Vous êtes sur la page 1sur 12

Id do

Przykadowy rozdzia

ycie, szczcie i nowotwr


Autor: Phil Kerslake Tumaczenie: Wojciech Biaas, Anna Raczyska ISBN: 978-83-246-1751-7 Tytu oryginau: Life, Happiness... & Cancer Format: 170x230, stron: 224

Spis treci

Katalog ksiek
Nowoci

Bestsellery

I w cikiej chorobie tkwi dobro. Kiedy ciao sabnie, silniej czuje si dusz Lew Tostoj

Zamw drukowany katalog

Twj koszyk

Poprawa fizycznych, psychicznych oraz emocjonalnych zdolnoci radzenia sobie z diagnoz: rak Zwikszenie tolerancji na podstawowe formy terapii i przyspieszenie rekonwalescencji Stymulacja naturalnych mechanizmw leczenia Wypracowanie i utrzymanie punktu widzenia, penicego funkcj katalizatora pozytywnych rezultatw Wsparcie dla pacjentw, ich rodzin oraz terapeutw Lekarstwo dla duszy Nowotwr nie jest tworem obcym organizmowi -- to tkanka wasna ustroju, powstaa przez nadmierny i nieskoordynowany rozrost ssiadujcych tkanek. Rak moe si rozwija tylko razem z organizmem, bez niego nie ma prawa bytu. Dodatkowo moe powsta w kadym okresie ycia czowieka, nawet w onie matki. Rak to nie wyrok. A diagnoza lekarska nie musi oznacza nocy wypenionych blem i dni, podczas ktrych przygotowujesz si na najgorsze! Musisz podj walk. Walk o ycie. Potyczk o jak najwyszy komfort czasu choroby. Batali o utrzymanie spokoju i godnoci. Ta ksika jest afirmacj ycia i dowodzi, e nawet rak moe skierowa Twoje ycie na nowe tory oraz zwikszy jego warto. Autor z wielk wraliwoci pomoe Ci poradzi sobie z komplikacjami oraz niepewnoci, jakie pociga za sob choroba nowotworowa. Phil Kerslake, ktry szeciokrotnie wygrywa walk z rakiem, pokae Ci, jak wesprze swoje starania o powrt do zdrowia za pomoc odpowiedniego dziaania i waciwego nastawienia.

Dodaj do koszyka

Cennik i informacje

Zamw cennik

Zamw informacje o nowociach

Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl

Spis tre ci

Przedmowa O autorze Do moich polskich przyjaci Podzikowania Wprowadzenie


C Z } m I Spjrz na swoj diagnoz

7 9 12 13 17

z szerszej perspektywy
1. Walka z bdnymi przekonaniami 2. Punkt widzenia 3. Dasz sobie rad
C Z } m II Podejmij dziaania wspomagajce leczenie

23 25 35 43 51 53 67 85 97 105

4. Wybr sposobu leczenia 5. Zrb przegld nawykw zwizanych ze stylem ycia 6. Relaks i medytacja 7. Grupy wsparcia dla chorych na raka 8. Leczenie jako praca zespoowa

ycie, szcz cie... i nowotwr

9. Aktywna nadzieja i wiara 10. Zwa aj na swoje sowa 11. Wizualizuj sobie zdrowie 12. Zapewnij sobie przyszo afirmacje
C Z } m III Poznaj i wyra

115 125 133 141 149 151 169 177 187 197 199 209 219 221

siebie

13. Stwrz swoj wasn przyszo 14. Humor leczy 15. Pisz, aby to z siebie wyrzuci 16. Muzyka podnosi na duchu
C Z } m IV ycie po pokonaniu raka

17. Wyzwania, przed ktrymi staniesz po zakoczeniu terapii 18. ycie pene nowego znaczenia Lektura dodatkowa Kontakt z autorem

12
Zapewnij sobie przyszo afirmacje

yszae zapewne zdanie: Je eli potrafisz to zobaczy, to mo esz tym by. Oddaje ono cel oraz tre wizualizacji. Cel afirmacji mo na stre ci innym zdaniem: Je eli mo esz to powiedzie, to mo esz tym by. Afirmacje stanowi rozszerzenie praktyki zwa ania na swj jzyk, ktr opisaem w rozdziale 10., i s nieodcznym towarzyszem wizualizacji, poniewa trudno przeprowadzi wizualizacj pozytywnych rezultatw, kiedy stosuje si negatywny monolog wewntrzny. Afirmacje wspdziaaj z metodami pozytywnej wizualizacji w celu stworzenia wiatopogldu pokadajcego wiar w przyszo ci.

