Vous êtes sur la page 1sur 8

PCM w Polsce

Eksperci
w marketingu studenckim

StuDEnCi i abSOlwEnCi Szk wySzyCh wEDug grup kiErunkw StuDiw

Polska w liCzbaCh:
Populacja: 38 mln Studenci: ok. 2 mln Blisko 400 tys. nowych studentw kadego roku 70 % studentw w 21 kluczowych miastach akademickich

Grupy kierunkw
Ogem - w tys. os. w tym - w % Pedagogiczne Artystyczne Humanistyczne

studenci
2009/2010 2010/2011

absolwenci
2008/2009 2009/2010

1 900 100,00 12,3 1,5 7,7 12,8 1,2 23,2 3,1 1,9 1,5 0,8 4,3 6,8 3,3 3,9 1,7 0,2 6,7 0,3 3,7 1,0 1,4 0,8

1 841,3 100,00 11,8 1,6 7,5 12,0 1,3 22,6 3,2 1,8 1,5 0,9 4,0 7,2 3,5 4,2 1,5 0,3 7,2 0,3 3,6 1,0 1,5 1,5

439,7 100,00 15,9 1,1 8,2 14,5 1,1 25,8 1,7 2,1 1,5 0,8 3,5 4,9 2,6 2,0 1,8 0,1 6,6 0,0 3,8 0,6 1,0 0,2

478,9 100,00 15,5 1,2 8,1 13,9 1,2 25,7


1 500 000 2 000 000

liCzba StuDEntw w pOlSCE w lataCh 2000-2009 (guS)

W cigu ostatnich 20 lat liczba studentw wzrosa 5 razy Pomimo ujemnego przyrostu naturalnego w Polsce szacuje si, e w cigu najbliszych 10 lat liczba studentw wynosi bdzie ok. 1,7 2 mln W Polsce istnieje 461 uczelni wyszych (131 pastwowych & 330 prywatnych). Wicej prywatnych uczelni jest tylko w Chinach i USA !!! 1 268 tys. studentw na uczelniach pastwowych (66.7%) i 659 tys. na uczelniach prywatnych 324 tys. studentw pierwszego roku

Spoeczne Dziennikarstwa i informacji Ekonomiczne i administracyjne Prawne Biologiczne Fizyczne Matematyczne i statystyczne

76 2

100 0000

2,2 1,6 0,9 3,2 4,9 2,5 2,3 1,8 0,1 6,8 0,2 3,9 0,6 1,1 0,4
Ogem Szkoy publiczne Szkoy niepubliczne

9 4 1

5 8 4

9 5 3

9 3 7

9 2 7

500 000

Obecnie w Polsce istnieje 18 w peni akredytowanych uczelni 20 politechnik 9 niezalenych uniwersytetw medycznych 5 uczelni ekonomicznych 9 akademii rolniczych 3 uniwersytety pedagogiczne 1 akademia teologiczna 3 akademie marynarki wojennej Rosnca liczba uczelni artystycznych 7 wyszych uczelni muzycznych Znaczca liczba uczelni prywatnych oraz 4 pastwowe akademie wojskowe Wg danych PISA (Programme for International Student Assessment Program Midzynarodowej Oceny Umiejtnoci Uczniw koordynowany przez OECD) polski system edukacyjny zajmuje 23. pozycj w rankingu wiatowym, co plasuje go w okolicach redniej OECD

Informatyczne Inynieryjno-techniczne Produkcji i przetwrstwa Architektury i budownictwa Rolnicze, lene i rybactwa Weterynaryjne Medyczne Opieki spoecznej Usug dla ludnoci Usug transportowych Ochrony rodowiska Ochrony i bezpieczestwa

2000 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

StuDEnCi wEDug fOrmy kSztaCEnia


wyszczeglnienie Ogem w tym kobiety na studiach stacjonarnych
razem w tym kobiety

niestacjonarnych
razem w tym kobiety

1 841 251 1 261 175 580 076

1 082 483 718 949 363 534

949 476 851 332 98 144

543 009 483 722 59 287

891 775 409 843 481 932

539 474 235 227 304 247

* Szkoy wysze i ich finanse w 2010 r. / Higher Education Institutions and their Finances in 2010. Gwny Urzd Statystyczny. Warszawa 2003, s.29, tabela 6. [on-line]. Portal Stat.gov.pl [dostp 8 listopada 2012]. Dostepny w World Wide Web: http:/ /www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_szkoly_wyzsze_2010.pdf

