Vous êtes sur la page 1sur 56

!

h] pi ^`^ # ] ^ m

u
~g wga{ **/Zw h.ZvZ

-Z$
+

smi qi

~g /ZZ **

www.Qadri.in

p**
et ]
( 43) ] ,M

Hirz-E-Muazzam
By : Maulana Shah Fazl-e-Rasool Qadri Budauni

iw

-Z$
+~g wga{ 
**
w h. Z

[yZ

'

~g /ZZ **

CzF,

Y 1860&| 1276

( g ) *T

| 1430ypg&Y 2009m

+]
h
.T

aZg
Madrsa Alia Qadria, Maulvi Mohalla,
Budaun-243601 (U.P.) India
Phone : 0091-9358563720
Distributor

Publisher

Maktaba Jam-e-Noor

Tajul Fahool Academy

422, Matia Mahal,


Jama Masjid, Delhi-6

Budaun
2

www.Qadri.in

[^
OZ
ggzZ]
. Zzx Hf *Z'
4ZaZ
5E
-Z$
+C',
~g Z/Z{ 
G
( | 1263wz D | 1177] z)

x **

~g /ZZ
3

www.Qadri.in

6 m
q
! @*Z `g
3t
! N Zg f Vz
/8
-g
tg {{ { =d
$i ) ~g ?Z ]|<
L IZg Z]
.@*
~ Y 2010 ag
',
Z LZ~ V',k yZg Y wk =( pV-Z$
+
qzggzZ yZz 
g Z z b & Z e
$Z@ zg Tg 6,
\W7y ` Z]}
.gzZ4z]
.\Wn rz
tg MgzZ
M F,
>
Ktg g F,
Vc*
~ V Zy ~ygzZ 
Z tg {{~ =
+Z
tyVgqh
+]
.~tg {{gzZtg g ~g h
+]
.tg : {6U*
X [!*
u @*
gzZzgq
-Z g @*
tg {{ ]}
.Vc*

kL L x Zz uH,
$.6,kZC
e
Zptg yZz
tg {{z) ~g /ZZ **
g Z
/ ZpY c*
o !
Z {',
Z6,kZ X N o6,g
)

Z LkZL
L c*

( V-Z$
+
._g 
Zz {gzZ[@*
z [Wh
+]
.k tg g Y fgzZtg
g @*
]}
.
Z tg : *WgzZ Y0g c*
!ktL @*
N Y 

Z
/ ZgzZ 46,
uz]i YZ{ =r
# gZX
"
$U*
q
-Zt~

ZkZ
Hc*
i Wx6,zvZgzZ
Hc*
K
M,
F/
Zi g@*
~Z
E

O Z w B Z ` @*
[Z _ W6,xB27 ~ w 2
/"
X ~
/
-ZZ[k
q
,
i g6,
xB8h
+'

Q',
~/ (V-Z$
+
tg:*W ) {=r
# ]| gzk
,
[g
E

"
Z kZOZw B Z `@*
Xg k
,
@*
6,
uyZzt \W

(}W )X
=gzZ,jh
+'
+#
}
.gzZt0*
!pz
~g xZ

E
O Zw B Z ` @*
~hw
pV-Z$
+
tg { {x {
4

www.Qadri.in

i Ww
Wzx Z Z 1gzZ f 1zZqC
Zzpg yZgzZ Z}
.y!*
8
V*
KvZ IZv c*
V ]rzgU*
W x?Z :x Z} m
CZ {
yZgzZ *z WyZz DyxgzZ z b &IZ#
Z \zZ yz

X g W Do]',
znA
x
J@*
z ( ZevZ g) x Z/p **
q
', ]rzg U*
W
x #
ZkZQgzZ 7Rg Z yZ "
$U*
Vz
+Z
c*
ugZ}g t ~]Z|1X ? ~(,q
-Zp]Z &
+G
5_zi Z
X n
pgwu0G

-Z9z yZ c*

f~}g !*
g U*
Wz]r
G
0uZX{zq

,q{z~ G
0uZ]rxx **
DV {z~uzgzZ *
@Y

{)z k] c*
ug I} q ,x H
Zg { Z',X

gzZ/x~]r-ZyZ c*
,x H ,q{zDV]r
)DVX0)gzZ0DV 9z DV]r fQX V
X,q {z0DVgzZ V/x G
0uZ ]r6,g ,q +Z0

k
,
i {)z u 0*
m ~
V u0*
g
Hc*
/xz G
0uZ ]r
X c~zgxg U*
WgzZb6,
]rnVyZ~!g
5

www.Qadri.in


6 c*

;@*
~ y!*
izg Z ~| 1265 w h. ZvZ ]|!gt
W~
)
Z !g kZ
z ZXC

wL Lx **
]g @*
kZ
'6,

g r
# V{YqwPX Zw=~x ZzfgzZ

E
B
L L HF,
~ g kZ -Z$
+~g g Z**
w Z ` @*
} Z
t gzZ bg &{ziw~kZX Z 
x **
Z
+
Z
z bg
X Z
~Y 1860&| 1276gg{ -
z)Y zg Z TZz g !g7}g
z G
0uZ ]r~ ` H6,V& '!g

$ q Z 9x]c*
g
WW
'aT yq
',

zWg U*
Wz]rv~;@*
U i!g Hw+ZwZ ZfgzZ
CZ 6,gdgzZ 6,gZ0
+{{z
Gq
',zyZgzZ *
_m,
+Z{ 
'a Z D hgyZgzZvZ z { 
{o
]!*
z]~_vZ z{ 
:ZZzyZgzZ m,
+Z ~
)$

+z u :~ ]r
/Z [Z K Zj6,gm{
X @*
WvZ z{ 
Z {
~ikZ @*
g
~`~gzZ c~)DV]r~`~uz
!gtb?v 'X
Hc*
~cncDV]r
mZpz x ZgzZ ._g h
+]
.!gX RgzZ Y6,qLZ
gzZg
$ qZz]c*
W Hq
-Zt{ .Z.
{ c*
i{ c*
ia
._ "i i kZ X ~ CykZ Vg f
F,
zg Z (]g C
[Z H rZ6,'g ! s '
Z (,tg g f *Z ~g Z
**
xm,
~ C[X
Hc*
`g
6

www.Qadri.in

X 
Q',
~/zDyZgzZ 
Z b
yZk
,
[gX Hyz
~kZ 
wJ~{ g!*
KZHt
) { " kZgzk
,
[g
X }W 
= b & Z= 
7{6,
yZVVx{gzZV
~g /ZZ

| 1430ug MZypgB7

V-Z$
+
tg g

Y 2009~ZB29
///

www.Qadri.in

'sg
(mvZ G
*9g ) ~g sZ):i Z
y 0*
g
Z (, m,
/X gz<gzZ Ywz w\W
\W Z
Z lyZ X Hs~ ` nZ%Z qzg z K Z}
.z
D
) )z<
L IZ )g fk
,
zk
,
{z kZ [
X Xlg.
a
W,
O b~',
pZ[ L L ~[; Z0v~gz kZ
_m,
+Z{ 
gzZ ~ _vZ z { 
~ _/Z [gzZ

gzgzi} (,~ ;e
$Xs g ZuZ
~

g.
(KZ KZ <
L IZ fa[!*
kZX sz^
~_m,
+Z{ 
~ !*
Wha**
f *Z~XXl

**
~vZ m{ 
**
} Z ~ _+Z <g { 
gzZ

{
/Z gzZ ( **
**
Zz Zi WxZ1Z **
) ~ +Zg **
~ .
b { g " X H Z Z9
ht Z 6,gVc*
)z ~g Z wg a

kZ)lgsg t r
# s) 
g (Z ~ Y 1972gtg
{ c*
i*
*
Z~ Oy*g *akZ Y sg X c*

k
,
a
( /ZZ )X
o
8

www.Qadri.in

+Z g~X 3
Zg { Zg Z
Z ZgzZ c*

D yZZ V

: -Z$
+

\W]{z;z ~ o #
Z x u m<!*
LL

2 gzZ s s T
$@*
6,ug I

ZqxsZ s
',z e
$Z@\WWM
))
~) \W\W xsZ x
Jfz x Z Y xx
( 1)X x Z gz<

\vZ g "y]|yWZ Y s]
. Zz M \W
E

- \vZ g k0Z ]|+ l.Z Kg s {]


J
. {ZzgzZ J
-

( | 1263:x ) m,
+Z {ukZ/Z { 
**
]
. Zz\WX (

%L
L C g ZZw/{]
. {Zz\WZNZa Vc*
ZF,
Z V;
g VxiZZ wW{ 
h',
aY zZ3,
~ { g !*
m\vZ G
*9g ~zC
wga{ 
]|Z
# X D:f6,[ Z k0*
/Z{ 
p ,lg Z
/
+
0
i
pm\vZ G
*9g VxiZZ wW{ 
]| c*
Wd
$: i ] z

( 2)X ~]g t
KZa
EE
iZ]| ( 3)X ] z\W~Y 1798D 99&| 1213 . Z#{ O
( 4)X Z~gx **
]g @*
gzZ
H3gwgax **
\W._ 
g ZVx

