Vous êtes sur la page 1sur 37

Dla Paigea Pattersona mojego wieloletniego przyjaciela i powiernika, ktry wywar na mnie ogromny wpyw, pomagajc mi pokona wiele

e trudnoci, jakie napotkaem na swej drodze. Darz Paigea Pattersona mioci i szacunkiem oraz wdzicznoci za to, e zechcia by moim przewodnikiem, gdy byem jeszcze modym i pocztkujcym chrzecijaninem. Zig Ziglar

Pragn podzikowa Patowi Springle, z ktrym wsppracuj od ponad dziesiciu lat oraz Donnie Monroe, mojej gwnej asystentce i przyjacice od przeszo dwudziestu lat. Dzikuj take czterem najwaniejszym dla mnie dziewczynom: Robin za bycie najlepsz on i przyjacik na wiecie od ponad wier wieku, Abigail za wspprac pisarsk i pomys na t ksik oraz Danielle i Addi dzikuj, moja wspaniaa crko, za bogosawiestwo w postaci wnuczki, ktra zachwyca nas z kadym dniem coraz bardziej! dr Ike Reighard

Zarejestruj si na stronie www.vocatio.com.pl jako odbiorca naszego newslettera, a bdziesz otrzymywa informacje o nowociach, znikach i specjalnych promocjach przygotowanych dla naszych Klientw. Moesz oczekiwa zniek o wysokoci nawet do 2050% oryginalnej ceny detalicznej.

Tytu oryginau: The One Year Daily Insights with Zig Ziglar Przekad: Laura Bigaj Redakcja: Anna Kaszubowska Korekta: Zesp VOCATIO Redakcja techniczna: Magorzata Biegaska-Bartosiak Projekt okadki: Radosaw Krawczyk Zdjcie na okadce: shutterstock.com (79277821), obraz: olej na ptnie, Claude Monet (1840-1926), The Church at Varengeville, 1882, Barber Institute of Fine Arts, Birmingham Fragmenty biblijne za wydaniem: Pismo wite Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiclecia, wyd. V, Pallottinum, Pozna 2003.

Copyright 2009 by Zig Ziglar and Dwight Ike Reighard

Copyright for the Polish edition 2012 by Oficyna Wydawnicza VOCATIO with permission of Tyndale House Publishers, Inc. All rights to the Polish edition reserved Wszelkie prawa do wydania polskiego zastrzeone. Ksika ani adna jej cz nie moe by przedrukowywana ani w jakikolwiek inny sposb reprodukowana czy powielana mechanicznie, fotooptycznie, zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywana w rodkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. W sprawie zezwole naley zwraca si do: Oficyna Wydawnicza VOCATIO 02-798 Warszawa, ul. Polnej Ry 1 e-mail: vocatio@vocatio.com.pl Redakcja: fax (22) 648 63 82, tel. (22) 648 54 50 Dzia handlowy: fax (22) 648 03 79, tel. (22) 648 03 78 e-mail: handlowy@vocatio.com.pl Ksigarnia Wysykowa Vocatio 02-798 Warszawa 78 , skr. poczt. 54 tel. (603) 861 952 e-mail: ksiegarnia@vocatio.com.pl www.vocatio.com.pl

ISBN 978-83-7492-197-8

SOWO WSTPNE
Kiedy w roku 1985 zaproszono mnie do wygoszenia wykadu w duym kociele w Dallas (Teksas), mwic o pokonywaniu gigantw we wasnym yciu, posuyem si cytatem Ziga Ziglara pochodzcym z ksiki Do zobaczenia na szczycie. Po zakoczeniu wykadw, wysoki, szczupy, nienagannie ubrany mczyzna podszed do mnie i powiedzia: Bardzo podobao mi si to, co mwi pan o Zigu Ziglarze. Czyby by pan fanem Ziga? zapytaem. Fan milcza przez krtk chwil, po czym oznajmi: To ja jestem Zig Ziglar! W taki sposb, ku memu wielkiemu zaskoczeniu (i zakopotaniu), poznaem jednego z moich idoli. Na dugo przed tym, gdy dane mi byo pozna Ziga Ziglara osobicie, jego ksika Do zobaczenia na szczycie zainspirowaa mnie do wprowadzenia znaczcych zmian w moim yciu. Po jej przeczytaniu zaczem stawia sobie rnorakie cele. Jednym z pierwszych byo ukoczenie studiw. Pozostajc pod wpywem ksiki Ziga, zrobiem licencjat, nastpnie uzyskaem tytu magistra, a wreszcie stopie doktora. Wkrtce po tym, jak spotkaem i zaprzyjaniem si z Zigiem, w sobotnie poranki zaczem otrzymywa od niego wiadomoci, ktre okazay si dla mnie wielkim bogosawiestwem. Przygotowujc si do niedzielnych zaj ze swoim kkiem biblijnym, Zig gromadzi i analizowa pomysy na kad lekcj. Wkrtce zostaem jego dyurnym pastorem i teologiem-amatorem. Omawiajc z nim fragment z Pisma witego, ktry w danym tygodniu mia by tematem zaj, sigaem po swoj wiedz biblijn, by nakreli mu kontekst oglny, oraz po wiedz wyniesion ze studiw, dziki ktrej udzielaem mu konsultacji spoeczno-ekonomicznych, geograficznych, jak rwnie duszpasterskich. Z czasem sobotnie poranki z Zigiem stay si nie tylko naszym rytuaem, ale take prawdziwym bogosawiestwem, za ktre jestem mu ogromnie wdziczny. Nasza wieloletnia przyja odzwierciedlona zostaa w dwch ksikach: Schronienia Donny Van Liere i Eddiego Carswella oraz Ponad szczytem, ktra stanowi kontynuacj ksiki Do zobaczenia na szczycie. Zig posuy si w niej moim dowiadczeniem przejcia od bezksztatnego ogu do znaczcego konkretu. Od samego pocztku poczya nas niezwyka wi owocujca pikn relacj, ktra niemal tak mocno jak moja relacja z Jezusem Chrystusem uksztatowaa mnie jako ma, ojca, chrzecijanina i ewangelizatora. dr Ike Reighard

Poprosiem Ikea, by towarzyszy mi w pisaniu tej ksiki, gdy od wielu lat darz szacunkiem i zaufaniem jego duchow intuicj oraz wiedz biblijn. Jestem przekonany, e podobnie jak ja wyniesiecie wiele korzyci z mdroci i wiedzy, jak Ike Reighard ubogaci t ksik. Przygotowalimy warte zapamitania cytaty, fragmenty Pisma witego i zachcajce do refleksji, codzienne rozwaania umiowanego Sowa Boego. Modlimy si, aby te spotkania z Bibli kadego dnia przyczyniay si do pogbienia waszej relacji z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Zig Ziglar

1 stycznia
JEDNO
Bracia, ja nie sdz o sobie samym, e ju zdobyem, ale to jedno [czyni]: zapominajc o tym, co za mn, a wytajc siy ku temu, co przede mn, pdz ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bg wzywa w gr w Chrystusie Jezusie. (Flp 3,13-14) Pawe Aposto by najwybitniejszym ewangelizatorem w dziejach Kocioa, ale nie czu pychy z tego powodu. Wiedzia bowiem, e wci ma nad czym pracowa. Jego dni byy wypenione zakadaniem nowych wsplnot kocielnych, udzielaniem porad ich przywdcom oraz niesieniem Ewangelii do najdalszych zaktkw wczesnego wiata. Niemniej jednak, opisujc wszystkie swoje dziaania, w. Pawe ogranicza si do sowa jedno. Posugujc si jzykiem biznesowym, mona by to zinterpretowa jako cise trzymanie si okrelonego celu. By zdoby ten upragniony cel, trzeba dziaa dwutorowo: nie rozpamitywa przeszoci, ale patrze w przyszo. Przeszo moe nas pogra na dwa rne sposoby. Niektrzy wstydz si poraek, jakie ponieli w yciu osobistym czy zawodowym. W konsekwencji raz po raz nkaj ich negatywne wspomnienia, a podejmowane przez nich decyzje podszyte s alem i obaw przed popenieniem tego samego bdu. Inni, ktrzy niegdy odnieli pasmo sukcesw, yj chwalebn przeszoci. Zamiast wykorzysta osignicia do dalszego rozwoju, wol wspomina stare dobre czasy. Jednake tkwic w przeszoci czy przegranej, czy chwalebnej pozwalamy, by ycie przeciekao nam przez palce. Posuchajmy w. Pawa, ktry poucza: zapomnij o tym, co byo, i id do przodu. Jaki kierunek mamy obra? Powinnimy patrze przed siebie, by wypenia to, co Bg dla nas przewidzia. Pawe zachca nas, abymy walczyli w susznej Boej sprawie takiej, ktra przyczynia si do tego, e ludzie staj si lepsi, a krlestwo Boe si rozszerza. Takie sprawy mog pojawia si wszdzie w pracy, w ssiedztwie, w domu czy w Kociele. Na progu Nowego Roku skup si na tym, co w. Pawe okrela jako jedno. O jakich porakach z przeszoci trudno ci zapomnie? Jakimi sukcesami wci yjesz? Czy istnieje jaka suszna Boa sprawa, ktra jest droga twemu sercu? Wyjanij swoj odpowied. W momencie, w ktrym twoje wspomnienia przerosn twoje marzenia, twoja dusza zacznie obumiera. IKE REIGHARD Rb to, co musisz, kiedy musisz, a przyjdzie dzie, kiedy zaczniesz robi to, co chcesz, kiedy chcesz. ZIG ZIGLAR

