Vous êtes sur la page 1sur 32

WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN


Jaargang 8 - nummer 41 - 11 oktober 2012
05 11 15
Combi dansen en kaas bij SensationKaas Jubileumboek Hoogendoorn Hout Afsluiting brug bij Stoofsteeg
Nacht vol pozie en
verwondering
Museum Gouda is op 27 oktober tijdens de
pozienacht voor n avond het potisch
centrum van Nederland. Zes stadsdichters uit
verschillende steden treden er dan op. Onder
wie Joost Zwagerman (oud-stadsdichter van
Alkmaar).
Wethouder van cultuur Daphne Bergman
opent op toepasselijke wijze de avond. Mar-
cel van den Tooren leidt de bezoekers door het
museum en Skinltr8er verzorgt de intermez-
zos. De dichters dragen in twee rondes in een
eigen zaal van het museum voor. Vanaf 24.00
uur wordt de Nacht van de Verwondering voort-
gezet in het Museumcaf. Bezoekers kunnen
voor 12,50 euro de hele avond luisteren naar
pozie van Nederlandse stadsdichters en bele-
ven hoe beeldende kunst en pozie elkaar en de
verwondering versterken. Speciaal voor deze
avond hebben de dichters namelijk een gedicht
geschreven bij een topstuk uit de collectie van
Museum Gouda. Naast de stadsdichters is er in
het museum tijdens de Nacht van de Verwon-
dering een gedichtenwand te bewonderen met
werk van dichters uit Gouda en omstreken. Ook
Leo Vroman en Frouwkje Zwanenburg hebben
hiervoor een bijdrage geleverd. Het evenement
speelt zich af tussen 20.30 en 01.00 uur. Tickets
reserveren via Museum Gouda, info@museum-
gouda.nl of door te bellen naar 0182-331000.
Werkzaamheden
Station Gouda
Winkelinbraak
ProRail voert van zaterdag 13 oktober 23.00
uur tot en met maandagochtend 15 oktober
5.00 uur diverse werkzaamheden uit op sta-
tion Gouda.
De roltrap voor perron 2 wordt ingehesen met
een hijskraan vanaf het spoor. Verder wordt
de staalconstructie van de perronkap voor dit
perron met een kraan ingehesen vanaf de Bloe-
mendaalzijde. De werkzaamheden hebben
ook gevolgen voor het treinverkeer. Daarnaast
werkt ProRail van 13 tot 21 oktober op het
traject tussen Gouda, Alphen a/d Rijn, Bode-
graven, Leiden en Schiphol. Voor reizigers
kan dit extra overstappen, vervangend busver-
voer of omreizen betekenen. Reizigers moeten
rekening houden met extra reistijd. Reizigers
wordt geadviseerd de Reisplanner van NS voor
vertrek te raadplegen. Voor meer informatie zie
www.ns.nl/herfstvakantie.
De politie heeft dinsdag 9 oktober om 03.30
uur een 33-jarige man aangehouden op ver-
denking van het plegen van een winkelin-
braak op de Nieuwe Marktpassage.
Bij de winkel bleek een ruit te zijn ingegooid.
Na de melding om 03.15 uur hebben agenten
in de omgeving gezocht naar de twee daders.
Ter hoogte van de Eerste Kade zag een agent
twee jongens lopen die vervolgens wegdo-
ken de bosjes in. Na een korte achtervolging
werd de verdachte aangehouden. In zijn directe
omgeving werden meerdere kledingstukken en
een prijskaartje aangetroffen. Daarnaast werd
nog een kledingstuk bij zijn fouillering gevon-
den. De politie doet verder onderzoek.
Dit weekend start de herfstvakantie voor de
basisscholen en het voortgezet onderwijs in
de regios Midden en Zuid. De ANWB ver-
wacht vrijdag 12 oktober een drukke avond-
spits. Er gaan ongeveer 750.000 vakantiegan-
gers dit weekend op pad. Volgend weekend
volgt de regio Noord. Voor wie in Gouda en
omgeving blijft, zijn er allerlei activiteiten.
Zo kunnen kinderen knutselen bij de kin-
derboerderij, is er het Cinekid festival in het
Filmhuis Gouda en is er een herfstexcursie in
de Heemstuin. Zie pagina 29 van deze krant
voor een overzicht.
TM
Lel: 0182 - 78S 981
oudausedproducLs.nl
Lane TIendewe 78, 0ouda
wij betalen direct centant geld veer
al aw gebraikte predacten
1ijaelijk ex|ra ela ncai? Inlcrneer naar cnze |erukccc|ie
0R0TB 0DDVD A0T1B!
MeL exLra lae prIjzen!
NIEUWRECORD
IN GOUDPRIJS!
6
2
Bij inruilen
Kunstpuntgouda
Strip- & cartoontekenen
(13-18 jaar)
24x
www.kunstpuntgouda.nl
Comix Magazine
Fat Raid
zoekt helden.
Teken mee!
Vrijdag 16.30-18.30 uur
C
O
N
T
A
N
T
G
E
L
D
!
Gouda - Kleiweg 80
Lovor|ng on montago van a||o soorton g|as.
Ook voor hardg|azon douron, douchodouron,
schu|fdouron on koukonachtorwandon.
Bozook onzo showroom
Oostpo|dorwog 1 to Moordrocht
1o|ofoon: 01B2-37bb02
www.GLA5HANDLLOvLD|JK.NL
Herfstvakantie van start
Ook de stadsdichteres Klara Smeets is op de Nacht vol pozie aanwezig.
KANAAL
(De Krant van) Gouda-TV & Gouda FM
Innovatie bedrijven
Zie pagina 20 & 21
Uit Adagia door Erasmus
(Grootste Gouwenaar ooit)
Eendracht doet zelfs kleine
dingen groeien
Koning of gek ben je van geboorte
Uit Adagia door Erasmus
(Grootste Gouwenaar ooit)
Wie nieuwe vrienden maakt
moet de oude niet vergeten
Je zult oogsten wat je gezaaid hebt
Uit Adagia door Erasmus
(Grootste Gouwenaar ooit)
Vleien maakt vrienden,
waarheid roept haat op
Hoop doet leven
2 ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren

SLUIT NU UW AUTO- EN PRIV
VERZEKERINGEN OVER NAAR
HET BESPAARHUIS EN BESPAAR
IN 2013 MINIMAAL 11% PREMIE.
DUS, WANNEER DE OVERHEID EEN
BELASTINGVERHOGING DOORVOERT
KRIJGT U BIJ ONS EXTRA KORTING.
DE OVERHEID VERHOOGT VANAF
1 JANUARI DE BELASTING OP
VERZEKERINGEN MET MEER
DAN 11% [GEMIDDELD 100 PER HUISHOUDEN].
STUUR KOSTELOOS DE ONDERSTAANDE
ANTWOORDSTROOK IN OF BEL MET 0182-679747.
JA, NEEM CONTACT OP OM DE BESPARING
VAN MINIMAAL 11% PREMIE TE REALISEREN:
NAAM: ______________________________________________________
ADRES: _____________________________________________________
POSTCODE EN WOONPLAATS: ________________________________
TELEFOON: _________________________________________________
E-MAIL ADRES: _____________________________________________
STUUR DEZE ANTWOORDSTROOK NAAR: HET BESPAARHUIS,
ANTWOORDNUMMER 10162, 2800 VB GOUDA.
HET BESPAARHUIS
HOGE GOUWE 1
2801 LA GOUDA
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.BESPAARHUIS.NL
T 0182 - 679747
F 0182 - 670357
INFO@BESPAARHUIS.NL
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Erasmus Audio Trail van start
Steeds meer Gouwenaars en bezoekers aan Gouda nemen deel aan stadswandelingen.
Win Erasmuswijn van
Van de Velde & Halewijn
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Een verzorgingshuis voor alleen Marokkaanse bejaarden is
prima, maar bouw voor hen een eigen verzorgingshuis met
eigen inrichting.
Toelichting
Zorgpartners Midden-Holland wil het zorgcentrum Julia-
nastaete in Gouda omtoveren in een verzorgingshuis voor al-
leen bejaarden van Marokkaanse komaf die meestal niet of
slecht zijn gentegreerd.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
De btw-verhoging is zo laag dat ik mijn uitgavenpatroon niet
aanpas.
Stelling van de Week
48,6 % Eens
51,4 % Oneens
0 % Geen mening
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotograe:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan -
huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,
Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen en
op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),
Bodegraven (1x) en Gouda (5x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Volg ons via:
Lange Tiendeweg 41-43 Tel. 0182-512593 www.banketbakkerijherfst.nl
Slagroom noga taart
deze week voor 6.75
Amandel marsepein
mozaek (250 gram)
nu voor 5.95
Stadsgedicht
Stadsdichteres Klara Smeets zal dit jaar
maandelijks een gedicht plaatsen in De Krant
van Gouda. Bovendien zal zij gedichten voor-
dragen op De Krant van Gouda-TV, op kanaal
63. Zie ook www.dekrantvangouda.nl.
richting oktober
de spinnen zijn teruggekeerd
bevolken tuinen, achterpaden
en schrijven met hun dunne draden
weer herfst in de lucht
de grond is zilver van de dauw
de morgen groet me met haar kou
en wist de warme nacht zo stug
de ommekeer komt veel te vlug
de plantsoenendienst die weet ervan
wordt niet verrast door gele blaren
maakt alle perken najaarschoon
nog even en het is gewoon
geen zomer
Klara Smeets
@KlaraSmeets
Deze week starten veel activiteiten bedoeld
om aandacht te schenken aan Gouwenaar
Erasmus. De Krant van Gouda mag vijf es-
sen Erasmuswijn weggeven van wijnhandel
Van de Velde & Halewijn.
Zaterdag 13 oktober wordt de Erasmus audio
tour ofcieel geopend door wethouder Berg-
man in samenwerking met de moeder van
Erasmus. Rond 14.30 uur krijgt de moeder
van Erasmus het eerste Erasmusbiertje aange-
boden. In de week van 13 tot en met 21 okto-
ber wordt in de binnenstad langs winkels een
Erasmus-spreuken-speurtocht uitgezet voor
de leerlingen van de Brede School. Speciaal
voor de gelegenheid heeft wijnhandel Van
de Velde & Halewijn aan de Peperstraat in
Gouda een Cte du Rhone 2011 gebotteld als
Erasmuswijn met een fraai etiket. Op de foto
toont Leon van Catz een es Erasmuswijn.
Voor de lezers van deze krant stelt de wijn-
handel vijf van deze essen beschikbaar voor
wie het juiste antwoord geeft op de vraag:
Wat is het meest waarschijnlijke geboorte-
jaar van Erasmus? 1466, 1580 of 1620?
Stuur het antwoord vr 17 oktober naar
info@dekrantvangouda.nl. De vijf winnaars
ontvangen bericht.
BODEGRAVENMONDZORG
specialisten in mondhygine gebitsprothese implantologie
Een goed kunstgebit vindt u bij Bodegraven Mondzorg.
Wist u dat te lang doorlopen met het kunstgebit chronische klachten veroorzaakt?
Stelt u zich voor om weer vrijuit te lachen of smakelijk te kunnen eten.
U kunt vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsafspraak maken.
Bodegraven Mondzorg is benieuwd wat we voor u kunnen betekenen!
Vrije Nesse 24 Tel. 0172-611 799 www.bodegravenmondzorg.nl
Voor de stadsgidsen van Gouda was in
januari een ding helder na het uitgesproken
faillissement van VVV Gouda: de stadswan-
delingen gaan door. Direct na het bericht
over het faillissement staken de stadsgidsen
de koppen bij elkaar en al snel was de Goud-
se Gidsen Gilde geboren. In een half jaar
verzorgden de gidsen ruim 200 stadswan-
delingen. Meer dan ooit tevoren. Voorzitter
Piet Wieringa blikt terug, maar kijkt vooral
vooruit.
Het was mooi om te zien hoe snel we het
slechte nieuws over het beindigen van de
stadswandelingen met de VVV konden om-
zetten in iets moois als een zelfstandige gilde.
Waar we eerst allemaal als individuele gids
op pad waren voor de VVV, kwamen we nu
samen en er ontstond al heel snel een hechte
groep. Op 19 maart was de ofcile inschrij-
ving bij de Kamer van Koophandel, maar
daarvoor hadden we gelukkig al een aantal
deelnemers kunnen benaderen van de gean-
nuleerde stadswandelingen van de VVV. Met
achttien gidsen verdelen ze de taken en ze
borduren voort op de bestaande wandelingen.
Gelukkig krijgen we veel medewerking van
de gemeente en van het tijdelijke Toeristisch
Informatie Punt Gouda (TIP). Iedereen doet
dit werk als vrijwilliger en heeft daarnaast
vaak nog een baan. Elke gids heeft de cur-
sus Goudologie goed doorlopen. We willen
graag bestaande wandelingen verdiepen. Ook
springen we in op Goudse activiteiten zo-
als de kaasmarkt en keramiekdagen. Er zijn
bovendien volop ideen over samenwerking
met Goudse instanties en de eerste resultaten
zijn zichtbaar. Met het Museum Gouda en de
Sint-Janskerk hebben we vergaande afspraken
over een combiticket. Wieringa verwacht dat
volgende maand het advies wordt uitgesproken
over de toekomst van het TIP. We zullen zien
of we onder de paraplu van een nieuwe organi-
satie verder zullen gaan of dat we zelfstandig
blijven. Maar een ding staat vast: de stads-
wandelingen blijven. Sterker nog ze worden
steeds populairder. Zie voor meer informatie
www.goudsegidsen.nl.
Door Bonnie van Doorn
Bezoekers en toeristen die Gouda in de 21ste
eeuw bezoeken kunnen Desiderius Erasmus
vanaf 13 oktober op zijn schreden volgen. Dan
opent Margaretha, de moeder van Erasmus
samen met wethouder Daphne Bergman (cul-
tuurhistorie) de Erasmus kind van Gouda-
Audio Trail.
Deze luisterroute leidt langs tien historische
locaties in Gouda. Met een smartphone
kan een QR-code worden gescand en bin-
nen enkele seconden belandt de luisteraar in
het middeleeuwse Gouda en hoort wat
Erasmus met zijn familie en vrienden daar
meemaakt. Ga voor de route en een voor -
proefje naar www.kindvangouda.nl.
Stadswandelingen
steeds polulairder
4 ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Goudinkoop Florin staat u bij alle vragen
rondom goud, zilver en alles wat met
edelmetaal betrekking heeft graag tot uw
beschikking.
Ook aankoop van merkhorloges zoals
Rolex, Breitling, Cartier.
Oud goud HorIoges ZiIveren sieraden
Tandgoud
Goudmunten
Goudmunten en
goudstaven
TafeIziIver
Goud-zilverinkoop
Wij onderzoeken en
taxeren uw sieraden.
U hoeft bij ons niets
nieuws te kopen.
Meteen contant
geld.
Eerlijk advies en
discreet.
Geen verborgen
kosten.
Gouda: Kleiweg 80 (naast telfort & KiKi) Tel.: 0625207936
OPENINGSTIJDEN
MAANDAG: 13:00 - 17:30 h
DINSDAG: 10:00 - 17:30 h
WOENSDAG: 10:00 - 17:30 h
DONDERDAG: 10:00 - 17:30 h
VRIJDAG: 10:00 - 17:30 h
ZATERDAG: 10:00 - 17:00 h
5
redenen w
aarom
u naar ons zou
m
oeten kom
en
1
3
x
in
N
e
d
e
rla
n
d
Sieradenverkoop is een zaak van vertrouwen. Sedert meerdere jaren hebben veel van onze
klanten reeds hun vertrouwen in ons getoond. Vertrouwt u ook de vakman.
(PVEBt,MFJXFH
www.goudinkoop-fIorin.nI
NIEUW
GEOPEND
OP 15.06
Restaurant Lavendel, Achter de kerk (St Jan) 5
0182 - 686202 - www.restaurantlavendel.nl
Maandmenu
22,50
Herfstsalade met paddenstoelen,
noten en een dressing van appel
Hertenbiefstuk met een bi t terbal van ossenstaartvlees
en een heerlijke aardappel-truffelpuree
Stoofperenbavaroise geserveerd met vanille ijs
t t t
t t t
Om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te
verhogen wordt de Warenmarkt op donderdagen
nu tot 15.00 uur gehouden.
Warenmarkt Gouda
5
FAMILIE
In Amsterdam is de Preek van de Leek al jaren
een groot succes en nu krijgt Gouda ook haar
eigen variant: de Goudse Preek van de Leek.
Men hoeft geen dominee te zijn om te kunnen
preken of een inspirerend verhaal te kunnen hou-
den. In Amsterdam preekten bijvoorbeeld caba-
retier Jan Jaap van der Wal, losofe Dsanne van
Brederode en burgemeester Eberhard van der
Laan. Voor de Goudse Preek van de Leek wor-
den bekende Gouwenaars uit de wereld van kunst
en cultuur, politiek, sport of het bedrijfsleven ge-
vraagd om mee te doen. Vanuit hun persoonlijke
bevlogenheid -gelovig of ongelovig- mogen zij de
kansel betreden en op hun eigen manier de dienst
vormgeven. Het project wordt georganiseerd door
de Federatie van doopsgezinden, remonstranten
en vrijzinnig protestanten. De eerste Goudse
Preek van de leek wordt verzorgd door Ds. Kim
Magne - de Berg. Ze is theoloog en predikant.
Op Twitter omschrijft ze zichzelf als zoeker
tussen kerk en kroeg. De Preek van de Leek
vindt plaats op 11 november om 16.00 uur in
de St. Joostkapel aan de Lage Gouwe 134. Net
als bij een normale kerkdienst is reserveren niet
mogelijk: iedereen is welkom maar vol is vol.
Kim Magne - de Berg is te volgen op Twitter
via @domineeKim
Jasper Kuin (links) en Andr Kolenbrander voor de Waag en De Zalm waar SensationKaas plaatsvindt.
Gouda krijgt preek van de leek
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Sol de Agosto
Ros
750ml
Sol de Agosto
Wit

