu instalatora


nale y wprowadzi: [991][Kod Instalatora][991]

Przywrcenie ustawie fabrycznych moduu PC5132


nale y wprowadzi: [996][Kod Instalatora][996]

Przywrcenie ustawie fabrycznych moduu PC5400


nale y wprowadzi: [997][Kod Instalatora][997]

Przywrcenie ustawie fabrycznych centrali


nale y wprowadzi: [999][Kod Instalatora][999]

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

54

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

DODATEK A
Format komunikacyjny Contact ID

KODY RAPORTUJCE
Format SIA Poziom 2

Format jest zgodny ze specyfikacj Standardu SIA level 2 ze stycznia 1996 r. Pierwsza cyfra (w nawiasie) jest wysyana automatycznie Przykadowy komunikat odebrany przez stacj mo e by przez central. Pozostae dwie programowane s przez nastpujcy: u ytkownika. N Ri01 BA 01, gdzie Na przykad: jeli linia 1 jest lini wej/wyj, kod raportujcy N nowe zdarzenie, powinien by zaprogramowany jako [34]. Stacja Ri01 identyfikator podsystemu/poziomu monitorowania odbierze wwczas komunikat: BA alarm wamaniowy *BURG-ENTRY/EXIT-1, gdzie 1 oznacza numer naruszonej 01 linia 1 linii.

Poni ej podano list kodw raportujcych formatu Contact ID i SIA.

TABELA 1 KODY RAPORTUJCE I OPISY


Nr Kod raportujcy Podprogram u [320] Alarm z linii [324] [330] [334] [328] [328] [328] Powrt linii Sabota linii Alarm wymuszenia Otwarcie po alarmie Kiedy wysyany Kierunek Contact ID komunikatora* A/P A/P A/P S/P S/P A/P A/P A/P A/P (1)3A (1)3A (1)44 (1)44 (1)21 (4)A6 (4)59 (1)43 (1)4A SIA kody autorap.**

Linia wchodzi w stan alarmu Powrt linii do stanu normalnego Linia wykazuje sabota Wprowadzono kod z opcj wymuszenia System wyczony z alarmem w pamici

Zob. Tabela 3 TA-ZZ/TR-ZZ TA-ZZ/TR-ZZ HA-00 OR-00 CR-00 UA-00/UH-00 BV-00

Powrt linii po sabota u Powrt do stanu normalnego po sabota u

Alarm tu po zamkniciu Alarm pojawia si w dwie minuty po uzbrojeniu systemu [328] Nadzr rozszerzenia linii Brak nadzoru centrali nad moduem PC5132 Alarm/powrt lub klawiatur [328] Alarm Kod policyjny dwie r ne linie dozorowe w tym samym podsystemie zostan naruszone w cigu Czasu Kodu policyjnego (tak e linie 24H) [329] Przycisk [F] A/P Alarm po arowy z przycisku (kody alarmu i powrotu wysyane s razem) [329] Przycisk [A] A/P Alarm pomocniczy z przycisku (kody alarmu i powrotu wysyane s razem) [329] Przycisk [P] A/P Alarm panika z przycisku (kody alarmu i powrotu wysyane s razem) [329] PGM2 A/P Alarm panika z przycisku podczony do PGM2/wpisanie kodu dostpu (gdy PGM2 zaprogramowano opcj [23] lub [24]) [338] Sabota systemu A/P Alarm sabota owy moduu /powrt po sabota u [338] Blokada klawiatury osignito dopuszczaln liczb wprowadze bdnych kodw [339-343] Zamknicia System wczony (wskazany u ytkownik 01-34, 40-42) [343] Czciowe zamknicie System wczony z jedn lub wicej liniami zablokowanymi [343] Zamknicia specjalne Wczenie przy u yciu jednej z nastpujcych metod: szybkie wczenie, autowczenie, wczenie kluczem, przycisk funkcyjny, przez DLS [344-348] Otwarcia System wyczony (wskazany u ytkownik 01-34, 40-42)) [348] Przerwanie Gdy autowczenie zostao przerwane autowczenia

