Vous êtes sur la page 1sur 18

MikroTik jako Most WDS dynamic

Konfiguracja bdzie w ukadzie jak wida powyej tj. skonfigurujemy urzdzenie ktre bdzie AP do ktrego podczaj si satelity w trybie WDS. Dziki temu poczenie jest przezroczyste.

1) Na samym pocztku bdziemy konfigurowa urzdzenie oznaczone na schemacie jako


Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

(Most_WDS), a pniej (Stacja_WDS). Po zalogowania si do MikroTika stworzymy jednego bridge i dodamy do niego potrzebne interfejsy. Czyli menu bocznego wybieramy Bridge, nastpnie w zakadce Bridge dodajemy now pozycj gdzie jedynie uzupeniamy pole Name (nazwa naszego mostu). Zatwierdzamy dodanie pozycji.

2) Dalej dodajemy potrzebne interfejsy do nowo stworzonego bridge1. Klikamy dodanie nowej
Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

pozycji i uzupeniamy: Interface: interfejs ktry ma zosta dodany, Bridge: do ktrego bridge ma zosta dodamy interfejs,

3) My dodalimy wszystkie porty wic powinno to wyglda nastpujco,

4) Teraz nadamy adres IP na nasz bridge. W tym celu z menu bocznego wybieramy IP
Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

Address, a nastpnie dodajemy now pozycj gdzie uzupeniamy: Address: 192.168.1.253/24 Network: 192.168.1.0 Broadcast: 192.168.1.255 Interface: bridge1 (nasz nowo utworzony bridge),

5) Teraz przechodzimy do konfiguracji karty bezprzewodowej (wlan1). Z menu bocznego wybieramy Wireless, powinnimy zobaczy interfejs bezprzewodowy ktry jest nieaktywny. eby aktywowa interfejs klikamy na zaznaczony przycisk,

6) Teraz klikamy dwa razy na wlan1. W nowo otwartym oknie przechodzimy w tryb
Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

zaawansowany klikajc na przycisk Advanced Mode,

7) Dodatkowo z zakadce General ustawiamy: Name: Most_WDS (dowolna nazwa interfejsu),

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

8) Dalej przechodzimy do zakadki Wireless gdzie ustawiamy: Mode: ad bridge, Band: 5Ghz, Frequency: 5600, SSID: Most_WDS, Country: Poland (najpierw ustawiamy kraj i naciskamy przycisk Apply dziki czemu przestawi si Nam kanay na Polskie), Default Authenticate: zaznaczone (wstpnie),

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

9) Dalej zakadka Data Rates. Jeeli nie jestemy pewni jaki sygna osigniemy zostawiamy zaznaczone pole default (a pniej przestawimy do dogodne prdkoci). My wiemy e sygna bdzie dobry wic ustawiamy jak poniej,

10) Nastpnie przechodzimy do zakadki WDS gdzie ustawiamy: WDS mode: dynamic, WDS Default Bridge: bridge1 (most ktry stworzylimy na pocztku),

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

11) Nastpnie przechodzimy do zakadki Nstreme gdzie ustawiamy: Enable Nstreme: zaznaczone, Enable Polling: zaznaczone, Disable CSMA: zaznaczone, Framer Policy: extract size (najlepsza wydajno), Framer Limit: 4000 (najlepsza wydajno),

Nastpnie zatwierdzamy ustawiania karty bezprzewodowej i przechodzimy do konfigurowania drugiego urzdzenia Stacja_WDS.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

12) Po zalogowania si do MikroTika stworzymy jednego bridge i dodamy do niego potrzebne interfejsy. Czyli menu bocznego wybieramy Bridge, nastpnie w zakadce Bridge dodajemy now pozycj gdzie jedynie uzupeniamy pole Name (nazwa naszego mostu) i zatwierdzamy dodanie pozycji.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

13) Dalej dodajemy potrzebne interfejsy do nowo stworzonego bridge1. Klikamy dodanie nowej pozycji i uzupeniamy: Interface: interfejs ktry ma zosta dodany, Bridge: do ktrego bridge ma zosta dodamy interfejs,

14) My dodalimy wszystkie porty wic powinno to wyglda nastpujco,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

15) Teraz nadamy adres IP na nasz bridge. W tym celu z menu bocznego wybieramy IP Address, a nastpnie dodajemy now pozycj gdzie uzupeniamy: Address: 192.168.1.252/24 Network: 192.168.1.0 Broadcast: 192.168.1.255 Interface: bridge1 (nasz nowo utworzony bridge),

16) Teraz przechodzimy do konfiguracji karty bezprzewodowej. Z menu bocznego wybieramy Wireless, powinnimy zobaczy interfejs bezprzewodowy wlan1 ktry jest nieaktywny. eby aktywowa interfejs klikamy na zaznaczony przycisk,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

17) Teraz klikamy dwa razy na wlan1. W nowo otwartym oknie przechodzimy w tryb zaawansowany klikajc na przycisk Advanced Mode,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

18) Dodatkowo z zakadce General ustawiamy: Name: Stacja_WDS (nazwa interfejsu),

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

19) Dalej przechodzimy do zakadki Wireless gdzie ustawiamy: Mode: station wds, Band: 5Ghz, Country: Poland, Default Authenticate: zaznaczone (wstpnie),

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

20) Dalej zakadka Data Rates, ustawienia powinno by identyczne jak na Most_WDS,

21) Nastpnie przechodzimy do zakadki Nstreme gdzie ustawiamy (tylko jedn pozycj, reszta jest pobierana z ustawie bazy): Enable Nstreme: zaznaczone,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

22) Teraz pozostaje Nam tylko klikn przycisk Scan... i zobaczy czy wida Most_WDS, jeeli tak to zaznaczamy go i klikamy przycisk Connect, a nastpnie Stop eby przesta skanowa,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

23) Po poczeniu koo interfejsu powinnimy zobaczy liter R ktra oznacza e jest poczenie. Czasami zdarza si e po poczeniu na Stacja_WDS tryb Mode przestawia si na station, jeeli tak si stanie naley go z powrotem przeczy na station wds,

24) Stan poczenia moemy zobaczy w zakadce Registration,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

25) A jak klikniemy dwa razy wicej szczegw poczenia,

26) Teraz z Most_WDS puszczamy pinga na Stacja_WDS,

Jak widzimy jest komunikacja :)


Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.