Vous êtes sur la page 1sur 2

EXAMEN DE LICENŢĂ FACULTATEA DE LITERE, UNIVERSITATEA din BUCUREŞTI Sesiunea – iunie 2009 Modulul Istoria limbii române.

Istoria limbii române literare. Stilistică. Pragmatică Se dă textul: „În vremea lui Albon Longobat, împăratul Italiei, se afla în curţile acestui împărat un mujic, anume Bertoldu, carele era la chipul lui, adică la cap, mare şi rătundu ca o beşică; fruntea lui – măciucată; ochii lui – roşii, sprâncenile – lungi, ca de sălbateci; părul capului – ca de porc; urechile lui – ca de măgar; gura - mare şi strâmbă; buzile – mari, spânzurând în jos, ca de cal; barba – rară şi mult supt barbă, adecă suptu falcă, spânzurând în jos, ca de ţap; nasul – strâmbu şi rădicat în sus; nările – largi; dinţii lui – ieşiţi afară, ca de mascur; şi, când grăiia, îţi părea că ferbu oale; picioarile – ca de ţap, lungi şi groasă; deci şi tot trupul lui era flocos. Dar şi îndrăzneţi şi făr nici o sfială mergea înaintea domnilor şi a boierilor, care şădea înaintea împăratului fără nici o sfială şi nici pălărie nu şi-au luat înaintea împăratului, nici s-au închinat, ci au mers şi au şezut tocma lângă împăratul, lângă scaun, care împărat, fiind di fire blând şi milostiv, s-au veselit de tălmăşagurile lui.” (Bertoldo, manuscris din anul 1774) I. Istoria limbii române 1. Selectaţi termenii referitori la corp şi la părţile lui şi specificaţi de ce origine sunt. (1p.) 2. Pentru 4 dintre cuvintele de origine latină, indicaţi etimonul. (1p.) 3. Identificaţi 3 termeni care au alt sens în text decât în limba literară actuală. (1p.) II. Istoria limbii române literare. Stilistică 1. Identificaţi în text cel puţin 2 particularităţi fonetice şi cel puţin 3 particularităţi morfologice ale limbii literare vechi. (1p.) 2. Evidenţiaţi şi comentaţi structura stilistică a textului din perspectiva evoluţiei vechiului scris literar românesc. (2p.) III. Pragmatică Se dă textul:
„B: deci am plecat într-o dimineaţă la serviciu↓ şi stau la potcoavă la vitan şi în SPAţiu ăla verde dintre sensurile de mers ale:# maŞInilor↓ e un spaţiu verde↑ şi era un# bătrîn↓ căzut↓ de dimineaţă↓ i-a venit rău şi ă mă rog↓ l-a(u) luat cineva cu maşina şi i-am zis HAI domle (xxx) la policinica vitan şi: UNde stai tataie. zice la ma– matei ambrozie. m-am gîndit că stă┴ fiind în

1

ştiţi↑ fac io chestia asta↓ cît costă plătesc io↓ da’ n:u să poate. Fiecare greşeală de ortografie se va penaliza cu un punct.) Nota bene! Toate subiectele sunt obligatorii. Identificaţi şi comentaţi strategiile politeţii actualizate în text.# ca-n final# la un┴ la al cincilea mi-a venit dreacii.zonă↓ aparţi:ne cu medicul de familie de de vitan. Identificaţi în text 3 tipuri diferite de elemente deictice şi specificaţi natura acestora. şi i-am zis. 2002: 31-32) 1. deci io am fost cu el la ie:tajul unu↓ unde sînt ŞI medici de fami– (deci) la al cincilea am spus↓ al cincilea zice# <J du-l şi tu că eu n-am timp↓ am treabă↓ am mu–mulţi pacienţi. (2p. să-i ia o tensiune↓ să-i dea o pastiluţă↓ să-i FAcă ceva# o apă şi un ZAhăr↓ ceVA. chiar dacă nu este medicul LUI↑ un prim ajuTOR acolo↓ îi dai ceva să nu┴ ei↓ vreau să spun că l-a luat cetăţeanu ăla-n maşină↓ am mers şi eu cu el↓ l-am dus la CINCI MEdici. la care m:– mi-a ieşi:t cabinetu-n faţă↓ la ăla < R am vrut să intru>. La totalul de 9 puncte se adaugă un punct din oficiu.) 2. 2 .IM lasămă-n pace># <R du-l de-aici># <R n-am nevoie de el>._dumneata crezi că io mă plimb cu el pîn la doişpe ziua? şi pîn la urmă l-a luat” (Interacţiunea verbală în limba română actuală. i-a dat băiatu ăla# cinzeci de mii↓ în eventualitatea cazului cînd să-ntoarce să ia vrun taxi sau să să nu mai stea <R aşa>↓ şi: l-am dus şi io la↑# MEdici de familie._păi io trebuia(m) să fiu şi io la muncă. aşa ca şi cum a fost că n-am ┴# <F. domle:↓ dac-aveţi nevoie: de PLAtă:↓ pentru a::– a:cordarea unui ajutor↓ cît de banal şi micuţ ar fi↓ vă plătesc io. şi i-am┴ şi l-am obligat întrun┴ bine: i-am zis↓ dom doctor↓ sînteţi al CINcilea domne↓ păi CE fac păi pîn la (xxx)? < J du-l şi dumneata la etaju CINCI↓ acolo unde sînt medici NUmai de familie>. (1p. să-i ┴ să-l întindă pe un scaun↓ [pe o masă↓ pă o bancă↓ A: [nu i-a făcut nimic ((rîde)) B: m-a plimbat.