Vous êtes sur la page 1sur 21

CLCULO DE LMITE DE CARGA

B=

1.00

[m]

f=

30.00

[]

ca =

L=

1.00

[m]

d=

0.00

[]

g=

D=

1.50

[m]

b=

20.00

[]

qv =

ecc.B =

0.00

[m]

h=

0.00

[]

ecc.L =

0.00

Meyerhof:

[m]

c =

0.00

Los factores de forma

qh =
2

[ kN/m ]

FS =
Factores de profundidad

Nq =

18.40112222

Fcs =

1.6

Fcd =

Nc =

30.13962779

Fqs = Fgs =

1.3

Fqd = Fgd =

Ng =

15.66804082

Vesic:

Factor de inclinacin
Fci = Fqi =

0.60494

Fgi =

0.11111

Los factores de forma

Kp =

Factores de profundidad

Nq =

18.40112222

Fcs =

1.61053

Fcd =

Nc =

30.13962779

Fqs =

1.57735

Fqd =

Ng =

22.40248627

Fgs =

0.6

Fgd =

D/B =

1.5

K=

Factor de inclinacin
Fci =

m=

Fqi =

Af =

Fgi =

F. inclin. Cimentacin

Hansen:

Fatt. d'inclin. Terreno

bc =

gc =

bq = bg =

gq =gg =

Los factores de forma

Factores de profundidad

Nq =

18.40112222

sc =

1.61053

dc =

Nc =

30.13962779

sq =

1.57735

dq =

Ng =

15.0698139

sg =

0.6

dg =

D/B =

1.5

K=

qo < qo tg d + Af ca

FALSE
b<=f

TRUE

Factor de inclinacin
ic =

iq =

ig =

F. inclin. Cimentacin
iq, ig > 0
b h < =

TRUE
TRUE

Af =

Fatt. d'inclin. Terreno

bc =

gc =

bq =

gq =gg =

bg =

Terzaghi:

Los factores de forma

Nq =

22.456

Nc =

37.162

Tipo de la Cimentacin
Quadrate

sc =
sg =
Dott. Geol. F. CETRARO

Ng =

27.084

LEGENDA:
B=
L=
D=
ecc.B =
ecc.L =

f=
d=
b=
h=
c =
ca =
g=
qv =
qh =
Kp =
Af =
FS =
q=

Ancho de la cimentacin
Longitud de la cimentacin
Profundidad de la cimentacin
Excentricidad en B
Excentricidad en L
Angulo de friccin
A. inclinacion del terreno de fundacin.
A. inclinacin de la carga
Inclinacin de la cimentacin
Cohesin
Adhesin a la base de la fundacin
Peso especifico del suelo
Comp. Vertical de la carga
Comp. Horizontal de la carga
Coeficiente de empuje pasivo
Area efectiva de la cimentacin
Factor de seguridad
Capacidad portante

Capacit portante secondo Meyerhoff:


[ kN/m2]
qult =

1044.63

[ kN]
q=

[ t/m ]
qult =

106.52

q=

[ Kg/cm ]
10.65

Qamm =

[t]

qult =

1044.63
106.52

Qamm =

[ Kg ]
q=

106520.59

Qamm =

Capacidad portante segn Vesic:


[ kN/m2]
qult =

326.93

[ kN]
q=

[ t/m ]
qult =

33.34

q=

[ Kg/cm ]
3.33

Qamm =

[t]

qult =

326.93
33.34

Qamm =

[ Kg ]
q=

33336.86

Qamm =

Capacidad portante segn Hansen:


[ kN/m2]
qult =

297.90

[ kN]
q=

[ t/m ]
qult =

30.38

q=

[ Kg/cm ]
3.04

Qamm =

[t]

qult =

297.90
30.38

Qamm =

[ Kg ]
q=

30376.82

Qamm =

Capacidad portante segn Terzaghi:


[ kN/m2]
qult =

801.32
2

[ t/m ]

[ kN]
q=

801.32

Qamm =

[t]
Dott. Geol. F. CETRARO

qult =

81.71

q=
2

[ Kg/cm ]
qult =

8.17

81.71

Qamm =

[ Kg ]
q=

81710.27

Qamm =

Dott. Geol. F. CETRARO

DE CARGA

TT= 3.14159
Introduzca los datos necesarios en
las clulas de amarillo

0.00
18.00

[kN/m3 ]

0.00

[ kN/m2]

0.00

[ kN/m ]

Convertitore:
Kg/cm3

kN/m3

3.00

0
t/m3

Factores de profundidad
1.51962

t/m3
0

1.25981
kN/m3

Kg/cm3

Factores de profundidad

Kg/cm2

kN/m2

1.01047

1.02267
t/m2

1
0.02617
1.5

t/m2
0

kN/m2

0
Kg/cm2

Prodotto

prod1+som

Fatt. d'inclin. Terreno


0.86395
0.40453
Factores de profundidad
1.01047
1.02267
1
0.02617

Fatt. d'inclin. Terreno

prod somm

Verifica

FALSE

0.86395
0.36627

Los factores de forma


1.3

fi

Nc

0.8

5.14

Nq
1
Dott. Geol. F. CETRARO

5.997

1.105

6.3

1.22

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

6.62
6.968
7.337
7.73
8.151
8.602
9.086
9.605
10.163
10.763
11.41
12.108
12.861
13.676
14.559
15.517
16.558
17.69
18.925
20.272
21.746

1.347
1.487
1.642
1.812
2.001
2.209
2.439
2.694
2.975
3.288
3.634
4.019
4.446
4.922
5.451
6.042
6.701
7.439
8.264
9.19
10.231

24

23.361

11.401

[ kN/m ]

25

25.135

12.72

348.21

26

27.085

14.21

[ t/m ]

27

29.236

15.896

3.55

28

31.612

17.808

[ Kg/cm ]

29

34.242

19.981

3.55

30
31

37.162
40.411

22.456
25.282

32

44.036

28.517

[ kN]

33

48.09

32.23

108.98

34

52.637

36.504

[ t/m ]

35

57.754

41.44

1.11

36

63.528

47.156

[ Kg/cm ]

37

70.067

53.799

1.11

38
39

77.495
85.966

61.546
70.614

40

95.663

81.271

[ kN/m ]

41

106.807

93.846

99.30

42

119.669

108.75

[ t/m ]

43

134.58

126.498

1.01

44

151.95

147.736

45

172.285

173.285

[ Kg/cm ]
1.01

[ kN/m2]
267.11
[ t/m2]
Dott. Geol. F. CETRARO

2.72
[ Kg/cm2]
2.72

Dott. Geol. F. CETRARO

q=

Ng
0

Rectangular

Cuadrada
Dott. Geol. F. CETRARO

0.073

Circular

0.155
0.246
0.348
0.462
0.591
0.737
0.902
1.089
1.303
1.546
1.823
2.14
2.503
2.919
3.396
3.945
4.576
5.304
6.143
7.113
8.234
9.534
11.043
12.796
14.837
17.218
20.001
23.26
27.084
31.583
36.888
43.159
50.594
59.433
69.975
82.588
97.733
115.984
138.067
164.897
197.639
237.788
287.266
348.57

Dott. Geol. F. CETRARO

Dott. Geol. F. CETRARO

Dott. Geol. F. CETRARO

Dott. Geol. F. CETRARO

Dott. Geol. F. CETRARO

Dott. Geol. F. CETRARO

Dott. Geol. F. CETRARO

Dott. Geol. F. CETRARO

Dott. Geol. F. CETRARO

Dott. Geol. F. CETRARO

CLCULO DE LMITE DE CARGA

B=

1.00

[m]

f=

30.00

[]

ca =

L=

1.00

[m]

d=

0.00

[]

g=

D=

1.50

[m]

b=

20.00

[]

qv =

ecc.B =

0.00

[m]

0.00

0.00

[m]

0.00

[]
[ kN/m2]

qo =

ecc.L =

h=
c =

Nq =
Nc =
Ng =

Hansen:
18.4011222
30.1396278
15.0698139

Nq =
Nc =
Ng =

Meyerhof:
18.40112222
30.13962779
15.66804082

Factor de forma
sc =
1.6
sq = sg =
1.3

Factores de profundidad
dc =
1.519615242
dq = dg = 1.259807621

Nq =
Nc =
Ng =

Vesic:
18.40112222
30.13962779
22.40248627

Factor de forma
sc =
1.610529179
sq =
1.577350269
sg =
0.6

Factor de forma
sc =
1.61052918
sq =
1.57735027
sg =
0.6

Factores de profundidad Factores de profundidad


dc =
1.010469584
dc =
1.01046958
dq =
1.022667314
dq =
1.02266731
dg =
1
dg =
1

FS =
Terzaghi:
Nq =
Nc =
Ng =
Factor de forma
sc =
sg =
LEYENDA
B=
L=
D=
ecc.B =
ecc.L =

Factor de inclinacin
ic = iq =
0.604938272
ig =
0.111111111

Kp =

Factor de inclinacin
ic =
1
iq =
1
ig =
1

Factor de inclinacin
ic =
1
iq =
1
ig =
1

f=
d=
b=
h=
c =

F. inclin. Cimentacin

F. inclin. Cimentacin

ca =

bc =
bq = bg =

1
1

bc =
bq =

1
1

g=
qv =

bg =

qh =
Kp =

F. d'inclin. Terreno

F. d'inclin. Terreno

Af =

gc =

gc =

FS =

0.863945578

0.86394558

gq =gg = 0.404533863 gq =gg = 0.36627395


Capacit Portante:

Capacit Portante:

Capacit Portante:

q=
Capacit Portante:

qult =
q=

1044.63
1044.63

qult =
q=

326.93
326.93

qult =
q=

297.90
297.90

qult =
q=

Qamm =

348.21

Qamm =

108.98

Qamm =

99.30

Qamm =

MITE DE CARGA

Software FREEWARE
Elaborato da:
Dott. Geol. F. CETRARO
e-mail:geol-faustino@libero.it

0.00
3

18.00

[kN/m ]

0.00

[ kN/m2]

0.00

[ kN/m2]

3.00
Terzaghi:
22.456
37.162
27.084
Factor de forma
1.3
0.8
LEYENDA
Ancho de la cimentacin
Longitud de la cimentacin
Profundidad de la cimentacin
Excentricidad en B
Excentricidad en L
Angulo de friccin
A. inclinacion del terreno de fundacin.
A. inclinacin de la carga
Inclinacin de la cimentacin
Cohesin
Adhesin a la base de la fundacin
Peso especifico del suelo
Comp. Vertical de la carga
Comp. Horizontal de la carga
Coeficiente de empuje pasivo
Area efectiva de la cimentacin
Factor de seguridad
Capacidad portante

Capacit Portante:
2
801.32 [ kN/m ]
801.32 [ kN]
2
267.11 [ kN/m ]

Traducido por:
www.civilgeeks.com