Afirmacje w praktyce
Afirmacje, tak jak wizualizacje, s stosowane ju od bardzo dawna. Francuski psycholog Emile Cou (1857 1926) by autorem najbardziej znanej i sawnej afirmacji: Ka dego dnia i pod ka dym wzgldem czuj si coraz lepiej. Korzysta z niej oraz z wielu innych afirmacji, eby pomc setkom swoich pacjentw odzyska zdrowie po kopotach fizycznych i psychologicznych.

142

Podejmij dziaania wspomagajce leczenie

Afirmacje to po prostu krtkie hasa u ywane raz po raz w celu wsparcia procesu programowania si na osignicie jakiego wyznaczonego celu (na przykad zdrowia, bogactwa, szcz cia) albo osignicia jakiego stanu (na przykad relaksacji, powodzenia, zadowolenia). S szczeglnie skuteczne w zwalczaniu psychicznych skutkw raka, ktre pozostawione przez przeciwdziaania, mog niszczy Twoje emocje albo podkopywa Twj obraz samego siebie oraz nadziej. Stosowanie afirmacji jako metody leczniczej wymaga wybrania albo stworzenia jednego hasa oraz powtarzania go wiele razy przy r nych okazjach. Czsto sugeruje si tysic powtrze w cigu jednej sesji, ale zdarzay mi si sesje, kiedy powtarzaem wybran afirmacj pewnie z 10 000 razy, albo i wicej! Wydaje si, e to du o, ale te hasa s bardzo krtkie i im cz ciej je powtarzasz, tym szybciej i gbiej zakorzeni si one w Twojej psychice i stan si Twoj rzeczywisto ci. Cofnij si w my lach do tego okresu w swoim yciu, kiedy chciae zmieni jaki nawyk albo zachowanie. Musiae temu po wica nieustannie uwag i powtarza nowe zachowania wiele razy, eby si utrwaliy. Moge tego do wiadczy, gdy rzucae palenie albo si odchudzae , zmieniajc nawyki zwizane z od ywianiem oraz z aktywno ci fizyczn. Taki sam proces i takie same wymagania towarzysz wpajaniu sobie afirmacji powtarzanie, powtarzanie, i jeszcze raz powtarzanie! Afirmacje mog rozbrzmiewa w Twoim umy le w dowolnym miejscu i w dowolnym momencie. Mo esz je powtarza, biorc prysznic albo kpiel, po drodze do pracy i do domu, jedzc lunch albo w trakcie biegania, spacerowania, uprawiania ogrdka, bd poddawania si zabiegom. Afirmacja, ktr zapamitaem najbardziej, przysza mi do gowy w latach 80., kiedy dugo spacerowaem po pla y Takapuna i powtarzaem: Jestem wyleczony. Byem wtedy w ci kim poo eniu, zabiegi medyczne nie daway rezultatu i naprawd potrzebowaem pomocy, eby odwrci swj los w walce z rakiem. Ta zmiana naprawd nastpia wkrtce potem, a ja zawsze czuem, e to zdarzenie na pla y Takapuna odegrao w tym kluczow rol.

Zapewnij sobie przyszo afirmacje

143

Reguy skutecznej afirmacji


Istniej pewne podstawowe zasady lub wytyczne pomagajce tworzy skuteczne afirmacje. Musz one by wyra ane w formie pozytywnych, a nie negatywnych twierdze. Taka afirmacja jak: nienawidz mojej pracy cignaby na Twoj gow tylko wicej tego wszystkiego, czego nie chcesz. Pogbiaby tylko Twoje przygnbienie. Zamiana tej negatywnej afirmacji na pozytywn, tak jak: akceptuj moj idealn prac, wprawia cay wiat w dziaanie majce na celu wspieranie tego stwierdzenia. Przestrzeganie poni szych sze ciu zasad zagwarantuje Ci jak najwy sz skuteczno Twoich afirmacji:
1. Zawsze, kiedy to mo liwe, formuuj je w pierwszej osobie liczby

pojedynczej. U ywaj zda zaczynajcych si od: Jestem albo: Mog Masz kontrol jedynie nad sob. Nie ma sensu tworzenie afirmacji majcych na celu kontrol zachowania innych osb.
2. Zawsze, kiedy to mo liwe, formuuj swoje afirmacje w czasie

tera niejszym tak jak gdyby miay one miejsce tu i teraz.