Z{ 
**
]
. ZzgzZ?Z **
Z]
.ZZ z s

gzZ H^ ~{ \ 0*
nqh
+'
~/k',{g !*
X q
255:m&Y 1945V-Z$
+6,
,wzZzrZ Z >E
+
-Z$
++Zg X 1
250:m:sZ X 2
280:mc Z,( zg Z ) :yY f{E
+
Zg X 3
gx **
]g @*
~c Z,yY f{E
+( ^ ) 250:mrZ Z >E
+ -Z$
++Zg X 4
X| 1213~gx **
]g @*
ce**
| 1203] z._kZY
9

www.Qadri.in

/Zg **
{u kOG

/
g;Z Y {u kxZd Y !Z o ~ ~
gzZ z ] Z0
+{ **
X q ~ #
}
. ( Y 1822&| 1238:x )
z xEx ~ wg e \W 
wzKz{ c*
i zZ KZ7$;f
( 5)X rg y.
g Z'
m\vZ G
*9g ~zg /Z{ 
xz$]|| 1228 y
Z ~ )
&
7Z v gzZ C 
f 0E
vZg**
~'Z Z **
6, kt

p{C
g Wz ( 6)X ~]i YZ YzgzZ Z Z ~g *g~
[Z L L:c*
} N gzZ lpN\WVxiZgX q

~g Y ;~z* z bC
]Z f ~g v\vZce h
X ;Z@~gj \WOX
g**

W7 w56,wZ {ukVxiZg g7 w \WZ

b b 
{ukZ/Z { 
~ I wz X
H

X ( 7) ~ !*
ug I
~g wga{ 
gzZ Zi ZVgt
K

g
Ctg g gz Z z : Zz g7 w 6, ]
. Zz
w g 0uQ Hq; V v { z I Z V

} g D
+z kgp Hx ~ {)z kg
c*
gX H{ Zg Z #
i 5
X Z: {

niC

Zpg ~ #
}
.]
. Zz g !*
F~ kZ

H7m~z*J
-Z
# t Zxy
s !*
X*
@Yc*
wN*
6,
z}uz

wgzZ q tz* ]O g@*


~w *
@Y
251:mrZ Z >E
+
-Z$
++Zg X 5
( 48:mY 1962s6,
Zzag )gZx Z !*
W!Zy0*
) x X 6
251:mrZ Z >E
+
-Z$
++Zg X7
10

www.Qadri.in

xzg **
~L LgzZ pZ m8L L 
wJ ]
. Zz
Zpg
u ]zZ ZX ~g [_
.6,\W X c*
kg [K!*
X ( 8) Zqgsu| YQg
qtJ
-wFDg Z
/
~V
t& M {z tg D M s Z
/Zz \W
X qz]i YZ~tgzMgzZYZ1Z
 6,kZg Z'
m\vZ G
*9g g +Z zZp]|
0*
{ \ %K ay

^ Z
(Z t ]g c*
i 7
-eZ
Vy ,\W ZgkZ ~ m,
ZG @*
^ { zX : Zzg
X Z 7,
**
x ~5 Zg
zzzViq
9~#
}
.]
. Zzaq]i YZ ug I^
qc*
gz] <}wX 
%]i YZ pw/V,Z
# b~g7 a#
}
. Z}
.gzZK~ Z c*
izgz
X BgzZt
Xgh
: -Z$
++Zg ~
GrE
xZY 1zZ SN 
Z Z~
aZ yZ \WG45 c*
g L L
gzZ c*

^ 0*
{ \ ~{Zg<}wX N: q$}uz
X (9) ZgZ1nC
6,
zZLZ~x ZgWVVB
zD $
+ ]|gzZ ` ZuvZl ]|~^ug IZ
_**
]|p Z ] Zg Z z [_
. w Z H { .Z ~ g
$u
XK q]',z nAg " gzZ q6,
g Izg\vZ g WZ
252:mrZ Z >E
+
-Z$
++Zg X 8
253:mrZ Z >E
+
-Z$
++Zg X 9
11

www.Qadri.in

z ]i YZpi Z\W 5Z]|s ZZ d{ ={ g


s \W yG]|} Z } (,
yZgzZ ( 10) 
%
X ( 11) q]i YZgzZ Hq
p]g c*
i <}w~/w80]
. Zz z :Zz \WZ
#
^sgkZ \W~/kZlgZ
/
q` V{z(,x 

9~#
}
.{]
. {Zz zX Y7Zg Z
g ~ZX c*

{ Zg Z
~^kZ : Zzg<}wQB]
. ZzgzZ ]i YZ
~g7 V yZgzZ c*
Z Z h #
}
.x(Zz {z ]c*
g z ]Z
( 12)X gz{b
gzZ @*
WaO ` k0*
yZ x **
Z U%]Zz ]Z f **

Y
4xE ~C
a V G
5G
@*
q c*
g <b)

Zz ]oZ nZi}-xEm!*
@*
q ! c*
g !*
s
yzDV2gz<gzZWZ.azD{znX @*

._ ]gzgzZ sLZ C
X Z q
-Z {z 3Y`
X @*
M
g !*
g;{ 
g g Z]
.@*
~y
Wy *
@Y HY KZ {z ~ sf

HH7~#
}
.~g wga{ 
**
ab)%Z
: *
@YH7F,
kZBg "Z Z ~ggzZs KZZ

380:mc Z,:yf{E
+
Zg X 10
253:mrZ Z >E
+
-Z$
++Zg X 11
sZ X 12
12

www.Qadri.in

^jj]
ZZvZp
y Ht 0kZ qyz + f D 
HD :wZ
u **
x ~ pgzZ {L{ k
H**
p ~
*
D gzZ uxe Z%vZY 1zZgzZ x Zw6,
zx **
BgzZ
7h{7ug Ix~
V *]|gzZ 0G
0_
)$
+7,VW0*
~

**
~ }gzZ 9 gzZ 9 p c*
y!*
t HgzZ

zp~gzZ Yt :6,]gkZgzZ Y
{z{ Zg Z p
/Z
c*
W~G
ggzZ Z~}ikZzz kZ 7g )
,~{g
gzZ HO\vZ g "y]|~ {gX y!*
V;z
X HC
!*
l\vZg@x Z]|gzZ HOi0vZ~6l
yZV 7,i yZgzZ ZM Z VyZ ~ ]g+Z :
6,yZ 2z? H6,V, Z pqgzZ ?7c*

g **

X ? H

E37E4]|$
X { k
,
zE
0B+GvZ}z{ C, { 
!*
Z GG

+Z ` Zu;1Z ~i { 
!*
{
g

,~],{gG~g wga{ 
**
w h. ZvZ]|
7Z6, :kZ Hy b
j f 0E
) ) z<
L IZ gzZ [Z

X 
\

x Vz z g D
+z kg qc*
g z ] #
}
. \W
gZw;c*
g \W~|z^X 
zs;@*
z"z!*
13

www.Qadri.in

g.
~sz}gzZ](g]c*
NZ \WX Lg ~g YB
:sf `g?gX 
g (Z

X1

ttg Z1 X 2
bRZ o X 3
j] j] X 4
0.Zi X 5
/Z3

X6

/Zt Z X7
Zm8b X 8
g0g X 9
G
4!g',
G
0E
@Ziq X 10
w5@Ziq X 11
$Z X 12
d
};Z X 13
G
3$g
9[Z1Z G)G
$ qZ b X 14
E
[ BZ` X 15
iw X 16

I ^i oni c ^ gj 2
~kZ [ Ze
$.6,<
L I ZZ
+( ! ) I j] j] !M
6, 
vg )
,q
-Z~6lX ! uVK ZzZ6
? ~ !*
W ha**
f *Z ~ Zi W@W } fg**
} (,} (,6,kZ
14

www.Qadri.in

**
gz Z ~&GZ { 
**
Y S Z gz Zg{"
gi WV { +Zg
E
$ gV Z
h
+Ie
$.gzZ KG4G
/ )zxZ ( ~ !*
W;Zg
X Hg Z
q6,kZ -Z$
+Z ;**
x@WZ /Z ` Zu**

~w',~g V{ gZ { 
**
]|dZ 
` [t Z
# gzZ
X Hk
,
q ze
$.Z',
x **
XXe] ^r ^e j] j]ZZ
X YH
~](gZ kZ j] j]
+Z g~D ( g) y G3kIZ y
ZZo/szHZttg Z1 X 2
:DyV-
) !*
"kZ


\Wx Z 1zZ gT~;zgm<!*
LL
zZpVZp 0<EZp]| x \WZ
# O 7{z

Z%6,ug Ig Z'
mvZ G
*9g g+Z
gzZiz
Z zgr
# zZp[g \W~K Z%
usyW g mZ V1gkZ6,ug I
Vz
1gkZ Hn \W CW[6,[J
-
)f LZg !*
t ? Z 
g ZX 
Zg Zag
KZ% \Wug I 
g Z kZ/X z ;zv
[ ~ Z 
w ~gzZz 
g Z zgzZ c*
VZu
( 13)X 
;@*
ttg Z1[u
g x **
X {
2zge
$. Y xzf[ kZ

Z HF,
z x **
t /Z tgZZ L L ( | 1326) ~zQ
254:mrZ Z >E
+-Z$
++Zg X 13
15

www.Qadri.in

xsZ ]| Y Y c*
%Z kZ { i Z0
+Z q=gzZ wz kZ [
X Hf!ZjgZ ( | 1356x ) ~zr
# { 
Z$c **
Zz
: D 
(q
-Z
( 14) 6,
131ttg Z1r
# L L
: D 
(~uz
$ tg Z1 g L L
yWvZ g ]|i Z {)zZ x Z hG
( 15)X 0
+
Z {e
$Zzgg
$u
:D 
(gzZq
-Z
+
\vZg$ C Z ?{]|
akZi ZPf',
Y+Z L L
\vZ g 4~g wg a**
Zg .W
Z {%
( 16)X h
+
W{%rZ
OZ6,yZgzZ]Y!Zjttg Z1OY Zuk~zdZg
X ~ 
& $6,
ZzqJkZg Z

wEZy!*
iJa y~yZZ G
!~ Z ~
G

w~
C oX Hs Z Z6,
q
-Z V,Zp T

y
~T h
+ F,
Gyi Z0
.
+Z (ZpY{g7yg Z
y
gzZ Y c*
i Z0
+Z
g y
ag Z : Z
6,l]Zzf 1zZ z m
CZ]c*
W Zz g Zz ~ h VG X Y H[g Z
X6,

gy
 7wJ.