A/P A/P A/P A/P

(1)15 (1)AA (1)2A (1)4A

FA-00/FH-00 MA-00/MH-00 PA-00/PH-00 UA-99/UH-99

S/P S/P O/Z O/Z O/Z

(1)45 (4)21 (4)A2 (4)7A (4)AA

TA-00/TR-00 JA-00 CL-UU CG-ZZ CL-00

O/Z O/Z

(4)A2 (4)A5

OP-UU CE-00

*A/P = alarmy/powroty; S/P = sabota e/powroty; O/Z = otwarcia/zamknicia; ** UU = numer u ytkownika (u ytkownik 01=42); ZZ = numer linii (01-08)

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

55

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Nr Kod raportujcy Podprogram u [348] Otwarcia specjalne [349-350] Usterka akumulatora / powrt [349-350] Usterka AC /powrt [349-350] Usterka Gwnego sygnalizatora / powrt [349-350] Linia po arowa usterka / powrt [349-350] Zasilanie pomocnicze usterka / powrt [349] Awaria MLT

Kiedy wysyany

Kierunek Contact ID komunikatora* O/Z InA/P (4)AA (3)A2

SIA kody autorap.**

Wyczenie za pomoc klucza, kodu sprztaczki lub DLS Zbyt niskie napicie akumulatora centrali / powrt

OP-00 YT-00/YR-00

Zasilanie AC centrali zostao odczone lub przerwane / powrt


Wykryto naruszenie obwodu sygnalizatora BELL / powrt Usterka / powrt linii po arowej Usterka / powrt zasilania pomocniczego

InA/P InA/P
InA/P InA/P

(3)A1 (3)21
(3)73 (3)AA

AT-00/AR-00
UT-99/UJ-99 FT-00/FJ-00 YP-00/YQ-00

Usterka monitorowania linii telefonicznej InA/P (3)51 LT-00 (programowany gdy u ywany GSM) [350] MLT Powrt Powrt MLT InA/P (3)51 LR-00 [349-350] Nadzr systemu Utrata / powrt komunikacji centrali z InA/P (3)33 ET-00/ER-00 usterka / powrt podczonymi moduami [351] Komunikacja powrt Centrala odnowia czno ze stacj InA/P (3)54 YK-00 monitorowania (po usterce linii tel. 1 lub 2) [351] Rejestr peny Rejestr prawie peny od ostatniego InA/P (6)23 JL-00 zgrywania przez DLS [351] Wejcie przez DLS Rozpoczcie poczenia DLS InA/P (4)11 RB-00 [351] Wyjcie przez DLS Zakoczenie poczenia DLS InA/P (4)12 RS-00 [351] Usterka linii dozorowej/ Usterka jednej lub wicej linii dozorowej/ InA/P (3)72 UT-00/UJ-00 powrt powrt [352] Test Okresowy Okresowy Test Transmisji T (6)A2 RP-00 [352] Test u ytkownika [*] [6] - test sygmalizacji i komunikacji T (6)A1 RX-00 [352] Test moduu GSM Transmisja testu moduu GSM T (6)A3 TX-00 [353] Usterka baterii urzdze Niskie napicie / powrt w InA/P (3)84 XT-00/XR-00 bezprzewodowych / bezprzewodowych przyciskach napadowych powrt WLS908 lub brelokach WLS909 *InA/P = Inne alarmy/powroty; T = Transmisje testowe; O/Z = otwarcia/zamknicia; ** UU = numer u ytkownika (u ytkownik 01=42); ZZ = numer linii (01-08)

TABELA 2
Kody w formacie Contact ID
Alarmy Medyczne (1)AA Medyczny Alarmy po arowe (1)1A Alarm po arowy (1)11 Czujka dymu (1)12 Czujka zaponu (1)13 Przepyw wody (1)14 Temperatura (1)15 ROP (1)16 Kana (1)17 Pomienie (1)18 Prawie alarm Alarmy Paniki (1)2A Panika (1)21 Przymus (1)22 Cichy (1)23 Gony Alarmy wamaniowe (1)3A Wamanie (1)31 Obwodowe (1)32 Wntrze (1)33 24 godzinny (1)34 (1)35 (1)36 (1)37 (1)38 Wejcie / wyjcie Dzie / noc Zewntrze Sabota Prawie alarm

TABELA 3
Kody w formacie SIA Definicja linii
Standardowa opniona, Natychmiastowa, Wewntrzna, Opniona sypialniana, Sypialniana, 24 godzinna wamaniowa 24h Standardowa i Opniona po arowa, 24h Nadzoru 24h Nadzoru brzczykowa 24h zraszacze 24h gaz 24h grzanie 24h medyczna 24h niebezpieczestwo 24h Przepyw wody 24h zamra arka 24h napadowa 24h paniki Zatrzask 24h SIA Kody autoraport.* Linia A/P BA-ZZ/BH-ZZ