750ml

5.09
Sol de Agosto
Rood

750ml

5.09 5.09
D biologisch specialist
van de regio!
elk
seizoen
een andere
smaak
Spaans temperament
www.natuurwinkel.nl
Openingstden:
Lange Groenendaal 99,
2801 LS Gouda,
ma 11.00 - 18.00 uur;
di, wo en za 08.30 - 18.00 uur; do en vr 08.30 - 19.00 uur.
Przen zn geldig 8 t/m13 oktober. Zetfouten voorbehouden.
3 voor 10,-
BROUWER DE KONING
Uitvaartverzorging
Sinds 1962
Blauwstraat 15
2801 HE Gouda
0182-512505
Veerlaan 18 a
2851 BV Haastrecht
0182- 501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656 www.brouwerdekoning.nl
Gouda staat bekend om haar kaas, maar een
echt kaas dansfeest is eigenlijk nog niet ge-
organiseerd. Volgens Jasper Kuin en Andr
Kolenbrander is het daarvoor hoogtijd. Samen
organiseren zij op 27 oktober SensationKaas
dat nu voor de tweede keer wordt georgani-
seerd.
SensationKaas is op de eerste plaats een
dansfeest waar de Goudse Kaas centraal
staat. Natuurlijk is er ook kaas. Verschillende
lokale kaashandelaren zullen hun lekkerste en
nieuwste kazen laten proeven en zij strijden
om de Bronzen Kaasboerin, vertelt Jasper
als hij het beeldje omhoog houdt. Het feest
begint om 20.30 uur in de Kaaswaag van
Gouda. Daarna worden de bezoekers ge-
leid naar de Franse zaal boven Stadscaf De
Zalm (naast de Kaaswaag). Bezoekers kun-
nen er kaas proeven en de lekkerste kaas wint
de Bronzen Kaasboerin. Om 22:00 is er de
openings ceremonie uitgevoerd door het Gilde
der Ere-waeghmeesters. Daarna zal het feest
losbarsten met dance classics en hits van
nu. Het feest is voor dertigplussers en voor
iedereen die van kaas houdt. Trouwens, er
komen ook veel mensen die aangeven dat ze
niet van kaas houden, maar wel zin hebben in
een feest, lacht Kuin. Samen met een team
van vrijwilligers werkt het tweetal hard aan de
laatste voorbereidingen.
Verkleed
Het idee begon aan de bar in de kantine van
de hockeyclub en dit voorjaar zijn we gestart
met de organisatie. Inmiddels hebben we echt
veel leuke details kunnen regelen. Zo zijn
er acht kaasmeisjes die de bezoekers blokje
kaas laten proeven, hangt er kaas kunst aan
de muur van kunstenaar Martijn de Groot en
is er een publieksprijs voor de lekkerste kaas
van die avond. Bezoekers hoeven niet ver-
kleed, maar het mag wel. Het gaat erom dat
we met elkaar er een kaasfeest van maken.
Voor de echte kaasliefhebbers is er boven-
dien een SensationKaas pre diner bij restau-
rant Koeien en Kaas. Vlak voor het ter perse
gaan van de krant kregen we het bericht dat
SensationKaas is uitverkocht. Maar de plan-
nen voor een derde editie zijn er alweer vol-
op, belooft de organisatie. Zie voor meer
informatie www.sensationkaas.nl.
Door Bonnie van Doorn
Combi dansen en kaas
bij SensationKaas
Het is weer zover.
Onbeperkt Gambas eten voor 19,50
www.kamphuisen.com
Incl. sausjes, frites en salade
Recept voor: Vegetarische curry met
essenpompoen
Nodig: (voor 4 personen)
1 essenpompoen (altijd verkrijgbaar bij de
Marokkaanse groenteman), 1 Ui, 1 kleine
spitskool, Veel knoook, Indiaanse kerrie
(1 theelepel), Curry pasta (Toko), Blikje
kokosmelk, 1 bos koriander, 1 bos basilicum
De pompoen in stukken snijden en de zaden
uit de pompoen verwijderen. De kool en de ui
ook klein snijden. Op een zacht vuur met olie
of boter aanbakken, knoook erbij. Daarna de
kokosmelk, en een eetlepel currypasta toevoe-
gen en dit geheel twintig minuten laten prut-
telen. Als laatste de koriander en basilicum
toevoegen.
Serveren met rijst is erg lekker.
Eet smakelijk!!
Daam Scharloo
Kamphuisen eet & drinklokaal
De boekenplank van Ineke Verkaaik
Een wereldberoemd humanist! Dat is Erasmus
min of meer op eigen kracht geworden, zijn
achtergrond was weinig stimulerend. Zijn
ouders woonden in Gouda en waren niet ge-
trouwd. Een onwettig kind was in de tijd rond
1466 een reden tot schaamte. Erasmus schrijft
in zijn latere brieven opvallend weinig over
zijn ouders. De kunst van het lezen en schrij-
ven heeft hij in Gouda (Arti Legi op de Markt)
onder de knie gekregen.
Na het overlijden van zijn ouders werd hij
tegen zijn zin door zijn voogden naar het
klooster Stein vlakbij Gouda gestuurd. Als
augustijner koorheer heeft hij in Stein meer
gedaan dan alleen bidden, zingen en medite-
ren. Hij las er klassieke schrijvers en Italiaanse
humanisten en vervolgens begon hij in het
Latijn te dichten en brieven te schrijven.Toen
al een geliefd literair genre! De Griekse taal
heeft hij zichzelf eigen gemaakt. De actuali-
teit is in zijn geschriften nooit ver te zoeken;
het machtsdenken, de oorlogszucht en de re-
ligieuze gewoonten in zijn tijd dreven hem tot
oplossingsgericht denken en schrijven. Die
menselijke onhebbelijkheden, kortzichtigheid
en misvattingen waren voor hem de voornaam-
ste items om in zijn boeken te behandelen.
In zijn LOF DER ZOTHEID zijn dergelijke
dwaze voorbeelden op bijna encyclopedische
wijze samengebracht. Erasmus liet de Zotheid
zelf aan het woord en in Zotheids lofrede prijst
zij de dwaasheid als ht sociale bindmiddel.
Bestaat er een soort mensen dat gelukkiger
is dan zogenaamde zotten, dwazen, gekken en
rare snijbonen - eretitels toch?
ERASMUS
11,95
E R
I K
LOF DER ZOTHEID
6 ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren

VAN DORP Slagerijen


Brederolaan 11 Waddinxveen Tel. 0182 - 63 61 79
Pin aanwezig Gratis parkeren.
ti[ vaar +zzr nbizJingzn ag. www.vandcrpsIagerijen.nI
ra+ L|gzri[ vn Darg[
Dpeningstijden: ma-vr 9.00-18.00, za. 9.00-17.00 uur
Deze recIames zijn geIdig van 11 tlm 17 cktcber
wnterokket
cckwcrst
krabbetjes
Hamschijf
Vet spek bIckjes
cckspekdcbbeItjes
CasseIerrib
3 sIuks 5.00
KIlo 3.98
KIlo 4.98
25Ug 2.50
25Ug 2.50
5UUg 4.95
5muI 5pareribs
KanL en klaar gegrld
meL heerljke saus
honng-keLjap o pkanL
kIlo 6.98
MET GOUD
BEKROOND!
5uper voorJe|ig!
kom eens proeven!
kippenpcten
kipspies
kipkIuifjes
kipIet
KIlo 2.49
KIlo 2.98
KIlo 2.98
kIlo 4.98
KIlo 5.98
KIlo 5.98
KIlo 5.98
KIlo 5.98
KIlo 3.98
KIlo 8.98
KIlo 8.98
5.98
9.98
HaIskarbcnade
5pekIappen
HamIappen
Fricandeau
HamrcIIade
FiIetIappen
FiIetrcIIade
5pekrcIIade
FiIet stuk
ami, nasi vIees
ibIappen
5ucadeIappen
ieappen
HacheevIees
CcuIashvIees
PceIet
Dssenstaart
kcgeIbiefstuk
iefstuk vld haas
Entrecte
ibeye
csbief
vers vorkenvlees vers Rundvlees vers Poordenvlees
vers kenvlees
ibIappen
5ucadeIappen
ieappen
HacheevIees
Cehakt
iefstuk
csbief
Paardenwcrst per sIuk
2 sLuks LET DP
KIlo 3.98
KIlo 3.98
KIlo 3.98
KIlo 3.98
KIlo 3.98
KIlo 3.98
KIlo 5.98
KIlo 5.98
KIlo 5.98
KIlo 5.98
KIlo 5.98
KIlo 5.98
KIlo 5.98
KIlo 5.98
KIlo 5.98
KIlo 5.98
KIlo 5.98
KIlo 9.98
KIlo 19.98
KIlo 15.98
KIlo 15.98
KIlo 9.98
Zcnder
ccnserverings-
middeIen
Zcnder
ccnserverings-
middeIen
Zcnder
ccnserverings-
middeIen
Zcnder
ccnserverings-
middeIen
Zcnder
ccnserverings-
middeIen
vleesokket
iefstuk
kipIet
5chnitzeIs
ibIap
HacheevIees
Tartaar
Ccrdcn Ieu
kippcten
kipkIuifjes
HamIappen
Samen 1U kIlo
Let cp nu 49.98
Zcnder
ccnserverings-
middeIen
vleesworen
csbief
Fricandeau
kiprcIIade
Zeeuws spek
Achterham
Cebr. gehakt
CriIIwcrst
katenspek
Ccrned beef
underrcckvIees
auwe ham
PeperserveIaat
cterhamwcrst
1UU gram
0.99
Verse Iange
Varkenshaas
Klo 9.98
Paarden
KogelbesLuk
Klo 8.98
Ccurmet schcteI
De luxe
Klo 9.98
Haasbiefstuk
De besLe besLuk
Klo 19.98
Iaer von de week
ibIappen cf sucadeIappen
Oma's draadjesvlees
Klo 5.98
Iaer von de week
under gehakt
Moo en mager
Klo 3.98
Iaer von de week
kcgeIbiefstuk
oLermals
Klo 9.98
Zcnder
ccnserverings-
m
iddeIen
Zcnder
ccnserverings-
m
iddeIen
ijkgevuIde erwtenscep 1 lIIer 4.98 2
de
lIIer gratis
1. este en gcedkccpste sIager van NederIand
2. U bespaart minimaaI 25,- per week cp uw vIees
3. Wij garanderen vers, vriendeIijk en vccrdeIige prcducten
4. knip de fcIder uit en vergeIijk het bij de supermarkt cf sIager
5. Ergens gcedkcper7 Dan krijgt u 50% kcrting cp uw vIees bij
het afgeven van het bcnnetje (acties en recIame uitgezcnderd]
Activiteitencentrum Coenecoop in Waddinx-
veen timmert letterlijk aan de weg door hout-
producten te maken en deze te verkopen.
Houtafdeling In Hout van het activiteitencen-
trum voor mensen met een verstandelijke han-
dicap produceert onder andere houten aard-
appelbakken, mezenkasten, vogelhuisjes en
tuintafels. Al jarenlang verkopen zij hun pro-
ducten vanuit het activiteitencentrum aan de
Coenecoop 83b in Waddinxveen. Nu gaat ook
groentenhandel en tuincentrum Van der Spek
aan de Bredeweg 116 in Zevenhuizen de pro-
ducten verkopen. Met de verkoop van de pro-
ducten via Van der Spek is meteen een ander
probleem opgelost. Niet iedereen weet de weg
te vinden naar het bedrijventerrein om onze
producten te kopen, vertelt Hlne Dronkert,
locatiehoofd van Coenecoop. Van der Spek
is erg enthousiast over onze houtproducten.
Ze zien er goed uit en wanneer de voorraad in
de winkel op is, komen de clinten van acti-
viteitencentrum Coenecoop dezelfde week nog
aanvullen.
Het najaarsconcert van Vivace vindt plaats op
27 oktober in het Kerkelijk Centrum de Ark,
aant Kerkestuk 1 in Reeuwijk.
Dit jaar staat het najaarsconcert in het teken van
musicals. Een ink aantal liedjes uit de musi-
cals My Fair Lady, Anatevka en Hair komen aan
bod. Het Wereldmuziekkoor Piosenka verzorgt
het gastoptreden dat onder leiding van dirigent
Michel van der Mark in een tweetal blokjes
twaalf vrolijke liedjes uit evenveel verschillen-
de landen zal zingen. Vivace wordt gedirigeerd
door Wim Persoon, die ook de muzikale leiding
van het gehele concert verzorgt. Het concert zal
zonder pauze worden afgewerkt en begint om
20.30 uur. Kaarten kosten 7,50 euro zijn te koop
bij drogisterij de Buttery,Miereakker 24, Trees
Olsthoorn Veldzoom 9 (0182) 301 455 en Chris-
tien Griekspoor Wilgenlaan 11 in Driebruggen
(0348) 502 227 en op 27 oktober aan de zaal.
Sinds een paar weken is De Zon elke maandag
en woensdag avond geopend voor een nieuwe
reeks tienerinlopen. Tussen 19:00 en 22:00 zijn
alle Bodegravers tussen de twaalf en zestien
jaar welkom voor in het gebouw aan de Eiber.
Naast een ontmoetingsplek biedt het jongeren-
centrum volop activiteiten. Zo worden er regel-
matig lmavonden en Xbox toernooitjes georga-
niseerd, jongeren kunnen er leren dj-en en is er
alle ruimte om leuke ideen voor bijvoorbeeld
grafti, djs en andere workshops te organiseren.
Tijdens de inlopen bereiden ook de vrijwilli-
gers van De Zon de activiteiten voor. Iedereen
die graag iets wil helpen organiseren, kan hier
altijd bij aanschuiven. Zie voor meer informa-
tie www.dezonbodegraven.nl en facebook.com/
dezon bodegraven
Via tuincentrum Van der Spek worden de producten verkocht.
Najaarsconcert Vivace
Tienerinlopen De Zon
Timmeren in Coenecoop
REGIO
7
Kort nieuws uit de regio
Dj contest
De vrijwilligers van SUNBEATZ organise-
ren op 12 oktober een dj contest in De Zon
in Bodegraven. Voor deze contest zijn ze op
zoek naar lokale talenten vanaf zestien jaar.
In ongeveer twintig minuten kunnen deelne-
mers laten zien waarom zij de winnaar moet
worden van de battle. De winnaar verdient een
plek op de eerste editie van SUNBEATZ op 17
november. Meer informatie en inschrijven via
www.dezonbodegraven.nl en facebook.com/
dezonbodegraven.nl De avond op 12 oktober
duurt van 21.00 tot 00.00 uur en is toeganke-
lijk voor zestien-plus.
Jazz op Zondag
Grand Caf Concordia in Haastrecht organi-
seert zondagmiddag 14 oktober een jazz mid-
dag De Goudse band Swing Twice trakteert
de bezoekers op cool jazz, easy listening en
softpop muziek. De band bestaat uit Caroline
van Sluis (zang), Jorn Dal (piano), Marc Bou-
ter (sax), Emiel Loppies (gitaar), Peter Ghey-
sen (bas) en Marcel van Kersbergen (drums).
Swing Twice bestaat vijftien jaar en vorig jaar
verzorgden zij ook de succesvolle jazzmidda-
gen in Grand Caf Concordia. Aanvang 15.00
uur. De toegang is gratis.
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Bent u een echte politie? Ik kijk de man
onderzoekend aan en concludeer dat hij se-
rieus is. Een paar tellen terug ben ik op zijn
verzoek bij hem gestopt met mijn bike. Hij
stond met een leeftijdgenoot te kletsen toen
hij mij zag. Bike voordeel: aanspreekbaar-
heid. Of ik dus een echte politie ben? Dan
bestaat er kennelijk ook onechte politie,
schiet er door mijn hoofd. Zie ik er niet ge-
noeg als echte diender uit? Overal op mijn
uniform staat toch echt het woord politie.
Op mijn borst, mijn rug en op de zijkant
van mijn broekzakken. Zelfs op de schuine
buis van de bike staat het te lezen. En wat
te denken van het pistool en de handboeien
op mijn heupen? Het ligt voor de hand om
een gevat antwoord te geven. Te makkelijk.
Hier staat geen uitdagend puberend puisten-
koppie dat ten overstaan van zijn vrienden
wil scoren. Jazeker, een echte politieman!
antwoord ik. Je weet het tegenwoordig niet
meer, reageert de man. Er zijn toch ook
van die toezichthouders? Nu begrijp ik
waar hij heen wil. Je ziet vandaag de dag
bijna geen politie meer, gaat hij verder in
zijn betoog. Het bekende verhaal. De bur-
ger wil gewoon politie op straat. Herken-
bare gezichten. Maar dat is een uitstervend
ras. De wijkagent als beschermde diersoort.
Maar nu ik u toch spreek, weet u dat ze
hier regelmatig tegen het verkeer in rijden?
Ja, dat weet ik. De Julianastraat, tegenover
het vroegere politiebureau aan de Kerkweg-
Oost. Eenrichtingsverkeer. Destijds konden
de dienders vanachter hun kofe de kente-
kens noteren van de overtreders. Collega
Sjaak kan daar smakelijk over verhalen.
Ouwe koeien. Het mag niet, maar alles en
iedereen moet weer even zijn weg vinden na
de restauratie van de hefbrug. Als straks de
Kanaalstraat ook weer open is, valt alles ho-
pelijk weer in de plooi, opper ik. De man
knikt begrijpend. Ik ets verder. Onderaan
de hefbrug kom ik in gesprek met een man,
die een indrukwekkend fototoestel heeft.
Hij fotografeert inderdaad de hefbrug. Een
geliefd object tijdens de maandenlange re-
constructie. Hij is naast fotograaf ook een
enthousiast etsliefhebber blijkt al snel.
Bevalt de Santos? vraagt hij, doelend op
mijn bike. Ik kan niet anders dan bevesti-
gend antwoorden. Ik heb zelf ook een San-
tos gaat hij verder. Ik gebruik hem voor
het fotograferen in de polder. De Hollandse
variant van een safari, bedenk ik mij. Jullie
bike geeft mij weer het Porsche gevoel van
de rijkspolitie terug. Stoere mannen in de
lange witte jas met bontkraag en oranje pot-
helm. Respect en gezag! Zo had ik het nog
niet bekeken. De biker van nu gelijk aan de
Porsche bestuurder van toen. Geen slechte
vergelijking. Ik teken er zo voor!
Door Gerard
Hazebroek
U kunt bij ons terecht voor:
- Onderhoud en APK, 8anden, CarCheck,
Alrcoservlce, Glasservlce, Schadeherstel,
Trekhaken en Accessolres. U kunt bl[ ons
terecht met alle merken (lease)auto's.
- Leverlng van alle merken
nleuwe (lease)auto's, en Occaslons