2 stycznia
ZAPISZ TO!
I odpowiedzia Pan tymi sowami: Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by mona byo atwo je odczyta. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypenienie jego niechybnie nastpi; a jeli si opnia, ty go oczekuj, bo w krtkim czasie przyjdzie niezawodnie. (Ha 2,2-3) Niektrzy ludzie wiod ycie wczgi. Sta ich na wiele, jednak nigdy tak naprawd nie wyznaczyli sobie celu. Cel, ktry nie ma konkretnego ksztatu, nie jest w stanie zmobilizowa nas do czego wielkiego. Dopiero jasne rozeznanie tego, co Bg dla nas przygotowa, przykuwa nasz uwag i rodzi energi do realizacji danego zamierzenia. Kiedy Habakuk si modli, Bg kaza mu zanotowa prorocze widzenie. Aby wwczas co zapisa, naleao wyry sowa rylcem na glinianej tabliczce. Poniewa byo to bardzo pracochonne zajcie, autorzy tekstw starannie dobierali sowa, aby nie marnowa ani czasu, ani gliny. Musimy zapisywa swoje widzenia przy pomocy zrozumiaych, konkretnych sw, ktre trafi prosto do naszego serca. Sprecyzowana wizja wyzwala nas z chaosu, dziki czemu nie bkamy si bez sensu, nie chwiejemy si ani nie cofamy, ale idziemy odwanie do przodu. Klarowna, czytelna wizja chroni przed obojtnoci i mobilizuje do tego, by osign cel. Pamitajmy jednak o tym, e jak mwi Bg do proroka to nie my decydujemy o tym, kiedy widzenie si wypeni. Rzadko kiedy marzenia urzeczywistniaj si zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Znacznie czciej droga do ich spenienia prowadzi przez liczne upadki i wzloty, opnienia i rozczarowania. Mimo to, jeli bdziemy wierni postawionym celom i Temu, ktry je nam objawi, nic nie stanie nam na przeszkodzie. Czy masz jasn, konkretn wizj swojego ycia? Jakie korzyci mogaby ci przynie (albo ju przynosi) taka wizja? Wzrastamy dziki marzeniom. Wszyscy wielcy ludzie s niepoprawnymi marzycielami. Niektrzy z nas pozwalaj marzeniom umrze, podczas gdy inni troszcz si o nie, chroni je i pielgnuj, gdy jest le by wycign je w lepszych czasach, ktre prdzej czy pniej nadejd. WOODROW WILSON

3 stycznia
BOY PLAN NA NASZE YCIE
Temu widzeniu z nieba nie mogem si sprzeciwi, krlu Agryppo! (Dz 26,19) Wielu ludzi marzy o bogactwie, sawie, wadzy i wygodnym yciu, nie zdajc sobie sprawy z tego, e istnieje jedno marzenie, ktre przewysza pozostae. Tym marzeniem jest szukanie i wypenianie Boego planu w naszym yciu. Gdy aposto Pawe stan przed krlem, by uzasadni swoje postpowanie, nie tumaczy si, dlaczego podejmowa takie, a nie inne decyzje. Obrany przez niego kierunek nie wynika przecie z osobistych planw. Pawe otrzyma wizj od samego Boga i cae swoje ycie powici temu, aby j wypeni. T lini obrony zastosowa, stojc przed krlem. Nieodparta wizja wyzwala posuszestwo, ktre pozwala nam przekracza wasne lki. Ludzkie marzenia nosz w sobie obietnic lepszego ycia, jednak tak naprawd tylko Bg moe nas zmieni, nasyci, zachwyci i nada naszemu yciu ostateczny sens. Bg da nam wszystko, co mia i tego samego da od nas. W jednej z najpikniejszych ksiek o tematyce chrzecijaskiej, Oswald Chambers napisa: Czowiek moe by posuszny Boej wizji tylko wwczas, gdy ogooci si ze wszystkiego w Jego imi gdy da z siebie wszystko ku Jego chwale. Jest to moliwe wycznie dziki nieustannemu przypominaniu sobie o Boych planach1. Paradoksem chrzecijastwa mona by nazwa to, e odnajdujemy siebie dopiero wtedy, gdy zaczynamy y tylko dla Boga. Nie warto wic ucieka od tego, co Bg dla nas przewidzia. Czy rozpoznajesz Boy plan na twoje obecne ycie? Czy odczuwasz jaki lk, ktry uniemoliwia ci realizacj tego planu? Jeli tak, co to za lk? W jaki sposb moesz go pokona? Rb wiele dla Boga i wiele od Niego oczekuj. WILLIAM CAREY

O. Chambers, My Utmost for His Highest [pol. Wszystko ku Jego chwale], Grand Rapids, MI: Discovery House, 1992, s. 71.

4 stycznia
ODKRYJ SWOJE TALENTY
Wszyscy najbieglejsi spord pracownikw wybudowali przybytek z dziesiciu tkanin z krconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, z cherubami wyszytymi przez biegego tkacza. (Wj 36,8) Najbieglejsi spord pracownikw wykorzystali otrzymane od Boga talenty, aby pomc w wykoczeniu Przybytku. Kady z nas ma zdolnoci, dziki ktrym atwiej mu realizowa Boy plan w swoim yciu. Umiejtnoci nabyte s rwnie bardzo wane, polegajc jednak tylko na nich, nie zajdziemy zbyt daleko. Wszyscy znamy ludzi, ktrzy, mimo wieloletniej nauki, nie nadaj si do pracy, jak wykonuj. To ci, ktrzy pracuj tylko dlatego, e musz. Ich prawdziwe ycie zaczyna si dopiero w pitek po poudniu i trwa do znienawidzonego poniedziakowego poranka. By moe i ty naleysz do takich osb! Sprbuj skupi si na swoich zaletach, a nie wadach. Jeli zajcie, ktrym si parasz, odpowiada otrzymanym od Boga zdolnociom, to jeste na najlepszej drodze do spenienia Boego planu. Stajesz si coraz bardziej pomysowy, radosny, zrelaksowany i chtny do pomocy tym, ktrzy radz sobie gorzej. Niektrzy z nas rozminli si jednak ze swym powoaniem. Takie osoby nie maj nawet nadziei na to, e kiedykolwiek bd czerpa satysfakcj z podejmowanych dziaa. To prawda, e od czasu do czasu Bg wyprowadza nas na pustyni, aby nauczy nas czego wanego, jednak wcale nie mamy y jak wieczni pustelnicy. Nie moemy by bierni. Musimy odkrywa swoje ukryte talenty i pomnaa je najlepiej jak potrafimy. Nie jest to bynajmniej kwestia wyboru. Pewnego dnia staniemy przed Bogiem, by rozliczy si ze swego ziemskiego ycia. Wtedy On z pewnoci zapyta nas, w jaki sposb wykorzystalimy zdolnoci, ktrymi nas obdarzy. Pragnbym wwczas usysze: Spisae si znakomicie!. A ty? Jakie czynnoci i zadania ci uskrzydlaj? Co musiaby zrobi, aby twoja praca bardziej rozwijaa talenty, ktre otrzymae od Boga? Jako nigdy nie jest kwesti przypadku, ale wynikiem przemylanej pracy. Aby stworzy co wspaniaego, trzeba tego pragn. JOHN RUSKIN

5 stycznia
NAJLEPIEJ JAK POTRAFISZ
Obok naprawia zotnik Uzzjel, syn Charhajasza, a obok niego naprawia Chananiasz, jeden z handlarzy olejkami; potem pozostawiono mur Jerozolimy bez zmian a do Muru Szerokiego. (Ne 3,8) Bywa tak, e Bg pragnie, abymy dawali z siebie wszystko, nawet jeli brakuje nam kwalifikacji. Kiedy Nehemiasz wrci do Jerozolimy, by naprawi jej mury i przywrci godno ludowi Boemu, miasto byo w opakanym stanie. Jego trud wydawa si bezcelowy, jednak Nehemiasz wierzy, e dla Boga wszystko jest moliwe. Zgromadzi zatem ludzi i zachci ich do pracy przy noszeniu kamieni, umacnianiu drzwi i naprawianiu fortyfikacji bronicych miasta przed najedcami. Na kartach opowieci Nehemiasza spotykamy wiele osb angaujcych si w rnorodne zajcia wynikajce z potrzeby chwili. Ludzie ci nie zastanawiaj si godzinami, czy na pewno zrealizuj si w okrelonej pracy. Zamiast tego zakasuj rkawy i zaczynaj dziaa. Uzzjel by z zawodu zotnikiem, jednak gdy poproszono go o pomoc w przenoszeniu cikich kamieni, nie pado z jego ust ani jedno sowo skargi. Po prostu zabra si do pracy. Obok niego pracowa Chananiasz, ktry na co dzie zajmowa si sprzedawaniem olejkw, a nie lepieniem zaprawy murarskiej, uderzaniem motkiem czy taszczeniem kamiennych cegie. Mimo to bez zajknicia trudzi si na budowie rami w rami ze zotnikiem. By moe w twoim otoczeniu znajduj si osoby, ktre stale narzekaj na to, e praca, jak wykonuj, nie odpowiada w peni ich zainteresowaniom. Nie pozwl, aby ich gorycz ci si udzielia. Zamiast tego zakasz rkawy i staraj si najlepiej jak potrafisz. Z pewnoci zyskasz zaufanie przeoonego i szacunek kolegw, a moe nawet zaczniesz czerpa satysfakcj z tego, czemu si powicasz! Kiedy robisz wicej ni to, za co ci pac, otrzymujesz wicej ni tylko wynagrodzenie. Czy odczuwasz pokus narzekania na swoj prac? Na co najczciej narzekasz? Jak dugo bdziesz wykonywa prac, w ktrej zupenie si nie odnajdujesz? Niektrzy ludzie rodz si wielcy, ale nieliczni ludzie rodz si mistrzami w swym fachu. To raczej kwestia wytrwaoci. Mistrzostwa nie osiga si niewiadomie poprzez wykonywanie przypadkowych zaj ani nie znajduje si go ot tak pomidzy jedn rozrywk a drug. Mistrzostwo wymaga wewntrznej dyscypliny i wytrwaoci denia do celu. JOHN W. GARDNER

