Cours Practique de Langue Française

Cuprins Unitatea de curs 1. Notions de phonétique. ..................................................................... 5 Scopul unitatii de curs....................................................................................................... 5 Obiective operationale ...................................................................................................... 5 1.1. Notions de phonétique............................................................................................... 5 Bibliographie..................................................................................................................... 6 Unitatea de curs 2. La Kinésithérapie offre une nouvelle chance aux affections considérées incurables........................................................................................................ 7 Scopul unitatii de curs....................................................................................................... 7 Obiective operationale ...................................................................................................... 7 2.1. La Kinésithérapie offre une nouvelle chance aux affections considérées incurables 7 2.2. Les accents. .............................................................................................................. 9 2.3. Le substantif – genre et nombre ................................................................................ 9 2.4. Pluralul substantivelor aadjectivelor......................................................................... 10 2.5. Le numéral ( Numeralul ) ......................................................................................... 11 2.6. Les pronoms. (Pronumele) ...................................................................................... 11 Exercices ........................................................................................................................ 12 Bibliographie................................................................................................................... 13 Résumé .......................................................................................................................... 13 Unitatea de curs 3. Promouvoir la Kinésithérapie par la qualité ..................................... 14 Scopul unitatii de curs :................................................................................................... 14 Obiective operationale : .................................................................................................. 14 3.1. Promouvoir la Kinésithérapie par la qualité ............................................................. 14 3.2. Verbul ...................................................................................................................... 15 3.3. Le présent .............................................................................................................. 16 Exercices ........................................................................................................................ 18 Bibliographie................................................................................................................... 18 Résumé. ......................................................................................................................... 18 Unitatea de curs 4. La formation d’un kinésithérapeute ................................................. 19 Scopul unitatii de curs..................................................................................................... 19 Obiective operationale .................................................................................................... 19 4.1. La formation d’un kinésithérapeute.......................................................................... 19 4.2. Le passé composé................................................................................................... 20 4.3. La forme négative et la forme interrogative. ............................................................ 23 Exercices ........................................................................................................................ 24 Bibliographie................................................................................................................... 25 Résumé .......................................................................................................................... 25 Unitatea de curs 5. Les muscles et les os...................................................................... 26 Scopul unitatii de curs :................................................................................................... 26 Obiective operationale : .................................................................................................. 26 5.1. Les muscles et les os .............................................................................................. 26 5.2. Le plus-que-parfait................................................................................................... 28 Exercices ........................................................................................................................ 30 Bibliographie................................................................................................................... 30 Résumé. ......................................................................................................................... 31 Unitatea de curs 6. Quelques techniques de massage .................................................. 32 Scopul unitatii de curs :................................................................................................... 32 Obiective operationale : .................................................................................................. 32 6.1. Quelques techniques de massages......................................................................... 32 6.2. Le futur. Le futur proche. Le passé récent ............................................................... 34 6.3. Le conditionnel présent............................................................................................ 36
3

Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA

6.4. Le conditionnel passé ..............................................................................................37 6.5. Exercices .................................................................................................................39 Bibliographie ...................................................................................................................39 Résumé...........................................................................................................................40 Unitatea de curs 7. Chez le docteur Knock.....................................................................41 Scopul unitatii de curs : ...................................................................................................41 Obiective operationale : ..................................................................................................41 7.1. Chez le docteur Knock .............................................................................................41 7.2. La règle du SI CONDITIONNEL...............................................................................44 7.3. La concordance des temps ......................................................................................44 7.4. Exercices. ................................................................................................................45 Bibliographie ...................................................................................................................45 Résumé...........................................................................................................................46 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE...........................................................................................47 DEVOIR N0 1 .....................................................................................................................48 DEVOIR N0 2 .....................................................................................................................49

4

Cours Practique de Langue Française

Unitatea de curs 1.
Notions de phonétique. Scopul unităţii de curs • formarea unei pronunţii corecte; • dezvoltarea capacităţii de înţelegere a emitere a unui mesaj oral a scris.

Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate, cursanţii vor putea să: • • facă diferenţa între grupul de litere care se pronunţă în acelaşi fel ; recunoască principalele particularităţi ale sistemului fonetic francez.

1.1. Notions de phonétique 1. Les voyelles (vocalele) an, am, en, em se pronunţă a nazal: année, ambigu, entrainement. ai se pronunţă e deschis; această vocală se pronunţă cu gura mai larg deschisă. ay se pronunţă e deschis + i deoarece y este alcătuit din doi de i: pays, payer, essayer. au se pronunţă o: auto e - la sfârşitul cuvintelor nu se pronunţă (este literă mută). Excepţie fac cuvintele dintr-o singură silabă: le, de, ce, me… în care e se pronunţă între e şi o. è, ê - cu accent grav (i) sau cu accent circumflex (^) se pronunţă ca un e deschis: mère, père, être. é - e cu accent ascuţit se pronunţă ca sunetul respectiv din limba română: étage, élève. eu - se pronunta ca un sunet intre e si o: joueur, entraineur. eau - se pronunta o: bureau, tableau. oi - se pronunta ua: trois, vois. ou - se pronunta u : bonjour. u - se pronunta ca un sunet între i şi u: rue, tu. 2.Les consonnes (consoanele) c urmat de e, i se pronunta s: ceci c urmat de a, o, u primeste sedila (ç) si se pronunta tot s: ça, reçoit ch se pronunta s: chaise, chambre g urmat de e, i se pronunta j: genou, gibier gn se pronunta ni: gagner, signe

5

Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA

h in limba franceza este fie litera muta (nu se pronunta), fie litera aspirata (in dictionar apare *h): habiter, honneur, *héros ph se pronunta f: photographie qu se pronunta k: attaquant, Québec s intre doua vocale se pronunta z: chaise, cuisine Intrebare obligatorie: Prononcez au moins cinq fois à voix haute les mots suivants. (Pronuntati cel putin de cinci ori cuvintele urmatoare cu voce tare.) e final: une salle, une balle ou: bonjour, la Roumanie a nazal: un avant, un enfant, un attaquant ph: une photocopie, un photographe qu: quatre, l’équipe ci,ce: un cinéma, la France u: le but, la rue s intervocalic: la saison, la raison ai: une maison, un vestiaire ch: une chambre, le chocolat eu: l’entraineur, le défenseur au, eau: une auto, un bureau oi: trois, noir, bonsoir e deschis: un élève, la chaise, le procès, la pièce Bibliographie Bled - cours supérieur d’ orthographe 4émea3éme , Ed. Hachette, Paris, 1997;

6

affections neurologiques (paraplégie.1. La Kinésithérapie offre une nouvelle chance aux affections considérées incurables La Kinésithérapie représente la thérapie par le mouvement.Cours Practique de Langue Française Unitatea de curs 2. en fonction des particularités du malade. • Insusirea notiunilor generale despre subsatntivaadjectiv. séquelles de polyomiyélite. parkinson. affections rhumatiques (la polyarthrite rhumatoïde. ce qui justifie l’indication de la 7 . Voici quelques exemples : affections pédiatriques (séquelles des encéphalopathies infantiles. arthroses intervertébrales). atrophie musculaire). 2. On effectue des programmes individualisés comme dosage et type d’exercices. développe des mécanismes compensatoires qui assurent à l’organisme la posibilité de travailler et l’indépendance économique et sociale. par d’autres techniques médicales s’attenuent ou guérissent plus lentement. cursantii vor putea sa: • • desprinda esentialul din textul propus. récemment adoptée en Roumanie dans la pratique médicale. L’un des effets de la Kinésithérapie consiste dans la prévention de l’ostéoporose de l’inactivité et influence la forme et la structure intime des os. paralysie obstetricale). recunoasca in texte substantiveleaadjectivele in functie de genanumar. et elle mène au rétablissement le plus complet des capacités fonctionnelles perdues par une personne à la suite d’un accident ou d’une maladie. caractéristique essentielle de la vie. affections gériatriques (ostéoporose) affections de l’appareil locomoteur (séquelles posthraumatiques directes ou indirectes. une vaste game d’affections peut être rééduquer qui. hématome musculaire. Par les moyens de la Kinésithérapie. Obiective operationale Dupa ce vor studia aceasta unitate. Cette pratique médicale ne doit pas être confondue avec le sport. La Kinésithérapie offre une nouvelle chance aux affections considérées incurables Scopul unitatii de curs • dezvoltarea capacitatii de receptarea producere de mesaje orale a scrise adecvate domeniului de studiu. sclérose en plaques. névralgies). Cette technique.

a recupera . euse inactivité kinésithérapeute kinésithérapie malade maladie moteur.a restabili . motrice mouvement osales os perdre perdues prévention rééduquer représenter rétablir rétablissement survenu .a pierde . les mouvements.a trebui .restabilirea .afectiuni reumatice .osuloasele .compensatoriu . contribue à la formation du caractère et à l’accomplissement de la personnalité. la position correcte du corps ou la correction de malformations osseuses survenues lors de la croissance.neurologiques affections . La Kinésithérapie a comme résultat aussi l’augmentation de la mobilité des articulations.pierdute .Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA Kinésithérapie dans le développement physique harmonieux. favorise les fonctions intellectuelles.kinetoterapia .prevenirea .de l’appareil locomoteur affections .armonios.afectiuni ale aparatului locomotor . La Kinésithérapie a des effets bénéfiques sur la circulation et la respiration.desavârsirea . L’effet de la Kinésithérapie sur les muscles représente pratiquement la base de la Kinésitologie médicale qui développe et perfectionne des fonctions motrices normales et rééduque celles affectées.afectiuni neurologice . L’attitude du corps.afectiuni pediatrice . a .rhumatiques augmentation compensatoire confondre développement devoir guérir harmonieux.afectiunea . affectives.la la le la le l’ la le 8 . Le lexique l’ l’ les accomplissement affection affections .aparut.motric. survenit l’ le l’ le. motrica .gériatriques affections .cresterea .a se vindeca .a reprezenta .dezvoltarea . les gestes.miscarea .a confunda .bolnavul .inactivitatea . toutes les manifestations à caractère moteur deviennent après la pratique systématique des exercices physiques.pédiatriques affections . kinetoterapeuta .kinetoterapeutul.boala . l’éducation et la rééducation neuromotrique. plus correctes et adaptées aux sollicitations.afectiuni geriatrice .

