Vous êtes sur la page 1sur 24

Nr 1/2007

cena 9,90 z (w tym 7% VAT)

Indeks: 214841

ISSN: 1895-8397

TYSICE NAZWISK I BIOGRAFII POLITYKW, ARTYSTW, BIZNESMENW, DUCHOWNYCH, LUDZI MEDIW, NAUKI ITP. PRZYZWOITYCH ALE I OSZUSTW, MORDERCW I AJDAKW. SPRAWD CZY JEST WRD NICH TWJ ULUBIENIEC LUB SSIAD!

WIELKA ENCYKLOPEDIA YDW


LESZKA BUBLA
30 TYS. NAZWISK, TYSICE KRTKICH BIOGRAFII NARESZCIE SAMI UJAWNIAJ SWOJE POCHODZENIE
Wystarczy tylko przej si po trudnych nawet do zliczenia rnych festiwalach, wystawach, przegldach i pokazach filmw, targach ksiek, odczytach i prelekcjach i zebra piknie wydane foldery, take z notkami biograficznymi. Jeszcze wicej informacji jest na setkach ich stron internetowych. Mona obejrze i wynotowa biografie z setek dziaajcych w Polsce przernych organizacji, stowarzysze, fundacji, instytutw i katedr judaistyki na wyszych uczelniach, teatrw, klubw, itd... Wystarczy przyjrze si politykom tzn. ich yciorysom i konkretnym dokonaniom w tym gosowaniom, a nie obliczonym na propagandowy efekt publicznym paplaninom. Wystarczy sign po publikacje, wypowiedzi i zaangaowanie w konkretne sprawy ludzi mediw, a take decyzje osb z tzw. niezawisego wymiaru sprawiedliwoci. Wystarczy w kocu uwanie zajrze w biografie przodkw wielu w/w. Bowiem s to ju prawdziwie rodzinne klany, czsto bdcych potomkami zbrodniarzy zwalczajcych Polsk i Polakw. Wystarczy powici kilka miesicy mudnej pracy wielu osb aby mc wreszcie podzieli si wiedz, ktra bdzie jednych zdumiewa, innych przeraa, a u jeszcze innych budzi dum i wynioso. Bowiem jak wiadomo punkt widzenia zaley od miejsca siedzenia, dlatego te skupiajc si na podawaniu faktw, nie jest moim celem nikogo obraa, a tym bardziej pitnowa. Nazywanie kogo YDEM nie jest obraliwe. Dobrze si dzieje, e coraz wicej osb przyznaje si publicznie do swojego pochodzenia. Niestety ale zdecydowana wikszo je ukrywa, albo eksponuje ale wycznie w swoim zamknitym rodowisku. To z nich w przewaajcej wikszoci wywodz si ci, ktrych wypromoway ich media jako autorytety wypowiadajce si w imieniu Polek i Polakw i to we wrogiej nam formie i treci. Pisz wic nam histori, ktrej musz si uczy nasze dzieci. Po tak zaawansowanej kwerendzie zdemaskowaem jeszcze jedno cigle rozpowszechniane kamstwo, e jest ich w Polsce ok. 20 tys., z czego 6 tys. naley do gmin. Tylko w tej WE jest ich ju ponad 30 tys. A przecie jest to dopiero pierwszy efekt, nadal trwaj kwerendy starych i cigle nowych rde. Uwaam, e 1,5 mln osb, ktre mogyby przyzna si do swoich ydowskich korzeni nie jest liczb przesadzon. Jest nawet liczb bardzo ostron. 6.08.2007 r. na amach Dziennika oraz powielonego na onet.pl nastpnego dnia artykuu, amerykaski rabin Burt Schuman, ktry od jesieni 2006 roku dziaa we Wsplnocie Beit w Warszawie powiedzia m.in.: Judaizm ma wyznawa w Polsce w 2015 roku ok. 50 tys. osb. Judaizm reformowany nie tylko radykalnie upraszcza wymogi, ktrych musi przestrzega religijny yd, ale nawet promuje pogldy, ktre mona nazwa liberalnymi. Burt Schuman jest np. aktywnym rzecznikiem wywicania gejw i lesbijek na rabinw i podpisa si pod listem popierajcym kontrowersyjny marsz rwnoci przez centrum Jerozolimy w zeszym roku. Dopiero judaizm reformowany otworzy trzeci drog. - Odnosimy sukces, bo Polacy chc czy przywizanie do religii przodkw z przynalenoci do nowoczesnego spoeczestwa - mwi Dziennikowi rabin Schuman. David Pelag , ambasador Izraela w Polsce nie ma wtpliwoci, e to realna prognoza. Ponadto, w przygotowaniu jest opracowanie dokumentujce ydowsk aktywno w Polsce, co z koniecznoci krtko wyliczyem na wstpie. Ale ju teraz wychodzi, e w setkach realizowanych rnych ich pomysw, setkom organizacji itd. w tym wszechobecnych festiwali itp. bierze udzia wielokrotnie wicej osb ni owe oficjalne 20 tys. To wszystko realizowane jest wok wsplnej jednej idei tzw. religii Holocaustu. A przyznanie si do co najmniej ptoramilionowej mniejszoci w Polsce moe t religi tylko podway. Te setki imprez organizowanych z duym rozmachem nawet w maych miastach jest finansowanych przez nas wszystkich. Bo ktry burmistrz czy prezydent miasta odmwi pacenia najczciej za zwyk szmir. Nie chc narazi si na szanta antysemityzmu. Pozostae mniejszoci w Polsce pono wielokrotnie liczniejsze od ydowskiej, razem wzite nie maj nawet 1/10 takiej liczby organizacji, instytucji, rnej maci imprez, dostpu do mediw itp. itd. Jestem przeciwnikiem mieszania kultur, ras, religii, unifikacji umysw, poniewa zawsze prowadzi to do przemocy i do konfliktw. Bycie Polakiem w Polsce o pogldach nacjonalistyczno-konserwatywnych i wyraanie takich pogldw wymaga odwagi, ale mam do nich prawo! Jak i prawo do krytyki wszystkiego co szkodzi mojemu Narodowi i Pastwu. Nie da si oddzieli polityki od jakiejkolwiek dziedziny naszego ycia. A polityka w Polsce od 1989 roku przypomina wybuch granatu w szambie. W myl obowizujcej poprawnoci politycznej wszelkie opcje polityczne lub obyczajowe: komunici, lewactwo, socjalici, liberaowie, neokonserwatyci, ludowcy, ultrakatolicy, zieloni, rowi, czarni, czerwoni, niebiescy, feministki, geje, s normalne - wszyscy - tylko nie narodowcy! My bezkompromisowo walczcy o polskie narodowe interesy jestemy okrelani jako radykaowie!!! Wszyscy pozostali s NORMALNI, rni si tylko kolorami. Nawet obecnie w trakcie kampanii wyborczej jestemy wiadkami jak cae tabuny byych posw i napalecw na kandydowanie biegaj po rnych partiach szukajc sobie lepszego miejsca do przeduenia parlamentarnego bytu.

Lech Kaczyski z rabinem Schudrichem, znawca Talmudu

Aleksander Kwaniewski w Izraelu

BEZ

C
E
N
Z
U
R
Y
AJ, WAJ!

Marek Siwiec i Adam Bielan w Synagodze Noykw w czerwcu 2007

UWAGA!
Publikujemy szokujce materiay oszustw wyborczych partii biorcych udzia w obecnych wyborach. Dowiesz si take czy Rokita by TW SB. Patrz: www.polskapartianarodowa.org.

Cena gazety 9,90 z to niewielki wydatek biorc pod uwag ogrom wielomiesicznej pracy woonej w zbieranie materiaw. Ponadto cz wpyww przeznaczona zostanie na koszty licznych procesw, ktre tocz si przeciwko autorowi.

KUP WIC DRUGI EGEMPLARZ I PRZEKA INNYM.

Stanisaw Tyczyski, zaoyciel i do niedawna Jacek Kuro waciciel radia RMF FM Jake te wszystkie partie s w Polsce podob- prezes Stronnictwa Narodowego mam hone. Z ok. 200 partii w Polsce jest tylko jedna, nor by kontynuatorem. Ku wciekej irytado ktrej mog nalee wycznie rodowici cji moich wrogw, mam czysto polskie udoPolacy - Polska Partia Narodowa. Pozostae kumentowane pochodzenie herbu ABDANK. Ani ja ani nikt z mojej najbliszej roto mieszanka rnych nacji i interesw. wiadomo narodowa Polek i Polakw dziny nie udziela si we wrogich Polsce jajest wic wprost proporcjonalna do wyni- kichkolwiek organizacjach od KPP poprzez kw kolejnych politycznych wyborw. Do- PZPR, UB, SB, ORMO, itp., itd. A przecie wiadczyem tego osobicie gdy bdc za- to rzadko w Polsce. Skoro nie ma na oycielem i prezesem Polskiej Partii Naro- mnie hakw z tej strony, to ronej maci dowej w wyborach parlamentarnych 25 zdegenerowane moralnie winie staraj si wrzenia 2006 roku otrzymalimy tylko przypi mi atki faszysty, nazisty, byego 0,3% gosw do Sejmu i 2% do Senatu, cinkciarza, czy waciciela sexshopw. No cznie 209 tys. gosw. No ale i to wystar- ale jako byy internowany w stanie wojenczyo aby ruszya z ich strony caa lawina nym, posiadajcy status pokrzywdzonego, donosw do prokuratur w Polsce, naciskw byy pose PPPP, dwukrotny kandydat na i rcznego nimi sterowania. Co w efekcie urzd prezydenta R.P., prezes Polskiego dao kilka ju czekajcych na mnie w s- Stowarzyszenia Nie dla U.E., Polskiego Stodach aktw oskarenia o rzekome nawoy- warzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi, wanie do wani na tle narodowociowym. z wyuczonego zawodu zotnika-jubilera, Nie przeszkadza im, e nigdy nie nawoy- a od 17 lat wykonywanego-wydawcy, waem ani te nie mam zamiaru tego robi, dziennikarza i historyka, jestem zaprawiobo jest to sprzeczne z ide RUCHU NARO- ny w walce ze wszelkim zem. cd. na str. 2 DOWEGO w Polsce, ktrego take jako

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


cd. ze str. 1

2
48. Lanzman na Cewinski 49. Szerman na Mizynski 50. Tejerstain Jakub na Wilczak 51. Frid na Glowacka 52. Roseberg na Rozewinski 53. Beckermann na Piekarski 54. Cukier na Swoboda 55. Widgor na Antos 56. Ajzenberg na Orowski 57. Baum na Dzewinski 58. Zeigenbaum na Baranska 59. Szain na Januchta 60. Spilforgelc na Kdrebski 61. Grossmann na Lukaszwicz 62. Kreps na Synowiecki 63. Szwarc ma Synowiecki 64. Byk na Staniszewski 65. Zingermann na Nowakowski GRUENBAUM na SIEROCINSKI, (wniosek zoony w UW w Kielcach dnia 27 czerwca 1946 r., zmiany dokona UW w Katowicach 27 listopada 1946 r., pochodzi z Czstochowy. PRAM III 18/63/46). Ta osoba to byy zastpca powiatowego UB w Kielcach, dziaajcy w okresie tzw. Pogromu Kieleckiego. ZOBERMAN Freida (ur. Sandomierz), crka Szyji i Matki z domu Kupferbaum, prbowaa zmieni nazwisko na Jagieo, ale MAP zgodzio si na nazwisko JAGO. KRAKW 1. Goldberger na Rakowiecki 2. Goldfischer na Skalski 3. Grutz na Lepiski 4. Gruebel na Szymaski 5. Grens na Gsiorowski 6. Grob na Grabowski 7. Gutentag na Rzonca 8. Goldman na Biaa 9. Gotlieb na Skowron 10. Goldman na Godlewski 11. Gryenberg na Gawroski 12. Glanz na Poleski 13. Greunwald na Makowicz 14. Goldberg na Przeworski 15. Goldberg na Gelewski 16. Gunsberg na Zdrojewski 17. Gotlieb na Magwa 18. Galitz na Galica 19. Goldyk na Godlewska 20. Grunhaut na Gerlach 21. Glieksmann na Zarecki 22. Goldberg na Zarecki 23. Goldberg na Radwanski 24. Goldmann na Galik 25. Golger na Skowroski 26. Goldber na Lubaski 27. Goldberg na ak 28. DATTNER na Kozowski - adwokat 29. Elenberg na Skowroski 30. Ehrenreich na Zarebiski 31. Elenberg na Skanski 32. Englard na Roztworowski 33. Engelhard na Szeczepaski 34. Eisenbach na Rynarowicz 35. Epstein na Paszkowski 36. Eibenschutz na Makowski 37. Fischer na Zawadzki 38. Feller na Pichurski 39. Frideker na Borkowski 40. Fouerman na Pogorzelski 41. Futterwat na Guszlewicz 42. Faeber na cki 43. Fundmann na Lebowiecki - Adwokat 44. Finkelstern na Filanowski 45. Fuerstein na Zalewska oraz ok. 1.000 dalszych przypadkw, ktre zostan podane w pniejszym okresie. Nadto Urzd Wojewdzki w Katowicach jedynie w latach 1946 do 1948 zanotowa ok. 10 ty przypadkw zmiany nazwiska. Nateenie wnioskw byo tak due, e UW musia zacign w MAP poyczke na zatrudnienie dalszych pracownikw. Dzielnicowa RN dla oliborza, miejsce zamieszkania Kaczyskich, tylko w cigu jednego roku dokona zmany nazwiska dla okoo 200 osb, w tym rodziny Lityskich. Gwn przesank zmany nazwiska byo to, e ydowskie nazwiska miay niemieckie brzmienie, ktrych si wstydzono. Przypadek adwokata Dattnera z Krakowa pokazuje jednak to, e chcia on ukry swoje ydowskie pochodzenie. By te przypadek spikerki Polskiego Radia pochodzenia ydowskiego, ktra zmieniaa nazwisko na Wysocka, ktrej wniosek by powodowany zamiarem ukrycia prawdziwgo pochodzenia. O tym procederze zostaje poinformowana Rada Europy oraz Parlament Europejski.
rdo: www.raportnowaka.pl

NARESZCIE SAMI UJAWNIAJ SWOJE POCHODZENIE


alfabetycznym zestawieniu s nazwiska i imiona osb, o ktrych udao si dowiedzie co wicej tj. ok. 6-8 tys., z 10. tys. wszystkich sygnatariuszy. Spora cz podpisaa po kilka apeli-listw, co oznaczone jest przy ich nazwiskach numerami. Czy moliwe s pomyki np. w wyniku zbienoci nazwisk i imion? By moe tak, ale w bardzo znikomym stopniu. Dlatego w takich udokumentowanych przez samych zainteresowanych przypadkach bd publikowa sprostowania. Czekam take na informacje i pomoc czytelnikw, a take na opinie, poniewa jest to dopiero I edycja encyklopedii. Nastpna jest ju w toku z szerokim uwzgldnieniem arcyciekawych, archiwalnych rde. Mamy bowiem prawo wiedzie kto i dlaczego podpisuje takie petycje, ile i jakich dziaa w Polsce organizacji, oraz skd bior na to pienidze, osb, ktre bdnie uwaaj, e mona by lojalnym wobec wielu ojczyzn a wiernym wobec tylko swojego narodu a nie wobec tego, wrd ktrego yj. Bardzo trudno jest trafi na yda, ktry otwarcie przyznaje si do swoich korzeni. A przecie codziennie widzimy ich w mediach, w ktrych dominuj promujc gwnie swoich. Ukrywajc swoje pochodzenie tylko potwierdzaj, suszne zreszt, stereotypy. W II RP mieli swoich parlamentarzystw, pras, organizacje, charakterystyczny wygld. Teraz wszyscy mwi, e s Polakami, bojc si nawet doda, e ydowskiego pochodzenia. Po czynach ich poznacie. Jestem pewien, e i na temat Encyklopedii bd si wypowiada, oczywicie negatywnie, wrogo. I to te bdzie dobre kryterium ich rozpoznawalnoci, bo doszo do paranoicznej sytuacji gdy nazwanie yda ydem jest dla niego obraliwe! A ju uycie sowa ydek, ydziach, ydak to skandal, rasizm, ktry musi by cigany przez prokuratorw. Kolejna paranoja, bo nazwanie Polaka polaczkiem, Niemca niemiaszkiem, szwabem, szkopem, helmutem,, Anglika angolem, Wocha makaroniarzem czy Francuza abojadem albo francuzikiem, cho zoliwe to mieci si w dozwolonych formach krytycznych wypowiedzi. Z tysicy nacji nie wolno krytykowa tylko jednej! I kto tu jest normalny, a kto jest oszoomem? Dla nich jestem gronym liderem i kontynuatorem RUCHU NARODOWEGO w Polsce, opcji politycznej, ktra poniosa najwiksze ofiary ycia z ich rk, ze wszystkich dziaajcych w Polsce. Opcji, ktra pacc krwi zwalczaa faszyzm, nazizm, komunizm i zbrodniczy syjonizm. Ale zostawmy ju histori, ktra jest moj pasj od dziecka, a dorose ycie zaowocowao wydaniem ok. 2 tysicy ksiek i tysicy artykuw. Nie chc aby po tych publikacjach okrelano mnie ydoerc, bo to nie jest prawd. W caej encyklopedii nie brakuje te nazwisk ydw, polskich patriotw, lub mniej wyrazistych, ale o nie skalanych yciorysach. Nie jestem wic rasist, ksenofobem, czy politycznym radykaem, bowiem walka o prawd, o polskie narodowe interesy, powtarzam, powinna by nazywana NORMALNOCI! Dodam wic, e zwiedzajc 131 pastw wiata, fotografujc, filmujc, piszc setki podrnych reportay, poznajc ludzi rnych ras, kolorw skry, kultur ich religie i obyczaje, wiem jak wyglda wiat. Moja codzienna praca to kilkugodzinne czytanie cigle nowych ksiek, stron internetowych, pisanie i publikowanie, wreszcie czynny udzia w yciu politycznym R.P. To wszystko dao mi wiedz i si aby podj si zadania uzupenienia ewidentnej niszy informacyjnej w postaci Wielkiej Encyklopedii ydw.
Leszek Bubel Prezes zarzdu Stowarzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi e-mail: ppn@aster.pl

A jak wiadomo zo nie ma specjalnego upodobania do opcji politycznej czy te nacji. Wszystkich ludzi dziel wic na dobrych i zych. Oczywicie wedug swoich narodowych opinii, nacjonalistycznyczno-konserwatywnych pogldw. I myl, e ta publikacja dobrze si temu wanie przysuy, a w dobie powszechnego dostpu do informacji, nie sposb bdzie j powstrzyma. Podkrelam, e jest ona poparta dobrze udokumentowanymi rdami. Jest oczywicie w tej encyklopedii pewien odsetek osb, ktre nigdy nie przyznaj si do ydowskiego pochodzenia. Ale i na to s sposoby, bowiem w opracowywaniu listy pomagao mi sporo ksiy, a i zajrzenie do penego aktu urodzenia, nie jest a tak trudne. W encyklopedii znalaz si take odsetek osb, ktre by moe nie maj adnych ydowskich korzeni, ale znalazy si na niej poniewa realizuj w rny sposb ich polityk. Niestety, ale na odmiennych zasadach moralnych i etycznych, jakimi ja jako autor encyklopedii si kieruj, wywodzc si od zawsze z katolickiej rodziny. Tych, ktrzy wysuguj si za rne przywileje, my narodowcy nazywamy szabesgojami. Mona ich delikatnie porwna do ok.3 milionowej rzeszy trzech grup volksdeuchw z czasw II wojny wiatowej. Czy wszyscy, ktrzy z rnych powodw podpisali volkslist byli Polakami? Pniej mielimy setki tysicy UB-ekw, SB-ekw, itp. oprawcw, zbrodniarzy i moralnie zdegenerowanych karierowiczw z ktrych tylko niewielki procent by rdzennie polski. Ale czy i tych mona uzna za prawdziwych Polakw? Skoro przeladowali i mordowali swoich rodakw. W kategoriach etyczno-moralnych, byli gorsi od zbrodniarzy niemieckich, ukraiskich czy ydowskich, ktrzy nikogo nie zdradzili, bo realizowali aktualn polityk swoich nacji. To takie oczywiste, ale jak wiadomo punkt widzenia zaley od punktu siedzenia. To nazywa si relatywizmem moralnym, czy te wszechobecn, dzisiaj obowizujc poprawnoci polityczn. Jednym z zasadniczych elementw ydowskiej walki o dominacje jest ich solidarno, oraz talmudyczna mentalno w promowaniu swoich. Nard, ktry wedug wasnego kalendarza liczy sobie ok. 5,7 tysica lat, wychowywa si i ksztatowa swoj osobowo na zasadach, ktre pniej spisa w Talmudzie. Nie jest ani zdolniejszy, ani bardziej inteligentny od tych wrd ktrych egzystowa. Ma po prostu inne zasady etyczno-moralne. Wystarczy sign do Talmudu aby si o tym przekona. Mona przeczyta setki publikacji, rwnie samych ydw. Wspomniana solidarno (zreszt sama nazwa NSZZ Solidarno zostaa zapoyczona od ydowskiej midzywojennej organizacji o tej samej nazwie) wyraa si czsto nie tylko w szkalowaniu przeciwnikw, ale i w wywieraniu presji w postaci podpisywania rnych zbiorowych apeli, rezolucji, listw. W czasach PRL-u byo kilka listw do wczesnych wadz. W czasach III/IV R.P. ju kilkanacie. To dla nich bardzo charakterystyczne, wic w niniejszym opracowaniu skupiem swoj uwag na 16 apelach najgoniejszych i najistotniejszych. Pomimo tego, i s one nadal atwo dostpne, to nie byo komu wczeniej zebra je w caoci i zrobi analiz treci i celw, a take dokona zestawienia osb, ktre je podpisay. Z punktu widzenia ydowskich interesw, czy je prawie wszystko. Mona wymieni wiele opcji politycznych, ktre poczyy si w naciskach celem realizacji konkretnych zada. Mona powiedzie, i maj wsplny mianownik, ktrym jest m.in. antypolonizm, antykatolicyzm, wrogo do prawdy. To bardzo wiarygodne kryterium zamieszczenia nazwisk w tej encyklopedii. W sumie dotyczy to ok. 10 tys. sygnatariuszy! Na kocu encyklopedii zamieciem wszystkie listy z kompletem nazwisk. Natomiast w jej

JAK BERMAN KONSPIROWA YDW W POLSCE...


Dnia 10.11.45 roku KRN wydaa Dekret, ktry pozwala w sposb cile tajny na masow skale zmienia nazwiska. Z dobrodziejstwa tego przepisu skorzystao dziesitki tysicy ydw. Przepis ten pomimo, e obowizywa pierwotnie do 1947 roku, by przeduany kilkakrtonie. Ostatni raz w 1953. Ledwo ustaa zawierucha wojenna a Prezydium Krajowej Rady Narodowej poczuo piln potrzeb wydanie przepisw, ktre pozwalay w sposb tajny, masowy i niezgodny ze standardami prawnymi oraz polsk racj stanu, zmienia imiona oraz nazwiska. Szczeglnie jak to wynika z przeprowadzonych kwerend repatriantom oraz innym osobom, ktre zjeday do Polski z caego ZSRR oraz wiata. Dobrodziejstwem tego przepisu objto nawet bezpastwowcw. Art. 3 powyszego dekretu mwi, e waciwa wadza orzeknie o zmianie nazwiska zgodnie z wnioskiem strony jeeli zachodzi ku temu wana przyczyna. (2) szczeglnie wana przyczyna zachodzi, gdy ubiegajcy sie o zmian: (1) nosi nazwisko habice lub omieszajce (2) w okresie czasu od dnia 1 wrzenia 1939 roku do dnia 9 maja 1945 r. przybra inne nazwisko (pseudonim wojskowy), penic subie w Wojsku Polskim, armii sprzymierzonej, polskiej formacji wojskowej, oddziale partyzanckim niepodlegociowo - demokratycznym, grupie bojowej organizacji niepodlegociowo - demokratycznej, prowadzajcej walk z najedc niemieckim i wypenia gorliwie swe obowizki, (3) przybra inne nazwisko (pseudonim konspiracyjny) w zwizku z udziaem w podziemnej walce z najedc niemieckim, (4) uywa innego nazwiska (pseudonimu osaniajcego) celem uchronienia sie przed
aktami gwatu najedcy niemieckiego lub jego poplecznikw, (5) nosi nazwisko o brzmieniu niepolskim, (6) nosi nazwisko, ktre ma form imienia, Art. 9 ustp 1 zobowizywa: (1) Wadza orzekajca zarzdza wpisanie zmiany nazwiska do ksig urodze i maestw na marginesie aktu stanu cywilnego, a take zawiadamia waciwe wedug miejsca zamieszkania i pobytu danej osoby wadze, prowadzce ewidencje ludnoci i ewidencje wojskow, oraz waciw wadze skarbow ponadto za wadze prowadzca rejestr karny. (2) Wadza orzekajca poda o zarzdzonej zmianie nazwiska do publicznej wiadomoci na koszt osoby interesowanej w drodze ogoszenia w poczytnym pismie miejscowym. W punkcie 3 art. 9 KRN wymylia, e: Wadza orzekajca zaniecha wpisu zawiadomie oraz ogoszenie przewidzianych w ustpie (1) i (2), jeeli a tym przemawiaj wane powody. W praktyce ostatni przepis nakazywa prowadzenie procedury zmiany nazwisk pod klauzul tajne. Wniosek o dokonanie zmiany nazwiska w sposb tajny sta w oczywistej sprzecznoci z art. 6 niniejszego dekretu, ktry nakazywa zbadanie pobudek, z jakich strona ubiegaa sie o zmian. W jednym z zapyta UW w odzi pyta w 1946 roku MAP - jak mona zbada przesanki do zmiany nazwiska, jeeli caa procedura nakazywaa zachowywanie tajnoci, tzn. nie mona byo przeprowadza adnego wywiadu rodowiskowego. Podanie o zmianie nazwiska mogy skada rwnie obywatele przebywajcy poza granicami. W artykule 2 ustp (2) dekretu ustawodawca zastrzeg nastpujce prawo: Minister Administracji Publicznej moe zastrzec sobie w drodze rozporzdzenia orzekanie o zmianie nazwisk na obszarze caego Pastwa lub niektrych wojewdztw, na stae lub na czas okrelony, co do wszystkich spraw lub niektrych kategorii (typw) zmian. W efekcie w dniu 7 grudnia 1947 roku wydano rozporzdzenie, ktre mwio: 1. Zastrzega sie MAP, a na obszarze Ziem Odzyskanych Ministrowi Ziem Odzyskanych orzekanie o zmianie imion i nazwisk: a) onierzy pozostajcych w czynnej subie wojskowej, jeeli proby ich o powysz zmian popiera ze wzgldu na interes suby Minister Obrony Narodowej b) osb, ktre ubiegajc sie o zmian, powouj sie na istnienie wanych powodw uzasadniajcych zaniechanie zarzdzenia wpisu, zawiadomie i ogosze przewidzianych w art 9 ustp 1 i 2 dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk. Dla osb ubiegajcych sie o zmian nazwiska w trybie art. 3 ustp 2 , tj: ...w okresie czasu od dnia 1 wrzenia 1939 roku do dnia 9 maja 1945 r. przybra inne nazwisko (pseudonim wojskowy), penic sub w Wojsku Polskim, armii sprzymierzonej, polskiej formacji wojskowej, oddziale partyzanckim niepodlegociowo - demokratycznym, grupie bojowej, organizacji niepodlegociowo - demokratycznej, prowadzajcej walk z najedc niemieckim i wypenia gorliwie swe obowizki, stosowano art. 18 powyszego dekretu, ktry mwi, e: - Dla osb, ktre przybray inne imie lub nazwisko w czasie penienia suby w Wojsku Polskim w okresie 1 wrzenia 1939 do 9 maja 1945 r, do uznania zmiany imienia lub nazwiska za prawnie dokonane wystarczajce jest

zawiadczenie o zmianie wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Taka delegacja wydana dla MON pozwalaa wewntrz LWP przeprowadzi zmian nazwisk wszystkim tym onierzom, ktrzy wstpujc do tworzonych w Zwizku Radzieckim armii polskich przyjmowali, a nastpnie w czasie caej suby uywali nieprawdziwych nazwisk. Taka sytuacja pozwalaa dodatkowo zatai skal zmian nazwisk oraz pochodzenia, przy czym istotnym jest to, e przez wiele lat zmiana nazwisk bya tajemnic pastwow. Podobne zasady byy stosowanie rwnie poczwszy od 1920 roku, tj. w oparciu o ustaw z dnia 11 maja 1920 w przedmiocie uznania nazwisk przybranych w wojsku. Zmiany nazwisk dokonywa Naczelnik Pastwa na wniosek MON. Przeprowadzona w ronych archiwach pastwowych kwerenda pokazuje, e prawie cao dokumentacji dotyczcej zmiany nazwisk zostaa wybrakowana. Taka sytuacja wystpuje w szczeglnoci przypadku Zarzdu Miejskiego w odzi oraz Warszawy, gdzie do 1950 roku nie zachowaa sie adna dokumentacja zmiany nazwisk. W odzi nie zachowaa si w tym zakresie rwnie adna dokumentacja sporzdzona przez Urzd Wojewdzki. Mona byo domniemywa, e jaka dokumentacje dotyczca zmiany nazwisk oraz nadania obywatelstwa, szczeglnie w tych sprawach, gdzie waciwo przejo MAP, posiada obecne MSWiA. Ministerstwo rzdzone przez Dornbauma odpowiedziao, e takiej ewidencji nie posiada. Istotnym jest te to, e od 1945 roku, w adnym spisie powszechnym nie byo pytania o narodowo. Z tego co udao si ustali ostatni spis powszechny mia zawiera takie pytanie, jednake punkt ten nie znalaz si w ankiecie spisowej. Teraz miaoby si to zmieni, tyle tylko, e nastpny spis zapewne bdzie za dekad. Czy nadal nie nadszed czas ujawnienia tego, ile faktycznie osb pochodzenia ydowskiego mieszka w Polsce? Kto i z jakiego powodu w sposb przestepczy wykazywa zamiar oraz go realizowa, zmiany struktury spoecznej Pastwa Polskiego? Podaj na pocztek przykady zmiany nazwisk: 1. Szabat na Skowroski 2. Formel na Wielchorski 3. Beben na Boguszweski 4. Nysan na Koodziejczyk 5. Kozio na Tarnowski 6. Wurst na Rostocki 7. Baran na Baranowski 8. Iboda na Orowski 9. Kty na Kurchowski 10. Gacek na Gacki 11. Koza na Kowalski 12. Eizenberg na Ruchocki 13. Wosek na Wirski 14. Kaufmann na wierczyski 15. Kugelhaus na Sabat 16. Rachinger na Dbinski 17. Jaworek na Jaworski 18. Byk na Liszczynski 19. ukomiec na Olkuski 20. Duetschberger na Walewski 21. Proboszcz na Orski 22. Mann na Mutowski 23. Weisberg na Grski 24. Schengel na Skowronski 25. Kita na Krzywinski 26. Feigenblat na Fabjanski 27. Sommer na Wajchat 28. Goldman na Gorski 29. Musko na Baranski 30. Karp na Janiszewski 31. Abracham Mojszesz Herling - Grudziski na Maurycy Herling Grudziski 32. Szneider Jakub na Werpachowski 33. Artmann na Zaradecki 34. Lichtson na Lachowicz 35. Cetynbaum Jankiel na Nowak Tadeusz 36. Dzwonek na Jasinski 37. Baran na Barski 38. Weiknecht na Branski 39. Bojgen na Stadnicki 40. Wierzak na Chrzanowski 41. Gold na Hartnarek 42. Kretberger na Orlicz 43. Rosenberg Jozef na Jozef Nowak - Prezydent miasta Lodzi z dnia 27.08.1947 r 44. Stolzman na Strzelecki 45. Finkelsztein na Machlewicz 46. Glueksman na Gaszynski 47. Weinberg na Golewski

TAJEMICE WIATA - DZIWNY JEST TEN WIAT. Wydawca: ABDANK Sp. z o.o.,ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa, e-mail: abdank@aster.pl TAJEMICE WIATA - DZIWNY JEST TEN WIAT dziaa w oparciu o przepisy art. 25, 26, 29 (zamieszczajc take wypisy dla celw dydaktycznych) 33 i 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (DzU z dn. 23 lutego 1994 r. nr 24, poz. 83) oraz przyjte zwyczaje edytorskie. Redakcja nie zwraca nie zamwionych materiaw. Zastrzega sobie prawo do skrtw i opracowa tekstw. TAJEMICE WIATA - DZIWNY JEST TEN WIAT paci autorom za przedruki wg stawek redakcyjnych. Redaktor naczelny Leszek Bubel.

3
LISTA NR 1 Rezolucja z dnia 8 lutego 1953 r. W 1953 r. grupa ydowskich intelektualistw podpisaa si pod rezolucj wzywajc sd do surowego ukarania bp. Kaczmarka. Ci, ktrzy j podpisali, podpisali si pod wyrokami mierci dla 3 ksiy i wyrokami wieloletniego wizienia dla pozostaych. Tekst rezolucji: W ostatnich dniach toczy si w Krakowie proces grupy szpiegw amerykaskich powizanych z krakowsk Kuri Metropolitarn. My zebrani w dniu 8 lutego 1953 r. czonkowie krakowskiego Oddziau Zwizku Literatw Polskich wyraamy bezwzgldne potpienie dla zdrajcw Ojczyzny, ktrzy wykorzystujc swe duchowe stanowiska i wpyw na cz modziey skupionej w KSM dziaali wrogo wobec narodu i pastwa ludowego, uprawiali - za amerykaskie pienidze - szpiegostwo i dywersj. Potpiamy tych dostojnikw z wyszej hierarchii kocielnej, ktrzy sprzyjali knowaniom antypolskim i okazywali zdrajcom pomoc, oraz niszczyli cenne zabytki kulturalne. Wobec tych faktw zobowizujemy si w twrczoci swojej jeszcze bardziej bojowo i wnikliwiej ni dotychczas podejmowa aktualne problemy walki o socjalizm i ostrzej pitnowa wrogw narodu - dla dobra Polski silnej i sprawiedliwej. Rezolucj podpisao swoimi nazwiskami i pierwszymi literami swoich imion 53 osoby. Wrd nich znaleli si tak znani pisarze i krytycy literaccy jak: Karol Bunsch, W. Dobrowolski, K. Filipowicz (pniejszy m Szymborskiej), A. Kijowski, J. Kurek, W. Machejek, W. Macig, Sawomir Mroek, Tadeusz Nowak, Julian Przybo, T. liwiak, M. Somczyski (znany tumacz Szekspira podpisujcy kryminay swojego autorstwa pseudonimem Joe Alex), O. Terlecki, H. Vogler, A. Wodek (pierwszy m Szymborskiej). Rezolucj podpisali take: K. Barna, W. Bachut, J. Bober, W. Bodnicki, A. Brosz, B. Brzeziski, , B. M. Dugoszewski, L. Flaszen, J. A. Frasik, Z. Gro, L. Herdegen, B. Husarski, J. Janowski, J. Jawiec, R. Ky, W. Krzemiski, J. Kurczab, T, Kwiatkowski, J. Lowell, J. abuz, H. Markiewicz, B. Miecugow, H. Mortkowicz-Loczakowa, W. (lub S.) Otwinowski, A. Polewka, M. Promiski, E. Rczkowski, E. Siciska, St. Skoneczny, A. wirszczyska, K. Szpalski, Wiesawa Szymborska, J.Wiktor, J. Zagrski, M. Zaucki, W. Zechenter,A. Zuzmierowski. Wrd sygnatariuszy tej rezolucji znalaz si rwnie Jan Boski, ktry kilkadziesit lat pniej zarzuca Polakom, rwnie kamliwie, w Tygodniku Powszechnym, zbrodnicz obojtno wobec zagady getta warszawskiego. By te Tadeusz Mazowiecki. Rezolucja ta bya, zbrodnicza i haniebna. Ci, ktrzy j podpisali, podpisali si nie tylko pod wyrokami mierci dla 3 ksiy i pod wyrokami wieloletniego wizienia dla pozostaych kapanw, ale podpisali si rwnie w ten sposb pod pozostaymi zbrodniami stalinizmu. Oni przecie uyli swych nazwisk, swoich autorytetw, by wesprze stalinizm, by go wzmocni, by go usprawiedliwi. LISTA NR 2 Nie chcemy podrcznikw Szczeniaka, Gazeta Wyborcza, nr 62, wydanie warszawskie z dnia 15/03/1999 KRAJ, str.7 Irena Wycicka, Sergiusz Kowalski. Nawizujc do artykuu Nadal reprezentuj opcj polsk Anny Bikont i Marii Kruczkowskiej (Gazeta Wyborcza, 6-7 marca 1999), zwracamy si do Pana ministra o wycofanie poparcia dla podrcznikw historii dla klas VII i VIII oraz szk rednich, autorstwa Leszka Andrzeja Szczeniaka. Podrczniki te i towarzyszce im poradniki metodyczne gosz antysemityzm, szerz nienawi midzy ludmi, faszuj prawd historyczn i godz w dobro polskiego systemu edukacyjnego. Czerpic z tradycyjnych zasobw antysemickich stereotypw i uprzedze, nawizuj bezporednio do stylu propagandy rozptanej w marcu 1968 roku przez wadze komunistyczne. Oczekujemy podjcia stosownych dziaa oraz odpowiedzi na nasze pismo. 12 marca 1999 roku. Pod listem podpisao si ok. 250 osb, ktrych peen wykaz zamieszczam na kocu encyklopedii. Od red.: Dr Andrzej Leszek Szczeniak na jednej ze stron zamieci krtk kilkuzdaniow informacj o ydowskich staraniach utworzenia na polskich ziemiach Judeopolonii, zgodnie z historyczn prawd. Pomimo tego, podrcznik zosta wycofany, wic napisa i wyda broszur "Judeopolonia - ydowskie pastwo na ziemiach polskich". LISTA 3 Warszawa, 5 lutego 2002, Pena tre listu: Do Parlamentu Europejskiego oraz Do Anny Diamantopulou Komisarz ds. Pracy i Polityki Spoecznej Unii Europejskiej Do wiadomoci: media polskie i zagraniczne Episkopat Polski. Pragniemy wyrazi zaniepokojenie charakterem debaty o sytuacji kobiet w Polsce. Na podstawie rozmaitych wypowiedzi publicznych mona powzi domniemanie, e doszo do swoistego porozumienia midzy Kocioem katolickim a rzdem w kwestii przystpienia Polski do Unii Europejskiej. Koci mianowicie bdzie popiera integracj z Europ w zamian za rezygnacj rzdu z dyskusji nad nowelizacj ustawy antyaborcyjnej. Polskie prawo dotyczce moliwoci przerwania ciy jest - obok Irlandii i Malty - najbardziej restrykcyj-

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


ne w Europie. Przy czym w dziedzinie aborcji praktyka jest jeszcze surowsza ni ustawa, gdy lekarze w szpitalach - powoujc si na klauzul sumienia - odmawiaj nawet wykonywania zabiegw przewidzianych w obowizujcej ustawie. W kuluarach integracji Polski z Uni Europejsk odbywa si zatem swoisty handel prawami kobiet, pokrywany charakterystycznym, stronniczym sposobem mwienia. Obrona ycia pocztego traktowana jest jako obiektywny dogmat, za o aborcji z przyczyn spoecznych mwi si w cudzysowie jako o ideologicznym roszczeniu feministek, usiujcych zalegalizowa morderstwo. Doszo do tego, e Izabel Jarug-Nowack, penomocniczk nowego rzdu do spraw rwnego statusu kobiet i mczyzn, ktra zastanawia si nad koniecznoci wprowadzenia do szk rzetelnej edukacji seksualnej oraz zagodzeniem ustawy antyaborcyjnej, hierarcha Kocioa biskup Tadeusz Pieronek nazwa feministycznym betonem, ktry nie zmieni si nawet pod wpywem kwasu solnego. Trudno okreli to inaczej ni zastraszaniem wanie ideologicznym. Mimo protestw ze strony rodowisk kobiecych biskup podtrzyma swoje wyraenie, motywujc je tym, e kto, kto bdzie za zabijaniem nienarodzonych, musi si spodziewa ostrych sw. Nie tylko zatem nie bdzie jakichkolwiek zmian prawnych, ale nawet mwienie o nich wywouje agresywn retoryk. Rozumiemy, e Koci ma prawo broni swego stanowiska, ale nieche uzna prawo innych do wyraania odmiennych postaw. Demokracja stosowana nie moe oby si bez nieskrpowanej wymiany zda. Trzeba powiedzie jasno, e zamykanie ust jednej ze stron nie moe uchodzi za rozumny kompromis. Integracja europejska to rwnie integracja w dziedzinie rwnego statusu kobiet i mczyzn, przywrcenia kobietom prawa do samostanowienia o swoim yciu. Demokratyczna debata na ten tak wany temat powinna si toczy w sposb swobodny, bez karcenia i zastraszania. rdo: Rzeczpospolita, 23 lutego 2002, Oka. Adres rda: http://www.rp.pl/ Pod listem podpisao si kilkaset osb, ktrych peen wykaz zamieszczam na kocu encyklopedii. Od red.: Trzeba byo mie naprawd z wol, aby posdza rzdzcy wwczas Polsk SLD o zamiar liberalizacji ustawy antyaborcyjnej! List, jako jedna z wielu form nacisku, zaszkodzi Polsce w wynegocjowaniu rwnych praw przystpienia Polski do UE. LISTA NR 4 List w obronie szefa IPN Leona Kieresa, 7.03.2002 r. Blisko 750 osb podpisao List Obywatelski w obronie prof. IPN. We wtorek 5 marca list zosta przekazany Marszakowi Sejmu. My, niej podpisani, jestemy wzburzeni postaw posw podczas obrad Sejmu (w dniu 28 lutego 2002) podsumowujcych dziaalno Instytutu Pamici Narodowej. Wobec prezesa IPN, profesora Leona Kieresa, dopuszczono si insynuacji nacechowanych nienawici do innych ras, narodw i wyzna. Ani prowadzcy posiedzenie Wicemarszaek Sejmu, ani nikt z posw - nie replikowa. Posugiwanie si w parlamencie takim jzykiem ma tradycj i przyszo - wycznie faszystowsk. Zwracamy si do Pana, Panie Marszaku, by w imieniu Wysokiej Izby przeprosi Pan prof. Leona Kieresa i nas wszystkich za te wybryki niegodne parlamentarzystw. Od red.:To bezczelna, antypolska postawa bronica Kieresa, ktry dooy wszelkich stara aby poniy Polsk i Polakw oraz wzmocni ydowskie szantae wypacenia ok. 70 mld. dolarw "odszkodowa". W obronie prof. Kieresa, 8.03.2002 r. Prezydium Krajowej Rady Katolikw wieckich (ciaa powoanego do istnienia przez abp. yciskiego) jest oburzone atakami posw Ligi Polskich Rodzin na prezesa IPN Leona Kieresa. Kieres jest czonkiem KRK. Wystosowao do Kieresa list otwarty: Po zapoznaniu si z wystpieniami niektrych posw oskarajcych Pana o zdrad Narodu, nie moemy powstrzyma si od wyraenia gbokiego przekonania, e to wanie oni habi nasz Nard. Dzikujemy za Pana dotychczasow prac i prosimy o nieustawanie w wysikach docierania do prawdy, ktra nas wyzwala od pychy, gupoty i chamstwa. Pod listem podpisali si: prof. Kazimierz Czapliski, Zbigniew Nosowski, prof. Micha Seweryski i Stefan Wilkanowicz. rdo: FORUM, ydzi - Chrzecijanie - Muzumanie, serwisy.gazeta.pl/kraj Pod listem podpisao si kilkaset osb, ktrych peen wykaz zamieszczam na kocu encyklopedii. LISTA NR 5 List do spoeczestwa ukraiskiego, 25.10.2004 r. Drodzy Przyjaciele! Z wielk uwag ledzimy dramatyczny przebieg kampanii wyborczej na Ukrainie. Jestemy wiadomi tego, jak wielk wag dla spoeczestwa ukraiskiego ma wsparcie wiatowej opinii publicznej. Pragniemy zatem zapewni, e bdziemy reagowa na przypadki naruszania swobd obywatelskich i norm demokratycznych na Ukrainie. Bdziemy informowa o tym opini publiczn w Polsce i za granic, domaga si od wadz polskich stosownych reakcji, apelowa do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego. Jestemy to winni - Ukrainie, sobie i wiatu. Ukraiska demokracja potrzebuje naszej solidarnoci. Bdcie jej pewni. Nie pozwlmy zgin nadziei. 25 padziernika 2004. rdo: www.krytykapolityczna.pl www.tolerancja.pl www.wiadomosci24.pl Pod listem podpisao si kilkaset osb, ktrych peen wykaz zamieszczam na kocu encyklopedii. Od red.:Owa pomaraczowa rewolucja bya walk na Ukrainie take dwch wywiadw Rosji i USA. Dzi oficjalnie wiadomo, e CIA wyoyo na ni ponad 30 mln. USD, aby oderwa Ukrain od rosyjskich wpyww. Polska corocznie ponosi miliardowe straty gospodarcze za wczenie si do tej awantury. A Ukraina jest jeszcze bardziej antypolska. LISTA NR 6 List Otwarty do Europejskiej Opinii Publicznej, grudzie 2004 r. My, niej podpisani obywatele, ktrzy poparlimy wstpienie Polski do Unii Europejskiej, pragniemy zabra gos w sprawie ksztatu Konstytucji Europejskiej. Decydujemy si na to, poniewa naszych opinii nie reprezentuje ani parlament, ani gwne media. Media i politycy stawiaj nas przed wyborem Nicea albo mier, czasem tylko sugeruj, e mimo wszystko powinnimy pj na kompromis. Frazeologia narodowego interesu uywana przez wszystkie partie od LPR po SLD przesania fakt, i Konstytucja dla Europy to kolejny krok na drodze do integracji europejskiej. Pozytywne zjawiska, jakimi wydaje si nam budowa wsplnych instytucji centralnych czy bardziej demokratyczne wybory - unifikujce pastwa w jeden organizm i przyspieszajce powstanie europejskiej sfery publicznej - s nam przedstawiane jako oczywiste zagroenie. Wszyscy oficjalnie twierdz, e w naszym interesie ley zachowanie ustale z Nicei, e nasza narodowa tosamo wymaga popierania preambuy, w ktrej podkrela si udzia wartoci chrzecijaskich w tradycji europejskiej. My chcemy innej Europy. Europy, ktra ma wsplne wartoci, takie jak wolno, rwno, solidarno, lecz nie musi nazywa ich rde, bo nie chce nikogo odepchn ani wykluczy. Chcemy Europy silnej politycznie, sprawnie zarzdzanej, zdecydowanie dcej do jednoci - bo tylko tak moemy przeciwstawi si niebezpieczestwom jednostronnej globalizacji ekonomicznej. Nie chcemy by we wsplnej Europie pastwem utrudniajcym integracj, symbolem konserwatyzmu i partykularyzmu. Obawiamy si, e przedstawianie naszego interesu jako przeciwstawnego interesowi wsplnej Europy nie suy naszemu dobru. e w konsekwencji doprowadzi do powstania w Europie grupy pastw rozwijajcych si i szybko integrujcych oraz marginesu, na ktrym my si znajdziemy. I pragniemy, aby nasza opinia zostaa wzita pod uwag, tak jak wszystkie inne. List w trzech wersjach jzykowych - polskiej, francuskiej i angielskiej - podpisao 250 osb ze wiata nauki, kultury i polityki. W Polsce opublikoway go Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. rdo: www.ojczyzna.pl www.krytykapolityczna.pl www.kmdp.pl Pod listem podpisao si kilkaset osb, ktrych peen wykaz zamieszczam na kocu encyklopedii. Od red.:Wystarczy przyjrze si rodowodom i yciorysom sygnatariuszy aby zorientowa si jaka marzy im si Europa. Na czerwcowym (2007 r.) szczycie w Brukseli ukryto przed opini publiczn w Polsce, e Kaczyscy sprzeciwili si wobec propozycji preambuy bez odwoywania si w niej do korzeni judeochrzecijaskiej. Tak oto wygldaj "polskie" kompromisy. LISTA NR 7 Zareagujcie na Bubla, 7.10.2005 r., czyli - jak zwykle - Gazeta Wyborcza daje nakaz ataku!!! Od kilku dni pojawiaj si w bloku wyborczym telewizji publicznej oraz w analogicznych audycjach nadawanych w publicznym radiu, reklamwki Leszka Bubla, w ktrych kandydat Polskiej Partii Narodowej na stanowisko Prezydenta RP systematycznie obraa, wyszydza i ponia nard ydowski. Nie pierwsza to kampania wyborcza w dziejach III Rzeczypospolitej, w ktrej udzia bierze Leszek Bubel, nie pierwsza rwnie, w ktrej posuguje si antysemick retoryk. Dowiadczenie z poprzednich kampanii wyborczych wskazuje, e nie ma on szans na zwycistwo i zapewne zdaje sobie z tego faktu spraw. Mona przeto wnosi, i obecno w mediach potrzebna mu jest wycznie do propagowania antysemickich pogldw i wznoszenia rasistowskich hase. Bezpatne audycje za do poredniego reklamowania wasnych wydawnictw, wrd ktrych znajduj si m.in. zbiory humoresek, wyszydzajcych ofiary Holocaustu. Reguy demokracji i zasada wolnoci sowa uniemoliwiaj, i susznie, wykluczenie reklamwek Leszka Bubla bez ewentualnego postpowania sdowego. Zwracamy si do prokuratury o jego wszczcie. Nie znaczy to jednak, i nie wolno nam ju dzi napitnowa tego, co kandydat ten gosi. Wzywamy pozostaych kandydatw w wyborach prezydenckich, by potpili sposb, w jaki Leszek Bubel prowadzi sw kampani. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy za o wsparcie naszego apelu. rdo: gazeta.pl psr.racjonalista.pl/i Pozew zbiorowy przeciwko Leszkowi Bublowi, 16. 11. 2006 r. 16 listopada Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przystpio do pozwu zbiorowego przeciwko Leszkowi Bublowi. Pozew zosta zoony do Sdu Okrgowego w Warszawie. Prezentujemy stanowisko Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita w zwizku z przystpieniem do procesu. Jako ludzie i jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej przystpujemy do pozwu przeciw Leszkowi Bublowi - wacicielowi wydawnictwa GOLDPOL (wczeniejsza nazwa: Wydawnictwo Narodowe) - o systematyczne i cige naruszanie przez niego dbr osobistych osb zrzeszonych w stowarzyszeniu Otwarta Rzeczpospolita oraz wielu innych, ktre formalnie i moralnie popieraj rzeczony pozew. Publikacje wydawnictwa GOLDPOL, mimo pozornego zrnicowania tytuw, s w istocie monotematyczne. Niezalenie od tego, czy w tytule pojawiaj si sowa: Nard Polski, Papie, Koci, Katy, masoneria, nazizm, faszyzm, paradoksy historii - temat jest jeden: wszechobecno i diaboliczna potga ydw jako sprawcw wszelkiego za na arenie midzynarodowej i w Polsce, od czasw najdawniejszych do wspczesnoci. Pseudonaukowe wywody tych publikacji nie maj nic wsplnego z prawd historyczn i nie mieszcz si w granicach prawa do wolnoci wypowiedzi jako teksty jawnie nawoujce do nienawici, przemocy i, wprost, ludobjstwa. Przykady: ydzi nie posiadaj duszy s typem pozbawionym przez Boga wszelkiej godnoci i honoru przeklcie ydw przez Boga jako wiadomych dzieci diaba roli historycznej ydw jako przekltych przez Boga nosicieli i twrcw za Czy ydzi musz znikn z powierzchni Ziemi? Podstawowe prawo ludzkiej egzystencji nakazuje likwidacj przestpczej bandy, niczym pluskwy lub szczury (Poznaj swojego ssiada, 2004, nr 3). Powyszy jzyk i rozumowanie to nie wyjtki, lecz naczelna zasada, ktrej podporzdkowana jest caa dziaalno wydawnicza Leszka Bubla. Skadamy w tym zakresie obszerny materia dowodowy. Publikacje wydawnictwa Leszka Bubla to antysemityzm w czystej postaci. Antysemityzm - prcz tego, e jest zbiorem kamstw, oszczerstw i pomwie - jest klasycznym, podrcznikowym przykadem zbrodniczej ideologii rasistowskiej. W historii wiata zapisa si jako narzdzie napitnowania, dyskryminacji, wykluczenia, pogromw i przeladowa, a w konsekwencji - jako motywacja bezprecedensowej zbrodni zrealizowanej metodami przemysowymi przez hitlerowskie Niemcy i ich pomocnikw w latach II wojny wiatowej. 1. Antysemickie publikacje Leszka Bubla, czsto tosame z treciami propagandy hitlerowskiej, naruszaj nasze dobra osobiste jako ludzi, poniewa propagowanie wszelkiej zbrodniczej ideologii godzi w godno, a take w poczucie bezpieczestwa kadego czowieka. 2. Antysemickie publikacje Leszka Bubla godz w nasze dobro jako obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Jestemy osobami rnych kultur, wiar i wiatopogldw, ktre czy - jak gosi preambua konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - rwno w prawach i w powinnociach wobec dobra wsplnego - Polski. W konstytucji RP - rozdzia pierwszy, artyku pierwszy - czytamy te: Rzeczpospolita Polska jest dobrem wsplnym wszystkich obywateli. Propagowanie antysemityzmu, to jest rasistowskiej ideologii segregacji i wykluczenia, choby byo wymierzone w najmniejsz grup obywateli - godzi w nasze wsplne dobro, zmierza do unicestwienia samego fundamentu Rzeczypospolitej. Ponadto z penym poczuciem odpowiedzialnoci za sowa stwierdzamy, i: a) Rasistowska logika wykluczenia - posugujca si kamstwem, oszczerstwem, pomwieniem i mow nienawici - rozrywa tkank spoeczn, niszczy bowiem poczucie wizi midzy ludmi i niweczy bezcenny spoeczny kapita wzajemnego zaufania. Poczucie wizi i wzajemne zaufanie stanowi za niezbdny i niemoliwy do zastpienia budulec, a zarazem spoiwo wsplnoty obywatelskiej. Dlatego te dziaaniami Bubla i jemu podobnych czujemy si zagroeni. b) Kto po Zagadzie propaguje antysemityzm, ten wpisuje si w logik zbrodni - usprawiedliwia j, zatwierdza i kontynuuje. Jeeli ktrykolwiek z czonkw obywatelskiej wsplnoty propaguje antysemityzm, wsplnota za nie reaguje - a wic de facto na dziaanie takie przyzwala - wszystkich jej czonkw obciaj moralne konsekwencje milczenia. Nie chcemy, by za spraw naszej biernoci spada na nas i na ca wsplnot obywateli Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialno za propagowanie antysemityzmu przez Leszka Bubla. c) Do dbr osobistych obywateli naley presti ich kraju na arenie midzynarodowej. Jednym z najistotniejszych elementw prestiu Polski jest postrzeganie jej jako kraju, ktry podj walk z hitleryzmem w imi wartoci moralnych, jakich zaprzeczeniem i podeptaniem byo hitlerowskie ludobjstwo. Nie zgadzamy si, aby tolerancja dla przytoczonych na wstpie antysemickich wywodw czerpanych z tych samych rde, z jakich korzysta aparat propagandy hitlerowskiej - pozwalaa postrzega nasz kraj jako zaraony nazizmem. Dlatego te pozywamy Leszka Bubla - waciciela wydawnictwa GOLDPOL - o wiadome i celowe dziaania, ktre naruszaj nasze dobra, zniewaajc nas i poniajc w naszej godnoci ludzi i obywateli. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA. Pod pozwem podpisali si: Wadysaw Bartoszewski, Jacek Bocheski, Izabela Cywiska, Maciej Geller, Ireneusz Krzemiski, Kazimierz Kutz, Janina Ochojska, Agata Patalas, Adam Szostkiewicz i Pawe piewak. Stowarzyszenie na swojej stronie internetowej publikowao wzr poparcia do wniesienia pozwu, ktry pono wypenio ok. 700 osb, ktrych imiona i nazwiska jeeli bd znane to opublikujemy. Helsiska Fundacja Praw Czowieka razem ze stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita chce pooy kres tej bezkarnoci. W procesie, ktry chc wytoczy Leszkowi Bublowi, pomin bezskutecznych prokuratorw i zo zbiorowy pozew cywilny. - Caa idea pozwu cywilnego o ochron dbr osobistych polega na tym, e skoro prawo karne nie dziaa, obywatele chc sobie sami pomc. By moe w drodze procesu o ochron dbr osobistych odstraszymy pana Bubla od publikowania antysemickich wistw w sposb skuteczniejszy ni niejedna prokuratura - powiedzia Adam Bodnar z Helsiskiej Fundacji Praw Czowieka. Swoje poparcie zadeklarowali m.in.: Krystyna Janda, Andrzej Wajda, byy minister pracy Micha Boni, prof. Hanna wida-Ziba. rdo: Otwarta Rzeczpospolita. Od red.: TVP wyemitowaa wwczas kilkakrotnie czteromominutowy spot o odmowie wszczcia ledztwa przez krakowsk prokuratur, w sprawie wydania w Polsce synnego komiksu "MAUS" , w ktrym ydzi s pokazani jako myszy, Niemcy jako psy, a Polacy jako winie! "Gazeta Wyborcza" daa sygna do ataku i ydowskie stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zoya do sdu pozew przeciwko mnie wypisujc w nim brednie. Jak wida "winie" Polacy nie mog protestowa i domaga si procesw za tysice obelg. Jeszcze si nie zdarzyo pomimo licznych zawiadomie do prokuratur aby yd stan przed sdem za oszczerstwa. LISTA NR. 8 List otwarty w obronie Le Madame, 4.04.2006 r., pedalskiej knajpy schadzek i punw w rdmieciu Warszawy, ktra zostaa zamknita za gigantyczne naduycia finansowe jej wacicieli. Pod listem podpisao si kilkaset osb, ktrych peen wykaz zamieszczam na kocu encyklopedii. rdo: www.krytykapolityczna.pl; GazetaWyborczaon-line; www.e-teatr.pl/pl/artykuly; www.racjonalista.pl; www.zieloni.org.pl/ www.nigdywiecej. Od.red.: W 2004 r. 6 lutego - Bal Purimowy zorganizowany wsplnie z Sochnutem (Agencja ydowska) i innymi organizacjami ydowskimi w klubie Le Madame. Jak z tego wynika stoeczne pedalstwo to scyzorykiem chrzczeni kochajcych inaczej. LIST NR 9 Wystpienia w obronie czci Jacka Kuronia, 1.09.2006 r. Szanowny Panie Prezydencie, Po nierzetelnej w formie publikacji w yciu Warszawy, dotyczcej Jacka Kuronia, szczeglnie - majc w pamici szkalujcy Zbigniewa Herberta tekst we Wprost, wielu ludzi z naszego rodowiska zdecydowao si zaprotestowa. Poniej prezentujemy trzy wystpienia, poczynajc od listu odznaczanych przedwczoraj przez Prezydenta RP Lecha Kaczyskiego. Wszystkie te teksty sygnowane s, take, przez czonkw Stowarzyszenie Wolnego Sowa. Podpisali: Stanisaw Baraczak, Konrad Bieliski, Bogdan Borusewicz, Seweryn Blumsztajn, Andrzej Celiski, Mirosaw Chojecki, Wiesaw Kcik, Leszek Koakowski, Anka Kowalska, Jan Lityski, Adam Michnik, Ewa Milewicz, Wojciech Onyszkiewicz, Zbigniew Romaszewski, Jzek reniowski, Henryk Wujec. Z dum przyjlimy odznaczenia, ktre przyzna nam Pan w dowd uznania za udzia w ruchu Solidarnoci. Dzi jednak dorobek naszego ruchu jest systematycznie plugawiony kamstwami, oszczerczymi insynuacjami i faszywymi uoglnieniami. Zwaszcza w ostatnich tygodniach dokumenty tajnych sub PRL, stanowice obecnie tzw. zasb archiwalny IPN, stay si przedmiotem szczeglnie obrzydliwych manipulacji. Absurdalne insynuacje pod adresem takich postaci, jak Zbigniew Herbert i Jacek Kuro, obraaj pami o tych, ktrym Polacy winni s szczegln wdziczno. Nieusprawiedliwione kamstwa, poniajce cae rodowisko opozycyjne, odzieraj Polakw ze susznej dumy z zasug antykomunistycznej opozycji i ruchu podziemnej Solidarnoci. Plugawienie tego historycznego dorobku dokonuje si przy aktywnym udziale funkcjonariuszy instytucji pastwowej, jak jest IPN. Niedawno prezes IPN - wybrany gosami PiS i PO - posun si do absurdalnego stwierdzenia, e ujawnienie akt IPN wymusioby napisanie historii Polski na nowo. Wynika z tego, e proces odzierania antykomunistycznej opozycji z godnoci i zasug ma charakter planowy . Zwracamy si do Pana o podjcie wszelkich moliwych krokw w obronie prawdy. Apelujemy zwaszcza, o poddanie cisej kontroli ubeckich archiww, penych plotek i kamstw, z ktrych ludzie zej woli robi dzi uytek. Polska nie zasuguje na to, by jej histori na nowo pisali ubecy oraz zafascynowani ich dorobkiem pseudobadacze. Pan, jako urzdujcy Prezydent RP, ma obowizek postawi temu tam. Bo nie ma przyszoci nard, ktry nie potrafi odda sprawiedliwoci bohaterom przeszoci.

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


List czonkw i wsppracownikw KOR i KSS KOR Poruszeni publikacj Kuro prowadzi negocjacje z SB w yciu Warszawy (29.08. 2006), a take innymi publikacjami dyskredytujcymi dziaaczy opozycji demokratycznej w Polsce, owiadczamy: W naszym przekonaniu Jacek Kuro by jednym z najwaniejszych bohaterw walki o woln Polsk w okresie komunistycznym. Dla nas i dla wielu innych by wzorem odwagi cywilnej i uczciwej postawy w czasach dyktatury. Swoim osobistym przykadem uczy nas solidarnoci z kadym przeladowanym, powicenia i wytrwaoci w walce o Polsk woln i tolerancyjn, przyjazn dla swych obywateli i dla ssiadw. Publikowanie nierzetelnych, nastawionych na sensacj i opartych tylko na dokumentach SB artykuw dzieje si czsto z krzywd tych, ktrzy wczeniej byli przeladowani przez komunistyczny aparat przemocy, i uwacza ich pamici. Czonkowie KOR i KSS KOR. List podpisali take: Agnieszka Arnold, Bogumia Berdychowska, Anna Blumsztajn, Jacek Bocheski, Teresa Bogucka, Halina Bortnowska - Dabrowska, Izabela Dzieduszycka, Anna Dzierzgowska, Irena Dzierzgowska, Jan Dzierzgowski, Sebastian Dzierzgowski, Sergiusz Dzierzgowski, Larysa Gamska, Grzegorz Gauden, Lucyna Gebert, Zofia Gralczyk-Markuszewska, Magorzata Grzyska, Magda Grudziska, Anna Grudziska, Irena Grudziska, Agnieszka Grudziska, Wodzimierz Grudziski, Mieczysaw Grudziski, Irena Herbst, Krzysztof Herbst, Ola Hnatiuk, Zbigniew Janas, Janina Jankowska, Mirosaw Jasiski, prof. Jerzy Jedlicki, Ryszard Kapuciski, Maja Komorowska, Grayna Kopiska, Maciej Kosiski, Ewa Krasiska, Joanna Kuliska, Dariusz Kupiecki, Danuta Kuro, Piotr Laskowski, Helena uczywo, Jerzy Markuszewski, Jan Mazurkiewicz, Nelka Norton, Witold Jerzy Orski, Zenon Paka, Marta Petrusewicz, Anna Piekarska, prof. Jerzy Pomianowski, Adam Pomorski, Jacek Rakowiecki, Iwona Rembiszewska, Karol Sachs, Paula Sawicka, Mirosaw Sawicki, Andrzej Seweryn, Grayna Staniszewska, Krystyna Starczewska, Joanna Starga-Piasek, Danuta Stoecka., Ewa Sukowska-Bierezin, prof. Barbara Szacka, prof. Jerzy Szacki, Magorzata ledziska, Piotr Tyma, Andrzej Urbanik, Krystyna Vinaver, Janusz Weiss, Joanna Weschler, Zofia Winawer, Agnieszka Wolfram, Irena Wycicka, Ludwika Wujec, Rafa Zakrzewski. Jest hab, e wzgldy komercyjne czy interesy polityczne mog by przyczyn dyskredytowania pamici Jacka Kuronia. Jacek ju nie moe si broni. Plugastwo rzucone w niego uderza we wszystkich tych, ktrzy swj los i wolno oddali niepodlegej i demokratycznej Polsce. Atak na Jacka jest prb pomwienia wszystkich naszych rodowisk. Do tego! i godnoci czowieka. Jeli ktrakolwiek z proponowanych zmian zostanie wprowadzona, kobiety w Polsce strac jednoznaczn konstytucyjn gwarancj ochrony ycia. Uwaamy, e Konstytucja nie jest odpowiednim miejscem do narzucania spoeczestwu praw wynikajcych z przekona religijnych. Zapisy konstytucyjne z zaoenia s oglne i takie powinny pozosta. Wprowadzenie do Konstytucji sw od poczcia a do naturalnej mierci to zamach na ycie i prawa kobiet, a nie obrona wartoci! Panowie politycy nie zostan postawieni przed pytaniem: czy Konstytucja zagraa ICH yciu. ONI s bezpieczni od urodzenia a do naturalnej mierci. Jakim prawem wic decyduj o zdrowiu i yciu kobiet?! Rce precz od ycia kobiet! Konstytucja dla ludzi, nie dla dogmatw! Kada kobieta musi mie prawo wyboru innego ycia, ni tylko macierzystwo - aby realizowa swoje plany i szuka drogi do swojego szczcia! W wyniku zmiany art. 30 kobiety strac jednoznaczn, konstytucyjn gwarancj ochrony ycia. Taka zmiana jest rwnie grona jak zmiana art. 38!!! Grupa Same o Sobie! S.O.S., Porozumienie Kobiet 8 Marca, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Blog Stop Fanatykom (Bez jaj), Feminoteka, Sierpie80. STOWARZYSZENIE SAME O SOBIE S.O.S Stop fanatykom... Rydzykom! Pod listem podpisao si kilkaset osb, ktrych peen wykaz zamieszczam na kocu encyklopedii. Od red. T.P.: Tak si skada, e wikszo sygnatariuszy ww. apelu podpisao si i pod pozostaymi. Wnioski nasuwaj si wic same. LISTA NR 11 Apel do radnych Warszawy Gazeta Wyborcza, 14.03. 2007 r. My, niej podpisani, jestemy gboko poruszeni projektem pomnika, ktry powsta na zamwienie Oglnopolskiego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Ludobjstwa Dokonanego przez OUN-UPA na Ludnoci Polskiej Kresw Wschodnich i miaby stan na pl. Grzybowskim, w formie odlanego z brzu piciometrowego drzewa ze skrzydami zamiast konarw, do ktrego pnia poprzybijane s zwoki dzieci. Drastyczna forma monumentu rodzi pytanie o intencje. Czy jego inicjatorzy chc upamitni niewinnie pomordowanych, czy te ich celem jest pobudzanie nienawici? A moe chodzi o sensacj, skoro jeden z inicjatorw pomnika powiedzia: Tylko co niebywale wstrzsajcego jest w stanie przycign dzi uwag ludzi. Czczc pami niewinnie pomordowanych, powinnimy pamita o sowach przesania biskupw polskich i ukraiskich z 2005 r.: Wzniemy si ponad polityczne pogldy i historyczne zaszoci, ponad nasze kocielne obrzdki, nawet ponad nasz narodowo - ukraisk i polsk. Pamitajmy przede wszystkim, e jestemy dziemi Boga. Zwrmy si do naszego Ojca: Przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Aby nasza modlitwa bya ze wszech miar owocna, powiedzmy wobec siebie sowa: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie - wszak maj ju swoj historyczn moc w dziele pojednania narodw. Przedstawiony opinii publicznej projekt - w naszym przekonaniu - nie suy dobrze upamitnieniu ofiar, z ca pewnoci te nie suy pojednaniu. Panie Przewodniczcy, Wierzymy, e radni naszego miasta, rozumiejc, jakiego trudu wymaga budowa zaufania spoecznego, nie dopuszcz, by zosta zaprzepaszczony wysiek wielu ludzi dobrej woli, dzie po dniu przybliajcych pojednanie polsko-ukraiskie. rdo: www.kapitalizm.org/ www.trendomierz.net/map www.zup.ukraina.com.pl/index mazowieckie.demokraci.pl/index.php?) Pod listem podpisao si kilkaset osb, ktrych peen wykaz zamieszczam na kocu encyklopedii. Od red. T.P.: Liczna w Polsce mniejszo ukraiska praktycznie olaa ten apel. Prym wiod osoby wiadomego pochodzenia, przeraone, e oto moe powsta pomnik polskiego holocaustu, konkurencyjnego dla ich "religii holocaustu" jedynie panujcej. ydzi bowiem wrd ofiar komunistycznych i nazistowskich reimw stanowili tylko ok. 3 proc.! LISTA NR 12 8.09.2006r. Zadymy sejmowe a sprawa odszkodowa dla ydw. Nard Polski jest niemiosiernie manipulowany ze wszystkich moliwych stron. Tzw. polska polityka zagraniczna kolejnych ekip rzdowych jest przez wszystkich skrztnie ukrywana szczeglnie w okresie wyborw. W massmediach nie publikuje si caoci szczeglnie wanych, oficjalnych przemwie i dokumentw najwyszych czynnikw pastwowych RP, lecz wybiera si to co jest wygodne dla otumanienia Narodu Polskiego, no i w ten sposb mona opowiada ludowi - po swojemu - to co si wydarzyo, a nie jak si rzeczy faktycznie maj. Wielu w takich warunkach odkada swj rozum na pk lepo zdajc si na rozum cudzy. Zasadniczo chodzi o te przemwienia i o te dokumenty, z ktrych Polacy mogliby wycign waciwe wnioski. Typowym przykadem jest expoze byego premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Wszdzie (bez wyjtku) drukowano fragmenty tego expoze, no i omwienia tych fragmentw, tak jakby Polacy czyta nie umieli, skrztnie omijajc fragmenty polityki zagranicznej bdcej w istocie rdem i przyczyn wszystkiego tego co od kilkunastu lat po dzie dzisiejszy dzieje si w Polsce, a Nard Polski na wasnej skrze bolenie dowiadcza. W dniach 10-12 wrzenia 2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyski przebywa z oficjaln wizyt w Izraelu, a w dniach 17-19 z oficjaln wizyt w USA. Wizyty te poprzedzio brzemienne w swych skutkach dla Narodu Polskiego wydarzenie jakie miao miejsce w Sejmie RP w dniu 8 wrzenia 2006 r. (tu przed wyjazdem Lecha Kaczyskiego do Izraela), ale to zostao skutecznie przesonite przez zagraniczne wizyty Prezydenta, a zaraz po tym przez parlamentarnych zawodowych zadymiarzy. Uruchomiono identyczny mechanizm jaki z powodzeniem zastosowano przy przeforsowaniu Ukadu Europejskiego w latach 1991-1992, a opisany w artykule Nocna zmiana, czy nocna zdrada? - dostpnym na internetowych stronach - m.in. na http://polsza.zaprasza.net Ot 08.09.2006r. odbyo si w Sejmie pierwsze czytanie rzdowego projektu ustawy o rekompensatach za przejte przez pastwo nieruchomoci oraz niektre inne skadniki mienia druk nr 133. Projekt owej ustawy ma cisy zwizek z daniami rodowisk ydowskich wypaty im przez Polsk kwoty 60 - 65 miliardw dolarw za pozostawione mienie w Polsce po 1939 r. czego te rodowiska nie ukrywaj. Numer druku 133 te nie jest numerem przypadkowym, oznacza on bowiem, e ustawa ma przej w takiej formie w jakiej zostaa przez Rzd przedoona. Naiwnoci byoby sdzi, aby kto sprzeciwi si przedoonym zapisom ustawy zwaywszy na zapewnienie Prezydenta Lecha Kaczyskiego zoone w Izraelu (11 wrzenia 2006 roku, w drugim dniu oficjalnej wizyty w Izraelu), e: Ja mog powiedzie z du satysfakcj, e zgodnie z tym, co stwierdzi przed chwil Pan Prezydent, te stosunki s dzi dobre. Te stosunki naley jednak pogbia na wszystkich moliwych paszczyznach. Nie kryj, e niezmiernie istotne s stosunki polityczne midzy naszymi krajami. http://www.prezydent.pl/x.node? W ustawie - http://orka.sejm.gov.pl czytamy: - w art. 5.: Rekompensata przysuguje osobie fizycznej, ktra bya wacicielem mienia w dniu jego przejcia lub jej spadkobiercom, zwan dalej osob uprawnion. Osob uprawnion jest spka handlowa, ktra bya wacicielem mienia w dniu jego przejcia. - w art. 9: Stan prawny przejtych nieruchomoci ustala si na podstawie ksigi wieczystej lub zbioru dokumentw lub innych dokumentw potwierdzajcych prawo wasnoci nieruchomoci z chwili ich przejcia. - w art. 10.: Okrelenia wartoci przejtych nieruchomoci wraz z ich czciami skadowymi dokonuj rzeczoznawcy majtkowi, ... - w art. 15.: organem prowadzcym postpowanie w sprawie o rekompensat jest wojewoda waciwy ze wzgldu na miejsce pooenia przejtej nieruchomoci, ... - w art. od 31 do 33 przewidziano odszkodowania za zabytki, a te oczywicie oka si bezcenne, szczeglnie dla strony ydowskiej. Wpisano, e rekompensata bdzie w wysokoci 15% wartoci przejtego mienia (art. 11), ale jest oczywiste, e taki zapis si nie ostoi. Zostanie on zaskarony do wszelkich moliwych trybunaw i ostatecznie zostanie on uchylony. Podobnie bdzie z zapisem, e nastpcom prawnym spek rekompensata nie przysuguje (art. 6). Owe zapisy maj jedynie charakter uspakajajcy na uytek przyjcia ustawy przez Sejm RP. atwo sobie wyobrazi co si bdzie w Polsce dziao po wprowadzeniu w ycie tej ustawy. Ju obecnie wida pen analogi postpowania z tym projektem ustawy ze sposobem opracowania i prowadzeniem w ycie Ukadu Europejskiego z dnia 16 grudnia 1991r. ustanawiajcym stowarzyszenie Polski z UE. Projekt ustawy o rekompensatach za przejte przez pastwo nieruchomoci oraz niektre inne skadniki mienia zosta opracowany za rzdw SLD i przekazany zosta do Sejmu 19 padziernika 2005 r. - tj. pomidzy dniem wyborw 25.09.2005 r. a 26.10.2006 r., kiedy to Sejm wybra Marka Jurka na Marszaka Sejmu RP. 09.12.2005 r. ju jako projekt obecnego Rzdu Marszaek Marek Jurek skierowuje projekt ustawy do pierwszego czytania w Sejmie, a na dwa dni przed wizyt Prezydenta w Izraelu wprowadza do

4
porzdku obrad posiedzenia Sejmu w dniu 08.09.2006 r. Podobnie jak w 1992 r. przez ten cay okres czasu Polacy s wiadkami rnego rodzaju zawieruch w Sejmie - robienia typowej wrzawy i jazgotu, z wciganiem innych w sytuacje, z ktrych nie ma adnego dobrego wyjcia, aby nie narazi si na totalny brak zaufania u Polakw. Brnie wic dalej w chocholim tacu cae to towarzystwo ku zgubie Narodu Polskiego - usiujc wcign w ten taniec Nard Polski. Analogicznie jak w sprawie Ukadu Europejskiego zdecydowano o powoaniu komisji nadzwyczajnej, ktra ma zosta powoana. Ciekawe, czy bdziemy wiadkami dalszych rnorakich zadym sejmowych tak dugo, a w projekt w praktycznie nie zmienionym stanie, w sposb niezauwaalny przez Nard Polski, stanie si obowizujc ustaw? Czy wzorem Ukadu Europejskiego z 1991 r. zostanie ona opublikowana pod koniec kadencji Sejmu? Bo chyba nieprzypadkowo w art. 27 ust. 1 zapisano: Rekompensata, o ktrej mowa w art. 1, wypacana jest w czterech rwnych ratach rocznych i podlega waloryzacji. Pierwsza rata rekompensaty wypacana jest w terminie 6 miesicy od zakoczenia postpowania, jednak nie wczeniej ni 2009 r. - czyli po upywie kadencji tego Sejmu. Na uwag zasuguje gosowanie posw nad skierowaniem projektu omawianej ustawy do nadzwyczajnej komisji sejmowej. W gosowaniu tym nie wzili udziau gwni aktorzy koalicyjnych medialnych sporw, a to: Jarosaw Kaczyski - prezes PiS, a jednoczenie Premier RP; Roman Giertych - prezes LPR; Andrzej Lepper - prezes Samoobrony. W gosowaniu nie wzili te udziau: Wojciech Olejniczak - prezes SLD; Jarosaw Kalinowski - przewodniczcy Rady Naczelnej PSL, wicemarszaek Sejmu RP. Z ca pewnoci w tym samym czasie, kiedy odbywao si gosowanie musieli mie jakie inne super wane posiedzenie. Skoro podczas gosowania na sali sejmowej nie byo szefw partii, to pewnie z tego powodu uzyskano - zaskakujco jednomylne - nastpujce wyniki gosowa nad projektem omawianej ustawy: PiS - 147 gosw za, 0 gosw przeciw, nikt si nie wstrzyma, 8- nie gosowao, PO - 116 gosw za, 0 gosw przeciw, nikt si nie wstrzyma, 15 - nie gosowao, SLD - 0 gosw za, 45 - gosw przeciw, nikt si nie wstrzyma, 10 - nie gosowao, Samoobrona - 51 gosw za, 0 gosw przeciw, nikt si nie wstrzyma, 2 - nie gosowao, LPR - 28 gosw za, 0 gosw przeciw, nikt si nie wstrzyma, 1 - nie gosowa, PSL - 20 gosw za, 0 gosw przeciw, nikt si nie wstrzyma, 5 - nie gosowao, Niezaleni - 6 gosw za, 0 gosw przeciw, nikt si nie wstrzyma, 1 - nie gosowa, NKP - 5 gosw za, 0 gosw przeciw, nikt si nie wstrzyma, 0 - nie gosowao. Uzyskane wyniki gosowa ostatecznie kad kam twierdzeniom, e w sprawach wanych posowie nie potrafi si porozumie dla wsplnego dobra ... Wyglda te na to, e wszystkiemu winni s szefowie partii - no bo jak ich nie byo, to widzimy co si wydarzyo. SLD zagosowao przeciw, bo chyba liczy na odbicie elektoratu i zrozumiao, e t ab przyjdzie im chyba pierwszym je w nastpnym rozdaniu kart po 2009r. Jako si z tego trzeba bdzie wytumaczy przed wyborcami. - Szczegy po wejciu na stron internetow: http://orka.sejm.gov.pl Na stronie http://expatpol.com/index.php? pod dat 31 sierpnia 2006 r. w artykule ydzi zrezygnowali z walki o zwrot mienia w Polsce przed sdami w USA czytamy: ydzi amerykascy starajcy si o restytucj swego mienia w Polsce w sdach w USA zrezygnowali z wniesienia do Sdu Najwyszego odwoania od niekorzystnych dla siebie orzecze sdw niszych instancji. Poinformowao o tym PAP biuro Kongresu Polonii Amerykaskiej w Waszyngtonie. Adwokaci powodw powiadomili o ich decyzji na pocztku tego tygodnia dyrektora Komisji ds. Dokumentacji Holocaustu KPA, Charlesa Chotkowskiego. Tym samym jedyn drog restytucji indywidualnego mienia ydowskiego - zrabowanego w czasie wojny przez Trzeci Rzesz i przejtego potem przez rzd PRL - moe by ewentualne wniesienie pozwu w sdzie w Polsce, albo uregulowanie sprawy w ustawie sejmowej o restytucji. W dniach 6-8 wrzenia Sejm ma zdecydowa o losach projektu ustawy na temat rekompensat za majtki prywatne skonfiskowane przez hitlerowcw. Projekt przewiduje rekompensaty w wysokoci 15 procent wartoci majtkw na podstawie ich aktualnych cen. Obywatelstwo polskie nie jest wymagane w przypadku wystpowania o roszczenia. Organizacje ydowskie w USA szacuj, e w razie uchwalenia ustawy okoo 20 procent roszcze majtkowych - dotyczcych take utraconych majtkw innych

CYTAT 1 Wedug przewodniczcego Zwizku Gmin Wyznaniowych ydowskich w Polsce, Piotra Kadlczika, obecnie do gmin ydowskich w Polsce naley ok. 6 tys. osb, natomiast ydw w Polsce mieszka ok. 20 tys. CYTAT 2 Jest bro straszniejsza ni oszczerstwo: to PRAWDA
Na podstawie KAI /za FORUM ydzi, Chrzecijanie, Muzumanie.

CYTAT 3 Co to jest ten ANTYSEMITYZM? Jest to sowo specjalne, sowo-kamstwo, odwrcona prawda. Fasz w takiej formie, ktra eliminuje sprzeciw do minimum, poniewa jak najbardziej przypomina prawd. Semantyczny trick, cakowicie odwracajcy prawd i tworzcy zakamanie od pocztku do koca. To, czego syjonistyczni liderzy obawiaj si najbardziej, to nie tego, e goje, a przede wszystkim chrzecijanie gardz lub odrzucaj ludzi ydowskiego pochodzenia. Wanie odwrotnie - obawiaj si oni tej permanentnej gotowoci innych narodw do przyjcia, zaakceptowania i asymilacji ydw. CYTAT 4 Na gruncie drwin wytworzyo si duchowe wspycie ydw i Polakw, yd powiedzia Polakowi: Nie mog z tob nic wsplnie kocha, czci, uwielbia, nad niczym wsplnie cierpie i do niczego wsplnie dy - ale moemy wsplnie drwi ze wszystkiego. Wydrwi ci twego Boga, tw Ojczyzn, tw tradycj i twe Ideay, twe pragnienia i twe wysiki i obaj bdziemy wysi ponad to wszystko. Zeszed si ydowski kpiarz z polskim kpem i zaczli ze wszystkiego kpi. I wytworzyo si rodowisko, w ktrym adna wielka idea, aden wielki czyn nie mg dojrze. Albowiem ydowski odczynnik rozkada skutecznie na drwiny wszelkie przejawy woli. (...) Tak sformuowaa rzecz sfera, mylca kategoriami politycznymi. Przypatrzmy si z kolei jak rzecz ujto w sferze mylenia kategoriami przyrodniczymi. (...) W pewnym kku ludzi, nalecych do polskiego wiata naukowego, zastanawiano si nad wpywami destrukcyjnymi ydostwa. I oto jeden z nich, sigajc po porwnanie do chemii, powiedzia, e filosemit mona by okreli jako dwuydzian Polaka. Na wzr dwusiarczanu potasu. (...) Poczenie czadu psychiki ydowskiej z kruszcem i duszy polskiej, zwaszcza kruchym, sprawia , e w owym smutnym typie Polaka, ydom oddanego - na jedn czsteczk polsk przypadaj dwie czsteczki ydowskie. Asymilacja nie wytworzya typu, w ktrym daoby si powiedzie, e to jest dwupolan yda, to znaczy, by w ydzie asymilowanym dwie czsteczki przypaday na jedn czsteczk ydowsk. Polsko nie jest kwasem rozkadajcym kruszec ydowski; natomiast takim kwasem jest ydowsko i polski kruszec rozkada. Dlatego yd asymilowany bdzie w ostatecznoci bra zawsze stron ydostwa. I dlatego filosemita przestanie by czuym na sprawy polskie, lecz bdzie zawsze nadwraliwy na sprawy, ydowskie.
- Fragment artykuu pt. Dwuydzian Polaka, Andrzej Niemojewski (1864-1921), poeta modernistyczny, prozaik, dramaturg, publicysta, spoecznik, za: F. Koneczny, Cywilizacja ydowska, Wydawnictwo Antyk, Warszawa 1995, przedruk z 1934. - The Zionist Factor Ivor Benson.

Talleyrand

CYTAT 5 Mdry yd to zakonspirowany yd. Zdemaskowany yd to gupi yd.


Talmud

CYTAT 6 Niektrzy twierdz e my rodzina Rockefellerw jestemy czci tajnego spisku, dziaajcego przeciwko najlepszym interesom Stanw Zjednoczonych, charakteryzujc moj rodzin i mnie jako internacjonalistw i ludzi spiskujcych razem z innymi na wiecie, eby zbudowa bardziej zintegrowan, globaln i polityczn struktur - struktur jednego wiata, powiedzmy.

Jeli jest to oskarenie, to przyznaj si do winy i jestem z tego dumny.

CYTAT 7 Szukajc (ydzi) alternatywnych (dla nacjonalizmu) rozwiza ideologicznych - znajdowali je w tworzonych przez siebie ideologiach: liberalizmie, komunizmie, syjonizmie. - Yuri Slezkine, wykadowca Uniwersytetu w Berkeley, autor ksiki Wiek ydw. Nie ba si on tam zauway, e istniej powizania midzy ideologi komunizmu a mesjask i prorock tradycj ydowsk. CYTAT 8 Odkryem ze zdumieniem, e studia slawistyczne w Stanach Zjednoczonych maj bardzo mao do czynienia, a w zasadzie prawie nic, ze Sowianami z krwi i koci, ze Sowiaszczyzn jako tak. Byem nieprzyjemnie zaskoczony, kiedy stwierdziem, e ludzie, ktrzy dziel ze mn mj szacunek i gbokie uczucie przyjani i yczliwoci do Sowian, stanowi w USA w rodowisku profesorw rzadki wyjtek. Zauwayem, e zdecydowana wikszo profesorw zajmuje si feminizmem, homoseksualizmem, oraz wieloma innymi lepiej lub gorzej skrywanymi agendami liberalizmu... Amerykascy naukowcy okupujcy slawistyczne studia nie tylko zagraaj bezpieczestwu Stanw Zjednoczonych, ale rwnie wyrzdzaj ogromne szkody tym Amerykanom, ktrzy wywodz swe korzenie z Europy Centralnej i Wschodniej. Wikszo profesorw o sowiaskich nazwiskach jest ludmi ydowskiego pochodzenia. Nawet nikt si nie omieli zapyta ilu ydw w Ameryce zostaoby bez dobrze patnych posad, jeeli Amerykanie sowiaskiego pochodzenia zadaliby wycznoci w obsadzaniu stanowisk na studiach slawistycznych przez etnicznych Sowian.
- Washington ODonell, Ph.D., amerykaski slawista, ktry przez kilkanacie lat obserwowa sytuacj na uczelniach amerykaskich i jest oburzony nierzetelnoci w przedstawianiu faktw o Polsce i innych Sowianach na studiach slawistycznych w USA.

- z autobiograficznej ksiki Wspomnienia Dawida Rockefellera (zaoyciela Komisji Trjstronnej), str. 404, wyd. Random House, 2002.

CYTAT 9 Najwiksz tragedi ydw jest nie to, e ich antysemita nienawidzi, ale to, e agodni i dobrzy ludzie mwi: Porzdny czowiek, chocia yd.

Hirszfeld Ludwik - 1884-1954, profesor Uniwersytetu Wrocawskiego. Lekarz, serolog, immunolog.

rdo: www.sws.org.pl; www.biznesnet.pl; www.wp.pl; poland.indymedia.org/pl; www.gazeta.pl; www.wiadomosci24.pl i.in.) Pod apelem podpisao si 774 osoby, ktrych peen wykaz zamieszczam na kocu encyklopedii. Od red.: Ot, mamy konkretny przykad lku przed otwarciem archiww, ktrego ja jestem zwolennikiem i to jako byy internowany nie umoczony w adn wspprac. Kuro ma na swoim koncie wiele antypolskich wyczynw, w tym skrztnie pomijane w czasach stalinowskiego terroru. Dla jednych to bohater dla innych kolaborant - bo przecie nie zdrajca w kocu swoich nie zdradzi. CENTRUM KULTURY I DIALOGU Religia w spoeczestwie otwartym ZESP: ks. Janusz Salamon SJ - dyrektor CKiD, filozof; Jarosaw Makowski - red. nacz. portalu CKiD.pl; Zbigniew Danielewicz - teolog, publicysta; ks. Wiesaw Dawidowski - teolog, publicysta; Sebastian Duda - teolog; Aleksander Gomola - teolog, tumacz; ks. Tomasz Kot SJ - red. nacz. Przegldu Powszechnego, teolog; ks. Marcin Lisak OP - socjolog, publicysta; ks. Jacek Prusak SJ - redaktor Tygodnika Powszechnego, psycholog; Zuzanna Radzik teolog, publicystka; Wawrzyniec Smoczyski redaktor tygodnika Przekrj; ks. Kazimierz Sowa - dyrektor programowy stacji TVN Religia; ks. Grzegorz Strzelczyk - teolog, publicysta; Joanna Tokarska-Bakir - antropolog, publicystka; ks. Andrzej Dragua - teolog, publicysta; Zofia Zarbianka - literaturoznawca, poetka. LISTA NR 10 APEL PRZECIW ZMIANOM W KONSTYTUCJI, kwiecie 2007 r. My, niej podpisani, apelujemy do posanek i posw, aby nie zmieniali w Konstytucji adnych oglnych zapisw dotyczcych ochrony ycia

Donosiciele, a take ci, ktrzy w godzinie prby nie mieli czasu albo odwagi, a dzi szukaj tanich usprawiedliwie dla swego tchrzostwa lub wyrachowania, niech zamilkn!

5
obywateli przedwojennej Rzeczpospolitej - bdzie pochodzio od ich ydowskich wacicieli lub ich spadkobiercw. Zgaszaj jednak zastrzeenia co do proponowanej w ustawie wysokoci rekompensat. Na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP - http://www.prezydent.pl - m.in. czytamy: 18 wrzenia 2006 roku, w drugim dniu wizyty w Nowym Jorku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyski wzi udzia w niadaniu z przedstawicielami diaspory ydowskiej. Gwnymi tematami spotkania byy: niedawna wizyta prezydenta Lecha Kaczyskiego w Izraelu oraz kwestia zwrotu mienia. Prezydent RP zapewni, e w Polsce nie ma najmniejszego zagroenia antysemityzmem. Powiedzia, e w przypadku zwrotu mienia wystpuje problem trudnej reprywatyzacji. Ten problem to jest napicie midzy zasad - nie mamy ju wtpliwoci, e t zasad moe by fakt obywatelstwa polskiego z 1939 roku - a moliwociami budetu pastwa i ogromem przemian, ktre po wojnie si w Polsce zrealizoway w sensie infrastrukturalnym. Trudno zakada, e Prezydent RP wybierajc si do Izraela nie wiedzia aby Jego brat Jarosaw nie poinformowa Go, e wszystko jest ju zaatwione w przyjtym do dalszych sejmowych prac projekcie ustawy i e tam nie ma mowy o adnej zasadzie, e podstaw roszcze ma by fakt obywatelstwa polskiego z 1939 r. Racje ma byy marszaek Sejmu RP Wiesaw Chrzanowski, kiedy po manifestacjach w dniu 7 padziernika 2006 r. mwi, e pomidzy aktualnymi ugrupowaniami politycznymi w zasadzie nie ma rnic co do generalnego celu, s jedynie rnice co do sposobu jego osignicia. Niektrym ju si oczy szkl, niczego poza tym nie widzc, do obiecanych przez UE 60 - 65 mld Euro, ktra to UE ma rzekomo da Polsce, po dzielnych bojach Kazimierza Marcinkiewicza. Nie chc nawet dopuci myli, e: nie 60 - 65 mld Euro, a dolarw, i e nie dadz, a zabior - a do tego nie Polacy, a ydzi. Do tego ma si rozumie, e w ramach zacieniania wsppracy z Izraelem polski wywiad i kontrwywiad bdzie teraz bardzo cile wsppracowa z jego odpowiednikami w Izraelu w ramach zwalczania wiatowego terroryzmu w imi oboplnych interesw Izraela i Polski. Oczywistym te jest, e wszystko razem musi by licznie opakowane w stosown retoryk narodow i patriotyczn. No i kto to wszystko omieli si skrytykowa staje si automatycznie wrogiem obojga narodw, a i mona by nawet pomyle o nasaniu wojska, gdyby takich krytykantw znalazo si zbyt wielu, co te niektrzy w ramach profilaktyki ju publicznie proponuj. Boguchwaa, 08 .10.2006 mgr in. Jzef Bizo Imienny szczegowy wykaz posw, ktrzy gosowali ww. ustaw podaj na kocu encyklopedii. Od red.: Wyniki tego gosowania cakowicie zablokoway polskojzyczne media. Na szczcie szlag trafi ten parlament, ale wiemy kto imiennie popra antypolska ustaw. LISTA NR 13 21.06.2006 Wdziczni ksidzu Czajkowskiemu. List otwarty Forum ydzi - Chrzecijanie - Muzumanie otrzymao - z prob o publikacj - list otwarty w sprawie ks. Czajkowskiego. Jak podkreli jego nadawca Stanisaw Krajewski, list nie jest tworem adnej instytucji, ale owiadczeniem, podpisanym indywidualnie przez ponad 150 osb. Mamy za co by wdziczni ksidzu Czajkowskiemu. My, niej podpisani, chcemy wyrazi publicznie nasz wdziczno dla ks. Michaa Czajkowskiego za liczne sowa i czyny, kazania i gesty, ktre byy dla nas wsparciem, nauk, pomoc. Nasza wdziczno jest niezalena od tego, czy i w jakim stopniu by on w swoim czasie uwikany w relacj z SB. Wyobraenie, e co takiego mogo mie miejsce, budzi nasz gboki smutek. Ks. Czajkowski sta si ofiar tamtego systemu i pozostaje ni do dzi. My za wiemy, e niezalenie od tego, co si niegdy dziao, w najrniejszych sytuacjach moglimy mu ufa. To, co nam da, to, co od niego usyszelimy, nie moe by uwaane za mniej wane ni materiay stworzone przez oficerw SB lub pod ich presj. Z penym przekonaniem bronimy wartoci jego nauczania, ktre pozostaje aktualne. Mamy za co by mu wdziczni. rdo: FORUM: ydzi - Chrzecijanie - Muzumanie; www.gazetawyborcza.pl ; www.wiez.com.pl www.racjonalista.pl Pod listem podpisao si kilkaset osb, ktrych peen wykaz zamieszczam na kocu encyklopedii. Od red.:Zapewne sygnatariuszom chodzio o tzw. wartoci judeochrzecijaskie tego czoowego judaisty w KK w Polsce. Heretyka i bluniercy, kamcy i oszusta, ktrych liczne przykady wielokrotnie publikowaem. cznie ze zdjciami jego dorosego ju syna z uwiedziona studentk. By autorytetem takich jak on sam.