/
{zYHV
C
X 139:mxg XT:vZ G
*Y Z Zuk~zr
# { 
Z$c]| X 14
163:m sZ X 15
195:m sZ X 16
16

www.Qadri.in

Hy ~ p Z Zz} (,|kZ Zuk ~z{ 


Z$c ]|
:D 

:C
!*
~i q

Z

b Zzg Zzx 0 Z Z L L
:)sz vZ ]Z+ 1zZ z m
CZ ',Zg x 0Z h {g Zz ] c*
W
!L L y% Z
Z RCz 

Z h y ZZ G
G
( 17 )X

yZ ZC
!*
zC
t
~ b Zzg Z gzZ VGZ :F,
 6 g Zz ~ hVG **
V 6,1zZ z m
CZ]c*
W
!
X d
$C+F,
+gzZp ~yZZ G
$
G

{)zg (Z gzZttg Z1 ~g wga{ 


**
bxsZ fv
!~
X W: 0E
!_
.6,
]Zg nZ yZZ G
G

~g _ 
,_ Zi D ( zg Z ) g (Z X 3


s V~',
xsZxZg Zi ~y
W._]

X~ kZX| 1265g Z',Y ZZ Zw h. Zg (Zx **


]g@*
kZ ( 18)X
{ iV-6,V ] vgzZ<}w ;kZ ZZ e
$
Y B
bg Z [t gZ ]g @*

HH7u-b&
:D 
(q
-ZXK5p]Z W,
Zb~'
g (Zt<
{h
+uz# b ZVz<
t h
+i L L
ykq
-ZC
gzZ H ` Zg @*
z|
# @*
QN { ` yk
171:mxgXT:vZ G*Y Z Zuk~zr
# {
Z$c]| X 17

BE
gzZ [ @*
z [Wh
+]
.V-Z$
+O Z w Z ` @*
$k[ZgzZ 
d
~ Y 1985 V-Z$
+h1{g Z Z X 18
IG
( ~g /ZZ )X g Y 
BG
0kB+z~gz
17

www.Qadri.in

~| 1257 ZgX H 0*
',=
H>ZZq
-Zq
-Z~
( 19)X Z hg6,
wqZ
5.
Zg Z @~~}g !*
~[; Z0Z
:
[~ ~, ZZ ~[; Z0 !~L L
kZakZ
rg {Z
+gzZ !*
]a gzZ ZC

] LZr!*
yZgzZ Hwyz O
) ) z<
L IZ
OyZX H w'gzZw wZZyZ ;g 1
i sIZgzZ S}wIZ ;g @*
g gz [Z N
) !*

~ y
q nZ gzZ G xX N 
; kZ
z1 V XK wEZ p Z! Z" z qe
$.
Vzg ZD
gzZ Z 7,**
hg6lgzZ {g {h
+;kZ
!*
z q
-Z {z Z X LV; ` kZ W
( 20)X gzZgZ p
yZ d
$
~w',ZgzZ ~ Z ~~g wga{ 

i ZzW;QgzZ Y! l& zgyZ1{ ^


,Y],
Z gzZZ
+
:D 
X c*
k
,

z
J
-V: @*
~h
e(g2
+)7V-&
+
gxL L
Y4
G
vz',Ej Z .
$i
+m,
g kg O ~ Vzy VR

h
+%gzlr
# gzZ Zzg (Z ~(,x~ ykZx **
47:mg (Z ~g wga**
X 19
I
50:m
{Z[ <XgZ Z@~ X 20
18

www.Qadri.in

.
$i
+j
+g h
+% kZgzZKg 2
+9zgg ZD
k gzZ
Zg c*

e KZkZ r
# ~gZ{
( 21)X V;z
\vZg1Zx Z G%Z ` Zu[Zx ZgzZ|~g (Z
X Kf~Zcew} (,
o

l f| 1221-iz',
xB7 ( R)pZ[~[; Z0
k0ZKgzZ ~
/]g z O~ `H~
z kZ 7t )(
-i )(l fX ;gpY)(lx\vZg
h
+ F,
kZ ~E!*
- 0Z **
X Hg kZ_ pZ[gzZ
-Z V` Zg [!*
q
-ZkZJ
q
-)i X ~k
,

]gz O V~pxwHt
HggzZ
HV~x ZwK{z
/
X mY:6,
[!*
}uzzz[ZCZx kZX Zz
gzZ [!*
pZ [~y
Wg (Z ~g wg a{ 
**

X'g yZZ G
!OYX c*
F,g )(l f6,kZ
G

! CWt |d
bgzZF,pZ [ Z yZZ G
$z t
G

m,
+Z{ 
]| ~_vZ z { 
]|]Zk
,
)(l f

]Zg ~ !*
Wha{ 
**
gzZ ~ +Z <g { 
]| ~_
:gzZmpZ[ :]Z|t *
@YWt %ZtX
)(l f
z kZ zZ
+yZ5 ]YgqyZZ G
!
G
X 
) )z<
L IZ fgzZ

#
m,
Z V,Z *
@Yc*
x ZZt6,
gx 6,
~g wga{ 

7372:mg (Z ~g wga**
X 21
19

www.Qadri.in

F,ogzZ wb #
g Z MZ =g f ~gz Z ggzZ , Z ~ gz
( 22)X H
~1~ ~ **
Z~ ~- fZ
# 

~ **
[ ~gzZ Zu~Z a~Zg 3Zzf ~
a
F,
og ZM Z#

( 23) xi 5 m,
Zg uL L)z

? *
@YHZ
+VY6,
L IZ fx ZZ
<
D: wJ~gz ZggzZ ,z Z f
/Z gNtQ

oyZ f @*
YZtHX m,
Z c*
Dzy Zz^
,6,oyZ
~ V-> m,
Z c*
zyaVh] lLZ ygzZ D: wJ
X DQ}g }g
: ]!*
gzZq
-Z~g [-ZWz6,

x}g ~eZ

^6,gm{]!*
-Z~e? -Z$
q
+wga**
L L
( 24) 
$Zxi 5~g u: ?ZyZ

: Z yZ7nZ Z t 6,**
q
- 4,
}g tk
,
',
x`
Gi !*
i m,
Z c*
4z m,
ZVY 
$Z xi 5 ~g u

s 7]!*
x`
**
xi 5 ~g u%Z nZ Z .
gzZ
tZ~~_m,
+Z{ 
]|X Y H: yz yZ~%ZxsZ

C
#
i 5~g u c*
]2nkZ} ]i YZ #
i5
79b BgzZg Z zz { Zp m,
Zt
8Zgt ~}g !*
gz m,
Z 1z f4Z 9 z Z ~ Y 1857 ~ Zi Wk
B VY

18:mY 1968c ZO Z%LZ])l ~g [-ZWz6,X 22

26:m ~ **
Z**
~g [-ZWz6,X 23
18:mY 1968c ZO Z%LZ])l ~g [-ZWz6,X 24
20

www.Qadri.in

X^
,6,
o{)zZgzZgz Zg~g Z MZ

![g ~ Z ~ |0Zq
yZZ G
-Z tQ
G
} 
xi 5 ~g u[
/Z 
S
-Z bZg U

0*
~g u[ {z7~gztgzZ
ZZ #
~ kZ7~gz
} 
{g Z Z ~g u (Z S
-Z bZg[ Z
# p ._

0*
~g u G [ {z n {g 7%t WZz1
X$
7
/
#._
C

=g f ? ~g wga
/Z YYH7i Z0
+Z%Zt
E
E
!
43{v Cqe
T ]?yZ b EG
$~g u
!q '
a**
Nk
,
+
5
)
Z ]T {)z yZZ G
G
X N7 
]kZ~g wg

g Zz]gZ MZ ~ m,
Z~p Z Zz ~g wga{ 
**

`g c*
g Z
:
L Za Yz ~ +g Z MZm,
ZgzZ Hg Z
: D 
X YYHx7 kZsf
~ m,
Z ) #
Y ~ y*zyce 'YL L

qgzZ ~ xsZ + xsZ$g:gzZ ( g Z MZ


( 25)X 7,
9g~x Z

* YZz|t @*
*
5y ~ Z ~+
$Y~uz
~X CX~ x ZZ 4z m,
Z 6,<
L IZ fv gzZ ~g wg a
:6,
q
-Z~Z
:C7~z6,
V1 xsZ
Ggu~ m,
ZL L

~ o yZ zg i ]Z gzZ I Z
yZ

27:mg (Z ~g wga**
X 25
21

www.Qadri.in

73Z'
z L{zX D<
zF,
gzZ z6Z

ZgX g ZwkZ @*
C c*
i6,
/Z C
uzg ZZgzZZ
)
ZxZ

:
L 6,~ m,
ZguQ D~o kZ uI
(26)X , Z
/yp @zzs<
wZgzZ,

: CYt]!*
-Z~}g !*
q
~g wga{ 
**

 t ]!*
m{ q
-Z ~ ekZ IZg **
L L
] ~ LZ **
-Z$
+wg a~
X Xqz~gV;zw( Y 1831)

