Vous êtes sur la page 1sur 2

Forum Sporw Korporacyjnych Wpyw zabezpiecze sdowych na funkcjonowanie spki

Forum Sporw Korporacyjnych


Wpyw zabezpiecze sdowych na funkcjonowanie spki

KKG Kubas Kos Gaertner


ul. Rakowicka 7 31-511 Krakw tel.: +48 12 619 40 40 faks: +48 12 619 40 52 e-mail: krakow@kkg.pl

Salans

20 listopada 2012 r. (wtorek) godz. 11.30


Park Inn by Radisson Krakow ul. Monte Cassino 2, Krakw

Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa tel.: +48 22 242 52 52 faks: +48 22 242 52 42 e-mail: warsaw@salans.com

Stowarzyszenie Emitentw Giedowych


ul. Nowy wiat 35/5A 00-029 Warszawa tel.: +48 22 826 26 89 faks: +48 22 892 90 91 e-mail: biuro@seg.org.pl

Formularz zgoszeniowy dostpny jest na stronie

www.seg.org.pl.
Rejestracja uczestnikw trwa do 5 listopada br.

Program
11:30 - 11:45 Rejestracja uczestnikw i kawa powitalna 11:45 - 12:00 Otwarcie forum prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Salans dr Mirosaw Kachniewski, Prezes Zarzdu, SEG prof. Andrzej Kubas, Adwokat, Senior Partner, KKG Kubas Kos Gaertner 12:00 - 12:45 Zakaz podejmowania uchwa bez udziau okrelonego akcjonariusza: 4 dopuszczalny zakres ingerencji sdu w funkcjonowanie spki 4 moliwo ograniczania praw innych akcjonariuszy 4 nieprawomocne zabezpieczenie powdztwa a interes spki dr Mirosaw Kachniewski, Prezes Zarzdu, SEG Wojciech Kozowski, Partner, Salans dr Arkadiusz Radwan, Adwokat, KKG Kubas Kos Gaertner 12:45 - 13:30 Sdowe zawieszenie wykonywania prawa gosu przez akcjonariusza: 4 zakres ograniczenia wprowadzonego przez sd 4 szczeglne przypadki gosowa na WZA - bez przywilejw i ogranicze 4 uwzgldnienie wykluczonych akcjonariuszy przy konstytuowaniu grup akcjonariuszy prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Salans dr Mirosaw Kachniewski, Prezes Zarzdu, SEG prof. Andrzej Kubas, Adwokat, Senior Partner, KKG Kubas Kos Gaertner 13:30 - 14:00 Przerwa kawowa 14:00 - 14:45 Zawieszenie wykonywania funkcji prezesa zarzdu przez sd: 4 skuteczno czynnoci zawieszonego prezesa w relacjach z osobami trzecimi 4 zawieszenie w czynnociach a nakaz dziaania w interesie spki 4 potencjalne konsekwencje odszkodowawcze dr Mirosaw Cejmer, Adwokat, KKG Kubas Kos Gaertner dr Mirosaw Kachniewski, Prezes Zarzdu, SEG Wojciech Kozowski, Partner, Salans 14:45 - 15:30 Zakaz podejmowania uchwa przez rad nadzorcz: 4 skuteczno postanowienia a jego dorczenie 4 wano uchwa podjtych w dobrej wierze 4 potencjalne konsekwencje odszkodowawcze prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Salans dr Mirosaw Kachniewski, Prezes Zarzdu, SEG dr Arkadiusz Radwan, Adwokat, KKG Kubas Kos Gaertner 15:30 - 16:00 Lunch dr Mirosaw Kachniewski
Prezes Zarzdu Stowarzyszenia Emitentw Giedowych

prof. Katarzyna Bilewska


Adwokat, kieruje Zespoem Sporw Korporacyjnych w kancelarii Salans

dr Mirosaw Cejmer
Adwokat, nadzoruje prace Dziau Prawa Spek i Prawa Handlowego w kancelarii KKG Kubas Kos Gaertner

Wojciech Kozowski
Radca prawny, Partner, kieruje Praktyk Postpowa Sdowych w kancelarii Salans

prof. Andrzej Kubas


Adwokat, Senior Partner, nadzoruje Praktyk Postpowa Sdowych i Arbitraowych w kancelarii KKG Kubas Kos Gaertner

dr Arkadiusz Radwan
Adwokat, koordynuje prace Dziau Prawa Spek i Prawa Handlowego w kancelarii KKG Kubas Kos Gaertner