Le substantif – genre et nombre In limba franceza. annuel – annuelle bon – bonne 3. Cazuri particulare 1. l’ une Neutru les des Femininul substantivelor un étudiant a une étudiante un Roumain a une Roumaine ! Regula generala – femininul substantivelor se formeaza in general adaugând un e la forma de masculin. vif – vive . u. Accentul ascutit apare doar pe litera e (e inchis): le général.le sorcier – la sorcière La fel si adjectivele : premier – première dernier – dernière 2. Accentele (3 in limba franceza : ascutit – a. à. substantivul are doar doua genuri : fie masculin.2. Les accents. doux – douce .Anumite substantive adjective dubleaza consoana finala: le paysan – la paysanne gentil – gentille. où. Forme Masculin Hotărât Nehotarât le.3. bâton . fie feminin. Accentul circumflex apare pe litera e (e deschis) a. la Kinésithérapie. circonflex ^) sunt la fel de importante ca literele. gite .o. l’ un Feminin la. Substantivele terminate in er – feminin ère .Cours Practique de Langue Française 2. El inlocuieste in general o litera disparuta in evolutia limbii franceza de la limba latina. grav . foresta – forêt 2. cône. le sportif – la sportive . Articolul. a: la lumière. Accentul grav poate aparea pe literele e (e deschis).neuve : 4.Substantivele terminate par eur pot avea femininul in : 9 . i.a . Ex.u : chêne .Anumite substantive si adjective schimba consoana finala : l’époux – l’épouse . neuf. Recunoasterea lor se poate face cu ajutorul articolelor hotarâte sau nehotarâte – obligatorii in limba franceza.

eau. chaud – chauds ! Regula generala – Pluralul substantivelor adjectivelor se formeaza adaugând un s la forma de singular. 2. omoplate. In franceza are urmatoarele forme: ce . nouveau – nouveaux landau. pneu – pluralul in s. .eu primesc un x le feu – les feux . sunt de genul feminin. (substantivele care incep cu o vocala sau h mut) cet arbitre (acest arbitru) 10 Substantivele adjectivele terminate in –s. bleu.le nez – les nez . . ecchymose. hespice – sunt de genul masculin. Substantivele : appendice. 2. un artiste – une artiste . mandibule. singular. sarrau. gris – gris. plural . natal – natals 3.faux L’adjectif démonstratif ( Adjectivul demonstrativ ) Ca orice adjectiv. moteur . fie als (cele de origine latina) un travail – des travaux . Alte substantive au forma identica pentru masculin si feminin sau complet diferita un élève – une élève . .masculin. el se acorda in gen.al fac pluralul fie in – aux. faux .masculin. numar si caz cu substantivul pe care il determina. mondial – mondiaux . Cazuri particulare 1.z. singular. artère. Substantivele terminate in – ail. alvéole . Substantivele terminate in – au. . un récital – des récitals . ce jouer (acest meci. un professeur – une femme professeur pentru a marca diferenta de gen. un homme – une femme un fils – une fille ! Substantivele : ankylose. Pluralul substantivelor aadjectivelor un médicament – des medicaments un docteur – des docteurs.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA - euse : le coiffeur – la coiffeuse ice : l’inspecteur – l’inspectrice . (substantivele care incep cu o consoanã) acest ce match. acest jucãtor) cet . -x la singular nu se schimba la .4.motrice esse : le docteur – la doctoresse 5.

Pronumele reflexiv. soixante. Le pronom réfléchi. isi.vingt . ils = ei. il = el. Les pronoms.soixante .onze 95 . noua. trente. vingt-huit. vingt-cinq. singular.vingt 81 . vingt-deux. Le numéral ( Numeralul ) In limba franceza ca si in limba româna are forme simple si compuse.un 82 .dix . cent. tie. vingt-six.sept 80 .cinquante . (Pronumele) 1. elles = ele 2.quarante-et-un 43 . dixneuf) de la 21 la 29 si celelalte (vingt-et-un. singular: me = ma. (ces joueurs = acesti jucatori) 2. a) formes simples (forme simple): numeralele de la 0 la 16. (zéro. vous = va.quatre .trois 51 . cinq. douze. quatorze.dix 71 .et . un.quatre. te = te.feminin.quatorze 77 . se = se. masculin plural. quarante.soixante .douze 73 . elle = ea plural: nous = noi. onze. tu = tu.vingt .quatre . dix.quinze 2. isi. seize). vingt-neuf) 31 . neuf. treize.quatre .6. vingt-trois.quarante .quatre .dix 91 . dix-huit. quatre.trente deux 41 . (cette partie = aceasta partida) ces .soixante .quatre . Le pronom personnel singular: je = eu. vingt-sept.soixante . trois. cinquante.cinquante-et-un 55 .quatre . 72 . mille. vous = voi.feminin. mie.vingt .cinq 61 soixante-et-un 66 . vingt. quinze. se = se.soixante .onze 11 .huit 90 . voua.deux 88 .quatre .treize 74 .soixante .vingt . deux.Cours Practique de Langue Française cette .5. vingt.vingt .trente-et-un 32 .six 70 .vingt . b) formes compossés (forme compuse): numeralele de la 17 la 19. huit.soixante . (dix-sept. six. sept. plural: nous = ne.

un malade fier 8. -un médicament efficace .un kinésithérapeute gentil. (un seul objet Pl. 10. Les adjectifs possessifs. possédé) le mien (al meu) la mienne(a mea) le tien (al tau) la tienne (a ta) le sien (al sau) la sienne (a sa) Plusieurs possesseurs (plusieurs Sg. Enumérez quelques unes des affections qui peuvent être récupérées grâce à la kinésithérapie. un possesseur Sg. (plusieurs Sg. ai nostri) le vôtre (al vostru) la vôtre (a voastra) (ale le leur (al lor) la leur (a lor) les vôtres (ale voastre. Mettez les noms suivantes au féminin et au pluriel: 6. (un seul objet Pl. (plusieurs objets possédé) objets possédés) possédé) possédés) mon (meu). ta (ta) tes (tai) son (sau). au pluriel. Comptez à haute voix de 1 à 30. -un docteur célébre . Répondez aux questions suivantes: 2.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA IV. 5. (un seul objet Pl. Enumérez quatre des avantages de la kinésithérapie. 9. sa (sa) ses (sai) notre (nostru) votre (vostru) leur (lor) nos (nostri) vos (vostri) leurs (lor) Les pronoms possésifs. Relevez du texte les noms féminins. (plusieurs objets possédé) le nôtre (al nostru) possédés) les nôtres (ale objets possédés) les miens (ai mei) les mele) les tiens (ai tai) les tale) les siens (ai sai) les sale) siennes (ale tiennes miennes(ale la nôtre (a noastra) noastre. -un étudiant bon . 12 . Pronumele posesive. ale lor) Exercices 1. (un seul objet Pl. masculins. ma mes (mei) (mea) ton (tau). ai vostri) les leurs (ai. 4. Adjectivul posesiv un possesseur Plusieurs possesseurs Sg. Qu’est-ce que la kinésithérapie? 3.un nez grand 7.