6 stycznia
DRUGA I TRZECIA SZANSA
I was, umarych na skutek wystpkw i nieobrzezania waszego [grzesznego]ciaa, razem z Nim przywrci do ycia. Darowa nam wszystkie wystpki, skreli zapis duny obciajcy nas nakazami. To wanie, co byo naszym przeciwnikiem, usun z drogi, przygwodziwszy do krzya. (Kol 2,13-14) Kilka lat temu Chuck Swindoll zapyta swoj siostr: Jakie jest twoje ulubione uczucie? Ulga odpowiedziaa po chwili zastanowienia. Zgadzam si z ni w zupenoci. Jeli mamy by wobec siebie szczerzy, to musimy przyzna, e nie s nam obce plugawe myli, dze i czyny. Cho na og zakadamy mask rzetelnoci i przyzwoitoci, to pod spodem ukrywamy wiele wstydliwych cech. Czsto grzeszymy przeciwko Bogu i przeciwko blinim zarwno w pracy, jak i w domu, przez co oczywicie nie czujemy si najlepiej. Niemniej jednak wcale nie musimy y z poczuciem winy, jakie rodzi si wskutek grzechu. Jedn z najwaniejszych prawd wiary chrzecijaskiej jest ta, e miosierny i askawy Bg udziela nam przebaczenia. On nie usprawiedliwia naszych grzechw, mwic: To wcale nie jest takie ze albo Nie przejmuj si, to nic takiego. Bg nazywa grzech po imieniu, bo wie, jak wiele powici, by nas z niego oczyci. W Licie do Kolosan w. Pawe odwouje si do rzymskiego prawa stosowanego wobec dunikw. Jeli kto nie by w stanie odda zacignitych poyczek, zamykano go w wizieniu, a na drzwiach celi przybijano zwj pergaminu z list wszystkich dugw. Dopty wizie pozostawa w zamkniciu, dopki wszystkiego nie spaci. Gdy Jezus zobaczy, e tkwimy w wizieniach wasnych win, zdj list naszych grzechw z drzwi naszych serc i przybi j do krzya, na ktrym spaci je do zera. Wolno zawsze ma swoj cen. Chrystus obdarza sw ask za darmo, jednak sam zoy za ni najwysz ofiar. Pokocha nas tak bardzo, e odda za nas swoje ycie, dlatego powinnimy przyj z wdzicznoci Jego przebaczenie. Gdy to uczynimy, bdziemy mogli dowiadczy niezwykej ulgi i odda chwa Temu, ktry odkupi wszystkie nasze winy. Jaka jest rnica pomidzy usprawiedliwieniem grzechu a udzieleniem przebaczenia? Jakie twoje myli lub czyny domagaj si Jezusowego przebaczenia? Oto tajemnica bogactwa aski, ktra uwica grzesznikw: wskutek cudownej zamiany nasze grzechy nie nale ju do nas, ale do Chrystusa, a wito Chrystusa nie naley ju do Niego, ale do nas. MARTIN LUTHER

7 stycznia
ODWAGA SZCZEROCI
I powiedzieli mi: Ci pozostali, ktrzy w tamtejszym okrgu uniknli uprowadzenia, znajduj si w wielkiej biedzie i pohabieniu; mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej s ogniem spalone. I oto, gdy to usyszaem, usiadem, pakaem i trapiem si caymi dniami, pociem i modliem si w obecnoci Boga niebios. (Ne 1,3-4) Wikszo z nas przez cae ycie usiuje robi wraenie piknych i mdrych. To naturalne, e chcemy, aby inni dobrze o nas myleli, jednak jedn z rzeczy, ktr ceni najbardziej, jest absolutna szczero zarwno wobec siebie samego, jak i wobec przeywanych sytuacji. Nehemiasz mia prac godn pozazdroszczenia. By blisko krla i prowadzi wygodne ycie. Jednake nigdy nie zapomina o Boych sprawach. Zaleao mu na tym samym, na czym zaleao Bogu, tote wie o tym, e mieszkacy Jerozolimy cierpi, zamaa mu serce. Nehemiasz nie zbagatelizowa problemu, ale te nie popad w panik. Zamiast tego pozwoli, aby do jego duszy dotara brutalna prawda, na ktr zareagowa waciwie: usiad i zapaka. Najpierw Nehemiasz odby szczer rozmow z przynoszcym ze wieci posacem, a nastpnie z Bogiem. Tylko odwaga pozwala zdoby si na szczero. Zdecydowanie atwiej odwrci wzrok, gdy zauwaamy, e czego potrzeba nam albo ludziom wok nas. Moemy usprawiedliwia si tym, e zrobilimy ju wszystko, co w naszej mocy, albo e nie mamy czasu, by przyj komu z pomoc. Niemniej jednak, wymwki nie zniweluj problemu. Lepiej jest, wzorem Nehemiasza, przyj brutaln prawd, bo tylko wwczas bdziemy mogli na ni zareagowa autentycznym wspczuciem. To dopiero pocztek historii Nehemiasza. Wkrtce przystpi on do dziaania: zebra odpowiednie rodki, zmotywowa ludzi i zabra si za odbudow murw Jerozolimy. Jego starania nie byyby jednak skuteczne, gdyby najpierw nie spojrza w oczy brutalnej prawdzie o rzeczywistoci. Jakie potrzeby widzisz we wasnym yciu i w yciu twoich blinich? W jaki sposb szczera odpowied na dostrzeone potrzeby mogaby si sta zalkiem zmian? Od czasu do czasu ludzie potykaj si o prawd, jednak wikszo z nich szybko si wwczas podnosi i idzie dalej, jak gdyby nic si nie stao. WINSTON CHURCHILL

8 stycznia
DZIEO
Jestemy bowiem Jego dzieem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynw, ktre Bg z gry przygotowa, abymy je penili. (Ef 2,10) Nasze talenty, cechy osobowoci i atrybuty fizyczne nie s dzieem przypadku, ale Boga, ktry stworzy nas wanie takimi, jakimi nas przewidzia. Pawe pisze, e jestemy dzieem Boga. Greckie sowo okrelajce dzieo to poiema, od ktrego jak nietrudno zgadn pochodzi wyraz poezja. Poezja to pikna ekspresja myli cechujca si zamierzon budow i doskonaym doborem sw. Wybr wyrazw stawia sobie za cel to, aby kady werset jak najpeniej oddawa intencj poety. Nie ma w wierszu elementw przypadkowych poezja jest wynikiem talentu, zamysu i celu autora. Na podobnej zasadzie Bg tworzy kadego z nas wykorzystuje swoje talenty, by uksztatowa nasz osobowo i obdarzy nas takim charakterem i wygldem, jaki dla nas wybra. Kady z nas jest inny, bo dla kadego z nas Bg ma jedyny i niepowtarzalny plan. Aposto Pawe zwraca rwnie uwag na to, e Boy plan nie jest spontanicznym wymysem. Bg przygotowa w plan dla nas bardzo dawno temu, jeszcze przed zaoeniem wiata (Ef 1,4). Kiedy jestemy dumni ze swych osigni, pamitajmy o tym, skd pochodz wszystkie nasze zdolnoci. Jeli natomiast czujemy si zagubieni lub zniechceni tym, e nie widzimy adnego konkretnego sensu czy celu naszego ycia, bdmy pewni, e wszechmogcy Bg na pewno ma dla nas swj plan. Tak czy inaczej, pamitajmy o tym, e Bg jest poet, a my Jego wierszami. Co czujesz na myl o tym, e jeste dzieem Boga? W jaki sposb Bg posuguje si tob dla dobrych czynw? Bg nie kocha nas dlatego, e jestemy cenni. Jestemy cenni dlatego, e Bg nas kocha. FULTON J. SHEEN Nie mam najmniejszych wtpliwoci, e ci, ktrzy wykorzystuj swe talenty, by suy Panu, bd mieli rwnie udzia w radoci Pana. ZIG ZIGLAR

9 stycznia
SPRAWOZDANIE
Wszyscy bowiem musimy stan przed trybunaem Chrystusa, aby kady otrzyma zapat za uczynki dokonane w ciele, ze lub dobre. Tak wic przejci bojani Pana przekonujemy ludzi. (2 Kor 5,10-11) Jakie dziaania podejmujesz, gdy wiesz, e za kilka tygodni czeka ci sprawozdanie ze swej dziaalnoci przed twoim przeoonym? Wikszo z nas przewertowaaby wwczas list swoich obowizkw, aby upewni si, czy na pewno zostay zrealizowane. Zapewne przyjrzelibymy si rwnie relacjom czcym nas z kolegami z pracy. Stawka moe okaza si bardzo wysoka. By moe zechcemy otrzyma awans lub podwyk albo po prostu usysze, e dobrze si spisujemy, dziki czemu zostaniemy na danym stanowisku. Robimy zatem, co w naszej mocy, aby w rozmowie z szefem wypa jak najlepiej. Innymi sowy, fakt, e czeka nas owo sprawozdanie, wywiera ogromny wpyw na nasze decyzje. Pismo wite mwi nam, e pewnego dnia nasz najwyszy Szef wezwie nas, by odebra sprawozdanie z caego ycia. Staniemy przed obliczem Jezusa Chrystusa, by zda Mu relacj z wyborw, na ktre odwaylimy si jako chrzecijanie. Wielu wyznawcw Chrystusa nie zdaje sobie sprawy z tego, e Bg osdzi ich z wiary. Wikszo wie, e na kocu czasw nastpi sd nad ludmi, ktrzy nie wierz w Boga, jednak mao kto ma wiadomo tego, e odbdzie si rwnie sd nad tymi, ktrzy oddali swoje ycie Chrystusowi. Tego dnia zarwno ty, jak i ja, spojrzymy w oczy Jezusowi, ktry przyjrzy si wszystkiemu: decyzjom, ktre wypyway z pobudek egoistycznych i tym, ktre podejmowalimy, dla dobra innych ludzi; czynom, ktre popenialimy, mylc, e nikt nie widzi oraz tym dokonywanym w nadziei, e patrzy na nas cay wiat. Cay nasz egoizm ulegnie wtedy ostatecznemu zniszczeniu, a my otrzymamy nagrod, na jak zapracowalimy, suc Bogu. Tego jednego sprawozdania Chrystus zada od nas. Zacznijmy przygotowywa si do niego ju dzi, szukajc woli Boga i Jego cieek. Chciabym, aby moje sprawozdanie okazao si dobre w oczach Pana. A ty? Gdyby mia zoy Jezusowi sprawozdanie ze swojego ycia ju dzi, jak mylisz z czego byby zadowolony, a co by Go zasmucio? W jaki sposb wiadomo tego, e w przyszoci przedstawisz Bogu takie sprawozdanie, wpywa na twoje obecne postpowanie? Najwaniejsz refleksj, jak kiedykolwiek miaem, jest myl o mojej wasnej odpowiedzialnoci przed Bogiem. DANIEL WEBSTER