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


LISTA NR 14 kwiecie 2007 r. List otwarty do Romana Giertycha: wyraamy nauczycielski sprzeciw Nieposuszestwo jest prawdziw podstaw wolnoci, posuszni musz by niewolnicy Henry David Thoreau. Szanowny Panie Ministrze! Wyraamy sprzeciw wobec dziaa Ministerstwa Edukacji Narodowej godzcych w takie wartoci jak wolno sumienia, tolerancja, otwarto i swobodna wymiana myli - wartoci, ktre powinna szanowa nowoczesna europejska szkoa. Z niepokojem stwierdzamy, e dziaania Ministerstwa pod Pana kierownictwem tworz klimat, w ktrym promuje si w szkoach jedynie suszne pogldy, oparte na pseudonaukowych teoriach, populistycznych opiniach i krzywdzcych stereotypach. Zabrania si prezentowania odmiennego punktu widzenia. Przykadem zakaz wstpu do szk niektrych organizacji - pacyfistycznych, ekologicznych, wolnociowych, prawoczowieczych itp. - cho dziaaj legalnie i w aden sposb nie gosz treci sprzecznych z Konstytucj RP. Zakazy wprowadzane s czsto przez zastraszonych kuratorw i dyrektorw, ktrzy bezbdnie wyczuwaj oczekiwania ze strony Ministerstwa. Innym racym przykadem takich poczyna by zakaz korzystania z podrcznika Kompas i usunicie szefa CODN, Mirosawa Sielatyckiego. Ograniczana jest wolno goszenia pogldw opartych na idei rwnych praw i wolnoci oraz niezbywalnej godnoci kadego czowieka. Zmiany w kanonie lektur i wliczanie oceny z religii do redniej ocen uwaamy za przejaw faworyzowania jednej opcji wiatopogldowej. Sprzeciwiamy si ideologicznemu ujednoliceniu polskiej szkoy. Akceptowaniu uczniw i nauczycieli mylcych zgodnie z now poprawnoci i pozostawianiu poza nawiasem mylcych niezalenie. Przypominamy, e ludzie s rni, wierz w rne prawdy i nie zmieni tego adne nakazy i zakazy. Rnijmy si mdrze, rnijmy si piknie Panie Ministrze! Sprzeciwiamy si retoryce nienawici i pogardy wobec odmiennoci, ktrej nie sposb zakwalifikowa inaczej ni jako agresj sown - niedopuszczaln zwaszcza u tych, ktrych zadaniem jest edukacja. Sprzeciwiamy si pozornym reformom owiaty obliczonym na uzyskanie poklasku i zbicie, kosztem uczniw, kapitau politycznego. Za takie reformy uwaamy, m.in. wprowadzenie mundurw szkolnych, amnesti maturaln i obowizek wybierania podrcznika na trzy lata nauki w szkole. Sprzeciwiamy si modelowi polskiej szkoy, z ktrej w wiat wyjdzie ucze peen uprzedze wobec innoci, bojcy si wyraania wasnych pogldw, idcy pokornie i bezrefleksyjnie za gosem wikszoci. Nie tak rozumiemy misj szkoy w Europie, na pocztku XXI wieku. Dotychczasowe 4 132 podpisy (na dzie 7.08.2007 r.) rdo: www.protestnauczycieli.pl, Spoeczny Monitoring Edukacji www.gazeta.edu.p; www.anglista.edu.pl; oskko.edu.pl; www.naszdziennik.pl;; www.en.znp.edu.pl Pod listem podpisao si kilkaset osb, ktrych peen wykaz zamieszczam na kocu encyklopedii. Od red.: O rety! Cho z zasadniczych ideowych powodw nie przepadam za p. Romanem Giertychem, to w przypadku usunicia ze szk "nauczyciela" propagujcego wrd uczniw pedalstwo przyznaj mu racj. List podpisay 4 132 osoby - to i tak niewiele jeeli przyjmiemy, i ok. 1 proc. obywateli RP kocha inaczej. Znamienne jest te, e znalazy si tam osoby, ktrych peno take na innych listach, oraz e preferuj nowe, lewackie nazewnictwo swoich zawodw: socjoloka, filoloka, bioloka, psycholoka, politoloka. LISTA NR 15 List otwarty w sprawie wypowiedzi ks. Tadeusza Rydzyka, lipiec 2007 r. Ks. Tadeusz Rydzyk, w swoich ostatnich wystpieniach zrelacjonowanych przez rodki masowego przekazu, ujawni sw pogard wobec blinich - zarwno braci i sistr wyznajcych t sam wiar w Jezusa Chrystusa, jak te braci i sistr ydw. Jako polscy katolicy, wieccy i duchowni, wyraamy moralny protest wobec gorszcych wypowiedzi dyrektora Radia Maryja, ktre okrela siebie jako katolicki gos w Twoim domu. Boli nas, e pogardliwych i antysemickich wystpie dopuszcza si reprezentant naszego Kocioa. Taka postawa kapana jest sprzeczna z Ewangeli mioci, ktr gosi Jezus Chrystus. Zaprzecza rwnie nauczaniu Jana Pawa II, ktry ydw nazwa starszymi brami w wierze, a antysemityzm okreli jako ciki grzech. Wszystkich, ktrzy ostatnimi wypowiedziami ks. Rydzyka poczuli si uraeni, chcemy zapewni o naszej solidarnoci. Jednoczenie w poczuciu wasnej bezradnoci apelujemy do kompetentnych wadz kocielnych, aby zrobiy wszystko, co w ich mocy, by w przyszoci publiczne wypowiedzi ks. Tadeusza Rydzyka nie podwaay oficjalnego nauczania Kocioa na temat ydw, przedstawionego w dokumentach Soboru Watykaskiego II, w licznych wypowiedziach i gestach papiey Jana Pawa II i Benedykta XVI, a take w licie pasterskim Episkopatu Polski z dnia 30 listopada 1990 r., w ktrym pady nastpujce sowa: Wyraamy take szczere ubolewanie z powodu wszystkich wypadkw antysemityzmu, ktre kiedykolwiek lub przez kogokolwiek na polskiej ziemi zostay dokonane. Czynimy to w gbokim przewiadczeniu, e wszelkie przejawy antysemityzmu s niezgodne z duchem Ewangelii. Pod listem podpisao si kilkaset osb, ktrych peen wykaz zamieszczam na kocu encyklopedii. Od red.: Powinno by jako polscy ydzi i byoby uczciwie. W kocu oni maj prawo protestowa. Nikt nie odnis si take merytorycznie do wypowiedzi o. Rydzyka. Kania si Talmud i publikacje setek uczciwych ydw, zaniepokojonych wzrastajc do nich nienawici podgrzewan przez ydowskich szowinistw. Ponadto krytyczne wobec nich opinie w mediach ojca Rydzyka pojawiaj si rzadko, z przytaczajc przewag popierania zdominowanego przez ydw PiS, czy innych caych tabunw starszych barci w niewierze. LISTA NR 16 Apel Antygony List otwarty w sprawie dbrowszczakw Do opinii wolnego wiata i polskich politykw Warszawa, 17 IV 2007 My, dzieci i potomkowie dbrowszczakw, ich przyjaciele oraz byli harcerze Jacka Kuronia z druyn walterowskich, wychowani w poczuciu dumy, e garstka polskich obywateli przedara si do rozdartej wojn domow Hiszpanii, aby na polu bitwy broni demokratycznie obranego rzdu Republiki Hiszpaskiej, protestujemy przeciwko pocigniciom polskich posw wymazujcym tych bohaterskich ochotnikw z historii Polski. Domagamy si uniewanienia i zaniechania aktw prawnych i administracyjnych podwaajcych ich dobre imi. Mino siedemdziesit lat od wybuchu wojny w Hiszpanii. Wyraamy oburzenie zastosowan przez posw administracyjn metod narzucania wasnej wizji historii, sprzgnit z dezawuowaniem ludzi starych i bezbronnych, przekrelajc sens ich ycia. Jestemy tym zgorszeni. Na myl o tego rodzaju polityce polskiej ogarnia nas gorycz i niesmak. Pamitamy: ochotnicy polscy szli na wojn hiszpask pod polskim historycznym wezwaniem bojowym widniejcym wpierw na sztandarach powstania listopadowego w roku 1830, a potem na sztandarach generaa Jzefa Bema podczas europejskiej Wiosny Ludw: Za wolno wasz i nasz. Pamitamy: ochotnicy polscy szli na wojn hiszpask poderwani bojowym wezwaniem europejskich demokratw: No pasaran - nie godzc si na faszyzm w Europie. Pamitamy: wielcy poeci i pisarze wczesnego wiata: Wystan Hugh Auden, Stephen Spender, Ernest Hemingway, Egon Erwin Kisch, wspierali republikanw. Josif Brodski, kultowy poeta naszego pokolenia, wygnany z ZSRR, laureat Nagrody Nobla, przyjaciel Czesawa Miosza, Zbigniewa Herberta, Audena, Spendera, okreli wojn hiszpask mianem ostatniej wojny XX wieku o Sprawiedliwe Miasto. Wadysaw Broniewski przekaza nam patos tamtego czasu w obrazie ostatniego gestu obrocw Madrytu: w krwi umaczanym palcem na cianie wypisywali no pasaran. Pamitamy: szukajc postaci wzorcowych dla naszego denia do wolnoci w pojataskiej Europie XX wieku, citej lodem totalitaryzmu i zimnej wojny, na polach wojny domowej Hiszpanii znalelimy emblematyczne dla nas postaci, ludzi, ktrzy ocalili honor europejskiej demokracji i politycznego idealizmu, i obralimy ich sobie na przewodnikw: Georgea Orwella, Simone Weil, Andr Malraux, Nicol Chiaromonte. Hiszpania bya podczas wojny domowej poligonem bohaterstwa, ofiarnoci, odwagi. Nie naley temu zaprzecza. Take podstpu, zbrodni politycznej, okruciestwa, podoci. I temu take nikt dzisiaj nie przeczy. Ale Hiszpania wspczesna uczy nas czego innego - uczy nas, jak y po tych strasznych dowiadczeniach, w ktrych zwary si w bezwzgldnej walce dwie totalitarne potgi, wynaturzajc interesy republiki, europejskiej demokracji i XXwiecznego idealizmu politycznego. Dzisiejsza Hiszpania uczy sztuki przebaczenia, pokazuje drog, jak godnie i bez rozlewu krwi wyj z dyktatury. Namys nad t lekcj przydaby si naszym posom. Moe by pojli, e midzynarodowi ochotnicy na frontach hiszpaskiej wojny domowej pierwsi dowiadczyli okrutnej lekcji XX wieku w caej jej olbrzymiej skali. Pniejsze koleje ich ycia to pouczajce memento dla wszystkich, ktrzy ceni sobie nauki historii. Ta historia i ta bolesna nauka powinny by upamitniane i szanowane. Nie moe by tak, eby wywalczone przez nas wszystkich swobody polityczne obracay si przeciwko naszym bliskim i byy wykorzystywane przez rzdzc koalicj do szargania godnoci wspobywateli. Polskim posom przypominamy: wielcy Polacy - Jerzy Giedroyc, Jacek Kuro, Marek Edelman, Henryk Wujec - ujli si w roku 1991 za byymi ochotnikami i napitnowali akty prawne przekrelajce sens ycia i walki polskich bojownikw w szeregach republikaskiej Hiszpanii w latach 1936-39. Chciano pozbawi ich prawa do dodatku kombatanckiego oraz tytuu kombatanta i prawa uczestniczenia w polskich wojskowych i demokratycznych zwizkach kombatantw. Garstka tych ludzi jeszcze wtedy ya. Dzisiaj posowie wprowadzaj przepisy, z ktrych si wwczas pod presj opinii publicznej wycofano. Wykrelono z historii polskich walk o wolno na pomniku Nieznanego onierza nazwy frontw hiszpaskich, na ktrych polscy ochotnicy oddali ycie. Nie wiemy, kiedy to si stao, na mocy jakiego prawa i czyjej kompetencji. Ani rzdy Woch, ani rzdy Niemiec nie wykreliy ze swojej historii swoich obywateli, uczestnikw wojny hiszpaskiej, ani nie usiuj zatrze pamici o nich, niezalenie od tego, po jakiej stronie walczyli. Polskie wadze znalazy sobie te inn, maostkow i niegodn form aktywnoci politycznej: specjalizuj si w wynajdywaniu ulic majcych za swych patronw bohaterw wojny hiszpaskiej, aby je przemianowa. Ani jeden wniosek w tej sprawie nie pochodzi od mieszkacw. Dla wspczesnych demokratw lekcja wojny w Hiszpanii naley do lekcji historii Europy walczcej o wolno z dyktatur. Bohaterowie tej wojny, ktrzy stali si jej pierwszymi ofiarami rwnie. W roku 1996 nowa demokracja hiszpaska pod rzdami konserwatywnej partii prawicowej Aznara dekretem krlewskim przyznaa byym ochotnikom Brygad Midzynarodowych obywatelstwo swojego kraju. Gdziekolwiek si znajdowali. Podczas kiedy Rzeczpospolita Polska, zamiast uhonorowa ich i wynagrodzi wyrzdzone krzywdy, wykrela ich z historii Polski. Chodzi nam o honor Polski. Dawnych onierzy republikaskiej Hiszpanii nie ma ju wrd nas. Udao si nam odnale tylko piciu, w tym jednego w Paryu i jednego w Szwecji. Emigrowali z Polski na fali kampanii antysemickiej rozptanej przez polskie wadze partyjno-rzdowe w roku 1968. Ten, ktry schroni si we Francji, przeby po wojnie hiszpaskiej obz nazistowski w Auschwitz. Ten, ktry dom znalaz w Szwecji, w latach 1952-54 zdy by torturowany przez polsk Informacj Wojskow w ojczystym wizieniu. W Warszawie pozostao trzech, najstarszy ma lat 94, czego ju nie pamita; najmodszy (rwnie w Hiszpanii) liczy sobie obecnie lat 90. Kombatancki dodatek do renty wypacany tym ludziom nad Wis zapewne moe powanie nadszarpn dobrobyt polskich posw i, w rezultacie, budet polskiego pastwa. Potrafilibymy wwczas zrozumie, przynajmniej w tej wymiernej czci, przyczyny ich patriotycznego zrywu. Jacek Kuro uczy sztuki zrozumienia i wybaczania. I przede wszystkim - wielkodusznoci. Krelimy tutaj swoje nazwiska w protecie przeciwko tej polityce niegodnej, obraajcej nasze rozumienie polskiej racji stanu. Apelujemy do opinii publicznej demokratycznego wiata: nie spuszczajcie oczu z tego, co si dzieje w Polsce. W imi waszej i naszej wolnoci. Jeli kto spyta, jakim prawem i z jakich pozycji politycznych zabieramy gos, odpowiemy: prawem odwiecznym. Prawem Antygony. Politycy! Zostawcie zmarych w spokoju. Zajmijcie si wasz i nasz przyszoci. rdo: Apel Antygony ukaza si w Gazecie Wyborczej, 25 IV 2007 oraz w El Pais 29 V 2007 r. Wraz z numerem Zeszytw Literackich 2007 nr 2 (98) ukazaa si broszura z Apelem Antygony, wydana staraniem Stowarzyszenia im. Gai i Jacka Kuroniw oraz Fundacji Zeszytw Literackich. Zawiera podpisy zoone do dnia 1 czerwca 2007 r. Pod listem podpisao si kilkaset osb, ktrych peen wykaz zamieszczam na kocu encyklopedii. Od red.: No to ju jest prawdziwa pereka wrd kamstw, bowiem byli oni onierzami Stalina z tradycj Narodu i Wojska Polskiego nie majcych nic wsplnego. Badajc yciorysy sygnatariuszy oraz przodkw, na ktrych si powouj i ich broni, nawet mnie zaskoczy tak wysoki, bo ok. 90 proc. udzia ydw wrd tzw. dbrowszczakw. Wikszo z nich w PRL-u zasyna jako stalinowscy zbrodniarze.

CYTAT 10 Lecz oni jeszcze goniej krzyczeli: Na krzy z Nim! Piat widzc, e nic nie osiga, a wzburzenie raczej wzrasta, wzi wod i umy rce wobec tumu, mwic: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cay lud zawoa: Krew Jego na nas i na dzieci nasze!. CYTAT 11 Nasz cel ostateczny to cel Voltairea i Rewolucji Francuskiej: unicestwienie na zawsze katolicyzmu, a nawet wszelkiej idei chrzecijaskiej, i niedopuszczenie, by przetrwaa na ruinach Rzymu. CYTAT 12 Dialog jako narzdzie dezintegracji katolicyzmu. (...)Niestety, naley z przykroci doda, i coraz wicej spotka mona ludzi, rwnie ulokowanych bardzo wysoko w Kociele, ktrzy ulegaj absurdalnym miraom porozumienia, uczestniczc w pozorowanym dialogu. Pozorowanym, bo tego typu dialog nigdy nie osignie adnego mdrego celu, chyba, e wemiemy pod uwag moliwo teologicznego kompromisu. A ten prowadzi przez rezygnacj z dogmatw katolickich do oficjalnego uznania religii Holocaustu jako Nowej Uniwersalnej Religii. Cierpienia ydowskie podczas II Wojny wiatowej walcz bowiem o prymat wanoci z Mk Chrystusa, a niektrzy teologowie stwierdzaj niedwuznacznie, i: Nie mona ju uprawia teologii, ktra pomijaaby fakt, jakim jest Auschwitz (stwierdzenie chrzecijaskiego teologa Jana-Chrzciciela Metza.). Naciski na pomniejszenie Mesjanizmu Chrystusa s najistotniejszym elementem dialogu prowadzonego przez wszystkie odamy wspczesnego judaizmu, szczeglnie tego tradycyjnego, ortodoksyjnego, za dla wyznawcw doktryny holocaustycznej, prezentowanej gwnie przez rodowiska syjonistyczne, rwnie istotne staje si korzystanie z terroru antysemityzmu. W tym aspekcie naley odczytywa prby ukadania si Kocioa ze wspczesnoci zainicjowane ambiwalentymi dokumentami Soboru Watykaskiego II, a czsto podawana w tym kontekcie Deklarcja o stosunku Kocioa do religii niechrzecijaskich Nostra aetate (warto przypomnie w tym miejscu, i twrcami tego przeomowego i przekrelajcego ca 2000-letni tradycj Kocioa dokumentu, by ydowski historyk Jules Isaac i kardyna Agostino Bea) jest narzdziem nie tyle rzetelnego dialogu, ile elementem ukazujcym ugicie si Kocioa w uznaniu wspczesnego judaizmu jako kontynuatora starotestamentowych Hebrajczykw. Nic nie moe by bowiem bardziej bdnego ni postawienie znaku rwnoci pomidzy judaizmem biblijnym, a pobiblijnym, a wszelkie tego typu dialogi prowadz nieuchronnie do, z jednej strony przyjcia warunkw rodowisk ydowskich do wsplnej walki z antysemityzmem - cokolwiek ma si pod tym pojciem kry - a z drugiej, do wyzbycia si dogmatw wiary katolickiej. Poniewa nie mona patrze na judaizm pobiblijny jako na kontynuatora starotestamentowego Zakonu, tak samo nie mona mwi o wartociach judeo-chrzecijanskich. Ten, tak popularny obecnie, zlepek sw majcy przedstawi jedno ideow, kulturow i teologiczn, jest sztucznym tworem czcym dwa antagonistyczne wiaty. Odwoywanie si w dialogach do wsplnych korzeni, majc na myli pobiblijny wiat judaistyczny, jest wznoszeniem budowli na piasku, czeniem wody z ogniem, tworzeniem nowej, sztucznej religii. Tzw. dialog katolicko-ydowski zabrn w lepy zauek i jedyn logiczn i uczciw teologicznie drog dialogu z ydami jest... porzucenie wszelkiego dialogu. Koci nie moe bowiem prowadzi dialogu z kadym ydem z osobna, a do tego sprowadza si ta caa zabawa przy braku odpowiednika Magisterium po drugiej stronie. Pozostaje przypomnie, e zadaniem kadego katolika i caego Kocioa jest powrt do rde i wznowienie skutecznej walki o kad dusz i nawracanie na ono Kocioa Chrystusowego kadego czowieka. Idcie na cay wiat i nauczajcie wszystkie narody, chrzczc je w Imi Ojca i Syna i Ducha witego - powiedzia Jezus. Dzisiejsi filosemiccy apologeci (w tym niemal wszyscy wysoko postawieni hierarchowie kocioa, a szczeglnie takie filary dialogu jak np. zmary niedawno kardyna Jean-Marie Lustiger (dla przypomnienia: kardyna Jean-Marie Lustiger urodzony w rodzinie ydowskich emigrantw z Polski jako Aaron Lustiger, podczas wojny w 1940 roku, w wieku 14 przechodzi na katolicyzm. Wobec tego naley zada pytanie czy byo to autentyczne nawrcenie czy taktyczne, bezpieczne schronienie si, bowiem dzisiaj kard. Lustiger dumnie przypomina o swoich ydowskich korzeniach i twierdzi, e urodzi si ydem i umrze jako yd. Pewne koa widziay w nim przyszego Papiea) prostuj Chrystusa, dodajc: wszystkie, z wyjtkiem narodu ydowskiego. Tym otwartym na wiat, zaangaowanym w dialog dedykuj w tym miejscu nieomylne sowa Papiea Piusa XII wyraone w zapominanej dzisiaj Encyklice Mystici Corporis Christi: Umierajc na
fragment z nadal obowizujcej instrukcji Wysokiej Wenty (tekst pochodzi z 1819 roku). - Biblia (Mt. 27, 24-25).

Brak reakcji na prawdziwy antysemityzm. Osob stojc z boku powinna zdziwi zupena cisza tych rodowisk katolickich, a przede wszystkich cisza ich duchowych mocodawcw ydowskich (i czsto nie tylko duchowych...) wobec wanie wywietlanego filmu Luter (oficjalna strona internetowa filmu: www.lutherthemovie.com. Nie zdecydowano jeszcze jaki tytu film bdzie nosi w dystrybucji w Polsce). Nie ma protestw, nie ma owiadcze, nie debatuje si, po prostu zapomina si o prawdziwym antysemityzmie Marcina Lutra.
cd. na str. 20

Krzyu, Jezus znis Zakon przykaza i przepisw oraz przekreli pismo Starego Testamentu przybiwszy go do Krzya, a ustanowi moc Krwi, przelanej za cay rodzaj ludzki, Testament Nowy. Tak naocznie dokonao si wtedy przerzucenie z Prawa na Ewangeli, zSynagogi na Koci, z ofiar licznych na jedn - jak wyraa si w. Leon Wielki o Krzyu Paskim - e, gdy Pan odda ducha, rozdara si z gwatown si od wierzchu a do spodu mistyczna zasona, zakrywajca sob wntrze wityni i tajemnice witoci.

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


NAZWISKA ALFABETYCZNIE Wybr ze rde wasnych, krajowych , zagranicznych, polskich, ydowskich i in., utajnionych i jawnych, na powanie i z humorem. Wrzesie 2007 r.
AARONOWICZ Izaak - waciwie Izaak ben Aron Prostitz (zm. 1629), autor i drukarz ksig hebrajskich. Pochodzi z Prostic na Morawach, prowadzi w Krakowie drukarni, dziaajc w latach 1550-1630. Obok wielu dzie hebrajskich wysza z niej ceniona przez orientalistw edycja synnego Talmudu Babiloskiego (1603-1605) w 12 tomach in folio. ABAKANOWICZ Magdalena - LISTA NR 9 i 10; (ur. 20 czerwca 1930 r. w Falentach pod Warszaw), rzebiarka wiatowej sawy, specjalizujca si w tworzeniu duych, figuralnych kompozycji przestrzennych w oparciu o tkanin, z wykorzystaniem take innych materiaw, jak kamie, drewno i brz - zwanych abakanami. W 1954 r. ukoczya warszawsk ASP. Jest profesorem poznaskiej Pastwowej Wyszej Szkoy Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Piknych w Poznaniu). ABGAROWICZ Jan - Warszawa. W latach 1981-85 by w strukturze Armenia RM. W latach 1985-88 pracowa dla Niezalenej Oficyny Wydawniczej NOWA. Transport takswk bagaow NOW-ej, zwizany te z produkcj Tygodnika Mazowsze. ABGAROWICZ Katarzyna- Warszawa. Od pocztku stanu wojennego do roku 1985 prowadzia punkt kolportaowy ksiek Niezalenej Oficyny Wydawniczej NOWA, a take gazetek podziemnej Solidarnoci. ABRAHAMOWICZ Danuta - Krakw. W 1982 r. wsptworzya (razem z Jerzym Zdrad i Romanem Laskowskim) Biuletyn Maopolski, wspredagowaa Miesicznik Maopolski. Tumaczya z jzyka sowackiego i czeskiego, m.in. wiersze J. Seiferta, fragmenty ksiki Sennik czeski, Siekiera Ludvika Vaculika. Publikowaa w Miesiczniku Maopolskim, Tumulcie. Kolportowaa Miesicznik Maopolski w Krakowie i Warszawie. Zmara w 1995 r. ABRAHAMOWICZ Leszek - aktor, m.in. SZTUKMISTRZ Z LUBLINA (The Magician of Lublin). ISAAC BASHEVIS SINGER przekad: Krystyna Szerer inscenizacja, reyseria i choreografia: Jan Szurmiej, adaptacja: Micha Komar, Jan Szurmiej muzyka: Zygmunt Konieczny songi - Agnieszka Osiecka obsada m.in: lepy Mech - Leszek Abrahamowicz premiera: 15 lutego 2004. ABRAMCZYK Gerard - urodzony w USA. Od 1986 r. mieszka w Polsce na stae. Obywatel Polski od sierpnia 1999 r. By prezesem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (2002-2003). Konsultant Global Society for Organizational Learning (06.2005). ABRAMOWICZ Chaim - szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r. ABRAMOW Igor-Newerly - 1903-1987, pisarz i pedagog. Studiowa pedagogik na Wydziale Nauk Spoecznych w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie i prawo na uniwersytecie w Kijowie. W latach 1918-1921 pracowa we Wszechzwizkowym Leninowskim Komunistycznym Zwizku Modziey. Uciek z ZSRR. W 1926 zosta sekretarzem Korczaka. W 1932 przej od Korczaka redakcj Maego Przegldu, ktry redagowa do 1939. Aresztowany w 1943 przez gestapo, do koca wojny przebywa w obozach koncentracyjnych. W 1945 podj dziaalno spoeczno-wychowawcz. Pracowa w Robotniczym Towarzystwie Przyjaci Dzieci, by redaktorem pisma dla modziey wiat Przygd. Debiutowa w 1932 na amach prasy jako publicysta pod nazwiskiem Jerzy Abramow. Po wojnie rozwin dziaalno literack, odgrywa du rol w yciu i dziaalnoci rodowiska literackiego: opiekowa si Koem Modych Pisarzy, peni funkcj prezesa Warszawskiego Oddziau ZLP. Na podstawie powieci Pamitka z Celulozy Jerzy Kawalerowicz zrealizowa film fabularny pt. Celuloza. Ojciec pisarza i dramaturga Jarosawa Abramowa-Newerlego, ur. 1933 r. Abramow-Newerly Jarosaw - 1933, syn Igora, dramatopisarz, proza satyryczna, suchowiska, teksty i muzyka do piosenek. ABRAMOWICZ Elbieta - czonek Rady Usug Pocztowych przy Prezesie Urzdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (10.2002). Dyrektor Departamentu Poczty w Ministerstwie Infrastruktury (10.2002). ABRAMOWICZ Lesaw - (ur. 19 lutego 1948 r.), ekonomista, w 2004 roku by prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie studiowa na jednym roku z Jerzym Hausnerem. Po studiach by asystentem na tej uczelni. W 1975 roku zosta przewodniczcym komisji zagranicznej krakowskiej Rady Wojewdzkiej Federacji Socjalistycznych Zwizkw Modziey Polskiej, gdzie do 1977 roku zajmowa si wspprac z organizacjami modzieowymi za granic i turystyk zagraniczn modziey. ABRAMOWICZ ukasz - LISTA NR 6; jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantem na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii, ekspertem Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej. Liberalizacja jako sine qua non zmian i tym podobne pseudonaukowe pierdoy. ABRAMOWICZ Magorzata - LISTA NR 9; aktorka teatralna. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydziau Sztuki Lalkarskiej w Biaymstoku. W Toruniu od 1990 r. Teatr im. Wilama Horzycy, Toru. ABRAMOWICZ Mariusz - dziennikarz m.in. w Radiu Plus, Radiu Kolor, TVN 24. ABRAMOWICZ Marta - LISTA NR 10 i 14; polonofob, wiceprezes Kampanii Przeciw Homofobii - stowarzyszenia zainicjowanego w roku 2001 przez grup lesbijek i gejw. Ur. 21 listopada 1978 roku w Warszawie. Absolwentka Midzywydziaowych Indywidualnych Studiw Humanistycznych na UW, praca magisterska o stereotypach i uprzedzeniach obroniona na Wydziale Psychologii. W Kampanii od samego pocztku, najpierw jako czonkini zarzdu, obecnie wiceprezeska. Bya koordynatork kampanii spoecznej Niech Nas Zobacz oraz akcji Jestem gejem. Jestem lesbijk. W KPH jest m.in. odpowiedzialna za dziaalno edukacyjn i pomocow - prowadzi warsztaty, na ktrych uczy, e inny nie znaczy gorszy. Na podstawie informacji umieszczonych na stronie www.kampania.org.pl ABRAMOWICZ Mieczysaw - LISTA NR 9; (ur. 24 maja 1952 w Gdasku). Pisarz i historyk, badacz dziejw teatru ydowskiego. Autor m.in. Teatru ydowskiego w Wolnym Miecie Gdasku (1934-1938), Kady przynis, co mia najlepszego. Zbir opowiada, ktrych bohaterowie, ludzie z kulturowego i narodowego pogranicza, wdruj przez labirynt Historii XX wieku - od wojen wiatowych do wspczesnoci. Autor opisuje losy Polakw, ydw i Niemcw lub po prostu gdaszczan, na tle wielkich wydarze tego zaktka Europy. Zdobya nominacj do nagrd literackich Nike, Angelus i Gdynia w roku 2006. ABRAMOWICZ Pawe - dziennikarz wrocawskiego orodka Faktw TVN. Z telewizj TVN zwizany jest od pocztku istnienia stacji, czyli od 1997 roku. ABRAMOWSKA Teresa Janina - LISTA NR 2; (ur. 1933), prof. dr hab. literaturoznawca. Zakad Poetyki i Krytyki Literackiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ABRAMSKI Pawe Stanisaw - (ur. 20 lutego 1947 w Warszawie), polityk, prawnik. W polskim parlamencie by: posem I Kadencji Sejmu III RP, zosta wybrany z listy Kongresu Liberalno-Demokratycznego w okrgu Olsztyn, senatorem IV kadencji Senatu RP, zosta wybrany z listy Komitetu Wyborczego Akcji Wyborczej Solidarno w byym wojewdztwie olsztyskim. ABBE Henryk - aktor. Urodzi si 15 wrzenia 1920 r. w Bydgoszczy, zmar 13 padziernika 2003 w Poznaniu. W 1949 r. ukoczy dzk PWST. Gra w teatrach Wrocawia, odzi, Olsztyna, Gdaska. Od 1972 r. by zwiza si z poznaskim Teatrem Nowym, w ktrym pracowa do emerytury w 1987 r., a w ktrym gra i pniej - do roku 1993. Zagra Staczyka i yda (Wesele), Wladimira (Czekajc na Godota Becketta), krla (Nagi krl Szwarca). Przez lata gra swj monodram Lejzorek Rojtszwaniec. Swoj ostatni - gocinn ju - rol zagra w Crkach King Konga na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu. ABB Pierre - Radio Watykaskie, Katolicka Agencja Informacyjna, Nasz Dziennik, Radio Maryja - wszystkie na czoowych miejscach swoich serwisw obwieciy z wielkim alem o mierci francuskiego duchownego Abbe Pierre, zaoyciela ekumenicznej i midzyreligijnej (a nawet areligijnej) wsplnoty Emmaus. Obwieszczony pionierem miosierdzia, ywym przykadem mioci bliniego, ikon solidarnoci, ten ksidz Piotr czyni wiele dla budowania ziemskiego raju na ziemi, lecz jako daleko mu byo do katolickich dogmatw wiary. Gono sprzeciwia si wypowiedzianemu Ex Cathedra przez papiea Jana Pawa II zakazowi wywicania kobiet, by yczliwy dla tzw. maestw homoseksualnych, krytykowa celibat i zakaz stosowania rodkw antykoncepcyjnych. Nie ma si zatem czemu dziwi, e liberalny wiatek egna go z pomp. Z tak sam czuoci egnaj go w Polsce organa posoborowego katolicyzmu, pretendujce do miana ortodoksji katolickiej. Diaboliczna dezorientacja. ACHMATOWICZ-Schwendimann Anna - bya redaktor naczelny miesicznika Twj Styl (03.2002-12.2004). ACHRAMOWICZ Waldemar - polonofob, by czonkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Czonek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Marszaek wojewdztwa kujawsko-pomorskiego (11.2004). ACKERMAN Stanisaw - byy przewodniczcy Rady Powiatu Tczewskiego. Adalberg Samuel - 1868-1939, historyk lit., autor ksigi przysw polskich. ADAMASZEK Gierszon Samuel - czonek Zarzdu Zwizku Zawodowego Ksigowych RP (1937). ADAMCZEWSKI Piotr - dziennikarz, krytyk kulinarny Polityki. Odby studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowa jako reporter w nieistniejcym ju Sztandarze Modych, by sekretarzem tygodnika Kultura. Potem w latach 1981-1983 poza zawodem. I znw od 1984 r. w Polityce na sekretarskim stoku. Od 16 lat prowadzi rubryk Za stoem. Wystpuje w TVP 1 w Kawa czy Herbata i TVP 2 Pytanie Na niadanie. Autor ksiek kucharskich z ambicjami literackimi m.in. Wielki wiat od kuchni, Krwawa historia smakw. ADAMCZYK Wojciech - (ur. 4 lipca 1959 w Szczecinie) reyser teatralny i telewizyjny, aktor, wykadowca na Wydziale Reyserii Warszawskiej Akademii Teatralnej. W 1982 r. ukoczy Wydzia Aktorski, a w 1987 r. Wydzia Reyserski na PWST w Warszawie. W 2006 otrzyma nagrod w Gdasku na Festiwalu Dobrego Humoru w kategorii Najdowcipniejszy serial komediowy za serial Ranczo. ADAMCZYK-GARBOWSKA Monika - LISTA NR 13; prof. dr hab., kierownik Zakadu Kultury i Historii ydw Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie. Literaturoznawca, zajmuje si literatur amerykask i porwnawcz, w tym literatur jidysz i polsko-ydowsk, czonek redakcji rocznika Polin: Studies in Polish Jewry; autorka okoo 250 publikacji naukowych, popularnonaukowych i przekadw; tumaczka z jzykw angielskiego i jidysz; stypendystka United States Holocuast Memorial Museum (2006/7), Fulbrighta (1998/9), American Council of Learned Societies (1988/9). Czonek Otwartej Rzeczpospolitej (oficjalnie) Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, powstaego w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 czonkw. Autorka ksiek o ydach m.in. ydowskie ksigi pamici, Bigoraj, czyli raj ..., O witach ydowskich. Braa udzia w konferencji ydzi i judaizm we wspczesnych badaniach polskich (Krakw 2002) - autorka rodziau Terminy HOLOKAUST, ZAGADA i SZOA oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczynie potocznej i dyskursie naukowym. ADAMECKI Wojciech - urodzony w 1934 w Warszawie. Ukoczy anglistyk na Uniwersytecie Warszawskim. W 1978 r. by wspzaoycielem Konwersatorium Dowiadczenie i Przyszo - zespou czcego ludzi KORowskiej i KIK-owskiej opozycji z dziaaczami ydowskiego skrzyda PZPR. W 1994 r. z nominacji B. Geremka zosta ambasadorem Polski w Izraelu. ADAMEK Jakub - waciciel Ad-Garden Wrocaw. ADAMIAK Marzena - LISTA NR 10; filozofka, studia doktoranckie ukoczya na Uniwersytecie Mikoaja Kopernika w Toruniu, zajmuje si problematyk tosamoci, gwnie w obrbie francuskiej filozofii wspczesnej i teorii genderowych. W wolnych chwilach pisze bajki. ADAMIAK-PONIEDZIELSKA Elbieta - agencja artystyczna: Elladur, dzka piwnica artystyczna Przechowalnia. ADAMIK Laco - LISTA NR 4; reyser teatralny, telewizyjny i filmowy. Urodzi si w 1942 roku na Sowacji. Studiowa architektur w Bratysawie. Reyseri ukoczy w Pradze na Akademii Filmowej. Od 1972 wsppracuje z Telewizj Polsk, najpierw w odzi, potem w Krakowie i Warszawie. Dla telewizji reyseruje widowiska filmowe, teatralne, muzyczne, poetyckie. Propagator ydowskiej szmiry. W 2004 dosta lsk Zot Mask za przedstawieniae roku 2003 - AIDY (opowiadajcej o yciu narodu ydowskiego) Giuseppe Verdiego w Operze lskiej w Bytomiu. ADAMKIEWICZ Albert - 1850-1931. Prof. UJ, liczne prace z dziedziny chorb serca. ADAMKIEWICZ Jerzy - 1881-? , syn Alberta, dr prawa, konsul R.P. w Jerozolimie, Montrealu, Lipsku i Ottawie do 1933 r. ADAMOWICZ Antek - LISTA NR 8; prezes Fundacji dla Wolnoci. Urodzony 15 lipca 1979 r. Jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowa rwnie na Universidad de Oviedo w Hiszpanii (2000-2001) oraz wsppracowa z Universita Degli Studi w Turynie (2004). Jest pomysodawc i do momentu powstania Fundacji dla Wolnoci organizatorem kampanii spoecznej Tiszert dla Wolnoci, ktra zostaa wyrniona Okularami Rwnoci przez minister Izabel Jarug-Nowack. Obecnie jest aplikantem w Akademii Dyplomatycznej MSZ. ADAMOWICZ Mariusz - Szczecin. Od stycznia do padziernika 1982 r. drukowa Jedno i Tygodnik Akademicki. Po wyjciu z wizienia, w 1983 r., zajmowa si kolportaem, nie tylko w rodowiskach studenckich. Zamieszcza swoje teksty w prasie niezalenej. ADAMW Jarosaw - klarnecista pochodzcy ze Stalowej Woli; urodzony w 1976. Ukoczy Akademi Muzyczn w odzi. Karier folkow rozpocz w zespole Polskiego Folku Si Gra inspirujcym si muzyk bakask, ydowsk i polsk, a dziaajcym w latach 1997-2001. Opracowa i wykonuje muzyk do spektaklu Tajbee i demon (w reyserii Tomasza Pietrasiewicza), powstaego w Orodku Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie w 2002. W 2003 nagra solow pyt Songs of the Medieval Polish Bards, na ktrej znalazo si dziewi utworw inspirowanych folklorem ydowskim i polskim. ADAMSKI Jerzy - krytyk literacki i teatralny, od 1984 r. by take wykadowc w Akademii Nauk Spoecznych przy KC PZPR. ADAMSKI Mirosaw - (PAP, pitek, 27.04.2007 r.) Byy kandydat na prezydenta Leszek Bubel stanie przed sdem, oskarony o nawoywanie do nienawici na tle religijnym i kulturowym. Akt oskarenia w tej sprawie trafi do Sdu Rejonowego we Wrzeni - poinformowa rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu Mirosaw Adamski. Prokuratura zarzuca Bublowi, e w kolportowanym przez niego biuletynie Polskiej Partii Narodowej podczas prawyborw prezydenckich we Wrzeni w 2005 roku, napisa, e win za upadek obyczajw w Polsce ponosz ydzi. W biuletynie znalazy si teksty pt.: Czy polska znajduje si pod ydowsk okupacj?, Alfabet Leszka Bubla. Jest to jeden z licznych przykadw rcznego sterowania prokuratorami i zmusznia ich do prowadzenia ledztw w jasno okrelonym celu. Prokuratura Rejonowa we Wrzeni odmwia wszczcia ledztwa z powodu braku znamion popenienia przestepstwa. Susznie uzasadnia swoj decyzj licznymi prawnymi zapisami, mwicymi o wolnoci sowa i wyraania pogladw. Odmwia take przyjcia zaalenia od posa PO prof. Pawa piewaka. Dopiero dyrektywy od samego zastpcy min. Ziobro, Jerzego Engelkinga odpowiedzialnego za nadzorowanie pracy wszyskich prokuratur w Polsce zmusiy tego samego prokuratora (!!!) Prokuratury Rejonowej we Wrzeni do zmiany wczeniejszej prawomocnej decyzji (...) i skierowania aktu oskarenia do sdu. Tym wanie pochwali si prok. Adamski na specjalnie zorganizowanej konferencji presowej! Nie zajkn si oczywicie o amaniu przez prokuratur procedur i uniemoliwieniu prawa do obrony. Swoim wystpieniem da jednak dowd na rczne odgrne sterowanie decyzjami podlegych prokuratorw.Taka bandycka walka z przeciwnikiem politycznym z racji tematyki oczywicie nie znalaza nagonienia w polskojzycznych medic. Nie mwic ju o caych tabunach politykw i tzw. dyurnych autorytetetw oraz organizacjach i instytucjach programowo propagujcych tolerancj i wolnoc sowa. Jak wida dla swoich. Jest to oczywisty dowd na opanowanie najwaniejszch instytucji pastwa przez wiadom nacj i polityczny terroryzm wobec mnie sprzeciwiajcego si metodami politycznymi ydowskiej pazernoci, faszowaniu naszej historii i wprowadzenia cenzury na jakkolwiek ich krytyk! ADAMUS-Szymborska Ewa - kierownik literacki Teatru Polskiego w Bydgoszczy. ADAMUS Maria - wydawca Naszej Polski, ydo-prawicowego wspierajcego PiS tygodnika. ADAMUS Ewa - LISTA NR 15; nauczycielka jzyka angielskiego w LO im. Stefana eromskiego w yrardowie. ADLER Chaim - kantor ydowski. ADLER Jacek - zamieszkay w Warszawie - Prezes Highlife.pl oraz redaktor naczelny Gaylife. ADLER Jankiel Jakub - malarz i grafik dziaajcy w Warszawie, Berlinie, Dsseldorfie, Paryu i Londynie. Urodzony w 1895, zmar w 1949 r. ADLER Marian - w latach 1948-1950 prezes lubelskiego Towarzystwa Spoeczno-Kulturalnego ydw, w Jahwe nie wierzy. Wiar straci w modoci, cho w rodzinnym Bigoraju spord siedmiu tysicy osiadych tam ydw, kady by religijny. Jedni zwrcili si ku komunizmowi, inni asymilowali do polskoci. Wstpi do Komunistycznej Partii Polski. Na jego terenie komunici - ydzi, Polacy, Ukraicy razem robili robot, podrzucali podziemn literatur, agitowali, zakadali lewicowe zwizki zawodowe, a w istniejcych organizowali swoje komrki. Policja miaa zajcie wspomina z satysfakcj. Aresztowany za dziaalno komunistyczn odsiedzia trzy lata. Ze wzgldu na swj aryjski wygld nazywany przez kolegw z TSK szabesgojem. Aduszkiewicz Adam - LISTA NR 4; od 1 czerwca 2004 roku dyrektor Biura Kadr i Spraw Socjalnych TVP SA. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej - historykiem filozofii. W latach 80. by pracownikiem naukowym Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Jest doktorem filozofii. W pierwszej poowie lat 90. uczestniczy w organizacji nowych struktur UOP, skd odszed w poowie 1996 r. Przez siedem lat by dyrektorem ds. personalnych w Bertelsmann Media - firmie, ktra wchodzi w skad koncernu Bertelsmanna - jednej z trzech najwikszych korporacji medialnych wiata. ADWENTOWICZ Karol - aktor, odtwrca rl w repertuarze wspczesnym, reyser, dyrektor teatru. Urodzi si 19 padziernika 1871 roku w Wielogrze niedaleko Radomia. Zmar 19 lipca 1958 roku w Warszawie. Dziaa jako polityk. W 1900 roku wstpi do Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej, ktra pniej cile wsppracowaa z Polsk Parti Socjalistyczn. W 1903 roku aktor zaoy we Lwowie amatorsk scen robotnicz. W sezonie 1929/1930 szefowa Teatrowi Miejskiemu w odzi. Zaprosi wwczas do wsppracy Schillera, ktry realizowa tu swj program zaangaowanego teatru politycznego nazywanego Zeittheater. Wsplnie stworzyli atakowan przez konserwatystw lewicujca scen. Niebawem, w 1932 roku, Adwentowicz przenis si do Warszawy i zaoy tutaj wasny Teatr Kameralny, ktry prowadzi a do wybuchu wojny. Jednoczenie w sezonie 1933/1934 by wspdyrektorem warszawskiego Teatru Ateneum. W 1948 roku zosta czonkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1950 roku a do mierci by zwizany z warszawskim Teatrem Polskim. AGNON Szmuel Josef - waciwie Czaczkes Szmuel Josef (1888-1970), pisarz, w 1966 r otrzyma pierwsz w historii literatury hebrajskiej nagrod Nobla. Urodzi si w Buczaczu, w rodzinie handlarza skr. Wzrasta poznajc tradycje chasydzkie i kultur europejsk, uczy si Talmudu i jzyka niemieckiego. AGNOSIEWICZ Mariusz - polonofob, mason; zaoyciel, redaktor naczelny i publicysta Racjonalisty - magazynu racjonalistw, sceptykw i ateistw. Publikowa m.in. w tygodniku Przegld, marksistowskim miesiczniku Dzi, kwartalniku Bez Dogmatu. Ukoczy studia prawnicze na UW. Dziaa w ruchu humanistyczno-wolnomylicielskim, zaoyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistw. Zaoona przez Racjonalistw w w kocu sierpnia 2007r. strona internetowa lista.racjonalista.pl wita odwiedzajcych mottem zaczerpnitym z Boga urojonego Richarda Dawkinsa, ktre zaczynaj sowa: By ateist to aden wstyd. Na licie jest ponad tysic osb - wrd nich: profesor Uniwersytetu Jagielloskiego Jan Woleski, aktor serialu Na Wsplnej; Micha Lesie, lider zespou Profanacja; Arkadiusz Bk, profesor Polskiej Akademii Nauk; Zofia KielanJaworowska. - Marzy nam si, aby nasz inicjatyw poparli tacy ateici, jak: Andrzej Sapkowski, Zbigniew Hodys, Kazimierz Kutz, Piotr Najsztub, Kuba Wojewdzki, Anja Orthodox, Kazik Staszewski, Lech Janerka, Maciej Maleczuk - wylicza Agnosiewicz. - Chcemy przekona ludzi, by bardziej otwarcie mwili o swojej niewierze. Chodzi o to, aby wstyd byo powiedzie: jestem katolikiem, ale jestem dumny, e jestem np. niewierzcym lub ydem!!!. Jest autorem tekstu: Katolicki antysemityzm. AINSZTEIN Reuben - bardzo znany i ceniony przez ydw historyk napisa wprost: Polscy faszyci podczas powstania prawdopodobnie zabili wicej ydw ni Niemcw: tylko w jednym wypadku zamordowali 30 ydw, ktorzy wyszli z kryjwek na ul. Dlugiej 25, aby przystpi ochotniczo do powstania. Wielu z polskich nazistw to byli polscy oficerowie i jako takim dano im dowdztwo nad oddzialami Armii Krajowej, gdzie robili wszystko, aby zintensyfikowa antyydowsk nienawi, opowiadajc swoim onierzom, e powodem, dla ktrego Armia Czerwona zatrzymaa si na wschodnim brzegu Wisy byo to, e jest ona dowodzona przez ydw odpowiedzialnych za masakr katysk, ktrzy teraz chcieli zemci si na Polakach za warszawskie getto. Poniewa wielu z tych nierzy miao z tego powodu wyrzuty sumienia, taka propaganda odnosia sukcesy (R. Ainsztein, Jewish Resistance in Nazi-Occupied Eastern Europe. With a historical survey of the Jews as fighter and solidier in the Diaspora, London 1974, s. 676, podkr.L.Z.). Sprbujmy po kolei zanalizowa tok mylenia tego autora. Polscy faszyci to odmiana faszyzmu w ogle, taka sama jak hitlerowska. Walka Polakw z Niemcami podczas okupacji to tak jakby ktnia w rodzinie, ktra miaa cel wsplny: eksterminacj ydw. Nawet podczas wzajemnych walk strona polska nie zaniedbaa nadarzajcej si okazji, aby zabija tych ydw, ktrzy jako (?) przetrwali do momentu wybuchu Powstania Warszawskiego. Dalej Ainsztein podaje konkretny wypadek: Duga 25, czyli miejsce znane wycznie z publikacji Bernarda Marka, a zatem ten autor jest wykorzystywany wielokrotnie jako sztandarowy historyk ydowski pochodzcy z Polski, ktry zapewne ponad wszelk wtpliwoc ustali ten fakt i udowodni go. Nie ma zatem potrzeby sprawdzania i krytycznej oceny jego dziea. Polscy oficerowie byli polskimi nazistami, czyli wyznawcami idei narodowego socjalizmu, a zapewne i czonkami NSDAP, bo ta monopartia Hitlera wyznawaa tak doktryn. Nie zajmowali si przede wszystkim walk z Niemcami o niepodlego swej ojczyzny, albowiem robili wszystko, aby wszelkie dziaania skierowa przeciw ydom, a std prosty wniosek, i nie mogli mie czasu na inne rzeczy. onierze AK i innych formacji niepodlegociowych z powodu wyrzutw sumienia (wreszcie jaki ludzki odruch?), za tragedi warszawskiego getta posusznie podporzdkowali si w tych dziaaniach polskim nazistom, czyli oficerom. Ale dlaczego mieli wyrzuty sumienia za getto? Wskazwk daje Ainsztein w wywodzie, jakoby ydzi z armii Berlinga wg propagandy polskich oficerw-nazistw w Powstaniu chcieli si mci na Polakach za getto wanie. I tu dochodzimy do sedna. Skoro tak, to Polacy s winni zagady... getta! Jeszcze jedno stwierdzenie Ainszteina warto przeanalizowa dokadniej: skoro polscy faszyci zabili podczas Powstania prawdopodobnie wicej ydw, ni zgino Niemcw, to wszelkie obliczenia (tak skrupulatne) Cichego oraz innych cytowanych wczeniej autorw ydowskich wypadaj przy tym niezwykle blado. Ba, mona nawet przypuszcza, i s prb ukrycia ogromnej skali polskiego antysemityzmu, o ile, oczywicie, mona wywody Ainszteina bra serio, cho to autor uwaany za bardzo powanego i bardzo ceniony. Ilu zatem ydw zabili polscy faszyci podczas Powstania? Ainsztein tego nie podaje. Daje jednak konkretne wskazwki do takich oblicze: wicej, ni zgino Niemcw. To jest ju co uchwytnego. Wg najnowszej publikacji o Powstaniu, straty niemieckie wyniosy okoo 10 tysiecy ludzi, natomiast 6 tysicy uznano za zaginionych. Razem to daje 16 tysicy! (Zob.: K. Komorowski, Powstanie Warszawskie 1944, Warszawa 1994, s. 60). Oczywicie, mona od tego odliczy straty formacji kolaboranckich, ktre musiay by znaczne. Ale gwny ciar walk spoczywa niewtpliwie na Niemcach. Oznacza to, i polscy faszyci musieli zabi podczas Powstania kilkanacie tysicy ydw! A ilu ich dotrwao do jego wybuchu w sierpniu 1944 r.? Cichy w swym artykule podaje, i szacunki liczby ydw ukrywajcych si w Warszawie w chwili wybuchu powstania wahaja sie od 7 do 30 tys. (M. Cichy, Polacy - ydzi..., s. 13). Andrzej bikowski z IH w posowiu do przywoywanych tu wspomnie Willenberga stwierdza: w samej Warszawie, jak podaj liczne wiadectwa rdowe, ukrywao si po stronie aryjskiej w latach 1943-1944 okolo 20 tys. ydw (A. bikowski, Posowie, w: S. Willenberg, Bunt w Treblince, Warszawa 1991, s. 119). Pozostaje jeszcze tylko pytanie: gdzie i dlaczego ukrywali si ci ydzi? Jeli u Polakw przed Niemcami, a Polacy dopiero w Powstaniu tak masowo ich mordowali, to dlaczego nie robili tego przedtem? Jest na to odpowied: mo-

6
gli ukrywac si przed... Polakami, ktrzy dopiero po wybuchu Powstania mogli speni swe dze masowego mordu. A w takim razie mogli ukrywa si tylko u Niemcw! Samodzielnie bowiem, bez niczyjej pomocy, nie sposb wyobrazi sobie przetrwania takich rzesz ludzi, z ktrych wielu nie potrafio nawet poprawnie mwi po polsku. Jest to tak absurdalne, i nie wymaga komentarza. Ale absurdalne tylko dla nas: albowiem za granic, w publikacjach obcojzycznych, dostpnych w bibliotekach uniwersyteckich i nie kwestionowanycnh niestety przez polskich uczonych, przestaje to by absurdalne. Jest po prostu dla czytenikw tych dzie jedynym czsto rdem wiedzy o Powstaniu Warszawskim czy o Polakach w ogle... Ale pomyki w podzikowaniach za zaproszenia na obchody 50. rocznicy Powstania Warszawskiego ze strony czynnikw oficjalnych pastw zachodnich (przypominam: dziekowano za zaproszenie na obchody rocznicy Getta!) mogy wynika ju nie tylko z niewiedzy. Leszek ebrowski. Jest to fragment ksiki Paszkwil Wyborczej. AJCHLER Romuald - (ur. 19 stycznia 1949 w Dusznikach). Sojusz Lewicy Demokratycznej (1991-2004), od 2004 w Socjaldemokracji Polskiej. AJNENKIEL Andrzej - polonofob, prof. dyrektor Wojskowego Instytutu Historycznego (09.1999-06.2001). Od 1984 r. prowadzi wykady historyczne w ramach Archikonfraternia Literacka - AKL w kocioach w. Jana i w. Aleksandra w Warszawie. W latach 1984-87 publikowa w Zeszytach AKL. Czonek tzw. komisji Michnika (skad: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik, Bogdan Kroll), ktra dziaaa na terenie MSW, majc dostp do najtajniejszych materiaw w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku. Byy pracownik UOP-u, antysemita. M. Grecki, autor pracy Konfidenci s wrd nas... tak pisa: Jeden z nich figurowa w kartotekach jako TW. Jedynym materiaem, ktry po sobie pozostawia Komisja, jest liczce dwie strony sprawozdanie wraz z enigmatycznym spisem materiaw archiwalnych i wnioskiem o przekwalifikowanie kategorii dokumentw z tej wyrywkowej listy. Nie wiadomo do jakich dokumentw czonkowie Komisji mieli dostp. Nie wiadomo, czy z tych materiaw nie zostay sporzdzone kopie bd odpisy, nie wiadomo wreszcie, gdzie takowe - jeli istniej - s przechowywane. Wiadomo, e jej czonkowie mieli dostp do akt wsppracownikw UB i SB. Nie wiadomo, w jaki sposb pracowaa Komisja, nie istniej adne dokumenty, ktre mogyby wskaza, z jakich obszarw archiwum MSW korzystali jej czonkowie. Komisja miaa zapewne wgld do wszystkich dokumentw, o jakie jej czonkowie prosili - mwili pracownicy Biura Ewidencji i Archiwum UOP. Na pewno mieli te dostp do materiaw operacyjnych, wszystkich opatrzonych klauzul tajne specjalnego znaczenia. Nie byo jednak adnej podstawy prawnej dziaania Komisji. Korzystanie z dokumentw odbywao si poza wszelkimi procedurami obowizujcymi w MSW. W lutym 2000 r., odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego-Stoltzmana - Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. AJZENMAN Izrael - zbrodniarz, morderca Polakw. Dziaalnoc ydowskiego oddzialu Gwardii Ludowej pod dowdztwem niejakiego Izraela Ajzenmana Julka, ktry wsawi si pogromem dokonanym na polskiej ludnoci miasteczka Drzewica w dniu 22 stycznia 1943 roku (i nie tylko tym), lub opisaliby pacyfikacj kresowego miasteczka Naliboki, dokonan 8 maja 1943 roku przez sowiecko-ydowsk partyzantk, w wyniku ktrej wedug opisu w niespelna dwie godziny zgino 128 niewinnych ludzi. Wikszo z nich, jak stwierdzili pniej naoczni wiadkowie, z rk siepaczy bielskiego i Pobiedy. Mordercy obojga pci wpadali do mieszka i seriami z automatw unicestwiali we nie cae rodziny, a obrabowane w popiechu (nawet z zegarkw) domostwa palili i pijani od krwi, z okrzykiem hurra! szli dalej mordowa. Wielu zbudzonych nag strzelanin i jkiem ssiadw wylatywao na podwrko. Tych rozstrzeliwano z dziemi pod cianami chat. Przemilczany polski holocaust, http://www.jerzyrobertnowa. AJZEN Lejba - ur. 1902, inynier, skarbnik Organizacji Sjonistycznej (1933), sjonista oglny, wiceprzewodniczcy TOZ (1934). AJZENBERG Abram - aktor ydowskiego pochodzenia, ktry zasyn gwnie z rl w przedwojennych ydowskich filmach i sztukach teatralnych w jzyku jidysz. AJZENMAN Basia - ur. 1911, krawczyni, komunistka, zbiega przed masowymi aresztowaniami komunistw zamojskich w 1932 r. AJZENMAN Hejnoch Abram - s. Jankla, ur. 1917, ucze fryzjerski, komunista, aresztowany w styczniu 1937 r. AJZENMAN Izrael - dowdca ydowskiej bandy mordercw i zodziei z Gwardii Ludowej. Mordw i rabunkw dokonyway te ydowskie lub kierowane przez ydw bandy wchodzce w skad Gwardii Ludowej. Jednym z pierwszych przypadkw takich akcji by napad na Drzewic. Pnym zimowym wieczorem 20 stycznia 1943 wesza do Drzewicy grupa Lwy dowodzona przez Izraela Ajzenmana ps. Lew i zamordowaa siedem osb. Kilkanacie innych, ktre byy na licie, zdoao uj z yciem. ydzi swoje ofiary torturowali, kuli bagnetami w brzuch i genitalia, w kocu dobijali strzaem wzorem z Katynia. Gowy i twarze zabitych zmiadono na dodatek kolbami. ycie stracili wwczas: August Kobylaski, wspwaciciel miejscowej fabryczki Gerlacha (dziaacz konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego i onierz NOW-AK), aptekarz Stanisaw Makomski, onierze NSZ: Jzef Staszewski, Edward, Stanisaw i Jzef Suskiewiczowie oraz Jzef Pierciski. Egzekucji dokonywano strzaami w gowy z bardzo bliskiej odlegoci, wiadkowie mwi, e niektrym rozbijano gowy kolbami dla oszczdnoci amunicji. Gwardzici poszukiwali rwnie usilnie kilkunastu innych osb (m.in. Ksidza Jzefa Pawlika, Mariana Klaty, Mariana i Wacawa Suskiewiczw), ale ich na szczcie nie zastali, bo wtedy ofiar byoby znacznie wicej. Sprawcy na miejscu rozrzucili ulotki, w ktrych ujawniali swe korzenie ideologiczne i przynaleno organizacyjn. Mord mia podoe nie tylko polityczne, albowiem gwardzici dokonali rutynowego przy takich akcjach rabunku wszystkiego, co wydao im si wartociowe z fabryczn kas na czele, ale te nie pogardzili rzeczami osobistymi i ubraniami zamordowanych. W jednym z rozlicze po tej zbrodni czytamy: 3.300 z w gotwce, futro, obrczka, jedno futro damskie, paszcz mski, burka, 2 zegarki. Otrzymano 25 stycznia 1943. Trzy dni po akcji w rozkazie dziennym Ajzenman zanotowa: Wyraam swoje uznanie dla oddziau GL Lwy za przeprowadzone czyszczenie terenu. (ydowscy komunici - bandy zbrodniarzy na ziemiach polskich w latach 1941-1944).

7
AJZNER JAN - Warszawa. W 1977 r. by jednym z zaoycieli niezalenego pisma studenckiego Indeks i do 1979 r. jego redaktorem. Od 1976 r. wsppracownik Komitetu Obrony Robotnikw i wspzaoyciel warszawskiego Studenckiego Komitetu Solidarnoci. Uczestnik akcji ulotkowych. Wielokrotnie zatrzymywany. AJZNER Mojesz - przed 1939 r. agent sowiecki. Odznaczony przez reim stalinowski Orderem Odrodzenia Polski. rdo: Sownik biograficzny dziaaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1978-92. AKANIA Miriam - pisarka, bohaterka dokumentu Piotra Weycherta Nie zapomnie (2005). AKIERMAN Majer Zelman - s. Zelika, ur. 1912, byy ucze gimnazjum ydowskiego, aresztowany w lutym 1933 r. za wieszania na przewodach elektrycznych odezw komunistycznych, uniewinniony przez sd (1933), aresztowany 12 wrzenia 1934 r. za posiadanie bibuy komunistycznej (1934). AKKERMAN Vera - czonek siatki wywiadowczej, zorganizowanej przez polskiego yda Leopolda Treppera. Byli nazywani przez Niemcw Rote Kapelle. Udao si jej uciec (Midrasz, stycze 2005, Janusz Roszkowski - ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 14). AKSAMIT Lubomia - Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie. AKST-LIPSZYC Katarzyna - LISTA NR 10; zam. Jzefw k. Warszawy. Wspautorka kiki: Niezaleonos?c? statystyczna w rachunku prawdopodobien?stwa, analizie i teorii liczb by Mark Kac; Katarzyna Akst-Lipszyc; Henry McKean; Zbigniew Ciesielski. Language: Polish. Publisher: Warszawa Fundacja Rozwoju Matematyki Polskiej, 1992. ALBIN Joanna - LISTA NR 10; tumacz przysigy jzyka hiszpaskiego, Krakw. ALBRECHT Jerzy - (ur. 7 padziernika 1914 we Wrzeszczewie koo asku; zm. 8 wrzenia 1992 w Warszawie), dziaacz komunistyczny, ekonomista. Pochodzi z rodziny inteligenckiej, ukoczy studia na Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. ALBRECHT Jerzy - Finkelstein - (ur. 7 padziernika 1914 we Wrzeszczewie koo asku - zm. 8 wrzenia 1992 w Warszawie) byy minister finansw w PRL, gwny zodziej gospodarczy PRL-u, czonek klubu im. K. Marksa, polonofob, komunista. W latach 30. dziaa w rodowisku modziey komunistycznej, podczas okupacji w konspiracji. Od 1942 czonek PPR, by sekretarzem Komitetu Warszawskiego. (1945-1948) I sekretarz Komitetu Warszawskiego i czonek Komitetu Centralnego PPR, 1947-1948 czonek Sekretariatu PPR. W 1948 r. by czonkiem Biura Organizacyjnego KC PPR oraz kierownikiem kolejno: Wydziau Propagandy i Prasy oraz Dziau Propagandy, Kultury i Owiaty KC PPR. Od 1948 dziaacz PZPR, pozosta kierownikiem Dziau Propagandy, Kultury i Owiaty, tym razem KC PZPR, a take czonkiem Biura Organizacyjnego KC (do 1954). W latach 1948-1968 wchodzi w skad KC PZPR (1956-1961), sekretarz KC PZPR (1950-1956). Przewodniczcy Prezydium Rady Narodowej miasta stoecznego Warszawy, 19551957 - czonek, a 1957-1961 - zastpca przewodniczcego Rady Pastwa. (1960-1968) By ministrem finansw (1945-1969). Pose do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL (1952-1956). Przewodniczcy Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1952-1956). By take czonkiem Prezydium Oglnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego. ALEF Gustaw - Gwardia Ludowa, ps. Bolkowiak. ALEKSANDROWICZ Julian - 1908-88. Profesor UJ, internista-hematolog. ALEKSANDROWICZ Piotr - (urodzony 4 padziernika 1953 w Warszawie), dziennikarz. W latach 1981-1982 reporter Polskiej Agencji Prasowej pniej (1982-86) dziennikarz w tygodniku itd. W latach 1986 - 1988 redaktor w Przegldzie Tygodniowym. W latach 1988-1989 by redaktorem w Gazecie Bankowej. Zwizany z Rzeczpospolit w latach 1989-1996; zastpca redaktora naczelnego i od 1996 do 2001 redaktor naczelny tego dziennika. By te wiceprezesem Wydawnictwa Presspublica. Od roku 2002 redaktor naczelny Business Week, od 2006 roku szef dziau biznes w tygodniku Newsweek Polska. ALEKSIUN Jan Jaromir - LISTA NR 13; (ur. 1940) grafik plakatu. Studiowa we Wrocawiu, w latach 1959-1966, na Wydziale Architektury Politechniki Wrocawskiej, a potem w PWSSP. Do dzi tam wykada. ALEKSIUN Natalia - LISTA NR 13; doktor, historyk zajmujcy si dziejami ydw polskich w XIX i XX wieku oraz stosunkami polsko-ydowskimi. Magisterium i doktorat w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, ukoczya rwnie Szko Nauk Spoecznych w Warszawie. Rozprawa doktorska Ruch syjonistyczny w Polsce, 19441949 napisana pod kierunkiem ydowskiego kamcy historycznego prof. Jerzego Tomaszewskiego uzyskaa nagrod Prezesa Rady Ministrw. Ukazaa si w 2002 r. w wydawnictwie Trio pod tytuem Dokd dalej. Ruch syjonistyczny w Polsce, 1944-1949. Asystentka w Instytucie Studiw Regionalnych Uniwersytetu Jagielloskiego, wykada rwnie w Collegium Civitas w Warszawie. Autorka kilkunastu artykuw na temat pamici o Holocaucie, historiografii, stosunkw polsko-ydowskich po II wojnie wiatowej oraz ideologii syjonistycznej. Laureatka Nagrody Fundacji Nauki Polskiej, Stypendium Fulbrighta na New York University, Lady Davies na Uniwersytecie Hebrajskim, Skirball Fellowship for Eastern European Scholars w Centre for Hebrew and Jewish Studies w Oxfordzie oraz The Herz Family Fellowship in the History of Polish Jews w YIVO, w Nowym Jorku. ALFRED Konar-Klominek vel Aleks-Kunderfrellnd 1862-1940; dramatopisarz. ALLBRIGHT Madeleine vel Korbelova Maria Jana - bya sekretarz stanu USA, nazwaa Geremka: polskim skarbem narodowym. Zapewne wysza z zaoenia, e po PRL i okresie bujnej transformacji ustrojowo-gospodarczej zostao nam tak niewiele, e nawet Geremek (de domo Lewartow) moe by skarbem. Dobre to, co si nie dao sprzeda na zewntrz? (Polskie Jutro - Kto Kogo Polityka, Romuald Bury, 05.06.2007). ALLERHAND Maurycy - urodzony 28 czerwca 1868 w Rzeszowie, w redniozamonej rodzinie ydowskiej. Zgin w 1942. Wybitny prawnik, profesor, znawca prawa cywilnego. Nauki pobiera w domu oraz w chederze przy rzeszowskiej synagodze. Ukoczy rzeszowskie gimnazjum i podj studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeskiego, gdzie w 1892 uzyska doktorat. W niepodlegej Polsce szybko osign kolejne stopnie kariery uniwersyteckiej, otrzymujc w 1917 r. tytu profesora nadzwyczajnego,

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


a w 1920 zwyczajnego. By czonkiem Izraelickiego Stowarzyszenia Hmanitarnego Leopolis, czyli lwowskiego oddziau stowarzyszenia Bnei Brith. Czonek Komisji Kodyfikacyjnej RP. Po zajciu ziem polskich przez wojska ydosowieckie 17 wrzenia 1939 r. natychmiast zwiza si z ydowskimi komunistami i nadal prowadzi wykady z procedury cywilnej na uniwersytecie przemianowanym na uniwersytet Iwana Franki. Kiedy wkroczyli Niemcy, Allerhand zosta natychmiast usunity z uczelni i wraz z rodzin umieszczony w getcie. Wywieziony z on do obozu w Janowie pod Lwowem, gdzie zmar. ALMERT Andrzej - rzecznik prasowy Sdu Okrgowego dla Krakowa rdmiecie (02-03.2002). ALOT Stanisaw - internowany 13 grudnia 1981 r., przesya grypsy o sytuacji internowanych wykorzystywane w prasie podziemnej. Po wyjciu z obozu dla internowanych wsppracowa z Biuletynem Informacyjnym RKW Rzeszw Solidarno Trwa, do 1984 r. W latach 1982-89 (wraz z on Halin) kolportowali pras i wydawnictwa II obiegu, szczeglnie w rodowiskach owiaty i kultury. W 1987 r. sygnatariusz apelu duszpasterstw Warszawy mwicego o nieprzestrzeganiu w PRL praw obywatelskich, w tym prawa zrzeszaniu si. Autor artykuw do pisma Kaganek. Wspzaoyciel Komitetu Obywatelskiego w Rzeszowie (1989). By oskarony o to, e jako prezes ZUS, wbrew regulaminom ZUS i bez stosownych upowanie, dopuci Stanisawa Z. i Jana P., wystpujcych jako doradcy prawni ZUS do renegocjowania umowy pomidzy ZUS a Prokom Software. Podpisa drugi aneks umowy ZUS z firm Prokom na komputeryzacj ZUS (wartoci ok. 750 mln z). Efektem tego by protok dodatkowy i aneks do umowy, ktry narazi budet na znaczne straty. ALPER Icko Zelik - ur. 1887 w Hrubieszowie, kantor, zam. 3 Maja 1940. ALSTER Antoni-Nachym - waciwie Nachum Alster , pseud. Antek, Hans, Komar, Sierpie, Sterowski, Tracz, Wit (ur. 4 lutego 1903 w Rzeszowie, zm. 29 wrzenia 1968 w Warszawie). Polonofob, stalinowiec, dziaacz komunistyczny, czonek KPP, PPR, KC PZPR, funkcjonariusz PRLowskich organw bezpieczestwa. Genera wiceszef MBP, m.in. od 10 grudnia 1954 roku, pierwszy zastpca Wadysawa Dworawskiego, nastpnie Edmunda Pszczkowskiego, sprawujcych kolejno funkcj przewodniczcego Komitetu ds. Bezpieczestwa Publicznego. Nastpnie od 11 grudnia 1956 roku podsekretarz stanu (wiceminister) w Ministerstwie Spraw Wewntrznych, odwoany 4 maja 1962 roku. Kolaborant sowiecki 1939-41. Odznaczony przez rzd ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski. Stwierdzi na odprawie partyjnej komendanta krajowego MO w dniu 10 listopada 1944 roku: Komenda Gwna nie docenia niebezpieczestwa grocego ze strony AK. Procent AK-owcw w MO jest za duy. Zadaniem czystki powinno by usunicie AK-owcw(...) (Cyt. za: T. enczykowski, Polska Lubelska 1944, Warszawa 1990, s. 302.). Od 10 grudnia 1954 (do 27 grudnia 1956) by pierwszym zastpc Wadysawa Dworakowskiego, nastpnie Edmunda Pszczkowskiego, sprawujcych kolejno funkcj przewodniczcego Komitetu ds. Bezpieczestwa Publicznego. Nastpnie od 11 grudnia 1956 peni funkcj podsekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Spraw Wewntrznych, zosta odwoany 4 maja 1962. Od maja 1962 do stycznia 1968 by wiceministrem gospodarki komunalnej. Peni mandat poselski w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym. Zosta odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy I klasy (dwukrotnie), Krzyem Grunwaldu II klasy, Krzyem Komandorskim z Gwiazd Orderu Odrodzenia Polski. Jego rodzina w 1969 roku wyjechaa do Izraela. ALSZER Fokus Wojtek - raper, czonek zespou Pokahontaz. ALTAR Tal - prowadzi wykady w Fundacji im. prof. Mojesza Schorra. ALTBERG Abram Matys - ur. handlowiec, sekretarz Zwizku Zawodowego Transportowcw RP (1935). ALTBERG Matjas - bundzista, sekretarz Zwizku Zawodowego Transportowcw RP (1929), sekretarz Zwizku Zawodowego Transportowcw (1937). ALTENBERG Chaja Helena - przed 1939 r. agent sowiecki, kolaborant sowiecki (1939-41). Odznaczona przez rzd ydokomunistyczny orderem Odrodzenia Polski. rdo: Sownik biograficzny dziaaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1978-92. ALTER Wiktor - (ur. 7 lutego 1890 w Mawie, zm. 17 lutego 1943 w ZSRR) ydowski dziaacz socjalistyczny zwizany z organizacj Bund, publicysta. Czonek egzekutywy II Midzynarodwki. Po studiach w Belgii, gdzie uzyska dyplom inyniera mechanika, powrci w 1912 do Warszawy. W kwietniu 1913 zosta aresztowany za dziaalno w Bundzie i zesany na Syberi. Po ucieczce uda si do Wielkiej Brytanii, gdzie wstpi do Partii Pracy. W czasie I wojny wiatowej uczestniczy w kampanii na rzecz odmowy suby wojskowej. Po wybuchu rewolucji lutowej przenis si do Rosji. W grudniu 1917 zosta czonkiem Komitetu Centralnego Bundu. Od 1918 w Polsce. Dziaa w kierownictwie polskiego Bundu, w okresie midzywojennym by czoowym dziaaczem lewego skrzyda Bundu. By zwolennikiem wsppracy z Komunistyczn Parti Polski. Po zawarciu ukadu Sikorski-Majski w padzierniku 1941 zosta zwolniony z obozu i rozpocz organizowa Midzynarodowy ydowski Komitet Antyfaszystowski. 4 grudnia 1941 zosta aresztowany i nastpnie w niewyjanionych okolicznociach zamordowany przez NKWD. Dopiero w 1943 ZSRR poinformoway o jego straceniu za szpiegostwo na rzecz Hitlera. ALTHAMER Pawe - LISTA NR 8; ur. 12 maja 1967 w Warszawie, rzebiarz, performer, akcjoner, twrca instalacji, filmw video. Studiowa na Wydziale Rzeby Akademii Sztuk Piknych w Warszawie. Wystawiajc od 1991 z kolegami z pracowni, m.in. Katarzyn Kozyr, Jackiem Markiewiczem, Jackiem Adamasem, wsptworzy zjawisko pracowni Kowalskiego vel Kowalni - jednego z czoowych ugrupowa modej sztuki polskiej lat 90. ALTMAN Henryk - historyk stalinowski; od 1945 by wielokrotnie delegowany przez rzd w rozmaitych misjach pastwowych za granic. Od 1948 czonek PZPR; odznaczony przez rzd ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski (rdo: Sownik biograficzny dziaaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1978-92). AMAR Shlomo - gwny rabin sefardyjski. Jest finansowany przez biuro premiera Izraela. Rozdzia religii od pastwa dotyczy wszystkich religii oprcz tej jedynej prawdziwej. AMBOR Pawe - starosta Sierpca (1999r.). AMBROSEWICZ-JACOBS Jolanta - LISTA NR 4; polonofob, magister filologii polskiej - UJ. Dr Instytutu Europejstyki Uniwersytetu Jagielloskiego. Specjalistka od socjotechnik, tolerancji. Wsppraca z Simon Wiesenthal Center w Nowym Jorku - 1997; The Rabbi Marc Tannenbaum Foundation, New York - 1998; The Soros Foundation (1998-2000). Autorka ksiek o ydach. Podpisaa si pod listem bronicym yda Kieresa, kamcy i oszczercy wobec Polakw. AMBROZIAK Jacek - urodzony w 1941 w Warszawie. Ukoczy prawo na UW, nastpnie pracowa jako sdzia Sdu Rejonowego Miasta Stoecznego Warszawy (1965-79), pniej by zastpc redaktora naczelnego Tygodnika Solidarno (1981-82) oraz radc prawnym Tygodnika Powszechnego i Sekretariatu Episkopatu Polski. W 1989 r. uczestniczy w obradach Okrgego Stou, potem by szefem Urzdu Rady Ministrw w rzdzie T. Mazowieckiego oraz posem z ramienia Unii Demokratycznej. Od 1997 zasiada we wadzach Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego oraz by wiceministrem skarbu z ramienia AWS. AMBROZIEWICZ Robert - (ur. 18 lutego 1969 w Siedlcach) polityk, pose Platformy Obywatelskiej na Sejm RP V kadencji (od 2005). W 2001 ukoczy studia na Akademii Podlaskiej w Siedlcach w zakresie zarzdzania i marketingu. Od 1991 prowadzi wasn dziaalno gospodarcz. W latach 2002-2005 peni funkcj zastpcy prezydenta Siedlec. Startujc w 2005 r. w wyborach parlamentarnych w okrgu siedleckim, uzyska mandat posa V kadencji Sejmu. Od 2001 naley do Platformy Obywatelskiej, jest czonkiem Rady Krajowej PO, czonkiem Rady i Zarzdu Regionu Mazowieckiego oraz przewodniczcym Zarzdu Powiatowego w Siedlcach. AMES Richard - kantor ydowski. AMICHAJ Jehuda - pisarz, prowadzi wykady w Fundacji im. prof. Mojesza Schorra. AMIEL Irit - (ur. 1931 w Czstochowie) izraelska poetka, tumaczka i pisarka. Przeya zagad czstochowskiego getta. Po II wojnie wiatowej wyjechaa do Izraela. AMKIEH Katarzyna - bya rzecznikiem prasowym Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad (09.2003). AMOS Jan (Iwan) - ur. 29 czerwca 1918 w Skarycach; podpukownik LWP, prokurator wojskowy w czasach stalinizmu. Od 1935 zatrudniony w organach wymiaru sprawiedliwoci ZSRR. Nie posiada wyksztacenia prawniczego, ukoczy jedynie dwa kilkumiesiczne kursy dla prokuratorw i sdziw ledczych ZSRR. Od 1942 w Armii Czerwonej. W 1944 oddelegowany do Ludowego Wojska Polskiego na stanowisko szefa Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Oskara w licznych procesach politycznych przeciwko wyszym oficerom Wojska Polskiego. Wydane przez niego wyroki nosbyy sdowymi mordami. Do jego ofiar nalea m.in. as polskiego lotnictwa pukownik Wadysaw Minakowski. AMOS Oz - popularny pisarz izraelski w wywiadzie dla tygodnika Wprost z 2 padziernika 1994 roku powiedzia: Nagle zjechao do Izraela 600 wykadowcw marksizmu-leninizmu. Wedug moich ocen znalazo si te u nas co najmniej 20 tys. oficerw KGB. Co mona z nimi zrobi? Najprociej byoby zleci im ledzenie profesorw marksizmu wtedy czuliby si bardziej swojsko. AMSTERDAM Abraham - dowdca bandy ydowskiej, zajmujcej si rabunkiem podczas II wojny wiatowej (ydowscy komunici - bandy zbrodniarzy na ziemiach polskich w latach 1941-1944. AMSTERDAMSKA Anna - bya gospodyni skrzynki Tygodnika Mazowsze w 1982 r. AMSTERDAMSKI Piotr - LISTA NR 9, 16; (ur. 1955) fizyk, tumacz kilkudziesiciu ksiek z jzyka angielskiego, dziaa od 1990 roku (Krtka historia czasu). Specjalizuje si w tematyce popularnonaukowej np. Albert Einstein Teoria wzgldnoci i inne eseje; Dan Brown Cyfrowa twierdza. Bra udzia w przygotowaniach do druku niezalenych publikacji ksikowych, nadzorowa druk i dostarcza materiay. Wsporganizowa w odzi kilka spotka Towarzystwa Kursw Naukowych (w tym wykady A. Michnika). Uczestniczy w spotkaniach w domu Ewy i Jacka Bierezinw. W kwietniu 1977 r. podpisa (jako jeden z przedstawicieli studentw, wraz z Ann Niezabitowsk - biologia, Joann Olszewsk - psychologia, Jackiem Bartyzelem - polonistyka) list zbiorowy studentw Uniwersytetu dzkiego o powoanie komisji poselskiej do zbadania zaj z czerwca 1976 r. (zawozi ten list do Warszawy). W maju, po zamordowaniu Stanisawa Pyjasa, podczas wiecu w odzi na schodach kocioa w. Teresy odczyta list solidaryzujcy si ze studentami krakowskimi. Spowodowao to otwarcie ledztwa, ktre umorzono jesieni 1977 r. (na zasadzie amnestii). Inwigilowany, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, przesuchiwany. Podczas rewizji w mieszkaniu dzkim i warszawskim skonfiskowano mu maszyny do pisania i ksiki. Internowany 14 grudnia 1981 r., zwolniony w lipcu 1982 r. (Biaoka i Darwek). Nalea do klanu astronomw z Uniwersytetu Warszawskiego, stanowicych wszechstronne oparcie dla Tygodnika Mazowsze. Suy nam za skrzynk, wspomaga przy pracach komputerowych. Wsppracowa ze wszystkimi wyej wymienionymi osobami oraz z Elbiet Lewisk. AMSTERDAMSKI Stefan-Saul Henrykowski - LISTA NR 2; urodzony w 1929. By profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W 1968 r. jako yd zosta usunity ze stanowiska kierownika Katedry Filozofii Uniwersytetu dzkiego i z szeregw PZPR. W 1978 r. wraz ze rodowiskiem KOR-owskim wsptworzy Towarzystwo Kursw Naukowych. W swoim mieszkaniu przechowywa nakad pierwszych numerw Zapisu. Organizowa wykady i by wykadowc Towarzystwa Kursw Naukowych. Redagowa Zeszyty Naukowe TKN. Od stycznia 1978 r. do koca 1980 r. by czonkiem Komisji Programowej TKN. Pisa artykuy zamieszczane w Krytyce. Zredagowa (od strony naukowej) ksik pt. Ndza historycyzmu Karla Poppera (1984) i napisa do niej przedmow. Po zwolnieniu z internowania zosta czonkiem Oglnopolskiego Komitetu Nauki Owiaty i Kultury (OKNO). Internowany. W 1989 r. uczestniczy w obradach Okrgego Stou, pniej by zastpc kierownika, a nastpnie kierownikiem Urzdu Postpu Naukowo-Technicznego i Wdroe w rzdach T. Mazowieckiego i J.K. Bieleckiego. Od 1995 r. by czonkiem komitetu doradczego Unii Wolnoci, a take rektorem Szkoy Nauk Spoecznych, utworzonej z funduszy G. Sorosa. Podpisa si pod listem bronicym yda Kieresa, kamcy i oszczercy wobec Polakw. ANACIK Agata - sympatyczka Zielonych 2004. Absolwentka antropologii kultury i socjologii Uniwersytetu Jagielloskiego. Jest czonkiem Romskiego Stowarzyszenia Owiatowego Harangos, Fundacji LGBT oraz trenerk Polskiej Akcji Humanitarnej - prowadzi warsztaty o uchodcach i prawach czowieka. ANANICZ Andrzej - LISTA NR 9; urodzony w 1951 w Warszawie. Ukoczy turkologi na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie nastpnie pracowa jako adiunkt (1974-1991). Wspzaoyciel i wydawca najpierw dwumiesicznika, a potem kwartalnika Obz (1981-90). Inicjator i redaktor Biuletynu Informacyjnego Obozu (1984-89). Wspomina: W podziemiu z on Zosi zaczynalimy od skadania w naszym domu Biuletynu Informacyjnego KOR. Pniej wspwydawaem Obz, BIO (Biuletyn Informacyjny Obozu), ksiki z serii Biblioteki Obozu oraz film wideo o godzie na Ukrainie. Moja ona bya sekretarzem redakcji oraz mudnie dokonywaa skadu edytorskiego naszych wydawnictw. W ramach Biblioteki Obozu uczestniczy w wydaniu blisko 20 ksiek; przetumaczy tekst filmu o godzie na Ukrainie rozpowszechnianego na kasecie video. W 1991 zosta wicedyrektorem, a pniej dyrektorem Departamentu Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a nastpnie wiceministrem. W 1995 r. zosta ministrem w Kancelarii Prezydenta L. Wasy ds. zagranicznych, a od 1996 zasiada we wadzach Instytutu Lecha Wasy. Mason, od 1996 r. naley do Rady Polityki Zagranicznej, stworzonej przez czoowych politykw udecji. Jest take czonkiem Rady Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. W 1997 r. z ramienia AWS by zastpc B. Geremka w MSZ. W 2003 roku zosta ambasadorem w Turcji. W 1990 wraz z Janem Malickim i Tadeuszem Majd zainicjowa w ramach Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego dziaalno Studium Problemw Narodowociowych Zwizku Radzieckiego i Europy rodkowo-Wschodniej. Czonek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Szef Agencji Wywiadu (11.0822.12.2004). Jego nominacja na stanowisko szefa Agencji Wywiadu przez premiera Marka Belk wywoaa wiele kontrowersji. Posowie SLD sprzeciwiali si nominacji osoby kojarzonej z prawic, za politycy PiS zarzucali, e w trakcie negocjacji nad aneksem do polsko-rosyjskiego traktatu z 1992 Ananicz jako przewodniczcy zespou negocjacyjnego pozwoli na znalezienie si w treci traktatu artykuu zezwalajcego na tworzenie na terenach dawnych baz armii radzieckiej w Polsce wsplnych, polsko-rosyjskich spek, co wedug PiS mogo stanowi zagroenie dla polskiej gospodarki. Kolejnym zarzutem podnoszonym przez PiS bya rzekoma wsppraca z prezydentem Lechem Was i polskimi subami specjalnymi w inwigilacji prawicy w pierwszej poowie lat 90. ANC Krzysztof - pochodzi z Gdaska, w Nowym Jorku od 1991 roku. Tematem jego prac jest przede wszystkim czowiek. Wzi udzia m.in. w w wystawie Polscy fotografowie w Nowym Jorku. ANCEREWICZ Czesaw - redaktor dziennika - gadzinwki Goniec Codzienny, w czasie niemieckiej okupacji. ANCUKIEWICZ Aleksandra - Centrum im. Anielewicza. Studenckie Koo Naukowe. Sekcja Historii i Kultury ydw. ANCUTA Katarzyna - autorka Black velvet. Pe rodka i (bi)seksualna pynno Gotyku, opublikowanego w Res Publica Nowa - miesicznik, nr 6 (177), 2003 r. ANDERMAN Janusz - LISTA NR 2; urodzony w 1949 roku we Woszczowej (kieleckie), prozaik, scenarzysta, tumacz. Uczestnik podziemnego ycia literackiego u schyku komunizmu. Wydawca odrzuconych przez cenzur wierszy Juliana Kornhausera Zabjstwo (wiersze powieli na kserokopiarce Akademii Grniczo-Hutniczej w Krakowie, oprawi i zilustrowa). Od 1978 do 1982 r. czonek redakcji niezalenego kwartalnika Puls (cho ujawni swoje nazwisko w r. 1980). Autor kilku ksiek wydanych poza cenzur i na emigracji oraz tekstw literackich publikowanych w prasie podziemnej (w tym wydawanej w orodku internowania w Biaoce) oraz prasie i rozgoniach emigracyjnych. W latach 80. przedstawiciel i wsppracownik londyskiej redakcji Pulsu. Internowany. Dziaacz Prymasowskiego Komitetu Pomocy Pozbawionym Wolnoci i Ich Rodzinom. Zaczyna jako publicysta i reporter w studenckich czasopismach - std pewnie jego prawdziwie magnetofonowy such i umiejtno rejestracji mowy ludzi z ulicy, zbiorowego gosu spoeczestwa. (...). Anderman nie bardzo wierzy w wewntrzn przemian spoeczestwa po odzyskaniu przez Polsk niepodlegoci. Schorzenia duszy spowodowane przez totalitaryzm pokazuje jako przypadoci trudne do wykorzenienia i, jak mao kto, umie odnale ich lady w dzisiejszym yciu Polakw. rdo: www.polska2000.pl ANDREJEW Igor - (ur. 1915 w Wilnie, zm. 1995 w Warszawie) morderca sdowy, prawnik, profesor zwyczajny prawa. Wnuk adwokata Bazylego Andrejewa i syn znanego w latach midzywojennych adwokata wileskiego Pawa Andrejewa. Absolwent Wydziau Prawa i Nauk Spoecznych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. W czasie wojny traci ojca skazanego na mier w ZSRR (zm. 1942) i przybranego brata Aleksandra, ktry ginie w 1943 roku. Po wojnie repatriuje si do Warszawy, gdzie robi doktorat na UW. W latach 1948-1953 dyrektor Centralnej Szkoy Prawniczej im. T. Duracza w Warszawie. Jeden z sdziw, ktrzy w 1952 roku zatwierdzili wyrok mierci na gen. Augusta Fieldorfa Nila. Wykadowca i pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Nauk Prawnych PAN. Dyrektor tego instytutu. Autor kilkudziesiciu prac naukowych, dotyczcych pojcia przestpstwa, jego ustawowych znamion oraz prac z dziedziny prawa porwnawczego. Napisa ksik o ocenach prawnych karcenia dzieci i trudnoci w ich ocenach prawnych. Autor Kodeksu karnego (1969). Organizator studiw zaocznych prawa na Uniwersytecie Warszawskim, wieloletni prodziekan Wydziau Prawa. Czonek Midzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego AIDP, Przewodniczcy sekcji polskiej Stowarzyszenia, do ktrego publikacji m. in. pisywa artykuy o etyce w wymiarze sprawiedliwoci. Honorowy wiceprezydent tego Stowarzyszenia, pozbawiony tego tytuu na wniosek delegacji polskiej na Walnym zgromadzeniu AIDP, po ujawnieniu jego udziau w sprawie gen. Fieldorfa. W 1988 roku Uniwersytet Warszawski opublikowa XVI tom Studia Iuridica, dla uczczenia pracy naukowej Igora Andrejewa. Wrd uczniw Andrejewa s Lech Falandysz i Lech Gardocki. Przez ostatnie lata ycia sparaliowany. ANDROPOW Jurij - Feinstein lub Flekenstein - dane o jego ydowskim pochodzeniu s udokumentowane w archiwach KGB, o czy mona byo si dowiedzie z programu wyemitowanego przez rosyjsk telewizj Itogi w dniu 13.06.2006 roku. Telewizja ta jest wasnoci ydowskiego miliardera Gusiskiego. Andropow urodzi si 15.06.1914 roku w Moskwie. Henryk Pajk w ksice Grabarze polskiej nadziei pisze: Biografi Andropowa przerabiano czterokrotnie i zapewne adna z tych wersji nie oddaje caej prawdy o tym mordercy gojw i bandycie. W oficjalnej biografii jest synem kolejarza (jak nasz Rokossowski) Wadimira z pochodzenia Osetyca z guberni Stawropolskiej. Rosyjskie i wiatowe ydostwo metodycznie inwestowao w karier Andropowa, jego protegowanego Gorbaczowa i kariery kilkudziesiciu innych rosyjskich krypto-syjonistw (...). Do partii wstpi w 1939 roku, a ju w 1940 roku zosta szefem Komsomou w Karelo-Fiskiej SSR (1940-1944). W 1947 roku jest ju I sekretarzem KPZR w Karelii, cztery lata pniej pobratymcy cigaj go do Moskwy, do pracy w KC. Na krtko Andropow popad w konflikt z Malenkowem, formalnym zastpc Stalina. Wkrtce potem w latach 1954-1957 zosta zesany na Wgry w roli ambasadora. Ze skutkiem tragicznym dla Wgrw. Podobnie jak jego pobratymiec Bela Kun w 1918 roku, wsawi si masakr Wgrw w powstaniu 1956 roku. Dojcie do wadzy Chruszczowa otworzyo Andropowowi powrotn drog do Moskwy. W wyniku walk rosyjskich Chamw z rosyjskojzycznymi ydami (...), Andropow w 1962 roku zosta czonkiem Sekretariatu KC KPZR i zaj miejsce Susowa. Wkrtce potem zostaje szefem KGB, a w 1973 roku czonkiem Politbiura. Jednoczenie zachowa tek szefa KGB, co byo kolejnym ewenementem i oznaczao zwycistwo rosyjskich ydw nad rosyjskimi chamami. Cieszy si jednoczenie dyskretn akceptacj demokratycznego Zachodu - on, kat powstania wgierskiego! Wtedy wanie zaczo si metodyczne przenoszenie rzdw nad Sowagrem z partii i armii do KGB, naszpikowanego na wszystkich decyzyjnych szczeblach pobratymcami Andropowa. Zostaje przewodniczcym Rady Najwyszej ZSRR. Niemal natychmiast po mierci Breniewa, niewidzialne lobby wypromowao (10 listopada 1982 r.) wanie Andropowa na stanowisko I Sekretarza KPZR. Ta nominacja bya naruszeniem wszelkich regu obowizujcych w dziejach Sowagru. Czym dotychczas nie spotykanym byo mianowanie na genseka KPZR - szefa KGB! Zawsze bowiem aparat partyjny dominowa nad aparatem fizycznego terroru - nad KGB i GRU (...). Andropowowi jego zdalni i miejscowi protektorzy wyznaczyli rol motka kruszcego ydobolszewickie Imperium Szatana. Natychmiast rozpocz strategiczny, wielopaszczyznowy proces przygotowania pierestrojki. Kiedy zosta gensekiem, los pozostawi mu ju niewiele czasu. W chwili nominacji by ju ciko chory na niewydolno nerek. Zmar 9 lutego 1984 roku, po 15 miesicach panowania. Najprawdopodobniej to on wsplnie z Breniewem by gwnym planist stanu wojennego w Polsce. Generaowie sowieccy mieli w tym temacie inne zdanie. Opowiadali si za interwencj w Polsce. Organ Armii Czerwonej Krasnaja Zwiezda, dzie po rejestracji Solidarnoci wydrukowa artyku o wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Zakoczono go cytatem z Lenina: Wojna z Polsk zostaa nam narzucona. ANDRUCHOWICZ Bogusaw - LISTA NR 9; prac in.-tech Zakadu Technologii i Technik Malarskich Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu. Zwycizca konkursu Muzeum Geologicznego Pastwowego Instytutu Geologicznego (2002). ANDRUNIK Basia - LISTA NR 8; Szwajcarska Fundacja na Rzecz Kultury Pro Helvetia ANDRUS Artur - (ur. 27 grudnia 1971 r. w Sanoku) dziennikarz, poeta, autor tekstw piosenek, artysta kabaretowy i konferansjer. Od 1994 r. wsppracuje z Polskim Radiem Program III. Redaktor programu Powtrka z rozrywki oraz Akademia rozrywki, gospodarz spotka w warszawskiej Piwnicy pod Harend oraz w dzkiej Przechowalni, konferansjer imprez kabaretowych. Od 2005 jest staym gociem programu publicystyczno-satyrycznego Szko kontaktowe, nadawanego na antenie TVN24. Oto co napisa na swoim blogu na pocztku lipca 2007 r. Przez wszystkie moliwe amy, strony, programy, audycje, publikacje przetoczya si burzliwa dyskusja na temat rzekomych wykadw rzekomo Ojca, rzekomo Dyrektora. Dlaczego tak duo rzekomo? Posuchaem tych nagra i musz stanowczo stan w obronie bezpodstawnie oskaranego o ten czyn Tadeusza R. To jest jaka manipulacja, prowokacja, agresywny atak. Po pierwsze: wykad, to wedug Sownika Jzyka Polskiego dusza, zaplanowana wypowied ustna suca przekazaniu suchaczom wiedzy na jaki temat. I o ile mog uwierzy, e bya dusza, zaplanowana i ustna, o tyle wiedz bym tego dziadostwa nie nazywa. Po drugie: nie wierz, eby takich sw uywaa osoba wyksztacona, duchowna, kierujca si w swoim yciu wycznie zasad mioci bliniego. To, co tam zostao nagrane, mwio jakie chamido podszywajce si pod kogo innego. Na pewno spreparowane. Ale nawet z takich przykrych zdarze naley wyciga wnioski, trzeba si czego uczy. Osoba udajca Ojca Tadeusza R. w pewnym momencie mwi: Jak oni adnie mwi. Pani prezydentowa z tak eutanazj? Ty czarownico! Ja ci dam! Jak zabija ludzi, to sama si podstaw pierwsza. Nie uwaczajc. A ju prawdziwy Ojciec Dyrektor, komentujc ca t przykr spraw stwierdzi, e: ...trzeba si troch zna na retoryce i trzeba widzie cay kontekst... Pewnie nie znam si a tak dobrze jak autor tych sw, ale chc si uczy od najlepszych. A w zwizku z tym, e mam do zaatwienia pewn zadawnion spraw z jednym z byych moich znajomych, a dotychczas nie umiaem tego wyrazi, napisaem: Wiersz o tym, e trzeba si troch zna na retoryce i trzeba widzie cay kontekst Tpy palancie w de kopany, Synu najgorszej kurtyzany, Paskudna mordo, zy pomiocie Sklejony z genw po idiocie, mijo obmierza, wredna, liska, Gnijca warstwo torfowiska, Skutku uboczny chorb licznych, (W tym - przede wszystkim wenerycznych), wiea padlino, brudna ciero, Trdzie, tyfusie i cholero, cierwo, klejnocie ciemnogrodu, ywe ucielenienie smrodu, Jamo, do ktrej pluj ptaki, Ryju podobny do kloaki, Ndzna przybdo spod Sodomy, wiskie koryto pene pomyj, Potwr! Wywoka! Kreatura! Krzywko skunksa, pchy i szczura,