* Szkoy wysze i ich finanse w 2010 r. / Higher Education Institutions and their Finances in 2010. Gwny Urzd Statystyczny. Warszawa 2003, s.28, tabela 5. [on-line]. Portal Stat.gov.pl [dostp 8 listopada 2012]. Dostepny w World Wide Web: http:/ /www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_szkoly_wyzsze_2010.pdf

9 0 0

01 4

80 4

83 2

44 5

40 4

1,7

kim jestemy?
Polish Campus Marketing jest firm wiadczc usugi marketingowe, wyspecjalizowan w promocji marek i produktw wrd studentw w Polsce. Oferujemy Pastwu bezporedni i rozleg komunikacj marketingow ze studentami najwaniejszych uczelni caego kraju. Gruntowna wiedza i dowiadczenie stanowi gwarant szerokiego zasigu a przede wszystkim efektywnoci przeprowadzanych kampanii.
O firmiE:
Polish Campus Marketing jest firm crk niemieckiej firmy specjalizujcej si w marketingu studenckim - Deutsche Hochschulwerbung dziaajcej od 1996 roku, ktra od ponad 15 lat promuje najrniejsze marki wrd studentw uczelni wyszych. Od 2011 roku dzielimy nasz wiedz, dowiadczenie i zaplecze techniczne z klientami w Polsce. Polish Campus Marketing oferuje doradztwo strategiczne w zakresie komunikacji i promocji marek bezporednio wrd studentw. Polish Campus Marketing to firma wiadczca usugi marketingowe i mediowe, specjalizujca si w dotarciu do studentw w caej Polsce. Nasi klienci to firmy zarwno z setki najwikszych i najbogatszych korporacji, jak i mae organizacje non-profit, ktre traktujemy rwnorzdnie - zapewniajc takie samo podejcie do planowania i realizowania kolejnych faz kampanii marketingowych i mediowych. Dua cz naszych dziaa to kampanie rekrutacyjne przedstawiajce klientw jako pracodawcw oferujcych ciekaw prac, atrakcyjne programy praktyk i stay.

PCM w Polsce
Dlaczego zdecydowalimy si kontynuowa dziaania Deutsche Hochschulwerbung wanie w Polsce? Poniewa to doskonae miejsce do inwestowania i rozwijania biznesu. Atrakcyjna lokalizacja, potencja gospodarczy i dynamiczny rynek studencki sprawiaj, e Polish Campus Marketing szybko ugruntowuje swoj pozycj lidera marketingu uniwersyteckiego.
pOtEnCJa biznESOwy:
Dogodne pooenie w centrum Europy i na skrzyowaniu jej gwnych szlakw komunikacyjnych. Rozlegy i dynamicznie wzrastajcy rynek. Stale wzrastajca liczba studentw, absolwentw i doktorantw. Niskie koszty zatrudnienia, a zarazem wysokie kwalifikacje i zaangaowanie pracownikw. Stabilno i bezpieczestwo gwarantowane przez czonkostwo w NATO i UE. Rosnca liczba nowych projektw inwestycyjnych. Bezporednie ssiedztwo Niemiec i gwnej siedziby Deutsche Hochschulwerbung, co uatwia wymian dowiadcze pomidzy obiema firmami. Nisza w sektorze marketingu studenckiego dajca podstawy budowy silnej marki Polish Campus Marketing. Rosnce zapotrzebowanie na nowe usugi marketingowe i rekrutacyjne.

usugi marketingowe
Nasze portfolio obejmuje szeroki zakres usug marketingowych, ukierunkowanych na studencka grup docelow, co pozwala nam znale optymalny kana komunikacyjny dla danego zlecenia.

prOgram CampuS:
CaMPUs bags (torby samplingowe dla studentw)
Unikalna forma samplingu w rodowiskach studenckich, gwarantujca najszerszy zasig, dotarcie i skuteczno. Wysoki poziom zaufania w grupie docelowej. Najpopularniejszy w kraju sampling bezporedni (face-to-face). Moliwo rezerwacji na wyczno w obrbie danej brany.

CaMPUs Cups (jednorazowe kubeczki reklamowe)


Bardzo wysokie dotarcie. Szeroki oddwik w grupie docelowej. Wysoki poziom sympatii. Wikszy zasig. Wysoka ilo impulsw reklamowych. Czynnik spoeczny: o tym si mwi.

CampuS notes (notatniki reklamowe dla studentw)


Campus Notes to najprostszy i najbardziej efektywny sposb wczesnego pozycjonowania marki i utrzymania atrakcyjnego wizerunku wrd studentw caej Polski. Szeroki oddwik w grupie docelowej. Campus Notes jest artykuem codziennego uytku dla kadego studenta, co stanowi konkretn warto dodan dla grupy docelowej. Wysokiej jakoci kalendarze z miejscem na reklam w formacie A4. Ukad kalendarza sprofilowany jest specjalnie dla studentw. Reklama jest ogldana codziennie, nieraz wielokrotnie w cigu dnia, utrwalajc si w wiadomoci grupy docelowej.

