Vous êtes sur la page 1sur 4

MikroTik wykresy interfejsw

1) Aby wczy wywietlanie wykresw interfejsw przez przegldark internetow logujemy si na MikroTika, nastpnie z menu bocznego wybieramy Tools Graphing,

2) W nowo otwartym oknie przechodzimy do zakadki Interface Rules,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

3) Klikamy na dodanie nowej pozycji i wybieramy ktrego interfejsu chcemy robi statystyki. Moemy rwnie okreli z jakich adresw IP bdzie mona je oglda (0.0.0.0/0 wpisane domylnie daje moliwo ogldania z dowolnego IP), a nastpnie zatwierdzamy operacje przyciskiem OK,

4) Powinnimy zobaczy now pozycj,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

5) Teraz aby sprawdzi czy wykresy s robione w przegldarce internetowej w polu adres wpisujemy adres IP naszego MikroTika (u nas 192.168.1.254). W sekcji Graphs klikamy na link These graphs,

6) Teraz wybieramy interfejs ktrego wykres chcemy zobaczy np. WAN,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

7) Po wybraniu powinnimy zobaczy odpowiednie wykresy. Oczywicie musimy troch poczeka a ruch zostanie zliczony i pokazany, ale jak wida na screenie poniej kolorem zielonym powoli rysuj si jakie statystyki,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.