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


Poczwaro ty ropnistooka, Ozdobo szamba i rynsztoka, Klonie sparszywiaego chwostu, Odmiano cieku i kompostu, Szmato, na ktrej psy siadaj, Bkarcie za! Nie uwaczajc. ANDRUSZKIEWICZ Krzysztof - LISTA NR 9; dr, organizacja i zarzdzanie, ekonomia, specjalista od marketingu. Pracownik Katedry Marketingu UMK - Wydzia Finansw i Zarzdzania WSB w Toruniu. ANDRZEJAK Iza - mgr, Editorial and Advertising Coordinator, Puls Biznesu, Legionowo. Absolwentka Wyszej Szkoy Ubezpiecze i Bankowoci w Warszawie. ANDRZEJCZAK Monika - przenterka Pogody po WD (dzkie Wiadomoci Dnia) w TVP3 d oraz Pogody w TVP3. Szefowa biura Festiwalu Czterech Kultur w odzi. ANDRZEJEWSKA Ewa - urodzona w 1959 we Wrocawiu. Absolwentka Wyszego Studium Fotografii ZPAF (1990-93) w Warszawie. Czonek ZPAF od 1996. Od pocztku lat 90. organizatorka BIENNALE FOTOGRAFII GRSKIEJ w Jeleniej Grze. Wraz z Wojciechem Zawadzkim prowadzi Galeri Fotografii Korytarz w Regionalnym Centrum Kultury oraz Wysze Studium Fotografii w Jeleniej Grze. ANDRZEJEWSKI Jerzy - urodzi si 19 sierpnia 1909 roku w Warszawie, w ktrej zmar 19 kwietnia 1983. Polonofob, prozaik, publicysta, stalinowiec. W 1948 przenis si do Szczecina, gdzie rozwin dziaalno w Komitecie Obrocw Pokoju i Towarzystwie Przyjani Polsko-Radzieckiej. W latach 1949-1952 by prezesem Oddziau Szczeciskiego ZLP. W roku 1950 zosta czonkiem partii komunistycznej i odznaczono go Orderem Sztandaru Pracy i Klasy. Przenis si do Warszawy, gdzie w latach 1952-1954 by redaktorem naczelnym ydokomunistycznego Przegldu Kulturalnego, a w 19521957 poseem na Sejm PRL. W latach 1955-56 by czonkiem zespou redakcyjnego Twrczoci, wsppracowa z tygodnikiem Nowa Kultura (1955-1962). W 1959 zosta prezesem Oddziau Warszawskiego ZLP. Wsppracowa z tygodnikiem Polityka. Wspzaoyciel KOR . W 1946 roku zacz pisa swoj najgoniejsz powie - POPI I DIAMENT. Powie zostaa zdominowana przez wtek Maka Chemickiego, modego onierza AK, ktremu wydano rozkaz wykonania wyroku mierci na sekretarzu PPR. Wydany w 1948 roku utwr wywoa due zainteresowanie i silne kontrowersje. Autorowi miano za ze faszowanie historii, przedstawienie przejmowania wadzy przez komunistw jako pokojowego aktu zgodnego z wol narodu, AK natomiast jako element destabilizujcy i wichrzycielski. Recenzenci komunistycznej Kunicy mieli natomiast mu za ze, e jego powie nie ma dostatecznie jasnej wymowy ideologicznej. Jako jeden z pierwszych odpowiedzia na apel o przyswojenie sobie marksistowskiej wiedzy o rozwoju spoeczestwa na IV Walnym Zjedzie ZLP w 1949. W 1950 opublikowa gon samokrytyk Notatka. Wyznania i rozmylania pisarza, w ktrej odci si od swojej przeszoci, potpi bdy popenione w POPIELE I DIAMENCIE i owiadczy, e gboka przemiana mylowa doprowadzia go do marksizmu i leninizmu. W kolejnych latach, zajmujc si gwnie publicystyk, w swych artykuach wspiera rzdzcych, powielajc prymitywne hasa, kamstwa i oszczerstwa wadzy ludowej. Jeszcze w roku 1954 wprowadza poprawki do POPIOU I DIAMENTU, pogbiajce zafaszowanie historii, umieszczajc w powieci ideologi walki klas i nowomow - wanie ta, najbardziej zakamana wersja powieci funkcjonowaa przez dugie lata jako podstawowa i doczekaa si najwikszej liczby wyda. Co ciekawe, Andrzejewski w 1954 jednoczenie pracowa nad zbiorem ZOTY LIS, wydanym w 1955, zawierajcym opowiadanie NARCYZ omieszajce koniunkturalizm artystw. W roku 1958 napisa scenariusz do filmu Andrzeja Wajdy POPI I DIAMENT, tworzc trzeci wersj tej samej ksiki. Joanna Michlic w artykule Holokaust i wczesne lata powojenne w wiadomoci Polakw (Midrasz - pismo ydowskie, stycze 2005, str. 32), tak pisze o twrczoci Andrzejewskiego: Podobnie jak Otwinowski, ktry podejmuje temat zmierzenia si z trudn blisk przeszoci, Jerzy Andrzejewski w swoim artykule Zagadnienie polskiego antysemityzmu podejmuje prb konfrontacji z trudn przeszoci i teraniejszoci. Polacy zachowuj si tak, jakby nie dotara do nich tragedia tej mniejszoci (...). Podkrela, e kwestia ta powinna sta si przedmiotem debaty publicznej i krytykuje stanowisko wadz komunistycznych, uwaajcych, e antysemityzm jest postaw charakterystyczn wycznie dla si reakcyjnych (...). Nastawienie antyydowskie istnieje wrd rnych grup spoecznych, zarwno wrd niewyksztaconych klas niszych, jak i wrd inteligencji (...). Wedug pisarza tradycyjne polskie wzorce kulturowo-moralne, ktre ksztatoway si przez wieki w procesie historycznym, charakteryzowao zawsze uprzedzenie i wrogo wobec ydw. Andrzejewski stwierdza, e nienawi i wymiewanie si z ydowskiej tradycji i obyczajw, strojw oraz asymilacji ydw to postawa typowa wrd Polakw - niezalenie od ich wyksztacenia i pozycji spoecznej. Pisarz dochodzi do wniosku, i antysemickie wzorce moralno-kulturowe wynikaj z tego, e Polacy uwaali ydw za obc, wrog spoeczno. ANDRZEJEWSKi Jerzy - pukownik, szlachcic herbu pejs. By Komendantem Wojewdzkim MO w Gdasku, gdy rozpoczynay si strajki w 1980 roku. Wczeniej by Komendantem Wojewdzkim MO w Lublinie. ANDRZEJEWSKI Leon - waciwie Leon Ajzef vel Lajb Wolf Ajzen (ur. 25 grudnia 1910 - zm. 18 stycznia 1978 w Warszawie), funkcjonariusz aparatu bezpieczestwa Polski Ludowej. Polonofob, stalinowiec, zbrodniarz UB. Dyrektor gabinetu ministra BP. Agent sowiecki i niemiecki. Dyrektor Departamentu III Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego w latach 1953-1954, wicedyrektor Departamentu I Komitetu do spraw Bezpieczestwa Publicznego od 1956, zwolniony w 1957. By czonkiem KPP, PPR i PZPR. By wykadowc na kursie NKWD w Kujbyszewie. Od sierpnia 1944 by kierownikiem ochrony PKWN, pniej zosta zastpc kierownika Wydziau Personalnego Resortu BP i Dowdc Szkoy Oficerskiej. ANGABEGIAN Abel - doradca ekonomiczny Gorbaczowa (1980). Dezinformowa go, mwic, e w ZSRR nie ma wzrostu gospodarczego. Ustalia to w 1988 roku CIA. ANGERSTEIN Oliwia - waniejsze daty: 1981.08 26 - data urodzenia (Tychy); 2006 - wyksztacenie (Studio Aktorskie przy Pastwowym Teatrze ydowskim w Warszawie); 2007 - egzamin eksternistyczny. Wzrost i waga: 162 cm, 48 kg. Jzyki obce: angielski, rosyjski, niemiecki. Umiejtnoci: piew, taniec, jazda konna, pywanie, szermierka, dubbing. Przebieg pracy: role teatralne, programy tv, epizody w serialach. ANGIERSZTAJN Alfred - polonofob, stalinowiec, przed 1939 r. agent sowiecki, wysokiej rangi aparatczyk. Odznaczony przez rzd ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski (rdo: Sownik biograficzny dziaaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1978-92). ANIELEWICZ Mordechaj - pseudonim Marian, Malachi, Anioek (ur. 1919 w Wyszkowie, zm. 8 maja 1943 w Warszawie), dowdca ydowskiej Organizacji Bojowej podczas powstania w getcie warszawskim. Pochodzi z ydowskiej rodziny, mieszkajcej na warszawskim Powilu. Jego ojciec Abram prowadzi tam sklep, z ktrego utrzymywa rodzin. W czasie nauki od 1934 roku nalea do lewicowo-syjonistycznej organizacji skautowskiej Haszomer Hacair, a od 1937 roku by dowdc oddziau (gdudu) Bechazit i czonkiem komendy warszawskiej. W 1939 roku wszed do Komendy Naczelnej Haszomer Hacair. W czasie kampanii wrzeniowej wraz ze swymi podwadnymi z organizacji Haszomer-Hacair usiowa przedosta si do Rumunii, ale przeszkodziy mu w tym wadze radzieckie. Anielewicz wrci do Warszawy i kontynuowa swoj dziaalno w Komendzie Naczelnej Haszomer Hacair. W dniu 19 kwietnia 1943 roku stan na czele OB podczas powstania w getcie warszawskim. Wtedy wedug niepotwierdzonych informacji mianowany na stopie majora. Zgin 8 maja 1943 roku wraz z reszt dowdztwa powstania w getcie warszawskim, w bunkrze przy ul. Miej 18. Jego imieniem nazwano oddzia partyzancki GL, utworzony z uczestnikw powstania zbiegych z getta warszawskiego. ANKIEWICZ Damila - (ur. 6 lutego 1961 w Gorzowie Wielkopolskim), reyserka i scenarzystka. ANKLEWICZ Andrzej - W wielkim biznesie osiad szef doradcw premiera Jzefa Oleksego genera Andrzej Anklewicz, ktry doradza w sprawach bezpieczestwa byemu prezesowi PKN Orlen Zbigniewowi Wrblowi. Anklewicz odegra kluczow rol w mataczeniu w sprawie Aganowa posowie SLD zapewniali, a on sam milczco sugerowa, e Olin to on, a nie Jzef Oleksy (Grabarze polskiej nadziei, H. Pajk, str. 372). Oficer SB, byy szef stray granicznej. Wsplnie z Kurnikiem (szara eminencja Bezpieki i policji, przedtem SB i milicji, ktry pod stoem nominowa na stanowiska kolejnych komendantw gwnych policji M. Papa i A. Kowalczyka) prowadzili firm doradztwa ubezpieczeniowego o nazwie General Brokers. Ta zupenie nieznana firma zawara wtedy szereg lukratywnych kontraktw z firmami pastwowymi, m.in. z Orlenem, Mennic i Ruchem (...). W PKN Orlen doradca do spraw bezpieczestwa zosta A. Anklewicz (Grabarze polskiej nadziei, H. Pajk, str. 255, 257). ANSKI Szymon - wac. Szlojme Zajnwel Rapoport, ur. 1863 w Witebsku, zm. 8 listopada 1920 w Otwocku, ydowski pisarz, publicysta i badacz folkloru, piszcy w jzyku rosyjskim i jidysz. ANSZTAJNOWA Franciszka-Anstejnowa - 1865-1942 poetka, dramaturg, zajmowaa si take przekadami. ANTAS Jolanta - LISTA NR 10; uczona, jzykoznawca, profesor Uniwersytetu Jagielloskiego. Kierownik Zakadu Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagielloskiego; od 1999 ze stopniem doktora habilitowanego. Zajmuje si badaniem jzyka, strategii i mechanizmw komunikacyjnych. Wydaa monografie powicone negacji (O mechanizmach negowania. Wybrane semantyczne i pragmatyczne aspekty negacji, Krakw 1991) i kamstwu (O kamstwie i kamaniu. Studium semantyczno-pragamatyczne, Krakw 1999). Jako pierwsza w Polsce rozpocza badania jzykoznawcze nad komunikacj niewerbaln, w szczeglnoci nad gestami i ich rol w procesie komunikowania si ludzi. Zainicjowaa nowatorski program badawczy Mapa gestw polskich, nad ktrym pracuje od wielu lat wraz ze swoim zespoem badaczy. ANTCZAK Bartomiej - LISTA NR 15; dyrektor Marketingu i Sprzeday Incenti S, Warszawa. ANTCZAK Jerzy - (ur. 25 grudnia 1929 we Wodzimierzu Woyskim) reyser teatralny i filmowy. Prywatnie jego on jest aktorka Jadwiga Baraska, z ktr ma syna Mikoaja (ur. 1965). W latach 1963-1975 naczelny reyser Teatru Telewizji. Laureat nagrody pastwowej I stopnia (indywidualnej 1964 i 1970, zespoowej 1976). W roku 1976 jego film Noce i dnie by nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojzyczny. Od 1980 wraz z on Jadwig Barask, przebywa w USA, gdzie jest wykadowc (z tytuem profesora) amerykaskiej uczelni UCLA - Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, na Wydziale Filmu i Telewizji. Od pocztku lat 90. czasowo przebywa w Polsce, realizujc dwa filmy: Dama Kameliowa i Chopin. Pragnienie mioci oraz dwa przedstawienia teatru tv: Cezar i Pompejusz oraz cieki chway. ANTONIAK Edyta - Uniwersytet lski w Katowicach. Zaliczya II OGLNOPOLSK KONFERENCJ JUDAISTYCZN MODYCH NAUKOWCW Warszawa, 17-19 maja 2007 Holokaust i motyw yda w poezji pokolenia Brulionu. ANTOSIEWICZ Stefan - (ur. 2 marca 1918, zm. 15 maja 1998) pukownik, dugoletni funkcjonariusz aparatu bezpieczestwa PRL (Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego i Ministerstwa Spraw Wewntrznych), m.in. pierwszy dyrektor (p.o. dyrektora) wywiadu Resortu Bezpieczestwa Publicznego PKWN i Wydziau Wywiadu oraz Departamentu I Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego. Pierwsze wysze stanowisko w nowo utworzonym aparacie bezpieczestwa obj 8 listopada 1944 - zosta zastpc kierownika Wojewdzkiego Urzdu Bezpieczestwa Publicznego w Lublinie; nastpnie obj (jako penicy obowizki) stanowisko dyrektora Samodzielnego Wydziau Wywiadu w Resorcie BP. Po przeformowaniu Resortw PKWN w ministerstwa obj stanowisko dyrektora Wydziau Wywiadu w Ministerstwie Bezpieczestwa Publicznego. 4 kwietnia obj (jako p.o.) funkcj kierownika Wojewdzkiego Urzdu Bezpieczestwa Publicznego w Poznaniu; 3 czerwca obj to samo stanowisko w WUBP w Katowicach. 1 wrzenia 1948 przenis si do centrali MBP w Warszawie, gdzie zastpi na stanowisku dyrektora Departamentu I MBP (kontrwywiadu) podpukownika Artura Jastrzbskiego; pracowa na tym stanowisku a do likwidacji Ministerstwa Bezpieczestwa Pastwowego i zastpieniu go Komitetem ds. Bezpieczestwa Publicznego w 1954. Po utworzeniu Ministerstwa Spraw Wewntrznych w tym samym roku przeszed tam na stanowisko podsekretarza stanu (wiceministra). Odwoany 3 listopada 1959. Zmar 15 maja 1998. ANTOWSKA-MIGIEL Krystyna - LISTA NR 9; represjonowana w latach 1976-1980, jej nazwisko zamieciy Komunikaty KOR i KSS KOR ANUSZ Andrzej - urodzony w 1965 w Warszawie. Czonek redakcji Kuriera Akademickiego (1987-89), Wydawnictwa Owiatowego BiS, kolporter wydawnictw podziemnych. Ukoczy histori na UW, lecz szybko okazao si, e jego praca magisterska jest plagiatem innej, napisanej ju wczeniej, o co mia spraw karn. Dziaa w Niezalenym Zrzeszeniu Studentw (1984-88), w 1989 kierowa kampani wyborcz Kuronia do Sejmu. W 1991 zosta posem z ramienia Porozumienia Centrum. Z PC odszed z J. Olszewskim i wszed do Ruchu dla Rzeczypospolitej, gdzie zrobi kolejny rozam, tworzc kierowane przez siebie Zjednoczenie Polskie. W 1995 r. by jednym z szefw kampanii prezydenckiej H. Gronkiewicz-Waltz, a w 1996 r. stan na czele kolejnego ugrupowania - Nowej Polski. Od 1997 by posem z ramienia AWS i dysponowa duymi wpywami, gdy by szwagrem wicepremiera J. Tomaszewskiego. ANUSZKIEWICZ Krzysztof - tajny wsppracownik, agent SB, Akcja Wyborcza Solidarno, Augustw. ANWEILER Pawe - biskup, aktualny zwierzchnik diecezji cieszyskiej Kocioa ewangelicko-augsburskiego. ANWEILER Karolina - Centrum w Warszawie Art of Living w Polsce, organizator. Misj Art of Living Foundation na wiecie jak i polskiego oddziau tej organizacji jest porozumienie i wsppraca midzy ludmi ponad podziaami kulturowymi, rasowymi, religijnymi i politycznymi, zachcanie ludzi ze wszystkich rodowisk do niesienia pomocy innym. Fundacja Art of Living jest midzynarodow organizacj, ktra prowadzi dziaalno edukacyjn i charytatywn w ponad 146 krajach. Do tej pory z programw prowadzonych przez fundacj skorzystay ju miliony ludzi na caym wiecie. Zaoona zostaa w 1982 w Stanach Zjednoczonych przez Sri Sri Ravi Shankara. Fundacja ma swoich staych reprezentantw przy ONZ w Nowym Jorku, Genewie i Wiedniu, posiada status Midzynarodowej Organizacji Pozarzdowej (ze str.inter.org.). ANWEILER Karolin - reyserka. W 2005 wyreyserowaa wsplnie z Jerzym Suchanekiem Odkamienienie i Jaseka - Obrt wiata w Teatrze Integracyjnym Atta Orodka dla Niepenosprawnych Najwitsze Serce Jezusa w Rudzie lskiej - Halembie, wedug wasnych pomysw i scenariuszy. ANWEILER Ewa - (nauczyciel jzyka angielskiego) Publiczna Szkoa Podstawowa nr 15 w Opolu. APELCWAJG Chaja - ur. 1912, sekretarz Zwizku Zawodowego Robotnikw Przemysu Odzieowego (1934) APENSZLAK Jakub - A rebours, sta na czele ydowskiego ruchu narodowo-emancypacyjnego. APFELBAUM Dawid - niektre rda podaj nazwisko Appelbaum, imi Mieczysaw ps. Jaboski, Kowal, Mietek (ur. ?, zm. 1943 w Warszawie) - jeden z przywdcw ydowskiego Zwizku Wojskowego. Liczy on w czasie powstania w getcie ok. 1.500 osb. Bya to organizacja syjonistyczna, skrajnie prawicowa. Przeciwiestwo OB, ktry by lewicowy. To oni w czasie powstania w getcie obok flagi ydowskiej wywiesili flag polsk. Wraz z byymi oficerami WP pochodzenia ydowskiego, oraz ydowskimi dziaaczami politycznymi: Jzefem Celmajsterem, Henrykiem Lifszycem, Kamenem Mendelsonem, Pawem Frenklem, Leonem Rodlem i Dawidem Wdowiskim, zainicjowa powstanie ydowskiego Zwizku Wojskowego w 1939 roku. W strukturach ZW odpowiada za departament komunikacji, majcy za zadanie utrzymanie staego kontaktu z Korpusem Bezpieczestwa i Armi Krajow po aryjskiej stronie. Wsplnie z Pawem Fenklem kierowa departamentem wojskowym. W czasie powstania w getcie dowodzi oddziaem stacjonujcym przy ulicy Miej 10, uczestniczy w najwikszej bitwie powstania o siedzib ZW znajdujcej si przy ulicy Muranowskiej. Poleg w pierwszych dniach powstania, pomiertnie zosta awansowany do stopnia majora WP. Skwer im. Mieczysawa Apfelbauma znajduje si na warszawskiej Woli. APFELBAUM Michel (Mechel) - ur. 1916, s. Gedali, ucze krawiecki, aresztowany 6 maja 1934 r., za wywieszanie podczas pochodu PPS, transparentw komunistycznych dnia 1 maja 1934r, skazany na 3 lata wizienia (1934). APIECIONEK Czesaw - Piaseczno k. Warszawy. W latach 1977-80 by kolporterem Biuletynu Informacyjnego KOR i ksiek Niezalenej Oficyny Wydawniczej NOWA. W 1981 r. zaoy i wydawa Nasze Sprawy, biuletyn zwizkowy NSZZ Solidarno (Piaseczno, Konstancin Jeziorna, Lesznowola). W pocztkowym okresie wsppracownik, potem kolporter Tygodnika Wojennego. W latach 1983-87 skada ksiki NOW-ej. Autor przedmowy do ksiki A. Bobkowskiego Coco de Oro (1989) (W 1988 r. wprowadzi do sprzeday w swojej ksigarni Optimus parysk Kultur). APOZNASKA Teresa - Ek. W latach 1982-89 kolportowaa wrd mieszkacw miasta pras II obiegu (m.in. Tygodnik Mazowsze, Tygodnik Wojenny), a przede wszystkim wydawnictwa ksikowe i broszurowe. APTOWICZ Adam - Inicjator utworzenia Zwizku ydw Bocheskich, dziaacz Towarzystwa Przyjani Izrael-Polska i Forum ydw Polskich w Izraelu. Prowadzi akcj upamitnienia miejsc mczestwa ydw podczas II wojny wiatowej (Folder Dni Ksiki ydowskiej, str. 14). ARABSKI Tomasz - 38-letni redaktor naczelny Dziennika Batyckiego zosta na kolejn, picioletni kadencj przewodniczcym Krajowej Rady Katolikw wieckich. 12 listopada 2005 r. odbyo si pierwsze spotkanie w nowym skadzie tego gremium, doradczego Episkopatu Polski, po nominacjach, otrzymanych w czerwcu tego roku. ARABUDZKI Micha - ur. w 1959, pisarz, scenarzysta i reyser filmowy. Czonek Polskiej Akademii Filmowej. Pisa m.in. scenariusz do filmu Niech yje mio (1991). ARANOWSKA Elbieta - LISTA NR 11; prof. dr hab.; urodzia si w Warszawie. Po ukoczeniu eskiego Liceum nr 15 im. Narcyzy michowskiej zdaa egzaminy na Wydzia Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Warszawskiego, zainteresowana wykorzystywaniem w przyszoci techniki komputerowej w medycynie. I cho, istotnie, ukoczya sekcj metod numerycznych, nadto przedstawia i obronia prac magistersk pt. Formalizacja perceptronu - uzyskujc tytu magistra matematyki - jej zainteresowania w owym czasie ju na tyle odbiegy od medycyny, i po ukoczeniu studiw, w 1967 r. rozpocza prac w Pracowni Psychometrycznej PAN. Poza kilkoma nagrodami Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i Ministra Edukacji Narodowej otrzymaa take nagrod: 1995 - Nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Warszawie, indywidualna, za wybitne osignicia w dziaalnoci naukowej i dydaktycznej. ARASZKIEWICZ Agata - ur. 1971. Historyk i krytyk literatury, pisarka i publicystka. Mieszka w Warszawie i w Paryu. ARAZI Tuwia - szef siatki wywiadowczej Hagany w Syrii. Wsppracowa z wywiadem brytyjskim (Midrasz, stycze 2005, Janusz Roszkowski - ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 16). ARBATOW - urodzi si w 1923 roku. Czonek KPZR od 1943 roku do 1991 roku. W latach 60. i 70. by dyrektorem Instytutu USA i Kanady. Amerykaski agent wpywu. ARBESFELD Aron - komunista, przewodniczcy Zwizku Zawodowego Robotnikw Przemysu Odzieowego (1929). ARCT Jacek - Warszawa. Przed Czerwcem 76 przygotowywa (fotograficznie) i rozkleja afisze informujce o patriotycznych mszach organizowanych przez Wojciecha Ziembiskiego. Przed powstaniem Niezalenej Oficyny Wydawniczej NOWA wydrukowa dla Mirosawa Chojeckiego okadk jednej z broszur oraz inne materiay. Drukowa pismo Ruchu Obrony Praw Czowieka i Obywatela Opinia (od nr. 1 w 1977), sporadycznie Gos i Bratniaka. Produkowa rne rodzaje ramek drukarskich, konstruowa rczne powielacze. W 1978 r. (wraz z matk Jadwig elechowsk ) zaoy Wydawnictwo Archiwum, ktre istniao do wiosny 1979 r. W 1980 i 1981 r. (z on Maryl) zajmowa si, we wsppracy z Solidaritet Norge-Polen, pozyskiwaniem sprztu poligraficznego dla Solidarnoci. W 1982 r. uruchomi produkcj farby powielaczowej (na Politechnice Warszawskiej i u p. Barbary Zbroyny). Wsppracownik Komitetu Obrony Robotnikw i ROPCiO. ARCT Micha - 1849-1916 wydawca ksiek szkolnych, popularno-naukowych. ARENDT Hannah - najsynniejsza ydowska mylicielka XX wieku. Hannah Arendt ju w 1963 roku wystpia w ksice Eichmann w Jerozolimie z dramatycznym oskareniem przeciw Judenratom, twierdzc, e bez ich pomocy w zarejestrowaniu ydw, zebraniu ich w gettach, a potem pomocy w skierowaniu do obozw zagady zginoby duo mniej ydw. Niemcy mieliby bowiem duo wicej kopotw z ich spisaniem i wyszukiwaniem. W rnych miastach okupowanej przez hitlerowcw Europy powtarza si ten sam perfidny schemat - funkcjonariusze ydowscy sporzdzali wykazy imienne wraz z informacjami o majtku, zapewniali pomoc wasnej policji w chwytaniu i adowaniu ydw do pocigu. W ocenie Hannah Arendt: Dla ydw rola, jak przywdcy ydowscy odegrali w unicestwieniu wasnego narodu, stanowi niewtpliwie najczarniejszy rozdzia caej tej ponurej historii (...) (podkr. J.R.N.) (H. Arendt: Eichmann w Jerozolimie, Krakw 1987, s. 151). Ulego Judenratw wobec hitlerowcw oznaczaa skrajn kompromitacj ydowskich elit w pastwach okupowanych przez III Rzesz. Hannah Arendt stwierdza wrcz: O ile jednak czonkowie rzdw typu quislingowskiego pochodzili zazwyczaj z partii opozycyjnych, czonkami rad ydowskich byli z reguy cieszcy si uznaniem miejscowi przywdcy ydowscy, ktrym nazici nadawali ogromn wadz a do chwili, gdy i ich take deportowano (H. Arendt: op. cit., s. 151). Dodajmy przy tym, e odgrywajcy tak haniebn rol szmalcownicy, czy pomagajce Niemcom w niektrych miejscowociach mty stanowiy prawdziwy margines spoeczestwa polskiego, zbir szumowin. Wrd ydw natomiast splamia si straszliwie wielka cz ich elity politycznej i spoecznej. Std pochodzi tak niebywale ostra konkluzja H. Arendt - Wszdzie, gdzie byli ydzi, istnieli uznani przywdcy ydowscy, i to wanie oni, niemal bez wyjtku wspdziaali w ten czy inny sposb, z takiej czy innej przyczyny, z nazistami. Caa prawda przedstawiaa si tak, e gdyby nard ydowski by istotnie nie zorganizowany i pozbawiony przywdztwa, zapanowaby chaos, ale liczba ofiar z pewnoci nie signaby 4,5 do 6 milionw ludzi (H. Arendt: op. cit., s. 151, 160). Arendt powoaa si przy tym na oceny sugerujce, e z powyszej iloci ydw mogaby uratowa si mniej wicej poowa, gdyby nie trzymano si posusznie zalece ydowskich (tame, s. 160-161). ydowski autor Baruch Milch tak pisa w przejmujcej relacji o losach ydw na b. wschodnich kresach Rzeczypospolitej (woj. lwowskie i tarnopolskie): W kadym razie Judenrat sta si narzdziem w rkach gestapo do niszczenia ydw, a jak sami czonkowie pniej si wyraali, s Gestapem na ulicy ydowskiej (...) (B. Milch: Mj testament, Karta, luty 1991, s. 6-7, 16). ARENDARSKA Agnieszka - LISTA NR 9, mgr psychologii, autorka ksiek dot. programu profilaktyki dla modziey, nauczycieli i rodzicw. Publicystka m.in. Niebieskiej linii dwumiesicznika powiconego problematyce przemocy. ARENDARSKI Andrzej - urodzony 15.11.1949 roku w Warszawie. Na pocztku 1982 r. wydawa pismo warszawskiego rodowiska owiaty niezalenej Tu Teraz. Pisywa do czasopisma Kierunek Solidarno, a potem do dwutygodnika KOS. Jeden z zaoycieli Niezalenej Agencji Informacyjnej - NAI. W latach 1983-87 redaktor naczelny Zeszytw Edukacji Narodowej. Wspautor opracowa: Analiza stanu obecnego i perspektyw rozwoju sytuacji politycznej w Polsce (1984), Polska lat osiemdziesitych. Stan rodowiska przyrodniczego (1984). Od 1988 r. wspautor analiz tworzonych w ramach Warszawskiego Towarzystwa Gospodarczego. Wspzaoyciel NSZZ Pracownikw Nauki Techniki i Owiaty. Ukoczy geologi na UW oraz zrobi doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Pracowa w Instytucie Historii Owiaty i Techniki PAN (1977-89), a nastpnie by posem z ramienia Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1989-93). Wiceprzewodniczcy i czonek Rady Politycznej Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W latach 1992-93 by ministrem wsppracy gospodarczej z zagranic w rzdzie H. Suchockiej. Od 1993 by prezesem Krajowej Izby Gospodarczej, penicej rol samorzdu przedsibiorcw. Jeden z najlepiej ustosunkowanych prominentw nowego ustroju o bardzo rozlegych koneksjach. Wsplnie z Janem Krzysztofem Bieleckim i Michaem Wojtczakiem dziaali w Junior Chamber International. Razem z Grayn Staniszewsk i Andrzejem Zawilakiem zaoyli Spoeczny Ruch Inicjatyw Gospodarczych SPRING. Czonek Rady Giedy Papierw Wartociowych (1992), czonek Komitetu Wykonawczego Kapituy Goda Teraz Polska (1993). W skad Komitetu wchodz: J. Zikowski, J. M. Rokita, J. Lewandowski, K. Skubiszewski, J. Osiatyski. W Komitecie Honorowym Kapituy s: L. Balcerowicz, B. Geremek, A. Olechowski, A. Zakrzewski. W marcu 1996 roku zasiada w Radzie Honorowej XLVIII Kongresu wiatowego IESEC, obok m.in.: Jana Krzysztofa Bieleckiego, L. Balcerowicza, A. Olechowskiego, C. Stypukowskiego, H. Gronkiewicz-Waltz. Kongres bdcy jedna z ydowskich przybudwek zosta otworzony przez yda Kwaniewskiego. Nad obradami kongresu patronat obj inny yd George Soros.

8
ARENDT Jerzy - d. Zajmowa si hurtowym kolportaem prasy niezalenej. Po wprowadzeniu stanu wojennego radny Dzielnicowej Rady Narodowej d-Polesie - posiadane informacje przekazywa redakcji Biuletynu dzkiego, z ktrym przez wiele lat wsppracowa. ARENT Iwona - LISTA NR 9; (ur. 4 czerwca 1968 w Olsztynie). Ukoczya hotelarstwo w Studium Bankowoci, Hotelarstwa i Turystyki, politologi i nauki spoeczne w Wyszej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie oraz studia podyplomowe z rachunkowoci na Uniwersytecie Warmisko-Mazurskim. W Sejmie V kadencji zasiada od 22 sierpnia 2006. Obja mandat po Aleksandrze Szczygle, ktry zosta powoany na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta. ARIELI Mordechaj - autor ksiki Aszkenazyjczyk - autobiograficzna powie o losach tytuowego Aszkenazyjczyka - mieszkaca krakowskiego Kazimierza i wspczesnego Izraela (Midrasz-pismo ydowskie, nr 10, padziernik 2005, str. 1). ARKIN Wiktor - (1894-1982) profesor dr hab. Chirurg m.in. Akademii Medycznej w Warszawie, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziau Lekarskiego. ARKIN Linda - autorka ksiki, w ktrej zaprasza do wsplnego treningu, wykorzystujcego odwieczn wiedz Hatha Joga. ARKUSZEWSKI Wojciech - Warszawa. Od jesieni 1977 do 1980 r. w redakcji miesicznika Gos. Wydrukowa nr 2 tego pisma. W roku 1981 by redaktorem Tygodnika Solidarno. Po 13 grudnia 1981 r. pisywa do Tygodnika Mazowsze i Woli. Wsppracownik Komitetu Obrony Robotnikw. ARKUSZYSKI Czesaw - LISTA NR 15; byy wizie KL Auschwitz, numer obozowy 131603. Urodzi si w 1924 r. i wychowa w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas drugiej wojny wiatowej pocztkowo by wiadkiem zagady ydw w tomaszowskim gettcie i pierwszych aresztowa Polakw. W lipcu 1943 r. jako dziewitnastolatek sam zosta aresztowany i brutalnie przesuchiwany przez hitlerowsk policj polityczn. Nikogo nie wyda. Przey obozy koncentracyjne w Owicimiu, Oranienburgu i Buchenwaldzie. W maju 1945 r. wrci do Polski. Swoj biografi zatytuowan Nie da si zabi napisa dla rodziny, przede wszystkim dla wnukw. ARKUZEL Marcin - ks. Kocioa Ewangelicko-Augsburskiego. Bra udzia w kabaretowej imprezce pt. Dzie Judaizmu w Kociele katolickim, d - 17 stycznia 2001r. ARM Sara - tumaczka z jzyka jidysz, ostatnio zajmuje si przede wszystkim przekadami dokumentw z okresu wojny, w tym dokumentw zgromadzonych w Archiwum Ringelbluma oraz relacji ydw ocalaych z Zagady, ktre znajduj si w Archiwum ydowskiego Instytutu Historycznego. ARNAL Jan - oboista. Filharmonia Lubelska im. Henryka Wieniawskiego. ARNHOLD Katarzyna - kompozytorka, urodzona 4 sierpnia 1968 w Opolu. Studiowaa kompozycj w Akademii Muzycznej we Wrocawiu pod kierunkiem Grayny Pstrokoskiej-Nawratil, a nastpnie (w latach 1997-99) iberystyk na Uniwersytecie Wrocawskim. W latach 2001-2003 odbya studia kompozycji Masters Degree w ramach programu CONTEMPORARY MUSIC through NON-WESTERN TECHNIQUES studiujc muzyk Poudniowych Indii (Karnataka) pod kierunkiem Rafaela Reiny. Odbya take studia muzyki elektronicznej w Amsterdamie u Jorrita Tamminga, Josa Zwaanenburga i Keesa Taazelara. Bya wielokrotnie uczestniczk midzynarodowych kursw kompozytorskich organizowanych przez Polskie Towarzystwo Muzyki Wspczesnej w Kazimierzu nad Wis, Biaymstoku i Radziejowicach. W 1998, jako stypendystka meksykaskiego towarzystwa Sones Contemporaneos Association, uczestniczya w V Midzynarodowych Kursach Kompozytorskich Franco Donatoni w Meksyku. W latach 1992-95 wsppracowaa z redakcj muzyczn Polskiego Radia Wrocaw, przygotowujc i prowadzc audycje powicone muzyce wspczesnej. W centrum zainteresowa kompozytorskich znajduje si muzyka wokalna z elementami teatru, czasem te rytuaw judaistycznych. Wsppracowaa z artystami plastykami (Piotr Lutyski, Anka Brudziska) i siostr aktork, Juli Krynke, realizujc wsplne projekty multimedialne. ARNO-JAWOROWSKI Mariusz - tumacz m.in. Ulicy Sezamkowej wersji telewizyjnej i literackiej. By szefem tumaczy w Egmoncie. Podpisa si pod listem bronicym yda Kieresa, kamcy i oszczercy wobec Polakw. ARNOLD Agnieszka - LISTA NR 2, 8 i 10; dokumentalistka, reyser i reporterka telewizyjna, manipulatorka i oszustka. Ukoczya Polonistyk na Uniwersytecie Warszawskim. Zaoycielka niezalenego Zwizku Zawodowego Filmowcw (sierpie 1980). Autorka wielu filmw o mniejszociach etnicznych i religijnych. Najbardziej znane s jej filmy powicone zbrodni w Jedwabnem. W 1999 roku Arnold nakrcia dokument Gdzie mj starszy syn Kain, w ktrym znalazy si relacje Szmula Wassersztajna i crki waciciela stodoy w Jedwabnem, w ktrej spalono ydw. W 2001 roku powsta jej film Ssiedzi w caoci dotyczcy wydarze z Jedwabnego. M.in. na podstawie przeprowadzonych w 1998 roku przez Arnold wywiadw z mieszkacami Jedwabnego Jan Gross napisa ksik pod tym samym tytuem (wyd. 2001). W kawiarence internetowej TVP 1 5 kwietnia br. gocia Agnieszka Arnold, reyser filmu Ssiedzi. Zagldajc na stron internetow http://www.tvp.pl/kawiarenka/arnold/home.htm, mona wyrobi sobie pogld nie tylko na temat burzliwoci prowadzonej dyskusji, ale rwnie o mentalnoci i poziomie odpowiedzi zaproszonego gocia. W sygnalizowanych przez internautw gosach przewaay krytyczne pytania, ktre rzadko spotykay si z zadowalajc odpowiedzi. Mona je z grubsza podzieli na kilka wtkw tematycznych. Dowiadujemy si z nich, co pani Agnieszka myli o swoim pochodzeniu (o czym piszemy dzisiaj), o rasizmie, prawdzie. Skoro wok mordu w Jedwabnem toczy si dyskusja pomidzy Polakami a ydami, internauci chcieli uzyska informacj, w czyim imieniu i z jakich pozycji pani Agnieszka przystpia do realizacji stronniczego filmu: Medyk: Czy Pani, Pani Agnieszko Arnold, jest ydwk? Jeli tak, to wszystko jasne. Agnieszka Arnold: Drogi Medyku, z racji zawodu Paskiego odsyam do doktora Mengele. Przez chwil zapachniao polskimi obozami koncentracyjnymi, ale do sprawy wraca Krzysztof: Moe nie powinien pyta, ale pado pytanie o Pani pochodzenie, by moe niewaciwie sformuowane, ale mimo to nie udzielia Pani odpowiedzi. Czy naley przez to rozumie, e pochodzenie jest rzecz wstydliw? Mwimy o wyjanianiu, podawaniu prawdy, a jednak tego nie robimy. Takie mam wraenie.

9
ARNOLD-ROKITA Nelly - (ur. w Czelabisku) ona polityka Jana Rokity, bya dziaaczka Platformy Obywatelskiej. W 2003 roku zostaa przewodniczc polskiej Europejskiej Unii Kobiet. Pochodzi z niemieckiej rodziny osiadej w XIX wieku w Gruzji. Jej ojciec, aresztowany przez stalinowskie wadze, spdzi kilka lat w Czelabisku na Syberii. Zwolniony w 1948 roku zosta dyrektorem tamtejszego przedsibiorstwa transportowo-naprawczego. Gdy Nelly miaa 9 lat, jej rodzina przeniosa si do Frunze (obecnie Biszkek) w Kirgizji. W 1976 roku caa rodzina przeprowadzia si do RFN. Rodzice i brat Nelly osiedlili si w Hanowerze, ona sama za w Hamburgu, gdzie zacza studia lingwistyczne. Nelly Rokita w styczniu 2007 roku odesza z Platformy Obywatelskiej, tumaczc to sowami: Platforma za bardzo skrca w lewo. Jednym z powodw byo rwnie niesprawiedliwe traktowanie jej ma. Jednoczenie nie zaprzecza, e powrt do PO jest moliwy. ARONSON Stanisaw - oficer AK, walczy w powstaniu w elitarnym Kedywie. Jego wypowied dla GW dugo nie bya publikowana, a gdy to ju zrobiono, to miaa ona zmieniony sens. Chodzio o pomoc, jakiej ydom udzielaa AK. ARSKI Jzef - kwatermistrz WUBP w odzi. Caa dzka bezpieka skadaa si w wikszoci z ydw. To samo dotyczyo sdownictwa i partii komunistycznej. Std te Polacy traktowali to jako now okupacj, tym razem sowieck wykonywan przy pomocy ydw. ARSKI Stefan-Salman Apfelbaum - polonofob, komunista, czonek Czerwonego Harcerstwa, Zwizku Niezalenej Modziey. Od 1931 r. w PPS, wspzaoyciel pisma Pomienie, przewodniczcy Rady Gwnej wileskiej Wolnoci (1939-1940). W latach wojny prowadzi dziaalno agenturaln na rzecz Sowietw wrd Polonii w USA. Potem gwny twrca czarnej legendy emigracji i Polonii. Zastpca redaktora naczelnego Robotnik Polski w USA (19411943), redaktor naczelny Robotnika. Robotnik - dziennik wydawany od 1944 r., pocztkowo w Lublinie, od 1945 w odzi, nastpnie w Warszawie; organ prasowy tzw. odrodzonej PPS; XII 1948 poczony z Gosem Ludu w Trybun Ludu - oficjalny organ KC PZPR. Dziennikarz Nowej Kultury i wyszy urzdnik PZPR, przewodniczcy Zwizku Zawodowego Dziennikarzy. Jego on bya Magda Hertz. Napisa m.in.: Targowica ley nad Atlantykiem (1952), Wspczesna Targowica (1953), Pasaerowie martwej wizy (1954), Wszystkie w.w. szkaloway polsk emigracj. W okresie stalinowskim na przeszo sto dziennikw, tygodnikw i miesicznikw, wychodzcych w samej tylko Warszawie, byo tylko dwch naczelnych nie-ydw (cyt. za: G. Fleming, Polska mao znana, Paris 1967, s. 199). ARTMAN Grzegorz - aktor, rocznik 1971. W swojej drodze zawodowej zwizany by midzy innymi z legendarn grup teatraln Towarzystwo Wierszalin - trzykrotnym zdobywc prestiowej nagrody Fringe First na festiwalu w Edynburgu. W filmie debiutowa rol Marka w bloku.pl/ re. Marek Bukowski/. Zagra Mateusza w filmie Drugi Czowiek /re. Pawe Naroznik/, Jana w 3Paulus /re. Marcel Sawicki, Luke Quikley, Sammy Harkham/, w Pianicie /re. Roman Polanski/, Kub w filmie Wolny Przejazd/re. Jean Marc Moutot/ , Michaa w filmie Nadzieja /rez. Stanisaw Mucha/. ASKANAS Adam - Adamus Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 98-200 Sieradz, Jagielloska. ASKANAS Aleksander - absolwent Akademii Medycznej w Warszawie i wieloletni jej pracownik (IV Klinika Chorb Wewntrznych), doktr nauk medycznych teje uczelni, kardiolog. Senat Akademii Medycznej decyzj z czerwca 2003 roku odznaczy go Medalem za Zasugi dla Akademii Medycznej w Warszawie. Medal ten ustanowiono jako hod dla byych pracownikw Instytutu Kardiologii, ktrzy tak jak dr Aleksander Askanas pomimo zaprzestania formalnego zwizku z Uczelni po ucieczce z Polski w 1968 roku, kontynuowali swoje lekarskie kariery poza Polsk i utrzymywali kontakt z tymi, ktrzy tu pozostali. ASKANAS ALINA - Lista Wildsteina IPN BU 0772/2145. ASKANAS Barbara - historyk sztuki i krytyk artystyczny, pracujcy m.in. w Muse d Art. Moderne de la Ville de Paris. Kultura ocalona: katalog wystawy powiconej kulturze ydw polskich [katalog opracowaa Barbara Askanas] Muzeum Narodowe w Warszawie. ASKANAS Jolanta Chmielewska - Pock ul.Malinowa. Udzielanie korepetycji z jzyka angielskiego. ASKANAS Kazimierz - urodzi si w 1909 roku w Pocku w rodzinie zwizanej z miastem od kilkuset lat. Mionik sztuki, przyjani si m.in. ze Stefanem Themersonem i Wadysawem Broniewskim. Po Jagiellonce (absolwent z 1927 roku) studiowa prawo na UW, a w latach 70. doktorat na UMK. By zaoycielem i wieloletnim szefem pockiego zespou adwokackiego, jednego z pierwszych w kraju. Dziaa te w utworzonym w 1931 r. Klubie Artystycznym Pocczan. Przez kilkanacie lat pracowa w komitecie bada rejonw uprzemysawianych PAN. By wieloletnim wiceprezesem TNP. Jest autorem ksiek Brzowe Drzwi Pockie w Nowogrodzie Wielkim i Przestpczo w uprzemysowionym miecie oraz ponad stu prac naukowych i popularnonaukowych z dziedziny prawa, kryminologii i historii. Miastu zostawi po sobie ponad 800-stronicow, jedyn w swoim rodzaju i czsto wznawian Sztuk Pocka. Pisa dowcipne fraszki i dzienniki. Zmar w 1994 r. ASKANAS Maksymilian (Markus) - (1869 Pock - 1936 d) dziennikarz. Syn Jzefa i Rywki Arfy. Brat Maurycego (Moszka Kalmana) (1870-1936), adwokata. ASKANAS Maurycy (ok. 1870 - 1936 d), adwokat, syn Jzefa i Rywki, brat Maksymiliana (1869-1936). ASKANAS Stefan - Dnia 6 listopada we wtorek 1951 roku o godzinie 14., z tamy montaowej Hali nr 1 eraskiej Fabryki Samochodw Osobowych, w obecnoci zebranej na t okoliczno modej zaogi (1400 osb) i przybyych goci zjecha pierwszy zmontowany po wojnie w Polsce samochd osobowy. Minister Przemysu Hilary Minc, marszaek Rokkosowski oraz dyrektorzy Grzegorz Halak (dyr.techniczny) i Stanisaw Komorowski (naczelny dyrektor FSO w budowie), dyrektor administracyjny Stefan Askanas, jak rwnie obecni wtedy specjalici radzieccy (Borys Aloszyn, Wiktor Politajew, Iwan Smyrnof i inni) oklaskami przywitali pierwsz Warszaw M-20, opatrzon tymczasowym numerem rejestracyjnym APR 764. Zaoga, a raczej jej ideologiczni przedstawiciele, podja zobowizanie, e uruchomienie fabryki nastpi miesic przed terminem, tak aby zdy na obchodzon od niedawna w Polsce rocznic Rewolucji Padziernikowej. Podobny termin rozpoczcia produkcji ciarowych GAZ 51 wyznaczono zreszt w lubelskiej Fabryce Samochodw Ciarowych, ktr uroczycie otwierano 7 listopada. Zanim to jednak nastpio, ludzie pracowali tu na

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


okrgo, aby zdy na czas. Wspomniany dyrektor Askanas zadba przy tym, aby z restauracji hotelu Bristol dowoono posiki. By to polski schabowy z ziemniakami i kapust, dwa piwa i paczka papierosw Wawel. FSO Warszawa pierwszy polski samochd osobowyprodukowany po II wojnie wiatowej. Opracowanie: ukasz Jeziorski (fragment). ASKANAS Waleria - prof. (USA), czonek honorowy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. ASKANAS Wiktor - absolwent Szkoy Gwnej Planowania i Statystyki (1969), magister ekonomii, doktoryzowa si w Instytucie Organizacji i Kierowania Polskiej Akademii Nauk (1974). Jest take absolwentem University of Minnesota (Faculty Development Institute, School of Management: Projektowanie systemw informatycznych - 1987), Babson College (Centre for Executive Education: Przedsibiorczo i zarzdzanie - 1997) oraz Harvard University (HBS: Private Equity Investment - 2000). Profesor Zarzdzania od 1983 roku wsppracujcy z Uniwersytetem w New Brunswick (Kanada). Zanim podj prac na Uniwersytecie w New Brunswick, pracowa dla wielu organizacji biznesowych i uniwersytetw w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Francji, Meksyku i Kanadzie. Jest czonkiem zarzdu wielu firm. By doradc Prezesa Banku PeKaO SA i Przewodniczcego KNUiFE. Peni take obowizki przewodniczcego rady nadzorczej PTE PZU. Czonek-zaoyciel Polskiego Instytutu Dyrektorw i czonek jego Rady Programowej. Czonek szeregu rad nadzorczych w Polsce i Kanadzie. W 2003 roku, dekretem Prezydenta Polski, Odznaczony Krzyem Kawalerskim Orderu Zasugi Rzeczypospolitej Polskiej. Jako visiting professor wsppracuje z uniwersytetami w Trynidadzie, Ukrainie i Polsce. Wysza Szkoa Przedsibiorczoci i Zarzdzania im. Leona Komiskiego, ul. Jagielloska 59 |03-301 Warszawa. ASKANAS Zdzisaw - profesor, dr medycyny. (19101974) urodzi si w Warszawie, dyplom lekarza uzyska w 1935 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. We wrzeniu 1939 roku wstpi do armii i walczy w obronie twierdzy Modlin, za mstwo na polu walki otrzyma Krzy Walecznych. Okupacja bya dla niego okresem niezwykle cikim; ukrywa si ze wzgldu na swoje pochodzenie, dziaa w konspiracji pod pseudonimem Db, w Gettcie podpopieczny Lotty Wegmeister (Gazeta ydowska 1940 Oficjalna gazeta dla wszystkich gett w Generalnym Gubernatorstwie, koncesjonowana przez Niemcw, ukazywaa si od lipca 1940 do sierpnia 1942. Zawiera obowizkowy materia propagandowy i wiele ciekawych informacji). Pod koniec wojny organizowa szpitale Rady Gwnej Opiekuczej (RGO). Po wyzwoleniu wstpi do Ludowego Wojska Polskiego, pniej pracowa w departamencie Zaopatrzenia Ministerstwa Zdrowia. W roku 1948 z chwil objcia kierownictwa II Kliniki Chorb Wewntrznych przez M. Semerau-Siemianowskiego - powrci do pracy klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim, a nastpnie w Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 1954 otrzyma tytu naukowy profesora. Opublikowa ponad 180 prac, wyda szereg monografii. prof. Zdzisaw Askanas wystpi nawet z przepowiedni, e w socjalizmie zniknie choroba wiecowa i zawaw serca nie bdzie, bo jest to przypado imperializmu. Retoryka drosza pienidzy, jak by powiedzia Pawlak z filmu Sami swoi. ASKENAZY Szymon - (ur. 28 grudnia 1866 w Zawichocie, zm. 22 czerwca 1935 w Warszawie), historyk, gwnie stosunkw midzynarodowych XVIII i XIX w. Profesor Uniwersytetu Lwowskiego, nastpnie Warszawskiego. W swoich pogldach politycznych zbliony do obozu legionowopisudczykowskiego. Wychowawca wielu historykw polskich. ASMAN Tomasz - Katedra Prawa Gospodarczego, Szkoa Gwna Handlowa - sekretarz. ASMINOWICZ Witold - wiceprezes biura Miss Polonia. ASPIS Feliks - morderca sdowy. Zarwno w prokuraturach jak i sdach bya widoczna dominacja ydowska. Oskaranie, sdzenie i skazywanie czsto na kar mierci przez ydw w togach polskich bohaterw wpywao w naturalny sposb - na negatywny stosunek Polakw do ydw. Bra udzia w procesie przeciwko rotmistrzowi W. Pileckiemu ps. Witold, ktry zosta zastrzelony w mokotowskim wizieniu 15 maja 1948 roku. Prokurator Prokuratury Generalnej. Urodzony 27.07.1901 r. w Warszawie. Absolwent Wydziau Prawa Uniwersytetu Jagielloskiego (1926 r.). W latach 1928-1931 pracowa w Sdzie Okrgowym w odzi. W czasie wojny w Rosji Sowieckiej. Od sierpnia 1944 r. w Ludowym Wojsku Polskim na stanowiskach: oficera ledczego Naczelnej Prokuratury Wojskowej, podprokuratora Okrgowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie, a od 1948 r. podprokuratora w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej. Od 1950 r. sdzia Wydziau II Najwyszego Sdu Wojskowego. Po 1956 r. radca prawny. Prokurator Aspis nadzorowa ledztwo w sprawach zamojsko - lubelskich. Sdzia Aspis peni rwnie obowizki sekretarza partii przy Najwyszym Sdzie Wojskowym. Bra udzia w sdzeniu grupy: Skibiskiego + 4 (5 wyrokw mierci), Adameckiego + 7 (6 wyrokw mierci); Kostucha + 2 (3 wyroki mierci). Komisja Mazura postawia zarzut Aspisowi, e ponosi win za ponad 4 tysice zbrodniczych wyrokw ASTOR Waldorf - W ksice Bestie koca czasu zarysowaem wiatow tajn dominacj trzynastu rodw ydomasoskich, dominujcych nad wiatem. Jednym z nich jest rodzina Astor (Grabarze polskiej nadziei, Henryk Pajk, str. 106). ASZ Szalom - jid. (ur. 1 stycznia, 1 padziernika lub 1 listopada 1880 w Kutnie, zm. 10 lipca 1957 w Londynie) prozaik, dramaturg i eseista piszcy w jzyku jidysz. Szalom rni si od reszty rodzestwa, wic ojciec zacz przygotowywa swego najmodszego syna do funkcji rabina. Mia najlepszego nauczyciela Tory. Nauczy si sam czyta po polsku i po niemiecku, a take po rosyjsku. Przeczytanie Ksigi pieni Heinego sprawio, e zacz zapoznawa si z literatur nieydowsk - Goethem, Lessingiem, Schillerem. Lektura tych zakazanych ksig wykluczya go z rodziny i gminy ydowskiej ju w wieku 17 lat. Interesowa go ruch syjonistyczny, ktry stawa si coraz bardziej popularny. Pocztkujcy pisarz koncentrowa si wic na tematach nacjonalistycznych, odkrywajc rwnolegle literatur jidysz. Szalom oeni si z Matyld, crk swojego przyszego tumacza na jzyk polski - Mojszy Szpiry. Ma z ni trzech synw: Nathana, Mosesa, Johana i crk Ruth. W Kolonii powsta najbardziej znany dramat pisarza Bg zemsty. Wzbudzi on wielkie kontrowersje w rodowiskach ydowskich, gdy bohater prowadzi dom publiczny, ale i przynis wielki sukces autorowi. ASZKENAZY Halina-Engelhard - autorka ksiek, m.in.: Warszawa - Pary - Tel Awiw, Dzie noc dzie - Tom wspomnie ocalonej z Zagady (Midrasz - pismo ydowskie, nr 10, padziernik 2005, str. 1). ASZKENAZY Seweryn - skarbnik. Towarzystwa Kultury ydowskiej Beit Warszawa. ASZKENAZY Szymon - 1866-1935 profesor historii, wychowawca wielu historykw polskich. Dyplomata lata midzywojenne, II Rzeczpospolita. Przedstawiciel Polski w Lidze Narodw. Gwne dziea: Ks. Jzef Poniatowski, Napoleon a Polska, ukasiski, Gdask a Polska. ATLAS (Atas) Janusz - dziennikarz sportowy, byy m dziennikarki Katarzyny Dowbor. Paszkwilant, za co dosta w ryj na Balu Mistrzw Sportu od Wadka Komara. Wypisywa te kamstwa o Leszku Bublu. ATYS Kuba - Warszawa. Kolporter wydawnictw niezalenych. W 1987 r. wsptworzy na Akademii Wychowania Fizycznego Niezaleny Orodek Informacji Obrazowej, wykonywa zdjcia dla prasy podziemnej, zwaszcza dla PWA Przegld Wiadomoci Agencyjnych. AUGUSIAK Agata - absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Jzyka Angielskiego w Koszalinie, na Politechnice Koszaliskiej zajmuje si problemami studentw niepenosprawnych. AUGUSTYN Urszula - LISTA NR 12 (ur. 1 wrzenia 1964 w Tarnowie). W 1990 ukoczya studia magisterskie w krakowskiej Wyszej Szkole Pedagogicznej na Wydziale Filologii Polskiej. Przez 15 lat pracowaa jako nauczyciel w szkoach podstawowych. Jako dziennikarka wsppracowaa z Gociem Niedzielnym, Radiem Plus Tarnw oraz z katolickim portalem OPOKA, w ktrym tworzya polsk wersj Radia Watykan. Ostatnio bya prezenterk w Radiu RDN Maopolska i dziennikark w Biurze Prasowym Konferencji Episkopatu Polski oraz w polonijnym miesiczniku Nasze Sowo w Hanowerze. W 2005 zostaa wybrana posem na Sejm V kadencji z listy Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w okrgu tarnowskim. AUGUSTYNIAK Urszula Anna - Lista nr 4. Profesor zwyczajny. Wydzia Historyczny, Instytut Historyczny, Zakad Historii Nowoytnej UW. AUSCALER Gustaw - wchodzi w skad kolegium Sdu Najwyszego, ktre zatwierdzio wyrok mierci na generale Fieldorfie. Autor ksiki Opowieci chasydw. AVIRAN Pini - komisarz policji w Tel Awiwie: Gdy zamkniemy jeden burdel, w to miejsce pojawia si dwiecie nastpnych. A 91% kobiet (dane z 2000 r.) pochodzi z Rosji, Ukrainy i Modawii. Nieoficjalnie wiadomo, e lepiej jest gdy wiat przestpczy handluje kobietami, ni miaby zaj si handlem broni. Wedug organizacji ATZUM (Avodat Tzedaka U Mishpat): Izrael jest obecnie docelowym krajem, dokd przemycane s kobiety. Kadego roku dzieci i kobiety sprowadzane s do Izraela, gdzie s eksploatowane jak wspczeni niewolnicy. Skala zjawiska w Izraelu jest alarmujco wysoka. Niemal cay przemyt kobiet pochodzi z krajw b. Zwizku Radzieckiego. Wikszo takich ofiar dociera przez granic z Egiptem, by potem, ju w Izraelu, podlega czstej sprzeday i odsprzeday kolejnym wacicielom burdeli, gdzie zmuszane s do pracy w warunkach niewolniczych. Na kadym etapie tego procesu ofiary s molestowane i wykorzystywane, czsto s bite, gwacone a nawet godzone. Izrael czyni jedynie niewielkie postpy w dziedzinie walki przeciwko procederowi handlu ludmi. AVITAL Colette - dziaaczka ydowskiej Partii Pracy. Protestowaa przeciwko pornograficznej propagandzie, ktr wedug niej jest publikowanie zdj izraelskich onierek w bielinie. AVITAL Solo - reyser, autor filmu Wicej ni 1000 sw. Film by pokazany na IV Midzynarodowym Festiwalu Filmowym ydowskie Motywy, ktry odby si w dniach 5-10 maja 2007 roku w Warszawie. Od 11 roku ycia zajmowa si muzyk. Gdy mia 15 lat wyreyserowa i sfilmowa swj pierwszy film dokumentalny (...). Jako ekspert od trjwymiarowej animacji zosta zaproszony do Babelsberg Studios w Poczdamie, gdzie by specjalist od efektw specjalnych, a pniej gwnym artyst komponujcym w technice cyfrowej (...). Po dziesiciu latach pracy w przemyle filmowym zdecydowa, e czas powrci do korzeni i zaj si swoimi najwikszymi pasjami: pisaniem, nagrywaniem muzyki i robieniem filmw. W 2002 powrci do Izraela (Folder IV Miedzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, str. 60). AVNER Uri - byy doradca premiera Izraela Itzaka Rabina, ktry zosta zastrzelony przez ydowskiego fanatyka religijnego. Krytykuje obecn polityk Izraela. AVNI Yossi - z zamieszczonych poniej fragmentw wywiadu z Avnim (pisarz izraelski) moemy m.in. dowiedzie si, e Izrael przegra ostatni wojn w Libanie bo nie mielimy wystarczajco duo informacji, ani amunicji!!! A take, e w Izraelu jest ok. miliona ludzi, potencjalnie mogcych si ubiega o polskie obywatelstwo. Wywiad ukaza si w yciu Warszawy 4 maja 2007 roku, a przeprowadzi go Henryk Suchar. 45-letni Yossi Avni jest prawnikiem, historykiem, suy jako oficer w siach zbrojnych Izraela. Mistrz wspczesnej prozy izraelskiej, operuje bogatym, zmysowym jzykiem. Niedawno wyszo polskie wydanie jego ksiki Ciotka Farhuma nie bya dziwk. Mieszka m.in. w Berlinie, Bonn, Belgradzie i Warszawie. ycie Warszawy napisao: Byy przewodniczcy Knesetu i przyjaciel Polski Szewach Weiss mwi kiedy, e gdyby Polacy i ydzi zjednoczyli siy, to mogliby - jak to artobliwie nazwa - wywrci wiat do gry nogami. Zgadza si Pan z nimi? YA: (...) Prezydent Lech Kaczyski powiedzia niedawno, e Polacy i ydzi s sobie genetycznie bliscy. To bardzo celna opinia. W: ycie Warszawy opublikowao niedawno wyniki sondau, kogo Europejczycy lubi, a kogo nie. Okazao si, e Izrael i Stany Zjednoczone s w czowce krajw, ktrych na Starym Kontynencie si nie lubi. Kto jest temu winny? YA: Odpowied jest prosta - to nic innego, jak tylko kontynuacja tradycyjnego antysemityzmu Europy. Izrael jest swego rodzaju kozem ofiarnym, nowym obiektem ataku. Europejscy hipokryci zdaj si nie pamita, e jestemy jedyn demokracj na Bliskim Wschodzie, okron przez wrogie narody i ekstremistyczne reimy. Jako jedyni w regionie przywizujemy wag do praw czowieka, a take do praw mniejszoci narodowych, religijnych i seksualnych. I jako jedyni cieszymy si wolnymi mediami, wyborami i wymiarem sprawiedliwoci. Mona te u nas swobodnie protestowa przeciwko poczynaniom rzdu W: Powinni Wam zazdroci, a tylko Was nienawidz... YA: Ci, ktrzy nienawidz, tylko pokazuj swoj prawdziw twarz. W: Wydaje si, e macie przyjaci nie tylko w rodowiskach lewicowych, ale generalnie w Unii Europejskiej... YA: Mamy ich niewielu. Wrd nich jest Polska, jeden z naszych szczerych sprzymierzecw. Na dodatek Polska ma dobre kontakty i z Izraelem, i z Arabami. W: Ktre pastwa przewodz kampanii antyizraelskiej? YA: Przede wszystkim pastwa skandynawskie, ktre ustanowiy cise gospodarcze i finansowe wizi ze wiatem arabskim. Cz elit wyobraa sobie, e moe peni funkcje swoistego trybunau, ktry upowaniony jest do rozdawania cenzurek i wiadectw moralnoci, orzeka, kto jest dobry, a kto zy. Dla nich Izrael jest okupantem. W: Jak sprawcy Holokaustu - Niemcy - odnosz si do Izraela? YA: Na stosunki z rzdem w Berlinie nie moemy narzeka. Niemcy s bliskim przyjacielem Izraela od momentu ustanowienia stosunkw dyplomatycznych w 1965 roku (...). Mieszkam od paru lat w Polsce i wiem na sto procent, e pascy rodacy sympatyzuj z Izraelem bardziej ni Niemcy. W: Zeszego lata stoczylicie wojn w Libanie. Wielu Izraelczykw twierdzi, e ponielicie porak. Czy Pan te w taki sposb to odbiera? YA: Nie nazwabym tego porak. Nie bylimy do koca przygotowani, nie mielimy wystarczajco duo informacji, ani amunicji (...). W: Czy permanentne zagroenie z zewntrz odbija si na jakoci ycia codziennego w Izraelu? YA: Owszem tak, ale na zachowaniach i duchowoci Izraelczykw pitno wyciskaj zwaszcza poszczeglne fale imigracji: ostatnio z Rosji i Afryki Pnocnej, wczeniej m.in. z Polski. Nawiasem mwic, w Izraelu mamy ok. miliona ludzi potencjalnie mogcych si ubiega o polskie obywatelstwo. To synowie lub wnuki dawnych obywateli Rzeczypospolitej. Dziki wymieszaniu kultur nasz kraj to mienica si kolorami tczy mozaika twarzy, jzykw i obyczajw. W: A kim byli pascy rodzice? YA: Ojciec urodzi si w Afganistanie, matka w Persji (Iranie), a ja sam - w Izraelu (...). Jeli o mnie chodzi, to nadal jestem izraelskim patriot i zagorzaym syjonist. Za istny cud uwaam powstanie Izraela, bdce spenieniem marzenia syjonistw. AWDIEJEW Alosza - aktor, profesor filologii rosyjskiej na UJ, piosenkarz, ktry po przyjedzie do Polski otrzyma obywatelstwo. AXER Erwin - urodzi si w 1917 roku w Wiedniu. Dziecistwo i modo spdzi we Lwowie. Jest absolwentem Wydziau Sztuki Reyserskiej Pastwowego Instytutu Sztuki Teatralnej (1939). Tam te wyreyserowa w 1941 roku PANN MALICZEWSK Gabrieli Zapolskiej i gra epizodyczne role. Pod koniec 1942 roku, po aresztowaniu ojca - znanego adwokata, wyjecha do Warszawy. Kierowa Teatrem Wspczesnym w Warszawie do 1981r. W latach 1954-57 by dyrektorem poczonych scen Teatru Wspczesnego i Narodowego. Po 1949 roku, w okresie obowizujcego w Polsce socrealizmu, reyserowa gwnie sztuki o wydwiku propagandowym - NIEMCW Leona Kruczkowskiego - 1949, ZWYK SPRAW Adama Tarna - 1950, DOMEK Z KART Emila Zegadowicza - 1953. Od 1949 do 1979 roku, z maymi przerwami, Erwin Axer zajmowa si pedagogik na Wydziale Reyserii w warszawskiej PWST. Od 1962 roku Axer reyseruje regularnie za granic w Niemczech Zachodnich, Szwajcarii, ZSRR, USA i Holandii. AXER Jerzy - ur. 1946; profesor na UW. AXER Otto - 1906-83 artysta, malarz, scenograf. AYDELOTTE Frank - dziennikarz masoski, pierze mzgi mieszkacw USA. Jeden ze wspzaoycieli pisma The New Republic, kierowanego przez Lippmana. (Grabarze polskiej nadziei, str. 105). AZARIA Menachem - rabin z Panu. AZUELOS Lisa - reyser, autorka filmu Wspaniae!. Film by pokazany na IV Midzynarodowym Festiwalu Filmowym ydowskie Motywy, ktry odby si w dniach 5-10 maja 2007 roku w Warszawie. Urodzia si w 1965 roku. Napisaa scenariusz do filmu Cavalcade 2005, pracowaa przy serialach telewizyjnych i TV show we francuskiej telewizji (Folder IV Midzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, str. 61). BAAL Szem-Tow Beszt Israel - urodzony ok. 1700 roku w Okopach witej Trjcy na Podolu. Zmar 22 maja 1760 roku. Rne s tumaczenia tego przydomku: Mistrz witego Imienia, Pan Dobrego Imienia, albo M Dobrej Sawy zwany take skrconym przydomkiem: BeSzT, rabin, jeden z twrcw chasydyzmu na terenach dawnej Rzeczypospolitej w XVIII w. Ju za ycia sta si bardzo popularny wrd najbiedniejszej ludnoci ydowskiej. Dziaa gwnie na terenie Podola, gdzie z czasem osiedli si w miasteczku - Midzyb. BeSzt by zauroczony ydowskim mistycyzmem (kaba). Nie odcina si te od ydowskiej tradycji talmudycznej. Jego nauka bya prb syntezy tradycji z nowym mistycyzmem i jednoczenie atakiem w ortodoksj ydowsk. Baal Szem Tow by jak gdyby odpowiednikiem Marcina Lutra w chrzecijastwie, gdy uwaa porednictwo rabinw w kontaktach z Bogiem i zagbianie si w tajniki i zawioci Talmudu za zbdne. Za to spotka si z krytyk ortodoksw ydowskich. Gosi zwalczanie za nie zem, ale dobrem, ktre naley dostrzec jako aspekt boskoci i sprowadzenia go nastpnie ku dobru. Kady mg liczy na oczyszczenie i nagrod, gdy czowiek (a w zasadzie jego dusza) jest zczony z Bogiem mioci (hebr. dewekut - przylgnicie, zespolenie si). Zczenie si z Bogiem byo osi intelektualn chasydyzmu. BeSzT naucza, e Boga naley chwali nie poprzez umartwianie si i ascez, ale raczej poprzez mdre i radosne korzystanie z ycia i darw, jakie z sob niesie. Pobono w tym ujciu bya afirmacj ycia. Std te wynikaa niespotykana wczeniej na tak skal forma czczenia Boga poprzez taniec i piew, a take, charakterystyczna dla chasydw, forma modlitwy ekstatycznej prowadzcej do stanu radosnego uniesienia i zachwytu (hebr. hitlahawut - entuzjazm). Taka modlitwa powinna czowiekowi przynie rado i pogod ducha, co oznacza zespalanie si z Bogiem. Nie wyklucza to kontemplacji i nieustannej suby Bogu, ktra wypenia cae ycie chasyda. W nauce BeSzTa dostrzec mona te echa panteizmu chasydw nadreskich, poniewa podobnie jak oni stara si dostrzec wszechobecno Boga w kadym aspekcie ycia, nie tylko ludzkiego. Prawnukiem BeSzTa by Nachman z Bracawia. BAAR Kamila - aktorka. BABAT Hersz - ur. 1910, handlowiec, skarbnik Brith Hachajo im. W. abotyskiego (1935) BABINICZ Waldemar (pseudonim) - 1902-69 Zaoyciel Uniwersytetw Ludowych, wielkie zasugi dla rozwoju kultury na wsiach Kielecczyzny. Pisarz - powieci, reportae. BACHMAN Zbigniew - dyrektor Polskiej Izby Przemysowo-Handlowej Budownictwa (10.2003 - 05.2004). BACHMANN Klaus - czonek zarzdu Fundacji Batorego. Kierownik katedry politologii w Centrum Studiw Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocawskiego, w latach 1988-2004 korespondent Stuttgarter Zeitung najpierw w Warszawie, potem w Brukseli, publicysta Rzeczpospolitej, Polityki, Tygodnika Powszechnego; uzyska stopie doktorski na wydziale historycznym Uniwersytetu Warszawskiego za prac o stosunkach polsko-ukraiskich w Galicji przed 1914 rokiem; w roku 2005 obroni prac habilitacyjn na temat Konwentu i Traktatu Konstytucyjnego UE na wydziale nauk spoecznych Uniwersytetu Wrocawskiego BACZKO Bronisaw-Gideon - profesor filozofii na UW. Historyk idei i myli spoecznej. Rozpoczyna jako politruk i doszed do stopnia podpukownika. Zosta oddelegowany na Wydzia Filozofii. Tam zosta profesorem i to na nim spoczywa gwna odpowiedzialno za stalinizacj prac nad polsk filozofi i myl spoeczn doby powsta (A. Walicki Umys zniewolony po latach). Do 1968 roku by jednym obok m.in. Leszka Koakowskiego, z uczonych z krgu tzw. warszawskiej szkoy historykw idei, profesorem historii filozofii na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jego wychowankowie z lat 1966-1968, odgrywaj do dzi istotn rol w polskiej humanistyce. W 1968 r. zosta usunity z Uniwersytetu wraz z Leszkiem Koakowskim, Wodzimierzem Brusem, Zygmuntem Baumanem, Mari Hirszowicz i Janin Zakrzewsk. Obj go cisy zakaz publikacji. Opuci Polsk w 1969 r. Czoowy stalinizator polskiej nauki. BACZYSKA Gosia - LISTA NR 10; projektantka, wsppracuje z mark Rmy Martin Fine Champagne Cognac od padziernika 2003 roku. Studiowaa na wrocawskiej Akademii Sztuk Piknych na wydziale szka i ceramiki. Ju podczas studiw zdobywaa dowiadczenie jako asystent kostiumografa przy produkcjach filmowych. Dwa lata spdzia w Londynie, pracujc dla studia wykonujcego usugi dla brytyjskich projektantw. To wtedy postanowia, e po powrocie do Polski bdzie projektowa ubrania wedug wasnego pomysu. Po uzyskaniu dyplomu zaoya firm, wynaja pracowni i zaja si realizacj swoich marze. Projektowaa, a potem szya na zamwienie klientek ubrania sygnowane wasnym nazwiskiem i... datk swojego urodzenia. Pierwsze ubrania z metk Gosia Baczyska 13.08.1965 ujrzao wiato dzienne w roku 1997 BACZYSKI Jerzy - urodzony w 1949 roku, redaktor naczelny Polityki. Podobnie jak jego poprzednik na tym stanowisku, Jan Bijak, odpowiedzialny za rol odgrywan przez Polityk jako jednego z czoowych centrum lobby filosemickiego w prasie, za cige podwaanie i omieszanie polskich tradycji narodowych i wartoci chrzecijaskich. Za paszkwilanckie teksty R. M.Groskiego i L. Stommy, za nagonk S. Podemskiego na ks. H. Jankowskiego etc. Bez jakiegokolwiek spoecznie uytecznego zawodu, natomiast po solidnej tresurze na bazie marksizmu-leninizmu. Jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego - 1972 r. Jeden ze wsppracownikw Baczyskiego, pisze o nim: Baczyskiego poznaem w 1984 roku, gdy rozpocz prac w dziale ekonomicznym Polityki. Do dziennikarskich orw nigdy nie nalea, a jego etat mona potraktowa w kategoriach tzw. miosierdzia gminy (oczywicie ydowskiej). Jako wsppracownik Polityki, si rzeczy byem skazany na adiustacj swoich tekstw przez etatowych redaktorw tego tytuu, lecz na szczcie - w rce Baczyskiego trafiay one rzadko. Publikacje o tematyce ekonomicznej mojego autorstwa czyta przede wszystkim Zygmunt Szeliga, nie yjcy ju zastpca redaktora naczelnego Polityki. Ta idylla skoczya si z chwil objcia przez Baczyskiego funkcji kierownika dziau ekonomicznego. Wprawdzie moich tekstw nie mia odwagi odrzuca (byy wystarczajco kompetentne i atrakcyjne czytelniczo), lecz czsto wykorzystywa ich zawarto, tytuy czy chwytliwe puenty do budowania swojej pozycji dziennikarskiej, autorytetu na warszawskich salonach. Do dzisiaj pamitam np. publiczne zapoyczenie (w TVP 1) zwrotu: Orkiestra nie graa do koca, bdcego tytuem mojego reportau o poegnalnym rejsie Stefana Batorego. Apogeum typowo chamskich metod stosowanych przez Baczyskiego nastpio na pocztku 1991 roku. Podbudowany - teraz wiem, e naiwnie - demokratyczn przemian PRL w RP i deklarowan powszechnie wolno sowa, przygotowaem jako pierwszy polski dziennikarz tzw. tekst interwencyjny, ukazujcy prawdziwe kulisy afery paliwowej, ocenianej podwczas na biliony (dzisiaj: setki milionw) zotych. Kluczem do tej afery byo rozporzdzenie ministra finansw z 11 stycznia 1991 roku, zwalniajce spki prawa cywilnego z podatku obrotowego przy imporcie paliw, gdy tymczasem przedsibiorstwa pastwowe (np. Centrala Produktw Naftowych) paciy 24%, natomiast firmy zarejestrowane na osoby fizyczne - a 40%. To eldorado dla spek cywilnych - kontrolowanych zadziwiajco czsto przez biznesmenw zwizanych z wczesnym Kongresem Liberalno-Demokratycznym trwao a do 2 marca 1991 roku i pozwolio im wprowadzi na nasz rynek bez podatku setki tysicy ton paliwa w cysternach kolejowych, a nawet w zbiornikowcach. Ba, te ostatnie czekay jakby na sygna do rozpoczcia rejsu w stron Polski. Tu nie mogo by przypadku. Zwaszcza, e tydzie przed wspomnianym rozporzdzeniem (dokadnie 4 stycznia 1991), funkcj premiera obj Jan K. Bielecki, jeden z liderw KL-D i czoowy afera w historii RP. Oczywicie, premierowski wtek afery paliwowej zosta podkrelony przeze mnie szczeglnie mocno. Tekst ukaza si w Polityce nr 10 (1766) z 9 marca 1991. Niestety, tylko formalnie by to tekst mojego autorstwa, bowiem solidnie popracowa nad nim red. Baczyski. Nie do, e wzbogaci tytu (Wyciek kontrolowany) o znak zapytania, to jeszcze wyci zupenie wtek J. K. Bieleckiego z kontekstu caej afery. Przykro to pisa, lecz dziki tak obrzezanemu materiaowi, staem si mimowolnym katalizatorem dalszej, zadziwiajco byskotliwej, kariery miernego politologa po UW. Widocznie afera Bielecki potrafi by wdziczny, a funkcja premiera stwarzaa dodatkowe moliwoci w tym wzgldzie. Ba, sam fakt dobrych notowa u szefa rzdu stanowi mocny argument dla wczenie panujcego salonu. Baczyski jako redaktor jawnie ydokomunistycznej i wyjtkowo prymityw-

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


nej w swoich proydowskich akcjach Polityki, jako mnie nie dziwi. Mona wrcz powiedzie - waciwy yd na waciwym miejscu. Dziwi mnie natomiast lansowanie tego indywiduum jako niekwestionowanego autorytetu, nawet w kwestii... etyki dziennikarskiej. Zwaszcza, e tej ostatniej nie da si oddzieli od etyki rozumianej uniwersalnie, bez korporacyjnych przymiotnikw. Tymczasem J. Baczyski ma na swoim koncie m.in. zmajstrowanie bkarta damie okrelanej niegdy jako ta ruda z telewizji, a dzisiaj znanej wszak w sprawach z poziomu materaca mamy pen jawno - pod nazwiskiem Katarzyny Dowbor.... BACZYSKI Krzysztof-Kamil Bittner - poeta, rodzi si 22 stycznia 1921 w Warszawie, zgin 4 sierpnia 1944 w Powstaniu Warszawskim. Jego ojciec (1890-1939) legionista, krytyk i publicysta, zna dobrze jzyk ydowski w mowie i pimie. Matka poety, Stefania, (wychrzczona) dewocj krya swoje ydowskie pochodzenie. Od 1933 uczszcza do Pastwowego Gimnazjum im. Stefana Batorego, gdzie w 1939 uzyska wiadectwo dojrzaoci. Nalea do plegalnej Organizacji Modziey Socjalistycznej Spartakus (od 1937 w komitecie wykonawczym organizacji, od 1938 wspredaktor jej pisma Strzay). Od 1940 publikowa konspiracyjne tomiki wierszy (m.in. pod pseudonimem Jan Bugaj), a take anonimowo w podziemnych antologiach i czasopismach (Dzie Warszawski, Miesicznik Literacki). Jako poeta wsppracowa z referatem literackim Podwydziau Propagandy Mobilizacyjnej Rj Biura Informacji i Propagandy AK. Od jesieni 1942 studiowa polonistyk na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. By w komitecie redakcyjnym wydawanego midzy grudniem 1943 a kwietniem 1944 miesicznika literacko-spoecznego Droga tworzonego przez grup modziey akademickiej. By czonkiem socjalistycznej organizacji Pomienie. Otrzymywa stypendia z konspiracyjnych funduszw literackich. W lecie 1943 wstpi do Harcerskich Grup Szturmowych AK. Ukoczy turnus Szkoy Podchorych Rezerwy Piechoty Agricola ze stopniem starszego strzelca podchorego rezerwy piechoty. Od 1943 by sekcyjnym w 2 plutonie Alek 2 kompanii Rudy batalionu Zoka, od lipca 1943 zastpc dowdcy 3 plutonu 3 kompanii batalionu Parasol. W chwili wybuchu powstania warszawskiego nie zdoa dotrze do swojego plutonu, walczy w okolicy Placu Teatralnego, tam te zgin. Wydania wierszy z lat 1940-1944: ZAMKNITYM ECHEM (Warszawa 1940 - 7 egzemplarzy ), DWIE MIOCI (Warszawa 1940 - 7 egzemplarzy), MODLITWA (Warszawa 1942 - 3 egzemplarze), WIERSZE WYBRANE (Warszawa 1942, pseudonim: Jan Bugaj), ARKUSZ POETYCKI NR.1 (Warszawa 1944, pseudonim: Jan Bugaj), PIEW Z POOGI (Warszawa 1944, pseudonim: podp. Piotr Smugosz) BADER Jerzy - w 1949 r. pracownik naukowy PW, po emigracji m.in. dyrektor naukowy koncernu (kablowego?) w USA. BADER Karol - ur. 1887, przedstawiciel PKN w Szwajcarii, chargge daffaires w Pradze, Turcji i Wiedniu. BAIRD Tadeusz - kompozytor, urodzony 26 lipca 1928 w Grodzisku Mazowieckim, zmar 2 wrzenia 1981 w Warszawie. W 1981 zosta pomiertnie odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I klasy. BADUSZKOWA Danuta - 1910-1978, zaoycielka i dyrektorka Teatru Muzycznego w Gdyni (Kisiel Dzie. Str. 669) BAGAJEWSKI Arkadiusz - LISTA NR 9; ur. 1962, krytyk i historyk literatury, pracownik Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie, redaktor naczelny kwartalnika Kresy. Prowadzi warsztaty literackie w Centrum Kultury w Lublinie. BAGROWICZ Jerzy - bra udzia w konferencji ydzi i judaizm we wspczesnych badaniach polskich (Krakw 1995) - ydzi i judaizm w katechezie Kocioa katolickiego (ze szczeglnym uwzgldnieniem sytuacji katechezy w Polsce). BAGSIK Bogusaw - Polonofob, ydowski hochsztapler i oszust, aferzysta, zodziej, okrad i zuboy Polsk na wiele (ponad 400) milionw zotych. W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku, dwie godziny przed zamkniciem dla nich granic kraju, obaj waciciele Art-B (Bagsik i Gsiorowski) wyjechali do Izraela. Tam szybko uzyskali obywatelstwo, co uchronio ich przed wysanym za nimi midzynarodowym listem goczym, poniewa Izrael zawsze odmawia deportacji wasnych obywateli do innych krajw. Bagsik i Gsiorowski zakupili w Izraelu akcje koncernu naftowego PAZ za kilkadziesit milionw dolarw. W roku 1994 Bagsik podczas pobytu w Szwajcarii, gdzie nie chronia go jurysdykcja pastwa Izrael, zosta zatrzymany i osadzony w areszcie. Po trwajcej prawie dwa lata procedurze ekstradycyjnej w lutym 1996 wydano go Polsce. Tu zarzucono mu m.in. zagarnicie ponad 400 mln z metod oscylatora (doliczono si 620 wielokrotnie oprocentowanych czekw), przekupstwo urzdnikw bankowych i dziaanie na szkod spki. Bagsik broni si twierdzeniem, e oscylator wymylony zosta przez niego i nie by zakazany prawem. W lutym 1998 r. rozpocz si proces, a w padzierniku - po wpaceniu 2 mln z kaucji - oskaronego wypuszczono na wolno. Po wyjciu z aresztu Bagsik zosta prezesem Zakadw Futrzarskich Kurw S.A. i prbowa podpisa kontrakt z armi polsk oraz wojskami NATO na dostaw skrzanych kurtek dla pilotw. 20 padziernika 2000 r. skazano go na 9 lat wizienia. Obrocy wnieli apelacj, ale nieskutecznie - 22 stycznia 2002 r. wyrok zosta potwierdzony, a w sierpniu B. Bagsik zgosi si do wizienia. Do odsiedzenia pozostao mu wwczas niespena 4 lata. W ksice H. Pajka moemy przeczyta m.in.: Gsiorowski i Bagsik, trzeciorzdni muzykanci z zawodu, a raczej bez zawodu, byli od lat ludmi Bezpieki, w dodatku podwjnej, tej polskiej i tej drugiej, najwaniejszej w Europie - Mossadu izraelskiego, czego potem dowiedli, bowiem prowadzi ich agent Mossadu Meir Bar (...). Oscylator stosowany na masow skal musiaby wkrtce niechybnie zakoczy bieg w wizieniu, gdyby nie parasol ochronny sub specjalnych cywilnych i wojskowych, rozpostarty nad dwoma bezkarnymi ydami. Proceder mg trwa tylko za wiedz, przyzwoleniem i oson wysokich specsub, w przeciwnym razie dwaj oszuci znaleliby si w kajdankach w bardzo krtkim czasie. Super Express z dnia 1.08.2007r.: Don King: Bagsik oddaj pienidze! Legendarny, znany na caym wiecie promotor kontra sawny w Polsce biznesmen. Obaj z aferaln przeszoci. Ich konflikt rozgrzewa bokserskie rodowisko. Temperatur podnosi Don King (76 l.), ktry oskara Bogusawa Bagsika (44 l.) o niepacenie rachunkw - pisze Super Express. Twierdzi pan, e Bogusaw Bagsik winny jest panu jakie pienidze. Naprawd? - Tak. Nie rozliczy si ze mn po ostatniej gali, ktr wsporganizowalimy w katowickim Spodku 9 czerwca. - Ile konkretnie jest winny? - Sporo, ale nie bd podawa dokadnej sumy. - Czy bdzie pan jeszcze kiedy organizowa bokserskie gale w Polsce? - Polska to jeden ze wspanialszych krajw na wiecie i mam nadziej, e kiedy tam wrc. Chciabym promowa Polsk w wiecie, bo na to zasuguje. Ale poczekajmy. Niech Bagsik najpierw odda mi pienidze. Adamek czeka na kas: Tomasz Adamek cigle nie dosta pienidzy za walk z Luisem Pined. Bogusaw Bagsik, szef grupy promotorskiej 12 Rounds, mia przesa 125 tysicy dolarw na konto mistrza wiata IBO ju dawno temu - pisze Przegld Sportowy z dnia 2 sierpnia 2007 BAHR Jerzy - dyplomata. W latach 1976-1980 w randze I sekretarza pracowa w Ambasadzie PRL w Bukareszcie (sekretarz ds. prasowych). Do stanu wojennego by czonkiem PZPR. Szef Biura Bezpieczestwa Narodowego po Siwcu (od marca 2005) przy prezydencie RP Aleksandrem Kwaniewskim. Podobno znawca zagadnie Europy Wschodniej. By konsulem generalnym RP w Kaliningradzie, radc do spraw politycznych w ambasadzie RP w Moskwie 1991-1992, ambasadorem RP na Ukrainie w 1996r., w Turkmenistanie, na Litwie 04.2001-12.2004. Za rzdw PiS 19.05.2006 mianowany ambasadorem RP w Moskwie!!! BAIG Ernestine - austriackie Forum Kultury w Warszawie. Pomagaa przy organizowaniu IV Midzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, ktry odby si w dniach 5-10 maja 2007 roku w kinie Muranw w Warszawie. BAJCZMAN Bajrach - felczer, radny miejski (1918), w latach 30. paci ponad 100 z rocznej skadki na gmin ydowsk, jeden z kilkudziesiciu najbogatszych zamo?cian ydw, zam. Zamenhofa 1, zmar w 1934 r. BAJCZMAN Dawid - ur. 1902, technik dentystyczny, kierownik koa sportowego -Bejtar, czonek Zarzdu Organizacji Sjonistycznej (1932), naczelnik Brith Trumpeldor, sjonista rewizjonista (1933). BAJCZMAN Josef - ur. 1902, elektromonter, czonek Zarzdu Brith Hachajo im. W. abotyskiego (1935). BAJER Magdalena - (ur. 7 lipca 1934) Przewodniczca Rady Etyki Mediw od 1996 roku. Ukoczya polonistyk na Uniwersytecie Wrocawskim (1955). Kariera zawodowa: wydawnictwo Ossolineum Wrocaw (1955-60); Polskie Radio Wrocaw - dziennikarz (1960-90); w latach 1968-99 (z przerw po stanie wojennym w latach 1982-90) Publicystyki Kulturalnej, Radio Polonia - Program dla Zagranicy P.R., Popularyzacji Wiedzy Polskie Radio Warszawa - redakcje: Owiatowa, Magazynw III P.R. (kierownik redakcji), , Radio Bis; autorka cykli audycji, m.in.: Rody uczone, Sprostowania, Parada dyscyplin, Laureaci, Biesiada literacka oraz reportay literackich. Prowadzia sta wspprac z Polskim Radiem do 2003. W latach 1973-1976 Wydawnictwo Wiedza Powszechna Warszawa - kierownik serii wydawniczej OMEGA; w latach 1976-1978 Pastwowy Instytut Wydawniczy - kierownik serii wydawniczej Biblioteka Myli Wspczesnej, nagrodzonej nagrod tygodnika Kultura; w latach 1978-82 tygodnik Polityka - z-ca kierownika dziau, w latach 1985-90 praca dziennikarska w Tygodniku Powszechnym. Wsppracowaa rwnie z miesicznikami: Odra, Forum Akademickie, Wi oraz dziennikiem Rzeczpospolita; Od 1991 na emeryturze. Zagra gwn rol w skrajnie antypolskim filmie Wyrok na Franciszka Kosa (dramacie wojennym) w 2000 roku w reyserii Andrzeja Wajdy. Film opowiada histori Franciszka Kosa, polskiego granatowego policjanta wsppracujcego w czasie II Wojny wiatowej z Niemcami, tropicego ydw. Jednak mimo prostoty swego rozumowania, bohater czuje rosncy niepokj sumienia, ktry stara si topi w alkoholu. Wdka jednak nie wystarcza, gdy Kos otrzymuje list od podziemnego sdu, wydajcego na niego wyrok mierci za zdrad. Scenariusz do filmu napisali Andrzej Wajda i Zygmunt Malanowicz na podstawie powieci Stanisawa Rembeka. BAKA Mirosaw - (ur. 15 grudnia 1963 w Ostrowcu witokrzyskim) aktor. Absolwent PWST we Wrocawiu. Od 1989 roku aktor Teatru Wybrzee w Gdasku. BAKAARZ Magorzata - Koordynatorka projektw lokalnych Fundacji Ochrony Dziedzictwa ydowskiego; wspautorka koncepcji merytorycznej programu edukacyjnego Przywrmy Pami (Reklama Dni Ksiki ydowskiej, str. 1). BAKER Andrew - dyrektor ds. midzynarodowych Komitetu ydw Amerykaskich. Powiedzia dla Rzeczpospolitej: Przedstawiciele polskiego premiera zasygnalizowali nam, e wysoko rekompensat bdzie podwyszona do 20%, bo tyle otrzymali zabuanie. ydzi byli przygotowani na 15%, niespodziewana darowizna polskiego premiera moe im tylko zaostrzy apetyty. BAKST Ryszard - 1926; pianista, kompozytor, profesor PWSM i w Manchester. BAKUA Bogusaw - LISTA NR 9; prof. dr hab., polonista, kulturoznawca. Rektor Wyeszej Szkoy Zawodowej Kadry dla Europy z Poznania. Kierownik Pracowni Komparatystyki Literackiej Instytutu Filologi Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zajmuje si problematyk porwnawcz kultur i literatur Europy rodkowej oraz Wschodniej. Opublikowa m.in. Skrzydo Dedala. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraiskiej lat 50.-90. XX wieku (1999). BAKUA Hanna - stworzya ilustracje do Sztukmistrza z Lublina 1986 (z programu spektaklu we Wrocawiu, 1986). BAKUNOWICZ Janusz - LISTA NR 5; dziennikarz, fotograf Kuriera Porannego w Biaymstoku, brukowca niestronicego od kamstw i manipulacji. Czonek zarzdu TOWARZYSTWA PRZYJACI SKANSENU W KOLIKACH. BAKUNOWICZ Magorzata - LISTA NR 5; Handel Artykuami Rolno-Spoywczymi Biaystok, ul. Piastowska. BAKKE Monika - wszystkie przyjemnoci due i mae. Czas Kultury - dwumiesicznik, nr 1 (112), 2003 r. BALAWEJDER Edward - dyrektor Muzeum na Majdanku. Niedawno podano najnowsze wyniki bada co do liczby ofiar Majdanka. Do tej pory przyjmowano, e od padziernika 1941 roku do lipca 1944 roku zgino 360.000 osb. Obecne szacunki mwi o 80.000. Badania jeszcze trwaj. Podobnie byo z KL Auschwitz, gdzie mwiono o 4 milionach ofiar , a obecnie jest mowa o 1 milionie. Ustawowo przyjto, e Holokaust to 6 milionw ofiar. Za kwestionowanie tej liczby grozi w wielu pastwach wizienie. By wszystko jednak si zgadzao, pomniejsza si liczb ofiar z innych narodowoci w tym i z polskiej. BALCER Jacek - by rzecznikiem prasowym Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta (07.2002). Rzecznik prasowy BPH PBK (07.2003-07.2005). Dyrektor Biura Marketingu Banku BPH PBK (02-10.2004). BALCEROWICZ Leszek-Aaron Buchholtz - profesor SGPiS, byy wicepremier i minister finansw, prezes NBP, realizator terapii szokowej w gospodarce polskiej, czonek PZPR od 1969, mason, globalista, agent Sachsa i Sorrosa, gwny rabin ydolichwy w Polsce. BALCERZAK Aneta - specjalista eurokoordynator w Orodka Pomocy Spoecznej Dzielnicy oliborz m. st. Warszawy. BALCERZAK Zuzia - Komitet Regionalny Polskiej Unii Studentw ydowskich. BALCERZAN Edward - (13 padziernika 1937 Woczask koo Charkowa) poeta, prozaik, krytyk literacki. Ukoczy filologi polsk na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 1968 r. uzyska stopie doktora za rozpraw o twrczoci Brunona Jasieskiego. W 1972 r. habilitowa si, w 1990 zdoby tytu profesora zwyczajnego. Debiutowa na amach ycia i Kultury - dodatku literackiego Gosu Szczeciskiego jako poeta. W latach 1972-1981 by redaktorem naczelnym czasopisma Teksty, w latach 1990-1992 Tekstw Drugich. Podpisa si pod listem bronicym kamcy Kieresa. BAL-CHAIM Henryk - od 1945 w PPR. W pierwszej poowie 1946 r. przewodniczcy Wojewdzkiego Komitetu ydowskiego w Warszawie. Czonek Rady Naczelnej ORT. W latach szedziesitych pracownik personalny Pastwowego Przedsibiorstwa Kolportau Ruch. BALICKA-KOZOWSKA H. - autorka ksiki Mur mia dwie strony. BALISZEWSKI Dariusz - polonofob, habicy dobre imi Polski i polskich patriotw. BALOGH Thomas - Profesor, przewodniczy wanemu dla obronnoci Anglii Mineral Development Committee (Midrasz, stycze 2005, Janusz Roszkowski - ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 15). BALZAM Natan - 1909-42, fizjolog, biolog. BA Chaim Josef - ur. 1907, s. Abrama, malarz, sekretarz Komitetu Dzielnicowego KPP (1934). BAABAN Joanna - ydowski Orodek Brama grodzka w Lublinie. BAABAN Majer - 1837-1901, historyk, profesor tytularny UW. Majer Baaban (ur. 1877 w Lwowie, zm. 1942 lub 1943 w Warszawie) - historyk orientalista, najwybitniejszy badacz dziejw ydw w Polsce, rabin, wspredaktor Nowego ycia, pedagog. BAATA Marek - rzeszowianin, wokalista jazzowy. Jest take kompozytorem i grafikiem. Lubi improwizowa scatem, tworzy instrumentalne brzmienia od tenora do falsetowego sopranu. Oprcz swoich kompozycji wykonuje transkrypcje utworw F. Chopina, K. Komedy, W. Mynarskiego, A. Waligrskiego, Z. Koniecznego, A. Osieckiej. Wzi udzia w koncercie Psalmy Dawida zorganizowanym w Zamociu z okazji odsonicia pomnika krla ydowskiego Dawida (Psalmisty) w dniu 19 maja 2007 roku. Pomimo protestw takich organizacji jak: Stowarzyszenie Mieszkacw Spdzielni Mieszkaniowych Wsplna Sprawa oraz Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwaszczeniowego w Zamociu, jak te innych mieszkacw, prezydent Zamocia Marcin Zamoyski pomnik odsoni. BAKA Mirosaw - LISTA NR 8; ur. w 1958 roku w Warszawie; artysta rzebiarz. W latach 1980-85 studiowa na Wydziale Rzeby Warszawskiej Akademii Sztuk Piknych. Dyplom w pracowni prof. Jana Kucza uzyska w 1985 roku. W 1986 roku razem z Mirosawem Filonikiem i Markiem Kijewskiem utworzy grup artystyczn WIADOMO NEUE BIERIEMIENNOST (wystawia w ramach aktywnoci grupy do 1989 roku). W 1995 roku otrzyma Paszport Polityki, nagrod za oryginaln twrczo plastyczn. Jest autorem pomnika ofiar katastrofy promu Estonia zrealizowanego w 1998 roku w Sztokholmie. Mieszka i pracuje w Otwocku. BATROCZYK Piotr - dziennikarz, poeta, konferansjer, satyryk, prezenter telewizyjny i radiowy, kpiarz. BAUCKI Micha - 1837-1901 komediopisarz i prozaik. BANACHOWSKA-JAKIEWICZ Katarzyna - autorka ksiki Niepami. ydowskie Stowarzyszenie Czulent, ul. Dietla 64/6 31-039 Krakw. Niepami jest ksik o pamici, o niemonoci pamitania dokadnie, o skutkach z tego wynikajcych, o podejmowaniu decyzji opartych na niedostatecznej informacji i uomnej pamici. Jest to historia modej ydwki, ktra przeya wojn w ukryciu, nastpnie wyjechaa z Polski. Wraca zaciekawiona fragmentem listu, ktry dotar do niej z jej rodzinnego miasteczka w grach. Po powrocie cofa si pamici do swojego dziecistwa, czasw dojrzewania i wojny, prbujc zrozumie wydarzenia, jakie jej dotyczyy, a zwaszcza rol, jak w nich odegra jej ukochany ojciec. Jest to jednoczenie prba zrozumienia, jaki jest jej wasny stosunek do Boga, a take Boga do niej. Wszystko to zanurzone jest w miejscowym krajobrazie i obyczaju i dotyka problemw wynikajcych ze zderzenia polsko-katolickiej i polsko-ydowskiej rzeczywistoci. Wydawnictwo: WAM. BANASZAK Hanna - piosenkarka. 30-lecie pracy obchodzia podczas Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w odzi w 2004 r. ( Expres Ilustrowany nr 186. 10-08-2004r.) BANASZAK Magdalena - mgr Centrum Kultury Zamek. Zakad Technologii Ksztacenia UAM w Poznaniu. Prelegent X Oglnopolskiego Dnia Judaizmu w Kociele katolickim 2007 r. BANASIAK Anna - Uniwersytet Warszawski . Zaliczya I I OGLNOPOLSK KONFERENCJ JUDAISTYCZN MODYCH NAUKOWCW Warszawa, 17-19 maja 2007. Referatem Teodycea na rozdrou - strategie przedstawienia zagady w teologii po Holokaucie. BANASZEK Konrad - dr hab. Pracownik naukowy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu. BANATO - bankier, finansowa stowarzyszenie masoskie Okrgy St, zaoone przez Rhodesa (Grabarze polskiej nadziei, str. 104). BANDER Jerzy - urodzi si w sierpniu 1942 r. w wizieniu Gestapo w Samborze k. Lwowa w czasie pierwszej duej akcji, w ktrej wywieziono do Beca i zamordowano ok. 4 tys. ydw, a 600 (w tym jego matk) przewieziono do obozu Janowska we Lwowie. Z najbliszej rodziny przey tylko ojciec, ukrywajcy si na terenie Sambora i Lwowa, gdzie zapany uciek z ciarwki wiozcej go wraz z innymi ydami na rozstrzelanie. Jerzy wyniesiony z wizienia przebywa w getcie w Samborze do czerwca 1943 r., a potem znajoma ojca, Polka Maria Wachuka ukrya go w sierocicu. Niedoywiony i chory przey do sierpnia 1944 r. i w kwietniu 1945 r. wraz z ojcem by repatriowany do Polski. W 1965 r. ukoczy studia wysze na Wydziale Elektrycznym i Automatyki Politechniki lskiej w Gliwicach. Do 1999 r. pracowa w katowickim biurze projektw Hutmaszprojekt-Hapeko jako kierownik pracowni, a nastpnie gwny specjalista. By czonkiem Solidarnoci. Od 1989 r. dziaa w organizacjach ydowskich: Stowarzyszeniu Dzieci Holocaustu i Stowarzyszeniu ydw Kombatantw. Czonek Gminy Wyznaniowej ydowskiej w Warszawie. W 2003 r. ukoczy studium podyplomowe Nazizm - Totalitaryzm - Holocaust, organizowane przez Akademi Pedagogiczn w Krakowie na terenie byego obozu zagady Auschwitz-Birkenau. Od wrzenia 2006 r. przebywa na stae w Izraelu. Autor wierszy i opowiada o tematyce ydowskiej oraz eseju pt. Biedny yd patrzy na Auschwitz-Birkenau. BANDURSKA Beata - LISTA NR 8; aktorka m.in. Teatru Polskiego w Poznaniu, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu. Graa m.in. w Helmuciku Ingmara Villqista, reyserii Pawa ysaka. BANDURSKI Wojciech Pawe - dr hab. in., elektrotechnik. Pracownik naukowy Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji PP i Instytutu Politechniczny PWSZ w Pile. BANET - Fornal Zofia - dziecko Holokaustu: piewajc w rnych jzykach zwykli ludzie nie tylko deklaruj swoje wasne otwarcie na wiat i na drugiego czowieka, ale te u innych zwalczaj ksenofobi i rasizm. Bez zbdnego nadcia, bez kadzenia i indoktrynacji, tak po prostu, autentycznie wiadcz o potrzebie pokoju i mioci. Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom. BANK Marcin - LISTA NR 5; Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, jest koordynatorem programu Lokalne Badania Czytelnictwa. Sygnatariusz Forum ydzi - Chrzecijanie - Muzumanie (?). BANOT Aleksandra Ewa - LISTA NR 10; mgr, polonistka, psycholoka, czonkini Stowarzyszenia lskie Centrum Rwnych Szans. Wykadowczyni Uniwersytetu lskiego w Katowicach. BANULEWICZ Aleksander - (ur. 9 stycznia 1904 - zm. 23 grudnia 1995 w Warszawie) podpukownik LWP, wicedyrektor Wydziau Personalnego MBP w latach 1950-1954. Czonek KPZB, PPR, PZPR. BANY Jarosaw - LISTA NR 13; z oddziau lskiego Towarzystwa Przyjani Polsko - Izraelskiej, szef fundacji polsko-ydowskiej Or Chaim (wiato ycia) w Katowicach. BAKOWICZ Ryszard - LISTA NR 5; dziennikarz, felietonista Rzeczpospolitej, pisarz (pseud. Knab Jack), odznaczony Krzyem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (7 lutego 2000 r.) za wybitne zasugi w dziaalnoci na rzecz rozwoju polskiej gospodarki. Sygnatariusz Forum ydzi - Chrzecijanie - Muzumanie (www.tolerancja.pl). BAKOWSKA Anna -LISTA NR 4; Centrum im. Anielewicza. Studenckie Koo Naukowe. Sekcja Historii i Kultury ydw. Tumaczka m.in. MY MAMY KOTA NA PUNKCIE KOTA, co te pasuje do jej stetryczaej psychuszki. BAR Meir - agent Mossadu, prowadzi m.in. Bagsika i Gsiorowskiego. BARAK Ehud - byy premier Izraela, odwiedzajc USA zaj nadspodziewanie nieugite stanowisko w sprawie Jerozolimy, ktra ma pozosta jednolit administracyjnie zdobycz i stolic Izraela po wszystkie czasy. Partnerk rozmw Baraka bya ydwka Madeleine Albright, bya sekretarz stanu USA, gwarantujca mu cakowite poparcie. BARAN Marcin - LISTA NR 5; ur. 16 listopada 1963, literat, dziennikarz radiowy i telewizyjny, absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagielloskiego. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym. Waniejsze osignicia: tomy poetyckie - Pomieszanie (1990), Zabiegi miosne (1996, tom nominowany do Nagrody Nike w 1997 roku). W latach 2000-2003 by zwizany z tygodnikiem Przekrj, pniej pracowa w krakowskim Instytucie Ksiki. Obecnie zajmuje si literatur w TVP Kultura. BARAN Radosaw - prezydent Bdzina (2007r.) zagorzay propagator kultury ydowskiej za pienidze mieszkacw miasta. Cyklicznie patronuje niezliczonym ydowskim imprezom. W ramach V Dni Kultury ydowskiej bdzie IV Regionalna Konferencja Programu CEO lady Przeszoci. Uczestniczy w niej bdzie, 28 wrzenia 2007r. o godz. 11.00 w Paacu Mieroszewskich, reprezentacja modziey z caej Polski. Organizatorami V Dni s: Urzd Miejski w Bdzinie, ambasada pastwa Izrael, Starostwo Powiatowe w Bdzinie, Gmina Wyznaniowa ydowska, lsko - Jurajskie Stowarzyszenie Polski Dom Europejski, Centrum Kultury ydowskiej z siedzib w Bdzinie, Klub Absolwenta przy MZS nr 1. Patronat medialny obj Dziennik Zachodni. rdo: UM Bdzin. Tylu organizatorw za to jeden patnik tej tandety ...mieszkacy!!! Prowadzcym i gwnym organizatorem VI Dni Kultury ydowskiej w 2006 r. by - Adam Szydowski szef Centrum Kultury ydowskiej, JONA w Bdzinie. I uwaga bliski krewniak Lecha i Jarosawa Kaczyskich, o czym w obszernym artykule pisze Zbigniew Nowak w aktualnym numerze (IX-X 2007r.) dostpnego w kioskach Miesicznika SUPER DETEKTYW, redagowanym Leszka Bubla. BARAN Zbigniew - mgr, doktorant prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej z Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagielloskiego. Czonek Polskiego Towarzystwa Studiw ydowskich, Krakw. Bra udzia w konferencji ydzi i judaizm we wspczesnych badaniach polskich (Krakw 2007) -odczyt pt. Rudolf Maria Holzapfel w krgu judaizmu i kultury uniwersalnej. BARAN Zeev - Konsul Honorowy RP w Jerozolimie. BARANEK Zygmunt - (ur. w 1941r.) artysta plastyk. BARANIAK Dawid - WORLD OF MISS POLAND. Globmiss, juror KONKURSU MISS POLONIA 2007r. BARANIEWSKA Dagmara - LISTA NR 10; psycholoka, terapeutka, specjalizujcej si w pomocy maltretowanym kobietom. Ekspertka Rady Europy i Komisji Europejskiej w dziedzinie przemocy wobec kobiet. Dziaa w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. BARANIEWSKI Waldemar - dr hab., historyk, prof. UW, Instytut Historii Sztuki UW. Autor Midzy opresj a obojtnoci. Architektura w polsko-rosyjskich relacjach w XX wieku. BARANOWSKI Jerzy - pismak; do spy z Libickim Marcinem i Rottermund Andrzejejem napisa Zakon Maltaski w Polsce. BARACZAK Stanisaw - polonofob. Poeta i krytyk, jeden z ulubionych idolw michnikowcw; mieszka w USA. Urodzi si w 1946 w Poznaniu, poeta, tumacz, krytyk literacki, eseista, literaturoznawca, redaktor i wykadowca. Ukoczy studia polonistyczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

10
w Poznaniu, gdzie podj prac naukowo-dydaktyczn i doktoryzowa si. Jako poeta i krytyk debiutowa w 1965. W latach 1967-71 pracowa w redakcji poznaskiego miesicznika Nurt. Po wydarzeniach czerwca 1976 by wspzaoycielem Komitetu Obrony Robotnikw oraz podziemnego kwartalnika Zapis. Od 1981 wykada w USA literatur polsk na Harwardzie i jest redaktorem naczelnym The Polish Review. W 1983 by wspzaoycielem paryskich Zeszytw Literackich. DE BARBARO Bogdan - LISTA NR 15 (ur. 1949r.); dr hab. med. Psychiatra, psychoterapeuta. Jest kierownikiem Zakadu Terapii Rodzin przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie. Wyda: Moesz pomc (1992, wraz z Krystyn Ostoj-Zawadzk), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (red. 1994), Pacjent w swojej rodzinie (1997). LEKARZE I KORUPCJA Agnieszka Sabor, Bogdan de Barbaro, Janina Ochojska, Ks. Stanisaw Musia SJ. DE BARBARO Maria - LISTA NR 15; psycholog, Krakw. Medyczne Centrum Ksztacenia Podyplomowego. Maria mieszka w internacie technikum budowlanego w Zakopanem, Krupwki 13, na poddaszu. Jest pocztek lat 80. W tym starym budynku mieszkali niegdy ksia emeryci, na cianie w kadym pokoju dry pomyk wiecznej lampki. Nielubne dziecko, rocznik 1965 - na razie tyle wie o sobie Maria. Zajrzaa w podstawwce do dziennika szkolnego i przeczytaa imi ojca. To nie ojciec, tylko ojczym, cedzi mama (unika mczyzn), kiedy Maria ma ju 20 lat. Bdzie dobiega trzydziestki, gdy pozna zarys swojej historii i nazwisko ojca (Fragment artyku z Duego Formatu - dodatku do Gazety Wyborczej). BARBUR Eli - stay korespondent RMF FM na Bliskim Wschodzie. Opublikowa powieci Grupy na wolnym powietrzu, Strefa Ejlat, tom opowiada Ten za nim, Wzgrza krzyku, Wanie Izrael - wywiad-rzeka o Izraelu. W odpowiedzi na ataki izraelskiego pisarza Eli Barbura felietonista programu I Polskiego Radia Stanisaw Michalkiewicz nazwa go w rozmowie z W ydowskim obuzem. Barbur zapowiada, e pozwie go do sdu - pisze ycie Warszawy. Barbur to znany korespondent RMF FM i innych mediw, ostatnio w swoim blogu internetowym podzieli si refleksjami z wizyty prezydenta Kaczyskiego w Izraelu. Jeden fragment powici towarzyszcym Lechowi Kaczyskiemu dziennikarzom: -Wrd ludzi mediw mona po raz pierwszy - przy tego rodzaju wizytach - namierzy nieco nerwowego faceta w sutannie i koloratce (Radyjko Maryja), ktremu towarzyszy apatyczna blondyna z aparatem. Jak tak dalej pjdzie, zawita tu te pocieszny palant od Judejczykw!. W kocwce cytowanego fragmentu chodzi o Stanisawa Michalkiewicza, znanego felietonist Radia Maryja i pism prawicowych, a ostatnio take Polskiego Radia, czsto oskaranego o antysemick fobi. W dalszej czci swojego bloga Barbur nazywa Michalkiewicza rwnie antysemickim palantem, oblechem, nasrallahem, trzeciorzdnym redaktorkiem od niszowych szmatawcw i debilnych wstpw do antysemickich publikacji polonijnych. Korespondent wyraa jednak nadziej, e Michalkiewicz w publicznym radiu z pewnoci stuli pysk. Barbur zapowiedzia w rozmowie z W, e wytoczy proces Michalkiewiczowi. BARCINKOWSKI Mirosaw, ps. COCKNEY - lat ok. 29-30; zam. na squatach w Warszawie i za granic; grony w starciu bezporednim; czsto dziaa pod wpywem amfetaminy lub innych narkotykw, atakuje zawsze ze sprztem typu kosa czy n do tapet; prawie 2 lata spdzi w wizieniu za zabjstwo modego skinheada, w sdzie wyszej instancji uniewinniony i wypuszczony, prawdopodobnie najgroniejszy lewak na Mazowszu. BARCI Artur - (ur. 12 sierpnia 1956 w Kokawie k. Czstochowy) aktor. W 1979 ukoczy wydzia aktorski dzkiej PWSFTviT. BARCZAK Radosaw - lat ok. 27-28, do 2002 zam. dzielnica Bielany, obecnie squaty w Warszawie, Niemczech i Holandii; fanatyczny lewak-antynazista, donosi na policj. BARDACH Juliusz - 1914, profesor UW, PAN. Popularyzator myli naukowej. BARDINI Aleksander - urodzi si 17 listopada 1913 roku w odzi. Zmar 30 lipca 1995 roku w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy, reyser i pedagog. Profesor Pastwowej Wyszej Szkoy Teatralnej w Warszawie. Pochowany jest na warszawskich Starych Powzkach. W modoci Bardini by skrzypkiem w ydowskim Stowarzyszeniu Muzycznym Hazomir. Potem zwiza si z teatrem. W latach 1932-1935 studiowa aktorstwo w Pastwowym Instytucie Teatralnym w Warszawie, a nastpnie reyseri (1936-1939). Jego nauczycielami byli Leon Schiller i Aleksander Zelwerowicz. BARENBAUM Michael - autorytet ydowskiej diaspory, profesor na Uniwersytecie Judaizmu, historyk, znawca tematyki holokaustu. Powiedzia, e Polska jest najlepszym przyjacielem Izraela. BARGIE Janusz - polonofob, komunista, czonek ZSMP, PZPR, SLD. BAR-ON Uri - Reyser, autor filmu 52/50. Film by pokazany na IV Midzynarodowym Festiwalu Filmowym, ktry odby si w dniach 5-10 maja 2007 roku w Warszawie. Urodzi si w Stanach Zjednoczonych w 1975 roku. Dors, mieszka i tworzy w Tel-Awiwie; tam te studiowa literatur i zarzdzanie. Ukoczy rwnie Wydzia Kina i Telewizji na tym uniwersytecie. Od 2002 roku pracuje w telewizji izraelskiej i przemyle filmowym w charakterze reysera i scenarzysty (Folder IV Midzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, str. 20). BARSKI Dariusz (ur. 1968) - prawnik, prokurator, zastpca Prokuratora Generalnego RP od 26 lutego 2007, p.o. Prokuratora Krajowego od 14 czerwca 2007. Od 19 lipca 2007 roku Prokurator Krajowy. Prokurator krajowy jest zwierzchnikiem wszystkich prokuratur powszechnych. Formalnie pozostaje on take jednym z kilku zastpcw prokuratora generalnego (odpowiada m.in. za wydziay przestpczoci zorganizowanej). Absolwent prawa na Uniwersytecie dzkim. Pracowa w wielu wydziaach Prokuratury Okrgowej i Prokuratury Apelacyjnej w odzi. Barski by gwnym oskarycielem w wielu gonych procesach, m.in. byego prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego Waldemara Matusewicza. Jako szef Prokuratury Apelacyjnej w odzi odpowiedzialny by za ledztwo w sprawie seksafery w Samoobronie i skierowanie do Sejmu wniosku o uchylenie immunitetu posowi Stanisawowi ywiskiemu. W nagrod dosta wic awans. BARSKI Filip-Badner - sdzia stalinowski, morderca w todze. Ppk Informacji LWP.