10 stycznia
OBRAZ I PODOBIESTWO
A wreszcie rzek Bg: Uczymy czowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydem, nad ziemi i nad wszystkimi zwierztami pezajcymi po ziemi! (Rdz 1,26) Gdy dorastalimy, nasze poczucie tosamoci formowao si na podstawie komunikatw, ktre otrzymywalimy od rodzicw, a nastpnie od przyjaci, nauczycieli i pracodawcw. Niemniej jednak, najwaniejszy komunikat orzekajcy o naszym jestestwie pochodzi od Boga naszego Ojca w Niebie, ktry uksztatowa nas jako dzieo swego geniuszu i mioci. Niezalenie od tego, co twierdz o nas inni, nie jestemy ani wynikiem przypadku, ani pomyk natury. Wszechmogcy Bg stworzy nas na swj obraz i podobiestwo! To prawda, e grzech znieksztaci ten obraz, jednak wci nosimy w sobie t niezbywaln godno, ktr Bg nada Adamowi i Ewie w Raju. Kogo widzisz, kiedy spogldasz w lustro? Czy kogo, kto zosta stworzony przez Boga, pochodzi z krlewskiego rodu i posiada nieskoczon warto? Dopiero wwczas, gdy spojrzymy na siebie w takiej optyce, uwiadomimy sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, aska Boa jest nam absolutnie niezbdna. Tylko dziki niej uzyskamy Boe przebaczenie wtedy, kiedy postpimy wbrew naszej prawdziwej tosamoci. Po drugie, powinnimy y jak potomkowie wielkiego Krla. Przestamy zatem baznowa i zacznijmy zachowywa si jak krlewscy nastpcy, aby Boe podobiestwo rzeczywicie byo w nas widoczne. Co widzisz, kiedy patrzysz w lustro? Odpowiedz szczerze. Jak mogyby si zmieni twoje obecne pogldy i wybory, gdyby zacz postrzega siebie jako osob, ktra zostaa stworzona jako owoc geniuszu wszechmogcego Boga? Skoro Bg istnieje, a my zostalimy stworzeni na Jego obraz, to moemy znale ostateczny sens i prawd w tym, co On nam przekazuje. FRANCIS A. SCHAEFFER

11 stycznia
WITYNIA
Czy nie wiecie, e ciao wasze jest wityni Ducha witego, ktry w was jest, a ktrego macie od Boga, i e ju nie naleycie do samych siebie? Za [wielk] bowiem cen zostalicie nabyci. Chwalcie wic Boga w waszym ciele! (1 Kor 6,19-20) By moe macie ochot odpowiedzie: Mwisz do mnie, Panie? Wcale nie czuj, e jestem wityni Ducha witego. Jedn z najbardziej fascynujcych prawd chrzecijastwa jest to, e kiedy przyjmujemy Chrystusa jako swego Zbawiciela, wstpuje w nas Jego Duch. Nie unosi si On gdzie daleko, w chmurach, ale yje w nas. Na tej samej zasadzie, na jakiej Chrystus zstpi z nieba i zamieszka na ziemi, aby gosi Bo mio, przebaczenie i potg, Duch wity wkracza w ycie kadego chrzecijanina, aby co dnia obdarza mdroci, odwag i si. Duch wity jest zawsze dosownie i w przenoni tak blisko, jak nasz wasny oddech. Wnioski, jakie wypywaj z tej prawdy, s zdumiewajce. Nigdy nie jestemy sami. Gdy osigamy sukces, pamitamy o tym, e to On da nam t moliwo. Gdy cierpimy, towarzyszy nam Ten, ktry pocieszy Mari i Mart po mierci ich brata (zob. J 11,5-44). Kiedy czujemy si bezradni, moemy by pewni, e On wskae nam drog. A gdy dugo milczy, moemy cierpliwie czeka, bo ju wiele razy udowodni, e objawia si we waciwym czasie. Pozostawanie wityni Ducha witego rodzi odpowiedzialno. Reprezentujemy Krla Krlw przed kadym, kogo napotykamy na swojej drodze, jestemy Jego wiadkami (zob. 2 Kor 5,20). wiadomo tego, e jestemy wityniami samego Boga, niech skoni nas do refleksji nad tym, co mwimy, co czynimy i czym yjemy. Czy jako Boa witynia potrzebujesz remontu? Uzasadnij swoj odpowied. Jak nadziej niesie ci ta prawda? Jakie wyzwanie przed tob stawia? Cho kady chrzecijanin posiada Ducha witego, Duch wity nie posiada kadego chrzecijanina. A.W. TOZER

12 stycznia
BOGOSAWIENI, BY BOGOSAWI
Niech ci Pan bogosawi i strzee. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tob, niech ci obdarzy sw ask. Niech zwrci ku tobie oblicze swoje i niech ci obdarzy pokojem. (Lb 6,24-26) Wszyscy pragniemy by bogosawieni. Kiedy Bg przemienia nard niewolnikw w zdrowe i radosne spoeczestwo, przekaza sowa bogosawiestwa Mojeszowi, ktry mia przypomina je swojemu ludowi tak czsto, jak to tylko moliwe. Nard izraelski potrzebowa bogosawiestwa w postaci Boej ochrony, obecnoci i dobroci, czyli dokadnie tego samego, czego my dzi potrzebujemy. Bogosawi oznacza okazywa przychylno, a my pragniemy przecie, aby Bg by dla nas przychylny. Nie tuamy si po wiecie, nie mylc ani troch o Bogu. Pragniemy raczej, aby owieca nas swoj mdroci we wszystkim, co robimy, aby pokazywa nam drog oraz pomaga osiga sukcesy osobiste i zawodowe. Jednake ta proba o bogosawiestwo nie gwarantuje nam ycia pozbawionego problemw. Bg zapobiega wielu nieszczciom, ale zezwala jednoczenie na rnorakie trudnoci, abymy stale pamitali o tym, e musimy Mu ufa. Przeciwnoci odsaniaj nam prawd, e Bg jest wierny i nie opuszcza nas w potrzebie. On pozostaje z nami w kadej sekundzie naszego ycia, a my moemy dowiadcza Jego pokoju, gdy On rozumie nasz sytuacj nawet lepiej ni my sami. Gdy pokadamy w Bogu tak gbok ufno, wok nas roztacza si blask, ktry owietla wszystkich, ktrzy nas otaczaj. Dowiadczajc Boego bogosawiestwa, jestemy w stanie bogosawi innych. Czy powysza modlitwa o bogosawiestwo odzwierciedla aktualne pragnienie twojego serca? Jeli tak, mdl si jej sowami za siebie i za tych, ktrych kochasz. Jak rozumiesz to, e mona by bogosawionym, a jednoczenie by bogosawiestwem dla innych? Moim zadaniem nie jest stworzenie siebie od nowa, ale jak najlepsze wykorzystanie tego, co stworzy we mnie Bg. ROBERT BROWNING

13 stycznia
POTRZEBA ZACHWYTU
Posuchaj, Hiobie, zaczekaj! A cuda Boe zrozumiesz. (Hi 37,14) Z ludzkiego punktu widzenia Hiob mia wszelkie powody ku temu, by zwtpi w dobro i moc Boga. Straci wszystko, co mia, a jego przyjaciele jeszcze go za to obwiniali. Bg wtrci si jednak w jego rozpacz, mwic: Posuchaj mnie, Hiobie. Wiem, e bardzo cierpisz, ale odzyskasz wiar, patrzc na cuda, jakie stworzyem. Kiedy sabnie nasza wiara, my rwnie moemy syci oczy zachwycajcym Boym stworzeniem, a poczujemy, e ufno rozpala si na nowo. W ksice Niewidoczne dla oczu dr Richard Swenson ze szczegami opisuje mae i wielkie cuda Boego stworzenia. Wemy chociaby nieogarnione ludzkim rozumem rozmiary wszechwiata. wiato najbliszej gwiazdy, ktra wieci na wieczornym niebie, potrzebuje a czterech lat, aby do nas dotrze i to z prdkoci 186 000 mil na sekund! A wszechwiat obejmuje przecie setki miliardw galaktyk, z ktrych kada ma od stu do dwustu miliardw gwiazd. Boe stworzenie nie jest jednak cudowne tylko dlatego, e jest ogromne. Skomplikowana struktura DNA, ukadu nerwowego i innych czci ludzkiego organizmu wiadczy o tym, e Bg dba o najdrobniejsze szczegy rwnie starannie, jak o caoksztat. Aby dostrzec w stworzeniu potn, a zarazem subteln do Boga, trzeba si najpierw zatrzyma i uwanie przyjrze. Miotajc si nieustannie wrd swoich spraw, skupiamy si wycznie na wasnych problemach. Nawet w najtrudniejszych chwilach ycia moemy wzmacnia swoj wiar, przystajc i odnajdujc Bo moc i ask w cudach uczynionych Jego rk. Kiedy po raz ostatni oniemiae z zachwytu nad cudem Boego stworzenia? Jaki zwizek istnieje midzy cudem a codzienn wiar? Miar sukcesu jest sia wiary. LUCJUSZ ANNEUSZ SENEKA

14 stycznia
WIZIENIE LUB SZKOA
Ale nie tylko to, lecz chlubimy si take z uciskw, wiedzc, e ucisk wyrabia wytrwao, a wytrwao wyprbowan cnot, wyprbowana cnota za nadziej. A nadzieja zawie nie moe, poniewa mio Boa rozlana jest w sercach naszych przez Ducha witego, ktry zosta nam dany. (Rz 5,3-5) W yciu najwaniejsze jest to, aby patrze na wszystko z waciwej perspektywy. Jeli trudne osoby czy sytuacje traktowa bdziemy jak zagroenia, wkrtce stan si one naszym wizieniem. Nasza dusza bdzie w nich tkwi jak skazacy w redniowiecznych lochach, ktrzy albo tracili ch do ycia, albo liczyli na to, e ich problem sam si rozwie, albo te desperacko prbowali uciec w jakikolwiek moliwy sposb. Niezalenie od tego, czy nasze problemy spowodowane s naszymi wasnymi bdami, cudzymi grzechami, katastrofami, na ktre nie mielimy wpywu, czy te czymkolwiek innym, trudnoci wcale nie musz by naszym wizieniem. Mog sta si szko, w ktrej wiele si nauczymy pod warunkiem, e bdziemy uwaa. Niektrzy chrzecijascy kaznodzieje twierdz, e Bg pragnie, abymy wszyscy yli w dobrobycie, mieli duo pienidzy i dowiadczali wycznie dobrodziejstw. Takie podejcie moe sprawia, e ich ksiki lepiej si sprzedaj, ale na pewno nie pomaga w momencie, gdy Bg dopuszcza do nas problemy, aby nauczy nas wikszej ufnoci w Jego moc. W Licie do Rzymian w. Pawe zachca do przyjcia innej perspektywy aby dostrzec w problemach nie wizienie, ale szko, w ktrej Bg przykuwa nasz uwag, przemienia nasz charakter i daje nam niezomn nadziej na to, co najcenniejsze Jego wol i Jego cieki. Lekcje, ktrych udziela nam Bg, prowadz nas ostatecznie do Jego serca. W nim za dowiadczamy Jego dobroci i mioci mocniej ni kiedykolwiek wczeniej. Problemy trapi wszystkich. Jak chcemy je traktowa jako wizienie czy raczej jako szko? Z jakimi problemami obecnie si zmagasz? Gdyby spojrza na swoje trudnoci jak na Bo szko, czy reagowaby na nie inaczej? Wszystko, co mnie w yciu spotyka, przefiltrowane jest przez Ojca, Syna i Ducha witego. ALAN REDPATH