3. Formuuj swoje afirmacje w mo liwie najbardziej pozytywny

sposb. Tak jak w przypadku przywoanego wy ej przykadu z prac, unikaj sowa nie, bo w przeciwnym razie ryzykujesz wzmocnienie tego, co pragniesz zmieni. Rozwa , do jakiego rezultatu mo e doprowadzi sytuacja, kiedy kto powie Ci nie przewracaj si albo nie upu tego talerza. Gdyby ten kto powiedzia: id uwa nie albo: trzymaj talerz, udaoby Ci si zachowa zarwno rwnowag, jak i talerz sama opcja niepowodzenia nie zostaaby poruszona. Podobnie zamiast mwi sobie nie stresuj si przed nieprzyjemnym badaniem albo zabiegiem, takim jak budzce lk badanie szpiku kostnego, lepiej powiedz sobie: Dobrze sobie z tym poradz.
4. Niech Twoje afirmacje bd krtkie, proste i jasne. Dugie,

skomplikowane stwierdzenia trudno zinternalizowa.

144

Podejmij dziaania wspomagajce leczenie

5. Odwouj si do tylu zmysw, do ilu si tylko da. Kiedy mwisz

albo zapisujesz afirmacje, przywouj w wyobra ni obrazy, ktre precyzyjnie oraz szczegowo oddadz Twoje pragnienia. Co widzisz, czujesz i syszysz, jaki zapach i smak odczuwasz?
6. Nasy swoje afirmacje emocjami. Wyobra sobie, jakie to bdzie

uczucie znowu by zdrowym, kiedy na przykad wypowiadasz sowa afirmujce Twoje zdrowie. A je li jeste skoncentrowany na kreowaniu innych pozytywnych rzeczy, wyobra sobie, jakie to uczucie by (na przykad) szcz liwym, silnym, pewnym siebie. Wypowiadajc sowa, nie poprzestawaj jedynie na wyobra aniu sobie tego stanu, tchnij w niego ycie i si, nasycajc go emocjami wypywajcymi z pozytywnych sw i obrazw.

Przykady afirmacji, z ktrych mo esz skorzysta


Relaksacja/kontrola stresu
Q Jestem spokojny i zrelaksowany. Q Czuj spokj. Q Znalazem spokj i ukojenie. Q Jestem pogodny i spokojny. Q Jestem spokojny i opanowany. Q Jestem uporzdkowany i opanowany.

Zapewnij sobie przyszo afirmacje

145

Budowanie optymizmu i wiary w powrt do zdrowia


Q Jestem silny. Q Jestem pot ny. Q Jestem odporny. Q Jestem w dobrej formie. Q Jestem zupenie pewny, e wrc do zdrowia. Q Ka dego dnia czuj si coraz lepiej. Q Jestem peen si i wytrzymao ci. Q Jestem wyleczony.

Wzmacnianie dziaania zabiegw medycznych w trakcie poddawania si im


Q Chemioterapia niszczy nowotwr. Q Chemioterapia za ka dym razem niszczy raka. Q Radioterapia zabija nowotwr. Q Zabiegi przywracaj mi zdrowie. Q Czuj, jak promienie mnie lecz. Q Widz/czuj, jak chemioterapia leczy moje ciao.

146

Podejmij dziaania wspomagajce leczenie

Atak na nowotwr w celu zmniejszenia jego rozmiarw albo powstrzymania jego rozwoju
Q Moja armia jest silna i niezwyci ona. Q Komrki raka s zniszczone. Q Widz/sysz/czuj, jak nowotwr ulega zniszczeniu. Afirmacja poczona z wizualizacj mo e by najskuteczniejsz metod osigania Twoich zamierze, ale ju samo powtarzanie sobie afirmacji wci na nowo bdzie pociga za sob nadzwyczajne rezultaty, szczeglnie je li do sw i po danego wyniku doczysz pozytywne emocje.