XI.E. 1956 3.1999 Résumé În această unitate de curs au fost prezentate următoarele noţiuni pe care studenţii trebuie să şi le însuşească : un text despre kinetoterapie. 2. .Dubois.Hachette. noţiuni elementare despre substantiv şi determinantul acestuia 13 . 1997 – 4ea3e B. Cotidianul – Sâmbata – duminica 13-14.la revue 4. Jean. Paris. Kinésithérapie scientifique .P.Grammaire et exercices de langue française. Bled – Cours supérieur d’orthographe -.Cours Practique de Langue Française Bibliographie 1. Ed.Larousse. Ed.Jouannon.

cursantii vor putea sa: • • desprinda esentialul din textul propus. La kinésithérapie est plus durement frappée que les autres disciplines pour deux raisons majeures. Elle a oublié qu’elle avait des 14 . les kinésithérapeutes n’ont pas pu ignorer les difficultés de prise en change des traitements qu’on leur demande. c’est donc que certains actes étaient inutiles.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA Unitatea de curs 3. elle n’a que trop rarement mis en place les mécanismes d’autocontrôle capables d’orienter les praticiens vers une assurance de qualité. Ils n’en mourront pas tous mais tous en sont frappés. Habituée à se voir imposer sa conduite par l’Etat. 3. a IIIa la prezent. Elle n’a pas su se remettre en cause pour en bénéficier. recunoasca in texte verbe la prezent. D’ailleurs. En second lieu parce qu’elle ne dispose pas de moyens de marketing dont se servent ses concurrents les plus prestigieux. à ne se mouvoir que dans le cadre d’un décret sur l’exercice. Promouvoir la Kinésithérapie par la qualité Scopul unitatii de curs : • dezvoltarea capacitatii de receptarea producere de mesaje orale a scrise adecvate domeniului de studiu. Obiective operationale : Dupa ce vor studia aceasta unitate.1. En premier lieu. timpul prezent. sa conjuge corect un verb de grupa I. les industries du médicament. Elle s’est fiée à ses bons résultats sans prendre la peine de s’organiser elle-même. • Insusirea notiunilor generale despre verb si despre formarea modului indicativ. Promouvoir la Kinésithérapie par la qualité Quels que soient le lieu et le typ te de leur exercice. la profession a fini par perdre le dynamisme. a II-a. Et tous sont concernés pas les réactions les plus pertinentes qui doivent être mises en place. Elle a cru que la reconnaissance par l’Etat suffirait à sa promotion. S’il apparait à la première crise sociale que la santé des Français peut se passer d’une partie de la kinésithérapie au point de fermer des cabinets ou des services devenus non rentables. parce que son efficacité n’est pas demontrée aux yeux des scientifiques par des preuves méthodiquement contrôlées.

les prescripteurs et les organismes sociaux seront obligés d’en tenir compte.demersul .a avea incredere .calea .a-si da osteneala . interviendront sur l’éthique. Les patients.2. Ils seront adaptés aux différents domaines où s’exerce la profession.a cere .a cuceri .a se folosi .luare in considerare . Les kinésithérapeutes doivent entrer énergiquement dans la démarche de qualité.a vedea la se le se le se la 3. ils doivent les déterminer eux-même et établir des niveaux de qualité.a (se) obisnui . 15 .a muri . identique à celui qui est utilisé dans le monde de la concurrence industrielle.a uita .a reactiona .a interveni .a fi pus la punct. Avant que d’autres. a fi creat . les formations continues. ne viennent leur dire quels sont les critères d’une kinésithérapie efficace. Verbul Clasificarea verbelor.a se misca .Cours Practique de Langue Française concurrents habitués à conquérir des marchés par l’expression de la qualité de leurs produits. l’environnement et les conditions de l’exercice.de altfel .mijlocul .piata . Ce sera là un excellent marketing.a aparea .a tine cont .a ignora . Il est temps de réagir. Le lexique d’ ailleurs apparaitre conquerir demander démarche être mis en place fier habituer ignorer intervenir la prise en charge marché mourir mouvoir moyen oublier prendre la peine réagir servir tenir compte voie voir . Nul besoin de l’Etat pour s’engager dans cette voie. Il faudra ensuite actualiser ces critères et faire connaitre ceux qui les respectent. de l’extérieur. C’est à l’heure actuelle la seule qui puisse mener à un résultat positif.

-tad. marquer ( a marca ). La plural inaintea terminatiei apare sufixul ISS dupa care se adauga: -ons. MASSER – ER – MASS Je masse Tu masses IlaElle masse Nous massons Vous massez IlsaElles massent . -es. finir ( a termina ). -it pentru singular. Verbele terminate in -IR si -RE prezinta urmatoarele terminatii la prezent: -s. Verbele din grupa a-III-a sunt neregulate ( isi modifica forma in conjugare ). -ez. -ent Ex: FINIR -IR FIN Nous finissons Vous finissez Ils a Elles finissent Je finis ( eu termin ) Tu finis Il a elle finit In ceea ce priveste verbele neregulate nu exista o regula de formare a prezentului.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA In limba franceza verbele sunt impartite in trei grupe. -ent. guérir ( a vindeca). Verbele de grupa I si grupa a-II-a se mai numesc si verbe regulate. -ez. 3. -is. Le présent Verbele de grupa I formeaza prezentul astfel: Se inlatura terminatia er si se adauga terminatiile : . -s. ent. passer ( a petrece. réussir ( a reusi ). Ex: franchir (a trece peste ). ons. -ez. in functie de terminatia lor la infinitiv.e. -ons. -e. choisir (a alege). se inlatura terminatia -IR si la radicalul astfel format se adauga terminatiile specifice: -is. a trece ) Grupa a-II-a cuprinde verbe terminate la infinitiv in -IR si care prezinta la plural sufixul specific -ISS inaintea terminatiei. Grupa I cuprinde toate verbele terminate la infinitiv in -ER ( exceptie: verbul ALLER care este neregulat ) ex: masser ( a masa ).3. Ex: DIRE ( a spune ) Je dis ( eu spun ) Tu dis Il a Elle dit Nous disons Vous dites Ils a Elles disent 16 .pentru verbele de grupa a-II-a.

-t ad.voi sunteti) si la verbul faire (a face vous faites . ÊTRE (a fi) si AVOIR (a avea) sunt verbe auxiliare. -ez.voi faceti). -ent) fie urmatoarele terminatii (-x. La prezent. aceste verbe se conjuga astfel: ÊTRE Je suis (eu sunt) Tu es Il/Elle est Nous sommes Vous êtes Ils/Elles sont AVOIR J’ai (eu am) Tu as Il/Elle a Nous avons Vous avez Ils/Elles ont 17 .vous êtes . -ez. Aceeasi terminatie mai apare la verbul être (a fi . -ons. -t. -ons. Ex: VOIR (a vedea) Je vois (eu vad) Tu vois Il/Elle voit Ex: VOULOIR (a vrea) Je veux (eu vreau) Tu veux Il/Elle veut Nous voulons Vous voulez Ils/Elles veulent Nous voyons Vous voyez Ils/Elles voient Majoritatea verbelor de limba franceza sunt predicative (pot forma singure predicatul) dar exista si verbe auxiliare (care ajuta la formarea unor moduri si timpuri compuse). -x. -s. -ent).es in loc de -ez) este o exceptie. Ex: COURIR (a alerga) Je cours (eu alerg) Tu cours Il/ Elle court Nous courons Vous courez Ils /Elles courent Verbele terminate in -OIR prezinta fie terminatiile specifice grupei a-III-a (-s.Cours Practique de Langue Française Forma vous dites (terminatia este .

Hachette.Mettez les temps entre paranthèses au présent de l’indicatif. d’autres ne (penser) qu’a l’argent.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA Exercices 1. Tu ne (être) pas curieux d’en savoir davantage ? Bibliographie 1. Paris. Ed. notiuni elementare despre verb – clasificare.Répondez aux questions suivantes : Quels sont les changements à faire afin de promovoir la qualité de la kinésithérapie ? Quels sont ses principaux ennemis ? 2. Jean.Jouannon. Vous (faire) beaucoup d’exercices pour affermir vos muscles.Dubois.P. 18 . Bled – Cours supérieur d’orthographe -. 2.Grammaire et exercices de lanque française. Il (pratiquer) la kinésithérapie par passion. . În aceasta unitate de curs au fost prezentate urmatoarele notiuni pe care studentii trebuie sa si le însuseasca : notiuni elementare despre promovarea calitatii în kinetoterapie.E. 1956 1. Ed. Nous (guérir) simplement la maladie qui (pouvoir) être guéries. 1997 – 4ea3e B.Larouse. Je (vouloir) apprendre le plus possible sur le vaste domaine de la kinésithérapie. Kinésithérapie scientifique n0373a1997 Résumé. modul indicativ timpul prezent.

