Vous êtes sur la page 1sur 4

MikroTik przekierowanie dla niepaccych

1) Na samym pocztku musimy doda adresy ktre chcemy eby byy blokowane do Address Lists, czyli logujemy si do MikroTika, z menu bocznego wybieramy IP Firewall, nastpnie przechodzimy do zakadki Address Lists i klikamy dodanie nowej pozycji,

2) W nowo otwartym oknie wpisujemy nazw adres listy np. PlatnoscBlok i okrelamy adres IP ktrego ma to dotyczy,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

3) Kolejno przechodzimy do zakadki NAT i dodajemy now pozycje przekierowania klienta na stron techniczn np. blokada patnoci,

4) Teraz w zakadce General okrelamy eby wszystkie zapytania z na port 80 klienta zostay przekierowane na okrelony przez Nas IP i port: Chain: dstnat, Protocol: 6 (tcp), Dst. Port: 80,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

5) Kolejno w zakadce Advanced okrelamy Src. Address List na PlatnoscBlok, dziki temu z tej listy bd pobierane adresy IP klientw do blokady,

6) Ostatnia zakadka jak musimy okreli to Action: Action: dst-nat, To Addresses: 192.168.10.50, (testowo moemy okreli adres IP naszego routera) To Ports: 85, Pola To Addresses oraz To Ports okrelaj adres IP i port na ktry ma by robione przekierowanie. Najlepszym rozwizaniem jest stworzenie vhost na apache gdzie bdzie Nasza strona techniczna.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

7) Teraz sprawdzamy czy pozycja zostaa poprawnie dodana,

8) I otwieramy jak stron eby zobaczy czy dziaa przekierowanie,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.