Czas i miejsce zastosowania oraz podej cie do niego


Afirmacje s najcz ciej zinternalizowane powtarza si je w ciszy wasnego umysu. Ja lubi jeszcze trzy inne podej cia: nagrywanie samego siebie i odsuchiwanie tego nagrania przez suchawki, zapisywanie afirmacji (tak jak w szkole), spogldanie w lustro i powtarzanie ich sobie prosto w twarz. Nagrywanie wybranych hase i zasypianie ze suchawkami, w ktrych odtwarza si to nagranie na uszach, mo e by i wygodne, i efektywne. Kiedy zasypia si, suchajc afirmacji, mo e to przynie naprawd dobre rezultaty, poniewa nie przerywaj ich wtedy wiadome my li ani czynniki zewntrzne. Afirmacje trafiaj wtedy prosto do Twojej pod wiadomo ci i z czasem staj si zinternalizowan cz ci Twoich my li. Pod wiadomo przyjmuje z reguy to, co si jej przedstawia, poniewa w odr nieniu od wiadomo ci nie stosuje cenzury, tylko chonie informacje jak gbka. Lubi te zapisywa afirmacje. Kiedy si je zapisze i widzi si je przed sob, wydaje si, e ich przesanie zapada gbiej. Zapisz afirmacj 100 razy, powtarzajc j jednocze nie w my lach albo na gos, a nastpnie odczytaj to, co napisae , ponownie albo w my lach, albo na gos.

Zapewnij sobie przyszo afirmacje

147

Trzecie podej cie polega na powtarzaniu afirmacji i spogldaniu na swoje odbicie w lustrze. Autorka Louise Hay zaleca to wa nie podej cie. Jej zdaniem spogldanie sobie prosto w oczy jest najskuteczniejszym sposobem na osignicie rezultatw. U ywaem tej metody i potwierdzam jej skuteczno , chocia z pocztku spogldanie sobie prosto w oczy i mwienie do siebie mo e wydawa si troch dziwne. Spojrze sobie w oczy i powiedzie: Jestem OK! albo Jestem wietny! lub Jestem zdrowy! do tego trzeba si przyzwyczai. Ale jest to nadzwyczaj skuteczna metoda. Przynosi oczyszczajce dziaanie na wielu poziomach.

Wymagana jest wytrwao


Powodzenie w stosowaniu afirmacji zale y zwykle od tego, jak czsto ich u ywasz i jak dugo je wypowiadasz za ka dym razem, kiedy ju z nich skorzystasz. Czste stosowanie, nasycone uczuciami, daje pewno , e bd one wspomagay Twoj walk. Ludzie czasem zaprzestaj stosowania afirmacji. Jednym z powodw jest fakt, e staj si one niewygodne. Wszyscy przechowujemy mnstwo ograniczajcych nas przekona na temat samych siebie i rzucanie im wyzwania poprzez wypowiadanie pozytywnych twierdze mo e prowadzi do dyskomfortu. Ograniczajce nas przekokiedy zasypia si, suchajc nania, takie jak zranione uczucia, gniew, poczucie winy afirmacji, mo e to przynie i strach mog wnikn gboko w nasz osobowo , wic naprawd dobre rezultaty jeste my oporni wobec pozytywnych afirmacji. Wytrwao ci! Wynik kocowy jest tego wart. Je eli negatywny monolog sta si zakorzenionym elementem Twojej osobowo ci, to moja pro ba o zmian u ycia jzyka mo e wydawa si trudna do spenienia. Czasami ludzie przyzwyczajeni do negatywnego monologu pogarszaj jeszcze bardziej swoje samopoczucie, kiedy staraj si pracowa nad popraw swojego jzyka. Mog na przykad, w chwili kiedy przyapi si na negatywnym my leniu albo mwieniu, stwierdzi: Powinienem by w stanie to zmieni. Jestem chyba idiot!. Unikaj takich potpiajcych

148

Podejmij dziaania wspomagajce leczenie

i majcych odwrotny efekt reakcji, trzymaj si afirmacji, wizualizacji i pozytywnych monologw, ktre pomog Ci osign upragniony powrt do zdrowia oraz szcz liwe i przynoszce spenienie ycie, jakie chciaby wie po pokonaniu nowotworu.