15 stycznia
OSTATNIA DESKA RATUNKU?
O nic si ju zbytnio nie troskajcie, ale w kadej sprawie wasze proby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i baganiu z dzikczynieniem! (Flp 4,6) Troski atwo mog si sta nasz zmor. W cigu dnia przeywamy, e za mao zrobilimy, a noc zadrczamy si myl, e to, co osignlimy, zostanie zaprzepaszczone. Odtwarzamy w gowie rnorakie rozmowy tylko po to, by udowodni sobie, e powiedzielimy co niedorzecznego, a potem obwiniamy si za wasn gupot. Martwimy si o to, e co szwankuje w naszym maestwie lub, jeli jestemy samotni, e nigdy nie znajdziemy ma czy ony. Nieustannie zamartwiamy si o wszystko o pienidze, ycie seksualne, dzieci czy relacje z teciami. Gdy jestemy w pracy, zastanawiamy si, co nas czeka w domu, a gdy jestemy w domu, nie moemy przesta niepokoi si, co moe spotka nas w pracy. wity Pawe wkracza w t spiral negatywnych myli, mwic: O nic si ju zbytnio nie troskajcie. Niektrzy z nas mieliby pewnie ochot odpowiedzie: Jasne. On nie ma przecie zielonego pojcia o moich problemach. Tymczasem w. Pawe doskonale si orientuje. On take mia na gowie mnstwo trudnych spraw, a mimo to nauczy si koncentrowa przede wszystkim na dobroci i wielkoci Boga (zob. Flp 4,8). Wypracowa rwnie zwyczaj nieustajcej modlitwy, ona natomiast nie chodzi w parze ze zmartwieniem prdzej czy pniej jedno wypiera drugie. Czsto zapominamy o modlitwie, a szkoda, bo gdy z niej rezygnujemy, odcinamy si od rda pokoju, nadziei i radoci. Kiedy prosimy Boga o cokolwiek, dzikujemy Mu za Jego mdro i wyraamy ufno w to, e Jego wola wypeni si we waciwym czasie, moemy dowiadcza Boego pokoju nawet w najtrudniejszych okolicznociach. Zyskujemy rwnie pewno, e Bg wysucha kadej naszej proby. O co zazwyczaj si martwisz? Oddaj to wszystko Bogu na modlitwie, podzikuj za Jego mdro i moc i zaufaj, e obdaruje ci we waciwym czasie. Moesz si ama, ale nigdy zaama. MARY CROWLEY Jeli skupisz si na tym, co dobre, odkryjesz jeszcze wicej ask, za ktre moesz dzikowa Bogu. ZIG ZIGLAR

16 stycznia
SZCZLIWY LUD BOGA
Szczliwy lud, ktrego Bogiem jest Pan nard, ktry On wybra na dziedzictwo dla siebie. (Ps 33,12) Czy istnia kiedykolwiek nard, ktry dostpi tak wielkiego bogosawiestwa jak Stany Zjednoczone? Historycy i pastorzy mog toczy spory o to, jakie byy prawdziwe intencje i przekonania naszych zaoycieli, ale jedno nie ulega wtpliwoci: na przestrzeni dziejw Bg obdarza nas wielkimi dobrami materialnymi, wolnoci i opiek. Jak to wszystko wykorzystujemy? Powinnimy sobie odpowiedzie na to pytanie. Stanowczo za czsto uywamy owocw Boego bogosawiestwa do zaspokojenia biecych zachcianek, zamiast inwestowa je z myl o przyszoci. Historia Narodu Wybranego ukazuje, e Bg udzieli Izraelitom swego bogosawiestwa po to, by oni stali si nim dla narodw caego wiata. Gdy w Izraelu zaczli szuka schronienia obcokrajowcy, wdowy i sieroty, Bg da jego mieszkacom jeszcze wicej bogactw i swobd. Chrzecijanie zamieszkujcy obecnie Stany Zjednoczone maj niepowtarzaln okazj do tego, aby rzeczywicie zmieni wiat na lepsze. Mona inwestowa wasn wolno w zaangaowanie polityczne, dziaalno spoeczn, misje czy walk z globalnym ociepleniem. Niezalenie od tego, do czego powoa nas Bg, moemy by pewni jednego: Bg pragnie, aby bogaci pomagali biednym, wolni wyzwalali ucinionych, a mdrzy dawali nadziej zagubionym. Nasz kraj opywa w nieprawdopodobne bogactwa, ktrymi Bg obdarza nas sw szczodr rk. Pamitajmy o rdle ask, jakich dowiadczamy, i dbajmy o ich waciwe wykorzystanie, aby przemienia wiat w imi Chrystusa. Jakimi askami, ktrych brakuje innym narodom, Bg nas obdarzy? W jaki sposb moesz zainwestowa swoje bogactwo i wolno, aby zmieni ycie innych na lepsze? Cho jestemy narodem wielowyznaniowym, w naszym Narodowym Dniu Modlitwy czymy si w jedno, aby prosi Boga o miosierdzie i opiek, pomoc i nadziej, abymy zawsze pamitali o Jego sprawiedliwoci i dzikowali Mu za wszelkie aski. RONALD REAGAN

17 stycznia
PORWA ZA SOB INNYCH
W tych rzeczach si wicz, cay im si oddaj, aby twj postp widoczny by dla wszystkich. (1 Tm 4,15) Czego szukaj ci, ktrzy z rnych przyczyn nas naladuj? Kada z tych osb udzieliaby zapewne innej odpowiedzi na to pytanie. Jedni potrzebuj kogo, kto bdzie dla nich autorytetem, drudzy szukaj w nas starszego brata czy siostry, jeszcze inni po prostu chc si czego od nas nauczy lub uzyska pomoc w przygotowaniu czego dla nich wanego. Ci, ktrzy naladuj innych, maj jednak jedno wsplne pragnienie aby osoba, na ktrej si wzoruj, miaa konkretny cel i realizowaa go z autentyczn pasj. Te dwa warunki nie s moe zbyt wygrowane, jednak nader rzadko speniaj si jednoczenie. W swoim licie w. Pawe udzieli Tymoteuszowi kilku wskazwek dotyczcych strategii dobrego przywdcy. Aposto nie chcia jednak, aby jego mody przyjaciel robi cokolwiek na si. Udzieli mu wobec tego dobrej rady: zanim cokolwiek zrobisz, rozwa to bardzo dobrze, aby zapado ci gboko w serce i stao si nieodczn czci twojego ycia. Jednake to nie wszystko. Nie wystarczy tylko o czym myle, trzeba jeszcze zaangaowa si w to caym sob ciaem, umysem i duchem. Kiedy inni zobacz, jak wielkie jest twoje zaangaowanie, nie bd mogli tak po prostu przej obok raczej zatrzymaj si i pjd za tob. wity Pawe wiedzia, e prawdziwe przywdztwo nie wypywa z podrcznikowej wiedzy, ale z gbi serca. Wydajc okrelone polecenia na zebraniach zarzdu, moemy porusza ciaa naszych pracownikw, jednak ich serca poruszymy dopiero wwczas, gdy zobacz, e doskonale znamy spraw, ktr si zajmujemy, i e jestemy jej cakowicie oddani. Tylko dogbn wiedz i autentyczn pasj moemy naprawd porwa za sob innych ludzi. Jak dalece jeste wiadomy wasnej roli, na ile znasz swj cel i czy realizujesz go z niekamanym entuzjazmem? Czy potrafisz porywa za sob innych ludzi? Myl, e moja modlitwa wynika bardziej z pewnej postawy ni z czegokolwiek innego. Zamiast wdawa si w czcz gadanin, codziennie i cierpliwie prosz wielkiego Boga o to, aby pozwoli mi ze sob rozmawia. Prosz Go o mdro, wiedz i si do penienia Jego woli. Owocem jest to, e nieustannie prosz i otrzymuj. GEORGE WASHINGTON CARVER

18 stycznia
TAJEMNICA SZCZCIA
Nie mwi tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyem si wystarcza sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpie bied, umiem i obfitowa. (Flp 4,11-12) Wielu z nas ma bdne wyobraenie o szczciu. Czsto mylimy, e nasze ycie bdzie lepsze, jeli zdobdziemy t czy inn rzecz, lub przeciwnie gdy pozbdziemy si tego czy tamtego. Niemniej jednak, przy gbszym zastanowieniu moemy uzmysowi sobie fakt, e znamy przecie wiele osb, ktre co zdobyy lub czego unikny, a mimo to nie czuj si szczliwsze od nas. Tajemnicy szczcia trzeba zatem szuka gdzie indziej. Tajemnic t udao si posi w. Pawowi, ktry zrozumia, e bogactwo, sawa, uroda czy inne ziemskie przyjemnoci mog dawa tymczasowe zadowolenie, ale nigdy nie zapewni nam prawdziwego szczcia. Ono pochodzi z wntrza. Dowiadczymy go dopiero wtedy, gdy przestanie nam zalee na tym, co zewntrzne. Niektrzy z nas potrafi popa w zy nastrj z powodu zaplamionej koszuli czy nieudanych zakupw. Aposto Pawe natomiast mia tak gbokie poczucie szczcia, e by w stanie cieszy si yciem nawet wtedy, gdy nie mg zaspokoi swoich podstawowych potrzeb. By szczliwy niezalenie od tego, czy mia akurat pen czy pust kiesze, ubogi czy suto zastawiony st, czy odczuwa spokj, czy te cierpia z powodu swych przeladowcw. W pokoju pewnego wykadowcy akademickiego wisi plakat z napisem: Czowiek szczliwy to nie ten, ktry dostaje wszystko, co ceni, ale ten, ktry ceni wszystko, co dostaje. Zazdro, zawi i chciwo wysysaj z nas ycie i pozbawiaj nas poczucia autentycznego szczcia. Zamie namiastki szczcia na wdziczno za to, co ju masz, a poczujesz, e yjesz w peni! Jak rozumiesz sowa: Czowiek szczliwy to nie ten, ktry dostaje wszystko, co ceni, ale ten, ktry ceni wszystko, co dostaje? Jakie kroki mgby podj, aby zbliy si do tajemnicy prawdziwego szczcia? Najwiksza klska, jaka moe si nam przytrafi, to poczucie zadomowienia si na tym wiecie. MALCOLM MUGGERIDGE