+@W Y W~ Vzm,
Z [ C

( 27)X m,
Z
Zg { Z',

!Z
s
) ) z<
L IZyZZ G
# ~ Z ~
G
WF,
Z~ yZy{ z +Df9 z Z Hg Z g Z zZ
+

**
~vZ m{ 
**
}X H{o fwyZgzZ yZ
f *Z ]bZ xz y ( ~ _+Z <g **
y Z) .

Y fg " )zgz? fgzZ V{ +Zg **


~ !*
W ha **

]!*
X H rZ6,
w8Zzg6,
g~k
,
X h
+ F,
=g f;@*
z"

/
azDr
# ~_m,
+Z{ 
]Z|9z Z~yZt
:c*

WZg **
g Z6,
yZZ G
!r
# { 
]|p
G
~ !*
 D 
{ukOG
W!Z r
# y
{ 
**
]|L L
z uy }g gzZ yZZ G
! ~ Z Z
#
G

4E
&Q X 26
LZ] ~lG
24:mY 1968c ZO Z%LZ])l ~g [-ZWz6,X 27
22

www.Qadri.in

gzm V\Wr
# {
]|
z kZ H qz **


!*
~ c*

B k\Z X gzZ`
kZgzZ [ kZ:gz Vgzm V\WV
H

( 28)X v qbtz Z g o
h
+ F,
 6 kZ V2 ~ fyZ ~g wg a{ 
**

gzZ H qz ;@*
z " kC]gzZ
# gzZ Hx ~k
,
g7n
_0
+
i ~g **
X (6,
V\WuDIZqK+Z
]!*
kZ HX W7gzZ Z + ~ V@yZ
!*
+)g fk
Z
,
~ 0
+
i ZZ KZ V,Z Y Y H7]o
_~g +Z;**
!Zo;@*
239]|dZ]7h
+ F,
X`ZZ
M ;zg: id
**
 6,
gZz
NgyZgzZr
# ~ Z **
 : Y"f ]!*
kZV

( 29)Xn
pg { Zg Z Vzm,
Z {z:gzZ :.#Vzm,
Z
~|z^J
-] s ,T Wz { \W
6,
fPgZ ig Vz
/
kZ3g ~g Y g D
+
z kg
:H{ .ZDd\WV2 *
@ YH r Z
( | 1270:x ) ~g wga{ 
0Z+Z[{ 
**

X1

BE
{
**
0Z -Z$
+wgBg Z{ 
**
w Z ` @* X 2
( Y 1901&| 1319:x ) ~g wga
-Z$
+Z;**
~ Zi W@W X 3
20 19:m gZx Zy0*
)x ~g +Z;**
Y !Zo X 28
^ 0*
 Z 6,qg [ Z F,
>, 4,
zu]~ ekZ X 29

z[ nKci79q
-r
# 2X5.
319@*
318:mgzZ 252@*
248:m
X Y5g,k
,
9LZL L[ -Z$
+&Z
23

www.Qadri.in

( | 1300:x ) ~ !*
W!ZV{vZZ ?**
> ?Z
yf{E
+
Zg~ *Z
( 30) Kc*
wge
l
$**

( | 1377:x ) ~GZ { 
**

~w',
Zh
+%( | 1290:x ) ~gz Z#
Z **

~ !*
W+b 2Z**

( | 1329:x ) ~ !*
Wgg Z**

( | 1328:x ) @t Z**

( | 1273:x ) ~gCZxy
**

~gzg!Z',
Z**

T{ 

C
Zx {**

Zrg Z**

@wW zZ**

gx**

G
D(Kg+Zw**

vZs
# b**

qZ @$ Z **

X4
X5
X6
X7
X8
X9
X 10
X 11
X 12
X 13
X 14
X 15
X 16
X 17
X 18
X 19
X 20

{)z{)zqZ { 
g **
X 21
+gzZ!*
Z
Zvg " Z;~Yz[+h
<
+%\W

X 6,
h
\WT
$@*
{
:tx **
+h
+%P\W

X
/
gzZ Lgwge
$**
(f *Z Kc*
tzg **
l
g**X 30
24

www.Qadri.in


E
~g wg a{ 
g -Z$
+wg Bg Z{ 
**
w B Z ` @*

+**
( Y 1905&| 1322:x ) -Z$
+Z;**
0Z /Z ` Zu**

tg kg -Z$
+vZD **
m,
+Z**
( | 1278 :x ) ~g7 V~

!*
Wg+ZY Mq /Zy**
jZ { 
Z 5( | 1315:x )
~ AZV-Z$
+KgZ ~',& gTV{+Zq
X {)z{)zg { 
/
ni6,1 y xg V 
\ W k',77 p/\ WZ
#

\ W h
+%]
. Zz \ W xsZ y q
-Z Zg Z%
: c*


G
'
3.Er
\W` WX'v e e ^]Z }EG
# L L
HHg a;z

wLZ ]tg !*
gV H
g!*
g [ g}g7 g GZzZ !*
0G

 !v:ZX

: !*
zig W[Z~ w}_wJ[t ~~ ]t

( 31)X VZzYg Z kZ~g


~g Z
azgzZqc*
g] 1 { c*
i ~gz$~ V ~y
W

* g]Ziz',
*
Y 1872&| 1289y
Z ~ )B20X
H@*
Zy/y~
f]Z fZ
zz{ i i -Z$
+~g g Z{ 

gzZ ug Igq
-Z vZvZ i ZzWiz 7
-eZ sz^~
4G
5dZ~K$bzgBgzZ
^] # ^]X i Zz6,
s EG
HT
$
!q] n]
X
~ { i Z
Z ; g ZD
Q g lg !*

z g
y ~zg]
. Zz-
gzZ Z Z { i i ~ F{ [f
53:mgZx Zy0*
)x X 31
25

www.Qadri.in

X g@*
tTx?Z~X ( 32)
wJ IZ gzu V IZ Z

wg a ]| Z a yn

wZ @*z
i Z C

, g*Z z q gZuZ AZz

w * g |
# Z0
+Z zZ k
,

VZ
G yY |
# Zo zZ k
,
]T

wJ `zZ Zg z
C

6 g U*
W Z e
$z z D Y

wz4,g Z !*wzZ w2 zg

{ zZ i Z * z * i Z g

wz
g C
Zg VrW
'
wZa**
Z L Lgzgi Zx AZ E.E

>',? Zg V ,Z

g$
V ** G } z z g @*0{

( 33)| 1 28 9

: wzg @*
sf `g +Z**

gZ !* x !* !*

g Z** wg

^`] o -^

^ o ^

gZi Zg Zg h u , %

c z D g ZuZ AZz

g(Z ]y
W g Z { Zg

{y
s Z ~ ) { i Z z

a ]|

gDW g f Z [ x i Z 1

h f
Z g
z

g( Zg VY Z}
. x **
',

e { Z VY z vZ vZ

gZ z g Z- z g i Z vZ

i Z V i VW x|

g!*z
',h u0*]Z f Z

!* gzW V **

///
254:mrZ Z >E
+-Z$
++Zg X 32
sZ X 33
26

www.Qadri.in

nu] u] # ] e
n nn^e nf] n o ] F] n^] h # v]
!nq] e^v] ] v ^] oe] ^ ^n n] ^nf]
!g ug It @*
n\vZ!] -Z$
+g ZM > [z
Z}
.y!*
8( @*
W',;@*
!g ZZ x **
)
wL LyZ>
[e
$Z@[ ";@*
!gtX ~yWz
',g U*
Wz]r
E
G

<XZ aZ @g Z Y ) Z Z Y !Z g Z',
Z Y 1zZ
g Z Y Z
G

1 .
4
)
E
vZ wZz qz
wz wY G Z )Z$ C+ Zz

MtX qx ]gzZx @*
wJT ~g wZa**
]|w h. Z
6,

g r
# V{Yq[Z f 5ZZBo Z
/r
# V{
X {Z
+t#
Z!gkZ \vZX ;gF,
~g ~y
!nu o j] n n] ] # ]
~E gzZ **
*z W ]rz g U*
WvZ Y 1zZ z x Z} m
CZce 'Y
gzV gzZ qVz Z%]g c*
i yZ **
7az yZ~ Vq
g NZ z
',~ yZ 0 yZ ,q {)z 0*
'=g f
! Z" nyZ 7,pzg
z ]g c*
i tt]r
!l Gx]gzZ @*
z/g U*
Wg
$uz yW
,q x t **
wi **
27

www.Qadri.in


{z ex G
0uZ]rgzZV Vc*
V-Z]rt{ Zp"
$U*
{z { Zpx DV]rbZVB"gzZV[zgc*
V"
$U*
{
"( x
JY xz x Z} f Z z ( 1) 1X,q {zV

,q{z: V DA
$%6,kZgZgzZ **
Y ?ZgzZ c*

` Z 5ZB
V CA
$%VZ',gzZ6,kZgzZ H XZ wHz
)$
+IZgzZ VdX
f]r yZgzZ Vg )
, ,q {z V )DV]r{z { Zp
E
x wdZ*zWgzZVB
bg
g xzxnc*
0 SG
5rmg
} 1zZ Gx c*
"
$U*
x?Zm qg 
6,gmW{ Zp
gZx yZ:gm[IZgzZ]NW{zw
X YH~VPy

~y G
0uZ]r`

: @*

~Zz] ]|\vZ

ne e n n le^j] ni^m ] mF ]
( 2) !F] vi ^a ! o ! i ^
tz1q
-Z k0*
}g vt
K>

!*
] :F,
`gzZ P +
$Y [g}g v~ T W
Zhg ( x?Z @ ) yzg ; zZgzZ . zZXV ,q
XNVZ 
tz1kZ
ug ImyZgzZ x?Zm.]|~]1@*
kZ ~Vzx