- Carwash: vanaf 6,50
Uw auto bllnkend schoon
ln enkele mlnuten.
PASCALSTRAAT ( I ND ZOUTMAN) I 2811 DZ REEUWI JK I T. 0182 392350 I WWW. AUTOSERVI CEREEUWI JK. NL
APK KEURING
29,50
|ncluslef gratls wasbeurt.
Lxcluslef afmeldkosten,
4-gas test of roetmetlng.
Gratls APK bl[ een grote
onderhoudsbeurt!
Ook voor onderhoud bent
u bl[ ons aan het
[ulste adres!
24 uur per dag
zelfservlce tanken!
8etallng d.m.v. Pln,
(lease)tankpas,
of credltcard.
Denk aan
uw winterbanden!
WINTERCHECK
NU 19,95
|s uw auto wel klaar voor
de wlnter! Met de
wlnterCheck wordt uw auto
grondlg nagekeken op
l0 belangrl[ke punten.
Tevens vullen wl[ alle
vloelstonen aan.
vraag naar de voorwaarden.
NIEUW IN REEUWIJK E.O.
HUUR VOORDELIG EEN AUTO
VANAF 29,- PER DAG!
wl[ zl[n aangesloten bl[ AutoHopper. U huurt al een
Cltroen Cl vanaf 29,- per dag! Goede autoverhuur
voor een hele scherpe prl[s. Nlets meer, nlets mlnder!
3FTFSWFFSFFOWPVEJHWJB
XXXBVUPIPQQFSOM
De wijkagent en uitstraling
8 ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
9
ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
10 ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Groen wonen in Waddinxveen
8 comfortabele verandawoningen
www.essengaarde.nl
Brochure opvragen/afspraak maken:
ERA De Koning Waddinxveen
Kerkweg-Oost 159
tel. 0182-611111 info@dekoningnieuwbouw.nl Kijk op de website voor de beschikbare appartementen
Zoekt u meer ruimte op de begane grond en zijn 5 slaapkamers niet meer nodig? Dan zijn de verandawoningen ideaal voor
u! Door de breedte van 6,7 meter is er voldoende ruimte voor een slaapkamer, badkamer en brede woonkamer. Daarnaast
heeft iedere woning heeft twee parkeerplaatsen, een terras op het zuiden en een berging. De energiezuinige woningen zijn
geheel voorzien van vloerverwarming. Kom deze woning en locatie op zaterdag 27 oktober a.s. beleven!
Verkoopprijs vanaf 259.000 v.o.n.
woonkamer
keuken

terras
slaapkamer
berging
badkamer
B
e
le
e
f d
e
ru
im
te
!
O
p
2
7
o
k
to
b
e
r a
.s. ro
lle
n
w
e
d
e
w
o
n
in
g
o
p
w
a
re
g
ro
o
tte
vo
o
r u
u
it.
K
om
tussen 10.00 -12.00 uur naar
de locatie aan de Essengaarde.
KIJKEN?
BEL!
0182-
612311 inboxstorage.nl/xxlunits
XXL WERK- of HOBBYRUIMTE
11 BOUWEN EN WONEN
Hoogendoorn Hout bestond op 15 september
50 jaar. Op 5 oktober is op bescheide wijze dit
hoogtepunt met de medewerkers gevierd,
in Zalencentrum de Brug in Reeuwijk. Naar
aanleiding van dit jubileum is de vijftigjarige
historie in een kleurig boek vastgelegd.
Het eerste exemplaar is op 5 oktober uitge-
reikt door Karel Hoogendoorn, zoon van de
grondleggers van het bedrijf, aan Henk Koster,
medewerker van het eerste uur en aan de heren
J. Kruyt en H. Zwartbol. Adriaan en Marie
Hoogendoorn zijn het bedrijf op de Platteweg
in Reeuwijk gestart. Adriaan was van oor-
sprong een tuinder maar in 1962 heeft hij de
omschakeling naar de houthandel gemaakt. Na
een gestage groei hebben op 1 januari 1979
Karel en Marianne Hoogendoorn het bedrijf
voortgezet. Zij hebben het bedrijf laten groeien
tot een grote speler in midden Nederland. In
deze periode groeide het bedrijf op de Platte-
weg uit zijn jas. In twee fases, 1992 en 1995,
is het bedrijf verplaatst naar industrieterrein
Zoutman in Reeuwijk. Vanaf 2008 is het stokje
van dit familiebedrijf door Patric en Nancy van
der Speld overgenomen.
Herfst
Met weemoed realiseer ik me dat het nu echt
herfst is. De bomen dorren, de eerste storm
is doorstaan. Gelukkig zijn er ook mooie mo-
menten. Als tussen de buien door een prach-
tige wolkenlucht verschijnt, genieten we van
kofe aan de tuintafel.
Het verkleuren van de bomen is begonnen.
In de straat is de Parrotia naar een schitte-
rend rood verkleurd en voegt zo een vrolijke
noot toe. Nog even en hij zal via oranje naar
knalgeel verkleuren. De Parrotia persica is
een goed winterharde boom, familie van de
Hamamelis, de toverhazelaar en daar lijken
de bloemen wat vorm betreft ook op. In het
vroege voorjaar zijn de takken bezet met u-
welig rode bloemen. Bijzonder is ook de stam
die al vrij laag grillig vertakt en waar in de
zomer schilfers vanaf vallen, zoals bij de pla-
taan. Na tien jaar zal de boom niet hoger zijn
dan ongeveer vier meter. Dit jaargetijde is bij
uitstek een periode om na te denken over tuin-
veranderingen. Was de beplanting niet naar
uw zin? Nu is nog te zien welke delen u kunt
verbeteren. Moet de aanleg anders? Dan is
het nu tijd om een veranderplan te maken. Zo
kunnen we de periode waarin het blad van de
bomen is en de planten in rust, benutten om de
veranderingen te realiseren. Heeft u nog geen
idee hoe u de tuin zou willen? Graag help ik
u hierbij. Op 29 oktober start ik met de cursus
Ontwerp uw eigen tuin waar u onder inspi-
rerende begeleiding in vijf bijeenkomsten een
plan maakt voor uw tuin.
Daarnaast kunt u mij op uurbasis bij u thuis
uitnodigen voor advies of kan ik een compleet
tuinontwerp voor u maken. Informeer naar de
mogelijkheden en u geniet volgende zomer al
van een nieuwe tuin!
En mocht u toch de zomer missen, bezoek
dan de zonnebloemen van Van Gogh in mu-
seum de Hermitage.
Rini Verhoeven
Ontwerpen voor Buiten
06.43555498 / info@riniverhoeven.nl
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan reikte Karel Hoogendoorn het eerste jubileumboek uit.
BOUWEN WONEN &
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Hecht u waarde aan uw huidige meubelen maar zou u misschien liever een andere stof of
kleur in uw interieur willen? Is de stoffering van uw meubelen dermate versleten en wilt u
er geen afstand van doen? Dan is herstoffering de juiste keuze voor u!
Wij zijn gespecialiseerd in het herstofferen van design-, meubelen, caravan en boot.
Ook overspuiten en kleine reparaties van meubelen.

Noordeinde 59, 2742 AB Waddinxveen, 06 41380666 / 0182 619743
Broer
meubelstoffeerderij
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
's Gravenhof 4 - 24l5 C8 Nleuwerbrug
T: 0348 - 42 23 88 - M: 06 - 26 9l 08 68
tulnenenbestratlngQllve.nl - www.aadvanzanten-hovenlersbedrl[f.nl
POUXFSQFOtBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJFtBEWJFT
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website
Werkt u graag een handje mee...
vraag eens naar de mogelijkheden
Voor particulier- en bedrijfsonderhoud
Uw tuin verzorgd
de winter in?
Maak nu een afspraak.
Professioneel
Inzet
Talentvol PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
In de Goudse wijk Bloemendaal zijn het af-
gelopen jaar twee straatprijzen van de Post-
codeloterij gevallen. Aan deze prijzen koppelt
het Oranjefonds buurtprijzen. Wijkteam Bloe-
mendaal vond in twee projecten een bestem-
ming voor het geldbedrag van 3.000 euro.
Een prijs is besteed aan de aanschaf van schom-
mels op de kinderboerderij. Met de andere prijs
is het project het allerliefste ben ik ergens ge-
start. Een project, begeleid door de Stichting
Flagen, waarbij kinderen van de Livingstone-
school samen met bewoners van verpleeghuis
Bloemendaal twee splacatobanken (ontwerp
Jan van Dorp) van mozaek en dichtregels
voorzien. Dinsdag 9 oktober was de overhan-
diging van de cheques door het Oranjefonds in
verpleeghuis Bloemendaal.
In de krant van 4 oktober plaatsten we de
prijsvraag over de Margriet Winter Fair. Bijna
iedereen wist het juiste antwoord op de vraag:
Voor de hoeveelste keer wordt de Margriet
Winter Fair gehouden in Jaarbeurs Utrecht?
Het antwoord is: voor de twaalfde keer. Uit
de juiste inzendingen trokken we de vol-
gende prijswinnaars: E. Boom (Gouda),
M. van Wilgen (Gouda), I.D. Brasz (Gouda),
Etienne van Beek (Gouda), Teuni Boer (Gouda),
C. Sliep (Haastrecht), Marjan van der Pouw
(Haastrecht), Marjo den Dulk (Waddinxveen),
Letty van Zanten (Waddinxveen), Sylvia Baars
(Reewuwijk), Tineke Spruit (Bodegraven),
J.C. van Rijn- de Borst (Bodegraven) en
Anneliese de Waal (Gouderak). Prijswinnaars
ontvangen bericht.
Kinderen en ouderen mozaeken
Prijswinnaars Margriet Winter Fair
Ondernemers sturen op cijfers
Deze week presenteert Visser & Visser
Accountants-Belastingadviseurs een nieuwe
manier van ondernemen met behulp van het
ondernemersdashboard. Iedere dag vraagt
de actualiteit om weloverwogen beslissin-
gen en stappen. Het dashboard van Visser &
Visser biedt ondernemers realtime informatie
in bedrijfsresultaten en is de basis voor het
besturen van een onderneming, aldus een
woordvoerder.
Visser & Visser komt met deze innovatieve
oplossing omdat de markt er om vraagt. De
hele wereld digitaliseert en informatie wordt
steeds belangrijker. Bedrijven automatiseren
steeds grotere en belangrijkere delen van hun
processen. De hoeveelheden data die een ge-
middeld bedrijf genereert en opslaat zijn vele
malen groter dan vijf of tien jaar geleden.
Toch ondernemen veel ondernemers nog op
basis van gevoel, intutie en aannames. Jasper
Visser, accountmanager bij Visser & Visser
licht toe: De dashboards van Visser & Visser
zijn revolutionair. Ondernemen is niet langer
plaatsgebonden. De gehele nancile n ope-
rationele administratie kan getoond worden
op een smartphone of tablet. Daarnaast zijn
de mogelijkheden van het dashboard enorm.
Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van het
weer bericht aan een voorraadbeheersysteem.
Op die manier heeft de ondernemer altijd de
goede artikelen op het goede moment op
voorraad. Bekijk meer informatie en een
lmpje van het ondernemersdashboard op
www.sturenopcijfers.com en www.visser-visser.nl.
Jubileumboek
Hoogendoorn Hout
Kinderen van groep acht van de Living-stone-
school gingen samen met bewoners van ver-
pleeghuis Bloemendaal banken mozaeken.
12 ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
OOK GENTERESSEERD OM OP DE MOOISTE PLEK VAN
REEUWIJK EEN APPARTEMENT TE GAAN BEWONEN?
NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET BURGLAND MAKELAARS STOLWIJK.
Verkoopprijzen vanaf ca. 334.900,- v.o.n.
t INCL. GARAGEBOX VOOR 2 AUTOS IN STALLINGSGARAGE t INCL. BERGING IN KELDER
t INCL. SIEMATIC KEUKEN VAN 10.000,- t VLOERVERWARMING VOLLEDIG APPARTEMENT
t INCL. DOMOTICA-VOORZIENINGEN t LUXE SANITAIR t MOGELIJKHEID LIGPLAATS BOOT/SLOEP
t MIDDEN IN HET CENTRUM MET VOORZIENINGEN OP LOOPAFSTAND
t VLOEROPPERVLAKTE VAN CA. 104 157 M t BALKONS TOT CA. 20 M
11
LUXE
APPARTEMENTEN
WONENINMIEREAKKER.NL
VERKOOPMANAGER BURGLAND
HUIB BERKHOUT
06-28 90 16 05
DE LUXE VAN REEUWIJK
START BOUW
N
OVEM
BER 2012
Wout van Galen Keukens in Gouda levert de
SIMA Keukens Huiscollectie en is Siematic dealer.
Bij ons is een keuken kopen een feest, geen circus.
Wij nemen de tijd voor een goed advies.
In onze showroom vindt u een ruime keuze voor elk
budget. En bovenal kunt u rekenen op perfecte service
en topkwaliteit voor een eerlijke, scherpe prijs.
Kom bij ons langs en ervaar onze totaal
vernieuwde showroom.
Van
3.500,-
tot
7.000,-
Bij Wout van Galen
voor elk wat wils!
Van
7.000,-
tot
9.000,-
Van
9.000,-
tot
15.000,-
Vanaf
15.000,-
Bij ons krijgt
u altijd een
eerlijke en
scherpe
prijs.
Een prachtige nieuwe lijn met
zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
Nieuw in ons assortiment:
SIMA Keukens
Huiscollectie!
kAAM 59 2801 vJ C0uA 0182 522 966 WWW. W0u1vAhCALLh. hL
BINNENKORT VERKRIJGBAAR VAN BATAVUS EN GAZELLE
DE GEHELE COLLECTIE 2013 MET 15% KORTING!!!!!
Batavus Lento
VAN 649,- VOOR 355,-
Gazelle Xanta College
VANAF 399,-
Gazelle Luzern Plus VAN 799,- VOOR 599,-
Opoeetsen Batavus en Gazelle VANAF 275,-
Transportetsen Batavus en Gazelle VANAF 299,-
NAAST HET HUIS VAN DE STAD
D PLEK VOOR DE BESTE AANBIEDING NG
Batavus Fuego 7
van 799,--
voor 509,-
van 1.699,-
voor 1.296,-
Gazelle Orange Pure Innergy
Gazelle Orange
vanaf 487,-
Batavus Intermezzo
vanaf 559,-
Fietspoint Oldenburger Gouda
Elektrische etsen specialist en gecerticeerd merkdealer
7 dagen per week geopend, iedere avond koopavond!
Burgemeester Jamesplein 2, Gouda T: 0182 51 61 11
www.etspoint.com
13
ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
FEESTELIJKE
OPENING
zaterdag
13 oktober
van 10.00 - 16.00 uur
Een leuk
presentje en
kans op een
cheque
t.w.v. 1000,-
Kwaliteitsproducten
voor uw dak en gevel
op 1 adres
Al onze specialisten
aanwezig
Ervaar de veiligheid
van onze kozijnen
Beleef de ruimte;
vele dakkapellen op
ware grootte
S
H
O
W
R
O
O
M

G
O
U
D
A
www.schipperkozijnen.nl - www.ruiterdakkapellen.nl
James Wattstraat 5, 2809 PA GOUDA, 0182 52 70 89
*

I
n
f
o
r
m
e
e
r

b
i
j

o
n
z
e

a
d
v
i
s
e
u
r
s

o
f

k
i
j
k

o
p

d
e

w
e
b
s
i
t
e
.
Aantrekkelijke openingsacties*
van 13 t/m 20 oktober
Springkussen
voor de
kinderen
Mini-workshop
gebarentaal
(0182) 69 51 60
www.rabobank.nI/gouwestreek
3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFO
|. v|s|e .e.||se.er.
|.t |s |et |Jee.
||.|t || o. v|s|e.
||k |eJ.|| |ee|t eer e|er v|s|e. On o. v|s|e te .e.||se.er,
|ee|t o eer |et.ckker ..tre. rcJ| vcc. Je |.re te.n|r.
|en.rJ J|e o. v|s|e Jee|t er o crJe.steort net kerr|s,
ve...sserJe |r.|.|ter er |rrcv.t|eve c|css|rer. |er
..tre. J|e r|et .||eer r... Je .||e.s k|kt, n... J|e s.ner
net o Je tcekcnst|.rrer |r |et o|ste ||r.r.|e|e
e.se.t|e| |..tst.
14 ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Winkels
Gouda
Nieuwe Markt Passage 1
2801 HW Gouda
Tel. 0182 - 511 120
Moordrecht
Kerklaan 32a
2841 XJ Moordrecht
Tel. 0182 - 375 538
Aanmelden voor de nieuwsbrief
www.slingerlandbloemen.nl
- kleur wit / hartvormig
- geldig 17 t/m 20 oktober 2012
- zolang de voorraad strekt
Klantenavond
Wij organiseren op 19 oktober een
klantenavond. Met zijde bloemen
en natuurlijke materialen worden
kransen gemaakt die je op een
schaal kunt leggen of met een lint
aan de deur kan hangen. De catering
wordt verzorgt door traiteur Dubois.
Ook kleur- en kledingadviseuse
Cardabella en Siam mode-
accessoires zijn deze avond
aanwezig.
Aanvang v.a. 18.00 uur.
Toegang is gratis.
Echt een gezellig avondje uit!
KAARTHOUDER
50 cm. hoog en 40 cm. breed
2.
99
79 139 109 169 199 229 29 59
2
e
BRIL
GRATIS
OF INCL. VARIFOCALE GLAZEN
OF INCL. ONTSPIEGELDE GLAZEN
OF INCL. MEEKLEURENDE GLAZEN
+
2
e
BRIL GRATIS
OF
INCL. VARIFOCALE GLAZEN