19 stycznia
SZCZERE I CZYSTE
Sowa Paskie to sowa szczere, wyprbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokro czyszczone. (Ps 12,7) Rozmiar otaczajcej nas technologii sprawia, e codziennie docieraj do nas tysice rnorodnych komunikatw. Aby okreli stan czowieka nieustannie atakowanego informacjami pochodzcymi z komputerw, telefonw komrkowych i innych urzdze, Linda Stone, ktra pracowaa dla firm takich jak Apple i Microsoft, stworzya pojcie staej pobienej koncentracji. Zgodnie z jej definicj, staa pobiena koncentracja to pobiena koncentracja, w stan ktrej wprowadzamy si bez ustanku (). Chcemy przekazywa i otrzymywa informacje. Chcemy przeszukiwa je pod ktem najkorzystniejszych moliwoci i optymalizowa nasze szanse, dziaania i kontakty w kadym moliwym momencie. Czsto nie potrafimy okreli prawdziwej wartoci otrzymywanych komunikatw. Zapominamy o tym, e najcenniejszym i najbardziej podanym przesaniem, jakie moemy usysze, jest Sowo Boe. Psalmista opisuje komunikaty Boga jako sowa szczere, ktre mona porwna z siedmiokrotnie czyszczonym srebrem. Cyfra siedem symbolizuje w Biblii peni i doskonao. Sowo Boe jest zatem doskonae oraz idealnie odzwierciedla natur Boga. Jest ono najlepszym wyznacznikiem prawdy oraz daje wiato i ycie tym, ktrzy je zachowuj. Powinnimy analizowa Sowo Boe w najwyszym skupieniu. Jeli go nie rozumiemy, musimy zastanawia si nad nim gbiej, a odczytamy jego przesanie. A kiedy Bg posuy si swym sowem, aby nakierowa nas na waciw drog, najlepiej zrobimy, gdy odpowiemy: Tak, Panie, pragn Ciebie sucha. Sowo Boe sprowadza nas na Boe cieki, przez co stanowi najcenniejsz informacj, jak moemy usysze w cigu dnia. Co robisz z listami czy e-mailami, ktre s dla ciebie szczeglnie wane? Co oznaczaoby dla ciebie autentyczne zachowywanie Sowa Boego? Najwaniejsza wiedza to znajomo Boej woli, a najwaniejsze osignicie to wypenianie jej. GEORGE W. TRUETT

20 stycznia
MYLI I SOWA
Niech znajd uznanie sowa ust moich i myli mego serca u Ciebie, Panie, moja Skao i mj Zbawicielu! (Ps 19,15) Jezus powiedzia: Z obfitoci serca usta mwi (Mt 12,34). Moemy ukrywa to, co naprawd mylimy o danej osobie czy sytuacji, jednak prdzej czy pniej nasze sowa odsoni nasze prawdziwe przekonania. Wikszoci z nas bardzo trudno zdoby si na szczero, dlatego czasami (by moe zbyt czsto) lawirujemy pomidzy naszymi mylami i mwimy co innego, ni chcemy w istocie powiedzie. Tymczasem osoba, ktra traktuje Chrystusa powanie, nie tylko musi przekazywa wasne myli, ale take myle jak Bg, aby zarwno w swych sowach, jak i przekonaniach odzwierciedla Jego cieki. W jaki sposb moemy uczy si rozpoznawania Boej woli? Na pewno poprzez uczynki miosierdzia wobec potrzebujcych, przebaczenie tym, ktrzy nas skrzywdzili i powstrzymanie si przed wypowiadaniem blunierstw. Otwieramy si na Boga take wtedy, gdy bardzo szczerze opowiadamy Mu o swoich sabociach i zranieniach. W takich chwilach Bg wie, e powicamy Mu ca uwag, dlatego jest gotowy objawia nam tajemnice swojej mioci. Nasze sowa s jak termometr odzwierciedlajcy temperatur naszych serc i wskazujcy stopie naszej gotowoci do zmiany. Im bardziej cenimy ask Boga, Jego wiedz i Jego si, tym bardziej pragniemy jednoczy si z Nim na wszelkie moliwe sposoby, co ujawnia si zwaszcza w sowach i mylach. W jaki sposb twoje sowa odzwierciedlay twoje myli przez ostatnie 24 godziny? Co mgby zrobi, aby zarwno w sowach, jak i mylach zbliy si do Boga? Serce gupca jest w ustach; usta mdrca w sercu. BENJAMIN FRANKLIN

21 stycznia
MOC IMIENIA
Jedni wol rydwan, drudzy konie, a nasza sia w imieniu Pana, Boga naszego. (Ps 20,7) W wielu kulturach, zwaszcza staroytnych, imi miao wielkie znaczenie odzwierciedlao charakter lub wany atrybut danej osoby. Stosowane w Biblii imiona Boga pomagaj nam zatem odkry Jego wielko. Przykadowo: imi Elohim mwi nam o tym, e Bg jest Stwrc, El Roi o tym, e widzi wszystko, imi Jehovah-jireh obiecuje, e On o wszystko zadba, a Adonai zapewnia, e Bg jest jedynym Panem wszechwiata. Wszystkie te imiona (i wiele innych) s jak cianki brylantu skrzcego si wiatem Boej mocy, chway i dobroci. Wzmacniaj one nasz szacunek dla Boga i podsycaj wiar w Niego na dobre i na ze. Czsto pokadamy ufno w rzeczach, ktre kojarz nam si z moc i wadz, jak rydwany i konie lub nieruchomoci czy konta bankowe. Zamiast zaufa Bogu, wolimy upatrywa rda siy we wasnych umiejtnociach, osigniciach, w pienidzach rodzicw, w reputacji wspmaonkw lub w tysicu innych rzeczy. Bywa, e prbujemy dosownie wszystkiego, zanim wreszcie dojdziemy do wniosku: To by bd. Trzeba byo zaufa Bogu!. Psalmista doskonale wiedzia, e czciej szukamy siy w rzeczach widzialnych ni w Bogu, ktrego nie da si zobaczy. Rzeczy materialne maj swoj warto, ale maj rwnie wiele ogranicze. Tymczasem to Bg, ktrego jak mwi Jego imiona mio i potga nie ma granic, powinien by nasz pierwsz, a nie ostatni desk ratunku. W jakich widzialnych rzeczach najczciej pokadasz swoj ufno? Jak Bg zapatrywaby si na to, e jest twoj pierwsz, a nie ostatni desk ratunku? Kto mi kradnie worek, kradnie dra marn () rzecz, () ale kto dobre imi mi wydziera, grabi mi dobro, z ktrego sam nie ma korzyci, mnie za przyprawia o ndz. WILLIAM SZEKSPIR, OTELLO

22 stycznia
WACIWA KOLEJNO
Starajcie si naprzd o krlestwo Boga i o Jego Sprawiedliwo, a to wszystko bdzie wam dodane. (Mt 6,33) Wielu chrzecijan bdnie interpretuje przesanie Jezusa zawarte w powyszym wersecie, sdzc, e wzywa nas On do tego, abymy skupili si wycznie na Nim i nie myleli o niczym innym na tym wiecie. Cho interpretacja ta jest bliska prawdy, nie oddaje sedna tego, co Jezus chce nam przekaza. Mwi On bowiem wyranie, abymy starali si najpierw o Niego, a dopiero potem o wszystko inne. Oznacza to, e nadal musimy je, spa, wychowywa dzieci, spaca kredyty i naprawia samochody, ale wszystkie te aspekty ycia bd ukada si waciwie tylko wwczas, gdy na pierwszym miejscu postawimy Chrystusa. Czsto prbujemy bra sprawy we wasne rce i kompletowa je jak elementy ukadanki w jak sensown cao. Na og czujemy, e mamy wszystkie potrzebne kawaki, jednak nie zawsze wiemy, gdzie dokadnie je umieci. Podejmujemy coraz to nowe prby uoenia wszystkiego jak naley, ale i tak cigle okazuje si, e poszczeglne czstki zupenie do siebie nie pasuj. W rezultacie jestemy coraz bardziej zmczeni i znerwicowani. Wtedy przychodzi do nas Jezus i mwi: Zaczekaj! Widz, e bardzo si starasz, ale ci nie wychodzi. Uka ci lepsze rozwizanie: postaw Mnie w centrum swojego ycia, a zobaczysz, e wszystkie elementy zaczn idealnie do siebie pasowa. By moe mylimy teraz: Ciekawe, gdzie ja Go jeszcze wcisn. Postawi Chrystusa na pierwszym miejscu? Ani mi si ni!. Jednak jeli przyjmiemy Jego rad, przyjmiemy rwnie obietnic, e bdzie nas prowadzi, bdzie nam bogosawi i nada naszemu yciu sens, jakiego do tej pory nie dostrzegalimy. Czy jestemy gotowi zaryzykowa? Co wedug ciebie oznacza postawienie Jezusa na pierwszym miejscu? Czy podejmiesz to wyzwanie? Uzasadnij swoj decyzj. Buduj ju dzi na mocnej, dobrej skale; aby jutro mg take miejsce swe odnale. HENRY WADSWORTH LONGFELLOW Bg pokaza mi, e moe i pragnie zastpi mi wszystko, czego mi brakuje, ale nic nie jest w stanie zastpi mi Jego. ZIG ZIGLAR