Alarmy oglne (1)4A Alarm oglny (1)43 Ust. moduu rozszerzajcego (1)44 Sabota czujek (1)45 Sabota moduu (1)45 Kod Policyjny Alarmy 24 H - nie wamaniowe (1)5A 24H nie wamanie (1)51 Czujka gazu (1)52 Chodzenie (1)53 System grzewczy (1)54 Wyciek wody (1)55 Przerwanie folii (1)56 Linia dzienna (1)57 Niskie cinienie butli gazowej (1)58 Wysoka temperatura (1)59 Niska temperatura (1)61 Brak przepywu powietrza

FA-ZZ/FH-ZZ US-ZZ/UR-ZZ UA-ZZ/UH-ZZ SA-ZZ/SH-ZZ GA-ZZ/GH-ZZ KA-ZZ/KH-ZZ MA-ZZ/MH-ZZ QA-ZZ/QH-ZZ WA-ZZ/WH-ZZ ZA-ZZ/ZH-ZZ HA-ZZ/HH-ZZ PA-ZZ/PH-ZZ BA-ZZ/BH-ZZ *ZZ linie 01-08

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

56

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

DODATEK B
Nale y:

PROGRAMOWANIE LCD5500Z WER. 3.1

wprowadzi [*][8][Kod Instalatora] klawiatura bdzie wywietla napis "Sekcja _ _ _" nacisn klawisz [*]. LCD bdzie wywietla napis "Sekcja LCD _ _" nastpnie wprowadzi numer podprogramu jak podano ni ej

[001] do [008] Opisy linii (14 znakw) [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [065] Opis Alarmu Po arowego (14 znakw) Fabrycznie Fire_Zone _ _ _ _ _

[066] Wiadomo o nie wczeniu w dozr (14 znakw) Fabrycznie System_Has ________ Failed_to_Arm______

[067] Wiadomo o wystpieniu alarmu, gdy podsystem by ostatnio wczony (14 znakw) Fabrycznie Alarm_Occurred____ While_Armed_____

[070] Pierwszy zestaw opcji wywietlania komunikatw na wywietlaczu LCD Fabrycznie ON ON ON ON ON ON ON ON Opcje ON 1 2 3 4 5 6 7 8 wywiet. inform. o u yciu klawisza "NAPAD" wywiet. inform. o zablokowanych liniach wywiet. inform. o uszkodzeniach wywiet. inform. o zapamitanym alarmie wywiet. inform. o stanie funkcji Gongu wywiet. inform. o programowaniu kodw wywiet. inform. o funkcji u ytkownika wywiet. inform. o aktywacji wyjcia PGM OFF wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

57

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[070] Pierwszy zestaw opcji wywietlania komunikatw na wywietlaczu LCD


Fabrycznie ON ON ON ON ON ON ON ON Opcje 1 2 3 4 5 6 7 8 ON Wyw. inform. o u yciu przycisku "NAPAD" Wyw. inform. o zablokowanych liniach Wyw. inform. o uszkodzeniach Wyw. inform. o zapamitanym alarmie Wyw. inform. o stanie funkcji Gongu Wyw. inform. o programowaniu kodw Wyw. inform. o funkcjach u ytkownika Wyw. inform. o aktywacji wyjcia PGM OFF wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone

[071] Drugi zestaw opcji wywietlania komunikatw na wywietlaczu LCD


Fabrycznie OFF ON ON ON OFF ON OFF OFF Opcje ON 1 2 3 4 5 6 7 8 Wyw. inform. o wejciu w programow. instalat. Wyw. inform. o wczeniu w trybie obwodowym Wyw. inform. o wczeniu szybkim Wyw. inform. o wczeniu linii wewntrznych Wyw. inform. o uruchm. funkcji szybkiego wyjcia Wyw. inform. o przegldaniu rej. zdarze Nie u ywane Nie u ywane OFF wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone wyczona