11
BARSKI Jzef-Gitler - od 1922 zajmowa kierownicze stanowiska w Joincie i Centosie, od 1923 w KPP. W getcie warszawskim dziaacz PPR i Centosu (19431945) w Bergen-Belsen, (1945-1950) sekretarz generalny Jointu w Polsce, (1950-1953) dyrektor naczelny PKO, w 1953r. Aresztowany pod zarzutem szpiegostwa. Po uwolnieniu dyrektor zakadw przemysowych im. 22 lipca. Wieloletni czonek Rady Naukowej ydowskiego Instytutu Historycznego. BARTELSKI Andrzej S. - LISTA NR 5; socjolog. BARTKOWIAK Piotr - mgr, bra udzia w konferencji ydzi i judaizm we wspczesnych badaniach polskich (Krakw 2007), gdzie wygosi odczyt pt. ydowskie fundacje w Grodzisku Wielkopolskim na przykadzie fundacji rodziny Mosse. BARTKOWSKI-LEEBE - polonofob, zbrodniarz, zwyrodniay kat UB. BARTMAN Maksymilian - kolaborant sowiecki (1939-45), odznaczony przez rzd ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polskim (rdo: Sownik biograficzny dziaaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1978-92). BARTNIK Renata - kurator wystaw. Starszy kustosz, historyk sztuki, zatrudniona w Muzeum Lubelskim od 1982 roku. Jest autork wielu scenariuszy wystaw muzealnych m.in. ekspozycji powiconych Bruno Schulzowi - Mityzacja rzeczywistoci. BARTOSIEWICZ Hanna - redaktor Gazety Wyborczej, dziau Dziecko i Kobieta. BARTOSZ Adam - etnograf, absolwent Uniwersytetu Jagielloskiego, Dyrektor Muzeum Okrgowego w Tarnowie. Autor wielu publikacji, powiconych tematyce ydowskiej w Tarnowie i w Maopolsce, jak rwnie o tematyce romskiej. Jest Prezesem Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury ydowskiej w Tarnowie, czonek Rady Fundacji Judaica Centrum Kultury ydowskiej. BARTOSZEWICZ Hanna - LISTA NR 2; reyser. BARTOSZEWSKA Zofia - LISTA NR 2; wydawca, redaktorka. Kronikarz chru Sonus Ens. 18.05.1999 - wybory zarzdu. Funkcje objli: Prezes - Zofia Bartoszewska. ona Wadysawa Bartoszewskiego. BARTOSZEWSKI Wadysaw - LISTA NR 7 i 15; urodzony w 1922 w Warszawie. Powszechnie nazywany profesorem, chocia nie ma nawet tytuu magistra, za w oficjalnych rdach podaje tylko, e studiowa na Uniwersytecie Warszawskim. Tytu profesora zosta mu nadany przez rzd Bawarii w 1983 roku. W latach 1940-41 by winiem obozu koncentracyjnego w Owicimiu, skd - o dziwo - wyszed na wolno w rodku wojny (!). Ten wstdliwy a nawet haniebny rozdzia jego ycia jest zawsze skrztnie pomijany. Dlaczego?! Otrz Bartoszewski mia siostr, ktra w czasie okupacji wysza za m za niemieckiego oficera lotnictwa i ten uywajc swoich wpyww wyciagna go z obozu!!! BARTYZEL Jacek - prof. urodzony 16 I 1956 w odzi. Dziaa w Klubie Inteligencji Katolickiej (katolewica) w odzi. W 1979 r. wspzakada Ruch Modej Polski, kierowany przez Aleksandra Halla. By wspautorem jego deklaracji ideowej, redaktorem pisma Bratniak. Wsppracowa rwnie z innymi pismami II obiegu: Opinia i Droga. W latach 1983-89 by czonkiem redakcji Polityki Polskiej. Dwukrotnie usuwano go z pracy na Uniwersytecie dzkim, z powodw politycznych. Internowany od 13 grudnia 1981 r. do 30 listopada 1982 r. w Sieradzu, owiczu i Kwidzynie. Wsppracownik Komitetu Obrony Robotnikw i czonek Ruchu Obrony Praw Czowieka i Obywatela. W 1989 r. by czonkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wasie. Jest autorem kilkunastu ksiek i kilkuset artykuw naukowych i publicystycznych. Jest honorowym czonkiem i przewodniczcym Stray Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Publikuje w kwartalniku Pro Fide Rege et Lege. W Rzeczpospolitej z 29 marca prof. Jacek Bartyzel jednoznacznie zaznaczy, e twierdzeniom o rzekomym odzyskaniu MSZ przeczy m.in. taki fakt jak opublikowanie przez MSZ broszury na temat stosunkw polsko-ydowskich, powielajcej tezy makabrycznego baniopisarstwa J.T. Grossa (...). Dotd pomimo licznych protestw, w tym grupy senatorw, MSZ nie zdobyo si na ukaranie gwnych sprawcw wydania tej antypolskiej broszury, w tym przede wszystkim byego wiceministra RP, a obecnie penomocnika ministra MSZ ds. stosunkw z diaspor ydowsk Macieja Kozowskiego. BARUCH Bernard Mannes - doradca prezydenta Roosevelta. Pomimo posiadanych moliwoci oddziaywania na prezydenta, opinie publiczn, administracj w Waszyngtonie - jak pisze Wyman - Stroni od spraw ratowania ofiar nazizmu (David Wyman Pozostawieni swemu losowi. Ameryka wobec Holocaustu 1941-1945, Warszawa 1994). Finansista, przewodniczy Rubber Survey Committee oraz by doradc szefa mobilizacji wojennej (Midrasz, stycze 2005, Janusz Roszkowski ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 15). BARWISKI Jan - (Jzef Strzelczyk) Dowdca Brygady Midzynarodowej podczas wojny domowej w Hiszpanii. BASIEL Jarosaw - od 28.02.2007r. zastpca Przewodniczcego Stowarzyszenia Lambda Warszawa. BASIUK Tomasz - LISTA NR 6; dr, jest adiunktem w Orodku Studiw Amerykaskich na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi zajcia z literatury amerykaskiej. W 1997 roku obroni prac doktorsk o twrczoci Gaddisa na Wydziale Neofilologii UW. Wspautor m.in. Parametrw podania: kultura odmiecw wobec homofobii (wyd. Universitas, Krakw 2006). BASIURA Ewa - autorka ksiki ydzi polscy w legendzie i opowieci, Krakw 1997. BATKO-TOU Katarzyna - LISTA NR 10; ze Stowarzyszenia Liderw Lokalnych Grup Obywatelskich, Warszawa. Prezes Programu Przeciw Korupcji, Lokalne grupy obywatelskie. BASZKIEWICZ Jan Micha - (ur. 3 stycznia 1930), komunistyczny kolaborant, prawnik, historyk, politolog. W 1951 ukoczy studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1955 uzyska stopie doktora nauk prawnych. Profesor Uniwersytetu Wrocawskiego (prorektor w latach 1965-1968), Uniwersytetu lskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1973 jest pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Politycznych UW na stanowisku profesora zwyczajnego. Czonek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk: czonek krajowy rzeczywisty Wydziau I - Nauk Spoecznych, czonek Komitetu Nauk Politycznych PAN i Komitetu Nauk Prawnych PAN. Czonek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od wielu lat zasiada w Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytuw Naukowych (Sekcja I - Na-

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


uk Humanistycznych i Spoecznych). Podczas obrad Okrgego Stou reprezentowa tzw. stron komunistyczn w Zespole ds. reform politycznych. Wsplnie z prof. Stefanem Mellerem by konsultantem historycznym filmu Danton w reyserii Andrzeja Wajdy (1982). Aktualnie w 2007 r. widnieje jako czonek redakcji i Rady Programowej dwumiesicznika Polski Przegld Dyplomatyczny, wydawanego przez Polski Instytut Spraw Midzynarodowych i finansowanego przez MSZ, czyli przez nas z naszych podatkw. Ponadto ow Rad uzupeniaj jeszcze inne koszerne, gwnie ydo-lewackie, autorytety, o ktrych przeszosci wiele mona dowiedzie si z tego alfabetu. Jerzy W. Borejsza, Krzysztof Bobiski, Wodzimierz Borodziej, Sawomir Dbski- redaktor naczelny, Adam Eberhardt, Jacek Foks, Mateusz Gniazdowski, Edward Haliak, Jerzy Koczowski, Jerzy Komiski, ukasz Kulesa, Jan Kuakowski, Roman Kuniar, Piotr ossowski, Andrzej Olechowski, Marek Pietra, Adam Daniel Rotfeld, Eugeniusz Smolar, Rafa Tarnogrski - sekretarz redakcji, Mieczysaw Tomala, prof. Jerzy Tomaszewski, Rafa Winiewski, Ernest Wyciszkiewicz, Pawe Zalewski, Aleksandra Zieleniec. BATOR Joanna - LISTA NR 6 i 10; absolwentka wrocawskiego kulturoznawstwa i Szkoy Nauk Spoecznych, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Naley do grupy osb modego pokolenia, ktre zaczy feministyczn debat w Polsce. Prowadzia seminaria powicone tej problematyce na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1996-98. W ramach wsppracy z Instytutem Spraw Publicznych opublikowaa dwie prace Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej (1998) oraz Wizerunek kobiety w polskiej debacie publicznej (1999). Dodatkowo wydaa Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza, (2001) i powie Kobieta (2002). Jest take autork przekadw oraz kilkudziesiciu artykuw naukowych i publicystycznych z zakresu filozofii feministycznej i gender studies, ktre ukazyway si m.in. w Spoeczestwie Otwartym, Odrze, Czasie Kultury, Gazecie Wyborczej. Stypendystka programu Tempus, Fundacji Kociuszkowskiej i rzdu japoskiego. Obecne jej zainteresowania blisze s literaturze ni filozofii, a autorka podruje po wiecie zbierajc materiay do kolejnej ksiki. BAUC Jarosaw - polonofob, ur. w odzi, absolwent Wydziau Ekonomiczno-Socjalnego Uniwersytetu dzkiego rocznik 1982. Absolwent University of Windsor w Ontario w Kanadzie. W 1990 r. ukoczy kursy z zakresu makroekonomii, mikroekonomii i finansw w London School of Economics i w 1991 r. w University of Vienna. W 1995 r. konsultant Banku Centralnego Estonii. W 1996 r., na zlecenie USAID, by doradc ministra finansw Mongolii, gdzie zaprojektowa reform systemu podatkowego. Wsppracowa z Centrum Bada i Promocji Biznesu Ecorno w zakresie restrukturyzacji finansowej i majtkowej podmiotw gospodarczych (1993-1997). By doradc ministra finansw Rumunii (02.1999), przewodniczcym Rady Banku PKO BP (11.1999), sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansw (10.01.1998-12.06.2000), ministrem finansw w rzdzie Jerzego Buzka (06.2000-28.08.2001). Stay wsppracownik Centrum Analiz Spoeczno-Ekonomicznych (199208.2001). BAUER Andrzej - wiolonczelista, urodzony 25 padziernika 1962 w odzi. Studiowa w Akademii Muzycznej w odzi w odzi u Kazimierza Michalika (dyplom z wyrnieniem w 1984). W latach 1986-87, jako stypendysta rzdu austriackiego ksztaci si u Andr Navarry w Hochschule fr Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. W latach 1989-90, dziki stypendium Witolda Lutosawskiego, kontynuowa studia u Williama Pleetha w Londynie. Bra udzia w licznych kursach mistrzowskich. Jest laureatem konkursw muzycznych. BAUER Peter - yd brytyjski. Pniejszy doradca Margaret Thatcher, ekonomista Peter Bauer, by wan figur w subie podsuchu i propagandy na obszarze wroga (Midrasz, stycze 2005, Janusz Roszkowski ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 15). BAUM Herbert - Gruppe Herbert Baum, skadajca si z kilkunastu ydw berliskich, 18 maja 1942 r. dokonaa zamachu bombowego na otwart przez Goebbelsa w stolicy Rzeszy wielk wystaw antysowieck. (Midrasz, stycze 2005, Janusz Roszkowski ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 17). BAUM Marzena - ydowski Orodek Brama grodzka w Lublinie. BAUMAC Mieczysaw - by zastpc szefa WUBP w odzi. BAUMAN Adam - aktor. BAUMAN Krzysztof - aktor. BAUMAN Zygmunt - urodzi si w 1925 - polonofob, stalinowiec, komunista, ideolog stalinizmu, zbrodniarz PZPR. Zrobi byskawiczn karier. Zaczyna jako inspektor milicji w Moskwie podczas II wojny wiatowej. W Polsce zaczyna jako oficer Korpusu Bezpieczestwa Wewntrznego. Awansuje tam na majora. Zostaje szefem Wydziau PolitycznoWychowawczego. Osobicie wzi udzia w 20-dniowej obawie na onierzy podziemia. Za to zostaje odznaczony Krzyem Walecznych. Z KBW zostaje zwolniony w 1953 roku i przechodzi do nauki! W ten sposb byy politruk zostaje wybitnym profesorem socjologii. Felietonista ydowskiego pisma Midrasz. Jako socjolog, wsplnie z innym socjologiem Jerzym Wiatrem, jest wspautorem pracy Obiektywny charakter praw przyrody i spoeczestwa w wietle pracy J.W. Stalina - Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR, Warszawa, 1953 r. Praca Stalina zostaa uznana za potn dwigni rozwoju wszystkich nauk, ktre z bezcennej skarbnicy stalinowskiej filozofii czerpi i czerpa bd. Specjalista od stalinizacji polskiej nauki. Profesor uniwersytetu w Leeds. W angielskiej gazecie Guardian (26 kwietnia 2007) przyzna si do wsppracy w latach 1945-1953 z komunistycznym kontrwywiadem. W istocie bya to Informacja Wojskowa, najbardziej krwioercza z komunistycznych tajnych sub. Sam zreszt, jako oficer KBW, formacji przeznaczonej wwczas wycznie do zwalczania reakcyjnego podziemia, miaby si z czego tumaczy. Ale nawet nie zamierza, nie widzc w tym w istocie nic zego. Pytany, dlaczego sam nie ujawni tych ponurych faktw ze swojej przeszoci, odpowiedzia, jakby to byo skierowane do wycznie do naiwnych Brytyjczykw, e poniewa podpisa zobowizanie o utrzymaniu tego faktu w tajemnicy, to nic o tym nie mwi. W Polsce to brzmi jednak zupenie inaczej, bo my przecie wiemy, co to byo utrwalanie wadzy ludowej. Zreszt Bauman pytany o szczegy, czy np. czy donosi na dziaaczy podziemia, twierdzi dzi, e niczego takiego sobie nie przypomina. Ju chociaby dlatego potrzebna jest lustracja, bo lustrowani sami nic nie pamitaj i kto im to musi przypomnie. Jednak nie mniej wane jest to, co tacy ludzie wyczyniaj ze swoimi yciorysami, tnc je na dowolne kawaki i twrczo je reinterpretujc. Bauman obecnie twierdzi, e by socjalist i zawsze mia lewicowe pogldy. Ale to nie bya zwyka lewica, jakie znamy w Europie i nie byy to zwyke pogldy w demokratycznym kraju! A istnym kur(w)iosum jest jego dywagacja, e obecna ekipa rzdzca w Polsce demaskuje go wycznie dlatego, aby zdoby legitymizacje dla siebie. Dodajmy jeszcze skrajn relatywizacj tego, co si stao w Polsce i z Polska po 1944 roku, a wszystko bdzie jasne. Ot Bauman w tyme wywiadzie powiedzia: Jeeli si przyjrze politycznemu spektrum w owym czasie (lata 1944-45), to najlepsze rozwizania proponowali komunici. Polityczny program partii (PPR) najbardziej odpowiada kwestiom, w obliczu ktrych sta kraj. Co do mnie, byem cakowicie zaangaowany. Komunistyczne ideay byy (dla mnie) prost kontynuacj Owiecenia. Co proponowali komunici w tym czasie? Polska zostaa zniewolona, cigano i zabijano bohaterw kampanii wojennej 1939 roku, bohaterw podziemia antyniemieckiego i uczestnikw Powstania Warszawskiego. Zabijano przedwojennych oficerw WOP, ktrzy w swej naiwnoci wracali z Zachodu, uwaajc, e ich miejsce jest w Polsce. Dziesitki tysicy ludzi wywoono na Sybir, wiziono ponad 1,5 mln ludzi na og za nic, wystarczao samo podejrzenie, e ich myl jest niepoprawna. W wyniku represji mier ponioso kilkadziesit tysicy ludzi... Najlepsze rozwizanie proponowali komunici - uwaa Bauman. I tak dobrze, e nie odnosi si do propozycji swego partyjnego towarzysza gen. Grzegorza Korczyskiego, ktry na tajnym Plenum KC PPR w maju 1945 roku zaproponowa budow w Polsce... krematoriw do palenia ludzi. Gdyby ten pomys wypali (co za sowo), to te byoby z pewnoci dla nas najlepsze (Polskie Jutro - Kto Kogo, Romuald Bury, 05.06.2007). BAUMAN Zygmunt - waciwie Majer Baaban - historyk, badacz dziejw ydw w Polsce. Nie kontynuowa tradycji rodzinnych i nie powici si drukarstwu, ale pracy naukowej. Studiowa pod kierunkiem Ludwika Finkla i Szymona Aszkenazego na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie obroni doktorat w 1904. W czasie I wojny wiatowej peni posug rabina wojskowego w Lublinie. Habilitowa si na Uniwersytecie Warszawskim w 1928 r. Zosta profesorem UW i wykadowc Wolnej Wszechnicy Polskiej. By wsptwrc, a od 1928 r. profesorem Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie. Przez ydw uznany za jednego z najwikszych badaczy historii ydw w Polsce, specjalist zwaszcza w zakresie historii XVI-XVIII wieku. Po zdobyciu Warszawy przez Niemcw w 1939 r. znalaz si w getcie warszawskim, gdzie - biorc pienidze od Niemcw - kierowa Wydziaem Archiwalnym Judenratu. Przyczyni si do tysicy ydowskich tragedii, udostpniajc Niemcom wszelkie informacje dotyczce swoich wspbraci. Z polecenia hitlerowskich wadz rekwirowa ksigi ydowskie wiosn 1940. Nie uchronio go to jednak przed planowan i jego wywzk do obozu, ktrej panicznie si bojc na pocztku 1943 roku powiesi si . BAUMGART Anna - LISTA NR 10; urodzona w 1966 roku we Wrocawiu. Chaturzystka intermedialna, reprezentujca feminizm skoncentrowany na wasnych, czasem skrytych problemach i obsesjach oraz relacjach matki z crk. Artystka sztuk wizualnych, zajmuje si rzeb, tatuaem artystycznym. BAUMGARTEN Leon - kolaborant sowiecki 1939-41. Odznaczony przez rzd ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski (rdo: Sownik biograficzny dziaaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1978-92). BAUMILLER Anna - scenograf m.in. kostiumy do Strasznej gospody w Teatrze ydowskim i Zota Kaczka (w re. Jana Szurmieja) w Teatrze Rampa w Warszawie. W Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorky w 2003 r. cztery siostry prezentowaly swoje prace Zuzanna Baumiller i Agnieszka Rysztof wystapily ze swoimi zdjeciami, Anna Baumiller i Aleksandra Rysztof - pokazaly dziela plastyczne; pierwsza obrazy olejne, gwnie powicone tematyce samotnosci ludzkiej, druga - wystawila (juz po raz drugi) prace graficzne. Czarno-biae zdjecia Zuzanny Baumiller to oszczedne portety w duym zblieniu, Agnieszka Rysztof takze po raz drugi prezentuje kolorowe fotografie przyrody (zwierzt) zatrzymanej, zastyglej, zamarej przed obiektywem. Przegld Polski (8 czerwca 2001). Wystawa - Mistrz i ucze 3 czerwca 2003 - 4 lipca 2003 Galeria Ars Polona. Wyrnienie w Konkursie Promocyjnym PTK Centertel Sp. z o.o. BAUMRITTER Jerzy - zastpca redaktora naczelnego Trybuny Ludu w latach oficjalnego organu KC PZPR. BAUMILLER Krzysztof - scenograf m.in.: Zota Kaczka w re. Jana Szurmieja Teatr Rampa Warszawa (2005r.). BAW Jerzy - zesp Kroke (Tomasz Lato, Tomasz Kukurba); najnowsza pyta Seventh Trip. Wzieli udzia w 17. Festiwalu Kultury ydowskiej w Krakowie w 2007r. Kroke krakowski zesp grajcy muzyk klezmersk. Nazwa zespou - Kroke w jzyku jidysz oznacza Krakw. Muzyka zespou stanowi poczenie tradycyjnej ydowskiej muzyki klezmerskiej z muzyk jazzow. W ostatnich latach zesp nagrywa pyty z takimi muzykami, jak skrzypek Nigel Kennedy, czy piewaczka Edyta Geppert. BAZAN Andrzej - LISTA NR 10; dr nauk filologicznych, pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spoecznej Uniwersytetu Wrocawskiego oraz Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Grze. BAANOWSKA Noemi - tradycyjne tace hebrajskie. Wzia udzia w koncercie muzyki ydowskiej w dniu 13 kwietnia 2007 roku w Zamociu. Koncert by zorganizowany z okazji odsonicia w Zamociu pomnika krla Dawida (Psalmisty). Pomimo sprzeciwu takich organizacji jak: Stowarzyszenie Mieszkacw Spdzielni Mieszkaniowych Wsplna Sprawa oraz Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwaszczeniowego oraz innych mieszkacw Zamocia, prezydent tego miasta Marcin Zamoyski pomnik odsoni. BCZKOWSKI Tomasz - organizator tzw. parad rwnoci w Warszawie. BEAUPRE Piotr - czonek Rady Modych Przedsibiorcw. Przewodniczacy rady nadzorczej Call Center Poland Sp. z o. o. Wspzaoyciel i Czonek Zarzdu spki Dialog Galicja (obecnie Euro RSCG 4D), grupy firm dziaajcych w brany marketingowej i reklamie. BECHER Chuna - s. Chaskiela, ur. 1892, szewc, aresztowany 12 wrzenia 1934 r. za posiadanie bibuy komunistycznej (1934). BECHER Nir - szef ukazujcego si w Izraelu magazynu Haarec, w ktrym ukaza si komiks przedstawiajcy Polakw jako pijakw i antysemitw gotowych do wydawania Niemcom ydwek za alkohol. Nir powiedzia m.in.: Komiks oparty jest na prawdziwych przeyciach matki autorki. Nie mogem przecie ocenzurowa sztuki, napisa od nowa historii (...). To kwestia wolnoci sowa. Gdybymy si za kadym razem zastanawiali, czy kogo nie urazimy, nie moglibymy niczego drukowa. Na pytanie : Czy byoby mu przyjemnie, gdyby w polskiej gazecie ukazay si rysunki obraajce ydw odpar: nie mona tego porwnywa (PAP, Wirtualna Polska, 05.10.2007). BEDNARCZUK - MYSKA Ewa - LISTA NR 15; lekarz medycyny. BEER Georges - dziennikarz masoski, zajmuje si praniem mzgu mieszkacw USA. Jeden ze wspzaoycieli pisma socjalistycznego The New Republic, kierowanego przez Lippmana (Grabarze polskiej nadziei, Henryk Pajk, str. 105). BEGIN Menahem-Wolfowicz - bdc ju premierem Izraela, powiedzia w wywiadzie dla holenderskiej TV: Nigdy nie odwiedz kraju mego urodzenia, Polski. Wrd Polakw nie byo zdrajcw, walczyli przeciwko Niemcom. Lecz jeli chodzi o ydw, kolaborowali z Niemcami. Spord 30 milionw Polakw moe 100 pomagao ydom. Te dziesitki tysicy katolickich ksiy w Polsce nie uratoway adnego ydowskiego ycia (sic!). Wszystkie obozy zagady znajdoway si na polskiej ziemi. Urodzony 16 sierpnia 1913 r. w Brzeciu Litewskim obecnie Biaoru, zmar 9 marca 1992 r. w Tel- Awiwie, premier Izraela w latach 1977-1983, dziaacz syjonistyczny. W 1929 roku wstpi do modzieowego ruchu syjonistycznego Brit Trumpeldor-Betar. Studiowa prawo na Uniwersytecie Warszawskim, ktre skoczy w 1935 roku. W 1938 roku zosta przywdc organizacji Brit Trumpeldor-Betar w Polsce. Begin koncentrowa si na szkoleniach wojskowych, przygotowujc siy do obrony polskich ydw. We wrzeniu 1939 roku, po wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski, Begin uciek do Wilna, ktre znalazo si w sowieckiej strefie okupacyjnej. W 1940 roku zosta aresztowany przez NKWD i skazany na osiem lat w obozie pracy na Syberii. W 1942 roku na mocy porozumie zosta zwolniony i uda si do tworzonej Armii Polskiej, z ktrej wraz z kilkoma tysicami innych ydw zdezerterowa. Jej dowdca, genera Anders, wyprowadzi polskich onierzy z ZSRR na Bliski Wschd. W 1943 roku Begin przyby z polskimi oddziaami wojskowymi do Palestyny. Nawiza kontakt z ydowsk podziemn organizacj wojskow Irgun Tzevai Leumi (Etzel) i stan na jej czele. W walce o pastwo ydowskie Begin by zwolennikiem stosowania metod terrorystycznych. 26 lipca 1946 bra udzia w przygotowywaniu zamachu na Hotel Krla Dawida w Jerozolimie, w ktrym zgino 89 osb (m.in. 41 Arabw, 26 Brytyjczykw, 17 ydw). 27 kwietnia 1947 r. na jego rozkaz irgunowcy powiesili w odwecie za wykonanie wyroku mierci na czonkach Etzel dwch porwanych onierzy brytyjskich, wywoao to antysemickie zamieszki w Wielkiej Brytanii. Radykalna postawa Begina doprowadzio go do konfliktu z wikszoci liderw ruchu syjonistycznego. Po powstaniu niepodlegego pastwa Izrael Begin w 1948 roku rozpocz karier polityczn. Zaoy parti Herut (Wolno), ktrej zosta pierwszym przewodniczcym. W latach 50. by przywdc ruchu sprzeciwiajcego si przyjciu reparacji od Niemiec. Po Kampanii Synajskiej przeciwstawia si wycofaniu z Pwyspu Synaj. Pniej w poczeniu z innymi ugrupowaniami prawicowymi Herut przerodzi si w prawicowy blok Likud (Jedno). Z jego ramienia w latach 1977-1983 by premierem Izraela. Zatwierdzenie na premiera nastpio 20 czerwca 1977 roku. Jego polityka wewntrzna charakteryzowaa si wspieraniem ydowskiego osadnictwa na terytoriach okupowanych. Menachem Begin przeszed do historii jako izraelski polityk, ktry wsplnie z egipskim prezydentem Anwarem Sadatem negocjowa porozumienia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie ukoronowane podpisaniem ukadu z CampDavid (USA) - 18 wrzenia 1978 rok. Obaj przywdcy za doprowadzenie do podpisania porozumienia otrzymali Pokojow Nagrod Nobla w roku (16 grudnia 1978 r.). W holu Wydziau Prawa UW znajduje si tablica powicona mowi stanu, politykowi, bohaterowi Izraela, ydowskiemu laureatowi pokojowej nagrody Nobla z 1978 roku, Menachemowi Beginowi (Mieczysawowi Biegunowi, bo pod takim nazwiskiem tu studiowa), dezerterowi z Armii Polskiej w 1943 roku, sprawcy makabrycznego mordu w 1948 roku na 250 Palestyczykach, w tym na kobietach i dzieciach. Jak to moliwe, eby w kraju Polakw walczcych zawsze o wolno wasn i cudz upamitnia zbrodniarzy odbierajcych t wolno i ycie innym? A c myle o z dominowanym ju dawno przez ydw zacnym Komitecie Noblowskim? BEGMAN - wsppracowa z szefem NKWD Beri w mordowaniu Polakw. BEHR Stefan - kompozytor i pianista, urodzony 10 kwietnia 1919 w Warszawie, zmar 24 padziernika 1974 tame. Studiowa w Pastwowej Wyszej Szkole Muzycznej w Warszawie gr na fortepianie w klasie Jerzego Lefelda. By pierwszym organizatorem redakcji muzycznej dziau dziecicego w Telewizji Polskiej. W latach 1954-74 pracowa na stanowisku akompaniatora w Estradzie Kameralnej Filharmonii Narodowej. Pod koniec ycia wykada take w Pastwowej Wyszej Szkole Muzycznej w Warszawie (1973-74) BEM Marek - animator kultury. Dyrektor Festiwalu Trzech Kultur we Wodawie. BEMBINOW MIOSZ - kompozytor i dyrygent, urodzony 1 stycznia 1978 w Warszawie. W 2002 ukoczy studia w zakresie kompozycji w klasie Stanisawa Moryty, uzyskujc dyplom z wyrnieniem w Akademii Muzycznej w Warszawie. Na warszawskiej uczelni studiuje jeszcze dyrygentur pod kierunkiem Antoniego Wita. Dwukrotnie by stypendyst Fundacji im. Jzefa Elsnera, a w 1997 otrzyma stypendium Ministra Kultury i Sztuki. BEIM Jzef - (ur. 13 kwietnia 1937, zm. 30 kwietnia 1987), genera MO. By dziaaczem PZPR. Od 1956 by zwizany z Milicj Obywatelsk. Z 17 na 18 wrzenia 1981 zostay przesane paczki z dokumentami wprowadzajcymi stan wojenny. Genera Jzef Beim powiedzia: otwarcie przesyek i ich rozprowadzenie nastpi na odrbne polecenie Ministra Spraw Wewntrznych lub Kierownika Sztabu MSW. Przypomina o bezwzgldnym zachowaniu tajemnicy. Od padziernika 1981 by komendantem gwnym Milicji Obywatelskiej. BEJAR Joycelyn - reyser z Izraela, autorka filmu Kuba: nieznana pera Anglii. Film by pokazywany na IV Midzynarodowym Festiwalu Filmowym ydowskie Motywy, ktry odby si w dniach 5-10 maja 2007 roku w Warszawie. Joycelyn Bejar rozpocza karier dziennikarsk jako korespondent zagraniczny (...). Ukoczya Dziennikarstwo i Nauki Polityczne na Uniwersytecie Florydy, przeniosa si do Waszyngtonu i dosza do wniosku, e wszystko si krci wok Kapitolu. Zacza pracowa jako producent i redaktor dla The Fox Morning News. Ze zdobytym tam dowiadczeniem, powrcia do Miami i pracowaa dla WTVJ, jednej ze stacji NBC jako redaktor porannych wiadomoci (...). Rozpocza prac w przemyle filmowym i zaja si produkcj reklam, klipw muzycznych i niezalenych filmw. W 2003 r. Bejar zaoya Imperial Dragon Films (...) (Folder IV Midzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, str. 39). BEJDA Wojciech - mgr, Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie. Bra udzia w konferencji ydzi i judaizm we wspczesnych badaniach polskich (Krakw 2007) - odczyt pt. Herod jako tyran: problemy maeskie ydowksiego wadcy w narracji Mikoaja z Damaszku/Jzefa. BEKIER Grayna - LISTA NR 5; niegdy dyrektor do spraw oddziaw (dzi funkcj t piastuje Marcin Borowski); prezentowaa wiadomoci i Radio Muzyka Fakty w RMF FM. BEKIER Marek - nauczyciel Rabka Zdrj, czsto udziela si na prawicowych portalach. BELKA Marek - urodzony w 1952 w odzi. Ukoczy ekonomi na Uniwersytecie dzkim, studiowa take w USA jako stypendysta Fulbrighta. Nastpnie pracowa w Katedrze Ekonomii Wydziau Ekonomiczno-Socjologicznego U oraz w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, ktrym kierowa w latach 1993-96. Od 1996 by doradc ekonomicznym prezydenta Kwaniewskiego, nastpnie wicepremierem i ministrem finansw z ramienia SLD w rzdzie W. Cimoszewicza. By przedstawicielem Kwaniewskiego na wiatowym Forum Ekonomicznym w Davos, na ktrym co roku zbiera si finansowa i polityczna czowka Zachodu. By rwnie ekspertem Banku wiatowego, Midzynarodowej Korporacji Finansowej i Programu Rozwoju Narodw Zjednoczonych, m.in. w 1998 roku doradza rzdowi Modawii. Znany ze skrajnie liberalnych pogldw gospodarczych, jest m.in. zwolennikiem jak najszybszej prywatyzacji oraz swobodnej sprzeday ziemi w rce obcokrajowcw. W 2000 r. przez kilka miesicy by premierem. Innym mzgowcem w Radzie Nadzorczej (Bank Inwestycji Gospodarczych) zosta Marek Belka, pniejszy dwukrotny minister finansw, wicepremier i premier Trzeciej RP, mason z Komisji Trjstronnej (Grabarze polskiej nadziei, H. Pajk, str. 250). BELMONT Leo-Blumental Leopold - 1896-1941 powieciopisarz, poeta, tumacz, krytyk literacki. BELLERT Irena - jest prezesem Kanadyjskiej Fundacji Dziedzictwa Polsko-ydowskiego i redaktorem strony www.polish-jewish-heritage.org Podpisaa si pod listem bronicym yda Kieresa. BEDOWSKI Neczaj Dawid - LISTA NR 15; tumacz, recenzent Wydawnictwa Literackiego. BEM Ewa - (ur. 23 lutego 1951 w Warszawie) piosenkarka i wokalistka jazzowa. Absolwentka Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Karier artystyczn rozpocza w 1969 roku, w klubie Stodoa, w modzieowym, bluesowym zespole. Niedugo po tym zostaa wokalistk zespou Bemibek, potem - Bemibem. W Polsce wsppracuje z muzykami jazzowymi (Andrzej Jagodziski, Henryk Mikiewicz, Jan Ptaszyn Wrblewski, Zbigniew Wegehaupt, Kazimierz Jonkisz i inni) oraz orkiestrami (Kukla Band, Jazz Orchestra Macieja Pawowskiego). BEM - BORUCKA Anna - LISTA NR 14; urodzona w Sopocie. 1975-80 studia w Gdaskiej PWSSP na Wydziale Rzeby w pracowni prof. A. Smolany. Od 1990 adiunkt na Wydziale Rzeby, od 1994 prowadzi pracowni rzeby na Wydziale Architektury i Wzornictwa PWSSP w Gdasku. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Akademii Sztuk Piknych w Gdasku. Na swoim koncie ma udzia w licznych wystawach i sympozjach w kraju i za granic. BENDYK Edwin - LISTA NR 2, 5, 8 i 11; (ur. 1965), dziennikarz, publicysta, zajmujcy si problematyk cywilizacyjn i wpywem technologii na ycie spoeczne. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, podczas studiw dziaacz niezalenych ruchw studenckich, potem dziennikarz m.in. tygodnika Nowoczesno, Polskiej Agencji Informacyjnej, ycia Warszawy, Wiedzy i ycia, magazynu WWW. Obecnie zwizany z tygodnikiem Polityka, gdzie jest szefem dziau Internet. Publikuje take w tygodniku Computerworld, Res Publice Nowej, Krytyce Politycznej oraz Przegldzie Politycznym. Edwin Bendyk jest take felietonist magazynu Mobile Internet (www.mobile-internet.pl). Napisa m.in. Zatruta studnia. Rzecz o wadzy i wolnoci (nominowana do ydowskiej Nagrody NIKE 2003). BENKE Jakub - ( 34 l.) prezes domu mediowego Starcom, trzeciego co do wielkoci na polskim rynku. Z bran reklamow zwizany od pocztku swojej kariery. Startowa od pracy w agencji reklamowej Lintas, gdzie odpowiada za zakup i planowanie mediw dla Unilevera. Potem wsporganizowa warszawskie biuro domu mediowego Inititive Media. Naley do czoowych w kraju specjalistw z dziedziny mediw reklamowych.(Wprost). BENJAMIN Ernest Frank - dowdca 5-tysicznej Brygady ydowskiej, utworzonej za zgod Brytyjczykw. Skadaa si ona z ochotnikw z Palestyny (Midrasz, stycze 2005, Janusz Roszkowski ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 16). BENOIT MARIUSZ - ur. 23.11.1950 we Wrocawiu. Zadebiutowa w filmie jako 11-letni chopiec. W 1974 roku ukoczy Wydzia Aktorski dzkiej PWSFTViT. Debiutowa rol Komisarza w Sprawie Dantona w reyserii Andrzeja Wajdy przygotowanym na otwarcie Teatru Powszechnego w Warszawie. Od 1997 roku jest aktorem Teatru Narodowego. BENOUALID Lena - autorka porad kulinarnych w ydowskim miesiczniku Midrasz. BE Natalia -LISTA NR 5; dziennikarka. BE Wiktor - LISTA NR 5; dziennikarz PR, czonek ZASP. BER Mark Bernard - od 1944 r. czonek Zarzdu Gwnego ZPP i wiceprzewodniczcy Komitetu Organizacyjnego ydw Polskich przy ZPP. W lutym 1946 wrci do kraju, czonek prezydium CKP. W latach 1949-1966 dyrektor ydowskiego Instytutu Historycznego, od 1954 profesor nadzwyczajny. BERA Marzena - autorka wystawy pt.: Ksiga Ludu - pomys ekspozycji zrodzi si z fascynacji kultur ydowsk, Jastrzbie Zdrj. BERBERYUSZ Ewa - dziennikarka. W lutym 1987 roku jed-

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


na z uczestniczek zmasowanego ataku w Tygodniku Powszechnym na artyku Wadysawa Sia-Nowickiego bronicego Polakw przed oszczerstwami artykuu Jana Boskiego. Solidaryzujcy si z Boskim artyku koczya sowami penymi narodowego masochizmu: (...) przestamy si targowa o okolicznoci agodzce, przestamy argumentowa, ale pochylmy gow (...) (E .Berberyusz: Wina przez zaniechanie, Tygodnik Powszechny z 22 lutego 1987 r.). Wielokrotnie skrajnie wyolbrzymiaa si nastrojw antyydowskich w Polsce, jako dowd cigle powoujc si na antyydowskie napisy na murach (por. np. teksty E. Berberyusz: Jude, raus!, GW z 8 czerwca 1990 r.). Chcielicie Polski, no to j macie... (GW z 20 listopada 1990 r.), Klincz (16 listopada 1991 r.). Atakowaa biskupa Michalika za rzekom antyydowsko po jego znanej homilii wyborczej z 1991 r., sugerujcej niech kady gosuje na osoby mu najblisze duchowo, Polak na Polaka, etc. BERDOWSKA Tamara - LISTA NR 14; urodzia si w 1962 r. w Rzeszowie, artsystka malarka. W latach 1985-1990 odbya studia w Akademii Sztuk Piknych w Krakowie. W okresie 1988-2004 braa udzia w 71 wystawach zbiorowych oraz 12 wystawach indywidualnych. Otrzymaa te kilka nagrd i wyrnie. Bya stypendystk Ministra Kultury i Sztuki oraz Fundacji Pollock-Krasner (Nowy Jork). BERDYCHOWSKA Bogumia - prof. LISTA NR 2, 5 i 11; specjalistka od spraw ukraiskich; dyrektor Orodka Studiw Wschodnich. Zwizana z Uniwersytetem Warszawskim (na ktrym ma ysego przydupasa prof. piewaka) i Narodowym Centrum Kultury w Warszawie. Publicystka, zastpca dyrektora V programu Polskiego Radia. W latach 1989-1994 kierowaa biurem ds. Mniejszoci Narodowych w MKiS. Stale wsppracuje z Tygodnikiem Powszechnym. Uwaa si za znawc stosunkw polsko-ukraiskich. Przeciwnik wzniesienia pomnika upamitniajcego ofiary ludobjstwa dokonanego na narodzie polskim przez bandytw z tzw. Ukraiskiej Powstaczej Armii. Pomnik mia stan przy placu Grzybowskim. Pomnik ma mie form drzewa, ktrego konary zostay zastpione przez rozpite skrzyda. Do pnia drzewa, podobnie jak na autentycznej fotografii dokumentujcej bandytyzm UPA, przywizane s za gwki zwoki dzieci. Autorem projektu pomnika jest prof. Marian Konieczny. Napisaa m.in. Jerzy Giedroy - Emigracja ukraiska. Listy 1950-1982. BEREL Lazar - naczelny rabin Rosji, podzikowa premierowi Putinowi za zwalczanie antysemityzmu. Chodzio mu gwnie o wyeliminowanie z wyborw grupy Spas, za to, e jej czonkowie nosz nazistowskie symbole i s wyznawcami antyzachodnich i antysemickich pogldw. Rabin stoi na czele nowo utworzonej Federacji Gmin ydowskich, utworzonej przez prawie 100 grup ydowskich, ktra powoaa take specjalny fundusz dla zwalczania antysemityzmu. Za najgroniejsze przejawy antysemityzmu w Rosji uchodz sowa przeciwko dominacji i bezkarnoci ydw, a take domniemane zamachy bombowe na synagogi (w ktrych nikt nie zgin) oraz malowanie swastyk na murach (na czym nikogo nie zapano). Naley wic spokojnie zaoy, e cz funduszu zostanie wydana na farb dla nieznanych sprawcw i na petardy osmalajce futryny synagog w bezpiecznej dla ydw porze. BERENDT Grzegorz - Historyk, pracownik naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdaskiego i Biura Edukacji Publicznej IPN. Badacz dziejw Pomorza Gdaskiego w XX wieku, w szczeglnoci losw ydw, zajmuje si take wybranymi aspektami aktywnoci ludnoci ydowskiej w innych regionach Polski po 1945 roku. Autor 58 publikacji naukowych, w tym monografii ydzi na terenie Wolnego Miasta Gdaska w latach 1920-1945 oraz Zjednoczenie Syjonistw Demokratw Ichud, Midzy emigracj a trwaniem. Syjonici i komunici ydowscy w Polsce w latach 19501956, Z dziejw Towarzystwa Spoeczno-Kulturalnego ydw w Polsce (Folder Dni Ksiki ydowskiej, str. 12). Wzi udzia w seminarium Rola TSK w budowaniu powojennego ycia ydowskiego w Polsce, rdborw, 2527 maja 2007 r.wygaszajc referat pt. Osignicia i poraki aktywu TSK w latach 1950-1956. BERENFELD Jankiel Jakub - s. Lejzora, ur. 1915, rze?nik, aresztowny za wywieszanie transparentw komunistycznych, skazany na 3 lata wizienia (1933), skarbnik Komitetu Dzielnicowego KPP, kierowa akcj zbierania pienidzy dla ochotnikw wyjedajcych do Hiszpanii, skarbnik Komitetu Miejskiego ZKMP (1937) BERENSON Leon - zmar w nocy z 22 kwietnia na 23 kwietnia 1943 r. By w latach 1920-1923 radc prawnym poselstwa polskiego w Waszyngtonie. Adwokat, zaproponowa po wojnie wystawienie pomnika nieznanemu szmuglerowi. Mia to by hod dla tych wszystkich osb, ktre dostarczay do getta ywno. Obroca w licznych procesach politycznych PPS. BERE Stanisaw - LISTA NR 5; (pseud. Stanisaw Nowicki), ur. 4 maja 1950 r. we Wrocawiu, poeta, krytyk literacki, tumacz i historyk literatury. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocawskiego oraz Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Spoecznej; wykada rwnie w Pastwowej Wyszej Szkole Teatralnej (do 1987); w latach 1987-1993 na Uniwersytecie Charlesa de Gaulle Lille 3 (Francja). Od 1996 redaktor Telewizyjnych Wiadomoci Literackich (TVP 2, TV Polonia), w latach 1997 - 1998 magazynu kulturalnego Latarnik (TV Polonia) oraz w roku 2003 programu publicystycznego Jatka Kulturalna (TVP 3); czonek jury Nagrody Literackiej Nike (1996 - 2004). Od roku 2006 juror Literackiej Nagrody Europy rodkowej Angelus. Opublikowa 22 ksiki i ok. 350 artykuw, szkicw i recenzji na amach najwaniejszych czasopism krajowych, emigracyjnych oraz zagranicznych. Czonek Pen Clubu. BERENT-MIESZCZANOWICZ Renata - LISTA NR 10; jest Przewodniczc Rady Krajowej Demokratycznej Unii Kobiet. BERGER Jan - 1899-1957 germanista, profesor UP, PAU. Badacz literatury niemieckiej. BERGER - 1928-1999, aktor teatrw gdaskich, (Tewie w Skrzypku na dachu). BERGER Karol - 1894-1953, dramatopisarz. BERGER Roman - 1930, kompozytor, pianista i teoretyk muzyki, urodzony 9 sierpnia 1930 w Cieszynie. Profesor konserwatorium w Bratysawie. Od 1949 studiowa w Pastwowej Wyszej Szkole Muzycznej w Katowicach teori u Jana Gawlasa i gr na fortepianie w klasie Marty GabryFurmanik. W 1952 zosta zmuszony przenie si wraz z rodzin do Bratysawy wskutek represji stalinowskich. BERGIER Pejsach - ur. 1900, kupiec, czonek Zarzdu Organizacji Sjonistycznej (1933) BERGIER Szmul (Samuel) - student praw, sjonista oglny, sekretarz Tarbutu (1935), skarbnik Organizacji Sjonistycznej (1935), kierownik Hanoar Hacijoni (1935), czonek Zarzdu Organizacji Sjonistycznej (1937). Hanoar Hacijoni to dua i prnie wwczas dziaajca ydowska organizacja otwarcie antypolska, ktrej gwnym celem byo oderwanie czci ziem wschodnich od II R.P. i utworzenie tzw. JUDEOPOLONII. W 2003 r. w centrum Rzeszowa na budynku gdzie miaa swoj gwn siedzib odsonito przy udziale wadz miatsa pamitkow tablic!!! W tygodniku narodowym Tylko Polska jako jedynej gazecie w Polsce ukaza si duy fotoreporta na ten temat.W zwizku z tym rok pniej tu przed wyborami do europarlamentu Leszk Bubel prezes Polskiej Partii Narodowej i Stowarzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi zoy w rzeszowskiej prokuraturze zawiadomienie o popenieniu przestpstwa, ktra odmwia wszczcia ledztwa z braku znamion popenienia przestpstwa! Ekipa filmowa PPN nakrcia czterominutowy spot, ktry by wielokrotnie emitowany w blokach wyborczych regionalnej TV naszego kandydata w wyborach uzupeniajcych do Senatu R.P. z tego wojewdztwa.W spocie dodatkowo zosta pokazany parking samochodowy przed Urzdem Miejskim, gdzie w czasach stalinowskich rozstrzelano i zakopano wielu polskich patriotw. Na tym parkingu-cmentarzu do dzi nie ma nawet tablicy pamitkowej!!! Okazao si, e nasi potencjali wyborcy maj w czterech literach takie sprawy bowiem kandydat PPN czowiek wyksztacony ze znakomit prezencj dosta tylko 156 gosw! Przy kilkunastu tysicach postkomunisty i paru innych ktrzy opowiadali pierdoy o budowie drg i uczynieniu tej krainy mlekiem i miodem pyncej. BERGER-JANKOWSKA Ewa - Warszawa. Absolwentka z 1957 r. PWST w Warszawie. Stowarzyszenie Rebirtherw Polskich. Rebirthing (ang. odradzanie) jest drog rozwoju osobistego w ktrej oddech uywany jest do rozwijania wiadomoci i poczucia odpowiedzialnoci za wasne ycie. Praca w Rebirthingu zmierza do ksztatowania wiadomego siebie, poznawania prawdy o sobie i swojej relacji ze wiatem. Rebirthing jest dobrym narzdziem do zrozumienia i uporzdkowania swojej przeszoci, wyzwolenia z poczucia krzywdy i wasnej nieadekwatnoci, odnalezienia gbokiego sensu swojego losu. BERGER-JANKOWSKA Danuta - LISTA NR 16; crka dbrowszczaka Warszawa. BERGMAN Eleonora - dr, polonofob, dyrektor ydowskiego Instytutu Historycznnego. Czonek Polskiego Towarzystwa Studiw ydowskich. Braa udzia w konferencji ydzi i judaizm we wspczesnych badaniach polskich (Krakw 1995) - Dokumentacja synagog i cmentarzy ydowskich w Polsce, a w 2007 roku czonek komitetu programowoorganizacyjnego czwartej edycji teje konferencji. BERGMAN Cwi - (ur. 1922 w Zduskiej Woli) prezes Zwizku Byych Mieszkacw odzi w Izraelu. Przey getto. Po wojnie wyjecha do Izraela. BERGSON Micha - (1831-1919), warszawski bankier i dziaacz spoeczny ydowskiego pochodzenia, zaoyciel Gmachu Wychowawczego Warszawskiej Gminy Starozakonnych, prezes warszawskiej gminy ydowskiej, prawnuk Szmula Zbytkowera i syn Bera Sonnenberga. BERIA awrientij - szef NKWD, oprcz Stalina gwny winowajca mierci ok. 2 milionw Polakw. W tym jecw wojennych (ok. 250 tys.), inteligencji, mieszkacw Kresw oraz rzeczywistych i wymylonych przeciwnikw politycznych. BERKOVITS Eliezer - Konserwatywny rabin amerykaski Eliezer Berkovits w ksice Faith after the Holocaust (Wiara po holokaucie, New York 1973, s. 14) posun si a do stwierdzenia: Nie trzeba marnowa wiele sw na Kocioy w Niemczech i w okupowanej Polsce, Sowacji i na Wgrzech. Byy one poniej wszelkiego moliwego krytycyzmu. One byy faktycznymi wsplnikami nazistw (...). W innej ksice ydowskiego autora Christian Response to Holocaust (Chrzecijaska odpowied na holokaust) mona byo spotka skrajnie oszczercze zdania: W szczeglnoci katolicka ludno we wszystkich krajach okupowanych przez Niemcy mordowaa ydw bez litoci, zachcana przez swych ksiy. Polacy, Litwini, Austriacy, Chorwaci, Sowacy i Wgrzy byli wszyscy fanatycznymi katolikami i wszyscy mieli nienasycony apetyt na ydowsk krew. Te okrutne pytony polski kler podjudza po upadku nazistw do pogromw tych ydw, ktrzy cudem przeyli. Zwrmy uwag, e autor oszczerczej ksiki wymienia Polakw na pierwszym miejscu wrd tych, ktrzy mordowali ydw, e wymyla ohydne kamstwo o polskich ksiach, ktrzy rzekomo zachcali do mordowania ydw. Dodajmy tu, e wanie Koci katolicki w Polsce pad ofiar szczeglnie haniebnych oszczerczych kampanii ze strony niektrych rodowisk ydowskich, w tym najskrajniejszej sawetnej prowokacji rabina A. Weissa przed klasztorem Karmelitanek w Owicimiu (Kurier Codzienny - ydzi w obronie Kocioa katolickiego, prof. Jerzy Robert Nowak, 1-3 czerwca 2007). BERKOWICZ Jzef - (ur. 1789 na Pradze - zm. 1846 w Liverpoolu) wojskowy pochodzenia ydowskiego, syn Berka Joselewicza. Jako dwudziestoletni modzieniec wzi udzia w wojnie Ksistwa Warszawskiego z Austri, u boku ojca wzi udzia w potyczce pod Kockiem. Jako porucznik wzi udzia w wojnie z Rosj 1812 roku. By ranny 16 razy. Za zasugi bojowe zosta odznaczony Legi Honorow ze Zotym Krzyem. Po upadku powstania wyemigrowa do Francji, potem do Wielkiej Brytanii, gdzie w 1846, wkrtce po jego mierci, wydano w jzyku angielskim, tumaczony z francuskiego, rkopis powieci Stanisaw, uan polski w wicie Napoleona na wyspie Elbie. BERKOWICZ Oskar - przed 1939 r. agent sowiecki. Odznaczony przez rzd ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski (rdo: Sownik biograficzny dziaaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1978-92). BERLAND Marian - autor jednej tylko ksiki Pamitnik z Warszawy 1939-45. BERLEWI Henryk - malarz, grafik, krytyk i teoretyk sztuki dziaajcy w Warszawie, Berlinie i Paryu; urodzony w 1894 w Warszawie, zmar w 1967 w Paryu. Studia artystyczne odby w latach 1904-1909 w warszawskiej Szkole Sztuk Piknych. W latach 1918-1919 utrzymywa kontakty z Aleksandrem Watem i Anatolem Sternem. Repertuar tematyczny jego malarstwa i grafiki zdominoway motywy wywodzce si z kultury ydowskiej BERLIN Isaiach - w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej w 1995 roku: Jestem ydem po prostu dlatego, e nie mona przesta by ydem. BEROECKA Aleksandra - polonofob, promocja i reklama ydowskiego pisma Midrasz. Tel. 22/ 654-31-56. Czonek Stowarzyszenia Midrasz, ktre wydaje ydowski miesicznik Midrasz. BERMAN Adolf Abraham - (ur. 17 padziernika 1906 w Warszawie, zm. 3 lutego 1978 w Tel-Awiw Jaffa) psycholog, komunista, sekretarz egoty, brat Jakuba Bermana. W czasie II wojny wiatowej posugiwa si pseudonimem Borowski. W styczniu 1944 roku zosta kierownikiem referatu ydowskiego KRN. W roku 1945 zosta wiceprzewodniczcym, a potem przewodniczcym Centralnego Komitetu ydw Polskich. Po zakoczeniu wojny zaoy Berihah - tajn organizacj pomagajc ydom w ucieczce do Izraela. Od stycznia 1944 kierownik referatu ydowskiego KRN. W 1945 wiceprzewodniczcy, nastpnie przewodniczcy Centralnego Komitetu ydw Polskich. O zajciach w Kielcach powiedzia: (...) Prba odamu faszystowskiego podburzenia spoeczestwa przeciw rzdowi. Jest to rezultat przegranego przez nich referendum. (...) Pogrom kielecki by przeprowadzony pod hasami: Bij yda i Niech yje Anders. (...) Naley wskaza na udzia wrd kieleckich napastnikw wojskowych w mundurach z napisem Poland, oraz na zachowanie si kleru. Przesano do Amerykanw depesz z apelem o zwalczanie bandy Andersa. By posem na Sejm Ustawodawczy (od 1947 r.) W 1950 roku wyjecha z Polski do Izraela. Zeznawa w procesie Adolfa Eichmanna. By czonkiem Knesetu. Napisa ksik, w ktrej opisa swoje wspomnienia. Od 1954 roku by czonkiem Izraelskiej Partii Komunistycznej i wchodzi w skad jej wadz. BERMAN Bronisaw -urodzi si w 1903 roku w Warszawie. Jego bratem by Aron Berman, ktry pniej zmieni nazwisko na Borowski Wiktor i zosta ojcem Marka Borowskiego. Bronisaw w wieku 16 lat zasili szeregi Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (pniejsza KPP). Szybko zostaje modzieowym liderem, czonkiem Centralnego Wydziau Modziey przy Komitecie Centralnym. W 1920 roku w czasie najazdu bolszewickiego, mody Berman wspiera jak tylko moe Armi Czerwon, za co jest kilkakrotnie aresztowany, lecz nic mu jednak nie udowodniono. W marcu 1922 roku odby si I Zjazd Zwizku Modziey Komunistycznej w Polsce. Bronisaw znalaz si w Komitecie Centralnym. P roku pniej zosta aresztowany, a w 1924 roku skazany na 4 lata wizienia. Z wizienia we Wronkach wyszed w 1926 roku i zosta sekretarzem KC ZMK. By w cisej czowce dziaaczy komunistycznych w Polsce. Bierze udzia w VI Kongresie Midzynarodwki Komunistycznej (Komiternu) i rwnolegle odbywajcym si V Kongresie Komunistycznej Midzynarodwki Modziey. W tej ostatniej zosta czonkiem Komitetu Wykonawczego. Odbyo si to w Moskwie w 1928 roku. Rok pniej zostaje szefem Centralnej Redakcji KPP. Ucieka przed aresztowaniem do Moskwy. Pracuje w przedstawicielstwie KPP przy Kominternie. W 1932 roku zosta oddelegowany do wadz Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (odnoga KPP). Przyjmuje pseudonim Wiktor Stasiak. Latem 1935 roku bra udzia w VII Kongresie Kominternu. Rok pniej zostaje aresztowany w Kijowie i zlikwidowany. Odbyo si to na fali rozwizywania przez Stalina problemw KPZU oraz pozostaych ugrupowa komunistycznych, dziaajcych w Polsce. BERMAN Czesaw - pukownik, wrg Polskoci, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodlegego Pastwa Polskiego. Polonofob, komunista, stalinowiec, szef Zarzdu Organizacyjnego w latach 1952-1954. BERMAN Eliasz - ojciec Bronisawa i Arona (Berman Wiktor od jesieni 1944 roku). Bronisaw zgin z rki swoich towarzyszy w Kijowie w 1935 roku. Aron - Wiktor jest ojcem Marka Borowskiego. BERMAN Jakub - 1901-84 odpowiedzialny za bezpieczestwo... i kultur w Biurze Politycznym KC PPR, a pniej w BP KC PZPR. Najbardziej wpywowy ydowski komunista w Polsce. Jako pierwszy w 1944 roku zacz oskara AK o rzekom wspprac z gestapo i nazwa AK-owcw bandytami. Skrajny ydowski szowinista, tropiciel polskiego nacjonalizmu i antysemityzmu. Gwny odpowiedzialny za zbrodnie stalinowskie w Polsce. Prowadzi nieubagan walk z wieloma sferami polskiego dziedzictwa narodowego. Robi to zgodnie z goszon przez siebie zasad, e wszelki flirt z polskim uczuciem narodowym doprowadzi do wypuszczenia zych duchw Polski z antysemityzmem wcznie. Koordynowa przygotowania setek procesw politycznych, przeladowania kilkusettysicznej rzeszy Armii Krajowej, Batalionw Chopskich i NSZ oraz bezwzgldn systematyczn walk z Kocioem. Dyrektorom departamentw w Ministerstwie Bezpieczestwa Publicznego wielokrotnie zarzuca, e nie doceniaj roli kleru w dywersji przeciw naszej Partii. Znany by ze szczeglnej bezwzgldnoci i okruciestwa wobec winiw politycznych. Zapamitano powiedzenie Bermana w odniesieniu do uaskawionych winiw, ktrzy pniej ginli rzekomo mierci samobjcz: Towarzysz Bierut was uaskawi, ale ja was nie uaskawi (cyt. za: Pami ofiar [w:] Tygodnik Solidarno z 14 marca 2003 roku). Berman zwalcza zdecydowanie wszelkie prby uwzgldnienia narodowej specyfiki w polityce PPR, szczeglnie ostro przeciwstawiajc si tego typu przejawom w dziaalnoci Wadysawa Gomuki. Nalea do gwnych rzecznikw rozprawy z gomukowszczyzn, atakujc j jako niebezpieczne odchylenie prawicowonacjonalistyczne w Polsce. Prowadzc konsekwentn polityk sowietyzacji i rusyfikacji polskiej kultury, dy do cakowitego wytrzebienia polskiego narodowo-katolickiego sposobu mylenia. Berman, ktry powinien przykadnie zawisn na szubienicy za swe zbrodnie wobec Polakw, jeszcze w 1981 roku przekonywa T. Torask, e polskie spoeczestwo jest w swojej konsystencji bardzo antysemickie. Jako koronny dowd na to podawa, e jego crk wielokrotnie przezywano w szkole ledziar (Kurier Codzienny, 20-22 padziernika 2006 roku). Prawnik po UW. Czonek KPP, w latach 1948-1956 czonek BP PZPR. Odpowiedzialny za MBP. Osoba nr 2 w PRL. Do 1969 pracowa w wydawnictwie Ksika i Wiedza. Wj Marka Borowskiego. Wsporganizator Centralnego Biura Komunistw Polski w ZSRR (1944 r.), w latach 1944-1956 czonek Biura Politycznego PPR, nastpnie PZPR, (1952-1954) czonek Prezydium Rady Ministrw, (1954-1956) wicepremier. W latach 1949-1954 by czonkiem Komisji Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczestwa Publicznego; wspodpowiedzialny za dziaalno Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego. Sekretarz Stanu Rady Ministrw, czonek Biura Politycznego PPR, czonek Tymczasowego Rzdu Jednoci Narodowej oraz Sekretarz Poalej-Syjon. Karier polityczn zakoczy w ramach odwily padziernikowej w 1956, w 1957 usunity z PZPR. W 1983 odznaczony medalem Krajowej Rady Narodowej. W kwietniu 1946 r. wygosi synny referat. BERMAN Lajb - (1887-1944) poeta, satyryk i publicysta. Urodzi si 4 stycznia 1887 r. w Karlinie k. Piska. Uczy si w chederze i w szkole Talmud Tora w Pisku. W latach 1909-1912 odbywa sub wojskow. W 1914 r. osiad na stae w odzi i udziela lekcji kaligrafii. Od 1904 r. publikowa wiersze w petersburskich pismach ydowskich oraz w miskim almanachu literackim Lebesfunkn. W odzi wsppracowa z miejscow pras. Niezalenie opublikowa tom wierszy oraz kilka humorystycznych broszur. Wydawa jednodniwki z okazji wit ydowskich. Jego humoreski, wydawane podczas wit ydowskich zjednay mu saw w krgach literackich. Mieszka przy ul. Piotrkowskiej 109. Przesiedlony do getta, mieszka przy ul. Marynarskiej 10a. Po likwidacji getta w sierpniu 1944 r. wywieziony do obozu w Owicimiu-Brzezince (Auschwitz-Birkenau), gdzie zgin (www.lodzjews.com). BERMAN Lusia - crka Jakuba Bermana, przezywana w szkole ledziara. Poniej prezentujemy fragmenty pamitnika Pani Alicji Bondarczuk, dotyczce Lusi Berman. W Alfabecie Leszka Bubla, czyli nowej licie ydw ogaszanej na amach Tylko Polska, pod hasem Berman Jakub czytamy, i ten ydowski prominent podawa, e jego crk wielokrotnie przezywano w szkole ledziar. Ot tak si zoyo, e z Lusi Berman, crk Jakuba Bermana uczszczaam nie tylko do tej samej szkoy, ale siedziaymy w jednej awce. Byo to Gimnazjum i Liceum im. Marii Curie-Skodowskiej, ktre miecio si na Pradze. Na pocztku roku szkolnego, zwykle uczniowie dobierali si parami, bo awki byy podwjne. I to Lusia Berman wybraa mnie na partnerk, gdy bardzo jej si podobay moje anglezy - takie uczesanie, ktre byo wwczas bardzo modne. Waciwie to ucieszyam si z mojej ssiadki, gdy bya bardzo pikn dziewczyn o kruczoczarnych warkoczach. Nikt wwczas w moim wieku nie myla o pochodzeniu rodzicw i nigdy nie syszaam, aby Lusi Berman kto przezywa ledziar. Crka Bermana uczya si w naszej szkole tylko przez rok, ale nastpne moje przyjaciki byy rwnie ydwkami, co uwiadamiam sobie dopiero dzisiaj, kiedy wspominam ich twarze (...). Dzieci praskich robotnikw, ktre stanowiy wikszo uczniw, nie pasoway nam do towarzystwa, gdy byy jakie ospae i mao kontaktowe (...). Daremnie szukaam swojego nazwiska na listach przyjtych na uniwerek, wywieszanych na dziedzicu uczelni. Dzisiaj myl, e moje ydowskie koleanki nie miay z tym trudnoci. BERMAN Mateusz - naczelnik Guagu oraz naczelnik budowy kanau Biaomorskiego. BERMAN Mieczysaw - 1903-1975, grafik, fotomontae, satyra spoeczna i polityczna, plakaty. BERMAN Rudolf - 1906-1978, brat Jakuba, dziaacz syjonistyczny, doktor filozofii po UW. Przywdca Poalej SyjonLewicy. W 1950 r. wyjecha do Izraela, gdzie zosta posem do Knesetu. BERMANT Chaim, Berman Izrael Chaim - fotograf z Kozienic. Ponad dziesi lat temu pewien dbliski antykwariusz odkupi od waciciela domu nr 13 przy ulicy Lubelskiej w Kozienicach kilkanacie starych skrzy penych szklanych negatyww sprzed II wojny i z czasu okupacji wszystkie negatywy byy autorstwa fotografa z Kozienic. Antykwariusz rozsprzeda kolekcj rnym instytucjom. Cz odbitek zostaa zakupiona przez Orodek KARTA w Warszawie. To wanie z tej kolekcji powstaa niezwyka wystawa Kozienickie portrety (...). Autorkami wystawy s: Anka Grupiska, Alina Skibiska i Bogna Burska (Na podstawie folderu wystawy Kozienickie portrety). W Kronice ydowskiej z dn. 28.07.1989 roku oskary amerykaskich ydw, i: Maj nieczyste sumienie, poniewa nie zrobili do, aby ratowa przed holocaustem wtedy, gdy mia on miejsce, a teraz prbuj uspokoi swoje sumienie przez nadreagowanie. BER Mark Bernard - (ur. 1908 - zm. 1966) historyk, dyrektor ydowskiego Instytutu Historycznego, dziaacz komunistyczny. W latach 1927-1931 studiowa prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Czynnie udziela si w rodowiskach komunistycznych. Od 1928 r. by czonkiem Komunistycznej Partii Polski. W latach 1934-1938 Ber Mark by czonkiem centralnej redakcji wydawnictw ydowskich przy KC KPP, a w latach 1934-1935 redaktorem legalnego komunistycznego dziennika Der Frajnd. W okresie midzy wojennym, w latach 1936-1938 by rwnie czonkiem zarzdu Zwizku Zawodowego Literatw ydowskich w Warszawie. W okresie okupacji niemieckiej w czasie II wojny wiatowej przebywa w Moskwie i Kujbyszewie, gdzie dziaa w ydowskim Komitecie Antyfaszystowskim. Od 1944 r. Ber Mark by czonkiem Zarzdu Gwnego ZPP i wiceprzewodniczcy Komitetu Organizacyjnego ydw Polskich przy ZPP. Do Polski wrci w 1946 r., a ju w 1949 r. obj funkcje dyrektora ydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, ktr piastowa do momentu mierci w 1966 r. Po wojnie by rwnie Przewodniczcym Zwizku Literatw i Dziennikarzy ydowskich oraz redaktorem naczelnym Dos Naje Lebn. By autorem midzy innymi znanej monografii Walka i zagada warszawskiego getta, wydanej przez MON w Warszawie w 1959 r. W 1963 r. ukazaa si jego praca historyczna Powstanie w Ghetcie Warszawskim. W 1954 r Twrczo pisarzy polegych w gettach i obozach Od 1954 r. Bernard Ber Mark by profesorem nadzwyczajnym. Pochowany na cmentarzu ydowskiego w Warszawie przy ul. Okopowej. BERNAD Jan - LISTA NR 13; animator kultury, badacz kultury tradycyjnej, praktyk piewu tradycyjnego. Dyrektor Fundacji Muzyka Kresw. Lublin. BERNATOWICZ-BIERUT Grayna - (drugiego czonu nazwiska nie uywa) ambasador RP w Madrycie, do 1989 r. pracownica PISM, w 1989 r. dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej. Z opublikowanego 16.02.2007 Raportu WSI wynika, e w Ministerstwie Spraw Zagranicznych a 108 pracownikw byo agentami tych sub, 32 byo umieszczonych w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, w Centralach Handlu Zagranicznego 383, a w firmach polonijnych 25 (Raport WSI, s. 11-17). Do tej pory, po 19 latach, na placwkach dyplomatycznych III Rzeczypospolitej wrd 172 ambasadorw, konsulw i radcw 75% z nich reprezentuj przemalowani na biao absolwenci szk moskiewskich. http://www.msz.gov.pl BERNSTEIN Lewis Namier - znany jako Bernstein-Namierowski oraz lord Namier (ur. 27 czerwca 1888 w Woli

12
Okrzejskiej - zm. 19 sierpnia 1960) angielski historyk, polityk, dziaacz syjonistyczny. Urodzony w bogatej i zlaicyzowanej rodzinie ydowskiej jako Ludwik Niemirowski. Studiowa we Lwowie, Lozannie, gdzie wywary na niego znaczny wpyw wykady Vilfredo Pareto oraz w Londynie (London School of Economics). W roku 1906 Niemirowski wyemigrowa do Wielkiej Brytanii, gdzie kilka lat potem uzyska brytyjskie obywatelstwo (1913 rok). Nastpnie Namier zajmowa wysokie stanowiska w brytyjskich ministerstwach propagandy (1915-1917), informacji (1917-1918) oraz w ministerstwie spraw zagranicznych (1918-1920). Na konferencji w Wersalu rzd brytyski powierzy Namierowi funkcj specjalisty od spraw polskich. By gwnym antagonist Romana Dmowskiego i wrogiem odradzajcej si pastwowoci polskiej. By rwnie gwnym winowajc sfaszowania linii demarkacyjnej zwanej lini Curzona, ktr przekazano do akceptacji przedstawicielom dyplomacji sowieckiej. Sfaszowany przez Namierowskiego wariant linii odcina Lww od Polski. Przyjty przez OUN-UPA termin Zakerzonia lub Zakerzoski Kraj dotyczy obecnych poudniowowschodnich terenw Rzeczpospolitej, na ktrych zamieszkiwaa mniejszociowa ludno ukraiska i nawizuje do tzw. Linii Curzona. 10 lipca 1920 roku w belgijskim miecie Spa przedstawiciele Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Woch przyjli lini demarkacyjn midzy Polsk a ZSRR, gdy Armia Czerwona zbliaa si do Warszawy. W imieniu Polski uczyni to premier Wadysaw Grabski, w zamian za obietnic porednictwa Wielkiej Brytanii w polsko-sowieckich rokowaniach pokojowych. Przedstawiciele mocarstw zachodnich przyjli, e granica Bugu jest najdalsz ekspansj bolszewikw, jak te pastwa zgodz si tolerowa. Oczywicie dzisiaj mona mwi o ich naiwnoci bd wrcz gupocie, wszak Lenin i Trocki myleli o podboju caej Europy. Punkt 3. tej umowy przewidywa: w Maopolsce Wschodniej pas neutralny bdzie wynosi 20 km i w tym celu obie strony walczce cofn si o 10 km od linii frontu w chwili rozejmu. 10 lipca caa Maopolska Wschodnia znajdowaa si w polskich rkach, a Lwowa bolszewicy nie zdobyli do koca tej wojny. Byo wic jednoznaczne, e Lww nalee ma do Polski. Zaproponowana linia demarkacyjna bya pomysem lorda Curzona, ktry twierdzi, e jest ona zgodna z kryterium etnograficznoci tych terenw. 11 lipca 1920 roku Brytyjczycy wysali do Moskwy telegram w sprawie linii Curzona i propozycj porednictwa w rokowaniach. Depesza jednak nie przedstawiaa linii zgodnej z ustaleniami w Spa. Wyznaczaa ona, e Lww ma znale si po sowieckiej stronie, gdy poprowadzona zostaa grnym biegiem Sanu, do jego rde. O tej samowolnej zmianie przebiegu polsko-sowieckiej granicy strona polska nie wiedziaa, a po cudzie nad Wisa nikt do tej propozycji nie wraca. Dopiero po mierci premiera Wielkiej Brytanii Davida Lloyda Georga, gdy ujawniono jego archiwum, okazao si, e depesza z 11 lipca 1920 roku zawieraa sfaszowany przebieg propozycji linii demarkacyjnej. Faszerstwa dokona doradca premiera sir Lewis Namier Bernstein (sir Lewis Bernstein Namierowicz Namier tytuowany take jako lord Namier), ktry samowolnie ustali podzia etnograficzny midzy Galicj Wschodni a Zachodni. Lewis Namier, pracownik brytyjskiego MSZ, by galicyjskim ydem i wczeniej nazywa si Ludwik Bernstajn-Znamierowski. Prawdopodobnie by bolszewickim agentem. Po 1945 roku nawet chwali si, e to on, a nie lord Curzon, jest autorem linii Curzona (podaj za: Jerzy Wgierski: Nieznana prawda o tzw. Linii Curzona, Lww i Kresy, nr 97 z czerwca 2005; A.L. Szczeniak: Encyklopedia Biaych Plam: Iwo Cyprian Pogonowski: rda terroru, Nasz Dziennik z 5 maja 2004). T sfaszowan lini posuy si Stalin, ustalajc w Jacie granic midzy Polsk a ZSRR. W Gazecie Polskiej z dnia 10-11 marca 2007 r. Bogdan Musia w artykule Stalinowskie granice prezentuje map, ktr znalaz w Archiwum Pastwowym w Moskwie. Wida na niej, jak Stalin wasnorcznie wytycza zachodni i wschodni granic Polski, najprawdopodobniej 26 lipca 1944 roku. Przy wschodniej granicy napisa i po polskiej i po sowieckiej stronie Linija Kiersona. Zastanawia, e przebieg jej jest zgodny z pniejsz wymian terytoriw (akcj HT z 1951 roku), oraz koczy si w okolicach Smolnika nad Sanem (pniejsza prba zabrania nam przez Sowietw Tarnicy, Halicza i Pooniny Caryskiej). Z lini Curzona nie chcieli pogodzi si nacjonalici z OUN-UPA. Faszywie, za przykadem yda Berensteina, wyczyli oni z Zakerzonii (Zakerzoskiego Kraju) Maopolsk Wschodni wcznie ze Lwowem. Tak naprawd powinni oni uywa terminu Zaberenstejnia oraz Zaberenstejski Kraj. Dla nas, Polakw, Zakerzonia, to s Kresy Polskie: Wileszczyzna, Polesie, Woy i Maopolska Wschodnia, nazywana ostatnio Galicj Wschodni, chocia termin ten wprowadzia dopiero administracja zaborcy, Austrio-Wgier. W 1569 roku podczas podziau Korony na prowincje obszar Maopolski (czyli Modszej Polski) poszerzono o wojewdztwa ruskie. Przed wojn we Lwowie mieszkao 64% Polakw oraz 11% Ukraicw, reszta to byli ydzi i inne mniejszoci narodowe. W woj. tarnopolskim Polacy stanowili 49% zamieszkujcej ten teren ludnoci, natomiast Ukraicy 45,5% (Stanisaw urek Tylko Polska). Po ustpieniu z funkcji rzdowych Bernstein-Namier pracowa w Balliol College (1920-1921), nastpnie zosta przedsibiorc. Jako aktywny dziaacz syjonistyczny peni funkcj sekretarza politycznego Agencji ydowskiej w Palestynie (1929-1931) i wsppracownika Chaima Weizmanna. Pomimo pniejszej konwersji na anglikanizm Namierowski do koca ycia pozostawa cennym sprzymierzecem ruchu syjonistycznego. By projektodawc stworzenia przez rzd brytyjski ydowskiej Siy Zbrojnej w Palestynie oraz organizatorem pomocy ydom, ktrzy uszli przed nazistowskimi przeladowaniami z Niemiec. W latach 1931-1953 zajmowa stanowisko profesora na uniwersytecie w Manchester. Lewis Bernstein Namierowski by najbardziej znany jako historyk osiemnastowiecznej monarchii brytyjskiej, brytyjskiego systemu partyjnego i parlamentarnego. Specjalizowa si rwnie w historii dyplomacji, gdzie jako admirator Sigmunda Freuda by pionierem psychohistorii czyli zastosowania metod psychoanalizy do badania wpywu aspektw psychologicznych na decyzje dyplomatyczne i zachowania dyplomatw oraz politykw. Uwaany by za historyka reakcyjnego, a jego metody badawcze uznawano za kontrowersyjne. Uwaano go rwnie za czoowego germanofoba w brytyjskich sferach intelektualnych. Bernsztajn Leonid - Komendant batalionu pod Dniepropietrowskiem. Potem skoczek spadochronowy - dywersant na tyach wroga (Midrasz, stycze 2005, Janusz Roszkowski ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 17).

13
Berski Filip-Badner - pracownik Prokuratury Wojskowej w czasach stalinowskiej ydo-komuny. Bersohn Jan - urodzony w Warszawie 1829 r., zmar tame w 1913. Syn Majera Bersohna, brat Mathiasa prezesa komitetu Wielkiej Synagogi na Tomackiem, czonka Zarzdu Warszawskiej Gminy Starozakonnych. Absolwent Instytutu Agronomicznego na Marymoncie, przemysowiec, obywatel ziemski. Caa rodzina dorobia si gigantycznego majtku na krzywdzie Polakw, wrd ktrych znaleli schronienie. Bersohn Majer - urodzony w 1787 r., zmar w 1873 r. w Warszawie. Protoplasta znanej rodziny Bersohnw, ojciec Mathiasa i Jana, te Hipolita Wawelberga. Bankier, zajmowa si rwnie handlem i przemysem. Na pocztku lat 30. XIX wieku wraz z innymi ydowskimi przedsibiorcami za donosicielstwo wobec Polakw i due pienidze uzyska od cara rosyjskiego przywilej nabywania majtkw ziemskich. Dysponujc duymi rodkami finansowymi, sta si szybko wacicielem wielu nieruchomoci ktre nabywa po zabraniu ich Polakom przez carskie wadze za udzia w Powstaniu Styczniowym. Bersohn Mathias - urodzony w Warszawie 1823, zmar w 1908 r. rwnie w Warszawie. Syn Majera Bersohna, brat Jana. czy hochsztaplerskie talenty finansisty i zamiowanie do sztuki, kontynuujc tradycje rodzinne bra czynny udzia w yciu spoecznym. Prowadzi bank, peni funkcj prezesa zarzdu warszawskiego ydowskiego szpitala dziecicego, zaoonego przez ojca, w latach 1871-74. By czonkiem Zarzdu Warszawskiej Gminy Starozakonnych. Nalea do czonkw Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejtnoci oraz Towarzystwa Przyjaci Nauk w Poznaniu i Muzeum Germaskiego w Norymberdze. Bester Jarosaw - czonek The Cracow Klezmer Band (skad zespou: Jarosaw Bester - akordeon, Jarosaw Tyraa - skrzypce, Oleg Dyyak - akordeon, klarnet, instrumenty perkusyjne, Wojciech Front - kontrabas). Jest to krakowska grupa uprawiajca wspczesn muzyk klezmersk, z elementami jazzu, powstaa w roku 1997. Wystpowaa w wielu krajach, wsppracowaa m.in. z Johnem Zornem. W roku 2005 wystpowaa wsplnie z Grayn Augucik. Bardziej znana za granic, ni w Polsce, wszystkie pyty nagraa w Stanach Zjednoczonych w wytwrni Tzadik, nalecej do Johna Zorna; na ostatnich dwch pytach grupa wykonuje kompozycje Johna Zorna. Z kocem roku 2006 zesp zakoczy dziaalno pod dotychczasow nazw The Cracow Klezmer Band, a od 1 stycznia 2007 r. wznawia dziaalno pod nazw Bester Quartet. Bernacki Gerard - bp, kierujcy Komitetem Programowym W cieniu trzech wity VIII Dzie Judaizmu w Kociele w Polsce, centralnych obchodw Dnia Judaizmu (17 stycznia 2005r. w Katowicach). Berwiska Krystyna Danuta - (ur. 1919) absolwentka filologii angielskiej UW oraz Wydziau Dramaturgicznego PWST w odzi. Debiutowaa w 1945 jako autorka suchowisk radiowych dla dzieci i modziey. W latach 50. i 60. kierownik literacki wielu teatrw. scenarzystka, pisarka. Absolwentka PWST w odzi. Autorka sztuk teatralnych, m.in.: Komu bije dzwon, Chop, Pomyki jednej nocy. Autorka scenariusza do filmu Con amore (1976, re. J. Batory). Napisaa powieci: Con amore, 13 wieczek. Podpisaa si pod listem bronicym oszusta Kieresa. Beryt Alicja - ydowskie Stowarzyszenie Czulent, ul. Dietla 64/6 31-039 Krakw, sekretarz. Beszczyska Zofia - jest poetk, autork utworw fantastycznych, krytykiem literackim i tumaczk literatury francuskiej. Czonek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i The International Board on Books for Young People (IBBY), stypendystka Internationale Jugendbibliotek w Monachium (Niemcy, 1996) i Baltic Centre for Writers and Translators w Visby (Szwecja, 2003), uczestniczka w festiwalach poetyckich w Sarajewie (Bonia i Hercegowina, 1998) i Strudze (Macedonia, 2002, 2003). Wsppracuje z pismami Nowe Ksiki i Guliwer, gdzie publikuje recenzje, artykuy i rozmowy z pisarzami; wsppracuje z Polskim Radiem, gdzie prowadzi audycje literackie dla dorosych i o literaturze, dla dorosych i dzieci. Podpisaa si pod listem bronicym yda Kieresa. Beth-Eden Kite - radca Ambasady Izraela w Polsce. Uczestniczya w uroczystociach Simchat Tora na warszawskim oliborzu (rdo: http://prchiz.free.ngo.pl/prchizsimchatpopup.html). Beylin Marek-Gustaw Horwitz - od 1977 do 1978 r. wykonywa prace redakcyjne i sekretarskie dla Niezalenej Oficyny Wydawniczej NOWA. BEER Daria - pochodzi z Gdyni, mieszka obecnie w Kanadzie. Jej zdjcia, publikowane w wielu magazynach, maj charakter malarski. Wzia udzia w wwystawie Polscy fotografowie w Nowym Jorku. Bialer Aron Adam - we wrzeniu 1939 r. mieszka w Warszawie, ul. Nalewki 17; po wojnie w Warszawie, ul. Targowa 15/78. Zacieky syjonista, byy pracownik naukowy Instytutu Ksztacenia Kadr Naukowych przy KC PZPR i PAN oraz lektor KC PZPR. Uciekinier z Polski w 1968 r. Biaecka Alicja - LISTA NR 3 i 15; kustosz, koordynator Midzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokaucie. W seminarium bior udzia nauczyciele z kilkunastu krajw europejskich, ktrzy w poprzednim roku uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez jerozolimski Instytut Yad Vashem. Tamtejsza Midzynarodowa Szkoa Nauczania o Holokaucie prowadzi program edukacyjny dla nauczycieli z krajw europejskich - mwi Alicja Biaecka, kierownik Sekcji Programowej MCEAH. - W wyniku wsppracy pomidzy Pastwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Owicimiu a Yad Vashem powsta projekt kontynuowania tych seminariw. Staramy si tej midzynarodowej grupie zarwno z Europy zachodniej, rodkowej jak i wschodniej pokaza to, co tutaj robimy w dziedzinie nauczania o Auschwitz, o Holokaucie. Program sesji w 2007r. obejmuje 8 godzin dydaktycznych, w tym wykad wprowadzajcy prof. Kaczmarka traktujcy o ydach w Polsce w okresie midzywojennym, wykad Lucyny Filip na temat ydw yjcych w Owicimiu w latach 1918-1945 oraz spotkanie w Synagodze Chewra Lomdei Misznajot z Arturem Szyndlerem. W ramach programu odbd si take warsztaty edukacyjne w terenie zwizane z powysz tematyk. Oczywicie podpisaa si pod listem bronicym yda Kieresa. Biaecki Ireneusz - LISTA NR 5; dr hab. prof. UW, socjolog. Specjalista od polityki naukowej, socjologii owiaty, socjologii polityki i struktury spoecznej. Prof. Centrum Bada Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyszego UW, czonek Pre-