, q^
,Y**
v~kZgzZ H XZ{} ZKZt YT
H`g {t{z{kZ X 1
( ~g g ZM)X DA
$%gzgzZ Dg "6,
T,
248:>Z X 2
28

www.Qadri.in

M gzZ)qx?Zmyzg; ]|gzZ
]1@*
{z Zwi **
6,LZuZ E
Q !
LZuZ Z
# D 0*
! x z
) !*
kZ~ Vl{zgzZ k0*
LZuZ
]1@*
t {zgzZ c*

<q6,yZ \vZ 2~ Vk
HgzZ 
**
\zug nvZ ! Z" kZ <q
zTgzZ LZuZ
yZ kZ ~yZ]gq
-Z LZuZ X c*

V gzZV66,yZ
X z k0*
LZuZ kZ ?W:
L ! Z" ]1@*
Nt
] ]|kZ V
c*
: Zzgg Z6,~h ]1@*
kZ V,Z
X c*
k0*

G
.2Z~N)
:D 
~s EE
n N! o ^ie^i ] oF^i # ] ] le^j] k^
]v N^--] N ^ ^nf] n ]
e $ l^ ] o] N! ^ n] o ] %$
na]e] o] e ] o] N! N] $]i $ &n
$ hm $ f] ^ n^] ^ $
n ^ o o] ] o] n]] oe o ^
] o] ^ ^j ^^j Fj] n m ]
( 3) !n]] oe ^nf] j]i $ ] n oF l^
-Z6,x?Zmx W]|\vZtr]1@*
q
:F,
z{z ,k
,
x Z} m
CZ ~ T c*

wi **
]1@*
x W]|]1@*
{z
/z Zha gzZ
/&MkZ ~
k0*
x?Zm6
L {zQ;gk0*
\WJ
-]zx?Zm
G
E3
.2Z X 3
Y 1987]z GE
HZg Z 229m&1` ~ E
Zx Z :s EE
29

www.Qadri.in

]|]1@*
{zJ
-V ;g @*
vdZgz ~x WzZQ
;g k0*
x?Zm Z {zQ k0*
x?Zm!Z',
Z
m[ ]|QX d
W} (,
!Z',
Z ]|\WY
k0*
x?Zm.]|]1@*
{zJ
-Vk0*
x?Z
n
pgy CZgzZ ]Zg ~ kZx?Zm.]|
Q ;g k0*
yZ J
-]z x?Zm .]| {z
XgD 0*
}uzq
-ZZ m
CZLZuZ
:~^a ! o ! i ^~Nx Z
^a ^ oF ^ ]j] ^u n ^
^ n]] oe o ^ p] ] n ^
i o ]j] ] ]^ n]] oe le^j]
vjjm `mm] ne ^j] ]u ]] `ne u
^] `n #] ]] ] ^ a o e
^ ] ] kvi le^j] o af
jvi ] ] o le^j] ^ ] ]vf]
q ] ]m k_ ^
] kne q^ `^] kvf]
o q nu^] i a] ^ `jm nu^ o
]v] o] q^ a%] a oju `^]
]nvj s] ^f] ] ^a fi ^
]i n]] oe a k^ ]] ` k^
q^ n le^j] ]a ]N^ ai^ i
30

www.Qadri.in

^a $ ^`n ]u ] i N^^e re ]i^


^`m ] e] ^`e # ] m%] o
o le^j] ^ n]] oe ] o ^ oju f^
( 4) !^ n]] oe N^u ^n ]
x?Zm.]|Vz e
$g ~]1@*
kZ :F,
gzZ)qx?Zmyzg ; ]|X ug Im\WgzZ
q
.EG
LZuZ ]1@*
{z Z wi **
6,LZuZ E
Q !ME
-ZgzZ
G
yZ @*
s %Z~qyxgLZuZ Z
# ;gk0*

D Y~ k
B LZuZ Z
# gzZ D 
=g fkZ
6, LZaz kZgzZ n
pgB LZ]1@*
kZ

Hqz YgzZ 
**
~LZuZ Z
# gzZ D
W
6,]1@*
yZx tc*

<q6,yZ \vZ
"
$} (,]1@*
kZ <q ( BLZ]1@*
)
6,
zZ"
$]1@*
y}uz V,Z Z
# c*
gn
(6,
zZ"
$]1@*
V,ZQXnkZ"
$gzZ
<qVu"
$x gzZ
cB; Vz"
$c*
g
c*
g~LZw {"
$]1@*
kZ
v yZgzZ Za ~g F~V
/VV;z
~kw]1@*
kZ V,Z A
$uh
Z1 c*
Z *
@Yai Z',z w1 V;z [Z c*

 ]gq
-Z yZ} (,vt CY ~gF
G
E3
E
.2Z X 4
( X S}B$]g t') ]z GE
HZg Z 230m&1` ~ E
Zx Z :s EE
31

www.Qadri.in

gyxg}gv]1@*
tJ
-Z
# yZ LZuZ
zgz k0*
LZ]1@*
kZXg ,q{h
+I**
?
Q 3g]1@*
6,kZgzZ ~h q
-Z {z {gt]gkZ
ge6,VEVz yZ \vZX c*
|0
+!*
6,VEz~h kZ
gzZ `VE yZ 
c*

gHV

]1@*
V,ZgzZI6,
}iLZuZ{zJ
-V
XELZuZVc*
g6,
}ikZ
: @*

\vZ
( 5) !o na]e] ^ ] i]
X }!!Z',
Zx :F,
: De
$WkZ~~ m,
~_m,
+Z{ 

VZ',z
Z Zgx?Zm!Z',
Zy *Z Yh
+
]|ug IxzC
z Z x%g e yZ f Z { *Z !Z',
Z ]|
: { s Zi Z { i }!L LXVZg !Z',
Z
G
0B+g z~
ZgHyg Z*{ *Z ,Z s Z Z G

G
g : 0
+
1 { Z e yZ f Z { *Z ',!Z',
Z ]|
4,c*
ygzW OZ}
.] z y{ *ZVW 4,
!Z',
Z]|
( 6)X gzWOZ}
.] V.ZgzqV.Z
X { i (} 9x?Zm!Z',
Z]|:F,
} 96,T{z ((} 9!Z',
Z]|)
125:>Z X5
X 125>Ze
$Wk
,
i 1` :m,
+Z X 6
32

www.Qadri.in

ug IxVz\W HyZ e~V\W


G
G
0B+g z s Z~: {
H 6,kZ y
K
G

$U*
"
]!*
tY CYS7,
} 9kZs Z Z

~ Z0
+ e} 96,Z vZ2!Z',
Z]|
Z9q
- 4,
kZ]z x?Zm!Z',
Z ]| Z
t x?Zm!Z',
Z ]| c*
**
O ] Z}
.gzZ **

X **
O] Z}
.~~gyZgzZ **
q
:c*

\z: 4vZ
( 7) !# ]^ ] ^] ]
X~VE
KvZ {z%gzZ G:F,
:i ZBgDe
$W!*
`g ~_m,
+Z{ 

q {`
; ]|
',
/ y1 vZ ],
g Zg {z%z !*
hg {!*
{z y yxg z Vh]| {X
VZgy1vZ],
i !*
VZi Zz
V.Ziz{{/V.Z
'
.-E
( 8)X X .Z CZ fC
!EE
{z
vZ ],
{z%z
) !*

', {`
; ]|s :F,
yxg h N {6,Vz yZa kZ Zq s
vZgzZ
/{/~hyZ {\z: 4h
Vz yZ Q 
i yZ yxg V-h N z S
X
H~%CZ fC
 **
vZ],
V-h N
158:>Z X7
ge
$Wk
,
ig 1` :m,
+Z X 8
33

www.Qadri.in

}s ? ) ( 9) _u ]c*


g ZLZu Z vZ
: D 
~_m,+Z{ 
~e
$WkZ ( ,]n~g v
; yZ0
+{ c*
+Z X Z g z g
0
aZ
4u{ b &IZ *
5!Za G/G
4G
5E
O
) zy%/_ZuZ .Zg E
0Z
Yi Zz!*
(]ZxzwJ
)uZ
# ygzW

{ Z_ } izg { e
$ vZ g ~g}
.G1Z i Z tz%
E
G
-4
g
y
WVa Gg ^ c*
{zg
x u x?Zm[7W
Y
4]I
-G
BZ Zg Z3,
3E
5!E
4EG
5G
a %^0
+

]WE
WG*
]N] n]] of ] ^ p] h^f] %] n%]
( 10) ! ^m^_ _u ] ]r h^f]
GL.g9 gzZggz6,
Cwi **
Z
6,
] u
a:F,
 CY Za {t ~ V Z0
+{ *b &IZ c*
qJ~ **
O
) yZgzZ **
/6,
6,h
yZ
G1Z]|tz%0Z
) !*
Z C:
L }iZgzZ
izg q
-Z : D 
{z e
$vZ g ~g}
.
g Y~^ c*
{z
z]ZgB~
V ]W