[072] Trzeci zestaw opcji wywietlania komunikatw na wywietlaczu LCD


Fabrycznie ON ON ON ON ON ON ON ON Opcje 1 2 3 4 5 6 7 8 ON Wyw. inform. o tecie systemu Wyw. inform. o aktualnym czasie i dacie Wyw. inform. o umo liwieniu Autom. Wczenia Wyw. inform. o czasie na Autom. Wczenie Wyw. inform. o zezwolen. na komunikacj z DLS Wyw. inform. o sterowaniu jaskrawoci wywietl. Wyw. inform. o sterowaniu kontrastem wywietl. Wyw. inform. o sterowaniu dwikiem klawiatury OFF wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone

[073] Liczba wygasze informacji na klawiaturze LCD (dotyczy komunikatu przesanego z DLS)
Fabrycznie 003 poprawne wartoci 000-255, 000-czas nie limitowany liczba ta wskazuje, ile razy wiadomo powrci na wywietlacz po wygaszeniu jej po nacinicie dowolnego przycisku klawiatury.

[074] Opcje ustawienia przyciskw


Fabrycznie ON ON ON OFF Opcje ON 1 2 3 4-8 Przycisk PO AR uaktywniony Przycisk POMOC uaktywniony Przycisk PANIKA uaktywniony Nie u ywane OFF wyczone wyczone wyczone wyczone

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

58

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[075] Czwarty zestaw opcji wywietlania komunikatw na wywietlaczu LCD Fabrycznie ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF Opcje 1 2 3 4 5 6 7 8 ON Wyw. inform. o inicjacji komunikacji z DLS Ostatni kod do wczenia/wyczenia Wyw. inform. o tecie instalacji Wyw. inform. o zadziaaniu wyjcia u yt. # 1 Wyw. inform. o zadziaaniu wyjcia u yt. # 2 Wyw. inform. o zadziaaniu wyjcia u yt. # 3 Wyw. inform. o zadziaaniu wyjcia u yt. # 4 Nie u ywane OFF wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone

[076] Opcje ustawienia klawiatury Fabrycznie ON ON OFF ON OFF OFF OFF OFF Opcje 1 2 3 4 5 6 7 8 ON Wywietla kod dostpu podczas programowania Wczone wywietlanie lokalnego zegara Zegar wywietla czas w trybie 24 godzinnym Automatyczne kolejne wywietlanie linii w pamici alarmw Wczone wywietlanie temperatury* Wczone wywietlanie funkcji pomijania linii Nie u ywane Automatyczne kolejne wywietlanie linii otwartych OFF wywietla 'X' wyczone w trybie 12 godz. wyczone wyczone wyczone wyczone

[077] Pity zestaw opcji wywietlania komunikatw na wywietlaczu LCD Fabrycznie OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Opcje 1 2 3 4 5 6 7-8 ON Wyw. inform. o kontroli termostatu* Wyw. inform. o ustawieniu temperatury* Wyw. inform. o trybie pobytu* Wyw. inform. o trybie pracy termostatu* Wyw. inform. o zadziaaniu wentylatora* Wyw. inform. o podgldzie klawiatury* Nie u ywane OFF wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone wyczone

[078] Szsty zestaw opcji wywietlania komunikatw na wywietlaczu LCD Fabrycznie OFF OFF OFF OFF OFF Opcje 1 2 3 4 5-8 ON Wyw. inform. o trybie pobytu - pomocniczy* Wyw. inform. o trybie pobytu dzienny* Wyw. inform. o trybie pobytu AWAY* Wyw. inform. o trybie pobytu - nocny* Nie u ywane OFF wyczone wyczone wyczone wyczone

* Opcje zwizane z moduem ESCORT

[101]-[102] Nazwy podsystemw (14 znakw)


Podpr. [101] [102] Podsystem 1/System 2 Nazwa ______________ ______________

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

59

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

[120]-[125] Nazwy Wyj U ytkowych (14 znakw) Fabrycznie Comand_O/P_X

Podpr. [120] [121] [124] [125]

Podsystem Wyjcie Nazwa 1 1 ______________ 1 2 ______________ 2 2 1 2 ______________ ______________

[997] Podgld numeru wersji oprogramowania klawiatury. [998] Inicjacja globalnego przesania zaprogramowanych opisw do wszystkich klawiatur. 1 Zaprogramowa cakowicie jedn klawiatur LCD. 2 Upewni si, e wszystkie klawiatury LCD s wczone do magistrali KEYBUS. 3 Wprowadzi kod instalatora, wybra podprogram [998] na zaprogramowanej klawiaturze. Klawiatura przeka e ca informacj do pozostaych klawiatur LCD i moduu drukarki PC5400. 4 Nacisn przycisk [#], by opuci programowanie. [999] Przywrcenie ustawie fabrycznych w klawiaturze LCD