CaMPUs Managers (studenci-ambasadorzy PCM)


Studenci dzienni. Zintegrowani ze spoecznoci uczelni. Doskonale znajcy miasteczko akademickie i miasto, w ktrym studiuj. Oczy i uszy w spoecznoci studentw.

CaMPUs Panel (badania skutecznoci oferty CAMPUS)


Staa i bezporednia informacja zwrotna na temat kampanii, odbioru marki, produktw, brandingw. Rozpoznanie mocnych i sabych stron, potencjau, nowych pomysw i obszarw ryzyka dla Pastwa marki/produktu/firmy. Bezporedni pomiar skutecznoci dziaa marketingowych. Test produktu. Analiza na podstawie obrazw & wiele wicej.

CaMPUs Vouchers (vouchery promocyjne dla studentw)


Bezporednia i wyczna dystrybucja wewntrz Campus Bags (torby sampligowe). Moliwa opcja oglnokrajowa bd regionalna. Bezporedni wpyw na sprzeda i wysoki wskanik ROI (zwrot z inwestycji). Alternatywa bd rozszerzenie marketingu samplingowego. Motywacja do zakupu produktu.

rekrutacja
Oferujemy naszym klientom profesjonalne wsparcie procesw rekrutacyjnych. Wczesna rekrutacja ju na etapie akademickim to wymierne korzyci dla pracodawcy: nisze koszty zatrudnienia, wysokie kwailifikacje i poziom zaangaowania pracownikw. Dobry pracownik jest dla firmy kluczow wartoci. Polish Campus Marketing pomaga w opracowaniu odpowiedniej strategii personalnej i budowaniu marki pracodawcy.
rOzwizania rEkrutaCyJnE:
Budowanie wizerunku klienta jako atrakcyjnego pracodawcy: employer branding.
analiza & strategia; kampanie wzmacniajce wizerunek klienta na studenckim rynku pracy; wzmacnianie EVP (employee value position: propozycja wartoci dla pracownika) wsparcie specjalistw ds. komunikacji marketingowej

Zakup mediw, powierzchni reklamowych na uczelniach i targach pracy. Obsuga logistyczna wydarze na uczelniach. Dziaania HR w rodowiskach akademickich i miasteczkach studenckich. Selekcja talentw. Usugi konsultingowe. Strategie dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Case studies

apple on Campus
Luty, 2012 r. Nasz klient, firma Apple, ogosia konkurs Apple on Campus dla studentw oraz pracownikw uczelni. Mielimy 100.000 ulotek i zaledwie kilka dni na wypromowanie konkursu Apple wrd studentw. Zaleao nam na moliwie najszerszym dotarciu do TG, dlatego zdecydowalimy si na dystrybucj ulotek a w 21 miastach akademickich. Poza Warszaw, Krakowem, Wrocawiem, odzi, Trjmiastem, Poznaniem, Katowicami, na miejsca promocji wybralimy rwnie: Lublin, Gliwice, Biaystok, Olsztyn, Szczecin, Kielce, Rzeszw, Bydgoszcz, Czstochow, Opole, Wocawek, Radom i Zielon Gr.

mEEting mEtrO
Kwiecie 2012 r. Na 10 dni przed ostateczn dat MEETING METRO w Warszawie, Klient zwrci si do nas z potrzeb promocji eventu wrd studentw. Nasze zadanie: zdoby jak najwiksz liczb rejestracji - zgosze do uczestnictwa w evencie. Do akcji wkroczyli Campus Managers, ktrzy na wybranych uczelniach i wydziaach (sprofilowanych zgodnie z oczekiwaniami METRO Group) rozwiesili plakaty i umiecili ulotki - promujce wydarzenie i zachcajce do rejestracji on-line. Na Akademi Leona Komiskiego bylimy obecni ze stoiskiem informacyjnym umoliwiajcym rejestracj on-line, a nasze promoteamy (z megafonami) naganiay wydarzenie rwnie w kilku wybranych - atrakcyjnych trafficowo punktach. Dziki uzyskaniu satysfakcjonujcej liczby rejestracji, cao dziaa zakoczya si penym powodzeniem.

Polish Campus Marketing sp. z o.o. office: +48 22 242 83 18 fax: +48 22 679 78 20 mail: info@polishcampusmarketing.pl ul. Modziecza 3, 03-655 Warszawa

www.pOliShCampuSmarkEting.pl