Vous êtes sur la page 1sur 49

MetesanA..

Yalnretim Uygulamas
smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

MetesanA..

85Beyazyaka 35Enjeksiyonmakinas Aydnlatmarnleri 1981deMeteAilesitarafndankuruldu 187Maviyaka 2MelaminEnjeksiyonmakinas 1998deLexelGruptarafndan%30usatnalnd Toplam272alan 11HidrolikMelaminPress 2000detamamLexelGruptarafndansatnalnd Sanayitipifiveprizler 1TamOtomatik 3YarOtomatikMontajmakinas 2003deSchneiderGrupbnyesinedahiloldu Evtipianahtarveprizler
smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

MetesanYalnretim Uygulamas

Yalnretim Nedir?

YalnretimNedir?

Yalnretim, Toyotatarafndangelitirilmi,hata, maliyet,stok,iilik,gelitirme sreci,retimalan,fire,mteri memnuniyetsizliigibiunsurlaren azaindirgeyenretimsistemidir.

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

Yalnretimyaklamnagre7temel israfkayna

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

Yalnretiminlkeleri

Deer DeerAkm Ak ekme Mkemmellik

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

DeerKatanFaaliyet

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

YalnretiminAralar

Kanban KarkYklemeveTekParaAk 5S UHatlar SMED PokaYoke Kaliteemberleri


MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

Diagnosis

TehisDiagnosis

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

ProjeAlanSeimi

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

Svaaltndaretilenrnrnekleri

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

ProjeEkibi

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

ProjePlan

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

SatlanMalnMaliyetiCGS

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

almaSaatleri

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

MalzemeAk

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

Gzlemrnei

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

MontajHattalanVerimliliiIE

IE=ToplamDeerKatanretimZaman/ToplamalanZaman

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

EnjeksiyonBlmalanVerimlilii

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

EnjeksiyonBlmYllkalma ZamanDalm

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

EnjeksiyonMakineleriEtkiliKullanm OranNEE

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

SembolikAkemasndaKullanlan SembollerveAnlamlar

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

MevcutveYeniDurumSembolikAk emas

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

MevcutveYeniDurumSembolikAk emas

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

YeniYerleim

alanlarTarafndanOluturulmu YalnretimPrensiplerineUygunrn AkPlan

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

MetesanYalnretim Uygulamas

Mamul Depo

Yarmamul Depo

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

YeniDepoYerleimi

Forkliftemalzeme beslemealan

Trenlemalalmaalan

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

Kktren

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

UHattinMontajMasasDizayn

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

UHattDizaynveKullanmin Prensipler

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

UHattPrensiplerineUygunYeniMontaj Hatt

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

SGG

SGGNedir?

SGG, Ynetim ve alanlar arasnda sistem bazl ve yksek frekansa dayal bir ilikidir.

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

SGGSreAdmlar

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

SGGDngs

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

SGGGnlkretimTakipFormu

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

SMED

EnjeksiyonMakinesiKalpDeiimi Gzlemi(SMEDncesi)

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

KalpDeiimSresininKsaltlmas inAlnanKararlar
1.Dsaloperasyonlar Kalpdeiimiiingereklihazrlnkalpdeiimibalamadanyaplmas

Kullanlacak donanmn hazr bulundurulmas. Bunun iin kalp deiim arabalar tm kullanlacakaletleriierecekekildeyenidendzenlendi, Yenikalbnmakinedurdurulmadanmakinebanagetirilmesi,

Kaytformalarnnmakinealtktansonradoldurulmas, Sukanallarnndeiimilemitamamlandktansonratemizlenmesi, Kalplardakitmmapalarn16lkhalegetirilmesi. 2.selOperasyonlar Hzlkalpdeiimkelepesinesahipmakinesaysnnarttrlmas, n stma ilemi iin yeni aracn gelitirilmesi ve bu operasyonun kalp balanmadannceyaplmasnnsalanmas, Hammadde tavlama frnlar alnarak hammadde n stma ileminin kalp deiimindennceyaplmasnnsalanmas, Torkayarlanahtarkullanlmas, ticiektirmeleriin3tipstandartoluturulmas, Hzldeiimemsaitsuluklara(QuickCouplin)sahipkalpsaysnnarttrlmas.

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

YeniKalpDeiimProsedr

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

EnjeksiyonMakinesiKalpDeiimi Gzlemi(SMEDSonras)

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

SMEDUygulamasileKalpDeiiminde KaydedilenAama

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

Hedeflerin Belirlenmesive KazanHesab

YalnretimnceveSonrasAlan KullanmKyaslamas

Yeni Eski

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

ToplamalmaZamanKazan Tablosu
Beklenen DeerKatmayan Mev cut Hedef yileme Aksiyon Faaliyetler Yzdesi Malzemehareketleri almaalanlarnnoptimizeedilmesivehatlara 797 120 85% direkmalzemeaklarnnsalanmas Kontrol Grselkontrolleriinalanlaryerine 1.379 100% kameralardanfaydalanlmas Hareket 842 84 90% MalzemehareketlerininKkTrenlesalanmas kinciliilik 451 451 0% Hazrlk 387 194 50% Hatlaradirekmalzemesalanmas Dier 410 410 0% Aktivite 8.494 849 90% SGG Malzemeciler Tmretimbirimlerininaynkattaolmasvekk 1.212 606 50% tren Ustabalar 1.197 1.197 0% Bakmc 573 573 0% Depoalanlar Tmretimbirimlerininaynkattaolmasvekk 2.985 2.090 30% tren 18.727 6.573 65% Toplam

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

ToplamalmaZamanKazan Tablosu Mevcut durum deer katmayan faaliyetler zaman 18.727saat/yl Hedefdeerkatmayanfaaliyetlerzaman 6.573saat/yl Tahminiiilikkazanc 12.154saat/yl %40,5

MetesanYalnretim Uygulamas

smailGKCE
ismail.gokce@metesan.com

Teekkrler. . .