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

60

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Programowanie KLAWIATURY LCD5501Z


Dla klawiatury LCD5501Z (ikonowa) w sekcji [000] programowania centrali dostpne s dodatkowe podsekcje [6] i [7]. Programowanie opcji w tych podsekcjach odbywa si nastpujco: wprowadzi [*][8][Kod Instalatora]; wprowadzi numer sekcji przypisywania klawiatury - [000], wprowadzi numer podsekcji [6] lub [7]; wcisn numer danej opcji dla wczenia jej lub wyczenia (numery aktualnie wczonych opcji bd wywietlane w grnej linii wywietlacza); po zakoczeniu programowania przycisn [#].

Opcje zegara
Na wywietlaczu bdzie wywietlany aktualny czas po upywie 30 sekund od ostatniego przycinicia przycisku klawiatury. Sposb programowania czasu opisuje instrukcja obsugi centrali alarmowej. Opcje programowania sposobu wywietlania czasu ustawia si w sekcji [6], opcje [1] [3].

Opcja wywietlania alarmw w dozorze


Wywietlanie alarmw jest zaprogramowane fabrycznie. Mo na ustawi opcj [5] na OFF, aby wywietlanie alarmw w dozorze byo wyczone.

Przyciski Po ar, Pomoc, Panika


Wczanie i wyczanie dziaania tych przyciskw odbywa si w sekcji [7], opcje [1] [3].

Dziaanie funkcji gongu


W sekcji [6] opcje [6] i [7] pozwalaj ustawi czy gong bdzie aktywowany po naruszeniu i/lub zamkniciu linii. [6] Opcje ustawienia klawiatury
Fabrycznie ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF Opcje ON 1 2 3 4 5 6 7 8 Wywietlanie czasu Czas w standardzie 12 h Bez wywietlania czasu jeli linie naruszone Standard skandynawski Alarmy nie wywietlane w dozorze Gong przy naruszeniu linii Gong przy zamkniciu linii Nie u ywane OFF Wyczone Czas w standardzie 24 h Czas jest wywietlany mimo naruszonych linii Wyczone Alarmy wywietlane w dozorze Wyczone Wyczone

[7] Opcje ustawienia przyciskw


Fabrycznie ON ON ON OFF Opcje ON 1 2 3 4-8 Przycisk PO AR uaktywniony Przycisk POMOC uaktywniony Przycisk PANIKA uaktywniony Nie u ywane OFF Wyczone Wyczone Wyczone

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

61

PC1565-2P Instrukcja instalacji i programowania

Programowanie opcji Gongu


Mo na zaprogramowa dwiki wydawane przez klawiatur LCD5501Z przy naruszeniu i/lub zamkniciu linii. Dotyczy to wycznie linii z wczon opcj linii gong. Programowanie sposobu dziaania gongu skada si z dwch czci: wyboru czy gong ma by aktywowany przy naruszeniu i/lub zamkniciu linii (patrz poprzednia strona) programowanie rodzaju dwiku W ka dej klawiaturze LCD5501Z istnieje mo liwo wyboru dla ka dej linii jednego z czterech dostpnych dwikw: 3 szybkie dwiki (fabrycznie) dwik bing bing dwik ding dong dwik alarmowy Aby zmieni zaprogramowany dwik: 1. na klawiaturze LCD5501Z wprowadzi [*][8][kod instalatora]; 2. wprowadzi [*], aby wej w tryb programowania dwiku; 3. wprowadzi dwucyfrowy numer linii [01] [08]; 4. przycinij [1] [4] odpowiednio dla rodzaju dwiku: [1] = 3 szybkie dwiki (fabrycznie) [2] = dwik bing bing [3] = dwik ding dong [4] = dwik alarmowy. Mo na wybra tylko jeden rodzaj dwiku dla ka dej linii. Powtarzaj kroki 3 4 dla kolejnych linii. Po zakoczeniu przycinij [#] dla opuszczenia trybu programowania.

Lokalizacja

Opcje [1] [2]

dwikw [3] [4]

L
[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08]

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

62

16-01-2008