OF
INCL. ONTSPIEGELDE GLAZEN

OF
INCL. MEEKLEURENDE GLAZEN
+
WAAR VOOR JE GELD!
Specsavers biedt topkwaliteit gecombineerd met profes sionele service tegen
revolutionair lage prijzen. Standaard enkelvoudige glazen zijn gratis bij elk
montuur. En wanneer u kiest voor een montuur vanaf 79 krijgt u een gratis
product naar keuze. Waarom zou u meer betalen?
In 1984 ging het optometristenpaar Doug en Mary Perkins vanuit hun huiskamer
in het Verenigd Koninkrijk van start met Specsavers. Hun doel: een bedrijf dat
net zo betrouwbaar is als de lokale zelfstandige opticien, maar met de enorme
inkoopkracht van een wereldwijde onderneming. Dit levert een kostenbesparing
op, waar u als Specsavers-klant van proteert.
ALTIJDINCLUSIEF
GRATISSTANDAARD
ENKELVOUDIGE
GLAZEN
Kiest u voor een 2e bril dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere
prijsklasse met dezelfde type glazen. Dit geldt voor n persoon. Bij randloze
monturen adviseren wij dunne glazen. Kiest u voor de varifocale glazen dan
ontvangt u standaard varifocale glazen. Kiest u voor de ontspiegelde of
meekleurende glazen dan ontvangt u standaard enkelvoudige glazen.
Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toe slagen. Acties gelden niet
in combinatie met elkaar. 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved.
www.specsavers.nl
KOM NU NAAR SPECSAVERS EN WORD AANGENAAM VERRAST!
Specsavers Gouda Kleiweg 9 (naast Lady Sting) 0182 599 995
15
BOUWEN EN WONEN
Uit inspectie is gebleken dat de Stoofsteeg-
brug tussen Zeugstraat en Stoofsteeg in de
binnenstad van Gouda in slechte staat ver-
keert. De liggerconstructie moet worden ver-
vangen en de brug moet worden geschilderd.
Op maandag 15 oktober gaat de aannemer de
brugleuningen verwijderen om ze elders op
te knappen. In de tussentijd worden noodleu-
ningen geplaatst. Van 29 oktober tot en met
9 november wordt de brug helemaal afge-
sloten. In deze periode zal de brug worden
verwijderd om de leggingsconstructie te
verbeteren en het metselwerk te herstellen.
De omwonenden zijn maandag per brief gen-
formeerd.
Leveranciers van gevelelementen Ruiter Dak-
kapellen, Schipper Kozijnen en dovenfabriek
De Verbinding openen een gezamenlijke show-
room in Gouda aan de James Wattstraat 5. De
showroom gaat zaterdag 13 oktober open.
Achter de schermen werken Ruiter Dak-
kapellen, al 35 jaar d dakkapellenspecialist in
Nederland, en Schipper Kozijnen, al meer dan
veertig jaar de expert in aluminium en kunst-
stof kozijnen, samen aan een totaaloplossing
voor dak en gevel, aldus een persbericht. Een
gedeelte van de productie van Schipper Kozij-
nen en Ruiter Dakkapellen is ondergebracht bij
dovenfabriek De Verbinding. Op die manier
wordt er werkgelegenheid voor doven gecre-
eerd en krijgen talenten de kans zich te ont-
wikkelen. Dovenfabriek De Verbinding won
onlangs nog de prijs voor de meest vernieu-
wende en inspirerende duurzame ondernemer
van Triodos Bank. De hele week van 13 tot en
met 20 oktober staat in het teken van openings-
acties en feestelijkheden. De bezoekers van de
showroom maken bovendien kans op een che-
que ter waarde van duizend euro, in te leveren
bij bestelling van een Schipper Kozijnen pro-
duct of een Ruiter dakkapel.
AH-liaal aan de Markt op de schop
Prinses Laurentien leest voor
Zakenblad
Showroom Schipper Kozijnen
Sinds afgelopen donderdag 4 oktober is het AH-liaal op de Markt in Gouda gesloten voor een
ingrijpende verbouwing. Direct na de sluiting is het liaal helemaal leeggehaald en gestript.
Zaterdag is de vloer opnieuw betegeld. Nadat de vloer zondag kon uitharden is maandag gestart
met het verwijderen van de oude plafonds en het aanbrengen van nieuwe. Ook krijgt het liaal
nieuwe schappen, een nieuwe koeling en wordt het assortiment uitgebreid. Woensdag 17 oktober
gaat het liaal om 13.00 uur feestelijk weer open.
Dinsdag 9 oktober was een wel heel bijzondere dag voor leerlingen en leerkrachten van basis-
school De Regenboog in Reeuwijk. Prinses Laurentien kwam voorlezen uit het door haar geschre-
ven boek Mr Finney. Daarna gaf zij naar aanleiding van haar boeken over Mr Finney een workshop
over hoe we er met zn allen aan kunnen werken om de aarde leefbaar te houden. (foto Marlien
van Leeuwen)
Afgelopen vrijdagmiddag werd bij projectont-
wikkelaar Ericis aan de Tielweg in Gouda het
derde nummer gepresenteerd van het zaken-
blad GoudaIntoBusiness. Werner van den Bosch
reikte het eerste exemplaar uit aan Rob Steke-
lenburg van IOB Ingenieursbureau uit Oudewa-
ter en Klaus Schreuder van Audi Van Beynum.
Op kanaal 63 GoudaTV is dagelijks om 19.15 uur
een lmverslag te zien van de uitreiking.
De brug tussen de Stoofsteeg en de Zeugstraat wordt van 29 oktober tot en met 9 november
afgesloten.
BOUWEN WONEN &
Afsluiting brug
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Dit is een project van Burgland Projectontwikkeling
WWW.DERIDDERVELDEN.NL
B
e
l
e
e
f

d
e
m
o
d
e
l
w
o
n
i
n
g
!
Heeft u nog vragen? Neem dan vrijblijvend
contact op met de verkoopmanager:
Huib Berkhout 06 289 01 605
IEDERE DONDERDAG GEOPEND
TUSSEN 13.30 - 15.00 UUR
t
ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877
e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl
t
n o t a r i s k a n t o o r
Zakenmagazine voor Gouda, Waddinxveen, Reeuwijk,
Moordrecht, Gouderak , Bergambacht en Stolwijk
OKTOBER 2012
Hogendoorn
IOB en Van Beynum
Ericis Carwash XL
THEMA: FAMILIEBEDRIJVEN
Van samenwerken moet je
allebei beter worden
Vermeulen B.V
Loodgieters-
Installatie- en
Dakbedekkingsbedrijf
Gas, water en riolering
Gas- en centrale verwarming
(medisch) sanitair
Lood- en zinkwerk
Dakbedekking
Onderhoud gasapparatuur
Johan den Haenstraat 9 - Gouda
Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393
Kransen maken bij Slingerland
Slingerland Bloemen organiseert op vrij-
dagavond 19 oktober een creatieve klanten-
avond.
Deze avond kunnen klanten kransen maken
met zijde bloemen en naturel materialen. Deze
krans kan men op een schaal leggen of met
een strik aan de voordeur binden. Twee sty-
listes zullen uitleg geven over het maken van
de kransen en kunnen de vragen beantwoor-
den. Voor de bezoekers is er kofe en thee en
traiteur Dubois zal de bezoekers culinair ver-
rassen met mosselen. Ook zijn op deze avond
kleur- en kledingadviseuse Cardabella en
modeaccessoires Siam aanwezig. Cardabella is
een gediplomeerde adviseuse die deze avond
gratis adviezen geeft. Siam modeaccessoires
is een creatief bedrijf in kralen en sierraden.
Zij tonen deze avond een deel van hun col-
lectie en geven advies over de modeaccessoi-
res die zij aanbieden. Slingerland Bloemen is
gevestigd aan de Kerklaan 32 in Moordrecht.
De avond begint om 18.00 uur en de toegang
is gratis.
16 ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Sporten in Gouda
- door SPORTGOUDA -
WeIkom op 5porten in Couda de nieuwspaginas van 5PORTCOUDA
U vindt 5porten in Couda iedere maand in de Krant van Couda
Naast de sportagenda, leest u hier meer over sportactiviteiten in de stad,
bij u in de buurt over de zwembaden sportverenigingen en sport op schooI
We wensen u veel leesplezier, maar beter nog: veel sportplezier!
Korfbal
Bewegingsonderwijs
Korfbaltoernooi
Couds bewegingsonderwijs
neemt een grote vlucht
Naast het verzorgen van de gymlessen
houden de vakleerkrachten zich bezig met
andere sportactiviteiten rondom de school
Zo organiseren zij sportdagen zijn zij actief
in de wijk en stimuleren zij de kinderen om
lid te worden van een sportvereniging De
vakleerkracht in Couda is dus meer dan alleen
een gymjuf of gymmeester Zijhij is verant
woordelijk voor wat wij noemen het beweeg
management van het kind 5POPTCOUDA
streeft ernaar dat elke school een vakleer
kracht bewegingsonderwijs heeft Voor meer
informatie kijk op wwwsportpuntgoudanl
Agenda
Brede School
tn oktober en november 2012 worden
de volgende activiteiten aangeboden:
Korte Akkeren
Balspellen Turnen Tennis
Centrum/Oost:
Balspellen Kleutergym Volleybal
Noord:
Balspellen Atletiek Kleutergym
Goverwelle:
Turnen Volleybal Packetsporten
Bloemendaal/Plaswijck:
Langlaufen Basketbal Balspellen
ln de herfstvakantie zijn er verschil
lende herfstvakantieactiviteiten En
natuurlijk is er elke schooldag weer
Buurtsport
Kijk voor alle activiteiten de locaties
en de tijden op onze website
wwwsportpuntgoudanl
KorfbaIvereniging Cemini en 5PORTCOUDA organiseerden op woensdag 2 september
het jaarIijkse schooIkorfbaItoernooi tn totaaI deden hier 42 teams aan mee
Tijdens de eerste wedstrijden was het
voor sommige kinderen nog even wennen
maar ook hier bleek oefening baart kunst
Naarmate de middag vorderde werd
het spel beter en vielen er meer en meer
doelpunten.
Na aoop van de spannende nalewed
strijden twee nales werden beslist door
strafworpen reikten de voorzitter van
Cemini 1an Pol en de coordinator vakon
derwijs van 5POPTCOUDA Kim Disco de
prijzen uit
Dit schooIjaar is het aantaI schoIen waar
op een vakIeerkracht van 5PORTCOUDA
de gymlessen verzorgt, aanzienlijk toege-
nomen Met de inzet van de combinatie
functionarissen als vakleerkracht, krijgen
de kinderen van twaalf basisscholen les
van een professioneIe gymIeraar Vorig
schooIjaar was dit aantaI vier
Croep Livingstoneschool
Croep Livingstoneschool
Croep 1ulianaschool B
Croep Livingstoneschool C
Croep 1ohannes Calvijnschool B
De voIgende teams kregen
de 1
e
prijs overhandigd:
17
ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
www. s p o r t p u n t g o u d a . n l
Noothoven van Goorstr. 60, 2806 RE Gouda. T 0182 - 590 910. F 0182 - 590 929. E info@sportpuntgouda.nl
De activiteiten van 5POPTCOUDA worden mede mogelijk gemaakt door AA 5portsystems ABC Hekwerk Arcadis BW Betonreparatie Van Beynum Descol 5portvloeren
Aannemingsbedrijf Van Dijk Van Dorp lnstallaties Dekker Totaal 5ervice Duvak Automatisering CCC 5port 5urfaces Crand Canyon lVA Croep Happy Feet 5port 5ystems
Hellebrekers Technieken Helderwerkt communicatiesupport Van den Heuvel Watertechnologie Van Drie Couda 5choonmaakbedrijf Heuvelman Holland 5port 5ystems
5childersbedrijf Den Hollander Aannemingsbedrijf Houtman Nl1HA BV Aannemingsbedrijf Van Ooijen Van der 5peld Aannemers Triacon Veenhuis Audio Medical Verzijl 5port
Jubileum SC Gouda
Rugby
5portdebat groot succes
In de herfstvakantie wordt de aftrap
gegeven voor een nieuw seizoen Wijk-
tour 5port De eerste Wijktour 5port is
rugby Op donderdag 1 oktober kunnen
kinderen van tm 12 jaar meedoen aan
spectaculaire rugby clinics in de wijk,
gegeven door rugbycIub RFC Couda
Wijktour 5port biedt sportverenigingen
een podium om kinderen dicht bij hun huis
te enthousiasmeren voor een bepaalde tak
van sport Kinderen die normaal gesproken
deelnemen aan de Buurtsport kunnen
dan onder begeleiding van de sportbuurt
werker kennismaken met de trainers van
specieke sportverenigingen
Wijktour 5port
Pugby
Het nieuwe zwembad
Als de vereniging tweemaal in de wijk is
geweest voor de clinics gaan de kinderen
samen met de sportbuurtwerker op
trainingsbezoek De kinderen krijgen dan
de mogelijkheid om op de club te trainen
met leeftijdsgenootjes Omdat de kinderen
de clubtrainer dan al kennen en de sport
buurtwerker ook aanwezig is is de stap
richting een lidmaatschap van de sportver
eniging gemakkelijker
Wil je weten wanneer hoe laat en
in welke wijken de Wijktour 5port Pugby
plaatsvindt deze herfstvakantie
Kijk dan op wwwsportpuntgoudanl voor
meer informatie
De 5chaatscIub Couda bestaat vijftig
jaar Voor 5PORTCOUDA reden genoeg
deze jubilerende club een sportdebat aan
te bieden Zondag oktober was het
zover, en de middag was een daverend
succes Onder Ieiding van Cijs Weenink
van de DebatAcademie gingen de deeI
nemers aan de hand van tien stellingen
het debat aan over de toekomst van
sportverenigingen
De stellingen werden ingeleid door Paulien
van Deutekom wereldkampioen schaatsen
allround 200 1an 1anssens lector sport
business development en lsabel Kerkho
Keizer communicatieadviseur Pabobank
Couwestreek Hierna ontstond een zeer
vermakelijk debat waarbij de deelnemers
volgens het Engelse Lagerhuisprincipe
hun mening kenbaar konden maken Wet
houder Marco Kastelein was de jury en hij
wees uiteindelijk Berit van Dobbenburgh
aan als debatwinnaar Na aoop van
het debat vond de receptie van de jarige
schaatsclub plaats in een met ruim
10 bezoekers prima gevulde kantine
18 ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Wij mengen alles op uw
gewenste kleur op onze
originele De Vos en Sikkens
mengmachines.
Tevens uw leverancier
voor:
bjjgkZg[
WZ^ih
kadZgaV`
WZidckZg[
Y^kZghZbZg`ZcWZ]Vc\
VaaZkZg[idZWZ]dgZc
\aVhlZZ[hZaWZ]Vc\
ZiX!ZiX
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 15.00 uur - 19.00 uur Zaterdag 9.00 uur - 13.00 uur
Van Tolstraat 39 Bodegraven M 06-46 32 68 75
Dit is slechts een
kleine greep uit ons
assortiment.
IZkZchVcYZgZ
bZg`ZciZ\ZcYZ
laagste prijzen!
De beste verf tegen de
laagste prijs.
KIJK VOOR ONZE VASTE LAGE PRIJZEN OP WWW.VERFHUISBODEGRAVEN.NL
AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN GELDIG T/M DECEMBER 2012
Primer plus:
Grondverf
Elders: 39,42 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
28,00 per liter
Satura plus: Slijtvaste
zijdeglans aak
Elders: 55,08 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter
De Vos: Grondverf
Een goed vullende
grondverf op terpetine
basis.
Vaste lage prijs
25,50 per liter
EPS plus: Halfglans
grond en aak
Elders: 46,56 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter
XD: Hoog- of zijde-
glans aak voor buiten
Elders: 64,56 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
45,00 per liter
De Vos: Systeemverf
Gesiliconiseerde
schakelverf voor lange
duurzaamheid.
Vaste lage prijs
32,50 per liter
AZ plus: Hoogglans
aak
Elders: 53,39 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter
Cetol TGL: Buitenbeits
in hoog- of zijdeglans
Elders: 56,25 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
33,00 per liter
De Vos: Extra duurza-
me hoogglanslak
Gesiliconiseerde
hoogglanslak voor
minimaal 7 jaar
duurzaamheid.
Vaste lage prijs
39,50 per liter
kl
IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD
IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD
IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD
IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD
30% DUURZAMER DAN SB!
D
e
s
i
g
n
e
d

b
y
:

22
VV

F
o
F
t
o
g
r
a

e
D
G
s
dd
VV

D
m
G
h
m
d
V

INUWWKL KKL KL KL KL KL KL KL KL KKKLLLLL KL KLL KL KLLL KL KKL KLLLLLL KLLL KLLLLEEU EU EEEEEEU EU UUUU EU UU EEEEU E RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR GGE GE GG MMENG NGDDD IN NNNNNNNNNNNNNNN IN IN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKL KL KKKKKKL KL KL KKKKKKKKKKKKKKKL KKKKKKKL KKKKKKKKKKKKKKKKKL KKKL KKLLEUR GGGGGGE GE GE GE GE GE GE GE GE GEEE GE GE GGE GE GEE GGE GGE GGGGE GEEEE GEE G ME ME ME ME ME MMME ME ME ME MMMME ME MMMMMEE MMMMME MME ME ME ME ME MMMMME ME MMMMMMMMM NG NNG NG NG NG NGGGG NNG NGGGGG NGG NGGG NG NGGGGGGGGGDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD IN INNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN INNNNNUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKL KK EUR GEMENGD
BL Primer: Waterge-
dragen grondverf
Elders: 49,01 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
32,50 per liter
BL Satura: Waterge-
dragen zijdeglans aak
Elders: 65,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter
BL Azura: Watergedra-
gen hoogglans aak
Elders: 65,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter
19
BEDRIJVEN / AUTO
Alle LEGO-liefhebbers kunnen vanaf 27 ok-
tober terecht bij Playtoday, de vierde LEGO-
Speciaalzaak van Nederland. Playtoday vestigt
zich in de Lange Groenendaal, midden in het
ambachtenkwartier van Gouda. De nieuwe
winkel kan men vinden op nummer 72, tegen-
over de Speeldoos en het onlangs vernieuwde
badhuis Spa Gouda. Op de laatste zaterdag
van oktober opent de loco-burgemeester van
Gouda om 10.00 uur de deuren van Playtoday
en ontvangt hij de sleutel van Playtoday City.
Bij Playtoday kan men terecht voor het gehele
LEGO-assortiment, oude sets, exclusieve sets
en Playtoday sets. Ook zijn er LEGO-brood-
trommels en strandhanddoeken tot dekbed-
overtrekken. Omdat we gespecialiseerd zijn in
LEGO, kunnen we groot inkopen. We hebben
ook geen last van een grote overhead organi-
satie. Deze voordelen rekenen we door in onze
prijzen en we bieden onze producten dan ook
aan voor internetprijzen. Daarnaast investeren
we veel in interactiviteit (wisselende vitrines,
etalages en bouwwedstrijden) en persoonlijk
contact met klanten. Bij ons draait het niet om
uitstallen en verkopen, maar om de bezoekers
het echte LEGO gevoel te laten ervaren, al-
dus de twee eigenaren en LEGO fans Ren en
Pieter die hiervoor van dinsdag tot en met zater-
dag hun (LEGO)steentje bijdragen.
Ren Formenoij (links) en Pieter Boersma.
LEGO-speciaalzaak open
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Prijsuitreiking
big shopper actie
Nieuwe menu-
kaart Lavendel
Gouds tekstbureau in nale
Zaterdag 13 oktober is de nale van de big shop-
per actie van winkelcentrum Bloemendaal.
De opgeplakte Bloemendaal zegels leverde een
volle strippenkaart op, die kon worden ingewis-
seld voor een gratis big shopper. In die big shop-
per stond weer een uniek nummer. Dit unieke
nummer kon tot en met 5 oktober geregistreerd
worden op www.winkelcentrumbloemendaal.nl.
In de afgelopen weken werden meer dan 4000
nummers geregistreerd. Uit alle geregistreerde
nummers zijn inmiddels de prijswinnaars ge-
trokken die uitgenodigd zijn voor de prijsuitrei-
king van zaterdag 13 oktober om 11.00 uur op
het plein bij de Jumbo. Tijdens de prijsuitreiking
wordt bekend gemaakt welk geregistreerd big
shopper nummer welke prijs gewonnen heeft.
Prijswinnaars die niet aanwezig zijn tijdens de
prijsuitreiking verliezen hun recht op hun prijs.
De prijzen worden alleen overhandigd op vertoon
van de big shopper met het winnende nummer.
Tijdens de Goudse Restaurantweek hebben
vele gasten al kennis kunnen maken met de
nieuwe menukaart van restaurant Lavendel.
Deze kaart is helemaal op de herfst gericht.
Een heerlijke huisgemaakte eendenpat of
tongschar met Noilly Pratsaus en knolselde-
rijpuree zijn enkele voorbeelden van dit menu.
Uiteraard kan men nog steeds zijn eigen menu
samenstellen vanaf 24,50 euro. Daarnaast is
ons maandmenu voor oktober helemaal op deze
tijd van het jaar gericht. Voor 22,50 euro kun-
nen onze gasten dit heerlijke menu bestellen.
Zie verderop in deze krant wat het menu exact
inhoudt. Wie binnenkort iets te vieren heeft,
zou eens aan de eetkamer kunnen denken bij
restaurant Lavendel. Een gezellige ruimte op
de eerste verdieping die zich bij uitstek leent
voor besloten diners tot 28 personen. Restau-
rant Lavendel, Achter de Kerk 6A, telefoon
(0182) 686 202, www.restaurantlavendel.nl.
ATG
Edisonstraat 6
a
T: 0182-527049
WWW.AUTOBEDRIJFATG.NL
Zomer en winterbanden
met eventueel opslag
Uitlaten / Accus /
Schokdempers / APK
Reperatie en onderhoud
De Belastingadviseur
Pensioen in eigen beheer? Dan geen dividend-
uitkering meer!
Soms neemt de belastingdienst verontrustende
standpunten in. Zo ook in een recente publica-
tie van de belastingdienst inzake dividenduit-
keringen in combinatie met pensioen in eigen
beheer. De aanleiding voor deze publicatie was
het invoeren van de Flex-BV per 1 oktober van
dit jaar. Bij de Flex-BV is onder meer het mini-
mum aandelenkapitaal van 18.000 euro verval-
len. Bestaande BVs kunnen het eerder gestorte
(minimum) aandelenkapitaal na het aanpassen
van de statuten bijna helemaal terugbetalen aan
de aandeelhouder(s). Dat is mooi zou u denken.
Maar per 1 oktober zijn ook de regels voor het
kunnen doen van een dividenduitkering gewij-
zigd. Het uitkeren van dividend is alleen moge-
lijk na goedkeuring door het bestuur van de BV.
Het bestuur moet toetsen of de continuteit van
de onderneming niet in gevaar komt door de di-
videnduitkering. Een ten onrechte door het be-
stuur goedgekeurde dividenduitkering kan tot
gevolg hebben dat het bestuur door benadeelde
schuldeisers aansprakelijk wordt gesteld. Voert
uw BV nu een pensioen- of stamrechtovereen-
komst uit, dan wordt het extra opletten gebla-
zen. Als de BV door het terugbetalen van het
aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend
niet langer in staat is om het pensioen en/of
stamrecht volledig uit te keren, is er sprake
van een (gedeeltelijke) afkoop van pensioen of
stamrecht. De volledige pensioen- en/of stam-
rechtaanspraak wordt dan direct in de belas-
tinghefng betrokken. Tevens wordt er bij de
pensioen- en/of stamrechtgerechtigde revisie-
rente (twintig procent) in rekening gebracht. De
hoogte van het benodigde vermogen dat de BV
moet aanhouden voor het uitkeren van het pen-
sioen wordt voor een belangrijk deel bepaald of
er ook sprake is van een nabestaandenpensioen.
De Belastingdienst is van mening dat rekening
gehouden moet worden met het kapitaal dat de
BV nodig heeft voor het uitkeren van de nabe-
staandenpensioenen indien de DGA komt te
overlijden vr de pensioendatum. Dat gaat bij
een doorsnee pensioenregeling gelijk om heel
hoge bedragen. Zo hoog, dat u een dividenduit-
kering eigenlijk wel kunt vergeten. De ruimte
voor de column is te kort voor dit onderwerp,
maar onthoudt u in ieder geval het volgende:
Heeft u pensioen in eigen beheer, keer dan geen
dividend uit totdat u zich heeft laten adviseren!

Uw belastingadviseur
Jaap Ekkelboom CB
Esteem Accountancy &
Belastingadviseurs
te Waddinxveen
jaap@esteem.nl
Het Goudse communicatiebureau Glas Tekst
& Communicatie heeft de nale bereikt van
de landelijke Fast Forward-wedstrijd van
Staples Ofce Centre. Op zaterdag 13 oktober
wordt in de Brabanthallen in Den Bosch de
winnaar bekendgemaakt.
Staples Ofce Centre, groothandel in kantoor-
artikelen, schreef in augustus via Facebook
een wedstrijd uit voor bedrijven. Deelnemers
konden een minimarketingplan indienen waar-
mee ze kans maken op een marketingbudget
van 12.500 euro. De vraag die moest worden
beantwoord: Hoe zou je dit budget voor jouw
onderneming inzetten? Glas Tekst & Com-
municatie veroverde met een origineel idee
een plek bij de laatste acht. Mijn plan is om
de aanzet te geven voor een uniek evenement
op de Markt in Gouda waar zowel het loka-
le bedrijfsleven als de stad plezier en projt
van hebben. Door de communicatie daarom-
heen te verzorgen en daarin te investeren, pikt
Glas Tekst & Communicatie zijn graantje aan
publiciteit mee.
Al 40 jaar het adres voor:
www.autoras.nl 0348 - 416030
Leveren en reparaties van alle radiateuren voor autos,
vrachtwagens, heftrucks en industrile doeleinden
leveren van olie en luchtkoelers
leveren van alle aircocondensors
eigen werkplaats voor uw op
maat gemaakte producten
haal en brengservice

Radiateur
nodig?
Beste ondernemer
Bchnerweg 9, ( Bloemendaalseweg 87), Gouda
Achter het Groene Hart Ziekenhuis, locatie Bleuland. tel: 0182-515010
www.groencentrumbloemendaal.nl
p.st. 2,50
Bloemendaal
p.st. 1,95
ca. 40 cm
20 INNOVATIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Van Dijken Glas produceert en monteert maatwerk in opdracht
van particulieren:
Glazen binnendeuren Glazen douchewanden en deuren
Glazen keukenachterwanden
Spiegels
Interieur en exterieur oplossingen van glas
Maak een afspraak voor een bezoek aan onze showroom.
ACTIE!!!
BIJ BESTEDING VANAF 1250,-- EURO
GRATIS KUNSTWERK OF FOTO OP GLAS!!!
Coenecoop 67 2741PH Waddinxveen Tel.: 0182 612555
www.vandijkenglas.nl e-mail:verkoop@vandijkenglas.nl
Goudkade 23
2802 AA Gouda
Tel. 0182 547500
info@cyclusnv.nl
Werken aan werk
Cyclus werkt aan werk. Acht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
kwamen tot nu toe in vaste dienst. Vele tientallen deden relevante werkerva-
ring op. Tijdens Buzz to the Future vertelde Cyclus hoe zij deze mensen, die
willen instromen op de arbeidsmarkt, kansen biedt.
Ook benieuwd naar onze personeelsaanpak?
Surf naar www.cyclusnv.nl/werkenbijcyclus.
Werken, leren en
ontwikkelen
Collegiaal vangnet
Inwerktraject met
mentorchauffeur
Samen met Promen en Luba
Bedrijfseconomisch
en maatschappelijk
rendement
>
>
>
>
>
Buzz to the future
21 INNOVATIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Innovatiebijeenkomst 1 oktober - bedrijven Gouda e.o
Wie de showroom van Van Dijken Glas aan
de Coenecoop 67 in Waddinxveen binnen-
komt is verrast. Onze showroom is zo in
gericht dat in ieder geval binnenhuisarchi-
tecten erdoor worden genspireerd, aldus
Gert Jan van Dijken.
Het bedrijf werd in 1933 opgericht door
Jacob van Dijken en was vanouds gespecia-
liseerd in het maken van glazen onderdelen
voor meubels. In 2000 bleek een proc-
d ontdekt waardoor gehard glas ook als
constructief materiaal kan worden gebruikt.
Dat was de basis voor een innovatieve pro-
ductielijn die wij hebben ontwikkeld, zegt
Van Dijken. Met drie andere bedrijven bezit
Van Dijken Glas een eigen hardingsoven en
lamineerafdeling in Oosterhout. Door deze
ontwikkeling maakt Van Dijken Glas inmid-
dels glazen wanden in badkamers, glazen
scheidingswanden en glazen vloeren en trap-
treden. Van Dijken: De laatste innovatieve
ontwikkeling is het subli-coaten van glas.
Met een speciale coating maken wij prints
krasbestendig voor binnentoepassingen,
zoals tafelbladen, deuren of kastwanden.
Dit is dan wel lichtdoorlatend maar niet
transparant.
Bij Cyclus nemen opleiding en begeleiding
van medewerkers een centrale rol in. Het
bedrijf heeft 180 mensen in dienst. Dagelijks
worden rond dertig externe medewerkers
ingehuurd.
Manager Personeel & Organisatie Hanneke
de Bruijn legt uit: Bij ons krijgen alle extern
ingehuurde medewerkers een uitgebreid
inwerktraject. Wij bieden hen tevens
aanvullende scholing of opleidingen aan.
Dat gebeurt onder het motto Lonkend
perspectief waarbij de extern ingehuurde
medewerkers ook zelf een stukje meebeta-
len aan hun opleiding. Wanneer iemand aan
alle kwalicaties voldoet, bekijken wij of er
bij Cyclus een dienstverband mogelijk is.
Sinds enkele jaren werkt Cyclus samen met
Luba Uitzendbureau. De Bruijn: Voor onze
medewerkers is het begeleidingstraject dat
wij hen bieden van groot belang. Zij krijgen
de kans door te groeien in een baan waar
ze straks trots op zijn. En ook medewerkers
die uiteindelijk niet bij ons in dienst treden,
hebben in ieder geval een sterker cv.
Technolution uit Gouda is een technologie-
bedrijf waar ruim 125 hooggeschoolde
medewerkers werken.
Zij houden zich op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen in hun vakgebied. Techno-
logiemanagers zijn er binnen vijf gebieden:
elektronica, programmeerbare logica,
embedded software, technische informatie-
systemen en systems engineering. Algemeen
directeur Jan van der Wel: Wij werken aan
projecten voor klanten in verschillende sec-
toren. Centraal staan hierbij de innovatieve
oplossingen in elektronica en software. Wij
voeren projecten uit in onder andere de
sectoren verkeer en vervoer en energie. In
de sector energie werkt het bedrijf onder
andere aan de ontwikkeling van slimme
meters. In de vervoerssector is het actief bij
projecten rond vervoersmanagement. Van
der Wel: Hierbij kan worden gedacht aan
die grote matrixborden boven snelwegen.
In een combinatie van vervoer en energie
houden wij ons bezig met de opslag van
extra energie in de elektrische laadpalen
die nodig zijn bij elektrisch rijden. Van
der Wel ziet nog heel veel innovatie op
zich afkomen. Wij voorzien op termijn het
verdwijnen van de matrixborden boven
wegen. Die worden vervangen door displays
op het dashboard in autos.
Bedrijven spelen voortdurend in op nieuwe
vragen vanuit de markt. Ondernemers wil-
len ambities realiseren en de toegevoegde
waarde van hun bedrijf vergroten.
Innovatie is vaak de basis voor het ver-
beteren van bedrijfsprestaties en daar-
om van levensbelang voor elke onder-
neming. Innovatie betekent vernieuwing,
maar kan voor ieder bedrijf op een andere
manier plaatsvinden. De Kamer van Koop-
handel stimuleert innovatie omdat het
bijdraagt aan economische ontwikke-
ling. Daarom organiseerde de KvK samen
met de Goudse ondernemersorganisatie
RHID op maandagmiddag 1 oktober een
innovatiemiddag. Rond de dertig leden
kwamen daarvoor bijeen bij het bedrijf
Technolutions in Gouda. Daar kregen
zij een inleiding. De directeur van Techno-
lutions vertelde vervolgens over de inno-
vatie in zijn bedrijf. Met de bus vertrok het
gezelschap daarna naar Cyclus, Van Dijken
Glas en Metacon; ook drie innovatieve
bedrijven. De Krant van Gouda was met
fotograaf aanwezig. Van deze middag staat
een fotoreportage op de website. Zie
www.dekrantvangouda.nl onder media.
Aan de James Wattstraat in Gouda zit het
bedrijf Metacon. In Waddinxveen bezit
Metacon een tweede vestiging.
De geschiedenis van dit innovatieve bedrijf
gaat terug tot 1927 toen de eerste gene-
ratie Vergunst begon met het fabriceren
van kinderzitjes en driewielers. Anno 2012
heeft Metacon onder leiding van de derde
generatie Vergunst een groot marktaan-
deel verworven in onder meer branddeuren
en inbraakvertragende rolluiken. Vincent
Vergunst is trots op het bedrijf: Wij zijn
vooral innovatief op het gebied van brand-
vertragende rolschermen, rolluiken en hef-
deuren. Voor deze deuren hebben wij een
speciaal keurmerk, omdat ze een brandver-
traging hebben van 180 minuten. Metacon
is uitgegroeid tot een dynamische fabrikant
op de rolluiken- en metaalwarenmarkt,
zowel nationaal als internationaal.
Gijs van Wulfen, die op 1 oktober de inlei-
ding verzorgde, is de grondlegger van de
VOORT innovatiemethode waarmee men
in teamverband snel en effectief nieuwe
producten en diensten bedenkt en uit-
werkt.
Deze methode heeft hij zelf ontwikkeld en
werkte hij uit in een boek. Van Wulfen is
gedreven om organisaties een vliegende
start van innovatie te laten maken. Hij
heeft dit zelf ervaren als marketeer bij
Honig en als organisatieadviseur bij Ernst
& Young Consulting. Met zijn innovatie-
methode maakt hij moeilijke dingen mak-
kelijker. Hij faciliteert het bedenken van
nieuwe diensten, producten en busine-
modellen voor zeer uiteenlopende
nationale en internationale opdracht-
gevers. Op de foto neemt Van Wulfen de
aanwezigen mee op een ontdekkingsreis
naar innovatie.
Zie ook www.voort-innovatie.nl
Aparte showroom Van Dijken Glas
Cyclus: innovatief personeelsbeleid
Brandwerende deuren bij Metacon
Veel innovatie bij Technolution Inleiding door
innovatiegoeroe
Hanneke de Bruijn
Vincent Vergunst
Gert van Dijken
Ruud de Groot, voorzitter van de RHID,
opende de innovatiemiddag.
Gijs van Wulfen
Abram MakeIaardij
Heuvellaan 2, 2803 DM
0182-692000
06-48942755
www.abram.nl
100,- per maand
5 kamer appartement/
woning op de 1e en 2e
etage aan de Markt te
Gouda
Huurprijs
Parkeren mogelijk in garage voor
1.500,- per maand
Uw uitzicht
Kantoor/werkruimte
Vanaf
In Gouda, Reeuwijk, Bodegraven, Stolwijk, Bergambacht,
Waddinxveen, Moerkapelle, Woerden, Alphen en Schoonhoven
250,- per maand
TE HUUR
Jan van der Wel
22 PERSONEEL / ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Verzorgende IG/Woonbegeleider, 32 uur per week
Voor een ambitieuze zorgorganisatie in Capelle aan den IJssel
zijn wij op zoek naar een verzorgende IG/Woonbegeleider.
Bijzonder binnen deze in 2010 geopende locatie zijn de 6 woongroepen kleinschalig wonen voor
ouderen met dementie,waar clinten o.l.v. een zorgprofessional een eigen huishouding voeren.
Verantwoorde zorg waarin de clint centraal staat met gemotiveerde teams is het primaire doel.
Beschik jij over een diploma verzorgende (IG) of SPW 3 en heb je werkervaring in ouderenzorg?
Ben jij enthousiast, gedreven en in staat de clint centraal te stellen en belevingsgerichte zorg te
verlenen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Bekijk de vacature op onze website, zoekterm Care2Care of vacaturenummer STC04949
Care2Care is een initiatief van werkgevers in Zorg en Welzijn
Beschik je over een relevante opleiding?
Dan zijn onze werkgevers op zoek naar jou!!!
Bekijk meer dan 325 vacatures op:
CheckMark Labrecruitment is aI meer dan 15 jaar gespeciaIiseerd in
werving B seIectie en detachering van prcfessicnaIs in en rcnd het Iabcratcrium.
Wj zjn, voor ons hoodkanLoor Le Gouda, op zoek naar een collega de ons Leam
meL veel enLhousasme en daadkrachL komL versLerken. Daarbj s een servce-
gerchLe, nauwkeurge en proacLeve nsLellng essenLeel. Wj zjn op zoek naar een.