23 stycznia
WSZYSCY POTRZEBUJEMY PASTERZA
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi lee na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mog odpocz. (Ps 23,1-2) Mieszkacy amerykaskiego stanu Teksas bardzo szczyc si swoim dziedzictwem. Potrafi (godzinami!) opowiada o swoim twardym charakterze i wspomina samotnych odkrywcw ropy naftowej lub poganiaczy byda, ktrzy potrafili pdzi przez dzikie prerie kilkudziesiciotysiczne stada krw. Twardy charakter i silne poczucie niezalenoci nie s jednak cech spotykan tylko w Teksasie. W innych czciach Ameryki i reszty wiata take podziwiamy ludzi, ktrzy wietnie sobie radz bez niczyjej pomocy. Jednake chrzecijanin nigdy nie jest sam. Mamy Pasterza, ktry nas prowadzi i ktry ma prawo kierowa naszym yciem dlatego, e sam wykupi nas z niewoli grzechu. Ten Pasterz nie narzuca nam swojej wadzy, jest czuy i bardzo dyskretny. Dawid, autor dzisiejszego biblijnego cytatu, wiedzia sporo o pasterstwie, gdy sam przez wiele lat si nim zajmowa. Jako krl Izraela czsto odwoywa si do dowiadczenia zdobytego na pastwiskach i lubi porwnywa posta troskliwego pasterza do Boga, ktry strzee swego ludu i go prowadzi. Podobnie jak Dawid opiekujcy si swymi owcami o kadej porze roku, Bg wiedzie swj lud tam, gdzie jest ywno, woda i schronienie. Owce to zwierzta, ktre atwo wpadaj w panik, a wtedy zdarza im si zapomnie, e ich jedynym ratunkiem jest pasterz. Jestemy do nich bardzo podobni. Jeli naprawd zaufamy naszemu Pasterzowi, On sprawi, e niczego nam nie zabraknie. Jak wadz ma nad nami Bg jako nasz Pasterz? Jakie obietnice daje nam Bg jako nasz Pasterz? Oto mdra, rozsdna wiara chrzecijaska: kiedy czowiek oddaje siebie, swoje ycie i wszelkie nadzieje w rce Boga; kiedy Bg bierze tego czowieka pod swoje skrzyda, przez co czowiek w ju nie musi si niczego ba! GEORGE MacDONALD

24 stycznia
OTWARTE OCZY, OTWARTE RCE
Tak, dobro i aska pjd w lad za mn przez wszystkie dni mego ycia i zamieszkam w domu Paskim po najdusze czasy. (Ps 23,6) Dobro Boga to Jego skonno do okazywania przychylnoci i moc udzielania bogosawiestw, przy czym nie jest to stan jednorazowy Boa dobro pynie do nas nieustannie, a jej rdo jest niewyczerpane. aska Boa ma nieco inny odcie. Boym standardem jest doskonao, jednak ludzie s sabi i kadego dnia zdarzaj im si upadki. Zasugujemy na kar, jednak dziki asce nie otrzymujemy jej. Co za ulga! W jednej ze swych najbardziej popularnych pieni Dawid wychwala Bo mio. Podkrela, e dobro i aska Boga bd towarzyszy mu przez wszystkie dni ycia nie tylko wtedy, kiedy bdzie w wityni czy kiedy okae Bogu wdziczno i posuszestwo. Psalmista wyranie liczy na dobro Boga na co dzie, nawet gdy zgrzeszy i po raz kolejny bdzie potrzebowa Jego aski. Dawid wielokrotnie dowiadcza Boej dobroci i aski. Pragn rwnie jak najczciej dowiadcza Boej obecnoci. Przed przyjciem Chrystusa Boej obecnoci mona byo dowiadczy w wityni jerozolimskiej. Dzi obecno ta nie jest ju zwizana ze wityni. Duch Boy yje w kadym chrzecijaninie, tote tak naprawd nigdy nie jestemy sami. Jeli nasze oczy duszy bd otwarte, zaczniemy odkrywa dobro i ask Boga w kadym miejscu, a z Boego bogosawiestwa bdziemy czerpa obiema rkami. Wszystko jest nam ju dane, wystarczy to tylko dostrzec. Jakie s znaki Boej dobroci i aski w twoim obecnym yciu? Co moesz zrobi, aby lepiej uzmysowi sobie Bo obecno? Siln fortec jest nasz Pan, twierdz niezwycion; lekarzem wszystkich naszych ran, niezawodn ochron. MARTIN LUTHER

25 stycznia
YJ PENI YCIA
Ubodzy bd jedli i nasyc si, chwali bd Pana ci, ktrzy Go szukaj. Niech serca ich yj na wieki. (Ps 22,27) Jedn z najbardziej destrukcyjnych postaw yciowych jest przekonanie o tym, e zasugujemy na co lepszego. Psycholog i pisarz Larry Crabb zaobserwowa, e wielu chrzecijan stawia siebie w centrum wszechwiata, a Boga uwaa za kogo, kto ma ich uszczliwia i zadowala. Crabb uwaa, e traktujemy Boga jak chopca na posyki wydajemy Mu polecenia i dajemy napiwki, gdy spisuje si dobrze, a narzekamy, kiedy nie dostajemy tego, czego si spodziewalimy2. Waciwe podejcie prezentuje czowiek, ktry ma wiadomo, e przed majestatem i witoci wszechmogcego Boga jest nieszczsny i godzien litoci, i biedny, i lepy, i nagi (Ap 3,17). Wszystko, co mamy i kim jestemy, zawdziczamy wanie Bogu. Jeli zaakceptujemy ten fakt, to jako biedacy bdziemy cieszy si z otrzymanych darw i moliwoci, zamiast nieustannie da nowych rzeczy i zorzeczy, e ich nie dostajemy. Szukajmy Boga w pokorze i cieszmy si, e moemy Go poznawa. Jeli uwiadomimy sobie, e tak naprawd to On jest naszym najcenniejszym skarbem, nasze serca przepeni si radoci. Stwrca caego wszechwiata darzy nas bezgraniczn mioci i pragnie, abymy wzili udzia w najbardziej fascynujcej przygodzie, jak komukolwiek byo dane przey. To wanie dziki temu nasze serca yj na wieki! W jaki sposb traktowanie Boga jak chopca na posyki niszczy nasz relacj z Nim? Pomyl przez chwil o majestacie i asce Boga, o Jego mioci i przywileju bycia Jego partnerem w dziele zmieniania ludzkich historii. Czy chcesz y na tak zwanej wysokiej stopie yciowej? W takim razie musisz zej nieco niej. ANDREW MURRAY

Zob. L. Crabb, Finding God [pol. Znale Boga], Grand Rapids, MI: Zondervan, 1993, s. 18.

26 stycznia
ZWYCIA WIAT
Mio wzgldem Boga polega na spenianiu Jego przykaza, a przykazania Jego nie s cikie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycia wiat; tym wanie zwycistwem, ktre zwyciyo wiat, jest nasza wiara. A kto zwycia wiat, jeli nie ten, kto wierzy, e Jezus jest Synem Boym? (1 J 5,3-5) W Nowym Testamencie sowo wiat stosowane jest na dwa rne sposoby. Czasem oznacza ono po prostu ziemi i jej mieszkacw (Oto Baranek Boy, ktry gadzi grzech wiata J 1,29), innym razem odnosi si do grzesznej, egoistycznej postawy yciowej. Mwic o zwycianiu wiata, w. Jan ma na myli w drugi sens. yjemy w kulturze, ktra obiecuje o wiele wicej, ni moe tak naprawd da. Kadego dnia jestemy bombardowani obietnicami, ktre mami urod, bogactwem, sukcesem, saw i przyjemnoci. Wszystkie pokusy zapewniaj, e s w stanie nasyci nasze serca i zaoferowa nam prawdziwe szczcie, a my czsto wierzymy w te kamstwa. Gdyby przychodziy do nas w postaci maych diabekw z rkami, od razu bymy je rozpoznali, ale przez to, e podobnie jak sam szatan czsto przybieraj one niewinn posta, atwo dajemy si nabra. Dlaczego powinnimy zwycia wiat? Dlatego, e wiat moe nas pochon tak bardzo, e zaczniemy oddala si od Boga. Pokusy odcigaj nasz uwag, podwaaj nasz wiar w Boga, demoralizuj nas i osabiaj nasze relacje z innymi. Wiara w faszywe obietnice nadwera, wrcz niszczy wszystkie obszary naszego ycia. Nie da si zwyciy wiata przez wypowiedzenie magicznego zaklcia czy te poprzez sam fakt chodzenia do kocioa. Wojny wygrywa si dziki starannemu planowaniu, gromadzeniu odpowiednich zasobw, odwadze, a zwaszcza dziki posuszestwu dowdcy. W naszej walce ze wiatem moemy zwyciy tylko wwczas, gdy bdziemy trzyma si Jezusa, gdy rozszyfrujemy i odrzucimy wciskane nam kamstwa i gdy bdziemy posuszni Bogu. Podaj przykady kamstw, jakie narzuca nam wiat. Dlaczego tak atwo jestemy skonni w nie uwierzy? W jakim stopniu udaje ci si zwycia wiat na obecnym etapie ycia? Jakie kroki mgby podj, aby twoja walka bya bardziej efektywna? Chrzecijastwo wiele razy umierao i powstawao z martwych, gdy tylko chrzecijaski Bg znalaz sposb, by wydosta si z grobu. G.K. CHESTERTON

27 stycznia
PJ ZA JEZUSEM
Wtedy Jezus spojrza z mioci na niego i rzek mu: Jednego ci brakuje. Id, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bdziesz mia skarb w niebie. Potem przyjd i chod za Mn. (Mk 10,21) Kiedy czytamy o bogatym modziecu, czsto wyobraamy go sobie jako osob chciw i zarozumia, co jednak nie wydaje si by prawd. w modzieniec mia w sobie autentyczne pragnienie Boga. Wanie dlatego podbieg do Jezusa, upad na kolana i z gbi serca zapyta o sposb osignicia ycia wiecznego (zob. Mk 10,17). W Ewangelii w. Marka wida wyranie, e synna wskazwka, jakiej Jezus udzieli bogatemu modziecowi, aby sprzeda cay majtek i rozda pienidze ubogim, wynika z mioci, nie za z niechci. Jezus pragnie, abymy kochali Go caym sercem, jednak my nie moemy kocha Go w ten sposb, jeli nasze serca zajte s przez inne osoby lub rzeczy. Boek to nie tylko kamienna figurka przedstawiajca pogaskie bstwo. Bokiem moe by wszystko, co zajmuje w naszych sercach najwaniejsz pozycj: m, ona lub dzieci, praca, zainteresowania, pienidze, sawa, uroda czy inne dobra. W rozmowie z bogatym modziecem Jezus bezbdnie wskaza na jedyn rzecz, jaka uniemoliwiaa temu czowiekowi dowiadczenie penego zjednoczenia z Bogiem pienidze. W walce z faszywymi bokami nie wolno stosowa prodkw. Trzeba wyrwa boka ze swojego serca i zastpi go jedynym Bogiem. Bokiem bogatego modzieca byy pienidze, tote Jezus powiedzia mu wprost: Sprzedaj swj majtek, a pienidze rozdaj ubogim. Jezus nie mwi tych sw kademu, jednak ilekro wskazuje boka panoszcego si w czyim sercu, da radykalnych dziaa. Tylko takie mog zakoczy si powodzeniem. Dopiero wwczas, gdy odrzucimy nasze boki, bdziemy w stanie wzi krzy posuszestwa i lojalnoci wobec Chrystusa, by pj za Nim, dokdkolwiek nas poprowadzi. Dopiero wtedy dowiadczymy peni ycia, ktr moe nam da tylko Chrystus. Jeli w to nie uwierzymy, bdziemy kania si bokom, ktre prdzej czy pniej zabior nam wszystko, co mamy, i pozostawi w nas jedynie pustk. Jak zachowaby si, gdyby to ty by ewangelicznym bogatym modziecem? Czy Duch wity podpowiada ci, e w twoim sercu mieszka jaki boek? Jeli tak, co zamierzasz z tym zrobi? Ci, ktrzy nosz korony w niebie, wczeniej nosili krzye na ziemi. CHARLES HADDON SPURGEON