toute personne qui a voulu devenir kinésithérapeute a dû premièrement faire une année d’études de médicine finie avec les meilleures notes pour accéder à l’Institut de kinésithérapie (trois ans de durée). Un bon kinésithérapeute a été depuis toujours une personne liée à ses malades par la familiarité des corvées.1. il ne faut pourtant pas oublier qu’il doit exister une bonne entente entre lui et le médecin. de les apaiser. • Insusirea notiunilor generale despre verb – perfectul compus si despre forma negativaainterogativa. cursantii vor putea sa: • • desprinda esentialul din textul propus. Obiective operationale Dupa ce vor studia aceasta unitate.Cours Practique de Langue Française Unitatea de curs 4. centre de rééducation) ou libéral (avoir son cabinet). Un kinésithérapeute a le choix entre être employé (dans un hôpital. de les mettre en confiance. la kinésithérapie est bien mise au point par des lois. pour être à même de correspondre aux exigences imposées par une longue tradition (plus de cinquante ans). La formation d’un kinésithérapeute Pour devenir un kinésithérapeute. En échange. celui qui le désire doit suivre plusieurs étapes: en Roumanie une faculté de spécialité celle de kinésithérapie. Malgré la grande game de services qu’un kinésithérapeute peut offrir. recunoasca in texte verbe la perfectul compus. répugnantes mais il a trouvé la manière d’encourager ses patients. 19 . Vu qu’en France. cu ce auxiliar formeaza acest timp 4. en France. La formation d’un kinésithérapeute Scopul unitatii de curs • dezvoltarea capacitatii de receptarea producere de mesaje orale a scrise adecvate domeniului de studiu. Il n’est pas soumis à ce dernier mais ensemble ils peuvent trouver la meilleure solution pour leurs patients. parfois humiliantes. de les guérir. et cette profession illustre le mieux son efficacité. éventuellement des études approfondies qui lui permettent une amélioration des connaissances antéieurement acquises.

totusi .sarcina .mai intâi .alegerea . a fi atasat . Se conjuga cu AVOIR toate verbele tranzitive (cele care primesc un complement direct) iar cu ÊTRE urmatoarele verbe: ALLER (a merge). Le passé composé Prezentul si perfectul compus (passé composé) sunt cele mai des folosite timpuri de la modul indicativ.impreuna .trebuie . VENIR (a veni).celacea mai bunaa .a gasi .exigenta .cunoasterea.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA Le lexique acquérir apaiser le choix la connaissance la corvée devenir l’ employé l’ employeur en échange encourager ensemble l’ entente être à même de études approfondies l’ exgicence il faut imposer lier la loi la médecine le(la) meilleur(e) mettre au point le(la) patient(e) permettre pourtant premièrement répugnante soumis suivre trouver vouloir .a urma .a deveni . DÉCÉDER (a deceda).supus .a achizitiona .a fi capabil . TOMBER (a cadea).2.medicina . ENTRER (a intra) MOURIR (a muri).a pune la punct .in schimb .a lega. DEVENIR (a deveni). Perfectul compus ca si in româna este un timp trecut ce exprima o actiune desfasurata si incheiata inainte de momentul vorbirii.studii aprofundate .respingator . NAITRE (a se naste).intelegerea .a linisti.pacientulaa .a impune .a permite . calma . S’EN ALLER (a se duce).angajatorul . Perfectul compus se formeaza in limba franceza astfel: -prezentul auxiliarului (ÊTRE sau AVOIR) si participiul trecut al verbului de conjugat.angajatul .legea .a incuraja . ARRIVER (a ajunge).a vrea 4. cunostinta . REVENIR 20 .

La persoana I. singular. Verbele auxiliare AVOIR si ÊTRE se conjuga la passé composé cu AVOIR . iar la persoana a-III-a feminin.participiul trecut al verbelor de grupa a-II-a se obtine inlaturând R J’ai réussi ( eu am reusit ) Tu as Il/Elle a Nous avons Vous avez Ils/Elles ont J’ai fini ( eu am terminat ) Tu as Il/Elle a Nous avons Vous avez Ils/Elles ont réussi fini Participiul trecut al verbelor care se conjuga cu AVOIR ramâne invariabil.Cours Practique de Langue Française (a reveni). s’apercervoir (a-si da seama). PARTIR. GRUPA a-II-a final: ex: réussir (a reusi) réussi reusit finir (a termina) fini terminat . Grupa a-III-a. RESTER si verbele reflexive: se taire (a tace). III plural. Iata o lista cu participiul trecut al celor mai des folosite verbe de grupa a-III-a aller (a merge) battre (a bate) allé (mers) battu (batut) connu (cunoscut) connaitre (a cunoaste) courir (a alerga) croire (a crede) couru (alergat) cru (crezut) 21 . la forma de participiu trecut se mai adauga un -e. plural -es. masser J’ai Tu as Il a Elle a Nous avons Vous avez Ils/Elles ont massé (eu am masat) massé arriver arrivé Je suis arrivé (eu am ajuns) Tu es arrivé Il est arrivé Elle est arrivée Nous sommes arrivés Vous êtes arrivés Ils sont arrivés Elles sont arrivées Verbele care la un timp compus se conjuga cu ÊTRE prezinta acordul subiectului cu participiul trecut al verbului de conjugat.J’ai eu (eu am avut) … J’ai été (eu am fost) … GRUPA I: participiul trecut al verbelor din aceasta grupa se formeaza inlaturând R final iar E primeste accent ascutit (‘) Ex. feminin. RENTRER. se plaindre (a se plânge). PASSER (a trece). II. Astfel la persoana a-III-a. se souvenir (a-si aminti). masculin se mai adauga un -s.

Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA dire (a spune) dormir (a dormi) écrire (a scrie) faire (a aface) lire (a citi) dit (spus) dormi (dormit) écrit (scris) fait (facut) lu (citit) mis (pus) mort (murit) ouvert (deschis) pu (putut) pris (luat) reçu (primit) mettre (a pune) mourir (a muri) ouvrir (a deschide) pouvoir (a putea) prendre (a lua) recevoir (a primi) rire (a râde) savoir (a sti) ri (râs) su (stiut) vaincu (invins) vaincre (a invinge) venir (a veni) voir (a vedea) vouloir (a vrea) venu (venit) vu (vazut) voulu (vrut) Verbele pronominale (reflexive) se conjuga astfel: Ex: SE SOUVENIR (a-si aminti) Au présent: Je me souviens (eu imi amintesc) Tu te souviens Il/Elle se souvient Nous nous souvenons Vous vous souvenez Ils/Elles se souviennent Au passé composé Je me suis souvenu (mi-am amintit) Tu t’es souvenu Il s’est souvenu Elle s’est souvenue Nous nous sommes souvenus Vous vous êtes souvenus Ils se sont souvenus Elles se sont souvenues 22 .

a scoate). D. MONTER Ils sont montés à la tête du classament. Ex: descendre (a cobori) J’ai descendu la valise du train. Ei au urcat treptele stadionului alergând. Nemaiexistând un complement direct. C. Eu am coborât din tren. Tu ai scos mingea din plasa. passer. La timpurile compuse.3. Aceeasi situatie mai apare in cazul verbelor: monter (a urca). Tu ai iesit mai repede din spital. negatia incadreaza auxiliarul. C. La forme négative et la forme interrogative. ENTRER Il est entré sur le terrain à la mi-temps.D. SORTIR Tu es sorti plutôt de l’hôspital. Negatia in limba franceza spre deosebire de româna este dubla: NE … PAS. Ei au urcat in vârful clasamentului. sortir (a iesi. El a intrat pe teren la pauza.Cours Practique de Langue Française Exista anumite verbe care se conjuga la un timp compus fie cu AVOIR. PAS dupa verb). Il a entré le piano par la fenêtre. Ea incadreaza intotdeauna verbul (NE in fata verbului. Eu am coborât valiza din tren.O. Tu as sorti le ballon du filet. Ils ont monté les marches du stade en courant. Je suis descendu du train. fie cu ÊTRE in functie de context. verbul se conjuga cu ÊTRE. 23 . Deoarece substantivul "la valise" (valiza) indeplineste functia sintactica de complement direct inseamna ca verbul este tranzitiv si deci se conjuga cu AVOIR. entrer (a intra). El a introdus pianul pe fereastra 4.

Nous ne nous sommes pas promenés après l’entrainement. Faites attention à l’auxiliaire ! Tu (entrer) 24 dans le bassin pour commencer ton traitement. que choisiriez-vous? Argumentez votre opinion. Mettez les verbes entre paranthèses au passé composé. Je ne cours pas vite. Interogatia in limba franceza se poate face prin: schimbarea intonatiei.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA Ex: Je cours vite. Elle a couru plus vite que toi. Elle n’a pas couru plus vite que toi. Mettez les propositions suivantes à la forme négative et à la forme interrogative. Je viens chez toi. Noi ne-am plimbat dupa antrenament. Noi ne plimbam dupa antrenament. Je suis venu chez toi. Nous ne nous promenons pas après l’entrainement. Ea a alergat mai repede decât tine. Tu viens avec moi au stade? Vii cu mine pe stadion? inversiunea subiectului cu predicatul Viens-tu avec moi au stade? cu ajutorul formulelor tipice Qu’est-ce que c’est? Ce este aceasta? Qui est-ce? Cine este? cu ajutorul adverbelor interogative Quand pars-tu en vacances? Când pleci in vacanta? Où vas-tu? Unde mergi? Comment t’appelles-tu? Cum te cheama? Exercices 1.Tu passes ton temps dans la salle de gymnastique. Tu as passé ton temps dans la salle de gymnastique : 3. Nous nous sommes promenés après l’entrainement. Noi nu ne-am plimbat dupa antrenament. Si vous aviez à choisir entre être kinésithérapeute employé ou libéral. Nous nous promenons après l’entrainement. Eu nu alerg repede. Ea nu a alergat mai repede decât tine. 2. Le . Eu alerg repede. Noi nu ne plimbam dupa antrenament.