Ie werkzaamheden besLaan uL heL verzorgen van de nancele en personeels-
admnsLaLe. Ie werkL daarbj nauw samen meL de Hk manager, recruLers en drecLe.
Taken die binnen je werkveId vaIIen zijn cnder andere:
Maandeljkse verwerkng van urensLaLen Lbv acLuraLe, verlo- en
salarsadmnsLaLe.
DebLeurenbeheer en credLeurenbeheer.
hanspreekpunL voor opdrachLgevers aangaande vragen over nancele)
admnsLaLe.
HeL admnsLraLeve beheer van correspondenLe, conLracLen meL beLrekkng
LoL gedeLacheerde medewerkers
voeren van arbedsvoorwaarden gesprekken meL gedeLacheerde
medewerkers.

Mnmum veresLen MO werk en denknveau meL admnsLraLeve ervarng.

Herken jj jezel n dL proel? Dan maken we graag kenns meL jou!
Ie kunL LoL 26 okLober drecL onlne sollcLeren va www.checkmark.nI, her vnd
je ook de volledge uncLeomschrjvng 11). Wl je meer normaLe over deze
vacaLure ? el dan Geraldne orghouLs Hk manager) op Lel.. O182) O 21O
FinancieeI administratief medewerker
28 uur, verdeeld over / dagen)
CheckMark Labrecruitment Craaf FIcrisweg 69 2805 AC Ccuda
MAAkT U HET VE5CHIL7
5tichting Mentcrschap Haag en ijn (5MH]
zcekt in de regic Ccuda vrijwiIIigers
die MENTD wiIIen zijn
Een menIor kan opIreden als verIegenwoordIger voor mensen dIe vanwege een psychIa-
IrIsche sIoornIs, demenIIe,oI een versIandelIjke beperkIng, nIeI meer In sIaaI zIjn om (geheel}
zelIsIandIg beslIssIngen Ie nemen. HeI beIreII vaak mensen dIe geen IamIlIe meer hebben
waar ze voor ondersIeunIng op Ierug kunnen vallen. Deze mensen wonen (nog} IhuIs oI In
een woonvoorzIenIng. Een menIor wordI door de kanIonrechIer benoemd om de belangen Ie
beharIIgen op heI gebIed van verzorgIng, verplegIng, behandelIng en begeleIdIng van mensen
dIe (deels} wIlsonbekwaam zIjn, de zgn. ImmaIerIle belangenbeharIIgIng. Er wordI een
onkosIenvergoedIng aan de menIor versIrekI.
Wat dcet 5MH7
WIj werven en selecIeren vrIjwIllIgers voor heI menIorschap,
WIj zorgen voor scholIng van de menIoren,
WIj zIjn een vraagbaak voor de menIoren,
WIj bIeden ondersIeunIng aan de menIoren,
WIj brengen de clInI en de menIor meI elkaar In conIacI,
Wie zceken wij7
Mensen dIe " gevoel hebben voor mensen meI demenIIe, een psychIsche oI
versIandelIjke beperkIng,
Mensen dIe In sIaaI zIjn, IndIen nodIg besluIIen Ie nemen namens hun clInI,
Mensen dIe kunnen onderhandelen meI zorg- en hulpverleners,
Mensen dIe InzIchI hebben In hun eIgen handelen,
Mensen dIe communIcaIIeI vaardIg zIjn,
Mensen dIe bereId zIjn regelmaIIg hun clInI Ie bezoeken, IIjd aan hemlhaar Ie besIeden
Dp 15 ncvember 2012 starten wij weer met een nieuwe cursus vccr kandidaat-
mentcren in Ccuda. Heeft u beIangsteIIing vccr cf vragen cver het mentcrschap,
neemt u dan ccntact cp met:
Dick Verstcep, ccrdinatcr regic Ccuda
TeI. 06-31045233
EmaiI: gcuda@smhr.nI
Website: www.smhr.nI
openingstijden:
maandag 09.00 tot 17.00 uur
dinsdag/donderdag 12.00 tot 19.00 uur
zaterdag 09.00 tot 15.00 uur
Elke laatste zaterdag van de maand zijn wij gesloten.
23
WERK & SCHOLING
Op de wielerbaan in het Goudse Hout klonk
maandag 8 oktober het startschot voor de
jaarlijkse sponsorloop van het Coornhert gym-
nasium. Rennend of skatend legden de leer-
lingen een parcours af door het Goudse Hout,
met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor de stichting Fikre Alem.
Vanuit Ethiopi is bij Stichting Fikre Alem het
verzoek binnengekomen om een verdere uitbrei-
ding van de Dansaschool te nancieren. Hoewel
de school in 2010 al ink is uitgebreid en zon
600 leerlingen basisonderwijs kunnen volgen, is
er nog steeds een wachtlijst van ongeveer 200
kinderen die graag naar school zouden willen.
De bouw van een extra lokalenblok kost rond
de 40.000 euro. Iedere euro van de sponsorloop
komt ten goede aan de bouw van dit lokalenblok.
Installatie bordes GSG Het Segment
GoudaTV als stageplek
De sociale werkvoorziening, het UWV-werk-
bedrijf en zeven gemeenten gaan samenwer-
ken aan de arbeidsmarktbenadering van onze
regio. De voorbereidingen starten nu, zodat
vanaf 1 januari iedere werkgever te maken
heeft met maar n loket. Bijzonder is dat de
Goudse regio de samenwerking uitbouwt met
de sociale werkvoorziening (Promen).

Vanuit dit samenwerkingsverband wordt ook
over de grenzen van de regio gewerkt: daar
waar er in omliggende regios kansen zijn, wor-
den die ook benut. De gemeenten en partijen
tekenden hiervoor op 4 oktober een intentie-
verklaring. Vanuit de wet SUWI (structuur uit-
voeringsorganisatie werk en inkomen) moeten
gemeenten en het UWV-werkbedrijf per 1 ja-
nuari 2013 werken met slechts n herkenbaar
gezicht naar buiten, als het gaat om werkge-
vers op de arbeidsmarkt. Het doel is werkge-
vers niet meer van het kastje naar de muur te
sturen. Een andere ontwikkeling is dat de
dienstverlening digitaliseert. De betrokken
partijen gaan dezelfde basisinformatie ge-
bruiken, die in n systeem wordt beheerd.
Ook gaan ze de onderlinge dienstverlening op
elkaar afstemmen. Ontving een bedrijf van drie
organisaties bezoek over hetzelfde onderwerp,
nu gaat men optreden als n gezicht en volgt
er maar n bezoek. Dit alles wordt samenge-
vat in een marktbewerkingsplan. Daarbij be-
trekken de organisaties de kunde en het zicht
op het werkveld van een ieder. Door de kennis
van kansrijke sectoren en zwaartepunten in de
regio te combineren, kan de arbeidsmarkt beter
worden bediend.
Op donderdagavond 25 oktober is er een in-
formatieavond op jenaplan basisschool de
Carrousel. De avond begint om 20.00 uur.
Aan ouders wordt uitgelegd wat jenaplan
onderwijs inhoudt en hoe dit vorm krijgt op
de Carrousel. Ook allerlei praktische zaken
in en rondom de school komen ruimschoots
aan bod. Zoals de indeling van de schooldag,
het overblijven, de projecten, naschoolse op-
vang en de betrokkenheid van ouders. Er is
gelegenheid om kinderen in te schrijven. De
Carrousel is gevestigd op Scholenpad 4. Zie
ook www.carrousel.nl.
Begin dit jaar is de Krant van Gouda gestart
met de Krant van GoudaTV, inmiddels door
velen afgekort als GoudaTV en te vinden op
kanaal 63 van de Rekam/Caiway.
Het is een commercile zender, zodat geen
beroep op gemeenschapsgeld hoeft te worden
gedaan. In het pand aan de Crabethstraat 38
is een speciale tv-studio ingericht van waar
dit najaar programmas worden gemaakt.
Een aantal studenten die een media-opleiding
volgen loopt er stage. Iedere student vindt
het natuurlijk heel bijzonder om goedgekeurd
eigen lmwerk terug te zien op GoudaTV of
op www.dekrantvangouda.nl
Een leerling van het ID-college en een leer-
ling van GSG Het Segment hebben onlangs
de openingshandeling verricht van een mini-
bordes Installatietechniek.
GSG Het Segment is de regionale school voor
Praktijkonderwijs in Gouda. Leerlingen leren
zowel in de praktijk als in theorie. Het minibor-
des is ontstaan door een nauwe samenwerking
met Installatie Werk Zuid-Holland, leerlingen
van het ID-college en leerlingen van GSG Het
Segment.
De leerlingen legden een parcours af door het Goudse Hout. (foto: Martijn Koper)
Informatieavond de Carrousel
Sponsorloop Coornhert
voor onderwijs Ethiopi
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Kinderdagen
VEG in t Goudse houdt haar Kinderdagen op 20 en 21 oktober
in gebouw De Schakel, Oosteinde 27, Moordrecht
Op zaterdag 20 oktober van 10.30 - 15.30 uur: toneel, spelletjes, knutselen.
Op zondag 21 oktober om 15.00 uur de voorstelling JONA & CO.
Toegang: 1 dag 1,50/ beide dagen 2,- (www.vegintgoudse.nl)
Cursus van 7 avonden in Bibliotheek Bloemendaal
Start 22 oktober 2012
Cursusprijs 365,-
Voordeelmetjebiebpas (voor leden) 15,- korting
Voor informatie en inschrijven: www.bibliotheekgouda.nl
Je eigen website bouwen met Wordpress
Voor (semi) professionals, kunstenaars, ZZP-ers en hobbyisten
Met aandacht voor social media
C
S
C
V
V
Je
Voor (semi) p
Interesse? Uw sollicitatie met CV kunt u sturen naar cees@vermeulengouda.nl t.a.v.
dhr. C. Vermeulen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: (0182) 522 276
Johan den Haenstraat 9
Gouda 2806 WV
www.vermeulengouda.nl
Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde
ALLROUND LOODGIETER/INSTALLATIEMONTEUR
Vermeulen B.V
Loodgieters-
Installatie- en
Dakbedekkingsbedrijf
w
w
w
.
t
e
c
h
n
i
e
k
g
ildem
id
d
e
n
h
o
l
l
a
n
d
.
n
l
Technische bedrij ven
zoeken jou!
Werken in je eigen regio!
Gezocht: Broodbakkers:
Wij zijn met spoed op zoek naar ervaren broodbakkers.
Heb jij een afgeronde MBO Brood en Banketopleiding,
of door ervaring de kennis op gedaan.
Mail dan direct je CV naar werkzoeken@hotmail.com
Of bel 06-41043314
Samen werken aan werk
24 ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de
voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 13 oktober 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.
150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
www.expert.nl/winkels
800
HZ
SMART
A
ENERGIE-
KLASSE
3D
200
HZ
A
ENERGIE-
KLASSE
3D
100
HZ
SMART
A
ENERGIE-
KLASSE
+
NU MET
100.-
AMBILIGHT
KASSA
KORTING!
449.-
349.-
1099.-
999.-
*
799.-
- . 9 9 5
LED-TV UE32EH5300.
* Smart TV met App store
* Medlo delen ln nelwerk
* Bedlen mel uw smortphone
LED-TV 37PFL9606.
* Ambilight Spectra 3
* Perfect Pixel HD
* 3D Mox voor Full HD 3D
* Prijs na 100.- Ambilight Kassa Korting
Zorgeloos
genieten?
4 jaar garantie!
LED-TV 3ZLM11S.
* Smart Share
* Clnemo 3D
* lncl. 3D porty pack
25 SPORT
Jodan Boys leed op bezoek bij Scheveningen
een zware nederlaag. De Goudse topklasser
werd met 1-4 aan de kant gezet. Het is voor
Jodan Boys de derde nederlaag op rij. Door
het verlies blijft Jodan Boys staan op twaalf
punten. Daarmee bezet het de tiende plek in
de topklasse zaterdag. Aanstaande zaterdag
speelt Jodan Boys een thuiswedstrijd tegen
nummer veertien Spakenburg.
Koploper Gouda zondag ging afgelopen
weekend voor het eerst dit seizoen onderuit.
In het Groenhovenpark was ESTO met 1-2
verrassend te sterk. Het zat erg tegen bij ons.
Esto speelde sterk en Gouda gaf niet thuis. De
zeven gele kaarten maakten het er niet mak-
kelijker op. Hier moeten we echt van leren
reageert trainer Felix Aerts na aoop. On-
danks de nederlaag staat Gouda zondag nog
altijd bovenaan in de derde klasse zondag.
Zondag staat het belangrijke duel tegen Ver-
burgh op het programma dat nog ongeslagen
is en als favoriet getipt is voor het kampioen-
schap. Ook voor Gouda zaterdag was het
een teleurstellend weekend. Op bezoek bij
DSO verloor de zaterdagtak van SV Gouda
met 3-2. De ploeg van trainer Frank Kooiman
kwam door twee doelpunten van aanvoerder
Laurens Borg nog wel terug in de wedstrijd,
maar een punt leverde het duel uiteindelijk
niet meer op. Volgend weekend speelt Gouda
thuis tegen nummer twee DUNO. Gouda staat
zelf op de voorlaatste plaats.
Ondermaats
DONK kreeg in het uitduel met Slikkerveer
een inke dreun te verwerken. De thuisclub
wist maar liefst zeven keer het net te vinden:
7-3. Bij rust stond DONK al met 3-0 achter.
Trainer Jack Harmsen had vanzelfsprekend
geen leuke middag. Het hele team speelde
ondermaats, niemand uitgezonderd. Bij de
warming-up merkte ik het al: iedereen was te
mat en te lief voor elkaar. Dat zag je ook terug
in het spel. Al na drie minuten ging het mis
en kregen we een tegentreffer om de oren. Bij
rust was het duel met een 3-0 stand eigenlijk
al gespeeld. Olympia kon de overwinnin-
gen van de afgelopen twee weken geen ver-
volg geven. Zondag moest de club thuis zijn
meerdere erkennen in Zwervers; het werd 0-2.
Na zes competitiewedstrijden heeft Olympia
zeven punten. Daarmee staat de ploeg van
trainer Tom Rietbergen op de elfde plaats in
de tweede klasse zondag. Komende zondag
neemt Olympia het thuis op tegen SCO63.
ONA ging op eigen veld met 0-4 onderuit te-
gen Verburch. Op slag van rust gaf ONA in
vijf minuten tijd drie treffers weg. Na het ver-
lies van dit weekend vindt ONA zichzelf terug
op de negende plek in de derde klasse zondag.
Door Stijn Tielemans
Brons voor Vogelzang
Zilver en brons op NK Lifesaving
Tijdens de German Open Fighting Jiu Jitsu
kampioenschappen, afgelopen weekend in
het Duitse Hanau, was Den Edel Gouda NL
actief met een selectie van acht deelnemers.
Boy Vogelzang (16) wist tijdens dit sterkst
bezette A-toernooi van het jaar de bronzen
medaille te veroveren in de klasse tot 62 kilo
bij de junioren tot 21 jaar. Rick van Velzen
(19) die bij de senioren tot 69 kilo uitkwam,
wist in een poule van veertig vechters knap als
zevende te eindigen. Ook Aafke van Leeuwen
(20) eindigde als zevende bij de dames tot
70 kilo. Chantal vd Lans (19) greep net buiten
de prijzen bij de dames tot 49 kilo en eindigde
op de vijfde plaats.
Twee zwemmers van de Goudse Reddings
Brigade zijn afgelopen weekend tijdens het
Nederlands kampioenschap Lifesaving twee-
de en derde geworden in de C- en D-cate-
gorie.
Tijdens de wedstrijd werden verschillende
Lifesaving onderdelen gezwommen. Deze
wedstrijdonderdelen zijn afgeleid van het
echte reddingswerk en bevatten een of meer
elementen van het zwemmend redden. Leonie
Atres wist in haar categorie D in de leeftijd
van acht tot en met elf jaar een derde plaats
te behalen. Kim Bruinings behaalde in de C-
categorie in de leeftijd van twaalf tot en met
veertien jaar een zilveren medaille te behalen.
Dit was bovendien goed voor een plek bij de
nationale ploeg voor hun leeftijdscategorie.
Inge van Grieken, Renee Bouter, Vincent
Atres en Jos Numan wisten ook een plaats te
bemachtigen in de nationale ploeg in de C- en
D-categorie.
Rijvereniging Het Paardendal hield zaterdag
6 oktober de jaarlijkse clubdag.
De pas de deux, een dressuurproef in twee-
tal, werd geheel verkleed en op bijpassende
muziek verreden. Alle leden hadden er weer
erg veel werk van gemaakt, met onder andere
Braziliaanse carnavalsdansers, de Klokken-
luider van de Notre Dam en nog veel andere
creaties. Na de pauze was er een cross met
vele spectaculaire hindernissen. De clubleden
strijden het hele seizoen tijdens de diverse
dressuur- en springwedstrijden om de fel
begeerde clubbekers. Op de clubdag werden
aan het eind van de middag de clubkam-
pioenen gehuldigd. Bij de dressur waren dit:
Corine Hordijk dressuur L2, Kim Ravens-
berg dressuur L1, Simone Mulder-Hastedt
dressuur B2 en Lisa Berkouwer dressuur B1.
En bij het springen waren dit: Eline Hordijk
springen B1, Kim Ravensberg springen B1/2,
Willemien Groen springen B0 en Rebecca
Onderstal springen A.
Aanvoerder Souane Chairi haalt uit op het doel van ESTO. (foto: Wim Pijper)
De prijswinnaars
Van links naar rechts:: Corine Hordijk, Lisa Berkouwer, Rebecca Onderstal, Eline Hordijk, Kim
Ravensberg, Willemien Groen, Simone Mulder-Hastedt
Huldiging clubkampioenen
Rijvereniging Paardendal
Goudse voetbalclubs
allemaal onderuit
Sportverslugen
BekIjk oI pIuuLs nu zeII
uw sporLversIugen op de
vernIeuwde websILe!
Kijk voor het sportprogramma van dit
weekend en voor de uitslagen op
www.dekrantvangouda.nl
Uitzendtijden sport op Radio Gouwestad:
zaterdag van 14.30 - 17.30 uur
zondag van 14.00 - 17.00 uur
Frequentie:
106,2 FM (ether) en 97,7 FM (kabel)
24 uur per dag via internet
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Sluisdijk 15 - Gouda
Telefoon: 0182 58 39 33
www.golfbaan-ijsselweide.nl
4-weekse cursus
baanpermissie