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


zydium Komitetu Naukoznawstwa PAN. Autor prac naukowych, publikacje m.in. w Znaku. BIAECKI Ryszard - dr hab. in. LISTA NR 15; Instytut Techniki Cieplnej Stanowisko: profesor nadzwyczajny 44100 Gliwice, ul. Konarskiego 22. Biaek Bogdan - LISTA NR 13 i 15; red. nacz. Charakterw, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Ufundowa - wraz z Markiem Macigowskim - pomnik autorstwa Marka Ceduy, przedstawiajcy menor, zapadajc si w mur. Rzeba wielkoci 8 na 5 metrw stanie w centrum Kielc, na granicy byego getta i ma upamitnia pogrom kieleckich ydw. Biaek Maria - LISTA NR 5. Biaek Piotr - LISTA NR 5; konserwator (?). Biakiewicz Chana - po wojnie bya aktork w Teatrze ydowskim w odzi. Biberstein Aleksandr - dyrektor ydowskiego szpitala zakanego w krakowskim getcie. W swoich wspomnieniach o ydowskiej subie porzdkowej OD (Ordnungsidienst) Biberstein pisa m. in.: Przez cay czas okupacji Ordnungsdienst by narzdziem w rku gestapo, na jego polecenie odemani (tj. czonkowie Ordnungsdienst) wykonywali bez zastrzee najpodlejsze czynnoci, przecigajc czsto bezwzgldnoci Niemcw (A. Bilberstein: Zagada ydw w Krakowie, Krakw 1985, s. 165). Biderman Dawid - (ur. 1746 Lelw, zm. 1814 tame) duchowny ydowski, cadyk. Jeden z najbardziej znanych wczenie cadykw na ziemiach polskich. Myli Bidermana cytowane s do dzi przez Chasydw na caym wiecie. Jego grb znajdujcy si w Lelowie k. Czstochowy jest miejscem corocznych pielgrzymek chasydw. Biderman Dawid - komunista, skarbnik Zwizku Zawodowego Robotnikw Drzewnych (1929) Biderman Dawid - sjonista, subiekt, czonek Zarzdu Hechaluc Pionier (1933). Biderman Kiwa - ur. 1910, mosinik, komunista, aparat techniczny KPP (1932). Bidwell Anna - LISTA NR 14; dr hab. prof. SWPS we Wrocawiu, historyk. Na pocztku lat dziewidziesitych analizowaa system decyzyjny UE, a nastpnie zacza uczy na ten temat na podyplomowym studium dla nauczycieli prowadzonym przy Fundacji Krzyowa dla Porozumienia Europejskiego. Biedka ukasz - psycholog, Centrum Bada nad Zagad ydw, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Czonek zespou psychoterapeutycznego kierowanego przez prof. Mari Orwid. Biedrzyska Adrianna - aktorka. Biegalski Henryk - nominowany na szefa Centralnego Zarzdu Suby Wiziennej za rzdw PiS, od 1969 r. do koca lat 80. by czonkiem PZPR. Od marca 1982 r. nalea do Komisji Bezpieczestwa i adu Publicznego KW PZPR w Gdasku. Biegeleisen Bronisaw - 1881, psycholog, autor licznych prac, dyrektor Instytutu Psychologicznego. Biegeleisen Leon Wadysaw - 1885, profesor ekonomii, autor licznych prac. Biegelersen Henryk - 1855-1934, historyk lit., etnograf, edytor. Biel Jzef - pukownik, funkcjonariusz Wydziau IV SB w Krakowie. Prowadzi m.in. ks. Osadziskiego, zarejestrowanego jako TW Piotr (Ksia wobec bezpieki, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, str. 52). Bielaska Elbieta - LISTA NR 15; fizyk w Instytucie Metalurgii i Inynierii Materiaowej PAN, Krakw. Bielawska-Adamik Hanna - LISTA NR 4 (Polskie Radio SA) w padzierniku 2006 (popierana przez PiS) wesza w skad Komisji Etyki Polskiego Radia!!! (wybrana przez zarzd Polskiego Radia). Kadencja trwa bdzie dwa lata. Komisja Etyki dziaa w Polskim Radiu od 1997 roku. Jej gwnym zadaniem jest orzekanie o zgodnoci postpowania dziennikarzy, innych pracownikw oraz wsppracownikw Polskiego Radia zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Jest niestety, ale znana modym i najmodszym czytelnikom jako autorka powieci i opowiada, suchowisk radiowych, sztuk teatralnych. Bielawski Krzysztof - LISTA NR 15; (ur. 1969), doktor filologii klasycznej i absolwent wydziau teologii, tumacz, wspzaoyciel i redaktor naczelny Wydawnictwa Homini. Wykadowca UJ, znawca patrologii, zajmuje si badaniami nad antycznymi fragmentami muzycznymi oraz zwizkami tragedii z teologi. Mieszka w Krakowie. Bielecka-Hoda Magorzata - redaktor naczelny lubelskiej redakcji Gazety Wyborczej (2007 r.). Bielecki Czesaw -LISTA NR 4 i 9; urodzony w 1948 roku w Warszawie. Byy pose Akcji Wyborczej Solidarno. Tak mwi o swoich rodzicach: Wyrastaem w rodzinie zasymilowanej inteligencji ydowskiej. Ojciec z wyksztacenia matematyk, by dyrektorem generalnym w Ministerstwie Owiaty w latach pidziesitych. Wylecia z tego stanowiska razem z Wadysawem Biekowskim, gdy Gomuka zwija Padziernik. Matka bya urzdniczk w Gwnym Urzdzie Statystycznym, zajmowaa si demografi. Rodzice komunizowali jeszcze przed wojn (E. Boniecka, Bliej politykw, Toru 1996). Sam mieni si by porzdnym ydem. Z wyksztacenia architekt, doktor nauk technicznych. Rodzice na stae mieszkaj w Izraelu. Wrd rozlicznych dziaalnoci podziemnych - Czesaw Bielecki by zaoycielem i szefem podziemnego wydawnictwa CDN, wydawa pisma i ulotki dla wojska i milicji, napisa synny i wielokrotnie wznawiany poradnik May konspirator, ktry uratowa wielu ludzi przed wsypaniem siebie i innych podczas przesucha - by te autorem tekstw publicystycznych w Tygodniku Mazowsze (pseudonim Maciej Poleski). Jego wydawnictwo drukowao i kolportowao TM. Jako przewodniczcy sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, w wywiadzie udzielonym Najwyszemu Czasowi z 7 lipca 2001 roku powiedzia m.in.: S sprawy, za ktre te ydzi musz przeprasza. Nie moe by tak, e jeeli prokurator Helena Woliska zabia sdowo naszego bohatera, gen. Emila Fieldorfa, to spoeczno ydowska nie jest za to odpowiedzialna. W 1968 bra aktywny udzia w protestach studenckich, nastpnie dziaa w podziemnych organizacjach Walczca Polska i Polskie Porozumienie Niepodlegociowe. W 1982 zaoy niezalene wydawnictwo CDN. Od 1983 redagowa pismo Reduta, wsppracowa te z parysk Kultur pod pseudonimem Maciej Poleski. W 1989 zaoy paramasoskie Porozumienie Ponad Podziaami. W latach 1990-95 by doradc prezydenta L. Wasy, czonkiem Rady ds. Stosunkw Polsko-ydowskich i kierownikiem prezydenckiego Zespou ds. Reformy Administracji Publicznej. W 1992 r. by doradc premiera J. Olszewskiego. W 1995 r. zaoy Ruch Stu, ktrego zosta prezesem. W 1997 r. zosta posem i przewodniczcym sejmowej komisji spraw zagranicznych. Prezydent odzi osobicie, bez organizowania konkursu architektonicznego, poprosi o wykonanie projektw znanego dziaacza i polityka ydowskiego pochodzenia Czesawa Bieleckiego (...). Czesaw Bielecki lekk rk zainkasowa od Urzdu Miasta odzi 350 tysicy zotych. To jednak przesada, Bielecki nie jest ani wiatowej sawy architektem, ani projekt nie jest rewelacyjny. Ale w kocu ksztacenie dzieci w warszawskiej szkole Morasha fundacji Laudera kosztuje (Tylko Polska, Jerzy Kropiwnicki czyli demokracja po dzku, MM (KC), nr 346, str. 6). Ludzie marni, podli nie mog by nauczycielami w yciu spoecznym ani przywdcami w yciu publicznym, i tu Bronisaw Wildstein ma racj. Orwell formuowa to znacznie bardziej dosadnie, raz kurwa, zawsze kurwa - Czesaw Bielecki, Radio TOK FM, 07.02.2005 r. Bielecki Jan Krzysztof - urodzony w 1951 roku w Bydgoszczy. Prezes zarzdu Banku Pekao S.A. Ukoczy Wysz Szko Ekonomiczn w Sopocie, gdzie pniej by asystentem. W latach 1975-82 pracowa w Orodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Hutnictwa i Przemysu Maszynowego w Gdasku. W 1983 r. razem z J. Lewandowskim i J. Szomburgiem zaoy Spdzielni Pracy Doradca. W 1988 by wspzaoycielem i pierwszym przewodniczcym Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a w latach 1991-1993 przewodniczcym rady politycznej. W latach 1989-93 by posem, a w 1991 zosta premierem dziki poparciu L. Wasy. W rzdzie H. Suchockiej by ministrem ds. integracji europejskiej. Od 1993 r. by dyrektorem na synekurze w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Zasiada take w Radzie Krajowej Unii Wolnoci. Po secesji liberaw z Unii Wolnoci w styczniu 2001 r., przeszed do Platformy Obywatelskiej. Od 1 padziernika 2003 r. jest prezesem zarzdu Banku Pekao S.A. Czonek antypolskiej, powizanej z masoneri i wiatow finansjer ydowskiej Fundacji im. Stefana Batorego, zaoonej w Nowym Jorku przez yda, masona, spekulanta Georgea Sorosa, nowojorskiego finansist (o wgierskim rodowodzie, std m.in. nazwa fundacji). W PRL zostaa ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku. Bielecki Jan-Frey - genera gen. dyw. pil. LWP (19161994). Po wybuchu II wojny wiatowej w ZSRR, od 1941 r. w Armii Czerwonej, w 1944 r. po przeszkoleniu przez NKWD zrzucony na tyy wojsk niemieckich. W 1945 r. szef Wojewdzkiego Urzdu Bezpieczestwa w Warszawie, w latach 1945-1946 szef WUBP w Krakowie. Przeniesiony do wojska odby kurs lotniczy i od tego czasu suy w lotnictwie. Od 1954 r. genera brygady i zastpca dowdcy Wojsk Lotniczych. Przejciowo odsunity od stanowiska, powrci do wadzy wraz z Wadysawem Gomuk. W padzierniku 1956 r. wyda stacjonujcej w Poznaniu jednostce lotniczej rozkaz zbombardowania radzieckiej kolumny pancernej maszerujcej na Warszaw z Borne Sulinowo. W latach 19561962 dowdca Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. Zwizany z rewizjonistycznym Klubem Czonkw rodowiska ycie. Zosta usunity z wojska w 1963 r. w wyniku reform jakie przeprowadza w polskim lotnictwie, ktrym przeciwne byy wadze wojskowe ZSRR. Bielecki Moniek Buchman - policjant ydowski w getcie. Pukownik szef WUBP w Krakowie. Bielecki Stanisaw - (ur. 26 maja 1897, zm. 7 lutego 1953) pukownik Wojska Polskiego, oficer wywiadu wojskowego Oddziau II Sztabu Generalnego LWP, m.in. szef Oddziau Operacyjnego Wydzia II Oddziau II Sztabu Generalnego LWP. Zmar tragicznie. Bielecki Zdzisaw - LISTA nr 15; wspprzewodniczcy Rady Wsplnej Katolikw i Muzumanw. Bielik-Robson Agata - LISTA NR 10; ur. 1966, dr hab. nauk filozoficznych, filozofka. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, wykada w Collegium Civitas, Szkole Nauk Spoecznych PAN i Orodku Studiw Amerykaskich. Bieliski Konrad - (ur. 1949) matematyk. Nalea o druyny harcerskiej walterowcw. W 1973 r. lider protestu studenckiego na UW przeciwko odgrnemu zjednoczeniu organizacji studenckich, oznaczajcemu de facto likwidacj Zrzeszenia Studentw Polskich. Jeden z gwnych organizatorw Niezalenej Oficyny Wydawniczej NOW-a, a w latach 80. take podziemnego wydawnictwa Most. W sierpniu 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdaskiej, redaguje Strajkowy Biuletyn Informacyjny Solidarno. Czonek wadz podziemnej Solidarnoci Regionu Mazowsze, redaktor kwartalnika Krytyka. W lipcu ukazuje si pierwszy numer Krytyki, kwartalnika zwizanego ze rodowiskiem KOR. W zespole redakcyjnym m.in.: Stanisaw Baraczak, Konrad Bieliski, Jacek Kuro, Jan Lityski, Adam Michnik. W pocztkach stanu wojennego wszed do Krajowego Komitetu Strajkowego. W styczniu 1983 roku w strukturach generalnych TKK doszo do ostrych kontrowersji. Ja i Jzef Pinior uwaalimy, e jeli ostro nie postawi si sprawy S, to odda si pole dziaania SW. Warszawa sprzeciwiaa si programowi, a zwaszcza punktowi 4. Zbigniew Bujak, Konrad Bieliski i Ewa Kulik byli pod wpywam Geremka i Michnika. Kontrolowali oni teren TKK (Aneks. Eugeniusz Szumiejko). Jeeli urzdnik pastwowy pod przysig kamie w jakiejkolwiek sprawie, to obowizkiem wszystkich, jeeli wiedz, e mwi nieprawd, jest powiedzie to. A po drugie nie broni tego - powiedzia Konrad Bieliski w rozmowie z Wadysawem Frasyniukiem w Poranku w Radiu TOK FM. Wic pewnie w swojej ydowskiej moralnoci podpisa si pod listem bronicym jedwabnego kamcy i oszusta Kieresa. W latach 90. pisze programy komputerowe dla amerykaskiej firmy softwareowej. Bielska Iwona - (ur. 7 wrzenia 1952 roku w odzi) LISTA NR 4; jej mem jest aktor Mikoaj Grabowski. Mieszka w Rudnie, w wojewdztwie Maopolskim, koo ruin zamku. Bielski Leon Bod - dziaacz polityczny; felietonista Racjonalisty. Bielski Piotr - student stosunkw midzynarodowych na Uniwersytecie dzkim, dziaacz Obywatelskiego Ruchu Ekologicznego, byy czonek Zarzdu Stowarzyszenia ATTAC-Polska, stay wsppracownik Magazynu Obywatel. Bielski Tuwii - dowdca ydowskich lenych bandytw. Dziaa w lesie nalibockim. Jednym z typowych przykadw dziaa ydobolszewickich bandytw bya rze na Polakach w miasteczku Naliboki w powiecie Stopce, w wojewdztwie nowogrodzkim. Dnia 8 maja 1943 roku o wicie, 128 polskich mieszkacw tego miasteczka zostao wymordowanych przez partyzantw dowodzonych przez dwch ydowskich dowdcw: Tuwi Bielskiego i Szolema Zorina. Wacaw Nowicki, uratowany wiadek tych wydarze, tak opisywa w ksice ywe echa (Warszawa, 1993 r.) rze na Polakach, gdy o wicie przybyli partyzanci-mordercy: Godzina 5 rano, 8 maja 1943 roku. Duga seria z kaemu rozprua poniej okien frontow cian naszego domu, stojc pod ni kanap - przeleciaa przez pokj i ugrzza w przeciwlegej cianie zaledwie kilka centymetrw nad naszymi gowami (...). Mama dopada okna. - Wie ponie! krzyczy (...) o godzinie 7.00 (...) jki ucichy. Zewszd wiao groz mierci i zniszczenia. Ocaleni z pogromu mogli teraz zobaczy tragedi swego miasteczka i dokonanego w nim ludobjstwa. W niespena 2 godziny zgino 128 niewinnych ludzi. Wikszo z nich, jak stwierdzili potem naoczni wiadkowie, z rk siepaczy Bilskiego i Pobiedy. Mordercy obojga pci wpadali do mieszka i seriami z automatw unicestwiali we nie cae rodziny, a obrabowane w popiechu (nawet z zegarkw) domostwa palili i pijani od krwi z okrzykiem hura szli dalej mordowa. Wielu zbudzonych nag strzelanin i jkiem ssiadw wylatywao na podwrko. Tych rozstrzeliwano z dziemi pod cianami chat. Jedni i drudzy wraz z domostwem obracali si w popi. Daleko sycha byo ryk byda i renie zagrabionych koni. Podczas dantejskiego pogrzebu trudno byo zidentyfikowa pozostae czasem tylko koczyny dzieci, rodzicw, dziadkw z rodw Karniewiczw, ojkw, Chmarw i wielu innych. Wrd ludzi tak okrutnie mordujcych polskich mieszkacw miasteczka Naliboki znaleli si rwnie ich ydowscy ssiedzi. Relacje partyzanckie z tamtych lat mwi: Zaczy si masowe rabunki wsi. I to nie byo raz czy dwa, ale jedni wychodzili, drudzy wchodzili. Miejscowi zaczli wic walczy o chleb, organizowali polsko-biaorusk samoobron. My j wspieralimy. Sowieci likwidowali. Wykaczali wioski. Derewno, Rubieszewice, Starynki, Michaowo. W Nalibokach wyrnli 127 ludzi z samoobrony. Wszyscy mwili, e Naliboki zrobi Bilski. (...) Ofiary takie jak te, ydzi nazywali w raportach jako nazistw lub pronazistw. Grupy rabusiw i tyle, ktrzy brali od kogo popadnie. Jedzenie, dziecice ubranie, pociel, yki, widelce, kosztownoci... (...). U nas prawie poowa to ydzi byli, ale co to za partyzanci? Grabili tylko i gwacili. W jednym z raportw Bielski podawa, i udao mu si zgromadzi (czytaj: zrabowa Sowianom) 200 ton ziemniakw, 3 tony kapusty, 5 ton burakw, 5 ton zboa, 3 tony misa i ton kiebasy. Jeden z bandytw przyzna, e wysyano nawet ywno do Moskwy!!! (ydowscy komunici - bandy zbrodniarzy na ziemiach polskich w latach 1941-1944. Leni bandyci stali si bohaterami ksiki napisanej przez amerykask historyczk Nechama Tec. Na podstawie tej ksiki powstaje obecnie film reyserowany przez Edwarda Zwicka. Ciekawe, czy wpynie to na ocen rzezi w Nalibokach dokonanej przez bandy Bielskich przez IPN, ktry prowadzi w tej sprawie ledztwo. Bieozierski Leonard - (ur. 12 czerwca 1912) pukownik WP, oficer PRL-owskich sub specjalnych (kontrwywiadu wojsk. Gwnego Zarzdu Informacji WP i wywiadu wojsk. Oddziau II/Zarzdu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) m.in. szef Wydziau XI Oddziau II SG.WP, Wydziau Personalnego Zarzdu II SG.WP i czonek Delegacji Polskiej przy Midzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Laosie w 1968 roku. Po powrocie do kraju w 1970, zastpca kierownika Zakadu Techniki Specjalnej Zarzdu II SG.WP. Na emeryturze od 11 listopada 1970 roku. Bieych Wiktor - (ur. 29 listopada 1916) podpukownik LWP, oficer NKWD i SMIERSZa, wicedyrektor Departamentu IV MBP w latach 1951-1953, wicedyrektor Departamentu IX MBP w latach 1953-1954, w 1954 powrci do ZSRR. Czonek WKP(b) i PZPR. Bie Krzysztof - aktor. Urodzi si w 1957 roku. W latach 1977-1980 by adeptem w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Grze. W 1984 r. skoczy studia we wrocawskiej Pastwowej Wyszej Szkole Teatralnej. Pracowa w teatrach: im. Stefana Jaracza w Olsztynie, im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, w Polskim w Szczecinie, obecnie jest aktorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Bieczyk-Missala Agnieszka - LISTA NR 5; dr nauk politycznych, pracownik Instytutu Stosunkw Midzynarodowych UW. Autorka Praw czowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2005. Biekowska Magorzata - LISTA NR 10; ur. w 1959 r., ilustratorka. Skoczya studia na ASP, Wydzia Wzornictwa Przemysowego. Dyplom uzyskaa w 1986 r. Projektuje okadki, plakaty, ale przede wszystkim ilustruje ksiki dla dzieci i modziey. Wsppracowaa z Pentliczkiem i Ciuchci. Laureatka wielu prestiowych nagrd i uczestniczka licznych wystaw zbiorowych, midzy innymi we Frankfurcie i Bolonii. Wyrniona m.in. nagrod Wydawnictwa WSiP w konkursie Wspczesna Polska Sztuka Ksiki (Warszawa) za ilustracje do Pentliczka (1997). Biekowski Dawid - (ur. 1963) z wyksztacenia psycholog, pracuje jako psychoterapeuta. Jego debiutancka powie Jest (2001) otrzymaa wyrnienie w konkursie im. Mackiewicza, nagrod im. Andrzeja Kijowskiego oraz Nagrod Fundacji im. Kocielskich.W ostatniej ksice pt. Biaoczerwony (wrzesie 2007r.) kpi z polskiego patriotyzmu z polskiego uwielbienia dla wojska, kultu walki narodowowyzwoleczej, manifestacyjnie obnoszonego patriotyzmu itp.: Wszyscy mieli do tej biao-czerwonej wstki. I o to nam chodzio. Chcielimy pokaza, jak nie daje spokoju, pta nas i oplata, jak nam wszystkim krpuje ruchy, jak jest przeszkod, eby swobodnie y. Jak nas wszystkich drczy.... Zdecydowanie negatywnie ocenia stosunek Polakw do tradycji narodowej. Uwaa, e przyczyn upadku wspczesnego Polaka s, oprcz le pojmowanego machizmu, nasze narodowe tradycje.Ksika jest wic szerpko reklamowana przez koszermedia i ich prymitywnych pismakw: Kazimiera Szczuka poleca Biao-czerwony. Komedia o polskich wzorcach mskoci, ale duo zabawniejsza od Testosteronu. Nie ma tu cichej sztamy midzy autorem a bohaterami, nie ma gaskania si po... ego, rechotliwych zachwytw, jacy to my, chopacy, jednak jestemy fajni. Dawid Biekowski buduje grotesk na motywach Trans-Atlantyku Gombrowicza - jego miech jest gromki, okrutny, ale wyzwalajcy. Gos zostaje oddany jednemu ze zdrowych, zamonych, heteroseksualnych, zaradnych i przedsibiorczych. Mecenas wyznaje kult twardoci (tosamej z erekcj), nie znosi zwisiorw, pochwiak i mikasw, a take nowoczesnych, ktrych popieraj kolorowe czasopisma dla kobiet (Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy). Biernatowicz-Bierut Grayna - ona Marka Bieruta. Ambasador RP w Madrycie, przedtem m.in. dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej, a pniej wiceminister spraw zagranicznych (...). Wedug tekstu S. H. Wilka, do roku 1989, gdy kto w MSZ nieopatrznie zatytuowa j (...) pani Bernatowicz, niezmiennie poprawiaa go, gronie wykrzykujc Bierut-Bernatowicz (Wirtualna Polska z dn. 06.25.2007, Czerwone dynastie w MSZ - prof. Jerzy Robert Nowak). Biero Tomasz - LISTA NR 5; tumacz z Krakowa. Przeoy z jzyka angielskiego ponad 100 ksiek, gwnie dla wydawnictwa Zysk i S-ka. Zaczyna w latach 1991-93 od przewodnikw turystycznych. Aktualnie (pocztek 2007 roku) jest rekordzist pod wzgldem liczby przetumaczonych ksiek wrd tumaczy redniego pokolenia. Bierut Bolesaw, Bolesaw Biernacki-Rotenschwanz - ps. Janowski, Iwaniuk, Tomasz, Biekowski, Rutkowski, ur. 18 kwietnia 1892 w Rurach Jezuickich/Brygidowskich (obecnie w obrbie Lublina), zm. 12 marca 1956 w Moskwie; dziaacz komunistyczny, przewodniczcy Krajowej Rady Narodowej od 1944 r., pierwszy przywdca Polski Ludowej, prezydent RP od 1947 r., sekretarz generalny PZPR od 1948, premier PRL od 1952. Sprawujc wadz prowadzi do penego uzalenienia Polski od ZSRR. Dziaa na zlecenie moskiewskich mocodawcw jako wasal ZSRR. Odpowiada za liczne zbrodnie systemu komunistycznego w Polsce, w tym wczesnego Urzdu Bezpieczestwa powoanego do czynnego i bezwzgldnego zwalczania terrorem i represjami przeciwnikw politycznych komunistw. Ofiarami UB stali si czonkowie Armii Krajowej i ludzie zwizani z Polskim Rzdem w Londynie. Komunistyczna propaganda nazywaa ich podziemiem reakcyjnym lub zaplutym karem reakcji. Wprowadzajc w Polsce stalinizm doprowadzi midzy innymi do mierci Witolda Pileckiego, winia obozu Auschwitz, gwnego twrcy ruchu oporu w obozie oraz generaa Emila Fieldorfa, jak rwnie profesora Stefana Ehrenkreutza. Wrg Polskoci, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodlegego Pastwa Polskiego. Polonofob, stalinowiec, komunista, agent sowiecki NKWD. I sekretarz KC PZPR, zbrodniarz PRL-u. Z jego osob wiza si kult jednostki. Posiada cztery wille i pi innych jeszcze do dyspozycji. Jego skorumpowanie i zaleno agenturalna wobec Moskwy wyszy na jaw w 1954 roku i byo szokiem dla dow partyjnych. Realizowa program penego uzalenienia Polski od ZSRR. Odpowiada za liczne zbrodnie systemu komunistycznego w Polsce - stalinizm. Od 1918 r. w KPP (Komunistyczna Partia Polski). W latach 30. aktywnie dziaa w Kominternie i by tajnym funkcjonariuszem NKWD. Wiziony przez wadze sanacyjne w Rawiczu (dziki czemu udao mu si przeczeka stalinowskie czystki). W czasie II wojny wiatowej przebywa na terenie ZSRR i na polskich terenach okupowanych przez ZSRR. W roku 1943 zosta przerzucony do Polski, gdzie wszed w skad Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (PPR). Od stycznia 1944 roku przewodniczcy Krajowej Rady Narodowej (wadza utworzona przez komunistw w czasie II wojny wiatowej). Uczuciowo zwizany by m.in. z Wand Grsk. Wzorem Jzefa Stalina lubi pokazywa si z dziemi. Na jednej z fotografii trzyma na rkach ydwk Agnieszk Holland. Syn Jan Chyliski. By uwiarygodni si w oczach Polakw, wzi udzia w procesji Boego Ciaa w 1946 roku. Premier Piotr Jaroszewicz w swojej biografii pisanej przez Bohdana Roliskiego ujawni, e Bierut mia od 1941 roku swego sobowtra, ktry czsto go zastpowa. Mia on by: (...) uczonym specjalnie katolicyzmu przez polskiego ksidza. Dr Dariusz Baliszewski ma w swoich archiwach opis udanego zamachu na Bieruta, ktry mia mie miejsce w Krakowie w 1947 r. Jest to relacja wydarze dokonana przez jednego z ochroniarzy Bieruta. Mia on nawet by obecny przy sekcji jego zwok. Przy sekcji by take obecny drugi Bierut. Bierut Marek - Bolesaw Bierut by jego stryjkiem. M Grayny Bernatowicz-Bierut. Dziennikarz w stanie wojennym, reaktywowa Rzeczpospolit, pniej by jej korespondentem w Sztokholmie (Wirtualna Polska z dn. 06.25.2007, Czerwone dynastie w MSZ prof. Jerzy Robert Nowak). Bigoszewska Maria - poetka i tarocistka. Biegelersen Henryk - 1855-1934, historyk literatury, etnograf, edytor. Bielan Adam (ur. 12 wrzenia 1974 w Gdasku) - wiceprzewodniczcy Parlamentu Europejskiego (naley do frakcji Unia na rzecz Europy Narodw). Przewodniczcy Niezalenego Zrzeszenia Studentw, kuni ydowskich kadr w latach 19961998. Wiceprzewodniczcy midzynarodowej organizacji studenckiej European Democrat Students w latach 1999-2000. onaty z Wiktori, magistrem prawa. Dziaacz Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (1998-2001), Przymierza Prawicy (2001-2002) i Prawa i Sprawiedliwoci (od 2002). Pose na Sejm w latach 1997-2001 (czonek klubu Akcja Wyborcza Solidarno) oraz w latach 2001-2004 (czonek klubu PiS). Od 2004 pose do Parlamentu Europejskiego wybrany z Krakowa. Rzecznik prasowy partii Prawo i Sprawiedliwo. Jest najmodsz osob wybran na posa na Sejm RP po 1989 roku. W chwili wyboru w 1997 mia 23 lata. Studiowa stosunki midzynarodowe w Szkole Gwnej Handlowej w Warszawie. 16 stycznia 2007 zosta wybrany wiceprzewodniczcym Parlamentu Europejskiego. Nominowany na to stanowisko przez grup parlamentarn Unia na rzecz Europy Narodw. Przewodniczcy Parlamentu Europejskiego prof. dr HansGert Pttering spotka si dzisiaj w warszawskiej Synagodze im. Noykw z przewodniczcym Zwizku Gmin Wyznaniowych ydowskich w RP Piotrem Kadlikiem, Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem, oraz przedstawicielami ZOOM, FODZ, Fundacji im. prof. Schorra i innych organizacji. Po spotkaniu w synagodze delegacja Parlamentu Europejskiego udaa si na wizyt w miejscu, w ktrym ju niedugo rozpocznie si budowa Muzeum Historii ydw Polskich. Zapraszamy do obejrzenia zdj z wizyty. 5.06.2007r. (rd: jewish.org.pl). Warto zajrze na ta stronk z fotkami, gdzie wrd wielu znanych ydw przy stole siedz w jarmukach Marek Siwiec i ...Adam Bielan! BIEKOWSKA Magorzata - LISTA NR 10; ilustratorka, m.in. Wieczorynki z kotem mikiem autorstwa Anny Onichimowskiej. Warszawa. Bigoszewska Maria - LISTA NR 2. Jedn z najbardziej znanych wrek jest poetka Maria Bigoszewska. Ma ona rwnie zdolnoci do przepowiadania przyszoci za pomoc kart, ktre odziedziczya po przodkach: matce i babce. Pocztkowo wrya ze zwykych kart, a z biegiem lat zdecydowaa si na tarota. - Zwyke karty su rzeczom powszednim, tarot pozwala zobaczy nasz karm, bywa take remedium na zy los - wyjania Bigoszewska (Wirtualna Polska, Metropol, z dn. 30 wrzenia 2005 roku).

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


BIELAS Katarzyna - LISTA NR 10; jest dowiadczon dziennikark. Od 1989 roku wsppracuje z Gazet Wyborcz. Jej najnowsza ksika pt. Niesformatowani to zbir wywiadw drukowanych w latach 1997-2006 na amach Duego Formatu. Autorka na okadce informuje, e osoby zaproszone do rozmowy rni si wiekiem, dowiadczeniem, dorobkiem, filozofi, orientacj seksualn, rwnie pci, co, jak podkrela, jest bardzo istotne, wikszo ksiek z tego nurtu prezentuje bowiem samych mczyzn, kobiety raczej grupowane s w osobne zbiory. BIEKOWSKI Dawid - (ur. 1963) z wyksztacenia psycholog, pracuje jako psychoterapeuta. Jego debiutancka powie Jest (2001) otrzymaa wyrnienie w konkursie im. Mackiewicza, nagrod im. Andrzeja Kijowskiego oraz Nagrod Fundacji im. Kocielskich. BIK-BUKAR Jzef - zastpca naczelnika Wydziau ledczego wojewdzkiego UB w Gdasku. W 1946 roku zostaje odznaczony Srebrnym Krzyem Zasugi, Zotym Krzyem Zasugi i Orderem Odrodzenia Polski. W 1948 r. ponownie jest odznaczony Zotym Krzyem Zasugi. Zostaje oficerem ledczym w Ministerstwie Bezpieczestwa Publicznego. Wkrtce zostaje odesany do Katowic. Prowadzi ledztwa, przesuchiwa czonkw podziemia m.in. z Polskich Si Demokratycznych i Polskiej Tajnej Armii Wyzwoleczo-Demokratycznej. Torturowa przesuchiwane osoby, bi w plecy nog od stoka, uderza gum po goych pitach oraz jdrach. Za swoj gorliwo zostaje nagrodzony awansem na stopie kapitana. Zmienia nazwisko na Bukar, bowiem sta si ju zbyt znanym utrwalaczem wadzy ludowej. Fragment meldunku do swoich przeoonych z UB: Melduj, e w zwizku z omieszajcym brzmieniem mego dotychczasowego nazwiska, decyzj wadz administracyjnych zmieniem dotychczasowe jego brzmienie na Bukar Jzef (...). Jednoczenie melduj, e w dniu 4 marca 1950 na podstawie zezwolenia Departamentu Kadr MBP, zawarem zwizek maeski z (...), na co przedkadam odpis aktu lubu. W 1952 roku wykryto, e Bik sfaszowa swj yciorys. Poda faszyw dat i miejsce urodzenia oraz zatai, e jest ydem. Ponadto nie mia skoczonego gimnazjum. W kierownictwie UB 40% stanowili ydzi i nie to byo dla UB grone, e Bik take by ydem. Przestpstwem byo natomiast zatajenie swoich danych osobowych. Bya jeszcze dodatkowa okoliczno obciajca Bika-Bukara. Okazao si, e mia jakie kontakty z generaem Wacawem Komarem - zasuonym bezpieczniakiem, a wtedy ju wiceministrem obrony narodowej. Taki by z niego Komar jak z Bika Bukar. Naprawd nazywa si Mendel Kossoj, by uczestnikiem bolszewickiego zacigu na wojn w Hiszpanii i tym naley tumaczy szybk karier. Jednak Hiszpanie, majcy zaraz po wojnie siln pozycj w bezpiece, w wiziennictwie i w wojsku, popadli pniej w nieask. W roku 1953 Kossoj-Komar poszed do wizienia, a Bika-Bukara zwolniono ze suby za kontakty z odchylonym patronem. Jednym z zarzutw byy take przypisywane mu plany wyjazdu do Palestyny, bez zgody resortu (Nieznane oblicza Jzefa Gawerskiego, Kurier Codzienny z dn. 2-4 luty 2007 r. Piotr Szubarczyk, IPN Gdask). Nie wiadomo co robi po zwolnieniu z UB. Obecnie nazywa si Jzef Gawerski. W roku 1968 w kierownictwie PZPR trwaa decydujca bitwa midzy ydami i chamami. Walka o wadz. Wielu bohaterw utrwalajcych system sowiecki w Polsce wyjechao wtedy w glorii mczennikw przeladowanych przez polskich antysemitw na Zachd. Tam jako ofiary przeladowa znakomicie si urzdzali. Nikt nie pisa o nich, e s ofiarami walk frakcyjnych w partii komunistycznej. Byli ofiarami Polakw, ktrzy - jak wiadomo - wysysaj antysemityzm z mlekiem matki... (Nieznane oblicza Jzefa Gawerskiego, Kurier Codzienny z dn. 2-4 luty 2007, Piotr Szubarczyk, IPN Gdask). W 1968 roku wyjecha do Szwecji. Jzefowi B. zarzucamy popenienie zbrodni komunistycznej, ktrej dopuci si w czasie przesucha czonkw organizacji Polskie Siy Demokratyczne i Polska Tajna Armia Wyzwoleczo-Demokratyczna. Bi ich, znca si i zmusza w ten sposb do skadania zezna - powiedzia o nim prokurator Piotr Pitek z oddziau katowickiego IPN (Rzeczpospolita, 19.03.2004 r.). Z pocztku nie wiedziano, gdzie go szuka. Jednak on sam napisa do IPN w sprawie swojej emerytury. Oskarony nie przyznaje si do winy. Zaprzeczy jakoby pracowa jako ledczy w UB, powiedzia, e jest emigrantem politycznym z 1968 roku, a obecne ledztwo jest kolejnym przejawem polskiego antysemityzmu. Jest obywatelem polskim, wic ekstradycja nie jest potrzebna. Oskarony tymczasem wystpi do polskiego rzdu o rewaloryzacj pobieranej z ZUS emerytury za lata 1945-1953, kiedy to pracowa w UB. Zoy take pozew do Sdu Okrgowego w Katowicach o rewaloryzacj renty. Jego nazwisko pojawia si take w sprawie mordu sdowego na Danucie Siedzikwnie ps. Inka. By on wtedy naczelnikiem wydziau ledczego WUB w Gdasku i sprawowa nadzr nad prowadzonymi ledztwami. Obecnie ma 84 lata. Czy dosignie go rka prawa i sprawiedliwoci i poniesie zasuon kar za swoje zbrodnie na narodzie polskim? BIKONT Anna - LISTA NR 1 i 13; Wspomina: Do Tygodnika Mazowsze trafiam przypadkiem. Po ogoszeniu stanu wojennego biegaam po mronej Warszawie prbujc znale jaki lad, ktry by mnie doprowadzi do Zbyszka Bujaka - przyjaniam si z nim, wiedziaam, e go nie zapano i chciaam mu oferowa wszelk pomoc. Zamiast na Bujaka natknam si na ukrywajc si Helen uczywo. I tak ju zostaam w TM-ie. Byam tam od pierwszego numeru do ostatniego.W III RP polonofob, felietonistka ydowskiego pisma Midrasz, dziennikarka Gazety Wyborczej. Wsawia si wieloma paszkwilami, piszc o wydarzeniach w Jedwabnem. Opluwaa take Leszka Bubla. W swoim Stronniczym przegldzie prasy (Gazeta Wyborcza z 10 sierpnia 1998 r.) przedrukowaa insynuacje Tomasza Jastruna pod adresem Zbigniewa Herberta. Szczeglnie wyspecjalizowaa si w niszczeniu osb inaczej mylcych ni redakcja Gazety Wyborczej. Bya autork napaci na Wojciecha Cejrowskiego w artykule pt. Brunatny kowboj RP (Gazeta Wyborcza z 4 marca 1995 r.). Zarzucia Cejrowskiemu rzekome propagowanie antysemityzmu i faszyzmu oraz sugerowaa wyrzucenie jego programu z telewizji. Atak Bikont rozpocz dugotrwa nagonk na Cejrowskiego i ostatecznie speni swoje zadanie, bo jego program znikn z maego ekranu. Szczeglnie skandaliczna bya jej rola w wybielaniu przernych stalinowskich twrcw. Suy temu cykl artykuw w Wybirczej napisanych wsplnie z Joann Szczsn, a pniej wydana przez nie obszerna ksiga zakama i faszw pt. Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Pisarz, poeta i dramaturg Bohdan Urbankowski okreli t ksik jako walk drugiego pokolenia UB z drugim pokoleniem AK. Z kolei zdaniem publicysty i krytyka z Rzeczpospolitej Krzysztofa Masonia: Najbardziej habica karta dwudziestowiecznej literatury polskiej zostaa wybielona w tej ksice niczym w chemicznej pralni (Rzeczpospolita z 4-5 listopada 2006 r.). Pojechay one specjalnie do Woch z zaskakujcym i prowokujcym tekstem na temat Z. Herberta. Warto doda, e A. Bikont, ktra w pewnym okresie odkrya w sobie ydowsko, naley dzi do najzagorzalszych rzeczniczek jednostronnego spojrzenia na sprawy polsko-ydowskie. Wyrazem tego bya m.in. jej ksika pt. My z Jedwabnego, grubany paszkwil na Jedwabne, Polakw i katolicyzm. BIKONT Piotr - (ur. 1955) reyser teatralny (ukoczy reyseri w dzkiej Filmwce), dziennikarz, publicysta i krytyk kulinarny, m publicystki Gazety Wyborczej Anny Bikont, ktra wspomina: Piotr uczestniczy w pracach redakcyjnych Tygodnika Mazowsze od kiedy wyszed jesieni 1982 r. z obozu internowania do ostatniego numeru, do ktrego sprawozdawa posiedzenia podstolika modzieowego w czasie rozmw Okrgego Stou. Autor filmw dokumentalnych (m.in. o Okrgym Stole i opozycji demokratycznej) oraz publicysta. W latach 70. i 80. aktywny dziaacz ydoopozycji. We Wrocawiu kolportowa Biuletyn Informacyjny KOR, w odzi rozprowadza gwnie ksiki (zawsze jedn z nich przekazywa jako dar bibliotece Pastwowej Wyszej Szkoy Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej). Wsppracowa z redakcj Pulsu: gwnie przekady Allena Ginsberga i in. pod pseudonimem Piotr Allen. Wsppracowa i pisa teksty humorystyczne do Solidarnoci z Gdaskiem pod pseudonimem Mariola. By jednym ze wsptwrcw i inicjatorw dziaa artystycznych pod nazw Stowarzyszenie Arlekin i Pantaleon (wystawy, happeningi itp.), co zaowocowao po kilku latach powstaniem Galerii Wschodniej w odzi. Realizowa dokumentalne filmy podziemne dla Diecezjalnego Dziau Dokumentacji Video w Gdasku (m.in. ze strajkw w 1988 r. i obrad Okrgego Stou). By jednym z zaoycieli Niezalenego Zrzeszenia Studentw w odzi (m.in. z Bartyzelem, Sakowicz, Urbaskim, Walczakiem i Koszakowskim), pracowa nad statutem organizacji, dziaa w Oglnopolskim Komitecie Zaoycielskim NZS jako koordynator i rzecznik prasowy. Wsppracowa rwnie z redakcj AS-a i pracowa w Tygodniku Mazowsze w Warszawie. Internowany do padziernika 1982 r. w czycy, owiczu i Kwidzyniu (prowadzi komplety z angielskiego). Wielokrotnie przesuchiwany i straszony represjami. Nie mg uzyska absolutorium w PWSFTViT z powodu nie zaliczania mu wojska. Najbardziej znany jako poowa duetu publicystw kulinarnych tworzonego z Robertem Makowiczem, publikujcego w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Wprost (w latach 2002-2005), a nastpnie w Newsweek Polska (od 2005). Wspautor z Makowiczem ksiek: Dialogi jzyka z podniebieniem (z Robertem Makowiczem). By te polskim wydawc komiksu MAUS, w ktrym ydzi byli ukazani jako MYSZY, Niemcy jako PSY, a Polacy jako WINIE. Leszek Bubel jako prezes Stowarzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi bezskutecznie skada doniesienia o popenieniu przestpstwa do krakowskiej prokuratury. BIL Ireneusz - specjalista ds. Bliskiego Wschodu Kancelarii Prezydenta RP.Wzi udzia w V Edycji Izralaelsko-Polskiego Forum Dialogu zaprasza pt.: Izrael-Unia Europejska. Rola Polski ( 2 marca 2005 r.). BILEWICZ Micha - LISTA NR 1, 2, 6 i 11; Data urodzenia: 30.08.1980; byy redaktor naczelny pisma modziey ydowskiej Jidee oraz dziennikarz Sowa ydowskiego. Jest socjologiem, doktorantem na Wydziale Psychologii UW i wiceprzewodniczcym Forum Dialogu Midzy Narodami. Koordynator czci badawczej projektu Trudne Pytania. Prowadzi badania nad antysemityzmem oraz nad redukcj uprzedze Holokaust nie istnia w wiadomoci zbiorowej Polakw, ale na pewno istnia w ich zbiorowej niewiadomoci. wiadczy o tym choby sprawa mienia poydowskiego: ono byo u bardzo wielu ludzi, ktrzy jednoczenie uwaali, e kradzie jest czym zym. Byli w sytuacji silnego dysonansu poznawczego i eby sobie z nim poradzi, zaczli nienawidzi ydw, szczeglnie wtedy, gdy ci zaczli wraca i poszukiwa swoich rzeczy - jego gos w dyskusji (ktrej cao ukazaa si w lipcowym numerze miesicznika Charaktery), prowadzonej przez Bogdana Biaka, redaktora naczelnego pisma Charaktery, prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego i organizatora obchodw 60. rocznicy pogromu w Kielcach. O niezwykej aktywnoci Bilewicza mona sporo wyczyta z ich ydowskich stron internetowych np. e 15 stycznia 2005 r. wygosi wykad zatytuowany Youngest Generation of Jews and Chrisitans in Poland: What did Change After 50 Years? w Judaica Museum w Nowym Jorku albo e 1listopada 2005 r. wzi udzia w dyskusji panelowej powiconej ydom we wspczesnej Polsce, zorganizowanej przez amerykask organizacj 92 Street Y w Nowym Jorku. Pozostaymi panelistami byy Carolyn Slutsky z ydowskiej Agencji Telegraficznej (JTA) oraz Stefanie Steiker z Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU). Dyskusj prowadzia Shana Penn z Taube Foundation for Jewish Life and Culture. W nastpnym miesicu przedstawi projekt Trudne Pytania podczas posiedzenia National Polish American-Jewish American Council w Waszyngtonie. Kierowa badaniami socjologicznymi, ktre Fundacja przeprowadzia podczas polsko-ydowskich spotka modziey w 2004 roku. Badania byy podstaw do przygotowania ksiki, w ktrej 40 ekspertw z Polski, USA i Izraela odpowiada na najtrudniejsze pytania dotyczce relacji polsko-ydowskich. Ksika zostanie opublikowana wkrtce w polskiej i angielskiej wersji jzykowej. Wiceprezes Forum, zosta stypendyst prestiowego Programu Fulbrighta, utworzonego w 1946 roku w celu pogbienia wzajemnego zrozumienia midzy Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami wiata poprzez wymian ludzi, wiedzy i umiejtnoci. Program finansowany jest w przewaajcej mierze przez Departament Stanu Stanw Zjednoczonych. Najblisze kilka miesicy Micha spdzi na stypendium w New School for Social Research w Nowym Jorku, powicajc si studiom nad pamici zbiorow, uprzedzeniami i stereotypami. Na wicej przykadw szkoda miejsca, ale i tak wida, e organizacje ydowskie wyszarpuj olbrzymie fundusze, ktre wykorzystuj przeciwko Polsce!!! PARANOJA, za ktr pacicimy my wszyscy z naszych podatkw. BILL Jan - Kierownik Grupy IV Wydziau III SB w Krakowie (Ksia wobec bezpieki, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, str. 179). BILLIG Halina - zaczynaa jako aktorka w teatrze przy 1 Dywizji Wojska Polskiego w ZSRR. Wedug ksiki N. Daviesa i A. Polonskyego, wszystkie najwaniejsze funkcje w aparacie politycznym byy piastowane przez ydw. Szefami politycznego departamentu byli najpierw major Hilary Minc, a pniej kapitan Roman Zambrowski. W 4 z 5 pukw dywizji ydzi piastowali funkcje zastpcw komendanta do spraw politycznych: kpt. Juliusz Hibner w 1. puku piechoty, kpt. Leonard Borkowski w 2. puku piechoty, major Witold Grosz w 1. puku lekkiej artylerii i kpt. Witold Konopka w 1. puku czogw. ydzi byli take zastpcami komendantw do spraw politycznych w 12 z 21 batalionw. W gazecie dywizyjnej onierz Wolnoci ydzi stanowili wikszo redakcji, cznie z jej naczelnym (Adam Wayk, Lucjan Szenwald, Arnold Suck i Krzysztof Gruszczyski, Leon Pasternak). Dyrektorem teatru zorganizowanego w dywizji by Leon Pasternak, a wikszo aktorw stanowili ydzi (midzy innymi Jerzy Walden, Ryszarda Hanin, Halina Billig). W filmowej Czowce niemal wszyscy zatrudnieni - tak producenci, jak kamerzyci - byli ydami (za: N. Davies, A. Polonsky, op. cit., s. 195). BILLIG Piotr - autor opowiada i tumacz. Interesuje si snami, psychologi, parapsychologi, astrologi, podrami.Urodzi si w Warszawie (1947), od 1969 roku mieszka w Danii (Kopenhaga). Zbir opowiada - Przypadki Saula Vogla - wydano w Polsce i za granic (Oficyna Poetw i Malarzy, Londyn 1979; Eneteia, Warszawa 1997). Przetumaczy z jzyka duskiego pozycje z dziedziny psychologii i kultury: Kobieco w mczynie (1995), Kobieco w rozwoju (1995), Wymiary snw (1998). Uczy aciny, greki i wiedzy o staroytnoci. BILLIG Wilhelm - (1906-1985); 1951-1955 podsekretarz stanu w Ministerstwie Poczt i Telegrafw, 1955-1956 w Ministerstwie cznoci. Od 1956 r. Penomocnik Rzdu do spraw Wykorzystania Energii Jdrowej w Polsce. BILSKI Emily D. - autor m.in. Muzeum ydowskie w Nowym Jorku, Arkady, Warszawa 1996r.; Midzynarodowy system walutowy. Wspomina Nawojka Cieliska-Lobkowicz: W mieszkaniu pastwa Billigw w okolicach Placu Narutowicza na warszawskiej Ochocie znajdowaa si skrzynka redakcji Tygodnika Mazowsze, z ktrej w pierwszych miesicach stanu wojennego odbieraam materiay do archiwum. Przekazywaa mi je ona pana Billiga, jak pamitam uczennica prof. Tadeusza Kotarbiskiego z okresu midzywojennego. Sam Billig, przedwojenny komunista, by po wojnie dyrektorem Polskiego Radia. BILU Vidi - reyser, urodzia si w 1959 roku. Studiowaa na Wydziale Fotografii w Hadassah College i Sztuki Filmowe w Beit Zvi, gdzie zdobya dyplom z reyserii. W 1992 roku wyprodukowaa film dokumentalny o imigrantach etiopskich w Izraelu. W latach 1990-1993 bya producentem i asystentk reysera kilku telewizyjnych programw rozrywkowych, filmw promocyjnych, filmw dokumentalnych i fabularnych. Jest montaystk kilku filmw dokumentalnych i wspscenarzystk serialu Good Guys. Wsplnie z Hagarem Dalya zrealizowali film Blisko domu. Film by pokazany na IV Midzynarodowym Festiwalu Filmowym ydowskie Motywy. Festiwal odbywa si w dniach 5-10 maja 2007 r. roku w Warszawie. BILSKA Magorzata - LISTA NR 15; odznaczona Brzowym Krzyem Zasugi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polski postanowieniem z dnia 28 lipca 2000 roku. Socjolog kultury i pedagog. BICZAK Halina - redaktor prowadzcy polskiego dodatku Financial Times w Gazecie Prawnej, Warszawa. BIRAGA Sylwester - Teatr Druga Strefa, Dyrektor, gwny reyser. Podpisa si pod listem bronicym jedwabnego kamcy i oszusta Kieresa. BIRENBAUM Halina - poetka, przeya getto w Warszawie, bya winiark obozu w Auschwitz. Od 1947 roku mieszka w Izraelu. Autorka ksiki Echa dalekie i bliskie. Spotkania z modzie. Urodzia si w 1929 r. w Warszawie. Ojciec - Jakub Grynsztejn pracowa jako porednik handlowy, matka Pola Perl (z d. Kijewska) prowadzia dom i pomagaa zarabia na ycie szydekowaniem. Miaa dwch starszych braci - Marka i Chilka. W lipcu 1943 r. zostaa przewieziona do KL Auschwitz-Birkenau. Przydzielono j do ydowskiego komanda Kanada wic przeya i w 1947 r. wyjechaa do Izraela. W 2000 r. zostaa odznaczona przez Stolcmana-Kwaniewskiego Krzyem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i tytuem nadawanym przez Polsk Rad Chrzecijan i ydw Czowiek Pojednania. H.B.: Refleksje wok mojego odznaczenia mianem Czowieka Pojednania 2001: W marcu ubiegego roku zostaam uhonorowana mianem Czowieka Pojednania 2001. W czasie tej imponujcej uroczystoci w Zotej Sali Uniwersytetu Kazimierzowskiego w Warszawie nie byam sama, odebra te tego wieczoru swe odznaczenie z opnieniem za rok 1999 rabin Michael Schudrich z Nowego Yorku, znany ze swej dziaalnoci spoecznej pord ydw w Polsce, zwaszcza wrd takich, ktrym pomaga na nowo odkry swe ydostwo lub znw po latach konspiracji wojennej i powojennej do niego si przyzna i wrci do religii swych starozakonnych przodkw. Ja nie mialam i nie mam do czego si przyznawa czy nawraca, byam napitnowana normalnie swym pochodzeniem w latach okupacji niemieckiej i zagady - a od roku 1948 yj w ydowskim pastwie Izrael i trudna rzeczywisto polityczna, ekonomiczna, nieustanne konflikty, akty terroru, odwety, wojny, najwysze na wiecie podatki, ktre paci tu kady obywatel - s moj zwyk codziennoci. W tym wiecznie niespokojnym, upalnym kraju, penym wszelkiego rodzaju problemw jest mj dom, tu si urodziy i wychoway moje dzieci i wnuki nie bez dodatkowego wpywu moich dawnych dowiadcze i wspomnie, mojego i mojego ma sieroctwa po Shoah. Henryk, mj m, za rad ojca, ktry uczestniczy w wojnie w 1939 roku w wojsku polskim i zazna horror niewoli niemieckiej, przedar si jako 15 letni chopiec za Bug na stron rosyjsk. Zdy od pierwszych dni okupacji Warszawy zosta zapany na ulicy i zasany do obozu pracy, z ktrego udao mu si uciec wraz z grup wizionych tam Polakw. Po piciu latach w Syberii, w kopalniach wgla, doczeka si koca wojny i powrotu do rodzimej Warszawy, w ktorej nie zasta nikogo z rodziny, adnych bliskich, ladu po swoim domu na Starwce. Tytu, w ogle pojcie Czowieka Pojednania przyznane mi przez Polsk Rad Chrzecijan i Zydw nie jakiejkolwiek dziaaczce politycznej, religijnej, nie reprezentance jakiej partii czy instytucji zadziwio mnie i w wielkim stopniu zainspirowao do refleksji nad treci i sensem mojego istnienia w wietle pojcia sowa pojednanie i mojej przeszoci w Shoah. (...)Wrd anty-Polakw czuj si najbardziej Polk - wrd antysemitw najbardziej jestem z wszystkimi Zydami, nawet takimi, ktrych pogldy s mi obce i wrogie. W dyskusji o prawach Palestyczykw do ich ziemi i wolnoci ju mi powiedziano, e mam w sobie arabsk krew... Kiedy w roku 1967, jako jedna z pierwszych opisaam w swej ksice Nadzieja umiera ostatnia o podoci ydowskich policjantw i innych ydowskich kolaborantw, ktrzy pomagali Niemcom znajdywa ukrywajcych si wspbraci i wysya ich na mier w getcie warszawskim, otrzymaam z Yad Washem list, e zapaciam drog cen polskiemu redaktorowi za opublikowanie moich wspomnie w Warszawie. Bo napisaam o zych ydach i dobrych Polakach a nic o granatowej policji... (rdo: http://prchiz.free.ngo.pl/prchizHalinaBirenbaum.html za platform dialogu polsko-ydowksiego Dialog). BIRMAN Lejba - dowdca oddziau Iskra. ydowski bandyta leny. Pocztkowo wsppracowa z GL, potem wszed w jej skad. BIRNBAUM Mieczysaw - genera, szef wydziau politycznego II Oddziau Ministerstwa Spraw Wojskowych; lata midzywojenne, II Rzeczpospolita. BIRNBAUM Mojesz Joel - zbrodniarz i zwyrodniay sadysta, szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej. Powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r. BISKUP Bartomiej - LISTA NR 2 i 11; specjalista ds. marketingu politycznego. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2000 pracowa w Pionie Marketingu Telekomunikacji Polskiej SA. W latach 2000-2002 by rzecznikiem prasowym festiwalu Europalia 2001 Polska oraz rzecznikiem Instytutu Adama Mickiewicza. Od 1997 roku jest zwizany z Orodkiem Bada Wyborczych (wchodzcym w skad Polskiej Grupy Badawczej), w ramach ktrego prowadzi badania opinii publicznej i rynku. Jako pracownik OBW by organizatorem prawyborw parlamentarnych i prezydenckich w 1997, 2000 i 2001 roku, podczas ktrych prowadzi badania nad wpywem marketingu politycznego na decyzje elektoratu oraz nad zmianami preferencji wyborczych. Jest doktorantem w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje si problematyk marketingu politycznego oraz public relations w polityce. Przygotowuje rozpraw doktorsk dotyczc strategii kampanii wyborczych w polskich wyborach parlamentarnych. Przygotowuje i realizuje kampanie wyborcze jako doradca sztabw wyborczych i poszczeglnych kandydatw. W takiej roli uczestniczy w polskich kampaniach wyborczych w 1994, 1997, 1998, 2001, 2002 i 2004 roku. BISKUPIAK Adam - LISTA NR 14; absolwent OLYPUS Szkoy Wyszej Kierunkw bankowo oraz rachunkowo. Wieloletni praktyk dziaw ksigowych i ekonomicznych zarwno w przedsibiorstwach jak i organizacjach pozarzdowych. Na co dzie Kierownik Ekonomiczny w duej korporacji - koordynator ds. Wdroe Systemw Ekonomicznych, Budimex Dromex S.A. BISTA Henryk - aktor teatralny i filmowy. Urodzi si 12 marca 1934 roku w Kochowicach. Zmar 8 padziernika 1997 roku w Warszawie. Pochowany jest na Starych Powzkach w Warszawie. W 1958 roku ukoczy Wydzia Aktorski Pastwowej Wyszej Szkoy Teatralnej w Warszawie. Od razu po studiach zosta zaangaowany do warszawskiego Teatru Ateneum, gdzie gra do 1962 roku. Pniej przez dwa lata by aktorem Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Od 1962 roku, przez 30 lat, zwizany by z Teatrem Wybrzee w Gdasku, gdzie w pocztkowym okresie gra w przedstawieniach Kazimierza Brauna W 1992 roku wrci do Warszawy i do mierci pracowa w zespole Teatru Wspczesnego. Pierwsz zauwaon rol Bisty by azarz w TRAGEDII O BOGACZU I AZARZU - XVI-wiecznym tekcie Anonima Gdaskiego w reyserii Tadeusza Minca (1968). Zagra Ordg w LAMENCIE Michaa Choromaskiego w reyserii Andrzeja Rozhina (1973). Zagra te Reysera w NASZYM MIECIE Thorntona Wildera (1972, re. Lech Hellwig-Grzyski). W filmie Bista stworzy ponad sto rl. Zazwyczaj byy to role drugoplanowe lub epizody, jak Senatora w LAWIE Tadeusza Konwickiego wg DZIADW Adama Mickiewicza (1989). Lovensteina w LICIE SCHINDLERA Stevena Spielberga (1993). Zagra yda Mistiga w DWCH KSIYCACH Andrzeja Baraskiego (1993). Nagrody m.in.: 1968 - Zoty Medal za Zasugi dla Obronnoci Kraju. 1971 - Srebrny Krzy Zasugi. 1975 - Medal 30-lecia PRL. 1976 - Zoty Krzy Zasugi. 1984 - Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 1989 - Zoty Ekran za role w widowiskach Teatru Telewizji: tytuow rol w sztuce Franza Werfela JACOBOWSKY I PUKOWNIK w reyserii Edwarda Dziewoskiego, rol Messerschmanna w ZAPROSZENIU DO ZAMKU Jeana Anouilha w reyserii Krystyny Sznerr i Tomasza Cromwella. BITNER Dariusz - (ur. 30 listopada 1954 roku w Gdyni). Mieszka w Szczecinie. Ukoczy Zasadnicz Szko Zawodow . W 1976 roku nawiza wspprac z magazynem satyrycznym 60 minut na godzin (redakcja rozrywkowa programu III Polskiego Radia), gdzie publikowa humorystyczne (groteska, horror) mikrosuchowiska (najpopularniejsze z nich - Berek - miao odrbn premier na antenie), pniej z tygodnikiem satyrycznym Karuzela i Rozgoni Polskiego Radia w Szczecinie. W nastpnych latach jego teksty zaczy si ukazywa w oglnopolskich pismach literackich i spoeczno-kulturalnych. Powieciopisarz, autor opowiada, szkicw literackich i ksiek dla dzieci. BITNER Maciej - polonofob, libertyn, globalista, stay publicysta prawicowych mediw i ydomasoskiej fundacji Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa. BITNER Robert - Warszawa. Wsppracownik i redaktor pism: Bratnia Pomoc (1988), Informator NZS PW (1988-89), czonek prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezalenego Zrzeszenia Studentw. BITTER Mejlech Marek - pochodzenia robotniczego, czonek KPP od 1928 r. Zwizany z Centraln Technik, zabezpiecza przejazdy i przerzuty graniczne (m.in. B. Bieruta i M. Fornalskiej). W czasie wojny w warszawskim getcie, potem wizie Majdanka, bandyta w lasach zamojskich. Po wojnie czonek CKZP (1951-1956), pracowa w Ministerstwie Przemysu Cikiego m.in. jako dyrektor Departamentu Inwestycji. W latach 60. pracowa w Zakadach Elektronicznych im. F. Zubrzyckiego w Warszawie. BITTON Rafael - dyrygent chru, preferuje aranacje wywodzce si z muzyki rozrywkowej. BIZO Marta - ur. 1971 r.w Wadowicach, piosenkarka, aktorka, graa w antypolskim filmie Lista Schindlera Stevena Spielberga. PWST w Krakowie; dyplom 1995. Aktorka

14
Teatru Ludowego w Krakowie - Nowej Hucie. Cyklicznie bierze udzia w Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w odzi. BLADY-SZWAJGIER Alina - nieyjca ju dzi lekarka dr Alina Blady-Szwajgier zarzucia bezpodstawnie prof. Hirszweldowi, e Sam Hirszweld wychrzci si tylko i wycznie dla kariery. () Chcia zosta dyrektorem Zakadu Higieny. Powiedziano mu wyranie, e dyrektorem Zakadu Higieny moe zosta tylko rzymski katolik. Ostro zaprotestowaa przeciwko temu pomwieniu siostrzenica prof. L. Hirszwelda Joanna Belin (Kurier Codzienny - ydzi w obronie Kocioa katolickiego, prof. Jerzy Robert Nowak, 1-3 czerwiec 2007). BLASS Jzef - syn byego Prezesa NBP, aktywist zwolnionego ze stanowiska przez Gomuk. Obecnie z USA prezes funduszu emerytalnego. Penetrowa polskie ugrupowania opozycyjne w imieniu wiatowych Organizacji Syjonistycznych. Prowadzi oywion dziaalno w NBP. Ma odpowiada za program przyjecia Polski do strefy Euro. Bdzie to przekrt wszechczasw, jeszcze wikszy ni zodziejska prywatyzacja. Nalea do Klubu Poszukiwania Sprzecznoci razem z m.in. Adamem Michnikiem, Helen uczywo, Janem Lityskim, Janem Tomaszem Grossem (autor znanej ksiki Ssiedzi), Sewerynem Blumsztajnem, Jzefem Zieleniecem (pniejszy minister spraw zagranicznych Czech w latach 90. w rzdzie Vaclava Klausa). Klub Poszukiwaczy Sprzecznoci - nieformalny klub dyskusyjny czonkw ZMS, zosta zaoony w 1962 r. przez Adama Michnika. Niedawno gazeta Puls Biznesu opisaa podejrzane transakcje absolwenta Gottwalda, Jzefa Blassa. Blass by konsultantem, ktremu amerykaski GTech za zdobyty w 2001 r. wart blisko 300 mln dol. kontrakt z Totalizatorem Sportowym zapaci 20 mln dol. Puls Biznesu ujawni, e w stanie Teksas prowadzone jest ledztwo w sprawie dziwnych umw konsultingowych, podpisywanych na wiecie przez GTech, lidera na rynku systemw informatycznych dla brany hazardowej. Najwiksz umow podpisano z Jzefem Blassem, bliskim znajomym Wiktora Markowicza, zaoycielem i byym prezesem GTechu (obaj s matematykami, wyjechali z Polski w latach 60.). Umowa dotyczy doradztwa przy zdobyciu przez GTech dziesicioletniego kontraktu na obsug online sieci lottomatw pastwowego Totalizatora Sportowego. Amerykanie sprawdzaj, za co GTech zapaci Blassowi 20 mln dol. Kluczow informacj moe okaza si dotarcie do dwch ludzi, ktrych Blass zatrudni w naszym kraju do, jak to okreli, monitorowania polskiego rzdu. Blass zna si dobrze z polskimi politykami zarwno z lewicy, jak i prawicy, w tym m.in. z Aleksandrem Kwaniewskim (w 1999 r. Kwaniewski wrczy mu Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski). W lutym 2006 r. Blass spotka si z Lechem Kaczyskim jako polski emigrant znany z udzielania pomocy opozycji demokratycznej przed 1989 r. Wedug PB prezydent Kaczyski pozna Blassa w 1999 r. w USA podczas zorganizowanej przez Blassa konferencji naukowej powiconej 10. rocznicy okrgego stou. Byli na niej m.in. Aleksander Kwaniewski i Adam Michnik. W spotkaniu Lecha Kaczyskiego z Blassem w lutym 2006 r. bra te udzia m.in. prof. Micha Kleiber, byy minister nauki i informatyzacji w rzdzie SLD, dzi jeden z doradcw spoecznych prezydenta Kaczyskiego. Kleiber to kolega z klasy Blassa w XIV Liceum im. Klementa Gottwalda. Jak ustali PB, Kleiber i Blass dziaaj w spce Bunge Mathematical Institute (BMI), polskiej placwce naukowej zaoonej w marcu 2006 r. przez Bunge, najwikszego na wiecie producenta tuszczw rolinnych - cho Kleiber zaprzecza, e cz ich jakie interesy. W Polsce Bunge jest wikszociowym akcjonariuszem Kruszwicy, ma te 50 proc. udziaw w Ewico (dawnej Kamie Foods). Wkrtce dziki fuzji z kontrolowanymi przez Jerzego Staraka (te absolwenta Gottwalda) Olvitem i Olvitem-Pro koncern utworzy najwiksz w Polsce firm produkujc tuszcze rolinne z przychodami ponad 1,5 mld z. Prezesem spki jest Micha Kleiber, a szefem rady nadzorczej Jzef Blass. Jak pisze PB na stronie internetowej, brat Jzefa Blassa, Piotr (wyjecha z Polski w 1968 r., dzi wykada w USA matematyk), byy niezaleny kandydat na gubernatora Florydy, wymienia Michaa Kleibera w gronie kilkunastu najbliszych przyjaci i wsppracownikw rodziny Blassw, obok m.in. Jana Lityskiego i Marka Borowskiego (fragm. Rzeczpospolita towarzyska, Leszek Misiak). BLAUSTEIN Bernice - siostra Matildy, take otrzymaa szlify oficerskie w Fort Des Moines w sierpniu 1942 roku (Midrasz, stycze 2005, Bella Szwarcman-Czarnota Kobieta olnierzem, str. 26). BLAUSTEIN Matilda - otrzymaa szlify oficerskie w Fort Des Moines w sierpniu 1942 roku, stycze 2005, Bella Szwarcman - Czarnota - Kobieta olnierzem, str. 26). BLEUSTEIN-BLANCHET Marcel - bliski wsppracownik generaa de Gaullea. Bra udzia w nalotach na Niemcy (Midrasz, stycze 2005, Janusz Roszkowski - ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 15). BLICHARZ Magorzata - skarbnik Gminy Wyznaniowej ydowskiej w Warszawie. BLIDA Barbara Maria - z domu Szwajnoch (ur. 3 grudnia 1949 w Siemianowicach lskich, zm. 25 kwietnia 2007 strzelajc sobie w eb w wyniku podejrze o korupcj) polityk, pose na Sejm RP, minister gospodarki przestrzennej i budownictwa w latach 1993-1996, felietonistka. Ukoczya studia na Wydziale Inynierii Sanitarnej Politechniki lskiej w Gliwicach w 1976 r. W latach 1989-2005 bya posem na Sejm. Od 1993 do 1996 w gabinetach Waldemara Pawlaka, Jzefa Oleksego i Wodzimierza Cimoszewicza penia funkcj ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Od 1997 roku bya prezesem Urzdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a od 2001 roku - prezesem J.W. Construction sp. z o.o. Od 2003 pisaa felietony do Dziennika Zachodniego. W okresie 1969-1990 naleaa do PZPR, nastpnie (do 1999) do SdRP, a w latach 1999-2004 do SLD. Pod koniec IV kadencji Sejmu bya posank niezrzeszon. W sejmie IV kadencji bya czonkiem polsko-izraelskiej grupy bilateralnej. Ciota postpu obyczajowego. Uczestniczka pedalskich marszw. BLINOWSKI Jan - LISTA NR 4, prof. dr hab (1939-2002) fizyk teoretyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, byy prodziekan Wydziau Fizyki i wicedyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej, dugoletni przewodniczcy Rady Naukowej tego Instytutu, kierownik Zakadu Teorii Ciaa Staego. BLINNENKRANZ Berek - szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej. Powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r. BLOCH Augustyn - kompozytor i organista, utwory wokalno-instrumentalne, baletowe; urodzony 13 sierpnia 1929 ro-

15
ku w Grudzidzu. Zmar 6 kwietnia 2006. Studiowa w Pastwowej Wyszej Szkole Muzycznej (obecnie: Akademia Muzyczna) w Warszawie u Feliksa Rczkowskiego (organy, w latach 1950-55) oraz u Tadeusza Szeligowskiego (kompozycja, w latach 1952-59). Jeszcze podczas studiw, w latach 1947-57, koncertowa jako organista we Wrocawiu, Oliwie i Warszawie. W latach 1954-77 Bloch zwizany by sta wspprac z Teatrem Polskiego Radia jako twrca muzyki do sztuk i suchowisk. W latach 1977-79 oraz 1983-87 peni funkcj wiceprezesa Zwizku Kompozytorw Polskich, a w 1979-87 by przewodniczcym Komisji Programowej MIDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI WSPCZESNEJ WARSZAWSKA JESIE. BLOCH Jan Gottlieb - 1836-1902, finansista, ekonomista, budowniczy kolei na terenie Kongreswki. Autor znanej i komentowanej w wiecie Przyszej wojny. W 1865 r. wraz z innymi ydami: M. Epsteinem, Leopoldem Kronenbergiem, Adolfem Kurtzem, Wadysawem Laskim i Lesserem Levym, wzi udzia w gruntownej reorganizacji istniejcego od 1828 r. Banku Polskiego. BLOCH Felix - Laureat Nagrody Nobla, fizyk Felix Bloch, obok udziau w Projekcie Manhattan, uczestniczy w pracach doskonalcych systemy radarowe (Midrasz, stycze 2005, Janusz Roszkowski, ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 15). BLOCH Grzegorz - stylista, pracuje z najwikszymi gwiazdami polskiego kina i muzyki. BLOCH Jan Bogumi, uywa rwnie Jan Bogumi Gottlieb - urodzony w 1836 r., zmar w 1902; krl kolei elaznych, budowniczy kolei w Krlestwie Polskim i w Rosji. Karier rozpocz u boku Kronenbergw, z ktrymi wszed w pokrewiestwo przez maestwo z crk doktora medycyny Henryka Kronenberga. Hochsztapler, finansista w 1865 r. (wraz z M. Epsteinem, Leopoldem Kronenbergiem, Adolfem Kurtzem, Wadysawem Laskim i Lesserem Levym) wzi udzia w gruntownej reorganizacji i zawaszczaniu istniejcego od 1828 r. Banku Polskiego. Peni funkcj prezesa Warszawskiego Komitetu Giedowego. Nalea do najwikszych organizatorw handlu i przemysu drzewnego. Stworzy wielkie fabryki podkadw kolejowych oraz dykt klejonych na Polesiu. Zbudowa kilka cukrowni. Finansowa kolej fabryczno-dzk i libawsk. Obok Kronenberga i Natansona wywar ogromny wpyw na zacienienie kontaktw ekonomicznych Kongreswki z ydowsk buruazj rosyjsk. BLOCH Marc - Sawny historyk profesor Marc Bloch najpierw by oficerem armii, a po jej kapitulacji znalaz si w ruchu oporu, gdzie zajmowa si amaniem szyfrw i przekazywaniem tajnych informacji (Midrasz, stycze 2005, Janusz Roszkowski ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 15). BLONDER Aleksander, ps. Sasza, Szaje, Andre, Blonder (Blondel) - malarz awangardowy czynny w Paryu. Urodzony w 1909 r. w Czortkowie na Podolu, zmar w 1949 w Paryu. W Krakowie zwiza si z ugrupowaniami o lewicowym profilu politycznym - Komunistycznym Zwizkiem Modziey Polskiej i Zwizkiem Modziey Socjalistycznej ycie. W 1933 zosta wspzaoycielem awangardowej GRUPY KRAKOWSKIEJ opowiadajcej si za rewolucyjnym, lewicowym programem spoecznym; wraz z czonkami tego ugrupowania eksponowa swe prace w latach 1933-1937. W 1935 zajmowa si reyseri i projektowaniem oprawy scenograficznej dla dziecicego teatru ydowskiej Szkoy Powszechnej w Bielsku. BLUM Abrasza, w. Abram Blum - (ur. 1905 r., zm. w maju 1943) dziaacz socjalistyczny, czonek kierownictwa podziemnego Bundu w getcie warszawskim, uczestnik tzw. powstania, ktre rozpoczo si od strzelaniny pozostaej przy yciu zbrodniczej ydowskiej policji z Niemcami. Przetrzymywany w budynku policji przy ul. Daniowiczowskiej, przesuchiwany w Alei Szucha przez gestapo, zosta tam najprawdopodobniej zamordowany. BLUM Berko - ortodoks, przewodniczcy Linas Hacedek (1929). BLUM Leon - socjalista, przedwojenny premier rzdu francuskiego. BLUM Moszko Chaim - rabin Zamocia, ur. 1873 w Putusku. BLUM-BIELICKA Luba - ona Abraszy Bluma, bya w getcie dyrektork Szkoy Pielgniarstwa, wraz z synem przeya okupacj, a po wojnie bya kierowniczk Domu Dziecka w Otwocku oraz od 1949 r. dyrektork Szkoy Pielgniarskiej nr 3 w Warszawie. BLUMENFELD Diana - (ur. 1903, zm. 1961) aktorka ydowskiego pochodzenia, ktra zasyna gwnie z rl w przedwojennych ydowskich filmach i sztukach teatralnych w jzyku jidysz. Jej mem by rwnie aktor Jonas Turkow, z ktrym po wojnie wyjechaa do Ameryki Poudniowej, a nastpnie do Izraela, gdzie mieszkaa a do mierci. BLUMESBERGER Susanne - Wykada w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Wiedeskiego. Koordynuje wiele projektw naukowych, m.in. Leksykon autorek i autorw austriackich pochodzenia ydowskiego od XVIII do XX wieku; uczestniczy w projekcie Instytutu Nauki i Sztuki: Biografia. Baza danych i leksykon Austriaczek. Austriackie pisarki ydowskiego pochodzenia. Ich ycie, ich losy, ich twrczo. Autorka publikacji w pismach fachowych w kraju i za granic; uczestniczy w wielu konferencjach naukowych powiconych literackiej twrczoci kobiet, wygnaniu bd emigracji, literaturze dla dzieci i modziey. Czonek Zarzdu Austriackiego Stowarzyszenia Bada nad Literatur dla Dzieci i Modziey oraz Stowarzyszenia Wspierania i czenia Instytucji Informacyjnych i Dokumentacyjnych zajmujcych si kobietami w Austrii (FRIDA) (Folder Dni Ksiki ydowskiej, str. 6-7). BLUMSZTAJN Braun-Bronek - ubek, bra udzia w porwaniu i zabjstwie 16 onierzy podziemia niepodlegociowego w Siedlcach. Przeniesiony subowo do innej miejscowoci. BLUMSZTAJN Anna - LISTA NR 6; doktorantka socjologii w Warszawie. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeskiego. BLUMSZEJN Barbara - Piaseczno k. Warszawy. W latach 1981-89 na terenie Zakadw Kineskopowych Unitra - Polkolor kolportowaa pras podziemn (m.in.: Tygodnik Mazowsze, Wola, Baza, Sektor, Niepodlego, LOS) oraz ksiki (Niezalena Oficyna Wydawnicza NOWA, Przedwit, Krg). BLUMSZTAJN Seweryn - LISTA NR 2, 6, 8, 10 i 11. Dziennikarz Gazety Wyborczej, redaktor naczelny stoecznej re-

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


dakcji Gazety Wyborczej. W modoci jeden z komunistycznych walterowcw z czerwonego harcerstwa. Pniej jeden z przedmarcowych komandosw z grupy Michnika. Uczestnik Marca 68. W roku akademickim 1974/75 prowadzi nieformalne seminarium powicone historii PRL. Inicjator powstania i, od 1976 r., redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego KOR. Od jesieni 1980 r. wsporganizowa Agencj Solidarno. Redaktor biuletynu AS (1981). Na I Krajowym Zjedzie Delegatw NSZZ Solidarnoci jeden z redaktorw Gosu Wolnego. Zaoy w Paryu Komitet Solidarnoci wspierajcy podziemn pras i organizacje. Wydawa Bulletin dInformation de Commitee Solidarite a Paris. Czonek Komitetu Samoobrony Spoecznej KOR. Czonek Biura Koordynacyjnego NSZZ S w Brukseli (1982-84). Sekretarz generalny Associaton Solidarite France-Pologne (1986-89). W 1976 r. zwolniony z pracy w Desie. Pobity, dwukrotnie aresztowany (w 1977 i 1980 r.) Autor polakoerczych napaci i stwierdze: Przez setki lat yd nie by traktowany w Polsce jak blini i przez ogromn cz spoeczestwa nie by te tak traktowany w czasie okupacji (Gazeta Wyborcza z 8 marca 1991 r.). Przypomnijmy wic znw kilka uparcie przemilczanych faktw. Synny myliciel ydowski, rabin krakowski Mojesz Isserles pisa w XVI wieku, e jeliby Bg nie da ydom Polski jako schronienia, los Izraela byby rzeczywicie nie do zniesienia (wedug ksiki znanego ydowskiego historyka B. Weinryba: The Jews of Poland. A Social Economic History of the Jewish Community in Poland from 1100 to 1800, Philadelphia, The Jewish Publication Society of America, 1972 r., s. 166). W monumentalnym dziele innego ydowskiego historyka Barneta Litvinoffa: The Burning Bush: Antisemitism and World History, London 1988, s. 92, czytamy e Polska prawdopodobnie ocalia ydostwo przed wytpieniem, ocalia od zupenego zaniku. Nawet tak lubicy perorowa o polskim antysemityzmie Stefan Bratkowski przyznawa w GW z 18-19 sierpnia 1990 r.: Do XVIII wieku zwano Polsk w Europie paradis Judaeorum (tak nas okrelaa jeszcze Wielka Encyklopedia Francuska). Paradis Judaeorum - raj dla ydw, tak pisano o kraju, ktry Blumsztajn oskara o niech do ydw. BLUTH Rafa - 1891-1939, publicysta, historyk literatury. BLUZER Jankiel - ortodoks, skarbnik Linas Hacedek (1929) BASZAK Marcin - ur. 1980. Oczy niebieskie. Wzrost 176 cm. Wosy blond. Egzamin Ekst. dla Aktorw Dramatu 2006; Studio Aktorskie Teatr ydowski. Znajomo jzykw: rednia ENG. BASZKOWSKI Jan - szef pomorskiego oddziau TVN24. Relacjonowa m.in. pobyt holenderskiego statku aborcyjnego w Polsce i huczne urodziny Lecha Wasy, na ktre zostali zaproszeni take postkomunistyczni politycy, z prezydentem Kwaniewskim na czele. Widzw Faktw na bieco faszerowa kamstwami i manipulacjami oraz zoliwymi komentarzami o zamieszaniu wok ksidza Jankowskiego haniebnie posdzanego przez ydw o pedofilskie praktyki. Pisuje pod pseudonimem do pisma MEN. BKAA Stanisaw - wiceprzewodniczcy Racji. Absolwent Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloskiego. Czonek Towarzystwa Kultury wieckiej Kunica i Zarzdu Wojewdzkiego Zwizku onierzy Ludowego Wojska Polskiego w Krakowie. Dziaacz spoeczny. BOSKA Grayna - LISTA NR 10; nauczycielka w Zespole Szk Oglnoksztaccych Nr 6 im. Tadeusza Kociuszki w Kielcach. BOSKI Jan - LISTA NR 1 i 4; urodzi si w 1931 w Warszawie, historyk literatury, krytyk, eseista, tumacz. Studiowa polonistyk na Uniwersytecie Jagielloskim. W 1949 r. debiutowa na amach prasy literackiej. W latach 1950-59 by czonkiem redakcji Przekroju. Pisze w Tygodniku Powszechnym, gdzie w 1987 r. zamieci gony tekst, w ktrym oskary Polakw o wspudzia w zagadzie ydw podczas wojny (Biedni Polacy patrz na Getto). Naley do Klubu Europa, ktrego szefem jest B. Geremek, wykada na uczelni Collegium Invisibile zaoonej przez Fundacj Batorego, zasiada w jury nagrody literackiej Nike przyznawanej przez Gazet Wyborcz. Nalea rwnie do Unii Wolnoci. Polonofob, wspzaoyciel fundacji Judaica, przewodniczcy rady fundacji. W latach 1996-2001 juror Literackiej Nagrody Nike. Wraz z pniejsz noblistk W. Szymborsk i Tadeuszem Mazowieckim podpisa w 1953 r. haniebn rezolucj grupy osb ze rodowisk twrczych, pitnujc ksiy z kurii krakowskiej skazanych w sfabrykowanym stalinowskim procesie. W tekcie publikowanym w tygodniku Turowicza w numerze z 22 lutego 1987 r. Boski poszed dosownie na cao w oskareniach wobec Polakw o wspudzia w holokaucie. Pisa o rzekomym moralnym zdziczeniu spoecznoci polskiej podczas wojny i stwierdzi, e sami Polacy (...) byli bliscy zbrodni ludobjstwa i tylko w ostatniej chwili Bg nasz rk zatrzyma. BNISKA Izabella - LISTA NR 1; prezydium Zarzdu KIK. Bobiska Helena-Kaufman-Brun - pisarka mi.in. autorka propagandowych ksiek dla dzieci w czasach stalinowskich. BOBISKI Eryk - doc. dr in. LISTA NR 16; hydrolog, hydrotechnik, emeryt Warszawa. BOBISKA Gizela - mgr, LISTA NR 16; Ministerstwo Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych i Lenictwa. Czonek Narodowej Fundacji Ochrony rodowiska. BOBISKI Krzysztof - dziennikarz, jest absolwentem Uniwersytetu w Oksfordzie. Urodzi si w 1949 r. w Wielkiej Brytanii. By korespondentem Financial Times w Polsce od 1976 do 2000 r. Wydawa w Warszawie magazyn Unia & Polska. Obecnie dziaa w Fundacji Unia & Polska, ktra uczestniczya w Kampanii na Tak w referendum akcesyjnym w 2003 r. Opublikowa APEL, Do Polakw w Holandii gosujcie TAK w referendum ws. unijnej konstytucji 1 czerwca br. w holenderskim referendum. Traktat wzmacnia rol instytucji wybieralnych w Unii takich jak, parlamenty krajowe i Parlament Europejski oraz kadzie podwaliny pod wspln polityk zagraniczn i bezpieczestwa. Sowem Traktat dostosowuje poszerzon Uni Europejsk, do wymogw wiata XXI wieku. W 2006r. by przewodniczcym kapituy jury konkursu Tylko ryba nie bierze? organizowanego przez Fundacj im. Stefana Batorego, zaoon przez ydowskiego hochsztaplera Georgea Sorosa. By kandydatem Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego w 2004. Konkurs dla studentw - edycja 2006. Aktualnie w 2007r. widnieje jako czonek redakcji i Rady Programowej dwumiesicznika Polski Przegld Dyplomatyczny wydawanego przez Polski Instytut Spraw Midzynarodowych i finansowanego przez MSZ, czyli przez nas z naszych podatkw.Ponadto ow Rad uzupeniaj jeszcze inne koszerne gwnie ydo-lewackie autorytety, o ktrych przeszosci wiele mona dowiedzie si z tego alfabetu. Jan Baszkiewicz, Jerzy W.Borejsza, Wodzimierz Borodziej, Sawomir Dbski- redaktor naczelny, Adam Eberhardt, Jacek Foks, Mateusz Gniazdowski, Edward Haliak, Jerzy Koczowski, Jerzy Komiski, ukasz Kulesa, Jan Kuakowski, Roman Kuniar, Piotr ossowski, Andrzej Olechowski, Marek Pietra, Adam Daniel Rotfeld, Eugeniusz Smolar, Rafa Tarnogrski - sekretarz redakcji, Mieczysaw Tomala, Rafa Winiewski, Ernest Wyciszkiewicz, Pawe Zalewski, Aleksandra Zieleniec. BOCHENEK Krystyna - LISTA NR 5; urodzona w 1953 roku w Katowicach. Bezpartyjna. Ukoczya Wydzia Filologii Polskiej Uniwersytetu lskiego. Od 1976 roku dziennikarka Polskiego Radia Katowice. Od wielu lat wsppracuje z regionaln i oglnopolsk pras i telewizj. We wrzeniu 2004 roku wybrana w wyborach uzupeniajcych senatorem RP V kadencji. Od 25 wrzenia 2005 roku, z wynikiem 177.863 gosw (53,28%), senator VI kadencji. Przewodniczca senackiej Komisji Kultury i rodkw Przekazu. Od 14 grudnia 2006 roku wiceprzewodniczca Rady Programowej TVP Polonia. Od 12 czerwca 2007 roku czonek Rady Jzyka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W swojej pracy dziennikarskiej Krystyna Bochenek zajmuje si upowszechnianiem kultury jzyka polskiego i popularyzacj zdrowia. BOCHESKA-CHOJECKA Magdalena - LISTA NR 4, 9 i 11; W latach 1977-80 kilka razy drukowaa Biuletyn Informacyjny KOR; skadaa ksiki Niezalenej Oficyny Wydawniczej NOWA. Wsppracownik Komitetu Obrony Robotnikw. Warszawa. Stale wsppracuje z Zakadem Bibliografii Polskiej UJ. BOCHESKA Magorzata - (b.ona Jana Parysa) pisarka, dziennikarka, reyserka. W latach 80. prowadzia w swoim mieszkaniu niezaleny salon artystyczny, w ktrym odbyway si wystawy, przedstawienia Teatru Domowego, wystpy artystw - wieczory poetyckie, muzyczne, kabarety, dyskusje. Obecnie prowadzi szabasowe orgietki na Saskiej Kpie w Warszawie pt. Salon 101. Udziela si w Radzie Programowej Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w odzi. BOCHESKA-MCICHOWSKA Joanna - LISTA NR 10; kierowniczka ds. finansowych, administracyjnych, personalnych, Fundacja im. Heinricha Bolla w Polsce, Warszawa. BOCHESKI Jacek - LISTA NR 2, 5,7,16. Ur. w 1926 we Lwowie, prozaik, eseista i publicysta, a take tumacz literatury niemieckiej i rzymskiej; debiutowa zbiorem opowiada FIOKI PRZYNOSZ NIESZCZCIE w 1949 roku. Od pocztku 1977 r. by w zespole redakcyjnym Zapisu. Koordynator pisma - od drugiej poowy 1978 r. do stanu wojennego. Czonek - zaoyciel Towarzystwa Kursw Naukowych. Latem 1982 r. wsptworzy pismo literackie Nowy Zapis. Redagowa je do 1983 r. Potem publikowa pod pseudonimem w Kulturze Niezalenej i Tygodniku Mazowsze. Wyda w podziemiu Stan po zapaci (1987). Internowany. Jest czonkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2006 roku zosta laureatem nagrody literackiej polskiego PEN Clubu im. J. Parandowskiego. BOCHNIARZ Henryka - LISTA NR 10; urodzona w 1947 r. w wiebodzinie. Ukoczya handel zagraniczny w Szkole Gwnej Planowania i Statystyki w Warszawie, gdzie zrobia doktorat z ekonomii. Bya rwnie stypendystk Fundacji Fulbrighta, a w latach 1985-87 wykadaa na Uniwersytecie Minnesota w USA. W latach 1972-76 i 1980-90 pracowaa w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, w latach 1988-90 bya te dyrektorem firmy Proexim. Naleaa do PZPR. W 1991 r. bya ministrem przemysu i handlu w rzdzie J. K. Bieleckiego. Od 1991 r. bya prezesem firmy konsultingowej Nicom Consulting Limited. Penia funkcj przewodniczcej Polskiej Rady Biznesu oraz kierowaa Rad Nadzorcz spki Agora, wydajcej Gazet Wyborcz. Dziaa w rodowiskach nowych elit bogaczy, starajc si tworzy z nich zaplecze Unii Wolnoci. Na polecenie Balcerowicza, zaoya Polsk Konfederacj Pracodawcw Prywatnych. W 2005 poniosa kompromitujc klsk jako kandydatka na prezydenta R.P. Jest czonkiem rad nadzorczych spek Commercial Union, TVN, grupy medialnej ITI, WGI - Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych S.A. Do 2002 roku bya czonkiem rady nadzorczej spki medialnej Agora SA. Bya zwizana z Warszawsk Grup Inwestycyjn (WGI). Sd ogosi jej upado 22 czerwca 2006 r. BOCIAN Kazimierz - wydawca, bra udzia w konferencji ydzi i judaizm we wspczesnych badaniach polskich (Krakw 2007) - odczyt pt. O polskim tumaczeniu ksiki God in Search of Man (Bg szukajacy czowieka) A.J. Heschela. BODEGARD Anders - LISTA NR 5; ur. 1944 r. w Sztokholmie, szwedzki slawista i tumacz literatury polskiej i francuskiej na jzyk szwedzki, ktry przeoy m.in. teksty Witolda Gombrowicza, Ryszarda Kapuciskiego, Zbigniewa Herberta, Czesawa Miosza i Wisawy Szymborskiej. Do Polski Bodegard przyjecha na pocztku wrzenia 1981 r. jako lektor jzyka szwedzkiego na Uniwersytecie Jagielloskim w Krakowie. Po 13 grudnia wyjecha. Do Polski wrci w lutym 1982 r. Organizowa pomoc dla przeladowanych. Uhonorowany zosta nagrod polskiego PEN Clubu i Krzyem Komandorskim Orderu Zasugi RP za propagowanie literatury polskiej. Laureat II edycji nagrody Transatlantyk. BODNAR Adam - LISTA NR 7,8 i 11; doktor, prawnik, wsppracownik, adiunkt Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych UW, koordynator Programu Spraw Precedensowych w zaydzonej Helsiskiej Fundacji Praw Czowieka. Helsiska Fundacja Praw Czowieka razem ze stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita chce pooy kres tej bezkarnoci. W procesie, ktry chc wytoczy Leszkowi Bublowi, pomin bezskutecznych prokuratorw i zo zbiorowy pozew cywilny. - Caa idea pozwu cywilnego o ochron dbr osobistych polega na tym, e skoro prawo karne nie dziaa, obywatele chc sobie sami pomc. By moe w drodze procesu o ochron dbr osobistych odstraszymy pana Bubla od publikowania antysemickich wistw w sposb skuteczniejszy ni niejedna prokuratura - mwi Adam Bodnar z Helsiskiej Fundacji Praw Czowieka. BODZISKA Anna - LISTA NR 13; siostra ze zgromadzenia Notre Dame de Sion w Krakowie. Take nauczycielka. BOGAJEWICZ Jerzy (YUREK BOGAYEVICZ ) - reyser, scenarzysta, aktor i producent filmowy, podpisujcy si najczciej jako Yurek Bogayevicz (take wersja nazwiska: Bogayewicz, Bogajevich), urodzi si w 1948 roku w Poznaniu. Na pocztku lat 70. ukoczy studia na Wydziale Aktorskim Pastwowej Wyszej Szkoy Teatralnej w Warszawie. Prac zawodow rozpocz jako aktor teatrw warszawskich. W roku 1974 wyjecha z kraju. Za granic debiutowa jako reyser spektakli teatralnych, wsppracowa z teatrami w Kanadzie i USA. Aby by dostrzeonym w USA posuy si klasyczn metod nakrcenia filmu antypolskiego BOE SKRAWKI. To film, w ktrym reyser powrci w pewnym sensie do Polski, do czasw okupacji niemieckiej w Polsce. Zdjcia realizowano w polskich plenerach, znaczna cz spord midzynarodowej obsady aktorskiej to Polacy i take ekipa techniczna. Pierwszoplanowymi bohaterami filmu jest kilkoro dzieci, w ktrych wiat wkracza z ca brutalnoci wojna. Jest wrd nich, przechowywany przez rodzin polskich chopw ydowski chopiec, Romek, ktry musi wej w skr katolika, by ocali ycie. BOGACKA Hanna - LISTA NR 4; Absolwentka psychologii na UAM. Doktor psychologii, psychoterapeutka, psycholog kliniczny, niezaleny doradca ds. zarzdzania ludmi, koordynator wolontariuszy pracujcych w szpitalu przy ul. Banacha w Warszawie oraz w Szkole Wyszej Psychologi Spoecznej w Warszawie, pracownik Kliniki Medycznej Luxmed zaoya i prowadzi Orodek Psychoterapeutyczny Spero w Warszawie. W Pracowni HUMANI prowadzi konsultacje. BOGACZYK Wodzimierz - redaktor naczelny poznaskiej redakcji Gazety Wyborczej. BOGAATIN Dawid - oszust i gangster. Na pocztku lat 90. wacicielem Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie by niejaki David Bogatin, poszukiwany przez amerykaski wymiar sprawiedliwoci za przekrty. Po jego ekstradycji bank zosta przejty przez Narodowy Bank Polski, ktry przez nastpne lata realizowa w nim kosztowny program naprawczy. W 1997 r. na czele rady nadzorczej PKBL sta wiceprezes NBP Jerzy Stopyra, a prezesem zarzdu banku by Jan Rejent, majcy pen akceptacj Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wykonanie przez komornika opiewajcego na ponad 67 mln z tytuu egzekucyjnego wystawionego przez BIG Bank oznaczao ostateczny upadek Komercyjnego. Gdyby do tego doszo, mogy na jaw wyj pikantne szczegy transakcji wierzytelnociami suby zdrowia, ktre prasa nazywaa afer sprztow( www.trybuna.com.pl). Jeszcze lepszym ekspertem od spraw naftowych mgby zosta zaoyciel Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie David Bogatin, ktry po zatrzymaniu przez UOP w 1992 r. powdrowa prosto do wizienia w Otisville w USA. Trafi tam za gigantyczne defraudacje w handlu paliwem, ktrych dopuci si wsplnie z mafi rosyjsk i wosk w Nowym Jorku. Bogatin jest dla komisji atrakcyjny jeszcze z innego wzgldu, bowiem zna dobrze byego ministra skarbu Wiesawa Kaczmarka, ktry by dyrektorem stoecznego przedstawicielstwa jego banku. Pewnie Bogatin ju zakoczy odsiadk i daby si skusi na sentymentaln podr ladami dawnych interesw (Money.pl). BOGLAR Krystyna - LISTA NR 3; (ur. 17 grudnia 1931 w Krakowie) prozaik, poetka, autorka utworw dla dzieci, scenarzystka TV. Ukoczya filologi orientaln (histori sztuki islamu) na UJ w Krakowie. Wieloletni redaktor w wydawnictwie Nasza Ksigarnia, sekretarz polskiej sekcji IBBY. Debiutowaa w 1966 na amach prasy dla dzieci i modziey. W latach 1964-1971 wsppracowniczka PR i TV. Jej powieci Nie gaska kota pod wos i Kady pies ma dwa koce stanowiy adaptacj do serialu i filmu Rodzina Leniewskich. 1981 - nagroda Prezesa Rady Ministrw. BOGUCKA Marta - LISTA NR 5; mgr mbriolog (?). BOGUCKA Teresa LISTA NR 3 i 11; wspzaoycielka Komitetu Obrony Robotnikw w 1976 roku, publicystka, czonek Komitetu Helsiskiego w Polsce. Czonek Rady Jzyka Polskiego PAN. Nagroda Kisiela 2004 nagrodzona za analiz postkomunistycznej mentalnoci. Jak stwierdzi jeden z czonkw kapituy, publicystyka Boguckiej bardzo dobrze pokazuje, e Polacy wprawdzie wyszli z komunizmu, ale komunizm nie wyszed z Polakw. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie dzkim. Bya aresztowana za udzia w wydarzeniach marca 1968 r. Wsppracowaa z Komitetem Obrony Robotnikw. Od 1989 r. jest publicystk Gazety Wyborczej. Jej ostatni ksik Triumfujce profanum telewizja po przeomie 1989 r. Jacek Fedorowicz oceni jako najlepsz ksik o telewizji. Jest dziennikark, ktra ma od Boga dany dar zatrzymywania widzenia na przeciwiestwach i sprzecznociach naszego spoecznego wiata. Widzi powierzchni i to, co kryje si pod powierzchni - napisa o niej nieyjcy ju ks. prof. Jzef Tischner. BOGUCKA Maria - LISTA NR 2. Urodzia si 1 czerwca 1929 roku w Warszawie. Skoczya histori na UW. Prof. Dr hab., kieruje Zakadem Dziejw Nowoytnych w Instytucie Historii PAN. Od 1958 do 1978 bya naczelnym redaktorem miesicznika Mwi Wieki. Jej autorstwa jest ok. 1000 publikacji. W 1979 roku zostaa redaktorem naczelnym Acta Poloniae Historica. BOGUCKI Mateusz - LISTA NR 10; dr nauk historycznych, archeolog. Pracownik naukowy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. BOGUCKI Ryszard - razem z Niemczykiem zlikwidowa gangstera z Pruszkowa Kolikowskiego ps. Pershing. Objawienie lskiego biznesu z lat 90., a po deportacji z Meksyku, najpilniej strzeony wizie Trzeciej RP (Grabarze polskiej nadziei, H. Pajk, str. 245). BOGUSAWSKI Konstanty - (waciwe nazwisko: Izenberg) (1891-1948) publicysta, dziennikarz. Urodzi si 23 lutego 1891 r. w Szczuczynie, syn Jakuba, urzdnika. Ukoczy szko handlow w Bdzinie. Aresztowany za udzia w wiecu komunistycznym (1907). Nalea do koa handlowcw SDKPiL (1916-1918) i Zwizku Zawodowego Pracownikw Handlowych i Biurowych w odzi. Wsppracowa z warszawsk Gazet Polsk i dzkimi gazetami: Gosem Polskim i Ilustrowan Republik. Podczas okupacji hitlerowskiej pracowa do sierpnia 1942 r. w archiwum Rady ydowskiej w getcie warszawskim, pniej ukrywa si na wsi w okolicach Warszawy, w 1944 r. przedosta si do Lublina. Od stycznia 1945 r. pracowa w redakcji Gosu Ludu wydawanego w odzi. W 1946 r. zosta sekretarzem dzkiego Gosu Robotniczego, nastpnie redaktorem naczelnym Expressu Ilustrowanego. By czonkiem Zarzdu Gwnego Zwizku Zawodowego Dziennikarzy Polskich i wiceprezesem oddziau dzkiego. Zmar 14 III 1948 r. w odzi. BOHDZIEWICZ Anna Beata - LISTA NR 2. Urodzona w 1950 w odzi. Fotograf, publicysta i kurator wystaw. Studia na kierunku etnografia na Uniwersytecie Warszawskim (dyplom 1974). W latach 1974-80 realizowaa filmy dokumentalne i fabularne jako drugi reyser (m.in. z Filipem Bajonem, Krzysztofem Kielowskim i Krzysztofem Zanussim). W latach 80. zwizana bya ze rodowiskiem ydolewackiej tzw. opozycji demokratycznej, ktre pniej powoao do ycia Gazet Wyborcz. Na samym pocztku istnienia TM w mieszkaniu jej mamy na Wiejskiej spotykaa si redakcja Tygodnika Mazowsze (Helena, Joasia Szczsna, Ania Bikont). Ania nawietlaa diapozytywy TM - najczciej cztery komplety i sama je roznosia - na Bonifratersk, Uniwersytet i w miejsca, ktrych dzisiaj nie pamita. Bya pomysodawczyni i wykonawczyni ilustrowanych dodatkw do TM. Wyszy dodatki ze zdjciami z okazji wizyty Papiea, zadymy 1-szo majowej, po zapaniu Bujaka i moe jeszcze jakie (gazeta.pl). Od lat 90. bya reportaystk wielu pism, m.in.: Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej, The Independent, Zeszytw Literackich, a take internetowego pisma powiconego fotografii Fototapeta oraz Kontekstw. Organizuje wystawy fotograficzne. Czonek ZPAF i Stowarzyszenia Filmowcw Polskich. BOHDZIEWICZ Antoni - reyser m.in. powstaej w 1957r. pierwszej kinowej wersji Zemsty, w ktrej debiutowaa Beata Tyszkiewicz. BOHDZIEWICZ Izabela - prokurator Prokuratury Rejonowej, delegowana do Prokuratury Okrgowej w Biaymstoku, w celu prowadzenia ledztwa przeciwko 6 czonkom Polskiej Partii Narodowej. W 2006/07 roku, wykonujc odgrne polecenia, dopucia si faszowania protokou zezna. Zlecaa szykany ze strony ABW, badania psychiatryczne i neurologiczne wobec Leszka Bubla. Zarzdzaa rewizje ABW w jego mieszkaniu, redakcji tygodnika Tylko Polska, oraz biurze Polskiej Partii Narodowej. Odpowiada za sianie nienawici do polskiej narodowej opozycji. Podpisaa si pod aktem oskarenia m.in. przeciwko Leszkowi Bublowi za rzekome sianie nienawici na tle rnic narodowociowych. BOHR Niels - bra udzia w stworzeniu bomby atomowej (Midrasz, stycze 2005, Janusz Roszkowski - ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 14). BOHUSZEWICZ Hanna - LISTA NR 15; mgr, nauczycielka jzyka polskiego i bibliotekarka Zespou Szk im. Stanisawa Staszica w Poczynie Zdroju. BOJARSKA Anna - LISTA NR 6; pisarka polska mieszkajca gwnie w Paryu. Jest autork powieci (m.in. Lakier, Ja, List otwarty do krlowej Wiktorii), ksiek eseistyczno-biograficznych (Biedny Oscar, Pi mierci), krytycznoliterackich (Madonna pekaesw, czyli wyznania czytelnika-samicy), pisanej razem z Mari Bojarsk autobiografii Siostry B., sztuk teatralnych (jak Meeting albo Lekcja polskiego, ktrej prapremier reyserowa Andrzej Wajda), a take scenariuszy telewizyjnych. Zwraca uwag awangardowymi strojami, biuteri, kolorem paznokci, oraz felietonami dla luksusowego magazynu kobiecego. BOJKO Jakub - 1857-1943, dziaacz ruchu ludowego, pisarz, wspzaoyciel SL, prezes PSL, wicemarszaek sejmu, wicemarszaek senatu. BOJKO Bogdan - (ur. 10 lutego 1959 w Nowej Soli) przedsibiorca, pose na Sejm RP V kadencji z listy Platformy Obywatelskiej. BOKIEWICZ Jan - grafik, projektuje ksiki, typografi, reklamy, logotypy, plakaty. Od 1961 wsppraca z wydawcami ksiek (Czytelnik, PIW, Iskry); 1982-1990 z wydawnictwami drugiego obiegu poza cenzur (Nowa, Pokolenie, Krg, Kultura Niezalena, redaktor pisma Wybr). Laureat konkursu (1. nagroda) na plakat 50-LECIE POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM 1943-1993. Mieszka i projektuje w Warszawie. BOKUN JAN JAKUB - klarnecista i dyrygent, urodzony 9 marca 1974 we Wrocawiu. W 2001 ukoczy studia dyrygenckie na University of Southern California w Los Angeles, gdzie opiekowali si nim Larry Livingston i John Barnett. W tym samym roku, jako stypendysta American Academy of Conducting w Aspen, ksztaci si u Davida Zinmana, Jormy Panuli oraz Davida Robertsona. od 2001 prowadzi klas klarnetu we wrocawskiej Akademii Muzycznej. Od 2001 prowadzi klas klarnetu we wrocawskiej Akademii Muzycznej. BOKUS Barbara - LISTA NR 11; ur. w 1953, prof. dr hab. psycholog, kierownik Katedry Psychologii Poznawczej UW, Kolegium Midzywydziaowych Indywidualnych Studiw Humanistycznych UW. Profesor zwyczajny UW (2006). Autorka licznych publikacji, m.in.: Tworzenie opowiada przez dzieci. O linii i polu narracji (Children building stories. Narrative line and narrative field) Kielce, Energeia. BOJARSKA Katarzyna - LISTA NR 10; Szkoa Nauk Spoecznych IFiS PAN. Zaliczya II OGLNOPOLSK KONFERENCJ JUDAISTYCZN MODYCH NAUKOWCW Warszawa, 17-19 maja 2007 z referatem Refleksja nad Zagad w kontekcie psychoanalizy - myl Dominica LaCapry. Katarzyna Bojarska, absolwentka anglistyki i kulturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, studentka SNS PAN, publikowaa m.in. w Tekstach Drugich, Literaturze na wiecie, Tyglu Kultury. Zainteresowania badawcze: reprezentacja historii dwudziestowiecznej w literaturze i sztuce. Tekst Komiksem w histori omawia na wybranych przykadach komiksw polskich i zagranicznych artystyczne sposoby reprezentacji wydarze historycznych, w tym przede wszystkim Holocaustu. Autorka umieszcza medium komiksowe w kontekcie napicia midzy kultur wysok i nisk oraz w kontekcie stosownoci medium w odniesieniu do powagi opowieci historycznej. Wrd analizowanych autorw znaleli si midzy innymi: Art Spiegelman, Joe Kubert, Krzysztof Gawronkiewicz i Krystian Rosenberg, Jason Lutes, a take Joe Sacco czy Frederik Peeters. Tekst zarysowuje pewne charakterystyczne tropy i wskazuje na rnorodno oraz wag podejmowanych przez rysownikw i scenarzystw zagadnie historycznych i wspczesnych (Rocznik naukowy Centrum Bada nad Zagad ydw IFiS PAN). BOJARSKI Max - urodzi si 28 maja 1978 roku w Warszawie, jako syn znanej pisarki i dziaacza niemieckiego podziemia. Od 1990 roku gboko zainteresowany filozofi i sprawami spoecznymi. W wyniku postpujcej krystalizacji tych zainteresowa w 1998 rozpoczyna wspprac z Jerzym Prokopiukiem, w 1999 zostaje sekretarzem redakcji pisma Gnosis, w 2000 uczestniczy w reaktywacji klubu Gnosis i w 2002 zostaje jego wiceprezesem. W latach 1996-2001 czonek Amnesty International - uczestniczy aktywnie w dziaaniach na rzecz powoania Midzynarodowego Trybunau Karnego. Wychodzi z organizacji ze wzgldu na jej upolitycznienie - w kontekcie wojny w Afganistanie. W latach 1998-2004 studiuje teologi katolick. Od 2004 rozpocz prace przygotowawcze w zwizku z doktoratem pt. Metafizyczne fundamenty Praw Czowieka, na Wydziale Nauk Politycznych UW. Pod koniec 2003 wchodzi do grupy