E. 1956 3. Ils(descendre) du train. 1997 – 4ea3e B. Ed.Hachette.Kinésithérapie scientifique Leroy. 1990 Résumé În aceasta unitate de curs au fost prezentate urmatoarele notiuni pe care studentii trebuie sa si le însuseasca : formarea kinetoterapeutului. 2.P. Louis )–Grammaire et expression 4ea3e Tehnologiques Ed.Nathan. 25 . Ed. Bled – Cours supérieur d’orthographe -. Guy si Rabier.Larousse. Bibliographie 1.Jouannon.Dubois. Je(dire) ce que je pense. Paris. Vous (monter) dans l’autobus. Paris.Grammaire et exercices de langue française. verb. forma interogativa a negativa.modul de formare a perfectului compus. Jean. . Serge (Baille.Cours Practique de Langue Française docteur (permettre) de soulager sa peine. Elles(partir) pour Bucarest.

vue postérieure : malléole externe. radius. il faut posséder des fortes connaissances d’anatomie. maxilaire supérieur.vue antérieure : clavicule. cavité orbitaire. sterno-cleïdo-mastoïdien. atlas. côte. cubitus. astragale. . carpe. . Pour ce qui est du squelette voilà les principaux os qui le composent: la tête : . métacarpiens. os malaire. temporal. épine sciatique. axis. masséter orbiculaire des lèvres .frontal. rotule.le tronc et le bras : . péroné. Les muscles et les os Pour être capable de guérir un malade (ce qui est le but de toute personne voueé à la pratique de la médecine. occipital. temporal. en voilà les principaux: . phalanges. calcaneum.les jambes et les pieds : . Les muscles et les os Scopul unitatii de curs : • dezvoltarea capacitatii de receptarea producere de mesaje orale a scrise adecvate domeniului de studiu. sternum. • Insusirea notiunilor generale despre verb – modul indicativ – timpul imperfect si mai mult ca perfect Obiective operationale : Dupa ce vor studia aceasta unitate. os iliaque. En ce qui concerne les muscles.la tête: .vue antérieure : . humérus. cursantii vor putea sa: • • desprinda esentialul din textul propus. tubérosité ischiatique. tibia.vue antérieure : fémur. orbiculaire des paupières. trapéze. . .vue antérieure: frontal. coccyx.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA Unitatea de curs 5. savoir comment le complexe corps humain fonctionne.vue postérieure –pariétal. maxilaire inférieur (mandibule). zygomatique. vue postérieure: occipital 26 . soit-elle traditionnelle ou alternative). tête et col du fémur. recunoasca in texte verbele la aceste timpuri 5.1. .vue postérieure : omoplate.

sub-spinosul . In limba franceza imperfectul se formeaza astfel: de la forma de prezent. petit palmaire. jumeau solaire. -aient Grupa I: VISITER ( a vizita ) Persoana I plural : Nous visitons (noi vizitam) Visitons . grand dentelé. long supinateur.les jambes et les pieds: .le tronc et le bras : . tendon d’Achille.vue postérieure: grand adducteur. . biceps. premier radial. grand palmaire.marele oblic .e . a V. droit interne. triceps.2.marele dantelat . cubital antérieur . jambier antérieur. cubital postérieur . biceps fémoral. coraco-brachial. sous-épineux. Le lexique l’ le le l’ le le le le l’ le la astragale but couturier extenseur commun des orteils grand dentelé grand oblique jambier antérieur long supinateur os malaire savoir sous-épineux tubérosité ischiatique voué. deuxième radial. droit interne. -ait. couturier. grand oblique. petit rond. jumeau interne.vue antérieure: pectiné. plural se inlatura terminatia -ONS si se adauga terminatiile specifice acestui timp: -ais. long péronier latéral. ais .ONS Je visitais (eu vizitam ) Tu visitais Il/Elle visitait VISIT Nous visitions Vous visitiez Ils/Elles visitaient 27 . pectoral. -ions. imperfectul exprima o actiune desfasurata in trecut dar neterminata pâna in momentul vorbirii.a sti . cubital antérieur. -iez. persoana I. L’imparfait A. court péronier latéral. brachial antérieure. solaire.destinat. extenseur commun des orteils.vue postérieure: deltoïde.vue antérieure: deltoïde. grand rond. L’imparfait de l’indicatif (imperfectul ) In general. demitendixeux.Cours Practique de Langue Française . grand dorsal. quadriceps.scopul .

2.ONS Je battais (eu bateam) Tu battais Il a Elle battait c) . Le plus-que-parfait Mai mult ca perfectul indicativului in limba franceza este un timp compus care exprima o actiune desfasurata in trecut si incheiata inaintea altei actiuni trecute.verbe in -RE: BATTRE (a bate) nous battons (noi batem).) Verbele auxiliare prezinta urmatoarele forme la imperfect 28 .ONS Je choisissais (eu alegeam ) Tu choisissais Il a Elle choisissait Grupa a-III-a: CHOISISS Nous choisissions Vous choisissiez Ils a Elles choisissaient a) .OIR: POUVOIR (a putea) nous pouvons (noi putem).ONS Je pouvais (eu puteam) Tu pouvais Il a Elle pouvait POUV BATT Nous battions Vous battiez Ils a Elles battent Nous pouvions Vous pouviez Ils a Elles pouvaient 5. Mai mult ca perfectul (le plus-que-parfait) se formeaza astfel: imperfectul verbului auxiliar AVOIR sau ÊTRE si participiul trecut al verbului de conjugat.verbe terminate in -IR: SORTIR (a iesi) nous sortons (noi iesim) . (pentru verbele care se conjuga cu ÊTRE a se vedea Unité II.ONS Je sortais (eu ieseam) Tu sortais Il a Elle sortait SORT Nous sortions Vous sortiez Ils a Elles sortaient b) .verbe in .Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA Grupa a-II-a: CHOISIR (a alege ) Persoana I plural: Nous choisissons (noi alegem) Choisissons .

Masser -R massé Nous avions massé Vous aviez massé Ils/Elles avaient massé J’avais massé (eu masasem) Tu avais massé Il/Elle avait massé Grupa a-II-a.). Dupa cum am vazut si la passé composé (Unité II. Paricipiul trecut al verbelor de grupa a-II-a se obtine inlaturând -R final de la infinif. iar E primeste accent ascutit (é).Cours Practique de Langue Française AVOIR J’avais (eu aveam) Tu avais Il/Elle avait Nous avions Vous aviez Ils/Elles avaient ÊTRE J’étais (eu eram) Tu étais Il/Elle était Nous étions Vous étiez Ils/Elles étaient Grupa I. ca si la passé composé prezinta acordul participului trecut in gen si personala cu subiectul. Réussir -R J’avais réussi Tu avais réussi Il/Elle avait réussi réussi (eu reusisem) Nous avions réussi Vous aviez réussi Ils/Elles avaient réussi Grupa a-III-a . Prendre (a lua) J’avais pris (eu luasem) Tu avais pris Il/Elle avait pris pris Nous avions pris Vous aviez pris Ils/Elles avaient pris Verbele conjugate cu ÊTRE. Grupa I: arriver (a ajunge) J’étais arrivé (eu ajunsesem) Tu étais arrivé Arriver -R arrivé Nous étions arrivés Vous étiez arrivés 29 . participiul verbelor de grupa I se obtine inlaturând -R de la infinitiv.

Bled – Cours supérieur d’orthographe -. plural. La forme négative (forma negativa) Ca si la passé composé. . Je n’avais pas marqué Il n’avait pas réussi Nous n’avions pas pris Elle n’était pas arrivée Vous ne vous étiez pas promenés Exercices 1.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA Il était arrivé Elle était arrivée Ils étaient arrivés Elles étaient arrivées Verbele reflexive se conjuga astfel la mai mult ca perfect: Se rappeler -R Je m’étais rappelé Tu étais rappelé Il s’était rappelé Elle s’était rappelée rappelé (eu imi amintisem) Nous nous étions rappelés Vous vous étiez rappelés Ils s’étaient rappelés Elles s’étaient rappelées La forme interrogative (forma interogativa) Est-ce que tu étais parti pour Bucarest? (Plecasesi tu la Bucuresti?) Étais-tu parti pour Bucarest? Avais-tu remporté la victoire? (Obtinusesi victoria?) Est-ce vous vous étiez promenés dans le parc? (Va plimbaserati prin parc?) Vous étiez-vous promenés dans le parc? . pronumele reflexiv ramâne in fata auxiliarului. promettre Bibliographie 1. guérir.Hachette.primul vous este pronumele reflexiv.al doilea vous este subiectul. 1997 – 4ea3e B.E. persoana a-II-a. Ed. Conjuguez les verbes suivantes à l’imparfait et au plus-que-parfait de l’indicatif: demander. Inversiunea se face tot intre subiect si auxiliar ca la celelalte verbe doar ca la verbele reflexive. 30 .P. negatia incadreza auxiliarul.