ln groepjes (6 lesuren) |ncl. 300 ballen, gratls clubbuur
tljoens oe les, 1 greentee 9 boles en llomaatscbap
oetentacllltelten voor 4 weken voor slecbts:
(Normale prljs
149.-
179.-)
GOLF8AAN |[SSLLWL|DL GOUDA: GL8OORTLPLLK vAN KAMP|OLNLN
ZONDER jOU I5 ER GEEN BAL AAN
Autorijsrhool Apollo
e eerste 10 Iessen veer L 35, per uur
erveIgIessen L 40, per uur
(ook voor 16jarigen)
Ies n de valkswogen Pala 8lue Matan
5aedaledng aak mageljk!
1eI: 06 228 589 38 www.rijsrheeIapeIIe.nI
- keken op Apollo! k k A ll
Al 4J joor
een begrip
voor 6oudo en
omstreken
26 ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Lange Tiendeweg 44, Gouda
Zaterdag 13 okt.
HERFSTFAIR
Met
t (F[FMMJHFLSBBNQKFT
t .V[JFL
t 8PSLTIPQQBSBQMVEFDPSFSFO
t #BMMPOOFOLBCPVUFS
t %JWFSTFQSPFWFSJKFOJTN
%F,PFGBCSJFLFO
1BSUZDBUFSJOH&VHFOJF
www.nieuwemarktpassage.nl
Met
V
a
n
1
0
.0
0
-1
7
.0
0
u
u
r!
ll

Lekker gegeten bij


angkck City7
Lange Tiendeweg 57, Ccuda
T: 0182 - 551 333
E: infc@bangkck-city.nI
I: www.bangkck-city.nI
Air Ccnditicned restaurant
SIem dan nu voor angkok CIIy
op de ResIauranIverkIezIng!

www.estaurantverkiezing.nIl
angkckCityThaiestaurantbar
reng je sIem uII vIa:
27
GEZONDHEID
Het Groene Hart ziekenhuis is zondag 7 okto-
ber door de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg op het matje geroepen toen bleek dat
er een lek zat in de beveiliging van zijn medi-
sche gegevens.
Het bestuur reageerde direct geschokt: We
zijn enorm geschrokken van deze inbraak in
ons digitale systeem. Zonder toestemming
heeft iemand zich toegang verschaft tot gege-
vens van ons en van onze patinten. Inmid-
dels hebben wij de eerste resultaten van het
onderzoek naar de digitale inbraak binnen:
De digitale inbraak gaf mogelijk toegang
tot diep in ons systeem. Hierbij bestond het
risico op ernstige, eventueel zelfs onherstel-
bare beschadiging van het systeem en pati-
entgegevens. Deze schade is gelukkig niet
opgetreden. Wij hebben direct alle externe
toegang tot ons systeem geblokkeerd en de
gegevens van onze patinten zijn daarmee nu
veiliggesteld. Sinds 26 september is vier maal
in ons systeem ingebroken. In totaal zijn 1946
bestanden gekopieerd. Tijdens de laatste di-
gitale inbraak in de nacht van zaterdag 6 op
zondag 7 oktober zijn 1886 bestanden gekopi-
eerd. Hiervan zijn 1881 gescande paginas van
medische dossiers. Het betreft 52 patinten.
Als wij de bestanden die zijn gekopieerd
kunnen koppelen aan patinten, is het onze
intentie om deze patinten zelf hierover te
benaderen. Hierbij moet echter nog uitgezocht
worden of dit juridisch wel mag. Dossiers
van patinten die niet (meer) bij ons onder
behandeling zijn, mogen wij binnen de hui-
dige wetgeving niet inzien. Hierover zijn wij
dan ook in contact met het College Bescher-
ming Persoonsgegevens (CBP).
Ernstig
De komende tijd, tijdens de afwikkeling van
de digitale inbraak, legt het ziekenhuis zijn
prioriteiten bij de zorgverlening aan zijn
patinten. Dit moet optimaal blijven voort-
gaan, dit is onze primaire taak. Daar-
naast heeft het ziekenhuis de intentie om de
52 betrokken patinten persoonlijk te infor-
meren. Zodra we hen hebben kunnen kop-
pelen aan de daadwerkelijk gekopieerde
paginas. Voorwaarde is dat dit juridisch ook
mag. Tot slot gaat het GHZ samen met on-
der meer de Inspectie van Volksgezondheid,
College Bescherming Persoonsgegevens,
Cyber Security Raad, politie en Justitie zoe-
ken naar verdere maatregelen om herhaling te
voorkomen. Het bestuur wil nogmaals bena-
drukken dat deze digitale inbraak zeer ernstig
is. We hebben moeten vaststellen dat onder
onze verantwoordelijkheid een inbraak van
deze aard kon plaatsvinden. Wij bieden onze
patinten en overige betrokkenen onze excu-
ses aan.
Het bestuur van het GHZ was geschrokken dat patinteninformatie op straat was komen te liggen.
Groene Hart Ziekenhuis
biedt excuses aan
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Ongewenste haargroei
denitief weg?
... het kan met laser
t7FSXJKEFSUPWFSNBUJHFCFIBSJOH
PQHF[JDIUPGMJDIBBN
t&SLFOEEPPS[PSHWFS[FLFSBBST
t&GGFDUJFWFTOFMMFCFIBOEFMJOH
t7BTUFMBHFQSJKTFOLVVSHBSBOUJF
Bel nu voor een
gratis informatie-
gesprek met:
Schoonheids-instituut
Elyse
Manon van Nielen
Nijverheidsstraat 51
2802 AH Gouda
0182-514762
www.schoonheidsinstituutelysee.nl
1ondortsproknjk 8uchmon neemt noq nieuwe
ponnten oon! r is een kindertondorts oonwetiq.
8ent u op toek noor
een nieuwe tondorts?
Zle onze lnLerneLslLe:
www.tondortsproknjkbuchmon.n/
Cf bel: 0182 - 317 602

Gelukkig
hebben we de
kinderalimentatie
in goed overleg
kunnen regelen.
www.scheidingsplanner.nl
9ZHX]Z^Y^c\heaVccZg<djYV"7dYZ\gVkZcBVg^VccZ@g^Z\Zg
gouda@scheidingsplanner.nl
Tel. (088) 61 61 025 (lokaal tarief) of (06) 24 237 870
BZZglZiZc4
Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag ons gratis boekje,
Help, ik ga scheiden! aan. Het wordt u kosteloos en discreet toegestuurd.
Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, wilt u alles zo goed mogelijk laten verlopen. En snel inzicht
krijgen in uw nancile mogelijkheden. Als nancieel deskundige en vertrouwenspersoon behartigt de
Scheidingsplanner uw belangen. Alle afspraken worden vastgelegd in n duidelijk Scheidingsplan

. En de
Scheidingsplanner regelt verder alles voor u: het convenant, het ouderschapsplan en de afhandeling door
de rechtbank. Zo kunt u nancieel weer verder.
Help, ik ga scheiden!
Open dag
afslankinstituut
Mantelzorgers
op de Markt
Met de slogan Mantelzorger, word zichtbaar!
worden de nog onzichtbare mantelzorgers
uitgenodigd om op zaterdag 13 oktober van
9.30 tot 11.30 uur op de foto te gaan.
Medewerkers van Palet Welzijn zijn deze och-
tend aanwezig op de Markt in Gouda. Met deze
ludieke actie roept Palet Welzijn mantelzorgers
op om zich te registreren. Men is een mantel-
zorger wanneer hij of zij langdurig en intensief
zorgt voor iemand in de omgeving. Dit kan
een partner zijn, een ouder, kind, vriend of buur.
Zie www.mantelzorgpalet.com
Tijdens de Open dag bij Bodymanagement in
Zoetermeer wisten 150 bezoekers de weg te
vinden naar dit afslankinstituut. Hier worden
zowel mannen als vrouwen al ruim zeven jaar
succesvol begeleid in gezond afvallen. Voor
hen wordt op maat een afslankprogramma
geschreven.
Recent heeft het instituut een drie stappen-
plan gentroduceerd dat moet leiden tot een
gezond gewicht. Tijdens de Open dag waren
adviseurs aanwezig die diverse apparaten
demonstreerden die worden ingezet bij het
afvallen. Het ging hierbij om guurverbete-
ring, huidversteviging en vermindering van
buikspieren. Bodymanagement is tevens
exclusief partner van Prodimed, een eiwit-
dieet dat als beste is getest en het bekende
jo-jo-effect voorkomt, aldus een woord-
voerder. Meer informatie op www.bodyma-
nagement.nl. Via info@bodymanagement.nl
kan men een afspraak maken. Bodymanage-
ment, Van der Hagenstraat 30 te Zoetermeer.
Tel 079-3434990.
Samen kanker
Ik ben zo licht in het hoofd dokter. En dat hart
gaat zo te keer. Ik weet niet wat er allemaal ge-
beurt. En nu moet hij over drie dagen weer
een onderzoek bij de oncoloog, die wilde toch
nog eens verder kijken. We moeten er om tien
uur zijn, ik heb een taxibusje besteld, ik heb na-
melijk geen rijbewijs. Vooral s nachts. Zou
die uitslag nog lang duren? De buurvrouw
moest laatst een week wachten. Dat kan toch
niet, zo lang? Zij moest bestraald worden, daar
word je behoorlijk ziek van. Zou het angst
kunnen zijn? Vroeger was hij een heel andere
man. Nu hij is afgevallen komt hij niet meer
buiten. Is dat niet slecht dokter, we hebben toch
zonlicht nodig? Ik probeer hem nog wel naar
buiten te krijgen, maar hij wil niet meer h.
Ach, als ik maar niet verder aftakel . Hij
takelt wel erg af. Zo ken ik hem niet meer. Een
jaar geleden kon hij nog alles. en als de
kanker maar niet is teruggekomen. Hij kan
ook niet met die kanker omgaan. Dat is niks
voor hem. Hij kwam nooit in een ziekenhuis.
Een tenniswedstrijd was het. Om beurten vroe-
gen ze mijn aandacht en ik liet het maar even
gebeuren. Hij was bang voor wat er ging komen
en zij was boos om wat er niet meer was. Met
de ruggen naar elkaar keken ze naar hetzelfde
gebeuren. Ze hielden vast aan hun eigen spoor
en beiden voelden ze dat ze de ander aan het
kwijt raken waren. Een patint heeft zelden al-
leen kanker. Ook de partner wordt besmet. De
kunst is hen te leren afscheid van elkaar te ne-
men voordat ze elk het spoor bijster raken.
Peter Leusink
Peter Leusink vormt
samen met Patricia
Heerbaart en Bas Nap,
Praktijk de Huisarts.
Deze is gevestigd aan
de W. Barentszlaan 32,
tel. (0182) 698 088.
Tandartsenpraktijk Gouwe Park
Wegens uitbreiding is er plaats voor nieuwe patinten.
Een praktijk met de beste zorg op alle fronten en ingericht met de modernste appa -
ra tuur die aan de hoogste eisen voldoen. Bij het team van de praktijk staat de zorg
voor 'U' de patint voorop. Heeft u kinderen met angst voor de tandarts? Of heeft u
zelf angst voor de tandarts? Niet nodig! Ons team stelt u op uw gemak en zal stap
voor stap de behandeling met u bespreken. Voldoende gratis parkeergelegenheid.
(U vindt ons tegenover 'het weegje' naast de Coenecoopbrug)
Tandartsenpraktijk Gouwe Park
Zuidbaan 534, 2841 MD Moordrecht - Gouda
T 0182 516527 - F 0182 516492
E info@tgptand.nl - I www.tgptand.nl
Kevin van Doorn en Nikki Koster trouwden op vrijdag 1 juni bij het gemeentehuis Bodegraven. Het bruidspaar
ontvangt een waarde cheque van 100 euro die op te halen en te besteden is bij juwelier Van Deth aan de Korte
Groenendaal in Gouda. Ook geniet het paar op vertoon van deze pagina 50,- korting op de rekening aan
tafel bij Thais Restaurant Bangkok City aan de Lange Tiendeweg in Gouda. Wilt u ook het bruidspaar van de
maand zijn? Stuur uw trouwkaart op naar De Krant van Gouda, Crabethstraat 38-D, 2801 AN Gouda onder
vermelding van trouwpagina.
Juwelier van Deth behoort tot n van de grootste in trouwringen
van Nederland en bestaat al meer dan 150 jaar.
U kunt kiezen uit de merken: Desiree, Promises, Colom, EL design, Dora en Calisto.
Trouwringen kopen is bij Van Deth een waar feest.
Het moment van aankoop wordt als leuke herinnering vastgelegd en direct meegegeven.
En u kunt als klap op de vuurpijl ook nog sparen voor een gratis diamant!
Korte Groenendaal 11-13 Gouda Tel. (0182) 51 49 19
www.deth.nl
romises
Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk, Tel (0182) 392882 www.zalencentrumdebrug.nl
Vier je droomfeest in een van de sfeervolle zalen
van De Brug! Gastheer Arie van Sinttruije heet
jullie van harte welkom. Bel (0182) 392882 voor
een afspraak over de mogelijkheden.
Bruidspaar van de maand
Zalen- en partycentrum
Een onvergetelijk huwelijksfeest en/of -receptie?
Wij bieden u 4 zalen (35-250 gasten) met een uitstekende keuken,
4 gezellige bars en 60 parkeerplaatsen voor de deur.
Maak een afspraak om de onbegrensde mogelijkheden zelf te ervaren.
Graag tot ziens.
Le Patapouf
Kolkmanstraat 1-3
2805 CG Gouda
T 0182-513213
M 0641-455159
E info@le-patapouf.nl
I www.le-patapouf.nl
... aan de Lange Groenendaal 32
te Gouda. Kom onder het genot van
een kopje koffie de voorbeelden
bekijken en smaken proeven.
L. Groenendaal 32, Gouda
Tel. 0182-529975
Passage 31, Waddinxveen
Tel. 0182-612044
www.vd-berg.nl info@vd-berg.nl
Bruiloften voor
groepen t/m 44
personen
ook Thaise bruiloft
mogelijk met
boeddhistische monnik
Lange Tiendeweg 57 Gouda
Tel.: 0182 - 551 333
info@bangkok-city.nl
www.bangkok-city.nl
Dorpsweg 32, 2811 KJ Reeuwijk, Tel. 0182-394 321, info@gasterijvergeer.nl, www.gasterijvergeer.nl
p
artycentrum-catering-restaurant-bar
Uw mooiste dag... onze zorg!
sReceptie, diner en avondvullende arrangementen
sOnze feestzaal is volledig vernieuwd en nu extra sfeervol!
sLandelijke omgeving nabij de Reeuwijkse plassen
sDe trouwplechtigheid kan ook bij ons plaatsvinden
sOok uw adres voor jubileum- en bedrijfsfeesten etc.
Donderdag 15 nov. en 20 dec. a.s INLOOPAVOND
van 19.00 21.00 uur
Ervaar Reeuwijkse gastvrijheid!
28
TROUWPAGINA
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
will you marry me?