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


Otwarci (www.otwarci.ngov.pl) - zrzeszajcej przedstawicieli organizacji dziaajcych na rzecz wolnoci wiatopogldowej. Przygotowuje midzy innymi wraz z A. Dominiczakiem i Sz. Niemcem List Otwarty do uczestnikw konferencji midzyrzdowej odbywajcej si w dniach 12-14 grudnia 2003 w Brukseli, postulujcy odrzucenie Invocatio Dei w Preambule Konstytucji Unii Europejskiej. Pod listem podpisao si kilkadziesit organizacji i odbi si szerokim echem. Od maja 2004 jest koordynatorem grupy Otwarci. Od 2002 roku jest wspwacicielem doMu wYdawniczego tCHu (www.tchu.com.pl) (rdo: Gnosis). BOJKO Jakub - 1857-1943, dziaacz ruchu ludowego, pisarz, wspzaoyciel SL, prezes PSL, wicemarszaek sejmu, wicemarszaek senatu. BOJKO Roman - mjr, urodzony 6.6.1906 r. w Glinianach woj. tarnopolskie. W 1927 r. ukoczy Wysz Szko Handlow. Absolwent Wydziau Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza (1932 r.). Po wejciu Rosjan w 1939 r. szybko awansowa z robotnika na brygadzist i prowadzi rachunkowo. Od kwietnia 1944 r. w Ludowym Wojsku Polskim w aparacie politycznym. W 1948 r. zmieni imi i nazwisko. Od maja 1949 r. w wojskowym wymiarze sprawiedliwoci na stanowiskach: sdziego w Wojskowym Sdzie Rejonowym w Lublinie, szefa Wojskowego Sdu Rejonowego w Biaymstoku, szefa Wojskowego Sdu Rejonowego w Gdasku, sdziego Wydziau I Najwyszego Sdu Wojskowego. Po zwolnieniu z wojska (1951 r.) pracowa w Biurze Prawnym Kancelarii Cywilnej Prezydenta, a nastpnie w biurze Rady Pastwa. Sdzia Bojko by w skadzie sdu, ktry m.in. skaza: Bolesawa Szymaczek (Sr643), Michaa Bierzyskiego (Sr229/48), Stanisawa Tatara + 8-miu (Sr6/51). Specjalizowa si w tropieniu i skazywaniu nastawionej patriotycznie modziey szkolnej. Z wyrafinowanym sadyzmem stawia ich w jednym szeregu z pospolitymi kryminalistami np. (Sr450/48) organizacja Zwizek Mcicieli Polski z Gdaska. BOJM Brucha - komunistka, ur. 1914, krawcowa, aresztowana za kolporta drukw komunistycznych (1932). BOJM Fiszel - kupiec, zam. Krysiskiego, w latach 30. paci ponad 100 z rocznej skadki na gmin ydowsk, jeden z kilkusdziesiciu najbogatszych zamocian - ydw. BOKSER Symcha - s. Abrama, ur. 1914, subiekt sklepowy, aresztowany 28 wrze?nia 1934 r. za wznoszenie okrzykw antypastwowych (1934). BOKUN Jan Jakub - klarnecista i dyrygent, urodzony 9 marca 1974 we Wrocawiu. Studiowa gr na klarnecie w klasie Mieczysawa Stachury w Akademii Muzycznej we Wrocawiu oraz pod kierunkiem Guy Dangaina w Conservatoire National Suprieur de Musique de Paris. W 2001 ukoczy studia dyrygenckie na University of Southern California w Los Angeles, gdzie opiekowali si nim Larry Livingston i John Barnett. W tym samym roku, jako stypendysta American Academy of Conducting w Aspen, ksztaci si u Davida Zinmana, Jormy Panuli oraz Davida Robertsona. Od 2001 prowadzi klas klarnetu we wrocawskiej Akademii Muzycznej. Prowadzi rwnie lekcje mistrzowskie m.in. w Konserwatorium w Sofii oraz w Krlewskim Konserwatorium w Brukselii. rdo: www.polmic.pl grudzie 2005 BOLECKA ANNA - urodzia si w 1951 w Warszawie, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pisarka, historyk literatury. W roku 2000 otrzymaa Nagrod Polskiego PEN Clubu za rok 1999 za twrczo prozatorsk. Napisaa m.in. powie BIAY KAMIE, ktrej akcja toczy si gdzie na wschodzie Polski we wsi zamieszkanej przez ludno mieszan, Polakw, Ukraicw, ydw. KOCHANY FRANZ to zbir wyimaginowanej korespondencji midzy tytuowym bohaterem (pod imieniem Franz kryje si pisarz Franz Kafka, cho nazwisko nigdy nie pada) a jego przyjacimi. Bohater ksiki jest ydem mieszkajcym w czeskiej Pradze i piszcym po niemiecku. BOLECKI Wodzimierz - LISTA NR 3 i 5; prof. dr hab., ur. 13.04.1952 (Warszawa). Teoretyk i historyk literatury, krytyk literacki, profesor w Instytucie Bada Literackich PAN. Autor wielu ksiek, ostatnio wyda Ciemna mio. Szkice o twrczoci Gustawa Herlinga-Grudziskiego. Autor scenariuszy filmowych, m.in. do filmu telewizyjnego Nowa Fala. Poezja pokolenia 68 Katarzyny Suchcickiej i do Ostatniego dzwonka Magdaleny azarkiewicz. (Folder Dni Ksiki ydowskiej, str. 15), kierownik pracowni Poetyki Historycznej. Czonek PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wyrniony m.in. Nagrod im. Fundacji Kocielskich (Genewa, 1989). BOLESKI Andrzej - A. Baumfeld - 1877, historyk literatury na UJ. BOLGERT Nathalie - czonek zarzdu Fundacji Batorego. Pracownik Polsko-Amerykaskiego Funduszu Poyczkowego Inicjatyw Obywatelskich udzielajcego poyczek organizacjom pozarzdowym, wsptwrczyni i do 1995 roku pracownik Banku BISE; inicjatorka i dziaaczka wielu polskich organizacji pozarzdowych, midzy innymi Bankw ywnoci. BOLKOWIAK Alef - Alef Gutman - dowdca ydowskiego oddziau partyzanckiego AL, byy kierownik Wydziau Personalnego Komendy Gwnej MO. Kolaborant sowiecki (193941). Odznaczony przez rzd ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski. rdo: Sownik biograficzny dziaaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa (1978-92). BOLLY Monika - absolwentka Wydziau Aktorskiego PWST im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocawiu (1991). Ryczka Piercie i ra W. M. Thackeraya, 1993, re. J. Szurmiej. Becky Thatcher Przygody Tomka Sawyera M. Twaina, 1995, re. J. Szurmiej. Ona Improwizacja Wrocawska T. Rewicza, 1996, re. A. Wajda, realizacja TV. Role w filmach i serialach m.in. Marcowe migday, Zabi na kocu, Tak Tak, Dziecko szczcia, Aby do witu, Zawrcony, Prowokator, Lata i dni, Wow, Zesp Adwokacki, ycie jak poker, Na dobre i na ze, Samo ycie. Odznaka Zasuony Dziaacz Kultury 2004. BOMBA Jacek - LISTA NR 3; prof. dr hab. medycyny urodzi si w 1941 roku w Skawinie koo Krakowa. Od pocztku kariery naukowej jest zwizany ze sw uczelni macierzyst - krakowsk Akademi Medyczn (obecnie Collegium Medicum UJ). BONI Micha, Jakub Bauer - LISTA NR 3, 7i 11; ur. 10 czerwca 1954 r. w Poznaniu, polityk, kulturoznawca, byy dziaacz Kongresu Liberalno-Demokratycznego, pniej Unii Wolnoci. Od marca 1983 r. do 12 wrzenia 1989 r. by redaktorem naczelnym tygodnika Wola. Jeden z szefw MKK - podziemnej struktury S grupujcej kilkadziesit warszawskich zakadw pracy. MKK take drukowaa i kolportowaa TM - jako pismo RKW Mazowsze. Wspomina: Drukowalimy gwnie tygodnik Wola, na drugim miejscu Tygodnik Mazowsze, potem te KOS-a. Pod koniec take CDN - Gos Wolnego Robotnika i PWA. Nakadw dokadnie nie pamitam, w 1983 r. to mogo by ok. 5 tysicy egzemplarzy TM, a Woli- w najlepszym okresie drukowalimy 10-12 tysicy. W latach 1983-84 kierowali drukiem i kolportaem czonkowie prezydium MKK, Marek Latos z Huty Warszawa i Rysiek Satel. Marek zajmowa si drukiem do 1987, kiedy wyjecha z Polski, Rysiek - do koca. Drukarzem awaryjnym by Marek Jarosiski, student geologii, ale w pewnym okresie odpowiada te za kolporta. Tak samo, jak pod koniec Jacek Hugo Bader. Od 1986 r. dziaa w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Od 1987 r. w redakcji pisma Praca. Organizowa spotkania samorzdowe w kociele na Karolkowej i w Klubie Inteligencji Katolickiej. Od 1983/84 do koca istnienia pisma wsppracowa z Kultur Niezalen, a w latach 1988-89 z CDN - Gos Wolnego Robotnika. W roku 1991 peni funkcj ministra pracy i polityki socjalnej w rzdzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W latach 1997-2001 by szefem gabinetu politycznego ministra pracy i polityki socjalnej Longina Komoowskiego w rzdzie Jerzego Buzka. W pierwszej kadencji Sejmu (1991-1993) by posem z ramienia Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Obecnie czonek Rady Programowej Forum Liberalnego, w 2007 wsptwrca programu Platformy Obywatelskiej. W latach 1995-97 by dyrektorem Instytutu Spraw Publicznych, utworzonego przez Fundacj Batorego. Naley te do Klubu Europa, kierowanego przez B. Geremka. Micha Boni, ur. 10 czerwca 1954 r. w Poznaniu, polityk, kulturoznawca, byy dziaacz Kongresu Liberalno-Demokratycznego, pniej Unii Wolnoci. BONIECKI-FREDRO Adam - LISTA NR 13; ksidz urodzony w 1934 r. w Warszawie. Ukoczy Wysze Seminarium Duchowne w Warszawie i we Wocawku oraz filozofi w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Instytucie Katolickim w Paryu. Uciekinier z getta, wsppracownik antykatolickiej, ydolewackiej Kultury i dziaacz Amnesty International. W 1960 r. otrzyma wicenia kapaskie. W latach 1960-61 by katechet w Grudzidzu. W 1964 r. zwiza si z redakcj ydomasoskiego Tygodnika Powszechnego. W latach 1979-91 by redaktorem polskiego wydania watykaskiego dziennika LOsservatore Romano. W latach 1991-93 by asystentem kocielnym Tygodnika Powszechnego i spowiednikiem J. Turowicza. Od 1993 r. jest przeoonym generalnym Zgromadzenia Ksiy Marianw w Rzymie. Obj stanowisko redaktora naczelnego TP, zgodnie z ostatni wol Turowicza. 13 maja 2001 r. tene ks. Boniecki, ju jako redaktor naczelny Tygodnika, zaatakowa przeora paulinw (dzi ju generaa zakonu) ojca Izydora Matuszewskiego, za nadanie Orderu Jasnogrskiego prezesowi KPA Edwardowi Moskalowi, zarzucajc paulinom, e poszli jakoby drog antyewangeliczn. (...) W atakach na niektrych niewygodnych dla TP duchownych redaktorzy krakowskiego tygodnika bez enady uciekali si do kamstw, tak jak to zrobi obecny redaktor naczelny TP ks. Adam Boniecki, kamliwie wystpujc przeciwko ks. Stanisawowi Makowskiemu. Ksidz Boniecki przytoczy w Tygodniku Powszechnym z 28 listopada 1999 r. rzekom rozmow ks. Jerzego Popieuszki z ks. Makowskim, w ktrej ks. Popieuszko stanowczo radzi ks. Makowskiemu, by na przyszo w mniej ostrym stylu walczy z przerywaniem ciy. Ksidz Makowski zarzuci dzisiejszemu naczelnemu TP ordynarne kamstwo, stwierdzajc, e tego typu rozmowy nigdy nie byo, a z ks. Jerzym co do spraw zasadniczych bylimy cakowicie zgodni (por. Magis amica veritas, Ks. Makowski prostuje kamstwa Tygodnika Powszechnego o ksidzu Jerzym Popieuszce (...). Szczegln tolerancj Tygodnika Powszechnego wobec ludzi nader odlegych od chrzecijastwa wyraao gone, a szczere wyznanie Jerzego Turowicza z 5 listopada 1995 roku: Gosowaem na Jacka Kuronia. A wic redaktor naczelny tygodnika mienicego si katolickim gosowa w wyborach prezydenckich na ateist, niejednokrotnie wystpujcego przeciw wartociom chrzecijaskim i polskim tradycjom patriotycznym (m.in. byego czerwonego pogromc tradycyjnego harcerstwa). Czowieka, ktry w 1989 roku udzieli absolutnego poparcia atakujcemu owicimskie karmelitanki rabinowi A. Weissowi (por. J.R. Nowak - portret Kuronia pt. Trzewy inaczej w ksice Czarny leksykon, Warszawa 1998 r., s. 111-113). Czowieka, o ktrym synny krakowski artysta fotografik Adam Bujak, znany m.in. ze wspaniaej fotograficznej dokumentacji pontyfikatu Jana Pawa II, mwi w wywiadzie udzielonym krakowskiemu tygodnikowi Dzi i jutro (z 17 maja 1995 r.): S fotografie, ktre cinaj czowieka z ng, bo wiadcz o czym niedopuszczalnym. Prosz sobie wyobrazi, zasiadam w jury Oglnopolskiego Konkursu na Fotografi Prasow. Otwieram kopert i c widzimy. Towarzysz Kuro - pijany, z biakami wywrconymi do gry, z rozpitymi spodniami (...). Czy Polacy chc mie takiego prezydenta? (...). Polacy, jak si okazao, w ogromnej wikszoci nie chcieli takiego prezydenta, ale to kuroniowe rozpicie najwyraniej nie przeszkadzao katolickiemu moralicie - Turowiczowi i redakcji Tygodnika Powszechnego, na czele z jego luminarzami od Turowicza po ks. Bonieckiego - prof. Jerzy Robert Nowak, Nasz Dziennik, 2002-11-23. Ksidz Boniecki jest klasycznym przedstawicielem ludzi rekrutujcych si z tzw. grupy ludzi poprawnych politycznie. Jest typowym politykiem, a chyba w znacznie mniejszym stopniu ksidzem. Jednostronno Jego ocen powoduje, e sta si od dawna pupilem mediw, ktre w znakomitej wikszoci su wyej wymienionej grupie. Tygodnik Powszechny jest tub Gazety Wyborczej. Do nich naley grupa ksiy (m.in. ks. Sowa) i biskupw (yciski, Pieronek, Gocawski), ktrzy uwaaj, e maj monopol na racj. Nie ma w ich dziaaniach znamion jzyka Ewangelii. BONNER Helena - ona Sacharowa. Podobnie jak jej m bya ydomasoskim agentem wpywu we wadzach KPZR. BONOWICZ Wojciech - LISTA NR 15; jest poet, dziennikarzem, publicyst, redaktor wydawnictwa Znak. Autor m.in. Penego morza, wydawnictwo: Biuro Literackie, 2006. BORDZIOWSKI Jerzy - genera broni. Urodzi si 16 listopada 1900 w Ostrowi Mazowieckiej. Zmar 5 kwietnia 1983 w Moskwie. 1 wrzenia 1919 wstpi do Armii Czerwonej i zosta wcielony do 422. Puku Piechoty. W skadzie tego puku walczy po stronie radzieckiej w wojnie polskobolszewickiej, zosta wtedy wzity do niewoli, z ktrej zbieg po dwch miesicach i ponownie wrci na front. We wrzeniu 1920 roku wstpi do Oficerskiej Szkoy Wojsk Inynieryjno-Saperskiej w Kijowie, ktr ukoczy w 1922 W grudniu 1935 obj stanowisko pomocnika szefa wojsk inynieryjno-saperskich Nadmorskiego Okrgu Wojskowego na Dalekim Wschodzie i funkcj t peni do 22 czerwca 1941. Po napaci Niemiec na ZSRR mianowany pocztkowo pomocnikiem, a nastpnie szefem wojsk inynieryjno-saperskich 21. Armii, ktra walczya na Froncie Poudniowo-Zachodnim. 24 wrzenia 1944 zosta skierowany do suby w Wojsku Polskim, gdzie obj stanowisko szefa wojsk inynieryjno-saperskich 1 Armii Wojska Polskiego, ktr peni do 15 lutego 1945. Nastpnie zosta szefem wojsk inynieryjno-saperskich Wojska Polskiego. Na tym stanowisku peni sub do 1 wrzenia 1951. W latach 1952-1954 studiowa na Wyszym Kursie Akademickim przy Akademii im. Klimenta Woroszyowa. Po powrocie ze studiw do Polski 23 marca 1954 zosta szefem Sztabu Generalnego WP i jednoczenie wiceministrem obrony narodowej (do 6 lutego 1965). Wyda rozkaz krwawego stumienia protestw ludnoci w czasie wydarze Poznaskiego Czerwca 56. W lutym 1965 zosta gwnym inspektorem szkolenia i jednoczenie pierwszym zastpc ministra obrony narodowej. Funkcje te peni do marca 1968, gdy w wyniku antyydowskiej czystki zakoczy sub w Wojsku Polskim, wyjedajc do ZSRR. W latach 1951-1953 - przewodniczcy Sekcji Piki Nonej Gwnego Komitetu Kultury Fizycznej - organu funkcjonujcego czasowo w latach 1951-1956 w miejsce Polskiego Zwizku Piki Nonej. W latach 1954-1968 - czonek PZPR, a w latach 1957-1968 - pose na Sejm. BOREJSZA Jerzy - 1905- 52, dziaacz komunistyczny, organizator prasy i wydawnictw po 1945 r. BOREJSZA Jerzy, Witold Goldberg - syn Jerzego, urodzony w 1935 r. w Warszawie. Jest profesorem historii w Instytucie Historii PAN. Pochodzi z rodziny znanych ydowskich komunistw Goldbergw. Jego ojcem by Jerzy Borejsza, czoowy stalinizator polskiej kultury, a stryjem Jzef Raski, osawiony kat ubecki. Dziki takiemu pochodzeniu ukoczy on histori na Uniwersytecie Moskiewskim i w latach 1957-64 oraz od 1975 r. pracuje w Instytucie Historii PAN. W latach 1964-75 by adiunktem i wykadowc w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie PRL wyjeda na liczne stae naukowe, m.in. do paryskiej Sorbony, do Woch, Strasburga, Monachium, Bonn i Berlina Zachodniego. Zajmuje si histori Polski XIX wieku oraz najnowszymi dziejami Woch, zwaszcza woskiego faszyzmu. Jest autorem licznych publikacji, zwaszcza na amach Gazety Wyborczej, w ktrych ze szczegln nienawici atakuje polski nacjonalizm, nazywajc go faszyzmem. Wirtualna Polska z dn. 06.25.2007: Mianowany w 1990 r. na dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryu (przebywa tam w latach 1990-1995) (...). Powie kto, e Jerzy W. Borejsza junior nie moe odpowiada za winy swego ojca, stalinowskiego dyktatora prasy i wydawnictw, czy stryja - J. Raskiego kata Polakw. Na pewno nie musi za to odpowiada, ale w nowym systemie powstaym po upadku komunizmu powinien zachowa przynajmniej minimum przyzwoitoci w ocenie przeszoci. Jak jednak oceni to, e on - naukowiec, historyk, pochodzcy z rodziny, ktra tak ciko zhabia si dziaaniami przeciwko Polsce, konsekwentnie prbuje wybiela komunistyczn przeszo. Zamiast poparcia rozrachunku z tym wszystkim, co byo najwstrtniejsze w komunistycznych zbrodniach, J. W. Borejsza junior naley do historykw szczeglnie zaangaowanych w pomniejszaniu tamtych zbrodni (...). Syn targowiczanina i bratanek kata Polakw jako nie dostrzega, e rodacy dziaajcy w Kominternie byli po prostu zdrajcami Polski, podobnie jak jego ojciec i stryj (...). Wybielajcy komunizm prof. J. W. Borejsza z tym wiksz werw jest gotw do oskarania innych o rzekome skonnoci faszystowskie. Ot wanie on by autorem ekspertyzy na temat WC Kwadransa Wojciecha Cejrowskiego w procesie Cejrowskiego przeciwko Dziatowieckiemu w Warszawie w 1996 roku. Chodzio o nazwanie przez Dziatowickiego programu Cejrowskiego programem faszystowskim. Ekspert Borejsza w sposb skrajnie tendencyjny uzna, e WC Kwadrans mg si kojarzy z ideologi faszystowsk. Jego on jest Maria de Rosset Borejsza. Geremek bdc ministrem spraw zagranicznych zrobi j wicedyrektorem swego sekretariatu. Wczeniej bya ona jego osobist sekretark. Wszechwadni w MSZ geremkowcy niejednokrotnie wysyali po 1989 r. na wietnie patne posady zagraniczne za niby naszego rzdu dzieci najbardziej nawet skompromitowanych komunistycznych targowiczan. By przypomnie choby mianowanego w 1990 r. na dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryu (przebywa tam w latach 1990-1995) Jerzego W. Borejsz, syna najbardziej osawionego stalinowskiego propagandysty w Polsce Jerzego Borejszy (Goldberga) i zarazem bratanka jednego z najokrutniejszych ubeckich katw Jzefa Raskiego. Ojciec historyka Jerzego W. Borejszy - stary agent NKWD Jerzy Borejsza (senior), wsawi si swoimi donosami ju w okupowanym przez Sowietw Lwowie po 17 wrzenia 1939 roku. Donosom zawdzicza swj awans na dyrektora wydawnictwa Ossolineum, w ktrym przeprowadzi bezwzgldn komunistyczn czystk. Wspomina o tym pisarz Aleksander Wat w Moim wieku, stwierdzajc, e: Borejsza obj Ossolineum i troch profesorw wysa do mamra. Midzy innymi naczelnego dyrektora Ossolineum Lewaka. Po aresztowaniu dziki J. Borejszy profesor Lewak zagin bez wieci. Borejsza - wedug informacji utrwalonej w tzw. tamach Wayka - podobno przyczyni si rwnie do aresztowania poety W. Broniewskiego przez Sowietw w 1940 roku. Aleksander Wat wspomina rwnie o zeznaniach Borejszy wymierzonych przeciwko niemu, mwic, e: Byy one takie, e powinni mnie byli od razu rozstrzela wedug swoich enkawudowskich kryteriw. W 1944 r. Borejsza zosta pierwszym cenzorem w tzw. Polsce Ludowej. Pniej, korzystajc ze wsparcia swego okrutnego brata Jzefa Raskiego (Goldberga), dyrektora Departamentu ledczego w Ministerstwie Bezpieczestwa Publicznego, sowietyzowa ca polsk pras i wydawnictwa. Jake wymowne pod tym wzgldem byy oskarycielskie zapiski na temat roli Borejszy zawarte w Dziennikach Marii Dbrowskiej czy we wspomnieniach Moniki eromskiej, crki synnego pisarza. Stryj historyka Jerzego W. Borejszy Jzef Raski (Goldberg), rwnie stary agent NKWD, zapisa si w historii jako jeden z najwikszych katw Polakw po 1944 roku. Mniej znane s jego wczeniejsze dokonania. A przede wszystkim to, e by on funkcjonariuszem oddziau NKWD do spraw polskich we Lwowie od 1939 r. do 2 czerwca 1941 roku. Mia do czynienia z polskimi jecami z Katynia i Starobielska. Powojenna dziaalno Raskiego jako dyrektora X departamentu (ledczego) w Ministerstwie Bezpieczestwa Publicznego bya ju nieraz szerzej opisywana (odsyam tu m.in. do mojego tomiku Zbrodnie UB, Warszawa 2001, s. 9-11). Wybielacz komunistycznych zbrodni Powie kto, e Jerzy W. Borejsza junior nie moe odpowiada za winy swego ojca, stalinowskiego dyktatora prasy i wydawnictw, czy stryja - J. Raskiego - kata Polakw. Na pewno nie musi za to odpowiada, ale w nowym systemie powstaym po upadku komunizmu powinien zachowa przynajmniej minimum przyzwoitoci w ocenie przeszoci. Jak jednak oceni to, e on - naukowiec, historyk, pochodzcy z rodziny, ktra tak ciko zhabia si dziaaniami przeciwko Polsce, konsekwentnie prbuje wybiela komunistyczn przeszo. Zamiast poparcia rozrachunku z tym wszystkim, co byo najwstrtniejsze w komunistycznych zbrodniach, J. W. Borejsza junior naley do historykw szczeglnie zaangaowanych w pomniejszaniu tamtych zbrodni. Ostro skrytykowa go za to wspautor synnej Czarnej ksigi komunizmu Stephen Courtois. Ju 2 stycznia 1988 r. w wywiadzie dla Polityki pt. Czas przeszy niedokonany... J. W. Borejsza prbowa pomniejsza komunistyczne zbrodnie i tumaczy na swj sposb rozmiary sowieckiego terroru, akcentujc: Trzeba pamita o wiekowych tradycjach carskiego terroru (...) trzeba pamita, e bolszewicy byli niewielk elitarn parti zoon z wielu wiatych ludzi. (...) Wiedzieli, e jeli im si nie powiedzie, to rzeczywicie nastpi biay terror, ktry ich wszystkich zmiecie. Trudno poj, jak naukowiec - profesor wyszej uczelni - mg posun si do tak absurdalnych kamstw! Bolszewicki terror dziesitki, a nawet setki razy przewysza rozmiary carskiego terroru. Najskrajniejszy czerwony terror rozwin si w drugiej poowie lat 30., kiedy nie grozi aden biay terror. Wtpliwoci budzi rwnie to, czy przywdcw bolszewickich (Lenina, Stalina, Trockiego i in.), popierajcych niezwykle krwawy terror, mona uzna za wiatych ludzi? wiatli ludzie na og ginli jako ofiary ich terroru. Znamienne byo wystpienie J. W. Borejszy podczas konferencji historykw Polska - Rosja 1939-1989 - trudne dziedzictwo w ambasadzie RP w Moskwie w 2003 roku. Wystpujc z tej okazji na amach Gazety Wyborczej (3 listopada 2003 r.), prof. J.W. Borejsza uskara si: Zarzucono (...) np. badania nad dziejami polskiego socjalizmu w szerokim tego sowa znaczeniu (od XIX wieku), nie mwic ju o tym, e Polska jest bodaj jedynym krajem, ktry nie podj dotychczas w archiwach Moskwy bada nad dziejami tysicy swoich rodakw dziaajcych w Kominternie, wymordowanych podczas wielkiej czystki przez Stalina, cho czyni to w odniesieniu do wspobywateli historycy woscy, francuscy, fiscy, wgierscy czy bugarscy. Troch szokowao to ubolewanie nad zaniedbaniem w Polsce dziejw tysicy naszych rodakw dziaajcych w Kominternie. Syn targowiczanina i bratanek kata Polakw jako nie dostrzega, e rodacy dziaajcy w Kominternie byli po prostu zdrajcami Polski, podobnie jak jego ojciec i stryj. Wybielajcy komunizm prof. J.W. Borejsza z tym wiksz werw jest gotw do oskarania innych o rzekome skonnoci faszystowskie. Profesor J. W. Borejsza niejednokrotnie dowid ju, e - podobnie jak Bourboni - niczego si nie nauczy z ciemnej historii swojego ojca i stryja. W najlepsze wybiela komunizm i wyrokuje jako swoisty ekspert nie tylko historii, ale i etyki wobec inaczej mylcych od niego. Warto przy okazji doda, e Bronisaw Geremek po zostaniu ministrem spraw zagranicznych wicedyrektorem swego sekretariatu uczyni on J. W. Borejszy - Mari de Rosset Borejsz. Przedtem przez lata penia ona funkcj jego osobistej sekretarki. Tak to wszystko wci si zamyka w krgach tych samych rodzin czy klanw. Aktualnie w 2007r. widnieje jako czonek redakcji i Rady Programowej dwumiesicznika Polski Przegld Dyplomatyczny wydawanego przez Polski Instytut Spraw Midzynarodowych i finansowanego przez MSZ, czyli przez nas z naszych podatkw. Ponadto ow Rad uzupeniaj jeszcze inne koszerne gwnie ydo-lewackie autorytety o ktrych przeszoci wiele mona dowiedzie si z tego alfabetu. Jan Baszkiewicz, Krzysztof Bobiski, Wodzimierz Borodziej, Sawomir Dbski- redaktor naczelny, Adam Eberhardt, Jacek Foks, Mateusz Gniazdowski, Edward Haliak, Jerzy Koczowski, Jerzy Komiski, ukasz Kulesa, Jan Kuakowski, Roman Kuniar, Piotr ossowski, Andrzej Olechowski, Marek Pietra, Adam Daniel Rotfeld, Eugeniusz Smolar, Rafa Tarnogrski - sekretarz redakcji, Mieczysaw Tomala,prof. Jerzy Tomaszewski, Rafa Winiewski, Ernest Wyciszkiewicz, Pawe Zalewski, Aleksandra Zieleniec. BOREJSZA Jerzy - Goldberg Benjamin - 1905-52, ojciec Jerzego-Witolda; dziaacz komunistyczny, organizator prasy i wydawnictw po 1945 r. Dyrektor wydawnictwa Czytelnik. Brat Jzefa Raskiego. Przodkowie posugiwali si nazwiskami Goldberg i Borejsza, starajc si w ten sposb chroni synw przed brank do carskiej armii - kady z dwch synw nosi inne nazwisko. W XIX w. y Aron Goldberg oeniony z Fejg, z ktr mia picioro synw: Beniamina, Israela, Abrahama, Lejba i Menachema oraz crk Sar (zmara w dziecistwie). Beniamin wyemigrowa do USA, Israel i Abraham wyjechali do Warszawy, a Lejb - do Rosji, gdzie zwiza si z komunistami. Najmodszy Menachem najpierw zamieszka u starszych braci w Warszawie, a potem wyjecha do USA, gdzie jako ydowski literat o nazwisku Borejsza zdoby uznanie krytyki. Beniamin Goldberg w 1918 roku wstpi w szeregi Haszomer Hacair (Modzi Skauci) - jedynej zarejestrowanej ydowskiej organizacji skautowej. Po dwch latach wystpi z organizacji. W 1924 zapisa si do Wolnego Harcerstwa - lewicowego odamu ZHP. Na III zjedzie Wolnego Harcerstwa by sekretarzem zjazdu, na ktrym przemianowano organizacj w Zwizek Pionierw. Na obrady wkroczya policja, a ojciec Beniamina wysa go do Francji dla poratowania zdrowia. Po powrocie do kraju w 1927 zosta powoany do Wojska Polskiego, po ptora roku ukoczy sub w stopniu starszego strzelca i w 1929 wstpi do Komunistycznej Partii Polski (KPP) zajmujc si agitacj i propagand, za co by z przerwami wiziony w latach 1933-1935. Publikowa w legalnie ukazujcej si prasie Sygnaach, Wiadomociach Literackich, Czarno na biaem. Kiedy w 1938 Prezydium Komitetu Wykonawczego Midzynarodwki Komunistycznej podjo uchwa o rozwizaniu KPP, Borejsza zaangaowa si w zakadanie Klubw Demokratycznych. Po wybuchu II wojny wiatowej w 1939 i klsce wrzeniowej przedosta si do Lwowa, wcielonego przez ZSRR, gdzie zosta dyrektorem Ossolineum oraz redaktorem polskich podrcznikw szkolnych. 19 wrzenia 1940 zosta uroczycie przyjty do Zwizku Radzieckich Pisarzy Ukrainy. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, w latach 1942-1943 walczy jako ochotnik w Armii Czerwonej. W 1943 wsporganizowa Zwizek Patriotw Polskich i 1 Dywizj Piechoty im. Tade-

16
usza Kociuszki. W 1 Armii Wojska Polskiego dosuy si stopnia majora. Publikowa w pimie ZPP Nowe Widnokrgi i redagowa tygodnik Wolna Polska (1943-44). Od 1944 nalea do Polskiej Partii Robotniczej (PPR), pniej PZPR, a od 1945 by posem do Krajowej Rady Narodowej. Zorganizowa i redagowa naczelny organ PKWN, jakim bya gazeta codzienna: Rzeczpospolita. Zaoy w 1944 tygodnik Odrodzenie. Utworzy Spdzielni Wydawnicz Czytelnik. W styczniu 1949 uleg cikiemu wypadkowi samochodowemu, co na duszy czas wyczyo go z aktywnoci politycznej. Nadzorca polskiej nauki i kultury, stworzy klimat, w ktrym najwiksze szanse awansu mieli internacjonalici pochodzenia ydowskiego. Leszek Prorok, pisarz i eseista, wizie stalinizmu w Dzienniku 1949-1984, Krakw 1998, pisze: (...) No i wreszcie najwaniejszy zadatek kariery: by ydem lub wplecionym w ydowskie koligacje(...). W latach 1944-1945 naczelny redaktor Rzeczpospolitej, a w latach 1947-1950 Odrodzenia. Stary agent NKWD, zosta z sowieckiego nadania dyrektorem Ossolineum we Lwowie po aneksji wschodnich kresw Rzeczypospolitej przez ZSRR. Aleksander Wat w ksice Mj wiek wspomina: Borejsza spowodowa swoimi donosami uwizienie szeregu polskich profesorw. (...) Zdoby dominujce wpywy w prasie. Wpywy tym silniejsze, e korzysta z cichego, a wszechmocnego poparcia brata, osawionego dyrektora departamentu ledczego Jzefa Raskiego (Goldberga). Maria Dbrowska przyznawaa Borejszy wielk zrczno i dynamizm, ale dobrze dostrzegaa jego prawdziwe dugofalowe cele. Pisaa, e: Stworzy olbrzymi machin, maszyn wydawniczo-prasowo-ksigarsko-czytelnicz z rozmachem niemal amerykaskim. Ale intencj caej tej dziaalnoci jest wyrane i powolne sowietyzowanie i rusyfikowanie polskiej kultury. Pierwszy komunistyczny cenzor w Polsce. BOREJSZA Menachem - M. Goldberg - 1888-1949, poeta piszcy w jzyku jidysz. Z opublikowanego 16.02.2007 Raportu WSI wynika, e w Ministerstwie Spraw Zagranicznych a 108 pracownikw byo agentami tych sub, 32 byo umieszczonych w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, w Centralach Handlu Zagranicznego 383 a w firmach polonijnych 25 (Raport WSI, s.11-17 ). Do tej pory, po 19 latach, na placwkach dyplomatycznych III Rzeczypospolitej wrd 172 ambasadorw, konsulw i radcw 75% z nich reprezentuj przemalowani na biao absolwenci szk moskiewskich (http://www.msz.gov.pl). BOREK Stanisaw - wicedyrektor Departamentu Europy MSZ. Z opublikowanego 16.02.2007 Raportu WSI wynika, e w Ministerstwie Spraw Zagranicznych a 108 pracownikw byo agentami tych sub, 32 byo umieszczonych w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, w Centralach Handlu Zagranicznego 383, a w firmach polonijnych 25 (Raport WSI, s.11-17 ). Do tej pory, po 19 latach, na placwkach dyplomatycznych III Rzeczypospolitej wrd 172 ambasadorw, konsulw i radcw 75% z nich reprezentuj przemalowani na biao absolwenci szk moskiewskich (http://www.msz.gov.pl). BORENSZTAJN Gitla - ur. 1910, skarbnik Brith Trumpeldor, syjonistaka rewizjonistka (1933). BORENSZTEIN Leon - LISTA NR 16; San Francisco Art Institute. Syn MARIANA MOSHE BORENSZTEINA dbrowszczaka. BORG Bernard - przed wojn pracownik firm handlowych, od 1926 r. czonek ZMK, od 1931 r. w KPP. Kilkakrotnie aresztowany; przed 1939 r. agent sowiecki. (1946-1949) Pracowa w CSW Solidarno, nastpnie w polskim ruchu spdzielczym. Czonek ZG TSK. Odznaczony przez rzd ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski (rdo: Sownik biograficzny dziaaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1978-92). BORKIEWICZ Agnieszka - LISTA NR 10; germanistka, organizatorka imprez kulturalych, austriackie forum kultury w Warszawie. Jzefw. BORKOWICZ Jacek - LISTA NR 5; ur. 25 padziernika 1957 r. w yrardowie, historyk Kocioa, publicysta, absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 19891991 redaktor dziau zagranicznego Gazety Wyborczej. 1990-1991 korespondent tej gazety w Wilnie. 1990-1991 praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 1992 zaangaowany w inicjatyw Jerzego Giedroycia i Czesawa Miosza odzyskania wileskiej Celi Konrada dla potrzeb kultury (wznowienie przedwojennych rd Literackich). 19911993 praca w Orodku Studiw Wschodnich na stanowiskach kolejno: kierownika dziau ekspertw, redaktora naczelnego biuletynu OSW, kierownika dziau batyckiego. Od roku 1995 redaktor miesicznika Wi. Publikuje na amach Tygodnika Powszechnego. W latach 1994-1995 praca w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Od roku 1995 redaktor miesicznika Wi. Od roku 1997 czonek Polskiej Rady Chrzecijan i ydw. W swojej ksice pt. Powrt do Sowirogu (Warszawa 1997) opowiada o przemijajcym, fascynujcym wiecie maych narodw, plemion i wsplnot religijnych. Podstawowym wtkiem jest opis odwiecznej tsknoty ludzi-podrnikw, poszukujcych swojej Ziemi Wolnoci. Od 1980 roku zaangaowany w drugoobiegowy ruch wydawniczy, od poowy lat osiemdziesitych wsppracownik prasy katolickiej (Tygodnik Powszechny, Przegld Katolicki, Go Niedzielny, Powcigliwo i Praca), 1985-1990 redaktor podziemnego kwartalnika Samostanowienie, 1988-1991 twrca i kierownik drugoobiegowego Biuletynu Agencji Wschodniej. BORKOWICZ Leonard - wojewoda szczeciski, ambasador w Pradze czeskiej, prezes Centralnego Zarzdu Kinematografii. Rzadki przykad ydowskiego komunisty yczliwie wspominanego w Dziennikach Marii Dbrowskiej. BORKOWSKA Agnieszka - LISTA NR 5; fotograf (?). BORKOWSKA-ARCIUCH Grayna - LISTA NR 2, 5; prof. dr hab., kierownik Pracowni Literatury II poowy XIX wieku Instytutu Bada Literackich Polskiej Akademii Nauk. Redaktor naczelna Pamitnika Literackiego, czonek Rady Naukowej IBL PAN oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama MickieWICZA. BORKOWSKA Karolina - PLAYBOY, CKM. Rozebraa si dla Faktu za 160 z! Karolina Borkowska - miejsce urodzenia: Warszawa, Polska. Data urodzenia: 1983-03-23. Crka aktora Jacka Borkowskiego, ktry zdoby popularno m.in. rol telewizyjn Piotra Rafalskiego w serialu TVP1 Klan. Uwielbia jazd na nartach, tenis i piew. Wyksztacenie: Studio Aktorskie 2005 (przy Pastwowym Teatrze ydowskim w Warszawie). Oczy: zielone. Wzrost: 166 cm. Karolina, znana gwnie jako aktorka serialowa, zwizana jest z dziennikarzem z brany motoryzacyjnej Patrykiem

17
Mikiciukiem. Poznali si jeszcze bdc nastolatkami, czy ich uczucie i wsplna pasja - dziennikarstwo (kierunek studiw Karoliny). BORKOWSKI Jacek - LISTA NR 2. Aktor. W latach 197999 aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Obecnie gocinnie wystpuje na deskach Teatru Syrena. Ojciec aktorki Karoliny Borkowskiej. BORNUS-SZCZYCISKI Marcin - LISTA Nr 3; ur. 1951, jeden z pionierw wykonawstwa wokalnej muzyki barokowej w Polsce, zaoyciel zespou Bornus Consort, specjalizujcego si w polskiej polifonii przeomu XVI i XVII stulecia. Uczy piewu gregoriaskiego w seminarium dominikaskim w Krakowie, prowadzi Festiwal Pie Naszych Korzeni w Jarosawiu i projekt Siedem Tradycji w ramach Festiwalu Krakw 2000. BORNSTEINOWA Jadwiga - (ur. 8 grudnia 1877 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 1971 w Warszawie), zasuona bibliotekarka polska. Pochodzia z rodziny inteligenckiej, bya crk Jerzego Goldmana, dziennikarza, uczestnika powstania styczniowego, zesanego na Ural oraz Emilii z Paprockich. Jej kuzynem by wsppracownik Traugutta Henryk Wohl. W 1907 wysza za m za Benedykta Bornsteina, pniejszego profesora filozofii w Wolnej Wszechnicy Polskiej (1915-1939) i na Uniwersytecie dzkim (od 1945), zmarego w 1948. BORODZIEJ Wodzimierz prof. dr hab. - LISTA NR 2, 3; redaktor naczelny serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, ur. 9 wrzenia 1956 r. w Warszawie; studia na germanistyce (1975-1978) i historii (1976-1979) na Uniwersytecie Warszawskim, prof. uniwersytecki (od 1996), wszystkie na Wydziale Historycznym UW, prorektor UW do spraw wsppracy zagranicznej i promocji (1999-2002); doradca Szefa Kancelarii Sejmu (1991), dyrektor Biura Stosunkw Midzyparlamentarnych w Kancelarii Sejmu (1991-1992), dyrektor generalny Analiz Sejmowych (1992-1994). Aktualnie w 2007r. widnieje jako czonek redakcji i Rady Programowej dwumiesicznika Polski Przegld Dyplomatyczny, wydawanego przez Polski Instytut Spraw Midzynarodowych i finansowanego przez MSZ, czyli przez nas z naszych podatkw. Ponadto ow Rad uzupeniaj jeszcze inne koszerne gwnie ydolewackie autorytety, o ktrych przeszoci wiele mona dowiedzie si z tego alfabetu. Jan Baszkiewicz, Krzysztof Bobiski, Jerzy W. Borejsza, Sawomir Dbski- redaktor naczelny, Adam Eberhardt, Jacek Foks, Mateusz Gniazdowski, Edward Haliak, Jerzy Koczowski, Jerzy Komiski, ukasz Kulesa, Jan Kuakowski, Roman Kuniar, Piotr ossowski, Andrzej Olechowski, Marek Pietra, Adam Daniel Rotfeld, Eugeniusz Smolar, Rafa Tarnogrski - sekretarz redakcji,Mieczysaw Tomala, prof. Jerzy Tomaszewski, Rafa Winiewski, Ernest Wyciszkiewicz, Pawe Zalewski, Aleksandra Zieleniec. BOROWICZ Micha M. - 1911-87. Dziaacz spoeczny, autor apelu o pojednanie polsko-ydowskie. Napisa Organizowanie wciekoci (zbir esejw) wydane przez Wydawnictwo Oglnopolskiej Ligi Do Walki Z Rasizmem. BORKOWSKA Grayna - prof. dr hab.; historyk literatury od poowy XIX wieku po wspczesno, teoria literatury: krytyka feministyczna. Instytut Bada Literackich PAN. Redaktor naczelna Pamitnika Literackiego. BORKOWSKI Artur - ydo-lewacka Federacja Anarchistyczna, wsptwrca skadanek muzyka przeciwko rasizmowi oraz metal przeciwko rasizmowi (druga skadanka piracka, bez uzgadniania z zespoami, poza ich wiedz). BORODAJ Dorota - LISTTA NR 14; asystentka na Uniwersytecie Powszechnym im. Jana Jzefa Lipskiego w Teremiskach. Animator kultury, absolwentka Pastwowego Pomaturalnego Studium Ksztacenia Animatorw Kultury i Bibliotekarzy SKIBA we Wrocawiu, studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocawskim, odbya praktyk przy organizacji Festiwalu Kina Amatorskiego i Niezalenego KAN; na Uniwersytecie Powszechnym prowadzi zajcia praktyczne z animacji dziaa lokalnych, dyskusyjny klub filmowy oraz animacj ycia codziennego. BORODZIEJ Wodzimierz - historyk, profesor w Instytucie Historycznym UW. Opublikowa m.in.: Terror i polityka niemiecka a polski ruch oporu w Generalnym Gubernatorstwie, Od Poczdamu do Szklarskiej Porby. Polska w stosunkach midzynarodowych 1945-1947; wspredaktor (z Arturem Hajniczem) i wspautor tomu Kompleks wypdzenia; wspredaktor (z Hansem Lembergiem) i wspautor trzytomowej edycji Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybr dokumentw (Folder Dni Ksiki ydowskiej, str. 14). BOROWICZ Micha - 1911-87, dz. spo., autor apelu o pojednanie polsko-yd. BOROWSKA Magorzata - LISTA NR 5; redaktor, Warszawa. BOROWSKI Micha - (ur. 24 kwietnia 1950 w Warszawie), brat Marka Borowskiego, architekt, historyk sztuki. Studiowa na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu w Sztokholmie. Od 2003 do 2006 peni funkcj Naczelnego Architekta Miasta Stoecznego Warszawy. Najwicej wtpliwoci wzbudzaa sprawa powiza z belgijsk firm Ghelamco. Micha Borowski, jako naczelny architekt stolicy, wyda jej pozwolenie na budow biurowca w centrum Warszawy, ktre byo niezgodne z prawem. Niewiele pniej spka crka Ghelamco kupia od Borowskiego kamienic przy ulicy Foksal 15. Zapacia za ni sum dwa razy wiksz, ni ta, na ktr wyceni budynek rok wczeniej sam Borowski. Z owiadczenia majtkowego Borowskiego za 2004 r. wynika, e jego majtek zwikszy si o ponad 6 mln z. Skaday si na: 9,9 mln z, 7,6 tys. euro oraz 7,8 tys. USD oszczdnoci, 110metrowe mieszkanie o wartoci 750 tys. z i luksusowy samochd BMW X5 z 2004 r. (jego najtasza wersja kosztuje w salonie 430 tys. z). Spaci te p miliona dolarw kredytu. Oficjalnie zarobi w tym czasie 118 tys. 854 z. Wicej nie mg, bo urzdnikowi nie wolno dorabia dziaalnoci gospodarcz. W dniu 1 sierpnia 2007 r. w Tel-Avizyjnych Wiadomociach o godz 19.30 pokazano krtk wypowied Michaa Borowskiego na temat problemw zwizanych z planowan budow stadionu narodowego w Warszawie jako ...szefa politycznego ministra sportu!!! Czyli za premierowstwa Jarosawa Kaczyskiego, ktry powoa go na to stanowisko lub te stao si to za jego zgod, znajc realia doboru kadr obowizujce w PiS. Tak wanie rzdzi Polsk komunistyczna ydoprawica, cynicznie oszukujca Polakw patriotyczn propagand!!! Czwartek, 30 sierpnia 2007 r. Micha Listkiewicz - prezes PZPN, sugerowa w rozmowie z yciem Warszawy, e jeli stolica nie zdy z budow

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


Stadionu Narodowego, mecze mistrzostw Europy w pice nonej mog zosta przeniesione do innego polskiego miasta. UEFA nie narzuca bowiem, e mecz otwarcia musi by rozegrany w stolicy i moe si odby take w Gdasku, Krakowie czy Wrocawiu. Wypowied Listkiewicza oburzya Michaa Borowskiego, ktry w Ministerstwie Sportu zajmuje si organizacj Euro 2012. To niesychanie zaskakujca i szokujca informacja, tym bardziej, e prezes Listkiewicz wie, na jakim etapie s przygotowania - mwi Borowski i dodaje, e Pozna, Gdask oraz Wrocaw te nie maj stadionw, wic wszystkie miasta maj rwne szanse. BOROWSKI PAWE - malarz, reyser filmw animowanych. Urodzi si w 1973 w Warszawie. Ukoczy z wyrnieniem warszawsk Akademi Sztuk Piknych, kierunki: malarstwo i film animowany. Jako malarz mia kilka indywidualnych wystaw w Centrum Sztuki Wspczesnej w Warszawie oraz w warszawskiej Zachcie (m.in. Buy or Die. Supermarket, World To Cancel). Ma sta rubryk w najwikszym polskim dzienniku, Gazecie Wyborczej, gdzie co tydzie zamieszcza rysunkowe recenzje z premier filmowych. BOROWSKI PIOTR - aktor i reyser teatralny. Twrca niezalenej warszawskiej sceny Studium Teatralne. BOROWSKI WACAW - malarz, rysownik, grafik, scenograf, czoowy reprezentant nowego klasycyzmu lat 20. i 30. XX wieku. Urodzony w 1885 w odzi, zmar tame w 1954. Po wojnie zajmowa si take projektowaniem banknotw dla Pastwowej Wytwrni Papierw Wartociowych w odzi. Borowski Wiktor (waciwie Aron Berman) - (ur. 9 listopada 1905 w Warszawie, zm. 22 listopada 1976 w Warszawie) dziaacz komunistyczny i dziennikarz. W latach 19211926 by dziaaczem Komunistycznego Zwizku Modziey Polskiej. Od 1925 do 1929 nalea do Zwizku Niezalenej Modziey Socjalistycznej ycie. W latach 1925-1927 by redaktorem naczelnym Gosu Robotniczego. Od 1926 nalea do Komunistycznej Partii Polski. W czasach II Rzeczypospolitej trzykrotnie skazywany na wizienie za dziaalno wymierzon w interesy Polski. Zaszed bardzo wysoko w strukturach KPP - sta si czonkiem sekretariatu jej wadz. Zosta nawet pracownikiem przedstawicielstwa KPP przy Komitecie Wykonawczym Midzynarodwki Komunistycznej w Moskwie. Mona wic powiedzie, e sta si prawdziw szych wrd agentury sowieckiej na Polsk. Po wojnie ojciec Borowskiego nalea do najgorszych stalinizatorw polskiej prasy jako redaktor naczelny ycia Warszawy, a od 1951 r. zastpca redaktora naczelnego gwnego dziennika komunistycznego - Trybuny Ludu. W latach 1933-1939 przebywa w wizieniu. Po klsce wrzeniowej przebywa w Zwizku Radzieckim, gdzie w 1943 rozpocz dziaalno w Zwizku Patriotw Polskich. Od 1944 by oficerem politycznym w 1. Armii Wojska Polskiego i redaktorem Biuletynu Praskiego. W latach 1944-1951 peni funkcj redaktora naczelnego ycia Warszawy. Od 1951 do 1967 pracowa jako zastpca redaktora naczelnego w Trybunie Ludu. W latach 1945-1964 nalea do wadz Zwizku Zawodowego Dziennikarzy, a nastpnie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jego synem jest Marek Borowski, byy marszaek Sejmu, zaoyciel i aktualny przewodniczcy Socjaldemokracji Polskiej. BOROWSKI Andrzej - profesor; kierownik Katedry Literatury Staropolskiej i Owieceniowej Instytutu Polonistyki UJ. BOROWSKI Karol - 1886-1968, reyser, profesor PWST. BOROWSKI Marek - Szymon Berman - LISTA NR 8, 10 i 11; urodzony w 1946 r. w Warszawie. Pochodzi z rodziny ydowskich komunistw Bermanw. Jego ojcem by Wiktor Borowski, (nazwisko zmieni z Berman na Borowski jesieni 1944 roku), wieloletni redaktor Trybuny Ludu, a stryjem Bronisaw Berman, czonek wadz przedwojennej KPP. Uczszcza do tzw. czerwonego liceum im. Gottwalda. Uczy si m.in. z Janem Lityskim, Adamem Michnikiem, Helen uczywo (Chaber), Wand Rapaczysk (Gruber), Magd Umer (Humer). W 1962 roku z tego grona wyoni si Klub Poszukiwaczy Sprzecznoci. Borowski o Klubie: Bylimy modymi komunistami, ktrzy chcieli budowa prawdziwy socjalizm i dlatego atakowalimy status quo, porwnujc teori z praktyk. Ci modzi komunici 6 lat pniej zorganizowali protesty studenckie, po ktrych wikszo z nich trafia do opozycji, przechodzc drog od KOR-u do Unii Wolnoci. Ukoczy handel zagraniczny w Szkole Gwnej Planowania i Statystyki w Warszawie, a nastpnie Podyplomowe Studium Finansw w SGPiS. W latach 1967-68 nalea do PZPR, skd zosta wyrzucony za udzia w protestach studenckich w 1968 r. Ponownie wstpi do partii w 1975 r. i by w niej a do rozwizania. W latach 1968-82 pracowa w Domach Towarowych Centrum, od 1982 r. by wicedyrektorem i dyrektorem departamentu w Ministerstwie Rynku Wewntrznego, a w latach 1989-91 wiceministrem tego resortu w rzdzie T. Mazowieckiego, odpowiedzialnym za prywatyzacj handlu i turystyki. Od 1990 r. jest czonkiem wadz, a od 1997 wiceprzewodniczcym Socjaldemokracji RP. W latach 1993-94 by wicepremierem i ministrem finansw w rzdzie W. Pawlaka, ale poda si do dymisji po aferze ze sprzeda Banku lskiego. W 1995 by szefem Urzdu Rady Ministrw w rzdzie J. Oleksego. Od 1991 by posem z ramienia SLD, a od 1996 by wicemarszakiem Sejmu. Wraz z 30-osobow grup dziaaczy i posw Sojuszu Lewicy Demokratycznej (m. in. Izabella Sierakowska, Jolanta Banach, Andrzej Celiski) oraz Unii Pracy (m. in. Tomasz Nacz) niezadowolonych z dziaania rzdu Leszka Millera i partii politycznych, 26 marca 2004 utworzy now lewicow formacj polityczn o nazwie Socjaldemokracja Polska. 1 maja 2005 wyrazi ch kandydowania w wyborach prezydenckich jako kandydat Socjaldemokracji Polskiej. Poparcia politycznego udzieliy mu partie Unia Pracy oraz Zieloni 2004 oraz od koca wrzenia Sojusz Lewicy Demokratycznej. Popary go rwnie Federacja Modych Unii Pracy, Krajowe Forum Bezrobotnych i Stowarzyszenie Moda Socjaldemokracja. Szefem sztabu wyborczego zosta Tomasz Nacz. Swj udzia w wyborach Borowski zakoczy w I turze. Mimo poraki w wyborach prezydenckich nie wycofa si z dziaalnoci politycznej. W dalszym cigu stoi na czele funkcjonujcej poza parlamentem SdPl, chocia - patrzc na jego dokonania - na usta cisn si sowa: Kocz Wa, wstydu oszczd!!!. BOROWSKI Wodzimierz - naley do grona artystw, ktrych droga twrcza odbija wikszo przemian, ktrym podlegaa awangardowa sztuka polska od poowy lat 50. po schyek lat 70. Urodzi si w roku 1930 w Kurowie na Lubelszczynie. BORTKIEWICZ Pawe - Ks. prof. UAM. Prowadzi dyskusj panelow na hucpie pt. VII DZIE DIALOGU CHRZECIJASKO-YDOWSKIEGO SYMPOZJUM STANIECIE SI BOGOSAWIESTWEM 15 STYCZNIA 2004 r.w Poznaniu. BORTNOWSKA Halina- LISTA NR 2, 11, 13 i 15; polonofob, teolog, publicystka, czonek Komitetu Helsiskiego w Polsce. Redaktor katolewackiego miesicznika Znak. Czonek Otwartej Rzeczpospolitej (oficjalnie) Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, powstaego w 1999 r., agentury Mosadu w Polsce. 15.02.2007-15.09.2007 w ramach Kampanii Rady Europy All different - all equal (Kady inny - wszyscy rwni) Stowarzyszenie Modych Dziennikarzy Polis oraz Grupa Wirydarz Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii organizuj konkurs, trwajcy od 15 lutego do 15 wrzenia, ktrego animatork jest Halina Bortnowska. BORTNOWSKA-DBROWSKA Halina - LISTA NR 16; publicystka, dziaacz spoeczny, przewodniczca katolickiego ruchu Wirydarz, Warszawa. BORUCKA Anna - LISTA NR 11; psycholog, pracownik Pracowni Profilaktyki Modzieowej Pro-M, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi badania dotyczce patologii wrd dzieci i modziey. Wspautorka ksiki Picie alkoholu przez modzie z mokotowskich szk rednich w latach 1984-2000. BORUSEWICZ Halina - dziennikarka. BORYS Andelika - (ur. 14 padziernika 1973) dziaaczka polonijna na Biaorusi, bezprawnie wybrana przewodniczc Zwizku Polakw na Biaorusi. Urodzia si w Grodnie w wczesnej Biaoruskiej SRR. Ukoczya szko redni w grodzieskiej wiosce Podlipki, a nastpnie technikum pedagogiczne w Zamociu oraz studia pedagogiczne i psychologiczne w Biaymstoku. Po studiach powrcia na Biaoru, by wykada jzyk polski w polskiej szkole w Grodnie i we wsi Odelsk. Od 1995 zostaa czonkiem Zwizku Polakw na Biaorusi (ZPB) i w 1998 zostaa przewodniczc wydziau edukacji. Na szstym zjedzie ZPB w marcu 2005 zostaa wybrana niezgodnie ze statutem przewodniczc Zwizku, zastpujc na tym stanowisku Tadeusza Kruczkowskiego. Dlatego te 12 maja Ministerstwo Sprawiedliwoci Biaorusi uniewanio zjazd. Ma take obywatelstwo USA. Nieskrywanie realizuje polityk odczenia Biaorusi od wpyww Rosji. Jej dziaalno na Biaorusi - wspierana przez kolejne antyrosyjskie rzdy w Polsce - szkodzi interesom biaoruskiej poloni. Dr Marek Gogoczowski napisa na blogu: skd si wzia ta Andelika Borys, 32-letnia nauczycielka? W liczcej obecnie sto tysicy mieszkacw Lidzie biwakowalimy gocinnie w eleganckim Domu Polskim, wybudowanym dziesi lat temu za pienidze III RP. Od liczcej 72 lata kierowniczki tego Domu, pani Izabeli Tyrkin, dowiedzielimy si kolejnych interesujcych szczegw wojny polsko-polskiej, jaka zostaa stoczona w roku ubiegym przez dziaaczy Zwizku Polakw Biaorusi, przy bardzo aktywnym wsparciu strony zwycisko-przegranej przez wadze III RP. Zarwno pani Czajka z Miska jak i pani Tyrkin z Lidy pytay si nas, skd si wzia ta Andelika Borys, 32-letnia nauczycielka, ktr starsze od niej rednio dwa razy gremium dziaaczy ZPB, w marcu ubiegego roku w Grodnie, uczynio swoj przeoon? (Pani Izabela bya obecna na tym specyficznym walnym zebraniu, ale z niego wysza, gdy zobaczya co si wici.) Kierowniczka Domu w Lidzie opowiadaa nam, e ju od momentu, kiedy Borys zostaa czonkiem Zarzdu ZPB, to robia wszystko, aby sabotowa prac prezesa tej organizacji, pono bardzo utalentowanego dra Kruczkowskiego z Uniwersytetu Grodzieskiego, penicego take funkcj Sekretarza Stowarzyszenia Europejskich Organizacji Polonijnych z siedzib w Warszawie. Przypomniaem zatem pani Izabeli (czytaa ona bowiem mj artyku w Gosie znad Niemna rok temu), e grupa dywersyjna pani Borys zostaa przeszkolona do wykonania swej misji w Polsce, take i w Zakopanem, w czasie stau w redakcji powizanego z Gazet Wyborcz, Tygodnika Podhalaskiego. Poinformowaem j ponadto, e we wrzeniu ubiegego roku byem w Krakowie, w Paacu Decjusza, na otwartym dla publicznoci sympozjum Non Violent Revolutions, gdzie wypowiadali si, gwnie zreszt po angielsku, modzi organizatorzy niedawnych kolorowych rewolucji w Serbii, w Gruzji i na Ukrainie. I cho operujcy tylko jzykiem angielskim, dostojny wiekiem moderator tego sympozjum zapewnia publiczno, e i na Biaorusi kolorowa rewolucja si uda, to obecni na sali modzi Biaorusini byli bardzo sceptyczni odnonie sukcesu demokracji w ich kraju. Pani Izabela nam opowiedziaa, e w ramach sankcji za brak poparcia dla commandante Borys, Konsulat Polski (czyby naprawd polski?) w Grodnie otrzyma nakaz odmawiania wiz wjazdowych do naszego (czyby naprawd naszego?) kraju wszystkim, zazwyczaj starszym ju wiekiem dziaaczom ZPB. Tym wanie dziaaczom, dziki ktrych staraniom i zazwyczaj spoecznej pracy, Polacy na Biaorusi po 1990 roku tak sprawnie si zorganizowali i wyposayli w liczne tam Domy Polskie. Okoo 50 tych dziaaczy otrzymuje z Konsulatu RP od zeszego roku odpowied, e ich obecno w Polsce mogaby okaza si by niebezpieczn dla pastwa. Boruta Kamila - Teatr im. Stefana eromskiego Kielce. Teatr ydowski Warszawa. Teatr Rampa w Warszawie. IV FESTIWAL KULTURY YDOWSKIEJ WARSZAWA SINGERA. BORYS-DAMICKA Barbara - reyser, dyrektor teatru Syrena w Warszawie. BORYSOWICZ Abram - funkcjonariusz komisariatu NKWD w Misku. Bra bezporedni udzia w mordzie katyskim jako jeden z jego kierownikw. BORZYMISKA Zofia - LISTA NR 2; doktor, dzia Naukowy, ydowski Instytut Historyczny. Braa udzia w konferencji ydzi i judaizm we wspczesnych badaniach polskich (Krakw 1998) - Wpyw szkoy rabinw na przemiany kulturowe ydw warszawskich w drugiej poowie XIX i XX wieku. BORZYMSKA Zofia - Dzieje ydw w Polsce XIX wiek. Wybr tekstw rdowych, Warszawa 1994. BOSAK Henryk - (ur. 1931) pukownik, oficer wywiadu. W 1951 suchacz Szkoy Oficerskiej w Legionowie, od 1953 oficer Departamentu VII (wywiad) Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego. Nastpnie od grudnia 1954 oficer Departamentu I Komitetu ds. Bezpieczestwa Publicznego, od 1956 Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewntrznych. W tym samym czasie zastpca naczelnika wydziau oraz naczelnik wydziau. Rezydent wywiadu w Rabacie, Paryu, Genewie, Belgradzie i Budapeszcie. Na emeryturze od sierpnia 1990. Napisa 6 ksiek o wywiadzie: Werbownik ( (I-wyd - 1992), Oficer centrali, Rezydenci i agentki (2004), Wnuk generaa, Wywiadowcza wiza, Rezydent z Genewy. BOSAKOWSKI Ryszard - LISTA NR 13; OP, ksidz dominikanin, przewodniczcy Komisji i Koordynator Rodziny Dominikaskiej. Duszpasterz akademicki. Zwizany z Wizi. BOSSAK Jerzy - waciwie Jerzy Szelubski (ur. 31 lipca 1910 w Rostowie nad Donem, zm. 23 maja 1989 w Warszawie) reyser filmw dokumentalnych, pedagog, dziennikarz. Ukoczy prawo i filozofi na Uniwersytecie Warszawskim. Przed wojn w Lwowie, redagowa midzy innymi dzia filmowy w pimie Sygnay, wsppracowa z pismem Dziennik Popularny, w 1928 r. by wspzaoycielem Stowarzyszenia Mionikw Filmu Artystycznego Start. W czasie wojny od 1943 roku uczestniczy w tworzeniu Czowki Filmowej Wojska Polskiego, towarzyszc jako filmowiec przemarszowi armii polskiej a do Berlina. Po wojnie by profesorem PWST w odzi. W latach 1944-1948 peni funkcj redaktora Polskiej Kroniki Filmowej, wsppracowa z Wytwrni Filmow Czowka, a pniej by kierownikiem artystycznym Wytwrni Filmw Dokumentalnych. BOYS Mary - profesor Teologii Praktycznej nowojorskiego seminarium Union Theological Seminary. Siostra Mary to znana posta dziaajca w wiatku dialogujcych katolikw. Razem z innymi osobami wymienionymi w kilku miejscach na tej licie, podpisaa ona w 2002 roku dokument pt. wite Zobligowanie: Przemylenia na temat wiary chrzecijaskiej w relacji do Judaizmu i ydw[ A Sacred Obligation: Rethinking Christian Faith in Relation to Judaism and the Jewish People], ktre oznajmia, e: Chrzecijanie przez cae wieki utrzymywali, e ich przymierze z Bogiem zastpio [...] przymierze ydw. Odrzucamy t pretensj. Innymi sowy: siostra Mary odrzuca to, co przez cae wieki chrzecijanie nauczali, w co wierzyli, co byo - i niezaprzeczalnie dalej i niezmiennie jest! - podstaw Wiary. Dalej dokument obwieszcza, e Przy niedawnym przyznaniu si chrzecijan, i przymierze Boga z ydami jest wieczne, chrzecijanie mog teraz rozpozna w tradycji ydowskiej dziaanie zbawczej siy Boga. Jeli zatem ydzi, ktrzy nie dziel naszej wiary w Chrystusa s w stanie przymierza z Bogiem, chrzecijanie potrzebuj nowych drg na zrozumienie uniwersalnego znaczenia Chrystusa. Z tej nowomowy wynika niewtpliwie, i dokonano niedawno pewnej teologicznej transakcji, odwracajcej podstawy wiary katolickiej. Jak ma jednak konkretnie wyglda to uniwersalne znaczenie Chrystusa, tego siostra Mary nie wyjania. Czyby ta uniwersalno to nic innego tylko rozmycie Osoby Chrystusa w historyczno-mitologiczno-sentymentaln posta, wygodn dla wszystkich, w tym i dla ydw? Po tym wszystkim oczywicie nie dziwi jasne stwierdzenie, i Chrzecijanie nie powinni dy do konwersji ydw. W sumie jest to znane motto posoborowego Kocioa, ktry wyrzek si nawracania ydw uwaajc, i kady powinien czeka na swojego Mesjasza. Dla ydw niezbdnym krokiem w przyjciu ich Mesjasza jest polityczne zaistnienie pastwa Izrael i jego ekspansja do Wielkiego Izraela. Rwnie i te denia popieraj sygnatariusze. Podpisujc swego czasu inny list [List podpisany przez Mary C. Boys, SNJM, dr. P. Cunnignham i ojca J. Pawlikowskiego wydrukowany zosta w neokatolickim pimie America, 14 padziernika, 2002], siostra Mary Boys wyznaa, i nie wierzy w natchnione ksigi Pisma witego, nazywajc je zwyczajnie opiniami autorw. Za bojc si filmu Gibsona wyznaa, i: Jako czonek Kocioa Katolickiego, oceniam jego [Reysera] mylenie jako dziwaczne i niebezpieczne i sugeruj, by ydzi sdzili go w ten sam sposb. Wydaje si, e mamy [w osobie reysera i w samym filmie] do czynienia, w najlepszym przypadku, z pobrzeami katolickoci, z tragicznie przekrconymi stosunkami pomidzy Judaizmem a Chrzecijastwem. Jest to pomnoone przez arogancj wielkiego bogactwa [Mel Gibson wyoy swoje wasne pienidze na wyprodukowanie filmu, co - jak wida - i tego przeciwnicy nie mog cierpie.] pozwalajcego na wyprodukowanie filmu, ktry otworzy [zablinione] rany historii. Wobec tego typu stwierdze naley zada kilka zasadniczych pyta do ludzi pokroju siostry Mary: czy dalej recytuj oni Credo, czy dalej wyznaj oni Prawdy w nim zawarte? Wydaje si, e stajc si neokatolikami cakowicie wymienili je na modernistyczny relatywizm (fragm. Lech Maziakowski BIBUA pismo niezalene Nr 17, grudzie 2003). BOEK Dariusz - LISTA NR 10; mgr, penomocnik dyrektora ds. Systemu Zarzdzania Jakoci; Kierownik Oficyny Wydawniczej Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. BOEK Renata - LISTA NR 10; ur. 1970r., psycholoka, feministka, nauczycielka akademicka, dziennikarka. Jest autork artykuw naukowych i mniej naukowych z zakresu psychologii i studiw nad pci kulturow. Madame Sinobroda jest jej pierwsz powieci. BOYK Maks - (ur. 3 maja 1899, zm. 5 kwietnia 1970 w Nowym Jorku) aktor ydowskiego pochodzenia, ktry zasyn gwnie z rl w przedwojennych ydowskich filmach i sztukach teatralnych w jzyku jidysz. BRACAWSKA Irena - LISTA NR 3; publikuje artykuy popularno-naukowe w: Sowo ydowskie, Gazeta ydowska, Gos Ofiar Nazizmu, i innych. BRACH-CZAINA Jolanta - LISTA NR 6 i 10; urodzia si w Warszawie, studiowaa fizyk i filozofi w Warszawie, a reyseri teatraln w Paryu. Jest profesorem na UW, filozofk, kulturoznawczyni. Gwne nurty zainteresowa Jolanty Brach-Czainy to filozofia sztuki oraz filozofia istnienia. Publikuje artykuy, eseje, ksiki, m.in.: Na drogach dwudziestowiecznej myli teatralnej (1975), Etos nowej sztuki (1984). Jej Szczeliny istnienia (1992, 1999) - ksika-wydarzenie, inspirujca polskich artystw i pisarzy - otrzymaa w 1994 roku nagrod literack Polskiego Towarzystwa Wydawcw Ksiek. Ksik BrachCzainy nazwano bibli feminizmu, w krgu bada feministycznych penia ona rol pseudointelektualnego bodca. Czsto publikuje brednie i kamstwa w Midraszu, m.in.cykl: Ksiga ydowskich wspomnie: W 1968 roku wyjedajcym z Polski ydom wolno byo wywie tylko rzeczy osobiste, uywane i w cile ograniczonej iloci. A e od otrzymania zgody na wyjazd do terminu wyjazdu dawano 14 dni, wic Polacy mogli za bezcen kupowa wyprzedawane w popiechu domowe sprzty, ubrania, ksiki. Take zajmowa wolne miejsca pracy. Wreszcie mieszkania po wyjedajcych przydzielano nowym lokatorom. W kadym pogromie poza irracjonalnym wybuchem nienawici i przemocy jest jeszcze racjonalny element grabiey. Strzyenie owiec.(...) Tymczasem od 1966 roku w partii, wojsku, UB i policji zacza narasta antysemicka nagonka, ktrej kulminacj by rok 1968. Bromberga wyrzucono z PWN-u, aresztowano pod absurdalnymi zarzutami, w nieskoczono przesuchiwano. Szykanami objto ca rodzin. Wreszcie - wypdzono z Polski. Jak wielu innych ydw. BRADERSAN Mojesz - czonek ZPP - stalinowski Zwizek Patriotw Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina. BRALCZYK Jerzy - LISTA NR 6; ur. 23 maja 1947 w Ciechanowie, prof. jzykoznawca, specjalista w zakresie jzyka mediw, reklamy i polityki. Obecnie wykada w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Wyszej Psychologii Spoecznej w Warszawie (jest tu prorektorem). Zasiada w Prezydium Rady Jzyka Polskiego PAN oraz jest czonkiem Polskiego Towarzystwa Jzykoznawczego i Komitetu Jzykoznawstwa PAN. W Telewizji Polonia prowadzi cotygodniowy program Mwi si, natomiast w Polskim Radiu - codzienn audycj Sowo o sowie. Pisze rwnie felietony dla miesicznika Wiedza i ycie. Odznaczony zosta Zotym Krzyem Zasugi (1988) oraz Krzyem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998). BRANDT Jerzy - LISTA NR 14; nauczyciel WOS-u w Zespole Szk Zawodowych im. Stanisawa Staszica w Opolu. Przedstawiciel Zarzdu Oddziau Zwizku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu. BRAND Maja - Koordynatorka Programw Edukacyjnych, ydowskie Stowarzyszenie Czulent, ul. Dietla 64/6 31-039 Krakw. BRANDEL Adam - pukownik, szef Wydziau Informacyjnego i Dywizji Kociuszkowskiej. BRANDSTAETTER Roman - 1906-88, pisarz, dramaturg, chrzecijanin-syjonista. Poeta i tumacz, znawca Pisma witego. Urodzi si w ydowskiej rodzinie inteligenckiej jako syn Ludwika i Marii z domu Brandstaetter. Przed drug wojn wiatow wyranie sympatyzowa z syjonizmem, a w jego publicystyce pojawiay si nawet wtki antychrzecijaskie. Rzecz zadziwiajca - przey nawrcenie na katolicyzm w czasie wojny, mieszkajc wrd ydw w Jerozolimie. Byo to ju w czasie, gdy czu si strasznie wypalony wewntrznie, po opuszczeniu przez on i otrzymaniu wiadomoci o zamordowaniu jego rodzicw w komorze gazowej. Po nawrceniu napisa liczne utwory o tematyce chrzecijaskiej, m.in. Kroniki Asyu, Pie o moim Chrystusie i synn tetralogi powieciow Jezus z Nazaretu, przetumaczon m.in. na jzyk niemiecki i woski (Kurier Codzienny - ydzi w obronie Kocioa katolickiego, prof. Jerzy Robert Nowak, 1-3 czerwca 2007). BRANDT Andrzej - LISTA NR 4; mgr in. Informatyk, Warszawska Wysza Szkoa Informatyki. BRANDYS Kazimierz - Landau - ur. 27 padziernika 1916 r. w odzi, zm. 11 marca 2000 w Paryu. Pisarz, skonny do rnych uoglnie w duchu antypolonizmu, pisa na amach paryskiej Kultury w 1983 roku: Po powrocie do Polski ci zagubieni, biedni ludzie popenili wielki bd. Pozwolili si uy jako narzdzie stalinizmu. W spoeczestwie antysemityzmu nie byo, pojawi si on natomiast w rzdzcej partii. (...) Przybyli z obc armi, by aresztowa i rzdzi. Polonofob urodzony w odzi, stalinowiec. Od 1977 r. by redaktorem Zapisu. Od 1978 r. dziaa w Towarzystwie Kursw Naukowych. Jego powie Nierzeczywisto bya pierwsz powieci wydan przez Niezalen Oficyn Wydawnicz NOWA (1977), a pamitnik Miesice. Wspomnienia z teraniejszoci jej setn publikacj. Kolejne tomy wymienionych ksiek ukazay si w NOW-ej w latach 1987-89; fragmenty drukoway pisma podziemne w latach 1977-81. BRANDYS Marian - 1919-1998. Pisarz, publicysta, w Dzienniku 1976-1977 zapisa: ydzi, ktrzy pozostali, weszli niemal w caoci do klasy rzdzcej (...). ydzi garnli si do wadzy jak my do ognia. W 1978 r. by wspzaoycielem Towarzystwa Kursw Naukowych. W latach 1980-89 opublikowa szereg ksiek historycznych (np. Moje przygody z histori), literackich i wspomnieniowych w wydawnictwach: Niezalena Oficyna Wydawnicza NOWA, CDN, Oficyna WE. Fragmenty ksiek i inne teksty publikowa w pismach: Puls, Nowy Zapis, Krytyka. Jego mieszkanie (i ony Haliny Mikoajskiej) byo miejscem spotka opozycji i niezalenych intelektualistw. BRANIEWSKI Edward - Brandsteter - genera, byy komendant modzieowej organizacji Suba Polsce, byy komendant AWP. BRATKIEWICZ Agnieszka - LISTA NR 6; psycholog, pracownik Szkoy Wyszej Psychologii Spoecznej. W ramach dziaalnoci Kampanii Przeciw Homofobii - wspautorka ksiki pt. Jestem gejem. Jestem lesbijk: komu mog o tym powiedzie? (Warszawa, 2005). Podrcznik zosta przekazany uczestnikom warsztatw oraz poradniom psychologicznym i bibliotekom w caej Polsce. BRATKOWSKA Krystyna - LISTA NR 13; polonofob, skarbnik, czonek Otwartej Rzeczpospolitej, Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstaego w 1999 r. Rada Programowa ydowskiego pisma Midrasz. W jej mieszkaniu przez kilka miesicy drukowano pismo Myl Niezalena (1982). Potem do koca 1989 r. pracowaa dla dwutygodnika KOS. Poredniczya w kontaktach midzy redakcj a drukarni. Od 1983 r. bya sekretarzem redakcji. Zajmowaa si rwnie kolportaem Tu Teraz i Zeszytw Edukacji Narodowej. BRATKOWSKA Roma - Warszawa. W latach 70. i 80. bya zaangaowana w organizowanie i prace Konwersatorium Dowiadczenie i Przyszo oraz w dziaalno podziemn Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 80. wsporganizowaa spotkania rodowiska dziennikarskiego - tzw. Dzwonek Niedzielny (gazeta mwiona). BRATKOWSKI Andrzej - Blumstein - urodzony w 1936 r. w Warszawie. Jest bratem znanego dziennikarza Stefana Bratkowskiego. Ukoczy budownictwo ldowe na Politechnice Krakowskiej, jest doktorem nauk technicznych. Zaangaowany w organizacj i prace Konserwatorium Dowiadczenie i Przyszo. Pomaga technicznie i udziela swego mieszkania na nagrania Gazety Dwikowej Stefana Bratkowskiego. Wersja do druku W latach 1959-91 pracowa w Centralnym Orodku Badawczo-Projektowym Budownictwa Przemysowego Bistyp, gdzie doszed do stanowiska dyrektora. Od 1956 r. do koca istnienia PZPR by jej czonkiem, a w latach 1989-91 posem. W 1990 r. wsptworzy Polsk Uni Socjaldemokratyczn, kierowan przez T. Fiszbacha. W latach 1992-93 by ministrem budownictwa w rzdzie H. Suchockiej. By ekspertem skrajnie liberalnego Centrum Analiz SpoecznoEkonomicznych. Peni rwnie funkcj prezesa Polskiego Zwizku Inynierw i Technikw Budownictwa oraz sta na czele zarzdu Towarzystwa Ubezpiecze Wzajemnych.

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


BRATKOWSKI Piotr - LISTA NR 5; ur. 11 kwietnia 1955 roku w Warszawie. Poeta, prozaik, krytyk literacki i publicysta. W latach 1977-80 wsppracowa z Pulsem, piszc razem z Antonim Pawlakiem kronik kulturaln, ktr kontynuowa w latach 80. w Nowym Zapisie, a potem w Kulturze Niezalenej. Publikowa recenzje, eseje, przekady, wiersze w Pulsie, Wezwaniu, Tygodniku Mazowsze, Brulionie, Metrum, antologiach. Dziaa w Duszpasterstwie rodowisk Twrczych i uczestniczy w Tygodniach Kultury Chrzecijaskiej. Od 1990 roku pracuje jako redaktor i dziennikarz, m.in. w Gazecie Wyborczej, w Newsweeku i w Rzeczpospolitej. Debiutowa w roku 1972, czytajc swoje wiersze jako przerywnik w monodramie Wojciecha Siemiona Jak to byo naprawd, napisanym na podstawie opowiadania Antoniego Sonimskiego. Na amach prasy literackiej zadebiutowa w roku 1975. W latach 80. popularno przyniosy mu felietony o muzyce rockowej publikowane w miesiczniku Literatura. W 1989 roku otrzyma za nie nagrod artystyczn im. Stanisawa Wyspiaskiego. BRATKOWSKI Stefan - Blumstein - LISTA NR 11; urodzony w 1934 r. we Wrocawiu. Ukoczy prawo na Uniwersytecie Jagielloskim w Krakowie, gdzie nastpnie pracowa jako asystent. W latach 1956-57 by dziennikarzem tygodnika Po Prostu, zwizanego z ydowsk frakcj w PZPR. Nastpnie by sekretarzem redakcji tygodnika Kulisy, a w latach 1970-73 i 1980-81 redagowa dodatek ycie i Nowoczesno w yciu Warszawy. Od 1954 do 1981 nalea do PZPR, a w latach 1956-57 by czonkiem Komitetu Centralnego Zwizku Modziey Socjalistycznej. Inicjator i wsptwrca paramasoskiego Konwersatorium Dowiadczenie i Przyszo (1978-82). Wsptwrca raportw DiP. Wspwydawca i autor Gazety Dwikowej (1984-88). Od 1985 r. redaktor Gazety Niecodziennej. Wsptwrca gazety mwionej Dzwonek Niedzielny (od 1985). Publikowa w prasie podziemnej, m.in. Vacacie, Tygodniku Wojennym i Bibliotece Tygodnika Wojennego. Od 1980 r. by prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a od 1991 jest honorowym prezesem SDP. W latach 1986-90 zasiada w Komitecie Obywatelskim przy L. Wasie, pniej bra udzia w obradach Okrgego Stou, a nastpnie by jednym z zaoycieli Gazety Wyborczej. W latach 1991-92 kierowa Spdzielni Wydawnicz Czytelnik. By staym felietonist Rzeczpospolitej i czoow postaci obozu ydomasoskiego w polskim dziennikarstwie. Czerwony dziennikarz PRL-u, piewca Jaruzelskiego i stanu wojennego w Polsce, przeciwnik dekomunizacji w naszym kraju, czonek Klubu im. K. Marksa. Zwizany ze rodowiskami Unii Demokratycznej, a pniej Unii Wolnoci. Pisa: Udzia ydw w elicie reimu by tak duy, tak ostentacyjny, jakby chciano ostatecznie reim z nim utosami. Nie tylko we wadzach partii i nie tylko w aparacie represji. Kiedy moda wtedy moja przyjacika, dziennikarka radiowa, w roku 1955 wesza na posiedzenie kolegium krakowskiego radia, kilkanacie osb zaczo ze miechem bi brawo; pikna dziewczyna mylaa, e to dla jej urody; zaenowana spytaa skd te brawa. Usyszaa, e zebrani postanowili bi brawo, kiedy pierwszy goj wejdzie na sal (S. Bratkowski Pod wsplnym niebem - Rzeczpospolita, 27 stycznia 2001 roku). Peen jadu nienawici do narodowcw i prawicy; tropienie rzekomych antysemitw idzie w parze u Bratkowskiego z konsekwentnym rozgrzeszaniem twrcw stanu wojennego i dziaa postkomunistw, cigym wybielaniem ich intencji. Co ciekawe, uwaa, e pogrom kielecki by zbrodni zorganizowan przez NKWD. W swojej ksice Pod wsplnym niebem, powoa si na film dokumentalny autorstwa Andrzeja Miosza Henio. Film jednoznacznie opowiada si za wersj, i zbrodni dokonali komunici. Opiera si to na relacji Henryka Baszczyka, ktry zosta rzekomo porwany w 1946 roku. Jego ojciec by konfidentem bezpieki. Zachd przyznajmy, uwierzy we wszystko. Chcia uwierzy. Pogrom kielecki udowodni, e Polacy zasuyli na swj los i naleao ich zostawi Sowietom (S. Bratkowski Pod wsplnym niebem, Warszawa 2001, s. 198). BRAUDE Zygmunt (ur. 1903) - funkcjonariusz aparatu bezpieczestwa Polski Ludowej. Przed wojn czonek adwokatury w Warszawie, dziaacz KPP. W czasie wojny oficer polityczny i oficer ledczy 1 Dywizji Piechoty w ZSRR. Od 26 wrzenia 1944 r. Kierownik Biura Prawnego Resortu Bezpieczestwa Publicznego, nastpnie p.o. dyrektora Gabinetu Ministra BP (1945-1952). Po opuszczeniu MBP (w stopniu podpukownika) zosta kierownikiem redakcji literatury rosyjskiej w Pastwowym Instytucie Wydawniczym, wiosn 1969 r. przeszed na emerytur, a niedugo potem wyjecha do Izraela. BRAUN Andrzej - Lista nr 3; ur. w 1923 roku w odzi, czonek ZWZ, potem onierz AK, debiutowa w 1946 r., poeta, powieciopisarz, reporter, eseista. Po wojnie studiowa filologi polsk w odzi i Wrocawiu, a potem w Wyszej Szkole Teatralnej w Warszawie (1949-50). Od 1948 r. mieszka w Warszawie, cz. redakcji Nowej Kultury (1950-59), kierownik literacki Zespou Filmowego Droga, kierownik dziau filmowego w TVP w latach 1959-64. Czonek ZLP 194781 (wiceprezes ZG 1980-81), prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w latach 1990-93, prezes Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. BRAUN (Bronek)-Blumsztajn - pracownik Powiatowego Urzdu Bezpieczestwa Publicznego w Siedlcach. Bra udzia w porwaniu i zabjstwie 16 byych onierzy podziemia niepodlegociowego. Przeniesiony subowo do innej miejscowoci. BRAUN Juliusz - (ur. 29 sierpnia 1948) dziennikarz i polityk. Jest absolwentem wydziau geologicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 r. by posem na Sejm RP I, II i III kadencji z ramienia nastpujcych ugrupowa politycznych: NSZZ Solidarno, Unia Demokratyczna, Unia Wolnoci. Przez dwie kadencje Sejmu peni rwnie funkcj przewodniczcego Komisji Kultury i rodkw Przekazu. W latach 1990-1991 redaktor naczelny Gazety Kieleckiej. By przewodniczcym KRRiTV. BRAUN Kazimierz - (ur. 29.VI.1936) reyser teatralny, teatrolog, pedagog. Urodzi si w 29 czerwca 1936 roku w Mokrsku Dolnym. W 1958 roku ukoczy Wydzia Filologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na tej samej uczelni uzyska te doktorat. W 1962 roku zdoby dyplom Wydziau Reyserii Pastwowej Wyszej Szkoy Teatralnej w Warszawie. W 1985 roku Kazimierz Braun wyemigrowa do Stanw Zjednoczonych, gdzie wykada na wielu uniwersytetach, m.in. na Uniwersytecie Nowojorskim z siedzib w Buffalo, a take reyserowa i pisa. Dzi jest profesorem uniwersytetw we Wrocawiu, Santa Cruz, Nowym Jorku i Buffalo. Sporadycznie reyseruje w Polsce. Przygotowa m.in. we wrocawskim Teatrze Polskim MIAZG Jerzego Andrzejewskiego (1991), a w Teatrze Nowym w Poznaniu OLEANN Davida Mameta (2002). Najnowsza jego polska premiera to SZKO BOLESNE wg wasnego tekstu z Teatru Nowego w odzi (2004) - nieudana, przypominajca szkoln akademi, prba zmierzenia si z histori Powstania Warszawskiego (fragm. Monika Mokrzycka-Pokora marzec 2006r. Instytut Adama Mickiewicza). BRAUNEK Magorzata - LISTA NR 10 i 13; ur. 30 stycznia 1947 w Szamotuach - aktorka filmowa i teatralna. W 1969 roku ukoczya Pastwow Wysz Szko Teatraln w Warszawie na wydziale aktorskim. W 1970 wyrniona jako Gwiazda Sezonu Filmowego. Zagraa w przeszo 20 filmach, w tym ywot Mateusza, Polowanie na muchy, Trzecia cz nocy, Potop, Lalka (wersja TV). Poza filmem graa na scenie Teatru Narodowego w Warszawie w latach 1971-74. W latach 80. zerwaa z aktorstwem, aby powrci do zawodu okoo roku 2001. Buddystka, zwierzchnik Stowarzyszenia Buddyjskiego Kandzeon, wspiera ruch na rzecz praw czowieka w Chinach. Jest take wegetariank, wspiera akcje na rzecz praw zwierzt. BRAUNER Artur Abraham - urodzony 01.08.1918 roku w odzi. Jego ojcem by Moshe Brauner, ktry by wacicielem hurtowni drewna. Wraz z rodzin znalaz si w getcie w odzi. Z getta udao si caej rodzinie uciec. Uratowany w czasie wojny przez polskich chopw. Producent antypolskiego filmu pt. Z pieka do pieka. Film zosta nakrcony na Biaorusi. Tematem filmu jest rzekomy pogrom ydw dokonany przez Polakw w Kielcach. Po wojnie jego rodzice wraz z trjk dzieci wyjechali do Izraela. Artur ze swoim bratem Wolfem wyjechali do Niemiec. W 1946 roku zakadaj firm CCC-Film-Kunst. Z Niemiec wyjedaj do USA. Jego firma CCC (Central Cinema Company) wyprodukowaa ok. 300 filmw. Brauner odbiera Oscary i Zote Globy. By gociem honorowym IV Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy zorganizowanego w Warszawie w dniach 510 maja 2007 roku. Na festiwalu pokazano 6 filmw ktrych by producentem m.in.: Europa, Europa Agnieszki Holland, Tragarz puchu Janusza Kijowskiego, Mio w Niemczech Andrzeja Wajdy. Brauner jest producentem takich filmw jak: smy dzie tygodnia (1958) Aleksandra Forda, Wedle wyrokw twoich Jerzego Hoffmana, Warszawa roku 5073 Janusza Kijowskiego, Gorzkie niwa Agnieszki Holland. Brauner zosta uhonorowany przez Muzeum Kinematografii w odzi nagrod Artura. BRAUNSTEIN Inka - kolportowaa Tygodnik Mazowsze w rodowisku Solidarnoci Pracownikw Wydawnictw. Wspomina: Kolportowaam Tygodnik Mazowsze od pocztku jego istnienia do koca w rodowisku wydawniczym, gwnie w Spdzielni Wydawniczej Czytelnik, gdzie pracowaam. Pierwsze numery (dostaam je chyba od Joanny Szczsnej) przepisywaam na maszynie w kilku egzemplarzach i rozdawaam znajomym i rodzinie. Potem, kiedy nasza Solidarno Pracownikw Wydawnictw si zorganizowaa, odbieraam Tygodnik w punkcie rozdzielczym, ktry prowadzia Halina Andrzejewska - albo u niej w domu na Stpiskiej, albo w Wydawnictwie WAiF, gdzie pracowaa. Halina zmara w 2005 roku (gazeta.pl). BREITENWALD Micha - ur. w Miechowie 22.07.1955 r. Aktor teatrw: im. A. Fredry w Gnienie (1977-79), im. W. Horzycy w Toruniu (1979-82), im. W. Bogusawskiego w Kaliszu (1982-83), Polskiego w Bydgoszczy (1983-84), Rozmaitoci w Warszawie (1984-88), Zespou J. Winiewskiego (1992-93). BREITER Emil - 1886-1943. Adwokat, onierz Pisudskiego, krytyk literacki, publicysta. BRENER Chaim - ortodoks, czonek Rady Nadzorczej Spdzielni Kredytowej (1929), czonek Zarzdu Zwizku Kupcw (1932). BRENER Seweryn - adwokat, zamieszkay przy ulicy Pereca, w latach 30. paci ponad 100 z rocznej skadki na gmin ydowsk, jeden z kilkudziesiciu najbogatszych zamocian - ydw. BRESLER Agnieszka - wspredaktor naczelna i pomysodawczyni Serwisu. Serwis Teatralny Teatr dla Was pod redakcj Agnieszki Bresler i Wiesawa Kowalskiego. Napisaa o sobie : Bya studentka wiedzy o teatrze UAM. Z wyboru aktorka. Ma za sob role w wielu spektaklach lborskiego Teatru Bez Nazwy, spektaklu Sala nr 16 Teatru Muzycznego w Gdyni, projekcie performance Oczy-szczalnia poznaskiej Grupy Invitro, pokazach samodzielnie zrealizowanej etiudy na podst. Lamentu paranoika S. Kinga. Prbowaa te dziennikarstwa (Dziennik Batycki, wiat imprez). W tej chwili mieszka w Szkocji, gdzie uczy sie aktorstwa i gra w Teatrze Ramshorn w Glasgow. Na ww. stronie mona znale m.in. obszerny program: Wrzesie w Teatrze ydowskim w Warszawie, czy 8 i 9 wrzenia 2007 - Ruiny Teatru Miejskiego w Gliwicach CYMESY YDOWSKIEJ KULTURY - odsona III. BRETT - bankier, finansowa stowarzyszenie masoskie Okrgy St, zaoone przez Rhodesa (Grabarze polskiej nadziei, Henryk Pajk, str. 104). BREWERMAN Jekiel - dowdca oddziau Bartosz Gowacki. BRIAN Maks - aktor ydowskiego pochodzenia, ktry zasyn gwnie z rl w przedwojennych ydowskich filmach i sztukach teatralnych w jzyku jidysz. BRODA Szymon - Centrum Analiz Rynku Pracy, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Biaej. BRODACKI Janusz - aktor Teatru ydowskiego w Warszawie. BRODERSON Mojesz (Mosze) - (1890-1956), dziennikarz, pisarz, malarz, rysownik, ilustrator, scenarzysta. Urodzi si 23 XI 1890 r. w Moskwie, syn kupca Meira. Po kilku latach rodzice przenieli si do odzi, pozostawiajc syna pod opiek dziadka Szmuela Lajba Turowa w Niewieu, gdzie do dziewitego roku ycia uczy si w chederze. Po zamieszkaniu w odzi uczy si w Szkole Handlowej Zgromadzenia Kupcw. Wczenie debiutowa jako poeta drukowanym w Piotrkowie w 1913 r. tomikiem wierszy Szwarce fliterlach (Czarne patki). Okres wojny i rewolucji spdzi w Moskwie. Do rodowiska modych artystw rosyjskich pochodzenia ydowskiego wprowadzili go Lazar Lisicki i Josif Czajkow. W 1918 r. wraz z poetami Gerszonem Brando, Danielem Czarnym i Mosze Hailperinem opublikowa tom poezji Zalberfert oraz zbir wierszy wasnych Toisnd hundert tankies (Sto tysicy czogw). Prcz tego zamieci kilka lirykw w almanachu literackim Kunstring (Piercie sztuki). Na pocztku stycznia 1919 r. znalaz si w Wilnie i podj wspprac z Ludowym Komisariatem Litwy i Biaorusi, publikujc kilka wierszy w wydanym przez Ludowy Komisariat Owiaty miesiczniku Die naje Welt. W lutym przeszed na stron polsk, powrci do odzi. W 1922 r. wraz z Jecheskielem Mojeszem Neumanem, Icchakiem Braunerem i muzykiem Henochem Konem zaoy ydowski teatr marionetek Chad Gadija (Kzka), w 1926 r. szko dramatyczn, pod koniec padziernika 1927 r. teatr rewiowy Ararat, ktrego by kierownikiem literackim. W 1932 r. w teatrze Ararat zosta wystawiony program Macht fun der Welt pira M. Brodersona i J. Obarzanka, z muzyk Bajgelmana i opraw sceniczn Diny Matuswny. W 1928 r. ukazay si w Wilnie ksiki Feter sznajder (Dziad nieny) i Caplmenczelech (Pajacyki). We wrzeniu 1939 r. znalaz si w Biaymstoku, a nastpnie w Moskwie. By wsppracownikiem Sekcji ydowskiej Zwizku Patriotw Polskich. Prawdopodobnie wskutek zarzdzonych przez Stalina represji wobec intelektualistw pochodzenia ydowskiego, zosta aresztowany i zesany do obozu pracy. Wrci do Polski w bardzo zym stanie zdrowia, zmar 17 VIII 1956 r. w Warszawie. Pochowany na cmentarzu przy ul. Okopowej, po zdewastowaniu grobu crka poety Anetta Burstyn (ur. 1920) przewioza prochy ojca do Izraela na cmentarz Kiriat Szaul pod Tel Awiwem (Oficyna Bibliofilw d). BRODNICKI Pascal - z pochodzenia jest woskim ydem, cho sycha w jego paplaninie akcent francuski. Od 2004 roku gotuje przed ca Polsk na antenie telewizji TVN w sobotnim magazynie Pascal: po prostu gotuj. Jego programy byy przyczyn wielu powanych chorb niestrawnoci u osb stosujcych jego harcerskie przepisy kulinarne. Take Programu Pascal Express, nie powinnimy oglda w TVN od poniedziaku do pitku przed popoudniowymi Faktami, tylko w to miejsce kupi sobie w najbliszym sklepie zup w proszku. Bdzie taniej i ...zdrowiej!!!. Otrzyma w 2006 roku Zdechego Psa Kulinarnego za najgorszy program kulinarny ubiegego roku. BRODZIK Joanna - LISTA NR 10; (ur. 11 stycznia 1973 w Kronie Odrzaskim) -aktorka. W 1996 r. ukoczya warszawsk PWST. W 2003 roku otrzymaa nagrod dla najlepszej aktorki komediowej na IV Festiwalu Dobrego Humoru w Trjmiecie, a w 2004 dostaa nagrod Wiktora dla najlepszej aktorki za rol w serialu Kasia i Tome. Bya laureatk konkursu Z Cinema do Cannes. W 2006 r. odcisna swoj do na Bursztynowej Promenadzie Gwiazd podczas Festiwalu Gwiazd w Gdasku. W 2007 r. zostaa nagrodzona Telekamer w kategorii Najlepsza Aktorka. W tym samym roku otrzymaa tytu Najpikniejsza 2006 przyznany przez dwutygodnik Viva! oraz Kobieta Roku Glamour 2006 w pierwszej polskiej edycji konkursu na Kobiet Glamour organizowanym przez miesicznik Glamour. Zostaa uznana za Najlepsz aktork w serialu obyczajowym (rola Magdy Miowicz w serialu Magda M.) i Najlepsza aktork w filmie fabularnym (rola Sygity w filmie Jasne bkitne okna) na Cieszyskim Festiwalu Filmowym w 2007 roku. W telewizyjnej Dwjce w wiosennej ramwce mona byo zobaczy jej autorski program Dookoa siebie. To ju drugi autorski program aktorki, wczeniej prowadzia 10 odcinkowy cykl Ona czyli ja w TVN Style. BRODZKA-WALD Alina - LISTA NR 2; profesor, historyk literatury. Wchodzi w skad jury, ktre przyznaje coroczne nagrody ydowskiego Instytutu Historycznego im. ukasza Hirszowicza. Jest czonkiem RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BADA LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Wydzia I Jzykoznawstwa i Historii Literatury - czonek zwyczajny. BRODZKI Stanisaw - Bronstein - czonek Klubu im. K. Marksa. Polonofob, byy dziennikarz Trybuny Ludu - oficjalnego organu KC PZPR. BROJER Wojciech - pracownik naukowy Instytutu Historii PAN. Zakres podstawowych zainteresowa naukowych: historia kultury, wyobrania spoeczestwa redniowiecznego, historia kaznodziejstwa. W 2003 r. laureat ,,Klio - Nagrody Historykw dla najlepszej monografii naukowej za prac Diabe w wyobrani redniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie diabe w wyobrani redniowiecznej. Wspautor przekadw: Sefer Jecira i Sefer ha-Bahir. Sefer Jecira, czyli Ksiga Stworzenia, powstaa prawdopodobnie w Aleksandrii, w rodowisku ortodoksyjnych ydw zwizanych z kultur hellenistyczn. Zostaa napisana w jzyku hebrajskim. Jest ona zwizym opisem stworzenia, obrazem, w ktrym Bg Ksigi Rodzaju kreuje wiat o strukturze greckiego kosmosu. Sefer ha-Bahir (hebr. Ksiga wiata Ukrytego zwana te Ksig Jasnoci) - jeden z podstawowych, kanonicznych tekstw kabay. Ma posta midraszu. Zredagowany zosta pod koniec XII w. w Prowansji i stanowi kompilacj notatek z czasw gaonim, relacjonujcych nieortodoksyjne, czsto antynomijne pogldy nauczajcych mistrzw (zrdo: eGNOSIS). BROMBERG Adam - dziadek i ojciec Adama Bromberga, prowadzili skup chmielu. Dziadek zbudowa pierwsz w Lublinie suszarni. Po jego mierci ojciec rozwin geszeft, zbudowa kamienic i dom pod miastem. Byli zamon i bardzo liczn rodzin. Nie przeyli wojny. Uchoway si tylko dwie osoby: Adam Bromberg w ZSRS i jego bratanica Dorota w Polsce. W Zwizku Sowieckim by oficerem politycznym. W stalinowskim PRL-u jako ydokomunista, nalea do krgu zbrodniczego aparatu terroru. Zaczyna jako politruk w marynarce wojennej. Stamtd skierowano go na dyrektora PWN (Pastwowe Wydawnictwo Naukowe) w latach 1953-1965. W 1968r. uciek wraz z crk Dorot do Szwecji. W Sztokholmie zaoyli wydawnictwo Brombergs Bokforlag. Sprytnie kupowali prawa do ksiek ydowskich pisarzy. Gdy Singer i Miosz dostali Nagrod Nobla, Brombergs Bokforlag stao si znanym na wiecie wydawnictwem. BROMBERG Dorota - ydowska emigrantka z 1968 roku. Prowadzi wasne wydawnictwo w Szwecji. Jej ojciec by dyrektorem PWN. BROMBERG-BYTKOWSKI Zygmunt (Izydor) - (18661923), dramaturg, poeta, pedagog, dziaacz syjonistyczny. Urodzi si w Stryju, do gimnazjum uczszcza w Tarnowie, gdzie z Abrahamem Salzem i Edwardem Schwagerem zaoy kko studenckie Bar Kochba, ktrego zadaniem byo odrodzenie narodowe ydw. Podczas studiw prawniczych na Uniwersytecie Wiedeskim by entuzjast i propagatorem idei utworzenia pastwa ydowskiego w Palestynie. Razem z Salzem i Schwagerem uczestniczy w I Kongresie Syjonistycznym w Bazylei (1897), z upowanienia galicyjskiego stowarzyszenia Ahawat-Zion naby od barona Rotszylda duy obszar ziemi na terenie palestyskiej Galilei, gdzie w latach 1898-1901 by administratorem i przywdc zaoonej tam pierwszej kolonii ydw pochodzcych z zaboru austriackiego, zwanej Machnajim. W 1902 r. grunty i nieruchomoci kolonistw palestyskich zostay przejte przez Jewish Colonisation Association (JCA), a Bromberg powrci do kraju i ukoczy studia filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim. Po zoeniu w 1908 r. egzaminu pedagogicznego podj prac w II Gimnazjum we Lwowie. By jednym z zaoycieli syjonistycznej partii Hitachdut. W 1917 r. przenis si do odzi i obj stanowisko dyrektora Gimnazjum eskiego Towarzystwa ydowskich Szk rednich. Kandydowa bez powodzenia do Sejmu Ustawodawczego (1919). Wsppracowa z pras polsk, polsko-ydowsk i niemieck. Drukowa swoje wiersze, rozprawy naukowe i przekady w czasopismach: ycie, Chimera, Lamus, Wiedza i ycie, Dziennik Krakowski, Krytyka, Nasz Kraj, Nowe Mody, Nowe Sowo Polskie, Nowe ycie, Nowy Gos Polski, Postp, Przegld Tygodniowy, Przemysowiec, Rocznik Samborski, Rocznik ydowski, wiato, Beitrge zur Esthtik, Bohemia, Der Jude. Zajmowa si twrczoci Gerhardta Hauptmanna powici jej dwie prace w jzyku niemieckim oraz estetyk w sztuce ydowskiej Kontemplative und ekstatische Kunst (Lww 1910). Przekada Lessinga: Natan mdrzec, oraz Maeterlincka: Intruz i lepcy. Pomiertnie ukaza si jego przekad Pieni nad pieniami. W jzyku polskim opublikowa m.in. dramat w 4 aktach Ines de Castro (Lww 1906) i O monologu w dramacie (Lww 1909). W odzi redagowa w latach 1919-1921 syjonistyczny miesicznik ydowski w jzyku polskim Tel-Awiw, wydawany przez Towarzystwo Haibri Hacair. Bromberg by czonkiem zarzdu i prezesem dzkiego ydowskiego Towarzystwa Muzycznego i Literackiego Hazomir, czonkiem zarzdu Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Nauczycieli ydw, uczestniczy w organizowaniu wystaw sztuki. Zmar 13 III 1923 r. w odzi (Oficyna Bibliofilw d). BROMKE Adam - profesor slawista, socjolog. BRON Micha (Bronstein) - (ur. 1 stycznia 1909) pukownik WP, oficer wywiadu wojskowego (Oddziau II Sztabu Generalnego LWP). Urodzony prawdopodobnie w Rosji, do 1921 przebywa w Zwizku Radzieckim. W latach 19361939 bra udzia jako ochotnik w toczcej si wwczas w Hiszpanii wojnie domowej (zob. Hiszpaska wojna domowa) pomidzy wojskami rzdowymi i rebeliantami dowodzonymi przez generaa Francisco Franco. Od 1943 oficer Wojska Polskiego, w 1945 przez jaki czas suy w Korpusie Bezpieczestwa Wewntrznego (ramieniu zbrojnym Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego) jako szef Wydziau Wychowania Kadr KBW. W lutym 1946 wysany jako attach wojskowy do Belgradu; po powrocie do kraju w 1948 rozpocz sub w wywiadzie wojskowym (Oddzia II SG LWP). Od lipca 1948 zastpca szefa Wydziau I Oddziau II SG WP, w kwietniu 1949 szef. W padzierniku 1950 suchacz kursu doskonalenia dowdcw przy Akademii Sztabu Generalnego i od wrzenia 1951 szef Wydziau Operacyjnego Sztabu 8 Korpusu Piechoty w Olsztynie. Nastpnie od kwietnia 1952 redaktor naczelny Myli Wojskowej. Aresztowany niespodziewanie 11 listopada 1952, wyszed na wolno 30 listopada 1954; od lutego 1955 zastpca redaktora naczelnego Nowych Czasw. W kwietniu 1957 ponownie wyjecha jako attach wojskowy do Belgradu; po powrocie w 1959 zwolniony z wywiadu wojskowego (od 1951 Zarzdu II SG WP). W 1984 roku wyjecha do dzieci w Szwecji. BRONA Micha - (ur. 1909) walczy w Hiszpanii w 129. Brygadzie Midzynarodowej, internowany w obozach Gurs i Vernet, potem w ZSRR: oficer 2 armii WP, wiziony w Polsce przez Informacj Wojskow 1952-1954; torturowany, dwukrotny attach wojskowy w Jugosawii; opuci Polsk w 1984r., doczajc do dzieci w Szwecji: syn Micha Bron Jr, pracownik naukowy, Uppsala, crka Sara Ebner, Lund, Szwecja, ktre podpisay LIST NR 16. BRONDWAJN Rachmil - przywdca Bundu, czonek Zarzdu Publicznej Biblioteki - Czytelni im. I. L. Pececa (1921), skarbnik ydowskiej Ligi Owiaty Ludowej, czonek Zarzdu Kultur Ligi, brakarz drzewny (1929), dziaacz Komitetu Niesienia Pomocy ydom - uchodcom z Niemiec (1938) BRONES Motel - ur. 1913, s. Wolfa, subiekt, zam. ul. Zamenhofa 1, aresztowany za udzia w manifestacji komunistycznej na Rynku przed Magistratem 22 lutego 1933 r., skazany na 2 lata wizienia z zawieszeniem na 5 lat (1933), przewodniczcy Zwizku Zawodowego Pracownikw Handlowych, Przemysowych i Biurowych RP (1934). BRONIATOWSKI Mieczysaw (1912-1989) - funkcjonariusz aparatu bezpieczestwa Polski Ludowej. Oficer (major) LWP, dyrektor Centralnej Szkoy Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego w odzi, dyrektor Biura Spoeczno-Administracyjnego URM, dyrektor Departamentu Spoeczno-Administracyjnego MSW. W czasie hiszpaskiej wojny domowej wzi udzia w walkach batalionu Dbrowszczakw, w skadzie XIII Brygady Midzynarodowej w stopniu porucznika. Po 1945 by kierownikiem Wojewdzkiego Urzdu Bezpieczestwa Publicznego w Warszawie, z ramienia ktrego organizowa struktury powiatowe UB m. in. w Pocku i wojewdzkie w Rzeszowie. By autorem wydanych w 1986 wspomnie Zaczo si za Pirenejami. BRONFMAN Edgar - bdc prezesem wiatowego Kongresu ydw odwiedzi Polsk, gdzie by usilnie przekonywany przez ekip Jaruzelskiego, e Solidarno to antysemici w sowach i czynach. BRONIATOWSKI Mieczysaw - (1912-1989) Walczy w Hiszpanii w XIII Brygadzie. Polonofob, zbrodniarz, pukownik UB, od roku 1945 by dyrektorem Centralnej Szkoy Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego w odzi, a nastpnie dyrektorem Departamentu Spoeczno-Administracyjnego MSW. BRONIATOWSKI Micha - LISTA NR 16. Syn Mieczysawa, szef polskiego oddziau agencji Reutera. Wiceprezes Interfaksu, odpowiedzialny za serwisy zagraniczne agencji (na stae rezydujcy w Moskwie). BRONIEK Zofia - LISTA NR 5; artysta - malarz, dnia 1 padziernika 2002 r. otrzymaa honorow odznak Zasuony dla Miasta - Ogrodu Podkowa Lena. Od lat osiemdziesitych braa udzia w tworzeniu nowej podkowiaskiej rzeczywistoci, angaujc si w prac Komitetu Obywatelskiego, Parafialnego Komitetu Pomocy Bliniemu i przyczyniajc si do reaktywowania Towarzystwa Przyjaci Miasta - Ogrodu Podkowa Lena. Jest aktywnym czonkiem Zarzdu Towarzystwa. Zorganizowaa Galeri w czytelni Jana Pawa II przy kociele w. Krzysztofa, wydaa kilkanacie ksiek o losach naszego miasta i regionu oraz 36 numerw Podkowiaskiego Magazynu Kulturalnego.