Jean. notiuni despre lexicul specific 31 .Jouannon.Grammaire et exercices de langue française. verb – modul indicativ – timpul imperfect si mai mult ca perfect. Paris. Louis 4. Ed.Nathan. 1956 3. .Kinésithérapie scientifique Leroy.Le Larousse d’anatomie. Paris. Guy Rabier. 1994 Résumé.Dubois. Serge –Grammaire et expression 4ea3e Technologiques Ed.Cours Practique de Langue Française 2. În aceasta unitate de curs au fost prezentate urmatoarele notiuni pe care studentii trebuie sa si le însuseasca : notiuni elementare despre principalele grupe de oase a muschi.Larousse. 1990 Baille.

Quelques techniques de massage Le massage n’est plus depuis longtemps une technique passive car le massé réagit aux actions du masseur vu que lors du massage un dialogue sans paroles se réalise entre les deux actants. de la main ou du bout des doigts). Le dialogue massé-masseur se développe dans un monde de signes. zones d’insertion musculaire…) Voilàquelques techniques de massages: le sportmassage (ou le massage dans le sport) appliqué sourtout pour ses effets sur l’appareil neuromioarthrokinésique se réalise par les procédés suivants: la pression directe (utilisée pour agir sur tous les points tensionnés du corps).1. il améliore la performance et l’endurance sportive. le tapottement (consiste dans des coups rythmés. la compression (c’est une pression exécutée de manière rythmée – à l’aide du poign. la plupart étant justifiés par l’existence d’un besoin anatomophysiologique (points d’émergence des nerfs. cursantii vor putea sa: • • desprinda esentialul din textul propus. avec la paume ou le poign en un sens linaire ou circulaire). Quelques techniques de massage Scopul unitatii de curs : • dezvoltarea capacitatii de receptarea producere de mesaje orale a scrise adecvate domeniului de studiu. le pétrissement (pour rélaxer les muscles). . Les avantages de cette méthode sont: 32 il permet le maintien du corps dans la meilleure condition physique. de points et de zones à masser. leur redonne la mobilité. recunoasca in texte verbele la diferite moduri.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA Unitatea de curs 6. timpuri 6. il prolonge la carrière sportive. modul conditional prezent-perfect Obiective operationale : Dupa ce vor studia aceasta unitate. la friction (exécutée après la pression. • Insusirea notiunilor generale despre verb – modul indicativ – viitor. l’effleurage (c’est un glissement agréable et peut être utilisé pour détendre les muscles tenses). il soigne les tissus musculaires lésés. alternatifs). il prévient les accidents et les pertes de mobilité.

procédé à répéter 40-50 fois afin d’éliminer les contractions musculaires. des points douloureux localisés.compresia .escara . Les techniques les plus utilisées d’hidromassage sont la douche-massage sous eau.frictiunea . il s’exécute soit pour stimuler la circulation sanguine au niveau des membres inférieurs. soit sont arrosés avec de l’eau normale. le criomassage doit être apliqué maintes fois par jour. l’hidromassage – consiste dans un ensemble de techniques appliquées sur tout le corps ou sur seulement une partie qui se truovent soit sous l’eau. La douche-massage peut être réalisée dans des salles aménagés dans ce but. (par moins de 200) Le lexique appliquer arroser bout compression criomassage doigt douche douleur douloureux. Pour assurer la durabilité des effets. aérées et où la température varie en fonction de la température de l’eau utilisée. avec le bout des doigts. thérmale.vârful .efectul . la méthode Knap (méthode spéciale à effets combinés) Knaps propose à toutes les personnes certaines règles de vie pour vivre plus longtemps et pour mieux conserver ses facultés.masajul 33 le la le le la la l’ l’ l’ la la le l’ le .mentinerea .a stropi . Quant au massage. dans un sens circulaire et de plus en plus en profondeur. L’originalité de cette méthode c’est la précise localisation des points douloureux.alunecarea . Le masage consiste dans la friction. surtout dans le traitement des escarres) consiste dans l’exécution sur la surface à traiter des frictions légères. avec un morceau de glace durant 5-10 minutes.masajul cu gheata .de mai multe ori .efleurajul .gheataa oglindaa inghetata .degetul .hidromasajul .a aplica . soit sur les points douloureux.dusul .Cours Practique de Langue Française le criomassage (apliqué pour ses effets sur la circulation sanguine et lymphatique. marine mais dans la plupart des cas elle doit être chaude. euse effet effleurage escarre friction glace glissement hidromassage maintes fois maintien massage . De toutes ces règles les plus importantes sont: la pratique des exercices physiques et le régime alimentaire. propres.durerea .dureros. dureroasa .

majoritatea .semnul .tesutul muscular 6.ir courir (a alerga) .framântatul . fie de la un radical specific de viitor la care se adauga terminatiile specifice acestui timp. In limba franceza viitorul se formeaza astfel: la infinitivul verbului se adaugã terminatile specifice: -ai. Trecutul apropiat.presiunea .fer 34 .a masa .masatul .bucata . Viitorul exprima o actiune ce va avea loc dupa momentul vorbirii. -as.maseurul .palma .punctul .tapotamentul . Le futur proche.courr faire (a face) .Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA le le massé masser le masseur le morceau la paume le pétrissement la plupart le poign le point la pression le signe le tapottement le tissu musculaire . Iata o lista cu verbe de grupa a-III-a si radicalul lor pentru viitor: aller (a merge) . -ont. -ons. -a. Le futur. Le passé récent Viitorul.2. Grupa I: demander (a cere) Je demanderai (eu voi cere) Tu demanderas Il/Elle demandera Nous demanderons Vous demanderez Ils/Elles demanderont Grupa a -II-a: franchir (a trece) Je franchirai (eu voi trece) Tu franchiras Il/Elle franchira Nous franchirons Vous franchirez Ils/Elles franchiront In ceea ce priveste verbele de grupa a-III-a având in vedere ca ele sunt neregulate viitorul se formeaza fie de la infinitiv. Viitorul apropiat.pumnul . -ez.

voudr recevoir (a primi) .E Je battrai (eu voi bate) Tu battras Il/Elle battra Nous ouvrirons Vous ouvrirez Ils/Elles ouvriront. Verbele de grupa a-III-a terminate in -RE pierd E inaintea terminatiilor.Cours Practique de Langue Française pouvoir (a putea)-pourr vouloir (a vrea) .viendr tenir (a tine) . BATTR Nous battrons Vous battrez Ils/Elles battront Ex: ALLER (a merge) J’irai (eu voi merge) Tu iras Il/Elle ira IR+terminatii Nous irons Vous irez Ils/Elles iront Verbele auxiliare AVOIR si ÊTRE prezinta urmãtoarele forme pentru viitor: AVOIR J’aurai (eu voi avea) Tu auras Il/Elle aura Nous aurons Vous aurez Ils/Elles auront ÊTRE Je serai (eu voi fi) Tu seras Il/Elle sera Nous serons Vous serez Ils/Elles seront 35 .saur venir (a veni) .recevr savoir (a sti) .mourr Verbele de grupa a-III-a terminate in -IR formeazã viitorul la fel ca verbele regulate (infinitiv + terminatii).tiendr mourir (a muri) . Ex: OUVRIR (a deschide) J’ouvrirai (eu voi deschide) Tu ouvriras Il/Elle ouvrira Ex: BATTRE (a bate) .

-aient . Je viens de Tu viens de Il/Elle vient de Nous venons de réussir ce que nous nous sommes proposés (noi tocmai am reusit ceea ce ne-am propus) Vous venez de consulter un patient (eu tocmai am consultat un pacient) Ils/Elles viennent de soulager la peine de ce malade calmat durerea acestui bolnav) (ei tocmai au 6.OIR. prepozitia DE si infinitivul verbului de conjugat. Je vais Tu vas Il/Elle va Nous allons consulter un patient (eu o sa consult un pacient) réussir ce que nous nous sommes proposés (noi o sa reusim ceea ce ne-am propus) Vous allez Ils/Elles vont soulager la peine de ce malade (ei au sa calmeze durerea acestui bolnav) In afara de viitorul apropiat mai exista in limba franceza un alt timp compus cu ajutorul unui verb semi-auxiliar. -iez . Este vorba despre le passé récent (trecutul apropiat) care exprima o actiune ce s-a incheiat inainte de momentul vorbirii. -ions .Pentru verbele de grupa I (-ER) si pentru cele de grupa aII-a (-IR) la forma de infinitv se adauga terminatiile : -ais .3. Le passé récent se formeaza din prezentul verbului VENIR ( semi-auxiliar). -ais . 36 . iar pentru verbele de grupa a-III-a (-IR. Le futur proche se formeaza din prezentul verbului ALLER (semi-auxiliar) si infinitivul verbului de conjugat.RE) aceleasi terminatii se adauga la radicalul de viitor. Le conditionnel présent Modul conditonal – timpul prezent se formeaza in limba franceza in aceelsi mod ca si timpul viitor al modului indicativ.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA In limba franceza viitorul mai poate fi exprimat prin le futur proche (viitorul apropiat) atunci când actiunea va avea loc cu putin timp dupa momentul vorbirii. -ait .