28 stycznia
WACICIEL CZY ZARZDCA?
Do Pana naley ziemia i to, co j napenia, wiat i jego mieszkacy. (Ps 24,1) W gospodarce kapitalistycznej wasno stanowi podwalin spoeczestwa. Zarabiamy zatem pienidze i kupujemy rne rzeczy w przekonaniu, e jestemy ich wacicielami. Pismo wite rzuca jednak nieco inne wiato na kapitalizm. Okazuje si bowiem, e ziemia i wszystko, co si na niej znajduje, zostao stworzone przez Boga, ktry jako Stwrca jest jej prawowitym wacicielem. Bg powierza nam wprawdzie pewne dobra na jaki czas, ale tak naprawd nie jestemy ich wacicielami, lecz zarzdcami. Konsumpcyjna mentalno kae nam ceni rzeczy i ludzi o tyle, o ile przynosz nam wymiern korzy. Jeli sprawiaj, e jestemy szczliwi i mocni, pragniemy ich, ale jeli nie daj nam niczego, chtnie si ich pozbywamy. Tymczasem, jako zarzdcy dbr nalecych do Boga, powinnimy raczej uzna, e wszystko, co mamy (w tym zdolnoci, dziki ktrym zarabiamy pienidze), pochodzi od Niego. Podstawowe pytanie, jakie musimy sobie zadawa, brzmi: Panie, w jaki sposb powinienem to spoytkowa?. Jeli bdziemy zadawa sobie to pytanie wystarczajco czsto, by moe zmienimy pewne nawyki zwizane z trwonieniem wasnego majtku i zaczniemy przeznacza wicej pienidzy na sprawy, ktre bardziej podobaj si Bogu. Oczywicie, Bogu najbardziej podobaj si sprawy, ktre su innym ludziom: naszym rodzinom, przyjacioom, ssiadom i kolegom z pracy. Bg nieprzypadkowo postawi ich na naszej drodze, dlatego i tu powinnimy stawia sobie podobne pytanie: Panie, co mog zmieni w moich relacjach, aby by dla innych lepszym i bardziej przypodoba si Tobie?. Popatrz na siebie jak na zarzdc dbr nalecych do Boga. Czy takie spojrzenie mogoby zmieni sposb, w jaki wykorzystujesz pienidze i inne zasoby? Czy wiadomo, e to Bg postawi na twojej drodze takie, a nie inne osoby, mogaby zmieni twoje relacje z nimi? Gdzie twoja przyjemno, tam twj skarb. Gdzie twj skarb, tam twoje serce. Gdzie twoje serce, tam twoje szczcie. W. AUGUSTYN

29 stycznia
WSZYSTKO W IMI JEZUSA
I wszystko, cokolwiek dziaacie sowem lub czynem, wszystko czycie w imi Pana Jezusa, dzikujc Bogu Ojcu przez Niego. (Kol 3,17) Wielu chrzecijan prbuje oddzieli religi od innych sfer ycia. Ich relacja z Bogiem ogranicza si do uczestnictwa w niedzielnej mszy witej, ewentualnie codziennego czytania fragmentu Biblii i kilkuminutowej modlitwy. Poza tymi momentami zupenie o Bogu nie myl. Tymczasem, jedn z najbardziej uderzajcych prawd jest to, e Bg jest z nami zawsze, w kadej minucie i sekundzie naszego ycia. Moemy pogbia relacj z Nim, suy Mu i pokada w Nim ufno kadego dnia, niezalenie od tego, czy jestemy w domu czy w pracy, w samochodzie czy na polu golfowym, w sypialni czy w sali wykadowej. W swej odkrywczej i ambitnej ksice zatytuowanej Wezwanie Os Guinness definiuje cel naszego ycia jako prawd o tym, e Bg woa nas do siebie tak stanowczo, e wszystko, czym jestemy, co robimy i co mamy, powinno by gorliw, dynamiczn i zdecydowan odpowiedzi na Jego wezwanie i sub3. Taka perspektywa nadaje znaczenie kadej chwili naszego ycia i wzywa nas do tego, abymy pozostawali integralni we wszystkich swoich wyborach i relacjach, gdy nie reprezentujemy Boga tylko w okrelonych momentach, ale ustawicznie. Czy takie spojrzenie inspiruje ci do lepszego wykorzystania kadego dnia? Czy te z przeraeniem uwiadamiasz sobie, e pewne aspekty twojego ycia nie s takie, jakie powinny by? C najwaciwiej byoby odpowiedzie twierdzco na obydwa pytania. Jakie s konsekwencje rozdzielania ycia na sfer religijn i wieck? Czy byby w stanie przyj koncepcj wezwania okrelon przez Guinnessa? Nigdy nie osignito niczego wielkiego bez entuzjazmu. RALPH WALDO EMERSON eby zrobi, musisz by, a eby mie, musisz zrobi. ZIG ZIGLAR

3 O. Guinness, The Call: Finding and Fulfilling the Central Purpose of Your Life [pol. Wezwanie: szukanie i wypenianie swojego yciowego celu], Nashville: W. Publishing, 1998, s. 9.

30 stycznia
PEWNY GRUNT
Oddaj mi, Panie, sprawiedliwo, bom nienagannie postpowa i nie byem chwiejny, pokadajc nadziej w Panu. (Ps 26,1) Czyste sumienie ma wielk warto. Kiedy kadziemy si spa bez koniecznoci wspominania zdarze i rozmw, podczas ktrych dalimy si zapa w sie kamstw, moemy cieszy si zdrowym snem. A rozmawiajc ze wspmaonkiem, z dziemi czy kolegami z pracy, moemy patrze im prosto w oczy, bo nie boimy si, e co mogoby wyj na jaw. Dopiero w takim stanie ducha potrafimy woa: Oddaj mi, Panie, sprawiedliwo bez obawy, e kto zarzuci nam nieszczero. Dlaczego tak czsto uciekamy si do kamstwa (lub, innymi sowy, znieksztacamy prawd)? By moe chcemy wypa dobrze w czyich oczach, unikn konsekwencji jakiego czynu albo po prostu wyrabiamy w sobie nawyk faszowania prawdy. Niemniej jednak, jako uczniowie Chrystusa jestemy wezwani do ycia w prawdzie. Czasem jest ona chwalebna, a czasem wymaga ujawnienia naszej ciemnej strony. Tak czy inaczej, krl Dawid (ktry dozna zarwno chway, jak i wstydu) zachca nas do tego, abymy mwili prawd, yli w prawdzie i rozjaniali prawd ycie innych. Jeli pokadamy ufno w Bogu, On daje nam si do tego, abymy stawali twarz w twarz z tym, co w naszym yciu trudne i bolesne. Jeli upadniemy, moemy prosi Boga o przebaczenie, wyzna swj grzech temu, kogo skrzywdzilimy i ponownie wstpi na drog prawdy. Jak czyste jest obecnie twoje sumienie? Jak rozumiesz koncepcj osoby wewntrznie zintegrowanej? Osoba wewntrznie zintegrowana yje w prawdzie z Bogiem, sob i najbliszymi. IKE REIGHARD

31 stycznia
JEGO POTGA
W kocu bdcie mocni w Panu si Jego potgi. Obleczcie pen zbroj Bo, bycie mogli si osta wobec podstpnych zakusw diaba. (Ef 6,10-11) Pisarz Clive Staples Lewis powiedzia, e jeli chodzi o diaba, ludzie najczciej popeniaj dwa zasadnicze bdy: albo go nie doceniaj, albo go przeceniaj. Trzeba unika takich skrajnoci. W Licie do Efezjan w. Pawe pisze o nowym yciu w Chrystusie i o tym, e jako chrzecijanie w jednym Kociele tworzymy ciao Chrystusa. Udziela nam rwnie wskazwek dotyczcych tego, jak powinnimy odnosi si do Boga, do czonkw naszych rodzin, do innych chrzecijan i do tych, ktrzy jeszcze nie znaj Chrystusa. W kocowej czci listu podejmuje przytoczony w powyszym fragmencie temat duchowej walki ze zem. W kadej chwili moecie si znale na polu duchowej bitwy sugeruje w. Pawe. Pamitajcie wwczas o wszystkim, co napisaem do was w tym licie. Szatan ucieka si do wielu rnych sztuczek, aby tylko odcign nas od Boga. Posuguje si pokusami, takimi jak seks, pienidze, wadza, przyjemno i bogactwa, pragnc, abymy niczym ryba ykajca haczyk gonili za czym, co wydaje si dobre, a tak naprawd jest dla nas zabjcze. Diabe prbuje take wprowadzi zamt w nasz wiedz o Bogu i Jego woli, abymy zatrzymali si w rozwoju i trwali w chaosie niepewnoci. Cay czas atakuje nas rwnie oskareniami (Jeste zy!, Bg nigdy ci tego nie wybaczy! albo Co z ciebie za chrzecijanin?), abymy zwtpili w Boe miosierdzie i przebaczenie. Do walki z tym wszystkim Bg wyposay nas w potn zbroj oraz w miecz Ducha witego Sowo Boe (zob. Ef 6,13-17). Prawda, aska i wiara przygotowuj nas do zmierzenia si ze zem, abymy mogli zwycia, gdy przyjdzie nam stan na polu duchowej bitwy. W jaki sposb moesz rozpoznawa w swoim yciu dziaanie szatana jego pokusy, oskarenia i chaos, jaki wprowadza? Czy jeste przygotowany do skutecznej walki ze zem? Uzasadnij swoj odpowied. Im bardziej Bg pragnie si tob posugiwa, tym bardziej diabe pragnie ci zniszczy. IKE REIGHARD