E
E
3B Zg Z vT Z ~h N kZg
/Zg Z
#
0T b} i Zzg Z ~h N tc*

g
qu~} i Zzg c*

LZuZ \vZ
X,jN ~g v}jtgzZ4Z
58:>Z X 9
ge
$Wk
,
ig 1` :m,
+Z X 10
34

www.Qadri.in

:~ggr
# { 

z(]zZ Zg]z]Z x{g,Zy*i Z


z ]',_Zk
,
Z z [Z N[XZg y q Zzgz
a]**
k
( 11)Xqx'
g Z Z
(]z ]Z Zx y*]gkZ :F,
gzZ [Z N zz GgzZ ] ug I ]zZ
X CqSq
-Z~g Z Zz]',
: ~p~g g
T ug I ~
V gk0*
vZ gx Z ]|
D w!*
kZ {z C 7g 1
z
( 12)X
:vZg 0Z ~9
o] "
# of] o] k%f e pe o oe^]
m] o o i^ o o oi oni^i ] gu]
( 13) !^_ o
~
V * ~
H n% ~ V\W~ :F,
i ~ y}p=\WV Let ~ 5Bk0*
WZz} @*
W~e
$Zzgq
-ZgzZ, { i (kZ| 7,
X , q
-Z
g;Z gk
,
i. U% X 11
gn-] o m ^[ !*
k E
5Z[ :~g g9 X 12

0BEZ4pZZ] Z?Z[ !*
GE
yZZ[ : X 13
35

www.Qadri.in

: g
$ukZ~9b~zx Z
oi q] p] ]r i o o ] p]
n ] ]] &mv] ]a o ^$^e ^fj n
( 14) !nv^]^$^e fj]
{{>Z~ @*
, #
6,(a}:F,
ZZ iKZ D q
',gU*
W\W(kZ V
Gg
$ukZ]FD~g
$ukZXVz
X"
$U*
**
q
',
gU*
W
0*
za~
VgvZgZ0]|~z%~
K
(15)XzLZ
:Hwv0Zq~bp>~gZ)
! ^ n Nf] o] "
# e fj] n
(16)
q
', 0*
a ~
V g~ g
$ukZ :F,
x'
inkZgzZ ]oY o LZZgzZ
X~0*
:W{z
^v] ^] n$] ] m
(17) !
]z_ZnZY Zg Z 244:m&1:`9Z~zZ b X 14
4Z f Z[!*
.) G3E
]
]
.RZ[ :
K X 15
> }Z Zz]
.RZ[!*
> }Z[ :> b> % X 16
. U% X 17
36

www.Qadri.in

1z f$gZzg CY ~
.Z]!*
t ZgzZ :F,
X($
Yq
',
kZ) bZ 0*
ZX
B9Z
k0*
h N y E
# vZg!Z
M Y Z]| ~~g g 9
} F,
ZVB~
V gC 
gzZf7,
pzg CZg
/
ga
) )vZgZ]| ~N
m 0Z( 18)X
G
-h4 G
0B-ZmggzZ 56,VzuLZgzZ \ 0*
6,G Zz G
kZ V !\ ~
V
G
gzZ q
-Z vZ g! Z
M Y Z]| ~9X J 7,pzg

WZzVzg FkZD 
@d
$i\WT x?Zz > }Zmgt
 He
$Zzg {)z qx ZgzZ x Z ( 19) D gzZ D
l \W p{ ~ uk
,zvZ g6z 0{]|
\WVgzZ c*

{/~
Vg c*

\WQ c*
0*
Z
n
',gzZKqw!*
ug I%
O\W ~augI
~ kZ V @*
qB 8IkZ ~ k
B T~ [Zag ~ 8 IKZ
( 20)X V@*
[
~/LZpug I~
V ]W @*
g Zz~g
$ q Z
X c*


: e
$ZzgvZgZ]|~9
$ v m] ^v] ^ v^e ^N "
# of] ]
^ m] ^ $ ^m] ^_^ p^] v ^e] ^N
+
,-.Z C G
B9) G
X ( x **
~h N q
-Zk0*
ply E
[ !*
>Z[ :~g g X 18
E
" Zzk E
^q n mv] f mvi[!*
G0G
5Z[ : X 19
5k.Z X 20
]z G
0.Z^Zg Z 338:m&3:` Cug G
G
37

www.Qadri.in

(21) !^] ne ] ^ v ^e] ^_^ v u]


6Z \W kZ c*
Zz ~
V * :F,
1Z x?ZmgQ HyZgzZaw!*
+
$Y
w!*
+
$Y N !*
\WQ 
yZ w!*
{z6,gm{
1Z w!*
t gQ Z&
+
kZ t 'z&
+
kZ c*

gzZ 1
X zyxgVyZ c*

}
gZ
# vZ g y]| ~z%e
$Zzgt ~ g
$ q Z
7{ TKZB;$ Z LZ
zkZ 6,
6,

h
x?Zm
:n)~pX Zg
a^- ]] e^f] nq ^] ^f] ^]
"
# ^ a^ m] j]
v oe ^ k^ r ke n p e
n ] ke^ ^` ]] o
# ] ^` ^`u] p^e ] ^ ^`vi ]
( 22) !ne "
#
z [Z x \W ~ *z Wx?Zmg:F,
gzZl }@z] 0\WgzZ **
W@x
CY T m\W c*
Zgq T ~
V \W2W
\W ~z% {
M /]| **
WkZ
kZ{zZ
# V V !*
~z Zu{gz1Z c*


vm $ vm $ om ]v] m ] ] ^ne[!*
Z[ : X 21
"EZ X 22
3E
56:m&2` :Zt p \G
38

www.Qadri.in

\W *
@Y \WX *
@Y VJ
-}i {z D hg
V Y Z Z ~ D 
\W D Z7VY Z
X ZgZ x?Zmg
: D 
h
+'
~n)
# l] n] e ^ o k^
"
n ] ^`n - eu e o i k_
gfe ^`] ^ ^`n j % "
# of] h^v]
i ^`je g] "
# i e ]
o m ^] e] p n-] pm] o
^ ]` `q o ^` $ f] "
# of]
#] ovj] m ^ e]N m^e gm #] u
(23) !e]N ^vm "
# #] ^`n ei ^] ]
P~
V ]W~8IvZg6z0{]|:F,
**
/kZ6,\W

/~ k
B 8I{z \W ugI;
L ]A>~ k
:
B kZ wg[Z Zg
/VZ
/
V;g7(Zzz8IKZ~c*

\W 
,6,
\W
} ugI ~
V ]W~ 8IkZa kZ
~B; W8I{zgzZ V Y: xz
',kZ ~
a~

VgvZg/0vZ]| ~z%X Y
]|X f
e 6,{n LZB; kZgzZ n
pgB; CZ6,(
6,
gzZ D7gZ6,g Y ~ {gvZ g xZ
E
@{Z . U% X23
39

www.Qadri.in

gYkZ~V @*
x \vZ~ D
\W
X 
xZgW~
VvZwg~TVz0
+
zg7
: ~Y Z
n e mu u o m D"
# E
n ^` ^-] `q oim u ^
( 24) !] gan "
# of] o
E
gzZ 3g ugI
CZ6,u E38 ]| ~
V g:F,
E
{nT*
@Yc*
Wk0*
E38]|Q
',

Vg\W DxgTCW~+Z c*
~
@*
xgz6,
X*
@Ygzxgzg6,
xxg(pgB;

: n)6,
x }uzq
-Z

fm n jjm ]N ^ ]je] ] jm
`aq ^`e ] `^e ^ai ] ^ jm ^^e
(25) !^aje]] i aN^q]
a q 0*
z \W/ D 
z x?Zmg:F,
/Ds u**
c*
Z
# ggzZ ,wyakZ d
$
D hz
qug I\Wf
e 6,VgzZVznLZ ~V; LZZ
X D~a
: 
zwz
1tzZ]| ~[K Z
]N^e jfj q^v t "
# # ] kfv o]
i^] o V e]] h^f] 334:m&1:`Y EZ X 24
ni o e^v] ,^ o V ] ni o &^%] h^f] 39:m&2` . U% X 25
hv] a] v^] ,^`r] o 0] h^e (0] h^j ~gg: 2
40

www.Qadri.in

n] ]` if q o ^ p] ne$ u] o^
i^ m l] ^] "
# # ] ]
N n] q^ k ]^ n] ]` i^f
q^ ^] -] pq om^ o
( 26) !o Nr] ] on o o o
ggy q
-Z Z s x?Zmg~ :F,
H \W @',~ p=WZz ~

#q
$= kZ y$
e
+\W Z q
-Z CZ \W
V \Wy q
~
-Z 3gweZay kZ ~ c*


VZa y kZ ~ Z F,
u 0*
gzZ o**

n }p1g V Y%~ Z
# g
gzZ V\W-}V**
gzZ ug IgzZ gy$
+
X g6,
V{>gzZ {)z%
O
CZvZ g/Z0vZ]| ~
V vZ wg ~ 
Zz ~Z
z \Wug I {z H/Z 0vZ]|Z
# c*

e
$
V**
{g t~[kZgzZ 3g~\WV._
~0Z ~g FC
kZ g Zz~g
$uB
gzZ {0~
 ~ [ ZX g k0*
LZV**
{0a{ig g c*


~Z
o]4X CwJ6,VyZ 
~
Vg6,
] X
E
r
3 q ~ c*
~ [Zp V,Z E

ugr
# qx Z
E
r
3 x Z g 4Z ~ Z x Z} #gzZ ~
E
V g_Z KZ {z

5BE
]z E
Zg Z 1419:m&3:`[Z GE
c[KZ X 26
41

www.Qadri.in

i Z ]!*
t D 
Z
ox Z b B}_Z kZ 
z
X Yc*
BZ gu
aqT yIZ
: ~p~g g
^`jn^u ^`n q Nfe "
# of] l ^q ] ]
# of] ^a^ ^` kr pne ^`jr k^
"
^ ^`v ]] ^`] ^n] t ^`n] ^q^jv
# of] ^`f ku] ^ ] ^ ^`u]^ ^`n]
"
j^^ # ] ^ Nm ] k j^ $ ^`n] ^q^jv
( 27) ! k^ ` ^ o j j^ ^] ^`f
g eg Z ~g )q
-Z k0*
~
V ]W]gq
-Z :F,
"N V; LZg e kZ ~ ]gkZ W
~ E
5E
gzZ 1 g e kZ gX V z \ W @*
W kZ

p=k0*
}g XkZgQ ]gz kZ \ W

H !vZ wg c*
gzZ pg e kZ q
-Z
Z g e { z g) z = kZ g e hZ
g e kZgH7YZ ? kZ V ( ~
?q 1w Z kZ ?gzZ
) !*
]gz
kZ Z{ kZ X D7g w Z g Y
w Za kZg ~ 7a ~g e
g e { zy
s !*
 ]|X Y0Zg et @*
H
X kZ
n m "
# of] o ] j] [ !*
^
,Z[ ~g g9 X 27
42

www.Qadri.in

]z {]
. {Zz zvZ xZ]|Z
# ~ {)z [K Z
c*
t^zyZ4Z~GyZgzZ ~1KZayZ g0*
gB 7a}uz B +Z ,q z Hn V
MyZgzZ g:yZv W ciz tz1c*


( 28)X{ GyZgzZW6,
yZ @*
Z4ZakZ~GgzZ
~g Z)gzZ L L~
**
 ~[Z];
:t T Hfxq
-Z~bkZ
yZ [+
$Y ~
V ]W N.gzZg U*
Wz]
.){z
t V` yYB kZ { Zp **
]g c*
i
s Z } fX V g{z s c*
 N.gzZ g U*
Wz
G-d
) ) ~(,q
-Z G
0 Z
[ E
5B Z kZ
"7,i vZ g /0vZ]|gzZ 
s
# Z

D H F,
Z ( ~g Z)(Z ( ~^) a
X} F,
Z~
V xsZ9V
-8gkZ
-Z LZx **
q
vZ;( vZ z{ 
Zz)r
# Z{ 
~G
0.G
: D 
~[
Y \WX6,{ W [t Z
# vZ ; !g Z',} Z
B[ Z w {zt qH{ W
tgzZ[ Z wg[ Z \vZC9&[ ZgzZ
X
HV6,
x Vz%{z[ Z TgzZ[ Z
gZ6,~gZ~Va{gyZZz G
*9Zm xZ

5BE
]z G
Zg Z 1891m 4` :[Z G
E
c[KZ X 28
43

www.Qadri.in

6,
yZ kZB [ Z ]gq Z6,C
gzZ D 7

X6,
gZ-kZugI
~
V ]Wh
+
f
e1
D~ wZjZZ^ ZZ~ Hf Z { k
CZ L L~ _vZ z { 

: pZ^ZZ]|
]g c*
i ug Ix x?ZmvZ %x W]|~ Z
#
Zz xq
-Z q
- 4,
kZ ~ Z
#
Hx
$0
+Zu
X ~

~sf]uZz]
. ZzLZ~ @g ZkZ L L~_vZ z{ 

:D 
x HZz]|
g: !*
yZ 0
+
i s~g FgzZ c*
Wg gh
+=%q
-Z
Zmm,
+Z]|~[Zp ~g 6,
z kZ

] ~~
VvZwg !0
+
i
} Z c*

V,ZgzZ C

c}gzZ p=zz Zh
+
 D p=WZz

~gzZ ZZ=z+
$Y ~uzLZ+
$Y yZ
V,ZJ
-VH{g 
ZV~: ]% 1

c
*
gzZ p=~
Vg
zZ c*
+
$Y~uz}
ez]z'g %kZ ( wqZg v) [^u n

C
6,! ZCZgzZTz]
.zq
-Z Y6,
zZ}
g \W 1 ~ lW bkZ = ~
V ]W

_ F,
VZ}ug I1gzZ 6,
zZu}ug I
c*
Ww~w}
z kZ c*
0*
yj]
.z kZ W WX

Zazx HV
/
rgzig Wug I ] q
-Z
{ W~
V \W6,wkZw}, 
g
z kZ
44

www.Qadri.in

}ug IzgzZ c*
J(,
B; +
$Y ug Ig KZgzZ

ug I Vzt c*
Ww ~ w }b ~B;
\W wkZw}?7c*
g !*
~]

kZg !*
~ kZ w!*
Vzt c*

gzZ { W

Hg Z" ~
z Z ~ ]g t
K/)i ZggzZ =

~c*
0*
7ug IVzyZpHr Zl
~
V ]W Z (z~ { g!*
~
gZ {i
IG-!
zz o Z w!*
Vz {z g { W c*

gzZ 5.
~gzZ Zg Z" ~ V;z ? gn
X p~BW(q
-ZgzZ c*
0*
yZV;z

Vz yZ c*

( r
# Z{ 
) \WyZgzWZ

Vz t { ~ mZp ug I

-Z C
q
*
@Y J 7,zg Z
# Tg a
e !*
ug I

&% q
-Z t { ~uzX *
@Y Z]
. }uz

! Z" kZ ~ ;e
8yJZ V !*
yZ Vg U*
W+
G

`gV !*
Vz yZ Z s{oZ
# Z 7Zga
! \q ZC
Zw !*
-Z
q
z Z
Hc*
t

gzZ / q
-Z ~ +
GVyZ 7
/
',
C
ZgzZ

Qg !*
~uz V !*
g !*
~uzZz Zt }uz

Z t }X / }uz ZC
w !*
} w !*
Qg !*
~ W ~\g !*
~Zz
X
H
~V Zz/Z Ht
45

www.Qadri.in

n]g c*
i~} (,
t{ ~ugIyZ
%gzZ c*
~ @*
~ ! e c*
ug I~
Zxz~+
$YLZ 7@*
p
7x]g c*
i #

"
$ kZ bV#
kZ bc*
h
+]g
gzZ 7 {6, ~ g
X ]g c*
i gzZ
H@*
W
z Z
H
z yZgzZ 
f]r~/y
WKZ Zz ]|
c*

e
$ (~ vZ z {
) sz5Z Zg q
-Z ~ ugI
E
(30)(29)X S}B$ n^] h # v]
wZjZ~ !*
W Z Z1Z Z
/
%r
# Z{ 
~[ Z
: ~
vZgWZ_gVg)
,
LZq
-Z~}w
\W WZ _ kZ w~ ]ZgX 0*
SrugI{
yJZ kZ X z ~ !*
W Z Z1Z { c*


_gurVztgzZ c*
B8IkZ Cq
-Za
Z1Z Vz \W c*
= V,Z WZ
urkZ \WkZX 1lp~ !*
W Z
4$ 105@*
0G
( g Z0
+
)- b *Z GE
104m ~g Ztzg F,
@g ZkZ X 29

# +Z <g ~r
r
# m,
+Z{ 
r
# vZ z {
]g c*
i T ug Izt X 30

tz1ug I { Z',{zw1D H~x zm{wC


r
# g Z~gzZ

!*
C
: {
z LZg6,
uLZBWwtz1gzZ D c*

urgkZ ~

]g c*
i _7,pzgi ZzW/gzZ D Y} 9aWkZvx D c*

( ~g g ZM)X CYgzZ CB6,

46

www.Qadri.in

 c*
\W,] IZ~]q
V c*
3 **
3[pgzZ Wvg" N Wv
\W **
3{ c*
i Z WMq
-Z \W Y7 yZ|7,
urgzZ c*

@ ~ C c*

\W ?c*
0*
V
X k0*
urv:Z
1g

~yq)DV]r`~uz

D 
n~p

]| D Wk0*
tz ]|Z
# g 0 ' ]|
6,LZ yZ gzZ D W7 yZB [ Z tz
X n
pgxmg~
Vg\WY D
4Z `g ZgzZ n ] ga]
3E
: ~> E
$6,1 \ W x **
Xq
-Z ~x Z
M L X3Z
]t $ q q
-Z',Z',} &
+Z %6,x ]t
k0*
\ W D 4Z ~ x \WZ
# /x
Xf
e11\ Wgz Z zg6,
Vgv CY
~
t0Z H~pY n)
of] ] oe ^` o] pne ] k ^
( 31) !ne ] ] "
#
]!*
t=Z
# V@*
g~
q 0*
y~:F,
X Zug I
LZykZ~
Vg
Z^] V ] ni o &^%] h^f] 57:m&2:`Y EZ X 31
47

www.Qadri.in

-Z
 Z Y "7,zgNfg U*
Wx Z} f ~g CE
fgU*
W **
(Z kZ D 
I p ~
V g} c*
gzZ2p
X 7,
zg} Zg ZkZgzZ b
X-Z9E
 ~d
$ E<G
+
G
kZ KZ \W r
# Z1Z ~G.n$vZ0
kZ~ @*
f7,g
$u ~
V ]WaC
!*
y!*
i
vZ0C
!*
y!*
i KZ Z1Z]|X V1
( 32)X 11kZ

~yDV]r`~
kZ~ Vq **
*zWz wVug I~
V ]W
@*
'
',kZ~ gz]gzZ w]Z Z% **

x Z} f gzZ ~g z ~g YgzZ Zgyxg+[Zg/J


-[Z
X 
"~]:SkZ
G
E
**
^] | o ^j] xjL L h.&_! \.Z0Zq)
[!*
}uzkZ 6,{q
-ZgzZ[!*
g e)lq
-Z [oq
-Z
:\W~
0Zg!*
s Z0ZvZ1Zq Z1Zq! Z01Zx Z
GE
E
&
4

G
q +Z ` Zu X0Z q tzi% 0Z ~zg
G
wVug Ig{)z ix ZgzZx Z ~zI
J
- Z ',
Z yZ ]i YZz e
$Zzg kZgzZ Hf
X-Zd
]zZg Z 151m 4` ?v0Zd
$ E<G
$;X 32
48

www.Qadri.in

6,
!Z',
Z0Z
q
-ZgB
t
k0*
yZX ZvZg & 1Z]| C
x Z x Z } Z yZ ug IZ g

X)zZ1Z~zZ1Z f *Z G3 zx ZgzZ ~g N
wVugI ( e
$Zzg
KgzZ~F,
x Z
~g g x ZgzZ' x Z ~Z} Z LZ
( 33)X 

G
h.&qBVFu0*
Vz
yZgzZ,
FbZ
 ~}g !*
q
-Z~yZ
G
E
4 &
0Zx Z ~zIx Z -G E
tzi%0Z X0Z! 0Zt
( 34)Xm{)zF
G
+
E
qgzZ~ Z y )3Z
o y Z .r
# L Lb Z0
Z z M kZ Dy bkZ \**
ug I~RYq
{g)Zxz~6,
zZZ 0*
!*
xZ]VRVz Z ha
G
45DgzZq
X Zzyxg EG
-g !*
G
[!*
} w}Z ~ *z p ug IwV h.&)
{!
4E3E
P:%gKfg ZM&LZpgzZ +} f}nEG
~
X D YKfVg Z
:c*

X0Zq
o^] m-] o] v

]] ou o_] f ^m

E
| 1334 !*
Wg= Zsg Z >],Z S}B$ zB111m:w}Z X 33
. U% X 34
49

www.Qadri.in

%dZzs Z} Zz y !*
6,4b zg ~C } Z :F,

X:
L x z
C
E
: Z ZvZ 
^mf] ^] j e

^m]f] n ^% ^m

^m^_] ] sj e

]N ^-] q e

^m] n ^`

^ ^ % % ^m
^ F] a^ o

^m]] o ]f n `_m

V gzZ V=g f} ! wVug ItaZ} Z :F,


az}gzZn
pgyZ ~gFC
Zz}Dgz
z ~wVm~
Vg} ZX T e]q
t ? ~(,
kZ qugIm SgzZ
"0WW
X
[ Zz ~E
0G
: D 
~g4Z0<Z1Zx Z
nf ^] o] lq ^a

nf ^%i ^f^ ^m

nN nm ^ o kf%m

^ xnv] gv] om

[8 ) Y { W !
w Vug I LZ } Z :F,
? LZ { z @*
9 0*
{ Zg ] 5 (
X @*
"
$U*
G

Z
+Z [gzZ mZp wVug I~ xg X [!*
h.&x Z
XgzZ7g
/z~
ZVzX~z% fm,Z 
*
@Y HV6,g X Z 7*zWZ+
$Y
: {z
50

www.Qadri.in

{@xY 7` Z y h
+'
Z
+Z wVkl
~ kZ
) )q
-Z x Z[Z ;gi *" kZ
H t GZ1Zx Z f X {z ~ yZ Hf
 {z H {)z X0Z yZ 6
 Hy Q1Z VrZ ~ 0
c*
Wk0*
}y q
-Z {z ~ wVug I ~D

$z ug IwVkZ ]Zg* ~ kZgzZ


d
}uhZg {z c*
VZgh
+~~@
',
kZ= !vZ} Z : ngzZ 3gug I6,x g ~

Z ~
z Z vZ 3
',r
# ug I
X 

t~
',[ugIwVkZ 0
W **
akZ3gnurk0*
LZkZT
qC
gzZ y-uC
gzZ yZ ]zZ V7
kZgzZ}~B;6Z LZ]gnq kZ
/ZgzZ
XYyWnkZ]gvZ h
+16,
#Z
D 0Z T {z q
-Z ~ ]',yZ
1gzZ H{z *
@Y **
T7t hq yZ Hy
H7t V7 kZ V,Z { c*
i
gwVug I V,Z 0*
7Zz kZ p
X 7 c*

Hg yZ Z{3g6,
x
V\W LZ ~ Tt ~ ]',kZgzZ
51

www.Qadri.in

d
$

h H^ g~t{z H{@x
/Z wV ug I ~ k- ]8IZ
s vZ } kZ {z @*
n[ZZ
X c*

yZ6,

gzZgozZ
+ZwVugIkZtxd
*
* azkZgzZ Z Z mZpkZ
(35)XCYY ZMZXy
+y
Oz}nfyZ

~ ]Z<Zb b]Z l. Z _L L)[f_X w}Z t


X 
Z +Z ` @*
]| LZ ( ]Z<Z b ) Q
gJgzZ ug IRzg g I} Z~ Oz kZ
Z[KZ Z+Z ` @*
 yl
2.Z
.E
X J0
+!*
[!*
-Z~lgJ~ G
q
g 6,
]g c*
ilRzgtq
-Z~Z
+Z kZ
kZB/_
.ztgzZ}]g c*
iug IVkZ {z:
gzZ c*
Cx ug IV V}g Zh
+
kZgzZ CY ug IZ *z W+Z kZ
g" ~ y
kZgzZ Hf V
SgzZ V',[
( 36)X g Z
\WgzZV@*
7az\WV[szs~~
VvZwg c*I i^
| 1334 !*
Wg= Zsg Z >],
Z 319:mw}Z X 35
| 1298^-B138m Vl]n] N re l]] ^_ X 36
52

www.Qadri.in

w * k0*
} 

) ~\WV@*
z+
$Y[g LZZz
6V @*
7!g kZ~ Vz7
z]Yo \W~T 7
.xbZ+Zs
:~y
W{ kZgzZ H7t ~G
]$ p m ] p] r

pm 6ne j o^$

Z KZ
z ]YoKZ ~ 7]zW,
z w k0*
}Z
# :F,
X V@*
7
:D 
v0Z)~bkZ
.x1)
] jnq^ ] ]! m]^`m] ^my 
\vZ]!*
t~G
i Zgm{wg ?Z
# V ZzyZZ} Z ) ! ]r pm ne ]
$WkZYn~z ( z c*
e
7
z]YoKZ zn]!*
G-d
7xi**
c[ E
5B ZkZ[zp
HcQ! z~

]g c*
i g y%a Zzpg { Zg Z ]g c*
i ~
V ga kZ @*
W
G-d
z
V,Z
rg NZ Y [ E
5B Z Zz gX}7

w Z x? ZmgT7
z z w k 0*
y Z H7g
X C
6,w  D 76,gK Z , 7
z
///

53

www.Qadri.in

6m q e
7m]e o;n] v] t^i l^f_
( g ) u ^u] X 1

~g /ZZ **
:CzF,

- Z$
+~g wga{ 
**

~g /ZZ **
:Cz

- Z$
+~g wga{ 
**

~zg<
L z[ k^4 n X 2
(!)v^ k X 3

~g /ZZ **
:CzF,

E
-Z$
+
~ggZ{
**
w B Z`@*

~g /ZZ **
:F,

E
- Z$
+~g g Z**
w B Z ` @*

( !) m] ] X 4

( wgaE
+) ]] ] X 5

~g /ZZ **
:K
M F,
z

- Z$
+/Zg Z Z **

6na 1j c? X 6

~g Z
**
:CzK
M F,

-Z$
+~g LxZ**

-Z$
+~g G3**
{ Z:CzK
M F,

-Z$
+~g LxZ**

n`4 n^ X7

fj ^u o^ ^ n] k X 8

~g /ZZ **
:*zK
M F,

-Z$
+~g LxZ**

~g Z
**
:CzK
M F,

-Z$
+~g ]
.Z**

~g Z
**
:CzK
M F,

-Z$
+~g ]
.Z**

~g /ZZ **
:*zK
M F,

-Z$
+~g k
,
;Z**
wZ

~g /ZZ **
:*zK
M F,

-Z$
+~g k
,
;Z**
wZ

kn%nu o4 o X 9
m]? | X 10

l] l^f_ X 11
n$ p% X 12
54

www.Qadri.in

k a] ^ X 13

-Z$
+~g Z**

~g Z
**
:zC

-Z$
+~g Z**
l? X 14

f ^u] X 15

~g Z
**
:zC

l] ^m X 16

~g gy
~g :K
M F,

- Z$
+~g !Z',
Z?
- Z$
+~g !Z',
Z?

hfv ^i X 17

( - Z$
+
~g k
,
;Z**
wZ E
+)
-Z$
+~g Z**

-Z$
+~g ?Z]|<
L IZZ]
.@*( x 0) 6n 1m X 18

om]e u] n ^ X 19

~g /ZZ **
:K
M F,
z*

~g [-ZWz6,

~g /ZZ **
_~Wq
-Z ni o^ o m U X 20
~g /ZZ **
~zg_ k] ]j] &mu X 21
~g /ZZ **

n &m?^u] X 22
~g /ZZ **

q^ i X 23
~g wga{ 
**
( ~y) k^4 n X 24
~g wga{ 
**
( CZ| ) k^4 n X 25
- Z$
+~g Z**

( CZ| ) l? X 26

( ) f ^u] X 27
(
oz0) ( ~y) ni t] X 28

- Z$
+~g !Z',
Z?

- Z$
+~g ?Z]|<
L IZZ]
.@*

( ~y)Y 1857p?]U -q ] om]e u] n ^ X 29


- Z$
+~g y {k
,

#EoF_ ln X 30
- Z$
+~g y {k
,
( ~y) 7^nq o D"
- Z$
+~g y {k
,
( ~y) jjm ^` ^ ] fn X 31
55

www.Qadri.in