JOUER+ ais. ais. REUSSIR+ais. ait. ait. Le conditionnel passé Ca orice timp compus. conditionalul perfect se formeaza cu ajutorul auxiliarului AVOIRa ÊTRE la conditional prezent si participiul trecut al verbului de conjugat .4. iez.Cours Practique de Langue Française Verbele de grupa I EX. ais. Je réussirais (eu as reusi) Tu réussirais Il réussirait Nous réussirions Vous réussiriez Ils réussiraient Verbele de grupa a-III-a EX. Je jouerais (eu as juca) Tu jouerais Il jouerais Nous jouerions Vous joueriez Ils joueraient Verbele de grupa a-II-a EX. 37 . aient. SORTIR Je sortirais Tu sortirais Il sortirait Nous sortirions Vous sortiriez Ils sortiraient EX. LIRE Je lirais Tu lirais Il lirait Nous lirions Vous liriez Ils liraient EX. ions. aient. ions. POUVOIR ( radicalul de viitor al acestui verb este POURR) Je pourrais Tu pourrais Il pourrait Nous pourrions Vous pourriez Ils pourraient 6. iez.

Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA Formele de conditional prezent ale verbelor auxiliare sunt urmatoarele: AVOIR J’aurais Tu aurais IlaElle aurait Nous aurions Vous auriez IlsaElles auraient ÊTRE Je serais Tu serais IlaElle serait Nous serions Vous seriez IlsaElles seraient GRUPA I DEMANDER (DÉMANDÉ) ARRIVER ( ARRIVÉ) J’aurais demandé .eu as fi Je serais arrivé(e) – eu as fi ajuns cerut Tu aurais demandé Tu serais arrivé Il/Elle aurait demandé Il/Elle serait arrivé(e) Nous aurions demandé Nous serions arrivés Vous auriez demandé Vous seriez arrivés Ils/Elles auraient demandé Ils/Elles seraient arrivé(e)s GRUPA a II -a GUÉRIR (GUÉRI) J’aurais guéri – eu as fi vindecat Tu aurais guéri Il/Elle aurait guéri Nous aurions guéri Vous auriez guéri Ils/Elles auraient guéri GRUPA a III-a PRENDRE (PRIS) J’aurais pris – eu as fi luat Tu aurais pris Il/Elle aurait pris Nous aurions pris Vous auriez pris Ils/Elles auraient pris MOURIR(MORT) Je serais mort (e) – eu as fi murit Tu serais mort Il/Elle serait mort (e) Nous serions morts Vous seriez morts Ils/Elles seraient morts (es) 38 .

Leroy. Jean. Paris.Nathan. Exercices 1. passé) et tu devoir (passé composé) l’amener à l’hôpital. Nous faire (cond.E.P.Hachette. Ed.Cours Practique de Langue Française VERBELE REFLEXIVE (LES VERBES PRONOMINAUX) SE RAPPELER (RAPPELÉ) Je me serais rappelé(e) – eu mi-as fi amintit Tu te serais rappelé Il/Elle se serait rappelé (e) Nous nous serions rappelés Vous vous seriez rappelés Ils/Elles se seraient rappelé(es) La forme négative Ca la orice timp compus negatiile NE…PAS incadreaza auxiliarul FAIRE (FAIT) J’n’aurais pas fait – eu nu as fi facut Tu n’aurais pas fait IlaElle n’aurait pas fait Nous n’aurions pas fait Vous n’auriez pas fait IlsaElles n’auraient pas fait 6. Vous venir (futur) nous voir. Mettez les verbes soulignés au temps indiqué entre paranthèses : L’imprudence être (cond.) la cause de beaucoup d’accidents. Elle aimer (cond. Ed. 2. 1990 39 . passé) marcher de nouveau. 1997 2. 1956 3. Enumérez les traits caractéristiques de chaque technique de massage présentée dans le cours. Bibliographie 1. Paris.Grammaire et exercices de langue française. . -. Tu arriver (cond. Ils partir (passé récent) mais ils revenir (futur proche) vite.Larousse. Serge –Grammaire et expression 4ea3e Technologiques Ed.5.Dubois. prés. passé) tout le possible pour l’aider.Jouannon. Bled – Cours supérieur d’orthographe – 4ea3e B.

Guy Rabier. În aceasta unitate de curs au fost prezentate urmatoarele notiuni pe care studentii trebuie sa si le însuseasca: câteva dintre tehnicile de masaj. Doina – Metode speciale de masaj.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA Baille. modul conditional. 1998.Mârza. Louis 4. prezent aperfect 40 . Bacau. Plumb. lexicul specific.Kinésithérapie scientifique n0363-373a1998 Résumé. notiuni elementare despre verb – timpul viitor. Ed. 5.

cursantii vor putea sa: • • desprinda esentialul din textul propus. Knock: – Je vous plains. sans compter la basse-cour. si. six chèvres. Knock: – Et pourtant. mais le nouveau <<docteur>> savait fort bien tromper les gens.J’habite la grande ferme qui est sur la route de Luchère. monsieur. recunoasca situatiile tip ale regulei lui SI CONDITIONNEL si ale regulei concordantei timpurilor. Chez le docteur Knock Scopul unitatii de curs : • dezvoltarea capacitatii de receptarea producere de mesaje orale a scrise adecvate domeniului de studiu. Madame? (Il fait entrer la dame en noir et referme la porte). vous appelez ça de la fatigue. Knock: – Elle vous appartient? La Dame: – Oui. La Dame: – Non. Trois valets. Knock: – Oui. dix-huit vaches. sous le faux titre de <<docteur>>. (Il s’aproche d’elle). la jument et le poulain.Dame. Vous êtes bien du canton? La Dame: . 41 . La Dame: – Oh! non.1. Knock : – Si vous l’exploitez vou-même. à mon mari et à moi. une servante et les journaliers dans la belle saison. deux taureaux. une bonne douzaine de cochons. La Dame: – Ce n’est pas le mot. vous devez avoir beaucoup de travail? La Dame: – Pensez. vous souffrez. 7. Il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner. Knock: – Diable ! Vous n’avez pas de domestiques? La Dame: . Knock: – Vous êtes la première. Vous ne devez pas avoir trop d’appétit. Tirez la langue. Chez le docteur Knock Knock est un charlatan qui. J’ai plutôt de la fatigue. • Insusirea notiunilor generale despre verb – regula lui SI CONDITIONNEL si despre regula concordantei timpurilor Obiective operationale : Dupa ce vor studia aceasta unitate. La clientèle était peu nombreuse et payant fort mal.Cours Practique de Langue Française Unitatea de curs 7. s’est établi dans un village de montagne.

Knock : . Vous êtes venue en voiture? La Dame: – Non. des fois. Knock: – J’aime mieux vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Vous vous coucherez en arrivant. Ça devait être une grande échelle. Knock (tandis qu’il rédige l’ordonance. une moitié de biscuit. vous allez rentrer chez vous. et vous vous déciderez. Aucune alimentation solide pendant une semaine. autant que possible. La Dame: – Et combien est-ce que ça me coûterait ? Knock: – Eh bien! ça vous coûtera à peu près deux cochons et deux veaux . vous vous rendrez compte par vous-même de la tournure que prendra le mal.Vous n’avez jamais mal ici le soir. Mais j’aimerais autant que vous 42 . étant petite? La Dame: – Je ne me souviens pas. Knock: – Bien. Défendez qu’on vous parle. Vous avez envie de guérir ou vous n’avez pas envie? La Dame: – J’ai envie.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA Knock: –Baissez la tête. Une chambre où vous serez seule. trempé dans un doigt de lait.Ah! mon Dieu! et pourquoi ça? Knock: – Parce qu’on ne guérit pas en cinq minutes un mal qu’on traine depuis quarante ans. Un verre d’eau de Vichy toutes les deux heures et. Ça ne vous coûtera presque rien. à pied. Toussez! Vous n’êtes jamais tombée d’une échelle. La Dame: – Ça se peut bien. La Dame: – Oui. depuis que vous êtes tombée de votre échelle. lui presse brusquement les reins): . en vous couchant? Une espèce de courbature? La Dame: – Oui. Knock: – Essayez de vous rappeler.(il lui palpe le dos. c’est ça. à la rigueur. La Dame: – Depuis quarante ans? Knock: – Oui. La Dame: – Mon Dieu! Mon Dieu! Knock: – Ce que je puis vous proposer. Faites fermer les volets et les rideaux pour que la lumière ne vous gêne pas. La Dame: . Au bout de quelques jours. assis à sa table): – Il faudra tâcher de trouver une voiture. Knock(la fait asseoir): – Vous vous rendez compte de votre état? La Dame: – Non. Respirez. c’est de vous mettre en observation. Knock: – Tant mieux. matin et soir.

