Vous êtes sur la page 1sur 7

MikroTik - Konfiguracja Nstreme Dual

Konfiguracja Nstreme Dual przez WinBox


Naley zalogowa si przy uyciu programu Winbox na urzdzenie z zainstalowanymi dwoma kartami radiowymi. Zaczniemy od nadania adresu IP interfejsowi ethernetowemu.

Rozwijamy zakadk IP, wybieramy Addresses - w okienku klikamy + wpisujemy adres IP oraz mask dla portu ether1. Zatwierdzamy przyciskiem Apply:

Tworzymy nowy interfejs Bridge. Kolejno klikamy: Bridge, +, Apply.

Nastpnie dodajemy do niego port Ethernetowi. Wybieramy zakadk Ports, klikamy + nastpnie Apply

Po skonfigurowaniu portu ethernetowego przechodzimy do interfejsw radiowych. Po kliknieciu Interfaces uaktywniamy kolejno obie karty radiowe zaznaczajc je i klikajc przycisk v.

Teraz ustawiamy tryb dziaania obu kart na nstreme dual slave. Klikajc dwukrotnie wlan1 wybieramy i zatwierdzamy wg rysunku poniej. Analogicznie wlan2.

W tym momencie nie wybieramy jeszcze czstotliwoci pracy poszczeglnych kart zrobimy to w nastpnym kroku podczas konfiguracji interfejsu Nstreme Dual. Klikamy przycisk + i wybieramy Nstreme Dual:

Teraz okrelamy ktry interfejs radiowy bdzie odpowiada za transmisj a ktry za odbir, wybieramy czstotliwoci pracy, ewentualnie aktywujemy agregacj pakietw (Framer Policy) i zatwierdzamy zmiany. Pole Remote MAC uzupenimy pniej - po skonfigurowaniu platformy pracujcej po drugiej stronie linku (wtedy bdziemy znali MAC adres jej interfejsu Nstreme Dual).

Sprawdzamy MAC interfejsu Nstreme Dual na obecnej platformie (wpiszemy go podczas konfiguracji drugiej platformy), klikamy w tym celu zakadk General i kopiujemy MAC Adress:

Pozostao jeszcze tylko doda nstreme1 do bridgea. Analogicznie jak w przypadku portu ether1 klikamy zakadk Bridge, wybieramy Ports, nstrene1 i Apply.

Teraz przechodzimy do konfiguracji drugiej platformy. Logujemy si na niej za pomoc WinBoxa i powtarzamy wszystkie dotychczasowe kroki wykonane na platformie pierwszej. Oczywicie podczas konfiguracji interfejsu Nstreme Dual w polu Remote MAC wpisujemy MAC adres skopiowany wczeniej z pierwszej platformy. Konfigurujemy czstotliwoci pracy moduw radiowych naprzemiennie w stosunku do platformy pierwszej. Oznacza to, e Tx Frequency platformy pierwszej bdzie identyczne z Rx Frequency platformy drugiej, a Rx Frequency platformy pierwszej odpowiada Tx Frequency platformy drugiej. Po takim skonfigurowaniu zatwierdzamy wprowadzone zmiany przyciskiem Apply.

Podobnie jak wczeniej dodajemy nstreme1 do bridgea, potrzebujemy jeszcze MAC adres interfejsu nstreme1 aby wprowadzi go do konfiguracji wczeniej konfigurowanej platformy. Kopiujemy MAC z zakadki General:

Nastpnie przeczamy si na pierwsz platform i wpisujemy skopiowany MAC adres. To wszystko. Urzdzenia w tym momencie powinny nawiza komunikacj. W statusie interfejsu nstreme1 moemy odczyta poziomy sygnau oraz wynegocjowane prdkoci transmisji dla poszczeglnych torw radiowych.