Vous êtes sur la page 1sur 16

Content: Van ad hoc naar strategie

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 1

Content: van ad hoc naar strategie

Doorlopende Basis bepalen meting

Verdere vertaling

Koppelen basis

Uitvoering

Fase 1: Basis bepalen Fase 2: Koppelen van de basis Fase 3: Uitvoering Fase 4: Verdere vertaling Fase 5: Doorlopende meting

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 2

Fase 1: Basis bepalen

Doorlopende meting

Basis bepalen

Verdere vertaling

Koppelen basis

Uitvoering

Fase 1: Basis bepalen

1A. Kernwaarden van de organisatie 1B. Doelstelling 1C. Doelgroep 1D. SWOT analyse 1E. Bestaande website

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 3

Fase 1: Basis bepalen


1A. Kernwaarden van de organisatie

De waarom vraag Waarom is onze organisatie op aarde? Waarom doen we wat we doen, zoals we het doen? Wat vinden wij eigenlijk belangrijk? Waarom zijn wij onderscheidend?

1B. Doelstelling

Wat willen we bereiken met content? Verkoop Informatie aanvragen Naamsbekendheid Thoughtleadership Welke verandering willen we aanbrengen? Kennis Houding Gedrag

1C. Doelgroep

Stakeholders Intern Extern Doelgroeponderzoek Formuleren van persona's

1D. SWOT analyse


Eigen content Content van de concurrent

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 4

1E. Bestaande website


Dragen de bestaande paginas bij en ondersteunen ze de contentstrategie? Moeten we nieuwe landingspages maken?

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 5

Fase 2: Koppelen van de basis

Doorlopende Basis bepalen meting

Verdere vertaling

Koppelen basis

Uitvoering

Fase 2: 2A. Kernthema 2B. Issue / Trend 2C. Kernboodschap 2D. Kalender

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 6

Fase 2: Koppelen van de basis


2A. Kernthema Wat speelt in de wereld?

Welke thema's kunnen we ons aan verbinden?

Wat speelt in de branche?

Welke onderwerpen kunnen we ons aan verbinden?

Wat speelt in de product/markt?

2B. Issue / Trend


Wat is een hype, trend of issue waar we bij kunnen aansluiten? Welk nieuws kunnen we op meeliften?

2C. Kernboodschap Kernwaarden van de organisatie + kernthema = kernboodschap


Consistent doorvoeren van de kernboodschap zorgt voor herkenning. Kijk Want Dus

2D. Kalender

Algemene kalender

Komende 6 maanden Komende 12 maanden Beurzen Thema

Customer Lifecycle

Welke momenten kunnen we bij aansluiten?

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 7

Product Lifecycle

Welke momenten kunnen we bij aansluiten?

Lopende en komende campagnes

Moeten we rekening houden met andere campagnes rond ons thema of vanuit onze organisatie?

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 8

Fase 3: Uitvoering

Doorlopende Basis bepalen meting

Verdere vertaling

Koppelen basis

Uitvoering

Fase 3: 3A. Kwaliteitseisen 3B. Redactionele proces 3C. Planning 3D. Verspreiding 3E. Feedback 3F. Aanpassen Content 3G. Opslag en archivering

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 9

Fase 3: Uitvoering
3A. Kwaliteitseisen Formuleren van kwaliteitseisen aan de content

Voldoet aan de kernwaarden van de organisatie Voldoet aan de kernboodschap Voldoet aan de planning Voldoet aan technische eisen van het kanaal Consistent Congruent

3B. Redactieproces

Kwaliteitseisen vertalen

Stijlhandboek Tone of Voice Spelling SEO

Ideecreatie

Brainstorm Terugkerende onderwerpen opzetten: How To's Vraag en antwoord FAQ 10 tips Thoughtleadership

Uitwerking

Schrijven Filmen

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 10

Fotografie Opname

Zoekmachineoptimalisatie

Welke keywords horen bij onze boodschap en ons thema? Welke zoekopdrachten horen hier bij?

Interne check

Definitieve versie

3C. Planning

Welke dagen en uren van de week zorgen voor maximale CTR? Welke dagen en uren zorgen voor optimaal delen op SocMed? Welke deadline's? Check tegen de kalenders Redactiekalender van offline media

3D. Verspreiding

Online Offline Social

3E. Feedback

Via Social Media Via normale media

3F. Aanpassen Content


Op basis van feedback Op basis van metingen

3G. Opslag en archivering

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 11

Fase 4: Verdere vertaling

Doorlopende Basis bepalen meting

Verdere vertaling Uitvoering

Koppelen basis

4A. Kanalen 4B. Vorm 4C. Toepassing

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 12

Fase 4: Verdere vertaling


4A. Kanalen Vertalen van basisidee naar bijhorend kanaal

Offline Online

4B. Vorm

Vertalen van basisidee naar verdere vormen: Tekst Beeld Geluid

4C. Vertalen van basisidee naar andere toepassing:


Blogpost Video Infographics Live webinar Visualisatie van data Wedstrijden

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 13

Fase 5: Doorlopende metingen

Doorlopende meting

Basis bepalen

Verdere vertaling

Koppelen basis

Uitvoering

5A. Metingen 5B. Aanpassingen op basis van metingen

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 14

Fase 5: Doorlopende metingen


5A. Metingen Metingen over

6 maanden 12 maanden

5B. Content meten aan onze doelstellingen

Waar nodig aanpassen

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 15

Verder praten?

Van Copy tot Content Dimitri Lambermont dimitri@vancopytotcontent.nl www.vancopytotcontent.nl

Content: Van ad hoc naar strategie

Page 16