Vous êtes sur la page 1sur 14

MikroTik jako Koncentrator PPPoE v2

Powyej widzimy ukad jaki zostanie poniej opisany: 1) router: konfigurujemy router dla standardowej sieci (jak opisano w kursie MikroTik jako router bezprzewodowy), 2) AP+PPPoE: konfigurujemy urzdzenie jako AP i koncentrator pppoe.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

1) Konfigurujemy MikroTika jako AP wedug opisu w czci (MikroTik jako AP). Generalnie ustawiamy MikroTika tak aby klient mg si poczy do nadajnika, ewentualnie jakie poziomy zabezpiecze typu WPA2.

2) Nastpnie przechodzimy do dalszej czci konfiguracji urzdzenia oznaczonego na schemacie jako AP+PPPoE. Nadajemy adres IP na ether1, wybieramy z menu bocznego: IP Addresses

3) Otworzy si nowe okno Addresses List gdzie na chwil obecn mamy tylko moliwo dodawania pozycji i filtrowania wywietlania.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

4) Tak wic klikamy na przycisk (+), otworzy si okno New Addresses gdzie: Address: adres IP hosta (MikroTik) np.: 10.10.10.253/24 Network: adres sieci np.: 10.10.10.0 Broadcast: adres rozgoszeniowy np.: 10.10.10.255 Interface: interfejs na do ktrego przypisujemy adres IP Ciekawostka: Po wpisaniu pola Address np.: 10.10.10.253/24 i naciniciu przycisku Apply reszt pl uzupeni si automatycznie.

5) Po dodaniu nowej pozycji zobaczymy j na licie. Jeeli na ni klikniemy zostan uaktywnione nowe przyciski tj:

Dodawanie nowej pozycji, Usuwanie pozycji, Wczanie pozycji, Wyczanie pozycji,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

6) Teraz okrelimy bram domyln dla Naszego MikroTika. W tym celu wybieramy z menu bocznego IP Routes,

7) Dodajemy now pozycj gdzie wpisujemy: Gateway: 10.10.10.254

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

8) Teraz przystpujemy do konfiguracji koncentratora PPPoE. Z menu bocznego wybieramy PPP, w nowo otwartym oknie przechodzimy do zakadki PPPoE Servers,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

2) Nastpnie klikamy dodanie nowej pozycji (czyli koncentratora pppoe) i uzupeniamy pozycje: Service Name: nazwa usugi np. pppoe_test (bdzie potrzebna do poprawnej autoryzacji), Interface: interfejs na ktrym na dziaa koncentrator, w Naszym przypadku jest to wlan1 czyli interfejs sieci wewntrznej, Max MTU/MRU: wielko pakietu max. warto to 1492, czasami z pewnych wzgldw trzeba t warto zmniejszy, Default Profile: default, Authentication: najbezpieczniej odznaczy pap wtedy haso nie bdzie przesyane czystym tekstem, Po uzupenieniu tych pl klikamy przycisk OK i powinna pokaza si nowa pozycja.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

3) Kolejnym etapem jest przejcie do zakadki Profiles i edytowanie profilu default (klikamy na niego dwa razy wtedy wejdziemy w edycje),

4) Po

otwarciu edycji uzupeniamy pola: Local Address: adres IP naszego koncentratora np. 10.10.10.253 DNS Server: adres IP DNS np. 82.160.1.1 a take wyczamy wszystkie rodzaje kompresji itp.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

5) Teraz przechodzimy do zakadki Secrets gdzie dodamy klienta do poczenia pppoe, jednoczenie okrelimy login, haso, adres IP itp.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

6) Klikamy dodanie nowej pozycji i uzupeniamy: Name: inaczej login np.: test Password: haso do poaczenia np.: test Service: pppoe Profile: default (ustawialimy w pocztkowej czci kursu), Remote Address: adres IP jaki ma otrzyma klient po autoryzacji: 10.10.10.50 A nastpnie zatwierdzamy dane przyciskiem OK.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

Teraz wystarczy przetestowa stworzony koncentrator. Tworzymy na np.: Windows XP podczenie pppoe do naszego koncentratora: 7) Wchodzimy w kreator nowego poczenia i wybieramy kolejno:

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

Tutaj bardzo wana rzecz, w punkcie 2 wpisywalimy pole Service Name: pppoe_test i wanie to jest Nasza nazwa usugi.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

Nastpnie login i haso jakie ustawilimy w zakadce Secrets,

Teraz pozostao Nam si tylko poczy:

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

Po poprawnym poczeniu zobaczymy okno jak poniej. Jak widzimy autoryzacja odbywa si za pomoc pppoe, kodowanie hasa MS CHAP V2 i nasz adres IP 10.10.10.50 (czyli jaki ustawilimy w konfiguracji koncentratora), tak samo adres IP koncentratora 10.10.10.253 (ustawialimy w zakadce Profiles).

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

Teraz szybki test, wchodzimy w konsole systemu Windows XP i wydajemy polecenie

tracert 82.160.1.1
Powinnimy zobaczy: pierwszy hop 10.10.10.253: czyli nasz koncentrator, drugi hop 10.10.10.254: czyli nasz router,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.