Vous êtes sur la page 1sur 6

Cejillo 2 espacio

Introduccin
Mim

Angel para un final


(arreglo para guitarra)

Silvio
Rodrguez
DoM
SolM

Sim7

# 12

l
======================
l & 8 __ _ l _ l __ _ =
_
l
l
l
l
l
l
l
l
3
2
0
0
2
lT
l
l
0
0
0
1
3
1
0
0
3
3
3 l
0
0
0
0
0
0
0 2
0
0
0
2
2
2
4
ll AB
ll3 2
ll 0
ll
2
2
0
3
Mim
DoM
ReM
DoM


======================
l
l & _ l __ l _ _=
_
l
_

l
l _
l
l
l
l
l
l T 0 0 1 0 0 2 02 01 30 2 l 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 l 0 0 1 0 3 0 1 0
l
0 0 24
2
ll AB 3 2
ll
ll 3 2
2 0 ll
0
1 estrofa
Mim
SolM
Sim7
DoM
ReM

#
l
======================
l & __ _ l _ l __ _ =

l
l
l _
l
l
l
l Cuentan que cuando el silencio l
2
0
2 3
0
0
lT
l
l
0
3
3
3 l
1
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
2
0
0
0
4
0
0
ll AB
ll 3 2
ll 2 2 2 2
ll
2
3
0
4

SolM
Sim7
DoM
ReM

#
l
======================
l & l _ _ l __ _ =

l
l
l
l
apareca entre dos
que les robaba la voz
l
l era que pasaba un angel l
l
2
2
l T 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 l 01 0 1 0
1
1 l0
0
3
3
3 l
0 0
0 0
0
0
2
0
0
4
ll AB 0
ll 3 2 2 3 2 2 ll 0
ll
2
3
10

Arreglo de Ricardo Salinas


# J
l
======================
l & __ _ l _ j j _ l __ _ =
_ Y hubo tal silencio el da l que nos tocaba olvidar l que de tal suerte que todava l
l
l T 0 0 0 0 0 0 3 00 l 01 0 1 0 1 0 1
l 00 0 0 0 3 2 2 3 2 3 l
2
2
4
ll AB
ll 3 2 0 2 0 2 0 3 ll 0
ll
2
2
0
3
SolM

DoM

Mim

Sim7

13

ReM

Mim
#
======================
l & _ l _ _ l =l
_
l
l
no termine de callar l
Todo empez en la sorpresa
en un encuentro casual l
0
0
2
l T 1 0 1 0 0 2 3 2 2 l3
l
0
0
0
3
3
3
3
3 l
0
0
2
2
2
2
0
0
2
0
0
ll AB 3 2
ll 2 2 2
ll 0
ll
3
2 estrofa

16

DoM

ReM

SolM
Sim7
Mim

#
J l
======================
l & _ _ l __ _ l __ _ =

_ sin querer se hace una ofrendal


l
pero la noche es traviesa
l
cuando se teje el azar l
2
2
0
0
3 0
l T 01 0 1 0
1
1 l0
0
3
3
3 l
0
0
0 l
0 0
0
0
0
0
2
0
0
2
2
2
4
ll AB 3 2
ll 0
ll 2 2 2
ll
3
2
3
0
DoM

19

DoM
ReM

# ..
l & _ j j _ l _ _ l _ . =l
======================
_
l
l
l
l
y se convierte en amor
o pasa un angel se hace leyenda
que pacta con el dolor
l T 01 0 1 0 1 0 1
l 00 0 0 0 3 2 2 3 2 3 l 1 0 1 0 0 2 3 232 l
4
0
ll AB 3 2 0 2 0 2 0 3 ll 0
ll 3 2
ll
2
3
DoM

22

SolM

Sim7

Estribillo

Sim7
SolM/Mi
.
.. ..
# .
.

.

.
======================
l & __

# l _ .
.
=l
_
_
.

l que entre nosotros pas
l
l
ahora comprendo
cual era el ngel
3
3 3
3
2
2
2 2
2 2 2
2
2 2
2
l T 33 33 33 330
l
l
3
3 3
3
3
3
3 3
3 3 3
3
3 3
3
0
0
2
2
2
2
0 1
2
2
ll AB
ll 2
ll
2
2
3
SolM

25

l
=
======================
l & _ #_
l _ _ _ _ .
#
_

_
_
_

_
_
cable el masferoz
l
l
era - el - ms
- terrible
- el impla - l
0 0 0
2 22
22 2
2 2 2
lT
l
1 1 1
5 5 5 3 3 33
1 11 1 l
3 3 3
0
0
3
3
2 2
2 2
0 0
2
5
0
1
0
ll AB 3 2
ll 2 2 2 2 2 0
ll
4
0
0
0
DoM

27

DoM7/Do#

ReM

Lad

Mim

ReM

. .