18
BRONISZWNA Seweryna-S. Chwat - 1887-1982. Aktorka, siostra A. Watta. BROSS Wiktor - 1903-94. Kardiochirurg, profesor AM. BROSZKIEWICZ Jerzy - 1922-93. Pisarz, dramaturg. BROSZKOWSKI Pawe - LISTA NR 15; b. Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Take prezes Rady Fundacji im. Ks. Stefana Niedzielaka. BROWAREK Aldona, LISTA NR 3; dr, kardiolog - Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiclecia Stefana Kardynaa Wyszyskiego Rozprawa doktorska: - Efekty hemodynamiczne krtkotrwaego doylnego wlewu nitrogliceryny u chorych ze zweniem lewego ujcia ylnego w spoczynku i w trakcie dozowanego wysiku, (1990) BROWAREK Tadeusz, LISTA NR 3; prezes zarzdu i waciciel spki z o.o. Lumena, specjalizujcej si w usugach integracyjnych i wdroeniowych w sektorze administracji publicznej, bankowoci, finansw i przemysu. Browarek ukoczy Wydzia Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Nastpnie pracowa jako inynier w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, Orodku Badawczo-Rozwojowym Informatyki i biurze podry Almatur. W 1987 r. zaoy Lumen. W 1999 r. obroty firmy wyniosy 95,2 mln z. Szacunkowa warto kapitau (wg Telinfo) nalecego do Browarka to 60 mln z. W 2000 r. 93. pozycja na licie 100 najbogatszych Polakw tygodnika Wprost. BROWN Gordon - od lipca 2007 premier Wielkiej Brytanii. Podkrela swoje zwizki z Izraelem. Podczas uroczystego obiadu zorganizowanego w kwietniu br. przez klub Przyjaci Izraela Labour Party, Brown przypomnia rol swojego ojca, ktry jako gorcy zwolennik Izraela i chrzecijaskosyjonistyczny dziaacz (by m.in. przewodniczcym prosyjonistycznej frakcji Church of Scotlands Israel Committee w protestanckim tzw. kociele Szkocji), odpowiednio uksztatowa postaw swojego syna (tygodnik Tylko Polska, 07.10.2007). BROWN Michael - zwizany z Centrum Bada nad Kultur ydowsk w Kanadzie (Toronto). BROWNING Christopher - historyk, profesor historii na University of North Carolina w Chapel Chill; ostatnio opublikowa The Origins of the Final Solution: University of Nebraska Press, 200. Raporty ydowskiego informatora z warszawskiego getta [oprac. Christopher R. Browning i Izrael Gutman]. Przywoane szerszej publicznoci raporty ydowskiego informatora gestapo z getta warszawskiego, wraz z szerokim omwieniem dwu znakomitych historykw Zagady daj czytelnikowi moliwo refleksji nad zagadnieniem kolaboracji w obliczu mierci i upodlenia... (Rocznik naukowy Centrum Bada nad Zagad ydw IFiS PAN). BRUKWICKI Jerzy - LISTA NR 11; kierownik Galerii Krytykw Pokaz w Warszawie. Urodzi si w 1945 - krytyk sztuki, dziennikarz, szef warszawskiej Galerii Krytykw Pokaz. Wsppracownik Instytutu Adama Mickiewicza (redaguje strony internetowe: www.culture.pl) i redakcji magazynu LOT Kaleidoscope. W latach 80. wsptworzy ruch kultury niezalenej (waniejsze wystawy: Czas smutku, czas nadziei; Polska Pieta; Plastycy stoczniowcom; obecno), wydawca i redaktor pisma powiconego sprawom kultury Wybr, redaktor tygodnika PWA. Przegld Wiadomoci Agencyjnych, wsppracownik wydawnictw: NOWA, Przedwit, Pokolenie. Kurator wielu wystaw w kraju i za granic m.in.: Magdaleny Abakanowicz, Jana Modoeca, Jzefa Szajny, Andrzeja Wajdy, plakatw i grafiki Solidarnoci. BRUMBERG Abraham - polonofob, felietonista ydowskiego pisma Midrasz. BRUN Eugenia - polonofob, stalinowiec, komunistka, w okresie midzywojennym agent sowiecki, politruk. Odznaczona przez rzd ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski (rdo: Sownik biograficzny dziaaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1978-92). BRUNER Mikoaj - pionier rentgenologii. BRUS Wodzimierz - 1921, ekonomista, profesor UW, SGPiS, Uniwersytetu Oksford. Od 1968 roku na emigracji. W wieku dwudziestu paru lat zosta majorem WP do spraw politycznych. Zostaje oddelegowany na uczelni, gdzie w wieku 28 lat!!! (1949 r.) zostaje profesorem Szkoy Gwnej Planowania i Statystyki. Tytu profesora otrzyma bez jakiegokolwiek dorobku naukowego. Profesor Adam Strzembosz w Rzeczpospolitej z 18 marca 1996 roku stwierdza m.in., e Brus powinien zosta pozbawiony tytuw i stopni naukowych za udzia w budowaniu reimu totalitarnego. Brus by propagatorem stalinizmu w Polsce. W wieku 28 lat zostaje oddelegowany na uczelni, gdzie robi zawrotn karier, nawet jak na innych panalfabetw ydowskich, ktrzy znaleli si w Polsce. Pisa umia i owszem, ale jego wiedza wadania pirem ograniczaa si do obsmarowywania Polski niepodlegej z lat 19181939. Pisa w niej jako: (...) bezwzgldnej, faszystowskiej dyktaturze sanacji (...) straszliwej zgnilinie wczesnej Polski (...). W 1945 roku ukazaa si jego broszura wydana w Wydawnictwie Oddziau Propagandy Gwnego Zarzdu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego Urojenia i rzeczywisto. Prawda o ZSRR. Sawi w niej radzieck demokracj, gospodark i kultur. Pisa w niej m.in.: (...) Obywatel ZSRR posiada ogromne prawa polityczne. Potwierdza kamstwa sowieckie, i zbrodni w Katyniu dokonali Niemcy. Kolejne dzieo Brusa to ZSRR a wojna polsko-niemiecka 1939 r.. Za ww. twrczo naukow zosta uhonorowany tytuem profesora. Po uzyskaniu tytuu naukowego, zapragn sprawdzi w praktyce swoje urojenia rodem z Bolszewii. W 1951 roku na I Kongresie Nauki Polskiej, wystpi jako ekspert w dziedzinie nauk ekonomicznych mwic, e s one z istoty swej partyjne. Wzorem dla niego byli tacy wybitni intelektualici jak Bierut i Minc. W 1968 roku wyjecha z Polski. M ppk. Heleny Woliskiej-Brus - Ochsmann - zbrodniarki, ludobjczyni, prokuratora i mordercy sdowego. Na stae obydwoje od lat 60. mieszkaj w Anglii i otrzymuj wysokie emerytury z Polski za zbrodnie popenione na Polakach. Na emigracji przedstawia si jako ofiara systemu i osoba, ktra walczya o demokracj. Krakowskie Arcana opisay, jak Brus zosta zwerbowany przez bezpiek z NRD. Zosta on przyapany z kochank, bojc si swojej mciwej ony, zgodzi si na wspprac. BRUSKI Jan Jacek - LISTA NR 5; doktor historii na Uniwersytecie Jagielloskim, zajmuje si stosunkami polskoczechosowacko-ukraiskimi w dwudziestoleciu midzywojennym.

19
BRUSZTEJN Benjamin - polonofob, syjonista, dziaacz Poalej Syjon w Wilnie. Powiedzia prasie litewskiej, e przyczenie Wilna do Litwy to zwycistwo idei sprawiedliwoci historycznej (Piotr ossowski, Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa 1985). BRYLL Ernest - poeta, pisarz, dziennikarz i tumacz. W latach 1991-95 Bryll by ambasadorem RP w Republice Irlandii. BRYCH Wanda - LISTA NR 16; crka dbrowszczaka, Warszawa. BRYN Jerzy - Izrael Alter - pukownik, pracownik MSZ. BRYNDAL Rafa - LISTA NR 8, ur. 1960 w Kocianie, satyryk, autor tekstw i dziennikarz Radia ZET, twrca zespow kabaretowych, sztuk teatralnych oraz scenariuszy sitcomw. Podj nauk w szkole hotelarskiej, a za trzecim razem zda na studia prawnicze. Swoj przygod z kabaretem rozpocz na studiach. Razem z Mariuszem Lubomskim stworzy kabaret I z Poznania i Torunia, ktry zdoby pierwsz nagrod na festiwalu PAK-a w Krakowie i odby tourne po Polsce, prezentujc w klubach studenckich piosenki, a jedna z nich pt. Impreza w klubie harcerza przesza do historii muzyki biesiadnej. Po czwartym roku zosta skrelony z listy studentw. Na 60. urodziny swojego ojca, w 1992 zaoy wraz z bratem Jackiem zesp pod nazw Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie. Po powrocie z Kanady, pisa teksty, wykorzystywane w programach, m.in. talk-show Alicji Resich-Modliskiej, a take by autorem felietonw miesicznikw: Twj Styl i magazynu popkulturalnego Machina, ktrego zosta dyrektorem muzycznym. Wraz z Ann Popek na wyjedzie prowadzi program Za si z Radia ZET. W Radiu ZET prowadzi audycje radiowe Rozmowy rolowane (1998-2006) z Rafaem Sawoniem, Mart Lipisk i Edyt Jungowsk, a nastpnie Szyc z Bryndalem, czyli o dwch takich, co mog ukra wszystko (2007) z Borysem Szycem. Wystpi w roli prowadzcego talk-show w filmie Bogusawa Lindy Jasne bkitne okna (2006). Na stae wsppracuje z tygodnikiem Przekrj. BRYKALSKI Dawid - (ur. 25 padziernika 1970) dziennikarz prasowy i publicysta oraz pisarz fantastyczny. Absolwent socjologii na Uniwersytecie dzkim. Publikowa na amach takich czasopism jak: Nowa Fantastyka, SFinks, Maxim, Machina, Sfera, Reset, Gazeta Wyborcza, Muza, Teraz Rock, Echo Miasta (cznie 51 czasopism). Organizator konwentw fantastycznych. BRYSTIGER Julia - Preis - (z d. Prajs) znana take jako Brystygier, Bristiger, Brustiger, Briestiger, Brystygierowa, Bristigierowa, pseud. Luna, Krwawa Luna, Daria, Ksenia, Maria, pseud. literacki Julia Preiss (ur. 25 listopada 1902 w Stryju, zm. 9 padziernika 1975 w Warszawie), funkcjonariuszka aparatu bezpieczestwa Polski Ludowej. Od 1920 ona dziaacza syjonistycznego Natana Brystygiera (zm. 1930); matka artysty-plastyka Michaa. Bya crk ydowskiego aptekarza. W 1920 ukoczya gimnazjum we Lwowie, a w 1926 studia historyczne na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, nastpnie kontynuowaa nauk w Paryu. W 1928 zdaa egzamin pedagogiczny we Lwowie. Doktor filozofii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1928-29 pracowaa jako nauczyciel historii w gimnazjum C. Epsteina w Wilnie i w ydowskim seminarium nauczycielskim Tarbuch. Od 1927 dziaaa w Midzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR) i w komrce techniki partyjnej Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (KPZU). Po zwolnieniu jej w 1929 z pracy z powodw politycznych, utrzymywaa si z udzielania korepetycji we Lwowie. Od kwietnia 1931 bya wydawc i redaktorem legalnego tygodnika komunistycznego Przegld Wspczesny. Od poowy tego roku bya czonkiem egzekutywy Komitetu Obwodowego MOPR. Od 1931 dziaaa w Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. W padzierniku 1931 zostaa skazana na 2 tygodnie wizienia za dziaalno komunistyczn. Od 1932 bya funkcjonariuszem partyjnym (tzw. funkiem - etatowym dziaaczem partii), penic kolejno funkcje sekretarza propagandy i agitacji Komitetu Obwodowego KPZU we Lwowie, Przemylu, Drohobyczu i od wrzenia 1932 ponownie we Lwowie. Za dziaalno w zdelegalizowanych strukturach komunistycznych w padzierniku 1932 zostaa ponownie aresztowana i skazana na rok wizienia (jeszcze wwczas podawaa, e jest wyznania mojeszowego). Po zwolnieniu zostaa czonkiem egzekutywy KC MOPR. Obsugiwaa obwody woyski i stanisawowski tej organizacji. Pod koniec 1934 zostaa na krtko zawieszona w prawach czonka partii; po zoeniu samokrytyki latem 1935 obja funkcj sekretarza Komitetu Okrgowego KPZU Stryj-Sambor; od 1935 zajmowaa si problematyk chopsk i roln w Centralnej Redakcji KPZU we Lwowie. W 1936 zostaa sekretarzem Komitetu Centralnego MOPR Zachodniej Ukrainy; organizowaa prokomunistyczny Kongres Pracownikw Kultury we Lwowie (maj 1936). W kwietniu 1937 zostaa kolejny raz aresztowana i skazana na 2 lata wizienia. W czasie odbywania kary bya starost komuny wiziennej (grupy winiw odbywajcych wyroki za dziaalno komunistyczn). Po zajciu Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej przez Armi Czerwon przyja obywatelstwo sowieckie i pracowaa w Radzie Zwizkw Zawodowych we Lwowie oraz bya sekretarzem Komitetu Obwodowego MOPR. W 1940 zostaa czonkiem wszechzwizkowym KC MOPR; w tym czasie wsppracowaa - razem z grup innych kolaborantw - z radzieckim wydawnictwem w jzyku polskim Nowe Widnokrgi we Lwowie. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej zbiega do Charkowa, a nastpnie do Samarkandy. W latach 19431944 w Zarzdzie Gwnym Zwizku Patriotw Polskich w Zwizku Radzieckim. W padzierniku 1944 zostaa przyjta do PPR. Od grudnia 1944 pracowaa w Resorcie Bezpieczestwa Publicznego na stanowiskach kierownika sekcji, kierownika wydziau, od 1945 p.o., a nastpnie dyrektora Departamentu V Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego. Charakterystyczny jest typ instrukcji wydawany przez ni funkcjonariuszom na odprawach: W istocie caa polska inteligencja jest przeciwna systemowi komunistycznemu i waciwie nie ma szans na jej reedukacj. Pozostaje wic jej zlikwidowanie. Poniewa jednak nie mona zrobi bdu, jaki uczyniono w Rosji po rewolucji w 1917 r., eksterminujc inteligencj i w ten sposb opniajc rozwj gospodarczy kraju, naley wytworzy taki system naciskw i terroru, aby przedstawiciele inteligencji nie wayli si by czynni politycznie (Czesaw Leopold, Krzysztof Lechicki Winiowie polityczni w Polsce 1945-1956, Wydawnictwo Moda Polska, Gdask 1981, s. 20). Brystiger nadzorowaa pierwszy etap ledztwa: osobicie katowaa zatrzyma-

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


nych, miaa wasne wyrafinowane metody zncania si nad nimi (np. bia pejczem mczyzn po genitaliach i przycinaa je szuflad). Ofiar takich tortur pad m.in. szef propagandy PSL na wojewdztwo olsztyskie Szafarzyski, ktry wkrtce po sesji przesucha zmar z oglnego wycieczenia. Jeden z uwizionych tak j wspomina: zbrodnicze monstrum przewyszajce okruciestwem niemieckie dozorczynie z obozw koncentracyjnych. onierz AK i byy wizie polityczny Anna Rszkiewicz-Litwinowiczowa tak wspomina Brystiger w swojej ksice: Julia Brystygierowa syna z sadystycznych tortur zadawanych modym winiom, bya zdaje si zboczona na punkcie seksualnym i tu miaa pole do popisu (A. Rszkiewicz-Litwinowiczowa Trudne decyzje. Kontrwywiad Okrgu Warszawa AK 1943-1944, wizienie 1949-1954, Pastwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, s. 106). Winiom w czasie przesucha wykrcaa jdra w imado. Bya delegatem na I zjazd PPR (1945), II Zjazd PPR (1948) i Kongres Zjednoczeniowy PZPR, na ktrym zostaa wybrana do Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej (w jej skad wchodzia do marca 1954). Zajmowaa si partiami, organizacjami i ugrupowaniami religijnymi. Braa czynny udzia w wypowiedzianej przez komunistw wojnie z Kocioem katolickim; np. w 1950 aresztowano 132 ksiy. Odesza z resortu bezpieczestwa 16 listopada 1956. Prbowaa pniej swoich si jako pisarka, wydaa m.in. powie Krzywe litery. Kierowany przez ni departament nadzorowa Koci katolicki i mia na oku intelektualistw. Przed mierci zostaa ochrzczona i przesza na katolicyzm. BRYSTIGER Micha - stworzy dywersyjny Klub Krzywego Koa, protoplast KOR. Micha Bristiger jest bardzo bliskim powinowatym Mariana Krzaklewskiego, do niedawna szefa AWS i kandydata tej partii na prezydenta Polski poniej fragment pamitnika Pani Alicji Bondarczuk, tygodnik Tylko Polska: ydw przycigaam zawsze jak magnes. Wicej miaam adoratorw ydw ni Polakw. Kiedy pomyl, e moim absztyfikantem by syn Krwawej Luny, Micha Brystiger, to ciarki mnie przechodz. Micha by krytykiem muzycznym i poznaam go chyba na jakim koncercie w Filharmonii. Zaprowadzi mnie kiedy do Orodka Kultury Czechosowackiej, ktry pewnie do dzisiaj istnieje przy ul. Marszakowskiej. Zbierali si tam modzi ludzie, kontestujcy narzucony nam ustrj. Oczywicie w zakamuflowanej formie. Byy to spotkania przy muzyce i poezji, dyskusje towarzyskie. Zastanawiam si, czy dzieci ydowskich zbrodniarzy wiedziay wtedy, co robi ich rodzice. Ja wwczas nie miaam o tym zielonego pojcia, ale sdz, e Micha Brystiger by jednak tego wiadomy i by moe mamuka posyaa go na te spotkania w celu penetrowania rodowiska. A czy o zbrodniach tatusia wiedziaa Lusia Berman? Kiedy po wielu latach biae plamy w naszej historii zaczy si wypenia ukrywanymi dotd faktami i ydowskie zbrodnie stay si powszechnie znane, nabraam do tego rodowiska odrazy. Ostatecznie syn Brystygierowej, Micha, wyjecha do Izraela razem ze swoja on. A jest ni siostra byego premiera i szefa Solidarnoci, Mariana Krzaklewskiego. BRZECHWA Jan - J. Lesman - 1900-66, poeta, bajopisarz; stryjeczny brat innego poety, Bolesawa Lemiana. Wsppracowa z systemem stalinowskim i komunistycznym. W artykule Spr o kolaboranta Brzechw autorstwa prof. Jerzego Roberta Nowaka zamieszczonego w Kurierze Codziennym z dnia 8-10 czerwca 2007 roku, moemy m.in. przeczyta: Jan Brzechwa - wietny bajkopisarz dla dzieci - mia w swym yciorysie haniebne 10 lat pierwszego okresu powojennego, kiedy najdziksze wyprawia swawole w ohydnym stalinowskim duchu (...). Przypomnijmy wic czerwonym i rowym kamczuchom, e nie chodzi o kilka, lecz o parset wierszy i satyr, zebranych w a 8 kolaboranckich tomach. BRZECHWA Krystyna - crka Jana Brzechwy. Twierdzia, w wywiadzie dla ycia z 8 lipca 2000 r., e jej ojciec chyba w adnym z wierszy nie sawi ani Bieruta, ani Stalina. Jest to niestety twierdzenie nieprawdziwe, gdy - jak udowadniam na przytoczonym niej przykadzie - Jan Brzechwa z werw sawi Stalina w wierszu Nowa Huta. Na to, ebymy w Polsce socjalizm zbudowali, Potrzeba wicej maszyn, potrzeba wicej stali, (...) Trzeba nam pira przeku na moty i kilofy, W ogniu hutniczych piecy trzeba hartowa strofy, W ogniu, co serca krzepi i mzgi doskonali Sta - li! Sta - li!! Sta - li!!! Niech mno si traktory, ktre zaorz pola, Niech mno sie maszyny i ksiki, i przedszkola, A jeszcze stal i wgiel. I znowu stal i wgiel! Grnicy i hutnicy kuj nasz potg. Nie masz granicy szczcia, gdy tworzy si epoka: Pucom oddech szeroki, modych droga szeroka, Przyszo naley do tych, czyja wola niezomna, Drog wskaza nam Stalin - chwaa mu wiekopomna! wiat nowy budujemy od podstaw, od podwalin Sta - lin! Sta - lin!! Sta - lin!!! BRZESKI Rafa - Warszawa. W latach 1982-89 kolportowa wydawnictwa i pras (m.in.: CDN - Gos Wolnego Robotnika, KOS, Robotnik, Tygodnik Mazowsze, Wola), przede wszystkim wrd pracownikw Polskiego Radia. BRZEZIECKI Andrzej - LISTA NR 5; ur. 1978 r., jest dziennikarzem i publicyst, redaktorem Tygodnika Powszechnego, czonkiem zespou Krytyki Politycznej, stale wsppracuje z Gazet Wyborcz. Wspautor Przed Bogiem (2005) - ksiki o polskiej religijnoci i Kociele. BRZEZISKI Zbigniew - byy doradca prezydenta Cartera, mason loy Bnai-Brith. Wspzaoyciel Bilderberg Group i Komisji Trjstronnej. Dziaa zakulisowo na rzecz wyboru Karola Wojtyy na papiea. Pomaga mu w tym H. Kissinger, D. Rockefeller, ydowscy kardynaowie z Watykanu, oraz inni przedstawiciele wiatowego ydostwa. Kardyna Karol Wojtya spotka si podczas swojej nieoficjalnej podry do USA i Kanady z masonem Trudeau. Brzeziski nalea do pierwszych goci przyjtych przez nowo wybranego papiea. W kanadyjskim filmie biograficznym o Janie Pawle II, Brzeziski powiedzia, e papie zwrci si do niego: Ty mnie wybrae, wic musisz mnie odwiedzi (H. Pajk Grabarze polskiej nadziei). BRZEZISKI Zdzisaw Jesse - to osobnik ukrywajcy si. Niemale anonim, tak jak jego spora cz publikacji. Stworzy cudown witryn POLONICA.NET. pen kamstw, przeinacze i pomyek, ku uciesze starszych braci w niewierze. Moecie tam sprawdzi, czy macie zdrowy umys, cho podobno nie ma zdrowych, s tylko nieprzebadani!!! BRZOSTOWICZ Magdalena - LISTA NR 10; nauczyciel w Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Kutnie, take bibliotekarka. BRZOZA Czesaw - ydowska mozaika polityczna w Polsce 1917-1927. Wybr dokumentw i opracowanie: Czesaw Brzoza, Ksigarnia Akademicka. Krakw 2003. Interesujco ksztatowaa si sytuacja polityczna ydw w Polsce, poniewa podziay polityczne nie pokryway si z podziaami natury narodowociowej, due znaczenie miay rwnie tendencje asymilatorskie, i tak np. w wyborach w 1928 i 1930 na listy BBWR gosowali zarwno chasydzi pozostajcy pod wpywem ortodoksyjnych rabinw, jak i asymilatorzy. Zmienio si to w momencie kiedy cz organizacji syjonistycznych przystpia do Bloku Mniejszoci Narodowych. Poza tyme blokiem pozostawali fokici, ugrupowania socjalistyczne oraz cz syjonistw. Jednak sytuacja Bloku zmienia si znaczco po przewrocie majowym. W efekcie powsta odrbny blok Oglno-ydowski Narodowy Blok Wyborczy zwizany z ydowsk Parti Ludow. Wrd ugrupowa robotniczych najwiksz popularnoci cieszy si Bund wchodzcy w ukady z PPS. Kolejne rozdziay prezentuj jak przebiegay te zmiany, jak rozkaday si gosy i ukaday si wzajemne stosunki tyche ugrupowa: Bloku Obrony Praw Narodowoci ydowskiej w Polsce, Oglno-ydowskiego Narodowego Bloku Gospodarczego i in. W wyborach do sejmu III kadencji zgoszono 170 list okrgowych ugrupowa ydowskich. Nowa ordynacja wyborcza z 1935 wprowadzaa daleko idce zmiany prowadzce do marginalizacji wpywu partii politycznych na wyniki wyborw, co wywoao zdecydowany sprzeciw ugrupowa zarwno narodowych, jak i komunistycznych, ale take i ydowskich. Na uwag zasuguje opracowanie materiau: zamieszczone na kocu tabele, noty biograficzne, sowniczek waniejszych poj i skrtw, zestawienie Kongresw syjonistycznych do 1939, czy wreszcie cay zesp indeksw - osb, miejscowoci, partii i organizacji. Zamieszczone dokumenty, takie jak np. ydzi w Krlestwie Polskim (tekst opublikowany w Wiadomociach Polskich w 1917 w kilku czciach) czy cykl opracowany przez J. Halperna ydowskie partie polityczne w Krlestwie Polskim (opublikowany w kolejnych numerach Nowego Dziennika w 1918), stanowi cenne rdo informacji o wczesnej wiedzy na tematy ydowskie. BRZOZOWSKA-FILIPOWICZ Anna - LISTA NR 10; gwny specjalista, wyksztacenie wysze prawnicze, gwny specjalista w Miejskim Biurze Rzecznika Konsumentw w Warszawie, Wesoa. BRZOZOWSKI Mariusz - LISTA NR 10; absolwent Wydziau Tkaniny i Ubioru ASP w odzi. Wraz z Marcinem Paprockim od czterech lat projektuj wsplnie ubrania sygnowane metk Paprocki & Brzozowski. Na koncie maj midzy innymi Zot Nitk z Midzynarodowych Targw dzkich, nagrod Stowarzyszenia Promowania Modych Europejskich Talentw, publikacj w angielskim pimie Sleazenation, dwukrotn nominacj miesicznika Elle do tytuu Projektant Roku oraz udzia w pokazie Polska jest trendy w Belwederze. W marcu Marcin i Mariusz otworzyli autorski butik w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 73. BRZYSZCZ Marek - muzyk (saksofon tenorowy i sopranowy); gra koncerty gitarowe m.in. w Centrum Kultury ydowskiej. BRZYWCZY Monika - LISTA NR 10; dziennikarka, redaktor naczelna magazynu Cafe i rzeczniczka prasowa Projektu Praga. BUBER Martin - filozof, teolog, publicysta, profesor Uniwersytetu we Frankfurcie. Martin Buber (ur. 8 lutego 1878 w Wiedniu, zm. 13 czerwca 1965 w Jerozolimie) - ydowski filozof religii. Dorasta we Lwowie. By badaczem chasydyzmu. Pisa rwnie na temat relacji chrzecijastwa do judaizmu. Przez ydw uwaany jest za wsptwrc nurtu filozofii zwanego filozofi dialogu (ksika Ja i Ty), w Polsce rozwijanego m.in. przez ks. Jzefa Tischnera i innych judeochrzecijaskich oszoomw. BUBNICKI Rafa - LISTA NR 4; pracownik Instytutu Bada Literackich PAN w Warszawie, wspautor ksiki Opozycja w PRL. Sownik biograficzny 1956-89, tom II. BUCH Szloma - ur. 1898, czonek Zarzdu Zwizku Zawodowego Pracownikw Handlowych i Biurowych (1932), komunista BUCHALIK Magorzata - LISTA NR 5; tumacz, Krakw. BUCHANAN George - ambasador USA w Piotrogrodzie w czasie wybuchu rewolucji ydowskiej w 1917 roku. Poredniczy przy udzielaniu kredytw przez ydowskich bankierw Morgana, Tothschilda, Kuhn-Loeba dla ydowskich rewolucjonistw w Rosji (Grabarze polskiej nadziei, Henryk Pajk, str. 104). BUCHBIDNDER Szymon - 1853-1908. Malarz, ucze Matejki. BUCHBINDER Jzef - 1839-1909, malarz. BUCHOLC Janusz - Grudzidz. W latach 1982-88 wspzaoyciel, redaktor, drukarz i kolporter niezalenego pisma Iskra. W latach 1987-89 wspzaoyciel i wsppracownik podziemnego biuletynu Niezaleno. 13 grudnia 1981 r. internowany za dziaalno zwizkow, wiziony w Zakadzie Karnym w Potulicach, zwolniony 13 marca 1982 r. BUCHHOLTZ Tomasz - Warszawa. Wsptwrca i redaktor pism: Jaruzela (1982-86), Gos szarego czonka (1989). BUCHNER Wadysaw - 1860-1939. Dziennikarz, satyryk, waciciel Muchy - najduej ukazujcego si w Polsce pisma satyrycznego, w ktrym w latach II RP bya caa masa antyydowskich tekstw i rysunkw. Teraz, w IV RP ydokaczorw, jest ustawowy zakaz szydzenia z ydw!!! BUCHOWSKI Micha - LISTA NR 6; ur. 1955, prof. dr hab. antropolog kulturowy i spoeczny, pracownik naukowy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czonek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, interesuje si refleksj etnologiczn nad sposobami mylenia i systemami wierzeniowymi oraz wspczesnymi przemianami w krajach postsocjalistycznych w Europie rodkowej, autor wielu prac naukowych. BUCHWALD MAGDALENA. - kompozytorka, urodzona 10 marca 1972 w Zotowie. W latach 1992-93 studiowaa muzykologi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nastpnie, w latach 1993-99, studiowaa kompozycj w Akademii Muzycznej w Poznaniu u Andrzeja Koszewskieg i Lidii Zieliskiej. Od 1997 do 1998 odbywaa studia uzupeniajce w zakresie teorii muzyki i nowych mediw w Hochschule fr Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie pod kierunkiem Matthiasa Hermanna i Helmuta Lachenmanna (analiza) oraz Davida Masona i Ulricha Se (muzyka elektroakustyczna). Polskie Centrum Informacji Muzycznej Zwizek Kompozytorw Polskich, stycze 2005. BUCZKOWSKI Adam - LISTA NR 10; ur. 1970 r., magister socjologii UAM w Poznaniu, obecnie doktorant w Szkole Nauk Spoecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Przygotowuje rozpraw doktorsk na temat roli ciaa i seksualnoci w tworzeniu i podtrzymywaniu rodzaju. BUCZKOWSKI Piotr - urodzony w 1950 r. w Szczecinie. Ukoczy socjologi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest doktorem habilitowanym nauk spoecznych oraz profesorem w Instytucie Socjologii UAM. W latach 1975-79 pracowa w Instytucie Filozofii UAM, nastpnie by pracownikiem naukowym w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i Zakadzie Psychologii PAN w Poznaniu. Od 1990 r. by radnym w gminie Mosina, a take przewodniczcym Prezydium Krajowego Sejmiku Samorzdu Terytorialnego. Od 1992 r. kierowa polsk delegacj do Staej Konferencji Wadz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. W latach 1993-97 by posem z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolnoci. Nalea do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego i by doradc premiera J. Buzka. BUCZYSKI Artur - LISTA NR 11; Forum Liberalne, znalaz si w Komitecie Honorowym Obywatelskiej Inicjatywy na rzecz budowy w Warszawie Mostu im. Jacka Kuronia. BUDNIK Jowita - LISTA NR 10; de domo Miondlikowska (ur. 28 listopada 1973 roku w Warszawie), aktorka telewizyjna i filmowa. Jest wychowank modzieowego ogniska Machulskich przy Teatrze Ochota oraz absolwentk Instytutu Stosowanych Nauk Spoecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Na ekranie zadebiutowaa w wieku 12 lat w Kochankach mojej mamy Radosawa Piwowarskigo. Du popularno przynis jej udzia w pierwszej polskiej telenoweli W labiryncie, w ktrej wcielia si w posta zbuntowanej crki jednego z gwnych bohaterw, odtwarzanego przez Marka Kondrata. Jest agentk m.in. Joanny Brodzik. Przeomem w jej yciu zawodowym byo spotkanie z Krzysztofem Krauze, ktry w 2000 roku obsadzi j w jednej z gwnych rl w swoim telewizyjnym filmie Sie z cyklu Wielkie rzeczy. W 2005 roku Krauze oraz Joanna KosKrauze z myl o niej napisali scenariusz filmu Plac Zbawiciela. Budnik zagraa kobiet upokarzan i gnbion przez ma i teciow. Jej rola spotkaa si z entuzjastycznym przyjciem wikszoci krytykw oraz jurorw XXXI Festiwalu Polskich Filmw Fabularnych w Gdyni, ktrzy przyznali jej nagrod za pierwszoplanow rol esk. BUDREWICZ Olgierd-Eller - dziennikarz, podrnik. BUDROWSKA Bogusawa - LISTA NR 10; pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, prowadzia zajcia w Szkole Wyszej Psychologii Spoecznej oraz na Gender Studies przy ISNS UW. W swoich badaniach zajmowaa si instytucj i dowiadczeniem macierzystwa. Ksika jej autorstwa Macierzystwo jako punkt zwrotny w yciu kobiety (2000) zdobya nagrody FNP i OKi. Uczestniczya w przygotowywaniu raportw dla ISP, UNDP, Banku wiatowego. BUDZIAK Anna - LISTA NR 5; mgr, asystent Katedry Ukrainistyki UJ, jzykoznawca. BUDZISZEWSKI Jerzy - Joshua Ben Or - mieszka w Nowym Jorku, fotografik specjalizujcy si w tematyce ydowskiej. Wsplnie z Tadeuszem Rolke zorganizowa wystaw ywym i umarym, ktra bya prezentowana w synagodze w Tykocinie, w galerii w Biaymstoku oraz w Stowarzyszeniu Architektw Polskich w Warszawie. BUDZYNER Salo (Salem) - (1872-1940) przemysowiec, senator RP. Urodzi si 13 VII 1872 r. w Tomaszowie Mazowieckim. W 1894 r. kupi ma fabryk wyrobw wenianych przy ul. Piotrkowskiej 39, by wsplnikiem firmy Hirszenberg i Birnbaum. W 1905 r. produkowa chustki kaszmirowe drukowane. W 1928 r. zosta wybrany na senatora II kadencji z woj. warszawskiego, reprezentujc ortodoksyjn parti Agudas Israel. By prezesem penomocnym Gminy ydowskiej i Komitetu Ratunkowego dla Udzielania Poyczek ydom w odzi, czonkiem zarzdw dzkiego Towarzystwa Talmud Tora i Towarzystwa Pomocy Ubogim i Chorym ydom Linas Hacedek. Pod koniec 1939 r. zdoby dla siebie i swojej rodziny faszywe wizy greckie, dziki ktrym otrzyma tranzytowe wizy woskie. Wyjecha do Triestu, gdzie po kilku miesicach zmar na serce. Pochowany na miejscowym cmentarzu, jego grb zosta przykryty polsk flag, jako wyraz szacunku dla zmarego senatora RP ( Oficyna Bibliofilw d). BUDZYSKA-BRUN Celina - wykadowca Centralnej Szkoy KC PPR, PZPR. BUGAJ Ryszard -I zaak Blumfeld - LISTA NR 8; urodzony w 1944 r. w Gawowie. W 1971 r. ukoczy ekonomi na Uniwersytecie Warszawskim. W 1968 by usunity z uczelni za udzia w protestach ydowskich. Pisywa do Biuletynu Informacyjnego KOR (l. 70.). Autor pierwszej niezalenej broszury ekonomicznej Uwagi o sytuacji gospodarczej kraju (1978). W latach 80. jeden z wspzaoycieli i wydawcw kwartalnika spoeczno-politycznego 21. Internowany. Wsppracownik Komitetu Obrony Robotnikw. W 1989 r. zosta doktorem nauk ekonomicznych. Od 1973 r. pracowa w Instytucie Planowania i w Komisji Planowania Rady Ministrw, a od 1982 w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Od 1976 r. by wsppracownikiem KOR-u, za w latach 1980-81 by czonkiem Zarzdu Regionu Mazowsze Solidarnoci, doradc Komisji Krajowej oraz delegatem na I Zjazd zwizku, gdzie kierowa zespoem ds. gospodarczych. W stanie wojennym zosta internowany, a nastpnie doradza podziemnej Krajowej Komisji Wykonawczej S. W 1989 r. uczestniczy w obradach Okrgego Stou i zosta posem a do 1997 r. W 1990 r. razem z A. Maachowskim i K. Modzelewskim by wsptwrc Solidarnoci Pracy, a w latach 1992-97 przewodniczcym Unii Pracy. W 1999 r. wystpi z UP. Zaoyciel partii politycznej Forum Polska Praca. Na pocztku 2006 roku powrci do Unii Pracy, gdzie peni funkcj Przewodniczcego Rady Politycznej tej partii. 4 wrzenia 2006 roku ponownie opuci Uni Pracy z powodu zawarcia przez UP koalicji wyborczej podczas wyborw samorzdowych z SLD, SdPl i Parti Demokratyczn-demokraci.pl. 3 maja 2007 zosta przez prezydenta Lecha Kaczyskiego odznaczony Krzyem Komandorskim z Gwiazd Orderu Odrodzenia Polski. BUJAK Zbigniew - LISTA NR 8; ur. 29 listopada 1954 w opusznie. W latach 1973-81 pracowa w Zakadach Mechanicznych Ursus. Od 1978 r. kolportowa (wraz ze Z. Janasem i A. Czerwiskim) niezalen pras i wydawnictwa dostarczane przez J. ojaka. Organizowa spotkania robotnikw z Ursusa m.in. z Jackiem Kuroniem i Janem Lityskim. W 1980 r. przewodniczcy Midzyzakadowego Komitetu Zaoycielskiego Mazowsze, od 1981 r. Zarzdu Regionu Mazowsze. Czonek prezydiw Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej. Od 1982 r. kierowa Regionaln Komisj Wykonawcz Mazowsze. Czonek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, od 1987 r., Krajowej Komisji Wykonawczej. Nalea do Komitetu Obrony Wizionych za Przekonania (zaoonego w grudniu 1980 r.). W stanie wojennym jeden z gwnych przywdcw podziemia. Wsppracownik Komitetu Samoobrony Spoecznej KOR. Wielokrotnie zatrzymywany. Aresztowany w maju 1986 r., zwolniony we wrzeniu na mocy amnestii. W 1988 r. otrzyma Nagrod Praw Czowieka im. Roberta F. Kennedyego. W 1989 roku uczestniczy w obradach okrgego stou. Polityczny wychowanek J. Kuronia, dziaacz Solidarnoci, gorliwy tropiciel rzekomego polskiego antysemityzmu, nacjonalizmu, ksenofobii etc. Lekceway tradycje narodowe. Czonek Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych. W stanie wojennym aresztowany w piwnicy yda Mieczysawa Rakowskiego, ostatniego I sekretarza KC PZPR. Czonek Rady Politycznej Unii Wolnoci - Partia Demokratyczna. W 1990 roku jeden z przywdcw skrajnie ultralewicowego ugrupowania dawnej lewicy laickiej ROAD, z ktrego pniej powstaa Unia Demokratyczna. W 1991 r. zaoy wasny Ruch Demokratyczno-Spoeczny, ktry w 1992 r. wszed w skad Unii Pracy. W latach 1991-97 by posem, a od 1993 r. przewodniczcym sejmowej komisji spraw wewntrznych. W 1999 roku zainicjowa tworzenie Komitetw Aborcyjnych. Typ dziaacza-papugi, o pogldach stanowicych lustrzane odbicie pogldw Kuronia, Geremka i Michnika. Sprzeda legitymacj Solidarnoci na aukcji, zorganizowanej przez on generaa Czesawa Kiszczaka. Byy czonek zarzdu antypolskiej, powizanej z masoneri i wiatow finansjer, ydowskiej Fundacji im. Stefana Batorego, zaoonej w Nowym Jorku przez yda, masona, spekulanta Georgea Sorosa. W latach 1990-91 by jej pierwszym prezesem. W 1999 roku skoczy Nauki Polityczne na UW, gdzie studiowa take filozofi. W 1998 r. wstpi do Unii Wolnoci, gdzie zosta czonkiem Zarzdu. By prezesem Gwnego Urzdu Ce. Urban powiedzia o Bujaku: Ewolucje postawy Bujaka warto obserwowa, czekajc cierpliwie na dalsze postpy ich mylenia... Nie ignorujemy wezwa z ich strony. Ma si rozumie, ewolucje postawy nie tylko Bujaka, lecz caej tej korowskiej paki, byy w permanentnym rozwoju. Konsekwentnie dojrzeway do Magdalenki (Grabarze polskiej nadziei, Henryk Pajk, str. 100). BUJKO Zimowit - prosz nie da si zmyli jego staropolskim imieniu!!! Sekretarz Generalny RACJI Polskiej Lewicy. Dziaacz lewicowy, organizator wielu akcji protestacyjnych i spoecznych. Oficer rezerwy Marynarki Wojennej. Pochodzi z Gdyni. BUKIEWICZ Boenna - (ur. 14 lutego 1952 w arach), z wyksztacenia mgr in. mechanik konstruktor, pose na Sejm RP V kadencji z listy Platformy Obywatelskiej. Do 2005 penia funkcj radnej Zielonej Gry. W wyborach samorzdowych w 2006 roku w pierwszej turze na prezydenta Zielonej Gry zwyciya Janusza Kubickiego, kandydata Lewicy i Demokratw, ale przegraa z nim w drugiej turze. BUKOJEMSKI Micha - polonofob, reyser tematyki ydowskiej, wsppracuje z ydowskim Instytutem Historycznym. Jego dokument wiat Marii otwiera tegoroczny IV Midzynarodowy Festiwal Filmowy ydowskie Motywy w Warszawie. Bohaterk filmu jest Tirza Kshepitsky, ktra wyjechaa z Polski po II wojnie wiatowej. Wyjechaa, bo baa si polskiego antysemityzmu: Miejscowi cieszyli si, e nie bdzie ydw, wpatrywali si we mnie podejrzliwie. Wedug niej aden z Polakw nie zasugiwa na zaufanie. Mwi to osoba, ktra przeya okupacj dziki sfaszowanym dokumentom na nazwisko Marii Mikowskiej. Ciekawe skd uzyskaa aryjskie dokumenty i metryk chrztu? Wedug niej we wspczesnej Polsce istnieje antysemityzm, czego dowiadcza m.in. modzie izraelska przyjedajca do Polski. Swoimi negatywnymi wspomnieniami dzieli si z kobietami i mczyznami sucymi w izraelskiej armii. Prosz sobie wyobrazi sytuacj, w ktrej w polskiej armii odbywaj si prelekcje na temat zbrodni dokonanych na narodzie polskim przez zaydzony i kierowany przez ydw Urzd Bezpieczestwa. Bukojemski jest absolwentem Wydziau Operatorskiego PWSTViT w odzi. By operatorem filmowym w WF Czowka, a potem przez wiele lat w Wytwrni Filmw Dokumentalnych w Warszawie. Pierwsza poowa lat 90. to okres wsppracy z telewizj ABC News w Warszawie a pniej w Moskwie. Ten okres ycia podsumowuje film Wojny innych ludzi o pocztkach konfliktu w Czeczenii. Obecnie jest samodzielnym producentem filmw dokumentalnych. Najbardziej znane, oprcz wymienionego wyej, to Mana Masza o macierzystwie wrd lesbijek oraz cykl piciu filmw dokumentalnych Z kroniki Auschwitz (Folder IV Midzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, str. 57). BUKOWSKI Krzysztof - reyser. Zrealizowa film o Alexie DANZIGu (Izrael) wedug scenariusza Michaa Sobelmana. Alex Danzig wyjecha z Warszawy z rodzicami, jako dziewiciolatek, w roku 1957. Od lat mieszka w kibicu Nir-Oz na pustyni Negev. W Izraelu skoczy studia historyczne, pniej przez lata uczy w szkole oraz pracowa w kibucu. Po trzydziestu latach od wyjazdu, po raz pierwszy przyjecha do Polski. Obecnie jest zatrudniony w Ministerstwie Edukacji, ksztaci przewodnikw izraelskich pilotujcych grupy modziey po Polsce, jak rwnie sam pokazuje Polsk grupom Izraelczykw. BUKOWSKI Piotr - redaktor naczelny /Wrocaw/homiki.pl (strona gejw i lesbijek) BULMAN Krystyna - LISTA NR 10; socjolog, od 1997 r. jest czonkini Midzynarodowego Forum Kobiet i peni funkcj dyrektora Orodka Szkoleniowego, w ramach ktrego organizowane s szkolenia w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy w firmach, dla wszystkich grup pracowniczych. Jednoczenie pracuje w korporacji prawniczej jako organizator szkole. Warszawa.

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


BUA Edmund - gen. bryg. (ur. 1926), Ludowego Wojska Polskiego, wieloletni funkcjonariusz organw kontrwywiadu wojskowego, Gwnego Zarzdu Informacji WP/MON i Wojskowej Suby Wewntrznej, od 15 sierpnia 1986 do 31 sierpnia 1990 szef WSW. Sub w organach kontrwywiadu wojskowego rozpocz w 1945, jako suchacz Kursu Oficerw Informacji, nastpnie po ukoczeniu kursu w sierpniu (1945), oficer Wydziau Informacji w 17 DP w Krakowie i od 1947 w 28 pp 9 DP w Przemylu. Po opuszczeniu 9 DP suy jako starszy oficer Oddziau II Gwnego Zarzdu Informacji WP, zajmujcego si walk z agentur przeciwnika i tropieniem jej, przesuchiwaniem jecw wojennych bdcych przedmiotem zainteresowania organw informacji. Pniej szef Wydziau Informacji w Marynarce Wojennej i suchacz kursu w Zwizku Radzieckim. Po powrocie do kraju szef Oddziau Informacji Korpusu Armijnego, nastpnie do sierpnia 1986 szef Zarzdu Wojskowej Suby Wewntrznej lskiego Okrgu Wojskowego we Wrocawiu. W sierpniu 1986 zastpi na stanowisku szefa WSW gen. dyw. Edwarda Poradk, sprawowa t funkcj a do rozwizania WSW, czyli do sierpnia 1990, w midzyczasie w 1987 zosta awansowany do stopnia generaa brygady. W 1990 przeniesiony w stan spoczynku. Edmund Bua wystpuje w raporcie Macierewicza jako osoba odpowiedzialna za zniszczenie akt WSW w latach 1988-1989. Z ustale wynika, e przed zniszczeniem akta te byy sfotografowane, a mikrofilmy Bua osobicie przekaza GRU, czyli wywiadowi ZSRR. BUAT Mirosawa Maria - dr, Katedra Teatru na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie. Czonek Polskiego Towarzystwa Studiw ydowskich. Autorka ksiki Krakowski Teatr ydowski. Krokewer Jidisz teater. Midzy szundem a sztuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, Krakw 2006. Wielk jakoci tej pracy jest niesamowita bibliografia (14 stron!) i siganie do bardzo wielu materiaw archiwalnych w jzyku jidisz. To wanie pozwolio pogbi temat, dotychczas traktowany bardzo pobienie. Dziki temu praca zawiera niesychan ilo ciekawostek i anegdot. Wielka liczba notatek biograficznych nadaje tej pozycji spor rang w badaniach nad wiatem krakowskiej kultury i sztuki. Braa udzia w konferencji ydzi i judaizm we wspczesnych badaniach polskich (Krakw 1995 i 2007) - autorka m.in. rozdziau Historia teatru ydowskiego w Krakowie: rekonesans badawczy. BUHAK Henryk - LISTA NR 4; zwizany z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. BUTOWICZ Katarzyna - LISTA NR 5; fotoedytor. BUNSCH Jacek - reyser urodzony w Krakowie w 1954 roku. Ukoczy filologi polsk na Uniwersytecie Jagielloskim, pniej Wydzia Reyserii Dramatu w krakowskiej PWST (1981 r.). Reyserowa m.in. Play - Schulz. Sanatorium Pod Klepsydr wg Brunona Schulza, adaptacja i reyseria: Jacek Bunsch. Od maja 2003 roku sprawowa funkcj dyrektora artystycznego Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, a od 1 wrzenia 2004 roku jest dyrektorem Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni. BURAS Alicja i Jacek - LISTA NR 5; tumacze jzyka niemieckiego. Czonek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. BURDAJEWICZ Mariusz - dr nauk historycznych, specjalista archeologii Izraela, Cypru i Nubii. Pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie. BUREK Aleksandra - LISTA NR 10; dr, filozofka, redaktorka kwartalnika etnografia.org BURGIN Juliusz - (ur. 1906 w Otwocku - zm. 9 lutego 1973 w Warszawie) lusarz, dziaacz komunistyczny, funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego, pukownik LWP, wsppracownik NKWD i NKGB od 1939. Od 1925 by czonkiem Komunistycznego Zwizku Modziey Polskiej i od 1927 Komunistycznej Partii Polski. Wielokrotnie wiziony za dziaalno antypastwow w latach: 1926, 1928, 1929-1933, 1935 i 1936-1939. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 wstpi do Armii Czerwonej. Jako agent Midzynarodwki Komunistycznej w Moskwie zosta skierowany w lipcu 1943 do 1 Dywizji im. T. Kociuszki. Od listopada 1944 by szefem Wydziau Politycznego w 1 Korpusie Pancernym 2 Armii WP. Od czerwca 1945 do czerwca 1947 by naczelnikiem Wydziau II Samodzielnego Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego. W latach 1947-1948 redaktor naczelny Gosu Ludu. W latach 1948-1949 dyrektor Gabinetu Ministra Bezpieczestwa Publicznego, od 1949 do 1950 szef I Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej. Od lutego 1950 do lipca 1951 by pierwszym polskim ambasadorem w Chiskiej Republice Ludowej, a od wrzenia 1950 by ambasadorem w Koreaskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. W latach 1951-1957 by wiceministrem transportu drogowego i lotniczego. Od 1959 do 1963 prezes Spdzielni Wydawniczej Ksika i Wiedza w Warszawie. By wspzaoycielem i sekretarzem generalnym Towarzystwa Przyjani Polsko-Chiskiej i czonkiem prezydium Stowarzyszenia Ateistw i Wolnomylicieli. BURIAN Pawe - mgr, pracuje w Muzeum Narodowym w Gdasku. BURNETKO Krzysztof - LISTA NR 3, 5 i 13. W latach osiemdziesitych XX w. redaktor podziemnego dwutygodnika Promienici, korespondent Radia Wolna Europa. Dziennikarz Tygodnika Powszechnego i Polityki. BURSKA Lidia - LISTA NR 2; dr, historyk literatury. Instytut Bada Literackich Polskiej Akademii Nauk. Pracownia: Pracownia Literatury XX i XXI wieku. Publikuje m.in. w Gazecie Koszernej. BURY Andrzej - zastpca szefa biaostockiej Prokuratury Okrgowej. BURYA Sawomir (ur. 1969) - absolwent Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor ksiki Prawda mitu i literatury, edytor krytycznego wydania dwch tomw prozy Tadeusza Borowskiego. Ostatnio wyda Opisa Zagad. Holocaust w twrczoci Henryka Grynberga. Zajmuje si literatur wojny i okupacji, a zwaszcza problematyk Holocaustu, ogldan m.in. pod ktem obecnoci w niej pyta o trudne wybory moralne, dobro Boga, istot ydowskiej i polskiej pamici (Rocznik naukowy Centrum Bada nad Zagad ydw IFiS PAN). BURZYSKA Anna - LISTA NR 10; ur. w 1957 r. Urodzia si i mieszka w Krakowie. Pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagielloskiego, jest doktorem habilitowanym, prowadzi Katedr Teorii Literatury. Wykada na polonistyce i w Studium Literacko-Artystycznym UJ. Zajmuje si najnowszymi teoriami w amerykaskich i francuskich badaniach literackich. Jest autork kilkudziesiciu prac naukowych o ponowoczesnoci i postmodernizmie, m.in. ksiki pt. Dekonstrukcja i interpretacja (Krakw 2001), ktra otrzymaa Nagrod Literatury na wiecie w dziedzinie literaturoznawstwa, translatologii i leksykografii za rok 2001. Jest rwnie pisark, dramatopisark i scenarzystk. Napisaa powieci pt. Fabulant. Powiastka intertekstualna (Krakw 1997), Mio i inne kopoty (w druku) oraz dziewi sztuk teatralnych, z ktrych cztery zostay wydane w tomie pt. Nicland (Krakw 2004). BURZYSKI JAKUB - piewak (kontratenor), dyrygent, teoretyk muzyki. Urodzony 11 lutego 1976 w Zabrzu. BUSZA Andrzej - LISTA NR 3; ur. w Krakowie 1 stycznia 1938 roku. Wojenne lata spdzi na rodkowym Wschodzie, skd wyjecha do Anglii pod koniec 1947 roku. Studiowa w St. Joseph College, Beulah Hill w Londynie, a pniej w University College London. W czasie studiw na londyskim uniwersytecie aktywnie wspuczestniczy w yciu kulturalnym polonijnej spoecznoci. By jednym z zaoycieli University of London Polish Student Society oraz by czonkiem zarzdu wydawnictw: Merkuriusz, a potem Kontynentw; zosta mianowanym wykadowc w English Department of the University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie. Obecnie jest Associate Professor w tym samym departamencie podobnie jak w programie Literackiej Komparatystyki. W 1962 dosta nagrod im. Kocielskiego; zosta honorowym czonkiem Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie. Jest take specjalnym czonkiem Midzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersyteckich Profesorw Anglistw. Oprcz tego jedzi z wykadami po Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki. BU Mariusz - LISTA NR 5; ur. 25 marca 1970 roku szachista, mistrz midzynarodowy od roku 1991. Od roku 2001 nie wystpuje w turniejach szachowych klasyfikowanych do szachowego rankingu ELO. BUZEK Jerzy Karol - (ur. 3 lipca 1940 w Smilovicach, pol. miowice, Zaolzie) polityk ydoprawicowy, profesor. Pose na Sejm III kadencji oraz premier rzdu RP w latach 1997-2001, a obecnie pose do Parlamentu Europejskiego, wybrany 13 czerwca 2004 roku najwiksz w Polsce liczb gosw. Jest czonkiem cakowicie zaydzonego Kocioa Ewangelicko-Augsburskiego. M Ludgardy Buzek, ojciec Agaty Buzek. 13 czerwca 2004 roku Jerzy Buzek zosta wybrany na posa do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej. Uzyska w wyborach 173 389 gosw (to jest 22,14% w okrgu lskim) - najwicej spord wszystkich kandydatw (jego wynik da licie PO 3 mandaty). W Parlamencie Europejskim jest czonkiem frakcji politycznej Europejskiej Partii Ludowej - Europejscy Demokraci (PPE-ED). Ostatnio z jarmuk na gowie skada wieniec na grobie Yitzhaka Rabina. Przez Leszka Bubla wielokrotnie - w trakcie walki o utrzymanie krzyy na owicimskim wirowisku - publicznie nazywany obuzkiem. W kocu na polecenie ydowskich rasistw nakaza usunicie krzyy, ktrych tak wytrwale przez rok bronili Kazimierz wito i Leszek Bubel. BUZGAN Chewel - (ur. 1897, zm. 26 kwietnia 1971 w Warszawie) reyser oraz aktor teatralny i filmowy. Wieloletni aktor Wileskiej Grupy Dramatycznej oraz Teatru ydowskiego w Warszawie. Przez wiele lat podrowa po wiecie, dajc liczne wystpy teatralne. Zosta pochowany na cmentarzu ydowskim na Okopowej. BYCZKIEWICZ Anna - LISTA NR 5; mgr, Uniwersytet dzki. BYK-BORECKI Czesaw - ubek z Olsztyna, znany z brutalnych metod przesucha. By czonkiem Kolegium Instytutu Pamici Narodowej. Wykada w Collegium Civitas. BYKOWSKA Sylwia - LISTA NR 10; mgr, doktorantka historii na UG, pracownik gdaskiego IPN. BYKOWSKI Pawe - LISTA NR 10; mgr, socjolog, asystent w Katedrze Nauk Spoecznych - Wydzia Zarzdzania i Ekonomii Politechniki Gdaskiej. BYRA Ilona - dyrektor sprzeday - Gazeta Wyborcza Plac Solny 2/3, 50-060 Wrocaw. BYRT Andrzej - byy agent SB i byy ambasador RP w Berlinie, powoany przez Aleksandra Kwaniewskiego. BYTESKA Romana (Romea) - (ok. 1910 - ?) prawnik. Po ukoczeniu Wydziau Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (1932) pracowaa w odzi jako aplikantka sdowa. W padzierniku 1939 r. podja prac w charakterze urzdniczki korespondentki w centralnym sekretariacie getta. W marcu 1941 r. zostaa przeniesiona do sdu w getcie na stanowisko prokuratora. BYWALEC SZYMON. - dyrygent, urodzony 11 lutego 1974 w Tychach. Ukoczy dyrygentur symfonicznooperow w klasie Jana Wincentego Hawela w Akademii Muzycznej w Katowicach, a take klas oboju Jerzego Kotyczki w Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoje umiejtnoci pogbia na kursach dyrygenckich, m.in. u Gianluigiego Gelmettiego i Lothara Zagroska w Accademia Musicale Chigiana w Sienie, ktrej by stypendyst. Jest staym dyrygentem ORKIESTRY MUZYKI NOWEJ, ktra zajmuje si promowaniem muzyki najnowszej i klasyki XX wieku. Wystpowa z ni na wielu festiwalach muzyki wspczesnej, m.in. na WARSZAWSKIEJ JESIENI (1999, 2000 i 2002). Z zespoem tym dokona te nagra archiwalnych dla Polskiego Radia, a w Teatrze lskim w Katowicach przygotowa pierwsz w Polsce inscenizacj HISTORII ONIERZA Igora Strawiskiego w tumaczeniu Jonasza Kofty. Pracuje rwnie na stanowisku asystenta w Akademii Muzycznej w Katowicach. Polskie Centrum Informacji Muzycznej Zwizek Kompozytorw Polskich, czerwiec 2003. CAJZNER Marek - (ur. 19 maja 1948 roku w Warszawie) dziennikarz radiowy i telewizyjny. W 1973 ukoczy anglistyk na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1978 dziennikarz Sekcji Polskiej BBC. Od 1985 zastpca redaktora naczelnego, a od 1998 redaktor naczelny Sekcji a do jej rozwizania przez BBC w 2006 r. Od stycznia 2007 prowadzi program publicystyczny Studio wiat w TVP (Program Trzeci). CALER Mojesz - czonek Kultur Ligi (1932). CALOPRESTI Mimmo - reyser, autor filmu Ja tylko chciaem/am y. Film by pokazany na IV Midzynarodowym Festiwalu Filmowym ydowskie Motywy, ktry odby si w dniach 5-10 maja 2007 roku w Warszawie. Mimmo Calopresti urodzi si 4 stycznia 1955 roku w Polistenie. Na pocztku swej drogi zawodowej zajmowa si niezalenymi filmami dokumentalnymi o tematyce spoecznej. Wyreyserowa kilka filmw dla RAI i Archiwum Audiowizualnego Ruchu Robotniczego. Kilka tytuw byo pokazywanych na festiwalach midzynarodowych. W 1997 roku wyreyserowa swj pierwszy film fabularny zainspirowany histori terroryzmu La seconda volta. Zosta on pokazany na festiwalu filmowym w Cannes i zdoby wiele nagrd (...). W 1999 roku by czonkiem jury na festiwalu w Cannes i Wenecji. W latach 2001-2002 reyserowa i gra gwn rol w filmie La felicita non costa niente (Folder IV Midzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, str. 36). CALVINI Melvin - bra udzia w stworzeniu bomby atomowej (Midrasz, stycze 2005, Janusz Roszkowski ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 14). CAA Alina - LISTA NR 2, 13, 16; polonofob, manipulatorka i oszustka; doktor historii (po ydowsku). Bya drukarzem Robotnika (1977-78). Wraz z ks. Czesawem Sadowskim organizowaa Uniwersytet Ludowy w Zbroszy Duej. Od kwietnia 1979 r. do sierpnia 1980 r. w zespole redakcyjnym pisma Placwka. Skadaa ksiki Niezalenej Oficyny Wydawniczej NOWA (197883). Autorka Wizerunku yda w polskiej kulturze ludowej (1988). Dla Komitetu Pomocy Internowanym i Ich Rodzinom zbieraa informacje o represjach. W latach 1976-77 w Biurze Interwencji KOR. Obecnie dzia naukowy ydowskiego Instytutu Historycznnego. Czonek Polskiego Towarzystwa Studiw ydowskich. Jedna z najzacieklejszych tropicielek polskiego antysemityzmu. Gosia, jakoby mieszkacy Mulawicz, ktrzy uratowali ydowskiego chopca przed mierci, do dzi z lkiem ukrywajli ten fakt z obawy przed spoecznym ostracyzmem. Sotys z Mulawicz, pan Lachowski stwierdzi, e: (...) Trudno mu uwierzy, aby kiedykolwiek kto w wiosce mia opory przed opowiadaniem historii ocalenia. Dr Caa przyparta do muru powiedziaa: Naley si cieszy, e tak zmieniy si nastroje. W ydowskim pimie Midrasz (stycze 2007 r.) w artykule Sprawiedliwi wrd Narodw wiata. Trudne ratowanie i gorycz kamliwie przedstawia sytuacj ydw w okresie II Rzeczypospolitej. Wedug niej, od mierci Pisudskiego, antysemityzm by na porzdku dziennym. W latach 19351937 w Polsce miao mie miejsce ponad 100 pogromw ydw. Miay odbywa si nie tylko noce krysztaowe ale i dni krysztaowe. Wydawnictwa religijne: Posugiway si schematami antysemickimi i rasistowskimi, a take: Gloryfikoway Hitlera i jego polityk wobec ydw. Ponadto: Wysuway te projekty antyydowskich ogranicze, czasem idce dalej ni te wdraane w III Rzeszy. Oskara o to wydawany przez jezuitw Przegld Powszechny oraz Ateneum Kapaskie, ktre redagowa ks. Stefan Wyszyski. To take Polacy wedug niej mieli wymyli eksterminacj i likwidacj ydw jako sposb na rozwizanie kwestii ydowskiej. Odpowiedzialno za to ma wedug niej ponosi Koci katolicki. O prasie katolickiej pisze: Nierzadko w prasie katolickiej przejawia si postulat zakazania ydom osiedlania si w bardziej prestiowych dzielnicach, wypdzania ich z miast o znaczeniu militarnym lub religijnym, zakazu opuszczania ich wasnych dzielnic, a wreszcie - otoczenia tych dzielnic murem. O tym, e takie pomysy byy nieliczne, pisze A. LandauCzajka w ksice W jednym stali domu...: Niektrzy, nieliczni wprawdzie publicyci, domagali si konsekwentnego wydzielenia spoecznoci poprzez wprowadzenie dzielnic zamknitych, czy te terenw, na ktre wstp dla ydw byby zakazany. Gos Polski z dn. 13-19.02.2007 roku w artykule pt. Gorzej ni kompromitacja tak pisze o Caej: Dr Caa wieo popisaa si kolejnym haniebnym tekstem szkalujcym Polakw i Koci katolicki w Polsce - artykuem w styczniowym numerze ydowskiego miesicznika Midrasz. Oskarya tam, m.in. o rzekomy rasizm, synn pisark katolick Zofi Kossak-Szczuck, ktra w czasie wojny z ogromnym naraeniem ycia ratowaa ydw, bya gwn organizatork pomocy dla nich. Caa kompletnie przemilczaa te zasugi Kossak-Szczuckiej, przedstawiajc j w niezwykle pody, tendencyjny sposb. (...) Caa powtarza w rnych publikacjach to swoje oszczerstwo, nigdy nie dokumentujc, bo w caej sprawie gosi wierutne kamstwa, bez choby cienia prawdy historycznej. Dlaczego MSZ-owski wydawca nie zdoby si na natychmiastowe sprostowanie podanej od razu na 1. stronie wyboru (s. 9 w ksice MSZ) kamliwej informacji (za Grossem) o zamordowaniu przez Polakw 1 600 ydw w Jedwabnem. Przecie ju powszechnie wiadomo i nawet autor z MSZ powinien o tym wiedzie, i ekshumacja w Jedwabnem dowioda, e zamordowano tam nie wicej ni 300 ydw. W 2006 roku kamliwie i obraliwie wypowiadaa si take o Leszku Bublu, prezesie Polskiej Partii Narodowej, w tygodniku NIE. Autorka ksiki pt. Wizerunek yda w polskiej kulturze ludowej. Jak postrzega ydw polski lud wybitna praca etnograficzna (Midrasz - pismo ydowskie, nr 10, padziernik 2005, str. 1). CANAHAM Erwin - dziennikarz masoski w Christian Science Monitor. Jeden ze wspzaoycieli pisma The New Republic, kierowanego przez Lippmana (Grabarze polskiej nadziei, Henryk Pajk, str. 105). CANDROWICZ Krzysztof - dyrektor d Art Center, pomysodawca walki o tytu stolicy dla odzi. CARO Leopold - ur. 1864, adwokat, pniej profesor ekonomii na Uniwersytecie we Lwowie. CASETTI Vito - urodzi si 18 czerwca 1969 roku we Florencji. Wychowywa si we Woszech. Jego matka jest ydwk, a ojciec Wochem. Do Polski wrci jako przedstawiciel jednej z filii szwajcarskich firm. Popularno zyska dziki udziaowi w programie TVP2 Europa da si lubi. Od 2005 roku jest reporterem programu Dzie Dobry TVN, gdzie podejmuje gwnie tematyk podry po wiecie i Polsce. Zajmuje si te konferansjerk. CASSEL Ernest - bankier, wczeniej by dyrektorem bankw innych ydw: Jacoba Schiffa i Kuhn-Loeba z Nowego Jorku. Wszyscy trzej wspomagali finansowo ydowsk rewolucj Lenina (Grabarze polskiej nadziei, Henryk Pajk, str. 105). CECERSKA Kora - czonek Rady ydowskiego Klubu Modzieowego w Krakowie. Klub dziaa w ramach projektu edukacyjnego Stowarzyszenia Czulent. Przewodniczca Komisji Rewizyjnej. CECERSKA Kornelia - czonek zespou Muzeum Historii ydw Polskich, Warszawa. CEDUA Marek - autor pomnika przedstawiajcego menor, zapadajc si w mur. Rzeba wielkoci 8 na 5 metrw stanie w centrum Kielc, na granicy byego getta i ma upamitnia pogrom kieleckich ydw. CEDZYSKI Jan - czonek Zarzdu Racji. CEGIELSKA Franciszka - urodzona w 1946 r. w Milhouse we Francji, zmara w 2000 r. Do 1996 r. naleaa do Partii Konserwatywnej A. Hala, a pniej kierowaa regionem pomorskim Ruchu Stu Cz. Bieleckiego. Od 1997 r. bya posem z ramienia AWS i wiceprzewodniczc polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej. Bya ministrem zdrowia i opieki spoecznej. CEGIELSKI Maksymilian - LISTA NR 8 i 10; pisarz, publicysta, dziennikarz TVP Kultura. Prowadzi m.in. Panel Znikajca Europa (2006) - antologia esejw autorstwa europejskich pisarzy. CEGIELSKI Piotr - W latach 1982-1986 pisywaem do TM jako P. Otek w rnych wariantach (P. Otek, Otek, PO, po itp.). Moim kontaktem z redakcj bya przede wszystkim Helena uczywo (gazeta.pl). CEGIELSKI Tadeusz - LISTA NR 8; urodzony w 1948 r. w Krakowie. Wspomina Helena uczywo: Nasi ssiedzi z gry, Kasia Zieliska i Tadek Cegielski, a take ich syn Maks, zawsze wspierali nas - i w czasach Robotnika, i w podziemiu - na wszelkie moliwe sposoby. Spotykalimy si u nich z tumem ludzi z podziemia. Przechowywalimy wszystko, co trzeba byo chowa: bibu, sprzt techniczny, makiety. Poniewa sporo naszych wsppracownikw wiedziao, e to ludzie godni najwyszego zaufania, zostawiali u nich wiadomoci i rne przesyki. Zawsze byo fantastycznie. Jest profesorem historii, prodziekanem ds. studenckich Wydziau Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowa wiele prac i artykuw powiconych historii Polski i Europy w XVIII wieku. Od 1987 r. naley do loy masoskiej Kopernik w Warszawie, a od 1993 r. posiada w niej najwyszy, 33. stopie. Od 1993 r. by wielkim sekretarzem, a od 1994 r. peni funkcj wielkiego namiestnika Wielkiej Loy Narodowej Polski, czyli masonerii rytu szkockiego. Jest jednym z nielicznych polskich masonw, ktrzy oficjalnie reprezentuj t organizacj. Nie ukrywa swoich politycznych sympatii do zdechej ydowskiej Unii Wolnoci, m.in. oficjalnie popiera kandydatur J. Kuronia na prezydenta. Omawia ydowskie konteksty i wtki masoskie w biografii Mozarta razem z Dorot Szwarcman i podczas 9. Dni Ksiki ydowskiej w Warszawie w 2007r. CEGIEKA Cezary - czonek Zarzdu Racji. CEGOWSKA-McCANN Anna - LISTA NR 10; nauczycielka, Heather, Wrocaw. CELER Majer - czonek Freiheit (1932). CELMAJSTER Jzef - w czasie konspiracji i po wojnie uywa nazwiska Niemirski - doktor medycyny, jeden z inicjatorw powstania ydowskiego Zwizku Wojskowego, w ktrym by odpowiedzialny za departament medycyny. Uczestnik powstania w getcie warszawskim. CELMER Stanisaw - dyrektor Departamentu Reklamy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (11.2004). CELMER Zuzanna - LISTA NR 10; psycholog, licencjonowany terapeuta i hipnoterapeuta, autorka midzy innymi ksiki Czowiek na cae ycie. Absolwentka studium podyplomowego filozofii i etyki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; absolwentka studiw medycyny chiskiej; Master Practitioner NLP; koczya trzystopniowy kurs hipnozy. Wykada na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka omiu ksiek o tematyce spoecznej, maeskiej i rodzinnej, z ktrych trzy zostay przetumaczone na jzyki obce. Od lat wsppracuje z rnymi czasopismami, w tym stale z kilkoma. Wsppracuje take z radiem i telewizj. CELNIKIER Izaak - urodzony w 1923 roku w Warszawie. W latach 1934-38 by wychowankiem Domu Dziecka prowadzonego przez Janusza Korczaka. Podczas wojny, od roku 1941 do 1943, przebywa w getcie biaostockim, gdzie zgina znaczna cz jego rodziny. Nastpnie wiziono go w obozach: Stutthof, Auschwitz, Sachsenhausen i Flossenburg. W roku 1958 Celnikier wyjecha do Francji, gdzie dotychczas mieszka. Akwaforty Celnikiera wykorzystano take jako ilustracje albumu Warszawskie getto, wydanego w Polsce w roku 1988; pniej (1993) pokazano je na wystawie w Zachcie zorganizowanej w 50. rocznic powstania w Getcie Warszawskim. W dniach 26 stycznia- 30 marca 2005 roku mia wystaw w Gmachu Gwnym Muzeum Narodowego w Krakowie. Zajmuje si malarstwem, grafik i rysunkiem. CENKIER Grzegorz - zastpca dyrektora Biura Strategii i Wsppracy z Zagranic Poczty Polskiej (08.2001). CERCEL Lilianna - wystpuje gocinnie w Teatrze ydowskim w Warszawie. Z tacami cygaskimi zapoznawaa si w krgu rodzinnym, od 10-tego roku ycia taczy na scenie. IV edycja Festiwalu Kultury ydowskiej Warszawa Singera. CICHOCKI Marek Aleksander - doradca spoeczny prezydenta RP (2007r.), doktor filozofii, pracownik Centrum Stosunkw Midzynarodowych i Uniwersytetu Warszawskiego. Publikuje w yciu, Znaku, Wizi i Przegldzie Politycznym. Autor ksiki Cigo i zmiana. Czy konserwatyzm moe nie by rewolucyjny? oraz wyboru pism Carla Schmitta. Urodzi si 9 maja 1966 r. w Warszawie. Ukoczy studia neofilologiczne w zakresie filologii germaskiej. W 1998 r. uzyska stopie naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii w IFiS PAN na podstawie przedoonej rozprawy doktorskiej pt. Konserwatyzm Afirmatywny. Struktura konserwatywnego mylenia w tradycji niemieckiej filozofii politycznej od politycznego romantyzmu do Carla Schmitta. W latach 1996-2000 by asystentem, a pniej adiunktem w Katedrze im. Erazma z Rotterdamu przy Instytucie Stosowanych Nauk Spo-

20

A przecie nie kto inny, tylko ten wanie heretyk, ojciec duchowy dzisiejszych dwudziestu szeciu tysicy kociow protestanckich wzywa do unicestwienia wrogiego ydostwa. To on publicznie wzywa wadze administracyjne do przemocy wobec ydw. To wanie pisma Lutra byy inspiracj dla Hitlera i zaowocoway zbrodnicz ideologi nazistowsk. Oto do czego, 400 lat przed Hitlerem nawoywa ten fanatyk antykocioa ale i rwnie antyjudaizmu: Wyrzucie ich [ydw] na zawsze z tego kraju [z Niemiec]. Bowiem, tak jak syszelimy, gniew Boga na nich jest tak wielki, e umiarkowane miosierdzie uczyni ich tylko gorszymi i gorszymi, a wielka aska niewiele ich zreformuje. Zatem, w kadym przypadku, wynocha z nimi!. Jak zawiadczaj liczne dokumenty i opracowania biograficzne, Marcin Luter sta si antysemit w momencie gdy odrzuci wiar katolick. Odrzucenie Prawdziwej Wiary oraz rozumnego mylenia uczynio z niego wielce agresywnego i bezczelnego czowieka - na prno jednak szuka tych elementw w filmie, bdcym apologetycznym wizerunkiem uczciwego reformatora i geniusza walczcego z tyrani Kocioa (oficjalne motto filmu: Rebeliant. Geniusz. Wyzwoliciel. - Rebel. Genius. Liberator.). Wobec filmu Luter cisza tych, zwykle gonych rodowisk, tak wraliwych na kady przejaw antysemityzmu, jest tylko pozornie zastanawiajca. W sumie chodzi bowiem nie o prawdziw walk z chorob antysemityzmu (bowiem autentyczny antysemityzm jest chorob i jest grzechem), lecz o wybircze traktowanie zjawisk spoecznych i sterowanie zachowaniami mas, a przede wszystkim o walk z prawd historyczn i walk ze swym naturalnym przeciwnikiem: Kocioem Katolickim. Dzisiejsza tzw. walka z antysemityzmem wspomnianych

cd. ze str. 5

wyej rodowisk jest tylko narzdziem w wojnie o utrzymanie kastowoci i poczucia wybrastwa oraz politycznym przyrzdem dominacji nad innymi. Posugiwanie si t retoryk jest te wygodn i skuteczn metod zastraszania spoeczestw, czyli - wedug obecnych definicji - zwykym terrroryzmem politycznym.(...)
fragm. Lech Maziakowski, BIBUA - pismo niezalene, nr 17/2003.

CYTAT 13 SpeckomiSSja abpa yciskiego czyli bajer na Grjec. Specyficzn cech obecnej sytuacji w Polsce, jest wszechobecno byych funkcjonariuszy i donosicieli peerelowskich sub bezpieczestwa, zadziwiajco dua ich liczba i prawie zupeny brak przeciwdziaania przez wadze temu zjawisku. Byych kadrowych funkcjonariuszy SB i UB yje sobie dotd okoo 50 tysicy, natomiast ich agentw, tzn. donosicieli, szpicli i rnego rodzaju wsppracownikw, dotrwao bezpiecznie do naszych czasw a 192 tysice sztuk. Ich obecnoci oraz dziaaniu przepisuj permamentny stan kryzysu pastwa, skandaliczny stan wymiaru sprawiedliwoci, rozwielmonion korupcj oraz ustawiczne pranie mzgu spoeczestwu za pomoc liberalnych massmediw. Przecitnie na 1 km Pastwa Polskiego yje sobie spokojnie przewanie w duym dostatku - prawie 1 egzemplarz tego komuszego pomiotu. Rozmieszczenie agentw nie jest rwnomierne. Najwicej jest ich w centrali, tj. w Warszawie i w wikszych miastach, pasoytuj bowiem gwnie tam, gdzie jest wadza i pienidze. S ulokowani w rnych, wanych dla pastwa punktach: znajduj si na kluczowych stanowiskach w rzdzie czyli ministerstwach, centralnych urzdach, partiach politycznych, w sdownictwie, organach cigania, w adwokaturze, samorzdach, biznesie, no i oczywicie w mediach. Jedni zajmuj swe stanowiska przez zasiedzenie od czasw PRL, innych powoano do suby nowej, okrgostoowej wadzy po roku 1989.(...) Wrd funkcjonariuszy i agentw sub bezpieczestwa byo bardzo wielu ydw. O ile w Polsce byo ogem szeciu agentw na tysic mieszkacw, o tyle wrd dorosych ydw stanowili oni 73%. Z prostego obliczenia wynika, e ydzi byli kilkunastokrotnie czciej agentami sub specjalnych ni Polacy. Wyjanienie tego fenomenu jest proste. Wikszo z nich nigdy nie czua si Polakami, wic i nie mieli skrupuw. Przecie Talmud uwaa gojw, tj. nie-ydw, za pozbawione duszy zwierzta, ktrych przeznaczeniem jest suenie ydom. Od tej reguy wolno odstpi tylko w stanie zagroenia. Dlatego wanie najgorliwszymi pomocnikami Niemcw przy mordowaniu ydw byli sami ydzi, liczca okoo 100 tysicy osb wyzutych ze wszelkich uczu ludzkich grupa ydw z ydowskiej policji porzdkowej, gett, ydowskich Judenratw, ydowskiego gestapo i ydowskich komand mierci w hitlerowskich obozach zagady. Teraz wanie oni s najgorliwszymi gosicielami tezy o wspudziale Polakw w mordowaniu ydw.(...) Ostatnio sytuacja wrd agentw mocno si zmienia. Ujawniona zostaa lista Wildsteina. Wynika sprawa Niezabitowskiej, ktra w aktach SB widnieje jako crka jakiego Mazowieckiego. Ze stanowiska prezesa IPN odszed prof. Kieres, ktry nie dopuci biegych z medycyny sdowej do badania grobu w Jedwabnem, najwidoczniej obawiajc si, aby ci nie znaleli na szcztkach ladu niemieckich kul. Przyszed nowy prezes Kurtyka, opowiadajcy si za wikszym dostpem do teczek. Powiao groz, od Batyku do Tatr rozlegy si ydowskie gosy przeraenia. Reakcja ydw na grob ujawnienia agentw jest cakowicie zrozumiaa. Zachowanie si czci ydw w czasie okupacji hitlerowskiej oraz w czasie sowieckiej okupacji Polski, to kompromitujcy rozdzia w historii tego narodu. Nie lubi tego roztrzsa, nie chc o tym przypomina. Przecie wicej ni 90% dorosych ydw albo byo w PZPR albo pracowao w subach bezpieczestwa i mordowao lub szpiclowao Polakw, albo w inny sposb szkodzio Polakom, jak Jerzy Urban, bezpartyjny nieagent, rzecznik prasowy Jaruzelskiego w stanie wojennym, obecnie rozgaszajcy, e celem jego publicystyki jest - cytuj - skurwienie Polakw. Trzeba wic byo zapobiec lustracji, a przynajmniej ograniczy lub zminimalizowa jej skutki. I oto powsta antylustracyjny mesjasz, arcybiskup yciski, powoujc do ycia spec- lub raczej szpeckomiSSj, ktra chce prowadzi lustracj w sposb cywilizowany, to jest taki, aby lustrowanych agentw, nie spotkaa jaka krzywda. O powoaniu komisji, ktra by zaja si krzywdami osb szpiclowanych, arcybiskup yciski nie mia czasu

21

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 r. jest adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk Spoecznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: historia idei i filozofia polityczna). W latach 2000-2002 by wykadowc nauk politycznych w Wyszej Szkole Dziennikarstwa im. M. Wakowicza. Od 2000 r. by dyrektorem programowym w Centrum Stosunkw Midzynarodowych w Warszawie, a od 2004 r. jest dyrektorem programowym w Centrum Europejskim w Natolinie i redaktorem naczelnym pisma Nowa Europa. Przegld Natoliski. Od 2003 r. jest rwnie wydawc i redaktorem naczelnym rocznika Teologia Polityczna. Jest autorem wielu publikacji ksikowych, esejw, artykuw oraz rozpraw z zakresu stosunkw midzynarodowych m.in. Polska-Unia Europejska, w p drogi (2002), Porwanie Europy (2004), Wadza i Pami (2006) (dossier ze str.prezydent.pl). Ciemniak Krystyna - startowaa do Sejmu R.P. w 2005 r. z listy Partii Demokratycznej. Wsporganizatorka (VIVII 2007) protestw pod Rad Ministrw. W TVN24 powiedziaa jest mi przykro, e musz mieszka w tym kraju. Chaber Ferdynand - w 1945 roku zosta skierowany do pracy w cenzurze PRL. Zosta Kierownikiem Wydziau w Centralnym Biurze Kontroli Prasy w II Departamencie Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego. Wkrtce zosta przeniesiony do pracy w Komitecie Centralnym PPR, jako zastpca kierownika. Zawsze i we wszystkim wspierali swoj crk Helen i zicia Witka uczywo. W 1982 r., kiedy Helena i Witek si ukrywali, ich crka ucja mieszkaa u dziadkw. Wspaniale j wychowywali, od razu miaa same pitki w szkole, a babcia nauczya j recytowa z pamici poematy Mickiewicza. W 1983 r. Helena wrcia do domu, ale kiedy spadaa do podziemia robi TM, ucja nadal jeden-dwa dni w tygodniu spdzaa u dziadkw i wietnie si u nich czua. Dorota i Ferdynand (cho nalea do PZPR, a przed wojn siedzia sze lat jako czonek KPP) znaleli te kilka mieszka dla podziemia. Zostawiao si u nich wiadomoci, odbyway si konspiracyjne spotkania. Kochani Rodzice, bez Was niczego bym nie zrobia. Ferdynand Chaber zmar 7 maja 2005 roku, mia 98 lat (gazeta.pl). Chabik Jakub - realizator prowokacji, majcej na celu skompromitowanie krcej po Internecie jednej z wielu list ydw wykonanych przez anonimowych autorw. Co nie zmienia faktu, e realizator ma wiadome pochodzenie widoczne take na twarzy. Gazeta Wyborcza: Jak zosta internetowym ydem (ekspresowo)?. Ziemowit Nowak (Kielce 2006-12-11): Jakub Chabik, felietonista tygodnika Computerworld, napisa sam na siebie anonimowy donos do tropiciela ukrytych polskich ydw i... ju na drugi dzie jego nazwisko z notk biograficzn znalazo si w Internecie. Autorzy strony Lista ydw i osb pochodzenia ydowskiego, o oryginalnych rodowych i zmienionych nazwiskach w Polsce zaoonej na amerykaskim serwerze zapewniaj: staramy si pracowa nad tym co robimy rzetelnie i wnikliwie, wszystkie nadsyane informacje i materiay s i bd sprawdzane. Jakub Chabik, informatyk i regularny felietonista Computerworld, pokaza, e tak nie jest. - Zostaem mianowany ydem. A dokadniej ydem przez mae . Chabik napisa do autora strony: Chc pokaza jeszcze jednego yda w prasie. Nazywa si Jakub Chabik i to chyba jest jego prawdziwe nazwisko. Obsadzi pras komputerow, ktra trafia do modych ludzi. Chodzi o wydawany przez amerykaskich ydw - czonkw WJC Computerworld. Chabik pisze tam te artykuy ktre nawouj do globalizacji, liberalizmu, lateralizacji i integracji judeo-europejskiej. Z pewnych rde wiem, e od 1982 pracuje dla SB [naprawd Chabik mia wtedy 11 lat]. Prosz umieci go na waszej Internetowej Licie eby wszyscy wiedzieli e to yd. Ju na drugi dzie nazwisko felietonisty znalazo si na licie polskiego ydostwa. - Jak na prawdziwego polskiego patriot zrobiem, jak sdz, dostatecznie duo bdw ortograficznych i stylistycznych - mieje si Chabik. Ale dodaje: To przeraajce, e w Internecie mona tak atwo produkowa mieci i kto moe si nimi bezkrytycznie posuy. Felieton na ten temat ukaza si w najnowszym numerze tygodnika Computerworld. Chaim Cieszyski Henryk - wiceprezes WK w Katowicach. 1948-1953 instruktor KW PZPR w Katowicach. Od 1953 r. czonek Prezydium ZG TSK. Chajn Danuta - LISTA NR 16; b. walterowiec, dziennikarz, Warszawa. Chajn Jzef - LISTA NR 2, 16; dr, druh druynowy harcerzy Jacka Kuronia w druynie im. Generaa Waltera [wierczewskiego], zwanych walterowcami; syn faceta, co to przeprowadza ochotnikw przez gry w kierunku Hiszpanii (o sobie) byy sekretarz Fundacji Stefana Batorego. Jego ojciec Leon by w latach 19451949 wiceministrem sprawiedliwoci, a do roku 1961 sprawowa kontrol nad sojuszniczym Stronnictwem Demokratycznym. Polonofob, zastpca dyrektora ydowskiego Instytutu Historycznego. List otwarty w sprawie dbrowszczakw. Do opinii wolnego wiata i polskich politykw. Jest czonkiem Stowarzyszenia Wolnego Sowa. Chajn Leon - (ur. 3 marca 1910 w Warszawie, zm. 1 marca 1983 w Warszawie) Dziaacz komunistyczny, publicysta, mason. Od 1928 r. w KZMP, od 1933 r. w KPP. Od 1944 r. w Armii Polskiej w ZSRR. Zastpca kierownika resortu sprawiedliwoci PKWN. Skierowany przez kierownictwo PPR do SD. Sekretarz generalny: 194445 ZG, 1945-61 Centralny Komitet. 1961-65 jego wiceprzewodniczcy. W latach 1945-49 wiceminister sprawiedliwoci, ktry faktycznie, w niczym nie liczc si z ministrem figurantem H. witkowskim, trzs caym resortem. Jak wspomina Wacaw Barcikowski W krgu prawa i polityki (Katowice 1988, s. 142): (...) faktycznym kierownikiem Ministerstwa Sprawiedliwoci by Leon Chajn. Chajn, ktry samowolnie podporzdkowa sobie sdy i prokuratury, ponosi ogromn odpowiedzialno za dyktowanie bezwzgldnych wyrokw w sfabrykowanych procesach. Nader typowe pod tym wzgldem byy jego kategoryczne stwierdzenia w broszurce wydanej w 1947 roku: S jeszcze prokuratorzy, ktrzy zdradzaj zbytek gorliwoci formalnej przy przetrzymywaniu zbirw z NSZ. Najwyszy czas skoczy z tym marazmem i dobrym sercem w stosunku do bratobjcw! (L. Chajn: Trzy lata demokratyzacji prawa i wymiaru sprawiedliwoci, Warszawa 1947, s. 7677). Aby przerwa niepotrzebne liczenie si ze zbdnymi formalnociami (reguami prawa), Chajn wzywa do przyspieszonych czystek. Ju w kwietniu 1946 roku, podczas dyskusji w KRN, gromko pitnowa to, e w polskim sdownictwie jest zbyt wiele starych kadr sdziowskich i prokuratorskich, akcentujc: Chcielibymy (...) wprowadzi do sdownictwa nowy strumie krwi spoecznej (cyt. za: A. Rzepliski: Sdownictwo w PRL, Londyn 1990, s. 31). I rzeczywicie wprowadzono ca mas nowych sdziw doksztacanych w przyspieszonym trybie, ktrzy bez skrupuw wydawali krwioercze wyroki zgodnie z yczeniami zwierzchnikw. W latach 1946-1952 prawie 440 nowych sdziw doczyo do wymiaru sprawiedliwoci po ukoczeniu pitnastomiesicznych kursw sdziowskich. Jeszcze w 1969 roku, 100 sdziw posiadao jedynie wyksztacenie rednie. Dodajmy, e i tak bardzo zdziesitkowanych podczas wojny pracownikw wymiaru sprawiedliwoci poddano w pierwszych latach po wojnie kolejnym represjom. (Kurier Codzienny z dn. 8-10 grudnia 2006 roku). W latach 1953-57 by wiceministrem pracy i opieki spoecznej. W okresie 1957-65 by czonkiem Rady Pastwa. 1944-47 pose do KRN. 1947-69 pose na sejm. W latach 1965-76 Naczelny Dyrektor Archiww Pastwowych. Odznaczony przez rzd ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski (rdo: Sownik biograficzny dziaaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1978-92). W ksice H. Pajka Grabarze polskiej nadziei na str. 340. moemy przeczyta: Leon Chajn, wpywowy yd wkomponowany w terrorystyczny Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, w pracy Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej pisa otwarcie: - Nie ulega chyba wtpliwoci, e do wprowadzenia wolnomularskiego tematu w zasig zainteresowa wspczesnych Polakw przyczyniy si m.in. Popioy Stefana eromskiego (1905) i monografia Szymona Askenazego, ukazujca Walerego ukasiskiego na tle dziejw wolnomularstwa narodowego (1908). Dbrowska w swoim Dzienniku pisze: W Brukseli zaproszono nas na uroczyste posiedzenie tamtejszej masonerii, ktrym Marian (Dbrowski-L.Ch) bdcy pod urokiem Popiow eromskiego, cieszy si jak dziecko. Chajzer Zygmunt - polonofob, dziennikarz Na zawsze razem TV Polsat. Przez 15 lat by dziennikarzem Sygnaw Dnia, pniej przez 8 lat kierowa redakcj Czterech Pr Roku. Podczas imprez plenerowych Lata z Radiem tworz z Romanem Czejarkiem zgrany duet. Prowadzi rwnie programy telewizyjne: Id na cao (Polsat), Ananasy z mojej klasy (TVN) oraz Chwila prawdy (TVN). Chaska Weronika - LISTA NR 6 i 10; doktorantka Wydziau Filozofii i Socjologii w Warszawie. Prezes Warszawskiego Koa Humanistycznego. Koordynatorka krajowa projektu Praca i godne ycie dla kobiet ofiar przemocy. Czaplicki Jzef - waciwie Izydor Kurc (ur. 31 sierpnia 1911 - zm. 26 czerwca 1985 w Warszawie) - funkcjonariusz aparatu bezpieczestwa Polski Ludowej. Oficer (pukownik) LWP, dyrektor Departamentu I Komitetu do Spraw Bezpieczestwa Publicznego od 1953, dyrektor Departamentu VII MBP, od 13 listopada 1956 do 27 listopada 1956 dyrektor Departamentu I MSW, zwolniony po 1957. Czonek KPP, PPR i PZPR. Absolwent kursu NKWD w miecie Gorki w 1941. Chaplin Lina - reyser, autorka filmu Yoel Israel i paszkwile. Film by pokazany na IV Midzynarodowym Festiwalu Filmowym ydowskie Motywy, ktry odby sie w dniach 5-10 maja 2007 roku w Warszawie. Urodzia si w Moskwie. Ukoczya reyseri filmu w Pastwowym Instytucie Filmowym (VGIK) w Moskwie. W 1976 roku wyemigrowaa do Izraela. W Rosji i Izraelu wyreyserowaa ponad 50 filmw dokumentalnych. Jej filmy zdobyway nagrody na Midzynarodowych Festiwalach Filmowych w Moskwie, w Hajfie, Genewie, Nowym Jorku i Jerozolimie; jeden z filmw otrzyma Rosyjsk Nagrod Pastwow (Folder IV Midzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, str. 62). Charbicz-Marek Heberman - pukownik, doktor, byy Komendant Okrgowego Szpitala Wojskowego w Warszawie i byy Komendant Okrgowego Szpitala Wiziennego na Mokotowie. Charza E. - czonek zarzdu Gminy Wyznaniowej ydowskiej we Wrocawiu. Charzyski Micha - LISTA NR 5; dziennikarz, d, publikuje w tygodniku Fakty i Mity. Charpak Georges - (ur. 1 sierpnia 1924 w Dbrowicy, niedaleko Rwnego) - francuski fizyk pochodzenia ydowskiego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1992 roku. W 1944 zosta deportowany do nazistowskiego obozu koncentracyjnego Dachau, gdzie przebywa do wyzwolenia w 1945 roku. W roku 1946 uzyska francuskie obywatelstwo. Chaskielewicz Stanisaw - matematyk. W swoich wspomnieniach pisze m.in.: Ukrywaem si w Warszawie. Stycze 1943 - stycze 1945 (...). Ukrywajc si, zrozumiaem, jak gboko humanitarna jest rola religii, jak bardzo nauki Kocioa katolickiego wpywaj na ksztatowanie si tego, co najpikniejsze i najszlachetniejsze jest u ludzi wierzcych. Tak jak w momentach krytycznych wikszo ludzi nawet niewierzcych gboko zwraca sie do Boga, tak samo myl o Bogu dyktuje im potrzeb pomagania blinim bdcym w niebezpieczestwie (...). Osobnym rozdziaem, na og stosunkowo lepiej znanym, bya pikna postawa duchowiestwa polskiego, a w szczeglnoci sistr zakonnych, ktre ocaliy znaczn liczb dzieci ydowskich (Kurier Codzienny - ydzi w obronie Kocioa katolickiego, prof. Jerzy Robert Nowak, 1-3 czerwca 2007). Charkiewicz Ewa - LISTA NR 8; dr, pracownik naukowy w Warszawie, recenzentka, interpretatorka wzorw wadzy, interesuje j feminizm i ekologia jako ruch i nowa krytyka spoeczna. Publikuje m.in. w OKa. Chaskielewicz Stefan ydowscy policjanci byli faktycznie zbrodniarzami wobec wasnych wsprodakw, najczciej ze strachu, ale nierzadko take z chci zysku. I wanie z tej kategorii ydw, tej grupy najpodlejszej, sualczej wobec mordercw wasnego narodu, pozbawionej jakichkolwiek skrupuw uratowao si szczeglnie duo osb. Synny matematyk ydowskiego pochodzenia - Stefan Chaskielewicz, pisa we wstrzsajcych pamitnikach: Ukrywaem si w Warszawie stycze 1943 - stycze 1945 (wydanych w Krakowie w 1988 r., s. 191-192. Wrd ydw, ktrym pomogo przey posiadanie znaczniejszych funduszy, byli i dawni funkcjonariusze policji ydowskiej, a nawet sawnej ekspozytury Gestapo w getcie. Ci ludzie bowiem obowili si podczas akcji wysiedleczej. Trudno tu poda jakiekolwiek cise dane liczbowe. Mog jedynie powtrzy stwierdzenie dwch byych policjantw, ktrzy po wojnie, w mojej obecnoci mwili, e uratowao si co najmniej 200 ich kolegw (...). Pytanie, czym si zajli po wojnie ci dawni policjanci ydowscy, ktrzy przedtem odprowadzili posusznie tak wielu swoich ydowskich wspbraci na mier? Ilu z nich poszo do suby w bezpiece, majc tak nieludzkie charaktery, upade na dno podoci! (rdo: Jedwabne a zbrodnie na Kresach 1939-1941, JERZY ROBERT NOWAK, ydowska haba domowa. Fragm.). Chejfec Maksymilian - 1908-43, antropolog. Chechowski Hilary - (ur. 10 stycznia 1908 we wsi Mosaki-Stara Wie, pow. przasnyski, zm. 10 grudnia 1983 w Warszawie) dziaacz partyjny i pastwowy w okresie PRL. Udao mu si uzyska wyksztacenie podstawowe. Pracowa w latach 30. jako robotnik w Warszawie, od 1932 czonek Komunistycznej Partii Polski. Podczas II wojny wiatowej czonek ruchu oporu (Gwardia Ludowa, Armia Ludowa). Od 1942 czonek PPR, 1943 by sekretarzem obwodu lubelskiego partii, potem (w tym samym roku) obwodu radomskiego. 1943-1948 czonek Komitetu Centralnego PPR, 19441945 sekretarz obwodu radomsko-kieleckiego, 19451948 kierownik Wydziau Rolnego KC, 1945-1948 czonek Sekretariatu KC, 1948 zastpca czonka Biura Politycznego KC PPR i czonek Biura Organizacyjnego KC. Od 1948 czonek PZPR, nadal nalea do kierownictwa partii i peni funkcje: czonka KC (1948-1959), zastpcy czonka Biura Politycznego KC (1948-1956), czonka Biura Organizacyjnego KC (1948-1954), zastpcy czonka KC (1959-1964), kierownika Wydziau Rolnego KC (1948-1950). Zajmowa take funkcje w administracji rzdowej - 1950-1952 wicepremier, 1951-1954 minister Pastwowych Gospodarstw Rolnych, 19541956 przewodniczcy Prezydium Wojewdzkiej Rady Narodowej we Wrocawiu, 1955-1957 czonek Rady Pastwa, 1957-1960 penomocnik Rzdu ds. rozlokowania i zatrudnienia w rolnictwie repatriantw powracajcych z ZSRR. Od 1960 na emeryturze. W latach 19451956 pose do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I kadencji, kierowa parlamentarnymi komisjami ds. rolnictwa (1947-1948 Komisja Rolna, 1948-1949 Komisja Rolnictwa i Lenictwa, 1949-1950 Komisja Rolnictwa i Reform Rolnych). Chestowski Walter - LISTA NR 10; reyser i producent programw i widowisk telewizyjnych; twrca i organizator Festiwalu w Jarocinie; pomysodawca i zaoyciel kompanii ITC, wydawcy programu 30 ton, ppw - Polakw portret wasny oraz portalu CGM.PL Codzienna Gazeta Muzyczna. Byy prezes TVP, czonek zarzdu TVP; wspzaoyciel Fundacji Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. Obecnie szef i waciciel fimy ITC.ORG.PL, odpowiadajcej za produkcje multimedialne i tworzcej gale telewizyjne. Chciski Micha - (ur. w 1924) oficer PRL-owskiego kontrwywiadu wojskowego. Od marca 1945 onierz Armii Czerwonej. W 1947 rozpocz prac w kontrwywiadzie wojskowym - Gwnym Zarzdzie Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, a w marcu 1953 zosta starszym wykadowc Oficerskiej Szkoy Informacji. Po likwidacji GZI (wwczas podlegego pod Komitet ds. Bezpieczestwa Publicznego) w 1957 przeszed do nowo utworzonej Wojskowej Suby Wewntrznej, na stanowisko starszego wykadowcy Centralnego Orodka Szkolenia Sub WSW. Od 1959 starszy wykadowca Zakadu Ekonomiki Wojennej i Wydziau Wojskowo-Ekonomicznego Wojskowej Akademii Politycznej. Zwolniony dyscyplinarnie w 1967, wyemigrowa do Izraela w 1969, gdzie rok pniej rozpocz prac na Uniwersytecie Jerozolimskim. W wydanej w 1982 roku w Nowym Jorku ksice pt. Polska. Komunizm. Nacjonalizm. Antysemityzm (str. 63-64), pisze o bardzo niefortunnych dysproporcjach, wynikajcych z nadmiernej liczebnoci ydw w UB. Chilf Chaja Etla - bundzistka, skarbnik Zwizku Rzemielnikw RP (1929). Chiliska Kamila-Halperm - dziaaczka UW. Chim Janina - obok Grzegorza emka gwna oskarona w aferze jako wicedyrektor FOZZ. Chlebowski Cezary-Szwaja - dziennikarz. Chlebowski Tomasz - LISTA NR 3; jest z wyksztacenia astronomem, ukoczy studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach rozpocz prac naukow, w roku 1983 uzyska tytu doktora. W 1991 r. uzyska tytu doktora habilitowanego w dziedzinie fizyki. Jest postaci znan i cenion na rynku IT w Polsce. W latach 1990-2001 stworzy i rozwin Grup TCH. Do wrzenia 2002 r. by Wiceprezesem Zarzdu Optimusa S.A. Laureat nagrody InfoStar96 za wybitne osignicia w dziedzinie biznesu. Zosta wybrany Czowiekiem Roku 1999 przez czytelnikw pisma Computer Reseller News Polska. By czonkiem wielu rad nadzorczych. W latach 1999-2001 peni funkcj Wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, gdzie wczeniej - od r. 1997 by czonkiem Prezydium. Autor artykuw naukowych, prowadzi liczne wykady w Polsce i Stanach Zjednoczonych na konferencjach naukowych. By wiceprezesem Zarzdu Fundacji Astronomii Polskiej (1990-1995). Prowadzi prace naukowe na najbardziej prestiowych uczelniach w USA, w tym przez 4 lata na Uniwersytecie Harvarda i Smithsonian Institution. Od lutego 2003 r. peni funkcj Dyrektora ds. Handlowych NA. Wspomina Helena uczywo: Tomek, pseudonim Michaek, stworzy jedn z najwikszych struktur podziemia, zwan siatk astronomw. Znaam go z KOR, spotkaam 14 czy 15 grudnia w autobusie. Spojrza smutno i powiedzia: - Eluszek (jego przysza ona i matka czterech crek) siedzi. To ja mog robi wszystko, co chcesz, byle niezagroone kar mierci. Najpierw zajmowa si Zbyszkiem Bujakiem, a od wiosny - Tygodnikiem. Astronomowie byli z Torunia, Gdaska, Wrocawia, najwicej z Warszawy - ci jedzili po caej Polsce jako cznicy i obserwatorzy. 30 astronomw byo trzonem 300-osobowej siatki - podstaw cznoci TM. Dostarczali nie tylko bibu i poczt, ale te jedzenie. Tomek organizowa te najbardziej zaufane spotkania, np. Zbyszka z Jackiem Kuroniem. Pisa krzywki do TM, namitnie zbiera znaczki - w podziemiu wychodziy ich tysice, Tomek dotychczas ma jedn z najwikszych kolekcji w Polsce. Do TM da wywiad jako podziemny filatelista. Tomek robi wykady z podziemnego BHP, take dla czonkw redakcji TM. Odgrywa symulacj przesucha. Jedna z nas powiedziaa mu potem: - Byo dokadnie tak, jak wiczylimy (gazeta.pl). Chlebowski Tomasz Jan - LISTA NR 13; ks. diecezji wocawskiej, autor ksiki pt. Moja pierwsza komunia wita. Chludziski Andrzej - LISTA NR 3; Wydzia Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - pracownik. Chopecki Andrzej - autor Jak muzyka wzwodzi? Kilka intuicji o orgazmotwrczym charakterze sztuki dwikw. Res Publica Nowa - miesicznik, nr 6 (177), 2003 r. Chopicki Hubert - Forum ydw Polskich. Chmal Tomasz - polonofob, prawnik, od 2000 r. pracuje w kancelarii prawnej White&Case w Warszawie. Specjalizuje si w prawie energetycznym oraz postpowaniach sdowych. Zajmuje si obsug firm sektora energetycznego (regulacja, finansowanie projektw). Absolwent prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jako stypendysta Boeing Corp. studiowa prawo na Catholic University of America Columbus School of Law w Waszyngtonie. Odby stae zawodowe w Urzdzie Regulacji Energetyki w Warszawie oraz kancelarii prawnej Hogan&Hartson LLP w Waszyngtonie. Ukoczy studia podyplomowe w Szkole Gwnej Handlowej (elektroenergetyka) i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (strategie biznesu). Czonek Klubu 01. Chmiel Beata - LISTA NR 5, 6 i 8; redaktor naczelna Ex Libris dodatku do ycia Warszawy, krytyk literacki, wydawca. Prowadzia nagonk na Jadwig Siedleck za jej Czarnego ptasiora, w ktrym ujawnia faszerstwa Jerzego Kosiskiego. Poddaa take krytyce Dzienniki powojenne Marii Dbrowskiej, widzc w nich przejaw antyydowskiej ksenofobii. Skrytykowaa rwnie ksik yda Johna Sacka Oko za oko za to, e autor opisa w niej rol ydw w UB. Chmiel Jerzy - ks. prof. dr hab. Czonek Polskiego Towarzystwa Studiw ydowskich, Krakw. Bra udzia w konferencji ydzi i judaizm we wspczesnych badaniach polskich (Krakw 1995) - Heortologia ydowska i chrzecijaska: projekt programu badawczego. Chmielewska Daria - fotoreporterka pisma ydowskiego Midrasz. Chmielewska Joanna-Irena Khn - autorka powieci sensacyjnych i satyrycznych. Chmielewski Adam - LISTA NR 8; ur. 6 stycznia 1959 w aszczowie, woj. Lubelskie. Dr hab. Prof. filozofii (2002). Studiowa filozofi i nauki spoeczne na Uniwersytecie Wrocawskim (1979-1984), Uniwersytecie w Oxfordzie (1988/89; Stypendium Fundacji im. Stefana Batorego), w City University of New York (1992; Stypendium Fundacji im. Tadeusza Kociuszki), i Edynburgu (1999; stypendium Fundacji Mellona). Jest autorem ok. 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych, ogaszanych w kraju i za granic. Opublikowa liczne take przekady ksiek z dziedziny filozofii nauki, filozofii spoecznej i ekonomii. Za aktywno na naukow i organizacyjn wielokrotnie uzyskiwa Nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocawskiego, Nagrod Stowarzyszenia Tumaczy Polskich (1993) oraz Nagrod Ministra Edukacji Narodowej (1996). Obecnie jest czonkiem rad redakcyjnych wrocawskiego miesicznika Odra, warszawskiego kwartalnika Kultura Wspczesna, krakowskiego pisma filozoficznego Principia, szczeciskiego pisma Nowa Krytyka. Peni rwnie funkcj dyrektora Midzynarodowej Szkoy Letniej Uniwersytetu Wrocawskiego. Publikuje komentarze na tematy spoeczno-polityczne we wrocawskiej Odrze Polityce, Gazecie Wyborczej, Wiadomociach Kulturalnych, Przegldzie i wrocawskiej prasie lokalnej. By rwnie autorem koncepcji i realizatorem midzynarodowego spotkania Prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego z Prezydentem RFN Dr Johannesem Rauem, Prezydentem Senatu Austrii Ludwigiem Bieringerem, wiceprzewodniczc Zgromadzenia Parlamentarnego Republiki Wgierskiej Iboly Dvid, oraz Ministrem Petrem Burinkiem przedstawicielem Prezydenta Republiki Czeskiej, Dr Vclava Hvla, ktre odbyo si 15 listopada 2002 roku z okazji trzystulecia Uniwersytetu Wrocawskiego. Z ramienia Uniwersytetu Wrocawskiego wsporganizowa rwnie spotkania przywdcw pastw nalecych do Trjkta Weimarskiego na Uniwersytecie Wrocawskim dnia 9 maja 2003, a take wizyt Javiera Solany na Uniwersytecie Wrocawskim w dniu 2 padziernika 2002. Chmielewski Witold - LISTA NR 14; (ur. w 1949 w Toruniu) artysta plastyk, profesor na Wydziale Sztuk Piknych UMK, scenograf teatralny i telewizyjny, twrca realizacji wystawienniczych, maej architektury, wntrz oraz promocji i reklamy wizualnej, animator kultury, autor publikacji wydawnictwach naukowych i artystycznych. Opiniotwrca i komentator lokalnego ycia artystycznego (czsto na amach lokalnego dodatku Gazety Wyborczej). Inicjator powoania na Wydziale Sztuk Piknych UMK kierunku Edukacja Artystyczna. Chmielewski Witold - LISTA NR 3; profesor, wykada na Wydziale Sztuk Piknych UMK w Toruniu (od 1975). Jest jedn z wielu postaci toruskiego rodowiska plastycznego, wspautorem projektu Mae ojczyzny (promujcego lokalne inicjatywy kulturowe i edukacyjne) oraz szeregu dziaa wok jego realizacji w ramach Fundacji Kultury (wraz z Izabell Cywisk i Stefanem Starczewskim). Kierownik Zakadu Plastyki Intermedialnej. Autor, wspautor i uczestnik wystaw i wydarze artystycznych, m.in.: W poszukiwaniu rodka wiata, Galeria Wozownia w Toruniu 1999 oraz Orodek Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie 2002. CHODAKOWSKI Andrzej - zajmowa si organizowaniem IV Midzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, ktry odby si w dniach 5-10 maja 2007 roku w kinie Muranw w Warszawie.

pomyle.(...) W skad szpeckomiSSji weszli: Wadysaw Bartoszewski, Magdalena Bajer - przewodniczca samozwaczego komitetu etyki dziennikarskiej, prof. Wiesaw Chrzanowski, dr Andrzej Grajewski, prof. Karol Modzelewski, bp Tadeusz Pieronek, prof. Barbara Skarga i prof. Andrzej Szostek. SzpeckomiSSja nazwaa si Zespoem opinii etycznych. Sumienie i Pami i owiadczya, e jest niedopuszczalne aby sprawy dotyczce ludzkiej godnoci (agentw) i ich uczciwoci, rozstrzyga w trybie administracyjnym. Skrytykowaa te mocno postulat powszechnej dostpnoci do archiww IPN i ujawnianie agentw. Moj szczegln uwag zwrcia obecno w tym zespole pani Magdaleny Bajer. Teraz dopatruje si w ujawnianiu agentw komuny amania praw ludzkich, jednake kiedy prof. Kersten, opublikowaa w Polityce antypolski artyku o pogromie kieleckim i opatrzya go sfaszowanym zdjciem z pogromu w Kownie z roku 1941, pani Bajer nie dopatrzya si w tym faszerstwie niczego nieetycznego. Faszerstwo za polegao na obciciu noyczkami - z obu stron - zdjcia z pogromu, w Kownie w taki sposb, aby nie byo na nim wida kilku onierzy w hitlerowskich mundurach i w charakterystycznych baniastych hemach. A tak przy okazji, sprawcami pogromu w Kielcach w roku 1946, bya ydowska wierchuszka Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego. Przyzna to pk Fejgin w gonym wywiadzie, udzielonym dziennikarzowi Piecuchowi i opublikowanym w jego ksice. Nie sposb, aby pani Bajer nie znaa tego gonego wywiadu. SzpeckomiSSja, ydzi i rnego gatunku komuszy pomiot ualaj si nad krzywdami agentw i biadol nad ich okrutnym losem. Skwitowa te ale w tygodniku Wprost Bronisaw Wildstein: Dawni agenci nie tylko nie chc si rozliczy ze swej przeszoci, ale paraduj w glorii mczennikw - to bezwstyd. () Koa liberalne twierdz, e agenci s ofiarami, ich dawni mocodawcy ludmi honoru, a nikczemnikami ci, ktrzy chc ujawni kto by kim w naszej niedawnej historii. W ten bekot wploty si wypowiedzi szpeckomiSSji yciskiego z udziaem Magdaleny Bajer, dlatego uznaem za waciwe, powoanie jej nazwa przedsiwziciem, ktre niezapomniany Wiech okreliby - gdyby y - jako bajer na Grjec. Powoujc szpeckomiSSj i stajc na jej czele, arcybiskup yciski da potny dowd swej hipokryzji. Atakuje on Radio Maryja za dziaalno polityczn, a sam bierze udzia i inicjuje kompromitujce Koci przedsiwzicia polityczne. Dlaczego szpeckomiSSji wstawiem dwa due SS?. Dla przypomnienia, e ydw mordowali Niemcy, a Polacy ich bronili, i e wrd organizujcych mordy i w mordach pomagajcych byo wielu ydw i to nie tylko Adolf Hitler, Reinhard Heydrich i Adolf Eichmann. Pamitajcie z kim macie do czynienia i miejcie si na bacznoci! Sam te nie mam czystego sumienia. W czasie okupacji hitlerowskiej popeniem straszn zbrodni, ktr powinienem wyzna: oto pomagaem ratowa ydw, ktrzy teraz szkaluj mj Nard. Przyznaj si do tego grzechu z wielkim wstydem i gorycz. Moja wina, moja wina moja bardzo wielka wina! CYTAT NR 14 Pene otwarcie archiww IPN to wielkie ryzyko - PAP, wtorek, 31 lipca 2007 r. Cakowite otwarcie archiww IPN byoby wielkim ryzykiem ze strony ustawodawcy, bo osoby bez fachowego przygotowania mogyby po swojemu interpretowa akta sub specjalnych PRL np. co do ssiada - uwaa prawnik, prof. Zbigniew Hoda z Helsiskiej Fundacji Praw Czowieka. Akta sub PRL to pewien surowiec, czsto gromadzony niechlujnie i w zej wierze, na ktrego podstawie nie sposb ustali stanu faktycznego, nie bdc fachowcem - powiedzia Hoda. Trzeba mie kwalifikacje prawnicze lub historyczne, aby odtworzy, jak byo - doda prawnik. Wedug niego, byoby niebezpieczne, eby kady dyletant sam czyta te akta i po swojemu je interpretowa. Obawia si on, e moe si zdarzy, i kto w zej wierze bdzie chcia pozna np. przeszo swego nielubianego ssiada i wycignie faszywe wnioski. W zwizku z tym moe byoby lepiej, eby nard poznawa swoj histori za porednictwem specjalistw, take dziennikarzy - powiedzia Hoda. Jego zdaniem dobrze, e z zapowiadanego udostpniania wyczono dane wraliwe. Hoda jest take we wadzach ydowskiego Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita CYTAT NR 15 Jeden z moich znajomych podzieli si ze mn ostatnio osobist refleksj. Przez ponad 40 lat yem w Polsce. Od dziecka, jak pamitam, wychowywano mnie w duchu patriotyzmu. Znam histori mojego kraju, bohaterw narodowych, take tych, o ktrych przez wiele lat milczaa oficjalna propaganda. W Ameryce pielgnuj ojczyste tradycje i symbole drogie kademu Polakowi... Przez te wszystkie lata byem dumny z faktu, i jestem Polakiem, e z mojej ojczyzny wywodz si takie osoby jak Tadeusz Kociuszko, papie Jan Pawe II i wiele innych znakomitoci uznanych na caym wiecie. Mwiono mi o bohaterskich czynach przedstawicieli pokolenia moich rodzicw, powstacw warszawskich, o martyrologii Polakw podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej, o tym jak z naraeniem ycia ratowali przedstawicieli innych narodowoci... Tymczasem, po przyjedzie do Stanw Zjednoczonych okazao si, e nale do narodu tpych zbrodniarzy i kolaborantw, ktrzy mordowali i niszczyli innych dla zabawy i zaspokojenia swoich najniszych, plugawych instynktw... W Ameryce dowiedziaem si, e bohaterscy onierze z AK i NSZ, ci z lasu i ci ze Starwki byli patologicznymi mordercami ydw, e AK zaoyli sami Niemcy do ostatecznej rozprawy z siln ydowsk partyzantk, e podczas wojny polscy ksia w kocioach nakazywali parafianom wydawanie ydw na mier, e moi przodkowie walczyli w polskich dywizjach SS (Time Magazine, 10 maja 1993, 21 listopada 1994) , a Treblink, Sobibor, Beec i Owicim zbudowali sami Polacy, aby wreszcie ostatecznie rozwiza problem ydowski (Polands death camps, Heritage Southwest Jewish Press, Los Angeles, 1 wrzenia 1995).
cd. na str. 22
Andrzej Reymann, fragm. Gazety Oglnopolskiej, 27-02-2006.

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


CHMIELARZ Piotr - LISTA NR 10; nauczyciel i bibliotekarz, Gliwice. CHMIELEWSKI Henryk - (ur. 12 kwietnia 1907 w Siemieniu, zm. 1970) funkcjonariusz MBP, czonek PPR, PZPR, pisarz. W latach 1927-1930 by pracownikiem kancelaryjnym w Katolickim Zwizku Modziey w Wilnie. Ukoczy w 1937 roku prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Podczas studiw zwizany z katolick organizacj modziey akademickiej Odrodzenie i zaprzyjaniony z jej prezesem Henrykiem Dembiski. Po obaleniu w 1940 roku Republiki Litewskiej by najpierw inicjatorem powstania polskojzycznej Gazety Ludowej, ktr nastpnie przeksztacono w organ Komitetu Miejskiego LKP(b) - Prawd Wilesk. Jej ostatni numer ukaza si 23 czerwca 1941 roku. W grudniu 1942 roku zosta skazany na kar mierci przez podziemny sd Armii Krajowej. Wyrok zosta ogoszony w podziemnym organie wileskiej AK Niepodlego, a w marcu 1943 przedrukowany przez warszawsk podziemn gazet Samoobrona. W 1943 r. Chmielewski podj wspprac z ZPP, ktre w marcu lub kwietniu 1944 zlecio mu rozpracowanie Szkoy Podchorych AK. W tym celu zlokalizowa ustali, e szkoa znajduje si przy 6. Brygadzie AK w okolicach Bieniako-Ejszyszek. Na pocztku czerwca doczy do brygady i przez miesic prowadzi dziaania wywiadowcze. Zosta zdekonspirowany i od sdu polowego uchronio go jedynie nadejcie Armii Czerwonej, do ktrej wstpi. W 1946 zosta inspektorem PAP w Warszawie. Bdc ju w stopniu kapitana zosta naczelnikiem Wydziau V Departamentu V MBP (zwalczanie wrogiej dziaalnoci kleru) i peni t funkcj od 21 marca 1946 do 30 czerwca 1946 roku. Ju jako major, od lipca 1946 by wicedyrektorem Departamentu V. Zwolniony w zwizku z przejciem do innej pracy 25 padziernika 1949. Od 1 listopada rozpocz prac w Departamencie Nadzoru Sdowego w Ministerstwie Sprawiedliwoci. By inicjatorem utworzenia (mimo sprzeciwu kierownictwa Sdu Najwyszego) tzw. Sekcji Tajnej SN. Zajmowaa si fingowaniem procesw o wspprac z okupantem; wiele z nich zakoczyo si wyrokami mierci. Od 1955 przeszed do pracy w Ministerstwie Spraw Wewntrznych. Autor powieci Prorok wydanej w 1971 roku (rda: Aparat bezpieczestwa w Polsce. Kadra kierownicza. tom I 1944-1956, Redakcja naukowa: Krzysztof Szwagrzyk, Instytut Pamici Narodowej, Warszawa 2005). CHODOROWSKA Eliza - uczestniczka imprezki Dzie Judaizmu w Kociele katolickim, d - 17 stycznia 2001 r.. CHOJECKI Jacek - zajmowa si organizowaniem IV Midzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, ktry odby si w dniach 5-10 maja 2007 roku w kinie Muranw w Warszawie. CHOJECKI Mirosaw - LISTA NR 5 i 11; dyrektor IV Midzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, ktry odby si w dniach 5-10 maja 2007 roku w kinie Muranw w Warszawie. Mirosaw Chojecki (ur. 1 wrzenia 1949) - wydawca, dziaacz opozycji w PRL, producent filmowy. Syn Marii StypukowskiejChojeckiej, legendarnej Kamy, uczestniczki zamachu na Kutscher, pniej onierza powstania warszawskiego. W marcu 1968 uczestnik strajku studentw na Politechnice Warszawskiej. Pracownik Instytutu Bada Jdrowych, w czerwcu 1976 r. jeden z pierwszych uczestnikw akcji pomocy represjonowanym robotnikom Ursusa i Radomia. Organizator niezalenej dziaalnoci wydawniczej, odpowiada za powielanie Komunikatu i Biuletynu Informacyjnego KOR. We wrzeniu 1977 r. stworzy Niezalen Oficyn Wydawnicz NOWa, najwiksze wydawnictwo dziaajce poza cenzur. Czonek Komitetu Obrony Robotnikw. Wielokrotnie zatrzymywany i rewidowany. W padzierniku 1981 wyjecha za granic, w okresie stanu wojennego na emigracji wydawa m.in. miesicznik Kontakt, produkowa filmy powicone najnowszej historii Polski i organizowa pomoc sprztow dla podziemia w Polsce. Wrci do kraju w roku 1990. By m.in. doradc ministra kultury. Zaoy i prowadzi przedsibiorstwo Media Kontakt. Czonek zaoyciel i prezes Stowarzyszenia Wolnego Sowa. 31 sierpnia 2006 odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyskiego Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. CHOJNOWSKI Andrzej - LISTA NR 2, 5 i 11; (ur. 1945) historyk (specjalno - historia najnowsza). Czonek Rady Wydziau Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukoczy studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (magisterium - 1969). Doktorat (1976) i habilitacja (1985) rwnie na Wydziale Historycznym UW. Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1969 kolejno jako asystent staysta, asystent, starszy asystent, adiunkt, docent. Od 1991 roku profesor nadzwyczajny. Kierownik Studium Zaocznego Historii w Instytucie Historycznym UW (1988-1993), przewodniczcy Rady Naukowej Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego 1991-1997, przewodniczcy Rady Naukowej Instytutu Historycznego UW (1999-2002). W latach 1982-1984; czonek Rady Programowej rocznika Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies od 1986; czonek zespou miesicznika Res Publica (1987- 1992) a nastpnie Res Publica Nowa od 1993. Kierownik Zakadu Historii XX wieku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, czonek Rady Naukowej Polskiego Sownika Biograficznego. Czonek Rady Muzeum Historii Polski. Czonek Stowarzyszenia Wolnego Sowa. Do spki z historycznym kamc i oszustem prof. Jerzym Tomaszewskim wyda ksik pt. Izrael. Jest czstym gociem imprezek Fundacji Judaica. CHOLEWICKI Jacek - redaktor naczelny Dia-pozytyw: YCIE YDOWSKIE DZISIAJ; Adres redakcji: ul. Twarda 6 00-950 Warszawa. CHOLEWICKI Jacek. - szef Prokuratury Rejonowej w omy (2004r.) mia powane kopoty. Na jego dziace znajdowaa si nielegalna fabryka papierosw, ktra zostaa zlikwidowana przez funkcjonariuszy Centralnego Biura ledczego. - Prokuratura Apelacyjna postawia mu zarzut, potem sprawie ukrcono eb. CHOONIEWSKI Marek - LISTA NR 3; kompozytor, ur. 23 padziernika 1953 w Krakowie. W 1977 zaoy Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum prowadzce szerok dziaalno koncertow (dao okoo 400 koncertw). Od 1979 jest czonkiem Grupy Krakowskiej. Jest rwnie zaoycielem Studia MCH, wspzaoycielem zespou POCIG TOWAROWY (wraz z Krzysztofem Knittlem i Piotrem Bikontem w 1986) oraz Studia Ch&K (rwnie wsplnie z Krzysztofem Knittlem). CHOUJ Boena - LISTA NR 10; prof. dr, germanistka, literaturoznawczyni w Instytucie Germanistyki oraz wspkierowniczka Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim; Katedra Porwnawczych Studiw rodkowoeuropejskich na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odr. Feministka. CHOMTOWSKI Jzef - (ur. 21 stycznia 1930 roku) genera brygady, oficer i pracownik PRL-owskich sub specjalnych, m.in. dyrektor Biura ledczego Ministerstwa Spraw Wewntrznych. Od 1955 w MSW, jako pracownik Biura ledczego, od 14 maja 1965, zastpca dyrektora Biura ledczego MSW. Od 8 stycznia 1965 dyrektor Biura ledczego MSW, nastpnie od 20 maja 1971, dyrektor Gabinetu Generaa brygady Franciszka Szlachcica, wczesnego ministra Spraw Wewntrznych. Od 1985 roku dyrektor Departamentu Kadr MSW, na emeryturze od 21 listopada 1989. CHOMICKI - pk wywiadu w PRL. CHOMICKI Tadeusz - syn pk. wywiadu PRL. Wicedyrektor Departamentu Konsularnego, nazywany Dawidek w MSZ. CHRABOOWSKA Agnieszka - zajmowaa si organizacj IV Midzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, ktry odby si w dniach 5-10 maja 2007 roku w kinie Muranw w Warszawie. Prowadzi witryn w Internecie zajmujc si tematyk ydowsk. CHRULISKA Iza - LISTA NR 5; publicystka, autorka m.in. Bya raz kultura. Rozmowy z Zofi Hertz (wyd. UMCS, 2003), publikuje m.in. w miesiczniku Wi. CHMIELOWA Emilia - szefowa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Podczas panelu w Warszawie w 2006 r. opowiadaa o prbach manipulacji mniejszociami narodowymi podczas wyborw przez poprzedni wadz, potwierdzia te, i wikszo Polakw Zachodniej Ukrainy, mimo eksponowania przez janukowyczowsk propagand nacjonalistycznego rzekomo oblicza kandydata opozycji i Naszej Ukrainy popara w wyborach Juszczenk, z ktrym, jako demokrat, politykiem umiarkowanym i prozachodnim wi nadziej na jeszcze lepsz wspprac na linii organizacje mniejszociowe - wadza. CHODAKOWSKA Anna - aktorka. Wzia m.in. udzia w Miesicu Spotka z Kultur ydowsk BAJIT CHADASZ Padziernik 2000 - Tiszri 5761(Krakw) z Msz wdrujcego wedug Edwarda Stachury. Spektakl w wykonaniu Anny CHODAKOWSKIEJ i Romana ZIEMLASKIEGO (gitara). CHODKO-MACIEJKO Magorzata - LISTA NR 10; Piaseczno, obecnie Gwny Specjalista w Banku BPH S.A. CHROBACZYSKI Jacek - LISTA NR 15; prof. dr hab. nauk historycznych. Pracownik naukowy Instytutu Historii AP w Krakowie. Autor m.in. Polacy i ydzi w latach 1939-1945 - stereotypy i rzeczywisto (Studia Judaica 3/2000 nr 1(5) s. 77-90). CHRONOWSKI Andrzej - LISTA NR 5; ur. 9 kwietnia 1961 w Grybowie, polityk, dziaacz zwizkowy, senator. W 1985 ukoczy studia na Wydziale Odlewnictwa Akademii Grniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studium pedagogiczne na tej uczelni. W czasie studiw, w latach 1980-1981 bra udzia w organizacji strajkw studenckich. W latach 1991-1993 peni w tym zakadzie funkcj przewodniczcego Rady Pracowniczej NSZZ Solidarno. Jest niezalenym biegym rewidentem ksigowym. W 1993 wybrany do Senatu III kadencji z listy NSZZ Solidarno, z okrgu nowosdeckiego. By czonkiem Prezydium Klubu Senackiego NSZZ Solidarno, czonkiem Komisji Praw Czowieka i Praworzdnoci, Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Gospodarki Narodowej. W latach 1997-2000 peni funkcj Wicemarszaka Senatu. W 2001 przewodniczcy Klubu Senackiego AWS. W 2001 po raz kolejny wybrany do Senatu jako kandydat Bloku Senat 2001. W latach 2000-2001 peni funkcj ministra skarbu pastwa w rzdzie Jerzego Buzka. Zablokowa aferaln prywatyzacj PZU (...odejdcie od Polski i to daleko...) jednak zosta zneutralizowany m.in. oskareniem o wspprac z Grzegorzem Wieczerzakiem. CHRUCIEL Marcin - mgr, doktorant w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie. Bra udzia w konferencji ydzi i judaizm we wspczesnych badaniach polskich (Krakw 2007) - referat Dylematy opisu Holokaustu na przykadzie ksiki Hanny Krall Krl kier znw na wylocie. CHRZANOWSKI Grzegorz - LISTA NR 15; urodzi si w 1965 r., ks., do dominikanw wstpi w 1985, wicenia kapaskie przyj w 1992. Przez rok pracowa jako katecheta i duszpasterz modziey w Jarosawiu. Od 1993 w Krakowie - pomaga w duszpasterstwie modziey szk rednich Przysta, rwnoczenie kontynuujc podyplomowe studia z filozofii. W latach 19972000 asystent w Katedrze Filozofii Religii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2000 r. zosta skierowany do Poznania, gdzie przez trzy lata peni funkcj redaktora naczelnego wydawnictwa W drodze. W 2003 obroni doktorat z filozofii religii. Rok pniej zosta mianowany rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanw, a w 2006 r. regensem prowincji (odpowiedzialnym za wymiar intelektualny naszej pracy). Wykada na PAT w Krakowie i w Kolegium. Napisa m.in. ksik: Zbawienie poza Kocioem. Filozofia pluralizmu Johna Hicka. Publikowa te w Znaku, W drodze, Tygodniku Powszechnym, Przegldzie religioznawczym, Charakterach. CHRZANOWSKI Wiesaw-Szymon Knopfstein - byy minister sprawiedliwoci w rzdzie H. Suchockiej, byy marszaek Sejmu, honorowy prezes ZChN. Agent SB, TW pseudonim Spdzielca. Przyzna si publicznie do wsppracy z SB i przeprosi za to. Jednak kilka lat pniej sd lustracyjny wyda wyrok: W. Chrzanowski nie wsppracowa. W latach 1948-1955 wiziony przez wadze komunistyczne. W czasach PRL wsppracownik prymasa Polski, kardynaa Stefana Wyszyskiego. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykadowca prawa. Od 1980 r. doradca NSZZ Solidarno, wspautor statutu Solidarnoci. W 1989 r. by jednym z zaoycieli Zjednoczenia ChrzecijaskoNarodowego, prezes Zarzdu Gwnego ZChN w latach 1989-1994. Od 12 stycznia 1991 r. do 23 grudnia 1991 r. peni funkcj ministra sprawiedliwoci i Prokuratora Generalnego w rzdzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Marszaek Sejmu I kadencji w latach 1991-1993. W roku 1992 jego nazwisko znalazo si na tzw. licie Macierewicza, ktra miaa przedstawia byych tajnych wsppracownikw Suby Bezpieczestwa PRL. W latach 1997-2001 zasiada w Senacie IV kadencji, wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarno. 3 maja 2005 zosta odznaczony przez A. Kwaniewskiego-Stoltzmana Orderem Ora Biaego. Duchowy przewodnik Aleksandra Halla. Mason, czonek Rady Polityki Zagranicznej oraz czonek Rady Programowej Midzynarodowego Centrum Rozwoju Demokracji. CHRZSTOWSKA Boena - LISTA NR 15; profesor na UAM. CHRZSTOWSKA Monika - wiek 31 lat, Teatr ydowski im. Estery Rachel i Idy Kamiskich w Warszawie. WARSZAWA SINGERA III FESTIWAL KULTURY YDOWSKIEJ. Mieszka w Woominie. 05-10.09.2006 r. Rachela, Anna, Kadia i Irena - po tamtej stronie wiersza wieczr poetycki. Wystpuj: Monika Chrzstowska, Ewa Dbrowska, Magorzata Majewska, Ernestyna Winnicka; scen. i re. Ernestyna Winnicka; wybr i przekad tekstw- Bella Szwarcman - Czarnota; klarnet - Dariusz Falana, maa scena Teatru ydowskiego. CHRZSTKOWSKI Juliusz - LISTA NR 10; aktor Teatru Starego w Krakowie. CHUDECKI Tadeusz - LISTA NR 3; ur. 1958.08.19. W 1981 r. ukoczy studia (PWST w Warszawie). W 1982-88 aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Wsppracuje z Teatrem Syrena w Warszawie. CHUSTECKA Magda - LISTA NR 8 i 10; socjoloka, pracuje w Stowarzyszeniu Liderw Lokalnych Grup Obywatelskich, zajmuje si rozwojem sieci grup obywatelskich. Alterglobalistka, dziaaczka ruchu wolnociowego. Reprezentantka OKi. CHUTNIK Sylwia - LISTA NR 10; kulturoznawczymi i absolwentka Gender Studies na UW (tosamo kultury i spoeczestwa). Prezeska Fundacji MaMa (od 2006). Dziennikarka, spoecznik. Od 1999 publicystka, autorka raportw o kwestii rwnouprawnienia kobiet i mczyzn w Europie, od 2006 przewodniczka po Warszawie, od 2006 dziennikarka ycia Warszawy. Wsporganizowaa pierwsz w Polsce demonstracj feministyczn (Odzyska noc). Artykuy w magazynach lajfstyle i Zadra, w gazetach: Gazecie Wyborczej, Metropolu, yciu Warszawy, wspautorka ksiki Polityka a pe, publicystka w portalu fundacji Feminoteka. CHYCZEWSKA Joanna - LISTA NR 15; mgr (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie), doktorantka PAN, prawnik - administracja pastwowa. CHYLISKA Agnieszka - Machina, 20.07.2006, o tym jak obecna wadza i jej propaganda wartoci konserwatywnych wrobiy artystk w macierzystwo: Ja wiem, e Machina to nie jest miesicznik dla pocztkujcych matek. Ja wiem, e powinnam o popkulturze, o artystach, o pytach, o przeyciach natury wyszej, ale obecnie to niemoliwe. Ni chuja! Ja jestem w szoku, jestem kontuzjowana i niech mi panowie Metz z Belin wybacz, ale ja z pyskiem wypowiaym, mzgiem otpionym jedn godzin snu na dob, z cyckami zaropiaymi jak po jakiej supersesji sado maso, z wielk pieluch midzy nogami, ja obecnie nie mog inaczej i o czym innym. Musz to napisa, musz to z siebie wyplu, musz to opisa, bo jako wczeniej z takim opisem si nie spotkaam i moe gdybym wiedziaa... Macierzystwo to ciema! Wiem to na pewno! Poradniki, gazetki, reklamy pieluch nawet: wszyscy kami! To puapka, w ktr daam si zapa i teraz zdezorientowana i zaszczuta chowam si po ktach, by mnie nie zauway ssak, ktrego powiam par tygodni temu, by mnie nie wypatrzy, nie wyczu, e jestem w pobliu. Nawet nie o mnie ssakowi chodzi, ale o dwa nabrzmiae balony, ktre przy delikatnym nawet ruchu sikaj strugami mleka. Zostaam oszukana, ulegam propagandzie, poleciaam na tysiaka i teraz mam! A tak adnie wszystko szo. Kupowanie koszulki rozmiar 54 z napisem Motorhead, wzdychanie i rozmylanie nad tym, jak ukierunkuj ideowo syna mojego pierworodnego. Roztkliwianie si nad par skarpetek, wzdychanie na widok umiechnitych bobasw widzianych przelotnie w centrach handlowych, zaczytywanie si poradnikami i wiara w to, e si jest uwarunkowan genetycznie do bycia matk Polk, e si bdzie stosowa metody najbardziej delikatne, nieinwazyjne, naturalne przy pielgnacji i wychowywaniu cudownego potomka. A tymczasem??? Dlaczego nikt mi nie powiedzia o tym, e pord bdzie potwornym cierpieniem, i e si bd wstydzia prze, mylc cay czas o tym, by nie narobi dziecku na gow? Dlaczego daram si w niebogosy, tworzc najbardziej spontaniczny tekst nowej piosenki pod tytuem ja ju kurwa nie mam siy, naczytawszy si wczeniej o fantastycznych znieczuleniach, technikach relaksacyjnych i innych takich? Dlaczego mamiono mnie opisami fantastycznych przey, wrcz erotycznych, podczas karmienia piersi, gdy tymczasem okazao si , e bezzbny dziamdziak moe zmasakrowa suty w try miga i domaga si co godzin dalszej masakry, wicej krwi... I dlaczego dopiero pod koniec jednego z poradnikw maymi literami byo napisane, e jeli ma si ch sprzeda swoje dziecko na allegro, to powinno si zwrci do osoby duchownej z prob o porad lub od razu zamkn si w psychiatryku... Ciekawe... Rokendrol, nie ma co.... Cytaty: Czekasz na pyt tej cipy tyle lat! A ona se, kurwa, leci w chuja!. Opis: w wywiadzie dla Antyradia o Edycie Bartosiewicz: ...dla mnie syndrom toncy Krawczyka si chwyta, a wic jedna z moich ulubionych wokalistek, ju nie bd mwi jaka, ale si, kurwa, domylicie... rozumiesz, chwyta si zlepionego trolla, kurwa, z twarzy. Bd mie proces jaki, ja pierdol!. Opis: na prob o przytoczenie przeklestwa, ktre bdzie adne, barwne i kolorowe: Masz te swoje 5 minut, to je po prostu zeryj, wyrzygaj, w do rodka jeszcze raz i jeszcze raz wyrzygaj!. Opis: o promowaniu nowych wokalistek przez koncerny pytowe: Nauczyciele! Fuck off! Nienawidz was! Opis: na rozdaniu Fryderykw - Nie mw do mnie Agniecha! Nienawidz hasa Agniecha! - A jak lubisz najbardziej? - Suko!!!. Opis: u Kuby Wojewdzkiego: Nie planuje sesji, kurde, cipa, dupa. W zwizku z czym to po choler mam robi sobie te cycki? Nosowska, si okazao, te z Krawczykiem zapiewaa. Nie wiem, co si dzieje. Ja nie wiem, moe on si jako zajebicie rucha, albo co?. Opis: w wywiadzie dla Antyradia o duecie Nosowskiej i Krawczyka: Nosowskiej kto zarzuci, e wypruwa flaki przed publicznoci. I bardzo dobrze, to jej wasne flaki, przynajmniej ma o nich pojcie. Perkusici s fajni, okej. Ale gupi jak buty!. Opis: o Madonnie Z metra cita? No niska, no znaczy, e nie musi klka. CHYMKOWSKI Roman - LISTA NR 3; dr, polonista i socjolog kultury, absolwent Midzywydziaowych Indywidualnych Studiw Humanistycznych, doktorant w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania z zakresu historii ksiki i antropologii lektury; wsporganizator dwch konferencji naukowych oraz seminarium Polska-Niemcy-Izrael: droga ku pojednaniu. Czy mona porozumie si poprzez sztuk?. Autor artykuw naukowych i popularyzatorskich oraz hase w encyklopedii multimedialnej Encyklopedia PWN.pl, wspredaktor ksiki Po co filozofia wspczesnemu czowiekowi? (Warszawa, 2002). CHYNCZEWSKA-HENNEL Teresa - LISTA NR 5 i 11; dr hab. nauk historycznych, pracownik Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, prof. Instytutu Historii UwB. Autorka m.in. Nuncjusza i krla (Wyd. Neriton, 2006). CHYROWICZ Barbara - prof. etyk i filozof z KUL. Prelegent X Oglnopolskiego Dnia Judaizmu w Kociele katolickim 2007r. CHWASTEK Justyna- autorka okadki do ksiki Natana Grossa pt. ydowski bard. Zorganizowaa wystaw grafik komputerowych ( Miesic Spotka z Kultur ydowsk BAJIT CHADASZ Padziernik 2000 - Tiszri 5761 w Krakowie) inspirowanych wierszami Gebirtiga, ktre poznaa dziki kontaktom z N. Grossem. CHWASTEK Ryszard - Dowdca 12. Szczeciskiej Dywizji Zmechanizowanej. Jest absolwentem Wyszej Oficerskiej Szkoy Samochodowej w Pile oraz Akademii Sztabu Generalnego. Ukoczy te podyplomowe studia operacyjno-strategiczne w Akademii Obrony Narodowej. Suy m.in. w 24. puku czogw w Stargardzie Szczeciskim i 33. puku zmechanizowanym w Bydgoszczy. W latach 1996-1999 by szefem sztabu 8. Dywizji Obrony Wybrzea w Koszalinie, a przed rokiem obj tak sam funkcj w Szczecinie. CHWIN Stefan - debil, ktry o Polakach napisa: Nard kurtkowcw, szalikowcw, bereciarek, dresowaty lud z lumpeksw, ktry siebie samego nie cierpi, bo wie, e jest pogardzany. Stefan Chwin (ur. 11 kwietnia 1949 w Gdasku) powieciopisarz, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, grafik zwizany z Gdaskiem, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdaskiego na Wydziale Filologiczno-Historycznym. Napisa m.in.: Krtka historia pewnego artu. Sceny z Europy rodkowowschodniej, Hanemann, Esther. CIAOWICZ Anna - wspautorka modlitewnika dla dzieci. Zosta wydany pod jej redakcj. Wydany w twardej okadce, szyty, 88-stronicowy sidur zawiera najwaniejsze modlitwy zarwno dnia powszedniego jak i szabasu oraz waniejszych wit (...). Wszystkie modlitwy s przetumaczone na jzyk polski (...). Sidur zrealizowano przy pomocy finansowej Duth Jewish Humanitarian Fund oraz Ministerstwa Kultury (www.diapozytyw.pl). Zajmuje si jzykiem i kultur jidysz oraz sztuk translatorsk. Studiowaa na Uniwersytecie Jagielloskim i w eskiej jesziwie ortodoksyjnej w Nowym Yorku. Bya instruktork Towarzystwa Spoeczno-Kulturalnego ydw w Polsce. Publikuje w czasopismach Jidee i Sowo ydowskie. Obecnie jest odpowiedzialna za program edukacyjny w Gminie Wyznaniowej ydowskiej w Warszawie. CIANCIARA Agnieszka - LISTA NR 15; kierownik literacki teatru, aktorka, teatroloka, reyserka, specjalizuje si w teatrze ruchu (ukoczya Ecole international de Theatre Jacques Lecoq-Pary, Stage Internazionale di commedia dellarte Reggio Emilia-warsztaty w Orodku Italia). CIASTOCH Marta - LISTA NR 10; dziennikarka, zwizana z redakcj Miasta Kobiet i Stowarzyszeniem Wschodnia Perspektywa, Warszawa. CIASTO Wadysaw - jeden z gwnych animatorwzleceniodawcw zbrodni dokonanej na ks. Jerzym Popieuszce. Ur. 16 grudnia 1924 w Krakowie, genera dywizji MO, wiceminister spraw wewntrznych PRL, szef Suby Bezpieczestwa, dyrektor V Departamentu MSW w latach 1979-1981, podsekretarz stanu w MSW, w okresie 25 listopada 1981 do 19 grudnia 1986 zastpca kierownika Sztabu MSW, wicedyrektor Departamentu III MSW w latach 1971-1979, wicedyrektor Departamentu IV Komitetu do spraw Bezpieczestwa Publicznego od marca do listopada 1956, kierownik Wojewdzkiego Urzdu Bezpieczestwa Publicznego we Wrocawiu (penicy obowizki) i w Bolesawcu w latach 1947-1949. W 1984 by oskarony w procesie toruskim zabjcw ks. Jerzego Popieuszki o sprawstwo kierownicze tego morderstwa. Jednak w wyniku interwencji najwyszych organw partyjno-pastwowych PRL zosta uniewinniony. Po zwolnieniu z resortu by charg daffaires i ambasadorem PRL w Tiranie. Od 8 padziernika 1990 tymczasowo aresztowany wraz z gen. Zenonem Patkiem w sprawie morderstwa ks. Popieuszki. W 1994 zosta uniewinniony z powodu braku dowodw z zarzutw pomocy w planowanym w 1983 przez SB napadzie na mieszkanie ks. Andrzeja Bardeckiego i z zarzutu zorganizowania tzw. prowokacji na Chodnej, gdy SB podrzucia do mieszkania ks. Popieuszki materiay wybuchowe i nielegalne wydawnictwa. CICHOCKI Adam-Aaron Zigenbaum - jeden z redaktorw tygodnika Nie. CICHOCKI Marek - LISTA NR 2, 5; filozof, politolog, specjalista od spraw niemieckich. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Do 2004 roku dyrektor programowy Centrum Stosunkw Midzynarodowych. Obecnie dyrektor programowy Europejskiego Centrum w Natolinie. Tumacz polskiego wydania pism Carla Schmitta. Wyda: Cigo i zmiana (1999), Porwanie Europy (2004), Wadza i pami (2005). Razem z Dariuszem Karowiczem wydaje rocznik filozoficzny Teologia polityczna - www.teologiapolityczna.pl. Jest take redaktorem naczelnym pisma Nowa Europa. Przegld natoliski. CICHY Micha - Kolportowa Tygodnik Mazowsze (cakowicie opanowanego przez lewackich ydw)

22

Okazao si take, e niemieckie obozy koncentracyjne, np. Dachau i Buchenwald, funkcjonoway - uwaga - w Polsce (!), za pen akceptacj Polakw (Dachau concentration camp in Poland - New York Times, 1 stycznia 1994, Polands Buchenwald concentration camp - The Pilot 16 wrzenia 1994), ktrzy wedug ydowskich publicystw, w mordowaniu ydw byli nawet gorsi od hitlerowcw. wiatowe rodki masowego przekazu, w wikszoci znajdujce si w rkach ydowskich, pene s zajadych atakw na Polsk i Polakw. W gazetach i programach telewizyjnych pojawiaj si prawdziwe i udokumentowane dowody polskiego antysemityzmu w najbardziej krwawym wydaniu. Znajdujemy tam relacje naocznych wiadkw, ktrzy wspominaj rozboje polskich dywizji SS, polskich stranikw w polskich obozach eksterminacji ydw (New York Times, 1 stycznia 1994, The Pilot 16 wrzenia 1994), pobudowanych z inicjatywy Polakw, jedynie za askaw akceptacj hitlerowcw oraz wiele innych bzdur. Przecitny czowiek zna histori na tyle, na ile pozwolia mu szkolna edukacja. Problematyk polsko-ydowsk ograniczono w niej zaledwie do kilku sloganw i utartych faktw. Nikt nie wchodzi w szczegy. Poziom wiedzy na ten temat w spoeczestwie nie jest zbyt wysoki, wic pole do popisu ma tutaj agresywna, ydowska propaganda. Kady, kto pozwoli zapa si na jej lep, znajdzie tysice dowodw, ktre pozwol mu utwierdzi si w przekonaniu, e wszyscy Polacy to patologiczni antysemici, ktrzy yli i yj wycznie po to, by nienawidzi i tpi przedstawicieli narodu wybranego. e w latach hitlerowskiej okupacji oddziay Armii Krajowej zostay utworzone do likwidacji ydw, a Powstanie Warszawskie wybucho z poczucia rozpaczy, e po Warszawie spaceruje jeszcze kilku z tych, ktrym udao si unikn losu wspbraci z getta. Nawet wyreyserowan przez siebie prowokacje w Kielcach 4 lipca 1946 roku, ydzi staraj sie obarczy Polakw, cho istniej niezbite dowody, e pogrom przygotowali sami ydzi. Taki jest ton propagandy ydowskiej. O tym bbni najwiksze dzienniki i magazyny informacyjne na wiecie. Skutki tej propagandy, mieszkajcy poza ojczyzn Polacy odczuwaj na codzie. W takim te duchu wychowuje si mode pokolenia ydw w Izraelu oraz rzesze modych Amerykanw w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Propagandowe dzieka w stylu Listy Schindlera yda Stevena Spielberga, czy choby Shtetl yda Mariana Marzyskiego s kolportowane w amerykaskich szkoach publicznych jako jedynie suszne pomoce do nauki historii. Zawarte w nich tezy maj wyznacza sposb mylenia nowego pokolenia Amerykanw o rnych korzeniach etnicznych. Niedugo zabraknie ju tych, ktrzy pamitaj tamte czasy i s ywymi wiadkami historii. Na to wanie licz ydzi. Czekaj, by wymarli ci, ktrzy mogliby zada kam ich ekspansyjnej propagandzie. Wtedy ju bez przeszkd bd mogli zmienia histori w wygodny dla siebie sposb. Bezczelno i perfidia niektrych grup ydowskich podsycana jest dodatkowo ulegoci wadz polskich, ktre boj si albo nie chc przeciwstawi propagandzie syjonistw, a sta ich jedynie na przepraszanie za nie popenione winy i chylenie gowy w akcie skruchy, jak uczyni to minister spraw zagranicznych Rosati, syn woskiej ydwki. Zreszt przeprosiny Rosatiego to swoiste kuriozum. Bo jak inaczej okreli sytuacj, w ktrej yd przeprasza innych ydw za zbrodnie popenione przez jeszcze innych ydw? I czyni to w imieniu narodu polskiego? Aleksander Kwaniewski, syn yda Stolzmana, mimo i deklarowa si jako prezydent wszystkich Polakw, podlizuje si ydom (a take obecny Lech Kaczyski), grajc na populistycznych i humanistycznych hasach, zapominajc, e ydowskiemu humanizmowi opartemu na prawach tory w dalszym cigu przywieca prawo oko za oko, zb za zb. ydzi doszli wida do wniosku, ze oto przyszed czas, aby wyrwna rachunki za dwa tysice lat diaspory, podczas ktrych miay miejsce przeladowania i pogromy... Ciekawe tylko, dlaczego jako ofiar wybrali Polsk i Polakw? Odpowied na to pytanie nie jest wcale trudna. ydzi, wbrew pozorom, dokadnie znaj swoje miejsce w szeregu i wiedz na co mog sobie pozwoli i z kim, a czyje progi s dla nich zbyt wysokie. Nietrudno wic bi w biedn Polsk, rozdart wewntrznymi sporami politycznymi, osabion gospodarczo, ktrej majtek rozkradli m.in. sami ydzi... Dla nich Polska ma by kolejn koloni. Ju opanowali tam rodki masowego przekazu, rzd i newralgiczne punkty gospodarki, przede wszystkim za finanse. Chcieliby jeszcze wicej. I tak jak Stany Zjednoczone przekazuj Izraelowi coroczna danin w formie bezzwrotnych poyczek, tak planuj, by teraz Polska w formie odszkodowa za straty podczas okupacji niemieckiej dotowaa ydw na caym wiecie. Jeli za Polska tego nie uczyni - zagrozi jeden z liderw wiatowego Kongresu ydw - bd ponia i kara Polsk i Polakw na kadym kroku. Czy ydzi maj moralne prawo dochodzenia jakichkolwiek roszcze? Jeli wemiemy pod uwag to, co dziao si w Hiszpanii i Francji w XV i XVI w., czasem trudno oprze si wraeniu susznoci ich pretensji. Ale oni swe roszczenia wysuwaj gwnie w stron Polski, kraju - ktry jak aden inny w Europie i na wiecie - po krwawych rozprawach w Hiszpanii i Francji - otworzy im swoje gocinne granice, stwarzajc jednoczenie moliwo spokojnego ycia. W Polsce nikt ydw nie przeladowa. Mieli moliwo praktykowania swojej religii, rozwoju kulturalnego i gospodarczego. To w Polsce powsta i rozwin si odam Chasydw. Na terenach nalecych do Polski urodzili si i tworzyli wybitni ydowscy naukowcy i pisarze, jak choby B. Singer, zdobywca nagrody Nobla. Jego rodzina ya w Polsce od ponad 600 lat, lecz on sam jako nie mia okazji nauczy si j. polskiego. Niech ten jeden znaczcy fakt uwiadomi nam sytuacj ydw w Polsce. Nie byli na si polonizowani. Czuli si pewnie i bezpiecznie, jeli nawet nie mieli potrzeby poznania jzyka kraju, w ktrym mieszkali od kilku setek lat. W adnym innym pastwie nie byoby to moliwe. Podczas okupacji hitlerowskiej, gdy Hitler ogosi, e nadszed osta-

cd. ze str. 21

23

TAJEMNICE WIATA DZIWNY JEST TEN WIAT


W sprawie ustawy O ujawnianiu informacji o dokumentach sub bezpieczestwa
26 padziernika 2006 Zarzd Stowarzyszenia skierowa list do Prezydenta RP Lecha Kaczyskiego. Wielce Szanowny Panie Prezydencie, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita - organizacja, ktrej droga jest otwarta dyskusja o sprawach wanych dla polskiej tosamoci, zwraca si z proba o zawetowanie uchwalonej przez Sejm RP ustawy O ujawnianiu informacji o dokumentach organw bezpieczestwa. Niezalenie od krytyki tej ustawy formuowanej przez ludzi o uznanym autorytecie, wyraamy niepokj w zwizku z art. 55a ustawy, w brzmieniu: Kto publicznie pomawia Nard Polski o udzia, organizowanie lub odpowiedzialno za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3. Artyku ten jest sprzeczny z Konstytucj RP, ktra w art. 54 ust. 1 stanowi, i: Kademu zapewnia si wolno wyraania swoich pogldw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Ustawowe ograniczenie konstytucyjnych wolnoci i praw, a wic take prawa pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, jest moliwe jedynie wwczas, gdy konstytucja pozwala na takie ograniczenie expressis verbis tam za gdzie brak takiego dozwolenia, nie mona ogranicze tych wprowadzi nawet ustaw. Artyku ten jest sprzeczny take z fundamentaln zasad wolnoci nauki, ktra obejmuje wolno sowa naukowego. Przepis ten jest szkodliwy, poniewa skrpuje badania i refleksj na temat dramatycznych aspektw historii Polski w XX w. Moe suy za kaganiec dla bada i publicznej dyskusji, a przynajmniej bdzie rdem cenzury wewntrznej. Przepis ten bdzie odczytany jako prba ograniczenia dyskusji na temat udziau obywateli polskich w zbrodniach, komunistycznych i nazistowskich, przeciw narodowi polskiemu. Niejasne sformuowanie o udziale lub odpowiedzialnoci Narodu Polskiego pozwala na rozbiene interpretacje. W najgorszym przypadku artyku ten zobowie wadze do cigania kadego, kto wygosi pogld, e obywatele polscy brali udzia w zbrodniach komunistycznych lub nazistowskich. Znamy liczne i udokumentowane przypadki udziau obywateli polskich w zbrodniach obydwu reimw. To przecie obywatele polscy, z sowieck pomoc, tworzyli, podtrzymywali i s odpowiedzialni za reim komunistyczny i jego zbrodnie w Polsce. Take zbrodniarze nazistowscy znaleli w Polsce pomocnikw: autorw donosw, gorliwych granatowych policjantw, szmalcownikw i ydowskich policjantw w gettach. Artyku 55a nie przysuy si zatem ani prawdzie ani dobremu imieniu naszego narodu. Raczej zaszkodzi dociekaniu prawdy. Natomiast wobec przypadkw publicznego wyraania antypolskich uprzedze za granic bdzie bezskuteczny, a co wicej, potwierdzi te uprzedzenia i bdzie uznany za dowd, e Polacy naprawd maj co skrywa, a debat na trudne tematy chc zdusi grob wizienia. Zwracamy si do Pana Prezydenta z apelem o uwzgldnienie powyszych argumentw i niedopuszczenie do wejcia w ycie ustawy, zawierajcej krytykowany przepis.
Zarzd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

teczny czas zaatwienia kwestii ydowskiej, wielu Polakw z naraeniem ycia ratowao ydw od niechybnej mierci. Dowd? Wielu Polakw zgino za pomoc ydom w Owicimiu, Majdanku, w Stutthofie, w wizieniach gestapo, lub pod wasnym domem, ktrego mur sta si dla nich cian mierci. Dzi, niemal poowa drzewek w ogrodzie Sprawiedliwi wrd narodw wiata w Izraelu jest opatrzona tabliczkami z polskimi nazwiskami. Dowodem s w kocu sami ydzi, ci ktrym udao si wyj cao z poogi wojennej, dziki polskim rodzinom, partyzantom, ksiom i zakonnikom. W podzikowaniu za uratowanie ycia, po wkroczeniu na tereny Polski Armii Sowieckiej, wielu ydw natychmiast podjo wspprac z nowym okupantem. Masowo wstpowali do struktur politycznych i policyjnych tworzonych przez komunistw. Oni wanie stanowili trzon kierownictwa policji politycznej w wielu krajach bloku wschodniego. Ich to rkami bolszewicy dokonywali czystki wrd narodw podbitych, zostawiajc na wolnoci jedynie rzesze proletariatu, chopstwa i resztki zastraszonej inteligencji. Swoich dobroczycw, partyzantw, ksiy i zakonnikw ydzi wtrcali do wizie, torturowali i zabijali. Przy czym warto zaznaczy, e nie chodzi tu o jednostki, a o dziesitki tysicy najwartociowszych polskich patriotw. Jednak o tym propaganda ydowska milczy. Nie spotkaem si jeszcze z tym, by w ktrej z ydowskich publikacji wymieniono nazwiska Jakuba Bermana (ministra bezpieczestwa publicznego), Julii Bristigerowej (dyrektora departamentu komitetu ds. bezpieczestwa publicznego), Antoniego Alstera (podsekretarza stanu w MSW), Juliusza Hibnera (podsekretarza stanu w MSW), Zygfryda Szneka (podsekretarza stanu w MSW), Zygmunta Braudego (dyrektora gabinetu ministra spraw wewntrznych), Juliusza Burgina (dyrektora gabinetu ministra spraw wewntrznych), Feliksa Goldsztajna (dyrektora departamentu MSW), Leona Gangela (dyrektora departamentu MBP), Anatola Fejgina (dyrektora departamentu MBP), Tadeusza Fuksa (kierownika inspektoratu w gabinecie ministra spraw wewntrznych), Michala Hakmana (dyrektora zarzdu zaopatrzenia MSW) i innych zbrodniarzy pochodzenia ydowskiego spod znaku MBP i MSW. ydzi nie przyznaj sie take do najbliszej rodziny (ojca i brata) Adama Michnika, ktrzy zaznaczyli si krwawo w dziejach sdownictwa na ziemiach polskich po 1945 roku. A przecie oni sami uwaali si za najlepszych synw narodu ydowskiego. Co roku polskie biblioteki zapeniaj si nowymi tytuami, w ktrych mona przeczyta o holocaucie i martyrologii ydowskiej na przestrzeni wiekw. Zawarte w tych ksikach opisy s w wikszoci nacigane, a w wielu przypadkach tworzone ad hoc, dla potrzeb danej publikacji i nie maj najmniejszego pokrycia w rzeczywistoci. Podobnie jest z twrczoci filmow. Co roku powstaj filmy, zarwno dokumentalne, jak i fabularne, ktrych propagandowym zadaniem jest ukazanie opinii wiatowej okruciestw holocaustu. Zwrmy jednak uwag, e publikacje te zawieraj wycznie przejawy eksterminacji ydw, czyli skutki. Nie mwi si w nich natomiast o przyczynach. ydzi starannie unikaj tego tematu, jakby wstydzili sie faktw, ktre sprawiy, i ich rozproszony po wiecie nard sta si - przynajmniej wedug nich - obiektem nienawici i przeladowa. Zapytani o przyczyny owej niechci, czy nawet nienawici, prbuj wykupi si kilkoma frazesami, oczerniajcymi zreszt interlokutorw. Jednym z nich jest przykad polskich ksiy, ktrzy rzekomo mieli wydawa ydw hitlerowcom tylko dlatego, e ci dwa tysice lat wczeniej ukrzyowali Jezusa. Niektrzy ydzi, zwaszcza piastujcy kierownicze stanowiska wielu ydowskich organizacji na wiecie, wszystkim przypisuj agresj, nienawi, instynkty mordercze, denie do konfrontacji, tylko nie sobie. Ale ci, ktrzy byli w Izraelu wiedz, jak naprawd wyglda ten kraj. onierzy, uzbrojonych po zby, mona tam spotka na kadym kroku. Izrael jest przecie w cigym stanie wojny z ssiadami. Wystarczy tylko spojrze na depesze ktrejkolwiek agencji prasowej, by si o tym przekona. Przecie tak naprawd, to wanie inwazja wojsk izraelskich na prywatne osiedla Palestyczykw w strefie Gazy, ich rze przez regularne oddziay ydowskich komandosw, bezlitosne mordowanie ludnoci cywilnej w osiedlach arabskich, dywanowe naloty bombowcw i ostrzay artyleryjskie cywilnych osiedli syryjskich - od wielu lat wyznaczaj tempo ycia na Bliskim Wschodzie. Baamutne i bezczelne owiadczenia politykw izraelskich o umiowaniu pokoju i deniu do stabilizacji w tym rejonie s zwykym kamstwem. Niekwestionowane fakty mwia za o tym, e Izrael konsekwentnie i wszelkimi moliwymi sposobami, nie ogldajc si na ofiary, dy do dominacji na Bliskim Wschodzie i dziki militarnej i finansowej pomocy Stanw Zjednoczonych jest bardzo blisko zrealizowania tego celu. Z ydami tak ju wida jest, e w czyim oku widz somk, ale nie dostrzegaj belki w swojej renicy. Tworz dziea na temat holocaustu, opisujc zbrodnie innych, natomiast milcz o rzezi bezbronnych cywilw, ktrej dokonuj ich wyszkoleni w zabijaniu komandosi. Czy dajc odszkodowa za krzywdy, ktrych w przeszoci Polacy rzekomo dokonali na przedstawicielach ich narodu, bior pod uwag, e w niedugim czasie, z tego samego powodu oni sami powinni rozliczy si z Palestyczykami, Arabami, Syryjczykami i Egipcjanami, a take tymi wszystkimi, ktrzy cierpieli pod ich panowaniem? Kiedy zatem Tel Aviv rozpocznie wypacanie tych odszkodowa? Pyta jest zreszt wicej. Oto niektre z nich: Kiedy ydzi skocz pisa swoj wersj historii wiata, przestan zaprzecza oczywistym faktom i zrewiduj swoje pogldy na temat przyczyn holocaustu? Kiedy uka wiatu prawdziw rol, jak odegrao ydostwo amerykaskie w holocaucie? Mam tu na myli tajne ukady przedstawicieli amerykaskich organizacji ydowskich z Hitlerem na temat wycofania czci kapitau ydowskiego z Niemiec po 1935 roku do Szwajcarii, Francji i Holandii, a stamtd do Stanw Zjednoczonych. A take to, jak rol wyznaczono wwczas biedocie ydowskiej, skazanej na pozostanie w Europie rodkowej i Wschodniej? Dlaczego ydzi amerykascy przez ca wojn milczeli o mordowaniu swoich wspbraci? Przecie nie dlatego, ze o tym nie wiedzieli... Z jakiego powodu przystpowali masowo do komunistycznych struktur w Europie rodkowej i z jakiego powodu tak krwawo dzikowali za uratowanie z poogi wojennej swym wybawcom? Wydaje si, e rzetelny dialog ydw z Polakami bdzie moliwy dopiero od chwili, w ktrej ydzi odpowiedz cho na jedno z tych pyta.
A. Dudziski. http://homepage.interaccess.com/

Sprawy obiektowe i zagadnieniowe realizowane w latach 1949-1975 przez MBP oraz MSW zwizane ze rodowiskami ydowskimi
Zagadnienie Materiay i korespondencja z lat 1968 -1971 dot. problematyki syjonistycznej, informacje operacyjne Kryptonim Okres realizacji 1968-1971 1967-1974 1970-1974 1947-1952 KODAK, PAJCZYNA 1961-1974 1957-1967 ORKAN JORDAN 1962-1966 1948-1955 1958-1963 DELTA, GONIEC, SKORPION FALA 1960-1967 1959-1973 1961-1964 1950-1953 1965-1970 WIATOWCE 1964-1966 1953-1966 JOTA, OPIEKUN DUNAJ 1966-1969 1954 MAFIA MELINA 1972 1967-1970 1950-1954 1967 wiatowy Syjonizm, opracowania, analizy, informacje , Syjonistyczny Ruch Pracy wiatowej SCHWD, osoby utrzymujce kontakt z Izraelem i solidaryzujce si z agresj Izraela Syjonistyczny orodek pn. Instytut do Bada Europy Wschodniej i rodkowej w Danii i Szwecji, zaoenia, dziaalno, charakterystyki osb Centralny Komitet ydowski, charakterystyki osb, ich przynaleno partyjna, dziaalno, kontakty, korespondencje z MBP ydowski Insty tut Historyczny, osoby narodowoci ydowskiej powizane z organizacjami ydowskimi na wiecie, zarys dziaalnoci CI Centralna Komisja ydowska Pomocy Spoecznej, korespondencja ww. z rny mi instytucjami pastwowymi dotyczca dziaalnoci Towarzystwo Spoeczno -Kulturalne ydw w Polsce. wiatowy Kongres ydw Poselstwo Izraela w Warszawie, kon takty, charakterystyki pracownikw oraz meldunki z obserwacji Jednostka prowadzca Wydzia III Departamentu III MSW Wydzia II Departamentu III MSW Wydzia IV Departamentu III MSW

Departament I MBP Wydzia III Departamentu III MSW Wydzia VIII Departamentu III MSW Wydzia III Departamentu III MSW

Departament I MBP

Materiay dot. Leopolda Lipowskiego i jego kontaktw z poselstwem Izraela, meldunki z obserwacji Osoby utrzymujce kontakt z poselstwem Izraela, wyjazdy na stae do Izraela, pracownicy poselstwa Informacje dot. ydw repatriowanych z ZSRR do PRL, ich kontakty z poselstwem i wyjazdy do Izraela

Zwizek Wyznania Mojeszowego w Polsce, Kongregacja Wyznania Mojeszowego i dziaalno w niej dyplomatw poselstwa Izraela Agencja ydowska w Polsce JOINT dziaalno organizacji w Polsce, Genewskie Towarzystwo Pomocy dla ydw Osoby narodowoci ydowskiej, ktrzy suyli w Armii Polskiej na Zachodzie i osiedlili si w Anglii Obywatele polscy narodowoci ydowskiej, ktrzy suyli w Armii Polskiej na Zachodzie i osiedlili si w Anglii Zwizek Kombatantw ydowskich w Londynie, dziaalno tzw. nowej emigracji i orodkw syjonistycznych Przerzut obywateli ydowskich z ZSRR przez PRL do Izraela, informacje o kontaktach z poselstwem i wywiadem izraelskim Orodki yd owskie w Wiedniu, kontakty z obywatelami polskimi Szymona Wiesenthala przewodniczcego Zwizku ydw Ofiar Reimu Hitlerowskiego w Wiedniu, antypolska dziaalno Organizacja CLAIMS w USA, Konferencj a ds. Roszcze materialnych ydw wobec Niemcw, informacje o osobach, ktre otrzymay pienidze od CLAIMS ydowska Organizacja Masoska Bnci Brith w Izraelu Organizacje, zwizki i placwki naukowe w Izraelu prowadzce antypolsk dziaalno, komunikaty z obserwacji osb narodowoci ydowskiej przebywajcych na Kongresie Spdzielcw w Polsce w 1972 r. Stosunki handlowe z Izraelem w latach 1967 -1970, informacje o wypadkach marcowych 1986

Wydzia V Departamentu II MSW Wydzia V Departamentu II MSW Wydzia III Departamentu III MSW Wydzia V Departamentu II MSW Departament X MBP Wydzia IV Departamentu II MSW Wydzia VIII Departamentu II MSW Sekcja I Departamentu I MSW Wydzia III Departamentu III MSW Wydzia V Departamentu II MSW Wydzia III Departamentu II MSW Wydzia IV Deparatmentu II MSW Departament VII MBP

Wydzia II Departamentu III MSW Wydzia VIII Departamentu II MSW Wydzia IV Departamentu II MSW Wydzia II Departamentu III MSW Wydzia VIII Departamentu II MSW Wydzia IV Departamentu II MSW

UWAGA ARCYWANE!
Z wasnych poszukiwa wiem, e w Polsce s setki arcyciekawych archiww, w ktrych znajduj si dokumenty, ktre po opublikowaniu wysayby 90 proc. obecnych elit politycznych na przysowiowy niebyt polityczny. Z zaufan grup modych, uzdolnionych historykw jestem w stanie podj si tego zadania. To mudna, benedyktyska praca, obliczana na wiele miesicy. Aby j rozpocz, potrzebne bd spore pienidze na dobrze wyposaone, mae biuro, kilka etatw i koszty zwizane z pozyskiwaniem i opracowywaniem dokumentw. Do firmowania tej pracy znakomicie nadaje si majce osobowo prawn Stowarzyszenie Przeciwko Antypolonizmowi, ktrego jestem prezesem zarzdu od chwili powstania. Prosz wic o wpaty na niej wymieniony numer konta oraz zainteresowanych szczerym wsparciem o osobisty ze mn kontakt. Czas ruszy Polski Instytut Narodowy (PIN) pod szyldem stowarzyszenia. Oni maj ich setki w Polsce i tysice na wiecie. My moemy mie w Polsce jeden prawdziwie NARODOWY, co gwarantuj swoim dorobkiem, postaw, pracowitoci i dowiadczeniem. Obok publikujemy przykad koniecznoci zbadania ciekwaych archiww w IPN.
Leszek Bubel 0-506-219-698

Keren Kajemet Lejisrael instytucja finansowa Izraela, sprawozdanie z dziaalnoci likwidacyjnej Funduszu Odbudowy Palestyny miesz czcego si w Polsce, rozpracowanie i ustalenie zakresu sprzeday majtkw Organizacje, zwizki i placwki naukowe w Izraelu prowadzce antypolsk dziaalno, komunikaty z obserwacji osb narodowoci ydowskiej przebywajcych na Kongresie Spdzielcw w Polsce w 1972 r. Stosunki handlowe z Izraelem w latach 1967 -1970, informacje o wypadkach marcowych 1986

MELINA

1967-1970 1950-1954

Keren Kajemet Lejisrael instytucja finansowa Izraela, sprawozdanie z dziaalnoci likwidacyjnej Funduszu Odbudowy Palestyny miesz czcego si w Polsce, rozpracowanie i ustalenie zakresu sprzeday majtkw od osb narodowoci ydowskiej, listy zablokowanych kont bankowych Zagadnienia dot. Osb narodowoci ydowskiej, wykazy osb, ktre otrzymay pomoc przez bank PKO w Tel Awiwie, otrzymujcych pras syjonistyczn, ktre ubiegay si o wyjazd do Izraela, ktrym zastrzeono wyjazdu do Izraela, ydowskie Towarzystwo Pomocy Emigrantom HIAS, materiay dot. G. Smolara, red. Naczelnego Foks Sztyme, wypadki marcowe Kontrola operacyjna cudzoziemcw narodowoci ydowskiej przyjedajcych w odwiedziny do kraju, osoby wyjedajce z kraju na stae Kontakty cudzoziemcw z obywatelami polskimi narodowoci ydowskiej. Informacje o czonkach KC PZPR, Rady Ministrw, Rady Pastwa Informacje dotyczce zagadnienia emigracji ydowskiej Obywatele polscy narodowoci ydowskiej, emigranci po 1968 roku zamieszkali w Szwecji i Danii

1967

EMIGRANT

1958-1963

Wydzia III Departamentu II MSW Wydzia V Departamentu II MSW Wydzia IX Departamentu II MSW Wydzia IV Departamentu II MSW Wydzia II Departamentu II MSW Wydzia II Departamentu III MSW Wydzia I Departamentu V MBP Departament II MBP Wydzia III Departamentu III MSW Wydzia V Departamentu II Wydzia III Departamentu III MSW Wydzia IV Biura C MSW Departament II i III MSW Wydzia V departamentu II MSW

ZAJC

1960-1963 1960-1974 -

ARKA

Obywatele polscy narodowoci ydowskiej, emigranci do Izraela, ktrzy byli pracownikami aparatu pastwowe go, anonimy o dziaaczach syjonistycznych, ustalenia autorw Emigracja obywateli polskich narodowoci ydowskiej do Izraela, dziaalno poselstwa Izraela Wyjazdy ludnoci ydows kiej pocigiem do Woch celem przepynicia statkiem do Izraela Fotokopie dokumentw W dot. Odszkodowa za pozostawione nieruchomoci poydowskie

1959-1962, 1968 1949-1950 1958-1965 1963-1965

ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa. Bank PKO S.A. X/o w Warszawie ul. Powiecka 1, 04-501 Warszawa nr rachunku: 85 1240 1095 1111 0000 0344 4780

STOWARZYSZENIE PRZECIWKO ANTYPOLONIZMOWI

Osoby narodowoci ydowskiej, ktre wyj echay z Polski legalnie lub ucieky i byy podejrzewane o wspprac z wywiadem izraelskim, dziaalno wywiadu izraelskiego w Austrii Dywersja ideologiczna w orodkach ydowskiej mniejszoci narodowej w Polsce, wsp praca Departamentw I, II, III MSW na tym odcinku, oddziaywanie midzynarodowych organizacji syjonistycznych, sytuacja polityczna w Pastwowym Teatrze ydowskim w Warszawie Spisy osb narodowoci ydowskiej, ktre wsppracoway z okupantem Zabezpieczenie operacyjne rocznic Powstania w getcie warszawskim, listy i kontakty przyjedajcych Pracownicy wywiadu w ambasadzie Izraela w Wiedniu prowadzcy dziaa lno przeciwko Polsce, kontakty z osobami narodowoci ydowskiej

1955-1963 ALFA, MISIEK 1968-1971

w stanie wojennym. Przez lata kierownik dziau kulturalnego Gazety Wyborczej, autor osawionego paszkwilu na Powstanie Warszawskie, opublikowanego w 1994 roku. M. Cichy w swoim wywiadzie dopuszcza si ordynarnych oszczerstw antypolskich. Usiuje zdoby rozgos poprzez wypaczanie historii Powstania Warszawskiego. Swoje oszczerstwa publikowa w dodatku do Gazety Wyborczej - Gazeta o ksikach od nr. 11, 1993 r. Komentujc wspomnienia Calela Pierechodnika, ktry w czasie wojny by ydowskim policjantem, da wyraz swemu zdziwieniu, e przey on powstanie, bowiem wedug danych Cichego: AK i NSZ wytuky mnstwo niedobitkw z getta. W numerze 24 Gazety Wyborczej pisa o: Czarnych katach Powstania Warszawskiego. Jego kamstwa zostay zdemaskowane przez profesora historii Tomasza Strzembosza oraz redaktora Leszka ebrowskiego. Cichy usiowa udowodni, i powstacy zamordowali ok. 60 ydw. Jako dowd przytacza wypowiedzi ydo-komunistycznego politruka, dyrektora ydowskiego Instytutu Historycznego w okresie stalinizmu Bernarda Mark. Jego kamstwa zostay zdemaskowane przez historykw polskich. W pewnym miejscu twierdzi np., e (...) Generalne Gubernatorstwo byo jednak jak form zalenego od Niemcw, ale nibypastwa polskiego, w ktrym istniay rozmaite agendy tego pastwa obsadzone przez Polakw (...). Przypomnijmy nieukowi z Midrasza, e przedstawiana przez niego jako zalene od Niemcw; ale niby-pastwo polskie Generalna Gubernia bya czci struktury niemieckiej hitlerowskiej III Rzeszy, nastawionej na eksterminacj Polakw, ktrych kilka milionw pado ofiar terroru rzdcw Generalnej Guberni. Nieukowi z Midrasza warto przypomnie jedno jake jednoznaczne stwierdzenie generalnego gubernatora Hansa Franka. Reagujc na informacj o wywieszonym w Czechach plakacie ogaszajcym o straceniu przez Niemcw grupy Czechw, Frank powiedzia, e u niego w Generalnej Guberni zabrakoby drzew, gdyby informowa o wszystkich egzekucjach dokonanych na Polakach. Dowodzenie Cichego, e Generaln Guberni mona nazwa niby-pastwem polskim, bo istniaa w niej polska policja, jest takim samym absurdem jak ewentualne stwierdzenie, e Generalna Gubernia bya pastwem ydowskim, bo istniaa w nim policja ydowska i Rady ydowskie (Judenraty). Cichy w innym miejscu tekstu oskara policj granatow, e bya ona uywana w wielu czciach Polski przez Niemcw do organizowania apanek ydw i obstawiania gett ydowskich w czasie ich likwidacji, czyli w czasie wywoenia ydw pocigami do obozw zagady. Cichy zapytuje w tym kontekcie: czy to bya kolaboracja, czy nie?. Oskarajcemu Polakw o kolaboracj z Niemcami oszczercy z Midrasza przypomn, e apanek w gettach i odstawiania ydw na miejsca strace dokonywali wraz Niemcami gwnie policjanci ydowscy. To 2200 policjantw ydowskich w getcie warszawskim dokonao w 1942 r. zgromadzenia ponad 310 tysicy ydw i doprowadzenia ich na Umschlagplatz, skd skierowano ich do obozw strace. Policjanci ydowscy zrobili to przy tym w sposb niezwykle okrutny, bijc i rabujc eskortowanych przez siebie rodakw. Najsynniejszy ydowski kronikarz getta warszawskiego Emanule Ringelblum pisa, e: Okruciestwo policji ydowskiej byo bardzo czsto wiksze ni Niemcw, Ukraicw, otyszy (por. E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego wrzesie 1939 - stycze 1943, Warszawa 1988, s. 428). Co si za tyczy zachowa polskiej granatowej policji, to odsyam nieuka z Midrasza do raportu synnego kuriera Jana Karskiego ze stycznia 1943 roku. Karski pisa w nim, e: Polska policja, ktra pilnowaa getta jeszcze do sierpnia zeszego roku [1942 r. J.R.N.], zostaa w caoci usunita, poniewa nie wytrzymywaa tej atmosfery, jaka bya w getcie warszawskim, pomagaa ludnoci ydowskiej, a poszczeglni policjanci, czsto zupenie straciwszy gow, uciekali ze suby (cyt. za: Polacy i ydzi pod okupacj niemieck 1939-1945. Studia i materiay, pod red. A. bikowskiego, IPN Warszawa 2006, s. 156-157). CIECIELG Jerzy - dr, czonek Polskiego Towarzystwa Studiw ydowskich; Staszw. CIELECKA Magdalena - LISTA NR 10; ur. w 1972 r. w Myszkowie. Aktorka teatralna i filmowa. Na scenie zadebiutowaa w 1992 r. rol dziecka w przedstawieniu Ich czworo Gabrieli Zapolskiej na deskach krakowskiego Teatru Starego. Trzy lata pniej ukoczya PWST w Krakowie i po raz pierwszy wystpia przed kamerami w filmie Pokuszenie. Za kreacj, ktr stworzya w tym obrazie Cielecka otrzymaa szereg nagrd m.in. na FPFF w Gdyni, na Festiwalu w Genewie i Tokio. W 2000 r. aktorka zagraa w filmie Amok w reyserii Natali Korynckiej-Gruz. Za rol t otrzymaa nominacj do Ora, Polskiej Nagrody Filmowej dla najlepszej aktorki roku 1999. CIEMISKI ukasz - LISTA NR 15; mgr, doktorant Katedry Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu. CIEMNIEWSKI Jerzy - urodzony w 1939 r. w Warszawie. Ukoczy prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zosta doktorem habilitowanym. W latach 1962-68 by asystentem na tej uczelni, a nastpnie pracowa w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W czasie delegalizacji ZLP, ZPAP, SPATiF-u suy jako doradca prawno-polityczny, piszc odwoania od decyzji wadz. W latach 1980-81 dziaa w Orodku Prac Spoeczno-Zawodowych przy Komisji Krajowej Solidarnoci. W 1983 r. By wspzaoycielem Komitetu Helsiskiego w Polsce. W 1989 r. bra udzia w obradach Okrgego Stou. W latach 1989-91 by sekretarzem Rady Ministrw w rzdzie T. Mazowieckiego. W latach 1991-99 by posem z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolnoci, m.in. zasiada w sejmowej komisji ds. sub specjalnych. By sdzi Trybunau Konstytucyjnego.

CIESIELSKI Zenon - LISTA NR 15; (ur. 1931 r. w Jarocinie) skandynawista, profesor Uniwersytetu Gdaskiego i Szkoy Wyszej Psychologii Spoecznej w Warszawie. Zaoyciel katedry skandynawistyki na Uniwersytecie Gdaskim, autor ok. 150 publikacji naukowych i 8 ksiek. Odznaczony m.in.: Doktorat honoris causa filozofii - nadany w 1988 r. przez uniwersytet szwedzki w Ume; Krzy Rycerski Orderu Gwiazdy Polarnej - nadany w 1985 r. przez krla Szwecji Karola XVI Gustawa; Krzy Kawalerski Orderu Polonia Restituta - nadany w 1995 r. przez prezydenta RP, Lecha Was. CIESZYSKA Jagoda - LISTA NR 10; profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany, psycholog, profesor w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej IFP Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Opiekun Wydziaowych Studiw Doktoranckich w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jest laureatk wielu oglnopolskich konkursw, m.in.: dwukrotnie im. Haliny Powiatowskiej w Czstochowie, konkursu o Grand Prix Fundacji Marshalla we Wrocawiu. Jest autork dwch tomikw wierszy: Przez ciebie jestem (1993) i Fotografie w kolorze sepii (1996). Publikowaa rwnie w pismach i almanachach. CIELAK Grayna - LISTA NR 11, Koordynator Programu Dzieci Ulicy - Fundacja dla Polski. Od 1999 roku w Programie Dzieci Ulicy uczestniczy Dom Aniow Strw. CIELAK ukasz - LISTA NR 16. Mieszkaniec Wrocawia. Absolwent Liceum Oglnoksztaccego nr XII im. Bolesawa Chrobrego. Laureat XLVI Olimpiady Wiedzy o Polsce i wiecie Wspczesnym. Student Uniwersytetu Wrocawskiego - kierunek: prawo. Student Collegium Invisibile. Czonek Zrzeszenia Studentw Polskich. Wsporganizator Festiwalu KAN. CIELAK Magdalena - LISTA NR 8, dr nauk filologicznych Specjalistka dramatu brytyjskiego, teorii i praktyki przekadu. Pracownik Instytutu Anglistyki Uniwersytetu dzkiego. CIMOSZEWICZ Marian - (ur. 7 stycznia 1917 w Uljanowsku, zm. na pocztku grudnia 2001) onierz armii sowieckiej, w czasach PRL wojskowy i funkcjonariusz sub specjalnych. Po zajciu w 1939 wschodnich terenw Polski przez Armi Sowieck, od padziernika 1939 r. do wrzenia 1940 r. pracowa, wedug napisanego przez siebie yciorysu, w charakterze poborcy dostaw obowizkowych w wokowyskim Rajuponamkomzakie. We wrzeniu 1940 roku powoany zostaem do Armii Radzieckiej z przydziaem do 138 p. art. w Rostowie nad Donem, gdzie peniem sub do napaci hitlerowskiej na ZSRR w 1941 roku. Z wybuchem wojny przydzielony zostaem do jednostki spec. przy sztabie wojsk in. (...) przebywaem w rnych pododdziaach do 1943 r. tj. prawie 2 lata poczem skierowano mnie do nowoformujcej si Brygady Broni Pancernej im. Bohaterw Westerplatte w Biaomuciu pod Moskw. Tu ukoczyem szko pracownikw zwanych nawczas owiatowych czyli politycznych i otrzymaem pierwszy stopie oficerski. Do zakoczenia wojny suyem wic w aparacie politycznym na stanowiskach od z-cy d-cy Baterii dzia samobienych komp. Fizylierw, z-cy d-cy batalionu i z-cy d-cy 11 puku piechoty 4 DP wcznie. W latach 19451957 suy w Informacji Wojskowej, bra udzia w zwalczaniu podziemia niepodlegociowego w latach 1945-1946. W 1948 awansuje do stopnia komendanta w Gwnym Zarzdzie Informacji. W 1951 roku na jego rozkaz aresztowano komendanta Wojskowej Akademii Technicznej oraz kilkunastu oficerw pracujcych na tej uczelni, ktrzy wczeniej byli w Armii Krajowej. W latach 19511954 by pracownikiem WAT w Warszawie na stanowisku szefa Informacji Wojskowej. W latach 1955-1957 ukoczy liceum oglnoksztacce i zda matur. Od 1957 do 1972 w WSW do stopnia pukownika. 7 padziernika 1992 decyzj Kierownika Urzdu Do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych pozbawiony praw kombatanckich na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektrych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 z pniejszymi zmianami). Oto niechlubna przeszo ojca Wodzimierza Cimoszewicza polskiego patrioty Mariana Cimoszewicza, akta MC w Centr. Arch. Wojsk, cytuj...: W 1946 r. jako oficer Informacji kierujc grup onierzy likwiduje band Bohuna, dziaajc na terenie woj. poznaskiego... Pk MC jest dugoletnim, dowiadczonym pracownikiem organw, zajmowa w nim szereg odpowiedzialnych stanowisk... Peni funkcj szefa Oddziau III-operacyjnego ds. poszukiwa dezerterw i broni... ideologicznie, klasowo zwizany z parti. Posiada skrystalizowany wiatopogld marksistowsko-leninowski, nieprzejednany stosunek do wroga, oddany sprawie Polski Ludowej i ZSRR (53 r.). Raport z prob o przeniesienie w ramach organw do innej jednostki - czuj si le przy wyksztaconych oficerach i ludziach... Raport z prob o przeniesienie z powrotem do pracy operacyjnej. Prosiem w 1948 r. bdc u Fejgina, by nie pozostawiono mnie poza operacyjnymi... 2XI-1968 r. Rada Pastwa zezwolia na wniosek Min. Spraw. Zagr. na przyjcie odznaczenia ZSRR Orderu Wojny Narodowej I stopnia. Bartel - Ambasador... Proba MC o skierowanie do IndochinMidzynarodowej Komisji Nadzorczej, za moje zasugi. Popieram pk Turkiewicz z-ca WSW... Posiada wyrobion czujno klasow. Kary: Nagana udzielona przez szefa GZI MON z 11-02-1952 r. za niewaciwy stosunek do onierzy, oraz bezprawne zatrzymanie jednego z nich w areszcie. ...posiada charakter nieco impulsywny... mimo redniego wyksztacenia szwankuje styl pisania. Gen. Brygady Kokoszyn, szef WSW 1959 r. ... odznaczenie 4-X-71 r. Z-ca szefa WSW Tow. pk. dypl. Cz. Kiszczak w obecnoci Sekr. kom. partyjnej. CINAL Stanisaw - prof. dr hab., czonek Polskiego Towarzystwa Studiw ydowskich, Krakw.

CIOCH Adam - polonofob, publicysta, redaktor oraz sekretarz ydokomunistycznego tygodnika Fakty i Mity. CIOKOSZ Lidia - 1902-1998, publicystka, polityk, przewodniczca PPS. CIOKOWSKI Arkadiusz - LISTA NR 15; historyk. CIOMPA Piotr - (ur. 1966) absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 80. przewodniczcy Samorzdu Studentw UW. Przed 1989 r. jeden z liderw tzw. drugiego Niezalenego Zrzeszenia Studentw, ktre reprezentowa w obradach Okrgego Stou w podstoliku ds. edukacji narodowej. Przekwalifikowa si na zarzdzanie i finanse (MBA Uniwersytetu Calgary). Po kilkuletniej pracy jako urzdnik pastwowy w Generalnym Inspektoracie Celnym i Ministerstwie Finansw oraz konsultant w firmie Arthur Andersen, od 1997 r. wynajmuje si jako meneder w zarzdach rednich i duych firm. Peni take funkcj wiceprezesa Polskiej Agencji Prasowej. W latach 2002-2006 radny Rady Miasta Stoecznego Warszawy wybrany z listy PiS (w ostatnich wyborach nie ubiega si o reelekcj). Od kilku lat regularnie wspiera rnorakie dziaania Obywatela,( skad pochodzi te kilka zda) czonek Rady Programowej Instytutu Spraw Obywatelskich. CIOSEK Stanisaw - byy sekretarz KC PZPR. Wieloletni ambasador w Moskwie. Doradca prezydenta Kwaniewskiego do spraw midzynarodowych. CIRLIC Dorota Jovanka - LISTA NR 10; tumacz. CISA Mieczysaw - bp. Prelegent X Oglnopolskiego Dnia Judaizmu w Kociele katolickim 2007r. Wieczorem w kociele w. Jana w Gdasku odbya si modlitwa wsplna chrzecijan i ydw, prowadzona przez bp. Mieczysawa Cis i rabina Macieja Pawlaka. Na pocztku przeczytano fragment Tory, w ktry Bg mwi: Jestem, ktry Jestem. Potem zebrani w kociele wierni odmwili wsplnie Psalm 23. Abp Stanisaw Gdecki nawiza do hasa Dnia Judaizmu Tylko Bg moe nas wybawi. CISO Anna - LISTA NR 3; mgr, Katedra Zastosowa Systemw Informatycznych CISO Maciej - LISTA NR 15; ur. 1947 w Olsztynie. Poeta, eseista, literat. Opublikowa pi tomikw wierszy, m.in.: Plastikowe jzyki (1979), Z domu normalnych (1985) i dwie ksiki sylficzne, m.in. RAZEM OSOBNO (1994). Jego wiersze byy tumaczone na niemiecki, serbski i wgierski. Redaktor antologii poetyckich (rwnie dla dzieci). Jest czonkiem Wsplnoty Kulturowej Borussia, PEN-Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Warszawie. CISZEWSKI Piotr - lewacki aktywista maej organizacyjki o nazwie Czerwony Kolektyw - Lewicowa Alternatywa (CK-LA). Jest jednym z redaktorw serwisu lewica.pl. CITAK Magorzata - od dziecka przebywa w Nowym Jorku, pracuje jako grafik w The Wall Street Journal. Otrzymaa nagrod w Salonie PolskoAmerykaskiego Klubu. Fotografika w roku 2003, pokazywaa zdjcia zwizane z drug rocznic tragicznego wrzenia w Warszawie. Ciupak Edward - profesor, byy doradca przy KC PZPR. Ojciec znanej dziaaczki antykatolickiej, zwolenniczki eutanazji i innych debilnych ydowskich pogldw, Magdaleny rody. Ciupiski Wiesaw - major, funkcjonariusz Wydziau IV SB w Krakowie. Prowadzi m.in. ks. Osadziskiego zarejestrowanego jako TW Piotr (Ksia wobec bezpieki, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, str. 52). CITRON Andr Gustave - (ur. 5 lutego 1878, zm. 3 lipca 1935) inynier i przedsibiorca francuski, zaoyciel fabryki samochodw, ktrych marka nosi jego nazwisko Citron. Ojcem Andr Citrona by holenderski handlarz diamentami Levie Citron, matk Warszawianka Masza Amelia Kleinman, oboje pochodzenia ydowskiego. Poznali si w Warszawie, gdzie Leviego wysa z Amsterdamu jego ojciec Barend w celach handlowych. To wanie Barend, dziadek Andr, wymyli nazwisko Citron - wczeniej ta niegdy znana z handlu owocami rodzina nazywaa si Limoenman. Andr Citron studiowa w cole polytechnique. W roku 1900 podczas podry do Polski odkry nieznany we Francji, taszy sposb wytwarzania przekadni zbatych i kupi na niego patent. Po powrocie otworzy may zakad mechaniczny Przedsibiorstwo przekadni zbatych Citrona (Socit des engrenages Citron) zatrudniajcy ok. 10 pracownikw. Zby koa zbatego znalazy si nastpnie w znaku firmowym Citron. Po siedmiu latach zosta powoany do zarzdzania upadajc spk samochodow Mors. Do roku 1914 udao mu si dziesiciokrotnie pomnoy obroty firmy. Pojecha nastpnie do Detroit, eby nauczy si wynalezionej przez Fredericka Taylora technologii produkcji seryjnej, ktr Henry Ford zastosowa w swoim samochodzie - modelu T. Zastosowa t technologi do produkcji pociskw do dzia na potrzeby wojny, po jej zakoczeniu przeksztaci zakad w fabryk samochodw ze standardow karoseri. W roku 1919 produkuje Model A o mocy 8 KM, nastpne modele powstaj w latach 1921 (B2), 1924 (B10), 1925 (B12). W roku 1928 produkcja Citrona osiga 400 pojazdw dziennie, czyli 1/3 wszystkich samochodw we Francji. Prbowa wprowadzi pierwszy seryjny samochd z napdem na przednie koa, ale pocztkowe prby byy nieudane, co spowodowao due straty finansowe. Do kryzysu finasw Citrona dooya si jego pasja do kasyn gry, w rezultacie niekorzystny bilans firmy w roku 1934 spowodowa przejcie jej przez firm Michelin, gwnego wierzyciela. W nastpnym roku Citron zmar z powodu raka odka.

PYTAJ W KIOSKACH O NOWE NUMERY GAZET


acja dotyczya posad typu dyrektor stacji kolejowej. Zatem funkcja oraz imiona zarwno Rajmund jak i Wilhelm wskazuj na to, e byli to ydzi wyznania ewangelickiego. Zarwno w Polsce zaborowej jak na wschodzie Europy byo ich cae mnstwo. Do Rosji przenosili si w ramach kolonizowania poudniowych rubiey cesarstwa rosyjskiego tj. tworzenia tzw. Nowej Rosji. Pierwotnie Nazwisko wiatkowski, brzmiao Sviatkowski, co mona potwierdzi w bazie genealogicznej jewishgen.org. Interesujcym rdem informacji o ydowskich i ewangelickich osadach i ich skadzie mona odszuka na stronach ydowskich. Na wschd Europy szli polscy i pruscy ydzi. Dalsi przodkowie po stronie ojca tez wykazuj ydowskie korzenie. Zaskakujce jest te to, e ojciec Rajmunda Kaczyskiego oeni si z ydwk z Odessy, co miao miejsce okoo 1922 roku, bdc kolejarzem w okolicach Grajewa, granicznej stacji kolejowej. W tym czasie przez t cz granicy przybywao z rejonw Odessy mnstwo ydw uciekajcych z Rosji wskutek przeladowa przez bolszewikw lub rnych tam pogromw. Na stronach ydowskich powiconych koloniom ydowskim na poudniowej Ukrainie, s umieszczone dokumenty, np. wizy ze zdjciami mwice o tym, e uzyskiwania je w drodze przestpstw miedzy innymi w konsulatach polskich krajw batyckich. Aby wydosta si z tych rejonw w kierunku na Warszaw niestety trzeba byo przejecha jedyna linia kolejowa tj. przez Grajewo.
Cay artyku w gazecie Super Detektyw (1. strona obok)

Na wstpie trzeba powiedzie, e nie s to filosemici, nie s to te zwykli ydzi. To czystej wody i najwikszej prby nacjonalici ydowscy, prbujcy w sposb wyjtkowy budowa na gruzach PRL Judeopoloni. Co wiemy o Kaczyskich? Rajmund Kaczyski, urodzony w Grajewie z matki Franciszki wiatkowskiej, zrodzonej w Grenowce koo Odessy, rodziny do Naczelnego Prezesa Sadu Wojskowego z okresu stalinizmu, pukownika Henryka wiatkowskiego - tez urodzonego w tej samej Grenowce. Sami Kaczyscy podaj, e przodkowie Rajmunda Kaczyskiego po mieczu byli wysokimi oficerami armii carskiej. Co to oznacza jedno! Nie mg by Polakiem, bo ci byli na og albo prawie zawsze - wyznania katolickiego. W imperium Rosyjskim obowizywa od polowy XIX wieku carski ukaz, ktry zakazywa piastowania wysokich urzdw przez Polakw wyznania rzymsko- katolickiego oraz ydw mojeszowego wyznania. Identyczna sytu-

Prokuratura Apelacyjna w Warszawie ZAWIADOMIENIE O POPENIENIU PRZESTPSTWA z art. 128, 286 k.k. oraz przekroczenia uprawnie Niniejszym zawiadamiam, e: premier RP, Jarosaw Kaczyski, prezydent RP Lech Kaczyski - osoby narodowoci ydowskiej (po matce... ydzi z Galicji i Bukowiny, po ojcu... z Podlasia i Odessy), dziaajc jako przedstawiciele Rzeczpospolitej, osobicie lub przez inne osoby, np. posa Suskiego oraz Ryszarda Schnepfa, rwnie osob tej samej narodowoci, a obecnie przez Leszka Jesienia, p o d e j m u j dziaania polegajce na prowadzeniu tajnych, lub co najmniej nieoficjalnych (bez adnego protokou czy stenogramu, poza wiedz opinii publicznej) negocjacji z wiatowym Kongresem ydowskim dotyczcych zwrotu porzuconych (opuszczonych) lub skonfiskowanych (za dziaalno na rzecz okupanta hitlerowskiego) na terytorium RP nieruchomoci, po drugiej wojnie wiatowej, obywatelom polskim narodowoci ydowskiej, bd to wyznania mojeszowego, w szczeglnoci za konfesji Ewangelicko - Augsburskiej

Wicej w gazecie Super Detektyw, w ktrej take publikujemy 493 nazwiska ydw z zakresu literatury, nauki, przemysu itp z ksiki Czy Polacy s antysemitami.

TYGODNIK NARODOWY

UWAGA!
PUBLIKUJEMY SZOKUJCE MATERIAY OSZUSTW WYBORCZYCH PARTII BIORCYCH UDZIA W OBECNYCH WYBORACH. PATRZ NA STRONIE INTERNETOWEJ POLSKIEJ PARTII NARODOWEJ
www.polskapartianarodowa.org

W nastpnym numerze, za miesic, bdzie znacznie wicej nazwisk w kolejnych literach alfabetu plus uzupenienia A,B, C.

CO CZWARTEK NOWY NUMER W KIOSKACH

TYLKO MY PISZEMY O SPRAWACH, O KTRYCH INNI BOJ SI NAWET POMYLE