T
rouwpagina
f 59 P
T
www
openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9:00 - 19:30 uur
elmolener
2807 EX Gouda
el: (0182) 51 12 15
.paltrok.nl
M.W. vander Wijden
J. vander Kolk
Dierenartsenvoor gezelschapsdieren
29
FAMILIE / UITGAAN
Opleidingen
koorzangers
Kinderboerderij
Een robotje om lief te hebben
Cinekid Filmhuis Gouda
Half november starten bij het Randstedelijk
Zanginstituut, weer nieuwe opleidingen voor
koorzangers. Deze koristenopleidingen heb-
ben als doel een structurele basis aan te leren
op het gebied van stemvorming, ensemble zin-
gen, muziektheorie en van blad leren zingen.
Er zijn drie niveaugroepen: module A (begin-
ners), B (gevorderden) en C (vr gevorder-
den). Een module bestaat uit twintig lessen van
negentig minuten, gegeven door gespecialiseer-
de docenten, en kan worden afgerond met een
examen. Op maandag 15 oktober om 20.00 uur
wordt een gratis introductieavond georganiseerd
in het Randstedelijk Zanginsituut, Lange Groe-
nendaal 50 in Gouda, waarbij kennis gemaakt
kan worden met deze cursussen en de docenten.
Aanmelding hiervoor is niet nodig. Meer infor-
matie via www.randstedelijkzanginstituut.nl of
via (0182) 581 033.
Kinderboerderij De Goudse Hofsteden organi-
seert op dinsdag 16, woensdag 17, donderdag
18 en vrijdag 19 oktober van 10.00 tot 11.30 uur
het Rondje Kinderboerderij.
Op een van deze dagen kunnen kinderen van
vier tot en met acht jaar deelnemen aan het
rondje kinderboerderij. Tijdens deze activiteit
gaan ze onder andere helpen met het verzor-
gen van de dieren samen met de dierverzorger.
Deelname kost 3,25 euro. Aanmelden tot een
dag voor de activiteit via hans@kinderboer-
derijgouda.nl of (0182) 514 219. Tijdens de
herfstvakantie is de kinderboerderij ook ge-
opend op maandag. Dagelijks zijn er knutsel-
activiteiten in herfstsfeer, kinderen hoeven daar
niet voor opgegeven te worden.
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Het Randstedelijk Zanginstituut:
kwaliteit, plezier en veelzijdigheid
0pleiding voor Koorzangers /, B en C
(15 oktober gratis introductieavond)
Zang- en Stemvorming voor beginners en
gevorderden (v.a. januari '13 nieuwe reeksen)
Badkamerkoor (iedere derde zaterdag van
de maand van 10-12 uur)
ntroductieworkshop edereen kan Zingen!
(v.a. januari '13)
0regoriaans Zingen 0ezangen uit de
0oede week-liturgie (Passionistenklooster Haastrecht)
0ouds Kinderkoor olv Danielle van Laar
En nog veel meer interessante zangactiviteiten,
muziekreizen, scratch enz.
Randstedelijk
Zanginstituut
Info/aanmeldingen: www.randstedelijkzanginstituut.nl of 0182-581033
Duizendpotige dierenarts
Zaterdag 6 oktober heeft de landelijke open
dag dierenartsenpraktijken plaatsgevonden.
Deze open dag was het gevolg van het 150
jarig bestaan van de KNMVD, de Koninklijke
maatschappij voor Diergeneeskunde. Ook
wij deden hier aan mee middels een aantal
geplande groepsrondleidingen die dag. Met
enthousiast genteresseerde mensen, kinderen
en volwassenen, een rondje door eigen prak-
tijk. Toen ik die dag vertelde en liet zien hoe
breed ons beroep is zei een kind spontaan: u
lijkt wel een duizendpoot. Van verloskundi-
ge, apotheker, personeelschef, inkoper, huis-
arts voor dieren, columnist, rntgenoloog,
echograst, tandarts, manager, bloedanalist,
pieskijker, chirurg, anesthesist tot stervens-
begeleider. Een veelzijdig beroep dus. Ge-
lukkig hoef ik niet alles alleen te doen en te
weten. De kritische lezer zal denken, hoe kan
dat nou? Ja, dat kan, als een mens de eigen
grenzen maar kent. Wij verdelen binnen onze
praktijk speciale aandachtsgebieden onder de
dierenartsen zodat de kwaliteit geborgd is.
Ook roepen wij in overleg met de diereigenaar
voor ingewikkelde chirurgie en diagnostiek
de hulp van een Europees Erkend Specialist
in. Bij ons in de praktijk en in specialisten-
klinieken. Tijdens de rondleiding zei een be-
zoeker, die in het dagelijks leven bedrijven en
werknemers doorlicht, dat hij genoot van mijn
enthousiaste en bezielde verhaal. Een zeer ge-
waardeerd compliment. Onze rondleiding be-
gon in de wachtkamer die rustgevend en aei-
dend is, naar de spreekkamer. Op mijn vraag
aan de kinderen waarom deze behandeltafel
zo lg kon antwoordde een jongetje oprecht
met: dat is voor hele kleine dierenartsjes.
Een echo ( 8- jarige:dat gaat met geluid heen
en weer) van een waterballon in een water-
ballon. Een rntgenfoto van een spuitbus. Van
wasmachines voor de bedrijfskleding tot aan
de operatiekamer waar de Nederlandse voet-
balleeuw onder anesthesie lag, lles was te
zien en aan te raken. Het was een leuke dag.
Wij ontvangen regelmatige schoolklassen
voor een rondleiding en stagiaires van jong
tot oud. Benader ons gerust hiervoor!
Marinus van der Wijden
en Suzan van Dam
(paraveterinair)
w w w . p a l t r o k . n l
Herfstpagina
In de herfstvakantie kunnen alle kinde-
ren en hun ouders op woensdagmiddag
17 oktober de kinderlm Wall-E bekijken in
Cultureel Centrum Concordia in Haastrecht.
Het is het jaar 2815. Terwijl de mensheid
de planeet Aarde vanwege oververvui-
ling heeft moeten verlaten, is het kleine
robotje Wall-E in zijn eentje nog steeds
bezig met het schoonmaken van de verla-
ten planeet. Elke dag weer maakt hij van
de grote bergen afval kleine pakketjes en
neemt de unieke spullen die hij tegenkomt
in het vuilnis mee naar huis. Op een dag
wordt de robot EVE naar de planeet Aarde
gestuurd om te onderzoeken of het leven
op de planeet weer mogelijk is. Als ze dan
de kleine schoonmaakrobot ontmoet, ont-
staat er een bijzondere vriendschap. De
Herfstvakantie Jeugdlm begint woens-
dag 17 oktober om 14.00 uur. Kaarten
(vier euro voor kinderen en zes euro voor
volwassenen) zijn te bestellen via www.
cultureelcentrumconcordia.nl, te koop in
Grand Caf Concordia op werkdagen vanaf
17.00 uur en voor de voorstelling aan de
kassa indien de voorstelling nog niet is
uitverkocht. check hiervoor de website
www.cultureelcentrumconcordia.nl
Ook dit jaar doet Filmhuis Gouda weer
mee met het landelijke Cinekid-festival.
In de vakantieweek vertonen ze woensdag
17 tot en met zondag 21 oktober nieuwe
kwaliteitslms voor de jeugd van drie
tot en met veertien jaar. Op de speciale
festivalsite van Cinekid, www.cinekid.nl,
kunnen kinderen van alles vinden over het
festival, de lms, televisieprogrammas en
vele andere activiteiten. Voor Gouda zie
www.lmhuisgouda.nl
Kinderen die er achter willen komen
hoe tekenlms worden gemaakt, kunnen
op donderdag 18 oktober meedoen aan
n van de drie animatieworkshops die
het Filmhuis organiseert.
Tijdens deze workshops wordt door pro-
fessionele animatoren op een speelse en
praktische manier uitgelegd hoe dingen
tot leven komen in een lm. Er worden
fotos genomen van klei, speelgoed, pa-
pier en tekeningen; voor elke foto wordt
het onderwerp een beetje verplaatst,
zodat vanzelf een tekenlm ontstaat wan-
neer je die fotos snel achter elkaar be-
kijkt. De workshops duren ongeveer een
uur en bieden plaats aan twaalf kinderen
in de leeftijd van zes tot en met twaalf
jaar. De workshops vindenn op Donder-
dag 18 oktober plaats om 8.30, 10.00 en
11.30 uur. Reserveren via www.lmhuis-
gouda.nl, deelname kost acht euro per
persoon. Zie voor meer info ook de festi-
valsite www.cinekidnl.
Op de Heemtuin in de Goudse Hout is
op zondag 14 oktober een herfstexcursie.
Naast veel aandacht voor de herfstver-
schijnselen in de natuur, kijken en luis-
teren deelnemers naar de vogels op en
rondom de heemtuin. De rondleiding be-
gint om 14.00 uur bij de werkschuur op de
heemtuin en het is geschikt voor jong en
oud(er). Deelname is gratis. Het is aan te
bevelen stevig schoeisel aan te trekken en
een verrekijker mee te nemen. Meer info
via www.heemtuingoudsehout.nl
Zelf animatielm maken
Herfstexcursie Heemtuin
30 ADVERTENTIE
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Historisch hoogtepunt zilverprijs 800 ,- per kilo
Zoek nu uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes gulden stukken, bestek, serviezen, baren etc.
Record goudprijs 42,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
31
FILM EN THEATER
Shakespeares beroemde liefdestragedie
Romeo & Julia is n van de hoogtepunten
in de westerse cultuurgeschiedenis. Met zijn
eigen energieke dansstijl en de muziek uit di-
verse culturele windstreken laat Choreograaf
Ed Wubbe zowel het universele en tijdloze
als het eigentijdse karakter van het klassieke
thema zien.
In deze sprankelende remake gebruikt hij ook
nieuwe invloeden uit de urban en hip hop cul-
tuur. Ed Wubbe maakte dit grootste publieks-
succes uit de historie van het gezelschap voor
het vijftigjarig jubileum van Scapino in 1995.
Deze spectaculaire voorstelling wordt muzi-
kaal gestuurd door een ensemble van internati-
onale topmusici. Voorafgaand aan de voorstel-
ling is een inleiding te boeken. Uit dans valt
meestal meer te halen dan men op het eerste
gezicht denkt. Zo zit er vaak een verhaal van
een choreograaf achter, dat buitengewoon inte-
ressant kan zijn. Dit seizoen vinden er in De
Goudse Schouwburg een aantal inleidingen
plaats die helpen om alle niveaus van dans te
begrijpen. De inleiding van deze avond begint
om 19.15 uur en wordt verzorgd door Scapino
Ballet Rotterdam. Een ticket voor de inleiding
is apart verkrijgbaar voor vijf euro.
De Franse fotograaf en documentairemaker
Raymond Depardon heeft met Journal de
France zijn eigen biograe in beelden gecon-
strueerd. Na vele verzoeken van verschillende
documentairemakers besloot hij dit project in
eigen hand te nemen. Hij maakte deze lm sa-
men met zijn vrouw.
Het ideale huwelijk: hij leverde de beelden, zij
verzorgde het geluid. In Journal de France zijn
archiefbeelden te zien van zijn oorlogsreporta-
ges uit verre buitenlanden, zijn bijdragen aan
de Franse politiek zoals de gelmde campagne
van Giscard dEstaing maar ook fragmenten uit
een psychiatrische inrichting en uit de rechts-
zaal. Depardon werd ook gevraagd voor het
ofcile portret van Franois Hollande. Waar
wereldgeschiedenis geschreven werd, was De-
pardon erbij. Een indrukwekkende staat van
dienst, maar toch begon er iets te knagen. Toen
hij hoorde dat zijn vader was overleden, keerde
hij met de camera terug naar het boerenleven.
Hij vroeg zich af of de beelden van het Franse
platteland niet veel belangrijker waren dan het
stadsrumoer van Parijs. Iets vastleggen van
wat verdwijnt, dat deed hij tijdens de reis door
Frankrijk met zijn camper. Uit de liefdevolle
manier waarop hij de kapper of de tabakswin-
kel in het dorp portretteert, blijkt waar zijn hart
naar uitgaat. Journal de France brengt de foto-
graaf/lmer terug naar zijn roots, voor zover
die nog herkenbaar zijn.
Zaterdag 13 oktober
Gouda, Zotte zaterdag, volop activiteiten met
knipoog naar Erasmus, zie www.welkom -
in gouda.nl bij Evenementen.
Gouda, Ruilbeurs van Postzegels en Munten in
de Bernhardatzaal (1ste etage)
Zorgcentrum (Koning Wilhelminaweg) van
12.30 tot 16.30 uur, meer info (0182) 374 230.
Gouda, close harmony octet te in de Sint-Jan
van 16:00 tot 17:00, toegang vrij.
Zondag 14 oktober
Gouda, Herfstexcursie op de Heemtuin,
aanvang 14.00 uur, deelname gratis. Zie
www.heemtuingoudsehout.nl
Haastrecht, Jazz op Zondag in Grand Caf
Concordia. Vanaf 15.00 uur met band Swing
Twice. Toegang is gratis.
Schoonhoven, Culturele Zondag, op bijna
dertig plaatsen ateliers, werkplaatsen, gale-
ries, theaters en musea open tussen 13.00 en
17.00 uur.
Dinsdag 16 oktober
Gouda, Voorstelling Charlotte Glorie, in Irishof
(Middenmolenplein 266), aanvang 19.00 uur.
Zaterdag 20 oktober
Gouda, Sixties Revival met de coverbands
FAEM en The Crazy Rollators in Gouda Stu-
dios aan de Oosthaven 12. Aanvang 20.00 uur,
zie www.goudastudios.nl
Exposities
Gouda, Expositie rond kunstaardewerkfabriek
Scapino Ballet Rotterdam. (foto Hans Gerritsen)
Zelfportret van Raymond Depardon
Vrijdag
19 oktober
Aanvang:
20.00 uur
Klaas van der Eerden
Breedbeeld'
Romeo en Julia:
universeel en eigentijds
Filmhuis Gouda
Uitladder
Vrijdag 12 oktober
15.30 uur, Journal de France
19.00 uur, Comme un chef
21.45 uur, Simon
Zaterdag 13 oktober
19.00 uur, Histrias que s existem quando
21.45 uur, Journal de France
Zondag 14 oktober
16.00 uur, Simon
20.30 uur Tous ensemble
Maandag 15 oktober
20.30 uur Histrias que s existem quando
Dinsdag 16 oktober
14.00 uur, Comme un chef
20.30 uur, Laurence anyways
Woensdag 17 oktober
13.30 uur, Ernest & Clestine
20.30 uur, Laurence anyways
Donderdag 18 oktober
13.30 uur, Lost in Afrika
20.30 uur, The angels share
Vrijdag 19 oktober
13.30 uur, Cinekids Shorts
15.30 uur, Tous ensemble
19.00 uur, Simon
21.45 uur Barbara
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 11 t/m woensdag 17 oktober 2012
KINDERMATINEE
Alle lms zijn Nederlands gesproken.
www.arcadebios.nl
3D brillen aan de kassa verkrijgbaar voor 1,00
VRIJDAGMIDDAG VOORDEEL MATINEE 6,00
TED
dagelijks 21.45 - 5e week
dagelijks 19.30 - 6e week
DE VERBOUWING
MEES KEES
SINT & DIEGO EN DE MAGISCHE BRON VAN MYRA
DE CLUB VAN SINTERKLAAS EN HET
GEHEIM VAN DE SPEELGOEDDOKTER
vr 15.30, za t/m wo 13.00 en 15.15 - 2e week
za t/m wo 15.30 - Nederlandse premire
za t/m wo 13.30 - 2e week
ASTERIX & OBELIX BIJ DE BRITTEN
TINKERBELL: HET GEHEIM VAN DE VLEUGELS
za t/m wo 15.30 - Nederlandse premire
za t/m wo 13.30 - Nederlandse premire
DE MARATHON
HOPE SPRINGS
ma t/m wo 21.30 - voorpremire
dagelijks 19.00, do t/m zo 21.15 - 3e week
ALLEEN MAAR NETTE MENSEN
dagelijks 19.00 en 21.30, vr 15.00
Nederlandse premire
Do 18 oktober, 19.15 uur - Live event vanuit Londen
THE ROLLING STONES: CROSSFIRE HURRICANE
Documentaire/muzieklm over
vijftig jaar The Rolling Stones
JAMES BOND: SKYFALL
wo 31 oktober (dinsdagnacht) 00.07 uur
Voorverkoop is begonnen!
Alleen maar nette mensen 15.00, Intouchables 15.00
Mees Kees 3 15.15 (3D-toeslag)
vr 15.00 - Laatste voorstelling
INTOUCHABLES
Agenda Goudse Schouwburg
Vrijdag 12 oktober
Grote zaal, 20.30 uur: Niet Schieten! met
Mannen zijn Zeikwijven (cabaret)
Zaterdag 13 oktober
Grote zaal, 20.00 uur: The Dutch Eagles met
This is Hotel California too (muziek), uitver-
kocht.
Zondag 14 oktober
Kleine zaal, 12:00 uur: Charlie Siem en Caro-
line Jaya-Ratnam (Kofeconcert)
Dinsdag 16 oktober
Grote zaal, 20:00 uur: De kleine zielen (toneel)
Woensdag 17 oktober
Grote zaal, 20:00 uur: Scapino Ballet Rotter-
dam met Romeo & Julia (dans)
Kleine zaal, 20:30 uur: Rustavi Koor met a
capella koor uit Georgi (klassieke muziek)
Donderdag 18 oktober
Kleine zaal, 14:00 uur: Toneelgezelschap Beumer
& Drost met Padvinders! (fam.voorstelling 8+).
Vrijdag 19 oktober
Grote zaal, 20:00 uur: Klaas van der Eerden
met Breedbeeld (cabaret)
Kleine zaal, 20:30 uur: Frdrique Spigt met
LAND (muziek)
Regina in Museum Gouda. Te zien tot en met
28 oktober. Gouda, Expositie sculpturen Anja
Vosdingh Bessem bij Kunstuitleen Gouda
Regio. Te zien van 1 september tot en met
27 oktober.
Gouda, Expositie werken van Dick Tasma en
Hortense de Kooter iin Galerie De Hollandsche
Maagd aan de Oosthaven 28. Te zien tot en met
27 oktober. Zie www.dehollandschemaagd.nl
Haastrecht, Expositie Gerrit Neven en Evert
den Hartog in Hooghstate Museum (Hoogstraat
164). Te zien op 12, 13, 14, 19, 20, 21 en 26, 27
en 28 oktober van 11.00 tot 17.00 uur.
Reeuwijk, Brandweertentoonstelling in het
Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk aan
de Oudeweg nr. 3. Te zien tot en met zondag
25 november.
Onder kanaal 63
De Krant van Gouda TV
WWW.GOUDA.FM
VIA REKAM EN CAIWAY
RUIM 40.000 HUISHOUDENS
KANAAL 63
GOUDA
Raymond Depardon fotografeerde het Franse
platteland.
32
Nummer 41, 11 oktober 2012
Oplage: 69.000 exemplaren

Centres d'intérêt liés