# . .
l
.
l
..
=
======================
l & __

__ __ _ .
_ .
_ ___
__ .

.
l
l este silencio mortal
l
ahora comprendo en total
3
3 3
3 3 3
3
3 3
2
2 2
2 2 2
2
2 2
lT
l
l
3
3 3
3
3
3 3
3
3 3
3
3
3 3
0
0
2
2
0
ll AB
ll 2
ll
0
2
2
3
3
3
2
SolM

Sim7

29

DoM7/Do# ReM
Mim

# b n 15 . . . 12
8
l & _ #_ # l 8 _ _ #_ .
l=
======================

l
l _angel
l
angel que pasa
besa y abraza
para un final
0 0 0
2
0
lT
l
1 1 1
5 5 5
3
1
0 0 l
0
0
3
3
2
0 0
0
5
0
1
2
0
ll AB 3 2
ll
ll
4
3
4
3
DoM

31


DoM

# 12

l
======================
l & 8 __ _ l _ l __ _ =
_
l
l
l
l
3
2
0
0
2
lT
l
0
0
0
1
3
1
0 l
0
3
3
3 l
0
0
0
0
0
0
0
2 0
0
0
2
2
2
2
2 l
2
2
2
2
4
ll AB
ll 0
ll
2
3
2
l
0
3
33

SolM

Interludio
Mim

Sim7

DoM

DoM
ReM

======================
l & _ l __
=
l _
__l
_

l __
l
l
l
l T 0 0 1 0 0 2 3 2 2 0 1 3 0 2 l 3 0 0 30 0 20 0 00 0 l 0 01 0 3 0 10
l
0
2
2
2 l
2
2
2
2
ll AB 3 2
ll
2 0 ll
l3
Mim

36

Mim

ReM

#
l
======================
l & __ _ l _ l __ _ =

l
l
l _
l
2
0
2 3
0
0
lT
l
l
0
3
3
3 l
1
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
2
0
0
0
4
0
0
ll AB
ll 3 2
ll 2 2 2 2
ll
2
3
0
SolM

39

Sim7

DoM

SolM
Sim7
DoM

#
l
l & l _ _ l _ _ =
======================
l
l
l _
l
2
2
l T 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 l 01 0 1 0
1
1 l0
0
3
3
3 l
0 0
0 0
0
0
2
0
0
4
ll AB 0
ll 3 2 2 3 2 2 ll 0
ll
2
3
ReM

42

DoM

# J
l j j =
l
======================
l & __ _

l
l
l
0
3
0
0
lT 0
l
l
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
2
2
2
0 2
0 2 0
ll AB
ll 3
ll
2
3
0
Mim

45

ReM
DoM

..
#
======================
l & __ _ l _ . =l

l
l
l
3 2
2
0
2
l T Estribillo
l
l
0
0
3
3
1
1
3
3
0
0
0
2
0
0
2
2
0
4
0
ll AB
ll 3 2
ll
2
3
47

Sim7

SolM

SolM/Mi

. .

# .
. . ..

# . l _
_
=l
======================
l & __
_

.

.
l
l
l
3
3 3
3
2
2
2 2
2 2 2
2
2 2
2
l T 33 33 33 303
l
l
3
3 3
3
3
3
3 3
3 3 3
3
3 3
3
0
0
2
2
2
2
0 1 2
2
ll AB
ll 2
ll
2
2
3
SolM

Sim7

49

# b=
l
l & _ #_
l _ _ _ _ .
======================
#

_
__
_ l
l
l __
0 00
2 22
22 2
2
22
lT
l
1 11
5 55 3 3 33
1 11 1 l
3
33
0
0
3
3
2 2
2 2
0 0
2
5
0
1
0
ll AB 3 2
ll 2 2 2 2 2 0
ll
4
0
0
0
DoM

51

DoM7/Do#

ReM

Lad

Mim

ReM

. .

# . .
=
. .
l
.
l
======================
l & __
_
_
_

_
_
_
_ .
_ .
.
__
_

l
l
l
3 3 3 3 3 3
3
3 3
2
2 2
2 2 2
2
2 2
lT
l
l
3 3 3
3
3
3 3
3
3 3
3
3
3 3
0
0
2
2
0
ll AB
ll 2
ll
0
2
2
3
3
3
2
Sim7

SolM

53

# b n 15
12
.
.

8
# l _ _ #_ .
======================
l & _ #_
l
=

_
l
l
l
000
2
0
lT
l
111
55 5 3
1
0 0 l
0
0
3
3
2
0
0
0
5
0
1 2
0
ll AB 3 2
ll
ll
4
3
4
3
DoM

DoM7/Do#

ReM

Mim

55

# 12 . . . .
l
======================
l & 8 __ ... .. .. l _ ... k .. .. _ _=
__

_
.
l
l
l
0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
lT
l
l
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
2
2
2
2 2
2 0 l 2
0 2
0
2
0
ll AB
2
3
3
2 0 ll
l
0
Mim

DoM

57

Sim7
Mim

# . . .. .. .. . ..
l & _ . . _.. . .. l _ ... _. . =
======================
_
_ .
l
l

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
3
3 3
5
5 5
5
3
lT

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 l 1
1 1
3
3 3
3
3
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
0
0 0
0
0 0
0
0
0
4
4
4
0
ll AB 02
ll 23 2 4 4

2
3
3
SolM

59

DoM

ReM