a plati .a intra .lenea . et je serai le premier à vous rassurer.rinichii .iapa .a avea chef .ograda de pasari .in forma . nous verrons comment vous vous sentez.capra . vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux! À la fin de la semaine. D’après Jules Romains Le lexique l’ appétit avoir envie se baisser la basse-cour le canton la chèvre le cochon coûteaux coûter défendre l’ échelle entrer éprouver s’ établir la faiblesse gaillarde les gens le journalier la jument la lourdeur de tête le mal de tête l’ ordonance la paresse payer peu nombreuse le poulain prevenir les reins se rendre compte renfermer le rideau souffrir tâcher le taureau tirer la langue le traitement .a simti . Si. c’est que le mal est moins sérieux qu’on ne pouvait croire. des lourdeurs de tête et une certaine paresse à vous lever.a scoate limba .zilierul .a incerca .putin numeroasa .costisitor . au contraire.taurul .Cours Practique de Langue Française vous passiez de biscuit. a interzice (in text) . vous éprouvez une faiblesse générale. Si vous êtes gaillarde.a preveni .a inchide .a-si da seama .durerea de cap .porcul .mânzul .a se stabili .a suferi .reteta .pofta de mâncare .scara . l’hésitation ne sera plus permise et nous commencerons le traitement.slabiciunea .tratamentul 43 . regiunea-lit.zona.durerea de cap . si vos forces et votre gaité sont revenues.a se apara.a costa .perdeaua .oamenii .din partea locului .a (se) apleca .

Medicul vindeca pacientii.a insela . in limba franceza pentru a exprima conditia intr-o propozitie trebuie respectate urmatoarele reguli: PROPOSITION PRINCIPALE 1. 7. ar fi fost priceput.3. imperfect (modul indicativ) si daca il s’y connaissait ar fi priceput.2. patients Medicul ar fi vindecat pacientii !NOTA BENE : In propozitia subordonata (cea dupa conjunctia SI) nu se pune niciodata timp in R (viitor sau conditional). raport ce poate fi de anterioritate (actiunea din 44 .daca verbul acestei propozitii este la conditional prezent Le médecin guérirait les patients Medicul ar vindeca pacientii 3.daca verbul acestei propozitii este la prezent sau viitor Le médecin guérit les patient. La concordance des temps Se stabileste raportul intre actiunea exprimata in propozitia subordonata in comparatie cu cea din propozitia principala. La règle du SI CONDITIONNEL Spre deosebire de limba româna.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA traiter tromper la vache le volet . ex.vaca .oblonul 7.a trata . Exceptii : cazul lui SI dubitatif – cerut de unele verbe exprimând indoiala. incertitudinea. 2. mai mult ca perfect (modul indicativ) si daca il s’y était connu.daca verbul acestei propozitii este la conditional trecut Le médecin aurait guéri les SI(daca) PROPOSITION SUBORDONNÉE prezent si daca il s’y connait este priceput.: Je ne sait pas s’il viendra demain Nu stiu daca va veni mâine.

vei pleca.Cours Practique de Langue Française subordonata are loc inaintea celei din principala).Nous pensions que nous ne (comprendre) pas les techniques de massages mais c’était très intéressant. Daca in propozitia principala verbul este la prezent sau viitor. 1997 – 4ea3e B. tu plecai. Bled – Cours supérieur d’orthographe -. . - RAPORT antériorité quand când simultanéité quand când postéorité quand când PROPOSITION SUBORDONNÉE le-plus-que-parfait de l’indicatif tu étais déjà parti.P.4. 45 . Complétez les phrases. viitor. .Elle était certaine que tu (réussir) . 1.Je ne savais pas que vous (faire) des cours français. postériorité: . trecut.Je savais que tu ne (venir) pas me voir.Il avait cru que tu (être) coupable. Daca in propozitia principala verbul este la un timp trecut atunci trebuie respectate urmatoarele reguli: PROPOSITION PRINCIPALE temps passé Je suis arrivé chez toi Eu am ajuns la tine temps passé Je suis arrivé chez toi Eu am ajuns la tine temps passé Je ne savais pas Eu nu stiam 7.Hachette. Bibliographie 1. Mettez les verbes entre paranthèses au temps qui corespond pour respecter la concordance des temps. conditionnel présent tu partirais. tu plecasesi deja. imparfait de l’indicatif tu partais. Si j’étais un bon kinésithérapeute … Si je pouvais … Si cette maladie n’est pas guérie vite… Si tu avais fait d’attention… Elle se demandait si… 2.E. in propozitia subordonata poate fi la orice timp in functie de raportul existent intre cele doua propozitii: prezent. Ed.simultanéité: . simultaneitate (actiunile au loc in acelasi timp). Exercices.Ils nous ont annoncé que la réunion (avoir lieu) déjà. posterioritate (actiunea din subordonata are loc dupa cea din principala). antériorité . .

Serge –Grammaire et expression 4ea3e Tehnologiques Ed.Kinésithérapie scientifique 4. Jules – Knock ou le Triomphe de la Médecine. Ed. verb.Larouse.Grammaire et exercices de lanque française. 46 . Guy Rabier.Dubois.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA 2. Jean. În aceasta unitate de curs au fost prezentate urmatoarele notiuni pe care studentii trebuie sa si le însuseasca: un tratament putin mai special.Jouannon. notiuni despre lexicul specific. 1990 Baille.Nathan. Paris. cel al doctorului Knock. Résumé. Louis Romain. Leroy. 1956 3. Paris. regula lui SI CONDITIONNEL si regula concordantei timpurilor. .

1997.Larouse.Nathan.Grammaire et exercices de lanque française. 1990 Baille. Marcel Stiintifica. Paris.Cours Practique de Langue Française BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE Bled . Ed.Antoniu. Doina – Metode speciale de masaj. Jean. Pierret . Cotidianul – Sâmbata – duminica 13-14. Guy Mârza. Bucuresti 1970 Stefanescu. Mihai Romain.1999 Dubois. Paris. Serge –Grammaire et expression 4ea3e Technologiques Ed. Paris. Hachette. Plumb. Limba franceza curs practic. . Ed.XI. Jules – Knock ou le Triomphe de la Médecine. Ed. 1998.cours supérieur d’ orthographe 4émea3éme . Jouannon.la revue Kinésithérapie scientifique n0373a1997 Leroy. 47 . 1956 Kinésithérapie scientifique . Ed. Bacau. Ana Saras.

2.Autor: CRISTINA-IOANA CHILEA DEVOIR N0 1 1. Le kinésithérapeute doit être une personne douée de bonnes qualités psychologiques vu son travail avec les malades et de fortes connaissances médicales. 48 .Argumentez dans une rédaction de maximum 20 lignes si vous êtes d’accord avec cette affirmation en mettant en relief les raissons pour lesquelles vous avez choisi cette spécialité. dar prin numarul de exercitii efectuate in functie de afectiune. favorizarea functiilor intelectuale a afective contributia de desavârsirea personalitatii. Pentru a putea face fata concurentei. kinetoterapeutii trebuie sa elaboreze strategii de marketing si sa le adapteze domeniilor in care isi desfasoara activitatea. ea poate fi confundata cu sportul Atuurile kinetoterapiei sunt: capacitatea de a recupera diferiti pacienti suferind de afectiuni pediatriceareumaticeageriatriceaneurologice. Mettez en français: Kinetoterapia reprezinta terapia prin miscare. .

Certes. des massages appropiés suite à un traumatisme. Daca ar fi fost mai atent. mai toti te credeam un vrajitor. Laquelle des techniques de massage présentées dans le cours vous semble la plus efficace? 2. Mettez en français: Daca as fi un bun kinetoterapeut mi-ar place sa lucrez cu copii suferind de diverse afectiuni. Daca masajul ar fi redus la o tehnica uniforma el si-ar pierde calitatea de mediator al unei relatii interpersonale capabile sa-l faca mai eficient. Elle était kinésithérapeute. 4. Elle y est arrivée. Inainte de a sti ce faci. 49 . elle a dû d’abord lui traduire ce mot car il ne comprenait pas grande chose. Jusqu’au jour où sa fille. une torture pour soi et pour les siens. Il avait honte mais elle a su le mettre en confiance et elle a commencé la rééducation de ses jambes “mortes”. désespérée de le voir souffrir tant. Quel est selon vous le rôle du kinésithérapeute dans le sport? 3. par des exercices spécifiques. Au départ il ne voulait pas se laisser toucher par la jeune femme. Mettez en roumain: Il savait qu’il allait mourrir et il ne voulait plus souffrir. accidentul nu ar mai fi avut loc si el ar fi si astazi in viata. est arrivée à la maison accompagnée d’une jeune femme.Cours Practique de Langue Française DEVOIR N0 2 1. Le fait de rester planté toute sa vie dans le lit lui paraissait inhumain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful