Vous êtes sur la page 1sur 139

wk

ni

.Z
]

-Z$
+
~g

E
B
gpZ1Z**
w Z` @*

smi gnii

~g Z **

( pV-Z$
+
tg Dgf *Z )

^

m 7m]e o;n] v] t^i


1

www.Qadri.in

p**
et ]
( 32)],M
wk

-Z$
+
~g]
.ZgpZ1Z**

(V-Z$
+
tgDgf*Z)~gZ**

[ /

:
:

' /

: CzK
M F,/

| 1429 {~f &Y 2008

wzZ T /

( 1100) {g
H

Z /

V- Z$
+
tg giR,
6 :

E
V-Z$
+O Zw B Z ` @* :
KYt
422gx Y

-i /
8
**/

g /

7 /

nZg
TAJUL FAHOOL ACADEMY
MADARSA QADRIA, MAULVI MOHALLA, BUDAUN-243601 (U.P.)

Phone : 0091-9358563720
2

www.Qadri.in

[^
OZ
Vz Z[ '
~g ]
.Z Z**
]|
( V-Z$
+
tg { gy)

~g uZ Z**
]|
( y 0*
cZy | 1395)

x **

] u ^`n oF^i ] u
3

www.Qadri.in

6 m q
! @*Z `g
3t
! N Zg f Vz
/8
-g
{ =d
$i ) ~g ?Z ]|<
L IZgZ]
.@*
~Y 2010ag &| 1429wZ
~V',
kyZg Ywk =( pV-Z$
+
tg {{
gzZ yZz 
gZzb & Ze
$Z@zg Tg6,
',
Z LZ
\W7y` Z]}
.gzZ4z]
.\Wnrz
tg MgzZ
M F,qzg
>
Ktg g F,
Vc*
~V Zy~ygzZ 
Ztg {{~ =
+Z
tyVgqh
+]
.~tg {{gzZtg g ~g h
+]
.tg : {6U*
X [!*
u @*
gzZzgq
-Z g @*
tg {{ ]}
.Vc*

kL L x Zz uH,
$.6,kZC
e
Zptg yZz
tg {{z) ~g /ZZ **
g Z
/ ZpY c*
o !
Z {',
Z6,kZ X N o6,g
)

Z LkZL
L c*

( V-Z$
+
._g 
Zz {gzZ[@*
z [Wh
+]
.k tg g Y fgzZtg
g @*
]}
.
Z tg : *WgzZ Y0g c*
!ktL @*
N Y 

Z
/ ZgzZ 46,
uz]i YZ{ =r
# gZX
"
$U*
q
-Zt~

ZkZ
Hc*
i Wx6,zvZgzZ
Hc*
K
M,
F/
Zi g@*
~Z
E

"O Zw B Z ` @*
[Z_ W6,
x B13~{ k
/"
X ~
/
-ZZ[k
q
,
ig 6,
x B15~%}uz
Q',
~/ (V-Z$
+
tg:*W ) {=r
# ]| gzk
,
[g
E

"
Z kZOZw B Z `@*
Xg k
,
@*
6,
uyZzt \W

(}W )X
=gzZ,jh
+'
+#
}
.gzZt0*
!pz
~g xZ

E
O Zw B Z ` @*
~hw
pV-Z$
+
tg { {x {
4

www.Qadri.in

]
z
v
7

]
i Wsw

10

]}
.gzZ,:- Z$
+]
.Z**

30

Y KZ

32

? Hk

ki Z :

34

G
Z )-dZ]Zg Z'
G

37

g Z es 6,
g Z'

40

Z ewYgzZ: x
6,
G

41

**
p

45

q >

47

**
B

48

]c*
WE
@]z

V-Z$
+Y f]

51

+hZwZ
h

55
56

Yw+Zg
$ qZz]c*
W

]ok

58
5

www.Qadri.in

G
gJ Z )-dZ

65
84

G
z Z )-dZ+iX]Z|

89

Z eg e6,
G

95

G1

100

'@*
: x

1 01

zgX

106

Z ewYg ;6,
G

1 10

px

115

115

q X

x zB

120

6W
]c*
WE
@]z

1 26
132

k g e

134


a] gzZl Z
///

www.Qadri.in

i Wsw
z- Z$
+~g ]
.Z**
]| wkL L[k
,
i
M n!*
K
g Vzt Xh
+hZ wZ X 2ki Z :X 1 : bg
` @*
~q
-Z ~g7 [Z 
V- Z$
+~| 1330gzZ| 1329

E
B

BCz h
+]
. bgVz yZ O Zw Z
X gq
**
~b)BZr
# ~| 1329X :ki Z :
`gx **
b~Y KZ ) HY K Zq
-Z 6,]ZB20 -Z$
+]
.Z
6,T Hk
,
:q
-Z -Z$
+**
~[ Z]ZyZ ( 7
D :
\ jY f',
ZsfzgqV- Z$
+
( tg : *W{ =d
$i ) - Z$
+~g gXZwZ .{ 
**
( 1)
E

kggz w B Z ` @*
]|) - Z$
+~g ZB **
Y !Z f *Z ( 2)
I
( V- Z$
+G
0k.\g
( V-Z$
+xZgkg) - Z$
+~g Z',
Z?]| ( 3)
( V- Z$+
tg g?zkg) - Z$+~g~g Z**
]| ( 4)
BE
(V-Z$+tgkgw Z`@*
]|) ~ W~gjq**
]| ( 5)
( V- Z$
+xZgkg) ~g @$c*
**
]| ( 6)
- Z$
+_r
# Z- **
]| ( 7)
7

www.Qadri.in

~| 1329 y@ x **
ki Z Z :L L] :t
)
) ) ~ g kZ !g ],B16 t X Z 
V- Z$
+6,
-Z~
q
Z L L g LZ g Z1Z **
gx
/
u+
X H 
y*s
**
d
Wg G**
)gr
# g Z1Z
xsZ ~ Z Za ~ Z yq
-Z [ ]Z| IG
g _L L~gzZg~ ~ @k
,
+VxHwJ
2

Z L L x **
Zz LZ g Z1Z **
g
tX
o{ c*
i I! kZ 7{ izg8*
c )x t HY Z`
Z

Z L L r
# g [ Z ki Z :L LX @*
Z ] ,B 16
,ZG -~| 1330{y
s Z ~ ) {g t c*
~ ( 2lR,) 2{g
X c*
W6,
x 
kg
- Z$
+**
~ [Z
Z L L r
# g X : h
+hZ wZ
6, ~ | 1330 !g ],B40t c*

k
,
h
+hZ wZ !g
8q
-Z r
# g Z1Z~ [Zh
+hZ wZX Z 
V- Z$
+
**
]|~ [ Z kZ H 
h
+
hIZ whZ L ^
L gz
X-
3{.h
h
+
hIZ whZ E
+<G
Z L L ( V-Z$
+tg g kg) - Z$
+~g Z
V-Z$
+6, | 1331 x c*

k
,
!g q
-Z ],36 x **

X Hg (Z]jc*
r
# g ~[ZkZ7xX Z 

@*
',[|Z: ZonT~b)Z 4,
gzZ %ZI~q
-Z ` W
` _ [ Z Co * V'Zz ! lDIZ {z kZ *
@Y
~k
,
yZ Z0*
z~Z 'h
+hZ wZX 
8

www.Qadri.in

g Z1Z **
QgzZ7] !*

H@*
',
[|Z: Zoz
/Z
[|Z Z ~h
+hZwZ HwEZLz
gzZ[|Z ~
Z L L
K
M F,
+]
h
.gzZ z CV g Vz yZ X
Hc*
[Z F F,
~

X c*
x
Z ( V- Z$
+
tg g kg) ~g Z **
Z
/m,
9

D :f.
'!*
P~zC

zg Z Vg g z ! ~ V g Vz ._` Zzg x kZ ( 1)

F,
zg Z yZBVg ~
)
Zh
+]
.[Z
HH7`gF,
X
Hc*
`g

syZ=g f Z L Lp Z ZZ Vg gzZ g
$ q Z ( 2)

`g 'g qgs U Z%Z6,] ,Z


HH{g 
Z
X ~

X ~ CVg Y fgzZg
$ q Z]c*
WykZ ( 3)

g
$u c*
t G `g Zj]gz
D ( ( 4)

bh
+'
Xck
,
iQ c*
~ezkZ~KC

X n3 Zg W

[ kZgzZ **
z[ kZ gzk
,
[g

X ( }W )
Z b
+**
gzZ ['

~g /ZZ

| 1429ug MZypgB14

V- Z$
+
tg g

Y 2008mB15

www.Qadri.in

]}
.gzZ,:-Z$
+]
.Z**

~g /ZZ **

` Z Z
/]Z f ( | 1289x ) -Z$
+wg a{ 
**
w h. ZvZ
GG3E
4]z + 7sg
,giq
-Z g @*
~g ] }
.\ W Zj

~g +Z [**
} Z } (,
} Z z \ W [ !*
E

~g wgBg Z**
w B Z ` @*
} Z}uzgzZ ( | 1270x )
+% **
h
} Z ~g +Z [ **
( | 1319x ) - Z$
+
~g L xZ **
} Z yZ gzZ( | 1297x )

~ Zi W@Wq
-Z } Zz~g xZX( | 1317x ) - Z$
+
Z **
I@W} Z}uz gzZ - Z$
+~g ]
.Z **

X y 0*
Y fg( | 1390x ) - Z$
+~g

~g ]
.ZgpZ1Z **
]| IVkne (ni (l

V- Z$
+D~Y 1887 s6,
ZB 28 ._| 1304y @B4] z - Z$
+

? **
]|gzZ ~ W ~gZ **
]|ZZ X ~

Y !Z f *Z ( kg q - Z$
+~g r
# Z',Z
G
5.Z{ 
**
]|gzZ7, - Z$
+~g ZB **
]|
g G
10

www.Qadri.in

xZ**
]| Z
/
Zz t Z X
Zuk- Z$
+~g
E

{uk - Z$
+~g g Z**
wgBw B Z ` @*
x H]
.gzZL
G
5.Z{ 
) Z

 - Z$
+~g g G
**
]|~| 1320X G
)

k0*
V { gx{g~ w zkZX

V {1Z<Z [6,T Zi Z
) Z
r
# ~| 1322X

X G \
E
G

5.Z{ 
z]i YZ{uk- Z$
+~g g G
**
w B Z ` @*
]|Z
#

**
} Z LZ r
# LxZ **
Zi Z
G
5.Z{ 
6,
6,h
-Z$
+~g g G
**
- Z$
+]
.Z
X Zi Zz]i YZsx \W%zc~X c*
Zz

IVp^ mq ] ^nu] ^ ] #

~| 1317 ]
. Zz Zu k -Z$
+~g ]
.Z **
]|
I
m~g ZB)Y !Z f *Z g
CG
0k.\g ~ V- Z$
+FKY

g~Y 1899yB 22&| 1317#B11X kggkZZ

E
q - Z$
+~g g Z{ 
**
w B Z ` @*
g~ T Z* @*

:Cg_**
]| ~w',]|dZ /Z{ 
~g g
, x
Z ] }
.Vc*
g kZJ
-V',P Y ZZX

pg x~ Zy - Z$
+]
.Z **
X Zg D : i /
t ~

-Z yxgX
q
~g W kZ ui ZgzZ wzKzsg

]g qWzq
-ZY 1917 ~gB 28&| 1335 {Z gB 3q}i Wz
I
~wPHm,
?xZxZg Zw$
+ G
0k.\gx **
ggzZ g
C
11

www.Qadri.in

v FKYgt]g qX y]g q{6,q


-Z

Hy)Zg Zg Z0
+
d
$
]g qg X
H ~ ]g qh
+]
.

gX ~g Y ZZ ng w0*


gzZgZg !*
Wg
c*
gX
H

{)z gzZ ~{z kg X


H g
' ~g [- ZWz6,
X q
-~]**
JZ

i q
-Z~Vog o xZgL L

^ VgzZ VZ o X 1qx

gzZ g w/ Y f gzZ X Wn D

$.6, ~ g * X hZz g { E
e
+ Z

gzZ i y*zy x ~ V5yZ DHg Z0


+

X Dq
-Y fg

( 48:mY 1996#c ZV-Z$


+C)

Vzy.zxEZ~T~k
,
$yZxq
-Z~g

bgZ KZ ` Wz!*
B
6 gzg ZD
~k
,
$tX I

Z 
x **
{Z ~Y ZZ
HH Z`
Z )x q
-Zg X

.Z**
]
]|)xt X ;g ~g Y x **
xZ)x L L~gzZ

X ;g ~g YJ
-]zr
# - Z$
+

x **
~g -x OZk
,
ig n
)
Z z <

B?V- Z$
+Y fgzZtg : *W+',
Z TZ6,q
-Z
X G
bgzk& ZzCgzZ d<
L IZY fvB

B Zx i LZ**
I l^ o^n o
12

www.Qadri.in

( Y 1912)~x Z}
.>X H Z Z g Z: ZZ
+gzZ 1zg7~ Vr(gzZ

Vq
- ( Y 1920)]ZuF,
- ( Y 1919)Y !Z ( Y 1919) w
q

g wdq
-Z~q
-C
( Y 1929) ( Y 1924)^q
-( Y 1922)

V g q
-6,gZz z + q
-kZgzZg Z
/
g 4S

Z e ) Xg g D+&
+Z gg w !*

:mY 2007',
Z|
/WZsg , - Z$
+]
.Z**
L Ly*: - Z$
+
( 293:mY 2007',
Z|
/( 293

D : Ds Z Z g Z: ZZ
+**
~z0
+
y

V gz y- $Z~ x Z}
.L L
g !*
VZ
/ ]}
. yZ  Wx {z t

( Y 1932~g|
/WZsg )X 
'
-.E
kZgzZgH **
kZ 0E
kZ w - Z$
+]
.Z **

:0ZgzZ @p >X ]g ZV5F

5i szq
-Z n Za wj YyxgyZgzZh
e{ ^
,Y q i

i sgzZ q
- wg Z q
-Z -Z$
+]
.Z **
~ T

,{E
+ }gzZ g z kZ ) X c*

{gz ^z
: n+ Y,kZX Di Z0
+ZkZwZ

Y 1944 !*
Wgzg Z
)
Z g Z Z ~QZKg%:Z]
g X1
Y 2000xg XTy[ ~g258@*
247:m~zg ZD
xZ?:i szg@*X 2
Y 1995|127D 126:m;Ze :**
g!ZgzZ]~z0
+y X 3

zC

X gzZ
+ ,[jgzZ ! q
-Z **

13

www.Qadri.in

!
gzZ&& F,
x KZ\WX Tg~ x ( c*
h :

: ~z0
+
yX'zn+#
}
.] zZ
G-o4X
q
-Z0
+
iT q
-Z~Y f
) )L L

-Z x yZ C
q
gzZ
zC
X Z: u
z

zyYgzZwzIZux Zg WyZT

~yyZ Zg*VtX y!*


qC

w
-o!x {%{zgzZ ;gy
- ~zgzn CG
K
( Y 1932~g|
/WZsg )X sz^~zz

D :~y*LZ s L k
,
L ~ !*
c*
g]
.Z**

uZ z yY z w q
- ~ q
-TL L

yY~kZ c*
B;x Tq
-
/
uz~

ce IC
C
wB 12D 11 ~y
W 0
+
i ~ wZ e

X :: i s
# Zg z yj 'z n ]x4

x z!*
] { gzZ Vp

Z J m
g g !X: Y (q
-ZgzZ Z-

;gg ~Bsz^~ x Z i sgzZ

-&& J e J e ~~ ug 0*
J
!*
W}ZgzZ

t p Z Z 7,~B; xgz ~: 
X ;g y
{]
. {Zz ?:
~n >^> e

~y
W ~ X g k
,
~ gz **
gzZ ~ q 4,
~KY \WgzZ g W q :Z V
14

www.Qadri.in

V ` W ~X g gVzuzzgzgp

~` S7,~J Wi ~g0
+e

$z X ~ 3 Zg Z xx 
d

( Y 1931cB 25s )X Z% F,
~

D : ~g [-ZWz6,

V,Z gH" gzZ f e


$.]
.Z **
L L
&
~
Y !Z gzZw~x Z}
.LG

ox V,Z
Zg
yZg Z',Z{zX 1z

R',X H Z Zg ZVc*
~ ~g Z ( ogzZ Zg yY

%gzZ S V,ZX ;gzVc*


y Z ~
(

yZ
) )q
-Z ~ g7 ]gzZ {
/W~ i

X !gq
-ZgzZ )}k
,
e~{
/W
)x : ]**
Dg ( V-Z$
+Y f~6', L L!)

( Y 1994~g{g c ZV- Z$
+C

D :W~!Z

~ i LZ V,Zt)**
g Z(,]
.Z **
L L
yZ T~ Za
) )q
-Z V Zz x

( . U%)X ,x
Z] }
.Vc*
~yZy(gzZI

gzZ V-Z$
+yZ0
+
i
~ 1 z b L L[ KZ -Z$
+V{ ZY Mx H

Mg @ ] ZP [ kZ X H{E
+-4z]
.(

X C7,
zg6,
] }
.(gzZ - Z$
+]
.Z**
X
15

www.Qadri.in

**
~Y 1919 IV ^n ^ o9n k 6n 7m]e

gzZbVzm,
Z G6,VF,
TwC
 Z

yZ X g x
/
u kZ -Z$
+]
.Z **
X **
[ " VZ c*
i

b )X 
~kZtgt yo 6,
i ZzW

( Y 1987wzZg !*
V-Z$
+
, D 191:m1z

X c*
W~ ZZ yY f ~Y 1919 IV a ^ nq
Xg77~yZ fV- Z$
+ }Zx Z}
.ZgzZ~x Z}
.Z

,
k
;Z{ 
**
]|gzZ ~ VE!*
y Y f -Z$
+]
.Z**

kZ - Z$
+r
# jk
,
**
2- Z$
+r
# +Zx zZp - Z$
+r
#

( . U%)XS

q~yY fO Z IV ^ ^ nq
:
L s%Z ~ ]c*
( Y fO Q HyZ

y Y f ~uzg (Z e :
L s %Z~ ]c*
(

yZg Z',ZL
L Hk
,
r
# +Zx zZp **
X ~ qz

.Z **
]
]|gzZ - Z$
+k
,
;Z **
kZ ]| ;] **

gzy Y f gzZ D gz ~ Zi Wc*


g -Z$
+r
#

/ ( r
# k
,
;Z{ 
**
) kZ ]|X zg ~ .

gzZ ~gz r
# Z g **
]| -Z$
+]
.Z **
]| g

U%) X G m,
?g gz r
# y
{ 
**
]|
( 198:m.

y*zy ~g Yti~ V ^ ^ 7^ ofa


16

www.Qadri.in

6,IV-Z$
+W,
Z kZX
H Zzy Zz ~p7
-eZ~
(

yZX }oI V gzZV|2V gzZV-g W Z 7,

- Z$
+r
# ]
.Z **
~ yZ 1z Y fXV- Z$
+~ Vzo
6,gm{ - Z$
.
+r
# /Z~gzZ Z i;X\~g ',+Z**

~Oa g (Z] q
- Zgzi %SyZgz ZX {E
+

**
X 1 ~B; LZ x %S r
# w0*
xO1!*
gzZIy$
+
U%)X BeVc*
g Z)f r
# V{g Z ~gzZr
# ]
.Z
( .

r
# ]
.Z**
IV^ onfi 6n 7m]e
~ V- Z$
+~ Y 1923 g (Z e Y S0
+

kZ r
# ZuX Z~{ 
Zr Zl
kZ T

( 200:m. U%)X
]g Z*
**
~ xsZ V g !*
xsZ VGG3.9E- Z$
+**

xj%V{ Z[ Zs Z Z kZf .
gzZ Vc*
gkZ ] }
.
E
JY 1921s6,
ZB8B7 H~]g Z0E
08 LZwzZ6,
g

LZ c*
+ZwW]g Zk
&
,
ixj%V{ Z[Z~
E
X : D
r
# [ Z~]g Z0E
08

[x zgzZ [x V ~gz bC
t 6,x kZ L L

# ]
r
.Z **
g x H x Vg ]| s%

Xy gzigzZ y!*
i;yZ gzZ V@xz - Z$
+
E
[Z]g Z 0E
0 8 )
c*
q
-Z
zkZ n}g ]g z
17

www.Qadri.in

( Y 1921J6,

6m:V{ Z

yZ D{E
+ ] }
.(gzZ -Z$
+]
.Z **

**
$**
T
) - Z$
+~g/Z**
^yZ~]kx gzZ m{
D : D
k
,
( {/yY f

-~z kZ cZ Y * L L
q

TgzZ H: H \Wn [ x]ZuF,


D i r z w Dg ]ZuF,
z

]ZuF,
g6,nZ\ W
z kZ

}] Zcozx Cn
zB zI

g Zz: Z% ;g: zJ
-wse
$w 0E
!_
.t gzZ g

yY \W y }iugzZ} F,
Z ~ yZykZ \ W

<Z [~ z C
**
w X Zg

{ Z_ rWz1w C]H gzZ xj%r


# V{ 1Z
&
)l) X c*
Ze
$w 0E
!_
.CZ * {g^ LG

( Y 1931~6,
! Z,5D 4:m
;g 0*
LL

D : k
,
zg1!*
g7+g

() |* - Z$
+]
.Z **
L L
I
(=g f ) Zg Zz ( Vzk
,
) Vz Ha h LZ~

Zz Y S0
+gzZ q ( ] o ) Cy 8c*
z
.-\yZg Z',
ZX W~( Zg R
) uF
Y 1921 ag B 1g !*
Y S0
+ '6,(
Zpg )|
/W
18

www.Qadri.in

S0
+ !*
g+Z Z e Z
**
~
4E
&Z6,~@
s **
#
8 - w ( !*
) G
0G
&
X ( W )}g J3+B~gzZg **
C
vZ

( ~y) 1919-1947kZ x Z@*


IV- Z$
+)
( Y 1974V-Z$
+E6,
u
/**
I, 24m

X q
- w: ZZ
+q
-~q
-T -Z$
+]
.Z**

&
xZ1Z **
C
~g ]Z**
X ]g ZVgzZVZg "

kZg]g ZkZ~{)zC
 Z**
Zi W

- Z$
+]
.Z **
l ~uu q
-Z X ? x fg z

D :sf
D {z V c*
kZX Zz~]g Z
Y 1920gH **
X 1

Y 1921 X 2
X 3

| 1339 `9m,
zeg X 4
"I X 5
5E
| 1339 S
-**
x G

| 1342 y1 Zg/Y f kZ X 6

| 1338J Vb Z m wkZ X7

gzZVzyZ { i Z0
+Z 4z]
. zIgzZ 0
+
i OgzZ i - Z$
+**

VX
M i~]zZZ **
X YY c*
o
: ZZ
+gzZ ]}
.F,Wz **
T DMg t@ { ~uuq
-Z
X W~Kw

19

www.Qadri.in

V- Z$
+xZgz X 1

V- Z$
+xZ)x dZk
,
X2
{/yY f **X 3
&
C

E
L ~
/
%g X 4

{/>g X 5
zCg X 6
i sZ',
zg X7

n>g X 8
~x Z}
.Zg X 9

D+&
+Zg X 10

|zZz{
/W/xsZ Vg X 11

^>g !*X 12

gzyf g !*X 13

V- Z$
+~g -zz!*X 14

V- Z$
+6,

6,
uz!*X 15

X V- Z$
+BZg Z !*X 16

BVpV **
x yZ - Z$
+]
.Z**
]| I ke^_

x)
,c*
kx>c*
~X y>q
-ZB7 Z

>X "
$ **
(C
c*
*( {o

x yZ s Z Z kZ Bz (Zt **
6,\W~0Z!zgzZ
D : ~z0
+
yX Hy!*
i +
20

www.Qadri.in

sZ!*
.k
_
,
yZ )"
$]xj%L L

( Y 1932~g|
/WZsg )X Cy)F,

D : Hs Z Z ! pkZ **
~ !*
c*
g]
.Z**

Ix gzZ (gzZM
h6,qC
k
,
W,
gzZk
,
L L

[g t>gzZ hV 6,]**
Z

Tg:~\W 0Z u 0*
f ( ~
V ) =Z

C gzZ R b c 
G/F
gzZ gzZ s1 b

- ^ V* lpgzZ g N f f "
$

~ z G @*
x{Lq
-Z q
-Z a

Z ~7g Z
/
g Z @*
W]q
-Zq
-ZgzZ Z ye

( Y 1931cB 25s )X

_

vLZ~"
$ **
() L
L i
+Z nc*
g

X :Dy~p ZyZ]Z@x

**
7g 9= %Zk
,
**
~L L

P ug ug W W ZZ Dz Y ? Dk
,

c*
VZ D c*
D Z Z y!*
i kZN
V W6 H I7xt7]Z

Zg f L
L t ~" vZ C - Zg f
-8E
B*G
7 yq
-ZyjkZ Y 1
gzi

1,k
,
~xj%**
~V5} (,~X
V\W~{ WX W7i ZzW 7De
$Dt
21

www.Qadri.in

*g" gzZNZZX g !*
X{z
Bg zZg f
HWl **
[ Z:

{ Zg Z6,p Z Z1H{ Wk
,
yZV} 9

i ZzW ;g Y Hw+Zgy]uZz 1

d kZ q
- k l @! gzZ l{
_
7g Z
(q
-Z[ Z he V 
c*
Wl ~"
$
{z } 7,W6,V 
`
@)q w 0*
nZ Zg

{gG {gG W6,


a` WhT ;g7

kZ B ]gzZ l gzZ Zzg q


-Z 4
I
+'
u%kZ= Z [ Z bkZ
) 0*g8Fu
X C]6,
W6,
gzZ

wZzzg Z L!L :"


$xj%]
.Z**
)
( Y 1931Y 1350~6,
! Z, 34D 33:m

X :^W

gzZ @*
Za yj~k
,
**
Qlzy

z l kZ L L

yEZ W WgB; 6,q c*


W Zg f

LZ gzZ D7 b oX D ]5*

~DwZ VQ OZ6,]w+ Z
 D:
/
n kZ ] Z{zyZ
C
X
tV{ c*
ib}[Z

( 35:m . U%)
22

www.Qadri.in

ybkZ {@xCZ~}g !*
"
$ **
gz"
uZwW z[szc
: D

,
k
7gHs -Z$
+]
.Z **
L L

Cg CgQ D W: ~ P WZ D qz
D Y&
O QO Z {zB~ i ZzWgzZ CY Ci ZzW

vgzZ D Y D Z
/
gt
KWq
-Z V/xx{zJ
-V
G
1 !*
G
[Zp ) Tg B yZ Vz ZvZ OY

yZ Vz ZvZ O Y vgzZ D Y D Z
/
gt
KWq
-Z
-Z 27 26m!*
,
[Zp ) X Tg B

( Y 2000xz T|
/Zk ;

D :~}g !*
"
$i Z0
+Z**
ZV{ZY M

D Y.
)qk
,
yZgz Dn" k
,
L L

$z 6, Z~ ZZY gzZ
d
LgzZ *
@Y0yZ*i*LCY ~g ]

X Qg z{ WLgzZ DLY Z >


& : 358:mD Z}
.Z%)
( Y 1998 V-Z$
+7 HE

g ~ }g !*
"
$ r
# ]
.Z **
yZg L Lk
,
~g ZC

:i Z

xZ1Z **
~ "
$zk
,
xj% -Z$
+]
.Z **
L L
zzyZ Dg ~B 4 Zi W **
gzZ"
Zi W

:m 2 :` Vg c*
) X x ~ i }g k
,

23

www.Qadri.in

( Y 2000sZ ~
/
%X 22

D :sf `g {zn[
7] h**
wZ
E
| 1339 `9n,
zeg :]g Z0E
08
X1

X [Z L!L | 1339 [Z L!L


E
"I:]gZ0E
5E
X [
ZL!L |1339 S
-**
x G
0 8 X 2
E
| 1342RZ {Y f kZ :]g Z0E
08 X 3
24],:{
/W6,
V,

Y 1921 !*
WZ { c*
+ZwWkZ :k
&
,

XgO ZZ
Y ~QZKg :% Xt ZgzZ L!L
E

]
" Z I Ex :]ZuF,
H
0G
zVm :k
,

X4
X5

X {
/W6,
V Vg Zi
+Z tZ:% u0Zi Z L LyZ>,

E
| 1338Jx zzVb Z :]g Z0E
08 X 6
E
X Y 1920 J6,

[ BZ`L LyZ>,

OgzZ (V **
yZ KZ - Z$
+]
.Z**
I l^ o
43X**
] G
5E
Xn
pg;@*
z"BB]5z^
X Z hg{f g.
q
-Z ]>gzZ c*
VQ 6,qC
]( (gzZ ](g

"
$6,k
,
&gzZVZz VZzg: ]` Z'
gzZ([|Z **

\Wk
,
~T
_xZ)x ]g Z Zk
,
i **
X
8
-g

z d **
bgz Z
+Zi 20{zkZ D Hk
,
: { C

6,x **
V1 sVX t }g ` W6,gg c*
N
X D r Z
24

www.Qadri.in

!*
g ( 5)+g Z b #( 4)< Z G
v ( 3 )Z
+GZ G
v ( 2 ) Z G
v ( 1)
)tt( 9 )yW
gzZ ]g( 8) h
+hZ wZ ( 7 ) ki Z : ( 6 )D
E
) kg ( 14)[ Z ( 13)( 12 )[ BZ `( 11 )g Z ( 10

| ( 18) PZ ( 17)
Z Z ]!*
.( 16)] ( 15
_
E
E

0B Z ( 19)g !*
p **
( 21) h yZ ( 20)sZ GEC Z GE

E
+: n sg - V1 yZ )X Z ( 22)y*Z

( gx Y ~g /ZZ :K
M F,
:]
.

t]!*
-Z~}g !*
q
-Z$
+]
.Z**
IV ]] ^ f# m]
 tc*
#] 'fL LY S0
+~k
,
q
-ZV,Z CY
` WgzZ ;gpl
]!*
kZ~ ikZX
5 7Z vZ L L

~ i kZ X *
@Y c*
z[s - Z$
+**
]t
gzZ J
-Y Zg Z]!*
X "q
-Z~Y fI
! ]kZZ
#

kZ V ~gz ZX Gg } :s - Z$
+]
.Z **

0*
: { Zg . ~ }g !*
- Z$
+**
 @*
Y ~s
# z ~
Xn

k
,
zk
,
- Z$
+]
.Z**

zkZ#{ Z Zt~ iT

Z%KZyZgzZVZ LZ ~k
,
X ~s
# zkZ=g f
Xt :zDIZTc*
Zz

i Z xz i Z kZ yxg Y f~ i ] ZuF,
-
q

g~g r
# sZy**
]|~kZX rc
\W~T c*

k
,
x **
g Z L !
L gq
-Z |
/Z;gE- ]
C
25

www.Qadri.in

**
]|~ [Z kZ c*
g Z
^
,Y**
]ZuF,
-
q
~ | 1340 c*

" y#Z L L!g q
-Z -Z$
+~g ~g Z

.Z **
]
~ "U i y#Z L LX Z 
V-Z$
+6,tg z

-Z$
+]
.Z**
- Z$
+~g Z **
X}~ - Z$
+

-Z$
+]
.Z**
e s
# z q i p
yZgzZ Hwg Zq
-Z
~g Zz]P',
KZ #] 'fL L X c*
[ Z yZ
**
X .t Ts
# z zkZk
,
KZgzZ Hg Z
z[ Z - Z$
+]
.Z**
gzZ CZ r
# -Z$
+~g Z

X 
Bqu ~gzyZ L L~y
W y#Z L!L g LZ
: D
k
,
~g r
# Z**
~^ ~gzyZ L L
[ ]|9q
-Z M A
$%[tL L

}
#
. Z-Z$
+~g r
# ]
.Z~**

~ %Z m{q
-Z 2 ;e {gtkZgzZ Hq~

Ug **
]|0 Z
/]Z f yZ Hx ZZ

z .wgzZ hg ZzDy
KZ
%[ Z kZ

`g)**
Zz **
]|gzZ9MX c*
]o
( 69:my#Z ) X
sf

: D
k
,
~g~g Z **
ZZ~LZ
$ g&
\Wt {z k
,
0G
+]gzq
-Z L L
vZ_gzZO 0S0
+~kZyY f

k
,
Hp ZZgzZx Z b ?7c*

26

www.Qadri.in

D : D
ZZ~[ZkZ - Z$
+]
.Z**

Dt ]gy zp ZgzZ
L L ~S0
+ L L
4$M~ kZy Y f
# q
r
-Z ;gk
,
G

]ZuF,
v\W L
L Z6,T c*
p6,q
-Z=
[Z kZ ~X
q
-S0
+ t VY

- S0
q
+ ]ZuF,
/
 c*
C
C t

IZkZX kZq
-S0
+: 7
]) @*
WyZ L
L z ~ ss

/ZX @*

C )q
-ZyZ <
x Z yZ CW7
yZ {zgzZ c*
<
x Z}g S0
+

; g Y
z
zi zy HX Ws
# D H
H
zy kZ i H (ZZzgzZ 7,i v\W

} g L 
<
L c*
~ X Y

S0
+zyx c*
S0
+
/Z s
q
-Z

zk

,
kZ X
, Z
e

~g ]Z **
r
# k
,
;Z **
~ <
L IZ Y fZ
+q

pgzZ{)z r
# V{Z
c*
g **
r
#
Z nZ Z 6,k
,
kZX S0
+

5 Z}
. L L L
E

4B Z v
EG
Z _ L L L gzZ
H c*
J(,

27

www.Qadri.in

y ~gzZ k
,
kZ

~Z
# g !*
-Zh
q
+
gzZN'5F r
# s Z
{E
+ kZ }|
/Zn x { og Zi W

yZ ~gzZ c*
W~ {# yZ s
X c*
{ WnZ Z'gzZk
,
KZ
( 7271:my#Z )

Y
E

H
" Z I E]
-Z~e]ZuF,
q
z- Z$
+]
.Z**
~0G

,
k
kZX [Z] ZZgzZ]Z Z \W~T c*

[

u0Zi Z L L {
/W6,V {
/W Vg Zi
+Zr
# tZ[

Zz v
Z _ L L -Z$
+**
~ k
,
kZ X H 
yZ
D : D
~ZZX s
# znZ Z

VzgzZ {E
+
zkZ wZ ZgzZVzk
,
~]Zg Z L L
T ;g "
$U*D) 6,g ) ` Zg0
+Z

n ~y
W0LZp ]z@ZVzg ZD

Vz

:^WQ

7Y S0
T| 1339 {y Y f 0pE
+ ~L L

c*
) ]ZuF,
- fy x ~
q

zzyZ f Z)q

-Z bTVH[ ZgzZ ( Zz

zt g !*
zg c*
V!*
~g gzZ c*
i
gyZ f Z YL
L
z i g yZ f Z YL
L }
28

www.Qadri.in

- r
q
# S0
+ bZ
H
z i

~ kZ
KZgzZ ~ c*
]ZuF,

Zz+Z'Zz "
$i}v:X 1z

]q
-Z "
$bY S0
+ Z}wV
d qp%pkZ 2{W1
/0I
Jm
J m
G
H H)q
-ZgzZ H{k
HWzy!*
i LZJ
-V
yZZ}
.L Lr
# ' #^e :c*
:

'fL LHk
,
'}uz
5 ( S0
+ )
#^e ] u #] j] #]
( {
/W6,
V6 5:mu0Zi Z )

ztyZpn]P',
gzZ - Z$
+]
.Z**

X 7zz:wJyZ

p=~~*q
-Zn> I l^

~g uZ Z**
]|} ZLg\WB\W

\ Wz x 6,ykr
# Zk
,
+
2
[ h
+%q
-Z~ ~
VZ 0Z ~ ]Zg xg Y 1931cB 14D 13&| 1350y@B3Dz

X 

k~g k
,
;Z{ 
**
wZ g
Hc*
V-Z$
+ ~{ i

zc LZ~ yZ ! ~g { gY 1931cB 15 J 7,{ i i {u


J&
G-4E
X G 0*
%
///
29

www.Qadri.in

nu] u] ] e

^jj]
D :~}g !*
kZD
H qygzZ+Y f
?k ( 1)

?0*
` Zzg
k ( 2)
? **
ZB: ~k ( 3)
G
?7c*
^
,Y Z )-dZg Z'
r
# ( 4)
?
g Z es 6,
G ( 5)
?
81Gc*
g Z'
( 6)
?7c*
^
,Y'@*
: x
6,
G ( 7)
?
g qzgi Z *
*Jm
wYg ;6,
g Z'
( 8)
? *
*6,
g Z'
{)zzgVZl
( 9)
? **
op ( 10)
? H **
Zz ( 11)
?7c*

g **
ZzZ'
%Bzuzs q > ( 12)
? **
B6,
3c*
( 13)

30

www.Qadri.in

? H ]z W
]c*
WE
@( 14)

? **
~]gZ V6,
g Z'
( 15 )

? *
*Jm
6,
g Z'
x Z} (,
Bk g e ( 16)
? **
CBZlp6,
{)zg Z'
( 17)
G
? H Z O ( 18)

?7c*
Zgk6,

a ZvgzZtg { {~p Z# ( 19)

wg B{ 
**
]| ~} (, \ WgzZ }g ( 20)

~ 8
-Zg e} :X{ %vZg -Z$
+~g Mr
# g Z

{
w h.ZvZ **
]|%zcgzZ]
. ZzLZ {zg Zg

t gzZ D H gk Zm -Z$
+r
# wg a/Z

# Z/Z {
r
**
]|%zcgzZ]
. Zz LZ r
# ]|

?D HgkZuk-Z$
+

I
gzZZgzZ q :Z } :~k
,
LZR[!Zf6,g b Ol!
#O'
V{]gzZYyEZ)zC
 @*

EG
V+
X V]4Zv\WgzZgD Y
///

31

www.Qadri.in

j]

h ] r]
I [1a ^n

Zz 0*
+zY]% Zz %]0
h
+
i D : X 3X 2X 1[Z
0*
~C
+ B2~ c i', X D Y
{y O$N{6, {6, ! s" X 3 ,g +g Z EZ
0BEZ nc*
H~$
+Z ; {@Wz T
$r ~z* GE
g G
vEzg J G{
I { k
HY**
!] , ~g Z
lWXk]
a] gu] wZzzwz OagzZ {@x~|
7
%~$
+ZgzuEZ] /Zz
]Zg zizgyX wV
G
E
!
6,XZ}
. { {zt X Dg Z'
k
,
iu 3 ]n
Z gg
zB x- : b ZC
X ZIkwz z ]z x- Z x Z m{t
htgzZ ZIk] zx- V.z{ zuEc*
3 Zg Wg-izg
=Z[g[8zyYx Zg',
Z',
gzZ?zg N zy%x- /vZ
'wzw=` Zzgzi Z kZVZVZyQgzZ"
$U*
#] ] #] o ] m( e] ] e] t]
]9] f o g9] o ]^ ^ ]u] oim ^ "
#
( 1) !]] of if ^e n ^
He
$Zzg\vZ g Z]|tz%0ZgzZgs0Z D :F,
Vkv\WZ
# D Y p=6,uZ x wC
~
V vZ wg
X 2q w~~dg
$utBs %Zp Z X 1
32

www.Qadri.in

s6,
?D
gzZDxsk0*
gJuQY ZDg
/
k0*
X YZ Hy ]y
WgzZ H?
f oim "
# of] ^ ^ na]e] e v mq e] t]
of if ^e n n u o ]9]
e] ^] nf] nj] o ^% e e] ]]
( 2) !m ]
wC
x?Zz > }Zmg C Z',
Z0k
,
0Z D :F,
`
]y
W H ?s6,?D
gzZ D Y p=6,gJY Z
Y # ~LgzZ evZ g yz /z1Z ]|X YZ H y
XD Y p=6,
] Zg Z'
uZY ZwC
D(Z g Z
D : D
r
# m,
+Z{ 

G
$ urz ]g c*
3E
z [Z NZ@!*
V.Z ZZ z Gg E
i} g W L L
[pz ?%Z z x z z yW
]z
izg VW WZ',kizg z Y f q )!*
Z

( 3)X [ZjZg Z$
+) Zg Zi Z!*
V.ZwZ
*
*
',w yZ gzZ ]g c*
i GgJ D :F,
z**
3gzZ 2*
*t@Z[Z N ]z *yW

nkZy kX ?%ZY ft !*
**

)
@Y H
( * ) Zg Z ( G) ]Z|yZ yt *
X @*
c*
as ( ]y
W )[ZjZg Z
| 1305 ]zZg Z 142m&2` :~d X 2
&
G
C - 52:m ~_m,
| 1311 E
54E
+Z{
D ~ m,
z X 3
33

www.Qadri.in

D : ~]c*
ZzZ
i m ](^e jn n] jm ](]]
^] i o u oj] ^] o ^jvm
u]] ^ h]9] ^_] _m ] ofn
! m e um
{]z) {z
rg {ZgZ xZ 3 D:F,
YoZ~~{kZgzZ **
3y] (
{)z **
3 Z v (!*
) bzg mZ
zT
XC gzZClpzgVz%kZY
e
$Zzg kZgzZ e
$Zzg r
# { 
xzxzz wzZwZvZh
kx|gzZ Wg z #zg Z**
g u pg
$uX
` Zzg kgzZi Z BT5gzZe
$Zzgq
-Zr
# vZ z{ 
X
D : D
~] .6Xr
# { 
X @*
"
$U*
**
?
z V.Z gJ]g c*
i x Zz Y x kZZ
Z k iZL L
X y ZzyZ0
+ZpBx ZoZ
gJZ *
*kZZx Z Y x Z D :F,
X @*
"
$U*
**
x ZoZ BgzZ**
6,
]g c*
i

IV $]j] 1 l]] 1 nv^

G
"
$U*
z ` %J
- ` W xT Z )-dZ GgJ X 4[Z
iXkZ /
Hc*
U [ kZ ~fg
$ q Z
X ~
zkZY 1zY f]Z 
g Zz]uZz c*
[ W
.1Z ]|~ {y De
$Zzg ~ [ KZ [ _Z0Z) O
34

www.Qadri.in

t g
/~ q
-Z vZ gU**
]|~ #
: i~Z
C J 7,

( 4) ^i ^$ ^m ]
nfu^ of] f ^n
\Wlg }g } ZG/Vz\WgzZ ~
V xZ } Z D :F,
X ( ,~g gzZ ) [ c*
~g

D : ~pg
$u
^r #] o o v ^] h^]
j] #] ^m ^ "
# of] f o] q
^] o "
# #] ^i^ ] ^ j
] f] ] ^ k] ^
o q] oi^ n] n] n
^ h ^m ^ $ #] o of f^ #]
( 5) ! lr ^ ]!
-Z Z 7,~zvZ g/]| D :F,
q
c*
Hn kZgzZ c*
Wk0*
ug IGx?Zmg
`uhv
! Zn#
Z KZvZwg
/c*

gzZ p=~[ZpkZ ~
V xZg
[ Z{z bgzZ Ixs Z yZ Y k0*

{z , xi ~g Zf{z I yZ gzZ N Y

5BE
X| 1412]z E
ZgZ 518:m 4:`_Z0Z :h^v] o h^nj] X 4
g
i o &^%] ]1374:m&4:`~ AX+ ZZ+Zg:o_]]( ^f^e ^] ^ X5
oe] ']j] ^nu] f_ "
# e 9i ]]
35

www.Qadri.in

zg/]| HyZ`
Zg yZgzZ c*
Wk0*
/]|
U$~g gz6,} Z Hn~ =Z [g { g !*
gzZ} 7,
X V Yb
qT1@*
7@*

g k QgzZ kZ z g Z y
z [g [8` @*
# k Q ZvZ
r
s%V Z k Q y H ~i Z { z xy
=rZ
X q
k',
]z~g gx ZD
k
,
~> b> %~g Z
"5
eG ~g g x Z Y 1Z 7,J~
X lg !*
izg]',
Z',
gzZ Z(ZO
aZ}
.
D : D
~m,
+Z r
# m,
+Z{ 

$ zZzL L
[!*
g Z z g zZ G i Z m!*
] ^y G
5kG
4 .Zi Zp])i
E
( 6)X
c*
z 5E
_z]Yq
qGyZm!*
]LZv+zZ D :F,
yZ i VeKZ IZ gzZ ] Yq IZ gzZ D
X D 0*
gzZ _
D :~C>Z >E
+0*
vZY z
z0
+
zyZp YC
0z yWz }i i Z V.Z b Zzg Z L L
Zg V= zg
~g ]y
Wz *g Zg yZmz y*z
X g
uh
(T
A gzZ yWz }izg ( G) yZ D :F,
+m LZ ~ ]y
Wz *gzZ CY Se
IE
| 1267 xZ - 139:mt Gi$ Z g{g 0*
m,
+Z X 6
36

www.Qadri.in

X CuhV7gzZC

D :~o Z~Z; Zx Z
G-d
C

x
/
u
) g[z])w Zz]Yqngv L L


D :]qcLZ~o ZZQ
%Nbz',
]5V.Z b :F
z Z,gBV.Zug I%',
zL L
X 0
+

~ ' V.Z',
[ VWz
6,ug IG WZ _c ( ~ Z ) yZ D :F,
]5 kl bzg yZ~ yxg Z
X
z~ 6,
yZ ( WZ_) V,ZgzZ
E
G 4$
',
Z$7ZzZ )-dZ EG
Y c Z V 0wZkZ
!]! ] v] ngzx%
Z 1vZhw+ZwZZ

[1a k$ ^]J ]

D : ?
vZ! Zx Z {E
+Z[ ; Z) O X 6X 5[Z
^`n o ^ ^q fi "
# #] ] p
f] o ]_i ^ f] o e h%e ^
] l n ^] o] e] ^e ^] ^^
gvjm e ^e jm ] o_i ]
( 7) !] q f] o h%] e
{ i q
-Z ~
V vZ wg y e
$Zzg D :F,

26:m ] h%] e:[!*


ZZ[ ; Z:?ZvZ! Zx Z >E
+
X7
| 1302 n9] ^] f_]
37

www.Qadri.in

c ;6,GgzZ Z q
*
-Z| 7,i kZ \WB
$ Z q
-Z Y M
h 7i6,G ? c*

gzZ
X =
6i ZzWVzi{z @*
c izZ] zZ
WZz]g % Z e Z ~g
$u At ( ?
)
X Z e Z 6,
G
%z]g 7

HHk~ iC
0E
0a Z q
-Z *
*Jm
s g e
gRzgpQ ;g ug It ~ V
&z ug IVz z ]t
G
4Zz G
gs6,
Z w',
Z',J
- ` WgzZ
Hc*
Jm
s6,
Y E
5I
G
0B-ZmY m
CZ
X n
pg ^
,YY f

G
D :~g Ugqg 5B+ Zg 
) O
n o nj] e ]] ] v
9] g f] gu^] jvm o ^]
^] ^q m]] n^ h(]
( 8) !l^n^e
%Ze {)zge6,G ) kZ p D:F,
:?E
+
z$Gr
# {z @*
W~{xZ(
kZ ^
,Y w qz q+],
ZigzZ ,
Xs6,
VgZzgZwq
Z n
Zz Zu" k Q c*
jg Z N Z Z
BV ~G c*
X C3 3
~g \ ~g \ ='!*
-g *8
8
-g q
-~8
-F,
f(,KZ ~ 6 $
+U 0*
G,
w c*
W c*
Z
| 1327 wZ6- 319:m&5:` 
++
$0Z : ^jv]( X 8
38

www.Qadri.in

J (,xe: t lW wzgyQ 1: 7{zX c*


Jm

~g Z
"gzZ 0*
w yg ZV\WXJ
-: *WD 7,
D
/
z Y \ t X H ZQw c*
1 ta c*
g-S(,
IjZ y c*
VQg Zz w G]|} ~g (Z"
g u 0E
!_
.q
-Z7m%Z1 :6,k QgzZ}
g uk Q//7 #p qy
G
E4]I
1G
@*
[8y G
Zg \ 1 c*
yg Z k Q Cc*

D :~~g ]Z v0Zq) OX "
$U*
g Z**
g u~C
ai
of] o] ^ ]e^q &mu p] e
gzZq~g u/]| !m f "

#
~C
~uz y
~uz X (,WgzZ c*
1 p
X { ~
q
b ~F,
gzZ /0Z g Z )
,gzZ ',
YgzZ
! Z 0Z
) )q
-Z
D : e
$Zzg{z~b gzZ ! Z0Z .~
# of] f e^e] ] 9^ ^f e]
"
!kn
\vZg & ]|] z ~
V \W D :F,
X c*
16,
%
OgzZyxgV\W\ W
< { i Z0
+Z
qk Q Zg f[ZX Y7x~XU{zt
m{ k, V 0*
B; N 7V Zz { Zgk Q @W~C

g~qJ
-]Zg Z'
yQ',
yQ%ZX $
7J
-]',
!*
]Z f
c*
w=zqzc*
W=g f CZ~g uazg Z1tV;z[ Z
39

www.Qadri.in

G!OQ 10g Z'


#Z 1zZ z
g Z**
g u{zt%Z Zuz Xz%z
p ZwZ Zx ZX 7c*
^
,Yt B]Zg Z'

X gti Z >~yQ<zcY {z
B|
-G
D :~ Z ZZ3) O
rv] nfi n^] ^] e fj]
n] nv^] f fi (]
f v] nfi ]q o^9] o^n]
!nv^]
G h
e1 Zv @g Y f D :F,
4G
5k!i Z h
3E
w
Z +)gzZ H E
e1 VzG
X ^
,YoaGgJgzZ w
/Z~z G0E

!_
.p D C \zZ s kZ >f{ c*
i { c*
i
X 7nZ Z.
N YiuwdZ, Z

I ^]J ] ^n^ f

kZgzZ ]P`
g Z6,k Q b I %Z {zC
D : 9X 8X7[Z
~ k QgzZ"
$U*
Gx6,k QZ
# Q Y7<s *
*
wqz '@*
: x
~WX Y qs YYV o
tQvZhgzZ>
M izW~uz>+qx ZZz Wq
-Z7 {
?
M i (^f t] oj] #] m u ?%ZVz
a` Zuk

,
+
2
zagpGxwgzZ b I%Z zg bZX c*
ZI
~~tKs W x 
~g Z]|~g !*
g{ Zzg
zgX Z
',
gg !*
gyQ6,k QgzZ Zzg\
d
40

www.Qadri.in

gzZ"
$U*
g U*
WZyZgzZb IgZ]tM
hwgzZw
g W} kzdGcgzgk Q~gZx yZ
X v W~g t QgzZ
 r {n {n %%ZgzZZ"
$U*
*
*Jm
wYg ; 6,gJ
&= * Z
/

g Z gX [8g Z**
g u]c*
7pX
GkZ
b Zzg Z zF,
) !*

Y 1] Zg Z'
X pq
-Z ~ yZ [8 ,q
zv',
gzZ
z
M iQ%Z Z**
**
{0
+
ig Z'
k
,
i yQgzZy**

H HvZy4"
$U*
*g
$u)Gr
# [Z N k QgzZ *
*
X x6,
VgzZt~C
z
D :g ZZ Zr
#
^fi f] o ] mr]
] ^vnfi fe h]] m ke^$
!l^nu o ^ f] xnfi
kZgzZ nq nZ ( <
L ) g6,G5! D :F,

', 5=Z "
$U*
g
$u
{ c*
i5 5!gzZ Cf~[Z
X ]nq
-Z~kZY
X ^
,Yz?%Z *
*Jm
Z ewY6,
G:

I ^ m $ v

!*
)
~ ykC
z C
mZ [g [8 ~> ZZ D : 11 X 10[Z
bz e
$Z@ zzz ~W6,Y 1zZ ]Zg Z'
m<!*
gz
',g ZD
VZg ZD

{ / &wxsZ IZ~: iC
pg zgzZ
',
41

www.Qadri.in

X Z"
$U*
gzZwY 1',
Z: iC
~z{ C
gzZ g
9e jvm ] a] ]m o_] ^
o jm ] m ] n
mm ] m l^] ]^e n^n
m m] e jm l]f] o
( 9) !n i^e `n
G
x?Zmg xsZ IZ i D :F,
{ gzZ VgzZ D~ug I] z
z p Dx Z ]Zz ]~ VZg ug I
x?Zmg2 DZ~ V>gzZg Z ]
',

pkZgzZDx Z "7,
p
X @*
gxa6,
yZ
G
>!*
p b3 Z s[ ~g4Z 0Z <Z1Z +Z ) ]|xsZ 
D : D
~pZ
m ] n j] u] ] ^u ^
# jfv o i n] fi ^ fm e
"
m ] m] #] ]q m ^] p
( 10) !n] l^q n] e
4 G-
-hG
G
H ZzukZ Zz G
G
0B Zmg D :F,
G
X ]Z|gg7>!*
w E38Z 148:m&1:` (n] ga]] X 9
G
(^j (] 147:m&1:` i0Z): mv] x^e n] ga]] X 10
]Z|gg7
42

www.Qadri.in

g
KZgzZ @*
lp6,] z \W
+
$Y *[gvZ Z{ @*
ay
~ ~
V
x aLZZ kz0
+
z Z}
. Y Z b
, Z
X
4Z~h
A
VgzZ *
*yg u] z z/g u~: ig Z**
g up
X"
$U*
zg
$ qZ **

D : w~*]w ~zIx Z
^f] ] ^_] ^ o ] a] ]
mf] ] e "
# g o jvm
o jm n] r`f] ] o j9]
mm ] m l^] ]^e n^n
m m] e jm l]f] o
( 11) !n i^e `n
] z ~
V ]W xsZ IZ D :F,
gzZ D ~ Vz} (,} (,+
$YC
~
 C 6,gZW] D' 6,
z D~ VZg ug I{ kZxsZ IZgzZ
"7,
pgzZDZ~V>gzZg Z gzu
qa6,yZ
', pkZ Dx Z

439:m&1:` ( | 942x ) 
A -0x Z :(^f]n n o (^g] p] f X 11
vm ^ ^] ^jq] m9] ] ^] ]] o 9 &^%] h^f]
Y 1997&| 1418 {C
x ZOZ ,_ m^
43

www.Qadri.in

X @*
g
s s Bb Zz pyW
p| (,! Zx yZ
;g "
$U*
yW
Q **
Z}
.f k QgzZ ;g| 7,*~ V/
D : 
g Z} ;gy*f~6W
]c*
WX
( 12) !] ^q
wg yZ xq
-Z ~ ?k0*
}g v G D :F,
X c*
p=
D : 
g Z}
jmF ! `n ]jm n] o &e p]
f ]^ ] v] gjF] m nm
( 13) !nf F o
yZ~ VQ T ]Z f {z ]+Z [gvZ D :F,
]z]c*
WvZ6,yZ 5wg Zz q
-Z ~
@*
2Dz [ yZgzZ @*
H,yZ @*

X~Ze?kZvtp
/Z
D : c*

6,
x
( 14) ! n &e ] n] o #]
xq
-Z ~ yZ c*

xyZ6, vZ D :F,
X 5wg;
MZ
X 138e
$W:ej] X 12
X 2e
$W:r] X 13
X 164e
$W:] k X 14
44

www.Qadri.in

( 15) ! ^

X c*

!*
zf\ W D :F,
Z}
.f W yyQ g ZIZ}
.f*wgf

',p>kZw x ZY f]Z|}xz@*
~

',
>kZhlp X 0*
VDA
$Z%
# fnfu ^m ^] #] X sg Z**
"
g ug Zh
+
g Z wg z Z}
.x Z ~zY
',
) !*
z >bZ
~ k Q *
@Y HC
~k
,
6,] Zg Z'
yQx iY 1zZY fc*
@*

6,
a] [ Z gzZ ;g G xw',
Z',{z 7s
# D
X w6,
kZZ

I ^ r

ZpBZZ'
gzZ ^
,YZ'
% Z Tq D : 12[Z
7t ni Zk QgzZ b Iz ^
,Y s$
+q q
- 4,

vZyZg@*
z/{)ztzz%0{4zi0ZzQ0vZ]|
$uX c*
g
i]|gzZ ~
V xZgp vZg Z:
D :5
o ^jm^q ^a ^`n ( e^e] ] 9^
# of] ^ni ^ei ^i o ^m]
"
# of] 9 ee] ^ j^ e%e lj
"
( 16) !e^e] ^m ^( ^ `q

X 4e
$W:|]9] X 15
!nj om n] i^ ]] h^e +Z >+[ ~g g9 : Z X 16
!g] o ] h^e:+Z >+[ ;9 :[
45

www.Qadri.in

vZ g ]|vZ g & 1Z ]| D :F,


yZ ~ x c*
Z VHz 4Z ~} # \
x Zg Wr e Z ~
V gzZg gzZg Os k0*

mg QVYVz yZ 1Z ]|

Vz yZ1Z} Z c*

gzZ c*
Ug Z nLZ Z x?Z
X}g {z} hg
G
^
yZzf ]| ~u]| ~ Z# A Z]| ~B',
Z
q Z vZ g WZ x Z 1Z ]| ?<Z1Z ]| ~^
X x H~s
# !*
Z q Qwq iZ
G
4Z `g Z
3E
J Q]Zg {zwZ Oz7,q
-Z mvZgr
# WZx Z ~> E
: i ZzWk Q]Zgq
-ZX Tg F
gr
# x Z @*
{zJ
-Z
# gzZ @*
c*

X} gzZ`Q\W{k Q ZxHc*
g r
# x Z W
q r
# x ZX Zk QgzZlg \k QgzZ k0*
{ 
!*
X ? s
# !*
Z q ts@Zi
D :~XX^] vm ni o ^] ]eL!L g Z x Z
gq] mm ^e^fvj] % g] ] |^f ^] ]
o^i #] ^n] u o
{c*
ia+h
+%b Inx Zq D:F,
X Z
# ZzavZY 1zZgzZ
D : D
6,
x q
-Z~!gZ
] l] ^g^e ]] ^ u ]
!^i^e "
# of] o ( ]
46

www.Qadri.in

x Zwi ZzWVzigzZg Z q Y ZL TD :F,


XY ft *
! *
*g ~
V tc*
g Z

x Zwz{z( V
~kZNgZZ
# 1b I q zs
YspgzZgzi Z] T **
%gzZ **
]g} Y
!]k ] v] 'z]

I ^$ vi^

vZ z { 
gzZ ]c*
ZzZ ~X 3X 2X 1[Z [Z XkZ D : 13[Z
-Z wz s6,x kZ1X ws[ZX
q
H 8 e
$Zzg r
#
+
G @*
*
@Y ~ Z ~; Zx Z Zuz r
# vZ z { 

X YxtLZ
D : D
r
# vZ z{ 

$ g )
E
z0
+8,
bz',
[Z NwZ }G
,
B',
',
z{6
/Z L L
X B p0
+
il
B } Zg Z [Z NwZ6, {6
/Z D :F,
X 7`w~kZ N 3gzZbzg| 7,
Z >$
D :5~ }3E
+izgq :~Z ~
B{ %fzZ[pzZ
@*
+gz6,
: { Zg} )
,
J
/Z L L
E
X 70
+Zg l{0
+ZpWZ_]|
4
kZ @*
0*
Z~ y
/Z D :F,
~ kZ N| 7,BWZ_ %fZgzZ
X 7B p
XN YIw+
Ge
$ZzgkZ
47

www.Qadri.in

I l^m; s li

z
',
) !*
~ ykC
z y iC
z
zC
]zxyW
D : 14[Z
]P
]c*
WE
@m{gzZ ` %z wJ
- xgzZ Z g
{g qgy
W @*
qg wzZz &f !zB {gz mZ g~ k Q
',
) !*
', *
@Y J 7,
&f !z mZ zB gX 7 { z
H:F,
) ] ] ]~~g g9]{~g
$ q Zbc
mZ g bZ5g
$u Zz ( V 2: ]gx
?~
D : ~ ZgzZ YX
HyW
u]P
~
X g Z',
BZ',
{0

+Zpe
$W E
@zwzZ+ VaL L
BB; | 7,] c*
WE
@}yW
Z
# D :F,
X VQWZz
D :~} :LZr
# m,
+Z{ 

#Zpzg z IzB VW',zg} Z ]|i * VW[ Z NL L


X
Z[pg }

VWygpur
vZ g @z x Z ]|[Z N i * kZ D :F,
**
3| 7,pzggzZ I6,kZ +
M urgzZ
X 4
E
.--#E
C **
Jm
6,g Z'
Bk g e **
xW D : 19X 18X 17X 16X 15 E
Z
G
E
E
~ b IJ
-Z
# gzZ p$ ?gZ] **
Z O c*
Z lp Zp
z[ Z
o~k QgzZ V CW7! Zy
~kZ: gzm
E
E
%Z Z e6,g Z'
g e p$ Xg s ZgzZ? 7, Z lpY 1zZ
Z bZ q NVY: qs 
M i z Zg W{ z Q { "
$U*
48

www.Qadri.in

X^
,Y_ ZzZ'

G
D :c*

s %Zf~g 5B+ Zg
n o nj] e ]] ] v
gq f] gu^] nvi oju ^]
^q m]] n^ h(] 9]
h^v] ] 9 o ] l^n^e ^]
( 17) ! oe^] o]f ^j f]
% Z e {)zg e ) kZZ
# 1 D :F,
$Gr
# {z @*
pW~{ kZx Z(
,Yt :
^
L qz q n+],
ZigzZ ,:
bZgzZ s 6,Vg Zzg Z wqZ n kZ
Z[ ZgZ[ ZukZDZf *Z
3G
g E
X ~
Z# g ug !*
g ~qJ
-
z kZ Vw"
D : 20[Z
~V1gzZ iF,
Z1( Y(Z y {z Z}
.)
) OX @*
pkpy
s Z g,wC
~ Z#g u J 7,
Z
X p]zg @*
f~v !*
[ ~_
] ] ne ^i m m]]e k
h^a]f n9] ^n n ^(] p]
!o] oj] p(^]
kWZ_V H~:
L e
$Zzg kZ D :F,
| 1327wZ6-319:m&5:` 
++
$0Z):^jv] ( X 17
49

www.Qadri.in

 6,T {z t gzZ y
WZ g , g @*
X c*
0*
%Z ~g [; Z
@*
pkyZE0Z ]|J
-yB15y@J~^
u 0*
x Zf**
Y,q
',
**
x **
X
Z
# g J ~RZg !*
g X @*
k r
# !*
!*
]|x ZZ xB5~
# ggzZ wzZ ggzZZ ~f ~ {0{C
Z
g : *WX @*
kJ
-Z
# g
tnX @*
k~ wzZ g ~ pX D kZZ',
Z',~
*
@Y c*
o~ k~ wgzV;z V V !z Z}
.
X s,X
E

~g Z g Z{ 
**
w B Z ` @*
wZ B ` Z **
kZ ]|

J pk w h.ZvZ ]|]
. Zz ]|LZ Zuk -Z^Z
zX D
z D Wg rZzg c*
f~TD',
Z',J
-7 5y
s Z ~ )
k ,g e Lg {gz vZx DHZpC3ZPz

4G
5m
{
**
]|]
. Zz LZ w h. Z vZ ]| bZ X G

z
ozz',
Z',
gzZ D~xB18D 17pkZmr
# Z
]|~ E
CO\dvZh J
- ` WgzZ Lg ~g Y Z x
7WZ ]| !*

a]yQ Zr
# gXZ**
~ OE
g
X ZG%d}Wgg Z
',
zyZ0
+
zZ}
.g
Zg7
^ nj] ] f] #] q] q^ jfj^ ]
!]k ] v]

50

www.Qadri.in

V-Z$
+Y f]
gzZ G xg U*
W Z z% hZ k Q gzZ k wgZ
f~g rZ z g c*
K
;
yQQ "
$U*
}nf]c*
Zzg
G-d
6,
+
Mg g Z [ E
5B Zz yIZyQ **
w+x
x C
~g c*
gzgzzy
p^ ] l^n^e ^] ^]
X ! Zy

zyv
) !*
~
V [Z NwZa yQ Wx ZY 1zZ yZ xsZ ],

gzZ ~
V g Z**
WLZ Vzi ZzWhZ gzZ 0
+!*
Z f
3 Zg W
M izd
$iVE+ZgzZ 7,
oe\vZgg 1zZ
sZ6,
zZyQ **
VxsZ 5#g lpVV *
*
~ ~4X '!*
+Z **
O]
z y
z
)g z w
Xce**
:x Zzs Z
O !
} D Y w$
+: is %ZgZ _ h ]!*
t
kZg ~tKpp
/Z
o: ikZ **
'g qg Z0
+
VzK
/]|~^ 0*
{)z~}g ZggzZ {zy ~
V
LZ \vZ g y]|1 C c*
i ~: i\vZ g
/izZ Hyg z~{)zkWk Q~: i
G
{)zg 5B+ Zg r
# 6 '!*
gzZ 4- 1y
Q1Hwz
@*
7 { O <
L c*
# Zz n
Z
V!*
yZC
]g
Go!
gzZ [s Z z q ZgzZ Y 1zZ b Zzg Z zF,
z [Z NwZ E
0kB- gZg3
{ Z ({ ZpyQ D YK wEZ+
M/5ZxsZ
z y
g Z
51

www.Qadri.in

z
M ;zgzZ Z e yv~ xsZ
*
*SyQgzZ Ix Zw
A&{g]!*
` 
bg~,X)E
Z X%e
$
X 
gz9
DZ \vZz
\vZ A~g ZgXZ{gw( 1)
nv] 7m]e fe ^] m(^] ] (^
o] ( 2)
_~g ZwZZB{gw
^r] ] a] f] gnf] gnr] ^^(3)
gnr] oF^i #] pq n ]
n$] #]f ^]!gnv] m ]r]n
m] #] ^ ~gZ Z',
Z
h^ gnr] h] h]r]( 4)
( V- Z$
+m ~OaZ Z ) mv] ^e ] jq{gw
xZkg!]@$c*
I h^q] h^] ( 5)
vZ AZ- {gw I h]^e ] #] h]r] x( 6)
v] ] gn%m ]n gnr] #] ]r gnr] h^]( 7)
!|]] ] |]]
u] gnfu v ^] u o] oq]] g] u
# ^r] ]n ^re
"
///
52

www.Qadri.in

^a ^ ^f] ] ^f] v] ^q

m] ]
ni
-Z$
+
~g]
.ZgpZ1Z**]|

nvi smi
~g Z **

53

www.Qadri.in

54

www.Qadri.in

nu] u] ] e

^ ^n ] ^u
'C
W
 ; gk
,5
+F,
-V W,Z gz~ Zi W` W
J
F, VzL! Xa & C
Z [gzZ,j
]g X g x Z>z x
J[Z { z @*
W7J J
z$c*
: 0*
{o wZ : , Z Z X
Xg zu s Z
D 1x V- g VYe nZ;z
! ]Z|
6,VYe yZ t [Z D Z Z y*
1 1
xsZ IZ1Y c*
[Z H yZ Y Hx H VZ { OgzZ z1$
+
r
# g &/q
-ZX @*
7,**
k
,
n]x Z
j+odYz_g Zz~wqgzZ} F,
Z~{o6 6 Z
6,}uz
Z L L
z kZ ~yZ7,k
,
PX 
D?k Hk
,
\ W0 ki Z ~ :L L!g}g 
1]!*
r
# g ~k
,
Z,5+**

X 0'lpY gZg c*
z[xZsc*
t ~ kZ r
# g )lg3 [ Z qz
: { z **
7w $LZ~XC
x + ; e **
"
$U*
55

www.Qadri.in

7w v$LZ Z: gzZ M
h 7 g
$u
( 1)X M
h

I 1a ^j j] 1 &m$^u] l^m;

E!
rg '!*
#
W - " zzg ,5zh
+Z +**
uz!*
g
$ q Z7xit Y
X 
]c*
Wzg
$ q ZnG @*
wZ Z$zx Z LZD~ fX Yc*

A&wZ Z$LZX q h7
wZ ZgzZ ( w)Z~T) )E
-!
Y x gz g
$ qZ z ]c*
W{z ~z ( x Z~ T) *:XE
A&zx Z~
5;XE
b)X
>z[Z<
gzZ: ~z%zw G
'yZr
# g ( 1) X 1
**
Y 7 CZ 6,
zZ zz kZ B
o bf ~gzq
-Z
E

LZ V,ZkZz!*
 <
) Z 4(-Z$
+]
.Z)!g't w)Z kZ,
 G 7<
Z)wZZQgzZ G ]+Z V(uP gzZ  b~z
w+Z: **
7? : y
n kZ Z 7Q zg<
yZtq
jr ] ^]~]bZ[ZxX *
*
b)C
 yZ Zz
/Zr
# -Z$
+X'gzZ b7w$LZsx
: h 7w)yZ: X{zX7w 1Zx Z LZ [Z
:w 1Zx Zs ^_ ^] o pj]gUgr
# =Zw+Z
q )Z ( 3) g
$u (2) yW
(1)'gegZ! Z
Hc*
e~ {g!ggzZce b [Z
k$LZ: H#
Z q)Z: g
$u9: 7e
$W W
: 'Xk(4)
zyW
,',
{z Y W
~tq{z 7z~!gx lZgXC
?Z
# eQ
{iZzg Z qX: x $*
*w+ZkZ c*
*
*7~? KZ g
$u
$uzyW
g
iZw+Zx ZVV; Y7$`WQX [W
kY syZ t *
*7hu KY KIgez -Z$
+6, kZ Y7
sLZ V,Z t}gzZ H7w Zx Z} VZX 7hyZ
X| 1330kgZG,32:mgZ1Z~:2lR,
Z X H
56

www.Qadri.in

zo ^Z wZ<
LZ C
z
/Z ~: Zg~ kZ
]Z 
g Z x Z {z Y x g
$ q Z z ]c*
W n
pg p C
4G
5k! ~C
3E
$ qZ z ]c*
g
WyZ 7]gz Z n yZ D E

{ i Zzg ZX 7o: #<


x Z
8
V"
$U*
g
$ q Zz]c*
W{C
p Z x Z, Z7xit Y
7s
/

C
/
t}: w+Z6,
C
yZgzZ:{z
wZ Z++>Y fyZ +$<
Z }uz V7#~kZ 9z
g"*
*w+Zz` Z
z[w<
LZ c*
mwx Z<
LZ{z
zZp
~}V}g V!*
yZ

rg: #/?
w V><
}uz c*
$u+ bt :
g
X ]!*
V&5q
-Z **
iz LZ **
7~X
\Wg2z <
+x d {oz}
X T eZ eVYg !*
x ZZ, Z6,
yZ { Z ({ ZpsKZ
t kZ H wkZ\W]g]bZ
kZ
7Z/kZ~XkZ xZT~Xm{T
ytkZX$kZ:gzZkZ: @*
w$
7wgzZ c*
$ux ZwZ~Xb
g
C
C
 HXZ
^] o pj] wg UgV- sy
!*
**

Zq
-ZkZ H7 ( 6,
wx Z~ ::F,
) ^_
wx Z s%Z~ Vz
/
yZgzZr
# x ZZ
# YW
xZs~XC
T e**
"
$U*
h"$Z{Z({Zp\W {z: /?
57

www.Qadri.in

[Zv~b)X 7wt3U*
~gz**
7w

G
7]!*
k\ZX g 5B+ Zg n,X *
@Y c*
~ :6,w
Z q )Z: 7g
#
$u 9:~kiZ!gL
L \WX M
h
XB5{W+**
wqkZX k$: H

I lf$ ^

kZ c6,k]o~ 3 2 1wZ~ ( ki Z ~ :)!g}g


Dw+Zx ZY f6,: k]o T7g
$uq
-Z~ c
-z Zy
.
W c*
gzi Z (, r
# g 0 [ Z kZ g
D :te
$Zzg {z}
/
o of] ^ ^ na]e] e v mq e] t]
u o ]`=] f oim n #]
( 2) !]] of if ^e n n
 e
$Zzg Z',
Z0k
,
0Z) D :F,
`
p=6,VzGY ZwC
~
V vZ wg c*

V,Z
s6,?D
#gJIZgzZ D Y
X YZ Hy]y
W H?
' D
(r
# g )\ W
gJ]g c*
it @*
Y zz%k]o kZx:

( 3)X wZ6
,
| 1305]zZg Z 142m&13` ~d ( 2)
~ {)zk
,
0Z 7 {)ztz%0Z e
`
$Zzgq
-Z ~ ]ok -Z$
+ ( 3)
^e n D p=w C
6,
',
Y ZuZzmvZ-] w
'6,
Z
58

www.Qadri.in

`z%k e
$Zzg kZ ;g !*
gJ]g c*
i x|Z kZZ !y!*
$
t\WgX ;g"
$U*
u oL LkZ]o:

Vgz% @*
**
V Z a **
V- &
+
g *
@Y c*
oz'!*
k\ZX 74Z
/
c T~ kZt {)z {)z @*
C
$ i
k6,V!*
x Zw]Zy

yZgzZ : " +Z @*
=zD

g '" w+ZgzZ j e Z z H ?1Dx x Zw

%Z Tt Z z XZ KZ ~ b I%Z
/Z H
gX

7Z \W CW7! Zy
~ b I%Z -Z kZ kZ x
4$E
8x x Zg f D C kEG

\ WX D :q
-Z vg )
,

d x H p z ]) z x71**
VZ:-Q g Z ])gzZ

i ZBg ~_m,
+Z{ 
~~ m,
Zz
WwzZ
Z]g {izgq
- gJ',g
My %Z %z c*
q
- {%izg q
$U*
"
]c*
Zzg zg i Zg,Z0
+
z',g lZ z ]g c*
i',
',~
V ]WwC
C
 {%g ] L Lg z
Z
E
" Z0
4g ',
3G
5G
z"
$U*
g GE
+
%gJIZ ]nZ', z E

gzZ wZ6,
gJ]g c*
it @*
Y zz%k]okZx: Z ]] of if
kZz]g c*
iVzG ] i ^^ f] w[ 7WpgJ]g c*
i
V,zg @*
Y c*
o[p C~kV yZ
qkZ @',t CW c*
]y
W
CW c*
]y
W kZ > @*
]y

]Zz{)z{)z**
'
V Z a **
V-&
+
ggz VGx
k g
$u k Q : @*
**
w'~ o
Kz H~z* gzZ C gzZ ~gz ]y
W c*
V+}g t !vZy4X Cwzen kZ w}i V- w+ Z
X 7${zY @*
YgzZ x **
g Yw+Z HxyQ s w+ Z
X| 1330kg ZG, 4 3:m g Z1Z :2lR,
Z
59

www.Qadri.in

( Wxz
GG3J4<XE
x z0
+
My %Z
Z
,ZgyZqyxg{%x c*
',
BzvZ
g,Z
/Zt+Zg #z Z}
.9: ig wn
]ZZzY Z {Z
+ Fn,g Zk
,
iu !*

izgq
-y %
Z,ZgJ',
ygxXq Zg
V 
izg{7izg{y
; k]z{%
@N]$
+v zZ'
g 0
+
;G',V 

( 4 )X
Z qNzx Zwn,ZgGys ZzgJZ',
'g&Y6,
gJy~w :F,
q Z VM%z c*
q
-Z izg X 1
$U*
"
g
$ q ZtN Y6,
gJng lZgzZ]g c*
i
4h)g ]g {
~
C
V vZ wg w~ ( G
g lZ Y ngJIZgzZ D Y p=6,VzGw
X gzZ "
$U*
itD

*yW
gzZ V ( 6,gJ ) vM6,gZ X 2
~ +q}B6,3 c*
gzZ ,
U i +Zg Y #gzZ ~
V x Z wg ntp
/Z ,
6,]Zg Z'
) @*
(Z
/Z 7~ ug I
( @*
~ +q}B6,3 c*

7Z',
itY 7s
# D ( qzg i Z ) ~ kZ
X @*
q{Z
+kZVz%gzZVz0
+
i
&
4E
C
X| 311 E
5G
, 40:mDZm~_m,EbZ{
:~ m,
z ( 4)
60

www.Qadri.in

+ 4V 
zgz bizg vizg X 3
vgzZ,gBZ'
gzZV@d
$ik]
s ZyZ *
*}>6,VzG,[g Z Vo$
+qN
X qNzx Zwit*
*
 Dt9VV ~ :kZr
# { 
r
# g
v \ W1X x Zw 5 ] WzZ'
!*
zGs ZG >] N
{
Z Ht f %!*
kZj
H
ZG \ W
4$E
/vZx zZ / r
# { 
gzZ B kEG
r
#
Zg f g F n, g L Lx z B gzZM gzZ x4$E
 **
CtgzZDw Z Z , ZkEG
 I y ZZgzZ **
5 W
+ **
D C{ Zer
# { 
c*
 D F6,nkZ \ Wc*
W
X G 7~ ki Z ZzL Lw gzZr
# { 

D : D
r
# g
~_r
# m,EbZ{ 
**
\ WkZ
H7[ !Zj%~ ]o kzG]g c*
i wz
( 5)XC
p **

C" k QT
\ W ;g: {g eZ
# Nwr
# { 
y!*
$}g
t |kZ g
C" \ WwTH
g V Y ^g
C"
~g ! Z~ ~ [Z , {wZr
# {

D : D

G
$ urz ]g c*
3E
z [Z N Z@!*
V.Z ZZ z Gg E
i }g W
X| 1330kg ZG, 4:m:2lR,
Z ( 5 )
61

www.Qadri.in

Z [pz ?%Z z x zY z yW

]z
V.Z wZ izg VWWZ',kizg zY fq )!*

( 6)X [ZjZg Z$
+) Zg Zi Z
]z7Z
',wyZgzZ]gc*
iGgJ D :F,
%Zt*
***
3zgzZ 2**
[ZN *yW

HnkZy kgzZ4itY ft!*


?

( * ) ) ZgZ (G) ]Z|yZ yt *


@Y
X @*
c*
as ( ]y
W )[ZjZg Z
[Z c*
}!Zj kZ 
C" \WwTr
# g
? :Hr
# { 


z+
M tf\ W T Xq
-Z [Z !!g +**
LZ6,i',
Z LZ
z g }g X Yxwq >
p
wzZtm,
Zzwr
# m,EbZ{ 
~ kw+Z
6
X
4) 1c*
@*
7,
Ik\Z G
%h0*
wzD Z[pAIYgzZ H
g X ~g gzZ
H^Y Z&
+ ~ w+Z Z y!*
$}g 
$Y^ 8
.
M ;zlZy
lZ F,
[pwr
# { 
r
#
J e~$c*
KZ {L ZCZ
~ m,
~z D

)$
+JZ r
# {
,',{z
Z

)$
+y%izggJ]g c*
i Z', ~ wzZ
( 7 )X
Z
)$
+2kizgx ZoZz^
,Y]g c*
iZz
&
4E
C
| 1311 E
5G
, 52:mD ~ m,
z ( 6)
| 1330 kg ZG - 4:m:2lR,
Z ( 7 )
62

www.Qadri.in

ZgzZ
)$
+*
*y n gJ]g c*
i D :F,
X
)$
+**
x ZoZ ykgzZ ^
,Y]g c*
i
]g Z Z[p Z
@t hg]g O QO S { Zz r
# g { Zz
6,
19S94~ m,
zK
g88 0*
~i KZgzZH
g
]g c*
iZz
Z
)$
+,Z y%izggJ]g c*
i Z',
Iu
Z
Z VZi Z
)$
+,Ztxg
z z ^
,Y
E
g
ZuZ 0@r#
)$
+
zSz
Z^
,Y

z y7 ; c*
Z',kizgz
Z Zg {)z yZg o
ZG

$
+2izgVWx ZoZpmB p!*
/ZZ',

X ( 8)*Vi Z
Z
)$
+**
y WZz gJ]g c*
i D :F,
gJ]g c*
i )
z~gzGx ^
,Y]g c*
i
,YZ T kZ
^
)$
+t X 7( n
) ( izg )t
)$
+S
zgzZ
y kX Zg~ {)z yZg L $ bgr
~ kZ ( Zz c*
) WZz
/Z
Z
)$
+*
*x ZoZ izg kZp 7B p
X ( b Iz?
)$
+)
Hg
/
f T
E
Z r
# {
t r
# g }G3u\W[Z !!g +**
,Z L L{Lr
# {
pZ ;e b d
$
c*
$ D

)$
+J
Iu
Z T kZ
)$
+
t)
Z^

,Y Z
ZVZi Z
)$
+
4E
C&- 94:m ~_m,EbZ{ 
X| 1311 E
5G
D~ m,
z ( 8)
63

www.Qadri.in

p{L{h
+I \ WZz
@t gzZ
H0 iVY t',e
$y
( ^
,Y
kZB*V i Z3k *
)$
+2 izg VWx ZoZ
;g"
$U*
yIZ
c*
W tZ w [_
. yJZ t
c*
W CZ g] yZ x ZZ
+@
H"
$U*
ki Z ? {7 \Wr
# g
Xom m v] hX ] +Z
] ]ogzZ\W[Z 6, Z 7 \ W
gzZ Zh - \W6,
XgzZg[ Z 'g ]c*
ZzZ gzZ
~tZ Z ` ZuH
ggzZI[ ZZ [Z {z}gq$Z
i^m oi] |]] ^ |] ^ o ^jvm
i o ] o ^ o ] ^m] o
X ^ne ]n$^i n ] u]] |i e ^ ^]
o Z~
) v( * )bzg D :F,
ZgzZ(kZ wC
~ kx c*
Z b Zzg Z Vz%Y Y
kZn kZ CW ( ~
) w Z ) ~
)
X|@*
{$~kZgzZClp b Zzg Z
0Z)r oj] ^^e p] xiL L]g +Z
gzi} (,y Z \ WY g gzZ bkpr
# { 
X ~ zg
4$E
w C

H ]% ^f\ W[ ZD CkEG

# {
r
y Z0
+{ ~gzy
W"
$U*
/gzZ g
$upgJ]g c*
i
\ Wt1n
k\ W{)z a **
Z'
s Z {>V ; "
$U*
~
64

www.Qadri.in

!
\ Wt c*
} y W
zg
$u ]oV !*
y ZgzZ Dz =
 .
eh
+gzZ 'Kg 0*
\ WgzZ\ W[ Z c*
$
+gzZ e
+E
A.E
w /gzZ V **
gJ]g c*
i c
z kZ T k
] zxg
$uI Z
/Z , "
$U*
9g
$u c*
y W
**
x Zw
p
/Z ) ]n f e ^ M
h77#
@*
g c*
p
,
F/F,
[ Zg3
z kZ ( N Y: VY g }uzq
-Z
{z
= hwJ\vZX Y Q ]gz
/Z rZ6,gZ
X }W ~g }

I f $]j]

G
/]|7g
$uq
-Z~[ZgJ Z )-dZ0wZ a
G
[d
$zt +**
X Z )-dZ *!
G Z 7,Z
# ~: i
D : D
%/: U*
KZr
# g 6,
kZ,5
JgzZ 9) p ~ 23g Z Zg g
$u t
( 9) X
G
!*
3G
>
r
# vZ z { 
~ ?gzZ ^
,YkZ \W 0g E
Z )-dZ wZ a b ( 9)
4
4E
5G
Z qk0*
G ~
V ]Wv Z 7,~
z/]|7g
$uq
-Z EG
Z
~KZ 0z/~zZgq
-Z~kZX JgzZ 9)p ~ 25 :mg ZZg g
$ut
~w ZZyZIfq Zi1Z ~zZg ZuzDB ^] kZv0Zq
m g Z1Z~:2lR,
ZX C7wJ.
{z @*
W~T{z Q^] o 
X| 1330kg ZG, 4:
: sf `gg
$u{z JgzZ 9)g
$uTg Z r
# g
#
]f e ] ]r]e] ^$u p] ^ e ^$ m e n ^$ (^]e] ^$u
] q^ "
# of] f ]] k^ =^ o] ]= ]mU ^_v m] a] v ^
g=] kf oju ]_ ^_ ] ^ ^] ne ne m oju ^] o] ]
'6,
Z
65

www.Qadri.in

T Zg ~ c*
V- c*
@ g Z LI s y!*
$
6,
$ x ZgzZt Z g
$uKZgzZDV
/
/u ` W:
L
7g
$utzk\ZG
#] o h^_] e ^ o v ^] h^]
!j] ^ o v=] kji oju e] k
KZ v 2~ J IZ V,Z y g
$uvZ0kzZ Y ZiZ1Z :F,
GkZgzZdg ZG ~
V * v ? c*

\ W k0*
\vZg ]|e
$D
H (Z Vg: {)zyxgGgzZyWJ
-Vz c Zgq
-Z+
$Y y W~
!l
] L Z .
$zZgzZ ! Z 
z!uJ
-V wi **
gyZg !*
6,
z Z} g :
E
G

:m&1:` g ZZx Z0vZ1Zx Z :g Z )X


H7,3 Zx x **
kZgzZ yZ
( XMzmvZ-D vZxZ [!*
44 43
0yZ v0Zq 0~KZ 0z/~ Zzggg
$ur
# g
wYg z~g g 7wZ6,
r)kZ I ^] 0~zZg : ^]
G

gx Z . Z0 E{! c*
ih
+m,
0{ }?r)
{zH
H ^] 0X, Z
X r]Z|Xtq
H ^] yZwYg {)z0
I
G
!Zj] 3 Z[~ ^m] j] &mQ^u] smj ^] L L;@*
KZ bz@G)
yx0Z~KZ 0z/:F,
) ^fu e] $ p] ^ e ^ ]
0z/ ) ofa] ^ ^ $ p] ^ e :WQX ( c*
g Z
r
( ~nZx Zg Z 259 256:m bz@G V ^] )X ( Ifx Z 6r~KZ
bz@G) 0 yZ s ', kZ |1 Y ZiZ1Z r
# g
^ o i ^r] e sju] $ pf] ]f e ] ]r] e] :iZBg
3ZvZ0kzZ {zY ZiZ1Z ) !^ l^f$] h]] ^ ] o =^ n] ]
~ E
~q yZvZg ]|>Zx Z H ` ZyZ
) )q
-Z x ZY fr
( . U%) X "
$U*
yZ q yZt91
HHx
w YgwYgkZgzZ 9c*
gg
$uD
~y
Wbz@G)
X r~KZ 0z/Z
6,g Z
# b`
yZ b`
6,> Zzgg
$uT r
# g N
g+**
X H7w+Zg
$ukZki Z z'p
/Z "
$U*

C"b`
yZ
H36,
66

www.Qadri.in

# ] ^m ^ "
# of] f o] q ^r oF^i
# #] ^i^ ] ^ j # ] j]
"
] f] ] ^ k] ^ ^] o
q] oi^ n] n] n
oF^i # ] o of f^ oF^i #] o
X ( 10) lr^ ] ! ^ h^m ^ $
Z 7,~gzvZ g WZ tzg /]|D :F,
wg c*
HngzZ c*
Wk0*
ug IG ~
V x Zq
-Z
`uh v
! Z#
Z KZvZ vZ
c*

gzZ p=~[ ZpkZ ~
V x Zg
{ z **
!*
y Z gzZ Ixs Z y Z Y k0*
/
xi **
Z { z I y Z gzZ N Y [ Z
y Z`
Zg y ZgzZ c*
Wk0*
tzg /{ z X ,
7 @*
U$~ !g gz6,} Z gzZ} 7,zg/]| H
X V Yb
qT1@*

/]| Ht pF, kZ6,B 19S4 2Z \ W


,25g ZgzZ Z qk0*
G]Wv Z 7,~
z
o] ]= ]mU ^_v m] a] v ^ g
$ut6,
gz
]|V Z 7,

',
iq
-Z~{g:F,
) ZX ( 11) =^
g
z],
ZZ
{ZZ 1374:m&4:` ~ AX+ ZZ0Z+Zg :Zg Zg !*
Y ZY z ( 10)
$
iG
X ! Z_ZnZY Z -~
V / EI
X ( 9)q ( 11)
67

www.Qadri.in

X ( e
$DvZgi
E
q
-Z Hg
$utgzZg
$u{7~g N
}G3+**
[Z
hgkZD7g
$u 9J
-V Zg
$ur
# g gzZ
{7kZt{ OgzZ *
* b`
6,> Zzgg
$u ~uz}$x ZgzZ
V
8g
$utX ` ~

z/]| L L pF,
Tg
$u
 b &: *z\W **
: r
# g x r 9J
gzZF,
zg Z kZ c*
[ {zz c*
b0*
b7 !Zj [TgzZz
X z 1Ngzb
6
4) Xb [Z kZ b`
G
{)z V-zZg \WkZ
kZ 6,B25~ g Z 0 g Z g
$ukZ {zY 7~gz
g ZgzZ g
$u {7 ~g 1 ~zZg Zi 1ZgzZ ~KZ 0z/G~
~g
$u Zz g Zx Z: Z **
z t\ Wt 7q
-Z g
$u Zz 25
gzZ OX 9g
$uY f{z 7 ~ g
$u
X CkZ
! Z0Z
\
D
0nZ~ Z G
v~ AX+)
x^ oe] g] m o`nf] ]
xnv e fnU oe] e] ] ]] ^
g ZZ x Zg
$ukZ )X ]] ^
I
g ZZ
! Z 0ZgzZ He
$Zzg . Z & ~
$
5kE
( 12)X ( He
$Zzg 9LE
Hw+ Z*g" =q
-Z p Z Zq
-Z \WkZ

g
]z! Z_ZnZY Zg Z 1374:m&4:` ~ AX+ ZZ0Z+Zg:Y ZY z ( 12)
68

www.Qadri.in

/r
# g gzZN
5+**
X W{ +)h
+

X ,k\Z6,
Q kZ kZ {z
g
$u9kZ ng tzz Zzs Y
Z 7,
Z
# ~/]| w~{)z~g g 9
0* az E.Z0 k V,Z
( 1 3 ) X : J
-k0*
G]W
!*
$ (Z
/Z \ W]g t I s **
: r
# g
?t kZgzZ {Lg Z {'

Zz s Y L
L 
g

**
]| ._{oDy J
-V ng Zz kZZzt
X Z Hng ~ kZ H{ z ! }uzgzZ Ht vZ g WZ tzg
G
E

3E
3
4
}
G
E
' Z g
$uwZgzZ Z yt \ W c*
Wxi H!6Z G Z q Z
G tzg ]|Y 1y t
/Z y !*
$X k
,
\ W
G

G
3Z Z )-dZ A
xz#
wg E
$Zaz O H7 *
-Z YZIz q NkZ! }uz t y Z: 7"
q
$U*
i Z
6,x , Z X 9Vz 6,}uz }uz gzZ H6,iq
-Z !
= \ W b ZIg
$u ~uz6, +ZgzZ I^
,Y**
}uz
G
**
i6,kZ tzg ]| **
Z )-dZ *G VX x V Zz
?%ZkZ /]|: g Zz ~y
Wg
$uZ O "
$U*
',Z',
,Y*
^
*%Zt
/Z ]o i Z kZ *
*: I kZVgzZ '
y ZgzZ 96,x L Z huVz ZX B
bg: Zzg ]jzg 

/
@*
C

| 1330 kg ,ZGB5 4:m 2lR,


Z ( 13 )
69

www.Qadri.in

t\ Ww c*
Zz ] 6,] {Zz "
$U*
ng ~
 Zz
X
Cwzen kZ Cw}i L L
} +Z {z a
} Z } ]!*
G
t! U**
]| Z )-dZ? ~uz
( 14 ) ^i ^ ^m ]
nfu^ of] f ^n
6X
( [G4) lg }g } ZGVzg YVz\WgzZx Z} Z :F,)
\W0kZ
{z Z._wZ}g : g Z! Z\ W: {z
( 15)X 7u.
b
wZ ZzZ
.
+>Z:vZyZgx Z[ZH
gr
# g
-ZX Ywgg
q
$u q nZ `gq~g Z 0 ZkZgzZBu
E
d
O
V }g gzZ}g Z HI ztyZ~x Z[ Z w!
t yZ ,~g Y uz y
CKZ6,yZ;zX u n
X g (Z
gzi} (,
\WQ
G]|U**
Y"
$U*
t 9 !*
/Z

mvZ -vZ wgX H]|s J 7,? e


pf ri ] !]n pf ]ji c*

z

5BE
| 1412]z G
Zg Z 518:m&4:`_Z0Z :[Z G
E
c[KZ ( 14)
._wZ}g : ~gZ! Z\ W: {z 7U**
\W? ~uz ( 15)
5:m 2lR,
Z X 7u.
b{zZ
70

www.Qadri.in

} Z #
G~ D :F,
)X ( 16) pe fm^$
X ( Y}-6,
T**
: "
$G~vZ
/ Zz yzZ :uz \W~ ~,a r
# g
!*
g

$ q ZI Yd
${zZw\ W//X **
gz6,
$u\W~: i kZ[ ZX 'Zz
g
k \WgzZ
!VxX ~ : * s 6,/ Za VZ
( 17) oe^v] o # ] # ] X(
,
u 3nn oyZZ
#
pf ]ji g7 ( **
g evZ~/}:F,
)
E
!
W - HkZr
# V;k
,
~g7azD[w+Z ]n
g
$u kZgzZwZ e6,Vg g
$u b Z>gzZ y Zg f 
X 5:m . U% ( 16)
pe ^ ji oe^v] o #] #] n # ] o # ] ^ ( 17)
# ] p! o]! o]] ]] e] of e] ] fu] ofvf fu]
V n # ] o #] g^] h]e]:~F,
) ! ^m ] Um #] p!
( n # ] o of] h^v] g h^e
]!*
#
0yZ ) !zg evZ~/} c*

zmvZ -vZwg :F,
yZ :
L ~ kZ ( x Z/) yZ T **
#
:
KyZ } ( I
yZ TgzZ 3gaz= yZ
) !*
pg=3g]zZz = yZ TgzZ
1vZTgzZ ~1vZkZ ~1=TgzZ ~1=kZ ~1zZ j
+Z
X }{ ~
.Z kZvZd
$k~
oe^v] ]fi "
# # ] ^' e
$Zzg{k
,
1Z]|~9KZx Z
C
u] Q] ^ ^fu] % ] u] ] ne o p] oe^v] ]fi
G
4Zz G
c*

Y E
5I
G
0B-Zmx Zwg :F,( e^v] g mvi h^e ^] h^j:9) !n
G
3Tu0*
~]g 0~EE
]Z f kZ nI: > Z',Z **
: ~i Zg y!*
i0/}
: ',
Z',
q
-Z: ( /)yZ ( ~{ZgvZ )z ay
**
',
Z',
h N uZ ?
/Z yY~
X',
Z',

71

www.Qadri.in

E!
W - ]n pf ]ji ZzH<7~KZN
 x| fm ^$ pf ri gzZ xe:]z
! Q7,c*
GJ! bV ZX xe: ~g LZ
s 6,
/ ~(,Z] P`
gzZ
qt /k\Z *
*,j F,
{L
X :*
g x6,
H
jZjT\ W[Zr
# g
~ o bz **
0vZ~zZg g
$ukZ7xg
$ut
G

yQ ~g g :F,
) oU u o p^f] ^D
i)
?q1Zx Z &mu o ]e m c*

N
m 0Zx Z ( gz$Cq
( 18)X 7x~( **
0vZ) {z u o n c*

He
$Zzg
Kx Z
! Z0Zt ZiZ Z1Zx Z 6 9g
$ut
/Ztk
,
',( 18)
kZ Br
# g 7{z kZ n kZ @*
7"
$U*
kZr
# g
X Gyx Z$
D
k
,
Ds
# z ]n pf ]ri~]%~gZ)
^m] ^u m ^ n pf] ri ] ]n pf ^m ]ri p]
o oi^m p] n^ rm ^m % o &v] Q]] m ] jvm n
Qn] k^ n ^jq] ^ ^jq] ^ Vofn_] ^ ni] ^]
11:m&3:` > b]%) !] ] $^ ^nf] fe i p^]
EE
( Y 2005-6,
}z#ZZ> }Z[!*
:> }Z[
gzZ @*
~ ^o ]
OZgzugzZz :1G~c*
#
]g c*
i G~
Ht~}g !*

]n pf ]ri gzZ ( 7z{z) s ',


kZwq]g c*
i
z s~ w #
b]g c*
i G~ *
* Z',6,]g c*
i] Z% kZ
y c*

I q Z, Z6,
GKZ zmvZ -vZwgD
zx ZX CW%
z~yZ TD H6,gJY m
CZ LZ g zgzZ @*
Z6,g
M igzZm
X Za ]zl
' Z
72

www.Qadri.in

t~y
Wzg Zz \WkZ
? ~ { 7
? ',
Z', ~ g 
: VY( 19) Z o h z\ W Z Z Z6,
kZgt
OgzZV
g !*
gtZ Z {z #^e : VYg \W~Z E
[g LZ kZg yZZ
t GG q~
g
X t
x~yZgzZ~VzgzZp}
v W!*
!
{zgzZ
K
H hvy*}g WV ! +**
G
4

-h
6CZ G Zz > }Zm*wgn bTW{ T_Z u
X z VZ[ Z WzWZ%zA
$Z%x "
$U*
W
kZ H7Z}
.g^ k',k ~V ! r
# g y!*
$
,Z1Z}
.g yZZ Zg t
rg7Zzg I6CZ B
@YWZzX
',
Z',
e
$e
$r
# VY ( 20) fe p] *
\WL ~g Y`B; \ WLV; ` Zc\ WLQ
D :
G-d
$7Zz Z ) ZgJIZ g
$ukZ
HZzts
# Zzx ZgzZZm~g Z5
:"
$G~) fm ^$ pf ]ri gzZ
HHI{ G @*
7"
$U*
g Z
IY C
tgzZ zg ] KZ g V ( Y ] T
G
kZ @*
$7Zz Z )-dZ 1 o`F] yZ @*
7] gIY
X 7og
$u
CZZ H[^+
$Y~U$T) ^] fjn ]j o h ( 19)
n #] o #] o h] ni[!*
9 X ( ce
83: 1
 ]Z f {z u0*
) o] r] o] ]v] r] n fe p] p] ^vf ( 20)
1e
$W Y ZuZ X ( HZKx ZwK~
V}LZ~z} h]Zg
73

www.Qadri.in

\ WH ? }g [Z {)z{)zy;',zgz[zW zW,
z'

? Yt
~y~? ) ( 21) onm oe o_m kne] o] o% m]
HX ( @*
gzZ @*
= [g Z~ wq kZ V @*
gZ
/]Zg ~ b
/0Z]|g
$uy*Z x ZX He
$Zzg {k
,
1Z]|x Zg
C
$ukZ ( 21)
o ] n # ] o # ] ]:tp ZT e
$ZzgvZg
F

9) o] ] o] % k o] ^ ]i k] n ^ ^] ] ^
E
-
~Hx **
Z',)gwzx~ug Iypg~
VvZwg ( w Z:X Z[!*
:xhZ[
mgc*

IZgqz gwzxV g} izg( g 8Zz
~ c*

V zg u n
pg wz x\ WvZ wg c*

HHn~ {g !*
x?Zz > }Z
X @*
Yc*
gzZ c*
=V7}g v
o^i #] rm ^ onm oe o_m kne] o] n #] o :D
~zx Z
] xnv] ] r] ^ _m ] a^ o n h^=] ^_] o
E
-
o_m kne] o] g
$uk
,
iwZ:X Z[!*
:xhZ[q ] m nu ]
@*
=[gZV@*
gZ
/
]Zg~wqkZ~L Ly
gD
~zx Z:F,!onm oe
E
wtgzZ
Za
z]Zz
WgzZ3g0
+Z}] bZ[gvZtp
@*

9wzZw1 @*
3
A#
ZzgiZ7Zv
Z w6,
p~C
LZg
$ut
HH
X f7(Zzpg{izg9g9)ZN
wz**
3 w{z
/ZY
~g}
.G1Z ]|/0ZvZ]| 0 Z ]|~ p Z Zg g
$u ~g g x Z
X e
$Zzg~~g g9evZg {k
,
1Z]| ]|
C
#] ^m ]i ^ ]^ ]]i "
# #] ^ ^ ] :D
~F,
x Z
e] =^ m oe] o h^f] o onm o_m oe ] u^ k o] ^
!xnv u &mu ] &mu on e] ^ n^] e n=e n oe] e^q
\WvZwg c*
n/g#
wzx c*

~
VvZwg e
$Zzg Z]|:F,
kZ @*
gzZ @*
= [g ZG 7} ~ ?c*

x?Zmg n
pg
E

$Zzg ZevZ g; }B Z0a ~g}


e
.G1Z ,
'Y /0Z {k
,
1Z Z]|~ [!*
C
X 9e
$ZzgZ]|~F,
x Z
G
( tg: {x G
5{Z w Z G
04XZ Y Y [!*
xhZ[ 96:m&1:` ~F,
)
74

www.Qadri.in

{zVgzZ Ku 0*
**
~g vVQgzZ o% m] ^
,YIt\ W
}oz }g vX zmvZ -ZZxZ [g [8y
KZ
~pZ[ gzZG 
#
~ { E
+Z f *Z}g v 
^ oj Vx} (,

` WtzX1uLZ[ZJ
x WgzZ H Za v W= DF,
:y-) ( 22) n j
X t Z ( H Za x?Zm
[g] 1yYg 3 k
,
Z ?!
;g Y HC
! Z" z q ~g !*
g{ Y Zzg ukZgzZ ~',
Z',KZ x Z
?:
',
i ~(,q
-Z6,Z}
. {s \WkZ
]gz Hp{ c*
i Y 36 r Tg Z z y#ZT
E
: D
\WB }G3p+**
id
] LZ {zM
h ZZ }uz
/ZgJr
#
X ( 23) D
CY q {z : ]!*
Kt q
-Zr
# g k\Z
kZ yZY C [8]KZ Z}
.y{gzZ s 
}uzX @*
Y H w [%gzZh
+zY]yZ0
+
i ~C

**
? sxkZY t
_ qz*tz{%Ziq
-Z ]
G
HVzuz **
3 ? -k\ p H 0*
?Y (Z
G

X - up
M]Z!*
Y 1zZzY m
CZ ]Z| s {oZg H
g [ Z
X7e
$Ws ZZ ( 22)
| 1330 kg ,ZG 5:m 2lR,
Z ( 23)
75

www.Qadri.in

Zg M
hyvVzuz: M
h0*
\W:0
+
zZ}
.
~: i LZ LZgzZM
hyvztvZyf !*
zzt NZ
KZgzZ7,
F,
g
$u Zg f ! Y _X `
/{ ~%ZkZ
6,g Z Z g bV-g W~ {6,kZ Tz ~ NZ$
+
yZZ Zg f Z}
.Y b
: 3 Z}
.:Y m
CZ]Z|X c*
g6
]gz ( Zz s Z yf Z ) yf !*
syZkZ B
4)6gX zZ t[Z}g g
$uzyW
X Y1Z
% c*
G
5_z
Y 1zZ ] Z| bZX 7 Zz Wx x
gg !*
g 0G
"%yZgzZg N z wg Z**
sz [0E
0G
g u A
$Z%V }g
Z ;z
', *azyQgzZgz m**
+
$Y Z}
.
: ~9g
$udXg )
m p] k ]^e o] pf hi ]]
@*
q[
Z{ZZ
# =g fZ ) ( 24) e
^ hv^e j] ^n o pQ^ ^ o^i # ] ]: e
$Zzg{k
,
1Z]| ( 24)
C
oju ]^e o] hjm pf ]m ^ n kj] ^ o] gu] =e pf o] hi
q ^e g_fm oj] m efm p] e e m p] k jffu] ]^ jffu]
!n o^j] n_ o ^e o=m oj]
yZ kZ ~ ]zZ z} T ( g
$u) y
] EbZ [gvZ :F,
ZgzZ @*
q[
=g fkZ n
6,kZ ~ q [8~{ ZZ
# V @*
k
B
ykZ~:V
8[8CZZ~J
-V @*
q[
Z=g fZ {

kZ {z V @*
YB; kZ~ 8 kZ {z V @*
YWkZgzZ
7 yZ {z V @*
Y
@*
Z~ @*
wZ {z
/ZgzZ kZ {z V @*
Y0V 0*
kZ~ @*

X V@*
{ CZgz~ {C{z
/ZgzZV
G
G
197:m&1:` ~ m,
r
@Z >
X| 1375 ,Z ZDZ[ 3 ZzVzvZf[!*
76

www.Qadri.in

X(
7{zTV*
@Y0ykZ~
^ n # ] o of] ma oe]
e u] n na]e] % n%$ ] ]i
]|:F,
) !_i e i e $^i
zmvZ -* e
$ZzgvZ g {k
,
1Z
C
[) 7 { ]Z|,Z M}i c*

" ZvZ 2 Z',


4E
5E
x?Zz > }Zmz E
5G
Z ]| ( ~
c*
tig gzZ Y g c*
~g v:

L yZ V
( X wi **
gyZg !*
) !*

yZgzZ Y
z7,~ ~ ;sz@*
zg Z ~
/i
M ;z tt O$Ng
+',
Z >$yZ Zpp C
L L **
y
W } 7~z
YN
w Y z LZ C2g Z**
g uuZu ~zc +Y f
E
C-Z x Z Zz [
;g 2qz e
gg !*
g ug Iy
+ E
: q~pZ[{z 6
v o] q^u p^ ]^e i ^ n^r] ^m]
!n] q]
yZZ6,vZ ?Z
# ! V Z-} Z :F,
]gz H qg syZgzZ g ~
# q H ( ~
V)
X g
Z 7,
Z
# ~t~!g}g ? ~ ^n] Q]j]
g 6,kZX ',
0*
-izg]X e~g gx ZG1
J
E
: D
hIr
#
77

www.Qadri.in

~ ? Hz ~g g x Z H V 7 ~
Wk0*
}
X ( 25) **
yZ c*
et[H Cwz%ZkZ~g gx Z
f
Y 1zZgJ Z s 17wz ~g g GX D Y0~g g
G
Zz ]g @*
?t gzZ H Z )-dZ #
Z 1~: iC

E
t
} (,q
-ZgzZ 1gzZ0 T7
ZZ)G-dZXkZ t 3tgzZkZ 4
3G
c*
Cz ` Zzg g E
: W,
Z kZ c*
M
h d
$Zz kZ c*
[ g kZ : Y
*gZ
# V- gzZ M
hZg ~gz$kZ C

bsxkZp ?gzZ` ( "


$Z(,
) Z 4x Z}g v0G
? ~g }g vwe ~g gd
$`
G
 wt ~r
# { 
~} :}g Z )-dZ :? a
$ zZz
]Yq[!*
g ZzgzZ .Zi Zm!*
] ^V G
5kG
E
G-#
4 .Zi Zp] )i
E
X ( 26) :X Zc*
z 5E
g
Dq yZm!*
]LZv+zZ :F,
gzZ _ yZ i VeKZ z ]Yq IZgzZ 
X D 0*
D : D
Z 7,
0:[ ZZ
# r
# g [6,
kZ
G
z Y u b Zzg Z !*
Z )-dZ r
# {
q
y7 ; g V.ZZGVO ~xz~ m,

| 1330kg ,ZG 6:m 2lR,


Z ( 25)
E
I
G
Gi$ Z g{g 0*
| 1267xZ - 139:m
m,EbZ ( 26)
78

www.Qadri.in

E
0t% ,@*
Zg ZD
+
0
+
g Z h[
i Z%z0
+Z xy Z c*

4) z |
4 Z )G-dZ V7 x Z
5E
,Z z E
Z nG
# 0
+Z p

x 0Z hg ,',{ c*
iqY U iWX
Zun
4]IZ NZp
5G
X ( 27) E

z ]mZ LZ i* t]Z| V [ n ~ +**

[~AIY @*
D 1 h
+',zswZ Z ~

0*
6,~i ~g ww3w!*
+]Z|1Yg
:H
gr
# g X 

w!* ^z ]!* 7
P

[ g CY y
W
E
4$ ~ r
EG
# {
 q ! x ~(,~ i LZ \ W

G
$c*
z \W #
S0
+
zZ e
$\W1c*
"
$U*
Z )-dZ
X c*
"
$U*
Zg!*

Zq
-Z
@`]Z
D ]g kZ r
# { 
\WH
g

:tr
# { 
]g ~g71
G
G
{0
+
iyg )
,
!*

VW+g
Znz Vg )
,b Zzg !*
Z )-dZ

{+XYZ Z[
Z ZgV.Z h
+WVW#

z S% Zg V.Zzi p
_
ZpgZz Zg V.Z
G
4]IZ ^
zg ZG 8# z%: pfg qZ
+g z { E
5G
,Y Z E

y7; g V.Zg ZG VO !*
V.Z',zW

| 1330 kg ,ZG 6:m 2lR,


Z ( 27)
79

www.Qadri.in

X ( 28)0
+ZxVWy Z c*

X ~_m,EbZ{ 
:~ m,
~z ( 28)
:i Zg6,
x }uzq
-Z~~ m,
zZm~_m,EbZ{ 

G-d
iZ V#c*
g,!*
Z ) Z y
]x 1z Zzx ZY 1zZzx?Zz > }Z:Y m
CZ iZ DwZ
X: c*
Z

g
Z lz{Z lZ%~
# q\zug nh
G
s%Zpt@*
z/y ig
Z
)$
+
": c*
!*
gJq
- 4,
{Zp]ZZi Z Z )-dZ D[ Z
G
G
g
Z & +!*
Z )-dZ
/Z Z )-dZ ts %!*
Z2z c*
Z 0G

0_
)$
+
VZg
Z
G-d
X ]wqg iZz$
+1i Z Z ) Z#h
+W&u]g+g Zk
,
i
Zi Z UC
:gwZ

vZ V#} Z **
6,gkZ]z GzY ZgzZx
JY 1zZzx ZY m
CZ DwZ :F,

t c*
W
~ h}gzZ Y 0g \}\WgzZ 
Zzg ~
# q ~ \z ug n
G
?7c*

g Z )-dZ
G
p7~gz@*
gzZ/X
)$
+
gz c*
k0*
gJ{Zp *
* Z )-dZ]ZZ D[ Z
G
/Z Z Zg ZZ Z )-dZgzZ c*

0G
0_
)$
+t s %Z ~ kZ
G
t7u~ikZY ^
,Y6,gZztg~wZ 6Y6,ikZ Z )-dZ
G
X @*
Z )-dZ=g fiZz~]~C
yZG 6 (Z
&
G
C - 94:m ~_m,EbZ{
( | 1311 E
54E
:~ m,
~z)
# of] oi]f] m q ] :De
"
$Zzg0y]|~YKZ ~F,
x Z
^ ^ Q^ ^ n lf kU ] lQ kU ] ^ on^m ] # ] Q] ^
of v nfe n] qi] ^] o] # ] ^] ]e ]m vn jm ]
!o = # ] o oj ojq^u o oe o] e kqi o] u]

X tg: {]ZZ[Z1Z 197:m&2:` ~F,


Y : Z
{z
vZ\W ( vZwg c*
) Hn kZ c*
Wk0*
zmvZ -*
C**
-Z :F,
q
}tgzZ e
/ZgzZ Vz ~ e c*


g Z g
s ( y x)=

tQ}z6,jiZ {z c*
ZzmvZ -xZg
\WkZ 4n
}Z V@*
zWZzg }+
$Y~gzZV@*
wZ<~vZ}Z:}
X~g7~
# q~ @*
V@*
z~]gzKZs[gLZ\W~( ~
V )
gm xnv u &mu ] D
g
$ukZ ~F,
x Z
'6,
Z
80

www.Qadri.in

G
 9z Z )-dZl b Zzg Z + yg )
,:F,
yZ D Wx Vz0
+
ivg )
,
t n
t ~ z
_LZyZgzZ d
$
{ c*
i qJ
-Z n [
q
~0
+
z Z}
.{ g !*
t} Zz
zF,
x tn~uz ^
,YntZzz=g f
c*
~ ~g W',}y (ZyZgzZg6,yZ
X ( z^
,Y**
t)xt~
vZ Y 1zZ <
L IZ x H
g 7x<
<
L IZ\ W r
# g
5_z Z}
0G
.y{yZ]Yqz
_ yZgzZ Y Zzaz
gzZ x z r
# {

D G D;
X)Z V; }g t
{z YsZ}
.yf Z yZ w

~xZ- 151:m q^v] n$] mQ : ^] ]:Z E{B Z :[


X c*

!ZjuggzZ
Kz 0Z ~F,
x Zg
$ukZ~g4Zx Z X| 1306

X {C
\
= 138:m&4:`N
m 0Z :`
G
!*
w yZ17[Z
g 7,~~C
]gt Z )-dZ +
G

{6,x?ZmgX bx~ g
$u{z 7m"Z kZx ZY fg/Y
~0y]| @*
W~ e
$Zzgq
-Z "
$U*
G7, kZ

X
Sq
-Z t
^nU u] ]] : c*

~
VvZwgHe
$ZzgyZz0]|~LZdZ
#]Q^f ^m o%n] #]Q^f ^m (o%n] #]Q^f ^m n n] ^e n ^e ^ u] Q]]]
A.
Y 1983 >ZZzxZ 117:m&17:` Zdx Z :.Z EZ ! p Q^f # ^ o%n]
I
:}g g {zgzZ:g Z z/Z VY`(+Zc*
Y 0\Z
# :F,
}vZX z~zvZ} Zzg c*
~zvZ} Zz~!zvZ} Z

{
w h. ZvZi Z :ht Z n,z$7ZXX 7q, Z

E
, -Z$
+wga
X Y 2007V-Z$
+O Zw B Z ` @*
81

www.Qadri.in

G 4$E
r { 
#
c*
"
$U*
V **
Z )-dZ EG
r
# { 
\ W kZ
\ W: : h
+',zskZ \ W15~VVzyZ
**
Z]
. sKZ n
%Z q
-Z ~ [Z q
pg c*
"
$U*
Z%
X ?

3gwZ e~} =;zyZ0


+{yZgzZr
# { 
I n_
{z D C uz

)$
+! ;zt V!*
X} : k
/} hg:
I
GE
B-o!# ~ yZ0
G
~ Vzk
,
 { sgzZ
+{ kZ
:~ V!*
yZ6,V gzZ Y
uyZ1
Xv!*
f
G
>E
+wt r
# vZ Y z~!g }g Z )-dZ ? ,v0*
'V.Z b Zzg Z
HHC>Z

g Z , Z1,7,)lr
# g gzZ ;g [Z t
D : D
Tgl
\ Wq H7w r
# vZ Y z \ W
z Y 1zZ z Y m
CZ gJq y {>: D
V- ~$
+
ywJ.WZ',
g2
+
z1Zp .Wi Z zygJ
/s Z
E&
X ( 29)0
+g} E
VZi Z ;q
Zx Zw
s Z
/
gJ *
*{>+
$Y VzGY 1zZzY m
CZ D :F,
kZ x Zw**
7g 2
+
WZzyZ yZ *
*
X J
-,q~
{owZ H,j [ Z Z
# t lg Z* wzZ !y!*
$
| 1330kg ,ZG 6:m 2lR,
Z ( 29)
82

www.Qadri.in

c*
,7wZuz\ W YV-Hg ZZ? ~g Dab7
qg yZ kZ c*
7w yZ {z < "
$U*
\ Ww{7}g
kZ \WZ
# gzZa ryZ C>Z >E
+c*
<"
$U*
}g r
# gzZ 3Y \W Y Z$
+ gzZ C>Z >E
+
x Zwy .WZ',g 2
+z 1Zp .Z i Z w yZ t ]!*
Z q
- 4,
G
VOL 
L gr
# m,EbZ{ 
T 0 Z )-dZ Z
Z
X`Cg !*
g !*
CZ 7x Zg ~kZgzZ 0
<
+
ZxV.ZZG
gzZ
HH7wt Z ~x Z\W~} :}g ?
D : {z
Hc*
!ZjZo Z
E
b :6,
bz',
Y z Z,gG
0kI$ug Ig Z'
',
]Yqngv
D :~?
Z<
~(,
\WyZ
~h
+ F,
]$
+z u +Z yZZ G
! **
q
G
X
wZ Z {7}g ~ kZgzZ 7 Z ~o Z Hr
# g
yQgzZr
# { 
gzZZ ~ O$N}g7gzZz[Z5@W7
H ?t Y z
/; ^Z 1 5$Z c*
~ :u6,yZ0
+{
Xk
/7 [Z
kZ sx ZZg3 w t z [ Z V V z y Z ! r
# g
\ Wqg:(VZuVu Z G 7a
~ : Zg!*
?
Hx z [ Z , Z
/Z
H7[ Z
,Y] !*
^
Z, Z~ 5z Zg fTC
:gz
! ] g:
83

www.Qadri.in

I i $]j] mr l]u

G
vZhvZY 1zZZ)-dZ CgzZ Z nh
+'
\W
w: ZKZgzZw kZxzzg
$ qZ"
$U*
bC

Q\W

/Zn
pgwZ Zg "Sg Z<
Zf
kZD rZ6,
V**
P
zkZ
A ]!*
]gzgzZ c*
h
X 7Rn,
z
 }n bg 
kZgzZ ~ Zg Ur
# [Z ( 1)
oZ)( 3) ~#Z >g c*
i[ ~g Z) ( 2) ~>g c*
Z[ !*
~( g ) o~Z1Z) ( 5) ~ o ) ( 4) ~
E
" ( 6)
5

[Z ( 8) ~{ k
CZvZ z{ 
( 7) ~b 2 Z ZZ E
~ x Z Y Z
o+Z iG
) ( 9) ~ [v b og f Z ~zx Z
G
G
\
4h!
Z i) ( 10)
~ AX+ ) ( 12) ~ | ) ( 11) ~ <
.
E
&
3E
E
4GE
G
+Z ` Zu) ( 14) ~ ZC
ZZv0Z) ( 13) ~ Y Z G
v
f lf Ij^U ^m ^^ U^ :
HHwZ
jn ^jn ^ n:c*

k
,
tgzZ#
5Jb)
m)x W\ !*
} g gz Z} g { z , : w Z y Z :F,!Qs ^ne]
X az ( x?Z
|^f y0vZ1Z)( 2)~4` q0Z) G
0 ( 1)
^nf] h^j Z1Z)( 3)~^] ne n%j] o ]
X ~^j]
47[Z
5E
+**
}g 6,TV
8x **
, Zq
-Zs
z kZ~G
0E
G
X,7,
cZ Z)-dZ+iXyZ r
# g gzZ
84

www.Qadri.in

G
~ Z )-dZi Z :yZr
# 0Zg7V;zx {zH
g

YH7j ^zQ ?1,7 r


# g

D :V5xsZ',
Z]Z|Y ZPH
ggzZ
\]|i >Z x Z ]|/]| E.Z0 k]|

Z ]|&0vZ]|k0vZ]|/0vZ]|
~$U**
]|0 y]|? ]|[g 0 Z]|

X Cjq )Z:vZyZg/vgzZyZz0]|
]| ~y ]|~]Z| Zz/y
gzZ
5.Z0
w
x Zp w
x Z *Zq
-! Z0Z) g .Zx Z]|g E
G
Y rZ0ZW r
# ZdZ0yZ1Z) ~ . Z01Zx Z

01Zx Z h[w0s0 c*
i1Z+Z[x ZZ ?q)
G
4

AE
[ r
# 0Z XGZZ0Z1Z ~g g *Z0vZ]|
5Zz xCZ
szHZ _Z0Z +Z [ r
# n G
3Z Z0Z |kmZ1Z Z [ bg 
! !*
Z ~ Z E
tzg )
,
E
I
4Zg
E
.nE
5Zz G
$u RYbg 
~zos Z) `Z
vZ#Z1Zk
,E
E
adr
# ~g4Z0+Z qsZ1Z G*Z yx0
Z0+Z~zI)Z<
Zr
# Z Z',
Z
X0Z ~ Z#g
0Z r 1Zx Z b :r
# ~Zz)
x }0Z/szcuZ Z0)Y Zr
# Z 0)q1Z b

0ZxsZ V{+Z0g0k
,
;Z r
#
# Z^ 0Z +Z)Z0E
r
+Z t~zr
# Bg +Z
!
!g
b r
# ~z ',qz
r
# 0 +Z vZ1Z ~Z G
G
85

www.Qadri.in

]Z 0Z xsZ ] )+ Z z > G3B Z ] ZZ ]mEZ ]?Zz


E
-
A
8

E
! Z0vZq y ) 0 Z',
Z +Z y;',xsZ EZ l
E
$r
4Z ] CE
3E
Zt E
# ~z t.r
# |Z 0Z ~g g bg 
{0
E
E
g r
# 
) Z[ ; Z wZz [Z ] C$r
# ~

G
.x1 +Z s Zi +Z)g G
5.Z0Z {',{r
E
# ~G
5B+ Z
+Z x Z ) w=r
#
i +Z w @ hI.Z o r
#
E
E
i$
**
ug Z z + r
# vZ) ~z /0vZ) ~i Zg
<g ~ ~ _r
# m,EbZ{ 
yZ0
+{ fz ~ _ Y

wg a**
w h. ZvZ ]|r
# vZ m~z r
# +Z
xZ q Z r
# Br
# vZ #
s{ 
**
tg Z1 z or
# r
#
b jZr
# ~r
# Z[ Z F,
~ ~r
# Z~**

BE
Y q ~**
wZB{ 
i ZM**
w Z ` @*
]| b *Z ^ Z
XZmr
# g Z
~<
L I Z ,gzZ 'g X x ZY Z {zt r
# g

zg ZgzZ w h.ZvZ ]|] {)z bh.Z od q,zg


[ ]Z>Z]gzZ ~g7 g\r
# ZVz~az t
# V{gZ ~**
r

X ( 30) <_{)z~w',
5kZ+Z i) ( 30)
f ^u o ^q "
# of^e j] ] :~ x ZY L LE
l^Go &f] e f] o i e ^n] o i^nu o e
EI4
#!*
i Zz GE
!7ZzpZ {Z[]ZZ
o+Z i): ^]n ^m o ^] ^U !^n]
5B+E
| 1315 !*
Wg G
G
0!= Zsg Z >],
ZZ 120:m ~
V
G
c*
Yc*
az\W{ Zp ^
,Y~wqC
**
azzmvZ-xZ :F,
yZy c*
~ ] c i',wz c*
Y c*
az] Z f \W~ 0
+
i ~E
'6,
Z
X Yc*
az\ W~#

86

www.Qadri.in

E
5kZ+Zi)
^ "
# ] ^ :D
e
$ZzgvZg[ BZ0/]|Zm E
n Q! ^m ] ^ o l ^ v ve ] h ^m ^ n_] ] n Q! j]
o k u o k ne oj ^ h ^m ^ ] ]v k
] ] o] i ] k ] v ] ] ] ^ej u] ] o km
l u oj ]] o] ] gu ] Q! ^m k ] ^ n] ] gu]
(120:m:xZY ) !Q^] xnv &mu ] ^v] ^ j ^ ]v
<~[g}} Z Hn V,Z iul x?Zmx KZ
# c*

~
V vZ wg :F,
E

b
x W} Z c*


g Z ] Z[gvZ}
~V @*
wZWZz( ~
V )
Z
# g gz6,} Z x W]| ( 6,g~C
) H7Za Z~Z 1yT
6,V-0*
l}c*
VZu CZ ~ Ybzg KZg0
+Z}gzZ c*

Za ]g
LZ=
 c*
5x **
kZBx **
LZ 1yY~ ] v ] ] ]
 [8{ c*
i
~ tt s x W} Z c*

vZX [8{ c*
i
N ~ t
X @*
: ZaN~D: ( ~
V )G
/Z ~]n~~ WZzyZZ
#
4
-G
+
o ] ar]L L;@*
KZ Zv0Z)g
$ukZ 9g
$ukZ c*

qx Z
zx?Zmg~wqC
2 c*
g Z
9kZgzZE
Hf~ ] pf] m9 ]f] ^m
.

3E
G
X {C
Z Z Zg Z 148:m ZC
Z c*
g Z
^
,Y Z )-dZz
x
JY 1zZ
G
4<X
-G
+
n ] o of] ] nv] o e '^j] :W Zv0Z)
'^j of] ]Q^rm] ^ '] e '^j ^vf E&nj] ne ne _]
.
3E
Z ) !^f ^ff ']
( 151:m ZC
Zz gzZvZ ~
V xZ gzZ!Zz: 
VvZ Zz g c*
gzZ Zz w

pZ_-zygzZ {KZkZgzZ _ -zyvZ ZZzzaz
G
azg I]Z f ~
V xZ D
iZ0Z) X=g fgzZ yZ ~
G

gIg
$ q Z \WQ
g **
CZ~ {g !*
vZyZ *
*$7Zz Z )-dZ yZ **
z^
,Y **
yZgzZ 9**
az ~] ~C
Z] Z f g H"
$U*
t ~ zg

X ]Z|gg7pZ c:{ZZ 593:m&4:`6 Z<


Z>Z X
g
{g !*
~
V xZ wg~ >g c*
ZzpZ g
$ qZ >g Z g L L;@*
KZ bz@G)
7
[Z2bkZx ZY f 0EZX {h
+I~[Z<
Zx **
az~0
+
zZ}
.
X {C
Z ~nZx Zg Z 30 19:m >g c*
ZzpZg
$ q Z >g Z g L L X gZ

G-d
+~g ]
.Z**
]|!g '
s Zz Z ) Z +iX]Z| Zuk -Z$
{z[,TyZwZ Zx ZY fP7g "Z k
,

.
h

.
ht Z ttg Z1 bh Z o]c@*
Zuk -Z$
+~g wg a) w ZvZ
X}_{)zg E
5BEZ
87

www.Qadri.in

V1x **
sY:t @*
D \ W'g P[Z
,
k
~ ^rj] ^r] n[ y0vZx ZH
g
D

nv^] f ^m ] ^fj] ^f] p vi


nv^] e ^ ^fj] fj] q efv
^] i^nu o k^ ^ i^ e m^q
^ e e =j] nv^] f
X ( 31) m] ] nv]
GgJn
',
 t>D~f
]zyZ
',GY {h
+I**
]gc*
i
C ~ ] ~C
yZ 6 ~gz ~gY
Y f[+ **
yZgzZ k0*
VzGG
X wGx Z
G
3
~ Zwq!*
~Z
e^ o^i ]Q^f ] ^jq] ^q
]] vi^] q ^] ^=] ^]
nm] r]u ^ o u]^e $^j] ^]
!]n% ]] ]eq
Vz mvZ 6,',
x
JY xz x ZY f
b Zzg Z yZgzZ *yW
]zB qZ {zgzZ c*
0*
q Z
V,Z kZgzZ @*
n]c*
gz KZl
X m:[
7[t ^rj] ^r] n ( 31)
88

www.Qadri.in

X H/;g !*

G
D : D
~g 5B+ Zg 
)
o^i ] h] o i^j ^ ^n] ^]
X ( 32) ]] ^ gve m]]
sg zgZuZ LZ+],
ZigzZvZ Z [x ZY 1zZ wq
X D7V7~=g f
~> b]5
m] ^ ^] ] o ] ^] ^]
Q]j] m U ^^ o 'u ^
n^f]]] o] n^] ]] ] m] ^n]
!=m e ^nu]
G
Hsx ( ~ c iZZ)-dZ)6,x kZ
G
~qgzYz!*
g Z Z)-dZ +
GX
G-d
gZ Z ) Z x
JY 1zZ yZ `C
,Z v
[g LZ {z v !*
g Z gZ D
X 7gyZp{0
+
ik0*
G
# g
QDg \W~!gkZ~Z )-dZXZ[Zr
!m_] ] o] o^i ] ]:gzN Y]gz

I ^]J $^2 f
:LZ ~ [ZkZ ~% Z e sg e6,GwZVZv0*
r
# g b
} Hb
}q
-ZgzZ g
$uq
-Z~
!f] ^m o g_:^
,Z[ 604:m&1:`++
$0Z}Z):^jv]( ( 32)
89

www.Qadri.in

r
# g 0 g
$u  g !*
g !*
pq
( {%)GIZ @*
f] o ]_i x %[ Nzz~g
$u
X ( 33)d: ?
m{YF,
\W @*
D g
$u{z\ WQ
C
\ W( h W6,
GZ q
-Z )F,
f] o e
tg
$u{z}
^n o ^ ^q fi "
# ] ] p
f] o ]_i ^ f] o e h%e ^
l n ^] o] e] ^e ^] ^^
( 34) oj] ]
B{ i q
-ZzmvZ -vZwgye
$Zzg
gzZ c*
;6,GgzZ Z q
-Z| 7,i kZ \W
Z]zZ $ Zq
-ZM
h7i6,G?c*

X =
6i ZzWVzi{z *
@Yc*
c iz
GI Z L
L F,
\ W f] o ]_i gzZ f] o e
[Z
+)~{" z
M ;zlX HgzZ 7{ XZ d
: ? ( {%)
3gg66,`h Z ~ * wgzZ ZZg ~ g
$u\ W
h W6,
zZG Z q
-Z
1 | 7,{i q
-Z ~
V ]W L
L V- ]g ~g7 ( 33)
$
V )gGg i Z [ Z z yWi Z L LwZ ? HXkZg
$ukZN
w >

Xd: ?( {%)GIZ @*
f] o ]_i x %[ Nzz~g
$uq
| 1330kg ,ZG7:m g Z1Z 2lR,
Z

$ [!*
3. Z 26:mZ[jZ iE
GE
ZZ[; Z:?ZvZ! Zx Z >E
+
( 34)
| 1302 BZ >%Z
90

www.Qadri.in

ec*
BBwt$f~bg
$ukZX
Vz]ggzZ% :F,
) ( 35) ] q f] o e gvjm
X ( **
;Z 6,
G
x} kZ wN c*
Z 7,: \W{L E
5. Z
G
D :7]g tg 5B+ Zg[
^] n o nj] e ]] ] v
hQ] =] gr f] gu^ ]jvm
( 36) !l^n^e ^] ^q m]] n^
x Z( % Z e {)zg e6,
G )kZp:F,
gzZ,:?E
+
z$Gr
# {z @*
W~{

X ^
,Ytw qzq +],
Zi

gzZt0
+
iugzZ g + b 7Z z n
: Z [Zv
G
o!
X): E
0kB- gZzgs5tiZ)
,
\WQ
ZRzggzZ *
@YHkwC
~B[p\W?tV;

X ( 37) ^
,Y*
*Jm
s6,
GZ *
@Yc*
zswC

gzZ}wY f [8 wV gzZ [p?t r


# g V; V;
] x~! pkZ :LtQZwg#
ZY 1zg Z
xH\ W:]!*
&5+Z C/Zzg @*
\W
/Z
| 1330 kg ,ZG7:m 2lR,
Z ( 35)
G
45_Z6- 319:m 5:`++
E
| 1327w 3E
$0Z :^jv]( ( 36)
| 1330kg ,ZG7:m 2lR,
Z ( 37)
91

www.Qadri.in

X `NyIZkZ 1zY f]Z|


IG
z, L $ W~yYzw Yu\WNb yZ
/Z
I7!*
]!*
h +
M ^kZ \Wug I\Wt Y u
Q Y7x ~kZ q
-Z Z eg e c*
s GX $

0
vZ yZg @*
z/]Z|Q ~
V kZ: ip **
zs pvZ GE
7xZzs Zg Zg ~kZ c*
W`w# SE]Q~Z:
]Z?z ],z g @*
X Y 7
Gg Vc*
86,V\WgzZ Y
]] ^ vc*

x ZY f]Z|6,
ZnZ
?kZx7 X ( 38) ^q ^] n o nj] e
Vzz Z { Z ({ Zp\W6,T Zl
zya\W~)l y
D : D
\WX
}g l
H{gJ
-g e! Z Zzg ZZgk\Z
n,v0*
 D{ c*
igzZ z D r
# - Z$
+
(Zy
OV#gzZD (ZV#t?
vgzZ {ggzZ~: {t ? ngzZ
X ( 39)~
Z 5 i **
;z&wCZgzZ } (,Z \Wk\Z
: 7{e yZ 
~ Vzg e Z P Vzt B7
X ]gz{e
:
1p
/Zpc*

g Z y
D \ W x **
g ZZg
4G
5_Z6- 319:m 5:`++
3E
| 1327w E
$0Z :^jv]( ( 38)
| 1330 kg ,ZG7:m 2lR,
Z ( 39)
92

www.Qadri.in

]**
IZ g ZZgr
# f
eb7 f
e D
kZ
'
4
4E
5G
.-E
!EE
gzZkqz
4Z ( gzZ}c*
V EG
}wIZ {z{ Zp )>f
X 7 ZkZ {z Huzq )Z
D :g ZZg5
^n oe^v] ^q^e v ^] ^i
^e v m ^n ^n^e v m
X ( 40) ^n^e v v ^vj]
Vzq yZ ! wgzZ Bq )Z k**
:F,
4~ kZk) Bk ~
T Z ) V ) ~ Vzq yZgzZ ( e
kZgzZ yIZgzZ B<
L ( : 4 ~
X k
~AyZ **
Z Ht ; @*
WZzD [ Zx **
g ZZgY
[Zg V1x **
{ Z ({ ZpgzZgy )g
~;',
Lgx ZgzZ
H^YZ&
+
Q^] ] ^q] j] ]] ]
!ljU] lj] ]]
~%q )Z {z g ZZ~sZ
# n kZ :F,
X]gzZg ZZ~kZZ
# ] bZgzZ
IZ {] ~ ;',gzZ **
Z
/q )!*
~g ZZg
c*
z ~\W{z [ Z **
q )Z 4Zx **
Z#
Z 1sgzZxsZ
| 1407 gzZ -6:my5:gZZg ( 40)
93

www.Qadri.in

0g !*
pvZ G
E
X 7,u {6,
\ WgzZ ZgVV
{h
+g~hx ZfV;zgzZ! Z" {gklg !*
ggzZq
[Z >[Zq
pg c*
[pp m{t;z ]Z| {z 6
x 1tx Z[Z;z
\ WgzZ Zl0*
l0*
zw ne^e] ]n
g Z{za !*
gzZ g Z g [ Z q{0zg
E
\WQ ] g ^e g D0E
@-#Fxzg { 

]g ~ m,
z
o` D
Zg
$ugh
+m
Z
wG',
y7
7g e
TQ n_] ^rv] ] "
# ]
Y kZ M7]o~Gx
,Y
X ( 41) Y^
 {z Y f>}uz w r
# { 
t wzZy!*
$
kZ 7g
$ugzZ 6,Y T]!*
tr
# { 
3U*
X
skZ r
# { 

/Z g}x Z>6, TgzZ D7g Z


g gZg f t |Z D7g
H
$ut : t : D
w: ~ T c*
C (Z r
# { 
Gs
Ons ZuZz
M igzZ{Z
+"
( 42)X z:, g
Z
w
( 7{Z
+~kZ
w:F,
)
C
^rv] ] "
# ] o` ' g
$uQ
| 1330kg ,ZG7:m 2lR,
Z ( 41)
X 96:m ~_m,EbZ{
:~ m,
z ( 42)
94

www.Qadri.in

 ^
,Y b 6,gs ZuZ z pz
M i ssg e Z
#
M/ 7^
+
,Y+
M kZ >+iXgzZ g
$u
E
G
"
3
E

4&
g y!*
8z y!*
Hg Y 1zZ
z]zg zz G {Z
+z G
0E
G
o` g
$ugzZ Y7"s ZuZw=~fkZ ^
,Y
r ~V;gzkVzg ZD
kZ ^rv] ] "
# ]
KZ ',
Z',g x 0 ZgzZ 1] Zg Z'
z Y 1zZ',
 Z ZZe{ t ~ X
? HgzZ Zg **
[ Z` kZ T

I f e

Z
/Z ki Z z}g s Z h
+ T
tZc"~k
,
[ZzkZ [p
rg
1
lpt r
# g ~g kZ [Z @Z {$t
x%z l!*
gzZ D 7Y~Y e

$w.wCZ Hg Z
5Zg fD J m
g 2
+pz=.
e [wYVzI
0E
!_
.q
-Z 7m%Z 1 H"
$U*
t
Cc*
g ukZ 7#p qy
r
# 
t~<gzZ @*
Za z]oz*zW 1t
ggzZ HntBg x Z[ ZX **
^
,Y~ V
D :]g ~g 0kZ 3g ^
,YkZ
E4]I
1G
$U*
"
g Z**
g u~C
ai @*
[8y G
~C
]
b
1t g
$ut ~ ? mZ
]|0 ] %
O1
q ~uzQ
] =^ ^f e] 'g
$u Z &
95

www.Qadri.in

]| kn n ] o of] f e^e]
& 1Z ]| e
$Zzg ]|gzZ k0Z
5JWg 11 x?Zz > }Zmg
` 0*
]z \WG
X ( 43)
- 0*
J
z
yZ ]z Z
# 0G1
q ~Q
1t 9 t[ Zg~qJ
-]Zg Z'
yZgzZ $
7k,
zY 1gJg Z**
g u{zgzZz%z c*
w=zqzV;z=g f g Z
 {zpwZ ZZ~kZX 7c*
^
,Y B#
Z 1zZ
{ c*
i { c*
iDti Z > ~yZgz<Y
iuwdZ, Z
/Z~z G0E
!_
.p M
h\zZ s kZY f>
]g ki Z!g}g t+**
idG7
N Y
G nZ Z.
-+Go$
zg r
# g 6,kZ[Z k
,
~ t~g \ WW
D : D
Z
1Z]|gzZ
81V; /]|~i ZG1
! ! 
o kZ Dy
81 %
O
gz6,w+ Z d
$z , Z Dk6,1 V
HG1kZ >vZy4} Z =
KZ e Vz
X ( 44) y
| 1329 V-Z$
+6,
8m -Z$
+~g ]
.Z**
:kiZ : ( 43)
X zg - 106:m kn] nfi o ^q^:[ !*
^
,Z[ :z 0Z
o] ] o^ kn e ^% "
# ] f : e
$Zzg ]|
E
!

11y 0y]|zmvZ-g Zwg :F,( . U%) m o ni Q


Xg6,
Vzg g\W VgNVZg~c*
[wz\W
| 1330kg ,ZG7:m 2lR,
Z ( 44)
96

www.Qadri.in

-N]gCzg " kZ ~g v!X|r


# g
x i 7=Z k\Z X V D zZz L e
? Z s %
Oz
1 tZzg {z DnZ Z
\W : w+Z kZ6,G1 @*
Wzg Z 1
qVX "7,
%
Z
zwLZ c*
w$Z
" $Zh kz?{Lq
-Z
\Wc*
~y
WG1 3
',
Z H"
$U*
Y fs %Zp 0G1 '!*
h
~fC
6,=S0
+
zZ kZ \W ~z%Gr
# W+
M/ i Z kZ
c*
 ^
,Y Y f G1 ?y
KZ gzZe Vz g Zg
Vz Y]!*
kZ
]Z| Zz ]oiG1
]ozWy
KZ kZ kZyZ 7q1e
1c*
gV *WV
!*
X GkZT @*
g Z
g U*
W[skZVzg Z- pkZk]t LZ F
7
/
 1 Y Z yZ
C
{z H 1 Ra
V V~**
\WX p kZgzZ Wzg Z
Y:%1Y f7,+bVgzZ |
X Zgz?f~+g ZpZzw(Z
D :]g t 3)~!g}g Q
Q] rv] nfi n^] ^] e fj]
!nv^] f] nfi
G ta Z v Y f@g :F,
X Ho ^Zi Z taVzG
97

www.Qadri.in

W T
: ZY f{zL
L D~ \W0kZ
D :H
g?p
v] nfi ]q o^=] o^n] n]
!nv^] f
GgJgzZ w w
Z +)
X ^
,Yoa
ngzZ :f ? ~ kZ LZ 5 g }g
n^] ^] e fj]
pW TL Lc*

v] nfi ]q o^=] o^n] n]


s Zt z t (xkZ
/Zgxtn
q
-ZVz\ W
E
-
!Z@c*

\WQ: ] !*
" +Z BD
VZp B Z G
G
;z,gzZ 0:ZG1 wZ Z{)zf
Y bs
t ~ | Z e'g j
X Y s%Z~kZ`s s p
!g }g 6 7X Z )ZG1 i Z G
]g {z6,
zZ~!gkZ YZz C
g6,
]g
,Y**
^
D X)Z
kZN
g+**
~
G1+iX4- Y ft 7Z', Zz
LZ 6, Z @g % f
) )q
-Z O Z D7
wdZ,Z
/Z~zG0E
!_
. c*
~y
WckZ~ki Z!g
Zg Dgr
# g 6,kZ
/Z 7nZ Z.
N Yiu
wg e zgzZ VY ]!*
z =VZ {z1f
e
98

www.Qadri.in

D :+iXf
e fjm ^nf] f v] n nfj]
oju e vj] e a n ^
^q j] fj ^ ]] ^_ u^e] o^=] ]
p] p^f] |^=] ov] on] ^v]
!o^=] pQ] ^j] xj] gu^ o^]
Y f~ kZ oa Y 1zZzY m
CZgJ*yW
{z
g Z
?gzZ B{z( wZ Z Z
# DC^
Z
,Y Zmw
x ZJ
-V 
G1 6,wZgzZ n
',wG1
4v)~yZ t Zz OZ
) )q
-Z6,b I
\
X ~ AX+)gzZ ~Hx ZgzZ~g gbg 

~~F,
bZq)
T~Y b
*q
-Z ~Y YZ0ZG1Zq
i Z :N
m 0Zx Z g
$up {)z**
0Z6,
0Gz
a * g b
H G1
) e e c*
[Z x Z HwZ0ta
{z c*
30Z :t ~zZg ( 7`w
XUgzZ
GpY {g
~~g ]Z v0Z)G1i ZN
m 0Zx Ze
$Zzg +Z
ggzZ
H
nfi ]re oj] o] ^] ] m^] gu^ ^
99

www.Qadri.in

!a] n fj] o ^n] h^j]


c*
C^
,Y>
Z taV *WvZY 1zZBgx Z
X} Zg Z
',
w
nVZpzg Zq=C
XD YG 7
zkZwg e Y g
Hti Z G1 [Zz Y f<
C
~g Z <
Z
Sz Z] %]Z|{)zN
m 0Zx Zzvx Zzw
x Z 6
'wt x Z\W[ Z Zg*6,
zZ
!^fm fe jm ] o ^] i]
( akZ:gzZ}g:G6,
kZ q )Z Y f)
1~ Uw
4 <
g XC
L
L wt [ pgzZ Y 9Y
,Y**
G
Y 7VY c*
$
d
gzZ Y{g b ( 45) x Zwz ^
,Y
^
fWp\W0wZx ZqX Y
wpX YY)Zwg Z<
fi Z xQ
XmCq Zg rzg}Hv6,
kZ n
pg7 c*
CZD Y
V 3[ Z 3 3[Z c*
VZ "g !*
t
q +Z
X ; Y Z

I ^^i ^n^

Wf z >
M i Z',gzZ+
M/ kZ 6 Z ~ ki Z ~ :
Z Z ^z 
5gzZ D
r
# g 6,T c*
yIZ
D

Zz ~ + @*
: x
n Wzt Zz
| 1330 kg ,ZG 10:m 2lR,
Z ( 45)
100

www.Qadri.in

n
M i $
+W+Z p7B p
( 46)X ^
,Y**
&
CkZ x ~ $
**
L E
+
k>
D
+
%zuxsZIZx ;g W`> F,
Z6,
X "
$U*
)zG
0J4]gzZ Y**
$
+;g !*
# ^e
D : D
\WQ
X ( 47) @*
PE
+
zz(T7`w~: x

y!*
$X Y 7,]~)g [ :gz ^
,Y: VYV >
7
ZpC*!
bcf > C z >~ k0pE
gn{ Z ({ Zp Y Dt'!*
gzZ 4- l!*
^

,Y {z :
X 7

I o

H"
$U*
yIZzi Z kZ 3xz g
$u0XkZ
D
Y g 0kZ

._]gzX zg ^n] ] o
( 48)X 7%Z q N
8r Zl
zq
-Zgz O g @*

| 1330kg ,ZG 10:m 2lR,


Z ( 46)
E

@ Z. U% ( 47)
Z ( 48)

8 r Zl
z q
-Zgz O g @*

._]gzX zg kgZ E

z 3 x 
~gZ~ ~tK H7? \W6,kZ 7%Z qN
9sg,7 9kZ F \ W
/Z X Z 7"
$U*
 9Zzt Zzg s
m ^CWJZVz%n~Vzg e'g
z @*
"
$U*
V (u
{zZ~Kf ~g ZQZz{ O'izg t'Y: Tzz}0
+ZgzZ e
X 'Yzg: VYgzZIH
101

www.Qadri.in

]g r
# g {z q
-ZQ ._]gz wzZ ! +**
~ V k Wzz { ~ V2Zgq
-g @*
z V Zy} (,]zZ Z
,Y._]gzZ
^
# 7gHu: C7,
VZl
k]gz
ce **
: x]gzVZl
g Z {k q
-Zz
zzzy
gzZ Y zgZ
+Zi +q SZz
M inG3U*
X^
,Y{z {+
M s ZuZ
)H7 ~TZz Zz~g Z]|Y g Q
wZ e6,waz I Z'0kZ c*
CR
z[!*
g Z Zz ]g @*
gt }: ?f wQ:gz z
{g 0*
,,~g g b~g ]Z ?)X W',
Z',kZg
$u
D :~
g^ e^v] ^] p]] ni ^
!r] t] ]
gzZ 
o yZgzZ /',
Z ~g Z
X HVZl
~~tKV2
\
Z H
g gzZ g
$u ~g7 ~ Y Z G
v ~ AX+ ) yZ {z
~/7Z GE
c/Z
q~ #
}
.vZ wg ~g Zx ` Zu
c*
= W} x 0*
~g Z
gzZ
kZ c*
g VZl
% yi~tK ~
~g c*

c*
g g: Q~ y

Y
7 K
~gzZ x} ~g Z c*
. E
102

www.Qadri.in

x **
-Z Y7x **
Zgc*
C={g 
Zs
( 49)X ` Zux **
kZ7c*

\Wc*
C
V- gzZ DnZ Z [q
-Z 6,x g
$u kZ Y g Q
' D

CWJZ Vz%n~ Vzg e 'g


z
CY: Tzz}0
+ZgzZ e m ^
~Kf ~g ZQ Zz { O' izg t
X IH{zZ
:~Vz%'g Z
# CYty~g v
YZ CY Z: l{ Sg QJ
-
z kZ VYf N Y T
X D YGzg:VYgzZH{zy
Wzq
-Z r Zl
:f~K
~f >@g e
$Zzg q
-Z xZ Y Z
Zzt?
Z<
~(,
0kZ J
- r Zl
g ZD

XX]o:
z ]H @*
X]o Z1 gzZz [pvZz
HkZ b z b`
% Z x ZQgzZ @*
Z7X]o
gzZ \WV n
pg ]g kZ wZ Z yZ ~I
/Z
H g " z~ ? nc~ ;@*
z "',
Z \ W
gzZ@*
C
GT **
yb`
%Zzq
-Z x Zq
-Z Zg
$c*
J
-V b Z h Z (X]o:Zz t )zt \ W
D : g
$uq
-Z\WQ
rgm
X /7Z GE
c/ZZ ( 49)
103

www.Qadri.in

f] l]] n ] o ]
( 50) t]] q^] ^n mj]
6,Vg Zz ]g c*
i gJ ~
V vZ wg :F,
6,V Zz r Zl
6,yZgzZV Zz { {>gJgzZ

@Zpx VAg D 5z
/ : s
I
Ed
[gf
M i 0- zgV6,
~g kZgzZ 
gZg Z}
.! +**
$ gi Z[Z V Wi ZwZG',
V )gG
r Zl
f ZVgzZ/z
g]|z] EbZ
ki Z } :}g X 75 Y g
/Z ? ~
b I%Z {z s ~kZ w@WZg Ht]g
kZ gzZ "
$U*G x6,kZ Z
# Q Y " ]P`
g Z 6,kZ
>
M izWz+qx Z Zz W'@*
: x
~WVo~
f > xZY ZkZ zg bZ ?VztvZhgzZ
X e
$Zzgzg
76,kZ
Hc*
C y6,p~ g
$u r Zl
6,VzGY g
H g
$u b Zn kZ: ;egzZaNp Zs
~ kZ ;g Y Hg [Tx kZ: g C Hg
$up ZgzZ
I
E
f0-dzg~w
/Z s
H^
,Y
y~g
$uG r Zl

z ?1 (ZVY C
g
^ ] rm
D : ~tibt0
+T ut <
L IZ~Xm{kZ
| 1330 kg ,ZG 10:m 2lR,
Z ( 50)
104

www.Qadri.in

f] o] =] t]] j] ^
]] ] m]f] o ] ^ i] e
o ] ]r f] o ^ ]] ^] ^]
o f ^] ^q u] ^ ^ ] m_]
=] u ^ni nv] ^] ^n]
] o =] ]U ^ q h]i o
o^i ] ]m e]fjn o ] ^^]
^] m ^q ] h^rjn
( 51) l^n^e
)$

+g VZl
;uVzG ~b)

z kZt gzZ ~ti Z )
,bZ s ZuZgzZ
1( : {Z
+n~pg r Zl
) {{Z
+
V;zc*
V}g )5 ZggJc*
Kk0*
VzG
bzgkZyZtgzZG[c*
z{zc*

Czg bkZ { :
L *z W
C V g r Zl
gzZ zg}i `g 6
,q
', kZv @*
G zt n
,Y%Zt{ g !*
^
w={z @*
, vZk0*
kZgzZ
g Z zg Z wqZ u0*
$ugzZ Y zg: kZ
g
X s 6,
V
Z
# 1 *
* w gzZ
)$
+gz **
V 0zg6,VzG Z "
$U*
Z
X 429:m bZ ZDZ: mv] m_] |U m] mv] ( 51)
105

www.Qadri.in

V
V ; z v c*
6,3 ZgG c*
K~y *G
/ZgzZ {Z
+: ~ kZ
;z
', iv @*
**
zg V ; z g Z'
c*
G z c*
kZgzZ ^
,Y 4 azGkZ Z}
.gzZ N Wq
CIb Iz ?V 0zg + y g )
,kZZx 6,k
,
kZX 7
~ zsXkZp Y g 1~f >zg x Zg X 
58KYKI\ WgzZ 7,zg6,Vz
g e 0*
O g @*
6,k
,
{ d
$
zi G
X
H| m

I^^<2 ^a

p~ ki Z ~z~[ZkZ 6,J m
wYg ; wZVZ
EE
H{g 
Z si Z kZ **
[% kZ p$ gzZ **
[8Tg !*
:
t`Zw1 W~gzigzZr
# g 6,
T
( 52)X{ c*
[8y
KZp
{ D Yh
+
Dg\W
/Z % Z ewY6,
G ! y!*
$
yZ Z e wY6,VzGug IyZ D
x Zg WY 1] Z|nG c*
zv',
Q r zF,
+],
ZigzZ]zz#
w]Zg Z'

AAX+E
Zg Z**
qs
#
zZlb Zzg ZgzZg N [ Z NGr
#
kZ Y f**
h 6,G c 
gL *g ZZ Z ~c
~ ]oi ZkZ\ W J m
g ; VY6
,
VzGbw ZV Z ( 5 2 )
y
KZ p 
t gz Z ? V x @*
$ C > D 7 **
d
[8p

Qh
+
, z Z| VY ~ GV ; ? ( G ) { c*
[8

A k Q *
@ Y c*
w~G{ i Zzg
AZ
# n G e t p p

2lR,
Z X D ZpVY * \ W ? CW7pVY { i @*
| 1 330 kg ,ZG 1 1 : m
106

www.Qadri.in

' D
r
# g 6,
T ( 53) w+ Z
] m] ^_nu ^ve "
# of] ^ ^f e] :tg
$u~g7 ( 53)
^ oe ^ $ nf o ^em ^ ^em "
# of] ^ ^af o ^e m n^] l
ni ^a mre ^Q $ n^e o=m 6 ] ^ e jjm ^u]
!^ni ^ ^ m ] ^ ] k ] ^m n ^ f o
Zg* s r !*
l c*
~
V xZ ~z%vZ g k0Z ]|:F,
gzZ ;g Y c*
[ZVz yZ c*

\W ;g[Z~GX
) i ZzWV
KZz \W
-Z ~ yZ ( gZ T7q ~(,+Z ) ; g 7[Zzz q ~(,
q
G} zkZgzZ Zj c 
q
-Z \WQ @*
3UZuzgzZ 7 ( Vz) [ %
O
 yZ c*


g Z wgvZ ?Hn t \WvZ wg c*
HHnc*

g6,GC
Zq
-ZQ
X gf~[ZyZ 7
VztJ
-Z
#
e jm ] ^f] h^e: Z[ :~g g9: Z
Y ZS
nZ[ zzwbZ G
`
Z?Z[!*
:>g <XZ[ :9:[
zg - 29:m f] o m9j] h^e ^` ^`_] h]e]:z 0Z :`
]zZgZ 13:m&1:` f] ]fj] h^e ^`_] h^j : Z1Z :
] f] s] ^] gvj] :D
~bgg
$u~b~zx Z
] ] oF] s] jf mr] xnfje nj] oqFm ^ ]] &mv]
!^i mq f o rm ] o] oe^v] o] gnv] e me ] vnv o p^f]
c 
Z
# =Z c*
g Z
yW
]zq
- 4,
G g
$ukZ x ZY f :F,
~9KZ ~g g X $
Y zZzg$
+yZ [ Zf yW
]z yZ [ Zf
c*
gVp 
z ~GyZ
z vZ g ?Z (Z 0 {h
+',wg ! Hf
( gg
$u ~zx Z :q )X Y
o ^] m^ oe^_] ] :~sfgg
$u~]%Zm~g Z5
^ f] h] l^f$] &mv] o ] ^ &mv] ]e ^v ]] f]
] _fm f] j] ] n n] mvi n ]e] ^r n v] a] ga
^] ^] je nv^] ^me f] h] ni n n U e nf ^i
oj] $ ] m xm &mv] ] ] x] &ve n ] oe^_]
!&mv] ] mr] ^vm] nj]^ e ^e^v] p^j ] e
Z kZ gzZ Hg Z ! kZ D,q m{6,gJv g
$ukZ :F,
UgzZV1%
O g
$u2 hIZ 6 ]mZ G[Z~g
$ukZX 7
'6,
Zq
107

www.Qadri.in

W{ ]|{z 0{h
+`
zw Zr
#
( 54)X 7^
,Yn#
Z
wY6,G Z1 0 {h
+`
zgzwg ZZ Zr
#
7g6,]g ~g7 ~ t nZ Z \ W t W
_Z e
kZQ :}g D 3^6,]!*
]!*
gzZ D?f Z
# D
{z D
\WQ H
gF, kZ VZp! c*
# 7,]g
y
[ c*
]oH kZy
WX 7^
,Y n#
Z W{ ]W
+Y f \W1O {LtbZ \Wg Z.

zw
gg u~zcz<
L n#
Z {h
+`
zg
$uZ
D : D
~_)g"
$U*
Z e6,
gJv',
J m
wY 6,VzG
))q
-Z g
$u Z L L
G
X
H h .'
I
D
~g Z5 X
G kZ ! ~ g
$ qZ b ZaN
E
':Z % Z e:zv',
6,gJg
$ukZgzZ **
g Z ! O8 

+Z v0Z)O nJ m
wY6,VzG 9ZZ g
$ut
!6,gJ c*
~ : +y
O[Z}g x ZgzZ
xgzZ !*
i ]g x[ %
O CZ
]ot g
$u ?6,x Zw
;g Cf~G[Z
',yZgzZG]g c*
i
HtgzZ {L{k
HG]g

) Z ( 6,
% Z e {)zwY)g
$utYZz~kZ ] wyZgzZg Z !
Z g
$ut qN ] w! gzZ
s
# Z bZ ?v0Z
g
$ukZ Z e {)zc 
! ( 6,gJ ) c*
:x Zf+y
OzzZ 9Z
( - X-Y sZ[Z W[!*
53:m&2:` ~g Z):
@E.Z > %)X <
L
| 1330kg ,ZG 11:m 2lR,
Z ( 54 )
108

www.Qadri.in

( 55 ) X <
L g
$ukZ Z e {)zwYgzZ

QgzZ (Z V,Z ~ > b ~g Z5]g t !~


D : ~V{z~ 7,
~kZx 
]Q ^ f] g] gn=v] _ m
( 56)X kn] e n xfm ^f
g F,
{zJ
-Z
# n kZ {z( R kv!G
X qZkZg C
z[ 6,
G ) u f] o nu^m]Q] ~~K
4$bzti Z )
~{)z6{zgzZ
zgzZG
0E
,
bZ ( 4g p
g }g 1 Hw+Z{h
+`
zg
$uZZd
$
d
$
gzZ
Y fz[Zx gzZ D CW{kZ\ W Z
{ Zg z Y

X g Z
) Zg2 ZC
J
-#

X 53q ( 55)
^r] o F] jm ^ kn] o h^e ~Kz',
z ( 56)

3. Z 195:m n nj]
!Z GE
X| 1310 ^G
G
^e ^m ^ ]] ] f] gn=v] g_v] _ m : ~ZZd
+E
-GBE
211 :m&2:` 0Z) :ZZs ZX YZ
# 1 {z( R {)z ~gzZ kv y*G

3. Z ^
3.Z ^
0.Z G
| 1310 ^tZ G
E
,Z[ 167:m&1:` ~Kz G
E
,Z[
G
o ^ e^n] Q f] gn=v] g] l^f] _ ^m] m : ~ ^jv](
kn] n o^i ] xfm ^f ]Q^ ^e Q]] o n] |U ] vf]
!u] e i
bgg d bZ 7`w~ U]mgzZ {z( R {)z kv] m! y*G
4)Z
Z kZ CyvZ Sg F,
]mJ
-Z
# tzz kZgzZ ~ {)z G
0E
606:m&1:` 
): ^jv] () X Cwi **
gZfkZgzZ @*
q
( f] o ] v mr] o g_:^
,Z[
109

www.Qadri.in

wY g NY ]%z ~_z ~g Z5+**


[Z
XBgp

I$ ^n
~ ki Z :L L~ [ZkZ 6,x zwZVZg
HVZ
g }g
H0iVY t',n
M ;z y


Hc*
7]o
D : D
ukZ Y
c*
: [ <
LZ \W]ox z
( 57)XwZ Z[Z LZ:
g Z <
Z+z[Z',
Z',J
- x7x\W !Y g
Y]Zz]',
g ZD
VZg ZD

) !*
mZ[g[8 ~
G
w~g Zz i)\W~ ki Z zW D"
$U*
g2txsZ ] a] ] s ~X`
( 58)X c*


)$
+kZ~z B)H
ggzZ ;g W`
Y fR<
Vzg e~T Y fkWq
-Z 
]r
#
G-d
) ~_) ~g Z)Q H[ E
C
5B Z kZ 
-Z r
0Zqadr
# ~g b
x ZVs[ ; Z )g CE
#
)+Zwqb 4F,
Q1Z +Z) UZ
#g
| 1330 kg ,ZG 11:m 2lR,
Z ( 57)
G
( 58)
i
o vjm ^f] ] ^_] ^ o ] ] ] $ :D
)
!n `i^e n m m] e m U
~wzZ g {zgzZg DW~ Vz} (,} (,gzZ~ s ZZx xsZ IZQ

X x a bC
gzZ DC
]',6,VyZ _7, F,
* D o
G

i
( ]Z|gg7 Z0Z 148:m&1:`6 Z<
Z>Z )
110

www.Qadri.in

y;',x Z d **
~',yx Z +Z y;', ~i ZvZ
t
+iqx +Z)! Z >0 Z+Z A **
Z1Z) ?v0Zq)
1ZqY Z1Z y;',
) Z+Z
5Z dZ1Z) ~ 0
Vv0Z *]r
# +Z y;',~zIx Z ~ E
pm{bggzZ zZ~]Z|yZ+Z)gi1Z
gzZ~ [Z !g ~ yIZ z i Z z bc
#Zg ZgzZ b Izg ZZ!g dZ1Z)gzZ : ?)
ZTg Z
E
U o n ^q n ^q h^j ~y 3E
] gzZZ1Z) ] of] o j ]] gzZ ] ne
{)z+Zy;',
rx ZZgzZ ~g Zr pf] o p]
iXkZ6ZgzZ 5 kZ!*
zg 0kZ LZ {)z
+y
Op
/Z: <s e
$zZg !*
%Z {yZY
Z bC
gzZ Z "
$U*
',
Z', ~>Q %Z `z%z w
bC
.
vZ y4 1z )6,kZQ<gzh
+ <
GB+
,Y X zkZ {z[R}g 5 Zg5w=gzZwJ
^
 Y g kZ
y Z G 7w L Y L Iq
-Z z \ W
Za \ W4- @*
7]ox Z/
( 59)Xf
G
 @*
x\W Dg\ W
/Z6,~g Zz ix Z wZ Z {7}g
[ZgzZ
M i y WZz kZ c*
f Za \W4- ~ yZ
| 1330kg ,ZG 12:m 2lR,
Z ( 59)
111

www.Qadri.in

[ Z
8| 7,
F,j: ! zg[Z 1: Z
# ggzuz
D
~~zx Zg Z bVv0Z)G {z
je] ^ u] ] nU ^U e] ^] ^
n ]] n] o ^ m ^ ^^ o
m] ^`] ] ^_] l^] "
#
gzZ {$: i}g )
1Zx Z !]
wC

)$
+{z ~ Vo$
+(gzZ hZ
V gzugy CYykZ Z~
~
g Z pgzZD YK] y kZgzZ ] z
X *
@YH
ZgKZ[ W Za ygzuz
M ig ZtH ! Y g y!*
$
Y f',
Zx 7 ` kZ Y Gg Z \ WY Z e N
~ ki Z z\ Wl i i ~XkZ m{]%
x ~i) gzZ%
g [Z f
eN wZ Z {7}g g
C Z/ p0 V {h
+
/
', x x J
**
V1<
L qx Z
',
ikZgzZH
g g
^=] n] ] nm=] nv] ] ]
jvm h] =] h] Qe ^
ne e um "
# of] re
mjm ^] h^n%^e fm jm ]
o ^e i^m vjm fn_jm m] ]^e
^ ^e ^] o fm ^m]
112

www.Qadri.in

o ^ne ^^ja] jm ^q] h]


]q] e ^m "
# of] ] ^]
!mq
Vzx [gzZx 
z^z^gzZ Zzzl
+e wzZ ggzZ D ~J
0
-[f t Zz
bgzZ } {$D<gzZ DVZ 
N
E
G
4&i b
kZ gzZ D {)z )up Dg (Z V 3G
c*
VgzZ Dg Z p[p~{ ug I
kZgzZ F
g p x Z} (,gzZ {)z **
3
I
*
] z E
L j8EkZ gzZ Dx Z m{ G
g
X D 0*
D A
$Z%Z}
.:
L x OZzx Z
K Xt
g17s ZyZ w W ! +**
id
t6,)j%#
Zx N Y u Zz (Z
/Z [Z ]
Z *gzZ Y c*
#
: uVzy~P ZJ
-[f
V- gzZ Yc*
+"@g z[ z<}wm{gzZY 1
X # ^e Yc*
J
- c iz {y-p
l ?0kZ]o~x t {z ;g !*
wZq
-Z Y g
4hZgZ]g q
0E
-Z
z Z!kZ~TD 13 G
G
D :D ) Zg Z gzZ ]oZz
iQ ne |] n ] o ni
(60) n ^_] ^] iQ ^n] ]
| 1401 9]]( ^9e n9m] fj] 18:mD ne^a] o (] o n]] ( 60)
113

www.Qadri.in

kZ Za \ W]Zg T t ~
gg uW
f Z
# gzZ YJ 7,pgzZ Yop[p]Zg
X {)z{)ze3gzZce**
x ] z
,Y',
^
Z',
kZ {z ~wT ~
V gzs g *wg ! Y g
6
X
4) kZ {o Vzuz !*
w gzZg Zg {zY 7g zu G
?z
~*]gzZ7g 
ur
#
e ] ]] ^] n% Q^ lq ]]
] ^ni ]m ] n ] o
u e o p] ^` ] e ^n]
! e n
f x?Zz > }ZmgZ
# ] t VM
zmvZ -vZwg Dx v F
g ] z
WZz kZ
)$
+hZp
)$
+x t gzZ{ W
X C7~',
)$

+

C
'5C
Z-]g gi',
x ZH
ggzZ
] m=] ^n] vj]
n ] o ni oe_ m]Q m]
X ( 61) !^ ]
? e
$Zg z e
$Zzg[Z ] z f
z x
E
#
-z
0E
kZgzZp TWZz kZ ]g t
Kz ]
XsW ~
V *
| 1294 wZ g- 53:mDi',
( 61)
114

www.Qadri.in

z$c*
Zg f
8: x ?
Z<
6,V yZ6,Vg yZ
wZ Z',
Z]Z|yZg ` ByLZgzZ gp
Z
E
G
zg
$ qZ m/ x tp
/Z]!*
-ZgzZ ] G
q
5$yZ {z 9
Go!
X E
0kB-
)$
+4ZwZg317"
$U*
{)zyW
]c*
W

I nfi

$
+ 7x
)$
+C
 _ "
$U*
>t !*
]!*
t
"gzZpyW
F,
zTgzZpyW
[ ZZC~gzzZ
# Zz
 $
++Z1 $
+gZx t {)z {)z kg Z gzZxDzD
x Zz *]X }:x I YzZ Z~~4gzZ YZ X
D : Y g QXgzZzg6,
Vg y'
]a ~w[ ~y00Zx Z
m e ] o e] ga]] ^ i]
o]] u m] ]
zg)z w!~ A=gzZ >f
X
rgwzH!Zj[x ,zx)gzZx **
w=**
kZ t 1~ 6,z{)z Y \W]gt !Y g
g*: iy7y7[gzx!Zj9zy
K9'z"
t yZ ]7?
/Z g $6,
A}gJ
- `W
H
.Z
V1 w!+Z !Zj{ ZE
M ZgzZs Z
D 4 kZ:gz S
F
X n% !*
._{LLg\W**
"
$U*

I^
D7]o~i ZT 6,q ~ ki Z :L LwZVZg !*
115

www.Qadri.in

 Y g 6,
kZg
$uq
-Z
]oG
gV- g zmvZ -vZwg \ W
!*
]o G
g Z kZi]| H7
y !*
i ~ : **
V- gy Zn kZ
njne ^jn ~~g g 9 O7,g Z
{ z
X ( 62) : Zg **
kZt gzZ ^
,Y>f}g q
- 4,
BsgzZZ'

p Z ^ni ^ei ^is Z
/Z "
$U*
g
$u
~ y!*
i ~ B s {z q
- 4,
+iX: ] !*
+Z
s:&yZ Yt nje ^jn: 7,
g Z
Q Zx: t
\ W~ V!*
Vz yZ k\Z : tZg **
{z7p
D :\WQ Zg ZVY1!g"
x Zwz qN q
-ZC
}z g
$u z yW
**
vZg
pj=m ^] : ~yW
O
 , Zv ] nf n &mv]
X Dh
+y
'!*
{ Ze 3 ZgvZ
Z'
zY [ Z Zz+x ~g
$GZkZ
X ( 63) H4Zsi z
Z
+ :6,\ W D Cx Zw g
$uyW
vZgnC
\ W
gzZ^] vm ni o ^] ]er
# wX Y
| 1330 kg ,ZG 13:m 2lR,
Z ( 62)
X . U% ( 63)
116

www.Qadri.in

gzZ y**
!*
~u ^
,Y)j%#
Z q )!*
x lZ d
q )Z#" **
bn]Z% #
w:{)zyc*
i
7
GkZ "
$U*
w nTg
#
$uzyW
gzZ
X]z[{z
4&+
D"
$U*
G
0E
M/ i Z e
$WZ +iX ! Y g y!*
$
G
gzZ~i Z CZ,{z ] nf ngzZ &mv] gzZ
zg3 g#
Z ~ yZ c*
!Zj \ WX
+wZ ZgzZe
$Wt [Z :}Izg ] vZgzZ
-!
` }!Zj T q Z tg Z1 0gdg 70_ BE
~Z
pj=m ^] e ] j]
rm ] &mv] o ^ ^] &mv]
n ] ]U ] ^] ^ ] v] &mv] ^
^ ]q o vnv &mQ^u] l
v =] ] Q =] ^] ]
^^e jm &mv] ] o ] ]
^ ] fm^ Q^f] v] o] ]
^] ] ^ u^e] o ^e m
o Qm ] e ] Qm ^ =] o u ]u
^] mvje ] o ] h^j
] o pj] n n^ =] o u ]
!^q^e
117

www.Qadri.in

? &mv] pj=m `tWq i Z +


G
z+
D Z% &mv] D
&mv]t[ Z kZ g
$ q Z
z s z Y z q y*h]!*
hZ Z "
$U*

~ g
$up gg 0g Z
yW
Z% &mv] Z"
$U*
 Zz
1zg hgzZ Zz { Ze q {z m{~ p
q  : !*
6,s
# !*
Z {z: (Z gzZ Zz
x ZwsKZb I%Z, Z~<kZ x Zw
gzZvZ Z~ {z : g
$u: e
$W:6,#
wT c*

X q )!*


tg Z1 :t : Cx#
w q w\W ! r
# g
X V! l6,
\Wq Z
D :\WQ
kZ o] o] # ] {)zg
$u[ Z
X g Zz g
$ q Z ~ #
7~
)x~yZ wzZt +iX0
 ~ ] iZ^kr
# ~ !*
Wiz9 +Z
E
g L L
X 9{ hI$g Zz I/#Guq xf[ !*
yZZ5zZ'
~C
x x

0ZwT
Qz
/
} (,
Z6,
V;z\ W
9q~zx ZX 
Gg
$ q Z
yZgzZ b It :!*
0g
$ q Z yZtq +iX3U*
Hg[p kZ~ {)z
118

www.Qadri.in

E$
q )!*
g z [gzZ 7#
wbt :Z ZX g z [ E
5E
D :h -g Q 7~kZx Zg x Zw
~K #
w V1 }<
LZ[ Z
**
 H VT
n~ nt ]Z
w [_
.yJZ gt -Z$
+ [ x Zw
W
X ( 64) c*
Y 7x ZgzZ 7s } Vg ZD
,7T
n !Y g
ZgzZ V [ C Y !Z BZZ'
q ~!g LZp ~
Cx Zw6^NgZx !*
kZQgzZ ^
,Yz b Is q q
- 4,

A" gzZ 1~B; \W~ [Z T!g {zQd c*

kZ]g kZ Yc*
[Z !gT Hx **
+
$
1KZ
G
z]G
56,]zG sKZ W c*
Y N
~ yZ x Zw ~ Vg XY g H
g X Y c*
]
Z'
/{ Zp 'x ZwbC
q Y gpg z[z]{
G
-. o!
g Zg IZ **
c*
IZ { Zpg z[+
M/{ Zp+
M/{ ZpZ'
{ Zp
]] ^ u ] :`
q Ztg Z1r
# 67x
:F,
) !^i^e of] o Q ] l] ^U]
t !*
gzZ g t c*
g Z
x Zwi ZzWVzigzZg Z q Y ZL T
X ( Y f
!Y g [Z
c*
W t Z6,\ Wp :t
| 1330 kg ,ZG 14:m 2lR,
Z ( 64 )
119

www.Qadri.in

+
M/+iXkZp 7^
,YZ'
z]Wp
/Z >Y f
1zZz $+[Z i Z yZy
W 7 [c*

Z'
+y
O ~f}g pX z b@g
r
# gzZt} zd ^m kn ^ju 0
i Z Z'

H, Z e~q #
wq )Z w8Z!gq
-Z
X H"
$U*
V
7kZgzZ
4Z `g Z ~ _[]|
3E
gzZ c oz ~ > E
Zh m[pD [y #
wyZ
7 Y f
Vg%o %ZgzZIZ**
zIZ_ Zp BZ'
 `z%Z{zV;
XgzkZ7^
,Yz
g[9w{zCzg3

I^ omn vi^

Y fwZ Z~[ ZT 6,x z BwZVZaVZ


D
Yg 6,
kZ c*
+]o
h
Zuz vZ z { 
q
-ZG 7wz 0kZ \ W
{z( w r
# m,EbZ{ 
wZ L **

( 65)X
Z
: t ~ wZ: VY sKZ \ W{ Gt ! Y g
0Z B6,{)z 3s b~ [Z }g
s\W ~7'g ~ ]o ZgzZ
Hc*
[Z
0X{eV; [Z Vg yZ ,j [Z g [Z
} ~ 105} z~ r
# { 
\W]g q
-Z
| 1330kg ,ZG 15:m 2lR,
Z ( 65)
120

www.Qadri.in

X 7`g qn
{
 @*c*

~ wZG e z ~g G
5Ot \ W
Z\W
z
HwY(\ WY0 kZ]g r
#
gzZN OV1@*
6,\W6,UwqwCZ<
\ W c*
W: sp
H
(
/O 6,
gzZr
# vZ z{ 
XN H
ekZ\ W Zz

yZ c*
 } y
/~g vVl
M z 'g Z ~
X z[Z Vg Vz yZ c*
z : $
+
u6,Vz
6,? b [ Z Vg Vz yZ I
/Z Kg 0*
~g v
Z6ZgzZ ) { g 6,r
# vZ z { 
gzZ Z ~:gz i
D :\ WQXz 
$
+u
( 66) g] knm kn] ^7xw \WH
\WQ 1H kZgzZ ~[ <7kZ
D : D

kn] ^ o`D 3 b g
$uq
-Z
E
3 n ]
X ( 67) }G
9
V1V J3Fg
$ut H3 b g
$uq
-Z H kZ ! Y _
\W Cs [{z Hx **
kZy
W~q
-Z~yZ c*
~
^ Y g X D Y bZ'!*
*g" 

n%zx **
c*
g} z3t Y f kn]
X Z%kZ {zN 0I
!gz
E
@{Z. U% ( 66)
E
@{Z. U% ( 67)
121

www.Qadri.in

4E!*
7tX s Zz w EG
**
h4zz D

d x Zw **
3 kZgzZ Y c*
: x s
~~KZz
$] k^ ]] ^u ^ ] ^^ i] ]
!n^e
: ~Z
]] nj] ] o ] ^e e i ]]
$] k^ ]] ^u ^ ] ^^ i]
X ( 68) n^e
7`w~ 3Z Y c*
n **
3
_g Zz 4**
**
3WZzY ZL ~: Z c
bZ
X V!*
: ~V{z
^i ^m] ^ fn] ^m] o ^n] ^i] m
^ ] ^^ i] ] m ^ ^e nm
X ( 69)] ^u
k\Zt=Z {z(**
**
3nM~T
$rx c*
Z
]z p 7
oM {z Z yz
XtYc*
nY ZL3kZ
/ZgzZn
X4
Hc*
nY ZL**
3
/Z ^u ^ ] ^^ i] ] ~^jv]( (68)
X kn] a] ^n] a] o g_ :^
,Z[603:m&1:` D ^jv](
X^
,Z[ :^jv]( D
HHy~^jv](Z ( 69)
122

www.Qadri.in

gugzZ ^
$
,Y',
Z',x ` C {z Vg x yZ
0I
!gzb^V Y t :
L kZ rx ~
gzuz s
#
g3 {z c*
: hVBV!*
*
* @*
V !*

T e Y g }g t: YH{ Z ({ Zp~kZgzZ
F ?
/Z Y g X Y H: x 0G
m,EbZ{ 
n
k
,
i ]]]~KZ{zD H6,
#
r
D :D

'+E G
54q wzZ
] W,
ZZ @Zpy$
+i Z bzg y Z]
.?EG
z
Z !*
pZi Zyzcvzy$
+mZz
,i Z } q z sVZi Z } q
Z c i',c*

z VW
y%zF,
gzi Z
q,gyy0
+
is
g}

z,gBz Zz]!*
s,i Zt
Xh
+WzZg
CZ]
.y$
+sbzgt
q:F,
Sg !*
V LZgzZ m$
+W,
Z ]
q ZgzZ

z c i',c*
(
z ])
}uz +
$Y q
-ZC
~ Vz%gzZ Vz0
+
i~
BgzZ ]}%gzZ Sg B:
X CWx
zkZ,qtTg
^$u :5 e
$Zzg~D
_?v0Zq)
jm oi] ] ^ ^ ^n orU] ^$u ^] e U^a
Bx Z0E
! ! _m ] fvjm ]^ ^f af o
123

www.Qadri.in

kZ ~ h1Z Y c*
~ x c*
ZkZ s{%
n]f] !g L Z ~dZ1Z ) gz Z He
$Zzg
D : ~m] xj &u^f
^n] q o ^_] ^i] p] ^n] ^i]
q o u m ^nu] ^e
o ] l^^n] o] ^_] o ^jq]
] p^ m q^v] o] nv^ e] q
m e^v] of ^^ "
# of] kne ]
m n ^]Q e e] ] kn] l^
m ^ l] i ^m] ^n ^m] e o
oq n^_] ne ] l^e] n%i o]
!n] ] _
kzb xZ !*
ZzMg3 :F,

[Z Nz "
$
& ~ {z: {z(t CY ~~ V- 

IZgp ;g: nZ Zt[Z:Y~~


# qI Z
t 2gzZ c*
**
3 ] ~ yZ
M
]~ V yZ [zq
zC
nZ Z
gzZ **
3gzZ {z( ;g: !*
Y {z(VY: i
+

Mst
VVz yZgzZ **
3gzZ
X Y]oI Z
gzZ @*
@*
h gZyZx ] t Y g }g ! +**
id
~ c Z D Y lx !*
V;z @*
7,70 yZ V
124

www.Qadri.in

!*
Y g yZ'g z~ ki Z!g}g
sY g {z [Z DgzZ VZzg yZQ
D : D
{zH
g r
# vZ z{ 
wg[Z
$ g )
E
z0
+8,bz',[ Z NwZ }G
,
B', ',
{6
/Z
( 70)X B p0
+
gl
Z >$
5 }3E
+i 0zgq :Z ~wZuz
B { %f ZgzZ[pzZ
@*
+gz6,: {} )
,J
/Z
E
X 70
+Zg l{0
+ZpWZ_]|

kZ @*
0*
Z~ y
/Z :F,
B yZZz G*9ZmWZ _} %fkZgzZ Y
X 7`w~kZ 3| 7,
_]|B m<!*
[ Z Nw Z gzZ x ',B [ Z ! Y g
E
M ; z 7gzZ B p **

3*
*wz VA
y ZQ WZ
zg: k
/: ; g
ZFV; z x VzL
vZ z { 
z Z ~s~uz *
*y Y l kZgzZ i Z B sq
-Z

Zz $c*
~g v[ Z6,+ **
X o W Iur
#
y W
X 33 Zg JZ}
. D n }g vgzZ D hg
V !*

~g vI x `"
$U*
) Zp
y ] ZgV 7Z ?zg Vz%}g v[ Z @*
x[ ]
y Z: % g Cxt { z6,x kZ N
Xv!*
Z > zwjzg:B
| 1330kg ,ZG 15:m 2lR,
Z ( 7 0)
125

www.Qadri.in

I o; km; s li

D
Y g
]z W
]c*
WE
@6,G kZ wZVZgG
x c*
s~ [ Z \WX 0
7~? nct izZH
g [Z *
@Y J 7,J
x 6,\W]og !*
kZ z YY H7
( 71)X_7
,
J
}g gzZ~wZb}g
/Z r
# g G! +**
ez]P`
kZr
# g :gz, Cr
# }~[Z
DnZ Zh x| {k
,
}g w$
+wZ]g, Z
kZ 3 F
/Z Y g T e Z e u {~V\W *gzZ
X G
~wZb c*
~[ZwZ
{\WkZ;gwJ
-x)j%#
Z%Z [ Z
X YYH77~?nc
E
4# kZgzZ ,N @*
JJ6,EG
WZ Z q nZ H~g
$ qZ
~{LkZ]EZyZ \W{g ) yZ W7,z
\WgzZ y
yZZ\W Y Y H77~ ? nctL
L b Z h Z
:Qe
$ZzgZgzZYXv!*
Z> zwj Vc*
g

$uIZ
g Z',
BZ',
{0

+Zpe
$W E
@wzZ+ Va
XVZB;nB|7,
]c*
WE
@} Z
# :F,
p~} :q
-Z r
# { 
gzZwh
+]
.gzZq
-Z ~ r
# {
QgzZ
X . U% ( 71)
126

www.Qadri.in

D : D
k
,
DyzLZ
Xh
+W{%B| ',
{0
+Zp]c*
WE
@zyW
VZi Z
X c*
W7,
B6,
| | 7,
$W E
e
@yW
:F,
G
~ ',
yZgzZ **
W [ Z N ]z6W
gz ]c*
WY g
 _6,1\W"
$U*
g U*
Wz g
$ q Z "7,
[Z C wZ eq
-Z 6,{)z )gz Z b{g
X c*
{gG)iK!
E
LZ c*

g g
$ut ~ {)z - g Z z 0Z
Kz Z1Z !
y*G Zg Zz bkZ ~ e
$Zzg ~uz X ( 72)7,[ g6,Vz%
yZWZz LZgzZy [ ZfWZzVz% Zg
/
| 7,[g
t ~ > b]% ~g Z5)gzZX
H ]._
D :Dg
$u
n f o] e]] ri u] l^ ]]
X (73)f] i^e q f] vi^e
{ c*
ikZ Y% ~ ?Z
# c*

x?Zmg
qgwzZ6,
ukZgzZ ~GkZ~zg:k
,

J
E
G4
J 7,
( ] !) qgy
W - &0*
kZgzZ ( Z )g
X Y
( 7,
[g6,
Vz%LZ ) mF om ^i ^] :tg
$u{z ( 72)
.

3
E
X zg Z Z 105:mD ^
,Z[ :z 0Z

| 1375 ,Z Z 149:m&1:` YZ[!*


,Z[ :> D :Z ( 73)
^
Y 2005 - X YZ[!*
:^
,Z[D ~g Z):> b> % D :[
127

www.Qadri.in

D :)kZ
p] u] e v ^ ^] o p] ^
^ e^] jQ ]] m fu e u] k
]q] u] # ] ni] h^j] vi^e
~zx Z n] m ^ e^] h]$
0Z ~iz%Z0~g f Z 9bg 

4Z~y*G~?
zTD
N
m
E
IgzZ kZ [',fZ IgzZ Z [',fZ IgzZ 7,:Z
X {zy*GIZ[Z NkZgzZ 7,
uZvZ
;g "
$U*
x J x Zg 
s Z Zg Z}
.! +id
g Z**
g upy
WzwzZ qg {~kZ *
@YJ 7,
~zz%e
$W E
@
$U*
"
N
m x Z]|& `z%K
M nZZ'gx QgzZ"
$U*
g
$u
gzZ ZIqNyW
]z6,
VzGgzZ }xZzr Ay[Z
XkZ~}xV;}g H
g
D : D
v)
m ^ o jrm n] ]
!^i e]$ m s]
| 7,yW
{z g2 V iC
:F,
XD c*
Vz%LZ[ Z NkZ
D : ~~Kz5gzZ
^ ^ ]] e f] m ] gvjm
je ^] j=m ^v m q vm
128

www.Qadri.in

( 74)X kn ^] s]

~ T k
,
Z k0*
G :F,
]z Zz
gzZn Y H
kZ %f .
$zZ
X gw'~WZzgzZyW

D : ~ZZs Z
( 75) f] s] e e
X 7`w~"7,
yW
k0*
VzG
"Z c
~ {)ztKz ~z2Z G
0E

gzZ]ZgzZ V{gzZ {f , Z
-^IYgzZ
~ yZ Z
# ] t x Zg Z ]Z| ~ E
X _7,
yW
6,
GkZ @*

w Z
G
E

g]zm{yW
]z T e
$Zzg Z]|~ - g Z
.GZZm Z
X ?z"
$U*
E
]og !*
[Z YY H7~? ncXt [ Z ! Y g
4)6X
x bkZ q#
G }
.gzZ z G
-h4
{zgzZg c*
[Z Z"
$U*
Xt G Zz > }Zm*wgp

-Z \WQX }$E +Z:gz **


q
W:- kZ
/Z - Z$
+
D : {L
',
i
W
] c*
WgzZ {z n ]( n ]
] ] f] o (^] ]:^
,Z[ 166:m&1:` D~Kz ( 74)
X@7e,
-yE ! o] ^

G
3. Z 210:m&2:` DZZs Z ( 75)
G
0. Z E
X^
,Z[ 166:m&1:` DtKz :[
129

www.Qadri.in

( 76)X 3"
$U*
F X 7w7,

ZYXZ 6,
zZ @*
"
$U*
, Z Z Z tY g
Z(,\WV;zq
Hc*
"
$U*
7,yW
6,VzG
g y
gzZ
E
] kZ Z g } gzZ { O} (,\ WV [ Z bZ g Z
X 7"
$U*
*
*]z6,
gJg n ]Q n ]
~ | gzZxz ]) Zg f ' Zg Z s Y "
$U*
/Z

D :YZ **
Y
^ ^ Q e] e n t]
pm^ e f] o m n ] o ]
^n] ^fu^ e ] n n
f o kf$ _ ] kf$ ]
!e ^ ^e
e
$ZzgvZg&0Z]|g0G
c*
',
Z',Z Z
# } 9k0*
G~
V vZ wg
KZ *gzZ k0*
} Zg vZ} Z D
gzZ *
@Y

]my!*
ikZ
zwZ
Hhg1 :
X
rg7
{zT}#
q{zZ~GgzZ
0]zW
]c*
WE
@6,G k QwZVZGL L'g]g ~g7 ( 76)
H
g [Z c*
: ]om @*
YJ 7,J
- x c*
s~[Z \W
} Z _7,J
- x 6,\W]og !*
kZ z YY H77~? nct izZ
}
/
g c*
C
X z 97,]c*
WE
@6,G \W~
VvZwg + bg 
![
^ j] n ]Q n ]_,
7ts6,
G ~
VvZwg M
h77]o
15:m 2lR,
Z )X 3"
$U*
F 7w 7,
W
]c*
WgzZ {zkZ !$^e v
( | 1330 kg ,ZG
130

www.Qadri.in

sz s6,G f 0]| ggzZ g


$u > kZ {z
$U*
**
r
z e
$Wm @*
Zz%Zt TX ( 77) "
vt
/Z [Z r
# g 6: m{ wgi
n ]Q n ] ZW
e
$W 7x Zg ~V
D :]om{kZgzZH
gQ7wggzZ
^ t] e e u]f o]f_] t]
# ] e pv o oj ]] oe ^m oe] o ^
f] vi^ o] ] $ # ] o
! m "
# # ] ^ ^ji^
e
$Zzg ` sZ 0 Y 0 Z Zdx Z :F,
Z
#d
W } Z c*
Zz} V,Z
QI # ] o # ] e g~G=
n kZ 7,qg ~y
WgzZ ZZ g;u}
X_7,
V vZwg
~
H
HC
0"7,y
Wz wzZ {g6,gJ gzug[ Z
^ oi nu ^ e o] "
# ] ^q ^ e^q : ~> ( 77)
m ^vf "
# ] xf n p f o n ] n o
f x^] f] ] o m^i ^ lf $ kvf ] ^m n ^f f $
! ] q oju
# B~
Z
V vZ wg ]z f 0Z
# e
$ZzgvZ g,
'Y ]|
S7,~
VvZwg ~',
Z',g~GyZgzZ
Z Zi yZ x?Zmg
\ WvZ wg c*

HHn ~
V \Wr r \WQ S7,J
-k
,

Z
) !*
kZvZ GkZ6,
{(kZ c*


g ZgS7,zzrz
G
.Z]mZ[ !*
( | 1375 ,Z Z E
26:m&1:` Dp> )X c*

{
131

www.Qadri.in

]c*
W 7, gzZ g e
$WkZ Z N Y z \ W[ Z
$.gzZe
e
$Zzg q
-ZgzZD Zg7\ W[Z7w W

D"
$U*
7,tWgzZe
$WkZ {z6,G *gpgzZy*Zz
z
g
',
iz ~ [ )
, kZ [ gzZ 
G
3Z >g c*
D :g E
i[!*

5X D 3
f] ] ] F] n ] kf$
 Z"
$U*!o`j] q ^a s kn] ]
kZy
WgzZ ;u{ gwzZ x?Zmg
J
GE
X S7,
p -4&0*
\W 7Y g ~ #
}
.~g7 Y g [Z ! +**
XN : lZ
gzZ,g kZ ~g ]Z|

I^^ q $^2

{)z**
q **
Z lp ZpC k g e~19@*
16
D : D
Y g 6,
kZ c*
ZI+
M/?{)z
GB+
{7]g g 5 Zg 77? ~]okZ
! l~ 6 5g kZ 7m kZ
Z zZpC: z: ^
,Y*
*Jm
g e:`
( 78)X **

s D mCq Zg rzg
G
Y g g Tg 5B+ Zg ]g ~ 5
4G
5KZtgz&Y g X g[Z !*
0]g kZ
ZG
0E
| 1330kg ,ZG 15:m 2lR,
Z ( 78 )
132

www.Qadri.in

,Z`g t e}gvZ1 7q
-Z \ W
*
*Jm
g eX wkZ}Hv6,U|Vz
G
7g 5B+ Zg \WXVZ: u\ W` (ZgzZ`"
$U*
E
wg !*
g !*
t ]g {z N
}G3+**
7m kZ]g {
D :Qq
-Z_
n o nj] e ]] ] v
=] gr f] gu^ ]jvm o ^]
^] ^q m]] n^ hQ]
f] h^v] ] = o ] !l^n^e
! oe^] o] f ^j
( % Z e s g e) kZ Z
# [Z 1
z$Gr
# {z @*
p W~ { kZ G%
q qz q n+],
ZigzZ ,: ?E
+
f *Z bZ 6,Vg Z zg Z wqZn kZ ^
,Yt
G
3Z [ Z gZ [ {uk**
~g E
DZ
X
G
kZ Zz gzZ VZp! C

g 5B+ Zg6,{LkZ\ WF,


Z}
.}k\Z6,z ZZ \ W7m kZ]g {7
~c{)zq zG1Y g y!*
$X}gzZ}3g6,
\W
',
Z {)z vq gzZ N
m 0 Z x Z ]|gzZ g ZZ Zr
# _
1{WgzZ@Z c q bZ ]c*
Zzgz]%
X W~yZy
133

www.Qadri.in

I fj l^^ ] ^]

T Y7 
a] gzZl Z b~ wZ,
$RwLZ Y g 6,kZ
d
Hc*
C g2 
a] ~ [Z
4
4E
5G
xsq EG
}wxsZ LZ ]og gzZ
D
5X 1
/Z H7Zz {)z u 0*

RZ Z# \ W
{)z 46,# 46,"
$ h%Z ]o
G-!
C ]~ 0Zg Z
H Z }g
( 7 9)X
;!*
vZY 1zZ]|Xg $hZ 9gzZ g }g7
Hx
X x ]Z|Y g **
7$
+V~ V *W
vZ Y 1zZ ] ] {z q
- 4,
}g t Z z Z]
.q
-ZC
s V;
Tg $
+q
- 4,
Y g gzZ .
zWvg )
,z u
a
gZ, Z Y g ;g Zz Z }g ~ {g ]g yZ
**
[%z[p o] ^j] m owZ?
@*
:
L #
wI k CZ fkZgzZ **
.
z b I
G-!
[8xsZ LZz+m{)zkg
H Z \W
zxsZ\WQ ] e m VBklzvg )
,
z
D : D
Dg Z y
~(,
gzZq
-ZyZZ
7u6,
{z<
L s ~z~m{
/Z
z {
/ ~ga g0
+ZvZ
M :gz~g ] t
| 1330kg ,ZG 16:m 2lR,
Z ( 7 9)
134

www.Qadri.in

X C
~g Zp
@*
!*
+~wdZ, Z~ z~xw3 Z Z}
$
.! Y g
{z **
: u6,?gzZ *
*<
L s zl IZ ;g !*
X 7x y
4
-GhG
z ] Zz > }Zm *g]Z|x {zYC

)j%#
Z x C <
L s Z Y z
/~;zgzZ Zz
X ZIuz

W!Z" z q 1 ]g ~Sz kZ}gv!Y g


ZpEX: p Z,Z y!*
i[ ZgzZwZz g
zxF*wg Y~g!*
gZ}
.gzZz/
*wg g C s s }p yW
zg
$uX Y 0 Z
y%gzZz/X Zz3 c*
glW cizqz]zZ
Wbc~ g
$qZ X ]Z|{z zl f]Z|X Y0
kZ cH7YZC
wz kZx ZV;z X 
( (Zwz`z%zw=~GY Z%fV;z ~
[zqz ? +[Z wZZz =rggg
$qZ ]%._
nkZ
/Z w \WX Y 0u yIZ z yZgzZ }I
X 7Zzg6yZZ\WgzZ3Y\W @*
7Iqy
/
^]Q ! n] o] # ^e ] u ^=m pm # ]
! oF v ^ n o # ] o n^] h # v] ]
nq] e^v]
///
135

www.Qadri.in

File D:\kutub\IMAGE0002.JPG not found.

136

www.Qadri.in

File D:\Title\36.jpg not found.

137

www.Qadri.in

7m]e o;n] v] t^i l^f_

-Z$
+~g wga{
**
w h.ZvZ D ( g ) u ^u]
[zgB60 D 7

15 6 D ] ,

X1

~g /ZZ **
:CzF,

D ~zg<
L z[ k^ n X 2

- Z$
+~g wga{ 
**
w h.ZvZ

[zgB40 D 7

122 D ], ~g /ZZ **
:Cz

D (!)v^] ^ nvi o v^ X 3

E
-Z$
+
~ggZ{
**
w B Z`@*
~g /ZZ **
:CzF,

[zgB 20 D 7

64 D ],

[zgB35 D 7

104 D ], ~g /ZZ **
:K
M F,
z

- Z$
+/Zg Z Z **
D ( wgaE
+) ]] ] X 4

- Z$
+~g Z',
Z? D n] f ^u] o nj] ^f] X 5

[zgB 15 D 7

40 D ],

~g Z **
:zC

[zgB 20 D 7

64 D ],

- Z$
+~g Z**

D ( -Z$
+~g k
,
;Z**
wZ E
+) hfv ^i X 6

- Z$
+~g ?Z]|<
L IZZ]
.@*D ( x 0) 6n 1m X7
[zgB 20 D 7

68 D ],

~g [- ZWz6,D om]e u] n ^ X 8
[zgB 20 D 7

64 D ], ~g /ZZ **
:K
M F,
z*

~g /ZZ **
D _~Wq
-Z ni o^ o m ;
[zgB 20 D 7

X9

64 D ],

- Z$
+~g y{k
,
D ( ~y)Y 1857~ Zi Wk
B gzZ - Z$
+Z;**
X 10
[zgB 20 D 7 40 D ],

- Z$
+~g y{k
,
D ( ~y) 7^nq o D"
#EoF_ ln X 11
[zgB 20 D 7

44 D ],

138

www.Qadri.in